Sunteți pe pagina 1din 3

Model de cerere de sesizare a C.E.D.O.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Consiliul Europei

Prezentată în conformitate cu art. 34 al Convenţiei


Europene a Drepturilor Omului, precum şi cu art. 45 şi 47 ale
Regulamentului Curţii

I. Părţile Reclamantul/Reclamanta

1. Nume [...];

2. Prenume [...];

3. Sex: masculin/feminin [...];

4. Cetăţenie [...];

5. Profesia [...];

6. Data şi locul naşterii [...];

7. Domiciliul [...];

8. Telefon [...];

9. Adresa actuală (dacă diferă de pct. 7) [...];

10. Numele şi prenumele reprezentantului/reprezentantei


(dacă este reprezentat se va anexa şi procura semnată de
reclamant) [...];

11. Ocupaţia reprezentantului/reprezentantei [...];

12. Adresa reprezentantului/reprezentantei [...];

13. Telefon [...];

14. Fax [...].


înalta Parte Contractantă

(numele împotriva căruia se introduce cererea)

15. [...]

II. Expunerea faptelor

16. [...].

III. Expunerea pretinsei sau pretinselor violări ale


Convenţiei şi/sau a Protocoalelor, precum şi a argumentele
în sprijinul acestor afirmaţii

17. [...].

IV. Expunerea în legătură cu prevederile art. 35/ din


convenţie

18. Decizia internă definitivă (data şi natura deciziei,


organul judiciar sau altul care a pronunţat-o) [...].

19. Alte decizii (enumerate în ordine cronologică, indicând,


pentru fiecare decizie, data, natura şi organul judiciar sau altul
care a pronunţat-o) [...].

20. Dispuneţi sau aţi dispus de un recurs pe care l-aţi


exercitat?

Dacă da, care şi pentru ce motiv acesta nu a fost exercitat?


(dacă este necesar se poate continua pe o filă separată) [...].

V. Expunerea obiectului cererii şi a pretenţiilor


provizorii în vederea unei satisfacţii echitabile

21. [...].
VI. Alte instanţe internaţionale care examinează
sau au examinat cazul

22. [...].

23. Aţi prezentat în faţa unei alte instanţe internaţionale de


anchetă sau reglementare capetele de cerere din prezenta
plângere?

Dacă da, furnizaţi indicaţii detaliate cu privire


la acest aspect [...].

VII. Lista documentelor

24. [...]

a) [...];

b) [...];

c) [...].

VIII. Declaraţia şi semnătura

25. Declar pe onoare că informaţiile ce figurează în


prezentul formular de cerere sunt exacte.

Locul [...]. Data[...]

Semnătura (reclamantului sau a reprezentantului) [...]

S-ar putea să vă placă și