Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie:
1. a) Se arată că A = −4 ⋅ I 2 .
4

b) Se demonstrează prin calcul direct.


c) Se demonstrează că
∀ k ∈ `* , A4k = ( −4 ) ⋅ I 2 , A4k +1 = ( −4 ) ⋅ A , A4k + 2 = ( −4 ) ⋅ A2 şi A4k +3 = ( −4 ) ⋅ A3 .
k k k k

Folosind punctul b) şi forma matricelor A, A2 , A3 , deducem concluzia.


5
2. a) Pentru x ∈^ , notăm x 2 = t . Ecuaţia 2t 2 + 3t − 5 = 0 are soluţiile t1 = 1 şi t2 = − .
2
10
Rădăcinile polinomului f sunt x1, 2 = ±1 şi x3, 4 = ± ⋅i .
2
b) Concluzia rezultă folosind relaţiile lui Viète şi faptul că suma căutată este egală cu
S = 3 ( x1 + x2 + x3 + x4 ) − 8 ( x1 x2 + x1 x3 + x1 x4 + x2 x3 + x2 x4 + x3 x4 ) .
2

c) Dacă a = 4 , atunci, din b) obţinem că rădăcinile lui f sunt egale. Folosind prima relaţie a lui Viète,
1 1
deducem că x1 = x2 = x3 = x4 = − . Găsim apoi b = 1 şi c = .
2 8