Instrucţiuni de utilizare

Cameră video cu
Model

SDR-H60 SDR-H50 SDR-H40

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni în întregime.

Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
AVERTISMENT
PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE INCENDIU, ELECTROCUTARE SAU DE DETERIORARE A ECHIPAMENTULUI, • NU EXPUNEŢI ACEST ECHIPAMENT LA PLOAIE, UMEZEALĂ, PICURARE SAU STROPIRE ŞI ASIGURAŢI-VĂ CĂ NICI UN OBIECT UMPLUT CU LICHID, CUM AR FI O VAZĂ, NU ESTE AMPLASAT PE ACEST ECHIPAMENT; • FOLOSIŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE; • NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE); INTERIORUL NU CONŢINE PIESE CARE POT FI DEPANATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE APELAŢI LA PERSONALUL CALIFICAT.

ATENŢIE!
• NU INSTALAŢI ŞI NU AMPLASAŢI ACEST APARAT ÎNTR-O BIBLIOTECĂ, PE RAFTURI SAU ÎN ALTE SPAŢII ÎNCHISE. VERIFICAŢI CA APARATUL SĂ FIE BINE VENTILAT. PENTRU A PREVENI PERICOLUL DE ELECTROCUTARE SAU DE INCENDIU DATORITĂ SUPRAÎNCĂLZIRII, VERIFICAŢI CA ORIFICIILE DE VENTILAŢIE SĂ NU FIE OBSTRUCŢIONATE DE PERDELE SAU DE ALTE MATERIALE. • NU OBSTRUCŢIONAŢI DESCHIDERILE DE AERISIRE ALE APARATULUI CU ZIARE, FEŢE DE MASĂ, PERDELE ŞI OBIECTE SIMILARE. • NU AŞEZAŢI SURSE DE FLĂCĂRI DESCHISE, PRECUM LUMÂNĂRILE APRINSE, PE APARAT. • DEBARASAŢI-VĂ DE BATERII ÎNTR-O MANIERĂ ECOLOGICĂ.

2

Priza electrică trebuie să fie instalată în apropierea echipamentului şi să fie disponibilă cu uşurinţă. Fişa cablului de alimentare trebuie să rămână în permanenţă operaţională. Pentru a deconecta complet aparatul de la sursa de alimentare în curent alternativ, scoateţi fişa cablului de alimentare din receptacolul prizei.

Informaţii referitoare la depunerea la deşeuri la echipamentului electric şi electronic (utilizatori casnici) Acest simbol, întâlnit pe produse şi/sau în documentele însoţitoare înseamnă că produsele electrice şi electronice folosite nu trebuie amestecate cu celelalte deşeuri menajere. Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperare şi reciclare, vă rugăm să depuneţi aceste produse la punctele de colectare special amenajate, unde ele vor fi acceptate gratuit. În anumite cazuri, în unele ţări, puteţi returna aceste produse furnizorului odată cu achiziţionarea unui nou produs echivalent. Depunerea corectă la deşeuri va ajuta la prezervarea unor resurse valoroase şi va preveni posibilele efecte negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului înconjurător, care ar putea rezulta dintr-o manipulare necorespunzătoare a deşeurilor. Vă rugăm să contactaţi autorităţile locale pentru informaţii suplimentare referitoare la cel mai apropiat punct de colectare amenajat. Conform legislaţiei naţionale, se pot aplica penalităţi pentru depunerea incorectă la deşeuri a acestor produse. Pentru companiile din Uniunea Europeană Dacă doriţi să depuneţi la deşeuri echipamente electronice şi electrice, vă rugăm să contactaţi furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. Informaţii privind depunerea la deşeuri pentru ţările din afara Uniunii Europene Acest simbol este valabil doar în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să depuneţi la deşeuri acest produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii privind metoda corectă de depunere.

Marcajul de identificare a produsului se află pe suportul aparatului.

Compatibilitate magnetică şi electrică EMC
Acest simbol (CE) este localizat pe plăcuţa de caracteristici tehnice. Folosiţi numai accesoriile recomandate • Nu folosiţi alte cabluri AV/S, respectiv cabluri USB, cu excepţia celui furnizat. • Când folosiţi cabluri comercializate separat, aveţi grijă să folosiţi cabluri a căror lungime nu depăşeşte 3 metri.

3

aşa că citiţi instrucţiunile cu atenţie. Aceste instrucţiuni de operare sunt concepute pentru modelele SDR-H60. pentru scopuri diferite de utilizarea în scop personal poate duce la încălcarea legilor privind drepturile de autor. înregistrarea anumitor materiale poate fi restricţionată. sau alte materiale publicate sau difuzate. SDR-H50 şi SDRH40. • Facilităţile pot fi diferite. • În funcţie de model. anumite funcţii nu sunt disponibile. 4 . Ilustraţiile pot fi uşor diferite faţă de cele reale.Declinarea răspunderii privind înregistrarea conţinutului Producătorul nu va fi în nici un caz răspunzător pentru pierderea înregistrărilor provocată de funcţionarea defectuoasă sau de defectele acestui aparat. a accesoriilor sale sau a mediilor pe care se înregistrează. • Ilustraţiile folosite în acest manual reprezintă modelul SDR-H40. Respectaţi legile privind drepturile de autor Înregistrarea de discuri sau casete preînregistrate. Chiar şi în cazul utilizării în scop personal. totuşi anumite părţi din explicaţii fac referire la celelalte modele.

...... 37 Pornire rapidă .....53 Configurare 1 2 Pornirea / oprirea aparatului Selectarea unui mod ....................46 Reglarea manuală a timpului de expunere şi a aperturii .....55 Ştergerea scenelor / fişierelor multiple ................................................43 Meniuri......63 3 4 Înregistrarea Înregistrarea (Operaţii de bază) 1 2 Înaintea înregistrării ........ 24 Selectarea limbii de afişare................ 27 Reglarea monitorului LCD .....50 Redarea imaginilor statice ....... 25 Listă de meniu........................ 36 Funcţia de micşorare/mărire a distanţei focale (zoom in/zoom out)..............46 Nivelul tonurilor de alb .............43 Linii de ghidare / Raport al dimensiunilor / Reducere a zgomotului produs de vânt / Reducere automată a vitezei obturatorului Funcţii de înregistrare manuală ................ 16 Conectarea la o priză de alimentare17 HDD şi cardurile SD .................... 15 Durata de încărcare şi durata de înregistrare ......... 21 Introducerea / extragerea unui card de memorie SD ...................................................................................................7 Caracteristici .................... 23 Utilizarea ecranului de meniuri ..... 14 Încărcarea bateriei .................................40 Compensare a luminii de fundal / modificare gradată a imaginii / vizualizare în culori pe timp de noapte / Mod de piele fină (soft skin) / PREREC (SDR-H60/SDR-H50) / temporizator Funcţii de înregistrare din meniuri............. 18 Despre carduri SD .....67 Afişarea informaţiilor HDD .......... 10 Alimentarea...........................55 Editarea scenelor. 35 Funcţii de înregistrare ....60 Crearea unei liste de redare noi .......................................39 Pictograme operaţionale.......... 31 Moduri de înregistrare şi timpul de înregistrare .............60 Editarea unei liste de redare.................67 Formatarea unui card SD .... 30 Înregistrarea de secvenţe video ............. 22 Setarea datei şi orei ...........2 Accesorii................................................................ 38 2 3 4 3 Managementul mediilor de stocare 1 Management HDD şi card SD ..........................44 Mod scenă ........................................... 28 Editarea 1 Ştergerea scenelor / fişierelor ...................................8 Înregistrarea (Operaţii avansate) 1 Funcţii de înregistrare a pictogramelor operaţionale .......................................... 37 Funcţia de stabilizare a imaginii ..........................................................................45 Ajustarea manuală a focalizării.... 19 Manipularea hard-discului...............................67 Formatarea HDD .....Cuprins Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră .....48 Pregătire Înainte de utilizare 1 2 Denumirea pieselor componente şi modul de manipulare ........................67 4 Cu alte produse 1 Redarea pe TV.........................................................................................................68 5 ...........61 Editarea imaginilor statice .....................................................55 Ştergerea scenelor copiate colectiv ..... 14 Introducerea bateriei ..............57 Utilizarea listelor de redare...... 34 Numărul de pixeli şi calitatea imaginii ...................... 36 Funcţia de auto-înregistrare. 33 Înregistrarea imaginilor statice .... 21 Indicator luminos de acces ............. 22 2 3 3 4 Redarea Redarea 1 2 Redarea secvenţelor video ..................55 Ştergerea succesivă a scenelor .........

..... 76 Copierea imaginilor pe alte dispositive video.............. 108 Specificaţii..........................................................98 Identificarea şi remedierea problemelor .................................................................... 88 Funcţia DVD COPY .................................... 88 Citirea instrucţiunilor de operare ale software-ului ...............113 Cu un calculator Înainte de utilizare 1 2 Operaţii pe care le puteţi efectua cu un PC...................... 86 Pentru a deconecta în siguranţă cablul USB ...................................... 69 Conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD ............ 84 Instalarea VideoCam Suite ............................................ 77 Sfaturi utile 1 2 3 Funcţii care nu pot fi utilizate simultan ............100 Măsuri de precauţie la utilizare ... 92 Mesaje ........... 74 Redarea unui disc introdus într-o unitate de scriere DVD .......................................................................... 95 6 ....... 76 Utilizarea camerei video cu o imprimantă (PictBridge).. 70 Funcţia DVD COPY ................... 80 Mediu de operare ..... 75 Cu alte dispozitive video ................................................. 83 Configurare 1 Instalarea ................ 72 Note privind copierea datelor pe discuri utilizând o unitate de scriere DVD................................................... 87 2 Utilizarea software-ului 1 Iniţierea aplicaţiei VideoCam Suite .................... 84 Dezinstalarea software-ului...... 89 Utilizarea unui calculator Macintosh 1 Dacă se utilizează un Macintosh................................. 105 Explicarea termenilor .......... 110 Numărul de imagini care pot fi înregistrate pe un card SD şi HDD........97 Întrebări frecvente ............................. 81 Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final ..................................2 3 4 Cu o unitate de scriere DVD ....................................... 90 Altele Indicaţii 1 2 Indicaţii......................................................... 86 Despre afişarea pe PC.. 85 Conectare şi recunoaştere ...................... 71 Funcţia FAVOURITE SCENES .......................

Adaptor de reţea (VW-AD21E-K)*1 Baterie (litiu/VW-VBG130/1320 mAh) Baterie (litiu/VW-VBG260/2640 mAh) *2 Baterie (litiu/VW-VBG6*/5800 mAh) *2 Set suport de baterie (VW-VH04) Unitate de scriere DVD (VW-BN1) Adaptor (VW-SK12E) Lampă video în c. (VZ-LL10E) Trepied (VW-CT45E) * Cablurile de curent continuu furnizate nu pot fi utilizate cu acest aparat 2 * Setul de suport baterie VW-VH04 (opţional) este necesar. asiguraţi-vă că aţi primit toate accesoriile.c. Baterie VW-VBG070A Adaptor de alimentare VSK0698 Cablu de curent alternativ K2KCT3CA00006 sau K2CR2DA00004 Cablu de alimentare K2GJ2DC00021 Accesorii opţionale Este posibil ca unele accesorii opţionale să nu fie disponibile în anumite ţări.c. 3 * Adaptorul VW-SK12E (opţional) este necesar 1 Cablu AV K2KZ9CB00002 Cablu USB K1HA05CD0016 CD-ROM 7 .Accesorii Înainte de a utiliza această unitate. (VW-LDC102E) *3 Bec pentru lampă video în c.

cum ar fi benzi sau discuri. De asemenea. este posibilă înregistrarea imaginilor pentru mai multe ore fără schimbarea suportului de date. De asemenea. Utilizarea cu o unitate de scriere DVD! Utilizaţi unitatea de scriere DVD pentru a crea copii de siguranţă ale imaginilor în mişcare şi imaginilor statice înregistrate cu acest aparat pe un PC ( 69) Utilizarea cu un PC Dacă utilizaţi software-ul furnizat. puteţi crea un DVD-Video original exportând scenele pe un PC şi apoi editându-le. 8 . puteţi crea un DVD ca şi copie de siguranţă a scenelor înregistrate cu acest aparat. este posibilă înregistrarea imaginilor în mişcare şi imaginilor statice pe un card SD.Caracteristici Înregistrare extinsă! Deoarece imaginile sunt înregistrate pe hard disk-ul acestui aparat.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 10 Înainte de utilizare 23 Configurare 9 .

Totuşi. este posibil să apară mici puncte luminoase sau întunecate pe monitorul vizorului.Înainte de utilizare 1 Denumirile pieselor componente şi modul de manipulare 1 2 3 4 5 6 7 Element de deschidere capac lentilă Buton auto [AUTO] ( 30) Buton Manual [MANUAL AF/MF] ( 44) Difuzor La înregistrare: Buton de zoom [W/T] ( 36) La redare: Buton de volum [-VOL+] ( 51) Element de deschidere ecran LCD Monitor LCD Capac obiectiv Pentru protecţia lentilei. Glisaţi comutatorul de deschidere / închidere a capacului de obiectiv. 8 9 Capac slot card SD [SD CARD] ( 22) Indicator luminos de acces card SD [ACCESS] ( 21. 86) 10 Buton de resetare [RESET] ( 103) 10 . Datorită limitărilor în tehnologia de producere a monitoarelor cu cristale lichide (LCD). asiguraţi-vă că închideţi capacul lentilei atunci când nu o utilizaţi. aceasta nu reprezintă o defecţiune şi nu afectează imaginea înregistrată.

Slăbiţi cureaua. Reglaţi lungimea. 11 . stereo) Senzor nivel tonuri de alb ( 47) Curea de mână Ajustaţi lungimea curelei şi poziţia perniţei. 11 12 13 14 Lentilă Curea de mână Microfon (integrat. • Luminozitatea şi nivelul de culoare al monitorului LCD pot fi reglate ( 28). • Se poate roti la 180° către lentilă sau la 90° către vizor.Monitor LCD Trageţi monitorul LCD cu degetele în direcţia săgeţii. • Acesta se poate deschide la 90°. Strângeţi cureaua.

53) 12 . Mutaţi joystick-ul în sus.15 Buton de stabilizare a imaginii [ O.S] ( 38) 16 Buton de intensificare ecran LCD [POWER LCD PLUS] ( 28) 17 Buton copiere DVD [DVD COPY] ( 89) 18 Indicator luminos de acces la hard disk [ACCESS HDD] ( 21.I. jos. 76) Joystick Utilizaţi joystick-ul pentru a selecta funcţiile de înregistrare şi operaţiile de redare şi pentru a opera ecranul de meniu. după care apăsaţi joystick-ul pentru a seta. 86) Terminal de ieşire audio-video [A/V] ( 68. la stânga sau la dreapta Setare prin apăsare pe centru Operaţii în ecranul de meniuri ( 24) Pentru a selecta funcţiile de înregistrare ( 39) Pentru ajustare manuală ( 44) Operaţii de redare ( 50. 34) 23 Buton meniu [MENU] ( 24) 24 25 26 27 Buton ştergere [ ] ( 55) Capac terminal Terminal USB ( 70. 86) 19 Indicator de stare ( 23) 20 Selector de mod ( 23) 21 Joystick 22 Buton pornire/oprire înregistrare ( 31. în jos. 77. la stânga sau la dreapta pentru a selecta o setare sau o scenă. • • • • Selectare prin apăsare în sus.

17) Receptacul trepied Acesta este un orificiu pentru ataşarea aparatului la trepiedul opţional. 17) Buton deblocare baterii [BATTERY] ( 15. Introduceţi un card SD şi bateria înainte de ataşarea acestui aparat la trepied.28 29 30 31 Slot card SD ( 22) Receptacul pentru trepied Suport baterii ( 15. 22) 13 . capacul slotului de card SD nu poate fi deschis. La utilizarea trepiedului. ( 15.

becul luminează intermitent şi durata de încărcare va fi mai mare decât cea normală. performanţele sau siguranţa acestor baterii. • Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte baterii decât cele originale Panasonic (inclusiv cele certificate de Panasonic). • Bateriile produse de alte companii. Au fost identificate multe baterii false sau imitaţii printre cele vândute de obicei la un preţ neobişnuit de mic şi cele pe care clienţii nu le pot verifica înaintea achiziţionării. Bec de încărcare [CHARGE] Se aprinde: Bateria se încarcă ( 16. certificate de Panasonic. Contactaţi distribuitorul. Dacă becul continuă să lumineze intermitent. Bateria furnizată/VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6 vine cu o funcţie de verificare a siguranţei de utilizare împreună a bateriei şi aparatului. Timp de încărcare) Se stinge: Încărcarea s-a încheiat Luminează intermitent: • Când temperatura bateriei este excesiv de ridicată sau de redusă. probabil că este ceva în neregulă cu bateria sau cu adaptorul de alimentare. Bateria Panasonic ce poate fi utilizată cu acest aparat este bateria furnizată/VW-VBG130/VWVBG260/VW-VBG6. Încărcaţi bateria înainte de a folosi acest produs. dar nu garantăm calitatea. vă recomandăm să utilizaţi baterii originale Panasonic. • Setul suport baterie VW-VH04 (opţional) este necesar în cazul utilizării bateriei VW-VBG6. pot fi utilizate cu acest aparat. • Pentru a utiliza în siguranţă aparatul. Important: În cazul în care cablul de curent continuu este conectat la adaptorul de reţea. bateria nu se va încărca. Decuplaţi cablul de curent continuu de la adaptorul de reţea. • Vă rugăm acordaţi o atenţie deosebită achiziţionării bateriilor. bateria nu este încărcată. obiectele străine sau praful de pe bornele bateriei sau adaptorului de alimentare. Încărcarea bateriei La achiziţia acestui produs. 14 .Înainte de utilizare 2 Alimentarea Despre bateriile ce pot fi utilizate cu acest aparat. • Îndepărtaţi urmele de mizerie. care au făcut obiectul procesului nostru de control al calităţii.

AVERTISMENT Pericol de incendiu. • Recomandăm utilizarea bateriilor Panasonic ( 7. Apăsaţi bateria în suportul de baterie şi glisaţi-o până la auzirea unui clic. ATENŢIE Pericol de explozie dacă bateria este incorect înlocuită. nu uitaţi să mutaţi selectorul de mod în poziţia [OFF] şi verificaţi dacă indicatorul de stare este dezactivat. mutaţi în direcţia săgeţii pentru a debloca şi apoi scoateţi bateria. 15 . Nu dezasamblaţi. Vă rugăm respectaţi reglementările locale privind reciclarea. Se va înlocui numai cu o baterie similară sau de un tip echivalent. recomandat de producător. cu uşile şi geamurile închise. • Înainte de a demonta bateria. Apăsaţi central bateriei până la blocarea acesteia. nu garantăm calitatea acestui produs. explozii sau arsuri. • Ţineţi bateria cu mâna pentru a nu cădea. Debarasaţi-vă de bateriile uzate în conformitate cu instrucţiunile producătorului. încălziţi la o temperatură mai mare de 60°C şi nu incineraţi. 2 Introduceţi bateria în încărcător prin alinierea marcajelor. • Nu supraîncălziţi şi nu expuneţi la flacără • Nu lăsaţi o baterie în automobil expusă la razele solare pentru o lungă perioadă de timp. 16) • Dacă utilizaţi alte baterii. Introducerea bateriei Demontarea bateriei În timp ce apăsaţi butonul .1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul de reţea şi la priza de alimentare. Note privind bateria reîncărcabilă Această baterie este reciclabilă.

în timpul utilizării. • Timpii de înregistrare vor varia în funcţie de utilizare • Vă rugăm ţineţi cont că temperaturile scăzute vor scurta durata în care bateria rămâne încărcată. oprirea / pornirea aparatului. de asemenea. pe măsură ce capacitatea bateriei se reduce.2 V / 5800 mAh Timp de încărcare 1 h 35 min 2 h 35 min 4 h 40 min 9 h 25 min • Dacă temperatura este mai ridicată sau mai redusă de 25°C. Timp de încărcare • Temperatură de 25°C / umiditate de 60%.2 V / 1320 mAh 7. Număr model baterie Tensiune / capacitate Mod de înregistrare Durată maximă de înregistrare continuă 1 h 35 min Baterie furnizată 7. durata de încărcare se va prelungi. etc.2 V/ 1320 mAh 3 h 10 min 5 h 50 min 7. Indicarea capacităţii bateriei • Afişajul se modifică la următoarele indicaţii. treptat. atunci va lumina intermitent. Acest aparat se va încălzi.2 V/ 770 mAh 1 h 45 min VW-VBG130 (opţional) VW-VBG260 (opţional) VW-VBG6 (opţional) 2 h 55 min 7. 16 . utilizarea transfocării.2 V / 770 mAh 7. • Bateriile se încălzesc după utilizare sau încărcare.2 V/ 5800 mAh 14 h 30 min 8 h 15 min 3 h 35 min 7 h 10 min 1h 45 min 3 h 5 min 55 min 1 h 30 min Durată reală de înregistrare 50 min • Aceşti timpi sunt aproximativi • Timpul de înregistrare real se referă la timpul de înregistrare pe un disc cu oprire / pornire repetată a înregistrării. Vă recomandăm să aveţi întotdeauna o baterie de rezervă. Număr model baterie Baterie furnizată VW-VBG130 (opţional) VW-VBG260 (opţional) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / capacitate 7. Acest lucru este normal.2 V / 2640 mAh 7.2 V/ 2640 mAh 6 h 20 min 13 h 25 min 7. • Dacă bateria se descarcă.Durata de încărcare şi durata de înregistrare Timp de încărcare • Temperatură de 25°C / umiditate de 60%.

Nu utilizaţi cablul de alimentare de la un alt echipament pentru acest aparat. 2 Conectaţi cablul de alimentare la adaptor 3 Conectaţi cablul de alimentare la aparat. • Ţineţi cablul cu mâna pentru a nu cădea. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptor şi priză. Scoaterea cablului de alimentare În timp ce apăsaţi butonul . Circuitul primar este întotdeauna „sub tensiune”.Conectarea la o priză de alimentare Aparatul se află în standby atunci când adaptorul este conectat. bateria nu se va descărca. 17 . • Nu utilizaţi cablul de alimentare cu alte echipamente. Apăsaţi centrul cablului până când acesta se fixează. Important În timp ce cablul este conectat la adaptorul de alimentare. acesta fiind proiectat doar pentru acest aparat. mutaţi în direcţia săgeţii pentru a debloca şi apoi scoateţi cablul. atâta timp cât adaptorul de alimentare este conectat la o priză electrică.

Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă. *2 Unitatea de disc de 40 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare.000 octeţi. 40 GB înseamnă 40. HDD intern (unitate hard-disc) Mod de afişare pe ecran Indicaţie în aceste instrucţiuni Card de memorie SDHC Card de memorie SD Capacitate 60 GB *1 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*2(SDR-40) 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB/ 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB/ 8GB Funcţii Înregistrare imagini în mişcare Înregistrare imagini statice Crearea listelor de redare ▬ ▬ *3 : disponibil. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.Înainte de utilizare 3 HDD şi cardurile SD Acest aparat se poate folosi la înregistrarea imaginilor în mişcare şi a imaginilor statice pe harddiscul intern şi pe cardul SD. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă.000. 1 ▬: nu este disponibil * Unitatea de disc de 60 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare. *3 Nu se poate garanta funcţionarea.000 octeţi.000. 18 .000. 60 GB înseamnă 60.000.

Despre cardul miniSD • Nu uitaţi să introduceţi carduri miniSD în adaptorul de card dedicat înainte de utilizare. În cazul în care un card SD este formatat pe alte echipamente (cum ar fi un calculator). • Vă rugăm să consultaţi cele mai recente informaţii pe următorul site Web.Despre carduri SD Acest echipament este compatibil atât cu cardurile de memorie de tip SD. • Dacă doriţi să utilizaţi carduri de memorie de 4 sau 8 GB. (Când folosiţi un card de memorie SDHC. Nu lăsaţi adaptorul în acest echipament în timpul introducerii sau al extragerii cardurilor miniSD. Aceasta poate atrage funcţionarea defectuoasă a echipamentului. Cardurile de memorie SDHC nu se pot folosi pe echipamente compatibile numai cu cardurile de memorie SD. • Utilizaţi acest echipament pentru a formata carduri SD.jp/pavc/global/cs/e_cam • Acest echipament acceptă carduri de memorie SD formatate în sistem FAT12 sau sistem FAT16 pe baza specificaţiilor pentru cardurile de memorie SD. aveţi grijă să consultaţi instrucţiunile de folosire ale echipamentului respectiv. • Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mult) care nu prezintă logo-ul SDHC nu sunt bazate pe specificaţiile de card SD. timpul pentru înregistrare se poate mări şi există posibilitatea să nu puteţi să utilizaţi cardul SD. respectiv SDHC. timpul rămas pentru înregistrare se poate reduce.) • În aceste instrucţiuni. prin „card SD“ se vor înţelege cardurile de memorie de tip SD. ştergerea sau editarea pe card nu sunt posibile. • Atunci când utilizaţi un card SD pe care datele au fost scrise de mai multe ori. ( 67) • Vă recomandăm să utilizaţi un card SD marca Panasonic. cât şi cu cel de tip SDHC. respectiv carduri de memorie SDHC formatate în sistemul FAT32. • Pe acest echipament nu poate fi utilizat un card MultiMedia. • Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor. • Atunci când comutatorul pentru protecţia la scriere de pe cardul de memorie SD este blocat. 19 . puteţi utiliza doar carduri de memorie SDHC. • Nu introduceţi un adaptor de card gol în acest echipament. (Acest site Web este disponibil numai în limba engleză. Cardurile de memorie SDHC se pot folosi numai pe echipamente compatibile cu acestea.co. înregistrarea. Introducerea unui card în acest echipament fără adaptor poate atrage deteriorarea echipamentului sau a cardului.) http://panasonic. pentru a preveni înghiţirea acestuia.

păstraţi-le în carcase atunci când nu le utilizaţi • Zgomotul electric. pentru înregistrarea imaginilor în mişcare. Recomandăm salvarea datelor SD pe un PC. ─ În zone expuse la diferenţe mari de temperatură (se poate forma condens).Despre cardurile SD pe care le puteţi folosi pentru înregistrarea imaginilor în mişcare Recomandăm utilizarea cardurilor de memorie SD şi cardurilor de memorie SDHC care se conformează Clasei 2 sau unei clase superioare SD. 20 .) Card de memorie SD Pro High Speed 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB RP-SDH256 RP-SDK512 RP-SDH01G RP-SDK02G – – – Card de memorie SD Super High Speed RP-SDR256 RP-SDR512 RP-SDR01G RP-SDR02G RP-SDR04G – – Card de memorie SD High Speed – – – RP-SDM02G RP-SDM04G – – Carduri de memorie SDHC High Speed – – RP-SDV01G RP-SDV02G RP-SDV04G RP-SDV08G RP-SDV16G • Operarea în modul înregistrare imagini în mişcare nu este garantată cu următoarele carduri SD: ─ carduri SD de la 32 MB la 128 MB ─ carduri SD de la 256 MB la 16 GB altele decât cele menţionate mai sus. ─ În apropierea unui radiator. sau a următoarelor carduri de memorie SD produse de Panasonic. înregistrarea se poate opri brusc pe durata înregistrării imaginilor în mişcare. murdărie sau praf. ─ În zone cu mult praf sau cu umiditate ridicată. (Dacă se foloseşte un alt tip de card SD. • Nu lăsaţi cardurile SD în următoarele zone: ─ În lumina directă a soarelui. electricitatea statică sau defectarea cardului SD sau a aparatului poate duce la ştergerea datelor stocate pe cardul SD. ─ Unde pot apărea unde electromagnetice sau electricitate statică • Pentru a proteja cardurile SD. Utilizarea cardului SD • Nu atingeţi suprafaţa terminalului cardului • Nu expuneţi terminalele cardului la apă.

Indicator luminos de accesare a cardului SD [ACCESS] Când acest aparat accesează cardul SD indicatorul de acces se aprinde. se recomandă distrugerea fizică. din cauza vibraţiilor produse de difuzoare. Salvaţi periodic datele înregistrate pe un calculator. Acest aparat are o funcţie de detecţie a contactului cu solul pentru a proteja harddiscul de impact în cazul în care aparatul este scăpat pe jos. înregistrarea sau redarea nu vor mai fi posibile. înregistraţi într-o locaţie aflată la distanţă de boxes au utilizaţi un card SD. cardul SD sau datele înregistrate se pot deteriora sau acest aparat poate suferi o defecţiune. Realizaţi copii de rezervă ale datelor înregistrate importante. Declaraţie de exonerare a răspunderii cu privire la conţinutul înregistrat Panasonic nu acceptă nici o responsabilitate referitoare la pagube create direct sa indirect datorită oricărui tip de probleme care rezultă în pierderi ale conţinutului înregistrat sau editat şi nu garantează nici un conţinut dacă înregistrarea sau editarea nu se desfăşoară în mod corespunzător. dacă se detectează faptul că aparatul este scăpat în mod continuu. Hard-discul se poate deteriora dacă acest aparat suferă un impact puternic datorită contactului cu solul etc. În astfel de cazuri. informaţiile nu sunt şterse total. Ţineţi cont de temperatura aparatului Dacă temperatura acestui aparat este prea ridicată sau prea scăzută. nu executaţi următoarele operaţii: ─ Supunerea acestui aparat la vibraţii sau impacturi puternice ─ Acţionarea selectorului de mod ─ Extragerea bateriei sau deconectarea adaptorului de reţea Dacă se execută operaţiile de mai sus atunci când indicatorul este aprins. Precauţii la depunerea la deşeuri a acestei unităţi Chiar dacă unele scene de pe HDD sunt şterse sau acesta este formatat. va fi înregistrat sunetul de operare a protecţiei hard-discului. cele de mai sus se aplică şi în cazul în care aparatul este supus la reparaţii de orice fel (inclusiv a oricărei componente alta decât hard-discul). Hard-discul este un instrument de precizie. Nu folosiţi aparatul într-o zonă cu presiune redusă Hard-discul se poate deteriora dacă folosiţi acest aparat la altitudini mai mari de 3000 m. De asemenea. pe monitorul LCD al acestui aparat va apărea un mesaj de avertizare. Dacă se detectează faptul că aparatul a fost scăpat în timpul înregistrării de imagini în mişcare. Similar. Dacă hard-discul se deteriorează. Când indicatorul este aprins. Este posibil ca hard-discul să nu fie recunoscut sau ca înregistrarea sau redarea să nu mai fie posibile. Când indicatorul luminos de accesare este aprins nu efectuaţi următoarele operaţii: ─ Deschiderea capacului orificiului de protecţie a cardului şi extragerea cardului SD ─ Acţionarea selectorului de mod ─ Extragerea bateriei sau deconectarea adaptorului de reţea Dacă se execută operaţiile de mai sus atunci când indicatorul luminos de accesare este aprins. La depunerea la deşeuri a acestei unităţi. înregistrarea sau redarea se opresc. Nu scăpaţi aparatul pe jos. harddiscul sau datele înregistrate se pot deteriora şi acest aparat poate suferi o defecţiune. pentru a le proteja.Măsuri de precauţie la manipularea hard-discului Acest aparat este echipat cu un HDD intern. Note la înregistrare Imaginile nu vor fi înregistrate corect pe HDD lângă boxe. deci procedaţi cu grijă la manipularea acestuia. Dacă este detectată o neregularitate a temperaturii. pentru a avea copii de rezervă ale acestora. disc DVD etc. Indicator luminos de acces • • • • • • Indicatorul luminos HDD [ACCESS HDD] Când acest aparat accesează hard-discul indicatorul ACCESS/PC se aprinde. Nu provocaţi vibraţii aparatului şi nu supuneţi aparatul la impact. Nu provocaţi impacturi sau vibraţii mai ales în timpul înregistrării sau al redării. datele înregistrate nu pot fi reparate. 21 . ( 95).

• Verificaţi dacă indicatorul de stare s-a stins 1 2 3 Deschideţi ecranul LCD şi capacul slotului de card SD Introduceţi / extrageţi cardul. echipamentul se poate defecta sau datele înregistrate pe cardul SD se pot pierde. Partea cu eticheta Setaţi selectorul de mod în poziţia OFF. 22 . printr-o mişcare în linie dreaptă. 4 Închideţi bine capacul fantei de inserţie a cardului.Înainte de utilizare 4 Introducerea / extragerea unui card de memorie SD Atenţie: Dacă se introduce sau se extrage cardul SD în timp ce aparatul este pornit. • Apăsaţi cardul SD la maximum • Apăsaţi pe centrul cardului SD şi apoi extrageţi-l afară.

• Aliniaţi cu indicatorul de stare În timp ce apăsaţi butonul de deblocare.Configurare 1 Pornirea / oprirea aparatului Selectarea unui mod Rotiţi selectorul de mod pentru a comuta între modul înregistrare şi modul redare sau pentru a opri aparatul. Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi joystick-ul. ecranul de selectare a suportului media pentru înregistrare se afişează. Pentru opri aparatul imediat după închiderea ecranului LCD. Indicatorul de stare luminează Pentru a opri aparatul Închideţi ecranul LCD. Setaţi selectorul de mod la OFF. Mod înregistrare video ( Mod redare video ( 50) 34) 31) Mod de pornire şi oprire a aparatului cu ecranul LCD Când selectorul de mod este setat la sau . Indicatorul de stare se stinge iar aparatul se opreşte. setaţi pornirea rapidă la OFF ( 37) Setaţi selectorul de mod la OFF când nu utilizaţi aparatul. • Când pornirea rapidă este setată la [ON]. setaţi selectorul de mod la sau pentru a porni aparatul Indicatorul de stare se aprinde şi aparatul porneşte. Pentru a opri aparatul. Mod de pornire a aparatului Deschideţi ecranul LCD. • Când aparatul porneşte pentru prima dată. Mod Înregistrare imagine ( Mod redare imagine ( OFF Oprit 53) Indicatorul de stare se stinge. aparatul poate fi pornit şi oprit cu ecranul LCD. • Rotiţi selectorul de mod în timp ce apăsaţi butonul de deblocare dacă treceţi de la OFF la un alt mod. • Când aparatul porneşte pentru prima dată. se va afişa un mesaj care vă va solicita setarea datei şi orei. indicatorul de stare luminează intermitent în verde. 23 . Selectaţi [YES] şi setaţi data şi ora ( 27).

apoi apăsaţi joystick-ul pentru a introduce selecţia. apoi mutaţi joystick-ul spre dreapta sau apăsaţi joystick-ul Pentru a reveni la ecranul anterior Mutaţi joystick-ul spre stânga Pentru a ieşi din ecranul meniu Apăsaţi butonul MENU. 3 Selectaţi elementul de submeniu. 24 . Meniul afişat diferă în funcţie de poziţia selectorului de mod. apoi mutaţi joystick-ul spre dreapta sau apăsaţi joystick-ul • Nu comutaţi selectorul de mod când meniul este afişat • Ecranul de meniu nu apare în timpul înregistrării sau redării.Configurare 2 Utilizarea ecranului de meniuri 1 Apăsaţi butonul MENU. 4 Selectaţi setarea dorită. 2 Selectaţi meniul superior dorit. Nu puteţi începe alte operaţii când ecranul de meniu este afişat.

operaţiile precum pornirea şi finalizarea înregistrării vor fi semnalate printr-un bip. Etc. [5 MINUTES] (5 minute): Când au trecut aproximativ 5 minute fără nicio operaţie. aparatul se opreşte automat pentru a economisi energia. setaţi la [YES] pentru modificarea setările de meniu la valorile implicite. ( 95) [LCD SET] ( 28) [INITIAL SET] (Setare iniţială) • [YES] • [NO] Când există un meniu care nu poate fi selectat din cauza unei alte funcţii sau a unui alt mod activat. 1 Apăsaţi pe butonul MENU.Selectarea limbii de afişare Puteţi selecta limba de afişare pe monitor. 2 bip-uri Când întrerupeţi temporar înregistrarea (pauză) Când opriţi aparatul 2 bip-uri de 4 ori Când apare o eroare. • La utilizarea unui adaptor de alimentare. Indicaţiile pe ecran sunt cele selectate în imaginea de mai jos 25 . (Setarea de limbă nu poate fi modificată la setarea implicită). Verificaţi mesajul afişat pe ecran. Listă de meniuri Meniuri de înregistrare imagini în mişcare [BASIC] (Operaţii de bază) [SCENE MODE] (Mod scenă) ( 45) [GUIDE LINES] (Linii de ghidare) ( 43) [REC MODE] (Mod înregistrare) ( 33) [REC ASPECT] (Aspect înregistrare) ( 43) [CLOCK SET] (Setare ceas) ( 27) [OFF]: Funcţia de economisire a energiei nu este activată. Porniţi din nou aparatul pentru a-l putea utiliza. 1 bip Când începeţi înregistrarea Când porniţi aparatul Când aparatul este recunoscut de către un PC sau o imprimantă. [DATE/TIME] (Dată / oră) ( 27) [DATE FORMAT] (Format dată) ( 27) 1 [FORMAT CARD]* (Formatare card) ( 67) [QUICK START] (Pornire rapidă) ( 37) [POWER SAVE] (Economisire energie) • [OFF] • [5 MINUTES] 2 Selectaţi [English] (engleză) şi apoi apăsaţi pe joystick. ZOOM] (Transfocare digitală) ( 36) [FADE COLOUR] (Atenuare culoare) ( 41) [WIND CUT] (Eliminare a zgomotului produs de vânt) ( 43) [ZOOM MIC] (Transfocare microfon) ( 37) [AUTO SLW SHTR] (Reducere automată a vitezei obturatorului) ( 43) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 31) [SD CARD] (Card SD) ( 31) [SETUP] (Configurare) [DISPLAY] (Afişare) • [OFF] (Dezactivare) • [ON] (Activare) Prin activarea acestei funcţii. funcţia de economisire a energiei nu va fi activată. [AUDIO REC]*1 (Înregistrare audio) ( [BEEP SOUND] (Sunet bip) • [OFF] (Dezactivat) 32) • [ON] (Activat) [ADVANCED] (Operaţii avansate) [D. apoi selectaţi [LANGUAGE] (limbă) şi apăsaţi pe joystick. când conectaţi aparatul la un PC. când înregistrarea nu porneşte. de ex. o unitate de scriere DVD sau o imprimantă prin cablul USB.

consultaţi meniurile de înregistrare imagini statice [LANGUAGE] (Limba) ( 25) Meniuri de redare a secvenţelor video [EDIT SCENE] (Editare scenă) [ LOCK SET] (Setare blocare) ( 57) [ SPLIT&DELETE] (Divizare şi ştergere) ( 58) 26 [ LANGUAGE] (limbă) ( 25) *1 Doar atunci când [MEDIA SELECT] se setează la [SD CARD] 2 * Doar atunci când [MEDIA SELECT] se setează la [HDD] . Apăsarea unui buton.) Dacă setaţi această opţiune la [ON] fără a introduce un disc sau un card SD. Această opţiune de meniu se utilizează pentru a lansa modul demonstrativ. 61) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 50) [SD CARD] (Card SD) ( 50) [DISC SETUP] [FINALIZE] ( 64) [UN-FINALIZE] ( 65) [DISC PROTECT] ( 66) [FORMAT DISC] ( 67) [INFORMATION] ( 66) [ SETUP] [RESUME PLAY] ( 51) [TV ASPECT] ( 68) [FORMAT HDD]*2 ( 67) [HDD STATUS]*2 ( 67) [FORMAT CARD]*1 ( 67) Pentru alte elemente. pentru prezentarea funcţiilor acestuia. oricare ar fi acesta. modul demonstrativ începe automat. echipamentul este trecut automat în modul demonstrativ. QUALITY] (Calitate imagine) ( 35) [CLOCK SET] (Setare ceas) ( 27) [ LANGUAGE] (limbă) ( 25) Meniuri de redare a imaginilor statice [ PHOTO SETUP] [ LOCK SET] ( 63) [ DPOF SET] ( 64) [COPY] ( 65) [ DELETE] ( 55) [ADVANCED] (Operaţii avansate) [SHTR EFFECT] (Efect obturator) ( 35) [AUTO SLW SHTR] (Reducere automată a 43) vitezei obturatorului) ( [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 34) [SD CARD] (Card SD) ( 34) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 53) [SD CARD] (Card SD) ( 53) [SETUP] (Configurare) Pentru alte elemente. Dacă trec circa zece minute fără a se efectua nici o operaţie. duce la părăsirea modului demonstrativ. vă rugăm consultaţi meniurile de înregistrare secvenţe video [LANGUAGE] (Limba) ( 25) Meniuri de înregistrare imagini statice [BASIC] (Operaţii de bază) [SCENE MODE] (Mod scenă) ( 45) [GUIDE LINES] (Linii de ghidare) ( 43) [PICTURE SIZE] (Dimensiune imagine) ( 35) [PICT. Pentru a încheia modul demonstrativ. Pentru utilizarea în regim normal. (Numai când se utilizează adaptorul de reţea şi când butonul de mod se află într-una din poziţiile sau . setaţi această funcţie la [OFF]. [ DELETE] (Ştergere) ( 55) (În modul de redare listă) [EDIT] [ ADD] (Adăugare) ( 62) [ MOVE] (Mutare) ( 62) [ DELETE] (Ştergere) ( 55.[DEMO MODE] (Mod demonstraţie) • [OFF] • [ON] Acest mod este utilizat pentru a iniţia modul demonstrativ al aparatului. vă rugăm consultaţi meniurile de înregistrare [ SETUP] [TV ASPECT] ( 68) Pentru alte elemente. introduceţi un disc sau un card SD sau setaţi opţiunea la [OFF].

. Urmaţi paşii de mai jos pentru a încărca bateria.. apoi setaţi valoarea dorită cu joystick-ul. bateria cu litiu încorporată este descărcată. 1 Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [CLOCK SET] → [YES] Modificarea formatului de dată Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [DATE FORMAT] stilul de afişare dorit Stil de afişare [A/L/Z] [L/Z/A] [Z/L/A] Afişare pe monitor 2008.15 11.) 27 .15. • Funcţia ceas începe la [00] secunde după apăsarea pe joystick. 2001.Configurare 3 Setarea datei şi orei Când echipamentul este pornit pentru prima dată. este afişat un mesaj prin care vi se solicită să setaţi data şi ora. Selectaţi [YES] şi setaţi data şi ora... 2000. • Dacă afişajul orei devine [. (Chiar dacă aţi plasat butonul OFF/ON la poziţia OFF.. • Pentru afişarea orei se utilizează sistemul cu 24 de ore. va apărea un mesaj prin care vi se solicită să setaţi data şi ora. Selectaţi [YES] (da) şi apăsaţi pe joystick. • Anul se va schimba după cum urmează: 2000. iar bateria va salva data şi ora timp de aproximativ 6 luni. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta sau .12. Pentru a reîncărca bateria cu litiu încorporată Conectaţi adaptorul de reţea sau ataşaţi bateria la echipament şi bateria cu litiu încorporată se va reîncărca. bateria continuă să se încarce. 3 Apăsaţi pe joystick pentru a introduce selecţia.-].11. Lăsaţi echipamentul în această stare timp de aproximativ 24 ore.2008 15. . Când porniţi alimentarea prima dată după încărcare. Urmaţi paşii 2 şi 3 de mai jos pentru a seta data şi ora. 4 Apăsaţi butonul MENU pentru a finaliza setarea • Verificaţi data şi ora afişate Schimbarea stilului de afişare a datei şi a orei Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [DATE/TIME] stil de afişare dorit • Funcţia dată şi oră este controlată de o baterie cu litiu încorporată.2008 2 Selectaţi data şi ora.2099..

această funcţie va fi setată automat la „Bright” (Luminos). Luminozitatea originală Luminos Foarte luminos Mai întunecat Întunecat [LCD SET] [BRIGHTNESS]: Luminozitate monitor LCD [COLOUR]: Nivel de culoare monitor LCD • Dacă porniţi aparatul când adaptorul de alimentare este utilizat.Configurare 4 Reglarea monitorului LCD • Aceste setări nu vor afecta imaginile înregistrate propriu-zise. 28 . Reglarea nivelului de culoare şi a luminozităţii Mărirea şi reducerea luminozităţii întregului monitor LCD Apăsaţi butonul POWER LCD PLUS 1 Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] → [LCD SET] → [YES] 2 Selectaţi elementul şi apoi ajustaţi setările cu joystick-ul De fiecare dată când apăsaţi butonul.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 30 Înregistrarea (Operaţii de bază) 39 Înregistrarea (Operaţii avansate) 29 .

iar nivelul de culori (nivelul tonurilor de alb) şi focalizarea vor fi reglate automat. • Când înregistraţi. • Când vă aflaţi în aer liber. ( 44) . aveţi grijă să vă aflaţi într-o poziţie stabilă şi să nu existe nici un pericol de a interacţiona cu o altă persoană sau cu un alt obiect. Ţineţi braţele pe lângă corp. imaginea înregistrată va fi întunecată.Înregistrarea (Operaţii de bază) 1 Înaintea înregistrării Poziţionare de bază a camerei Ţineţi camera cu ambele mâini. Treceţi mâna prin cureaua de mână.) • Este posibil ca nivelul de culori şi focalizarea să nu poată fi reglate automat în funcţie de sursele de lumină sau de scene. Depărtaţi uşor picioarele pentru un echilibru mai bun. înregistraţi imaginile cu soarele în spatele dumneavoastră. Despre modul Auto Apăsaţi butonul AUTO. (Când echipamentul este setat în modul înregistrare disc: Timpul de expunere este reglat la un maxim de 1/250. diafragma şi timpul de expunere sunt reglate automat pentru o luminozitate optimă. Nu acoperiţi microfoanele sau senzorii cu mâna. În acest caz. Dacă subiectul este luminat din spate. reglaţi manual aceste setări. ) (Se afişează pictograma de mod auto ─ Nivel automat al tonurilor de alb ( 108) ─ Focalizare automată ( 108) 30 În funcţie de luminozitatea subiectului etc.

alimentarea cu energie se va întrerupe automat pentru a preveni descărcarea bateriei. Când doriţi să utilizaţi echipamentul. • Indicatoarele [ ] şi [ ] luminează în roşu în timpul înregistrării. 31 . ( 25. de asemenea. POWER SAVE) 3 Apăsaţi pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a începe înregistrarea. porniţi-o din nou. • Imaginile înregistrate în intervalul dintre apăsarea pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a începe înregistrarea şi apăsarea din nou pe buton pentru a întrerupe înregistrarea formează o scenă. Această funcţie poate fi. Scena este automat divizată când datele înregistrate depăşesc 3.9 GB (Înregistrarea va continua).Înregistrarea (Operaţii de bază) 2 Înregistrarea de secvenţe video • Deschideţi capacul lentilei înainte de a porni aparatul 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta LCD şi deschideţi monitorul 2 Selectaţi destinaţia de înregistrare prin meniu [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Pentru a opri înregistrarea Apăsaţi din nou pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a întrerupe înregistrarea. setată pe [OFF]. • După ce au trecut aproximativ 5 minute în care echipamentul nu a fost utilizat în pauza de înregistrare. Nu mişcaţi echipamentul până când indicatorul [ ] nu devine verde.

[MPEG] [MPEG-1 Audio Layer 2): Aceasta este o metodă de înregistrare adecvată pentru redarea audio pe un dispozitiv compatibil cu standardul SD-Video. În caz contrar. • Acest aparat nu poate converti metoda de înregistrare audio după înregistrarea secvenţelor video Utilizând software-ul furnizat. semnalul audio poate fi înregistrat în mod [DOLBY] pe un disc şi în mod [MPEG] pe un card SD • Setarea implicită a acestei funcţii este [MPEG] 32 . operaţia de înregistrare nu se va opri chiar dacă se închide monitorul LCD şi se retrage vizorul.) Timp de înregistrare consumat. • Pe durata înregistrării secvenţelor video. De fiecare dată când echipamentul intră în modul pauză de înregistrare. indicatorul [R 0min] va lumina intermitent în roşu. se va afişa un mesaj de eroare la repornirea aparatului (96.Indicaţii pe ecran Moduri de înregistrare audio Acest mod comută metoda pentru înregistrare audio pe un card SD. nu deconectaţi adaptorul de alimentare şi nu scoateţi bateria. afişajul contorului se va reseta la valoarea „0h00m00s”. Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT] Selectaţi meniul ( 24) Mod înregistrare Destinaţia de înregistrare selectată Timp de înregistrare rămas (Atunci când timpul rămas este mai scurt de 1 minut. Despre reluarea operării normale) [SETUP] → [AUDIO REC] → [DOLBY] sau [MPEG] [DOLBY] (Dolby AC-3): Aceasta este o metodă de înregistrare adecvată pentru copierea secvenţelor video înregistrate pe un card SD pe un disc DVD prin conectarea aparatului la o unitate de scriere DVD. • În timpul înregistrării secvenţelor video.

Înregistrarea VBR variază automat rata de biţi (cantitatea de date într-un interval de timp fix) în funcţie de subiectul înregistrat.Moduri de înregistrare şi timpul de înregistrare Pentru a schimba calitatea imaginii secvenţelor video Selectaţi meniul ( [BASIC] 24) elementul dorit [REC MODE] Timp aproximativ de înregistrare pe o singură faţă HDD Mod înregistrare XP (Calitate ridicată) 14h 9h Are prioritate calitatea imaginii Capacitate 60 GB (SDR-H60 / SDR-H50) 40 GB (SDR-H40) SP (Normal) 27 h 18 h LP (Long Play) 54 h 36 h Are prioritate durata de înregistrare Card SD Mod înregistrare XP (Calitate ridicată) 3 min 6 min 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min Are prioritate calitatea imaginii Capacitate 256 MB 512 MB (inclus) 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB SP (Normal) 6 min 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min 3 h 20 min LP (Long Play) 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min 3 h 20 min 6 h 40 min Are prioritate durata de înregistrare • Timpii de înregistrare sunt aproximativi. timpul de înregistrare pe cardul SD se reduce. Acest lucru înseamnă că. VBR este o abreviere pentru Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă). 33 . • În următoarele situaţii. durata de înregistrare disponibilă pentru imaginea în mişcare se va reduce.) • Dacă înregistraţi imagini statice pe hard-disc sau pe un card SD. dacă este înregistrat un subiect cu mişcări bruşte. • Acest aparat înregistrează în mod VBR. pe o imagine redată pot apărea perturbaţii de tip mozaic: ─ Când pe fundal există un model complicat ─ Când aparatul este deplasat prea mult ─ Când a fost înregistrat un obiect cu mişcări bruşte (Mai ales dacă a fost înregistrat în mod [LP].

Vă recomandăm să reduceţi amplificarea la transfocare (zoom) şi să vă apropiaţi de subiect în timp ce înregistraţi. şi ţineţi braţele nemişcate pe lângă corp. ţineţi camera ferm. • Când înregistraţi imagini statice. cu ambele mâini. • Puteţi înregistra imagini stabile utilizând un trepied. Indicaţii pe ecran 2 Selectaţi destinaţia de înregistrare din meniu [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Dimensiunea imaginilor statice Destinaţie de înregistrare selectată Numărul rămas de imagini statice Luminează intermitent în roşu atunci când apare [R 0] Calitatea imaginilor statice Pentru a înregistra clar imaginile statice • Atunci când măriţi imaginea subiectului cu o amplificare de 4x sau mai mare. pentru a nu mişca echipamentul. • Despre numărul de imagini statice ce pot fi înregistrate pe un card SD ( 113) 34 .Înregistrarea (Operaţii de bază) 3 Înregistrarea imaginilor statice • Deschideţi capacul lentilei înainte de a porni aparatul 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a şi deschideţi selecta monitorul LCD. 3 Apăsaţi butonul de pornire / oprire înregistrare Aparatul focalizează automat subiectul în centrul ecranului (când este selectată funcţia de focalizare automată). uşoarele oscilaţii create prin susţinerea manuală a echipamentului sunt dificil de atenuat.

Imaginile statice sunt înregistrate la o calitate normală a imaginii. QUALITY] (calitate imagine) este setată la [ ]. Este posibil ca părţile laterale ale imaginilor înregistrate cu un raport dimensional de 16:9 să fie eliminate la imprimare. Verificaţi înainte de imprimare. pe imaginea redată este posibil să apară o granulaţie tip mozaic. Numărul de pixeli şi calitatea imaginii PICTURE SIZE (dimensiunea imaginii) Selectaţi meniul ( [BASIC] dorit 24) elementul [PICTURE SIZE] Pictogramă Aspect 4:3 16:9 Număr de pixeli 640x480 640x360 • Setarea implicită [PICTURE SIZE] este [[ ]]. în funcţie de conţinutul imaginii. QUALITY] Sunt înregistrate imagini statice de calitate superioară. 35 . Se acordă prioritate numărului de imagini statice înregistrate.Înregistrarea cu un efect sonor de declic al obturatorului Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [SHTR EFFECT] → [ON] • Setarea implicită a acestei funcţii este [ON] (activat). PICT. • Dacă funcţia [PICT. QUALITY (calitatea imaginii) Selectaţi meniul ( [BASIC] dorit 24) elementul [PICT.

Înregistrarea (Operaţii de bază) 4 Funcţii de înregistrare Funcţia de micşorare/mărire a distanţei focale (zoom in/zoom out) SDR-H60: Puteţi reduce optic distanţa focală până la un zoom de 50x. • Această funcţie nu poate fi utilizată în modul înregistrare imagine. Amplificarea maximă la zoom-ul digital poate fi comutată la altă valoare. • Cu cât zoom-ul digital este mai mare. se poate înregistra sunetul operaţiei. acest echipament poate focaliza un subiect de la o distanţă de aprox. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . SDR-H50 / SDR-H40: Puteţi reduce optic distanţa focală până la un zoom de 42x. Când readuceţi butonul de transfocare în poziţia iniţială. SDR-H50/SDR-H40: [OFF]: Numai zoom optic (maxim 42 x) [70x]: Până la 70x [2000x]: Până la 2000x • Dacă este selectat [70x] sau [2000x]. 36 . Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Mutaţi butonul de zoom. SDR-H60: [OFF]: Numai zoom optic (maxim 50 x) [80x]: Până la 80x [2000x]: Până la 2500x • Dacă este selectat [80x] sau [2500x]. (Funcţia Macro) • Atunci când viteza de transfocare este mare. • Dacă luaţi degetul de pe butonul de transfocare în timpul operaţiei de transfocare. • Atunci când subiectele aflate la depărtare sunt făcute să pară mai apropiate. intervalul de zoom digital este afişat cu albastru în timpul transfocării. Funcţia de zoom digital Dacă amplificarea de transfocare depăşeşte 50x (SDR-H60) / 42x (SDR-H50/SDR-H40).3 m sau mai mult. nu faceţi zgomot.zoom out) • Viteza de transfocare variază în funcţie de intervalul pe care este mutat butonul de zoom. ele sunt focalizate la aproximativ 1.zoom in) Partea W: Înregistrare cu depărtarea subiectului (mărire distanţă focală .ZOOM] Partea T: Înregistrare cu apropierea subiectului (micşorare distanţă focală . este posibil ca focalizarea subiectului să fie dificilă. Selectaţi meniul ( [ADVANCED] 24) elementul dorit [D. • Când amplificarea de transfocare este de 1x. intervalul de zoom digital este afişat cu albastru în timpul transfocării. va fi activată funcţia de zoom digital. cu atât calitatea imaginii de degradează mai mult. 2 cm de la obiectiv.

Pentru a anula funcţia de pornire rapidă Selectaţi [SETUP] – [QUICK SETUP] – [OFF] • Setarea implicită este ON. microfonul va capta sunete clare de la distanţă mare atunci când distanţa focală este mare sau sunete din apropiere când se utilizează o distanţă focală mică. 2 Închideţi ecranul LCD în timp ce selectorul de mod este setat la sau Indicatorul de stare luminează intermitent în verde. Când pe monitor apare [ ]. deci timpul de înregistrare se va reduce. • Pe monitor vor apărea numai unele indicatoare. Pornire rapidă Acest aparat va relua modul de înregistrare / pauză la aproximativ 2. (Cu toate acestea. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . reveniţi cu monitorul LCD în poziţia normală şi verificaţi indicatorul de avertizare / alarmă ( 95) 3 Deschideţi ecranul LCD Indicatorul de stare luminează în roşu iar aparatul intră în starea de pauză la aproximativ 2.1 secunde după redeschiderea ecranului LCD • În modul standby de pornire rapidă.Utilizarea funcţiei de microfon la transfocare Sincronizat cu operaţia de zoom. • Modul standby de pornire rapidă este anulat dacă ─ Trec aproximativ 5 secunde ─ Selectorul de mod este comutat ─ Bateria este scoasă sau adaptorul de alimentare este deconectat 37 .1 secunde după pornire. ca şi cum aţi vedea o imagine în oglindă. pictograma nu va fi afişată chiar dacă apăsaţi pe joystick. • Imaginea este inversată pe orizontală. imaginea înregistrată este aceeaşi ca la înregistrarea normală.) • Când monitorul LCD este rotit spre lentilă. Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] (activare) [ZOOM MIC] [ON] Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] (activare) 24) [ON] [QUICK START ] Funcţia de auto-înregistrare Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Rotiţi monitorul LCD spre obiectiv. se consumă aproximativ 60% din puterea consumată modul de pauză înregistrare. iar aparatul intră în modul standby de pornire rapidă.

• În următoarele situaţii. ] de stabilizare a Pentru a anula funcţia de stabilizare a imaginii Apăsaţi butonul O. închideţi şi redeschideţi ecranul LCD. Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Apăsaţi butonul O. Apare pictograma [ imaginii.• În modul de pornire rapidă poate fi necesar un anumit interval de timp pentru reglarea automată a nivelului tonurilor de alb.S.I. este posibil ca funcţia de stabilizare a imaginii să nu poată opera eficient: ─ Când este utilizat zoom-ul digital ─ Când echipamentul este supus unor oscilaţii puternice ─ Când înregistraţi un subiect în mişcare în timp ce îl urmăriţi 38 .S.I. grosismentul de transfocare (zoom) devine 2x iar dimensiunea imaginii poate diferi de cea anterioară modului standby de pornire rapidă • Dacă [POWER SAVE] ( 25) se setează la [5 MINUTES] iar aparatul intră automat în modul standby de pornire rapidă. • Setarea implicită a acestei funcţii este [ON]. din nou. este reţinut nivelul tonurilor de alb de la ultima scenă înregistrată) • În modul de pornire rapidă. dacă scena înregistrată are o sursă de lumină diferită de cea a ultimei scene înregistrate. (Când se utilizează funcţia de vizualizare în culori pe timp de noapte. Funcţia de stabilizare a imaginii Această funcţie reduce tremurul imaginii provocat de mişcarea mâinii în timpul înregistrării.

iar pictogramele vor fi afişate pe ecran. • Indicaţia dispare când centrul joystick-ului este apăsat din nou 2 Selectaţi o pictogramă cu joystick-ul Pentru a anula funcţia Selectaţi din nou pictograma. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta sau 1 Apăsaţi joystick-ul. 39 . • Indicaţia se modifică de fiecare dată când joystick-ul este apăsat în jos.Înregistrarea (Operaţii avansate) 1 Funcţii de înregistrare a pictogramelor operaţionale Setaţi funcţiile de înregistrare selectând pictogramele operaţionale pentru a adăuga diferite efecte imaginilor înregistrate.

funcţia de modificare gradată a imaginii este anulată. funcţia de compensare a luminii de fundal şi funcţiile de vizualizare în culori pe timp de noapte sunt anulate. • Dacă opriţi aparatul. funcţia de compensare a luminii de fundal este anulată • Dacă opriţi aparatul funcţia de temporizator este anulată. 40 .Pictograme operaţionale Compensarea luminii de fundal / modificare gradată a imaginii / vizualizare în culori pe timp de noapte / Mod „piele fină” (soft skin) / PRE-REC (SDR-H60 / SDR-H50) / temporizator Mod de înregistrare video Compensare lumină de fundal Modificare gradată a imaginii Mod de asistenţă Vizualizare în culori pe timp de noapte Mod piele fină (soft skin) Mod pre-înregistrare • Pictogramele operaţionale estompate nu sunt afişate în timpul înregistrării • Dacă opriţi aparatul sau operaţi selectorul de mod. Mod de înregistrare imagine Compensare lumină de fundal Temporizator Mod de asistenţă Mod de piele fină (soft skin) • Dacă opriţi aparatul sau operaţi selectorul de mod.

Această facilitate permite ca înregistrarea imaginilor şi a sunetului să pornească cu aproximativ 3 secunde înainte ca butonul de pornire/oprire a înregistrării să fie apăsat. Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru pornirea înregistrării. • Imaginile şi sunetul sunt înregistrate aproximativ 3 secunde înainte de apăsarea butonului de pornire / oprire a înregistrării. pentru un aspect mai plăcut. pentru aproximativ 3 secunde. evidenţiindu-le pe fundal.Funcţie Compensare lumină de fundal Modificare gradată a imaginii Efect Imaginea devine mai luminoasă pentru a preveni aspectul întunecat al unui subiect iluminat din spate. ajustaţi-o manual ( 46) Cu acest mod. setarea PRE-REC este anulată. Când începeţi înregistrarea. 41 . Înregistrarea se opreşte iar setarea fade in/out este anulată. • După pornirea înregistrării. (Doar pentru pictograme care pot fi selectate în modul automat). 2 lx • Ataşaţi acest aparat la un trepied şi puteţi înregistra imagini fără vibraţii • Dacă focalizarea este dificilă. imaginea / sunetul apar gradual (Fade in) Când întrerupeţi temporar înregistrarea (pauză) imaginea / sunetul dispar gradual. (Fade out) • După dispariţia completă a imaginii / sunetului. Acest mod este eficient dacă înregistraţi o persoană de aproape. • Nu se aude niciun beep. culorii piele apar mai bine definite. Pentru a selecta culoarea pentru funcţia fade in/out Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [FADE COLOUR] → [WHITE] (Alb) sau [BLACK] (Negru) Mod de asistenţă Acest mod explică funcţiile de înregistrare. • Îndreptaţi aparatul către subiect şi poziţionaţi-l sigur. Selectaţi pictograma dorită cu joystick-ul pentru a afişa o explicaţie pe ecran Pentru a ieşi din modul de asistenţă Apăsaţi butonul MENU sau selectaţi [EXIT] Vizualizare în culori pe timp de noapte Acest mod vă permite să înregistraţi în culori subiecte aflate în locuri întunecoase. • Iluminare minimă necesară: aprox. în memoria internă şi apoi le şterge. de la bust în sus. Mod de piele fină (soft skin) Mod pre-înregistrare apare pe ecran şi aparatul îşi Indicaţia reîmprospătează memoria prin înregistrarea imaginilor în mişcare .

atunci când sunt afişate imagini invizibile cu ochiul liber pot fi înregistrate cu miniaturale sau în timpul redării poate fi diferită de iluminare intensă. obişnuită. imaginile de pornire/oprire a înregistrării nu vor putea fi în mişcare şi imaginile statice nu pot fi înregistrate. • Când înregistraţi o persoană aflată la distanţă. Funcţia de vedere nocturnă în culori măreşte de aprox. Funcţia fade: PRE-REC: • Imaginile miniaturale ale scenelor înregistrate • Atunci când timpul de înregistrare rămas este sub utilizând funcţia de fade in devin negre (sau 1 minut. înregistrate • Atunci când este apăsat butonul de pornire/oprire • • • • a înregistrării. • După înregistrare. Pentru a întrerupe temporizatorul Apăsaţi butonul MENU (Setare de temporizator este anulată). captate 3 secunde înainte de apăsarea butonului • La utilizarea modului de asistenţă. monitorul să devină alb. pot fi data la care înregistrarea a fost efectiv pornită. setarea PRE-REC nu poate fi făcută. după iniţierea pornirii rapide. 42 . indicaţia luminează intermitent tip de aproximativ 10 secunde şi apoi imaginea statică este înregistrată. astfel încât scenele întunecate indicaţia de dată. este posibil ca faţa acesteia să nu fie vizibilă cu claritate. acestea vor fi de asemenea atenuate. 25 de ori durata pentru alimentarea • Indicaţia de dată pentru scenele înregistrate utilizând funcţia PRE-REC va fi data atunci câna cu semnal a senzorului CCD faţă de durata butonul de pornire/oprire este apăsat. De aceea. este posibil ca efectul să nu fie clar. În acest caz. Dacă este plasat într-o locaţie cu luminozitate mare. dar acest aspect nu reprezintă o defecţiune. funcţiile secunde. Apăsaţi butonul de pornire / oprire. s-ar putea ca. imaginile nu pot fi setate.Temporizator Acest mod este util la înregistrarea imaginilor statice utilizând temporizatorul. Mod piele fină (soft skin) Dacă fundalul sau orice altă parte din scenă are culori similare culorii pielii. albe) • După setarea PRE-REC. • Dacă luminozitatea este insuficientă. dacă înregistrarea Mod de asistenţă (Help) începe în mai puţin de 3 secunde sau în timp ce indicaţia PRE-REC clipeşte pentru aproximativ 3 • La utilizarea modului de asistenţă. Utilizaţi această funcţie pentru a vă include şi pe dumneavoastră în imagine. Din acest motiv. anulaţi modul soft skin sau transfocaţi pe faţa persoanei respective. pentru scurt timp. văzute puncte strălucitoare care de obicei sunt invizibile. de noapte • Imaginile miniaturale ale scenelor înregistrate Scena înregistrată poate apărea ca şi când utilizând funcţia PRE-REC vor fi top image pentru ar lipsi cadre scenele efectiv înregistrate. mişcarea imaginii şi sunetul de Funcţia de vizualizare în culori pe timp operare pot să fie înregistrate. funcţia de temporizator este anulată.

Când vântul slăbeşte. viteza obturatorului se modifică de la 1/50 la 1/25. 16:9) şi cu televizoare normale (4:3). selectaţi [OFF] Mod de reducere automată a vitezei obturatorului Puteţi înregistra imagini luminoase chiar şi în locuri întunecoase. Funcţia de reducere a zgomotului produs de vânt: • Reducerea zgomotului produs de vânt depinde de puterea vântului. înregistrat de microfon.Înregistrarea (Operaţii avansate) 2 Funcţii de înregistrare din meniuri Meniuri Linii de ghidare / Raport al dimensiunilor / Reducere a zgomotului produs de vânt / Reducere automată a vitezei obturatorului Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Funcţie Funcţie de ghidare sau Efect / Metodă de setare Puteţi verifica dacă imaginea este orientată corect utilizând liniile de ghidare afişate pe ecran. prin reducerea vitezei obturatorului. este posibil ca subiectul să nu fie focalizat. Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [REC ASPECT] → [16:9] sau [4:3] • Setarea implicită este [16:9] Funcţie de reducere a zgomotului produs de vânt (Doar când selectorul de mod este setat la ) Acest mod reduce zgomotul produs de vânt. efectul stereo se poate reduce. • Când viteza obturatorului devine 1/25. Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [GUIDE LINES] → [ON] • Pentru a anula funcţia. Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [AUTO SLW SHTR] → [ON] • Setarea implicită este [ON] • Pentru a anula această funcţie. imaginile afişate pot apărea ca şi când ar lipsi cadre şi poate apărea efectul de retenţie a imaginii • Dacă scena are o luminozitate sau contrast reduse. Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [WIND CUT] → [ON] • Setarea implicită este [ON] • Pentru a anula această funcţie. • Liniile de ghidare nu sunt afişate la rotirea monitorului LCD spre partea din faţă a echipamentului în vederea auto-înregistrării. Mod de reducere a vitezei obturatorului: • Când acest mod este selectat. efectul stereo se va restabili). 43 . selectaţi [OFF] Funcţia linii de ghidare pentru înregistrare • Liniile de ghidare nu apar pe imaginile înregistrare propriu-zise. (Dacă această funcţie este activată la vânturi puternice. selectaţi [OFF] Raport al dimensiunilor (Doar când selectorul de mod este setat la ) Acest mod vă permite să înregistraţi imagini compatibile cu televizoare cu ecran lat (wide-screen.

sau 44 . Nivel al tonurilor de alb Ajustare diafragmă Viteză obturator Mod de focalizare manuală Indicaţia de focalizare manuală [MF] şi pictograma afişată în ilustraţie apar pe ecran. Ajustare focalizare manuală Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Apăsaţi butonul MANUAL AF/MF.Înregistrarea (Operaţii avansate) 3 Funcţii de înregistrare manuală De fiecare dată când apăsaţi butonul MANUAL AF/MF: Mod manual Se afişează pictograma prezentată în imagine.

puteţi anula funcţia mod Scene prin apăsarea butonului AUTO. este posibil ca ecranul să prezinte scintilaţii. 45 . produsă de lămpi cu vapori de mercur sau cu sodiu. acest mod setează automat viteza optimă a obturatorului şi diafragmele. Modul Sports • La redarea cu încetinitorul sau la întreruperea redării secvenţelor înregistrate. • Dacă înregistraţi un subiect puternic iluminat sau foarte reflectant. • Pe durata redării normale. Modul Spotlight • Dacă subiectul înregistrat este extrem de strălucitor. în timp ce părţile periferice ale imaginii înregistrate pot deveni extrem de întunecoase. precum pârtiile de schi şi plajele Pentru a anula funcţia mod scenă Setaţi [SCENE MODE] la [OFF] (dezactivare) • De asemenea. Modul Surf & snow • Dacă subiectul înregistrării este extrem de strălucitor. 1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi meniul ( 24) 44) [BASIC] → [SCENE MODE] → setare dorită Pictograma Mod/Condiţii de înregistrare Modul Sports (sporturi) Pentru a înregistra secvenţe sportive sau secvenţe în care se produc mişcări rapide Modul Portrait (portret) Pentru a face persoanele să iasă în evidenţă în raport cu fundalul Modul Low light (iluminare redusă) Pentru a înregistra secvenţe mai întunecoase astfel încât să fie mai luminoase Modul Spotlight (reflector) Pentru a înregistra subiectele la o petrecere sau la un spectacol Modul Surf & snow (surf şi zăpadă) Pentru a înregistra imagini în locuri cu lumină foarte puternică. • Evitaţi să înregistraţi la lumină fluorescentă. modul Sports nu funcţionează. modificaţi setarea modului scenă la [OFF]. ecranul poate prezenta scintilaţii. întrucât culoarea şi strălucirea imaginii redate s-ar putea modifica. acest mod suprimă „tremuratul“ camerei. imaginea înregistrată poate deveni albicioasă. Indicatorul [ ] luminează intermitent. • Dacă strălucirea este insuficientă. Modul Low light • Este posibil ca secvenţele extrem de întunecoase să nu poată fi înregistrate adecvat. este posibilă apariţia unor dungi luminoase verticale. imaginea înregistrată poate deveni albicioasă.Mod scenă Când înregistraţi imagini în situaţii diferite. • Dacă acest mod este folosit în interior. În acest caz. Modul Portrait • Dacă acest mod este folosit în interior. este posibil ca mişcarea imaginii să nu pară uniformă.

în funcţie de scenă sau de condiţiile de iluminare. Nivelul tonurilor de alb Este posibil ca funcţia de reglare automată a echilibrului tonurilor de alb să nu poată reproduce culorile naturale. unele lămpi fluorescente • Lumini utilizate pentru recepţiile organizate la hoteluri cu ocazia nunţilor. puteţi restabili reglarea automată apăsând butonul AUTO. puteţi să restabiliţi focalizarea automată apăsând butonul AUTO. • De asemenea. Pentru a reveni la reglarea automată Apăsaţi din nou butonul MANUAL AF/MF. lumini de reflectoare pentru scenă la teatre • Răsăritul şi apusul soarelui. 1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi 44). cu joystick-ul . becuri halogen Mod de exterior Înregistrări în aer liber. lămpi cu vapori de sodiu. 1 Selectaţi modul de focalizare manuală ( 44). utilizaţi focalizarea manuală. etc Pentru a reveni la reglarea automată Setaţi nivelul tonurilor de alb la [ ]. 46 . 2 Folosiţi joystick-ul pentru a focaliza subiectul. 3 Selectaţi modul de nivel al tonurilor de alb cu joystick-ul. • De asemenea. În acest caz puteţi regla manual echilibrul tonurilor de alb. cu cer senin Modul de reglare manuală • Lămpi cu vapori de mercur. Pictogramă Mod / Condiţii de înregistrare Nivel automat al tonurilor de alb Mod de interior (pentru înregistrarea în spaţii iluminate cu lămpi cu incandescenţă) Lămpi cu incandescenţă.Ajustarea manuală a focalizării Dacă focalizarea automată este dificilă din cauza condiţiilor de înregistrare.

Vă rugăm să porniţi echipamentul numai după ce aţi demontat capacul de protecţie a lentilei. setaţi în primul rând nivelul tonurilor de alb. cât şi irisul/amplificarea. Nu acoperiţi senzorul de echilibru al tonurilor de alb în timpul înregistrării. 47 . Când setarea este finalizată. utilizaţi nivelul manual al tonurilor de alb. În caz contrar. În această situaţie. acesta nu va funcţiona corespunzător. în timpul înregistrării. nu mai luminează intermitent. nivelul tonurilor de alb reglat manual anterior este stocat în memorie. nivelul tonurilor de alb nu poate fi setat din cauză că locul este întunecat etc. reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb nu se poate realiza corespunzător. Ori de câte ori se modifică condiţiile de înregistrare.Pentru a seta manual nivelul tonurilor de alb Senzorul nivelului de tonuri de alb 1 Selectaţi cu joystick-ul şi umpleţi ecranul cu un subiect alb. • Când echipamentul este pornit cu capacul de protecţie a lentilelor montat. • Când afişajul apare cu intermitenţă. continuă să apară cu • Când afişajul intermitenţă. • Când setaţi atât nivelul tonurilor de alb. resetaţi nivelul tonurilor de alb pentru o reglare corectă. tipul de sursă de lumină. 2 Selectaţi cu joystick-ul Senzorul de nivel al tonurilor de alb detectează.

la redare.Reglarea manuală a timpului de expunere şi a aperturii Timp de expunere: Se reglează la înregistrarea subiectelor cu mişcare rapidă. Reglarea manuală a timpului de expunere Evitaţi înregistrarea cu surse de lumină fluorescentă. dar aceste aspecte nu reprezintă defecţiuni. În timpul redării normale. cât şi valoarea irisului / amplificării. deoarece. Reglarea manuală a irisului / amplificării • Dacă amplificarea este mărită. Pot apărea dungi verticale luminoase la redarea imaginii unui subiect mai luminos sau foarte reflectant. monitorul poate să îşi modifice culoarea sau să prezinte scintilaţii. Când valoarea irisului este reglată pentru o luminozitate mai mare decât [OPEN]. se modifică la valoarea amplificării. există valori ale amplificării care nu pot fi afişate. sensibilitatea va creşte. În acest caz. reglaţi manual timpul de expunere la [1/50] sau [1/100]. La înregistrarea într-un loc foarte luminos. cu vapori de mercur sau cu vapori de sodiu. setaţi mai întâi timpul de expunere. culoarea şi luminozitatea imaginii se pot modifica. Dacă reduceţi manual timpul de expunere. iar amplificare creşte automat în mod corespunzător. Dacă [AUTO SLW SHTR] se setează la [OFF]. Valoarea apropiată de [18dB] luminează imaginea. Iris / Amplificare: SDR-H60 CLOSE (închisă) (de la F16 la F2. • Când setaţi atât timpul de expunere. apoi irisul / amplificarea. Apertură: Se reglează când monitorul este prea întunecat sau prea luminos. 48 . • • • • • • • Timpul de expunere: de la 1/25 la 1/8000 de la 1/25 la 1/500 Timpul de expunere mai apropiat de valoarea 1/8000 este mai redus. Pentru a reveni la reglarea automată Apăsaţi butonul AUTO.0) OPEN (deschisă) (de la 0dB la 18 dB) Valoarea mai apropiată de [CLOSE] întunecă imaginea. cel mai redus timp de expunere este 1/50. este posibil ca mişcarea să nu pară uniformă.2) OPEN (deschisă) (de la 0dB la 18 dB) SDR-H50/SDR-H40 CLOSE (închisă) (de la F16 la F2. • În funcţie de amplificarea la transfocare. aspect care poate duce la creşterea granulaţiei pe monitor. creşte granulaţia de pe monitor. • 1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi ul sau 44) • cu joystick- • 3 Ajustaţi setările cu joystick-ul .

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 50 Redare 55 Editare 67 Management suport media 68 Cu alte produse 49 .

Monitorul nu se va modifica de această dată. la selectarea ) Scena selectată este redată iar pictograma operaţională este afişată automat pe ecran. 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . puteţi derula pagini înainte sau înapoi. 50 .Redarea 1 Redarea secvenţelor video Redare / Pauză Salt la redare (înapoi) Salt la redare (înainte) Opreşte redarea şi prezintă imaginile miniaturale. 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul. dar numerele de scene şi afişajul barei de derulare se vor modifica. apoi apăsaţi joystick-ul Număr scenă (număr pagină. deci eliberaţi joystick-ul când ajungeţi la pagina cu scena pe care doriţi să o afişaţi. Selectarea paginilor • Selectaţi şi apoi apăsaţi joystick-ul • Dacă împingeţi sau ţineţi joystick-ul spre dreapta sau stânga. 2 Selectaţi suportul media de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 3 Selectaţi scena care urmează să fie redată.

În timpul redării scenelor înregistrate pe un card SD cu alte produse. 2 Mutaţi şi ţineţi apăsat joystick-ul spre stânga sau spre dreapta Redarea cadru cu cadru 1 Întrerupeţi temporar redarea 2 Mutaţi joystick-ul spre stânga sau spre dreapta Pentru a regla volumul difuzorului în timpul redării Mutaţi selectorul de volum Pentru a modifica viteza de redare • Când împingeţi joystick-ul în sus.) Ora afişată poate fi diferită de ora înregistrării şi afişarea imaginilor miniaturale poate întârzia la redarea secvenţelor video înregistrate cu un alt produs. La utilizarea acestui mod. Pentru a anula funcţia de reluare redare Setaţi [RESUME PLAY] (Reluare redare) la [OFF] • Poziţia de reluare memorată este ştearsă din memorie dacă editaţi scene. Redarea rapidă înainte/înapoi În timpul redării. redarea nu este posibilă. se poate ca redarea să nu fie posibilă. 51 Redarea cu încetinitorul 1 Întrerupeţi temporar redarea . alimentarea cu energie nu se va întrerupe atunci când monitorul LCD şi vizorul sunt închise şi retrase. etc. se va reveni la redarea normală. • Mutaţi joystick-ul din nou pentru a mări viteza. Spre „+”: volumul creşte Spre „-”: volumul se reduce Reluarea redării anterioare Selectaţi meniul ( [SETUP] (activare) 24) [ON] [RESUME PLAY] Dacă redarea unei imagini video este oprită.redare imposibilă. timpul de înregistrare nu este afişat pe monitor. Când timpul înregistrat pe scenă este mai scurt. Când o scenă este afişată sub forma la afişarea imaginilor miniaturale. mutaţi şi ţineţi joystick-ul la dreapta / stânga până la începerea derulării rapide înainte / înapoi. calitatea imaginii se poate deteriora şi este posibil ca imaginile video să nu poată fi redate. (Apare mesajul „CANNOT PLAY“ .• • • • • • • Sunetul se va auzi numai la redarea normală. Atunci când redaţi pe acest echipament secvenţe video înregistrate cu alte aparate sau atunci când redaţi pe alte aparate imagini video înregistrate cu acest echipament. pe imaginea miniaturală a scenei oprite apare indicatorul [R].

(La redarea secveţelor video pe HDD) 2 Selectaţi lista care urmează să fie redată şi apoi apăsaţi pe joystick. 52 . Pentru a reveni la prezentarea scenelor originale Selectaţi [VIEW ALL] şi apăsaţi pe joystick. pe joystick 2 Selectaţi data pentru redare şi apoi apăsaţi pe joystick.Redarea imaginilor video după dată Scenele înregistrate în aceeaşi zi pot fi redate una după alta. apoi apăsaţi pe joystick Pentru a reveni la ecranul care afişează toate scenele Selectaţi (VIEW ALL) (Vizualizează toate scenele) şi apoi apăsaţi pe joystick • Chiar dacă scenele sunt înregistrate în aceeaşi zi. Pentru a selecta o altă listă de redare Selectaţi [PLAYLIST] şi apăsaţi pe joystick. (La redarea secvenţelor video pe card SD) 3 Selectaţi scena de unde va începe redarea şi apoi apăsaţi pe joystick 3 Selectaţi scena care urmează să fie redată şi apoi apăsaţi pe joystick. Pentru a reda o listă de redare Crearea unei noi liste de redare ( 60) 1 Selectaţi [BY DATE] şi apăsaţi 1 Selectaţi [PLAYLIST] şi apăsaţi pe joystick. Pentru a selecta o dată diferită Selectaţi [BY DATE) (În funcţie de dată). ele sunt grupate separat când numărul de scene depăşeşte 99.

1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . 2 Selectaţi suportul media de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul 3 Selectaţi fişierul care urmează să fie redat. şi pictograma operaţiei este afişată automat pe ecran.Redarea 2 Redarea imaginilor statice Pornire / pauză diaporamă Redă imaginea anterioară Redă imaginea următoare Opreşte redarea şi afişează imaginile miniaturale. ( 50) 53 . apoi apăsaţi pe joystick Număr fişier (Număr pagină: la selectarea / • Metoda pentru selectarea paginilor este aceeaşi ca pentru redarea secvenţelor video. Fişierul selectat este redat.

• Timpul de aşteptare până la afişarea fişierului depinde de numărul de pixeli ai fişierului.Asociaţia japoneză din industria electronică şi a tehnologiei informaţiei). în modul de redare. ora afişată poate fi diferită de cea a înregistrării. 54 .) Dacă se redă un fişier care nu este conform specificaţiilor. redarea nu este posibilă. • Alimentarea cu energie nu se va întrerupe când monitorul LCD este închis. iar afişarea ecranului cu imagini miniaturale poate întârzia. Este posibil ca acest echipament să nu poată reda datele înregistrate sau create pe un alt aparat. este posibil ca numărul dosarului / fişierului să nu poată fi afişat. sau poate afecta integritatea acestora. iar un alt aparat s-ar putea să nu poată reda datele înregistrate pe acest echipament sau să afecteze integritatea acestora. • Când un fişier este afişat cu indicatorul la afişarea imaginilor miniaturale. (Nu vor fi redate toate fişierele formatate JPEG. Formatul de fişier recunoscut de acest echipament este JPEG.• • • • Despre compatibilitatea imaginilor statice Acest echipament respectă standardul unificat DCF (Design rule for Camera File system) stipulat de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association . • Nu extrageţi cardul SD în timp ce este accesat de acest echipament (indicatorul luminos de acces card SD este aprins). • Nu acţionaţi selectorul de mod în timpul redării succesive a imaginilor statice. • La redarea unor imagini statice înregistrate pe alte echipamente.

Ştergerea scenelor video Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Ştergerea fişierele de imagini statice Ştergerea scenelor / fişierelor multiple 1 Apăsaţi pe butonul de pe monitorul cu imagini miniaturale. la pasul 2. Treceţi la pasul 5. Selectaţi scena/fişierul care urmează să fie şterse şi apoi apăsaţi pe joystick. (Numai când. sunt şterse toate scenele de la data respectivă. în timpul 3 (Numai când. este selectată opţiunea [SELECT]) 2 Când apare mesajul de confirmare. este selectată opţiunea [ALL]) • Toate scenele / fişierele de pe HDD sau cardul SD vor fi şterse. Ştergerea succesivă a scenelor / fişierelor 1 Apăsaţi pe butonul redării. 55 . • Când este selectată data în modul de redare secvenţe video.Editarea 1 Ştergerea scenelor / fişierelor Important Scenele / fişierele şterse nu pot fi recuperate. Scena / fişierul selectate vor apărea încadrate cu roşu. ( 58) 2 Selectaţi [SELECT] sau [ALL] şi apăsaţi pe joystick. cu excepţia scenelor / fişierelor blocate. selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MDIA SELECT] • Pentru a şterge o parte nedorită a unei scene. utilizaţi funcţia SPLIT&DELETE.

Dacă sunt şterse fişiere conforme DCF. este posibil ca aceasta să nu apară pe afişajul aparatului. (Numai când. La ştergerea imaginilor statice înregistrate pe un card SD cu alte echipamente. • • Ştergerea scenelor copiate colectiv Scenele copiate pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD sau software-ul furnizat (funcţia DVD COPY) pot fi şterse în grup Pictograma de copiere este indicată în afişarea imaginilor miniaturale după copiere (71. este selectată opţiunea [SELECT]) Pentru a continua să ştergeţi alte scene Repetaţi paşii 3-5. utilizaţi o baterie cu suficientă putere sau utilizaţi adaptorul de alimentare Nu scoateţi cardul SD şi nu deschideţi capacul slotului de card SD în timpul ştergerii. toate datele legate de fişiere vor fi şterse. este selectată opţiunea [SELECT]) • Scenele blocate sau scenele fără informaţii nu pot fi şterse. • • • • 5 Când apare mesajul de confirmare. Când o imagine statică este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU. selectând [EDIT SCENE] sau [PHOTO SETUP] → [DELETE] • Atunci când se selectează opţiunea [ALL]. scena selectată va fi ştearsă. • Puteţi şterge scene / fişiere şi din meniu. selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. poate fi şters. • Pot fi setate în mod succesiv până la 50 de scene/fişiere afişate pe o pagină. Apăsaţi pe butonul . În acest caz.• Când se apasă din nou pe joystick. deoarece aceasta se va întrerupe. imaginea nu va fi ştearsă. la pasul 2. un fişier de imagine statică (altul decât JPEG) care nu poate fi redat de acest aparat. 89) 1 Selectaţi meniul ( 24) [EDIT SCENE] → [DELETE] → [COPIED] 56 . la pasul 2. 2 Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul 4 (Numai când. Note pentru ştergerea fişierelor / scenelor Nu opriţi aparatul în timp ce acesta şterge fişiere Când ştergeţi scene / fişiere. ştergerea poate dura mai mult dacă sunt multe scene pe disc.

Editarea

2
Funcţie

Editarea scenelor

Metodă de operare

Blocarea secvenţelor video
Pentru prevenirea ştergerii accidentale a secvenţelor video. (Totuşi, vă rugăm reţineţi că dacă mediul de stocare este formatat, toate datele de pe acesta vor fi şterse)

Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MEDIA SELECT]

1 Selectaţi meniul (

24) [EDIT SCENE] → [LOCK SET] → [YES]

2 Selectaţi scena care va fi protejată, apoi apăsaţi
joystick-ul

Se afişează [

] iar scena selectată este blocată.

• Apăsaţi joystick-ul din nou pentru a anula blocarea scenei • De asemenea, puteţi selecta scene multiple succesiv Pentru a finaliza setarea Apăsaţi pe butonul MENU.

57

Funcţie

Metodă de operare

Divizarea unei scene pentru ştergere
Cu această funcţie se divizează o scenă în două şi se şterge o jumătate.

Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]

1 Selectaţi meniul (

24) [EDIT SCENE] → [SPLIT&DELETE] → [YES]

2 Selectaţi scena care urmează să fie separată şi apoi
apăsaţi pe joystick.

3

Când ajungeţi la zona unde doriţi să separaţi scena

Selectaţi

cu joystick-ul

• Mutaţi joystick-ul spre stânga sau spre dreapta pentru redare înainte / înapoi. • Prin utilizarea redării cu încetinitorul sau cadru-cu-cadru va fi mai uşor să căutaţi punctul în care doriţi să divizaţi scena. ( 51)

4 Selectaţi jumătatea pe care doriţi să o ştergeţi şi
apăsaţi joystick-ul

Continuarea în pagina următoare.

58

Funcţie

Metodă de operare

Divizarea unei scene pentru ştergere (continuare)

5 Selectaţi [YES] apoi apăsaţi joystick-ul pentru a
reda partea de şters
• Când se selectează [NO], apare mesajul de confirmare. Treceţi la pasul 6.

Când opriţi redarea, apare mesajul de confirmare.

6 Selectaţi [YES], apoi apăsaţi joystick-ul
Pentru a continua combinarea altor scene Repetaţi paşii 2-6. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU. • Este imposibilă divizarea şi ştergerea scenelor cu un timp de înregistrare scurt. Lungimea scenelor rămase trebuie să fie de 3 secunde sau mai mult. • Este imposibilă setarea punctului de divizare la începutul sau finalul scenei. • Când o scenă care a fost divizată şi ştearsă utilizând funcţia SPLIT&DELETE este copiată pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD sau software-ul furnizat şi apoi este redată pe un alt dispozitiv, se poatze reda maximum 1 secundă din partea ştearsă. • Dacă o scenă cu pictograma (pictogramă copiată) este divizată şi ştearsă, informaţiile copiate sunt şterse ( 71) • Divizarea reală poate trece uşor dincolo de punctul de divizare stabilit.

59

Crearea unei liste de redare noi Rotiţi butonul de mod pentru a selecta . Nu puteţi crea o listă de redare pe card SD. ştearsă.Editarea 3 Utilizarea listelor de redare Puteţi crea o listă de redare alegând dintre scenele înregistrate şi adunându-le pe cele favorite. scenele originale nu vor fi modificate. Scene înregistrate Listă de redare • Puteţi crea o listă de redare doar pe HDD. de asemenea. • Dacă creaţi sau ştergeţi liste de redare. partea din listele de redare care a fost creată cu aceste scene va fi. veţi consuma o mică parte din capacitatea hard discului atunci când creaţi o listă de redare. apoi apăsaţi pe joystick 1 Selectaţi (PLAYLIST) (Listă de redare) şi apăsaţi pe joystick. Având în vedere că lista de redare nu este creată prin copierea datelor. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT] 2 Selectaţi [CREATE] (Creare). • Numărul maxim de liste de redare pe HDD: 4 Număr maxim de scene de liste de redare pe HDD: 999 • Dacă sunt şterse scene originale. 60 . Editarea scenelor pe o listă de redare nu va afecta scenele originale.

selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. numerele tuturor listelor de redare ulterioare vor scădea cu 1 61 . • Când se apasă din nou pe joystick. Editarea unei liste de redare Editarea scenelor pe o listă de redare nu va afecta scenele originale. • Scenele sunt înscrise pe o listă de redare în ordinea în care au fost selectate. 5 Atunci când apare mesajul de confirmare. Selectaţi [EDIT] → [DELETE] • Ştergerea scenelor de pe o listă de redare nu va mări capacitatea rămasă pentru înregistrare • Dacă ştergeţi toate scenele dintr-o listă de redare se va şterge şi lista de redare respectivă • Dacă ştergeţi o listă de redare. Scena selectată va apărea încadrată cu roşu. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT] 2 Selectaţi lista de redare de editat şi apoi apăsaţi pe joystick 1 Selectaţi [PLAYLIST) (Listă de redare) apoi apăsaţi pe joystick Funcţie Ştergerea scenelor Metodă de operare Metoda pentru ştergerea scenelor dintr-o listă de redare este aceeaşi ca pentru "Ştergerea scenelor / fişierelor" ( 55) • Ştergerea scenelor dintr-o listă de redare nu va afecta scenele originale • Atunci când selectaţi [ALL]. scena selectată va fi anulată.3 Selectaţi scena care va fi adăugată listei de redare şi apăsaţi pe joystick. lista de redare selectată va fi ştearsă • Puteţi şterge scene dintr-o listă de redare şi din meniu. 4 Apăsaţi pe butonul MENU. • Pe o listă pot fi setate până la 50 de scene succesive. Rotiţi butonul de mod pentru a selecta .

iar poziţia pe care urmează să fie mutată va fi indicată de o bară galbenă 3 Selectaţi poziţia pe care urmează să fie mutată scena şi apoi apăsaţi pe joystick Pentru a continua mutarea altor scene în lista de redare Repetaţi paşii 2-3. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU. 62 .Funcţie Metodă de operare Selectaţi meniul ( 24) Adăugarea scenelor la o listă de redare Scenele pot fi adăugate listei de redare create [EDIT] → [ADD] → [YES] Următoarele etape sunt aceleaşi ca cele din pasul 3 şi 5 din „Crearea unei noi liste de redare! ( 60) Mutarea scenelor într-o listă de redare Este posibilă modificarea secvenţei scenelor din lista de redare prin mutarea lor într-o altă poziţie 1 Selectaţi meniul ( 24) [EDIT] → [MOVE] → [YES] 2 Selectaţi scena care urmează să fie mutată şi apoi apăsaţi pe joystick Scena selectată va apărea încadrată cu roşie.

Editarea

4
Funcţie

Editarea imaginilor statice

Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta
Metodă de operare

Blocarea fişierelor cu imagini statice
Această funcţie este utilizată pentru prevenirea ştergerii accidentale a fişierelor cu imagini statice. (Totuşi, chiar dacă blocaţi anumite fişiere pe un mediu de stocare, formatarea cardului va şterge toate fişierele.)

Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MEDIA SELECT].

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [LOCK SET] → [YES]

2 Selectaţi fişierul care urmează să fie protejat şi apoi
apăsaţi pe joystick

], iar fişierul selectat este blocat. Se afişează pictograma [ • Apăsaţi din nou pe joystick pentru a dezactiva blocarea. • Puteţi selecta mai multe fişiere succesiv Pentru a finaliza setările Apăsaţi pe butonul MENU

63

Funcţie

Metodă de operare

Setarea DPOF
Această funcţie este pentru scrierea datelor de tipărire pe imaginile statice selectate Ce este DPOF? DPOF (Format ordine tipărire digitală) este un format care permite utilizatorului unei camere digitale să stabilească imaginile înregistrate pe un card SD care vor fi tipărite, împreună cu informaţii privind numărul de copii pe care doriţi să le tipăriţi. (Vă rugăm ţineţi cont de faptul că nu toate serviciile de tipărire suportă această funcţie).

Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT].

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [DPOF SET] → [SET]

2 Selectaţi fişierul care urmează să fie setat şi apoi
apăsaţi pe joystick

3 Selectaţi numărul de copii tipărite şi apoi apăsaţi pe
joystick

• Pentru a anula setarea, setaţi numărul de copii la [0]. • Puteţi selecta mai multe fişiere succesiv Pentru a finaliza setarea Apăsaţi pe butonul MENU. Pentru a anula toate setările DPOF Selectaţi [PHOTO SETUP] → [DPOF SET] → [CANCEL ALL] • Setarea DPOF poate fi stabilită pentru maximum 999 de fişiere. • Este posibil ca setarea DPOF realizată pe alte echipamente să nu fie recunoscută de către acest echipament. Vă rugăm să realizaţi setările DPOF pe acest echipament. • Nu puteţi adăuga data înregistrării la imaginile ce urmează să fie tipărite cu ajutorul setărilor DPOF

64

Funcţie

Metodă de operare

Copierea fişierelor cu imagini statice
Această funcţie este destinată copierii fişierelor cu imagini statice de pe HDD pe un card SD sau invers.

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [COPY]
Copiere de pe HDD pe un card SD Copiere de pe un card SD pe HDD

2 Selectaţi direcţia dorită şi apăsaţi joystick-ul 3 Selectaţi [SELECT] sau [ALL] şi apăsaţi pe joystick.
• Când se selectează [ALL], se vor copia toate fişierele cu imagini statice stocate pe HDD sau pe cardul SD. Treceţi la pasul 6.

4

(Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 2)

Selectaţi fişierul care va fi copiat, apoi apăsaţi pe joystick.

Fişierul selectat este încadrat în roşu. • Pentru a deselecta scena, apăsaţi din nou koystick-ul • Pot fi selectate până la 50 de fişiere pentru copiere • Fişierele sunt copiate în ordinea în care au fost selectate

5 6

(Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 3)

Apăsaţi pe butonul MENU.
La apariţia mesajului de confirmare,

selectaţi [YES] (da), apoi apăsaţi pe joystick.
Continuarea în pagina următoare.

65

• Când copiaţi fişiere. folosiţi o baterie cu putere suficientă sau adaptorul de reţea. dacă numărul de fişiere este mare copierea poate necesita timp. În acest caz. • Fişierele copiate sunt înregistrate după fişierele cu imagini statice din mediul de destinaţie a copierii. • Când o imagine static este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament. nu deschideţi trapa compartimentului cardului. Copierea se va opri. Pentru a anula copierea înainte de încheierea acesteia Apăsaţi pe butonul MENU. • În timpul copierii. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU. • Nu opriţi aparatul în timpul copierii. • În cazul opţiunii [ALL].Funcţie Copierea fişierelor cu imagini statice (continuare) Metodă de operare (Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 3) Pentru a continua copierea altor fişiere Repetaţi paşii 4-6.) • Setările de blocare şi setările DPOF ale unui fişier nu pot fi copiate. (Numele fişierelor sau numele folderelor vor diferi de cele ale fişierului original. este posibil ca acesta să nu fie afişat pe ecranul aparatului. imaginea nu va fi copiată pe HDD chiar dacă se selectează [ALL] (Toate). 66 .

Salvaţi datele importante pe un calculator etc. utilizaţi o baterie încărcată suficient sau adaptorul de reţea. Formatarea hard-discului Această funcţie este utilizată pentru iniţializarea hard disk-ului.824 biţi. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă. etc. apăsaţi pe butonul MENU pentru a părăsi ecranul cu mesaje. toate datele de pe acesta vor fi şterse.000. • În funcţie de tipul de card SD utilizat. formatarea poate dura mai mult. • Când formatarea este finalizată. • (SDR-H40) Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare.Managementul mediilor de stocare 1 Administrarea hard-discului şi cardului SD • Aparatul indică doar capacitatea spaţiului utilizat şi a spaţiului disponibil. Vă rugăm să reţineţi că. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]. • Când formataţi un card SD. • Nu extrageţi cardul SD în timpul formatării. • În timpul formatării. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.000 biţi. 2 Atunci când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick • Când formatarea s-a încheiat. nu decuplaţi acest aparat de la sursa de alimentare.073. Stocaţi datele importante pe un PC.000.000. • (SDR-H60/SDR-H50) Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. utilizaţi o baterie încărcată suficient sau adaptorul de reţea. • În timpul formatării. . • Când formataţi hard-discul. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]. 40 GB este echivalent cu 40. 67 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . Vă rugăm reţineţi că dacă hard disk-ul este formatat. 2 Atunci când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. timpul de înregistrare poate fi mai mare şi există posibilitatea să nu puteţi utiliza cardul SD. nu supuneţi aparatul la şocuri sau vibraţii. Dacă un card SD este formatat pe alte echipamente (cum ar fi PC). dacă un card SD este formatat. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta .000. 60 GB este echivalent cu 60. 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [YES] [FORMAT HDD] Formatarea unui card de memorie SD Această funcţie este utilizată pentru iniţializarea cardurilor SD. • În timpul formatării. Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT] 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [YES] [FORMAT CARD] Afişarea informaţiilor aferente hard-discului Sunt afişate informaţii referitoare la spaţiul folosit şi la cel rămas pe HDD. Formatarea se va opri.000 biţi. 1 GB = 1. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse. apăsaţi pe butonul MENU pentru a părăsi ecranul cu mesaje. Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [HDD STATUS] [YES] Pentru a părăsi ecranul de informaţii Apăsaţi pe butonul MENU. • Utilizaţi acest echipament pentru a formata carduri SD. nu opriţi acest echipament.741. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă.

imaginile înregistrate pe card pot fi redate pe TV (Consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului pentru informaţii privind compatibilitatea). modificaţi setarea de meniu pentru a reda imaginile cu raportul original.) Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [4:3] [TV ASPECT] 4 Porniţi redarea pe acest echipament În cazul televizorul nu redă sunetul sau imaginea din acest echipament • Verificaţi conexiunile • Verificaţi dacă mufele sunt introduse până la refuz. 68 . • În funcţie de setarea TV. vă rugăm citiţi instrucţiunile de operare ale televizorului dumneavoastră. selecta 3 Selectaţi mediul de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Pentru a urmări imagini cu raport dimensional 16:9 la un televizor cu ecran normal (4:3) Dacă imaginile nu sunt afişate corect pe un TV cu raport al dimensiunilor de 4:3. • Dacă dispuneţi de un TV cu slot de card SD. consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului. • Selectaţi pe televizor intrarea video la care este conectat acest aparat. Pentru mai multe informaţii. (Pentru detalii. (Pentru informaţii suplimentare. • Verificaţi setările de intrare ale aparatului TV (comutatorul de intrare). 2 Porniţi acest echipament şi apoi rotiţi selectorul de mod pentru a sau . 1 Conectaţi acest echipament şi un aparat TV. Cablu AV (inclus la livrare) • Introduceţi mufele până la refuz. este posibil ca imaginile să nu fie afişate corect. • Dacă imaginile nu sunt afişate corect pe un televizor cu ecran lat. vă rugăm să citiţi instrucţiunile de operare ale aparatului TV.) Exemplu de imagini cu raport dimensional de 16:9 afişate pe un televizor obişnuit (4:3) Setare [TV ASPECT] [16:9] [4:3] • Setarea implicită a acestei funcţii este [16:9]. • Utilizaţi adaptorul de reţea pentru a nu avea probleme legate de epuizarea bateriei. • Nu utilizaţi alte cabluri AV cu excepţia celui furnizat.Utilizarea camerei cu alte produse 1 Redarea pe TV Imaginile video şi statice înregistrate cu acest echipament pot fi redate pe un aparat TV. reglaţi la televizor setarea raportului dimensional.

(75) Echipamente capabile de copiere a imaginilor pe discuri prin conectarea acestui aparat – Unitate de scriere DVD/VW-BN1 • Recomandăm utilizarea unităţii VW-BN1. etc. discul este formatat şi înregistrarea începe. manipularea discurilor. CD-R*3) • Nu atingeţi cu degetele suprafaţa de înregistrare a discurilor. • Consultaţi instrucţiunile de operare ale unităţii de scriere DVD pentru detalii privind discurile recomandate. DVD-RW*2. *1 Nu puteţi înregistra pe un disc care a mai fost utilizat. Cu toate acestea. 69 . pot fi utilizate discuri DVD-RAM. 2 * Sunt suportate doar secvenţe video *3 Sunt suportate doar imagini statice Funcţiile diferite de copier disponibile când aparatul este conectat la o unitate de scriere DVD Date Mediu de stocare Funcţie DVD COPY ALL SCENES ADDED SCENES Funcţia FAVOURITE SCENES SELECT SCENES SELECT DATE SELECTE PLAYLIST 72 73 73 71 71 Secvenţe video HDD SD Imagini statice HDD/SD Pagina aplicabil -: nu se aplică • • • • Este imposibilă copierea simultană a imaginilor statice şi secvenţelor video Este imposibilă copierea datelor simultan de pe HDD şi SD Nu puteţi copia de pe mai multe carduri SD pe un disc Ordinea în care scenele sunt copiate nu poate fi modificată. DVD-R DL. Discul copiat poate fi redat prin conectarea aparatului cu o unitate de scriere DVD. CD-RW*3. DVD-RW sau CD-RW care au fost formatate. Când un disc DVD-RAM. DVD-RW sau CD-RW înregistrat este introdus în unitatea de scriere DVD. • Operarea nu este garantată cu alte unităţi de scriere • Utilizaţi cablul de conectare Mini AB USB furnizat pentru conectarea aparatului cu o unitate de scriere DVD (Operarea nu este garantată cu alte cabluri decât cel furnizat).Utilizarea camerei cu alte produse 2 Cu o unitate de scriere DVD Este posibilă copierea imaginilor înregistrate cu acest aparat pe discuri prin conectarea unei unităţi opţionale de scriere DVD. Despre discurile utilizabile Discuri de 12 cm noi*1 (DVD-RAM. Datele înregistrate pe disc vor fi şterse. DVD-R. • Discurile +RW/+R/+R DL sau de 8 cm nu pot fi utilizate pentru copier. Vă rugăm reţineţi că datele şterse nu pot fi recuperate.

70 . deconectaţi cablul de conectare Mini AB USB de la unitate şi scoateţi discul pentru a vă asigura că acesta este utilizabil şi nu a fost introdus invers (69). Când acest lucru se întâmplă. se va afişa mesajul „CANNOT CHECK CONNECTED DEVICE. Cablu de conectare mini AB USB (furnizat cu unitatea de scriere DVD) Unitate de scriere DVD (opţional) • Conectaţi terminalul Mini A la aparat iar terminalul Mini B la unitatea de scriere DVD • Introduceţi mufele până în capăt 1 Conectaţi adaptorul de alimentare furnizat cu unitatea de scriere DVD la unitatea de scriere • Nu puteţi alimenta unitatea de scriere de la acest aparat.Conectarea acestui aparat la o unitate de scriere DVD Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD pentru a copia datele pe discuri sau pentru a reda imaginile care au fost copiate pe un disc. 2 Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare • Dacă utilizaţi bacteria. operarea nu este posibilă când aparatul este conectat la unitatea de scriere DVD 3 Porniţi aparatul 4 Conectaţi aparatul la unitatea de scriere folosind cablul Mini AB USB (furnizat cu unitatea de scriere DVD) • Ecranul de selectare a funcţiei de unitate de scriere DVD se va afişa I 5 Introduceţi discul în unitatea de scriere DVD • Introduceţi discul în unitatea de scriere DVD după conectarea unităţii de scriere la acest aparat • Vă rugăm citiţi instrucţiunile de operare ale unităţii de scriere DVD privind modul de utilizare • Dacă unitatea de scriere DVD este conectată la acest aparat cu un disc deja introdus. DISCONECT THE USB CABLE FROM THIS UNIT” (Dispozitivul conectat nu poate fi verificat. Deconectaţi cablul USB de la aparat) după ce „Please wait” (Vă rugăm aşteptaţi) este afişat timp de 1 minut.

este posibilă creare unui alt set cu acelaşi conţinut. Drept urmare. Informaţiile copiate sunt înregistrate în scenele de secvenţe video care apoi sunt copiate pe disc utilizând funcţia DVD COPY. • Scenele de secvenţe video indicate cu pot fi şterse în grup utilizând meniul de ştergere ( 56). 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] sau [PICTURE] – [DVD COPY]* . 71 . apăsaţi joystick-ul. • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii. Pentru a finaliza. După confirmare. • Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial.[ADDED SCENES] 2 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul Numărul de discuri necesare pentru copiere în funcţie de tipul de disc • Când 2 sau mai multe discuri sunt necesare pentru copiere.[ALL SCENES] *Doar la selectarea video 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] . Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. • Informaţiile copiate vor fi şterse la utilizarea funcţiei SPLIT&DELETE. utilizând funcţia DVD COPY.[DVD COPY] . selectaţi [YES]. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv. Este posibilă scrierea doar a scenelor care sunt adăugate după copiereasau ştergerea scenelor copiate în grup. Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD ( 70) Copierea tuturor scenelor pe discuri Copiaţi toate imaginile de pe mediile de stocare pe discuri Copierea scenelor adăugate pe discuri Copiaţi scenele pe mediile de stocare. DVD-RW sau CD-RW. aceste scene vor fi copiate din nou la utilizarea funcţiei ADDED SCENES.Funcţia DVD COPY Imaginile înregistrate pe acest aparat pot fi copiate pe disc. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB. • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM. care sunt adăugate după copierea pe disc utilizând funcţia DVD COPY (scene fără pictograma ) pe discuri. urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru schimbarea discurilor. Pictogramă copiată Informaţiile copiate sunt înregistrate în scenele de secvenţe video care apoi sunt copiate pe disc utilizând funcţia DVD COPY şi simbolul este indicat pe ecran. Dacă toate scenele sunt copiate.

Pentru a finaliza. • Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial.576 biţi 3 Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [START]. După confirmare. 2 Selectaţi scenele de copiat şi apoi apăsaţi joystick-ul Dimensiunea datelor scenei Spaţiu rămas pe disc* Scena selectată este încadrată în roşu. apăsaţi joystick-ul. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB. este posibilă copierea listelor de redare create pe HDD pe discuri DVD. precum şi copierea scenelor prin selectarea datei de înregistrare. apăsaţi joystick-ul din nou • Pot fi setate până la 50 de scene succesiv • Dacă dimensiunea totală de date depăşeşte capacitatea discului. 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT SCENES] • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM. 72 . spaţiul rămas pe disc afişat se va schimba în roşu şi se va afişa dimensiunea excesivă. apoi apăsaţi joystick-ul 4 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv. Este posibilă crearea unui alt disc cu acelaşi conţinut. De asemenea. Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD ( Selectarea scenelor de copiat pe un disc 70) Selectaţi scenele pe care doriţi să le copiaţi pe un singur disc DVD.048. * Unităţile de capacitate utilizabilă de pe un disc DVD sunt 1 MB = 1. Selectaţi scenele astfel încât acestea să intre pe un disc. DVD-RW sau CD-RW. • Pentru a deselecta scena. selectaţi [YES]. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.Funcţia FAVOURITE SCENES Este posibilă selectarea scenelor de secvenţe video înregistrate pe acest aparat şi înregistrarea lor pe un singur disc DVD.

Selectarea scenelor în funcţie de dată. Selectarea scenelor în funcţie de listă de redare pentru copier pe discuri Listele de redare create pe HDD sunt copiate pe discuri DVD. • Pot fi setate până la 50 de date succesiv 3 4 Apăsaţi butonul MENU Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [START]. După confirmare. Pentru a finaliza. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM. DVD-RW sau CD-RW. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB. 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT DATE] 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD]– [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT PLAYLIST] 2 Selectaţi data / lista de redare de copiat şi apăsaţi joystick-ul. selectaţi [YES]. • Pentru a deselecta data / lista de redare. pentru copiere pe discuri Scenele înregistrate cu acest aparat sunt copiate selective pe discuri DVD. apăsaţi joystick-ul din nou. • Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial 73 . urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru schimbarea discurilor. este posibilă creare unui alt set cu acelaşi conţinut. apoi apăsaţi joystick-ul 5 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul Numărul de discuri necesare pentru copiere în funcţie de tipul de disc Când 2 sau mai multe discuri sunt necesare pentru copiere. apăsaţi joystick-ul. • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii. Dacă toate scenele sunt copiate. Data / lista de redare selectată este încadrată în roşu.

Tip disc DVD-RAM DVD-RW DVD-R Timp de copiere Aprox. • Utilizarea unui disc CD-RW sau CD-R este recomandată pentru copierea imaginilor statice de dimensiuni mici. De asemenea. deoarece datele sunt înregistrate în funcţie de scenă. Despre timpul necesar pentru copiere Timpul necesar pentru copierea unui disc (La copierea a 4GB de imagini video pe 1 disc). • Dacă mesajul „READING DISC. 40 – 90 min Aprox. ( 69) • Nu există nicio garanţie că un disc creat prin conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD va putea fi redat pe orice player. Din acest motiv. 30 min – 60 min Aprox. • Un disc DVD-R DL are două straturi de înregistrare deci timpul de înregistrare este de aproximativ 1.” (Citire disc. imaginea nu va fi copiată pe disc. 74 . este posibil să se afişeze un mesaj solicitând formatarea discului. redaţi discurile pentru a vă asigura că acestea au fost copiate corect înaintea ştergerii ( 75) • Nu opriţi aparatul sau unitatea de scriere DVD şi nu deconectaţi cablul Mini AB USB în timpul copierii. numărul de discuri copiate şi temperatura camerei. • Data de înregistrate pentru scenele sau fişierele copiate pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD reprezintă data la care au fost copiate scenele sau fişierele. poate fi necesar un interval de timp mai lung pentru copiere decât pentru înregistrare. 15 – 60 min Timpul necesar pentru copiere diferă în funcţie de numărul de scene înregistrate pe mediul de stocare.) este afişat timp de mai mult de 2 minute. • Datele care au fost înregistrate pe un alt dispozitiv nu pot fi copiate sau nu vor fi corecte chiar dacă sunt copiate. nu scuturaţi aparatul sau unitatea de scriere.. scoateţi discul şi asiguraţi-vă că acesta este utilizabil şi nu a fost introdus invers. Este posibil ca aceasta să nu fie afişată corect. • Nu puteţi conecta şi utiliza un hub USB • Nu puteţi ejecta un disc în timpul copierii. Consultaţi intrucţiunile de operare ale DVD Recorder-ului pentru detalii. poate rezulta un disc cu un spaţiu mai mare nefolosit..Note pentru copierea datelor pe discuri utilizând unitatea de scriere DVD La ştergerea datelor de pe mediile de stocare după efectuarea unei copii. imaginile nu pot fi adăugate pe disc prin conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD. este necesar un interval de timp pentru verificarea datelor scrise. Aşteptaţi afişarea mesajului de finalizare a copierii.. • Când datele sunt divizate şi copiate pe mai multe discuri.. De asemenea.5 – 2 ori mai lung decât timpul de înregistrare pe un disc DVD-R. • După ce datele sunt copiate pe un disc. acest lucru depinzând de software. • Când o imagine statică este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament dar nu apare pe afişajul aparatului. tipul de disc. Nu formataţi discul deoarece toate datele vor fi şterse şi nu mai pot fi recuperate. Când un disc care a fost creat cu acest aparat şi cu unitatea de scriere DVD este introdus în DVD recorder.

Redarea unui disc introdus în unitatea de scriere DVD Puteţi reda imaginile video şi imaginile statice copiate pe un disc. • Imaginile video şi imaginile statice de pe disc sunt afişate ca imagini miniaturale. 50. 1 Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD 2 Selectaţi [PLAY DISC] (Redare disc). apoi apăsaţi joystick-ul. 3 Selectaţi scena / fişierul de redat. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul de conectare Mini AB USB. • Operaţia de redare este aceeaşi ca la redarea imaginilor video sau imaginilor statice ( • După redare. 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul. apoi apăsaţi joystick-ul. 53) 75 .

3 Selectaţi mediul de stocare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 4 Porniţi redarea pe acest aparat. Consultaţi instrucţiunile de operare ale DVD recorder-ului pentru informaţii privind copierea de pe un card SD. acestea vor fi îngustate orizontal. • Pentru detalii privind copierea imaginilor. Apoi începeţi înregistrarea pe dispozitivul conectat. • Selectaţi pe televizor intrarea video la care este conectat acest aparat. În acest caz. apoi copiaţi pe alte echipamente numai scenele din această listă de redare. consultaţi instrucţiunile de operare ale DVD recorder-ului. 76 . Opriţi apoi redarea pe acest echipament. consultaţi instrucţiunile de operare ale unităţii de redare şi ale televizorului. Pentru a opri copierea Opriţi înregistrarea pe echipamentul conectat. ( 60) • Utilizaţi adaptorul de reţea pentru nu avea probleme legate de epuizarea bateriei. Utilizarea slotului de card SD al altor aparate Dacă dispuneţi de un DVD recorder cu slot de card SD. În cazul în care copiaţi imagini direct de pe cardul SD sau cu cablul AV şi apoi le redaţi pe un ecran lat. imaginile înregistrate cu acest aparat pot fi copiate pe hard disk sau pe un disc DVD. 2 Porniţi acest echipament şi apoi rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . • Nu utilizaţi alte cabluri AV cu excepţia celui furnizat. Cablu AV (inclus la livrare) • Introduceţi mufele cât mai bine posibil.Utilizarea camerei cu alte produse 2 Cu alte aparate video Copierea imaginilor pe alte aparate video Puteţi crea o listă de redare adunând scenele pe care doriţi să le copiaţi. şi setaţi raportul dimensiunilor la 16:9. 1 Conectaţi acest echipament şi echipamentul video.

• Această setare nu este disponibilă dacă imprimanta nu poate tipări data. Pe ecranul acestui echipament apare indicatorul .) • Utilizaţi adaptorul de alimentare pentru mai multă siguranţă. 3 Selectaţi un fişier care urmează să fie tipărit şi apoi apăsaţi pe joystick. (Citiţi instrucţiunile de utilizare ale imprimantei. 6 Selectaţi setarea de tipărire a datei la [DATE PRINT] şi apăsaţi joystick-ul. 1 Conectaţi acest echipament la o imprimantă. 2 Selectaţi [PictBridge] – [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi pe joystick. 4 Selectaţi numărul dorit de copii şi apoi apăsaţi pe joystick. • Puteţi seta imprimarea a maxim 9 copii. 77 . utilizaţi o imprimantă compatibilă cu tehnologia PictBridge. 5 Apăsaţi pe butonul MENU pentru a afişa meniurile PictBridge. • Se pot seta succesiv până la 8 fişiere afişate pe o pagină. setaţi numărul de copii la [0].Utilizarea camerei cu alte produse 4 Utilizarea camerei video cu o imprimantă (PictBridge) Pentru a tipări imagini prin conectarea acestei unităţi direct la o imprimantă. • Pentru a anula setarea. Cablu USB [furnizat ) • Introduceţi conectorii USB până în capăt • Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celor furnizate (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare şi porniţi-l.

toate setările rămân valabile. consultaţi instrucţiunile de operare ale imprimantei. iar ecranul revine la pasul 3.) Atunci când echipamentul este conectat direct la imprimantă. Atunci când utilizaţi o imprimantă care are o funcţie de retezare sau de tipărire fără chenar. Dacă se selectează [YES]. STANDARD: Aranjarea în pagină caracteristică imprimantei [ ]: Tipărire fără chenar [ ]: Tipărire cu chenar • Nu puteţi seta tipuri de aranjare în pagină care nu sunt recunoscute de imprimantă. Conectaţi imprimanta direct la acest echipament. calitatea imprimării etc. 9 Selectaţi [PRINT] [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. Verificaţi această setare înainte de tipărire. • • ─ Întreruperea alimentării cu energie electrică Verificaţi setările imprimantei pentru formatul hârtiei. Dacă opriţi tipărirea înainte de finalizare Împingeţi joystick-ul în jos. anulaţi funcţia respectivă înainte de tipărire. iar ecranul revine la pasul 3. apoi apăsaţi joystick-ul • • [STANDARD]: Format specific imprimantei. Aceste operaţii nu permit imprimarea corectă. 8 Selectaţi setarea de machetă la [PAGE LAYOUT]. Se afişează un mesaj de confirmare. • Părăsiţi funcţia PictBridge deconectând cablul USB după ce imaginile au fost tipărite. Este posibil ca marginile imaginilor ] să înregistrate cu setarea opţiunilor [ fie tăiate. apoi apăsaţi joystick-ul. • În timpul imprimării. Dacă se selectează [NO]. setarea numărului de copii este anulată. [4X5 INCH]: Format L [5X7 INCH]: Format 2L [4X6 INCH]: Format carte poştală [A4]: Format A4 • Nu puteţi seta un format de hârtie care nu este recunoscut de imprimantă. Nu utilizaţi un hub USB. ─ Deconectarea cablului USB ─ Extragerea cardului SD sau deschiderea capacului de slot SD ─ Acţionarea selectorului de mod 78 .7 Selectaţi setarea formatului de hârtiei la [PAPER SIZE]. (Pentru mai multe detalii. evitaţi efectuarea următoarelor operaţii. nu puteţi utiliza setările DPOF.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 80 Înaintea utilizării 84 Configurare 88 Utilizarea software-ului 90 Utilizarea unui calculator Macintosh 79 .

Editaţi (divizaţi.Înainte de utilizare 1 Operaţii pe care le puteţi efectua cu un PC După ce aţi instalat aplicaţia VideoCam Suite de pe CD-ROM-ul furnizat şi aţi conectat PC-ul la aparat.0 sau 7. Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 sau Microsoft Windows Vista ─ 128 MB RAM (256 MB recomandat pentru formate complexe sau documente mari) ─ Microsoft Internet Explorer 6. puteţi efecua operaţiile descrise mai jos.0.0 sau o versiune ulterioară. Redaţi pe PC imaginile înregistrate cu acest aparat Copiaţi imaginile înregistrate cu acest aparat pe hard-disk-ul PC-ului. Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2. Mozilla 1.0. DVD-recordere. este necesară aplicaţia Adobe Reader (Adobe Acrobat Reader) 5. • VideoCam Suite poate procesa imagini înregistrate cu acest aparat sau imagini înregistrate cu VideoCam Suite. • Nu putem garanta operarea corectă a acestui aparat dacă utilizaţi alt software decât cel furnizat.7. • Următoarele cerinţe de sistem sunt necesare pentru a instala Adobe Reader de pe CD-ROM-ul furnizat ─ Intel Pentium III sau un procesor echivalent ─ Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4. executaţi Windows Update şi încercaţi să instalaţi aplicaţia din nou. combinaţi sau ştergeţi) imaginile copiate pe PC. 80 . Dacă aplicaţia Adobe Reader (Adobe Acrobat Reader) nu este deja instalată pe PC-ul dumneavoastră. Selectaţi imaginile dorite şi creaţi propriile dumneavoastră discuri DVD originale. AOL 9 • Dacă aplicaţia nu poate fi instalată în baza cerinţelor de mai jos. Creaţi liste de redare. o puteţi instala de pe CD-ROM-ul furnizat. Imaginile create cu alte camere video. • Nu copiaţi imagini înregistrate pe acest aparat utilizând un alt software decât cel furnizat.5 sau 2. Firefox 1. software-uri sau discurile DVD-Video din comerţ nu sunt suportate. Adobe Reader Pentru a vizualiza instrucţiunile de instalare.

este necesar un CD-ROM • Când 2 sau mai multe dispozitive USB sunt conectate la un PC. Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Home Premium Intel Pentium III 800 MHz sau superior (Intel Pentium 4 1. În acest caz.Înainte de utilizare 2 Mediu de operare • Pentru a instala aplicaţiile software furnizate. utilizaţi Adobe Reader 8. contactaţi producătorul PC-ului. pot apărea erori în timpul înregistrării. PC-ul nu va opera corespunzător. nu este garantată operarea corectă.0 PC Sistem de operare PC compatibil IBM PC/AT Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2. Adobe Acrobat Reader 5.0c. sau când dispozitivele sunt conectate printr-un hub USB sau prin utilizarea unor cabluri de extensie. DirectX 9. (Operarea nu este garantată cu cu alte cabluri USB) • Utilizaţi cablurile USB furnizate la conectarea la PC (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) VideoCam Suite 1.0 este recomandat) Mouse sau dispozitiv echivalent SD card reader / writer (necesar pentru a citi şi scrie cardul SD) CPU RAM Afişaj Spaţiu liber pe hard disk Software necesar Unitate de disc Sunet Interfaţă Alte cerinţe 81 .0 sau Adobe Acrobat Reader 6. Vă rugăm debifaţi [Compress this drive and clear the disc area] în [Properties] pe hard disk.0c (DirectDraw overlay) Transfer DMA efectiv la Ultra DMA/33 sau mai mult (Ultra DMA/100 sau mai mult recomandat) Pentru instalarea aplicaţiei: 150 MB sau mai mult La crearea discurilor (DVD Video) 5 GB sau mai mult pentru folderul de lucru (10 GB sau mai mult în cazul discurilor dual-layer) • Dacă se activează setarea de comprimare.8 GHz sau superior recomandat) Windows Vista: 512 MB sau mai mult (1 GB recomandat) Windows XP/2000: 256 MB sau mai mult High Colour (16 biţi) sau mai mult (32 de biţi sau mai mult recomandat) Rezoluţie desktop de 1024 x 768 pixeli sau mai mult Placă video DirectX 9.0c sau ulterior • Dacă instalaţi software-ul pe un PC care nu este compatibil cu DirectX 9.0 sau ulterior Unitate de disc care suportă discuri DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM Suport DirectSound Port USB (Hi-Speed USB 2.0 sau o versiune ulterioară (necesare pentru afişarea instrucţiunilor de operare) • Pentru Windows Vista.

• Chiar dacă cerinţele de sistem menţionate sunt îndeplinite. spaniola şi chineza simplificată • DirectX 9. germana.0c se va instala automat în momentul instalării software-ului • Nu este garantată operarea pe toate unităţile DVD • DVD-urile scrise cu acest software nu sunt garantate a fi compatibile cu toate playerele DVD • În funcţie de mediul de operare al PC-ului dumneavoastră. tablet PC Edition. Windows Me. Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Home Premium Windows Vista: Intel Pentium III 1000 MHz sau superior Windows XP/2000: Intel Pentium II 300 MHz sau superior Windows Vista Home Basic: 512 MB sau mai mult Windows Vista Home premium: 1 GB sau mai mult Windows XP/2000: 32 MB sau mai mult (64 MB sau mai mult recomandat) Port USB CPU RAM Interfaţă • Echipamentul USB operează cu driver-ul instalat în sistemul de operare. 82 .0). unele PC-uri nu pot fi utilizate • CD-ROM-ul furnizat este disponibil doar pentru Windows • Acest software nu este compatibil cu Microsoft Windows 3.1. dacă acesta nu suportă Hi-Speed USB (USB 2. şi Windows NT • Nu este garantată operarea pe un sistem de operare actualizat • Nu este garantată operarea pe PC-uri care nu sunt compatibile PC/AT • Acest software nu este compatibil cu un mediu multi-boot • Acest software nu este compatibil cu un mediu multi-CPU • Operarea nu este garantată pe Microsoft Windows XP Media Center Edition. Windows 98/98SE. sau software-ul poate rula lent la redarea imaginilor video • Dacă PC-ul dumneavoastră nu îndeplineşte cerinţele de mai sus. poate apărea o eroare la scrierea datelor pe disc Funcţie de citire card SD (socare) PC Sistem de operare PC compatibil IBM PC/AT Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2. Windows 95. sunetul poate fi intermitent. italiana. franceza. cadrele se pot reduce. Windows Vista Business / Enterprise şi sisteme de operare pe 64 de biţi • Datele nu sunt suportate în alte limbi decât engleza.

sub nici o formă. Utilizarea de către o terţă parte Beneficiarul licenţei nu poate utiliza. vă rugăm să citiţi următoarele informaţii: Dumneavoastră („Beneficiar al Licenţei”). nu sunt responsabili de defectele apărute în Software sau de eventuale daune cauzate Beneficiarului de licenţă în urma modificării. Articolul 5. Mai mult. decompila sau dezasambla Software-ul. vandabilitate şi / sau caracterul potrivit pentru un anumit scop. dezasamblării sau decompilării acestui Software. modifica. sau distribuitorii săi. sau la distribuitorii sau furnizorii săi de la care aţi achiziţionat Software-ul. Matsushita nu garantează că operarea Software-ului se poate face fără probleme sau neîntrerupt. Restricţii privind copierea Software-ului Beneficiarul licenţei poate face o singură copie a Software-ului complet sau a unei părţi din el. Articolul 8. vi se acordă o licenţă pentru Software-ul definit în acest Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final („Contract”) cu condiţia ca dumneavoastră să fiţi de acord cu termenii şi condiţiile din acest Contract. pentru copie de siguranţă. fie gratuit sau nu. Controlul de export Beneficiarul licenţei este de acord să nu exporte sau re-exporte în nici o ţară Software-ul. incluzând. Matsushita. Articolul 4. Dacă Beneficiarul licenţei nu este de acord termenii şi condiţiile acestui Contract. Beneficiarul licenţei trebuie să distrugă Software-ul şi toate documentaţiile aferente împreună cu toate copiile. copia. manualul de instrucţiuni şi orice alte suporturi media furnizate Beneficiarului licenţei (în mod colectiv denumite „Software”).Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final Înainte de a deschide pachetul CD-ROM. inclusiv informaţiile înregistrate sau descrise pe CD-ROM. cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis de legile ţării în care Beneficiarul licenţei este rezident. transfera sau permite unei terţi părţi. expresă sau implicată. pe propria cheltuială. Ltd („Matsushita”). decompilare sau dezasamblare Beneficiarul licenţei nu poate modifica. Matsushita sau distribuitorii săi nu sunt responsabili de daunele suferite de Beneficiarul licenţei rezultate din sau în legătură cu utilizarea acestui Software. dar fără a se limita la garanţii de neîncălcare. 83 . Despăgubiri Software-ul este furnizat „ca atare”. vă rugăm să returnaţi Software-ul la Matsushita Electric Industrial Co. După încetarea licenţei. modifice sau copieze Software-ul.. mărcile înregistrate şi secretele comerciale din cadrul acestui Software nu sunt transferate Beneficiarului de Licenţă. Modificare. dacă este necesar. drepturile de autor. fără licenţele de export corespunzătoare legilor din ţara în care Beneficiarul licenţei este rezident. Articolul 7. Articolul 1. Articolul 2. Încetarea licenţei Drepturile acordate Beneficiarului licenţei sub prezentul contract vor înceta automat dacă Beneficiarul licenţei nu respectă termenii şi condiţiile prezentului contract. Calculatorul Beneficiarul licenţei poate utiliza Software-ul pe un singur calculator şi nu îl poate utiliza pe mai multe calculatoare. Licenţa Beneficiarului Licenţei i se acordă dreptul de a utiliza Software-ul. Articolul 6. fără nici o garanţie de nici un fel. Articolul 3. dar toate drepturile aplicabile privind patentele. să utilizeze. cu excepţia situaţiilor în care acest lucru este stipulat în Contract.

• Înainte de iniţierea instalării. executaţi clic pe [Continue] 5 Selectaţi [Yes] sau [No] pentru a crea comanda scurtă 6 Selectaţi ţara sau regiunea unde vă aflaţi şi apoi executaţi clic pe [Next] • Dacă nu se poate selecta regiunea sau ţara. conectaţi-vă la PCul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator echivalent) sau cu numele de utilizator pentru contul standard (Dacă nu aveţi autorizaţie în acest sens.0] 8 3 Executaţi clic pe [Next] 4 Selectaţi locaţia în care va fi instalată aplicaţia şi apoi executaţi clic pe [Next] La finalizarea aplicaţiei. consultaţi managerul). închideţi orice alte aplicaţii software care rulează • Nu efectuaţi alte operaţii pe PC înainte de finalizarea aplicaţiei Pentru Windows Vista: Dacă apare caseta de dialog [User Account Control]. executaţi clic pe [PAL Area] Instalarea VideoCam Suite 1 Introduceţi CD-ROM-ul în PC Se va afişa ecranul [Setup Menu] • Dacă ecranul [Setup Menu] nu apare. executaţi dublu-clic pe pictograma de unitate CD-ROM din [My Computer] • Când apare mesajul de confirmare.Configurare 1 Instalarea La instalarea software-ului. 84 . se vor afişa unele note Verificaţi conţinutul şi apoi închideţi fereastra. executaţi clic pe [Yes] 7 Executaţi clic pe [Install] pentru a începe procesul de instalare 2 Executaţi clic pe [VideoCam Suite 1.

poate fi necesară instalarea DirectX 9.0].0c. contactaţi producătorul. 3 Selectaţi [Start] → [Control Panel] → [Add or Remove Programs] PC-ul trebuie restartat pentru ca aplicaţia să funcţioneze. 1 Selectaţi [Start] → [Settings] → [Control Panel] → [Add / Remove Programs] Pentru Windows Vista 1 Selectaţi [Start] → [Control Panel] → [Uninstall a program] 2 Selectaţi [VideoCam Suite 1. În acest caz. apoi executaţi clic pe [Remove] Pentru Windows 2000 Dezinstalarea software-ului Urmaţi paşii de mai jos pentru a dezinstala software-ul în cazul în care nu vă mai este necesar. • În funcţie de mediul de operare. În acest caz.0] apoi executaţi clic pe [Uninstall] 85 . apoi executaţi clic pe [Change/Remove] 2 Selectaţi [VideoCam Suite 1. PC-ul nu va opera corespunzător. I want to restart my Pentru Windows XP computer now] şi executaţi clic pe [Finish]. Dacă instalaţi software-ul pe un PC care nu este compatibil cu DirectX 9. executaţi clic pe [Yes] pentru instalare. 4 Selectaţi [VideoCam Suite 1.0c.0].9 Selectaţi [Yes.

În caz contrar. pot diferi. La accesarea hard-discului • Windows Vista • Windows XP: • Windows 2000: 86 . • Acest aparat suportă doar citirea datelor utilizând PC-ul. precum şi denumirea unităţii. datele de pe card sau HDD se pot pierde. (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare Despre afişarea pe PC Când aparatul este conectat la un PC. alimentarea acestuia nu poate fi întreruptă. 1 Conectaţi acest aparat la PC Se va afişa ecranul de selectare USB 2 Selectaţi [PC CONNECT] – [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi pe joystick. Pictograme de unitate • Pictograma este afişată în [My Computer]. aparatul trebuie conectat la PC şi trebuie să fie recunoscut corect de PC • Scoateţi CD-ROM-ul furnizat din PC Cablu USB [furnizat ) • Introduceţi conectorii USB la maximum • Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celui furnizat. Aparatul va fi detectat automat de PC • Când aparatul este conectat la un PC. • Cardul şi hard disk-ul nu pot fi accesate simultan • Poate fi necesară restartarea PC-ului la conectarea acestui aparat la PC pentru prima dată.Configurare 2 Conectare şi recunoaştere După instalarea software-ului. • În funcţie de mediul de operare al PC-ului. forma pictogramei unităţii. Deconectaţi cablul USB înainte de a opri aparatul. acesta este recunoscut ca dispozitiv extern. ( 87) • Nu deconectaţi cablul USB sau adaptorul de alimentare în timp ce indicatorul de accesare card SD ( sau ) este afişat pe ecranul LCD. PC-ul nu poate scrie date pe aparat şi nu poate şterge datele de pe acesta.

Exemplu de structură de foldere HDD Pentru a deconecta în siguranţă cablul USB Card SD 1 Executaţi dublu-clic pe pictograma în bara de sarcini. În caz contrar. • Utilizaţi întotdeauna acest aparat pentru a formata cardurile SD. 87 .JPG etc. • Fişierele de setare DPOF sunt înregistrate în folderul [MISC] (numai pentru cardul SD). etc. 1 Executaţi dublu-clic pe folderul care conţine fişiere pe [100CDPFP]. este posibil ca această pictogramă să nu apară • Imaginile în mişcare în format SD-Video sunt stocate în folderul [PRG ].). 2 Trageţi fişierele în folderul de destinaţie (pe hard disk) • Nu ştergeţi folderele de pe cardul SD. (Prin„ “ se înţeleg caractere în baza 16 (hexazecimale) cuprinse între 001 şi FFF. cardul nu va mai putea fi folosit pe aparat. • În folderul [100CDPFP] sunt stocate imagini statice în format JPEG (IMGA0001.La accesarea cardului SD • Windows Vista • Windows XP: • Windows 2000: Copierea imaginilor statice pe PC Funcţia de citire a cardului SD sa HDD (stocare) Când aparatul este conectat la un PC şi cardul SD sau hard disk-ul poate fi utilizat ca dispozitiv extern. Apare fereastra de deconectare hardware • În funcţie de setarea PC-ului dumneavoastră. 2 Selectaţi [USB Mass Storage 3 Verificaţi dacă s-a selectat Device] şi executaţi clic pe [Stop] [MATSHITA DVD-RAM CAM-DD4 USB Device] sau [MATSHITA DVD CAM-SD USB Device] şi executaţi clic pe [OK] Executaţi clic pe [Close] şi puteţi deconecta în siguranţă cablul. imaginile statice de pe card pot fi copiate pe PC cu Windows Explorer sau alte programe.) • În folderul [PRG ] pot fi stocate până la 99 de fişiere. • În folderul [100CDPFP] sau într-un folder similar pot fi stocate până la 999 de fişiere.

0] → [Manual] 88 . Selectaţi [start] → [All Programs (Programs)] → [Panasonic] → [VideoCam Suite 1. Citirea instrucţiunilor de operare ale software-ului • Aveţi nevoie de Adobe Reader pentru a citi instrucţiunile de operare PDF ( 80) Selectaţi [start] → [All Programs (Programs)] → [Panasonic] → [VideoCam Suite 1.Utilizarea software-ului 1 Iniţierea aplicaţiei VideoCam Suite Pentru Windows Vista: • La utilizarea VideoCam Suite. Dacă vă conectaţi cu un alt nume de utilizator. conectaţi-vă la PC-ul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator autorizat echivalent) sau cu numele de utilizator pentru contul standard. conectaţi-vă la PC-ul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator autorizat echivalent). Consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului (fişier PDF) pentru detalii privind modul de utilizare.0] → [VideoCam Suite]. Pentru Windows XP/2000: • La utilizarea VideoCam Suite. software-ul nu va putea fi utilizat. software-ul nu va putea fi utilizat. Dacă vă conectaţi cu un alt nume de utilizator.

71) 89 . La ştergerea datelor de pe HDD după efectuearea unei copii. 1 Conectaţi aparatul la un PC (86) 2 Apăsaţi butonul DVD COPY Se afişează ecranul [Create DVD-Video Disc] (Creare disc DVD-Video) • Consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului (Fişier PDF) pentru detalii privind modul de utilizare. puteţi crea cu uşurinţă discuri DVD-Video prin apăsarea butonul DVD COPY de pe aparat. • După finalizarea copierii.Funcţia DVD COPY La utilizarea VideoCam Suite. deconectaţi cablul USB (87) • Orice scenă copiată cu funcţia DVD COPY este indicată prin şi poate fi ştearsă în grup utilizând meniul de ştergere (56. apare un mesaj. funcţia USB va fi setată la [PC CONNECT]. importaţi secvenţele video pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD ( 88). Importaţi secvenţele video pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD ( 88). • După ce scenele au fost copiate utilizând funcţia DVD COPY. Pentru a stabili ordinea în care secvenţele video sunt copiate pe disc. Introduceţi un disc DVD în unitate pentru scrierea unui DVD pe PC • Ordinea secvenţelor video pe disc este setată automat când discul este creat cu funcţia DVD COPY. Dacă executaţi clic pe [OK]. acestea nu mai pot fi copiate din nou. Înaintea opririi aparatului. redaţi discurile pentru a vă asigura că au fost copiate corect înainte de a şterge datele. scenele care nu au fost copiate încă pe DVD utilizând această funcţie vor fi identificate automat şi scrise pe DVD Discurile DVD-Video create utilizând această funcţie pot fi redate pe un DVD player sau alte dispozitive. Între scenele înregistrate pe hard disk-ul aparatului.

Fişierele sunt stocate în folderul [100CDPFP]. etc. din folderul [DCIM] 6 Trageţi fişierele în folderul de destinaţie (pe hard disk-ul PC-ului) 90 . apoi apăsaţi joystick-ul 5 Executaţi dublu-clic pe pictograma [HDD CAMERA] sau [NO NAME] afişată pe desktop.4 PowerPC G5 (1.Utilizarea unui calculator Macintosh 1 Dacă se utilizează un Macintosh Mediu de operare pentru funcţia de citire a cardului SD (stocare) PC Sistem de Operare CPU Macintosh Mac OS X v10.8 GHz sau mai mult) Intel Core Duo Intel Core Solo 64 MB sau mai mult Port USB RAM Interfaţă • Chiar dacă cerinţele de sistem menţionate sunt îndeplinite. • CD-ROM-ul furnizat este disponibil doar pentru Windows Copierea imaginilor statice pe un PC Pentru a deconecta cablul USB în siguranţă Trageţi pictograma [HDD_CAMERA] sau [NO NAME] în [Thrash] şi apoi deconectaţi cablul USB. unele PC-uri nu pot fi utilizate • Echipamentul USB operează cu driver-ul instalat în sistemul de operare. 3 Conectaţi acest aparat la un PC prin cablul USB furnizat • Ecranul de selectare a funcţiei USB este afişat 4 Selectaţi [PC CONNECT] – [HDD] sau [SD CARD].

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 92 Indicaţii 97 Sfaturi utile 91 .

Indicaţii 1 Indicaţii Mod lumină de fundal ( 41) 38) Indicaţii mediu de stocare Hard disk selectat Card SD selectat 1/100 OPEN. 48) 48) Indicaţii înregistrare Înregistrare video Valoare amplificare ( 41) 48) Fade (alb). F2. Fade (negru) ( 41) Funcţie de vedere nocturnă în culori ( 41) Microfon zoom ( 37) 28) 43) Funcţie Power LCD ( Reducere zgomot vânt ( Mod înregistrare secvenţe video ( 33) Mod scenă ( 45) Mod Sports Mod Portrait Mod Low light Mod Spotlight Mod Surf & snow Nivel al tonurilor de alb ( 46) Nivel automat tonuri de alb Mod interior (înregistrare sub bec cu incandescenţă) Mod exterior Mod reglare manuală Înregistrare cu temporizator ( 41) Număr de pixeli de înregistrare pentru imagini statice ( 35) 640 × 480 640 × 360 Înregistrare / accesare HDD Înregistrare imagini statice Putere baterie rămasă ( R 0min 16) Timp de înregistrare rămas 0h00m00s 15. R 100 Se poate înregistra pe card SD Se recunoaşte cardul SD Se înregistrează pe card/ se accesează cardul SD Calitatea imaginii statice ( 35) Număr imagini statice rămase MF 2x Focalizare manuală ( Indicator amplificare zoom ( 36) 92 .0 0dB Stabilizator imagine ( Timp expunere ( Distanţă focală ( Mod soft skin ( .2008 15:30 (roşu) (verde) Timp de înregistrare scurs Indicator dată/oră ( 27) Înregistrare/scriere pe disc ( 31) Pauză de înregistrare ( PRE-REC (SDR-H60/SDR-H50) ( Rata de aspect 16:9 ( Modul auto ( Modul manual ( 30) 44) 46) 31) 42) 43) (alb) (verde) (roşu) .11.

Imagini statice protejate ( 57.Indicaţii redare Redare video DPOF setat în prealabil (la o valoare mai mare decât 1) ( 64) Număr de pixeli de înregistrare pentru imagini statice ( 35) 640 × 480 640 × 360 Redare imagini statice Dimensiunea imaginii nu este afişată în cazul imaginilor statice înregistrate cu alte produse cu dimensiuni ale imaginilor diferite de cele indicate mai sus. ► Redare ( Pauză ( 50) 50) 51) Derulare rapidă înainte/înapoi ( Salt redare ( Ultima/prima scenă oprită 50) Redare cu încetinitorul ( 51) Redare cadru cu cadru ( 51) 0h00m00s Durată redare secvenţă video Mod redare ( 52) Afişarea tuturor scenelor de pe disc Afişare scene înregistrate la data selectată Afişare scene din lista de redare selectată Mod înregistrare secvenţe video ( 33) No. 63) Secvenţe video copiate ( 71) 100-0001 Afişare număr folder imagine statică/fişier 93 . 10 R Număr scenă Reglare volum ( Reluare redare ( 51) 51) Conţinut protejat de alt echipament.

Readuceţi direcţia monitorului LCD în poziţie normală şi verificaţi indicatorul de avertizare/alarmă. Înregistrarea se poate opri la şocuri continue. 94 . ( 27) Indicatorul de avertizare/ alarmă apare când monitorul LCD este rotit spre lentilă.Indicaţii … Unitate de scriere DVD este conectată Când meniul [BURN DISC] este selectat Când meniul [PLAY DISC] este selectat Tip disc ( 69) DVD-RAM DVD-RW DVD-R CD-RW CD-R DVD-R DL Când este conectată o imprimantă compatibilă PictBridge ( 77) Accesare card sau HDD ( 86) -.(Indicator oră) Bateria încorporată este aproape descărcată. Hard disk-ul nu poate fi accesat deoarece funcţia de detectare şocuri a detectat faptul că aparatul a suferit un şoc. Nu este introdus nici un card SD/card inutilizabil.

THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE Aţi introdus un card de 8 MB sau 16 MB în modul de îrnegistrare video. Când apare acest mesaj. înainte de formatarea cardului. etc. Faceţi copii de siuranţă ale datelor pe un PC. CANCEL NIGHT VIEW MODE. Încercaţi să utilizaţi funcţii care nu pot fi utilizate simultan. şi apoi duceţi în service aparatul. Dacă mesajul apare chiar şi după repetarea acestei operaţii de mai multe ori. Cardul nu este compatibil sau nu poate fi recunoscut de echipament. • La utilizarea unui card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video ( 20). RECORDING IS STOPPED. iar operarea s-a oprit. CHECK CARD.Indicaţii 2 Mesaje RECOMMEND DATA BACKUP PERIODICALLY. • La utilizarea oricărui alt card. A apărut o problemă cu hard disk-ul. etc.. Utilizaţi adaptorul de alimentare furnizat. HDD BACKUP RECOMMENDED. se recomandă formatarea cardului utilizat ( 67). ERROR OCCURED. OPERATION FAILED. scoateţi bateria şi apoi introduceţi-o din nou. Deconectaţi alimentarea şi consultaţi distribuitorul. Nu încercaţi să reparaţi aparatul dumneavoastră. ( 17) Dacă utilizaţi o baterie compatibilă cu acest aparat ( 14). toate datele de pe acesta vor fi şterse. Copiaţi imediat datele de pe HDD pe un PC. EXCESSIVE SHOCK DETECTED. aparatul necesită reparaţii. PLEASE TRY AGAIN AFTER A WHILE. etc. ( 20) THIS BATTERY CANNOT BE USED. Utilizaţi o baterie compatibilă cu acest aparat ( 14) Aţi încercat să conectaţi un adaptor de alimentare care nu este compatibil cu acest aparat. Acest mesaj nu indică o problemă cu aparatul. pentru a le proteja. 95 . Capacitatea hard disk-ului este limitată. Utilizaţi un card Panasonic sau un alt card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video.. Aparatul a detectat un şoc. Când un card SD este formatat. EXIT THE MENU THEN CHANGE TO MANUAL MODE. Recomandăm copierea de siguranţă a datelor importante pe un PC.

Dacă mesajul „Please Wait” (Vă rugăm aşteptaţi). Scoateţi cardul SD şi apăsaţi butonul RESET pentru a reporni echipamentul ( 103) DISCONNECT USB CABLE. Pentru a copia scena din nou. (Remedierea poate dura mai mult. NOW REPAIRING DATA. PUSH THE RESET SWITCH. OPERATION STOPPED. Respectaţi instrucţiunile care se afişează pe monitor. de exemplu atunci când alimentarea cu energie se întrerupe dintr-un motiv oarecare în timpul înregistrării sau al editării. NOW REPAIRING DATA. Deconectaţi şi apoi conectaţi din nou cablul USB şi apoi selectaţi din nou funcţia USB dorită. THIS SCENE CANNOT BE READ. ştergeţi mai întâi scena afişată. ALL CONTENTS OF THIS DISC WILL BE DETELED. AN ERROR OCCURRED IN THE DVD BURNER. PLEASE TURN UNIT OFF AND WAIT A WHILE. puteţi repara discul atunci când porniţi din nou alimentarea. Alimentarea cu energie a aparatului nu poate fi decuplată atunci când aparatul este conectat la calculator. Despre recuperare Este posibil ca sistemul să nu poată termina în mod normal scrierea unui fişier. DISCONNECT THE USB CABLE FRON THIS UNIT. • În funcţie de starea datelor. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. Dacă la accesarea discului se constată că există informaţii incorecte de administrare a discului. apoi opriţi şi reporniţi aparatul.INTERNAL TEMPERATURE TOO HIGH. • Nu reparaţi un card care a fost înregistrat pe alt echipament. TEMPERATURE TOO LOW Temperatura internă a aparatului este prea scăzută. Temperatura internă a aparatului este prea ridicată. aşteptaţi scăderea temperaturii şi apoi porniţi aparatul din nou. DO YOU WANT TO CONTINUE? Discul introdus conţine date. aşteptaţi un interval de timp înainte de pornirea aparatului. – Deconectaţi cablul USB. utilizaţi o baterie cu un nivel de încărcare cât mai ridicat sau adaptorul de reţea. CARD ERROR DETECTED. Scoateţi cablul USB de la aparat. înaintea ştergerii. poate să apară următorul mesaj. • Când remediaţi problemele de disc.) HDD ERROR DETECTED. Echipamentul nu poate stabili în mod corect conexiunea cu un calculator sau cu o imprimantă. 96 . Confirmaţi conţinutul utilizând dispozitivul cu care au fost înregistrate datele. A fost detectată o problemă la echipament. În acest fel se pot pierde datele de pe disc. CANNOT OPERATE WHILE USB CONNECTED. Chiar dacă alimentarea cu energie este decuplată fără a repara discul. DISC COPY IS ABORTED. Opriţi aparatul. în funcţie de eroarea constatată.

Sfaturi utile 1 Funcţii care nu pot fi utilizate simultan Unele funcţii ale acestui aparat sunt dezactivate sau nu pot fi selectate datorită specificaţiilor echipamentului. a irisului / amplificării • În modul auto • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • La utilizarea funcţiei de zoom digital • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • Când se utilizează modul scenă 97 . Compensare lumină de fundal Mod Soft skin (Setare şi anulare) Mod asistenţă (Help) Mod Scenă Modificare nivel tonuri de alb Reglarea timpului de expunere. Tabelul de mai jos prezintă exemple de funcţii care pot fi restricţionate de diferite condiţii. Funcţie de vedere nocturnă în culori • În timpul înregistrării pe un disc (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • În modul înregistrare imagine • (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • Când se setează irisul / amplificarea • • În timpul înregistrării pe un disc (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC. Funcţii Zoom digital Modificare gradată a imaginii (fade) Condiţii care dezactivează funcţia • În modul înregistrare imagine • • În modul înregistrare imagine (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC.

(Pentru compatibilitatea discului. ( 18) Pentru înregistrarea secvenţelor video. De asemenea. Dacă dispozitivul nu poate reda discul. este posibil ca unele imagini statice să nu poată fi redate. Din moment ce numărul maxim de imagini statice care poate fi redat diferă în funcţie de player. Dacă dispozitivul nu poate reda discul. ( 65) Copierea imaginilor în mişcare nu este posibilă. conectaţi unitatea de scriere DVD la acest aparat pentru redare. După aceea. Se poate înregistra continuu de pe HDD pe un card SD sau invers? Nu. Cu o unitate de scriere DVD Ce tip de dispozitiv este necesar pentru redarea unui disc creat cu o unitate de scriere DVD? Un disc creat cu o unitate de scriere DVD poate fi redat pe un DVD player.Sfaturi utile 2 Întrebări frecvente Ce tipuri de card se pot folosi cu acest aparat? Se pot folosi carduri de memorie SD şi carduri de memorie SDHC. Folosiţi opţiunea [MEDIA SELECT] din meniu pentru a alterna între mediile de destinaţie a înregistrării. 55. ( 31. recomandăm utilizarea cardurilor SD cu capacităţi de la 256 MB la 8 GB. nu se poate înregistra continuu. compatibile cu Clasa 2 sau o clasă superioară. ştergeţi scenele de care nu aveţi nevoie sau formataţi hard-discul. consultaţi instrucţiunile de operare ale player-ului). 34) Este posibilă copierea datelor pe HDD şi cardul SD cu acest aparat? Copierea imaginilor statice este posibilă. conectaţi unitatea de scriere DVD la aparat pentru redare. Cum trebuie să procedez când hard-discul este plin? Folosiţi programele furnizate pentru a salva datele pe un calculator sau disc DVD. puteţi conecta aparatul la un DVD recorder şi apoi copiaţi datele. Unitatea DVD poate înregistra un maximum de 9999 de imagini statice pe un singur disc. 98 . ( 67).

Terminalul USB al acestui aparat este numai pentru citire. 99 . Se poate folosi funcţia DVD COPY şi pentru copierea secvenţelor video de pe carduri SD pe discuri DVD? Nu. Puteţi utiliza funcţia DVD COPY doar pentru a copia secvenţe video înregistrate pe HDD. copiaţi secvenţele video pe un PC şi apoi acopiaţi-le pe disc. nu se poate.Cu un calculator Se pot scrie date din calculator pe hard-discul sau cardul SD al aparatului? Nu. nu se poate. Este posibilă redarea la un calculator? Folosiţi VideoCam Suite. Dacă doriţi să copiaţi secvenţe video de pe un card SD pe un disc DVD.

Echipamentul nu poate fi utilizat în condiţii normale. pentru prezentarea funcţiilor sale. • Asiguraţi-vă că monitorul LCD este deschis sau vizorul este extins • Funcţionarea bateriei este influenţată de temperatura mediului înconjurător. înseamnă că bateria este uzată şi nu mai poate fi folosită. • Echipamentul nu poate fi utilizat decât dacă monitorul LCD este deschis sau vizorul este extins. bateria se descarcă mai repede. echipamentul este setat automat în modul demonstrativ. Dacă starea normală nu a fost încă restabilită. Imaginea afişată pe monitor se schimbă brusc. (Se activează modul demonstraţie) 100 . Bateria se descarcă rapid. Dacă echipamentul tot nu poate fi utilizat.Sfaturi utile 3 Identificarea şi remedierea problemelor Problemă Echipamentul nu poate fi pornit. • Dacă nu utilizaţi echipamentul timp de 5 minute. bateria este defectă. demontaţi adaptorul de reţea sau bateria. deşi a fost pornită alimentarea cu energie. Ataşaţi bateria la adaptorul de reţea timp de 5 până la 10 secunde. după circa încă un minut. Se aude un declic la pornirea alimentării. porniţi din nou alimentarea. (Efectuarea acestor operaţii când este aprins indicatorul de acces poate distruge datele de pe hard disc sau de pe card. Pentru a relua înregistrarea. Puncte de verificare • Încărcaţi bateria utilizând adaptorul de alimentare ( 14). • Este posibil ca circuitul de protecţie al bateriei să fi intrat în acţiune. reporniţi alimentarea. acesta este oprit automat pentru a nu se consuma bateria. • Dacă aţi setat [DEMO MODE] la [ON] fără să introduceţi un disc sau un card în modul înregistrare video sau înregistrare imagine. aşteptaţi circa un minut şi apoi conectaţi din nou adaptorul de reţea sau bateria. Dacă durata de funcţionare a acesteia este prea scurtă chiar şi după o reîncărcare completă. • Bateria are o durată de viaţă limitată. Apoi. această setare trebuie să aibă valoarea [OFF]. Alimentarea nu se opreşte automat dacă funcţia de economisire a energiei ( 25) este setată la [OFF]. ( 26) Echipamentul se opreşte automat. Echipamentul nu poate fi utilizat. • Scoateţi cardul SD şi apăsaţi pe butonul RESET ( 103). În locurile cu temperatură foarte scăzută. În mod normal. Echipamentul nu rămâne pornit suficient timp.) • Acesta este un sunet emis de lentila în mişcare şi nu reprezintă o defecţiune.

]. înregistrarea se poate întrerupe. cu excepţia datei şi a avertizărilor. opriţi-l şi lăsaţi-l să se răcească. Înregistrarea se opreşte automat în timpul înregistrării secvenţelor video pe un card SD. • Dacă hard discul sau cardul nu mai au memorie disponibilă. eliberaţi memorie ştergând scenele care nu mai sunt necesare ( 55) sau utilizaţi un disc nou sau un card SD nou. dispar. Nu scăpaţi sau supuneţi la şocuri aparatul în timpul operării. toate indicaţiile de pe afişaj. Înregistrarea nu începe. Imaginile statice înregistrate nu sunt clare. ( 35) • Apăsaţi butonul AUTO • Există unele subiecte şi zone adiacente acestora pentru care focalizarea automată nu funcţionează corect ( 108). copiaţi datele de pe HDD pe un PC şi formataţi hard disk-ul. dar se opreşte imediat. • Utilizaţi un card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video. Funcţia de focalizare automată nu funcţionează. Operarea se opreşte arbitrar • Funcţia de detectare şocuri s-a activat automat pentru protejarea hard disk-ului. Realizaţi înregistrarea cu opţiunea [PICT. • Nu este posibilă efectuarea de înregistrări când comutatorul de protecţie la scriere a cardului SD a fost setat la LOCK ( 19). ca de exemplu indicarea timpului rămas sau a timpului scurs. Imaginea redată se blochează temporar. iar discul sau cardul au fost introduse în mod corect. • Când utilizaţi un card pe care datele au fost scrise şi şterse de multe ori. viteza de scriere se reduce. apoi formataţi cardul SD ( 67) • Dacă încercaţi să înregistraţi obiecte mici sau cu detalii fine cu opţiunea [PICT.Problemă Nu este afişată o indicaţie de funcţie. Pentru a putea utiliza din nou echipamentul. Înregistrarea începe. deşi echipamentul este pornit.QUALITY] setată la [ este posibil ca imaginile să capete un aspect de mozaic.QUALITY] setată la [ ]. 101 . Închideţi capacul. Puncte de verificare • Dacă aţi setat [SETUP] [DISPLAY] [OFF]. În aceste situaţii. • Echipamentul este fierbinte. • Dacă înregistrarea se opreşte la utilizarea hrad diskului. Respectaţi instrucţiunile din mesajele afişate. reglaţi focalizarea utilizând modul focalizare manuală ( 46). Copiaţi datele de pe un card SD pe un PC. • Aparatul este setat în modul de înregistrare secvenţă video sau modul de înregistrare imagine statică? • În cazul în care capacul este deschis. echipamentul nu poate funcţiona normal.

apăsaţi butonul RESET sau decuplaţi bateria sau adaptorul de reţea şi apoi montaţi la loc bateria sau adaptorul de reţea. Indicaţia dispare. Monitorul se blochează. ( 19) • Este posibil ca datele să fie distruse de unde statice sau electromagnetice. formataţi discul sau cardul pentru a şterge datele ( 67). • Echipamentul. • Nu este posibilă ştergerea în cazul în care comutatorul de protecţie la scriere a cardului se află în poziţia LOCK.Problemă Sunetul nu este redat de la difuzorul încorporat Cu toate că echipamentul este corect conectat la un aparat TV. ( 18) • Nu se poate realiza nici o operaţie cât timp echipamentul este conectat la un calculator • Opriţi echipamentul. Stocaţi datele importante şi pe calculator sau pe alte echipamente. ( 68) • Fişierele blocate nu pot fi şterse. extrageţi echipamentul din priză şi consultaţi distribuitorul de la care l-aţi achiziţionat Imaginea de pe cardul SD nu are un aspect normal. Imaginile redate sunt comprimate pe orizontală. Înlăturaţi protecţia ( 57. Puncte de verificare • În timpul redării. Consultaţi distribuitorul. • Utilizaţi cu acest echipament un card de memorie SD cu o capacitate între 8 MB şi 8 GB. Dacă echipamentul nu a revenit încă la funcţionarea normală. imaginile redate nu pot fi văzute. Dacă aceste scene nu sunt necesare. Nu se poate efectua nici o operaţie. • Schimbaţi setarea astfel încât să corespundă raportul dimensional al televizorului. Dacă echipamentul nu poate fi oprit. acestea nu pot fi utilizate. Apoi porniţi din nou echipamentul. Scenele nu pot fi şterse sau editate. Chiar dacă aţi formatat un card sau un hard disc. mutaţi butonul de volum pentru a afişa indicaţia de volum şi pentru a-l regla ( 51) • Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare ale aparatului TV şi selectaţi canalul care corespunde intrării utilizate pentru conectare. 102 . • Este posibil să nu se poată şterge scenele care sunt afişate cu indicatorul pe ecranul cu imagini miniaturale. 63). discul sau cardul pot fi deteriorate. Vă rugăm să reţineţi că formatarea unui disc sau a unui card şterge toate datele de pe discul sau cardul respectiv.

Utilizaţi aparatul pentru a formata cardurile SD. În acest fel. Un card SD introdus în alt echipament nu poate fi recunoscut. consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului 103 . extrageţi discul şi curăţaţi-l. • Dacă nu apăsaţi pe butonul RESET. Nu încercaţi să reparaţi singur echipamentul Când cardul este introdus în acest aparat. • Chiar după ce aţi apăsat pe butonul RESET. reporniţi echipamentul. Pentru detalii. echipamentul trebuie reparat. ( 20) Dacă discul prezintă zgârieturi. alimentarea este întreruptă în mod automat circa un minut mai târziu. nu este recunoscut. • Echipamentul a detectat automat o eroare.Problemă Se afişează mesajul „PUSH THE RESET SWITCH” sau „CHECK THE DISC AFTER PUSHING THE RESET SWITCH TO REPAIR IT“ Puncte de verificare • După ce aţi utilizat metoda următoare pentru a reporni echipamentul. ( 67) • Verificaţi ca echipamentul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului SD (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. Apăsaţi pe butonul RESET cu proeminenţa capacului de protecţie a lentilei . Decuplaţi sursa de alimentare conectată şi consultaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat-o. indicatorul poate continua să apară. Vă rugăm ţineţi cont de faptul că la formatare toate datele de pe card sunt şterse. folosiţi un disc nou. În acest caz.

La conectarea prin cablul USB. În acest caz. trebuie să instalaţi pe PC aplicaţia VideoCam Suite de pe CD-ROM-ul furnizat. acestea nu mai pot fi recopiate. apare un mesaj de eroare pe PC Funcţia DVD COPY nu porneştechiar dacă am apăsat butonul DVD COPY Nu pot copia secvenţe video utilizând funcţia DVD COPY.Cu alte dispozitive Problemă Puncte de verificare • Când scenele înregistrate pe un card SD prin setarea [AUDIO REC] la [MPEG] sunt copiate pe un disc [DVD] utilizând unitatea de scriere DVD şi apoi sunt redate cu alte dispozitive. înregistraţi scenele setând [AUDIO REC] la [DOLBY]. opriţi aparatul şi apoi reconectaţi cablul USB • Pentru a deconecta cablul USB în siguranţă. pentru a copia scenele. • Crearea unui DVD poate dura mai mult dacă mărimea fişierelor este mică. apoi copiaţi pe disc. este posibil ca sunetul să nu fie redat corect. (Consultaţi instrucţiunile de operare ale playerului). player-ul trebuie să suporte redarea acelui disc DVD. • După ce imaginile au fost copiate utilizând funcţia DVD COPY. • Pentru a crea discuri DVD-Video utilizând funcţia DVD COPY. • Pentru a reda un DVD creat utilizând VideoCam Suite. Sunetul nu este redat corect când un disc DVD care a fost copiat utilizând unitatea de scriere DVD este redat Cu un calculator Problemă Puncte de verificare • Închideţi ecranul meniu înaintea conectării cablului USB • Selectaţi un alt terminal USB pe PC • Verificaţi mediul de operare ( 75) • Deconectaţi cablul USB. Importaţi imaginile pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD. Este necesar prea mult timp pentru crearea unui DVD DVD Player-ul nu poate reda discurile pe care le-am creat utilizând VideoCam Suite. 104 . aparatul nu este detectat de către PC Când cablul USB este deconectat. Sau utilizaţi software-ul furnizat. executaţi dublu-clic pe pictograma şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

De asemenea. • Nisipul sau praful pot deteriora echipamentul. • Dacă echipamentul este afectat negativ de echipamente electromagnetice şi nu funcţionează în mod corespunzător. • Un impact puternic poate deteriora carcasa echipamentului. • Înainte de curăţarea unităţii. • Înregistrările pot fi deteriorate iar imaginile pot fi distorsionate de câmpurile magnetice puternice create de boxe sau de motoarele mari. În cazul în care nu intenţionaţi să utilizaţi echipamentul pentru o perioadă mai îndelungată • Dacă depozitaţi echipamentul într-un dulap sau pe un raft. aparate TV. nu lăsaţi nisipul sau praful fin să pătrundă în interiorul unităţii sau să ia contact cu terminalele acesteia. Nu utilizaţi camera video în apropierea emiţătoarelor radio sau a cablurilor de înaltă tensiune. stoarceţi bine o lavetă înmuiată în prealabil într-un detergent neutru diluat cu apă şi ştergeţi echipamentul cu această lavetă. Pentru îndepărtarea petelor mai rezistente. • Nu lăsaţi produse din cauciuc sau din material plastic mult timp în contact cu echipamentul. Apoi ştergeţi din nou echipamentul cu o lavetă uscată. • Ştergeţi echipamentul cu o lavetă moale. deoarece interferenţa rezultată poate afecta negativ imaginea sau sunetul. Asiguraţi-vă că utilizaţi numai cablurile furnizate cu echipamentul. imaginile sau sunetele înregistrate pot fi afectate negativ. în interiorul unităţii se acumulează căldură. Nu pulverizaţi pe echipament insecticide sau substanţe chimice volatile. carcasa acestuia se poate deteriora. • Dacă pe echipament se pulverizează astfel de substanţe. 105 . opriţi echipamentul şi extrageţi bateria sau deconectaţi adaptorul de alimentare. Nu utilizaţi prelungitoare. nu-l scăpaţi pe jos şi nu-l loviţi. • Nu utilizaţi camera video lângă telefoanele mobile. Apoi ştergeţi echipamentul cu o lavetă uscată. Dacă utilizaţi echipamentul într-un loc cu mult nisip sau praf. • Radiaţiile de unde electromagnetice generate de microprocesoare pot avea un efect negativ asupra echipamentului.) • Dacă echipamentul a fost stropit cu apă de mare. • Dacă utilizaţi echipamentul o perioadă de timp îndelungată. • Dacă înregistraţi imagini în apropierea emiţătoarelor radio sau a cablurilor de înaltă tensiune. • Atunci când utilizaţi o lavetă tratată chimic. cauzând perturbaţii ale imaginilor şi sunetelor. imaginile sau sunetul pot fi distorsionate de radiaţiile de unde electromagnetice. extrageţi bateria sau scoateţi din priză adaptorul de reţea. păstraţi echipamentul departe de acţiunea apei de mare. discul şi cardul SD se pot încălzi după o funcţionare îndelungată. dar aceasta nu reprezintă o defecţiune. Când transportaţi echipamentul. Nu folosiţi benzină. Ţineţi camera video cât mai departe posibil de echipamente electromagnetice (precum cuptoare cu microunde. ceea ce poate atrage funcţionarea defectuoasă a echipamentului. Nu utilizaţi echipamentul în scopuri de supraveghere sau în alte scopuri profesionale. cum ar fi o plajă. consultaţi instrucţiunile care însoţesc laveta. Dacă utilizaţi accesorii opţionale. iar finisajul se poate jupui. echipamente pentru jocuri video etc. • Corpul camerei se poate decolora iar finisajul se poate desprinde. pentru a îndepărta praful şi amprentele de degete. diluanţi de vopsea sau alcool pentru curăţarea aparatului. ştergeţi-l cu o lavetă bine stoarsă. se recomandă să amplasaţi un agent deshidratant (silicagel) în apropierea echipamentului. utilizaţi cablurile furnizate cu aceste accesorii.Măsuri de precauţie la utilizare Despre acest echipament • Echipamentul. cauzând funcţionarea defectuoasă a acestuia. • Echipamentul nu este proiectat pentru a fi utilizat în medii profesionale. (Trebuie procedat cu mare grijă atunci când introduceţi sau extrageţi un disc sau un card. uscată. Apoi conectaţi la loc bateria sau adaptorul de alimentare şi reporniţi echipamentul.) • Dacă utilizaţi echipamentul lângă sau pe un aparat TV.

• Pentru a depozita bateria pentru o perioadă îndelungată. • Temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute scurtează durata de viaţă a bateriei. • Utilizarea aparatului poate genera sunete similare unui zumzet. • Trebuie să îndepărtaţi de pe terminalele bateriei praful şi alte substanţe străine. Strălucirea normală va reveni odată cu creşterea temperaturii echipamentului. pregătiţi baterii de rezervă • Pregătiţi baterii care să vă ajungă pe o perioadă de 3 până la 4 ori mai mare decât perioada în care doriţi să înregistraţi imagini. este posibil ca bateria sau cablul de reţea să fie defecte. Acesta este un fenomen normal. • În locuri cu temperaturi scăzute. (Temperatura recomandată: între 15°C şi 25°C. Despre adaptorul de alimentare • Dacă bateria este încălzită. • După utilizare. Extrageţi bateria după utilizare • Dacă lăsaţi bateria în echipament. s-ar putea să nu mai reuşiţi să utilizaţi bateria nici după ce o reîncărcaţi. Nu aruncaţi în foc bateria veche • Încălzirea unei baterii sau aruncarea ei în foc prezintă pericol de explozie. • Bateria trebuie depozitată într-o pungă de vinil. se consumă o cantitate redusă de curent. la o temperatură cât mai constantă. cu temperatură ridicată sau în locaţii cu fum şi ulei. uscată. • Dacă durata de funcţionare a acesteia este prea scurtă chiar şi după reîncărcarea bateriei. este posibil ca indicatorul CHARGE să continue să lumineze intermitent. Dacă aţi scăpat bateria pe jos în mod accidental. În zonele reci este posibil ca indicatorul de încărcare completă să nu se aprindă sau ca indicatorul de nivel redus al bateriei să se aprindă după circa cinci minute de la începerea utilizării. • În locuri cu variaţii importante de temperatură. astfel încât terminalele să nu intre în contact cu metale. verificaţi dacă nu s-au deteriorat terminalele. Dacă bateria tot nu se încarcă. • Dacă temperatura bateriei este foarte ridicată sau foarte scăzută. Vă rugăm să achiziţionaţi o baterie nouă. bateria este uzată şi nu mai poate fi folosită. încărcarea durează mai mult decât în mod normal. vă recomandăm să o încărcaţi o dată în fiecare an şi să o depozitaţi din nou după ce aţi utilizat-o complet. • Bateria trebuie depozitată într-un loc răcoros şi uscat. Contactaţi furnizorul. se poate declanşa funcţia de protecţie.) • Electrozii adaptorului şi ai bateriei trebuie întotdeauna menţinuţi în stare curată. cum sunt staţiunile de schi. deconectaţi adaptorul de alimentare. efect care se accentuează la creşterea sau scăderea temperaturii. făcând imposibilă utilizarea echipamentului.Despre baterie Bateria care se utilizează în acest echipament este o baterie litiu-ion reîncărcabilă. Monitorul LCD / vizorul • Dacă monitorul LCD este murdar. Atunci când călătoriţi şi doriţi să faceţi înregistrări. curăţaţi-l cu o lavetă moale. Bateria este sensibilă la umiditate şi la temperatură. • Dacă utilizaţi adaptorul de reţea lângă un aparat radio. de exemplu datorită depozitării într-un spaţiu cu temperaturi scăzute. Păstraţi adaptorul la o distanţă de cel puţin 1 m de aparatul de radio. pe monitorul LCD se poate forma condens. Curăţaţi-l cu o lavetă moale. • Montarea unei baterii cu terminalele deteriorate poate deteriora echipamentul sau adaptorul de reţea. • Când echipamentul este foarte rece. În acest caz. Aşteptaţi până când bateria revine la temperatura adecvată înainte de a încărca din nou bateria. iar bateria să nu fie încărcată. lipsit de umiditate. Umiditatea recomandată: între 40% şi 60%). La temperaturi ridicate. Păstrarea echipamentului în această stare poate conduce la descărcarea excesivă a bateriei. o cantitate mică de curent se consumă chiar şi după oprirea echipamentului. • Dacă bateria este depozitată în locaţii cu umiditate ridicată. uscată. perioada pe durata căreia puteţi înregistra imagini este mai scurtă. 106 . (Dacă este lăsat conectat. ceea ce conduce la o funcţionare defectuoasă. după pornire monitorul LCD va fi uşor mai întunecat ca de obicei. recepţia radio poate fi perturbată. terminalele se pot coroda.

U. • Când o cameră rece este încălzită rapid.132 şi 5. DirectX şi Internet Explorer sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări. extrageţi cât mai mult aer din sac şi apoi închideţi sacul etanş.99% din aceştia sunt funcţionali şi numai 0. • Toate celelalte denumiri de sisteme şi de produse menţionate în aceste instrucţiuni sunt.050. • Microsoft. • Când echipamentul este transportat dintr-o maşină cu aer condiţionat în mediul exterior. Această cameră video utilizează tehnologii protejate de legea drepturilor de autor şi este protejată şi de tehnologii patentate şi drepturi de proprietate intelectuală din S.747. Este interzisă dezasamblarea sau modificarea camerei video. Mai mult de 99. Licenţe • Logo-ul SDHC este o marcă înregistrată • Patente US nr. • Produs sub licenţa Dolby Laboratories. unde aerul este saturat de vapori (de exemplu o piscină încălzită). este necesară autorizarea companiei Macrovision. 6. 6. CoreTM şi Pentium sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale Intel Corporation în SUA şi în alte ţări • Macintosh şi Mac OS sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Apple Inc.01% pot rămâne inactivi sau mereu aprinşi. Dacă totuşi s-a format condens. până când temperatura acestuia se apropie de cea a camerei.936. Windows.698. 7.583. Despre formarea condensului Atunci când se formează condens pe echipament.Ecranul monitorului LCD este un produs tehnologic de extrem de înaltă precizie şi conţine aproximativ 123. Pentru utilizarea acestor tehnologii protejate de legea drepturilor de autor. “Dolby” şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale companiei Dolby Laboratories. Totuşi. DirectSound. DirectDraw. Faceţi tot posibilul să evitaţi formarea condensului.836. după care îl puteţi folosi. • Intel. • Capturile de ecran Microsoft sunt reproduse cu permisiunea Microsoft Corporation. mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale producătorilor care au dezvoltat sistemul sau produsul respectiv. aceasta nu reprezintă o defecţiune şi nu afectează imaginea înregistrată. • Când echipamentul se află într-un loc foarte umed. puneţi echipamentul într-un sac de plastic.549.000 pixeli. • IBM.A. în SUA şi/sau alte ţări. Cauzele formării condensului Condensul se formează atunci când temperatura sau umiditatea mediului înconjurător se modifică după cum urmează: • Când echipamentul este adus dintr-un mediu rece (de exemplu o pârtie de schi) într-o cameră caldă. lentila se abureşte şi nu funcţionează corespunzător. în general. • Când aerul rece de la instalaţia de aer condiţionat este suflat direct pe echipament. Sfat util De exemplu. PC/AT şi PowerPC sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Intel Corporation în SUA şi/sau alte ţări. procedaţi aşa cum se arată în continuare. Lăsaţi echipamentul în cameră timp de circa o oră. dacă aţi utilizat echipamentul pentru a face înregistrări pe o pârtie de schi şi îl duceţi într-o cameră încălzită.516. 107 . • După aversele din după-amiezile de vară. 6.381. Windows Vista.

având în vedere că echipamentul stochează informaţii despre culoarea albă provenite de la mai multe surse de lumină. echipamentul poate regla echilibrul pentru celelalte culori. Înregistrarea simultană a obiectelor aflate în apropiere sau la distanţă Deoarece echipamentul realizează focalizarea pe ceea ce se află în centrul ecranului. Datorită acestor caracteristici. echipamentul poate înregistra imagini în nuanţă naturală dacă poate recunoaşte culoarea albă de referinţă. Pentru surse luminoase situate în afara intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb. Nivelul tonurilor de alb Reglarea nivelului tonurilor de alb determină culoarea albă sub diferite surse de lumină. Focalizarea automată are următoarele caracteristici: • Reglează astfel încât liniile verticale ale subiectului se văd mai clar. nu puteţi realiza focalizarea şi pe subiectul aflat în apropiere şi pe obiectele aflate la distanţă. imaginea devine roşiatică sau albăstruie. Întrucât culoarea albă reprezintă referinţa pentru toate culorile (care compun lumina). analizează ulterior condiţiile de înregistrare şi selectează nuanţa cea mai adecvată. este dificilă focalizarea fundalului atunci când se focalizează obiecte aflate în apropiere. Când se înregistrează persoane pe fundalul unor munţi aflaţi în depărtare. Focalizarea automată Obiectivul este mutat înainte şi înapoi în mod automat pentru focalizarea pe subiect.Explicarea termenilor Nivel automat al tonurilor de alb Funcţia de reglare a nivelului tonurilor de alb recunoaşte culoarea luminii şi efectuează reglajul astfel încât culoarea albă să devină de un alb şi mai pur. reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb poate să nu funcţioneze corespunzător în prezenţa mai multor surse de lumină. Ilustraţia de mai sus prezintă intervalul în care funcţionează nivelul automat al tonurilor de alb. • Realizează focalizarea numai pe centrul ecranului. Chiar şi în interiorul intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat 108 . utilizaţi funcţia de reglare manuală a echilibrului tonurilor de alb. Identificând culoarea albă în lumina soarelui şi culoarea albă în lumină fluorescentă. Înregistraţi imaginile în modul focalizare manuală. • Încearcă să focalizeze un subiect cu contrast mai mare. Totuşi. reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb nu funcţionează corespunzător în prezenţa altor surse de lumină. Echipamentul determină nuanţa de lumină care parcurge lentila şi senzorul de echilibru al tonurilor de alb. 1) Intervalul efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb la acest echipament 2) Cer senin 3) Cer noros (ploaie) 4) Monitor TV 5) Lumina soarelui 6) Bec fluorescent alb 7) Bec electric cu halogen 8) Bec cu incandescenţă 9) Răsăritul sau apusul soarelui 10) Lumină de lumânare În afara intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb la acest echipament. Aceasta poartă numele de reglare automată a nivelului tonurilor de alb. focalizarea automată nu funcţionează corect în următoarele situaţii. al tonurilor de alb.

se poate întâmpla să se realizeze focalizarea pe vehiculele care trec prin faţa camerei. ca de exemplu un perete alb. Focalizarea poate deveni estompată atunci când subiectul înregistrat se află pe malul mării. Înregistrarea unui subiect aflat în mişcare rapidă Deoarece obiectivul realizează focalizarea mecanic. Atunci când înregistraţi. Înregistrarea unui subiect înconjurat de obiecte cu suprafeţe lucioase sau puternic reflectante Deoarece focalizarea se realizează pe toate obiectele strălucitoare sau lucioase. Înregistrarea unui subiect pe un fond întunecat Echipamentul nu poate realiza focalizarea corectă deoarece informaţiile de lumină care trec prin obiectiv sunt considerabil reduse. În mod similar.Înregistrarea unui subiect aflat în spatele unei ferestre murdare sau prăfuite Subiectul din spatele ferestrei nu va putea fi focalizat. 109 . în scene nocturne sau în scene care implică artificii sau iluminare specială. focalizarea s-ar putea să îşi piardă din claritate. deoarece focalizarea se realizează pe fereastra murdară. Înregistrarea unui subiect cu un contrast scăzut Este uşor de realizat focalizarea pe un subiect cu contrast ridicat sau cu linii verticale. nu poate ţine pasul cu un subiect aflat în mişcare rapidă. competiţii sportive cu subiecte aflate în mişcare rapidă. poate deveni neclar deoarece echipamentul realizează focalizarea pe baza liniilor verticale ale imaginii. Aceasta înseamnă că un subiect cu contrast redus. de exemplu. atunci când înregistraţi subiecte aflate de cealaltă parte a unui drum foarte aglomerat. este greu de realizat în aceste condiţii focalizarea pe subiectul dorit.

50 câmpuri Card SD: Pe baza standardului SD-Video HDD: Standard independent Senzor imagine 1/6" CCD Total: 800K×3 Senzor imagine Pixeli efectivi: Imagine în mişcare: 400K (4:3).0 W Sistem semnal Format înregistrare CCIR: semnal de culoare PAL cu 625 linii.Specificaţii tehnice Camera video cu hard-disc şi card SD Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră Sursă de alimentare: Consum putere: 9. 123 K pixeli) Stereo (cu funcţie de zoom) 1 difuzor rotund Ø 20 mm 1. 370 K (16:9) Imagine statică: 410K (4:3).0 mm la 30. 600 Ω Obiectiv Transfocare Monitor Microfon Difuzor Iluminare standard Iluminare minimă necesară Nivel ieşire video Nivel ieşire audio (linie) 110 . F1.400 lx Aprox.c. transfocare digitală 70x/2000x Monitor LCD 2. F2. 380K (16:9) SDR-H60: Auto Iris.7” (aprox.0 Distanţă focală: De la 1. transfocare digitală 80x/2500x SDR-H50/SDR-H40: Transfocare optică 42x. Înregistrare 4.8 mm la 90 mm Macro (AF domeniu complet) SDR-H50/SDR-H40: Auto iris. 6 lx (aprox.3 V / 7.0 Vp-p 75 Ω 316 mV.2 V c. 2 lx în modul vedere nocturnă în culori ) 1.8 la F 2.0 la F5.0 mm Macro (AF domeniu complet) SDR-H60: Transfocare optică 50x.8 Distanţă focală: De la 3.

administrarea fişierelor şi în alte scopuri. Capacitatea utilă va fi mai mică. 340 g 0°C – 40°C 10% . este creat un folder nou şi scenele sunt înregistrate în acest folder nou chiar dacă numărul de scene din folderul vechi nu a depăşit 99. 16 bit (48 kHz/2 ch) Card SD: 99 foldere × 99 scene (9801 scene) HDD: 999 foldere × 99 scene (98901 scene) (La modificarea datei. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. * Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare.) Număr maxim de scene şi foldere înregistrabile 1 2 * Funcţionarea nu poate fi garantată. Capacitatea utilă va fi mai mică. 40 GB reprezintă 40.5 Mbps (VBR) Vezi pagina 33. * Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare.000. Card SD: MPEG-1 Audio Layer 2.80% Mai puţin de 3000 m deasupra nivelului mării Imagini în mişcare Card de memorie SD: 32 MB*1 / 64 MB*1 / 128 MB*1 / 256 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB (de tip amovibil) (corespunzător formatului FAT12 şi FAT16).000 octeţi. 16 bit (48 kHz/2 ch) HDD: Dolby Digital. 3 111 .0) Terminal Mini AB USB Compatibil PictBridge Funcţie USB host (pentru unitatea de scriere DVD) Dimensiuni (exclusiv părţile proeminente) Greutate (fără baterie şi capac de protecţie obiectiv) Temperatura de operare Umiditate de operare Altitudine de operare 67 mm (L) x 70 mm (l) × 116 mm (h) Aprox.000 octeţi.000.Funcţie citire card (Fără suport pentru protecţie drepturi de autor) Funcţie citire HDD USB Compatibil Hi-Speed USB (USB 2.000. Medii de înregistrare Card de memorie SDHC: 4 GB/8 GB (corespunzător formatului FAT 32) HDD (tip fix): 60GB*2 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*3(SDR-H40) Comprimare Mod înregistrare şi rată de transfer Durată de înregistrare Compresie audio MPEG-2 XP: SP: LP: 10 Mbps (VBR) 5 Mbps (VBR) 2. 60 GB reprezintă 60.000.

.000. 640 x 360 (16:9) Consultaţi pagina 113.c. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. 0.000 octeţi.65 A (încărcare baterie) Dimensiuni Masă 92 mm (L) × 33 mm (l) × 61 mm (h) Circa 115 g Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.c. 50/60 Hz 19 W 9. 40 GB reprezintă 40.4 V c. Capacitatea utilă va fi mai mică. corespunzător DPOF 640 × 480 (4:3).2 A (funcţionare aparat) 8.Imagini statice Card de memorie SD: 8 MB / 16 MB / 32 MB / 64 MB / 128 MB / 256 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB (de tip amovibil) (corespunzător formatului FAT12 şi FAT16).000. bazat pe standardul Exif 2. 60 GB reprezintă 60. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.2).3 V c. 1. * Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare.: 110 V – 240 V c.a. * Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare.000. Medii de înregistrare Card de memorie SDHC: 4 GB / 8 GB (tip amovibil) (corespunzător formatului FAT32) HDD (tip fix): 60GB*1 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*2(SDR-H40) Comprimare Rezoluţie imagine Număr de imagini înregistrabile 1 JPEG (Regulă de design pentru sistem fişier cameră. 2 Adaptor de reţea Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră Sursă de alimentare: Consum putere: Ieşire c.000 octeţi. 112 .c.000... Capacitatea utilă va fi mai mică.

numărul imaginilor statice înregistrabile se va reduce. precum şi de subiectul înregistrat. • Dacă înregistraţi imagini în mişcare pe HDD sau pe un card SD.Număr de imagini înregistrabile pe HDD sau pe un card SD Rezoluţie imagine Calitate imagine 60 GB (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB (SDR-H40) 8MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 99999* 37 92 200 430 820 1710 3390 6790 13820 27150 55260 99999* 99999* 75 185 410 850 1640 3410 6780 13580 27640 54290 99999* 99999* 99999* 37 92 200 430 820 1710 3390 6790 13820 27150 55260 99999* 99999* 75 185 410 850 1640 3410 6780 13580 27640 54290 99999* 99999* 99999* 99999* 99999* 99999* * Acest aparat pote înregistra numai până la 99. etc. 113 . • Valorile numerice indicate în tabel reprezintă cifre aproximative.999 imagini statice pe HDD sau pe aceste carduri SD. • Capacitatea de memorie indicată pe eticheta unui card SD reprezintă capacitatea totală pentru protecţia drepturilor de autor şi capacitate ace poate fi utilizată pe aparat. PC. • Numărul de imagini înregistrabile depinde de utilizarea simultană a modurilor şi .

Note: .

Note: .

net .Matsushita Electric Industrial Co. Web Site: http://panasonic. Ltd..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful