Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie:

1. a) Notăm cu A matricea sistemului.


Prin calcul direct se obţine det ( A) = a 3 + b3 + c 3 − 3abc = ( a + b + c ) ( a 2 + b 2 + c 2 − 3abc ) .
b) det ( A) ≠ 0 , deci sistemul are soluţie unică.
c) Adunând cele trei ecuaţii ale sistemului, obţinem ( a + b + c )( x + y + z ) = 3 ⇔ 0 = 3 , fals.
1 1 1 1
2. a) Folosind relaţiile lui Viete, se obţine + + + =0.
x1 x2 x3 x4
5± 5
b) Notând x 2 = t obţinem ecuaţia t 2 − 5t + 5 = 0 , cu soluţiile t1, 2 = > 0 , deci ecuaţia iniţială are
2
toate rădăcinile reale.
g ( x) g ( x)
c) Dacă grad ( g ) > 4 , atunci lim = +∞ , dar din ipoteză rezultă lim ≤ 1 , contradicţie.
x →∞ f ( x) x →∞ f ( x)
În consecinţă, grad ( g ) ≤ 4 . Din ipoteză deducem că ∀ k ∈ {1, 2, 3, 4 } , g ( xk ) ≤ f ( xk ) = 0 , deci
g ( xk ) = 0 , de unde rezultă g ( xk ) = 0 , adică g = a ⋅ f , cu a ∈ \ . Înlocuind în relaţia din enunţ,
obţinem că a ≤ 1 . Aşadar, soluţiile sunt polinoamele g = a ⋅ f , cu a ∈ [ −1,1] .