Instrucţiuni de utilizare

Cameră video cu
Model

SDR-H60 SDR-H50 SDR-H40

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni în întregime.

Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
AVERTISMENT
PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE INCENDIU, ELECTROCUTARE SAU DE DETERIORARE A ECHIPAMENTULUI, • NU EXPUNEŢI ACEST ECHIPAMENT LA PLOAIE, UMEZEALĂ, PICURARE SAU STROPIRE ŞI ASIGURAŢI-VĂ CĂ NICI UN OBIECT UMPLUT CU LICHID, CUM AR FI O VAZĂ, NU ESTE AMPLASAT PE ACEST ECHIPAMENT; • FOLOSIŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE; • NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE); INTERIORUL NU CONŢINE PIESE CARE POT FI DEPANATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE APELAŢI LA PERSONALUL CALIFICAT.

ATENŢIE!
• NU INSTALAŢI ŞI NU AMPLASAŢI ACEST APARAT ÎNTR-O BIBLIOTECĂ, PE RAFTURI SAU ÎN ALTE SPAŢII ÎNCHISE. VERIFICAŢI CA APARATUL SĂ FIE BINE VENTILAT. PENTRU A PREVENI PERICOLUL DE ELECTROCUTARE SAU DE INCENDIU DATORITĂ SUPRAÎNCĂLZIRII, VERIFICAŢI CA ORIFICIILE DE VENTILAŢIE SĂ NU FIE OBSTRUCŢIONATE DE PERDELE SAU DE ALTE MATERIALE. • NU OBSTRUCŢIONAŢI DESCHIDERILE DE AERISIRE ALE APARATULUI CU ZIARE, FEŢE DE MASĂ, PERDELE ŞI OBIECTE SIMILARE. • NU AŞEZAŢI SURSE DE FLĂCĂRI DESCHISE, PRECUM LUMÂNĂRILE APRINSE, PE APARAT. • DEBARASAŢI-VĂ DE BATERII ÎNTR-O MANIERĂ ECOLOGICĂ.

2

Priza electrică trebuie să fie instalată în apropierea echipamentului şi să fie disponibilă cu uşurinţă. Fişa cablului de alimentare trebuie să rămână în permanenţă operaţională. Pentru a deconecta complet aparatul de la sursa de alimentare în curent alternativ, scoateţi fişa cablului de alimentare din receptacolul prizei.

Informaţii referitoare la depunerea la deşeuri la echipamentului electric şi electronic (utilizatori casnici) Acest simbol, întâlnit pe produse şi/sau în documentele însoţitoare înseamnă că produsele electrice şi electronice folosite nu trebuie amestecate cu celelalte deşeuri menajere. Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperare şi reciclare, vă rugăm să depuneţi aceste produse la punctele de colectare special amenajate, unde ele vor fi acceptate gratuit. În anumite cazuri, în unele ţări, puteţi returna aceste produse furnizorului odată cu achiziţionarea unui nou produs echivalent. Depunerea corectă la deşeuri va ajuta la prezervarea unor resurse valoroase şi va preveni posibilele efecte negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului înconjurător, care ar putea rezulta dintr-o manipulare necorespunzătoare a deşeurilor. Vă rugăm să contactaţi autorităţile locale pentru informaţii suplimentare referitoare la cel mai apropiat punct de colectare amenajat. Conform legislaţiei naţionale, se pot aplica penalităţi pentru depunerea incorectă la deşeuri a acestor produse. Pentru companiile din Uniunea Europeană Dacă doriţi să depuneţi la deşeuri echipamente electronice şi electrice, vă rugăm să contactaţi furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. Informaţii privind depunerea la deşeuri pentru ţările din afara Uniunii Europene Acest simbol este valabil doar în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să depuneţi la deşeuri acest produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii privind metoda corectă de depunere.

Marcajul de identificare a produsului se află pe suportul aparatului.

Compatibilitate magnetică şi electrică EMC
Acest simbol (CE) este localizat pe plăcuţa de caracteristici tehnice. Folosiţi numai accesoriile recomandate • Nu folosiţi alte cabluri AV/S, respectiv cabluri USB, cu excepţia celui furnizat. • Când folosiţi cabluri comercializate separat, aveţi grijă să folosiţi cabluri a căror lungime nu depăşeşte 3 metri.

3

Declinarea răspunderii privind înregistrarea conţinutului Producătorul nu va fi în nici un caz răspunzător pentru pierderea înregistrărilor provocată de funcţionarea defectuoasă sau de defectele acestui aparat. • Facilităţile pot fi diferite. 4 . Ilustraţiile pot fi uşor diferite faţă de cele reale. sau alte materiale publicate sau difuzate. Respectaţi legile privind drepturile de autor Înregistrarea de discuri sau casete preînregistrate. înregistrarea anumitor materiale poate fi restricţionată. pentru scopuri diferite de utilizarea în scop personal poate duce la încălcarea legilor privind drepturile de autor. Aceste instrucţiuni de operare sunt concepute pentru modelele SDR-H60. a accesoriilor sale sau a mediilor pe care se înregistrează. aşa că citiţi instrucţiunile cu atenţie. totuşi anumite părţi din explicaţii fac referire la celelalte modele. • În funcţie de model. anumite funcţii nu sunt disponibile. Chiar şi în cazul utilizării în scop personal. • Ilustraţiile folosite în acest manual reprezintă modelul SDR-H40. SDR-H50 şi SDRH40.

44 Mod scenă .................................... 28 Editarea 1 Ştergerea scenelor / fişierelor ......... 10 Alimentarea.....48 Pregătire Înainte de utilizare 1 2 Denumirea pieselor componente şi modul de manipulare ............ 31 Moduri de înregistrare şi timpul de înregistrare .............. 14 Introducerea bateriei ... 15 Durata de încărcare şi durata de înregistrare ... 36 Funcţia de auto-înregistrare................................8 Înregistrarea (Operaţii avansate) 1 Funcţii de înregistrare a pictogramelor operaţionale ....... 37 Pornire rapidă .................... 27 Reglarea monitorului LCD .50 Redarea imaginilor statice ......60 Crearea unei liste de redare noi ...........................................46 Nivelul tonurilor de alb .........39 Pictograme operaţionale............................ 21 Indicator luminos de acces ......................................................... 24 Selectarea limbii de afişare....63 3 4 Înregistrarea Înregistrarea (Operaţii de bază) 1 2 Înaintea înregistrării ................................. 22 2 3 3 4 Redarea Redarea 1 2 Redarea secvenţelor video ..............................67 Formatarea unui card SD ...............................60 Editarea unei liste de redare........55 Ştergerea scenelor copiate colectiv ......... 35 Funcţii de înregistrare ..................................7 Caracteristici ...61 Editarea imaginilor statice ..............................................................55 Ştergerea scenelor / fişierelor multiple ........ 22 Setarea datei şi orei ................................................67 Formatarea HDD ............................... 34 Numărul de pixeli şi calitatea imaginii ............53 Configurare 1 2 Pornirea / oprirea aparatului Selectarea unui mod . 21 Introducerea / extragerea unui card de memorie SD ...................55 Ştergerea succesivă a scenelor ........ 19 Manipularea hard-discului.............................67 Afişarea informaţiilor HDD ..........................45 Ajustarea manuală a focalizării...40 Compensare a luminii de fundal / modificare gradată a imaginii / vizualizare în culori pe timp de noapte / Mod de piele fină (soft skin) / PREREC (SDR-H60/SDR-H50) / temporizator Funcţii de înregistrare din meniuri.... 18 Despre carduri SD ............................ 37 Funcţia de stabilizare a imaginii ............................Cuprins Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră ..........................68 5 ......... 14 Încărcarea bateriei .................................................................. 33 Înregistrarea imaginilor statice ................................................ 36 Funcţia de micşorare/mărire a distanţei focale (zoom in/zoom out)....... 30 Înregistrarea de secvenţe video .................... 38 2 3 4 3 Managementul mediilor de stocare 1 Management HDD şi card SD ..................2 Accesorii......55 Editarea scenelor.....57 Utilizarea listelor de redare..........67 4 Cu alte produse 1 Redarea pe TV.......... 23 Utilizarea ecranului de meniuri ................................ 25 Listă de meniu............................ 16 Conectarea la o priză de alimentare17 HDD şi cardurile SD ...46 Reglarea manuală a timpului de expunere şi a aperturii .........43 Meniuri............43 Linii de ghidare / Raport al dimensiunilor / Reducere a zgomotului produs de vânt / Reducere automată a vitezei obturatorului Funcţii de înregistrare manuală ...........................................................................................................

88 Citirea instrucţiunilor de operare ale software-ului .................2 3 4 Cu o unitate de scriere DVD ........ 75 Cu alte dispozitive video ....................... 70 Funcţia DVD COPY .................... 87 2 Utilizarea software-ului 1 Iniţierea aplicaţiei VideoCam Suite ............................... 74 Redarea unui disc introdus într-o unitate de scriere DVD .............97 Întrebări frecvente ...........................................................113 Cu un calculator Înainte de utilizare 1 2 Operaţii pe care le puteţi efectua cu un PC........................................................ 72 Note privind copierea datelor pe discuri utilizând o unitate de scriere DVD.................. 86 Pentru a deconecta în siguranţă cablul USB .......98 Identificarea şi remedierea problemelor .100 Măsuri de precauţie la utilizare ........ 76 Copierea imaginilor pe alte dispositive video........................................................ 86 Despre afişarea pe PC................ 85 Conectare şi recunoaştere ... 69 Conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD .............................. 105 Explicarea termenilor .. 89 Utilizarea unui calculator Macintosh 1 Dacă se utilizează un Macintosh................. 84 Dezinstalarea software-ului.......... 84 Instalarea VideoCam Suite ................ 83 Configurare 1 Instalarea ................................................................................................... 90 Altele Indicaţii 1 2 Indicaţii.................. 77 Sfaturi utile 1 2 3 Funcţii care nu pot fi utilizate simultan ................................................................................................................................ 76 Utilizarea camerei video cu o imprimantă (PictBridge).............. 95 6 .................................. 71 Funcţia FAVOURITE SCENES ...... 81 Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final ..................... 88 Funcţia DVD COPY ............................................... 80 Mediu de operare ............ 110 Numărul de imagini care pot fi înregistrate pe un card SD şi HDD.............................. 108 Specificaţii....... 92 Mesaje .................

(VZ-LL10E) Trepied (VW-CT45E) * Cablurile de curent continuu furnizate nu pot fi utilizate cu acest aparat 2 * Setul de suport baterie VW-VH04 (opţional) este necesar. Adaptor de reţea (VW-AD21E-K)*1 Baterie (litiu/VW-VBG130/1320 mAh) Baterie (litiu/VW-VBG260/2640 mAh) *2 Baterie (litiu/VW-VBG6*/5800 mAh) *2 Set suport de baterie (VW-VH04) Unitate de scriere DVD (VW-BN1) Adaptor (VW-SK12E) Lampă video în c. (VW-LDC102E) *3 Bec pentru lampă video în c.Accesorii Înainte de a utiliza această unitate. Baterie VW-VBG070A Adaptor de alimentare VSK0698 Cablu de curent alternativ K2KCT3CA00006 sau K2CR2DA00004 Cablu de alimentare K2GJ2DC00021 Accesorii opţionale Este posibil ca unele accesorii opţionale să nu fie disponibile în anumite ţări.c. asiguraţi-vă că aţi primit toate accesoriile.c. 3 * Adaptorul VW-SK12E (opţional) este necesar 1 Cablu AV K2KZ9CB00002 Cablu USB K1HA05CD0016 CD-ROM 7 .

cum ar fi benzi sau discuri. 8 . Utilizarea cu o unitate de scriere DVD! Utilizaţi unitatea de scriere DVD pentru a crea copii de siguranţă ale imaginilor în mişcare şi imaginilor statice înregistrate cu acest aparat pe un PC ( 69) Utilizarea cu un PC Dacă utilizaţi software-ul furnizat.Caracteristici Înregistrare extinsă! Deoarece imaginile sunt înregistrate pe hard disk-ul acestui aparat. De asemenea. puteţi crea un DVD ca şi copie de siguranţă a scenelor înregistrate cu acest aparat. este posibilă înregistrarea imaginilor pentru mai multe ore fără schimbarea suportului de date. este posibilă înregistrarea imaginilor în mişcare şi imaginilor statice pe un card SD. De asemenea. puteţi crea un DVD-Video original exportând scenele pe un PC şi apoi editându-le.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 10 Înainte de utilizare 23 Configurare 9 .

Totuşi. Datorită limitărilor în tehnologia de producere a monitoarelor cu cristale lichide (LCD).Înainte de utilizare 1 Denumirile pieselor componente şi modul de manipulare 1 2 3 4 5 6 7 Element de deschidere capac lentilă Buton auto [AUTO] ( 30) Buton Manual [MANUAL AF/MF] ( 44) Difuzor La înregistrare: Buton de zoom [W/T] ( 36) La redare: Buton de volum [-VOL+] ( 51) Element de deschidere ecran LCD Monitor LCD Capac obiectiv Pentru protecţia lentilei. aceasta nu reprezintă o defecţiune şi nu afectează imaginea înregistrată. este posibil să apară mici puncte luminoase sau întunecate pe monitorul vizorului. asiguraţi-vă că închideţi capacul lentilei atunci când nu o utilizaţi. 86) 10 Buton de resetare [RESET] ( 103) 10 . Glisaţi comutatorul de deschidere / închidere a capacului de obiectiv. 8 9 Capac slot card SD [SD CARD] ( 22) Indicator luminos de acces card SD [ACCESS] ( 21.

Reglaţi lungimea. • Luminozitatea şi nivelul de culoare al monitorului LCD pot fi reglate ( 28). Slăbiţi cureaua. • Acesta se poate deschide la 90°. • Se poate roti la 180° către lentilă sau la 90° către vizor. 11 .Monitor LCD Trageţi monitorul LCD cu degetele în direcţia săgeţii. 11 12 13 14 Lentilă Curea de mână Microfon (integrat. Strângeţi cureaua. stereo) Senzor nivel tonuri de alb ( 47) Curea de mână Ajustaţi lungimea curelei şi poziţia perniţei.

I. jos.15 Buton de stabilizare a imaginii [ O. 86) Terminal de ieşire audio-video [A/V] ( 68. 77. 34) 23 Buton meniu [MENU] ( 24) 24 25 26 27 Buton ştergere [ ] ( 55) Capac terminal Terminal USB ( 70. Mutaţi joystick-ul în sus. 86) 19 Indicator de stare ( 23) 20 Selector de mod ( 23) 21 Joystick 22 Buton pornire/oprire înregistrare ( 31. 76) Joystick Utilizaţi joystick-ul pentru a selecta funcţiile de înregistrare şi operaţiile de redare şi pentru a opera ecranul de meniu. după care apăsaţi joystick-ul pentru a seta. 53) 12 . la stânga sau la dreapta pentru a selecta o setare sau o scenă. în jos. la stânga sau la dreapta Setare prin apăsare pe centru Operaţii în ecranul de meniuri ( 24) Pentru a selecta funcţiile de înregistrare ( 39) Pentru ajustare manuală ( 44) Operaţii de redare ( 50.S] ( 38) 16 Buton de intensificare ecran LCD [POWER LCD PLUS] ( 28) 17 Buton copiere DVD [DVD COPY] ( 89) 18 Indicator luminos de acces la hard disk [ACCESS HDD] ( 21. • • • • Selectare prin apăsare în sus.

capacul slotului de card SD nu poate fi deschis. 22) 13 . ( 15. La utilizarea trepiedului. 17) Buton deblocare baterii [BATTERY] ( 15. Introduceţi un card SD şi bateria înainte de ataşarea acestui aparat la trepied. 17) Receptacul trepied Acesta este un orificiu pentru ataşarea aparatului la trepiedul opţional.28 29 30 31 Slot card SD ( 22) Receptacul pentru trepied Suport baterii ( 15.

Încărcaţi bateria înainte de a folosi acest produs. dar nu garantăm calitatea. Bec de încărcare [CHARGE] Se aprinde: Bateria se încarcă ( 16. pot fi utilizate cu acest aparat. Bateria furnizată/VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6 vine cu o funcţie de verificare a siguranţei de utilizare împreună a bateriei şi aparatului. care au făcut obiectul procesului nostru de control al calităţii. • Pentru a utiliza în siguranţă aparatul. certificate de Panasonic. performanţele sau siguranţa acestor baterii. • Setul suport baterie VW-VH04 (opţional) este necesar în cazul utilizării bateriei VW-VBG6. 14 . Important: În cazul în care cablul de curent continuu este conectat la adaptorul de reţea. Au fost identificate multe baterii false sau imitaţii printre cele vândute de obicei la un preţ neobişnuit de mic şi cele pe care clienţii nu le pot verifica înaintea achiziţionării. Încărcarea bateriei La achiziţia acestui produs. Bateria Panasonic ce poate fi utilizată cu acest aparat este bateria furnizată/VW-VBG130/VWVBG260/VW-VBG6. • Vă rugăm acordaţi o atenţie deosebită achiziţionării bateriilor. becul luminează intermitent şi durata de încărcare va fi mai mare decât cea normală. bateria nu se va încărca. bateria nu este încărcată. probabil că este ceva în neregulă cu bateria sau cu adaptorul de alimentare. obiectele străine sau praful de pe bornele bateriei sau adaptorului de alimentare. • Bateriile produse de alte companii. • Îndepărtaţi urmele de mizerie.Înainte de utilizare 2 Alimentarea Despre bateriile ce pot fi utilizate cu acest aparat. Timp de încărcare) Se stinge: Încărcarea s-a încheiat Luminează intermitent: • Când temperatura bateriei este excesiv de ridicată sau de redusă. vă recomandăm să utilizaţi baterii originale Panasonic. • Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte baterii decât cele originale Panasonic (inclusiv cele certificate de Panasonic). Contactaţi distribuitorul. Dacă becul continuă să lumineze intermitent. Decuplaţi cablul de curent continuu de la adaptorul de reţea.

Note privind bateria reîncărcabilă Această baterie este reciclabilă. • Nu supraîncălziţi şi nu expuneţi la flacără • Nu lăsaţi o baterie în automobil expusă la razele solare pentru o lungă perioadă de timp. recomandat de producător. Se va înlocui numai cu o baterie similară sau de un tip echivalent. AVERTISMENT Pericol de incendiu. Introducerea bateriei Demontarea bateriei În timp ce apăsaţi butonul . Apăsaţi bateria în suportul de baterie şi glisaţi-o până la auzirea unui clic. Nu dezasamblaţi. 15 . • Recomandăm utilizarea bateriilor Panasonic ( 7. 2 Introduceţi bateria în încărcător prin alinierea marcajelor. • Ţineţi bateria cu mâna pentru a nu cădea. • Înainte de a demonta bateria. 16) • Dacă utilizaţi alte baterii. nu uitaţi să mutaţi selectorul de mod în poziţia [OFF] şi verificaţi dacă indicatorul de stare este dezactivat. Debarasaţi-vă de bateriile uzate în conformitate cu instrucţiunile producătorului.1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul de reţea şi la priza de alimentare. Vă rugăm respectaţi reglementările locale privind reciclarea. cu uşile şi geamurile închise. ATENŢIE Pericol de explozie dacă bateria este incorect înlocuită. Apăsaţi central bateriei până la blocarea acesteia. încălziţi la o temperatură mai mare de 60°C şi nu incineraţi. mutaţi în direcţia săgeţii pentru a debloca şi apoi scoateţi bateria. explozii sau arsuri. nu garantăm calitatea acestui produs.

durata de încărcare se va prelungi. Număr model baterie Baterie furnizată VW-VBG130 (opţional) VW-VBG260 (opţional) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / capacitate 7.2 V/ 5800 mAh 14 h 30 min 8 h 15 min 3 h 35 min 7 h 10 min 1h 45 min 3 h 5 min 55 min 1 h 30 min Durată reală de înregistrare 50 min • Aceşti timpi sunt aproximativi • Timpul de înregistrare real se referă la timpul de înregistrare pe un disc cu oprire / pornire repetată a înregistrării. Acest aparat se va încălzi. treptat. etc.2 V/ 770 mAh 1 h 45 min VW-VBG130 (opţional) VW-VBG260 (opţional) VW-VBG6 (opţional) 2 h 55 min 7. • Bateriile se încălzesc după utilizare sau încărcare. 16 .2 V / 2640 mAh 7. pe măsură ce capacitatea bateriei se reduce. Acest lucru este normal. oprirea / pornirea aparatului. de asemenea. • Dacă bateria se descarcă. Indicarea capacităţii bateriei • Afişajul se modifică la următoarele indicaţii.Durata de încărcare şi durata de înregistrare Timp de încărcare • Temperatură de 25°C / umiditate de 60%. în timpul utilizării. Număr model baterie Tensiune / capacitate Mod de înregistrare Durată maximă de înregistrare continuă 1 h 35 min Baterie furnizată 7.2 V / 5800 mAh Timp de încărcare 1 h 35 min 2 h 35 min 4 h 40 min 9 h 25 min • Dacă temperatura este mai ridicată sau mai redusă de 25°C. Timp de încărcare • Temperatură de 25°C / umiditate de 60%. atunci va lumina intermitent.2 V/ 1320 mAh 3 h 10 min 5 h 50 min 7. Vă recomandăm să aveţi întotdeauna o baterie de rezervă.2 V / 1320 mAh 7. • Timpii de înregistrare vor varia în funcţie de utilizare • Vă rugăm ţineţi cont că temperaturile scăzute vor scurta durata în care bateria rămâne încărcată.2 V/ 2640 mAh 6 h 20 min 13 h 25 min 7.2 V / 770 mAh 7. utilizarea transfocării.

2 Conectaţi cablul de alimentare la adaptor 3 Conectaţi cablul de alimentare la aparat. mutaţi în direcţia săgeţii pentru a debloca şi apoi scoateţi cablul.Conectarea la o priză de alimentare Aparatul se află în standby atunci când adaptorul este conectat. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptor şi priză. Nu utilizaţi cablul de alimentare de la un alt echipament pentru acest aparat. Important În timp ce cablul este conectat la adaptorul de alimentare. Apăsaţi centrul cablului până când acesta se fixează. Circuitul primar este întotdeauna „sub tensiune”. • Ţineţi cablul cu mâna pentru a nu cădea. • Nu utilizaţi cablul de alimentare cu alte echipamente. Scoaterea cablului de alimentare În timp ce apăsaţi butonul . bateria nu se va descărca. atâta timp cât adaptorul de alimentare este conectat la o priză electrică. 17 . acesta fiind proiectat doar pentru acest aparat.

administrarea fişierelor şi în alte scopuri. 18 . 1 ▬: nu este disponibil * Unitatea de disc de 60 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă. 40 GB înseamnă 40. HDD intern (unitate hard-disc) Mod de afişare pe ecran Indicaţie în aceste instrucţiuni Card de memorie SDHC Card de memorie SD Capacitate 60 GB *1 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*2(SDR-40) 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB/ 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB/ 8GB Funcţii Înregistrare imagini în mişcare Înregistrare imagini statice Crearea listelor de redare ▬ ▬ *3 : disponibil. 60 GB înseamnă 60.000. *3 Nu se poate garanta funcţionarea.000 octeţi. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă.000 octeţi.000.000. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.Înainte de utilizare 3 HDD şi cardurile SD Acest aparat se poate folosi la înregistrarea imaginilor în mişcare şi a imaginilor statice pe harddiscul intern şi pe cardul SD. *2 Unitatea de disc de 40 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare.000.

(Acest site Web este disponibil numai în limba engleză. aveţi grijă să consultaţi instrucţiunile de folosire ale echipamentului respectiv.) http://panasonic. 19 . cât şi cu cel de tip SDHC.jp/pavc/global/cs/e_cam • Acest echipament acceptă carduri de memorie SD formatate în sistem FAT12 sau sistem FAT16 pe baza specificaţiilor pentru cardurile de memorie SD. Introducerea unui card în acest echipament fără adaptor poate atrage deteriorarea echipamentului sau a cardului. Cardurile de memorie SDHC nu se pot folosi pe echipamente compatibile numai cu cardurile de memorie SD.) • În aceste instrucţiuni. • Utilizaţi acest echipament pentru a formata carduri SD. • Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mult) care nu prezintă logo-ul SDHC nu sunt bazate pe specificaţiile de card SD. timpul pentru înregistrare se poate mări şi există posibilitatea să nu puteţi să utilizaţi cardul SD. ştergerea sau editarea pe card nu sunt posibile. pentru a preveni înghiţirea acestuia. Cardurile de memorie SDHC se pot folosi numai pe echipamente compatibile cu acestea. ( 67) • Vă recomandăm să utilizaţi un card SD marca Panasonic. Nu lăsaţi adaptorul în acest echipament în timpul introducerii sau al extragerii cardurilor miniSD. respectiv carduri de memorie SDHC formatate în sistemul FAT32. • Vă rugăm să consultaţi cele mai recente informaţii pe următorul site Web. • Nu introduceţi un adaptor de card gol în acest echipament. • Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor.Despre carduri SD Acest echipament este compatibil atât cu cardurile de memorie de tip SD. • Pe acest echipament nu poate fi utilizat un card MultiMedia. Aceasta poate atrage funcţionarea defectuoasă a echipamentului. Despre cardul miniSD • Nu uitaţi să introduceţi carduri miniSD în adaptorul de card dedicat înainte de utilizare. (Când folosiţi un card de memorie SDHC. puteţi utiliza doar carduri de memorie SDHC. • Dacă doriţi să utilizaţi carduri de memorie de 4 sau 8 GB. În cazul în care un card SD este formatat pe alte echipamente (cum ar fi un calculator). timpul rămas pentru înregistrare se poate reduce. prin „card SD“ se vor înţelege cardurile de memorie de tip SD. • Atunci când utilizaţi un card SD pe care datele au fost scrise de mai multe ori. înregistrarea. • Atunci când comutatorul pentru protecţia la scriere de pe cardul de memorie SD este blocat.co. respectiv SDHC.

(Dacă se foloseşte un alt tip de card SD. • Nu lăsaţi cardurile SD în următoarele zone: ─ În lumina directă a soarelui. ─ În apropierea unui radiator. pentru înregistrarea imaginilor în mişcare. sau a următoarelor carduri de memorie SD produse de Panasonic. electricitatea statică sau defectarea cardului SD sau a aparatului poate duce la ştergerea datelor stocate pe cardul SD. ─ Unde pot apărea unde electromagnetice sau electricitate statică • Pentru a proteja cardurile SD.) Card de memorie SD Pro High Speed 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB RP-SDH256 RP-SDK512 RP-SDH01G RP-SDK02G – – – Card de memorie SD Super High Speed RP-SDR256 RP-SDR512 RP-SDR01G RP-SDR02G RP-SDR04G – – Card de memorie SD High Speed – – – RP-SDM02G RP-SDM04G – – Carduri de memorie SDHC High Speed – – RP-SDV01G RP-SDV02G RP-SDV04G RP-SDV08G RP-SDV16G • Operarea în modul înregistrare imagini în mişcare nu este garantată cu următoarele carduri SD: ─ carduri SD de la 32 MB la 128 MB ─ carduri SD de la 256 MB la 16 GB altele decât cele menţionate mai sus. ─ În zone expuse la diferenţe mari de temperatură (se poate forma condens).Despre cardurile SD pe care le puteţi folosi pentru înregistrarea imaginilor în mişcare Recomandăm utilizarea cardurilor de memorie SD şi cardurilor de memorie SDHC care se conformează Clasei 2 sau unei clase superioare SD. 20 . murdărie sau praf. Utilizarea cardului SD • Nu atingeţi suprafaţa terminalului cardului • Nu expuneţi terminalele cardului la apă. Recomandăm salvarea datelor SD pe un PC. ─ În zone cu mult praf sau cu umiditate ridicată. păstraţi-le în carcase atunci când nu le utilizaţi • Zgomotul electric. înregistrarea se poate opri brusc pe durata înregistrării imaginilor în mişcare.

Dacă hard-discul se deteriorează. Salvaţi periodic datele înregistrate pe un calculator. nu executaţi următoarele operaţii: ─ Supunerea acestui aparat la vibraţii sau impacturi puternice ─ Acţionarea selectorului de mod ─ Extragerea bateriei sau deconectarea adaptorului de reţea Dacă se execută operaţiile de mai sus atunci când indicatorul este aprins. Realizaţi copii de rezervă ale datelor înregistrate importante. ( 95). Declaraţie de exonerare a răspunderii cu privire la conţinutul înregistrat Panasonic nu acceptă nici o responsabilitate referitoare la pagube create direct sa indirect datorită oricărui tip de probleme care rezultă în pierderi ale conţinutului înregistrat sau editat şi nu garantează nici un conţinut dacă înregistrarea sau editarea nu se desfăşoară în mod corespunzător. Note la înregistrare Imaginile nu vor fi înregistrate corect pe HDD lângă boxe. Hard-discul este un instrument de precizie. din cauza vibraţiilor produse de difuzoare. La depunerea la deşeuri a acestei unităţi. dacă se detectează faptul că aparatul este scăpat în mod continuu. Când indicatorul este aprins. Indicator luminos de accesare a cardului SD [ACCESS] Când acest aparat accesează cardul SD indicatorul de acces se aprinde. Nu scăpaţi aparatul pe jos. Precauţii la depunerea la deşeuri a acestei unităţi Chiar dacă unele scene de pe HDD sunt şterse sau acesta este formatat. disc DVD etc. înregistrarea sau redarea se opresc. se recomandă distrugerea fizică.Măsuri de precauţie la manipularea hard-discului Acest aparat este echipat cu un HDD intern. cele de mai sus se aplică şi în cazul în care aparatul este supus la reparaţii de orice fel (inclusiv a oricărei componente alta decât hard-discul). harddiscul sau datele înregistrate se pot deteriora şi acest aparat poate suferi o defecţiune. Indicator luminos de acces • • • • • • Indicatorul luminos HDD [ACCESS HDD] Când acest aparat accesează hard-discul indicatorul ACCESS/PC se aprinde. pentru a avea copii de rezervă ale acestora. pentru a le proteja. Nu folosiţi aparatul într-o zonă cu presiune redusă Hard-discul se poate deteriora dacă folosiţi acest aparat la altitudini mai mari de 3000 m. De asemenea. Când indicatorul luminos de accesare este aprins nu efectuaţi următoarele operaţii: ─ Deschiderea capacului orificiului de protecţie a cardului şi extragerea cardului SD ─ Acţionarea selectorului de mod ─ Extragerea bateriei sau deconectarea adaptorului de reţea Dacă se execută operaţiile de mai sus atunci când indicatorul luminos de accesare este aprins. înregistrarea sau redarea nu vor mai fi posibile. În astfel de cazuri. Nu provocaţi vibraţii aparatului şi nu supuneţi aparatul la impact. Acest aparat are o funcţie de detecţie a contactului cu solul pentru a proteja harddiscul de impact în cazul în care aparatul este scăpat pe jos. 21 . Similar. deci procedaţi cu grijă la manipularea acestuia. Dacă este detectată o neregularitate a temperaturii. informaţiile nu sunt şterse total. pe monitorul LCD al acestui aparat va apărea un mesaj de avertizare. Nu provocaţi impacturi sau vibraţii mai ales în timpul înregistrării sau al redării. Hard-discul se poate deteriora dacă acest aparat suferă un impact puternic datorită contactului cu solul etc. Ţineţi cont de temperatura aparatului Dacă temperatura acestui aparat este prea ridicată sau prea scăzută. va fi înregistrat sunetul de operare a protecţiei hard-discului. cardul SD sau datele înregistrate se pot deteriora sau acest aparat poate suferi o defecţiune. înregistraţi într-o locaţie aflată la distanţă de boxes au utilizaţi un card SD. Dacă se detectează faptul că aparatul a fost scăpat în timpul înregistrării de imagini în mişcare. Este posibil ca hard-discul să nu fie recunoscut sau ca înregistrarea sau redarea să nu mai fie posibile. datele înregistrate nu pot fi reparate.

4 Închideţi bine capacul fantei de inserţie a cardului. echipamentul se poate defecta sau datele înregistrate pe cardul SD se pot pierde. 22 . • Apăsaţi cardul SD la maximum • Apăsaţi pe centrul cardului SD şi apoi extrageţi-l afară.Înainte de utilizare 4 Introducerea / extragerea unui card de memorie SD Atenţie: Dacă se introduce sau se extrage cardul SD în timp ce aparatul este pornit. • Verificaţi dacă indicatorul de stare s-a stins 1 2 3 Deschideţi ecranul LCD şi capacul slotului de card SD Introduceţi / extrageţi cardul. printr-o mişcare în linie dreaptă. Partea cu eticheta Setaţi selectorul de mod în poziţia OFF.

• Aliniaţi cu indicatorul de stare În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. indicatorul de stare luminează intermitent în verde. Indicatorul de stare luminează Pentru a opri aparatul Închideţi ecranul LCD. Mod de pornire a aparatului Deschideţi ecranul LCD. setaţi pornirea rapidă la OFF ( 37) Setaţi selectorul de mod la OFF când nu utilizaţi aparatul. se va afişa un mesaj care vă va solicita setarea datei şi orei. Mod înregistrare video ( Mod redare video ( 50) 34) 31) Mod de pornire şi oprire a aparatului cu ecranul LCD Când selectorul de mod este setat la sau . Pentru opri aparatul imediat după închiderea ecranului LCD. setaţi selectorul de mod la sau pentru a porni aparatul Indicatorul de stare se aprinde şi aparatul porneşte. ecranul de selectare a suportului media pentru înregistrare se afişează. • Când pornirea rapidă este setată la [ON].Configurare 1 Pornirea / oprirea aparatului Selectarea unui mod Rotiţi selectorul de mod pentru a comuta între modul înregistrare şi modul redare sau pentru a opri aparatul. • Rotiţi selectorul de mod în timp ce apăsaţi butonul de deblocare dacă treceţi de la OFF la un alt mod. 23 . • Când aparatul porneşte pentru prima dată. aparatul poate fi pornit şi oprit cu ecranul LCD. Indicatorul de stare se stinge iar aparatul se opreşte. Selectaţi [YES] şi setaţi data şi ora ( 27). Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi joystick-ul. Setaţi selectorul de mod la OFF. • Când aparatul porneşte pentru prima dată. Mod Înregistrare imagine ( Mod redare imagine ( OFF Oprit 53) Indicatorul de stare se stinge. Pentru a opri aparatul.

apoi apăsaţi joystick-ul pentru a introduce selecţia. 4 Selectaţi setarea dorită.Configurare 2 Utilizarea ecranului de meniuri 1 Apăsaţi butonul MENU. apoi mutaţi joystick-ul spre dreapta sau apăsaţi joystick-ul Pentru a reveni la ecranul anterior Mutaţi joystick-ul spre stânga Pentru a ieşi din ecranul meniu Apăsaţi butonul MENU. apoi mutaţi joystick-ul spre dreapta sau apăsaţi joystick-ul • Nu comutaţi selectorul de mod când meniul este afişat • Ecranul de meniu nu apare în timpul înregistrării sau redării. Nu puteţi începe alte operaţii când ecranul de meniu este afişat. 24 . 2 Selectaţi meniul superior dorit. Meniul afişat diferă în funcţie de poziţia selectorului de mod. 3 Selectaţi elementul de submeniu.

Listă de meniuri Meniuri de înregistrare imagini în mişcare [BASIC] (Operaţii de bază) [SCENE MODE] (Mod scenă) ( 45) [GUIDE LINES] (Linii de ghidare) ( 43) [REC MODE] (Mod înregistrare) ( 33) [REC ASPECT] (Aspect înregistrare) ( 43) [CLOCK SET] (Setare ceas) ( 27) [OFF]: Funcţia de economisire a energiei nu este activată. când înregistrarea nu porneşte. 1 bip Când începeţi înregistrarea Când porniţi aparatul Când aparatul este recunoscut de către un PC sau o imprimantă.Selectarea limbii de afişare Puteţi selecta limba de afişare pe monitor. aparatul se opreşte automat pentru a economisi energia. [AUDIO REC]*1 (Înregistrare audio) ( [BEEP SOUND] (Sunet bip) • [OFF] (Dezactivat) 32) • [ON] (Activat) [ADVANCED] (Operaţii avansate) [D. apoi selectaţi [LANGUAGE] (limbă) şi apăsaţi pe joystick. 1 Apăsaţi pe butonul MENU. funcţia de economisire a energiei nu va fi activată. Etc. Verificaţi mesajul afişat pe ecran. de ex. Indicaţiile pe ecran sunt cele selectate în imaginea de mai jos 25 . (Setarea de limbă nu poate fi modificată la setarea implicită). • La utilizarea unui adaptor de alimentare. setaţi la [YES] pentru modificarea setările de meniu la valorile implicite. operaţiile precum pornirea şi finalizarea înregistrării vor fi semnalate printr-un bip. [5 MINUTES] (5 minute): Când au trecut aproximativ 5 minute fără nicio operaţie. [DATE/TIME] (Dată / oră) ( 27) [DATE FORMAT] (Format dată) ( 27) 1 [FORMAT CARD]* (Formatare card) ( 67) [QUICK START] (Pornire rapidă) ( 37) [POWER SAVE] (Economisire energie) • [OFF] • [5 MINUTES] 2 Selectaţi [English] (engleză) şi apoi apăsaţi pe joystick. Porniţi din nou aparatul pentru a-l putea utiliza. când conectaţi aparatul la un PC. 2 bip-uri Când întrerupeţi temporar înregistrarea (pauză) Când opriţi aparatul 2 bip-uri de 4 ori Când apare o eroare. ( 95) [LCD SET] ( 28) [INITIAL SET] (Setare iniţială) • [YES] • [NO] Când există un meniu care nu poate fi selectat din cauza unei alte funcţii sau a unui alt mod activat. ZOOM] (Transfocare digitală) ( 36) [FADE COLOUR] (Atenuare culoare) ( 41) [WIND CUT] (Eliminare a zgomotului produs de vânt) ( 43) [ZOOM MIC] (Transfocare microfon) ( 37) [AUTO SLW SHTR] (Reducere automată a vitezei obturatorului) ( 43) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 31) [SD CARD] (Card SD) ( 31) [SETUP] (Configurare) [DISPLAY] (Afişare) • [OFF] (Dezactivare) • [ON] (Activare) Prin activarea acestei funcţii. o unitate de scriere DVD sau o imprimantă prin cablul USB.

introduceţi un disc sau un card SD sau setaţi opţiunea la [OFF]. Această opţiune de meniu se utilizează pentru a lansa modul demonstrativ. Dacă trec circa zece minute fără a se efectua nici o operaţie. modul demonstrativ începe automat. [ DELETE] (Ştergere) ( 55) (În modul de redare listă) [EDIT] [ ADD] (Adăugare) ( 62) [ MOVE] (Mutare) ( 62) [ DELETE] (Ştergere) ( 55. Apăsarea unui buton.) Dacă setaţi această opţiune la [ON] fără a introduce un disc sau un card SD. echipamentul este trecut automat în modul demonstrativ. duce la părăsirea modului demonstrativ. vă rugăm consultaţi meniurile de înregistrare [ SETUP] [TV ASPECT] ( 68) Pentru alte elemente. 61) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 50) [SD CARD] (Card SD) ( 50) [DISC SETUP] [FINALIZE] ( 64) [UN-FINALIZE] ( 65) [DISC PROTECT] ( 66) [FORMAT DISC] ( 67) [INFORMATION] ( 66) [ SETUP] [RESUME PLAY] ( 51) [TV ASPECT] ( 68) [FORMAT HDD]*2 ( 67) [HDD STATUS]*2 ( 67) [FORMAT CARD]*1 ( 67) Pentru alte elemente. vă rugăm consultaţi meniurile de înregistrare secvenţe video [LANGUAGE] (Limba) ( 25) Meniuri de înregistrare imagini statice [BASIC] (Operaţii de bază) [SCENE MODE] (Mod scenă) ( 45) [GUIDE LINES] (Linii de ghidare) ( 43) [PICTURE SIZE] (Dimensiune imagine) ( 35) [PICT. Pentru utilizarea în regim normal. consultaţi meniurile de înregistrare imagini statice [LANGUAGE] (Limba) ( 25) Meniuri de redare a secvenţelor video [EDIT SCENE] (Editare scenă) [ LOCK SET] (Setare blocare) ( 57) [ SPLIT&DELETE] (Divizare şi ştergere) ( 58) 26 [ LANGUAGE] (limbă) ( 25) *1 Doar atunci când [MEDIA SELECT] se setează la [SD CARD] 2 * Doar atunci când [MEDIA SELECT] se setează la [HDD] . setaţi această funcţie la [OFF]. QUALITY] (Calitate imagine) ( 35) [CLOCK SET] (Setare ceas) ( 27) [ LANGUAGE] (limbă) ( 25) Meniuri de redare a imaginilor statice [ PHOTO SETUP] [ LOCK SET] ( 63) [ DPOF SET] ( 64) [COPY] ( 65) [ DELETE] ( 55) [ADVANCED] (Operaţii avansate) [SHTR EFFECT] (Efect obturator) ( 35) [AUTO SLW SHTR] (Reducere automată a 43) vitezei obturatorului) ( [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 34) [SD CARD] (Card SD) ( 34) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 53) [SD CARD] (Card SD) ( 53) [SETUP] (Configurare) Pentru alte elemente. Pentru a încheia modul demonstrativ.[DEMO MODE] (Mod demonstraţie) • [OFF] • [ON] Acest mod este utilizat pentru a iniţia modul demonstrativ al aparatului. pentru prezentarea funcţiilor acestuia. oricare ar fi acesta. (Numai când se utilizează adaptorul de reţea şi când butonul de mod se află într-una din poziţiile sau .

15. . 3 Apăsaţi pe joystick pentru a introduce selecţia. Selectaţi [YES] şi setaţi data şi ora.15 11. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta sau . 2001. Urmaţi paşii 2 şi 3 de mai jos pentru a seta data şi ora. va apărea un mesaj prin care vi se solicită să setaţi data şi ora. • Anul se va schimba după cum urmează: 2000.2099. Pentru a reîncărca bateria cu litiu încorporată Conectaţi adaptorul de reţea sau ataşaţi bateria la echipament şi bateria cu litiu încorporată se va reîncărca. Selectaţi [YES] (da) şi apăsaţi pe joystick. (Chiar dacă aţi plasat butonul OFF/ON la poziţia OFF. 4 Apăsaţi butonul MENU pentru a finaliza setarea • Verificaţi data şi ora afişate Schimbarea stilului de afişare a datei şi a orei Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [DATE/TIME] stil de afişare dorit • Funcţia dată şi oră este controlată de o baterie cu litiu încorporată. apoi setaţi valoarea dorită cu joystick-ul.. bateria continuă să se încarce.2008 15. • Dacă afişajul orei devine [.2008 2 Selectaţi data şi ora.Configurare 3 Setarea datei şi orei Când echipamentul este pornit pentru prima dată. • Pentru afişarea orei se utilizează sistemul cu 24 de ore. Urmaţi paşii de mai jos pentru a încărca bateria. Lăsaţi echipamentul în această stare timp de aproximativ 24 ore..-]. • Funcţia ceas începe la [00] secunde după apăsarea pe joystick. bateria cu litiu încorporată este descărcată. este afişat un mesaj prin care vi se solicită să setaţi data şi ora...11. 1 Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [CLOCK SET] → [YES] Modificarea formatului de dată Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [DATE FORMAT] stilul de afişare dorit Stil de afişare [A/L/Z] [L/Z/A] [Z/L/A] Afişare pe monitor 2008. iar bateria va salva data şi ora timp de aproximativ 6 luni. . Când porniţi alimentarea prima dată după încărcare.) 27 . 2000.12..

această funcţie va fi setată automat la „Bright” (Luminos).Configurare 4 Reglarea monitorului LCD • Aceste setări nu vor afecta imaginile înregistrate propriu-zise. 28 . Luminozitatea originală Luminos Foarte luminos Mai întunecat Întunecat [LCD SET] [BRIGHTNESS]: Luminozitate monitor LCD [COLOUR]: Nivel de culoare monitor LCD • Dacă porniţi aparatul când adaptorul de alimentare este utilizat. Reglarea nivelului de culoare şi a luminozităţii Mărirea şi reducerea luminozităţii întregului monitor LCD Apăsaţi butonul POWER LCD PLUS 1 Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] → [LCD SET] → [YES] 2 Selectaţi elementul şi apoi ajustaţi setările cu joystick-ul De fiecare dată când apăsaţi butonul.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 30 Înregistrarea (Operaţii de bază) 39 Înregistrarea (Operaţii avansate) 29 .

diafragma şi timpul de expunere sunt reglate automat pentru o luminozitate optimă. Despre modul Auto Apăsaţi butonul AUTO. ) (Se afişează pictograma de mod auto ─ Nivel automat al tonurilor de alb ( 108) ─ Focalizare automată ( 108) 30 În funcţie de luminozitatea subiectului etc. reglaţi manual aceste setări.) • Este posibil ca nivelul de culori şi focalizarea să nu poată fi reglate automat în funcţie de sursele de lumină sau de scene. Treceţi mâna prin cureaua de mână. aveţi grijă să vă aflaţi într-o poziţie stabilă şi să nu existe nici un pericol de a interacţiona cu o altă persoană sau cu un alt obiect. Depărtaţi uşor picioarele pentru un echilibru mai bun. (Când echipamentul este setat în modul înregistrare disc: Timpul de expunere este reglat la un maxim de 1/250. imaginea înregistrată va fi întunecată. iar nivelul de culori (nivelul tonurilor de alb) şi focalizarea vor fi reglate automat. Dacă subiectul este luminat din spate. ( 44) . Nu acoperiţi microfoanele sau senzorii cu mâna.Înregistrarea (Operaţii de bază) 1 Înaintea înregistrării Poziţionare de bază a camerei Ţineţi camera cu ambele mâini. În acest caz. • Când înregistraţi. • Când vă aflaţi în aer liber. Ţineţi braţele pe lângă corp. înregistraţi imaginile cu soarele în spatele dumneavoastră.

de asemenea.9 GB (Înregistrarea va continua). setată pe [OFF]. alimentarea cu energie se va întrerupe automat pentru a preveni descărcarea bateriei. ( 25. Nu mişcaţi echipamentul până când indicatorul [ ] nu devine verde. • Indicatoarele [ ] şi [ ] luminează în roşu în timpul înregistrării. POWER SAVE) 3 Apăsaţi pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a începe înregistrarea. 31 . porniţi-o din nou. • După ce au trecut aproximativ 5 minute în care echipamentul nu a fost utilizat în pauza de înregistrare. Scena este automat divizată când datele înregistrate depăşesc 3. Când doriţi să utilizaţi echipamentul. • Imaginile înregistrate în intervalul dintre apăsarea pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a începe înregistrarea şi apăsarea din nou pe buton pentru a întrerupe înregistrarea formează o scenă. Această funcţie poate fi.Înregistrarea (Operaţii de bază) 2 Înregistrarea de secvenţe video • Deschideţi capacul lentilei înainte de a porni aparatul 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta LCD şi deschideţi monitorul 2 Selectaţi destinaţia de înregistrare prin meniu [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Pentru a opri înregistrarea Apăsaţi din nou pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a întrerupe înregistrarea.

De fiecare dată când echipamentul intră în modul pauză de înregistrare. operaţia de înregistrare nu se va opri chiar dacă se închide monitorul LCD şi se retrage vizorul. • Acest aparat nu poate converti metoda de înregistrare audio după înregistrarea secvenţelor video Utilizând software-ul furnizat. [MPEG] [MPEG-1 Audio Layer 2): Aceasta este o metodă de înregistrare adecvată pentru redarea audio pe un dispozitiv compatibil cu standardul SD-Video.Indicaţii pe ecran Moduri de înregistrare audio Acest mod comută metoda pentru înregistrare audio pe un card SD. Despre reluarea operării normale) [SETUP] → [AUDIO REC] → [DOLBY] sau [MPEG] [DOLBY] (Dolby AC-3): Aceasta este o metodă de înregistrare adecvată pentru copierea secvenţelor video înregistrate pe un card SD pe un disc DVD prin conectarea aparatului la o unitate de scriere DVD. nu deconectaţi adaptorul de alimentare şi nu scoateţi bateria. indicatorul [R 0min] va lumina intermitent în roşu. • În timpul înregistrării secvenţelor video. În caz contrar. se va afişa un mesaj de eroare la repornirea aparatului (96. • Pe durata înregistrării secvenţelor video. Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT] Selectaţi meniul ( 24) Mod înregistrare Destinaţia de înregistrare selectată Timp de înregistrare rămas (Atunci când timpul rămas este mai scurt de 1 minut. semnalul audio poate fi înregistrat în mod [DOLBY] pe un disc şi în mod [MPEG] pe un card SD • Setarea implicită a acestei funcţii este [MPEG] 32 . afişajul contorului se va reseta la valoarea „0h00m00s”.) Timp de înregistrare consumat.

timpul de înregistrare pe cardul SD se reduce. pe o imagine redată pot apărea perturbaţii de tip mozaic: ─ Când pe fundal există un model complicat ─ Când aparatul este deplasat prea mult ─ Când a fost înregistrat un obiect cu mişcări bruşte (Mai ales dacă a fost înregistrat în mod [LP].) • Dacă înregistraţi imagini statice pe hard-disc sau pe un card SD. • Acest aparat înregistrează în mod VBR.Moduri de înregistrare şi timpul de înregistrare Pentru a schimba calitatea imaginii secvenţelor video Selectaţi meniul ( [BASIC] 24) elementul dorit [REC MODE] Timp aproximativ de înregistrare pe o singură faţă HDD Mod înregistrare XP (Calitate ridicată) 14h 9h Are prioritate calitatea imaginii Capacitate 60 GB (SDR-H60 / SDR-H50) 40 GB (SDR-H40) SP (Normal) 27 h 18 h LP (Long Play) 54 h 36 h Are prioritate durata de înregistrare Card SD Mod înregistrare XP (Calitate ridicată) 3 min 6 min 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min Are prioritate calitatea imaginii Capacitate 256 MB 512 MB (inclus) 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB SP (Normal) 6 min 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min 3 h 20 min LP (Long Play) 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min 3 h 20 min 6 h 40 min Are prioritate durata de înregistrare • Timpii de înregistrare sunt aproximativi. Înregistrarea VBR variază automat rata de biţi (cantitatea de date într-un interval de timp fix) în funcţie de subiectul înregistrat. • În următoarele situaţii. Acest lucru înseamnă că. dacă este înregistrat un subiect cu mişcări bruşte. durata de înregistrare disponibilă pentru imaginea în mişcare se va reduce. 33 . VBR este o abreviere pentru Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă).

pentru a nu mişca echipamentul. Indicaţii pe ecran 2 Selectaţi destinaţia de înregistrare din meniu [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Dimensiunea imaginilor statice Destinaţie de înregistrare selectată Numărul rămas de imagini statice Luminează intermitent în roşu atunci când apare [R 0] Calitatea imaginilor statice Pentru a înregistra clar imaginile statice • Atunci când măriţi imaginea subiectului cu o amplificare de 4x sau mai mare. şi ţineţi braţele nemişcate pe lângă corp. cu ambele mâini. • Puteţi înregistra imagini stabile utilizând un trepied. • Când înregistraţi imagini statice. Vă recomandăm să reduceţi amplificarea la transfocare (zoom) şi să vă apropiaţi de subiect în timp ce înregistraţi. ţineţi camera ferm. uşoarele oscilaţii create prin susţinerea manuală a echipamentului sunt dificil de atenuat. 3 Apăsaţi butonul de pornire / oprire înregistrare Aparatul focalizează automat subiectul în centrul ecranului (când este selectată funcţia de focalizare automată). • Despre numărul de imagini statice ce pot fi înregistrate pe un card SD ( 113) 34 .Înregistrarea (Operaţii de bază) 3 Înregistrarea imaginilor statice • Deschideţi capacul lentilei înainte de a porni aparatul 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a şi deschideţi selecta monitorul LCD.

Se acordă prioritate numărului de imagini statice înregistrate. QUALITY] Sunt înregistrate imagini statice de calitate superioară. • Dacă funcţia [PICT. pe imaginea redată este posibil să apară o granulaţie tip mozaic. Numărul de pixeli şi calitatea imaginii PICTURE SIZE (dimensiunea imaginii) Selectaţi meniul ( [BASIC] dorit 24) elementul [PICTURE SIZE] Pictogramă Aspect 4:3 16:9 Număr de pixeli 640x480 640x360 • Setarea implicită [PICTURE SIZE] este [[ ]].Înregistrarea cu un efect sonor de declic al obturatorului Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [SHTR EFFECT] → [ON] • Setarea implicită a acestei funcţii este [ON] (activat). în funcţie de conţinutul imaginii. QUALITY (calitatea imaginii) Selectaţi meniul ( [BASIC] dorit 24) elementul [PICT. Este posibil ca părţile laterale ale imaginilor înregistrate cu un raport dimensional de 16:9 să fie eliminate la imprimare. 35 . PICT. QUALITY] (calitate imagine) este setată la [ ]. Verificaţi înainte de imprimare. Imaginile statice sunt înregistrate la o calitate normală a imaginii.

Amplificarea maximă la zoom-ul digital poate fi comutată la altă valoare. • Când amplificarea de transfocare este de 1x. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . SDR-H50/SDR-H40: [OFF]: Numai zoom optic (maxim 42 x) [70x]: Până la 70x [2000x]: Până la 2000x • Dacă este selectat [70x] sau [2000x]. SDR-H50 / SDR-H40: Puteţi reduce optic distanţa focală până la un zoom de 42x.ZOOM] Partea T: Înregistrare cu apropierea subiectului (micşorare distanţă focală . intervalul de zoom digital este afişat cu albastru în timpul transfocării. SDR-H60: [OFF]: Numai zoom optic (maxim 50 x) [80x]: Până la 80x [2000x]: Până la 2500x • Dacă este selectat [80x] sau [2500x]. • Atunci când subiectele aflate la depărtare sunt făcute să pară mai apropiate. intervalul de zoom digital este afişat cu albastru în timpul transfocării.zoom in) Partea W: Înregistrare cu depărtarea subiectului (mărire distanţă focală .Înregistrarea (Operaţii de bază) 4 Funcţii de înregistrare Funcţia de micşorare/mărire a distanţei focale (zoom in/zoom out) SDR-H60: Puteţi reduce optic distanţa focală până la un zoom de 50x. Selectaţi meniul ( [ADVANCED] 24) elementul dorit [D. este posibil ca focalizarea subiectului să fie dificilă. acest echipament poate focaliza un subiect de la o distanţă de aprox. 2 cm de la obiectiv. se poate înregistra sunetul operaţiei. Când readuceţi butonul de transfocare în poziţia iniţială. (Funcţia Macro) • Atunci când viteza de transfocare este mare. nu faceţi zgomot. va fi activată funcţia de zoom digital.3 m sau mai mult. cu atât calitatea imaginii de degradează mai mult. • Această funcţie nu poate fi utilizată în modul înregistrare imagine. • Dacă luaţi degetul de pe butonul de transfocare în timpul operaţiei de transfocare. ele sunt focalizate la aproximativ 1. 36 .zoom out) • Viteza de transfocare variază în funcţie de intervalul pe care este mutat butonul de zoom. Funcţia de zoom digital Dacă amplificarea de transfocare depăşeşte 50x (SDR-H60) / 42x (SDR-H50/SDR-H40). Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Mutaţi butonul de zoom. • Cu cât zoom-ul digital este mai mare.

Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] (activare) [ZOOM MIC] [ON] Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] (activare) 24) [ON] [QUICK START ] Funcţia de auto-înregistrare Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Rotiţi monitorul LCD spre obiectiv. • Imaginea este inversată pe orizontală. imaginea înregistrată este aceeaşi ca la înregistrarea normală.) • Când monitorul LCD este rotit spre lentilă.1 secunde după pornire. microfonul va capta sunete clare de la distanţă mare atunci când distanţa focală este mare sau sunete din apropiere când se utilizează o distanţă focală mică. • Modul standby de pornire rapidă este anulat dacă ─ Trec aproximativ 5 secunde ─ Selectorul de mod este comutat ─ Bateria este scoasă sau adaptorul de alimentare este deconectat 37 .1 secunde după redeschiderea ecranului LCD • În modul standby de pornire rapidă. reveniţi cu monitorul LCD în poziţia normală şi verificaţi indicatorul de avertizare / alarmă ( 95) 3 Deschideţi ecranul LCD Indicatorul de stare luminează în roşu iar aparatul intră în starea de pauză la aproximativ 2. iar aparatul intră în modul standby de pornire rapidă. deci timpul de înregistrare se va reduce. • Pe monitor vor apărea numai unele indicatoare. ca şi cum aţi vedea o imagine în oglindă. Pornire rapidă Acest aparat va relua modul de înregistrare / pauză la aproximativ 2.Utilizarea funcţiei de microfon la transfocare Sincronizat cu operaţia de zoom. se consumă aproximativ 60% din puterea consumată modul de pauză înregistrare. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . Când pe monitor apare [ ]. 2 Închideţi ecranul LCD în timp ce selectorul de mod este setat la sau Indicatorul de stare luminează intermitent în verde. Pentru a anula funcţia de pornire rapidă Selectaţi [SETUP] – [QUICK SETUP] – [OFF] • Setarea implicită este ON. (Cu toate acestea. pictograma nu va fi afişată chiar dacă apăsaţi pe joystick.

Funcţia de stabilizare a imaginii Această funcţie reduce tremurul imaginii provocat de mişcarea mâinii în timpul înregistrării. Apare pictograma [ imaginii. este posibil ca funcţia de stabilizare a imaginii să nu poată opera eficient: ─ Când este utilizat zoom-ul digital ─ Când echipamentul este supus unor oscilaţii puternice ─ Când înregistraţi un subiect în mişcare în timp ce îl urmăriţi 38 .S. din nou.I. ] de stabilizare a Pentru a anula funcţia de stabilizare a imaginii Apăsaţi butonul O.• În modul de pornire rapidă poate fi necesar un anumit interval de timp pentru reglarea automată a nivelului tonurilor de alb. este reţinut nivelul tonurilor de alb de la ultima scenă înregistrată) • În modul de pornire rapidă.I. dacă scena înregistrată are o sursă de lumină diferită de cea a ultimei scene înregistrate. grosismentul de transfocare (zoom) devine 2x iar dimensiunea imaginii poate diferi de cea anterioară modului standby de pornire rapidă • Dacă [POWER SAVE] ( 25) se setează la [5 MINUTES] iar aparatul intră automat în modul standby de pornire rapidă.S. (Când se utilizează funcţia de vizualizare în culori pe timp de noapte. • În următoarele situaţii. • Setarea implicită a acestei funcţii este [ON]. Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Apăsaţi butonul O. închideţi şi redeschideţi ecranul LCD.

iar pictogramele vor fi afişate pe ecran.Înregistrarea (Operaţii avansate) 1 Funcţii de înregistrare a pictogramelor operaţionale Setaţi funcţiile de înregistrare selectând pictogramele operaţionale pentru a adăuga diferite efecte imaginilor înregistrate. • Indicaţia se modifică de fiecare dată când joystick-ul este apăsat în jos. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta sau 1 Apăsaţi joystick-ul. • Indicaţia dispare când centrul joystick-ului este apăsat din nou 2 Selectaţi o pictogramă cu joystick-ul Pentru a anula funcţia Selectaţi din nou pictograma. 39 .

Pictograme operaţionale Compensarea luminii de fundal / modificare gradată a imaginii / vizualizare în culori pe timp de noapte / Mod „piele fină” (soft skin) / PRE-REC (SDR-H60 / SDR-H50) / temporizator Mod de înregistrare video Compensare lumină de fundal Modificare gradată a imaginii Mod de asistenţă Vizualizare în culori pe timp de noapte Mod piele fină (soft skin) Mod pre-înregistrare • Pictogramele operaţionale estompate nu sunt afişate în timpul înregistrării • Dacă opriţi aparatul sau operaţi selectorul de mod. funcţia de compensare a luminii de fundal şi funcţiile de vizualizare în culori pe timp de noapte sunt anulate. Mod de înregistrare imagine Compensare lumină de fundal Temporizator Mod de asistenţă Mod de piele fină (soft skin) • Dacă opriţi aparatul sau operaţi selectorul de mod. 40 . funcţia de modificare gradată a imaginii este anulată. • Dacă opriţi aparatul. funcţia de compensare a luminii de fundal este anulată • Dacă opriţi aparatul funcţia de temporizator este anulată.

Când începeţi înregistrarea. 2 lx • Ataşaţi acest aparat la un trepied şi puteţi înregistra imagini fără vibraţii • Dacă focalizarea este dificilă. 41 . ajustaţi-o manual ( 46) Cu acest mod. în memoria internă şi apoi le şterge. de la bust în sus. Selectaţi pictograma dorită cu joystick-ul pentru a afişa o explicaţie pe ecran Pentru a ieşi din modul de asistenţă Apăsaţi butonul MENU sau selectaţi [EXIT] Vizualizare în culori pe timp de noapte Acest mod vă permite să înregistraţi în culori subiecte aflate în locuri întunecoase. Mod de piele fină (soft skin) Mod pre-înregistrare apare pe ecran şi aparatul îşi Indicaţia reîmprospătează memoria prin înregistrarea imaginilor în mişcare . imaginea / sunetul apar gradual (Fade in) Când întrerupeţi temporar înregistrarea (pauză) imaginea / sunetul dispar gradual. • Imaginile şi sunetul sunt înregistrate aproximativ 3 secunde înainte de apăsarea butonului de pornire / oprire a înregistrării. pentru aproximativ 3 secunde. Pentru a selecta culoarea pentru funcţia fade in/out Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [FADE COLOUR] → [WHITE] (Alb) sau [BLACK] (Negru) Mod de asistenţă Acest mod explică funcţiile de înregistrare. (Fade out) • După dispariţia completă a imaginii / sunetului. Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru pornirea înregistrării. Acest mod este eficient dacă înregistraţi o persoană de aproape. Această facilitate permite ca înregistrarea imaginilor şi a sunetului să pornească cu aproximativ 3 secunde înainte ca butonul de pornire/oprire a înregistrării să fie apăsat. • Iluminare minimă necesară: aprox. • Îndreptaţi aparatul către subiect şi poziţionaţi-l sigur. pentru un aspect mai plăcut. culorii piele apar mai bine definite.Funcţie Compensare lumină de fundal Modificare gradată a imaginii Efect Imaginea devine mai luminoasă pentru a preveni aspectul întunecat al unui subiect iluminat din spate. setarea PRE-REC este anulată. • Nu se aude niciun beep. (Doar pentru pictograme care pot fi selectate în modul automat). Înregistrarea se opreşte iar setarea fade in/out este anulată. • După pornirea înregistrării. evidenţiindu-le pe fundal.

monitorul să devină alb. Apăsaţi butonul de pornire / oprire. dar acest aspect nu reprezintă o defecţiune. În acest caz. astfel încât scenele întunecate indicaţia de dată. De aceea. • Când înregistraţi o persoană aflată la distanţă. • După înregistrare. dacă înregistrarea Mod de asistenţă (Help) începe în mai puţin de 3 secunde sau în timp ce indicaţia PRE-REC clipeşte pentru aproximativ 3 • La utilizarea modului de asistenţă. de noapte • Imaginile miniaturale ale scenelor înregistrate Scena înregistrată poate apărea ca şi când utilizând funcţia PRE-REC vor fi top image pentru ar lipsi cadre scenele efectiv înregistrate. atunci când sunt afişate imagini invizibile cu ochiul liber pot fi înregistrate cu miniaturale sau în timpul redării poate fi diferită de iluminare intensă. imaginile de pornire/oprire a înregistrării nu vor putea fi în mişcare şi imaginile statice nu pot fi înregistrate. 25 de ori durata pentru alimentarea • Indicaţia de dată pentru scenele înregistrate utilizând funcţia PRE-REC va fi data atunci câna cu semnal a senzorului CCD faţă de durata butonul de pornire/oprire este apăsat. captate 3 secunde înainte de apăsarea butonului • La utilizarea modului de asistenţă. Funcţia de vedere nocturnă în culori măreşte de aprox. setarea PRE-REC nu poate fi făcută.Temporizator Acest mod este util la înregistrarea imaginilor statice utilizând temporizatorul. indicaţia luminează intermitent tip de aproximativ 10 secunde şi apoi imaginea statică este înregistrată. • Dacă luminozitatea este insuficientă. funcţia de temporizator este anulată. imaginile nu pot fi setate. pot fi data la care înregistrarea a fost efectiv pornită. s-ar putea ca. anulaţi modul soft skin sau transfocaţi pe faţa persoanei respective. Pentru a întrerupe temporizatorul Apăsaţi butonul MENU (Setare de temporizator este anulată). Dacă este plasat într-o locaţie cu luminozitate mare. pentru scurt timp. este posibil ca efectul să nu fie clar. Utilizaţi această funcţie pentru a vă include şi pe dumneavoastră în imagine. după iniţierea pornirii rapide. 42 . înregistrate • Atunci când este apăsat butonul de pornire/oprire • • • • a înregistrării. Mod piele fină (soft skin) Dacă fundalul sau orice altă parte din scenă are culori similare culorii pielii. mişcarea imaginii şi sunetul de Funcţia de vizualizare în culori pe timp operare pot să fie înregistrate. albe) • După setarea PRE-REC. Funcţia fade: PRE-REC: • Imaginile miniaturale ale scenelor înregistrate • Atunci când timpul de înregistrare rămas este sub utilizând funcţia de fade in devin negre (sau 1 minut. funcţiile secunde. Din acest motiv. este posibil ca faţa acesteia să nu fie vizibilă cu claritate. văzute puncte strălucitoare care de obicei sunt invizibile. acestea vor fi de asemenea atenuate. obişnuită.

Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [WIND CUT] → [ON] • Setarea implicită este [ON] • Pentru a anula această funcţie. Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [GUIDE LINES] → [ON] • Pentru a anula funcţia. prin reducerea vitezei obturatorului. Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [AUTO SLW SHTR] → [ON] • Setarea implicită este [ON] • Pentru a anula această funcţie. 43 . selectaţi [OFF] Mod de reducere automată a vitezei obturatorului Puteţi înregistra imagini luminoase chiar şi în locuri întunecoase. selectaţi [OFF] Funcţia linii de ghidare pentru înregistrare • Liniile de ghidare nu apar pe imaginile înregistrare propriu-zise. Mod de reducere a vitezei obturatorului: • Când acest mod este selectat. Funcţia de reducere a zgomotului produs de vânt: • Reducerea zgomotului produs de vânt depinde de puterea vântului. înregistrat de microfon. efectul stereo se va restabili). selectaţi [OFF] Raport al dimensiunilor (Doar când selectorul de mod este setat la ) Acest mod vă permite să înregistraţi imagini compatibile cu televizoare cu ecran lat (wide-screen. efectul stereo se poate reduce. (Dacă această funcţie este activată la vânturi puternice. viteza obturatorului se modifică de la 1/50 la 1/25. Când vântul slăbeşte. este posibil ca subiectul să nu fie focalizat. imaginile afişate pot apărea ca şi când ar lipsi cadre şi poate apărea efectul de retenţie a imaginii • Dacă scena are o luminozitate sau contrast reduse. Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [REC ASPECT] → [16:9] sau [4:3] • Setarea implicită este [16:9] Funcţie de reducere a zgomotului produs de vânt (Doar când selectorul de mod este setat la ) Acest mod reduce zgomotul produs de vânt.Înregistrarea (Operaţii avansate) 2 Funcţii de înregistrare din meniuri Meniuri Linii de ghidare / Raport al dimensiunilor / Reducere a zgomotului produs de vânt / Reducere automată a vitezei obturatorului Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Funcţie Funcţie de ghidare sau Efect / Metodă de setare Puteţi verifica dacă imaginea este orientată corect utilizând liniile de ghidare afişate pe ecran. • Liniile de ghidare nu sunt afişate la rotirea monitorului LCD spre partea din faţă a echipamentului în vederea auto-înregistrării. 16:9) şi cu televizoare normale (4:3). • Când viteza obturatorului devine 1/25.

Ajustare focalizare manuală Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Apăsaţi butonul MANUAL AF/MF.Înregistrarea (Operaţii avansate) 3 Funcţii de înregistrare manuală De fiecare dată când apăsaţi butonul MANUAL AF/MF: Mod manual Se afişează pictograma prezentată în imagine. sau 44 . Nivel al tonurilor de alb Ajustare diafragmă Viteză obturator Mod de focalizare manuală Indicaţia de focalizare manuală [MF] şi pictograma afişată în ilustraţie apar pe ecran.

este posibil ca mişcarea imaginii să nu pară uniformă. întrucât culoarea şi strălucirea imaginii redate s-ar putea modifica. • Dacă acest mod este folosit în interior. acest mod suprimă „tremuratul“ camerei. este posibil ca ecranul să prezinte scintilaţii. Indicatorul [ ] luminează intermitent. acest mod setează automat viteza optimă a obturatorului şi diafragmele. ecranul poate prezenta scintilaţii. • Pe durata redării normale. Modul Portrait • Dacă acest mod este folosit în interior. • Dacă înregistraţi un subiect puternic iluminat sau foarte reflectant. modul Sports nu funcţionează. • Evitaţi să înregistraţi la lumină fluorescentă. produsă de lămpi cu vapori de mercur sau cu sodiu. Modul Spotlight • Dacă subiectul înregistrat este extrem de strălucitor. puteţi anula funcţia mod Scene prin apăsarea butonului AUTO. În acest caz.Mod scenă Când înregistraţi imagini în situaţii diferite. este posibilă apariţia unor dungi luminoase verticale. Modul Low light • Este posibil ca secvenţele extrem de întunecoase să nu poată fi înregistrate adecvat. Modul Sports • La redarea cu încetinitorul sau la întreruperea redării secvenţelor înregistrate. în timp ce părţile periferice ale imaginii înregistrate pot deveni extrem de întunecoase. • Dacă strălucirea este insuficientă. precum pârtiile de schi şi plajele Pentru a anula funcţia mod scenă Setaţi [SCENE MODE] la [OFF] (dezactivare) • De asemenea. imaginea înregistrată poate deveni albicioasă. Modul Surf & snow • Dacă subiectul înregistrării este extrem de strălucitor. modificaţi setarea modului scenă la [OFF]. imaginea înregistrată poate deveni albicioasă. 1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi meniul ( 24) 44) [BASIC] → [SCENE MODE] → setare dorită Pictograma Mod/Condiţii de înregistrare Modul Sports (sporturi) Pentru a înregistra secvenţe sportive sau secvenţe în care se produc mişcări rapide Modul Portrait (portret) Pentru a face persoanele să iasă în evidenţă în raport cu fundalul Modul Low light (iluminare redusă) Pentru a înregistra secvenţe mai întunecoase astfel încât să fie mai luminoase Modul Spotlight (reflector) Pentru a înregistra subiectele la o petrecere sau la un spectacol Modul Surf & snow (surf şi zăpadă) Pentru a înregistra imagini în locuri cu lumină foarte puternică. 45 .

1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi 44). cu cer senin Modul de reglare manuală • Lămpi cu vapori de mercur. utilizaţi focalizarea manuală. În acest caz puteţi regla manual echilibrul tonurilor de alb. în funcţie de scenă sau de condiţiile de iluminare. puteţi să restabiliţi focalizarea automată apăsând butonul AUTO. unele lămpi fluorescente • Lumini utilizate pentru recepţiile organizate la hoteluri cu ocazia nunţilor. Pictogramă Mod / Condiţii de înregistrare Nivel automat al tonurilor de alb Mod de interior (pentru înregistrarea în spaţii iluminate cu lămpi cu incandescenţă) Lămpi cu incandescenţă. 2 Folosiţi joystick-ul pentru a focaliza subiectul.Ajustarea manuală a focalizării Dacă focalizarea automată este dificilă din cauza condiţiilor de înregistrare. lumini de reflectoare pentru scenă la teatre • Răsăritul şi apusul soarelui. puteţi restabili reglarea automată apăsând butonul AUTO. 1 Selectaţi modul de focalizare manuală ( 44). Pentru a reveni la reglarea automată Apăsaţi din nou butonul MANUAL AF/MF. cu joystick-ul . Nivelul tonurilor de alb Este posibil ca funcţia de reglare automată a echilibrului tonurilor de alb să nu poată reproduce culorile naturale. lămpi cu vapori de sodiu. • De asemenea. • De asemenea. 46 . 3 Selectaţi modul de nivel al tonurilor de alb cu joystick-ul. becuri halogen Mod de exterior Înregistrări în aer liber. etc Pentru a reveni la reglarea automată Setaţi nivelul tonurilor de alb la [ ].

Ori de câte ori se modifică condiţiile de înregistrare. reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb nu se poate realiza corespunzător. În această situaţie. acesta nu va funcţiona corespunzător. tipul de sursă de lumină.Pentru a seta manual nivelul tonurilor de alb Senzorul nivelului de tonuri de alb 1 Selectaţi cu joystick-ul şi umpleţi ecranul cu un subiect alb. • Când afişajul apare cu intermitenţă. nu mai luminează intermitent. 47 . în timpul înregistrării. setaţi în primul rând nivelul tonurilor de alb. Nu acoperiţi senzorul de echilibru al tonurilor de alb în timpul înregistrării. 2 Selectaţi cu joystick-ul Senzorul de nivel al tonurilor de alb detectează. Vă rugăm să porniţi echipamentul numai după ce aţi demontat capacul de protecţie a lentilei. resetaţi nivelul tonurilor de alb pentru o reglare corectă. nivelul tonurilor de alb nu poate fi setat din cauză că locul este întunecat etc. În caz contrar. • Când setaţi atât nivelul tonurilor de alb. Când setarea este finalizată. cât şi irisul/amplificarea. nivelul tonurilor de alb reglat manual anterior este stocat în memorie. • Când echipamentul este pornit cu capacul de protecţie a lentilelor montat. continuă să apară cu • Când afişajul intermitenţă. utilizaţi nivelul manual al tonurilor de alb.

Reglarea manuală a timpului de expunere şi a aperturii Timp de expunere: Se reglează la înregistrarea subiectelor cu mişcare rapidă. există valori ale amplificării care nu pot fi afişate. iar amplificare creşte automat în mod corespunzător. La înregistrarea într-un loc foarte luminos. sensibilitatea va creşte. cu vapori de mercur sau cu vapori de sodiu. reglaţi manual timpul de expunere la [1/50] sau [1/100]. aspect care poate duce la creşterea granulaţiei pe monitor. monitorul poate să îşi modifice culoarea sau să prezinte scintilaţii. Dacă reduceţi manual timpul de expunere. În timpul redării normale. Pot apărea dungi verticale luminoase la redarea imaginii unui subiect mai luminos sau foarte reflectant. apoi irisul / amplificarea.2) OPEN (deschisă) (de la 0dB la 18 dB) SDR-H50/SDR-H40 CLOSE (închisă) (de la F16 la F2. la redare. cel mai redus timp de expunere este 1/50. • 1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi ul sau 44) • cu joystick- • 3 Ajustaţi setările cu joystick-ul . Apertură: Se reglează când monitorul este prea întunecat sau prea luminos. culoarea şi luminozitatea imaginii se pot modifica. se modifică la valoarea amplificării. • În funcţie de amplificarea la transfocare. Reglarea manuală a timpului de expunere Evitaţi înregistrarea cu surse de lumină fluorescentă. • Când setaţi atât timpul de expunere. Pentru a reveni la reglarea automată Apăsaţi butonul AUTO. cât şi valoarea irisului / amplificării. setaţi mai întâi timpul de expunere. Reglarea manuală a irisului / amplificării • Dacă amplificarea este mărită. dar aceste aspecte nu reprezintă defecţiuni. Când valoarea irisului este reglată pentru o luminozitate mai mare decât [OPEN].0) OPEN (deschisă) (de la 0dB la 18 dB) Valoarea mai apropiată de [CLOSE] întunecă imaginea. Valoarea apropiată de [18dB] luminează imaginea. • • • • • • • Timpul de expunere: de la 1/25 la 1/8000 de la 1/25 la 1/500 Timpul de expunere mai apropiat de valoarea 1/8000 este mai redus. deoarece. În acest caz. este posibil ca mişcarea să nu pară uniformă. 48 . creşte granulaţia de pe monitor. Iris / Amplificare: SDR-H60 CLOSE (închisă) (de la F16 la F2. Dacă [AUTO SLW SHTR] se setează la [OFF].

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 50 Redare 55 Editare 67 Management suport media 68 Cu alte produse 49 .

Selectarea paginilor • Selectaţi şi apoi apăsaţi joystick-ul • Dacă împingeţi sau ţineţi joystick-ul spre dreapta sau stânga. 50 . dar numerele de scene şi afişajul barei de derulare se vor modifica. 2 Selectaţi suportul media de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 3 Selectaţi scena care urmează să fie redată. 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . deci eliberaţi joystick-ul când ajungeţi la pagina cu scena pe care doriţi să o afişaţi. la selectarea ) Scena selectată este redată iar pictograma operaţională este afişată automat pe ecran. apoi apăsaţi joystick-ul Număr scenă (număr pagină.Redarea 1 Redarea secvenţelor video Redare / Pauză Salt la redare (înapoi) Salt la redare (înainte) Opreşte redarea şi prezintă imaginile miniaturale. Monitorul nu se va modifica de această dată. puteţi derula pagini înainte sau înapoi. 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul.

(Apare mesajul „CANNOT PLAY“ . Spre „+”: volumul creşte Spre „-”: volumul se reduce Reluarea redării anterioare Selectaţi meniul ( [SETUP] (activare) 24) [ON] [RESUME PLAY] Dacă redarea unei imagini video este oprită. pe imaginea miniaturală a scenei oprite apare indicatorul [R]. Redarea rapidă înainte/înapoi În timpul redării. Când o scenă este afişată sub forma la afişarea imaginilor miniaturale.• • • • • • • Sunetul se va auzi numai la redarea normală. mutaţi şi ţineţi joystick-ul la dreapta / stânga până la începerea derulării rapide înainte / înapoi. alimentarea cu energie nu se va întrerupe atunci când monitorul LCD şi vizorul sunt închise şi retrase. • Mutaţi joystick-ul din nou pentru a mări viteza. La utilizarea acestui mod. 2 Mutaţi şi ţineţi apăsat joystick-ul spre stânga sau spre dreapta Redarea cadru cu cadru 1 Întrerupeţi temporar redarea 2 Mutaţi joystick-ul spre stânga sau spre dreapta Pentru a regla volumul difuzorului în timpul redării Mutaţi selectorul de volum Pentru a modifica viteza de redare • Când împingeţi joystick-ul în sus. 51 Redarea cu încetinitorul 1 Întrerupeţi temporar redarea .redare imposibilă. calitatea imaginii se poate deteriora şi este posibil ca imaginile video să nu poată fi redate. Pentru a anula funcţia de reluare redare Setaţi [RESUME PLAY] (Reluare redare) la [OFF] • Poziţia de reluare memorată este ştearsă din memorie dacă editaţi scene. etc.) Ora afişată poate fi diferită de ora înregistrării şi afişarea imaginilor miniaturale poate întârzia la redarea secvenţelor video înregistrate cu un alt produs. se va reveni la redarea normală. Când timpul înregistrat pe scenă este mai scurt. În timpul redării scenelor înregistrate pe un card SD cu alte produse. se poate ca redarea să nu fie posibilă. Atunci când redaţi pe acest echipament secvenţe video înregistrate cu alte aparate sau atunci când redaţi pe alte aparate imagini video înregistrate cu acest echipament. redarea nu este posibilă. timpul de înregistrare nu este afişat pe monitor.

(La redarea secvenţelor video pe card SD) 3 Selectaţi scena de unde va începe redarea şi apoi apăsaţi pe joystick 3 Selectaţi scena care urmează să fie redată şi apoi apăsaţi pe joystick. Pentru a selecta o dată diferită Selectaţi [BY DATE) (În funcţie de dată). Pentru a selecta o altă listă de redare Selectaţi [PLAYLIST] şi apăsaţi pe joystick.Redarea imaginilor video după dată Scenele înregistrate în aceeaşi zi pot fi redate una după alta. Pentru a reveni la prezentarea scenelor originale Selectaţi [VIEW ALL] şi apăsaţi pe joystick. pe joystick 2 Selectaţi data pentru redare şi apoi apăsaţi pe joystick. Pentru a reda o listă de redare Crearea unei noi liste de redare ( 60) 1 Selectaţi [BY DATE] şi apăsaţi 1 Selectaţi [PLAYLIST] şi apăsaţi pe joystick. 52 . (La redarea secveţelor video pe HDD) 2 Selectaţi lista care urmează să fie redată şi apoi apăsaţi pe joystick. apoi apăsaţi pe joystick Pentru a reveni la ecranul care afişează toate scenele Selectaţi (VIEW ALL) (Vizualizează toate scenele) şi apoi apăsaţi pe joystick • Chiar dacă scenele sunt înregistrate în aceeaşi zi. ele sunt grupate separat când numărul de scene depăşeşte 99.

2 Selectaţi suportul media de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul 3 Selectaţi fişierul care urmează să fie redat. apoi apăsaţi pe joystick Număr fişier (Număr pagină: la selectarea / • Metoda pentru selectarea paginilor este aceeaşi ca pentru redarea secvenţelor video.Redarea 2 Redarea imaginilor statice Pornire / pauză diaporamă Redă imaginea anterioară Redă imaginea următoare Opreşte redarea şi afişează imaginile miniaturale. 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . ( 50) 53 . Fişierul selectat este redat. şi pictograma operaţiei este afişată automat pe ecran.

iar un alt aparat s-ar putea să nu poată reda datele înregistrate pe acest echipament sau să afecteze integritatea acestora. (Nu vor fi redate toate fişierele formatate JPEG. Formatul de fişier recunoscut de acest echipament este JPEG. • Timpul de aşteptare până la afişarea fişierului depinde de numărul de pixeli ai fişierului. redarea nu este posibilă. • Alimentarea cu energie nu se va întrerupe când monitorul LCD este închis. • Nu extrageţi cardul SD în timp ce este accesat de acest echipament (indicatorul luminos de acces card SD este aprins). în modul de redare. • La redarea unor imagini statice înregistrate pe alte echipamente.Asociaţia japoneză din industria electronică şi a tehnologiei informaţiei). • Nu acţionaţi selectorul de mod în timpul redării succesive a imaginilor statice.• • • • Despre compatibilitatea imaginilor statice Acest echipament respectă standardul unificat DCF (Design rule for Camera File system) stipulat de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association . este posibil ca numărul dosarului / fişierului să nu poată fi afişat.) Dacă se redă un fişier care nu este conform specificaţiilor. Este posibil ca acest echipament să nu poată reda datele înregistrate sau create pe un alt aparat. sau poate afecta integritatea acestora. 54 . ora afişată poate fi diferită de cea a înregistrării. • Când un fişier este afişat cu indicatorul la afişarea imaginilor miniaturale. iar afişarea ecranului cu imagini miniaturale poate întârzia.

Ştergerea succesivă a scenelor / fişierelor 1 Apăsaţi pe butonul redării. utilizaţi funcţia SPLIT&DELETE. este selectată opţiunea [SELECT]) 2 Când apare mesajul de confirmare. ( 58) 2 Selectaţi [SELECT] sau [ALL] şi apăsaţi pe joystick. Scena / fişierul selectate vor apărea încadrate cu roşu. Ştergerea scenelor video Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Ştergerea fişierele de imagini statice Ştergerea scenelor / fişierelor multiple 1 Apăsaţi pe butonul de pe monitorul cu imagini miniaturale. 55 . cu excepţia scenelor / fişierelor blocate. la pasul 2. • Când este selectată data în modul de redare secvenţe video. selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. (Numai când. este selectată opţiunea [ALL]) • Toate scenele / fişierele de pe HDD sau cardul SD vor fi şterse.Editarea 1 Ştergerea scenelor / fişierelor Important Scenele / fişierele şterse nu pot fi recuperate. în timpul 3 (Numai când. Treceţi la pasul 5. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MDIA SELECT] • Pentru a şterge o parte nedorită a unei scene. sunt şterse toate scenele de la data respectivă. Selectaţi scena/fişierul care urmează să fie şterse şi apoi apăsaţi pe joystick.

2 Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul 4 (Numai când. Note pentru ştergerea fişierelor / scenelor Nu opriţi aparatul în timp ce acesta şterge fişiere Când ştergeţi scene / fişiere. La ştergerea imaginilor statice înregistrate pe un card SD cu alte echipamente. ştergerea poate dura mai mult dacă sunt multe scene pe disc. • Puteţi şterge scene / fişiere şi din meniu. Dacă sunt şterse fişiere conforme DCF. selectând [EDIT SCENE] sau [PHOTO SETUP] → [DELETE] • Atunci când se selectează opţiunea [ALL]. utilizaţi o baterie cu suficientă putere sau utilizaţi adaptorul de alimentare Nu scoateţi cardul SD şi nu deschideţi capacul slotului de card SD în timpul ştergerii. • • Ştergerea scenelor copiate colectiv Scenele copiate pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD sau software-ul furnizat (funcţia DVD COPY) pot fi şterse în grup Pictograma de copiere este indicată în afişarea imaginilor miniaturale după copiere (71. un fişier de imagine statică (altul decât JPEG) care nu poate fi redat de acest aparat. (Numai când. Apăsaţi pe butonul . Când o imagine statică este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament. selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. deoarece aceasta se va întrerupe. scena selectată va fi ştearsă. este posibil ca aceasta să nu apară pe afişajul aparatului. toate datele legate de fişiere vor fi şterse. la pasul 2. În acest caz. • • • • 5 Când apare mesajul de confirmare. este selectată opţiunea [SELECT]) • Scenele blocate sau scenele fără informaţii nu pot fi şterse. la pasul 2. imaginea nu va fi ştearsă. poate fi şters. • Pot fi setate în mod succesiv până la 50 de scene/fişiere afişate pe o pagină. 89) 1 Selectaţi meniul ( 24) [EDIT SCENE] → [DELETE] → [COPIED] 56 . este selectată opţiunea [SELECT]) Pentru a continua să ştergeţi alte scene Repetaţi paşii 3-5.• Când se apasă din nou pe joystick. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU.

Editarea

2
Funcţie

Editarea scenelor

Metodă de operare

Blocarea secvenţelor video
Pentru prevenirea ştergerii accidentale a secvenţelor video. (Totuşi, vă rugăm reţineţi că dacă mediul de stocare este formatat, toate datele de pe acesta vor fi şterse)

Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MEDIA SELECT]

1 Selectaţi meniul (

24) [EDIT SCENE] → [LOCK SET] → [YES]

2 Selectaţi scena care va fi protejată, apoi apăsaţi
joystick-ul

Se afişează [

] iar scena selectată este blocată.

• Apăsaţi joystick-ul din nou pentru a anula blocarea scenei • De asemenea, puteţi selecta scene multiple succesiv Pentru a finaliza setarea Apăsaţi pe butonul MENU.

57

Funcţie

Metodă de operare

Divizarea unei scene pentru ştergere
Cu această funcţie se divizează o scenă în două şi se şterge o jumătate.

Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]

1 Selectaţi meniul (

24) [EDIT SCENE] → [SPLIT&DELETE] → [YES]

2 Selectaţi scena care urmează să fie separată şi apoi
apăsaţi pe joystick.

3

Când ajungeţi la zona unde doriţi să separaţi scena

Selectaţi

cu joystick-ul

• Mutaţi joystick-ul spre stânga sau spre dreapta pentru redare înainte / înapoi. • Prin utilizarea redării cu încetinitorul sau cadru-cu-cadru va fi mai uşor să căutaţi punctul în care doriţi să divizaţi scena. ( 51)

4 Selectaţi jumătatea pe care doriţi să o ştergeţi şi
apăsaţi joystick-ul

Continuarea în pagina următoare.

58

Funcţie

Metodă de operare

Divizarea unei scene pentru ştergere (continuare)

5 Selectaţi [YES] apoi apăsaţi joystick-ul pentru a
reda partea de şters
• Când se selectează [NO], apare mesajul de confirmare. Treceţi la pasul 6.

Când opriţi redarea, apare mesajul de confirmare.

6 Selectaţi [YES], apoi apăsaţi joystick-ul
Pentru a continua combinarea altor scene Repetaţi paşii 2-6. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU. • Este imposibilă divizarea şi ştergerea scenelor cu un timp de înregistrare scurt. Lungimea scenelor rămase trebuie să fie de 3 secunde sau mai mult. • Este imposibilă setarea punctului de divizare la începutul sau finalul scenei. • Când o scenă care a fost divizată şi ştearsă utilizând funcţia SPLIT&DELETE este copiată pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD sau software-ul furnizat şi apoi este redată pe un alt dispozitiv, se poatze reda maximum 1 secundă din partea ştearsă. • Dacă o scenă cu pictograma (pictogramă copiată) este divizată şi ştearsă, informaţiile copiate sunt şterse ( 71) • Divizarea reală poate trece uşor dincolo de punctul de divizare stabilit.

59

Având în vedere că lista de redare nu este creată prin copierea datelor.Editarea 3 Utilizarea listelor de redare Puteţi crea o listă de redare alegând dintre scenele înregistrate şi adunându-le pe cele favorite. • Dacă creaţi sau ştergeţi liste de redare. Nu puteţi crea o listă de redare pe card SD. ştearsă. partea din listele de redare care a fost creată cu aceste scene va fi. • Numărul maxim de liste de redare pe HDD: 4 Număr maxim de scene de liste de redare pe HDD: 999 • Dacă sunt şterse scene originale. apoi apăsaţi pe joystick 1 Selectaţi (PLAYLIST) (Listă de redare) şi apăsaţi pe joystick. de asemenea. scenele originale nu vor fi modificate. 60 . Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT] 2 Selectaţi [CREATE] (Creare). Editarea scenelor pe o listă de redare nu va afecta scenele originale. Crearea unei liste de redare noi Rotiţi butonul de mod pentru a selecta . veţi consuma o mică parte din capacitatea hard discului atunci când creaţi o listă de redare. Scene înregistrate Listă de redare • Puteţi crea o listă de redare doar pe HDD.

Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT] 2 Selectaţi lista de redare de editat şi apoi apăsaţi pe joystick 1 Selectaţi [PLAYLIST) (Listă de redare) apoi apăsaţi pe joystick Funcţie Ştergerea scenelor Metodă de operare Metoda pentru ştergerea scenelor dintr-o listă de redare este aceeaşi ca pentru "Ştergerea scenelor / fişierelor" ( 55) • Ştergerea scenelor dintr-o listă de redare nu va afecta scenele originale • Atunci când selectaţi [ALL]. selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. 5 Atunci când apare mesajul de confirmare. • Când se apasă din nou pe joystick. Editarea unei liste de redare Editarea scenelor pe o listă de redare nu va afecta scenele originale. scena selectată va fi anulată. numerele tuturor listelor de redare ulterioare vor scădea cu 1 61 . Selectaţi [EDIT] → [DELETE] • Ştergerea scenelor de pe o listă de redare nu va mări capacitatea rămasă pentru înregistrare • Dacă ştergeţi toate scenele dintr-o listă de redare se va şterge şi lista de redare respectivă • Dacă ştergeţi o listă de redare. lista de redare selectată va fi ştearsă • Puteţi şterge scene dintr-o listă de redare şi din meniu. • Scenele sunt înscrise pe o listă de redare în ordinea în care au fost selectate. Rotiţi butonul de mod pentru a selecta .3 Selectaţi scena care va fi adăugată listei de redare şi apăsaţi pe joystick. Scena selectată va apărea încadrată cu roşu. • Pe o listă pot fi setate până la 50 de scene succesive. 4 Apăsaţi pe butonul MENU.

62 . Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU. iar poziţia pe care urmează să fie mutată va fi indicată de o bară galbenă 3 Selectaţi poziţia pe care urmează să fie mutată scena şi apoi apăsaţi pe joystick Pentru a continua mutarea altor scene în lista de redare Repetaţi paşii 2-3.Funcţie Metodă de operare Selectaţi meniul ( 24) Adăugarea scenelor la o listă de redare Scenele pot fi adăugate listei de redare create [EDIT] → [ADD] → [YES] Următoarele etape sunt aceleaşi ca cele din pasul 3 şi 5 din „Crearea unei noi liste de redare! ( 60) Mutarea scenelor într-o listă de redare Este posibilă modificarea secvenţei scenelor din lista de redare prin mutarea lor într-o altă poziţie 1 Selectaţi meniul ( 24) [EDIT] → [MOVE] → [YES] 2 Selectaţi scena care urmează să fie mutată şi apoi apăsaţi pe joystick Scena selectată va apărea încadrată cu roşie.

Editarea

4
Funcţie

Editarea imaginilor statice

Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta
Metodă de operare

Blocarea fişierelor cu imagini statice
Această funcţie este utilizată pentru prevenirea ştergerii accidentale a fişierelor cu imagini statice. (Totuşi, chiar dacă blocaţi anumite fişiere pe un mediu de stocare, formatarea cardului va şterge toate fişierele.)

Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MEDIA SELECT].

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [LOCK SET] → [YES]

2 Selectaţi fişierul care urmează să fie protejat şi apoi
apăsaţi pe joystick

], iar fişierul selectat este blocat. Se afişează pictograma [ • Apăsaţi din nou pe joystick pentru a dezactiva blocarea. • Puteţi selecta mai multe fişiere succesiv Pentru a finaliza setările Apăsaţi pe butonul MENU

63

Funcţie

Metodă de operare

Setarea DPOF
Această funcţie este pentru scrierea datelor de tipărire pe imaginile statice selectate Ce este DPOF? DPOF (Format ordine tipărire digitală) este un format care permite utilizatorului unei camere digitale să stabilească imaginile înregistrate pe un card SD care vor fi tipărite, împreună cu informaţii privind numărul de copii pe care doriţi să le tipăriţi. (Vă rugăm ţineţi cont de faptul că nu toate serviciile de tipărire suportă această funcţie).

Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT].

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [DPOF SET] → [SET]

2 Selectaţi fişierul care urmează să fie setat şi apoi
apăsaţi pe joystick

3 Selectaţi numărul de copii tipărite şi apoi apăsaţi pe
joystick

• Pentru a anula setarea, setaţi numărul de copii la [0]. • Puteţi selecta mai multe fişiere succesiv Pentru a finaliza setarea Apăsaţi pe butonul MENU. Pentru a anula toate setările DPOF Selectaţi [PHOTO SETUP] → [DPOF SET] → [CANCEL ALL] • Setarea DPOF poate fi stabilită pentru maximum 999 de fişiere. • Este posibil ca setarea DPOF realizată pe alte echipamente să nu fie recunoscută de către acest echipament. Vă rugăm să realizaţi setările DPOF pe acest echipament. • Nu puteţi adăuga data înregistrării la imaginile ce urmează să fie tipărite cu ajutorul setărilor DPOF

64

Funcţie

Metodă de operare

Copierea fişierelor cu imagini statice
Această funcţie este destinată copierii fişierelor cu imagini statice de pe HDD pe un card SD sau invers.

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [COPY]
Copiere de pe HDD pe un card SD Copiere de pe un card SD pe HDD

2 Selectaţi direcţia dorită şi apăsaţi joystick-ul 3 Selectaţi [SELECT] sau [ALL] şi apăsaţi pe joystick.
• Când se selectează [ALL], se vor copia toate fişierele cu imagini statice stocate pe HDD sau pe cardul SD. Treceţi la pasul 6.

4

(Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 2)

Selectaţi fişierul care va fi copiat, apoi apăsaţi pe joystick.

Fişierul selectat este încadrat în roşu. • Pentru a deselecta scena, apăsaţi din nou koystick-ul • Pot fi selectate până la 50 de fişiere pentru copiere • Fişierele sunt copiate în ordinea în care au fost selectate

5 6

(Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 3)

Apăsaţi pe butonul MENU.
La apariţia mesajului de confirmare,

selectaţi [YES] (da), apoi apăsaţi pe joystick.
Continuarea în pagina următoare.

65

• Nu opriţi aparatul în timpul copierii. 66 . • Fişierele copiate sunt înregistrate după fişierele cu imagini statice din mediul de destinaţie a copierii.) • Setările de blocare şi setările DPOF ale unui fişier nu pot fi copiate. Pentru a anula copierea înainte de încheierea acesteia Apăsaţi pe butonul MENU. • În timpul copierii. Copierea se va opri. nu deschideţi trapa compartimentului cardului. În acest caz. este posibil ca acesta să nu fie afişat pe ecranul aparatului. imaginea nu va fi copiată pe HDD chiar dacă se selectează [ALL] (Toate). • Când o imagine static este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU.Funcţie Copierea fişierelor cu imagini statice (continuare) Metodă de operare (Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 3) Pentru a continua copierea altor fişiere Repetaţi paşii 4-6. dacă numărul de fişiere este mare copierea poate necesita timp. • Când copiaţi fişiere. • În cazul opţiunii [ALL]. (Numele fişierelor sau numele folderelor vor diferi de cele ale fişierului original. folosiţi o baterie cu putere suficientă sau adaptorul de reţea.

1 GB = 1. Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT] 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [YES] [FORMAT CARD] Afişarea informaţiilor aferente hard-discului Sunt afişate informaţii referitoare la spaţiul folosit şi la cel rămas pe HDD. Vă rugăm reţineţi că dacă hard disk-ul este formatat. Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [HDD STATUS] [YES] Pentru a părăsi ecranul de informaţii Apăsaţi pe butonul MENU. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse. toate datele de pe acesta vor fi şterse. nu opriţi acest echipament. 2 Atunci când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. • Când formataţi un card SD. • Utilizaţi acest echipament pentru a formata carduri SD. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta .Managementul mediilor de stocare 1 Administrarea hard-discului şi cardului SD • Aparatul indică doar capacitatea spaţiului utilizat şi a spaţiului disponibil. 60 GB este echivalent cu 60. utilizaţi o baterie încărcată suficient sau adaptorul de reţea. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . administrarea fişierelor şi în alte scopuri. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]. • Nu extrageţi cardul SD în timpul formatării. 40 GB este echivalent cu 40. • Când formatarea este finalizată. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. etc. apăsaţi pe butonul MENU pentru a părăsi ecranul cu mesaje. timpul de înregistrare poate fi mai mare şi există posibilitatea să nu puteţi utiliza cardul SD. utilizaţi o baterie încărcată suficient sau adaptorul de reţea. Vă rugăm să reţineţi că. nu supuneţi aparatul la şocuri sau vibraţii. dacă un card SD este formatat. • În timpul formatării. • În funcţie de tipul de card SD utilizat. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]. 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [YES] [FORMAT HDD] Formatarea unui card de memorie SD Această funcţie este utilizată pentru iniţializarea cardurilor SD.000 biţi. nu decuplaţi acest aparat de la sursa de alimentare. • În timpul formatării.073. 2 Atunci când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick • Când formatarea s-a încheiat. • (SDR-H40) Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare. Formatarea se va opri.000. apăsaţi pe butonul MENU pentru a părăsi ecranul cu mesaje. Formatarea hard-discului Această funcţie este utilizată pentru iniţializarea hard disk-ului.741. .000. Salvaţi datele importante pe un calculator etc. • Când formataţi hard-discul. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă. • (SDR-H60/SDR-H50) Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare. 67 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . Stocaţi datele importante pe un PC.000 biţi.000.824 biţi. formatarea poate dura mai mult.000. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă. Dacă un card SD este formatat pe alte echipamente (cum ar fi PC). • În timpul formatării.

modificaţi setarea de meniu pentru a reda imaginile cu raportul original. reglaţi la televizor setarea raportului dimensional. • Dacă dispuneţi de un TV cu slot de card SD. 68 . (Pentru detalii. 2 Porniţi acest echipament şi apoi rotiţi selectorul de mod pentru a sau . consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului.) Exemplu de imagini cu raport dimensional de 16:9 afişate pe un televizor obişnuit (4:3) Setare [TV ASPECT] [16:9] [4:3] • Setarea implicită a acestei funcţii este [16:9]. • Utilizaţi adaptorul de reţea pentru a nu avea probleme legate de epuizarea bateriei. • Selectaţi pe televizor intrarea video la care este conectat acest aparat. • Verificaţi setările de intrare ale aparatului TV (comutatorul de intrare). Cablu AV (inclus la livrare) • Introduceţi mufele până la refuz. Pentru mai multe informaţii. este posibil ca imaginile să nu fie afişate corect. 1 Conectaţi acest echipament şi un aparat TV.) Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [4:3] [TV ASPECT] 4 Porniţi redarea pe acest echipament În cazul televizorul nu redă sunetul sau imaginea din acest echipament • Verificaţi conexiunile • Verificaţi dacă mufele sunt introduse până la refuz. imaginile înregistrate pe card pot fi redate pe TV (Consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului pentru informaţii privind compatibilitatea). • Nu utilizaţi alte cabluri AV cu excepţia celui furnizat. • În funcţie de setarea TV. vă rugăm să citiţi instrucţiunile de operare ale aparatului TV. selecta 3 Selectaţi mediul de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Pentru a urmări imagini cu raport dimensional 16:9 la un televizor cu ecran normal (4:3) Dacă imaginile nu sunt afişate corect pe un TV cu raport al dimensiunilor de 4:3. vă rugăm citiţi instrucţiunile de operare ale televizorului dumneavoastră.Utilizarea camerei cu alte produse 1 Redarea pe TV Imaginile video şi statice înregistrate cu acest echipament pot fi redate pe un aparat TV. • Dacă imaginile nu sunt afişate corect pe un televizor cu ecran lat. (Pentru informaţii suplimentare.

manipularea discurilor. CD-RW*3. DVD-RW*2. Cu toate acestea. DVD-R DL. 2 * Sunt suportate doar secvenţe video *3 Sunt suportate doar imagini statice Funcţiile diferite de copier disponibile când aparatul este conectat la o unitate de scriere DVD Date Mediu de stocare Funcţie DVD COPY ALL SCENES ADDED SCENES Funcţia FAVOURITE SCENES SELECT SCENES SELECT DATE SELECTE PLAYLIST 72 73 73 71 71 Secvenţe video HDD SD Imagini statice HDD/SD Pagina aplicabil -: nu se aplică • • • • Este imposibilă copierea simultană a imaginilor statice şi secvenţelor video Este imposibilă copierea datelor simultan de pe HDD şi SD Nu puteţi copia de pe mai multe carduri SD pe un disc Ordinea în care scenele sunt copiate nu poate fi modificată. DVD-R. • Operarea nu este garantată cu alte unităţi de scriere • Utilizaţi cablul de conectare Mini AB USB furnizat pentru conectarea aparatului cu o unitate de scriere DVD (Operarea nu este garantată cu alte cabluri decât cel furnizat). Când un disc DVD-RAM. • Discurile +RW/+R/+R DL sau de 8 cm nu pot fi utilizate pentru copier.Utilizarea camerei cu alte produse 2 Cu o unitate de scriere DVD Este posibilă copierea imaginilor înregistrate cu acest aparat pe discuri prin conectarea unei unităţi opţionale de scriere DVD. (75) Echipamente capabile de copiere a imaginilor pe discuri prin conectarea acestui aparat – Unitate de scriere DVD/VW-BN1 • Recomandăm utilizarea unităţii VW-BN1. Discul copiat poate fi redat prin conectarea aparatului cu o unitate de scriere DVD. Datele înregistrate pe disc vor fi şterse. DVD-RW sau CD-RW care au fost formatate. DVD-RW sau CD-RW înregistrat este introdus în unitatea de scriere DVD. discul este formatat şi înregistrarea începe. • Consultaţi instrucţiunile de operare ale unităţii de scriere DVD pentru detalii privind discurile recomandate. Despre discurile utilizabile Discuri de 12 cm noi*1 (DVD-RAM. 69 . etc. CD-R*3) • Nu atingeţi cu degetele suprafaţa de înregistrare a discurilor. pot fi utilizate discuri DVD-RAM. Vă rugăm reţineţi că datele şterse nu pot fi recuperate. *1 Nu puteţi înregistra pe un disc care a mai fost utilizat.

deconectaţi cablul de conectare Mini AB USB de la unitate şi scoateţi discul pentru a vă asigura că acesta este utilizabil şi nu a fost introdus invers (69). Când acest lucru se întâmplă. DISCONECT THE USB CABLE FROM THIS UNIT” (Dispozitivul conectat nu poate fi verificat. Deconectaţi cablul USB de la aparat) după ce „Please wait” (Vă rugăm aşteptaţi) este afişat timp de 1 minut. se va afişa mesajul „CANNOT CHECK CONNECTED DEVICE. Cablu de conectare mini AB USB (furnizat cu unitatea de scriere DVD) Unitate de scriere DVD (opţional) • Conectaţi terminalul Mini A la aparat iar terminalul Mini B la unitatea de scriere DVD • Introduceţi mufele până în capăt 1 Conectaţi adaptorul de alimentare furnizat cu unitatea de scriere DVD la unitatea de scriere • Nu puteţi alimenta unitatea de scriere de la acest aparat. operarea nu este posibilă când aparatul este conectat la unitatea de scriere DVD 3 Porniţi aparatul 4 Conectaţi aparatul la unitatea de scriere folosind cablul Mini AB USB (furnizat cu unitatea de scriere DVD) • Ecranul de selectare a funcţiei de unitate de scriere DVD se va afişa I 5 Introduceţi discul în unitatea de scriere DVD • Introduceţi discul în unitatea de scriere DVD după conectarea unităţii de scriere la acest aparat • Vă rugăm citiţi instrucţiunile de operare ale unităţii de scriere DVD privind modul de utilizare • Dacă unitatea de scriere DVD este conectată la acest aparat cu un disc deja introdus. 2 Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare • Dacă utilizaţi bacteria. 70 .Conectarea acestui aparat la o unitate de scriere DVD Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD pentru a copia datele pe discuri sau pentru a reda imaginile care au fost copiate pe un disc.

[ALL SCENES] *Doar la selectarea video 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] .Funcţia DVD COPY Imaginile înregistrate pe acest aparat pot fi copiate pe disc. utilizând funcţia DVD COPY. Este posibilă scrierea doar a scenelor care sunt adăugate după copiereasau ştergerea scenelor copiate în grup. • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii.[ADDED SCENES] 2 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul Numărul de discuri necesare pentru copiere în funcţie de tipul de disc • Când 2 sau mai multe discuri sunt necesare pentru copiere. DVD-RW sau CD-RW. 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] sau [PICTURE] – [DVD COPY]* . selectaţi [YES]. Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD ( 70) Copierea tuturor scenelor pe discuri Copiaţi toate imaginile de pe mediile de stocare pe discuri Copierea scenelor adăugate pe discuri Copiaţi scenele pe mediile de stocare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. aceste scene vor fi copiate din nou la utilizarea funcţiei ADDED SCENES. După confirmare. urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru schimbarea discurilor. Dacă toate scenele sunt copiate. care sunt adăugate după copierea pe disc utilizând funcţia DVD COPY (scene fără pictograma ) pe discuri. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv. este posibilă creare unui alt set cu acelaşi conţinut. • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM. Pentru a finaliza. 71 . • Informaţiile copiate vor fi şterse la utilizarea funcţiei SPLIT&DELETE.[DVD COPY] . • Scenele de secvenţe video indicate cu pot fi şterse în grup utilizând meniul de ştergere ( 56). Pictogramă copiată Informaţiile copiate sunt înregistrate în scenele de secvenţe video care apoi sunt copiate pe disc utilizând funcţia DVD COPY şi simbolul este indicat pe ecran. Informaţiile copiate sunt înregistrate în scenele de secvenţe video care apoi sunt copiate pe disc utilizând funcţia DVD COPY. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB. • Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial. apăsaţi joystick-ul. Drept urmare.

• Pentru a deselecta scena. 72 . Selectaţi scenele astfel încât acestea să intre pe un disc. 2 Selectaţi scenele de copiat şi apoi apăsaţi joystick-ul Dimensiunea datelor scenei Spaţiu rămas pe disc* Scena selectată este încadrată în roşu.Funcţia FAVOURITE SCENES Este posibilă selectarea scenelor de secvenţe video înregistrate pe acest aparat şi înregistrarea lor pe un singur disc DVD. Pentru a finaliza. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB. apoi apăsaţi joystick-ul 4 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii. 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT SCENES] • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM. DVD-RW sau CD-RW.576 biţi 3 Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [START]. apăsaţi joystick-ul. • Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial. selectaţi [YES]. Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD ( Selectarea scenelor de copiat pe un disc 70) Selectaţi scenele pe care doriţi să le copiaţi pe un singur disc DVD. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. este posibilă copierea listelor de redare create pe HDD pe discuri DVD. Este posibilă crearea unui alt disc cu acelaşi conţinut. De asemenea. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv. * Unităţile de capacitate utilizabilă de pe un disc DVD sunt 1 MB = 1. apăsaţi joystick-ul din nou • Pot fi setate până la 50 de scene succesiv • Dacă dimensiunea totală de date depăşeşte capacitatea discului. După confirmare. precum şi copierea scenelor prin selectarea datei de înregistrare. spaţiul rămas pe disc afişat se va schimba în roşu şi se va afişa dimensiunea excesivă.048.

Data / lista de redare selectată este încadrată în roşu. • Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial 73 . Selectarea scenelor în funcţie de listă de redare pentru copier pe discuri Listele de redare create pe HDD sunt copiate pe discuri DVD. Pentru a finaliza. • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM. 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT DATE] 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD]– [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT PLAYLIST] 2 Selectaţi data / lista de redare de copiat şi apăsaţi joystick-ul. • Pot fi setate până la 50 de date succesiv 3 4 Apăsaţi butonul MENU Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [START]. • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. este posibilă creare unui alt set cu acelaşi conţinut. Dacă toate scenele sunt copiate. urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru schimbarea discurilor. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB. DVD-RW sau CD-RW. apoi apăsaţi joystick-ul 5 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul Numărul de discuri necesare pentru copiere în funcţie de tipul de disc Când 2 sau mai multe discuri sunt necesare pentru copiere. apăsaţi joystick-ul din nou. După confirmare. selectaţi [YES]. pentru copiere pe discuri Scenele înregistrate cu acest aparat sunt copiate selective pe discuri DVD. • Pentru a deselecta data / lista de redare. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv. apăsaţi joystick-ul.Selectarea scenelor în funcţie de dată.

imaginile nu pot fi adăugate pe disc prin conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD. • Când o imagine statică este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament dar nu apare pe afişajul aparatului. 15 – 60 min Timpul necesar pentru copiere diferă în funcţie de numărul de scene înregistrate pe mediul de stocare. nu scuturaţi aparatul sau unitatea de scriere. acest lucru depinzând de software. Nu formataţi discul deoarece toate datele vor fi şterse şi nu mai pot fi recuperate. imaginea nu va fi copiată pe disc. • Nu puteţi conecta şi utiliza un hub USB • Nu puteţi ejecta un disc în timpul copierii. 40 – 90 min Aprox. poate rezulta un disc cu un spaţiu mai mare nefolosit.. Când un disc care a fost creat cu acest aparat şi cu unitatea de scriere DVD este introdus în DVD recorder. 74 . Este posibil ca aceasta să nu fie afişată corect. Din acest motiv. De asemenea. numărul de discuri copiate şi temperatura camerei. • Datele care au fost înregistrate pe un alt dispozitiv nu pot fi copiate sau nu vor fi corecte chiar dacă sunt copiate.. Aşteptaţi afişarea mesajului de finalizare a copierii.” (Citire disc. deoarece datele sunt înregistrate în funcţie de scenă.5 – 2 ori mai lung decât timpul de înregistrare pe un disc DVD-R. • Un disc DVD-R DL are două straturi de înregistrare deci timpul de înregistrare este de aproximativ 1. scoateţi discul şi asiguraţi-vă că acesta este utilizabil şi nu a fost introdus invers. ( 69) • Nu există nicio garanţie că un disc creat prin conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD va putea fi redat pe orice player. 30 min – 60 min Aprox. • Utilizarea unui disc CD-RW sau CD-R este recomandată pentru copierea imaginilor statice de dimensiuni mici.. De asemenea. redaţi discurile pentru a vă asigura că acestea au fost copiate corect înaintea ştergerii ( 75) • Nu opriţi aparatul sau unitatea de scriere DVD şi nu deconectaţi cablul Mini AB USB în timpul copierii. poate fi necesar un interval de timp mai lung pentru copiere decât pentru înregistrare.) este afişat timp de mai mult de 2 minute. este necesar un interval de timp pentru verificarea datelor scrise. este posibil să se afişeze un mesaj solicitând formatarea discului. Consultaţi intrucţiunile de operare ale DVD Recorder-ului pentru detalii. • Data de înregistrate pentru scenele sau fişierele copiate pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD reprezintă data la care au fost copiate scenele sau fişierele. Tip disc DVD-RAM DVD-RW DVD-R Timp de copiere Aprox. • Când datele sunt divizate şi copiate pe mai multe discuri. • După ce datele sunt copiate pe un disc. Despre timpul necesar pentru copiere Timpul necesar pentru copierea unui disc (La copierea a 4GB de imagini video pe 1 disc).. • Dacă mesajul „READING DISC. tipul de disc.Note pentru copierea datelor pe discuri utilizând unitatea de scriere DVD La ştergerea datelor de pe mediile de stocare după efectuarea unei copii.

• Operaţia de redare este aceeaşi ca la redarea imaginilor video sau imaginilor statice ( • După redare. 53) 75 . apoi apăsaţi joystick-ul. 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul. 3 Selectaţi scena / fişierul de redat.Redarea unui disc introdus în unitatea de scriere DVD Puteţi reda imaginile video şi imaginile statice copiate pe un disc. • Imaginile video şi imaginile statice de pe disc sunt afişate ca imagini miniaturale. 50. 1 Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD 2 Selectaţi [PLAY DISC] (Redare disc). ejectaţi discul şi deconectaţi cablul de conectare Mini AB USB. apoi apăsaţi joystick-ul.

consultaţi instrucţiunile de operare ale unităţii de redare şi ale televizorului. În acest caz. 3 Selectaţi mediul de stocare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 4 Porniţi redarea pe acest aparat.Utilizarea camerei cu alte produse 2 Cu alte aparate video Copierea imaginilor pe alte aparate video Puteţi crea o listă de redare adunând scenele pe care doriţi să le copiaţi. Cablu AV (inclus la livrare) • Introduceţi mufele cât mai bine posibil. apoi copiaţi pe alte echipamente numai scenele din această listă de redare. 2 Porniţi acest echipament şi apoi rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . şi setaţi raportul dimensiunilor la 16:9. consultaţi instrucţiunile de operare ale DVD recorder-ului. 1 Conectaţi acest echipament şi echipamentul video. imaginile înregistrate cu acest aparat pot fi copiate pe hard disk sau pe un disc DVD. Utilizarea slotului de card SD al altor aparate Dacă dispuneţi de un DVD recorder cu slot de card SD. ( 60) • Utilizaţi adaptorul de reţea pentru nu avea probleme legate de epuizarea bateriei. 76 . Pentru a opri copierea Opriţi înregistrarea pe echipamentul conectat. • Pentru detalii privind copierea imaginilor. acestea vor fi îngustate orizontal. • Selectaţi pe televizor intrarea video la care este conectat acest aparat. Opriţi apoi redarea pe acest echipament. În cazul în care copiaţi imagini direct de pe cardul SD sau cu cablul AV şi apoi le redaţi pe un ecran lat. Consultaţi instrucţiunile de operare ale DVD recorder-ului pentru informaţii privind copierea de pe un card SD. Apoi începeţi înregistrarea pe dispozitivul conectat. • Nu utilizaţi alte cabluri AV cu excepţia celui furnizat.

setaţi numărul de copii la [0]. 2 Selectaţi [PictBridge] – [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi pe joystick. • Pentru a anula setarea. 5 Apăsaţi pe butonul MENU pentru a afişa meniurile PictBridge.) • Utilizaţi adaptorul de alimentare pentru mai multă siguranţă. Pe ecranul acestui echipament apare indicatorul . 4 Selectaţi numărul dorit de copii şi apoi apăsaţi pe joystick. 3 Selectaţi un fişier care urmează să fie tipărit şi apoi apăsaţi pe joystick.Utilizarea camerei cu alte produse 4 Utilizarea camerei video cu o imprimantă (PictBridge) Pentru a tipări imagini prin conectarea acestei unităţi direct la o imprimantă. • Se pot seta succesiv până la 8 fişiere afişate pe o pagină. 1 Conectaţi acest echipament la o imprimantă. • Această setare nu este disponibilă dacă imprimanta nu poate tipări data. • Puteţi seta imprimarea a maxim 9 copii. 6 Selectaţi setarea de tipărire a datei la [DATE PRINT] şi apăsaţi joystick-ul. 77 . Cablu USB [furnizat ) • Introduceţi conectorii USB până în capăt • Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celor furnizate (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare şi porniţi-l. (Citiţi instrucţiunile de utilizare ale imprimantei. utilizaţi o imprimantă compatibilă cu tehnologia PictBridge.

toate setările rămân valabile. Atunci când utilizaţi o imprimantă care are o funcţie de retezare sau de tipărire fără chenar. • • ─ Întreruperea alimentării cu energie electrică Verificaţi setările imprimantei pentru formatul hârtiei. Conectaţi imprimanta direct la acest echipament. setarea numărului de copii este anulată.7 Selectaţi setarea formatului de hârtiei la [PAPER SIZE]. iar ecranul revine la pasul 3. Dacă se selectează [NO]. evitaţi efectuarea următoarelor operaţii. Se afişează un mesaj de confirmare. iar ecranul revine la pasul 3. apoi apăsaţi joystick-ul • • [STANDARD]: Format specific imprimantei. Dacă se selectează [YES]. Verificaţi această setare înainte de tipărire. 8 Selectaţi setarea de machetă la [PAGE LAYOUT]. [4X5 INCH]: Format L [5X7 INCH]: Format 2L [4X6 INCH]: Format carte poştală [A4]: Format A4 • Nu puteţi seta un format de hârtie care nu este recunoscut de imprimantă. • Părăsiţi funcţia PictBridge deconectând cablul USB după ce imaginile au fost tipărite.) Atunci când echipamentul este conectat direct la imprimantă. apoi apăsaţi joystick-ul. calitatea imprimării etc. nu puteţi utiliza setările DPOF. • În timpul imprimării. anulaţi funcţia respectivă înainte de tipărire. (Pentru mai multe detalii. Dacă opriţi tipărirea înainte de finalizare Împingeţi joystick-ul în jos. Nu utilizaţi un hub USB. Aceste operaţii nu permit imprimarea corectă. ─ Deconectarea cablului USB ─ Extragerea cardului SD sau deschiderea capacului de slot SD ─ Acţionarea selectorului de mod 78 . STANDARD: Aranjarea în pagină caracteristică imprimantei [ ]: Tipărire fără chenar [ ]: Tipărire cu chenar • Nu puteţi seta tipuri de aranjare în pagină care nu sunt recunoscute de imprimantă. consultaţi instrucţiunile de operare ale imprimantei. 9 Selectaţi [PRINT] [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. Este posibil ca marginile imaginilor ] să înregistrate cu setarea opţiunilor [ fie tăiate.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 80 Înaintea utilizării 84 Configurare 88 Utilizarea software-ului 90 Utilizarea unui calculator Macintosh 79 .

combinaţi sau ştergeţi) imaginile copiate pe PC.Înainte de utilizare 1 Operaţii pe care le puteţi efectua cu un PC După ce aţi instalat aplicaţia VideoCam Suite de pe CD-ROM-ul furnizat şi aţi conectat PC-ul la aparat. Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 sau Microsoft Windows Vista ─ 128 MB RAM (256 MB recomandat pentru formate complexe sau documente mari) ─ Microsoft Internet Explorer 6. Imaginile create cu alte camere video.7. este necesară aplicaţia Adobe Reader (Adobe Acrobat Reader) 5. DVD-recordere. Editaţi (divizaţi. Mozilla 1. 80 .0 sau o versiune ulterioară. Selectaţi imaginile dorite şi creaţi propriile dumneavoastră discuri DVD originale. executaţi Windows Update şi încercaţi să instalaţi aplicaţia din nou. • Nu copiaţi imagini înregistrate pe acest aparat utilizând un alt software decât cel furnizat.0.0 sau 7. • Următoarele cerinţe de sistem sunt necesare pentru a instala Adobe Reader de pe CD-ROM-ul furnizat ─ Intel Pentium III sau un procesor echivalent ─ Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4. AOL 9 • Dacă aplicaţia nu poate fi instalată în baza cerinţelor de mai jos. Creaţi liste de redare.0. software-uri sau discurile DVD-Video din comerţ nu sunt suportate. Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2. Redaţi pe PC imaginile înregistrate cu acest aparat Copiaţi imaginile înregistrate cu acest aparat pe hard-disk-ul PC-ului. puteţi efecua operaţiile descrise mai jos. • Nu putem garanta operarea corectă a acestui aparat dacă utilizaţi alt software decât cel furnizat. Firefox 1. • VideoCam Suite poate procesa imagini înregistrate cu acest aparat sau imagini înregistrate cu VideoCam Suite. o puteţi instala de pe CD-ROM-ul furnizat. Adobe Reader Pentru a vizualiza instrucţiunile de instalare.5 sau 2. Dacă aplicaţia Adobe Reader (Adobe Acrobat Reader) nu este deja instalată pe PC-ul dumneavoastră.

PC-ul nu va opera corespunzător.0 sau o versiune ulterioară (necesare pentru afişarea instrucţiunilor de operare) • Pentru Windows Vista. nu este garantată operarea corectă. În acest caz.0 sau ulterior Unitate de disc care suportă discuri DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM Suport DirectSound Port USB (Hi-Speed USB 2.0 sau Adobe Acrobat Reader 6.8 GHz sau superior recomandat) Windows Vista: 512 MB sau mai mult (1 GB recomandat) Windows XP/2000: 256 MB sau mai mult High Colour (16 biţi) sau mai mult (32 de biţi sau mai mult recomandat) Rezoluţie desktop de 1024 x 768 pixeli sau mai mult Placă video DirectX 9. este necesar un CD-ROM • Când 2 sau mai multe dispozitive USB sunt conectate la un PC.Înainte de utilizare 2 Mediu de operare • Pentru a instala aplicaţiile software furnizate.0c (DirectDraw overlay) Transfer DMA efectiv la Ultra DMA/33 sau mai mult (Ultra DMA/100 sau mai mult recomandat) Pentru instalarea aplicaţiei: 150 MB sau mai mult La crearea discurilor (DVD Video) 5 GB sau mai mult pentru folderul de lucru (10 GB sau mai mult în cazul discurilor dual-layer) • Dacă se activează setarea de comprimare.0c sau ulterior • Dacă instalaţi software-ul pe un PC care nu este compatibil cu DirectX 9. (Operarea nu este garantată cu cu alte cabluri USB) • Utilizaţi cablurile USB furnizate la conectarea la PC (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) VideoCam Suite 1. utilizaţi Adobe Reader 8.0 este recomandat) Mouse sau dispozitiv echivalent SD card reader / writer (necesar pentru a citi şi scrie cardul SD) CPU RAM Afişaj Spaţiu liber pe hard disk Software necesar Unitate de disc Sunet Interfaţă Alte cerinţe 81 . Vă rugăm debifaţi [Compress this drive and clear the disc area] în [Properties] pe hard disk. DirectX 9.0c. sau când dispozitivele sunt conectate printr-un hub USB sau prin utilizarea unor cabluri de extensie. Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Home Premium Intel Pentium III 800 MHz sau superior (Intel Pentium 4 1. Adobe Acrobat Reader 5.0 PC Sistem de operare PC compatibil IBM PC/AT Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2. pot apărea erori în timpul înregistrării. contactaţi producătorul PC-ului.

Windows Vista Business / Enterprise şi sisteme de operare pe 64 de biţi • Datele nu sunt suportate în alte limbi decât engleza. franceza.0). Windows Me. germana.0c se va instala automat în momentul instalării software-ului • Nu este garantată operarea pe toate unităţile DVD • DVD-urile scrise cu acest software nu sunt garantate a fi compatibile cu toate playerele DVD • În funcţie de mediul de operare al PC-ului dumneavoastră. Windows 95.1. spaniola şi chineza simplificată • DirectX 9. 82 . tablet PC Edition. cadrele se pot reduce. unele PC-uri nu pot fi utilizate • CD-ROM-ul furnizat este disponibil doar pentru Windows • Acest software nu este compatibil cu Microsoft Windows 3. Windows 98/98SE. italiana. sau software-ul poate rula lent la redarea imaginilor video • Dacă PC-ul dumneavoastră nu îndeplineşte cerinţele de mai sus.• Chiar dacă cerinţele de sistem menţionate sunt îndeplinite. Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Home Premium Windows Vista: Intel Pentium III 1000 MHz sau superior Windows XP/2000: Intel Pentium II 300 MHz sau superior Windows Vista Home Basic: 512 MB sau mai mult Windows Vista Home premium: 1 GB sau mai mult Windows XP/2000: 32 MB sau mai mult (64 MB sau mai mult recomandat) Port USB CPU RAM Interfaţă • Echipamentul USB operează cu driver-ul instalat în sistemul de operare. sunetul poate fi intermitent. poate apărea o eroare la scrierea datelor pe disc Funcţie de citire card SD (socare) PC Sistem de operare PC compatibil IBM PC/AT Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2. şi Windows NT • Nu este garantată operarea pe un sistem de operare actualizat • Nu este garantată operarea pe PC-uri care nu sunt compatibile PC/AT • Acest software nu este compatibil cu un mediu multi-boot • Acest software nu este compatibil cu un mediu multi-CPU • Operarea nu este garantată pe Microsoft Windows XP Media Center Edition. dacă acesta nu suportă Hi-Speed USB (USB 2.

dacă este necesar. Dacă Beneficiarul licenţei nu este de acord termenii şi condiţiile acestui Contract. Articolul 8. modifica. Matsushita. fie gratuit sau nu. Beneficiarul licenţei trebuie să distrugă Software-ul şi toate documentaţiile aferente împreună cu toate copiile. Despăgubiri Software-ul este furnizat „ca atare”. cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis de legile ţării în care Beneficiarul licenţei este rezident. Articolul 6. transfera sau permite unei terţi părţi. vandabilitate şi / sau caracterul potrivit pentru un anumit scop. copia. Articolul 7. fără nici o garanţie de nici un fel. După încetarea licenţei. dezasamblării sau decompilării acestui Software. Articolul 1. dar fără a se limita la garanţii de neîncălcare. decompilare sau dezasamblare Beneficiarul licenţei nu poate modifica. Articolul 4. Utilizarea de către o terţă parte Beneficiarul licenţei nu poate utiliza. sub nici o formă. pe propria cheltuială. Ltd („Matsushita”). manualul de instrucţiuni şi orice alte suporturi media furnizate Beneficiarului licenţei (în mod colectiv denumite „Software”). modifice sau copieze Software-ul. Articolul 5. vă rugăm să returnaţi Software-ul la Matsushita Electric Industrial Co. Articolul 3. sau distribuitorii săi. nu sunt responsabili de defectele apărute în Software sau de eventuale daune cauzate Beneficiarului de licenţă în urma modificării. Matsushita sau distribuitorii săi nu sunt responsabili de daunele suferite de Beneficiarul licenţei rezultate din sau în legătură cu utilizarea acestui Software. Restricţii privind copierea Software-ului Beneficiarul licenţei poate face o singură copie a Software-ului complet sau a unei părţi din el. vă rugăm să citiţi următoarele informaţii: Dumneavoastră („Beneficiar al Licenţei”). fără licenţele de export corespunzătoare legilor din ţara în care Beneficiarul licenţei este rezident. Mai mult.Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final Înainte de a deschide pachetul CD-ROM. Calculatorul Beneficiarul licenţei poate utiliza Software-ul pe un singur calculator şi nu îl poate utiliza pe mai multe calculatoare.. inclusiv informaţiile înregistrate sau descrise pe CD-ROM. drepturile de autor. vi se acordă o licenţă pentru Software-ul definit în acest Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final („Contract”) cu condiţia ca dumneavoastră să fiţi de acord cu termenii şi condiţiile din acest Contract. incluzând. expresă sau implicată. 83 . Articolul 2. cu excepţia situaţiilor în care acest lucru este stipulat în Contract. dar toate drepturile aplicabile privind patentele. să utilizeze. Controlul de export Beneficiarul licenţei este de acord să nu exporte sau re-exporte în nici o ţară Software-ul. Modificare. pentru copie de siguranţă. Licenţa Beneficiarului Licenţei i se acordă dreptul de a utiliza Software-ul. mărcile înregistrate şi secretele comerciale din cadrul acestui Software nu sunt transferate Beneficiarului de Licenţă. decompila sau dezasambla Software-ul. sau la distribuitorii sau furnizorii săi de la care aţi achiziţionat Software-ul. Încetarea licenţei Drepturile acordate Beneficiarului licenţei sub prezentul contract vor înceta automat dacă Beneficiarul licenţei nu respectă termenii şi condiţiile prezentului contract. Matsushita nu garantează că operarea Software-ului se poate face fără probleme sau neîntrerupt.

• Înainte de iniţierea instalării. se vor afişa unele note Verificaţi conţinutul şi apoi închideţi fereastra.0] 8 3 Executaţi clic pe [Next] 4 Selectaţi locaţia în care va fi instalată aplicaţia şi apoi executaţi clic pe [Next] La finalizarea aplicaţiei. conectaţi-vă la PCul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator echivalent) sau cu numele de utilizator pentru contul standard (Dacă nu aveţi autorizaţie în acest sens. executaţi clic pe [PAL Area] Instalarea VideoCam Suite 1 Introduceţi CD-ROM-ul în PC Se va afişa ecranul [Setup Menu] • Dacă ecranul [Setup Menu] nu apare. executaţi clic pe [Continue] 5 Selectaţi [Yes] sau [No] pentru a crea comanda scurtă 6 Selectaţi ţara sau regiunea unde vă aflaţi şi apoi executaţi clic pe [Next] • Dacă nu se poate selecta regiunea sau ţara. 84 . închideţi orice alte aplicaţii software care rulează • Nu efectuaţi alte operaţii pe PC înainte de finalizarea aplicaţiei Pentru Windows Vista: Dacă apare caseta de dialog [User Account Control]. executaţi dublu-clic pe pictograma de unitate CD-ROM din [My Computer] • Când apare mesajul de confirmare. consultaţi managerul). executaţi clic pe [Yes] 7 Executaţi clic pe [Install] pentru a începe procesul de instalare 2 Executaţi clic pe [VideoCam Suite 1.Configurare 1 Instalarea La instalarea software-ului.

În acest caz. În acest caz. 4 Selectaţi [VideoCam Suite 1. 3 Selectaţi [Start] → [Control Panel] → [Add or Remove Programs] PC-ul trebuie restartat pentru ca aplicaţia să funcţioneze.0]. 1 Selectaţi [Start] → [Settings] → [Control Panel] → [Add / Remove Programs] Pentru Windows Vista 1 Selectaţi [Start] → [Control Panel] → [Uninstall a program] 2 Selectaţi [VideoCam Suite 1. poate fi necesară instalarea DirectX 9. Dacă instalaţi software-ul pe un PC care nu este compatibil cu DirectX 9. PC-ul nu va opera corespunzător. apoi executaţi clic pe [Change/Remove] 2 Selectaţi [VideoCam Suite 1. • În funcţie de mediul de operare.0] apoi executaţi clic pe [Uninstall] 85 . apoi executaţi clic pe [Remove] Pentru Windows 2000 Dezinstalarea software-ului Urmaţi paşii de mai jos pentru a dezinstala software-ul în cazul în care nu vă mai este necesar. contactaţi producătorul.0c. executaţi clic pe [Yes] pentru instalare. I want to restart my Pentru Windows XP computer now] şi executaţi clic pe [Finish].0c.0].9 Selectaţi [Yes.

forma pictogramei unităţii. Pictograme de unitate • Pictograma este afişată în [My Computer]. • Cardul şi hard disk-ul nu pot fi accesate simultan • Poate fi necesară restartarea PC-ului la conectarea acestui aparat la PC pentru prima dată. Deconectaţi cablul USB înainte de a opri aparatul. alimentarea acestuia nu poate fi întreruptă. La accesarea hard-discului • Windows Vista • Windows XP: • Windows 2000: 86 . aparatul trebuie conectat la PC şi trebuie să fie recunoscut corect de PC • Scoateţi CD-ROM-ul furnizat din PC Cablu USB [furnizat ) • Introduceţi conectorii USB la maximum • Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celui furnizat.Configurare 2 Conectare şi recunoaştere După instalarea software-ului. În caz contrar. (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare Despre afişarea pe PC Când aparatul este conectat la un PC. • Acest aparat suportă doar citirea datelor utilizând PC-ul. Aparatul va fi detectat automat de PC • Când aparatul este conectat la un PC. pot diferi. datele de pe card sau HDD se pot pierde. ( 87) • Nu deconectaţi cablul USB sau adaptorul de alimentare în timp ce indicatorul de accesare card SD ( sau ) este afişat pe ecranul LCD. • În funcţie de mediul de operare al PC-ului. acesta este recunoscut ca dispozitiv extern. precum şi denumirea unităţii. PC-ul nu poate scrie date pe aparat şi nu poate şterge datele de pe acesta. 1 Conectaţi acest aparat la PC Se va afişa ecranul de selectare USB 2 Selectaţi [PC CONNECT] – [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi pe joystick.

2 Selectaţi [USB Mass Storage 3 Verificaţi dacă s-a selectat Device] şi executaţi clic pe [Stop] [MATSHITA DVD-RAM CAM-DD4 USB Device] sau [MATSHITA DVD CAM-SD USB Device] şi executaţi clic pe [OK] Executaţi clic pe [Close] şi puteţi deconecta în siguranţă cablul. Apare fereastra de deconectare hardware • În funcţie de setarea PC-ului dumneavoastră. • Fişierele de setare DPOF sunt înregistrate în folderul [MISC] (numai pentru cardul SD).) • În folderul [PRG ] pot fi stocate până la 99 de fişiere.JPG etc. 2 Trageţi fişierele în folderul de destinaţie (pe hard disk) • Nu ştergeţi folderele de pe cardul SD. Exemplu de structură de foldere HDD Pentru a deconecta în siguranţă cablul USB Card SD 1 Executaţi dublu-clic pe pictograma în bara de sarcini. În caz contrar. este posibil ca această pictogramă să nu apară • Imaginile în mişcare în format SD-Video sunt stocate în folderul [PRG ]. (Prin„ “ se înţeleg caractere în baza 16 (hexazecimale) cuprinse între 001 şi FFF.). 87 .La accesarea cardului SD • Windows Vista • Windows XP: • Windows 2000: Copierea imaginilor statice pe PC Funcţia de citire a cardului SD sa HDD (stocare) Când aparatul este conectat la un PC şi cardul SD sau hard disk-ul poate fi utilizat ca dispozitiv extern. 1 Executaţi dublu-clic pe folderul care conţine fişiere pe [100CDPFP]. • În folderul [100CDPFP] sau într-un folder similar pot fi stocate până la 999 de fişiere. • În folderul [100CDPFP] sunt stocate imagini statice în format JPEG (IMGA0001. cardul nu va mai putea fi folosit pe aparat. etc. imaginile statice de pe card pot fi copiate pe PC cu Windows Explorer sau alte programe. • Utilizaţi întotdeauna acest aparat pentru a formata cardurile SD.

Dacă vă conectaţi cu un alt nume de utilizator. software-ul nu va putea fi utilizat. Consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului (fişier PDF) pentru detalii privind modul de utilizare.0] → [Manual] 88 . conectaţi-vă la PC-ul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator autorizat echivalent).0] → [VideoCam Suite]. Selectaţi [start] → [All Programs (Programs)] → [Panasonic] → [VideoCam Suite 1. Citirea instrucţiunilor de operare ale software-ului • Aveţi nevoie de Adobe Reader pentru a citi instrucţiunile de operare PDF ( 80) Selectaţi [start] → [All Programs (Programs)] → [Panasonic] → [VideoCam Suite 1. conectaţi-vă la PC-ul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator autorizat echivalent) sau cu numele de utilizator pentru contul standard. software-ul nu va putea fi utilizat. Dacă vă conectaţi cu un alt nume de utilizator. Pentru Windows XP/2000: • La utilizarea VideoCam Suite.Utilizarea software-ului 1 Iniţierea aplicaţiei VideoCam Suite Pentru Windows Vista: • La utilizarea VideoCam Suite.

Înaintea opririi aparatului. acestea nu mai pot fi copiate din nou. apare un mesaj. Dacă executaţi clic pe [OK]. puteţi crea cu uşurinţă discuri DVD-Video prin apăsarea butonul DVD COPY de pe aparat. Introduceţi un disc DVD în unitate pentru scrierea unui DVD pe PC • Ordinea secvenţelor video pe disc este setată automat când discul este creat cu funcţia DVD COPY. Importaţi secvenţele video pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD ( 88). • După finalizarea copierii. La ştergerea datelor de pe HDD după efectuearea unei copii. • După ce scenele au fost copiate utilizând funcţia DVD COPY. 1 Conectaţi aparatul la un PC (86) 2 Apăsaţi butonul DVD COPY Se afişează ecranul [Create DVD-Video Disc] (Creare disc DVD-Video) • Consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului (Fişier PDF) pentru detalii privind modul de utilizare. Între scenele înregistrate pe hard disk-ul aparatului. funcţia USB va fi setată la [PC CONNECT]. 71) 89 . redaţi discurile pentru a vă asigura că au fost copiate corect înainte de a şterge datele.Funcţia DVD COPY La utilizarea VideoCam Suite. Pentru a stabili ordinea în care secvenţele video sunt copiate pe disc. scenele care nu au fost copiate încă pe DVD utilizând această funcţie vor fi identificate automat şi scrise pe DVD Discurile DVD-Video create utilizând această funcţie pot fi redate pe un DVD player sau alte dispozitive. deconectaţi cablul USB (87) • Orice scenă copiată cu funcţia DVD COPY este indicată prin şi poate fi ştearsă în grup utilizând meniul de ştergere (56. importaţi secvenţele video pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD ( 88).

4 PowerPC G5 (1. Fişierele sunt stocate în folderul [100CDPFP]. etc.Utilizarea unui calculator Macintosh 1 Dacă se utilizează un Macintosh Mediu de operare pentru funcţia de citire a cardului SD (stocare) PC Sistem de Operare CPU Macintosh Mac OS X v10.8 GHz sau mai mult) Intel Core Duo Intel Core Solo 64 MB sau mai mult Port USB RAM Interfaţă • Chiar dacă cerinţele de sistem menţionate sunt îndeplinite. 3 Conectaţi acest aparat la un PC prin cablul USB furnizat • Ecranul de selectare a funcţiei USB este afişat 4 Selectaţi [PC CONNECT] – [HDD] sau [SD CARD]. • CD-ROM-ul furnizat este disponibil doar pentru Windows Copierea imaginilor statice pe un PC Pentru a deconecta cablul USB în siguranţă Trageţi pictograma [HDD_CAMERA] sau [NO NAME] în [Thrash] şi apoi deconectaţi cablul USB. unele PC-uri nu pot fi utilizate • Echipamentul USB operează cu driver-ul instalat în sistemul de operare. din folderul [DCIM] 6 Trageţi fişierele în folderul de destinaţie (pe hard disk-ul PC-ului) 90 . apoi apăsaţi joystick-ul 5 Executaţi dublu-clic pe pictograma [HDD CAMERA] sau [NO NAME] afişată pe desktop.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 92 Indicaţii 97 Sfaturi utile 91 .

11. 48) 48) Indicaţii înregistrare Înregistrare video Valoare amplificare ( 41) 48) Fade (alb). Fade (negru) ( 41) Funcţie de vedere nocturnă în culori ( 41) Microfon zoom ( 37) 28) 43) Funcţie Power LCD ( Reducere zgomot vânt ( Mod înregistrare secvenţe video ( 33) Mod scenă ( 45) Mod Sports Mod Portrait Mod Low light Mod Spotlight Mod Surf & snow Nivel al tonurilor de alb ( 46) Nivel automat tonuri de alb Mod interior (înregistrare sub bec cu incandescenţă) Mod exterior Mod reglare manuală Înregistrare cu temporizator ( 41) Număr de pixeli de înregistrare pentru imagini statice ( 35) 640 × 480 640 × 360 Înregistrare / accesare HDD Înregistrare imagini statice Putere baterie rămasă ( R 0min 16) Timp de înregistrare rămas 0h00m00s 15. R 100 Se poate înregistra pe card SD Se recunoaşte cardul SD Se înregistrează pe card/ se accesează cardul SD Calitatea imaginii statice ( 35) Număr imagini statice rămase MF 2x Focalizare manuală ( Indicator amplificare zoom ( 36) 92 .Indicaţii 1 Indicaţii Mod lumină de fundal ( 41) 38) Indicaţii mediu de stocare Hard disk selectat Card SD selectat 1/100 OPEN.2008 15:30 (roşu) (verde) Timp de înregistrare scurs Indicator dată/oră ( 27) Înregistrare/scriere pe disc ( 31) Pauză de înregistrare ( PRE-REC (SDR-H60/SDR-H50) ( Rata de aspect 16:9 ( Modul auto ( Modul manual ( 30) 44) 46) 31) 42) 43) (alb) (verde) (roşu) .0 0dB Stabilizator imagine ( Timp expunere ( Distanţă focală ( Mod soft skin ( . F2.

Indicaţii redare Redare video DPOF setat în prealabil (la o valoare mai mare decât 1) ( 64) Număr de pixeli de înregistrare pentru imagini statice ( 35) 640 × 480 640 × 360 Redare imagini statice Dimensiunea imaginii nu este afişată în cazul imaginilor statice înregistrate cu alte produse cu dimensiuni ale imaginilor diferite de cele indicate mai sus. Imagini statice protejate ( 57. ► Redare ( Pauză ( 50) 50) 51) Derulare rapidă înainte/înapoi ( Salt redare ( Ultima/prima scenă oprită 50) Redare cu încetinitorul ( 51) Redare cadru cu cadru ( 51) 0h00m00s Durată redare secvenţă video Mod redare ( 52) Afişarea tuturor scenelor de pe disc Afişare scene înregistrate la data selectată Afişare scene din lista de redare selectată Mod înregistrare secvenţe video ( 33) No. 10 R Număr scenă Reglare volum ( Reluare redare ( 51) 51) Conţinut protejat de alt echipament. 63) Secvenţe video copiate ( 71) 100-0001 Afişare număr folder imagine statică/fişier 93 .

Hard disk-ul nu poate fi accesat deoarece funcţia de detectare şocuri a detectat faptul că aparatul a suferit un şoc. Nu este introdus nici un card SD/card inutilizabil. 94 .Indicaţii … Unitate de scriere DVD este conectată Când meniul [BURN DISC] este selectat Când meniul [PLAY DISC] este selectat Tip disc ( 69) DVD-RAM DVD-RW DVD-R CD-RW CD-R DVD-R DL Când este conectată o imprimantă compatibilă PictBridge ( 77) Accesare card sau HDD ( 86) -. ( 27) Indicatorul de avertizare/ alarmă apare când monitorul LCD este rotit spre lentilă.(Indicator oră) Bateria încorporată este aproape descărcată. Înregistrarea se poate opri la şocuri continue. Readuceţi direcţia monitorului LCD în poziţie normală şi verificaţi indicatorul de avertizare/alarmă.

toate datele de pe acesta vor fi şterse.. Dacă mesajul apare chiar şi după repetarea acestei operaţii de mai multe ori. etc. • La utilizarea oricărui alt card. etc. Utilizaţi un card Panasonic sau un alt card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video.Indicaţii 2 Mesaje RECOMMEND DATA BACKUP PERIODICALLY. scoateţi bateria şi apoi introduceţi-o din nou. Încercaţi să utilizaţi funcţii care nu pot fi utilizate simultan. Deconectaţi alimentarea şi consultaţi distribuitorul. Faceţi copii de siuranţă ale datelor pe un PC. Capacitatea hard disk-ului este limitată. ERROR OCCURED. CANCEL NIGHT VIEW MODE. Utilizaţi adaptorul de alimentare furnizat. Acest mesaj nu indică o problemă cu aparatul. etc. iar operarea s-a oprit. • La utilizarea unui card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video ( 20). Copiaţi imediat datele de pe HDD pe un PC.. CHECK CARD. Nu încercaţi să reparaţi aparatul dumneavoastră. OPERATION FAILED. Recomandăm copierea de siguranţă a datelor importante pe un PC. Când un card SD este formatat. HDD BACKUP RECOMMENDED. EXCESSIVE SHOCK DETECTED. pentru a le proteja. ( 20) THIS BATTERY CANNOT BE USED. se recomandă formatarea cardului utilizat ( 67). şi apoi duceţi în service aparatul. aparatul necesită reparaţii. A apărut o problemă cu hard disk-ul. 95 . RECORDING IS STOPPED. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE Aţi introdus un card de 8 MB sau 16 MB în modul de îrnegistrare video. Utilizaţi o baterie compatibilă cu acest aparat ( 14) Aţi încercat să conectaţi un adaptor de alimentare care nu este compatibil cu acest aparat. Când apare acest mesaj. Cardul nu este compatibil sau nu poate fi recunoscut de echipament. PLEASE TRY AGAIN AFTER A WHILE. ( 17) Dacă utilizaţi o baterie compatibilă cu acest aparat ( 14). EXIT THE MENU THEN CHANGE TO MANUAL MODE. Aparatul a detectat un şoc. înainte de formatarea cardului.

poate să apară următorul mesaj. utilizaţi o baterie cu un nivel de încărcare cât mai ridicat sau adaptorul de reţea. Deconectaţi şi apoi conectaţi din nou cablul USB şi apoi selectaţi din nou funcţia USB dorită. PUSH THE RESET SWITCH. DISCONNECT THE USB CABLE FRON THIS UNIT. de exemplu atunci când alimentarea cu energie se întrerupe dintr-un motiv oarecare în timpul înregistrării sau al editării. THIS SCENE CANNOT BE READ. Echipamentul nu poate stabili în mod corect conexiunea cu un calculator sau cu o imprimantă. Scoateţi cablul USB de la aparat. apoi opriţi şi reporniţi aparatul. În acest fel se pot pierde datele de pe disc. CANNOT OPERATE WHILE USB CONNECTED. puteţi repara discul atunci când porniţi din nou alimentarea. • Nu reparaţi un card care a fost înregistrat pe alt echipament. Confirmaţi conţinutul utilizând dispozitivul cu care au fost înregistrate datele. aşteptaţi un interval de timp înainte de pornirea aparatului. 96 . aşteptaţi scăderea temperaturii şi apoi porniţi aparatul din nou. în funcţie de eroarea constatată. Scoateţi cardul SD şi apăsaţi butonul RESET pentru a reporni echipamentul ( 103) DISCONNECT USB CABLE. TEMPERATURE TOO LOW Temperatura internă a aparatului este prea scăzută. Chiar dacă alimentarea cu energie este decuplată fără a repara discul. • Când remediaţi problemele de disc. OPERATION STOPPED. Respectaţi instrucţiunile care se afişează pe monitor.INTERNAL TEMPERATURE TOO HIGH.) HDD ERROR DETECTED. (Remedierea poate dura mai mult. ALL CONTENTS OF THIS DISC WILL BE DETELED. Dacă la accesarea discului se constată că există informaţii incorecte de administrare a discului. DISC COPY IS ABORTED. AN ERROR OCCURRED IN THE DVD BURNER. Opriţi aparatul. A fost detectată o problemă la echipament. DO YOU WANT TO CONTINUE? Discul introdus conţine date. Dacă mesajul „Please Wait” (Vă rugăm aşteptaţi). Alimentarea cu energie a aparatului nu poate fi decuplată atunci când aparatul este conectat la calculator. înaintea ştergerii. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. Despre recuperare Este posibil ca sistemul să nu poată termina în mod normal scrierea unui fişier. NOW REPAIRING DATA. CARD ERROR DETECTED. Pentru a copia scena din nou. Temperatura internă a aparatului este prea ridicată. • În funcţie de starea datelor. PLEASE TURN UNIT OFF AND WAIT A WHILE. NOW REPAIRING DATA. ştergeţi mai întâi scena afişată. – Deconectaţi cablul USB.

Sfaturi utile 1 Funcţii care nu pot fi utilizate simultan Unele funcţii ale acestui aparat sunt dezactivate sau nu pot fi selectate datorită specificaţiilor echipamentului. Compensare lumină de fundal Mod Soft skin (Setare şi anulare) Mod asistenţă (Help) Mod Scenă Modificare nivel tonuri de alb Reglarea timpului de expunere. a irisului / amplificării • În modul auto • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • La utilizarea funcţiei de zoom digital • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • Când se utilizează modul scenă 97 . Funcţie de vedere nocturnă în culori • În timpul înregistrării pe un disc (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • În modul înregistrare imagine • (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • Când se setează irisul / amplificarea • • În timpul înregistrării pe un disc (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC. Tabelul de mai jos prezintă exemple de funcţii care pot fi restricţionate de diferite condiţii. Funcţii Zoom digital Modificare gradată a imaginii (fade) Condiţii care dezactivează funcţia • În modul înregistrare imagine • • În modul înregistrare imagine (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC.

Sfaturi utile 2 Întrebări frecvente Ce tipuri de card se pot folosi cu acest aparat? Se pot folosi carduri de memorie SD şi carduri de memorie SDHC. ( 31. ( 67). nu se poate înregistra continuu. 98 . Folosiţi opţiunea [MEDIA SELECT] din meniu pentru a alterna între mediile de destinaţie a înregistrării. este posibil ca unele imagini statice să nu poată fi redate. Cu o unitate de scriere DVD Ce tip de dispozitiv este necesar pentru redarea unui disc creat cu o unitate de scriere DVD? Un disc creat cu o unitate de scriere DVD poate fi redat pe un DVD player. ( 18) Pentru înregistrarea secvenţelor video. După aceea. Unitatea DVD poate înregistra un maximum de 9999 de imagini statice pe un singur disc. Dacă dispozitivul nu poate reda discul. Dacă dispozitivul nu poate reda discul. ştergeţi scenele de care nu aveţi nevoie sau formataţi hard-discul. ( 65) Copierea imaginilor în mişcare nu este posibilă. puteţi conecta aparatul la un DVD recorder şi apoi copiaţi datele. Se poate înregistra continuu de pe HDD pe un card SD sau invers? Nu. conectaţi unitatea de scriere DVD la aparat pentru redare. conectaţi unitatea de scriere DVD la acest aparat pentru redare. 55. De asemenea. 34) Este posibilă copierea datelor pe HDD şi cardul SD cu acest aparat? Copierea imaginilor statice este posibilă. consultaţi instrucţiunile de operare ale player-ului). (Pentru compatibilitatea discului. compatibile cu Clasa 2 sau o clasă superioară. Din moment ce numărul maxim de imagini statice care poate fi redat diferă în funcţie de player. Cum trebuie să procedez când hard-discul este plin? Folosiţi programele furnizate pentru a salva datele pe un calculator sau disc DVD. recomandăm utilizarea cardurilor SD cu capacităţi de la 256 MB la 8 GB.

nu se poate. copiaţi secvenţele video pe un PC şi apoi acopiaţi-le pe disc. Puteţi utiliza funcţia DVD COPY doar pentru a copia secvenţe video înregistrate pe HDD.Cu un calculator Se pot scrie date din calculator pe hard-discul sau cardul SD al aparatului? Nu. Terminalul USB al acestui aparat este numai pentru citire. Este posibilă redarea la un calculator? Folosiţi VideoCam Suite. 99 . Se poate folosi funcţia DVD COPY şi pentru copierea secvenţelor video de pe carduri SD pe discuri DVD? Nu. Dacă doriţi să copiaţi secvenţe video de pe un card SD pe un disc DVD. nu se poate.

• Bateria are o durată de viaţă limitată. • Dacă aţi setat [DEMO MODE] la [ON] fără să introduceţi un disc sau un card în modul înregistrare video sau înregistrare imagine. Imaginea afişată pe monitor se schimbă brusc. reporniţi alimentarea. • Echipamentul nu poate fi utilizat decât dacă monitorul LCD este deschis sau vizorul este extins. aşteptaţi circa un minut şi apoi conectaţi din nou adaptorul de reţea sau bateria. înseamnă că bateria este uzată şi nu mai poate fi folosită. după circa încă un minut. • Asiguraţi-vă că monitorul LCD este deschis sau vizorul este extins • Funcţionarea bateriei este influenţată de temperatura mediului înconjurător.Sfaturi utile 3 Identificarea şi remedierea problemelor Problemă Echipamentul nu poate fi pornit. acesta este oprit automat pentru a nu se consuma bateria. porniţi din nou alimentarea. În mod normal. deşi a fost pornită alimentarea cu energie. Echipamentul nu poate fi utilizat. Dacă echipamentul tot nu poate fi utilizat. Apoi. bateria este defectă. Echipamentul nu poate fi utilizat în condiţii normale. Ataşaţi bateria la adaptorul de reţea timp de 5 până la 10 secunde. • Dacă nu utilizaţi echipamentul timp de 5 minute. • Scoateţi cardul SD şi apăsaţi pe butonul RESET ( 103). (Efectuarea acestor operaţii când este aprins indicatorul de acces poate distruge datele de pe hard disc sau de pe card. Puncte de verificare • Încărcaţi bateria utilizând adaptorul de alimentare ( 14). bateria se descarcă mai repede. Alimentarea nu se opreşte automat dacă funcţia de economisire a energiei ( 25) este setată la [OFF]. Se aude un declic la pornirea alimentării. această setare trebuie să aibă valoarea [OFF]. Dacă starea normală nu a fost încă restabilită. demontaţi adaptorul de reţea sau bateria.) • Acesta este un sunet emis de lentila în mişcare şi nu reprezintă o defecţiune. Bateria se descarcă rapid. • Este posibil ca circuitul de protecţie al bateriei să fi intrat în acţiune. pentru prezentarea funcţiilor sale. În locurile cu temperatură foarte scăzută. Pentru a relua înregistrarea. Dacă durata de funcţionare a acesteia este prea scurtă chiar şi după o reîncărcare completă. ( 26) Echipamentul se opreşte automat. echipamentul este setat automat în modul demonstrativ. Echipamentul nu rămâne pornit suficient timp. (Se activează modul demonstraţie) 100 .

opriţi-l şi lăsaţi-l să se răcească. Pentru a putea utiliza din nou echipamentul.Problemă Nu este afişată o indicaţie de funcţie. Copiaţi datele de pe un card SD pe un PC. În aceste situaţii.QUALITY] setată la [ ]. toate indicaţiile de pe afişaj. ( 35) • Apăsaţi butonul AUTO • Există unele subiecte şi zone adiacente acestora pentru care focalizarea automată nu funcţionează corect ( 108). Înregistrarea începe. viteza de scriere se reduce. iar discul sau cardul au fost introduse în mod corect. deşi echipamentul este pornit. apoi formataţi cardul SD ( 67) • Dacă încercaţi să înregistraţi obiecte mici sau cu detalii fine cu opţiunea [PICT. înregistrarea se poate întrerupe.QUALITY] setată la [ este posibil ca imaginile să capete un aspect de mozaic. • Aparatul este setat în modul de înregistrare secvenţă video sau modul de înregistrare imagine statică? • În cazul în care capacul este deschis. Operarea se opreşte arbitrar • Funcţia de detectare şocuri s-a activat automat pentru protejarea hard disk-ului. Realizaţi înregistrarea cu opţiunea [PICT. • Dacă înregistrarea se opreşte la utilizarea hrad diskului. echipamentul nu poate funcţiona normal. dar se opreşte imediat. • Nu este posibilă efectuarea de înregistrări când comutatorul de protecţie la scriere a cardului SD a fost setat la LOCK ( 19). Imaginea redată se blochează temporar. reglaţi focalizarea utilizând modul focalizare manuală ( 46). Imaginile statice înregistrate nu sunt clare. • Utilizaţi un card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video. copiaţi datele de pe HDD pe un PC şi formataţi hard disk-ul. ]. cu excepţia datei şi a avertizărilor. Închideţi capacul. dispar. • Dacă hard discul sau cardul nu mai au memorie disponibilă. Puncte de verificare • Dacă aţi setat [SETUP] [DISPLAY] [OFF]. Înregistrarea nu începe. • Când utilizaţi un card pe care datele au fost scrise şi şterse de multe ori. • Echipamentul este fierbinte. eliberaţi memorie ştergând scenele care nu mai sunt necesare ( 55) sau utilizaţi un disc nou sau un card SD nou. Respectaţi instrucţiunile din mesajele afişate. Înregistrarea se opreşte automat în timpul înregistrării secvenţelor video pe un card SD. Nu scăpaţi sau supuneţi la şocuri aparatul în timpul operării. 101 . Funcţia de focalizare automată nu funcţionează. ca de exemplu indicarea timpului rămas sau a timpului scurs.

Dacă echipamentul nu a revenit încă la funcţionarea normală. Consultaţi distribuitorul. Scenele nu pot fi şterse sau editate. ( 19) • Este posibil ca datele să fie distruse de unde statice sau electromagnetice. • Echipamentul. Dacă aceste scene nu sunt necesare. Înlăturaţi protecţia ( 57. ( 18) • Nu se poate realiza nici o operaţie cât timp echipamentul este conectat la un calculator • Opriţi echipamentul. • Utilizaţi cu acest echipament un card de memorie SD cu o capacitate între 8 MB şi 8 GB.Problemă Sunetul nu este redat de la difuzorul încorporat Cu toate că echipamentul este corect conectat la un aparat TV. Chiar dacă aţi formatat un card sau un hard disc. imaginile redate nu pot fi văzute. 102 . formataţi discul sau cardul pentru a şterge datele ( 67). Puncte de verificare • În timpul redării. Stocaţi datele importante şi pe calculator sau pe alte echipamente. Indicaţia dispare. Nu se poate efectua nici o operaţie. Monitorul se blochează. mutaţi butonul de volum pentru a afişa indicaţia de volum şi pentru a-l regla ( 51) • Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare ale aparatului TV şi selectaţi canalul care corespunde intrării utilizate pentru conectare. apăsaţi butonul RESET sau decuplaţi bateria sau adaptorul de reţea şi apoi montaţi la loc bateria sau adaptorul de reţea. ( 68) • Fişierele blocate nu pot fi şterse. extrageţi echipamentul din priză şi consultaţi distribuitorul de la care l-aţi achiziţionat Imaginea de pe cardul SD nu are un aspect normal. Dacă echipamentul nu poate fi oprit. acestea nu pot fi utilizate. Imaginile redate sunt comprimate pe orizontală. Apoi porniţi din nou echipamentul. • Este posibil să nu se poată şterge scenele care sunt afişate cu indicatorul pe ecranul cu imagini miniaturale. 63). • Nu este posibilă ştergerea în cazul în care comutatorul de protecţie la scriere a cardului se află în poziţia LOCK. discul sau cardul pot fi deteriorate. Vă rugăm să reţineţi că formatarea unui disc sau a unui card şterge toate datele de pe discul sau cardul respectiv. • Schimbaţi setarea astfel încât să corespundă raportul dimensional al televizorului.

extrageţi discul şi curăţaţi-l. Apăsaţi pe butonul RESET cu proeminenţa capacului de protecţie a lentilei . nu este recunoscut. Un card SD introdus în alt echipament nu poate fi recunoscut. folosiţi un disc nou. • Dacă nu apăsaţi pe butonul RESET. În acest caz. ( 67) • Verificaţi ca echipamentul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului SD (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. Decuplaţi sursa de alimentare conectată şi consultaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat-o. Nu încercaţi să reparaţi singur echipamentul Când cardul este introdus în acest aparat. Pentru detalii. • Echipamentul a detectat automat o eroare. echipamentul trebuie reparat. alimentarea este întreruptă în mod automat circa un minut mai târziu. Utilizaţi aparatul pentru a formata cardurile SD. Vă rugăm ţineţi cont de faptul că la formatare toate datele de pe card sunt şterse.Problemă Se afişează mesajul „PUSH THE RESET SWITCH” sau „CHECK THE DISC AFTER PUSHING THE RESET SWITCH TO REPAIR IT“ Puncte de verificare • După ce aţi utilizat metoda următoare pentru a reporni echipamentul. consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului 103 . În acest fel. indicatorul poate continua să apară. ( 20) Dacă discul prezintă zgârieturi. reporniţi echipamentul. • Chiar după ce aţi apăsat pe butonul RESET.

La conectarea prin cablul USB. Este necesar prea mult timp pentru crearea unui DVD DVD Player-ul nu poate reda discurile pe care le-am creat utilizând VideoCam Suite. pentru a copia scenele. apare un mesaj de eroare pe PC Funcţia DVD COPY nu porneştechiar dacă am apăsat butonul DVD COPY Nu pot copia secvenţe video utilizând funcţia DVD COPY. • Crearea unui DVD poate dura mai mult dacă mărimea fişierelor este mică. aparatul nu este detectat de către PC Când cablul USB este deconectat. acestea nu mai pot fi recopiate. opriţi aparatul şi apoi reconectaţi cablul USB • Pentru a deconecta cablul USB în siguranţă. 104 . În acest caz. Sunetul nu este redat corect când un disc DVD care a fost copiat utilizând unitatea de scriere DVD este redat Cu un calculator Problemă Puncte de verificare • Închideţi ecranul meniu înaintea conectării cablului USB • Selectaţi un alt terminal USB pe PC • Verificaţi mediul de operare ( 75) • Deconectaţi cablul USB. • Pentru a crea discuri DVD-Video utilizând funcţia DVD COPY.Cu alte dispozitive Problemă Puncte de verificare • Când scenele înregistrate pe un card SD prin setarea [AUDIO REC] la [MPEG] sunt copiate pe un disc [DVD] utilizând unitatea de scriere DVD şi apoi sunt redate cu alte dispozitive. executaţi dublu-clic pe pictograma şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Sau utilizaţi software-ul furnizat. trebuie să instalaţi pe PC aplicaţia VideoCam Suite de pe CD-ROM-ul furnizat. Importaţi imaginile pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD. (Consultaţi instrucţiunile de operare ale playerului). player-ul trebuie să suporte redarea acelui disc DVD. • După ce imaginile au fost copiate utilizând funcţia DVD COPY. apoi copiaţi pe disc. înregistraţi scenele setând [AUDIO REC] la [DOLBY]. este posibil ca sunetul să nu fie redat corect. • Pentru a reda un DVD creat utilizând VideoCam Suite.

imaginile sau sunetele înregistrate pot fi afectate negativ. Când transportaţi echipamentul.) • Dacă utilizaţi echipamentul lângă sau pe un aparat TV. • Un impact puternic poate deteriora carcasa echipamentului. • Nu utilizaţi camera video lângă telefoanele mobile. Ţineţi camera video cât mai departe posibil de echipamente electromagnetice (precum cuptoare cu microunde. uscată. ştergeţi-l cu o lavetă bine stoarsă. • Dacă echipamentul este afectat negativ de echipamente electromagnetice şi nu funcţionează în mod corespunzător. discul şi cardul SD se pot încălzi după o funcţionare îndelungată. opriţi echipamentul şi extrageţi bateria sau deconectaţi adaptorul de alimentare. Asiguraţi-vă că utilizaţi numai cablurile furnizate cu echipamentul. pentru a îndepărta praful şi amprentele de degete. • Echipamentul nu este proiectat pentru a fi utilizat în medii profesionale. nu lăsaţi nisipul sau praful fin să pătrundă în interiorul unităţii sau să ia contact cu terminalele acesteia. • Nu lăsaţi produse din cauciuc sau din material plastic mult timp în contact cu echipamentul. În cazul în care nu intenţionaţi să utilizaţi echipamentul pentru o perioadă mai îndelungată • Dacă depozitaţi echipamentul într-un dulap sau pe un raft. Nu utilizaţi echipamentul în scopuri de supraveghere sau în alte scopuri profesionale. cum ar fi o plajă. imaginile sau sunetul pot fi distorsionate de radiaţiile de unde electromagnetice. Dacă utilizaţi echipamentul într-un loc cu mult nisip sau praf. • Dacă înregistraţi imagini în apropierea emiţătoarelor radio sau a cablurilor de înaltă tensiune. • Ştergeţi echipamentul cu o lavetă moale. iar finisajul se poate jupui. cauzând funcţionarea defectuoasă a acestuia. utilizaţi cablurile furnizate cu aceste accesorii. deoarece interferenţa rezultată poate afecta negativ imaginea sau sunetul. în interiorul unităţii se acumulează căldură. Nu utilizaţi camera video în apropierea emiţătoarelor radio sau a cablurilor de înaltă tensiune. se recomandă să amplasaţi un agent deshidratant (silicagel) în apropierea echipamentului. Apoi ştergeţi echipamentul cu o lavetă uscată. • Înainte de curăţarea unităţii. De asemenea. nu-l scăpaţi pe jos şi nu-l loviţi. aparate TV. echipamente pentru jocuri video etc. 105 . (Trebuie procedat cu mare grijă atunci când introduceţi sau extrageţi un disc sau un card.Măsuri de precauţie la utilizare Despre acest echipament • Echipamentul. stoarceţi bine o lavetă înmuiată în prealabil într-un detergent neutru diluat cu apă şi ştergeţi echipamentul cu această lavetă. dar aceasta nu reprezintă o defecţiune. extrageţi bateria sau scoateţi din priză adaptorul de reţea. păstraţi echipamentul departe de acţiunea apei de mare. • Dacă pe echipament se pulverizează astfel de substanţe. • Înregistrările pot fi deteriorate iar imaginile pot fi distorsionate de câmpurile magnetice puternice create de boxe sau de motoarele mari. Apoi ştergeţi din nou echipamentul cu o lavetă uscată. Apoi conectaţi la loc bateria sau adaptorul de alimentare şi reporniţi echipamentul.) • Dacă echipamentul a fost stropit cu apă de mare. • Dacă utilizaţi echipamentul o perioadă de timp îndelungată. ceea ce poate atrage funcţionarea defectuoasă a echipamentului. • Atunci când utilizaţi o lavetă tratată chimic. • Corpul camerei se poate decolora iar finisajul se poate desprinde. Dacă utilizaţi accesorii opţionale. carcasa acestuia se poate deteriora. Pentru îndepărtarea petelor mai rezistente. • Radiaţiile de unde electromagnetice generate de microprocesoare pot avea un efect negativ asupra echipamentului. consultaţi instrucţiunile care însoţesc laveta. Nu pulverizaţi pe echipament insecticide sau substanţe chimice volatile. diluanţi de vopsea sau alcool pentru curăţarea aparatului. Nu folosiţi benzină. • Nisipul sau praful pot deteriora echipamentul. cauzând perturbaţii ale imaginilor şi sunetelor. Nu utilizaţi prelungitoare.

• Montarea unei baterii cu terminalele deteriorate poate deteriora echipamentul sau adaptorul de reţea. • Pentru a depozita bateria pentru o perioadă îndelungată. Nu aruncaţi în foc bateria veche • Încălzirea unei baterii sau aruncarea ei în foc prezintă pericol de explozie. curăţaţi-l cu o lavetă moale.) • Electrozii adaptorului şi ai bateriei trebuie întotdeauna menţinuţi în stare curată. • Dacă durata de funcţionare a acesteia este prea scurtă chiar şi după reîncărcarea bateriei. Curăţaţi-l cu o lavetă moale. (Dacă este lăsat conectat. • Bateria trebuie depozitată într-un loc răcoros şi uscat. Dacă bateria tot nu se încarcă. iar bateria să nu fie încărcată. se consumă o cantitate redusă de curent. Aşteptaţi până când bateria revine la temperatura adecvată înainte de a încărca din nou bateria. • Dacă temperatura bateriei este foarte ridicată sau foarte scăzută. (Temperatura recomandată: între 15°C şi 25°C. se poate declanşa funcţia de protecţie. o cantitate mică de curent se consumă chiar şi după oprirea echipamentului. Extrageţi bateria după utilizare • Dacă lăsaţi bateria în echipament. • Dacă bateria este depozitată în locaţii cu umiditate ridicată. făcând imposibilă utilizarea echipamentului. La temperaturi ridicate. cum sunt staţiunile de schi. perioada pe durata căreia puteţi înregistra imagini este mai scurtă. pregătiţi baterii de rezervă • Pregătiţi baterii care să vă ajungă pe o perioadă de 3 până la 4 ori mai mare decât perioada în care doriţi să înregistraţi imagini. uscată. 106 . la o temperatură cât mai constantă. • Utilizarea aparatului poate genera sunete similare unui zumzet. Bateria este sensibilă la umiditate şi la temperatură. • Temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute scurtează durata de viaţă a bateriei. În zonele reci este posibil ca indicatorul de încărcare completă să nu se aprindă sau ca indicatorul de nivel redus al bateriei să se aprindă după circa cinci minute de la începerea utilizării.Despre baterie Bateria care se utilizează în acest echipament este o baterie litiu-ion reîncărcabilă. s-ar putea să nu mai reuşiţi să utilizaţi bateria nici după ce o reîncărcaţi. verificaţi dacă nu s-au deteriorat terminalele. de exemplu datorită depozitării într-un spaţiu cu temperaturi scăzute. recepţia radio poate fi perturbată. Despre adaptorul de alimentare • Dacă bateria este încălzită. • Dacă utilizaţi adaptorul de reţea lângă un aparat radio. • După utilizare. • Când echipamentul este foarte rece. lipsit de umiditate. • În locuri cu temperaturi scăzute. Păstrarea echipamentului în această stare poate conduce la descărcarea excesivă a bateriei. bateria este uzată şi nu mai poate fi folosită. Acesta este un fenomen normal. Strălucirea normală va reveni odată cu creşterea temperaturii echipamentului. ceea ce conduce la o funcţionare defectuoasă. Monitorul LCD / vizorul • Dacă monitorul LCD este murdar. pe monitorul LCD se poate forma condens. după pornire monitorul LCD va fi uşor mai întunecat ca de obicei. Vă rugăm să achiziţionaţi o baterie nouă. Păstraţi adaptorul la o distanţă de cel puţin 1 m de aparatul de radio. Umiditatea recomandată: între 40% şi 60%). • Bateria trebuie depozitată într-o pungă de vinil. astfel încât terminalele să nu intre în contact cu metale. este posibil ca bateria sau cablul de reţea să fie defecte. În acest caz. • Trebuie să îndepărtaţi de pe terminalele bateriei praful şi alte substanţe străine. efect care se accentuează la creşterea sau scăderea temperaturii. deconectaţi adaptorul de alimentare. Dacă aţi scăpat bateria pe jos în mod accidental. este posibil ca indicatorul CHARGE să continue să lumineze intermitent. Contactaţi furnizorul. vă recomandăm să o încărcaţi o dată în fiecare an şi să o depozitaţi din nou după ce aţi utilizat-o complet. terminalele se pot coroda. cu temperatură ridicată sau în locaţii cu fum şi ulei. uscată. încărcarea durează mai mult decât în mod normal. • În locuri cu variaţii importante de temperatură. Atunci când călătoriţi şi doriţi să faceţi înregistrări.

99% din aceştia sunt funcţionali şi numai 0. Windows Vista. Pentru utilizarea acestor tehnologii protejate de legea drepturilor de autor. • Când echipamentul se află într-un loc foarte umed. “Dolby” şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale companiei Dolby Laboratories. unde aerul este saturat de vapori (de exemplu o piscină încălzită).132 şi 5. Licenţe • Logo-ul SDHC este o marcă înregistrată • Patente US nr. • Microsoft. Mai mult de 99. procedaţi aşa cum se arată în continuare. Faceţi tot posibilul să evitaţi formarea condensului. Este interzisă dezasamblarea sau modificarea camerei video. Această cameră video utilizează tehnologii protejate de legea drepturilor de autor şi este protejată şi de tehnologii patentate şi drepturi de proprietate intelectuală din S. DirectSound.381.Ecranul monitorului LCD este un produs tehnologic de extrem de înaltă precizie şi conţine aproximativ 123. • Intel.A. Sfat util De exemplu. aceasta nu reprezintă o defecţiune şi nu afectează imaginea înregistrată. în general. Despre formarea condensului Atunci când se formează condens pe echipament.698. Dacă totuşi s-a format condens.936.747. Windows. • Când o cameră rece este încălzită rapid. 6.050. în SUA şi/sau alte ţări. după care îl puteţi folosi. • Când echipamentul este transportat dintr-o maşină cu aer condiţionat în mediul exterior.000 pixeli. • Produs sub licenţa Dolby Laboratories. DirectX şi Internet Explorer sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări.583.516. 7. • IBM. • După aversele din după-amiezile de vară. 107 .01% pot rămâne inactivi sau mereu aprinşi. CoreTM şi Pentium sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale Intel Corporation în SUA şi în alte ţări • Macintosh şi Mac OS sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Apple Inc. Lăsaţi echipamentul în cameră timp de circa o oră. extrageţi cât mai mult aer din sac şi apoi închideţi sacul etanş. 6.836. dacă aţi utilizat echipamentul pentru a face înregistrări pe o pârtie de schi şi îl duceţi într-o cameră încălzită. 6. DirectDraw. PC/AT şi PowerPC sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Intel Corporation în SUA şi/sau alte ţări.549. puneţi echipamentul într-un sac de plastic. până când temperatura acestuia se apropie de cea a camerei. • Capturile de ecran Microsoft sunt reproduse cu permisiunea Microsoft Corporation. mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale producătorilor care au dezvoltat sistemul sau produsul respectiv. este necesară autorizarea companiei Macrovision. Cauzele formării condensului Condensul se formează atunci când temperatura sau umiditatea mediului înconjurător se modifică după cum urmează: • Când echipamentul este adus dintr-un mediu rece (de exemplu o pârtie de schi) într-o cameră caldă. • Toate celelalte denumiri de sisteme şi de produse menţionate în aceste instrucţiuni sunt. lentila se abureşte şi nu funcţionează corespunzător.U. • Când aerul rece de la instalaţia de aer condiţionat este suflat direct pe echipament. Totuşi.

echipamentul poate regla echilibrul pentru celelalte culori. este dificilă focalizarea fundalului atunci când se focalizează obiecte aflate în apropiere. Înregistrarea simultană a obiectelor aflate în apropiere sau la distanţă Deoarece echipamentul realizează focalizarea pe ceea ce se află în centrul ecranului. al tonurilor de alb. Ilustraţia de mai sus prezintă intervalul în care funcţionează nivelul automat al tonurilor de alb. Echipamentul determină nuanţa de lumină care parcurge lentila şi senzorul de echilibru al tonurilor de alb.Explicarea termenilor Nivel automat al tonurilor de alb Funcţia de reglare a nivelului tonurilor de alb recunoaşte culoarea luminii şi efectuează reglajul astfel încât culoarea albă să devină de un alb şi mai pur. Aceasta poartă numele de reglare automată a nivelului tonurilor de alb. Identificând culoarea albă în lumina soarelui şi culoarea albă în lumină fluorescentă. Chiar şi în interiorul intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat 108 . reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb nu funcţionează corespunzător în prezenţa altor surse de lumină. Înregistraţi imaginile în modul focalizare manuală. Întrucât culoarea albă reprezintă referinţa pentru toate culorile (care compun lumina). având în vedere că echipamentul stochează informaţii despre culoarea albă provenite de la mai multe surse de lumină. Datorită acestor caracteristici. Pentru surse luminoase situate în afara intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb. • Realizează focalizarea numai pe centrul ecranului. • Încearcă să focalizeze un subiect cu contrast mai mare. echipamentul poate înregistra imagini în nuanţă naturală dacă poate recunoaşte culoarea albă de referinţă. Focalizarea automată Obiectivul este mutat înainte şi înapoi în mod automat pentru focalizarea pe subiect. 1) Intervalul efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb la acest echipament 2) Cer senin 3) Cer noros (ploaie) 4) Monitor TV 5) Lumina soarelui 6) Bec fluorescent alb 7) Bec electric cu halogen 8) Bec cu incandescenţă 9) Răsăritul sau apusul soarelui 10) Lumină de lumânare În afara intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb la acest echipament. Focalizarea automată are următoarele caracteristici: • Reglează astfel încât liniile verticale ale subiectului se văd mai clar. utilizaţi funcţia de reglare manuală a echilibrului tonurilor de alb. Totuşi. nu puteţi realiza focalizarea şi pe subiectul aflat în apropiere şi pe obiectele aflate la distanţă. focalizarea automată nu funcţionează corect în următoarele situaţii. analizează ulterior condiţiile de înregistrare şi selectează nuanţa cea mai adecvată. Când se înregistrează persoane pe fundalul unor munţi aflaţi în depărtare. reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb poate să nu funcţioneze corespunzător în prezenţa mai multor surse de lumină. imaginea devine roşiatică sau albăstruie. Nivelul tonurilor de alb Reglarea nivelului tonurilor de alb determină culoarea albă sub diferite surse de lumină.

nu poate ţine pasul cu un subiect aflat în mişcare rapidă. atunci când înregistraţi subiecte aflate de cealaltă parte a unui drum foarte aglomerat. competiţii sportive cu subiecte aflate în mişcare rapidă. de exemplu. Înregistrarea unui subiect cu un contrast scăzut Este uşor de realizat focalizarea pe un subiect cu contrast ridicat sau cu linii verticale. Înregistrarea unui subiect înconjurat de obiecte cu suprafeţe lucioase sau puternic reflectante Deoarece focalizarea se realizează pe toate obiectele strălucitoare sau lucioase. Aceasta înseamnă că un subiect cu contrast redus. deoarece focalizarea se realizează pe fereastra murdară. este greu de realizat în aceste condiţii focalizarea pe subiectul dorit. 109 . Înregistrarea unui subiect aflat în mişcare rapidă Deoarece obiectivul realizează focalizarea mecanic. Focalizarea poate deveni estompată atunci când subiectul înregistrat se află pe malul mării. în scene nocturne sau în scene care implică artificii sau iluminare specială. ca de exemplu un perete alb. Atunci când înregistraţi.Înregistrarea unui subiect aflat în spatele unei ferestre murdare sau prăfuite Subiectul din spatele ferestrei nu va putea fi focalizat. Înregistrarea unui subiect pe un fond întunecat Echipamentul nu poate realiza focalizarea corectă deoarece informaţiile de lumină care trec prin obiectiv sunt considerabil reduse. se poate întâmpla să se realizeze focalizarea pe vehiculele care trec prin faţa camerei. focalizarea s-ar putea să îşi piardă din claritate. În mod similar. poate deveni neclar deoarece echipamentul realizează focalizarea pe baza liniilor verticale ale imaginii.

50 câmpuri Card SD: Pe baza standardului SD-Video HDD: Standard independent Senzor imagine 1/6" CCD Total: 800K×3 Senzor imagine Pixeli efectivi: Imagine în mişcare: 400K (4:3). 2 lx în modul vedere nocturnă în culori ) 1. 6 lx (aprox. F1.0 Vp-p 75 Ω 316 mV. 600 Ω Obiectiv Transfocare Monitor Microfon Difuzor Iluminare standard Iluminare minimă necesară Nivel ieşire video Nivel ieşire audio (linie) 110 . 380K (16:9) SDR-H60: Auto Iris.2 V c. Înregistrare 4. 123 K pixeli) Stereo (cu funcţie de zoom) 1 difuzor rotund Ø 20 mm 1. 370 K (16:9) Imagine statică: 410K (4:3).0 la F5.0 mm la 30.8 Distanţă focală: De la 3.Specificaţii tehnice Camera video cu hard-disc şi card SD Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră Sursă de alimentare: Consum putere: 9.7” (aprox.400 lx Aprox.c.3 V / 7.0 Distanţă focală: De la 1. transfocare digitală 80x/2500x SDR-H50/SDR-H40: Transfocare optică 42x. transfocare digitală 70x/2000x Monitor LCD 2.8 mm la 90 mm Macro (AF domeniu complet) SDR-H50/SDR-H40: Auto iris.0 W Sistem semnal Format înregistrare CCIR: semnal de culoare PAL cu 625 linii.0 mm Macro (AF domeniu complet) SDR-H60: Transfocare optică 50x. F2.8 la F 2.

Capacitatea utilă va fi mai mică.80% Mai puţin de 3000 m deasupra nivelului mării Imagini în mişcare Card de memorie SD: 32 MB*1 / 64 MB*1 / 128 MB*1 / 256 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB (de tip amovibil) (corespunzător formatului FAT12 şi FAT16). 3 111 .000 octeţi.000. * Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare. Card SD: MPEG-1 Audio Layer 2.0) Terminal Mini AB USB Compatibil PictBridge Funcţie USB host (pentru unitatea de scriere DVD) Dimensiuni (exclusiv părţile proeminente) Greutate (fără baterie şi capac de protecţie obiectiv) Temperatura de operare Umiditate de operare Altitudine de operare 67 mm (L) x 70 mm (l) × 116 mm (h) Aprox. Capacitatea utilă va fi mai mică.000. 16 bit (48 kHz/2 ch) HDD: Dolby Digital. * Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare. 60 GB reprezintă 60. Medii de înregistrare Card de memorie SDHC: 4 GB/8 GB (corespunzător formatului FAT 32) HDD (tip fix): 60GB*2 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*3(SDR-H40) Comprimare Mod înregistrare şi rată de transfer Durată de înregistrare Compresie audio MPEG-2 XP: SP: LP: 10 Mbps (VBR) 5 Mbps (VBR) 2.000. 40 GB reprezintă 40.000.Funcţie citire card (Fără suport pentru protecţie drepturi de autor) Funcţie citire HDD USB Compatibil Hi-Speed USB (USB 2. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.) Număr maxim de scene şi foldere înregistrabile 1 2 * Funcţionarea nu poate fi garantată. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. 340 g 0°C – 40°C 10% .000 octeţi. 16 bit (48 kHz/2 ch) Card SD: 99 foldere × 99 scene (9801 scene) HDD: 999 foldere × 99 scene (98901 scene) (La modificarea datei. este creat un folder nou şi scenele sunt înregistrate în acest folder nou chiar dacă numărul de scene din folderul vechi nu a depăşit 99.5 Mbps (VBR) Vezi pagina 33.

Medii de înregistrare Card de memorie SDHC: 4 GB / 8 GB (tip amovibil) (corespunzător formatului FAT32) HDD (tip fix): 60GB*1 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*2(SDR-H40) Comprimare Rezoluţie imagine Număr de imagini înregistrabile 1 JPEG (Regulă de design pentru sistem fişier cameră..4 V c. corespunzător DPOF 640 × 480 (4:3). Capacitatea utilă va fi mai mică.000..2 A (funcţionare aparat) 8.65 A (încărcare baterie) Dimensiuni Masă 92 mm (L) × 33 mm (l) × 61 mm (h) Circa 115 g Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă. 0. bazat pe standardul Exif 2. 640 x 360 (16:9) Consultaţi pagina 113. 60 GB reprezintă 60.a.000 octeţi.c. Capacitatea utilă va fi mai mică.c. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.000. 2 Adaptor de reţea Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră Sursă de alimentare: Consum putere: Ieşire c.000..3 V c. 40 GB reprezintă 40.000. * Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare.2).: 110 V – 240 V c. 1.Imagini statice Card de memorie SD: 8 MB / 16 MB / 32 MB / 64 MB / 128 MB / 256 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB (de tip amovibil) (corespunzător formatului FAT12 şi FAT16).c. 50/60 Hz 19 W 9.000 octeţi. * Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare. 112 . administrarea fişierelor şi în alte scopuri.

precum şi de subiectul înregistrat. PC. 113 .Număr de imagini înregistrabile pe HDD sau pe un card SD Rezoluţie imagine Calitate imagine 60 GB (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB (SDR-H40) 8MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 99999* 37 92 200 430 820 1710 3390 6790 13820 27150 55260 99999* 99999* 75 185 410 850 1640 3410 6780 13580 27640 54290 99999* 99999* 99999* 37 92 200 430 820 1710 3390 6790 13820 27150 55260 99999* 99999* 75 185 410 850 1640 3410 6780 13580 27640 54290 99999* 99999* 99999* 99999* 99999* 99999* * Acest aparat pote înregistra numai până la 99. • Numărul de imagini înregistrabile depinde de utilizarea simultană a modurilor şi . • Capacitatea de memorie indicată pe eticheta unui card SD reprezintă capacitatea totală pentru protecţia drepturilor de autor şi capacitate ace poate fi utilizată pe aparat.999 imagini statice pe HDD sau pe aceste carduri SD. • Valorile numerice indicate în tabel reprezintă cifre aproximative. etc. • Dacă înregistraţi imagini în mişcare pe HDD sau pe un card SD. numărul imaginilor statice înregistrabile se va reduce.

Note: .

Note: .

Ltd.net .. Web Site: http://panasonic.Matsushita Electric Industrial Co.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful