Instrucţiuni de utilizare

Cameră video cu
Model

SDR-H60 SDR-H50 SDR-H40

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni în întregime.

Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
AVERTISMENT
PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE INCENDIU, ELECTROCUTARE SAU DE DETERIORARE A ECHIPAMENTULUI, • NU EXPUNEŢI ACEST ECHIPAMENT LA PLOAIE, UMEZEALĂ, PICURARE SAU STROPIRE ŞI ASIGURAŢI-VĂ CĂ NICI UN OBIECT UMPLUT CU LICHID, CUM AR FI O VAZĂ, NU ESTE AMPLASAT PE ACEST ECHIPAMENT; • FOLOSIŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE; • NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE); INTERIORUL NU CONŢINE PIESE CARE POT FI DEPANATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE APELAŢI LA PERSONALUL CALIFICAT.

ATENŢIE!
• NU INSTALAŢI ŞI NU AMPLASAŢI ACEST APARAT ÎNTR-O BIBLIOTECĂ, PE RAFTURI SAU ÎN ALTE SPAŢII ÎNCHISE. VERIFICAŢI CA APARATUL SĂ FIE BINE VENTILAT. PENTRU A PREVENI PERICOLUL DE ELECTROCUTARE SAU DE INCENDIU DATORITĂ SUPRAÎNCĂLZIRII, VERIFICAŢI CA ORIFICIILE DE VENTILAŢIE SĂ NU FIE OBSTRUCŢIONATE DE PERDELE SAU DE ALTE MATERIALE. • NU OBSTRUCŢIONAŢI DESCHIDERILE DE AERISIRE ALE APARATULUI CU ZIARE, FEŢE DE MASĂ, PERDELE ŞI OBIECTE SIMILARE. • NU AŞEZAŢI SURSE DE FLĂCĂRI DESCHISE, PRECUM LUMÂNĂRILE APRINSE, PE APARAT. • DEBARASAŢI-VĂ DE BATERII ÎNTR-O MANIERĂ ECOLOGICĂ.

2

Priza electrică trebuie să fie instalată în apropierea echipamentului şi să fie disponibilă cu uşurinţă. Fişa cablului de alimentare trebuie să rămână în permanenţă operaţională. Pentru a deconecta complet aparatul de la sursa de alimentare în curent alternativ, scoateţi fişa cablului de alimentare din receptacolul prizei.

Informaţii referitoare la depunerea la deşeuri la echipamentului electric şi electronic (utilizatori casnici) Acest simbol, întâlnit pe produse şi/sau în documentele însoţitoare înseamnă că produsele electrice şi electronice folosite nu trebuie amestecate cu celelalte deşeuri menajere. Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperare şi reciclare, vă rugăm să depuneţi aceste produse la punctele de colectare special amenajate, unde ele vor fi acceptate gratuit. În anumite cazuri, în unele ţări, puteţi returna aceste produse furnizorului odată cu achiziţionarea unui nou produs echivalent. Depunerea corectă la deşeuri va ajuta la prezervarea unor resurse valoroase şi va preveni posibilele efecte negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului înconjurător, care ar putea rezulta dintr-o manipulare necorespunzătoare a deşeurilor. Vă rugăm să contactaţi autorităţile locale pentru informaţii suplimentare referitoare la cel mai apropiat punct de colectare amenajat. Conform legislaţiei naţionale, se pot aplica penalităţi pentru depunerea incorectă la deşeuri a acestor produse. Pentru companiile din Uniunea Europeană Dacă doriţi să depuneţi la deşeuri echipamente electronice şi electrice, vă rugăm să contactaţi furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. Informaţii privind depunerea la deşeuri pentru ţările din afara Uniunii Europene Acest simbol este valabil doar în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să depuneţi la deşeuri acest produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii privind metoda corectă de depunere.

Marcajul de identificare a produsului se află pe suportul aparatului.

Compatibilitate magnetică şi electrică EMC
Acest simbol (CE) este localizat pe plăcuţa de caracteristici tehnice. Folosiţi numai accesoriile recomandate • Nu folosiţi alte cabluri AV/S, respectiv cabluri USB, cu excepţia celui furnizat. • Când folosiţi cabluri comercializate separat, aveţi grijă să folosiţi cabluri a căror lungime nu depăşeşte 3 metri.

3

pentru scopuri diferite de utilizarea în scop personal poate duce la încălcarea legilor privind drepturile de autor. Ilustraţiile pot fi uşor diferite faţă de cele reale. Aceste instrucţiuni de operare sunt concepute pentru modelele SDR-H60. anumite funcţii nu sunt disponibile. • În funcţie de model. • Facilităţile pot fi diferite. sau alte materiale publicate sau difuzate. a accesoriilor sale sau a mediilor pe care se înregistrează. Respectaţi legile privind drepturile de autor Înregistrarea de discuri sau casete preînregistrate.Declinarea răspunderii privind înregistrarea conţinutului Producătorul nu va fi în nici un caz răspunzător pentru pierderea înregistrărilor provocată de funcţionarea defectuoasă sau de defectele acestui aparat. înregistrarea anumitor materiale poate fi restricţionată. • Ilustraţiile folosite în acest manual reprezintă modelul SDR-H40. 4 . SDR-H50 şi SDRH40. totuşi anumite părţi din explicaţii fac referire la celelalte modele. aşa că citiţi instrucţiunile cu atenţie. Chiar şi în cazul utilizării în scop personal.

.... 27 Reglarea monitorului LCD ................... 31 Moduri de înregistrare şi timpul de înregistrare .... 37 Pornire rapidă ..............60 Editarea unei liste de redare...............................67 Formatarea unui card SD ...... 14 Încărcarea bateriei ...................................39 Pictograme operaţionale... 19 Manipularea hard-discului.55 Editarea scenelor........... 30 Înregistrarea de secvenţe video ..67 Formatarea HDD ........45 Ajustarea manuală a focalizării............... 22 Setarea datei şi orei ........... 22 2 3 3 4 Redarea Redarea 1 2 Redarea secvenţelor video ........................................60 Crearea unei liste de redare noi . 35 Funcţii de înregistrare ................. 15 Durata de încărcare şi durata de înregistrare ..........................................2 Accesorii.63 3 4 Înregistrarea Înregistrarea (Operaţii de bază) 1 2 Înaintea înregistrării ..........68 5 .......................... 21 Introducerea / extragerea unui card de memorie SD ......46 Nivelul tonurilor de alb .................................. 34 Numărul de pixeli şi calitatea imaginii ............... 38 2 3 4 3 Managementul mediilor de stocare 1 Management HDD şi card SD ....61 Editarea imaginilor statice .............. 33 Înregistrarea imaginilor statice ....8 Înregistrarea (Operaţii avansate) 1 Funcţii de înregistrare a pictogramelor operaţionale ...............55 Ştergerea scenelor copiate colectiv .....7 Caracteristici ........ 36 Funcţia de micşorare/mărire a distanţei focale (zoom in/zoom out)...................55 Ştergerea scenelor / fişierelor multiple ...55 Ştergerea succesivă a scenelor .....................40 Compensare a luminii de fundal / modificare gradată a imaginii / vizualizare în culori pe timp de noapte / Mod de piele fină (soft skin) / PREREC (SDR-H60/SDR-H50) / temporizator Funcţii de înregistrare din meniuri................. 18 Despre carduri SD .................................... 23 Utilizarea ecranului de meniuri .......................................................46 Reglarea manuală a timpului de expunere şi a aperturii ....Cuprins Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră ................................57 Utilizarea listelor de redare...... 37 Funcţia de stabilizare a imaginii ....................................... 10 Alimentarea..... 36 Funcţia de auto-înregistrare................................................................................................. 16 Conectarea la o priză de alimentare17 HDD şi cardurile SD .........67 4 Cu alte produse 1 Redarea pe TV..43 Linii de ghidare / Raport al dimensiunilor / Reducere a zgomotului produs de vânt / Reducere automată a vitezei obturatorului Funcţii de înregistrare manuală ...............................................................................................................................................................................................48 Pregătire Înainte de utilizare 1 2 Denumirea pieselor componente şi modul de manipulare . 14 Introducerea bateriei .......................... 25 Listă de meniu.......53 Configurare 1 2 Pornirea / oprirea aparatului Selectarea unui mod ........................................................................ 21 Indicator luminos de acces ....................................... 28 Editarea 1 Ştergerea scenelor / fişierelor ...43 Meniuri........50 Redarea imaginilor statice ...67 Afişarea informaţiilor HDD ............44 Mod scenă ............... 24 Selectarea limbii de afişare................................

........... 70 Funcţia DVD COPY ......... 87 2 Utilizarea software-ului 1 Iniţierea aplicaţiei VideoCam Suite ...................... 81 Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final . 92 Mesaje ...... 72 Note privind copierea datelor pe discuri utilizând o unitate de scriere DVD..........100 Măsuri de precauţie la utilizare .............................................................................. 84 Dezinstalarea software-ului.................... 86 Despre afişarea pe PC...................................................................................... 89 Utilizarea unui calculator Macintosh 1 Dacă se utilizează un Macintosh... 86 Pentru a deconecta în siguranţă cablul USB .................. 95 6 ...... 77 Sfaturi utile 1 2 3 Funcţii care nu pot fi utilizate simultan ............ 71 Funcţia FAVOURITE SCENES .................................................................................................................................................................................. 76 Copierea imaginilor pe alte dispositive video.....97 Întrebări frecvente .................................................... 76 Utilizarea camerei video cu o imprimantă (PictBridge)......................... 75 Cu alte dispozitive video ............ 88 Funcţia DVD COPY ........................ 83 Configurare 1 Instalarea .................................... 69 Conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD .. 108 Specificaţii............................. 90 Altele Indicaţii 1 2 Indicaţii...................................... 84 Instalarea VideoCam Suite ............... 85 Conectare şi recunoaştere .................. 80 Mediu de operare ............................98 Identificarea şi remedierea problemelor ... 105 Explicarea termenilor .......................113 Cu un calculator Înainte de utilizare 1 2 Operaţii pe care le puteţi efectua cu un PC......................... 88 Citirea instrucţiunilor de operare ale software-ului ...... 74 Redarea unui disc introdus într-o unitate de scriere DVD ....... 110 Numărul de imagini care pot fi înregistrate pe un card SD şi HDD.................2 3 4 Cu o unitate de scriere DVD ...................

Accesorii Înainte de a utiliza această unitate.c. Adaptor de reţea (VW-AD21E-K)*1 Baterie (litiu/VW-VBG130/1320 mAh) Baterie (litiu/VW-VBG260/2640 mAh) *2 Baterie (litiu/VW-VBG6*/5800 mAh) *2 Set suport de baterie (VW-VH04) Unitate de scriere DVD (VW-BN1) Adaptor (VW-SK12E) Lampă video în c. (VW-LDC102E) *3 Bec pentru lampă video în c. asiguraţi-vă că aţi primit toate accesoriile. 3 * Adaptorul VW-SK12E (opţional) este necesar 1 Cablu AV K2KZ9CB00002 Cablu USB K1HA05CD0016 CD-ROM 7 .c. (VZ-LL10E) Trepied (VW-CT45E) * Cablurile de curent continuu furnizate nu pot fi utilizate cu acest aparat 2 * Setul de suport baterie VW-VH04 (opţional) este necesar. Baterie VW-VBG070A Adaptor de alimentare VSK0698 Cablu de curent alternativ K2KCT3CA00006 sau K2CR2DA00004 Cablu de alimentare K2GJ2DC00021 Accesorii opţionale Este posibil ca unele accesorii opţionale să nu fie disponibile în anumite ţări.

puteţi crea un DVD ca şi copie de siguranţă a scenelor înregistrate cu acest aparat. este posibilă înregistrarea imaginilor în mişcare şi imaginilor statice pe un card SD. Utilizarea cu o unitate de scriere DVD! Utilizaţi unitatea de scriere DVD pentru a crea copii de siguranţă ale imaginilor în mişcare şi imaginilor statice înregistrate cu acest aparat pe un PC ( 69) Utilizarea cu un PC Dacă utilizaţi software-ul furnizat. 8 . cum ar fi benzi sau discuri. De asemenea. puteţi crea un DVD-Video original exportând scenele pe un PC şi apoi editându-le. este posibilă înregistrarea imaginilor pentru mai multe ore fără schimbarea suportului de date. De asemenea.Caracteristici Înregistrare extinsă! Deoarece imaginile sunt înregistrate pe hard disk-ul acestui aparat.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 10 Înainte de utilizare 23 Configurare 9 .

Glisaţi comutatorul de deschidere / închidere a capacului de obiectiv. aceasta nu reprezintă o defecţiune şi nu afectează imaginea înregistrată. 86) 10 Buton de resetare [RESET] ( 103) 10 . asiguraţi-vă că închideţi capacul lentilei atunci când nu o utilizaţi. este posibil să apară mici puncte luminoase sau întunecate pe monitorul vizorului.Înainte de utilizare 1 Denumirile pieselor componente şi modul de manipulare 1 2 3 4 5 6 7 Element de deschidere capac lentilă Buton auto [AUTO] ( 30) Buton Manual [MANUAL AF/MF] ( 44) Difuzor La înregistrare: Buton de zoom [W/T] ( 36) La redare: Buton de volum [-VOL+] ( 51) Element de deschidere ecran LCD Monitor LCD Capac obiectiv Pentru protecţia lentilei. 8 9 Capac slot card SD [SD CARD] ( 22) Indicator luminos de acces card SD [ACCESS] ( 21. Datorită limitărilor în tehnologia de producere a monitoarelor cu cristale lichide (LCD). Totuşi.

11 12 13 14 Lentilă Curea de mână Microfon (integrat. • Acesta se poate deschide la 90°. • Luminozitatea şi nivelul de culoare al monitorului LCD pot fi reglate ( 28). stereo) Senzor nivel tonuri de alb ( 47) Curea de mână Ajustaţi lungimea curelei şi poziţia perniţei. 11 . • Se poate roti la 180° către lentilă sau la 90° către vizor. Strângeţi cureaua.Monitor LCD Trageţi monitorul LCD cu degetele în direcţia săgeţii. Reglaţi lungimea. Slăbiţi cureaua.

34) 23 Buton meniu [MENU] ( 24) 24 25 26 27 Buton ştergere [ ] ( 55) Capac terminal Terminal USB ( 70. 86) 19 Indicator de stare ( 23) 20 Selector de mod ( 23) 21 Joystick 22 Buton pornire/oprire înregistrare ( 31. 76) Joystick Utilizaţi joystick-ul pentru a selecta funcţiile de înregistrare şi operaţiile de redare şi pentru a opera ecranul de meniu. în jos. la stânga sau la dreapta Setare prin apăsare pe centru Operaţii în ecranul de meniuri ( 24) Pentru a selecta funcţiile de înregistrare ( 39) Pentru ajustare manuală ( 44) Operaţii de redare ( 50. • • • • Selectare prin apăsare în sus. Mutaţi joystick-ul în sus. 77. după care apăsaţi joystick-ul pentru a seta.15 Buton de stabilizare a imaginii [ O. 86) Terminal de ieşire audio-video [A/V] ( 68. jos. la stânga sau la dreapta pentru a selecta o setare sau o scenă.S] ( 38) 16 Buton de intensificare ecran LCD [POWER LCD PLUS] ( 28) 17 Buton copiere DVD [DVD COPY] ( 89) 18 Indicator luminos de acces la hard disk [ACCESS HDD] ( 21. 53) 12 .I.

17) Buton deblocare baterii [BATTERY] ( 15. Introduceţi un card SD şi bateria înainte de ataşarea acestui aparat la trepied. ( 15. La utilizarea trepiedului. 17) Receptacul trepied Acesta este un orificiu pentru ataşarea aparatului la trepiedul opţional.28 29 30 31 Slot card SD ( 22) Receptacul pentru trepied Suport baterii ( 15. capacul slotului de card SD nu poate fi deschis. 22) 13 .

Timp de încărcare) Se stinge: Încărcarea s-a încheiat Luminează intermitent: • Când temperatura bateriei este excesiv de ridicată sau de redusă. • Pentru a utiliza în siguranţă aparatul. pot fi utilizate cu acest aparat. obiectele străine sau praful de pe bornele bateriei sau adaptorului de alimentare. Dacă becul continuă să lumineze intermitent.Înainte de utilizare 2 Alimentarea Despre bateriile ce pot fi utilizate cu acest aparat. • Vă rugăm acordaţi o atenţie deosebită achiziţionării bateriilor. performanţele sau siguranţa acestor baterii. Încărcarea bateriei La achiziţia acestui produs. Decuplaţi cablul de curent continuu de la adaptorul de reţea. Încărcaţi bateria înainte de a folosi acest produs. • Setul suport baterie VW-VH04 (opţional) este necesar în cazul utilizării bateriei VW-VBG6. Important: În cazul în care cablul de curent continuu este conectat la adaptorul de reţea. Contactaţi distribuitorul. vă recomandăm să utilizaţi baterii originale Panasonic. Bateria furnizată/VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6 vine cu o funcţie de verificare a siguranţei de utilizare împreună a bateriei şi aparatului. • Bateriile produse de alte companii. dar nu garantăm calitatea. bateria nu se va încărca. bateria nu este încărcată. certificate de Panasonic. Au fost identificate multe baterii false sau imitaţii printre cele vândute de obicei la un preţ neobişnuit de mic şi cele pe care clienţii nu le pot verifica înaintea achiziţionării. • Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte baterii decât cele originale Panasonic (inclusiv cele certificate de Panasonic). Bateria Panasonic ce poate fi utilizată cu acest aparat este bateria furnizată/VW-VBG130/VWVBG260/VW-VBG6. Bec de încărcare [CHARGE] Se aprinde: Bateria se încarcă ( 16. • Îndepărtaţi urmele de mizerie. probabil că este ceva în neregulă cu bateria sau cu adaptorul de alimentare. care au făcut obiectul procesului nostru de control al calităţii. 14 . becul luminează intermitent şi durata de încărcare va fi mai mare decât cea normală.

Debarasaţi-vă de bateriile uzate în conformitate cu instrucţiunile producătorului. nu garantăm calitatea acestui produs. Nu dezasamblaţi. • Nu supraîncălziţi şi nu expuneţi la flacără • Nu lăsaţi o baterie în automobil expusă la razele solare pentru o lungă perioadă de timp. Note privind bateria reîncărcabilă Această baterie este reciclabilă. Introducerea bateriei Demontarea bateriei În timp ce apăsaţi butonul . • Ţineţi bateria cu mâna pentru a nu cădea. ATENŢIE Pericol de explozie dacă bateria este incorect înlocuită. • Înainte de a demonta bateria. Se va înlocui numai cu o baterie similară sau de un tip echivalent. 16) • Dacă utilizaţi alte baterii. mutaţi în direcţia săgeţii pentru a debloca şi apoi scoateţi bateria. recomandat de producător. Apăsaţi bateria în suportul de baterie şi glisaţi-o până la auzirea unui clic. nu uitaţi să mutaţi selectorul de mod în poziţia [OFF] şi verificaţi dacă indicatorul de stare este dezactivat. Vă rugăm respectaţi reglementările locale privind reciclarea. cu uşile şi geamurile închise. încălziţi la o temperatură mai mare de 60°C şi nu incineraţi. 15 . Apăsaţi central bateriei până la blocarea acesteia. explozii sau arsuri. 2 Introduceţi bateria în încărcător prin alinierea marcajelor. • Recomandăm utilizarea bateriilor Panasonic ( 7.1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul de reţea şi la priza de alimentare. AVERTISMENT Pericol de incendiu.

2 V/ 2640 mAh 6 h 20 min 13 h 25 min 7. durata de încărcare se va prelungi. Acest lucru este normal.2 V / 1320 mAh 7. Vă recomandăm să aveţi întotdeauna o baterie de rezervă.2 V / 770 mAh 7.2 V/ 770 mAh 1 h 45 min VW-VBG130 (opţional) VW-VBG260 (opţional) VW-VBG6 (opţional) 2 h 55 min 7.2 V/ 5800 mAh 14 h 30 min 8 h 15 min 3 h 35 min 7 h 10 min 1h 45 min 3 h 5 min 55 min 1 h 30 min Durată reală de înregistrare 50 min • Aceşti timpi sunt aproximativi • Timpul de înregistrare real se referă la timpul de înregistrare pe un disc cu oprire / pornire repetată a înregistrării. oprirea / pornirea aparatului.Durata de încărcare şi durata de înregistrare Timp de încărcare • Temperatură de 25°C / umiditate de 60%. de asemenea. Număr model baterie Tensiune / capacitate Mod de înregistrare Durată maximă de înregistrare continuă 1 h 35 min Baterie furnizată 7.2 V/ 1320 mAh 3 h 10 min 5 h 50 min 7. Timp de încărcare • Temperatură de 25°C / umiditate de 60%. Indicarea capacităţii bateriei • Afişajul se modifică la următoarele indicaţii. în timpul utilizării. Număr model baterie Baterie furnizată VW-VBG130 (opţional) VW-VBG260 (opţional) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / capacitate 7.2 V / 5800 mAh Timp de încărcare 1 h 35 min 2 h 35 min 4 h 40 min 9 h 25 min • Dacă temperatura este mai ridicată sau mai redusă de 25°C. • Bateriile se încălzesc după utilizare sau încărcare. pe măsură ce capacitatea bateriei se reduce. treptat. Acest aparat se va încălzi.2 V / 2640 mAh 7. etc. utilizarea transfocării. • Timpii de înregistrare vor varia în funcţie de utilizare • Vă rugăm ţineţi cont că temperaturile scăzute vor scurta durata în care bateria rămâne încărcată. atunci va lumina intermitent. 16 . • Dacă bateria se descarcă.

Scoaterea cablului de alimentare În timp ce apăsaţi butonul . • Ţineţi cablul cu mâna pentru a nu cădea. Important În timp ce cablul este conectat la adaptorul de alimentare. Circuitul primar este întotdeauna „sub tensiune”. Nu utilizaţi cablul de alimentare de la un alt echipament pentru acest aparat. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptor şi priză. • Nu utilizaţi cablul de alimentare cu alte echipamente. Apăsaţi centrul cablului până când acesta se fixează. bateria nu se va descărca. mutaţi în direcţia săgeţii pentru a debloca şi apoi scoateţi cablul. 2 Conectaţi cablul de alimentare la adaptor 3 Conectaţi cablul de alimentare la aparat.Conectarea la o priză de alimentare Aparatul se află în standby atunci când adaptorul este conectat. 17 . acesta fiind proiectat doar pentru acest aparat. atâta timp cât adaptorul de alimentare este conectat la o priză electrică.

60 GB înseamnă 60.Înainte de utilizare 3 HDD şi cardurile SD Acest aparat se poate folosi la înregistrarea imaginilor în mişcare şi a imaginilor statice pe harddiscul intern şi pe cardul SD. *3 Nu se poate garanta funcţionarea.000.000. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.000 octeţi. *2 Unitatea de disc de 40 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă. 1 ▬: nu este disponibil * Unitatea de disc de 60 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare. HDD intern (unitate hard-disc) Mod de afişare pe ecran Indicaţie în aceste instrucţiuni Card de memorie SDHC Card de memorie SD Capacitate 60 GB *1 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*2(SDR-40) 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB/ 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB/ 8GB Funcţii Înregistrare imagini în mişcare Înregistrare imagini statice Crearea listelor de redare ▬ ▬ *3 : disponibil.000 octeţi. 18 . administrarea fişierelor şi în alte scopuri.000.000. 40 GB înseamnă 40.

19 . Nu lăsaţi adaptorul în acest echipament în timpul introducerii sau al extragerii cardurilor miniSD. înregistrarea. respectiv carduri de memorie SDHC formatate în sistemul FAT32. respectiv SDHC. • Utilizaţi acest echipament pentru a formata carduri SD. ştergerea sau editarea pe card nu sunt posibile. cât şi cu cel de tip SDHC.Despre carduri SD Acest echipament este compatibil atât cu cardurile de memorie de tip SD. (Acest site Web este disponibil numai în limba engleză. • Atunci când utilizaţi un card SD pe care datele au fost scrise de mai multe ori. În cazul în care un card SD este formatat pe alte echipamente (cum ar fi un calculator).co. (Când folosiţi un card de memorie SDHC. • Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor. • Vă rugăm să consultaţi cele mai recente informaţii pe următorul site Web.jp/pavc/global/cs/e_cam • Acest echipament acceptă carduri de memorie SD formatate în sistem FAT12 sau sistem FAT16 pe baza specificaţiilor pentru cardurile de memorie SD. • Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mult) care nu prezintă logo-ul SDHC nu sunt bazate pe specificaţiile de card SD. • Pe acest echipament nu poate fi utilizat un card MultiMedia.) • În aceste instrucţiuni. aveţi grijă să consultaţi instrucţiunile de folosire ale echipamentului respectiv. puteţi utiliza doar carduri de memorie SDHC.) http://panasonic. Introducerea unui card în acest echipament fără adaptor poate atrage deteriorarea echipamentului sau a cardului. prin „card SD“ se vor înţelege cardurile de memorie de tip SD. • Nu introduceţi un adaptor de card gol în acest echipament. pentru a preveni înghiţirea acestuia. timpul pentru înregistrare se poate mări şi există posibilitatea să nu puteţi să utilizaţi cardul SD. timpul rămas pentru înregistrare se poate reduce. • Atunci când comutatorul pentru protecţia la scriere de pe cardul de memorie SD este blocat. • Dacă doriţi să utilizaţi carduri de memorie de 4 sau 8 GB. Aceasta poate atrage funcţionarea defectuoasă a echipamentului. ( 67) • Vă recomandăm să utilizaţi un card SD marca Panasonic. Cardurile de memorie SDHC nu se pot folosi pe echipamente compatibile numai cu cardurile de memorie SD. Cardurile de memorie SDHC se pot folosi numai pe echipamente compatibile cu acestea. Despre cardul miniSD • Nu uitaţi să introduceţi carduri miniSD în adaptorul de card dedicat înainte de utilizare.

─ În zone cu mult praf sau cu umiditate ridicată. ─ În apropierea unui radiator. păstraţi-le în carcase atunci când nu le utilizaţi • Zgomotul electric. Utilizarea cardului SD • Nu atingeţi suprafaţa terminalului cardului • Nu expuneţi terminalele cardului la apă.) Card de memorie SD Pro High Speed 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB RP-SDH256 RP-SDK512 RP-SDH01G RP-SDK02G – – – Card de memorie SD Super High Speed RP-SDR256 RP-SDR512 RP-SDR01G RP-SDR02G RP-SDR04G – – Card de memorie SD High Speed – – – RP-SDM02G RP-SDM04G – – Carduri de memorie SDHC High Speed – – RP-SDV01G RP-SDV02G RP-SDV04G RP-SDV08G RP-SDV16G • Operarea în modul înregistrare imagini în mişcare nu este garantată cu următoarele carduri SD: ─ carduri SD de la 32 MB la 128 MB ─ carduri SD de la 256 MB la 16 GB altele decât cele menţionate mai sus. 20 . pentru înregistrarea imaginilor în mişcare. înregistrarea se poate opri brusc pe durata înregistrării imaginilor în mişcare. Recomandăm salvarea datelor SD pe un PC. • Nu lăsaţi cardurile SD în următoarele zone: ─ În lumina directă a soarelui. sau a următoarelor carduri de memorie SD produse de Panasonic. murdărie sau praf. ─ În zone expuse la diferenţe mari de temperatură (se poate forma condens).Despre cardurile SD pe care le puteţi folosi pentru înregistrarea imaginilor în mişcare Recomandăm utilizarea cardurilor de memorie SD şi cardurilor de memorie SDHC care se conformează Clasei 2 sau unei clase superioare SD. electricitatea statică sau defectarea cardului SD sau a aparatului poate duce la ştergerea datelor stocate pe cardul SD. ─ Unde pot apărea unde electromagnetice sau electricitate statică • Pentru a proteja cardurile SD. (Dacă se foloseşte un alt tip de card SD.

Nu provocaţi vibraţii aparatului şi nu supuneţi aparatul la impact. Realizaţi copii de rezervă ale datelor înregistrate importante. Dacă se detectează faptul că aparatul a fost scăpat în timpul înregistrării de imagini în mişcare. harddiscul sau datele înregistrate se pot deteriora şi acest aparat poate suferi o defecţiune.Măsuri de precauţie la manipularea hard-discului Acest aparat este echipat cu un HDD intern. va fi înregistrat sunetul de operare a protecţiei hard-discului. 21 . În astfel de cazuri. pe monitorul LCD al acestui aparat va apărea un mesaj de avertizare. Similar. Salvaţi periodic datele înregistrate pe un calculator. Când indicatorul luminos de accesare este aprins nu efectuaţi următoarele operaţii: ─ Deschiderea capacului orificiului de protecţie a cardului şi extragerea cardului SD ─ Acţionarea selectorului de mod ─ Extragerea bateriei sau deconectarea adaptorului de reţea Dacă se execută operaţiile de mai sus atunci când indicatorul luminos de accesare este aprins. Este posibil ca hard-discul să nu fie recunoscut sau ca înregistrarea sau redarea să nu mai fie posibile. disc DVD etc. Când indicatorul este aprins. nu executaţi următoarele operaţii: ─ Supunerea acestui aparat la vibraţii sau impacturi puternice ─ Acţionarea selectorului de mod ─ Extragerea bateriei sau deconectarea adaptorului de reţea Dacă se execută operaţiile de mai sus atunci când indicatorul este aprins. Declaraţie de exonerare a răspunderii cu privire la conţinutul înregistrat Panasonic nu acceptă nici o responsabilitate referitoare la pagube create direct sa indirect datorită oricărui tip de probleme care rezultă în pierderi ale conţinutului înregistrat sau editat şi nu garantează nici un conţinut dacă înregistrarea sau editarea nu se desfăşoară în mod corespunzător. Nu scăpaţi aparatul pe jos. cardul SD sau datele înregistrate se pot deteriora sau acest aparat poate suferi o defecţiune. informaţiile nu sunt şterse total. Acest aparat are o funcţie de detecţie a contactului cu solul pentru a proteja harddiscul de impact în cazul în care aparatul este scăpat pe jos. pentru a avea copii de rezervă ale acestora. Ţineţi cont de temperatura aparatului Dacă temperatura acestui aparat este prea ridicată sau prea scăzută. Precauţii la depunerea la deşeuri a acestei unităţi Chiar dacă unele scene de pe HDD sunt şterse sau acesta este formatat. Note la înregistrare Imaginile nu vor fi înregistrate corect pe HDD lângă boxe. cele de mai sus se aplică şi în cazul în care aparatul este supus la reparaţii de orice fel (inclusiv a oricărei componente alta decât hard-discul). Hard-discul se poate deteriora dacă acest aparat suferă un impact puternic datorită contactului cu solul etc. pentru a le proteja. dacă se detectează faptul că aparatul este scăpat în mod continuu. din cauza vibraţiilor produse de difuzoare. deci procedaţi cu grijă la manipularea acestuia. se recomandă distrugerea fizică. înregistrarea sau redarea nu vor mai fi posibile. înregistraţi într-o locaţie aflată la distanţă de boxes au utilizaţi un card SD. La depunerea la deşeuri a acestei unităţi. Indicator luminos de accesare a cardului SD [ACCESS] Când acest aparat accesează cardul SD indicatorul de acces se aprinde. Nu folosiţi aparatul într-o zonă cu presiune redusă Hard-discul se poate deteriora dacă folosiţi acest aparat la altitudini mai mari de 3000 m. Dacă este detectată o neregularitate a temperaturii. Hard-discul este un instrument de precizie. înregistrarea sau redarea se opresc. Nu provocaţi impacturi sau vibraţii mai ales în timpul înregistrării sau al redării. Indicator luminos de acces • • • • • • Indicatorul luminos HDD [ACCESS HDD] Când acest aparat accesează hard-discul indicatorul ACCESS/PC se aprinde. ( 95). Dacă hard-discul se deteriorează. De asemenea. datele înregistrate nu pot fi reparate.

printr-o mişcare în linie dreaptă.Înainte de utilizare 4 Introducerea / extragerea unui card de memorie SD Atenţie: Dacă se introduce sau se extrage cardul SD în timp ce aparatul este pornit. echipamentul se poate defecta sau datele înregistrate pe cardul SD se pot pierde. 4 Închideţi bine capacul fantei de inserţie a cardului. • Verificaţi dacă indicatorul de stare s-a stins 1 2 3 Deschideţi ecranul LCD şi capacul slotului de card SD Introduceţi / extrageţi cardul. • Apăsaţi cardul SD la maximum • Apăsaţi pe centrul cardului SD şi apoi extrageţi-l afară. Partea cu eticheta Setaţi selectorul de mod în poziţia OFF. 22 .

Mod înregistrare video ( Mod redare video ( 50) 34) 31) Mod de pornire şi oprire a aparatului cu ecranul LCD Când selectorul de mod este setat la sau . ecranul de selectare a suportului media pentru înregistrare se afişează. Mod Înregistrare imagine ( Mod redare imagine ( OFF Oprit 53) Indicatorul de stare se stinge. • Când pornirea rapidă este setată la [ON]. Setaţi selectorul de mod la OFF. • Când aparatul porneşte pentru prima dată. 23 . • Rotiţi selectorul de mod în timp ce apăsaţi butonul de deblocare dacă treceţi de la OFF la un alt mod. Indicatorul de stare luminează Pentru a opri aparatul Închideţi ecranul LCD. setaţi pornirea rapidă la OFF ( 37) Setaţi selectorul de mod la OFF când nu utilizaţi aparatul. se va afişa un mesaj care vă va solicita setarea datei şi orei. • Când aparatul porneşte pentru prima dată. Mod de pornire a aparatului Deschideţi ecranul LCD. Pentru a opri aparatul. Pentru opri aparatul imediat după închiderea ecranului LCD. Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi joystick-ul.Configurare 1 Pornirea / oprirea aparatului Selectarea unui mod Rotiţi selectorul de mod pentru a comuta între modul înregistrare şi modul redare sau pentru a opri aparatul. • Aliniaţi cu indicatorul de stare În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. Indicatorul de stare se stinge iar aparatul se opreşte. indicatorul de stare luminează intermitent în verde. aparatul poate fi pornit şi oprit cu ecranul LCD. Selectaţi [YES] şi setaţi data şi ora ( 27). setaţi selectorul de mod la sau pentru a porni aparatul Indicatorul de stare se aprinde şi aparatul porneşte.

3 Selectaţi elementul de submeniu. apoi apăsaţi joystick-ul pentru a introduce selecţia. 2 Selectaţi meniul superior dorit. apoi mutaţi joystick-ul spre dreapta sau apăsaţi joystick-ul • Nu comutaţi selectorul de mod când meniul este afişat • Ecranul de meniu nu apare în timpul înregistrării sau redării. apoi mutaţi joystick-ul spre dreapta sau apăsaţi joystick-ul Pentru a reveni la ecranul anterior Mutaţi joystick-ul spre stânga Pentru a ieşi din ecranul meniu Apăsaţi butonul MENU. 24 .Configurare 2 Utilizarea ecranului de meniuri 1 Apăsaţi butonul MENU. Nu puteţi începe alte operaţii când ecranul de meniu este afişat. 4 Selectaţi setarea dorită. Meniul afişat diferă în funcţie de poziţia selectorului de mod.

(Setarea de limbă nu poate fi modificată la setarea implicită). când înregistrarea nu porneşte. Listă de meniuri Meniuri de înregistrare imagini în mişcare [BASIC] (Operaţii de bază) [SCENE MODE] (Mod scenă) ( 45) [GUIDE LINES] (Linii de ghidare) ( 43) [REC MODE] (Mod înregistrare) ( 33) [REC ASPECT] (Aspect înregistrare) ( 43) [CLOCK SET] (Setare ceas) ( 27) [OFF]: Funcţia de economisire a energiei nu este activată. [AUDIO REC]*1 (Înregistrare audio) ( [BEEP SOUND] (Sunet bip) • [OFF] (Dezactivat) 32) • [ON] (Activat) [ADVANCED] (Operaţii avansate) [D. Etc. 2 bip-uri Când întrerupeţi temporar înregistrarea (pauză) Când opriţi aparatul 2 bip-uri de 4 ori Când apare o eroare. ZOOM] (Transfocare digitală) ( 36) [FADE COLOUR] (Atenuare culoare) ( 41) [WIND CUT] (Eliminare a zgomotului produs de vânt) ( 43) [ZOOM MIC] (Transfocare microfon) ( 37) [AUTO SLW SHTR] (Reducere automată a vitezei obturatorului) ( 43) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 31) [SD CARD] (Card SD) ( 31) [SETUP] (Configurare) [DISPLAY] (Afişare) • [OFF] (Dezactivare) • [ON] (Activare) Prin activarea acestei funcţii. [5 MINUTES] (5 minute): Când au trecut aproximativ 5 minute fără nicio operaţie. ( 95) [LCD SET] ( 28) [INITIAL SET] (Setare iniţială) • [YES] • [NO] Când există un meniu care nu poate fi selectat din cauza unei alte funcţii sau a unui alt mod activat. funcţia de economisire a energiei nu va fi activată. Verificaţi mesajul afişat pe ecran. setaţi la [YES] pentru modificarea setările de meniu la valorile implicite. [DATE/TIME] (Dată / oră) ( 27) [DATE FORMAT] (Format dată) ( 27) 1 [FORMAT CARD]* (Formatare card) ( 67) [QUICK START] (Pornire rapidă) ( 37) [POWER SAVE] (Economisire energie) • [OFF] • [5 MINUTES] 2 Selectaţi [English] (engleză) şi apoi apăsaţi pe joystick. 1 bip Când începeţi înregistrarea Când porniţi aparatul Când aparatul este recunoscut de către un PC sau o imprimantă. 1 Apăsaţi pe butonul MENU. Porniţi din nou aparatul pentru a-l putea utiliza. când conectaţi aparatul la un PC. de ex. apoi selectaţi [LANGUAGE] (limbă) şi apăsaţi pe joystick. operaţiile precum pornirea şi finalizarea înregistrării vor fi semnalate printr-un bip.Selectarea limbii de afişare Puteţi selecta limba de afişare pe monitor. o unitate de scriere DVD sau o imprimantă prin cablul USB. aparatul se opreşte automat pentru a economisi energia. Indicaţiile pe ecran sunt cele selectate în imaginea de mai jos 25 . • La utilizarea unui adaptor de alimentare.

introduceţi un disc sau un card SD sau setaţi opţiunea la [OFF]. QUALITY] (Calitate imagine) ( 35) [CLOCK SET] (Setare ceas) ( 27) [ LANGUAGE] (limbă) ( 25) Meniuri de redare a imaginilor statice [ PHOTO SETUP] [ LOCK SET] ( 63) [ DPOF SET] ( 64) [COPY] ( 65) [ DELETE] ( 55) [ADVANCED] (Operaţii avansate) [SHTR EFFECT] (Efect obturator) ( 35) [AUTO SLW SHTR] (Reducere automată a 43) vitezei obturatorului) ( [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 34) [SD CARD] (Card SD) ( 34) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 53) [SD CARD] (Card SD) ( 53) [SETUP] (Configurare) Pentru alte elemente. setaţi această funcţie la [OFF]. [ DELETE] (Ştergere) ( 55) (În modul de redare listă) [EDIT] [ ADD] (Adăugare) ( 62) [ MOVE] (Mutare) ( 62) [ DELETE] (Ştergere) ( 55. echipamentul este trecut automat în modul demonstrativ. vă rugăm consultaţi meniurile de înregistrare secvenţe video [LANGUAGE] (Limba) ( 25) Meniuri de înregistrare imagini statice [BASIC] (Operaţii de bază) [SCENE MODE] (Mod scenă) ( 45) [GUIDE LINES] (Linii de ghidare) ( 43) [PICTURE SIZE] (Dimensiune imagine) ( 35) [PICT. (Numai când se utilizează adaptorul de reţea şi când butonul de mod se află într-una din poziţiile sau .) Dacă setaţi această opţiune la [ON] fără a introduce un disc sau un card SD. 61) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 50) [SD CARD] (Card SD) ( 50) [DISC SETUP] [FINALIZE] ( 64) [UN-FINALIZE] ( 65) [DISC PROTECT] ( 66) [FORMAT DISC] ( 67) [INFORMATION] ( 66) [ SETUP] [RESUME PLAY] ( 51) [TV ASPECT] ( 68) [FORMAT HDD]*2 ( 67) [HDD STATUS]*2 ( 67) [FORMAT CARD]*1 ( 67) Pentru alte elemente. modul demonstrativ începe automat. Pentru utilizarea în regim normal. Această opţiune de meniu se utilizează pentru a lansa modul demonstrativ.[DEMO MODE] (Mod demonstraţie) • [OFF] • [ON] Acest mod este utilizat pentru a iniţia modul demonstrativ al aparatului. Dacă trec circa zece minute fără a se efectua nici o operaţie. Apăsarea unui buton. consultaţi meniurile de înregistrare imagini statice [LANGUAGE] (Limba) ( 25) Meniuri de redare a secvenţelor video [EDIT SCENE] (Editare scenă) [ LOCK SET] (Setare blocare) ( 57) [ SPLIT&DELETE] (Divizare şi ştergere) ( 58) 26 [ LANGUAGE] (limbă) ( 25) *1 Doar atunci când [MEDIA SELECT] se setează la [SD CARD] 2 * Doar atunci când [MEDIA SELECT] se setează la [HDD] . duce la părăsirea modului demonstrativ. vă rugăm consultaţi meniurile de înregistrare [ SETUP] [TV ASPECT] ( 68) Pentru alte elemente. Pentru a încheia modul demonstrativ. pentru prezentarea funcţiilor acestuia. oricare ar fi acesta.

(Chiar dacă aţi plasat butonul OFF/ON la poziţia OFF.. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta sau . iar bateria va salva data şi ora timp de aproximativ 6 luni. va apărea un mesaj prin care vi se solicită să setaţi data şi ora. Pentru a reîncărca bateria cu litiu încorporată Conectaţi adaptorul de reţea sau ataşaţi bateria la echipament şi bateria cu litiu încorporată se va reîncărca. 4 Apăsaţi butonul MENU pentru a finaliza setarea • Verificaţi data şi ora afişate Schimbarea stilului de afişare a datei şi a orei Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [DATE/TIME] stil de afişare dorit • Funcţia dată şi oră este controlată de o baterie cu litiu încorporată. Urmaţi paşii 2 şi 3 de mai jos pentru a seta data şi ora. 2000.. Selectaţi [YES] şi setaţi data şi ora. Urmaţi paşii de mai jos pentru a încărca bateria. • Funcţia ceas începe la [00] secunde după apăsarea pe joystick. Lăsaţi echipamentul în această stare timp de aproximativ 24 ore. bateria cu litiu încorporată este descărcată. • Dacă afişajul orei devine [. • Pentru afişarea orei se utilizează sistemul cu 24 de ore. Când porniţi alimentarea prima dată după încărcare. 2001. este afişat un mesaj prin care vi se solicită să setaţi data şi ora. • Anul se va schimba după cum urmează: 2000. apoi setaţi valoarea dorită cu joystick-ul.15 11. .11.. bateria continuă să se încarce..15.2099.2008 2 Selectaţi data şi ora.-]..2008 15. Selectaţi [YES] (da) şi apăsaţi pe joystick. .12. 3 Apăsaţi pe joystick pentru a introduce selecţia. 1 Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [CLOCK SET] → [YES] Modificarea formatului de dată Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [DATE FORMAT] stilul de afişare dorit Stil de afişare [A/L/Z] [L/Z/A] [Z/L/A] Afişare pe monitor 2008.Configurare 3 Setarea datei şi orei Când echipamentul este pornit pentru prima dată.) 27 .

Configurare 4 Reglarea monitorului LCD • Aceste setări nu vor afecta imaginile înregistrate propriu-zise. Reglarea nivelului de culoare şi a luminozităţii Mărirea şi reducerea luminozităţii întregului monitor LCD Apăsaţi butonul POWER LCD PLUS 1 Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] → [LCD SET] → [YES] 2 Selectaţi elementul şi apoi ajustaţi setările cu joystick-ul De fiecare dată când apăsaţi butonul. această funcţie va fi setată automat la „Bright” (Luminos). Luminozitatea originală Luminos Foarte luminos Mai întunecat Întunecat [LCD SET] [BRIGHTNESS]: Luminozitate monitor LCD [COLOUR]: Nivel de culoare monitor LCD • Dacă porniţi aparatul când adaptorul de alimentare este utilizat. 28 .

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 30 Înregistrarea (Operaţii de bază) 39 Înregistrarea (Operaţii avansate) 29 .

Ţineţi braţele pe lângă corp. aveţi grijă să vă aflaţi într-o poziţie stabilă şi să nu existe nici un pericol de a interacţiona cu o altă persoană sau cu un alt obiect. diafragma şi timpul de expunere sunt reglate automat pentru o luminozitate optimă. reglaţi manual aceste setări.Înregistrarea (Operaţii de bază) 1 Înaintea înregistrării Poziţionare de bază a camerei Ţineţi camera cu ambele mâini. Depărtaţi uşor picioarele pentru un echilibru mai bun. ) (Se afişează pictograma de mod auto ─ Nivel automat al tonurilor de alb ( 108) ─ Focalizare automată ( 108) 30 În funcţie de luminozitatea subiectului etc. (Când echipamentul este setat în modul înregistrare disc: Timpul de expunere este reglat la un maxim de 1/250. înregistraţi imaginile cu soarele în spatele dumneavoastră. imaginea înregistrată va fi întunecată. ( 44) . Despre modul Auto Apăsaţi butonul AUTO. • Când înregistraţi. Treceţi mâna prin cureaua de mână. În acest caz. Nu acoperiţi microfoanele sau senzorii cu mâna. • Când vă aflaţi în aer liber. Dacă subiectul este luminat din spate. iar nivelul de culori (nivelul tonurilor de alb) şi focalizarea vor fi reglate automat.) • Este posibil ca nivelul de culori şi focalizarea să nu poată fi reglate automat în funcţie de sursele de lumină sau de scene.

de asemenea. Când doriţi să utilizaţi echipamentul. porniţi-o din nou. • După ce au trecut aproximativ 5 minute în care echipamentul nu a fost utilizat în pauza de înregistrare. • Imaginile înregistrate în intervalul dintre apăsarea pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a începe înregistrarea şi apăsarea din nou pe buton pentru a întrerupe înregistrarea formează o scenă. alimentarea cu energie se va întrerupe automat pentru a preveni descărcarea bateriei.Înregistrarea (Operaţii de bază) 2 Înregistrarea de secvenţe video • Deschideţi capacul lentilei înainte de a porni aparatul 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta LCD şi deschideţi monitorul 2 Selectaţi destinaţia de înregistrare prin meniu [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Pentru a opri înregistrarea Apăsaţi din nou pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a întrerupe înregistrarea. 31 . ( 25.9 GB (Înregistrarea va continua). Scena este automat divizată când datele înregistrate depăşesc 3. • Indicatoarele [ ] şi [ ] luminează în roşu în timpul înregistrării. POWER SAVE) 3 Apăsaţi pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a începe înregistrarea. setată pe [OFF]. Nu mişcaţi echipamentul până când indicatorul [ ] nu devine verde. Această funcţie poate fi.

[MPEG] [MPEG-1 Audio Layer 2): Aceasta este o metodă de înregistrare adecvată pentru redarea audio pe un dispozitiv compatibil cu standardul SD-Video. afişajul contorului se va reseta la valoarea „0h00m00s”. se va afişa un mesaj de eroare la repornirea aparatului (96. În caz contrar. semnalul audio poate fi înregistrat în mod [DOLBY] pe un disc şi în mod [MPEG] pe un card SD • Setarea implicită a acestei funcţii este [MPEG] 32 . indicatorul [R 0min] va lumina intermitent în roşu. • În timpul înregistrării secvenţelor video. Despre reluarea operării normale) [SETUP] → [AUDIO REC] → [DOLBY] sau [MPEG] [DOLBY] (Dolby AC-3): Aceasta este o metodă de înregistrare adecvată pentru copierea secvenţelor video înregistrate pe un card SD pe un disc DVD prin conectarea aparatului la o unitate de scriere DVD. • Acest aparat nu poate converti metoda de înregistrare audio după înregistrarea secvenţelor video Utilizând software-ul furnizat.Indicaţii pe ecran Moduri de înregistrare audio Acest mod comută metoda pentru înregistrare audio pe un card SD. De fiecare dată când echipamentul intră în modul pauză de înregistrare.) Timp de înregistrare consumat. Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT] Selectaţi meniul ( 24) Mod înregistrare Destinaţia de înregistrare selectată Timp de înregistrare rămas (Atunci când timpul rămas este mai scurt de 1 minut. • Pe durata înregistrării secvenţelor video. nu deconectaţi adaptorul de alimentare şi nu scoateţi bateria. operaţia de înregistrare nu se va opri chiar dacă se închide monitorul LCD şi se retrage vizorul.

• În următoarele situaţii. Acest lucru înseamnă că. 33 .) • Dacă înregistraţi imagini statice pe hard-disc sau pe un card SD. timpul de înregistrare pe cardul SD se reduce. dacă este înregistrat un subiect cu mişcări bruşte. • Acest aparat înregistrează în mod VBR. VBR este o abreviere pentru Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă). durata de înregistrare disponibilă pentru imaginea în mişcare se va reduce. Înregistrarea VBR variază automat rata de biţi (cantitatea de date într-un interval de timp fix) în funcţie de subiectul înregistrat.Moduri de înregistrare şi timpul de înregistrare Pentru a schimba calitatea imaginii secvenţelor video Selectaţi meniul ( [BASIC] 24) elementul dorit [REC MODE] Timp aproximativ de înregistrare pe o singură faţă HDD Mod înregistrare XP (Calitate ridicată) 14h 9h Are prioritate calitatea imaginii Capacitate 60 GB (SDR-H60 / SDR-H50) 40 GB (SDR-H40) SP (Normal) 27 h 18 h LP (Long Play) 54 h 36 h Are prioritate durata de înregistrare Card SD Mod înregistrare XP (Calitate ridicată) 3 min 6 min 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min Are prioritate calitatea imaginii Capacitate 256 MB 512 MB (inclus) 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB SP (Normal) 6 min 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min 3 h 20 min LP (Long Play) 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min 3 h 20 min 6 h 40 min Are prioritate durata de înregistrare • Timpii de înregistrare sunt aproximativi. pe o imagine redată pot apărea perturbaţii de tip mozaic: ─ Când pe fundal există un model complicat ─ Când aparatul este deplasat prea mult ─ Când a fost înregistrat un obiect cu mişcări bruşte (Mai ales dacă a fost înregistrat în mod [LP].

pentru a nu mişca echipamentul. şi ţineţi braţele nemişcate pe lângă corp. Vă recomandăm să reduceţi amplificarea la transfocare (zoom) şi să vă apropiaţi de subiect în timp ce înregistraţi. uşoarele oscilaţii create prin susţinerea manuală a echipamentului sunt dificil de atenuat. • Puteţi înregistra imagini stabile utilizând un trepied.Înregistrarea (Operaţii de bază) 3 Înregistrarea imaginilor statice • Deschideţi capacul lentilei înainte de a porni aparatul 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a şi deschideţi selecta monitorul LCD. 3 Apăsaţi butonul de pornire / oprire înregistrare Aparatul focalizează automat subiectul în centrul ecranului (când este selectată funcţia de focalizare automată). • Despre numărul de imagini statice ce pot fi înregistrate pe un card SD ( 113) 34 . cu ambele mâini. • Când înregistraţi imagini statice. Indicaţii pe ecran 2 Selectaţi destinaţia de înregistrare din meniu [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Dimensiunea imaginilor statice Destinaţie de înregistrare selectată Numărul rămas de imagini statice Luminează intermitent în roşu atunci când apare [R 0] Calitatea imaginilor statice Pentru a înregistra clar imaginile statice • Atunci când măriţi imaginea subiectului cu o amplificare de 4x sau mai mare. ţineţi camera ferm.

Verificaţi înainte de imprimare. pe imaginea redată este posibil să apară o granulaţie tip mozaic. PICT. în funcţie de conţinutul imaginii.Înregistrarea cu un efect sonor de declic al obturatorului Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [SHTR EFFECT] → [ON] • Setarea implicită a acestei funcţii este [ON] (activat). QUALITY (calitatea imaginii) Selectaţi meniul ( [BASIC] dorit 24) elementul [PICT. 35 . Imaginile statice sunt înregistrate la o calitate normală a imaginii. • Dacă funcţia [PICT. Numărul de pixeli şi calitatea imaginii PICTURE SIZE (dimensiunea imaginii) Selectaţi meniul ( [BASIC] dorit 24) elementul [PICTURE SIZE] Pictogramă Aspect 4:3 16:9 Număr de pixeli 640x480 640x360 • Setarea implicită [PICTURE SIZE] este [[ ]]. QUALITY] (calitate imagine) este setată la [ ]. Se acordă prioritate numărului de imagini statice înregistrate. QUALITY] Sunt înregistrate imagini statice de calitate superioară. Este posibil ca părţile laterale ale imaginilor înregistrate cu un raport dimensional de 16:9 să fie eliminate la imprimare.

• Cu cât zoom-ul digital este mai mare.Înregistrarea (Operaţii de bază) 4 Funcţii de înregistrare Funcţia de micşorare/mărire a distanţei focale (zoom in/zoom out) SDR-H60: Puteţi reduce optic distanţa focală până la un zoom de 50x. va fi activată funcţia de zoom digital. Când readuceţi butonul de transfocare în poziţia iniţială.3 m sau mai mult. • Atunci când subiectele aflate la depărtare sunt făcute să pară mai apropiate. 2 cm de la obiectiv. • Această funcţie nu poate fi utilizată în modul înregistrare imagine. SDR-H50 / SDR-H40: Puteţi reduce optic distanţa focală până la un zoom de 42x. cu atât calitatea imaginii de degradează mai mult.zoom out) • Viteza de transfocare variază în funcţie de intervalul pe care este mutat butonul de zoom. intervalul de zoom digital este afişat cu albastru în timpul transfocării. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . este posibil ca focalizarea subiectului să fie dificilă. • Când amplificarea de transfocare este de 1x. Selectaţi meniul ( [ADVANCED] 24) elementul dorit [D. Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Mutaţi butonul de zoom.ZOOM] Partea T: Înregistrare cu apropierea subiectului (micşorare distanţă focală . Funcţia de zoom digital Dacă amplificarea de transfocare depăşeşte 50x (SDR-H60) / 42x (SDR-H50/SDR-H40).zoom in) Partea W: Înregistrare cu depărtarea subiectului (mărire distanţă focală . Amplificarea maximă la zoom-ul digital poate fi comutată la altă valoare. • Dacă luaţi degetul de pe butonul de transfocare în timpul operaţiei de transfocare. 36 . (Funcţia Macro) • Atunci când viteza de transfocare este mare. nu faceţi zgomot. SDR-H60: [OFF]: Numai zoom optic (maxim 50 x) [80x]: Până la 80x [2000x]: Până la 2500x • Dacă este selectat [80x] sau [2500x]. intervalul de zoom digital este afişat cu albastru în timpul transfocării. SDR-H50/SDR-H40: [OFF]: Numai zoom optic (maxim 42 x) [70x]: Până la 70x [2000x]: Până la 2000x • Dacă este selectat [70x] sau [2000x]. se poate înregistra sunetul operaţiei. acest echipament poate focaliza un subiect de la o distanţă de aprox. ele sunt focalizate la aproximativ 1.

1 secunde după pornire. microfonul va capta sunete clare de la distanţă mare atunci când distanţa focală este mare sau sunete din apropiere când se utilizează o distanţă focală mică. 2 Închideţi ecranul LCD în timp ce selectorul de mod este setat la sau Indicatorul de stare luminează intermitent în verde. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . imaginea înregistrată este aceeaşi ca la înregistrarea normală. • Pe monitor vor apărea numai unele indicatoare. iar aparatul intră în modul standby de pornire rapidă. • Modul standby de pornire rapidă este anulat dacă ─ Trec aproximativ 5 secunde ─ Selectorul de mod este comutat ─ Bateria este scoasă sau adaptorul de alimentare este deconectat 37 . (Cu toate acestea. reveniţi cu monitorul LCD în poziţia normală şi verificaţi indicatorul de avertizare / alarmă ( 95) 3 Deschideţi ecranul LCD Indicatorul de stare luminează în roşu iar aparatul intră în starea de pauză la aproximativ 2. Pentru a anula funcţia de pornire rapidă Selectaţi [SETUP] – [QUICK SETUP] – [OFF] • Setarea implicită este ON. Când pe monitor apare [ ]. Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] (activare) [ZOOM MIC] [ON] Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] (activare) 24) [ON] [QUICK START ] Funcţia de auto-înregistrare Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Rotiţi monitorul LCD spre obiectiv. Pornire rapidă Acest aparat va relua modul de înregistrare / pauză la aproximativ 2. ca şi cum aţi vedea o imagine în oglindă. pictograma nu va fi afişată chiar dacă apăsaţi pe joystick.Utilizarea funcţiei de microfon la transfocare Sincronizat cu operaţia de zoom. se consumă aproximativ 60% din puterea consumată modul de pauză înregistrare.) • Când monitorul LCD este rotit spre lentilă. deci timpul de înregistrare se va reduce. • Imaginea este inversată pe orizontală.1 secunde după redeschiderea ecranului LCD • În modul standby de pornire rapidă.

Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Apăsaţi butonul O.• În modul de pornire rapidă poate fi necesar un anumit interval de timp pentru reglarea automată a nivelului tonurilor de alb. ] de stabilizare a Pentru a anula funcţia de stabilizare a imaginii Apăsaţi butonul O.S. • Setarea implicită a acestei funcţii este [ON]. este reţinut nivelul tonurilor de alb de la ultima scenă înregistrată) • În modul de pornire rapidă. grosismentul de transfocare (zoom) devine 2x iar dimensiunea imaginii poate diferi de cea anterioară modului standby de pornire rapidă • Dacă [POWER SAVE] ( 25) se setează la [5 MINUTES] iar aparatul intră automat în modul standby de pornire rapidă. Funcţia de stabilizare a imaginii Această funcţie reduce tremurul imaginii provocat de mişcarea mâinii în timpul înregistrării. închideţi şi redeschideţi ecranul LCD.S. dacă scena înregistrată are o sursă de lumină diferită de cea a ultimei scene înregistrate. • În următoarele situaţii.I. este posibil ca funcţia de stabilizare a imaginii să nu poată opera eficient: ─ Când este utilizat zoom-ul digital ─ Când echipamentul este supus unor oscilaţii puternice ─ Când înregistraţi un subiect în mişcare în timp ce îl urmăriţi 38 . Apare pictograma [ imaginii. (Când se utilizează funcţia de vizualizare în culori pe timp de noapte.I. din nou.

Înregistrarea (Operaţii avansate) 1 Funcţii de înregistrare a pictogramelor operaţionale Setaţi funcţiile de înregistrare selectând pictogramele operaţionale pentru a adăuga diferite efecte imaginilor înregistrate. 39 . Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta sau 1 Apăsaţi joystick-ul. • Indicaţia se modifică de fiecare dată când joystick-ul este apăsat în jos. iar pictogramele vor fi afişate pe ecran. • Indicaţia dispare când centrul joystick-ului este apăsat din nou 2 Selectaţi o pictogramă cu joystick-ul Pentru a anula funcţia Selectaţi din nou pictograma.

funcţia de compensare a luminii de fundal şi funcţiile de vizualizare în culori pe timp de noapte sunt anulate. funcţia de modificare gradată a imaginii este anulată. funcţia de compensare a luminii de fundal este anulată • Dacă opriţi aparatul funcţia de temporizator este anulată. Mod de înregistrare imagine Compensare lumină de fundal Temporizator Mod de asistenţă Mod de piele fină (soft skin) • Dacă opriţi aparatul sau operaţi selectorul de mod. • Dacă opriţi aparatul. 40 .Pictograme operaţionale Compensarea luminii de fundal / modificare gradată a imaginii / vizualizare în culori pe timp de noapte / Mod „piele fină” (soft skin) / PRE-REC (SDR-H60 / SDR-H50) / temporizator Mod de înregistrare video Compensare lumină de fundal Modificare gradată a imaginii Mod de asistenţă Vizualizare în culori pe timp de noapte Mod piele fină (soft skin) Mod pre-înregistrare • Pictogramele operaţionale estompate nu sunt afişate în timpul înregistrării • Dacă opriţi aparatul sau operaţi selectorul de mod.

evidenţiindu-le pe fundal. Acest mod este eficient dacă înregistraţi o persoană de aproape. (Doar pentru pictograme care pot fi selectate în modul automat). Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru pornirea înregistrării. Pentru a selecta culoarea pentru funcţia fade in/out Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [FADE COLOUR] → [WHITE] (Alb) sau [BLACK] (Negru) Mod de asistenţă Acest mod explică funcţiile de înregistrare. Înregistrarea se opreşte iar setarea fade in/out este anulată. în memoria internă şi apoi le şterge. • Îndreptaţi aparatul către subiect şi poziţionaţi-l sigur. Selectaţi pictograma dorită cu joystick-ul pentru a afişa o explicaţie pe ecran Pentru a ieşi din modul de asistenţă Apăsaţi butonul MENU sau selectaţi [EXIT] Vizualizare în culori pe timp de noapte Acest mod vă permite să înregistraţi în culori subiecte aflate în locuri întunecoase. imaginea / sunetul apar gradual (Fade in) Când întrerupeţi temporar înregistrarea (pauză) imaginea / sunetul dispar gradual. culorii piele apar mai bine definite. de la bust în sus. • Nu se aude niciun beep. 41 . • Imaginile şi sunetul sunt înregistrate aproximativ 3 secunde înainte de apăsarea butonului de pornire / oprire a înregistrării. (Fade out) • După dispariţia completă a imaginii / sunetului. Această facilitate permite ca înregistrarea imaginilor şi a sunetului să pornească cu aproximativ 3 secunde înainte ca butonul de pornire/oprire a înregistrării să fie apăsat. setarea PRE-REC este anulată. Când începeţi înregistrarea. pentru aproximativ 3 secunde. • Iluminare minimă necesară: aprox. Mod de piele fină (soft skin) Mod pre-înregistrare apare pe ecran şi aparatul îşi Indicaţia reîmprospătează memoria prin înregistrarea imaginilor în mişcare . pentru un aspect mai plăcut. 2 lx • Ataşaţi acest aparat la un trepied şi puteţi înregistra imagini fără vibraţii • Dacă focalizarea este dificilă. • După pornirea înregistrării. ajustaţi-o manual ( 46) Cu acest mod.Funcţie Compensare lumină de fundal Modificare gradată a imaginii Efect Imaginea devine mai luminoasă pentru a preveni aspectul întunecat al unui subiect iluminat din spate.

atunci când sunt afişate imagini invizibile cu ochiul liber pot fi înregistrate cu miniaturale sau în timpul redării poate fi diferită de iluminare intensă. imaginile de pornire/oprire a înregistrării nu vor putea fi în mişcare şi imaginile statice nu pot fi înregistrate. este posibil ca faţa acesteia să nu fie vizibilă cu claritate. după iniţierea pornirii rapide.Temporizator Acest mod este util la înregistrarea imaginilor statice utilizând temporizatorul. Apăsaţi butonul de pornire / oprire. văzute puncte strălucitoare care de obicei sunt invizibile. pot fi data la care înregistrarea a fost efectiv pornită. imaginile nu pot fi setate. dar acest aspect nu reprezintă o defecţiune. 42 . De aceea. funcţiile secunde. este posibil ca efectul să nu fie clar. • După înregistrare. funcţia de temporizator este anulată. Funcţia de vedere nocturnă în culori măreşte de aprox. Mod piele fină (soft skin) Dacă fundalul sau orice altă parte din scenă are culori similare culorii pielii. Pentru a întrerupe temporizatorul Apăsaţi butonul MENU (Setare de temporizator este anulată). Utilizaţi această funcţie pentru a vă include şi pe dumneavoastră în imagine. Din acest motiv. setarea PRE-REC nu poate fi făcută. pentru scurt timp. obişnuită. 25 de ori durata pentru alimentarea • Indicaţia de dată pentru scenele înregistrate utilizând funcţia PRE-REC va fi data atunci câna cu semnal a senzorului CCD faţă de durata butonul de pornire/oprire este apăsat. captate 3 secunde înainte de apăsarea butonului • La utilizarea modului de asistenţă. Dacă este plasat într-o locaţie cu luminozitate mare. acestea vor fi de asemenea atenuate. mişcarea imaginii şi sunetul de Funcţia de vizualizare în culori pe timp operare pot să fie înregistrate. Funcţia fade: PRE-REC: • Imaginile miniaturale ale scenelor înregistrate • Atunci când timpul de înregistrare rămas este sub utilizând funcţia de fade in devin negre (sau 1 minut. înregistrate • Atunci când este apăsat butonul de pornire/oprire • • • • a înregistrării. de noapte • Imaginile miniaturale ale scenelor înregistrate Scena înregistrată poate apărea ca şi când utilizând funcţia PRE-REC vor fi top image pentru ar lipsi cadre scenele efectiv înregistrate. indicaţia luminează intermitent tip de aproximativ 10 secunde şi apoi imaginea statică este înregistrată. albe) • După setarea PRE-REC. astfel încât scenele întunecate indicaţia de dată. • Dacă luminozitatea este insuficientă. monitorul să devină alb. • Când înregistraţi o persoană aflată la distanţă. dacă înregistrarea Mod de asistenţă (Help) începe în mai puţin de 3 secunde sau în timp ce indicaţia PRE-REC clipeşte pentru aproximativ 3 • La utilizarea modului de asistenţă. s-ar putea ca. În acest caz. anulaţi modul soft skin sau transfocaţi pe faţa persoanei respective.

efectul stereo se va restabili). selectaţi [OFF] Raport al dimensiunilor (Doar când selectorul de mod este setat la ) Acest mod vă permite să înregistraţi imagini compatibile cu televizoare cu ecran lat (wide-screen. selectaţi [OFF] Mod de reducere automată a vitezei obturatorului Puteţi înregistra imagini luminoase chiar şi în locuri întunecoase. (Dacă această funcţie este activată la vânturi puternice. Când vântul slăbeşte. Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [REC ASPECT] → [16:9] sau [4:3] • Setarea implicită este [16:9] Funcţie de reducere a zgomotului produs de vânt (Doar când selectorul de mod este setat la ) Acest mod reduce zgomotul produs de vânt. este posibil ca subiectul să nu fie focalizat. selectaţi [OFF] Funcţia linii de ghidare pentru înregistrare • Liniile de ghidare nu apar pe imaginile înregistrare propriu-zise. Funcţia de reducere a zgomotului produs de vânt: • Reducerea zgomotului produs de vânt depinde de puterea vântului. prin reducerea vitezei obturatorului. 16:9) şi cu televizoare normale (4:3). imaginile afişate pot apărea ca şi când ar lipsi cadre şi poate apărea efectul de retenţie a imaginii • Dacă scena are o luminozitate sau contrast reduse. înregistrat de microfon.Înregistrarea (Operaţii avansate) 2 Funcţii de înregistrare din meniuri Meniuri Linii de ghidare / Raport al dimensiunilor / Reducere a zgomotului produs de vânt / Reducere automată a vitezei obturatorului Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Funcţie Funcţie de ghidare sau Efect / Metodă de setare Puteţi verifica dacă imaginea este orientată corect utilizând liniile de ghidare afişate pe ecran. 43 . • Când viteza obturatorului devine 1/25. efectul stereo se poate reduce. Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [AUTO SLW SHTR] → [ON] • Setarea implicită este [ON] • Pentru a anula această funcţie. Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [GUIDE LINES] → [ON] • Pentru a anula funcţia. • Liniile de ghidare nu sunt afişate la rotirea monitorului LCD spre partea din faţă a echipamentului în vederea auto-înregistrării. viteza obturatorului se modifică de la 1/50 la 1/25. Mod de reducere a vitezei obturatorului: • Când acest mod este selectat. Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [WIND CUT] → [ON] • Setarea implicită este [ON] • Pentru a anula această funcţie.

Nivel al tonurilor de alb Ajustare diafragmă Viteză obturator Mod de focalizare manuală Indicaţia de focalizare manuală [MF] şi pictograma afişată în ilustraţie apar pe ecran. sau 44 .Înregistrarea (Operaţii avansate) 3 Funcţii de înregistrare manuală De fiecare dată când apăsaţi butonul MANUAL AF/MF: Mod manual Se afişează pictograma prezentată în imagine. Ajustare focalizare manuală Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Apăsaţi butonul MANUAL AF/MF.

Mod scenă Când înregistraţi imagini în situaţii diferite. Modul Portrait • Dacă acest mod este folosit în interior. întrucât culoarea şi strălucirea imaginii redate s-ar putea modifica. • Dacă înregistraţi un subiect puternic iluminat sau foarte reflectant. precum pârtiile de schi şi plajele Pentru a anula funcţia mod scenă Setaţi [SCENE MODE] la [OFF] (dezactivare) • De asemenea. acest mod setează automat viteza optimă a obturatorului şi diafragmele. în timp ce părţile periferice ale imaginii înregistrate pot deveni extrem de întunecoase. modul Sports nu funcţionează. 45 . este posibilă apariţia unor dungi luminoase verticale. Modul Surf & snow • Dacă subiectul înregistrării este extrem de strălucitor. este posibil ca mişcarea imaginii să nu pară uniformă. produsă de lămpi cu vapori de mercur sau cu sodiu. modificaţi setarea modului scenă la [OFF]. • Pe durata redării normale. imaginea înregistrată poate deveni albicioasă. puteţi anula funcţia mod Scene prin apăsarea butonului AUTO. Modul Sports • La redarea cu încetinitorul sau la întreruperea redării secvenţelor înregistrate. ecranul poate prezenta scintilaţii. Modul Spotlight • Dacă subiectul înregistrat este extrem de strălucitor. În acest caz. • Dacă acest mod este folosit în interior. • Evitaţi să înregistraţi la lumină fluorescentă. • Dacă strălucirea este insuficientă. imaginea înregistrată poate deveni albicioasă. este posibil ca ecranul să prezinte scintilaţii. Indicatorul [ ] luminează intermitent. 1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi meniul ( 24) 44) [BASIC] → [SCENE MODE] → setare dorită Pictograma Mod/Condiţii de înregistrare Modul Sports (sporturi) Pentru a înregistra secvenţe sportive sau secvenţe în care se produc mişcări rapide Modul Portrait (portret) Pentru a face persoanele să iasă în evidenţă în raport cu fundalul Modul Low light (iluminare redusă) Pentru a înregistra secvenţe mai întunecoase astfel încât să fie mai luminoase Modul Spotlight (reflector) Pentru a înregistra subiectele la o petrecere sau la un spectacol Modul Surf & snow (surf şi zăpadă) Pentru a înregistra imagini în locuri cu lumină foarte puternică. Modul Low light • Este posibil ca secvenţele extrem de întunecoase să nu poată fi înregistrate adecvat. acest mod suprimă „tremuratul“ camerei.

puteţi să restabiliţi focalizarea automată apăsând butonul AUTO. 2 Folosiţi joystick-ul pentru a focaliza subiectul. cu cer senin Modul de reglare manuală • Lămpi cu vapori de mercur. Pentru a reveni la reglarea automată Apăsaţi din nou butonul MANUAL AF/MF. Nivelul tonurilor de alb Este posibil ca funcţia de reglare automată a echilibrului tonurilor de alb să nu poată reproduce culorile naturale. lumini de reflectoare pentru scenă la teatre • Răsăritul şi apusul soarelui. utilizaţi focalizarea manuală. becuri halogen Mod de exterior Înregistrări în aer liber. etc Pentru a reveni la reglarea automată Setaţi nivelul tonurilor de alb la [ ]. cu joystick-ul . • De asemenea. în funcţie de scenă sau de condiţiile de iluminare. • De asemenea. Pictogramă Mod / Condiţii de înregistrare Nivel automat al tonurilor de alb Mod de interior (pentru înregistrarea în spaţii iluminate cu lămpi cu incandescenţă) Lămpi cu incandescenţă. 1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi 44). 46 . lămpi cu vapori de sodiu. puteţi restabili reglarea automată apăsând butonul AUTO. unele lămpi fluorescente • Lumini utilizate pentru recepţiile organizate la hoteluri cu ocazia nunţilor. 3 Selectaţi modul de nivel al tonurilor de alb cu joystick-ul.Ajustarea manuală a focalizării Dacă focalizarea automată este dificilă din cauza condiţiilor de înregistrare. În acest caz puteţi regla manual echilibrul tonurilor de alb. 1 Selectaţi modul de focalizare manuală ( 44).

nu mai luminează intermitent. în timpul înregistrării. resetaţi nivelul tonurilor de alb pentru o reglare corectă. setaţi în primul rând nivelul tonurilor de alb. • Când echipamentul este pornit cu capacul de protecţie a lentilelor montat. • Când setaţi atât nivelul tonurilor de alb. Nu acoperiţi senzorul de echilibru al tonurilor de alb în timpul înregistrării. 47 . Când setarea este finalizată. acesta nu va funcţiona corespunzător. reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb nu se poate realiza corespunzător. În caz contrar. tipul de sursă de lumină. cât şi irisul/amplificarea. nivelul tonurilor de alb reglat manual anterior este stocat în memorie. nivelul tonurilor de alb nu poate fi setat din cauză că locul este întunecat etc. continuă să apară cu • Când afişajul intermitenţă. Ori de câte ori se modifică condiţiile de înregistrare. 2 Selectaţi cu joystick-ul Senzorul de nivel al tonurilor de alb detectează.Pentru a seta manual nivelul tonurilor de alb Senzorul nivelului de tonuri de alb 1 Selectaţi cu joystick-ul şi umpleţi ecranul cu un subiect alb. În această situaţie. Vă rugăm să porniţi echipamentul numai după ce aţi demontat capacul de protecţie a lentilei. • Când afişajul apare cu intermitenţă. utilizaţi nivelul manual al tonurilor de alb.

• În funcţie de amplificarea la transfocare. reglaţi manual timpul de expunere la [1/50] sau [1/100]. Dacă reduceţi manual timpul de expunere.0) OPEN (deschisă) (de la 0dB la 18 dB) Valoarea mai apropiată de [CLOSE] întunecă imaginea. • 1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi ul sau 44) • cu joystick- • 3 Ajustaţi setările cu joystick-ul . sensibilitatea va creşte. Când valoarea irisului este reglată pentru o luminozitate mai mare decât [OPEN]. Pentru a reveni la reglarea automată Apăsaţi butonul AUTO. • • • • • • • Timpul de expunere: de la 1/25 la 1/8000 de la 1/25 la 1/500 Timpul de expunere mai apropiat de valoarea 1/8000 este mai redus. aspect care poate duce la creşterea granulaţiei pe monitor. deoarece. apoi irisul / amplificarea. cât şi valoarea irisului / amplificării. este posibil ca mişcarea să nu pară uniformă. Iris / Amplificare: SDR-H60 CLOSE (închisă) (de la F16 la F2. setaţi mai întâi timpul de expunere. În timpul redării normale. monitorul poate să îşi modifice culoarea sau să prezinte scintilaţii. culoarea şi luminozitatea imaginii se pot modifica. • Când setaţi atât timpul de expunere. Dacă [AUTO SLW SHTR] se setează la [OFF]. În acest caz. Reglarea manuală a irisului / amplificării • Dacă amplificarea este mărită.Reglarea manuală a timpului de expunere şi a aperturii Timp de expunere: Se reglează la înregistrarea subiectelor cu mişcare rapidă. Apertură: Se reglează când monitorul este prea întunecat sau prea luminos. 48 . dar aceste aspecte nu reprezintă defecţiuni. La înregistrarea într-un loc foarte luminos. se modifică la valoarea amplificării. există valori ale amplificării care nu pot fi afişate.2) OPEN (deschisă) (de la 0dB la 18 dB) SDR-H50/SDR-H40 CLOSE (închisă) (de la F16 la F2. cel mai redus timp de expunere este 1/50. Valoarea apropiată de [18dB] luminează imaginea. la redare. iar amplificare creşte automat în mod corespunzător. creşte granulaţia de pe monitor. Reglarea manuală a timpului de expunere Evitaţi înregistrarea cu surse de lumină fluorescentă. Pot apărea dungi verticale luminoase la redarea imaginii unui subiect mai luminos sau foarte reflectant. cu vapori de mercur sau cu vapori de sodiu.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 50 Redare 55 Editare 67 Management suport media 68 Cu alte produse 49 .

apoi apăsaţi joystick-ul Număr scenă (număr pagină. deci eliberaţi joystick-ul când ajungeţi la pagina cu scena pe care doriţi să o afişaţi. puteţi derula pagini înainte sau înapoi. 2 Selectaţi suportul media de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 3 Selectaţi scena care urmează să fie redată. la selectarea ) Scena selectată este redată iar pictograma operaţională este afişată automat pe ecran. 50 . dar numerele de scene şi afişajul barei de derulare se vor modifica. Selectarea paginilor • Selectaţi şi apoi apăsaţi joystick-ul • Dacă împingeţi sau ţineţi joystick-ul spre dreapta sau stânga. 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul.Redarea 1 Redarea secvenţelor video Redare / Pauză Salt la redare (înapoi) Salt la redare (înainte) Opreşte redarea şi prezintă imaginile miniaturale. Monitorul nu se va modifica de această dată. 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta .

calitatea imaginii se poate deteriora şi este posibil ca imaginile video să nu poată fi redate. pe imaginea miniaturală a scenei oprite apare indicatorul [R]. Când o scenă este afişată sub forma la afişarea imaginilor miniaturale. 51 Redarea cu încetinitorul 1 Întrerupeţi temporar redarea .• • • • • • • Sunetul se va auzi numai la redarea normală. Atunci când redaţi pe acest echipament secvenţe video înregistrate cu alte aparate sau atunci când redaţi pe alte aparate imagini video înregistrate cu acest echipament. Pentru a anula funcţia de reluare redare Setaţi [RESUME PLAY] (Reluare redare) la [OFF] • Poziţia de reluare memorată este ştearsă din memorie dacă editaţi scene.) Ora afişată poate fi diferită de ora înregistrării şi afişarea imaginilor miniaturale poate întârzia la redarea secvenţelor video înregistrate cu un alt produs. (Apare mesajul „CANNOT PLAY“ . se va reveni la redarea normală. se poate ca redarea să nu fie posibilă. etc. Spre „+”: volumul creşte Spre „-”: volumul se reduce Reluarea redării anterioare Selectaţi meniul ( [SETUP] (activare) 24) [ON] [RESUME PLAY] Dacă redarea unei imagini video este oprită. • Mutaţi joystick-ul din nou pentru a mări viteza. Când timpul înregistrat pe scenă este mai scurt.redare imposibilă. La utilizarea acestui mod. Redarea rapidă înainte/înapoi În timpul redării. mutaţi şi ţineţi joystick-ul la dreapta / stânga până la începerea derulării rapide înainte / înapoi. redarea nu este posibilă. timpul de înregistrare nu este afişat pe monitor. În timpul redării scenelor înregistrate pe un card SD cu alte produse. alimentarea cu energie nu se va întrerupe atunci când monitorul LCD şi vizorul sunt închise şi retrase. 2 Mutaţi şi ţineţi apăsat joystick-ul spre stânga sau spre dreapta Redarea cadru cu cadru 1 Întrerupeţi temporar redarea 2 Mutaţi joystick-ul spre stânga sau spre dreapta Pentru a regla volumul difuzorului în timpul redării Mutaţi selectorul de volum Pentru a modifica viteza de redare • Când împingeţi joystick-ul în sus.

pe joystick 2 Selectaţi data pentru redare şi apoi apăsaţi pe joystick. (La redarea secvenţelor video pe card SD) 3 Selectaţi scena de unde va începe redarea şi apoi apăsaţi pe joystick 3 Selectaţi scena care urmează să fie redată şi apoi apăsaţi pe joystick. Pentru a selecta o altă listă de redare Selectaţi [PLAYLIST] şi apăsaţi pe joystick. Pentru a selecta o dată diferită Selectaţi [BY DATE) (În funcţie de dată). Pentru a reveni la prezentarea scenelor originale Selectaţi [VIEW ALL] şi apăsaţi pe joystick. Pentru a reda o listă de redare Crearea unei noi liste de redare ( 60) 1 Selectaţi [BY DATE] şi apăsaţi 1 Selectaţi [PLAYLIST] şi apăsaţi pe joystick. ele sunt grupate separat când numărul de scene depăşeşte 99. 52 . (La redarea secveţelor video pe HDD) 2 Selectaţi lista care urmează să fie redată şi apoi apăsaţi pe joystick.Redarea imaginilor video după dată Scenele înregistrate în aceeaşi zi pot fi redate una după alta. apoi apăsaţi pe joystick Pentru a reveni la ecranul care afişează toate scenele Selectaţi (VIEW ALL) (Vizualizează toate scenele) şi apoi apăsaţi pe joystick • Chiar dacă scenele sunt înregistrate în aceeaşi zi.

( 50) 53 .Redarea 2 Redarea imaginilor statice Pornire / pauză diaporamă Redă imaginea anterioară Redă imaginea următoare Opreşte redarea şi afişează imaginile miniaturale. 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . şi pictograma operaţiei este afişată automat pe ecran. 2 Selectaţi suportul media de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul 3 Selectaţi fişierul care urmează să fie redat. apoi apăsaţi pe joystick Număr fişier (Număr pagină: la selectarea / • Metoda pentru selectarea paginilor este aceeaşi ca pentru redarea secvenţelor video. Fişierul selectat este redat.

redarea nu este posibilă. • La redarea unor imagini statice înregistrate pe alte echipamente. sau poate afecta integritatea acestora. în modul de redare. iar un alt aparat s-ar putea să nu poată reda datele înregistrate pe acest echipament sau să afecteze integritatea acestora. este posibil ca numărul dosarului / fişierului să nu poată fi afişat.Asociaţia japoneză din industria electronică şi a tehnologiei informaţiei). • Timpul de aşteptare până la afişarea fişierului depinde de numărul de pixeli ai fişierului.) Dacă se redă un fişier care nu este conform specificaţiilor. iar afişarea ecranului cu imagini miniaturale poate întârzia. • Când un fişier este afişat cu indicatorul la afişarea imaginilor miniaturale. ora afişată poate fi diferită de cea a înregistrării. Este posibil ca acest echipament să nu poată reda datele înregistrate sau create pe un alt aparat. 54 . • Nu acţionaţi selectorul de mod în timpul redării succesive a imaginilor statice. Formatul de fişier recunoscut de acest echipament este JPEG. • Alimentarea cu energie nu se va întrerupe când monitorul LCD este închis. • Nu extrageţi cardul SD în timp ce este accesat de acest echipament (indicatorul luminos de acces card SD este aprins).• • • • Despre compatibilitatea imaginilor statice Acest echipament respectă standardul unificat DCF (Design rule for Camera File system) stipulat de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association . (Nu vor fi redate toate fişierele formatate JPEG.

selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. utilizaţi funcţia SPLIT&DELETE. Scena / fişierul selectate vor apărea încadrate cu roşu.Editarea 1 Ştergerea scenelor / fişierelor Important Scenele / fişierele şterse nu pot fi recuperate. la pasul 2. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MDIA SELECT] • Pentru a şterge o parte nedorită a unei scene. în timpul 3 (Numai când. Ştergerea succesivă a scenelor / fişierelor 1 Apăsaţi pe butonul redării. Treceţi la pasul 5. cu excepţia scenelor / fişierelor blocate. este selectată opţiunea [ALL]) • Toate scenele / fişierele de pe HDD sau cardul SD vor fi şterse. • Când este selectată data în modul de redare secvenţe video. este selectată opţiunea [SELECT]) 2 Când apare mesajul de confirmare. (Numai când. ( 58) 2 Selectaţi [SELECT] sau [ALL] şi apăsaţi pe joystick. 55 . sunt şterse toate scenele de la data respectivă. Ştergerea scenelor video Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Ştergerea fişierele de imagini statice Ştergerea scenelor / fişierelor multiple 1 Apăsaţi pe butonul de pe monitorul cu imagini miniaturale. Selectaţi scena/fişierul care urmează să fie şterse şi apoi apăsaţi pe joystick.

• Pot fi setate în mod succesiv până la 50 de scene/fişiere afişate pe o pagină. Dacă sunt şterse fişiere conforme DCF. 2 Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul 4 (Numai când. poate fi şters. În acest caz. Note pentru ştergerea fişierelor / scenelor Nu opriţi aparatul în timp ce acesta şterge fişiere Când ştergeţi scene / fişiere. este posibil ca aceasta să nu apară pe afişajul aparatului.• Când se apasă din nou pe joystick. selectând [EDIT SCENE] sau [PHOTO SETUP] → [DELETE] • Atunci când se selectează opţiunea [ALL]. deoarece aceasta se va întrerupe. imaginea nu va fi ştearsă. • Puteţi şterge scene / fişiere şi din meniu. utilizaţi o baterie cu suficientă putere sau utilizaţi adaptorul de alimentare Nu scoateţi cardul SD şi nu deschideţi capacul slotului de card SD în timpul ştergerii. Apăsaţi pe butonul . Când o imagine statică este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament. 89) 1 Selectaţi meniul ( 24) [EDIT SCENE] → [DELETE] → [COPIED] 56 . la pasul 2. scena selectată va fi ştearsă. La ştergerea imaginilor statice înregistrate pe un card SD cu alte echipamente. • • • • 5 Când apare mesajul de confirmare. este selectată opţiunea [SELECT]) • Scenele blocate sau scenele fără informaţii nu pot fi şterse. la pasul 2. toate datele legate de fişiere vor fi şterse. ştergerea poate dura mai mult dacă sunt multe scene pe disc. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU. • • Ştergerea scenelor copiate colectiv Scenele copiate pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD sau software-ul furnizat (funcţia DVD COPY) pot fi şterse în grup Pictograma de copiere este indicată în afişarea imaginilor miniaturale după copiere (71. (Numai când. un fişier de imagine statică (altul decât JPEG) care nu poate fi redat de acest aparat. este selectată opţiunea [SELECT]) Pentru a continua să ştergeţi alte scene Repetaţi paşii 3-5. selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick.

Editarea

2
Funcţie

Editarea scenelor

Metodă de operare

Blocarea secvenţelor video
Pentru prevenirea ştergerii accidentale a secvenţelor video. (Totuşi, vă rugăm reţineţi că dacă mediul de stocare este formatat, toate datele de pe acesta vor fi şterse)

Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MEDIA SELECT]

1 Selectaţi meniul (

24) [EDIT SCENE] → [LOCK SET] → [YES]

2 Selectaţi scena care va fi protejată, apoi apăsaţi
joystick-ul

Se afişează [

] iar scena selectată este blocată.

• Apăsaţi joystick-ul din nou pentru a anula blocarea scenei • De asemenea, puteţi selecta scene multiple succesiv Pentru a finaliza setarea Apăsaţi pe butonul MENU.

57

Funcţie

Metodă de operare

Divizarea unei scene pentru ştergere
Cu această funcţie se divizează o scenă în două şi se şterge o jumătate.

Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]

1 Selectaţi meniul (

24) [EDIT SCENE] → [SPLIT&DELETE] → [YES]

2 Selectaţi scena care urmează să fie separată şi apoi
apăsaţi pe joystick.

3

Când ajungeţi la zona unde doriţi să separaţi scena

Selectaţi

cu joystick-ul

• Mutaţi joystick-ul spre stânga sau spre dreapta pentru redare înainte / înapoi. • Prin utilizarea redării cu încetinitorul sau cadru-cu-cadru va fi mai uşor să căutaţi punctul în care doriţi să divizaţi scena. ( 51)

4 Selectaţi jumătatea pe care doriţi să o ştergeţi şi
apăsaţi joystick-ul

Continuarea în pagina următoare.

58

Funcţie

Metodă de operare

Divizarea unei scene pentru ştergere (continuare)

5 Selectaţi [YES] apoi apăsaţi joystick-ul pentru a
reda partea de şters
• Când se selectează [NO], apare mesajul de confirmare. Treceţi la pasul 6.

Când opriţi redarea, apare mesajul de confirmare.

6 Selectaţi [YES], apoi apăsaţi joystick-ul
Pentru a continua combinarea altor scene Repetaţi paşii 2-6. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU. • Este imposibilă divizarea şi ştergerea scenelor cu un timp de înregistrare scurt. Lungimea scenelor rămase trebuie să fie de 3 secunde sau mai mult. • Este imposibilă setarea punctului de divizare la începutul sau finalul scenei. • Când o scenă care a fost divizată şi ştearsă utilizând funcţia SPLIT&DELETE este copiată pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD sau software-ul furnizat şi apoi este redată pe un alt dispozitiv, se poatze reda maximum 1 secundă din partea ştearsă. • Dacă o scenă cu pictograma (pictogramă copiată) este divizată şi ştearsă, informaţiile copiate sunt şterse ( 71) • Divizarea reală poate trece uşor dincolo de punctul de divizare stabilit.

59

Editarea 3 Utilizarea listelor de redare Puteţi crea o listă de redare alegând dintre scenele înregistrate şi adunându-le pe cele favorite. 60 . • Dacă creaţi sau ştergeţi liste de redare. ştearsă. de asemenea. partea din listele de redare care a fost creată cu aceste scene va fi. Crearea unei liste de redare noi Rotiţi butonul de mod pentru a selecta . Având în vedere că lista de redare nu este creată prin copierea datelor. • Numărul maxim de liste de redare pe HDD: 4 Număr maxim de scene de liste de redare pe HDD: 999 • Dacă sunt şterse scene originale. veţi consuma o mică parte din capacitatea hard discului atunci când creaţi o listă de redare. Scene înregistrate Listă de redare • Puteţi crea o listă de redare doar pe HDD. scenele originale nu vor fi modificate. Nu puteţi crea o listă de redare pe card SD. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT] 2 Selectaţi [CREATE] (Creare). Editarea scenelor pe o listă de redare nu va afecta scenele originale. apoi apăsaţi pe joystick 1 Selectaţi (PLAYLIST) (Listă de redare) şi apăsaţi pe joystick.

Editarea unei liste de redare Editarea scenelor pe o listă de redare nu va afecta scenele originale. lista de redare selectată va fi ştearsă • Puteţi şterge scene dintr-o listă de redare şi din meniu. • Când se apasă din nou pe joystick. Scena selectată va apărea încadrată cu roşu. numerele tuturor listelor de redare ulterioare vor scădea cu 1 61 . Rotiţi butonul de mod pentru a selecta . 4 Apăsaţi pe butonul MENU. 5 Atunci când apare mesajul de confirmare. • Scenele sunt înscrise pe o listă de redare în ordinea în care au fost selectate. selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. scena selectată va fi anulată. • Pe o listă pot fi setate până la 50 de scene succesive. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT] 2 Selectaţi lista de redare de editat şi apoi apăsaţi pe joystick 1 Selectaţi [PLAYLIST) (Listă de redare) apoi apăsaţi pe joystick Funcţie Ştergerea scenelor Metodă de operare Metoda pentru ştergerea scenelor dintr-o listă de redare este aceeaşi ca pentru "Ştergerea scenelor / fişierelor" ( 55) • Ştergerea scenelor dintr-o listă de redare nu va afecta scenele originale • Atunci când selectaţi [ALL].3 Selectaţi scena care va fi adăugată listei de redare şi apăsaţi pe joystick. Selectaţi [EDIT] → [DELETE] • Ştergerea scenelor de pe o listă de redare nu va mări capacitatea rămasă pentru înregistrare • Dacă ştergeţi toate scenele dintr-o listă de redare se va şterge şi lista de redare respectivă • Dacă ştergeţi o listă de redare.

iar poziţia pe care urmează să fie mutată va fi indicată de o bară galbenă 3 Selectaţi poziţia pe care urmează să fie mutată scena şi apoi apăsaţi pe joystick Pentru a continua mutarea altor scene în lista de redare Repetaţi paşii 2-3.Funcţie Metodă de operare Selectaţi meniul ( 24) Adăugarea scenelor la o listă de redare Scenele pot fi adăugate listei de redare create [EDIT] → [ADD] → [YES] Următoarele etape sunt aceleaşi ca cele din pasul 3 şi 5 din „Crearea unei noi liste de redare! ( 60) Mutarea scenelor într-o listă de redare Este posibilă modificarea secvenţei scenelor din lista de redare prin mutarea lor într-o altă poziţie 1 Selectaţi meniul ( 24) [EDIT] → [MOVE] → [YES] 2 Selectaţi scena care urmează să fie mutată şi apoi apăsaţi pe joystick Scena selectată va apărea încadrată cu roşie. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU. 62 .

Editarea

4
Funcţie

Editarea imaginilor statice

Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta
Metodă de operare

Blocarea fişierelor cu imagini statice
Această funcţie este utilizată pentru prevenirea ştergerii accidentale a fişierelor cu imagini statice. (Totuşi, chiar dacă blocaţi anumite fişiere pe un mediu de stocare, formatarea cardului va şterge toate fişierele.)

Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MEDIA SELECT].

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [LOCK SET] → [YES]

2 Selectaţi fişierul care urmează să fie protejat şi apoi
apăsaţi pe joystick

], iar fişierul selectat este blocat. Se afişează pictograma [ • Apăsaţi din nou pe joystick pentru a dezactiva blocarea. • Puteţi selecta mai multe fişiere succesiv Pentru a finaliza setările Apăsaţi pe butonul MENU

63

Funcţie

Metodă de operare

Setarea DPOF
Această funcţie este pentru scrierea datelor de tipărire pe imaginile statice selectate Ce este DPOF? DPOF (Format ordine tipărire digitală) este un format care permite utilizatorului unei camere digitale să stabilească imaginile înregistrate pe un card SD care vor fi tipărite, împreună cu informaţii privind numărul de copii pe care doriţi să le tipăriţi. (Vă rugăm ţineţi cont de faptul că nu toate serviciile de tipărire suportă această funcţie).

Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT].

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [DPOF SET] → [SET]

2 Selectaţi fişierul care urmează să fie setat şi apoi
apăsaţi pe joystick

3 Selectaţi numărul de copii tipărite şi apoi apăsaţi pe
joystick

• Pentru a anula setarea, setaţi numărul de copii la [0]. • Puteţi selecta mai multe fişiere succesiv Pentru a finaliza setarea Apăsaţi pe butonul MENU. Pentru a anula toate setările DPOF Selectaţi [PHOTO SETUP] → [DPOF SET] → [CANCEL ALL] • Setarea DPOF poate fi stabilită pentru maximum 999 de fişiere. • Este posibil ca setarea DPOF realizată pe alte echipamente să nu fie recunoscută de către acest echipament. Vă rugăm să realizaţi setările DPOF pe acest echipament. • Nu puteţi adăuga data înregistrării la imaginile ce urmează să fie tipărite cu ajutorul setărilor DPOF

64

Funcţie

Metodă de operare

Copierea fişierelor cu imagini statice
Această funcţie este destinată copierii fişierelor cu imagini statice de pe HDD pe un card SD sau invers.

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [COPY]
Copiere de pe HDD pe un card SD Copiere de pe un card SD pe HDD

2 Selectaţi direcţia dorită şi apăsaţi joystick-ul 3 Selectaţi [SELECT] sau [ALL] şi apăsaţi pe joystick.
• Când se selectează [ALL], se vor copia toate fişierele cu imagini statice stocate pe HDD sau pe cardul SD. Treceţi la pasul 6.

4

(Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 2)

Selectaţi fişierul care va fi copiat, apoi apăsaţi pe joystick.

Fişierul selectat este încadrat în roşu. • Pentru a deselecta scena, apăsaţi din nou koystick-ul • Pot fi selectate până la 50 de fişiere pentru copiere • Fişierele sunt copiate în ordinea în care au fost selectate

5 6

(Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 3)

Apăsaţi pe butonul MENU.
La apariţia mesajului de confirmare,

selectaţi [YES] (da), apoi apăsaţi pe joystick.
Continuarea în pagina următoare.

65

nu deschideţi trapa compartimentului cardului. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU. folosiţi o baterie cu putere suficientă sau adaptorul de reţea. este posibil ca acesta să nu fie afişat pe ecranul aparatului. • În timpul copierii. (Numele fişierelor sau numele folderelor vor diferi de cele ale fişierului original. dacă numărul de fişiere este mare copierea poate necesita timp. imaginea nu va fi copiată pe HDD chiar dacă se selectează [ALL] (Toate). Copierea se va opri. • Când copiaţi fişiere. Pentru a anula copierea înainte de încheierea acesteia Apăsaţi pe butonul MENU. • Când o imagine static este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament.) • Setările de blocare şi setările DPOF ale unui fişier nu pot fi copiate. • Fişierele copiate sunt înregistrate după fişierele cu imagini statice din mediul de destinaţie a copierii. • În cazul opţiunii [ALL]. În acest caz. • Nu opriţi aparatul în timpul copierii.Funcţie Copierea fişierelor cu imagini statice (continuare) Metodă de operare (Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 3) Pentru a continua copierea altor fişiere Repetaţi paşii 4-6. 66 .

nu opriţi acest echipament. Dacă un card SD este formatat pe alte echipamente (cum ar fi PC). administrarea fişierelor şi în alte scopuri. • Când formataţi hard-discul. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta .000. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă. . Salvaţi datele importante pe un calculator etc.000 biţi. Formatarea se va opri. • (SDR-H40) Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare. dacă un card SD este formatat. • Nu extrageţi cardul SD în timpul formatării. nu decuplaţi acest aparat de la sursa de alimentare. • În timpul formatării. Vă rugăm reţineţi că dacă hard disk-ul este formatat. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă. 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [YES] [FORMAT HDD] Formatarea unui card de memorie SD Această funcţie este utilizată pentru iniţializarea cardurilor SD. • În funcţie de tipul de card SD utilizat.000. 67 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . apăsaţi pe butonul MENU pentru a părăsi ecranul cu mesaje. • Când formatarea este finalizată. Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT] 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [YES] [FORMAT CARD] Afişarea informaţiilor aferente hard-discului Sunt afişate informaţii referitoare la spaţiul folosit şi la cel rămas pe HDD. utilizaţi o baterie încărcată suficient sau adaptorul de reţea. • (SDR-H60/SDR-H50) Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare.073. etc. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. utilizaţi o baterie încărcată suficient sau adaptorul de reţea.000. Stocaţi datele importante pe un PC.000. 60 GB este echivalent cu 60. 40 GB este echivalent cu 40. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]. formatarea poate dura mai mult. timpul de înregistrare poate fi mai mare şi există posibilitatea să nu puteţi utiliza cardul SD. nu supuneţi aparatul la şocuri sau vibraţii. • Când formataţi un card SD. • În timpul formatării. apăsaţi pe butonul MENU pentru a părăsi ecranul cu mesaje. Vă rugăm să reţineţi că. • În timpul formatării. • Utilizaţi acest echipament pentru a formata carduri SD.Managementul mediilor de stocare 1 Administrarea hard-discului şi cardului SD • Aparatul indică doar capacitatea spaţiului utilizat şi a spaţiului disponibil. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]. 2 Atunci când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse. 1 GB = 1.741.000 biţi. 2 Atunci când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick • Când formatarea s-a încheiat.824 biţi. toate datele de pe acesta vor fi şterse. Formatarea hard-discului Această funcţie este utilizată pentru iniţializarea hard disk-ului. Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [HDD STATUS] [YES] Pentru a părăsi ecranul de informaţii Apăsaţi pe butonul MENU.

• Dacă dispuneţi de un TV cu slot de card SD.Utilizarea camerei cu alte produse 1 Redarea pe TV Imaginile video şi statice înregistrate cu acest echipament pot fi redate pe un aparat TV. • Selectaţi pe televizor intrarea video la care este conectat acest aparat. este posibil ca imaginile să nu fie afişate corect. • Utilizaţi adaptorul de reţea pentru a nu avea probleme legate de epuizarea bateriei. modificaţi setarea de meniu pentru a reda imaginile cu raportul original. 1 Conectaţi acest echipament şi un aparat TV. vă rugăm citiţi instrucţiunile de operare ale televizorului dumneavoastră. consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului. • În funcţie de setarea TV. Cablu AV (inclus la livrare) • Introduceţi mufele până la refuz. (Pentru informaţii suplimentare. selecta 3 Selectaţi mediul de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Pentru a urmări imagini cu raport dimensional 16:9 la un televizor cu ecran normal (4:3) Dacă imaginile nu sunt afişate corect pe un TV cu raport al dimensiunilor de 4:3. • Dacă imaginile nu sunt afişate corect pe un televizor cu ecran lat. vă rugăm să citiţi instrucţiunile de operare ale aparatului TV. Pentru mai multe informaţii. imaginile înregistrate pe card pot fi redate pe TV (Consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului pentru informaţii privind compatibilitatea). • Verificaţi setările de intrare ale aparatului TV (comutatorul de intrare). 68 .) Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [4:3] [TV ASPECT] 4 Porniţi redarea pe acest echipament În cazul televizorul nu redă sunetul sau imaginea din acest echipament • Verificaţi conexiunile • Verificaţi dacă mufele sunt introduse până la refuz. (Pentru detalii. reglaţi la televizor setarea raportului dimensional. • Nu utilizaţi alte cabluri AV cu excepţia celui furnizat.) Exemplu de imagini cu raport dimensional de 16:9 afişate pe un televizor obişnuit (4:3) Setare [TV ASPECT] [16:9] [4:3] • Setarea implicită a acestei funcţii este [16:9]. 2 Porniţi acest echipament şi apoi rotiţi selectorul de mod pentru a sau .

Utilizarea camerei cu alte produse 2 Cu o unitate de scriere DVD Este posibilă copierea imaginilor înregistrate cu acest aparat pe discuri prin conectarea unei unităţi opţionale de scriere DVD. DVD-R DL. DVD-RW*2. Despre discurile utilizabile Discuri de 12 cm noi*1 (DVD-RAM. (75) Echipamente capabile de copiere a imaginilor pe discuri prin conectarea acestui aparat – Unitate de scriere DVD/VW-BN1 • Recomandăm utilizarea unităţii VW-BN1. discul este formatat şi înregistrarea începe. Vă rugăm reţineţi că datele şterse nu pot fi recuperate. Datele înregistrate pe disc vor fi şterse. Discul copiat poate fi redat prin conectarea aparatului cu o unitate de scriere DVD. 69 . • Operarea nu este garantată cu alte unităţi de scriere • Utilizaţi cablul de conectare Mini AB USB furnizat pentru conectarea aparatului cu o unitate de scriere DVD (Operarea nu este garantată cu alte cabluri decât cel furnizat). DVD-R. • Discurile +RW/+R/+R DL sau de 8 cm nu pot fi utilizate pentru copier. • Consultaţi instrucţiunile de operare ale unităţii de scriere DVD pentru detalii privind discurile recomandate. CD-R*3) • Nu atingeţi cu degetele suprafaţa de înregistrare a discurilor. DVD-RW sau CD-RW care au fost formatate. manipularea discurilor. etc. 2 * Sunt suportate doar secvenţe video *3 Sunt suportate doar imagini statice Funcţiile diferite de copier disponibile când aparatul este conectat la o unitate de scriere DVD Date Mediu de stocare Funcţie DVD COPY ALL SCENES ADDED SCENES Funcţia FAVOURITE SCENES SELECT SCENES SELECT DATE SELECTE PLAYLIST 72 73 73 71 71 Secvenţe video HDD SD Imagini statice HDD/SD Pagina aplicabil -: nu se aplică • • • • Este imposibilă copierea simultană a imaginilor statice şi secvenţelor video Este imposibilă copierea datelor simultan de pe HDD şi SD Nu puteţi copia de pe mai multe carduri SD pe un disc Ordinea în care scenele sunt copiate nu poate fi modificată. Când un disc DVD-RAM. DVD-RW sau CD-RW înregistrat este introdus în unitatea de scriere DVD. *1 Nu puteţi înregistra pe un disc care a mai fost utilizat. CD-RW*3. Cu toate acestea. pot fi utilizate discuri DVD-RAM.

Conectarea acestui aparat la o unitate de scriere DVD Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD pentru a copia datele pe discuri sau pentru a reda imaginile care au fost copiate pe un disc. deconectaţi cablul de conectare Mini AB USB de la unitate şi scoateţi discul pentru a vă asigura că acesta este utilizabil şi nu a fost introdus invers (69). Când acest lucru se întâmplă. DISCONECT THE USB CABLE FROM THIS UNIT” (Dispozitivul conectat nu poate fi verificat. Deconectaţi cablul USB de la aparat) după ce „Please wait” (Vă rugăm aşteptaţi) este afişat timp de 1 minut. operarea nu este posibilă când aparatul este conectat la unitatea de scriere DVD 3 Porniţi aparatul 4 Conectaţi aparatul la unitatea de scriere folosind cablul Mini AB USB (furnizat cu unitatea de scriere DVD) • Ecranul de selectare a funcţiei de unitate de scriere DVD se va afişa I 5 Introduceţi discul în unitatea de scriere DVD • Introduceţi discul în unitatea de scriere DVD după conectarea unităţii de scriere la acest aparat • Vă rugăm citiţi instrucţiunile de operare ale unităţii de scriere DVD privind modul de utilizare • Dacă unitatea de scriere DVD este conectată la acest aparat cu un disc deja introdus. 70 . Cablu de conectare mini AB USB (furnizat cu unitatea de scriere DVD) Unitate de scriere DVD (opţional) • Conectaţi terminalul Mini A la aparat iar terminalul Mini B la unitatea de scriere DVD • Introduceţi mufele până în capăt 1 Conectaţi adaptorul de alimentare furnizat cu unitatea de scriere DVD la unitatea de scriere • Nu puteţi alimenta unitatea de scriere de la acest aparat. se va afişa mesajul „CANNOT CHECK CONNECTED DEVICE. 2 Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare • Dacă utilizaţi bacteria.

selectaţi [YES]. 71 .Funcţia DVD COPY Imaginile înregistrate pe acest aparat pot fi copiate pe disc. • Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial. DVD-RW sau CD-RW. Informaţiile copiate sunt înregistrate în scenele de secvenţe video care apoi sunt copiate pe disc utilizând funcţia DVD COPY. Dacă toate scenele sunt copiate. Este posibilă scrierea doar a scenelor care sunt adăugate după copiereasau ştergerea scenelor copiate în grup. utilizând funcţia DVD COPY. apăsaţi joystick-ul. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv. • Informaţiile copiate vor fi şterse la utilizarea funcţiei SPLIT&DELETE. • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM. • Scenele de secvenţe video indicate cu pot fi şterse în grup utilizând meniul de ştergere ( 56). este posibilă creare unui alt set cu acelaşi conţinut. După confirmare. care sunt adăugate după copierea pe disc utilizând funcţia DVD COPY (scene fără pictograma ) pe discuri. Pictogramă copiată Informaţiile copiate sunt înregistrate în scenele de secvenţe video care apoi sunt copiate pe disc utilizând funcţia DVD COPY şi simbolul este indicat pe ecran. Pentru a finaliza. 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] sau [PICTURE] – [DVD COPY]* . Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD ( 70) Copierea tuturor scenelor pe discuri Copiaţi toate imaginile de pe mediile de stocare pe discuri Copierea scenelor adăugate pe discuri Copiaţi scenele pe mediile de stocare.[ALL SCENES] *Doar la selectarea video 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] . Drept urmare. aceste scene vor fi copiate din nou la utilizarea funcţiei ADDED SCENES. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii. urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru schimbarea discurilor.[DVD COPY] . ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB.[ADDED SCENES] 2 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul Numărul de discuri necesare pentru copiere în funcţie de tipul de disc • Când 2 sau mai multe discuri sunt necesare pentru copiere.

576 biţi 3 Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [START]. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Este posibilă crearea unui alt disc cu acelaşi conţinut. apăsaţi joystick-ul din nou • Pot fi setate până la 50 de scene succesiv • Dacă dimensiunea totală de date depăşeşte capacitatea discului. * Unităţile de capacitate utilizabilă de pe un disc DVD sunt 1 MB = 1. Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD ( Selectarea scenelor de copiat pe un disc 70) Selectaţi scenele pe care doriţi să le copiaţi pe un singur disc DVD. DVD-RW sau CD-RW.Funcţia FAVOURITE SCENES Este posibilă selectarea scenelor de secvenţe video înregistrate pe acest aparat şi înregistrarea lor pe un singur disc DVD. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB. Pentru a finaliza. precum şi copierea scenelor prin selectarea datei de înregistrare. De asemenea. este posibilă copierea listelor de redare create pe HDD pe discuri DVD. • Pentru a deselecta scena.048. 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT SCENES] • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM. spaţiul rămas pe disc afişat se va schimba în roşu şi se va afişa dimensiunea excesivă. Selectaţi scenele astfel încât acestea să intre pe un disc. După confirmare. apoi apăsaţi joystick-ul 4 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii. selectaţi [YES]. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv. 2 Selectaţi scenele de copiat şi apoi apăsaţi joystick-ul Dimensiunea datelor scenei Spaţiu rămas pe disc* Scena selectată este încadrată în roşu. • Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial. 72 . apăsaţi joystick-ul.

este posibilă creare unui alt set cu acelaşi conţinut. apoi apăsaţi joystick-ul 5 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul Numărul de discuri necesare pentru copiere în funcţie de tipul de disc Când 2 sau mai multe discuri sunt necesare pentru copiere. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii. pentru copiere pe discuri Scenele înregistrate cu acest aparat sunt copiate selective pe discuri DVD. apăsaţi joystick-ul din nou. • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv. • Pentru a deselecta data / lista de redare. • Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial 73 . apăsaţi joystick-ul. Data / lista de redare selectată este încadrată în roşu. Pentru a finaliza. DVD-RW sau CD-RW.Selectarea scenelor în funcţie de dată. 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT DATE] 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD]– [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT PLAYLIST] 2 Selectaţi data / lista de redare de copiat şi apăsaţi joystick-ul. Selectarea scenelor în funcţie de listă de redare pentru copier pe discuri Listele de redare create pe HDD sunt copiate pe discuri DVD. • Pot fi setate până la 50 de date succesiv 3 4 Apăsaţi butonul MENU Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [START]. Dacă toate scenele sunt copiate. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB. După confirmare. urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru schimbarea discurilor. selectaţi [YES].

( 69) • Nu există nicio garanţie că un disc creat prin conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD va putea fi redat pe orice player. • Un disc DVD-R DL are două straturi de înregistrare deci timpul de înregistrare este de aproximativ 1.. 40 – 90 min Aprox..” (Citire disc. De asemenea. deoarece datele sunt înregistrate în funcţie de scenă. • Nu puteţi conecta şi utiliza un hub USB • Nu puteţi ejecta un disc în timpul copierii. tipul de disc. • După ce datele sunt copiate pe un disc.) este afişat timp de mai mult de 2 minute. imaginile nu pot fi adăugate pe disc prin conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD.. Despre timpul necesar pentru copiere Timpul necesar pentru copierea unui disc (La copierea a 4GB de imagini video pe 1 disc). 74 .5 – 2 ori mai lung decât timpul de înregistrare pe un disc DVD-R. poate rezulta un disc cu un spaţiu mai mare nefolosit. numărul de discuri copiate şi temperatura camerei. este posibil să se afişeze un mesaj solicitând formatarea discului. redaţi discurile pentru a vă asigura că acestea au fost copiate corect înaintea ştergerii ( 75) • Nu opriţi aparatul sau unitatea de scriere DVD şi nu deconectaţi cablul Mini AB USB în timpul copierii. acest lucru depinzând de software. Când un disc care a fost creat cu acest aparat şi cu unitatea de scriere DVD este introdus în DVD recorder. De asemenea. Consultaţi intrucţiunile de operare ale DVD Recorder-ului pentru detalii. este necesar un interval de timp pentru verificarea datelor scrise. Aşteptaţi afişarea mesajului de finalizare a copierii. • Utilizarea unui disc CD-RW sau CD-R este recomandată pentru copierea imaginilor statice de dimensiuni mici. poate fi necesar un interval de timp mai lung pentru copiere decât pentru înregistrare. nu scuturaţi aparatul sau unitatea de scriere. • Când o imagine statică este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament dar nu apare pe afişajul aparatului. • Când datele sunt divizate şi copiate pe mai multe discuri. imaginea nu va fi copiată pe disc. 15 – 60 min Timpul necesar pentru copiere diferă în funcţie de numărul de scene înregistrate pe mediul de stocare. Este posibil ca aceasta să nu fie afişată corect.. • Data de înregistrate pentru scenele sau fişierele copiate pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD reprezintă data la care au fost copiate scenele sau fişierele. • Datele care au fost înregistrate pe un alt dispozitiv nu pot fi copiate sau nu vor fi corecte chiar dacă sunt copiate. 30 min – 60 min Aprox. Din acest motiv. Tip disc DVD-RAM DVD-RW DVD-R Timp de copiere Aprox.Note pentru copierea datelor pe discuri utilizând unitatea de scriere DVD La ştergerea datelor de pe mediile de stocare după efectuarea unei copii. Nu formataţi discul deoarece toate datele vor fi şterse şi nu mai pot fi recuperate. scoateţi discul şi asiguraţi-vă că acesta este utilizabil şi nu a fost introdus invers. • Dacă mesajul „READING DISC.

Redarea unui disc introdus în unitatea de scriere DVD Puteţi reda imaginile video şi imaginile statice copiate pe un disc. 50. • Operaţia de redare este aceeaşi ca la redarea imaginilor video sau imaginilor statice ( • După redare. 3 Selectaţi scena / fişierul de redat. 53) 75 . 1 Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD 2 Selectaţi [PLAY DISC] (Redare disc). ejectaţi discul şi deconectaţi cablul de conectare Mini AB USB. apoi apăsaţi joystick-ul. • Imaginile video şi imaginile statice de pe disc sunt afişate ca imagini miniaturale. 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul. apoi apăsaţi joystick-ul.

Consultaţi instrucţiunile de operare ale DVD recorder-ului pentru informaţii privind copierea de pe un card SD. apoi copiaţi pe alte echipamente numai scenele din această listă de redare.Utilizarea camerei cu alte produse 2 Cu alte aparate video Copierea imaginilor pe alte aparate video Puteţi crea o listă de redare adunând scenele pe care doriţi să le copiaţi. • Pentru detalii privind copierea imaginilor. 1 Conectaţi acest echipament şi echipamentul video. acestea vor fi îngustate orizontal. Apoi începeţi înregistrarea pe dispozitivul conectat. În acest caz. Utilizarea slotului de card SD al altor aparate Dacă dispuneţi de un DVD recorder cu slot de card SD. ( 60) • Utilizaţi adaptorul de reţea pentru nu avea probleme legate de epuizarea bateriei. Opriţi apoi redarea pe acest echipament. Pentru a opri copierea Opriţi înregistrarea pe echipamentul conectat. imaginile înregistrate cu acest aparat pot fi copiate pe hard disk sau pe un disc DVD. În cazul în care copiaţi imagini direct de pe cardul SD sau cu cablul AV şi apoi le redaţi pe un ecran lat. 76 . • Nu utilizaţi alte cabluri AV cu excepţia celui furnizat. consultaţi instrucţiunile de operare ale DVD recorder-ului. 3 Selectaţi mediul de stocare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 4 Porniţi redarea pe acest aparat. Cablu AV (inclus la livrare) • Introduceţi mufele cât mai bine posibil. şi setaţi raportul dimensiunilor la 16:9. consultaţi instrucţiunile de operare ale unităţii de redare şi ale televizorului. 2 Porniţi acest echipament şi apoi rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . • Selectaţi pe televizor intrarea video la care este conectat acest aparat.

2 Selectaţi [PictBridge] – [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi pe joystick. • Această setare nu este disponibilă dacă imprimanta nu poate tipări data.) • Utilizaţi adaptorul de alimentare pentru mai multă siguranţă. 5 Apăsaţi pe butonul MENU pentru a afişa meniurile PictBridge. 6 Selectaţi setarea de tipărire a datei la [DATE PRINT] şi apăsaţi joystick-ul. Cablu USB [furnizat ) • Introduceţi conectorii USB până în capăt • Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celor furnizate (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare şi porniţi-l. • Pentru a anula setarea. Pe ecranul acestui echipament apare indicatorul . 1 Conectaţi acest echipament la o imprimantă. setaţi numărul de copii la [0].Utilizarea camerei cu alte produse 4 Utilizarea camerei video cu o imprimantă (PictBridge) Pentru a tipări imagini prin conectarea acestei unităţi direct la o imprimantă. (Citiţi instrucţiunile de utilizare ale imprimantei. 77 . • Se pot seta succesiv până la 8 fişiere afişate pe o pagină. • Puteţi seta imprimarea a maxim 9 copii. 3 Selectaţi un fişier care urmează să fie tipărit şi apoi apăsaţi pe joystick. 4 Selectaţi numărul dorit de copii şi apoi apăsaţi pe joystick. utilizaţi o imprimantă compatibilă cu tehnologia PictBridge.

anulaţi funcţia respectivă înainte de tipărire. apoi apăsaţi joystick-ul • • [STANDARD]: Format specific imprimantei. Conectaţi imprimanta direct la acest echipament. Aceste operaţii nu permit imprimarea corectă. ─ Deconectarea cablului USB ─ Extragerea cardului SD sau deschiderea capacului de slot SD ─ Acţionarea selectorului de mod 78 . • • ─ Întreruperea alimentării cu energie electrică Verificaţi setările imprimantei pentru formatul hârtiei. Verificaţi această setare înainte de tipărire. 8 Selectaţi setarea de machetă la [PAGE LAYOUT]. • În timpul imprimării.) Atunci când echipamentul este conectat direct la imprimantă. nu puteţi utiliza setările DPOF. Dacă opriţi tipărirea înainte de finalizare Împingeţi joystick-ul în jos. evitaţi efectuarea următoarelor operaţii. apoi apăsaţi joystick-ul. consultaţi instrucţiunile de operare ale imprimantei. Dacă se selectează [NO]. toate setările rămân valabile. Este posibil ca marginile imaginilor ] să înregistrate cu setarea opţiunilor [ fie tăiate.7 Selectaţi setarea formatului de hârtiei la [PAPER SIZE]. • Părăsiţi funcţia PictBridge deconectând cablul USB după ce imaginile au fost tipărite. Se afişează un mesaj de confirmare. iar ecranul revine la pasul 3. [4X5 INCH]: Format L [5X7 INCH]: Format 2L [4X6 INCH]: Format carte poştală [A4]: Format A4 • Nu puteţi seta un format de hârtie care nu este recunoscut de imprimantă. STANDARD: Aranjarea în pagină caracteristică imprimantei [ ]: Tipărire fără chenar [ ]: Tipărire cu chenar • Nu puteţi seta tipuri de aranjare în pagină care nu sunt recunoscute de imprimantă. iar ecranul revine la pasul 3. (Pentru mai multe detalii. 9 Selectaţi [PRINT] [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. calitatea imprimării etc. setarea numărului de copii este anulată. Dacă se selectează [YES]. Nu utilizaţi un hub USB. Atunci când utilizaţi o imprimantă care are o funcţie de retezare sau de tipărire fără chenar.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 80 Înaintea utilizării 84 Configurare 88 Utilizarea software-ului 90 Utilizarea unui calculator Macintosh 79 .

AOL 9 • Dacă aplicaţia nu poate fi instalată în baza cerinţelor de mai jos. Adobe Reader Pentru a vizualiza instrucţiunile de instalare. Editaţi (divizaţi. DVD-recordere.Înainte de utilizare 1 Operaţii pe care le puteţi efectua cu un PC După ce aţi instalat aplicaţia VideoCam Suite de pe CD-ROM-ul furnizat şi aţi conectat PC-ul la aparat. puteţi efecua operaţiile descrise mai jos. Redaţi pe PC imaginile înregistrate cu acest aparat Copiaţi imaginile înregistrate cu acest aparat pe hard-disk-ul PC-ului. executaţi Windows Update şi încercaţi să instalaţi aplicaţia din nou.0 sau 7. • Nu copiaţi imagini înregistrate pe acest aparat utilizând un alt software decât cel furnizat. software-uri sau discurile DVD-Video din comerţ nu sunt suportate.0. Mozilla 1.5 sau 2. • VideoCam Suite poate procesa imagini înregistrate cu acest aparat sau imagini înregistrate cu VideoCam Suite.0 sau o versiune ulterioară. Firefox 1. Creaţi liste de redare. Imaginile create cu alte camere video. combinaţi sau ştergeţi) imaginile copiate pe PC. • Nu putem garanta operarea corectă a acestui aparat dacă utilizaţi alt software decât cel furnizat. Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 sau Microsoft Windows Vista ─ 128 MB RAM (256 MB recomandat pentru formate complexe sau documente mari) ─ Microsoft Internet Explorer 6. Selectaţi imaginile dorite şi creaţi propriile dumneavoastră discuri DVD originale. Dacă aplicaţia Adobe Reader (Adobe Acrobat Reader) nu este deja instalată pe PC-ul dumneavoastră. o puteţi instala de pe CD-ROM-ul furnizat. 80 . Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2. este necesară aplicaţia Adobe Reader (Adobe Acrobat Reader) 5.0.7. • Următoarele cerinţe de sistem sunt necesare pentru a instala Adobe Reader de pe CD-ROM-ul furnizat ─ Intel Pentium III sau un procesor echivalent ─ Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4.

În acest caz. Adobe Acrobat Reader 5.0c.0c sau ulterior • Dacă instalaţi software-ul pe un PC care nu este compatibil cu DirectX 9. Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Home Premium Intel Pentium III 800 MHz sau superior (Intel Pentium 4 1. nu este garantată operarea corectă. PC-ul nu va opera corespunzător. Vă rugăm debifaţi [Compress this drive and clear the disc area] în [Properties] pe hard disk.0 sau o versiune ulterioară (necesare pentru afişarea instrucţiunilor de operare) • Pentru Windows Vista.0 este recomandat) Mouse sau dispozitiv echivalent SD card reader / writer (necesar pentru a citi şi scrie cardul SD) CPU RAM Afişaj Spaţiu liber pe hard disk Software necesar Unitate de disc Sunet Interfaţă Alte cerinţe 81 . utilizaţi Adobe Reader 8. contactaţi producătorul PC-ului.Înainte de utilizare 2 Mediu de operare • Pentru a instala aplicaţiile software furnizate. pot apărea erori în timpul înregistrării.0 sau Adobe Acrobat Reader 6. DirectX 9. (Operarea nu este garantată cu cu alte cabluri USB) • Utilizaţi cablurile USB furnizate la conectarea la PC (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) VideoCam Suite 1.0 sau ulterior Unitate de disc care suportă discuri DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM Suport DirectSound Port USB (Hi-Speed USB 2. este necesar un CD-ROM • Când 2 sau mai multe dispozitive USB sunt conectate la un PC.8 GHz sau superior recomandat) Windows Vista: 512 MB sau mai mult (1 GB recomandat) Windows XP/2000: 256 MB sau mai mult High Colour (16 biţi) sau mai mult (32 de biţi sau mai mult recomandat) Rezoluţie desktop de 1024 x 768 pixeli sau mai mult Placă video DirectX 9. sau când dispozitivele sunt conectate printr-un hub USB sau prin utilizarea unor cabluri de extensie.0 PC Sistem de operare PC compatibil IBM PC/AT Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2.0c (DirectDraw overlay) Transfer DMA efectiv la Ultra DMA/33 sau mai mult (Ultra DMA/100 sau mai mult recomandat) Pentru instalarea aplicaţiei: 150 MB sau mai mult La crearea discurilor (DVD Video) 5 GB sau mai mult pentru folderul de lucru (10 GB sau mai mult în cazul discurilor dual-layer) • Dacă se activează setarea de comprimare.

poate apărea o eroare la scrierea datelor pe disc Funcţie de citire card SD (socare) PC Sistem de operare PC compatibil IBM PC/AT Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2. Windows Me. Windows Vista Business / Enterprise şi sisteme de operare pe 64 de biţi • Datele nu sunt suportate în alte limbi decât engleza.1. franceza. sau software-ul poate rula lent la redarea imaginilor video • Dacă PC-ul dumneavoastră nu îndeplineşte cerinţele de mai sus. germana. Windows 98/98SE. Windows 95. tablet PC Edition. Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Home Premium Windows Vista: Intel Pentium III 1000 MHz sau superior Windows XP/2000: Intel Pentium II 300 MHz sau superior Windows Vista Home Basic: 512 MB sau mai mult Windows Vista Home premium: 1 GB sau mai mult Windows XP/2000: 32 MB sau mai mult (64 MB sau mai mult recomandat) Port USB CPU RAM Interfaţă • Echipamentul USB operează cu driver-ul instalat în sistemul de operare. sunetul poate fi intermitent. dacă acesta nu suportă Hi-Speed USB (USB 2. 82 .0c se va instala automat în momentul instalării software-ului • Nu este garantată operarea pe toate unităţile DVD • DVD-urile scrise cu acest software nu sunt garantate a fi compatibile cu toate playerele DVD • În funcţie de mediul de operare al PC-ului dumneavoastră. unele PC-uri nu pot fi utilizate • CD-ROM-ul furnizat este disponibil doar pentru Windows • Acest software nu este compatibil cu Microsoft Windows 3.• Chiar dacă cerinţele de sistem menţionate sunt îndeplinite. italiana. şi Windows NT • Nu este garantată operarea pe un sistem de operare actualizat • Nu este garantată operarea pe PC-uri care nu sunt compatibile PC/AT • Acest software nu este compatibil cu un mediu multi-boot • Acest software nu este compatibil cu un mediu multi-CPU • Operarea nu este garantată pe Microsoft Windows XP Media Center Edition. cadrele se pot reduce. spaniola şi chineza simplificată • DirectX 9.0).

dar fără a se limita la garanţii de neîncălcare. Încetarea licenţei Drepturile acordate Beneficiarului licenţei sub prezentul contract vor înceta automat dacă Beneficiarul licenţei nu respectă termenii şi condiţiile prezentului contract. cu excepţia situaţiilor în care acest lucru este stipulat în Contract. Matsushita. Ltd („Matsushita”). dacă este necesar. vi se acordă o licenţă pentru Software-ul definit în acest Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final („Contract”) cu condiţia ca dumneavoastră să fiţi de acord cu termenii şi condiţiile din acest Contract.Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final Înainte de a deschide pachetul CD-ROM. inclusiv informaţiile înregistrate sau descrise pe CD-ROM. Restricţii privind copierea Software-ului Beneficiarul licenţei poate face o singură copie a Software-ului complet sau a unei părţi din el. expresă sau implicată. Licenţa Beneficiarului Licenţei i se acordă dreptul de a utiliza Software-ul. Matsushita sau distribuitorii săi nu sunt responsabili de daunele suferite de Beneficiarul licenţei rezultate din sau în legătură cu utilizarea acestui Software. manualul de instrucţiuni şi orice alte suporturi media furnizate Beneficiarului licenţei (în mod colectiv denumite „Software”). Matsushita nu garantează că operarea Software-ului se poate face fără probleme sau neîntrerupt. fără licenţele de export corespunzătoare legilor din ţara în care Beneficiarul licenţei este rezident. vă rugăm să returnaţi Software-ul la Matsushita Electric Industrial Co. Articolul 3. Articolul 5. modifice sau copieze Software-ul. Mai mult. Articolul 1. Articolul 8. sau la distribuitorii sau furnizorii săi de la care aţi achiziţionat Software-ul. Modificare. să utilizeze. dar toate drepturile aplicabile privind patentele. nu sunt responsabili de defectele apărute în Software sau de eventuale daune cauzate Beneficiarului de licenţă în urma modificării. Utilizarea de către o terţă parte Beneficiarul licenţei nu poate utiliza. decompila sau dezasambla Software-ul. vandabilitate şi / sau caracterul potrivit pentru un anumit scop. Despăgubiri Software-ul este furnizat „ca atare”. fie gratuit sau nu.. modifica. Articolul 2. După încetarea licenţei. Dacă Beneficiarul licenţei nu este de acord termenii şi condiţiile acestui Contract. Articolul 6. Articolul 7. vă rugăm să citiţi următoarele informaţii: Dumneavoastră („Beneficiar al Licenţei”). Articolul 4. pentru copie de siguranţă. Controlul de export Beneficiarul licenţei este de acord să nu exporte sau re-exporte în nici o ţară Software-ul. mărcile înregistrate şi secretele comerciale din cadrul acestui Software nu sunt transferate Beneficiarului de Licenţă. copia. Beneficiarul licenţei trebuie să distrugă Software-ul şi toate documentaţiile aferente împreună cu toate copiile. cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis de legile ţării în care Beneficiarul licenţei este rezident. decompilare sau dezasamblare Beneficiarul licenţei nu poate modifica. drepturile de autor. sau distribuitorii săi. fără nici o garanţie de nici un fel. sub nici o formă. dezasamblării sau decompilării acestui Software. incluzând. pe propria cheltuială. 83 . Calculatorul Beneficiarul licenţei poate utiliza Software-ul pe un singur calculator şi nu îl poate utiliza pe mai multe calculatoare. transfera sau permite unei terţi părţi.

consultaţi managerul). închideţi orice alte aplicaţii software care rulează • Nu efectuaţi alte operaţii pe PC înainte de finalizarea aplicaţiei Pentru Windows Vista: Dacă apare caseta de dialog [User Account Control]. executaţi clic pe [Continue] 5 Selectaţi [Yes] sau [No] pentru a crea comanda scurtă 6 Selectaţi ţara sau regiunea unde vă aflaţi şi apoi executaţi clic pe [Next] • Dacă nu se poate selecta regiunea sau ţara. executaţi dublu-clic pe pictograma de unitate CD-ROM din [My Computer] • Când apare mesajul de confirmare. se vor afişa unele note Verificaţi conţinutul şi apoi închideţi fereastra. conectaţi-vă la PCul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator echivalent) sau cu numele de utilizator pentru contul standard (Dacă nu aveţi autorizaţie în acest sens.Configurare 1 Instalarea La instalarea software-ului.0] 8 3 Executaţi clic pe [Next] 4 Selectaţi locaţia în care va fi instalată aplicaţia şi apoi executaţi clic pe [Next] La finalizarea aplicaţiei. executaţi clic pe [PAL Area] Instalarea VideoCam Suite 1 Introduceţi CD-ROM-ul în PC Se va afişa ecranul [Setup Menu] • Dacă ecranul [Setup Menu] nu apare. executaţi clic pe [Yes] 7 Executaţi clic pe [Install] pentru a începe procesul de instalare 2 Executaţi clic pe [VideoCam Suite 1. • Înainte de iniţierea instalării. 84 .

apoi executaţi clic pe [Change/Remove] 2 Selectaţi [VideoCam Suite 1. 4 Selectaţi [VideoCam Suite 1.0c.0c.9 Selectaţi [Yes. În acest caz. În acest caz. poate fi necesară instalarea DirectX 9. • În funcţie de mediul de operare. 3 Selectaţi [Start] → [Control Panel] → [Add or Remove Programs] PC-ul trebuie restartat pentru ca aplicaţia să funcţioneze. apoi executaţi clic pe [Remove] Pentru Windows 2000 Dezinstalarea software-ului Urmaţi paşii de mai jos pentru a dezinstala software-ul în cazul în care nu vă mai este necesar.0] apoi executaţi clic pe [Uninstall] 85 . PC-ul nu va opera corespunzător.0]. I want to restart my Pentru Windows XP computer now] şi executaţi clic pe [Finish]. Dacă instalaţi software-ul pe un PC care nu este compatibil cu DirectX 9. 1 Selectaţi [Start] → [Settings] → [Control Panel] → [Add / Remove Programs] Pentru Windows Vista 1 Selectaţi [Start] → [Control Panel] → [Uninstall a program] 2 Selectaţi [VideoCam Suite 1. contactaţi producătorul.0]. executaţi clic pe [Yes] pentru instalare.

• Acest aparat suportă doar citirea datelor utilizând PC-ul. Pictograme de unitate • Pictograma este afişată în [My Computer]. • În funcţie de mediul de operare al PC-ului. În caz contrar. Deconectaţi cablul USB înainte de a opri aparatul. (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare Despre afişarea pe PC Când aparatul este conectat la un PC. acesta este recunoscut ca dispozitiv extern. alimentarea acestuia nu poate fi întreruptă. datele de pe card sau HDD se pot pierde. • Cardul şi hard disk-ul nu pot fi accesate simultan • Poate fi necesară restartarea PC-ului la conectarea acestui aparat la PC pentru prima dată. 1 Conectaţi acest aparat la PC Se va afişa ecranul de selectare USB 2 Selectaţi [PC CONNECT] – [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi pe joystick. La accesarea hard-discului • Windows Vista • Windows XP: • Windows 2000: 86 . precum şi denumirea unităţii. ( 87) • Nu deconectaţi cablul USB sau adaptorul de alimentare în timp ce indicatorul de accesare card SD ( sau ) este afişat pe ecranul LCD. aparatul trebuie conectat la PC şi trebuie să fie recunoscut corect de PC • Scoateţi CD-ROM-ul furnizat din PC Cablu USB [furnizat ) • Introduceţi conectorii USB la maximum • Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celui furnizat. Aparatul va fi detectat automat de PC • Când aparatul este conectat la un PC.Configurare 2 Conectare şi recunoaştere După instalarea software-ului. PC-ul nu poate scrie date pe aparat şi nu poate şterge datele de pe acesta. forma pictogramei unităţii. pot diferi.

2 Trageţi fişierele în folderul de destinaţie (pe hard disk) • Nu ştergeţi folderele de pe cardul SD. (Prin„ “ se înţeleg caractere în baza 16 (hexazecimale) cuprinse între 001 şi FFF. 1 Executaţi dublu-clic pe folderul care conţine fişiere pe [100CDPFP]. • Fişierele de setare DPOF sunt înregistrate în folderul [MISC] (numai pentru cardul SD).) • În folderul [PRG ] pot fi stocate până la 99 de fişiere. • În folderul [100CDPFP] sunt stocate imagini statice în format JPEG (IMGA0001. este posibil ca această pictogramă să nu apară • Imaginile în mişcare în format SD-Video sunt stocate în folderul [PRG ]. Apare fereastra de deconectare hardware • În funcţie de setarea PC-ului dumneavoastră.JPG etc. Exemplu de structură de foldere HDD Pentru a deconecta în siguranţă cablul USB Card SD 1 Executaţi dublu-clic pe pictograma în bara de sarcini. etc.). 2 Selectaţi [USB Mass Storage 3 Verificaţi dacă s-a selectat Device] şi executaţi clic pe [Stop] [MATSHITA DVD-RAM CAM-DD4 USB Device] sau [MATSHITA DVD CAM-SD USB Device] şi executaţi clic pe [OK] Executaţi clic pe [Close] şi puteţi deconecta în siguranţă cablul. • În folderul [100CDPFP] sau într-un folder similar pot fi stocate până la 999 de fişiere.La accesarea cardului SD • Windows Vista • Windows XP: • Windows 2000: Copierea imaginilor statice pe PC Funcţia de citire a cardului SD sa HDD (stocare) Când aparatul este conectat la un PC şi cardul SD sau hard disk-ul poate fi utilizat ca dispozitiv extern. imaginile statice de pe card pot fi copiate pe PC cu Windows Explorer sau alte programe. 87 . cardul nu va mai putea fi folosit pe aparat. În caz contrar. • Utilizaţi întotdeauna acest aparat pentru a formata cardurile SD.

Dacă vă conectaţi cu un alt nume de utilizator. Selectaţi [start] → [All Programs (Programs)] → [Panasonic] → [VideoCam Suite 1. conectaţi-vă la PC-ul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator autorizat echivalent) sau cu numele de utilizator pentru contul standard. Consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului (fişier PDF) pentru detalii privind modul de utilizare. conectaţi-vă la PC-ul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator autorizat echivalent).0] → [Manual] 88 . software-ul nu va putea fi utilizat. Pentru Windows XP/2000: • La utilizarea VideoCam Suite.0] → [VideoCam Suite]. Citirea instrucţiunilor de operare ale software-ului • Aveţi nevoie de Adobe Reader pentru a citi instrucţiunile de operare PDF ( 80) Selectaţi [start] → [All Programs (Programs)] → [Panasonic] → [VideoCam Suite 1. software-ul nu va putea fi utilizat.Utilizarea software-ului 1 Iniţierea aplicaţiei VideoCam Suite Pentru Windows Vista: • La utilizarea VideoCam Suite. Dacă vă conectaţi cu un alt nume de utilizator.

funcţia USB va fi setată la [PC CONNECT]. 1 Conectaţi aparatul la un PC (86) 2 Apăsaţi butonul DVD COPY Se afişează ecranul [Create DVD-Video Disc] (Creare disc DVD-Video) • Consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului (Fişier PDF) pentru detalii privind modul de utilizare. apare un mesaj. Între scenele înregistrate pe hard disk-ul aparatului. acestea nu mai pot fi copiate din nou. importaţi secvenţele video pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD ( 88). Dacă executaţi clic pe [OK]. 71) 89 . Introduceţi un disc DVD în unitate pentru scrierea unui DVD pe PC • Ordinea secvenţelor video pe disc este setată automat când discul este creat cu funcţia DVD COPY. • După finalizarea copierii.Funcţia DVD COPY La utilizarea VideoCam Suite. La ştergerea datelor de pe HDD după efectuearea unei copii. • După ce scenele au fost copiate utilizând funcţia DVD COPY. puteţi crea cu uşurinţă discuri DVD-Video prin apăsarea butonul DVD COPY de pe aparat. Importaţi secvenţele video pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD ( 88). deconectaţi cablul USB (87) • Orice scenă copiată cu funcţia DVD COPY este indicată prin şi poate fi ştearsă în grup utilizând meniul de ştergere (56. scenele care nu au fost copiate încă pe DVD utilizând această funcţie vor fi identificate automat şi scrise pe DVD Discurile DVD-Video create utilizând această funcţie pot fi redate pe un DVD player sau alte dispozitive. redaţi discurile pentru a vă asigura că au fost copiate corect înainte de a şterge datele. Înaintea opririi aparatului. Pentru a stabili ordinea în care secvenţele video sunt copiate pe disc.

3 Conectaţi acest aparat la un PC prin cablul USB furnizat • Ecranul de selectare a funcţiei USB este afişat 4 Selectaţi [PC CONNECT] – [HDD] sau [SD CARD].Utilizarea unui calculator Macintosh 1 Dacă se utilizează un Macintosh Mediu de operare pentru funcţia de citire a cardului SD (stocare) PC Sistem de Operare CPU Macintosh Mac OS X v10. din folderul [DCIM] 6 Trageţi fişierele în folderul de destinaţie (pe hard disk-ul PC-ului) 90 . Fişierele sunt stocate în folderul [100CDPFP]. unele PC-uri nu pot fi utilizate • Echipamentul USB operează cu driver-ul instalat în sistemul de operare. etc.4 PowerPC G5 (1.8 GHz sau mai mult) Intel Core Duo Intel Core Solo 64 MB sau mai mult Port USB RAM Interfaţă • Chiar dacă cerinţele de sistem menţionate sunt îndeplinite. apoi apăsaţi joystick-ul 5 Executaţi dublu-clic pe pictograma [HDD CAMERA] sau [NO NAME] afişată pe desktop. • CD-ROM-ul furnizat este disponibil doar pentru Windows Copierea imaginilor statice pe un PC Pentru a deconecta cablul USB în siguranţă Trageţi pictograma [HDD_CAMERA] sau [NO NAME] în [Thrash] şi apoi deconectaţi cablul USB.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 92 Indicaţii 97 Sfaturi utile 91 .

0 0dB Stabilizator imagine ( Timp expunere ( Distanţă focală ( Mod soft skin ( .Indicaţii 1 Indicaţii Mod lumină de fundal ( 41) 38) Indicaţii mediu de stocare Hard disk selectat Card SD selectat 1/100 OPEN.2008 15:30 (roşu) (verde) Timp de înregistrare scurs Indicator dată/oră ( 27) Înregistrare/scriere pe disc ( 31) Pauză de înregistrare ( PRE-REC (SDR-H60/SDR-H50) ( Rata de aspect 16:9 ( Modul auto ( Modul manual ( 30) 44) 46) 31) 42) 43) (alb) (verde) (roşu) .11. F2. R 100 Se poate înregistra pe card SD Se recunoaşte cardul SD Se înregistrează pe card/ se accesează cardul SD Calitatea imaginii statice ( 35) Număr imagini statice rămase MF 2x Focalizare manuală ( Indicator amplificare zoom ( 36) 92 . Fade (negru) ( 41) Funcţie de vedere nocturnă în culori ( 41) Microfon zoom ( 37) 28) 43) Funcţie Power LCD ( Reducere zgomot vânt ( Mod înregistrare secvenţe video ( 33) Mod scenă ( 45) Mod Sports Mod Portrait Mod Low light Mod Spotlight Mod Surf & snow Nivel al tonurilor de alb ( 46) Nivel automat tonuri de alb Mod interior (înregistrare sub bec cu incandescenţă) Mod exterior Mod reglare manuală Înregistrare cu temporizator ( 41) Număr de pixeli de înregistrare pentru imagini statice ( 35) 640 × 480 640 × 360 Înregistrare / accesare HDD Înregistrare imagini statice Putere baterie rămasă ( R 0min 16) Timp de înregistrare rămas 0h00m00s 15. 48) 48) Indicaţii înregistrare Înregistrare video Valoare amplificare ( 41) 48) Fade (alb).

Imagini statice protejate ( 57.Indicaţii redare Redare video DPOF setat în prealabil (la o valoare mai mare decât 1) ( 64) Număr de pixeli de înregistrare pentru imagini statice ( 35) 640 × 480 640 × 360 Redare imagini statice Dimensiunea imaginii nu este afişată în cazul imaginilor statice înregistrate cu alte produse cu dimensiuni ale imaginilor diferite de cele indicate mai sus. 63) Secvenţe video copiate ( 71) 100-0001 Afişare număr folder imagine statică/fişier 93 . 10 R Număr scenă Reglare volum ( Reluare redare ( 51) 51) Conţinut protejat de alt echipament. ► Redare ( Pauză ( 50) 50) 51) Derulare rapidă înainte/înapoi ( Salt redare ( Ultima/prima scenă oprită 50) Redare cu încetinitorul ( 51) Redare cadru cu cadru ( 51) 0h00m00s Durată redare secvenţă video Mod redare ( 52) Afişarea tuturor scenelor de pe disc Afişare scene înregistrate la data selectată Afişare scene din lista de redare selectată Mod înregistrare secvenţe video ( 33) No.

Hard disk-ul nu poate fi accesat deoarece funcţia de detectare şocuri a detectat faptul că aparatul a suferit un şoc. ( 27) Indicatorul de avertizare/ alarmă apare când monitorul LCD este rotit spre lentilă. Nu este introdus nici un card SD/card inutilizabil.(Indicator oră) Bateria încorporată este aproape descărcată. Înregistrarea se poate opri la şocuri continue. Readuceţi direcţia monitorului LCD în poziţie normală şi verificaţi indicatorul de avertizare/alarmă.Indicaţii … Unitate de scriere DVD este conectată Când meniul [BURN DISC] este selectat Când meniul [PLAY DISC] este selectat Tip disc ( 69) DVD-RAM DVD-RW DVD-R CD-RW CD-R DVD-R DL Când este conectată o imprimantă compatibilă PictBridge ( 77) Accesare card sau HDD ( 86) -. 94 .

etc. ( 17) Dacă utilizaţi o baterie compatibilă cu acest aparat ( 14). PLEASE TRY AGAIN AFTER A WHILE. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE Aţi introdus un card de 8 MB sau 16 MB în modul de îrnegistrare video. • La utilizarea unui card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video ( 20). scoateţi bateria şi apoi introduceţi-o din nou. iar operarea s-a oprit. ERROR OCCURED. RECORDING IS STOPPED. Încercaţi să utilizaţi funcţii care nu pot fi utilizate simultan. etc. etc.. Copiaţi imediat datele de pe HDD pe un PC. Capacitatea hard disk-ului este limitată. EXCESSIVE SHOCK DETECTED.. Deconectaţi alimentarea şi consultaţi distribuitorul. înainte de formatarea cardului. Utilizaţi adaptorul de alimentare furnizat. EXIT THE MENU THEN CHANGE TO MANUAL MODE. aparatul necesită reparaţii. A apărut o problemă cu hard disk-ul. şi apoi duceţi în service aparatul. Cardul nu este compatibil sau nu poate fi recunoscut de echipament. CANCEL NIGHT VIEW MODE. Când un card SD este formatat. Dacă mesajul apare chiar şi după repetarea acestei operaţii de mai multe ori. Aparatul a detectat un şoc. Recomandăm copierea de siguranţă a datelor importante pe un PC. HDD BACKUP RECOMMENDED. Faceţi copii de siuranţă ale datelor pe un PC. Acest mesaj nu indică o problemă cu aparatul. • La utilizarea oricărui alt card. Utilizaţi un card Panasonic sau un alt card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video. pentru a le proteja.Indicaţii 2 Mesaje RECOMMEND DATA BACKUP PERIODICALLY. 95 . Nu încercaţi să reparaţi aparatul dumneavoastră. toate datele de pe acesta vor fi şterse. Utilizaţi o baterie compatibilă cu acest aparat ( 14) Aţi încercat să conectaţi un adaptor de alimentare care nu este compatibil cu acest aparat. Când apare acest mesaj. se recomandă formatarea cardului utilizat ( 67). OPERATION FAILED. ( 20) THIS BATTERY CANNOT BE USED. CHECK CARD.

NOW REPAIRING DATA.) HDD ERROR DETECTED. în funcţie de eroarea constatată. Despre recuperare Este posibil ca sistemul să nu poată termina în mod normal scrierea unui fişier. • Nu reparaţi un card care a fost înregistrat pe alt echipament. 96 . Deconectaţi şi apoi conectaţi din nou cablul USB şi apoi selectaţi din nou funcţia USB dorită. Temperatura internă a aparatului este prea ridicată. Chiar dacă alimentarea cu energie este decuplată fără a repara discul. CANNOT OPERATE WHILE USB CONNECTED. apoi opriţi şi reporniţi aparatul. TEMPERATURE TOO LOW Temperatura internă a aparatului este prea scăzută. Opriţi aparatul. utilizaţi o baterie cu un nivel de încărcare cât mai ridicat sau adaptorul de reţea. • În funcţie de starea datelor. înaintea ştergerii. de exemplu atunci când alimentarea cu energie se întrerupe dintr-un motiv oarecare în timpul înregistrării sau al editării. PLEASE TURN UNIT OFF AND WAIT A WHILE. – Deconectaţi cablul USB. DISCONNECT THE USB CABLE FRON THIS UNIT. Alimentarea cu energie a aparatului nu poate fi decuplată atunci când aparatul este conectat la calculator.INTERNAL TEMPERATURE TOO HIGH. DISC COPY IS ABORTED. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. aşteptaţi un interval de timp înainte de pornirea aparatului. OPERATION STOPPED. ALL CONTENTS OF THIS DISC WILL BE DETELED. AN ERROR OCCURRED IN THE DVD BURNER. puteţi repara discul atunci când porniţi din nou alimentarea. NOW REPAIRING DATA. Scoateţi cablul USB de la aparat. CARD ERROR DETECTED. Dacă mesajul „Please Wait” (Vă rugăm aşteptaţi). Scoateţi cardul SD şi apăsaţi butonul RESET pentru a reporni echipamentul ( 103) DISCONNECT USB CABLE. Respectaţi instrucţiunile care se afişează pe monitor. ştergeţi mai întâi scena afişată. Confirmaţi conţinutul utilizând dispozitivul cu care au fost înregistrate datele. DO YOU WANT TO CONTINUE? Discul introdus conţine date. Pentru a copia scena din nou. A fost detectată o problemă la echipament. În acest fel se pot pierde datele de pe disc. poate să apară următorul mesaj. (Remedierea poate dura mai mult. PUSH THE RESET SWITCH. Echipamentul nu poate stabili în mod corect conexiunea cu un calculator sau cu o imprimantă. Dacă la accesarea discului se constată că există informaţii incorecte de administrare a discului. aşteptaţi scăderea temperaturii şi apoi porniţi aparatul din nou. • Când remediaţi problemele de disc. THIS SCENE CANNOT BE READ.

Funcţii Zoom digital Modificare gradată a imaginii (fade) Condiţii care dezactivează funcţia • În modul înregistrare imagine • • În modul înregistrare imagine (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC.Sfaturi utile 1 Funcţii care nu pot fi utilizate simultan Unele funcţii ale acestui aparat sunt dezactivate sau nu pot fi selectate datorită specificaţiilor echipamentului. a irisului / amplificării • În modul auto • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • La utilizarea funcţiei de zoom digital • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • Când se utilizează modul scenă 97 . Funcţie de vedere nocturnă în culori • În timpul înregistrării pe un disc (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • În modul înregistrare imagine • (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • Când se setează irisul / amplificarea • • În timpul înregistrării pe un disc (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC. Tabelul de mai jos prezintă exemple de funcţii care pot fi restricţionate de diferite condiţii. Compensare lumină de fundal Mod Soft skin (Setare şi anulare) Mod asistenţă (Help) Mod Scenă Modificare nivel tonuri de alb Reglarea timpului de expunere.

Unitatea DVD poate înregistra un maximum de 9999 de imagini statice pe un singur disc. ( 67). Din moment ce numărul maxim de imagini statice care poate fi redat diferă în funcţie de player. Folosiţi opţiunea [MEDIA SELECT] din meniu pentru a alterna între mediile de destinaţie a înregistrării. ştergeţi scenele de care nu aveţi nevoie sau formataţi hard-discul. 98 . Cum trebuie să procedez când hard-discul este plin? Folosiţi programele furnizate pentru a salva datele pe un calculator sau disc DVD. 34) Este posibilă copierea datelor pe HDD şi cardul SD cu acest aparat? Copierea imaginilor statice este posibilă. consultaţi instrucţiunile de operare ale player-ului). este posibil ca unele imagini statice să nu poată fi redate. conectaţi unitatea de scriere DVD la aparat pentru redare. De asemenea. puteţi conecta aparatul la un DVD recorder şi apoi copiaţi datele. nu se poate înregistra continuu. ( 18) Pentru înregistrarea secvenţelor video. Dacă dispozitivul nu poate reda discul. (Pentru compatibilitatea discului. Dacă dispozitivul nu poate reda discul. Se poate înregistra continuu de pe HDD pe un card SD sau invers? Nu.Sfaturi utile 2 Întrebări frecvente Ce tipuri de card se pot folosi cu acest aparat? Se pot folosi carduri de memorie SD şi carduri de memorie SDHC. compatibile cu Clasa 2 sau o clasă superioară. ( 65) Copierea imaginilor în mişcare nu este posibilă. 55. ( 31. conectaţi unitatea de scriere DVD la acest aparat pentru redare. recomandăm utilizarea cardurilor SD cu capacităţi de la 256 MB la 8 GB. Cu o unitate de scriere DVD Ce tip de dispozitiv este necesar pentru redarea unui disc creat cu o unitate de scriere DVD? Un disc creat cu o unitate de scriere DVD poate fi redat pe un DVD player. După aceea.

Puteţi utiliza funcţia DVD COPY doar pentru a copia secvenţe video înregistrate pe HDD.Cu un calculator Se pot scrie date din calculator pe hard-discul sau cardul SD al aparatului? Nu. Terminalul USB al acestui aparat este numai pentru citire. copiaţi secvenţele video pe un PC şi apoi acopiaţi-le pe disc. Este posibilă redarea la un calculator? Folosiţi VideoCam Suite. Se poate folosi funcţia DVD COPY şi pentru copierea secvenţelor video de pe carduri SD pe discuri DVD? Nu. Dacă doriţi să copiaţi secvenţe video de pe un card SD pe un disc DVD. 99 . nu se poate. nu se poate.

• Dacă nu utilizaţi echipamentul timp de 5 minute. Apoi. În locurile cu temperatură foarte scăzută. (Se activează modul demonstraţie) 100 . înseamnă că bateria este uzată şi nu mai poate fi folosită. Bateria se descarcă rapid. • Este posibil ca circuitul de protecţie al bateriei să fi intrat în acţiune. Se aude un declic la pornirea alimentării. echipamentul este setat automat în modul demonstrativ. • Bateria are o durată de viaţă limitată. Alimentarea nu se opreşte automat dacă funcţia de economisire a energiei ( 25) este setată la [OFF]. • Scoateţi cardul SD şi apăsaţi pe butonul RESET ( 103). pentru prezentarea funcţiilor sale. • Asiguraţi-vă că monitorul LCD este deschis sau vizorul este extins • Funcţionarea bateriei este influenţată de temperatura mediului înconjurător. reporniţi alimentarea. Puncte de verificare • Încărcaţi bateria utilizând adaptorul de alimentare ( 14). Dacă durata de funcţionare a acesteia este prea scurtă chiar şi după o reîncărcare completă. porniţi din nou alimentarea. acesta este oprit automat pentru a nu se consuma bateria. demontaţi adaptorul de reţea sau bateria. • Dacă aţi setat [DEMO MODE] la [ON] fără să introduceţi un disc sau un card în modul înregistrare video sau înregistrare imagine. Dacă echipamentul tot nu poate fi utilizat. bateria este defectă. după circa încă un minut. Pentru a relua înregistrarea.) • Acesta este un sunet emis de lentila în mişcare şi nu reprezintă o defecţiune. Echipamentul nu poate fi utilizat. deşi a fost pornită alimentarea cu energie. Ataşaţi bateria la adaptorul de reţea timp de 5 până la 10 secunde. aşteptaţi circa un minut şi apoi conectaţi din nou adaptorul de reţea sau bateria. Echipamentul nu poate fi utilizat în condiţii normale. Echipamentul nu rămâne pornit suficient timp. • Echipamentul nu poate fi utilizat decât dacă monitorul LCD este deschis sau vizorul este extins.Sfaturi utile 3 Identificarea şi remedierea problemelor Problemă Echipamentul nu poate fi pornit. Dacă starea normală nu a fost încă restabilită. bateria se descarcă mai repede. ( 26) Echipamentul se opreşte automat. (Efectuarea acestor operaţii când este aprins indicatorul de acces poate distruge datele de pe hard disc sau de pe card. această setare trebuie să aibă valoarea [OFF]. În mod normal. Imaginea afişată pe monitor se schimbă brusc.

echipamentul nu poate funcţiona normal. reglaţi focalizarea utilizând modul focalizare manuală ( 46). Nu scăpaţi sau supuneţi la şocuri aparatul în timpul operării. ( 35) • Apăsaţi butonul AUTO • Există unele subiecte şi zone adiacente acestora pentru care focalizarea automată nu funcţionează corect ( 108). copiaţi datele de pe HDD pe un PC şi formataţi hard disk-ul. toate indicaţiile de pe afişaj. înregistrarea se poate întrerupe. • Utilizaţi un card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video. Pentru a putea utiliza din nou echipamentul. opriţi-l şi lăsaţi-l să se răcească. cu excepţia datei şi a avertizărilor. Copiaţi datele de pe un card SD pe un PC. apoi formataţi cardul SD ( 67) • Dacă încercaţi să înregistraţi obiecte mici sau cu detalii fine cu opţiunea [PICT. Funcţia de focalizare automată nu funcţionează. Înregistrarea începe. deşi echipamentul este pornit. • Aparatul este setat în modul de înregistrare secvenţă video sau modul de înregistrare imagine statică? • În cazul în care capacul este deschis.QUALITY] setată la [ este posibil ca imaginile să capete un aspect de mozaic. Realizaţi înregistrarea cu opţiunea [PICT.QUALITY] setată la [ ]. Respectaţi instrucţiunile din mesajele afişate. Imaginile statice înregistrate nu sunt clare. dar se opreşte imediat. eliberaţi memorie ştergând scenele care nu mai sunt necesare ( 55) sau utilizaţi un disc nou sau un card SD nou. Înregistrarea nu începe. • Dacă hard discul sau cardul nu mai au memorie disponibilă. 101 . Închideţi capacul.Problemă Nu este afişată o indicaţie de funcţie. ]. • Echipamentul este fierbinte. iar discul sau cardul au fost introduse în mod corect. dispar. Puncte de verificare • Dacă aţi setat [SETUP] [DISPLAY] [OFF]. • Când utilizaţi un card pe care datele au fost scrise şi şterse de multe ori. Operarea se opreşte arbitrar • Funcţia de detectare şocuri s-a activat automat pentru protejarea hard disk-ului. viteza de scriere se reduce. ca de exemplu indicarea timpului rămas sau a timpului scurs. Imaginea redată se blochează temporar. În aceste situaţii. Înregistrarea se opreşte automat în timpul înregistrării secvenţelor video pe un card SD. • Nu este posibilă efectuarea de înregistrări când comutatorul de protecţie la scriere a cardului SD a fost setat la LOCK ( 19). • Dacă înregistrarea se opreşte la utilizarea hrad diskului.

Înlăturaţi protecţia ( 57. • Utilizaţi cu acest echipament un card de memorie SD cu o capacitate între 8 MB şi 8 GB. imaginile redate nu pot fi văzute. discul sau cardul pot fi deteriorate. • Schimbaţi setarea astfel încât să corespundă raportul dimensional al televizorului. 63). Apoi porniţi din nou echipamentul. Vă rugăm să reţineţi că formatarea unui disc sau a unui card şterge toate datele de pe discul sau cardul respectiv.Problemă Sunetul nu este redat de la difuzorul încorporat Cu toate că echipamentul este corect conectat la un aparat TV. Dacă echipamentul nu a revenit încă la funcţionarea normală. 102 . ( 18) • Nu se poate realiza nici o operaţie cât timp echipamentul este conectat la un calculator • Opriţi echipamentul. extrageţi echipamentul din priză şi consultaţi distribuitorul de la care l-aţi achiziţionat Imaginea de pe cardul SD nu are un aspect normal. Consultaţi distribuitorul. • Nu este posibilă ştergerea în cazul în care comutatorul de protecţie la scriere a cardului se află în poziţia LOCK. • Este posibil să nu se poată şterge scenele care sunt afişate cu indicatorul pe ecranul cu imagini miniaturale. Dacă echipamentul nu poate fi oprit. ( 68) • Fişierele blocate nu pot fi şterse. acestea nu pot fi utilizate. Puncte de verificare • În timpul redării. Chiar dacă aţi formatat un card sau un hard disc. Imaginile redate sunt comprimate pe orizontală. Monitorul se blochează. mutaţi butonul de volum pentru a afişa indicaţia de volum şi pentru a-l regla ( 51) • Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare ale aparatului TV şi selectaţi canalul care corespunde intrării utilizate pentru conectare. Nu se poate efectua nici o operaţie. Dacă aceste scene nu sunt necesare. Scenele nu pot fi şterse sau editate. Stocaţi datele importante şi pe calculator sau pe alte echipamente. ( 19) • Este posibil ca datele să fie distruse de unde statice sau electromagnetice. apăsaţi butonul RESET sau decuplaţi bateria sau adaptorul de reţea şi apoi montaţi la loc bateria sau adaptorul de reţea. formataţi discul sau cardul pentru a şterge datele ( 67). Indicaţia dispare. • Echipamentul.

• Chiar după ce aţi apăsat pe butonul RESET. reporniţi echipamentul. Decuplaţi sursa de alimentare conectată şi consultaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat-o. consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului 103 . indicatorul poate continua să apară. Nu încercaţi să reparaţi singur echipamentul Când cardul este introdus în acest aparat. În acest caz. Un card SD introdus în alt echipament nu poate fi recunoscut. extrageţi discul şi curăţaţi-l. folosiţi un disc nou. În acest fel. nu este recunoscut. • Echipamentul a detectat automat o eroare. ( 67) • Verificaţi ca echipamentul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului SD (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. Utilizaţi aparatul pentru a formata cardurile SD. Apăsaţi pe butonul RESET cu proeminenţa capacului de protecţie a lentilei . echipamentul trebuie reparat. • Dacă nu apăsaţi pe butonul RESET. Pentru detalii.Problemă Se afişează mesajul „PUSH THE RESET SWITCH” sau „CHECK THE DISC AFTER PUSHING THE RESET SWITCH TO REPAIR IT“ Puncte de verificare • După ce aţi utilizat metoda următoare pentru a reporni echipamentul. ( 20) Dacă discul prezintă zgârieturi. Vă rugăm ţineţi cont de faptul că la formatare toate datele de pe card sunt şterse. alimentarea este întreruptă în mod automat circa un minut mai târziu.

• După ce imaginile au fost copiate utilizând funcţia DVD COPY. La conectarea prin cablul USB. Sau utilizaţi software-ul furnizat. 104 .Cu alte dispozitive Problemă Puncte de verificare • Când scenele înregistrate pe un card SD prin setarea [AUDIO REC] la [MPEG] sunt copiate pe un disc [DVD] utilizând unitatea de scriere DVD şi apoi sunt redate cu alte dispozitive. Importaţi imaginile pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD. apare un mesaj de eroare pe PC Funcţia DVD COPY nu porneştechiar dacă am apăsat butonul DVD COPY Nu pot copia secvenţe video utilizând funcţia DVD COPY. executaţi dublu-clic pe pictograma şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. apoi copiaţi pe disc. opriţi aparatul şi apoi reconectaţi cablul USB • Pentru a deconecta cablul USB în siguranţă. • Pentru a reda un DVD creat utilizând VideoCam Suite. player-ul trebuie să suporte redarea acelui disc DVD. • Pentru a crea discuri DVD-Video utilizând funcţia DVD COPY. aparatul nu este detectat de către PC Când cablul USB este deconectat. În acest caz. Sunetul nu este redat corect când un disc DVD care a fost copiat utilizând unitatea de scriere DVD este redat Cu un calculator Problemă Puncte de verificare • Închideţi ecranul meniu înaintea conectării cablului USB • Selectaţi un alt terminal USB pe PC • Verificaţi mediul de operare ( 75) • Deconectaţi cablul USB. (Consultaţi instrucţiunile de operare ale playerului). este posibil ca sunetul să nu fie redat corect. acestea nu mai pot fi recopiate. • Crearea unui DVD poate dura mai mult dacă mărimea fişierelor este mică. pentru a copia scenele. trebuie să instalaţi pe PC aplicaţia VideoCam Suite de pe CD-ROM-ul furnizat. Este necesar prea mult timp pentru crearea unui DVD DVD Player-ul nu poate reda discurile pe care le-am creat utilizând VideoCam Suite. înregistraţi scenele setând [AUDIO REC] la [DOLBY].

ştergeţi-l cu o lavetă bine stoarsă. consultaţi instrucţiunile care însoţesc laveta. aparate TV. se recomandă să amplasaţi un agent deshidratant (silicagel) în apropierea echipamentului. dar aceasta nu reprezintă o defecţiune. • Dacă echipamentul este afectat negativ de echipamente electromagnetice şi nu funcţionează în mod corespunzător.) • Dacă utilizaţi echipamentul lângă sau pe un aparat TV. opriţi echipamentul şi extrageţi bateria sau deconectaţi adaptorul de alimentare. Nu utilizaţi echipamentul în scopuri de supraveghere sau în alte scopuri profesionale. Nu utilizaţi camera video în apropierea emiţătoarelor radio sau a cablurilor de înaltă tensiune. pentru a îndepărta praful şi amprentele de degete. • Nisipul sau praful pot deteriora echipamentul. Apoi ştergeţi din nou echipamentul cu o lavetă uscată. • Radiaţiile de unde electromagnetice generate de microprocesoare pot avea un efect negativ asupra echipamentului. În cazul în care nu intenţionaţi să utilizaţi echipamentul pentru o perioadă mai îndelungată • Dacă depozitaţi echipamentul într-un dulap sau pe un raft. • Dacă înregistraţi imagini în apropierea emiţătoarelor radio sau a cablurilor de înaltă tensiune. Nu utilizaţi prelungitoare. uscată. în interiorul unităţii se acumulează căldură. (Trebuie procedat cu mare grijă atunci când introduceţi sau extrageţi un disc sau un card. nu-l scăpaţi pe jos şi nu-l loviţi. Când transportaţi echipamentul. • Corpul camerei se poate decolora iar finisajul se poate desprinde. echipamente pentru jocuri video etc. imaginile sau sunetul pot fi distorsionate de radiaţiile de unde electromagnetice. păstraţi echipamentul departe de acţiunea apei de mare. diluanţi de vopsea sau alcool pentru curăţarea aparatului. Nu folosiţi benzină. ceea ce poate atrage funcţionarea defectuoasă a echipamentului. Dacă utilizaţi echipamentul într-un loc cu mult nisip sau praf. • Nu lăsaţi produse din cauciuc sau din material plastic mult timp în contact cu echipamentul. • Ştergeţi echipamentul cu o lavetă moale. imaginile sau sunetele înregistrate pot fi afectate negativ. • Dacă pe echipament se pulverizează astfel de substanţe. cauzând perturbaţii ale imaginilor şi sunetelor. nu lăsaţi nisipul sau praful fin să pătrundă în interiorul unităţii sau să ia contact cu terminalele acesteia. extrageţi bateria sau scoateţi din priză adaptorul de reţea. • Nu utilizaţi camera video lângă telefoanele mobile. Dacă utilizaţi accesorii opţionale. deoarece interferenţa rezultată poate afecta negativ imaginea sau sunetul. Ţineţi camera video cât mai departe posibil de echipamente electromagnetice (precum cuptoare cu microunde.Măsuri de precauţie la utilizare Despre acest echipament • Echipamentul. stoarceţi bine o lavetă înmuiată în prealabil într-un detergent neutru diluat cu apă şi ştergeţi echipamentul cu această lavetă. • Înregistrările pot fi deteriorate iar imaginile pot fi distorsionate de câmpurile magnetice puternice create de boxe sau de motoarele mari. carcasa acestuia se poate deteriora. Pentru îndepărtarea petelor mai rezistente. • Atunci când utilizaţi o lavetă tratată chimic.) • Dacă echipamentul a fost stropit cu apă de mare. • Înainte de curăţarea unităţii. Apoi conectaţi la loc bateria sau adaptorul de alimentare şi reporniţi echipamentul. De asemenea. Nu pulverizaţi pe echipament insecticide sau substanţe chimice volatile. discul şi cardul SD se pot încălzi după o funcţionare îndelungată. utilizaţi cablurile furnizate cu aceste accesorii. • Dacă utilizaţi echipamentul o perioadă de timp îndelungată. iar finisajul se poate jupui. • Echipamentul nu este proiectat pentru a fi utilizat în medii profesionale. cauzând funcţionarea defectuoasă a acestuia. Asiguraţi-vă că utilizaţi numai cablurile furnizate cu echipamentul. Apoi ştergeţi echipamentul cu o lavetă uscată. cum ar fi o plajă. 105 . • Un impact puternic poate deteriora carcasa echipamentului.

Păstraţi adaptorul la o distanţă de cel puţin 1 m de aparatul de radio. • Dacă temperatura bateriei este foarte ridicată sau foarte scăzută. la o temperatură cât mai constantă. Vă rugăm să achiziţionaţi o baterie nouă. terminalele se pot coroda. Acesta este un fenomen normal. • Dacă durata de funcţionare a acesteia este prea scurtă chiar şi după reîncărcarea bateriei. astfel încât terminalele să nu intre în contact cu metale. bateria este uzată şi nu mai poate fi folosită. 106 . (Temperatura recomandată: între 15°C şi 25°C. cu temperatură ridicată sau în locaţii cu fum şi ulei. Curăţaţi-l cu o lavetă moale. (Dacă este lăsat conectat. Contactaţi furnizorul. făcând imposibilă utilizarea echipamentului. Dacă bateria tot nu se încarcă. • Dacă utilizaţi adaptorul de reţea lângă un aparat radio. Despre adaptorul de alimentare • Dacă bateria este încălzită. încărcarea durează mai mult decât în mod normal. uscată. Umiditatea recomandată: între 40% şi 60%). • După utilizare. • Trebuie să îndepărtaţi de pe terminalele bateriei praful şi alte substanţe străine. recepţia radio poate fi perturbată. • Temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute scurtează durata de viaţă a bateriei. verificaţi dacă nu s-au deteriorat terminalele. În acest caz. Dacă aţi scăpat bateria pe jos în mod accidental. după pornire monitorul LCD va fi uşor mai întunecat ca de obicei. deconectaţi adaptorul de alimentare. În zonele reci este posibil ca indicatorul de încărcare completă să nu se aprindă sau ca indicatorul de nivel redus al bateriei să se aprindă după circa cinci minute de la începerea utilizării. perioada pe durata căreia puteţi înregistra imagini este mai scurtă. s-ar putea să nu mai reuşiţi să utilizaţi bateria nici după ce o reîncărcaţi. Păstrarea echipamentului în această stare poate conduce la descărcarea excesivă a bateriei. • Când echipamentul este foarte rece. Strălucirea normală va reveni odată cu creşterea temperaturii echipamentului. • Bateria trebuie depozitată într-o pungă de vinil. se poate declanşa funcţia de protecţie. ceea ce conduce la o funcţionare defectuoasă. uscată. efect care se accentuează la creşterea sau scăderea temperaturii. Aşteptaţi până când bateria revine la temperatura adecvată înainte de a încărca din nou bateria. lipsit de umiditate. vă recomandăm să o încărcaţi o dată în fiecare an şi să o depozitaţi din nou după ce aţi utilizat-o complet. curăţaţi-l cu o lavetă moale. pregătiţi baterii de rezervă • Pregătiţi baterii care să vă ajungă pe o perioadă de 3 până la 4 ori mai mare decât perioada în care doriţi să înregistraţi imagini. Extrageţi bateria după utilizare • Dacă lăsaţi bateria în echipament. • În locuri cu variaţii importante de temperatură. Monitorul LCD / vizorul • Dacă monitorul LCD este murdar. • În locuri cu temperaturi scăzute. este posibil ca indicatorul CHARGE să continue să lumineze intermitent. La temperaturi ridicate. este posibil ca bateria sau cablul de reţea să fie defecte. se consumă o cantitate redusă de curent. • Dacă bateria este depozitată în locaţii cu umiditate ridicată.Despre baterie Bateria care se utilizează în acest echipament este o baterie litiu-ion reîncărcabilă. pe monitorul LCD se poate forma condens.) • Electrozii adaptorului şi ai bateriei trebuie întotdeauna menţinuţi în stare curată. iar bateria să nu fie încărcată. • Pentru a depozita bateria pentru o perioadă îndelungată. Atunci când călătoriţi şi doriţi să faceţi înregistrări. • Montarea unei baterii cu terminalele deteriorate poate deteriora echipamentul sau adaptorul de reţea. o cantitate mică de curent se consumă chiar şi după oprirea echipamentului. • Bateria trebuie depozitată într-un loc răcoros şi uscat. de exemplu datorită depozitării într-un spaţiu cu temperaturi scăzute. • Utilizarea aparatului poate genera sunete similare unui zumzet. cum sunt staţiunile de schi. Bateria este sensibilă la umiditate şi la temperatură. Nu aruncaţi în foc bateria veche • Încălzirea unei baterii sau aruncarea ei în foc prezintă pericol de explozie.

Totuşi. Lăsaţi echipamentul în cameră timp de circa o oră.01% pot rămâne inactivi sau mereu aprinşi. PC/AT şi PowerPC sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Intel Corporation în SUA şi/sau alte ţări.U.381. Windows Vista.583. • Când echipamentul este transportat dintr-o maşină cu aer condiţionat în mediul exterior. mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale producătorilor care au dezvoltat sistemul sau produsul respectiv. • Toate celelalte denumiri de sisteme şi de produse menţionate în aceste instrucţiuni sunt.836. Este interzisă dezasamblarea sau modificarea camerei video.132 şi 5.000 pixeli. în general. Sfat util De exemplu. “Dolby” şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale companiei Dolby Laboratories. DirectSound. Faceţi tot posibilul să evitaţi formarea condensului. • IBM. 6.698. puneţi echipamentul într-un sac de plastic. DirectX şi Internet Explorer sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări. 107 . • După aversele din după-amiezile de vară. DirectDraw. • Capturile de ecran Microsoft sunt reproduse cu permisiunea Microsoft Corporation. 6. Pentru utilizarea acestor tehnologii protejate de legea drepturilor de autor. în SUA şi/sau alte ţări.936. este necesară autorizarea companiei Macrovision.549. CoreTM şi Pentium sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale Intel Corporation în SUA şi în alte ţări • Macintosh şi Mac OS sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Apple Inc. Windows. procedaţi aşa cum se arată în continuare. Despre formarea condensului Atunci când se formează condens pe echipament. extrageţi cât mai mult aer din sac şi apoi închideţi sacul etanş. Cauzele formării condensului Condensul se formează atunci când temperatura sau umiditatea mediului înconjurător se modifică după cum urmează: • Când echipamentul este adus dintr-un mediu rece (de exemplu o pârtie de schi) într-o cameră caldă. 6. Licenţe • Logo-ul SDHC este o marcă înregistrată • Patente US nr. • Intel. • Când o cameră rece este încălzită rapid.516. • Când echipamentul se află într-un loc foarte umed. Această cameră video utilizează tehnologii protejate de legea drepturilor de autor şi este protejată şi de tehnologii patentate şi drepturi de proprietate intelectuală din S.747.Ecranul monitorului LCD este un produs tehnologic de extrem de înaltă precizie şi conţine aproximativ 123. Dacă totuşi s-a format condens.99% din aceştia sunt funcţionali şi numai 0. după care îl puteţi folosi. 7. unde aerul este saturat de vapori (de exemplu o piscină încălzită). Mai mult de 99.050. lentila se abureşte şi nu funcţionează corespunzător.A. • Când aerul rece de la instalaţia de aer condiţionat este suflat direct pe echipament. aceasta nu reprezintă o defecţiune şi nu afectează imaginea înregistrată. dacă aţi utilizat echipamentul pentru a face înregistrări pe o pârtie de schi şi îl duceţi într-o cameră încălzită. până când temperatura acestuia se apropie de cea a camerei. • Produs sub licenţa Dolby Laboratories. • Microsoft.

Datorită acestor caracteristici. • Realizează focalizarea numai pe centrul ecranului. Aceasta poartă numele de reglare automată a nivelului tonurilor de alb. echipamentul poate înregistra imagini în nuanţă naturală dacă poate recunoaşte culoarea albă de referinţă. Pentru surse luminoase situate în afara intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb. având în vedere că echipamentul stochează informaţii despre culoarea albă provenite de la mai multe surse de lumină. Întrucât culoarea albă reprezintă referinţa pentru toate culorile (care compun lumina). Focalizarea automată are următoarele caracteristici: • Reglează astfel încât liniile verticale ale subiectului se văd mai clar. 1) Intervalul efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb la acest echipament 2) Cer senin 3) Cer noros (ploaie) 4) Monitor TV 5) Lumina soarelui 6) Bec fluorescent alb 7) Bec electric cu halogen 8) Bec cu incandescenţă 9) Răsăritul sau apusul soarelui 10) Lumină de lumânare În afara intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb la acest echipament. este dificilă focalizarea fundalului atunci când se focalizează obiecte aflate în apropiere. imaginea devine roşiatică sau albăstruie. nu puteţi realiza focalizarea şi pe subiectul aflat în apropiere şi pe obiectele aflate la distanţă. utilizaţi funcţia de reglare manuală a echilibrului tonurilor de alb. reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb nu funcţionează corespunzător în prezenţa altor surse de lumină. al tonurilor de alb.Explicarea termenilor Nivel automat al tonurilor de alb Funcţia de reglare a nivelului tonurilor de alb recunoaşte culoarea luminii şi efectuează reglajul astfel încât culoarea albă să devină de un alb şi mai pur. Înregistrarea simultană a obiectelor aflate în apropiere sau la distanţă Deoarece echipamentul realizează focalizarea pe ceea ce se află în centrul ecranului. Identificând culoarea albă în lumina soarelui şi culoarea albă în lumină fluorescentă. focalizarea automată nu funcţionează corect în următoarele situaţii. Echipamentul determină nuanţa de lumină care parcurge lentila şi senzorul de echilibru al tonurilor de alb. Totuşi. echipamentul poate regla echilibrul pentru celelalte culori. • Încearcă să focalizeze un subiect cu contrast mai mare. Ilustraţia de mai sus prezintă intervalul în care funcţionează nivelul automat al tonurilor de alb. reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb poate să nu funcţioneze corespunzător în prezenţa mai multor surse de lumină. Înregistraţi imaginile în modul focalizare manuală. Nivelul tonurilor de alb Reglarea nivelului tonurilor de alb determină culoarea albă sub diferite surse de lumină. Chiar şi în interiorul intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat 108 . Când se înregistrează persoane pe fundalul unor munţi aflaţi în depărtare. Focalizarea automată Obiectivul este mutat înainte şi înapoi în mod automat pentru focalizarea pe subiect. analizează ulterior condiţiile de înregistrare şi selectează nuanţa cea mai adecvată.

focalizarea s-ar putea să îşi piardă din claritate. deoarece focalizarea se realizează pe fereastra murdară. de exemplu. ca de exemplu un perete alb. 109 . atunci când înregistraţi subiecte aflate de cealaltă parte a unui drum foarte aglomerat. Înregistrarea unui subiect înconjurat de obiecte cu suprafeţe lucioase sau puternic reflectante Deoarece focalizarea se realizează pe toate obiectele strălucitoare sau lucioase. Focalizarea poate deveni estompată atunci când subiectul înregistrat se află pe malul mării. poate deveni neclar deoarece echipamentul realizează focalizarea pe baza liniilor verticale ale imaginii. Înregistrarea unui subiect pe un fond întunecat Echipamentul nu poate realiza focalizarea corectă deoarece informaţiile de lumină care trec prin obiectiv sunt considerabil reduse. Atunci când înregistraţi. competiţii sportive cu subiecte aflate în mişcare rapidă. Înregistrarea unui subiect aflat în mişcare rapidă Deoarece obiectivul realizează focalizarea mecanic. în scene nocturne sau în scene care implică artificii sau iluminare specială.Înregistrarea unui subiect aflat în spatele unei ferestre murdare sau prăfuite Subiectul din spatele ferestrei nu va putea fi focalizat. este greu de realizat în aceste condiţii focalizarea pe subiectul dorit. Înregistrarea unui subiect cu un contrast scăzut Este uşor de realizat focalizarea pe un subiect cu contrast ridicat sau cu linii verticale. nu poate ţine pasul cu un subiect aflat în mişcare rapidă. se poate întâmpla să se realizeze focalizarea pe vehiculele care trec prin faţa camerei. În mod similar. Aceasta înseamnă că un subiect cu contrast redus.

370 K (16:9) Imagine statică: 410K (4:3). F1.0 mm la 30.3 V / 7.7” (aprox. 380K (16:9) SDR-H60: Auto Iris. transfocare digitală 70x/2000x Monitor LCD 2.Specificaţii tehnice Camera video cu hard-disc şi card SD Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră Sursă de alimentare: Consum putere: 9.8 la F 2. 123 K pixeli) Stereo (cu funcţie de zoom) 1 difuzor rotund Ø 20 mm 1.c.2 V c. transfocare digitală 80x/2500x SDR-H50/SDR-H40: Transfocare optică 42x.0 la F5.8 mm la 90 mm Macro (AF domeniu complet) SDR-H50/SDR-H40: Auto iris.0 mm Macro (AF domeniu complet) SDR-H60: Transfocare optică 50x. 50 câmpuri Card SD: Pe baza standardului SD-Video HDD: Standard independent Senzor imagine 1/6" CCD Total: 800K×3 Senzor imagine Pixeli efectivi: Imagine în mişcare: 400K (4:3).0 Distanţă focală: De la 1.0 W Sistem semnal Format înregistrare CCIR: semnal de culoare PAL cu 625 linii. 600 Ω Obiectiv Transfocare Monitor Microfon Difuzor Iluminare standard Iluminare minimă necesară Nivel ieşire video Nivel ieşire audio (linie) 110 . 2 lx în modul vedere nocturnă în culori ) 1. Înregistrare 4.400 lx Aprox. F2. 6 lx (aprox.8 Distanţă focală: De la 3.0 Vp-p 75 Ω 316 mV.

000 octeţi. * Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare. Capacitatea utilă va fi mai mică. Card SD: MPEG-1 Audio Layer 2.0) Terminal Mini AB USB Compatibil PictBridge Funcţie USB host (pentru unitatea de scriere DVD) Dimensiuni (exclusiv părţile proeminente) Greutate (fără baterie şi capac de protecţie obiectiv) Temperatura de operare Umiditate de operare Altitudine de operare 67 mm (L) x 70 mm (l) × 116 mm (h) Aprox.Funcţie citire card (Fără suport pentru protecţie drepturi de autor) Funcţie citire HDD USB Compatibil Hi-Speed USB (USB 2.000. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.000.) Număr maxim de scene şi foldere înregistrabile 1 2 * Funcţionarea nu poate fi garantată.000. este creat un folder nou şi scenele sunt înregistrate în acest folder nou chiar dacă numărul de scene din folderul vechi nu a depăşit 99. 16 bit (48 kHz/2 ch) HDD: Dolby Digital. 16 bit (48 kHz/2 ch) Card SD: 99 foldere × 99 scene (9801 scene) HDD: 999 foldere × 99 scene (98901 scene) (La modificarea datei. 340 g 0°C – 40°C 10% . 40 GB reprezintă 40. 3 111 .000 octeţi.80% Mai puţin de 3000 m deasupra nivelului mării Imagini în mişcare Card de memorie SD: 32 MB*1 / 64 MB*1 / 128 MB*1 / 256 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB (de tip amovibil) (corespunzător formatului FAT12 şi FAT16). Medii de înregistrare Card de memorie SDHC: 4 GB/8 GB (corespunzător formatului FAT 32) HDD (tip fix): 60GB*2 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*3(SDR-H40) Comprimare Mod înregistrare şi rată de transfer Durată de înregistrare Compresie audio MPEG-2 XP: SP: LP: 10 Mbps (VBR) 5 Mbps (VBR) 2.5 Mbps (VBR) Vezi pagina 33. Capacitatea utilă va fi mai mică. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. 60 GB reprezintă 60. * Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare.000.

2 Adaptor de reţea Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră Sursă de alimentare: Consum putere: Ieşire c. 40 GB reprezintă 40.c. bazat pe standardul Exif 2.000 octeţi.000. 50/60 Hz 19 W 9. 112 . * Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare.4 V c. corespunzător DPOF 640 × 480 (4:3). Capacitatea utilă va fi mai mică.000.c... administrarea fişierelor şi în alte scopuri. * Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare.000.a.000. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.3 V c.c. 1. Capacitatea utilă va fi mai mică. 60 GB reprezintă 60.Imagini statice Card de memorie SD: 8 MB / 16 MB / 32 MB / 64 MB / 128 MB / 256 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB (de tip amovibil) (corespunzător formatului FAT12 şi FAT16).2).: 110 V – 240 V c.65 A (încărcare baterie) Dimensiuni Masă 92 mm (L) × 33 mm (l) × 61 mm (h) Circa 115 g Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă. 0..2 A (funcţionare aparat) 8.000 octeţi. 640 x 360 (16:9) Consultaţi pagina 113. Medii de înregistrare Card de memorie SDHC: 4 GB / 8 GB (tip amovibil) (corespunzător formatului FAT32) HDD (tip fix): 60GB*1 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*2(SDR-H40) Comprimare Rezoluţie imagine Număr de imagini înregistrabile 1 JPEG (Regulă de design pentru sistem fişier cameră.

999 imagini statice pe HDD sau pe aceste carduri SD. precum şi de subiectul înregistrat. • Valorile numerice indicate în tabel reprezintă cifre aproximative. • Capacitatea de memorie indicată pe eticheta unui card SD reprezintă capacitatea totală pentru protecţia drepturilor de autor şi capacitate ace poate fi utilizată pe aparat. numărul imaginilor statice înregistrabile se va reduce. etc. 113 .Număr de imagini înregistrabile pe HDD sau pe un card SD Rezoluţie imagine Calitate imagine 60 GB (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB (SDR-H40) 8MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 99999* 37 92 200 430 820 1710 3390 6790 13820 27150 55260 99999* 99999* 75 185 410 850 1640 3410 6780 13580 27640 54290 99999* 99999* 99999* 37 92 200 430 820 1710 3390 6790 13820 27150 55260 99999* 99999* 75 185 410 850 1640 3410 6780 13580 27640 54290 99999* 99999* 99999* 99999* 99999* 99999* * Acest aparat pote înregistra numai până la 99. PC. • Numărul de imagini înregistrabile depinde de utilizarea simultană a modurilor şi . • Dacă înregistraţi imagini în mişcare pe HDD sau pe un card SD.

Note: .

Note: .

net .Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.. Web Site: http://panasonic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful