Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie:

1. a) Prin calcul direct, obţinem A3 = 03 .


 1 1 1
(
b) I 3 + A + A t =  1 1 1 , deci rang I 3 + A + A t = 1 .
 1 1 1
)
 
 1 0 0
−1
c) Se arată că ( I3 + A ) =  −1 1 0  , sau prin calcul direct, sau observând că
 0 −1 1 
 
I 3 = I 3 + A3 = ( I 3 + A ) ( I 3 − A + A2 ) .
2. a) Se arată că mulţimea rădăcinilor lui f este { 0, − 4 − 2i, − 4 + 2i } .
b) S1 = x1 + x2 + x3 = −4a şi S2 = x1 x2 + x2 x3 + x1 x3 = 20 .
Suma din enunţ este S = 2 S12 − 6 S 2 = 8 4a 2 − 15 . ( )
c) Deoarece x3 = x4 = − a , din prima relaţie a lui Viète obţinem x1 = −2a şi înlocuind în a doua relaţie a
lui Viète rezultă a ∈ { − 2, 2 } .
Pentru a = −2 , obţinem b = 2a 3 = −16 , iar pentru a = 2 , obţinem b = 2a 3 = 16 .