Sunteți pe pagina 1din 12

Marilena Bercea Mihaela Selevet

Ecaterina Stănescu Silvia Tache

ISTORIE

CAIETUL ELEVULUI
clasa a IV-a

GRAFOART
© 2007. Casa de Editură GRAFOART
Toate drepturile rezervate.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Istoria românilor : clasa a IV-a : caietul elevului /
Marilena Bercea, Mihaela Selevet, Ecaterina Stănescu, Silvia Tache. -
Bucureşti : Grafoart, 2007
ISBN 978-973-9054-28-7

I. Bercea, Marilena
II. Selevet, Mihaela
III. Stănescu, Ecaterina
IV. Tache, Silvia

371.671:94(498):373.3

Coperta 1 şi 4 – Tabula Peutingeriana (Tabla lui Peutinger), denumită şi


Peutingeriana Tabula Itineraria, este o hartă care prezintă localităţile şi reţeaua de
drumuri ale Imperiul roman. Harta unicat, revizuită în secolul V, prezintă Europa,
părţi din Asia (Persia India) şi Africa de Nord. A fost descoperită într-o librărie din
Worms, Germania de Conrad Celtes (1459-1508). A fost denumită astfel după
Konrad Peutinger (1465-1547), anticar. În prezent, originalul se află la Biblioteca
Naţională a Austriei, Palatul Imperial Hofburg, Viena.

Casa de Editură GRAFOART


Str. Braşov nr. 20, Bucureşti, CP: 061448
Tel.: 0727345474 ; fax.: 0318151513
Web : http://www.grafoart.ro
E-mail : contact@grafoart.ro
ISTORIA LOCALA
FAMILIA. ISTORIA FAMILIEI, SĂRBĂTORI DE FAMILIE

A. LUCRĂM ÎMPREUNĂ

Completaţi spaţiile libere folosind cuvintele corespunzătoare dintre paranteze. Dacă


este nevoie, ajutaţi-vă de un dicţionar:

a. Ştiinţa care studiază apariţia şi dezvoltarea societăţii omeneşti se numeşte .......................


b. Dovada scrisă sau nescrisă care înfăţişează viaţa oamenilor din trecut este .......................
c. O familie poate fi alcătuită din mai multe .......................
(geografie, istorie, scrisoare, izvor istoric, localităţi, generaţii)

B. LUCRĂM ÎN PERECHI

Scrieţi A în dreptul afirmaţiilor adevărate şi F în dreptul celor false:


a. În familie copilul învaţă să dea rost vieţii sale.
b. Istoricii studiază o singură dovadă referitoare la un eveniment.
c. Familia este importantă pentru orice copil pentru că aici el este ocrotit şi ajutat.

C. LUCRAŢI INDIVIDUAL

Desenul redă un arbore genealogic. Completaţi arborele genealogic al familiei voastre


cu numele, prenumele şi anul naşterii rudelor despre care aveţi informaţii sigure.

3
POPOARE DE IERI SI DE AZI
POPOARE DE IERI

I. LUCRĂM ÎMPREUNĂ

Dacă aţi învăţat corect definiţiile de la Dicţionar, puteţi să le înlocuiţi cu termenii


corespunzători:
• Epocă din istoria Europei cuprinsă între secolele al V-lea şi al XV-lea este
............................
• Perioadă din istoria omenirii este ............................
• Comunitate în care oamenii vorbesc aceeaşi limbă este ............................

II. LUCRĂM ÎN PERECHI

Completaţi banda cronologică, după modelul dat, cu câteva date importante din textul
lecţiei sau anterior cunoscute de voi, şi apoi completaţi exerciţiile de mai jos.
Naşterea lui
Iisus Hristos

anul 1
Precizaţi în funcţie de ce evenimente numărau anii grecii şi romanii.
.................................................................................................................................................................
Explicaţi modul în care se numără anii în calendarul creştin.
.................................................................................................................................................................

C. LUCRAŢI INDIVIDUAL

Fratele mai mic al lui Andrei a şters din greşeală de pe harta alăturată câteva popoare.
Completaţi-le voi!
? ..............................
? ..............................
? ..............................
? ?
? ? ..............................
?
? ..............................
?
Evaluare:
1 răspuns corect – suficient
2 răspunsuri corecte – bine
6 3 răspunsuri corecte – foarte bine
GALII
A. LUCĂRM ÎMPREUNĂ

1. Citiţi textul de mai jos şi răspundeţi întrebărilor:


„[Vercingetorix,] acest tânăr dintr-o familie
de nobili gali a reuşit strângă o armată de luptători
dornici să-i alunge pe romani. Cezar a aflat ce se
întâmplă şi a trecut imediat Munţii Alpi, în pofida
iernii extrem de grele. Înfruntarea decisivă a avut
loc în cetatea fortificată Alesia. […] Galii au fost
învinşi iar Vercingetorix a fost luat prizonier.”

a. Din ce familie făcea parte Vercingetorix?


..................................................................................
b. Cine a condus armata romană? ............................................................................................
c. Unde a avut loc înfruntarea decisivă? ..................................................................................
d. Cine a învins în confruntarea dintre romani şi gali? .........................................................
e. Ce rol a avut Panoramix? ......................................................................................................
2. Definiţi:
sanctuar - ................................................................................................................................
druid - ................................................................................................................................

B. LUCRĂM ÎN PERECHI

După ce aţi răspuns la următoarele întrebări schimbaţi caietul cu colegul de bancă şi


corectaţi răspunsurile, folosindu-vă de manual.
a. Unde locuiau galii ?...............................................................................................................
b. Cum erau pregătiţi tinerii războinici gali? .........................................................................
c. Care erau dovezile de respect acordate căpeteniilor militare?........................................
d. Ce rol aveau druizii?.............................................................................................................
e. Cine a transformat teritoriile locuite de gali în provincia Galia?....................................

C. LUCRĂM INDIVIDUAL

1. Coloraţi cât mai inspirat imaginea cu Astérix,


Obélix şi Idéfix din dreapta paginii. Prezentaţi legătura
dintre gali şi aceste personaje din benzi desenate.

2. Pe baza informaţiilor despre gali şi despre


Vercingetorix, realizaţi în dreptunghiul alăturat desenul
unui monument prin care să se păstreze în memoria
oamenilor importanţa acestora pentru formarea
poporului francez.

Evaluare:
1 răspuns corect – suficient
2 răspunsuri corecte – bine
3 răspunsuri corecte – foarte bine
11
ROMÂNII

A. LUCRĂM ÎMPREUNĂ

Coloraţi răspunsurile corecte cu roşu, pe cele incorecte cu verde:

• Poporul român s-a format în ţinuturile bogate de la nordul Dunării.


• La formarea poporului român au contribuit dacii, romanii şi slavii.
• Românii s-au organizat în trei state.
• Rolul cel mai important în formarea poporului român l-au avut dacii.
• Unitatea neamului românesc a fost asigurată de legăturile comerciale.

Citiţi legenda următoare şi transcrieţi două propoziţii despre tradiţia de pe Muntele


Găina.
În a treia duminică a lunii iulie, în fiecare an, se desfăşoară pe Muntele Găina Târgul de
fete. Locul este ca în poveşti: în Ţara Moţilor, la 1484 metri înălţime, aproape de casa unde
s-a născut Avram Iancu. Potrivit tradiţiei, la acest târg flăcăii îşi aleg viitoarele soţii. De cu
seara ei se adună la poalele muntelui, luminează cu torţe de cetină, aprind focuri de tabără,
petrec cu lăutari. Dimineaţa pornesc sus pe platoul muntelui; au loc ospeţe cu mâncăruri
tradiţionale şi ţuică de cireaşă, iar dansatorii încing jocuri moţeşti. Este o sărbătoare plină de
veselie şi umor.
După Liviu Cernăianu, Lascăr Stancu, România

...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

B. LUCRĂM ÎN PERECHI

Priviţi imaginea alăturată (Bisericuţa


dintr-un lemn). Vizitaţi biserica din localitatea în
care trăiţi şi stabiliţi o asemănare şi o deosebire
între cele două biserici.

C. LUCRAŢI INDIVIDUAL

Discutaţi cu membrii familiei voastre şi cu


prietenii despre o tradiţie (nuntă, botez,
sărbători religioase) din zona în care trăiţi;
formulaţi în două, trei propoziţii modul în care
se desfăşoară evenimentul respectiv.
Evaluare:
1 răspuns corect – suficient
2 răspunsuri corecte – bine
14 3 răspunsuri corecte – foarte bine
CALATORI SI CALATORII
MARCO POLO

A. LUCRĂM ÎMPREUNĂ

1. Pe baza textului lecţiei, notaţi trei idei pe care le consideraţi


cele mai importante:
a. ........................................................................................................
...........................................................................................................
b. ........................................................................................................
.........................................................................................................
c. ........................................................................................................
..........................................................................................................

2. Recunoaşteţi cuvintele din lista dată şi care au următoarele


definiţii. Dacă este nevoie, folosiţi un dicţionar:
a. Plante care dau aromă mâncărurilor şi prăjiturilor
.........................
b. Corabie cu pânze uşor de manevrat .........................
(grâu, mirodenii, caravela, vaporul)

B. LUCRĂM ÎN PERECHI

Scrieţi întrebările potrivite pentru următoarele răspunsuri:


a. Europenii căutau în Asia bogăţii precum mirodeniile şi mătasea.
.................................................................................................................................................................
b. Marco Polo şi rudele sale au călătorit spre China în anul 1271.
.................................................................................................................................................................
c. Marco Polo a scris despre lumea minunată a Asiei.
.................................................................................................................................................................

C. LUCRAŢI INDIVIDUAL

1.Ce reprezintă următoarea enumerare: Veneţia, China, Mongolia, India?


..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2.De ce este importantă cartea scrisă de Marco Polo despre călătoriile sale?
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Evaluare:
1 răspuns corect – suficient
2 răspunsuri corecte – bine
3 răspunsuri corecte – foarte bine
35
CASTELE, CETATI SI ORASE
CURTEA DE ARGEŞ
A. LUCRĂM ÎMPREUNĂ

Maria a vizitat în vacanţă Curtea de Argeş. Oraşul i-a plăcut foarte mult şi de aceea a
scris prietenei sale Ioana despre această călătorie. Ioana a vărsat din neatenţie apă pe
scrisoare şi astfel s-au şters câteva cuvinte. Ajutaţi-o pe Ioana să reconstituie scrisoarea
Mariei.
În oraş se află ............................, unul din cele mai vechi monumente religioase
păstrate în bună stare. Această biserică este ctitoria lui ............................ În timpul
săpăturilor arheologice s-au descoperit multe obiecte de preţ printre care şi
............................ Îmi doresc să revin în acest oraş minunat împreună cu tine.
Cu drag M.

B. LUCRĂM ÎN ECHIPE

Subliniaţi din numele aflate în casetă pe cele care au legătură cu istoria oraşului Curtea
de Argeş:

Alexandru Negru Vodă Decebal Traian


cel Mare

Meşterul Manole Carol cel Mare Ferdinand I

C. LUCRAŢI INDIVIDUAL

Priviţi imaginile monumentelor. Găsiţi trei asemănări


şi trei deosebiri.

Asemănări Deosebiri
1. 1.

2. 2.

3. 3.

Evaluare:
1 răspuns corect – suficient
2 răspunsuri corecte – bine
42 3 răspunsuri corecte – foarte bine
VENEŢIA

A. LUCRĂM ÎMPREUNĂ

Alegeţi, cu ajutorul unui dicţionar,


definiţiile potrivite pentru cuvintele: bazilică şi
lagună.

a. Loc în care se desfăşoară cursele de cai.


b. Nume dat unei biserici impunătoare.
c. Parte din bazinul unei mări sau a unui ocean
separată printr-o fâşie îngustă de uscat. Palatul dogilor
d. Construcţie de formă circulară sau ovală,
având în mijloc o arenă.

B. LUCRĂM ÎN PERECHI

Răspundeţi următoarelor întrebări:


1. De ce a reuşit Veneţia să se impună în Marea Adriatică?
..................................................................................................................................................................
2. De ce credeţi că veneţienii au ales ca un leu să fie simbolul oraşului lor?
..................................................................................................................................................................
3. Ce dovezii ale vechii faime a Veneţiei s-au păstrat până astăzi?
..................................................................................................................................................................

C. LUCRAŢI INDIVIDUAL

Priviţi cu atenţie imaginea alăturată şi


răspundeţi întrebărilor:

1. Ce ocupaţii ale veneţienilor puteţi identifica;


notaţi cel puţin două.
..................................................................................
..........................................................................

2. Ce dovadă a bogăţiilor adunate de veneţieni


observaţi?
.................................................................................................................................................................

3. Ce motiv al importanţei Veneţiei puteţi identifica?


.................................................................................................................................................................
Evaluare:
1 răspuns corect – suficient
2 răspunsuri corecte – bine
3 răspunsuri corecte – foarte bine 51
UNIUNEA EUROPEANA

A. LUCRĂM ÎMPREUNĂ

Folosind nume ale ţărilor membre ale Uniunii


Europene, realizaţi un rebus a cărui cheie să fie
cuvântul EUROPA.

E
U
R
O
P
A

B. LUCRĂM ÎN ECHIPE

Alcătuiţi două echipe. Prima va căuta ţările fondatoare ale Uniunii Europene. Cealaltă
va căuta ţările care s-au alăturat treptat Uniunii Europene. Reprezentaţi drapelele pe harta
alăturată.

C. LUCRAŢI INDIVIDUAL

1. Care dintre următoarele motive explică crearea Uniunii Europene:

a. Dorinţa de a colabora pe plan economic.


b. Respectarea felului de a fi al tuturor popoarelor.
c. Construirea unei vieţi mai bune pentru toţi.

2. Asociaţi corect, prin săgeţi, următoarele informaţii:

a.1957 1.Este adoptat imnul Uniunii Europene


b.1972 2.Sunt puse bazele Uniunii Europene
c.1986 3.Este adoptat drapelul Uniunii Europene

3. Notaţi în casetele alăturate informaţii despre simbolurile Uniunii Europene:

Imnul Drapelul Ziua Europei

Evaluare:
1 răspuns corect – suficient
2 răspunsuri corecte – bine
3 răspunsuri corecte – foarte bine 57
CUPRINS:
Istoria locală

Familia. Istoria familiei. Sărbători în familie..........................................................3


Vecinii şi comunitatea...............................................................................................4
Copilăria de ieri şi de azi...........................................................................................5

Popoare de ieri şi de azi


Popoare de ieri...........................................................................................................6
Popoare de azi............................................................................................................7
Grecii...........................................................................................................................8
Romanii.......................................................................................................................9
Dacii ..........................................................................................................................10
Galii ...........................................................................................................................11
Slavii ..........................................................................................................................12
Turcii .......................................................................................................................13
Românii . ..................................................................................................................14
Francezii ...................................................................................................................15
Germanii...................................................................................................................16
Ungurii .....................................................................................................................17
Ruşii, Sârbii. Bulgarii ...............................................................................................18

Conducători, eroi, evenimente

Alexandru cel Mare .................................................................................................19


Decebal ....................................................................................................................20
Traian ........................................................................................................................21
Carol cel Mare..........................................................................................................22
Dragoş.......................................................................................................................23
Mircea cel Bătrân.....................................................................................................24
Vlad Ţepeş................................................................................................................25
Ştefan cel Mare ........................................................................................................26
Mihai Viteazul ..........................................................................................................27
Constantin Brâncoveanu........................................................................................28
Napoleon Bonaparte...............................................................................................29
Avram Iancu ............................................................................................................30
Alexandru Ioan Cuza ..............................................................................................31
Carol I .......................................................................................................................32
Regina Maria ............................................................................................................33
Ecaterina Teodoroiu ...............................................................................................34

Călători şi călătorii

Marco Polo...............................................................................................................35
Cristofor Columb ...................................................................................................36
63
Fernando Magellan..................................................................................................37
Spătarul Milescu.......................................................................................................38
Badea Cârţan ............................................................................................................39
Emil Racoviţă...........................................................................................................40
Călătoria în Cosmos ...............................................................................................41

Castele, cetăţi şi oraşe

Curtea de Argeş .......................................................................................................42


Târgovişte.................................................................................................................43
Bucureşti ...................................................................................................................44
Cluj ............................................................................................................................45
Sibiu...........................................................................................................................46
Suceava......................................................................................................................47
Iaşi .............................................................................................................................48
Roma .........................................................................................................................49
Constantinopol ........................................................................................................50
Viena .........................................................................................................................51
Veneţia ......................................................................................................................52
Versailles...................................................................................................................53
Castelul Bran ............................................................................................................54
Castelul Huniazilor..................................................................................................55
Castelul Peleş ...........................................................................................................56

Uniunea Europeană.............................................................................................57

Evaluare pe domenii

Istoria locală .............................................................................................................58


Popoare de ieri si de azi..........................................................................................59
Conducători, eroi , evenimente .............................................................................60
Călători şi călătorii...................................................................................................61
Castele, cetăţi, oraşe ................................................................................................62

Bun de tipar : martie 2007. Apărut : 2007

Casa de Editură GRAFOART,


Str. Braşov nr. 20, sector 6, Bucureşti, CP: 061448,
Tel.: 0727345474, Fax.: 0318151513,
Web : http://www.grafoart.ro, E-mail : contact@grafoart.ro
Tiparul executat la SC CAVALLIOTI SRL
cavallioti@allnet.ro ; www.cavallioti.ro

64