Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT EDUCAȚIONAL

I. TEMA PROIECTULUI: Eu nu iau șpagă

II. OBIECTIVELE PROIECTULUI:


- promovarea unui comportament de recunoaștere și de respingere a
corupției mici;
- încurajarea unei atitudini proactive de abordare a situaţiilor cu potenţial
ridicat de neintegritate
- informarea angajaților asupra riscurilor profesionale asociate coruptiei;
- identificarea bunelor practici și soluții în domeniul anticorupției, pe
segmentul de activitate al instituției;
- aplicarea permanentă a bunelor practici de către angajați în relația cu
cetățenii.

III. PROVENIENȚA IDEII ȘI NECESITATEA PROIECTULUI


Ideea proiectului a venit de la povestirea de către un angajat a unei
situații când un petiționar a vrut să-i ofere mită pentu ca memoriul său să
ajungă direct la demnitar, fără aparcurge circuitul normal al documentelor,
povestire susținută de altele similare, din partea altor colegi.
Componentă a educaţiei pentru societate, educația anticorupție
reprezintă unul dintre elementele esenţiale ale civilizaţiei moderne. Datoria
oricărui cetăţean este de a respecta legea şi, în acelaşi timp, de a participa, în
mod conştient, la stimularea interesului celorlalţi membri ai societăţii pentru
cunoaşterea şi respectarea acestor reguli.
Abordarea actului de dobândire de cunoștințe referitoare la legislația
anticorupție, prin prisma strategiilor didactice specifice învățării la vârstă
adultă a fost mobilul care a condus la elaborarea acestui proiect. Angajații
trebuie să conștientizeze ca micile atenții pe care le dau sau le primesc
alimenteaza cercul vicios al corupției.

IV. GRUPUL - ŢINTĂ:


Angajații instituției

V. BENEFICIARII PROIECTULUI:
Cetățenii care intră în relație direct cu angajații.
Angajații instituției

VI. ACTIVITĂȚI LA NIVELUL INSTITUȚIEI

1. Întâlnirea persoanelor implicate în derularea proiectului


2. Stabilirea obiectivelor şi a modalităţilor de realizare
3. Identificarea resurselor umane şi materiale implicate şi
utilizate
4. ‘’Să facem cunoştinţă’’- întâlnire cu un procuror anticorupție –
prezentarea dispozițiilor legale în domeniu
5. Distribuirea de pliante informative pentru angajați
6. Difuzarea de spoturi video și audio
7. Purtarea de către angajați de insigne cu inscripția EU NU IAU
ȘPAGĂ