1 AIeqe imuqineu corespunzdtoure

mediuIui terestru
Z AIeqe imuqineu corespunzdtoure
mediuIui ucvutic
3 EIimind imuqineu cure nu
corespunde mediuIui terestru
MAI ÎNCEARCÄ
4 SRÃDINA - îndepurteuzd ceeu ce nu creste în
qrddind
Mai încearcå
b CONDITII DE VIATÃ - eIimind ceeu ce
este în pIus
Focforii de mediu core infIuenfeozõ
neqofiv viofo unei pIonfe sunf:
Mai încearcå
ALTA - îndeparteazå pIanteIe care nu cresc
în baItå
7AIeqe munteIe pe cure trepteIe de veqetu|ie sunt
corect urun|ute.
ß SeIecteuzd vietd|iIe u cdror mediu de viu|d
este qrddinu
rândunele
omizi
reptile
ariciul
greieri
berze
melci
urs
gândacei
fluturi
jder
albine
iepure
lup
coropisnite
cocos de munte
rate sãlbatice
vulpe
pesti
raci
lupi
berze
libelule
ciocãnitoare
melci
jder
cãprioarã
jder
urs
rac
sarpe
peste
veveritã
ratã sãlbaticã
vulpe
barzã
libelulã
cãprioarã
melci
tântar
9 RELATII DE HRÃNIRE
- urmdreste sdqeutu

Urmdreste sdqeutu

Urmdreste sdqeutu

Urmdreste sdqeutu

Prin poIuure se în|eIeqe un compIe× de
fenomene cure uu schimbut suu tind sd schimbe
cuIituteu ueruIui, u upei, u mediuIui încon|urdtor, în
qeneruI
Fuctorii poIuun|i sunt:
W muteriiIe chimice reziduuIe (cenusi, puIberi, quze
etc)
W deseuriIe industriuIe si menu|ere
W quzeIe de esupument, zqomotuI etc
W W fiecure Iucru cure încdIzeste utmosferu, fiecure Iucru cure încdIzeste utmosferu,
dduneuzd qIobuIui dduneuzd qIobuIui