Sunteți pe pagina 1din 14

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

UNEFPA (Fondul ONU pentru populaţie)


Catedra „Geografie şi Economia Mediului ASEM”

Conferinţa Internaţională este consacrată


jubileului de 70 de ani de viaţă şi 49 de ani
de activitate ştiinţifică şi pedagogică
al doctorului habilitat, profesor universitar
Constantin Matei

Agenda
Conferinţei Internaţionale
Evoluţia demografică şi politicile securităţii demografice.
Actualitate şi perspectivă
(22-23 aprilie 2010)

Chişinău-2010
Editura ASEM
2
Comitetul organizatoric:

Grigore Belostecinic, rector ASEM, membru corespondent AŞM


Boris Gâlcă, dr., director de programe UNFPA
Constantin Matei, dr. hab., şef-catedră
Valeriu Sainsus, dr. conf.
Petru Bacal, dr.
Iacob Cocoş, lect. univ.
Vitalie Sochircă, dr. conf.
Mihai Hachi, dr. conf.
Elena Sochircă drd.
Iurie Bejan, dr.
Irina Raboşapca, drd.
Igor Sârodoev, dr.
Victor Gâlcă, masterand

3
Program
Conferinţa îşi va desfăşura lucrările în incinta blocului
„B” aula 5 al Academiei de Studii Economice din Moldova,
strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 59, Chişinău

Miercuri 21 aprilie 2010


8.00-21.00 – Sosirea şi cazarea participanţilor
15-00-17-00 – Program cultural: excursii în or. Chişinău

Joi 22 aprilie 2010


8.00-8.30 – Dejunul
8.30-9.00 – Înregistrarea participanţilor, bl „A”, et. 3, Sala
Senatului
9.00-10.30 – Şedinţa plenară. Deschiderea conferinţei. Cuvânt
de salut. Referate ştiinţifice
10.30-11.00 – Pauza de cafea
11.30-13.30 – Secţiunea 1. Politici demografice şi politici
migraţioniste
13.30-14.30 – Pauza de prânz
14.30-16-00 – Secţiunea 2. Evoluţia demografică şi
reproducerea populației
16.00-18.00 – Secţiunea 3. Susţinerea tezei de doctor
18.30 – Cina

Vineri 23 aprilie 2010


8.00-8.30 – Dejunul
9.00-11.00 – Secţiunea 4. Îmbătrânirea şi evoluţia
mortalităţii
11.00-11.30 – Pauza de cafea
11.30-12.30 – Secţiunea 5. Problemele geodemografice
12.30-13.30 – Conferinţa de presă – Sala de Conferinţe, bl.
„B”, biroul-104
12.30-14.00 – Prânzul

4
14.00-15.30 – Secţiunea 6. Problemele ecologice şi societatea
umană
15.30-16.00 – Şedinţa plenară
16.30 – Program cultural

Sâmbătă 24 aprilie 2010


8.00 – Plecarea delegaţilor

Durata comunicărilor
- La fiecare secţiune vor fi prezentate 2 rapoarte de bază
de circa 20-25 min.
- Celelalte vor figura ca dezbateri pe marginea
rapoartelor de bază şi expunerea propunerilor şi
problemelor la tematica conferinţei (5-7 minute).
Joi 22 aprilie 2010
9.00-9.10 – Deschiderea conferinţei
9.10-9.30 10.30 – Cuvânt de salut
- Grigore Belostecinic, rector ASEM,
membru corespondent AŞM
- Ion Negrei, viceprim-ministru,
preşedintele Comisiei Naţionale pentru
Populaţie şi Dezvoltare
9.30-10-30 – Rapoarte ştiinţifice
- Serghei Sainciuc – vice-ministru,
membru al Comisiei Naţionale pentru
Populaţie şi Dezvoltare
- François Farah – director pe ţară UNFPA
- Gheorghe Paladi, academician AŞM,
Politici demografice în contextul
îmbătrânirii populaţiei.
- Vasile Ghiţău, dr., prof., Bucureşti,
Politici demografice în România.
10.30-11.00 – Pauza de cafea
11.10-13.30 – Secţiunea 1.

5
ŞEDINŢA PLENARĂ

Secţiunea 1. Politici demografice şi politici migraţioniste

Moderatori: Boris Gâlcă, dr., director de programe UNFPA,


Constantin Matei, dr. hab., şef-catedră

1. Mirela Mazilu, dr. prof., Universitatea Craiova,


Evoluţia demografică ne trimite către o societate a
bătrânilor
2.Constantin Matei, dr. hab. prof. univ., ASEM,
Managementul demografic şi politicile securităţii demografice
3. Valeriu Sainsus, dr. conf. ASEM, Politica
familiară prin prisma politicii imigraţioniste.
4. Vasile Zotic, dr. conf. Universitatea „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca, Migraţia internă a populaţiei
rurale din România după anul 1989
5. Iacob Cocoş, lect. univ., ASEM, Aspecte
motivaţionale şi etnice ale imigraţiei în Republica
Moldova
6. Vladimir Fomenco, dr. conf. Universitatea
Tiraspol, Миграции населения как фактор
современной демографической ситуации в
Приднестровье
7. Olga Poalelungi, expert intern, Abordarea
demografică a migraţie populaţiei
8. Inga Chistruga-Sinhovici, IIESP AŞM, Politici
sociale de susţinere a familiei tinere din Republica
Moldova
9. Sergiu Baciu, lect. sup. USM, Migraţia externă
a populaţiei Regiunii de Nord a Republicii Moldova

6
Secţiunea 2. Evoluţia demografică şi reproducerea
populaţiei

Moderatori: Vasile Surd, dr., prof., Cluj-Napoca;


Ionel Muntele, dr. prof., Iaşi;
Vitalie Sochircă, dr., conf., USM

1. Vasile Surd, dr., prof., Universitatea „Babeş-


Bolyai” din Cluj-Napoca, Evoluţia populaţiei
universitare din România în ultimele decenii (2000-2010)
2. Ionel Muntele, prof., Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza”, Iaşi, Tendinţe recente în evoluţia unor
indicatori de fertilitate în Europa
3. Nicolae Popa, prof., Universitatea de Vest din
Timişoara, Populaţia României la nivel regional, după
1989 şi strategiile dezvoltării durabile
4. Olga Găgăuz, dr. conf., IIESP, AŞM,
Comportamentul matrimonial: caracteristici structurale
şi tendinţele prospective
5. Ramona Işfănescu, drd., Universitatea de Vest
din Timişoara, Evoluţia resurselor umane din Banatul
românesc după 1990
6. Diana Corcodel, dr. IIESP AŞM, Semnificaţia
modului de viaţă sănătos în viziunea tinerilor
7. Marina Buciuceanu-Vrabie, dr. AŞM, Aspectele
de gen ale pieţei muncii în condiţiile transformărilor
socio-economice
8. Diana-Elena Alexandru, dr., Universitatea
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Criteriile de
eligibilitate şi oportunităţile de angrenare a resurselor
umane în dezvoltarea spaţiului rural prin programul
European SAPARD.,
9. Adrian Grozav, lect. univ., ASEM, Dinamica
mortalităţii pe parcursul tranziţiei demografice

7
10. Vitalie Sochircă, dr., conf.; Valeria Ambrosi,
mast. USM, Dinamica numerică şi distribuirea
populaţiei pe localităţile din municipiul Chişinău în
perioada 1989-2008
11. Oana-Ramona Ilovan, lect. univ., dr.,
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; Elena
Sochircă, drd., lect. univ., Universitatea din Tiraspol,
Evoluţia numerică a populaţiei şi problemele
demografice în România şi Republica Moldova, după
1990
12. Victor Gâlcă, masterand, Riscurile socio-
demografice ale declinului populaţiei Republicii
Moldova

Secţiunea 4. Îmbătrânirea şi evoluţia mortalităţii

Moderatori: Dumitru Tintiuc, dr. hab., prof., Universitatea de


stat de medicină şi farmacie „Nicolae Testemiţanu”,
Sorin Pavel, prof., Universitatea de Vest din
Timişoara

1.Dumitru Tintiuc, dr. hab., prof.; Leonid Margine, dr.;


Tudor Grejdeanu, dr. hab., USMF „Nicolae Testemiţanu”;
Anatolie Bulgac, dr., Academia „Ştefan cel Mare”, Starea
de sănătate a persoanelor participante la lucrările de
lichidare a consecinţelor catastrofei nucleare
2.Dumitru Tintiuc, dr. hab., prof.; Vlad Bădan, asist.;
Anatol Negară, dr.; Tudor Grejdeanu, dr. hab.; Natalia
Blaja, dr.; Leonid Margine, dr.; Alexandr Lavric, lect. sup.,
USMF „Nicolae Testemiţanu”, Unele particularităţi ale
cauzelor de deces al populaţiei de 80 de ani şi peste în Zona
de Nord a Republicii Moldova

8
3.Mihai Hachi, dr. conf. univ., ASEM, Influenţa dinamicii
mortalităţii populaţiei adulte asupra pieţei forţei de muncă
rurale din Republica Moldova
4.Sorin Pavel, prof., Universitatea de Vest din Timişoara,
Evoluţia proceselor de îmbătrânire demografică în
municipiul Arad
5.S.S. Mirzoev, dr. conf., Universitatea din Duşanbe,
Старение населения и оценка ожидаемой
продолжительности жизни в Республике
Таджикистан
6.Mihai Palanciuc, dr. conf. Centrul Naţional de
Management în Sănătate, Influenţa mortalităţii populaţiei
asupra demografiei în Republica Moldova
7.L. Rustanovici, IIEŞP, AŞM, Вредные привычки как
фактор саморазрушительного поведения

Secţiunea 5. Probleme geodemografice

Moderatori: Matei Mâtcu, dr. conf. ASEM;


Olga Cazanţeva, dr. conf. AŞM

1.Matei Mâtcu dr., conf. ASEM, Diferenţierea în spaţiul


rural al Republicii Moldova în contextul politicii
demografice
2.Olga Cazanţeva, dr. conf., AŞM, Опыт
крупномасштабного исследования демографической
ситуации в Чадыр-Лунгском районе АТО Гагаузия
3.Alic Bârcă, dr. conf., ASEM, Comportamentul tinerilor
pe piaţa muncii din Republica Moldova
4.Constantin Dobândă, dr. conf., Universitatea din Tiraspol,
Численность и плотность населения
Приднестровского регионa

9
5.Olga Burla, lect. sup., Universitatea din Tiraspol,
Половозрастной состав и занятость населения
Приднестровского региона
6.Mihai Burla, dr. conf., Universitatea din Tiraspol,
Этический, лингвистический и конфессиональный
состав населения Приднестровья
7.Andrei Crivenco, lect., Universitatea din Tiraspol,
Система расселения и поселения Приднестровского
региона
8.Natalia Ciubcenco, drd., Содержание предмета
исследования географии культуры
9.Maia Postică, dr. conf., USM, Rolul familiei în
dezvoltarea carierei

Secţiunea 6. Problemele ecologie şi societate umană

Moderatori: Vasile Guţuleac, dr., prof. univ., Universitatea din


Cernăuţi,
Nicolae Boboc, dr. conf. AŞM.

1.Vasile Guţuleac, dr. prof.; Dumitru Dorin dr.,


Universitatea din Cernăuţi, Analiza dependenţei stării
sănătăţii populaţiei de situaţia ecologică: Bucovina şi
Nordul Moldovei
2.Andreea Pop, dr., Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca, Structuri demografice discordante şi efectul
acestora în organizarea antropică a spaţiului geografic din
microregiunea Reghin
3.Nicolae Boboc, dr. conf.; Iurie Bejan, dr., AŞM,
Aprecierea gradului de modificare antropică a peisajelor
geografice din Republica Moldova
4.Helena Maria Sabo, dr., Universitatea „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca, Problema alimentară pe plan global, în
raport cu evoluţia demografică şi problemele de mediu

10
5.Iurii Bejan, dr.; Sergiu Iordan, drd. ASEM, Populaţia şi
aşezările urbane în bazinul râului Prut din Republica
Moldova
6.Tudor Castraveţ, cercetător AŞM, Potenţialul ecologic a
landşaftului prin prisma acoperirii terenurilor ca o
consecinţă a presiunii demografice
7.Irina Raboşapca, drd., ASEM, La vulnérabilité d’une
population face aux risqué
8.Petru Bacal, dr., ASEM, Impactul demografic asupra
calităţii apei potabile în Republica Moldova
9.Valentina Andriuca, dr. conf., UASM, Situaţia ecologică
şi calitatea apei potabile în localităţile rurale (studiul
probabil în Podişul Codrilor)

11
Simb = 10756

Corector: Constantin Crăciun


Operator: Tatiana Vais
Redactor tehnic: Feofan Belicov

Semnat pentru tipar 14.04.10


Coli editoriale . Coli de autor .
Coli de tipar . Tirajul ex..

Tipografia Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM


Chişinău – 2005, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 59,
tel. 402-986

12
13
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA
UNEFPA (Fondul ONU pentru populaţie)
Catedra „Geografie şi Economia Mediului ASEM”

Conferinţa Internaţională este consacrată


jubileului de 70 de ani de viaţă şi 49 de ani
de activitate ştiinţifică şi pedagogică
al doctorului habilitat, profesor universitar
Constantin Matei

Agenda
Conferinţei Internaţionale
Evoluţia demografică şi politicile securităţii demografice.
Actualitate şi perspectivă
(22-23 aprilie 2010)

Nr. 19 – 11p. A5 Şrift 12


Simb = 10756

K = 1,2, Simb x 1,2= 12907


14.04.10
0,25 c.a. , venit: c.a.

Chişinău-2010
Editura ASEM

14