Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. a) Se arată că rang ( A) = 1 .
b) Se arată că A2 = d ⋅ A , cu d = a + 2b + 3c .
1
 
c) Se verifică că pentru K =  2  şi L = ( a b c ) , avem A = K ⋅ L .
 3
 
2. a) Calcul direct.
b) Rădăcinile ecuaţiei t 2 − 4t + 16 = 0 sunt t1, 2 = 2 ± 2 3 ⋅ i .
Mulţimea rădăcinilor lui f este { }
3 + i, 3 − i , − 3 + i , − 3 − i .

( )( )
c) Singura descompunere în factori a polinomului, în \ [ X ] , este f = X 2 − 2 3 X + 4 X 2 + 2 3 X + 4 .
Nici unul dintre polinoamele X 2 − 2 3 X + 4 şi X 2 + 2 3 X + 4 nu poate fi descompus în _ [ X ] .