Sunteți pe pagina 1din 9

Jules Arnoud

SOLFEGII

GRAFOART
© 2008. Casa de Editură GRAFOART
Toate drepturile rezervate.

Copierea de orice fel este strict interzisă.

Casa de Editură GRAFOART


Str. Braşov nr. 20, sector 6, Bucureşti, CP: 061448
Tel.: 07 GRAFOART (0747 236 278)
Fax.: 0318 15 15 13
Web : http://www.grafoart.ro
E-mail : contact@grafoart.ro.
Partea I
1000 DE SOLFEGII
Intona3ie, ritm 2i tonalitate

Exerci3ii citite pentru cunoa2terea notelor


do re mi fa sol sol fa mi re do

sol la si do do si la sol
do re mi fa sol sol fa mi re do

do si la sol sol la si do

Formule preparatoare
pentru studiul intona3iei 2i intervalelor

© 2008. GRAFOART 6
Partea a II-a
600 SOLFEGII
Intona3ie, ritm 2i tonalitate

Solfegii

în tonalit13ile Do major 2i La minor (recapitulare)


Moderato

Moderato

dolce

M1surile , 2i
Moderato

cresc.

111
Moderato

Moderato

Cantabile

Andantino

© 2008. GRAFOART 112