Sunteți pe pagina 1din 1

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Forme de prezentare a lucrărilor:

– ediţia a XVIX -a ™ Expunere în cadrul sesiunii de comunicări


în domeniul Ştiinţei Sportului orale (10 min).
™ Expunere poster pe panou (70/70 cm).
EXERCIŢIILE FIZICE ŞI P R O G R A M
√ Lucrările vor fi selectate şi avizate de
CALITATEA VIEŢII P R E L I M I N A R Comitetul ştiinţific
organizată de Taxa de participare: 200 RON
CONSILIUL ŞTIINŢEI SPORTULUI 28 octombrie 2010 Pentru membrii CSSR: 150 RON
DIN ROMÂNIA Orele 16,00 Adunare Generală CSSR, Pentru mai multe lucrări se aplică o taxă
alegeri
Orele 19,00 Cocktail suplimentară de 50 RON, începând cu a
INSTITUTUL NAŢIONAL DE
doua lucrare.
CERCETARE PENTRU SPORT
29 octombrie 2010 Informaţii suplimentare pe adresa
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ www.sportscience.ro
ŞI SPORT ORADEA Orele 09,00 Înregistrarea TERMENE:
participanţilor ¾ Inscrierea cu titlul lucrarii şi autorul /
Orele 10,00 – 13,00 Sesiunea plenară autorii: 10 AUGUST 2010
Orele 13,00 – 14,00 Pauză de masă
La sediul Orele 14,00 – 16,00 Sesiune poster ¾ Expedierea lucrării cu rezumat
INSTITUTULUI NAŢIONAL DE Orele 16,00 – 18,00 Sesiune plenară, ¾ (în formă electronică) şi forma de
CERCETARE PENTRU SPORT, Concluzii, Înmânarea prezentare: 05 SEPTEMBRIE 2010
Bd.Basarabiei, 41A, Bucureşti diplomelor de E-mail de contact:
participare sportscienceconferinta@gmail.com

Secţiuni: IMPORTANT!

1 Educaţie fizică şi sport; Taxa se va achita prin ordin de plată până


la data de 10 octombrie 2010, în contul:
2 Sportul de performanţă;
3 Kinetoterapie Loc de desfăşurare: CSSR RO46 RNCB 5035 0000 1439 0001
4 Activităţi recreative INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETARE Bucureşti, BCR Titan
5 Contribuţia ştiinţelor particulare în PENTRU SPORT, Bd.Basarabiei, 41A, Bucureşti
Neachitarea taxei până la această dată are
studiul activităţilor corporale. ca efect nepublicarea lucrărilor în volumul
conferinţei.