P. 1
M Griffiths Rel. Intern- Scoli, Curente, Ganditori

M Griffiths Rel. Intern- Scoli, Curente, Ganditori

|Views: 377|Likes:
Published by monica_dronca4253

More info:

Published by: monica_dronca4253 on Sep 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2014

pdf

text

original

Griffiths Martin Fifty Key Thinkers in International Relations London and New York, Routledge 1999 Copyright ©1999

by Martin Griffiths & Routledge

RELA|II INTERNA|IONALE
}coli, curente, g@nditori

Martin Griffiths este conferen\iar universitar la }coala de Studii Politice ]i Interna\ionale a Universit`\ii Flinders, Australia de Sud. Printre lucr`rile anterioare se num`r` Realism, Idealism and International Politics (Routledge, 1992).

{n rom@ne]te de Darie Cristea, Olga Popista]u, Cristian Barna, Florin L. Cojocaru (Universitatea din Bucure]ti), Romana Careja (Universitatea Babe]-Bolyai, Cluj-Napoca), Adrian Tudorache (}coala Na\ional` de Studii Politice ]i Administrative, Bucure]ti)

Consultant de specialitate Dan N`stase

Coordonator si Prefa\` de Ionel Nicu Sava

s
2 3

RELA|II INTERNA|IONALE

2

CUPRINS

• Johan Galtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 • Vladimir I. Lenin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 • Andrew Linklater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 TEORIA SOCIET~|II INTERNA|IONALE . . . . . . . . . . . . . . . . .239 • Hedley Bull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 • Terry Nardin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 • John Vincent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 • Michael Walzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 • Martin Wight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 ORGANIZAREA INTERNA|IONAL~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 • Karl W. Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 • Ernst Haas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 • Robert Keohane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 • David Mitrany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 • John Ruggie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 • Alexander Wendt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 POSTMODERNISMUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 • Richard Ashley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334 • Robert B. J. Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342 FEMINISMUL }I STUDIUL RELA|IILOR INTERNA|IONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 • Jean Bethke Elshtain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 • Cynthia Enloe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 • J. Ann Tickner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364 SOCIOLOGIE ISTORIC~/TEORII PRIVIND STATUL . . . . . . . .371 • Anthony Giddens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 • Michael Mann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 • Charles Tilly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 • Immanuel Wallerstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 TEORIILE DESPRE NA|IUNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409 • Benedict Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 • Ernest Gellner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419 • Anthony D. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426 BIBLIOGRAFIE GENERAL~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435

Prefa\` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Cuv@nt [nainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 REALISMUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 • Raymond Aron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 • Edward Hallett Carr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 • Robert Gilpin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 • John Hertz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 • George Kennan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 • Henry Kissinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 • Stephen Krasner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 • Hans Morgenthau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 • Susan Strange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 • Kenneth Waltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 LIBERALISMUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 • Norman Angell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 • Charles Beitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 • Michael Doyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 • Francis Fukuyama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 • David Held . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 • John Hobson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 • Stanley Hoffmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 • Richard Rosecrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 • Woodrow Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 • Alfred Zimmern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 TEORIILE CRITICE/RADICALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183 • John Burton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 • Robert Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 • Richard A. Falk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 • André Gunder Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209

Prefa\`
Publicarea prezentei lucr`ri de rela\ii interna\ionale încearc` s` r`spund` nevoilor generate de extinderea înv`\`mântului de profil în România. Domeniile noi de specializare universitar`, cum sunt studiile de securitate, geopolitic`, rela\ii interna\ionale, integrare european` ]i euroatlantic`, dezvoltate în ultimii ani în diferite universit`\i, solicit` extinderea suportului bibliografic disponibil în limba român`. În acest sens, manualele universitare sunt un pas necesar pentru consacrarea unor noi specializ`ri academice. Este motivul pentru care studen\i masteranzi ]i cadre didactice din cîteva institu\ii de înv`\`m@nt superior (Universitatea din Bucure]ti, Universitatea Babe]-Bolyai din Cluj-Napoca ]i SNSPA Bucure]ti), c`rora li s-au ad`ugat experien\a unui referent ]i meticulozitatea unui diplomat, ]i-au unit eforturile pentru a publica acest manual. Publicarea lui se încadreaz` în seria de manuale ini\iate în cadrul Masterului de Studii de Securitate de la Facultatea de Sociologie ]i Asisten\` Social`, Universitatea din Bucure]ti, serie din care fac parte manuale universitare deja publicate (sociologie militar`, geopolitic`) sau care se afl` în stadiu de proiect. Ca domeniu independent de studiu universitar, rela\iile interna\ionale (RI) s-au dezvoltat extensiv în anii ’70-’80 de cealalt` parte a fostei Cortine de Fier. De-a lungul timpului a ap`rut o vast` literatur` a c`rei simpl` trecere în revist` ar solicita ast`zi eforturile a numero]i cercet`tori vreme de mai mul\i ani. Totu]i, în ultimul deceniu s-au creat condi\iile pentru o evaluare critic` ]i astfel a devenit posibil` analiza literaturii RI dup` câteva categorii care s` permit` organizarea sa în func\ie de curentele de gândire din care s-a inspirat, de teoriile pe care le-a creat ]i de autorii pe care i-a consacrat. Acesta este ]i tipul de demers preferat de ini\iatorul acestei traduceri. Demersul nostru permite o trecere în revist` a principalelor ]coli de gândire RI, ilustrate de autorii cei mai cunoscu\i din interiorul fiec`rei ]coli. Prezint` astfel avantajul de a cuprinde toate ]colile consacrate (realism, liberalism, sociologie istoric`, radicalism, feminism etc.) ]i primii cei mai cunoscu\i 50 de gânditori (o ierarhie altfel arbitrar`, care apar\ine autorului versiunii originale) între coper\ile unei singure lucr`ri. Are probabil dezavantajul, datorat spa\iului disponibil limitat, de a realiza o prezentare restrâns` a autorilor ]i a contribu\iei lor. Furnizeaz` îns` suficiente repere ]i recomand`ri bibliografice pentru cei interesa\i de aprofundarea unei ]coli sau a unui autor.

11

12

În acest fel, lucrarea r`spunde menirii sale esen\iale: ini\ierea în principalele curente de gândire din studiul rela\iilor interna\ionale ]i contactul cu lucr`rile celor ce au ilustrat aceste curente. Motiv pentru care manualul este util studen\ilor ]i cercet`torilor care au nevoie de o preg`tire introductiv` în RI. La fel de util se poate dovedi ]i celor care ocup` func\ii de responsabilitate public` (politicieni, diploma\i, militari, func\ionari) sau formatorilor de opinie public`, cum sunt jurnali]tii, care doresc s`-]i completeze preg`tirea profesional` ]i care pot beneficia astfel de o informare avizat` în domeniu. Practica traducerilor a fost evident extins` în ultimii ani în România. Pe de o parte, a fost nevoie de umplerea unui uria] gol de informa\ie, acumulat vreme de mai multe decenii dup` cel de-al doilea r`zboi mondial. Pe de alt` parte, pruden\a academic` ne îndeamn`, cel pu\in în ]tiin\ele sociale, s` proced`m critic în preluarea diferitelor texte din limbile de circula\ie. În paralel cu practica traducerilor este nevoie de asimilarea aparatelor critice de evaluare a diferitelor lucr`ri, a numero]ilor autori tradu]i sau cel pu\in a principalelor orient`ri teoretice. Aparatul critic este întotdeauna necesar pentru o bun` raportare ]i asimilare în cadrul culturii locale a oric`rei contribu\ii externe. În cazul culturii române au fost asimilate ]i deci au devenit obiecte de inventar academic ]i profesional în principal acele lucr`ri care ]i-au g`sit un referen\ial local. Teoriile ]i, în general, ideile nu pot circula în afara unui referen\ial critic, ceea ce înseamn` c` notorietatea nu este suficient` pentru a impune un autor sau o lucrare în cadrul unei comunit`\i academice. Deocamdat`, se poate aprecia c` atât traducerile, cât ]i contribu\iile române]ti sunt necesare pentru dezvoltarea studiului RI în România. În aceast` lucrare recomand`rile bibliografice sunt aproape exclusiv pentru literatura de limb` englez` datorit` num`rului mic de c`r\i traduse sau de contribu\ii autohtone, aflate în circula\ie în limba român`. Ceea ce particularizeaz` traducerea de fa\` este tocmai prezen\a unui aparat critic, prin care fiecare autor expus este raportat la orientarea teoretic` [n interiorul c`reia s-a afirmat, în particular, ]i la domeniu, în general. În acest fel, traducerea pe care o propunem câ]tig` pe cel pu\in dou` planuri: r`spunde unei nevoi acute de informa\ie în materie ]i ofer` elemente de referin\` pentru asimilarea corect` a acestei informa\ii. Raportarea critic` a oric`rei traduceri permite a]adar o mai bun` asimilare a sa ]i, în paralel, actualizarea contribu\iilor autohtone. De aceea, publicarea unei versiuni în limba român` a uneia dintre cele mai vehiculate lucr`ri în str`in`tate destinate preg`tirii generale în RI poate fi socotit` în primul rând o întreprindere de asimilare a tradi\iei occidentale

(îndeosebi a celei dominante, anglo-saxone). Este îns` ]i o bun` ocazie pentru a men\iona, cel pu\in în acest cuvânt introductiv, c` exist` ]i o semnificativ` contribu\ie româneasc` la studiul rela\iilor interna\ionale (în principal înainte de cel de-al doilea r`zboi mondial, dar cu o oarecare continuitate ]i în perioada comunist`) care, în paralel cu traducerile, trebuie (re)introdus` în circuitul academic. Lucrarea Geopolitica integr`rii europene (colectiv, Editura Universit`\ii din Bucure]ti, 2003), publicat` sub auspiciile Centrului de Geopolitic` ]i Antropologie Vizual`, reprezint` o invita\ie [n acest sens. De aceea, prezenta întreprindere trebuie în\eleas`, în continuarea unui proiect mai general, ca o tentativ` de a asimila ]coala occidental`, dominant` ast`zi, ]i de a stimula totodat` reluarea tradi\iei române]ti. Împ`rt`]esc opinia c`, pentru dezvoltarea academic` a disciplinei rela\iilor interna\ionale la noi în \ar`, calea potrivit` o reprezint` „naturalizarea“ (sau ceea ce am numit asimilarea critic`) a sofisticatelor ]coli occidentale, în paralel cu valorificarea tradi\iilor proprii. Necesit`\ile universitare ale ultimilor ani m-au apropiat de scrierile interbelice române]ti, îndeosebi de studiile de geopolitic`. Am putut constata larga compatibilitate, pentru vremea la care au fost scrise, a abord`rilor multor geopoliticieni români. Spre exemplificare, amintesc teoria lui Simion Mehedin\i despre semnifica\ia frontierei ponto-baltice, elaborat` înc` din 1916. „Meridianul istoriei“, cum a denumit Mehedin\i aceast` frontier` care separ` Europa de Asia pe linia de la Marea Baltic` la Marea Neagr`, se suprapune aproape perfect pe meridianul extinderii NATO din 2002. Similar, scrierile de filozofie pacifist` ale lui Dimitrie Gusti pot fi u]or comparate cu lucr`ri similare din Occident, dup` cum geografia istoric` a lui Gheorghe Br`tianu se încadreaz`, lucru deja confirmat, în curentul ]colii franceze a Analelor, din care s-a inspirat mai târziu ]coala mondialist` a lui Wallerstein. Nicolae Titulescu, considerat simbolul politicii externe române]ti, este un alt exemplu, compatibil de aceast` dat` cu ]coala institu\ionalist` european`. A]adar, asimilarea critic` a vastei literaturi occidentale ]i stimularea refacerii tradi\iei române]ti din domeniul studiilor interna\ionale mi se par necesare în egal` m`sur`. Publicarea prezentei traduceri este parte a acestui demers. Ionel Nicu Sava

Richard Tudor (1924-1993) Lilian Doreen (1926-1996) .În memoria p`rin\ilor mei.

În lipsa consensului asupra criteriilor adecvate de identificare ]i evaluare a acestora. În sfâr]it. A se vedea în special: Iver B. El a citit întreaga carte de la început pân` la sfâr]it ]i deprinderile sale editoriale au contribuit inestimabil la îmbun`t`\irea variantei finale. Exist` o serie de alte lucr`ri. Îi sunt. Am încercat s` fiu cât mai obiectiv posibil fa\` de fiecare teoretician. ca ]i a ]colilor de gândire din cadrul lui. Pentru a-l ajuta pe cititor în parcurgerea domeniului ca întreg. Pentru to\i cei care m-au încurajat s` cred c` a] putea termina acest proiect la timp. recunosc`tor lui David Mathieson ]i Lachlan Pontifex pentru ajutorul lor în adunarea materialelor. îi ofer cititorului liste cu lucr`rile fiec`rui gânditor studiat. 1997. Ca ]i ei. Îi mul\umesc pentru toleran\` ]i dragoste ]i îi promit s` nu mai depun vreodat` o munc` atât de obsedant` pentru un proiect similar. cu o propunere ini\ial` pentru aceast` carte. gânditori importan\i din domeniul strategiei nucleare ]i am trimis cititorul la lucrarea coordonat` de John Baylis ]i John Garnett. Mi-a fost de mare ajutor în a pune proiectul pe picioare ]i îi mul\umesc pentru toat` munca depus` în fazele ini\iale. Kylie. zgomotul tastaturii din camera al`turat`. de asemenea. o bibliografie general`. Routledge. Londra. Acest volum urmeaz` drumul deschis de Diané Collinson cu lucrarea Fifty Major Philosophers (1987) ]i de John Lechte cu Fifty Key Contemporary Thinkers (1994). Nu a] fi putut scrie aceast` carte f`r` ajutorul unor oameni întâlni\i de-a lungul acestui drum. la finalul c`r\ii. este potrivit s`-i analiz`m pe ace]ti gânditori prin prisma propriilor realiz`ri. Joseph Kruzel ]i James N. The Future of International Relations: Masters in the Making. partenera mea. de asemenea. O serie de colegi au citit ]i mi-au furnizat observa\ii critice utile la anumite sec\iuni. Leonard Seabrooke. Journeys Through World Politics: Autobiographical Reflections of . Îi sunt în mod în special îndatorat lui Rick DeAngelis. repere biografice acolo unde era cazul ]i un ghid pentru o lectur` aprofundat`. Oricum. Din acest motiv am exclus. Între ace]tia se num`r` George Crowder. pân` târziu. Ultimele dou` decenii au fost caracterizate de o serie de polemici aproape nesfâr]ite privind meritele comparative ale „paradigmelor“ concurente din domeniu. de]i uneori nu m-am sfiit s` introduc în text judec`\i proprii. Pinter.Mul\umiri Cuv@nt [nainte Kieron Corless m-a c`utat în 1995. aceasta devenind din ce în ce mai mult o regul` în domeniu. Makers of Modern Strategy. Cartea prezint` numai teoreticienii importan\i din domeniul rela\iilor interna\ionale din secolul al XX-lea. unii teoreticieni inclu]i în aceast` carte sunt discuta\i ]i în alt` parte. texte excelente despre gânditorii clasici ai disciplinei (men\iona\i în bibliografia general`) ]i am vrut s` m` suprapun cu ele cât mai pu\in posibil. Neumann ]i Ole Waever (coordonatori). Men\inerea standardelor înalte fixate de ace]ti autori a fost o provocare descurajant`. Îi mul\umesc în special lui Terry O’Callaghan pentru ajutorul lui în studierea elementelor bibliografice cheie. Rosenau (coordonatori). am inclus. Tom Martin ]i David Moore. a îndurat multe nop\i. Londra. unele intersect`ri sunt inevitabile. Astfel. 1991. multe mul\umiri.

1986. liberali ]i radicali. s-ar putea spune c` semnul oric`rui mare gânditor este capacitatea de a dep`]i cadrele conven\ionale de analiz`. am încercat s` m` asigur c` lucrarea ca întreg reprezint` profilul domeniului. Oricum. de]i pot fi încadra\i în mod util în tradi\ii de gândire îndelungate. Realist Thought From Weber to Kissinger. Categoriile însele reprezint` ]colile de gândire dominante în studiul contemporan al rela\iilor interna\ionale. cercet`torii diplo- ma\iei ]i ai folosirii for\ei între state ]i cei preocupa\i de economia politic` interna\ional`. Lenin ca radical. 1989. Massachusetts. nu scopul de a-i plasa pe ace]ti gânditori într-un soi de cu]c` teoretic` sau ideologic`. într-o epoc` în care na\ionalismul revine în politica mondial`. Lexington. ci pe acela de a ar`ta faptul c`. În cadrul celor trei categorii dominante am încercat s` asigur un echilibru între filosofii politici. În sfâr]it. Paginile care urmeaz` inten\ioneaz` s` completeze cursurile de rela\ii interna\ionale ]i s`-i inspire pe cei care p`trund într-una dintre cele mai interesante ]i mobile discipline academice. Martin Griffiths . Aceast` lucrare prezint` autori care au avut contribu\ii substan\iale la modul în care gândim rela\iile interna\ionale la sfâr]itul secolului al XX-lea. teoria lui J. Hobson despre imperialism este foarte critic` la adresa multor argumente liberale privind binefacerile „comer\ului liber“ ]i a fost inspirat` de unele din ideile lui Karl Marx. indiferent de domeniul academic pus în discu\ie. sunt rar limita\i la acestea. este justificat` includerea unora dintre cei mai buni anali]ti ai fenomenului. trebuie s` ar`t c` majoritatea teoreticienilor din aceast` carte înc` studiaz` ]i scriu. I. am urmat exemplul lui John Lechte ]i i-am plasat pe teoreticienii respectivi în categorii. Woodrow Wilson ca liberal ]i V. Baton Rouge. Lexington Books. de]i nu pot fi considera\i „teoreticieni ai rela\iilor interna\ionale“ în sens strict. în loc s` îi men\ionez pur ]i simplu în ordine alfabetic`. în viziunea mea. De pild`. a]a încât cititorul nu ar trebui s` substituie modestele mele schi\e unei întâlniri directe cu munca acestora. apar Henry Kissinger ca arhirealist. Cred c`. Astfel. Astfel.14 15 Thirty-Four Academic Travellers. precum postmodernismul ]i feminismul. Robert Keohane este îndatorat descoperirilor multor reali]ti chiar prin modul în care a c`utat s` dep`]easc` limit`rile acestora. de]i exist` un substan\ial câmp comun de viziuni ]i idei la gânditorii din cadrul lor. am încercat s` minimizez aceste suprapuneri. A. Aceste figuri istorice au contribuit ]i cu o substan\ial` literatur` de specialitate la domeniul rela\iilor interna\ionale. Folosirea categoriilor men\ionate are. Într-adev`r. pe lâng` tradi\ionalii reali]ti. am introdus teoreticieni din subdomenii în afirmare. unele dintre ele fiind îns` inevitabile când scrii despre teoreticieni importan\i. Sec\iunea dedicat` teoriilor despre na\iune poate fi problematic` pentru unii. În ciuda cerin\ei din ce în ce mai mari de a discuta mai degrab` gânditori individuali decât „]coli de gândire“ practic lipsite de corporalitate. În cele trei categorii principale am inclus câte un om de stat care s` reprezinte întruparea politic` a paradigmei respective. Louisiana State University Press. În chip asem`n`tor. Michael Smith. O scurt` not` introductiv` precede fiecare grup de teoreticieni din respectivele categorii.

REALISMUL Rela\iile dintre state au loc în absen\a unui guvern mondial. . Adep\ii acestei teorii subscriu acestor ipoteze de baz` când exploreaz` urm`toarele probleme: (1) Care sunt sursele principale ale stabilit`\ii ]i instabilit`\ii în sistemul interna\ional? (2) Care este echilibrul de putere real ]i dezirabil între state? (3) Cum ar trebui s` se comporte marile puteri unele fa\` de celelalte ]i fa\` de statele mai slabe? (4) Care sunt sursele ]i dinamica schimb`rilor contemporane în echilibrul de putere? În ciuda câtorva afirma\ii comune cu privire la natura rela\iilor interna\ionale. De fapt. iar rela\iile interna\ionale pot fi cel mai bine în\elese prin descifrarea modului în care puterea este distribuit` între state. exist` un dezacord puternic în ceea ce prive]te beneficiile fiec`rui echilibru de putere (unipolar. Rela\iile interna\ionale sunt prin urmare un domeniu al necesit`\ii (statele trebuie s` ob\in` putere pentru a supravie\ui într-un mediu competitiv) ]i al continuit`\ii în timp. De altfel. se discut` mult despre raportul cauzal al importan\ei relative a felurilor diferite de putere [n rela\iile interna\ionale contemporane cu statele ]i presiunile interna\ionale asupra lor. Când reali]tii analizeaz` schimbarea în sistemul rela\iilor interna\ionale. Pentru reali]ti. acest lucru înseamn` c` sistemul interna\ional este anarhic. bipolar ]i multipolar) [n parte. ei se concentreaz` asupra schimb`rilor echilibrului de putere dintre state ]i tind s` nu \in` cont de posibilitatea unei schimb`ri fundamentale în dinamica sistemului însu]i. distribu\ia sa între state se schimb` în timp ]i nu exist` un consens al statelor cu privire la modul de a o distribui. Puterea este greu de m`surat. În ciuda egalit`\ii legale formale. distribu\ia inegal` a puterii înseamn` c` arena rela\iilor interna\ionale este o form` a „politicii de putere“ (power politics). reali]tii nu r`spund [ntr-un glas la aceste întreb`ri ]i ar fi gre]it s` credem c` ipotezele comune duc la elaborarea unor concluzii similare.

În 1978 scria: „Apari\ia na\ional-socialismului … ]i revela\ia politicii în expresia sa dialogic` m` for\eaz` s` m` contrazic cu mine însumi. Pentru Aron. de]i facilita industrializarea for\at`. În ciuda forma\iei sale filozofice bazate pe teoriile abstracte ale istoriei din lucr`rile lui Marx ]i Hegel. care a produs g@nditori ]i politicieni precum Claude-Lévi Strauss. În ceea ce prive]te studiul rela\iilor interna\ionale. Leon Blum. Într-o oarecare m`sur` el a împ`rt`]it viziunea realist` cu privire la existen\a unei diferen\e fundamentale între rela\iile interne ]i interna\ionale. De]i Sartre a fost [n general mult mai cunoscut. Aron a fost considerat un paria de intelectualii aripii de st@nga în parte datorit` gaullismului ]i anticomunismului s`u hot`rât. pe termen lung. o mare parte a lucr`rilor lui Aron s-a concentrat asupra naturii industrializ`rii ]i a viabilit`\ii diferitelor moduri de a o promova în societ`\ile capitaliste ]i a]a-zis „socialiste“. care i-a inspirat pe al\i intelectuali europeni. dar ]i sociolog. În domeniul rela\iilor interna\ionale Aron este foarte cunoscut pentru cartea Paix et guerre. ARON RAYMOND ARON Raymond Aron s-a n`scut la Paris în 1905. Aron a fost inspirat de lucr`rile lui Hobbes ]i Clausewitz. Anumite interpret`ri ar putea fi analizate critic în ceea ce prive]te consisten\a lor intern` ]i compatibilitatea lor cu structurile sociale ]i politice existente. De]i este corect. dezgustul s`u fa\` de gândirea utopic` ]i fa\` de totalitarism în toate formele lui a oferit scrierilor sale un aer de pesimism critic prin refuzul de a între\ine speran\a c` politica va putea fi vreodat` un spa\iu potrivit pentru promovarea prin for\` de versiuni particulare ale unei vie\i mai bune în detrimentul altora. Amândoi au fost educa\i la ]coala de elit` Ecole Normale Supérieure.“1 Experien\a i-a insuflat lui Aron angajamentul fa\` de liberalism ]i admira\ia pentru munca lui Max Weber. s` îl încadr`m în ]coala realist`. iar rela\iile interna\ionale se des- . nici ei încânta\i de teoriile progresive evolu\ioniste ale istoriei (a se vedea în mod special cartea sa The Opium of the Intellectuals. 2 În principiu. El a fost jurnalist. cu preferin\ele mele intime. El a fost printre primii care au sus\inut c` modelul sovietic de planificare centralizat`. asemenea societ`\i s`-]i modereze competi\ia ideologic`. în 1983. în compara\ie cu aceea a fostului s`u concurent. el nu a g`sit nici un motiv pentru care conflictul dintre muncitori ]i capitali]ti s` fie unul cu sum` zero. reputa\ia celui din urm` a crescut dup` moartea sa. publicat` în 1955). dar ar fi o utopie s` credem în utilitatea ra\iunii ca mijloc de a transcende o asemenea competi\ie. aceast` diferen\` fiind piatra de temelie a întregii teorii a rela\iilor interna\ionale. care a ap`rut pentru prima dat` în limba englez` în 1966. împotriva spiritualit`\ii filozofilor ]i împotriva tendin\ei anumitor sociologi de a interpreta gre]it impactul regimurilor politice sub pretextul concentr`rii asupra realit`\ilor permanente. Aron a reac\ionat fa\` de apari\ia fascismului în Europa ]i a stalinismului în Uniunea Sovietic` altfel dec@t majoritatea intelectualilor francezi din epoca postbelic`. Ca evreu francez care ]i-a petrecut ceva timp în Germania înainte ca Hitler s` ajung` la putere în anii ’30. în afar` de industrializarea per se. mi-au inspirat un soi de revolt` împotriva instruirii pe care am primit-o în facultate. iar sfera intereselor sale intelectuale a fost mult mai ampl` decât cea a multor cercet`tori ai rela\iilor interna\ionale. dup` cum vom vedea. Aron a sperat ca. Într-adev`r. din 1940 p@n` [n 1970. de]i a exprimat îngrijorarea c` domina\ia grupurilor de presiune ar putea sl`bi procesul democratic ]i ar putea priva statele liberale de „capacitatea de conducere“ a intereselor societ`\ii ca întreg.19 R. în defavoarea utopiei ]i a materialismului istoric al lui Marx. este important s` men\ion`m felul [n care el abordeaz` studiul rela\iilor interna\ionale spre deosebire de gânditorii reali]ti americani. Georges Pompidou ]i Michel Foucault. Aron este cunoscut ]i pentru analiza incisiv` a dilemelor strategiei în era nuclear`. ca ]i Jean-Paul Sartre. De]i a recunoscut existen\a conflictului de clas`. nu a crezut niciodat` în ideea potrivit c`reia „clasa muncitoare“ era suficient de omogen` sau motivat` pentru a se revolta împotriva nedrept`\ii din societatea capitalist`. politica extern` este constituit` din comportamentul diplomatico-strategic. el a ap`rat capitalismul occidental liberal de criticile de stânga ]i l-a sus\inut ca pe mijlocul cel mai bun de combinare a cre]terii economice cu o anumit` m`sur` de libertate politic` ]i redistribu\ie economic`. nu era potrivit pentru conducerea unei societ`\i industriale mai complexe. iar. Cercet`torilor afla\i în c`utarea unui principiu c`l`uzitor pentru a analiza rela\iile interstatale posibile nu le-a fost u]or s` citeasc` aceast` lucrare cu amplitudine discursiv` ]i profunzime istoric`. O abordare corect` a teoriei ]i practicii politice const` în recunoa]terea unor valori politice diferite ]i adesea incompatibile ]i prin urmare a existen\ei ]i competi\iei diferitelor interpret`ri/ideologii divergente care privilegiaz` unele din aceste valori în defavoarea celorlalte. Opera lui Aron este prea complex` ]i vast` pentru a putea fi prezentat` pe scurt. Pornind de la acest punct de vedere. În condi\iile în care societ`\ile capitaliste pot combina ob\inerea profiturilor cu un anumit nivel al bun`st`rii ]i redistribuirii.

diplomat sau strateg este s` încerce s` în\eleag` scopurile ]i motivele statului pe baza celor mai bune dovezi de care dispune. el a subliniat c` între armele nucleare ]i cele conven\ionale exista o diferen\` fundamental` deoarece capacitatea lor de distrugere. ideile sunt obiective esen\ialmente eterogene care pot fi reduse la un singur termen doar distorsionând în\elesul uman al ac\iunii diplomatico-strategice. Prin acest lucru. conceptul puterii era prea nebulos pentru a servi ca principiu de baz` pentru în\elegerea rela\iilor interna\ionale. exagereaz` influen\a factorilor de mediu. iar alt`dat` prefer` victoria. cel mai bun lucru pe care îl poate face cineva în calitate de filozof. iar aceast` sanc\iune extrem` ]i teama de escaladare erau suficiente pentru a descuraja fiecare parte s` lanseze prima lovitur`. un asemenea argument pare s`-l plaseze pe Aron în mod corect printre reali]ti. de configura\ii bipolare ]i multipolare ale puterii. \inând cont de caracterul statelor într-o anumit` epoc`. drept cauze ale r`zboiului. de]i ar avea sens s` compar`m epoci istorice caracterizate. Imediat dup` ce superputerile s-au aflat în situa\ia de distrugere reciproc` asigurat` (la finele anilor ’50). ci s` le îmbine pe toate trei într-o încercare istoric` de a trasa procesele de schimbare ]i de continuitate în timp în interac\iunea acestor factori. Partea final` a lucr`rii Paix et guerre încearc` s` r`spund` la întrebarea privind modul în care s-a schimbat sistemul interna\ional în perioada de dup` 1945. c) factorii „morali“ care provin din „stilul statelor de a fi ]i de a se comporta“.RELA|II INTERNA|IONALE 20 21 R. de]i era de acord cu Waltz c` mediul rela\iilor interna\ionale era structurat în mod unic. de exemplu. Mai mult. el a subliniat c` rivalitatea tradi\ional` dintre state este principala „cauz`“ a r`zboiului. Aron scoate în eviden\`. de exemplu. s` zicem. opera lui Aron apare mult mai subtil` decât. potrivit teoriei. ci doar c` legitimarea violen\ei pentru asigurarea scopurilor statului este comun` tuturor statelor ]i c` nu ar putea fi monopolizat` a]a cum fusese în interiorul grani\elor teritoriale ale statului.3 Desigur. Aron s-a dovedit perfect con]tient de ambiguitatea dovezilor. asupra stabilit`\ii lor relevante ne-am putea pronun\a cel mult ipotetic. c` „excesul de capital“ al Fran\ei – care. Aici pe autor [l intereseaz` în mod special dac` armele nucleare au schimbat fundamental gândirea strategic` cu privire la rolul for\ei în politica extern`. Diploma\ia este un joc în care câteodat` juc`torii risc` s`-]i piard` vie\ile. miza nu poate fi exprimat` printr-un singur concept valabil pentru toate civiliza\iile. puterea. Paix et guerre poate s`-i dezam`geasc` pe cei afla\i în c`utare de generaliz`ri anistorice. Într-adev`r. În aceast` carte. ele au atins punctul numit descurajare „existen\ial`“. ar fi trebuit investit în colonii – ajungea de obicei în America de Sud ]i în Rusia ]i nu în Africa de Nord. Dac` rivalitatea dintre state este comparabil` cu un joc. Pentru Aron aceast` condi\ie existen\ial` era sigur` atâta timp cât nici una dintre superputeri nu putea s` distrug` capacitatea de r`spuns a celeilalte printr-un atac nuclear ]i atât timp cât nu se putea construi nici un ad`post . ARON f`]oar` în umbra r`zboiului.“4 În absen\a unei formule simple care s` prevad` obiectivele statului. în toate epocile. cum ar fi geopolitica ]i teoria marxist-leninist` a imperialismului economic. De]i era de acord cu Morgenthau c` rela\iile interna\ionale sunt în anumite privin\e o lupt` pentru putere între state. Pentru prima dat` în istoria omenirii. rela\iile interna\ionale sunt „rela\ii între unit`\i politice care pretind fiecare dreptul de a-]i face singure dreptate ]i de a fi singurul arbitru în privin\a deciziei de a lupta sau de a nu lupta“. Pe de o parte. el nu a inten\ionat s` afirme c` r`zboiul este o posibilitate permanent`. popula\iei (demografia) ]i resurselor (economia). c`ci în cel mai bun caz reprezint` o colec\ie de ipoteze par\iale bazate pe modurile în care statele se influen\eaz` unele pe altele în func\ie de: a) diferite epoci istorice. La fel. „obiectivele“ unui stat nu pot fi reduse la o formul` simpl`: „Securitatea. la o examinare mai atent`. dar ]i în alte lucr`ri. 5 Potrivit lui Aron. gloria. Ca urmare. acest mediu nu stabile]te obiectivele statelor. teoria interna\ional` trebuie s` încerce nu s` privilegieze vreuna din aceste categorii. nu avantajele care ar rezulta în urma ei. b) constrângerile „materiale“ ale spa\iului (geografia). În schimb. ca ]i de dilemele centrale cu care se confruntau strategiile ]i etica diplomatic` în era nuclear`. dar. În faimoasa sa fraz`. el a sugerat c` nu exist` un motiv real ca pie\ele interne s` nu se extind` nelimitat pentru a absorbi „produc\ia în exces“ a statelor capitaliste avansate. Este tot a]a de important c` statele împ`rt`]esc anumite valori sau interese comune ca ]i modul în care ele se afl` în rela\ie unele cu altele pe o scar` cantitativ` a „puterii“. viteza de atingere a \intei ]i utilitatea militar` limitat` au f`cut ca ele s` fie folosite mai mult pentru a descuraja r`zboiul decât pentru a-l duce. statele care de\ineau arme nucleare aveau capacitatea de a se distruge reciproc f`r` s` fie nevoite s` înfrâng` for\ele armate ale adversarilor. O mare parte a lucr`rii Paix et guerre este dedicat` prezent`rii ]i analiz`rii punctelor slabe ale unor ]coli de gândire care. în opinia lui Aron. Fiecare parte avea capacitatea de a o distruge în întregime pe cealalt` printr-o a doua lovitur` nuclear` de r`spuns. cea a lui Hans Morgenthau sau Kenneth Waltz.

Derek Verschoyle. edi\ia [n limba englez`. The Greenwood Press.. Raymond Aron. 1954. Pe scurt. 21. editat` de M. p. Superputerile însele ar fi putut fi tentate s` foloseasc` arme conven\ionale în r`zboaiele din „proximitatea“ lor în cazul în care nu exista temerea unei escalad`ri. 1968. Weidenfeld & Nicolson. On War.. New York.RELA|II INTERNA|IONALE 22 23 R. Pe de alt` parte. Raymond Aron s-a remarcat. New York. Norton. 185-206. 1957. Westport. De asemenea. înseamn` s` stabile]ti obiective tangibile concrete … nu unele intangibile ]i poate f`r` sens. traducere în englez` de George J.B. 1957. p. nu de încerc`rile statelor de a gândi un r`zboi nuclear în termeni conven\ionali. Conant.“6 riei ]i de a încerca s` evit`m atât c`derea într-un cinism permanent. iar conflictele regionale ar fi continuat în umbra st`rii de „stand-off“ nuclear dintre cele dou` mari puteri. nu în func\ie de un sistem oarecare sau prin obedien\` pasiv` fa\` de o regul` . ARON blindat împotriva armelor nucleare.. înseamn` s` preferi limitarea violen\ei fa\` de pedepsirea unei p`r\i presupuse a fi vinovate sau fa\` de o a]anumit` justi\ie absolut`. Free Press. The Opium of the Intellectuals. Praeger. Garden City. Morgenthau ]i Valtz . traducere în englez` de Dorothy Pickles. p. 279.. Eficien\a sau credibilitatea intimid`rii nucleare nu se bazau pe strategii sau doctrine complexe utilizate de una din p`r\i pentru a o convinge pe cealalt` de ceea ce s-ar putea întâmpla dac` un conflict direct ar izbucni între ele. „On the Historical Condition of the Sociologist“. Aron a insistat c` strategia nuclear` nu ar putea deveni niciodat` o ]tiin\` exact`. New York. „What Is a Theory of International Relations?“. Irwin. Aron a ajuns la concluzia potrivit c`reia r`zboiul rece a fost f`r` precedent ]i. traducere în englez` de Terence Kilmartin. prin realismul s`u sobru ]i pluralismul liberal. cum ar fi «o lume sigur` pentru democra\ie» sau o lume din care politica de putere a disp`rut. nr. Credibilitatea descuraj`rii \inea de arme ca atare. p. Ibid. Londra. Diversity of Worlds: France and the United States Look at Their Common Problems. New York. Secker & Warburg. 1965. dac` nu chiar din cauza pericolelor f`r` precedent ale erei nucleare. Prin aceasta a în\eles nevoia de a înlocui convingerea cu lec\ia consecin\elor: „A fi prudent înseamn` s` ac\ionezi în func\ie de o situa\ie specific` ]i date concrete. 1978. 1960. În ciuda. iar Aron i-a criticat sever pe cei ce pl`nuiau conflicte nucleare ]i pe adep\ii teoriei jocului din Statele Unite pentru modul lor diferit de gândire. în contextul diferen\elor ideologice dintre cele dou` superputeri nucleare. 585. 1961. 1967. asupra nevoii de a ne baza generaliz`rile pe o bun` cunoa]tere a evenimentelor neprev`zute ale isto- . 5. 5. Londra.. în Journal of International Affairs. New York. Connecticut. A se vedea în special Raymond Aron. 65. traducere în englez` de Terence Kilmartin. 1968. de]i Clausewitz i-a fost pu\in de folos [n examinarea condi\iilor în care r`zboiul nuclear ar fi putut fi dus ]i „câ]tigat“. traducere în englez` de Ernst Pawel. combinate cu incertitudinea care a caracterizat întotdeauna rela\iile interna\ionale. Introduction to the Philosophy of History: An Essay on the Limits of Historical Objectivity. Democracy and Totalitarianism. Londra. 3. W.W. The Great Debate: Theories of Nuclear Strategy. 91. The Dawn of Universal History. Weidenfeld & Nicolson. Aron a crezut cu putere în pruden\` ca fiind cea mai potrivit` etic` a artei politice. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Hoffmann. 2. p. 1961. el a crezut c` o stabilitate mai mare în poten\ialul de descurajare dintre Statele Unite ]i Uniunea Sovietic` (în ciuda cursei înarm`rilor dintre ele) determina mai pu\in` stabilitate la nivelurile inferioare ale sistemului interna\ional. Ibid. 6. 1968. În ceea ce prive]te considera\iile sale cu privire la limit`rile inerente ale teoriei interna\ionale în general. Note 1. cât ]i între\inerea unor speran\e utopice în ceea ce prive]te transcenden\a rela\iilor interna\ionale. republicat` într-o colec\ie de eseuri. Peace and War. Weidenfeld & Nicolson. Londra. Oceana Publications. Ibid. ca teoretician al rela\iilor interna\ionale ]i critic al exceselor r`zboiului rece. inevitabil. 4. Londra. ne-a atras aten\ia f`r` remu]c`ri asupra limitelor pe care le a]tept`m de la teorie. Principalele lucr`ri ale lui Raymond Aron The Century of Total War. History and Politics. p. France: The New Republic. Doubleday.

Nu Carr a fost cel care a ini\iat aceast` dezbatere ]i nici nu ]i-a formulat o pozi\ie clar` în cadrul acesteia. Carr s-a n`scut în 1892 ]i a absolvit Universitatea Cambridge ca ]ef de promo\ie. Franciszek Draus. a devenit editor adjunct la The Times din Londra. Robert. Londra. ap`rut` prima dat` în 1939 (a doua edi\ie în 1946). California. Carr este cunoscut prin cartea sa The Twenty Years’ Crisis (1946). În aceast` lucrare. Când a izbucnit cel de-al doilea r`zboi mondial. 1955-1983. Sage Publications. a dominat gândirea intelectual` ]i practica diplomatic` occidental` din perioada dintre cele dou` r`zboaie mondiale. 1988. tind s` fie într-o oarecare m`sur` prescriptive. mai ales când se afl` la început. în International Studies Quarterly. mai precis ca dezbatere continu` între „reali]ti“ ]i „ideali]ti“ sau „utopici“. 1983. 1968. Lecturi suplimentare „Raymond Aron: A Critical Retrospective and Prospective“.. cu o biografie de Edward Shils. la ascenden\a „realismului“ în studiul rela\iilor interna\ionale. EDVARD HALLETT CARR E. când a fost numit profesor la University College of Wales din Aberystwyth. ed. Marxism and the Existentialists. traducere în englez` de Richard Howard ]i Annette Baker-Fox. Julliard. Memoires. nr. The Liberal Political Science of Raymond Aron. edi\ie special`. care combin` o critic` tran]ant` la adresa diploma\iei occidentale dintre cele dou` r`zboaie mondiale cu un cadru de analiz` solid. 1968. Nicolas. Londra. Beverly Hills. The Free Press. Hants. în care Marea Britanie a jucat un rol dominant. 1986. 1985. ed. California. 1975. and Sociology: Selected Sociological Writings. u]urin\a cu care a combinat reflec\ia filozofic`. studiul rela\iilor interna\ionale a fost dedicat efortului de a produce pacea la nivel interna\ional pe baza unor norme ]i principii care de fapt erau limitate la experien\a istoric` a politicii ]i economiei interne din Marea Britanie ]i nu puteau fi puse în aplicare la nivel interna\ional într-o lume divizat` în state diferite atât sub aspectul puterii cât ]i al pozi\iei fa\` de . traducere în englez` de Christine Booker ]i Norman Stone. Opera lui Carr a contribuit la instituirea termenilor în care a fost discutat` teoria interna\ional` în secolul al XX-lea. Studiul rela\iilor interna\ionale. Baverez. Chicago. era prea mult influen\at de un set de idei care ele însele erau produse ale unui anumit echilibru de putere. 1968. unde a predat politic` interna\ional`. 1978. Anglia. Mahony. El sugereaz` c` toate ]tiin\ele umaniste. 1969. 1991. Power. ed. S-a întors în mediul universitar în 1936. Colquhoun. Cu toate c` cercetarea sa a culminat cu publicarea a 14 c`r\i despre acest subiect. îns` primul r`zboi mondial i-a întrerupt studiile. Raymond Aron: Volume Two: The Sociologist in Society. Politics and History. Truth. bazat` pe lucrarea The Twenty Years’ Crisis. Clausewitz: Philosopher of War. Londra. analiza istoric` ]i comentariul asupra problemelor curente a f`cut ca aceast` carte s` r`mân` una clasic` în domeniu. El a demonstrat [ns` cum s-au manifestat în gândirea ]i practica interna\ional` dou` concep\ii opuse privind progresul istoric. Mai mult. Raymond Aron: Volume One: The Philosopher in History. Routledge ]i Kegan Paul. New York. traducere în englez` de Valence Ionescu. Daniel J. Colquhoun.RELA|II INTERNA|IONALE 24 Peace and War. Dominique Schnapper. Harper & Row. Modernity. Sage Publications. Astfel. Carr va r`mâne îns` cunoscut cel mai bine prin contribu\ia sa. Londra. History. S-a întors la Cambridge în 1953. Paris. Beverly Hills. Weidenfeld & Nicolson. a sus\inut el. Pall Mall Publishers. Democracy and Totalitarianism. Praeger. Lyon. Robert. 1986. 1983. 1945-1973. traducere în englez` de Peter Morris. The Imperial Republic: The United States and the World. 1905-1955. Gower. Liberty: Selected Writings of Raymond Aron. 29. H. Progress and Disillusion: The Dialectics of Modern Society. unde a r`mas pentru a se apleca asupra istoriei Uniunii Sovietice. S-a angajat în Serviciul diplomatic ]i a fost prezent la Conferin\a de Pace de la Paris de la sfâr]itul primului r`zboi mondial. Aldershot. University of Chicago Press. Raymond Aron. 1986. Rowman & Littlefield. New York. Weidenfeld & Nicolson. subordonând analiza faptelor dorin\ei de a reforma lumea. Oxford. traducere în englez` de Frank Jellinek. Miriam Bernheim. Manufacture. Londra. 1985. sus\ine el. Carr s-a angajat într-o critic` sus\inut` la adresa gândirii „utopice“ care.

Carr a c`utat s` reconcilieze aceste tendin\e concurente în propriile sale diagnoze ]i recomand`ri de stabilitate interna\ional`. Acest lucru a fost inclus în prima edi\ie a lucr`rii The Twenty Years’ Crisis. pentru a pedepsi „agresorii“ cu o gam` variat` de m`suri pornind de la sanc\iuni diplomatice ]i economice pân` la utilizarea for\ei colective pentru a asista victimele agresiunii. dar a lipsit din cea de-a doua edi\ie ap`rut` în 1946. aceasta era îns` o improbabilitate. Date fiind astfel de presupuneri. realismul ]i utopia sunt dou` doctrine lipsite de substan\`. De aceea. creat` pentru a o pune în aplicare. Carr ]i-a concentrat aten\ia asupra ]anselor stabilit`\ii interna\ionale. în caz de necesitate. publicat` în 1939. el a respins ideea c` pacea ar putea rezulta din reproducerea în rela\iile dintre state a proceselor juridice sau legislative care puteau fi impuse de state doar în spa\iul lor intern.4 Indiferent de dificult`\ile filozofice implicate de argumentul s`u. Chiar dac` era un critic sever al gândirii utopice din anii ’30 ]i ’40. statele s-ar fi angajat s` respecte legea ]i ar fi fost preg`tite s` coopereze pentru a împiedica ]i. îns` nu atrage aten\ia în mod direct ]i inevitabil asupra marilor decizii pe termen scurt“. Cel mai clar exemplu îl constituie acceptarea de c`tre Carr a politicii guvernului Marii Britanii de conciliere fa\` de Germania în ultima parte a anilor ’30. el a recunoscut c` realismul f`r` utopie ar putea degenera într-o realpolitik cinic`: „realismul consecvent exclude patru lucruri care par s` fie ingredientele esen\iale ale oric`rei reflec\ii politice eficiente: un scop finit. Într-o lume de state suverane cu puteri inegale. Apoi Carr transform` antinomia într-o dihotomie aparent` a puterii ]i moralit`\ii. ci ]i rezultatul inevitabil al unor aspira\ii incompatibile care ar fi putut fi rezolvate doar prin negociere prin prisma echilibrului de putere ]i nu f`cându-se apel la principii „universale“ de conduit` moral`. Carr a afirmat c` optimismul ]i credin\a în securitatea colectiv` ca ]i instituirea Ligii Na\iunilor. Cele mai importante norme erau credin\ele în armonia natural` a intereselor (derivate din economia de tip laissez-faire a secolului al XIX-lea) ]i în securitatea colectiv`. „o teorie bun` ajut` pe termen mediu ]i lung. Carr a sperat s` se poat` înv`\a din experien\a Uniunii Sovietice în materie de planificare economic` ]i social` ]i a crezut în coexisten\a .5 În timpul ]i imediat dup` cel de-al doilea r`zboi mondial. un apel emo\ional.“ 2 Exist` totu]i o tensiune între descrierea pe care o face Carr conflictului dintre realism ]i utopie ]i nevoia sa profund` de a o media. Cei care profit` cel mai mult de acea ordine pot doar s` spere c` o vor men\ine pe termen lung f`când suficiente concesii pentru ca cei care profit` cel mai pu\in de pe urma ei s` o considere tolerabil`. H. Pe de o parte.RELA|II INTERNA|IONALE 26 27 E. iar responsabilitatea pentru ca aceste schimb`ri s` aib` loc pe cât posibil într-un mod ordonat depinde atât de cei care lanseaz` provocarea. se pare. Dup` cum observa William Fox în excelenta sa analiz` a ideilor lui Carr de la sfâr]itul anilor ’30. Pe de alt` parte. Carr a sus\inut c` teoreticienii ]i diploma\ii ar fi putut evita câteva din problemele perioadei interbelice dac` ar fi adoptat o abordare mai pu\in „idealist`“ ]i mai „realist`“ în rela\iile interna\ionale. Dar ele nu pot fi dep`]ite sau sintetizate în gândire. îns` fiecare dintre ele poate ac\iona doar ca o „corectare“ a celeilalte. În special aceasta din urm` considera r`zboiul drept o consecin\` a „agresiunii“ de peste hotare. folosindu-se punctele tari ale uneia pentru a o ataca pe cealalt` atunci când una pare s` domine în diploma\ia interna\ional` ]i în comportamentul marilor puteri în materie de politic` extern`. Pentru ca r`zboiul s` fi fost abolit. Carr a sus\inut c` „gândirea politic` s`n`toas` ]i via\a politic` s`n`toas` vor fi g`site doar acolo unde î]i au amândou` sorgintea“. ar fi fost nevoie de o organiza\ie interna\ional`. s-au bazat pe ipoteza eronat` potrivit c`reia toate marile puteri din sistemul interna\ional erau mul\umite cu statu quo-ul teritorial ]i politic. „Procesul «d` ]i ia» trebuie aplicat provoc`rilor adresate ordinii existente. Aceast` abordare ar fi implicat nevoia de a înlocui retorica cu diploma\ia ]i de a subordona principiile universale eticii procedurale a compromisului dintre statu quo ]i statele revizioniste din sistemul interna\ional. Prin urmare. dezbaterea diferen\elor teoretice dintre aceste „isme“ este îmbibat` de determinism (ideea marxist` potrivit c`reia normele ]i valorile sunt expresii justificative ale clasei conduc`toare) ]i de dualism metafizic („cele dou` elemente – utopia ]i realitatea – apar\in unor planuri diferite care nu se pot întâlni niciodat`“). 3 Antiteza dintre ele este identificat` în mod analog cu o serie de dihotomii pe care Carr le postuleaz` ca fiind voin\a liber` contra determinismului.“1 Carr a sus\inut c` rela\ia dintre realism ]i utopie era dinamic` ]i dialectic`. este balansul între ele. Acest lucru a dus la emiterea unor judec`\i care au fost criticate. CARR statu quo-ul interna\ional. cât ]i de cei care ap`r` ordinea. intelectualul contra birocratului ]i morala contra politicii. de]i trebuie spus c` aceste critici au beneficiat de avantajele conferite de trecerea timpului. ultima fiind subordonat` primei pentru a avea efect. rela\ia dintre teorie ]i practic`. f`r` a încerca s` prezic` politicile ]i evenimentele diplomatice pe termen scurt. Ca adept al stângii. conflictul dintre state nu era doar o consecin\` a e]ecului de a se în\elege între ele. un drept al judec`\ii morale ]i o baz` pentru ac\iune. Tot ceea ce se poate face.

a sus\inut c` experien\a fascismului ]i cea a comunismului au oferit lec\ii utile democra\iilor occidentale în special cu privire la necesitatea planific`rii sociale ]i a interven\iei interna\ionale pentru atenuarea inegalit`\ilor capitalismului global. el sus\ine c` principiul autodetermin`rii na\ionale nu mai este un remediu pentru libertate. îns` garanteaz` conflictul atâta timp cât interpretarea sa în termeni etnici este incompatibil` cu diversitatea etnic` a majorit`\ii statelor. În acela]i timp. precum ]i c` Vestul avea mult de înv`\at de la Est în propriile încerc`ri de a împ`ca libertatea individual` cu politicile sociale egalitariste: „Soarta lumii occidentale va depinde de capacitatea sa de a r`spunde provoc`rilor Uniunii Sovietice printr-o c`utare încununat` de succes a unor forme de ac\iune social` ]i economic` în care tot ce este valabil în tradi\iile individualiste ]i democratice s` poat` fi aplicat la problemele civiliza\iei de mas`. în compara\ie atât cu comunismul în stil sovietic. a existat o incompatibilitate clar` între valoarea autodetermin`rii na\ionale ca expresie a libert`\ii ]i puterea economic` sc`zut` a statelor-na\iune de a le furniza cet`\enilor lor securitate social` sau militar`. Participarea în mas` la procesul politic nu putea fi men\inut` decât dac` societ`\ile occidentale descopereau noi modalit`\i de a administra pia\a ]i dac` adoptau forme de democra\ie social` care cereau interven\ia pe pia\` ]i nu idei naive de secol al XIX-lea derivate din lectura simplist` a lui Adam Smith. Câ\iva.6 În cartea sa Nationalism and After (1945). un proiect uria] prin care a încercat s` în\eleag` problemele cu care se confruntau liderii Uniunii Sovietice ]i a refuzat s` se lanseze într-o condamnare „moralist`“ a sistemului politic sovietic. în special cei care se asociaz` cu „}coala englez`“ a rela\iilor interna\ionale. H. Carr era foarte con]tient de schimb`rile drastice din politica extern` aduse de revolu\ia francez` ]i de extinderea democra\iei. Carr însu]i nu a oferit nici un plan pentru modul în care se putea r`spunde acelei provoc`ri. Carr a murit în 1982 la vârsta de 90 de ani. Nationalism and After constituie înc` o lectur` obligatorie. În aceast` carte. cât ]i cu „initia\iva liber`“ în stil american. în ciuda tuturor gre]elilor sale. pentru c` multe din argumentele ]i analizele sale sunt la fel de relevante azi ca atunci când au fost elaborate. solu\ia era crearea unor organiza\ii multina\ionale ]i regionale de state care s`-]i poat` coordona mai bine politicile ]i s` poat` men\ine un angajament fa\` de justi\ia social`. CARR f`r` conflicte a comunismului ]i capitalismului. el a recunoscut c` cel de-al doilea r`zboi mondial era la fel de mult un produs al unei ideologii revolu\ionare ]i un conflict de interese na\ionale pe termen lung. cum ar fi Martin Wight ]i Hedley Bull. na\ionalismul secolului al XX-lea este strâns legat de apari\ia particip`rii publice la sistemul politic. dar opera sa continu` s` stârneasc` dezbateri în rândul celor care studiaz` rela\iile interna\ionale. Întotdeauna a sus\inut c` teama americanilor de „agresiunea“ sovietic` împotriva Europei de Vest era exagerat`. dar care erau perimate. Dac` ar fi f`cut acest lucru ar fi însemnat s` se lanseze într-un exercitiu utopic de genul acelora pe care le-a deplâns. Mai mult. Prin prisma experien\ei statelor europene din timpul r`zboiului rece. imaginea permanentei diviziuni teoretice dintre realism ]i utopie realizat` de el nu este conving`toare pentru mul\i cercet`tori ai domeniului. În ciuda propriului punct de vedere oarecum naiv cu privire la Hitler de la sfâr]itul anilor ’30. a deplâns aplicarea unor idei care ar fi putut fi realizabile în trecut. În mare parte acest lucru poate fi atribuit credin\elor marxiste ale lui Carr (care nu apar în nici una din lucr`rile sale publicate) ]i influen\ei pe care a exercitat-o asupra sa opera lui Karl Mannheim din domeniul sociologiei cunoa]terii. comunismul se baza pe idealul unui scop moral comun necesar pentru a genera sacrificiul de sine care ar fi putut constitui leg`tura dintre cei slabi ]i cei puternici. ci doar sfâr]itul nevoii de a se confrunta cu un stat ale c`rui încerc`ri de a-i face fa\` au e]uat dramatic. indiferent . ceea ce ar putea duce la apari\ia unui num`r mare de „statena\iune“ dac` procesul nu ar fi controlat. Carr nu a scris foarte mult în domeniul rela\iilor interna\ionale per se dup` cele dou` mari lucr`ri de la sfâr]itul anilor ’30 ]i ’40. au sus\inut c` dihotomia sa dintre realism ]i utopie este o încercare mult prea simplist` ]i rigid` de a diferen\ia abord`rile teoretice din studiul rela\iilor interna\ionale.“7 S-ar putea sus\ine punctul de vedere potrivit c`ruia pr`bu]irea Uniunii Sovietice nu a însemnat sfâr]itul provoc`rii. Dar.RELA|II INTERNA|IONALE 28 29 E. Pentru cei interesa\i de problemele na\ionalismului la sfâr]itul r`zboiului rece. Aceast` atitudine se baza pe neîncrederea sa profund` în capacitatea capitalismului de a promova egalitatea dintre oameni sau state ]i pe credin\a sa c`. precum în celelalte c`r\i ale lui din acea perioad`. Al\ii au condamnat relativismul aparent a lui Carr ]i refuzul s`u de a ap`ra valorile socialiste într-o manier` mult mai explicit` decât a încercat. De]i a fost recunoscut ca autorul uneia dintre cele mai importante lucr`ri clasice ale secolului al XX-lea. De la începutul anilor ’50 ]i-a concentrat aten\ia asupra analizei istoriei Uniunii Sovietice. Nationalism and After a fost o profe\ie. Potrivit lui Carr. În ciuda ororii r`zboiului. Carr a comparat mi]c`rile na\ionaliste ale secolului al XIX-lea cu cele ale secolului al XX-lea ]i.

1961. 4. 1958-1964. Meritele încerc`rilor modeste ale lui Carr de a influen\a cursul istoriei interna\ionale pot fi discutate. Londra. progresul nu este o linie dreapt` c`tre perfec\iune. Harmondsworth. Principalele lucr`ri ale lui E. 1947. Martin’s Press. se pot pr`bu]i sau pot stagna tot a]a cum grupuri diferite din cadrul societ`\ilor câ]tig` sau pierd puterea. 5. Longmans Green. Civiliza\iile umane pot ap`rea. Londra. 87-88. The Soviet Impact on the Western World. Bull. a c`ror reform` depinde de un proces istoric complex în care progresul nu poate fi garantat. What is History?. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Bull. Carr este printre cei mai importan\i. 5. p. 1924-1926 (trei volume). Lecturi suplimentare Abramsky. 7. Macmillan. 8. 1919-1939. a doua edi\ie. 11. Penguin. 1946. ele r`mân abstracte ]i într-un anumit fel lipsite de sens. From Napoleon to Stalin. William Fox. Londra. Essays in Honour of E. 1947. H. 3. Nationalism and After. Beacon Press. 1951. Macmillan. Boston. Londra. Londra. p. Macmillan. Macmillan. opera lui Carr ne aminte]te c`. 1945. nr. No\iunea de progres istoric a lui Carr este cuprins` în ideea c` „omul este capabil s` profite (nu înseamn` c` ]i profit`) de experien\a predecesorilor. 1919-1939. îns` nu exist` nici un dubiu c`. p.. 1969. Socialism in One Country. independent de modul în care ne justific`m angajamentul fa\` de valori ca libertatea ]i egalitatea. în International Journal. 117. Carr. Carr. Carr. neformat ]i susceptibil de a fi modificat de atitudinile prezente. St. H. cu excep\ia situa\iei în care sunt cuprinse în aranjamente politice ]i economice concrete. 1961. H. p. H. . edi\ia a doua. „E. c` progresul în istorie. Londra. E. H. S` ne amintim c` prima parte a educa\iei lui Carr a avut loc în plin val de optimism victorian. care relev` punctele de vedere ale lui Carr ]i r`mâne o lucrare clasic` pentru modul în care istoria trebuie în\eleas` ]i scris`. The Romantic Exiles: A Nineteenth Century Portrait Gallery. „The Twenty Years’ Crisis Thirty Years On“. Ibid. 1951. H. îns` poate fi adev`rat într-un sens mai vast ]i mai complex. Carr Britain: A Study of Foreign Policy From the Versailles Treaty to the Outbreak of War. Nationalism and After. dar „progresul“ în sensul modificat de Carr poate persista. Hedley. le permite s` z`reasc` mai bine direc\ia mereu schimb`toare în care se mi]c` istoria ]i chiar s` schimbe acea direc\ie într-un sens mai favorabil. Macmillan. 1985. ci depinde de capacitatea oamenilor de a înv`\a din trecut ]i de capacitatea istoricilor de a transmite într-un mod folositor acel trecut culturii de care apar\in prin prisma problemelor contemporane. Londra. Note 1. Chimen. The Twenty Years’ Crisis. Carr examineaz` no\iunea de progres în istorie ]i istoriografie începând cu iluminismul ]i observ` c` ceea ce a început ca secularizare a teleologiei cre]tine a trebuit s` fie modificat` continuu de istoricii de mai târziu ]i într-un final chiar de Carr însu]i pentru a nu degenera în misticism sau cinism ]i pentru a men\ine o viziune constructiv` asupra trecutului. 1946. 1942. Londra. Londra. p. Macmillan. Carr and Political Realism: Vision and Revision“. În aceast` lucrare Carr încearc` s` medieze între viziunea asupra progresului ca form` etern` platonic` anistoric` ]i ca obiectiv determinat istoric stabilit în viitor. The Soviet Impact on the Western World. Londra. se bazeaz` pe transmiterea unor bunuri dobândite“. Londra. 6.. Macmillan. spre deosebire de evolu\ia din natur`. Baltimore. 1961. A History of Soviet Russia (14 volume). German-Soviet Relations Between the Two World Wars. între cei 50 de mari gânditori prezenta\i în aceast` carte. 24. studen\ii pot consulta doar textul s`u What is History?. E. p. E. and Other Essays.. 1939. Dec`derea Angliei ca putere mondial` a f`cut din Carr purt`torul de cuvânt al genera\iei sale când a exprimat ideea c` progresul istoric nu poate fi adev`rat în sens victorian. 1980. The Twenty Years’ Crisis. 1950-1978. 1919-1939. 1945. 93. 89. Macmillan. H. A se vedea în special E.RELA|II INTERNA|IONALE 30 31 E. Macmillan. 8 Potrivit lui Carr. Macmillan.10. Aceasta pentru c` toate evenimentele distincte care au loc îmbog`\esc memoria colectiv` a istoricilor. Pentru o analiz` profund` a abord`rii lui Carr cu privire la progresul istoric. [n Review of International Studies. Printre alte aspecte. Carr. Morgenthau ]i Wight. Ibid. 625-638. p. Carr. doar ulterior temperat de realit`\ile mai pesimiste ale celor dou` r`zboaie mondiale. Acest lucru. CARR de sl`biciunea sa filozofic`. H. Conditions of Peace. 1970. Londra. The New Society. 2. nr. Macmillan. Londra. What is History?. Macmillan. Johns Hopkins University Press. la rândul lui. Ibid.

RELA|II INTERNA|IONALE

32

Evans Graham, „E. H. Carr and International Relations“, în British Journal of International Studies, nr. 1, 1975, p. 77-97. Fox, William, „Carr and Political Realism: Vision and Revision“, în Review of International Studies, nr. 11, 1985, p. 1-16. Gellner, Ernst, „Nationalism Reconsidered and E. H. Carr“, în Review of International Studies, nr. 18, 1992, p. 285-293. Howe, Paul, „The Utopian Realism of E. H. Carr“, în Review of International Studies, nr. 20, 1994, p. 277-297. Morgenthau, Hans J., „The Political Science of E. H. Carr“, în World Politics, nr. 1, 1949, p. 127-134. Smith, Michael J., Realist Thought From Weber to Kissinger, Louisiana State University Press, Baton Rouge, 1986, p. 68-98.

ROBERT GILPIN
Robert G. Gilpin este profesor de politic` ]i rela\ii interna\ionale la Woodrow Wilson School, Universitatea Princeton. A fost consilier la Congresul SUA ]i vicepre]edinte al Asocia\iei Americane de }tiin\e Politice ]i este cel mai bine cunoscut pentru cercet`rile sale din domeniul economiei politice interna\ionale. Pentru a le r`spunde celor care sus\in c` realismul se preocup` prea mult de politica de securitate militar` ]i tinde s` ignore for\ele economice, Gilpin încearc` s` realizeze integrarea dintre studiul politicii interna\ionale (preocupat` de rolul puterii în modelarea rela\iilor dintre state) ]i economia interna\ional` (preocupat` de natura ]i dinamica firmelor pe pia\`). Mai mult, este unul din pu\inii reali]ti interesa\i de schimbare, în special în efortul s`u de a explica ascensiunea ]i dec`derea statelor de-a lungul timpului. Acest domeniu din cadrul rela\iilor interna\ionale s-a extins în ultimele dou` decenii sub influen\a preocup`rii pentru declinul economic vizibil al Statelor Unite din anii ’70 ]i ’80 în compara\ie cu Europa ]i Japonia ]i a argumentelor multor liberali, potrivit c`rora cre]terea interdependen\ei economice dintre state le diminua puterea ]i atenua vechea rela\ie dintre for\a militar` ]i capacitatea de a sus\ine interesele na\ionale de stat. Lucr`rile lui Gilpin demonstreaz` o preocupare consecvent` pentru rolul puterii ]i modul în care statul o administreaz`. Prima lucrare important` a fost studiul tensiunilor dintre oamenii de ]tiin\` americani din domeniul nuclear ]i guvernul SUA cu privire la politicile regimului armelor nucleare în anii ’50. Dar cele mai importante studii ale sale au ap`rut pe la mijlocul anilor ’70 ]i în anii ’80 în domeniul economiei politice interna\ionale. Contrar celor care sus\ineau c` m`rirea interdependen\ei economice submina statul ]i reducea relevan\a puterii militare coercitive în determinarea influen\ei economice în problemele globale, Gilpin a sus\inut c` ordinea comercial` interna\ional` liberal` depindea chiar de factorii pe care se pretindea c` îi submina, mai exact de prezen\a unui stat puternic care putea oferi a]a-numitele „bunuri publice“ interna\ionale. Argumentul principal este c` pie\ele nu pot produce ]i distribui bunuri ]i servicii în absen\a unui stat care s` le ofere anumite condi\ii prealabile. Prin defini\ie, pie\ele depind de transferul, prin intermediul mecanismului eficient al pre\ului, al bunurilor ]i serviciilor care pot fi cump`rate ]i vândute între actori priva\i care schimb` între ei drepturile de proprietate. Dar pie\ele însele depind de stat, care ofer`, prin m`suri

RELA|II INTERNA|IONALE

34

35

R. GILPIN

coercitive, prin reglementare ]i impozite, anumite „bunuri publice“ pe care pie\ele nu le pot genera. Acestea includ infrastructura legal` a drepturilor de proprietate ]i legi pentru a realiza contracte obligatorii, infrastructura coercitiv` pentru a asigura respectarea legilor ]i un mediu de schimb stabil (bani) pentru a garanta evaluarea standard a bunurilor ]i serviciilor. În interiorul grani\elor de stat, guvernul este cel care ofer` aceste condi\ii. Desigur, la nivel interna\ional nu exist` un stat global care s` poat` reproduce aceste condi\ii la scar`. Construindu-]i argumentul pe lucr`rile lui Charles Kindleberger ]i pe analiza lui E. H. Carr privind rolul Marii Britanii în economia interna\ional` a secolului al XIX-lea, Gilpin sus\ine c` stabilitatea ]i „liberalizarea“ schimbului interna\ional depind de existen\a unui „hegemon“ care este capabil, dar ]i dornic s` asigure „bunuri publice“ interna\ionale, ca ordine, legi ]i o moned` stabil` pentru comer\. Direc\ia general` a argumentului lui Gilpin poate fi g`sit` în cele mai importante trei lucr`ri ale sale, ]i anume US Power and the Multinational Corporations (1975), War and Change in World Politics (1981) ]i The Political Economy of International Relations (1987). Prima este o examinare a influen\ei pe plan extern a corpora\iilor multina\ionale din perioada postbelic`. Contrar anumitor idei larg r`spândite, potrivit c`rora, expansiunea ]i autonomia activit`\ii corpora\iilor erau în afara controlului guvernului Statelor Unite, Gilpin sus\ine c` activitatea lor pe plan extern poate fi în\eleas` doar în contextul economiei deschise liberale stabilite sub patronajul SUA la sfâr]itul celui de-al doilea r`zboi mondial. Conducerea hegemonic` ]i atitudinea antisovietic` a Statelor Unite au constituit fundamentul angaj`rii lor pe calea „interna\ionalismul liberal“ ]i a stabilirii institu\iilor interna\ionale destinate facilit`rii extinderii comer\ului dintre statele capitaliste în anii ’50 ]i ’60. Urm`toarele dou` lucr`ri majore au fost scrise în contextul unei dezbateri, care lua amploare, cu privire la presupusul declin al Statelor Unite în rela\iile interna\ionale, în special în lumina bru]tei reveniri economice a Europei ]i a Japoniei dup` devastarea produs` de cel de-al doilea r`zboi mondial. De]i la sfâr]itul anilor ’80 opera lui Paul Kennedy a atras mai mult aten\ia, lucrarea lui Gilpin War and Change in World Politics reprezint` o încercare de a orienta dezbaterea c`tre teoretizarea atotcuprinz`toare a ascensiunii ]i declinului statelor hegemonice în rela\iile interna\ionale. Originalitatea lucr`rii sale const` în încercarea de a integra ipoteze atât la nivelul sistemului interna\ional, cât ]i la nivelul individual al statelor din sistem. Pornind de la anumite ipoteze cu privire la state, el încearc` s` explice apari\ia ]i schimbarea sistemelor de state prin intermediul teoriei op\iunii ra\ionale. Mai mult, el distinge trei tipuri de schim-

b`ri în rela\iile interna\ionale. Schimbarea prin interac\iune se refer` doar la schimbarea rela\iilor interstatale în cadrul dat al echilibrului puterii. Schimbarea sistemic` se refer` la guvernarea general` a sistemului, la num`rul marilor puteri ]i la schimbarea identit`\ii puterilor dominante. Aceste schimb`ri se produc de obicei în urma unui r`zboi, [n cadrul sistemului care implic` atât provoc`ri la adresa distribu\iei de putere existente, cât ]i încerc`ri de a o men\ine. Schimb`rile sistemelor, cele mai importante schimb`ri, se refer` la transformarea fundamental` a actorilor ]i prin urmare a naturii sistemului per se. Ca exemplu, s-ar putea men\iona apari\ia sistemului de state din secolele al XV-lea ]i al XVI-lea sau transformarea imperiilor în state na\ionale în secolul al XVIII-lea ]i al XIX-lea. Modelul schimb`rii sistemice a lui Gilpin se bazeaz` pe o serie de ipoteze cu privire la state pe care el le deduce din teoria microeconomic` a alegerii ra\ionale. Aceast` teorie este utilizat` pentru a postula o teorie ciclic` a schimb`rii în sistemul interna\ional, care const` în cinci enun\uri principale: „1. Un sistem interna\ional este stabil (adic` în echilibru) dac` nici un stat nu consider` c` schimbarea sistemului este profitabil`. 2. Un stat va încerca s` schimbe sistemul interna\ional dac` beneficiile a]teptate dep`]esc costurile presupuse. 3. Un stat va c`uta s` schimbe sistemul interna\ional prin expansiune teritorial`, politic` ]i economic` pân` când costurile marginale ale unei viitoare schimb`ri sunt egale sau mai mari decât beneficiile a]teptate. 4. O dat` ce se ajunge la un echilibru între costurile ]i beneficiile unei viitoare schimb`ri (]i expansiunea este atins`), costurile economice de men\inere a statu quo-ului tind s` creasc` mai repede decât capacitatea economic` de a sus\ine statu quo-ul. 5. Dac` dezechilibrul din sistemul interna\ional nu este solu\ionat, sistemul se va schimba ]i se va stabili un nou echilibru care va reflecta redistribu\ia puterii.“1 Din punctul de vedere al lui Gilpin, istoria lumii, începând cu Tratatul de la Westphalia (1648), a fost o perioad` de schimbare sistemic` în cadrul unui sistem centrat pe stat, iar stabilitatea sau instabilitatea sistemului depind de existen\a unui hegemon politic ]i economic. Îns` stabilitatea este dificil de men\inut deoarece schimbarea economic` ]i tehnologic` nu este distribuit` în mod egal între state. Prin urmare, în timp apare o pr`pastie tot mai mare între statutul ]i prestigiul anumitor state ]i puterea pe care pot s` o desf`]oare pentru a-]i ap`ra interesele na\ionale. În ciuda nevoii de schimbare pa]nic` din sistem pentru controlarea proce-

RELA|II INTERNA|IONALE

36

37

R. GILPIN

sului schimb`rii, Gilpin observ` c`, pân` în prezent, „mecanismul principal al schimb`rii … a fost r`zboiul sau ceea ce noi am numi r`zboiul hegemonic (adic` un r`zboi care determin` ce stat sau state vor fi dominante ]i vor guverna sistemul)“. 2 Factorii care stau în spatele schimb`rii din sistemul interna\ional sunt în mare parte factori ambientali care structureaz` paleta de motiva\ii în func\ie de care statele încearc` s` schimbe ]i schimb` sistemul în beneficiul propriu, cum ar fi schimb`rile de popula\ie ]i r`spândirea tehnologiei militare în întregul sistem. De]i declinul imperiilor pare s` confirme demodarea expansiunii teritoriale ]i înlocuirea ei cu statele hegemonice (ca Marea Britanie în secolul al XIX-lea ]i Statele Unite dup` 1945), încerc`rile Germaniei ]i Japoniei de a-]i extinde controlul teritorial în prima jum`tate a secolului trecut sugereaz` c` modul de schimbare r`mâne nedeterminat [n contextul dezbaterii privind presupusul declin al Statelor Unite în rela\iile interna\ionale. Aceste dou` afirma\ii merit` s` li se acorde o aten\ie deosebit`. În esen\`, Gilpin crede c` toate statele hegemonice sunt efemere întrucât costurile men\inerii lor cresc mai repede decât resursele necesare acestei men\ineri. Pe de o parte, statul hegemon nu poate împiedica r`spândirea capacit`\ilor ]i tehnicilor sale economice în alte state. Pe de alt` parte, trebuie s` se confrunte cu cre]terea a]tept`rilor propriilor cet`\eni. În timp, ace]tia vor prefera consumul produc\iei ]i se vor opune sacrificiilor necesare pentru men\inerea suprema\iei pe scena interna\ional`. Combinarea factorilor interni cu cei externi duce la ceea ce Gilpin nume]te „o criz` fiscal` sever`“ pentru statul hegemon. Astfel, acesta dispune de un num`r limitat de op\iuni. Dac` dore]te s`-]i men\in` puterea, poate fie s` înfrunte obstacolele interne ]i s` determine popula\ia s` accepte situa\ia, fie s` atace puterile în ascensiune înainte ca acestea s` devin` o amenin\are. Alternativ, statul hegemon poate încerca s`-]i diminueze angajamentele externe ]i s` promoveze alian\e strategice cu alte state. Gilpin ilustreaz` primul caz cu exemplul Chinei imperiale, iar cel de-al doilea cu ac\iunea Marii Britanii în anii ’30. În orice caz, Gilpin este sceptic în privin\a lec\iilor istoriei. De]i, în trecut, s-au ob\inut, [ntr-o m`sur` sau alta, succese dup` aceste op\iuni, nici una nu a fost capabil` s` împiedice izbucnirea r`zboiului ca solu\ie a dezechilibrului de putere la nivel global. În ultima parte a secolului al XX-lea, o asemenea concluzie a ridicat întreb`ri cu privire la stabilitatea sistemului interna\ional curent ]i la nevoia de a descoperi alte mijloace decât r`zboiul pentru producerea schimb`rii, din moment ce, în contextul existen\ei armelor nucleare, urm`torul r`zboi „sistemic“ avea foarte multe ]anse de a deveni ]i ultimul.

A treia lucrare, The Political Economy of International Relations (1987), este atât un manual de economie politic` interna\ional`, cât ]i o continuare a temelor prezentate în lucr`rile sale anterioare. Dup` cercetarea unei game variate de cauze ale schimb`rii, care cuprinde finan\ele, comer\ul ]i investi\iile din era postbelic`, Gilpin concluzioneaz` c` perioada hegemoniei americane în sistemul interna\ional se apropie de sfâr]it ]i c` Japonia apare ca poten\ial stat hegemon în sistemul interna\ional. El crede c` declinul puterii americane, cauzat de o combina\ie de for\e interne ]i externe, va avea efecte negative în ceea ce prive]te men\inerea ordinii economice liberale în state. Pe de o parte, exporturile de tehnologie ]i capital american au u]urat revenirea Europei ]i a Japoniei, în timp ce, pe de alt` parte, Statele Unite fac fa\` cu greu competi\iei rivalilor lor datorit` costurilor impuse de politica de [ngr`dire a Uniunii Sovietice. Statele Unite au devenit unul dintre marii debitori, în special în anii ’80, în timp ce Japonia a dobândit un surplus semnificativ de capital pe care l-a investit în Statele Unite. Gilpin crede c` aceast` situa\ie are consecin\e grave pentru continuitatea sistemului comercial liberal din moment ce, în timp, Statele Unite nu vor dori s` pl`teasc` pentru bunuri publice de care vor beneficia a]a-numi\ii free riders din sistemul interna\ional, ca Japonia. Gilpin sus\ine c` s-ar putea ca declinul hegemoniei Statelor Unite s` inaugureze epoca unui „nou mercantilism“, poate chiar apari\ia unor noi blocuri de comer\ sub hegemoniile regionale ale Statelor Unite, Germaniei ]i Japoniei. Astfel, spre deosebire de cei care vorbesc despre „globalizare“ în economia mondial`, Gilpin pune accentul pe schimb`rile fundamentale din economia mondial` ca produs secundar al eroziunii hegemoniei americane. El crede c` în prezent ne afl`m în mijlocul unei tranzi\ii de la o perioad` lung` de interna\ionalism liberal la una de mercantilism, iar, dac` cel din urm` este malign sau benign, este o întrebare care r`mâne deschis`. Opera lui Gilpin a fost subiectul unor critici, în ciuda încerc`rii sale inedite de a adapta realismul pentru a explica schimbarea din sistemul interna\ional. Unii autori au atras aten\ia asupra ambiguit`\ii ]i caracterului nedeterminat al teoriei, în timp ce al\ii au sus\inut c` pesimismul lui Gilpin privind viitorul sistemului interna\ional se bazeaz` aproape în întregime pe predispozi\ia sa ideologic` fa\` de realism ]i c` teoria sa a schimb`rii este pu\in mai mult decât aplicarea unui darwinism social la studiul rela\iilor interna\ionale. Primul tip de critic` este deosebit de pertinent prin prisma schimb`rilor dramatice care au avut loc în ultimul deceniu. Gilpin nu a prezis sfâr]itul r`zboiului rece, dar s-ar putea sus\ine c` pr`bu]irea Uniunii

RELA|II INTERNA|IONALE

38

39

R. GILPIN

Sovietice a f`cut ca diagnoza sa privind declinul Statelor Unite s` par` demodat`, din moment ce statul hegemon nu mai trebuie s` se angajeze într-o competi\ie militar` costisitoare cu rivalul s`u principal. Caracterul nedeterminat al teoriei, în special pentru c` tinde s` se bazeze pe dou` studii de caz (Marea Britanie ]i Statele Unite), las` loc pentru dezbateri. Richardson arat`:
„Dac` Statele Unite sunt în faza de declin a ciclului, teoria lui Gilpin poate sugera atât o parte a motivelor, cât ]i unele op\iuni ]i constrângeri. Dar este oare a]a? Cum ]tim noi c` nu sunt capabile de refacere, întocmai precum China imperial` sau ca Anglia ]i Fran\a secolului al XVIII-lea? … teoria lui Gilpin nu este suficient de riguroas` pentru a specifica criteriile care ar solu\iona problema: el presupune c` modelul declinului hegemonului se potrive]te Statelor Unite, dar, cu excep\ia unei compara\ii cu situa\ia din perioada postbelic`, nu dezv`luie ra\ionamentul aflat la baza acestei ipoteze.“3

Note
1. Robert Gilpin, War and Change in World Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 1981, p. 10-11. 2. Ibid., p. 15. 3. James Richardson, „Paul Kennedy and International Relations Theory: A Comparison With Robert Gilpin“, în Australian Journal of International Affairs, nr. 45, 1991, p. 73-74. Pentru o încercare de testare a teoriei lui Gilpin în contextul hegemoniei britanice, a se vedea K. Edward Spezio, „British Hegemony and Major Power War: An Empirical Test of Gilpin’s Model of Hegemonic Governance“, în International Studies Quarterly, nr. 34, 1990, p. 165-181. 4. Robert Gilpin, „The Richness of the Tradition of Political Realism“, în International Organization, nr. 38, 1984, p. 290. Pentru cea mai recent` ap`rare a realismului, a se vedea Robert Gilpin, „No One Loves a Political Realist“, în Security Studies, nr. 5, 1996, p. 4-26 (edi\ie special` editat` de Benjamin Frankel, publicat` de Frank Cass, Londra).

S-ar putea foarte bine sus\ine ]i c`, în ultimul deceniu al secolului al XX-lea, unipolaritatea a luat locul bipolarit`\ii în rela\iile interna\ionale ]i c` dezvoltarea economic` a Statelor Unite din ultimii ani, combinat` cu declinul relativ al Japoniei ]i al altor „\`ri recent industrializate“ din AsiaPacific, face ca o mare parte a preocup`rii fa\` de „declinul“ american s` nu mai fie de actualitate. Problema este dificil de rezolvat în absen\a criteriilor prestabilite pentru m`surarea puterii în sistemul interna\ional contemporan sau pentru selectarea unor perioade de timp relevante. De asemenea, se poate sus\ine c` hegemonul cel mai important care a ap`rut la sfâr]itul secolului al XX-lea este China, hegemon chiar mai important decât Japonia. Al\i critici au atras aten\ia asupra modului în care teoria lui Gilpin se bazeaz` mai pu\in pe valabilitate empiric` ]i mai mult pe ipoteze ]i judec`\i de valoare care î]i au originea într-o perspectiv` pesimist` asupra lumii. A]a cum a afirmat el însu]i, „acolo este o jungl`!“4, viziunea lui Gilpin asupra lumii r`mâne centrat` pe stat; el nu este convins c` tipurile de rela\ii dintre state într-o lume anarhic` se vor schimba în viitorul apropiat. Unii critici au sugerat c` opera teoretic` a lui Gilpin se bazeaz` pe ipoteza principal` c` Statele Unite sunt un hegemon benign, dar este foarte posibil s` interpreteze intimidarea nuclear` ca fiind mai curând un „r`u“ decât un „bun“ public. În ciuda încerc`rii sale de a sintetiza realismul ]i utilitarismul microeconomic, mul\i r`mân sceptici c` aceasta ofer` o baz` care s` îi justifice pesimismul cu privire la posibilitatea unei reforme progresive în sistemul interna\ional.

Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Cox, Keohane, Krasner ]i Strange. Principalele lucr`ri ale lui Robert Gilpin Scientists and National Policy-Making, Columbia University Press, New York, 1964. France in the Age of the Scientific State, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1968. „The Politics of Transnational Economic Relations“, în International Organization, nr. 25, 1971, p. 398-419. A se vedea de asemenea Robert O. Keohane ]i Joseph S. Nye (ed.), Transnational Relations and World Politics, Harvard University Press, Cambridge, Massachusets, 1970, p. 48-69. US Power and the Multinational Corporation: The Political Economy of Direct Foreign Investment, Basic Books, New York, 1975. „Three Models of the Future“, în International Organization, nr. 29, 1975, p. 30-67. „Economic Interdependence and National Security in Historical Perspective“, în Klaus Knorr ]i Frank N. Trager (ed.), Economic Issues and National Security, Regents Press of Kansas, Lawrence, Kansas, 1977, p. 19-66. War and Change in World Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 1981. „The Richness of the Tradition of Political Realism“, în International Organization, nr. 38, 1984, p. 287-304. The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1987.

ca ]i concep\iile despre securitate. 431-477. Joanne.). Growth. în Geir Lundestad (ed. p. tinde spre o lume în care statele r`mân cei mai importan\i actori politici. sunt democratice ]i autodeterminate. „Structure. El ne îndeamn` (ca observatori ]i practicieni ai rela\iilor interna\ionale) s` distingem între acea parte a „realit`\ii“ care este stabil` ]i imuabil` ]i partea care ia na]tere din „structuri conceptuale ]i perceptuale prin care noi … vedem lumea“. Isabelle. 37. în International Organization. În prima sa carte. nr. Stability. „The Cycle of Great Powers: Has It Finally Been Broken?“. 307-324. Rogowski. în International Organization. u]urat` de e]ecul aparent al statului de a-]i îndeplini rolul principal în era nuclear`. În 1981 el scria: „Tr`im într-o epoc` în care amenin\area la adresa supravie\uirii noastre – supraînarmarea nuclear`. p.1 În lucr`rile sale dedicate „statului teritorial“ din anii ’50. 1989. acela de a-]i ap`ra cet`\enii.3 În lunga sa carier`. scris pentru International Encyclopaedia of Social Sciences în 1968. Roger. and Legitimacy. f`când apel la necesitatea existen\ei unor puncte de vedere mai informate asupra intereselor proprii din politica extern`. p. autorul î]i descrie propria pozi\ie drept „liberalism realist“. arbitrare ]i aplicarea legii interna\ionale în contextul extinderii interdependen\ei ]i cooper`rii. . Interna\ionalismul moderat. care este atât practic cât ]i dezirabil. Scandinavian University Press. 1993. Excludable Goods. Într-un scurt eseu. Lecturi suplimentare Gowa. „Rational Hegemons. termen care rezum` opera unui autor ce recunoa]te toate constrângerile empirice identificate de „reali]tii“ mai tradi\ionali. Pân` la sfâr]itul anilor ’60. nr. 41. Grundberg. 713-738. dar care afirm` de asemenea nevoia de a le dep`]i prin c`utarea unei ordini mondiale mai umane ]i mai drepte. iar scrierile sale au dobândit o dimensiune mai normativ`. 18. 1988. în World Politics. Oslo. distrugerea habitatului omului – preocup` toate na\iunile ]i popoarele ]i prin urmare trebuie s` afecteze procesul de luare a deciziilor pe plan extern. foametea ]i epuizarea resurselor energetice. nr. nr. „Exploring the «Myth» of Hegemonic Stability“. The Fall of Great Powers: Peace. Herz a încercat mereu s` realizeze acest lucru ]i s` evalueze percep\iile dominante prin prisma a ceea ce odat` numea „interna\ionalism moderat“. 591-613. 1990. p. JOHN HERZ Ca ]i în cazul lui Susan Strange. Power: Three Rationalist Accounts“. a explicat diferen\a dintre ideologia interna\ionalismului moderat ]i alte forme mai radicale ale interna\ionalismului. Herz a crezut c` aceast` dep`]ire era iminent`.RELA|II INTERNA|IONALE 40 „The Theory of Hegemonic War“. 44.“2 Aceast` schimbare de direc\ie era înso\it` de preocuparea fa\` de ceea ce putea fi numit „critica imanent`“ a modului în care politica extern` este adesea interpretat` în ceea ce Herz sus\ine c` sunt „imagini“ gre]ite asupra lumii. 1994. în Journal of Interdisciplinary History. iar conflictele sunt solu\ionate prin mediere. and Small Groups: An Epitaph For Hegemonic Stability Theory“. lucr`rile lui John Herz nu pot fi plasate complet în ]coala de gândire „realist`“ f`r` o anumit` rezerv`. el a recunoscut c` era improbabil ca statul s` dispar` în ciuda apari\iei armelor nucleare.

În aceast` carte. Kissinger. Ca ]i în cazul altor gânditori importan\i prezenta\i [n aceast` carte (Deutsch. unde a studiat filozofia juridic` ]i politic` precum ]i dreptul constitu\ional ]i interna\ional. Cartea are dou` p`r\i. T`râmul f`g`duit se afl` mereu dincolo de orizont. El recunoa]te c` natura uman` are multe dimensiuni – biologice. În lumea modern`. Herz sus\ine c` exis\enta unei „dileme a securit`\ii“ este factorul-cheie. jucat dup` reguli imperfecte. În 1951. În acela]i timp. HERZ Scopul interna\ionalismului radical este acela de a înlocui sistemul existent al statelor suverane cu o form` de guvernare mondial`. Robert Berki rezum` astfel argumenta\ia lui Herz: „În viziunea realist`. idealismul politic fie ignor` ace]ti factori. Haas. chiar dac` este formulat` cea mai optimist` ipotez` cu privire la natura ]i motivele indivizilor ]i grupurilor. Herz nu descoper` „factorii de putere“ în caracteristicile permanente ale naturii umane. Astfel. 5 El credea c` Statele Unite ar fi putut ac\iona mai mult pentru a stabili bazele democra\iei în Germania în primii ani de dup` r`zboi. pe lâng` activitatea privind rela\iile interna\ionale. De fapt. el accept` c` „idealurile“ sunt de asemenea parte a „realit`\ii“ politice ]i istorice ]i. Desigur. fie crede c` vor disp`rea o dat` ce solu\iile „ra\ionale“ ale problemelor politice sunt prezentate ]i adoptate. la Universitatea Columbia. la New School for Social Research din New York ]i la Fletcher School of Law and Diplomacy (1939-1941). acestea sunt statele suverane. ca ]i pentru îndemânarea cu care s-a folosit de cadrul de analiz` pentru a ilustra istoria rela\iilor interna\ionale din ultimii 200 de ani. 4 Herz s-a n`scut în 1908 în Germania. a venit în Statele Unite pentru a sc`pa de nazi]ti cu pu\in timp înainte de izbucnirea celui de-al doilea r`zboi mondial. iar mijloacele imaginate a c`ror valoare decurge din acest t`râm sunt nepotrivite.7 În contrast. Political Realism and Political Idealism. El a editat de-a lungul mai multor ani revista Comparative Politics. Prima ofer` o descriere a apari\iei statului care se concentreaz` asupra rolului tehnologiei militare. Oricum. na\ionalism ]i interna\ionalism. iar dup` r`zboi a avut o pozi\ie permanent` ca profesor de ]tiin\e politice la City College din New York ]i a condus programul de doctorat de la City University din New York. În loc s` apeleze la metafizic`. ceea ce înseamn` intrarea în jocul imperfect al politicii. d` na]tere la letargie ]i disperare. unde s-a înscris la cursurile de rela\ii interna\ionale de la Institutul de Înalte Studii Interna\ionale din Geneva. Dup` ob\inerea titlului de doctor sub îndrumarea teoreticianului în drept Hans Kelsen. Mai mult. prin urmare este nevoie întotdeauna de autoap`rare. în timp ce a doua prezint` criza statului în epoca nuclear`. Herz define]te „realismul“ ca un curent de gândire care „ia în considerare implica\iile din via\a politic` ale factorilor de putere ]i de securitate ineren\i societ`\ii umane“. Îns` Herz a devenit cunoscut pentru sintagma „dilema securit`\ii“ (security dilemma). Morgenthau). Hobbes a afirmat ceva asem`n`tor la mijlocul secolului al XVII-lea. care la rândul ei îi poate face pe al\ii s` se simt` în nesiguran\`. dilema securit`\ii va persista atâta timp cât vor exista grupuri care nu se subordoneaz` unei autorit`\i mai înalte. În timp ce prima carte se concentreaz` asupra rolu- . A predat la Universitatea Howard. Herz s-a mutat în Elve\ia. Herz este considerat specialist în problemele Germaniei. A urmat cursurile Universit`\ii din Köln. metafizice ]i chiar spirituale – care se combin` pentru a determina comportamentul uman ]i c` [n orice prezentare adecvat` trebuie s` se \in` seama de tr`s`turile etice umane. Herz examineaz` anumite mi]c`ri pentru democra\ie. Herz sus\ine c` dilema securit`\ii este mai acut` la grupuri pentru simplul motiv c` acestea pot dezvolta mijloace de autoap`rare care sunt mult mai distructive decât cele ale indivizilor. [n care ]i-a [nf`\i]at punctul de vedere despre ascensiunea (]i colapsul iminent) a „permeabilit`\ii“ statelor suverane. Herz a continuat s` cerceteze natura dilemei securit`\ii în rela\iile interna\ionale postbelice. Ce este adev`rat pentru indivizi este la fel de relevant pentru în\elegerea comportamentului de grup. Herz a continuat s` se concentreze asupra democratiz`rii germane ]i asupra problemelor de schimbare a regimului în politica comparat` european`. Apoi a lucrat pentru Biroul de Afaceri Strategice ]i Departamentul de Stat. ca orice filozofie care neag` idealurile. dar nu au f`cut acest lucru întrucât erau ner`bd`toare s` o transforme într-un bastion împotriva comunismului sovietic. indivizii pot fi preg`ti\i s`-]i sacrifice via\a în numele supravie\uirii grupului.“8 De-a lungul urm`toarelor dou` decenii. 6 Într-adev`r. Ea apare din con]tiin\a individului c` al\ii urm`resc s`-l distrug`. spre deosebire de Hans Morgenthau ]i de al\i „reali]ti clasici“ ai vremii. Ca profesor. întrucât ajung s`-]i echivaleze identitatea ]i valoarea cu aceea a grupului c`ruia îi apar\in. În 1959 ]i-a publicat a doua lucrare clasic`. acest argument nu îi apar\ine lui Herz. Herz ]i-a publicat prima lucrare important`.RELA|II INTERNA|IONALE 42 43 J. Experien\a sa de la Departamentul de Stat l-a înv`\at „cât de pu\in înseamn` pentru cei care iau decizii munca ]i eforturile cuiva de la un nivel inferior“. În aceast` carte el încearc` s` urmeze o cale de mijloc între „realism“ ]i „idealism“. mijloacele politice trebuie modelate în a]a fel încât s` combat` «rezisten\a» for\elor care amenin\` idealurile. International Politics in the Atomic Age. ar`tând modul în care retorica „idealist`“ din spatele unor asemenea mi]c`ri ajunge întotdeauna la probleme „realiste“ care le condamn` la e]ec.

Astfel. De exemplu. Aproape un deceniu mai târziu. Herz regret` c` Statele Unite ]i Uniunea Sovietic` nu au reu]it s` se adapteze la noua situa\ie. „realistul“ din el recunoa]te c` dilema securit`\ii înc` mai func\ioneaz`. care în opinia sa era un factor crucial în determinarea ascensiunii statelor. Herz identific` trei motive pentru continuitatea teritorialit`\ii ca semn al diferen\ierii politice. politica devine slujitoarea unor armamente care încet-încet constituie chiar ra\iunea de a exista. El ]i-a schimbat p`rerea nu doar ca urmare a faptului c` liderii politici nu i-au acordat mai mult` aten\ie decât atunci când lucrase pentru Departamentul de Stat. chiar dac` unii strategi militari i-au exagerat putin\a de a câ]tiga r`zboaie. În primul rând.10 La sfâr]itul anilor ’50. Observând varietatea unit`\ilor care au intrat în „rela\iile interna\ionale“ de-a lungul istoriei. Pe parcursul c`r\ii. evitarea prolifer`rii nucleare … ]i reducerea rolului ideologiilor comunist` ]i anticomunist`“. Doi. Aceasta ar consta într-un set de politici precum „controlul armamentelor. demarcarea sferelor blocurilor. o „opera\ie ampl`“ era absolut necesar`. Astfel. dar [n acea vreme nu a rezultat nici o prob` care s` sugereze c` bombardamentul conven\ional. construind mii de arme necesare pentru descurajare. Herz a sus\inut c` ceea ce odinioar` fusese considerat „un ideal“ – adic` sl`birea suveranit`\ii statale – constituia acum interesul na\ional primordial. {nt@i. HERZ lui filozofiei politice în formarea atitudinilor noastre în politica interna\ional`. R`zboiul. decolonizarea a dus la o remarcabil` „creare“ de state noi ]i Herz a recunoscut c` nu anticipase viteza cu care s-au pr`bu]it vechile imperii. invazia conven\ional` cu trupe aliate nu ar mai fi fost necesare. Trei. nu mai constituia un instrument ra\ional al politicilor. care func\ionase ca parte a dinamicii echilibrului. împreun` cu artileria ]i armata. a doua este o aplicare a „interna\ionalismului liberal“ în contextul specific al bipolarit`\ii nucleare ]i al r`zboiului rece. dac` cursa înarm`rilor nucleare urma s` fie \inut` sub control în viitor. Herz a crezut c` argumentele care în anii ’30 erau asociate cu idealismul deveniser` compatibile cu realismul. Echilibrul terorii nu mai era continuarea vechiului echilibru de putere. Herz a admis c` determinismul tehnologic al argumentului s`u anterior era de fapt determinist. care au ajuns s` fie cunoscute ca state na\ionale. în loc ca armele s` slujeasc` politicile. bombardarea ampl` a infrastructurii industriale nu a [ngenunchiat statele-\int`. inventarea ]i r`spândirea utiliz`rii prafului de pu]c` le-au permis conduc`torilor s` distrug` autorit`\ile feudale pe suprafe\e extinse ]i s` le protejeze ulterior prin construirea fortifica\iilor impenetrabile. Schimbarea crucial` a acestei situa\ii a avut loc în secolul al XX-lea. utilizarea lor. În 1968 a sus\inut c`.“9 Pe scurt. în general. Herz se angajeaz` într-o form` de „determinism strategic“. Situa\ia îngrozitoare a nimicirii nucleare ]i schemele elaborate de strategii civili ]i de inventatorii armelor nucleare pentru a elimina noua dilem` a securit`\ii au dus la pierderea din vedere a unei probleme fundamentale: „Chiar impactul at@t de mare al dezvolt`rii tehnice a armelor ]i a armamentelor nucleare a ajuns aproape de a dicta politicile. Desigur. la începutul anului 1945. El sus\ine c`. între cele dou` r`zboaie mondiale a crescut spectaculos capacitatea distructiv` a puterii aeriene. 11 Acesta este contextul în care Herz a ap`rat politicile de destindere la sfâr]itul anilor ’60 ]i începutul anilor ’70. Herz sus\ine c` armele nucleare au distrus „impermeabilitatea“ statului suveran astfel încât tradi\ionalul „echilibru de putere“ s-a perimat în cele din urm`. în loc ca politi- cile s` decid` tipul ]i alegerea armelor. el a înt`rit distinc\ia dintre constrângerile inerente ale dilemei securit`\ii ]i percep\iile prost plasate ale acestor constrângeri bazate pe imaginile improprii a ceea . Cu alte cuvinte. ar fi facilitat în acel moment apari\ia unor noi forme de guvernare transna\ional` ]i cooperativ`. Herz a afirmat ulterior c` echilibrul terorii era mai stabil decât crezuse cu 10 ani înainte. el sugerase c` statul teritorial se afla în declin. chiar dac` mijloacele folosite pentru a o solu\iona submineaz` acest scop. statele suverane erau impenetrabile din punct de vedere teritorial. Herz a recunoscut c` „evenimentele m-au f`cut s` m` îndoiesc de corectitudinea anticip`rilor mele anterioare“. a cauzat mai multe pierderi directe decât bombardamentul atomic de la Hiroshima din august. lumea a devenit prea mic` pentru teritorialitatea tradi\ional` ]i pentru protec\ia pe care o asigurase anterior. Dup` cum a demonstrat experien\a celui de-al doilea r`zboi mondial.RELA|II INTERNA|IONALE 44 45 J. iar bombardarea civililor nu a generat o dorin\` general` de a cere pacea indiferent de consecin\e. Schimbarea tehnologic`. Herz încearc` s` justifice apari\ia statului modern în func\ie de capacitatea de a oferi protec\ie ]i securitate cet`\enilor împotriva atacului armat al celor din afar`. de]i a continuat s` se plâng` de cursa înarm`rilor dintre cele dou` superputeri. El î]i concentreaz` aten\ia în special asupra trecerii de la unit`\ile politice mici ]i vulnerabile ale Evului Mediu european (castele fortificate ]i cet`\i) la unit`\i mai mari. În compara\ie cu situa\ia precedent`. Pentru aceasta. El nu a recunoscut for\a na\ionalismului în sprijinirea statului teritorial indiferent de permeabilitatea sa militar` în era nuclear`. bombardarea ora]ului Tokyo cu arme conven\ionale. cantitatea lor ]i a]a mai departe.

1. „An Internationalist’s Journey Through the Century“. Lexington Books. Lexington. Westport. nu de pe una slab`. cit. New York. Political Realism. 12. 1951. 4.14 Herz nu crede c` sfâr]itul r`zboiului rece justific` mul\umirea de sine în analiza rela\iilor interna\ionale. 72-73. „The Rise and Demise of the Territorial State“. John Herz. De exemplu. From Dictatorship to Democracy: Coping With the Legacies of Authoritarism and Totalitarianism. Mann ]i Morgenthau. 2. University of Chicago Press. 184. De]i teama de un r`zboi nuclear între marile puteri s-a diminuat într-o oarecare m`sur`. 12. p. David McKay. 8. Note 1. 9. p. p. p. p. Rosenau (ed. University of Chicago Press. Londra. Principalele lucr`ri ale lui John Herz „Idealist Internationalism and the Security Dilemma“. Herz a fost tot mai deziluzionat de politica extern` american`. Herz s-a dedicat „cercet`rii supravie\uirii“.13 Reluarea cursei înarm`rilor. dup` cum o nume]te Herz. John Herz. Verso. 29. în World Politics. 252. Chicago. ]i c` destinderea. 1982. Baton Rouge. 3. Robert N. în John Herz. 129. Journeys Through World Politics: Autobiographical Reflections of Thirty-four Academic Travellers. nr. International Politics in the Atomic Age. HERZ ce înseamn` rela\iile interna\ionale. „The Territorial State Revisited – Reflections on the Future of the Nation-State“. 9. c`zuse ]i fusese înlocuit` de ceea ce Fred Halliday a numit „al doilea“ r`zboi rece. a înlocuit ceea ce el discrediteaz` sub numele de „parohialism regional“ în rela\iile interna\ionale. Spre exemplu. 10.). 1957. 1983. Political Realism and Political Idealism: A Study in Theories and Realities. în 1974 el a atacat viguros ideea propus` de unii critici conservatori c` destinderea era o form` de „împ`ciuire“ (appeasement). John Herz. John Herz. . 185.RELA|II INTERNA|IONALE 46 47 J. Berki. Greenwood Press. „International Relations: Ideological Aspects“.. p.. op. 1949. The Nation-State and the Crisis of World Politics: Essays on International Politics in the Twentieth Century. fiind mai pu\in preocupat de analize descriptive ]i explicative ale rela\iilor interna\ionale contemporane ]i sf`tuindu-ne s` abandon`m imaginile rela\iilor interna\ionale care fac posibil „parohialismul regional“. 5. Statele Unite negociau de pe o pozi\ie puternic`. nr. 25. 1968. 1968. era de fapt o condi\ie prealabil` a unor politici ]i mai radicale în „interesul comun“ al supravie\uirii rasei umane. nu oportunism. toate au conferit un ton „de disperare ]i de romantism angoasat“ scrierilor sale. 157-180. 1976. Destinderea. Connecticut. 18. interven\ia superputerilor în Afganistan ]i America Central` ]i e]ecul lor în a începe s` se ocupe de problemele ecologice ]i demografice. 1981. Masters of International Thought: Major TwentiethCentury Theorists and the World Crisis. 1951. John Herz. departe de a reprezenta o distan\are de realism. „Political Realism and Political Idealism“. „Political Realism Revisited“. Chicago. R`zboiul rece a luat sfâr]it deoarece o superputere nu a mai putut s` se men\in` în competi\ia cu Occidentul în termeni ideologici sau economici. 14. p. 253. în Polity. Political Realism and Political Idealism: A Study in Theories and Realities. 13. în International Encyclopaedia of the Social Sciences. p.). John Herz. John Herz. 220. 11. Existen\a armelor nucleare însemna c` „agresiunea“ din partea (pe atunci) a Uniunii Sovietice ar fi însemnat un act sinuciga]. p. Louisiana State University Press. în Joseph Krutzel ]i James N. Statele Unite continu` s` evoce mo]tenirea „[mp`ciuirii“ pentru a-]i justifica politica fa\` de Irak ]i nu exist` nici un indiciu c` „etica supravie\uirii“. Fred Halliday. 1959. 1980. Kenneth Thompson. p. nr. „Détente and Appeasement from a Political Scientist’s Vantage Point“. nr. 1989.12 Herz a argumentat c` între situa\ia interna\ional` din anii ’30 ]i cea din anii ’70 exista doar o asem`nare minim`. New York. Macmillan. p. op. 6. 279-289. A se vedea spre exemplu John Herz (ed. Consulta\i de asemenea [n aceast` lucrare capitolele referitoare la Carr. p. 2. El nu a luat sfâr]it ca urmare a unor decizii în care interesul „uman“ a fost pus înaintea interesului „na\ional“. În perioada pension`rii sale. The Making of the Second Cold War. Londra. 7. p. În anii ’80. Massachusets. Columbia University Press. iar mo]tenirea vechilor imagini este înc` vie. p. „An Internationalist’s Journey Through the Century“. 112. în International Studies Quarterly. 473-493. cit. ea a fost înlocuit` de noi temeri în leg`tur` cu proliferarea nuclear`. John Herz. în World Politics. John Herz.. Ibid. 1981. Dent. în care sperase atât de mult. Londra. Giddens.

De]i nu prea era cunoscut în Statele Unite. în 1952. Kennan a fost trimis ]i a stat la Moscova în timpul anilor cruciali 1944-1946. nr. The Government of Germany. 1981. 25. el nu este interesat s` contribuie la teoria interna\ional`. 5. în ciuda faptului c` a încercat s`-]i p`streze anonimatul. New York. 1959. Acolo a elaborat o serie de c`r\i ]i articole pe teme de politic` . Quincy. Într-un moment de incertitudine caracterizat de dezbateri profunde asupra felului în care SUA ar trebui s` se comporte fa\` de Uniunea Sovietic` dup` cel de-al doilea r`zboi mondial. 247-261. 179-183. nr. Lexington Books. New York. Lexington. Ethics. în Social Research. Praeger. The Nation-State and the Crisis of World Politics: Essays on International Politics in the Twentieth Century. New York. unde a r`mas pân` când s-a retras din diploma\ie. în 1947. Este cunoscut atât pentru contribu\ia sa major` la politica extern` a SUA în timpul r`zboiului rece. Columbia University Press. p. „Political Realism and Human Interests“. Harcourt.). Kennan a fost acolo în scurta perioad` a independen\ei Letoniei ]i astfel nu a intrat în contact doar cu nobilimea rus` emigrant`. 25. p. 1. „The Territorial State Revisited – Reflections on the Future of the Nation-State“. „Realism and Idealism in International Politics“. ci mai degrab` s` extrag` ample principii realiste pentru analiza ]i evaluarea comportamentului diplomatic. capitala Letoniei. în 1950. nr. Massachusets. De]i este corect s` îl caracteriz`m drept realist. Government and Politics in the Twentieth Century (împreun` cu Gwendolen Margaret Carter). p. New York. Lecturi suplimentare Ashley. în International Studies Quarterly. 1967. p. ci a ]i observat îndeaproape ascensiunea lui Stalin ]i consolidarea nemiloas` a puterii sale în Uniunea Sovietic`. George Kennan ]i-a petrecut cea mai mare parte a vie\ii profesionale la Universitatea Princeton. Journeys Through World Politics: Autobiographical Reflections of Thirty-four Academic Travellers. 1976. 98-113. De]i a îndeplinit pentru scurt timp func\ia de amabasador al SUA în Uniunea Sovietic`. Dup` 1933. semnându-]i articolul „Mr. nr. p. acest lucru s-a schimbat dup` ce a publicat. la sfâr]itul anilor ’20. iar la începutul anilor ’60 a fost ambasador în Iugoslavia când pre]edintele Kennedy încerca s` îmbun`t`\easc` rela\iile dintre SUA ]i Tito. 204-236. Par\ial aceasta este o simpl` consecin\` a preg`tirii sale. 220. faimosul s`u articol din prestigioasa revist` Foreign Affairs. 1968. Wright. {n tinere\e a fost trimis la ]coala militar` ]i apoi la Universitatea Princeton. 116-128. X“. and International Relations“. în World Politics. în Polity. Poate cel mai important lucru de men\ionat este c` a fost educat s` devin` sovietolog la Riga.. înainte de a lucra [n serviciul diplomatic al SUA în 1926. 11-34. p. Articolul se centra pe o analiz` detaliat` a „surselor comportamentului sovietic“ pe care o trimisese Departamentului de Stat din Washington în 1946 („telegrama cea lung`“).RELA|II INTERNA|IONALE 48 International Politics in the Atomic Age. „An Internationalist’s Journey Through the Century“. Rosenau (ed. cât ]i pentru criticile tran]ante pe care i le-a adus. la Institutul de Studii Avansate. 1981. c@nd pre]edintele Roosevelt a recunoscut Uniunea Sovietic`. Brace & World. „Technology. nr. „Political Realism Revisited“. 1976. p. GEORGE KENNAN George Frost Kennan s-a n`scut la Wisconsin în 1904 (întâmpl`tor în acela]i an cu un alt realist. 1961. Hans Morgenthau). David McKay. Richard K. în Joseph Krutzel ]i James N. 1989. 43. 1952. în International Studies Quarterly. avertismentele lui Kennan cu privire la tendin\ele expansioniste ale Uniunii Sovietice ]i nevoia de a o „[ngr`di“ (contain) au atins o coard` sensibil` în Statele Unite ]i au dus la numirea sa în fruntea nou createi Echipe de Planificare Politic` din cadrul Departamentului de Stat.

trebuie avute în vedere atât modul în care aceasta s-a dep`rtat de viziunea lui. atât în interior cât ]i în exterior. În ceea ce prive]te metoda. Într-o analiz` incisiv` scris` în momentele în care r`zboiul rece intra în istorie. Destul de neobi]nuit` este împ`rt`]irea de c`tre Kennan a opiniilor multor radicali din mi]c`rile pentru pace. Kennan a subestimat gradul de volatilitate al opiniei publice americane. lucru esen\ial pentru a combate atmosfera izola\ionist`“.. în lipsa oric`rui mijloc de a prevedea politica extern` sovietic`. la sfâr]itul anilor ’40. Kennan a fost un critic aspru al politicii externe americane din Vietnam. anume c` modul în care Statele Unite în\elegeau s` se comporte în r`zboiul rece ar fi putut submina chiar idealurile de libertate ]i democra\ie pe care sus\ineau c` le ap`r`. ceea ce i-a determinat pe Truman ]i pe câ\iva consilieri s` cread` c` armele nucleare pot fi folosite pentru intimidarea lui Stalin ]i pentru ob\inerea unor concesii concrete la dolean\ele americane. influen\a ei asupra altor state s-ar fi diminuat în timp ]i ar fi determinat schimb`ri interne graduale care ar fi transformat-o dintr-un stat revolu\ionar într-o mare putere moderat`. astfel încât povara \inerii sub control a amenin\`rii sovietice s` fie distribuit` între mai mul\i actori ]i nu purtat` numai de o \ar` pe care Kennan o suspecta de incapacitate de modera\ie în politica extern`. Aceasta le-ar fi permis s` î]i recapete statutul ]i s` sl`beasc` popularitatea mi]c`rilor interne radicale. De]i [n scrierile de [nceput a pus accentul pe provocarea revolu\ionar` adresat` ordinii interna\ionale de comunism. un nostalgic al lumii relativ mai calme a Europei secolelor al XVIII-lea ]i al XIX-lea. De]i planul Marshall era în concordan\` cu accentul pus de Kennan pe acordarea de ajutor economic. Conform spuselor lui Barnet. el a fost îngrozit de limbajul folosit în formularea „doctrinei Truman“ din 1947. KENNAN extern` american`. Apoi. el a crezut întotdeauna c`. Mai exact. c` Vietnamul nu era vital pentru interesele strategice ale Statelor Unite ]i c` prestigiul \`rii nu ar fi fost afectat dac` s-ar fi retras din conflict. În fine. Din lucr`rile sale se ive]te profilul unui critic conservator ]i aristocratic al unora dintre cele mai revolu\ionare schimb`ri din politica interna\ional`. „administra\ia Truman a întâmpinat dificult`\i în momentul în care a încercat s` prezinte o viziune mai nuan\at` a situa\iei din Europa ]i astfel s-a dezvoltat repede un consens în rândul administra\iei c` poporul american trebuie prevenit . În al treilea rând..1 În primul rând. Richard Bernet identifica patru factori cruciali care au determinat administra\ia Truman s` nu urmeze sfatul lui Kennan. se plângea de aparenta incapacitate a liderilor americani de a în\elege subtilitatea g@ndirii sale ]i în multe dintre lucr`ri repudiaz` politicile ]i practicile aplicate în numele „[ngr`dirii“ (containment).RELA|II INTERNA|IONALE 50 51 G. la fel ca Morgenthau. Pentru a în\elege de ce Kennan era deziluzionat de politica extern` american`.2 În consecin\`. de accentuarea mijloacelor militare în defavoarea celor economice ]i de expansiunea geografic` a r`zboiului rece în Asia. Spre deosebire de al\ii care au fost educa\i la Riga. istoria Uniunii Sovietice ]i impactul armelor nucleare asupra rela\iilor interna\ionale în timpul r`zboiului rece. Kennan nu s-a sim\it niciodat` ca apar\inând Statelor Unite. Kennan considera c` obiectivele controlului ar fi trebuit limitate la ap`rare ]i la refacerea complexului militaro-industrial. În ciuda faimei sale ]i volumului mare de scrieri. Kennan sus\inea c` stabilitatea interna\ional` depindea de recrearea ordinii multipolare care fusese distrus` de r`zboiul mondial. în fa\a Comisiei de Rela\ii Externe a Senatului. în 1967 a afirmat. Statele Unite de\ineau monopolul nuclear în anii ’40. cât ]i regretele sale cu privire la evolu\ia politicii interna\ionale de la un sistem multipolar centrat pe Europa spre unul bipolar bazat pe domina\ia a dou` superputeri nucleare. Chiar la apogeul influen\ei sale. formularea original` a teoriei „[ngr`dirii“ a lui Kennan era distorsionat` de confundarea amenin\`rii sovietice cu comunismul în general. . Ca sus\in`tor al politicii de m@n` forte (strongpoint). opus` ap`r`rii de „perimetru“. sus\inea c` Statele Unite ar trebui s` î]i foloseasc` uria]a putere economic` pentru a repune pe picioare Europa ]i Japonia ]i a le transforma în mari puteri. dac` Uniunea Sovietic` ar fi fost „[ngr`dit`“ geografic. comuniste. La mijlocul anilor ’60. Statele Unite doreau foarte mult s` includ` Germania într-o alian\` vestic` ]i aceasta necesita prezen\a trupelor americane pe teritoriul german ca parte a ceea ce urma s` devin` (în 1949) NATO. administra\ia Truman s-a bazat pe a]a-zisele „lec\ii de istorie“ ale anilor ’30. mai concret pe natura autodistructiv` a tacticii de „împ`ciuire“ în fa\a agresiunii autoritare. ce p`rea s` angajeze SUA [n sprijinirea pe termen nelimitat a oric`rui regim care se confrunta cu „subversiuni interne“ sprijinite de Uniunea Sovietic`. La sfâr]itul anilor ’40. „marile proiecte“ ale comunismului de cucerire a lumii nu l-au îngrijorat. a sus\inut c` mijlocul cel mai bun prin care Statele Unite ar atinge acest rezultat ar fi fost acordarea de ajutor economiilor devastate de r`zboi ale Europei ]i Japoniei.. doctrin` ce va fi mereu asociat` cu numele s`u. Aceste idealuri ar fi fost cel mai bine promovate dac` Statele Unite ar fi încercat s` fie un exemplu pentru restul lumii ]i s` nu î]i impun` propriile idealuri altor state ori s` sus\in` regimuri autoritare doar pentru c` ar fi fost „anticomuniste“.

. ci o provocare major` pentru Uniunea Sovietic` ca lider al mi]c`rii comuniste mondiale. întreaga sa justificare ]i sens al legitim`rii sunt amenin\ate. mai ales dintre marile puteri. „Kennan nu a luat în considerare niciodat` dac` sau cum ar putea fi construit consensul necesar în jurul acelor valori“. Totu]i. Around the Cragged Hill. Una dintre dificult`\i st` în constantul s`u apel la interesul na\ional ca determinant al politicii externe. Este mereu o lupt` constant` pentru a ne controla pasiunile primare ]i a cultiva civiliza\ia. în opinia sa. iar politicile surprinz`toare puse în aplicare de Gorbaciov la sfâr]itul anilor ’80 stau m`rturie c` era incapabil` s`-]i continue competi\ia cu Statele Unite pe o baz` economic` care se reducea rapid. acest lucru depinde de consensul dintre guverne. O reac\ie moral` este un fenomen pe termen scurt când publicul consider` c` interesul na\ional este în joc. De]i cele mai multe scrieri ale lui Kennan au fost dedicate artei diplomatice (sau mai degrab` lipsei ei lamentabile în cea mai mare parte a r`zboiului rece). nu pasiunile de scurt` durat`. cet`\enilor nu le r`mâne decât s` î]i exprime îngrijorarea în termeni duri ]i morali. descrie oamenii ca „f`pturi gata s`-]i piard` controlul“. 1900-1950. Îngrijorarea sa în leg`tur` cu regimuri democratice precum Statele Unite se datoreaz` faptului c` în aceste regimuri func\ionarii publici sunt mereu tenta\i s` fac` mai mult ce este popular decât ce este virtuos. Moscova trebuie s` se opun` Chinei cu disperare deoarece China atenteaz` la identitatea sa. Totu]i. Kennan sus\inea c` a]a-numita „c`dere a Chinei“ din 1949 nu a reprezentat o oportunitate nesperat` pentru Uniunea Sovietic` de a cimenta o alian\` comunist` împotriva Vestului. Acest lucru era inevitabil într-un stat democratic precum Statele Unite. La fel. în multe dintre lucr`rile sale Kennan prive]te cu suspiciune capitalismul pie\ei libere. A]a cum a eviden\iat Michael Smith. s-ar fi putut produce mult înainte de sfâr]itul anilor ’80 f`r` costurile enorme ale cursei înarm`rilor nucleare. care se dezvolt` pe baz` de interese ]i l`comie. nu suntem animale. În ultima carte. Kennan s-a ancorat mereu într-o viziune tragic` a condi\iei umane. Odat` îndep`rtat`. cursa înarm`rilor nucleare este un excelent exemplu al modului în care politica extern` american` a fost distorsionat` de o team` ira\ional` c` Uniunea Sovietic` ar putea folosi armele nucleare ca mijloace ra\ionale de extindere a teritoriului s`u în Europa sau de implicare într-o form` de ]antaj nuclear.RELA|II INTERNA|IONALE 52 53 G. Kennan nu se bucur` de terminarea r`zboiului rece care. teoria „[ngr`dirii“. Uniunea Sovietic` s-a „înmuiat“ în timp. KENNAN Majoritatea lucr`rilor lui Kennan s-au concentrat asupra chestiunii dac` Statele Unite sunt capabile s` se comporte ca o mare putere „tradi\ional`“ european`. a]a cum a prezis. astfel de reac\ii pot avea efecte dezastruoase pe termen lung. efortul este la fel de provocator ca în momentul în care Kennan a început s` publice. Kennan a eviden\iat: „Pozi\ia Moscovei ca «a treia Rom`» a comunismului interna\ional este esen\ial` pentru imaginea cultivat` cu grij` de sovietici. dac` guverenele ]i-ar urm`ri doar interesele pe termen lung. privind avantajele men\inerii unei distribu\ii drepte a puterii între ele ]i prin urmare privind respectarea limitelor în încercarea de a reprezenta interesele cet`\enilor. George Kennan va fi amintit ca unul dintre cei mai insisten\i.“3 De]i Kennan era sus\in`torul unei politici de destindere între superputeri la sfâr]itul anilor ’60 ]i începutul anilor ’70. întreaga istorie planificat` ]i prefabricat` a comunismului sovietic. destinate s` oscileze între natura animal` ]i aspira\ia aproape divin` de a dep`]i limitele umane. De]i este de acord cu al\i reali]ti c` nu putem evita lupta pentru putere care este strâns legat` de natura uman`. cititorul trebuie s` fac` un efort de memorie pentru a ob\ine profilul filozofic care se desprinde din teoriile lui Kennan despre politica extern` în secolul al XX-lea. imediat înainte de încercarea lui Nixon de a normaliza rela\iile cu China. ar fi gre]it s` se afirme c` istoria rela\iilor dintre SUA ]i URSS sus\ine perfect valabilitatea viziunii sale originale. dar se suprapunea calculului obiectiv al interesului na\ional pe baza unor tendin\e pe termen lung în echilibrul de putere ]i nu pe fluctua\ii pe termen scurt. Într-un interviu din 1972. 4 Pentru acei ce vor s` construiasc` analize în era de dup` r`zboiul rece pornind de la mo]tenirea lui Kennan. ar rezulta stabilitate ]i ordine. iar capacitatea noastr` de a ra\iona ]i de a fi morali ne oblig` s` dezvolt`m virtu\i pentru care nu putem garanta c` se vor manifesta în orice sistem politic. În eseurile ]i cursurile sale ]i mai ales în volumul American Diplomacy. Ca mul\i al\i „reali]ti“ clasici. F`r` cuno]tin\e temeinice ]i f`r` acces la date obiective. a deplâns ceea ce îi pl`cea s` numeasc` tendin\a american` de a adopta „o abordare moral-legalist` în politica interna\ional`“. Adesea sus\ine c`. De exemplu. în anii ’40. Nu a fost nici el lipsit de critici. influen\i ]i tran]an\i critici ai politicii externe americane din secolul al XX-lea. F`r` îndoial` c`. Într-adev`r. Luate drept barometru pentru deciderea politicii externe.

Realist Thought from Weber to Kissinger. Cambridge. 1947-1950. Stephenson. American Visions of Europe: Franklin D. 1992. New York. New Jersey. Boston. Chicago. Realist Thought From Weber to Kissinger. 1958. The Decline of Bismark’s European Order: Franco-Russian Relations. Princeton. Princeton University Press. 60. în Foreign Policy. Travis. Mayers. Louisiana State University Press. and the Cold War“. Richard J. Contending With Kennan: Toward a Philosophy of American Power. p. New Jersey. Oxford University Press. Chicago University Press. Hutchinson. 113-127. The Nuclear Delusion: Soviet-American Relations in the Atomic Age. Manchester. Miscamble. 2. 1986. Lecturi suplimentare Gaddis. 1865-1924. Georgetown University. American Diplomacy 1900-1950. W. Little. W. 1984. 566-582.). Massachusets. Van Nostrand. 1979. New Jersey. Cambridge.RELA|II INTERNA|IONALE 54 55 G. New York. Oxford University Press. Barnet. 1954. 1938-1940. 1989. 1947. Londra. Anders. p. Columbia University Press. Cambridge. Memoirs: 1950-1963. 1994. Walter L.. Hixson. The Fateful Alliance: France. 1986. 1968. Gelman. 122. Barton. în Foreign Affairs. Ethics and Public Policy Center. Soviet Foreign Policy. Cambridge University Press. Kennan and the Art of Foreign Policy. 1973. Memoirs: 1925-1950. Kennan. Boston. nr. The Cloud of Danger: Current Realities of American Foreign Policy. Smith. 1990. 1993. Princeton University Press. „Interview with George W. Martin F. Londra. 10. 1972. Frederick F. Hogan (ed. 1978. 7.. Kissinger ]i Morgenthau. 1992. Baton Rouge. 1989. „Containment: a Reassessment“. Manchester University Press. D. Russia and the Coming of the First World War. „A Balance Sheet: Lippmann.. 4. George F. Brown. Norton. p. 25.. 1982. 1968. Louisiana State University Press. New York. W. Pantheon Books. Soviet-American Relations. Roosevelt. Harvard University Press. 1917-1941. John Lewis. Princeton. Kennan: Cold War Iconoclast. George F. Little Brown. 3. KENNAN Note 1. p. Decline of the West?: George Kennan and its Critics. the Atom and the West. Kennan. The End of the Cold War: Its Meaning and Implications. Hutchinson. Harper. New York. nr. 1917-1920. 1982-1995. Michael Smith. Londra. At a Century’s Ending: Reflections. New York. From Prague after Munich: Diplomatic Papers. Princeton. George F. p. 1960. New York. Principalele lucr`ri ale lui George Kennan „The Sources of Soviet Conduct“. 18751890. 1951. Kennan“. Cambridge University Press. p. Ohio University Press. . Russia and the West Under Lenin and Stalin. 1984. Michael J. p. Princeton. Praeger. Faber & Faber. Ibid. 1958. Around the Cragged Hill: A Personal and Political Philosophy. Wilson Douglas. 1996. Princeton. John L.. and Dean G. New Jersey. 1977. 1961. Princeton University Press. W. în M. Athens. Washington DC. 1988. Norton. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Aron. Kennan and the Making of American Foreign Policy. Princeton University Press. George Kennan and the American-Russian Relationship. Realities of American Foreign Policy. Acheson. David. nr. Londra. Baton Rouge. 1977. 873-888. Herz. 236. Russia.. în Foreign Affairs. New Jersey. 165-191. George Kennan and the Dilemmas of US Foreign Policy.

al deschiderii c`tre China ]i al „navetei diplomatice“ (shuttle diplomacy) [n Orientul Mijlociu. Diplomacy (1994). lucrare [n care examineaz` atent concertul european din secolul al XIX-lea. profesor ]i consultant politic. valabilitatea ei este inerent` conceperii. s` manipuleze echilibrul de putere pentru a men\ine o ordine interna\ional` în care nici un stat s` nu le domine pe celelalte. adesea numit` realpolitik. orga- . Aceasta este o tem` permanent` în lucr`rile sale începând cu teza de doctorat. În timp ce preda la Harvard.57 H. depinde de materialul aflat la dispozi\ie într-o perioad` dat`. a de\inut ambele posturi simultan. El declara: „Inspira\ia implic` identificarea sinelui cu sensul evenimentelor. p`r`sind \ara din cauza persecu\iilor naziste [mpotriva evreilor. Dup` r`zboi. Aceasta este tema central` a uneia din lucr`rile de început ale lui Kissinger. Ca savant. scrie în tradi\ia realist` a lui Max Weber ]i are multe în comun cu Hans Morgenthau ]i George Kennan. Organizarea necesit` disciplin`. rela\iile interna\ionale iau forma luptei pentru putere dintre aceste state. Într-adev`r. ob\inând licen\a în 1950 ]i titlul de doctor în 1954. era admira\ia lui Kissinger pentru autonomia relativ` a politicii externe fa\` de cea intern`. supunere fa\` de voin\a grupului. Kissinger s-a n`scut la Fuerth. A World Restored (1957). Înainte de a se al`tura echipei de la Casa Alb`. Frederick cel Mare. Metternich. Având în vedere c` statele sunt egale doar formal ]i legal ]i foarte inegale din punct de vedere militar ]i economic. A World Restored (1957). sau ra\iune de stat. Kissinger a încercat s` critice ]i s` reformeze ceea ce a considerat a fi atitudinea american` tradi\ional` fa\` de restul lumii. A fost arhitectul-]ef al politicii de destindere de la sfâr]itul anilor ’60 ]i începutul anilor ’70. Kissinger a continuat s` scrie c`r\i ]i articole ]i s` fie activ în calitate de comentator la televiziune. bazat` pe teza de doctorat. pân` la cea mai recent` carte. Germania. a]a cum s-a dezvoltat din secolul al XVII-lea pân` în secolul al XIX-lea. Corpora\ia Rand ]i Consiliul Na\ional de Securitate. Kissinger calc` pe urmele cardinalului Richelieu. iar câteva dintre lipsurile realismului sunt adesea prezente în politicile lui. Tensiunea dintre creativitatea artei diplomatice ]i sarcinile birocra\iei ]i politicii interne este o tem` mereu prezent` în lucr`rile sale. predând în cadrul Departamentului de ]tiin\a guvern`rii (1957-1971) ]i conducând programul de studii de ap`rare al universit`\ii din 1958 pân` în 1969. Kissinger crede c` este datoria omului de stat. mai ales dac` apar\ine unei mari puteri ca Statele Unite. în care interesul statului justific` folosirea de mijloace externe care ar putea p`rea de neconceput într-un sistem politic intern ordonat. Accept` opinia conform c`reia rela\iile interna\ionale se petrec într-un spa\iu ce nu dispune de o autoritate central` care s` arbitreze conflictele de interese ]i valori dintre state. KISSINGER HENRY KISSINGER Henry Kissinger a fost secretar de stat al Statelor Unite din 1973 pân` în 1977. Castlereagh ]i Bismark. Ca diplomat. A doua. pe care le-a admirat ]i a încercat s` le recreeze în perioada foarte diferit` a sfâr]itului anilor ’60. Kissinger a f`cut parte din Serviciul de Contrainforma\ii al armatei americane. Familia sa a ajuns în America în 1938. Prima este conceptul de raison d’État. a început o carier` academic` în ]tiin\e politice la Harvard. mul\i consider` perioada cât a fost în func\ie ca una în care Kissinger a încercat s` implementeze o nou` abordare „realist`“ în conducerea afacerilor externe. Aceast` tradi\ie are dou` idei centrale. care sprijinea o astfel de cultur`. În descrierea modului în care diploma\ii au reu]it s` creeze un astfel de echilibru dup` 1815. ale lui Wilhelm de Orania. Organizarea este istoric`. Kissinger a fost profesor la Universitatea Harvard ]i a scris mult ]i cu accente critice la adresa politicii externe americane în timpul r`zboiului rece. Prima era existen\a unei culturi europene cosmopolite în rândul diploma\ilor care s-au întâlnit la Congresul de la Viena. Lupta poate fi controlat` dac` marile puteri sunt conduse de indivizi care pot produce o ordine „legitim`“ ]i pot ajunge între ele la un consens privind limitele în care se poate desf`]ura lupta. a fost consilier pe probleme de securitate na\ional` al pre]edintelui Nixon la sfâr]itul anilor ’60 ]i s-a men\inut dup` c`derea lui Nixon de la putere. La un moment dat. Ace]tia au fost capabili s` subscrie la un sistem comun de valori care a mediat conflictele dintre interesele na\ionale. Abordarea sa se bazeaz` pe tradi\ia diplomatic` european`. În timpul celui de-al doilea r`zboi mondial. Întregul statu quo extrage beneficii de la o ordine interna\ional` „legitim`“ în care statele î]i pot p`stra independen\a prin alinierea sau opozi\ia fa\` de alte state conform mi]c`rilor balan\ei. În abordarea teoriei ]i practicii politicii interna\ionale. ceea ce este o reflectare a dorin\ei ]i capacit`\ii sale de a controla politica extern` american` ]i de a centraliza într-o m`sur` cât mai mare puterea executiv`. Kissinger pune accentul pe dou` caracteristici ale acelei ere. În ceea ce prive]te a doua idee. la 27 mai 1923. De asemenea. Inspira\ia este o chemare la m`re\ie. în timpul scandalului Watergate de la începutul anilor ’70. Kissinger a fost ]i consultant pentru Departamentul de Stat. Inspira\ia nu este supus` timpului. De la p`r`sirea func\iei în 1977.

Ideea era ca Statele Unite „s` urmeze strategia morcovului ]i a b`\ului. strategia „[mbin`rii“ nu a reu]it s` produc` un echilibru de putere mai stabil sub conducerea Statelor Unite ]i cu Kissinger mânuind pârghiile de influen\`. iar Gerald Ford a refuzat s` foloseasc` termenul în timpul campaniei preziden\iale din 1975. diploma\ia lui Kissinger din urm`torii ani poate fi interpretat` ca o încercare de a recrea anumite elemente ale Congresului de la Viena în turbulenta perioad` a anilor ’60. în cele din urm`. Kissinger a fost consternat când URSS nu a presat Vietnamul de Nord s` fac` concesii la negocierile de pace de la Paris pentru a pune cap`t mai repede r`zboiului din Vietnam ]i când s-a folosit de rela\iile comerciale mai bune cu SUA pentru a promova influen\a sovietic` în lumea a treia (de exemplu. sau necesita. Kissinger a afirmat c` Statele Unite nu se mai puteau bizui pe strategia „ripostei masive“ urmat` de Eisenhower ]i Dulles. Statele Unite ar fi trebuit s` se preg`teasc` de un r`zboi nuclear limitat împotriva URSS. r`zboiul rece. vroia s` îmbun`t`\easc` rela\iile cu Uniunea Sovietic` astfel încât ru]ii s` nu încerce s` profite de o aparent` înfrângere a Statelor Unite ]i astfel cele dou` superputeri s` poat` crea o serie de „reguli de angajare“ care s` limiteze competi\ia dintre ele. lider al lumii comuniste. care sunt interesante ]i ast`zi doar prin faptul c` aceste preocup`ri au lipsit din diploma\ia lui Kissinger când a ajuns la Casa Alb`. ceea ce se potrive]te cu necesit`\ile ordinii mondiale. KISSINGER nizarea este recunoa]terea faptului c` mediocritatea este modelul obi]nuit al conducerii. Pentru Uniunea Sovietic`. „manipularea“ echilibrului de for\e ar fi necesitat fie cooperare. În aceast` lucrare. spunea el. mai ales în lumea a treia. Solu\ia realiz`rii acestor dou` obiective consta în ideea de „[mbinare“ (linkage). el dorea s` scoat` SUA din r`zboiul din Vietnam f`r` a afecta „credibilitatea“ \`rii ca superputere în ochii alia\ilor ]i ai inamicilor. Interesul s`u academic consta în examinarea modului în care SUA ar putea men\ine rela\ii bune cu Europa Occidental` în lumina acestei confrunt`ri. În func\ie de pozi\ia adoptat`. Kissinger nu a putut controla ritmul cooper`rii dintre Germania de Est ]i . Astfel. coabitare conform condi\iilor americane. Într-o oarecare m`sur`.RELA|II INTERNA|IONALE 58 59 H. o asemenea strategie ar fi l`sat Statele Unite f`r` op\iune în cazul unui atac „necugetat“ cu arme conven\ionale din partea URSS. imediat ce Uniunea Sovietic` ar fi egalat puterea nuclear` a Statelor Unite. sprijinirea „lupt`torilor pentru libertate“ radicali din Angola ]i Chile la începutul anilor ’70). trebuie ca SUA s` fie capabile s` manipuleze rela\iile de „interdependen\`“ în domenii precum controlul armamentelor.. un joc bipolar cu sum` zero. 2 În opinia lui Kissinger. acesta nu era sfâr]itul competi\iei. fie conflict. în 1969. Nuclear Weapons and American Foreign Policy (1957).“1 Publicarea lucr`rii A World Restored a fost posibil` datorit` popularit`\ii de care s-a bucurat prima carte a lui Kissinger. Aceasta nu însemna. comer\ ]i altele. ]i li se ofer` acest ajutor ca parte a unui set de acorduri care duc la un tratat SALT. Aceasta a fost tema urm`toarelor dou` c`r\i. De]i conducerea sovietic` a recunoscut nevoia de coexisten\` pa]nic` cu SUA în lumina amenin\`rii nucleare ]i a dorin\ei de a ob\ine recunoa]terea sferei sale de influen\` din Europa R`s`ritean` de c`tre SUA. Pân` la mijlocul anilor ’70. Bineîn\eles. Acesta urm`rea un scop dublu. care era esen\ial în cazul în care Statele Unite urmau s` pun` în aplicare o strategie foarte complex` ]i delicat`. „Deschiderea c`tre China“ era o parte a acestei strategii ample. Kissinger a prev`zut apari\ia unei confrunt`ri primejdioase între superputeri. Au existat trei motive ale e]ecului. [ns` nu simt nici o presiune pentru a extinde acest tip de comportament ]i în cazul Orientului Mijlociu?“3 A doua problem` major` a constat în dificult`\ile pe care Kissinger le-a întâmpinat în controlul comportamentului p`r\ilor ter\e. Prima problem` a fost aceea c` Uniunea Sovietic` nu p`rea s` în\eleag` regulile echilibrului de putere a]a cum erau prezentate de Kissinger. Philip Windsor rezuma astfel problema: „Dac` ru]ii vor grâu ]i computere americane . În primul rând. [Dar] dac` afi]eaz` un comportament corect în cadrul SALT [n schimbul unor afaceri economice avantajoase.. împreun` cu Richard Nixon. care ilustreaz` problemele ridicate de realism. fiind gata s` pedepseasc` actele necugetate ]i s`-]i extind` rela\iile în contextul unui comportament responsabil“. Pentru a prezenta numai câteva exemple. îmbun`t`\irea rela\iilor dintre superputeri depindea de capacitatea ]i de dorin\a americanilor de a induce un „comportament bun“ sovieticilor prin acordarea de beneficii pentru cooperare ]i pedepse pentru „acte necugetate“. Astfel. destinderea era un cuvânt murdar în politica american`. Kissinger a avertizat c`. La sfâr]itul anilor ’50. În al doilea rând. atunci cu siguran\` vor tinde s` accepte necesitatea de a calcula întregul spectru de interese ]i de a se comporta prudent ]i ra\ional. Pentru aceasta. atunci când politica extern` se modeleaz` dup` principiile sale. Acest comportament ridica întrebarea dac` URSS \inea la statu quo sau era în continuare o for\` revolu\ionar` în rela\iile interna\ionale. destinderea (relaxarea tensiunilor) devenea posibil` datorit` rezultatelor ob\inute de sovietici în cursa înarm`rilor ]i recunoa]terii URSS ca superputere de c`tre americani.

Victoria comunist` din Vietnam ]i ascensiunea lui Pol Pot în Cambodgia au distrus Acordurile de pace de la Paris. la începutul anilor ’70. nevoia unei ordini legitime interna\ionale este tot atât de mare pe cât a fost ]i înainte ]i c` Statele Unite trebuie s` vegheze ca „idealismul“ lui Wilson s` nu apar` din nou în politica extern`. consider` c` politica extern` american` din timpul r`zboiului rece a fost excesiv de moralist` ]i insuficient acordat` la realit`\ile echilibrului de putere. izola\ionismul. mai recent`. a înclinat s` presupun` c` URSS avea mai mult` influen\` asupra alia\ilor s`i (ca Vietnamul de Nord ]i Cuba) decât în realitate. Sondajul Gallup l-a prezentat drept cel mai admirat om din America în 1972 ]i 1973. Kissinger traseaz` istoria diploma\iei în ultimele dou` secole. A fost criticat de stânga pentru escaladarea în secret a conflictelor din Vietnam ]i Cambodgia deoarece el ]i Nixon s-au bazat pe lovituri aeriene devastatoare pentru a ob\ine un „progres“ în timpul negocierilor de pace. În memoriile sale. Kissinger reflecteaz` asupra provoc`rilor la care au fost supuse SUA în era de dup` r`zboiul rece. circumstan\elor dezvolt`rii ]i virtu\ilor cet`\ene]ti înn`scute. Prima este retragerea izola\ionist` a Americii din rela\iile interna\ionale pentru a-]i îmbun`t`\i institu\iile democratice ]i a fi un exemplu pentru restul umanit`\ii. A treia problem` major` a fost e]ecul s`u de a convinge poporul american c` destinderea era în interesul na\ional al SUA. investigatorii numi\i de Congres au descoperit c` d`duse ordin FBI s` înregistreze convorbirile subordona\ilor din cadrul Consiliului Na\ional de Securitate. Ca rezultat al acestei erori de percep\ie. a ob\inut mai mult` popularitate decât oricare alt diplomat american. în anii ’90 ]i în secolul urm`tor. În ultima sa carte. El afirm` c` aceast` tradi\ie a generat dou` atitudini politice opuse ]i la fel de nepotrivite. Kissinger a sus\inut c`. Kissinger a sus\inut c`. În mare parte. Woodrow Wilson este un exemplu al interna\ionalismului american. la care [i adaug` pe Theodore Roosevelt ]i Richard Nixon. Îns` în a doua jum`tate a secolului al XX-lea a dominat a doua cale. Totu]i. „Structura p`cii“ pe care promisese în 1969 c` o va ob\ine l`sa loc unui „nou“ r`zboi rece între superputeri ]i pân` în 1977 Kissinger a pierdut controlul asupra politicii externe americane. Tragedia din Vietnam. comer\ liber ]i lege interna\ional`. A primit Premiul Nobel pentru Pace în 1973 pentru negocierile care au dus la Acordurile de pace de la Paris ce au pus cap`t implic`rii militare americane în Vietnam. în c`utarea unei stabilit`\i politice. De asemenea. SUA au ales primul curs. ca ]i pentru Kennan ]i Morgenthau. care se desf`]ura mai repede decât ar fi dorit. care încerca mereu s` sl`beasc` puterea ]i autonomia executivului. Kissinger recunoa]te aceste probleme. este angajarea în cruciade pentru democra\ie în lume ca o modalitate de a transforma sistemul interna\ional vechi într-o ordine mondial` bazat` pe democra\ie. cartea discut` practica realist` de conducere a statului. Kissinger a fost nevoit s` se confrunte cu suspiciunile Congresului. A doua. El recunoa]te ]i admir` faptul c` SUA au reu]it s` înfrâng` URSS. nu al echilibrului de putere instabil ]i adesea nedrept. succesul american în r`zboiul rece a fost mai costisitor decât ar fi putut fi. l-a acuzat c` s-a angajat în diploma\ia ineficient` a „c`l`re\ului singuratic“. Ele eviden\iaz` faptul c` „tradi\ia diplomatic` european`“ nu este complet str`in` Statelor Unite. În particular. aceea a interna\ionalismului cruciat. pacea va fi rezultatul natural al rela\iilor dintre na\iuni. A fost criticat de dreapta pentru refuzul de a extinde procesul de „[mbinare“ la respectarea drepturilor omului în URSS. El nu a reu]it s` conving` guvernul din Vietnamul de Sud c` „vietnamizarea“ r`zboiului (prin retragerea trupelor americane ]i predarea controlului militar guvernului vietnamez) nu era o strategie pentru a câ]tiga timp înainte de abandonarea aliatului. În cea mai mare parte a istoriei sale.RELA|II INTERNA|IONALE 60 61 H. S-a înregistrat un progres minim în discu\iile asupra controlului armamentelor cu URSS ]i. Carter. În opinia lui Kissinger. Diplomacy (1994). pre]edintele ales. Într-o astfel de lume. A avut îns` un oarecare succes. El a observat c` „tradi\ia american`“ dominant` consider` politica extern` doar un mijloc de a proteja ]i a promova libertatea ]i bun`starea individului. În timpul scandalului Watergate. în timpul campaniei electorale din 1976. ca practican\i ai politicii echilibrului de putere. în ciuda încerc`rii de a centraliza la Casa Alb` controlul asupra politicii externe americane. Statele Unite se consider` o na\iune excep\ional` datorit` formei republicane de guvern`mânt. dar reputa\ia sa a sc`zut curând. c`ci el îi consider` pe p`rin\ii fondatori. critic` opinia c` fosta Uniune Sovietic` a fost mai curând o amenin\are ideologic` decât una geopolitic`. Pentru Kissinger. Similar. realiz`rile sale în politica extern` au fost reevaluate. Pentru o vreme. iar multe dintre temele dezvoltate în A World Restored sunt repetate. primul-ministru al Fran\ei în secolul al XVII-lea. ar fi trebuit ca SUA s` se concentreze pe politica extern` sovietic` ]i mai pu\in pe emigra\ia evreiasc` ]i pe tratamentul de\inu\ilor politici. exemplificat` de cardinalul Richelieu. . dar continu` s` cread` c` strategia de destindere propus` de el era cea potrivit` ]i d` vina pe Watergate ]i pe incapacitatea poporului american de a în\elege arta realist` de conducere a statului. Pân` la mijlocul anilor ’70. KISSINGER cea de Vest.

Harper & Row. Years of Upheaval. Boston. 1989. New York. Cambridge University Press. New York. Boston. Towards a New Cold War: Essays on the Current Crisis and How We Got There. Pantheon Books. 35. Noam. „Henry Kissinger’s Scholarly Contribution“. Londra. Michael Joseph. Boston. Basic Books. The Diplomacy of Détente: The Kissinger Era. Castlereagh and the Problems of Peace. 657-672. 3. New York. Peter W. el accentueaz` distinc\ia dintre politica „înalt`“ (high politics). The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House. A World Restored: Metternich. New York. în British Journal of International Studies. „Oh Henry! Kissinger and his critics“. 2.. Castlereagh and the Problems of Peace. Morgenthau ]i Wilson. Diplomacy. Chomsky. Seymour M. Little. Brodine. Henry Kissinger and the American Approach to Foreign Policy. White House Years. 1979. Brown. Walter. Isaacson. Walter. accentul pe care Kissinger l-a pus pe primatul interesului na\ional ]i pe echilibrul de putere s-ar putea dovedi mai apreciat sub aspect politic decât atunci când el era arhitectul politicii interna\ionale americane în toiul r`zboiului rece ]i al celui din Vietnam. relativul declin al puterii americane de dup` 1945 va împiedica Statele Unite s` domine lumea. Kissinger: The Uses of Power. 1957. domin` reflec\iile sale asupra politicii externe americane din timpul r`zboiului rece.RELA|II INTERNA|IONALE 62 63 H. 1983. 1965. în opinia altor anali]ti. David. . White House Years. 1982. 1969. Martin Robertson. Lecturi suplimentare Bell. Londra. Simon & Schuster. Little. la fel cum rela\iile lor de interdependen\` cu celelalte \`ri le vor împiedica s` se retrag`. 1977. este c` SUA nu trebuie s` se a]tepte ca sfâr]itul r`zboiului rece s` duc` la un sistem interna\ional radical schimbat. a]a cum au f`cut în prima jum`tate a secolului.. Harper. Londra. p. Ca de obicei. 1957. KISSINGER nu triumful c`derii zidului Berlinului. McGraw-Hill. Brown. Lec\ia care trebuie înv`\at`. 1957. 1978. p. Little. 1985. Weidenfeld & Nicholson. Landau. p. Observations: Selected Speeches and Essays. ast`zi [n SUA. New York. 1976. distinc\ie care.. Dickson. Open Secret: The Kissinger-Nixon Doctrine in Asia. 120. Gregory D. 1972. p. ]i politica „joas`“ (low politics) privind comer\ul ]i economia. Exist` multe elemente de valoare în analiza pe care Kissinger o face sistemului interna\ional la sfâr]itul secolului al XX-lea. Harper. Kissinger: A Biography. Suummit Books. Associated University Press. The Troubled Partnership: A Re-appraisal of the Atlantic Alliance. 1961. În ceea ce prive]te Asia. 1994. În mod ironic. Principalele lucr`ri ale lui Henry Kissinger Nuclear Weapons and Foreign Policy. În cadrul a ceea ce el crede c` va fi o lume multipolar`. McDougall. Mark (ed. Boston. Hersh. 1. Kissinger sus\ine c` SUA trebuie s` \in` Japonia ]i China [n echilibru ]i s` le ajute s` coexiste în ciuda suspiciunii dintre ele. Houghton. Weidenfield & Nicholson. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Kennan. Mazlish. New York. 1979. 1982-1984. Bruce. Faber & Faber. Henry Kissinger. SUA sunt interesate s` se asigure c` Germania unit` ]i Rusia nu vor intra în competi\ia asupra centrului Europei. American Foreign Policy: Three Essays. Kissinger identific` dou` domenii unde echilibrul de putere ar trebui aplicat. afirm` el. 1812-22. Aceast` situa\ie necesit` o prezen\` american` continu` în Europa ]i l`rgirea NATO c`tre Est. ce \ine de aspectele militare ]i geopolitice. Coral. 1992. The Necessity for Choice: Prospects of American Foreign Policy. nr. Note 1. Philip Windsor. 1812-22. 317. 1982. Henry Kissinger.). în Orbis. 1994. Cleva. 1972. Rusia ]i Germania sunt puterile europene asupra c`rora Statele Unite ar trebui s` se concentreze. Londra. New York. Kisssinger: The European Mind in American Policy. de]i critica sa privind politica extern` a SUA este amplu cunoscut` de reali]ti. Virginia ]i Selden. Pe scurt. Weidenfield & Nicholson. 1975. nr. Londra. A World Restored: Metternich. Londra. Kissinger and the Meaning of History. Londra. Brown. î]i pierde din acurate\e. New York. New York. 38.

chiar dac` o astfel de validare nu poate fi exhaustiv`“. W. John G. STEPHEN KRASNER La sfâr]itul reflec\iilor autobiografice despre cariera sa. Schulzinger. Axioma ontologic` a realismului este c` statele suverane sunt componentele constitutive ale sistemului interna\ional. Roger. Harper & Row. chiar dac` argumentele sale pot fi contracarate. New York. Nu exist` o autoritate suprem` care s` poat` constrânge sau canaliza comportamentul statelor. Stephen Krasner îi îndeamn` pe studen\i „s` reziste la moda de moment ]i s` încerce s` dezvolte un mod de cercetare care permite o form` de validare empiric`. Smith. Simon & Schuster. ele explic` statutul s`u în domeniu ca om de ]tiin\` care refuz` s` urmeze moda zilei ]i a c`rui fidelitate fa\` de idealurile ]tiin\ei sociale empirice produce un model de urmat. exista o p`rere conform c`reia. Mai exact. New York. dac` aceste ipoteze fuseser` vreodat` corecte. 1989. Este un sistem care se autosus\ine. Henry Kissinger: Doctor of Diplomacy. politica interna\ional` trecea printr-o schimbare structural` gigantic`. Într-o epoc` în care realismul era criticat din toate unghiurile ]i într-un subdomeniu de cercetare al c`rui raison d’être este adesea presupus a fi absen\a cercet`rilor din economie realizate de reali]tii clasici preocupa\i de siguran\a militar`. 1986. când a devenit membru al Departamentului de }tiin\e Politice la Universitatea Harvard. p. Columbia University Press. New York. Sideshow: Kissinger. 165-191. and the Destruction of Cambodgia. Nixon. ]i ulterior.. De asemenea.. Shawcross. Sistemul interna\ional este anarhic. 1976.. contribu\ia sa la studiul economiei politice interna\ionale i-a convins pe câ\iva liberali (ca Robert Keohane) s` î]i prezinte lucr`rile mai mult ca o modificare a realismului structural decât ca un atac direct la ipotezele sale esen\iale: „Realismul este o teorie despre politica interna\ional`. Baton Rouge. toate aceste afirma\ii erau puse sub semnul întreb`rii. Robert D. dac` nu chiar preocupa\i exclusiv s` ob\in` câ]tiguri relative deoarece trebuie s` func\ioneze într-un mediu anarhic în care securitatea ]i bun`statea lor se bazeaz` în cele din urm` pe capacitatea de mobilizare a resurselor proprii în fa\a unor amenin\`ri externe. 1979. 1977. Uncertain Greatness: Henry Kissinger and American Foreign Policy. criza petrolului ]i problemele comerciale cu Japonia s-au petrecut în acela]i timp ]i astfel . Stroessinger. E]ecul SUA de a câ]tiga r`zboiul din Vietnam.“2 În anii ’60 ]i la începutul anilor ’70. Henry Kissinger: The Anguish of Power. Realist Thought From Weber to Kissinger. 1 Acestea sunt virtu\ile în care abund` întreaga oper` a lui Krasner. William. când Krasner era un tân`r licen\iat implicat în cercetarea pentru teza de doctorat. Michael J. Este un efort de a explica atât comportamentul statelor individuale. W. New York. Statele suverane sunt actori ra\ionali ]i interesa\i. Louisiana State University Press. opera lui Krasner a insuflat via\` paradigmei realiste. Norton. Suveranitatea reprezint` o ordine politic` bazat` pe control teritorial. Al`turi de lucr`rile lui Kenneth Waltz ]i Robert Gilpin.RELA|II INTERNA|IONALE 64 Morris. cât ]i caracteristicile sistemului interna\ional ca întreg.

Admirând argumentul lui Krasner ]i contribu\ia sa la evolu\ia EPI. au fost Statele Unite. Mai mult. „Interdependen\a“ economic` este subordonat` echilibrului de putere economic` ]i politic` dintre state. De asemenea. Keohane observa c` for\a sa provenea nu doar din subminarea viziunii conven\ionale a liberalilor. Un stat puternic care dispune de avantaje tehnologice asupra celorlalte state va dori un sistem de comer\ deschis ]i noi pie\e de export. nu poate fi explicat` în întregime în termeni de men\inere pe ter- . „a definit agenda [pentru EPI* din SUA] pentru ani de cercet`ri“. dac` puterea este distribuit` egal între state. KRASNER mai mul\i observatori au sugerat c` „anarhia“ era înlocuit` de fenomenul „interdependen\ei complexe“ dintre state. În 1978 ]i-a editat prima carte. Ceea ce reiese din studiul acesta este c` interesul na\ional american pe pia\a interna\ional` a bunurilor are trei componente.4 Argumentul lui Krasner este o încercare de a explica varia\ia în „deschiderea“ economiei mondiale. Pe de alt` parte. spre deosebire de liberali ]i marxi]ti. Krasner formuleaz` o serie de ipoteze pe care le explic` apelând la abordarea realist`. concentrându-se asupra comer\ului drept criteriu de deschidere/închidere m`surat prin nivelul tarifelor dintre state ca propor\ie din produsul na\ional brut ]i prin gradul în care este concentrat la nivel regional. ci ]i din unele lipsuri ]i din sugerarea de c`i noi de cercetare. Ceea ce este ra\ional pentru binele colectiv al statelor nu este neap`rat necesar pentru statele individuale. în timp ce statele mai mici se orienteaz` spre p`strarea integrit`\ii politice ]i teritoriale ]i a intereselor lor economice înguste. Un factor crucial în argumentul lui Krasner este afirma\ia sa c` statele nu consider` întotdeauna boga\ia drept cel mai important scop. ele sunt mai pu\in dispuse s` sus\in` un sistem deschis de comer\. produsului na\ional brut ]i particip`rii la comer\ul mondial ]i investi\ii. promovarea unor scopuri de politic` extern` mai largi. Argumentul s`u principal este acela c` statul este o entitate autonom` care încearc` s` î]i impun` interesul na\ional în fa\a actorilor interni ]i a celor externi. era o perioad` în care anali]tii politicii interna\ionale nu mai considerau statul un actor ra\ional unitar. conform lui Robert Keohane.3 Acesta era contextul în care Krasner. Krasner examineaz` politica SUA cu privire la investi\iile externe în materii prime din secolul al XX-lea. de]i comer\ul liber poate produce câ]tiguri absolute pentru toate statele implicate. În consecin\`. în timp ce statele a c`ror hegemonie intr` în declin se tem c` vor pierde puterea în favoarea rivalilor ]i rezist` cu greu la presiunile interne care cer protec\ie fa\` de importurile ieftine. care au inspirat o întreag` genera\ie de cercet`tori la sfâr]itul anilor ’70 ]i ’80. De]i aceast` politic` a fost în general favorabil` dezvolt`rii corpora\iilor multina\ionale din SUA. lucr`rile lui Graham Allison sugerau c` aceast` ipotez` era adesea inadecvat` pentru în\elegerea procesului decizional în SUA ]i implicit ]i în alte state. cum ar fi interesele materiale generale ]i obiectivele ideologice. are în vedere acele acte ]i declara\ii ale factorilor de decizie de la Casa Alb` ]i din Departamentul de Stat care au scopul de a m`ri bun`starea general` ]i sunt caracterizate de men\inerea în timp a unei ierarhii. nivelul de deschidere este dependent de distribu\ia puterii între state. ordonate în ordinea cresc`toare a importan\ei: stimularea competi\iei economice. Aici. O economie mondial` deschis` este o economie cu tarife mici. Puterea politic` ]i stabilitatea social` sunt la fel de importante ]i aceasta înseamn` c`.RELA|II INTERNA|IONALE 66 67 S. Krasner examineaz` varia\iile distribu\iei puterii economice între state timp de 200 de ani. care pe atunci se considera „un spin în coastele“ departamentului de la Harvard. n. Mai precis. Se sugera adesea c` agenda tradi\ional` a rela\iilor interna\ionale trecea de la chestiuni de „politic` înalt`“ (securitate militar` ]i dezarmare nuclear`) la „politica joas`“ (comer\ ]i finan\e interna\ionale). aceste state sunt mai pu\in vul*EPI – economia politic` interna\ional`. Pe baza analizei atente a datelor empirice. m`surate cu ajutorul venitului na\ional pe cap de locuitor. De la publicarea articolului din 1976. unde comer\ul de\ine o propor\ie ridicat` din venitul na\ional ]i unde concentrarea regional` a comer\ului este sc`zut`. Odat` astfel definit` variabila dependent`. În secolul al XIX-lea acesta era Marea Britanie. Mai mult. a scris articolul State Power and the Structure of International Trade (1976) care. unele vor câ]tiga mai mult decât altele. doar statele mari vor încerca s` modeleze lumea dup` propria lor imagine. trad. nu invers. mai concret anticomunismul. El afirm` c`. Explica\ia lui Krasner se bazeaz` pe afirma\iile realiste despre interesul de stat. nerabile la schimb`rile din exterior ]i pot folosi aceast` putere pentru a-]i men\ine accesul la pie\ele externe. Din 1945 Statele Unite au fost o astfel de mare putere. asigurarea siguran\ei ofertei. Statele mai pu\in dezvoltate economic vor încerca s` evite pericolul politic de a deveni vulnerabile la presiuni exercitate de alte state. statele mari ]i puternice sunt mai pu\in expuse schimb`rilor economiei interna\ionale în compara\ie cu cele mici ]i prin urmare ceea ce Krasner nume]te „costurile de oportunitate pentru închidere“ vor fi mai sc`zute. Krasner a continuat s` î]i dezvolte argumentele ]i s` le aplice pe un spectru larg de chestiuni în EPI. În perioada 1945-1960. El sus\ine c` perioadele de deschidere din economia mondial` se coreleaz` cu perioade dominate în mod clar de un singur stat. iar cheia politicii lor externe este ideologia. Mai precis. Defending the National Interest.

cea a unei ideologii coerente prin care s` atace legitimitatea regulilor interna\ionale de pia\` ]i inechit`\ile capitalismului global. privilegiate din punct de vedere economic. În aceast` carte. el respinge ipoteza c` statele urm`resc doar bog`\ia ]i afirm` c` \`rile din lumea a treia sunt ]i ele implicate în lupta pentru putere. luate împreun`. el înseamn` „un set de obiective ordonate tranzitiv ]i validate empiric care nu a avantajat dispropor\ional nici un grup din societate“. 7 Bineîn\eles. Krasner afirm` c` obiectivul principal al acesteia nu era ap`rarea direct` a realismului ]i a modului s`u de a descrie sistemul interna\ional. Pe baza analizei datelor. „anomaliile – sprijinul britanic pentru comer\ul liber dup` 1900. se manifestau lipsuri semnificative în argumentul cauzal precum ]i unele anomalii empirice. Pentru Krasner. La sfâr]itul anilor ’70 ]i începutul anilor ’80.8 Îns`. Krasner sus\ine c` provocarea pe care lumea a treia o adreseaz` liberalismului global este de fapt un atac la regulile jocului ]i mai pu\in o reac\ie direct` la s`r`cia economic`. De exemplu. în special despre capacitatea lor de a transforma interesele de stat ]i de a men\ine cooperarea în ciuda schimb`rilor din cadrul echilibrului de putere. împreun` cu al\i cercet`tori. Dar el însu]i a observat c` nu exista o potrivire perfect` între perioadele de hegemonie ]i cele de comer\ liber din economia mondial`. Krasner ]i-a folosit uneltele analitice ]i teoretice în dezbaterea inspirat` par\ial de articolul din 1976. mul\i dintre cei care afirmau c` interdependen\a eroda „anarhia“ statelor ]i-au schimbat p`rerile v`zând argumentele lui Krasner.n.) reprezint` principii ]i reguli care reglementeaz` interac\iunea statelor ]i a altor actori pe un spectru larg de probleme ]i confer` un anumit grad de „guvernare“ sistemului interna\ional. cât ]i de criticii s`i. Pe la începutul anilor ’80. Suveranitatea furnizeaz` statelor din lumea a treia o form` de „metaputere“. care au amenin\at rezervele de petrol ale întregii lumi capitaliste. Drept urmare. ]i re\inerea de a folosi armele în timpul crizelor petrolului din anii ’70.RELA|II INTERNA|IONALE 68 69 S. Keohane însu]i a cercetat mult aceste anomalii. explica\ia lui Krasner pentru aceast` diferen\` de preferin\e dep`]e]te economia conven\ional`. el prezint` date care arat` c` \`rile mai s`race. care a cauzat atâta tulburare intern` ]i un câ]tig economic infim. lumea a treia se bucur` de „un segment de pia\` care este mai mult sau mai pu\in propor\ional cu segmentul pe care îl de\in din totalul c`l`torilor aerieni la nivel mondial“. statele mai s`race pot folosi puterea principiului suveranit`\ii de stat. Regimurile (international regimes – n. reguli ]i proceduri care sporesc puterea suveran` a statelor individuale sau care confer` statelor ce ac\ioneaz` [n grup dreptul de a reglementa fluxuri interna\ionale (ca migra\ia sau semnalele radio) sau dreptul de a aloca accesul la resursele interna\ionale (fundul oceanului). în timp ce statele mai bogate din Nord vor prefera regimurile ale c`ror principii ]i reguli dau prioritate mecanismelor de pia\`. Ele vor s`-]i reduc` vulnerabilitatea fa\` de pia\` prin exercitarea unui control mai puternic al statului asupra pie\ei. În aceast` încercare. ci mai degrab` „un efort de a demonstra plauzibilitatea empiric` a unei aser\iuni realiste importante: statele pot fi considerate actori ra\ionali unitari“. ci este necesar pentru c` z`d`rnice]te capacitatea unor grupuri populiste. Dup` cum eviden\iaz` Keohane.6 Implica\iile normative ale c`r\ii lui Krasner. conform c`ruia toate statele sunt egale din punct de vedere formal ]i legal. În consecin\`. Krasner sus\ine c` statele mici ]i s`race din Sud tind s` sprijine acele regimuri politice care aloc` resursele în mod autoritar. o zon` de importan\` neglijabil` pentru SUA. sunt c` etatismul nu numai c` este compatibil cu realismul. se afl` în incitantul volum Structural Conflict: The Third World Against Global Liberalism (1985). Într-o recent` sus\inere a argumentului c`r\ii sale. La fel ca în toate scrierile sale anterioare. dac` exist`. Dup` cum am mai spus. Totu]i. Lumea a treia a men\inut un regim de autoritate în avia\ia civil` în ciuda presiunilor SUA pentru adoptarea unui regim mai orientat c`tre pia\`. dar au utilizat for\a pe scar` larg` în cazuri motivate ideologic. Prin regimuri „cu autoritate“ Krasner în\elege principii. Mai mult. cele mai multe state din lumea a treia au un segment de pia\` dispropor\ionat de mic din transportul naval mondial (de multe ori mai pu\in de o zecime) în compara\ie cu segmentul lor din totalul m`rfurilor transportate. Transportul este un bun exemplu. de a acapara statul ]i a-i modela politicile pentru satisfacerea propriilor \eluri. la transportul naval. Statele din lumea a treia încearc` s` se protejeze în fa\a opera\iilor de pe pie\ele unde se afl` în dezavantaj. Krasner concluzioneaz` c` factorii de decizie din SUA erau dispu]i s` protejeze interesele corpora\iilor americane. Aceasta explic` folosirea for\ei împotriva Vietnamului. au o situa\ie economic` mai bun` decât în trecut ]i c` apelurile lor la o . Par\ial.5 Interesul na\ional este un termen care a fost folosit foarte vag atât de ap`r`torii realismului. Contribu\ia lui Krasner la dezbaterea privind regimurile. Krasner îi atac` pe structurali]tii marxi]ti pentru c` nu au putut explica implicarea SUA în r`zboiul din Vietnam. e]ecul SUA de a-]i asuma conducerea dup` 1919 ]i discutabil … sprijinul SUA pentru comer\ul liber dup` 1960 – sunt evidente“. a popularizat ideea c` „regimurile“ erau o variabil` care intervenea între puterea de stat ]i rezultatele interna\ionale. lumea a treia nu a fost capabil` s` modifice semnificativ regimul existent orientat spre pia\`. KRASNER men lung a capitalismului. motivele acestei diferen\e sunt evidente.

Imperialism. Avery ]i David P. 1971. Princeton. în Joseph Kruzel ]i James N. „Problematic Lucidity: Stephen Krasner’s ’State Power and the Structure of International Trade“. 197. p. 1976. nr. nr. Mai mult. Cambridge University Press. dar lucr`rile sale în acest domeniu sunt o corectare necesar` a unor evalu`ri benigne care ignor` rolul suveranit`\ii în politica mondial`. „The Accomplishments of International Political Economy“. 1982. „Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables“. 1981. Graham T. în Steve Smith. 1982. Stephen Krasner. Boston. Essence of Decision: Explaining Cuban Missile Crisis. De exemplu. op. SUA au refuzat pur ]i simplu s` semneze prevederile Conven\iei privind dreptul m`rii. Structural Conflict: The Third World against Global Liberalism. and Systematic versus Scientific Inquiry“. „succesul“ UNESCO de a adopta o politic` informa\ional` interna\ional` antiliberal` a fost urmat de retragerea sprijinului financiar din partea SUA. 1984. p. p. University of California Press. 159-179. Existen\a regimurilor universale nu poate masca inegalit`\ile de putere în rela\iile interna\ionale ]i aceste regimuri nu pot modifica importan\a suveranit`\ii de stat. Din 1981.. Robert O. 4. Din analiza realist` a lui Krasner rezult` c` încercarea de a stabili regimuri pentru dep`]irea sau atenuarea efectelor anarhiei nu este eficient`. 2. Keohane. p. A fost editorul revistei International Organization între 1987 ]i 1992 ]i este asociat al Academiei Americane de Arte ]i }tiin\e. în William P. nr. 125. nr. în World Politics. „Regimes and the Limits of Realism: Regimes as Autonomous Variables“. 36. 28. 9 Opera sa reprezint` un bun exemplu pentru modul în care se pot evita dou` vicii academice: manipularea datelor în absen\a unui cadru teoretic mai larg ]i tenta\ia de a r`mâne pe t`râmul metateoriei f`r` a o conecta la lumea empiric`. Stephen Krasner. 7.). „Realism. în International Organization. p. în International Studies Quarterly. 1972. . Virtue. p. în Political Theory. Rapkin (ed. Stephen Krasner. Stephen Krasner. Note 1.S. 1992. 223-246. 3. 426. and Democracy“. În anii ’90. Strange ]i Waltz. Massachusetts. America in a Changing World Political Economy. Little. p.. Longman. 39. dar care nu se afl` în sfera intereselor economice individuale ale statelor din lumea a treia. „State Power and the Structure of International Trade“. Krasner este oarecum pesimist cu privire la capacitatea regimurilor de a modera conflictele de interese dintre Nord ]i Sud. and Democracy“. Princeton University Press. p. 29-48. 1978. Robert O. Keohane. nr. Ken Booth and Marysia Zalewski (ed. 25. p. nr. 6. Journeys Through World Politics. 50. Mai mult. Stuart. New York. Spre deosebire de cei care se mul\umesc s` accepte anumite abord`ri teoretice din motive ideologice sau personale. în Foreign Policy. p. International Theory: Positivism and Beyond. 6. 1985. 119-148. „Approaches to the State: Alternative Conceptions and Historical Dynamics“. 47. 1996. 36. cit. New Jersey. 8. 9. „Realism. „Transforming International Regimes: What the Third World Wants and Why“. nr. p. Principalele lucr`ri ale lui Stephen Krasner „Are Bureaucracies Important? (or Allison in Wonderland)“. 1982. 46. în International Organization. 153. 151. Defending the National Interest: Raw Material Investment and U. Ibid. 317-346. Mai degrab` au rolul de a oferi un cadru structural în care ciocnirile dintre Nord ]i Sud sunt inevitabile. p. 7. Lucr`rile sale stau m`rturie pentru relevan\a perspectivelor realiste în rela\iile interna\ionale la sfâr]itul secolului al XX-lea. 5. p. cit. p. 1997. Berkeley. Allison. din orice ciocnire între statele bogate ]i cele s`race primele ies în câ]tig. care includeau mecanisme cu autoritate pentru reglemetarea mineritului la mare adâncime. p. Krasner folose]te date pentru a-]i sus\ine afirma\iile ]i astfel „disciplineaz` puterea prin adev`r“. Lexington Books. 20. Stephen Krasner. Astfel. Krasner a continuat s` publice lucr`ri importante privind natura suveranit`\ii statului ]i schimb`rile din economia politic` global`. De asemenea.. Foreign Policy. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Gilpin. nr. op. 1-21. argumentul s`u este sus\inut de faptul c` mai multe state din lumea a treia sprijin` regimuri autoritare care se conformeaz` principiului suveranit`\ii. 355-368. în Comparative Politics. „American Policy and Global Economic Stability“. Stephen Krasner a activat la Universitatea Stanford ca profesor de rela\ii interna\ionale la catedra Graham A. Keohane. Brown. Rosenau. KRASNER Nou` Ordine Economic` Interna\ional` (NOEI) erau f`cute într-un moment în care cre]terea economic` ]i veniturile lor atinseser` un apogeu postbelic. „Fortune.RELA|II INTERNA|IONALE 70 71 S. în World Politics. statele din lumea a treia au sus\inut cre]terea pre\ului petrolului de OPEC în anii ’70 chiar dac` a avut un efect devastator asupra bugetelor celor care importau petrol.). 1989. Imperialism. Cambridge.

Morgenthau este amintit ca unul dintre autorii care au încercat s` construiasc` o teorie cuprinz`toare a „politicii de putere“ pe bazele filozofice ale principiilor realiste despre natura uman`. Morgenthau a predat dreptul public la Universitatea din Geneva. Thompson. 29. Dar. În anii ’20.). Ken Booth ]i Marysia Zalewski (ed. a fost supranumit „pap`“ al rela\iilor interna\ionale. Mai exact. Rosenau. Lexington Books. Al`turi de E. 1985. p. Neoliberalism and Neorealism. când Hitler ]i-a consolidat puterea în Germania. a lucrat în Spania. în International Security. „The Accomplishments of International Political Economy“. specializându-se în drept ]i diploma\ie. în Steve Smith. „Compromising Westphalia“. Oxford. New York. dup` pensionare. „State Sovereignity in International Relations: Bridging the Gap Between Theory and Empirical Research“. 1994. Asemenea lui Kennan. în David A. „Economic Interdependence and Independent Statehood“. nr. „Trade Conflicts and the Common Defence: the United States and Japan“. în ciuda vehemen\ei cu care au fost criticate ideile sale. HANS MORGENTHAU Hans Morgenthau. de]i de multe ori a pretins c` este ]i cel mai pu\in în\eles. p. a admirat modul în care Weber a combinat de-a lungul întregii sale vie\i activitatea academic` riguroas` ]i deta]at` cu activismul politic ]i social. Virtue. 150-170. 301-321. În aceast` perioad` a descoperit ]i a devorat lucr`rile lui Max Weber.. 1995. Lecturi suplimentare Keohane. A predat pentru perioade scurte la Brooklyn College (1937-39) ]i la Universitatea din Kansas City (1939-43). care i-a devenit un model de urmat atât personal. p. „Fortune. p. a dorit s` îi educe pe americani în lumina acestor principii astfel încât Statele Unite s` înve\e cum s` se comporte ca mare putere activ` în sistemul interna\ional. în Robert H. 20. nr. 1986. a studiat la universit`\ile din Frankfurt ]i München. University of California Press. International Theory: Positivism and Beyond. p. Janckson ]i Alan James (ed. nr. 108-127.). p. în Political Science Quarterly. 50. p. A ajuns în Statele Unite în 1937 ]i a reu]it s` î]i g`seasc` de lucru în domeniul academic în ciuda antisemitismului cu care se confruntau mul\i evrei din mediul universitar. La începutul anilor ’30. States in a Changing World: A Contemporary Analysis. în anii ’50 a recunoscut c` nu a reu]it s` modeleze prea mult politica extern` a SUA. influen\a sa asupra studiului rela\iilor interna\ionale a fost mai mare decât a oric`rui gânditor important prezentat în aceast` carte. Cambridge University Press. Berkeley. 1989. cât ]i intelectual. 417-427. în Joseph Kruzel ]i James N. 137-145. Robert O. 1993. Unicul fiu al unui tat` autoritar. în International Studies Quarterly. „International Political Economy: Abiding Discord“. 234-249. Ca refugiat evreu din Germania nazist`. la City College din New York (1968-1975) ]i la New School for Social Research din New York (1975-1980). 787-806. nr. esen\a politicii. în Review of International Political Economy. „Problematic Lucidity: Stephen Krasner’s «State Power and the Structure of International Trade»“. 1985. Cariera sa academic` s-a desf`]urat la Universitatea din Chicago (19431971) ]i. în World Politics. 1. H. 1996/97. and Systematic versus Scientific Inquiry“. Este cu siguran\` cel mai cunoscut dintre to\i gânditorii clasici reali]ti ai secolului al XX-lea. Journeys Through World Politics. 1997. Berkeley. dar ]i filozofie ]i literatur`. Baldwin (ed. echilibrul de putere ]i rolul eticii în politica extern`. p. p. Columbia University Press. 1987. a fost un b`iat timid ]i introvertit care a trebuit s` fac` fa\` ]i antisemitismului ]i discrimin`rii crescânde din ]coal`. care a murit în 1980 la 76 de ani. Janice E. 1993. 213-233. 101. nr. 39. 115-151.RELA|II INTERNA|IONALE 72 Structural Conflict: The Third World Against Global Liberalism. Nu este surprinz`tor c` ]i-a g`sit lini]tea în c`r\i ]i c` îi pl`cea s` citeasc` istorie. De asemenea. 1996. nr.).. Carr ]i George Kennan. în International Studies Quarterly. Clarendon Press. }i-a dedicat cea mai . University of California Press. Massachusets. Asymetries in Japanese-American Trade: The Case for Specific Reciprocity. 13-19. p. Cambridge. „Global Communications and National Power: Life on the Pareto Frontier“. înainte de a p`r`si Europa pentru SUA. „Toward Understanding in International Relations“. A lucrat pentru scurte perioade de timp pentru guvern (consultant pentru planificare politic` [n cadrul Departamentului de Stat la sfâr]itul anilor ’40 ]i apoi consilier la Pentagon la începutul anilor ’60). Morgenthau s-a n`scut în 1904 în Germania.

RELA|II INTERNA|IONALE

74

75

H. MORGENTHAU

mare parte a vie\ii scrisului ]i activit`\ii didactice. Pe lâng` contribu\ia sa teoretic`, Morgenthau a scris pentru mai multe reviste ]i magazine de larg` circula\ie. De fapt, a publicat nu mai pu\in de patru volume separate de articole elaborate de-a lungul vie\ii. Ca teoretician, Morgenthau a devenit cunoscut la sfâr]itul anilor ’40 ]i începutul anilor ’50. Prima sa carte, Scientific Man versus Power Politics (1946), reprezint` cea mai sistematic` expunere a unei filozofii realiste ]i constituie o critic` incisiv` a ceea ce el numea „liberalismul ra\ional“. În contrast cu ceea ce consider` c` este credin\a liberal` despre progres, bazat` pe un set de afirma\ii optimiste cu privire la natura uman`, Morgenthau accept` concep\ia mai tradi\ional`, metafizic` ]i religioas`, a „omului c`zut“. Întreaga politic` este o lupt` pentru putere pentru c` ceea ce el nume]te „omul politic“ este o creatur` egoist` prin na]tere, caracterizat` de o nevoie nes`\ioas` de a-i domina pe ceilal\i. Natura uman` are trei dimensiuni: biologic`, ra\ional` ]i spiritual`. De]i recunoa]te c` cele trei se combin` pentru a determina comportamentul uman în contexte diferite, Morgenthau se concentreaz` asupra „voin\ei de putere“ ca element caracteristic principal al politicii, prin care se deosebe]te de economie (urm`rirea ra\ional` a bog`\iei) ]i religie (mediul spiritual al moralit`\ii). Din moment ce tr`s`tura principal` a politicii este folosirea puterii pentru a-i domina pe ceilal\i, moralitatea ]i ra\iunea sunt virtu\i subordonate politicii, simple instrumente de ob\inere ]i justificare a puterii. Accentul pus de Morgenthau pe politica interna\ional` ca mediu al continuit`\ii ]i al necesit`\ii invoc` o dimensiune contextual` a autonomiei politice pe lâng` elementele ei subiective, relevând astfel c` speran\a de a îmblânzi politica interna\ional` prin dezarmare sau stabilirea de corpuri parlamentare interna\ionale este un exemplu de naivitate. În interiorul grani\elor teritoriale ale unui stat, lupta pentru putere este mediat` de o pluralitate de loialit`\i, aranjamente constitu\ionale ]i „reguli ale jocului“ dependente de o cultur`. Acestea mascheaz`, dar ]i direc\ioneaz` lupta pentru putere c`tre concep\ii concurente despre bun`stare. Puterea coercitiv` legitim` a statului, combinat` cu o re\ea de norme sociale ]i leg`turi din interiorul comunit`\ii, eviden\iaz` politica ca pe o aren` de progres poten\ial. În contrast, to\i ace]ti factori sunt mult mai slabi pe plan interna\ional. Aici nu numai c` „voin\a de putere are mân` liber`“, dar ea este accentuat` de num`rul mare de state, ale c`ror suveranit`\i individuale le ridic` pe fiecare la rangul suprem de de\in`tori ai autorit`\ii morale ]i politice. În consecin\`,
„continuitatea în politica extern` nu este supus` op\iunii, ci este o necesitate; pentru c` deriv` din [factori] pe care nici un guvern nu îi poate controla, dar pe care îi poate neglija risc@nd s` e]ueze … r`zboiul sau

pacea sunt decise în func\ie de ace]ti factori permanen\i, indiferent de forma de guvern`mânt … ]i de politicile interne. Na\iunile sunt «doritoare de pace» în anumite condi\ii ]i sunt r`zboinice în altele.“1

Pentru Morgenthau, teoria interna\ional` are func\ia de a descoperi aceste condi\ii ]i, pe baza examin`rii am`nun\ite a istoriei, de a identifica tiparele lor de continuitate ]i schimbare. Masiva sa carte Politics Among Nations, publicat` prima oar` în 1948, r`mâne cea mai sistematic` încercare de a adopta principii „realiste“ în construirea unei teorii empirice de politic` interna\ional`. O astfel de teorie devine posibil` atât prin rolul puterii de a delimita scopul ]i natura domeniului de studiu, cât ]i prin tiparele recurente de activitate ale statelor pe care lupta pentru putere le produce de-a lungul istoriei. Mai mult, de]i a sus\inut c` teoria sa era aplicabil` la toate statele, Morgenthau s-a concentrat asupra celui mai puternic dintre ele, afirmând c` doar marile puteri determin` caracterul politicii interna\ionale în fiecare perioad` a istoriei. Pe baza interpret`rii datelor istorice, Morgenthau descoper` c` toate politicile externe tind s` se conformeze unuia dintre urm`toarele trei tipare de activitate: men\inerea echilibrului de putere, imperialismul ]i ceea ce el a numit politica prestigiului (impresionarea altor state cu m`rimea puterii unui stat). El eviden\iaz` condi\iile care determin` ce politic` va fi urmat`, scopurile proxime c`tre care sunt orientate, metodele adoptate pentru a le ob\ine ]i politicile potrivite pentru a le contracara. De]i nu descoper` nici o „lege“ sigur` a echilibrului de putere, aceasta din urm` sluje]te ca dispozitiv de organizare esen\ial, în cadrul c`ruia el examineaz` dificult`\ile m`sur`rii puterii ]i stabilitatea relativ` a diferitelor configura\ii de putere. De]i un anumit tip de „echilibru“ este inevitabil pe termen lung într-un sistem anarhic, stabilitatea sa depinde de capacitatea ]i de voin\a oamenilor de stat de a-i evalua caracterul ]i apoi de a ac\iona în cadrul constrângerilor pe care le impune libert`\ii lor de ac\iune în exterior. Acest lucru este foarte important în sistemul de dup` 1945, a c`rui stabilitate este amenin\at` de schimb`rile istorice care au f`cut noua structur` „bipolar`“ mult mai greu de men\inut. Morgenthau eviden\iaz` patru schimb`ri importante. {n primul r@nd, sus\ine c`, începând din secolul al XVIII-lea, num`rul marilor puteri a sc`zut. În trecut, când pacea depindea de un echilibru stabil între cinci sau ]ase mari puteri din Europa, structura vag` de alian\e dintre ele inducea pruden\` ]i prevedere în politica extern` a fiec`reia. Bipolaritatea celei de-a doua jum`t`\i a secolului al XX-lea i-a r`pit diploma\iei flexibilitatea necesar` ]i a f`cut-o s` par` un joc cu sum`

RELA|II INTERNA|IONALE

76

77

H. MORGENTHAU

zero în care schimb`rile marginale ale raporturilor de putere puteau duce la conflict. {n al doilea r@nd, nu a existat nici o mare putere care s` ac\ioneze ca un tampon între superputeri, iar Morgenthau sus\inea c` acesta a fost un element-cheie al politicii europene în trecut, când Marea Britanie putea s` se comporte ca un „arbitru“ neutru în conflictele continentale. Apoi, în epoca decoloniz`rii, compensarea teritorial` nu mai era o solu\ie disponibil` pentru a men\ine echilibrul. În trecut, diviziunile teritoriale ]i distribu\ia coloniilor ]i a puterilor mai mici din Europa (ca Polonia) erau o tehnic` important` pentru a negocia concesii în diploma\ia european`. {n sf@r]it, aplicarea noilor tehnologii de transport, comunica\ii ]i r`zboi au transformat secolul al XX-lea într-o epoc` pe care Morgenthau a numit-o „mecanizare total`, r`zboi total ]i dominare total`“.2 Pe scurt, Morgenthau era foarte pesimist cu privire la capacitatea SUA ]i a URSS de a garanta pacea interna\ional`. De]i lupta pentru putere era men\inut` în limite greu de tolerat de amenin\area reciproc` provocat` de armele nucleare, el nu avea încredere c` ele vor men\ine pacea. Cum armele nu erau o surs` de instabilitate în r`zboiul rece, nu puteau fi nici o solu\ie salvatoare. În acela]i timp, Morgenthau avea pu\in` încredere în orice reform` liberal` sau „idealist`“ a sistemului interna\ional. El a dedicat capitole lungi inutilit`\ii dreptului interna\ional, opiniei publice, dezarm`rii ]i ONU. Date fiind aceste credin\e metafizice privind natura uman` ]i centralitatea puterii, a condamnat toate încerc`rile de evitare a r`d`cinii problemei sau de c`utare a r`spunsurilor în afara cadrului existent al sistemului de state. Astfel de încerc`ri sunt mai nocive decât nimic, e]ecul lor duce la cinism ]i disperare. Morgenthau însu]i a evitat disperarea sugerând c`, în ciuda dificult`\ilor, oamenii de stat au ]i rolul de a modera instabilitatea inerent` a politicii interna\ionale contemporane. Îns` Statele Unite trebuie s` înve\e s` renun\e la unele iluzii adânc înr`d`cinate despre politica interna\ional`. A treia carte major` a lui Morgenthau, In Defence of the National Interest (1951), este o critic` sus\inut` a ceea ce el descria a fi „o anumit` obi]nuin\` a min\ii ]i preconcep\ii asupra naturii politicii externe“ în Statele Unite.3 Considera c` politica extern` american` era continuu afectat` de patru erori importante (legalism, utopie, sentimentalism ]i izola\ionism), care proveneau din separarea geografic`, istoric` ]i diplomatic` întâmpl`toare a Statelor Unite de echilibrul de putere european. Dac` SUA urmau s` joace un rol constructiv în stabilirea noului echilibru de putere dup` 1945, ar fi trebuit s` se dezbare de aceste preconcep\ii ]i s` se angajeze într-o analiz` serioas` a noului echilibru de putere ]i a necesit`\ilor de promovare a interesului na\ional. Mai precis, Morgenthau

dorea s` demoleze afirma\iile „moraliste“ despre care sus\inea c` ar caracteriza diploma\ia lui Woodrow Wilson din timpul primul r`zboi mondial. În locul lor, el cerea cu insisten\` o trecere la diploma\ia „realist`“ a lui George Washington ]i Alexander Hamilton din secolul al XVIII-lea, când SUA au ac\ionat conform interesului na\ional – s` împiedice Fran\a sau Marea Britanie s` amenin\e securitatea SUA. Stanley Hoffmann a scris c` Morgenthau „a furnizat atât o explica\ie [a politicii interna\ionale] cât ]i un ghid“ pentru modul în care trebuie condus` politica extern` american`.4 Trebuie totu]i s` se men\ioneze c` Morgenthau nu a reu]it în încercarea de a uni sferele teoriei ]i politicii. Figur` important` prin contribu\ia la definirea „realismului“ ca paradigm` dominant` [n studiul rela\iilor interna\ionale, tocmai pe c@nd raporturile dintre teorie ]i politic` evoluau [n direc\ie opus`, Morgenthau, ca ]i George Kennan, a fost dezam`git de orientarea politicii americane [n timpul r`zboiului rece. De]i motivele acestui e]ec nu pot fi atribuite integral lacunelor din abordarea lui Morgenthau, acestea nu pot fi trecute cu vederea. Teoria interna\ional` a lui Morgenthau, impresionant` în termeni istorici, este plin` de tensiuni ]i contradic\ii pe care Morgenthau nu a reu]it s` le rezolve niciodat`. Trei [n special merit` a fi men\ionate. Prima, nu a reu]it s` fac` distinc\ia dintre puterea ca scop în sine ]i puterea ca mijloc pentru a atinge un scop. Pe de o parte, „cel de-al doilea principiu“ al realismul politic al lui Morgenthau, al`turi de alte remarci din Politics Among Nations, afirm` c` „oamenii de stat gândesc ]i ac\ioneaz` conform interesului definit ca putere, iar istoria arat` c` acest lucru este adev`rat“. 5 Pe de alt` parte, distinc\ia pe care o opereaz` între statu quo ]i statele imperiale presupune c` nivelul la care politica interna\ional` este o lupt` pentru putere depinde de (in)compatibilitatea intereselor de stat. Deci, lupta pentru putere nu este o constant`, ci o variabil`. Dac` statele încearc` s` ob\in` puterea sau nu, în ce m`sur` ]i în ce condi\ii este o chestiune de studiu empiric ]i istoric pentru a descoperi determinan\ii intereselor statelor. Dup` John Vasquez, „politica de putere nu este atât o explica\ie, cât descrierea unui tipar de comportament identificat în sistemul politic global [care] el însu]i trebuie explicat; nu se explic` pe sine“. 6 A doua: a]a cum Kenneth Waltz ]i al\ii au observat, în lucr`rile lui Morgenthau exist` o problem` a „nivelului de analiz`“. Niciodat` nu este clar dac` pesimismul s`u privind natura politicii interna\ionale deriv` din afirma\iile sale metafizice despre „natura uman`“ sau din natura anarhic` a sistemului interna\ional per se. Dac` natura uman` este sursa politicii de putere a statelor, înseamn` c` se comite inversul erorii ecologice – analiza

RELA|II INTERNA|IONALE

78

79

H. MORGENTHAU

comportamentului individual folosit` necritic pentru a în\elege comportamentul de grup. A]a cum a eviden\iat Waltz, r`zboiul ]i pacea nu se pot explica argumentând c` oamenii sunt r`i.7 Dac` contextul politicii interna\ionale este sursa politicii de putere, aceasta presupune ceea ce lui Morgenthau îi venea greu s` resping`, anume c` sistemul interna\ional era caracterizat atât de continuitate, cât ]i de schimb`ri ]i c` esen\ial` este trecerea de la un sistem eurocentric relativ stabil la un sistem global, ai c`rui juc`tori principali nu pot c`dea de acord asupra regulilor jocului. În fine, exist` o tensiune real` între ata]amentul lui Morgenthau fa\` de teorie ca descriere a realit`\ii ]i ca instrument de promovare a politicii externe americane. Pe lâng` faptul c` a sus\inut c` Politics Among Nations con\inea o teorie empiric` de testat în realitate ]i în istorie, lui Morgenthau îi f`cea pl`cere s` invoce metafora portretului pictat ]i a fotografiei pentru a ilustra rela\ia dintre teorie ]i practic`.
„Realismul politic vrea ca fotografia lumii politice s` semene cât mai mult cu portretul construit. Fiind con]tient de distan\a inevitabil` dintre politica extern` bun` – adic` ra\ional` – ]i politica extern` a]a cum este ea în realitate, realismul politic sus\ine nu doar c` teoria trebuie s` se axeze pe elementele ra\ionale ale realit`\ii politice, ci ]i c` politica extern` trebuie s` fie ra\ional`.“8

Din anii ’50, când a continuat s` publice edi\ii succesive ale magnum opus-ului s`u, Morgenthau s-a dep`rtat de teorie pentru a se concentra asupra politicii ]i rela\iilor externe dintre America ]i URSS. Asemenea lui Kennan, a fost foarte nemul\umit de politica extern` american` din anii ’60, mai ales cu privire la implicarea în Vietnam, c`reia i s-a opus cu curaj pe baza principiului clasic al diploma\iei c` oamenii de stat nu ar trebui s` pun` în joc prestigiul \`rii lor (sau pe ei în]i]i) în situa\ii din care nu se pot retrage f`r` s`-]i afecteze credibilitatea ]i nu pot avansa f`r` a risca un conflict direct cu alte mari puteri. În lumina caracterului general al teoriei ]i a ambiguit`\ilor cu privire la natura puterii în politica interna\ional`, p`rerile sale cu privire la natura Uniunii Sovietice nu formau un tot unitar, îns` el era perfect con]tient de limitele diploma\iei americane într-o er` a decoloniz`rii, iar articolele sale privind limitele impuse de armele nucleare în politica extern` sunt printre cele mai bune din domeniu.

Note
1. Hans Morgenthau, Scientific Man versus Power Politics, University of Chicago Press, 1946, p. 66. 2. Ibid., p. 383. 3. Hans Morgenthau, In Defence of National Interest, Alfred Knopf, New York, 1951, p. 91. 4. Stanley Hoffmann, „Hans Morgenthau: the Limits and Influence of Realism“, în colec\ia sa de eseuri Janus and Minerva, Westview Press, Boulder, 1987, p. 5. 5. Hans Morgenthau, Politics Among Nations, Alfred Knopf, New York, 1948, p. 5. 6. John A. Vasquez, The Power of Power Politics, Rutgers University Press, New Jersey, 1983, p. 216. 7. Kenneth N. Waltz, Man, The State, and War, Columbia University Press, New York, 1959. 8. Hans Morgenthau, Politics Among Nations, p. 8.

Unificarea teoriei cu practica pe baza unei teorii dogmatice ]i deterministe a echilibrului de putere ridic` o problem` de inconsisten\`. Atâta timp cât teoria este empiric`, preten\iile sale la adev`r necesit` ca ipotezele ei principale s` fie testate cu date. Dar acest lucru este dificil de realizat deoarece Morgenthau a evitat s` opera\ionalizeze variabila sa principal`, „puterea“, astfel încât s` poat` fi m`surat` cantitativ. Mai mult, critic@nd e]ecul politicii externe americane [n a ac\iona conform necesit`\ilor „interesului na\ional“, Morgenthau []i submina teza c` politica interna\ional` nu este domeniul op\iunii ]i contingen\ei, ci al necesit`\ii ]i determinismului. Dac` politica interna\ional` este într-adev`r guvernat` de „legi obiective înr`d`cinate în natura uman`“, care se aplic` indiferent de schimb`rile istorice ]i de recunoa]terea de c`tre cei al c`ror comportament îl explic`, nu ar trebui s` conteze dac` oamenii de stat recunosc aceste legi sau nu. Pe de alt` parte, dac` aplicarea lor depinde de recunoa]terea anterioar` ]i de încorporarea con]tient` în formularea politicilor „ra\ionale“, atunci ele nu sunt „legi“ empirice obiective ]i nu pot fi invocate ca parte a unui deus ex machina metateoretic care determin` fie comportamentul statal, fie modelele de ac\iune provenite dintr-un astfel de comportament.

Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Carr, Herz, Kennan ]i Kissinger. Principalele lucr`ri ale lui Hans Morgenthau Scientific Man versus Power Politics, Chicago University Press, Chicago, 1946.

RELA|II INTERNA|IONALE

80

81

H. MORGENTHAU

Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, Alfred Knopf, New York, 1948. In Defence of the National Interest: A Criticall Examination of American Foreign Policy, Alfred Knopf, New York, 1951. Dilemmas of Politics, University of Chicago Press, Chicago, 1958. The Purpose of American Politics, Alfred Knopf, New York, 1960. Politics in the Twentieth Century (trei volume), University of Chicago Press, Chicago, 1962. The Crossroad Papers: A Look into the American Future, W. W. Norton, New York, 1965. Vietnam and the United States, Public Affairs Press, Washington DC, 1965. A New Foreign Policy for the United States, Pall Mall Press, Londra, 1969. Truth and Power: Essays of a Decade, 1960-1970, Praeger, New York, 1970. Science: Servant or Master?, W. W. Norton, New York, 1972. Lecturi suplimentare Claude, Inis, L., Jr., Power and International Relations, Random House, New York, 1966. Gardiner, Lloyd, C., The Origins of the Cold War, Ginn-Blaisdell, Waltham, Massachusetts, 1970. Gelman, Peter, „Hans J. Morgenthau and the Legacy of Political Realism“, în Review of International Studies, nr. 14, 1988, p. 247-266. Griffiths, Martin, Realism, Idealism and International Politics: A Reinterpretation, Routledge, Londra, 1995. Hoffman, Stanley, „Notes on the Limits of Realism“, în Social Research, nr. 48, 1981, p. 653-659. Jervis, Robert, „Hans Morgenthau, Realism and the Sceintific Study of International Politics“, în Social Research, nr. 61, 1994, p. 856-876. Mastny, Vojtech, Power and Policy in Transition: Essays Presented on the Tenth Anniversary of the National Committee on American Foreign Policy in Honor of its Founder Hans J. Morgenthau, Westport, Connecticut, 1984. Nobel, Jaap W., „Morgenthau’s Theory and Practice: A Response to Peter Gelman“, în Review of International Studies, nr. 15, 1989, p. 281-293. Nobel Jaap W., „Morgenthau’s Struggle with Power: The Theory of Power Politics and the Cold War“, în Review of International Studies, nr. 21, 1995, p. 61-85. Russel, Greg, Hans J. Morgenthau and the Ethics of American Statecraft, Louisiana State University Press, Baton Rouge, 1990.

Smith, Michael J., Realist Thought from Weber to Kissinger, Louisiana State University Press, Baton Rouge, 1996, p. 134-164. Social Research, an 48, nr. 4, iarna 1981. Edi\ie special` dedicat` operei lui Hans J. Morgenthau cu eseuri de George Liska, Kenneth Thompson, Michael Joseph Smith, Stanley Hoffmann, Richard Rosecrance, Hedley Bull ]i al\ii. Thompson, Kenneth ]i Myers, Robert J., Truth and Tragedy: A Tribute to Hans Morgenthau, Transaction Books, New Bruswick, 1984. Tickner, J. Ann, „Hans Morgenthau’s Principles of Political Realism: A Feminist Reformulation“, în Rebecca Grant and Kathleen J. Newland (ed.), Gender and International Relations, Indiana University Press, Bloomington, 1991, p. 27-40. Tucker, Robert, „Professor Morgenthau’s Theory of Political «Realism»“ în American Political Science Review, nr. 46, 1952, p. 214-224.

Tot atunci ]i-a publicat prima carte. Susan Strange este cea mai neconven\ional`. marxi]tii. ea consider` puterea drept preocuparea de baz` a realismului ]i se întreab`: unde se afl` puterea? Cu siguran\` se afl` în state. disciplina rela\iilor interna\ionale era adesea înf`\i]at` în termenii a trei astfel de ]coli: reali]tii. Strange argumenteaz` c` nu este nevoie ca domeniul s` fie divizat „ca trei trenule\e de juc`rie pe trei linii separate. ea se prezint` drept „un nou realist“ în subdomeniul economiei politice interna\ionale (EPI). o trecere de la rate fixe la rate libere ale schimbului ar fi trebuit s` le permit` statelor s` î]i echilibreze bugetele. În 1993 s-a angajat la Universitatea Warwick. conform logicii economice pure. 2 În aceast` perioad` a scris faimosul s`u articol în care ataca modul de tratare a politicii ]i economiei ca domenii separate în studiul rela\iilor interna\ionale. Puterea structural` „confer` puterea de a decide cum vor fi f`cute lucrurile. Strange î]i dezvolt` conceptele teoretice pentru a r`spunde la întreb`rile empirice pe care le ridic` ]i pentru a fi adaptate nemul\umirii ei fa\` de modul în care aceste întreb`ri erau tratate în literatura existent`. În ultimul deceniu Susan Strange a lucrat la European University Institute din Floren\a. care sus\ineau ideea unei pie\e „libere“ ]i considerau competi\ia un mijloc de a promova bun`starea global`. În 1970. În aceast` lucrare a învinov`\it liderii economici ]i politici ai Marii Britanii pentru declinul economic al \`rii. Dup` ce. a murit la 25 octombrie 1998. Strange s-a angajat la Institutul Regal de Politic` Extern` de la Chatham House în calitate de cercet`tor. liberalii. În anii ’70 Strange a jucat un rol important în înfiin\area cursurilor de economie politic` interna\ional` la London School of Economics ]i a creat filiala britanic` a International Studies Association (BISA). De]i opera ei a constituit o critic` puternic` la adresa neorealismului. Evenimentele care au urmat c`derii sistemului instituit la Bretton-Woods pentru gestionarea economiei globale au constituit un bun exemplu pentru criticile lui Strange. de data aceasta ca profesor de rela\ii interna\ionale la Catedra Montague Burton. oricare ar fi ele. În anii ’70. care continuau tradi\ia mercantilist` ]i accentuau necesitatea controlului statului asupra pie\ei. STRANGE SUSAN STRANGE Dintre to\i gânditorii reali]ti. în timpul celui de-al doilea r`zboi mondial. Cox observa: „Realismul ei este o c`utare a unor entit`\i eficiente ale politicii mondiale. precum ]i de critic acerb al modului în care EPI evolua în Statele Unite. În loc s` porneasc` de la un set de afirma\ii teoretice sau ideologice deja acceptate. clar ]i nepreten\ios. dintre state ]i popoare sau dintre state ]i corpora\ii. Puterea relativ` a fiec`rei p`r\i incluse în aceast` rela\ie este mai mare sau mai mic`. îns` statele cu deficit s-au îndatorat ]i mai mult. [n m`sura [n care determin` structura care înconjoar` rela\ia. capitalismul este exploatator.“1 Aceast` observa\ie este mai cu seam` adev`rat` în EPI.83 S. Dup` o lupt` de un an cu cancerul. Pentru a explica acest fapt ]i alte anomalii ale EPI. În urm`torul deceniu ]i-a stabilit reputa\ia de cercet`tor de vârf în domeniul finan\elor ]i comer\ului interna\ional. 3 Strange se bazeaz` pe toate aceste trei ]coli când dezvolt` ideea puterii structurale ca un concept al EPI care le poate permite cercet`torilor s` împace economia ]i politica. iar statele creditoare au acumulat ]i mai mult capital. s-a aflat o vreme la Cambridge. Strange este neconven\ional` ]i pentru c` a fost ceea ce Robert Cox nume]te „o singuratic`“. Strange a afirmat c` ace]tia fuseser` prea obseda\i de men\inerea monedei britanice ca semn interna\ional al prestigiului. într-o oarecare m`sur`. Susan Strange s-a n`scut în 1923 ]i a absolvit London School of Economics. Sterling and British Policy (1971). care afirmau c`. puterea de a modela tipare pentru rela\iile dintre state. iar în 1946 a fost corespondentul la Washington pentru The Observer. Strange s-a bazat în mod explicit pe mai multe ]coli de gândire. Strange a condus valul de critici care îi acuzau pe cercet`torii din domeniul rela\iilor interna\ionale c` ignorau modul în care for\ele economice alterau politica tradi\ional` a puterii ]i i-a criticat pe economi]ti pentru c` se bazau prea mult pe calcule abstracte în determinarea ac\iunilor politico-economice. nu „o coechipier`“. un domeniu la înfiin\area ]i dezvoltarea c`ruia Strange ]i-a adus pe deplin contribu\ia. În loc s` defineasc` lumea exclusiv în termenii statelor. Experien\a de ziarist` a fost de nepre\uit pentru Strange pentru c` a pus-o în contact cu politica ]i i-a format stilul – direct. R`spunsul nu este dat o dat` cu întrebarea ]i este supus schimb`rii. dar ]i în pie\e. Astfel. Dup` certuri cu administra\ia universit`\ii în leg`tur` cu durata concediului de maternitate.“4 . În 1978 a revenit la London School of Economics. În firme ]i poate ]i în alte entit`\i. a devenit ziarist` ]i a lucrat pentru The Economist. În 1948 a preluat prima pozi\ie în înv`\`mânt la University College din Londra. care c`l`toresc dinspre trei puncte de pornire diferite ]i se îndreapt` spre \inte diferite (predeterminate) ale c`ror c`i nu se încruci]eaz` niciodat`“. prin natura sa.

în favoarea pie\ei – ]i pierderea a fost în mare m`sur` autoimpus`. STRANGE Strange argumenteaz` c` studierea fiec`rui aspect din cadrul EPI ar trebui s` înceap` cu un set de întreb`ri empirice: „Prin ce procese politice ]i economice ]i datorit` c`ror structuri politice ]i economice s-a produs acest rezultat? Dup` cauze vin consecin\e: Cine a beneficiat de ele? Cine a pl`tit? Cine a suportat riscurile? Cine s-a bucurat de noile oportunit`\i?“ 5 Astfel de întreb`ri ar trebui s` primeasc` r`spunsuri în urma examin`rii deciziilor luate ]i a negocierilor purtate între actorii relevan\i. guvernele americane au ridicat succesiv barierele din fa\a investi\iilor str`ine ]i au promovat mobilitatea capitalului. cum ar fi o moned` interna\ional` stabil` ]i descurajare nuclear` extins` la Europa ]i Japonia. Toate aceste decizii politice luate de Statele Unite au promovat schimb`ri structurale în economia global` ]i datorit` multora dintre ele guvernul american ]i alte guverne au cunoscut o deteriorare a autorit`\ii legitime a statului asupra economiei. la „ceea ce se crede. Îns` analiza nu ar trebui limitat` la negocierile explicite (rezultatul puterii rela\ionale dintre actori). dorin\a de a oferi „bunuri publice“ la nivel interna\ional care s` se bucure de autoritate. dar modul în care interac\ioneaz` influen\eaz` rezultatele negocierilor dintre actorii economici ]i politici în diferite domenii ale economiei politice interna\ionale.6 Pentru Strange.). incapacitatea Statelor Unite de a men\ine un surplus comercial fa\` de competitorii lor principali indica existen\a unui dezechilibru crescând între angajamentele puterii pe plan militar ]i baza sa economic`. o astfel de analiz` este un exemplu clasic al neputin\ei de a distinge puterea rela\ional` de cea structural` (subl. ceea ce se ]tie (]i este perceput ca în\eles sau dat) ]i la canalele prin care aceste credin\e. În cele din urm`. idei ]i cuno]tin\e sunt communicate sau restric\ionate“. concluzionând c` cei care deplâng declinul hegemoniei Statelor Unite confund` puterea rela\ional` cu cea structural`. structura de produc\ie a trecut prin schimb`ri uria]e din moment ce o treime din comer\ul mondial nu mai are loc între firme separate din cadrul statelor. descrierea structurii de securitate \ine de realismul conven\ional. iar analiza pe care o face fiec`reia ilustreaz` eclectismul s`u teoretic. ci între ramuri ale corpora\iilor multina\ionale. structura de cunoa]tere se refer`. distribuit ]i administrat (sau prost administrat) creditul în rela\iile interna\ionale. Distinc\ia pe care o face Strange între cele patru tipuri de putere structural` este dezvoltat` deplin în States and Markets (1988). c`ci ar trebui s` recunoasc` constrângerile exercitate ]i interac\iunile dintre patru structuri de putere distincte analitic. Ea a fost inspirat` ]i de dezacordul autoarei cu cercet`torii care au afirmat c` puterea politico-economic` a Statelor Unite fa\` de alte state înregistra o descre]tere în anii ’70. }i lista nu este exhaustiv`. autoarea insist` asupra ideii c` sporirea m`surilor protec\ioniste nu afecteaz` capitalismul global. În ceea ce prive]te protec\ionismul. n. aceste patru structuri interac\ioneaz` ]i se modific` în timp. Pentru Susan Strange. Mai mult. Prin urmare. era amenin\at`. Argumentul conven\ional decurgea astfel: Japonia ]i Europa î]i reveniser` de pe urma distrugerii economiilor lor din cel de-al doilea r`zboi mondial. statele sunt la fel de interesate s` limiteze aceste m`suri deoarece propria lor economie va stagna dac` va fi prea izolat` în fa\a presiunilor competi\iei interna\ionale. Pentru a transforma restul lumii într-un spa\iu sigur care s` primeasc` cu bra\ele deschise capitalismul american.. De]i sunt interesate s` î]i protejeze industria fa\` de competi\ia „necinstit`“ din exterior. Structura de produc\ie trimite la sursa fundamental` a cre`rii avu\iei în societate ]i la modul în care tehnologiile de produc\ie structureaz` distribu\ia puterii între state ]i pie\e. Spre exemplu. anume „puterea de a influen\a ideile altora [structura de cunoa]tere].RELA|II INTERNA|IONALE 84 85 S.“8 . în care autoritatea statului deriv` din asigurarea de c`tre el a securit`\ii cet`\enilor împotriva amenin\`rii venite din partea altor state.. Mai mult. Structura financiar` se refer` la modul în care este creat. Statele Unite nu ]i-au pierdut puterea în favoarea altor state ca urmare a faptului c` acestea din urm` profit` de pe urma accesului privilegiat pe pia\a american`: „Guvernul american a pierdut puterea . Aceasta datorit` faptului c` ele nu vor func\iona tocmai din cauza structurii de produc\ie. puterea de a influen\a viitorul securit`\ii lor [structura de securitate]. guvernele fiind doar unul dintre ace]tia. Aranjamentele de la Bretton Woods puse în aplicare de Statele Unite pentru a asigura un sistem comercial deschis nu erau adecvate pentru a opri presupusa cre]tere a protec\ionismului între state. au abuzat de GATT prin tratate comerciale unilaterale. Nici o structur` nu le domin` pe celelalte. puterea de a influen\a ]ansele lor la o via\` mai bun` în calitate de produc`tori ]i consumatori [structura de produc\ie]“. 7 Opera lui Strange privind puterea structural` în economia politic` interna\ional` izvor`]te din nemul\umirea ei fa\` de inadecvarea instrumentelor teoretice utilizate în studiul politicii ]i economiei în anii ’70. []i] au dereglementat pie\ele pentru transportul aerian ]i finan\e. au distrus în\elegerile de la Bretton Woods. puterea de a influen\a accesul la credite [structura financiar`]. conform lui May. Strange ]i-a concentrat cea mai mare parte a analizei sale empirice asupra schimb`rilor din structura financiar` mondial`.

Ea identific` o serie de cazuri în care guvernul american a refuzat s` ac\ioneze ca un hegemon responsabil (spre exemplu. Strange argumenteaz` c` sistemul capitalist global sufer` de lipsa ordinii în structura financiar`. care nu pot fi în\elese dac` analiza este limitat` la rela\iile interstatale. Iar în anumite privin\e pare c` nu s-a dus nic`ieri. În lucr`rile sale mai recente. Strange spune foarte clar cine este de vin` pentru crearea „capitalismului de cazinou“ al anilor ’70 ]i ’80 – Statele Unite.“9 Strange afirm` c` motivul acestei transform`ri îl constituie rata schimb`rii tehnologice din structura de produc\ie. În al doilea rând. încorsetate în interiorul statelor na\ionale. statele concureaz` pentru p`r\i din pia\` în cadrul economiei mondiale. reglementându-se accesul lor la New York. Casino Capitalism (1986). pe m`sur` ce statele concureaz` pentru p`r\i din pia\a mondial`. Nu numai c` tr`im într-o lume în care viteza comunica\iilor transfrontaliere este f`r` precedent. În primul rând. Statele Unite p`streaz` o mare putere structural` în compara\ie cu alte state din sistemul interna\ional. Îns` ea insist` c` argumentele neorealiste/neoliberale cum c` Statele Unite sunt atât de slabe din punct de vedere economic încât nu pot institui o ordine financiar` interna\ional` sunt doar scuze pentru politici ]i evalu`ri gre]ite. iar acest proces accentueaz` dificult`\ile de a administra economia global`. refuzul de a negocia direct cu OPEC ]i de a înfiin\a o institu\ie interna\ional` de împrumut ca ultim resort dup` crahul bancar din 1975). Schimb`rile nu au complicat numai identitatea actorilor angaja\i în economia interna\ional`. stimulând firmele str`ine s` investeasc` ]i s` manufactureze produse pe teritoriul lor. În ciuda faptului c` au pierdut din putere în fa\a pie\ei. fapt care este reflectat de domina\ia universit`\ilor americane în compara\ie cu alte state în ceea ce prive]te atractivitatea pentru studen\ii str`ini. care a produs în primul rând dezvoltarea pie\elor volatile ale monedei europene. STRANGE În cea mai provocatoare carte a sa. capacitatea lor de a percepe impozite ]i de a reglementa pie\ele scade. Îns` nu este deloc clar. „Autoritatea statal` s-a împr`]tiat în toate p`r\ile. Prima implica\ie este esen\ial` dac` cea de-a doua urmeaz` a fi încercat`. în particular în domeniul EPI. Îns` astfel de reforme nu vor avea loc f`r` presiuni ]i. Transferul de putere este dinspre state spre pie\e ]i nu este reflectat în mod necesar într-un transfer de putere între state. ]i prin controlul b`ncilor interna\ionale. ci lipsa unei surse sigure de credit pentru dezvoltarea pe termen lung. iar acum statele trebuie s` împart` autoritatea cu al\i actori. Strange respinge orice speran\e în clasele muncitoare care. În ceea ce prive]te lumea a treia. ci avansul tehnologic este atât de rapid încât capitalul necesar pentru dezvoltarea de bunuri ]i servicii competitive nu poate fi recuperat numai pe baza vânz`rilor pe plan intern. trebuie s` vin` dinspre celelalte state. cel pu\in nu reiese din Casino Capitalism (1986). finan\e ]i cuno]tin\e. Prin urmare. priorit`\ile lor s-au deplasat dinspre ap`rare ]i politic` extern` spre comer\ ]i politic` economic`. Strange sus\ine c` adev`rata problem` nu sunt nivelurile foarte înalte ale datoriilor. Strange se ocup` mai pu\in de dezbaterea privind declinul hegemoniei Statelor Unite ]i este mai interesat` de m`sura în care puterea structural` s-a modificat astfel încât disperseaz` autoritatea statului teritorial. din moment ce este improbabil ca acestea s` vin` din interiorul Statelor Unite. argumentând c` în special europenii trebuie s` dezvolte o moned` comun` ]i s` î]i asume o responsabilitate mai mare pentru nevoile proprii de securitate. iar Strange crede c` ar trebui ca SUA s` fie trase la r`spundere pentru ac\iunile lor. În particular. care ar fi tratamentul pentru bolile pe care analista le observ`.RELA|II INTERNA|IONALE 86 87 S. Spre deosebire de reali]ti precum Stephen Krasner. crearea unor rate mobile ale schimbului. Strange adopt` astfel o variant` a diploma\iei echilibrului de putere. O tendin\` nepl`cut` este aceea c`. Toate acestea sunt rezultatul schimb`rilor structurale din natura puterii. a atras aten\ia cercet`torilor asupra necesit`\ii ]i dificult`\ilor managementului central a ceea ce ea descrie ca trecere de la lumea statelor na\ionale la un „nou medievalism“ în rela\iile interna\ionale. nu ar putea constitui agen\i reali ai reformei sau revolu\iei. trecerea de la rata fix` a schimbului la cea liber` a f`cut ca statele s` întâmpine greut`\i în administrarea economiilor lor ]i a creat un climat în care cre]terea economic` este greu de realizat. În ciuda faptului c` a împrumutat amplu din ]coala marxist` în elaborarea naturii structurii de produc\ie. ci ]i paleta negocierilor dintre state ]i firme. ea a f`cut mai mult decât oricare alt cercet`tor pentru a promova fertilizarea teoretic` între „paradigmele“ centrale ale gândirii în rela\iile interna\ionale. care rezoneaz` la temele iresponsabilit`\ii politice din lucr`rile precedente. În loc s` concureze pentru teritorii. „Dac` intelectualii nu g`sesc curajul de a abandona impedimentele unui trecut care dispare cu repeziciune ]i nu încep s` reflecteze din nou . Statele Unite înc` beneficiaz` de o enorm` putere structural` în termeni de securitate. Implica\iile operei lui Strange sunt duble. Ea sugereaz` c` Statele Unite ]i-ar putea face ordine în propria cas` prin rezolvarea problemei enormului lor deficit bugetar. Strange presupune c` statul american este slab ]i nu dore]te s` se opun` intereselor economice de grup din Statele Unite. ci pur ]i simplu s-a evaporat.

Rival States. în Daedalus. 1986. p. în International Organization. în Review of International Studies. 1990. „Still an Extraordinary Power: America’s Role in a Global Monetary System“. 73-103. Susan Strange. Pinter. 1988.). International Relations Theory Today. „Political Economy and International Relations“. States and Markets: An Introduction to International Political Economy. în International Journal.. 303-306. „Cave. 161-176. 233-259. 1984. „An Eclectic Approach“. Consulta\i de asemenea [n aceast` lucrare capitolele referitoare la Keohane ]i Krasner. 42. 1995. p. Oxford University Press. 2.).). 6. 1991. Robert Cox. Londra. Rosenau ]i Ernst-Otto Czempiel (ed. 34. Colorado. în International Organization. în James N. „Rethinking Structural Change in the International Political Economy: States. p. McClelland & Stewart. nr. sistemelor politice ]i economiei. STRANGE la unele aspecte fundamentale ale societ`\ii. p. Boulder. p. „A Reply to Chris May“. Lexington Books. în Ken Booth ]i Steve Smith (ed). 1994. 46. States in History. Susan Strange. 1988. 10.. p. 333-345. 24-25. Political Economy and the Changing Global Order. Political Economy of International Relations and Domestic Monetary Relations. „The Persistent Myth of Lost Hegemony“. în John A. 103-115. nr. Joseph Kruzel ]i James N. nu am preferat s` lupt“. Susan Strange. Ames. Toronto. 1996. în Global Society.RELA|II INTERNA|IONALE 88 89 S. p. 1987. Underhill (ed. Polity Press. p. p. Cambridge. în Ken Booth ]i Steve Smith (ed. Cambridge. 213. p. The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy. nr. 1995. „Wake up. 10. „Strange Fruit: Susan Stange’s Theory of Structural Power in the International Political Economy“. p. cu patru copii mici acas`. Ibid. hic Dragones: A Critique of Regime Analysis“. p. Paths to International Political Economy (ed. Cambridge University Press. Allen & Unwin. p. nr. Lynne Reinner. „Supranationals and the State“. „Towards a Theory of Transnational Empire“. Rosenau. Firms and Diplomacy“. 16. p. Rival Firms: Competition for World Market Shares (împreun` cu John M. p. Oxford. 16. Murphy ]i Roger Tooze (ed. 1985. 551-574. Oxford. „The Defective State“.. 1982. Casino Capitalism. 1989. nr. 259-274. în Raymond E. p. Iowa State University Press. dar acesta este un subiect care necesit` alte cercet`ri. Massachusets. în International Affairs. Polity Press. 1986. p. Londra. 4. 10. Dup` cum remarc` ea în leg`tur` cu aceast` perioad`. D. 1994. 1996. în Global Society. 56. Londra. 33-50. nr. p. 1984. Iowa. 1996.). nr. Susan Strange. în Richard Stubbs ]i Geoffrey R. 1989. Cambridge. Global Changes and Theoretical Challenges: Approaches to World Politics for the 1990’s. Cambridge. Witte (ed. Lombra ]i Willard E. p. Cambridge University Press. 36. 1-17. D. Pinter. în Journal of International Affairs. Ibid. Basil Blackwell. nr. p. „problema feminist` a profesiilor este înc` de ridicat ]i.). în International Organization. Heath & Co. 3. 41. Information and Power“. 39. orice tip de progres c`tre un sistem durabil va fi imposibil. The New International Political Economy. Stopford). p. 182. Ibid. nr. „The Global Political Economy: 1958-1994“. Hall (ed. 1982. 24. 7. „The Future of the American Empire“.“10 Dup` cum se observ`. 72. nr. Toronto. Cambridge.). 5. Journeys Through World Politics: Autobiographical Reflections of Thirty-Four Academic Travellers. 1. p. „Protectionism and World Politics“. p. Krasner! The World Has Changed“. . 154-174. A se vedea Susan Strange. 172. May sugereaz` ideea interesant` c` structura cunoa]terii ar trebui tratat` cu mult mai mult` seriozitate ca precedesor al altor structuri. 289-305. C. Chris May. 304-315. 1991. International Relations Theory Today. 8. „Political Economy in International Relations“. 1995. 1970. Cambridge University Press.). 479-496. în Craig N. 433. nr. 1988. 183. 1996. 9. în Review of International Political Economy. Approaches to World Order. Principalele lucr`ri ale lui Susan Strange „International Economics and International Politics: A Case of Mutual Neglect“. cu adev`rat un nou gânditor realist! Note 1. „Finance. States and Markets: An Introduction to International Political Economy.

oameni de stat. îns`. mediul anarhic în care statele coexist` f`r` o putere superioar` care s` dispun` de autoritatea de a reglementa conflictele dintre ele. Acestea sunt: natura uman`. în Global Society. The Imperious Economy. „Strange Fruit: Susan Strange’s Theory of Structural Power in the International Political Economy“. KENNETH WALTZ Kenneth Waltz s-a n`scut în 1924. 1974. Problems and Policies. istorici ]i anali]ti politici la întrebarea fundamental`: Care este cauza r`zboiului? El a sus\inut ideea c` ace]tia pot fi clasifica\i ca optimi]ti sau pesimi]ti. Massachusetts. dup` ce între timp a predat la Harvard ]i Brandeis. 1996. Stephen.html. La un prim nivel cartea este pur ]i simplu o încercare de a examina sistematic r`spunsurile oferite de filozofi. 167-189. A contribuit cu articole importante la dezbaterea privind meritele relative ale echilibrelor multipolare de putere fa\` de cele bipolare dintre marile puteri. economia intern` ]i sistemele politice ale statelor. iar în 1967 a publicat o carte în care a comparat politicile externe ale Statelor Unite ]i Marii Britanii prin prisma sistemelor lor politice diferite. Waltz a argumentat c` este necesar s` se \in` seama de interac\iunea dintre aceste imagini ]i s` nu se exagereze importan\a nici uneia dintre ele. El a devenit profesor titular la vârsta de 33 de ani ]i a fost numit profesor de ]tiin\e politice la Berkeley. Stephen ]i Law. Harvard University Press. Gill. Christopher. A absolvit programul de masterat la Universitatea Columbia în 1950 ]i în 1954 ]i-a terminat teza de doctorat.ac. Brighton. Harvester Wheatsheaf. În 1979. îns`. nu pot fi cunoscute for\ele care determin` politicile. „A treia imagine descrie cadrul politicii mondiale. care a fost publicat` în acela]i an cu mare succes.“1 În urm`torii 25 de ani Waltz s-a preocupat de problema modului de evaluare a rela\iei empirice dintre imaginile pe care le-a identificat în prima carte. în lipsa celei de-a treia imagini. Power: A Radical View.ntu. Cambridge. May a oferit o bibliografie cuprinz`toare a lucr`rilor publicate ale lui Susan Strange la urm`toarea adres` Internet: http://human.RELA|II INTERNA|IONALE 90 Lecturi suplimentare Calleo.. Man. prima imagine ]i cea de-a doua descriu for\ele care ac\ioneaz` la nivelul politicii mondiale. în lipsa primei ]i a celei de-a doua. iar r`spunsurile lor ar putea fi împ`r\ite în trei niveluri de analiz` sau „imagini“. Macmillan. Basingstoke. 1988. în pragul alegerii lui Ronald Reagan ]i în momentul în care destinderea dintre superputeri f`cea loc unei noi faze (care s-a dovedit ulterior a fi faza terminal`) a tensiunii dintre Statele Unite ]i Uniunea Sovietic`. The Global Political Economy: Perspectives. p. ci con\inea ]i germenii unei idei pe care Waltz a dezvoltat-o în întregime un sfert de secol mai târziu. David. importan\a lor nu poate fi evaluat` ]i nici rezultatele lor nu pot fi prezise. în 1971. May.uk/foh/is/ipebib. David P. Waltz a publicat cartea care a fost descris` drept „singura ]i cea mai citit` contribu\ie la teoria neorealismului. nr. 10. Lukes. The State and War nu era numai un exerci\iu str`lucit de istoria ideilor privind cauzele r`zboaielor dintre state. 1982. prin care a ajuns succesorul .

În al treilea rând. El define]te structura politic` interna\ional` cu ajutorul a dou` criterii. Ideea lui Waltz c` domina\ia în continuare a superputerilor este cea mai bun` garan\ie a ordinii ]i stabilit`\ii în politica mondial` a ap`rut într-o vreme în care mul\i credeau c` un r`zboi atomic putea izbucni în Europa ca urmare a cursei înarm`rilor nucleare. WALTZ lui Morgenthau“. În timp ce anarhia este o constant`. În cazul multipolarit`\ii. Prin urmare. Waltz sus\ine c` exist` diferen\e izbitoare între multipolaritate ]i bipolaritate în termeni de comportament strategic. cel de-al doilea criteriu al structurii. statele se bazeaz` pe alian\e pentru a-]i men\ine securitatea. „Politica echilibrului de putere predomin` oricând sunt îndeplinite dou` ]i numai dou` condi\ii: ordinea s` fie anarhic` ]i s` fie populat` de unit`\i care doresc s` supravie\uiasc`. O structur` bipolar` tinde s` fie mai durabil` f`r` r`zboaie extinse la nivelul întregului sistem. suveranitatea multipl` limiteaz` amploarea interdependen\ei statelor. variaz` de la un stat la altul. Amenin\area nuclear` ]i incapacitatea fiec`reia dintre cele dou` superputeri de a dep`]i for\a de r`spuns a celeilalte sporesc stabilitatea sistemului. coinciden\a dintre publicarea c`r\ii ]i începutul unui nou r`zboi rece a f`cut ca argumentul s`u principal s` fie deosebit de controversat. sus\ine el. constrângând statele s` nu adopte anumite politici ]i predispunându-le pentru altele. care erau preocupa\i de confruntarea ideologic` a superputerilor în era nuclear`.5 În schimb. El afirm` c` acest principiu este constant în timp ]i limiteaz` sever gradul la care poate ajunge diviziunea muncii dintre state. Dat fiind num`rul mic de astfel de state. Statele se confrunt` cu sarcini similare. dar difer` sub aspectul capacit`\ilor de care dispun în a le rezolva. Ele sunt.RELA|II INTERNA|IONALE 92 93 K.“ 4 Dup` ce a izolat structura. poate fi în\eleas` f`r` a face vreo afirma\ie vag` ]i care nu poate fi testat` despre când ]i în ce m`sur` statele urm`resc s` dobândeasc` puterea. {ntâi.6 {ntre cei care au admirat rigoarea c`r\ii lui Waltz s-a derulat o dezbatere despre [ncercarea sa de a izola natura ]i efectele structurii sistemului interna\ional. Argumentul c`r\ii este o continuare a unor idei prezentate întâi în lucrarea Man. nediferen\iate din punct de vedere func\ional. Theory ]i autorul s`u au fost în centrul unei dezbateri intense ]i adesea acide [n rela\iile interna\ionale. Waltz se concentreaz` asupra autonomiei ]i influen\ei componentei structurale a sistemului interna\ional. politica interna\ional` „poate fi studiat` în termenii logicii sistemelor numerelor mici“. Waltz argumenteaz` c` o structur` bipolar` dominat` de dou` mari puteri este mai stabil` decât o structur` multipolar` dominat` de trei sau mai multe mari puteri. Spre deosebire de to\i cei care considerau c` rela\iile interna\ionale treceau printr-o transformare radical` ca urmare a interdependen\ei crescânde din economia mondial` ]i a limit`rii for\ei în era nuclear`. Pericolele calculelor gre]ite ]i ale retragerii alia\ilor sunt astfel reduse. a fost acuzat c` ar legitima „un proiect autoritar de propor\ii globale“. Kenneth Waltz a reafirmat importan\a statului ca actor principal în politica interna\ional` ]i a catalogat argumentele oponen\ilor s`i drept reduc\ioniste ]i nonfalsificabile. spre deosebire de predecesorii s`i reali]ti. inegalitatea dintre superputeri ]i celelalte state face ca amenin\area s` fie mai u]or de identificat ]i permite atât Uniunii Sovietice cât ]i Statelor Unite s` men\in` echilibrul central bazându-se pe for\e proprii ]i nu pe alia\i. Unii l-au l`udat pe Waltz pentru c` a r`sturnat credin\a liberal` c` rela\iile interna\ionale treceau prin schimb`ri structurale ]i pentru c` a oferit cea mai sistematic` încercare de a articula o teorie testabil` a echilibrului de putere. Din nou. Waltz a afirmat c` lucrarea sa era prima teorie a echilibrului de putere din rela\iile interna\ionale care putea fi sus\inut` în mod ]tiin\ific. La cealalt` extrem`. dup` cum spune Waltz. Sistemul interstatal este un sistem de autoprotec\ie. spre deosebire de reali]tii din perioada postbelic` timpurie (precum Carr ]i Morgenthau). de]i momentul apari\iei a fost într-o oarecare m`sur` întâmpl`tor. The State and War ]i în acela]i timp o repudiere a concluziilor acesteia. În loc s` exploreze rela\ia dintre nivelurile de analiz` pe care le-a identificat în lucr`rile anterioare. iar cartea sa continu` s` fie o lucrare de referin\` pentru sus\in`torii ]i oponen\ii neorealismului în rela\iile interna\ionale. Acest al treilea nivel influen\eaz` comportamentul statelor ]i prin urmare influen\eaz` rezultate precum inciden\a r`zboaielor. Instabilitatea este inerent`. ]i Waltz sugereaz` c` nu mai mult de opt au jucat vreodat` un rol cu consecin\e pe scena mondial`. anarhic. distribu\ia capacit`\ilor. În al doilea rând. Elementul de referin\` empiric al ultimei variabile este num`rul de mari puteri care domin` sistemul. Pentru mai mult de un deceniu de la publicare. spre sfâr]itul anilor ’70 Waltz s-a autoidentificat drept un optimist al celei de-a treia imagini. 3 Aceast` logic`. În termenii anun\a\i de lucr`rile sale precedente. În timpul a]a-numitei dezbateri a paradigmelor care a dominat rela\iile interna\ionale în anii ’80. Waltz a afirmat c` a ob\inut echivalentul „revolu\iei lui Copernic“ în studiul politicii modiale prin rezolvarea problemei nivelului de analiz` pe care o anun\ase în anii ’50. Acest succes se explic` printr-o serie de factori. despre gradul [n care concluziile sale substan\iale cores- . deoarece „exist` prea multe puteri pentru a permite oric`reia dintre ele s` trag` linii clare ]i rigide între alia\i ]i adversari“. Waltz a fost o figur` cheie. 2 Theory of International Politics este un text fundamental al domeniului. Primul este un principiu al aranjamentului prin care statele se rela\ioneaz` reciproc.

Kenneth Waltz. „Problema nu este de a spune cum trebuie condus` lumea. lipsindu-i dimensiunea schimb`rii structurale. producându-]i efectele prin socializare ]i competi\ie interstatal`. O mare parte a c`r\ii este dedicat` problemelor deconstruc\iei teoretice. Michael Banks. unii critici au sus\inut c` modelul lui Waltz este prea static ]i determinist. Man. Din nou. pentru care Theory este m`rturia s`r`cirii teoriei rela\iilor interna\ionale într-un mod neorealist. Premisele lui Waltz privind natura statelor au fost contestate cu aprindere de neoliberali. „The Inter-Paradigm Debate“. În loc s` încerce s` amendeze sau s` reconstruiasc` teoria lui Waltz pentru a solu\iona unele dintre presupusele sale sl`biciuni. Statele sunt condamnate s` reproduc` logica anarhiei ]i orice cooperare care are loc între ele este subordonat` distribu\iei puterii. WALTZ pundeau premiselor ]i despre schimbare ]i continuitate [n sistemul interna\ional. 1959. În cele din urm`. obligând statele s` î]i realizeze scopurile f`r` riscul unui conflict nuclear global. în absen\a unor presiuni de echilibrare eficiente. prima nu o poate evalua ]i prescrie pe cea de-a doua. 238. Pentru Waltz. S-a atras de asemenea aten\ia asupra inconsecven\elor [n argumenta\ia substan\ial` a lui Waltz privind meritele bipolarit`\ii în anii ’70 ]i teoria echilibrului de putere. p. o teorie este un instrument de explicare a tiparelor comportamentului statelor în cadrul circumscris al activit`\ii umane. Dup` cum era de a]teptat. interoga\ia teoretic` este o activitate f`r` valoare politic`. s` se bazeze pe preponderen\a lor militar` pentru a-]i impune propria viziune despre o nou` ordine mondial`. De la sfâr]itul r`zboiului rece. lucr`rile sale recente reflect` o parte din preocup`rile pe care le-a enun\at în anii ’60 referitoare la consecin\ele nedorite care decurg din dezechilibrul de putere. conform c`rora superputerile se maturizau ]i deveneau „doi poli sensibili“ în fruntea unei structuri tot mai stabile. sistemul s-a schimbat dramatic o dat` cu sfâr]itul r`zboiului rece ]i colapsul unuia dintre polii structurii.“ 7 În mod ironic. în contextul multipolarit`\ii. R. Dat` fiind distinc\ia rigid` pe care o face [ntre teoria politic` interna\ional` ]i analiza politicii externe. Uniunea Sovietic`. ci de a spune cum variaz` posibilitatea marilor puteri de a modela constructiv rela\iile interna\ionale o dat` cu schimbarea sistemului ca întreg. The State. Waltz nu a r`spuns celor mai radicali critici. Note 1. Aceast` schimbare dramatic` a evenimentelor nu era compatibil` cu a]tept`rile enun\ate în Theory. Light ]i A. 2. Îns` acest argument porne]te de la prezum\ia c` dinamica complex` a rela\iei nucleare dintre superputeri poate fi reprodus` f`r` probleme. Londra. Frances Pinter. p 14. care cred c` este exagerat` m`sura în care statele sunt obsedate de distribu\ia puterii ]i c` sunt ignorate beneficiile colective care pot fi dobândite prin cooperare. New York. În particular. El sus\ine c` structura func\ioneaz` precum ficatul omului sau ca un sistem progresiv de impozitare.RELA|II INTERNA|IONALE 94 95 K. Columbia University Press. Tocmai pentru c` superputerile erau cu mult mai puternice dec@t alte state. îns` nu este clar în ce m`sur` structura func\ioneaz` independent de percep\ia statelor asupra echilibrului de putere. nu rezult` c` ele erau la fel de puternice fiecare ]i c` s-au adaptat cu succes la structura dominant`. s-ar putea ca Statele Unite s` ia pe cont propriu asigurarea intereselor lor de politic` extern` ]i. el este deosebit de optimist cu privire la consecin\ele prolifer`rii nucleare în politica interna\ional`. J. El este înc` adeptul acestui argument ]i crede c` „r`spândirea controlat`“ a armelor nucleare poate avea. International Relations: A Handbook of Current Theory. 1985. De]i explica\ia este o condi\ie prealabil` necesar` ac\iunii reu]ite. La începutul anilor ’80 Waltz a afirmat c` descurajarea nuclear` reprezenta o for\` pentru stabilitatea politicii mondiale. acelea]i efecte pe care le-a avut descurajarea nuclear` ]i ar putea contrabalansa pericolele sale inerente. Groom (ed. Waltz admite c` a fost inspirat de Durkheim ]i de studiile sociologice privind comportamentul mul\imilor. rela\iei dintre legile comportamentului ]i teoriile care explic` acele legi precum ]i modului în care poate fi testat` o teorie astfel încât s` se conformeze standardelor ]tiin\ifice corecte de comportament.). prin aceasta. . puterea explicativ` ]i predictiv` a teoriei lui Waltz a fost compromis` de dificultatea separ`rii nivelurilor de analiz` ]i a determin`rii con\inutului fiec`ruia. and War. pozitivist. în M. al\ii au privit cartea cu mult mai mult` suspiciune ca o încercare prost deghizat` de a legitima r`zboiul rece sub mantia ]tiin\ei. Prima problem` este m`sura în care Waltz reu]e]te s` identifice structura drept cauz` a comportamentului statelor. el afirm` c`. Waltz ]i-a îndreptat aten\ia asupra consecin\elor a ceea ce el consider` a fi o trecere dinspre bipolaritate spre unipolaritate. În acest context. Unii dintre criticii s`i au afirmat c` „stabilitatea“ r`zboiului rece este legat` mai mult de armele nucleare (un fenomen la nivelul unit`\ilor) ]i mai pu\in de bipolaritate.

1959. „The Stability of a Bipolar World“. 1981. 121.RELA|II INTERNA|IONALE 96 3. LIBERALISMUL Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Gilpin. 210. Aceast` evaluare a operei lui Waltz con\ine ]i o bibliografie complet`. Lecturi suplimentare Buzan. Kenneth Waltz. puterea statului liberal constitu\ional este limitat` de r`spunderea sa democratic` fa\` de propriii cet`\eni. New York. le-a asigurat liberalilor contemporani.). Oricum. a]a cum atât meritele acestora. p. 1986. Reading. Addison-Wesley. Ast`zi. 1967. nr. liberalismul nu mai este marginalizat în studiul rela\iilor interna\ionale. cât ]i gradul în care (individual sau combinate) afecteaz` rela\iile interna\ionale sunt sus\inute de liberali. J. 615-628. de nevoia de a respecta cerin\ele economiei de pia\` ]i normele de drept. New York. În anii ’20 ]i ’30. Keohane. Ei pun libertatea individual` mai presus de orice ]i consider` c` statul se cuvine s` fie oprit de la ac\iuni de natur` a o submina. nr. ele trebuie instituite pentru a promova stabilitatea atât în raporturile dintre statele suverane. p. Addison-Wesley. Ibid. în Adelphi Paper. în International Organization. p. Mouritzen. p. nr. în Daedalus.131. 1988. 171. în ciuda dificult`\ilor pe care le presupune transferul acestor constrângeri la nivel interna\ional. University of Notre Dame Press. de]i unele tendin\e contemporane par a confirma teoriile „ideali]tilor“. Pr`bu]irea Uniunii Sovietice. liberalii consider` rela\iile interna\ionale ca o posibil` surs` de progres ]i transformare teleologic`.). 1979. „The Origins of War in Neorealist Theory“. liberalismul a fost subapreciat ]i considerat o form` de „idealism“ sau „utopism“ de c`tre autoproclama\ii „reali]ti“ ai vremii. Între gânditorii de seam` din aceast` sec\iune exist` diferen\e de accent în ceea ce prive]te prioritatea ce trebuie acordat` democra\iei. Columbia University Press. The Logic of Anarchy: Neorealism to Structural Realism. 1981. 66-99. Foreign Policy and Democratic Politics. la sfâr]itul secolului al XX-lea. ]i Little. în Ken Booth ]i Steve Smith (ed. Indiana. New York. Hans. 1964. Ibid. R. 1993. Columbia University Press. F. (ed. Keohane. 1998. Theory of International Politics. „Kenneth Waltz: A Critical Rationalist Between International Politics and Foreign Policy“. 44-79. Columbia University Press. 21-37. „The Poverty of Neorealism“. Brown. Routledge. ]i deci a comunismului drept concurent global al capitalismului. Liberalii consider` c`. 1993. 1959. „Political Philosophy and the Study of International Relations“..). Londra. Spre deosebire de reali]ti. International Institute of Strategic Studies.. Richard Ashley. Jones C. p. The Future of International Relations: Masters in the Making. în Iver B. în William Fox (ed. Cambridge. Theory of International Politics. interdependen\ei economice ]i reglement`rii legale interna\ionale a securit`\ii ]i domeniului economic. 371-386. 18. Morgenthau ]i Wendt. and War. „The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better“. 44. Neumann ]i Ole Waever (ed. Reading. 1979. „Interview with Ken Waltz“. 1990. B. Kenneth Waltz. p. ]i Rosenberg. Neorealism and its Critics. Polity Press. Andrew. prilejul de a afirma tradi\ia intelectual` ]i importan\a liberalismului. . Linklater. Sunt prezentate aici formele republicane. 1997. p. 4. 6. cât ]i în interiorul acestora. Londra. „The Emerging Structure of International Politics“. Halliday. 881-909. în Review of International Studies. p. Boston. nr. „Realist Thought and Neorealist Theory“. p. 93. în International Security. 7. liberalismul trebuie s` r`spund` la noi provoc`ri. Theory of International Politics.. Aceasta a fost eticheta care s-a aplicat f`r` deosebire lucr`rilor lui Norman Angell. 168. 38. Massachusetts. nr. nr. The State.. 226. Pe plan intern. p.). 18. Little.. 5. Massachusetts. p. Robert O. International Relations Theory Today. Principalele lucr`ri ale lui Kenneth Waltz Man. 1995. „Neo-realism in Theory and Practice“. la sfâr]itul r`zboiului rece. Notre Dame. Theoretical Aspects of International Relations. în Journal of International Affairs. p. comerciale ]i cele juridice ale tradi\iei liberale. Woodrow Wilson ]i Alfred Zimmern. pe m`sur` ce for\ele capitalismului global submineaz` aparenta „victorie“ a democra\iei liberale. 51-69. în Journal of Interdisciplinary History.

lucrând ca muncitor agricol. prin colonialism ]i r`zboi. de aceea. tranzi\ia c`tre societ`\i comerciale puternic dezvoltate. În 1909. Harold Laski. a fost membru al Parlamentului. Angell este un precursor important al teoreticienilor „interdependen\ei“. cercet`torii î]i pot îndrepta aten\ia c`tre perioada de dinainte de 1914 f`r` prejudec`\ile din trecut ]i. în general. Când a r`mas f`r` bani. sunt incorecte“2. convins c` problemele Europei erau nerezolvabile. ignorat. reevaluând ]i dezvoltând argumentele sus\inute. în cele din urm`. a creat o situa\ie care a f`cut inutil r`zboiul ca mijloc de rezolvare a conflictelor ap`rute în jurul intereselor materiale ale statelor. în cele din urm`. pentru prima dat`. Walt Whitman ]i mai ales pe cele ale lui John Stuart Mill. unde a urmat câteva cursuri la Universitatea din Geneva. ca best-seller. Patriotism Under Three Flags: A Plea for Rationalism in Politics. În SUA. de fapt. dar pe care pu\ini îl iau în serios“1. lui Angell i-a fost acordat Premiul Nobel pentru Pace. Din nefericire. Talentul s`u de a-]i face reclam` ]i distribuirea gratuit` a c`r\ii unor politicieni eminen\i ]i altor jurnali]ti au contribuit la consacrarea acesteia. s-a întors la Paris ]i s-a angajat redactor la ziarul de limb` englez` Daily Messenger ]i. p`reri ce pot fi corecte sau incorecte. A continuat s` scrie pentru ziare ]i a editat revista Foreign Affairs din 1928 pân` în 1931. o provocare deschis` la adresa determinismului materialist ]i economic… oamenii nu sunt c`l`uzi\i de fapte. c` r`zboiul rece s-a sfâr]it. Tom Paine. fie (într-o interpretare mai binevoitoare) era prea avansat pentru vremea sa. În autobiografia sa. Pentru o scurt` perioad`. Anglia. Acum. plantator de vi\`-de-vie ]i. asimilând operele lui Voltaire. Ca jurnalist. A dat chiar na]tere unei teorii care i-a purtat numele. De fapt. de regul`. ca reporter la publica\iile GlobeDemocrat din St. în acest mod. În 1903 ]i-a publicat prima carte. într-o familie din clasa mijlocie ]i a înv`\at s` citeasc` la o vârst` fraged`. a scris un scurt pamflet intitulat Europe’s Optical Illusion. Angell nu a crezut c` noua epoc` ar reflecta . în cele din urm`. pot aprecia munca „unui teoretician despre care toat` lumea a auzit. ci de p`rerile lor despre fapte. eronat`. în 1931. Esen\a analizei lui Angell este aceea c` principala caracteristic` a modernit`\ii ar fi incompatibilitatea dintre r`zboi ]i obiectivul fiec`rui stat de a ob\ine bun`stare economic`. S-au vândut peste dou` milioane de exemplare pân` la izbucnirea r`zboiului ]i lucrarea a fost tradus` în 25 de limbi. De pild`. De]i primele sale încerc`ri de a instrui oamenii nu s-au bucurat de prea mult` aten\ie. La vârsta de 17 ani a decis s` emigreze în SUA. M. Atribuirea unei asemenea etichete ar fi. Angell a ar`tat c` „lucrarea era. Norman Angell s-a n`scut [n 1874. ANGELL NORMAN ANGELL Norman Angell ]i-a publicat celebra lucrare The Great Illusion cu doar doi ani înainte de izbucnirea primului r`zboi mondial. pân` când Angell ]i-a dezvoltat argumentele ]i a publicat lucrarea The Great Illusion. J. Pân` la încetarea sa din via\`. }i-a petrecut câ\iva ani în Fran\a ]i Elve\ia. iar realismul nu mai domin` studiul rela\iilor interna\ionale. Educa\ia sa formal` nu era foarte vast`. ca premis` a bun`st`rii economice. în special cele de aur. tema ira\ionalit`\ii avea s` domine tot ceea ce a publicat ulterior. ]i. a fost inspirat s`-]i scrie cartea tocmai pentru c` s-a temut de începutul r`zboiului ]i a dorit s` contracareze gândirea conven\ional` despre care credea c` a contribuit la consim\`mântul publicului de a sprijini politici care nu erau în interesul s`u. Keynes. pentru care a fost nominalizat de personalit`\i ca Bertrand Russel. al`turi de conturarea unei pie\e mondiale ]i de cre]terea diviziunii muncii la scar` mondial`. titlul de cavaler pentru servicii aduse comunit`\ii. a contribuit la bun`starea economic` a statelor. dobândirea de teritorii noi le permitea statelor s`-]i m`reasc` resursele. El a sus\inut c` interdependen\a economic` a statelor puternic industrializate era atât de mare încât controlul teritorial. care a fost. În era mercantilismului. Oricum. totu]i. spre sfâr]itul anilor ’20. în 1909. expansiunea teritorial`.99 N. iar succesul c`r\ii i-a permis autorului s`-]i dedice restul vie\ii scrisului. dac` s-ar baza pe o asemenea percep\ie. în Lincolnshire. credin\a c` Norman Angell a prezis desuetudinea r`zboiului a facilitat înt`rirea impresiei c` acest gânditor de seam` ar fi un „idealist“ care fie se în]ela fundamental. reprezentând Partidul Laburist ]i i-a fost acordat. în 1967. ap`ru\i la finele anilor ’60 ]i începutul anilor ’70. sus\inerii de cursuri ]i organiz`rii de mi]c`ri politice menite a promova idei compatibile cu viziunea sa asupra interna\ionalismului liberal. Louis ]i Chronicle din San Francisco. r`zboiul era ira\ional. A fost membru în consiliul Institutului Regal de Studii Interna\ionale din Londra ]i al Comitetului Executiv al Ligii pentru Uniunea Na\iunilor. devenise perimat ]i. Angell cuno]tea pe deplin modul în care presa putea modela ]i deforma opinia public` ]i era hot`rât s` î]i foloseasc` pozi\ia din pres` pentru a schimba opinia publicului. a fost selectat de Lord Northcliffe s` conduc` edi\ia francez` a cotidianului Daily Mail. v`car. John Dewey ]i John Hobson. a c`l`torit de-a lungul Coastei de Vest. Angell nu a fost victima propriei sale „iluzii“ c` r`zboiul nu ar mai putea izbucni doar pentru c` nu mai era ra\ional din punct de vedere economic. Angell a publicat peste 40 de c`r\i despre rela\iile interna\ionale. În 1933.

Desigur. De exemplu. cum vâsla]ul era cu adev`rat dependent de cel care scotea apa. nici unul nu putea folosi for\a împotriva celuilalt.“4 Aceasta nu însemna c` r`zboiul ar înceta s` existe sau c` interdependen\a ar fi inevitabil`. a c`ror cooperare ar trece peste grani\ele teritoriale ]i ar putea duce la ceea ce noi numim ast`zi o societate civil` interna\ional`. Angell a regretat modul în care Germania a fost tratat` la Versailles ]i. cu siguran\` s-ar fi înecat apoi ]i vâsla]ul.“3 boiul îi confirmase teza principal` ]i s-a opus cu înver]unare deciziei de la Versailles de a impune costuri imense pentru repara\ii de r`zboi Germaniei înfrânte. ANGELL vreo „armonie de interese“ utopic` a celor care particip` la diviziunea interna\ional` a muncii. de]i necesar uneori. Ar fi trebuit ca [n special Germania ]i Italia s` primeasc` statute ]i drepturi egale cu celelalte mari . El sus\inea îndeosebi inutilitatea colonialismului ]i ideea c` interdependen\a financiar` a marilor puteri europene f`cea f`r` sens competi\ia pentru teritorii sau chiar pretinderea unor desp`gubiri de la cei învin]i în r`zboi. în opinia lui. iar acesta depindea. Din moment ce r`zboiul izbucnise deja. din cauza concuren\ei. este întotdeauna un mod ira\ional ]i inuman de a rezolva disputele ]i c` prevenirea lui ar trebui s` fie întotdeauna o prioritate politic` dominant`“5. „Pedepsind“ Germania. Aceasta a ar`tat capacitatea statului de a interveni în diviziunea muncii ]i de a controla gradul de interdependen\`. Nu credea c` for\a nu ar trebui folosit` niciodat` în chestiunile interna\ionale. Martin Ceadel face distinc\ie între pacifism ]i ceea ce el nume]te pacificism. marea era agitat`. Angell nu a fost nicic@nd pacifist. }i. la rândul s`u. în ultim` instan\`. economia german` s-a redresat ]i a putut pl`ti. A recunoscut. con]tient c` el ]i al\i teoreticieni ar fi trebuit s` fac` eforturi uria]e pentru eradicarea r`zboiului. singurul mod în care Germania a «pl`tit». temerile lui Angell au fost confirmate de izbucnirea primului r`zboi mondial. În studiul s`u privind pacifismul în Marea Britanie în prima jum`tate a secolului al XX-lea. Angell ]i-a concentrat aten\ia tot mai mult asupra nevoii unor reforme politice interna\ionale pentru a preveni un alt r`zboi mondial. a vrut s` recreeze o în\elegere de tipul concertului european din secolul al XIX-lea. c` subestimase puterea statului de a salvgarda circula\ia monetar` ]i de a-]i organiza resursele pentru a se mobiliza de r`zboi. dar a r`mas solidar cu teza central` din The Great Illusion. în lumina experien\ei primului r`zboi mondial ]i a lec\iilor sale mai cuprinz`toare. iar \`rmul se afla la mare dep`rtare. Pentru Angell. ar trebui s` i se acorde un rol similar ]i la nivel interna\ional. dac` nu se mi]ca mai repede. vâsla]ul îl amenin\` pe cel care scotea apa c`. el a recunoscut c` experien\a acestuia îl obliga s`-]i reconsidere câteva puncte de vedere. dac` vrem s` ap`r`m avantajele interdependen\ei economice. la începutul anilor ’30. Dac` unul dintre ei ar fi cedat. pe lâng` reflec\iile asupra adecv`rii tezei sale la realitate. ]i. dac` el ar fi aruncat. la aceasta. argumentul s`u principal este acela c`. Interdependen\a îns`]i ar fi facilitat. s-ar fi înecat amândoi. statele ar fi incapabile s` controleze apari\ia organiza\iilor transna\ionale. Apoi. La un moment dat. trebuie s` g`sim noi c`i de rezolvare a conflictelor care sunt inerente: „Barca lua ap`. El a crezut c`. din moment ce domina\ia legii este crucial` pentru men\inerea p`cii în interiorul statelor. cum diviziunea muncii s-a adâncit. Angell spera c`. aceasta. liderii politici ar fi c`utat mai degrab` cooperarea decât r`zboiul pentru a-]i rezolva diferendele. a fost printr-o tax` pe comer\. îl arunca din barc`. în principal pe baza împrumuturilor americane. o asemenea m`sur` era inutil` într-o epoc` în care bun`starea nu se mai m`sura în aur. niciodat` nu s-a al`turat acelor pacifi]ti care militau pentru dezarmarea unilateral`. Dar Angell credea cu adev`rat c` aceasta din urm` va cre]te în timp. sindicatele franceze refuzau s` primeasc` m`rfuri germane în contul repara\iilor. alia\ii î]i f`ceau r`u lor în]i]i. crezuse c` r`zboiul ar fi urmat s` se limiteze la Germania ]i Marea Britanie ]i c` posibilit`\ile acestora de a finan\a conflictul ar fi fost diminuate de refuzul altor state de a le acorda credite ]i asisten\` financiar`. ci în m`rfuri ]i în valoarea acestora. de asemenea. cel care scotea apa i-a replicat c`. din moment ce Germania trebuia reabilitat` pentru a putea pl`ti repara\iile cerute de înving`tori. Pe lâng` necesitatea constant` de a instrui. Cum ar`ta Navari: „era vorba despre acel postulat pentru care el s-ar fi putut felicita f`r` rezerve… în timpul negocierilor de pace de dup` primul r`zboi mondial. Angell era un credincios sus\in`tor al eforturilor interna\ionale de promovare a dezarm`rii ]i de domina\ie a dreptului interna\ional prin Liga Na\iunilor. de primul. Angell a fost un „pacificist“ ]i un sus\in`tor zelos al securit`\ii colective în rela\iile interna\ionale. de]i o asemenea interven\ie politic` ar fi putut avea costuri economice foarte mari. adic` opinia c` „r`zboiul. Astfel. Dup` r`zboi. odat` acest mesaj în\eles. era clar c` nimeni nu se putea baza doar pe procesele economice pentru a împiedica conflictele violente. Angell a considerat c` r`z- Mai târziu.RELA|II INTERNA|IONALE 100 101 N. Era nevoie de toate eforturile unui om pentru a vâsli ]i de ale celuilalt pentru a scoate apa din barc` cu ispolul. Pe de alt` parte. Dup` cum sus\ine ]i în pasajul de mai jos. de]i a sus\inut principiul dezarm`rii.

în special. Institu\ii precum presa. H. Credea. mai degrab`. a crezut c` a]a ar trebui. interdependen\a este limitat` la anumite regiuni ale lumii. Angell a fost înclinat s` fac` generaliz`ri care nu erau sus\inute de realitate. Acesta fiind cazul lumii dezvoltate. ce s-ar realiza? Dac`. Colin Gray observa: „Problema central` este aceea c`. ab extensio. s-a ]i realizat. în cele din . J. a fost ea îns`]i. De]i analiza sa empiric` s-a limitat la Europa ]i. Carr. dup` cum mul\i autori au sus\inut de atunci. metafora b`rcii sparte induce în eroare. în practic`. aceste etichet`ri sunt nesigure în ceea ce prive]te diferen\ierea dintre cele dou` moduri de gândire: „«Utopi]tii» [ca Angell] sugeraser` f`r` nici o îndoial` c` ar fi putut exista o cale nedureroas` de ie]ire din dificult`\ile create de preten\iile Italiei ]i Germaniei. Militar (dac` nu chiar R`zboinic) prin natura sa… chiar dac` s-ar putea defini. consecin\a tratamentului care li s-a aplicat de c`tre alia\i la sfâr]itul primului r`zboi mondial. B. ca instrumente ale libert`\ii politice ]i drept contributori la stabilitatea interna\ional`. posibil. dar avea mai degrab` pornirea s` fac` remarci generale despre sl`biciunea ]i vulnerabilitatea con]tiin\ei publice la manipulare prin inocularea ideilor na\ionaliste. de asemenea. Nevoia unor m`suri de îngr`dire a Germaniei ]i Italiei. fie c` erau formal independente sau nu. cu lideri chiar ]i mai pu\in îngr`di\i de pres` decât cei din statele moderne industrializate. De aceea. precum Hobson. ]i Politic. m`sura ]i ob\ine bun`starea economic`. na\ionalismului deformat ]i abilit`\ii elitelor militare de a manipula viziunile propriilor cet`\eni cu privire alte state. el câ]tig` mai mult prin coordonarea. în pofida costurilor sale economice. cu atât mai probabil era ]i cazul lumii a treia. chiar dac` analiza lui asupra interdependen\ei ca func\ie a diviziunii muncii este un pas înainte fa\` de liberalismul secolului al XVIII-lea (care lega necesitatea pie\elor economice de legea natural`). dar tot ei au propus ]i o alian\` [între SUA ]i Uniunea Sovietic`.6 De]i s-a opus întotdeauna ideii c` un colonialism clasic era important pentru men\inerea prosperit`\ii economice a puterii metropolitane. la Germania ]i Anglia. din moment ce nu sunt în mod egal vulnerabile. grupurile de lobby. Interdependen\a. Angell a fost un ardent adversar al na\ionalismului. Mai întâi.RELA|II INTERNA|IONALE 102 103 N. el este. de]i nu a prezis niciodat` c` r`zboiul ar urma s` dispar` ca efect al interdependen\ei economice. în The Twenty Years’ Crisis). Angell nu a contribuit prea mult la în\elegerea na\ionalismului. ea are înc` puncte slabe. în cele din urm`. nu a reu]it s` ia în considerare posibilitatea existen\ei unor motive u]or de sus\inut pentru a duce un r`zboi. într-o lume în care „câ]tigurile relative“ din comer\ ]i cooperare sunt distribuite inegal. Ca urmare. El a considerat iluzia suveranit`\ii politice ]i economice ca fiind mai pu\in important` decât asigurarea ordinii politice ]i extinderea domniei legii la toate popoarele. Angell tindea s` presupun` c` exista o rela\ie invers` între interdependen\a economic` dincolo de grani\ele teritoriale ]i puterea guvernelor de a controla ceea ce se petrecea în interiorul acestor grani\e. În al doilea rând. D. nu ar trebui în\eleas` ca însemnând egalitatea gradului de dependen\` dintre diferite state. poate fi ra\ional pentru anumite state s` renun\e la câ]tigurile absolute ob\inute din cooperare pentru a-]i asigura securitatea relativ`.7 Spre deosebire de al\i liberali. dar e]uaser` în a-]i da seama c` Hitler nu era doar un politician obi]nuit. care ar fi putut fi cump`rat cu un împrumut ]i cu praful în ochi al posibilit`\ii unor concesii comerciale ]i coloniale“. de]i Omul este Economic. bun`starea economic` trebuie s` includ` valorile securit`\ii fizice ]i politice. ea nu este universal` ]i rareori statele sunt la fel de vulnerabile sub aspectul costurilor unui eventual r`zboi. compatibil` cu propagarea na\ionalismului decât opus` acestuia. Angell nu a crezut c` decolonizarea ]i neamestecul erau importante în sine. institutele de cercetare au fost absorbite în structura guvern`rii moderne. În excelenta sa analiz` critic` asupra contribu\iei lui Angell la studiul rela\iilor interna\ionale în secolul al XX-lea. într-o oarecare m`sur`. Dar. Religios ]i. Cornelia Navari se concentreaz` asupra a trei principale puncte slabe ale operei acestuia. oriunde s-ar fi manifestat ]i a sus\inut ideea c` decolonizarea era. c` r`zboiul survenea adesea din cauza ]ovinismului. Nu a f`cut niciodat` o distinc\ie sistematic` între state ]i guverne ]i nici nu a acceptat c` statul „este constituit din mai mult decât aparatul guvernamental formal. În timp ce guvernul î]i poate pierde din for\a de determinare a politicilor sectoriale. V`zându-l pe Angell mai degrab` ca „realist“ decât ca „idealistul“ care era acuzat a fi (în mod special de E. la sfâr]itul anilor ’30. ANGELL puteri ale Europei ]i ca Liga Na\iunilor s` caute a fi cât mai universal` în ceea ce prive]te selec\ionarea membrilor. «Reali]tii» [Carr] desconsideraser` posibilitatea unei alian\e. Angell nu a fost un opozant al ideii de imperiu. decât s` recunoasc` vreo legitimitate moral` identit`\ii na\ionale. interven\ia în ]i. ce utilitate i-ar r`mâne acestui concept-valoare?“8 În al treilea rând. De aceea. În cel mai bun caz. Miller arat` cum. Marea Britanie ]i Fran\a] care. Angell a fost întotdeauna foarte sceptic cu privire la „con]tiin\a public`“ (public mind) în a]a-numitele democra\ii. El ura na\ionalismul în toate formele sale. ca ]i Hobson. poate chiar ]i securitatea con]tiin\ei.

354. William Heinemann. Miller. 19-66. Londra... Londra. Londra. 1937. Angell a f`cut mult pentru a pune bazele interna\ionalismului liberal ]i a contribuit la combaterea mitului potrivit c`ruia r`zboiul este o întreprindere profitabil`. Gollancz. Viking Press. 5. B.RELA|II INTERNA|IONALE 104 105 N. Norman Angell and the Futility of War. Londra. Londra. B. în Review of International Studies. Louis. 341. op. „The Great Illusion Revisited: the International Political Theory of Norman Angell“. 1994. aceste observa\ii privind opiniile lui Angell nu ]tirbesc imensa sa contribu\ie la studiul rela\iilor interna\ionale. Macmillan. This Have and Have-not Business: Political Fantasy and Economic Fact. Cambridge. p. H. Howard. W. Hamish Hamilton. Oxford. Harmondsworth. 1936. 9.. Heineinann. 1937. Hamilton. 15. Glasgow. 1938. 6. Pacificism in Britain 1914-1945. 30. Clarendon Press. p. . „The Great Illusion Revisited: the International Theory of Norman Angell“.. Colin Gray. 1980. Miller. 1947. „The International Anarchy“. p. 1912.. New York. A se vedea în mod deosebit lucrarea lui Norman Angell. Note 1. The Defence of the Empire. Century Co. 17. Hamish Hamilton. în Historical Journal. 1931-1939. Temple Smith. 1989. 1951. William Heinemann. 1933. cit. 1938. cit.. John D. New York. Apelul la ra\iune ]i nevoia de educa\ie în domeniul rela\iilor interna\ionale au fost ]i ele foarte importante. nr. Londra. în\eleas` în contextul locului ]i timpului s`u. J. p. Let the People Know. 8. Londra. The Defence of the Empire. Cornelia. 4. New York. Basingstoke. Londra. Harper & Brothers Ltd. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Carr. 1935. After All. 1933. 1943. Londra. From Chaos to Control. în lucrarea lui Leonard Woolf.. legitimarea activit`\ilor multor agen\i informali definitorii pentru statul modern“. D. Garland. Norman Angell and the Liberal Internationalism in Britain. Hamish Hamilton. „Global Security and Economic Well-Being: A Strategic Perspective“.cit. 1933. nr. New York. Acum ]tim mai multe decât în vremea sa despre natura ]i amploarea interdependen\ei în politica mondial`. în Review of International Studies. 1935.. „Norman Angell and The Great Illusion: an Episode in pre-1914 Pacifism“. 341-358. Collins Sons & Co. p. Londra. Peace with the Dictators?: A Symposium and Some Conclusions. Human Nature and the Peace Problem. 1925. p. 1986. B. Preface to Peace. D. Cornelia Navari. Penguin. 350. Londra. p. nr. p. 1989. Principalele lucr`ri ale lui Norman Angell Patriotism Under Three Flags: A Plea for Rationalism in Politics. 1951. 2. 7. The Intelligent Man’s Way to Prevent War. 7. p. Londra. The Foundations of International Polity. 1-24. Macmillan. 1982. War and the Liberal Conscience. p. 107. op. Hamish Hamilton. Weinroth. p. Minority Press. Sleep Places: An Examination of Political Tendencies.Now. The Great Illusion . Hobson ]i Wilson. 3. nr. Miller. 1914. în Political Studies. Cornelia Navari. Michael. Con\ine o bibliografie complet` a lucr`rilor lui Angell. Hamish Hamilton. 15. op. 17. 1914. 1903. Martin Ceadel. Navari. The Great Illusion: A Study of Relations of Military Power in Nations to Their Economic and Social Advantage. Orice s-ar crede despre con\inutul unora din argumentele sale. p. Londra. 1974. 1978. Un bun rezumat al vie\ii lui Angell poate fi g`sit în lucrarea lui J. 551-574. iar dezbaterea privind rela\ia acesteia cu r`zboiul este mult mai sofisticat` decât atunci. The Press and the Organization of Society. Norman Angell. 3. After All: The Autobiography of Norman Angell. Lecturi suplimentare Bisceglia. Norman Angell and the Futility of War: Peace and the Public Mind. Hamish Hamilton. Londra. 1986. ANGELL urm`. Cornelia Navari. Hamish Hamilton. 42. încercarea lui de a aplica ideea unui interes propriu „luminat“ la domeniul rela\iilor interna\ionale este înc` o puternic` surs` de inspira\ie pentru cercet`tori. Londra. The Foundations of International Polity.9 În ciuda existen\ei lor. The Unseen Assassins. Norman Angell. Fisher Unwin.

Pe de o parte. în studiul rela\iilor interna\ionale existau indicii privind inadecvarea paradigmei realiste la studiul unei lumi de „interdependen\e complexe“. Pentru a în\elege bazele argumenta\iei lui Beitz. Cu alte cuvinte. Dar un sistem politic care este legat complet de motivele individuale poate da gre] în a întruchipa orice ideal. fiecare cu importan\a proprie. Thomas Nagel ar`ta: „Un ideal. Filozofia politic` dominant` în mediul academic era utilitarismul. Beitz este un teoretician important. astfel încât s` putem alege în mod ra\ional principii de justi\ie care nu sunt în favoarea noastr`. c` „reali]tii“ î]i pierduser`. egalit`\ii politice ]i democra\iei. în forma politicilor de putere. 2 Rena]terea teoriei politice în SUA s-a datorat. Distribu\ia puterii militare era din ce în ce mai irelevant`. dac` ajungi s` fii printre cet`\enii cei mai pu\in favoriza\i. sus\inut` la Universitatea Princeton la mijlocul anilor ’70. Political Theory and International Relations (1979).“1 Aceste dou` dimensiuni ale proiectului lui Beitz sunt inextricabil legate una de alta. a rezultat lucrarea Political Theory and International Relations. unde cu to\ii sun- . Rousseau ]i Kant. Acestea din urm` nu mai erau o aren` a „continuit`\ii ]i necesit`\ii“. bog`\iei. vei alege un principiu de toleran\` religioas` pentru a guverna societatea. „maximizarea bun`st`rii sociale ]i a fericirii“. Rawls a sugerat ideea unei „pozi\ii originare“. este utopic dac` indivizii concre\i nu pot fi motiva\i s` tr`iasc` dup` tiparul lui. unul din argumentele lor principale împotriva integr`rii teoriei politice ]i rela\iilor interna\ionale. cât ]i politic. ofertelor de munc`. inclusiv a celor defavoriza\i. unei singure personalit`\i. Cartea sa. BEITZ CHARLES BEITZ Cei mai mul\i dintre liberalii prezenta\i în aceast` parte a lucr`rii sunt empiri]ti. trasat` de Hobbes. în loc de a postula anumite caracteristici ale „naturii umane“ pentru a stabili condi\iile contractului. este o încercare de a urm`ri dou` obiective de baz` ale teoriei politice: elaborarea unui ideal al vie\ii colective ]i a unui argument conving`tor asupra motivului pentru care acesta ar trebui promovat. Gânditori ca Robert Keohane ]i Joseph Nye sus\ineau c` imaginea „politicilor de putere“ în statele autonome (self-contained) era. el a dezvoltat principiile de justi\ie care ap`rau nu numai libert`\ile civile ]i politice tradi\ionale. în timp ce imaginea „anarhiei“ era înlocuit` de ceea ce Wolfram Hanreider numea „o nou` convergen\`“ a proceselor politice interna\ionale ]i na\ionale. Dar. interesat de justificarea acestor valori ]i de modul în care pot fi furnizate indivizilor. din moment ce el este la fel de procupat s` evite eticheta de „idealist“ pe cât este s` apere principiile liberale. la scar` global`. oricum nepotrivit` pentru a analiza problemele importante ]i noile orient`ri din economia politic` interna\ional`. în plin` domina\ie a pozitivismului ]i behaviorismului din ]tiin\a politic` american`. s`n`t`\ii ]i a altor „bunuri“ esen\iale pentru a asigura bun`starea ]i demnitatea tuturor. în mare m`sur`. dac` nu totalmente perimat`. F`r` a-\i cunoa]te religia. legându-se moralitatea de domeniul „opiniilor“. ei sunt în principal preocupa\i de modurile în care rela\iile interna\ionale promoveaz` sau obstruc\ioneaz` aceste valori. dat fiind c` indivizii ]i statele sunt entit`\i complexe din punct de vedere motiva\ional. Metoda pe care Rawls a folosit-o pentru a elabora aceste principii se bazeaz` pe tradi\ia contractului social. cel pu\in la fel de importante ca ]i politicile de securitate militar`. principiile morale ]i rangul în ordinea social`. deoarece nu exist` nimic care s` ne deosebeasc` unul de cel`lalt în aceast` pozi\ie originar`. ci ]i o împ`r\ire mai echitabil` a veniturilor. teoria politic` se afirma în SUA dup` o perioad` lung` de somnolen\` ]i marginalizare. care sus\inea un principiu aparent simplu. în timp ce (a]a cum credea Beitz) idealurile colective ale teoriei politice liberale puteau fi ap`rate ca interese universale proprii. adesea. Beitz a profitat de oportunitate ]i a sus\inut c` „principiile drept`\ii“ elaborate de Rawls puteau îndeplini cele dou` func\ii ale teoriei politice la scar` global`. la care s` ne putem conforma în mod rezonabil. În acest sens. Era nevoie s` fie examina\i al\i actori decât statele. educa\iei. dar acelora care au crezut într-o asemenea idee le-au lipsit argumentele filozofice împotriva gândirii utilitariste predominante. De]i motiva\i de valorile liberale ale libert`\ii individuale. motive de comportare concordant` cu aceste valori. cum ar fi corpora\iile multina\ionale ]i mi]c`rile sociale transna\ionale. el vrea s` elaboreze principii de drept acceptabile în sine. Orice persoan` „ra\ional`“ va alege aceste principii. Necunoscând clasa social` din care faci parte. John Rawls. Aceasta este o situa\ie ipotetic` în care „un v`l de ignoran\`“ ne împiedic` s` ne recunoa]tem talentele naturale. vei alege principii care s` garanteze egalitatea corect` de ]anse ]i s`-\i maximizeze succesul în via\`. „Valorile“ erau adesea asociate cu emo\iile sau „preferin\ele“ indivizilor. Acesta a furnizat o metod` unic` pentru identificarea principiilor de justi\ie care protejeaz` drepturile individului. Acest principiu coexista cu ideea liberal` c` drepturile indivizilor nu ar trebui sacrificate în interesul bun`st`rii sociale.107 C. oricât de atractiv ar putea fi de contemplat. argumentau ei. Politicile privind distribu\ia economic` erau. acum. se impune deci o scurt` prezentare a lucr`rii lui Rawls. Din teza de doctorat a lui Beitz. aparent. Pe de alt` parte. ]i c`r\ii sale A Theory of Justice (1971). A fost o perioad` interesant` atât din punct de vedere intelectual.

inclusiv dreptul de a forma alian\e de ap`rare pentru a-]i proteja acest drept. protec\ie fa\` de arest`ri abuzive ]i dreptul de a de\ine proprietate. principiul autonomiei statului . Acest principiu este analog drepturilor egale ale cet`\enilor într-un regim constitu\ional.. Primul principiu de justi\ie afirm` libertatea ]i egalitatea. nu numai a ]anselor de a munci.“5 Cu o singur` carte. vot universal. Beitz este foarte clar asupra acestui punct. ci ]i a ]anselor în via\`. este dreptul la autoap`rare împotriva unui atac extern. împotriva a ceea ce nume]te concep\ia „moralit`\ii statelor“.. exprimare. Al doilea principiu de justi\ie are dou` p`r\i. dincolo de liberalismul clasic. dar în\elegerile de a coopera. Substan\a politic` a teoriei lui Rawls const` în încercarea de a integra critica socialist` în liberalism. este gre]it`.. cât ]i societatea ca întreg. în ciuda faptului c` Rawls însu]i atinge foarte pu\in acest subiect. Mai mult înc`. între state. abia Rawls ne furnizeaz` principii universale de justi\ie care ar trebui aplicate la nivel global. Inegalit`\ile sociale ]i economice sunt justificate doar dac` sporesc beneficiile cet`\enilor mai pu\in avantaja\i. atunci mult din ceea ce este considerat drept studiu al eticii interna\ionale trebuie complet regândit.“4 Rawls însu]i este neclar. Altul. acordând prioritate asigur`rii libert`\ilor liberale fundamentale de gândire. con]tiin\`. Mai întâi.. condi\ia de interdependen\` face ]i mai posibil acest lucru acum mai mult ca niciodat` ]i Beitz insist` asupra justific`rii contractuale c` „persoane de diferite cet`\enii au obliga\ii reciproce distributive. conduse de sim\ul „justi\iei drept corectitudine“ pentru a dezvolta principii care ne leag` unii de ceilal\i ]i de care ne ata]`m atât noi.. pe care mul\i studen\i ]i-au însu]it-o înc` de la primul curs de rela\ii interna\ionale. indiferent de clasa social`. Astfel. de aceea. la rela\iile dintre cet`\eni în interiorul grani\elor teritoriale ale statelor suverane. De aceea. nu poate fi corect interpretat f`r` a aduce în discu\ie justi\ia social` care. Importan\a lui Rawls în istoria teoriei politice este acum recunoscut`. deja existente în dreptul interna\ional: „Principiul de baz` al dreptului na\iunilor este principiul egalit`\ii. El ap`r` o pozi\ie cosmopolit` radical`. Corespondentul autonomiei individuale la nivelul statelor este conformitatea institu\iilor lor de baz` cu principii de justi\ie adecvate. pân` la a cere educa\ie compensatorie ]i limitarea inegalit`\ilor economice.. Nu îl ignor`.. de regul`. Beitz nu vede nici un motiv pentru a îngr`di pozi\ia originar` a indivizilor la nivelul unei na\iuni sau al unui Dac` Beitz are dreptate. Din punct de vedere moral. nu pur ]i simplu pe ajutorul reciproc. Charles Beitz a reu]it s` trezeasc` interesul unei noi genera\ii de cercet`tori pentru valoarea teoriei politice în rela\iile in- . consecin\` mai degrab` a întâmpl`rii istorice decât a deliber`rii morale. Beitz afirm` c` el este la fel de important ]i în studiul rela\iilor interna\ionale. Beitz a dedicat o parte însemnat` din cartea sa expunerii permanente a m`surii în care studiul rela\iilor interna\ionale este astfel fundamental viciat. Un alt principiu este acela c` tratatele trebuie s` fie respectate.“3 stat. nu obscurele caracteristici „împ`rt`]ite“ ale grupurilor: „Ideea c` statele ar trebui s` fie respectate ca surse autonome de finalit`\i ]i c`. dar sus\ine c`. apare ca un corespondent al ideii c` indivizii ar trebui respecta\i ca fiin\e autonome. În al doilea rînd. se cere o egalitate universal` de ]anse. Analogia hobbesian` dintre indivizi ]i state. Obliga\iile distributive interna\ionale sunt bazate pe justi\ie. Dar analogia este gre]it`. În mod similar. justi\ia lui Rawls descrie un liberalism pentru cei mai pu\in avantaja\i. BEITZ tem persoane care aleg ra\ional. Principiul diferen\ei îi protejeaz` pe s`raci atâta timp cât ridicarea nivelului lor de trai e posibil`. a justi\iei interna\ionale. egalitatea de ]anse merge. asemenea cet`\enilor aceluia]i stat. ]i la nivel global. În oricare din cele dou` cazuri. Într-adev`r. iar principiile lui Rawls despre justi\ie sunt într-adev`r adecvate la nivel global. Popoarele independente organizate în state au anumite drepturi fundamentale egale. care \ine de justi\ia distributiv`. O consecin\` a acestei egalit`\i a na\iunilor este principiul autodetermin`rii unui popor. asociere. cel pu\in. care pl`te]te tribut criticii socialiste. în cazul unui atac nejustificat. consecin\ele pornirii de pe o „pozi\ie originar`“ ar duce la principii „familiare“. ele pot fi aplicate sau.RELA|II INTERNA|IONALE 108 109 C. Drepturile statelor sunt ele însele derivate din drepturile fiin\elor umane ]i Beitz nu vede nici un motiv care s` limiteze cel de-al doilea principiu. Cine este „subiectul“ relevant al autodetermin`rii? Care este scopul „autodetermin`rii“? „Autonomia“ politic` a anumitor grupuri sau suveranitatea statal` deplin`? Ceea ce conteaz` pentru Beitz este întâietatea moral` a indivizilor. În acest caz suntem „persoane morale libere ]i egale“. este „principiul diferen\ei“. nereu]ind s` fac` distinc\ie între na\iuni ]i state. nu trebuie s` fie stânjenite. sunt nule ab initio. el este oarecum sceptic cu privire la principiul „autodetermin`rii“ ca fiind limitat la acele state care se întâmpl` s` existe la un moment dat în istorie.. frontierele teritoriale sunt arbitrare. dreptul unui popor de a-]i rezolva propriile probleme f`r` imixtiunea unor puteri str`ine. este considerat` ca apar\inând teoriei politice a statului.

era filozofia istoriei. Motivul este c` interven\iile politice pe „pia\a liber`“ ar submina alte valori pe care liberalii le pre\uiesc. Dac` Beitz avea dreptate. pentru c` nu este nimic de distribuit. care trebuie luate în considerare de aceia care sprijin` tipul de viziune cosmopolit` articulat` de Beitz. ca ]i când ar fi neîmpov`ra\i de scopuri comune. În primul rând. cum ar fi Statele Unite. Rawls recunoa]te acum c` pozi\ia originar` nu este atât de inocent` pe cât pare. lui Beitz. îns` trebuie s` coexiste. avem nevoie cel pu\in de o organiza\ie capabil` s` administreze ]i s` impun` un sistem universal de distribu\ie social`. în rela\iile interna\ionale. în parte. Dac` a reu]it s` readuc` un discurs despre drepturi în teoria politic` ]i s` înl`ture domina\ia intelectual` a utilitarismului lui Benthamite. situa\ia s-a schimbat mul\umit`. Aceasta ca r`spuns la filozofia politic` de tip „comunitarist“. S-a spus c` teoria lui Rawls se bazeaz` pe o concep\ie gre]it` ]i incoerent` asupra oamenilor. chiar dac` dificultatea de a-]i atinge Astfel încât s-ar putea ca Rawls s` aib` dreptate când ajunge s` exclud` al doilea principiu al justi\iei din arena interna\ional`. Rawls neag` faptul c` teoria sa ar presupune o concep\ie metafizic` asupra persoanei. teoria în sine a fost subiectul mai multor critici. care a atacat „universalismul abstract“ al „v`lului de ignoran\`“. Political Theory and International Relations este o lucrare foarte important` pentru cei care cerceteaz` teoria politic` ]i rela\iile interna\ionale. puterea acestuia este predispus` la schimbare. A doua critic` adus` lui Beitz se refer` la modul în care face apel la interdependen\a interna\ional` pentru a-]i justifica teoria. Rawls crede c` societ`\ile ar trebui considerate „întreprinderi cooperative pentru avantaje reciproce“ ]i este dificil de v`zut cum s-ar putea caracteriza sistemul mondial prin aceast` sintagm`. cu toate acestea. de pild`. Într-o anumit` m`sur`. Pentru a face aceast` teorie aplicabil`. Chris Brown arat`: „A]a-numita «societate» mondial` nu este o societate. În eseurile mai recente. El a fost capabil s` foloseasc` opera lui Rawls pentru a dovedi netemeinicia argumentelor epistemologice care asimileaz` moralitatea emo\iilor ori obiceiurilor (scepticism etic) ]i a putut s` invoce interdependen\a economic` pentru a ataca argumentele fundamentale conform c`rora rela\iile interna\ionale sunt un domeniu nepotrivit pentru etica aplicat` (ceea ce s-ar putea numi imposibilitate etic`). Exist` aici câteva probleme. Societ`\ile individuale nu coopereaz`. În acest caz.RELA|II INTERNA|IONALE 110 111 C. Mai întâi. nici un organism politic mondial capabil s` impoziteze indivizii boga\i de dragul celor mai pu\in înst`ri\i. deoarece nu creeaz` prin cooperare un surplus care s` fie împ`r\it. chiar dincolo de evidentele dificult`\i de ordin practic. Janna Thompson d` unele sugestii asupra implica\iilor pr`pastiei dintre teoria în discu\ie ]i practic`: „Nu exist`. care s-au dezvoltat pe dou` c`i diferite. situa\ia era pe punctul de a se schimba.“6 concret scopurile propuse este imens`. exist` motive serioase pentru a restrânge scopul teoriei la anumite societ`\i. astfel de principii de justi\ie distributiv` nu sunt cerute la scar` mondial`. interdependen\a . Dar ar fi gre]it s` suger`m c` argumenta\ia sa a fost larg acceptat` ]i c` s-ar putea continua pur ]i simplu s` se în\eleag` complexitatea justi\iei distributive globale potrivit direc\iilor trasate de Rawls. Pân` la urm`. cum ar fi libertatea fa\` de constrângerea statal` (sau suprastatal`!) ]i dreptul de proprietate. Dou` dintre acestea se desprind în mod special. Desigur. Oricum. iar Beitz se în]eal` când î]i imagineaz` un „v`l de ignoran\`“ global care nu genereaz` altceva decât mult zgomot. din multe puncte de vedere. BEITZ terna\ionale. ea urm`re]te s` realizeze un consens între cet`\enii unei democra\ii pluraliste care. determinate social ]i „constitutive“. Despre societatea global` nici nu poate fi vorba. S-ar putea atunci concluziona c` Beitz a reu]it s` intersecteze teoria politic` ]i rela\iile interna\ionale. Este destul de greu de imaginat un consens în interiorul comunit`\ilor na\ionale asupra unei liste de „bunuri esen\iale“ ce trebuie distribuite. Justi\ia interna\ional` se refer` la acest` coexisten\`. Nu este o eroare a teoriei faptul c` exist` o deosebire esen\ial` între presupozi\iile sale ]i realitatea contemporan`. s-ar putea ca Rawls s` aib` bune motive filozofice s` se opun` sus\inerii unei versiuni globale a teoriei sale asupra justi\iei. nici un organism mondial capabil s` asigure acele resurse de care s` beneficieze cei nevoia]i. a se c`uta.“7 Inutil s` mai spunem c` nu avem nimic de acest gen în lume ]i este îndoielnic c` justi\ia distributiv` ar putea fi vreodat` practicat` pe liniile trasate de Rawls f`r` ]i mai multe restric\ii drastice asupra capitalismului global decât Rawls sau Beitz ar fi preg`ti\i s` accepte. Beitz recunoa]te c` teoria sa ar trebui considerat` un ideal la care indivizii ]i statele trebuie s` aspire ]i ar fi chiar motiva\i s` fac` eforturi în acest sens. se pot îndep`rta de practicile lor sociale ]i pot reflecta asupra rezonabilit`\ii lor. A]adar. s` se aplice la nivel global principiul distributiv ar fi o sarcin` descurajatoare în sine. Ea caut` s` integreze în ]tiin\a politic` dou` subdomenii. Martin Wight argumentase c` teoria politic` era limitat` la stat ]i c` domeniul cel mai apropiat teoriei politice. dac` se presupune c` apelul justific` numirea societ`\ii interna\ionale drept o „întreprindere cooperativ`“. în primul rând. În mod cert. Ca teorie mai degrab` „politic`“ decât metafizic`.

). care a ajutat la îndreptarea dezbaterii în rela\iile interna\ionale într-o nou` direc\ie. 2. A]a cum spune Andrew Linklater. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Wight ]i Walzer. Londra. Political Theory and International Relations este o carte important`. 385-403. este membru al consiliului editorial al revistei Philosophy and Public Affairs. 122. Brown. adic` în interiorul unor arii ca Europa de Vest. Totowa. 1992. Principalele lucr`ri ale lui Charles Beitz „Justice and International Relations“. International Relations Theory: New Normative Approaches. Economics. Princeton. 1983. 9. nr. International Relations Theory: New Normative Approaches.RELA|II INTERNA|IONALE 112 113 C. 6. 1978. Rowman & Allenheld. p. „Bounded Morality: Justice and the State in World Polities“. . 33. Ibidem. în lucrarea lui David Held (ed. Political Theory and International Relations. de]i Beitz a recunoscut for\a criticilor aduse. 1989. nr. Political Theory and International Relations. Men and Citizens in the Theory of International Relations. teoria lui Beitz „func\ioneaz` cel mai bine acolo unde este cel mai pu\in necesar` ]i unde este în cel mai înalt grad irelevant`“. Londra. p. 193-200. Lecturi suplimentare Brown. 12761287. Routledge. De asemenea. Harvard University Press. 72. 1979. p. Little. p. Londra. p. p. Wolfram F. Andrew Linklater. p. în Philosophy and Public Affairs. 1983. 20. Janna Thompson. 173-174. Cu toate acestea. Raino. Charles Beitz. Stanford University Press. BEITZ este o variabil` în rela\iile interna\ionale. Power and Interdependence: World Politics in Transition. 904. 1990. 1992. 1971. Political Equality: An Essay in Democratic Theory. 1979.8 Ar avea o astfel de teorie cele mai potrivite aplica\ii în regiunile cele mai „interdependente“? Dac` da. Harvester Wheatsheaf. a]a cum arat` Brown. nr. Edi\ia a doua. 7. Princeton. 56. Justice and World Order. 378-379. Cambridge. Londra. 1980. nr. p. 183. 3. 5. A Theory of Justice. p. Chris Brown. Princeton University Press. 9. 1991. El a predat filozofie politic` ]i rela\ii interna\ionale la Universitatea Princetown ]i la Colegiul Swarthmore. Thomas Nagel. 1975. ca o tentativ` curajoas` de a îmbina teoria politic` ]i studiul rela\iilor interna\ionale. p. A se vedea ]i lucrarea lui Robert Keohane ]i Joseph Nye. Charles Beitz. Political Theory Today. „Sovereignty and Morality in International Affairs“. Princeton University Press. în International Organisation. Political Theory and International Relations. Princeton. Massachusetts. 1992. 8. Macmillan. 15. New Jersey. aceasta ar fi o teorie regional` ]i poate chiar una efemer`“. mai degrab` decât aplicat` la rela\iile dintre Europa Occidental` ]i lumea a treia. 4. atunci. „Nonintervention and Communal Integrity“. 1979. Hanreider. 128. p. Malnes. and Philosophy: A Critical Introduction. Oricum … cele mai presante probleme sunt acelea care separ` moralitatea statelor de moralitatea interna\ional`“. nr.9 Charles Beitz este în prezent profesor ]i decan în cadrul Colegiului Bowdoin din SUA. John Rawls. 1977. Pennsylvania. „Dissolving International Politics: Reflections on the Nation-State“. Acestea sunt critici puternice aduse ambelor elemente ale proiectului lui Beitz – apelul s`u la universalismul filozofic pentru justificarea drepturilor politice ]i economice ]i preten\iile empirice ale acestui proiect cu privire la scopul teoriei în rela\iile interna\ionale. New Jersey. 4. 236-254. Boston. opera sa r`mâne valoroas`. Note 1. p. „What Makes a Political Theory Utopian?". „Philosophers Crossing Borders: Recent Literature on Ethics and International Relations“. nu o constant`. „orice … teorie care men\ioneaz` interdependen\a drept cheie a dezvolt`rii sale genereaz` limit`ri substan\iale. 405-424. 360-389. Harvester Wheatsheaf. 1990. legitimitatea cercet`rii în sine este acum acceptat` în rela\iile interna\ionale. în Journal of Peace Research. Law. în Social Research. De]i nu reu]e]te s` ofere o solu\ie la conflictul dintre particularism ]i universalism în studiul eticii interna\ionale. în American Political Science Review. Chris. p. Beitz chiar a avut dreptate s` observe c` „o asemenea dezbatere moral` sistematic` despre rela\iile interna\ionale a avut loc doar între sus\in`torii scepticismul interna\ional ]i ai moralit`\ii statelor. Stanford. New Jersey. în Philosophy and Public Affairs. Princeton University Press. New Jersey. 6. p. nr. With Applications to the Law of Torts (with Mark Kuperberg).

este de fapt considerat definitiv ]i atunci trecutul este reconstruit ca o teleologie pe deplin manifestat` în el. A Theory of Justice. sluje]te demonstr`rii tezei despre natura contemporan` a disciplinei. cu trei ani înainte de apari\ia a ceea ce este. în opinia mea. „Reflections on the Domestic Analogy: the Case of Bull. Este. Rawls. 1985. Istoria a fost studiat` numai în m`sura în care se credea c` ar putea genera „ipoteze verificabile“ ori furniza echivalentul unui laborator pentru testarea ipotezelor generate de o gândire logic` ]i deductiv`. a l`sat urme de ne]ters în domeniu. trebuie s` m`rturisesc c` am suferit în t`cere. Prima mea reac\ie a fost s` gândesc c` era un alt manual american masiv pentru studen\ii naivi din ultimii ani. Când aceast` carte a ajuns pe biroul meu. p. generaliz`ri. 145-158.RELA|II INTERNA|IONALE 114 Rawls. John. cercet`torii pot fi cu u]urin\` captiva\i de titlurile zilnice. în Philosophy and Public Affairs. Cambridge. În al doilea rând. Brian Schmidt deplânge ceea ce consider` a fi „prezenteismul“ cople]itor al abord`rilor: „Actualul consens teoretic al disciplinei. Suganami. ]i anume Ways of War and Peace al lui Michael Doyle (1997). de departe superior celor mai multe lucr`ri care caut` s` introduc` . În recenta sa critic` asupra modului în care rela\iile interna\ionale ]i istoria lor sunt prezentate în mare parte a literaturii de specialitate. 12. „Justice as Fairness: Political not Metaphysical“. reconstruind fidel discursul istoric al ideilor. Janna. rezultatul net al acestei orient`ri prezenteiste este acela c` dezbaterea istoric`. Harvard University Press. în Review of International Studies. 1971.. dar cu validitate nedovedit`. la jum`tatea anului 1997. Justice and World Order: A Philosophical Inquiry.. MICHAEL DOYLE Doi factori au ac\ionat împotriva studierii sistematice a istoriei în cadrul ]colii anglo-americane de rela\ii interna\ionale. 1992. John. Principalul motiv al includerii lui Michael Doyle în aceast` carte este considera\ia lui pentru istoria „intern`“ a domeniului.“1 Articolul lui Schmidt a fost publicat în 1994. nr. practicilor ]i conversa\iilor. 14. Din dorin\a de „relevan\` politic`“ ]i din imboldul de a r`mâne în pas cu problemele cotidiene. oricum. cel mai bun manual pentru studen\ii în ultimul an la rela\ii interna\ionale contemporane. c`utarea „legilor de comportament al statelor“. Massachusetts. 1986. sau o versiune polemic` a ceea ce ar fi trebuit s` fie acest consens. Beitz. 223-251. incapabili ]i poate neinteresa\i s` aprofundeze ]i s` încerce s` evalueze modelele mai durabile de comportament al statelor. ticsit de „date“ contemporane. Hidemi. Thompson. unde abund` modele complicate cu s`ge\i aruncate pe toat` pagina ]i sute de „instantanee“ istorice care ilustreaz` relevan\a empiric` a sugestivelor. p. Primul este impactul a ceea ce s-ar putea numi „afaceri curente“ ( current affairs) asupra determin`rii obiectului principal de studiu. and Linklater“. nr. Routledge. în anii ’50 ]i ’60. ]i vorbim despre o nemul\umire tradi\ional` a cercet`torilor [n materie. un text unic. Londra.

care trebuie explicate. suficient de relevante. interesele ]i capacit`\ile periferiei. mai pu\in diferen\iate. nu sunt îns` factori-cheie. ca ]i pentru analizele sale riguroase cu privire la presupusa corela\ie dintre predominan\a democra\iei liberale în interiorul statelor ]i absen\a r`zboiului dintre acestea. Tr`s`turile importante ale posibilelor state imperiale sunt centralizarea politic`. o analiz` profund`. M`rimea ]i bog`\ia. comerciale sau misionar-religioase ori o combina\ie a celor trei. Hawaii. De asemenea. Astfel. unitatea ]i diferen\ierea în raport cu alte state. Doyle sus\ine c` tipul de exercitare a st`pânirii nu depinde în mod determinant de scopurile puterii imperiale. multicauzal` a imperialismului european. natura rela\iilor din cadrul sis- temului interna\ional. care condamn` imperialismul în primul rând ca urmare a nevoii statelor metropolitane de a se extinde. Valoarea sa rezid` în capacitatea lui Doyle de a combina dou` sarcini. s` arate motivele dorin\ei de a avea un astfel de control ]i ar justifica fie supunerea. sus\ine el. el este capabil s` prezinte paradigme „clasice“ ale materiei. a fost vicepre]edinte al Academiei Interna\ionale a P`cii ]i în prezent este Senior Fellow la International Peace Academy din New York. Înainte de publicarea c`r\ii Ways of War and Peace. unde a ob\inut licen\a. r`mânând totodat` sensibil la contextul în care acestea au fost elaborate. Pentru Doyle. DOYLE studen\ii în domeniu într-o manier` riguroas` din punct de vedere teoretic.RELA|II INTERNA|IONALE 116 117 M. puterile europene au preferat domina\ia informal` în colonii. 2 O explica\ie cuprinz`toare a imperiului ar trebui. s` ia în considera\ie patru factori: interesele ]i capacit`\ile metropolei. . s` exercite direct st`pânirea în colonii ]i s` î]i asume asigurarea condi\iilor care [i erau necesare prin autoritatea consular`. precum Anglia. a fost slab definit în literatura de specialitate. Doyle critic` teorii precum cele ale lui Lenin. a predat la Universitatea Warwick ]i la Universitatea Johns Hopkins. ceea ce face dificil` elaborarea unor ipoteze testabile asupra cauzelor fenomenului. el critic` teoriile care blameaz` imperialismul pentru sl`birea ]i pr`bu]irea statelor periferice. unificat. na\iunile ]i societ`\ile vin în contact unele cu altele prin intermediul for\elor transna\ionale. statul periferic nu putea asigura condi\iile men\ionate. domnia legii ]i un cadru de echilibru între interesele reprezentan\ilor puterii imperiale ]i ale membrilor statelor periferice. a publicat Empires. Doyle a fost educat în Fran\a ]i Suedia ]i a absolvit Liceul Iezuit din Tampa. de]i pot afecta lupta dintre statele imperiale ]i pot avea un efect asupra scopului acestora de a forma un imperiu. sunt mult mai mari ]i chiar mai bogate în resurse. A studiat la Academia For\elor Aeriene din Statele Unite înainte de a se transfera la Universitatea Harvard. ca o modalitate mai pu\in costisitoare de a ob\ine drepturile comerciale la care \ineau atât de mult. Aceasta este metoda pe care autorul a folosit-o cu mare succes în trecut. extr`gând generaliz`rile empirice relevante con\inute în ele ]i supunându-le unei examin`ri riguroase. comer\ul cerea securitate. În 1986. Unele imperii ]i-au exercitat direct st`pânirea. Înainte de a ajunge la Princeton. cum ar fi China ]i India. Doyle sugereaz` c` imperialismul are importante varia\ii. El re\ine chiar ideea c`. cu un profil puternic. Hobson ]i Schumpeter. imperialismul nu este doar rezultanta for\elor compuse într-o parte sau alta a sistemului interna\ional. For\ele transna\ionale sunt mijloacele prin care puterea imperial` afecteaz` periferia. De asemenea. Acestea pot fi militare. În special trei caracteristici diferen\iaz` statele cu poten\ial imperialist de statele ce pot fi supuse st`pânirii imperiale. Orice teorie care ar încerca s` descrie ]i s` explice rela\iile imperiale ar trebui. Doyle define]te imperialismul ca „o rela\ie formal` sau informal`. în special în lucr`rile despre Kant ]i Tucidide. fie rezisten\a ineficace a societ`\ii periferice fa\` de puterea imperial`. construc\ia statului la periferie a fost o consecin\` a activit`\ilor imperiale. rezultând imperialism chiar dac` statele-\int`. În 1993. este probabil s` cople]easc` statele descentralizate. Totu]i. în lumina m`rturiilor istorice. Pe de o parte. Doyle demonstreaz` relevan\a lor contemporan`. Doyle era cunoscut pentru lucr`rile sale privind imperialismul european al secolului al XIX-lea. Imperialismul este un posibil rezultat al acestor contacte. în general. Este editorul pentru America de Nord al publica\iei International Peacekeeping ]i unul din membrii Council on Foreign Relations din New York. în vreme ce altele au condus indirect prin liderii indigeni din colonii. N`scut la Honolulu. Rela\iile din interiorul sistemului interna\ional se refer` la echilibrul de putere dintre statele imperiale. apari\ia lui depinzând de interesele ]i de capacit`\ile relative ale societ`\ilor implicate. Astfel. sus\ine el. Centrul imperial a trebuit. s` demonstreze natura unui astfel de control efectiv. în care un stat controleaz` suveranitatea politic` efectiv` a altuia“. în astfel de cazuri. cu care vine în contact. masteratul ]i doctoratul în ]tiin\e politice. Florida. prin urmare. ]i în principala sa lucrare privind imperialismul. Acesta din urm`. Michael Doyle este profesor de politici ]i rela\ii interna\ionale la }coala Woodrow Wilson. dinamica for\elor transna\ionale. Dac` ace]tia din urm` erau constitui\i în triburi slab diferen\iate. un stat înalt centralizat. director al Centrului de Studii Interna\ionale ]i director de studii postuniversitare la Departamentul de }tiin\e Politice al Universit`\ii Princeton. acolo unde a fost posibil. Mai degrab`. fragmentate. Pe de alt` parte.

. o dat` cu încheierea r`zboiului rece. Abordarea este precaut`. Pentru l`murirea acestor aspecte. atunci când statul periferic a avut o structur` feudal` sau patriarhal` mai diferen\iat`.. st`pânirea indirect`. dar înc` nu poate fi vorba de un imperiu. extrage din lucr`rile lor un set de generaliz`ri empirice. puncte comerciale sigure ca urmare a Pax Britannica. Astfel.. Statul periferic împrumut`. Doyle a redat chestiunea astfel: „De]i statele liberale s-au implicat în numeroase r`zboaie cu cele nonliberale. în majoritatea cazurilor. examineaz` cu grij` dovezile pentru a vedea cât de bine rezist` teoriile clasice la testul timpului. în ciuda numeroaselor conflicte de interese economice ]i strategice. Mai întâi. pentru comer\ul exterior. când suprema\ia naval` ]i industrial` britanic` era larg recunoscut`. Doyle examineaz` îndeaproape maniera în care considerentele interne au determinat eforturile imperiale ale Fran\ei. El a fost printre primii teoreticieni care au descoperit. o uniune pacifist` a fost men\inut` ]i s-a extins. Astfel. dezvoltat` ca suveranitate efectiv` a statului periferic. însu]i succesul liberalismului.“5 Pentru a simplifica. ceea ce Kant a prezis ]i a sperat s` se realizeze. ofer`. dup` o analiz` exhaustiv` a documentelor istorice. o zon` liberal` a p`cii. Caracteristicile periferiei dau seama deci de multe din tr`s`turile st`pânirii imperiale. a mai fost totu]i nevoie ca statele liberale constitu\ionale s` se angajeze ]i în r`zboaie unele cu altele. elemente care promoveaz` pacea între statele liberale. ale complexelor procese transna\ionale ]i interna\ionale. statului imperial îi este posibil s` exercite mai mult control asupra economiei ]i bugetului coloniei. ]i anume apari\ia unei „zone de pace“ între statele democratice liberale. nici criteriile pe baza c`rora unora dintre colonii li se atribuie o importan\` cople]itoare sau care dintre marile puteri ar putea deveni lider în competi\ia dintre posibilele centre imperiale. pot conduce la conflicte în rela\iile dintre societ`\ile liberale ]i cele nonliberale (. cu pr`bu]irea comunismului ]i cu a]a-zisa expansiune a democra\iilor liberale pe întreg globul. din motivele subliniate de Kant înc` din secolul al XVIII-lea. statele europene se mul\umeau s` utilizeze. Aceste structuri îns` s-au dezintegrat adesea sub presiunea datoriilor coloniei fa\` de centru. Pân` la acel moment. în special Fukuyama. Doyle are în vedere caracteristicile sistemice locale din interiorul statului imperial. Dup` 1870. cartea lui Doyle arat` clar nevoia de a evita explica\iile simpliste. vizând în principal regiunile nerevendicate din Africa. unele state nonliberale . dar exist` dovezi care par s` indice o important` dispozi\ie spre lipsa st`rii de r`zboi între statele liberale. DOYLE În schimb. de la investi\ii la consumul propriu. interesele comerciale comune ]i respectarea interna\ional` a drepturilor individului. care sus\ine c`.) Conform practicii liberale. Rela\ia dezvoltat` astfel între cele dou` ar putea fi descris` la început ca inegal` sau de dependen\`. este tentant s` afirmi c` rela\iile dintre statele liberale ]i cele nonliberale nu pot fi pa]nice. iar concluzia c`r\ii nu este surprinz`toare. redând argumentele lor cu considera\ia cuvenit` contextelor în care î]i sus\ineau punctele de vedere. Marii Britanii. Germaniei ]i Spaniei.. el îi cite]te pe teoreticienii tradi\ionali ai problemei. Urm`rind modul în care sistemul interna\ional multipolar a afectat modelul imperialismului. Apoi. Puterea metropolitan` a putut face atunci în\elegeri cu statul periferic cu privire la comer\ ]i la protec\ia emisarilor s`i. Doyle s-a angajat într-o analiz` la fel de aprofundat` a operei lui Immanuel Kant. Cartea Empires reprezint` un bun exemplu al modului în care Doyle s-a încadrat în teoria clasic` interna\ional`.RELA|II INTERNA|IONALE 118 119 M. dintr-o multitudine de motive. „Nu a fost suficient` o singur` explica\ie [a imperialismului] … la baza imperiilor se afl` o combina\ie de cauze. orchestrarea de c`tre Bismarck a alian\elor continentale ]i încercarea puterilor europene de a câ]tiga pie\e sigure prin propriile lor eforturi de industrializare au condus la o lupt` pentru controlul unor teritorii îndep`rtate. unicauzale.“3 În acela]i timp. r`zboiul dintre state a devenit o realitate pe cale de dispari\ie. Nimeni nu trebuie s` sus\in` c` aceste r`zboaie sunt imposibile..“4 La aceast` concluzie au ajuns mai mul\i teoreticieni ai rela\iilor interna\ionale. nu ob\in dreptul de a fi independente de interven\ia str`in` ]i nici nu se presupune c` respect` independen\a politic` ]i integritatea teritorial` a altor state. sl`be]te. dar. În 1983. În acest context.. în opinia lui Doyle. Mai degrab`. factorii sistemici pot l`muri accelerarea imperialismului dup` 1870. Doyle îns` este mult mai precaut. În al treilea rând. dac` explica\ia p`cii dintre statele liberale are în vedere chiar liberalismul acestora. De]i accept` mo]tenirea liberalismului în privin\a ideii apari\iei unei zone de pace între statele liberale. investe]te prea pripit pentru a-]i mai putea pl`ti datoriile. Îns` ele nu explic` în ce situa\ii ritmul imperialismului este probabil s` se accelereze. motive de îngrijorare fa\` de un sistem „mixt“ de state liberale ]i nonliberale: „Chiar constrângerile constitu\ionale. asigurând cel pu\in controlul propriei popula\ii. De fapt. pentru c` ultimele . a putut îndeplini multe din aceste necesit`\i ale metropolei. conflictele de interes sunt interpretate ca pa]i într-o campanie de agresiune împotriva statelor liberale. Doyle î]i încheie cartea sus\inând c` o combina\ie între sc`derea intereselor imperiale ale puterilor europene ]i coeren\a crescând` a statelor periferice a însemnat sfâr]itul imperiului în secolul al XX-lea.

La fel.“6 În al doilea rând. a început prin a se prezenta ca profesor de muzic` tinerelor din Geneva înainte de a fi capabil s` citeasc` notele muzicale. o lume care include state liberale ]i state nonliberale nu este în mod necesar una foarte stabil` ]i necesit` o doz` s`n`toas` de pruden\` realist` din partea oamenilor de stat liberali. încadrarea teoreticienilor respectivi în cadrul fiec`rui grup de c`tre Doyle este dirijat` de propriile lor argumente. deoarece. nu tre- . Într-adev`r. nu de criteriile epistemologice predeterminate invocate de autor. Vi-l pute\i imagina pe Henry Kissinger sau pe Alexander Haig ori pe un alt sus\in`tor contemporan al realismului f`când public faptul c` a trecut prin via\` cer]ind s` fie b`tut? Pu\in escroc. Engels ]i Lenin. pozitivism. într-un anumit fel. ci doar c` statele liberale. structural ]i constitu\ional. ca ]i în cartea despre teoria ]i practica imperialismului. astfel încât lucrarea con\ine dou` capitole cuprinz`toare privind etica interven\iei ]i distribu\iei interna\ionale. pe alocuri sunt foarte amuzante. dup` modelul lui Martin Wight ]i Hedley Bull. de]i este liberal. Pe scurt. Machiavelli. De pild`. aplicat Marii Britanii în anii ’30 sau Statelor Unite în perioada de destindere a rela\iilor cu fosta Uniune Sovietic` de la sfâr]itul anilor ’60. Rousseau. preferând s` situeze liberalismul între realism ]i socialism mai degrab` decât în cadrul ideii de „societate interna\ional`“. acestui mod de a gândi. De asemenea. Nu exist` alt` lucrare care s` furnizeze atât de bine date despre Tucidide. DOYLE sunt. folosirea termenului „politic` de domolire“ (appeasement). dac` cititorul caut` un volum pe care s`-l al`ture celui pe care îl cite]te în prezent. ar putea ac\iona pe baza acestei presupozi\ii ]i c` deci nu ar dori s` acorde statelor nonliberale acela]i grad de respect pe care îl ofer` altor state liberale. Smith. de]i folose]te o tipologie cam demodat` ast`zi. în r`zboi cu propriile popoare. în mod foarte corect. din cauza c`rora suferise atât de mult. atunci când statele liberale intr` în r`zboi cu cele nonliberale. „opiniile despre lume se aliniaz` pe spectre. Ways of War and Peace. are puncte de vedere interesante despre membrii a]anumitei „]coli engleze“. Doyle nu se mul\ume]te s` reconstruiasc` o conversa\ie între uria]i disp`ru\i. nu intr` în categorii clare“. Este chiar îmbucur`tor c` nu exist` nici o men\iune despre filozofia ]tiin\ei. Confessions. care s` se ocupe de gânditorii importan\i de dinainte de secolul al XX-lea. În plus. Noi. În fine. Dat fiind c` mul\i dintre mentorii lui clasici sunt filozofi politici. El ia în considerare generaliz`rile lor empirice ]i le evalueaz` fa\` în fa\` cu probele empirice disponibile. recunoa]te nevoia pruden\ei realiste ]i este sensibil la inegalitatea ce inspir` viziunile socialiste ale ordinii mondiale: „Un model pluralist al politicii mondiale nu reprezint` o contradic\ie a ]tiin\ei. Bentham. într-un fel. Hobbes. Într-adev`r. În primul rând. cu trimiteri la sursele importante pentru fiecare gânditor. Încheind cu o privire atent` asupra viitorului prin lentilele fiec`rui cadru normativ de analiz`. în memoriile sale.7 În mod corespunz`tor. Pledoaria sa pentru pluralism în teoria rela\iilor interna\ionale este o justificare potrivit` a unei mai mari toleran\e în ceea ce prive]te cercet`torii. Doyle nu pretinde c` ar fi capabil nici s` încheie. Dup` cum bine spune. Doyle face exact ceea ce cerea Schmidt în 1994 ]i ne ofer` ceea ce Schmidt nume]te „o istorie discursiv` intern` critic`“: „Sarcina… este de a descrie evolu\ia formelor conceptuale pe care le-a luat disciplina prin examinarea practicilor discursive care au condus la configura\ii istorice diferite. Este un excelent studiu-sintez` teoretic` din trei motive. extraordinar de sincere din punct de vedere psihologic. atunci cartea lui Doyle este recomandabil` fie ]i numai pentru acest motiv. Doyle nu neag` ideea c` lucrurile ar sta a]a. ca fiin\e umane gânditoare. Doyle sugereaz` c` ele sunt predispuse spre ceea ce el nume]te „impruden\` liberal`“ ]i „imperialism liberal“ în încercarea lor de a „exporta“ doctrina liberal-democratic` în restul lumii. Din lipsa legitimit`\ii interne. precum SUA. se datoreaz`. Locke. în fapt o politic` abuziv`. despre Rousseau: „}i-a dezv`luit târziu adâncile frustr`ri psihologice ]i sexuale. Schumpeter. împ`r\ind gânditorii în reali]ti. postmodernism sau „perspectivism“. Marx. Kant. Studiul lui Doyle despre Kant ]i pacea liberal` este inclus în ultima sa lucrare. statele nonliberale vor fi mai dispuse (alte condi\ii r`mânând constante) s` se angajeze în agresiuni împotriva altor state dac` este în interesul liderilor lor s` o fac`. liberali ]i sociali]ti. Doyle face distinc\ie între realismul fundamental. Cu alte cuvinte. nici s` dep`]easc` dezbaterea clasicilor. ci o baz` a acesteia. Doyle este în egal` m`sur` sensibil la diferen\ele dintre gânditorii fiec`rei categorii. este un studiu analitic deosebit al abord`rilor clasice ale disciplinei. Doyle aplic` metodologia ]tiin\ei sociale contemporane în scopul reconsider`rii teoriilor clasice ale rela\iilor interna\ionale.“8 Delimitarea diferen\elor dintre reali]ti este original` ]i folositoare.RELA|II INTERNA|IONALE 120 121 M. Preocuparea unei astfel de istorii este de a reasambla discursul academic intern al rela\iilor interna\ionale urmând o conversa\ie relativ coerent`. Aici. Prezent`rile lui Doyle sunt foarte bine scrise. simpla traducere a argumentelor lor normative în limbajul ]tiin\ei sociale empirice este inadecvat`. Dar mai presus de toate a fost un geniu.

6. and Foreign Affairs: Part 2“. 1992. 201-224. 2. W. Ways of War and Peace. Identit`\ile noastre moderne sunt pluraliste. Ibid. and Foreign Affairs: Part 2“. ]i în mare parte nu suntem. Martin’s Press. 341. 86. na\ional` ]i de clas`. 210. în Millennium: Journal of International Studies. 1983. New York. „Liberalism and World Polities“. op. p. 324-325. 3. 365. Liberal Legacies. Empires. 323-253. 12. 1992. nr. Michael Doyle. 1990. John. Controversies in International Relations Theory: Realism and the Neoliberal Challenge. „Really Existing Liberalism and International Order“. nr. Mapel (ed. Ibid. p. Ways of War and Peace. p. Liberal Legacies. precum ]i în cea religioas`. p. Michael Doyle. 307-333. 24-37. nr. în lucrarea lui Graham Allison ]i Gregory Treverton (ed. nr.“9 „An International Liberal Community“. Nu putem evita multiplicitatea op\iunilor nostre politice ]i. „Kant. Cambridge University Press. 499-500. 20.RELA|II INTERNA|IONALE 122 123 M. 223-237. în Philosophy and Public Affairs. 5. and Foreign Affairs: Part 1“. în American Political Science Review. 12. New York. p. 213-215. în lucrarea lui Charles W. nr. p. Cornell University Press. „Kant. 1983. W. Ways of War and Peace. 1986.). Retreat From Doomsday: On The Obsolescence of Major War. 1997. Empires.). nr. „Liberalism and World Politics Revisited“. Liberal Legacies.. 313-328. în lucrarea lui Terry Nardin ]i David R.. 1986. Norton. p. David. 363. Schmidt. p. în Review of International Studies. Kegley (ed. 1996. „Kant. 139-140. 1989. Michael Doyle. se g`sesc în identitatea individual`. Brian Schmidt. nr. Smith. New York. Lake. Ithaca. Lecturi suplimentare Brown. Michael Doyle. Michael Joseph. Traditions of International Ethics. New York. 12. 9. „Thucydidean Realism“. 1992. Liberal Legacies. . DOYLE buie s` fim. ar trebui s-o încerc`m. p. 1983. 1983. New York. 1151-1169. p. Principalele lucr`ri ale lui Michael Doyle „Kant. 1986. 45. nr. p. „The Historiography of Academic International Relations“. Basic Books. 80. în Philosophy and Public Affairs. 4. Chris. Michael Doyle. 21. p. în American Political Science Review. în Review of International Relations. St. în Philosophy and Public Affairs. Ithaca. 12. p. în Philosophy and Public Affairs. 8. p. Hobson ]i Lenin. p. „Powerful Pacifists: Democratic States and War“. 7. Meuller. 205-234. New York. Norton. Note 1. 1993. Cambridge. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Fukuyama. „Liberalism and International Reform“.). 1997. Norton. p. Rethinking America’s Security: Beyond Cold War to New World Order. Cornell University Press. New York. and Foreign Affairs: Part 1“. 16. rasial` ]i de sex. euri singulare. 1994. p. nr. 83-106 . dac` vrem s` fim sinceri cu noi în]ine. cit. p..

Cea mai important` lucrare a sa a fost scris` ca r`spuns la dezbaterea ce a urmat acestui articol. unde a studiat poststructuralismul. sub îndrumarea lui Jacques Derrida. Fukuyama se refer` la istoria gândirii principiilor prime care stau la baza organiz`rii politice ]i sociale. John Dunn o descrie drept „un volum pueril“ ]i o compar` cu „cel mai prost tip de lucrare semestrial` a unui student american“. poate fi în\eleas` numai printr-o citire atent` a textului. Bunicul din partea tat`lui a plecat din Japonia în 1905. dac` l`s`m deoparte recept`rile simpliste ale ideilor lui Fukuyama. Ambii p`rin\i aveau înclina\ii academice. Într-un anumit fel. Prin expresia „sfâr]itul istoriei“. În prezent este profesor de politici publice la Universitatea George Mason. 2 În opozi\ie cu acesta. Capitalismul este cel mai bun sistem economic pentru maximizarea produc\iei de bunuri ]i servicii ]i pentru exploatarea tehnologiei ]tiin\ifice în scopul producerii bun`st`rii. Astfel de concep\ii eronate sunt probabil o consecin\` a supraexpunerii lui Fukuyama [n mass-media. numai democra\iile liberale pot întâmpina nevoia uman` fundamental` de recunoa]tere.125 F. 1 A studiat la Universitatea Cornell ]i a ob\inut doctoratul în ]tiin\e politice la Harvard. În vara anului 1989. În timp ce cre]terea economic` poate fi promovat` printr-o varietate de regimuri politice. Aproape peste noapte. Teza sa a avut ca subiect politica extern` sovietic` din Orientul Mijlociu. Dup` Perry Anderson. „nimeni nu a mai încercat o astfel de sintez` – atât de profund` în ceea ce prive]te premisa ontologic` ]i atât de aproape de suprafa\a politicii globale“. A crescut în Statele Unite. Totu]i. Carr. putem numai s` tras`m contururile argumenta\iei sale. Fukuyama nu a spus c` istoria a ajuns la sfâr]it în sensul c` politica. expresia „sfâr]itul istoriei“ a devenit sinonim` cu „era de dup` r`zboiul rece“. în principal. cre]terea economic` este doar o parte a problemei. Cele mai interesante aspecte ale c`r\ii din punctul nostru de vedere ]i cele mai pu\in comentate erau mai degrab` legate de caracteristicile „ultimului om“ decât de „sfâr]itul istoriei“ în sine. de]i ]i cartea a continuat s` provoace opinii foarte divergente din diferite p`r\i ale spectrului ideologic din SUA ]i din alte \`ri. Francis Fukuyama s-a n`scut în 1953. în speran\a c` cititorii nu vor substitui examinarea complet` a textului cu ceea ce urmeaz`. La sfâr]itul secolului al XX-lea. Fukuyama a publicat un scurt articol în revista conservatoare The National Interest. Hegel a fost cel care a . combina\ia democra\ie liberal`-capitalism s-a dovedit superioar` oric`rei alternative de sistem economic/politic. istorie ]i futurologie experimental`. cei care au pus accentul pe prima parte a c`r\ii au minimalizat aceste aspecte. iar sursa superiorit`\ii este capacitatea acesteia de a satisface trebuin\ele primare ale naturii umane. Numai dac` se observ` pesimismul din argumentarea lui Fukuyama este posibil s` se evite tenta\ia de a-l adula sau condamna. Wayne Cristaudo o judec` drept „cea mai important` ap`rare a democra\iei liberale de la lucrarea A Theory of Justice a lui John Rawls încoace“. Aceasta din urm` este compus` din dou` dorin\e fundamentale. un amestec ingenios de filozofie politic`. A petrecut de asemenea ]i ceva timp în Fran\a. a doua (înc` mai important`) este dorin\a de recunoa]tere (recognition) a valorii noastre ca fiin\e umane de c`tre cei din jur. pân` atunci aproape necunoscut în domeniul rela\iilor interna\ionale. r`mâne neclar cum aceast` carte a atras atâta aten\ie asupra ei în ultimul deceniu al secolului al XX-lea. libertate politic` ]i egalitate. Subtilitatea interpret`rilor sale. din presupunerea. când \ara se afla în r`zboi cu Rusia. H. dar f`r` a fi împotriva clericalismului“. înainte de toate. Fukuyama apeleaz` la conceptul de recunoa]tere al lui Hegel pentru a sublinia superioritatea democra\iei liberale asupra rivalelor ei din arena politic`. aceast` situa\ie nu a fost tocmai fericit`. normativ. Din nou. 3 Cartea opereaz` la mai multe niveluri. A de\inut o varietate de func\ii la Rand ]i în Departamentul de Stat al SUA în ultimii 15 ani. Una este dorin\a de bunuri materiale ]i bog`\ie. eronat`. inclusiv în cele fasciste. a devenit o celebritate intelectual`. iar Fukuyama. 4 Dat fiind scopul lui Fukuyama. El nu a afirmat nici c` pr`bu]irea comunismului va transforma toate statele în democra\ii liberale. De exemplu. dar are origini japoneze. Argumentul s`u este. În mod ironic totu]i. Tat`l s`u era pastor protestant. FUKUYAMA FRANCIS FUKUYAMA Ca ]i lucrarea The Twenty Years’ Crisis (1945) a lui E. c` scrierea sa ar fi. r`zboiul ]i conflictele nu vor mai avea loc. un exerci\iu de „triumfalism“ liberal la sfâr]itul r`zboiului rece. iar Fukuyama se descrie pe sine drept „un fel de agnostic cu orizont larg. Fukuyama s-a al`turat Corpora\iei Rand (un influent think-tank din SUA) ca analist specializat în problemele politico-militare din Orientul Mijlociu ]i în politica extern` a fostei Uniuni Sovietice. ceea ce prea mul\i comentatori au neglijat s` fac`. Când a plecat de la Harvard. intitulat „The End of History?“. cartea lui Fukuyama The End of History and the Last Man (1992) a oferit o interpretare a semnifica\iei sfâr]itului r`zboiului rece care a captat puternic aten\ia publicului. Orice lucrare care poate isca opinii atât de divergente precum cele exprimate de Dunn ]i Cristaudo merit` s` fie citit` cu anumite precau\ii. iar mama sa provine dintr-o cunoscut` familie de intelectuali japonezi.

În ciuda victoriei modelului democra\iei liberale asupra rivalilor s`i. Fukuyama pare s` dea un avertisment. Lewis „oameni f`r` m@ndrie“ (men without chest). de]i r`zboaiele nu vor disp`rea. C`tre sfâr]itul c`r\ii. subminând astfel contradic\ia de idei dintre state ]i reducând posibilitatea unui r`zboi. În loc de superioritate ]i dominare. cel mai cunoscut comentator al lui Hegel. acceptând forma. Nu putem s` ne men\inem numai cu drepturi egale ]i confort material. Kojeve ]i Fukuyama afirm` îns` c`. afirmând c` pacea dintre state se coreleaz` cu convergen\a lor intern` c`tre norme democratice liberale. El arat` c` existau numai 13 democra\ii liberale în 1940. De la Platon. S. Într-o serie de expuneri sus\inute la Paris. Fukuyama face referire la Platon. Pentru Hegel. isothymia este cerin\a umil` de recunoa]tere mai degrab` în sensul egalit`\ii decât al superiorit`\ii. dar ]i „dorin\`“ (desire). Înainte de a discuta aceast` lucrare. astfel încât s` poat` rezista for\elor de fragmentare a democra\iei liberale. Megalothymia este thymos-ul marilor oameni. în p`r\i din Asia ]i din Europa de Est. Shadia Drury concluzioneaz` astfel argumentul lui Fukuyama: „Liberalismul pacific` ]i depolitizeaz` lumea aristocratic` a domina\iei prin transformarea politicii în economie. dar modificându-i con\inutul pentru a se potrivi cu tradi\iile culturale asiatice“. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1995).“5 De asemenea. precum Caesar sau Stalin. este important s` red`m câteva dintre cele mai importante note critice ap`rute pe marginea c`r\ii The End of History. În versiunea sa. Într-un anumit punct. în America Latin`. filozof rus aflat în exil. Dac` exist` prea mult` egalitate ]i nu sunt cauze mari pentru care s` lupte. Hegel l-a v`zut pe Napoleon ca pe vestitorul sfâr]itului istoriei la începutul secolului al XIX-lea. economia de pia\` liber` ]i democra\ia parlamentar` devin. în anii ’40. El sus\ine c` multe societ`\i asiatice „au sprijinit formal principiile de democra\ie liberal` ale Occidentului. care a]ezau prezervarea sinelui mai presus de recunoa]tere. aceasta din urm` neputând fi niciodat` stabil` atâta timp cât fiin\ele umane sunt împ`r\ite în st`pâni ]i sclavi. dar 37 în 1960 ]i 62 în 1990. Fukuyama împrumut` no\iunea de thymos tradus` fie ca „spiritualizare“ (spiritedness). Ultimii nu î]i vor accepta niciodat` statutul. societatea se lupt` pentru egalitate. Geniul democra\iei liberale const` în faptul c` reprezint` punctul final al acestei lupte. acest punct final a fost statul constitu\ional. dar ]i la Alexandre Kojeve. Dialectica st`pânsclav este motorul primar al istoriei. Istoria este o lupt` între aceste pasiuni thymotice. Fukuyama se bazeaz` pe interpretarea lui Hegel de c`tre Alexandre Kojeve. al celor care schimb` istoria. omogenizarea valorilor între marile puteri va promova pacea între statele mari. fie drept „curaj“ (courage). regula. cei care sunt satisf`cu\i cu acestea devenind ceea ce Nietzsche a numit „ultimii oameni“ iar C. Cei care înc` viseaz` s` domine au la îndemân` calea capitalist` de îmbog`\ire. ele fiind cele care conteaz` în perspectiva pe termen lung a istoriei.RELA|II INTERNA|IONALE 126 127 F. FUKUYAMA sus\inut c` sfâr]itul istoriei va veni atunci când oamenii vor atinge nivelul de civiliza\ie care s` le satisfac` nevoile ]i dorin\ele fundamentale. mai pu\in de o treime din toate statele au ajuns la acest statut). Pe lâng` Hegel. iar superioritatea democra\iei capitaliste liberale const` în capacitatea ei de a împ`ca aceste pasiuni. Mai mult chiar. acesta asigur` nu doar prosperitate material`. Kojeve a sus\inut c` statul bun`st`rii sociale (welfare state) a rezolvat problemele capitalismului identificate de Marx. democra\ia liberal` se poate atrofia ]i poate muri. De asemenea. Fukuyama g`se]te în Hegel ]i o în\elegere mai profund` a naturii umane decât cea întâlnit` la filozofi precum Thomas Hobbes ]i John Locke. Pe de alt` parte. observ` declinul r`zboaielor dintre statele democratice de-a lungul timpului. capitalismul a reu]it s`-]i suprime propriile contradic\ii interne. El sus\ine c` în Europa de Sud. cu câteva excep\ii. Fukuyama este îngrijorat de faptul c` o subordonare a megalothymia fa\` de isothymia poate reprezenta c`utarea egalit`\ii cu riscul pierderii dorin\ei de a excela. Fukuyama afirm` c` Japonia ar putea s` devin` o alternativ` la democra\ia liberal` american` ]i s` combine o economie de succes cu leg`turi sociale destul de puternice. 7 Aceasta este o tem` pe care Fukuyama o urm`re]te în cea de-a doua carte a sa. care credeau c` socialismul era necesar pentru a dep`]i inegalit`\ile economice din interiorul societ`\ilor capitaliste. oamenii se pot revolta împotriva oric`rui sistem care le-a adus pace ]i securitate.6 Astfel. Dar în viziunea lui Fukuyama „sfâr]itul istoriei“ nu reprezint` neap`rat o veste bun`. Viziunile filozofice ale lui Fukuyama sunt elaborate în corela\ie cu examinarea detaliat` a tendin\elor inexorabile c`tre forme de guvern`mânt liberal-democratice în secolul al XX-lea. Hegel nu a crezut c` sfâr]itul contradic\iilor din interiorul statelor ar putea fi transferat la nivel interna\ional. ci mai ales omogenizeaz` idei ]i valori. Dac` nu exist` c`i de exprimare a megalothymia în acele societ`\i care sunt destul de norocoase s` ajung` la „sfâr]itul istoriei“ (]i. Fukuyama afirm` c` avem nevoie de recuperarea idealismului filozofic hegelian ]i de abandonarea materialismului filozofic al lui Marx ]i al urma]ilor s`i. conform propriilor statistici. Liberalismul pacific` acel thymos de st`pân al primului om ]i îl înlocuie]te cu thymos-ul de sclav al ultimului om. .

10 Nu este clar cum poate fi rezolvat` aceast` problem` apelându-se numai la virtu\ile capitalismului ]i democra\iei liberale. în 1992. Fukuyama e]ueaz` în exploatarea virtu\ilor altor explica\ii din literatura de specialitate referitoare la cauzele r`zboiului. problem` asupra c`reia Fukuyama nu se opre]te în cartea sa.“9 De aceea. de exemplu. un asemenea indicator brut este prea pu\in potrivit pentru concluzii certe asupra extinderii libert`\ii în lumea contemporan`. 8 Ea sus\ine c` invocarea lui Platon are scopul de a evita realitatea stingheritoare c` Hegel nu a anticipat niciodat` sfâr]itul istoriei. „lupta pentru recunoa]tere“ poate lua forme reactive. Hegel a sus\inut c` „recunoa]terea nu poate fi un scop în sine. e]ecul de a diferen\ia statele în interiorul acestor categorii largi este o sl`biciune major` a c`r\ii ca întreg. care îl atac` pe Fukuyama cu instrumente hegeliene de analiz`. O democra\ie liberal` este un regim a c`rui Constitu\ie respect` anumite drepturi politice fundamentale ]i cere guvernului s` conduc` pe baza unui consens explicit al cet`\enilor. Pe de o parte. a publicat cea . pe m`sur` ce guvernele devin mai pu\in responsabile fa\` de cei pe care pretind c` îi reprezint` într-o serie de probleme. de vreme ce principala dificultate const` în g`sirea echilibrului dintre ele. Cu toate criticile aduse lui Hobbes ]i Locke. s-ar putea accepta ca plauzibile multe din presupunerile filozofice ale lui Fukuyama ]i s-ar ajunge la concluzii opuse celor trase de el. ce rezult` din dinamica extrem de divers` a unei economii globale în care statul pare s` fie relativ neputincios în a administra economia intern`. Iar Hegel nu ar fi putut face acest lucru. În special integrarea capitalului global. desf`]urate regulat. în acela]i timp negându-li-se capacitatea distributiv` de a modera impactul acestuia. pentru care na\ionalismul etnic este un prim exemplu. exist` probleme în ceea ce prive]te presupunerea lui Fukuyama c` liberalismul politic ]i economic – motoarele pereche ale mi]c`rii unidirec\ionale a istoriei – pot coexista confortabil în interiorul grani\elor statului suveran. De la publicarea lucr`rii The End of History and the Last Man. Pornind de la presupunerea rezonabil` c` un capitalism global exacerbeaz` inegalitatea economic` atât în interiorul statelor. exprimat prin competi\ie electoral` ]i alegeri corecte. profund contraria\i de încercarea lui Fukuyama de a integra platonismul în dialectica hegelian`. care asigur` criteriile potrivite pentru recunoa]tere: „Recunoa]terea este necesar` pentru confirmarea propriei mele valori ca fiin\` dotat` cu puterea de a ra\iona ]i cu capacitatea de a se situa deasupra dorin\elor ]i de a le modela. tinde s` subordoneze politica intern` fa\` de cererea pentru flexibilitate. când Hegel a negat în mod explicit faptul c` printr-o asemenea combina\ie s-ar putea atinge scopul recunoa]terii. mul\i autori afla\i în c`utarea unui concept substan\ial care s` descrie era de dup` r`zboiului rece se preocup` de dinamica contradictorie „globalizare“ contra „fragmentare“. intersubiectiv. dat fiind angajamentul s`u fa\` de ideea c` istoria este inerent dialectic`. În timp ce o defini\ie mai larg` ar facilita o m`surare sumar` a „mar]ului democra\iei“. În m`sura în care globalizarea economic` ]i fragmentarea politic` ac\ioneaz` la diferite niveluri ale organiz`rii sociale. nu exist` alternative fa\` de care acesta s` se defineasc`. În opozi\ie. Shadia Drury. democra\ii liberale. face o critic` asem`n`toare. Salvadorul ]i SUA sunt. În acela]i timp. care în nici un caz nu este uniform`. FUKUYAMA În primul rând. politice ]i economice. În 1995. este neclar cum poate Fukuyama s` îl foloseasc` pe Hegel în mod coerent pentru a ap`ra capitalismul ]i democra\ia liberal`. Conform acestuia. Termenul în sine devine mai pu\in clar din moment ce. în opinia sa. dependent` de alte bunuri. Fukuyama nu reu]e]te s` se separe suficient de concep\iile lor atomiste privind natura uman`. în mare parte speculativ. ambele. De pild`.RELA|II INTERNA|IONALE 128 129 F. potrivit lui Fukuyama. Globalizarea este un termen general care exprim` limitele puterii de stat. În lumina misiunii istorice pe care Fukuyama crede c` statele liberal-democratice au îndeplinit-o. Numai pentru fiin\e pe care le recunosc ca având astfel de puteri ]i astfel de capacit`\i conteaz` recunoa]terea … în virtutea acestei naturi parazitare a recunoa]terii pe anumite bunuri anterioare ei Hegel respinge în cele din urm` economia de pia\` individualizat`. În sfâr]it. Fukuyama a continuat prin examinarea mai detaliat` a dimensiunilor culturale ale economiei politice comparative. John O’Neill. apelul la Hegel ]i la Platon a fost pus sub semnul întreb`rii de anumi\i comentatori ai c`r\ii. subliniaz` c` nu este posibil „[s` împaci] perspectiva obiectivist` a lui Platon cu conceptul de recunoa]tere. eficien\` ]i competitivitate la scar` global`. al lui Hegel“. spectrul alegerii democratice aflat la îndemâna cet`\enilor se limiteaz` considerabil. Fukuyama define]te democra\iile liberale în termeni oarecum vagi ]i formali. cât ]i între acestea. Cât prive]te ideea sa c` „democra\iile liberale“ nu poart` r`zboaie între ele pentru c` sunt democra\ii liberale. de vreme ce este parazitar` fa\` de alte bunuri“. nici m`car în sensul folosit de Fukuyama pentru termenul de „sfâr]it“. Pur ]i simplu nu exist` o analiz` a diferen\elor enorme dintre modurile în care statele pe care Fukuyama le pune laolalt` administreaz` tensiunile dintre libertate ]i egalitate în politic` ]i economie. precum na\ionalismul etnic. Un al doilea set de critici s-a adresat preten\iilor empirice substan\iale ale lui Fukuyama privind r`spândirea democra\iei liberale pe glob ]i natura inerent pacifist` a rela\iilor dintre statele liberal-democratice.

În al doilea rând. nici arici (care ]tie un singur lucru important) ]i nici vulpe (care . Aceste comunit`\i … nu sunt produsul alegerii ra\ionale. ca ]i în prima carte. În mod similar. care cer un grad înalt de cooperare social`. în China. adic` în care institu\ii sociale de diferite tipuri joac` roluri importante în via\a cet`\enilor. exist` îndoieli legate de opiniile lui despre China. este neclar cât de mult anume contribuie ele la cre]terea economic` în compara\ie cu al\i factori. folosind celebra metafor` a lui Isaiah Berlin. unde „averile familiilor cresc prin multiplicarea unit`\ilor mici. orientat spre pia\`. distribu\ia bun`st`rii. în opera lui Hegel). Prima \ine de faptul c`. exist` ]i aici cel pu\in dou` probleme majore. Acesta sus\ine c` listele sale reflect` gradele în care statele au adoptat sau nu forme corporatiste de organizare. dar este posibil s` se economiseasc` substan\ial din costurile de tranzac\ie dac` astfel de institu\ii sunt completate de capital social ]i încredere. este produsul comunit`\ilor preexistente de valori ]i coduri morale. Japonia ]i China sunt foarte diferite. în ceea ce prive]te „încrederea“. r`mâne de dezb`tut dac` o \ar` f`r` drepturi de proprietate stabile ]i f`r` un cod al dreptului comercial de încredere poate men\ine la nesfâr]it rate înalte de dezvoltare. Trust: the Social Virtues and the Creation of Prosperity. întrebarea ce s-ar ridica ar fi „]i ce-i cu asta?“. 12 Ea sugereaz` c` re\eaua transna\ional` de firme familiale. unde afacerile la nivel de familie domin` economia. de exemplu. mediind între familie ]i stat. ]i anume competi\ia. sus\ine c` Fukuyama nu în\elege dimensiunile culturale ale cre`rii bun`st`rii în China. dar nimic altceva. u]urin\a în a te în\elege cu concet`\enii în moduri economic productive: „Aproape toate activit`\ile economice contemporane sunt înf`ptuite nu de indivizi. SUA ]i Japonia sunt foarte departe una de cealalt`. lucr`rile lui Francis Fukuyama sunt atât incitante. bazate pe încrederea personal`. Dac` universalizezi individualismul liberal ]i îi extinzi premisele la toate sferele vie\ii. În timp ce „virtu\ile sociale“ pot avea ceva în comun cu crearea prosperit`\ii. Primul cuprinde trei economii în care societatea civil` înflore]te. Economiile de „înalt` incredere“ pot dezvolta mai bine structurile corporatiste decât economiile de „slab` încredere“. institu\iile liberale (inclusiv pia\a) vor func\iona în cele din urm` prost. categorizarea statelor de c`tre Fukuyama este cel pu\in neconven\ional`. Dup` ce tratase chestiunea din punct de vedere istoric. El consider` c`. a]a cum dihotomia dintre democra\iile liberale ]i celelalte regimuri este cumva simplist`. Totu]i. Într-o oarecare m`sur`. Pe scurt. Fukuyama nu este. A]a cum exist` diferite tipuri de „democra\ie liberal`“. el alege China. economiile din cel de-al doilea grup sunt lipsite de societ`\i civile puternice. iar societatea democratic` liberal` va [ncepe s` decad`. exist` ]i o mul\ime de forme de capitalism. tehnologia ]i calificarea lucr`torilor. În continuare. nu prin expansiunea structurilor birocratice largi“. El sus\ine c` succesul economic depinde numai par\ial de factorii eviden\ia\i de economi]ti. unde m`rimea este un factor crucial al succesului. pe m`sur` ce au trecut prin industrializare în ultimii 200 de ani. La fel de important` este ]i o cultur` adecvat` a încrederii (trust) sau a „sociabilit`\ii spontane“ (spontaneous sociability). locuri de munc` permanente. [ndepline]te acelea]i func\ii pe care Fukuyama le atribuie marilor structuri birocratice. În schimb. Pu\ini comentatori au aderat la încercarea lui Fukuyama de a le grupa împreun`. Fran\a ]i Italia. la rândul ei. Fukuyama este înclinat s` refuze ideea c` ar fi adecvat s` se generalizeze în privin\a unei cre]teri economice de tip „asiatic“. de]i ideea importan\ei „capitalului social“ nu este nou` (poate fi g`sit`. În primul rând. ceea ce sugereaz` c` este întrucâtva simplist s` cau\i ]i s` încerci s` izolezi un factor singular care ar contribui la dezvoltarea economic`. China a avut cea mai rapid` cre]tere economic` din lume ]i aceasta se pare c` nu se datoreaz` unei cre]teri subite a încrederii. cât ]i contrariante. caracterizate prin „încredere sc`zut`“. Din perspectiva majorit`\ii indicatorilor pe baza c`rora s-ar face compara\ia (criminalitate. presupusul nivel sc`zut al „încrederii“ dintre cei care nu apar\in aceleia]i familii va împiedica îns`]i dezvoltarea economic`. exist` o continuitate între cele dou` c`r\i ale lui Fukuyama. distinc\ia dintre economiile de „înalt`“ ]i „slab`“ încredere este pripit`. potrivit lui Fukuyama. Încrederea. Constance Lever-Tracy. care au datorii uria]e. El sus\ine c`. În afar` de marile companii de stat. Fukuyama se opre]te acum asupra condi\iilor sociale esen\iale pentru prosperitatea economic`. Germania ]i Japonia. Drepturile de proprietate. În plus. într-adev`r. FUKUYAMA de-a doua carte. În ultimele dou` decenii. Ca exemple de astfel de economii. Cartea este incitant` din dou` motive. Aceste economii de „înalt` încredere“ sunt SUA. contractele ]i dreptul comercial sunt institu\ii indispensabile pentru crearea unui sistem economic modern. lipsa tendin\elor spontane de a crea mari companii face dificil` în China crearea de industrii strategice importante. chiar dac` statele pe care le studiaz` s-ar potrivi categoriilor de economii de „slab`“ ]i de „înalt` încredere“. Au în centru familii ]i guvern`ri puternice. mobilitatea geografic` ]i ocupa\ional`).“11 În centrul lucr`rii se afl` o analiz` a dou` grupuri contrastante de \`ri. de pild`.RELA|II INTERNA|IONALE 130 131 F. Paradoxul fundamental al liberalismului este acela]i. ci de organiza\ii.

în International Journal. în The National Interest. FUKUYAMA ]tie multe lucruri). nr. Bertram. Routledge. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Angell. Oricum. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. „No Exit from Capitalism“. 13. Londra. Verso. 1992. liberalismul nu a fost niciodat` foarte bun în a-i oferi individului o ra\iune sau un motiv pentru a-i accepta principiile. 435-461. 3. Milliband. „Hegel Against Fukuyama: Associations. nr. p. 10. Note 1. în Millennium: Journal of International Studies. Edward Elgar.). sep. în Policy. Modernity. 2. nr. Has History Ended?: Fukuyama. în Times Literary Supplement. El este profund îngrijorat cu privire la aparentul declin al „capitalului social“ în Statele Unite. nr. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. nr. ci ambele în acela]i timp. p. 1991. p. Lecturi suplimentare Anderson. Drury. „In the Glare of Recognition“. Francis Fukuyama. „Fukuyama and the Socialist Alternative“. p. 193. Christopher and Chitty. . Routledge. 24 aprilie 1992. Hamish Hamilton.Verso Press. 4. 1995. p. 1969. nr. Ross Poole. iar capacitatea de a sus\ine argumente filozofice abstracte cu nenum`rate date empirice contemporane este de invidiat. 48. 1991. „The End of History and the New World Order“. 1989. Pentru un argument dezvoltat cu privire la aceste aspecte. Ross Poole sus\ine: „În ciuda preocup`rii sale pentru individ. 335-336. Londra. nr. 1992/93. în Current Affairs Bulletin. 1992. în The National Interest. 21-28. Londra. 1992. Fred. Fukuyama nu este îns` un liberal triumfalist la sfâr]itul secolului al XX-lea. Perry. New York. 95. Francis Fukuyama. r`mâne de v`zut dac` va sus\ine ]i o ap`rare explicit` a valorilor comunitare pe care se sprijin` opera sa recent`. p. ca s` nu spunem mai mult. 22 mar. A Zone of Engagement. 48. „An Encounter with Fukuyama“.RELA|II INTERNA|IONALE 132 133 F. p. 11. Scopul ]i ambi\ia operei sale sunt largi. Constance Lever-Tracy. „Fukuyama’s Hijacking of Chinese Trust“. maiiun. Ralph. 27. 1994. 1992. 1992. 17. Marx. 21.-oct. iar opera sa sugereaz` c` realiz`rile democra\iei liberale ]i ale capitalismului sunt fragile. nr. Rustin. 15-25. Londra. „The End of History?“. În presupunerea existen\ei unei lumi sociale golite de valori. iarna 1992/93. în Foreign Affairs. A Zone of Engagement. Wayne Cristaudo. A Zone of Engagement. 8.“13 9. liberalismul a atribuit sarcina cre`rii acestora capriciilor op\iunii individuale. 341. nr.. Henry Porter. John Dunn. 12. nr. care sunt cruciali pentru succesul proiectului liberal. „The End of History and the New World Order“. Organisation and Society. 96-107. Fred. 94. 193. mai-iun. 7. Shadia. „Reply to My Critics“. Michael. Basic Books. p. Drury. maiiun. 12. Londra. „International Society as Homogeneity: Burke. 193. Markets and Recognition“. 243. cit. The End of History and the Last Man. Poole. Verso Press. 5. Londra. Londra. 80-99. Shadia B. 89-95. Ele depind de factori culturali. 91. în International Journal. 193. John O’Neill. p. Aldershot. 91-103. 1992. în New Left Review. 74. Ross. 69. nr. p. Morality and Modernity. Londra. 18. Londra. în The Guardian Weekly. p. „Fukuyama Worried About the Future“ (interviu cu Francis Fukuyama). Halliday. Principalele lucr`ri ale lui Francis Fukuyama „The End of History?: After the Battle of Jena“. p. 108-113. în New Left Review. Doyle ]i Rosecrance. p. în New Left Review. 6. p. 93. Morality and Modernity. „Social Capital and the Global Economy“. 1996. Drury. controversat`. 1997. Hamish Hamilton. p. 1992. 29. vede\i ]i Perry Anderson. op. Hamish Hamilton. De]i este un oponent hot`rât al relativismului moral ]i cultural în toate formele sale. solu\ia lui Fukuyama la aceast` problem` este. Halliday. 1992. p. and Fukuyama“. Alexandre Kojeve. A descoperit atunci c` nu are nici un argument puternic împotriva individului care alege valorile opuse liberalismului. 1992. Introduction to the Reading of Hegel. 1989. 1995. p. Hamish Hamilton. p. în Politics. p. Perry Anderson. Marx. 1992. 331-375. 6. The End of History and the Last Man. Alan (ed. 18. 1995. 1992. p. nr.

Marxi]tii cred c`. care sus\ine c` „sfâr]itul istoriei“ va surveni când „democra\ia liberal`“ va fi singura form` legitim` de guvernare în rela\iile interna\ionale. adic` ar trebui s` se bucure de drepturi egale (]i. Într-o anumit` masur`. de]i sprijin` men\inerea democra\iei reprezentative la nivelul organiz`rii de stat. În opinia sa. 3 Astfel. Held nu crede despre capitalism c` poate fi ori c` trebuie dep`]it sau cel pu\in recunoa]te pre\ul care ar trebui pl`tit pentru atingerea unui asemenea scop abstract. Imperfec\iunea statului-na\iune ca depozitar al formelor democratice de guvernare cere extinderea democra\iei în spa\iul interna\ional. Marxismul. de obliga\ii egale) în specificarea cadrului care le genereaz` ]i le limiteaz` oportunit`\ile pe care le au la îndemân` de-a lungul vie\ii. s-ar putea aprecia poten\iala complementaritate a scepticismului liberal cu privire la puterea politic` ]i a celui marxist referitor la puterea economic`.135 D. Pentru a exploata atât for\ele liberalismului cât ]i ale marxismului. întruchipat` de domnia legii. pentru a scoate în eviden\` modurile în care ele apar ca incompatibile. în consecin\`. Pe de alt` parte. produc\ia va fi anarhic`. Held crede c` „societatea civil` ]i statul trebuie s` devin` condi\ia pentru democratizarea celuilalt“. Marxi]tii sus\in îns` c` ideea liberal` de „neutralitate“ nu poate fi atins` în contextul capitalismului. el se sfie]te s` indice ce cote ar trebui s` ating` nivelul deliber`rii democratice. în absen\a unei planific`ri publice atente a investi\iilor. risipitoare ]i va r`mâne centrat` pe profit. este suspicios cu privire la puterea statului ]i este de acord cu pozi\ia liberal` conform c`reia distinc\ia dintre domeniul public ]i cel privat trebuie p`strat`. Aceast` prezentare sumar` a operei lui Held va dezbate fiecare element al proiectului integral. în care autonomia individual` ]i ini\iativa pot prospera. a cooperativelor familiale []i] a mass-media independente ]i a centrelor de s`n`tate“. Odat` recunoscut acest fapt. pe care le red` ca o angajare fa\` de principiul autonomiei: „Indivizii ar trebui s` fie liberi ]i egali în determinarea regulilor dup` care tr`iesc. sl`biciunea uneia se reflect` în puterea celeilalte. grani\a exact` dintre stat ]i societatea civil` este aceea care trebuie negociat` într-o „multitudine de sfere sociale. Opera sa vine ca o util` corec\ie a celei a lui Fukuyama. globalizarea este atât o amenin\are cât ]i o oportunitate pentru democra\ie. 1 El le reduce pe fiecare la un mic num`r de elemente-cheie.4 Acesta este un element care se repet` de-a lungul . inclusiv cea a întreprinderilor publice. Judecând dup` aparen\e. Held sugereaz` c` solu\ia reunirii acestor doctrine aparent ireconciliabile st` în punerea în aplicare a democra\iei radicale atât la nivelul societ`\ii civile. Pentru a atenua din inegalit`\ile proprii capitalismului. concentrându-se asupra naturii democra\iei ]i a perspectivelor acesteia într-o epoc` a „globaliz`rii“. pe de alt` parte. De partea cealalt`. cât al statului. Held este un mare sus\in`tor al democra\iei participative la toate nivelurile vie\ii politice. este dificil de identificat vreun mijloc de a reconcilia liberalismul cu marxismul. Liberalismul este ostil puterii statului ]i accentueaz` importan\a diversit`\ii centrelor de putere în societate. Held sus\ine c` este posibil s` fie reunite dac` sunt con]tientizate limitele ]i lacunele lor. Ea poate fi de asemenea v`zut` ca o contribu\ie important` la dezvoltarea abord`rilor critice ale chestiunii guvern`rii globale. Totu]i. Aceasta din urm` ar fi un spa\iu protejat. În ultimii 20 de ani a scris foarte mult în domeniul teoriei politice ]i sociale din epoca modern`. punând accent pe cele economice. Ar fi util s` rezum`m în\elegerea de c`tre Held a proiectului liberal ]i a celui marxist. Liberalii consider` pia\a un mecanism pentru coordonarea diverselor activita\i ale produc`torilor ]i consumatorilor. evalueaz` dificult`\ile îndeplinirii obiectivului autonomiei umane în epoca de dup` r`zboiul rece ]i ofer` solu\ii practice de realizare a democra\iei universale în secolul al XXI-lea. el consider` c` statul trebuie s` joace un rol activ în administrarea economiei. HELD DAVID HELD David Held este profesor de politologie ]i sociologie la Open University. este ostil concentr`rii puterii economice ]i propriet`\ii private asupra mijloacelor de produc\ie. Liberalii cred în separarea statului de societatea civil` ca premis` esen\ial` a unei ordini democratice. Marxi]tii sus\in c` libertatea f`r` egalitate nu valoreaz` nimic. în Marea Britanie. de]i are multe de spus despre virtu\ile democra\iei participative. nu pe satisfacerea nevoilor. Held caut` s` integreze ceea ce el consider` c` sunt cele mai importante contribu\ii ale liberalismului ]i marxismului la promovarea libert`\ii ]i egalit`\ii umane.“2 Extr`gând ceea ce pretinde c` este comun fiec`reia dintre ideologiile respective. marxi]tii cred în eventuala restructurare a societ`\ii civile ]i în abolirea propriet`\ii private ca premis` esen\ial` a adev`ratei democra\ii. Liberalii scot în eviden\` importan\a separ`rii sferei private de cea public`. deci dincolo de limitele teritoriale ale statelor-na\iune. Held sus\ine în primul rând c` democra\ia ofer` mijloacele prin care ar fi posibil s` se reuneasc` cele mai bune aspecte ale liberalismului ]i marxismului. Dar Held sus\ine c` ele împ`rt`]esc un num`r de preocup`ri. Liberalii sus\in c` forma de stat cea mai dezirabil` ar fi o structur` impersonal` de putere.

pentru a reafirma ]i a extinde controlul democratic. Held sus\ine c`. ipoteza suveranit`\ii statale. sfâr]itul r`zboiului rece a fost înso\it de s`rb`torirea victoriei „democra\iei“ asupra comunismului. este învechit`. În principiu. care inspir` teoriile democrate contemporane. Mai întâi. dintre care statul-na\iune este doar unul. Held arat` c` statele se g`sesc prinse într-o mul\ime de aranjamente de colaborare pentru gestionarea chestiunilor transna\ionale. Pe scurt. În al doilea rând. pe de alta. a c`rui valoare intrinsec` trece dincolo de perspectivele concurente asupra rolului ]i scopului proprii guvern`rii: „Democra\ia este. statele sunt din ce în ce mai încorsetate în „regimurile“ interna\ionale ca urmare a acordurilor încheiate pentru reglementarea chestiunilor transna\ionale. Practic. Held este în mod sever critic la adresa tezei lui Fukuyama potrivit c`reia. A treia aren` este cea a dreptului interna\ional. Pentru c` teoria democratic` nu a cercetat rolul arbitrar al grani\elor teritoriale în determinarea constituentelor relevante ale statelor suverane. Gama lor de instrumente politice. Îndeosebi în Europa de Vest indivizii pot apela la Curtea European` a Drepturilor Omului ]i pot chiar ini\ia proceduri legale împotriva propriilor lor guverne. Acest termen ar include o varietate de fenomene. în\elegând statul ca pe o „comunitate de destin“. distribuire ]i schimb la nivel global. interesul lui Held pentru cercetarea poten\ialului democra\iei de a sintetiza ce este mai bun din liberalism ]i marxism s-a transferat asupra amenin\`rilor la adresa acesteia din partea for\elor globaliz`rii economice. cum sunt libertatea. în care actorii economici globali ac\ioneaz` împreun` cu pie\ele de capital ]i financiare din ce în ce mai integrate cu procesele informa\ionale globale ]i cu o con]tiin\` sporit` a problemelor ecologice globale. pe de o parte. care pune sub semnul întreb`rii importan\a teritoriului în sine. Fukuyama gre]e]te în momentul în care nu se întreab` dac` democra\ia liberal` poate continua s` se dezvolte din plin în contextul globaliz`rii. fapt care diminueaz` suveranitatea efectiv` a statului teritorial. În sfâr]it. domeniul formal al autorit`\ii politice pe care [statele] o revendic` pentru ele. dar asupra c`rora exist` un control democratic redus. Ideea de democra\ie este important` deoarece nu reprezint` doar o valoare între multe altele. care în epoca postbelic` s-a extins pentru a consacra noi drepturi ]i obliga\ii ale statelor ]i indivizilor. în special cele ale politicii macroeconomice. HELD operei lui Held. În al doilea rând. În acest context. Mai întâi ]i cel mai evident. iar statele nu pot rezolva un num`r din ce în ce mai mare de probleme transna\ionale dac` nu coopereaz` cu alte state ]i cu actori nonstatali. Held sus\ine c`. în domeniul securit`\ii. cât ]i [n practic` ]i a enormelor provoc`ri adresate de globalizare s`n`t`\ii viitoare a democra\iei. Mai degrab` ea sugereaz` un mod de a pune în leg`tur` valorile între ele ]i de a l`sa deschis` rezolvarea conflictelor de valori participan\ilor la dialogul politic. ]i anume punerea accentului pe democra\ie în sine ca bun public. ]i.RELA|II INTERNA|IONALE 136 137 D. ea nu este apt` s` r`spund` în mod adecvat provoc`rilor modernit`\ii târzii. ci este valoarea care poate face leg`tura ]i poate intermedia raporturile concurente prescriptive…democra\ia nu presupune acordul asupra unor valori diferite. atrage aten\ia c` Fukuyama abordeaz` liberalismul ca o unitate ]i ignor` diferen\ele semnificative dintre diversele modele de democra\ie. dar.6 El identific` patru astfel de „separa\ii“ care merit` re\inute. singura «mare» sau « META » discurs care poate în mod legitim s` formeze ]i s` delimiteze DISCURSURILE concurente ale epocii contemporane. ne confrunt`m cu un ciudat paradox. ]i mai important. autoritatea formal` a statului nu corespunde cu sistemul efectiv de producere. egalitatea ]i dreptatea. rezultatul fiind o separare crescând` „între. Pe de alt` parte. practicile ]i structurile efective ale statului ]i sistemului economic la nivelul na\ional. se presupune c` politicienii r`spund fa\` de cet`\enii care îi aleg ]i care reprezint` „destinatarii“ principali ai „produselor“ politice. Aceasta a dat na]tere unui num`r de organiza\ii ]i structuri importante de decizie. globalizarea este un proces care nu numai c` submineaz`. se restrânge. El o critic` pe baza a trei considerente. avem nevoie s` consider`m democra\ia mai degrab` într-un context cosmopolit decât într-unul na\io- . Datorit` cre]terii interrela\ion`rii globale. defini\i din ce în ce mai independent de reperele teritoriale. cu putere foarte mare. continu` s` existe o separare între r`spunderea democratic` ]i activitatea unor alian\e cum ar fi NATO. Puterea ]i influen\a intervin între mul\i actori. Held sugereaz` c` politologii sunt împiedica\i s` se adapteze la noua agend` global` de tendin\ele lor etatiste.“5 O dat` cu sfâr]itul r`zboiului rece. Fukuyama nu ia în considerare tensiunile dintre liberalism ]i democra\ie. cred. o dat` cu sfâr]itul r`zboiului rece. este destul de redus` con]tientizarea existen\ei unei variet`\i de sisteme democratice atât în teorie. la sfâr]itul secolului al XX-lea. am ajuns la filozoficul „sfâr]it al istoriei“. Pe de o parte. statelor le este dificil s` controleze activit`\ile din interiorul ]i din afara grani\elor lor. Ei au presupus c` exist` o rela\ie „simetric` ]i congruent`“ între deciden\ii politici ]i destinatarii deciziilor lor. În ultimul rând. precum dezvoltarea economiei globale. regional ]i global“. ci uneori nu \ine seama de statulna\iune. cum ar fi Na\iunile Unite sau Fondul Monetar Interna\ional. Held ne aminte]te c`.

6. S-ar putea îns` sus\ine c` acest punct de vedere are câteva probleme. Held este îndrept`\it s` pun` la îndoial` aceast` tradi\ional` dihotomie din interiorul ]tiin\ei politice. ca plurali]ti [din punct de vedere filozofic]. Ordinea global` const` în re\ele de putere multiple ]i suprapuse. Pe de alt` parte. 5. Elementele-cheie ale modelului s`u de democra\ie cosmopolit` sunt prezentate în continuare: 1. HELD nal. pentru c` dep`]e]te dezacordurile reale cu privire la anumite valori politice. dar nu ne spune ]i ce s` alegem. 7. Elaborarea ]i asigurarea respect`rii legii pot fi dezvoltate în acest cadru la o varietate de loca\ii ]i niveluri. Sunt adoptate principii legale care delimiteaz` forma ]i scopul ac\iunilor individuale ]i colective din interiorul organiza\iilor ]i asocia\iilor statului ]i societ`\ii civile.“8 Lui Held îi revine obliga\ia s` justifice în mod mai clar ap`rarea pe care o ia democra\iei ca metanara\iune legitim`. fie vor trebui s` fie de acord s` dezbat` asupra fiec`ruia într-o manier` democratic`? Held nu r`spunde la aceast` întrebare. George Crowder identifica o dificultate major` în utilizarea primului pentru justificarea celuilalt: „Simplul fapt c` valorile sunt «plurale» [prin aceea c` nu exist` nici o unitate de m`sur` comun` pentru aprecierea lor] ne spune … c` trebuie s` alegem. a]a c` trebuie s` fim precau\i în raport cu tenta\ia de a s`rb`tori presupusa victorie a democra\iei în era de dup` r`zboiul rece. Prezervarea autodetermin`rii. cât ]i puncte slabe. Nu avem nici un motiv. de]i folosirea for\ei r`mâne o op\iune colectiv` de ultim` instan\` în fa\a atacurilor tiranice \intind eradicarea legii democratice interna\ionale. aceste drepturi reprezint` bazele unei ordini legale generatoare de putere – o „lege democratic` interna\ional`“. dac` indivizii ]i grupurile nu cad de acord asupra modului în care s` rânduiasc` idealuri precum liberatatea politic` ]i egalitatea economic`. împreun` cu o extindere a influen\ei instan\elor regionale ]i interna\ionale în monitorizarea ]i controlul autorit`\ii politice ]i sociale. el nu vrea doar s` stopeze con- . 4. prin ele însele sau în combina\ie cu altele. În al doilea rând. Mai mult. specificate de un angajament la autonomie individual` ]i de un m`nunchi specific de drepturi. Prima \ine de ap`rarea insuficient argumentat` a democra\iei îns`]i la nivel filozofic. Acesta din urm` este constituit din drepturi în interiorul ]i de-a lungul fiec`rei re\ele de putere. Nu ne ofer` nici un motiv s` nu îmbr`\i]`m valori care au. principiul rela\iilor noncoercitive guverneaz` solu\ionarea diferendelor. crearea unei structuri comune de ac\iune ]i p`strare a valorilor democratice sunt priorit`\ile colective generale. Provocarea nu const` în replicarea unor modele particulare de democra\ie între state cu culturi. Provocarea const` în a corecta „deficitul democratic“ dintre scopul limitat al democra\iei contemporane ]i dispersia autorit`\ii politice fa\` de centrele oficiale de guvernare na\ional`. 2. Ca urmare. cercetarea sa asupra modelelor „democra\iei liberale“ este util` în a ne aminti c` nu exist` în aceast` privin\` un singur model „de export“. ca ]i valorile fundamentale ale liberalismului politic ]i economic. sociale ]i politice. este reconfortant s` cite]ti un politolog care ia în serios rela\iile interna\ionale ]i refuz` s` accepte tradi\ionala distinc\ie dintre politica intern` a statelor ]i „rela\iile“ interna\ionale dintre state. Principiile determinate ale justi\iei sociale derivate de aici presupun un modus operandi al produc\iei. În acela]i timp.RELA|II INTERNA|IONALE 138 139 D. implica\ii meschine. atunci ei fie vor fi de acord.7 Cum ar trebui s` evalu`m contribu\ia lui Held la teoria rela\iilor interna\ionale ? Ea are atât puncte tari. economice. sisteme politice ]i economice diferite. Tuturor grupurilor ]i asocia\iilor le sunt atribuite drepturi de autodeterminare. opera lui Held este parte a unei solide tradi\ii social-democrate liberale de stânga. a] sugera c` exist` dou` fisuri în ocrotirea de c`tre Held a „democra\iei cosmopolite“. distribu\iei ]i exploat`rii resurselor care trebuie s` fie compatibil cu procesul democratic ]i cu un cadru comun de ac\iune. Împreun`. Re\eta lui Held pentru regândirea proiectului democratic în anii ’90 este similar` cu cea oferit` pentru dep`]irea liberalismului ]i marxismului la jum`tatea anilor ’80. Held sus\ine c` democra\ia este cel mai bun „metadiscurs“. el tinde s` presupun` c` oamenii „rezonabili“ vor c`dea de acord asupra procedurilor impar\iale de a decide rânduirea valorilor politice în absen\a unui consens semnificativ. Pe de o parte. Anumite standarde sunt specificate pentru tratamentul tuturor ]i nici un regim politic ori asocia\ie civil` nu le poate înc`lca în mod legitim. De ce se întâmpl` astfel încât. mai ales dac` vrea s` o promoveze ca valoare global`. s` nu prefer`m ordinea ]i ierarhia libert`\ii ]i egalit`\ii. 3. Vor ajunge îns` ace]tia la un acord? Ar trebui s` se întâmple a]a? În analiza sa privind rela\ia dintre pluralismul filozofic ]i liberalismul politic. El dore]te s` conserve distinc\ia dintre stat ]i societatea civil`.

9. „Globalization and the Liberal Democratic State“. 22. 285. în Economy and Society. 36. p. 249-281.“9 Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Cox. Hutchinson. and Democracy: a Response to David Held“. Thompson. „Models of International Organisation in Perpetual Peace Projects“. în Economy and Society. 1995. „Democracy. Londra. p. New Forms of Democracy (with Christopher Pollitt). 1991. în Political Studies. The Idea of the Modern State. South. este foarte pu\in probabil s` se produc` vreuna dintre schimb`rile politice pe care el ]i le dore]te. 10-39.). p. „Democracy: from City-States to a Cosmopolitan Order?“. Models of Democracy. nr. p. Cambridge. Political Theory and the Modern State: Essays on State. în Review of International Studies. David Held ]i Stuart Hall (ed.. 1980. ]i alta. p. 1991. 231. 1992. „Liberalism. „Sovereignty. David Held. Ibid. 1989. . Polity Press. Cambridge. p. în Political Studies. nr.RELA|II INTERNA|IONALE 140 141 D. 22. Daniele. 303. Modernity and its Futures (with Stuart Hall and Tony McGrew). 28. Routledge. 42. Polity Press. Justice and World Order: A Philosophical Inquiry. S-ar putea spune c` Held nu poate ob\ine ]i una. 4. West. a oric`rei politici social-democrate distincte în fa\a resurec\iei. în Economy and Society. 295-317. „Liberalism. Acestea fiind spuse. Prospects for Democracy: North. p. 3. Cambridge. Marxism. Cosmopolitan Democracy: An Agenda for a New World Order (cu Daniele Archibugi). 1993. nr. 1993. Sage Publications în asociere cu Open University. „Pluralism and Liberalism“. the Nation-State and the Global System“. Linklater ]i Ruggie. Ibid. în Theory and Society. 150. 1992. 1986. Foundations of Democracy: the Principle of Autonomy and the Global Order. Falk. În absen\a unei ]i mai radicale îngr`diri a „pie\ei libere“ mondiale. HELD secin\ele nedemocratice ]i inegalitare ale capitalismului global. ci s` fac` acest lucru printr-o transformare radical` a. Aceasta nu este o critic` în sine a „utopismului“ lui Held. 18. nr. 274. 40. Oricare ar fi realiz`rile liberalismului în epoca modern`. 138-172. 6. Stanford University Press. pretutindeni în Vest. în Theory and Society. Power and Democracy. Alex Callinicos afirma: „Eclipsa. 8. Cambridge. 1993. Londra. în Political Studies. p. nr. chipurile. ridic` problema dac` cele dou` constrângeri la care Held î]i supune proiectul – p`strarea separa\iei dintre stat ]i societatea civil` ]i regularizarea capitalismului – sunt de fapt compatibile. Principalele lucr`ri ale lui David Held Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas. p. 1992. 7. Held constituie o important` excep\ie de la „triumfalismul liberal“ care a r`sunat atât de puternic în perioada imediat urm`toare r`zboiului rece. 1995.. Polity Press în asociere cu Open University. 20. Janna. Note 1. 1994. Ibid. Lecturi suplimentare Archibugi. a economiei de tip laissez-faire. 5. „Beyond Liberalism and Marxism?“ din lucrarea autorilor Gregor McLennan. p. 22. 1984. David Held. 261-288 (cu Anthony McGrew). în Government and Opposition. Londra. and Democracy“. „Liberalism. Polity Press. nr. 2. din ultimii dou`zeci de ani. Acest rezumat este preluat din capitolul lui David Held. nr. Cambridge. Cambridge University Press. David Held. demodatului sistem westphalian.). Fukuyama. 1987. Milton Keynes. Polity Press. în lucrarea lui David Held (ed. Political Theory Today (ed. Polity Press. East. the Nation-State and the Global System“. Marxism. Alex Callinicos. 20. 223-240. Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance. Marxism and Democracy“. National Politics and the Global System“. „Democracy. Cambridge. p. nr. 1991. 236. 214-242. 1993. p. Open University Press.). p. 40. Held ne reaminte]te c` mai sunt multe de f`cut pentru p`strarea ]i mai larga împ`rt`]ire a acestora în sistemul interna\ional. nr. „Democracy: from City-States to a Cosmopolitan Order?“. Cambridge. 1992. George Crowder. 1992. Stanford. 1993. 1992. nr.

Hobson a putut s` renun\e la catedr` ca surs` de venit. precum Benjamin Disraeli. Hobson a fost instruit la Derby ]i apoi. ]i a murit la 1 aprilie 1940. s` predea literatur` englez` ]i economie politic`. A demisionat din Partidul Liberal în 1916. au respins ideea utilitarist` c` indivizii premerg societatea civil` ]i nu au acceptat clasica idee liberal` c` binele social este suma satisfac\iilor individuale sau private. dup` chestiunea taxelor pe import (Hobson era ferm încrez`tor în comer\ul liber) ]i a fost învins la limit` în alegerile din 1918. cel mai radical dintre ei. Teoria sa unic` privind imperialismul. numele lui este asociat cu cele ale lui Norman Angell ]i Alfred Zimmern ca fiind cei mai importan\i critici liberali ai primului r`zboi mondial. 2 Opera lui Hobson ilustreaz` toate aceste trei convingeri. cu toate c` au r`mas suspicio]i cu privire la puterea statului. Oricum. o coloan` în The Derbyshire Advertiser and Nord Staffordshire Journal ]i. de asemenea. Mummery. Ei voiau s` aplice obiectivele egalitariste ale socialismului într-un sistem politic care. Hobson era implicat în crearea British Neutrality Committee ]i a Union of Democratic Control. În al treilea rând. În primul rând. A fost un activ sus\in`tor al reformei sociale din Marea Britanie ]i a continuat s` scrie atât articole pentru publicul larg. pentru c` o parte a ideilor sale. totodat`. în special cele privind imperialismul.143 J. pe John Maynard Keynes în perioada interbelic`. a]a cum ar`ta David Long. Când a izbucnit primul r`zboi mondial. HOBSON JOHN HOBSON John A. În 1880 a plecat de la Oxford pentru a ajunge profesor de gimnaziu. care luptau pentru a pune cap`t „diploma\iei secrete“ dintre marile puteri. a primit o burs` la Oxford. Pentru marxi]tii radicali. Când tat`l s`u a murit. Unii gânditori conservatori. a superiorit`\ii Occidentului în cadrul acestui curent de gândire. Dup` aceast` înfrângere.3 Hobson este bine cunoscut studen\ilor în rela\ii interna\ionale pentru analizele ]i critica sa asupra imperialismului sfâr]itului de secol al XIX-lea. în 1887. începând o carier` în jurnalism.1 În studiul rela\iilor interna\ionale. este cel mai bine în\eleas` în contrast cu cele mai influente teorii rivale. Dintre acestea. mai degrab` decât contribu\ia lor direct` la produc\ie. a intrat în Partidul Laburist Independent ]i a f`cut parte din mai multe comitete ce vizau reforma economic` ]i social`. refuzau s` accepte c` exist` o inevitabil` incompatibilitate între libertate ]i egalitate. Trebuie s` se securizeze comer\ul ]i pie\ele. a p`]it pe urmele tat`lui s`u. Exist` o foarte puternic` prezum\ie. un om de afaceri). În 1889 ]i-a publicat cea dintâi carte (împreun` cu A. Hobson nu a acceptat viziunea materialist` a acestuia asupra istoriei ]i l-a considerat un reduc\ionist de expresie economic`. imperialismul este pur ]i simplu o manifestare a echilibrului de putere ]i unul dintre procesele prin care statele încearc` s` realizeze o schimbare favorabil` a statu-quo-ului. au aderat la o viziune evolu\ionist` asupra progresului istoric ]i. în 1876. patru merit` în mod deosebit s` fie avute în vedere. El este adesea (în mod incorect) considerat ca apar\inând tradi\iei marxiste. unde a studiat filozofia. S-a mutat la Londra ]i a reu]it s` \in`. zi care. Hobson a fost. în 1858. iar eticheta de „idealist“ atribuit` lui de reali]tii anilor ’30 ]i ’40 nu ar trebui s` distrag` aten\ia de la contribu\ia pe care a avut-o la tradi\ia liberal` în economia politic` ]i rela\iile interna\ionale. publicat` pentru prima dat` în 1902 ]i retip`rit` de mai multe ori de atunci. poate. Pentru reali]tii ca Hans Morgenthau. Acesta s-ar fi putut realiza impozitând rentele. Scopul imperialismului ar fi acela de a reduce vulnerabilitatea strategic` ]i politic` a statului. Hobson s-a n`scut în Derbyshire. În schimb. F. Opera sa nu numai c` l-a inspirat pe Lenin în primii ani ai secolului al XX-lea. O descriere mai fidel` a lui Hobson ar fi dat` de termenul „neoliberal“. în 1897. imperialis- . definit` pe coordonate rasiale ]i ideologice. dar analizele sale economice cu privire la subconsum ]i ]omaj l-au influen\at. l-au influen\at direct pe Lenin. când a candidat ca independent pentru Camera Comunelor. promova proprietatea privat` ]i valorile politice liberale. The Physiology of Industry. de]i s-a inspirat din unele lucr`ri ale lui Marx. pretind c` imperialismul este necesar pentru a se p`stra ordinea social` existent` în statele mai dezvoltate. „poate p`rea ca suficient` pentru a confirma portretul lui Hobson ca idealist“. În contrast cu liberalii clasici ai secolului al XVIII-lea ]i ai [nceputului de secol al XIX-lea. În al doilea rând. s` se men\in` slujbele ]i s` se canalizeze energiile ]i conflictele sociale ale cet`\enilor din metropole c`tre teritorii str`ine. au crezut c` statul are de jucat un rol important în sporirea bun`st`rii sociale ]i cre]terea bun`st`rii colective. iar un an mai târziu. precum Lenin. „veniturile nemuncite“ care revin indivizilor ca rezultat al propriet`\ilor lor asupra unor resurse rare (cum ar fi p`mântul). au sus\inut c` ra\iunea nu este epuizat` de calculul logic al mijloacelor necesare pentru atingerea unor scopuri date. cât ]i o serie de c`r\i ]i articole academice. s`pt`mânal. de asemenea. care i-a promovat ideile radicale cu privire la subconsumul ( underconsumption) ce caracteriza societatea capitalist` ]i l-a f`cut nepopular printre economi]tii ortodoc]i de paradigm` clasic`. Anglia. Cecil Rhodes ]i Rudyard Kipling. neoliberalii precum Hobson erau caracteriza\i de trei crezuri fundamentale. mo]tenirea permi\ându-i s` se dedice cercet`rii ]i scrisului.

dar este ]i foarte pu\in probabil c` pot spori consumul intern. un misionar prea zelos. nici transforma\i în investi\ii interne (date fiind ratele sc`zute ale profiturilor generate de competi\ia intern` puternic` ]i de absen\a pie\elor interne din cauza subconsumului). de]i nu exclude elemente teoretice \inând de alte ]coli de gândire dominante. Capitalismul poate fi „benign“ din punct de vedere social dac` statele liberale se îndreapt` într-o direc\ie mai social-democrat`. În cele din urm`. Desigur. combinat` cu subconsumul for\at al s`racilor. s-au împotrivit comer\ului liber. dar cu timpul ea poate produce motive pentru perpetuarea propriei existen\e. investitorii. potrivit lui Lenin. bazate pe proprietate privat`. el a crezut ferm c` surplusul de avere al elitelor a fost factorul determinant. Pentru a pune cap`t imperialismului este necesar s` se întreprind` reforme economice ]i politice majore pe plan intern. decât c`tre muncitori. imperialismul a reprezentat un „vast sistem de defulare în afara \`rii pentru p`tura de sus a societ`\ii“. Presiunile imperialiste pot avea la origine mai multe grupuri. Cre]terea eficien\ei productivit`\ii în capitalism a generat o bog`\ie semnificativ`. în ultim` instan\`. Ace]tia nu pot fi nici cheltui\i. Oricum. prin legalizarea sindicatelor sau prin intermediul transferurilor de venituri. fie prin intermediul legisla\iei privitoare la salarii. Presiunea supraeconomisirii din profituri de c`tre capitali]ti. investi\iile în afara \`rii trebuie protejate pentru a le fi asigurate profiturile. lumea va fi complet împ`r\it` între statele capitaliste ]i acestea vor lupta pentru reîmp`r\irea ei. concep imperialismul ca „o extindere f`r` un scop anume“. sub forma salariilor. Gilpin sus\ine: „Londra ]i-a m`rit de mai mult de cinci ori propriet`\ile din str`in`tate între 1870 ]i 1914. nu este posibil ca bog`\ia s` fie redistribuit`. Hobson a sus\inut c` taxele pe import ]i celelalte de acela]i tip nu numai c` reduc concuren\a economic`. un negustor descurc`re\“. î]i investesc banii în str`in`tate. nu o consecin\` inevitabil` a echilibrului de putere al capitalismului. Elitele politice ]i economice. Pentru Hobson. În consecin\`. „r`d`cina economic`“ a imperialismului sfâr]itului secolului al XIX-lea rezid` în subconsumul intern. sub forma profiturilor. nu doar marii financiari (cum sus\inea Lenin). În schimb. care este direc\ionat` mai degrab` c`tre proprietarii de capital. duce la acumularea de c`tre boga\i a unor mari sume de bani.4 De]i Hobson nu a negat niciodat` influen\a mai multor factori asupra comportamentului imperial. f`r` îndoial`. El identific` un cerc vicios în care concentrarea economic` a puterii sprijin` o elit` politic` oligarhic`. În cea mai renumit` fraz` a sa. Spre deosebire de Lenin. Hobson împ`rt`]ea opinia c` o politic` a comer\ului liber ar fi o for\` în sprijinul p`cii. Din acest motiv. un model înv`\at din comportamentul altor state ]i institu\ionalizat în procesele politice indigene de o clas` r`zboinic`. care a considerat acest lucru ca nefiind posibil în statele capitaliste. la declinul industrial ]i general al economiei britanice ]i a accelerat eclipsarea Marii Britanii de puterile industriale în ascensiune. ci ]i „un ambi\ios om de stat. deoarece acesta le-ar fi amenin\at pozi\iile interne protejate din vârful ierarhiei economice. Într-o anumit` m`sur`.RELA|II INTERNA|IONALE 144 145 J. iar aceasta creeaz` presiuni economice în favoarea unor interven\ii politice ]i militare în acele pie\e unde capitalul este în cre]tere. aceasta la rândul ei facilitând men\inerea inegalit`\ilor economice. Dup` 1914. cât ]i de concentrarea sa asupra Marii Britanii din ultimul sfert al secolului al XIX-lea.“5 Pentru Hobson nu are nici un sens studierea economiei politice interna\ionale prin abordarea separat` a rela\iilor interne ]i a celor interna\ionale. a c`ror conduit` a stat la baza imperialismului. Hobson sus\ine c`. din moment ce statul reprezint` clasa capitalist`. Aceast` analiz` i-a servit drept explica\ie principal` pentru primul r`zboi mondial. c`utând s` ob\in` câ]tiguri cât mai ridicate. în cele mai multe dintre statele industrializate din Europa. un gr`nicer. argumenta\ia lui Hobson a fost limitat` atât de lipsa datelor empirice. teoriile socio-psihologice. explic` imperialismul ca fiind o alegere politic`. prin impozitarea rentelor ]i redistribuirea bun`st`rii prin compesa\ii de ]omaj ]i asisten\` social`. la folosirea muncii copiilor. Hobson credea c` statul poate aborda problema subconsumului la nivel intern fie prin cre]terea veniturilor majorit`\ii popula\iei. Aceasta din urm` poate fi creat` ca urmare a nevoii de ap`rare ]i securitate. HOBSON mul se dezvolt` datorit` faptului c` o concentrare sporit` a bun`st`rii în societatea capitalist` duce la subconsum. Marea Britanie investea de fapt mai mult peste hotare decât acas` ]i a traversat un deficit comercial cronic în aceast` perioad`… [dar] scurgerea masiv` de capital a contribuit. În fine. peste un sfert din boga\ia Marii Britanii a fost investit` în titluri de proprietate emise de alte guverne ]i în c`ile ferate str`ine. Hobson . a nevoii de noi pie\e pentru a exporta produse industriale sau a unei patologii sociale. deoarece avantajele protec\ionismului ar fi revenit boga\ilor (latifundiari agricoli ]i magna\i industriali) mai degrab` decât celor s`raci. el nu l-a considerat un înso\itor imposibil de evitat al sistemelor capitaliste. Hobson a privit imperialismul ca pe o alegere politic`. precum cele din opera lui Joseph Schumpeter. perioada cuprins` între 1870 ]i primul r`zboi mondial a fost una a acumul`rii masive de capital ]i a investirii lui în str`in`tate. de regul` prin manipularea opiniilor publicului ]i elitelor. Viziunea lui Hobson.

Pe lâng` reformele interne. ]i c`utarea autonomiei ]i interdependen\ei fa\` de alte state. a mai propus un sistem de securitate colectiv` în care utilizarea legitim` a for\ei era concentrat` în mâinile reprezentantului societ`\ii statelor. De aceea. Long distinge trei forme de idealism. De asemenea. Aceast` lig` urma s` fie atât de cuprinz`toare ]i de puternic` pe cât era posibil. în fapt un guvern interna\ional. ar fi fost posibil ca împrejur`rile care l-au propulsat pe Hitler. ra\iunea va fi în schimb mijlocul prin care rela\iile dintre state vor fi croite în avantajul tuturor.“7 operând la nivelul intern. îl prezint` pe acesta drept „optimist [n planul al doilea“. Doar dac` reforma social`. ca „idealiste“ este un deserviciu adus subtilit`\ii ]i „realismului“ acestora. în schimb. în anii ’20 ]i ’30. s-ar putea spune c` toat` chestiunea sanc\iunilor din anii ’30 \ine mai degrab` de contextul temporal decât de încercarea în sine de a coopera cu Germania. atunci opera lui Hobson merit` mai mult` aten\ie. A fost Hobson idealist? Kenneth Waltz. Long atrage aten\ia ]i asupra lucr`rilor lui Hobson privind legisla\ia ]i organiza\iile interna\ionale. David Long ne ofer` motive s` st`ruim pu\in înainte de a ne gr`bi în a lansa judec`\i premature. Waltz sintetizeaz` re\eta de pace a lui Hobson dup` cum urmeaz`: „Mai întâi socialismul. dar a sperat c` dezvoltarea comer\ului ]i a interdependen\ei va submina leg`turile dintre suveranitate. toate putând fi g`site în lucr`rile lui Hobson ]i Pe scurt. transna\ional ]i interna\ional de analiz`. Ra\iunea nu va mai n`scoci noi în]el`torii ]i noi moduri de a dezavantaja alte \`ri sau. dac` aceasta nu reu]e]te. care s` aib` o curte de justi\ie. Hobson a recunoscut ]i importan\a continu` a suveranit`\ii statului. prevenind alia\ii despre pericolul r`zbun`rii Germaniei. spune Hobson. Totu]i. noi tipuri de imperialism. ceea ce necesita instituirea unor instrumente juridice mai puternice la nivel interna\ional. Este important s` eviden\iem calitatea multidimensional` a gândirii lui Hobson în rela\iile interna\ionale nu numai pentru a contracara prezent`rile simpliste ale acesteia. s` nu fi existat. oricât de exact` a fost pentru perioada studiat`. ]i apoi virtu\ile prosl`vite de liberalii secolului al XIX-lea vor func\iona efectiv pentru a crea o lume pa]nic`.“8 Desigur. în ceea ce îl prive]te pe Waltz. Dac` idealismul este un alt termen pentru naivitate. Hobson a dat dovad` de o considerabil` intui\ie. eticheta de „idealist“ i s-ar potrivi lui Hobson ]i altora ca el. r`zbunare care nu putea fi decât încurajat` de impunerea unor sanc\iuni Germaniei la sfâr]itul r`zboiului. ca situa\ie legal`. în consecin\`. de a le birui. re\eta de pace a lui Hobson este naiv`. Long este de acord c` Hobson a fost idealist în sensul c` a crezut în puterea ideilor de a orienta lumea într-o direc\ie progresiv`. guvernul interna\ional. Investi\iile în str`in`tate nu mai sunt . opiniile lui Hobson asupra rela\iilor interna\ionale se bazau pe ideea optimist` c` problema r`zboiului putea fi cel mai bine abordat` prin „perfectarea“ [n\elegerilor economice ]i politice interne ale statelor. un executiv ]i un legislativ. în fa\a c`ruia statele ar fi trebuit s`-]i aduc` disputele. care genereaz` un comportament r`zboinic. economic` ]i politic` se va face sim\it` în interiorul statelor va deveni posibil s` se pun` cap`t conflictelor dintre ele. este irelevant` ast`zi. Acesta din urm` a sus\inut înt`rirea obliga\iilor legale dintre state. Long arat`: „Hobson a sus\inut securitatea colectiv`. Man. pentru a pune cap`t imperialismului. în excelenta sa analiz` a „idealismului“ lui Hobson. ar fi fost nevoie de o r`sturnare prin revolu\ie a capitalismului. S-ar putea sus\ine. Potrivit lui Waltz. în criticile aduse ideilor acestuia.RELA|II INTERNA|IONALE 146 147 J. Dac` alia\ii ar fi urmat sfatul lui Hobson în 1918 ]i nu ar fi impus Germaniei desp`gubiri atât de mari la acea vreme. [El] a propus o Lig` a Na\iunilor puternic`. Fric\iunile datorate comer\ului nu vor mai inflama rela\iile dintre state. din moment ce majoritatea studen\ilor este posibil s` îl întâlneasc` pe Hobson prin intermediul cunoscutei lucr`ri a lui Waltz. nevoia de sanc\iuni militare care s` sprijine arbitrajul interna\ional ]i necesitatea unei for\e poli\iene]ti interna\ionale. ]i nu \ine seama de orânduirile politice ]i economice interne ale acestora. The State and War (1959). promovând interese comune ale statelor în numele p`cii. El a sus\inut c` doctrina leninist` era incompatibil` cu reformele social-democrate ]i c` ar fi legitimat pur ]i simplu o nou` elit` ]i. din moment ce nu ia în considerare anarhia structural` dintre state. ci ]i pentru a indica relevan\a sa la sfâr]itul secolului al XX-lea. bineîn\eles. inclusiv crearea unei forme de guvernare interna\ional`. Într-adev`r. a eticheta ideile lui Hobson. dar opera sa în domeniul rela\iilor interna\ionale este mult mai sofisticat` decât apare rezumat` în cartea lui Waltz. În timpul primului r`zboi mundial. 6 Merit` re\inute comentariile lui Waltz. pentru a se evita eventualitatea restabilirii echilibrului de putere în interiorul sau între lig` ]i puterile exterioare. Hobson a scris despre dificult`\ile reform`rii anarhiei interna\ionale ]i nu s-a limitat doar la chestiunea reformei interne. [n mod peiorativ. HOBSON avea de asemenea mari rezerve fa\a de teza leninist` potrivit c`reia. comer\ul le va lega într-o reciprocitate de interese. c` abordarea imperialismului întâlnit` la Hobson.

Robert Gilpin. p. J. The Crisis of Liberalism: New Issues of Democracy (1909). Basingstoke. David. 1889. Long. Opera lui Hobson ne aminte]te c`. 1990. p. New Liberalism: The Political Economy of J. 308-309. John. 1963. Nisbet. Alien & Unwin. Londra. J. Hobson: A Reader. Veblen (1936). Macmillan. New Liberalism: The Political Economy of J. Note 1. 1922. 1927. Brailsford. Hobson.RELA|II INTERNA|IONALE 148 149 J. 15-22. p. Freeden. p. Macmillan. 1988. cit. nr. în Review of International Studies. nu ne putem încrede în pie\ele „deschise“ ]i în mi]c`rile neîngr`dite ale capitalului dac` vrem s` men\inem o ordine pa]nic` a lumii. Rationalisation and Unemployment: An Economic Dilemma. The Economics of Unemployment. Principalele lucr`ri ale lui John Hobson The Physiology of Industry (cu A. Desigur. Conditions of Industrial Peace. Cambridge University Press. Pentru mai multe detalii biografice. University of Toronto Press. Hobson. Oricum. 1915. George Alien & Unwin. 1965. p.). George Alien & Unwin. social ]i economic. 153. 5. nr. 294. David Long. Michigan University Press..). Michael (Ed. Democracy and a Changing Civilisation. Londra. Londra. The Political Economy of International Relations. Columbia University Press. Londra. Toward International Government. Schneider. Hobson and Idealism in International Relations“. Hobson. Boston. 6. F. Freeden. 1954. J. Proiectul r`mâne la fel de viu ast`zi pe cât a fost ]i în vremea sa. A. 45-56. Sussex. Toronto. The Life Work of J. Hobson: Humanism and Welfare. Murray. „J. The Evolution of Modern Capitalism: A Study of Machine Production. Londra. în lipsa unor obligativit`\i democratice ]i economice. . Lecturi suplimentare Allett. 2-20. Michigan University Press. 1981. 1981. 7. 17. 285-304. în acela]i timp. John Allet. Unwin Hyman. 2. aceasta ]i pentru c` multe dintre reformele pe care Hobson le-a propus în prima parte a secolului al XX-lea au avut loc m`car în zonele puternic industrializate ale lumii. a sindicalismului. A. în ciuda multor re\ete neoliberale pentru o ordine mondial` a anilor ’90. op. 285. Hobson. edi\ia a doua. 1987. asocierea acesteia cu unele considera\ii privind importan\a nivelului suprana\ional sub aspect politic. 50-51. p. Londra. Kelley. J. The War in South Africa: Its Causes and Effects. Ann Arbor. University of Toronto Press. Michael (Ed. and War. George Alien & Unwin. „J. Harvester Press. Mummery). Princeton University Press. Ann Arbor. 1974. Towards a New Liberal Internationalism: The International Theory of J. New York. David Long. 1996. J. A. Londra. 1900. 1948. A. Hobson. Lenin. Basingstoke. Reappraising J. Toronto. toate aceste realiz`ri ale democra\iei sociale s-au aflat constant sub amenin\are deja un num`r de ani. Londra. 1934. Apari\ia statului bun`st`rii sociale. Waltz ]i Zimmern. Hobson (1938). Henry Noel. Macmillan. Michael. Man. în Review of International Studies. A. HOBSON precursoare pentru practicile imperialiste ale anilor 1870 ]i 1880. Imperialism: A Study. Kenneth Waltz. extinderea dreptului la vot ]i enorma expansiune a comer\ului în perioada de dup` 1945 au redus condi\iile imperialismului. A. 17. Hobson and Idealism in International Relations“. p. 4.. Imperialism: A Study. Lane. Londra. George Alien & Unwin. 1926. A. New York. 1930. David. Long. A. Ibid. Londra. p. The State. A. 1965. Hobson. 1959. Confessions of an Economic Heretic: The Autobiography of J. M. Cruciale pentru gândirea lui Hobson au fost dorin\a ]i încercarea de a men\ine integritatea statului-na\iune ]i. Hobson. a se vedea lucrarea lui Michael Schneider. 3. p. Princeton. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Angell. Oxford University Press. 1991. A. A. Brighton. Harvester Press. 59. 1991. 1996. Aceast` lucrare con\ine o bibliografie complet` a publica\iilor lui Hobson. 8. A. A. Cambridge. (1902). 1976. care fuseser` \inta atacurilor lui Hobson. 1996.

Ca ]i ei. Hoffmann s-a întors la Harvard pentru a ocupa o pozi\ie didactic` la Department of Government. Hoffmann a scris lucr`ri vaste ]i articole multe despre ceea ce este în neregul` cu politica extern` american`. s` gândesc «împotriv`». în mod natural.“3 În lumina volumului de munc` al cuiva care în mod constant î]i articuleaz` opiniile „împotriva“ curentelor teoretice ]i politice ale zilei. liberal`. În schimb. dat fiind tipul de na\iune pe care [l reprezint` în lumea de ast`zi.151 S.“2 Stanley Hoffmann s-a n`scut în Viena în 1928 ]i a crescut în Fran\a în anii ’30. pe care l-a admirat ]i a c`rui concep\ie general` a împ`rt`]it-o. În anumite privin\e. unde combin` predarea cu interesul pentru studiul rela\iilor interna\ionale ]i al politicii franceze. tr`ind la Nisa. A absolvit în 1948 ]i a urmat studii de doctorat în drept interna\ional. opera sa încearc` s` îi conving` deopotriv` pe cercet`tori ]i politicieni despre complexitatea real` a politicii mondiale. ca ]i ale lor. De asemenea. cât ]i cu teoreticienii reali]ti. A petrecut un an la Harvard în 1951. weberian`. ca ]i cu privire la institu\iile ]i predispozi\iile interne care canalizeaz` energiile na\ionale în anumite direc\ii sau împiedic` \ara s` le foloseasc` altfel. în 1955. în parte evreu. A r`mas în Fran\a în anii regimului de la Vichy. Ca ]i în celelalte lucr`ri pe acest subiect. o analiz` a prejudec`\ilor acestora privind raportarea la mediul din trecut. Hoffmann este preocupat s` elaboreze. scopul adecvat al politicii externe americane. Aceasta este o examinare aprofundat` a schimb`rii mediului politic interna\ional cu care s-au confruntat politicienii Statelor Unite la sfâr]itul anilor ’60 ]i. Utopi]tii m` tenteaz` s` demonstrez c` re\etele lor sunt f`r` valoare.1 {ns`. copil f`r` r`d`cini“. Copil în Fran\a. nu este de mirare c` lucr`rile lui Hoffmann au tendin\a s` fie cam lungi ]i. Hoffmann poate fi privit ca versiune american` a lui Hedley Bull. În 1968. în mai 1940. ca ]i al politicii externe americane ]i al teoriei rela\iilor interna\ionale. Hoffmann nu consider` c` solu\ia const` în a încerca instruirea americanilor în arta diploma\iei europene din secolul al XIX-lea. ale c`ror idei crede c` doar exacerbeaz` cele mai pu\in dezirabile aspecte ale practicii politice americane. ca ]i refuzul de a folosi modele teoretice pe care le consider` exagerat de simpliste. ce stabilesc care mijloace sunt productive ]i care nu. de asemenea. cu care împ`rt`]e]te o concep\ie tragic`. Or. ne vom axa pe tensiunea fertil` dintre realismul ]i idealismul lui Hoffmann în lucr`rile sale privind politica extern` american`. Douglas Dillon Professor de civiliza\ie francez` la Harvard. ]i s` stabileasc` „ce pot ]i ce nu pot face Statele Unite. Hoffmann a scris trei c`r\i importante privind politica extern` american`. pe care politicienii americani le au în privin\a chestiunilor de politic` extern`. eu înclin. Având în vedere sarcina pe care el însu]i ]i-a trasat-o în c`r\i. El este un critic tran]ant al reali]tilor. spre deosebire de reali]ti. se concentreaz` pe ideile preconcepute. Reali]tii autentici m` provoac` s` încerc a ar`ta c` au omis unele solu\ii. destul de greu de citit dintr-o dat`. Hoffman afirm`: „Ca ]i Aron. spre deosebire de Bull. Morgenthau ]i Henry Kissinger. el penduleaz` între acestea la nivelul teoriei ]i al analizei politicii externe. Valorile lui sunt liberale ]i el tinde s` prescrie moduri în care valorile libert`\ii individuale pot fi promovate într-o lume care amenin\` în mod constant s` le submineze. Dup` ce ]i-a încheiat teza de doctorat (pe care o descrie ca fiind „aproape de necitit“). În unele privin\e. Totu]i. The Setting of American Foreign Policy. Hoffmann nu construie]te un edificiu teoretic identificabil care s` sintetizeze cumva tensiunile dintre realism ]i idealism în studiul rela\iilor interna\ionale. Este o carte cuprinz`toare ]i ambi\ioas`. În schimb. În prezent. adesea naive. care încearc` s` ia în considerare constrângerile interne ]i externe ale politicii externe americane. el se aseam`n` cu reali]ti precum Kennan. iar Hoffmann s-a înscris la Institut d’Etudes Politiques ]i la Facultatea de Drept a Universit`\ii din Paris. Hoffmann s-a angajat în polemic` atât cu politicienii. Hoffmann este C. despre dilemele etice ale politicii externe ]i despre riscurile aplic`rii unor modele necorespunz`toare privind comportamentul statal. adesea în cele mai mici am`nunte. Scopurile care sunt împotriva naturii celor mai profunde crezuri ]i obiceiuri ale unei na\iuni sau împotriva lumii în care se încearc` îndeplinirea lor nu sunt s`n`toase. El înclin` s` reproduc` complexitatea lumii pentru cititorii s`i mai degrab` decât s` o . ca s` fim cinsti\i. Hoffmann se descrie ca „un mic austriac. Mentorul s`u intelectual este gânditorul francez Raymond Aron. HOFFMANN STANLEY HOFFMANN Stanley Hoffmann este o personalitate important` pentru studiul politicii franceze ]i al celei comparative europene. analizele sale. a publicat Guliver’s Troubles. a c`rui familie a suferit toate traumele sociale cauzate de ascensiunea fascismului ]i invadarea Fran\ei de Germania. Puterea aflat` la dispozi\ia na\iunii trebuie folosit` în deplin` cuno]tin\` de cauz` cu privire la condi\iile externe. Cercetând politica extern` american` ]i etica interna\ional`. Familia a revenit în Paris în 1945.

emergen\a policentrismului politic. administra\ia Carter nu a oferit niciodat` o strategie de abordare a Uniunii Sovietice. a c`ror aplicare ar fi limitat` într-o lume a interdependen\ei în cre]tere.4 Dar. În cartea sa prezentat` anterior. Hoffmann sus\ine c` sistemul interna\ional contemporan (din anii ’60) este caracterizat de dinamism revolu\ionar. Stanley Hoffmann sus\ine c` diploma\ia lui Kissinger s-a bazat pe iluzia c` Statele Unite ar putea s` beneficieze atât de primatul interna\ional cât ]i de ordinea mondial`. Esen\ial. dar admite c`. Problema institu\ional` principal` \ine de dispersarea puterii între ]i în cadrul structurii ]i birocra\iei guvernamentale. încrederea în formule. în mod special. Aceast` omisiune a constituit „gaura din gogoa]`“ a concep\iei lui Carter despre ordinea mondial`. cum ar fi restric\ionarea Chinei. nici redus` la rela\iile dintre ele“. Carter a în\eles c` difuziunea puterii înspre noi actori insisten\i în a se afirma ]i în a respinge dependen\ele neocoloniale a creat o lume în care un leadership „f`r` hegemonie“ ar fi singurul rol posibil de jucat de America. este foarte probabil ca for\e revolu\ionare s` submineze ordinea interna\ional`. fiecare expunând atribute structurale diferite. ciclul r`zboiului rece (1945-1968) ]i ceea ce el nume]te ciclul Kissinger (1968-1976). în centrul c`r\ii. pentru Hoffmann. bipolaritate manifest` sau tacit`. în care rela\iile economice sunt la fel de importante ca ]i cele militare. HOFFMANN simplifice. Pe scurt. ele sunt obiectul unui schimb reciproc (trade-off). în ner`bdarea sa de a reduce impactul tradi\ionalei obsesii americane privind comunismul. Hoffmann diagnosticheaz` ciudata neputin\` na\ional` care face s` fie atât de greu pentru Statele Unite s` ac\ioneze efectiv pentru promovarea ordinii mondiale. sl`biciunea diploma\iei americane ]i nevoia unei strategii „variate“ în raport cu Uniunea Sovietic`. proiectul gaullist al Europei. Hoffmann aprob` accentuarea timpurie de c`tre Carter a unor chestiuni globale de perspectiv`. În lumina unei astfel de complexit`\i a rela\iilor în cadrul ]i de-a lungul nivelurilor sistemice. sistemul este bipolar în termenii distrugerii nucleare pe care superputerile o pot dezl`n\ui. cerin\ele ]i oportunit`\ile interdependen\ei globale. planificarea pe termen scurt ]i conflictul dintre pasivitate ]i activism. cartea este un apel adresat Statelor Unite de a se adapta la un sistem interna\ional din ce în ce mai „multiierarhic“ ]i de a permite Europei de Est ]i de Vest s` ias` din r`zboiul rece ca p`r\i ale unei entit`\i politice unite. 5 În cel mai critic eseu al c`r\ii. în mod esen\ial. dar tocmai restric\iile impuse de dilema nuclear` au oferit statului-na\iune noi perspective ]i au permis. Hoffmann sus\ine c` Statele Unite ar trebui s` efectueze o retragere discret` din Europa. care ar permite apari\ia unei „Europe europene“. proliferarea nuclear`. Hoffmann îl ridi- . natura multidimensional` ]i de neînlocuit a puterii. cum ar fi drepturile omului. Carter ]i. a lui Reagan a dus la o serie de situa\ii f`r` ie]ire (dead ends). acuzându-l c` a e]uat în a-l scoate pe Gulliver din încurc`turile din str`in`tate ]i c` a introdus un set de dogme realiste. la un al doilea nivel sistemic. Deficien\ele din „stilul“ politicii externe sunt reflectate în legalism. vânz`rile de armament ]i legisla\ia maritim`. Complexitatea lumii provoac` în mod special Statele Unite din cauza unui ansamblu dezarmant de atitudini care deriv` din „stilul na\ional“ american (o func\ie a trecutului ]i principiilor Americii) ]i de la institu\iile guvernamentale americane. ca ]i de confrunt`ri ideologice. utilitatea limitat` a for\ei militare. continu` s` dezvolte teme familiare din scrierile autorului: complexitatea în cre]tere a sistemului interna\ional. El face distinc\ie între dou` cicluri ale politicii externe americane dup` 1945. Hoffmann pledeaz` împotriva bizuirii peste m`sur` pe for\a militar` ca instrument al politicii. Dead Ends (1983). acesta ar elibera resursele americane pentru proiecte mai urgente. În afar` de favorizarea instituirii unei Europe relativ independente. în timp ce. o colec\ie revizuit` a mai multor eseuri. În plus. În ultima parte a c`r\ii. ele r`spl`tesc eforturile cititorului. Acesta. Hoffmann î]i reînnoie]te apelul în urm`toarea sa carte. Ea nu a reu]it „s` comunice … care activit`\i sovietice erau intolerabile ]i care erau compatibile cu concep\ia Washingtonului despre competi\ia mondial`. care împrumut` atribute multipolare celui de-al treilea nivel sistemic. Contradic\iile din diploma\ia lui Kissinger apar din pr`pastia dintre no\iunile abstracte ale cerin\elor echilibrului de putere ]i realitatea geopolitic`.RELA|II INTERNA|IONALE 152 153 S. Hoffmann este în mod special critic la adresa fostului s`u coleg de la Harvard. Cea de-a treia carte important` a lui Hoffmann despre politica extern` american`. []i nu a reu]it] s` î]i integreze excelentele intui\ii ]i ipoteze într-o strategie“. Hoffmann reia ideea sa c` politica extern` a lui Kissinger. Dar. la rândul s`u. declinul relativ al Statelor Unite. a încurajat tendin\a spre proliferarea nuclear`. ]i crediteaz` respectiva administra\ie apreciind c` „aceast` lume din ce în ce mai complex` nu ar putea fi nici condus` de superputeri. În vreme ce marele plan al lui Kissinger a suferit din cauza inevitabilei dilu`ri a preten\iei de hegemonie. Primacy or World Order (1978). integrat` conform principiilor confederale ]i protejat` de umbrela nuclear` franco-britanic` cu garan\ii americane ]i sovietice. în absen\a acesteia. El îi îndeamn` (înc` o dat`) pe politicienii Statelor Unite s` î]i poarte rivalitatea cu Uniunea Sovietic` la niveluri benigne de paritate ]i s` abandoneze orice încercare de a realiza ordinea mondial` pe bazele controlului imperial. Totu]i. El face distinc\ie între trei niveluri ale sistemului aflate în leg`tur`. Programul este.

pe lâng` comentariile la adresa politicii externe americane. Hoffmann ]i-a îndreptat aten\ia în mod critic c`tre dificult`\ile ]i poten\ialul de reconciliere a abord`rilor realiste în rela\iile interna\ionale cu cerin\ele eticii ]i moralit`\ii liberale. Dou` volume cu eseurile sale sunt disponibile. sugestiv intitulat Janus and Minerva. Spre deosebire de fostul s`u coleg. Aceast` lucrare const` din cinci eseuri. ar reduce lumea la o confruntare ideologic` ]i militar` între superputeri ]i pentru ciudata sa preten\ie c` Statele Unite aproape î]i pierduser` voin\a de a-]i folosi puterea. Adams de la Syracuse University. dificult`\ile aprecierii ]i evalu`rii. nu sunt un mare admirator al lucr`rilor lui Hoffmann. conflictele sistemelor de valori. eu îl v`d ca fiind cel mai fin eseist în studiul rela\iilor interna\ionale ]i al politicii externe americane din acest secol. înc` o dat`. desigur c` Hoffmann a în\eles gre]it ultima chestiune. iar cele despre limitele realismului în teoria rela\iilor interna\ionale sunt ]i ast`zi la fel de relevante ca atunci când au fost scrise. responsabilit`\ile Statelor Unite ca superputere conduc`toare a lumii. Eseul s`u despre Kant ]i Rousseau r`mâne neîntrecut ca analiz` comparativ` a acestor teoreticieni clasici ai domeniului.RELA|II INTERNA|IONALE 154 155 S. pentru c` Uniunea Sovietic` a capitulat. Hoffmann furnizeaz` o impresionant` list` de capcane pentru orice defini\ie universal` a drepturilor omului ]i recunoa]te dificult`\ile promov`rii lor ca valori explicite în politica extern`: „Structura mediului interna\ional. HOFFMANN culizeaz` pe Reagan pentru încercarea sa periculoas` de a recrea o strategie global` de [ngr`dire (containment) care. lecturi necesare oric`rui cercet`tor al rela\iilor interna\ionale. Hoffmann nu a c`utat niciodat` s` joace un rol important în formularea activ` a politicii externe americane. impasurile teoriei rela\iilor interna\ionale ]i. toate sunt aici evidente ]i duc la e]ecuri repetate sau la confrunt`ri ori la utiliz`ri deformate ale chestiunii drepturilor omului în scopuri legate de ostilit`\i politice din \ar` sau din str`in`tate. El aprofundeaz` spinoasa problem` a criteriilor morale pe care oamenii de stat le-ar putea aplica în luarea deciziilor care presupun aplicarea for\ei. o spiral` a înarm`rii ]i o Uniune Sovietic` îndârjit`. Ei bine. Prima este concentrat` în primul rând asupra r`zboiului. Hoffmann afirm` c` Statele Unite nu ar fi oneste fa\` de concep\ia despre sine dac` nu ar promova drepturile omului ]i sus\ine o politic` a interna\ionalismului liberal. de asemenea. Hoffmann a continuat s` publice în mare m`sur` pe temele care l-au preocupat timp de mai bine de 30 de ani [n calitate de cercet`tor în rela\ii interna\ionale. a fost publicat în 1987. statalitatea american`. mai ales printr-o examinare a lucr`rii Just and Unjust Wars a lui Michael Walzer ]i a criticilor acesteia. drepturile omului ]i justi\ia distributiv`. Pe de alt` parte. ele reprezint` un corp de gândire în rela\iile interna\ionale care este remarcabil de consistent. În principal. chiar dac` argumentele lor au reprezentat fundamentul acestui rezumat al operei sale. Hoffmann a exprimat îngrijor`ri care au fost ignorate ca fiind periferice sau chiar nepotrivite de c`tre unii reali]ti ]i care au fost adesea manevrate pe un tipar „utopist“ de c`tre liberali. În 1983. Henry Kissinger. prelegeri \inute la Harvard ]i Geneva la începutul anilor ’60. chiar a]a cum s-a dezvoltat de-a lungul anilor. la sfâr]itul anilor ’50 ]i în anii ’60. care limiteaz` posibilit`\ile ac\iunilor morale. Ca întreg. În acela]i timp. ale c`ror conexiuni cu temele principale ale lucr`rilor sunt mai pu\in clare. În ceea ce prive]te cea de-a doua tem`. dar sub alt` înf`\i]are. La sfâr]itul anilor ’70 ]i începutul anilor ’80. în cadrul cursurilor Frank W. cred. anarhic. Primul a fost publicat în 1965 ]i const` dintr-un num`r de prelegeri revizuite pe problema r`zboiului ]i a p`cii. . Hoffmann a sus\inut c` nostalgia lui Reagan fa\` de lumea anilor ’50 ar duce la o alt` fund`tur` – alia\i înstr`ina\i. Ele sunt. De la sfâr]itul r`zboiului rece. Aceste teme includ posibilitatea de a construi o ordine mondial` liberal` într-un mediu pluralist. Cea mai vestit` carte a sa pe aceast` problem` este Duties Beyond Borders: On The Limits and Possibilities of Ethical International Politics (1981). C`r\ile sunt prea lungi ]i con\in prea des nenum`rate referiri la linii de direc\ionare a politicii. Personal. preferându-l pe cel al unui critic preocupat de orient`rile generale ale acesteia. La finele secolului al XX-lea. ce au drept consecin\` dezacorduri t`ioase asupra concep\iilor privind drepturile omului ]i asupra priorit`\ilor.“6 În ciuda acestor probleme. el analizeaz` trei chestiuni care s-au dovedit a fi sursa at@tor dezbateri între reali]ti ]i liberali: folosirea for\ei. poate s` apar` adesea drept neocolonialism. avertizeaz` c` o asemenea politic` trebuie s` coexiste cu con]tientizarea faptului c`. pe costul drepturilor sociale ]i economice. drepturile omului. prezentate pentru prima dat` în 1980. punând accentul pe drepturile civile ]i politice ale omului. iar al doilea. Dar sfâr]itul r`zboiului rece ]i succesul pe termen scurt al administra\iilor Reagan/Bush în a-i pune cap`t (pe care îns` nici ei nu l-au anticipat mai mult decât Stanley Hoffmann) nu au invalidat argumentele lui Hoffmann ]i nici nu au diminuat din aprecierea în\elepciunii mai largi a comentariilor sale cu privire la politica extern` american` extins` asupra ultimilor treizeci de ani.

Massachusetts. I960. Keohane). În lumea rela\iilor interna\ionale. The Setting of American Foreign Policy. 1981. Stanley Hoffmann. 3. 1959. 315-411. Rosenau (ed. Westview Press. 39. 1966. „Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation-State and the Case of Western Europe“. în World Policy Journal. 1990. Rosenau (ed. p. Lexington Books. 21. Boulder. Lexington. 5. Vincent (ed. Contemporary Theory in International Relations. World Disorders. Lexington. . New York. p. J. McGraw-Hill. New York. „Democracy and Society“. 95. p. Duties Beyond Borders: On the Limits and Possibilities of Ethical International Politics. Westview Press. 1989-1991. Massachusetts. în International Affairs. J.). 2. 1986. Harvard University Press. „The Crisis of Liberal Internationalism“. B. New York. „International Society“. Boulder. p. p. 263-278. Syracuse. Lecturi suplimentare Miller. 1983. Duties Beyond Borders: On the Limits and Possibilities of Ethical International Politics. nr. în Daedalus. A se vedea lucrarea lui Stanley Hoffmann. El însu]i comenta recent: „Tensiunea dintre moralitate ]i politic` va d`inui ve]nic – pentru c` moralitatea se afl` întotdeauna în r`zboi nu numai cu interesele egoiste sau asociale. Or. „Hedley Bull and His Contribution to International Relations“. After the Cold War: International Institutions and State Strategies in Europe. Order and Violence: Hedley Bull and International Relations. McGraw-Hill. Westview Press. Albert Camus a vrut s` ne imaginam un Sisif fericit. McGraw-Hill. 1987. 862-913. Stanley Hoffmann. 1993. Journeys Through World Politics: Autobiographical Reflections of Thirty-Four Academic Travellers. în lucrarea autorilor Joseph Kruzel ]i James N. Lynda B. În afacerile interna\ionale. Europe. 62. Oxford.. Morgenthau ]i Walzer. p. 1974. Massachusetts. în World Politics. New York. 1989. 346-377. 4.“7 Note 1. nr. 1995. 1978. Decline or Renewal?: France Since the 1930’s . 6. Colorado. Keohane). „A Retrospective“. Lynda. 1995. Oxford University Press. 269. New York. Syracuse University Press. The Viking Press. 179-195. nr.). New York. nr. 1969. Kennan. Stanley Hoffmann. Journeys Through World Politics: Autobiographical Reflections of Thirty-Four Academic Travellers. în World Politics. 1998. „America. Syracuse University Press. Englewood Cliffs. New York. nr. 159-177. Cambridge. Consulta\i de asemenea [n aceast` lucrare Aron. 13-37. cuprinde o bibliografie complet` a operelor lui Stanley Hoffmann. 1968. în Foreign Policy. Oxford. în J. p. 1989. 11. The State of War: Essays on the Theory and Practice of International Politics. 1981. Stanley Hoffmann. Janus and Minerva: Essays in the Theory and Practice of International Relations. and the International System“. ci ]i cu dorin\a de putere ]i domina\ie. Pall Mall Press. The Setting of American Foreign Policy. Rowman & Littlefield. Prentice-Hall. D. 7. în Joseph Kruzel ]i James N. p. nr. 1987. Syracuse. B. 3. Massachusetts. Miller ]i R. HOFFMANN Hoffmann r`mâne „un nefericit Sisif“ al domeniului. New Jersey. Miller. Gulliver’s Troubles. Lexington Books. 12. ]i Smith. aceasta va fi o lupt` istovitoare. 1991. 98. Ballinger. „A Retrospective“. Kissinger. p.). xiii.. Gulliver’s Troubles. acest lucru pur ]i simplu nu este posibil. Colorado. New York. 1968. Principalele lucr`ri ale lui Stanley Hoffmann „International Relations: the Long Road to Theory“. Dead Ends: American Foreign Policy in the New Cold War. Michael. p. Primacy or World Order: American Foreign Policy Since the Cold War.. The New European Community: Decision-Making and Institutional Change (publicat` împreun` cu Robert O. p. Boulder. 1993. Colorado. p. 69. Ibid. (publicat` împreun` cu Robert O. Cambridge. Clarendon Press. The Mitterrand Experiment: Continuity and Change in Modern France (publicat` împreun` cu George Ross ]i Sylvia Malzacher). 1965. p. Ideas and Ideals: Essays on Politics in Honour of Stanley Hoffmann. 73-74. Stanley Hoffmann. Or.RELA|II INTERNA|IONALE 156 157 S.

mai întâi. din moment ce Norman Angell f`cuse afirma\ii foarte asem`n`toare în anii de la începutul acestui secol. cantitatea resurselor mobilizabile ]i viteza mobiliz`rii“) care pot fi folosite în sprijinul politicii externe. putere ]i bog`\ie. sugerând c` acestea din urm` încearc` adesea s`-]i fortifice pozi\iile printr-un comportament agresiv în sistemul interna\ional. o dat` cu sfâr]itul r`zboiului rece. Rosecrance a fost ani buni profesor de politici interna\ionale ]i comparative la Universitatea Cornell. în mod special. fiecare sistem dureaz` doar câte dou` decenii. Rosecrance pretinde c` stabilitatea oric`rui sistem este determinat` de rela\ia dintre patru variabile majore sau „determinan\i“. Oricum. În timp ce Angell a fost jurnalist. Înainte de a ocupa pozi\ia actual`. care datau de la pacea de la Westphalia. gradul de control al elitelor în ceea ce prive]te politica extern` a propriilor state ]i resursele („capacit`\ile persuasive. drept cale spre prestigiul interna\ional. capacitatea me- . adecvarea teoriilor existente ]i dinamica epocii de dup` r`zboiul rece. În prima sa carte. Rosecrance împarte istoria din 1740 pân` în prezent (aproximativ la începutul anilor ’60) în nou` sisteme istorice. Spre deosebire de cei care întrebuin\eaz` termenul de „sistem“ pentru a se referi la un proces continuu de rela\ii politice la nivel interna\ional. Rosecrance ]i-a creat reputa\ia în domeniu în anii ’60 ]i la începutul anilor ’70 cu lucrarea sa despre teoria sistemelor. În acela]i timp. a trecut prin Departamentul de Stat. În anii ’90.159 R. pe direc\ia rela\iei politicii interne cu politica extern`. Rosecrance are abilitatea de invidiat (pe care o împarte cu Norman Angell) de a scrie pentru un public general informat la fel de bine ca ]i pentru colegii speciali]ti din domeniul rela\iilor interna\ionale. Dintre ace]ti factori determinan\i. spre deosebire de Angell. echilibrul de putere. director al Centrului pentru Rela\ii Interna\ionale al acesteia. Aceasta din urm` reia analizele istorice din lucr`rile anterioare ]i le dezvolt` pe marginea cercet`rilor acestora cu privire la adoptarea politicilor externe. Rosecrance sus\ine c` al doilea este crucial în explicarea stabilit`\ii sistemice. În Action and Reaction Rosecrance este preocupat de evolu\ia pe termen lung din domeniul rela\iilor interna\ionale ]i de modul în care schimb`rile fundamentale. Patru dintre cele nou` sisteme s-au aflat în „dezechilibru“ când au intervenit schimb`ri majore privind securitatea pozi\iei elitelor na\ionale. Rosecrance scrie de la un nivel de complexitate teoretic` ce reflect` interesul s`u academic permanent în dezvoltarea teoriei rela\iilor interna\ionale ]i. la o analiz` final`. de]i a ajuns în acesta dup` ce. când o preocupare interna\ional` major` o constituiau programul Star Wars al lui Ronald Reagan ]i riscurile pe care acesta le prezenta de a transforma r`zboiul rece într-unul fierbinte. fraza nu era în întregime inedit`. Uniunea Sovietic` ]i Statele Unite. el a mai predat la câteva universit`\i americane. un deceniu mai târziu. totodat`. Desigur. Echilibrul comer\ului înlocuia echilibrul puterii. De]i Rosecrance pred` ]i scrie acum la universitatea pe care a absolvit-o în 1952. ROSECRANCE RICHARD ROSECRANCE În 1986. Ceea ce p`rea a fi o fraz` de roman la jum`tatea anilor ’80 a devenit. International Relations: Peace or War? (1973). Schimb`ri importante în aceste modele. I s-a acordat masterul în 1954 la Swarthmore College ]i ]i-a încheiat teza de doctorat în 1957. Ace]tia sunt direc\ia pe care grupurile conduc`toare o dau politicii externe (]i compatibilitatea acestor direc\ii ]i a obiectivelor între state). sus\ine Rosecrance. Rosecrance ]i-a petrecut cea mai mare parte a carierei în mediul academic. au afectat natura rela\iilor dintre state. deveniser` – în cele din urm` – aproape demodate. În prezent este profesor de rela\ii interna\ionale în Departamentul de }tiin\e Politice al Universit`\ii California din Los Angeles ]i. A combinat cuno]tin\ele sale vaste de istorie a statalit`\ii europene din secolul al XVIII-lea cu modelele explicative abstracte pentru a l`muri comportamentul statal ]i stabilitatea diferitelor sisteme istorice. la finele r`zboiului de treizeci de ani (1648). la Consiliul de Planificare Politic`. A publicat Action and Reaction in World Politics în 1963 ]i. În ciuda excep\iilor-cheie. la modelele de putere ]i rela\ii diplomatice care caracterizeaz` o perioad` istoric` dat`. indic` dezvoltarea unui nou sistem. stabilitatea oric`rui sistem în parte depinde cel mai mult de cel de-al patrulea factor. Oricum. Aceste teme au fost dezvoltate de-a lungul carierei sale ]i sunt reflectate în lucr`rile privind interdependen\a. simbolizând trecerea de la epoca medieval` la cea modern`. construindu-]i în continuare teza ]i cercetând implica\iile ei pentru pace ]i democra\ie în secolul al XXI-lea. un adev`r larg acceptat. Richard Rosecrance a publicat The Rise of the Trading State: Commerce and Conquest in the Modern World. la Harvard. Rosecrance a continuat s` dezvolte ]i s` aplice ideile pe care le prezentase în 1986. În medie. Interesant este c` trei dintre ace]tia s-ar referi la ac\iunile statelor care alc`tuiesc sistemul. În aceast` lucrare sus\ine c` preocup`rile geopolitice clasice privind teritoriul ]i puterea militar`. În general folose]te izbucnirea unui r`zboi pentru a marca sfâr]itul unui sistem ]i începutul altuia. Rosecrance se refer` la ceea ce s-ar putea numi „constela\iile diplomatice“. adesea înso\ite de conflict. atât din natura statelor cât ]i din mediul interna\ional. comer\ul luase locul expansiunii teritoriale ]i puterii militare.

a fost direct asociat` acesteia.1 Argumentul lui Rosecrance din anii ’60 ]i de la începutul anilor ’70 este o provocare direct` adresat` realismului structural. c@t ]i diminuarea interconect`rii pe parcursul ultimului secol. nici liberalii nu aveau dreptate. În Europa. Capacitatea ambiental` a sistemului din Europa a fost limitat` de lipsa unui teritoriu deschis. dar conservatorii ]i-au recâ]tigat sprijinul f`când apel la na\ionalism ]i combinând. Puterea ]i [num`rul marilor puteri] nu sunt criterii suficiente nici ale politicii ]i nici ale stabilit`\ii interna\ionale. În Action and Reaction. iar. Chiar ]i atunci când mai multe guverne liberale au dobândit puterea. nu este posibil s` izolezi politica intern` de cea extern` în evaluarea stabilit`\ii sistemice. au provenit din încerc`rile încununate de succes ale elitelor conservatoare de a-]i întrece oponen\ii liberali în lupta intern` pentru putere politic`.2 Similar. care au destabilizat Europa mijlocului de secol al XIX-lea ]i au dus la pr`bu]irea definitiv` a concertului Europei. În cartea sa mai recent` ]i ca r`spuns la critica potrivit c`reia exagerase gradul în care stabilitatea interna\ional` depindea de variabilele interne. În schimb. potrivit c`ruia sistemul interna\ional poate fi tratat mai degrab` ca o entitate separabil` de interac\iunile dintre statele care îl compun decât ca o re\ea de leg`turi între actorii subsistemului. Ac\iunile la scara întregului sistem sunt aduse în discu\ie doar ca r`spuns la ini\iativele politice ale statelor membre. care a început s` se dezvolte dup` colapsul concertului Europei. s-au întors împotriva Europei. pân` la urm`. iar rezultatul a constat într-o multitudine de conflicte necontrolate. Liberalii folosiser` democra\ia pentru a aduna poporul împotriva regimului conservator. dar î]i men\ine ideea de baz` conform c`reia prima va tinde s` le promoveze pe cele din urm` ]i c` imperialismul din secolul al XIX-lea este un exemplu clasic pentru cât de str@ns` este leg`tura dintre politica intern` ]i cea interna\ional`. Potrivit lui Rosecrance. sugerând atât discontinuit`\i abrupte între fazele de cre]tere economic`. este nevoie de am@ndou`. Marea epoc` a imperialismului secolului al XIX-lea. ele nu s-au putut men\ine în aceast` pozi\ie decât satisf`când a]tept`rile na\ionaliste. prin nevoia regimurilor conservatoare de a-]i proteja sau restaura pozi\iile interne. ap`rute ini\ial în interiorul statelor.RELA|II INTERNA|IONALE 160 161 R. pre\urile pentru consumatori. avântul na\ionalismului ]i r`zboaiele de unificare na\ional`. Instabilitatea interna\ional` serioas` ]i revolu\ia rezult` din incapacitatea sistemului interna\ional existent de a face fa\` turbulen\elor generate de cauze localizate în interiorul statelor. În schimb. tradi\ionalismul ]i democra\ia. Rosecrance sus\ine c` aceasta ar fi cauza fundamental` a expansiunii imperiale europene. de îndat` ce toate noile teritorii extraeuropene care puteau fi cucerite au fost ocupate. Rosecrance a cercetat m`sura în care varia\iile pre\urilor la vânz`rile angro. Pentru c`. pe de o parte.3 În timpul anilor ’70 ]i ’80. în acest mod. precum în Marea Britanie sau Fran\a. „Studiul viitor al politicilor interna\ionale va trebui s` \in` seama de e]ecul fiec`ruia. pe continent expansiunea fiind îngreunat` de ascensiunea popu- la\iilor „na\ionale“ dornice s` apere integritatea teritorial` a statelor „lor“. ducând. El a crezut c` datele în sine erau ambigue. Existau unele dovezi c` statele deveneau mai „interconectate“ în identificarea unor mi]c`ri comune în cre]tere în dinamica unor factori precum pre\urile într-un anumit num`r de \`ri. Astfel. mediul interna\ional a oferit teritorii vaste spre a fi cucerite în afara Europei. În acela]i timp. Rosecrance a sus\inut c` sistemul interna\ional nu poate fi în\eles doar cu uneltele analitice ale realismului sau ale liberalismului. într-o recenzie critic` la Keneth Waltz. Au fost stabilite asem`n`ri în varia\ii prin corelarea indicilor celor patru factori ]i Rosencrance a descoperit c` nici reali]tii. Rosecrance modific` for\a argumentelor sale anterioare. Argumentele din The Rise of the Trading State au rezultat în parte din examinarea de c`tre Rosecrance a datelor empirice cu privire la m`sura în care statele devin mai interdependente în rela\iile interna\ionale ]i a variatelor interpret`ri ale acestor date realizate de reali]ti ]i liberali spre sfâr]itul anilor ’70. capacitatea poate fi analizat` în termenii jocului dintre for\ele regulatoare (ac\iuni preventive directe împotriva politicilor dezintegratoare pentru sistem) ]i factori mai degrab` pasivi din mediu. ROSECRANCE diului de a absorbi sau a bloca obiectivele statelor.4 În 1981. la primul r`zboi mondial. ratele dobânzilor ]i ale salariilor au demonstrat similitudini între economiile industriale majore din 1890 pân` în 1975. Îns` aceasta s-a petrecut prin continuarea controlului politic na\ionalist-conservator ]i pe un fundal de nelini]te politic` ]i social` general`. r`zboaiele anilor 1792-1815 pot fi explicate prin încercarea de a exporta ideologia intern` a Fran\ei revolu\ionare ]i napoleoniene. aceste antagonisme na\ionale reciproce. pe de alt` parte. Bismarck a reorganizat o form` a concertului sub domina\ia Germaniei ca garant unilateral. Dovezile erau amestecate. politica interna\ional` exist` într-un continuum care se întinde . Rosecrance las` foarte pu\in` îndoial` asupra faptului c` principalele cauze ale comportamentului din politica extern` se afl` în interiorul politicii interne. Rosecrance ]i-a reorientat interesul ]i a început s` studieze gradul pân` la care se schimba mediul interna\ional ]i consecin\ele unei asemenea schimb`ri asupra politicii externe americane. El admite c` nu exist` nici o leg`tur` concludent` între revolu\ia intern` ]i violen\a ]i instabilitatea interna\ional`.

ducând politici mercantiliste de expansiune teritorial` în Asia. la cel`lalt cap`t. În acest mediu. Rosecrance sprijin` o versiune a liberalismului comercial. cel al anilor ’80. Dar. De la al doilea r`zboi mondial. Gorbaciov nu [ncepuse s` î]i lanseze politicile sale de perestroika ]i glasnost ]i mul\i observatori se temeau c` „al doilea r`zboi rece“. dup` cel de-al doilea r`zboi mondial. acestea au fost evenimentele din ultimul deceniu. munca ]i informa\ia sunt factori ai produc\iei mai mobili decât oricând înainte. el nu concluzioneaz` c` interdependen\a va triumfa inevitabil asupra logicii teritorialit`\ii. costurile expansiunii teritoriale ]i ale ap`r`rii militare au crescut exponen\ial. au r`mas. în prezent. el sugereaz` c` viitorul rela\iilor interna\ionale va fi caracterizat de o schimbare în ceea ce prive]te priorit`\ile statelor. Din Evul Mediu pân` la sfâr]itul secolului al XIX-lea. Mai mult. s-ar putea încheia cu un holocaust nuclear. cum r`zboiul a devenit mai costisitor ]i mai periculos. sprijinul intern acordat militarismului ]i cheltuielilor ridicate pentru ap`rare s-a mic]orat. Pentru a promova cre]terea economic`. capitalul. a]a-zisele „superputeri“. bazându-se pe comer\ ]i pe specializare în cadrul diviziunii globale a muncii pentru a genera bun`stare ]i cre]tere economic`. Japonia s-a afirmat ca stat politico-militar. Rosecrance s-a inspirat din experian\a Japoniei. ROSECRANCE de la formularea structural` extrem` a lui Waltz. În scrierile sale mai recente. comer\ul dintre state devine crucial pentru supravie\uirea acestora. Rosecrance sus\ine c` acum ne afl`m în epoca „statului virtual“. asemenea modelului concuren\ei pure din economia politic` abstract`. dup` r`zboiul rece ]i dup` colapsul Uniunii Sovietice. iar acest num`r s-ar putea ridica la 200 în primii ani ai secolului al XXI-lea. num`rul statelor din Europa s-a mic]orat de la aproape 500 la pu\in peste 25. din 1945. La fel de bine el poate avea rolul de gazd` pentru capitalul ]i munca altor state.RELA|II INTERNA|IONALE 162 163 R. În ea. Rosecrance ]i-a publicat cea mai cunoscut` carte. Par\ial. 187 de state membre ale Na\iunilor Unite. el respinge cadrul explicativ monist de studiu al rela\iilor interna\ionale. sugerând c` sistemul interna\ional este caracterizat de prezen\a a dou` lumi. De]i nu face abstrac\ie de posibilitatea unui r`zboi nuclear între colo]ii sistemului interna\ional. The Rise of the Trading State . „Statul virtual“ este unul care nu încearc` s` î]i m`reasc` propria capacitate productiv` bazându-se pe teritoriu. marketing ]i finan\are. el sus\ine c` ace]tia sunt capabili de schimbare ]i se pot adapta cerin\elor statului comercial. ca ]i conducerea unei corpora\ii imense. iar acele state (precum Japonia) care în\eleg avantajele acestuia beneficiaz` de ele pe seama unor state ca SUA ]i Uniunea Sovietic`. de]i. Desigur. Asemenea lui Angell în prima decad` a secolului al XX-lea. ci ]i din servicii de design. De]i procesul nu este universal ]i în timp ce \`rile cel mai pu\in dezvoltate se bazeaz` înc` pe p`mânt pentru a produce provizii alimentare ]i recolte pentru export. Nici una nu este prin ea îns`]i suficient` ]i nici una. de la logica întrecerii militare la cea a comer\ului ]i a interdependen\ei. care au fost dep`]ite (sau regularizate. Num`rul statelor a continuat s` creasc` ]i atât Rusia cât ]i China încearc` din r`sputeri s` se al`ture sistemului comercial capitalist. În schimb. Cartea-cheie a lui Rosecrance a fost publicat` cât Reagan era înc` la putere. la mijlocul anilor ’60. De]i Rosecrance continu` s` sus\in` c` versiunea sa asupra liberalismului comercial va domina rela\iile interna\ionale în viitor. În contrast. În acest context. la un cap`t. beneficiile din comer\ au crescut în raport cu costurile. ca s` folosim un termen din opera de început a lui Rosecrance) abia dup` un r`zboi mondial foarte distrug`tor. nu se aplic` în mod consistent. propune o abordare „dualist`“.“5 Cinci ani mai târziu. statul virtual se specializeaz` în servicii tehnice moderne ]i de cercetare. num`rul statelor din toat` lumea a crescut la aproape 150. „lumea politico-militar`“ (military-political world) ]i „lumea comercial`“ (trading world). În orice caz. statele dezvoltate mai degrab` ar concura pe pia\a mondial` decât s` asimileze teritorii. ob\inându-]i veniturile nu doar din produc\ia cu valoare ad`ugat` înalt`. Colapsul competi\iei ideologice dintre comunism ]i capitalism a fost înlocuit de hegemonia pie\ei mondiale ca unic` civiliza\ie la sfâr]itul secolului al XX-lea. În prima jum`tate a secolului al XX-lea. În era nuclear`. spre deosebire de primul. pentru echilibru. În final. când imperiile europene s-au pr`bu]it în sfâr]it ]i decolonizarea a început cu pa]i repezi. Japonia a devenit un stat comercial. din care au fost excluse în cea mai mare parte a erei r`zboiului rece. Motiva\ia unei asemenea schimb`ri este foarte simpl` ]i poate fi în\eleas` din perspectiva ideii de alegere ra\ional`. Cele mai multe cazuri se g`sesc spre mijlocul unui continuum. Dac` a fost ceva ce a legitimat analiza lui Rosecrance. în care toate unit`\ile sunt omogene. el investe]te în servicii ]i oameni mai degrab` decât s` concentreze costisitoare capacit`\i de produc\ie ]i contracteaz` alte func\ii cu statele specializate în ele. în care toate unit`\ile sunt eterogene. el nu con- . pân` la o alt` formulare extrem`. În schimb. în timp ce beneficiile s-au diminuat. tendin\a anterioar` spre un num`r cât mai mic de state în sistemul interna\ional s-a inversat. din 1945. Rosecrance sus\ine c` logica sistemului comercial este ast`zi mult mai puternic` decât a fost vreodat`. În replica dat` acelora care au sus\inut c` predic\ii la fel de optimiste cu privire la consecin\ele pa]nice ale comer\ului spre sfâr]itul secolului al XIX-lea nu au prevenit primul r`zboi mondial.

„The Rise of the Virtual State“. 71.. 35. nr. Orice coali\ie a statelor poate fi sus\inut` doar pe baza a trei principii: „implicarea tuturor. 31. 1986. 5. Autumn 1981. Ast`zi. 1992. New York. 1977. New York.RELA|II INTERNA|IONALE 164 165 R. Brown. dac` vor s` profite de schimbarea sistemului interna\ional în secolul urm`tor. 1963. productivitate în cre]tere. deficite mari ]i mai multe ajutoare sociale – trebuie s` fie subordonate cerin\elor pie\ei interna\ionale – infla\ie sc`zut`. Ithaca. oferind prioritate maxim` dezvolt`rii liberal-democratice ]i economice“. Spring 1992. 1998 (cu Michael E. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Angell. „Bipolarity. intitulat` America as an Ordinary Country. 35. în International Organisation. p. al c`rui declin relativ îi impunea s` joace rolul de echilibrare a sistemului interna\ional mai degrab` decât pe cel al statului pe care to\i ceilal\i s` îl priveasc` drept lider. în Foreign Affairs. Rosecrance a publicat o carte. New York. Rosecrance fiind con]tient c` exist` o tensiune inerent` între cerin\ele liberalismului comercial din anii ’90 ]i perspectivele liberalismului democratic. Brown. „International Theory Revisited“. p. The Rise of the Trading State: Commerce and Conquest in the Modern World. 10. iul. New York. În 1990. 33-36. nr. Little. New York. 4. 6. p. 1967. 45-61. International Relations: Peace or War?. Action and Reaction. 1990. 1977. 1976. a publicat America’s Economic Resurgence. Richard Rosecrance. Arthur Stein ]i Alan Alexandroff. în International Organization. Keohane ]i Waltz. China.6 În lipsa consensului asupra unor astfel de principii. Japonia ]i Uniunea European` trebuie s` coopereze pentru a asigura stabilitatea sistemului. [n World Politics: International Systems in Perspective. În ciuda acestor dificult`\i. cerin\ele tradi\ionale ale democra\iilor avansate – cheltuieli guvernamentale ridicate. în Foreign Affairs. SUA trebuiau s` devin` un stat „obi]nuit“. 1981. Foreign Policy and Future (Ed. Boston. Boston. p. 2. 425472 (împreun` cu Arthur Stein ]i Alan Alexandroff).). p. 314-327. nr. 31. p. Pe lâng` necesitatea reglement`rii interna\ionale pentru a se face fa\` problemelor complexe ale tranzi\iei de la un sistem la altul. în Foreign Affairs. „International Theory Revisited“. iar dinamica proprie capitalismului global este posibil s` favorizeze inegalitatea dintre (]i în interiorul) statelor. 75. Defence of the Realm: British Strategy in the Nuclear Epoch. nr. . McGraw-Hill. „Whither Interdependence?“. America’s Economic Resurgence: A Bold New Strategy. 1966. p. Little. 1963. în International Organization. Oxford. în Journal of Conflict Resolution. 691-713. Rowman & Littlefield. 236-239. echilibrul de putere nu este un sistem „autoregulator“. în mod special în ceea ce prive]te Japonia. moned` puternic` ]i for\` de munc` flexibil` ]i calificat`.] specific secolului al XIX-lea. 79-93. în care a sus\inut c` de la Statele Unite nu ar trebui s` se mai a]tepte s` î]i asume responsabilit`\i deosebite în cadrul sistemului interna\ional. „A New Concert of Powers“. nr. Columbia University Press. America as an Ordinary Country: U. 713. The Costs of Conflict: Prevention and Cure in the Global Arena. Rusia. Richard Rosecrance. el a scris foarte mult despre nevoia ca Statele Unite s` se adapteze imperativelor schimb`rii. consensul ideologic ]i renun\area la r`zboi ]i la expansiunea teritorial`. Instabilitatea social` care a înso\it recentul colaps al mai multor monede asiatice st` m`rturie pentru dificult`\ile reconcilierii cerin\elor cre]terii economice cu cele ale particip`rii politice. Note 1. McGraw-Hill. Statele Unite. International Relations: Peace or War?. Ibid. nr. Rosecrance r`mâne convins c` sistemul interna\ional contemporan poate fi stabil. o larg` examinare a modurilor în care Statele Unite trebuie s`-]i reformeze politica intern` ]i extern`. Cornell University Press. p. În statele virtuale de succes. p. 3. Multipolarity and the Future“. Richard Rosecrance. Basic Books. trad. p. p.S. El afirm` c` exist` înc` necesitatea unei versiuni a concertului [Europei. 71. Harper & Row. 1973. New York. 425-472. „Whither Interdependence?“. în International Organisation. 64-82. Richard Rosecrance. În 1976. Principalele lucr`ri ale lui Richard Rosecrance Action and Reaction in World Politics: International Systems in Perspective. 75. „A New Concert of Powers“. Progresul nu vine automat. consecin\ele benigne ale noului sistem nu se pot materializa.-aug. 1996. n. nr. 1973. nr. Brown). ROSECRANCE ]tientizeaz` continuitatea lumii politico-militare ]i nevoia de o anumit` „regularizare“ a noului sistem interna\ional ap`rut din r`zboiul rece. Richard Rosecrance. cel pu\in pe termen scurt.

p. Pentru cei inspira\i de interna\ionalismul liberal din anii ’90 ]i de dup`. Peter (ed. Proiectul interna\ionalismului liberal este acela de a transforma rela\iile interna\ionale în a]a fel încât s` se conformeze modelelor de pace. astfel. Londra. libertate ]i prosperitate de care se bucurau democra\iile liberale constitu\ionale. s-a bucurat de o rena]tere în epoca de dup` r`zboiul rece. 1994. la începutul anilor ’90. soarta încerc`rilor lui Wilson de a reforma politica mondial` în anii ’20 merit` înc` o analiz` serioas`. care a fost etichetat` drept „utopism“ sau „idealism“ în anii ’30 ]i dup` al doilea r`zboi mondial. nr. multora li se p`rea c` visul ordinii mondiale sus\inut de pre]edintele Wilson devenea realitate. WOODROW WILSON Expresia „interna\ionalism liberal“ (liberal internationalism).RELA|II INTERNA|IONALE 166 Lecturi suplimentare Barry Jones. Aceasta ar ajuta la atenuarea . Robert Keohane face distinc\ie între trei forme de interna\ionalism liberal. Interdependence on Trial. Potrivit acestei tr`s`turi a doctrinei.). În special „noua ordine mondial`“. Desigur. În anii ’90 s-au lansat dezbateri exhaustive cu privire la m`sura în care democra\iile sunt mai pa]nice decât statele nondemocratice ]i la motivele din spatele pretinsei leg`turi dintre profilul intern al statelor ]i politicile externe ale acestora. care s` medieze dilemele de securitate dintre state. Liberalismul republican (republican liberalism) sprijin` propagarea democra\iei în rândul statelor pentru ca. a comunismului. în Millennium: Journal of International Studies. guvernele s` devin` mai responsabile fa\` de cet`\eni ]i s` le fie mai dificil s` promoveze politici care s` protejeze interesele elitelor economice ]i militare. liberalismul regulator (regulatory liberalism) caut` s` promoveze domnia legii în rela\iile interna\ionale. Beverly. În fine. 25-55. Crawford. J. Pinter. care pot fi toate g`site în gândirea ]i practica diplomatic` a lui Woodrow Wilson. anun\at` de pre]edintele Bush în 1991. de asemenea. „The New Security Dilemma Under International Economic Interdependence“. în credin\a c` interdependen\a economic` dintre acestea va reduce stimulii pentru folosirea for\ei ]i va m`ri costurile unei asemenea atitudini. 1984. în mod special dup` r`zboiul din Golf ]i dup` pr`bu]irea Uniunii Sovietice ]i. diviziunile teritoriale dintre state nu mai devin cauze conflictuale în cazul în care controlul teritorial este disociat de putere. and Willetts. se asem`na izbitor cu viziunea asupra stabilit`\ii interna\ionale [mbr`\i]at` de Woodrow Wilson în primele dou` decenii ale secolului al XX-lea. Cel pu\in pentru o scurt` perioad` de timp. deopotriv` la nivelul organiza\iilor ]i practicilor. R. precum Statele Unite ]i Europa de Vest. în anii ’20 acea viziune a e]uat ]i s-ar putea sus\ine c` succesoarea ei de la sfâr]itul secolului al XX-lea a dat deja gre] în a transforma rela\iile interna\ionale dintr-un spa\iu al conflictului într-unul al cooper`rii. 23. Liberalismul comercial (commercial liberalism) promoveaz` schimbul ]i comer\ul peste grani\ele statelor.

Sub conducerea sa. cu puteri extinse. Ca promotoare a democra\iei. * Sintagm` utilizat` de politicienii americani [n anii 1840 pentru a justifica expansiunea teritorial` a SUA. În politica extern`. trad. 2. atunci controlul formal al teritoriilor nu mai era necesar. o serie de principii ]i propuneri pe care le-a f`cut cunoscute în ianuarie 1918 ]i le-a adus la Conferin\a de la Versailles din decembrie: 1. a constituit Comisia Federal` a Comer\ului. administra\ia Wilson a dat legi noi. generale. destin istoric – n. Reputa\ia lui Wilson ca interna\ional-liberal se bazeaz` pe marea sa viziune asupra instituirii unui climat de pace în Europa la sfâr]itul r`zboiului. Virginia. inclusiv pe dreptul la autoguvernare ]i pe lipsa de legitimitate a imperiului formal. în 1902. }i-a publicat cea de-a doua carte. liberalii contemporani sunt mai mult în m`sur` s` evalueze fezabilitatea tuturor acestor forme de interna\ionalism liberal decât liberalii acelei vremi. ca ]i reforma sistemului educa\ional al statului. în 1870. a fost cre]tin devotat. În 1916. Congressional Government. misiune. regularizarea utilit`\ilor publice. Familia s-a mutat în Georgia curând dup` na]terea lui Wilson ]i apoi în Carolina de Sud. Wilson însu]i s-a al`turat bisericii în 1873 ]i s-a înscris la College of New Jersey (actuala Princeton University) în 1875. WILSON anarhiei interna\ionale ]i ar reduce motiva\iile statelor de a se lansa în comportamente care s` le asigure interesele pe termen scurt pe seama celor comune. Implicarea Statelor Unite în r`zboi a contribuit la r`sturnarea situa\iei în defavoarea Germaniei. A urmat apoi dreptul la Virginia ]i ]i-a deschis propriul birou de avocatur` în Atlanta. trad. luând în mod regulat parte la slujbe ]i citind zilnic Biblia. în 1880. încheiate liber. 3. În 1914. Zelul cu care a militat pentru ceea ce el numea The New Freedom la nivel na\ional l-a adus la pre]eden\ie în campania din 1912. Tat`l s`u era pastor la biserica prezbiterian`. Din nefericire. în 1883. a adopt`rii legisla\iei radicale antitrust pentru prevenirea apari\iei monopolurilor în industria na\ional`. Wilson a respins toate formele derivate din Manifest Destiny* ]i expansiunea teritorial`. în 1918. iar patru ani mai târziu a fost numit profesor la Princeton. în 1886. pentru a preveni concuren\a neloial`. instituind alegerile directe pentru legislativul local. legi antitrust pentru combaterea monopolurilor industriale. pentru care i s-a acordat doctoratul.RELA|II INTERNA|IONALE 168 169 W. care a redus taxele pe importuri de la aproape 40% la 25% ]i a extins lista bunurilor care puteau fi importate f`r` taxe. Disponibilitatea lui Wilson de a folosi for\a în America Central` pentru a asigura guvern`ri stabile ]i împotriva regimurilor dictatoriale nu s-a extins ]i la Europa. Ca guvernator. Tot el s-a aflat la originea reform`rii sistemului bancar ]i. El a declarat c` Statele Unite vor r`mâne neutre ]i impar\iale în conflict.] în octombrie 1913. cu excep\ia apelor teritoriale. Dac` avantajele comer\ului puteau fi câ]tigate. . 1 Privind în trecut la experien\a pre]edintelui Wilson din timpul ]i de dup` primul r`zboi mondial. Înl`turarea tuturor barierelor economice ale comer\ului. Odat` ales. Wilson a pus un accent deosebit pe importan\a drepturilor omului. The State. el a transformat New Jersey dintr-un stat oarecum conservator într-unul progresist. Wilson a avansat repede ca tân`r profesor de ]tiin\e politice ]i. Statele Unite se puteau comporta mai degrab` ca un mediator decât ca un participant la conflict. de asemenea. Wilson a fost ales guvernator al statului New Jersey în 1911 ]i a început o serie de reforme radicale. Totu]i. în 1886. a venit la John Hopkins University pentru a începe o carier` în înv`\`mânt. în 1914. când a izbucnit r`zboiul. al c`ror succes l-a dus la Casa Alb`. Acorduri deschise de pace. El a crezut c` afacerile ]i comer\ul înlocuiser` anexarea de teritorii ca preocupare principal` a Statelor Unite. a devenit rectorul universit`\ii. Woodrow Wilson s-a n`scut în decembrie 1856 în ora]ul Staunton. Concep\ia sa a fost cuprins` în celebrele Fourteen Points (Cele paisprezece puncte). Wilson a cerut Congresului s` declare r`zboi Germaniei ]i alia\ilor ei. Libertatea circula\iei pe m`ri. unde a studiat istoria ]i filozofia. guvernul a votat Underwood Act [legisla\ia privind tarifele vamale – n. Reducerea arsenalului na\ional pân` la cel mai sc`zut nivel care s` garanteze siguran\a intern`. 4. în 1917. ]i marele r`zboi s-a încheiat în noiembrie. acest lucru a devenit imposibil dup` ce submarinele germane au atacat navele americane ]i. el credea c` Statele Unite nu aveau nici un interes în perpetuarea practicilor imperialiste europene ]i c` le revenea un rol-cheie ca mediator al disputelor dintre alte state. f`r` în\elegeri secrete. trupele americane au ocupat Republica Dominican` ]i au trecut-o sub controlul direct al Statelor Unite. unde a r`mas pân` în 1910. ale societ`\ii statelor. Totu]i. Acolo ]i-a scris prima carte. Wilson a sprijinit independen\a Filipinelor în 1916 ]i a fost chiar gata s` foloseasc` for\a pentru a ap`ra democra\ia în Mexic ]i pentru a restaura „ordinea“ în Nicaragua ]i Haiti. în 1912. el a început un program na\ional de reforme. În toat` aceast` perioad`. Atâta timp cât puteau continua nestingherite comer\ul. De asemenea. afacerea nu a mers a]a cum sperase ]i. ca ]i pe rolul s`u în fondarea Ligii Na\iunilor ca promotor al securit`\ii colective ]i factor de prevenire a apari\iei vreunui alt r`zboi. din moment ce nu aveau nici un interes într-un r`zboi pe care el îl considera consecin\a rivalit`\ilor imperiale ]i a cursei înarm`rilor dintre state cu democra\ii constitu\ionale firave.

Gabriel nota: „Liga era un organism modest. Finlandei ]i statelor baltice Lituania. în investigarea ]i prezentarea public` a faptelor. Fran\a. M`celul r`zboiului i-a convins pe oamenii de stat europeni s` subscrie la ideea c` pacea este indivizibil` (adic` prevenirea r`zboaielor locale este în interesul general al „comunit`\ii statelor“). Crearea unei societ`\i generale a na\iunilor prin acorduri specifice scopului de a oferi garan\ii reciproce de independen\` politic` ]i integritate teritorial` pentru statele mari ]i pentru cele mici în aceea]i m`sur`. Independen\a Turciei ]i autoguvernare restrâns` pentru alte na\ionalit`\i care tr`iau sub domina\ia Imperiului Otoman. 12. . prima organiza\ie interna\ional` destinat` promov`rii securit`\ii colective la nivel global.4 milioane. 6.9 milioane. 7. în mod deosebit. ci în sensul satisfacerii ambi\iei ]i intereselor sale egoiste de a se asigura c` Germania va r`mâne slab`. Oamenii din lumea întreag` aveau s` priveasc` iscoditori peste umerii diploma\ilor în sesiune. provocându-i nemul\umiri profunde legate de redistribuirile teritoriale bazate pe ideea discutabil` c` Germania era exclusiv responsabil` de izbucnirea primului r`zboi mondial. impar\iale ]i f`r` prejudec`\i ale revendic`rilor coloniale. de asemenea. Autoguvernare limitat` pentru popoarele Austro-Ungariei. 9. dar nu a reu]it s` se asigure ca în delega\ia de pace s` fie inclu]i membri ai Senatului Statelor Unite. o pace punitiv`. motivul pentru aceast` situa\ie consta în aceea c`. opinia public` mondial` avea s` se fac` sim\it`. În mod paradoxal. Nu era o institu\ie comparabil` cu Consiliul de Securitate [din structura prezent` a ONU – n. 10. i-a exclus pe republicani. spre compara\ie. 14. statele sunt mai probabil în favoarea unui asemenea principiu în cazurile în care el este necesar ]i mai degrab` împotriv` dac` presupune s` se mearg` la r`zboi în ajutorul altor \`ri. Reglement`ri libere. De]i Wilson ar fi fost capabil s` previn` dezmembrarea Germaniei la conferin\a de pace. de asemenea. dup` ce a ob\inut acordul interna\ional pentru punerea bazelor Ligii Na\iunilor. Evacuarea trupelor germane din Balcani ]i independen\a popoarelor balcanice. Marea Britanie – 0.“2 Din nefericire. O asemenea situa\ie s-a întâlnit în 1919. Par\ial. era decis` s` utilizeze conferin\a de pace nu ca pe o oportunitate de a pune cap`t echilibrului politicii de putere. 8. Pentru a se asigura c` principiile sale erau puse în aplicare la Versailles. Astfel. Date fiind informa\iile potrivite ]i timpul suficient.7 milioane.] unde s` poat` fi luate deciziile comune ]i imperative ]i nu existau resurse pentru mecanismele de ac\iune colectiv`. Exista mult` încredere în dialog. când costurile umane ale r`zboiului s-au ridicat la cote f`r` precedent (Germania – 1. se spera s` înceap` un proces de educa\ie ]i. 11. Evacuarea trupelor germane din Fran\a. o asemenea organiza\ie era inadecvat` pentru a asigura pacea în Europa sau oriunde în alt` parte. Principiul securit`\ii colective presupune o lume a statelor care în general sunt satisf`cute de statu quo-ul referitor la distribuirea controlului teritorial. 13. Evacuarea trupelor germane din Rusia ]i respectarea independen\ei acesteia. Rusia – 1. inclusiv din contestata regiune Alsacia-Lorena. Evacuarea trupelor germane din Belgia. se a]tepta ca ra\iunea s` fie victorioas`. WILSON 5. acele Fourteen Points ale lui Wilson au fost numai selectiv aplicate la Versailles. În ciuda atractivit`\ii. Statele Unite ]i Italia). dar sunt obligate s` o utilizeze împreun` dac` un stat oarecare comite o „agresiune“ împotriva altuia. trad. oamenii de stat europeni impuneau totodat` Germaniei. Potrivit principiului.RELA|II INTERNA|IONALE 170 171 W. Independen\a Poloniei. A fost creat` o Polonie independent` ]i a fost pus în aplicare principiul autodetermin`rii na\ionale în beneficiul Cehoslovaciei. Retrasarea grani\elor italiene de-a lungul liniilor etnice clar recunoscute. cererea unor desp`gubiri imense ]i a dezarm`rii for\ate în avantajul puterilor înving`toare. statele nu trebuie s` foloseasc` for\a unele împotriva altora. Alte elemente ale concep\iei lui Wilson au fost doar par\ial puse în aplicare la conferin\` de a]a-numitele patru mari puteri (Marea Britanie. concep\ia lui Wilson con\inea un num`r de lacune ]i nu s-a reu]it s` fie aplicat` conform dorin\ei ini\iatorului. Letonia ]i Estonia. Fran\a. Wilson a participat la conferin\`. dar nu pân` într-at@t încât s`-]i sacrifice libertatea deciziei în chestiuni de siguran\` na\ional`. pentru c` înving`torii au refuzat s`-]i predea armele unui organism mondial pe care nu-l puteau controla ]i au folosit propunerile lui Wilson pentru a-i impune un dictat inamicului învins. nu exista nici urm` de suprastatalitate … era doar un mecanism de amânare a r`zboiului. la Versailles. au fost uci]i aproximativ 50 000 de americani). el nu a putut opri preten\iile alia\ilor asupra unor teritorii ale acesteia. în afar` de crearea unei noi organiza\ii de securitate. Wilson s-a întors în Statele Unite la începutul anului 1919.8 milioane de mor\i. Fran\a – 1. Independen\a suveran` a membrilor s`i nu era în nici un fel restric\ionat`.

în ciuda voin\ei populare. Hitler însu]i a folosit mai târziu limbajul autodetermin`rii na\ionale. sperând s` conving` poporul american de juste\ea punctului s`u de vedere. Austria. . WILSON Dar existau probleme semnificative în determinarea scopului ]i criteriilor principiului în atât de multe state care con\ineau o pluralitate de „na\iuni“ diferite. În decembrie 1920. 79. Întreb`rii asupra a ce constituie o na\iune nu i s-a dat niciodat` un r`spuns ]i obiectivul stabilit`\ii europene ]i al integrit`\ii teritoriale s-a dovedit imposibil de împ`cat cu principiul autodetermin`rii na\ionale. Nu s-a ajuns la nici un acord cu privire la viitorul Rusiei. Înc` o dat`. Worldviews and Theories of International Relations. {n Statele Unite. O fuziune a noului stat germanofon. care la acea vreme era în toiul unui r`zboi civil. Cel de-al doilea r`zboi mondial avea s` izbucneasc` dup` mai pu\in de dou`zeci de ani. Nu a reu]it acest lucru. \inând discursuri în sprijinul ligii în octombrie 1919. Senatul Statelor Unite era în mod deosebit preocupat de ceea ce p`rea a fi un angajament atotcuprinz`tor referitor la securitatea colectiv`. Cambridge. Cambridge University Press. istoric` ]i ideologic` unic` fa\` de echilibrului de putere european ]i mul\i americani nu în\elegeau de ce nu se puteau întoarce la aceast` stare de lucruri. Keohane. 165-195. „International Liberalism Reconsidered“. Îns` el a p`rut s` contrazic` tradi\ia izola\ionist` a politicii externe americane. în 1919. The Economic Limits to Modern Politics. Dar Woodrow Wilson nu explicase r`zboiul în termenii echilibrului de putere ]i ai nevoii de a îngr`di Germania. }i totu]i nu a reu]it s` asigure majoritatea de dou` treimi cerut` de Senat pentru ratificarea tratatului. peste capul Congresului. care erau efectiv transferate puterilor aliate ca teritorii sub mandat interna\ional. Mul\i americani erau îns` nepreg`ti\i s`-]i asume obliga\iile interna\ionale pe care Actul Fondator al Ligii p`rea c` le reclam`. Germania era pr`dat` de propriile colonii din Africa ]i Oceanul Pacific. Statele Unite nu au intrat niciodat` în lig`. Wilson a fost convins c` doar dac` Statele Unite se al`turau ligii putea spera s` influen\eze viitorul rela\iilor interna\ionale într-o manier` compatibil` cu ideile liberale. Timp de mai bine de 200 de ani. Robert O. deosebirile dintre na\iunile balcanice au fost ignorate în interesul fund`rii unei Iugoslavii independente. „wilsonism“-ul a devenit un termen asociat abuzului iar „interna\ionalismul wilsonian“ un sinonim pentru pentru „utopism“ în studiul rela\iilor interna\ionale pentru urm`torii 70 de ani. Wilson a refuzat din principiu s` fac` un compromis în privin\a acordului de pace semnat la Versailles. pentru a asigura destr`marea Cehoslovaciei ]i unificarea tuturor vorbitorilor de limb` german` din Reich. Jurg Martin Gabriel. El a crezut c` putea apela. De]i Wilson însu]i era convins c` primatul american ]i trecerea timpului puteau rectifica unele dintre aparentele nedrept`\i ale acordului. Tratatul a e]uat la votul din 19 noiembrie 1919. Londra. în lucrarea lui John Dunn (Ed. dup` câ]tigarea r`zboiului. Republicanii au continuat s` insiste asupra clarific`rii ]i modific`rii articolului 10. în anii ’30. care nu pot fi justificate în raport cu interesul na\ional. în vreme ce marile puteri ]ov`iau în a renun\a la posesiunile lor coloniale. Macmillan. lui Woodrow Wilson i-a fost decernat Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile depuse în c`utarea unui acord politic corect pentru încheierea marelui r`zboi ]i în fundarea Ligii Na\iunilor. insistase în justificarea implic`rii SUA în r`zboi în termenii moralei. prev`zut în articolul 10 al Actului Fondator. iar Marea Britanie a refuzat pur ]i simplu s` ia în discu\ie perspectiva independen\ei Indiei. el s-a angajat într-o campanie intens` pentru a se asigura c` Senatul nu va respinge Acordul de Pace. iar retorica sa a ajutat la garantarea faptului c` nu putea atinge nici m`car scopul restrâns al calit`\ii de membru în Liga Na\iunilor pentru Statele Unite. Note 1. legale ]i universale. Dup` ce s-a întors de la Versailles. 2. cu Germania a fost exclus`. controlate îns` de acestea sub variate grade de supraveghere din partea Ligii Na\iunilor. Acesta obliga statele membre „s` respecte ]i s` apere“ integritatea teritorial` a altor state. potrivit c`reia Statele Unite nu trebuiau niciodat` s` fie implicate în „alian\e încâlcite“ din str`in`tate. 1990. p. Statele Unite se bucuraser` de o separa\ie geografic`.RELA|II INTERNA|IONALE 172 173 W. considerând c` succesul lor la alegerile pentru Congres din 1918 le-a reflectat popularitatea crescând`. iar Wilson insistase c` acest articol era o component` crucial` a organiza\iei. care astfel nu a reu]it s` asigure pacea interna\ional`. la bunul sim\ al poporului american ]i a fost total intransigent odat` angajat în c`l`torii de-a lungul Statelor Unite. democra\ii au fost clar înfrân\i în alegerile preziden\iale care l-au adus la putere pe Warren Harding. p. ]i a murit în februarie 1923. În 1920. De pild`. Wilson s-a îmboln`vit grav în timp ce se afla într-un turneu. În schimb. Confruntat cu toate aceste probleme. sperând s` pun` cap`t r`zboiului pentru totdeauna ]i s` înlocuiasc` echilibrul european de putere cu un nou set de proceduri democratice. 1994. Tragic.).

n. Zimmerman ]i Doyle. Dent. Scholarly Resources. 1923. Woodrow Wilson and the People. dup` primul r`zboi mondial. Kratochwil ]i Ruggie au re\inut c` „organizarea interna\ional` ca domeniu de studiu este acolo unde este ]i ac\iunea. Twayne Publishers. nu a putut func\iona efectiv în „men\inerea p`cii ]i securit`\ii interna\ionale“ cât` vreme s-a desf`]urat r`zboiul rece. New York. Wilsonian Statecraft: Theory and Practice of Liberal Internationalism During World War I. Woodrow Wilson.. Archon Books. 1978. Boston. Woodrow Wilson and the American Diplomatic Tradition: The Treaty Fight in Perspective. Cu toate c` ideile sale nu sunt reprezentative pentru to\i „ideali]tii“ liberali din perioada interbelic`. Columbia Unversity Press. To End all Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a New World Order. Lloyd E. Thomas J. Meridian Press. aflate în strâns` leg`tur`. în anii ’70. În 1986. Francis. David D. The State: Elements of Historical and Practical Politics (Revised edition). Buckingham. New York. Harper. au expediat cercetarea organiz`rii interna\ionale în domeniul politicii „joase“ (low politics). Oxford University Press. Heath. El ajut` la explicarea modului în care studiul „organiz`rii interna\ionale“ s-a dezvoltat dup` 1945. De]i am sus\inut c` astfel de critici sunt nejustificate dac` se analizeaz` opera. Congressional Government: A Study in American Politics (cu o introducere de Walter Lippman). aceasta s-a întâmplat datorit` dezvolt`rilor din teoria rela\iilor interna\ionale. Wilmington. Mai întâi. 1992. Boston. Wilson at Versailles. SR Books. Harper.. s` zicem. 1990. Woodrow Wilson. 1956. faptul c` Zimmern a dat gre] atât de spectaculos în a convige cercet`torii ]i diploma\ii de meritele dreptului interna\ional ]i ale Ligii Na\iunilor în anii ’30 este interesant în sine. dezam`girile provocate de performan\ele Ligii Na\iunilor. Lloyd E. New York. New York. unii ar caracteriza domeniul organiz`rii interna\ionale ca unul al practicii. doctorii ezit` [n fa\a pacien\ilor muribunzi. asigurându-le locuri permanente în cadrul s`u ]i dreptul de veto în privin\a oric`rei rezolu\ii..RELA|II INTERNA|IONALE 174 Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Angell. trad.. cercet`torii din domeniul rela\iilor interna\ionale erau preocupa\i de construirea unor institu\ii interna\ionale concrete „într-o m`sur` în care organizarea interna\ional` era v`zut` nu atât ca subdomeniu. ALFRED ZIMMERN Exist` dou` motive. Peter H. Ambrosius. New York.. ca ]i de viziunile principalilor ei sprijinitori (inclusiv Zimmern). 1916. de]i a c`utat s` consolideze ]i s` modifice profilul institu\ional al predecesoarei sale. Cambridge University Press. În lipsa unui acord între ele. 1991. pentru includerea în aceast` carte a lui Sir Alfred Zimmern. W. nu vreunei schimb`ri majore în randamentul institu\iilor interna\ionale în sine. New York. Na\iunile Unite sunt handicapate cel pu\in în managementul securit`\ii interna\ionale. 1896. Woodrow Wilson: A Bibliography of his Times and Presidency. într-o reconsiderare semnificativ` a subdomeniului. Constitutional Government in the United States. Woodrow Wilson’s Case for the League of Nations. În al doilea rând. Anderson. nu acela]i lucru se poate spune despre Zimmern. compilat` cu aprobarea sa de c`tre Hamilton Foley. ele sunt un bun exemplu a ceea ce Carr ]i al\ii au hot`rât s` desfiin\eze. New York. Principalele lucr`ri ale lui Woodrow Wilson George Washington. Martin Rochester observ` c`. Herbert and Clifford. 1925. A History of the American People. Wilmington. pentru c` medicii cei mai buni au devenit biochi- . Delaware.. 1961. Consiliul de Securitate [al ONU. 1978. 1969. Arthur. 1 Dup` al doilea r`zboi mondial. 1957. 1968. W. Londra. The New Freedom.. 1898. J. Chiar ]i când subdomeniul „organiz`rii interna\ionale“ a început s` se extind`. 1987. opera sa este un bun exemplu al tipului de „idealism“ care a fost subiectul atât de multor critici din partea unor „reali]ti“ precum Carr ]i Morgenthau în anii ’30 ]i ’40. cât practic ca nucleul acestei discipline“. 1970.] privilegiaz` rolul marilor puteri. Lecturi suplimentare Ambrosius. Boston. Norton. Walworth. New York. Bell. Theodore P. Greene. New York. Hamden. Spre deosebire de lig`. 1906. Kraus Reprints. Knock. ]i avem în vedere în special ONU. Kraus Reprints.. Delaware. Heath. a lui John Hobson sau Norman Angell. Connecticut. Organiza\ia Na\iunilor Unite. The Public Papers of Woodrow Wilson: Authorized Edition.

ZIMMERN mi]ti ]i au renun\at s` mai trateze ]i. cei doi s-au c`s`torit. ]i c` responsabilitatea lor [n calitate de cercet`tori … era de a asista acest mar] al progresului pentru a învinge ignoran\a.3 „Cosmopolitismul“ s-a reflectat în st`ruin\a sa ca noului profesor s` i se permit` s` dedice c`l`toriei în str`in`tate fiecare al treilea trimestru. ceea ce a ]i f`cut în 1921. c` sistemul rela\iilor interna\ionale care d`duse na]tere primului r`zboi mondial putea fi transformat într-o ordine mai pa]nic` ]i mai dreapt`. The Greek Commonwealth. O dat` cu izbucnirea primului r`zboi mondial. [n cele mai multe cazuri. numit nu atât pentru num`rul ]i reputa\ia lucr`rilor sale. el a fost „convins“ s` demisioneze. publicat` în 1936. absolvind cu cea mai înalt` distinc\ie. Hedley Bull o descrie drept „cea mai ]lefuit`“ lucrare a unuia dintre autorii condamna\i mai târziu pentru „idealismul“ lor. Zimmern a proiectat programa de înv`\`mânt în jurul studiului Acordului Ligii Na\iunilor ]i a \inut s`pt`mânal cursuri pe subiecte contemporane din ]tirile zilei. Alfred Zimmern a fost numit la Catedra de Politici Interna\ionale „Woodrow Wilson“ din cadrul Universit`\ii |`rii Galilor din Aberystwyth. al dezvolt`rii «gândirii interna\ionale» (international mind). La Aberystwyth. el a devenit primul profesor universitar la noua disciplin`. unde a lucrat în Political Intelligence Department of the Foreign Office. în mod deosebit. al dezvolt`rii Ligii Na\iunilor. cerând înfiin\area unei noi institu\ii interna\ionale. în ciuda re\inerilor sale în privin\a propor\iei desp`gubirilor pretinse Germaniei de Fran\a. care a instituit Liga. în 1918. ci pentru c` opera sa ofer` lec\ii însemnate despre cum s` nu gânde]ti dreptul interna\ional ]i organizarea interna\ional`. Zimmern a terminat în sfâr]it cartea pentru care este cunoscut. în 1902. c`. În 1909 a plecat la studii în Grecia. supus aten\iei la Paris de c`tre delega\ia britanic`. reaua-voin\` ]i sinistrele interese care i-ar fi stat în cale. eviden\iind necesitatea educ`rii clasei muncitoare în afacerile interne ]i interna\ionale. Alfred Zimmern s-a n`scut în 1879. În urm`torul deceniu.RELA|II INTERNA|IONALE 176 177 A.“4 Ca scurt` prezentare a tuturor ideali]tilor. A r`mas acolo p@n` în 1909. ea sufer` de toate viciile pe care Bull le atribuie „ideali]tilor“ în general: „Caracteristica distinctiv` a acestor scriitori a fost credin\a lor în progres: credin\a. abolirea r`zboiului ]i respectarea principiului autodetermin`rii na\ionale. ei au m`car ]ansa de a redresa dezechilibrul f`r` s` repete gre]elile unora dintre înainta]ii lor intelectuali. Cartea în sine este împ`r\it` în dou`. prejudec`\ile. Când. el era de fapt în transformare. Zimmern a început s` joace un rol mai important în rela\iile interna\ionale. La Oxford. Când a revenit în Marea Britanie a lucrat în Ministerul Înv`\`mântului ca inspector ]colar ]i a activat în cadrul mi]c`rii laburiste în plin` dezvoltare. de asemenea. A urmat ]coala la Winchester ]i a studiat clasicii la New College. în cele din urm`. El este un autor-cheie în rela\iile interna\ionale nu pentru c` este un mare g@nditor. cât pentru ceea ce Brian Porter descria drept „concep\ia sa cosmopolit` … ca ]i familiaritatea sa degajat` cu cercurile conduc`toare“. Liga Na\iunilor. implic@ndu-se activ în Consiliul Mondial al Bisericilor în anii ’40. iar în 1911 ]i-a publicat prima carte. Astfel. în 1930. În 1919. A lucrat în Comisia de cercetare a Ligii Na\iunilor Unite ]i a contribuit la a]a-numitul Cecil Draft. A intrat în Partidul Laburist în 1924 ]i chiar ]i-a depus candidatura în alegeri împotriva lui Lloyd George în acela]i an. A participat la Conferin\a de la Versailles. Oxford. dar ele recapituleaz` adecvat temele dominante ale lucr`rii majore a lui Zimmern în domeniul rela\iilor interna\ionale. pân` la numirea sa ca profesor de rela\ii interna\ionale la Oxford. cuvintele lui Bull sunt poate injuste. ]i s` mai consulte pacien\ii“. Zimmern a participat la sesiuni ale Ligii la Geneva ]i a \inut cursuri la Universitatea Cornell din Statele Unite. W. A contribuit la înfiin\area Royal Institute for International Affairs din Londra ]i a fost un sus\in`tor îndârjit al necesit`\ii de a preg`ti studen\ii în managementul „cooper`rii interna\ionale“. s-o atrag` ]i pe so\ia unuia dintre colegii s`i. Prima parte este intitulat` The Pre-War System. Aceast` situa\ie i-a oferit posibilitatea s` modeleze oarecum politica britanic` privind Liga Na\iunilor ]i s` sus\in` independen\a „popoarelor înrobite“ din Europa. Când r`zboiul s-a [ncheiat. iar a doua se concentreaz` asupra Acordului ]i a func\ion`rii Ligii Na\iunilor . Zimmern a reu]it. ]i a fost foarte mul\umit de acordul final. League of Nations and the Rule of Law. al eforturilor depuse de oamenii p`cii sau al luminii r`spândite de propriile lor înv`\`turi. \inând cursuri în domeniul istoriei antice. Între 1926 ]i 1930 a fost director adjunct al Institutului pentru Cooperare Intelectual` al Ligii de la Paris ]i s-a dedicat dezvolt`rii înv`\`mântului superior în domeniul rela\iilor interna\ionale. Dac` cercet`torii organiz`rii interna\ionale au mers prea departe în a privilegia teoria pe seama practicii în ultimii ani. Seton-Watson. Tat`l s`u era evreu german. editat de R. sub impactul de]tept`rii democra\iei. 2 Zimmern a fost par\ial r`spunz`tor de reputa\ia groaznic` a genera\iei mai de început de „doctori“. ceea ce a atras mul\i studen\i. de]i Zimmern a fost crescut cre]tin ]i a luat foarte în serios valorile spirituale. la vârsta de doar 40 de ani. A scris mici articole la ziarul The New Europe. Într-adev`r. Zimmern a fost angajat de Ministerul Reconstruc\iei.

ceea ce le-a preg`tit lui Carr ]i lui Morgenthau o \int` u]oar`. O nemul\umire obi]nuit` privind dreptul interna\ional \ine de aceea c` el nu este nicidecum drept în adev`ratul sens al cuvântului. era un stat «al bun`st`rii». Pe de o parte. care s` poat` face accesibile c`r\ile scumpe s`racilor ]i s` ajute la dezvoltarea unei „opinii publice interna\ionale“ în sprijinul p`cii. Dac` statele nu p`reau a în\elege aceasta. ci unul între diferite grade de putere. E. pe care s` o distrug` în anii ulteriori. A]a cum spunea odat`. din moment ce rela\iile interna\ionale s-au mi]cat de la anarhie spre iluminare. pe care acesta se bazeaz` pentru men\inerea stabilit`\ii interna\ionale: 1. nu puteau exista decât dou` motive. fiind mul\umit` de puterea sa. Zimmern a sugerat înfiin\area unei biblioteci interna\ionale de împrumut. dac` autoritatea dreptului ar fi consolidat`. {n cadrul ligii. „nu pentru c` oamenii sunt prost dispu]i se întâmpl` ca ei s` nu poat` fi educa\i în spiritul unei con]tiin\e sociale mondiale. ZIMMERN (The Working of the League). subven\ionate de guverne. acele „state ale puterii“ care au luat în râs dreptul ar putea fi împiedicate ]i.RELA|II INTERNA|IONALE 178 179 A. Markwell scoate în eviden\` „cinci elemente principale“ ale viziunii lui Zimmern despre acordul de înfiin\are a Ligii Na\iunilor. Zimmern nu era ne]tiutor în ceea ce prive]te existen\a unor asemenea probleme. un sistem îmbun`t`\it al Conferin\ei de la Haga pentru Mediere. nu exist` nimic care s` opreasc` statele s` invoce dreptul pentru a justifica acte ce \in în primul r@nd de interesele proprii sau s`-l ignore din acelea]i considerente. Se putea ca pur ]i simplu s` le lipseasc` informa\iile necesare. 5 În excelenta sa analiz` asupra lui Zimmern. 5. În lipsa unui stat mondial. în ciuda eviden\ei progresului din dreptul interna\ional. El a f`cut distinc\ie între „o ordine veche“ ]i „una nou`“ precum ]i între „politica puterii“ ]i „politica responsabilit`\ii“. ea îns`]i cultivat` de doctrinele economice liberale ale secolului al XVIII-lea. Pe de alt` parte. o îmbun`t`\ire ]i coordonare a Uniunii Po]tale Universale ]i aranjamente similare pentru servicii globale ]i … utilit`\i publice. statele sunt obligate în mod egal s` foloseasc` for\a. document care scotea r`zboiul în afara legii. încrederea lui Zimmern în progres a fost facilitat` de credin\a sa profund` în „armonia de interese“ dintre indivizi ]i dintre state. Dup` 1935. dar erau deductibile din necesit`\ile prezentului“. principiul „protesteaz` ]i plângi“ (Hue and Cry) trebuia s` fie echivalentul interna\ional al unei reac\ii electorale de dezaprobare [n democra\iile constitu\ionale împotriva guvernelor nepopulare. crucial` în contracararea altui motiv pentru care statele ar fi putut porni la r`zboi. acest motiv fiind lipsa constrângerilor democratice împotriva liderilor dictatoriali ai „statelor puterii“. Astfel. Dezvoltarea unei opinii publice concrete era. Contrastul nu este unul între «putere» ]i «bun`stare» ]i cu atât mai pu\in unul între «politic`» ]i «economie». întreg idealismul lui Zimmern iese în eviden\`. Ceea ce se reg`se]te în referirile lui Zimmern ca fiind „trecutul“ este respins ca principiu c`l`uzitor pentru prezent ]i pentru viitorul „ale c`rui posibilit`\i nu erau restrânse de testul experien\elor anterioare. 2. A]a c` Zimmern a fost încântat când Statele Unite ]i Fran\a au înaintat ligii pactul BriandKellogg. Apoi a f`cut apel la principii esen\iale ale dreptului interna\ional (de exemplu suveranitatea statului) în încercarea de a expulza ca spioni inspectorii americani pentru arme nucleare în 1997. O alt` distinc\ie preferat` a fost între politica „bun`st`rii“ ]i cea „a puterii“. El re\ine c` Zimmern inten\ionase ini\ial s`-]i intituleze cartea Towards the Rule of Law. ea a devenit un «stat al puterii». împotriva oric`rui stat care refuz` s` se supun` legilor interna\ionale. dar a sperat c` Liga Na\iunilor putea deveni un forum crucial în gestionarea lor. dac` este necesar. folosind metoda conferin\elor periodice. o colaborare îmbun`t`\it` ]i extins` a puterilor. 3. dac` este necesar. când a invadat Kuweitul. Marea Britanie. În cadrul unui sistem de securitate colectiv`. Se întâmpl` din cauz` c` ei – s` fim corec\i ]i s` spunem «noi» – sunt fiin\e cu … inteligen\` limitat`. o agen\ie pentru mobilizarea reac\iei ( Hue and Cry) fa\` de r`zboi ca problem` de interes universal ]i crim` împotriva comunit`\ii globale. Pe de alt` parte. garan\ii reciproce de integritate teritorial` ]i independen\`. caz în care era de datoria profesorilor precum Zimmern s`-i instruiasc` pe liderii politici ]i pe cet`\eni. din moment ce nu exist` nici un organism cu autoritatea de a-l impune. 6 În analiza sa asupra puterii acestor tr`s`turi de a transforma rela\iile interna\ionale. Zimmern a crezut c` rela\iile interna\ionale evoluau de la echilibrul de putere la domnia legii. statele sunt obligate s` renun\e la folosirea for\ei pentru a-]i rezolva diferendele. Irakul a c`lcat în picioare dreptul interna\ional în 1991. . de asemenea. 4. în 1928. Carr este ucig`tor în dispre\ul s`u pentru asemenea distinc\ii: „Timp de mul\i ani înainte de 1933. Conciliere ]i Investigare. sim\indu-]i puterea disputat` ]i inadecvat`. Zimmern crezând c` aceasta din urm` se subordona primei. Markwell pune în eviden\` câteva teme idealiste în lucr`rile lui Zimmern.“8 Spre sfâr]itul anilor ’20. conflictele dintre state ar putea fi rezolvate pa]nic.“7 Desigur. H. pedepsite prin mecanismele „securit`\ii colective“.

Ca ]i în anii ’30. Connecticut. 35.). 3. În 1944 s-a retras de la catedra sa de la Oxford. The Twenty Years’ Crisis. ceea ce este pu\in probabil date fiind inegalit`\ile de putere ]i bog`\ie dintre state ]i lipsa oric`rui consens cu privire la semnifica\ia unei ordini mondiale juste. 1946. nr. în ciuda erorilor evidente ale acesteia. D. nu poate exista o ordine mondial` stabil` care s` împace statele interesate de men\inerea statu-quo-ului ]i pe cele revizioniste. 753. pre]edintele Bush a exagerat ]i el importan\a restabilirii suveranit`\ii Kuweitului pentru a]a-numita „nou` ordine mondial`“. ZIMMERN Optimismul lui Zimmern din 1928 a fost repede risipit când. Ibidem. Londra. De pild`. nr. p. el nu a v`zut nici un motiv pentru care domnia legii s` nu fie r`spândit` în arena interna\ional`. el ar fi trebuit s` fie aplicat de Statele Unite. s-ar putea reflecta asupra influen\ei continue a unui astfel de idealism pân` ast`zi. chiar dac` oarecum naiv. 1936. în anii ’30. p. Evenimentele din anii ’30 demonstreaz` c` dreptul interna\ional nu poate crea singur. mai ales dac` acestea din urm` sunt puternice. Zimmern ]i-a oferit întregul sprijin Statelor Unite în r`zboiul rece. Înv`\ase. 780. dar lec\iile pe care le luase nu erau bune. Pentru Zimmern. Oxford University Press. Zimmern admisese c`. Londra. dar dac` aceast` ordine este just` este o cu totul alt` chestiune. p. au r`mas în urma segmentelor luminate ale opiniei publice din \`rile lor. Acum. 1936. Dac` dreptul interna\ional nu cuprinde proceduri legitime pentru negocierea schimb`rii pa]nice în rela\iile interna\ionale. Deci „idealistul“ Zimmern devenise un sus\in`tor hot`rât al bombei atomice în mâinile Statelor Unite. The Aberystwyth Papers: International Politics 1919-1969. Ar trebui îns` s` rezist tenta\iei de a-l aprecia pe Zimmern ca fiind bine inten\ionat. similar înarmate. Este tentant s` închei scurta prezentare a operei ]i vie\ii lui Zimmern cu unele cuvinte politicoase despre valoarea contribu\iei sale la domeniul rela\iilor interna\ionale. E.RELA|II INTERNA|IONALE 180 181 A. 1986. Martin Rochester. Zimmern a încetat din via\` în 1957 ]i nu a tr`it suficient de mult pentru a prinde apari\ia unei for\e poli\iene]ti rivale. p. Hedley Bull. În loc s` recunoasc` subordonarea dreptului interna\ional fa\` de echilibrul de putere ]i s` caute s`-i îmblânzeasc` manifest`rile de echilibru al terorii. 120. ibidem. Tipul s`u de liberalism. 1918-1935. J. p. e]ecul aplic`rii principiului „protesteaz` ]i plângi“ a confirmat m`sura în care guvernele. Neutrality and Collective Security. Friedrich Kratochwil and John Gerard Ruggie. Brian Porter (ed. p. Dac` politica interna\ional` nu era din start diferit` de politica intern` a statelor anglo-saxone. în lucrarea lui Porter. succesul opera\iei „Furtun` în de]ert“ nu a inaugurat o nou` er` în politica interna\ional`. „International Organisation: a State of the Art on an Art of the state“. deziluzia este inevitabil`. „The Theory of International Politics 1919-1969“. a fost numit profesor invitat la Trinity College din Hartford. Carr. 1972. înc` fidele „vechii diploma\ii“. Nu ar fi corect s` spun c` nu a înv`\at nimic din criticile îngr`m`dite asupra sa de reali]ti. Note 1. 12. H. tot a]a cum Irakul a c`lcat în picioare dreptul interna\ional în 1991. În cartea sa de dinainte. Londra. întâiul poli\ist al planetei. a fost o manifestare interna\ional` a analizei sale cu privire la sursa ordinii în Marea Britanie ]i Statele Unite. The American Road to World Peace. prin el însu]i. o ordine mondial` corect`. Uniunea Sovietic` era „stat al puterii“ mai degrab` decât Germania. 282. 361. 34. p. Macmillan. „Sir Alfred Zimmern: Fifty Years On“. 8. Din nefericire. Orice motive existau pentru izgonirea for\elor irakiene din Kuweit din punct de vedere strategic. în lipsa constrângerii. The League of Nations and the Rule of Law. 5. 8. 40. 1986. 252. „The Rise and Fall of International Organisation as a Field of Study“. 9 Dac` dreptul ar fi fost eficace în r`zboiul rece. dreptul interna\ional era doar „un alai de peruci ]i robe vociferând în gol“. El poate fi expresia unei ordini interna\ionale legitime care este acceptat` de marile puteri. 7. Markwell. Chicago. 1986. . accentuând dimensiunile constitu\ionale ]i de reglementare. marile puteri au refuzat s` aplice dispozi\iile acordului împotriva Japoniei (dup` invazia acesteia în Manciuria) ]i înc` o dat` împotriva Italiei dup` invazia din Abisinia. p. 2. Alfred Zimmern. University of Chicago Press. nr. Aceasta pentru c` trezirea sa din vraja Ligii Na\iunilor a anilor ’30 l-a f`cut s` devin` mai târziu un fervent avocat al r`zboiului rece. 6. p. în International Organization. Zimmern nu a acceptat aceasta în parte pentru c` (a]a cum Carr nu a ezitat nici un moment s` atrag` aten\ia în The Twenty Years’ Crisis) el însu]i provenea dintr-o putere avantajat` de statu-quo. În 1953 ]i-a publicat ultima carte. Dac` o asemenea opinie pare chiar naiv` în anii ’90. Alfred Zimmern. Dup` ce a lucrat pentru o scurt` perioad` ca secretar general al Conferin\ei UNESCO. în Review of International Studies. Macmillan. 4. 9. în International Organization. 40.

Liga Na\iunilor. 1977. î]i exprim` nemul\umirea fa\` de reformele interna\ionale care se limiteaz` la organizarea rela\iilor dintre state. University Teaching of International Relations. 1915. Modern Political Doctrines. 1928. Londra. Europe in Convalescence. Autorii extind domeniul rela\iilor interna\ionale prin includerea for\elor active implicate în „societatea global`“. Mills & Boon. Hobson ]i Wilson. Dutton. Oxford. Londra.. „Sir Alfred Zimmern: Fifty Years On“. în Review of International Studies. Random House. Paris.RELA|II INTERNA|IONALE 182 Citi\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele despre Angell. Markwell. The League of Nations and the Rule of Law. Principalele lucr`ri ale lui Alfred Zimmern The Greek Commonwealth: Politics and Economics in Fifth-Century Athens. Londra. Spiritual Values and World Affairs. Ei afirm` c` este necesar` o reflec\ie critic` privind condi\iile istorice care au condus la instaurarea inegalit`\ii. TEORIILE CRITICE/RADICALE G@nditorii ce vor fi prezenta\i în continuare sunt preocupa\i de sursele inegalit`\ii structurale. 272-292. 1939. Carr. nr. The Third British Empire: Being a Course of Lectures Delivered at Columbia University New York. F. Inspir@ndu-se adesea din g@ndirea tradi\ional` marxist`. Lecturi suplimentare Claude. Londra. New York. New York. International Institute of Intellectual Cooperation. Clarendon Press. The American Road to World Peace. 1936. E. dar nelimit@ndu-se la aceasta. Bull. . autorii men\iona\i îi îndeamn` s` exploreze conexiunile complexe dintre o „anarhie“ formal` între state ]i o „ierarhie“ economic` a claselor sociale ]i economice. The Philosophy of International Relations. Londra. 1939. Oxford University Press. În cazul în care cercet`torii vor urm`ri cu fidelitate interesul social emancipator de a promova „nevoile umane“ la o scar` global`. Desigur. D. 1918-1935. 1953. ei pun în lumin` modul în care rela\iile interna\ionale fac posibile (]i tind s` ascund`) inechit`\ile sistemului capitalist global. ale c`ror realiz`ri practice impun reconsiderarea încrederii noastre tradi\ionale în suveranitatea statului. Londra.. 1922. 12. P. 1962. Oxford. Power and International Relations. inerente sistemului interna\ional. Macmillan. Ace]tia consider` c` at@t realismul c@t ]i liberalismul servesc men\inerii distribu\iei elementare a puterii ]i a bun`st`rii. Ace]ti g@nditori î]i exprim` radicalismul în dou` moduri: în primul r@nd. Clarendon Press. for\ele materiale ]i ideologice care o sus\in ]i poten\ialul de a reforma radical sistemul în favoarea unei ordini mondiale mai drepte. 1939. În al doilea r@nd. p. nici unul dintre autorii men\iona\i nu consider` c` suveranitatea este un concept care va deveni desuet ]i nici nu agreeaz` ideea poten\ialului „noilor mi]c`ri sociale“ de a se substitui proletarilor clasei muncitoare revolu\ionare transna\ionale a lui Marx ]i a lui Lenin. Inis. Oxford University Press. mai ales c@nd se bazeaz` pe capacitatea ]i pe voin\a a]a-numitelor „mari puteri“. 1986. ei consider` c` teoria ]i practica nu sunt domenii separate ]i autonome de g@ndire ]i ac\iune. Oxford University Press. J. Sage. 1926. Distinc\ia rigid` dintre politicile interstatale ]i „rela\iile“ dintre clasele sociale trebuie s` fie abandonat`. ]i de modalit`\ile în care acestea ar putea fi dep`]ite. Learning and Leadership: A Study of the Needs and Possibilities of International Intellectual Cooperation. Parkinson.

]i c@nd prin acest proces î]i poate schimba scopurile ]i se poate adapta situa\iilor în schimbare. tr`ie]te în Australia. care i-a oferit cadrul pentru propagarea ]i ad@ncirea studiilor sale.“1 De]i ideea conform c`reia am tr`i într-o lume aflat` într-o globalizare cresc@nd` a devenit popular` în anii ’90. În prezent. ci pendul@nd între via\a academic` ]i cariera diplomatic`. Aceasta ar explica atitudinea sa critic` fa\` de modelele scolastice rupte de schimb`rile din lumea real`. una din sl`biciunile modelului realist ortodox criticate era c` nu a putut face distic\ie între puterea ca mijloc de a atinge alte scopuri (precum securitatea) ]i puterea ca scop în sine. dezvolt@nd o teorie unic` ce continu` s`-i inspire pe cercet`torii societ`\ii globale de ast`zi. „interesul fiec`rui stat fa\` de reac\ia altor state la politicile sale. Burton s-a angajat în administra\ia public` australian` în 1937. indiferent de c@t de [nsemnat` ar putea s` par` într-un anumit moment al istoriei. Înc` din în anii ’60 Burton afirma c` g@ndirea ortodox` privitoare la politica ]i organiza\iile interna\ionale – aflate în rela\ie cu puterea na\ional`. 2 Concep\ia sa privind sistemul interna\ional era îns` original` prin încercarea de a reintroduce „resursele“ interne în studiul ordinii interna\ionale ]i de a substitui puterea cu „legitimitatea“ ca o variabil` crucial` în explicarea conflictelor interstatale. via\a ]i cariera lui neurm@nd traiectoria obi]nuit` de la ]coal` la universitate ]i apoi la via\a academic`. care le-ar reprezenta. puterea nu este important`. Burton a folosit modele informatice ]i teoria sistemelor pentru a aduce mai mult` lumin` în teoria rela\iilor interna\ionale în general ]i în analiza conflictelor în particular. unde ]i-a continuat activitatea academic` la Universitatea George Mason din Fairfax. ar ar`ta ca o suprapunere de p@nze de p`ianjen ale c`ror fire converg în num`r inegal c`tre diferite puncte ale p@nzei. a contribuit la înfiin\area Centrului de Analiz` a Conflictelor cu sediul în Kent. Împreun` cu un colectiv de colegi mai tineri. A fost f`cut` o distinc\ie clar` între politica intern` ]i cea extern`.“3 El a mai sus\inut c` puterea ]i folosirea for\ei în rela\iile interstatale erau la un cap`t al scalei. fa\` de procesul de schimbare. exist` at@t de multe comunica\ii directe sau sisteme înc@t o hart` a lumii. Acesta prezenta statele ca pe bile de biliard. Burton nu a fost primul care a folosit no\iunea de „sistem“ pentru a studia rela\iile interna\ionale. precum Michael Banks de la London School of Economics. dar fiind înc` activ ca scriitor ]i g@nditor. John Burton a studiat acest fenomen înc` de la începutul anilor ’60. Prima sa lucrare important`. A activat în lumea academic` a Universit`\ii Na\ionale Australiene pentru o scurt` perioad` la sf@r]itul anilor ’50. printre al\ii. renun\@nd la mediul universitar. statele fiind tratate ca unit`\i distincte. El a observat c`: „{n termenii nevoilor de comunicare. Statutul de func\ionar al corpului diplomatic australian a devenit insuficient pentru el. unde a r`mas p@n` la începutul anilor ’70. Burton s-a mutat în SUA. John Burton s-a n`scut în 1915 în Australia. dar ]i încerc`rii sale eclectice de a dezvolta o abordare holist` a conflictelor în politica global`. cu at@t mai mult cu c@t unele dintre ideile sale erau mult prea neconven\ionale pentru acea perioad`. c@nd s-a transferat la Universitatea Kent din Canterbury. în 1963 oferidu-i-se un post de profesor la Colegiul Universitar din Londra. în cadrul c`reia rela\iile interstatale ar fi considerate doar o parte a sistemului mai amplu de conexiuni ]i leg`turi ce dep`]esc frontierele teritoriale. „Practic. Burton a utilizat concepte ale cercet`rii managementului ]i informaticii pentru a-]i sus\ine teoria. A absolvit studiile de doctorat la London School of Economics în 1942 ]i a avut un rol activ în diploma\ia australian` la sf@r]itul celui de-al doilea r`zboi mondial. La începutul anilor ’80. ca ]i hot`r@rii sale de a promova conceptul de „societate mondial`“ (world society). astfel înc@t grani\ele statelor ar deveni imperceptibile. securitatea colectiv` ]i guvernarea mondial` – nu se potrivea cu situa\iile ]i condi\iile interna\ionale. De exemplu. a c`ror interac\iune putea fi cel mai bine [n\eleas` ca fiind consecin\a pe termen lung a ierarhiei de putere. Ca alternativ`. puterii i se atribuie o mic` importan\`. iar [n 1938 au ob\inut o burs` a Universit`\ii din Londra. la terminarea studiilor preuniversitare. Virginia. BURTON JOHN BURTON Opera lui John Burton nu poate fi clasificat` cu u]urin\` în cadrul conven\ional al studiilor de rela\ii interna\ionale.185 J. Inspirat de lucr`rile lui Karl Deutsch. Acest lucru se datoreaz` în parte criticii tran]ante a teoriei conform c`reia rela\iile interna\ionale pot exista separat de celelalte discipline ale ]tiin\elor sociale. echilibrul puterii. interesul na\ional. precum ]i dorin\a sa de a se angaja în munca academic` pentru a îmbun`t`\i procesul de luare a deciziilor. reac\ion@nd ]i fiind supus controlului prin feed-back. Desigur. International Relations: A General Theory (1965). la cap`tul opus fiind luarea [n comun a deciziilor de rezolvare a conflictelor. a fost o încercare ambi\ioas` de folosire a teoriei sistemelor ca parte a unei mai ample critici a ceea ce Burton considera a fi modelul realist ortodox în rela\iile interna\ionale. fa\` de schimbarea scopu- . recept@nd ]i clasific@nd informa\iile. C@nd un sistem este integrat complet.

c@nd una dintre superputeri nu mai exist` ]i SUA nu doresc s` intervin` în zonele care nu au importan\` strategic` pentru securitatea lor. Pentru Burton. pe de o parte. guvernele care se bucur` de legitimitate ]i de sus\inere puternic` din partea cet`\enilor lor aleg principiul nealinierii. precum ]i din percep\iile eronate ale altor state. deoarece ipotezele de lucru erau mai degrab` sugestive dec@t sistematice. În 1965. Acesta este un sistem . iar analiza lui Burton asupra stadiului teoriei în rela\iile interna\ionale a fost umbrit` de tendin\a sa de a se angaja în critici polemice împotriva a ceea ce percepea ca fiind limitele modelului realist ortodox. Leg`turile dintre cele trei unghiuri ale trunghiului sunt definite de logica intern` a teoriei sale. sistemic ]i func\ional.8 Dup` cum afirm` Daniel Dunn. fie de schimbarea mediului însu]i. Deoarece descurajarea nuclear` oferea o baz` necesar` dar nu ]i suficient` pentru ordinea interna\ional`. Nevoile statelor (percepute ca sisteme de ac\iune ]i nu ca actori independen\i) pot fi satisf`cute doar de un comportament legitimat. baz@ndu-se în procesul lu`rii deciziilor pe o percep\ie corect` ]i coordon@ndu-]i activit`\ile cu ale altor state prin intermediul organismelor interna\ionale.“4 Totu]i. Cartea este notabil` pentru analiza ]i promovarea principiului nealinierii în contextul desf`]ur`rii r`zboiului rece dintre superputeri. except@nd schimb`rile naturale lente ]i continue“. Systems.“ 7 La cealalt` la baz` a triunghiului conceptual al lui Burton se situeaz` teoria lu`rii deciziei. Acest studiu ne ajut` în explicarea sl`biciunilor a numeroase regimuri din lumea a treia în perioada ulterioar` r`zboiului rece. Diplomacy and Rules. dar nu agresiv`“. În v@rful superior al triunghiului se situeaz` ideea sa principal`. Autorul sugereaz` c` regimurile nepopulare din noile state. aceste regimuri (mai ales din Africa) nu-]i mai pot men\ine controlul tiranic asupra popula\iei. trebuie f`cut` distinc\ie între legalitate ]i legitimitate. tipul ideal de societate mondial` ar fi „cel perfect deschis schimb`rilor ]i care nu necesit` ajust`ri din partea vreunui stat sau a unuia dintre organismele acestuia. Acest concept încearc` s` explice diferen\a dintre comportamentul coordonat ]i reciproc. percep\ii ]i definiri ale situa\iei. pe de alt` parte.RELA|II INTERNA|IONALE 186 187 J. coerci\ia acestora fiind astfel minim`. un stat poate urma o politic` mult mai flexibil` în exterior. Este preocupat în continuare de teoria sistemelor ]i de luarea deciziilor. În prezent. pasiv ]i nealiniat. luarea deciziei face leg`tura dintre legitimitatea perceput` ca reprezent@nd valorile ]i interesele statului ]i legitimitatea perceput` ca factor activ aflat în concordan\` cu acordurile ]i revendic`rile adresate statului“. reafirm@ndu-]i astfel convingerea c` o lume ideal` începe o dat` cu lini]tea intern` a fiec`rui stat. States. Burton a afirmat c` liderii na\ionali prefer` adesea s` transfere lupta intern` în spa\iul interna\ional chiar cu pre\ul conflictelor ]i al r`zboiului. din ideologiile care stimuleaz` orgoliile ]i temerile. doresc alian\e cu superputeri în scopul de a ob\ine protec\ia acestora în cazul unor revolte ]i schimb`ri interne ]i nu ca urmare a unei similitudini de ordin ideologic. care au luat na]tere prin procesul decoloniz`rii. Acestea pot ap`rea dintr-o educa\ie inadecvat`. nonsistemic ]i de aceea disfunc\ional. În 1968 Burton a publicat a doua lucrare de referin\`. care deriv` din teoria general` a sistemelor: pozi\ia statelor este condi\ionat` de nevoia acestora fie de adaptare la schimbarea mediului în care se situeaz`. indiferent de m`rime. Burton folose]te drept cadru de analiz` a vie\ii sociale un sistem asem`n`tor unui triunghi. leg`tura dintre sugestiile politice ale lui Burton ]i folosirea teoriei sistemelor nu a fost expus` clar în aceast` lucrare. titlul primei sale lucr`ri este în]el`tor.. sisteme. afirm@nd c` situa\iile conflictuale dintre state iau na]tere adesea ca urmare a unor disfunc\ionalit`\i interne în procesul de luare a deciziei. neav@nd nevoie de sprijin extern. ]i comportamentul de putere.. De asemenea. Totu]i. Pe de alt` parte. 6 La una din bazele triunghiului conceptual men\ionat se afl` no\iunea de legitimitate în comportamentul statelor. Burton a afirmat c` guvernele trebuie s` reflecte valorile ]i s` satisfac` nevoile poporului pe care [l reprezint` pentru a deveni legitim. pot coexista într-o rela\ie competitiv`. ]i scopurile ]i valorile autorit`\ilor. unui nivel redus de legitimare social`. modele. care înglobeaz` întreaga sa concep\ie privitoare la rolul care trebuie jucat de „puterile mijlocii“ ca Australia. în condi\iile adopt`rii acesteia de un num`r suficient de mare de state. BURTON rilor [n general ]i adaptarea la nivel na\ional [n raport cu schimb`rile din [ntreaga lume. Burton a prezentat principiul nealinierii ca pe o cale spre pace. „Întotdeauna c@nd exist` o diferen\` între interesele sistemului. Eliberat de revendic`rile ]i amenin\`rile presiunilor interne. în momentul în care a fost publicat` aceast` lucrare cadrul de referin\` al lui Burton era foarte larg: „Rela\iile umane sunt v`zute în termeni de tranzac\ii. Guvernele legitime se bazeaz` pe sprijinul cet`\enilor în procesul de autoritate. 5 Idealul lui Burton este reflectat în viziunea sa despre statul impar\ial. rela\ion`ri. ]i pot astfel s` evite expunerea noului stat la interven\ia unei superputeri. din lipsa cunoa]terii aprofundate a cadrului interna\ional. nealinierea ar fi putut crea un sistem interna\ional „în care toate statele suverane. ne afl`m în situa\ia .

conflict ]i legitimitate. analogiile cu ]tiin\ele sociale sunt nepotrivite. Pe de alt` parte. f`c@nd o delimitare important` între rezolvarea tip „puzzle“ (puzzle-solving) ]i rezolvarea tip „problem`“ (problem-solving). în mod tradi\ional. Richard Little desconsider`. loialitate. devian\`. În plus. surse provenite din biologie. Este contraproductiv s` ata]ezi unei valori un ve]m@nt din ]tiin\ele . conflict ]i control. „teoria nevoilor î\i mut` aten\ia de la individ (privit ca vinovat) c`tre absen\a legitim`rii structurilor. cel mai important sistem. o dat` ce au fost în\elese originile violen\ei ca e]ec a îndeplinirii nevoilor umane într-o societate mondial`. legitimitate. cercet`torul social nu poate fi niciodat` un simplu spectator. dar este numai un sistem din multe altele ]i. În particular. Mai mult. pentru mul\i oameni. de securitate. Primul tip de abordare a solu\ion`rii conflictelor opereaz` în cadrul unor constr@ngeri stabilite. Burton r`m@ne convins c` „frustrarea cauzat` de nevoi“ este cauza principal` a violen\ei ]i a „conflictului în societatea mondial` contemporan`“. obiectul filozofiei politice. rela\ionare. întrebuin\@nd c`i (precum recurgerea la for\`) folosite ]i în trecut. Burton a definit nevoile umane ca valori socio-biologice ]i a sus\inut c` acestea sunt caracteristici universale ale tuturor fiin\elor umane. nu trebuie s` fie atributul p`r\ilor implicate. a atras de asemenea unele critici. rezolvarea tip „problem`“ este o abordare care încearc` s` transforme ceea ce pare a fi o situa\ie conflictual` neutr` înr-o rela\ie pozitiv`. Trebuie men\ionat c` nici Burton nu a reu]it s` stabileasc` modul în care aceste nevoi pot fi satisf`cute simultan. sunt un suport corectiv al realismului chiar ]i în prezent. În timp ce majoritatea cercet`rilor lui Burton. ar putea s` nu fie. În studiul Conflict: Resolution and Prevention (1990). de]i Burton înc` mai insista asupra utilit`\ii ]tiin\ifice în descrierea societ`\ii mondiale în locul folosirii filozofiei politice sau a teoriei normative. deoarece orice analiz` a lumii sociale va fi influen\at` de valorile analistului. aportul lui Burton ]i al continuatorilor s`i: „Trebuie s` alegem în ce fel de lume vrem s` tr`im. 11 Opera lui Burton în domeniul solu\ion`rii conflictelor. 10 În momentul în care aceste nevoi au fost satisf`cute ne asum`m roluri care ne permit s` ap`r`m aceste nevoi ]i adesea s` combin`m nevoile cu rolul asumat de a le proteja. meritul unui anumit model nu se impune de la sine. de justi\ie redistributiv`. Burton a afirmat c`. Nici un model nu este independent de ideologie. F`r` îndoial`.“9 La începutul anilor ’70. Burton a r`mas un oponent hot`r@t al realismului ]i „politicii de putere“ în general. Acest lucru contravine par\ial teoriei sale conform c`reia ]tiin\ele sociale sunt utile în rezolvarea problemelor care fac. de stimulare. De aceea. autoritate. La baza schimb`rii direc\iei preocup`rilor lui Burton din anii ’70 ]i ’80 a fost convingerea potrivit c`reia. Deoarece aceast` abordare nu a putut s` ajung` la r`d`cinile problemei violen\ei ]i s-a concentrat doar asupra simptomelor (terorismul fiind un exemplu concludent). deseori chiar contribuindu-se la perpetuarea ei. de recunoa]tere. Aceast` list` este adesea exprimat` în termeni foarte vagi. rezolvarea conflictelor. trebuie s` aduc` argumente de ordin ideologic în acest sens.RELA|II INTERNA|IONALE 188 189 J. În mod progresiv. Burton a sus\inut c` situa\iile conflictuale pot fi solu\ionate doar prin satisfacerea a opt nevoi fundamentale ale p`r\ilor antagoniste: „nevoia de r`spuns. nu a reu]it eradicarea violen\ei. de]i a inspirat mul\i continuatori. mai ales cele referitoare la natura „societ`\ii mondiale“. vocabularul lui reflect` no\iunile de participare. Posibilitatea de a recl`di lumea. Sisteme culturale diferite nu fac dec@t s` foloseasc` mijloace diferite pentru a le satisface. ar trebui s` se ac\ioneze mai degrab` în sensul cre`rii de institu\ii ]i stabilirii de practici care s` poat` îmbun`t`\i condi\ia uman`. John Burton î]i c@]tigase reputa\ia de cercet`tor al societ`\ii mondiale. fie a celor dintre state. afecteaz` în mod necesar natura acestei analize. autoritate. analizat` de c`tre acesta. iar dezbaterea dintre cei care consider` c` nevoile umane sunt universale ]i cei care le consider` elemente specifice culturale r`m@ne nerezolvat`. ci al unor ter\e p`r\i care ar putea asista la procesul conflictual. s-a dedicat studierii naturii conflictului ]i originilor complexe ale acestuia în absen\a institu\iilor ]i modelelor comportamentale care s` satisfac` nevoile umane. institu\iilor ]i politicilor ca surs` primar` de conflict“. În consecin\`. de a se face în\eles. În c`ut`rile sale pentru a stabili un concept automotivant al nevoilor umane. lucr`rile lui Burton dezv`luie o capacitate multidisciplinar` de invidiat de atragere a unor surse disparate c`tre ]tiin\ele sociale. fie a celor din interiorul lor. BURTON interna\ional format din state. Într-o lume a valorilor în competi\ie. Accentul pus pe analiza sistemelor sc`zuse. în concordan\` cu angajarea sa pozitivist` [n studiul ]tiin\ific al politicii. încercarea cercet`torilor vie\ii sociale de a alc`tui o list` obiectiv` a nevoilor umane nu a avut succes. importan\a acestora ca prioritate variaz` în func\ie de sistemul cultural. În 1972. de vreme ce statele folosesc deseori mijloace care perpetueaz` conflictul. [n termeni de natur` comportamental`. psihologie ]i sociologie. de a fi perceput ca actor ra\ional … ]i nevoia de control“. în 1984. l`rgindu-se astfel implicarea ]i la p`r\ile care sunt direct interesate în solu\ionarea conflictelor ]i facilit@ndu-se c`utarea unor solu\ii c@t mai creative. Dac` John Burton dore]te s` schimbe lumea.

p.“12 Note 1. 21.. 43. Dear Survivors: Planning After Nuclear Holocaust: War Avoidance. 274. Pinter. 8. Conflict: Human Needs Theory. Brighton. Conflict: Resolution and Prevention. Dunn. p. 1979. p. Cambridge University Press. 1984. Conflict and Communication: The Use of Controlled Communication in International Relations. 147. John Burton (ed. World Society. Cambridge. xv. p. p. Dunn. Ibid. p. Frank Dukes and George Mason. Principalele lucr`ri ale lui John Burton The Alternative: A Dynamic Approach to Our Relations With Asia. 2. 5. [n Review of International Studies. States.R. Ibid. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Deutsch ]i Galtung. John Burton. 1954. Cambridge University Press. Richard Little. p. 95. p.RELA|II INTERNA|IONALE 190 191 J. [n International Studies Quarterly. Londra. 4. Londra. Banks. Westview Press. „Articulating an Alternative: the Contribution of John Burton“. Wheatsheaf Books. 12. New York. 33-48. 6. 1985. International Relations: A General Theory. Macmillan. Cambridge. Cambridge. 10. p. Groom ]i a lui C. „The Role of Authorities in World Society“. Michael (ed. 231.. în lucrarea lui A. p. Cambridge University Press. 36. Mitchell „Systems Theory and International Relations“. R. Michael. 1990. Macmillan. Un model al ordinii sociale lipsit de elemente ideologice este o himer` care nu trebuie nici revendicat`.). 3. John Burton. 5-30. Cambridge University Press. 57. Martin Robertson Press. p. Morgan Publications. 1979. Londra. Diplomacy and Rules. Systems. 1990. [n Review of International Studies. 1984. Macmillan. International Relations: A General Theory. 1972. 1978.). nr. 1982. p. „The Decision Maker and Social Order: the End of Ideology or the Pursuit of a Chimera?“. Diplomacy and Rules. 9. Wheatsheaf Books.J. Macmillan. Conflict in World Society: A New Perspective on International Relations. Lecturi suplimentare Banks. 8. Boulder. p. 1965. 11. John Burton. Macmillan. Oxford. Brighton. 1968. 1972. Conflict in World Society. 1995. Conflict: Human Needs Theory (ed. 47. „Articulating an Alternative: the Contribution of John Burton“. States. nr. 21. Basingstoke. 1968. Colorado. Ibid. 215-233. în Michael Banks (ed.. Cambridge University Press. Londra. „Where We Are Now?“. Conflict: Resolution and Prevention (coautori Frank Dukes ]i George Mason).)... Mitchell (ed. Systems. Cambridge University Press. 1984. p. BURTON naturii. 1972. Londra. 73-79. Cambridge. nici urmat`. Pentru o util` privire de ansamblu asupra originilor ]i teoriei sistemelor în studiul rela\iilor interna\ionale. 1990. [n Review of International Studies. 197-208. Global Conflict: The Domestic Sources of International Crisis. a se vedea lucrarea lui C. 7.). 1995.). Terrorism and War: The Process of Solving Unsolved Social and Political Problems. 1990. Sydney. John Burton. nr. p. David J. 95. 16. nr. World Society. Deviance. 200.R. 11. p. 1969. 1965. St Martin’s Press. [n Millennium: Journal of International Studies. Ibid. . Cambridge. International Relations Theory. Cambridge. „Resolution of Conflict“. nr. David J.

193 R. s-a al`turat Organiza\iei Interna\ionale a Muncii de pe l@ng` Organiza\ia Na\iunilor Unite. De]i (sau poate chiar acesta este motivul) p`rin\ii lui erau vorbitori de limb` englez`. Biografia sa este esen\ial` pentru a-i în\elege abordarea studiului rela\iilor interna\ionale. mult mai important` dec@t a majorit`\ii autorilor cuprin]i în aceast` lucrare. în Quebec. Termenul de teorie critic` este. Cox se consider` un teoretician critic. în timpul r`zboiului rece. Aceasta este ]i sarcina autoimpus` a teoreticienilor critici. Un termen mult mai potrivit ar putea fi „cercetare orientat` ideologic“. Articolul de pionierat al lui Cox în domeniul teoriei critice a fost publicat în 1981 ]i a p`rut s` ofere o alternativ` radical` la pozitivismul neorealist. Robert Cox s-a n`scut în 1926. COX ROBERT COX „O teorie serve]te întotdeauna cuiva ]i este [ndreptat` c`tre un anume scop. dar fundamentale pentru supravie\uirea politic` în timpul r`zboiului rece: (1) men\inerea sprijinului Statelor Unite (mai ales al unui lider american care a fost în mod repetat atacat ca «moderat împotriva comunismului» de elementele dure ale mi]c`rii sindicale americane ]i ca protector al «infiltr`rii socialismului» de elementele mai reac\ionare din r@ndul oamenilor de afaceri americani). .“ 1 Aceasta este ideea cea mai citat` din opera lui Robert Cox. Valorile fiind parte component` a fiec`rei cercet`ri. A activat în Organiza\ia Interna\ional` a Muncii [n urm`torii 25 de ani. Canada.“2 La începutul anilor ’70. Preocuparea acestora cu privire la fenomenul „falsei con]tiin\e“ dezv`luie credin\a în posibilitatea existen\ei unei „con]tiin\e reale“. aceea de a dezv`lui for\ele materiale ]i sociale care [i împiedic` pe oameni s`-]i ating` scopurile reale într-o lume care le manipuleaz` dorin\ele ]i le limiteaz` poten\ialul. trebuie avute în vedere trei elemente cruciale: angajarea sa în teoria critic`. întrebarea imediat` care se ridic` este ce ]i ale cui valori vor guverna. de a ridica omenirea la nivelul con]tiin\ei „reale“. oper` care a devenit mult mai r`sp@ndit` în anii ’90 dec@t înainte de sf@r]itul r`zboiului rece din dou` motive: Cox a publicat nenum`rate articole privitoare la fenomenul „globaliz`rii“ în rela\iile interna\ionale. conservatori. influen\a lui Antonio Gramsci ]i a lui Karl Polanyi asupra argumenta\iei proprii cu privire la ordinea mondial`. dar nu ]i suficient` pentru a ac\iona în scopul transform`rii lumii. opera lui are originalitate ]i prospe\ime în compara\ie cu cele mai multe cercet`ri teoretice din domeniu. Interesul s`u pentru rela\iile interna\ionale s-a manifestat doar dup` sf@r]itul celui de-al doilea r`zboi mondial. Concep\ia despre lume a lui Cox s-a format de-a lungul a mai mul\i ani ]i a fost profund modelat` de o carier` neconven\ional`. {n primul r@nd. Activitatea în cadrul OIM. c@nd a considerat c` statutul s`u de membru al organiza\iei ]i libertatea de a scrie ]i de a publica studii nu mai erau compatibile. În scopul perceperii corecte a operei acestui teoretician iconoclast. ]i a copil`rit la Montreal. incluz@nd neomarxismul. Sarcina cercet`rii critice este. prin defini\ie. Beneficiind de aportul canoanelor academice ale disciplinei men\ionate. (2) men\inerea principiului «universalit`\ii». studiul devenind astfel un act politic. f`r` îndoial`. În 1977 s-a întors în Canada pentru a deveni profesor de ]tiin\e politice la Universitatea York din Toronto. Aceasta reprezint` o condi\ie necesar`. În 1945 Cox a p`r`sit Canada pentru a ocupa noua sa func\ie de la Geneva. (3) ob\inerea ]i men\inerea unui nivel acceptabil de coeren\` a programelor organiza\iei în cadrul unei birocra\ii segmentate în domenii de tip feudal. analiza sa deosebit` privind globalizarea la sf@r]itul secolului al XX-lea. Cox a început s` studieze rela\iile interna\ionale ]i economia politic` interna\ional` în a doua jum`tate a vie\ii lui. unele forme ale feminismului ]i alte ]coli radicale de g@ndire. Natura nu poate fi privit` ca „dat“ sau ca „mecanism care func\ioneaz` natural“ dec@t printr-o abordare axiologic`. Aceste direc\ii de g@ndire sunt optim plasate împreun` datorit` convergen\ei în respingerea ideii de libertate axiologic`. care la acea dat` domina studiul rela\iilor interna\ionale mai ales în Statele Unite. adic` a încerca s` li se creeze membrilor blocului sovietic o imagine acceptabil` în fa\a Occidentului. Cox a devenit un student meticulos al politicilor radicale din Canada vorbitoare de limb` francez`. care în timpul r`zboiului ]i-a avut cartierul general la Universitatea McGill. Dup` absolvirea studiilor universitare la Universitatea din McGill. promovate de formele de g@ndire pozitiviste. inadecvat pentru a acoperi toate alternativele care pot fi incluse în aceast` categorie teoretic`. mai înt@i ca func\ionar superior ]i apoi ca ]ef al Direc\iei de programe ]i planificare. el este cel care a inspirat un num`r tot mai mare de cercet`tori care s-au grupat ca promotori ai „teoriei critice“ postmarxiste. Aceasta nu înseamn` c` teoreticienii criticii sunt oricum ]i oric@nd relativi]ti. a marcat în mod incontestabil via\a lui Cox: „Au existat trei aspecte inerent contradictorii. Cox a demisionat din organiza\ie ]i a început o carier` academic` la Universitatea Columbia. Dac` finalitatea studiului poate varia în func\ie de valorile alese. atunci alegerea unui anumit sistem de valori va tinde s` acorde o mai mare importan\` unor anume indivizi sau grupuri în detrimentul altora.

Rela\iile sociale de produc\ie apar în trei feluri distincte analitic: puterea social` acumulat`. autoangajare. 4 În particular. care determin` natura produc\iei. fie accidental rela\ia dominator-subordonat în procesul de acumulare … fiecare stat este constr@ns de pozi\ia sa ]i de puterea sa relativ` în cadrul ordinii mondiale. care nu poate fi redus` doar la o simpl` reflectare a condi\iilor economice interpretate simplist. Cox sus\ine c` orice compara\ie semnificativ` între capitalism ]i tipul redistributiv de dezvoltare trebuie plasat` într-un context global. puterea ]i produc\ia fiind. În a doua parte a c`r\ii. . lu@ndu-se în considerare rela\iile dintre statele unde se concentreaz` aceste dou` tipuri. În ciuda studiului panoramic al acestor modele ale rela\iilor de produc\ie. predominant bazate pe agricultur`. Subliniind importan\a for\elor materiale de produc\ie în determinarea rela\iilor sociale. cercetarea lui Cox se axeaz` pe dezvoltarea sistemului statal modern ]i mai ales pe constr@ngerile impuse statelor de economia politic` mondial`. în timp ce în China a fost demontat` în agricultur` ]i înlocuit` cu forme de pia\` de munc` în întreprinderi. Astfel de constr@ngeri sunt utile pentru a explica transform`rile ]i contradic\iile diferitelor moduri de rela\ii sociale de produc\ie. care este modelat` de dinamica intern` a procesului de produc\ie. structura autorit`\ii. pia\a muncii bazat` pe fabric`. consecin\ele distributive ale produc\iei. At@t capitalismul. Cox arat` cum aceste aspecte ale rela\iilor sociale sunt legate între ele într-o manier` dialectic` ]i este în mod deosebit interesat de modurile în care factorii enumera\i intr` reciproc în contradic\ie ]i conflict în anumite faze istorice. Cox folose]te ideea lui Antonio Gramsci despre controlul hegemonic în societ`\ile capitaliste pentru a explica modul în care ideile dominante despre ordinea mondial` sunt utilizate pentru a sus\ine modele particulare de rela\ii dintre for\ele materiale. COX Cox compar` teoria critic` cu ceea ce el denume]te „teoria solu\ion`rii problemelor“. casnic. Cox s-a axat pe dou` moduri de dezvoltare. în care modul este doar reconstituit în urma unor cicluri de produc\ie succesive. Cox recunoa]te totodat` ]i rolul-cheie jucat de state ]i de rela\iile dintre state: „Statele creeaz` condi\iile în care moduri particulare de rela\ii sociale devin dominante asupra tipurilor cu care coexist`. tripartit. De]i dezvoltarea redistributiv` a ap`rut prin combinarea planific`rii centrale ]i a propriet`\ii comune. nu poate produce o dezvoltare semnificativ`. Power and World Order: Social Forces in the Making of History (1987). Încercarea sa cea mai sistematic` de a construi o teorie critic` proprie a rela\iilor interna\ionale poate fi g`sit` în lucrarea Production. Gramsci se situeaz` în sfera schemei marxiste. idei ]i institu\ii la un nivel global.RELA|II INTERNA|IONALE 194 195 R. În URSS proprietatea comun` devenise total subordonat` necesit`\ilor planific`rii centrale. Dezvoltarea este asociat` cu ]i devine posibil` prin generarea unui surplus economic în cadrul unui mod de rela\ii sociale. bipartit. trebuie s` concureze cu \`rile dezvoltate industrial din Europa ]i cu Statele Unite. unde „baza economic`“ stabile]te condi\iile limitative pentru politic`. Ipoteza de baz` a lucr`rii este c` for\ele de produc\ie creeaz` baza material` a rela\iilor sociale. Aceasta asigur` cadrul conceptual de baz` folosit de Cox pentru a examina leg`tura dintre for\ele materiale de produc\ie.“3 Concep\iile lui Cox datoreaz` mult scriitorului comunist italian Antonio Gramsci. Mecanismele ]i logica de acumulare difer` la cele dou` moduri. dialectic. corporatist-întreprinz`tor. \`ran-mo]ier. c@t ]i formele redistributive ale dezvolt`rii acumuleaz` pentru a se putea dezvolta ]i ambele pot organiza produc\ia pe c`i asem`n`toare pentru a crea un surplus necesar dezvolt`rii ulterioare. ideile ]i institu\iile din cadrul rela\iilor interna\ionale în anumite perioade istorice. El se adreseaz` în special naturii complexe a rela\iilor dintre structur` ]i suprastructur`. pia\a primitiv` a for\ei de munc`. Puterea determin` modul de organizare a produc\iei. dinamica ini\ial` ]i reprimarea dezvolt`rii redistributive sunt explicate în mare m`sur` de presiunile interna\ionale asupra regimurilor ale c`ror economii. Teoria critic` se axeaz` pe schimb`rile istorice la scar` mare ]i pe contradic\iile ]i conflictele care ar putea furniza poten\ial pentru transform`ri sistemice emancipatoare. pe care le denume]te „moduri ale rela\iilor sociale de produc\ie“. gener@nd capacitatea de exercitare a puterii în cadrul institu\iilor. Ele structureaz` fie în mod inten\ionat. De exemplu. ideologie ]i stat. Fiecare dintre aceste moduri este studiat ca structur` de sine st`t`toare. fapt ce [i limiteaz` voin\a ]i capacitatea de a schimba rela\iile de produc\ie. în leg`tur`. cu poten\ial propriu de dezvoltare ]i cu perspectiv` ideatic`/institu\ional` individual`. planificare local` ]i central`. Esen\a operei lui Gramsci este îns` departe de formele simple de reduc\ionism. concept folosit pentru a descrie teoriile care iau ca un dat durabilitatea sistemului a c`rui dinamic` intern` inten\ioneaz` s` o descrie. dezvolt`rile recente au descoperit modele diferite de schimbare în URSS ]i China. capitalismul fiind bazat pe urm`rirea ob\inerii unui profit pe pia\`. denumite de el capitalist ]i redistributiv. Cox distinge nu mai pu\in de 12 „patternuri“ de rela\ii de produc\ie. Reproduc\ia simpl`. Acestea includ modurile de subzisten\`. În prima parte. Lucrarea este structurat` în trei p`r\i. în timp ce în societ`\ile redistributive deciziile politice determin` ceea ce trebuie produs.

El distinge trei „structuri succesive ale ordinii mondiale“: economia interna\ional` liberal` (1789-1873). departe de un atac direct ]i frontal [mpotriva statului pentru c@]tigarea pozi\iilor strategice pe un num`r de fronturi. A doua etap` s-a petrecut dup` 1945. Cox este preocupat de ascensiunea ]i declinul ordinii mondiale hegemonice de-a lungul timpului. „structura intern` a statelor este în a]a fel adaptat` înc@t s` transforme în mod optim. Cea de-a treia ]i ultima parte a c`r\ii se axeaz` pe studiul crizelor economice globale din 1973-1974.“5 În majoritatea scrierilor sale. Prima etap` a fost caracteristic` pentru anii ’30. Gramsci a acordat o mai mare autonomie efectelor formelor reale ale luptei pentru conducere. produc\iei ]i datoriilor nu constituie parte a unei inevitabile tendin\e c`tre o lume postindustrial` ]i postmodern`. pe un front larg ]i pe un num`r variat de institu\ii. El se refer` la procesul prin care institu\iile. COX Originalitatea teoriei sale const` într-o serie de concepte literare folosite pentru a extinde ]i a transforma felul de a în\elege politica. El sus\ine ideea c` schimb`rile dramatice inspirate de „revolu\ia“ lui Gorbaciov nu s-au limitat doar la teritoriul fostei URSS. era imperialismului concuren\ial (1873-1945). hegemonia la nivel global nu poate fi echivalat` cu simpla domina\ie material` sau militar` (ca în realism) ]i nici nu poate fi privit` ca „bun“ public de urm`rit (ca în institu\ionalismul neoliberal): „Gramsci a folosit conceptul de hegemonie pentru a exprima o unitate între for\ele materiale obiective ]i ideile etico-politice – în termeni marxi]ti. Interna\ionalizarea statului marcheaz` erodarea în continuare a rolului statului ca tampon protector împotriva economiei mondiale ]i dezvoltarea surselor interstatale de putere. globalizarea capitalului. Acesta este contextul în care Cox examineaz` globalizarea la sf@r]itul sec- olului al XX-lea. A treia etap` implic` globalizarea statului. mai ales în democra\iile capitaliste. El sus\ine c` restructurarea industrial` ]i financiar` din ultimii 20 de ani a condus la sl`birea puterii sociale autonome colective a muncii ]i la cre]terea marginaliz`rii for\ei de munc`. El a atacat concep\ia reduc\ionist` despre stat ca stat de „clas`“.RELA|II INTERNA|IONALE 196 197 R. „exist` un proces de formare a unui consens interstatal în ceea ce prive]te nevoile ]i cerin\ele economiei mondiale. bazat` pe domina\ia asupra produc\iei. ordinea mondial` neoliberal` (dup` 1945). c@nd statele erau mai puternice în raport cu economia mondial` ]i î]i puteau proteja popula\ia de ea. Aceast` globalizare a fost cov@r]itor facilitat` de . Schimb`rile echilibrului de putere dintre state ]i presupusa ascensiune a democra\iei în fa\a totalitarismului sunt folositoare pentru un fenomen numit de Cox „perestroik` global`“ ( global perestroika). marc@nd o restructurare a rela\iilor dintre stat ]i economia mondial` ]i compromisul na\ional/interna\ional în favoarea institu\iilor transna\ionale ]i a re\elelor de putere care domin` economia mondial` actual`. care reprezint` un compromis între responsabilitatea guvernelor în fa\a institu\iilor economiei mondiale (mai ales sursele ei de lichiditate) ]i responsabilitatea în fa\a opiniei publice interne pentru performan\ele economice ]i pentru men\inerea nivelului de trai. B`t`lia socialismului a fost receptat` ca „r`zboi al pozi\iilor“. ]i anume dezintegrarea liberalismului global. este explicat` [n mod ]tiin\ific printr-o ideologie care încorporeaz` compromisul sau consensul dintre grupurile dominate ]i cele dominatoare. a avut loc ]i [n lumea capitalist` pe parcursul unei perioade mult mai îndelungate. Gramsci a insistat asupra rolului „educativ“ al statului. Cox identific` trei dimensiuni ale acestui proces. Plec@nd de la lucr`rile lui Karl Polanyi. în prim` instan\` împotriva for\elor capitaliste dominante din societatea civil` ]i din cultur`. consensul global în politica ]i practica na\ional`“. la nivelul fiec`rui stat. Cox atrage aten\ia asupra unei perspective privind epoca ulterioar` r`zboiului rece diferite de cea dezb`tut` de curentul realist ]i de cel liberal. participarea la negocierea acestui consens este ierarhic`. El a sus\inut c` rolul partidului comunist a fost acela de a se angaja ]i de a conduce într-o lupt` complex` pentru „hegemonie. politicile ]i practicile na\ionale se adapteaz` la structurile ]i dinamicile evolutive ale economiei mondiale bazate pe produc\ia capitalist`. Gramsci a fost în mare m`sur` preocupat de caracterul rela\iilor dintre stat ]i societatea civil`. plasate într-un cadru comun din punct de vedere ideologic“. care prevaleaz` în societ`\ile relativ moderne. {n al treilea r@nd. În viziunea lui Cox. {n primul r@nd. 6 El identific` ]i trei etape istorice în procesul prin care statul a devenit din ce în ce mai interna\ionalizat. O schimbare structural` similar`. asupra semnifica\iei sale în construc\ia acelor alian\e care ar putea ob\ine sprijinul diferitelor clase sociale ]i asupra rolului s`u în asigurarea „conducerii“ culturale ]i morale.“ O schimbare în strategia politic` socialist` era necesar`. pentru Gramsci ]i pentru Cox. De]i structura economic` poate fi determinant` în ultim` instan\`. instrument de coerci\ie ]i dominare al claselor conduc`toare. o dat` cu stabilirea sistemului de la Bretton Woods. o unitate a structurii ]i suprastructurii – în care puterea. {n al doilea r@nd. cauzate doar de un avans exponen\ial în tehnologia produc\iei ]i a comunica\iilor. Astfel. Cox se concentreaz` pe ceea ce denume]te „interna\ionalizarea statului“. Astfel. de autoritate ]i de luare a deciziilor.

. opera lui Robert Cox este o contribu\ie major` la dezvoltarea teoriei critice în studiul rela\iilor interna\ionale. p. nr. în viziunea lui Cox. and World Order. nr. p. Power. Robert Cox. [n Millennium: Journal of International Studies. {i va fi greu Occidentului „progresist“ s` se uneasc` cu mi]c`rile sociale islamice pentru a construi un fel de contrafor\` global`. Robert Cox. New York. 6. Cox a inspirat mul\i cercet`tori s` reanalizeze modul în care trebuie studiat` economia politic` interna\ional`. A se vedea în special lucrarea lui Robert Cox. Deoarece statele au jucat un rol major în facilitarea procesului de globalizare. 12. lucru considerat dificil chiar de Cox. 162-163. „Multilateralism and World Order“. 18.). 1983. op. Acest deziderat este atins prin practici confirmate. Cambridge. idee cu aspect de sugestie deocamdat`. tratate. 10. [n Millennium: Journal of International Studies. 387.“8 Note 1. cit. „Labour and Hegemony“. Power. 12. States and World Orders: Beyond International Relations Theory“. 5. 10. 8. „Global Perestroika“. Astfel. 162-175. Globalizarea „de deasupra“ trebuie s` fie contracarat` de cea „de dedesubt“. „Gramsci. Approaches to World Order. Cox sus\ine c` dificult`\ile pot fi dep`]ite dac` tendin\a globaliz`rii se va încetini sau chiar se va inversa. 254.RELA|II INTERNA|IONALE 198 199 R. imaginea dominant` a rela\iilor interna\ionale este în contradic\ie radical` cu cele mai benigne interpret`ri existente în domeniu. 399. Robert Cox. 1994. 2. and World Order: Social Forces in the Making of History. Hegemony. 1987. 4. nr. 1996. 1992. p. The Anatomy of Influence: Decision Making in International Organization (cu Harold Jacobson et al. Robert Cox. [n International Organisation. Ce trebuie f`cut? Cox aduce în prim plan ceea ce el descrie ca o nou` form` a multilateralismului. Principalele lucr`ri ale lui Robert Cox International Organisation: World Politics: Studies in Economic and Social Agencies. 1977. Columbia University Press. inclusiv prin prevederile formale ale Constitu\iei. mai ales mi]c`rile sindicale. [n Millennium: Journal of International Studies. care nu trebuie limitat la reglementarea orizontal` a rela\iilor dintre elitele statelor. Aspectele esen\iale ale conducerii economice trebuie s` fie de aceea protejate fa\` de politic`. în lucrarea lui Ralph Miliband ]i a lui Leo Panitch (ed. Robert Cox. Production. p. States and World Orders: Beyond International Relations Theory“. and International Relations: an Essay in Method“. c@t ]i global. The Socialist Register 1992. Londra. Politica dus` [n acest sens de unii ca Reagan ]i Thatcher în anii ’80 a contribuit la „rena]terea separatismului secolului al XIX-lea între economie ]i politic`. Macmillan. 1981.). 23. „Social Forces. p. legisla\ie. Robert Cox. [n Review of International Studies. Cox sus\ine c` for\ele sociale care se opun hegemoniei trebuie s` se angajeze într-un „r`zboi de pozi\ii“. De exemplu. Cox afirm` c` mi]carea sindical` trebuie s` se mobilizeze la nivel global. 3. COX o ideologie dominant` neoconservatoare de deregulare menit` s` sl`beasc` for\ele tradi\ionale de opozi\ie. p. nr. Robert Cox. Londra.“7 tatea sa academic` de la Universitatea York. {n concluzie. 1983. adic` de presiunea maselor. „Gramsci. 1969. p. 31. El trebuie conceput ca: „un loc geometric pentru transformarea ordinii existente [în numele] unei concep\ii l`rgite asupra societ`\ii globale … multilateralismul trebuie definit din punctul de vedere al capacit`\ii sale de a reprezenta for\ele active în lume at@t la nivel local.. p. New Haven. F`r` îndoial`. 126-155. Ar fi corect s` se spun` c` materialismul istoricist al lui Gramsci este poate acum cea mai important` alternativ` la viziunea realist` ]i la cea liberal` din domeniu. nr. p. 1972. Production. 7. Merlin Press. Krasner. retorica victoriei asupra socialismului în r`zboiul rece ]i inechitatea accelerat` dintre state ]i din interiorul lor. El consider` c` era contemporan` a „capitalismului supraliberal ]i mondializant“ este locul unor contradic\ii ]i lupte majore între: retorica democra\iei ]i „deficitul democratic“ cauzat de interna\ionalizarea statului. s` construiasc` alian\e ]i coali\ii cu noile mi]c`ri sociale. Cambridge University Press. Yale University Press. Keohane ]i Ruggie. p. cererile cresc@nde în favoarea protec\iei interna\ionale a mediului ]i capitularea autorit`\ii statului în fa\a corpora\iilor interna\ionale financiare ]i de afaceri. nr. 128. [n Millennium: Journal of International Studies. Hegemony and International Relations: an Essay in Method“. 162-175. 32. Prin toat` activi- Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Gilpin. 1981. „Social Forces.

2 Dup` propriile sale afirma\ii. World Leadership and Hegemony. 51-75. Cititorul va fi uimit s` constate o grij` permanent` fa\` de problemele normative ale ordinii mondiale. Cambridge University Press. Richard Falk a lucrat la Universitatea Princeton. {n 1985 a fost bursier Guggenheim.). Londra. Sinclair). pentru simpul motiv c` folose]te opera altora pentru sus\inerea propriilor teorii. fa\` de rolul legii în sus\inerea ]i transformarea poten\ial` a sistemului de state ]i va fi surprins de varietatea ]i volumul lucr`rilor sale. Beacon Press. 1987. Lecturi suplimentare Cafruny.). Cambridge University Press.S. n`scut în 1930 la New York. „Global Hegemony and the Structural Power of Capital“. a activat la Facultatea de drept a Universit`\ii Princeton [n urm`toarele trei decenii. Westview Press. Colorado. Majoritatea autorilor studia\i în aceast` lucrare sunt cunoscu\i pentru sus\inerea ]i elaborarea unor teorii sau concepte deosebite. and World Order: Social Forces in the Making of History. Cambridge. Falk a absolvit Universitatea din Pensylvania în 1952 cu licen\` în economie. În 1965 a fost numit profesor de drept interna\ional la Catedra Albert Milbank.). Power and the Evolution of International Economic Relations“. Boulder. The Socialist Register. Aceast` carte este o antologie a celor mai importante articole ale lui Cox. Gill. 26-143. „A Gramscian Concept of Declining Hegemony: Stages of U. Lynne Reinner. Cambridge. Al doilea motiv ar fi c` Richard Falk încalc` frontiere ideologice în încercarea de a critica politica extern` a statelor (mai ales a Statelor Unite ale Americii) ]i de a oferi sugestii pentru reforma sistemelor de state în grani\ele a ceea ce denume]te domeniul posibilului. 1996. p. Boulder. Stephen ]i Mittelman. Historical Materialism. Nu este cazul lui Richard Falk. 537-544. î]i descrie originea de „evreu asimila\ionist care neag` virtual chiar partea etnic` a iudaismului“. De asemenea. „Global Perestroika“. Alan Weston. „Historical Materialism. a se vedea p. Gill. Boston. înainte de a se hot`rî s` studieze dreptul.). The Merlin Press. 1991. p. p. Innovation and Transformation in International Studies. and International Relations. în Craig N. lucr`rile lui sunt greu de rezumat. {n primul r@nd. Gramsci. Polanyi. Stephen. and International Political Economy“. 1991. FALK Opera lui Richard Falk este dificil de clasificat în func\ie de o tipologie prestabilit` prin intermediul c`reia sunt grupa\i g@nditorii importan\i din acest domeniu. 475-499. Colorado. RICHARD A. Falk nu este un teoretician declarat care [ncearc` s` construiasc` modele elaborate ce pretind s` pun` în lumin` tipare ale rela\iilor dintre state.RELA|II INTERNA|IONALE 200 Production. }i aceasta din dou` motive. 1 Încep@nd cu 1961. în Ralph Miliband ]i a lui Leo Panitch (ed. în David P. 1992. Gramsci. Gill. Cambridge. 1989. 97-118. 33. James (ed. Karl. Aceasta nu [nseamn` c` opera sa ignor` teoria. Approaches to World Order (cu Timothy J. David. Power. 1997. Murphy and Roger Tooze (ed. Falk.). Rapkin (ed. New York. Gill. p. 1944. 1990. Cambridge University Press. Pentru o bibliografie complet` a operei sale. [n International Studies Quarterly. The New International Political Economy. a predat la Universitatea Stanford ]i la cea din Stockholm. Stephen ]i Law. Massachusetts. Falk poate fi descris totu]i ca un analist critic al rolului legilor interna\ionale în cadrul politicilor globale care apeleaz` înc` la principiile legale ]i constitu\ionale prin care sistemul de state poate evolua într-o direc\ie cosmopolit`. A absolvit Facultatea de Drept a Universit`\ii Yale în 1955 ]i ]i-a completat studiile cu doctoratul la Universitatea Harvard. statutul de outsider a contribuit la sentimentul s`u de semiapartenen\` la societatea american` ]i este posibil s`-i fi influen\at ]i dezvoltarea ulterioar` ca un critic sus\inut al politicii externe americane încep@nd cu 1960. . Dac` Falk este dificil de clasificat. Dup` ce a predat în cadrul Universit`\ii de Stat din Ohio ]i la Harvard la sf@r]itul anilor ’50. Columbia University Press. nr. Stephen (ed. în 1962. The Great Transformation.

c@nd a asistat la unele scene de rasism împotriva unor studen\i de culoare ]i s-a confruntat cu un grup radical de cercet`tori care dezb`teau lucr`rile lui Marx. Dup` [ncheierea r`zboiului rece. Preocuparea mea principal` este de a crea o mi]care pentru abolirea r`zboiului ]i agresiunii ca institu\ii sociale. Wright Mills ]i Herbert Marcuse. al folosirii for\ei. Scopul acestui proiect este de a explora modalit`\ile în care o nou` ordine mondial` poate fi creat` pentru: (1) diminuarea violen\elor colective pe scar` larg`. (3) realizarea justi\iei politice în cadrul respect`rii drepturilor fundamentale ale omului. Pe de alt` parte. fapt care implic` construc\ia gradual` a unei noi ordini mondiale care s` asigure satisfacerea nevoilor de baz` ale tuturor oamenilor. A. diviziunea orizontal` a lumii politice f`c@nd dificil` pentru cei de la baza ierarhiei economice accesul dincolo de grani\ele proprii. Spre deosebire de al\i cercet`tori. A f`cut o mi]care bun` transfer@ndu-se la Universitatea Princeton. chiar suprana\ional. mi]c`rile sociale. o astfel de perspectiv` ar putea s` se constituie într-un catalizator pentru adoptarea unanim` a unor schimb`ri institu\ionale interna\ionale care s` conduc` la un control mai centralizat. FALK Interesul lui Falk pentru politic` a ap`rut o dat` cu debutul activit`\ii sale didactice din Ohio la începutul anilor ’60. folosirea institu\iilor interna- . chiar dac` imposibile. Falk a fost unul dintre primii care au examinat modalit`\ile în care sistemul westphalian de state suverane ]i independente ar fi putut fi extins. iar sf@r]itul r`zboiului rece nu diminueaz` necesitatea unei transform`ri structurale. Sus\inerea acordat` de Falk socialismului se baza pe promisiunile acestuia. Capitalismul exploateaz` anumite clase sociale.4 În anii ’70. Falk ]i-a asumat sarcina s` prefigureze o ordine care s` dezvolte aceste valori ]i s` [ncurajeze procesele de tranzi\ie care ar putea duce la crearea unei asemenea ordini. colonialismului.RELA|II INTERNA|IONALE 202 203 R. Falk a publicat Human Rights and State Sovereignty. Falk a continuat s` sus\in` transformarea sistemului westphalian ]i s` promoveze scopurile sale cosmopolite. mai ales prin sprijinirea mi]c`rilor populare care se opun for\elor imperialiste reprezentate de SUA. Falk a atras aten\ia asupra necesit`\ii apari\iei unei ordini mondiale eficiente într-o lume violent`. Falk a fost un oponent activ al interven\iei SUA peste hotare. Falk a c`utat s` joace rolul „cet`\eanului-pelerin“ ]i a [mbinat munca academic` cu activismul politic. furniz@ndu-i o baz` util` pentru integrarea experien\ei din dreptul interna\ional [n valorile normative. În absen\a interesului global. unde a studiat dreptul interna\ional împreun` cu ]tiin\ele politice. în discordan\` cu „realiz`rile reale“ ale statelor socialiste existente. ]i care s` ac\ioneze în scopul solu\ion`rii pa]nice a conflictelor dintre societ`\i. s` apere drepturile fundamentale ale individului ]i ale grupurilor. spre sf@r]itul anilor ’80. în special în Vietnam. Un interes deosebit a fost acordat folosirii for\ei de c`tre state ca instrument de politic` na\ional` în contextul amenin\`rii cu un dezastru nuclear. a afirmat c` ONU ar trebui s` aib` un rol mult mai activ ca ter\` parte în solu\ionarea r`zboaielor civile care au fost adesea provocate ]i sus\inute de marile puteri prin expansiunea r`zboiului rece în \`rile lumii a treia. aflat` sub spectrul celui de-al treilea r`zboi mondial. Mi]c`rile împotriva sclaviei. s` salveze mediul [nconjur`tor. sistemul interna\ional va continua s` promoveze conceptul „imperativelor de stat“. ci ]i prin criteriile ordinii mondiale în cadrul c`reia interesele statale sunt subordonate celor individuale. „Menirea esen\ial` a unui cet`\ean-pelerin este de a descoperi modul în care pot deveni dezirabile. din punct de vedere ideologic. competi\ia economic` ]i tehnologic`. În 1981. Interesul na\ional este [n esen\` mai pu\in important dec@t interesul global. {n viziunea lui. Acestea includ promovarea cre]terii economice a statelor-na\iuni. ]i dup` diminuarea aparent` a pericolului unui r`zboi nuclear. C. sus\in@nd c` dezvoltarea drepturilor omului trebuie s` aib` loc prin transformarea structurilor tradi\ionale. s-a implicat în World Order Models Project (WOMP) împreun` cu un grup de cercet`tori radicali]ti. (2) cre]terea bun`st`rii sociale ]i economice. (4) men\inerea ]i reabilitarea calit`\ii mediului. Falk a sugerat c` reforma global` ar trebui s` înceap` prin înfr@ngerea imperialismului ]i prin urm`rirea asidu` a respect`rii drepturilor politice ]i economice ale omului. Aceasta i-a permis lui Falk s`-]i plaseze opera în cadrul unui interes mai larg pentru problemele ordinii globale ]i ale injusti\iei din acest domeniu. „stabilitatea“ sistemului de state nu trebuie s` fie evaluat` doar prin absen\a conflictelor interstatale (a]a-numita ordine interna\ional`). El a afirmat c` formele capitalismului interna\ional sunt cel mai mare impediment în calea reformei ]i c`. rela\iile interna\ionale ]i alte ]tiin\e sociale. m`surat` doar prin produsul intern brut.“3 În anii ’60. f`r` a limita în nici un fel resursele diversit`\ii culturale. El a identificat dificult`\ile existente ]i a ac\ionat pentru mobilizarea opiniei publice din zonele industrializate ]i mai ales din SUA. Falk a sus\inut c` „se constat` o dezvoltare gradual` a con]tiin\ei morale ]i a compasiunii umane pentru a permite reorganizarea bazei politice a existen\ei umane la nivel global“. La sf@r]itul anilor ’60. În anii ’70. socialismul este superior capitalismului prin inten\ia de a distribui bun`starea în mod echitabil. discrimin`rii sociale ]i patriarhatului sunt doar c@teva exemple.

A imagina o viitoare ordine mondial` modelat` în întregime de for\ele democratice transna\ionale ar reprezenta o utopie ]i o naivitate. demilitarizare. precum ]i propunerile sale recente de reform` a ONU.“7 Acesta este contextul adecvat pentru a în\elege precau\ia lui Falk în acceptarea postmodernismului în teoria social`. Falk este preocupat de ceea ce el identific` a fi inegalitatea continu` creat` de capitalismul global pe care [l consider` complet opus promov`rii unei democra\ii participative. În anii ’90. va accentua diferen\ele dintre Nord ]i Sud ]i va neglija condi\ia celor dezavantaja\i de pretutindeni. Efortul Coreii de Nord de a-]i dezvolta capacit`\i nucleare. entuziasmul de [nceput al lui Falk pentru mi]c`rile revolu\ionare de eliberare ]i pentru socialism a f`cut loc unei apropieri de ceea ce el denume]te „societatea civil` global`“. „Exist` loc pentru speran\` ]i spa\iu politic pentru manifestarea ini\iativei creatoare. Falk se angajeaz` într-o critic` acerb` a no\iunilor moderne de ra\iune. Japonia ]i Vietnam reprezint` posibile „detonatoare“ ale unui nou r`zboi rece între SUA ]i China. fiind ]i un oponent fervent al r`zboiului din Golf.“5 Pe de alt` parte. Acest conflict va fi mai pu\in unul ideologic ]i mai mult o rivalitate tradi\ional` între mari puteri. Din punct de vedere geopolitic. acelea]i for\e tehnologice care reduc importan\a grani\elor (de exemplu Internetul) sunt ]i for\ele motrice poten\iale pentru activizarea mi]c`rilor incipiente în promovarea valorilor p`cii mondiale. Falk invoc` ideea „cet`\eanului pelerin“ ]i î]i catalogheaz` convingerile ca form` a „utopismului înr`d`cinat“ care tinde spre o reform` global` de-a lungul „autostr`zii D-5“ (denuclearizare. FALK \ionale doar pentru realizarea scopurilor interne. s` amenin\e interesele SUA. dezvoltare). deoarece pretindea c` ONU a fost manipulat` în sensul legitim`rii intereselor SUA ]i nu a intereselor ordinii globale. Acestea favorizeaz` descrierile „omului ra\ional“ (subiectul cunosc`tor) care înt@lne]te ]i st`p@ne]te o singur` realitate cognoscibil` (obiectul cunoscut). adev`r ]i progres. Falk nu descrie perioada ulterioar` anului 1989. invazia Kuwaitului de c`tre Irak în 1990 a reprezentat o provocare a voin\ei ]i capacit`\ii ONU de a r`spunde eficient despotismului ]i agresiunii în numele securit`\ii . ca „sf@r]itul Istoriei“ ]i ca victorie a democra\iei asupra rivalilor ei. amenin\`rile Chinei de a-]i alipi Taiwanul prin for\` ]i disputele teritoriale existente între China. Din acest joc interactiv al for\elor opuse se poate imagina o nou` ordine mondial` care s` slujeasc` interesele indivizilor ]i totu]i s` fie înr`d`cinat` în realit`\ile curentelor politice. „O alternativ` a economiei de pia\`.RELA|II INTERNA|IONALE 204 205 R. care ar putea. Pericolele sunt at@t geopolitice. Acest fapt trebuie s` încurajeze proiectul „constitu\ionalit`\ii globale“ ca mecanism care s` conduc` la un anumit tip de „democra\ie transna\ional`“ bazat` pe eficacitatea unui sistem legislativ interna\ional care s` îmbine interesele individuale cu cele statale. dar îi sus\ine în acela]i timp pe cei care identific` „partea întunecat` a modernit`\ii“ ]i care pun în lumin` costurile umane ]i de mediu ale încerc`rii de a ob\ine controlul asupra noastr` ]i a mediului înconjur`tor. Din punct de vedere economic. Falk nu este convins c` destr`marea URSS implic` ]i destabilizarea echilibrului de putere politic`. iar rezultatul va fi f`r` [ndoial` pozitiv. în termeni triumfali]ti. prin politicile sale din regiunea Asia-Pacific. 6 Acest concept include coali\ii temporare de indivizi ]i de grupuri care activeaz` în sensul promov`rii scopurilor care tind a fi ignorate în cazul în care elitelor economice ]i/sau geopolitice le este îng`duit s`-]i urmeze propriile scopuri. A. Pe de o parte. În anii ’90. unitar ]i universal despre modernitate exclude ]i minimalizeaz` diferen\a. democratizare. Rezultatul acestei înt@lniri este încrederea în posibilitatea unei cunoa]teri exacte a „lumii reale“ în scopul facilit`rii control`rii ]i st`p@nirii acesteia. Discursul esen\ialist. Promovarea drepturilor omului ]i a constitu\ionalit`\ii stabile]te baza pe care globalizarea de jos [n sus poate evolua în sensul echilibr`rii ]i neutraliz`rii aspectelor negative ale globaliz`rii de sus [n jos. Falk este prudent în repudierea postmodern` a iluminismului care promoveaz` un relativism facil ]i submineaz` ideea drepturilor universale ale omului. mascat` de tonuri culturale ]i rasiale. A imagina o tensiune creatoare cresc@nd` din numeroasele tendin\e pro ]i contra globaliz`rii este un demers ra\ional. Falk a fost în avangarda dezbaterii despre reforma ONU. Era ulterioar` r`zboiului rece este caracterizat` de pericole noi ]i de noi oportunit`\i pentru schimb`rile structurale. a]a cum este reprezentat` de efortul de constituire a regimului de pia\` liber` în Europa ]i America de Nord. depolarizare. ci dimpotriv` ca epoc` istoric` ce faciliteaz` l`rgirea „orizontului aspira\iilor plauzibile“ pentru a include extensii mult mai ambi\ioase ale dreptului ]i institu\iilor în raport cu guvernarea vie\ii politice ]i economice. pluralismul ]i formele de cunoa]tere care nu întrunesc standardele „]tiin\ifice“ de ra\ionalitate. {n aceast` lucrare. c@t ]i economice. bariere politice împotriva liberei circula\ii ]i neimplicarea în sus\inerea unor politici ecologice ]i demografice eficiente la nivel interna\ional. În lucrarea Explorations at the Edge of Time (1992). El subliniaz` mai ales modul în care unii anali]ti politici ]i strategi americani încep s` indice China ca o superputere în devenire.

fie SUA. New Jersey. A se vedea în special „Evasions of Sovereignty“. A Study of Future Worlds. în R.). and War in the Contemporary World. c@t ]i fa\` de actorii neguvernamentali ai sistemului interna\ional. Massachusetts. Richard Falk.). 9 În conformitate cu vederile sale asupra situa\iei globale.wws. Praeger. The War System: An Interdisciplinary Approach. 467-470. Morality. [n Peace Review. Acest lucru ar fi facilitat un control mai strict al desf`]ur`rii de efective militare ]i al modului în care acestea au fost folosite. [n Current History. Toronto. 37-57. în anii ’60 el fiind criticat pentru ceea ce unii autori au interpretat a fi un accent antiamerican în majoritatea lucr`rilor sale ]i pentru naivitatea de care a dat dovad` în ceea ce prive]te natura uman` sau beneficiile socialismului. p. New Jersey. Cambridge.).8 Pe de alt` parte. Falk este prudent fa\` de afirma\iile dup` care. Falk and Samuel S. p. tot Falk afirm` c` efectul aplic`rii unor rezolu\ii ale Consiliului de Securitate în timpul crizei a oferit sprijin oficial unui r`zboi pe care ONU a fost incapabil` s`-l controleze ]i ale c`rui obiective au dep`]it scopul restaur`rii suveranit`\ii Kuweitului. Journeys Through World Politics. Lynne Rienner. 1990. New York. 31. cit. 1993. [n International Organization. Walker and Saul H. cum este stipulat [n Carta ONU (capitolul VII).princeton. 61-78. 182. „Reflections on the Gulf War Experience“. nr. care aveau drept surs` analizele Clubului de la Roma. Random House. Note 1. Richard Falk. Colorado. Marile puteri se concentreaz` mai degrab` în mod selectiv asupra victimelor r`zboaielor civile ]i asupra guvernelor totalitare în scopul sus\inerii propriilor interese. Richard Falk.. Richard Falk. Free Press. De asemenea. p. Colorado. p. „In Search of a New World Model“.RELA|II INTERNA|IONALE 206 207 R. în anii ’90. 1975. 1968. Princeton University Press. 1978. Ibid. 2. Princeton University Press. p. . Mendlovitz (ed. New York. Desigur. 92. Boulder. 3. A se vedea în special Richard Falk. 149. Lexington Books. 1991. 1996. 8. Princeton. r`spuns care a întrunit o majoritate cov@r]itoare. op. Falk sus\ine c` procentul ac\iunilor umanitare propriu-zise nu este foarte ridicat ]i c` este o utopie s` se considere c` o mare putere va ac\iona în sprijinul celor oprima\i.html. „In Search of a New World Model“. Richard Falk afirm` c` este foarte periculos s` se acorde încredere statelor în rezolvarea situa\iilor care reprezint` manifest`ri patologice ale sistemului de state însu]i. „Grounds to Reject Intervention“. nr. p. 6. p. 1980. „The World Order Models Project and its Critics: a Reply“. fie ONU ar trebui s` adopte politici de interven\ie umanitar` pentru a face fa\` num`rului cresc@nd de r`zboaie civile. p. This Endangered Planet: Prospects and Proposals for Human Survival. Frederick A. Contending Sovereignties: Redefining Political Community. este posibil s` [l consider`m pe Falk un idealist confuz. New York. 1975. Cu toate acestea. Biografia lui Richard Falk con\ine mai mult de 40 de pagini. Westview Press. Falk a recunoscut c` unele din predic\iile sale sumbre privitoare la viitorul planetei erau bazate pe statistici eronate. iar cei interesa\i de o list` complet` a lucr`rilor publicate pot g`si CV-ul s`u pe Internet la urm`toarea adres`: http://www.edu/faculty/falkpapers/cv. p. iar Consiliul de Securitate va fi mai responsabil at@t în fa\a comunit`\ii interna\ionale a statelor din Adunarea General`. ]i c` unii ar putea considera încrederea sa în cosmopolitismul legal o simpl` utopie. 7. 4. „Manifesting World Order“. aspectele practice ale scoaterii Irakului din Kuweit ar fi fost mai bine gestionate prin folosirea for\ei militare a SUA ]i a alia\ilor lor sub supravegherea strict` a Consiliului de Securitate. „Anarchism and World Order“. 3. B. J. Richard Falk. În acest sens. În opinia lui Falk. Harvard University Press. Legal Order in a Violent World. 1989. 5. 9. FALK colective. 1963. Legal Order in a Violent World. p. 1971. A Global Approach to National Policy. Rosenau (ed. Holmes & Meier. x-xi. în Richard A. 149. Sim (ed. ONU nu va reu]i s` se disocieze de „imperativele sistemului de state“ dec@t dac` va deveni mai independent` din punct de vedere financiar fa\` de statele puternice. 1981. New York. Princeton. Principalele lucr`ri ale lui Richard Falk Law. Human Rights and State Sovereignty. 1968. SUA „au afi]at disponibilitatea ]i capacitatea de a înfrunta Irakul ]i de a crea un front comun în cadrul Consiliului de Securitate pentru a cere Irakului retragerea necondi\ionat` din Kuweit“. Boulder. [n Juridisk Tidskrift. 531-535. ci ]i ca instrument esen\ial ]i dinamic al schimb`rii sociale.. A. 163. Pentru prima dat` în istoria institu\iilor moderne interna\ionale a fost oferit un r`spuns prompt ]i eficient acestei crize. nr. Falk a demonstrat importan\a dreptului interna\ional în studiul rela\iilor interna\ionale nu doar ca un pachet static de legi. nr. 161. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Bull ]i Galtung. 8. în Joseph Kruzel and James N.

în 1950. care se afla în stare incipient` la acea dat`. Opera lui Frank de la sf@r]itul anilor ’50 ]i din anii ’60 trebuie în\eleas` ca reac\ie la concep\ia tradi\ional` asupra cerin\elor „dezvolt`rii“ în lumea a treia ]i ca deconstruc\ie a acestei teorii. New Jersey. Economic Aspects of Global Civilization: The Unmet Challenges of World Poverty. Oxford. On Humane Governance: Toward a New Global Politics: The World Order Models Project Report of the Global Civilization Initiative. 1990.RELA|II INTERNA|IONALE 208 The End of World Order: Essays on Normative International Relations. Londra. 153-164. Philadelphia. De-a lungul anilor ’60. unde a studiat economia. ANDRÉ GUNDER FRANK Frank este bine cunoscut ca un cercet`tor de frunte al „teoriei dependen\ei“ în studiul dezvolt`rii. mai ales c` începuse escaladarea r`zboiului din Vietnam. Studiile s-au întins pe durata mai multor ani din cauz` c` Frank a contestat corectitudinea tezei economice a lui Keynes. 1987. 1986. Frank a scris mai multe lucr`ri care s-au bucurat de un succes enorm în America. New Jersey. analiz@nd natura ]i dinamica dezvolt`rii dintr-o perspectiv` radical`. Explorations at the Edge of Time: The Prospects for World Order. p. Macmillan. Lexington. unde a început studiul sistematic al economiilor statelor socialiste din estul Europei ]i ]i-a continuat cercet`rile referitoare la istoria capitalismului global. ]i a început doctoratul la Universitatea din Chicago. iar în prezent este profesor la Universitatea din Toronto. Princeton University Press. Thomas. 1995. Frank s-a n`scut în 1929. Temple University Press. Dup` r`sturnarea regimului Allende din Chile printr-o lovitur` de stat orchestrat` de generalul Pinochet. Massachusetts. În 1978 a devenit profesor [n cadrul School of Development Studies de la University of East England. A urmat Colegiul Swarthmore. Frank s-a întors în 1973 în Germania pentru a prelua un post la Institutul Americii Latine din cadrul Universit`\ii Deschise din Berlin. Cambridge. Hedley. Brighton. a fost înglobat` în teoria sistemelor mondiale de c`tre promotorii radicalismului în studiul economiei politice interna\ionale. Oxford University Press. Kruzel. a renun\at la postul de la Universitatea de Stat din Michigan pentru a lucra în America de Sud (în Chile). The Western State System. Wheatsheaf Books. The Power of Legitimacy Among Nations. dar familia sa a emigrat în SUA la începutul anilor ’30 pentru a evada din Germania nazist`. 1983. 1992. {n primul r@nd. Reviving the World Court. 1992. Princeton. dup` care s-a axat pe studiul insuficien\ei g@ndirii conven\ionale asupra dezvolt`rii. }i-a sus\inut teza de doctorat cu o diserta\ie asupra m`sur`rii comparative a productivit`\ii în agricultura ]i industria Ucrainei. Olanda. 1977. 1988. 1989. New York. de]i aceast` teorie. New York. La începutul anilor ’60. Timp de mul\i ani a predat ]i a cercetat [n cadrul Universit`\ii din Amsterdam. University Press of Virginia.). The Anarchical Society. a]a cum se prezint` în zilele noastre. Chariottesville. Teoria dependen\ei respinge radical diagnozele de dup` cel de-al doilea r`zboi mondial ]i prognozele privind dezvoltarea lumii a treia pe baza abord`rii moderniz`rii liberale. Princeton University Press. Revolutionaries and Functionaries: The Dual Face of Terrorism. teoria economic` avea tendin\a s` identifice dez- . în Germania. Joseph and Rosenau. Aceast` concep\ie a fost caracterizat` de dou` ipoteze principale. fapt ce a atras antipatia profesorilor s`i. unde a pus la punct majoritatea lucr`rilor sale. Lecturi suplimentare Bull. Princeton. James (ed. The Promise of World Order: Essays in Normative International Relations. Journeys Through World Politics. Franck. pe care Frank a luptat s` le submineze. Lexington Books. 1992. Holmes &Meier. Dutton. Polity Press.

Pe durata c@t a activat în America Latin`. Pentru a se dezvolta sau „a decola“ (take off) conform formul`rii sale. În contextul r`zboiului rece. Dup` cel de-al doilea r`zboi mondial. G. ]i mai pu\in pe valorile universale. Rostow credea c` societ`\ile tradi\ionaliste din China. necesar` ]i în rela\ie direct` cu o democratizare fundamental`. institu\iile economice care în prezent par r`mase în urm` sunt cele ce erau prospere în trecut. În anii ’50 g@ndirea consacrat` dezvolt`rii era dominat` de ipoteza durkheimian` a schimb`rii sociale printr-un consens ]i o ra\ionalizare cresc@nde. Societ`\ile tradi\ionale vor urma calea dezvolt`rii ]i a moderniz`rii dup` parcurgerea unor etape ale industrializ`rii. dar care au dec`zut în timp. subdezvoltarea era definit` printr-o compara\ie a \`rilor bogate cu cele s`race. Poate c` cel mai cunoscut text al paradigmei moderniz`rii este cel al lui Walt Rostow. capitalismul este maladia ]i nu tratamentul. conform c`rora se afirm` egalitatea indivizilor indiferent de statutul acestora. El a afirmat c` dualismul parsonian era exagerat ]i c` nu existau dovezi empirice care s` sus\in` teoria lui Rostow despre stadiile dezvolt`rii. Argumenta\ia sa poate fi rezumat` [n c@teva afirma\ii complementare. paradigma moderniz`rii a asigurat o diagnoz` ]i un tratament care au oferit un model alternativ de cre]tere economic` celui ilustrat de URSS sau China. Dimpotriv`. capabile s` r`spund` unei cereri m`rite a pie\ei mondiale ]i mai pu\in a celei interne sunt acelea care s-au stabilit în \`rilesatelit pentru a beneficia de accesul la materia prim` ieftin` ]i de costurile sc`zute de produc\ie ]i ale m@inii de lucru. societ`\ilor trebuie s` le fie familiare ideile moderne despre progres. chiar ]i acei autori care au luat în discu\ie ecua\ia cre]terii ]i dezvolt`rii economice au presupus c` obstacolele din calea dezvolt`rii \`rii studiate erau mai mult interne dec@t externe. c@nd veniturile se vor ridica la un nivel care s` permit` popula\iei s` consume mai mult dec@t este necesar supravie\uirii. m`surat` cu indicatori statistici simpli precum cre]terea PIB. este necesar s` existe infrastructura financiar` ]i o palet` de întreprinz`tori individuali preg`ti\i s` ri]te pentru a ob\ine profit. Concluzion@nd. Pentru a în\elege subdezvoltarea contemporan` trebuie s` ne concentr`m asupra r`d`cinilor istorice ale rela\iilor metropol`-satelit. Stages of Economic Growth (1960). dezvoltarea reprezent@nd reducerea discrepan\elor printr-un proces limitativ p@n` c@nd \ara „nedezvoltat`“ devenea „dezvoltat`“. Frank a sus\inut c` „subdezvoltarea“. Orientul Mijlociu ]i Europa medieval` aveau în comun o limit` superioar` a nivelului de atins. în vreme ce cre]terea economic` este un criteriu important al dezvolt`rii. {n al treilea r@nd. În al doilea r@nd. la nivel interna\ional ]i în interiorul na\iunilor „subdezvoltate“. „dezvoltarea“ metropolelor na\ionale ]i a celor subordonate acestora este limitat` de statutul lor de sateli\i. ora]ele considerate sateli\i la nivel interna\ional sunt metropole ale \`rilor-satelit. Sociologul Talcott Parsons distingea societ`\ile „moderne“ de cele „tradi\ionaliste“. s-a pornit de la premisa c`. pentru a în\elege procesul „subdezvolt`rii“. Astfel. mai degrab` obiective dec@t subiective. justific@nd cheltuielile masive f`cute de SUA pentru a sus\ine acest proces de cre]tere [n \`rile mai s`race. aceasta din urm` implic` un num`r de schimb`ri structurale ]i comportamentale secven\iale. iar fondurile suplimentare vor fi investite pentru o cre]tere ulterioar`. {n al doilea r@nd. provocarea pentru statele s`race era de a aplica politici similare care le-ar ajuta s` ob\in` o cre]tere rapid` conform teoriei c`. de vreme ce „statele dezvoltate“ din America de Nord ]i din vestul Europei erau deja dezvoltate. {n ceea ce prive]te ajutorul economic ca mijloc de stabilire a . dac` o \ar` cre]te. în construc\ia rela\iilor interumane. Frank. Astfel. sateli\ii înregistreaz` o dezvoltare economic` mai mare c@nd leg`turile lor cu metropola sunt mai slabe ]i nu c@nd sunt mai puternice. „se dezvolt`“ în acela]i timp. {n ultimul r@nd. zonele cele mai pu\in dezvoltate în prezent sunt în general cele care au avut cele mai str@nse leg`turi cu metropolele în trecut.RELA|II INTERNA|IONALE 210 211 A. ultimele tind s` pun` accent pe interesele colective în dauna celor individuale. particulare. Contrazic@nd paradigma moderniz`rii. {ntreprinderile comerciale. ]i-a schimbat mult concep\iile. asumate explicit. era de fapt o consecin\` a includerii acestor \`ri în ceea ce mai t@rziu va fi denumit sistemul mondial capitalist. pentru perioade limitate ]i scopuri particulare. în anii ’60. departe de a fi caracteristic` \`rilor ]i regiunilor insuficient integrate [n economia mondial`. {n primul r@nd. Problemele ]i aspectele relevante pentru dinamica dezvolt`rii institu\ionale ]i pentru transformarea valorilor au fost l`sate în afara sferei formul`rii politicilor ]i analizelor economice. FRANK voltarea economic` cu cre]terea economic`. c@nd propor\ia cet`\enilor implica\i în munca calificat` sau birocra\ie va cre]te. iar obliga\iile sociale sunt difuzate printr-o re\ea de grupuri ]i nu reprezint` obliga\ii contractuale. ca ]i al\i g@nditori radicali precum Rudolfo Stavenhagen ]i Fernando Cardoso. deoarece poten\ialul ]tiin\ei ]i cel al tehnologiei fie nu erau disponibile. educa\ia trebuie s` aib` o r`sp@ndire de mas`. o dat` cu încorporarea sateli\ilor în sistemul mondial. fie nu erau aplicate sistematic. În general. rela\iile dintre persoane fiind bazate pe reguli nescrise. Acestea necesitau aplicarea de ra\ionamente impersonale. trebuie s`-l privim ca pe o manifestare periferic` a expansiunii capitalismului. S-a ajuns la [n\elegerea moderniz`rii ca „mi]care ascendent`“ a întregului sistem social ]i cultural de la un stadiu de evolu\ie economic` la urm`torul.

Frank afirm` c` triumful revolu\iei comerciale a fost produsul cuceririlor coloniale ]i al comer\ului extrem de profitabil cu sclavi. Un rol important în decizia dac` o \ar` este dezvoltat` sau subdezvoltat` l-a jucat.. permi\@ndu-le micilor fermieri locali s` produc` un surplus financiar care a fost folosit pentru dezvoltarea ulterioar`. Numai aceasta ne-ar permite s` studiem procesul complex ]i anevoios al dezvolt`rii capitalismului la scar` global`. De-a lungul ultimului deceniu. Depresiunile care au urmat au dus la accentuarea presiunii „interne“ în fiecare \ar` pentru a reorganiza produc\ia: \`rile care au avut succes. Pe de alt` parte. sub auspiciile aceluia]i „pesimism intelectual“ care [l caracteriza. Aici el a subliniat modul [n care britanicii i-au exploatat pe \`rani prin sistemul de taxe ]i au organizat produc\ia exclusiv în scopul exportului de materii prime ]i al importului de produse manufacturate provenite din Marea Britanie. {nseamn` c` bun`starea oamenilor este [n sine complex` ]i nu trebuie privit` doar ca o capacitate de a consuma mai multe bunuri indiferent de rezultatul acestei ac\iuni. FRANK unor condi\ii prealabile pentru „decolare“. a]a cum s-a impus în unele \`ri în anumite perioade de timp. Marea Britanie. pentru a face posibil` o dezvoltare economic` independent` sau nondependent`. pozi\ia cumulativ` (sau noncumulativ`) în cadrul diverselor triunghiuri comerciale. pe plan intern (sau c`tre o nedefinit` cooperare socialist` interna\ional`). deoarece a implicat ]i transfer substan\ial de metale pre\ioase ]i de materii prime din colonii c`tre anumite \`ri care de\ineau fondurile. au ac\ionat astfel [nc@t s`-]i instaureze domina\ia asupra celorlalte state în cursul urm`torului stadiu al ciclului economic. au încercat s` previn` reapari\ia situa\iilor de criz`. pe plan extern. „Concluzia acestor reflec\ii teoretice ]i politice . La jum`tatea anilor ’60. Acest triumf a fost centrul a dou` triunghiuri ale comer\ului. s-a aflat politica colonial` dus` de Marea Britanie în India. v`zut` din perspectiva Americii Latine. ci ca un proces multilateral al schimb`rii economice. de exemplu asupra mediului înconjur`tor. nu una subdezvoltat`. au beneficiat de o substan\ial` acumulare comercial` de bani datorit` pozi\iei-cheie în cadrul triunghiului comercial atlantic. Acestea sunt doar o parte din afirma\iile sale conform c`rora \`rile subdezvoltate datoreaz` aceast` stare pozi\iei lor [n cadrul expansiunii sistemului capitalist global. el []i sintetizeaz` cercet`rile istorice radicale pentru a demonstra existen\a unor „cicluri lungi“ succesive de expansiune ]i stagnare în evolu\ia sistemului capitalist mondial. de exemplu Anglia. el apreciaz` [nc` „dezvoltarea“ nu doar ca o simpl` expresie sau produs al cre]terii economice. ar fi distrus leg`tura ce le încorpora în sistemul economic capitalist mondial. deoarece. În termenii idealurilor sale. era c` participarea continu` la sistemul capitalist mondial putea [nsemna numai o continu` dezvoltare a subdezvolt`rii.. aten\ia trebuie mutat` de la problema dezvolt`rii într-o anumit` perioad` istoric` contemporan` c`tre în\elegerea fazelor succesive de dezvoltare într-un context istoric mai larg. puterea colonizatoare. La . G. Frank s-a concentrat asupra continu`rii analizei sistemului capitalist mondial. De asemenea. El a sus\inut c` statele-satelit erau de fapt exportatoare de capital c`tre metropolele care le exploatau ]i pretindeau c` politicile lor economice le ajut`. prin care bun`starea oamenilor poate fi îmbun`t`\it`. nici eficien\` ]i nici dezvoltare economic`. Solu\ia politic` ar fi de a deconecta statele-satelit de la sistem. fie împreun`. Dependent Accumulation and Underdevelopment (1978) ]i World Acumulation 1492-1789 (1978). Frank a analizat ]i rolul cre]terii ]i stagn`rii de-a lungul ciclurilor procesului de acumulare din istoria lumii. investite mai t@rziu sub form` de capital [n lansarea capitalismului industrial ]i manufacturier. La polul opus. revizuit ]i extins analiza asupra modului în care sistemul mondial capitalist producea subdezvoltarea în lumea a treia în dou` lucr`ri majore. în urm`torii 200 de ani. pe de-o parte. sociale ]i tehnologice. capitalismul industrial (1770-1870) ]i imperialismul (1870-1930). Frank a fost un sus\in`tor înfocat al revolu\iei cubaneze conduse de Fidel Castro ]i un admirator al reformelor radicale economice ale lui Mao Tse Dung din China. publicate la sf@r]itul acelui deceniu. în cursul secolului al XVIII-lea. Frank era un revolu\ionar care credea c` schimb`rile pozitive puteau ap`rea doar dac` statele-satelit. El a afirmat c` stagnarea ]i criza au fost consecin\ele limit`rii for\elor de produc\ie care.“1 În anii ’70. reunite de rolul jucat de Europa (]i mai ales de Marea Britanie) în fiecare din ele. În tranzi\ia de la mercantilism la industrializare. Frank a sus\inut c` SUA au devenit o \ar` în dezvoltare. Frank a afirmat c` „dezvoltarea“ trebuie în\eleas` ca un produs al unei anumite perioade istorice date. Frank ]i-a sintetizat. a ar`tat Frank. În aceste lucr`ri. Astfel. cel atlantic ]i cel oriental. Concretiz@nd. ]i de a tranzita spre un socialism care s` se bazeze pe sine. fie separat. revolu\ia industrial` nu a fost doar un fenomen european. Frank a afirmat contrariul. ]i anume lunga cre]tere de dup` 1945. iar acesta la r@ndul lui ]i-ar schimba radical politicile economice fa\` de ele. Acea etap` fiind deja încheiat`. Frank distinge trei etape ale acumul`rii capitalismului mondial: mercantilismul (1500-1770). Situ@nd „dezvoltarea subdezvolt`rii“ (the development of underdevelopment) într-o analiz` istoric` mai larg` a evolu\iei capitalismului mondial. nu ar exista nici echitate. a avut o atitudine [ng`duitoare [n colonii. de-a lungul timpului.RELA|II INTERNA|IONALE 212 213 A.

Monthly Review Press. Dependent Accumulation and Underdevelopment. Cambridge. p. În plus. New York. Aiden. Note 1. [n World Development. 1975. Critique and Anticritique: Essays on Dependence and Reformism. sunt marginalizate. Londra. Latin America: Underdevelopment or Revolution: Essays on the Development of Underdevelopment and the Immediate Enemy. 1996. 247-288. World Accumulation.RELA|II INTERNA|IONALE 214 215 A. Monthly Review Press. 1977. Frank nu mai era at@t de încrez`tor în perspectivele socialismului. 50-85. Heinemann. Leys. Richard L. New York. Tony. Dependence. 10. The Rise and Fall of Development Theory. Rostow. University of California Press.). 1975. ]i Denemark.. On Capitalist Underdevelopment. Oxford University Press. p. „Dependence is Dead.. 1978. Walt W. Hutchinson. 1492-1789. Frank s-a al`turat celor care au identificat un poten\ial de progres [n noile mi]c`ri sociale ap`rute în zonele marginalizate de sistemul capitalist mondial. nr. New York. New York. Heinemann. Sing C. Monthly Review Press. 1983. 1974. The Stages of Economic Growth. „On Reading André Gunder Frank“. „From Rostow to Gunder Frank: Conflicting Paradigms in the Analysis of Underdevelopment“. [n World Development. Londra. Acest proces nu este reprezentabil geografic prin compararea diferitelor state. Indiana. Mexican Agriculture 1521-1630: Transformation of the Mode of Production. 1967. New York. el a ar`tat c`. Robert A. 1991. Cambridge University Press. The Underdevelopment of Development: Essays in Honor of André Gunder Frank.1981. G. 355-370. Croom Helm. [n Scandinavian Journal of Development Alternatives. În lumina e]ecului socialismului „real“ de a se rupe de pia\a mondial`. p. 1979. în mod sistematic (]i [ntr-un num`r cresc@nd). [n condi\iile în care procesul socialist se limiteaz` la o anumit` \ar`. Nove. 28. Marion Davis Berdecio. Londra. 1998. 1980. Macmillan. . New York. Frank identific` aceste for\e ca o parte esen\ial` a demersului c`tre o democra\ie civil` participativ` la nivel mondial.. André Gunder Frank. Smith. 4. 1970. Londra. Foster-Carter. nr. p. Chew. Londra. r`m@ne de v`zut dac` aceste mi]c`ri bazate pe emanciparea sexelor sau pe protec\ia mediului vor avea capacitatea de a-]i îndeplini scopurile proprii sau se vor uni pentru de a forma o for\` contrahegemonic` mai larg` în politicile mondiale contemporane. deoarece transcende grani\ele teritoriale pentru a include/a exclude anumite regiuni ]i sectoare din economia mondial` în a]a-numitele \`ri „dezvoltate“. D. în Ivar Oxaal. 5. Political Development Theory: The Contemporary Debate. 1984. Higgott. Desigur. Monthly Review Press. „The Underdevelopment of Development Literature: the Case of Dependency Theory“. nr. Colin. p. 31. New York. Routledge & Kegan Paul. Indiana University Press. Reflections on the World Economic Crisis. and Politics in Latin America. ReOrient: Global Economy in the Asian Age. „André Gunder Frank: an Introduction and Appreciation“. Berkeley. Tony Barnett ]i David Booth (ed. Monthly Review Press. în zilele noastre asist`m la apari\ia unei noi forme dualiste între acele regiuni ]i sectoare care sunt integrate în economia mondial` ]i cele care. Sage. p. Class. nr. Lecturi suplimentare Booth. Londra. 1960. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Cox ]i Wallerstein. New York. (ed. Alex. trad. FRANK sf@r]itul secolului al XX-lea. Lumpenbourgeoisie: Lumpendevelopment.). 445-455. Crisis in the World Economy. 1976. [n Journal of Development Studies. 1996. [n World Politics. 167-180. nr. 1978. Beyond the Sociology of Development. Principalele lucr`ri ale lui André Gunder Frank Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil. 1973. Crisis in the Third World. 1981. 1979. Long Live Dependence and the Class Struggle: an Answer to Critics“. Acesta este un excelent eseu autobiografic în care Frank relateaz` modul în care via\a ]i munca sa s-au dezvoltat încep@nd cu anii 1950. 10. Cambridge University Press. de]i diviziunea între societ`\i tradi\ionaliste ]i moderne a reprezentat o construc\ie mitic` a economiei politice liberale din ani ’50. „The Underdevelopment of Development“.

el a publicat concluziile asupra analizei imperialismului. Ideea sa de „violen\` structural`“ este. aplicabile at@t statelor capitaliste. {n acest context. prin talentul ]i d`ruirea sa profesional`. În particular. nu este nevoie ca aceasta s` fie observat` între cel care o ini\iaz` ]i victim`. Galtung se disociaz` de Marx ]i Lenin ]i sus\ine c` imperialismul nu este doar o rela\ie economic` bazat` pe nevoia inerent` de extindere a capitalismului. Ea se poate constitui în cadrul unei anumite ordini sociale sau structuri politice ]i economice. precum Anthony Giddens ]i John Burton. într-o familie bogat`. opera lui Galtung implic` o serie de discipline din domeniul ]tiin\elor sociale. un model pe care Galtung ]i l-a însu]it ]i l-a folosit în munc`. a]adar. [mbr`c`mintea. El este o rela\ie structural` . în termeni de nega\ie. el a plecat în SUA pentru a ocupa un post de asistent unversitar în sociologie la Universitatea Columbia din New York. de]i inspirat` din experien\a sa din America Latin` ]i din contactul cu teoria radical` a dependen\ei. economice ]i chiar spirituale. În 1971. Johan Galtung este cunoscut pentru analizele sale despre ceea ce denume]te „violen\a structural`“ (structural violence) din politica mondial` ]i pentru încerc`rile de a dezvolta o teorie „structuralist`“ a imperialismului inspirat` de marxism. ci s-a [mbog`\it ]i cu abordarea efectelor violen\ei structurale asupra victimelor. Galtung trateaz` „alienarea“ ca o form` de violen\` structural` [mpotriva identit`\ii ]i a nevoilor noastre nonmateriale de a tr`i [ntr-o comunitate ]i de a stabili rela\ii cu ceilal\i. medic. }i Galtung define]te pacea ca opusul violen\ei. A jucat un rol important în organizarea Institutului Interna\ional pentru Cercet`ri despre Pace (PRIO ). GALTUNG JOHAN GALTUNG Personalitate proeminent` [n domeniul cercet`rilor privind pacea interna\ional`. Galtung a contribuit ]i la înfiin\area periodicului Journal of Peace Research. În 1958. al treilea ]i al patrulea tip de violen\`. sub egida c`ruia a publicat majoritatea lucr`rilor din ultimii 30 de ani. „represiunea“. dar s-a întors la Oslo în 1960. prezent@nd o teorie structural` [n care. lucru normal pentru un cercet`tor cu o viziune holist` ]i explicit normativ` despre cercet`rile asupra p`cii. nazi]tii l-au închis pe tat`l lui Johan Galtung într-un lag`r de concentrare. în 1987. ca fiind absen\a r`zboiului sau a conflictului armat. De]i p`rin\ii lui ]i-au dorit s` devin` medic. premiul „Right Livelihood“ pentru cercet`rile sale în domeniu. Ca elev s-a sim\it constr@ns de programa ]colar` a vremii. Galtung a refuzat ]i a urmat sociologia.217 J. care se refer` la provocarea de suferin\` prin r`zboi. Opera lui Galtung poate fi privit` ca o încercare de unificare a metodelor ]tiin\elor sociale cu etica emancipatoare a ordinii mondiale. în Norvegia. El a refuzat s` fie înrolat în armata norvegian` ]i a fost trimis la închisoarea de la Oslo. în prezent fiind „profesor de studii pentru pace“ la Universitatea din Hawaii. Ca o consecin\` direct` a interesului lui pentru violen\a structural`. el distinge patru tipuri de violen\` [n politica mondial`. Violen\a structural` se refer` la al doilea. Galtung o consider` preocupare a studiilor de pace pentru a-i în\elege modul de manifestare ]i pentru a putea fi. eradicat`. care pot fi fiziologice. Tat`l s`u. Galtung se refer` la „s`r`cie“ ca lips` a condi\iilor mate riale de via\`. Galtung a examinat modul în care structurile sociale din interiorul ]i dintre state men\in ]i perpetueaz` violen\a de acest tip. Galtung a ajuns un pacifist convins. Galtung concepe autorealizarea fiin\ei umane în termeni de satisfacere a nevoilor umane fundamentale. mult mai extins` dec@t abordarea conven\ional`. Examin@nd dinamica imperialismului care genereaz` inegalitatea evident` din interiorul statelor ]i dintre ele. cei care au sus\inut conceptul de descurajare nuclear` (nuclear deterrence) ]i distrugerea reciproc` garantat` (mutually assured destruction) au afirmat c` acesta a ajutat la men\inerea „p`cii“ între cele dou` superputeri. Galtung a fost inspirat de etica pacifist` a lui Gandhi ]i a început s` publice de timpuriu în ziare ]i reviste. Asemenea lucr`rilor apar\in@nd altor autori men\iona\i în acest manual. A predat în mai multe \`ri. matematica ]i filozofia în cadrul a dou` facult`\i. de c`tre majoritatea cercet`torilor angloamericani din domeniul rela\iilor interna\ionale. {n m`sura [n care violen\a structural` nu este un fenomen necesar. În 1964. c@t ]i celor socialiste. {n continuare. dar [n concep\ia lui violen\a (]i implicit pacea) nu const` pur ]i simplu [n utilizarea controlat` a for\ei de c`tre oameni. Primul este violen\a „clasic`“ din literatura tradi\ional`. De exemplu. {n fine. 1 În consecin\`. a încercat s` înglobeze variabile noneconomice. {n al doilea r@nd. În viziunea lui Galtung. ecologice. a r`zboiului ]i a utiliz`rii for\ei armate în rela\iile dintre state. în 1951. al c`rui editor a fost 10 ani. Cel de-al treilea. tortur` sau pedepse inumane ]i degradante. nu numai c` preocuparea sa s-a extins. alimentele ]i apa. ci este „tot ce [mpiedic` autorealizarea uman` ]i poate fi evitat“. în final. În timpul celui de-al doilea r`zboi mondial. dar nu limitat` la acesta. const` [n pierderea libert`\ii indivizilor de a-]i alege ]i a-]i exprima propriile convingeri. precum locuin\a. A ob\inut primul doctorat în studii despre pace în Hawaii ]i a primit. i-a oferit de timpuriu. înclusiv în America Latin` ]i Japonia. Johan Galtung s-a n`scut în 1930. în timpul r`zboiului rece. Cei mai mul\i dintre noi se refer` la pace în mod intuitiv.

teoria structural` a lui Galtung despre imperialism se aseam`n` mult cu punctul de vedere marxist-leninist. {n primul r@nd. Dup` Chris Brown. aspecte ale imperialismului ca fenomen multidimensional. [ns` are un caracter mai pu\in economic ]i este mult mai abstract`. const@nd din repudierea teoriei clasice a modernismului. companii de comer\) pentru valori (de exemplu. În mod evident. critica marxismului practicat` de Galtung este simplist`. accesul la tehnologia avansat` de înarmare. În acela]i timp. de asemenea. de]i na\iunile periferice pot fi r`spl`tite financiar pentru exportul de materii prime. de]i exist` o lips` de armonie între na\iunile centrale ]i cele periferice. [nc@t cele de la periferia centrului nu reu]esc adesea s` [n\eleag` sau s` perceap` c` se afl` [ntr-o pozi\ie structural` similar` cu partenerii lor de la periferie. prin transformarea „materiei“ în „form`“. Controlul asupra producerii ]i r`sp@ndirii informa\iei. {n primul r@nd. {n acela]i timp. Recomand`rile lui Galtung au fost ini\ial negative. 2 El sus\ine c`. pentru promovarea revolu\iei în anumite na\iuni periferice. Ca urmare. Galtung mai sus \ine c` rela\iile de interac\iune pe vertical` au loc într-o structur` de interac\iune feudal` global`.RELA|II INTERNA|IONALE 218 219 J. A]a cum violen\a nu se limiteaz` la formele directe de agresiune. Inegalitatea este mai mare [ntre centru ]i periferie [n r@ndul na\iunilor de la periferie dec@t [n r@ndul na\iunilor de la centru. China ]i URSS fiind la fel de culpabile în men\inerea structurii ca ]i SUA. este totu]i foarte dificil s` fie generate ipoteze derivate din acest model care s` poat` fi testate empiric. iar unii termeni-cheie folosi\i. 4) interac\iunea cu lumea exterioar` este monopolizat` de centru. În 1971 era mai mult un proiect de cercetare dec@t un model teoretic complet. materii prime) c`tre na\iunile de la centru“. nici imperialismul nu se limiteaz` la colonizarea politic` sau la neocolonizarea economic`. pentru c` [ntotdeauna centrul periferiei „constituie doar cureaua de transmisie (de exemplu. c@]tigul lor nu este acela]i. Ca pacifist. de exemplu „interese“. 2) interac\iunea dintre periferie ]i periferie lipse]te. aceast` diviziune [ntre centru ]i periferie exist@nd ]i în interiorul na\iunilor. militari. na\iunile centrale au capacitatea de a dob@ndi valoarea materiilor prime prin procesarea acestora în produse finite mai scumpe. 3) interac\iunea multilateral` a celor trei lipse]te. de exemplu prin dezvoltarea unei încrederi mai mari a periferiei în for\ele proprii ]i prin promovarea unei mai bune comunic`ri ]i cooper`ri între zonele periferice ale na\iunilor periferice. C@teva concepte sunt mai degrab` enun\uri ]i nu postulate. Galtung era nelini]tit de propunerile radicale de revolu\ie violent`. de]i ambele p`r\i par s` c@]tige prin interac\iune. Ea este esen\ial` pentru men\inerea structurii imperialismului. participarea la luarea deciziilor – inegalit`\ile structurale legate de toate acestea ]i de domeniile învecinate reprezint`. definit` în termeni politici. pe care Galtung o define]te ca „un sistem care divide colectivit`\ile ]i rela\ioneaz` p`r\ile divizate într-o armonie de interese sau într-un conflict de interese. GALTUNG de dominare. fie în transformarea structurii. iar modelul structural folosit este doar ceva mai mult dec@t o generalizare a formelor de imperialism prevalente în secolul al XIX-lea. nu sunt suficient de clar delimita\i conceptual astfel înc@t ipotezele ce [i con\in s` poat` fi testate. El sus\inea totu]i c` instaurarea socialismului în unele state nu ar putea garanta dispari\ia imperialismului ]i a violen\ei structurale. conform c`reia periferia trebuie s` se sustrag` domina\iei centrului chiar ]i prin c`i violente. Au fost eviden\iate dou` puncte principale slabe. centrul beneficiaz` de avantajele efectelor de multiplicare ale industrializ`rii care înso\e]te procesarea materiilor prime. [n ciuda angaj`rii evidente a lui Galtung fa\` de metodele ]i idealurile ]tiin\elor sociale. mecanismul imperialismului asigur` ordinea ierarhic` permanent` [ntre na\iunile de la centru ]i cele de la periferie. reproducerea rela\iei centru-periferie în interiorul lor împiedic` eradicarea acesteia. el sus\ine c` rela\iile de interac\iune pe vertical` dintre centru ]i periferie garanteaz` c`. 4 Ceea ce [i lipse]te acestui model este latura privitoare la schimb`rile istorice ]i la rolul actorilor fie în perpetuarea. ]i astfel se explic` nivelul înalt de concentrare a produsului din fiecare na\iune periferic` în c@teva na\iuni centrale. Galtung sus\ine c`. deoarece imperialismul poate lua multe forme. valabilitatea teoriei sale a fost contestat` de unii cercet`tori. accesul la educa\ie. Astfel. economici. De]i Galtung a folosit teoria structural` despre imperialism (structural theory of imperialism) pentru a gr`bi „defeudalizarea“ structurilor care men\ineau violen\a structural`. culturali ]i de comunicare. în speran\a c` vor inspira unele transform`ri cantitative ale sistemului interna\ional. Galtung crede c` lumea poate fi divizat` în na\iuni centrale ]i na\iuni periferice. este greu s` se alc`tuiasc` alian\e [ntre periferii pentru a combate armonia de interese dintre centrul na\iunilor de la centru ]i centrul na\iunilor de la periferie. care sunt exportate apoi na\iunilor periferice. Spre deosebire de opera mai elaborat` a lui Giddens sau Wendt. firme comerciale. Aceasta are patru tr`s`turi principale: 1) interac\iunea dintre centru ]i periferie este vertical`. men- . 3 Galtung sugereaz` c` dou` mecanisme ale imperialismului sunt deosebit de importante. nu era clar ce recomand`ri ar rezulta din acceptarea acestei teorii.

Galtung nu a r`spuns la aceste critici. În lucrarea sa The True Worlds: A Transnational Perspective (1980). ar avea o redus` diviziune a muncii ]i ar satisface necesit`\ile normale de comunitate ]i participare la via\a social`. Mi]carea pentru pace ar trebui s` evite crearea unor noi diviziuni verticale ale muncii. 2. s-ar bizui pe puterile proprii. În ultima perioad`. La fel ca la John Burton. At@t strategiile orientate c`tre actor c@t ]i cele destinate structurii sunt relevante. dar Galtung afirm` c` ]i societatea de consum occidental` suport` costurile „supradezvolt`rii“. care înseamn` cu pu\in mai mult dec@t promovarea temelor budhiste despre pacifism ]i sus\inerea valorilor alfa cu idealuri beta. GALTUNG \iona\i în aceast` lucrare. Este adev`rat. 3. care se cereau a fi demonstrate. În contrast. de]i analiza sa asupra originii structurii îns`]i este foarte schematic`. aceste structuri nu ar fi bogate în sens material. Aceste societ`\i ar fi de mic` extindere. El face o distinc\ie între dou` tipuri de structuri sociale – „alfa“ ]i „beta“. este necesar s` se renun\e la modul de produc\ie capitalist. Galtung poate fi plasat în cap`tul opus al spectrului ideologic în raport cu un g@nditor precum Kenneth Waltz. Deoarece modelul s`u reprezint` [nc` un instrument pedagogic util. indivizii sunt aliena\i fa\` de ei în]i]i ]i fa\` de ceilal\i. tentativa lui Galtung de a combina ]tiin\ele sociale cu o viziune emancipatoare asupra lumii nu a reu]it. Dac` gradul de violen\` structural` este at@t de mare ]i de greu de controlat cum este prezentat. cercet`rile lui Galtung despre pace „presupuneau posibilitatea unei reforme dirijate de valori care se pretinde c` ar reflecta interesele universale ale membrilor acelei societ`\i. Punctele tari ale unuia sunt lacunele celuilalt. mai ales la nivel global. pacea ar trebui privit` ca un proces. Prima este caracteristic` societ`\ilor industriale occidentale. „Un accent exagerat al caracterului distinct al domeniului interna\ional a fost înlocuit cu adoptarea necritic` a holismului teoriei sistemelor. Galtung le recomand` cititorilor s`i s` evite condamnarea unor indivizi sau state pentru racilele noastre sociale ]i s` se concentreze mai mult pe structurile sociale ce le genereaz`. Desigur. Galtung identific` în toate societ`\ile forme de amestec de elemente alfa ]i beta ]i este preocupat de rezultatele dezechilibrului asimetric dintre acestea în societ`\ile industrializate moderne. cu o birocra\ie dezvoltat`. Galtung s-a dedicat examin`rii r`d`cinilor violen\ei directe inerente civiliza\iilor ]i societ`\ilor violente structural. În aceste societ`\i.5 Studiul lui Lawler asupra traiectoriei operei lui Galtung este foarte critic mai ales în ceea ce prive]te lucr`rile mai recente ale acestuia. atunci este pu\in probabil ca apelul la bu- . Ac\iunile pentru pace trebuie s` fie generate în mod spontan. Toate nivelurile de ac\iune sunt relevante. corpora\ii puternice ]i leg`turi sociale fragmentate. Peter Lawler rezum` astfel viziunea acestuia despre studiul p`cii [n anii ’80: 1. Galtung folose]te un determinism structuralist. {n ciuda constr@ngerilor structurale. idealiste. despre „s`n`tatea“ social`. s` se dezintegreze imperiile ]i s` se dep`]easc` formele teritoriale de organizare politic`. care se manifest` sub forma degrad`rii mediului înconjur`tor. elaborarea ]i perfec\ionarea lui a fost preluat` de al\i „teoreticieni ai sistemului mondial“ precum Immanuel Wallerstein. Ca urmare. Realitatea social` nu poate fi analizat` în acela]i fel ca trupul uman. [ns` f`r` a fi transpuse în termeni de putere. În excelenta sa analiz` a vie\ii ]i lucr`rilor lui Galtung. Astfel de societ`\i ar ac\iona la „mic` distan\`“.“7 În al doilea r@nd. ac\ion@nd „la distan\`“ prin opera\ii gen contract ]i nu prin leg`turi de s@nge. încercarea lui Galtung de justificare a „nevoilor“ umane pe criterii obiective a condus la no\iuni vagi. Galtung a schi\at conturul unui proiect emancipator care ar facilita intensificarea valorilor „beta“ într-o societate absorbit` treptat de structurile sociale „alfa“.“6 Cuv@ntul-cheie este aici „se pretinde“. nu de obliga\ii contractuale legale. Mai înt@i. 4. Galtung proiecteaz` (deoarece acestea nu exist`) structuri „beta“ ]i societ`\i în care nu se afl` surse de violen\` structural` ]i alienare. ceea ce constituie o cale pu\in realist` de transformare global`! Lawler identific` dou` probleme majore ale operei lui Galtung. [nv`luit` [ntr-un cosmopolitism moralizator. Este necesar s` cultiv`m o con]tiin\` global` care s` exprime o dedicare în serviciul [ntregii umanit`\i. integr@ndu-]i membrii ]i ar fi unite de obliga\ii morale ]i familiale. Eforturile actuale pentru realizarea unui viitor dezirabil sunt p`r\i ale unei tendin\e istorice ]i nu indicatoare ale unor r`sturn`ri iminente ]i dramatice de situa\ie. Din punctul de vedere al lui Lawler. Dac` se dore]te angajarea într-un proiect de promovare a „p`cii pozitive“ la nivel global. dar care s` ]i recunoasc` prioritatea sprijinirii celor care se afl` [n nevoie. ar trebui s` fie recunoscute diferite capacit`\i ]i oportunit`\i. opera lui Galtung ridic` problema selec\iei agen\ilor care ar putea sau ar trebui s` se angajeze în procesul global de reform`. Apel@nd la pacifismul lui Gandhi ]i folosind elemente ale liberalismului ]i marxismului. 6. prestigiu sau ambele. Galtung apeleaz` mult prea des la propriile sale valori în analiza violen\ei structurale ]i se situeaz` în acele forme clare de dogmatism pe care chiar el le condamn` în opera altora.RELA|II INTERNA|IONALE 220 221 J. 5.

Research. Wallerstein. [n Millennium: Journal of International Studies. „The Marginalization of Peace Research“. A Question of Values: Johan Galtung’s Peace Research. Aceast` carte con\ine o bibliografie ampl` a operei lui Johan Gatlung. Lecturi suplimentare Brown. p. War and Defence (vol. Transarmament and the Cold War (vol. Peter Lawler. 1980. The Free Press. The True Worlds: A Transnational Perspective. 1976. Boulder. [n Millennium: Journal of International Studies. GALTUNG dism s` rezolve problemele. 1981. 9. 2. „Galtung and the Marxists on Imperialism: Answers Versus Questions“.. „A Structural Theory of Imperialism: 10 Years Later“. 5.II). Peter. 272. Johan Galtung. Multe dintre ideile sale. 95-119. 8. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Burton. Lynne Reinner. 220-228. VI). p. nr. Pe de alt` parte. Peace. p. [n Journal of Peace Research. Christian Ejlers: Methodology and Ideology (vol. Lawler. 1981. Nottingham. Peace and Social Structure (vol. Methodology and Development (vol. Peace Problems: Some Case Studies (vol.. 83. Ibid. 1971. Johan Galtung. 1984. 1993. 1978. 7. [n Journal of Peace Research. Papers on Methodology (vol. 6. 1980 There are Alternatives! Four Roads to Peace and Security. 165-184. Holm. nr. 224. Waltz ]i Wendt. „Galtung and the Marxists on Imperialism: Answers Versus Questions“. p. p. III). continu` s` joace un rol important în domeniu. 227. 22.III). [n Journal of Peace Research. [n Millennium: Journal of International Studies. Transarmament and the Cold War: Peace Research and the Peace Movement. atunci ar trebui s` sus\inem mult mai multe propuneri concrete de reform`. mai ales cele referitoare la „violen\a structural`“ (structural violence) ]i la „imperialismul structural“ (structural imperialism). 141-158. IV). 1980. 1988. 1975. Colorado. 185-186. Chris Brown. 1964. Lynne Reinner. Copenhaga. 1995. p. 1977. 10. Colorado. I). p. [n Journal of Peace Research. nr. Christian Ejlers: Peace. Education. Universitetsforlaget. 1988. Aceste idei nu vor putea fi îns` promovate cu succes dac` refuz`m s` recunoa]tem limitele ]tiin\elor sociale în a ne înarma cu justific`ri pentru valori ]i interese a c`ror ap`rare este ra\iunea de a fi a cercet`rilor despre pace. II). Boulder. opera lui Johan Galtung continu` s` inspire ]i în acela]i timp s` restr@ng` cercet`rile pentru pace de la sf@r]itul secolului al XX-lea. Copenhaga. New York. 1979. Erik. Ele ar trebui s` fie justificate prin faptul c` î]i au originea în valorile occidentale de universalitate ]i în încercarea de a reconcilia libertatea cu egalitatea. . Chris.181-196. Social Science. Peace and World Structure (vol. Action (vol. Pe scurt. Essays in Methodology. 22.. A Question of Values: Johan Galtung’s Peace Research. I). 1971. nr. p. 1985. Ibid. 81-94. 1980. 8. Neufeld. Principalele lucr`ri ale lui Johan Galtung „A Structural Theory of Aggression“. 3. „Twenty-five Years of Peace Research: Ten Challenges and Some Responses“. nr. Christian Ejlers. 4. Ibid.RELA|II INTERNA|IONALE 222 223 J. Essays in Peace Research. Copenhaga. p. Hans Henrik and Rudeng. 82. dac` am dori s` identific`m sau s` construim actori ai schimb`rii în direc\ia valorilor dezirabile „beta“. p. Note 1. 1981. Oslo. 10. 220-228. nr. 1988. Spokesman Books. „A Structural Theory of Imperialism“. ridic@nd multe întreb`ri la care al\ii vor trebui s` r`spund`. nr. Beverly. V). For What?: Festschrift for Johan Galtung. nr. „A Structural Theory of Imperialism“. p. p. [n Millennium: Journal of International Studies. 1995. 1. p.

el nu ar fi reu]it niciodat` dac` nu ar fi existat primul r`zboi mondial ]i impactul s`u devastator asupra Rusiei. a fost absorbit de teoria marxist` ]i a organizat ac\iuni radicale de protest împotriva \arului la Sankt Petersburg. Radicalismul lui politic s-a datorat. chiar ]i în secret. ca [n Germania. LENIN Vladimir I. Dezvoltarea capitalismului [n Rusia. în timp ce mama sa era fiic` de medic. În exil a continuat studiul teoriei marxiste ]i a publicat una dintre operele sale cruciale. dac` era necesar. În 1897 a fost surghiunit în Siberia. acest lucru ar fi fost posibil doar sub coordonarea unui partid disciplinat. iar în 1900 a emigrat în Germania. se p`rea c` era momentul propice pentru declan]area revolu\iei în patria lui. contact@nd al\i marxi]ti. În timp ce practica avocatura. Tat`l lui Lenin a murit în 1886. public@nd ziare care erau trimise în Rusia ]i scriind pamflete revolu\ionare. În 1902 a publicat Ce este de f`cut? {n acest pamflet ]i-a exprimat punctul de vedere asupra organiz`rii partidului. Din 1905 p@n` la revolu\ia din 1917 ]i-a continuat activit`\ile revolu\ionare în str`in`tate. A condus Revolu\ia din octombrie 1917 prin care comuni]tii au preluat puterea ]i a continuat s` conduc` URSS p@n` c@nd a murit. }i-a luat licen\a în drept în 1891. dar a plecat din nou la sf@r]itul anului. prefigur@nd organizarea bol]evicilor. A c`l`torit prin toat` Europa. în parte. Petersburg ]i unde Lenin publica regulat articole. Rusia se afla în r`zboi cu Japonia. Conform teoriei sale privind evolu\ia istoriei. În acela]i an. a adoptat numele de Lenin în 1901. Nici chiar Karl Marx nu s-a a]teptat la o r`sturnare revolu\ionar` a capitalismului în Rusia. unde a tr`it trei ani p@n` c@nd a primit permisiunea s` p`r`seasc` Rusia. frac\iunea cea mai numeroas` desprins` la Congresul Partidului Social Democratic Muncitoresc din Rusia. experien\ei tr`ite sub guvernarea \arului Alexandru al III-lea. Lenin a fost r`spunz`tor pentru instaurarea la putere a Partidului Comunist în Rusia precum ]i pentru prima dictatur` comunist` din lume. Nadejda Konstantinova Krupskaia. ]i s-a terminat dup` aproape patru ani de lupte s@ngeroase. în virtutea promisiunii acestuia de a semna un tratat de pace imediat dup` ce ar c@]tiga puterea în Rusia. a fost exmatriculat cur@nd pentru c` a organizat mi]c`ri de protest în r@ndul studen\ilor împotriva lipsei libert`\ii din Rusia. Ruptura în dou` a acestui partid s-a produs. Rusia era un stat represiv predominant agricol. I. în care burghezia ]i muncitorimea din industrie erau pu\in numeroase comparativ cu masa de \`rani neorganiza\i. Grevele se extindeau cu repeziciune. Lenin a absolvit studiile liceale cu rezultate excelente. de]i nu i s-a permis s` frecventeze cursurile din cauza activismului s`u politic din Kazan. Conflictul a început în august 1914. din 1903. În 1905. dup` moartea tat`lui s`u). Cauza proletar`. În 1898 s-a c`s`torit cu o revolu\ionar` care se afla de asemenea în exil. Ca adolescent. Lenin a avut doi fra\i ]i trei surori. acord@nd libertate de exprimare. iar fratele s`u a fost sp@nzurat în 1887 pentru participarea la un complot e]uat împotriva \arului. în 1924. Lenin era foarte dezam`git c` revolu\ia nu p`rea s` izbucneasc` în Germania a]a de repede cum sperase el. LENIN VLADIMIR I. capitalismul liberal ar fi urmat s` se pr`bu]easc` doar în acele \`ri în care era foarte dezvoltat ]i [n care lupta dintre capitali]ti ]i muncitori era deschis` ]i intens`. Lenin s-a întors în Rusia pentru a organiza o revolt` general`. al c`ror nume deriv` din bol]instvo (majoritate). c@nd a fost arestat de poli\ie ]i încarcerat timp de un an. c`ruia i se opunea frac\iunea men]evicilor (minoritari). iar [n cele mai multe ora]e ruse]ti muncitorii se agitau pentru o mai mare libertate politic` ]i o mai corect` distribuire a p`m@ntului ]i bun`st`rii.225 V. numele s`u real era Vladimir Ilici Ulianov. Lenin a afirmat c`. Lenin a continuat s` organizeze opozi\ia împotriva \arului Nicolae al II-lea (care devenise \ar în 1894. dac` revolu\ia avea s` reu]easc` în Rusia. a avut c@\iva prieteni apropia\i ]i s-a dedicat studiului. În timpul ]ederii în Germania. A înv`\at s` citeasc` la numai cinci ani ]i a fost un elev str`lucit. Tat`l s`u era profesor ]i administrator de ]coal`. atac@nd teoria revizionist` conform c`reia interesele clasei muncitoare puteau fi atinse doar prin reform` constitu\ional`. În acea perioad`. gra\iind exila\i politici. N`scut la 24 aprilie 1870. În 1912. bol]evicii au înfiin\at Pravda (Adev`rul). El a reu]it s` în`bu]e revolu\ia ]i chiar a ini\iat m`suri pentru liberalizarea (temporar`) a sistemului politic. din cauza ideilor lui Lenin despre organizarea partidului ]i tactica revolu\ionar`. compus din revolu\ionari de profesie care s`-i poat` organiza pe muncitori. c@nd Germania a declarat r`zboi Rusiei. iar \arul a f`cut uz de for\` pentru st`p@nirea situa\iei. scriind pamflete ]i edit@nd ziare. în mare parte. Ambii p`rin\i erau instrui\i. Ocazia de a prelua puterea în Rusia s-a ivit pentru Lenin în 1917. Lenin era preg`tit s` fac` acest lucru deoarece credea c` revolu\ia rus` putea s` . unde ]i-a continuat studiile de drept la universitate. S-a mutat la Sankt Petersburg. ]i a preg`tit apari\ia unui ziar propagandistic la Sankt Petersburg. Înscriindu-se la Facultatea de drept a Universit`\ii din Kazan. acord@nd drepturi limitate de vot ]i organiz@nd un parlament rus (Duma). care era v@ndut în St. Guvernul german chiar a sus\inut cu fonduri activit`\ile politice ale lui Lenin. Totu]i.

Pe plan intern. cel mai avansat stadiu al capitalismului (publicat` [n 1916). imperialismul ar reprezenta cel mai înalt stadiu al capitalismului. sf@r]itul secolului al XIX-lea a cunoscut o dezvoltare cu totul deosebit` a capitalului financiar reprezentat de b`nci: „Pe m`sur` ce b`ncile se dezvolt` ]i se concentreaz`. în acest fel perpetu@nd ideea c` sistemul capitalist nu este în mod necesar doar o simpl` rela\ie de sum` zero între de\in`torii de capital ]i muncitori. presupunerea ideologic` leninist` c` o corelare a capitalismului cu imperialismul (unele state capitaliste angaj@ndu-se în ac\iuni imperialiste la sf@r]itul secolului al XIX-lea) este suficient` pentru a sus\ine c` sistemul capitalist d` na]tere imperialismului. salariile puteau cre]te o dat` cu acumularea de capital. Dac` este tratat` ca o teorie empiric` asupra comportamentului statelor în general ]i ca o explica\ie a r`zboiului în particular. profiturile imense ob\inute de corpora\ii ]i b`nci le ofereau acestora posibilitatea de a atrage de partea lor categorii influente din clasa muncitoare. Expansiunea pie\ii pe plan interna\ional cerea cre]teri asem`n`toare pe scara produc\iei. LENIN se extind` [n toat` Europa ]i s` r`stoarne ]i guvernul german. a]a cum afirm` Kenneth Waltz.1 {n cea mai cunoscut` lucrare a sa (cel pu\in pentru cei ce studiaz` rela\iile interna\ionale). Capitalismul nu mai era caracterizat de concuren\a dintre firme ]i [ntreprinderi mici. în timp ce instaurarea monopolului pe pia\` înlocuia competi\ia la nivel intern. ar fi fost adev`rat`. Influen\at de unele idei ale lui John Hobson ]i ale socialistului austriac Rudolf Hilferding. În al doilea r@nd. dar. America Latin` beneficiase [n cea mai mare parte de rela\ii politice independente cu SUA. lucru care nu s-a petrecut. ci era tot mai dominat de corpora\ii uria]e care se bucurau de monopolul controlului pe pie\ele lor interne. SUA p`reau a dezvolta modele diferite de colaborare cu mai multe na\iuni nedezvoltate: aici exportul de capital ]i deschiderea de pie\e aveau loc f`r` anexare. acestea evolueaz` de la mici de\in`toare de capital la puternice monopoluri. El a sus\inut c` sistemul capitalist a suferit dou` schimb`ri importante la sf@r]itul secolului al XIX-lea. capitalismul era [n c`utare permanent` de costuri de produc\ie mici ]i de materii prime. Imperialismul. dup` cum arat` Howard Williams. dar ]i faza terminal` a acestuia. dac` teoria lui Lenin. ea era ]i o contribu\ie important` la evolu\ia teoriilor radicale despre imperialism. Pe de alt` parte. nu toate statele capitaliste sunt angajate în procesul imperialismului: „Nivelul coloniz`rii întreprinse de SUA. Pe de o parte. Lenin a afirmat c` exista o tendin\` inexorabil` de concentrare ]i „cartelare“ în procesul de industrializare. instaurarea socialismului [n Europa Occidental` ar fi facilitat [ns`]i dezvoltarea economic` a Rusiei. La r@ndul ei.RELA|II INTERNA|IONALE 226 227 V. Lenin a afirmat c` primul r`zboi mondial a oferit clasei muncitoare ocazia de a se revolta împotriva capitalismului ]i a revelat falimentul reformelor revizioniste care împiedicau schimb`rile radicale în statele capitaliste. Parkinson observ` c` teoria lui Lenin ar fi prezis o alian\` str@ns` între Germania ]i SUA în timpul primului r`zboi mondial. în lumina form`rii unui cartel între monopolurile din Germania ]i SUA din industria electric`. În primul r@nd. era într-adev`r foarte mic. „diversitatea condi\iilor interne ale statelor ]i a politicii lor externe era impresio- . Exist` [ns` mai multe probleme. Acest proces va duce inevitabil la r`zboaie între statele capitaliste angajate în extinderea unui control imperialist ]i care înt@mpin` dificult`\i pe pie\ele controlate de cartelele altor state. de noi pie\e ]i de oportunit`\i de investi\ii a capitalului excedentar. care leag` capitalismul de imperialism ]i r`zboi. Dup` aceea. rela\ia dintre teoria economic` ]i comportamentul politic dedus` din teoria lui Lenin ar fi trebuit s` conduc` la alian\e politice. Statele capitaliste nu puteau opri procesul de acumulare de bog`\ie care necesita exploatarea muncitorilor ]i însu]irea plusvalorii. Lenin afirma c`. precum ]i majoritatea mijloacelor de produc\ie ]i a surselor de materii prime din multe \`ri. pe l@ng` capitalul industrial. Lenin a sus\inut c` primul r`zboi mondial a reprezentat faza terminal` a sistemului capitalist. atunci cum s-ar explica comportamentul imperialist al statelor din epoca precapitalist` sau comportamentul imperialist al statelor care nu export` capital ori al statelor care nu sunt capitaliste? A]a cum arat` el. industria modern` necesita investi\ii imense de capital pentru a continua s` fie competitiv` tehnologic pe pia\a pe cale s` devin` mondial`. În acest sens. pe plan interna\ional m`rea nivelul de conflict între cartelele corporatiste ]i b`nci.4 {n ultimul r@nd. {nt@i. care de\in întreaga pia\` de capital b`nesc al tuturor capitali]tilor ]i micilor întreprinz`tori. De]i argumenta\ia leninist` era în parte o încercare polemic` de a-i convinge pe muncitori s` nu lupte unii cu al\ii. Lenin sus\inea c`. Ele erau obligate s` participe la acest proces care ar duce la pr`bu]irea lor. Lenin În al doilea r@nd.“2 sus\inea c` [ntre corpora\ii ]i b`nci competi\ia ne[ntrerupt` se va interna\ionaliza. I.“3 Lenin credea c` imperialismul era produsul direct al combina\iei acestor variabile ale naturii capitalismului. ci s` coopereze la r`sturnarea sistemului care în primul r@nd a dus la r`zboi. De exempul. considerate la sf@r]itul secolului al XIX-lea statul cel mai capitalist. pe plan extern.

Reading. 1977. Lenin a solicitat pacea cu Germania de îndat` ce a venit la putere [n Rusia în 1917. nu!“5 Pe scurt. dup` ce el a ajuns la conducerea ei [n 1917. în Pia\a Ro]ie din Moscova. care a fost unul dintre cele mai onorate monumente p@n` la pr`bu]irea comunismului ]i a Uniunii Sovietice. Sage. Pentru o bun` introducere [n domeniul revolu\iei ruse ]i al evolu\iei conceptelor lui Lenin. În martie 1918 a semnat tratatul de la Brest-Litosvk. Moscova. Germania l-a ajutat pe Lenin s`-]i men\in` puterea. {n 1920. Parkinson. Cambridge University Press. {n acest caz. Open University Press. În absen\a sprijinului interna\ional. LENIN nant`. \ara a fost implicat` într-un r`zboi civil ]i Lenin a fost nevoit s` renun\e la unele din planurile sale mai radicale de distrugere imediat` a capitalismului. Finlanda. Cominternul exporta revolu\ii ]i partide în toate p`r\ile lumii ]i încerca s` ob\in` sprijin interna\ional pentru bol]evici în timpul r`zboiului civil. i-a permis s` demobilizeze ceea ce mai r`m`sese din for\ele armate. unele r`zboaie puteau fi justificate dac` gr`beau sau înt@rziau instaurarea comunismului. 24-47. Din 1918 p@n` în 1920.“ Astfel. 1979. {ns` corelarea acestora cu teoria în cauz`. 2. Investitorii str`ini au fost invita\i s` investeasc` în Rusia. depinde de ce clas` finan\eaz` r`zboiul ]i ce linie politic` continu` r`zboiul respectiv. Privind retrospectiv. p. Lenin a fost prea optimist c` sc@nteia revolu\iei din Rusia se va întinde ]i în vestul Europei. p. folosirea for\ei de URSS era justificat` dac` gr`bea acest proces. Imperialism as The Highest Stage of Capitalism. I. 6. p.. Desigur. 118-119. F. Fran\ei. 4. În vreme ce a subestimat capacitatea statelor capitaliste de a atenua inegalitatea de putere ]i bun`stare cauzat` de existen\a unei „pie\e libere“. Addison-Wesley. Dup` cum promisese în 1914. care [l f`cuser` incapabil s` exercite conducerea efectiv` a partidului ]i na\iunii. Lenin a exagerat de asemenea în credin\a c` statele pretins socialiste vor putea promova politici sociale egalitariste la un cost social ]i economic acceptabil pentru cet`\enii lor.. Germaniei ]i SUA credite financiare. Lenin a încercat s` exporte revolu\ia peste hotare. În schimb. Kenneth Waltz. p. Lenin chiar a solicitat Marii Britanii. Lenin justifica utilizarea for\ei împotriva Poloniei burgheze [n 1920 ]i a Georgiei men]evice în 1921. 1992. Micilor investitori ]i fermierilor li s-a permis un comer\ limitat. lucrarea lui Lenin trebuie considerat` ratat` ca teorie general`. care a oferit Germaniei regiunea baltic`. Massachusetts. Theory of International Politics. În ciuda neîncrederii sale în na\ionalismul rus ]i [n entuziasmul bol]evic pentru gloria militar`. Modern Revolutions. 3. I. În martie 1921 el a introdus un program numit „Noua politic` economic`“. Guvernul i-a conservat trupul ]i l-a expus într-un mausoleu special. recunoa]tere comercial` ]i diplomatic`. iar \`ranilor li s-a permis s` v@nd` alimente pe pia\a privat`. 28. Astfel. ar fi fost nevoit s` instaureze un regim totalitar pentru a controla teritoriul vast al Rusiei ]i pentru a se asigura c` poporul ar pl`ti pre\ul necesar pentru a \ine pasul cu \`rile capitaliste cele mai dezvoltate. a se vedea John Dunn. V. Lenin a înfiin\at Cominternul (sau Interna\ionala Comunist`). Londra. Ea atribuie o prea mare importan\` unui num`r prea mic de procese ]i ignor` dinamica politic`. p`r\i mari din Polonia ]i Ucraina. De]i exist` elemente care sugereaz` c` nu ]i l-a dorit pe Stalin ca urma]. 24. The Philosophy of International Relations: A Study in the History of Thought. iar trauma revolu\iei ]i a urm`rilor ei în Rusia a f`cut imposibil` instaurarea unui regim politic ]i economic comunist. El suferise c@teva atacuri cerebrale înc` din 1922. Lenin. este sigur c` Lenin a pus bazele regimului terorii instaurat de Stalin la sf@r]itul anilor ’20 ]i în anii ’30. fiind convins c` \ara sa nu putea supravie\ui dac` acest regim nu c@]tiga teren ]i în restul Europei. edi\ia a II-a. 1968. Lenin a început s` se comporte în acela]i fel cu statele capitaliste pe care le condamnase înaintea venirii sale la putere în Rusia. Foreign Languages Press. Lenin afirma în 1918. 1989. „Fantezia c` industrializarea ar putea avea succes în Rusia sub domina\ia egalitarist` a unui proletariat vigilent ]i ca rezultat al unui program generos de ajutor extern al B`ncii Socialiste Interna\ionale se poate încadra între cele mai [exage- .RELA|II INTERNA|IONALE 228 229 V. ceea ce nu era la îndem@na unui regim care refuzase s` pl`teasc` datoriile Rusiei ]i care promova revolu\ia mondial`. spre sf@r]itul primului r`zboi mondial: „Caracterul r`zboiului . Cambridge. Lenin a afirmat c` r`zboiul s-ar termina c@nd comunismul ar înlocui capitalismul în întreaga lume. 5. care nu poate fi redus` la ac\iunea for\elor economice. în pofida meritelor ei ca teorie par\ial` despre comportamentul statelor. Condus de la Moscova.6 Lenin a murit în ianuarie 1924 din cauza unei hemoragii cerebrale. Acesta a înlocuit multe dintre m`surile radicale socialiste adoptate în 1918 în timpul „comunismului prin r`zboi“. teoria lui Lenin a fost folositoare în justificarea politicii „inerent pa]nice“ a Uniunii Sovietice. Milton Keynes. p. Howard Williams. Note 1. 129. International Relations in Political Theory. În 1919.

New York. iar filozofia politic` la Oxford. Moscova. {n primul r@nd. Edi\ia a II-a. What Is to Be Done?. Harding. 1973. Londra. Seeker & Warburg. Linklater a trebuit s` fac` fa\` unei alte provoc`ri (chiar mai periculoase ca argumenta\ie) la adresa proiectului s`u din partea postmodernismului. Bertram D. Stanley W. Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky. Lenin’s Political Thought. Lecturi suplimentare Egan.“ John Dunn. Development of Capitalism in Russia. Londra. . 1970. Lenin: An Annotated Bibliography of English Language Sources to 1980. Nicholas Jacobs. trad. M. 1960. 1996. V. Cu alte cuvinte. 1982. la Universitatea din Tasmania ]i la Universitatea Monash din Melbourne. Lenin and the Bolsheviks: The Intellectual and Political History of the Triumph of Communism in Russia. Neil. Londra. 1931. Melinda. 1978. potrivnic` viziunii lui Andrew Linklater. 1982. Progress Publishers. Peking. iar al\i tineri cercet`tori accept` s` r`spund` provoc`rii de a rezolva problemele din agenda sa. North Carolina. 1964. Neil. New York. foarte ambi\ioas` ]i preten\ioas`. Foreign Languages Publishing House. 1951. Penguin. NBL. Lenin: A Study on the Unity of his Thought. 1966. Moscova. The War and the Second International. Aceasta este o lucrare de referin\` pentru cei interesa\i de ipotezele filozofice ale teoriei „criticiste“ în studiul rela\iilor interna\ionale. Durham. Metuchen. Moscova. The Lenin Anthology (editat` de Robert Tucker). New York. Ulam. Moscova. I. echilibrul dintre criticism ]i angajarea constructiv` at@t în teoria c@t ]i [n practica rela\iilor interna\ionale au fost [n mod clar [n favoarea criticismului. Moscova. El lucreaz` la Departamentul de rela\ii interna\ionale din Keele din 1993. Columbia University Press. The State and Revolution. Economics and Politics in the Era of the Dictatorship of the Proletariat. Page. de unde termenul „clarificarea fundamentelor“. În 1991 a înfiin\at Centrul pentru Rela\ii Interna\ionale din Monash. De-a lungul ultimelor dou` decenii. Against Imperialist War: Articles and Speeches. În urm`torii 15 ani a lucrat [n Australia. în cariera sa. trad. Principalele lucr`ri ale lui V. Anglia. Progress Publishers. Linklater a studiat ]tiin\ele politice ]i rela\iile interna\ionale la Universitatea din Aberdeen. Lenin Toward the Seizure of Power: The Revolution of 1917: From the July Days to the October Revolution. On the Foreign Policy of the Soviet State. Foreign Language Publishing House. 1992. Londra. Aceast` agend` este. Progress Publishers. care avea la baz` defini\ia lui Martin Wight despre teoria interna\ional`: Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Hobson ]i Waltz. W. Andrew Linklater a încercat s` construiasc` un proiect teoretic ]i practic în cadrul unei discipline a c`rei autonomie în r@ndul ]tiin\elor sociale reprezint` o barier` în calea acestui proiect. Andrew Linklater este în prezent profesor de rela\ii interna\ionale la Universitatea Keele din Staffordshire. New Jersey. 1975. The Geopolitics of Leninism. Harmondsworth.. Lukács. Penguin.. a afirmat c` diviziunea strict` între teoria politic` ]i rela\iile interna\ionale nu este necesar` ]i trebuie explicat`. 1968. Cartea a fost inspirat` de activitatea Comitetului Britanic pentru Teoria Rela\iilor Interna\ionale. P@n` în prezent.RELA|II INTERNA|IONALE 230 rate] fantezii ale acestui secol sau ale oric`rui alt secol. 1966. Norton. 1970. pe care a publicat-o prima dat` în 1982 sub titlul Men and Citizens in the Theory of International Relations. Duke University Press. Moscova. St Martin’s Press. Imperialism as The Highest Stage of Capitalism. W. Harding. ANDREW LINKLATER Mark Hoffman a descris sugestiv opera lui Andrew Linklater ca un „exerci\iu de clarificare a fundamentelor“. I. David ]i Egan. On the International Working Class and Communist Movement. Wolfe. Leninism. argumenta\ia împotriva unei discipline autonome a rela\iilor interna\ionale este. 1966. Foreign Language Press. În al doilea r@nd.. este posibil ca aceast` abordare s` se schimbe pe m`sur` ce opera lui Andrew Linklater evolueaz`. Moscova. Three Who Made a Revolution: A Biographical History. Scarecrow Press. 1929. [n mod ironic. a]a cum vom vedea. 1967. De]i exist` indicii c` grani\a dintre studiul rela\iilor interna\ionale ]i alte discipline este din ce în ce mai neclar`. Robert Service. el a fost angajat într-o critic` dubl`. Foreign Languages Press. Principalele teme ale operei lui Andrew Linklater pot fi g`site în diserta\ia sa de doctorat. Londra. Pe viitor. înainte de a sus\ine doctoratul în rela\iile interna\ionale la London School of Economics în 1978. Lawrence. Adam B. Modern Revolutions. Lawrence. Foreign Language Press. 46. p. Georg.

chiar dac` plaseaz` astfel . Aplec@ndu-se asupra operei lui Hegel ]i a lui Marx. grani\ele statului modern în delimitarea scopului oric`rui tip de contract social pe care teoreticianul este preocupat s`-l sus\in` sau s`-l critice. în timp ce libertatea este apreciat` întotdeauna în moduri diferite în contexte culturale particulare. obliga\iile umane ce ne revin au o mic` influen\` asupra actelor noastre. care nu poate justifica divizarea politic` a „omului“ [n state suverane separate. „lumii reale“ [n m`sura [n care. ]i anume dihotomia responsabilit`\ilor „man qua man“ ]i „man qua citizen“. Aceasta va preg`ti scena pentru transformarea fiin\ei umane. dec@t într-o form` mic`. LINKLATER „o tradi\ie a specula\iilor despre rela\iile dintre state []i] o tradi\ie imaginat` ca dubl` specula\ie despre stat pentru care termenul de «teorie politic`» este adecvat“. iar imaginea sistemului interna\ional ca „t`r@m al revenirii ]i repet`rii“ este [nlocuit` cu o abordare progresiv` a dezvolt`rii istorice. iar Linklater este preocupat de diferitele argumente filozofice care au fost propuse [n cursul istoriei pentru a justifica aceast` stare de lucruri. societatea civil`/particularitatea etic` ar putea fi dep`]it`. Linklater accept` ]i argumentul hegelian potrivit c`ruia ra\iunea îns`]i „este mai cur@nd cuprins` în forme foarte diferite de via\`. În sus\inerea tradi\iei kantiene. Linklater afirm` c`.. în loc s` fie men\inut` diviziunea academic` dintre teoriile politice ]i studiul rela\iilor interna\ionale. Distinc\ia este ea [ns`]i baza diviziunii dintre teoria politic` ]i studiul rela\iilor interna\ionale.“3 Linklater afirm` c` tradi\ia kantian` este cea mai indicat` baz` de pornire pentru teoria politic` interna\ional`. operabil` [n teoria interna\ional` modern`. f`r` o justificare explicit`. Critica fundamental` a teoriei contractului social este c` aceast` teorie implic`.. umanitatea/universalitatea etic` ]i. iar istoricismul trebuie s` c@]tige un avans important dincolo de pozi\ia abstract` a ra\ionalismului. El accept` argumentul c` „ra\ionalismul kantian“ nu reu]e]te s` prezinte condi\ia istoric` a apari\iei sale ca produs al culturii intelectuale occidentale. cu unele detalii. Kant nu subordoneaz` prescrip\iile ra\iunii manifest`rilor particulare ale naturii ]i obiceiurilor. Linklater se angajeaz` într-o critic` detaliat` a majorit`\ii teoreticienilor Iluminismului. Vattel ]i Gentili. „Teoria presupune tocmai ceea ce. pe de alt` parte. incluz@ndu-i pe Pufendorf. Aceste sentimente ]i credin\e. de fapt. [nstr`inate unul de altul. suntem [n acela]i timp cet`\eni ai unor state separate. [ncuraj@nd oamenii s` g@ndeasc` cu mai mult` compasiune la obliga\iile lor fa\` de „str`ini“. Spre deosebire de predece- sorii s`i. Sau cel pu\in aceasta pare a fi menirea atribuit` de Linklater teoreticienilor politicii interna\ionale. Linklater îi critic` pe teoreticienii politici pentru c` au e]uat în a pune [n discu\ie semnifica\ia arbitrar` moral a grani\elor geografice. Corespunde.. este posibil s` fie construite „ideal-tipuri“ de rela\ii între societ`\i de-a lungul timpului ]i s` fie urm`rit` dezvoltarea istoric` a ra\iunii umane. trebuie stabilit. \inta principal` a lui Linklater este de a recupera ]i a redefini obiectivul universalist al teoriei politice [ntruchipate [n opera lui Kant. {n tradi\ia kantian`. el sus\ine [n continuare transformarea radical` a lumii politice în direc\ia acelei condi\ii în care fiin\ele umane tr`iesc potrivit imperativelor bazate pe natura lor ra\ional` comun`. argumenteaz` el. Argumentul principal al c`r\ii este c` distinc\ia. ar trebui „s` privim în interiorul societ`\ilor la modul în care grupuri. ajung s` identifice posibilit`\i de a avea rela\ii bazate pe egalitate ]i dreptate. dintre. anume legitimitatea asocierii suverane ]i ra\ionalitatea diviziunii umanit`\ii în state suverane separate. bazele teoriei politice interna\ionale într-o zon` confuz`. putem s` includem o examinare a recunoa]terii . abordeaz` una dintre cele mai vechi probleme ale teoriei interna\ionale. 2 Andrew Linklater. de asemenea.RELA|II INTERNA|IONALE 232 233 A. credin\a acestuia în posibilitatea legifer`rii con\inutului imperativului categorial de a trata indivizii ca scopuri în sine (nu ca mijloace) doar pe baza ra\iunii este vulnerabil` în fa\a a ceea ce el denume]te „istoricismul critic“. „oamenii“ sunt substitui\i de „cet`\eni“ ca subiectele purt`toare ale preocup`rii morale. Andrew Linklater afirm`: „Proiectul kantian debuteaz` cu stabilirea scopurilor pe care oamenii au obliga\ia necondi\ionat` s` le promoveze ca fiin\e ra\ionale. la fel ca ]i Comitetul Britanic.“5 Linklater dore]te s` salveze cosmopolitismul etic kantian de acuza\ia de relativism ]i face aceasta apel@nd la ceea ce denume]te „istorie filozofic`“. cu un excurs istoric explicativ al filozofiei (pretins inadecvate) care a ridicat problema ]i a prezentat o solu\ie unic` la aceasta. universal` [n mintea indivizilor presociali .. Suntem capabili s` transcendem sursa ra\ionalist` a libert`\ii prin urm`rirea evolu\iei ei de-a lungul istoriei. A]adar. sunt bazate pe un interes uman fundamental. Dar Linklater este con]tient c` „ra\ionalismul“ lui Kant. pe de o parte. El afirm` c`. înzestrate cu capacitatea de a evada din spa\iul determin`rii naturale. {n consecin\`. Pe parcursul lucr`rii.“4 Apoi Andrew Linklater descrie. [n timp ce apar\inem cu to\ii rasei umane ]i sim\im c` avem obliga\ii unii fa\` de al\ii ca fiin\e umane. elementele centrale ale g@ndirii kantiene ]i modul în care abordarea progresiv` a eticii politice a acestuia ofer` o alternativ` la domina\ia imaginii realiste a rela\iilor interna\ionale.

În zilele noastre. evolu\iei ]i schimb`rii principiilor de includere ]i excludere moral`.7 Înainte de a studia o problem` major` legat` de abordarea „critic`“ a rela\iilor interna\ionale. ultimul aspect al agendei sale este probabil cel mai pu\in dezvoltat din proiectul s`u. Ca parte a acestei critici. termenul de „exerci\iu de clarificare a fundamentelor“ este potrivit cu activitatea sa. [n\eles ca opus societ`\ii statelor. „praxiologic“ de examinare a oportunit`\ilor concrete de interven\ie în rela\iile interna\ionale pentru l`rgirea obiectivului obliga\iilor morale peste grani\ele teritoriale. se poate constata [n scrierile sale o ambi- . Beyond Realism and Marxism: Critical Theory and International Relations (1990). pe de alt` parte. Dup` cum s-a ar`tat în aceast` lucrare la capitolele despre Giddens. Realismul ne ofer` o imagine a politicii interna\ionale ca lupt` pentru putere. Aspectele sociologice ale teoriei critice interna\ionale se axeaz` pe variabilitatea istoric` a principiilor de includere ]i excludere moral`. ras` ]i sex. Acest fapt se constituie în argumentul de baz` al celei de-a doua lucr`ri majore a sa. ci trebuie cuprins` într-o teorie a istoriei. iar Linklater îi sprijin` pe sociologii istorici care au trasat ascensiunea statului în contextul for\elor economice ]i sociale capitaliste transna\ionale. Ce putem observa din toate acestea? Studiile lui Linklater se situeaz` la un nivel înalt de abstractizare. al dezvolt`rii ]i industrializ`rii. Marxismul. înv`\`tura moral-practic`. ca ]i teoria în sine nu sunt bine conturate. Pornind de la premisa filozofic` potrivit c`reia capacitatea moral` uman` nu trebuie presupus` (spre deosebire de Kant) sau considerat` un lucru dat. Deoarece o mare parte a operei lui este situat` la nivel de metateorie. Din 1982.RELA|II INTERNA|IONALE 234 235 A. bazat` pe absen\a unei autorit`\i politice superioare asupra statelor. c@nd a fost publicat` aceast` carte pentru prima dat`. care apare ca urmare a [nstr`in`rii ]i care rezult` [n rela\ii cu caracter necesar. Trebuie s` ne ridic`m deasupra acestor dou` curente. De]i admir` modul în care opera lui Foucault. De fapt. [n lucr`rile lor exist` pu\ine date despre ceea ce Linklater nume]te „proiectul practic de extindere a comunit`\ii dincolo de statul-na\iune“. [n procesul descoperirii ]i aplic`rii principiilor universale [n cadrul unei societ`\i inclusive. Linklater identific` trei forme de înv`\are social`: înv`\`tura de a face fa\` la condi\iile conflictuale sau de rivalitate strategic`. Linklater sugereaz` c` este posibil` dep`]irea „paradigmelor“ consacrate din studiul rela\iilor interna\ionale prin examinarea modurilor în care ac\ioneaz` individual fiecare paradigm` în anumite situa\ii pe socoteala altora. atrage aten\ia asupra rela\iei complexe dintre putere ]i cunoa]tere în institu\iile moderne. de]i este adev`rat c` ace]tia analizez` statul în contextul rela\iilor „interne“ ]i „interna\ionale“ ]i sunt preocupa\i de modul [n care aceste categorii se constituie [ntr-un sens istoric. ar fi util s` rezum`m cercet`rile sale în domeniu. Nu se poate spune c` este o judecat` prea aspr`. asociindu-le cu no\iunile de clas`.8 În termeni tematici. at@t timp c@t în domeniu mai este mult de clarificat. f`r` s` fie subordonate libert`\ile individuale ale cet`\enilor fa\` de organiza\ii suprana\ionale. Mann. De aceea. Încep@nd cu 1982. sociologic ]i practic. Dar acesta privilegiaz` necesitatea în dauna libert`\ii ]i nu ne indic` modalit`\ile de „emancipare“ din aceast` condi\ie. de exemplu. Linklater este oarecum preocupat de ascensiunea postmodernismului.“6 În lucrarea Men and Citizens Linklater nu detaliaz` modalitatea concret` de ac\iune. teoreticienii critici au dorit totu]i s` l`rgeasc` aria dezbaterii prin axarea pe alte principii de includere ]i excludere [n afacerile interna\ionale. Tilly ]i Wallerstein. neput@nd fi în\elese u]or la o prim` lectur`. El a încercat s` invoce o teorie prin care statele-na\iuni pot fi dep`]ite. dup` Linklater. agenda teoriei critice ca „stadiu urm`tor“ în evolu\ia rela\iilor interna\ionale cuprinde cel pu\in trei aspecte: filozoficonormativ. Cel de-al treilea aspect tematic al teoriei critice interna\ionale este cel practic sau. ne spune pu\ine lucruri despre sursele r`zboiului care apare în cadrul competi\iei interstatale. [n mod deosebit pe principiul suveranit`\ii. nu a mers prea departe pe acest drum. LINKLATER din partea lor a posibilit`\ii de a-]i dep`]i propriul particularism. iar toate acestea cer o concentrare direct` asupra problemei comunit`\ii în afacerile interna\ionale ]i a naturii. privilegiate în raport cu alte paradigme presupus „rivale“. sau pentru comunitatea [ntregii umanit`\i ca viziune dezirabil` asupra comunit`\ii generice. care asigur` includerea „cet`\enilor“ ]i excluderea „str`inilor“. dar mecanismul acestei transform`ri. Aspectul filozofic se concentreaz` pe ra\ionalitatea principiilor excluderii ]i includerii morale în via\a social`. Linklater afirm` c` istoria umanit`\ii demonstreaz` capacitatea neprev`zut` de transcendere a limit`rilor particulare ale libert`\ii ]i chiar a întregului spectru al formelor de excludere. Linklater a redactat c@teva „manifeste“ care se înscriu în teoria critic` a ultimului deceniu. Acest aspect tinde s` fie preocupat de motiva\ia preferin\ei pentru stat. Linklater s-a angajat într-o critic` sus\inut` a logicii teoretice ]i a practicilor sociale de excludere ]i heteronomie în istoria rela\iilor interstatale ca ]i în teoria rela\iilor interna\ionale. înv`\`tura de a gestiona schimb`rile economice ]i tehnologice sau ra\ionalizarea tehnico-instrumental`. el crede c` nu trebuie s` ne pierdem capacitatea de judecat` moral` universal` prin exagerarea importan\ei „diferen\ei“ ]i a respectului pentru „cel`lalt“. {n acest context.

). Chiar în situa\ia în care to\i sunt integra\i în comunitate. LINKLATER guitate între nevoia de a dep`]i sistemul statal (subliniat` în prima sa lucrare) ]i o tendin\` de a accepta sistemul statal ca un mediu [n schimbare ]i reform`. Rearticulation: Four Voices in Critical International Theory“. [n Review of International Studies. O «sociologie comparativ` a codurilor morale». 2.RELA|II INTERNA|IONALE 236 237 A. Dac` nu se opteaz` pentru relativism. Londra. binele comun ]i altele. Reinscription. constituie dileme morale fundamentele ale societ`\ii interna\ionale. Macmillan. 1991. 215-228. Higgott and James L. Londra. nr. 15. nr. „Pluralism in International Political Theory“. [n Millennium: Journal of International Studies. Giddens. p.). Ethics and Foreign Policy. [n Millennium: Journal of International Studies. în Richard L. Marxism and Critical International Theory“. Walzer ]i Wight. Men and Citizens in International Relations. p. 3. Ibid. 274. The Australian University Press. [n mod conving`tor. trebuie înc` s` se interzic` anumite conduite inamicale fa\` de comunitate. cast`. 6. 1966. 1981. p. 5. 1990. opera sa con\ine lucr`ri de stabilire a unei interdiscipline „postpozitiviste“ a rela\iilor interna\ionale. p. care merit` sau nu s` fie identificate ]i respectate. p. Andrew Linklater. Nu este o solu\ie s` sus\inem [n continuare recunoa]terea ]i respectul pentru «altul» ]i includerea lui. Ibid. „Realism. 1990. Jackson. bazat` pe studii istorice de caz. „Marxism and International Relations: Antithesis. „Restructuring. na\ionalitate sau alt` categorie sociologic`. realismul ]i marxismul. Aceast` ultim` tendin\` este ilustrat` în lucrarea sa mai recent` despre posibilit`\ile etice ale „cet`\eniei interna\ionale“ promovate [n politica extern` australian`. p.9 Principala problem` a operei lui Linklater este nevoia de „recuperare“ a accentului ini\ial pus pe teoria politic`. a ei sau a lor în sfera egalit`\ii ]i a ob\inerii de drepturi. 21. 1990. Mark Hoffman. Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Politics. p. în Paul Keal (ed. Richardson (ed. Cox. edi\ia a II-a. 16. .). Apoi el trece la examinarea modurilor în care dou` paradigme influente. „The Problem of Community in International Relations“. 173. Alien & Unwin. Canberra. 70-91. în Martin Wight and Herbert Butterfield (ed. ata]a\i de teoria sociologic`. nr. ras`. lucru ilustrat ]i de Robert Jackson: „[Linklater] nu asigur` nici o baz` filozofic` în [abordarea] cazurilor de conflict între culturi care tinde s` capete amploare ]i care. 1986. nr. drepturile omului. Habermas ]i Foucault.. 77-98. 1992). Dar s-ar putea sus\ine ideea c` accentul pus pe opera lui Habermas ca surs` de inspira\ie pentru teoria critic` interna\ional` militeaz` împotriva dimensiunii „praxiologice“ a proiectului lui Linklater. Men and Citizens in International Relations. {n final. 301-312. Macmillan. p. p. 1990. Andrew Linklater. sex. Macmillan. Mann. 20. Beyond Realism and Marxism: Critical Theory and International Relations. este o problem` de conduit` uman`. (apr. 1991. „The Question of the Next Stage in International Relations Theory: a Critical-Theoretical Perspective“. [n Alternatives. edi\ia a II-a.. p. Principalele lucr`ri ale lui Andrew Linklater „Rationality and Obligation in the States-System: the Lessons of Pufendorf’s Law of Nations“. opera lui Linklater începe cu o critic` a încerc`rilor de a justifica dou` sfere conceptuale separate de obliga\ie moral`. „Why Is There No International Theory?“.. Robert H. 9. 135-153. [n Millennium: Journal of International Studies. 130. [n Review of International Studies. Includerea doar am@n` solu\ionarea problemelor nerezolvate ale determin`rii fa\etelor comportamentale ale «celorlal\i». p. International Relations: Global and Australian Perspectives on an Evolving Discipline. împieteaz` asupra studiului sistematic al „scalei tipologice“ a societ`\ilor ]i al rela\iei dintre ele. p. 171. 1992. 77. Habermas a încercat s` concilieze respectul pentru realiz`rile statului modern constitu\ional cu critica marxist` a dinamicii sociale distructive ]i antidemocratice a dezvolt`rii capitalismului. Martin Wight. cea „intern`“ ]i cea „extern`“. Prin opera sa. A se vedea. St Leonards. nu se situeaz` în vecin`tatea problemei. Londra. Andrew Linklater. ne ofer` pu\in sprijin în abordarea categoriilor normative. Andrew Linklater.“10 Note 1. „What Is a Good International Citizen?“. Beyond Realism and Marxism: Critical Theory and International Relations. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Beitz. în special. Reconciliation and Transcendence“. 21-43. în fa\a accentului ulterior pus pe sociologie ]i pe filozofia istoriei. Macmillan. Londra. inspirate de „}coala teoriei critice de la Frankfurt“ ]i de opera filozofului german Jurgen Habermas. Reconstruction. 1990. Excluderea sau includerea nu este o problem` de clas`. se poate opta pentru standarde comportamentale precum nevoile fundamentale. 8. 9. 4. Londra. nr. 12. p. Ibid. 7. 99. 10. p. Alien & Unwin. A]a cum am ar`tat pe scurt. 166.

Humanities Press.). 1996. „Turtles All the Way Down: Antifoundationalism.). Critical Theory and International Relations“. [n Millennium: Journal of International Studies. nr. 23. 1996. Richard. TEORIA SOCIET~|II INTERNA|IONALE Preocup`rile principale ale autorilor importan\i din aceast` sec\iune se îndreapt` asupra no\iunilor de drept ]i moralitate care opereaz` între state. Macmillan. p. diploma\ia ]i echilibrul de putere) sunt cruciale pentru men\inerea ordinii interna\ionale. „Reflections on the Domestic Analogy: the Case of Bull. Political Realism in International Theory. State. în Alex Danchev (ed. E. Colorado. New Jersey. Devetak. 1992. Beitz. p. Claire T. Cambridge. Lynne Reinner. Hiderni. „The Achievements of Critical Theory“. 241-262. Identity. International Theory: Positivism and Beyond. Pinter. Boundaries in Question: New Directions in International Relations (co-editor cu John Macmillan). Cambridge University Press. marile puteri. and Sjolander. În acest caz.). p. Suganami. 1995. 24. Roger D. 1995. Cox. nr. în ciuda absen\ei unei autorit`\i centrale. „Political Community“. South Carolina. Chris. ai unor privilegii ]i obliga\ii. 1995. Ken Booth and Marysia Zaiewski (ed. p. Globalisation. 1996. 1994. The Restructuring of International Relations Theory. în Ken Booth and Steve Smith (ed. Beyond Positivism: Critical Reflections on International Relations. [n Millennium: Journal of International Studies. Ei caut` modalit`\i în care s` reconcilieze societatea statelor cu valorile cosmopolite. . Harvester Wheatsheaf. 1995. Cambridge University Press. Hedley Bull pretinde c` „institu\iile“ societ`\ii statelor (r`zboiul. ci ]i ca de\in`tori ai unor drepturi speciale. Brown. Terry Nardin demonstreaz` c` orice încercare de a aduce obiective cosmopolite în societatea interna\ional` va submina fundamentele procedurale ]i valoarea coexisten\ei. 21. p. Fuat. Cambridge. rela\iile interna\ionale nu pot fi în\elese în mod adecvat ca manifestare a politicii de putere (a]a cum sus\in reali]tii) ]i devine posibil s` nu fie necesar` transformarea radical` a ordinii interna\ionale pentru a înf`ptui justi\ia ]i pacea global` (a]a cum solicit` radicalii). Keyman. 1997. Londra. Regulile societ`\ii interna\ionale s-au format în Europa în contextul unei anumite culturi cre]tine occidentale. Pentru Martin Wight. 12. statele adopt` modele de conduit` care se constituie pe baza constrângerilor morale ]i legale ]i se supun acestora. 27-51. Ei ridic` probleme centrale de teoria rela\iilor interna\ionale pe care reali]tii ]i liberalii tind s` le neglijeze. teoria rela\iilor interna\ionale reprezint` o alternativ` la realism ]i idealism în studiul rela\iilor interna\ionale. Londra.145-158. Din punctul de vedere al metodei. „Neorealism in Theory and Practice“. [n Millennium: Journal of International Studies. Lecturi suplimentare Brown. 1986. Tauris Academic Publishing.). dreptul interna\ional.RELA|II INTERNA|IONALE 238 „The Question of the Next Stage in International Relations Theory: a Critical-Theoretical Perspective“.. Theories of International Relations(co-editor Scott Burchill). The Transformation of Political Community. and Linklater“. (ed. Londra. Cambridge. International Relations Theory: New Normative Approaches. Chris. „The Project of Modernity and International Relations Theory“. 1997. Cum s-au reprodus acestea în decursul timpului pe m`sur` ce societatea interna\ional` s-a extins în afara Europei? Depinde societatea statelor de o cultur` comun` de norme ]i a]tept`ri ale statelor? Care sunt punctele tari ]i punctele slabe ale societ`\ii interna\ionale? Michael Walzer ]i John Vincent sunt în mod special preocupa\i de rela\ia dintre drepturile omului ]i drepturile statelor suverane. în Steve Smith. 77-98. Spegele. ei accentueaz` importan\a abord`rii istorice. p. [n Review of International Studies. Fin de Siècle: The Meaning of the Twentieth Century. Spre deosebire de ei. Ace]ti gânditori ne încurajeaz` s` privim rela\iile interna\ionale ca pe o aren` social` unde competitorii – state suverane – se rela\ioneaz` nu numai în calitate de concuren\i la putere ]i bun`stare. Cambridge. nr. Basingstoke. 279-298. Atlantic Highlands. nr. Difference: Toward a Critical Social Theory of International Relations. University of South Carolina Press. Polity Press. Boulder. Neufeld. Mark. 1992. Cambridge University Press. Termenul „societate interna\ional`“ [nseamn` c`. Wayne S. 213-236. 1994. 1995. International Relations Theory Today.

asigurarea respect`rii acordurilor ]i protejarea drepturilor de proprietate.. Ce este aceasta? Care sunt cele mai potrivite instrumente teoretice care s` fie utilizate în studiul ei? Cum variaz` ea în timp ]i spa\iu? Cum poate fi reconciliat` ordinea interna\ional` cu promovarea justi\iei. deoarece elementele ultime ale marii societ`\i a umanit`\ii nu sunt statele . ca mod de argumentare. cum ar fi men\inerea securit`\ii membrilor ei fa\` de violen\a de orice fel. The Anarchical Society (1977). J. dac` ordinea interna\ional` chiar are valoare. cartea ilustreaz` atât punctele tari. deoarece el a avut în vedere trei „]coli de gândire“ pe care Bull le-a folosit apoi în descrierea ideilor concurente privind natura ]i valoarea ordinii ]i societ`\ii interna\ionale. cât ]i printre studen\i. Probabil cel mai impresionant aspect al lucr`rii sale principale este examinarea sistematic` a conceptului de „ordine“ pe baza unor defini\ii foarte clare ]i a unor categorii teoretice. de]i societ`\ii interna\ionale îi lipse]te un suveran global. Societatea este caracterizat` de consensul dintre state. Acolo a început s` predea rela\ii interna\ionale ]i s` audieze faimoasele prelegeri ale lui Martin Wight. El le-a insuflat studen\ilor o rigoare critic` ]i o preocupare egal` pentru marile probleme ale vie\ii sociale ]i politice. Totu]i. atât printre profesori. Miller observa c` „[el] analizeaz` lucrurile secven\ial. revolu\ionari ]i ra\ionali]ti.“3 Ca manual. De la Wight a înv`\at c`. conform c`ruia acestea au interese comune ]i se concep ca rela\ionate reciproc în contextul unor reguli ]i institu\ii comune. B. El opereaz` atent o dis- tinc\ie între rolul pe care asemenea institu\ii îl joac` atât în subminarea cât ]i în men\inerea ordinii interna\ionale. r`zboiul însu]i (în anumite condi\ii) ]i func\ia managerial` îndeplinit` de marile puteri. Multe dintre articolele sale încep cu o serie de probleme numerotate. El a absolvit Universitatea din Sydney în anul 1952. este mai pu\in conving`toare. acest lucru se datoreaz` numai faptului c` este util` pentru ob\inerea ordinii în societatea uman` ca întreg. dac` acest lucru este totu]i posibil? Acestea sunt întreb`rile principale la care multe dintre lucr`rile lui încearc` s` r`spund`.2 Acestea includ echilibrul de putere. rela\iile interna\ionale sunt mai mult decât o sum` de modele constante de competi\ie între statele care î]i urm`resc propriile interese.. cât ]i punctele slabe ale influen\elor care au condus la scrierea ei. Este un exemplu rar de manual bazat pe ra\ionament. istoria ideilor ar putea fi în\eleas` ca un dialog continuu între reali]ti. care puteau fi în\elese numai pe baza unei aten\ii necesare acordate contextului istoric. Aceasta este „fundamental` ]i primordial` . Acesta este momentul pentru interven\ia rela\iilor interna\ionale.. luând cu brio examenele la filozofie ]i drept. ci indivizii. unde ele se manifest` sub forma conserv`rii statelor suverane membre ]i a men\inerii p`cii ca stare normal` a coexisten\ei dintre ele. anume preocuparea minu\ioas` pentru ordine. Bull s-a mutat la Oxford în 1953 ]i a ob\inut doctoratul în ]tiin\e politice. ci care se refer` la „seturi de obiceiuri ]i practici stabilite pentru a realiza obiective comune“. diploma\ia. care ]i-a utilizat categoriile în scopuri . Restul lucr`rii sale reprezint` o examinare atent` a „institu\iilor“ societ`\ii interna\ionale. D. deoarece recunoa]te c` societatea interna\ional` este numai unul dintre cele trei „elemente“ competitive din politica mondial`.241 H. Hedley Bull s-a n`scut la Sydney în anul 1932. Bull define]te ordinea în general ca model de activitate care sus\ine obiectivele sociale elementare ale societ`\ii. iar acestea pot fi urm`rite în forma\ia intelectual` ]i personal` a lui Bull.. înainte s` ob\in` un post de asistent la London School of Economics. care nu ar trebui reduse la organiza\iile interna\ionale. BULL HEDLEY BULL Hedley Bull este bine cunoscut studen\ilor datorit` celei mai citite dintre lucr`rile sale. modul în care acesta s-a schimbat în timp ]i modalitatea de evaluare a rolului din perspectiva unei preocup`ri morale mai presante cu privire la ceea ce nume]te „ordinea mondial`“. Fiecare capitol analizeaz` atent rolul fiec`rei institu\ii. î]i are originea într-una dintre principalele caracteristici ale gândirii ]i operei publicate a lui Bull.. În ciuda aten\iei acordate detaliilor ]i rigorii distinc\iilor analitice.. îns` problema unei ordini mondiale se pune indiferent de structura politic` sau social` a globului . The Anarchical Society este înc` o lectur` obligatorie pentru majoritatea celor care studiaz` rela\iile interna\ionale. Bull face o distinc\ie important` între un sistem interna\ional ]i o societate interna\ional`.“ 1 Una dintre preocup`rile centrale ale lui Bull a fost ordinea în rela\iile interna\ionale. În acel moment filozoful australian John Anderson i-a influen\at puternic modul de gândire. Spre deosebire de Wight. celelalte fiind elemente ale unei st`ri hobbesiene a r`zboiului ]i acele tipuri de loialitate transna\ional` care traverseaz` grani\ele teritoriale ]i deseori le submineaz` (cum ar fi ideologia). la care începe s` r`spund` pe etape. în studiul rela\iilor interna\ionale. întregul formând o entitate logic` de o putere impresionant`. Apoi el adapteaz` aceste obiective la caracteristicile specifice societ`\ii interna\ionale. Mo]tenirea lui Martin Wight a fost profund`. dreptul interna\ional. iar popularitatea acestuia. Bull sus\ine c`.

Declinul destinderii din anii ’70 ]i reluarea cursei . Conceptul include o semnifica\ie normativ` care nu numai c` presupune un discurs mai cuprinz`tor cu privire la interac\iunea social`. Ca urmare. Bull s-a preocupat din ce în ce mai mult de problema ordinii mondiale ]i de fragilitatea crescând` a principalelor institu\ii ale societ`\ii interna\ionale.5 Pe m`sur` ce a prelucrat diferite no\iuni de justi\ie avansate de al\i autori ]i concretizate în cereri pentru o schimbare just` (în special de statele lumii a treia) ]i a examinat compatibilitatea lor cu men\inerea ordinii interna\ionale. Aceast` preocupare a avut dou` motive principale. spre exemplu. Astfel. În mod analog. 4 A]a cum Wight a afirmat c` filozofia istoriei este analoag` cu teoria politic` în studiul rela\iilor interna\ionale. în ciuda ambiguit`\ii. care a dominat în multe universit`\i americane spre sfâr]itul anilor ’50 ]i în anii ’60. teoria ]i practica nu pot fi desp`r\ite una de alta. el relev` un principiu de comportament. De aceea. ]i-a finalizat lucrarea principal` The Control of the Arms Race (1961). dup` ce s-a întors în Anglia. în ciuda ader`rii sale la promovarea unei teorii normative în studiul rela\iilor interna\ionale. Bull a revenit la Oxford în anul 1977 pentru a prelua Catedra de rela\ii interna\ionale Montague Burton ]i a r`mas acolo pân` la moartea sa prematur` de cancer în 1985. Acolo a fost preocupat de probleme de strategie nuclear` ]i. În anul 1958.RELA|II INTERNA|IONALE 242 243 H. el nu ofer` o „viziune personal` asupra a ceea ce ar însemna un comportament just [sau] o analiz` filozofic` a criteriilor necesare pentru a-l recunoa]te“. Prin urmare. Se poate observa influen\a lui Martin Wight în articolul publicat de Bull în 1966. Precaut cu privire la pericolele constante ale anarhiei ]i ale prezen\ei politicii de putere ]i cu toate acestea în\eleg`tor fa\` de chemarea cosmopolit` a unei prezumtive „societ`\i mondiale“ care ar considera prioritar` dreptatea individual` fa\` de cea a statelor. A realizat acest lucru. postulând o societate interna\ional` ca ordine real`. în 1966. apoi a petrecut o perioad` de timp în Statele Unite pentru a observa ]i a participa la dezvoltarea disciplinei în institu\ii ca Harvard ]i Chicago. dup` care s-a întors în Australia. a]a-numi\ii „scienti]ti“ au trasat o distinc\ie artificial` între ele ]i au încercat s` subordoneze practica teoriei. nu este definit niciodat` exclusiv pe baza unor indici observabili ]i m`surabili. Viziunea lui Bull a fost în mod fundamental moderat`. Bull a devenit tot mai critic la adresa Statelor Unite ]i a Uniunii Sovietice. precum ]i al preocup`rilor lui privind accentul exagerat pe rolul teoriei jocului [n strategiile domeniului nuclear. pe m`sur` ce tradi\ia clasic` a recunoscut interdependen\a dintre explica\ie ]i evaluare sau judecata moral`. men\inând în acela]i timp speran\a c` o astfel de ordine normativ` ar putea fi extins` pentru a reflecta pe viitor mai multe probleme cosmopolite. subminând astfel tendin\a realist` de a pune în rela\ie sistemul ]i societatea. el a încercat s` medieze între extreme. o institu\ie societal` ]i un scop care trebuie men\inut în cadrul societ`\ii interna\ionale. Bull a sus\inut c` fundamentele cercet`rii ]i educa\iei se reg`sesc mai degrab` în filozofie. sus\inând c` cea de-a doua este un ideal subiectiv inerent. BULL pedagogice ]i a refuzat s` se identifice cu oricare dintre ele. îns` fragil` din punct de vedere normativ. „echilibrul de putere“ nu poate fi redus la un termen pur descriptiv pentru distribuirea de capacit`\i coercitive. el a afirmat c`. a fost [ncadrat [n Direc\ia de cercetare pentru controlul armamentului ]i al dezarm`rii din Ministerul Afacerilor Externe. prima func\ionând ca un „instrument“ mai mult sau mai pu\in util pentru a explica o „realitate dat`“. la istoria societ`\ii interna\ionale ]i la poten\ialul controlului armamentului în medierea între c`utarea superiorit`\ii strategice în timpul r`zboiului rece ]i dorin\a contrar` de dezarmare complet`. Mai mult. el s-a ab\inut de la a sus\ine pe oricare dintre ele. Hedley Bull a încercat în mod clar s` articuleze ]i s` apere ra\ionalismul sau ceea ce a numit o abordare neogrotian` a teoriei ]i practicii rela\iilor interna\ionale. unde a realizat o distinc\ie clar` (]i oarecum polemic`) între teoria „clasic`“ ]i cea „]tiin\ific`“. Spre sfâr]itul vie\ii. Bull credea c` domeniul rela\iilor interna\ionale are în centrul s`u considera\ii interdisciplinare ]i inten\ia actorilor al c`ror comportament teoreticienii încearc` s` îl în\eleag`. le confer` actorilor astfel defini\i drepturi ]i responsabilit`\i speciale fa\` de alte state. Argumentele lui Bull trebuie în\elese în contextul unei dezbateri cam aprinse asupra viitorului metodelor de cercetare în rela\iile interna\ionale. De aceea. Bull însu]i a încercat s` realizeze o distinc\ie între ordine ]i justi\ie. El a considerat c` existau limite foarte stricte în aplicarea metodelor cantitative sau comportamentale de analiz`. În primul rând. Anterior public`rii c`r\ii The Anarchical Society. de asemenea. Bull a devenit membru al nou-înfiin\atei Comisii Britanice de Teorie Politic` Interna\ional`. drept ]i istorie decât în încercarea inutil` de a descoperi „legi ale comportamentului“ între state ca baz` a dezvolt`rii unor predic\ii de încre- dere pentru viitor. conceptul de „mare putere“. În mod neobi]nuit. ca profesor de rela\ii interna\ionale la Australian National University. iar aceast` tentativ` de mediere între extreme reu]e]te în multe din lucr`rile sale referitoare la interven\ie. la Institutul de Studii Strategice. Bull a fost cunoscut datorit` atacurilor sale necru\`toare împotriva abord`rii comportamentaliste (sau „]tiin\ifice“) în studiul rela\iilor interna\ionale. conceptele sale teoretice nu s-au dep`rtat niciodat` prea mult de în\elesul pe care l-au dobândit în lumea dinamic` a discursului diplomatic. ci.

Bull a descris istoria societ`\ii interna\ionale în termenii expansiunii geografice. Problema în leg`tur` cu ultima afirma\ie.“6 În al doilea rând. Prin urmare. atunci modul în care societatea statelor ar trebui ]i ar putea fi reformat` pentru a fi în serviciul ordinii mondiale este probabil cea mai important` problem` a prezentului. 2. în special dac` se baza pe percep\iile r`spândite ale neocolonialismului economic ]i ale inegalit`\ii crescânde dintre cei boga\i ]i cei s`raci. cu ordinea definit` ca o valoare în func\ie de care s` se evalueze societatea interna\ional` în raport cu alte structuri institu\ionale alternative. Oxford. B. Vincent. cât ]i modul în care a încercat s` r`spund` la ele au fost sursa unui interes reînnoit cu privire la opera sa ]i la lucr`rile altor autori asocia\i cu „]coala englez`“ de teoria rela\iilor interna\ionale. el a criticat aspru în special SUA: „Prin declara\iile lor beligerante ]i prin preg`tirile pentru o nou` interven\ie militar`. În special dou` dintre acestea merit` men\ionate. î]i schimb` mereu pozi\ia în raport de argumentele adoptate de al\ii“. p. Macmillan.8 În ciuda unor asemenea dificult`\i ]i chiar dac` Bull însu]i nu a reu]it s` ofere r`spunsuri conving`toare.9 Dac` r`zboiul rece nu va fi înlocuit de o nou` „ciocnire a civiliza\iilor“ ]i dac` problemele ordinii interna\ionale continu` s` creasc` în ceea ce prive]te obiectivele ]i complexitatea. prin incapacitatea lor de a rezista for\elor interne ale ]ovinismului ]i avidit`\ii au f`cut multe pentru a-]i submina propria pozi\ie de lider al Occidentului ]i pentru a accentua hido]enia fe\ei pe care o ar`tau lumii a treia. este neclar de ce ordinea. 1990. proces care s-a accelerat în mod dramatic o dat` cu decolonizarea ]i cu crearea a peste 100 de state noi. marile probleme ridicate de el r`mân ]i ast`zi pertinente. Ordinea era cantitativ` (mai mult sau mai pu\in) sau calitativ`? Uneori el a sugerat c` ordinea a variat în func\ie de timp ]i spa\iu ]i cu toate acestea nu a încercat s` ofere vreun criteriu cu care s` se poat` m`sura o asemenea varia\ie. J. p. J. Bull nu a f`cut aceasta. ra\ionalism ]i revolu\ionarism). 3. Londra. În acest caz. definit` din punct de vedere empiric ca o stare de lucruri dinamic` în cadrul sistemului statelor (un fapt). În al doilea rând. dintre toate institu\iile societ`\ii interna\ionale. D. BULL înarm`rilor nucleare la începutul anilor ’80 le-a sl`bit dreptul de a fi privite drept conduc`tori cu r`spundere în cadrul societ`\ii interna\ionale ca întreg. Miller.. este oarecum regretabil c` Bull nu a reu]it s` dep`]easc` viziunea lui Wight cu privire la cele trei curente tradi\ionale ale teoriei interna\ionale (realism. ar fi periclitat chiar institu\iile care trebuiau reformate de cei care beneficiaser` cel mai mult de pe urma lor pe baza unui interes propriu de tip iluminist. Dac` ele nu îndeplinesc rolurile pe care Bull le atribuie. ordinea interna\ional` în societatea statelor ]i ordinea mondial` ca valoare cosmopolit`. cititorul nu este sigur dac` s` aleag` tradi\iile în func\ie de reprezent`rile lor concurente cu privire la politica mondial` sau dac` fiecare dintre acestea „acoper`“ anumite elemente ale unei lumi complexe. în J. atunci este dificil s` se vad` modul în care alte institu\ii pot func\iona pentru a preveni pr`bu]irea societ`\ii interna\ionale. este important s` elimine afirma\iile realiste sau revolu\ionare. atât întreb`rile puse de el. În primul rând. 1977. 22. precum ]i sl`birea consensului cultural care pusese bazele societ`\ii statelor în trecut. „Hedley Bull. Ibid. Utilizând vocabularul foarte diferit al teoreticianului politic Jürgen Habermas. 11. 74. În anii ’80. Hedley Bull. nu era valoarea în raport cu care Bull a evaluat meritele societ`\ii interna\ionale ]i ale institu\iilor acesteia. Chiar ]i a]a. Vincent. Dac` cineva se situeaz` în tradi\ia ra\ionalist` sau neogrotian`. în general. numai marile puteri sunt ]i actori. The Anarchical Society. exist` posibilitatea identific`rii unor limite în abordarea sa. putem afirma c` în centrul operei lui Hedley Bull s-a aflat întotdeauna „un interes constitutiv în conservarea ]i extinderea intersubiectivit`\ii asupra în\elegerii reciproce cu privire la orientarea ac\iunii“. B. Claredon Press. mai degrab` decât s` opereze diferen\e între ordine în general. .. R. este c` „persoana . Miller.RELA|II INTERNA|IONALE 244 245 H. Alteori a afirmat c` societatea statelor ca întreg trebuia valorificat` deoarece era sursa ordinii interna- \ionale. Puterea lor a depins de noii membri care au fost interesa\i s` le sus\in`.. J. D. Bull a avut tendin\a de a îmbina ordinea interna\ional`. p. Acest declin a fost regretabil în special pentru c`. 1932-85“. prin politicile lor modelate evident pentru a exprima mai degrab` dispozi\ii decât pentru a ob\ine rezultate. Institu\iile societ`\ii interna\ionale au fost exportate din Europa în restul lumii.7 Dup` moartea lui Bull ]i din perspectiva sfâr]itului r`zboiului rece. Note 1. Order and Violence: Hedley Bull and International Relations. a]a cum relev` R. Bull s-a temut c` „orice revolt` împotriva Occidentului“.

Oxford. „Order in International Politics“. Vincent. Knowledge and Human Interests. Londra. „The English School of International Relations: a Case for Closure“. 1986. în Australian Outlook . 179-196. nr. J. Miller. Consulta\i în special Hedley Bull. Vincent ]i Wight. 7. 363-377. 18. Londra. 327-352. Hedley Bull on Arms Control. 78. p. 48. Vincent. 21. „Society and Anarchy in International Relations“. R. 12. 1988. Claredon Press. Hidemi. p.). 9. 1972. Claredon Press. p. 8. Basingstoke. „The International Anarchy in the 1980’s“. „The Grotian Conception of International Relations“.RELA|II INTERNA|IONALE 246 247 H. nr. „Regime Theory and the English School of International Relations: a Comparison“. 1977. 30-58. Principalele lucr`ri ale lui Hedley Bull The Control of the Arms Race: Disarmament and Arms Control in the Missile Age. „The Great Irresponsibles? The United States. în International Journal. nr. p.). 1990. p. Barry. „International Theory: the Case for a Classical Approach“ în World Politics. R. p. p. 1981. Macmillan. 463-488. 717-739. nr. 1976. 1993. 1966. 1983. p. 145-158. Peter. 1986. Evans. 51-73.). p. Oxford University Press. Order and Violence: Hedley Bull and International Relations. 1992. Lecturi suplimentare Buzan. p. Hedley Bull. Beitz and Linklater“. 1983. D. „Martin Wight and the Theory of International Relations“. Beacon Press. The Expansion of International Society (împreun` cu Adam Watson). „Pluralist or Solidarist Conceptions of International Society: Bull and Vincent on Humanitarian Intervention“.. p.. Boston. 47. Tony and Wilson. 35. 251-265. Hugo Grotius and International Relations (împreun` cu Benedict Kingsbury ]i Adam Roberts). 1987. p. Justice in International Relations. The Aberystwyth Papers. B. p. în Review of International Studies. în Brian Porter (ed. Wheeler. 437. the Soviet Union and World Order“. 62. 26. Oxford. 7. „Hedley Bull and Order in International Relations“. „The Theory of International Politics: 1919 – 1969“. Oxford University Press. and World Order“. 101-116. nr. The Anarchical Society.). [n Martin Wight and Herbert Butterfield (ed. Hedley Bull. nr. în International Affairs. J. Hedley Bull. 6. 47. Praeger. nr. nr. 35-50. p. nr. p. and Vincent. 127-131. Allen&Unwin. The Anarchical Society. . Suganami. New York. University of Waterloo. „From International System to International Society: Structural Realism and Regime Theory Meet the English School“. în Millennium: Journal of International Studies. p. Waterloo. D. Ontario. nr. Order and Violence: Hedley Bull and International Relations. J. BULL 4. the Soviet Union. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Nardin. 1972. Intervention in World Politics (ed. Londra. 195-214. Londra. 1992. B. 1980. (the Hagey Lectures). în International Organization. Vincent. în International Journal. 17. Oxford University Press. în Millennium: Journal of International Studies. Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Politics. „Hobbes and International Anarchy“. Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Politics. R. 437-447. 1992. „Hedley Bull and His Contribution to International Relations“. nr. 35. 1984. în Martin Wight and Herbert Butterfield (ed. Macmillan. 1966. Habermas. Miller ]i R. în Australian Outlook. nr. p. Claredon Press. Hoffman. în British Journal of International Studies. Justice in International Relations. nr. 21. 5. Nicholas J. Roy. Stanley. în J. Ontario. 1984. (eds. „Reflections on the Domestic Analogy: Bull. nr. 1980. Allen&Unwin. 1981. J. 37. Jones. Oxford. p. J. Oxford. „International Relations as an Academic Pursuit“.). p. în Millennium: Journal of International Studies. 2. „The Great Irresponsibles? The United States. 1984. 1966. în Review of International Studies. 1961. p. 329-352. 1990. 310. Oxford. 1971. 1-13. University of Waterloo. în Social Research. J.

îns` organizarea în acest fel a problemelor umane [l restric\ioneaz` pur ]i simplu pe cel care este capabil s` caute „o via\` bun`“ într-o manier` proprie. îns` care. societatea conceput` în acest ultim mod. NARDIN TERRY NARDIN Profesorul Terry Nardin pred` teorie politic` interna\ional` la Universitatea Wisconsin-Milwaukee. un efort comun de a c`uta satisfacerea unui set de sine st`t`tor de obiective comune. sau pot fi „morali“. astfel încât statele îndeplinesc rolul pe care Oakeshott l-a atribuit indivizilor în societatea civil`. Ei pot fi „pruden\i“. iar pentru a în\elege lucr`rile lui Nardin este necesar s` se înceap` cu opera mentorului s`u intelectual. practicile acesteia sunt „prudente“ în con\inut. Din câte cunosc. Ace]ti agen\i se împart în dou` categorii diferite. sus\inând c` acestea nu ar trebui s` fie confundate cu ]colile tehnice. societas reprezint` o rela\ie „moral`“ între agen\i liberi care î]i însu]esc strict doar autoritatea rezultat` din unele condi\ii necesare asocierii ]i ac\iunii. principiul conform c`ruia indivizii trebuie s` ac\ioneze corect nu precizeaz` ce ar trebui spus sau f`cut într-un caz particular. De exemplu. . el a influen\at considerabil modul în care se studiaz` ]i se pred` istoria gândirii politice. Astfel. sunt caracterizate de o elegan\` notabil` a stilului. a fost destul de radical în unele chestiuni particulare. ci ar trebui s` men\in` valori academice riguroase care s` fie urmate pentru semnifica\ia lor intrinsec`. doresc s` le urm`reasc` în mod colectiv. în special eseurile. de]i Nardin modific` u]or conceptele în ceea ce prive]te distinc\ia dintre asocierea „orientat` spre scop“ ]i cea „practic`“. Oakeshott a fost probabil cel mai important gânditor politic englez al secolului. care a fost profesor de ]tiin\e politice la London School of Economics pe când Martin Wight î]i \inea acolo faimoasele cursuri despre teoria politic` interna\ional`. 1 Nardin reproduce pur ]i simplu modurile de asociere ale lui Oakeshott la nivel interna\ional. De]i unele lucr`ri ale sale sunt complexe. Vincent. reprezint` în opinia lui Oakeshott polul în jurul c`ruia graviteaz` gândirea european` despre statul modern. „Asocierea civil`“. Terry Nardin utilizeaz` în mod explicit acest cadru pentru a justifica o interpretare unic` a societ`\ii interna\ionale. ci în valorile de dreptate. împreun` cu „vocabularul“ asociat fiec`ruia. Aceast` diferen\iere este reflectat` de cele dou` moduri categoric diferite de asociere uman` deosebite de Oakeshott ]i pe care le-a numit universitas ]i societas. fapt ce se refer` la un comportament util proiectat pentru atingerea scopului dat. Aceasta poate fi considerat` drept „teleocra\ie“. În ciuda reputa\iei de conservator. supunându-se unor reguli care nu sunt utile ]i care nu specific` ac\iunea. Lucrarea sa Law. societatea interna\ional` reprezint` o asociere practic` între state: „Fiecare este devotat propriilor obiective ]i propriei concep\ii despre bine. Binele comun al acestei comunit`\i cuprinz`toare const` nu în obiectivele pe care unii membri ai ei. cele mai multe. De asemenea. El a fost un nonconformist în sensul c` a refuzat multe dintre elementele normale ale epocii sale.249 T. Dimpotriv`. iar uneori chiar cei mai mul\i. proiectate pentru a atinge un scop. pe de alt` parte. Cel din urm` se refer` la „un set de probleme care trebuie luate în considerare atât în actul de decizie ]i de execu\ie. De asemenea. nu ofer` mântuirea (prin promisiunea îndeplinirii unui obiectiv comun). and the Relation of States (1983) preia distinc\ia primar` efectuat` de Oakeshott între „asocierea civil`“ ]i „asocierea întreprinz`toare“ ]i o aplic` la nivel global. Oakeshott a fost foarte sceptic cu privire la presupusele „virtu\i“ ale statului modern. cum ar fi o echip` de fotbal. eliminarea unor circumstan\e care altfel ar putea afecta îndeplinirea scopurilor indivizilor. Concep\ia sa abordeaz` conduita uman` ca fiind constituit` din agen\i inteligen\i care reac\ioneaz` la situa\iile întâmpl`toare pentru a-]i atinge scopurile ]i care ac\ioneaz` astfel prin prisma existen\ei unor practici multiple. {nt@i pentru c` opera sa difer` în unele aspecte importante de cea a altor reprezentan\i ai „]colii engleze“ analiza\i în aceast` lucrare (Bull. oricare ar fi acestea. Aceste dou` concepte. De exemplu. El a dezvoltat un concept de societate civil` de mare fine\e ]i a analizat unele dintre cele mai importante probleme ridicate de dezvoltarea statului modern. cât ]i în evaluarea deciziilor ]i ac\iunilor“. le permite celor implica\i urm`rirea propriilor obiective. Sau practicile sale se pot limita la un cadru de conduit` care nu specific` nici un astfel de obiectiv ]i care ofer` pur ]i simplu o recompens` negativ`. a fost un ap`r`tor fervent al elitismului din universit`\i. Nardin este singurul care a scris despre societatea interna\ional` ]i a utilizat opera lui Oakeshott pentru a-]i justifica interpretarea proprie a caracterului special al rela\iilor dintre state. Morality. Wight) ]i apoi deoarece î]i bazeaz` interpretarea proprie cu privire la natura dreptului interna\ional între state pe fundamentele filozofice ale filozofului politic englez Michael Oakeshott (1901-1990). Prima reprezint` o asociere de oameni uni\i pentru atingerea unui obiectiv comun. Sunt dou` motive pentru a-l include în aceast` sec\iune care cuprinde teoreticienii societ`\ii interna\ionale. Pentru Nardin. caz în care rolul guvernului este de a rezolva problemele corespunz`toare.

De asemenea. trad.) fragil`. care impun obliga\ii cu for\` egal` tuturor statelor. care reprezint` ele însele condi\ia posibilit`\ii de cooperare con]tient` între state. Gesellschaft = societate – n. Bull ]i Walzer. „Relativismul . f`r` îndoial`. conservatoare. Este mai degrab` ceva dublu negativ decât ceva pozitiv. NARDIN pace.. cât ]i a valorilor incluse ]i exprimate de majoritatea statelor lumii.“4 Aplicând distinc\ia lui Oakeshott la societatea interna\ional`.. Ea protejeaz` interesele comune ale statelor pentru a avea o coexisten\` stabil`. El nu este interesat de dilemele reconcilierii ordinii cu justi\ia în societatea interna\ional`.. rezult` din dezacordul evident privind existen\a multor adev`ruri. În lumina diversit`\ii evidente. care sunt punctele de pornire ale lui Wight ]i Bull. securitate ]i coexisten\`.) generate intern. sigurul r`spuns ra\ional este în consecin\` de a accepta ]i a face fa\` relativismulului etic. Societatea interna\ional` se prezint` astfel ca o Gesellschaft (în limba german`. Datorit` acestui fapt. Nardin pretinde c` societatea statelor trebuie s` fie în\eleas` ca fiind constituit` prin asemenea practici. Statele nu împ`rt`]esc acelea]i scopuri. fiecare dintre ele î]i urm`re]te propria viziune cu privire la o via\` bun` în numele cet`\enilor s`i. deoarece ordinea acesteia este deja just`. este impar\ial` deoarece o firm` din Bangladesh care func\ioneaz` în SUA ar fi la fel de îndrept`\it` s` beneficieze de protec\ie ca ]i o societate american` care ac\ioneaz` în Bangladesh. 3 Aceste probleme mai importante \in de domeniul „practicilor autorizate“ din dreptul interna\ional. în mod logic. din perspectiva lui Nardin. fiecare determinat de standardele utilizate pentru a defini ]i a m`sura adev`rul. Nardin nu ofer` explicit un asemenea argument. Dar societatea statelor ]i institu\ia ei central` în domeniul dreptului nu sunt probleme asupra c`rora statele s` î]i dea acordul. Nardin se distan\eaz` de mentorul s`u atunci când admite c` lupta dintre aceste „moduri de conduit`“ a fost pierdut` în cadrul grani\elor statului modern. Pentru «univer- Nardin evit` toate problemele asociate cu conceptualizarea societ`\ii interna\ionale ca via media. atunci când justi\ia se refer` la regulile procedurale ale coexisten\ei statelor. „ceea ce trebuie s` fie considerat drept tratat ]i modul în care statele se angajeaz` prin tratate sunt. abordarea sa este relativ superioar` acestora. Via media (calea de mijloc) se define]te.“2 sali]ti» [politica statelor] nu trebuie evitat` sau inversat`. El nu are nevoie s` apere societatea interna\ional`. dar este subminat` dac` statele sau al\i actori încearc` s` o transforme într-o asocia\ie orientat` spre un scop. trad. a]a cum afirm` Brown. El nu prive]te societatea civil` interna\ional` ca pe unul dintre elementele competitive din cadrul rela\iilor interna\ionale. Astfel. Aceasta nu înseamn` c` statele nu au unele scopuri comune ]i nu-]i dau avizul în cadrul unor acorduri pentru a îndeplini aceste scopuri în mod concret. a]a cum sus\ine uneori Wight. În acest sens Brown remarc`: „regula . care interzice exproprierea f`r` compensa\ii a bunurilor aflate în posesia str`inilor .“5 Aceasta nu neag` îns` posibilitatea existen\ei unor criterii metaetice – Nardin nu este cu siguran\` un sceptic în ceea ce prive]te morala – numai c` mai trebuie s` descoperim care ar fi acel criteriu. îns`. care pot fi atinse numai prin participarea în cadrul unui organism comun care s` stabileasc` practici autorizate. indiferent de distribu\ia puterii ]i a bog`\iei între ele. iar.. probleme mai importante decât con\inutul oric`rui tratat anume“. Nardin ignor` pur ]i simplu astfel de preten\ii.“6 .RELA|II INTERNA|IONALE 250 251 T. Justi\ia înseamn` reguli impar\iale. valoarea societ`\ii interna\ionale este afirmat` printr-o presupus` tradi\ie sau printr-un model de gândire a c`rui identitate se define]te per a contrario. dup` Forsythe: „prin respingerea fiec`rei extreme. Statele nu pot renun\a la participarea la aceste practici f`r` a-]i abandona statutul lor de membri ai societ`\ii interna\ionale astfel analizate. atât prin prisma tradi\iilor etice. Consecin\ele modului în care Nardin abordeaz` societatea interna\ional` sunt. îns` acesta este compatibil din punct de vedere logic cu cadrul general al teoriei sale. De fapt. Pentru «reali]ti» constrângerile morale ar trebui s` se aplice ]i chiar se aplic` statelor. adic` subordonarea societas fa\` de universitas la nivelul politicii interne. nu ar trebui ca societatea statelor ]i dreptul interna\ional s` fie în\elese ca o asociere orientat` spre un scop. În cadrul „]colii engleze“. Societatea interna\ional` este o societas procedural`. care permite o pluralitate de Gemeinschafts (Gemeinschafts = comunit`\i – n. Con\inutul unor tratate speciale ar putea fi subiect de acord ]i negociere. el nu crede c` practicile autoritare ale societ`\ii interna\ionale mediaz` între realism ]i revolu\ionarism. faptul c` firmele din Bangladesh sunt fragile nu este deloc elocvent.. ca pe un „lucru bun“. fa\` de preten\iile realismului ]i revolu\ionarismului. a]a cum face Bull.. Modul în care Nardin abordeaz` analiza societ`\ii interna\ionale este foarte diferit de maniera în care aceasta este conceput` de Wight. Nardin consider` implicit ceea ce Oakeshott era preocupat s` împiedice.

s` se impun` constrângeri importante ]i severe interven\iei din considera\ii etice cu privire la cel ce de\ine dreptul de interven\ie. fapt inerent în ideea unei asocia\ii practice.“8 Valabilitatea abord`rii lui Nardin cu privire la studiul eticii ]i al societ`\ii interna\ionale const` în aderen\a sa riguroas` la consecin\ele adopt`rii renumitei dihotomii a lui Oakeshott între cele dou` ideal-tipuri de asociere uman`. Dac` aceast` abordare este conving`toare sau nu depinde foarte mult de validitatea aplic`rii distinc\iei la rela\iile interna\ionale. de exemplu. în acela]i timp. dreptul la autoap`rare. dar. s` elimine abuzul pe care a inten\ionat s` îl remedieze. nu este clar de ce are sens s` credem c` distinc\ia lui Oakeshott este de mare ajutor în analiza eticii societ`\ii interna\ionale. o distan\are destul de radical` fa\` de „]coala englez`“. Statele nu sunt persoane particulare. În 1986 el a publicat un articol unde critic` încerc`rile lui Walzer de a deduce drepturile statului din drepturile fundamentale ale omului ]i. datoria de noninterven\ie. Nardin afirm` chiar cazul contrar. 2. Morality and the Relation of States în 1983. admite unele excep\ii de la regula noninterven\iei. conservatoare în ceea ce prive]te implica\iile politice. atunci întregul cadru se sprijin` pe fundamente intelectuale ]i morale foarte fragile. (b) este mai important s` fie respectate statele decât oamenii sau comunit`\ile care le compun“. în acela]i timp. Este posibil ca ele s` nu con\in` nici o form` de „via\` bun`“ pentru cet`\enii lor.“ 11 Din nefericire. Toate criticile pe care Nardin le-a primit î]i au originea în aceast` singur` presupunere. oricât de dificil ar fi s` se realizeze. cât timp aceste criterii accentueaz` dificultatea justific`rii interven\iei chiar dac` violarea drepturilor omului reprezint` un argument potrivit în favoarea interven\iei. Aceasta sugereaz` c` dreptul statelor de a se bucura de privilegiile apartenen\ei la societatea . 4. de asemenea. nu mai puternic`.RELA|II INTERNA|IONALE 252 253 T. considerând statele ca ]i când ar fi persoane particulare. aceasta nu înseamn` c` nu este interesat de promovarea drepturilor omului la nivel global. propune limite stricte pentru situa\iile care permit interven\ia în domeniul rela\iilor interna\ionale. 3. recunoa]terea de c`tre Nardin a leg`turii dintre drepturile statului ]i drepturile omului submineaz` distinc\ia orientat` spre scop/practic pe care se bazeaz` pentru a-]i justifica abordarea conservatoare a societ`\ii interna\ionale. pune accent pe primatul drepturilor politice ]i civile fa\` de cele economice ]i sociale: „A insista asupra respect`rii drepturilor omului înseamn` a pretinde ca politicile ]i legile unei comunit`\i s` reflecte principiile impar\ialit`\ii cu privire la persoane ]i la scopurile lor. încerc`rile de a o aplica vor e]ua ]i vor submina consensul rafinat care exist` deja cu privire la justi\ia procedural`. la Cambodgia sub conducerea lui Pol Pot. Justi\ia cere „independen\a ]i egalitatea din punct de vedere legal a statelor. Oare exist` limite pentru diversitatea politic` ]i etic` pe care dreptul interna\ional ar trebui s` o recunoasc`? Cel pu\in Michael Walzer. Interven\ia armat` pentru a proteja drepturile omului [poate] fi întreprins` numai dup` ce alte remedii mai pu\in drastice au fost încercate ]i au e]uat. 9 Dac` Nardin nu poate îndeplini ambele sarcini. Totu]i. Simon Caney observ` c` „el a fost nevoit s` constate c`: (a) statele au o valoare moral` inerent` ]i de aceea trebuie respectate. în cazul în care statele nu ar trebui considerate ca având viziuni autonome despre „via\a bun`“. reprezint`. 10 Nardin sus\ine c` este chiar posibil s` se justifice interven\ia în afacerile interne ale statelor pe baza viol`rii drepturilor omului de c`tre acestea ]i. În lipsa unui acord cu privire la ceea ce ar înseamna aceasta. obliga\ia de a respecta tratatele ]i restric\ii cu privire la conduita în r`zboi“. NARDIN Nardin se opune oric`rei încerc`ri de a împov`ra societatea interna\ional` cu scopuri comune. Mul\i dintre membrii acesteia (cum ar fi John Vincent) se tem de incapacitatea ei de a încorpora elemente de justi\ie cosmopolit` ]i sus\in c` supravie\uirea acesteia depinde de o astfel de încorporare. a c`rui abordare a eticii interna\ionale presupune c` legitimitatea drepturilor statului este dependent` de un „echilibru“ moral între state ]i comunit`\ile pe care le protejeaz`. cu timpul va deveni tot mai slab`. Ideile lui Nardin despre rela\ia dintre drepturile omului ]i drepturile statului s-au schimbat de la publicarea c`r\ii Law. lucru care ar face ca interven\ia s` fie foarte dificil de justificat în practic`: „1. În mod similar. Interven\ia trebuie. în concordan\` cu cadrul lui Oakeshott. El chiar men\ioneaz` importan\a lor. Pentru c`. S` ne gândim. Efectele destabilizatoare anticipate ale interven\iei umanitare asupra stabilit`\ii interna\ionale trebuie s` fie minime. Nu exist` nici o îndoial` c` opinia auster` a lui Nardin despre justi\ia interna\ional`.7 Este interesul comun al statelor de a sus\ine aceast` concep\ie limitat` asupra justi\iei. Nardin se opune legisla\iei interna\ionale care ar permite interven\ia în afacerile interne ale statelor. Dac` încearc` s` devin` un fel de asocia\ie orientat` spre un scop. Înc`lcarea drepturilor omului trebuie s` fie atât de serioas` încât s` merite costul în vie\i omene]ti pe care l-ar putea produce interven\ia. [n fapt. cum ar fi obliga\ia de a realiza un fel de justi\ie distributiv` între Nord ]i Sud. care este o condi\ie prealabil` a coexisten\ei lor.

cit. Consulta\i Nicholas Wheeler. 1992. and the Relations of States. 14. „Law. în Review of International Studies. New Jersey. în Review of International Studies. În timp ce. p. „Nonintervention and Human Rights“. 9. Law. Mapel (ed. nr. p. A]a cum relev` Brown. 93-94. în Review of International Studies. 14 În absen\a unei sus\ineri clare a analogiei. aceasta sl`be]te argumentele în favoarea unei societ`\i interna\ionale bazate pe diversitate etic` ]i cultural`.. 123-135. nr. 3. Morality. p. 1983. „Guardian Angel or Global Gangster? A Review of the Ethical Claims of International Society“.12 Caney afirm` c`. 413. p. în Political Studies. 13. 270. Terry Nardin. and the Relations of States. Pe scurt. op. Harvester Wheatsheaf. Note 1. 6. „The Problem of Relativism in International Ethics“. deoarece cele din urm` sunt la fel de importante ca ]i primele pentru c` le permit indivizilor ]i statelor s` se angajeze în orice fel de asociere orientat` spre scop sau spre practic`. proiectul lui Terry Nardin reprezint` o contribu\ie distinct` la studiul rela\iilor interna\ionale. p. 1996. 19-30. International Relations. „Ethics of Coexistence: the International Theory of Terry Nardin“. Cambridge. Chris Brown. 44. p. Consulta\i Robert H. 7. în Political Studies. Terry Nardin. T.. Dar este clar c` mul\i dintre ei nu o merit`. procesul decoloniz`rii. dezbaterea problemei dac` societatea statelor este un „înger p`zitor“ sau un „gangster global“ va continua mult timp.13 De asemenea. 1993. Cambridge. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Bull.. p. Traditions of International Ethics. „The Classical Theory of International Relations“. atunci aceasta ar putea justifica de fapt interven\ia împotriva statelor care nu reu]esc s` respecte diversitatea cultural`. p. nr. Terry Nardin. 2. în secolul al XIX-lea. Vincent. în International Political Science Review. Hemel Hempstead. 4. 1997. Jackson. Simon Caney. 276. a dat na]tere fenomenului de suveranitate negativ`. 18. Walzer ]i Wight. Simon Caney. „Human Rights and the Rights of States: Terry Nardin on Nonintervention“. p. 18. Princeton. NARDIN Chris Brown. p. 149-167. 86-96. Totu]i. el sus\ine c` încercarea lui Nardin de a face o distinc\ie între drepturile politice ]i civile ]i drepturile economice ]i sociale ]i de a acorda o mai mare prioritate celor dintâi nu este conving`toare. 1-22. 150. cât ]i ca implica\ii normative. În ciuda eforturilor sale. în Terry Nardin ]i David R. . 1992. Principalele lucr`ri ale lui Terry Nardin Law. Princeton University Press. Ast`zi multe state se bucur` de privilegiul de a apar\ine societ`\ii interna\ionale f`r` a avea capacitatea de a furniza bunuri de baz` cet`\enilor lor. 14. nr. 8. interna\ional` este mai degrab` limitat decât absolut. 5. p. p. 125. Quasi-States: Sovereignty. Cambridge University Press. 1990. 48. 29. atunci este greu de spus de ce urmeaz` s` evalu`m o astfel de diversitate“. 10. în Journal of Politics. p.15 15. p.RELA|II INTERNA|IONALE 254 255 6. Abordarea sa este complet diferit` de cele ale altor membrii ai „]colii engleze“ atât ca premise filozofice. în Millennium: Journal of International Studies. Terry Nardin ]i Jerome Slater. 29. „dac` diversitatea înseamn` c` statele au dreptul s` î]i maltrateze popula\ia. 11. Princeton. Murray Forsythe. nr. Ibid. 18. 19. 26. construc\ia teoretic` a lui Nardin cu privire la rela\iile interna\ionale se sprijin` pe fundamente nesigure. De asemenea. ca indivizi. Cambridge University Press. New Jersey. Chris Brown. nr. dac` diversitatea etic` ]i cultural` trebuie respectat`. dreptul interna\ional acorda drepturi de suveranitate entit`\ilor care î]i puteau demonstra capacitatea de a oferi elemente politice ]i economice de baz` cet`\enilor lor. Ibid. op. nr. 1978. p.. religioas` ]i etnic` în interiorul grani\elor lor teritoriale. Jackson afirm` c` a intervenit o muta\ie fundamental` în statutul suveranit`\ii statelor în dreptul interna\ional pe parcursul ultimilor 200 de ani. Cu privire la aceast` not` ave\i în vedere distinc\ia lui Robert Jackson între state ]i cvasi-state în sistemul interna\ional. Nardin consider` c` membrii societ`\ii interna\ionale. Morality. 219.). 1986. International Relations Theory: New Normative Approaches. „International Ethics and International Law“. cit. 1989. and the Third World.. 18. 1983. 1988. 1989. Morality. and the Relations of States“. nr. „Ethical Traditions in International Affairs“. r`mâne neclar dac` el evit` problemele ]i dilemele pe care Bull. 215. p. inspirat el însu]i de regula egalit`\ii rasiale. sunt demni de respect ]i independen\`. „The Problem of Relativism in International Ethics“. p. Ibid. Princeton University Press. 12. Vincent ]i Wight le-au avut în lucr`rile lor.

a fost ]i o pierdere mare pentru a]a-numita „]coal` englez`“ a rela\iilor interna\ionale. ei sunt intere- . nr. Oakeshott. 1 El a absolvit cea mai veche facultate de rela\ii interna\ionale din Marea Britanie. Jackson. Londra. and the Third World. Neumann îl caracterizeaz` ca pe un membru autentic al „]colii engleze“ de rela\ii interna\ionale. iar în gândirea sa se poate observa o muta\ie semnificativ`. Chiar înainte s` moar` a reanalizat câteva dintre argumentele din lucr`rile sale anterioare. El a editat prestigioasa Review of International Studies timp de trei ani înainte de a fi numit profesor la Londra. Vincent a predat la universit`\ile Keele ]i Oxford. care nu a reu]it extraordinar în activitatea sa ]colar` ]i care a intrat cu dificultate la universitate dup` absolvirea liceului. 1975. Avea numai 47 de ani ]i abia trecuse un an de la numirea sa ca profesor de rela\ii interna\ionale la Catedra Montague Burton de la London School of Economics. Hemel Hempstead. „Ethics of Coexistence: the International Theory of Terry Nardin“. 1990. problemele puse de Vincent ]i rigurozitatea cercet`rii sale intelectuale sunt relevante în special în epoca de dup` r`zboiul rece. influen\at în special de lucr`rile lui Martin Wight ]i Hedley Bull. Caney. 213-222. 2 În primul rând. 1962. JOHN VINCENT John Vincent a murit subit la 2 noiembrie 1990.RELA|II INTERNA|IONALE 256 Lecturi suplimentare Brown. Hedley Bull. Universitatea din |ara Galilor de la Aberystwyth. Apoi a studiat la Universitatea Leicester (master în studii europene) ]i la Australian National University (unde ]i-a luat doctoratul). 27-37. 1988. Cambridge. Robert H. 1992. On Human Conduct. 14. International Relations. Hill a observat c` „excep\ionalele sale calit`\i au ie]it la iveal` numai dup` terminarea studiilor universitare ]i nici atunci nu a atins capacitatea sa maxim`. John Vincent s-a n`scut în anul 1943. International Relations Theory: New Normative Approaches. în anul 1989. Înainte de a-i urma Susanei Strange ca profesor de rela\ii interna\ionale la Catedra Montague Burton de la London School of Economics. Clarendon Press. nr. p. Mai mult. Moartea sa a însemnat mai mult decât o tragedie personal` pentru cei care l-au cunoscut. 18. În excelenta analiz` a operei lui Vincent. Simon. Ar fi fost interesant de observat modul în care Vincent ar fi r`spuns la aten\ia care este acordat` celor dou` elemente prezente în cel mai înalt grad în lucr`rile sale. Primul este problema „interven\iei“ în teoria ]i practica rela\iilor interna\ionale. Chris. gradul în care se poate m`sura evolu\ia respect`rii lor ]i dificult`\ile inerente încerc`rii de a promova drepturile omului în diploma\ia interna\ional`.. p. Quasi-States: Sovereignty. Michael. Methuen. Christopher Hill îl descrie ca pe o persoan` cu „dezvoltare târzie“. ci abia aproape de 40 de ani“. Cambridge University Press. fiind îndrumat de mentorul s`u. „Human Rights and the Rights of States: Terry Nardin on Nonintervention“. Harvester Wheatsheaf. în International Political Science Review. 1997. Brown. Rationalism in Politics and Other Essays. Michael. Al doilea element este problema drepturilor omului în politica mondial`: în ce constau ele. Chris. în Review of International Studies. Oakeshott. Oxford. despre care a publicat prima sa carte notabil` în 1974. Neumann sugereaz` c` membrii acestei ]coli de gândire au în vedere cinci probleme în teoria ]i practica rela\iilor interna\ionale.

stabilitatea unui sistem. interven\ia este ceea ce statele observ` deseori în ac\iunile celorlal\i ]i niciodat` în ac\iunile proprii. temerile. condamnarea pe scar` larg` a unei forme de comportament în societatea interna\ional` reflect` de obicei o for\` oarecare a normei care este.. exista o discrepan\` sup`r`toare între prevederile dreptului interna\ional. de aceea termenul societate. Acea evolu\ie explic` contradic\ia aparent` dintre ra\ionamentele centrale din principalele sale c`r\i. Alan James arat` c`: „O societate .. Desigur.. }i acei membri . Atunci când a abordat din punct de vedere teoretic În lucr`rile lui Vincent se poate observa o fin` evolu\ie de la o sus\inere strict` a interpret`rii pluraliste a societ`\ii statelor la una mai solidar`. credin\ele. se supune ]i în acela]i timp exprim` dorin\ele ]i capriciile celor care fac parte din ea. el a reprezentat mai degrab` modul în care valori ]i preocup`ri concurente pot coexista cu succes în gândirea unui autor. a]a cum relev` Vincent. reflect` ra\ionalismul sumbru al fostului s`u îndrum`tor. Tot ce se poate spune este c` ei sunt de acord în leg`tur` cu problemele centrale ]i opereaz` cu to\ii în cadrul unei tradi\ii mai extinse a gândirii în c`utarea r`spunsurilor. Într-una din celebrele sale expresii. cele trei renumite elemente ale lui Wight cu privire la gândirea interna\ional` sunt foarte importante pentru membrii „]colii engleze“.“4 ]i practic probleme cum ar fi interven\ia ]i rolul drepturilor omului în societatea interna\ional`. La începutul anilor ’70. este mult mai potrivit decât termenul sistem pentru a caracteriza colectivitatea statelor. Vincent a devenit din ce în ce mai radical pe m`sur` ce a înaintat în vârst` ]i nu invers. Vincent nu a fost interesat în primul rând de problema interven\iei umanitare. de speran\ele. dezvoltat` din lucrarea de doctorat realizat` sub îndrumarea lui Hedley Bull.“5 În al treilea rând. Ea reflect` ac\iunile ]i reac\iile membrilor s`i. Spre deosebire de cei mai mul\i oameni.. în cele din um`. Evaluarea de c`tre Morgenthau a politicii interna\ionale privite ca lupt` pentru putere include o analiz` a echilibrului de putere ca factor stabilizator în politica statelor ]i chiar a importan\ei consensului moral de care depinde. cu conota\iile sale voluntare.. Statele fac în . nu este nevoie s` dedic`m prea mult timp ideii de noninterven\ie. tensiunile dintre cerin\ele ordinii interna\ionale ]i cele ale justi\iei cosmopolite reprezint` o preocupare permanent` pentru autori ca Vincent. grijile ]i de toate celelalte elemente ale condi\iei umane . Distinc\ia sa cu privire la „modelele gândirii interna\ionale“ ale reali]tilor. ra\ionali]tilor ]i revolu\ioni]tilor continu` s` influen\eze atât maniera în care membrii acestei ]colii î]i prezint` principalele idei cu privire la rela\iile interna\ionale.RELA|II INTERNA|IONALE 258 259 J. în principiu. Desigur. de]i chiar ]i Bull a avut o evolu\ie asem`n`toare spre sfâr]itul vie\ii sale. Scriind în timpul r`zboiului rece dintre superputeri. dac` vrem s` în\elegem rela\iile interna\ionale ]i modul în care statele se comport` cu adev`rat. Totu]i. ar fi de-a dreptul incorect s` afirm`m c` cei care se identific` ca apar\inând „]colii engleze“ sunt de acord asupra problemelor principale. cât ]i modul în care se pozi\ioneaz` în cadrul acelui corpus de idei. Realistul Martin Wight din lucrarea Power Politics se deosebe]te de ra\ionalistul Martin Wight din studiul Western Values in International Relations. Exist` vreo dovad` c` aceasta se extinde astfel încât s` includ` ]i actori care nu sunt state? Legitimitatea regulilor care unesc statele depinde de recunoa]terea acestora doar de state sau necesit` sus\inerea unui num`r mai mare de sus\in`tori? Ce înseamn` echilibrul relativ dintre „pluralism“ ]i „solidaritate“ în societatea interna\ional`? Oare institu\iile sale (descrise pe larg în renumita lucrare a lui Bull) sunt compatibile cu o cultur` a consensului de procedur` între state sau ele se transform` într-o direc\ie mai solidar` pentru a promova ]i o mai mare omogenitate între state? În al patrulea rând. În al doilea rând. Prima sa lucrare. Aceasta ar putea sugera c` reprezint` numai un abuz ]i c`.. În ultimul rând. vor fi influen\a\i de ra\ionamentele lor. Vincent se arat` suspicios cu privire la „întregul efort de a-i analiza pe marii gânditorii ca ]i cum ar fi colete la oficiul po]tal“ ]i f`r` îndoial` c` ar fi avut o p`rere critic` cu privire la modul în care am clasificat gânditorii importan\i în aceast` carte: „Critica realist` a lui Carr este urmat` de un capitol despre limitele realismului. înc`lcat`. îns` acest fapt nu ar trebui tratat ca semn de sl`biciune. Nonintervention and International Order (1974) ]i Human Rights and International Relations (1986). au o predilec\ie comun` pentru analiza rela\iilor interna\ionale în cadrul a ceea ce Hedley Bull denumea „societatea statelor“. Hedley Bull. Aceasta ar putea s` aib` o leg`tur` cu insatisfac\ia sa crescând` fa\` de mo]tenirea intelectual` a fostului s`u mentor. VINCENT sa\i de analiza comparativ` a „sistemelor interna\ionale“ în timp ]i spa\iu. membrii ]colii men\ionate dezbat continuu gradul schimb`rii în cadrul societ`\ii statelor. scopurile. 3 Se ajunge astfel la a se accentua mai curând rolul voin\ei decât cel al necesit`\ii în analiza comportamentului statelor. Vincent însu]i nu a fost de acord cu un num`r mare de r`spunsuri la problemele-cheie men\ionate anterior. în special în termenii practicii ]i culturii diplomatice. care interzic interven\ia ]i utilizarea abuziv` a acesteia de SUA ]i Uniunea Sovietic`.

dreptul interna\ional trebuie s` g`seasc` o cale de mijloc. Vincent scoate în eviden\` patru ra\ionamente arhetipale privind principiul noninterven\iei. care nu ar permite s` se fac` nimic. poate. Eviden\iind argumentele clasice privind noninterven\ia. au oferit excep\ii de diferite grade de la regul`. În ciuda trecerii timpului. împreun` cu doctrina sa strict` a noninterven\iei. El afirm` c` asemenea încerc`ri ar putea mai degrab` s` ofere o con]tiin\` pozitiv` statelor cu tendin\e distrug`toare decât s` restric\ioneze interferen\a flagrant` motivat` de propriile interese strategice. noninterven\ia va oferi probabil cel mai respectabil principiu sanc\ionat de dreptul interna\ional. noninterven\ia merit` s` fie studiat`. VINCENT general ceea ce pot pentru a evita acuza\ia conving`toare de ipocrizie. care asigur` interdependen\a oamenilor. Cobden a formulat cea mai intransigent` teorie a noninterven\iei. la începutul anilor ’70. Vincent sus\ine c` mo]tenirea sistemului de stat modern are înc` o influen\` major` asupra noastr`. liga statelor ar fi avut drept de interven\ie ca organiza\ie interna\ional`. exist` o multitudine de rela\ii între oameni. Vincent analizeaz` istoric situa\ia existent` începând cu Revolu\ia Francez`. Bunurile. John Stuart Mill. pentru a schimba guvernul unui stat-\int`. a rezultat o viziune liberal` despre lume.“7 . În principal. caracterul sistemului legal îl constrânge s` dedice cea mai mare parte a lucr`rii sale argumentelor politice care stau la baza respect`rii sau nerespect`rii principiului. c` o societate mondial` transna\ional` era pe cale s` se nasc`. În cazul prezent. atunci el nu poate exista decât pe baza egalit`\ii formale. credem c` reprezint` o regul` de dorit care are nevoie mai curând de sus\inere decât de un ata]ament cinic formal. ideea contrainterven\iei pentru a sprijini regula noninterven\iei. {n viziunea sa privind ordinea mondial`. Vincent arat` modurile în care Mill. în ciuda caracterului lor normativ. fundamentat` pe subiectivitatea statelor în definirea conceptelor universale de drept ]i pe eficien\a relativ` a noninterven\iei în sus\inerea intereselor materiale ale oamenilor pe termen lung. Immanuel Kant ]i Joseph Mazzini. De]i el î]i începe studiul cu analiza evolu\iei legale a principiului noninterven\iei. Ca ]i Hedley Bull. Vincent observ` c` principala supozi\ie care st` la baza teoriei lui Cobden a fost aceea c`. de asemenea. Apoi. pe care le urm`re]te în lucr`rile lui Richard Cobden. prin ideea sa c` regulile stabile ale comportamentului interna\ional depind de o revizuire radical` a societ`\ii interna\ionale prin transformarea ei într-o colec\ie de regimuri republicane. Vincent consider` c` justi\ia cosmopolit` nu poate fi ob\inut` f`r` ordine ]i. ]i o doctrin` eterogen` a interven\iei. Kant ]i Mazzini. a ONU ]i a Uniunii Sovietice. spre deosebire de Richard Falk. activitate normal` în cadrul rela\iilor interna\ionale) const` în utilizarea unor mijloace coercitive pentru a modifica comportamentul sau. indiferent de inegalitatea pregnant` în ceea ce prive]te distribu\ia puterii militare ]i economice. Amenin\area sau utilizarea for\ei „în afacerile interne ale unui alt stat“ este exact ceea ce regula noninterven\iei interzice.6 În ciuda percep\iei multor cercet`tori care considerau. inclusiv situa\ia SUA. reducând astfel inciden\a conflictelor dintre state ]i unind în cele din urm` na\iunile. oamenii ]i ideile traverseaz` liber frontierele. Care este. acceptând în mare parte viziunea lui Cobden. precum Vincent. care ar îngreuna dreptul interna\ional. Nu exist` alternativ` real` atât timp cât principiul suveranit`\ii r`mâne în centrul constituirii societ`\ii interna\ionale. Ca regul` principal` a societ`\ii statelor. Mazzini completeaz` evolu\ia liberal` a teoriilor împotriva noninterven\iei. în acest caz. argumentele lor sunt înc` importante în identificarea pozi\iilor-cheie actuale cu privire la modalitatea în care (]i în ce condi\ii) interzicerea clar` din dreptul interna\ional a interven\iei statului ar putea fi redus`. nu este clar c` a fost trasat un curs de mijloc al interven\iei umanitare între o doctrin` pur` a noninterven\iei. Mill a sus\inut doctrina interven\iei umanitare limitate pentru protejarea vie\ii ]i propriet`\ii (statului care intervine) de acte barbare de violen\` ]i pentru terminarea r`zboaielor civile aflate în impas.RELA|II INTERNA|IONALE 260 261 J. El sus\ine c` regula este pur ]i simplu un instrument al marilor puteri pentru a proteja regimurile clientelare din alte \`ri în timp ce ele restric\ioneaz` chiar procesele prin care Cobden a sperat c` s-ar reduce nevoia de interven\ie. Vincent sus\ine c` partea central` a interven\iei (opus` „interferen\ei“. Teoria sa sus\ine cu t`rie opinia c` anarhia interna\ional` ]i ceea ce Morgenthau a caracterizat odat` drept „universalismul na\ionalist“ al marilor puteri ar trebui s` tempereze orice încercare de a dezvolta reguli de interven\ie. Prin urmare. El a promovat. solu\ia lui Vincent? În anul 1974 el a optat pentru Richard Cobden. Incapabil s` accepte regulile unei interven\ii legitime. dincolo de rela\iile interstatale. Kant a atacat ]i mai mult limitarea interven\iei. el nu ofer` o alt` alternativ` decât adeziunea riguroas` la legile noninterven\iei. Dac` ar trebui s` existe drept interna\ional între statele care nu recunosc o autoritate mai mare decât pe cea proprie. mai ales dac`. sus\ine c` dreptul interna\ional nu ar trebui v`zut ca agent de transformare a societ`\ii interna\ionale: „Între un naturalism care nu \ine cont de practica statului ]i un pozitivism [legal] care ar interpreta pur ]i simplu orice comportament al statului ca lege. Pân` ce acest curs de mijloc nu va putea fi trasat. Spre exemplu.

dac` nu le transcende pe amândou` ]i dac` nu contribuie la realizarea unei lumi în care legitimitatea statelor în rela\iile externe este indisolubil legat` de legitimitatea regulilor dintre ele. Este suficient s` afirm`m c` exist` o muta\ie clar` în modul s`u ini\ial de gândire referitor la noninterven\ie. în opinia mea) c` supravie\uirea societ`\ii existente a statelor depinde de un asemenea progres..8 Cea de-a doua categorie de cercetare. a doua ]i a treia „lume“ în diploma\ia interna\ional`. nu doar pe abordarea rela\iilor dintre ni]te state a c`ror bun`tate nu ne intereseaz` prea mult. sus\inând (cu succes. Vincent se implic` în problema aplic`rii lor. Mai este mult pân` la realizarea viziunii lui despre ordinea mondial`. în care valorile culturale comune ar putea asigura baza unei mai mari omogenit`\i a statelor. . în 1986 Vincent consider` c` drepturile de baz` ar trebui respectate ]i c` însu]i faptul c` exist` oameni s`raci la nivel global reprezint` cea mai mare ofens` adus` acestor drepturi în societatea lumii contemporane. cum ar putea influen\a acest consens conducerea politicii externe? Nu este posibil ca într-o scurt` informare ca aceasta s` se prezinte în totalitate analiza cuprinz`toare pe care Vincent a f`cut-o acestei teme. având în vedere faptul c` statele însele au înclinat s` apere acest principiu din pruden\`. Dar el a adus o contribu\ie important` în domeniu. Vincent ne ajut` s` în\elegem imposibilitatea „c`ii de mijloc“ dintre „realism“ ]i „revolu\ionarism“ de a media între ele. Vincent analizeaz` atât poten\ialul unei societ`\i mai „solidare“ a statelor. ca parte a criticii argumentelor lui Michael Walzer împotriva interven\iei: „Pozi\ia dup` «nivelul moral al statelor» reprezint` mai mult o ap`rare pruden\ial` a noninterven\iei decât o ap`rare etic`. care s` includ` drepturi politice ]i civile. În cele din urm`. dar ]i economice. Ea are trei p`r\i. regulile societ`\ii interna\ionale reprezint` ceva mai mult decât o ra\ionalizare a domina\iei unei mari puteri. acum relativ liber` de exportul doctrinelor . ceea ce pare a fi o contradic\ie este. iar restul carierei sale academice a fost dedicat cercet`rii m`surii în care condi\iile care i-au justificat concluzia erau pe cale s` se schimbe. A doua parte cuprinde o analiz` comparativ` cu privire la modul în care aceste domenii ale controversei s-au manifestat în rela\iile dintre prima. Prima este o analiz` conceptual` de excep\ie a drepturilor omului în teoria politic`. Vincent a avertizat împotriva acestei automul\umiri. Prima prive]te dimensiunile culturale ale societ`\ii interna\ionale. În 1990. superputerilor“. Vincent a refuzat s` cread` c` sfâr]itul r`zboiului rece ar putea oferi vreo solu\ie în contextul interesului lui mai larg cu privire la gradul în care societatea statelor evolueaz` sau nu într-o direc\ie cosmopolit`. Vincent a observat anticipat c` „noua form` a sistemului interna\ional arat` ca vechea form` na\ionalist`. În absen\a sa. Dar este interesant de observat c` el a continuat s` cread` în necesitatea unei asemenea justific`ri. Neumann împarte cercetarea lui Vincent în dou` categorii.RELA|II INTERNA|IONALE 262 263 J.“9 Trebuie spus c` Vincent însu]i nu s-a implicat în proiectul justific`rii conceptului de „stat pozitiv“. prin care Vincent identific` principalele domenii ale controversei cu privire la drepturile omului. Acesta este un subiect pe care Vincent îl abordeaz` într-una dintre ultimele publica\ii dinaintea mor\ii sale subite. F`r` ordine. ceva similar teoriei lui Cobden cu privire la faptul c` societatea statelor ar trebui s` promoveze drepturile omului în cadrul statelor pentru a justifica regula noninterven\iei. în ciuda sfâr]itului r`zboiului rece. sfâr]itul competi\iei ideologice dintre capitalism ]i socialism nu a însemnat sfâr]itul ideologiei ca atare. este o concentrare pe drepturile omului. Ar putea fi carac- terizat` mai bine drept ap`rare sociologic` . cât ]i posibilitatea ca universalismul culturii occidentale s` fie limitat de specificul s`u cultural. nu poate exista progresul pa]nic spre o lume mai just`.. la o analiz` mai atent`. corelat` cu prima. Chiar dac` ar fi fost posibil s` se ob\in` un consens conceptual în ceea ce prive]te o list` a drepturilor umane universale. 10 Pe scurt. chiar dac` pe termen scurt ar fi dificil s` existe concuren\i la puterea SUA. Totu]i. Totu]i. la con\inutul ]i obiectivul acestora în cadrul culturii umane.. În mod analog. Cu privire la importan\a regulii noninterven\iei. ar trebui s` se bazeze pe teoria statului pozitiv. Lucrarea sa Human Rights and International Relations (1986) r`mâne una dintre cele mai meticuloase încerc`ri de a [n\elege complexitatea dezbaterii pe aceast` tem`. Într-o serie de articole publicate de-a lungul a zece ani începând cu mijlocul anilor ’70. pe care mul\i l-au crezut a fi vestitorul unui nou sistem interna\ional în care diferen\ele ideologice dintre state ar disp`rea. F`r` justi\ie interna\ional` nu poate exista o ordine viabil` pe termen lung. dac` aceast` ap`rare moral` fragil` este de natur` a se înt`ri. Sfâr]itul bipolarit`\ii nu înseamn` sfâr]itul politicii de putere.. VINCENT Vincent nu a fost mul\umit de aceast` concluzie.

Human Rights and International Relations. în Review of International Relations. 4. p. Neumann. p. Vincent (1943-1990)“. Neumann ]i Ole Waever (eds. John Vincent. p. Ibid. 1990. 463-488. în Iver B. Londra. Princeton University Press. The Anarchical Society. 20-46. 5. p. 13. 72-83. Neumann. Princeton. 250-269. nr. 1984. 1986. 94. Neumann ]i Ole Waever (eds.. Consulta\i în special Hedley Bull. nr. nr. Princeton University Press. Walzer ]i Wight. Cambridge University Press. în David Armstrong ]i Erik Goldstein (eds. 7. Cambridge. Traditions of International Ethics. p. în James Mayall (ed. 63-70. „Change and International Relations“. în Millennium: Journal of International Studies. 1997. Iver B.. The Future of International Relations: Masters in the Making. New Jersey. 1986. „The Hobbesian Tradition in Twentieth Century International Thought“. Political Theory. 1992. 348-349. nr. Alan James. în Terry Nardin ]i David R. în Millennium: Journal of International Studies. 2. în British Journal of International Studies. John Vincent. International Relations and the Ethics of Intervention. „The End of the Cold War and the International System“. 10. VINCENT Note 1. Mapel (eds. Routledge. 1983. Frank Cass. Macmillan. 10. Princeton. 1981. 21. Londra. op. 1993. 284. John Vincent ]i Peter Wilson. 1982. 199. în Review of International Studies. p. 9. p. 10. Londra. The Community of States. 37-41. Foreign Policy and Human Rights: Issues and Responses. „Western Conceptions of a Universal Moral Order“. nr. „John Vincent and the English School of International Relations“. Nicholas J. 6.). p. J. p. R. 160. nr. p. 3. 125. Aceast` recenzie con\ine o bibliografie complet` a publica\iilor lui Vincent. Cambridge University Press. 9.. 1977. Routledge.). 10. Iver B. „Realpolitik“. Claredon Press. The Future of International Relations: Masters in the Making. Principalele lucr`ri ale lui John Vincent Nonintervention and International Order. în Ian Forbes ]i Mark Hoffman (eds. Miller). John Vincent. 8. p. în Millennium: Journal of International Studies. 1993. „R. 1991. Londra. . 4. p. 1993. 1978. Christopher Hill. „Edmund Burke and the Theory of International Relations“. The End of the Cold War. Lecturi suplimentare Neumann.). 39. Londra.).). 38-65. 48-55. „The Hobbesian Tradition in Twentieth Century International Thought“. Order and Violence: Hedley Bull and International Relations (Co-editor with J. New Jersey. p. „The Idea of Rights in International Ethics“. în Review of International Studies. p. Cambridge.. p. Macmillan. D. „Pluralist or Solidarist Conceptions of International Society: Bull and Vincent on Humanitarian Intervention“.RELA|II INTERNA|IONALE 264 265 J. 1990.). 1974. nr. 91-101. „Beyond Nonintervention“. cit. Cambridge University Press. George Allen&Unwin. 1981. Nonintervention and International Order. „System or Society?“. Cambridge. p. Oxford. 1997. 1974. nr. 205-218. Londra. p. B. „John Vincent and the English School of International Relations“. 19. Wheeler. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Bull. în Iver B. în Political Studies.

. Michael Walzer este unul dintre teoreticienii de seam` din domeniul ]tiin\elor politice din epoca postbelic`. [este c`] pe parcursul unei perioade mai mari de timp experien\ele comune ]i diversele activit`\i de cooperare dau na]tere unei vie\i comune . Doctrina cre]tin` medieval` era destinat` definirii limitelor morale ale r`zboiului. cel pu\in într-o anumit` m`sur` . distinc\ia era menit` s` restric\ioneze r`zboiul. publicat` în 1977. laic.. iar apoi sus\ine necesitatea reorient`rii c`tre doctrina r`zboiului just din epoca medieval`. într-un mic ora] cu industrie metalurgic`. Totu]i. Îns` acest acord este unul de tip special.. înzestrat` cu putere legislativ` interna\ional`: Biserica Catolic` de la Roma. Drepturile statelor nu se constituie printr-o serie de transferuri de la indivizi c`tre suveran . este editor asociat la The New Republic ...) Lucrarea a avut ca baz` ideile lui Walzer cu privire la r`zboiul din Vietnam ]i reprezint` o încercare ambi\ioas` de a moderniza o foarte veche tradi\ie de gândire despre limitele etice ale utiliz`rii for\ei între state. numit` „teoria r`zboiului just“. începând cu Thoma d’Aquino ]i pân` la Francisco de Vitoria. Walzer este membru în consiliul Hebrew University ]i administrator al Universit`\ii Brandeis. De asemenea. indirect guvernat` de Dumnezeu ]i direct guvernat` de dreptul natural. proscris sau criminal. ]i pân` la 12 ani a avut propria sa foaie volant` despre grevele sindicale ]i campaniile politice. De la sfâr]itul r`zboiului rece. Doctrina trebuia nu numai s` limiteze r`zboiul. Astfel. Prima lucrare a lui Walzer a fost în domeniul istoriei gândirii politice. New Jersey. Conform inten\iilor întemeietorilor ei scolastici. unde ]i-a luat doctoratul. Walzer justific` astfel drepturile statelor dintr-o perspectiv` fundamental` a drepturilor omului: „Drepturile statelor se bazeaz` pe acordul comun al membrilor lor. Cruciadele ]i r`zboaiele misionare aprobate de biseric` erau ipso jure „r`zboaie drepte“. f`r` a avea vreo importan\` c` erau r`zboaie de agresiune sau de ap`rare. Walzer afirm` în primul rând c` oamenii politici au întotdeauna posibilitatea de a alege sau nu implicarea în r`zboi ]i modul de purtare a r`zboiului. Propunerea sa este deosebit`. arabii ]i evreii – to\i cei care refuzau s` recunoasc` autoritatea cosmopolit` a Bisericii Catolice). orice r`zboi purtat împotriva cre]tin`t`\ii era ipso facto un r`zboi nedrept. obligându-i astfel pe prin\ii cre]tini s` poarte numai r`zboaie care ar fi putut fi justificate din punct de vedere moral ]i care s` fi fost duse cu mijloace legitime. Just and Unjust Wars poate fi privit` ca o încercare de a media între realism ]i pacifism în evaluarea conduitei în timpul r`zboiului din epoca modern`.. WALZER MICHAEL WALZER Michael Walzer este foarte cunoscut printre cercet`torii rela\iilor interna\ionale pentru lucrarea sa Just and Unjust Wars. teoreticienii care sus\ineau legitimitatea r`zboiului au analizat minu\ios regulile ce guvernau rela\iile interna\ionale pornind de la ideea c` to\i oamenii ]i toate na\iunile sunt parte a unei comunit`\i mondiale. (Edi\ia a II-a a ap`rut în 1992. prima sarcin` a lui Walzer a fost de a pune bazele unei versiuni moderne a teoriei r`zboiului just într-un context modern. astfel încât s` se poat` distinge între r`zboaie „drepte“ ]i „nedrepte“. revist` renumit` a curentului american de stânga. Walzer sus\ine c` teoria contemporan` a r`zboiului just trebuie s` se bazeze pe no\iunea modern` a preeminen\ei drepturilor individuale. Aceast` perspectiv` a pus accent pe datoriile indivizilor ]i statului fa\` de entit`\ile sociale în care ace]tia se manifestau. unde a ]i studiat. r`zboiul era acceptat în anumite condi\ii în limita eticii cre]tine. Johntown.1 Într-un pasaj critic din carte. Din 1980 Walzer este membru permanent al Institute of Advanced Study din Princeton. Walzer ]i-a aplicat teoria la interven\ia umanitar` în contextul r`zboaielor civile. referindu-se la revolu\ia englez` ]i la radicalismul puritan. [c`] drepturile individuale stau la baza celor mai importante ra\ionamente cu privire la r`zboi“. El a continuat apoi s` scrie eseuri privind probleme contemporane ale politicii americane din anii ’60. El a fost bursier Fulbright la Cambridge University ]i a studiat ]i predat la Harvard.. iar activitatea sa în studiul rela\iilor interna\ionale este parte a unui interes mai larg acordat teoriei politice contemporane. cât ]i limitele comportamentului lor dup` ce r`zboiul a început (jus in bello). Întreaga doctrin` era cuprins` în cadrul respublica christiana ]i presupunea existen\a unei auctoritas spiritualis sigur` ]i stabil`.. nesupunerea civic` ]i protestul con]tient în timpul r`zboiului din Vietnam. El s-a n`scut în 1935. el este coeditor al publica\iei Dissent. „Opinia corect`“ este c` „statele nu sunt entit`\i organice ]i nici uniuni mistice . cum ar fi datoria politic`. Astfel. ceea ce se întâmpl` în realitate . cu o prefa\` care se refer` la r`zboiul din Golf. Motivul pentru care Walzer a fost inclus într-o categorie dedicat` teoreticienilor societ`\ii interna\ionale este c` teoria men\ionat` îi furnizeaz` lui Walzer principiile de baz` ]i limitele morale pentru a restr@nge motivele pentru care statele pot apela în mod legitim la r`zboi (jus ad bellum). ci ]i s` disting` între r`zboaiele purtate de cre]tinii din „feude“ (lupte între prin\i ]i popoare cum ar fi turcii. Pennsylvania. Ini\ial. ]i nu pe drepturile pe care fiecare le avea ca individ independent egal în rela\ie cu al\i indivizi independen\i egali. Ast`zi.267 M. în care du]manul era necredincios.

El relateaz` peste 50 de asemenea cazuri. utilizarea în orice mod a for\ei sau amenin\area iminent` cu utilizarea for\ei de un stat împotriva suveranit`\ii politice a altuia constituie agresiune ]i reprezint` un act criminal. un set de principii împ`rt`]ite de statele membre ale societ`\ii interna\ionale. cu o contrainterven\ie. (2) a echilibra. În ansamblu. pe lâng` leg`tura stabilit` între drepturile omului ]i drepturile statului. De fapt. limite care impun obliga\ii de ambele p`r\i. conceptul nostru familiar despre jus in bello ne impune s` condamn`m chiar ]i amenin\area cu utilizarea lor“. interven\ia altor state într-un r`zboi civil. dup` ce statul agresor a fost învins din punct de vedere militar. 4. agresiunea justific` dou` tipuri de ripost` violent`: un r`zboi de autoap`rare din partea victimei ]i un r`zboi de aplicare a legii de c`tre victim` sau de c`tre un alt membru al societ`\ii interna\ionale.. Este responsabilitatea cet`\enilor Irakului ]i ai Kuweitului s` elimine ei în]i]i guvernarea despotic`. Apelul la drepturile omului este baza pe care Walzer stabile]te limitele etice cu privire la ducerea r`zboiului dup` ce a început.“3 Dup` ce define]te regulile acestei paradigme legaliste. deoarece nu au intrat în Bagdad dup` restabilirea suveranit`\ii Kuweitului. Walzer crede c` SUA ]i alia\ii lor au procedat corect. dar ]i pentru: (1) a sus\ine mi]c`rile secesioniste care lupt` pentru „eliberare na\ional`“. Îns` Walzer sus\ine c` aceast` consecin\` a tehnologiei militare poate c`dea sub influen\a necesit`\ii militare ]i nu trebuie s` elimine adeziunea noastr` la limitele morale în ceea ce prive]te r`zboiul conven\ional. În concordan\` cu spiritul s`u comunitar. A cincea regul` este cea mai pretabil` la a fi înc`lcat`. Apoi el arat` modul în care considera\iile bazate pe drepturile indivizilor pot face regulile r`zboiului mai ra\ionale ]i mai ordonate ]i cum aceste reguli pot fi transformate ulterior în tehnici militare. Walzer scoate în eviden\` c` eliberarea altora de sub tirania lui Saddam Hussein nu este responsabilitatea SUA. aceast` societate interna\ional` are legi care stabilesc drepturile membrilor ei – mai presus de orice. Paradigma const` din ]ase propozi\ii cheie: „1. Conform p`rerii lui Walzer. În ceea ce prive]te ducerea * Dialog antitetic între atenieni ]i reprezentan\ii insulei Melos. Cu privire la jus ad bellum.“2 Realizând astfel leg`tura dintre drepturile omului ]i drepturile statului... Walzer sus\ine c` integritatea teritorial` ]i suveranitatea politic` pot fi ap`rate în acela]i mod ca ]i via\a ]i libertatea individual`. Walzer ofer` câteva exemple ]ocante din timpul r`zboiului spre a demonstra de ce argumentele utilitare (în încercarea de a defini limitele apelând la o reducere maxim` a violen\ei) e]ueaz` în a explica ceea ce consider`m a fi stricte\ea principiului imunit`\ii popula\iei necombatante. 5. acesta poate fi ]i pedepsit. Aceste obliga\ii se refer` în principal la imunitatea popula\iei necombatante ]i la dimensionarea propor\ional` a aplic`rii for\ei. În prefa\a celei de-a doua edi\ii a lucr`rii. WALZER cele mai multe state protejau comunitatea cet`\enilor lor: de aceea consider`m c` r`zboaiele de ap`rare sunt juste. cât ]i ideea c` r`zboiul din Golf a reprezentat o victorie a democra\iei.RELA|II INTERNA|IONALE 268 269 M. Walzer explic` semnifica\ia moral` a r`zboiului submarin modern. 6. atacat` de Atena în 416-415 î. . de la dialogul din Melos* prezentat de Tucidide în istoria sa pân` la bombardarea ora]elor germane de alia\i ]i la masacrul de la My Lai. Prudent. numai agresiunea poate justifica r`zboiul ]i nimic altceva. Walzer recunoa]te sincer c` armele nucleare „elimin` teoria r`zboiului drept . 3. Walzer sus\ine necesitatea viol`rii par\iale a acestor reguli în lumina ap`r`rii drepturilor statelor pe baza drepturilor omului.Ch. de]i critic` atât unele discursuri ale administra\iei Bush cu privire la iminen\a unei „noi ordini mondiale“ stabilite în urma încheierii r`zboiului rece. a blocadelor ]i terorismului ]i de asemenea a luptei de gheril`. autorul este de acord cu justificarea pe care Statele Unite au adus-o r`zboiului. prezentat de Tucidide în „Istoria r`zboiului peloponesiac“ – n. exist` o societate interna\ional` format` din state suverane. Punctele forte caracteristice analizei lui Walzer provin din metoda sa de a se muta alternativ între argumente morale aproape ra\ionale ]i cazuri istorice concrete care ilustreaz` principiile supuse examin`rii. 4 Cea de-a doua problem` la care Walzer încearc` s` r`spund` se refer` la dificult`\ile practice ale aplic`rii versiunii lui cu privire la teoria r`zboiului just în contextul r`zboiului modern. 2. cum a fost cazul invad`rii Bangladeshului de India. 5 Strategia de descurajare nuclear` care \ine permanent ostatic` popula\ia civil` sfideaz` orice principiu posibil de imaginat cu privire la imunitatea popula\iei necombatante. genocidul comis de Saddam Hussein împotriva kurzilor ]i a musulmanilor ]ii\i nu îl aseam`n` pe acesta cu Pol Pot sau cu Idi Amin. trad. drepturile de integritate teritorial` ]i suveranitate politic`. Walzer analizeaz` din perspectiva teoriei sale r`zboiul din Golf din 1991. Walzer consider` c` un atac militar împotriva unui stat independent este legitim din punct de vedere moral dac` este lansat în scopul unei „autoap`r`ri preemptive“. Pentru a descoperi aceste limite. (3) a salva popula\iile amenin\ate cu înrobirea sau cu exterminarea. Walzer apeleaz` ]i la ceea ce el nume]te „paradigma legalist`“.

care cap`t` substan\`. Walzer sus\ine. Spheres of Justice (1983) reprezint` o argumentare sofisticat` a unui liberalism comunitar ]i pluralist. angaja- * Teorie politic` privind legitimitatea autorit`\ii politice sau teorie moral` referitoare la originea ]i con\inutul legitim al normelor morale – n. Ambele angajamente sunt evidente în Just and Unjust Wars. Analog. De exemplu. cum ar fi „adev`rul“ ]i „justi\ia“.RELA|II INTERNA|IONALE 270 271 M. constituie fapte de cultur` comune care se dezvolt` cu în\elesuri consistente. . oferim o imagine a moralit`\ii existente. bazat` pe reguli de distribuire a diferitelor bunuri sociale. sus\inând c` nu s-au putut diferen\ia adecvat \intele militare de cele civile. îns` sunt cel mai bine ilustrate în dou` lucr`ri ulterioare. Walzer afirm` c` diferitele principii ale justi\iei pentru fiecare sfer` sunt mai degrab` locale decât universale: principiile justi\iei ar trebui s` se bazeze numai pe inteligen\a comunitar` latent` a unei anume popula\ii care are identitate istoric`. în viziunea lui. definit` ca o justi\ie distributiv`. De]i Walzer pretinde c` a sus\inut întotdeauna no\iunile de pluralism ]i „diferen\`“. „Ar fi un lucru bun. cea mai bun` abordare a filozofiei morale este de a porni o conversa\ie dialectic` cu normele morale care ne comunic` obliga\iile ]i comportamentul pe care s` le avem. în ceea ce prive]te metoda. de o coali\ie de state. rela\iile.. Walzer a recunoscut existen\a unor motive combinate ale oamenilor politici. particulare. Categoriile. cu angajamentul nostru fa\` de drepturi specifice ]i bunuri sociale care variaz` în func\ie de anumite culturi ]i domenii de interes. Justi\ia cere ca integritatea fiec`rei sfere s` fie men\inut` în ciuda extinderii altor sfere ]i. Walzer condamn` politica de distrugere a infrastructurii Irakului. Ra\ionamentele filozofiei morale sunt interpret`ri ale moralit`\ii deja existente în societate (intern` sau interna\ional`). Din acest motiv.. Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad (1994).“6 mentele ]i aspira\iile noastre sunt modelate ]i exprimate în termenii moralit`\ii existente. WALZER r`zboiului. În al doilea rând. De]i crede c` nu mai suntem în stare s` dezvolt`m teorii de baz` cu privire la drepturile omului. Îns` nu este un motiv de a opune o rezisten\` [special`] – dac` nu am reu]it s` îi salv`m pe tibetani. dac` orice act de agresiune ar fi condamnat de ONU ]i apoi reprimat . îns` a ad`ugat c` selectivitatea din politica SUA în ceea ce prive]te agresiunea nu este un motiv bun pentru a abandona teoria respectiv`. Walzer sus\ine ceea ce nume]te egalitatea „complex`“. economia. opuse „direc\iei de descoperire“ (a]a cum apare în unele versiuni ale realismului moral) sau „de inven\ie“ (din punctul de vedere al unui contractualism strict*). Discrepan\ele dintre culturi fundamental diferite pot fi reconciliate prin utilizarea faptelor de cultur` comune. Pentru Walzer. În acest sens Walzer este un comunitarist liberal. familia ]i locul de munc` reprezint` fiecare „sfere“ diferite cu principii de distribuire diferite. Referitor la cei care au condamnat politica SUA de a duce un „r`zboi pentru petrol“. Criticându-l implicit pe John Rawls ]i pe al\i neokantieni. Func\ia acestui concept este de a facilita unitatea. Argumentele morale direc\ionate spre alte culturi apeleaz` la idei cu sensuri sumare. evident. iar arta criticii sociale const` în a descoperi pr`pastia dintre comportamentul nostru ]i idealul pe care l-am stabilit s` ne ghideze comportamentul. Statele [sunt] agen\i nedemni de încredere ]i de aceea controversa cu privire la r`zboi ]i la juste\ea acestuia este înc` o necesitate politic` ]i moral`. nu dore]te s` acorde credit ideii c` diferite culturi sunt incomensurabile sau c` diferen\ele dintre ele sunt insurmontabile. deoarece ace]tia nu mai reprezentau o amenin\are real` pentru americani sau pentru alte trupe aliate. comunitarismul s`u liberal depinde de o anumit` form` de „universalism iterat“. El observa în 1987: „Atunci când argument`m. În primul rând. au sensuri care pot fi în\elese prin relat`ri „consistente“ (la nivel local) ]i „sumare“ (la nivel universal). c` toate conceptele morale. Acea moralitate are autoritate deoarece numai [n virtutea existen\ei ei fiin\`m ca persoane morale ce suntem. trebuie acum s` e]u`m s` îi salv`m ]i pe kuweitieni.“7 Înainte de a analiza câteva importante puncte de vedere critice cu privire la încercarea lui Walzer de „a recupera r`zboiul just pentru teoria politic` ]i moral`“. Walzer este tributar „direc\iei de interpretare“. bazate pe principiile abstracte a ceea ce înseamn` fiin\a uman`. Contextul ]i scopul argument`rii decid utilizarea corect` a conceptului moral. opus` uneia „simple“. trebuie luate în considerare dou` aspecte ale abord`rii sale. a]a cum o nume]te el. Walzer este dedicat unui proiect de reconciliere a angajamentului nostru fa\` de drepturile universale. evident. Politica. nu pe o singur` regul` care s` impun` posesiuni egale pentru to\i. în cea mai recent` lucrare a sa. la rândul lor. sau „criticii sociale“ din cadrul filozofiei morale. trad. doar de dragul unei consecven\e morale. Ideile sumare. de exemplu teorii care au ca scop identificarea valorilor culturale universale. spiritul de solidaritate al culturilor a c`ror moralitate „consistent`“ poate fi foarte diferit`. în conceptul de „minimalism moral“. ca organiza\ia politic` sau familia s` nu fie corupt` de puterea banilor. Autorul critic` de asemenea raidurile aeriene împotriva solda\ilor irakieni în retragere de la sfâr]itul r`zboiului.

Motivele specifice care au provocat demonstra\iile din China provin dintr-un set de valori a c`ror origine se afl` în moralitatea consistent` ]i particular` proprie demonstran\ilor. încercarea lui Walzer de a moderniza teoria r`zboiului just r`mâne una dintre cele mai importante contribu\ii la teoria interna\ional` normativ`. considerând c` societatea statelor este mai pu\in asem`n`toare cu societatea intern` decât sus\ineau preceden\ii teoreticieni ai r`zboiului just. În anii ’90. Men\ionând ca principal motiv al unor asemenea conflicte teama de cucerire ]i opresiune. Cu toate acestea. acesta s` î]i piard` simultan drepturile de legitimitate ]i suveranitate. îns` consider`. Walzer sugereaz` crearea unor „spa\ii protejate“ ca modalitate de a acorda diferitelor etnii dreptul de „autodeterminare“. De aceea. la r`zboiul din Golf ]i abordarea sa general` a teoriei politice au fost dezb`tute pe larg. care limiteaz` dreptul de a porni un r`zboi în scopul autoap`r`rii. Lucr`rile lui Walzer cu privire la teoria r`zboiului just. Principiul „sumar“ al autodetermin`rii afirm` în subsidiar credin\a c` tuturor na\iunilor ar trebui s` li se permit` s` se autoguverneze în func\ie de propriile nevoi politice. societatea na\iunilor. 9 În al doilea rând. El sus\ine ideea separ`rii în m`sura în care aceasta concord` cu voin\a poporului. Ceea ce el nume]te „reîntoarcerea triburilor“ a însemnat reînceperea r`zboaielor tribale. Valoarea minimalismului apare din faptul c` angajeaz` oameni sau culturi diferite în experien\e similare. el afirm` c` excep\iile de la regula noninterven\iei trebuie tratate doar ca excep\ii. . Ar urma s` invent`m un set de în\elesuri comune pentru to\i oamenii ]i s` evit`m pe cât posibil afirmarea valorilor noastre individuale. WALZER asemenea fapte de cultur` comune se dezv`luie numai în „ocazii speciale“. particulare. cu atât mai pu\in statul respectiv poate s` solicite o asemenea protec\ie . atunci ar trebui ca. la autodeterminare ]i la interven\ia umanitar`. Walzer nu concepe norme în aceast` problem`.“8 Evident c` acest punct de vedere a fost criticat de criticii cosmopoli\i. americanii ar fi putut simpatiza cu studen\ii chinezi din pia\a Tien An Men în momentul în care ace]tia au demonstrat cerând „libertate“ ]i „democra\ie“. Tribalismul trebuie adaptat în moduri variate care nu pot fi prestabilite. ci ar fi inclus ]i principiile redistribuirii transfrontaliere. Dar. crezul comunitar îl împiedic` pe Walzer s` se refere mai pe larg la chestiuni precum s`r`cia global` ]i alte probleme de inegalitate la nivel interna\ional: „Singura alternativ` plauzibil` pentru comunitatea politic` este umanitatea îns`]i. „Dac` legitimitatea ]i suveranitatea statelor «deriv` în definitiv din drepturile indivizilor» ]i dac` nu exist` o cale precis` de stabilire a unui prag dincolo de care legitimitatea se pierde. în momente de criz`. exist` o contradic\ie în lucrarea Just and Unjust Wars între apelul lui Walzer la drepturile omului ca baz` pentru conven\ia r`zboiului dup` jus in bello ]i apelul s`u la paradigma legalist`. Pentru cercet`torii din domeniul rela\iilor interna\ionale sunt de notat dou` critici majore aduse lui Walzer. una dintre principalele probleme ale lui Walzer a fost reafirmarea identit`\ilor locale. nu este clar dac` tentativa lui Walzer de a fundamenta drepturile statului pe cele ale omului reu]e]te s` reconcilieze etica paradigmei legaliste cu etica cosmopolit` a criticilor lui. Walzer se afl` într-o dificultate ]i mai mare. al „autodetermin`rii“ sau al „democra\iei“. interven\ia poate fi considerat` întotdeauna drept un remediu posibil. atunci când apare nevoia unirii împotriva unui inamic comun. atunci ar trebui s` ne imagin`m ceva ce nu exist` înc`: o comunitate care include to\i b`rba\ii ]i toate femeile de pretutindeni. În alte cazuri trebuie jucat` cartea precau\iei. Ultimul apel impune limite stricte cu privire la scopul interven\iei justificate în afacerile altui stat. în special în Europa de Est ]i în fosta Uniune Sovietic`. ci ]i de comunitate moral`. Cu toate acestea. inclusiv dreptul de a fi protejat de principiul noninterven\iei: cu cât aceast` înc`lcare este mai mare. În ciuda acestor probleme. ca idee universal` minimalist`. regulile acesteia presupun o pruden\` ]i mai mare în aplicare. ar fi gre]it s` presupunem c` exist` un singur model de democra\ie care poate fi exportat peste tot în lume. justificate numai atunci când se poate demonstra clar c` exist` un dezacord între guvern ]i popula\ie. din punct de vedere moral. cum ar fi cel din Bosnia. Walzer încearc` din r`sputeri s` minimizeze pericolul cruciadelor morale.. întreaga planet`. care l-au acuzat pe Walzer de privilegierea statului-na\iune nu doar în calitate de „comunitate“ legal`. ci mai degrab` sus\ine c` nu poate s` existe un singur model. de asemenea. Pe de alt` parte.“10 F`r` a insista în detaliu asupra acestui argument. prin apelul la drepturile omului ca baz` a conven\iei r`zboiului privind utilizarea for\ei dup` ce r`zboiul a început ]i prin acceptarea excep\iilor de la regula noninterven\iei pe motivul drepturilor omului. În primul rând.. c` formarea unui stat-na\iune înseamn` adesea un atac împotriva independen\ei altui stat. Pe de alt` parte. a fost acuzat c` nu a reu]it s` integreze rela\iile interne ]i interna\ionale într-o teorie unic` care nu s-ar fi referit doar la interiorul grani\elor. dac` am con- sidera planeta ca fiind [n aceea]i m`sur` spa\iul tuturor. principiul nu ofer` criterii pentru evaluarea modului în care autoguvernarea ar trebui aplicat` în contexte politice ]i culturale particulare.RELA|II INTERNA|IONALE 272 273 M. Astfel. în m`sura în care un stat violeaz` drepturile omului. Autorul încearc` simultan dou` sentimente opuse cu privire la scopul acestui drept în epoca de dup` r`zboiul rece.

53-68. Philosophy: the Political Thought of Michael Walzer“. în Philosophy and Public Affairs. Polity Press. în Philosophy and Public Affairs. Justice. Massachusetts. Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality. Basic Books. „The Moral Standing of States: A Response to Four Critics“. 1983. p. Bull. 1985. Thomas Scanlon ]i A. „Recapturing the Just War for Political Theory“. Massachusetts. 1986. 21. p. Brown. Charles. xxiii. p. Cambridge University Press. 48. 12. 14. în Review of International Studies.. Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality. Ibid. p. Jerome Slater ]i Terry Nardin. nr. nr. Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad. New York. 1980. p. 1992. 1982. Michael. Cambridge. în Philosophy and Public Affairs. Interpretation and Social Criticism. Massachussets. 1994. 8. Cambridge. 160-181. John Simmons (eds. Reeditat ]i în Charles R. Ibid. 119-130. în Social Theory and Practice. 1985. p. New Jersey. Oxford University Press. „The Romance of the Nation-State“. 392-397. Michael (eds. Reeditat ]i în Charles R. Princeton. Massachusetts. 238-243. „Non-intervention and Community Integrity“. 9. David ]i Walzer. Marshall Cohen. p. 9. 1980. nr. p.). Brighton. 61-62. Radical Principles: Reflections of an Unreconstructed Democrat. 1992. 10. Consulta\i în special Michael Howard. The Company of Critics: Social Criticism and Political Commitment in the Twentieth Century. New York.). Notre Dame. Gerald. Michael Walzer. „Statism without Foundations“. and Citizenship. 588-599. 103-113. Marshall Cohen. Cambridge. 17. John Simmons (eds. 1980. 9. Basic Books. Galston. 164-171. Miller. în Dissent. p. Harvester Wheatsheaf. 1995. 86-108. „The New Tribalism: Notes on a Difficult Problem“. în The Journal of Politics. Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations. 4. „Non-intervention and Human Rights“. Michael Walzer. Thomas Scanlon ]i A. 29-30. 1987. în Philosophy and Public Affairs. Lecturi suplimentare Beitz. nr. Hedley. nr. Harvard University Press. Justice and Interpretation. 38. International Ethics: A Philosophy and Public Affairs Reader. Charles. 1980. War. Basic Books. Princeton. Ibid. Oxford. Justice and the Genesis of War. New Jersey. 1979. Ibid. 1983. nr. Princeton University Press. WALZER Note 1. 1991. nr. Ibid. 1986. 5. 1980. 98-403. 209-229. Welch. Harvard University Press. 39. p. 1989. 9. 1965. „Just War and Human Rights“. Donelan. Beitz.. p. Cambridge. Harvard University Press. Doppelt. nr. Beitz. 385-391. Basic Books. p. Harvard University Press. Political Theory and International Relations. New York. în Dissent. p. 1988. Beitz. Basic Books. în Philosophy and Public Affairs. Luban. edi\ia a II-a. „The Idea of Civil Society: A Path to Social Reconstruction“. 1980. nr. Basic Books. 9. p.). p. 1993. în Political Theory. Equality. New York. p. 53-54. 31. G. 8. International Ethics: A Philosophy and Public Affairs Reader. „Reason in War“. 1992. Chris.. Cambridge. Michael Walzer. 1987. University of Notre Dame Press. Pluralism. p. . p. 92. 1970. Warnke. 238-243. Princeton University Press. Democracy.RELA|II INTERNA|IONALE 274 275 M. Obligations: Essays on Disobedience. William. nr. „Community.. 1978. 1992. 3. nr.. Principalele lucr`ri ale lui Michael Walzer The Revolution of the Saints: A Study in the Origins of Radical Politics. David. 7. nr. Interpretation and Social Criticism. Luban. în World Politics. 9. Cambridge. p. 1992. International Relations Theory: New Normative Approaches. 2. 293-304. David. „Walzer’s Socialism“. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele dedicate lui Beitz ]i Nardin. New York. edi\ia a II-a. New York. David. Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations. Princeton University Press. p. p. 6.

aceasta este starea de r`zboi. cu ajutorul lui Hedley Bull ]i. teoreticienii occidentali ai ]tiin\elor politice s-au concentrat în mod tradi\ional ]i exclusiv asupra statului ca generator al progresului ]i ca loc al „desf`]ur`rii experien\ei politice“. teoria interna\ional` este o teorie a supravie\uirii. coeren\a logic` a gândirii ]i cum accentuarea fiec`rei unit`\i-idee pare s` le antreneze logic pe celelalte. Wight a observat de asemenea: „Se teoretizeaz` asupra unui mod de comportament refractar în cadrul politicii interna\ionale.“5 Pe baza acestui avertisment. Wight a avut un rol decisiv în înfiin\area Comisiei Britanice pentru Teoria Politicii Interna\ionale. Pe de alt` parte. Opera include principalele sale trei c`r\i: Systems of States (1977). el a predat o scurt` perioad` de timp la Universitatea din Sussex la începutul anilor ’60. el distinge trei tradi\ii istorice de gândire. Una dintre extreme este realismul.. Politica interna- . Conform lui Wight aceast` situa\ie se poate motiva în dou` moduri. WIGHT MARTIN WIGHT Martin Wight (1917-1972) este cel mai de seam` teoretician al „]colii engleze“ de rela\ii interna\ionale.“4 Astfel. Pe de o parte.3 Dup` formularea acestei întreb`ri centrale. astfel [nc@t [ntregul este capabil s` constituie un sistem de filozofie politic`. Wight a continuat s` sus\in` c` teoria interna\ional` „este marcat` nu numai de insuficien\`. [n cea mai mare parte. Combinat` cu tradi\iile hobbesiene. iar pacea reprezint` rezultatul fragil al insecurit`\ii reciproce ]i al descuraj`rii existen\iale. Cea de-a treia lucrare a acestei serii con\ine renumitele prelegeri sus\inute în anii ’60 la London School of Economics. ]i înc` ]ase capitole prin c`r\i ]i periodice“. atunci teoria interna\ional` ar putea fi modalitatea tradi\ional` speculativ` de analiz` a societ`\ii statelor. Înainte de a analiza pe scurt aceste tradi\ii în func\ie de modalitatea ]i de motivul pentru care r`spund la întrebarea central` a teoriei interna\ionale.. iar interesele sale fac imposibil` includerea intereselor altor state. ar trebui observat c` Wight relev` cu aten\ie orizontul larg al tipologiei sale. În absen\a unui contract între state. al lui Brian Porter. unde Martin Wight ]i-a petrecut cea mai mare parte din cariera sa academic`. 2 Aceast` afirma\ie se întemeiaz` pe convingerea c` „dac` teoria politic` reprezint` modalitatea tradi\ional` speculativ` de analiz` a statului. cu excep\ia celor dictate de pruden\` ]i de c`utarea ra\ional` a propriului interes egoist într-un mediu ostil. Statul este cea mai înalt` form` de autoritate politic`. în viziunea lui Wight nu exist` un corpus propriu-zis al teoriei interna\ionale. Mill ]i Rousseau. de asemenea. Spre sfâr]itul anilor ’50. Locke.. s-ar putea s` observ`m elemente ilogice ]i discontinuit`\i. De asemenea.. În tradi\ia occidental` nu exist` efectiv teorii interna\ionale echivalente culegerilor de texte din Platon. Dac` le consider`m tradi\ii de gândire . „opera sa . pentru a acoperi ]i a simplifica în acela]i timp domeniul extins al literaturii filozofice.. Wight a articulat caracteristicile distincte a ceea ce se va fi numit cei trei R – realism. a familiei na\iunilor sau a comunit`\ii interna\ionale“. A]a cum observa Hedley Bull.. Conform acestei tradi\ii. Probabil vom observa . În 1966. „a]a cum au fost statuate de scriitori ]i oameni politici“. În schimb. dar i se va p`stra o vie amintire pentru influen\a sa asupra colegilor ]i studen\ilor s`i de la London School of Economics. Îns` aceasta se poate aplica capacit`\ii omului de a-]i controla via\a social` . Vom g`si toate tipurile de pozi\ii intermediare. Motivul este c` teoretizarea trebuie s` se realizeze utilizând limbajul teoriei politice ]i al ]tiin\elor juridice. ra\ionalism ]i revolu\ionarism – în func\ie de modalitatea ]i de motivul pentru care r`spund la întrebarea central`. comisia a publicat lucrarea Diplomatic Investigations. Gabriele. cuprinde un pamflet de 68 de pagini. intitulat „Why Is There No International Theory?“. Power Politics (1978) ]i International Theory: The Three Traditions (1991). Wight nu a publicat foarte mult în timpul vie\ii. publicat în 1946 de editura Chatham House la pre\ul de un ]iling. dup` moartea acestuia. Ca ]i între indivizi. aceast` tradi\ie consider` c` politica interna\ional` este o lupt` cu sum` nul` pentru putere. societatea interna\ional` reprezint` o contradic\ie în termeni. Ra\ionamentul s`u (dezvoltat complet în prelegerile publicate în 1991) a avut ca baz` ideea conform c`reia „întrebarea fundamental` care se poate pune în teoria interna\ional` este: ce este societatea interna\ional`?. care cuprinde unul dintre cele mai influente articole ale lui Wight. Hobbes. deoarece exigen\ele vie\ii politice dep`]esc adesea logica.277 M. a]a cum întrebarea central` a teoriei politice este: ce este statul?“.. juridice ]i istorice ]i. 1 Cea mai mare parte a operei sale a fost publicat` postum de c`tre so\ia sa. ci ]i de s`r`cie intelectual` ]i verbal`“. pentru a codifica domeniul analog al practicii politice: „Dac` privim aceste trei tipuri de teorie interna\ional` drept modele de gândire.. împreun` cu ilustrul istoric englez Herbert Butterfield. care au o perspectiv` larg`. le abord`m dintr-un punct de vedere filosofic. acestea se g`sesc într-o situa\ie presocietal`.

interese na\ionale. a c`rei autonomie sl`be]te puternic apelul la „analogia intern`“ în în\elegerea caracteristicilor fundamentale ]i a dinamicii ei. ea trebuie în\eleas` ca o societate unic`. revolu\ionarii solicit` revizuirea lui radical`. la orice nivel de agregare uman`. Tridimensionalitatea lui Martin Wight cu privire la gândirea interna\ional` este foarte eclectic` nu doar din cauza refuzului s`u de a descrie aceste „tradi\ii“ cu precizie filozofic` sau analitic`. WIGHT \ional` reprezint` domeniul etern al violen\ei. El a notat: „Când îmi analizez propriul eu.“6 A]a cum arat` aceste exemple. Deoarece „tradi\iile“ sunt permeabile. solidaritatea moral` sau comunitatea latent` a umanit`\ii. de]i oarecum descurajant. se puteau distinge revo- . în analiza sa excelent` cu privire la „]coala englez`“. astfel desemnat` de el. împiedicat` de sistemul statal epifenomenal s` se realizeze complet. lui Mazzini. în\eleas` ca absen\a guvern`rii în cadrul unui sistem interna\ional de state suverane. a fost posibil ca. parc` g`sesc în el toate cele trei moduri de gândire. Ceea ce îi une]te pe revolu\ionari]ti în fiecare punct este respingerea sistemului politic existent ]i cererea acestora pentru o schimbare radical`. H. În prelegerile sale pentru studen\i. observ` c` în activitatea ini\ial` a lui Martin Wight cu privire la politica interna\ional`. în special în lucrarea Power Politics. c` întreaga istorie diplomatic` a reprezentat un chin continuu pân` în momentul de fa\` ]i comunitatea [uman`]. societatea global` a b`rba\ilor ]i femeilor. Ea se alimenteaz` mai degrab` din metafizica lui Locke ]i Hume ]i nu din aceea a lui Hobbes ]i Kant. ele ofer` principiile de comportament care reglemen- teaz` societ`\ile prin intermediul drepturilor ]i obliga\iilor reciproce ale membrilor componen\i. al c`rei comportament social este stabilit de o „natur`“ static` ]i asocial`. sunt cel mai bine în\elese prin urm`rirea evolu\iei istorice a obiceiurilor ]i normelor lor. care se afl` legal. prezente în practica diplomatic`. [ntr-un sistem cu autoreglare. pentru Wight absen\a unui stat mondial ]i coexisten\a unui num`r mare de state suverane nu condamn` în mod necesar politica interna\ional` la o stare conflictual` ]i la anularea sensurilor conceptului de societate interna\ional`.“8 Un motiv pentru aceasta este. Acestea erau: anarhia interna\ional`. Aceast` tradi\ie postuleaz` teleologic o societate interna\ional` a omenirii. rela\iile comune.. în dreptul interna\ional ]i în alte forme institu\ionalizate de interdependen\`. ea difer` de cea a lui Carr deoarece afirm` existen\a unei a treia tradi\ii de gândire pe care Carr se presupune c` a ignorat-o. mai târziu Wight a ar`tat o simpatie mai mare fa\` de tradi\ia ra\ionalist`. {n loc s` abandoneze sau s` glorifice din punct de vedere moral necesitatea supravie\uirii. De aceea. de]i a refuzat întotdeauna s` se includ` printre ra\ionali]ti. Fiin\ele umane trebuie mai degrab` în\elese ca animale sociale în continu` interac\iune. Timothy Dunne. nici situa\ia politic` precis` viitoare ]i nici mijloacele de transformare a celei prezente nu sunt determinate a priori. nici un autor din domeniul rela\iilor interna\ionale nu ar putea fi clasificat într-una dintre ele. cele trei tradi\ii au reprezentat un set superb de instrumente pedagogice cu care se organiza dezbaterea despre conflict. s` se realizeze distinc\ii în cadrul fiec`rei tradi\ii. ca ]i împ`r`\ia lui Dumnezeu . sunt la îndemân`. iacobinilor. A]a cum s-au articulat ]i s-au codificat în institu\ii de guvernare societale cu autoritate.. în fic\iunile despre sistemul statal. echilibrul de putere ]i dreptul interna\ional. ci ]i din cauza repulsiei personale de a le transcende sau de a-]i localiza propriile viziuni în cadrul parametrilor uneia singure. Formele de via\` social`. se plaseaz` între cele dou` extreme ale realismului ]i revolu\ionarismului ]i se define]te în raport de acestea. faptul c` fiecare tradi\ie reprezenta codificarea uneia dintre cele trei condi\ii sociologice care au constituit domeniul rela\iilor interna\ionale. autorul având în vedere numai puterea. nici armonioas` în mod absolut ]i c` ambele tradi\ii men\ionate gre]esc deoarece postuleaz` c` natura uman` se define]te [n termeni de atomizare. Exist` tot atâtea c`i diferite de mântuire câte justific`ri exist` pentru necesitatea acesteia. al supravie\uirii ]i al necesit`\ilor strategice. Adep\ii acestei tradi\ii sus\in c` starea natural` precontractual` nu este nici haotic`. Nici anarhia nu reprezint` o barier` pentru rela\iile economice ]i sociale ale membrilor s`i. Mai mult. dup` Wight. Wight a sus\inut c` tradi\ia ra\ionalist`. în subsidiar. a c`rei dinamic` patologic` este contrar` intereselor reale ale membrilor reali ai acestei societ`\i. „realismul nu este dialectic. Cu toate acestea. tradi\ia revolu\ionarist` a gândirii ]i a ac\iunii se combin` cu o perspectiv` perfec\ionist` asupra omenirii în cadrul unui proces de conjunctur` istoric` de lupt` pentru a forma civitas maximum. Astfel. comun` în grade diferite hugheno\ilor. Lucr`rile de început ale lui Wight tr`deaz` o viziune tragic` despre inevitabilitatea politicii de putere neperturbate de voin\a uman`“. La extrema cealalt` se afl` revolu\ionarismul. diploma\ie.RELA|II INTERNA|IONALE 278 279 M. „De aici credin\a. Admi\ând scepticismul realismului cu privire la o societate interna\ional` a statelor. tradi\ie ai c`rei înainta]i sunt Dante ]i Kant. 7 Cu toate acestea. Carr a realismului ]i utopismului. iar Wight a fost con]tient c` elemente diferite ale acestor tradi\ii au coexistat nu numai în modul s`u de gândire. pre]edintelui Wilson ]i comuni]tilor. Dac` distinc\ia lui Wight între realism ]i revolu\ionarism are multe în comun cu prezentarea anterioar` a lui E. ci ]i în al altora.

„An Anatomy of International Thought“. în\elegere ]i ac\iune. Roy Jones relev`: „Dac` cei trei R semnific` modalit`\i de percep\ie. Wight mai adaug` una. suveranitate statal` ]i distribuire inadecvat` a bog`\iei mondiale. în Review of International Studies. .). Desigur. atunci nu sunt supuse revizuirii radicale? În definitiv. 1966. 260 a lucr`rii International Theory: The Three Traditions. cei trei R ar trebui s` fac` posibil un discurs mai explicit cu privire la viziunea comunitar` ]i la cea cosmopolit` despre ordinea mondial`. Morgenthau. din ce provin ele? Dac` sunt stabilite de Wight. cum ar fi Kant. fiind de acord cu descrierea pe care reali]tii au f`cut-o lumii. înglobate în tapiseria civiliza\iei occidentale. pentru a varia din punct de vedere metaforic. Wight a anulat surse de inspira\ie care s` ofere explica\ii la dilemele normative cu privire la conflict. de]i nu î]i pierd identitatea intern`. exist` mai multe modalit`\i de a împ`r\i rela\iile interna\ionale. 13.“ 4. „Why Is There No International Theory?“.“11 Cu alte cuvinte. precum Lenin. îns` a refuzat s`-]i sus\in` clar punctul de vedere. Martin Wight. 18. El sus\ine c` descrierea pe care Wight o face politicii combin` dou` abord`ri analitice separate. În cele din urm`. Carr sugereaz` dou` ]coli de gândire. p. Martin Wight. de unde. p. Consulta\i.. în ciuda interesului s`u fa\` de probleme normative din domeniul rela\iilor interna\ionale. Wight însu]i a fost pesimist în ceea ce prive]te capacitatea de a transcende cei trei R sau capacitatea unuia dintre ei de a prevala în raport cu ceilal\i doi. Ele sunt. nu doar una de clasificare ]i de comentare a ac\iunilor ]i declara\iilor oamenilor politici ]i ale altora. Wight a descris pacifismul ca o form` de „revolu\ionarism inversat“. în Martin Wight ]i Herbert Butterfield (eds. de asemenea.. ]i Machiavelli are mai multe fa\ete. 101.. nr. trebuie s` fie recunoscut ca unul dintre p`rin\ii fondatori ai ideii conform c`reia realismul ]i idealismul (popularizate prin lucr`rile lui Carr. Note 1. cit. modalitatea clar` în care a definit domeniul a exclus posibilitatea introducerii lui în domeniul mai larg al teoriei politice occidentale. Martin Wight merit` s` fie citit ca un autor care a scris pe larg despre dimensiunile culturale ]i morale ale rela\iilor interna\ionale. p. a]a cum explic` ]i Wight în prelegerile sale. Definind teoria politic` gre]it. activitatea lui Wight are dificult`\ile ei. James Mayall ia în considerare cinci. Este posibil ca sistemul lui Wight s` aib` semnifica\ii metafizice? . în special pe Hedley Bull. . WIGHT lu\ionari]tii modera\i. iar cea de-a doua la organizarea statal`. În primul rând. Nu sunt constante ]i pure din punct de vedere filozofic. p. 1976. ’60. În ciuda acestor critici. 226. A face teorie politic` este o activitate de prim ordin. Hedley Bull. „Martin Wight and the Theory of International Relations“. Nardin ]i Mapet împart domeniul eticii interna\ionale în nu mai pu\in de 12 curente de cercetare. Martin Wight. aceast` opinie a fost împ`rt`]it` de mul\i cercet`tori pe care Wight i-a inspirat în anii ’50. este gre]it s` se includ` anumi\i cercet`tori numai într-o singur` tradi\ie exclusiv`? În analiza sa cu privire la întreaga „]coal` englez`“. Steve Smith identific` cele trei categorii ale lui Wight ca pe una dintre cele mai influente 10 „imagini proprii“ ale disciplinei în secolul al XX-lea. iar activitatea lui este un memento permanent cu privire la faptul c` problemele contemporane sunt de fapt extensii ]i manifest`ri ale unor vechi controverse.. combinat` cu un refuz constant de a participa la politica de putere. s-a dezb`tut destul de mult statutul epistemologic al celor trei doctrine. Chris Brown explic` foarte clar aceasta în lucrarea sa de excep\ie International Theory: New Normative Approaches. Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Politics. „An Anatomy of International Thought“. 9 Pe de alt` parte.. Prima se refer` la natura justi\iei. Londra. 222. 33.. 2. în special dac` clasele se tot subdivid ]i dac`. 5. Allen&Unwin. 3. Pe de o parte. A doua dificultate cu privire la activitatea lui Martin Wight este aceea c`. p.RELA|II INTERNA|IONALE 280 281 M. 2. 1987. Ambele se influen\eaz` ]i se alimenteaz` reciproc ]i se schimb`. în British Journal of International Studies. Este dificil de evaluat activitatea lui Martin Wight. ]i cei „extremi]ti“. unde Wight declar` c` tradi\iile „nu sunt trei drumuri de cale ferat` care merg la infinit. în absen\a oric`rei încerc`ri de a ap`ra semnifica\ia metafizic` a celor trei R. de]i sunt exprimate altfel. op.12 Dac` am fi obliga\i s` studiem dreptul interna\ional în lumina teoriei politice occidentale ]i s` invoc`m categoriile teoretice occidentale pentru a explica în\elesul acesteia ]i implica\iile organiza\ionale. nu este clar de ce ace]tia ar fi de ajutor cuiva care nu are capacitatea lui Wight de a-i utiliza cu atâta subtilitate istoric` ]i erudi\ie. Ibid. p. nr. Herz ]i al\ii) nu epuizeaz` istoria gândirii interna\ionale ]i c` ra\ionalismul (uneori cunoscut ca ]coala lui Grotius) merit` la rândul lui s` fie luat în serios. dou` în special meritând a fi observate. În analiza sa exemplar` cu privire la aceast` disciplin`.10 Oare ce face sistemul de clasificare al lui Wight mai util decât al altora.

Wilson. International Relations Theory Today. 1991. 13. Oxford. Penguin. în Review of International Studies. Carr ]i Nardin. în Martin Wight ]i Herbert Butterfield (eds. 10. Steve Smith. „Western Values in International Relations“. Brown. 7. 89-131. Allen&Unwin. Martin’s Press. 1992. 19. Sheila. „The English School of International Relations: a Case for Closure“. 1994. nr. David. Jackson.). 1995. „Political Philosophy and the Theory of International Relations“. p. în Ken Booth ]i Steve Smith (eds. Cambridge University Press. în International Affairs. International Theory: The Three Traditions. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Bull. 1966. 1966. 9. în Review of International Studies. Martin Wight. Londra. 12. Power Politics. 1-38. 70.). p. . nr. p. 14. 221-227. p. Oxford. 7. în Martin Wight ]i Herbert Butterfield (ed. W. 49-58. în British Journal of International Studies. Clarendon Press. nr. A.). p. 85-115. 227. International Relations Theory: New Normative Approaches. Robert H. Timothy Dunne. nr. 1976. p. Timothy. Allen&Unwin. Londra. Porter. Manning. Grader. Mapel (ed. 1977. cit. „An Anatomy of International Thought“. Hemel Hempstead. în Review of International Studies. „Martin Wight. Leicester University Press. 1990. „International Society: Theoretical Promises Fulfilled?“. nr. în Millennium: Journal of International Studies. Harvester Wheatsheaf. Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Politics. Terry Nardin ]i David R. nr. Leicester University Press. 1994. p. „The Enigma of Martin Wight“. 1981. 64-74. „Western Values in International Relations“. p. 261-272. Reeditat` în Martin Wight. 1989.. Hedley.. p. „Beyond the Three Traditions: the Philosophy of War and Peace in Historical Perspective“. în Alan James (ed. Lecturi suplimentare Bull. „The English School of International Relations: Evidence and Evaluation“. The Reason of States: A Study in International Political Theory. Michael. Leicester University Press. p. Roy Jones. 1990.). „Why Is There No International Theory?“. Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Politics. 30. 1-33. Nicholson. „Martin Wight and the Theory of International Relations“. „Patterns of Thought and Practice: Martin Wight’s International Theory“. 101-116. 737-756. p. 7. 11. 1978. 8.RELA|II INTERNA|IONALE 282 283 M. în Michael Donelan (ed. p.). Jones. Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Politics. Allen&Unwin. p. Polity Press. „The English School of International Relations: a Case for Closure“. 1981. p. 1978. Peter. nr. Martin Wight. International Theory and the Good Life“. Michael Donelan. Londra. 1987. Oxford. p. nr. 1991. 70. Dunne. Pierre. 1988. „The Self-Images of a Discipline: A Genealogy of International Relations Theory“. 1966. 15. 94. The Bases of International Order: Essays in Honour of C. WIGHT 6. 1952. Roy. Elements of International Political Theory. în Review of International Studies. p. 1998. 2. 29-44. „The Balance of Power and International Order“. System of States.). International Theory: The Three Traditions. 1981. Londra. 10. 1973. nr. Londra. Brian. Oxford University Press. 15-22. Hassner. St. în International Affairs. în Review of International Studies. 263-290. Londra. Inventing International Society: A History of the English School. nr. în Martin Wight ]i Herbert Butterfield (ed. Principalele lucr`ri ale lui Martin Wight British Colonial Constitutions. 130. Yost. Clarendon Press.). 7. Allen&Unwin. „The English School of International Relations“. Traditions of International Ethics. Chris. New York. nr. „An Anatomy of International Thought“. în Review of International Studies. p. Cambridge. 1-13. în Cooperation and Conflict. Cambridge. p. 1992. op. Harmondsworth. p. xi – xxiii. Londra.

Opera lui Ruggie se concentreaz` asupra practicii multilateralismului dup` 1945. John Ruggie ]i Robert Keohane au studiat organizarea interna\ional` în sensul cel mai larg. El afirm` c` forma organiza\ional` complex` a guvern`rii interna\ionale a modificat imaginea simplist` a r`zboiului rece ca lupt` bipolar` pentru putere între SUA ]i URSS. Mitrany a introdus ideea de „func\ionalism“ în studiul rela\iilor interna\ionale.ORGANIZAREA INTERNA|IONAL~ Acest grup de gânditori a eviden\iat atât modul în care rela\iile interna\ionale sunt reglementate de organiza\ii. El ofer` un cadru „constructivist“. David Mitrany ]i Ernst Haas sunt cercet`tori ai integr`rii în special [n contextul experimentelor europene în domeniul cooper`rii suprana\ionale sub forma Comunit`\ii Europene. Karl Deutsch. lucru pe care îl consider` pozitiv. Pentru ei. Alexander Wendt sus\ine c` studiul organiz`rii interna\ionale este limitat de cadrul realist ]i liberal al analizei. Haas este mai pu\in convins c` reglement`rile func\ionale vor fi eficiente în absen\a coordon`rii politice [ntre elitele statale ]i analizeaz` procesele politice care promoveaz` sau împiedic` suprana\ionalismul. cum ar fi Organiza\ia Na\iunilor Unite sau Fondul Monetar Interna\ional. . care acord` o aten\ie deosebit` modului în care statele ]i sistemul interna\ional se constituie reciproc. cât ]i practicile de cooperare dintre state. Lucr`rile lui Keohane se axeaz` pe implica\iile organiza\ionale ale interdependen\ei economice dintre state ]i pe condi\iile care faciliteaz` înfiin\area ]i men\inerea „regimurilor“ cooperative. În sfâr]it. Karl Deutsch a introdus termenul de „comunitate de securitate“ pentru a descrie cadrul rela\iilor dintre state în anumite regiuni. investigarea variatelor forme organiza\ionale de pe arena interna\ional` necesit` o aten\ie mai mare decât studiul anumitor institu\ii. argumentând c` dezvoltarea comer\ului interna\ional ]i interdependen\a statelor sl`besc puterea statului suveran.

el a predat ]i la alte universit`\i din SUA ]i Europa. Mobilizarea social` se refer` la un proces de schimbare care afecteaz` p`r\i substan\iale ale popula\iei din \`rile care trec printr-un proces de modernizare rapid`. Dup` ce a jucat un rol major în perioada r`zboiului ca avocat al Mi]c`rii pentru Eliberarea Cehoslovaciei ]i ca membru al Secretariatului Interna\ional al Conferin\ei de la San Francisco din 1945 (care a înfiin\at ONU ca succesoare a Societ`\ii Na\iunilor). În 1939 Deutsch a primit bursa de studii oferit` refugia\ilor din fa\a nazismului ]i ]i-a continuat studiile la Universitatea Harvard. În \`rile mai s`race ce parcurg o schimbare major`. el nu ]i-a f`cut iluzii c` ar exista «un sistem politic» al umanit`\ii. absolvit` cu diplom` de onoare. bazele elitelor ]i date economice pentru a studia progresul postbelic al Republicii Federale Germania.2 Deutsch a propus un model de na\ionalism bazat pe ideea c` acesta era alimentat de necesitatea ca statul s` conduc` procesele mobiliz`rii care erau prin defini\ie cât se poate de traumatice pentru cet`\eni. care a avut ca urmare publicarea lucr`rii Political Community and the North Atlantic Area în 1957. În cele din urm`. Deutsch a fost foarte activ ]i în întocmirea „Programului de date politice pentru dezvoltarea indicatorilor cantitativi folosi\i în testarea teoriilor ]i ipotezelor din ]tiin\ele politice“. Când se dezvolt` la scar` larg`. De exemplu. Deutsch credea c` doar statele-na\iuni moderne.“1 Probabil c` Deutsch este foarte cunoscut gra\ie lucr`rilor sale privind cerin\ele prealabile ]i dinamica na\ionalismului ]i integr`rii regionale. ci în mod special ]i mijloacele institu\ionale ]i practice ce trebuie folosite pentru a atinge respectivele scopuri. În 1967. Idealurile sale [naintate privind umanitatea erau disciplinate de con]tiin\a dificult`\ilor ingineriei sociale. locuri de munc`. guvernele bazate pe sursele tradi\ionale de autoritate ]i legitimare au fost incapabile s` c`l`uzeasc` cu succes procesul. a început s` predea la Massachusetts Institute of Technology (MIT). De]i titular la Harvard. Cehia. În acela]i an s-a c`s`torit ]i a plecat în concediu în SUA. În 1934 ]i-a luat licen\a la Universitatea German` din Praga. El a fost preocupat s` dezvolte indicatorii empirici cantitativi ai acestui tip de schimbare. a ob\inut doctoratul în drept la Universitatea Na\ional` Ceh` în 1938. lucrarea Germany Rejoins the Powers. obiceiuri ]i angajamente ]i mobiliz`rii [n noi structuri de grup ]i de comportament organiza\ional. dar nu utopic. De]i nu inten\iona s` r`mân` acolo prea mult timp. în 1912. supu]i. diserta\ia de doctorat a lui Deutsch. În plus. oamenii simt nevoia ca statul s` aib` în vedere asigurarea de locuin\e. dup` Acordul de la München a considerat c` era mai în\elept s` nu se mai întoarc` ]i s-a stabilit ca rezident în SUA. Politologul Samuel Beer ]i-l aminte]te astfel: „Era un reformator.287 K. DEUTSCH Karl Deutsch s-a n`scut la Praga. Aversiunea fa\` de fascism ]i interesul pe termen lung pentru studierea intoleran\ei na\ionaliste i-au influen\at mult opera academic` ulterioar`. Edinger. De]i era un interna\ionalist ardent. mobilizarea social` tinde s` politizeze un num`r crescând de cet`\eni ]i spore]te gama nevoilor umane la care statul trebuie s` r`spund`. a fost recompensat` de Universitatea Harvard cu prestigiosul „Sumner Prize“ ]i a fost publicat` doi ani mai târziu. DEUTSCH KARL W. puternice pot face acest lucru: . În 1951. astfel încât afirma\iile cu privire la consecin\ele politice ale acesteia s` poat` fi testate în timp ]i spa\iu în privin\a validit`\ii lor. a ocupat postul de profesor titular la „Catedra de studii privind pacea interna\ional`“ pân` la moartea sa din 1993. în special în Fran\a ]i Germania. Deutsch s-a reîntors la Universitatea Harvard unde. W. Nationalism and Social Communication. Acolo a crescut ]i a urmat ]coala german` Staatsrealgymnasium. fiind foarte apreciat`. el a terminat. El a primit o burs` Guggenheim în 1955 ]i a predat la Universitatea din Chicago ca profesor invitat. La Center for Research on Word Political Institutions. Aceasta folose]te date despre opinia public`. Nu se gr`bea s` trag` concluzii. dar munca la lucrarea de diplom` a fost întrerupt` de activismul s`u împotriva grupurilor naziste din universitate. Idealismul s`u era înso\it de devotamentul fa\` de ]tiin\` în general ]i de ]tiin\ele sociale în particular. el a cooperat cu mai mul\i colegi la un proiect interdisciplinar. Deutsch a devenit profesor de istorie la Massachusetts Institute of Technology în 1952 ]i s-a devotat unei lungi cariere dedicate îndeosebi studiului integr`rii politice. securitate social`. În 1958 Deutsch a fost numit profesor de ]tiin\e politice la Universitatea Yale. împreun` cu Lewis J. din 1971. Aici. rupturii de vechile cadre. ca ]i aplic`rii riguroase a metodelor comportamentale în studierea proceselor mobiliz`rii sociale la nivel na\ional ]i interna\ional. [n acela]i timp. Opera sa avea în vedere nu numai scopurile ce trebuie urm`rite. el a organizat la Yale Proiectul pentru Controlul Armamentelor pentru analiza dezarm`rii ]i a controlului înarm`rii. În perioada petrecut` la Yale. îngrijire medical` ]i asigurare împotriva schimb`rilor imprevizibile de pe pia\a locurilor de munc`.

Deutsch a subminat concep\ia conven\ional` prin studiile sale privind rela\iile dintre statele din zona nord-atlantic` [n anii ’50 ]i ’60. iar controlul amalgamat poate fi în sine un pericol la adresa p`cii ]i o cauz` de conflict. Cre]terea num`rului de tranzac\ii dintre oameni nu duce automat la o integrare mai mare.. Exist` de asemenea câteva ipoteze sau criterii fundamentale relevante pentru dezvoltarea comunit`\ii de securitate. El a f`cut o distinc\ie clar` între amalgamare ]i integrare. Guvern`rile suverane pot avea capacit`\i integratoare. Astfel. dar nu complet . Deutsch a ar`tat c` „volumul tranzac\iilor politice. Totu]i. De importan\` crucial` pentru acest proiect este ideea lui Deutsch despre „echilibrul tranzac\ie-integrare“. cu atât cre]te poten\ialul statului-na\iune de a le canaliza dorin\ele ]i resentimentele ]i de a le direc\iona dragostea ]i ura. El a sus\inut c` distinc\ia anarhie/ierarhie nu trebuie gândit` ca o dihotomie. dar din aceasta nu rezult` c` opusul s`u este pur ]i simplu anarhia. culturale sau economice [ns`rcineaz` institu\iile cu responsabilitatea adapt`rilor sau schimb`rilor pa]nice în rândul popula\iilor participante“.. ele sunt suficient de „integrate“ pentru a sem`na cu „o comunitate de securitate amalgamat`“. O comunitate amalgamat` are un centru suprem de luare a deciziilor. DEUTSCH „[Statul-na\iune] ofer` majorit`\ii membrilor s`i un sentiment mai puternic de securitate. a]tept`rile mutuale pozitive ale statelor membre trebuie s` fie clar armonizate într-un model distinct de interac\iune sau reciprocitate. mai degrab` decât s` se încerce impunerea amalgam`rii la nivel interna\ional drept calea preferat` c`tre pace. 7 El consider` c` Deutsch particip` la o revigorare în cadrul disciplinei a teoriei lui Grotius. folosirea termenului de „comunitate de securitate“ (security community ) are dou` în\elesuri specifice.“3 Deutsch a studiat ]i condi\iile interna\ionale care ar putea avea un efect d`un`tor dac` un stat ar canaliza energiile cet`\enilor s`i c`tre lumea exterioar`. cre]te ]i [nclina\ia comunit`\ilor spre conflicte violente. din punct de vedere legal. ci mai degrab` ca un spectru. care are nevoie el însu]i s` fie studiat cu aten\ie pentru a se determina condi\iile în care r`zboiul este foarte probabil s` apar`.6 Arendt Lijphart sus\ine c` lucr`rile lui Deutsch reprezint` o provocare major` pentru imaginea realist` tradi\ional` a rela\iilor interna\ionale. Deutsch a fost un pionier al studiului ciberneticii în rela\iile interna\ionale. Cu cât cre]te volumul tranzac\iilor mutuale. Consecvent cu lucrarea sa anterioar` despre mobilizarea social`. dar sunt ]i sursa tranzac\iilor politice sau de alt tip. un num`r de state suverane care se raporteaz` la fiecare din celelalte sub forma unei „comunit`\i de securitate pluraliste“ ]i a considerat c` ]ansele folosirii for\ei pentru a rezolva conflictele dintre ele sunt extrem de sc`zute. }i. ]i .. Cu cât este mai acut` nevoia oamenilor de o asemenea apartenen\` ]i identitate sub tensiunile ]i ]ocurile mobiliz`rii sociale ]i ale alien`rii de mediile originare obi]nuite. el a fost unul dintre pionierii studiului integr`rii regionale ]i a introdus o complexitate mai mare în obi]nuita dihotomie dintre rela\iile ierarhice de autoritate la nivel intern ]i luptele anarhice pentru putere ]i securitate la nivel interna\ional. integrare f`r` amalgamare (de exemplu pacea interna\ional`). De exemplu.5 Într-un context regional.RELA|II INTERNA|IONALE 288 289 K. În primul rând. apartenen\` sau afilia\ie ]i chiar de identitate personal` decât orice alt` alternativ` de grup mare. Cu alte cuvinte. Lucrarea sa The Nerves of Government din 1966 a fost o încer- . el a sugerat c` poate ar fi mai bine s` se urm`reasc` înfiin\area unor „comunit`\i de securitate pluraliste“. Întrucât aceast` imagine realist` sugereaz` c` solu\ia problemei r`zboiului în rela\iile interna\ionale este o form` de guvernare mondial`. comunitatea de securitate trebuie s` posede o maturitate institu\ional` suficient` pentru a genera tehnici diplomatice care s` fie folosite pentru a combate problemele ]i crizele. care considera anarhia nu ca variabil` independent`. Deutsch a scos în eviden\` c` este posibil s` existe. concentr@ndu-se asupra comunic`rii ]i controlului în sistemele politice. „Integrarea ]i amalgamarea se suprapun. care pot fi dezintegratoare. maturitatea trebuie s` fie înso\it` de voin\a mutual` a statelor membre de a-]i rezolva dezacordurile la nivel organiza\ional. W. în final. Mai mult decât atât. contestând presupunerea fundamental` conform c`reia statele ar fi actori ra\ionali uniformi în problemele mondiale ]i punând la îndoial` ideea c` rela\iile interna\ionale sunt cel mai bine în\elese în termenii puternicei dihotomii dintre rela\iile interne ]i cele interna\ionale. comunitatea statelor este capabil` s` intervin` prin tehnici sau mecanisme diplomatice pentru a preveni apari\ia conflictelor puternice în rândul propriilor membri. de fapt amalgamarea poate s` stânjeneasc` integrarea. f`r` nevoia de a transfera suveranitatea la nivel suprana\ional. statele din cadrul unei comunit`\i de securitate trebuie s` aib` o percep\ie comun` a amenin\`rilor cu privire la factorii externi. Într-adev`r. În acest context.. poate exista amalgamare f`r` integrare (de exemplu r`zboiul civil). o preocupare crucial` în c`utarea p`cii este „cursa dintre rata cresc`toare a tranzac\iilor dintre popula\ii în anumite zone ]i dezvoltarea institu\iilor integratoare ]i a practicilor dintre ele“. ci ca produs posibil într-un sistem complex. A doua cerin\` este capacitatea comunit`\ii de a constitui un front militar comun împotriva unui actor extern sau unui grup de actori.“4 Astfel.

nici conduse de tehnici diplomatice conservatoare cu accent puternic pe descurajarea mi- litar`. iar o asemenea concentrare de for\e [ntr-o coali\ie de mari puteri poate duce la distrugerea sistemului. Un bun exemplu de utilizare a unei astfel de analize poate fi g`sit în articolul (la care este coautor J. 1981. 40. din punct de vedere istoric. în Richard L. 1973. Consulta\i mai ales Karl Deutsch. San Fransisco. Deutsch nu a considerat c` cea mai bun` cale de a studia stabilitatea interna\ional` ar fi folosirea num`rului variabil de mari puteri. este posibil ca o alian\` de patru la unu.). NJ: Princeton University Press. David Singer) despre echilibrul sistemelor de putere în politicile mondiale. Karl Deutsch et al. p. s` apar` la un moment dat. „Social Mobilisation and Political Development“. DEUTSCH care de a descrie condi\iile în care sistemele de luare a deciziilor sunt capabile s` dirijeze fluxul de informa\ii. o bun` parte a contribu\iei sale la aceast` disciplin` const` în crearea de b`nci de date complexe pentru a promova teoria empiric` în politicile comparative ]i în rela\iile interna\ionale. fiind îns` predispus la instabilitate structural`. Deutsch and the New Paradigm in International Relations“. 1993. W. Mendlovitz (ed. consulta\i Lynn Miller. El a fost mereu interesat s` înlocuiasc` cu date cantitative ipotezele vagi bazate pe interpretarea istoric` sau ideologic`. Deutsch trebuie s` fie considerat un partizan ferm al revolu\iei comportamentale în disciplina care a provocat atât de multe dezbateri în anii ’50 ]i ’60. 7. dar ]i în cel al politicilor comparative. el a utilizat tehnici matematice sofisticate pentru a sprijini determinarea stabilit`\ii sistemelor interna\ionale compuse dintr-un num`r variabil de mari puteri.). a „Programului de date politice pentru dezvoltarea indicatorilor cantitativi folosi\i [n testarea ipotezelor ]i teoriilor din ]tiin\ele sociale“. 6. 5. mai stabil decât cele care includeau mai pu\ine puteri. Pentru o elaborare interesant` a parametrilor conceptuali ai comunit`\ii de securitate. Merritt ]i Bruce M. „Karl W.. 1954. c`ci o asemenea analiz` static` împiedic` concentrarea aten\iei asupra unor procese mai semnificative ale interac\iunii dintre state care nu ar putea fi nici reduse la. Concluzia a fost c` un sistem multipolar compus din cel pu\in cinci mari puteri era. Garden City. Contribu\ia sa metodologic` la legitimarea model`rii formale în studiul rela\iilor interna\ionale continu` s` influen\eze ]i azi oamenii de ]tiin\` din toat` lumea.“ 8 Pe scurt. nr. în Government and Opposition. nr. Consulta\i Arend Lijphart. p. p. Aceasta se datoreaz` faptului c`. 115. Deutsch este amintit în primul rând ca pionier al studiului integr`rii interna\ionale cel pu\in la nivel regional ]i ca personalitate marcant` în încercarea de a introduce o mai mare rigoare metodologic` în studiul empiric al rela\iilor interna\ionale. 9. Doubleday. 493-502. 4. . „Karl Deutsch: A memoir“. Note 1. 117. H. în Ithiel de Sola Pool (ed. Beer. „The Prospect of Order Through Regional Security“.). în special în Marea Britanie. neguvernabil`. Political Community and the North Atlantic Area: International Organisation in the Light of Historical Experience. 39-40. Regional Politics and World Order. 3. ca sistem total. p 271. From National Development to Global Community. nr. Alien & Unwin. Deutsch a crezut cu fermitate c`. la Universitatea Yale.RELA|II INTERNA|IONALE 290 291 K. New York. Karl Deutsch. Falk ]i Saul H. O lume format` din mari puteri care descurajeaz` ]i care negociaz` ar fi. 1961. Political Community at the International Level. „Nation and World“. Contemporary Political Science: Toward Empirical Theory. Freeman. p. 233-251. p. Opera sa teoretic` a inspirat mul\i cercet`tori care au urmat drumul deschis de el în anii ’50 ]i ’60. Karl Deutsch. în Government and Opposition. lu@nd [n calcul numai probabilitatea. El a furnizat de asemenea o baz` teoretic` pentru a m`sura raportul dintre comunicarea intern` ]i cea extern` ca indicator al gradului în care statele erau înclinate c`tre autoizolare ]i egoism. 1957. 8. 1967. 7. Deutsch a jucat un rol major în crearea. Ca parte a contribu\iei sale substan\iale la dezvoltarea teoriei interna\ionale. 28. Aici. în Richard A. Londra. 2. p. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Mitrany ]i Haas. Karl Deutsch. Samuel H. 1974. Russett (ed. pentru a studia rela\iile interna\ionale în mod ]tiin\ific. Analiza a modelat în mod explicit impactul cursei înarm`rilor asupra stabilit`\ii sistemului interna\ional ]i este o bun` ilustrare a avantajelor datelor cantitative atunci când sunt utilizate de savan\i care sunt în felul lor ]i istorici rafina\i. „Between Sovereignty and Integration“. în American Political Science Review. El a afirmat: „O coordonare demn` de încredere nu poate fi construit` exclusiv pe descurajare ]i negociere. McGraw-Hill. ar trebui ca cercet`torii s` aib` aceste date reunite ]i s` fie capabili s` utilizeze analiza matematic` avansat` pentru a elabora afirma\ii valabile care s` trezeasc` reac\ia altor cercet`tori din domeniu. Princeton. New York. ]i nu de trei la doi. W. Totu]i.

). Haas a definit integrarea ca „procesul prin care actorii politici din câteva zone na\ionale distincte sunt convin]i s`-]i transfere convingerile. 1966. Din 1973 a fost Robson Research Professor în studiul guvern`rii la Berkeley. 204-227. Haas este cunoscut ca unul dintre fondatorii „neofunc\ionalismului“ în studiul integr`rii regionale. în Richard L. ca apolitic`. în California. PrenticeHall. Arend. {ntrucât Mitrany a fost oarecum neclar în a explica modul în care procesele de integrare aveau s` aib` loc. Haas a împ`rt`]it idealurile suprana\ionale ale lui Mitrany. 1967. and the Western Alliance: A Study of Elite Attitudes on European Integration and World Politics. dar a fost interesat ]i de mijloacele institu\ionale specifice prin care statele din regiune pot transcede na\ionalismul ]i pot participa la crearea unor noi forme de organizare interna\ional`. Russett (ed. iar aceast` perioad` de început a vie\ii sale a avut un impact important asupra angaj`rii sale intelectuale în studiul modurilor în care chiar inamicii tradi\ionali ]i-ar putea dep`]i animozit`\ile ]i descoperi interese comune. The Free Press. Opera de început a lui Haas asupra integr`rii europene trebuie s` fie analizat` în contextul eforturilor anterioare care se concentrau fie asupra federalismului constitu\ional ca mijloc al integr`rii statelor într-un cadru politic mai larg. Toronto. 1954. el a profitat de avantajul unei legi ce favoriza combatan\ii de r`zboi pentru a-]i completa educa\ia academic` la Universitatea Columbia din New York. 1967. From National Development to Global Community. Nation-Building. 1968. în World Politics. În 1951 a început s` predea la Berkeley. The Analysis of International Relations. 233-251. 1981. ]i pentru a trata problemele transfrontaliere a c`ror solu\ionare era considerat`. p. Londra. Alien & Unwin. France. New York. Atherton Press. ERNST HAAS Ernst B. „Nation and World“. 1953. cel pu\in în prim` instan\`. Haas a dezvoltat un model care nu se baza pe ipotezele normative ale altruismului sau ale ideii conform c`reia dezvoltarea interdependen\ei economice ar fi fost suficient` pentru a genera cereri de cooperare interguvernamental` mai strâns`. Ca ]i mul\i al\i gânditori importan\i prezenta\i în aceast` lucrare. New Jersey. pentru a sc`pa de persecu\iile naziste. Doubleday. Garden City. Science and the Creative Spirit: Essays on Humanistic Aspects of Science. Merritt ]i Bruce M. Wiley. Contemporary Political Science: Toward Empirical Theory. 1969. p. Alfred Knopf. în 1938. McGraw-Hill. 16. George Alien & Unwin. The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control. Nationalism and its Alternatives. Englewood Cliffs. Germany. Din anii ’70 el a studiat rolul cunoa]terii consensuale (consensual knowledge) la nivelul elitelor în facilitarea cooper`rii interstatale ]i a analizat posibilitatea reform`rii opera\iilor ONU. p. New York. 447-463. 1966. Ontario. 390-406. „Karl W. Charles Scribners. Haas a emigrat în SUA de tân`r. University of Toronto Press. p. în Ithiel de Sola Pool (ed.). fie asupra mijloacelor func\ionale de promovare a cooper`rii transna\ionale începând cu low politics (politicile „joase“). cum ar fi reducerea barierelor comerciale ]i cooperarea în domeniul tehnic. Russett (ed. New York. Political Community at the International Level. New York. 1957. ale c`rui . Princeton. Lecturi suplimentare Lijphart. 1964. Merritt ]i Bruce M. 1958 „Multipolar Power Systems and International Stability“ (cu J. Dup` ce a luptat în for\ele armate americane în cel de-al doilea r`zboi mondial. From National Development to Global Community. New York. Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundations of Nationality. Londra. unde a devenit profesor titular în 1962. nr. Deutsch and the New Paradigm in International Relations“. 1967. Deutsch consulta\i Richard L. „Neofunc\ionalismul“ a fost o încercare de a sintetiza aceste cadre concurente ]i de a acorda aten\ie proceselor existente în cazul particular al integr`rii regionale din Europa de Vest. Political Community and the North Atlantic Area. New York.RELA|II INTERNA|IONALE 292 Principalele lucr`ri ale lui Karl Deutsch Pentru o bibliografie complet` a lucr`rilor lui Karl W.). Arms Control and the Atlantic Alliance: Europe Faces Coming Policy Decisions. Princeton University Press. New York. New Jersey. David Singer). Technology Press & Wiley. în special în Europa. a]tept`rile ]i activit`\ile politice c`tre un centru nou mai larg.

la sfâr]itul anilor ’60. el a recunoscut c` ar fi fost dificil fie s` se separe problemele tehnice de cele politice. Exceptând cazul în care ar exista o încercare concertat` de a dezvolta procedurile democratice ale lu`rii deciziilor pentru a asigura legitimitate ]i responsabilitate organiza\iilor regionale în care lucreaz` exper\i tehnici ]i birocra\i. Astfel. anii ’60 au fost perioada în care studiul rela\iilor interna\ionale în SUA era dominat de dorin\a de a genera ipoteze testabile ]tiin\ific. nu exist` nici o îndoial` c` spera ca procesul s` conduc` la un grad mai înalt de suprana\ionalism în politicile vest-europene. ]i folosit` pentru a ataca. de fapt ar fi putut reduce dorin\a statelor pentru cre]terea integr`rii. era crucial` stabilirea institu\iilor formale care pot impune ]i sus\ine tratatele dintre statele-na\iuni. Totu]i. atenuând loialitatea lor fa\` de statul-na\iune în favoarea unei aprecieri mai largi fa\` de interesele regiunii ca întreg. în special în lumina istoriei sale ]i a valorilor democratice împ`rt`]ite din perioada postbelic`. de]i Haas însu]i pretindea c` ar fi fost angajat într-un proces obiectiv de investigare ]tiin\ific` a procesului. bazate pe selec\ionarea foarte riguroas` ]i pe colectarea de date empirice. a devenit clar c` existau dificult`\i în aplicarea ideilor lui în zone din afara contextului vest-european. dup` ini\ierea acestui proces ]i constituirea de institu\ii pe aceste principii. reducerea ini\ial` a barierelor vamale în Comunitatea Economic` European` însemna c` profiturile firmelor erau mai puternic afectate de diferitele sisteme de taxe vamale ale statelor membre ]i astfel reducerea tarifelor s-a „r`spândit“ sub form` de presiuni pentru un regim comun de taxe. ale c`ror consecin\e neinten\ionate pot induce o criz` politic` dac` dificult`\ile nu sunt anticipate ]i luate în considerare. în absen\a unor „variabile dependente“ clar definite. Pe de alt` parte. Haas era încrez`tor c`. Aceast` pr`pastie ar putea fi atunci exploatat` de partidele politice. Cum politica de integrare euro- pean` era ezitant` în anii ’70. Opera lui Haas trebuie privit` în contextul intersec\iei acestor fenomene. care sunt înc` fundamentate na\ional. Problemele avans`rii c`tre o uniune politic` ]i monetar` mai larg` în Uniunea European` contemporan` ridic` anumite îndoieli asupra eficacit`\ii sau a legitimit`\ii unei „integr`ri disimulate“ (integration by stealth) automate. Pe de o parte. HAAS institu\ii posed` sau cer jurisdic\ie asupra statelor na\ionale existente“. . în perioada electoral`. Acest exemplu ilustreaz` sl`biciunea poten\ial` a m`surilor par\iale.RELA|II INTERNA|IONALE 294 295 E. Studiul integr`rii regionale a atins momentul de vârf la începutul anilor ’70.2 El a fost inspirat de dou` tendin\e care nu au reu]it s`-]i men\in` influen\a pe toat` durata deceniului. el a subliniat c` neofunc\ionalismul – cunoscut ]i ca „federalism în rate“ (federalism by installments) – depindea în mare m`sur` de capacitatea elitelor ]i întreprinz`torilor politici de a aplica cunoa]terea consensual` în solu\ionarea problemelor comune. guvernele respective. În consecin\`. Haas a continuat s` sus\in` ideea func\ionalist` conform c`reia progresul în mai multe chestiuni tehnice ]i economice ar duce la o cooperare politic` mai strâns`. De exemplu. între elite ar avea loc o form` de „socializare“. Când în Fran\a infla\ia a crescut dramatic în compara\ie cu vecinii s`i. el a neglijat examinarea condi\iilor ]i factorilor care ar fi putut mai degrab` s` întârzie procesul decât s`-l accelereze. iar procesul birocratic al lu`rii deciziilor va evolua c`tre un nivel suprana\ional cu specific regional. Ar fi trebuit ca asemenea institu\ii s` dispun` de o anumit` autonomie fa\` de guvern`rile na\ionale pentru a fi eficace. guvernul francez a fost incapabil s` m`reasc` taxele pentru a reduce cererea intern` ]i s-a v`zut obligat s` restrâng` comer\ul pentru a evita o criz` a balan\ei de pl`\i. În al treilea rând. În al doilea rând. se poate dezvolta o pr`pastie periculoas` între cet`\enii fiec`rei na\iuni ]i organiza\iile regionale. fie s` se evite conflictele dintre state dac` avantajele cooper`rii erau distribuite inegal. este neclar dac` integrarea european` putea avea loc în anii ’90 în absen\a încerc`rilor de a remedia a]a-numitul „deficit democratic“. a]a cum cooperarea într-o sfer` de activitate se va „r`spândi“ în altele. În primul rând. Spre deosebire de Mitrany. În ciuda sensibilit`\ii fa\` de obstacolele politice cu care s-ar confrunta procesul integr`rii ]i a încerc`rii de a încorpora ra\ionalitatea ]i interesul propriu al elitelor în modelul s`u. iar întregul proces nu putea avea loc decât dac` statele acceptau atât „domnia legii“ (de aici înainte erodarea suveranit`\ii statului ar fi fost dificil de oprit). nu exista nici o îndoial` c` integrarea european` p`rea a progresa pe termen mediu c`tre un gen de uniune politic` european`. lipsa specificit`\ii însemna c` termenul suferea de o anumit` ambiguitate deoarece se referea la lucruri diferite pentru persoane diferite. (adic` cele pe care modelele neofunc\ionale încercau s` le explice). altfel f`r` leg`tur` între ele. suveranitatea statelor se va diminua. dac` nu era administrat corespunz`tor. dup` care a intrat în declin pân` la punctul în care chiar Haas însu]i a recunoscut c` ar fi putut fi învechit. 1 El a sus\inut c` un asemenea proces era mai u]or de îndeplinit într-un context regional cum ar fi Europa de Vest. nu era clar cum s` se evalueze progresul sau regresul [n timp al integr`rii. Pe m`sur` ce din ce în ce mai mul\i actori s-ar implica în acest proces. cât ]i principiul lu`rii deciziilor prin votul majorit`\ii. Conceptul de „r`spândire“ (spill over). De când integrarea era considerat` mai mult un proces decât un rezultat.

în care modific`rile din interiorul statelor duc la noi trebuin\e ]i politici. Cel`lalt implic` feed-back-ul. dac` organiza\iile interna\ionale vor înflori în anii care urmeaz`. care întotdeauna are prioritate. În acest sens opera sa este caracterizat` de un realism tot mai accentuat ]i de dorin\a de a-i convinge ]i pe al\ii c`.RELA|II INTERNA|IONALE 296 297 E. na\iunile ]i alte colectivit`\i umane mari ]i le fac lor în]ile ]i unul altuia. progresul e ca un copil orbec`ind dup` Dumnezeu. combinat` cu o angajare umanist` spre o mai mare cooperare între state pentru a se ajunge la ordinea mondial`. Atent la apari\ia unor probleme globale. cea mai mare îngrijorare a sa este c` sfâr]itul r`zboiului rece a dus la cre]terea dramatic` a speran\elor în leg`tur` cu ceea ce ONU poate s` realizeze. ceea ce pare s` aib` loc în prezent între SUA ]i ONU. nici cu fondurile care ar fi necesare pentru a implementa reformele la care se refer`.. este improbabil c` ele pot fi propuse cu succes oriunde. În consecin\`. În al doilea caz. În acela]i timp. mai binele poate fi inamicul binelui. a avut o contribu\ie major` la dezbaterile purtate în jurul posibilit`\ilor ]i oportunit`\ii diferitelor reforme ale ONU. ale c`ror discursuri nu se armonizeaz` nici cu ac\iunile lor. Contribuind mult la progresul studierii integr`rii regionale în Europa. în care experien\ele avute cu performan\ele organiza\iei interna\ionale îi conduc pe cei care iau decizii la noi percep\ii asupra a ceea ce este posibil sau nu s` se realizeze efectiv ]i astfel la formularea de noi scopuri care s` fie urm`rite prin aceste organiza\ii. Ca rezultat. context istoric ]i niveluri de dezvoltare economic` ]i cre]tere în statele membre. iar lucr`rile sale de început pot fi privite ca preg`tind drumul pentru cre]terea popularit`\ii metodei „analizei de regim“. Studiile sale despre Organiza\ia Na\iunilor Unite. Dac` în lucr`rile sale de tinere\e a fost profund influen\at de func\ionalism ]i a c`utat mijloacele prin care statul-na\iune ar putea fi dep`]it ca institu\ie. pentru a constata c@t de limitat` este relevan\a sa ca teorie universal`. de condi\ii fundamentale întâmpl`toare. Unul depinde de „schimbarea intern` autonom`“. cum ar fi deteriorarea mediului ]i cre]terea inegalit`\ii economice dintre s`raci ]i boga\i. totu]i. Acest lucru este compatibil cu argumentul prezentat în lucrarea de început. nu un st`pân hot`rât al universului. relev` modul în care el a înv`\at din e]ecurile neofunc\ionalismului din anii ’70. în anii ’70 Haas a devenit mai pu\in entuziast în leg`tur` cu neofunc\ionalismul. Europa de Vest poate fi potrivit` pentru dezvoltarea proceselor neofunc\ionale. Dac` aceasta ar fi situa\ia (ca în cazul Constitu\iei americane îns`]i). în care propune dou` modele de „transformare a sistemului“. Progresul este un zeu secular care tolereaz` lucrurile pe care oamenii. dac` feed-back-urile duc la acumularea de noi cuno]tin\e adaptative printre elite. Haas este caracterizat` de adeziunea riguroas` la cele mai înalte standarde de metodologie empiric`.“3 Acesta este contextul în care Haas i-a incitat pe cei care cred c` ONU trebuie reformat` radical pentru a face fa\` provoc`rilor crescânde ale secolului al XXI-lea. organiza\iile interna\ionale s-ar putea adapta la noile probleme ]i nu ar fi constant evaluate în termenii e]ecului înregistrat în îndeplinirea scopurilor care ar putea fi prea ambi\ioase. S-ar putea afirma. la cre]terea speran\elor hr`nite de retorica demagogic` a liderilor politici. Haas sugereaz` c` ar trebui s` gândim organiza\iile interna\ionale. a fost convins apoi de necesitatea de a urm`ri realizarea ordinii mondiale în condi\iile sistemului de state existent. devenind prizoniera unor scopuri exagerate. Dar. cum ar fi ONU. . în care deplânge relativa inactivitate a multor organiza\ii interna\ionale poten\ial importante. Haas a avansat c`tre examinarea organiza\iilor interna\ionale la nivel global. În anul 1990. Tangle of Hopes (1969). el este în aceea]i m`sur` con]tient de limitele inerente ale ONU într-o lume împ`r\it` în peste 180 de state suverane. chiar dac` au reu]it în Europa de Vest. Haas a publicat lucrarea When Knowledge is Power. În studiul organiza\iilor interna\ionale. c` un asemenea „feed-back“ ar putea duce în mod silit c`tre dezangajare ]i c`tre o interdependen\` sporit`. adic` studiul guvern`rii interna\ionale în cel mai larg sens. dar cu frecvente reveniri ]i autointeroga\ie sporadic` despre traiectoria schimb`rii . r`mâne neclar dac` neofunc\ionalismul este aplicabil în alte zone dec@t Europa de Vest a anilor ’50-’60. ONU este în pericol s` decad`. HAAS În final. f`r` un scop final. Pentru toate aceste motive. în ultimul deceniu. În termeni de dimensiune. El argumenteaz` în aceast` lucrare c` primul din aceste modele înseamn` c` puterea unei organiza\ii poate avea dificult`\i s` \in` pasul cu „amestecul schimb`tor al solicit`rilor“ ]i astfel r`mâne în mare parte static`. ca scopuri în sine mai degrab` decât ca mijloace c`tre un scop specific. a]tept`rile noastre în privin\a elabor`rii unor planuri radicale de reform` ar trebui s` fie mai modeste. explorând înregistrarea datelor empirice ca o contribu\ie la men\inerea p`cii ]i securit`\ii interna\ionale. f`r` un crez transcendental. ea îns`]i. este posibil ca rezultatul s` fie un sistem mai puternic cu o for\` autonom` mai mare. capabile s` se adapteze la noile provoc`ri ]i probleme din societatea interna\ional`. dac` eficacitatea acestor procese depinde. În concluzie. Haas ne încurajeaz` s` credem c` progresul este posibil în guvernarea interna\ional` „ca o c`utare continu` în direc\ia autoperfec\ion`rii. opera lui E. El sus\ine c` ele ar trebui reformate astfel încât s` poat` deveni „]colari permanen\i“.. desigur. Haas nu a pierdut din vedere importan\a organiza\iilor interna\ionale în sine ]i.

614-629. 357-405. „Words Can Hurt You. The Uniting of Europe: Political. „International Integration: the European and the Universal Process“. Paul. Russctt (ed. Jakob C. Englewood Cliffs. nr. More than Intergovernmental: European Political Cooperation and the Dynamics of Intergovernmental Integration“. 5. 24. 17-33. The Obsolescence of Regional Integration Theory. în World Politics. în Policy. 1945-1981“. and Economic Forces 1950-1957. „Persistent Themes in Atlantic and European Unity“. Collective Security and the Future International System. James Patrick. nr. „Reason and Change in International Life“. Functionalism and World Polities. nr. New Jersey. The Uniting of Europe: Political. California. 1994. „Why Collaborate? Issue-linkage and International Regimes“. Ohrgaard. în International Organisation. Denver. and Economic Forces. Ernst Haas. în International Organization. Prentice-Hall. Tangle of Hopes: American Commitments and World Order. Berkeley. 32. 4. New York. p. From National Development to Global Community. p. 28-29. Who Said What to Whom About Regimes“. The Evolution of Theory in International Relations. 145-164. 3. Dynamics of International Relations (cu Alien S. Stanford. 30. 1966. Consulta\i de asemenea [n aceast` lucrare capitolul dedicat lui Mitrany. „Less than Supranational. The Obsolescence of Regional Integration Theory. Tranholm-Mikkelsen. p. Stanford University Press. 173-212. 1964. 26. New Jersey. p. p. Stanford University Press. Lecturi suplimentare Jarvis. nr. 1970. 20. Stanford University Press. 1956. p. 189-256. Principalele lucr`ri ale lui Ernst Haas „The Balance of Power: Prescription. 1968. în Richard Rothstein (ed. 37. Merritt ]i Bruce M. Whiting). Ernst Haas. New York. Berkeley. 1-30. „Integration Theory and the Study of International Relations“. 1980. 2. 1990. p. nr. Taylor. 1976. în Millennium: Journal of International Studies.). 1976. 1990. 36. 607-646. California. 207-243. HAAS Note 1. Jeppe. 1958. Concept or Propaganda“. „The Study of Regional Integration: Reflections on the Joys and Anguish of Pretheorizing“. 1991. în International Organization. Columbia. McGraw-Hill. University of California Press. „Regime Decay: Conflict Management and International Organizations. nr. p. 7. 1958. p. Tangle of Hopes: American Commitments and World Order. nr.). University of Denver Press. 189-220. 366. Social. South Carolina. în International Organization. „Neofunctionalism: Obstinate or Obsolete? A Reappraisal in Light of the New Dynamism of the EC“. 1970. Prentice-Hall. Beyond the Nation-State: Functionalism and International Organization. p. Human Rights and International Action: The Case of Freedom of Association. New Jersey. 1997. Berkeley. Ernst Haas. Alien & Unwin. „Turbulent Fields and the Theory of Regional Integration“. 1982. 1983. 442-477. The Limits of European Integration. 1983. Londra.RELA|II INTERNA|IONALE 298 299 E. Neofunctionalism and the Problematics of European Integration“. David. . 1-22. 1969. Social. nr. 1970. When Knowledge is Power: Three Models of Change in International Organizations. Sewell. California. 1969. 1968. When Knowledge is Power: Three Models of Change in International Organizations. University of California Press. în World Politics. Stanford. [n Millennium: Journal of International Studies. nr. 15. 1953. p. p. Darryl. 10. University of South Carolina Press. p. p. 212. 1991. University of California Press. Colorado. în World Politics. nr. Stanford. Prentice-Hall. University of California Press.. Columbia University Press. Stanford University Press. California. în Richard I. Berkeley. Englewood Cliffs. Ernst Haas. nr. Organisation and Society. Puchala. 1991. Or. 1975. [n International Organization. Stanford. Englewood Cliffs. The Web of Interdependence: The United States and International Organizations. p. „Integration Theory Revisited: Haas.

precum ]i testarea lor prin colectarea unui num`r mare de date empirice. iar rela\iile transna\ionale devin factori cruciali în procesul de luare a deciziilor. rezultatele vor fi determinate de distribu\ia resurselor ]i „vulnerabilit`\ilor“ din anumite domenii-cheie. sporirea tensiunilor dintre Japonia ]i SUA datorit` dezechilibrului din raporturile lor comerciale ]i decizia unilateral` a lui Nixon de a renun\a la acordurile de la Bretton Woods privind stabilitatea monetar` au indicat c` aveau loc schimb`ri profunde în politicile mondiale.301 R. cât ]i asupra rolului institu\iilor în facilitarea cooper`rii a evoluat de la contestarea adecv`rii explicative a paradigmei realiste pân` la acomodarea mai nuan\at` cu realismul structural. este vorba de participarea unor actori nonstatali. Dup` mai mult de 30 de ani. cum ar fi banii. for\a este ineficient`. 1 Concep\ia lui Keohane atât asupra condi\iilor în care statele coopereaz` unul cu cel`lalt. Astfel. incluzând coali\iile birocratice interna\ionale ]i institu\iile nonguvernamentale. Primul descrie rela\iile interna\ionale ca o lupt` pentru putere ]i este bazat pe trei afirma\ii esen\iale: statele sunt unit`\i coerente ]i sunt cei mai importan\i actori politici. ei au editat lucrarea Transnational Relations and World Politics. Acest volum a reunit oameni de ]tiin\` interesa\i de posibilitatea ca „rela\iile transna\ionale“ dintre actorii non-statali. În 1969. În 1996. Rezultatul acestei evolu\ii a fost lucrarea Power and Interdependence: World Politics in Transition. publicat` [n 1977. Keohane s-a n`scut în anul 1941 ]i a crescut în Illinois. dintre SUA ]i Australia. în condi\iile interdependen\ei complexe. opera lui Keohane ]i Nye a evoluat de la descrierea multilateral` a unei lumi considerate interdependente la tratarea teoretic` a consecin\elor interdependen\elor complexe asupra conducerii politice. adic` a regulilor care guverneaz` procesul de luare a deciziilor ]i opera\iunile din rela\iile interna\ionale în cazul unor probleme speciale. Keohane ]i-a început remarcabila colaborare de cercetare cu Joseph S. dar nu exist` nici o îndoial` asupra importan\ei majore a operei lui Keohane de a o fi pus în dezbatere. În special apari\ia OPEC. Dac` aceasta constituie un progres sau un regres în studierea organiz`rii interna\ionale r`mâne o chestiune care este înc` dezb`tut` aprins. Keohane ]i Nye continu` cu descrierea ]i analiza evenimentelor majore din afacerile maritime ]i monetare din perioada 1920-1975 ]i exploreaz` detaliat rezultatele numeroaselor conflicte dintre SUA ]i Canada. În 1985 s-a reîntors la Harvard. când el ]i Joseph Nye au început s` pun` la îndoial` câteva dintre ipotezele esen\iale invocate de realism în leg`tur` cu rela\iile interna\ionale. KEOHANE ROBERT KEOHANE În 1965 Robert Keohane ]i-a prezentat la Universitatea Harvard diserta\ia de doctorat privind politicile Adun`rii Generale a ONU. Argumentul fundamental al lucr`rii este c`. Întrebarea la care a încercat s` r`spund` a fost dac` institu\iile conteaz` în explicarea comportamentului statelor sau dac` acesta poate fi dedus doar din distribu\ia puterii. cum sunt corpora\iile multina\ionale. într-o lume a interdependen\ei. cum ar fi SUA ]i Canada. „paradigma“ realist` este de o utilitate limitat` în în\elegerea dinamicii regimului interna\ional. Nye. sau între anumite \`ri. În 1965 a devenit profesor la Colegiul Swarthmore. asupra men\inerii ]i schimb`rii regimului politic. iar modurile în care a încercat s` r`spund` de-a lungul timpului i-au creat o reputa\ie de lider a ceea ce David Long nume]te „]coala de la Harvard a teoriei interna\ionale liberale“. a fost numit profesor la Catedra de rela\ii interna\ionale de la Universitatea Duke. nu exist` o ierarhie clar` a solu\iilor. În urm`torii câ\iva ani. Keohane ]i Nye încep prin construirea a dou` modele teoretice. Cartea a fost editat` în contextul sfâr]itului r`zboiului din Vietnam ]i al importan\ei crescânde a problemelor economice în afa- cerile interna\ionale. Keohane înc` mai studiaz` aceast` problem`. Ei demonstreaz` c` unele solu\ii ]i conflicte se conformeaz` mai mult . aceasta este prima lucrare a literaturii acelei perioade care prezint` sistematic ipoteze asupra interdependen\ei. Dup` construirea acestor modele contrastante. Universitatea din Chicago. Subtitlul este important. Lucrarea este o provocare direct` la adresa elementelor pe care autorii le percep a fi ipotezele esen\iale ale realismului. pe care l-a absolvit în 1961 ]i a urmat studii doctorale la Universitatea Harvard. 2 Disputa continu` a lui Keohane cu realismul a debutat la sfâr]itul anilor ’60 ]i [n primii ani ai deceniului opt. care a devenit de atunci unul dintre jurnalele de vârf în acest domeniu. În 1972. ele nu vor fi dependente de distribu\ia puterii militare. for\a este un instrument eficient ]i utilizabil al politicii. El s-a mutat în California în 1973 pentru a preda la Universitatea Stanford. exist` o ierarhie a problemelor în politicile mondiale dominate de cerin\e ale securit`\ii militare. ]i anume realismul ]i interdependen\a complex` (complex interdependence). dup` ce s-a al`turat consiliului de editori ai ziarului International Organization. În schimb. unde a r`mas urm`torul deceniu. s` fac` imperativ necesar` renun\area la concentrarea excesiv` a politologilor asupra rela\iilor dintre state. La vârsta de numai 16 ani s-a înscris la Colegiul Shimer.

Între anul 1977 ]i publicarea lucr`rii After Hegemony în 1984. reali]tii au r`spuns criticilor. de capacitatea ]i voin\a SUA de a asigura condi\iile în care alte state pot concura pentru câ]tiguri relative ]i pot colabora pentru a-]i maximiza câ]tigurile absolute din cooperarea în domeniul comer\ului ]i în alte domenii-cheie.“3 În al doilea rând.n. portretul realismului din volumul din 1977 era simplist. în mare m`sur` irelevante din punct de vedere al dogmelor realismului sau au o valabilitate îndoielnic`.) în zonele pie\elor comerciale. prin . nici un realist nu a sus\inut vreodat` c` for\a era un instrument utilizabil ]i eficient al politicii în orice condi\ii ]i f`r` rezerve. Keohane a abandonat încercarea de a prezenta complex interdependence ca un model rival al realismului. Exist`. Afirma\iile despre realism nu sunt nici m`car documentate prin trimiteri la note de subsol. a doua între tradi\ionali]ti ]i behaviori]ti în anii ’50 ]i ’60. Teoria cooper`rii este bazat` pe utilitatea func\ional` a „regimurilor“ – principii. În 1984 Keohane a publicat studiul After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. F`r` a repeta principalele argumente ale lui Kenneth Waltz ]i Stephen Krasner (descrise în capitolul despre realism al acestei lucr`ri). În fine. e de notat c` ei consider` c` nu ar fi adev`rat c` distribu\ia puterii militare ]i politice nu este legat` de condi\iile interdependen\ei complexe. de fapt. Keohane ]i Nye au participat la dezbaterea „interparadigmatic`“. adic` dependen\a) este de fapt o form` a rela\iilor de putere. interdependen\` complex` ]i marxism radical. De exemplu. el a admis c` puterea ]i interdependen\a nu sunt independente una de cealalt`. Când Keohane ]i Nye citeaz` din reali]ti. Acest lucru este adev`rat mai cu seam` când absen\a unei dimensiuni a securit`\ii face dificil` determinarea unei ierarhiz`ri clare a valorilor. KEOHANE ipotezelor modelului interdependen\ei complexe decât realismului ]i înt`resc necesitatea concentr`rii asupra anumitor „sensibilit`\i“ ]i „vulnerabilit`\i“ ale actorilor din domenii-cheie specifice. Lucrarea a fost citat` în timpul a]a-numitei „a treia mare dezbatere“ a studiilor anglo-americane de rela\ii interna\ionale. Au fost scrise manuale ]i au fost \inute cursuri care descriau domeniul ca fiind divizat între realism. Keohane a recunoscut c` modelul s`u al interdependen\ei complexe nu a fost o alternativ` clar` la realism. a identific`rii actorilor-cheie ]i a modelelor teoretice. la sfâr]itul anilor ’70. Keohane ]i Nye sugereaz` c` asemenea probleme sunt exacerbate în statele mai mari ale sistemului interna\ional. financiare ]i de petrol de prezen\a hegemoniei americane. Într-adev`r. La începutul anilor ’80. El a ar`tat de asemenea leg`tura dintre puterea hegemonic` ]i gradul interdependen\ei complexe din comer\ul interna\ional. norme în jurul c`rora a]tept`rile ]i comportamentul statelor converg într-un domeniu-cheie dat – care afirm` interesul propriu ra\ional ]i pe termen lung al statelor în perpetuarea cooper`rii. care dup` p`rerea lor va deveni mai puternic` în viitor. Keohane ]i Nye au prezentat realismul ca pe o sperietoare. este dificil pentru statele democratice s` planifice ]i s` urm`reasc` politici externe ra\ionale. cel de-al doilea r`zboi rece de la sfâr]itul anilor ’70 ]i începutul anilor ’80 a subminat a]tept`rile lui Keohane ]i Nye conform c`rora „interdependen\a complex`“ va extinde ]i va accelera perimarea realismului. reguli. Proliferarea actorilor nonstatali ]i a coali\iilor în procesul de luare a deciziilor complic` ]i mai mult procesul. Produsul hibrid este cunoscut ast`zi ca „realism structural modificat“ (modified structural realism) sau „institu\ionalism neoliberal“ (neoliberal institutionalism). Stanley Michalak ar`ta: „Keohane ]i Nye nu-]i fundamenteaz` prezentarea realismului pe un studiu atent al scrierilor realiste. în ciuda schimb`rilor petrecute în echilibrul de putere de la baz`. cred. Krasner demonstreaz` capacitatea Statelor Unite de a urm`ri un „interes na\ional“ consecvent împotriva presiunii grupurilor de interese interne. În comentariul s`u extensiv asupra lucr`rii. Ele scad costul tranzac\iilor interna\ionale prin delimitarea tranzac\iilor ca admisibile ]i inadmisibile. în condi\iile interdependen\ei specifice. se poate argumenta c` „interdependen\a asimetric`“ (asymetrical interdependence. Prima dezbatere a fost între reali]ti ]i ideali]ti. Kenneth Waltz. Keohane încearc` s` determine cum ar putea evolua sistemul interna\ional c`tre configura\ii stabile de cooperare în ciuda declinului puterii Americii în raport cu Japonia ]i Europa începând din 1945. trei motive fundamentale pentru acest lucru.RELA|II INTERNA|IONALE 302 303 R. Ei argumenteaz` de asemenea c`. ca s` nu mai vorbim de citate directe. citatele sunt frecvent scoase din context. El sus\ine c` asemenea regimuri sunt organizate în primul rând pentru a se ocupa ]i a g`si solu\ii la e]ecul politic. în studiul s`u asupra politicii SUA privind materiile prime. În primul rând. Lucrarea este apogeul încerc`rii lui Keohane de a sintetiza realismul structural ]i interdependen\a complex`. a ar`tat c` puterea nu se perimeaz` din cauza interdependen\ei care depinde. a]a cum au ar`tat mai mul\i autori. El a acceptat multe din argumentele neorealiste care legau crearea „regimurilor“ (international regimes – n. De asemenea. în anii ’30. în puternica sa argumenta\ie asupra importan\ei echilibrului de putere. Fiecare paradigm` p`rea a de\ine o agend` proprie a solu\iilor. De exemplu.

În After Hegemony. da. Ele fac posibil` func\ionarea mult mai eficient` a principiului reciprocit`\ii prin asigurarea informa\iilor despre preferin\ele. Gilpin ]i al\i reali]ti structurali. El a furnizat un cadru teoretic ]i un set de ipoteze pe care al\ii le-au utilizat pentru a extinde domeniul empiric al teoriei rela\iilor interna\ionale. KEOHANE combinarea tranzac\iilor ca urmare a leg`turii dintre domenii. Statele pot s` nu coopereze deoarece se tem c` alte state ar renega în\elegerile sau pentru c` nu sunt capabile s` monitorizeze comportamentul altora.4 Ele ajut` statele s` rezolve problemele ac\iunii colective ]i e]ecurile pie\ei. sociolog italian. puterea ]i interesul personal sunt importante. care se dezvolt` acum ca o disciplin` de sine st`t`toare. El descoper` c` declinul puterii americane este doar o parte a explica\iei date pentru sl`birea regimurilor din aceste domenii. astfel încât statele ra\ionale interesate s` poat` continua s` coopereze în timp pe baza încrederii reciproce. dar sistemul interna\ional nu este anarhic [n gradul exagerat de autori ca Waltz. Pe scurt. el studiaz` rolul factorilor politici interni în explicarea varia\iilor dorin\ei statelor (în special a anumitor state prin prisma timpului) de a încheia acorduri interna\ionale. Astfel. permi\ând astfel statelor s` formeze pachete de conven\ii ]i s` reduc` incertitudinea. Keohane ]i-a atras critici din ambele tabere. Keohane s` umple acest gol din literatura de specialitate. chiar dac` urm`rirea unor câ]tiguri absolute din cooperare este facilitat` de existen\a „regimurilor“. Reac\ia critic` la opera lui Keohane a fost variat`. America ]i Asia. a autorit`\ii la nivel interna\ional. aplicându-l la analizarea lu`rii deciziilor în Comunitatea European` ]i a poten\ialului de * Vilfredo Pareto. R`spunsul s`u este c`. Keohane î]i testeaz` apoi „teoria func\ional`“ revizuit` a cooper`rii institu\ionalizate prin examinarea domeniilor-cheie comerciale. \`rile industrializate avansate au continuat s` încerce s`-]i coordoneze politicile în economia politic` mondial`. Institu\iile pot fi de mare ajutor în dep`]irea unor asemenea probleme. atunci certitudinea c` partenerii vor adera la condi\iile aranjamentului îi va accentua doar preocuparea privind câ]tigurile sale relative. costurile tranzac\iei sunt ridicate ]i dreptul de proprietate este frecvent delimitat gre]it. le permit statelor s` se deplaseze mai aproape de frontiera lui Pareto. autor. el sugereaz` c` teoria sa sistemic` a cooper`rii interna\ionale trebuie s` fie completat` cu o teorie a înv`\`rii în cadrul statelor ]i ne putem a]tepta ca. chiar dac` este convins c` partenerii î]i vor respecta angajamentele în cadrul unui aranjament comun. Keohane a continuat s`-]i elaboreze programul de cercetare neoliberal`. Mai întâi. elemente informale ale guvern`rii exist` sub form` de regimuri ]i „institu\ii“. men\inerea cooper`rii institu\ionalizate dintre state nu depinde de perpetuarea condi\iilor hegemonice necesare instal`rii regimurilor. De fapt. În ciuda absen\ei unei ierarhii formale. petroliere ]i monetare.“6 Ce are mai mare importan\` pentru state în anumite domenii-cheie? C`utarea câ]tigurilor absolute. dac` un stat consider` c` un aranjament propus ar furniza tuturor p`r\ilor câ]tiguri absolute. Pe de o parte. Totu]i. „legate de reguli ]i norme complexe. În rela\iile interna\ionale. el a fost. În tentativa de a construi un program neoliberal de cercetare pozitivist`. o au institu\iile. Lumea nu s-a întors la politicile „vecinului s`r`cit“ ale anilor ’30. Chiar ]i dup` 1970. o figur` central` care a inspirat o întreag` genera\ie de cercet`tori s` examineze regimurile ca o vast` re\ea format` din domeniile-cheie din cadrul rela\iilor interna\ionale. trad. conform formul`rii sale. al teoriei elitelor – n. modalitatea intelectual` a lui Keohane de a r`spunde întreb`rii care l-a preocupat de la începutul anilor ’60 s-a schimbat de la provocarea direct` adresat` realismului la încercarea de a pune accentul pe importan\a puterii ]i a interesului personal în explicarea comportamentului statelor. De la publicarea lucr`rii After Hegemony. identificabile în spa\iu ]i timp“. inten\iile ]i comportamentul celorlalte state. mul\i reali]ti sunt sceptici în ceea ce prive]te marea importan\` pe care. iar comer\ul interna\ional nu a fost sacrificat în favoarea blocurilor rigide din Europa. John Mearsheimer sus\ine c` Keohane ]i adep\ii s`i mai au înc` de dep`]it teoriile realiste ale r`zboiului ]i p`cii ]i c` au e]uat în a .* Prin alterarea mediului sistemic.RELA|II INTERNA|IONALE 304 305 R. El sus\ine: „Un stat interesat de câ]tiguri relative poate refuza s` coopereze. Astfel. printre altele. De exemplu. conform gândirii lui Keohane.5 În prezent. când el crede c` SUA au încetat s` fie hegemonice. legale. transformându-l într-un subdomeniu al politicii economice interna\ionale. r`mâne de v`zut dac` încercarea sa de a moderniza tradi\ia liberal` ]i de a o elibera de asocierea sa tradi\ional` cu „idealismul“ va avea succes. a c`ror realizare ar putea fi pus` în pericol de e]ecurile de pe pia\a politic`? Sau ele sunt în egal` m`sur` preocupate de distribuirea de câ]tiguri ob\inute din cooperarea cu al\i participan\i în cadrul unui regim? În critica sa caustic` împotriva institu\ionalismului neoliberal. Joseph Grieco crede c`. dar ar genera ]i câ]tiguri ce ar favoriza partenerii. f`r` îndoial`. în etapa viitoare a cercet`rilor sale. cooperare sporit` rezultat` din dezvoltarea regimurilor de vecin`tate (environmental regimes). institu\iile faciliteaz` schimb`ri în strategiile statelor. statele r`mân „elemente de maximizare a câ]tigurilor relative“.

Lexington. 725-753 (cu Joseph Nye).. Boulder. Lexington Books. Randolph M. 2. Colorado. Colorado. Journey Through World Politics: Autobiographical Reflections of Thirty-Four Academic Travellers. p. p. Massachusetts. 1995. 1995. 1991 After the Cold War: International Institutions and State Strategies in Europe. p. Pentru mai multe detalii ale biografiei lui Keohane consulta\i Robert Keohane. Brown. Siverson ]i Alexander L. Westview Press. în International Security. „Institutional Theory and the Realist Challenge after the Cold War“. „The Theory of Hegemonic Stability and Changes in International Economic Regimes. 130-141. Kegley (ed. „International Political Economy and the Changing World Order: Evolution or Involution?“. de Richard Leaver. Westview Press. The New European Community: Decisionmaking and Institutional Change. p.). Boulder. . Columbia University Press. Local Commons and Global Interdependence: Heterogeneity and Cooperation in Two Domains. The New European Community: Decisionmaking and Institutional Change (coeditor cu Stanley Hoffmann). Princeton. Columbia University Press. Keohane ]i-a atras o altfel de critic`. care încearc` s` arunce o punte între reali]ti ]i liberali. proiectul lui Keohane. Cambridge. New York. în cuvântul s`u de final de an universitar la }coala de la Harvard. Într-o anumit` m`sur`. 1979.RELA|II INTERNA|IONALE 306 307 R. New York. „The False Promise of International Institutions“. 489-505.). Joseph M. Cambridge. 6. p. în John Dunn (ed. 165-195. Robert Keohane. printre al\ii. „The Harvard School of Liberal International Theory: a Case for Closure“. Colorado. New Jersey. 1988. 8 David Long. 7 De la câ\iva „teoreticieni critici“ liberali preocupa\i de studiul rela\iilor interna\ionale. 1977. 161. Westview Press. analiza regimului ]i modelele de alegere ra\ional` a comportamentului statului au fost criticate. 7. Cambridge University Press. Controversies in International Relations Theory: Realism and the Neoliberal Challenge. Keohane (ed. New York. 131-162. 269-300. 5-49. Boulder. 1989 „International Liberalism Reconsidered“. Colorado.). în Ole R.). p. p. Londra.). Neorealism and the Study of World Polities“. St Martin’s Press. 1994-1995. p. sus\ine c` proiectul lui Keohane lipse]te liberalismul de t`i]ul s`u critic ca proiect emancipator pentru indivizi. 8. nr. KEOHANE demonstra importan\a crucial` a institu\iilor în reducerea probabilit`\ii unui r`zboi între state. „International Institutions: Two Approaches“. nr. Nye). Sage. în World Politics. nr. în Robert O. Harvard University Press. 24. Waltz ]i Wendt. Stubbs ]i G. Harvard University Press. 19. New York. Richard Leaver. ca o form` de involu\ie. International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory. John Mearsheimer. Columbia University Press. 1989. 5. 1991. în Joseph Kruzel ]i James N.). Consulta\i în special Robert Keohane ]i Stanley Hoffmann (ed. 1989-1991 (co-editor cu Stanley Hoffmann). Robert Keohane ]i Elinor Ostrom (ed. 41. 3. Massachusetts.). 145. 4. Westview Press. nr. Convergen\a economiei politice interna\ionale cu teoria stabilit`\ii hegemonice. 1967-1977“. 403-415. „A Personal Intellectual History“. Cambridge. Holsti.). 1993. în International Organisation. „Realism. Strange. Stanley Michalak Jr. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Underbill (ed. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Haas. 1-26. David Long. Note 1. Change in the International System. Londra. Grieco. Boulder. Dar poate c` aceasta este soarta inevitabil` a „creatorilor de pun\i“ într-o „disciplina dezbinat`“. în David A. în International Studies Quarterly. „Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond“. „Anarchy and the Limits of Cooperation: a Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism“ în Charles W. în Millennium: Journal of International Studies. Princeton University Press. Keohane (ed. Neorealism and its Critics. Rosenau (ed. 1995. 1972. 32. The Economic Limits of Modern Politics. 1980. p. 383. Neorealism and its Critics. 1986. Political Economy and the Changing World Order. „Theoretical Perspectives for Understanding International Interdependence“. n-a reu]it s`-i satisfac` pe primii ]i i-a ofensat pe ceilal\i. Neorealism and Neoliberalism . unde dezbaterile asupra compatibilit`\ii unor paradigme alternative sunt mai cur@nd normative decât empirice. în Robert O. Macmillan. Boston. Ruggie. 1993. „Power and Interdependence Revisited“. Principalele lucr`ri ale lui Keohane Transnational Relations and World Politics (cu Joseph Nye). 158-203. p.). 1987.). Little. nr. p. Baldwin (ed. în R. 1986. Power and Interdependence: World Politics in Transition (cu Joseph S. p. Massachusetts. George (ed. 1984. nu de evolu\ie. p. 32. 1990.

Dup` serviciul militar. „Power and Interdependence: a Realist Critique“. p. nr. cum ar fi explozia informa\ional` via Internet. În anii ’70. The Future of International Relations: Masters in the Making. Nye. De]i nu s-a angajat în nici un partid politic sau mi]care ideologic`. 18. În timpul celui de-al doilea r`zboi mondial. Routledge. 1996. Suhr. 346-358. nr. Kratochwil. Aldershot. în World Politics.. Fred. când a fost angajat de Funda\ia Carnegie. nu este surprinz`tor c` opera lui Mitrany. 40.RELA|II INTERNA|IONALE 308 Internationalization and Domestic Politics (cu Helen Milner). (ed. David A.. nr. Robert M. 1989. England. „International Organization: a State of the Art on an Art of the State“.. David Mitrany s-a n`scut la sfâr]itul secolului al XIX-lea ]i ]i-a f`cut studiile în România. spre avantajul s`u. în Iver B. 1997. a tr`it o vreme în Germania. John Gerard.. Neoliberalism and Neorealism. Halliday. 24. în International Organisation. Mitrany a lucrat pentru Ministerul britanic de Externe. În timpul primului r`zboi mondial. în R. Regime Theory in the Post-Cold War World: Rethinking the Neoliberal Approach to International Relations. ]i a cre]terii con]tiin\ei c` securitatea mediului cere o coordonare între state mai mare decât oricând înainte. Joseph S.). Richard. Interdependence on Trial: Studies in the Theory and Reality of Contemporary Interdependence. Long. 489-505. p. diplomat ]i observator avizat al rela\iilor interna\ionale în timpul unor asemenea perioade importante ale istoriei. Lecturi suplimentare Baldwin. Eu reprezint o nelini]te. Crawford. p. 1993. În ciuda marii aten\ii acordate inova\iilor tehnologice. Columbia University Press. opera lui David Mitrany continu` s`-i inspire pe aceia care sper` s` modereze efectele suveranit`\ii de stat în interesul îmbun`t`\irii bun`st`rii globale. 40. „Robert Keohane – a Contemporary Classic“. DAVID MITRANY S-a pretins uneori c` politicile interna\ionale din anii ’90 au fost formulate în contextul unei „globaliz`ri“ crescânde a activit`\ilor umane. 1984. dup` care s-a înscris la London School of Economics pentru a studia sociologia. David. nu este sofisticat` din punct de vedere teoretic. „Theorizing the International“. 1995. 111-129. 1996. 235-251. nr. în Millennium: Journal of International Studies. J. Cambridge University Press. p. 753-775. Freidrich ]i Ruggie. Michael. New York. Londra. Neumann ]i Ole Waever (ed. Mitrany a lucrat la Comitetul Consultativ în domeniul rela\iilor interna\ionale al Partidului Laburist din 1919 pân` în 1931 ]i la ziarul The Guardian ca jurnalist de afaceri externe pân` în 1922. [n Economy and Society. Eu nu reprezint o teorie. Little.). Dartmouth. În 1948 el a scris: „Pare s` fie soarta tuturor perioadelor de tranzi\ie ca reformatorii s` fie mai dispu]i s` lupte împotriva unei teorii decât s` se coalizeze pentru a rezolva o problem`. Dat` fiind ampla sa experien\` ca jurnalist. 1988. a lucrat ca ofi\er de informa\ii pentru Ministerul de Externe britanic ]i a avut leg`turi cu mi]carea quaker-ilor din Marea Britanie ]i SUA.). „Neorealism and Neoliberalism“. Barry Jones ]i Peter Willetts (ed. Colaborând cu mai multe universit`\i din Anglia ]i SUA înainte ]i în timpul celui de-al doilea r`zboi mondial. 1986. Londra. unde a fost ajutat s` se stabileasc` în 1933. „The Harvard School of Liberal International Theory: a Case for Closure“. Mitrany a continuat s` conlucreze strâns cu Institutul pentru Studii Avansate de la Princeton. Pinter. cuvântul popular a fost „interdependen\`“ – ideea c` procesele transna\ionale în cre]tere schimbau fundamental sistemul interna\ional ]i modificau ideea realist` tradi\ional` despre rela\iile dintre state ca având loc într-un mediu „anarhic“. p. New York.“1 Problema c`reia îi dedic` opera sa de-o via\` a fost modalitatea de a apropia statele pentru a trata chestiuni care trec dincolo de grani\ele teri- .

oamenii de ]tiin\` (cum ar fi Ernst Haas) care au construit pornind de la lucr`rile lui Mitrany au fost nevoi\i s` dea explica\ii pentru cele mai vizibile p`r\i slabe ale acestora. În primul rând. Din contr`. creând interdependen\e ]i subminând cele mai importante baze ale statului-na\iune. dac` încep s` transfere responsabilit`\i func\ionale c`tre agen\ii interna\ionale cu mandate specifice de a se ocupa de chestiunile asupra c`rora a existat un consens larg în ceea ce prive]te nevoia de cooperare.“2 Într-un fel. Acest lucru creeaz` probleme cu privire la încercarea sa . de]i nu a fost un partizan al vreunui partid politic. cum ar fi Societatea Na\iunilor în perioada interbelic`. influen\a ]i validitatea intui\iei lui Mitrany pot fi detectate în organiza\ii. ce presupun dificult`\i legale ]i constitu\ionale. Mitrany a inspirat o întreag` genera\ie de cercet`tori ai integr`rii. Mitrany ]i-a dep`]it timpul. atât practic cât ]i teoretic. rezum` abordarea func\ionalist` dup` cum urmeaz`: „Loialitatea individului fa\` de statul-na\iune poate fi diminuat` prin experien\a cooper`rii interna\ionale pozitive. De fapt. cum ar fi Tennessee Valley Authority. A]a cum proclama. lucr`rile sale principale au fost publicate în anii ’30 ]i ’40. În al doilea rând. De asemenea. sunt probleme în ceea ce prive]te „ipoteza separabilit`\ii-priorit`\ii“ a lui Mitrany. opera lui Mitrany a fost subiectul unor puternice critici. „noi trebuie s` credem nu într-o pace protejat` (cum ar fi securitatea colectiv`). Paul Taylor.. opus` celei „politico-constitu\ionale“. Mitrany a adoptat o abordare liberal`. Acordând aten\ie mai mult procesului ca atare decât produsului final ]i refuzând s` sus\in` ideea c` se poate evolua c`tre un stat mondial. în timp principiul suveranit`\ii teritoriale ]i legale va sl`bi. cel mai adecvat pentru cei direct afecta\i de ele. El nu g`sea nici un motiv intrinsec pentru care aceste experimente interne n-ar putea fi reluate la nivel interna\ional. ci într-o pace care se elaboreaz`: nu va fi nimic mai mult sau mai pu\in decât ideea ]i aspira\ia c`tre o securitate social` luat` în în\elesul s`u cel mai larg. Desigur. a]a cum a ar`tat Inis Claude. ci este esen\ial pentru realizarea acesteia când zelul lu`rii deciziei democratice a trecut dincolo de limita „artificial`“ a grani\elor teritoriale. cât ]i de aplicarea cu succes a solu\iilor tehnice la problemele social-]tiin\ifice.. Mitrany a pledat pentru o form` radical diferit` a cooper`rii interna\ionale care nu ar începe cu proiectarea de aranjamente federale. cum ar fi World Health Organization ]i Universal Postal Union. în special dac` s-ar men\ine principiul consim\`mântului în timpul procesului. Mitrany era convins c` sistemul interstatal existent ar putea deveni. El a observat c` un asemenea proces poate fi ini\iat când guvernele încep s`-]i recunoasc` responsabilit`\ile crescânde în asigurarea bun`st`rii cet`\enilor. iar lucr`rile sale înc` mai pot fi citite cu mare folos. el fiind inspirat în special de succesul experimentelor de cooperare regional` derivate din politica New Deal a pre]edintelui Roosevelt. un „sistem de pace opera\ional“ (working peace system). mai ales dac` politicienii ar fi controlat acest proces.RELA|II INTERNA|IONALE 310 311 D. MITRANY toriale. Func\ionalismul nu este opus democra\iei. Abordarea func\ional` a organiza\iilor interna\ionale a fost echivalentul economic ]i social al ideii de „subsidiaritate“ care este dezb`tut` în contextul integr`rii europene de ast`zi. Mitrany însu]i este în mod clar liberal progresist ]i sus\in`tor al modernit`\ii industriale.“3 Pe scurt. în ciuda încerc`rii sale radicale de a introduce un mod complet nou de a gândi cooperarea interna\ional` în secolul al XX-lea. organizarea interna\ional` structurat` în conformitate cu necesit`\ile poate cre]te bun`starea individual` peste nivelul ob\inut în cadrul statului. Contribu\ia lui Mitrany la studiul integr`rii a fost dezvoltarea a ceea ce el a numit abordarea „func\ional-sociologic`“. ceea ce îl distinge de to\i ceilal\i cercet`tori care au adoptat o abordare politico-constitu\ional`. unde exist` o perspectiv` de aplicare a cuno]tin\elor tehnice specializate ]i unde succesul unor asemenea aranjamente „func\ionale“ ar conduce în continuare la eforturi pentru repetarea experien\ei într-un proces tot mai larg. 4 Ideea c` sunt posibile atât separarea chestiunilor „tehnice“ de cele „politice“ cât ]i subordonarea ultimelor fa\` de primele este oarecum naiv`. pe care nu le pot îndeplini în izolare. Totu]i. iar „abordarea“ pe care el a adoptat-o în tratarea acestei probleme este cunoscut` ca „func\ionalism“. conform faimoasei sale afirma\ii. El a fost foarte sceptic în leg`tur` cu „integrarea prin proiect“. utilitarist` a rela\iilor interna\ionale în general ]i în particular a problemelor implicând integrarea. Unul dintre studen\ii lui Mitrany. Criticii s`i au pretins c` toate deciziile luate de guverne sunt politice ]i c` este gre]it s` se fac` o asemenea distinc\ie artificial` pentru a se sublinia originalitatea ]i unicitatea abord`rii func\ionaliste. El a crezut ferm c` extinderea sarcinilor asumate pe plan interna\ional va fi sprijinit` atât de cre]terea nevoilor. ]i în domenii ca avia\ia civil` ]i dezvoltarea de standarde comune pentru alimenta\ie ]i agricultur`. el credea c`. Mitrany a sugerat c` cooperarea interna\ional` ar trebui s` înceap` prin tratarea unor chestiuni transna\ionale specifice (cum ar fi controlul bolilor). ideea c` deciziile politice ar trebui s` fie luate la cel mai sc`zut nivel al organiz`rii. În lumina e]ecului unor mari planuri. Indivizii ]i grupurile pot începe s` înve\e beneficiile cooper`rii .

„Introduction to David Mitrany“. Ele au asigurat bunul colectiv central al securit`\ii (sub forma umbrelei nucleare ]i a trupelor americane sta\ionate în Germania de Vest). „The Functional Approach to World Organization“. Swords Into Ploughshares. p. 269-282. A Working Peace System. experien\a Uniunii Europene poate fi util` în acest sens. University of Chicago Press. care ar fi cel mai bine satisf`cute prin coordonare interna\ional`. 1975. În final. New York. x. 92. Paul Taylor. The Progress of International Government. David Mitrany. p. [ns` doar în cadrul unei structuri care le scutea de griji în privin\a consecin\elor pentru interesele lor na\ionale esen\iale. 348-350. nr. Knopf. Alien & Unwin. Principalele lucr`ri ale lui David Mitrany Pentru o bibliografie complet` a lucr`rilor lui David Mitrany consulta\i The Functional Theory of Politics. 1925. el avea o viziune de sum`-zero a rela\iei dintre loialitatea na\ional` ]i guvernarea interna\ional`. deoarece SUA jucau rolul de hegemon. Departe de a înl`tura nevoia unei abord`ri „politico-constitu\ionale“ în studiul p`cii ]i r`zboiului. o critic` poten\ial devastatoare a întregii abord`ri a lui Mitrany asupra integr`rii interna\ionale sus\ine c` acesta pune c`ru\a înaintea cailor. Note 1. dar arat` ]i c` nu au fost f`cute suficiente cercet`ri pentru a l`muri aceast` chestiune. unii oameni de ]tiin\` au sus\inut c` integrarea vest-european` a putut începe doar la sfâr]itul anilor ’40 ]i în anii ’50. op. p. func\ionalismul poate de fapt s` presupun` o judecat` larg r`spândit` a procedurilor ]i intereselor comune sau împ`rt`]ite de state. Desigur. 2. cit. Martin Robertson. Dificultatea cu care se confrunt` statele europene în coordonarea politicilor lor externe ]i de ap`rare. Nu este clar dac` regimurile ]i culturile neinfuzate cu valori similare pot fi u]or atrase în „plasa“ func\ionalist` a cooper`rii interna\ionale numai pe bazele pretinselor sale beneficii. 3. Milford. Londra. p. De aceea. Mitrany a ilustrat pu\ine procese reale de înv`\are necesare pentru accelerarea sau chiar adaptarea la logica func\ional`. 1964. 4. Paul Taylor. „r`spândirea“ nu poate fi luat` ca sigur`. Fran\a ]i Germania au putut începe un proces de integrare economic`. Mitrany a fost poate prea optimist în privin\a efectelor de „r`spândire“ (spill-over) ale procesului func\ionalist. eviden\iaz` clar c` „r`spândirea“ nu poate fi garantat` în politica extern` ca o consecin\` teleologic` a integr`rii func\ionale în probleme economice ]i sociale. Chicago.. El s-a a]teptat ca acesta s` se construiasc` de fapt pe propriul s`u avânt. 5. 1933. în International Affairs. p. nu este clar dac` Europa poate continua s`-]i adânceasc` integrarea acum. Londra. iar proiectele politice ]i institu\ionale ale integr`rii nu pot fi l`sate s` se adapteze în mod organic la cerin\ele tehnice ale unor anumite domenii-cheie. Într-o oarecare m`sur`. Inis Claude. . Poate c` meritele func\ionalismului sunt limitate la acele p`r\i ale lumii care împ`rt`]esc valorile statului bun`st`rii pe care func\ionalismul pretinde c` le promoveaz`. Este f`r` îndoial` clar c` loialitatea na\ional` este condi\ionat` în modul presupus de Mitrany. care astfel s` nu se team` de modul în care procesul func\ional le va diminua suveranitatea. Londra. The Land and the Peasant in Romania: The War and Agrarian Reform (1917-21). Paul Taylor sugereaz` c` datele empirice ce exploreaz` aceast` conexiune „nu sunt imediat încurajatoare din punctul de vedere al func\ionalismului“. Oxford University Press. 350. 5 Se poate afirma c` nu exist` o dovad` clar` care s` sugereze c` na\ionalismul este pe punctul de a sucomba în urma presiunilor interdependen\ei. St Martin’s Press. se poate nota c` Mitrany a nutrit credin\a c` loialitatea individual` fa\` de statul-na\iune era condi\ionat` de capacitatea statului de a face fa\` unor nevoi cresc@nde ale bun`st`rii. xxii. când marile puteri europene nu se mai pot baza atât de mult pe SUA în men\inerea garan\iilor de securitate. dac` avem [n vedere colapsul Iugoslaviei din anii ’90. Înc` o dat`. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Deutsch ]i Haas. 1966. Într-adev`r. 1975. Dup` cum a demonstrat experien\a Uniunii Europene. ca o zon` de succes a cooper`rii s` conduc` inexorabil la o alta. MITRANY de a prezenta func\ionalismul ca o abordare universal`. p. r`mâne o întrebare deschis` în continuare dac` acesta este un aspect instrumental sau este un aspect esen\ial constitutiv al identit`\ii umane la sfâr]itul secolului al XX-lea. [n The Functional Theory of Politics. 1948. 1930. În al treilea rând. Oxford. 24. a integr`rii interna\ionale.RELA|II INTERNA|IONALE 312 313 D. a]a cum s-a procedat în tot mai multe chestiuni controversate. Dup` sfâr]itul r`zboiului rece. „nonpolitic`“. New York. The Problem of International Sanctions.

24. Ruggie ]i-a terminat masteratul la Universitatea din California (Berkeley) în 1968 ]i a ob\inut doctoratul la aceea]i institu\ie în 1974. [n The Functional Theory of Politics. Mark F. American Interpretations. The Global Agenda. Englewood Cliffs. 236-252. când s-a mutat la New York pentru a preda la Universitatea Columbia. Donald. Ruggie s-a n`scut în 1944 în Austria. în Paul Taylor and A. p.1 Vizibilitatea sa este. în 1991. „The Integration Theorists and the Study of International Relations“. 1971. „Functionalism: the Theory of David Mitrany“. New York. Londra. av@nd responsabilitatea special` de a realiza planurile pentru reforma bugetului Na\iunilor Unite ]i a procedurilor sale organiza\ionale ]i de a media între guvernul SUA ]i organiza\ia mondial`. 1988. Knopf. p. nr. University of Chicago Press. Paul. Swords Into Ploughshares.). St Martin’s Press. Familia sa a emigrat în Canada în 1956. J. J. Inis. Yale University Press. nr. Paul. New Jersey. în Charles W. iar el s-a mutat în SUA în 1967. „Introduction to David Mitrany“. 47. „The Functional Approach to World Organization“. 1984.). 1978. Londra. St Martin’s Press. Taylor. dup` absolvirea Universit`\ii McMaster. North Carolina. 198-215. Taylor. Groom (ed. A fost ales decan la School of International and Public Affairs în acela]i an. R. John Gerard Ruggie a fost numit asistent al noului secretar general al ONU. La sfâr]itul anilor ’70 ]i începutul anilor ’80. ca profesor de ]tiin\e politice la Catedra John W. înainte de a prelua prezenta func\ie la ONU. 1946. „Re-reading Mitrany: a Pragmatic Assessment of Sovereignty“.RELA|II INTERNA|IONALE 314 Effect of the War in South Eastern Europe. Universitatea din California (San Diego). Pentland. Chicago. Functionalism. p. New York. 1951. a renun\at la acest post în 1996. În 1987. New Haven. Ruggie a adus o contribu\ie major` la dezbaterea privind m`sura în care sistemul interna\ional se schimb` sub impactul interdependen\ei ]i implica\iile unei asemenea schimb`ri pentru teoria ]i practica rela\iilor interna\ionale. International Organisation. în International Affairs. Numirea în aceast` func\ie înalt` a recompensat un om de ]tiin\` care a scris mult despre guvernarea interna\ional` în sens larg. de aceea. Prentice-Hall. multilateral`. Random House. New York. 1973. Contact Publishers. Burgess. pentru secolul al XXI-lea. 1975. Imber. Charles. Kofi Annan. ale c`rui lucr`ri recente sus\in c` SUA trebuie s` se dedice sarcinii de a crea o ordine mondial` nou`. 532-543. p. International Theory and European Integration. Claude.. Chapel Hill. Lecturi suplimentare Abrahamson. 1978. Marx Against the Peasant: A Study in Social Dogmatism. „Ruggie este cazul paradigmatic al unui autor nonparadigmatic ]i de aceea poten\ial «invizibil»“ în teoria interna\ional`. Londra. Ruggie a r`mas la Universitatea din California pân` în 1978. „The Functional Approach in Historical Perspective“. 1966. La timpul respectiv. s-a întors pe Coasta de Vest ca profesor de rela\ii interna\ionale ]i studii asupra p`cii. nr.. o ampl` m`rturie a capacit`\ii sale de a se deplasa peste liniile de delimitare din interiorul disciplinei în c`utarea unor instrumente teoretice cu care s` clarifice provoc`rile ]i oportunit`\ile unei cooper`ri mai mari între state într-o er` de schimb`ri rapide. Kegley Jr ]i Eugene Wittkopf (ed. [n Review of International Studies. 103-123. University of North Carolina Press. 1948. 1936. Pinter. 10. 1964. New York. A Working Peace System: An Argument for the Functional Development of International Organization. Faber & Faber. A]a cum Ole Waever observ` examin@nd opera [n detaliu. în International Affairs. 350-363. p. 1975. înainte de a reveni la Universitatea Columbia. The Functional Theory of Politics. Connecticut. Este de asemenea cuvenit s` relev`m contribu\ia sa la studiul rela\iilor interna\ionale în cadrul categoriei dedicate celor care studiaz` organizarea interna\ional` mai degrab` decât s` încerc`m s`-l încadr`m într-o anumit` orientare ideologic` a politicilor mondiale. dezbaterea avea loc între cei care credeau c` sistemul interna\ional nu trecea printr-o schimbare sistemic` – ]coala structural` sau neorealist` – ]i cei care sus\ineau c` realismul era un ghid neadecvat pen- . Puchala. ix-xxv. Mark. JOHN RUGGIE În mai 1997. p.

]i anume de „multilateralism“. dar c` este dificil s` se pretind` o „continuitate“ între cele dou` ere. transna\ional ]i structural. de]i ofer` o în\elegere fascinant` a dinamicii ]i dimensiunii sale din secolul al XIII-lea pân` în secolul al XVIII-lea. Important` în în\elegerea operei sale este preocuparea teoretic` fundamental` pentru schimb`rile masive ]i modul în care sistemul interna\ional î]i poate p`stra echilibrul f`r` ca schimbarea s` produc` dezordine ]i haos. Robert Gilpin ]i Richard Rosecrance sunt personalit`\ile-cheie ale acestei dezbateri. se presupune c` nu au poten\ial pentru o schimbare interna\ional` fundamental`. Semnifica\ia politic` a for\elor transna\ionale nu este o func\ie a dimensiunii lor. Prin separarea structurii sistemului interna\ional de procesele dintre ]i din interiorul unit`\ilor (statelor) care formeaz` sistemul nu este posibil s` se încorporeze ]i astfel s` se explice (l`sând la o parte predic\ia) transformarea sistemului. El sugereaz` c` ne lipse]te chiar ]i vocabularul corespunz`tor pentru a face specula\ii asupra unei schimb`ri epocale precum aceea ap`rut` în trecerea de la era medieval` la cea modern`. Robert Keohane. Dac` anarhia ne spune c` sistemul politic este un domeniu segmentat. cu atât mai pu\in ap`rat`. Ruggie sus\ine c` separa\ia rigid` a „nivelurilor de analiz`“. Waltz concluziona c`. peste capacitatea noastr` de a ne imagina: „Se manifest` acum o gândire deosebit de simplist`. într-un sistem bipolar.RELA|II INTERNA|IONALE 316 317 J. dar pentru aceasta trebuie s` ne îndep`rt`m de falsa dihotomie dintre lumea dominat` de state ]i cea în care statele sunt înlocuite de o alt` entitate. Singurele schimb`ri c`rora le acord` aten\ie neoreali]tii sunt cele ale distribu\iei (sau echilibrului) puterii între state. Schimbarea foarte important` de la o er` la cealalt` poate fi în\eleas` doar prin examinarea modului în care se aplic` chiar principiile diferen\ierii unit`\ilor politice (deplasarea de la heterenomie la anarhie): „Sistemul modern se diferen\iaz` de cel medieval nu prin «asem`narea» sau «deosebirea» unit`\ilor.“3 Cu alte cuvinte. RUGGIE tru în\elegerea schimb`rilor majore din domeniul rela\iilor interna\ionale ca rezultat al for\elor economice transna\ionale.“4 Ruggie însu]i nu prezint` o teorie a schimb`rii epocale. irelevan\a crescând` a controlului teritorial în fa\a cre]terii economice ]i diviziunea interna\ional` a muncii f`ceau realismul perimat. neorealismul este o abordare mult prea static`. Garan\ia teoretic` sau istoric` pentru aceast` premis` nu a fost niciodat` pus` la îndoial`. Ruggie revine mai târziu la acest` tem` într-un articol unde face specula\ii asupra surselor schimb`rii poten\iale de la sistemul modern al statelor suverane separate la un viitor „postmodern“. Kenneth Waltz. ci prin principiile pe baza c`rora unit`\ile constituente sunt separate unele de celelalte. Spa\iul func\ional nonteritorial este locul unde este ancorat` societatea interna\ional`. Înainte de publicarea lucr`rii lui Waltz. nivelul interdependen\ei dintre marile puteri este relativ sc`zut ]i c` persisten\a anarhiei ca principiu organizator central al rela\iilor interna\ionale garanteaz` c` statele vor continua s` acorde prioritate securit`\ii ]i nu c`ut`rii prosperit`\ii. este o barier` în calea în\elegerii complexit`\ii schimb`rii din sistemul interna\ional. Beneficiile colective ale comer\ului ar asigura o mai mare cooperare a statelor ]i ar contribui la declinul folosirii for\ei între ele.“5 În multe lucr`ri Ruggie este preocupat de una dintre formele „nega\iei institu\ionale“ din perioada de dup` 1945. cât ]i ]i cel modern sunt caracterizate de anarhie. El afirm` c` atât sistemul medieval. ei sus\ineau c` sporirea for\elor economice transna\ionale. o prezen\` notabil` fiind Robert Keohane. Centrul acestei dezbateri a fost lucrarea Theory of International Politics a lui Kenneth Waltz (1979). iar lucr`rile lor sunt descrise în alte capitole ale acestei lucr`ri. Importante sunt vulnerabilitatea statelor fa\` de for\ele pe care nu le pot controla ]i costurile de reducere a expunerii lor la asemenea for\e. El a afirmat cu putere c` scopul ]i direc\ia interdependen\ei economice depind de distribu\ia puterii în sistemul interna\ional. El folose]te termenul pentru a se referi la comportamentul sta- . Opera lui Ruggie trebuie s` fie în\eleas` în contextul dezbaterii americane privind neorealismul ]i neoliberalismul ]i al apari\iei teoriei stabilit`\ii hegemonice drept compromis par\ial între cele dou` p`r\i.2 În critica sa privind neorealismul lui Waltz. De cealalt` parte a dezbaterii se aflau liberalii. Din moment ce pie\ele globale ]i structurile corporatiste transna\ionale (f`r` a men\iona sateli\ii de comunica\ii) nu sunt în postura de a înlocui statele. diferen\ierea ne spune pe ce baz` este determinat` segmentarea. una care este capabil` s` vizualizeze provoc`ri pe termen lung la adresa sistemului statelor doar în termeni de entit`\i care sunt institu\ional substituibile statului. Stephen Krasner. în mod special dintre nivelurile intern. El sugereaz` c` o solu\ie pentru gestionarea schimb`rii const` în capacitatea noastr` de a ne „desprinde de teritorialitate“: „În politica modern` interna\ional` negarea institu\ional` a teritorialit`\ii exclusive este folosit` ca mijloc al situ`rii ]i raport`rii la acele dimensiuni ale existen\ei colective pe care conduc`torii teritoriali le recunosc a fi în mod ireductibil transteritoriale în caracter.

este o superb` analiz` a istoriei compro- . Conferin\a de la Bretton Woods din 1944 a avut ca obiectiv crearea unei astfel de ordini economice mondiale. El îl descrie drept un „compromis al liberalismului [ncorporat“ (embedded liberalism). Ruggie sus\inea c` multilateralismul a fost crucial pentru stabilitatea rela\iilor dintre statele din Vest dup` cel de-al doilea r`zboi mondial. sistemul îi permitea unui stat s`-]i modifice. În 1944.“7 Ultima lucrare a lui Ruggie. participarea comun` trebuie s` se desf`]oare pe o perioad` extins` de timp. liberale ]i stabile. Fondul Monetar Interna\ional (FMI) a fost creat ca s` supervizeze opera\iile sistemului monetar ]i s` asigure împrumuturi pe termen mediu pentru \`rile care ar trece prin probleme temporare ale balan\ei de pl`\i. au fost de acord cu dou` seturi de priorit`\i economice postbelice. Organiza\ia Mondial` a Comer\ului (WTO). iar ordinea monetar` urma s` fie bazat` totu]i pe rate de schimb fixe. care s` previn` revenirea la na\ionalismul economic distructiv ]i la devaloriz`rile monetare din anii ’30.. create conform acordului de la Bretton Woods. statele extind a]a-numita uneori „umbr` a viitorului“. democra\iile vestice. Pentru regimurile de securitate multilateral` acesta se refer` la cerin\a ca pacea s` fie privit` ca indivizibil` pentru ]i de c`tre fiecare semnatar al tratatului. în crearea în Fran\a a Comisiei de Planificare ]i în votarea în SUA a documentului Employment Act în 1946. din 1996. Japonia ]i din unele p`r\i din sud-estul Asiei gra\ie institu\iilor multilaterale. Nediscriminarea înseamn` c` statele trebuie s`-]i îndeplineasc` obliga\iile stabilite în tratate f`r` riscuri sau derog`ri bazate pe alian\e ori pe idiosincrasii legate de circumstan\e [nt@mpl`toare sau pe gradul în care este perceput` implicarea intereselor na\ionale. În schimb. America. au fost considerate o problem` a trecutului. În final. statelor li se cere s`-]i îndeplineasc` angajamentele fa\` de toate celelalte state prin intermediul unui acord de securitate colectiv`. cât ]i sacrificarea stabilit`\ii interna\ionale în favoarea autonomiei politice interne caracteristice anilor ’30. cu alte cuvinte.. Multilateralismul este „o form` institu\ional` generic` a vie\ii moderne interna\ionale“ care apare când statele se conduc în rela\iile unuia cu cel`lalt conform anumitor principii sau standarde. Ruggie sus\inea c` „sistemul Bretton Woods“ a fost o solu\ie de compromis la conflictul dintre autonomia intern` ]i normele interna\ionale. neuitând trauma marii crize care a contribuit la izbucnirea celui de-al doilea r`zboi mondial. rata de schimb. în cazul unui „dezechilibru fundamental“. esen\a liberalismului [ncorporat [era] s` creeze o form` de multilateralism compatibil` cu cerin\ele stabilit`\ii interne. Situa\iile episodice. La începutul anilor ’80. o încercare de a le permite guvernelor s` urm`reasc` politicile de tip keynesian de stimulare a cre]terii în interior. Alt principiu adoptat a fost convertibilitatea valutar` [n tranzac\iile de cont curent. În contextul cooper`rii militare. Fluxurile de capital masive ]i destabilizatoare. Cazuri repetate de colaborare în cadrul unui aranjament multilateral pot promova reciprocitatea difuz` dintre state ]i pot ajuta la transformarea perceperii interesului lor propriu. ’80 ]i ’90. astfel ajungând s` fie afirmat` ]i s` devin` baza pentru anticip`ri asupra func\ion`rii pe termen lung a colectivului. Urmeaz` principiul indivizibilit`\ii. Aceasta s-a reflectat în Planul Beveridge al Marii Britanii.RELA|II INTERNA|IONALE 318 319 J. care s` aib` la baz` o rat` de schimb standard dolar/aur. Winning the Peace: America and World Order in the New Era. Cu alte cuvinte. cu aprobare interna\ional`. acesta va avea caracter multilateral. În sfâr]it. El prevedea o lume în care guvernele vor avea libertatea considerabil` de a-]i urm`ri obiectivele economice na\ionale. precum cele din anii ’30. A fost posibil` o perioad` extins` de cooperare ]i cre]tere economic` în rândul statelor din Europa. Acest sistem a încercat s` evite atât subordonarea activit`\ilor economice interne fa\` de stabilitatea ratei de schimb cuprinse în etalonul clasic aur. RUGGIE tului în conformitate cu anumite principii.6 Aceste principii cuprind trei caracteristici: nedescriminare. mai degrab` într-un sens calitativ decât în sensul defini\iei nominale conform c`reia „multilateral“ se refer` la rela\ii între trei sau mai multe p`r\i. indivizibilitate ]i reciprocitate difuz`. multilateralismul s`u va fi aplicat asupra interven\ionismului intern. izolate ale comportamentului coali\iei interstatale în cadrul unor rela\ii [ntre state altfel competitive individual sau ostile nu sunt calificate drept „multilaterale“. f`r` a pune în pericol stabilitatea monetar` interna\ional`: „Spre deosebire de na\ionalismul economic al anilor ’30. Exemplul cel mai des citat al unei asemenea nediscrimin`ri este obliga\ia statelor de a extinde clauza „na\iunii celei mai favorizate“ c`tre toate celelalte state din regimul comercial guvernat de Acordul General pentru Tarife ]i Comer\ (GATT) ]i de succesorul s`u. Produs al cooper`rii anglo-americane. cu scopul de a preveni cursa deprecierilor monetare ]i politicile distructive ale anilor ’30. Primul a fost realizarea cre]terii economice ]i eliminarea ]omajului. Toate aceste planuri interne erau angajamente simbolice pentru interven\ia guvernamental` în economie ]i fundarea statului bun`st`rii. „sistemul Bretton Woods“ avea câteva elemente-cheie. A doua prioritate a fost crearea unei ordini economice mondiale liberale stabile. spre deosebire de liberalismul etalonului aur ]i al comer\ului liber. continuitatea în timp este a treia caracteristic` esen\ial`.

John Ruggie. dar el a ar`tat Statelor Unite direc\ia dorit` în cazul în care liderii lor aleg s` ac\ioneze conform sfaturilor sale. 8. Problema este cât de periculoas` trebuie s` devin` situa\ia pentru ca politicienii s` ac\ioneze mai degrab` pe baza interesului propriu f`r` prejudec`\i.. exist` în electorat o baz` prea redus` pentru o agend` extern` multilateralist` consistent` ]i sus\inut`. 1983. Columbia University Press. 1993. aceast` viziune se potrive]te cu adev`rata idee a Americii despre sine . 4. el este îngrijorat de ritmul aparent necontrolat al „globaliz`rii“ în special în domeniul fluxurilor financiare globale. Ruggie crede c`. în World Politics. Înc` de pe timpul pre]edintelui Roosevelt. care s` cear` protec\ie social` împotriva for\elor globale ale competi\iei economice. form`rii inexorabile a unei comunit`\i interna\ionale deschise în principiu pentru toat` lumea.RELA|II INTERNA|IONALE 320 321 J. Consulta\i ]i excelenta selec\ie de articole realizate de Charles Kegley (ed. 393. a afectat direct politica extern`. 5. De asemenea. 36. 1993. p. p. legând aspira\iile SUA de autoperceperea ca na\iune. agenda multilateralist` a Americii reflect` ideea . p. Exist` trei motive principale de team` c` aceasta va fi într-adev`r situa\ia. John Ruggie. r`zboiul rece a contribuit la expansiunea ]i centralizarea guvern`rii federale. nr. în Political Science Quarterly.). The Future of International Relations: Masters in Making. indiferent dac` sunt economice (de exemplu. Routledge. 3. John Ruggie. Acestea ar include stagnarea continu` a salariilor în rândul clasei mijlocii ]i diferen\e de venituri din ce în ce mai mari între boga\i ]i s`raci. nr. Ruggie r`mâne încrez`tor c` SUA au înc` timp s`-]i reînnoiasc` agenda multilateral` în ceea ce prive]te condi\iile economice ]i de securitate înainte ca lumea s` intre într-o nou` perioad` de criz`. în International Organization. and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order“. în International Organization. „Continuity and Transformation in the World Polity: Toward a Neorealist Synthesis“. Ruggie nu poate s` r`spund` la aceast` întrebare. În ciuda acestor pericole care l-au inspirat s` scrie ultima sa carte. Ibid. 1982. el sanc\ioneaz` ceea ce nume]te „unilateralismul“ american. în încercarea de a liberaliza economia japonez`). În ciuda colapsului economic din Asia de Sud-Est ]i problemelor de securitate pe care acesta le ridic` în zon`. p. „John G.) în Controversies in International Relations Theory: Realism and the Neoliberal Challenge. Harry Truman ]i Dwight Eisenhower. politice (în criticarea Chinei pentru abuzurile la adresa drepturilor omului) sau militare (asigurându-se c` Irakul este efectiv dezarmat de arsenalul s`u nuclear.. nr. în ciuda men\inerii timp de ]ase decenii în vârful ierarhiei mondial. În primul rând. . efectele combinate ale condi\iilor interne americane ar putea da na]tere unui fond comun foarte volatil de aleg`tori ostili. p. În al doilea rând. RUGGIE misului „liberalismului [ncorporat“ de dup` Bretton Woods: el examineaz` cauzele declinului din anii ’70 ]i ’80 ]i sus\ine c` este nevoie s` fie reînnoit pentru a face fa\` provoc`rilor secolului al XXI-lea. John Ruggie. Nu este nevoie de spectrul unei noi amenin\`ri geopolitice: „O viziune a ordinii mondiale multilaterale este singura compatibil` cu propriul concept colectiv al Americii.). mul\umirea lor de sine ar putea s` duc` la accelerarea dezordinii globale. Ruggie nu crede c` „fereastra oportunit`\ii“ s-a închis. p. New York. 109. SUA sunt în pericol s` revin` la izola\ionism în perioada de dup` r`zboiul rece. Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of Institutional Form. Ruggie afirm` c`. Londra. Sfâr]itul r`zboiului rece poart` cu el o dorin\` natural` de a readuce cheltuielile federale [n beneficiul statului bun`st`rii. „International Regimes. Este adev`rat. conform c`ruia SUA trebuie s` ac\ioneze unilateral în politica extern` pentru a-]i proteja interesele. 11. 35. Azi. New York.“8 Ruggie î]i reînnoie]te critica la adresa realismului. Neumann ]i Ole Waever (ed. 399.. dac` SUA nu demonstreaz` un angajament reînnoit fa\` de ini\iativele multilaterale (cum ar fi extinderea num`rului de membri ai NATO c`tre Europa de Est). nr. sudul a fost puternic democrat. 165. 273. 7. 1997. p. care a început în anii ’60. Ole Waever. Note 1.. ca ]i r`zboaiele „fierbin\i“ de dinaintea lui. 143. „Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations“. Ruggie: Transformation and Institutionalization“. procesul realinierii partidelor. 6. decât pe baza unui expedient pe termen scurt. John Ruggie (ed. St Martin’s Press. care sus\ine c` tot ce conteaz` este echilibrul geopolitic de putere. 564-565.. „Third Try at World Order? America and Multilateralism after the Cold War“. 47. iar repre- zentan\ii s`i în Congres au fost un sprijin de n`dejde pentru agenda interna\ionalist` a Partidului Democrat. Transactions. când aleg`torii din sud au abandonat Partidul Democrat. 1995. Ca ]i mul\i al\i comentatori. Cel mai bun mod de a evita aceast` perspectiv` sumbr` ar fi egalarea sau dep`]irea politicilor lui Franklin Roosevelt. În al treilea rând. 170. biologic ]i chimic). în Iver B. 2. 1994.

în David Haglund ]i Michael Hawes (ed. 66. „The United States and the United Nations: Toward a New Realism“. Columbia University Press. p. [n Political Science Quarterly. The Antinomies of Interdependence: National Welfare and the International Division of Labor (ed. Keohane. 20. 557-583. 1998. 1982. nr. „The Past as Prologue: Interests. Lecturi suplimentare Hawes. 109. Columbia University Press. în International Organization. 261-285. „The False Promise of Realism“.). nr. „International Responses to Technology: Concepts and Trends“. nr. „Assessing the World Economy: the Rise and Fall of Bretton Woods“. p. 5. în International Organization.RELA|II INTERNA|IONALE 322 323 J. Ole. 1980. 1997. New York.). p. 1994. 1990. Krasner ]i Waltz. p. în International Organization. 1995. 154-172. 39. „Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations“. 47. p. Governance Without Government: Order and Change in World Politics. and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order“.). nr. Londra. Transactions. nr. Rosenau. 62-70. în International Organization.). Toronto. 1975. 517-550. în Iver B. în American Political Science Review. 22. „On the Problem of the Global Problematique“. „Continuity and transformation in the world polity: toward a neorealist synthesis“. World Politics: Power. 561-598. 1983. 170-204. în Emanuel Adier ]i Beverly Crawford (ed. în International Organization. RUGGIE Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Cox. 1972. 35. p. 1992. The Future of International Relations: Masters in the Making. Columbia University Press. 874-893. . „John G. Michael. nr. 46. Progress in Postwar Economic Relations. nr. p. 1996. Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of Institutional Form (ed. 36. „Embedded Liberalism Revisited: Institutions and Progress in International Economic Relations“. Gilpin. Waever. New York. p. Harcourt Brace Jovanovich. nr. 1983. „International Regimes. Identity and American Foreign Policy“. Ruggie: Transformation and Institutionalization“. „Multilateralism: the Anatomy of an Institution“. New York. New York. Constructing the World Polity. 201-234. p. p. 1993. 1985. Aceast` carte include o ampl` bibliografie a lucr`rilor lui Ruggie. Routledge. p. în International Security. ]i Czempiel. 139-174. 1993. Cambridge. în Alternatives. Ernst-Otto (ed. Routledge. 343-356. 29. Londra. p. Neumann ]i Ole Waever (ed. 1991. „Third Try at World Order? America and Multilateralism After the Cold War“. în World Politics. Winning The Peace: America and World Order in the New Era. p. Columbia University Press. 379-415. 1997. nr. 553-570. 89-125.). 1992. în International Security. p.). Interdependence and Dependence. nr. nr. Cambridge University Press. James N. Principalele lucr`ri ale lui John Ruggie „Collective Goods and Future International Collaboration“.

Aceast` cunoa]tere este tacit`. La fel. concentrându-se pe chestiunile ontologice ]i epistemologice ale întreb`rilor ]i r`spunsurilor importante sau legitime pentru rela\iile interna\ionale ]i mai pu\in asupra structurii ]i dinamicilor sistemului interna\ional per se. arat` ce au în comun. Statele exist` într-un sistem interna\ional anarhic. respira\ia este f`r` îndoial` un proces complicat. Este un element necesar. oamenii de ]tiin\` nu trebuie s` fac` apel la intui\ia noastr` pentru a ne explica procesele fizice. Sistemul credin\elor fundamentale ale neoreali]tilor ]i neoliberalilor î]i are r`d`cinile într-o ontologie realist`. Dar ce-ar fi dac` am c`uta mai multe explica\ii generale pentru modelele la scar` larg` ale comportamentului în timp ]i spa\iu? Mul\i cercet`tori ai rela\iilor interna\ionale pretind c`. Pân` în prezent. atunci cercet`torul trebuie s` pun` întreb`ri direct naturii. acest lucru este în mod evident adev`rat cu cât ne concentr`m mai mult aten\ia pe anumite evenimente. WENDT ALEXANDER WENDT Mul\i dintre noi suntem siguri c` ]tim cum s` respir`m. El ne reaminte]te nevoia de a lua în serios subiectele care ne preocup` nu ca pe un set de „lucruri de explicat“ prin referin\` la câteva „cauze“ independente la un nivel de analiz` diferit. al unei explica\ii complexe. Wendt ]i-a dedicat cercetarea critic`rii acestui punct de vedere. concentrându-se asupra stimulen\ilor selectivi care îi pot determina s` coopereze“. La nivel biologic. Cercet`torul . Dac` exist` o lume real` care func\ioneaz` conform legilor naturale. independent de interpretarea pe care le-o dau agen\ii implica\i. Nimeni nu ar nega în mod serios c` interpretarea lui George Bush privind invadarea Kuweitului de c`tre Irak în august 1990 este de o importan\` suprem` dac` vrem s` explic`m reac\ia SUA la comportamentul Irakului din 1990. ca parte a acelei explica\ii nu ne-am putea baza în totalitate pe starea de spirit a pre]edintelui în timpul crizei. ei au în comun angajamentul fa\` de atomismul ontologic ]i pozitivismul epistemologic . iar studiul ac\iunii lor colective „consider` actorii interesa\i de ei [n]i]i ca un dat constant ]i exogen. neoreali]tii ]i neoliberalii practic` o epistemologie obiectivist`. Este important de în\eles acest angajament împ`rt`]it. O facem din instinct.325 A. la Mainz. El s-a n`scut în 1958 în Germania. În studiul rela\iilor interna\ionale. Prefixul „neo“ implic` faptul c` sunt forme oarecum „noi“ ale vechilor tradi\ii de gândire. cu atât mai abstracte trebuie s` devin` teoriile noastre. Nu avem nevoie ca doctorii sau oamenii de ]tiin\` s` ne înve\e. iar o teorie ]tiin\ific` a procesului respira\iei va con\ine referin\e la fenomene pe care nu trebuie s` le cunoa]tem pentru a continua s` respir`m. cu cât sunt mai ample referin\ele noastre empirice. deoarece este fundamental pentru cercetarea pe care Wendt este preocupat s` o reconstruiasc`. De asemenea. s` vorbeasc` ]i s`-i permit` lumii reale s`-i dea replica direct. ci drept un set de fenomene care nu pot fi explicate adecvat. omul de ]tiin\` î]i poate folosi cuno]tin\ele pentru a descoperi problema. în\elegerea cunoa]terii tacite a celor pe care îi studiem este de o importan\` crucial`. care se refer` la rela\iile dintre cercet`tor ]i obiectul cercetat. I s-a acordat licen\a de c`tre Colegiul Macalester în 1982 ]i a primit titlul de doctor de la Universitatea din Minnesota. Formulele „cum sunt lucrurile într-adev`r“ ]i „cum func\ioneaz` lucrurile într-adev`r“ sunt crezuri ontologice. 2 Pe l@ng` acest angajament fa\` de subiectul în discu\ie din teoria rela\iilor interna\ionale. Opera lui Alexander Wendt este nepre\uit` pentru cei care cred c` ceva este întotdeauna gre]it în conduita rela\iilor interna\ionale ]i c` oamenii de stat au nevoie s` înve\e cum s` îndrepte r`ul de la oamenii de ]tiin\` din domeniul social. Evident. Wendt a dezvoltat abordarea „constructivist`“ în studiul rela\iilor interna\ionale. lucr`rile sale s-au îndreptat împotriva acelor abord`ri teoretice care au dominat studiul american al rela\iilor interna\ionale.“1 Într-o serie de articole majore. Trebuie de asemenea s` ar`t`m c` Wendt este în primul rând un metateoretician sau teoretician al stratului profund ]i mai pu\in al celui de suprafa\`. dar nu suficient sau amplu. Evalu`m [ns` cunoa]terea ]tiin\ific` când ceva merge r`u. crede el. Alexander Wendt a predat la Departamentul de }tiin\e Politice de la Universitatea Yale. Bineîn\eles. C`ci. El afirm` urm`toarele: „Obiectivul acestui tip de teoretizare este ]i acela de a aprofunda în\elegerea noastr` asupra politicilor mondiale. Dac` nu mai respir`m sau avem dificult`\i în respira\ie. în cazul în care „agen\ii“ pot face prea pu\in pentru a schimba „structurile“ care pretind s` le determine comportamentul. În ciuda neîn\elegerilor substan\iale dintre neoreali]ti ]i neoliberali. Ea a ap`rut în procesul unei evalu`ri critice a dou` cadre teoretice dominante la sfâr]itul anilor ’80 în studiul american al rela\iilor interna\ionale. în primul rând nu are prea mare importan\` instruirea lor! Din 1989. dar face acest lucru indirect. ]i anume neorealismul ]i neoliberalismul. apelând mai pu\in la în\elesuri „intersubiective“ din rândul participan\ilor la respectivele procese empirice ]i mai mult la rolul for\elor structurale largi. considerându-l cel pu\in unilateral ]i în cel mai r`u caz contraproductiv.

neoreali]tii ]i neoliberalii nu sunt de acord asupra câtorva chestiuni importante: implica\iile anarhiei. Concentrându-se asupra lucr`rilor lui Immanuel Wallerstein. Alexander Wendt nu este dezinteresat de aceste chestiuni. dar sus\ine c` ele sunt discutate într-un cadru conceptual închis care ridic` probleme cruciale privind rela\ia dintre agen\i (state) ]i structurile interna\ionale. WENDT trebuie s` stea în spatele unui zid gros de sticl`. ci ]i s` o transforme. De]i neoreali]tii ]i neoliberalii pretind c` pot explica sursele primare ale conflictului ]i cooper`rii din rela\iile interna\ionale prin structura implicit` a anarhiei. Sistemul mondial capitalist este considerat de la început obiect de studiu analitic independent de ac\iunile prin care a fost creat.RELA|II INTERNA|IONALE 326 327 A. nici caracterul produsului structural rezultat. folosind mai ales teoria sofisticat` a jocului. În articolul s`u de pionierat [n domeniu. dat` fiind posibilitatea ca fiecare cercet`tor s` aib` prejudec`\ile lui? R`spunsul pozitivist este s` recomande folosirea unei metodologii de interven\ie care s` previn` subiectivitatea ]i a unor metode empirice care specific` în avans tipul de dovezi necesare pentru a sus\ine sau a contrazice ipotezele empirice. ]i anume teoria sistemelor mondiale. adic` \in seama ]i de interesele altora. se bucur` de pu\in` aten\ie teoretic` sau de legitimare. ]i s` observe lumea real` în mod ra\ional. puterile ]i interesele statelor sau. Obiectivitatea este „punctul lui Arhimede“ (se spune c` Arhimede s-ar fi l`udat c`. a]a cum arat` Wendt.“4 Wendt r`mâne un cercet`tor orientat c`tre stat al rela\iilor interna\ionale. f`r` o teorie social` detaliat` a intereselor statelor ei nu reu]esc s` ofere aceast` explica\ie. Efectele sale pot fi modificate prin cooperare. nu numai strict de interesele proprii. o ontologie atomist` a statelor în condi\ii de anarhie tinde s` dea de în\eles c` aceasta din urm` este inaccesibil` schimb`rii. Apoi. (2) structurile cheie din sistemul statelor sunt mai curând intersubiective decât materiale. dar ne îndeamn` s` nu consider`m ca sigure statele ]i interesele lor. În contrast cu abord`rile conven\ionale. le trateaz` ca „elementare din punct de vedere ontologic“. aceast` abordare nu în\elege c` numai ac\iunea uman` actualizeaz`. decât date în mod exogen sistemului de natura uman` sau de politicile interne. capabili s` interac\ioneze semnificativ. [ntruc@t actorii statali î]i definesc interesele în a]a fel încât s` includ` ]i interesele altor state. Prima este mai posibil` decât a doua. mai ales aceea care urm`re]te s` schimbe îns`]i structura. Neoreali]tii ]i neoliberalii tind s` fac` acest lucru deoarece ei se bazeaz` implicit în cercetarea lor pe ipotezele individualismului metodologic. Dar literatura nu poate explica sursele jocului luat [n considerare deoarece modelului implicit al sistemului interna\ional îi lipse]te o teorie a ac\iunii ]i preferin\elor statului.3 Acestea sunt problemele paradigmei metateoretice comune [n jurul c`rora graviteaz` teoria contemporan`. O asemenea reificare nu ia în considerare ini\ial nici condi\iile structurale prealabile sau institu\ionale de ac\iune. De exemplu. a materializ`rii structurilor ontologice primare. reific` identit`\ile. posibilit`\ile cooper`rii interna\ionale. Wendt respinge principala alternativ` la atomismul ontologic. concep\iile teoretice ale structurii interna\ionale asupra alegerii ra\ionale (rational choice) implic` o „constrângere“ a agen\ilor statali existen\i anterior prin modificarea costurilor ]i beneficiilor lor în func\ie de diferite strategii. El define]te constructivismul astfel: „Constructivismul este o teorie structural` a sistemului interna\ional care face urm`toarele afirma\ii esen\iale: (1) statele sunt principalele unit`\i de analiz` pentru teoria politic` interna\ional`. dar nu ]i într-o lume a rela\iilor de sum` zero. Exist` multe studii care exploreaz` logica intern` a strategiilor de stat în acest context. În final. {ntâi. dac` statele sunt motivate în primul rând de urm`rirea unor câ]tiguri relative fa\` de alte state sau de urm`rirea câ]tigurilor absolute în putere ]i bun`stare. inversând procedura conven\ional`. ar fi putut muta P`mântul) care îi permite cercet`torului s` descopere modul în care statele se comport` f`r` s`-l schimbe în vreun fel. The Agent-Structure Problem in International Relations Theory (1987). Aceast` mi]care ridic` totu]i problema conex`. dar structura de baz` r`mâne aceea]i. Ca urmare. În contrast cu ceea ce îi une]te la nivelul metateoriei. Wendt arat` cum acesta trece de la structuri (sistemul capitalist mondial) la unit`\i (statele din sistemul mondial). Dar cum poate fi f`cut acest lucru. transparent` pe o singur` parte. Aceasta nu reu]e]te s` identifice modul în care statele individuale pot nu numai s` reproduc` structura. Conduita pl`nuit`. dar cât se poate de diferit`. în special în SUA. Aceasta ridic` un num`r de probleme. (3) identit`\ile ]i interesele de stat sunt în mare parte construite mai degrab` de aceste structuri sociale. ierarhia scopurilor statului. ]tim c` o „cooperare în condi\ii de anarhie“ este posibil` într-o lume a rela\iilor de sum` pozitiv`. dac` i s-ar fi dat o pârghie suficient de lung` ]i un punct de sprijin. reproduce ]i transform` institu\iile ]i . importan\a relativ` a inten\iilor ]i capacit`\ilor statului ]i impactul institu\iilor ]i regimurilor interna\ionale. Wendt se identific` drept „constructivist“. Se acord` mult mai pu\in` aten\ie felului în care structurile interna\ionale ]i institu\iile (în cel mai larg sens al cuvântului) ajut` la constituirea agen\ilor ca subiec\i împuternici\i.

În acest mod se poate face o estimare a intereselor «reale» ]i a identit`\ilor «reale». „Structurile sociale au o dimensiune inerent discursiv` în sensul c` sunt inseparabile de ra\iunile ]i în\elegerea pe care agen\ii le dau ac\iunilor lor. ceea ce înseamn` refuzul de a omite modul în care statele interpreteaz` ceea ce fac în favoarea unei anumite dinamici structurale de baz`. poate fi în\eles ca diferen\a dintre consim\`mântul dat în condi\iile prezente ]i ceea ce ar alege o persoan` s` De notat c` pân` acum Wendt a scris de pe pozi\iile unui critic. puterea structural` poate deveni activ` când statele nu ac\ioneaz` în modul a]teptat. Cercet`torii rela\iilor interna\ionale au tendin\a s` studieze rezultatele comportamentale asociate cu distribuirea diferit` a puterii între state de-a lungul istoriei. La sfâr]itul anilor ’80 ]i începutul anilor ’90. Poate cel mai radical ]i serios argument este c` trebuie s` acord`m prioritate la fel de mare reprezent`rilor dominante ale rela\iilor interna\ionale în în\elegerea comport`rii statelor ca ]i distribuirii for\elor materiale între state. Pe aceast` baz`. Avantajul teoriei „structur`rii“ este c` faciliteaz` o abordare metodologic` care încearc` s` explice influen\ele structurilor asupra comportamentului. WENDT „constrângerile“ structurale ale vie\ii sociale. Diferen\a este c`. dup` care actorii „ac\ioneaz` în baza semnifica\iilor pe care obiectele le au pentru ei. atât interne cât ]i în cadrul mai larg al economiei capitaliste mondiale. Mai apoi. unii oameni de ]tiin\` au sus\inut c` Uniunea Sovietic`.RELA|II INTERNA|IONALE 328 329 A. unde dezbate abord`rile dominante ]i eronate ale neorealismului ]i neoliberalismului. Aceast` calitate discursiv` nu înseamn` c` structurile sociale sunt reductibile la ceea ce agen\ii consider` c` fac. Mai degrab` decât s` emitem interpret`ri ale sensurilor ]i reprezent`rilor rela\iilor interna\ionale pe baza distribuirii for\elor materiale. nu era o amenin\are pentru SUA ]i alia\ii lor din Europa de Vest. S-ar putea conchide c` SUA au exagerat în mod deliberat amploarea puterii sovietice pentru a-]i atinge propriile scopuri economice. el sugereaz` c` ]i structurile care nu pot fi observate direct sunt reale. Wendt se dovede]te a fi realist din punct de vedere ]tiin\ific în acela]i mod în care pozitivi]tii pretind c` sunt reali]ti. Potrivit lui Wendt. printre al\ii. conteaz` nu factorii primari ai distribuirii materiale de un fel sau altul. fie ele militare. dat` fiind inegalitatea puterii ]i bog`\iei din sistemul interna\ional. De aici. c`ci agen\ii pot s` nu în\eleag` antecedentele structurale sau implica\iile ac\iunilor lor.“5 fac` în condi\iile în care puterea structural` nu ar fi în joc. iar semnifica\iile sunt construite social“. Nici ontologiile atomiste ]i nici cele colectiviste nu pot capta rela\ia dintre agen\i ]i structuri f`r` materializarea unora sau altora. trebuie s` ne concentr`m asupra semnifica\iei relevan\ei lor pentru state înainte de a evalua comportamentul statului. Wendt sus\ine c` încerc`rile de a deduce modele de stabilitate ]i pace din acest tip de analiz` sunt inadecvate în absen\a oric`rei examin`ri teoretice a felului în care statele în\eleg natura ]i identitatea amenin\`rilor din partea altor state. el a publicat articole ]i capitole de lucr`ri care îi eviden\iaz` constructivismul. a]a cum persoanele pot s` accepte decizii politice care sunt în mod incontestabil incorecte. o asemenea interpretare este incompatibil` cu ipotezele metateoretice ale constructivismului. despre întreb`rile care nu ar trebui puse. la fel de important. Agen\ii (actorii statali) nu exist` independent de structurile din jurul lor. dar în acela]i timp acele structuri nu exist` independent de reproducerea lor (]i de posibila lor transformare) de c`tre agen\i. cel pu\in în primii ani de dup` sfâr]itul celui de-al doilea r`zboi mondial. Inspirându-se. de la Anthony Giddens în sociologie ]i de la Roy Bhaskar în filozofia ]tiin\ei. ]i aceasta nu este o critic`. {ns` cu siguran\` înseamn` c` existen\a ]i modul de operare a structurilor sociale sunt dependente de în\elegerea men\ionat`. El are idei interesante despre întreb`rile care ar trebui puse în studierea rela\iilor interna\ionale ]i. el a elaborat un program de cercetare empiric` (nu empirist`) în domeniu. Erik Ringmar d` un exemplu de inova\ii metodologice menite s` abordeze impactul structurilor asupra agen\ilor: „Trebuie s` construim o ipotez` referitoare la cum ar fi fost lucrurile dac` ar fi lipsit numai puterea structural` ]i apoi s` m`sur`m diferen\a dintre aceast` condi\ie ]i cea existent`. Argumentele sale în numele programului de cercetare constructivist se încadreaz` în contextul unei critici continue a neoreali]tilor precum Kenneth Waltz ]i a neoliberalilor precum Robert Keohane. . De exemplu. avem nevoie de o ontologie care s` dep`]easc` tendin\a de a trata ac\iunea ]i structura ca fiind p`r\i opuse ale unei dualit`\i..“6 La nivelul epistemologiei. politice sau economice. ci doar o observa\ie. ci semnifica\ia ]i interpretarea lor de c`tre actorii în]i]i. distribu\ia puterii economice între SUA ]i Uniunea Sovietic` era departe de a fi bipolar`. importan\a de a acorda aten\ie acestei constituiri reciproce a agen\ilor ]i structurilor. Gradul de consim\`mânt autentic pe care oamenii îl dau . Wendt consider` c` cercet`torii rela\iilor interna\ionale trebuie s` adopte principiile de baz` ale teoriei „structur`rii“. în timpul r`zboiului rece. De exemplu. Potrivit lui Wendt.. în timp ce adoptarea unei metodologii empirice reduce „realul“ la ceea ce poate fi observat.

Wallerstein ]i Walt z. Lynne Rienner. în Iver B. 384-396. Controversies in International Relations Theory: Realism and the Neoliberal Challenge. St Martin’s Press. nr. Ringmar. 441-474. Keohane. Londra. Alexander Wendt. Neuman ]i Ole Waever (ed. Londra. p. „Collective Identity Formation and the International State“. în International Organisation. Alexander Wendt.). The Return of Culture and Identity in IR Theory. Note 1. 4. p. 383-392. W. 1987. Include o bibliografie a articolelor publicate de Wendt. Este un avertisment util asupra pericolului de a materializa agen\i ]i structuri în teoria rela\iilor interna\ionale. 7. „Collective Identity Formation and the International State“. Sage. Cel pu\in în termenii dimensiunilor ontologice ]i epistemologice ale teoriei rela\iilor interna\ionale Wendt a contribuit mult la dezv`luirea limitelor dezbaterii neorealiste/neoliberale din domeniu. Dessler. „Bridging the Theory/Metatheory Gap in International Relations“. 393-410. cit. 41. „Institutions and International Order“ (cu Raymond Duvall). W.). 1991. nr. 269-289. [n International Organization. opera sa a fost mai degrab` sugestiv` decât concluziv`. p.. 41. Erik Ringmar. dar r`mâne de apreciat dac` opera sa va îndeplini promisiunea unui program de cercetare „postpozitivist“. 1987. 274-287. Neumann ]i Ole Waever (ed. Londra. Principalele lucr`ri ale lui Alexander Wendt „The Agent-Structure Problem in International Relations Theory“. „Alexander Wendt – a Scientist Struggling With History“. „Anarchy Is What States Make of It: the Social Construction of Power Polities“. p. în Yoset Lapid ]i Friedrich Kralochwil (ed. Astfel. nr. 359. .. 36. 1992. Rosenau ]i Ernst-Olto Czempiel (ed. Keglev (ed. 71-81. 2. consulta\i Erik Ringmar. „Bridging the Theory/Meta-theory Gap in International Relations“. Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate. 17. p. 3. Charles W. 51-73. R`mâne de v`zut modul în care el ]i al\ii inspira\i din opera lui folosesc puterea de în\elegere a constructivismului pentru a pune în lumin` studiul empiric al politicilor mondiale. Hollis. op. nr. 50. [n Review of International Studies. p. 1996. p. „Beware of Gurus: Structure and Action in International Relations“. University of South Carolina Press. p.. 385. Nicholas. p. Pentru o prezentare critic` excelent` a operei lui Wendt scris` de un fost student al s`u.. European Foreign Policy. World of Our Making: Rules Rule in Social Theory and International Relations. Clarendon Press. Pentru o prezentare excelent` a dezbaterii consulta\i David A. „The Agent-Structure Problem in Foreign Policy Analysis“. 17. nr. nr. Carlsnaes. p. Erik. 43.). Global Changes and Theoretical Challenges: Approaches to World Politics for the IWO’s . Routledge. 1991. 88. p. Heath &Co. D. Alexander Wendt. nr. Hollis. „What’s at Stake in the Agent-Structure Debate?“.RELA|II INTERNA|IONALE 330 331 A. 1992. „Collective Identity Formation“. 1997. în Iver B. Carlsnaes and Steve Smith (ed. 1989. Alexander Wendt. David. „Identity and Structural Change in International Polities“. 20. 384. Steve. 1990. în W. „Constructing International Polities“. 383. New York. în International Security. op. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Giddens. 1989. [n American Political Science Review. 245-270. 1993. p. p. Boulder. în Review of International Studies. The Future International Relations: Masters in the Making. WENDT În concluzie. Alexander Wendt. nr. 1994. „In Lieu of a Conclusion: Compatibility and the Agent-Structure Issue in Foreign Policy Analysis“. 1995. în James N. 1997.. 391-426. nr. Explaining and Understanding International Relations. Columbia. 1994. cit. p. nr. p. „Alexander Wendt . Alexander Wendt este un gânditor esen\ial în metateoria domeniului rela\iilor interna\ionale contemporane. „Alexander Wendt – a Scientist Struggling with History“. 17. în Review of International Studies. „The Agent-Structure Problem in International Relations Theory“. New York.). Onut. în International Studies Quarterly.). Toronto. în International Organisation. Baldwin (ed.). The Future of International Relations: Masters in the Making. Columbia University Press. 46. 274. p. Routledge. 5. 6. nr. Martin ]i Smith.). 1991. Martin ]i Smith. Oxford. p. Lecturi suplimentare Carlsnaes. 1994. 88.C. 1995. 1989.a Scientist Struggling with History“. 335-370. în American Political Science Review. în International Organisation. Steve.

distinc\ia modern` dintre teorie ]i practic` este înlocuit` cu termenul „discurs“. care ne limiteaz` capacitatea de a imagina posibilit`\ile politice ale unei schimb`ri radicale. . expunând strategiile prin care discursuri specifice despre putere/]tiin\` construiesc ierarhii conceptuale opuse ]i aparent în`bu]` p`rerile diferite. La ei. a unei fundament`ri filozofice dincolo de jocul puterii prin care se asum` ]i se recomand` reforme ale modalit`\ilor de administrare a afacerilor de stat. Ei se prezint` ca „exila\i“ de bun` voie la grani\ele disciplinei academice. istoriei ]i progresului. Mai ales Ashley este angajat într-un proiect de „deconstruc\ie“ a disciplinei. altfel preten\ios afirmate. pun@nd [n eviden\` poten\ialul ]i limitele cunoa]terii sale. Limbajul pe care îl folosim pentru a descrie lumea în care tr`im nu mediaz` între eul nostru ]i mediul înconjur`tor. Pentru ei.POSTMODERNISMUL Richard Ashley ]i Robert Walker au atras aten\ia asupra felului în care ]tiin\a ]i puterea sunt strâns legate în teoria ]i practica rela\iilor interna\ionale contemporane. El sugereaz` c` în studiul rela\iilor interna\ionale se manifest` „cu]ca de fier“ a modernit`\ii. Aceasta este o preten\ie modern` care exclude din prim plan aspecte epistemologice importante privind modul în care sunt legitimate convingerile noastre ontologice fundamentale legate de scopul ]i dinamica domeniului nostru de studiu. cercet`torii rela\iilor interna\ionale sunt mereu în c`utarea unui ideal greu de sesizat. care estompeaz` dihotomia dintre realitate ]i reprezentarea ei textual`. bazat` pe no\iunile moderne de ra\iune ]i adev`r. care este luat ca atare de mul\i cercet`tori din domeniu. dar care ne regleaz` ]i sentimentul timpului. ace]ti gânditori se limiteaz` la a lumina latura întunecat` a modernit`\ii. Max Weber se profileaz` cu proeminen\` în lucr`rile lui Walker. Refuzând s` se angajeze într-o analiz` empiric` sau normativ`. Robert Walker î]i fixeaz` privirea critic` asupra discursului despre „suveranitate“.

ASHLEY RICHARD ASHLEY Richard Ashley a predat la Departamentul de }tiin\e Politice de la Universitatea de Stat din Arizona începând din anul 1981. Ashley a dedicat mult` aten\ie premiselor metateoretice ale teoriei conven\ionale a rela\iilor interna\ionale. Mai întâi. Aceasta se realizeaz` prin interpret`ri plauzibile ale unor ipoteze testabile care iau forma unor afirma\ii de tip „dac`/atunci“.“1 ea presupune o distinc\ie ontologic` între subiect ]i obiect. Realitatea exist` independent de subiec\ii care o observ`. ai anumitor obstacole sau limite de realizare sau satisfacere a acestora ]i ai anumitor mijloace prin care obstacolele ]i limitele ar putea fi dep`]ite“. aceste premise constituie o form` de „ra\ionalitate tehnic`“ care: „concepe via\a ca expresia unor situa\ii mai mult sau mai pu\in distincte . de]i a adoptat o perspectiv` dinamic` în timp ]i nu a pus semnul egalit`\ii între semnifica\ia puterii ]i capacitatea de a proiecta for\a militar` în str`in`tate. în loc s` le lase s` propun` ]i s` delimiteze „solu\iile“. Pentru Ashley. Logica instrumentalist` se bazeaz` pe un num`r de ipoteze privind natura realit`\ii. definite în termenii anumitor scopuri sau necesit`\i date.. economic` ]i demografic` ale acestor mari puteri de-a lungul timpului. În 1985 a ob\inut premiul Karl Deutsch al Asocia\iei de Studii Interna\ionale.2 Prima carte a lui Ashley a fost o examinare clasic` a echilibrului de putere dintre China. ]i a pledat pentru o încercare radical` de a compara între ele aceste structuri.. În contrast cu aceast` concep\ie „pozitivist`“ despre teorie. care s` examineze practicile structurale/epistemologice ce produc problemele în sine. care ajut` la rezolvarea unor „probleme“ într-o zon` dat`. Reputa\ia lui Ashley se bazeaz` pe o serie de articole ]i capitole de lucr`ri editate în diverse colec\ii. În fine. Totu]i..3 Într-un studiu important privind lucr`rile lui Ashley. }i-a luat masteratul la Universitatea California din Santa Barbara ]i doctoratul la Massachusetts Institute of Technology în 1977. ierarhice ]i opresive. subversiv`. El afirm` c` aceasta este dominat` de logica instrumentalist` care este inseparabil` de efectul s`u politic. vorbesc ]i ac\ioneaz`. dar nu reu]e]te s` cerceteze condi\iile care au dat na]tere problemelor respective. ea poate fi util` dac` vrem s` intervenim ]i s` modific`m modelele de comportament. dar o face indirect. a]a cum se manifest` aceasta în dezbaterile despre realism. Ca urmare. cei mai mul\i cercet`tori tind s` afirme c` epuizeaz` scopul ]i semnifica\ia ra\iunii ca poten\ial „instrument“ de emancipare. func\ia teoriei ]i rolul savantului ca teoretician. rolul cercet`torului din domeniul ]tiin\elor sociale este mai important decât cel al unuia din domeniul tehnic. datorit` dominan\ei sale în cadrul disciplinei. de la publicarea acelei c`r\i.335 R. Ashley era ]i în c`utarea unui ideal de libertate ]i autonomie pentru to\i cei care erau oprima\i de structurile de putere pe care cei mai mul\i cercet`tori ai rela\iilor interna\ionale se bazau pentru a explica orice . Lucrarea s-a situat ferm în cadrul conven\ional al „echilibrului de putere“. ]i o faz` ulterioar`. Apoi. teoria este nu numai un instrument al descoperirii. care consider` „realitatea“ o sfer` a experien\ei necontaminat` de percep\ie sau mediat` de limbaj ]i interpretare.. Jarvis distinge dou` „faze“: faza eroic`. ]i anume complicitatea cu structurile globale de putere. prin concentrarea mai degrab` asupra problemelor ontologice ]i epistemologice legate de ceea ce constituie întreb`rile ]i r`spunsurile importante ]i legitime despre domeniul rela\iilor interna\ionale decât asupra structurii ]i dinamicilor sistemului interna\ional [însu]i]. ca ]i modul în care ei conceptualizeaz` domeniul subiectelor tratate. Ipotezele realizeaz` leg`tura fundamental` dintre „datele“ ob\inute prin experien\` ]i cadrul teoretic în lumina c`ruia devin semnificative. s` ne fac` s` în\elegem mai bine politicile mondiale. iar. în care Ashley se p`streaz` în grani\ele epistemologice ale modernit`\ii ]i iluminismului. Alexander Wendt a considerat c`: „Obiectivul acestui tip de teoretizare este . În timp ce analiza critic teoria conven\ional` a rela\iilor interna\ionale. Acolo ]i-a creat reputa\ia de lider al mi]c`rii postmoderniste/poststructurale în cadrul (sau mai degrab` împotriva) disciplinei rela\iilor interna\ionale. mai degrab` decât s` le putem prevedea în cadrul unor anumi\i parametri specifici. teoria are func\ia de a explica modelele fundamentale ]i durabile ale domeniului în discu\ie. Ashley afirm` c` ra\iunea tehnic` dezbrac` teoria de orice rol critic evaluator. Contribu\ia sa în domeniu este mai bine în\eleas` la nivelul metateoriei decât la nivelul pur teoretic. în care caut` s` submineze ]i s` pun` sub semnul întreb`rii criteriile la care apeleaz` cei mai mul\i cercet`tori ai rela\iilor interna\ionale în c`utarea adev`rului. Principalele sale articole publicate în prima parte a anilor ’80 sunt toate varia\ii ale unei critici filozofice a premiselor epistemologice ale ra\iunii tehnice. Ashley a promovat ideea unei ]tiin\e sociale mai „reflexive“. modelarea ordinii mondiale ]i domina\ia metodelor economice (în special teoria alegerii ra\ionale) în studiul rela\iilor interna\ionale. SUA ]i Uniunea Sovietic` [n care a studiat ratele de cre]tere tehnologic`.

Aceasta este. în special a neorealismului. Ashley a ales postura de „disident“. în special de Michel Foucault. Ashley se limiteaz` la o sarcin` mult mai modest`. grani\ele s` poat` fi puse la îndoial` sau înc`lcate. ar trebui s` le citim ca pe încerc`ri de a sus\ine statul suveran din punct de vedere teritorial ca depozitar al comunit`\ii politice care ne delimiteaz` domeniul libert`\ii ]i ne structureaz` identitatea ca membri ai unor comunit`\i na\ionale distincte..). . Asocierea anarhiei cu absen\a ordinii ]i autorit`\ii este posibil` numai pe baza unei conexiuni apriorice între suveranitatea teritorial` ]i ordine/comunitate. avem un interes transcedental de „a ap`ra libertatea de contrângeri nerecunoscute. începând din anii ’80 opera lui Ashley nu a urm`rit ocuparea unui loc privilegiat de unde s` evalueze teoria sau practica rela\iilor interna\ionale. în cazul când formeaz` obiectul unei obliga\ii (cf. Ashley a reu]it s` atrag` aten\ia asupra premiselor metafizice ]i epistemologice ale teoriei rela\iilor interna\ionale. s` poat` fi deschise noi c`i de a gândi ]i a face politic` global`“. Ashley este o figur` major` a ceea ce s-a numit „a treia dezbatere“ a anilor ’80. noi leg`turi între diverse elemente culturale s` poat` deveni posibile. Ashley a evoluat de la faza „eroic`“ radical` la o critic` subversiv` a teoriei rela\iilor interna\ionale. despre lucruri) – care poate fi înlocuit cu altul de acela]i fel. Acest lucru este eviden\iat clar în disputa cu John Herz din articolul Political Realism and Human Interests. în lumina celor scrise de el despre natura construit` discursiv a adev`rului ]i ra\iunii. La urma urmei. f`r` s` caute s` înlocuiasc` discursurile hegemonice în rela\iile interna\ionale. mai ales al celei a lui Kenneth Waltz. El ne îndeamn` s` citim textele realiste nu ca pe încerc`ri de a oglindi o realitate dat` de state separate teritorial ce coexist` într-un mediu anarhic. o tem` studiat` ]i de Robert Walker ]i Martin Wight. pe ce baz` î]i formulez` Ashley critica? De fapt. (jur. care este mai pu\in preocupat` de compatibilitatea cadrului de analiz` aflat în competi\ie decât de natura problematic` a criteriilor pe baza c`rora se formeaz` standardele noastre de discern`mânt ]i evaluare.4 Ar fi oarecum simplist ca Ashley s` fie caracterizat drept gânditor utopic. dar subminându-le astfel încât „practicile s` poat` fi respinse sau invalidate. Prin contrast. dar Ashley ne îndeamn` s` insist`m pe practicile intelectuale ]i politice care sus\in aceast` dihotomie. 1998) (n. desigur. Înc` de la mijlocul anilor ’80. Ashley consider` puterea o re\ea de practici disciplinare care ne ajut` s` ne constituim identitatea. dac` adev`rul este o func\ie a puterii ]i invers.6 Ashley dore]te s` nu mai consider`m puterea ca pe o proprietate care poate fi de\inut` sau pierdut`. ]i a dezv`luit multe probleme care apar când se aplic` metodologiile microeconomice în studiul politicilor mondiale. raport cu puterea. În acest context. aceea de a explora complicitatea teoriei interna\ionale cu problemele pe care pretinde c` încearc` s` le rezolve. unde îl invoc` pe Jürgen Habermas ]i no\iunea sa de „interese de cunoa]tere constitutive“ în ]tiin\ele umane. care neag` oamenilor capacitatea de a-]i construi viitorul prin ac\iune con]tient` ]i voin\` deplin`“. ar fi gre]it s` credem c` lupta revolu\ionar` în numele „clasei“ sau „rasei“ ne-ar putea emancipa în * fungibil. Aceasta este ceea ce în\elege el când se angajeaz` într-o „dubl` lectur`“ a „problematicii anarhiei“ care construie]te o întreag` disciplin` pentru a include un non-place în rela\iile interna\ionale. atâta timp cât a reconsiderat par\ial un proiect de cercetare care încerca s` explice tocmai acele „constrângeri“ ]i „rela\ii de dominare“ în scopul eliber`rii de ele. Totu]i. DEX. ed. nu s` accept`m aceast` tez` drept condi\ie prealabil` a teoriei interna\ionale. Acest mod de gândire este cât se poate de str`in de ideile realiste tradi\ionale despre „echilibrul de putere“ dintre „marile puteri“ care utilizez` „puterea“ pentru a proteja anumite interese ca pe un instrument pentru a-]i sus\ine sau îmbun`t`\i statutul într-un sistem ierarhic rigid.RELA|II INTERNA|IONALE 336 337 R. de aceea]i calitate ]i aceea]i cantitate. El a eviden\iat determinismul teoriei neorealiste. ASHLEY „probleme“ ap`rute pe agenda rela\iilor interna\ionale. În loc de a schimba o metapoveste a progresului cu o alta.5 Totu]i. de rela\ii de dominare ]i de condi\ii de în\elegere ]i comunicare distorsionat`. adj. În plus fa\` de interesul tehnic de a ne controla mediul înconjur`tor ]i interesul practic de a men\ine în\elegerea ]i comunicarea mutual`. trad. Puterea este situat` în „microrela\iile“ care constituie re\ele de putere ]i poate fi exercitat` „de jos“ ca ]i „de sus“. Ashley nu mai g`se]te sus\inere în mo]tenirea intelectual` a modernit`\ii pentru a l`muri valorile noastre sau pentru a oferi îndrumare asupra modului în care ele pot fi realizate în orice pachet de aranjamente institu\ionale concrete. Ca ]i al\i membri ai stângii radicale care au fost influen\a\i de opera poststructurali]tilor francezi. Dimpotriv`. a II-a. Aceasta este strategia „lecturii“ deconstructive a realismului în rela\iile interna\ionale. reprezent`rile s` poat` fi r`sturnate sau lipsite de prezum\ia de a avea valoare axiomatic` ]i politizate ]i istoricizate. Concep\iile moderne trateaz` puterea ca pe o resurs` fungibil`* care poate fi de\inut` ]i transferat` de la un agent la altul. Aceast` evolu\ie este compatibil` cu adoptarea de c`tre Ashley a conceptului lui Foucault despre interdependen\a dintre putere ]i cunoa]tere în via\a social`.

67. conform c`ruia. . 1996. de]i nu în numele unei agende ideologice care s` ne permit` s`-l includem în oricare dintre orient`rile tradi\ionale paradigmatice ale rela\iilor interna\ionale. ci a unor locuri care ar putea s` devin` obiectul unei strategii. Cambridge University Press. dar nu se vor gr`bi „s` ard` la temperatura înalt` a hiperreflexivit`\ii“. p. 9 R`mâne de v`zut dac` Richard Ashley va r`spunde criticilor recente la adresa lucr`rilor sale. „The Achievements of Poststructuralism“. L. nr. Pe de alt` parte. Consulta\i Jim George. unui mod de a se problematiza pe sine ]i de a-i problematiza pe al\ii. S-ar putea ca Ashley s` fi contribuit la preg`tirea terenului pentru reînvierea principiilor eticii în teoria interna\ional`. 1991. Lucr`rile sale ]i-au atras sprijinul unui mare num`r de oameni de ]tiin\` (mai ales tineri) din Marea Britanie ]i SUA. De]i activitatea lui Ashley trebuie s` fie privit` în contextul unei critici continue a pozitivismului din teoria rela\iilor interna\ionale. „postmodernismul este mai potrivit în subminarea rolului ra\iunii in toto decât în extinderea no\iunii de ra\iune dincolo de grani\ele epistemei pozitiviste într-un mod compatibil cu reflexivitatea“. 3. El se descrie ca un înstr`inat radical atât de disciplin` cât ]i de comunit`\ile teritorializate ale c`ror interac\iuni pretinde c` le reprezint`. ci mereu nomad`. de fapt. 17. 17. în International Relations: Global and Australian Perspectives on an Evolving Discipline. Boulder. Alexander Wendt. p. de]i este o munc` de teritorializare. adic` potrivit unui etos general sau unei arte de a tr`i. 25. p. 4. aproape poetic uneori. 171-176. 2. Jarvis. se consider` o figur` r`t`citoare de condotierre din Europa la [nceputurile modernit`\ii. „cea de-a treia dezbatere“ din rela\iile interna\ionale a îndemnat oamenii de ]tiin\` s` reflecteze mai mult la ceea ce el nume]te „dimensiunile politico-normative inerente ale paradigmelor ]i tradi\iile ]tiin\ifice derivate pe Note 1. 1981. Richard L. 7. de]i ar fi tentant s`-l numim radical tipic. Canberra. p. Higgott. în International Theory: Positivism and Beyond. situa\ie în care este nevoie de criterii „ra\ionale“ pentru a alege între ele. International Relations and the Challenge of Postmodernism: Defending the Discipline. „Bridging the Theory/Meta-Theory Gap in International Relations“. Cineva poate spune c` munca lui. ASHLEY Studiile lui Richard Ashley sunt deci ale unui teoretician critic. p.RELA|II INTERNA|IONALE 338 339 R. în International Studies Quarterly. c`ci el respinge criteriile conven\ionale folosite în mod obi]nuit pentru o astfel de evaluare. Steve Smith. Cambridge. „The State of the Discipline: Realism Under Challenge“. nr. chiar dac` el nu mai poate participa la acest proces. Columbia. 1994. Lynne Reinner. aceast` critic` a avut loc exact în perioada în care grani\ele dintre teoria politic` ]i studiul rela\iilor interna\ionale au început s` cad`. „Political Realism and Human Interests“. 5. studiul eticii interna\ionale nu mai este o activitate marginal` în cadrul disciplinei. nu este niciodat` fixat` la un teritoriu. Pentru c`. Ast`zi. Totu]i. 1999. James Richardson. unei arte a vie\ii. care sunt gata s` considere studiul rela\iilor interna\ionale ca aren` de cercetare postpozitivist`. Colorado. 383. Discourses of Global Politics: A Critical (Re) Introduction in International Relations. The Australian University Press. nr. Ken Booth and Marysia Zalewski. dar ]i opozi\ia celor care privesc subversiunea lui Ashley ca pe o amenin\are poten\ial` la integritatea disciplinei. cineva lupt` f`r` încetare în mijlocul evenimentelor ]i al întâmpl`rii ca s` fac` posibil [ntr-un fel tr`irea real` a unui ideal virtuos în mod inerent. 227.“7 care le sus\in“. în Millennium: Journal of International Studies. South Carolina. p. radicalismul s`u nu este legat de vreun proiect special în numele unui anume grup de oameni. University of South Carolina Press. este deseori dens ]i greu de în\eles pentru cei nefamiliariza\i cu filozofia Europei continentale ]i cu vocabularul analizei poststructurale.8 Într-adev`r. 1991. 6. care ]tie c` nu va putea fi niciodat` acas` printre oamenii de acolo… [cu] o înclina\ie natural` de a se purta într-un mod «virtual». nu a unei finalit`\i. Consulta\i Darry S. 251-253. 10 Este dificil în aceast` etap` s` se evalueze contribu\ia lui Richard Ashley la teoria interna\ional`. Poate cea mai serioas` critic` a lucr`rilor lui Ashley ]i a celor inspira\i de ele este acuza\ia de relativism antifundamental. „un str`in de orice a]ezare ]i de orice credin\`. în Review of International Studies. este prea devreme s` conchidem c` Ashley se va retrage din fa\a criticilor s`i. dar care pot s` nu fie compatibile unele cu altele. 254. critica sa atotcuprinz`toare a ra\iunii moderne îl exclude de la participarea la renovarea teoriei normative a rela\iilor interna\ionale. care îl acuz` c` înlocuie]te o form` de realism tehnic cu exaltarea relativist` ]i chiar nihilist` a unor idealuri care pot p`rea atractive ca teorie. mereu gata s` se deplaseze în c`utarea nu a unei destina\ii. A]a cum afirm` Neufeld. Trebuie spus c` stilul scrierilor lui Ashley. „Untying the Sovereign Slate: a Double Reading of the Anarchy Problematique“. A]a cum observ` Mark Neufeld. 1988. Ashley este responsabil în parte pentru aceast` transformare din cadrul disciplinei.

Heath & Co. University of South Carolina Press. „Three Modes of Economism“. Mark Neufeld. C. p. „Richard Ashley’s Discourse for International Relations“. în Millennium: Journal of International Studies. în Millennium: Journal of International Studies. 83-110. Roger D. 75. p. p. p. 25. „Once Again into the Fray: International Relations Confronts the Humanities“. Higgott ]i James Richardson. nr. în International Organisation. p. C. „Postmodernism. Lecturi suplimentare Brown. 1993. în Millennium: Journal of InternationalStudies. „The Third Debate: on the Prospects of International Theory in a Post-Positivist Era“. 227-262. South Carolina. „Reflexivity and International Relations Theory“.. Pinter. 1988. 251. 251-290. Londra. p. Spegele. nr. p. Richard L. 403-434. Yosef Lapid. 34. Columbia. Cambridge University Press. nr. 17. „The Richness of the Tradition of Political Realism“. nr. [n International Studies Quarterly. Poststructuralism and War“. 1995. 1994. [n International Organisation. Brown. 23. 55. James N. „The Geopolitics of Geopolitical Space: Toward a Critical Social Theory of International Polities“. (cu R. 37. în Millennium: Journal of International Studies. nr. Groom and Margot Light (ed. Toronto. p.. Booth ]i Marysia Zaiewski. p. nr. [n International Studies Quarterly. Ethics and International Political Theory“. Principalele lucr`ri ale lui Richard Ashley The Political Economy of War and Peace: The Sino-Soviet-American Triangle and the Modern Security Problematique. 147-182. 1983. nr. Pinter. în A. „Turtles all the Way Down: Anti-foundationalism. în International Relations: Global and Australian . 1989.. în Global Changes and Theoretical Challenges: Approaches to World Politics for the 1990’s . Steve. „The eye of power: the politics of world modelling“. Ken. 12. 38. 33. Darryl. James Der Derian ]i Michael Shapiro. 21. nr. Lexington. nr. 1981. p. p. 259-268. 1991.R. 367-416. p. Lexington Books. Robert. p.RELA|II INTERNA|IONALE 340 341 R. 37-69. nr. în International Studies Quarterly. 1994. Ibid. 240-253. nr. 463-496. 213-238. „Political Realism and Human Interests“. Pauline. Gilpin.). 56-68. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Walker ]i Waltz. în Alternatives. 27. Canberra. 237-250. 287-304. p. „The State of the Discipline: Realism Under Challenge“. 1992.B. Jarvis. p. 1999. „The Achievements of Poststructuralism“. în International Studies Quarterly. 1983. 10. în Millennium: Journal of International Studies. p. „Imposing International Purpose: Notes on a Problematic of Governance“.. Massachusetts. The Australian University Press. 9. p. Walker). Pentru o excelent` prezentare a acestei dezbateri consulta\i ]i Molly Cochran. 1980. 19. nr. 22. 1990. 1996. D. International Relations and the Challenge of Postmodernism: Defending the Discipline. „Untying the Sovereign State: a Double Reading of the Anarchy Problematique“. 1984. Critical Theory and International Relations“. „Conclusion: Reading Dissidence/Writing the Discipline: Crisis and the Question of Sovereignty“. Cambridge. p. „Living on Border Lines: Man. ASHLEY 8. 1989.C. „Introduction: Speaking the Language of Exile: Dissident Thought in International Studies“ (cu R. Contemporary International Relations: A Guide to Theory. 1984. p. 259-321. Walker). 495-535 „The poverty of neorealism“. „Critical Theory and Postmodernism in International Relations“. în International/Intertextual Relations: Postmodern Readings in World Politics.J. nr. în Review of International Studies. p. [n International Studies Quarterly. Perspectives on an Evolving Discipline. 204-236. nr. 21. 38. p. Rosenau ]i Ernst-Otto Czempiel. în International Organisation. 1990. 1987. B. Rosenau.J. Londra. 1990. 225-286. J. Smith. în International Theory: Positivism and Beyond. 34. nr. 1989.

A absolvit în 1968 masteratul la Universitatea din |ara Galilor ]i s-a mutat în Canada pentru a-]i continua studiile. acesta ar putea fi rezumat ca „metoda practicilor discursive“.4 În contrast cu interpretarea conven\ional` a teoriei ca instrument mai mult sau mai pu\in util. Dar. conform c`reia chestiunile epistemologice sunt privilegiate fa\` de cele ontologice. Mai degrab` decât despre lume. Nu avem acces direct la „lumea real`“ decât prin construirea ei discursiv` în egal` m`sur` de c`tre participan\i ]i observatori. el n-ar fi de acord cu o astfel de caracterizare. F`r` îndoial` c` ar contesta ]i inten\ia mea de a-l „plasa“ în a]a fel încât activitatea sa s` poat` fi „temperat`“ de studiul rela\iilor interna\ionale. Chiar privite ca un fenomen care cere explica\ii. Cea mai bun` cale de a aborda lucr`rile sale pare s` fie descrierea lor ca metateorie. cititorul poate pleca de la o „întâlnire“ cu Walker sim\indu-se oarecum frustrat. Departe de a fi lipsit` de principii etice. J. în interpretarea tipic postmodern` a lumii. ci curiozit`\ii sale ]tiin\ifice fa\` de rela\iile interna\ionale: „Ce ne spun rela\iile interna\ionale nu este chiar ceea ce se pretinde deseori c` ne spun. el ]i-a f`cut o meserie din a deconstrui dezbaterile rituale ale acestei discipline ca expresie a modernit`\ii. practica este deja „înc`rcat` de teorie“. Interesul s`u pentru disciplina sau domeniul academic al rela\iilor interna\ionale nu se datoreaz` capacit`\ii sale de a genera o în\elegere mai bun` a acestui subiect. În 1977. ]i-a sus\inut doctoratul la Universitatea Queens din Ontario ]i din 1981 a predat la Universitatea Victoria din British Columbia. Pentru Walker. De altfel.343 R. Sarcinile teoriei empirice sunt s` determine ]i s` clasifice aceste modele precum ]i s` precizeze condi\iile în care ar putea s` aib` loc. cum ar fi modelele asociate conduitei sociale. exist` pentru a fi descoperit ]i explicat. Anglia. Limbajul este considerat ca parte dintr-un sistem . Walker s-a n`scut în 1947 la Reading. A fost profesor invitat la Australian National University ]i la Princeton University. el a elaborat numeroase capitole de lucr`ri ]i articole (unele în colaborare cu Richard Ashley). verificarea empiric` a afirma\iilor. care poate fi evaluat` dup` criterii cum ar fi consecven\a logic` intern` în utilizarea conceptelor. Teoriile sunt cadrul intelectual care face lumea inteligibil`. el nu ezit` s` m`rturiseasc` c` este cercet`tor al rela\iilor interna\ionale. Astfel.2 Exist` diferen\e între Bauman ]i Walker în în\elegerea lumii sociale ]i a naturii ]i scopurilor muncii intelectuale. De]i l-am clasificat drept „postmodern“. Fiecare model de ordine se face în\eles numai în termenii practicilor care îl valideaz`. O tendin\` modern` presupune c` un principiu ontologic al „ordinii“. ele sunt cu siguran\` un ghid bun despre unde ]i cine credem c` suntem.“1 Ca o mic` mostr` a stilului de a scrie al lui Walker. {ntruc@t aceste modele exist` ]i pot fi descoperite sub elementele contingente ale practicii istorice este posibil` o teorie (opusul istoriei narative) ca instrument care faciliteaz` în\elegerea „realit`\ii“. B. J. {n peste 20 de ani. în care evalueaz` multe din ipotezele pe care oamenii de ]tiin\` le formuleaz` în studiul rela\iilor interna\ionale. dar nu în sensul descrierii modalit`\ilor în care cercet`torii din domeniul rela\iilor interna\ionale []i pot îmbun`t`\i în\elegerea empiric`. WALKER Robert Walker scrie în cicluri. Astfel. Cele mai multe texte teoretice din domeniu admit c` „teoria“ se compune dintr-un set de generaliz`ri explicative sau normative despre modele de comportare sau tipuri de conduit` din lumea „real`“. eviden\a empiric` pentru ipoteze derivate din teorie ]i gradul de echilibrare. de exemplu: „etica nu este un depozit de principii [teoretice] care a]teapt` s` fie aplicate. teoria rela\iilor interna\ionale este deja constituit` prin expresii reale ale posibilit`\ii etice. ordinea nu precede practicile ]i deci nu poate servi ca m`sur` exterioar` a valabilit`\ii lor. Teoria este util` în func\ie de puterea de explicare. El respinge dihotomia conven\ional` a lui Popper dintre „teorie“ ]i „practic`“. ci doar cerceteaz` ceea ce s-ar putea numi condi\iile în care ele pot fi posibile. este o practic` istoric` continu`. s` se schimbe sau s` înceteze cu totul. Walker scrie despre modul în care al\ii scriu despre ce cred c` este sau ar trebui s` fie lumea. ]i astfel este sensibil la manipulare ]i control. WALKER ROBERT B. Având în vedere grija lui sau mai bine zis „obsesia“ lui fa\` de presupozi\ii ]i ipoteze. Walker este în mod cert postmodern în m`sura în care lucr`rile lui reflect` interpretarea termenilor „modern“ ]i „postmodern“ formulat` de Zygmunt Bauman. Walker nu este de acord. De altfel. El nu sugereaz` c` aceste ipoteze sunt corecte sau gre]ite. Lumea rela\iilor interna\ionale este în primul rând una conceptual` – o lume a sensurilor – în care ac\iunea este filtrat` ]i posibil` datorit` proceselor institu\ionalizate de interpretare pe baza c`rora sunt ini\iate alte ac\iuni în lumea real`. Nu ne spun foarte mult despre cum este lumea. acest citat este cel mai bun exemplu al strategiei lui. Canada. aceasta reliefeaz` construc\ia discursiv` a realit`\ii. de]i ne spun destule despre condi\iile în care putem s` pretindem c` ]tim ce este lumea ]i care sunt posibilit`\ile ei viitoare.“3 Dac` s-ar c`uta un termen mai specific decât „postmodern“ pentru a caracteriza studiile lui Walker.

obiecte ]i lumi. conduse de nevoia de a în\elege ]i de a controla acele momente de autonomie care s-au dezvoltat în tranzi\iile complexe ale Europei premoderne . în absen\a oric`rei rezolv`ri „postmoderne“ a acestor contradic\ii. ele nu pot fi diferite de „vechile“ mi]c`ri sociale ]i probabil vor avea aceea]i soart`. Walker pretinde c` principiul suveranit`\ii statului este „crucial“ (unul dintre cuvintele sale favorite). Practicile discursive care constituie subiecte ]i tipuri de subiectivitate sunt dispersate. Studiile lui Walker sunt importante pentru subminarea ideii c` suveranitatea statului. departe de a fi domenii academice separate. care la rândul lor se refer` la altele. raportul dintre unitate ]i diversitate. r`spândite în diverse locuri. cet`\eni cu drepturi în cadrul statului. etic` contra rela\ii interna\ionale ]i.RELA|II INTERNA|IONALE 344 345 R. pe care îl consider` mult mai greu de „dep`]it“ decât cred mul\i cercet`tori. Dup` Walker. În interiorul unui stat. cum ar fi con]tiin\a individual` sau un colectiv social. în principiu. Puterea proprie limbajului nu este deci ceva care este centralizat. obliga\iile noastre sunt ca pentru „umanitate“. afirmând c`. dar ]i la subminarea concep\iei conform c`reia nu exist` decât o asem`nare rudimentar` între oricare doi „reali]ti“ în teoria rela\iilor interna\ionale. Textele se refer` mereu la alte texte. acest principiu articuleaz` o interpretare specific modern` a spa\iului politic ]i o face prin rezolvarea a trei contradic\ii fundamentale. cea mai semnificativ`. La nivelul practicii. Realizeaz` acest lucru Astfel ne bucur`m de beneficiile comunit`\ii. Activitatea sa este important` ]i pentru cei care cred c` este posibil s` se rezolve marile ]i îndelungatele dezbateri din domeniu cât timp se p`streaz` o anumit` identitate autonom` pentru „disciplina academic`“ a rela\iilor interna\ionale. el afirm` c` multe din discu\iile despre „noile“ mi]c`ri sociale sunt exagerate. Walker se ocup` de conceptul de suveranitate statal`. teologice ]i culturale ale unei anumite civiliza\ii istorice. p`rând s` rezolve o serie de antinomii moderne cum sunt eu-cel`lalt. În concluzie. Ca r`spuns la problema prolifer`rii autonomiilor într-o lume în care ierarhiile dispar. din afara statului. drepturile cet`\ene]ti universale de cet`\enie sunt. universal-particular ]i unitate-diversitate. Walker a contribuit mult la refacerea importan\ei istorice a lui Max Weber în tradi\ia realist`. emanând dintr-un subiect dat cu anticipa\ie. Walker exploreaz` în profunzime modurile în care teoria politic` ]i studiul rela\iilor interna\ionale. politici contra rela\ii interna\ionale. lucr`rile lui Walker ne ajut` s` apreciem limitele numeroaselor dezbateri despre compatibilitatea „realismului“ cu studiul rela\iilor interna\ionale. va fi în curând dep`]it`. În ciuda tuturor îndemnurilor (]i uneori a apologiei) din literatura de specialitate la realizarea unui fel de integrare între teoria politic` (un discurs al progresului) ]i rela\iile interna\ionale (un discurs al supravie\uirii). Aceast` recunoa]tere a rolului constitutiv al limbajului ]i discursului d` na]tere la o nou` ]i radical` concep\ie despre putere. În cadrul statului.“6 Walker este fascinat de textele teoriei rela\iilor interna\ionale. El pune [n eviden\` sl`biciunea crescând` a puterii discursive a suveranit`\ii într-o epoc` a unei pretinse „globaliz`ri“. Pe scurt. identitate-diferen\`. Atât timp cât asemenea mi]c`ri (constituite pe baza diferen\ierii dintre sexe sau a preocup`rii pentru mediul înconjur`tor) nu reu]esc s` dea noi r`spunsuri la întreb`rile la care suveranitatea statal` r`spunde atât de eficient. apelul la suveranitate este departe de a fi caduc. ca principiu constitutiv al rela\iilor interna\ionale. Walker exploreaz` semnifica\ia politic` a suveranit`\ii statale suficient de detaliat. dar afirm` c` nu poate fi vorba de un substitut atâta timp cât este nevoie ca mai [nt@i s` se descopere mijloace postmoderne pentru a dep`]i contradic\iile lumii moderne. condi\ia care d` na]tere disciplinei este o barier` pentru rezolvarea dihotomiilor din interiorul ei. pe scurt. Pentru ceilal\i. B. În lucrarea sa Inside/Outside: International Relations as Political Theory. pe care le consider` deosebit de bune pentru deconstruc\ie. Iat` de ce este important` no\iunea de intertextualitate. „progresul istoric“ este conceput de-a lungul unei dimensiuni temporale. în timp ce arbitrara diviziune spa\ial` a politicilor interna\ionale garanteaz` continuarea ei mai curând ca sfer` a necesit`\ii decât a libert`\ii. 1993. ierarhie contra anarhie. A]a cum explic` Doty: „Practica discursiv` nu este detectabil` dup` un centru fix ]i stabil. Indivizii ]i grupurile nu „exist`“ în nici un fel semnificativ independent de construc\ia lor lingvistic`. El rezolv`. aplicabile „tuturor“.“5 apelând la practicile filozofice. cu observa\ia c` aceea]i universalitate depinde de capacitatea statului de a-i exclude „pe cei din afara sa“. . adic` o reflectare palid` a legii naturale. teorie contra practic`. proprie practicilor lingvistice prin care agen\ii sunt construi\i ]i reifica\i în diferite tipuri de discursuri. J. WALKER care creeaz` subiecte. de vreme ce aceast` disciplin` este posibil` datorit` unei serii de dihotomii conceptuale ]i lingvistice – realism contra idealism. se constituie reciproc ca o condi\ie a posibilit`\ii. dintre intern ]i extern ]i dintre spa\iu ]i timp. iat` argumentele sale: „Principiul suveranit`\ii statului este mai pu\in o cerin\` legal` abstract` ]i mai mult o practic` politic` excep\ional de dens`.

Ithaca. Boulder. Inside/Outside: International Relations as Political Theory. Walker ]i Saul H. „Introduction: Speaking the Language of Exile: Dissident Thought in International Studies“ (cu Richard K. Londra. p. 1995. p. Cambridge.). Jones. [n Review of International Studies. 34. în David Campbell ]i Michael Dillon (ed. 299-311 (consulta\i ]i r`spunsul lui R. Boulder. .). 23. p. J. R.).). „Pedagogies on the Edge: World Politics Without International Relations“. B. 5. Pinter. p. 34. J. p. Polity Press. p. Walker. p. Lene. Spike Peterson (ed. „The Responsibility to Educate“.. Walker. 1994. în Lev S. nr. Mendlovitz (ed. 6. 259-268. 1990. Identity. Cambridge University Press. Camilleri. p. 1992. 367-416. Walker. nr. 1997. 297-320. J. nr. Lynne Reinner. Manchester University Press. Ashley). „Ethics. „Critical Theory and Postmodernism in International Relations“. Cambridge. nr. „Interrogating State Sovereignty“ (cu Saul Mendlovitz). p. B. Edward Elgar. Modernity and the Theory of International Relations“. Postmodernity and Intellectuals. Contemporary International Relations: A Guide to Theory. 56-68. 1992. Roy E. Many Worlds: Struggles for a Just World Peace. The End of Sovereignty: The Politics of a Shrinking and Fragmenting World. WALKER Note 1. în Richard L. Canberra. Ibid. p. p. Contending Sovereignties: Redefining Political Community. The Political Subject of Violence. Hansen.).). „Pedagogies on the Edge: World Politics Without International Relations“. „International Relations and the Concept of the Political“. J. B. Colorado. International Relations: Global and Australian Perspectives on an Evolving Discipline. în R. 669-700. Modernity. Teaching World Politics: Contending Pedagogies for a New World Order. J. 1991. Westview Press. p. „Social Movements World Polities“. J.). New York. Cambridge University Press. Gonick ]i Edward Weisband (ed. Routledge. în International Studies Quarterly. „Foreign Policy as Social Construction“. 1988. „Violence. Walker and International Relations“. Jim.). 173. „Conclusion: Reading Dissidence/Writing the Discipline: Crisis and the Question of Sovereignty“ (cu Richard K. Canberra. R. Groom ]i Margot Light (ed. Londra. Richardson (ed. 1992. 1-12. 1994. J. Londra. Legislators and Interpreters: On Modernity. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolul referitor la Ashley.. în Richard L. Community: Reflections on the Horizons of Contemporary Political Practice“. 171-186. B. C. 1993. 179-202. 4. Walker One World. 1991.. în Ken Booth ]i Steve Smith (ed. 1994. Lynne Reinner. Richardson (ed. 3. în International Studies Quarterly. International Relations Theory Today. The Australian University Press. Boulder. Cornell University Press. Inside/Outside: International Relations as Political Theory. „Gender and Critique in the Theory of International Relations“. 1987. 1990. 129. Higgott ]i James L. p. Colorado. The Future of International Relations: Masters in the Making. în Robert Walker ]i Saul H. Colorado. „Ethics. Principalele lucr`ri ale lui Robert B. Boulder. 159-185.). Walker. 154. Ashley). în Millennium: Journal of International Studies. Teaching World Politics: Contending Pedagogies for a New World Order. Neumann and Ole Waever (ed. Gendered States: Feminist (Re)visions of International Relations Theory. Colorado.RELA|II INTERNA|IONALE 346 347 R. 128-162. nr. în V. 313-322). Boulder. p. în A. Boulder. Modernity and the Theory of International Relations“. 1992. „Sovereignty. B. Lecturi suplimentare Brown. R. 306-327. p.). 2. Lynne Reinner. Westview Press. [n International Studies Quarterly. „Deconstructing a Discipline: R. J. Silence: From Max Weber to International Relations“. 1993. Mendlovitz (ed. B. 1993. Colorado. Lynne Reinner. Termenul este bine explicat de Roxanne Lynn Doty. în Iver B. Manchester. 20. Colorado. Higgott and James L. în Lev S. 1990. International Relations: Global and Australian Perspectives on an Evolving Discipline. Contending Sovereignties: Redefining Political Community. p. B. 37. Zygmunt Bauman.). 302. 1990. 137-160. p. The Australian University Press. Joseph ]i Falk. J. R. Cambridge. p. 1992. Gonick ]i Edward Weisband (ed.

Era totu]i inevitabil ca o critic` feminist`.FEMINISMUL }I STUDIUL RELA|IILOR INTERNA|IONALE P@n` în anii ’80. Ea afirm` c` inegalitatea dintre b`rba\i ]i femei se reflect` în felul în care se g@nde]te despre „securitate“ ]i „stabilitate“ în afacerile interna\ionale. la care se al`tur` critica sus\inut` a pozitivismului specific domeniului din anii ’80. c@nd o serie de g@nditori femini]ti ]i-au îndreptat abord`rile critice spre acest domeniu. Dac` experien\ele feminine nu sunt luate în considerare în stabilirea a ceea ce se încadreaz` ]i a ceea ce nu se [ncadreaz` [n studiul rela\iilor interna\ionale. La nivel empiric. O dat` cu sf@r]itul r`zboiului rece. s` se manifeste într-o anumit` m`sur` ]i în studiul rela\iilor interna\ionale. rolul diferen\elor dintre sexe (gender) în teoria ]i practica rela\iilor interna\ionale a fost. Ea clarific` în special modul în care concep\iile despre rolul specific al b`rba\ilor ]i al femeilor sunt exprimate în teoria ]i practica r`zboiului. în\elegerea de c`tre noi a domeniului r`m@ne în mod radical incomplet`. Situa\ia s-a schimbat ast`zi. opera Cythiei Enloe dezv`luie rolul femeilor în sus\inerea rela\iilor interna\ionale. în ciuda p`trunderii feminismului în alte ]tiin\e sociale. Jean Elshtain este o g@nditoare ale c`rei contribu\ii în domeniul rela\iilor interna\ionale î]i au originea în în\elegerea profund` a rolului diferen\ierii sexuale în încadrarea concep\iilor dominante asupra statului în g@ndirea occidental`. Ann Tickner se concentreaz` pe rolul diferen\ierii sexuale în modelarea c`ilor în care se studiaz` rela\iile interna\ionale. în general. îndreptat` împotriva statului ]i a naturii teoriei politice. oportunitatea de a examina rolul genului în rela\iile interna\ionale a fost luat` în considerare de o serie de cercet`tori femini]ti. . Opera lui J. ignorat. în care cercetarea a fost indiferent` fa\` de chestiunea diferen\elor dintre sexe. chiar dac` acest rol se joac` în fundal ]i în marginea teoriei rela\iilor interna\ionale. cu revenirea la „politicile de identitate“. tributare diferen\ierii sexuale.

B. Lucrarea a marcat importan\a diferen\ierii sexuale pentru a ar`ta modul în care sfera politic` este identificat` ]i asociat` cu caracteristici pretins masculine. mai t@rziu. este foarte critic` la adresa unor ]coli de g@ndire feministe. dar diferen\ierea sexual` r`m@ne esen\ial` în demarcarea acestora. În 1995 ea a devenit primul profesor de etici sociale ]i politice la Divinity School a Universit`\ii din Chicago.351 J. a plecat la Colorado State University pentru a studia istoria. în scopul de a schi\a evolu\ia semnifica\iei termenului de „politic`“. dar ea subliniaz` ]i nevoia unei „societ`\i civile“ interna\ionale mai puternice. Private Woman. ar fi mai potrivit s` consider`m c` apar\ine mi]c`rii „comunitariene“ („communitarian“ movement). ea exploreaz` modul în care aceast` distinc\ie este tratat` de-a lungul istoriei g@ndirii politice. Mare parte din opera ei relev` rolul genului (gender) nu numai în profilarea modului în care concepem ]i vorbim despre rela\iile interna\ionale. Elshtain este un teoretician politic deosebit de interesat de rolul diferen\ierii sexuale în modelarea felului în care în\elegem „politica“. A devenit profesor asociat în 1976 ]i profesor titular în 1981. Desigur. a]a cum mi-a fost transmis` prin filme ]i prin experien\a mea familial`. ca adolescent`. nici m`car nu este despre r`zboi în sine. Women and War (1987) este cea mai cunoscut` carte a ei. Elshtain este interesat` de procesele psihice care fac posibil r`zboiul. este greu de integrat în paradigmele cunoscute ale rela\iilor interna\ionale. acela de a trece dincolo de practicile intelectuale ]i politice care perpetueaz` tiparul potrivit c`ruia b`rba\ii ]i femeile g@ndesc despre ei în]i]i ]i despre posibilit`\ile deschise lor. pozi\ia de martor înn`scut. astfel înc@t cititorul devine solidar cu încercarea lui Elshtain de „a g`si o voce care s` acopere distan\a dintre vie\ile individuale ]i loialit`\ile ]i obliga\iile publice“. Autoarea refuz` s` se [ncadreze [n acestea ]i prefer` s` verifice posibilit`\ile domeniului [n mod autonom. s-a transferat la University of Colorado. Într-un anumit fel. demonstr@nd un talent oratoric deosebit. Lucrarea este neobi]nuit` ]i prin faptul c` Elshtain se implic` direct în text ]i î]i nareaz` istoria propriei vie\i. copil ]i viitor cet`\ean. În 1988. Ea afirm` c` se petrece o schimbare spectaculoas` în felul în care cele dou` sfere sunt concepute. afirm` ea. De]i am putea s-o numim feminist`. mam` ]i teoretician politic“. J. care. În Public Man. În esen\`. perpetueaz` lipsa de în\elegere dintre b`rba\i ]i femei. Ea a urm`rit modul în care teoria politic` este impregnat` de în\elegerea separa\iei dintre sfera public` ]i cea privat`. În 1973 a ob\inut titlul de doctor la Universitatea Brandeis. Este în acela]i timp o carte neobi]nuit`. unde ]i-a ob\inut licen\a în 1963. a fost numit` profesor de ]tiin\e politice la Universitatea Vanderbilt (fiind ]i prima femeie c`reia i s-a rezervat o catedr` la Vanderbilt). Tat`l ei era administrator la ]coala din Timnath. În locul uzualei întreb`ri „Care este cauza r`zboiului ?“. Activitatea lui Elshtain în domeniul rela\iilor interna\ionale porne]te de la examinarea rolului diferen\ierii sexuale pentru a institui diviziunea dintre sfera public` ]i cea privat` în teoria politic`. o dat` cu declinul Greciei antice ]i afirmarea cre]tinismului. Scopul ei este „s` conturez mai înt@i înt@lnirea mea. Dup` încheierea studiilor liceale. apel@nd des la jurnalul \inut în perioada 1956-1972. A crescut într-un sat mic – Timnath – cu 185 de locuitori. Construc\ia bazat` pe diferen\ierea sexual` a deosebirilor dintre sfera „domestic`“ ]i sfera politic` r`m@ne în centrul operei sale ]i în cadrul preocup`rilor ei în domeniul rela\iilor interna\ionale. pentru care a c@]tigat numeroase premii. cu lumea mai larg`. fiind neconven\ional`. Ea este preocupat` în special de modul în care asemenea percep\ii sunt legate de construc\ia rolurilor genurilor în societate ]i de motivele lipsei de interes fa\` de o astfel de construc\ie [n tradi\ia teoretic` anglo-american`. ca mul\i al\i g@nditori inclu]i în aceast` carte. [n nordul statului Colorado. În timpul liceului. ea fiind cea mai mare dintre cei cinci copii. Nu g`sim aici nici o încercare de a intra în dezbaterea asupra „cauzelor r`zboiului“ în interiorul sistemului interna\ional sau asupra politicilor potrivite pentru reducerea inciden\ei r`zboiului. Ea descrie cele dou` mituri dominante: „b`rbatul r`zboinic“ ]i „femeia. Elshtain a fost vicepre]edinta na\ional` a mi]c`rii „Future Homemakers of America“. fie ea intern` sau interna\ional`. adult`. În aceea]i perioad` s-a c`s`torit. lucrarea este o contabilizare plin` de imagina\ie a „miturilor“ tradi\ionale privind rela\iile dintre b`rba\i ]i femei ]i a rolului lor în r`zboi. a avut trei copii ]i a divor\at. poate ]i pentru c` este prima dintr-un val de literatur` feminin` publicat` în ultimul deceniu. B. apoi. 1 Nara\iunea personal` se între\ese cu argumenta\ia istoric` mai larg`. În primul r@nd. Elshtain s-a n`scut în 1940. 2 . a r`zboiului ]i a violen\ei colective. ci ]i a celui în care ac\ion`m în rela\iile interna\ionale. suflet minunat“. a statului-na\iune ]i a r`zboiului. student`. al`tur@ndu-se ulterior Departamentului de }tiin\e Politice al Universit`\ii Massachusetts (la Amherst) pe post de conferen\iar. ELSHTAIN JEAN BETHKE ELSHTAIN Jean Bethke Elshtain. Prin prisma ultimei sale lucr`ri privind soarta democra\ei în SUA. aceasta \ine de un scop mai larg.

ci [ntr-un fel care se produce indiferent de necesit`\i. ea crede c` ar trebui destabilizate miturile care ajut` la perpetuarea r`zboiului. ca regina Elisabeta I ]i Margaret Thatcher. Aceasta \ine de pacifismul cre]tinismului timpuriu.. Ceea ce a . ea examineaz` cealalt` tradi\ie cre]tin`. A]a cum noteaz` Adam Jones în critica sa la contribu\iile feministe în rela\iile interna\ionale. iar b`rba\ii drept cei care iau via\a. În a doua parte a lucr`rii. Printr-o astfel de abordare nu numai c` se evit` punerea unor probleme importante privind construc\ia social` a statului în sine. În acest context. nu prea s-au dovedit a fi pacifiste. dac` ar exista mai multe femei în pozi\ii de decizie politic`. metaforele vorbesc. În concluzie. Al`turi de dezvoltarea acestei virtu\i civice „înarmate“. ci se ]i ascunde rolul genului de cadru al modului în care studiem rela\iile interna\ionale. Elshtain a scris mult despre modul în care studiul rela\iilor interna\ionale marginalizeaz` diferen\ierea sexual`. Aceasta se adaug` la o viziune a valorilor civice nu în sensul clasic. „foarte rar po\i g`si o lucrare – m` g@ndesc la Women and War a lui Elshtain – care exploreaz` într-o manier` echilibrat` ambiguit`\ile construc\iei diferen\ierii sexuale ]i diversitatea experien\elor de via\` ale b`rba\ilor ]i femeilor“. just/nejust. concluzie consonant` cu analizele separa\iei public/privat din lucr`r`rile sale anterioare. Elshtain sugereaz` c` rela\iile dintre b`rba\i ]i femei nu pot fi reconstruite dac` nu ne reconsider`m g@ndirea despre r`zboi. cum se poate b`nui. Pentru c` aceste roluri sunt centrale în alc`tuirea identit`\ii noastre. În cadrul ]i al`turi de miturile dominante men\ionate. ea descrie limitele pe care rolurile de gen le impun b`rba\ilor ]i femeilor. |inta ei principal` este. 5 Unul dintre cele mai reconfortante aspecte ale operei lui Elshtain este c` ia în serios diferen\ierea sexual` ca rezultat al construc\iei sociale a b`rba\ilor ]i femeilor.4 De]i Elshtain nu dezvolt` acest punct în mod deosebit. pe care Elshtain le condamn`. Aceast` ultim` clasificare ne ofer` ]i imaginea dominant` a rela\iei dintre femei ]i r`zboi. aduc@nd în discu\ie mituri ]i pove]ti tradi\ionale contrastante. în special în SUA. de a tempera orient`rile de tip realpolitik ]i de a construi identit`\i umane. Elshtain î]i ad@nce]te studiul. iar doctrina cre]tin` a „r`zboiului just“ poate fi considerat` o încercare de a media între cele dou` aspecte ale culturii occidentale. iar femeile-mame \in frontul de acas`. oferind b`rba\ilor ]i femeilor ocazia de a împ`r\i riscurile în calitate de cet`\eni“.RELA|II INTERNA|IONALE 352 353 J.“3 C@t este de necesar ni se arat` prin puterea miturilor de a favoriza r`zboiul. ELSHTAIN Prima parte a studiului lui Elshtain schi\eaz` în linii mari dezvoltarea valorilor civice în vechea Grecie ca av@nd aspect militar inevitabil. Elshtain arat` c` unele femei aflate în pozi\ie de lider na\ional. deriv@nd modele de comportament statal din caracteristicile structurale ale sistemului interna\ional. Subordonarea eticii în fa\a „]tiin\ei“ ]i ignorarea general` a complicit`\ii teoriei politice în construirea dihotomiei dintre „interior“ ]i „exterior“ sunt dou` caracteristici ale studiului rela\iilor interna\ionale. „Cu scopul de a restr@nge violen\a colectiv`. exemplific@nd maternitatea spartan` (mama spartan` a c`rei prim` preocupare este rezultatul b`t`liei ]i abia apoi soarta fiului participant la b`t`lie) ]i „majoritatea noncombatant`“ (the „Noncombatant Many“). militar. Ea analizeaz` trei asemenea personaje masculine prototipice. „majoritatea militant`“ (the „Militant Many“). exist` ]i tipare de g@ndire privind „b`rba\ii r`zboinici“. Elshtain categorise]te femeile în „excep\iile feroce“ (the „Ferocious Few“). (2) nevoia unei judec`\i morale asupra a cine/ce este agresor/victim`. chiar dac` nu lipsesc nici relat`ri despre femei lupt`toare. valoarea lucr`rii Women and War const` în schi\area problemelor epistemologice ale abord`rii studiului r`zboiului din perspectiva b`rba\ilor ]i a femeilor în cultura vestic`. Elshtain accentueaz` nevoia de a crea „imagini alternative ale cet`\eniei“ fa\` de cele asociate în mod tradi\ional cu valorile civice militare (armed civic virtue). a încerc`rilor de „dezarmare a virtu\ilor civice“. experimente interactive care s` elibereze identit`\i. (3) eficacitatea poten\ial` a apelurilor ]i a argumentelor morale de a opri «bra\ul» for\ei. B`rba\ii compun fronturile b`t`liilor. urma]ii actuali ai g@ndirii «r`zboiului just» presupun (1) existen\a unor dispozi\ii – dac` nu convingeri – morale universale. de aici posibilitatea unei etici nerelativiste. B. Similar miturilor tradi\ionale care ne domin` imaginile asupra femeilor ]i r`zboiului. Trebuie „s` cre`m spa\ii sociale. Cercet`torii tind s` vad` statul ca pe un „dat“ ]i atunci se concentreaz` asupra rela\iilor dintre state într-un mediu presupus a fi anarhic. 6 Ea nu-]i pierde prea mult timp cu ideea naiv` c` femeile ar fi inerent mai pa]nice dec@t b`rba\ii ]i c`. ca un element major în cultura vestic`. Înc` o dat`. lumea ar fi mai pa]nic`. realismul. acceptabil/inacceptabil etc. „minoritatea pacifist`“ (the „Pacific Few“) ]i „r`zboinicul milos“ (the „Compassionate Warrior“). Elshtain î]i mut` apoi aten\ia asupra construirii identit`\ilor masculine în cadrul perpetu`rii discursurilor mitice despre r`zboi. Ea arat` ]i c` presupunerea c` femeile sunt în mod natural opuse r`zboiului a fost utilizat` ca argument antifeminist pentru a „scuti“ femeile de nepl`cerile votului ]i de participarea politic`. potrivit c`rora femeile sunt v`zute ca d`t`toare de via\`.

Jenny Edkins ]i Veronique Pin-Fat sugereaz` c` proiectul ei are dou` p`r\i: o angajare [n metoda constructivismului social ]i nevoia politic` de „a reconstrui socialul pun@nd accent pe dificultatea manipul`rii forma\iunilor discursive“. Harvester. 257. 10 Din p`cate. Elshtain este un g@nditor-cheie în rela\iile interna\ionale contemporane nu din cauz` c` ne arat` cum s` ajungem de „aici“ „acolo“. Polity Press. „Reflections on War and Political Discourse: Realism. Routledge. fie admirativ. p. 4. ]i mori pentru patrie!»). 5. Just War. femei f`r` capacitate civic` («Nu ]tiu prea bine!»). 3.). New Jersey. Sacrifice“. New York. Ibid. Princeton University Press. Ibid. Private Woman: Women in Social and Political Thought. femei tradi\ionale («Vreau s` fiu protejat` ]i b`rba\ii sunt f`cu\i s` protejeze!»). 233. 9. 22. nr. and Feminism in a Nuclear Age“ . [n International Relations Theory Today. Consulta\i în special Jean Bethke Elshtain. p. ale c`ror melodii diferite sunt sesizabile. Gendered States: Feminist (Re)visions of International Relations Theory. ce ar însemna aceast` „reconstruire a socialului“ este vag descris în lucr`rile ei. femei-r`zboinic («Sunt gata s` lupt!») ]i femei pacifiste («Pacea este calea femeii!»). Londra. la urma urmei. 1982.“7 ce înseamn` acest „aici“.. B. Elshtain este critic` ]i fa\` de feministele care proclam` c` „tot ceea ce este personal este politic“. . pe fiecare latur`. ea a f`cut mult pentru a submina ideea c` exist` o mi]care feminist` unit` ]i ]i-a ar`tat îngrijorarea c` aceast` etichet` nu numai c` produce iluzia unit`\ii dintre femei. 1997. The Family in Political Thought. s` poat` evalua implica\iile politice ale ceea ce nu este. Neumann ]i Ole Waever (ed. „Jean Bethke Elshtain: Traversing the Terrain Between“. care uneori se manifest` ca mi]c`ri feministe. Ibid. Princeton University Press. omule. în Ken Booth ]i Steve Smith (ed. Dincolo de aceasta. p. Spike Peterson (ed. p. Boulder. Princeton. 1985. în Review of International Studies. Jean Bethke Elshtain. 104. ELSHTAIN impresionat-o cel mai mult pe Elsthain în timp ce a scris Women and War a fost a fost tema sacrificiului în povestirile de r`zboi studiate: „Textele … care au pus r`zboiul … pe seama agresivit`\ii masculine au devenit din ce în ce mai pu\in credibile … este o u]urare s`-mi dau seama c` propriul meu fiu probabil nu a fost un animal st@nd la p@nd` ]i a]tept@nd ocazia s`-]i arate col\ii ]i s` verse s@ngele altcuiva. Praeger.. 421. 1987. fie depreciativ. Elshtain. Identity.. 1981.). Ea condamn` construc\ia pe baz` de diferen\iere sexual` a opozi\iei privat/public. 1986. Basic Books. Dar viziunea r`m@ne vag` ]i slab articulat`. 1995. p. Jean Bethke Elshtain. Meditations on Modern Political Thought: Masculine/Feminine Themes from Luther to Arendt. The Future of International Relations: Masters in the Making. ci pentru c` ne spune Consulta\i de asemenea [n aceast` lucrare capitolele referitoare la Enloe.RELA|II INTERNA|IONALE 354 355 J. Lynne Reinner. „Sovereignty.). 13. dec@t o înt@mplare a na]terii. nu-l voi l`sa s` plece!»). Fiecare dintre aceste voci poate fi interpretat` ca v@rful unei piramide cobor@nd. 42. Principalele lucr`ri ale lui Jean Bethke Elshtain Public Man. p. Într-adev`r. Cambridge. 263-78. p. ce pare s` arate în direc\ia înt`ririi societ`\ii civile globale. indiferent de sex. Demonstr@nd modul în care r`zboiul \ine în continuare de un discurs legat de gen în cultura occidental`. Printre ele se afl` Antigone contemporane («La naiba. pentru a se coagula în identit`\i sociale u]or de recunoscut. Princeton. p. 310. New York. 7. Walker ]i Walzer.9 În excelenta lor analiz` a operei lui Elshtain. Uneori. 8. Women and War. „International Politics and Political Theory“. ci ]i compromite necesitatea de a g`si c`i de angajare în „virtutea civic`“. 1996. 151. 39-57. 1992. Adam Jones. 142. 6. în Iver B. se aude acum în \ar`. Jenny Edkins ]i Veronique Pin-Fat. Public Man. dar una care inverseaz` pur ]i simplu ierarhia tradi\ional` dintre b`rba\i ]i femei. 4. p. Jean Bethke Elshtain. Iat` de ce ar fi simplist s` o etichet`m pe Elshtain ca „feminist`“. în V. Colorado. în Political Theory. „Does «Gender» Make the World go Round? Feminist Critiques of International Relations“. opera lui Elshtain deschide studierea rela\iilor interna\ionale astfel înc@t cercet`torii.“8 Note 1. Brighton. p. 1981. Private Woman: Women in Social and Political Thought. care transcende genul: „Un cor polifonic de voci feminine. 2. New Jersey. ea face apel la ceea ce nume]te „politic` f`r` suveranitate“. lupt`toare pe frontul de acas` («Du-te. nr. p. dar consider` c` încercarea feministelor radicale de a politiza domeniul privat este ea îns`]i o strategie patriarhal`. Women and War. 10.

1990. Basic Books.J. Basil Blackwell. Boulder. 1997. Contemporary International Relations: A Guide to Theory. Lynne Reinner. nr. Londra. Jenny ]i Pin-Fat. „Jean Bethke Elshtain: Traversing the Terrain Between “. Colorado. p. 1992. Oxford. 17. este foarte dificil s` explor`m ceea ce este în mod „normal“ exclus din raza aten\iei noastre. „Feminism. Just War Theory. Polity Press. Cambridge. Cambridge University Press. dup` ea. Women. ar spune Enloe. care depind. în James N. Opera ei este uneori catalogat` ca o versiune de empirism feminist în teoria rela\iilor interna\ionale. „The Problem with Peace“ . C@nd excludem din con]tiin\a noastr` anumite p`r\i din realitate. 263-278. }i-a început cariera academic` ca cercet`tor al dezvolt`rii etnice ]i politice din Asia de Sud-Est. 290-315. 97-116. Rowman ]i Liltlefield. Militarism and War: Essays in History. facem aceasta nu numai ca g@nditori individuali sau ca o consecin\` inevitabil` a unor legi universale ale percep\iei umane. 45-55. „The Risks and Responsibilities of Affirming Ordinary Life“. p. 1995.). Rosenau (ed. în Jean Bethke Elshtain ]i Sheila Tobias (ed. Basic Books.). „International Politics and Political Theory“. Edkins. and Peace Polities “ . 1994. 1988. Lecturi suplimentare Berkman.RELA|II INTERNA|IONALE 356 Women and War. Cynthia Enloe afirm` c` nici una dintre ele nu este adecvat` dac` suntem preocupa\i de explicarea rolului genului în construirea identit`\ii noastre politice ]i de explorarea efectelor acestuia în rela\iile interna\ionale. De la începutul anilor ’80. Londra. 1994. The Future of International Relations: Masters in the Making. Ele ne limiteaz` nu numai domeniul de percep\ie (ceea ce „vedem“ ca fiind cei mai importan\i actori ]i rela\ii). Gendered States: Feminist (Re)visions of International Relations Theory.141-154.). 1987. Power Trips and Other Journeys: Essays in Feminism as Civic Discourse. „Bringing It All Back Home. Global Voices: Dialogues in International Relations. p.). Light.R. în Iver B. unde pred` din 1972. Fred. p. Cambridge. Neumann ]i Ole Waever (eds. „Gender in International Relations“. 1992. în James Tully (ed. Oxford. Pinter. p. de rela\iile personale dintre femei ]i b`rba\i. Aceste reguli sunt deseori implicite ]i înv`\area lor este o parte a socializ`rii noastre într-un domeniu de cercetare predominant masculin. Wisconsin. Opera sa trebuie s` fie citit` deci cu con]tiin\a faptului c` modul în care g@ndim rela\iile interna\ionale este îngr`dit de paradigmele existente. Orizontul intelectual ne ajut` s` definim ceea ce consider`m important de studiat ]i de aceea este indispensabil. Pentru c`. Con\ine o bibliografie complex` a lucr`rilor lui Jean Bethke Elshtain. de]i a devenit o practic` obi]nuit` divizarea c@mpului rela\iilor interna\ionale în diferite paradigme. Sacrifice“ . ci ]i domeniul nostru conceptual. New York. Routledge. University of Wisconsin Press. Again“. Colorado. Identity. preocupat` în primul r@nd de studiul femeilor ]i al rolului diferen\ierii sexuale ]i de dezv`luirea limitelor cadrelor dominante de analiz` din domeniul rela\iilor interna\ionale. 1993. El este ]i restrictiv. ci ]i ca fiin\e sociale. în Ken Booth and Steve Smith (ed. CYNTHIA ENLOE Cynthia Enloe este profesor de rela\ii interna\ionale la Universitatea Clarke. ea a fost o figur` central` în încercarea de a revela importan\a diferen\ierii sexuale în teoria ]i practica rela\iilor interna\ionale. Joyce. Philosophy in an Age of Pluralism: The Philosophy of Charles Taylor in Question. în Millennium: Journal of International Studies. Madison. Cititorul va remarca de pild` c`. Margot ]i Halliday. Westview Press. Ironic. în V. între ceilal\i patruzeci ]i ]apte se g`se]te doar o femeie (Susan Strange). International Relations Theory Today. War. Examinarea contextului social ]i a dinamicii excluderii mentale ajut` la revelarea formei subtile dar extrem de puternice a . p. Exact capacitatea de a ne concentra asupra a ceea ce de obicei ignor`m ne poate ajuta s` în\elegem fundamentele tacite ]i totu]i rudimentare ale ordinii interna\ionale. Veronique. în afar` de teoreticienii prezenta\i în aceast` sec\iune a c`r\ii. Democracy on Trial. Groom ]i Margot Light (ed. de gen) ale excluderii.). Ceea ce poate fi considerat „relevant“ este de fapt definit astfel de regulile sociale (]i. în A. „Sovereignty. care caut` s` eviden\ieze multitudinea rolurilor jucate de femei în determinarea for\elor economice globale ]i a interac\iunilor statale. 441-449.).). Politics and Social Theory. 1990. New York. Boulder. Metoda ei de scris este una cu totul nou`. 1995. Spike Peterson (ed.

Înainte de a primi asemenea drepturi. cei exclu]i deseori din sfera aten\iei noastre nu sunt indivizi sau grupuri oarecare. de asemenea. a fost nevoie ca ele s` lupte pentru a fi „v`zute“ ]i recunoscute ca cet`\eni egali cu b`rba\ii. acele grupuri sociale care sunt excluse la un moment dat de la ordinea politic` ]i moral` pot fi incluse într-o perioad` ulterioar`. o prioritate care poate bara criticile femeilor privind practicile ]i atitudinile patriarhale. ci ]i modul de g@ndire. ca înv`\`toare ]i asistente medicale. În discu\ia privind politica sexual` a bazelor militare. crearea de comunit`\i politice ]i militare stabile a fost responsabilitatea femeilor ca so\ii. ar trebui s` \in` seama de faptul c`. incitant denumit` Bananas. militarizarea na\ionalist` poate privilegia b`rba\ii. Enloe se angajeaz` în analize similare ale industriilor textile ]i de confec\ii ca ]i ale industriei interna\ionale a muncilor casnice. Dup` p`rerea Cynthiei Enloe. bazat`. Dar Enloe subliniaz` c` na\ionalismul se poate dezvolta f`r` a afecta structurile patriarhale din colonie ]i poate determina apari\ia unor noi forme de sexism indigen. duc@nd la o identitate corespunz`toare masculin` asociat` cu ele. Pe de o parte.RELA|II INTERNA|IONALE 358 359 C. 1 Men\inerea economiei politice interna\ionale depinde totu]i de stabilitatea rela\iilor politice ]i militare dintre state. lupta na\ionalist` pentru independen\` politic` este dus` în numele libert`\ii fa\` de controlul colonial. În lucrarea urm`toare. Opera Cynthiei Enloe trebuie în\eleas` ca parte a acestei lupte în studiul rela\iilor interna\ionale. dar esen\ial` în prelucrare ]i ambalare. Ce se înt@mpl` cu modul nostru de a în\elege politica interna\ional` dac` lu`m experien\ele de via\` feminine ca elemente centrale ale analizei noastre? În încercarea de a r`spunde la aceast` întrebare ea se concentreaz` asupra a ]apte scene majore ale unei politici interna\ionale privite prin prisma diferen\elor de gen: turismul. Femeile erau considerate drept „consumatori“ în Europa ]i SUA. Enloe continu` c`utarea r`spunsului la întrebarea: „Unde sunt femeile?“ De data aceasta ea studiaz` rela\iile dintre b`rba\i ]i femei ]i rolul acestora în men\inerea militariz`rii în timpul ]i dup` r`zboiul rece. femeile filipineze care muncesc în str`in`tate ca servitoare au o contribu\ie la economia na\ional` mai mare dec@t industriile locale ale zah`rului ]i mineritului. acela care ne influen\eaz` nu numai conduita. Ea arat` cum implicarea femeilor faciliteaz` turismul. „faptul c` turismul nu este tratat la fel de serios ca petrolul sau armamentul de c`tre comentatorii politici conven\ionali ne poate spune mai mult despre construc\ia ideologic` a «seriozit`\ii» dec@t despre politica turismului“. bazele militare. Enloe pune o întrebare simpl` care conduce la direc\ii nea]teptate ]i la concluzii complexe. pe diferen\ierea rolurilor dup` gen. concentr@ndu-se asupra so\iilor de diploma\i. dup` opinia ei. Enloe examineaz` rolul femeilor europene ca for\e „civilizatoare“. Munca feminin` în economia bananelor este invizibil`. În mod similar examineaz` diploma\ia interna- \ional`. Astfel. Recrut`rile militare le-au creat femeilor oportunitatea de a se al`tura for\elor armate din unele state ]i. În schimb. prietene. În special lupta armat` poate avea o influen\` negativ` asupra ]anselor de eliberare a femeilor în sens feminist. Acesta nu este static. ceea ce face crucial` con]tientizarea capcanei epistemologice ce provine din absolutizarea orizontului nostru socio-mental. prostituate ]i amfitrioane.“2 Femeile pot juca un rol esen\ial în perpetuarea colonialismului. Rolul femeilor în industria turismului sexual interna\ional. na\ionalismul. p`rea ridicol` acordarea de drepturi politice femeilor din Anglia. Studiul ei de caz se refer` la crearea ]i dezvoltarea pie\ei interna\ionale de banane. astfel. diploma\ia. Anumite munci erau definite în mod explicit ca fiind „masculine“. Înc` o dat`. De exemplu. posibilitatea lor de a c`l`tori în siguran\` ]i de a-]i folosi imaginea în dezvoltarea turismului sunt esen\iale pentru bunul mers al sistemului economic interna\ional. Mai mult. De exemplu. casnic ]i agricol. m@na de lucru feminin` din agricultur`. detaliind responsabilit`\ile. de exemplu. Beaches and Bases (1990). industria textil` ]i serviciile. cu numai 200 de ani în urm`. ci membri ai unor categorii sociale specifice. colonialismul ]i exploatarea statelor s`race de cele puternice economic. dar ]i de lucr`toare în domeniul textil. În cazul în care cineva ar considera c` aceste studii de caz sunt marginale fa\` de „afacerile adev`rate“ ale economiei interna\ionale. Studiind femeile în calitate de consumatoare. „Militarizarea pune accent pe unitatea comunit`\ii în numele supravie\uirii na\ionale. dar se pot num`ra ]i printre victimele acestuia. The Morning After: Sexual Politics at the End of the Cold War (1993). Enloe exploreaz` ]i ambiguitatea moral` a luptei pentru autodeterminare prin prisma preocup`rii sale pentru experien\a feminin`. le-au permis militarilor s`-]i ia so\iile cu ei în misiuni externe de durat`. în lucrarea ei cea mai cunoscut`. problemele ]i avantajele femeilor c`s`torite cu diploma\i ]i demonstr@nd c` activitatea lor nepl`tit` ajut` la men\inerea unei atmosfere care favorizeaz` diploma\ia. Enloe dezv`luie gradul în care economia interna\ional` depinde de munca femeilor. ENLOE controlului social. Enloe subliniaz` contribu\ia femeilor la crearea în str`in`tate a unor comunit`\i militare echilibrate ]i la stabilizarea vie\ii personalului militar sta\ionat dincolo de grani\ele \`rii. ea încearc` s` dezv`luie at@t formele de . ci se poate schimba în timp.

în cazul Kuweitului. nu este clar dac` vechea agend` de probleme ]i instrumente conceptuale se poate adapta la noua problematic` sau trebuie s` se schimbe radical. C. într-adev`r l`rgit`. opera Cynthiei Enloe a contribuit mult la deconstruirea paradigmelor dominante ]i a expus limitele oric`rui cadru de analiz` care nu ia în considerare modurile complexe în care puterea este corelat` cu genul. opera Cynthiei Enloe ]i a altor feministe din domeniu ne oblig` s` lu`m în considerare modul în care distorsiunile legate de diferen\ierea sexual` în studiul rela\iilor interna\ionale limiteaz` valoarea a ceea ce consider`m surse credibile de cunoa]tere. care sunt obiectul principal de studiu pentru mul\i cercet`tori ai rela\iilor interna\ionale. Pe de alt` parte. au e]uat prin excluderea modului în care sunt legate împ`r\irea oamenilor dup` sexe ]i identitate. . a chestiunilor legate de gen ]i rela\ii interna\ionale pot contribui la recl`direa domeniului privit ca un tot. securitate ]i munc`. militarismul r`zboiului rece. Pe de o parte. dar ea consider` cele dou` agende ca fiind direct conectate. Al`tur@ndu-se celor aproape 30 000 de menajere din Orientul Mijlociu. avertiz@nd împotriva speran\elor optimiste asupra rezultatelor unei p`ci care ignor` diferen\ierea sexual`. asupra diverselor efecte ale femeilor în uniform` [n grupurile care militeaz` pentru drepturile homosexualilor ]i lesbienelor.. ca ]i o anumit` parcimonie teoretic`. Pe de alt` parte. For\ele economice globale ]i înaltele politici ale r`zboiului ]i ale diploma\iei dintre marile puteri influen\eaz` via\a de zi cu zi a femeilor.“4 R`m@ne de v`zut modul [n care cercet`toarele feministe. printre altele. ea afirm` c` „anali]tii rela\iilor interna\ionale subestimeaz` cantitatea ]i varietatea tipurilor de putere care ac\ioneaz` în orice rela\ie interstatal` ]i fac gre]eala de a presupune c` «intriga» situa\iei este mult mai simpl` ]i unidirec\ional` dec@t ar putea fi în realitate. Abord`rile centrate pe stat sau pe capitalism ar trebui s` fie mai complete. conducerea afacerilor externe depinde în mare parte de rela\iile „particulare“ ale femeilor cu b`rba\ii. (2) perspectivele celor puternici ]i (3) mijloacele specifice utilizate pentru încheierea dezbaterii academice. A]a cum subliniaz` Craig Murphy. Ea extinde domeniul geografic al r`zboiului rece pentru a-l duce pe cititor dincolo de manevrele celor dou` superputeri. Potrivit acestei abord`ri conven\ionale. autoarea utiliz@nd biografii specifice ale unor b`rba\i ]i femei din diferite zone ale lumii pentru a sprijini o viziune mai larg` despre militarismul puternic legat de rolurile de gen ]i cum acesta d` un anumit profil no\iunilor de pericol. Enloe studiaz` r`zboiul din perspectiva unei menajere filipineze lucr@nd în Kuweit. François Mitterrand sau Saddam Hussein. na\ionalism ]i r`zboiul rece. so\ii. prietene ]i prostituate formeaz` baza necesar` pentru „politicile înalte“ (high politics). ca ]i de construc\ia social` a rela\iilor dintre sexe în perpetuarea militarismului în lumea modern`. prin încorporarea dimensiunii de gen a militariz`rii. „Criticii ajung la concluzia c` în domeniul rela\iilor interna\ionale exist` tendin\a de a se supraaprecia (1) o atitudine distan\at` ]i dezinteresat` fa\` de subiec\ii lor. Metoda este similar` celei din lucrarea precedent`. opera Cynthiei Enloe se constituie ca o provocare la adresa modului obi]nuit în care studiem rela\iile interna\ionale. Este o caracteristic` a majorit`\ii studiilor în rela\ii interna\ionale aceea de a pre\ui distan\a teoretic` dintre subiect ]i obiect.“3 Pe l@ng` dezv`luirea rolului practic al rela\iilor dintre sexe. A]a înc@t c`utarea de c`tre Cynthia Enloe a unui r`spuns la întrebarea privind locul ]i rolul femeilor în rela\iile interna\ionale o duce departe de agenda uzual` de întreb`ri a cercet`torilor din domeniu.RELA|II INTERNA|IONALE 360 361 C. ca ]i „agenda“. În contrast.. A lua [n serios experien\ele ]i reac\iile . valoarea teoriei ca instrument de analiz` const` în faptul c` ne permite s` simplific`m obiectul de studiu ]i s` ne concentr`m selectiv pe actorii-cheie ]i rela\iile dintre ei. oamenilor care tr`iesc discret la margine sau jos este una dintre cele mai exacte metode de a le estima. Lucrarea studiaz` din mai multe puncte de vedere scopul politicilor r`zboiului rece. Femei filipineze au emigrat din propria \ar` s`r`cit` pentru a lucra ca menajere în statele cu economii puternice din zona Golfului. ele nu s-au putut opune abuzurilor ]i violurilor din partea patronilor sau. femeile afro-americane din armat` ]i feministele din Congresul american. prefer@nd s` se concentreze asupra femeilor din armata american`. Ea mai examineaz` din perspectiva genului implica\iile demilitariz`rii din perioada de dup` r`zboiul rece. Departe de a se opri asupra ac\iunilor ]i dispozi\iilor mentale ale lui George Bush. Astfel. Un bun exemplu este analiza f`cut` de ea r`zboiului din Golf din 1991. ENLOE masculinitate ]i feminitate c@t ]i rela\iile dintre b`rba\i ]i femei pe care s-a bazat. Enloe afirm` c` rela\iile de familie ale femeilor ca mame. definit ca un proces prin care o societate devine controlat` de sau dependent` de aspectele sau mijloacele militare. Ea afirm` c` dou` abord`ri importante pentru a în\elege militarismul. ale trupelor irakiene de ocupa\ie. pe m`sur` ce Cynthia Enloe utilizeaz` locuri ]i experien\e feminine pentru a face conexiuni între militarism. noua literatur` subliniaz` importan\a (1) realiz`rii unei mai mari conexiuni cu subiec\ii analizei. (2) a angaj`rii în discu\ie a perspectivelor celor dezavantaja\i ]i a (3) evit`rii situa\iilor de tran]are definitiv` a dezbaterii. pentru femeile albe de carier`. ca ]i criteriile pentru evaluarea acesteia.

Anne Sisson. Boston. International Relations Theory Today. University of California Press. [n International Organisation. Cynthia Enloe recunoa]te c` nu toate femeile sunt victime ale domina\iei ]i puterii masculine. Ibid. Berkeley. Rela\iile dintre ras`. 1990. 58-59. p. 1995. De]i Cynthia Enloe a f`cut mult pentru a atrage aten\ia asupra rolului diferen\ierii sexuale. atac` deseori realismul pentru perspectivele sale „masculiniste“ (male stream bias). Jacqui. Ken Booth ]i Marysia Zaiewski (ed. 1983. International Theory: Positivism and Beyond. se poate totu]i s` fie adev`rate argumentele realiste asupra ubicuit`\ii conflictului dintre comunit`\ile rivale ca o consecin\` a mediului în care coexist`. Note 1.RELA|II INTERNA|IONALE 362 363 C. 1990. În plus. 1996. The Morning After: Sexual Politics at the End of the Cold War. Craig Murphy. Ea observ` c` femei ca Margaret Thatcher ]i Jeanne Kirkpatrick reconsolideaz` patriarhatul. 1975. Recognizing Gender. 1996.). The Politics of Pollution in a Comparative Perspective: Ecology and Power in Four Nations. Cambridge. 50. nr. p. în Steve Smith. în Scott Burchill ]i Andrew Linklater (eds.). 210-251. Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics. „Margins. Cambridge. Brown. sex ]i factorii na\ionali în construirea identit`\ii ]i efectele lor asupra rela\iilor interna\ionale sunt în continuare puternic contestate în domeniu. Spike ]i Runyan. Cynthia Enloe. Polity Press. de]i Cynthia Enloe. „Feminism“. Principalele lucr`ri ale Cynthiei Enloe Multi-Ethnic Politics: The Case of Malaysia. Westview. indiferent de rela\iile de putere din interiorul lor dintre b`rba\i ]i femei. a colonialismului. de pild`. Londra. 3. Recasting International Relations“. Global Gender Issues: Dilemmas in World Politics. . în International Theory: Positivism and Beyond. Colorado. ]i ocuparea de c`tre ele a unor pozi\ii de putere la nivelul managementului mijlociu în organiza\iile interna\ionale. Berkeley. 1972. 1996. University of California Press. Berkeley. p.. Lecturi suplimentare Peterson. „Seeing Women. Ken Booth ]i Marysia Zaiewski (eds. „Margins. înc` nu s-a determinat modul în care problema va fi integrat` într-un studiu mai larg al rela\iilor interna\ionale.). Boulder. Little. în Ken Booth ]i Steve Smith (eds. 53. p. Pluto. Silences and Bottom Rungs: How to Overcome the Underestimation of Power in the Study of International Relations“. 40 2. Ethnic Conflict and Political Development. Consulta\i de asemenea [n aceast` lucrare capitolele referitoare la Elshtain ]i Tickner. Cambridge University Press. 1993. Cynthia Enloe. Aceasta sugereaz` c`. Bananas. Londra. ca ]i alte personalit`\i feministe. Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics. Macmillan. p. Berkeley. clas`. transform@nd îns` conflictul interna\ional dintr-un „produs al b`rba\ilor“ într-unul „al oamenilor“. Does Khaki Become You?: The Militarisation of Women's Lives. ea a realizat analize privind rolul femeilor în perpetuarea structurilor de putere în practica. University of California Press. 190. p. Theories of International Relations. New York. V. McKay. p. Silences and Bottom Rungs: How to Overcome the Underestimation of Power in the Study of International Relations“.). Cambridge. Bananas. University of California Press. 1993. True. 279-305. „Questions About Identity in International Relations“ (cu Marysia Zaiewski). 4. ENLOE P@n` la urm`. Cambridge University Press. 1996. 186-202. 1970. în Steve Smith.

independen\ei ]i puterii. ca furnizori de subzisten\` în lumea a treia. Tickner face c@teva sugestii practice. solu\ii ce au în vedere cooperarea ]i grija pentru ceilal\i. Ea a mai predat la College of the Holy Cross. subliniind valoarea autonomiei. din moment ce indivizii oprima\i au o în\elegere mai bun` asupra sursei opresiunii dec@t opresorii“. [care] ne ofer` un tablou mai complet al lumii . De exemplu. Massachusetts. Tickner ]i-a articulat propriile scopuri. mai degrab` sporind dec@t reduc@nd insecuritatea indivizilor ]i a mediului lor natural. De exemplu. ap`r@nd punctul de vedere conform c`ruia femeile de\in cunoa]tere. Ca ]i Elshtain. Dar aceasta nu se bazeaz` pe o superi- . ANN TICKNER J. Ann Tickner este cunoscut` pentru lucrarea Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security (1992). în timp ce focalizarea marxist` pe clas` ascunde felul în care diferen\ierea sexual` divide munca ]i puterea nu numai în sfera public` a produc\iei. De]i încearc` s` evite esen\ializarea „masculinului“ sau a „femininului“. Defini\iile mai vechi ale securit`\ii na\ionale ar putea deveni tot mai vetuste ]i disfunc\ionale. Tickner a urm`rit ambele \eluri. Ca parte a acestui proiect. care plasau femeile în dezavantaj în raport cu b`rba\ii. Fraza „ceea ce este personal este politic“ reflect` concep\ia dup` care distinc\ia tradi\ional` dintre „politic“ ]i „privat“ ar fi greu de sus\inut. Tickner analizeaz` ]i felul cum tradi\iile occidentale majore ale g@ndirii realiste. Worcester. Trebuie spus c` opera lui Tickner se remarc` prin în\elegerea profund` a literaturii pe care o critic`. femeile vor trebui s` munceasc` înc` mai mult pe m`sur` ce resursele de hran`. Abordarea ei asupra chestiunii genului în rela\iile interna\ionale poate fi considerat` feminism clasic (standpoint feminism). opera lui Ann Tickner poate fi situat` în contextul dezvolt`rii „politicilor de identitate“ (identity politics) ]i a noilor mi]c`ri sociale de la sf@r]itul anilor ’60. asociat` cu tradi\iile men\ionate anterior. Dezvoltarea politicilor de identitate în Occident s-a caracterizat prin punerea accentului mai degrab` pe diferen\ele dintre grupuri dec@t pe elementele comune. Astfel. cre]tere economic` ]i progres în maniere care oblig` femeile la invizibilitate. ce \in de masculinitate. Aceast` variant` de feminism academic se pronun\` „pentru o construc\ie a cunoa]terii bazat` pe condi\iile materiale ale experien\elor femeilor. care au dat na]tere ]i la mi]carea cunoscut` azi ca „feminismul din a doua genera\ie“. perspective ]i experien\e de care ar trebui s` se \in` seama în studiul rela\iilor interna\ionale ]i atac@nd modul în care experien\ele b`rba\ilor sunt proiectate ca ]i cum ar reprezenta un punct de vedere universal. Mai mult. Acele tradi\ii au dat na]tere la concep\ii despre comportament. ob\inerea p`cii. liberale ]i marxiste î]i au r`d`cinile în aspecte. apropiindu-se de un sistem amenin\at de dezordine intern` ]i ambiental`. domina\ia unui gen fa\` de cel`lalt. a securit`\ii na\ionale. 1 Totu]i. a justi\iei economice ]i a echilibrului ecologic este inseparabil` de proiectul egalit`\ii dintre sexe. Tickner afirm` c` realismul mo]tene]te o tradi\ie lung` de g@ndire care asociaz` apartenen\a la o na\iune ]i cet`\enia cu serviciul militar ]i caracterele masculine. ra\ionalitatea instrumental` ]i centrarea pe economia de pia\` ale liberalismului sunt bazate pe experien\a masculin`. Ea arat` c` domeniul rela\iilor interna\ionale este modelat de diferen\ierea dintre sexe în a]a fel înc@t s` privilegieze asocierile cu masculinitatea ]i s` marginalizeze vocile feminine. Feministele cereau recunoa]terea existen\ei patriarhatului în familie ]i eliberarea femeilor în toate sferele vie\ii sociale ]i politice. ceea ce face accesibile argumentele cercet`torilor mai tradi\ionali]ti din domeniu. J. În ceea ce prive]te dezvoltarea feminismului „din a doua genera\ie“. perspectiva propus` de Tickner. care a durat mai mult dec@t alte mi]c`ri sociale din aceea]i perioad`. ci ]i în sfera privat` a reproducerii. A. Tickner este o feminist` a c`rei oper` preg`te]te terenul pentru transcenderea inegalit`\ii dintre sexe în teoria ]i practica rela\iilor interna\ionale.365 J. individualismul atomist. propun@nd schimb`ri în ierarhii acolo unde se traseaz` politicile ce trebuie urmate. nu este proiectat` s` privilegieze femeile în defavoarea b`rba\ilor. geopolitic`. ea pare s` accepte argumentul c` femeile au dezvoltat caracteristici culturale care le fac mai înclinate c`tre mediere. Analiz@nd versiunea masculinizat`. În procesul de construc\ie a unei noi concep\ii asupra securit`\ii na\ionale. Ea sugereaz` c` omenirea s-ar putea dep`rta de un sistem caracterizat de conflicte politice între statele-na\iune. Conceptul de securitate militar` a modelat îndelung defini\iile securit`\ii na\ionale. Ea ar dori mai multe femei în pozi\ii de decizie ]i mai mult` importan\` acordat` mai degrab` celor care asigur` mediere ]i protec\ie dec@t solda\ilor ]i diploma\ilor de paradigm` realpolitik.. În lucr`rile sale. TICKNER J. a fost v`zut` ca legat` de dominarea ]i exploatarea naturii. ap` ]i combustibil se vor deteriora. definite cultural. Feministele au început s` examineze structurile ideologice bine instituite.. Ann Tickner este profesor asociat de ]tiin\e politice la }coala de Rela\ii Interna\ionale de la University of Southern California. care ne atrage aten\ia asupra nenum`ratelor moduri în care studiul conven\ional al rela\iilor interna\ionale poate marginaliza diferen\ierea sexual` ]i este el însu]i determinat de aceasta. exista de asemenea un sentiment tot mai puternic c` ob\inerea de drepturi politice ]i civile formale pentru femei era nepotrivit`.

În timp ce multe dintre feministe sunt interesate de construc\ia social` a diferen\ierii dintre sexe la toate nivelurile politicii mondiale. în al doilea r@nd. dou` dificult`\i majore pe care ea nu le discut`. ci ]i diferen\ierea sexual` este construit` social. Trebuie men\ionat c` ea nu rezolv` ne[n\elegerile pe care le explic` at@t de limpede. Concep\ia ei merit` s` fie studiat`. probleme legate de diferitele realit`\i sau ontologii pe care femini]tii ]i nonfemini]tii le iau în considerare atunci c@nd scriu despre politicile interna\ionale. R`m@ne de v`zut dac` eforturile lui Tickner de a promova un dialog mai profund între b`rba\i ]i femei pe tema rolurilor de gen vor avea sau nu succes. autonome [n în\elegerea ]i evaluarea lumii sociale: „În timp ce majoritatea feministelor sunt angajate spre scopul emancipator al realiz`rii unei societ`\i mai drepte … proiectul kantian al realiz`rii acestui \el prin ]tiin\a iluminismului este problematic. 3 Astfel c` diferen\ierea sexual` preocup` în egal` m`sur` b`rba\ii ]i femeile. Feministele afirm` c` dihotomii precum ra\ional/ira\ional. Exist`. În schimb. ]i ceea ce este cel mai important. precum cea proprie.“2 în domeniu este aceea a unor state asociale care lupt` pentru putere ]i influen\`. universal/particular. disputele epistemologice care presupun întreb`ri precum aceea dac` femini]tii au sau nu o teorie. neîn\elegeri referitoare la semnifica\ia diferen\ierii sexuale. Dat fiind angajamentul feminist c`tre un tip de etic` emancipatoare. marginalizate în domeniu (at@t ca oameni de ]tiin\` c@t ]i ca \inte ale studiului). (c) gradul în care o parte din conceptele centrale . ea caut` s` dep`]easc` realitatea dat` de sex. datorat atributelor masculine care apreciaz` utilizarea ra\iunii neutre. deoarece este ]i el influen\at de diferen\ierea sexual`. O a treia surs` de neîn\elegeri rezid` în suspiciunea cu care feministele privesc modul în care majoritatea cercet`torilor din domeniu se angajeaz` în teorie. în loc s` [ncerce s` î]i g`seasc` un loc în cadrul categoriilor acestuia.“4 Prima neîn\elegere se bazeaz` pe percep\ia fals` c` feministele sunt interesate numai de aspectele „antimasculine“. feministele fac risip` de timp ]i efort în criticarea ]colilor dominante de g@ndire din domeniul rela\iilor interna\ionale. (b) exist` în domeniu un dezechilibru major între num`rul oamenilor de ]tiin\` b`rba\i ]i femei. pun@nd în contrast abord`rile feministe. (a) înainte de apari\ia feminismului. pe care s-a construit cunoa]terea iluminismului occidental… separ` mintea (ra\iunea) de corp (natur`) ]i de aceea diminueaz` rolul femeilor ca «subiec\i cunosc`tori». Studiul rela\iilor interna\ionale în Marea Britanie. femeile erau rareori obiect de studiu. se tinde ca acesta s` fie asociat cu tradi\ia „idealist`“ din domeniu. cred. apelarea la aceste dualisme sexuale pentru organizarea activit`\ii sociale ]i împ`r\irea activit`\ilor sociale necesare între diferite grupuri umane“. cu paradigmele predominante în domeniu. Tickner consider` c` aceast` tradi\ie este ea îns`]i un produs legat de gen. c`ci este esen\ial ca diferen\ierea sexual` s` fie cercetat` mai sistematic sub aspectul leg`turilor sale cu domeniul rela\iilor interna\ionale ]i nu numai de c`tre femei pentru femei. Astfel. avantaj@nd b`rba\ii.RELA|II INTERNA|IONALE 366 367 J. Oricum. ci de a elimina construc\iile bazate pe diferen\ele dintre sexe ]i de a crea un concept de securitate independent de acestea din urm`. Din moment ce rela\iile dintre sexe sunt deseori inechitabile. Scopul ei nu este de a înlocui defini\ia masculin` a securit`\ii cu una feminin`. diferitelor dihotomii percepute. Ea afirm` c` o via\` social` determinat` de diferen\ele de sex se bazeaz` pe trei procese principale: „atribuirea de metafore dualiste. este indubitabil c`. Acesta se refer` la institu\ionalizarea social` a diferen\ei sexuale ]i este un concept utilizat de cei care în\eleg c` nu numai inegalitatea dintre sexe. s` fie promotoarele încerc`rii de introducere a perspectivei diferen\ierii sexuale în rela\iile interna\ionale. înt@lnite în mod curent [n domeniu: „În primul r@nd. bazate pe ideea de gen. Tickner afirm` c` feministele din domeniu utilizeaz` termenul de „gen“ într-un sens social constructivist. în al treilea r@nd. SUA ]i [n alte state occidentale este puternic influen\at de tradi\ia intelectual` a iluminismului. În primul r@nd. A doua neîn\elegere deriv` din faptul c` numeroase feministe nu pot dec@t s` atace modurile de conceptualizare a cadrului de g@ndire centrat pe experien\a masculin` în rela\iile interna\ionale. În ultim` instan\`. iar domeniul în întregul s`u era lipsit de considera\ii privind diferen\ierea sexual` (gender blind). imaginea conven\ional` a lumii Tickner continu` ilustr@nd modul în care cele trei tipuri de neîn\elegeri se manifest` în dezbaterile despre securitate. ci pe simplul fapt al experien\elor lor privind inegalitatea. Tickner a încercat s` promoveze o în\elegere mai mare între b`rba\i ]i femei în studiul rela\iilor interna\ionale. TICKNER oritate inerent` femeilor. multe feministe dezaprob` modul în care cosmopolitanismul occidental de tradi\ie kantian` are tendin\a s` universalizeze experien\a masculin`. Tickner ne atrage aten\ia asupra a trei tipuri de neîn\elegeri. A. dar care ar trebui luate în considerare. fapt/valoare. este de în\eles ca femeile. public/privat. În acest scop. articolele ei contribuie la definirea sursei fundamentale a separa\iilor dintre feministe ]i al\i cercet`tori ]i arat` cum o abordare feminist` poate extinde în mod productiv discursul asupra securit`\ii.

614. TICKNER ale disciplinei sunt ele însele influen\ate de diferen\ierea sexual` este insuficient examinat.. 131. p. nr. A]a cum observa Lara Stancich.). Dincolo de nevoia de a studia „genul“. p. Colorado. Ann Tickner asupra importan\ei genului în rela\iile interna\ionale. în International Studies Quarterly.. Chiar dincolo de aceste trei puncte. 2. r`m@ne înc` neclar dac` domeniul trebuie s` fie reconstruit în întregime sau dac` ideea de gen î]i poate g`si locul ei în domeniu. în International Studies Quarterly. 41. 1998. în Rebecca Grant ]i Kathleen J. în Yosef Lapid ]i Friedrich Kratochwil (ed. 1994.. „You Just don’t Understand: Troubled Engagements Between Feminists and IR theorists “ .). p. p. Newland (ed. p. Boulder. New York. Boulder. Ibid. cu toat` încrederea în nevoia de a transcende diferen\ierea sexual`. 1996. 1991. . The Return of Culture and Identity in International Relations Theory. 611-632. 1996. c`ci tot mai mul\i b`rba\i încep s` în\eleag` importan\a diferen\ierii sexuale în lumea pe care o studiaz` ]i apare o nou` genera\ie de feministe. iar «b`rba\ii» dispar.RELA|II INTERNA|IONALE 368 369 J. Principalele lucr`ri ale lui J. Bloomington. 5. Lynne Reinner. 150. Ann Tickner. Ibid.“5 Aceasta ar putea fi o problem` temporar`. 621. p. Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security. Colorado. 41. „Identity in International Relations Theory: Feminist Perspectives“. 1997. cercet`torii nu ar avea dec@t de c@]tigat din studierea lucr`rilor lui J. Ann Tickner. nr. tot efortul ]tiin\ific feminist întreprins [n deceniul trecut se refer` clar la emanciparea femeilor. Cambridge. J. A. nr.. „Discovering Elephants and a Feminist Theory of International Relations“. „Identity in International Relations Theory: Feminist Perspectives“. care r`m@ne o problem` pentru cercet`rile ]i dezbaterile viitoare. 1992. În al doilea r@nd. Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era. 613. f`r` ca acesta s`-]i abandoneze bagajul existent de cuno]tin\e teoretice ]i empirice. Christine. Lecturi suplimentare Sylvester. dorin\a sa admirabil` de „a men\ine dialogul“ nu este împ`rt`]it` de to\i cercet`torii. „You Just Don't Understand: Troubled Engagements Between Feminists and IR Theorists“. În cele mai multe cazuri în care este discutat` ideea de gen. Laura Stancich. 147-162. Ann Tickner „Hans Morgenthau’s Principles of Political Realism: a Feminist Reformulation“.). în Yosef Lapid and Friedrich Kratochwil (ed. 1997. 12. Note 1. Între timp. The Return of Culture and Identity in International Relations Theory. Consulta\i de asemenea [n aceast` lucrare capitolele referitoare la Elshtain ]i Enloe. fie ei femini]ti sau nefemini]ti. 27-40. 3. 4. Indiana University Press. Cambridge University Press. J. mai pu\in dornice dec@t cea anterioar` s` d`r@me u]ile rela\iilor interna\ionale pentru a pune piciorul în prag. Gender and International Relations. Lynne Reinner. femeile sunt în centrul discu\iei ]i al interesului. p. p. Tickner nu se angajeaz` în rezolvarea acestei chestiuni. Columbia University Press. în Global Society. „o alt` problem` referitoare la includerea mai pronun\at` a diferen\ierii sexuale în rela\iile interna\ionale este dispari\ia brusc` a «b`rba\ilor» acolo unde ei fuseser` omniprezen\i .

SOCIOLOGIE ISTORIC~ TEORII PRIVIND STATUL G@nditorii prezenta\i [n continuare nu au preg`tire academic` specific` domeniului rela\iilor interna\ionale. Anthony Giddens. Ei se abat de la realism. Statul este asem`nat cu Ianus. Într-un grad mai mic sau mai mare. autorii din capitolul de fa\` sunt [n mod evident [nclina\i s` considere politica de putere ca fiind dominant` la ambele niveluri de analiz`. Interesul lor cu privire la domeniul rela\iilor interna\ionale apare din preocuparea pentru dinamica istoric` a apari\iei statului ]i leg`turile acestuia în timp ]i spa\iu cu r`zboiul ]i capitalismul. cei analiza\i [n acest capitol sunt angaja\i [ntr-un num`r de dezbateri disciplinare privind rolul capitalismului [n explica\ia istoric`. care tind s` fie conservatori din punct de vedere politic. trad. Ca ]i al\i g@nditori inclu]i [n aceast` carte. ace]ti gânditori se plaseaz` la stânga spectrului politic. De aceea. Ianus era zeul începutului ]i sfâr]itului.* Capacitatea statului de a genera loialitate ]i resurse pentru a purta r`zboi cu alte state se afl` în strâns` leg`tur` cu domina\ia sa asupra altor actori sociali din societatea civil`. În plus. în timp ce reali]tii tind s` opun` politica intern` celei interna\ionale ]i s` le trateze în termeni antonimici (ordine contra anarhie. fiind reprezentat cu dou` fe\e – n. refuzând s` analizeze domeniul rela\iilor interna\ionale ca pe o sfer` de activitate separat` de politica intern`. cu toate c` exist` unele asem`n`ri între perspectiva lor asupra statului ]i cea a reali]tilor. * În mitologia roman`. Michael Mann ]i Charles Tilly au preg`tire ]tiin\ific` în sociologie. sunt interesa\i de condi\iile istorice care au condus la apari\ia unei asemenea diferen\ieri în cadrul activit`\ii politice. . pace contra r`zboi). Gânditorii prezenta\i sunt istorici cu deschidere ampl` care analizeaz` traiectoria statului în spa\iu ]i timp. importan\a relativ` acordat` la ceea ce Michael Mann nume]te „sursele puterii sociale“ ]i viitorul statului [ntr-o er` de cert` „globalizare“ a activit`\ii economice.

În vastul manual introductiv de sociologie al lui Giddens. care se opunea determinismului structural marxist ]i teoriilor func\ionaliste cu privire la clasele sociale din societ`\ile industriale. sunt influen\ate de caracteristicile structurale ale societ`\ilor în care ne-am n`scut ]i am tr`it. cât ]i una indirect`. Ideea lui de structur` este mai degrab` analoag` celei din lingvistic` decât celei din sociologia tradi\ional`. Structurile se aseam`n` cu regulile ]i resursele care sunt „exemplificate“ în sistemele sociale pe m`sur` ce actorii se inspir` din ele în existen\a social` cotidian`. În lumina orizontului larg al operei lui. numai câteva din lucr`rile lui sunt importante în acest domeniu. Cambridge. care sunt relevante pentru domeniul rela\iilor interna\ionale. de]i propria sa teorie asupra statului s-a constituit mai degrab` printr-o critic` extins` a marxismului ca teorie social`. [structurarea] trebuie s` fie v`zut` ca un aparat metodologic separat de preocup`rile privind substan\a. el a scris foarte mult despre importan\a „interna\ionalului“ în în\elegerea naturii statului în special ]i a „modernit`\ii“ în general. Giddens consider` c` o analiz` adecvat` a statului modern trebuie s` cuprind` domeniile „intern“ ]i „interna\ional“. Giddens încearc` în mod explicit s` evite materializarea structurilor atunci când prezint` schimbarea social` ]i politic`. pe lâng` renumele s`u din sociologie. Daniel Ross remarc`: „produs al proiectului de sintez`. Din fericire pentru cei care studiaz` rela\iile interna\ionale. în acela]i timp. Pe l@ng` interesul s`u fa\` de importan\a rela\iilor interna\ionale pentru sociologie.373 A. Ac\iunile noastre. Acestea sunt: teoria „structur`rii“ ca abordare metodologic` cuprinz`toare în cadrul analizei sociale. Giddens a predat foarte mult în SUA ]i în Europa. . Giddens a fost numit pre]edinte ]i director al Centrului de Cercet`ri Sociale. noi recre`m (]i într-o anumit` m`sur` modific`m) acele caracteristici structurale prin ac\iunile noastre. În 1986 a fost numit profesor de sociologie la Cambridge ]i a r`mas acolo pân` a devenit director la London School of Economics. ale tuturor. În 1976 a dobândit titlul de doctor la King’s College. GIDDENS ANTHONY GIDDENS Anthony Giddens a avut atât o contribu\ie direct` la studiul rela\iilor interna\ionale. implicându-ne în sociologie. Giddens sus\ine c`. Îndeosebi Alexander Wendt s-a inspirat copios pentru propria cercetare din lucr`rile de început ale lui Giddens despre problema „agentstructur`“. Mare parte din activitatea lui Giddens din anii ’70 s-a concentrat pe elaborarea teoriei structur`rii. Dup` o scurt` perioad` de studii postuniversitare la London School of Economics. la vârsta de 59 de ani. El a fost totodat` implicat într-o critic` continu` a influen\ei epistemologiilor pozitiviste din ]tiin\ele sociale. De aceea.“1 Giddens sus\ine c` analiza sociologic` adecvat` a oric`rui „sistem social“ trebuie s` includ` „o dubl` hermeneutic`“ (sau metod` de interpretare). contribu\iile mai recente cu privire la dezbaterea asupra naturii ]i evolu\iei „modernit`\ii“ ]i „globaliz`rii“. activitatea lui privind „teoria structur`rii“ din anii ’70 a influen\at mul\i speciali]ti în rela\iile interna\ionale. Ca ]i la Mann ]i Tilly. S-a n`scut în ianuarie 1938 ]i a absolvit meritoriu sociologia ]i psihologia la Universitatea Hull în 1959. To\i pot înv`\a unii de la al\ii ]i astfel cuno]tin\ele sociologice chiar ne pot transforma via\a. În ianuarie 1997. trebuie observat c` „hermeneutica dubl`“ are implica\ii importante pentru func\ia social` a sociologului. stabilim sensul ac\iunilor oamenilor care se g`sesc ei în]i]i în procesul de stabilire a sensului acelora]i ac\iuni. Numirea s-a datorat în parte relevan\ei ]i activit`\ii sale multidisciplinare. Giddens a preluat postul de director al London School of Economics... cât ]i celor care fac posibil` o ac\iune cu sens. în concordan\` cu care se presupune c` actorii sunt produse ale for\elor sociale impersonale ]i determinate. cititorul poate fi intimidat de volumul lucr`rilor scrise de Giddens. o editur` academic` de succes din Marea Britanie. unde a absolvit un program de master în sociologie în 1961. punem [n eviden\` aici trei aspecte. Desigur. elementele-cheie ale teoriei despre statul modern. iar reputa\ia sa este atât de mare încât exist` o bogat` literatur` critic` cu privire la lucr`rile lui. Ca ]i Michael Mann sau Charles Tilly. ar trebui s` în\elegem societ`\ile umane drept cl`diri care se reconstruiesc în fiecare moment chiar la nivelul c`r`mizilor care le compun. pot exista schimburi pozitive între perspectivele sociologului ]i cele ale actorilor pe care îi studiaz`. a predat aceast` materie la Universitatea din Leicester pân` în anul 1970 ]i apoi s-a întors la Cambridge pentru a preda ]i a-]i continua doctoratul. acordând o aten\ie special` atât modalit`\ilor în care „structurile“ limiteaz` ac\iunea. Ideea „structur`rii“ încearc` s` medieze între voluntarismul excesiv ]i opusul acestuia din sociologie. În 1989. termenul „structurare“ (structuration) nu apare la index.“2 De asemenea. decât ca rezultat direct al unei analize empirice în cadrul sociologiei istorice ]i comparative. În 1985 a contribuit la înfiin\area Polity Press. determinismul. îns` autorul explic` ideea de baz` a acestui termen în pasajul urm`tor: „Sistemele sociale sunt formate din ac\iuni ]i rela\ii umane: repetarea lor în decursul unor perioade de timp ]i spa\iu le ofer` un tipar (pattern) .

Dup` începutul capitalismului. reprezint` un atac sus\inut împotriva abord`rilor marxiste ]i func\ionaliste din sociologie. în cadrul c`rora exist` clase. care traseaz` evolu\ia de la societ`\ile sclavagiste la comunism. În timp ce diferitele tipuri de societate noncapitalist` au clase. Dup` Giddens. Dup` p`rerea lui Giddens. îns` analiza de clas` nu serve]te ca baz` pentru identificarea principiului structural esen\ial al acelei societ`\ii“ ]i a „societ`\ii cu clase“ per se. Necesitatea exploat`rii resurselor a condus statul c`tre monetizarea economiei. anterior capitalismului. datorit` în parte schimb`rii modalit`\ii de purtare a r`zboiului.“ 4 Giddens afirm` c` dezvoltarea puterii administrative ]i mai ales a puterii statului reprezint` for\a principal` care duce la distan\are. „Capitalismul [trebuie] s` fie eliberat de cadrul general al materialismului istoric ]i integrat într-o abordare diferit` a istoriei ]i a analizei institu\iilor moderne. a fost o condi\ie prealabil` necesar` expansiunii industrialismului ]i capitalis- . transformarea [n bunuri economice a timpului ]i spa\iului este la fel de important` ca ]i transformarea [n bun economic a muncii pentru a face posibil capitalismul ]i. în timp ce în societ`\ile necapitaliste rela\iile de domina\ie asupra resurselor de autoritate (social-politice) constituie baza puterii. Studiul The Nation-State and Violence reia un argument introdus în prima lucrare ]i cerceteaz` condi\iile care fac posibil` sus\inerea suprema\iei societ`\ii de clas`. Reducerea violen\ei deschise în cadrul statului. cadrul de analiz` func\ionalist ]i cel evolu\ionist nu surprind maniera revolu\ionar` în care sunt distribuite resursele sociale în societ`\ile capitaliste. El distinge dou` tipuri de resurse. Resursele de alocare (allocative) sunt în principal de ordin economic ]i material.. gradul de control asupra timpului ]i spa\iului al unui tip dat de resurs` social` – de alocare sau de autoritate – este sc`zut. care presupune existen\a unei mi]c`ri necesare de la particular la universal în forma unei clase muncitoare revolu\ionare ce lupt` pentru emancipare. Ca rezultat. Aceasta. cea mai important` lucrare a lui Giddens este f`r` îndoial` al doilea volum al criticii sale asupra materialismului istoric marxist. publicat` în 1981. Evolu\ia capitalismului a depins de apari\ia unui stat centralizat capabil s` pacifice popula\ia ]i s` aplice o lege demn` de încredere. Schema clasic` marxist`. care se apropie foarte mult de opinia lui Michel Foucault. Pentru Giddens. de tip „baz`-suprastructur`“. „distan\area timp-spa\iu“ (time-space distanciation) se extinde semnificativ. numai în capitalism clasa p`trunde în toate aspectele vie\ii sociale ]i le structureaz`. 3 Numai în capitalism exist` rela\ii de dominare a resurselor alocate. El afirm` c`. Nu doar transformarea [n bun economic a puterii de munc` face posibil` dezvoltarea for\elor de produc\ie. care s` nu fie subordonat` capriciului monarhilor ]i s` îi includ` pe nobili. industrialismului ]i a statului-na\iune nu poate fi în\eleas` corect într-un mod simplu. trecând prin feudalism ]i capitalism.RELA|II INTERNA|IONALE 374 375 A. mai mult. Aceasta este blocat` de un punct de vedere teleologic exprimat de Hegel. Cre]terea puterii administrative a statului deriv` din capacit`\ile acestuia de a codifica informa\ia ]i de a supraveghea activitatea. rela\ii centrale care sus\in rela\iile de putere în general. Elementul central al ra\ionamentului lui este c` doar în societatea capitalist` clasa constituie principiul structural care st` la baza întregii societ`\i. Înc` o dat` tema „distan\are timp-spa\iu“ este central`. Power. astfel încât productivitatea nu se dezvolt` doar din interiorul capitalismului. El sus\ine c` tipul de domina\ie capitalist` asupra caracteristicilor vie\ii de zi cu zi este radical diferit de toate formele anterioare de organizare social` ]i este intrinsec legat de transformarea [n bunuri economice a timpului ]i spa\iului. concentrarea resurselor alocate depinde de resursele de autoritate. Fiecare element are logica sa independent` ]i nu poate fi redus la altul. Supravegherea la locul de munc` este la fel de important`. trebuie respins`. Giddens afirm` c` dezvoltarea capitalismului. în timp ce resursele de autoritate (authoritative) men\in distribuirea inegal` a resurselor alocate în societate. statul poate controla din ce în ce mai mult timpul ]i spa\iul activit`\ii umane. de]i fiin\ele umane „pun [n eviden\`“ lumea social` prin intermediul activit`\ii lor. el abordeaz` câteva teme introduse în primul s`u volum. Ca ]i Charles Tilly în lucr`rile sale. Giddens pune la îndoial` valabilitatea unui punct de vedere experimental materialist istoric asupra schimb`rii sociale. modelele de structurare care sus\in „distan\area timp-spa\iu“ nu pot fi explicate doar în termenii cererii capitaliste. GIDDENS Pentru cei care studiaz` rela\iile interna\ionale. Property and the State. Dezv`luind natura ]i m`sura „distan\`rii timp-spa\iu“.. În plus. Astfel Giddens diferen\iaz` „societ`\ile împ`r\ite pe clase . Giddens afirm` c` aceast` sarcin` a fost realizat` prin extinderea puterii administrative a statelor absolutiste în secolele al XVI-lea ]i al XVII-lea. de separarea formei ]i a con\inutului. Lucrarea introduce de asemenea ideea c`. stimularea dezvolt`rii ei ]i impunerea serviciului militar obligatoriu. fac totu]i acest lucru folosindu-se de resursele ]i condi\iile create ]i reproduse prin „modurile de structurare“ care distribuie resursele [n mod inegal ]i men\in rela\ii de putere asimetrice. În lucrarea The Nation-State and Violence (1985). Aceasta este lucrarea în care Giddens conecteaz` dimensiunea „intern`“ ]i „interna\ional`“ a modelelor de structurare din epoca modern`. combinat` cu supravegherea crescând` a popula\iei de c`tre stat.

afirmând c` modernitatea mai degrab` s-a „radicalizat“ decât a fost dep`]it`. deoarece Giddens analizeaz` viitoarea traiec- torie posibil` a „modernit`\ii“ ]i evalueaz` riscurile ]i oportunit`\ile ei. Giddens identific` patru ideal-tipuri de opozi\ie. care devine principiul central de organizare a sistemului de state. În aceast` lucrare Giddens se preocup` de ritmul ]i scopul vie\ii moderne pe care o descrie ca un juggernaut*. el pledeaz` nu numai pentru interna\ionalizarea migra\iei for\ei de munc`. nu separate. pe care Giddens o nume]te „monitorizarea reflexiv`“ ( eflexive monitoring) a r condi\iilor de reproducere a statului. conform opiniei lui Anthony Giddens. îns` care amenin\` s` scape de sub control ]i s` o ia razna“. GIDDENS mului. Modernitatea este caracterizat` înc` o dat` în termenii rela\iilor dintre „dimensiunile institu\ionale“ – control. Aceast` interac\iune constituie statul. Giddens a publicat The Consequences of Modernity. 9 Suprapuse ]i având poten\ialul de a contracara globalizarea celor patru grupuri institu\ionalizate ale modernit`\ii. Fran\a absolutist` a fost primul stat care a jucat un rol central în Europa f`r` a deveni un imperiu ]i primul stat care ]i-a dezvoltat un corp diplomatic. Autorul pune aceast` idee sub semnul întreb`rii. cum a fost numit` de al\i autori. Giddens are în vedere la nivel global dou` dimensiuni: politica de emancipare (emancipatory politics) – „angajamente radicale care privesc eliminarea inegalit`\ii sau a servitu\ii“ – ]i politica vie\ii (life politics) – „angajamente radicale care caut` posibilitatea de realizare a vie\ii [mplinite pentru to\i ]i în raport de care nu exist` «al\ii»“. El afirm` c` un corpus al cunoa]terii discursive – mai întâi echilibrul de putere ]i apoi suveranitatea – pe care statele îl utilizeaz` pentru a reglementa rela\iile dintre ele modeleaz` ]i structura organiza\ional` a statului modern. le-a abandonat ]i s-a reorganizat peste mari distan\e de timp-spa\iu. Giddens consider` c` juggernaut-ul poate fi controlat cel pu\in par\ial. dar în care clasa dominant` .“7 Analiza lui Giddens cu privire la acest proces difer` totu]i esen\ial de cea a lui Tilly ]i Mann. principiul formal conform c`ruia statele sunt egale din punct de vedere al dreptului interna\ional. unul în care lupta de clas` este obi]nuit`. locale ]i transna\ionale. aceast` carte începe acolo unde s-a terminat The Nation-State and Violence. „Internul“ ]i „interna\ionalul“ sunt domenii politice interconectate. Giddens se refer` la modul în care via\a social` s-a „decorporeizat“ [n anumite zone geografice. care garanteaz` ceea ce nume]te „realism utopic“. capitalism. Suveranitatea politic` fa\` de exterior. Diploma\ia. industrialism. Sus\inând c` termeni cum ar fi „stânga“ ]i „dreapta“ sunt demoda\i. îns` numai pentru c` puterea militar` „[este îndreptat`] spre alte state în sistemul de statena\iune“. Justin Rosenberg desprinde urm`toarele implica\ii: „Apari\ia unui sistem de state-na\iune este în\eleas` de la început ca parte a aceluia]i proces de consolidare intern`. nu doar îl descrie pur ]i simplu. capitalismul reprezint` „un nou tip de sistem de clas`. Astfel. nemarxist`. trad. controlul centralizat al mijloacelor de violen\`. capitalism ]i putere militar`. a contribuit la constituirea structurilor legale ]i politice ale sistemului interna\ional.RELA|II INTERNA|IONALE 376 377 A. „modernitatea“ este caracterizat` de rela\ia complex` dintre patru „elemente interna\ionale“: supraveghere crescut`.. 8 El afirm` c` o parte a acestei probleme este dat` de ritmul distan\`rii la sfâr]itul secolului al XX-lea. este expresia unei unit`\i (interne) administrative ]i coercitive întemeiate în dauna altor forme. nu are sau nu solicit` acces direct la mijloacele violente pentru a-]i impune autoritatea. În 1990. În acest context el se îndreapt` spre o teorie critic`.“5 Capitalismul industrial este „pa]nic“ în interior. Giddens este interesat în special dac` „globalizarea“ modernit`\ii înseamn` situarea noastr` într-o er` „postmodernist`“. ci ]i din interac\iunea extern` l`rgit` a unor state în jurul acestui „discurs“. este derivat` nu doar din procesele interne. . industrializare. În ciuda culorii gri în care a descris modernitatea. În excelenta sa analiz` cu privire la importan\a lui Anthony Giddens pentru cei care studiaz` rela\iile interna\ionale.6 Pentru Giddens. pentru libertatea de exprimare ]i pentru mi]c`rile democratice de contracarare a controlului statal al informa\iei ]i al supravegherii sociale. Toate acestea sunt parte a unui proiect politic care caut` s` identifice agen\ii posibili ]i traiectoriile opuse pentru a contracara „riscurile cu consecin\e importante“ * „Juggernaut“: în mitologia indian` este simbolul cruzimii totale – n. deoarece el este interesat de modul în care actorii ]i mai ales elitele din stat dau form` constrângerilor structurale cu care se confrunt`. Imaginea exprim` sentimentul multor oameni din ziua de azi c` au creat „un mecanism nebunesc cu o putere imens` pe care îl putem conduce colectiv ca fiin\e umane într-o anumit` m`sur`. El sugereaz` c` postmodernismul este doar o categorie estetic` ce reflect` radicalizarea modernit`\ii ]i c` „modernitatea târzie“ nu [mpiedic` cunoa]terea ei sistematic`. ci ]i pentru mi]c`rile ecologice de contracarare a devast`rii continue a mediului înconjur`tor. distan\ate.. de putere politic`. pentru mi]c`rile pentru pace ]i contracarare a interna\ionaliz`rii comer\ului cu arme. Dintr-un anumit punct de vedere. Mai ales importan\a social` a încrederii a fost investit` în sisteme abstracte. Suveranitatea statului-na\iune. Astfel.

1997 (patru volume). 249-259. în Millennium: Journal of International Studies. Polity Press. 1971. 1973. 7. p. Cambridge. Cohen. A Contemporary Critique of Historical Materialism. John (eds. op. Cambridge. nr. Global Society and International Relations. 258. Central Problems in Social Theory: Action..). vol. p.. 1981. Londra. Christopher ]i Jary. Londra. 1993. Polity Press. 4. Cambridge. Polity Press.). 124. The Nation-State and Violence. Social Theory: A Guide to Central Thinkers. Lecturi suplimentare Bryant.RELA|II INTERNA|IONALE 378 379 A. Stanford University Press. Falmer Press. Shaw. Routledge. University of California Press. 19. Ibid. A Contemporary Critique of Historical Materialism. Sociology. 1977. GIDDENS cu care se confrunt` lumea contemporan`. 2. 159. „A Non-Realist Theory of Sovereignty?: Giddens The NationState and Violence“.). Cambridge. Principalele lucr`ri ale lui Anthony Giddens O list` complet` a lucr`rilor principale ale lui Giddens poate fi g`sit` în Christopher Bryant ]i David Jary (eds.). David (eds. Cambridge. Polity Press. 6. împreun` cu Basil Blackwell. Social Theory and Modern Sociology. 1994. p. Structuration Theory: Anthony Giddens and the Constitution of Social Life. 2. Polity Press. 1987. 1979. 1989. Berkeley. 1. Cambridge. Ibid. Penguin Books. Stanford. Hutchinson. Cambridge. and Contradiction in Social Analysis. Berkeley. Anthony Giddens. Cambridge. 2. Cambridge. cit. p. Emile Durkheim. Martin. Cambridge University Press. „A Non-Realist Theory of Sovereignty?“. 156. Heinemann. Londra. Power. Londra. 1985. Structure. Polity Press. A Contemporary Critique of Historical Materialism. 19. Londra. 1981. 1985. Macmillan. 18. 5. Rosenberg. 1991. Hutchinson. edi\ia a II-a. University of California Press. Orice ar crede cineva despre o asemenea „practic`“ ]i despre trecerea lui Giddens de la analiza sociologic` la prescrip\ia normativ` din ultimii ani. Cambridge. A.1. Anthony Giddens: Critical Assessments. îns` numai prin efortul sus\inut de punere în practic` a realismului utopic vom reu]i crearea acestuia. The Class Structure of the Advanced Societies. 192. 222-229. 1978. p. J. 1990. 1990. 1993. p. Macmillan. Property and the State. A]a cum observa Justin Rosenberg. Social Theory of Modern Societies: Anthony Giddens and His Critics. edi\ia a II-a. 253. 9.). p. Daniel Ross. David (ed. Ira. p.). Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics. Tilly ]i Wendt. p. Polity Press. Giddens ofer` „un vocabular conceptual pentru a analiza generic sistemul stat-na\iune ]i modalit`\ile specifice în care mijloacele violente sunt mobilizate ]i implicate în reproducerea institu\iilor sale centrale“. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Celia ]i Modgil. 1991. Justin Rosenberg. 8. New York. Clark. Ibid. Cambridge. Anthony Giddens. Routledge. Durkheim and Max Weber. 1990. 108. . p.. Londra. în Peter Belharz (ed. Sohan (ed. vol. 1972. Vol. Property and the State. The Consequences of Modernity. Politics and Sociology in the Thought of Max Weber. Anthony Giddens. Giddens’ Theory of Structuration: A Critical Appreciation. Modgil. Polity Press. „A Non-Realist Theory of Soverignty: Giddens’ The NationState and Violence“. Polity Press. Bryant. 10. lucr`rile lui sunt de mare importan\` pentru studiul rela\iilor interna\ionale. 1990. Routledge. The Consequences of Modernity. 1989. Sydney. Anthony Giddens: Consensus and Controversy.. 1993. New York. Justin Rosenberg. University Press. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Mann. Studies in Social and Political Theory. Giddens’ Theory of Structuration: A Critical Appreciation. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Christopher G. Power. Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of the Writings of Marx. Sociology. 3. 139. David ]i Thompson. ]i Jary. Vol. Allen&Unwin. 1984. nr. A Contemporary Critique of Historical Materialism. Cele patru institu\ii ale modernit`\ii fac posibil` o existen\` mai plin` de satisfac\ii decât orice sistem social premodern. p. Polity Press. 1. 1990. împreun` cu Basil Blackwell. 1991. Macmillan. p. Justin. 1994. Jon.. Cambridge. 1974. Anthony Giddens. Positivism and Sociology. Londra. Held. în Millennium: Journal of International Studies. „Anthony Giddens“. Note 1. Londra. Londra. The Nation-State and Violence.

Primul volum al lucr`rii The Sources of Social Power. de o combina\ie de for\` ]i credin\`. propria organizare spa\io-temporal`. autonom`. El sus\ine c` fiecare dintre aceste surse de putere are propria re\ea de rela\ii ]i interac\iuni. suprapuse. cuprinde teoria lui Mann cu privire la cele patru tipuri diferite de putere ]i la interac\iunea lor în timp ]i spa\iu. Categoria „politic`“ a lui Mann se refer` la capacitatea „administrativ`“ a elitelor conduc`toare. o surs` de putere care nu are aceea]i autonomie categorial` ca celelalte. În al doilea rând. militar` ]i politic` (IEMP). Mann combin` produc\ia cu finan\ele în categoria „economic“. categoria „militar“ corespunde categoriei numite de Strange a „securit`\ii“ ]i exist` unele asem`n`ri între ceea ce Strange nume]te „informa\ie“ iar Mann „ideologie“. intersectate“. a „civiliza\iei“ ]i „statului“. MANN MICHAEL MANN Aportul lui Michael Mann la studiul rela\iilor interna\ionale nu se îndreapt` în special spre vreuna dintre perspectivele teoretice existente în cadrul teoriei rela\iilor interna\ionale. Cel de-al treilea volum. un profan. nu un raport final. Mann sus\ine c`. ci „neoepisodic`“. În cele din urm` voi descrie modalitatea în care Michael Mann aplic` activitatea sa teoretic` ]i istoric` la dou` domenii importante ale dezbaterii contemporane: rela\ia dintre stabilitatea interna\ional` ]i caracteristicile interne ale statului ]i impactul „globaliz`rii“ asupra statului-na\iune. Activitatea sa cu privire la sursele puterii sociale în istorie. urmeaz` s` apar`. El se consider` un „consumator“ al cercet`rii din domeniul rela\iilor interna\ionale. fiecare caracterizat de configura\ii particulare de conducere politic`. in toto. inexorabil` a societ`\ilor structurate ierarhic. la dezvoltarea statului ]i la destinul acestuia în epoca de dup` r`zboiul rece justific` includerea lui în aceast` carte ca teoretician de seam` în domeniul „rela\iilor interna\ionale“. În momente critice din istoria omenirii. o grupare de ora]estate format` la nivelul de sus pe baza mai multor re\ele difuze de ideologie.2 În orice alt sens autocaracterizarea lui Mann este mult prea modest`. Aceasta deoarece orice exercitare a puterii politice depinde de posesia puterii ideologice sau economice ]i. a „rela\iilor interna\ionale“. contribu\ia lui contrazice afirma\ia c` rela\iile interna\ionale pot fi în\elese în cadrul unei discipline academice separate. În plus. schimbarea istoric` nu este evolutiv`. n`scut în 1942.1 Desigur. în sens formal. în mod normal. „unul dintre acei cititori de care depinde vânzarea lucr`rilor din domeniul rela\iilor interna\ionale“. Primul volum urm`re]te deci interac\iunea surselor de putere în istoria omenirii. astfel încât societ`\ile apar. Mann. de securitate ]i de informa\ie. Astfel. primele civiliza\ii ]i state din istoria omenirii au fost sisteme federale. Mann sus\ine c` ceea ce p`rea ulterior a fi fost o cre]tere continu` a capacit`\ii noastre de a ordona puterea social` ]i de a controla mediul natural fusese de fapt o consecin\` accidental` a schimb`rilor episodice din istoria omenirii. Ar fi corect s` afirm`m c` orizontul lucr`rilor lui Mann este mai larg decât cel al altor cercet`tori din aceast` carte ]i c` volumul brut al lucr`rilor lui face ca acestea s` fie foarte dificil de rezumat. dublu stratificate. Prin evolu\ie el în\elege înfiin\area ]i dezvoltarea treptat`. Mann urm`re]te dezvoltarea lor pân` la preluarea puterii în civiliza\ia sumerian` . Mann respinge ideea c` societ`\ile au o form` unitar`. autonome. conducând la schimb`ri ulterioare în tipurile de conducere. prezentându-se drept cercet`tor al „istoriei ]i teoriei rela\iilor de putere în societ`\ile umane“. de finan\e. men\ion`m existen\a a patru episoade distincte în textul istoric. În momentul elabor`rii lucr`rii. Formele de „putere social`“ (social power) ale lui Mann ar putea fi comparate cu formele de „putere structural`“ (structural power) ale lui Susan Strange.381 M. Apari\ia imperiilor coercitive sau a „imperiilor de domina\ie“ este asociat` cu re\ele de putere mult mai coercitive. economic`. Al doilea volum a fost editat în 1993. De aceea. Risc@nd o simplificare exagerat`. ea distinge structuri de produc\ie. iar autorul promite s` se concentreze asupra implica\iilor teoretice ale relat`rii sale istorice în ultimul volum. A]a cum s-a explicat altundeva în aceast` lucrare. combinând zone diferite ale puterii autoritare cu zone de putere difuz`. activitatea lui Mann cu privire la istoria puterii era incomplet`. este profesor de sociologie la Universitatea California din Los Angeles ]i î]i identific` domeniul de cercetare ca fiind macrosociologia sau sociologia istoric`. m` voi concentra asupra elementelor principale ale istoriei ]i teoriei puterii sociale ]i asupra contribu\iei sale la în\elegerea naturii statului. acest lucru este corect. În primul rând. dup` o perioad` îndelungat` în care via\a ]i-a urmat cursul f`r` existen\a statelor. ceea ce urmeaz` reprezint` un rezumat al activit`\ii sale prezente. care acoper` perioada din neolitic pân` în secolul al XVIII-lea. În 1986 a publicat primul dintre cele patru volume despre sursele puterii sociale în istorie. drept „re\ele confederate. alian\e ]i comer\. distribu\ia formelor de putere între grupurile sociale s-a modificat. în care Mann analizeaz` secolul al XX-lea. El afirm` c` trebuie s` renun\`m la dou` afirma\ii comune dac` vrem s` în\elegem în mod adecvat schimbarea istoric` ]i social`. încheindu-se cu prezentarea apari\iei statului ca form` dominant` de conducere politic`. El ofer` în schimb o defini\ie bazat` pe patru surse de putere social`: ideologic`.

Evolu\iile structurale caracteristice perioadei ]i-au avut originea în aceast` împletire. Predica ei despre „respect. Fran\a ]i Statele Unite. în timp ce în secolul al XIXlea rela\ia a fost invers`. în Europa barbar`. utilizarea carelor de lupt` ]i introducerea fierului pentru fabricarea armelor ]i plugurilor în primul mileniu î. îns` cucerirea popoarelor este mai u]oar` decât guvernarea lor într-un cadru geografic foarte vast. mai umede. sursele de putere militar` ]i economic` au dominat sursele de putere ideologic` ]i politic`. decen\` ]i mil` pentru to\i cre]tinii“ a transmis „o umanitate comun`“ ]i o „identitate social`“ c`tre to\i europenii ]i a func\ionat ca „substituent al pacific`rii prin coerci\ie necesare în mod obi]nuit în societ`\ile anterioare“. schimb`rile din tehnica de r`zboi au facilitat pr`bu]irea. refuz` s` favorizeze a priori orice surs` de putere fa\` de celelalte. Îns` formele de putere nu sunt în întregime autonome. nu nevoile de administra\ie politic` intern`. cu unele referiri la Rusia ]i Austro-Ungaria. f`r` ca vreun grup social s` aib` monopol. Cu timpul. biserica cre]tin` a furnizat o re\ea mai extins` de putere ideologic` care a înglobat multe sfere locale de putere seniorial`. Atunci puterea a devenit difuz`. Coerci\ia prin puterea militar` poate fi necesar` pentru a controla popula\iile în cre]tere demografic` ]i pentru a le permite elitelor s` extrag` surplusul economic. limitate. prinse în capcana rela\iilor sociale ]i teritoriale particulare care faciliteaz` apari\ia utiliz`rii constrângerii militare. Mann se refer` la toate revolu\iile politice majore ]i la revolu\ia industrial` cu care a început aceast` perioad`. el prezint` modul în care societ`\ile au devenit închise. Mann accentueaz` importan\a competi\iei militare externe în cadrul elitelor ca principal stimulent. aceste re\ele de comer\ paneuropene au stimulat un etos capitalist distinct începând chiar cu secolul al IX-lea.RELA|II INTERNA|IONALE 382 383 M. Ceea ce a diferen\iat civiliza\ia greac` a fost pozi\ia ei strategic` de punte între Orientul Mijlociu ]i acele teritorii cu soluri mai îmbel]ugate.Hr. Apari\ia statului teritorial a avut loc mult mai târziu. Cu privire la epoca feudalismului european. Spre exemplu. îns` Mann insist` destul de mult asupra fenomenului de „limitare a libert`\ii“ (caging). cu un efect puternic asupra statelor ]i claselor. Combinate cu dinamismul rela\iilor de putere locale competitive. Apari\ia Imperiului Roman s-a datorat for\ei sale superioare de infanterie ]i culturii clasei superioare. care a stimulat schimbarea evolutiv`. Pe de alt` parte. El sus\ine c`. Evitând orice presupunere cu privire la evolu\ia istoric` inevitabil`. Egipt. În acela]i timp. Mann analizeaz` apoi pr`bu]irea imperiilor coercitive ]i dezvoltarea feudalismului. fiind activate mai mult de nevoile de comer\ ]i de capitalism decât de biseric`. Mann sus\ine c` biserica a fost o surs` decisiv` de pacificare din punct de vedere normativ a societ`\ii europene. Pentru Mann. Pentru c` alte lucruri sunt mai pu\in importante. Au proliferat re\elele de putere local` ]i descentralizat`. justificând repulsia lui Mann fa\` de toate formele de determinism social sau de reduc\ionism. Biserica Catolic` „a pacificat“ violen\a dintre state ]i în interiorul acestora ]i „a regularizat“ comer\ul. culminând cu pacea de la Westphalia din 1648 (punctul comun de început pentru cei ce studiaz` rela\iile interna\ionale). ca ]i în primul volum. În analiza sa istoric` cu privire la apari\ia statului teritorial.3 În plus. Explica\ia pentru prima transformare a formelor de conducere statal`/politic` este foarte complex`. Înc` o dat` rela\iile dinamice dintre sursele puterii sociale sunt considerate ideea organizatoare pentru analiza meticuloas` a lui Mann cu privire la perioada dintre secolul al XVIII-lea ]i primul r`zboi mondial. Într-un anumit moment o surs` poate cre]te cu rapiditate (cum ar fi puterea militar` la sfâr]itul secolului al XVIII-lea). nu pe aceea ciclic`. f`r` o verificare istoric`. de]i nici ea nu a putut s` apere periferia de invaziile barbarilor. în secolul al XVIII-lea. îns` fiecare având un anume grad de autonomie. El furnizeaz` o analiz` complex` a expansiunii func\ionale. bazându-se aici pe argumentul lui Emile Durkheim c` religia furnizeaz` liantul coeziunii sociale. atunci când biserica îns`]i nu a mai putut s` î]i men\in` unitatea proprie ]i s-a împ`r\it în catolicism ]i protestantism. Au existat tensiuni între re\elele intense de putere din centrul imperial ]i re\elele difuze de putere de la periferie. Observând cum vechile civiliza\ii din Mesopotamia. birocratice ]i fiscale a statului ]i. MANN de c`tre Sargon din Akad în anul 2310 î. care dovedea o ]tiin\` de carte f`r` precedent ]i era capabil` s` asimileze orice elit` pe care o cucerea. civiliza\ia roman` a extins civiliza\ia occidental`. aceste leg`turi au fost secularizate din ce în ce mai mult.Hr. Conexiunea dintre r`zboiul dintre state ]i evolu\ia lor intern` este analizat` ulterior în cel de-al doilea volum al lucr`rii lui Mann. Localizarea ]i intensitatea acestor rela\ii de putere au oferit Europei medievale un dinamism special. oamenilor nu le place conducerea coercitiv` ]i încearc` s` se sustrag` atunci când pot. India ]i China erau legate de câmpiile inundate ]i de coridoarele de agricultur` aluvial` înconjurate de de]ert. biserica a oferit o re\ea de leg`turi pentru comer\. Germania. Par\ial. Accentul anchetei este limitat din punct de vedere geografic la Marea Britanie. De remarcat accentul pe care Mann îl pune pe motivele pentru care imperiile coercitive s-au pr`bu]it din cauza incapacit`\ii elitelor de a controla periferia. sursele puterii sociale sunt „împletite“ (entwined). Mann sugereaz` c` rela\ia dintre formele de putere s-a schimbat din nou. . a mutat puterea în zonele geografice care aveau resurse de fier ]i. în cele din urm`.

îns` slabe din punct de vedere despotic. este util pentru adâncirea cuno]tin\elor pe care le avem despre stat. 10 Aceasta . despotic` ]i infrastructural`. care sunt coordonate de la centru. 4 De asemenea. care a permis ca mesajele s` fie transmise pe întreg teritoriul statului. Statele birocratice (termen care include ]i democra\iile capitaliste) sunt puternice din punct de vedere infrastructural. centralizarea teritorial` sporit`. Theda Skocpol ]i Charles Tilly. Acestea includ o diviziune a muncii între principalele activit`\i ale statului. de]i se poate afirma c` Uniunea Sovietic` apar\ine mai degrab` categoriei statelor imperiale decât celei a statelor autoritare. constitu\ionalismului sau a democra\iei cu pacifismul este o contrafacere total`“. statul îndepline]te o varietate de func\ii care îi permit s` dep`]easc` anumite interese de grup din interiorul lui. comer\ul ]i vama). redistribu\ia economic` ]i legisla\ia. dezvoltarea sistemului monetar care face posibil ca m`rfurile s` poat` fi schimbate. Aceste dou` caracteristici sunt eviden\iate de obicei ca fiind cele mai importante în justificarea unei imagini a statului cu dou` fe\e (Ianus). Mann adaug` o a treia caracteristic`. un teritoriu demarcat. spa\ial` ]i organiza\ional`. Statele autoritare (cum ar fi Germania nazist` ]i fosta Uniune Sovietic`) au niveluri înalte de putere despotic` ]i infrastructural`. îns` un nivel sc`zut de coordonare infrastructural`. „În întreaga istorie a dezvolt`rii infrastructurii puterii nu exist` efectiv nici o tehnic` ce ar apar\ine cu necesitate statului sau. societ`\ii civile . [n afara unei ordini prestabilite institu\ionalizate. sub garantarea fundamental` a valorii de c`tre stat. „societ`\ile care au beneficiat de stat au avut o rat` de supravie\uire superioar` celor nestatale“. dezvoltarea ]tiin\ei de carte.. Prima se refer` la „domeniul de ac\iuni pe care elitele sunt împuternicite s` desf`]oare. tipologia ca atare este extrem de util` atât sociologiei comparate cât ]i domeniului rela\iilor interna\ionale. 8 În al doilea rând.RELA|II INTERNA|IONALE 384 385 M. asupra c`ruia exercit` 4. statul este necesar pentru c` toate societ`\ile au nevoie de reguli. MANN În a]teptarea complet`rii teoriei lui Mann cu privire la putere. În timp ce exist` alternative pentru statul care emite ]i impune reguli pentru a men\ine ordinea social` (cum ar fi for\a. un monopol de legiferare autoritar` ]i de unificare. sus\inut de un monopol al mijloacelor de violen\` fizic`. dimpotriv`. Totu]i. a c`ror dezvoltare istoric` a facilitat expansiunea puterii infrastructurale a statului. Statele feudale sunt slabe din punctul de vedere al ambelor dimensiuni de putere.. centralitatea în sensul c` rela\iile politice eman` de la centru spre exterior pentru a acoperi 3. Nici un alt „grup de putere“ care rezult` din combina\ii diferite ale surselor de putere social` nu are aceast` caracteristic`. ]i rapiditatea tot mai mare a infrastructurii de comunica\ii. [n general. Statele imperiale au niveluri înalte de putere despotic`. Inspirându-se din lucr`rile lui Max Weber. el sus\ine c` „asocierea liberalismului. men\inerea infrastructurii de comunica\ii. sunt disponibile ]i altor grupuri din societatea civil`. trebuie s` ne mul\umim cu utilitatea euristic` a „modelului IEMP“. A doua reprezint` „capacitatea statului de a penetra într-adev`r societatea civil` ]i de a implementa din punct de vedere logistic decizii politice în \ar`“. el arat` c` asemenea tehnici logistice. Orice s-ar crede despre modul în care Mann clasific` statele în cadrul tipologiei sale. Voi prezenta pe scurt doar dou` exemple referitoare la contribu\iile lui Mann la sporirea cuno]tin\elor noastre în domeniul rela\iilor interna\ionale contemporane. deoarece lucr`rile lui au implica\ii majore pentru multe dezbateri din domeniu.9 Este clar de aici c` Michael Mann nu este un simplu „consumator“ al teoriilor din domeniul rela\iilor interna\ionale.5 El face distinc\ie între puterea despotic` ]i puterea infrastructural`. Mann însu]i distinge patru tipuri ideale de stat. Primordiale sunt asigurarea ap`r`rii militare împotriva altor state. un grup diferen\iat de institu\ii ]i oficiali care reprezint` 2. f`r` a se specifica puterea lor relativ` la cele dou` dimensiuni. întrebarea evident` este: dac` puterile infrastructurale sunt în general o caracteristic` a societ`\ii. În primul rând. În primul rând. negocierea cu grupurile societ`\ii civile“. Numai statul este [n mod inerent centralizat într-un teritoriu delimitat asupra c`ruia î]i manifest` puterea autoritar`. Mann combin` elementele institu\ionale ]i func\ionale în definirea statului: 1. pe lâng` men\inerea ordinii interne. Aceasta conduce la ideea c` puterea statului autonom este produsul capacit`\ii de a utiliza [n via\a social`. pe care îl nume]te „elementul analitic pentru începerea rezolv`rii unei probleme“. 6 Nu are sens s` se fac` distinc\ie între state puternice ]i slabe. specific` statului. un prim pas necesar în evaluarea propor\iilor pân` la care „puterea de stat“ se schimb` sub impactul presupuselor „for\e globalizatoare“ de diverse tipuri la sfâr]itul secolului al XX-lea. Mann afirm` c` s-a produs o cre]tere istoric` pe termen lung a puterii infrastructurale a statului modern pe m`sur` ce s-au multiplicat „tehnicile logistice“ pentru penetrarea efectiv` a vie\ii sociale de c`tre stat. în ce circumstan\e sunt ele însu]ite de stat? Care sunt originile puterii autonome a statului?“7 R`spunsul lui Mann la aceste întreb`ri identific` trei caracteristici ale statului care prezint` permanen\a statului ca form` de conducere politic` din Evul Mediu târziu.

cu toate conceptele abstracte de tipul «–ism» sau «–logie»“. Australia ]i Noua Zeeland` au comis mai multe atrocit`\i decât fostele guvern`ri coloniale. Mann consider` c` asemenea argumente izvor`sc din neputin\a de a aprecia capacitatea unor actori care nu sunt state de a-]i apropria puterea militar` ca s` le serveasc` interesele.“15 Între timp..“12 globale.). teoreticienii tradi\ionali din sfera politicii î]i p`streaz` rolul în domeniul ]tiin\ific. nu na\iunea sau statul. în fiecare dintre cele patru sfere ale „amenin\`rii“.. cu cât regimul colonial a fost mai liberal la nivel local. nu ne ajut` s` contur`m imaginea unei ordini mondiale juste care ne-ar putea inspira s` redirec\ion`m sursele puterii sociale într-o manier` mai uman` decât fuseser` orientate în trecut. Michael Mann este mult mai mult decât un simplu „consumator“ al teoriei rela\iilor interna\ionale. Astfel.13 În concluzie.14 În ciuda dispre\ului s`u evident fa\` de diviziunea academic` a muncii. un asemenea militarism (al societ`\ii civile – n. 221. [Dup`] ob\inerea autonomiei politice. Perry Anderson observ` c` „nu a fost întreprins vreodat` un proiect sociologic de o asemenea m`rime. transna\ionale ]i Note 1. iar opera sa în domeniul istoriei puterii sociale este recunoscut` drept unul dintre proiectele intelectuale deschiz`toare de drumuri în teoria social` a acestui secol. pericolele legate de mediul înconjur`tor. Cel mai recent articol al lui Mann distinge cinci tipuri de „re\ele socio-spa\iale ale interac\iunii sociale“ – locale. Apoi el analizeaz` patru presupuse „amenin\`ri“ îndreptate împotriva supravie\uirii continue a statului-na\iune (capitalismul „global“. coloniile britanice nu se mai considerau britanice. ]i „globalizare“. în domeniul rela\iilor interna\ionale. . Michael Mann. cea mai recent` lucrare despre „globalizare“ (o preocupare major` a teoreticienilor rela\iilor interna\ionale) ajut` la risipirea ideii c` o nou` form` de societate uman` este în curs de constituire. ]i totu]i era problematic s` se fi considerat «americane» sau «australiene» deoarece ]i indigenii puteau împ`rt`]i aceea]i identitate iar ace]tia erau foarte diferi\i ]i «inferiori». în coloniile spaniole ]i portugheze s-au petrecut mai pu\ine atrocit`\i decât în cele britanice. Rasismul european a fost cel care a încurajat cele mai groaznice atrocit`\i. Cambridge. care s` nu fie animat – tacit sau explicit – de pasiune politic`. 1996. Mann recunoa]te totu]i o tendin\` c`tre „relativism“ în propria sa activitate ]i un refuz de a l`sa deoparte propriile valori etice ]i de a le ap`ra. politicile identitare ]i geopolitica postnuclear`). 11 Mann afirm` c`. cu atât mai dur a fost militarismul. de]i relativismul etic ar putea reprezenta o virtute pentru un macrosociolog. El declar` c` „nu este un admirator a ceea ce înseamn` teoria la nivel academic. Canada. Nu este o surpriz` c` Mann demitizeaz` cea mai mare parte din experien\a tradi\ional` cu privire la eliminarea iminent`/revenirea continu` a statului ca form` de conducere politic`.) s-a dezvoltat peste m`ri pe m`sur` ce democra\iile liberale au devenit tot mai puternice în Europa: „În liberalism. Cambridge University Press. «misiunea civilizatoare» liberal` a fost descentrat` ]i difuz`. El are contribu\ii importante. International Theory: Positivism and Beyond. în timp ce fostele colonii democratice din America.. care submineaz` argumentele multor liberali ce sus\in absen\a relativ` a conflictului armat dintre democra\ii pe baza naturii lor inerent „pa]nice“. El define]te militarismul drept utilizarea persistent` a violen\ei militare organizate pentru atingerea obiectivelor sociale ]i distinge militarismul ca instrument politic al statelor de „militarismul societ`\ii civile“. Articolul s`u este o ilustrare superb` a utilit`\ii modelului IEMP pentru a clarifica impactul diferit cu privire la tipuri variate de stat. liberalii se concentreaz` pe primul tip ]i îl neglijeaz` pe al doilea. MANN este o afirma\ie îndr`znea\`. pe de o parte. „Authoritarian and Liberal Militarism: A Contribution from Comparative and Historical Sociology“. .. na\ionale. ne\inând seama astfel de istoricul militarismului european din colonii în decursul ultimilor 200 de ani. în Steve Smith. Într-adev`r. Astfel. p. trad. Ken Booth and Marysia Zaiewski (ed. interna\ionale. El sus\ine c`. într-adev`r. Cu toate acestea. Dac` acest exemplu din lucrarea lui Mann ne face suspicio]i cu privire la o viziune benign` asupra orient`rii liberale. Din perspectiva lucr`rilor ample ale lui Mann cu privire la stat ]i a distinc\iei lui atente între diferitele tipuri de state. Este mai pu\in probabil ca un regim care nu î]i trateaz` cet`\enii ca egali s` adopte rasismul pentru a justifica exproprierile ]i violen\a.RELA|II INTERNA|IONALE 386 387 M. . pe de alt` parte. Nu este nici o surpriz` c` o astfel de personalitate acord` pu\in` aten\ie limitelor fiec`rei discipline din ]tiin\ele sociale. ]i distribuirea curentelor dintre cele cinci re\ele de interac\iune. Se a]teapt` cu sufletul la gur` ce va fi. individul ]i societatea civil` au fost considera\i sus\in`torii proiectelor morale de dezvoltare. nu ar trebui s` fim ispiti\i de sugestia simplist` a unei rela\ii cu sum` zero între „toate statele“.

Ibid. 12. „Authoritarian and Liberal Militarism: A Contribution from Comparative and Historical Sociology“. subliniere a lui Mann. 472-497. States. D. „Has Globalization Ended the Rise and Rise of the NationState?“. p. Polity Press. I: A History of Power from the Beginning to 1760 A. 4.. Ibid. 1988. The Sources of Social Power. Dennis. op. 472-497. în Review of International Political Economy. Ibid. 5. 15. 1988. . 1993.. nr. 235. accentul pus în varianta original`. 17601914. p. 4. John. Fred. p. 6. States. Smith. 1: A History of Power from the Beginning to 1760 AD. Michael Mann. 16. Blackwell. p. Cambridge. 1998. 224. p. 1988. 235. Bradford University. p. Ibid. Bintliff. 2: The Rise of Classes and Nation-States. nr. p. 1993. 11.). 12. 1992. The Rise of Historical Sociology. vol. Cambridge. Cambridge University Press. International Theory: Positivism and Beyond. nr. Cambridge. Perry Anderson. Lecturi suplimentare Abrams. p. 5. p. War and Capitalism: Studies in Political Sociology. „Has Globalixation Ended the Rise and Rise of the Nation-State?“. în Review of International Political Economy.. 381. MANN 2. Cambridge University Press. Cambridge. Cambridge University Press. 9. Philip. Ibid. nr. p.. 14. în Millennium: Journal of International Studies. 4. Cambridge. Blackwell. „Authoritarian and Liberal Militarism: A Contribution from Comparative and Historical Sociology“. 1986. 15. 10. Somerset. p. Hobson. p. 5. Jarvis. Michael Mann. 1991. 285-320. nr. 1986. 281-293.RELA|II INTERNA|IONALE 388 389 M.. Michael Mann. Ibid. 1989. European Social Evolution: Archeological Prospectives. 221-239... „Authoritarian and Liberal Militarism: A Contribution from Comparative and Historical Sociology“. A Zone of Engagement. 7. 1979. op. 1. Strange ]i Tilly. Ibid. p. Michael Mann. Cambridge. Londra. 1996. Cambridge University Press. States and Geopolitics: Challenges from Historical Sociology“. în Review of International Political Economy. Halliday. 13. 10. cit. The Sources of Social Power. 2: The Rise of Classes and Nation-States. Vol. p. 11. 3. 8. „The Historical Sociology of the State and the State of Historical Sociology in International Relations“. States and Social Revolutions. în Review of International Studies. 1997. Verso. War and Capitalism: Studies in Political Sociology. Oxford. Principalele lucr`ri ale lui Michael Mann The Sources of Social Power. „Societies. Skocpol. p.. Open Books. Oxford. 29. p. Anthony. p. în Steve Smith.. 1984. 1982. 191-209. Historical Sociology. Theda. Cambridge. Bradford. 4. John. vol. 221. 1997. 86. Cambridge University Press. cit. Vol. Cambridge University Press.. Michael Mann. 1760-1914. p. The Sources of Social Power. Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Giddens. Ken Booth and Marysia Zaiewski (ed. „State and Society in International Relations: a Second Agenda“. p. Michael Mann.

geopolitic`) a unui asemenea conflict ca rezultat al nemul\umirii fa\` de puterea explicativ` a paradigmelor «interne» deja recunoscute. ]tiin\e politice ]i sociologie.“3 „Nemul\umirea fa\` de paradigmele recunoscute“. în func\ie de care caracteristicile distinctive ale celor din urm` (r`zboi. Tilly se distan\eaz` de mul\i „reali]ti“ din domeniul rela\iilor interna\ionale prin dou` aspecte-cheie.“2 De aceea. Newcomb din Michigan în 1981. a ajuns la New School for Social Research de la New York în calitate de profesor emerit de sociologie ]i istorie ]i a fost numit profesor universitar emerit în 1990. anarhie. Toronto ]i Harvard. Analiza prezent` se concentreaz` doar asupra domeniilor importante pentru cei care studiaz` rela\iile interna\ionale.. modul în care Charles Tilly ]i-a însu]it „realismul“ în încercarea de a în\elege schimbarea social` pe termen lung la nivel global este mult diferit de ceea ce mul\i dintre cei care studiaz` rela\iile interna\ionale în\eleg prin termenul respectiv. TILLY CHARLES TILLY În decursul ultimelor dou` decenii. Charles Tilly s-a n`scut în 1929 în Lombard. Charles Tilly ]i Anthony Giddens au apelat la rela\iile interna\ionale pentru a repudia perspectiva marxist` conform c`reia toate nivelurile politicii sunt cel mai bine explicate ca rezultat al luptei de clas` interne în contextul capitalismului. Aici a înfiin\at Centrul de Cercetare a Organiz`rii Sociale. Tilly a consumat timp. punând un accent special pe Fran\a. în ]tiin\ele politice. diviziunea tradi\ional` în politic` intern` ]i politic` interna\ional`. ra\ional în cadrul rela\iilor interna\ionale. În primul rând. În 1996 s-a mutat la Universitatea Columbia ca profesor de ]tiin\e sociale la Catedra Joseph L. care î]i urm`resc propriile interese.. fie în sociologie. echilibru de putere) sunt înlocuite cu caracteristicile politicii mai pacifiste ]i „bazate pe reguli“ a statului suveran. mul\i dintre cei care studiaz` rela\iile interna\ionale au devenit tot mai sceptici cu privire la afirma\ia reali]tilor conform c`reia comportamentul statului poate fi cel mai bine în\eles pe baza presupunerii c` statul este un actor unitar.. începând cu analizele ini\iale ale violen\elor colective din Fran\a secolului al XVIII-lea pân` la cele mai recente studii ale sale cu privire la apari\ia statului ]i la rolul revolu\iei în istoria european`. ob\inând licen\a în 1950.391 C. mai ales rolul r`zboiului ]i ubicuitatea puterii în cadrul politicii globale. La centru. Primul lucru de observat la Tilly este volumul brut al lucr`rilor publicate. ca instrument necesar de analiz`.“1 Totu]i. El noteaz`: „Cel pu\in în experien\a european` a ultimelor secole. De]i a pus cu fermitate accent pe rolul r`zboiului ]i l-a inclus în agenda sociologiei istorice pentru a prezenta apari\ia statului-na\iune. imaginea celor ce poart` r`zboi ]i a creatorilor de state în calitate de [ntreprinz`tori fermi. bani ]i eforturi considerabile (împreun` cu so\ia ]i fiul lui) pentru a crea b`nci imense de date cu dovezi empirice utile pentru testarea ipotezelor ]i dezvoltarea teoriilor asupra surselor ]i dinamicii „ac\iunii colective“ în istoria european`. ar fi gre]it s` afirm`m c` apari\ia sociologiei istorice în studiul rela\iilor interna\ionale las` neatins „realismul“ drept cadru domi- nant de analiz`. El a scris peste 20 de c`r\i ]i a fost membru al colegiilor editoriale de la mai multe reviste de istorie. r`scoale pentru hran`. devine extrem de problematic`. }i-a [ndeplinit serviciul militar în marina SUA în timpul r`zboiului din Coreea ]i apoi s-a întors la Harvard pentru a-]i lua doctoratul în sociologie în 1958. Michael Mann observ`: „Sociologii au devenit con]tien\i c` specializarea excesiv` a neglijat impactul geopoliticii asupra rela\iilor sociale.. el este interesat mai degrab` de procesele de formare a statului pe termen lung per se decât de tiparele istorice ale echilibrului de putere dintre state. . El a studiat la Harvard University. anume ideea contractului social [sau] ideea unei societ`\i ale c`rei norme ]i a]tept`ri comune impun un anume tip de guvernare. Dup` trei ani. În al doilea rând. un Henry Ford care dirijeaz` produc\ia de mas` a studiilor cantitative cu privire la greve. este efectiv suprimat` în discursul realist ]i cercetarea continu` spre dimensiunea «interna\ional`» (sau . Illinois. Fitzpatrick relev` c` Tilly ]i al\i autori „pornesc tocmai de la faptul c` agenda întreb`rilor cu privire la politica de putere «intern`» . ignorându-se conflictele dintre state. el se dispenseaz` de ipoteza c` exist` o diferen\` categorial` de substan\` între rela\iile „interne“ ]i cele „interna\ionale“. Buttenweiser. Mai întâi am împrumutat tocmai forma tradi\ional` a realismului de care se dep`rtaser` mul\i speciali]ti din domeniul rela\iilor interna\ionale. O tendin\` evident contrar` poate fi observat` în sociologia istoric`.4 El a fost numit profesor de ]tiin\e sociale la Catedra Theodore M. În 1969 a fost numit profesor de istorie ]i sociologie la Universitatea Michigan. În timp ce anumite elemente sunt re\inute. În anii ’60 a predat la universit`\ile Delaware. se aseam`n` cu faptele mult mai mult decât principalele alternative ale ei. este într-adev`r o tem` persistent` în lucr`rile lui Tilly. rebeliuni împotriva taxelor“. Lynn Hunt arat` c` Tilly a fost comparat cu „un manager al ]tiin\ei. în cadrul c`reia autori ca Michael Mann. fie în domeniul rela\iilor interna\ionale.

. el a fost interesat de „oamenii obi]nui\i“ ]i de modurile în care grupuri particulare din societate ac\ioneaz` pentru a-]i ap`ra interesele sau a le extinde – oricum ar fi concepute acestea – în dauna altor grupuri. Pe de o parte. în consecin\`.5 Aceasta a fost perioada celei mai mari expansiuni a statului francez.. autonome. în timp ce conflictul provocat de indivizi este nelegitim. a fost fascinat de impactul imenselor schimb`ri structurale asupra vie\ii oamenilor. TILLY În anii ’60. Tilly „consider` societatea ca fiind compus` din grupuri cu interese aflate în conflict. violen\a a fost mai ales reactiv`. 1978). Big Structures. El le solicit` sociologilor s` se implice într-o „activitate istoric` autentic`“ ]i s` întreprind` cercet`ri pe baza ideii „c` timpul ]i locul în care o structur` sau un proces apar îi influen\eaz` caracterul. (7) dezordinea ]i „comportamentul deviant“ rezult` din schimb`ri sociale rapide. cât ]i la (6) dezordine. violen\a colectiv` este rezultatul disloc`rii sociale. defensive între . în asocia\ii durabile orientate spre un scop. El face o distinc\ie categoric` între diferitele tipuri de „violen\` colectiv`“ din istoria Fran\ei. cât ]i preferin\a politic` a sociologilor pentru lege. ci datorit` exercit`rii puterii economice ]i politice“. ]i agen\ii na\iunii“. În cele din urm`. Ea se manifesta între grupuri diferite din cadrul comunit`\ilor locale ]i era produsul unor conflicte permanente.7 Principalele \inte ale lui Tilly au fost mai degrab` Durkheim ]i Tonnies decât Marx sau Weber ]i.RELA|II INTERNA|IONALE 392 393 C. îns` fusese de fapt produsul schimb`rii structurale. Tilly a clarificat fundamentul afirma\iilor sale metodologice ]i modul în care ele contest` abord`rile tradi\ionale din cercetarea sociologic`. În 1984 el ]i-a publicat crezul cu privire la sociologia istoric`. al anomiei ]i al pr`bu]irii controlului social. violen\a proactiv` a reprezentat forma predominant` începând cu mijlocul secolului al XIX-lea. The Vendee (1964). Tilly ]i-a concentrat eforturile asupra fenomenului „violen\ei colective“ din istoria Fran\ei. de interese ]i de putere. Pe de alt` parte. Grupurile însele au fost transformate din organiza\ii comune informale. nu a rezultat cine ]tie ce valoare pe termen lung pentru ]tiin\ele sociale“. Tilly a elaborat o agend` de cercetare cu dubl` inten\ie. Tilly a continuat subiectele din The Vendee. (3) schimbarea social` este un fenomen social coerent. schimb`ri care au modificat misterios regulile ac\iunii colective. Înainte de eforturile conduc`torilor de a centraliza Fran\a în secolul al XVII-lea. De la jum`tatea secolului al XVII-lea pân` la cea de-a doua revolu\ie din 1849. (5) diferen\ierea conduce atât la progres. . 1975. publicat` în 1990. |`ranii ]i me]te]ugarii s-au al`turat „aristocra\ilor“ ]i au luptat împotriva „patrio\ilor“ deoarece cei din urm` erau agen\i ai statului în expansiune ]i reprezentan\i ai pie\elor urbane uzurpatoare ]i amenin\`toare.6 La sfâr]itul anilor ’70 ]i începutul anilor ’80. AD 990-1990. aceast` lucrare este un abecedar util înainte de a citi cartea care i-a adus reputa\ia în domeniul rela\iilor interna\ionale. Tilly a contestat atât afirma\ia c` sistemele sociale sunt inerent benigne. efemere. Conform acestui mod de gândire. (4) schimb`rile sociale pe scar` larg` au loc într-o serie de etape. violen\a era îndeosebi competitiv`. 8 Pentru cei care studiaz` rela\iile interna\ionale. în ultima parte a lucr`rii. c` etapa în care evenimente similare apar are un impact substan\ial asupra rezultatelor ]i c` baza de date cu privire la structurile ]i procesele trecute este problematic`“. „din sutele de studii realizate în ultimele câteva decenii. ordine ]i statu quo. Pe m`sur` ce activitatea cu privire la violen\a colectiv` din Fran\a s-a dezvoltat în anii ’60 ]i la începutul anilor ’70. Tilly a început s` întemeieze o orientare teoretic` particular` în cadrul studiului schimb`rii sociale. dar referindu-se ]i la alte state europene. care a contestat afirma\iile centrale din sociologia durkheimian` din SUA. iar Tilly afirm` calm c`. economice ]i sociale. Capital and European States. Aceste principii false sunt: (1) exist` societ`\i distincte. care sunt împreun` nu datorit` unui consens privind valorile ori datorit` mi]c`rilor de reechilibrare ale unui sistem social bine adaptat. care impunea mai multe impozite ]i resurse mai mari pentru o pia\` agricol` na\ional` în constituire. Argumentul s`u este c` violen\a contrarevolu\ionar` a acelui an ar fi putut fi declan]at` de încorporarea obligatorie [n serviciul militar. Tilly se dedic` unei sarcini mai constructive. În aceast` carte Tilly ne propune s` ne debaras`m de cele opt „postulate fatale“ ale gândirii sociologice a secolului al XIX-lea. al tensiunilor. Concentrându-se mai ales asupra Fran\ei. demonstra\ii violente ]i înc`ier`ri între grupuri rivale în încercarea de a schi\a ]i a explica schimbarea social`. ]i anume Coercion. pe m`sur` ce grupurile nu au mai rezistat expansiunii statului ]i au încercat s` îl controleze sau s` îl influen\eze. Large Processes. examinând întreaga palet` de r`scoale. care s-au bazat pe analize statistice cu privire la majoritatea statelor na\ionale din lume. Lucrarea ilustreaz` modul în care aceste postulate ale „în\elepciunii populare din secolul al XIX-lea“ influen\eaz` înc` domeniul sociologiei. Prima sa carte.. Ea era manifestare a „conflictelor de fundal. durabile.. (2) comportamentul social rezult` din st`ri mentale individuale. reprezentan\ii locali . Huge Comparisons. Conform lui William Sewell. În urm`toarele c`r\i ( Strikes in France 1830-1968. From Mobilisation to Revolution. (8) conflictul accelerat de autorit`\ile instituite este legitim. urm`re]te procesul de „urbanizare“ ]i „centralizare“ rapid` ]i dispropor\ionat` din vestul Fran\ei înainte de marea revolt` din 1793.

Olanda. În secolul al XX-lea. În unele privin\e. Tilly continu` aici ra\ionamentul lui Michael Mann. Statul na\ional complet dezvoltat este o form` de conducere politic` foarte recent` ]i foarte rar`. de la 1700 la 1918. cum ar fi Italia. Îns` un factor crucial în explicarea apari\iei statului na\ional este rolul din ce în ce mai mare al r`zboiului ]i integrarea crescând` a sistemului de state european. Teoriile dominante „se pozi\ioneaz` deseori pe o singur` direc\ie de formare a statului european ]i pe un num`r de abateri de la aceast` direc\ie. a încercat s` concentreze acele resurse în folosul statului. Tilly este preocupat de dou` mari probleme: ce poate explica varia\iile în timp ]i spa\iu ale formelor statului din Europa ]i cum converg ele în cele din urm` spre statul na\ional. Ideea de baz` a lui Tilly este c`. nu au putut s` î]i controleze propriii seniori locali. În consecin\`. Ele sunt controlate de cele implicate în schimbul ]i în produc\ia pentru diverse pie\e. cum ar fi Anglia. Avantajul militar al statelor na\ionale fa\` de concurentele lor este cheia r`spunsului la întrebarea pe care Tilly ]i-o pune la începutul lucr`rii. mobilizarea na\ional` ]i accesul la ob\inerea resurselor comerciale ]i coercitive. de asemenea. având în vedere c` state diferite apar în situa\ii diferite ]i c` dou` tipuri de situa\ii impun tipare diferite de organizare ]i conven\ii statale pentru adunarea resurselor. republicane ]i comerciale. Dar acest lucru este foarte dificil ]i adesea ineficient. când a editat The Formation of Nation States in Western Europe. Sub presiunea intens` care izvora din nevoia de a aduna resurse pentru r`zboi. sl`biciune. iar statele na\ionale au ap`rut ca for\` dominant` de conducere politic`. Convergen\a c`tre statul na\ional a avut loc atunci când resursele nu au putut fi transformate în poten\ial de r`zboi. acestea au f`cut tranzi\ia la conducerea direct` în cadrul unui stat na\ional relativ devreme. Imperiul Otoman a c`utat s` disciplineze ]i s` controleze seniorii locali care controlau resurse disparate ]i. Tilly sus\ine c` purtarea r`zboiului a devenit o activitate profesional` mult mai specializat`. resursele tind s` fie dispersate pe spa\ii întinse din teritoriu. Acestea luptau mai eficient ]i erau mai ieftine pe scar` larg` decât armatele de mercenari care s-au luptat în Europa între 1400 ]i 1700. îi impulsioneaz` pe conduc`torii lor s` g`seasc` resurse. ghinion. În orânduiri intensiv capitaliste avansate – regiunea Rinului. în statele dependente. State precum Marea Britanie ]i Fran\a au fost capabile s` combine avantajele compozi\iei lor mixte. Dezvoltarea statului-na\iune însu]i a avut loc de-a lungul unei variet`\i de traiectorii care au însemnat diferite grade de combinare a celor dou` „ingrediente“ necesare contruirii statului: coerci\ia ]i capitalul. cunoscute drept resurse capitaliste. sugerând c`. îmbinând m`rimea. profesionalizarea militar` a facilitat un mai mare control civil asupra guvernului. TILLY Coercion. ca Rusia ]i ca Imperiul Otoman. controlate de seniori care se bazeaz` pe coerci\ie pentru a le strânge. Capital and European States este o sintez` a argumentelor metodologice relevante pe care Tilly le-a dezvoltat în deceniul precedent. Pentru mult timp el a trebuit s` împart` scena politic` european` cu ora]e-stat. ]i regiuni intensiv coercitive. Regiuni intensiv capitaliste preponderente. la rândul ei. enclave teocratice ]i alte diferite principate. cum ar fi Europa de Est. ele au dezvoltat un amestec de caracteristici ale statelor la fiecare extremitate a spectrului. au evoluat mai încet spre statul na\ional. Tilly sus\ine în esen\` c` statele sunt formate din nevoia de a purta r`zboi ]i c` aceast` nevoie. Italia – statele tind s` fie mici. marile imperii tind s` se extind`. În orânduiri intensiv-coercitive. economii înfloritoare orientate spre pia\` ]i o clas` comercial` puternic`. În aceste orânduiri. Ele aveau aparate de stat relativ puternice. resursele se g`sesc mai ales în natur` (în special materii prime). explicate prin ineficien\`. cum ar fi Ungaria ]i Polonia. Asemenea state pot fi înfloritoare cât timp rutele de comer\ aflate sub controlul lor produc niveluri înalte de resurse care sunt suficiente pentru ap`rarea militar`. Spania ]i Prusia. În statele bogate în capital ]i dominante din punct de vedere economic. imperii. Fran\a. În orânduiri „intensiv capitaliste“. În orânduiri „intensiv coercitive“.RELA|II INTERNA|IONALE 394 395 C. ele nu ar fi putut pune st`p@nire pe resursele concentrate din centrele capitaliste. acest studiu reprezint` piatra de temelie a preocup`rii sale de-o via\` privind formarea statului ]i dezvolt` argumente formulate în 1975. bazate pe ora]. în timp ce armatele imperiale ar fi putut [nvinge \`rani f`r` prea mare dificultate. resursele sunt monetizate sau implicate în produc\ie cu valoare ad`ugat`. aristocra\ie sigur` de sine. pozi\ie geopolitic` sau sincronizare a cre]terii economice“. statele difer` din punct de vedere al organiz`rii ]i dezvolt`rii lor. Îns`.9 El arat` în detaliu c` formarea statului în Europa nu a fost deloc un proces uniform. Asemenea armate nu puteau face fa\` for\elor armate ale unei na\iuni. aflate „în dezvoltare“ ]i în competi\ie regional` . Dup` Revolu\ia Francez` nu a mai fost posibil s` se poarte r`zboi prin angajarea ]i între\inerea unei armate de mercenari. Între aceste extreme se plasau statele care s-au dezvoltat în regiuni cu propor\ii variate de resurse coercitive ]i de capital. Unele puteri. ora]ele-state mai pu\in eficiente ale Europei ]i imperiile au fost eliminate printr-un proces competitiv. func\ionarii statului au oferit o mul\ime de drepturi popula\iei ]i au acceptat o gam` tot mai larg` de responsabilit`\i interne. În func\ie de aceste propor\ii. Astfel. Aceasta a dus din nou la apari\ia unor direc\ii diferite de evolu\ie a statului în regiuni diferite.

RELA|II INTERNA|IONALE

396

397

C. TILLY

(spre exemplu în lumea a treia), profesionalizarea militar` mai mare a dus la militarizarea guvernelor, pe m`sur` ce resursele coercitive ale for\elor armate s-au dovedit superioare resurselor mai slabe bazate pe capital ale regimurilor civile. În 1992, Tilly ]i-a publicat reflec\iile cu privire la implica\iile sfâr]itului r`zboiului rece din perspectiva teoriei sale asupra consolid`rii statului na\ional în Europa. El sugereaz` c`, pe termen scurt, Europa va asista la dou` traiectorii contradictorii. Pe de o parte, num`rul statelor va cre]te, mai ales în Europa de Est ]i în unele p`r\i ale Uniunii Sovietice. Apelul universal la ideea na\ional` va continua s`-i inspire pe na\ionali]tii „etati]ti“ (cum îi nume]te Tilly), dar el crede c` exist` limite ale unui asemenea proces de proliferare a statului. Tilly afirm` c`, în Europa Occidental`, presiunile „[n favoarea r`zboiului“ au fost atenuate cel pu\in temporar. În absen\a unui inamic nuclear bine înarmat, \`rile bogate nu vor mai fi obligate s` se angajeze în procesul de consolidare a statului. În schimb, Tilly identific` un num`r de factori care amenin\` cu sfâr]itul statele consolidate. Ace]tia sunt:
„Mobilitatea global` a capitalului, cre]terea importan\ei capitalului japonez în Asia, SUA ]i Europa, circula\ia mondial` a for\ei de munc`, transmiterea rapid` a informa\iei ]i tehnologiei, capacitatea diminuat` a statelor bogate ... de eliminare a lucr`torilor s`raci, care provin din exterior, de pe pia\a proprie a muncii ... toate acestea prevestesc subminarea capacit`\ii statului de a-]i controla propriile grani\e, de a-]i proteja propriii cet`\eni împotriva influen\elor externe ]i de a impune politici publice independente ]i centralizate.“10

interna\ionale. Dac` ar putea fi identificat un punct slab în opera sa, acesta ar fi similar celui al lui Michael Mann. În cele din urm`, Tilly este materialist. În ciuda preocup`rii sale autentice pentru interesele grupurilor care contest` ]i uneori încearc` s` influen\eze statul, el accentueaz` întotdeauna rolul for\elor structurale care par a fi dincolo de controlul agen\ilor individuali. În mod similar, în istoria omenirii rolul ideilor se subordoneaz` interac\iunii economiei ]i r`zboiului. Jack Goldstone deplânge faptul c` „aspectele ideologice nu au nici un rol în crearea statului dup` opinia lui Tilly; reforma ]i apari\ia ideologiilor na\ionaliste sunt cel mult pretexte pentru r`zboi ]i nu modelatori ai statului ca atare ... ideea c` statele au calit`\i pozitive, astfel încât oamenii s` doreasc` mai degrab` state mai puternice sau mai na\ionaliste decât s` suporte consecin\ele lor, lipse]te din lucr`rile lui Tilly“. 12 Afirmând aceasta, Charles Tilly trebuie creditat pentru c` a adus r`zboiul într-o pozi\ie central` în domeniul sociologiei ]i rela\iilor interna\ionale, iar activitatea lui furnizeaz` un poten\ial enorm pentru to\i cei care sunt nemul\umi\i de „paradigmele“ rela\iilor interna\ionale. Provocarea pentru cei care s-au inspirat din lucr`rile lui Tilly are dou` fe\e: cum s` includ` rolul ideilor în studiul comparativ al schimb`rii sociale ]i cum s` îmbine tendin\ele pe termen lung cu procesele pe termen scurt. Având în vedere ritmul schimb`rii din tehnologia r`zboiului, rasa uman` nu î]i mai poate permite s` lase r`zboiului un rol central pe viitor, a]a cum a avut în trecut.

El concluzioneaz` c` viitorul ar putea fi benign sau malign. Pe de o parte, exist` posibilitatea unei lumi mai diverse, care se aseam`n` în anumite privin\e cu peisajul politic al Evului Mediu, „îns` f`r` imperii ]i state mici care se lupt` între ele“. Pe de alt` parte, sfâr]itul „protec\iei active“ conduse oficial de stat, existent` între conduc`tori ]i condu]i, ar putea duce informal la o „lume a criminalit`\ii, a urii, a marginaliz`rii ]i a unei mari inechit`\i.“11 Statele ar putea s` nu mai respecte drepturile grupurilor, cum ar fi munca organizat`, iar rezultatul multor ani de ac\iune colectiv` proactiv` va disp`rea încet. Tilly sper` c` „pluralismul benign“ va triumfa asupra „segment`rii maligne“, îns` nu este foarte sigur de rezultat. În concluzie, perspectiva îndr`znea\` a cercet`rii lui Tilly trebuie admirat`. El se pozi\ioneaz` în avangarda sociologiei istorice la sfâr]itul secolului al XX-lea, iar activitatea sa a fost privit`, cum era de a]teptat, cu mult` aten\ie în domeniul ]tiin\elor sociale, nu doar în studiul rela\iilor

Note
1. Michael Mann, „Authoritarian and Liberal Militarism: A Contribution from Comparative and Historical Sociology“, în Steve Smith, Ken Booth and Marysia Zaiewski (ed.), International Theory: Positivism and Beyond, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 221. 2. Charles Tilly, „War Making and State Making as Organized Crime“, în Paul Evans, Dietrich Rueschemeyer ]i Theda Skocpol (ed.), Bringing the State Back In, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 169. 3. John Fitzpatrick, „Marxism, Geopolitics, and the Uneven Development Perspective: Global Trends and Australian Debates“, în R. Higgott ]i J. L. Richardson (ed.), International Relations: Global and Australian Perspectives on an Evolving Discipline, Canberra, Australian National University, 1991, p. 101.

RELA|II INTERNA|IONALE

398

4. Lynn Hunt, „Charles Tilly’s Collective Action“, în Theda Skocpol (ed.), Vision and Method in Historical Sociology, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, p. 255. 5. Charles Tilly, Louise Tilly ]i Richard Tilly, The Rebellious Century, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1975, p. 50. 6. William J. Sewell, „Collective Violence and Collective Loyalties in France: Why the French Revolution Made a Difference“, în Politics and Society, nr. 18, 1990, p. 528. 7. Charles Tilly, Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons, New York, Russell Sage Foundation, 1984, p. 77. 8. Ibid., p. 79. 9. Charles Tilly, Coercion, Capital, and European Stales, AD 990-1990, Cambridge, Massachusetts, Basil Blackwell, 1990, p. 6. 10. Tilly, „Futures of European States“, în Social Research, nr. 59, 1992, p. 715. 11. Ibid., p. 717. 12. Jack A. Goldstone, „States Making Wars Making States Making Wars ... “, în Contemporary Sociology, nr. 20, 1991, p. 177.

IMMANUEL WALLERSTEIN
Immanuel Wallerstein s-a n`scut în 1930. A absolvit Universitatea Columbia în 1951 ]i ]i-a continuat studiile, finalizându-]i doctoratul în 1959. A predat sociologia la Universitatea Columbia pân` în 1971, când a fost numit profesor de sociologie la Universitatea McGill din Montreal, Canada. În 1976 a devenit director la Centrul Fernand Braudel ]i a preluat Catedra de sociologie de la Universitatea Binghamton (SUNY), unde a continuat s` predea ]i s` cerceteze. Wallerstein ]i-a început cariera studiind politica african`, specializându-se în problematica Ghanei ]i a Coastei de Filde]. Îns` reputa\ia sa de teoretician interna\ional provine din încerc`rile de a reconceptualiza radical rela\iile interna\ionale în contextul argumentelor sale cu privire la natura ]i istoria „sistemului mondial“ capitalist modern. Wallerstein este pionierul teoriei sistemelor mondiale, care se bazeaz` at@t pe teoriile dependen\ei radicale ale subdezvolt`rii din anii ’50, c@t ]i pe ]coala francez` de istoriografie Annales. În trei volume de pionierat de o ambi\ie teoretic` extraordinar` ]i foarte detaliate din punct de vedere istoric, Wallerstein a încercat s` priveasc` dincolo de epifenomenele rela\iilor diplomatice ]i militare ale statelor pentru a în\elege logica unui singur sistem mondial. Este important s` se clarifice de la început c` termenul „sistem mondial“ nu se refer` îndeosebi la [ntinderea geografic` a capitalismului sau pur ]i simplu la faptul c` logica sistemului opereaz` la un nivel diferit fa\` de orice alt` unitate politic` existent`, cum ar fi statul na\ional. Cea mai renumit` lucrare a sa, The Modern World System,* publicat` în 1974, plaseaz` originile lumii moderne în ceea ce el a numit „îndelungatul secol al XVI-lea“, de la 1450 la 1670. Înaintea acestei perioade, Europa Occidental` era feudal`, iar produc\ia economic` era bazat` aproape în întregime pe agricultur`. Totu]i, începând cu anul 1300, produc\ia agricol` a sc`zut rapid pe m`sur` ce modific`rile din clima Europei au contribuit la cre]terea rapid` a frecven\ei epidemiilor la popula\ia rural`. Abia pe la 1500 Europa a început s` pun` bazele unei economii mondiale capitaliste, în care produc\ia era orientat` mai degrab` spre schimb în cadrul pie\ii decât spre consum sezonier, cei care produceau bunuri câ]tigau mai pu\in decât valoarea lor, iar for\a motrice a capitalismului a devenit o acumulare continu` de bunuri materiale.
* Lucrarea este disponibil` ]i [n limba rom@n`, gra\ie eforturilor lui Dorel Abraham, Ilie B`descu ]i Mircea Ghibernea: I. Wallerstein, Sistemul mondial modern, Editura Meridiane, Bucure]ti, 1992-1993, 3 vol.

Consulta\i de asemenea în aceast` lucrare capitolele referitoare la Giddens, Herz, Mann ]i Wendt. Principalele lucr`ri ale lui Charles Tilly The Vendee, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1964. Strikes in France, 1830-1968, Cambridge, Cambridge University Press, 1974. The Formation of National States in Western Europe (ed.), Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1975. The Rebellious Century, 1830-1930 (cu Louise Tilly ]i Richard Tilly), Harvard, Massachusetts, Harvard University Press, 1975. From Mobilization to Revolution, Reading, Massachusetts, Addison-Wesley, 1978. As Sociology Meets History, New York, Academic Press, 1981. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons, New York. Russell Sage Foundation, 1984. The Contentious French, Cambridge, Massachusetts, Belknap Press, 1986. „War Making and State Making as Organized Crime“, în Paul Evans, Dietrich Rueschemeyer ]i Theda Skocpol (ed.), Bringing the State Back In, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 169-198. Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990, Oxford, Basil Blackwell, 1990. European Revolutions, 1492-1992, Oxford, Basil Blackwell, 1993. Lecturi suplimentare Skocpol, Theda (ed.), „Vision and Method“, [n Historical Sociology, Cambridge, Cambridge University Press, 1984. Smith, Denis, The Rise of Historical Sociology, Cambridge, Polity Press, 1991.

RELA|II INTERNA|IONALE

400

401

I. WALLERSTEIN

Cre]terea economic` din noua epoc` a determinat expansiunea pie\ii dup` criteriul geografic, dezvoltarea diferitelor forme de control al muncii ]i afirmarea unor state puternice în Europa. Economia mondial` nou ap`rut` era diferit` de cea a fostelor imperii, în sensul c` ea coexista cu un mare num`r de puteri politice ]i era caracterizat` de o nou` diviziune interna\ional` a muncii între „centru“ ]i „periferie“. Centrul se refer` la acele regiuni care au beneficiat cel mai mult de pe urma schimb`rii. În perioada ini\ial` a expansiunii, acesta includea în mare parte Europa de Nord-Vest (Fran\a, Anglia ]i Olanda). Regiunea era caracterizat` de existen\a unor guverne centrale puternice ]i a unor armate numeroase de mercenari. Armatele i-au permis burgheziei s` controleze comer\ul interna\ional ]i s` ob\in` surplus economic din afaceri ]i comer\. Cre]terea produc\iei urbane a fost alimentat` de migra\ia \`ranilor f`r` p`mânt de la sat la ora], în timp ce inova\iile din tehnologia agrar` au asigurat cre]teri continue ale productivit`\ii agricole. Centrul este locul unde este concentrat capitalul în forme dintre cele mai sofisticate. B`ncile, profesiile, activitatea de comer\ ]i produc\ia me]te]ug`reasc` sunt toate destul de r`spândite pentru a sus\ine o economie bazat` pe munc` salariat`. Prin contrast, periferia se refer` la regiuni care nu au guverne centrale puternice, care se bazeaz` mai mult pe munca for\at` decât pe cea salariat` ]i ale c`ror economii depind de exportul materiilor prime c`tre centru. America Latin` ]i Europa de Est reprezentau zone periferice cheie în secolul al XVI-lea. În America Latin`, cuceritorii spanioli ]i portughezi i-au [nl`turat pe liderii politici indigeni ]i i-au înlocuit cu birocra\ii slabe, aflate sub control european. Popula\iile b`]tina]e au fost ucise sau înrobite, sclavii din Africa au fost importa\i pentru a lucra p`mântul ]i în mine, iar aristocra\ia local` era complicea unui sistem care o men\inea la putere, în timp ce dirija produc\ia de bunuri mai ales pentru consumul din Europa. La periferie, cultivarea extensiv` ]i controlul coercitiv al muncii duceau la ob\inerea unei produc\ii agricole cu cost redus. Wallerstein se refer` atât la semiperiferii, cât ]i la zone externe. Semiperiferiile erau fie regiuni localizate în centru, dar care treceau printr-o perioad` de declin relativ (Spania ]i Portugalia), fie economii în cre]tere de la periferie. Acestea erau exploatate de centru, dar, la rândul lor, ob\ineau avantaje de pe urma periferiei. Unele zone externe î]i men\ineau propriile sisteme economice ]i erau independente din punct de vedere alimentar, de exemplu Rusia. Spre deosebire de teoreticienii dependen\ei, care postulau o rela\ie polar` între dou` categorii de baz`, Wallerstein sus\ine c` semiperiferia reprezint` un tampon esen\ial între centru ]i periferie. Un consens ideologic cu privire la oportunitatea capitalismului ]i la concen-

trarea puterii militare de hegemoni puternici de la centru ar fi insuficient pentru a preveni un conflict serios în cadrul sistemului ca întreg:
„[Nici una, nici alta] nu ar fi îndeajuns, dac` majoritatea nu s-ar divide într-un strat de jos mai extins ]i un strat de mijloc mai restr@ns ... semiperiferiei îi este repartizat un rol economic specific, îns` motivul este mai pu\in economic decât politic ... se poate sus\ine cu succes c` economia mondial` ... ar func\iona la fel de bine ]i f`r` semiperiferie. Îns` ea ar fi din punct de vedere politic mult mai pu\in stabil`, deoarece ar fi vorba de un sistem mondial polarizat. Existen\a unei a treia categorii înseamn` clar c` stratul de sus nu se confrunt` cu opozi\ia unit` a tuturor celorlalte straturi, deoarece stratul de mijloc este ]i exploatat, ]i exploatator.“1

O mare parte din lucr`rile lui Wallerstein traseaz` expansiunea geografic` a sistemului mondial în decursul timpului. În special dou` etape marcheaz` dezvoltarea sa începând din secolul al XVI-lea pân` la sfâr]itul secolului al XX-lea. Înainte de secolul al XVIII-lea, sistemul era caracterizat de înt`rirea statelor europene ca urmare a e]ecului Imperiului Habsburgic de a converti economia mondial` care ap`rea într-un imperiu mondial. Comer\ul crescând cu continentul american ]i cu cel asiatic a îmbog`\it elitele micilor negustori din Europa în detrimentul muncitorilor salaria\i, în timp ce monarhii ]i-au extins puterea pentru a colecta taxele, a împrumuta banii ]i a-]i extinde mili\iile pentru a sprijini monarhiile absolute. Popula\iile locale din Europa au devenit tot mai omogene pe m`sur` ce minoritarii au fost expulza\i, în special evreii. În secolul al XVIII-lea industrializarea a înlocuit importan\a atribuit` produc\iei agricole, iar statele europene s-au angajat agresiv pentru exploatarea de noi pie\e. În decursul ultimelor 200 de ani, noi regiuni au fost absorbite în sistem, cum ar fi Asia ]i Africa, m`rind surplusul disponibil. Totu]i, abia în primii ani ai secolul al XX-lea sistemul mondial a devenit cu adev`rat global. Wallerstein urm`re]te de asemenea cre]terea ]i descre]terea hegemonilor sau a puterilor dominante de la centru în cadrul sistemului mondial în decursul timpului. În 1984, el a descris „trei modele“ de hegemonie: „Provinciile Unite (Olanda – n. trad.) la mijlocul secolului al XVII-lea, Regatul Unit al Marii Britanii la mijlocul secolului al XIX-lea ]i SUA la mijlocul secolului al XX-lea.“2 În lucr`rile sale mai recente a f`cut specula\ii cu privire la viitorul sistemului modial din perspectiva dezbaterilor privind presupusul declin al SUA în cadrul economiei mondiale ]i sfâr]itul r`zboiului rece. El se teme c` mul\i trag concluzii pripite referitoare la pr`bu]irea marxism-leninismului din 1989, sugerând