Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. a) Calcul direct.
b) Tripletul ( 0,1, 0 ) e soluţie a sistemului, ∀ a, b, c ∈ \ , deci acesta este compatibil.
Dacă a + b + c ≠ 0 şi a 2 + b 2 + c 2 ≠ ab + bc + ca , atunci soluţia precedentă este unică.
c) Din ipoteză rezultă că a = b = c . Dacă a = b = c = 0 orice triplet ( x, y, z ) ∈ \ × \ × \ este soluţie.
Dacă a = b = c ≠ 0 , atunci sistemul este echivalent cu ecuaţia x + y + z = 1 .
 z = 1− x − y
 x + y + z = 1  2
 2 ⇔  2
1  1  2  .
2
 x + y = z − 1   x +  +  y +  = 
2

  2  2   2 
A doua ecuaţie din sistem are o infinitate de soluţii, care sunt coordonatele punctelor de pe cercul de centru
 1 2
 xt = − + ⋅ cos t
 2 2
 1 1 2
Q  − , −  şi rază r = . Soluţiile sistemului sunt  1 2 [
, cu t ∈ 0, 2π ) .
 2 2 2  yt = − + ⋅ sin t
 2 2
 z t = 1 − xt − y t


2. a) Deoarece a, b, c pot lua arbitrar câte 4 valori, există 4 ⋅ 4 ⋅ 4 = 64 matrice în mulţimea G.
 2ˆ 0ˆ 
b) De exemplu, matricea A = 
ˆ ˆ
are proprietăţile cerute.
 0 2
 a 2 = 1̂
2 1 0
  a ∈ 1, { }
ˆ 3ˆ

{ }
a b ˆ ˆ
c) Fie X =   ∈ G . X =  ˆ ˆ  ⇔  b(a + c) = 0 ⇒  , deci a + c ∈ 1,
ˆ ˆ 3ˆ .
 0 c   0 0   2
c = 0̂
c ∈ 0, 2

ˆ { }
ˆ

Rezultă b = 0̂ . Obţinem patru matrice.