P. 1
ceccar3

ceccar3

|Views: 13,315|Likes:
Published by Oana Muntean

More info:

Published by: Oana Muntean on Sep 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

II. Audit statutar al situatiilor financiare (14 intrebari) 1.

Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul intangibilitatii bilantului de deschidere? Raspuns: Potrivit principiului intangibilitatii bilantului de deschidere, bilantul de deschidere al unui exercitiu financiar trebuie sa corespunda bilantului de inchidere al exercitiului precedent. Concret, la inchiderea unui exercitiu financiar, toate conturile se soldeaza prin debitul si creditul contului extrabilantier 892 “Bilant de inchidere” (conturile de activ, cu sold debitor, prin debitul acestui cont, iar conturile de pasiv, cu sold creditor, prin creditul acestui cont). Apoi, la inceputul exercitiului financiar, toate valorile din contul 892 “Bilant de inchidere” se transfera in creditul si debitul contului 891 “Bilant de deschidere” (in debitul contului, creditarea conturilor de pasiv, pentru crearea unui sold initial creditor, iar in creditul contului, debitarea conturilor de activ, pentru a crea un sold initial debitor). Astfel bilantul de deschidere este acelasi cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent. Acest bilant de deschidere este intangibil, in sensul in care orice modificari de politici, proceduri sau metode contabile efectuate in cursul unui exercitiu financiar nu pot fi aplicate retroactiv astfel incat sa modifice valorile inregistrate in bilantul de deschidere. Orice modificari ale politicilor sau procedurilor pot intra in vigoare abia la inceputului unui exercitiu financiar. De asemenea, orice erori descoperite, aferente perioadei precedente, vor fi corectate pe seama rezultatului reportat si nu prin modificarea bilantului de deschidere. 2. Nominalizati si exemplificati cinci tehnici de audit pentru obtinerea probelor de audit. Raspuns: Conform Standardului International de Audit (ISA) 500 „Probe de audit”, auditorul utilizeaza unul sau mai multe tipuri de proceduri de audit dintre urmatoarele: - inspectia inregistrarilor si a documentelor - inspectia imobilizarilor corporale - observarea - investigarea - confirmarea - recalcularea - reefectuarea - proceduri analitice 3. Probele de audit sunt mai credibile atunci cand: a)sunt obtinute dintr-o sursa independenta,din exteriorul intreprinderii b)este furnizata de un alt auditor c)este obtinuta pe suport de hartie sub forma unei fotocopii Raspuns: a, b, c 4. Pornind de la caracterul suficient si adecvat al probelor care este raportul intre calitatea si cantitatea probelor de audit ? Raspuns: Gradul de adecvare reprezinta masura calitatii probelor de audit; cu alte cuvinte, relevanta si credibilitatea acestora in furnizarea de suport pentru categoriile de tranzactii, solduri ale conturilor,

800 stabileste procedurile si principiile fundamentale precum si modalitatile lor de aplicare cu privire la misiunile de audit speciale. sau in detectarea denaturarilor de la nivelul acestora. Principalele lucrari din aceasta etapa sunt: 1. .contactul cu fostul auditor sau cenzor. Prezentati principalele lucrari ce trebuiesc efectuate intr-o misiune de audit statutar in etapa de orientare si planificare a auditului statutar . Prezentati patru tipuri de misiuni speciale de audit Raspuns: Standardul International de Audit (ISA) nr. . Redactarea Planului de misiune (planului de audit) 4. Raspuns: . • Situatii financiare condensate (rezumate). si acestea se refera la: . . Elaborarea programului de munca 7. • Conturi sau elemente de bilant sau rubrici din situatiile financiare. . Identificarea domeniilor si sistemelor semnificative 3.fisa de acceptare a mandatului. Culegerea de informatii generale asupra intreprinderii 2. informatii care sa-i permita orientarea si planificarea controalelor astfel incat sa fie prevenite lucrari inutile sau care nu vor servi realizarii obiectivelor misiunii de audit.examenul de independenta si de absenta a incompatibilitatilor.prezentarile de informatii si asertiunile aferente. 6.cunoasterea globala a intreprinderii . Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet.examenul competentei. Misiunile de audit cu scop special se pot referi la : • Situatii financiare stabilite dupa un referential contabil diferit de standardele internationale de raportare financiara si de normele nationale. 8. o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate interesului propriu .decizia de acceptare a mandatului. . • Respectarea clauzelor contractuale. Care sunt informatiile pe care auditorul trebuie sa le colecteze in etapa de acceptare a mandatului? Raspuns: Actiunile intreprinse in aceasta etapa permit auditorului sa colecteze informatiile necesare fundamentarii deciziei de acceptare a misiunii. zonele sale de risc. 5. domeniile si sistemele semnificative. Raspuns: In aceasta etapa profesionistul contabil obtine informatii cu privire la particularitatile intreprinderii. Cantitatea probelor de audit necesare este afectata de riscul de denaturare.

redactati un raport de audit modificat respectand continutul acestuia conform ISA701 (Modificari ale raportului de audit ).5%) 333 (3500 * 9. Raspuns: 14.9. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet.000 lei. In calitate de auditor verificati modul in care o societate inregistreaza salarile pentru un nr de 3 salariati. Raspuns: 11. Raspuns: 10. grupa deosebita. grupa normala. Simulati o misiune de examen limitat asupra creantelor.5%) 561 (5900 * 9. Ion. Vasile salariul realizat 3. Care este inregistrarea pentru luna respectiva aferenta contributiei CAS care este suportata de asigurati? Raspuns: 421 421 421 = = = 4312 4312 4312 760 (8000 * 9. grupa speciala si Popescu salariul realizat 5.500 lei. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet. o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate manifestarilor de familiarism. o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate renuntarii la propriile convingeri.900 lei. salariul realizat 8.5%) . Considerand ca in urma misiunii de audit statutar desfasurata la societatea ABC SA care a intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile OMFP1752/2005 ati identificat aspecte care nu afecteaza opinia auditorului. Raspuns: 12. Simulati o misiune de examen limitat asupra evenimentelor ulterioare. Raspuns: 13.

iar costul capitalului acestei intreprinderi este de 15%? Raspuns : V = C B 1 . disponibilitati 5. Se cere sa evaluati intreprinderea calculand o renta a goodwillului redusa la 5 ani. Care este inversul ratei de capitalizare aplicabile unor beneficii constante sau care cresc cu o rata constanta pe o perioada nedeterminata (infinita) de timp? Raspuns : Inversul ratei de capitalizare aplicabile unor beneficii constante sau care cresc cu o rata constanta pe o perioada nedeterminata (infinita) in timp este: a = factorul fondului de reducere.000.1.000. capitaluri proprii 50. stocuri 20.000 ×12 %) = −2.0 0 0 0 = =6 . fond de comert 1.000.000 = 49.000 1 (1 + t ) n V = an × (CB − ANC ×i ) = × (CB − ANC ×i ) = t = 3. Care este valoarea unei intreprinderi daca are o capacitate beneficiara exprimata prin profitul net de 10.000.000. (1 + a ) n −1 3.000 ×5 − 49 .000/an.35 × (1.6 7 6 6 i 1 % 5 2. Evaluarea intreprinderii (3 intrebari) 1. creante 50. rata de actualizare este de 12%.000 .000 si imprumuturi bancare 5.000. Se dau urmatoarele informatii: imobilizari corporale 29. obligatii nefinanciare 25.V.000. capacitatea beneficiara exprimata prin profitul previzional net 1.000. diferente din reevaluare 25. Administrarea si lichidarea intreprinderii (4 intrebari) . Raspuns: t = 15% i = 12% n = 5 ani an = anuitati ANC = Capitaluri proprii ± Diferente din evaluare = 50.000.950 1− VI. rata de remunerare a valorii substantiale brute este de 15%.

c) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de partaj la asociati.asociatul B: 750 lei (30% din capitalul social) Operatiile de lichidare efectuate de lichidator au fost: a) Vanzarea echipamentelor tehnologice la pretul de 7. c) Incasarea chiriei platite in avans in suma de 1. d) Restituirea chiriei incasate anticipat in suma de 1. Situatia patrimoniului conform bilantului contabil de incepere a lichidarii se prezinta astfel: Echipamente tehnologice 30.750 lei (70% din capitalul social) . Se cere: a) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de lichidare.scoaterea din evidenta a echipamentului: % = 213 30000 2813 15000 6583 15000 .200 lei. TVA 19%. e) Stabilirea sumelor de acoperit de catre cei doi asociati pentru plata datoriei fata de furnizori. .500 lei Rezerve legale 200 lei Alte rezerve 4.1.asociatul A :1.000 lei Marfuri 900 lei Ajustari pentru deprecierea marfurilor 100 lei Conturi la banci in lei 2. b) Vanzarea marfurilor la pretul de 1.250 lei.000 lei Furnizori 12.250 lei Capital subscris varsat 2. b) Intocmirea bilantului inainte de partaj. Raspuns : a) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de lichidare.inchiderea contului 7583: .000 lei Amortizarea echipamentelor tehnologice 15. Societatea „X” nu mai face fata datoriilor sale exigibile. f) Achitarea datoriei fata de furnizori.000 lei Cheltuieli in avans 1. TVA 19%.000 lei.150 lei Aportul asociatilor la capitalul social in baza statutului si contractului de societate se prezinta dupa cum urmeaza: .000 lei.000 lei Venituri in avans 1. Societatea intra in faliment avand la baza cererea introdusa la tribunal de catre unul dintre creditori.000 lei Rezultatul reportat 1.incasarea contravalorii echipamentului: 5121 = 461 8330 .vanzarea echipamentului: 7000 x 19% = 1330 TVA 7000 + 1330 = 8330 461 = % 8330 7583 7000 4427 1330 .

scaderea din gestiune a marfurilor vandute: 607 = 371 800 378 = 371 100 1200 800 .7583 = 121 7000 15000 1428 1200 228 .inchiderea contului 707: 707 = 121 .inchiderea contului 607: 121 = 607 .incasarea chiriei platite in avans: 5121 = 471 1000 .incasarea contravalorii marfurilor: 5121 = 411 1428 .restituirea chiriei incasate anticipat: 472 = 5121 1250 .inregistrarea TVA si achitarea acestuia: 4427 = 4423 1558 ( 1330 lei-228 lei) 4423 = 5121 1558 .situatia conturilor 121 si 5121 inainte de efectuarea partajului: D 15000 800 121 ____ C D_______5121__________C 2000 8330 1250 1428 1558 1000____________________ 12758 2808 Sold D – 9950 12000 9950 2050 1435 615 7000 1200 ________________________ 15800 8200 Sold D – 7600 Datorii furnizori Disponibilitati Diferenta de acoperit de asociati Din care.vanzarea marfurilor: 411 = % 707 4427 . Asociatul A (70%) Asociatul B (30%) b) Intocmirea bilantului inainte de partaj : .inchiderea contului 6583: 121 = 6583 .

2050 Rezulta ca pentru achitarea furnizorilor in suma de 12000 lei capitalul propriu ( activul net) este insuficient. din care .2050 .Situatia partajului capitalului propriu ( activul net) si a datoriilor pe asociati: Capitalul propriu (activul net) repartizat . astfel judecatorul sindic pentru plata datoriilor va recurge la procedura de executare silita impotriva asociatilor. 1061 + 1068) .2050 2500 4200 1150 7600 .Decontarea rezervelor legale: 1061 = 456 200 Impozitul pe profit aferent rezervelor legale 200 lei x 16% = 32 lei 456 = 441 32 441 = 5121 456 32 4000 Decontarea altor rezerve: 1068 = Impozitul pe dividende: (4000 + 200 – 32 = 4168) x 10% = 417 456 = 446 417 446 = 5121 417 .2050 .rezultatul exercitiului ct.din lichidare Total capitaluri proprii Total capitaluri Sold 9950 9950 12000 .Capital subscris varsat . Active circulante nete F. In continuare se trece la calcularea si varsarea impozitului pe profit si a impozitului pe dividende: .rezerve (ct. 121 Sold D. Active circulante Casa si conturi la banci Active circulante total D.din exercitiul curent .Determinarea capitalului propriu ( activul net) CP (AN) = 9950 – 12000 = . Capital . Pierderi si furnizori .Elemente B.2050 . Total active minus datorii J. Datorii ce trebuie platite pana la un an E.

.0 Capital social Rezerve legale Alte rezerve Total rd (1+2+3) Pierderi din exercitiul curent Pierderi din lichidare Furnizori Total rd (5+6+7) Diferente rd (8-4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Asociatul A (70%) 1750 140 2800 4690 805 5320 8400 14525 9835 Asociatul B (30%) 750 60 1200 2010 345 2280 3600 6225 4215 Total 2500 200 4000 6700 1150 7600 12000 20750 14050 c) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de partaj la asociati: Inregistrari privind partajul capitalului propriu ( activul net) si a sumelor depuse de asociati pentru plata furnizorilor: . 456 (D-C): 9199 – 6700 = 2499 5121 = 456 Asociatul A (70%) Asociatul B (30%) .” 3.117 alin.capitalul social de restituit asociatilor: 1012 = 456 2500 .depunerea de catre asociati a sumelor necesare achitarii furnizorilor. ct.pierderea curenta si pierderea din lichidare: 456 = 121 8750 . instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului si a procesului-verbal al sedintei comitetului creditorilor privind raportul.85 / 2006 privind procedura insolventei: “Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor in termen de maximum 20 de zile de la data sedintei comitetului creditorilor. Rolul administratorului special si atributiile sale. Care este termenul in care lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor de la sedinta comitetului creditorilor? Raspuns: Conform art.achitarea furnizorilor: 401 = 5121 2499 1749 750 12000 .3 din Legea nr.situatia conturilor 456 si 5121 dupa lichidare: D 456 ____ C 32 200 417 4000 8750 2500 ____________________2499 9199 9199 Sold Ø D_______5121__________C 9950 32 2499 417 12000 ________________________ 12449 12449 Sold Ø 2.

54 alin. potrivit art. debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidator care ii conduce si activitatea comerciala. Care sunt cazurile cand judecatorul sindic va decide prin sentinta intrarea in faliment? Raspuns: Conform art. 33 alin. dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat. adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului. primeste raportul final si bilantul de inchidere si participa la sedinta convocata pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului. pe cheltuiala acestora. persoana fizica sau juridica. 85/ 2006 privind procedura insolventei: “ (1) Dupa deschiderea procedurii.18 din Legea nr. va desemna. 85/ 2006 privind procedura insolventei: “ (1) Judecatorul-sindic va decide. obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in conditiile stipulate prin planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorului in decursul reorganizarii sale aduce pierderi averii sale. 32. in conditiile art. un reprezentant. debitorul si-a declarat intentia de reorganizare. c) formuleaza contestatii in cadrul procedurii reglementate de prezenta lege. e) administreaza activitatea debitorului. “ VII. a) debitorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata. b) debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau. persoana juridica. c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un plan de reorganizare. dupa caz. h). potrivit art. Studii de fezabilitate (8 intrebari) . participa la inventar. (2). sub supravegherea administratorului judiciar. (5) sau art. in conditiile prevazute la art. care sa reprezinte interesele societatii si ale acestora si sa participe la procedura. 94. dupa caz. prin sentinta sau. C. semnand actul. (2) Administratorul special are urmatoarele atributii: a) exprima intentia debitorului de a propune un plan. la cererea creditorului de deschidere a procedurii. la judecarea actiunilor prevazute la art. f) dupa intrarea in faliment. “ 4. B. a contestat ca ar fi in stare de insolventa. intrarea in faliment in urmatoarele cazuri: A. in calitate de reprezentant al debitorului. 60 alin. intrarea debitorului in faliment. 28 alin. administrator special. 79 si 80. pe seama debitorului. sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat. Dupa ridicarea dreptului de administrare. iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele actionarilor/asociatilor. d) propune un plan de reorganizare. g) primeste notificarea inchiderii procedurii. coroborat cu art. dupa confirmarea planului.107 din Legea nr. D. (3). (1) lit. b) participa.Raspuns: Conform art. prin incheiere. iar contestatia a fost respinsa de judecatorul-sindic. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune.

Raspuns: Evaluarea financiara a proiectelor investitionale de investitii urmareste in general doua obiective. Potrivit legislatiei autohtone.1. potrivit legislatiei in vigoare. Ce reprezinta durata de viata a unui proiect investitional? Raspuns : 5. Prin prisma strategica. In primul rand se urmareste asigurarea unei comparatii intre proiectele concurente. prin prisma fezabilitatii economico-financiare. Care sunt metodele prin care se pot evalua. In al doile a rand se urmareste formularea unei aprecieri asupra valorii intrinseci a proiectului. necesare realizarii constructiei in cauza.fondate pe rentabilitatea medie 1. fie prin metode care pun accentul pe rentabilitatea medie a proiectelor.1. 1. Rata medie de rentabilitate in exploatare 1.2. Metode traditionale . proiectele investitionale? Dezvoltati pe scurt. Termenul de recuperare a cheluielilor . Evaluarea financiara a proiectelor de investitii se realizeaza. 4. ce presupune o investitie de modernizare? Raspuns: 2. intre care trebuie sa se stabileasca ordinea de prioritate. care sunt principalele parti ale unui studiu de fezabilitate. fie prin metode fondate pe actualizare. Din punct de vedere strategic. ce presupune o investitie de inlocuire? Raspuns: 3. piese scrise? Raspuns: Partile scrise sunt reprezentate de: • date generale despre investitie • date tehnice despre investitie • durata de realizare a investitiei si etape principale • costul estimativ al investitiei • analiza economico-financiara • finantarea investitiei • estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei • avize si acorduri emise de organele in drept.

295 lei Calculati termenul de recuperare a investitiei neactualizate.200 lei 4 6. 7.760 lei 50. cu o valoare totala a investitiei de 11.420 lei 6. Vrez = valoarea reziduala.420 lei 9.700 lei 3.020 lei 2 6.8.500 lei 9.500 lei 9.3.2. Valoarea actuala neta (VAN) 2.500 lei 6. Raspuns: Termenul de recuperare al investitiei neactualizat se calculeaza ca si raport intre investitia totala si cash –flow-ul mediu anual.500 lei 9. Raspuns: VAN = -I+ ∑ CFt / (1+r)t + Vrez / (1+r)n I = costul investitiei.700 lei 3.205 lei 56.440 lei 3.420 lei 6.420 lei 6.420 lei 17.500 lei 9.500 lei 9.700 lei 3.020 lei 2 6.445 lei si cu o rata de actualizare de 20% prezinta urmatoarea structura a fluxurilor de numerar: Costuri de Total cost Total incasari Cash-flow anual net exploatare 0 6.5%).295 lei Calculati valoarea actualizata neta si apreciati fezabilitatea investitionala prin intermediul acestui indicator.440 lei 3. n=durata de viata a proiectului exprimata in ani.500 lei 6.440 lei 3.200 lei 4 6. Tr = It / CF mediu anual It = 11. VAN determina urmatoarele optiuni de decizie: An Cost investitie 11.420 lei 6.455 lei CF mediu anual = (CF0 + CF1 + CF2 + CF3 + CF4 + CF5) / 6 = (-9345 + 11445 + 3020 + 3020 + 3200 + 3200 + 3200 )/6 = 17740/ 6 = 2957 Tr = 11445 / 2957 = 3.520 lei -9.87 Termenul de recuperare al investitiei neactualizate este de 3.700 lei 3. Rata interna de rentabilitate(RIR) Un proiect investitional.200 lei Total 11.420 lei 9.520 lei -9.865 lei 8. 6.1.200 lei 5 6.760 lei 50.200 lei Total 11.445 lei 38.020 lei 3 6. Utilizarea notiunii de actualizare 2.440 lei 3.420 lei 9. CFt = cash-flow-ul aferent anului t.2.500 lei 6.445 lei 6.345 lei 1 6.445 lei 38.500 lei 6.020 lei 3 6.420 lei 9.200 lei 5 6.500 lei 6. cu o valoare totala a investitiei de 11.865 lei 8.445 lei .500 lei 6.205 lei 56.700 lei 3. prezinta urmatoarea structura a fluxurilor de numerar: An Cost Costuri de Total cost Total incasari Cash-flow anual net investitie exploatare 0 11. Metode bazate pe actualizarea cash-flow-urilor 2.700 lei 3.345 lei 1 6.420 lei 17.500 lei 6.500 lei 6.500 lei 9. r=rata de actualizare(13.445 lei. Un proiect investitional.

180 Calculati valoarea actualizata neta si apreciati fezabilitatea investitionala prin intermediul acestui indicator.420 6.620 9.700 5 8.– daca VAN > 0.520 lei 7.458 lei 3.500 11.132 lei 1 .852 lei 1. Pentru a determina valorile actualizate vom folosi urmatoarea formula: unde: a = rata de actualizare.867 lei 6.000 1 6.182 lei Total incasari actualizate 8.517 lei 2. investitia este respinsa din motive de prudenta.540 64.500 8.500 10.540 50.286 lei -50 lei 8. Raspuns: VIII.000 lei si cu o rata de actualizare de 20% prezinta urmatoarea structura a fluxurilor de numerar: An Cost Costuri de Total cost Total investitie exploatare incasari 0 15. – daca VAN < 0.620 6.612 lei 37.000 15.440 2 6. Un proiect investitional.500 22.500 6.898 lei 37. n = anul An 0 1 2 3 4 5 Total Total costuri actualizate 17.640 3 7. – daca VAN = 0.613 lei 4. Analiza-diagnostic a intreprinderii (6 intrebari) .678 lei 3.097 lei 1. cu o valoare totala a investitiei de 15. (1 + a) n Cash-flow net actualizat -9345 lei 2. investitia este respinsa.700 4 6.543 lei 1.420 9.135 lei 2. investitia se accepta.350 lei 4.445 35.762 lei 3.500 7.700 6 11.865 lei 5.556 lei 5.

00 39.857.00 Furnizori restanti .744.326.00 19.980.934.00 0.00 Nr.317.00 766.171.00 Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an .00 7.528.00 0.00 0.804.691.00 Venituri in avans 154.326.00 408.00 Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an .00 1.265.00 7.829.919.00 0.018.724.115.Total 4.00 36.00 0.Total 301.351.564.00 40.126.657.090.687.00 924.392.Total 2.00 0.Total 0.162.029.938.00 Rezultat din exploatare 18.624.624.00 Total capitaluri proprii 335.00 0.00 Active circulante.966.00 Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat 0.00 16.115.00 2.00 44.886.00 36.00 - 2005 (RON) 202.560.186.987.083.106.734.083.311.267.00 15.467.00 Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale 0.206.898.510.00 Cheltuieli totale 51.00 Cheltuieli extraordinare 0.303.00 650.231.00 Rezultat net 16.174.311.872.246.671.128.770.188.858.00 13.00 432. restaurante Marea Neagra S.00 3.1.807.00 39.Total 2.861.123.00 Total active minus datorii curente 339.345.399.047.Total 0.539.00 Rezultat brut 20.00 37.Total 51.875. hoteluri.652.00 Capital subscris varsat 19.00 36.00 Datorii .818.00 Cheltuieli financiare 378. mediu angajati (numai angajati permanenti) 777 2006 (RON) 211.00 Creante .866.00 3.251.329.22 2006 6.869.758.00 Active circulante .363.A.00 6.00 16.370.266.00 918.452.00 216. 2007 (RON) Active imobilizate .00 Rezultat / actiune Plati restante .00 4.186.514.067.644.428.00 2.642.523.22 2007 14.521.00 Rezultat curent 20.00 840 Raspuns: 1 Indicatori de lichiditate : Indicatorul lichiditatii curente : 2005 18.783.575.00 0.Total 69.59 .832.816.00 187.744.003.00 Rezultat financiar 1.703.405.00 37.090.Total 40.190.987.311. respectiv datorii curente nete 38.690.00 43.116.00 86.511.00 Venituri totale 71.00 1.724.852.00 222.633.00 Rezultat extraordinar 0.00 Venituri extraordinare 0.863.968.Total 20.397.313.449.00 Cheltuieli din exploatare .118.00 518.00 5.00 Venituri din exploatare .00 225.074.469.252.721.667.00 217.421.043.933.00 19.00 4.293.192.567.044.029. Analizati pozitia financiara pentru cei trei ani pentru care sunt mentionate informatii financiare in tabelul de mai jos pentru societatea comerciala Turism.00 0.277.00 2.192.009.00 Venituri financiare 1.00 5.00 0.00 7.044.469.00 Cifra de afaceri neta 42.680.

12472662 7 1. de a asigura sursele banesti capabile sa sustina continuitatea exploatarii pe termen lung.17028176 6 59.7220486 2 0. antrenand pierderi exceptionale.15438177 0.18662868 1 0. Cheltuieli de exploatare platibile 2800 Amortizare 300 Cheltuieli cu dobanzi 100 Impozit pe profit 200 Sa se calculeze si sa se interpreteze ratele de solvabilitate si cele de rentabilitate pentru intreprindere.08665516 indatorare : 3 Capital imprumutat/Capital propriu 3 Indicatori de activitate: Viteza de rotatie a debitelor -clienti Sold mediu clienti / CA * 365 ( am presupus ca total creante = total sold clienti) Viteza de rotatie a activelor imobilizate CA / Active imobilizate Viteza de rotatie a activelor totale CA / Active totale 23. Raspuns: Solvabilitatea exprima capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile pe termen mediu si lung.261362 4 47.6335159 4 Indicatori de profitabilitate: Marja bruta din vanzari Profitul brut din vanzari/CA X100 10.Active curente/ Datorii curente 2 Indicatori de risc: Indicatorul gradului de 0. sa permita un flux normal al fondurilor.0713051 59.17297592 2 172. Solvabilitatea exprima .765510 5 172. In perioada de criza valoarea de lichidare este frecvent inferioara valorii contabile a activelor.14168487 0.7220486 2 23.0713051 0.0605015 6 2. a unor disponibilitati capabile sa sustina continuitatea exploatarii.18438668 2 0. Din contul de profit si pierderi al societatii din exercitiul precedent se cunosc urmatoarele informatii: Indicator u.8561582 9 134.765510 5 0. Solvabilitatea mai inseamna asigurarea unor fonduri banesti.m.

Sa se calculeze rezultatele intermediare in maniera anglo‐saxona pentru intreprinderea care e caracterizata prin urmatoarele venituri si cheltuieli: Indicator u. rata rentabilitatii economice = rezultatul exploatarii activ total x 100 Rata rentabilitatii financiare exprima capacitatea intreprinderii de a degaja profit net din capitalul propriu angajat in activitatea sa. Ratele de rentabilitate impozit pe profit = 200 profit inaintea impozitarii = 200 / 0. Rentabilitatea financiara este un indicator prin prisma caruia posesorii de capital apreciaza eficienta investitiei lor. Rata solvabilitatii generale permite aprecierea gradului de acoperire a obligatiilor pe termen scurt de catre activul circulant.gradul in care capitalul social asigura acoperirea creditelor pe termen mediu si lung (autonomie financiara).rata rentabilitatii financiare inainte de impozit rfi = rezultat curent inainte de impozit capital propiru are avantajul ca elimina incidenta activitatii exceptionale . Limita minima este apreciata ca fiind 30%.16 = 1250 Rata rentabilitatii economice masoara performantele patrimoniului total al intreprinderii. amanate. Indicatorul solvabilitatii patrimoniale se apreciaza ca fiind pozitiv pentru valori intre 40-60%. Venituri din vanzarea marfurilor 3000 Subventii de exploatare 1000 . respectiv oportunitatea mentinerii acesteia in afacere. rata rentabilitatii financiare = profit net x 100 capital propriu Rentabilitatea financiara mai poate fi masurata si cu urmatoarele rate: . Solvabilitatea patrimoniala (SP) este egala cu: SP = capital propriu Credite pe termen mediu si lung + capitalul social x 100 Capitalul social este cel varsat nu cel subscris.m. reflecatnd performanta economica a acestuia independent de modul de finantare si de sistemul fiscal. solvabilitatea generala = active totale > 2 datorii totale rata solvabilitatii generale = activ circulant obligatii pe termen scurt Ratele de solvabilitate realizeaza o raportare a activelor realizate la obligatiile exigibile in vederea evaluarii riscului de faliment.randamentul capitalului propriu rf = dividende capital propriu 3. Creditele (datoriile) pe termen mediu si lung cuprind atat pe cele in termen cat si pe cele nerambursabile la scadenta.

. din care 75% reprezinta salariile personalului direct productiv...500 -4.000 -1.m.000 1.m.000 13. 3.000 2.700 100 1.m. si cheltuieli cu dobanzi de 50000 u. O intreprindere produce anual un numar de 150000 de produse la un pret unitar de 5 u. cheltuieli de personal de 200000 u.300 14.000 800 27.000 27.400 -3.Productia vanduta Productia stocata Cheltuieli cu materii prime Costul marfurilor vandute Cheltuieli salariale Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu chirii Venituri din dobanzi Cheltuieli cu dobanzi Impozit pe profit Raspuns: Indicator Venituri din vanzarea marfurilor Costul marfurilor vandute MARJA COMERCIALA (1-2) Productia vanduta Productia stocata PRODUCTIA EXERCITIULUI (4+5) Marja comerciala (3) Productia exercitiului (6) Cheltuielile exercitiului de la terti VALOAREA ADAUGATA (3+6-7) Valoarea adaugata (8) Subventii de exploatare Cheltuieli salariale EXCEDENT BRUT DIN EXPLOATARE (8-9) Excedent brut din exploatare (10) Cheltuieli cu amortizarea REZULTATUL EXPLOATARII (1011) Rezultatul exploatarii (12) Venituri financiare Cheltuieli finanicare REZULTATUL CURENT INAINTE DE IMPOZITARE (12+13-14) Impozit pe profit PROFIT DUPA IMPOZIT (15-16) 25000 2000 13000 2200 15000 2000 500 100 1400 1500 1 2 3 4 5 6 u.500 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4. cheltuieli cu amortizarea de 50000 u.700 -1. cheltuieli cu utilitati si chirii in cuantum de 40000 u.000 15.m.000 2.000 300 300 2.m. intreprinderea inregistreaza cheltuieli cu materii prime si materiale in valoare de 250000 u.m.200 800 25.m.500 14.300 1.

imobilizarila inceputul anului 2000 u. Raspuns: 6. Cheltuieli de exploatare platibile 2700 Amortizare 300 Cheltuieli cu dobanzi 150 Impozit pe profit 200 Sa se calculeze si sa se interpreteze ratele de solvabilitate si cele de rentabilitate pentru intreprindere. Solvabilitatea exprima gradul in care capitalul social asigura acoperirea creditelor pe termen mediu si lung (autonomie financiara). cheltuieli cu amortizarea 1500 u.m. Sa se calculeze fluxul de numerar de gestiune si cel disponibil in cazul unei intreprinderi pentru care se cunosc urmatoarele elemente: cifra de afaceri 40000 u.m. Creditele (datoriile) pe termen mediu si lung cuprind atat pe cele in termen cat si pe cele nerambursabile la scadenta.m. imobilizari la sfarsitul anului 2100 u. antrenand pierderi exceptionale. cresterea activului circulant net 100 u. Solvabilitatea mai inseamna asigurarea unor fonduri banesti.m.m. amanate.m. sa permita un flux normal al fondurilor..Sa se calculeze si sa se interpreteze pragul de rentabilitate financiar si operational exprimat in unitati fizice si valorice. impozit pe profit 1000 u.. de a asigura sursele banesti capabile sa sustina continuitatea exploatarii pe termen lung. Raspuns: 5.. cheltuieli materiale 20000 u. In perioada de criza valoarea de lichidare este frecvent inferioara valorii contabile a activelor.m. a unor disponibilitati capabile sa sustina continuitatea exploatarii.. solvabilitatea generala = active totale > 2 datorii totale .. cheltuieli cu dobanzi 800 u. Solvabilitatea patrimoniala (SP) este egala cu: SP = capital propriu Credite pe termen mediu si lung + capitalul social x 100 Capitalul social este cel varsat nu cel subscris..m. cheltuieli salariale 10000. Raspuns: Solvabilitatea exprima capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile pe termen mediu si lung.m.. Indicatorul solvabilitatii patrimoniale se apreciaza ca fiind pozitiv pentru valori intre 40-60%. Limita minima este apreciata ca fiind 30%. Din contul de profit si pierderi al societatii din exercitiul precedent se cunosc urmatoarele informatii: Indicator u.

Rentabilitatea financiara este un indicator prin prisma caruia posesorii de capital apreciaza eficienta investitiei lor. rata rentabilitatii economice = rezultatul exploatarii activ total x 100 Rata rentabilitatii financiare exprima capacitatea intreprinderii de a degaja profit net din capitalul propriu angajat in activitatea sa.randamentul capitalului propriu rf = dividende capital propriu . Ratele de rentabilitate impozit pe profit = 200 profit inaintea impozitarii = 200 / 0.rata solvabilitatii generale = activ circulant obligatii pe termen scurt Ratele de solvabilitate realizeaza o raportare a activelor realizate la obligatiile exigibile in vederea evaluarii riscului de faliment. reflecatnd performanta economica a acestuia independent de modul de finantare si de sistemul fiscal.rata rentabilitatii financiare inainte de impozit rfi = rezultat curent inainte de impozit capital propiru are avantajul ca elimina incidenta activitatii exceptionale . Rata solvabilitatii generale permite aprecierea gradului de acoperire a obligatiilor pe termen scurt de catre activul circulant. rata rentabilitatii financiare = profit net x 100 capital propriu Rentabilitatea financiara mai poate fi masurata si cu urmatoarele rate: . respectiv oportunitatea mentinerii acesteia in afacere.16 = 1250 Rata rentabilitatii economice masoara performantele patrimoniului total al intreprinderii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->