Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie:
1. a) Se arată că σ = σ .
4

b) Dacă σ = e , pentru p = 1 avem σ p = e .


Dacă σ ∈ Sn , σ ≠ e , atunci pentru orice k ∈ `* , σ, σ 2 , ..., σ k ∈ Sn .
Cum mulţimea Sn este finită, rezultă că există i, j ∈ `* , cu i < j , astfel ca σi = σ j .
Obţinem că pentru p = j − i ∈ `* , σ p = e .
 1 2 3 4 5
c) Fie τ =   ≠ e . Se arată că τ = e , deci τ = τ .
4 5
 2 3 4 1 5 
 1 − i 3 1 + i 3 
2. a) Se arată că soluţiile ecuaţiei sunt x ∈ 1, , .
 2 2 
b) Utilizând relaţiile lui Viète obţinem S = x12 + x22 + x32 = 0 .
Dacă ecuaţia ar avea mai mult de o rădăcină reală, deoarece ea are coeficienţi reali, ea ar avea toate
rădăcinile reale. Deoarece S = 0 , obţinem x1 = x2 = x3 = 0 , fals.

( )
c) Utilizând relaţiile lui Viète, obţinem ∆ = ( x1 + x2 + x3 ) ( x1 + x2 + x3 ) − 3 ( x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 ) = −4 .
2