Instrucţiuni de utilizare

Cameră video cu
Model

SDR-H60 SDR-H50 SDR-H40

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni în întregime.

Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
AVERTISMENT
PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE INCENDIU, ELECTROCUTARE SAU DE DETERIORARE A ECHIPAMENTULUI, • NU EXPUNEŢI ACEST ECHIPAMENT LA PLOAIE, UMEZEALĂ, PICURARE SAU STROPIRE ŞI ASIGURAŢI-VĂ CĂ NICI UN OBIECT UMPLUT CU LICHID, CUM AR FI O VAZĂ, NU ESTE AMPLASAT PE ACEST ECHIPAMENT; • FOLOSIŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE; • NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE); INTERIORUL NU CONŢINE PIESE CARE POT FI DEPANATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE APELAŢI LA PERSONALUL CALIFICAT.

ATENŢIE!
• NU INSTALAŢI ŞI NU AMPLASAŢI ACEST APARAT ÎNTR-O BIBLIOTECĂ, PE RAFTURI SAU ÎN ALTE SPAŢII ÎNCHISE. VERIFICAŢI CA APARATUL SĂ FIE BINE VENTILAT. PENTRU A PREVENI PERICOLUL DE ELECTROCUTARE SAU DE INCENDIU DATORITĂ SUPRAÎNCĂLZIRII, VERIFICAŢI CA ORIFICIILE DE VENTILAŢIE SĂ NU FIE OBSTRUCŢIONATE DE PERDELE SAU DE ALTE MATERIALE. • NU OBSTRUCŢIONAŢI DESCHIDERILE DE AERISIRE ALE APARATULUI CU ZIARE, FEŢE DE MASĂ, PERDELE ŞI OBIECTE SIMILARE. • NU AŞEZAŢI SURSE DE FLĂCĂRI DESCHISE, PRECUM LUMÂNĂRILE APRINSE, PE APARAT. • DEBARASAŢI-VĂ DE BATERII ÎNTR-O MANIERĂ ECOLOGICĂ.

2

Priza electrică trebuie să fie instalată în apropierea echipamentului şi să fie disponibilă cu uşurinţă. Fişa cablului de alimentare trebuie să rămână în permanenţă operaţională. Pentru a deconecta complet aparatul de la sursa de alimentare în curent alternativ, scoateţi fişa cablului de alimentare din receptacolul prizei.

Informaţii referitoare la depunerea la deşeuri la echipamentului electric şi electronic (utilizatori casnici) Acest simbol, întâlnit pe produse şi/sau în documentele însoţitoare înseamnă că produsele electrice şi electronice folosite nu trebuie amestecate cu celelalte deşeuri menajere. Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperare şi reciclare, vă rugăm să depuneţi aceste produse la punctele de colectare special amenajate, unde ele vor fi acceptate gratuit. În anumite cazuri, în unele ţări, puteţi returna aceste produse furnizorului odată cu achiziţionarea unui nou produs echivalent. Depunerea corectă la deşeuri va ajuta la prezervarea unor resurse valoroase şi va preveni posibilele efecte negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului înconjurător, care ar putea rezulta dintr-o manipulare necorespunzătoare a deşeurilor. Vă rugăm să contactaţi autorităţile locale pentru informaţii suplimentare referitoare la cel mai apropiat punct de colectare amenajat. Conform legislaţiei naţionale, se pot aplica penalităţi pentru depunerea incorectă la deşeuri a acestor produse. Pentru companiile din Uniunea Europeană Dacă doriţi să depuneţi la deşeuri echipamente electronice şi electrice, vă rugăm să contactaţi furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. Informaţii privind depunerea la deşeuri pentru ţările din afara Uniunii Europene Acest simbol este valabil doar în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să depuneţi la deşeuri acest produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii privind metoda corectă de depunere.

Marcajul de identificare a produsului se află pe suportul aparatului.

Compatibilitate magnetică şi electrică EMC
Acest simbol (CE) este localizat pe plăcuţa de caracteristici tehnice. Folosiţi numai accesoriile recomandate • Nu folosiţi alte cabluri AV/S, respectiv cabluri USB, cu excepţia celui furnizat. • Când folosiţi cabluri comercializate separat, aveţi grijă să folosiţi cabluri a căror lungime nu depăşeşte 3 metri.

3

Ilustraţiile pot fi uşor diferite faţă de cele reale. a accesoriilor sale sau a mediilor pe care se înregistrează. • Facilităţile pot fi diferite. anumite funcţii nu sunt disponibile. aşa că citiţi instrucţiunile cu atenţie.Declinarea răspunderii privind înregistrarea conţinutului Producătorul nu va fi în nici un caz răspunzător pentru pierderea înregistrărilor provocată de funcţionarea defectuoasă sau de defectele acestui aparat. SDR-H50 şi SDRH40. 4 . înregistrarea anumitor materiale poate fi restricţionată. Respectaţi legile privind drepturile de autor Înregistrarea de discuri sau casete preînregistrate. Aceste instrucţiuni de operare sunt concepute pentru modelele SDR-H60. sau alte materiale publicate sau difuzate. pentru scopuri diferite de utilizarea în scop personal poate duce la încălcarea legilor privind drepturile de autor. totuşi anumite părţi din explicaţii fac referire la celelalte modele. Chiar şi în cazul utilizării în scop personal. • În funcţie de model. • Ilustraţiile folosite în acest manual reprezintă modelul SDR-H40.

...................43 Meniuri... 37 Funcţia de stabilizare a imaginii ....... 18 Despre carduri SD ............67 4 Cu alte produse 1 Redarea pe TV......... 19 Manipularea hard-discului...................................39 Pictograme operaţionale.................. 22 2 3 3 4 Redarea Redarea 1 2 Redarea secvenţelor video .................46 Reglarea manuală a timpului de expunere şi a aperturii ........46 Nivelul tonurilor de alb ..............8 Înregistrarea (Operaţii avansate) 1 Funcţii de înregistrare a pictogramelor operaţionale ............. 25 Listă de meniu...... 31 Moduri de înregistrare şi timpul de înregistrare ................53 Configurare 1 2 Pornirea / oprirea aparatului Selectarea unui mod ................... 36 Funcţia de micşorare/mărire a distanţei focale (zoom in/zoom out)..40 Compensare a luminii de fundal / modificare gradată a imaginii / vizualizare în culori pe timp de noapte / Mod de piele fină (soft skin) / PREREC (SDR-H60/SDR-H50) / temporizator Funcţii de înregistrare din meniuri.......60 Crearea unei liste de redare noi .......... 10 Alimentarea. 28 Editarea 1 Ştergerea scenelor / fişierelor ................................ 14 Introducerea bateriei ................ 37 Pornire rapidă ............................. 33 Înregistrarea imaginilor statice ......................................................................................... 24 Selectarea limbii de afişare..... 21 Introducerea / extragerea unui card de memorie SD .......... 27 Reglarea monitorului LCD .................... 16 Conectarea la o priză de alimentare17 HDD şi cardurile SD .................................68 5 . 14 Încărcarea bateriei .. 21 Indicator luminos de acces ..............................61 Editarea imaginilor statice ....... 22 Setarea datei şi orei ............................................................................................... 23 Utilizarea ecranului de meniuri ....67 Formatarea HDD ...............Cuprins Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră ............ 35 Funcţii de înregistrare ..2 Accesorii..................67 Afişarea informaţiilor HDD ....................................................55 Ştergerea scenelor copiate colectiv ....43 Linii de ghidare / Raport al dimensiunilor / Reducere a zgomotului produs de vânt / Reducere automată a vitezei obturatorului Funcţii de înregistrare manuală ........................................................... 36 Funcţia de auto-înregistrare................................45 Ajustarea manuală a focalizării......................... 34 Numărul de pixeli şi calitatea imaginii ..............................................................................................................55 Editarea scenelor..............44 Mod scenă ...........................................60 Editarea unei liste de redare........67 Formatarea unui card SD ...55 Ştergerea succesivă a scenelor ................48 Pregătire Înainte de utilizare 1 2 Denumirea pieselor componente şi modul de manipulare . 30 Înregistrarea de secvenţe video .......63 3 4 Înregistrarea Înregistrarea (Operaţii de bază) 1 2 Înaintea înregistrării ........... 15 Durata de încărcare şi durata de înregistrare .................55 Ştergerea scenelor / fişierelor multiple ........50 Redarea imaginilor statice ................................................................... 38 2 3 4 3 Managementul mediilor de stocare 1 Management HDD şi card SD .7 Caracteristici ........................57 Utilizarea listelor de redare......................

............................. 76 Copierea imaginilor pe alte dispositive video...........................................2 3 4 Cu o unitate de scriere DVD ............................... 77 Sfaturi utile 1 2 3 Funcţii care nu pot fi utilizate simultan ........ 83 Configurare 1 Instalarea .........113 Cu un calculator Înainte de utilizare 1 2 Operaţii pe care le puteţi efectua cu un PC...................................................................................... 75 Cu alte dispozitive video ................................... 110 Numărul de imagini care pot fi înregistrate pe un card SD şi HDD.................... 89 Utilizarea unui calculator Macintosh 1 Dacă se utilizează un Macintosh............................. 80 Mediu de operare .............................. 81 Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final ....... 84 Instalarea VideoCam Suite ............. 76 Utilizarea camerei video cu o imprimantă (PictBridge)....... 88 Citirea instrucţiunilor de operare ale software-ului .............. 69 Conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD ........................... 108 Specificaţii................................................... 74 Redarea unui disc introdus într-o unitate de scriere DVD ...100 Măsuri de precauţie la utilizare ............................97 Întrebări frecvente ...........................................................................98 Identificarea şi remedierea problemelor ................. 85 Conectare şi recunoaştere . 88 Funcţia DVD COPY ......................................... 72 Note privind copierea datelor pe discuri utilizând o unitate de scriere DVD. 92 Mesaje . 105 Explicarea termenilor .............................................................................. 84 Dezinstalarea software-ului............... 95 6 . 86 Despre afişarea pe PC........ 87 2 Utilizarea software-ului 1 Iniţierea aplicaţiei VideoCam Suite ......................................... 71 Funcţia FAVOURITE SCENES . 70 Funcţia DVD COPY ................................ 86 Pentru a deconecta în siguranţă cablul USB ........................................ 90 Altele Indicaţii 1 2 Indicaţii......................

asiguraţi-vă că aţi primit toate accesoriile. 3 * Adaptorul VW-SK12E (opţional) este necesar 1 Cablu AV K2KZ9CB00002 Cablu USB K1HA05CD0016 CD-ROM 7 . Baterie VW-VBG070A Adaptor de alimentare VSK0698 Cablu de curent alternativ K2KCT3CA00006 sau K2CR2DA00004 Cablu de alimentare K2GJ2DC00021 Accesorii opţionale Este posibil ca unele accesorii opţionale să nu fie disponibile în anumite ţări.c. Adaptor de reţea (VW-AD21E-K)*1 Baterie (litiu/VW-VBG130/1320 mAh) Baterie (litiu/VW-VBG260/2640 mAh) *2 Baterie (litiu/VW-VBG6*/5800 mAh) *2 Set suport de baterie (VW-VH04) Unitate de scriere DVD (VW-BN1) Adaptor (VW-SK12E) Lampă video în c.c. (VW-LDC102E) *3 Bec pentru lampă video în c. (VZ-LL10E) Trepied (VW-CT45E) * Cablurile de curent continuu furnizate nu pot fi utilizate cu acest aparat 2 * Setul de suport baterie VW-VH04 (opţional) este necesar.Accesorii Înainte de a utiliza această unitate.

cum ar fi benzi sau discuri. 8 .Caracteristici Înregistrare extinsă! Deoarece imaginile sunt înregistrate pe hard disk-ul acestui aparat. De asemenea. De asemenea. puteţi crea un DVD-Video original exportând scenele pe un PC şi apoi editându-le. este posibilă înregistrarea imaginilor în mişcare şi imaginilor statice pe un card SD. Utilizarea cu o unitate de scriere DVD! Utilizaţi unitatea de scriere DVD pentru a crea copii de siguranţă ale imaginilor în mişcare şi imaginilor statice înregistrate cu acest aparat pe un PC ( 69) Utilizarea cu un PC Dacă utilizaţi software-ul furnizat. este posibilă înregistrarea imaginilor pentru mai multe ore fără schimbarea suportului de date. puteţi crea un DVD ca şi copie de siguranţă a scenelor înregistrate cu acest aparat.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 10 Înainte de utilizare 23 Configurare 9 .

Datorită limitărilor în tehnologia de producere a monitoarelor cu cristale lichide (LCD). 86) 10 Buton de resetare [RESET] ( 103) 10 . asiguraţi-vă că închideţi capacul lentilei atunci când nu o utilizaţi.Înainte de utilizare 1 Denumirile pieselor componente şi modul de manipulare 1 2 3 4 5 6 7 Element de deschidere capac lentilă Buton auto [AUTO] ( 30) Buton Manual [MANUAL AF/MF] ( 44) Difuzor La înregistrare: Buton de zoom [W/T] ( 36) La redare: Buton de volum [-VOL+] ( 51) Element de deschidere ecran LCD Monitor LCD Capac obiectiv Pentru protecţia lentilei. este posibil să apară mici puncte luminoase sau întunecate pe monitorul vizorului. aceasta nu reprezintă o defecţiune şi nu afectează imaginea înregistrată. Totuşi. Glisaţi comutatorul de deschidere / închidere a capacului de obiectiv. 8 9 Capac slot card SD [SD CARD] ( 22) Indicator luminos de acces card SD [ACCESS] ( 21.

• Se poate roti la 180° către lentilă sau la 90° către vizor. Slăbiţi cureaua. • Luminozitatea şi nivelul de culoare al monitorului LCD pot fi reglate ( 28). Strângeţi cureaua. 11 12 13 14 Lentilă Curea de mână Microfon (integrat.Monitor LCD Trageţi monitorul LCD cu degetele în direcţia săgeţii. stereo) Senzor nivel tonuri de alb ( 47) Curea de mână Ajustaţi lungimea curelei şi poziţia perniţei. 11 . Reglaţi lungimea. • Acesta se poate deschide la 90°.

• • • • Selectare prin apăsare în sus. 34) 23 Buton meniu [MENU] ( 24) 24 25 26 27 Buton ştergere [ ] ( 55) Capac terminal Terminal USB ( 70. la stânga sau la dreapta Setare prin apăsare pe centru Operaţii în ecranul de meniuri ( 24) Pentru a selecta funcţiile de înregistrare ( 39) Pentru ajustare manuală ( 44) Operaţii de redare ( 50.I.S] ( 38) 16 Buton de intensificare ecran LCD [POWER LCD PLUS] ( 28) 17 Buton copiere DVD [DVD COPY] ( 89) 18 Indicator luminos de acces la hard disk [ACCESS HDD] ( 21. la stânga sau la dreapta pentru a selecta o setare sau o scenă. 86) Terminal de ieşire audio-video [A/V] ( 68. 53) 12 . jos. în jos. Mutaţi joystick-ul în sus. 77. 86) 19 Indicator de stare ( 23) 20 Selector de mod ( 23) 21 Joystick 22 Buton pornire/oprire înregistrare ( 31. după care apăsaţi joystick-ul pentru a seta. 76) Joystick Utilizaţi joystick-ul pentru a selecta funcţiile de înregistrare şi operaţiile de redare şi pentru a opera ecranul de meniu.15 Buton de stabilizare a imaginii [ O.

17) Buton deblocare baterii [BATTERY] ( 15. 17) Receptacul trepied Acesta este un orificiu pentru ataşarea aparatului la trepiedul opţional. 22) 13 . capacul slotului de card SD nu poate fi deschis. ( 15. La utilizarea trepiedului. Introduceţi un card SD şi bateria înainte de ataşarea acestui aparat la trepied.28 29 30 31 Slot card SD ( 22) Receptacul pentru trepied Suport baterii ( 15.

dar nu garantăm calitatea. Au fost identificate multe baterii false sau imitaţii printre cele vândute de obicei la un preţ neobişnuit de mic şi cele pe care clienţii nu le pot verifica înaintea achiziţionării. Încărcarea bateriei La achiziţia acestui produs. Contactaţi distribuitorul. • Setul suport baterie VW-VH04 (opţional) este necesar în cazul utilizării bateriei VW-VBG6. • Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte baterii decât cele originale Panasonic (inclusiv cele certificate de Panasonic).Înainte de utilizare 2 Alimentarea Despre bateriile ce pot fi utilizate cu acest aparat. Timp de încărcare) Se stinge: Încărcarea s-a încheiat Luminează intermitent: • Când temperatura bateriei este excesiv de ridicată sau de redusă. • Vă rugăm acordaţi o atenţie deosebită achiziţionării bateriilor. performanţele sau siguranţa acestor baterii. Bateria furnizată/VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6 vine cu o funcţie de verificare a siguranţei de utilizare împreună a bateriei şi aparatului. becul luminează intermitent şi durata de încărcare va fi mai mare decât cea normală. Dacă becul continuă să lumineze intermitent. Important: În cazul în care cablul de curent continuu este conectat la adaptorul de reţea. Bec de încărcare [CHARGE] Se aprinde: Bateria se încarcă ( 16. 14 . • Îndepărtaţi urmele de mizerie. care au făcut obiectul procesului nostru de control al calităţii. • Pentru a utiliza în siguranţă aparatul. probabil că este ceva în neregulă cu bateria sau cu adaptorul de alimentare. pot fi utilizate cu acest aparat. Încărcaţi bateria înainte de a folosi acest produs. vă recomandăm să utilizaţi baterii originale Panasonic. bateria nu se va încărca. • Bateriile produse de alte companii. Bateria Panasonic ce poate fi utilizată cu acest aparat este bateria furnizată/VW-VBG130/VWVBG260/VW-VBG6. Decuplaţi cablul de curent continuu de la adaptorul de reţea. obiectele străine sau praful de pe bornele bateriei sau adaptorului de alimentare. certificate de Panasonic. bateria nu este încărcată.

Debarasaţi-vă de bateriile uzate în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Apăsaţi bateria în suportul de baterie şi glisaţi-o până la auzirea unui clic. Introducerea bateriei Demontarea bateriei În timp ce apăsaţi butonul . Nu dezasamblaţi. Note privind bateria reîncărcabilă Această baterie este reciclabilă. Vă rugăm respectaţi reglementările locale privind reciclarea. AVERTISMENT Pericol de incendiu. • Nu supraîncălziţi şi nu expuneţi la flacără • Nu lăsaţi o baterie în automobil expusă la razele solare pentru o lungă perioadă de timp. 16) • Dacă utilizaţi alte baterii. nu uitaţi să mutaţi selectorul de mod în poziţia [OFF] şi verificaţi dacă indicatorul de stare este dezactivat. recomandat de producător. nu garantăm calitatea acestui produs. • Ţineţi bateria cu mâna pentru a nu cădea. cu uşile şi geamurile închise. Se va înlocui numai cu o baterie similară sau de un tip echivalent. • Recomandăm utilizarea bateriilor Panasonic ( 7. 15 . ATENŢIE Pericol de explozie dacă bateria este incorect înlocuită. Apăsaţi central bateriei până la blocarea acesteia.1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul de reţea şi la priza de alimentare. • Înainte de a demonta bateria. explozii sau arsuri. încălziţi la o temperatură mai mare de 60°C şi nu incineraţi. 2 Introduceţi bateria în încărcător prin alinierea marcajelor. mutaţi în direcţia săgeţii pentru a debloca şi apoi scoateţi bateria.

Acest aparat se va încălzi. atunci va lumina intermitent.2 V / 5800 mAh Timp de încărcare 1 h 35 min 2 h 35 min 4 h 40 min 9 h 25 min • Dacă temperatura este mai ridicată sau mai redusă de 25°C. oprirea / pornirea aparatului.2 V / 1320 mAh 7. • Bateriile se încălzesc după utilizare sau încărcare.2 V / 770 mAh 7.Durata de încărcare şi durata de înregistrare Timp de încărcare • Temperatură de 25°C / umiditate de 60%. în timpul utilizării. • Timpii de înregistrare vor varia în funcţie de utilizare • Vă rugăm ţineţi cont că temperaturile scăzute vor scurta durata în care bateria rămâne încărcată. treptat.2 V/ 2640 mAh 6 h 20 min 13 h 25 min 7.2 V/ 5800 mAh 14 h 30 min 8 h 15 min 3 h 35 min 7 h 10 min 1h 45 min 3 h 5 min 55 min 1 h 30 min Durată reală de înregistrare 50 min • Aceşti timpi sunt aproximativi • Timpul de înregistrare real se referă la timpul de înregistrare pe un disc cu oprire / pornire repetată a înregistrării.2 V/ 770 mAh 1 h 45 min VW-VBG130 (opţional) VW-VBG260 (opţional) VW-VBG6 (opţional) 2 h 55 min 7. Indicarea capacităţii bateriei • Afişajul se modifică la următoarele indicaţii. Timp de încărcare • Temperatură de 25°C / umiditate de 60%. de asemenea.2 V / 2640 mAh 7. Număr model baterie Tensiune / capacitate Mod de înregistrare Durată maximă de înregistrare continuă 1 h 35 min Baterie furnizată 7. etc. Vă recomandăm să aveţi întotdeauna o baterie de rezervă. Număr model baterie Baterie furnizată VW-VBG130 (opţional) VW-VBG260 (opţional) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / capacitate 7. 16 . Acest lucru este normal. utilizarea transfocării. pe măsură ce capacitatea bateriei se reduce. durata de încărcare se va prelungi.2 V/ 1320 mAh 3 h 10 min 5 h 50 min 7. • Dacă bateria se descarcă.

mutaţi în direcţia săgeţii pentru a debloca şi apoi scoateţi cablul.Conectarea la o priză de alimentare Aparatul se află în standby atunci când adaptorul este conectat. 2 Conectaţi cablul de alimentare la adaptor 3 Conectaţi cablul de alimentare la aparat. Important În timp ce cablul este conectat la adaptorul de alimentare. Nu utilizaţi cablul de alimentare de la un alt echipament pentru acest aparat. acesta fiind proiectat doar pentru acest aparat. Scoaterea cablului de alimentare În timp ce apăsaţi butonul . • Nu utilizaţi cablul de alimentare cu alte echipamente. Apăsaţi centrul cablului până când acesta se fixează. Circuitul primar este întotdeauna „sub tensiune”. 17 . atâta timp cât adaptorul de alimentare este conectat la o priză electrică. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptor şi priză. • Ţineţi cablul cu mâna pentru a nu cădea. bateria nu se va descărca.

000.000. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. 60 GB înseamnă 60.000 octeţi. 1 ▬: nu este disponibil * Unitatea de disc de 60 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă.000 octeţi.000. *2 Unitatea de disc de 40 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare. 18 .Înainte de utilizare 3 HDD şi cardurile SD Acest aparat se poate folosi la înregistrarea imaginilor în mişcare şi a imaginilor statice pe harddiscul intern şi pe cardul SD. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. *3 Nu se poate garanta funcţionarea. HDD intern (unitate hard-disc) Mod de afişare pe ecran Indicaţie în aceste instrucţiuni Card de memorie SDHC Card de memorie SD Capacitate 60 GB *1 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*2(SDR-40) 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB/ 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB/ 8GB Funcţii Înregistrare imagini în mişcare Înregistrare imagini statice Crearea listelor de redare ▬ ▬ *3 : disponibil.000. 40 GB înseamnă 40.

co. • Nu introduceţi un adaptor de card gol în acest echipament. aveţi grijă să consultaţi instrucţiunile de folosire ale echipamentului respectiv. (Acest site Web este disponibil numai în limba engleză. • Dacă doriţi să utilizaţi carduri de memorie de 4 sau 8 GB. prin „card SD“ se vor înţelege cardurile de memorie de tip SD. ştergerea sau editarea pe card nu sunt posibile.Despre carduri SD Acest echipament este compatibil atât cu cardurile de memorie de tip SD.jp/pavc/global/cs/e_cam • Acest echipament acceptă carduri de memorie SD formatate în sistem FAT12 sau sistem FAT16 pe baza specificaţiilor pentru cardurile de memorie SD. (Când folosiţi un card de memorie SDHC.) • În aceste instrucţiuni. timpul rămas pentru înregistrare se poate reduce. 19 . Introducerea unui card în acest echipament fără adaptor poate atrage deteriorarea echipamentului sau a cardului. Cardurile de memorie SDHC se pot folosi numai pe echipamente compatibile cu acestea. respectiv carduri de memorie SDHC formatate în sistemul FAT32. Aceasta poate atrage funcţionarea defectuoasă a echipamentului. • Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mult) care nu prezintă logo-ul SDHC nu sunt bazate pe specificaţiile de card SD. • Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor. respectiv SDHC. • Pe acest echipament nu poate fi utilizat un card MultiMedia. înregistrarea. • Vă rugăm să consultaţi cele mai recente informaţii pe următorul site Web. timpul pentru înregistrare se poate mări şi există posibilitatea să nu puteţi să utilizaţi cardul SD. • Atunci când comutatorul pentru protecţia la scriere de pe cardul de memorie SD este blocat. Despre cardul miniSD • Nu uitaţi să introduceţi carduri miniSD în adaptorul de card dedicat înainte de utilizare. pentru a preveni înghiţirea acestuia. ( 67) • Vă recomandăm să utilizaţi un card SD marca Panasonic. cât şi cu cel de tip SDHC. În cazul în care un card SD este formatat pe alte echipamente (cum ar fi un calculator). • Utilizaţi acest echipament pentru a formata carduri SD. • Atunci când utilizaţi un card SD pe care datele au fost scrise de mai multe ori. puteţi utiliza doar carduri de memorie SDHC. Nu lăsaţi adaptorul în acest echipament în timpul introducerii sau al extragerii cardurilor miniSD. Cardurile de memorie SDHC nu se pot folosi pe echipamente compatibile numai cu cardurile de memorie SD.) http://panasonic.

) Card de memorie SD Pro High Speed 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB RP-SDH256 RP-SDK512 RP-SDH01G RP-SDK02G – – – Card de memorie SD Super High Speed RP-SDR256 RP-SDR512 RP-SDR01G RP-SDR02G RP-SDR04G – – Card de memorie SD High Speed – – – RP-SDM02G RP-SDM04G – – Carduri de memorie SDHC High Speed – – RP-SDV01G RP-SDV02G RP-SDV04G RP-SDV08G RP-SDV16G • Operarea în modul înregistrare imagini în mişcare nu este garantată cu următoarele carduri SD: ─ carduri SD de la 32 MB la 128 MB ─ carduri SD de la 256 MB la 16 GB altele decât cele menţionate mai sus. pentru înregistrarea imaginilor în mişcare.Despre cardurile SD pe care le puteţi folosi pentru înregistrarea imaginilor în mişcare Recomandăm utilizarea cardurilor de memorie SD şi cardurilor de memorie SDHC care se conformează Clasei 2 sau unei clase superioare SD. Recomandăm salvarea datelor SD pe un PC. ─ În zone expuse la diferenţe mari de temperatură (se poate forma condens). ─ Unde pot apărea unde electromagnetice sau electricitate statică • Pentru a proteja cardurile SD. electricitatea statică sau defectarea cardului SD sau a aparatului poate duce la ştergerea datelor stocate pe cardul SD. păstraţi-le în carcase atunci când nu le utilizaţi • Zgomotul electric. 20 . Utilizarea cardului SD • Nu atingeţi suprafaţa terminalului cardului • Nu expuneţi terminalele cardului la apă. murdărie sau praf. sau a următoarelor carduri de memorie SD produse de Panasonic. ─ În apropierea unui radiator. ─ În zone cu mult praf sau cu umiditate ridicată. (Dacă se foloseşte un alt tip de card SD. înregistrarea se poate opri brusc pe durata înregistrării imaginilor în mişcare. • Nu lăsaţi cardurile SD în următoarele zone: ─ În lumina directă a soarelui.

( 95). Este posibil ca hard-discul să nu fie recunoscut sau ca înregistrarea sau redarea să nu mai fie posibile. Când indicatorul luminos de accesare este aprins nu efectuaţi următoarele operaţii: ─ Deschiderea capacului orificiului de protecţie a cardului şi extragerea cardului SD ─ Acţionarea selectorului de mod ─ Extragerea bateriei sau deconectarea adaptorului de reţea Dacă se execută operaţiile de mai sus atunci când indicatorul luminos de accesare este aprins. pe monitorul LCD al acestui aparat va apărea un mesaj de avertizare. Dacă hard-discul se deteriorează. pentru a le proteja. Realizaţi copii de rezervă ale datelor înregistrate importante. cele de mai sus se aplică şi în cazul în care aparatul este supus la reparaţii de orice fel (inclusiv a oricărei componente alta decât hard-discul). Acest aparat are o funcţie de detecţie a contactului cu solul pentru a proteja harddiscul de impact în cazul în care aparatul este scăpat pe jos. înregistrarea sau redarea nu vor mai fi posibile. deci procedaţi cu grijă la manipularea acestuia. Precauţii la depunerea la deşeuri a acestei unităţi Chiar dacă unele scene de pe HDD sunt şterse sau acesta este formatat. datele înregistrate nu pot fi reparate. Note la înregistrare Imaginile nu vor fi înregistrate corect pe HDD lângă boxe. Declaraţie de exonerare a răspunderii cu privire la conţinutul înregistrat Panasonic nu acceptă nici o responsabilitate referitoare la pagube create direct sa indirect datorită oricărui tip de probleme care rezultă în pierderi ale conţinutului înregistrat sau editat şi nu garantează nici un conţinut dacă înregistrarea sau editarea nu se desfăşoară în mod corespunzător.Măsuri de precauţie la manipularea hard-discului Acest aparat este echipat cu un HDD intern. Nu folosiţi aparatul într-o zonă cu presiune redusă Hard-discul se poate deteriora dacă folosiţi acest aparat la altitudini mai mari de 3000 m. Ţineţi cont de temperatura aparatului Dacă temperatura acestui aparat este prea ridicată sau prea scăzută. Hard-discul se poate deteriora dacă acest aparat suferă un impact puternic datorită contactului cu solul etc. Indicator luminos de accesare a cardului SD [ACCESS] Când acest aparat accesează cardul SD indicatorul de acces se aprinde. pentru a avea copii de rezervă ale acestora. Când indicatorul este aprins. 21 . nu executaţi următoarele operaţii: ─ Supunerea acestui aparat la vibraţii sau impacturi puternice ─ Acţionarea selectorului de mod ─ Extragerea bateriei sau deconectarea adaptorului de reţea Dacă se execută operaţiile de mai sus atunci când indicatorul este aprins. înregistrarea sau redarea se opresc. înregistraţi într-o locaţie aflată la distanţă de boxes au utilizaţi un card SD. dacă se detectează faptul că aparatul este scăpat în mod continuu. Dacă este detectată o neregularitate a temperaturii. Nu provocaţi impacturi sau vibraţii mai ales în timpul înregistrării sau al redării. va fi înregistrat sunetul de operare a protecţiei hard-discului. Nu scăpaţi aparatul pe jos. Nu provocaţi vibraţii aparatului şi nu supuneţi aparatul la impact. Dacă se detectează faptul că aparatul a fost scăpat în timpul înregistrării de imagini în mişcare. La depunerea la deşeuri a acestei unităţi. Indicator luminos de acces • • • • • • Indicatorul luminos HDD [ACCESS HDD] Când acest aparat accesează hard-discul indicatorul ACCESS/PC se aprinde. informaţiile nu sunt şterse total. Similar. harddiscul sau datele înregistrate se pot deteriora şi acest aparat poate suferi o defecţiune. De asemenea. Hard-discul este un instrument de precizie. se recomandă distrugerea fizică. disc DVD etc. Salvaţi periodic datele înregistrate pe un calculator. din cauza vibraţiilor produse de difuzoare. În astfel de cazuri. cardul SD sau datele înregistrate se pot deteriora sau acest aparat poate suferi o defecţiune.

• Apăsaţi cardul SD la maximum • Apăsaţi pe centrul cardului SD şi apoi extrageţi-l afară. • Verificaţi dacă indicatorul de stare s-a stins 1 2 3 Deschideţi ecranul LCD şi capacul slotului de card SD Introduceţi / extrageţi cardul. echipamentul se poate defecta sau datele înregistrate pe cardul SD se pot pierde. Partea cu eticheta Setaţi selectorul de mod în poziţia OFF. 4 Închideţi bine capacul fantei de inserţie a cardului.Înainte de utilizare 4 Introducerea / extragerea unui card de memorie SD Atenţie: Dacă se introduce sau se extrage cardul SD în timp ce aparatul este pornit. 22 . printr-o mişcare în linie dreaptă.

Configurare 1 Pornirea / oprirea aparatului Selectarea unui mod Rotiţi selectorul de mod pentru a comuta între modul înregistrare şi modul redare sau pentru a opri aparatul. aparatul poate fi pornit şi oprit cu ecranul LCD. • Când aparatul porneşte pentru prima dată. ecranul de selectare a suportului media pentru înregistrare se afişează. Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi joystick-ul. • Când pornirea rapidă este setată la [ON]. Mod de pornire a aparatului Deschideţi ecranul LCD. Mod Înregistrare imagine ( Mod redare imagine ( OFF Oprit 53) Indicatorul de stare se stinge. setaţi pornirea rapidă la OFF ( 37) Setaţi selectorul de mod la OFF când nu utilizaţi aparatul. • Rotiţi selectorul de mod în timp ce apăsaţi butonul de deblocare dacă treceţi de la OFF la un alt mod. setaţi selectorul de mod la sau pentru a porni aparatul Indicatorul de stare se aprinde şi aparatul porneşte. Mod înregistrare video ( Mod redare video ( 50) 34) 31) Mod de pornire şi oprire a aparatului cu ecranul LCD Când selectorul de mod este setat la sau . Pentru a opri aparatul. indicatorul de stare luminează intermitent în verde. Pentru opri aparatul imediat după închiderea ecranului LCD. Indicatorul de stare se stinge iar aparatul se opreşte. • Aliniaţi cu indicatorul de stare În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. • Când aparatul porneşte pentru prima dată. 23 . Selectaţi [YES] şi setaţi data şi ora ( 27). se va afişa un mesaj care vă va solicita setarea datei şi orei. Indicatorul de stare luminează Pentru a opri aparatul Închideţi ecranul LCD. Setaţi selectorul de mod la OFF.

24 . apoi apăsaţi joystick-ul pentru a introduce selecţia. apoi mutaţi joystick-ul spre dreapta sau apăsaţi joystick-ul • Nu comutaţi selectorul de mod când meniul este afişat • Ecranul de meniu nu apare în timpul înregistrării sau redării. apoi mutaţi joystick-ul spre dreapta sau apăsaţi joystick-ul Pentru a reveni la ecranul anterior Mutaţi joystick-ul spre stânga Pentru a ieşi din ecranul meniu Apăsaţi butonul MENU. 4 Selectaţi setarea dorită. 3 Selectaţi elementul de submeniu. Nu puteţi începe alte operaţii când ecranul de meniu este afişat. Meniul afişat diferă în funcţie de poziţia selectorului de mod.Configurare 2 Utilizarea ecranului de meniuri 1 Apăsaţi butonul MENU. 2 Selectaţi meniul superior dorit.

1 bip Când începeţi înregistrarea Când porniţi aparatul Când aparatul este recunoscut de către un PC sau o imprimantă. Indicaţiile pe ecran sunt cele selectate în imaginea de mai jos 25 . ( 95) [LCD SET] ( 28) [INITIAL SET] (Setare iniţială) • [YES] • [NO] Când există un meniu care nu poate fi selectat din cauza unei alte funcţii sau a unui alt mod activat. [AUDIO REC]*1 (Înregistrare audio) ( [BEEP SOUND] (Sunet bip) • [OFF] (Dezactivat) 32) • [ON] (Activat) [ADVANCED] (Operaţii avansate) [D. apoi selectaţi [LANGUAGE] (limbă) şi apăsaţi pe joystick. setaţi la [YES] pentru modificarea setările de meniu la valorile implicite. (Setarea de limbă nu poate fi modificată la setarea implicită). Porniţi din nou aparatul pentru a-l putea utiliza. [DATE/TIME] (Dată / oră) ( 27) [DATE FORMAT] (Format dată) ( 27) 1 [FORMAT CARD]* (Formatare card) ( 67) [QUICK START] (Pornire rapidă) ( 37) [POWER SAVE] (Economisire energie) • [OFF] • [5 MINUTES] 2 Selectaţi [English] (engleză) şi apoi apăsaţi pe joystick. o unitate de scriere DVD sau o imprimantă prin cablul USB. Listă de meniuri Meniuri de înregistrare imagini în mişcare [BASIC] (Operaţii de bază) [SCENE MODE] (Mod scenă) ( 45) [GUIDE LINES] (Linii de ghidare) ( 43) [REC MODE] (Mod înregistrare) ( 33) [REC ASPECT] (Aspect înregistrare) ( 43) [CLOCK SET] (Setare ceas) ( 27) [OFF]: Funcţia de economisire a energiei nu este activată. 2 bip-uri Când întrerupeţi temporar înregistrarea (pauză) Când opriţi aparatul 2 bip-uri de 4 ori Când apare o eroare. când conectaţi aparatul la un PC. operaţiile precum pornirea şi finalizarea înregistrării vor fi semnalate printr-un bip. 1 Apăsaţi pe butonul MENU.Selectarea limbii de afişare Puteţi selecta limba de afişare pe monitor. Verificaţi mesajul afişat pe ecran. • La utilizarea unui adaptor de alimentare. Etc. de ex. ZOOM] (Transfocare digitală) ( 36) [FADE COLOUR] (Atenuare culoare) ( 41) [WIND CUT] (Eliminare a zgomotului produs de vânt) ( 43) [ZOOM MIC] (Transfocare microfon) ( 37) [AUTO SLW SHTR] (Reducere automată a vitezei obturatorului) ( 43) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 31) [SD CARD] (Card SD) ( 31) [SETUP] (Configurare) [DISPLAY] (Afişare) • [OFF] (Dezactivare) • [ON] (Activare) Prin activarea acestei funcţii. când înregistrarea nu porneşte. [5 MINUTES] (5 minute): Când au trecut aproximativ 5 minute fără nicio operaţie. funcţia de economisire a energiei nu va fi activată. aparatul se opreşte automat pentru a economisi energia.

) Dacă setaţi această opţiune la [ON] fără a introduce un disc sau un card SD. vă rugăm consultaţi meniurile de înregistrare [ SETUP] [TV ASPECT] ( 68) Pentru alte elemente. duce la părăsirea modului demonstrativ. pentru prezentarea funcţiilor acestuia. consultaţi meniurile de înregistrare imagini statice [LANGUAGE] (Limba) ( 25) Meniuri de redare a secvenţelor video [EDIT SCENE] (Editare scenă) [ LOCK SET] (Setare blocare) ( 57) [ SPLIT&DELETE] (Divizare şi ştergere) ( 58) 26 [ LANGUAGE] (limbă) ( 25) *1 Doar atunci când [MEDIA SELECT] se setează la [SD CARD] 2 * Doar atunci când [MEDIA SELECT] se setează la [HDD] . oricare ar fi acesta. Această opţiune de meniu se utilizează pentru a lansa modul demonstrativ.[DEMO MODE] (Mod demonstraţie) • [OFF] • [ON] Acest mod este utilizat pentru a iniţia modul demonstrativ al aparatului. 61) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 50) [SD CARD] (Card SD) ( 50) [DISC SETUP] [FINALIZE] ( 64) [UN-FINALIZE] ( 65) [DISC PROTECT] ( 66) [FORMAT DISC] ( 67) [INFORMATION] ( 66) [ SETUP] [RESUME PLAY] ( 51) [TV ASPECT] ( 68) [FORMAT HDD]*2 ( 67) [HDD STATUS]*2 ( 67) [FORMAT CARD]*1 ( 67) Pentru alte elemente. introduceţi un disc sau un card SD sau setaţi opţiunea la [OFF]. (Numai când se utilizează adaptorul de reţea şi când butonul de mod se află într-una din poziţiile sau . QUALITY] (Calitate imagine) ( 35) [CLOCK SET] (Setare ceas) ( 27) [ LANGUAGE] (limbă) ( 25) Meniuri de redare a imaginilor statice [ PHOTO SETUP] [ LOCK SET] ( 63) [ DPOF SET] ( 64) [COPY] ( 65) [ DELETE] ( 55) [ADVANCED] (Operaţii avansate) [SHTR EFFECT] (Efect obturator) ( 35) [AUTO SLW SHTR] (Reducere automată a 43) vitezei obturatorului) ( [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 34) [SD CARD] (Card SD) ( 34) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 53) [SD CARD] (Card SD) ( 53) [SETUP] (Configurare) Pentru alte elemente. echipamentul este trecut automat în modul demonstrativ. setaţi această funcţie la [OFF]. Pentru utilizarea în regim normal. [ DELETE] (Ştergere) ( 55) (În modul de redare listă) [EDIT] [ ADD] (Adăugare) ( 62) [ MOVE] (Mutare) ( 62) [ DELETE] (Ştergere) ( 55. Dacă trec circa zece minute fără a se efectua nici o operaţie. Pentru a încheia modul demonstrativ. Apăsarea unui buton. modul demonstrativ începe automat. vă rugăm consultaţi meniurile de înregistrare secvenţe video [LANGUAGE] (Limba) ( 25) Meniuri de înregistrare imagini statice [BASIC] (Operaţii de bază) [SCENE MODE] (Mod scenă) ( 45) [GUIDE LINES] (Linii de ghidare) ( 43) [PICTURE SIZE] (Dimensiune imagine) ( 35) [PICT.

. Lăsaţi echipamentul în această stare timp de aproximativ 24 ore.. Selectaţi [YES] şi setaţi data şi ora.. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta sau . Pentru a reîncărca bateria cu litiu încorporată Conectaţi adaptorul de reţea sau ataşaţi bateria la echipament şi bateria cu litiu încorporată se va reîncărca.11. Selectaţi [YES] (da) şi apăsaţi pe joystick. apoi setaţi valoarea dorită cu joystick-ul. 2001. bateria cu litiu încorporată este descărcată. • Funcţia ceas începe la [00] secunde după apăsarea pe joystick.2008 2 Selectaţi data şi ora. Când porniţi alimentarea prima dată după încărcare. va apărea un mesaj prin care vi se solicită să setaţi data şi ora. • Anul se va schimba după cum urmează: 2000.2099.-]. Urmaţi paşii de mai jos pentru a încărca bateria. Urmaţi paşii 2 şi 3 de mai jos pentru a seta data şi ora. 4 Apăsaţi butonul MENU pentru a finaliza setarea • Verificaţi data şi ora afişate Schimbarea stilului de afişare a datei şi a orei Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [DATE/TIME] stil de afişare dorit • Funcţia dată şi oră este controlată de o baterie cu litiu încorporată. • Pentru afişarea orei se utilizează sistemul cu 24 de ore. este afişat un mesaj prin care vi se solicită să setaţi data şi ora.. 2000.) 27 .12. 1 Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [CLOCK SET] → [YES] Modificarea formatului de dată Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [DATE FORMAT] stilul de afişare dorit Stil de afişare [A/L/Z] [L/Z/A] [Z/L/A] Afişare pe monitor 2008.15 11. • Dacă afişajul orei devine [. .15.. (Chiar dacă aţi plasat butonul OFF/ON la poziţia OFF. bateria continuă să se încarce.Configurare 3 Setarea datei şi orei Când echipamentul este pornit pentru prima dată. iar bateria va salva data şi ora timp de aproximativ 6 luni. 3 Apăsaţi pe joystick pentru a introduce selecţia. .2008 15.

Luminozitatea originală Luminos Foarte luminos Mai întunecat Întunecat [LCD SET] [BRIGHTNESS]: Luminozitate monitor LCD [COLOUR]: Nivel de culoare monitor LCD • Dacă porniţi aparatul când adaptorul de alimentare este utilizat. Reglarea nivelului de culoare şi a luminozităţii Mărirea şi reducerea luminozităţii întregului monitor LCD Apăsaţi butonul POWER LCD PLUS 1 Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] → [LCD SET] → [YES] 2 Selectaţi elementul şi apoi ajustaţi setările cu joystick-ul De fiecare dată când apăsaţi butonul. această funcţie va fi setată automat la „Bright” (Luminos).Configurare 4 Reglarea monitorului LCD • Aceste setări nu vor afecta imaginile înregistrate propriu-zise. 28 .

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 30 Înregistrarea (Operaţii de bază) 39 Înregistrarea (Operaţii avansate) 29 .

( 44) . În acest caz. • Când înregistraţi.) • Este posibil ca nivelul de culori şi focalizarea să nu poată fi reglate automat în funcţie de sursele de lumină sau de scene. Dacă subiectul este luminat din spate. (Când echipamentul este setat în modul înregistrare disc: Timpul de expunere este reglat la un maxim de 1/250. Nu acoperiţi microfoanele sau senzorii cu mâna. iar nivelul de culori (nivelul tonurilor de alb) şi focalizarea vor fi reglate automat. Treceţi mâna prin cureaua de mână.Înregistrarea (Operaţii de bază) 1 Înaintea înregistrării Poziţionare de bază a camerei Ţineţi camera cu ambele mâini. imaginea înregistrată va fi întunecată. Depărtaţi uşor picioarele pentru un echilibru mai bun. Despre modul Auto Apăsaţi butonul AUTO. Ţineţi braţele pe lângă corp. înregistraţi imaginile cu soarele în spatele dumneavoastră. aveţi grijă să vă aflaţi într-o poziţie stabilă şi să nu existe nici un pericol de a interacţiona cu o altă persoană sau cu un alt obiect. • Când vă aflaţi în aer liber. reglaţi manual aceste setări. ) (Se afişează pictograma de mod auto ─ Nivel automat al tonurilor de alb ( 108) ─ Focalizare automată ( 108) 30 În funcţie de luminozitatea subiectului etc. diafragma şi timpul de expunere sunt reglate automat pentru o luminozitate optimă.

( 25. • După ce au trecut aproximativ 5 minute în care echipamentul nu a fost utilizat în pauza de înregistrare. Această funcţie poate fi. de asemenea. Nu mişcaţi echipamentul până când indicatorul [ ] nu devine verde. POWER SAVE) 3 Apăsaţi pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a începe înregistrarea. porniţi-o din nou. 31 . • Imaginile înregistrate în intervalul dintre apăsarea pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a începe înregistrarea şi apăsarea din nou pe buton pentru a întrerupe înregistrarea formează o scenă. setată pe [OFF].Înregistrarea (Operaţii de bază) 2 Înregistrarea de secvenţe video • Deschideţi capacul lentilei înainte de a porni aparatul 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta LCD şi deschideţi monitorul 2 Selectaţi destinaţia de înregistrare prin meniu [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Pentru a opri înregistrarea Apăsaţi din nou pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a întrerupe înregistrarea. Scena este automat divizată când datele înregistrate depăşesc 3. Când doriţi să utilizaţi echipamentul. alimentarea cu energie se va întrerupe automat pentru a preveni descărcarea bateriei.9 GB (Înregistrarea va continua). • Indicatoarele [ ] şi [ ] luminează în roşu în timpul înregistrării.

Despre reluarea operării normale) [SETUP] → [AUDIO REC] → [DOLBY] sau [MPEG] [DOLBY] (Dolby AC-3): Aceasta este o metodă de înregistrare adecvată pentru copierea secvenţelor video înregistrate pe un card SD pe un disc DVD prin conectarea aparatului la o unitate de scriere DVD. afişajul contorului se va reseta la valoarea „0h00m00s”. • Pe durata înregistrării secvenţelor video. semnalul audio poate fi înregistrat în mod [DOLBY] pe un disc şi în mod [MPEG] pe un card SD • Setarea implicită a acestei funcţii este [MPEG] 32 . În caz contrar. se va afişa un mesaj de eroare la repornirea aparatului (96. [MPEG] [MPEG-1 Audio Layer 2): Aceasta este o metodă de înregistrare adecvată pentru redarea audio pe un dispozitiv compatibil cu standardul SD-Video. • Acest aparat nu poate converti metoda de înregistrare audio după înregistrarea secvenţelor video Utilizând software-ul furnizat. De fiecare dată când echipamentul intră în modul pauză de înregistrare. indicatorul [R 0min] va lumina intermitent în roşu.) Timp de înregistrare consumat. Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT] Selectaţi meniul ( 24) Mod înregistrare Destinaţia de înregistrare selectată Timp de înregistrare rămas (Atunci când timpul rămas este mai scurt de 1 minut. operaţia de înregistrare nu se va opri chiar dacă se închide monitorul LCD şi se retrage vizorul. nu deconectaţi adaptorul de alimentare şi nu scoateţi bateria.Indicaţii pe ecran Moduri de înregistrare audio Acest mod comută metoda pentru înregistrare audio pe un card SD. • În timpul înregistrării secvenţelor video.

Acest lucru înseamnă că. 33 .Moduri de înregistrare şi timpul de înregistrare Pentru a schimba calitatea imaginii secvenţelor video Selectaţi meniul ( [BASIC] 24) elementul dorit [REC MODE] Timp aproximativ de înregistrare pe o singură faţă HDD Mod înregistrare XP (Calitate ridicată) 14h 9h Are prioritate calitatea imaginii Capacitate 60 GB (SDR-H60 / SDR-H50) 40 GB (SDR-H40) SP (Normal) 27 h 18 h LP (Long Play) 54 h 36 h Are prioritate durata de înregistrare Card SD Mod înregistrare XP (Calitate ridicată) 3 min 6 min 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min Are prioritate calitatea imaginii Capacitate 256 MB 512 MB (inclus) 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB SP (Normal) 6 min 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min 3 h 20 min LP (Long Play) 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min 3 h 20 min 6 h 40 min Are prioritate durata de înregistrare • Timpii de înregistrare sunt aproximativi. • În următoarele situaţii. Înregistrarea VBR variază automat rata de biţi (cantitatea de date într-un interval de timp fix) în funcţie de subiectul înregistrat. durata de înregistrare disponibilă pentru imaginea în mişcare se va reduce. pe o imagine redată pot apărea perturbaţii de tip mozaic: ─ Când pe fundal există un model complicat ─ Când aparatul este deplasat prea mult ─ Când a fost înregistrat un obiect cu mişcări bruşte (Mai ales dacă a fost înregistrat în mod [LP]. dacă este înregistrat un subiect cu mişcări bruşte.) • Dacă înregistraţi imagini statice pe hard-disc sau pe un card SD. timpul de înregistrare pe cardul SD se reduce. VBR este o abreviere pentru Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă). • Acest aparat înregistrează în mod VBR.

pentru a nu mişca echipamentul. • Când înregistraţi imagini statice. 3 Apăsaţi butonul de pornire / oprire înregistrare Aparatul focalizează automat subiectul în centrul ecranului (când este selectată funcţia de focalizare automată). ţineţi camera ferm. • Despre numărul de imagini statice ce pot fi înregistrate pe un card SD ( 113) 34 . şi ţineţi braţele nemişcate pe lângă corp. uşoarele oscilaţii create prin susţinerea manuală a echipamentului sunt dificil de atenuat. cu ambele mâini. • Puteţi înregistra imagini stabile utilizând un trepied.Înregistrarea (Operaţii de bază) 3 Înregistrarea imaginilor statice • Deschideţi capacul lentilei înainte de a porni aparatul 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a şi deschideţi selecta monitorul LCD. Vă recomandăm să reduceţi amplificarea la transfocare (zoom) şi să vă apropiaţi de subiect în timp ce înregistraţi. Indicaţii pe ecran 2 Selectaţi destinaţia de înregistrare din meniu [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Dimensiunea imaginilor statice Destinaţie de înregistrare selectată Numărul rămas de imagini statice Luminează intermitent în roşu atunci când apare [R 0] Calitatea imaginilor statice Pentru a înregistra clar imaginile statice • Atunci când măriţi imaginea subiectului cu o amplificare de 4x sau mai mare.

Înregistrarea cu un efect sonor de declic al obturatorului Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [SHTR EFFECT] → [ON] • Setarea implicită a acestei funcţii este [ON] (activat). Se acordă prioritate numărului de imagini statice înregistrate. QUALITY] Sunt înregistrate imagini statice de calitate superioară. • Dacă funcţia [PICT. QUALITY] (calitate imagine) este setată la [ ]. Imaginile statice sunt înregistrate la o calitate normală a imaginii. 35 . în funcţie de conţinutul imaginii. Numărul de pixeli şi calitatea imaginii PICTURE SIZE (dimensiunea imaginii) Selectaţi meniul ( [BASIC] dorit 24) elementul [PICTURE SIZE] Pictogramă Aspect 4:3 16:9 Număr de pixeli 640x480 640x360 • Setarea implicită [PICTURE SIZE] este [[ ]]. Este posibil ca părţile laterale ale imaginilor înregistrate cu un raport dimensional de 16:9 să fie eliminate la imprimare. pe imaginea redată este posibil să apară o granulaţie tip mozaic. QUALITY (calitatea imaginii) Selectaţi meniul ( [BASIC] dorit 24) elementul [PICT. Verificaţi înainte de imprimare. PICT.

36 . va fi activată funcţia de zoom digital. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . SDR-H50 / SDR-H40: Puteţi reduce optic distanţa focală până la un zoom de 42x. Funcţia de zoom digital Dacă amplificarea de transfocare depăşeşte 50x (SDR-H60) / 42x (SDR-H50/SDR-H40). (Funcţia Macro) • Atunci când viteza de transfocare este mare.ZOOM] Partea T: Înregistrare cu apropierea subiectului (micşorare distanţă focală . Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Mutaţi butonul de zoom. SDR-H50/SDR-H40: [OFF]: Numai zoom optic (maxim 42 x) [70x]: Până la 70x [2000x]: Până la 2000x • Dacă este selectat [70x] sau [2000x]. ele sunt focalizate la aproximativ 1. • Această funcţie nu poate fi utilizată în modul înregistrare imagine. • Dacă luaţi degetul de pe butonul de transfocare în timpul operaţiei de transfocare. SDR-H60: [OFF]: Numai zoom optic (maxim 50 x) [80x]: Până la 80x [2000x]: Până la 2500x • Dacă este selectat [80x] sau [2500x]. • Atunci când subiectele aflate la depărtare sunt făcute să pară mai apropiate.Înregistrarea (Operaţii de bază) 4 Funcţii de înregistrare Funcţia de micşorare/mărire a distanţei focale (zoom in/zoom out) SDR-H60: Puteţi reduce optic distanţa focală până la un zoom de 50x. intervalul de zoom digital este afişat cu albastru în timpul transfocării.zoom in) Partea W: Înregistrare cu depărtarea subiectului (mărire distanţă focală . se poate înregistra sunetul operaţiei. acest echipament poate focaliza un subiect de la o distanţă de aprox. • Când amplificarea de transfocare este de 1x.3 m sau mai mult. intervalul de zoom digital este afişat cu albastru în timpul transfocării. • Cu cât zoom-ul digital este mai mare. Amplificarea maximă la zoom-ul digital poate fi comutată la altă valoare. Când readuceţi butonul de transfocare în poziţia iniţială. este posibil ca focalizarea subiectului să fie dificilă.zoom out) • Viteza de transfocare variază în funcţie de intervalul pe care este mutat butonul de zoom. nu faceţi zgomot. Selectaţi meniul ( [ADVANCED] 24) elementul dorit [D. cu atât calitatea imaginii de degradează mai mult. 2 cm de la obiectiv.

se consumă aproximativ 60% din puterea consumată modul de pauză înregistrare. Pornire rapidă Acest aparat va relua modul de înregistrare / pauză la aproximativ 2. Pentru a anula funcţia de pornire rapidă Selectaţi [SETUP] – [QUICK SETUP] – [OFF] • Setarea implicită este ON. Când pe monitor apare [ ].Utilizarea funcţiei de microfon la transfocare Sincronizat cu operaţia de zoom. pictograma nu va fi afişată chiar dacă apăsaţi pe joystick. reveniţi cu monitorul LCD în poziţia normală şi verificaţi indicatorul de avertizare / alarmă ( 95) 3 Deschideţi ecranul LCD Indicatorul de stare luminează în roşu iar aparatul intră în starea de pauză la aproximativ 2. imaginea înregistrată este aceeaşi ca la înregistrarea normală. deci timpul de înregistrare se va reduce. iar aparatul intră în modul standby de pornire rapidă. • Imaginea este inversată pe orizontală.1 secunde după pornire. microfonul va capta sunete clare de la distanţă mare atunci când distanţa focală este mare sau sunete din apropiere când se utilizează o distanţă focală mică. • Pe monitor vor apărea numai unele indicatoare. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . 2 Închideţi ecranul LCD în timp ce selectorul de mod este setat la sau Indicatorul de stare luminează intermitent în verde. Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] (activare) [ZOOM MIC] [ON] Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] (activare) 24) [ON] [QUICK START ] Funcţia de auto-înregistrare Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Rotiţi monitorul LCD spre obiectiv.) • Când monitorul LCD este rotit spre lentilă. (Cu toate acestea. ca şi cum aţi vedea o imagine în oglindă.1 secunde după redeschiderea ecranului LCD • În modul standby de pornire rapidă. • Modul standby de pornire rapidă este anulat dacă ─ Trec aproximativ 5 secunde ─ Selectorul de mod este comutat ─ Bateria este scoasă sau adaptorul de alimentare este deconectat 37 .

este posibil ca funcţia de stabilizare a imaginii să nu poată opera eficient: ─ Când este utilizat zoom-ul digital ─ Când echipamentul este supus unor oscilaţii puternice ─ Când înregistraţi un subiect în mişcare în timp ce îl urmăriţi 38 . grosismentul de transfocare (zoom) devine 2x iar dimensiunea imaginii poate diferi de cea anterioară modului standby de pornire rapidă • Dacă [POWER SAVE] ( 25) se setează la [5 MINUTES] iar aparatul intră automat în modul standby de pornire rapidă.I.S. din nou. • În următoarele situaţii. Funcţia de stabilizare a imaginii Această funcţie reduce tremurul imaginii provocat de mişcarea mâinii în timpul înregistrării. ] de stabilizare a Pentru a anula funcţia de stabilizare a imaginii Apăsaţi butonul O.I. închideţi şi redeschideţi ecranul LCD. (Când se utilizează funcţia de vizualizare în culori pe timp de noapte.S. Apare pictograma [ imaginii. Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Apăsaţi butonul O.• În modul de pornire rapidă poate fi necesar un anumit interval de timp pentru reglarea automată a nivelului tonurilor de alb. • Setarea implicită a acestei funcţii este [ON]. dacă scena înregistrată are o sursă de lumină diferită de cea a ultimei scene înregistrate. este reţinut nivelul tonurilor de alb de la ultima scenă înregistrată) • În modul de pornire rapidă.

• Indicaţia dispare când centrul joystick-ului este apăsat din nou 2 Selectaţi o pictogramă cu joystick-ul Pentru a anula funcţia Selectaţi din nou pictograma. iar pictogramele vor fi afişate pe ecran. • Indicaţia se modifică de fiecare dată când joystick-ul este apăsat în jos. 39 .Înregistrarea (Operaţii avansate) 1 Funcţii de înregistrare a pictogramelor operaţionale Setaţi funcţiile de înregistrare selectând pictogramele operaţionale pentru a adăuga diferite efecte imaginilor înregistrate. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta sau 1 Apăsaţi joystick-ul.

funcţia de compensare a luminii de fundal este anulată • Dacă opriţi aparatul funcţia de temporizator este anulată. 40 . Mod de înregistrare imagine Compensare lumină de fundal Temporizator Mod de asistenţă Mod de piele fină (soft skin) • Dacă opriţi aparatul sau operaţi selectorul de mod. funcţia de compensare a luminii de fundal şi funcţiile de vizualizare în culori pe timp de noapte sunt anulate. funcţia de modificare gradată a imaginii este anulată.Pictograme operaţionale Compensarea luminii de fundal / modificare gradată a imaginii / vizualizare în culori pe timp de noapte / Mod „piele fină” (soft skin) / PRE-REC (SDR-H60 / SDR-H50) / temporizator Mod de înregistrare video Compensare lumină de fundal Modificare gradată a imaginii Mod de asistenţă Vizualizare în culori pe timp de noapte Mod piele fină (soft skin) Mod pre-înregistrare • Pictogramele operaţionale estompate nu sunt afişate în timpul înregistrării • Dacă opriţi aparatul sau operaţi selectorul de mod. • Dacă opriţi aparatul.

Când începeţi înregistrarea. Mod de piele fină (soft skin) Mod pre-înregistrare apare pe ecran şi aparatul îşi Indicaţia reîmprospătează memoria prin înregistrarea imaginilor în mişcare . • După pornirea înregistrării. de la bust în sus. în memoria internă şi apoi le şterge. • Iluminare minimă necesară: aprox. (Fade out) • După dispariţia completă a imaginii / sunetului. imaginea / sunetul apar gradual (Fade in) Când întrerupeţi temporar înregistrarea (pauză) imaginea / sunetul dispar gradual. • Imaginile şi sunetul sunt înregistrate aproximativ 3 secunde înainte de apăsarea butonului de pornire / oprire a înregistrării. Acest mod este eficient dacă înregistraţi o persoană de aproape. 2 lx • Ataşaţi acest aparat la un trepied şi puteţi înregistra imagini fără vibraţii • Dacă focalizarea este dificilă. pentru aproximativ 3 secunde. culorii piele apar mai bine definite. evidenţiindu-le pe fundal. Pentru a selecta culoarea pentru funcţia fade in/out Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [FADE COLOUR] → [WHITE] (Alb) sau [BLACK] (Negru) Mod de asistenţă Acest mod explică funcţiile de înregistrare. Selectaţi pictograma dorită cu joystick-ul pentru a afişa o explicaţie pe ecran Pentru a ieşi din modul de asistenţă Apăsaţi butonul MENU sau selectaţi [EXIT] Vizualizare în culori pe timp de noapte Acest mod vă permite să înregistraţi în culori subiecte aflate în locuri întunecoase. 41 . Această facilitate permite ca înregistrarea imaginilor şi a sunetului să pornească cu aproximativ 3 secunde înainte ca butonul de pornire/oprire a înregistrării să fie apăsat.Funcţie Compensare lumină de fundal Modificare gradată a imaginii Efect Imaginea devine mai luminoasă pentru a preveni aspectul întunecat al unui subiect iluminat din spate. • Îndreptaţi aparatul către subiect şi poziţionaţi-l sigur. pentru un aspect mai plăcut. setarea PRE-REC este anulată. Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru pornirea înregistrării. • Nu se aude niciun beep. (Doar pentru pictograme care pot fi selectate în modul automat). ajustaţi-o manual ( 46) Cu acest mod. Înregistrarea se opreşte iar setarea fade in/out este anulată.

dar acest aspect nu reprezintă o defecţiune.Temporizator Acest mod este util la înregistrarea imaginilor statice utilizând temporizatorul. s-ar putea ca. captate 3 secunde înainte de apăsarea butonului • La utilizarea modului de asistenţă. albe) • După setarea PRE-REC. văzute puncte strălucitoare care de obicei sunt invizibile. pentru scurt timp. Apăsaţi butonul de pornire / oprire. mişcarea imaginii şi sunetul de Funcţia de vizualizare în culori pe timp operare pot să fie înregistrate. • Când înregistraţi o persoană aflată la distanţă. anulaţi modul soft skin sau transfocaţi pe faţa persoanei respective. De aceea. setarea PRE-REC nu poate fi făcută. Mod piele fină (soft skin) Dacă fundalul sau orice altă parte din scenă are culori similare culorii pielii. Utilizaţi această funcţie pentru a vă include şi pe dumneavoastră în imagine. Din acest motiv. Funcţia fade: PRE-REC: • Imaginile miniaturale ale scenelor înregistrate • Atunci când timpul de înregistrare rămas este sub utilizând funcţia de fade in devin negre (sau 1 minut. atunci când sunt afişate imagini invizibile cu ochiul liber pot fi înregistrate cu miniaturale sau în timpul redării poate fi diferită de iluminare intensă. imaginile nu pot fi setate. este posibil ca faţa acesteia să nu fie vizibilă cu claritate. 42 . indicaţia luminează intermitent tip de aproximativ 10 secunde şi apoi imaginea statică este înregistrată. dacă înregistrarea Mod de asistenţă (Help) începe în mai puţin de 3 secunde sau în timp ce indicaţia PRE-REC clipeşte pentru aproximativ 3 • La utilizarea modului de asistenţă. În acest caz. • Dacă luminozitatea este insuficientă. obişnuită. • După înregistrare. pot fi data la care înregistrarea a fost efectiv pornită. înregistrate • Atunci când este apăsat butonul de pornire/oprire • • • • a înregistrării. de noapte • Imaginile miniaturale ale scenelor înregistrate Scena înregistrată poate apărea ca şi când utilizând funcţia PRE-REC vor fi top image pentru ar lipsi cadre scenele efectiv înregistrate. imaginile de pornire/oprire a înregistrării nu vor putea fi în mişcare şi imaginile statice nu pot fi înregistrate. 25 de ori durata pentru alimentarea • Indicaţia de dată pentru scenele înregistrate utilizând funcţia PRE-REC va fi data atunci câna cu semnal a senzorului CCD faţă de durata butonul de pornire/oprire este apăsat. astfel încât scenele întunecate indicaţia de dată. Dacă este plasat într-o locaţie cu luminozitate mare. acestea vor fi de asemenea atenuate. Pentru a întrerupe temporizatorul Apăsaţi butonul MENU (Setare de temporizator este anulată). funcţiile secunde. după iniţierea pornirii rapide. funcţia de temporizator este anulată. Funcţia de vedere nocturnă în culori măreşte de aprox. este posibil ca efectul să nu fie clar. monitorul să devină alb.

Mod de reducere a vitezei obturatorului: • Când acest mod este selectat. înregistrat de microfon. Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [GUIDE LINES] → [ON] • Pentru a anula funcţia. efectul stereo se poate reduce. Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [REC ASPECT] → [16:9] sau [4:3] • Setarea implicită este [16:9] Funcţie de reducere a zgomotului produs de vânt (Doar când selectorul de mod este setat la ) Acest mod reduce zgomotul produs de vânt. selectaţi [OFF] Raport al dimensiunilor (Doar când selectorul de mod este setat la ) Acest mod vă permite să înregistraţi imagini compatibile cu televizoare cu ecran lat (wide-screen. viteza obturatorului se modifică de la 1/50 la 1/25. selectaţi [OFF] Funcţia linii de ghidare pentru înregistrare • Liniile de ghidare nu apar pe imaginile înregistrare propriu-zise. efectul stereo se va restabili). • Liniile de ghidare nu sunt afişate la rotirea monitorului LCD spre partea din faţă a echipamentului în vederea auto-înregistrării. imaginile afişate pot apărea ca şi când ar lipsi cadre şi poate apărea efectul de retenţie a imaginii • Dacă scena are o luminozitate sau contrast reduse. Când vântul slăbeşte. 16:9) şi cu televizoare normale (4:3). Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [WIND CUT] → [ON] • Setarea implicită este [ON] • Pentru a anula această funcţie. selectaţi [OFF] Mod de reducere automată a vitezei obturatorului Puteţi înregistra imagini luminoase chiar şi în locuri întunecoase.Înregistrarea (Operaţii avansate) 2 Funcţii de înregistrare din meniuri Meniuri Linii de ghidare / Raport al dimensiunilor / Reducere a zgomotului produs de vânt / Reducere automată a vitezei obturatorului Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Funcţie Funcţie de ghidare sau Efect / Metodă de setare Puteţi verifica dacă imaginea este orientată corect utilizând liniile de ghidare afişate pe ecran. este posibil ca subiectul să nu fie focalizat. Funcţia de reducere a zgomotului produs de vânt: • Reducerea zgomotului produs de vânt depinde de puterea vântului. • Când viteza obturatorului devine 1/25. (Dacă această funcţie este activată la vânturi puternice. Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [AUTO SLW SHTR] → [ON] • Setarea implicită este [ON] • Pentru a anula această funcţie. prin reducerea vitezei obturatorului. 43 .

Ajustare focalizare manuală Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Apăsaţi butonul MANUAL AF/MF.Înregistrarea (Operaţii avansate) 3 Funcţii de înregistrare manuală De fiecare dată când apăsaţi butonul MANUAL AF/MF: Mod manual Se afişează pictograma prezentată în imagine. sau 44 . Nivel al tonurilor de alb Ajustare diafragmă Viteză obturator Mod de focalizare manuală Indicaţia de focalizare manuală [MF] şi pictograma afişată în ilustraţie apar pe ecran.

acest mod setează automat viteza optimă a obturatorului şi diafragmele.Mod scenă Când înregistraţi imagini în situaţii diferite. imaginea înregistrată poate deveni albicioasă. Modul Low light • Este posibil ca secvenţele extrem de întunecoase să nu poată fi înregistrate adecvat. 1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi meniul ( 24) 44) [BASIC] → [SCENE MODE] → setare dorită Pictograma Mod/Condiţii de înregistrare Modul Sports (sporturi) Pentru a înregistra secvenţe sportive sau secvenţe în care se produc mişcări rapide Modul Portrait (portret) Pentru a face persoanele să iasă în evidenţă în raport cu fundalul Modul Low light (iluminare redusă) Pentru a înregistra secvenţe mai întunecoase astfel încât să fie mai luminoase Modul Spotlight (reflector) Pentru a înregistra subiectele la o petrecere sau la un spectacol Modul Surf & snow (surf şi zăpadă) Pentru a înregistra imagini în locuri cu lumină foarte puternică. modul Sports nu funcţionează. Modul Sports • La redarea cu încetinitorul sau la întreruperea redării secvenţelor înregistrate. 45 . puteţi anula funcţia mod Scene prin apăsarea butonului AUTO. este posibilă apariţia unor dungi luminoase verticale. • Evitaţi să înregistraţi la lumină fluorescentă. Modul Surf & snow • Dacă subiectul înregistrării este extrem de strălucitor. întrucât culoarea şi strălucirea imaginii redate s-ar putea modifica. acest mod suprimă „tremuratul“ camerei. imaginea înregistrată poate deveni albicioasă. În acest caz. Modul Spotlight • Dacă subiectul înregistrat este extrem de strălucitor. • Dacă strălucirea este insuficientă. este posibil ca mişcarea imaginii să nu pară uniformă. Modul Portrait • Dacă acest mod este folosit în interior. este posibil ca ecranul să prezinte scintilaţii. ecranul poate prezenta scintilaţii. • Dacă acest mod este folosit în interior. produsă de lămpi cu vapori de mercur sau cu sodiu. • Dacă înregistraţi un subiect puternic iluminat sau foarte reflectant. precum pârtiile de schi şi plajele Pentru a anula funcţia mod scenă Setaţi [SCENE MODE] la [OFF] (dezactivare) • De asemenea. modificaţi setarea modului scenă la [OFF]. Indicatorul [ ] luminează intermitent. • Pe durata redării normale. în timp ce părţile periferice ale imaginii înregistrate pot deveni extrem de întunecoase.

2 Folosiţi joystick-ul pentru a focaliza subiectul. • De asemenea.Ajustarea manuală a focalizării Dacă focalizarea automată este dificilă din cauza condiţiilor de înregistrare. cu cer senin Modul de reglare manuală • Lămpi cu vapori de mercur. cu joystick-ul . lumini de reflectoare pentru scenă la teatre • Răsăritul şi apusul soarelui. Pentru a reveni la reglarea automată Apăsaţi din nou butonul MANUAL AF/MF. lămpi cu vapori de sodiu. 46 . becuri halogen Mod de exterior Înregistrări în aer liber. puteţi să restabiliţi focalizarea automată apăsând butonul AUTO. unele lămpi fluorescente • Lumini utilizate pentru recepţiile organizate la hoteluri cu ocazia nunţilor. în funcţie de scenă sau de condiţiile de iluminare. etc Pentru a reveni la reglarea automată Setaţi nivelul tonurilor de alb la [ ]. utilizaţi focalizarea manuală. 1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi 44). Pictogramă Mod / Condiţii de înregistrare Nivel automat al tonurilor de alb Mod de interior (pentru înregistrarea în spaţii iluminate cu lămpi cu incandescenţă) Lămpi cu incandescenţă. În acest caz puteţi regla manual echilibrul tonurilor de alb. puteţi restabili reglarea automată apăsând butonul AUTO. 3 Selectaţi modul de nivel al tonurilor de alb cu joystick-ul. 1 Selectaţi modul de focalizare manuală ( 44). Nivelul tonurilor de alb Este posibil ca funcţia de reglare automată a echilibrului tonurilor de alb să nu poată reproduce culorile naturale. • De asemenea.

Ori de câte ori se modifică condiţiile de înregistrare. Vă rugăm să porniţi echipamentul numai după ce aţi demontat capacul de protecţie a lentilei. Când setarea este finalizată. cât şi irisul/amplificarea. nivelul tonurilor de alb reglat manual anterior este stocat în memorie. În această situaţie.Pentru a seta manual nivelul tonurilor de alb Senzorul nivelului de tonuri de alb 1 Selectaţi cu joystick-ul şi umpleţi ecranul cu un subiect alb. • Când echipamentul este pornit cu capacul de protecţie a lentilelor montat. În caz contrar. în timpul înregistrării. reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb nu se poate realiza corespunzător. continuă să apară cu • Când afişajul intermitenţă. tipul de sursă de lumină. utilizaţi nivelul manual al tonurilor de alb. nivelul tonurilor de alb nu poate fi setat din cauză că locul este întunecat etc. • Când setaţi atât nivelul tonurilor de alb. nu mai luminează intermitent. resetaţi nivelul tonurilor de alb pentru o reglare corectă. setaţi în primul rând nivelul tonurilor de alb. 47 . 2 Selectaţi cu joystick-ul Senzorul de nivel al tonurilor de alb detectează. acesta nu va funcţiona corespunzător. Nu acoperiţi senzorul de echilibru al tonurilor de alb în timpul înregistrării. • Când afişajul apare cu intermitenţă.

se modifică la valoarea amplificării. Când valoarea irisului este reglată pentru o luminozitate mai mare decât [OPEN]. apoi irisul / amplificarea. • Când setaţi atât timpul de expunere. Valoarea apropiată de [18dB] luminează imaginea. iar amplificare creşte automat în mod corespunzător. Apertură: Se reglează când monitorul este prea întunecat sau prea luminos. cât şi valoarea irisului / amplificării. culoarea şi luminozitatea imaginii se pot modifica. reglaţi manual timpul de expunere la [1/50] sau [1/100]. Reglarea manuală a irisului / amplificării • Dacă amplificarea este mărită. cu vapori de mercur sau cu vapori de sodiu. dar aceste aspecte nu reprezintă defecţiuni. În acest caz. • În funcţie de amplificarea la transfocare. În timpul redării normale. Pentru a reveni la reglarea automată Apăsaţi butonul AUTO. aspect care poate duce la creşterea granulaţiei pe monitor. • • • • • • • Timpul de expunere: de la 1/25 la 1/8000 de la 1/25 la 1/500 Timpul de expunere mai apropiat de valoarea 1/8000 este mai redus. la redare. Iris / Amplificare: SDR-H60 CLOSE (închisă) (de la F16 la F2. creşte granulaţia de pe monitor. deoarece. 48 . sensibilitatea va creşte.0) OPEN (deschisă) (de la 0dB la 18 dB) Valoarea mai apropiată de [CLOSE] întunecă imaginea. Dacă reduceţi manual timpul de expunere. există valori ale amplificării care nu pot fi afişate. este posibil ca mişcarea să nu pară uniformă. monitorul poate să îşi modifice culoarea sau să prezinte scintilaţii. Pot apărea dungi verticale luminoase la redarea imaginii unui subiect mai luminos sau foarte reflectant. • 1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi ul sau 44) • cu joystick- • 3 Ajustaţi setările cu joystick-ul .Reglarea manuală a timpului de expunere şi a aperturii Timp de expunere: Se reglează la înregistrarea subiectelor cu mişcare rapidă. cel mai redus timp de expunere este 1/50.2) OPEN (deschisă) (de la 0dB la 18 dB) SDR-H50/SDR-H40 CLOSE (închisă) (de la F16 la F2. La înregistrarea într-un loc foarte luminos. Dacă [AUTO SLW SHTR] se setează la [OFF]. Reglarea manuală a timpului de expunere Evitaţi înregistrarea cu surse de lumină fluorescentă. setaţi mai întâi timpul de expunere.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 50 Redare 55 Editare 67 Management suport media 68 Cu alte produse 49 .

2 Selectaţi suportul media de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 3 Selectaţi scena care urmează să fie redată. dar numerele de scene şi afişajul barei de derulare se vor modifica. Selectarea paginilor • Selectaţi şi apoi apăsaţi joystick-ul • Dacă împingeţi sau ţineţi joystick-ul spre dreapta sau stânga. 50 . Monitorul nu se va modifica de această dată. deci eliberaţi joystick-ul când ajungeţi la pagina cu scena pe care doriţi să o afişaţi. 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul. 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . apoi apăsaţi joystick-ul Număr scenă (număr pagină.Redarea 1 Redarea secvenţelor video Redare / Pauză Salt la redare (înapoi) Salt la redare (înainte) Opreşte redarea şi prezintă imaginile miniaturale. la selectarea ) Scena selectată este redată iar pictograma operaţională este afişată automat pe ecran. puteţi derula pagini înainte sau înapoi.

timpul de înregistrare nu este afişat pe monitor. În timpul redării scenelor înregistrate pe un card SD cu alte produse.redare imposibilă. se va reveni la redarea normală. etc. Atunci când redaţi pe acest echipament secvenţe video înregistrate cu alte aparate sau atunci când redaţi pe alte aparate imagini video înregistrate cu acest echipament. • Mutaţi joystick-ul din nou pentru a mări viteza. 51 Redarea cu încetinitorul 1 Întrerupeţi temporar redarea .• • • • • • • Sunetul se va auzi numai la redarea normală. Când o scenă este afişată sub forma la afişarea imaginilor miniaturale. (Apare mesajul „CANNOT PLAY“ . Redarea rapidă înainte/înapoi În timpul redării. mutaţi şi ţineţi joystick-ul la dreapta / stânga până la începerea derulării rapide înainte / înapoi. Pentru a anula funcţia de reluare redare Setaţi [RESUME PLAY] (Reluare redare) la [OFF] • Poziţia de reluare memorată este ştearsă din memorie dacă editaţi scene. Spre „+”: volumul creşte Spre „-”: volumul se reduce Reluarea redării anterioare Selectaţi meniul ( [SETUP] (activare) 24) [ON] [RESUME PLAY] Dacă redarea unei imagini video este oprită. se poate ca redarea să nu fie posibilă. 2 Mutaţi şi ţineţi apăsat joystick-ul spre stânga sau spre dreapta Redarea cadru cu cadru 1 Întrerupeţi temporar redarea 2 Mutaţi joystick-ul spre stânga sau spre dreapta Pentru a regla volumul difuzorului în timpul redării Mutaţi selectorul de volum Pentru a modifica viteza de redare • Când împingeţi joystick-ul în sus. La utilizarea acestui mod. Când timpul înregistrat pe scenă este mai scurt. redarea nu este posibilă.) Ora afişată poate fi diferită de ora înregistrării şi afişarea imaginilor miniaturale poate întârzia la redarea secvenţelor video înregistrate cu un alt produs. calitatea imaginii se poate deteriora şi este posibil ca imaginile video să nu poată fi redate. pe imaginea miniaturală a scenei oprite apare indicatorul [R]. alimentarea cu energie nu se va întrerupe atunci când monitorul LCD şi vizorul sunt închise şi retrase.

Pentru a reveni la prezentarea scenelor originale Selectaţi [VIEW ALL] şi apăsaţi pe joystick. Pentru a selecta o dată diferită Selectaţi [BY DATE) (În funcţie de dată). (La redarea secveţelor video pe HDD) 2 Selectaţi lista care urmează să fie redată şi apoi apăsaţi pe joystick. 52 . Pentru a selecta o altă listă de redare Selectaţi [PLAYLIST] şi apăsaţi pe joystick. ele sunt grupate separat când numărul de scene depăşeşte 99. Pentru a reda o listă de redare Crearea unei noi liste de redare ( 60) 1 Selectaţi [BY DATE] şi apăsaţi 1 Selectaţi [PLAYLIST] şi apăsaţi pe joystick. apoi apăsaţi pe joystick Pentru a reveni la ecranul care afişează toate scenele Selectaţi (VIEW ALL) (Vizualizează toate scenele) şi apoi apăsaţi pe joystick • Chiar dacă scenele sunt înregistrate în aceeaşi zi. (La redarea secvenţelor video pe card SD) 3 Selectaţi scena de unde va începe redarea şi apoi apăsaţi pe joystick 3 Selectaţi scena care urmează să fie redată şi apoi apăsaţi pe joystick.Redarea imaginilor video după dată Scenele înregistrate în aceeaşi zi pot fi redate una după alta. pe joystick 2 Selectaţi data pentru redare şi apoi apăsaţi pe joystick.

1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . 2 Selectaţi suportul media de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul 3 Selectaţi fişierul care urmează să fie redat.Redarea 2 Redarea imaginilor statice Pornire / pauză diaporamă Redă imaginea anterioară Redă imaginea următoare Opreşte redarea şi afişează imaginile miniaturale. ( 50) 53 . Fişierul selectat este redat. apoi apăsaţi pe joystick Număr fişier (Număr pagină: la selectarea / • Metoda pentru selectarea paginilor este aceeaşi ca pentru redarea secvenţelor video. şi pictograma operaţiei este afişată automat pe ecran.

• Alimentarea cu energie nu se va întrerupe când monitorul LCD este închis. • Nu extrageţi cardul SD în timp ce este accesat de acest echipament (indicatorul luminos de acces card SD este aprins). • Nu acţionaţi selectorul de mod în timpul redării succesive a imaginilor statice. Formatul de fişier recunoscut de acest echipament este JPEG. • Timpul de aşteptare până la afişarea fişierului depinde de numărul de pixeli ai fişierului. iar afişarea ecranului cu imagini miniaturale poate întârzia. (Nu vor fi redate toate fişierele formatate JPEG. 54 . sau poate afecta integritatea acestora.) Dacă se redă un fişier care nu este conform specificaţiilor.• • • • Despre compatibilitatea imaginilor statice Acest echipament respectă standardul unificat DCF (Design rule for Camera File system) stipulat de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association . în modul de redare. este posibil ca numărul dosarului / fişierului să nu poată fi afişat. • Când un fişier este afişat cu indicatorul la afişarea imaginilor miniaturale. • La redarea unor imagini statice înregistrate pe alte echipamente.Asociaţia japoneză din industria electronică şi a tehnologiei informaţiei). redarea nu este posibilă. ora afişată poate fi diferită de cea a înregistrării. Este posibil ca acest echipament să nu poată reda datele înregistrate sau create pe un alt aparat. iar un alt aparat s-ar putea să nu poată reda datele înregistrate pe acest echipament sau să afecteze integritatea acestora.

55 . • Când este selectată data în modul de redare secvenţe video. Treceţi la pasul 5. selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. utilizaţi funcţia SPLIT&DELETE.Editarea 1 Ştergerea scenelor / fişierelor Important Scenele / fişierele şterse nu pot fi recuperate. (Numai când. sunt şterse toate scenele de la data respectivă. Scena / fişierul selectate vor apărea încadrate cu roşu. în timpul 3 (Numai când. la pasul 2. este selectată opţiunea [SELECT]) 2 Când apare mesajul de confirmare. Ştergerea succesivă a scenelor / fişierelor 1 Apăsaţi pe butonul redării. ( 58) 2 Selectaţi [SELECT] sau [ALL] şi apăsaţi pe joystick. este selectată opţiunea [ALL]) • Toate scenele / fişierele de pe HDD sau cardul SD vor fi şterse. Ştergerea scenelor video Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Ştergerea fişierele de imagini statice Ştergerea scenelor / fişierelor multiple 1 Apăsaţi pe butonul de pe monitorul cu imagini miniaturale. Selectaţi scena/fişierul care urmează să fie şterse şi apoi apăsaţi pe joystick. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MDIA SELECT] • Pentru a şterge o parte nedorită a unei scene. cu excepţia scenelor / fişierelor blocate.

scena selectată va fi ştearsă. la pasul 2. • Puteţi şterge scene / fişiere şi din meniu. (Numai când. 89) 1 Selectaţi meniul ( 24) [EDIT SCENE] → [DELETE] → [COPIED] 56 . • • Ştergerea scenelor copiate colectiv Scenele copiate pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD sau software-ul furnizat (funcţia DVD COPY) pot fi şterse în grup Pictograma de copiere este indicată în afişarea imaginilor miniaturale după copiere (71. toate datele legate de fişiere vor fi şterse. un fişier de imagine statică (altul decât JPEG) care nu poate fi redat de acest aparat. 2 Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul 4 (Numai când. imaginea nu va fi ştearsă. la pasul 2. selectând [EDIT SCENE] sau [PHOTO SETUP] → [DELETE] • Atunci când se selectează opţiunea [ALL]. • • • • 5 Când apare mesajul de confirmare. este posibil ca aceasta să nu apară pe afişajul aparatului. La ştergerea imaginilor statice înregistrate pe un card SD cu alte echipamente. este selectată opţiunea [SELECT]) Pentru a continua să ştergeţi alte scene Repetaţi paşii 3-5. este selectată opţiunea [SELECT]) • Scenele blocate sau scenele fără informaţii nu pot fi şterse. Când o imagine statică este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU. Dacă sunt şterse fişiere conforme DCF. ştergerea poate dura mai mult dacă sunt multe scene pe disc. deoarece aceasta se va întrerupe. poate fi şters. utilizaţi o baterie cu suficientă putere sau utilizaţi adaptorul de alimentare Nu scoateţi cardul SD şi nu deschideţi capacul slotului de card SD în timpul ştergerii. • Pot fi setate în mod succesiv până la 50 de scene/fişiere afişate pe o pagină. Note pentru ştergerea fişierelor / scenelor Nu opriţi aparatul în timp ce acesta şterge fişiere Când ştergeţi scene / fişiere. selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick.• Când se apasă din nou pe joystick. În acest caz. Apăsaţi pe butonul .

Editarea

2
Funcţie

Editarea scenelor

Metodă de operare

Blocarea secvenţelor video
Pentru prevenirea ştergerii accidentale a secvenţelor video. (Totuşi, vă rugăm reţineţi că dacă mediul de stocare este formatat, toate datele de pe acesta vor fi şterse)

Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MEDIA SELECT]

1 Selectaţi meniul (

24) [EDIT SCENE] → [LOCK SET] → [YES]

2 Selectaţi scena care va fi protejată, apoi apăsaţi
joystick-ul

Se afişează [

] iar scena selectată este blocată.

• Apăsaţi joystick-ul din nou pentru a anula blocarea scenei • De asemenea, puteţi selecta scene multiple succesiv Pentru a finaliza setarea Apăsaţi pe butonul MENU.

57

Funcţie

Metodă de operare

Divizarea unei scene pentru ştergere
Cu această funcţie se divizează o scenă în două şi se şterge o jumătate.

Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]

1 Selectaţi meniul (

24) [EDIT SCENE] → [SPLIT&DELETE] → [YES]

2 Selectaţi scena care urmează să fie separată şi apoi
apăsaţi pe joystick.

3

Când ajungeţi la zona unde doriţi să separaţi scena

Selectaţi

cu joystick-ul

• Mutaţi joystick-ul spre stânga sau spre dreapta pentru redare înainte / înapoi. • Prin utilizarea redării cu încetinitorul sau cadru-cu-cadru va fi mai uşor să căutaţi punctul în care doriţi să divizaţi scena. ( 51)

4 Selectaţi jumătatea pe care doriţi să o ştergeţi şi
apăsaţi joystick-ul

Continuarea în pagina următoare.

58

Funcţie

Metodă de operare

Divizarea unei scene pentru ştergere (continuare)

5 Selectaţi [YES] apoi apăsaţi joystick-ul pentru a
reda partea de şters
• Când se selectează [NO], apare mesajul de confirmare. Treceţi la pasul 6.

Când opriţi redarea, apare mesajul de confirmare.

6 Selectaţi [YES], apoi apăsaţi joystick-ul
Pentru a continua combinarea altor scene Repetaţi paşii 2-6. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU. • Este imposibilă divizarea şi ştergerea scenelor cu un timp de înregistrare scurt. Lungimea scenelor rămase trebuie să fie de 3 secunde sau mai mult. • Este imposibilă setarea punctului de divizare la începutul sau finalul scenei. • Când o scenă care a fost divizată şi ştearsă utilizând funcţia SPLIT&DELETE este copiată pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD sau software-ul furnizat şi apoi este redată pe un alt dispozitiv, se poatze reda maximum 1 secundă din partea ştearsă. • Dacă o scenă cu pictograma (pictogramă copiată) este divizată şi ştearsă, informaţiile copiate sunt şterse ( 71) • Divizarea reală poate trece uşor dincolo de punctul de divizare stabilit.

59

Scene înregistrate Listă de redare • Puteţi crea o listă de redare doar pe HDD. de asemenea. Editarea scenelor pe o listă de redare nu va afecta scenele originale. Având în vedere că lista de redare nu este creată prin copierea datelor. partea din listele de redare care a fost creată cu aceste scene va fi. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT] 2 Selectaţi [CREATE] (Creare). veţi consuma o mică parte din capacitatea hard discului atunci când creaţi o listă de redare. apoi apăsaţi pe joystick 1 Selectaţi (PLAYLIST) (Listă de redare) şi apăsaţi pe joystick. ştearsă. 60 . Crearea unei liste de redare noi Rotiţi butonul de mod pentru a selecta .Editarea 3 Utilizarea listelor de redare Puteţi crea o listă de redare alegând dintre scenele înregistrate şi adunându-le pe cele favorite. Nu puteţi crea o listă de redare pe card SD. • Dacă creaţi sau ştergeţi liste de redare. scenele originale nu vor fi modificate. • Numărul maxim de liste de redare pe HDD: 4 Număr maxim de scene de liste de redare pe HDD: 999 • Dacă sunt şterse scene originale.

Rotiţi butonul de mod pentru a selecta . • Scenele sunt înscrise pe o listă de redare în ordinea în care au fost selectate. 5 Atunci când apare mesajul de confirmare. • Când se apasă din nou pe joystick. numerele tuturor listelor de redare ulterioare vor scădea cu 1 61 . Scena selectată va apărea încadrată cu roşu. Editarea unei liste de redare Editarea scenelor pe o listă de redare nu va afecta scenele originale. • Pe o listă pot fi setate până la 50 de scene succesive. lista de redare selectată va fi ştearsă • Puteţi şterge scene dintr-o listă de redare şi din meniu. selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. Selectaţi [EDIT] → [DELETE] • Ştergerea scenelor de pe o listă de redare nu va mări capacitatea rămasă pentru înregistrare • Dacă ştergeţi toate scenele dintr-o listă de redare se va şterge şi lista de redare respectivă • Dacă ştergeţi o listă de redare. scena selectată va fi anulată. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT] 2 Selectaţi lista de redare de editat şi apoi apăsaţi pe joystick 1 Selectaţi [PLAYLIST) (Listă de redare) apoi apăsaţi pe joystick Funcţie Ştergerea scenelor Metodă de operare Metoda pentru ştergerea scenelor dintr-o listă de redare este aceeaşi ca pentru "Ştergerea scenelor / fişierelor" ( 55) • Ştergerea scenelor dintr-o listă de redare nu va afecta scenele originale • Atunci când selectaţi [ALL]. 4 Apăsaţi pe butonul MENU.3 Selectaţi scena care va fi adăugată listei de redare şi apăsaţi pe joystick.

iar poziţia pe care urmează să fie mutată va fi indicată de o bară galbenă 3 Selectaţi poziţia pe care urmează să fie mutată scena şi apoi apăsaţi pe joystick Pentru a continua mutarea altor scene în lista de redare Repetaţi paşii 2-3.Funcţie Metodă de operare Selectaţi meniul ( 24) Adăugarea scenelor la o listă de redare Scenele pot fi adăugate listei de redare create [EDIT] → [ADD] → [YES] Următoarele etape sunt aceleaşi ca cele din pasul 3 şi 5 din „Crearea unei noi liste de redare! ( 60) Mutarea scenelor într-o listă de redare Este posibilă modificarea secvenţei scenelor din lista de redare prin mutarea lor într-o altă poziţie 1 Selectaţi meniul ( 24) [EDIT] → [MOVE] → [YES] 2 Selectaţi scena care urmează să fie mutată şi apoi apăsaţi pe joystick Scena selectată va apărea încadrată cu roşie. 62 . Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU.

Editarea

4
Funcţie

Editarea imaginilor statice

Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta
Metodă de operare

Blocarea fişierelor cu imagini statice
Această funcţie este utilizată pentru prevenirea ştergerii accidentale a fişierelor cu imagini statice. (Totuşi, chiar dacă blocaţi anumite fişiere pe un mediu de stocare, formatarea cardului va şterge toate fişierele.)

Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MEDIA SELECT].

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [LOCK SET] → [YES]

2 Selectaţi fişierul care urmează să fie protejat şi apoi
apăsaţi pe joystick

], iar fişierul selectat este blocat. Se afişează pictograma [ • Apăsaţi din nou pe joystick pentru a dezactiva blocarea. • Puteţi selecta mai multe fişiere succesiv Pentru a finaliza setările Apăsaţi pe butonul MENU

63

Funcţie

Metodă de operare

Setarea DPOF
Această funcţie este pentru scrierea datelor de tipărire pe imaginile statice selectate Ce este DPOF? DPOF (Format ordine tipărire digitală) este un format care permite utilizatorului unei camere digitale să stabilească imaginile înregistrate pe un card SD care vor fi tipărite, împreună cu informaţii privind numărul de copii pe care doriţi să le tipăriţi. (Vă rugăm ţineţi cont de faptul că nu toate serviciile de tipărire suportă această funcţie).

Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT].

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [DPOF SET] → [SET]

2 Selectaţi fişierul care urmează să fie setat şi apoi
apăsaţi pe joystick

3 Selectaţi numărul de copii tipărite şi apoi apăsaţi pe
joystick

• Pentru a anula setarea, setaţi numărul de copii la [0]. • Puteţi selecta mai multe fişiere succesiv Pentru a finaliza setarea Apăsaţi pe butonul MENU. Pentru a anula toate setările DPOF Selectaţi [PHOTO SETUP] → [DPOF SET] → [CANCEL ALL] • Setarea DPOF poate fi stabilită pentru maximum 999 de fişiere. • Este posibil ca setarea DPOF realizată pe alte echipamente să nu fie recunoscută de către acest echipament. Vă rugăm să realizaţi setările DPOF pe acest echipament. • Nu puteţi adăuga data înregistrării la imaginile ce urmează să fie tipărite cu ajutorul setărilor DPOF

64

Funcţie

Metodă de operare

Copierea fişierelor cu imagini statice
Această funcţie este destinată copierii fişierelor cu imagini statice de pe HDD pe un card SD sau invers.

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [COPY]
Copiere de pe HDD pe un card SD Copiere de pe un card SD pe HDD

2 Selectaţi direcţia dorită şi apăsaţi joystick-ul 3 Selectaţi [SELECT] sau [ALL] şi apăsaţi pe joystick.
• Când se selectează [ALL], se vor copia toate fişierele cu imagini statice stocate pe HDD sau pe cardul SD. Treceţi la pasul 6.

4

(Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 2)

Selectaţi fişierul care va fi copiat, apoi apăsaţi pe joystick.

Fişierul selectat este încadrat în roşu. • Pentru a deselecta scena, apăsaţi din nou koystick-ul • Pot fi selectate până la 50 de fişiere pentru copiere • Fişierele sunt copiate în ordinea în care au fost selectate

5 6

(Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 3)

Apăsaţi pe butonul MENU.
La apariţia mesajului de confirmare,

selectaţi [YES] (da), apoi apăsaţi pe joystick.
Continuarea în pagina următoare.

65

imaginea nu va fi copiată pe HDD chiar dacă se selectează [ALL] (Toate). • În timpul copierii.) • Setările de blocare şi setările DPOF ale unui fişier nu pot fi copiate. 66 . nu deschideţi trapa compartimentului cardului. este posibil ca acesta să nu fie afişat pe ecranul aparatului. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU. folosiţi o baterie cu putere suficientă sau adaptorul de reţea. dacă numărul de fişiere este mare copierea poate necesita timp. • În cazul opţiunii [ALL]. • Când o imagine static este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament. (Numele fişierelor sau numele folderelor vor diferi de cele ale fişierului original. • Când copiaţi fişiere. • Nu opriţi aparatul în timpul copierii. • Fişierele copiate sunt înregistrate după fişierele cu imagini statice din mediul de destinaţie a copierii.Funcţie Copierea fişierelor cu imagini statice (continuare) Metodă de operare (Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 3) Pentru a continua copierea altor fişiere Repetaţi paşii 4-6. Copierea se va opri. În acest caz. Pentru a anula copierea înainte de încheierea acesteia Apăsaţi pe butonul MENU.

formatarea poate dura mai mult. . Salvaţi datele importante pe un calculator etc.000 biţi. etc. Vă rugăm să reţineţi că. Formatarea hard-discului Această funcţie este utilizată pentru iniţializarea hard disk-ului. nu opriţi acest echipament.824 biţi. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . utilizaţi o baterie încărcată suficient sau adaptorul de reţea.000 biţi. Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [HDD STATUS] [YES] Pentru a părăsi ecranul de informaţii Apăsaţi pe butonul MENU.000. • (SDR-H60/SDR-H50) Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare. 1 GB = 1. • În funcţie de tipul de card SD utilizat. • Când formatarea este finalizată. nu decuplaţi acest aparat de la sursa de alimentare. • În timpul formatării. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă. nu supuneţi aparatul la şocuri sau vibraţii. Dacă un card SD este formatat pe alte echipamente (cum ar fi PC). • Nu extrageţi cardul SD în timpul formatării. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]. • În timpul formatării.000. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . dacă un card SD este formatat.000. apăsaţi pe butonul MENU pentru a părăsi ecranul cu mesaje. 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [YES] [FORMAT HDD] Formatarea unui card de memorie SD Această funcţie este utilizată pentru iniţializarea cardurilor SD. • Când formataţi hard-discul. Formatarea se va opri. Stocaţi datele importante pe un PC.741. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă.Managementul mediilor de stocare 1 Administrarea hard-discului şi cardului SD • Aparatul indică doar capacitatea spaţiului utilizat şi a spaţiului disponibil.000. apăsaţi pe butonul MENU pentru a părăsi ecranul cu mesaje.073. 2 Atunci când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick • Când formatarea s-a încheiat. 67 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . 60 GB este echivalent cu 60. Vă rugăm reţineţi că dacă hard disk-ul este formatat. utilizaţi o baterie încărcată suficient sau adaptorul de reţea. toate datele de pe acesta vor fi şterse. 40 GB este echivalent cu 40. 2 Atunci când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. • (SDR-H40) Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare. • Când formataţi un card SD. • Utilizaţi acest echipament pentru a formata carduri SD. • În timpul formatării. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse. Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT] 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [YES] [FORMAT CARD] Afişarea informaţiilor aferente hard-discului Sunt afişate informaţii referitoare la spaţiul folosit şi la cel rămas pe HDD. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. timpul de înregistrare poate fi mai mare şi există posibilitatea să nu puteţi utiliza cardul SD.

) Exemplu de imagini cu raport dimensional de 16:9 afişate pe un televizor obişnuit (4:3) Setare [TV ASPECT] [16:9] [4:3] • Setarea implicită a acestei funcţii este [16:9]. modificaţi setarea de meniu pentru a reda imaginile cu raportul original.Utilizarea camerei cu alte produse 1 Redarea pe TV Imaginile video şi statice înregistrate cu acest echipament pot fi redate pe un aparat TV. imaginile înregistrate pe card pot fi redate pe TV (Consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului pentru informaţii privind compatibilitatea). • Utilizaţi adaptorul de reţea pentru a nu avea probleme legate de epuizarea bateriei. Pentru mai multe informaţii. este posibil ca imaginile să nu fie afişate corect.) Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [4:3] [TV ASPECT] 4 Porniţi redarea pe acest echipament În cazul televizorul nu redă sunetul sau imaginea din acest echipament • Verificaţi conexiunile • Verificaţi dacă mufele sunt introduse până la refuz. • Selectaţi pe televizor intrarea video la care este conectat acest aparat. Cablu AV (inclus la livrare) • Introduceţi mufele până la refuz. • Dacă imaginile nu sunt afişate corect pe un televizor cu ecran lat. reglaţi la televizor setarea raportului dimensional. • Verificaţi setările de intrare ale aparatului TV (comutatorul de intrare). • În funcţie de setarea TV. 1 Conectaţi acest echipament şi un aparat TV. vă rugăm citiţi instrucţiunile de operare ale televizorului dumneavoastră. vă rugăm să citiţi instrucţiunile de operare ale aparatului TV. • Nu utilizaţi alte cabluri AV cu excepţia celui furnizat. (Pentru informaţii suplimentare. consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului. (Pentru detalii. selecta 3 Selectaţi mediul de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Pentru a urmări imagini cu raport dimensional 16:9 la un televizor cu ecran normal (4:3) Dacă imaginile nu sunt afişate corect pe un TV cu raport al dimensiunilor de 4:3. 68 . 2 Porniţi acest echipament şi apoi rotiţi selectorul de mod pentru a sau . • Dacă dispuneţi de un TV cu slot de card SD.

CD-R*3) • Nu atingeţi cu degetele suprafaţa de înregistrare a discurilor. 2 * Sunt suportate doar secvenţe video *3 Sunt suportate doar imagini statice Funcţiile diferite de copier disponibile când aparatul este conectat la o unitate de scriere DVD Date Mediu de stocare Funcţie DVD COPY ALL SCENES ADDED SCENES Funcţia FAVOURITE SCENES SELECT SCENES SELECT DATE SELECTE PLAYLIST 72 73 73 71 71 Secvenţe video HDD SD Imagini statice HDD/SD Pagina aplicabil -: nu se aplică • • • • Este imposibilă copierea simultană a imaginilor statice şi secvenţelor video Este imposibilă copierea datelor simultan de pe HDD şi SD Nu puteţi copia de pe mai multe carduri SD pe un disc Ordinea în care scenele sunt copiate nu poate fi modificată. Vă rugăm reţineţi că datele şterse nu pot fi recuperate. Despre discurile utilizabile Discuri de 12 cm noi*1 (DVD-RAM. DVD-RW sau CD-RW înregistrat este introdus în unitatea de scriere DVD. • Consultaţi instrucţiunile de operare ale unităţii de scriere DVD pentru detalii privind discurile recomandate. Când un disc DVD-RAM. manipularea discurilor. 69 . DVD-R DL. DVD-RW sau CD-RW care au fost formatate. DVD-RW*2. • Operarea nu este garantată cu alte unităţi de scriere • Utilizaţi cablul de conectare Mini AB USB furnizat pentru conectarea aparatului cu o unitate de scriere DVD (Operarea nu este garantată cu alte cabluri decât cel furnizat). etc. CD-RW*3. DVD-R. Discul copiat poate fi redat prin conectarea aparatului cu o unitate de scriere DVD. discul este formatat şi înregistrarea începe. • Discurile +RW/+R/+R DL sau de 8 cm nu pot fi utilizate pentru copier. Datele înregistrate pe disc vor fi şterse. *1 Nu puteţi înregistra pe un disc care a mai fost utilizat. Cu toate acestea. pot fi utilizate discuri DVD-RAM.Utilizarea camerei cu alte produse 2 Cu o unitate de scriere DVD Este posibilă copierea imaginilor înregistrate cu acest aparat pe discuri prin conectarea unei unităţi opţionale de scriere DVD. (75) Echipamente capabile de copiere a imaginilor pe discuri prin conectarea acestui aparat – Unitate de scriere DVD/VW-BN1 • Recomandăm utilizarea unităţii VW-BN1.

Deconectaţi cablul USB de la aparat) după ce „Please wait” (Vă rugăm aşteptaţi) este afişat timp de 1 minut. se va afişa mesajul „CANNOT CHECK CONNECTED DEVICE. deconectaţi cablul de conectare Mini AB USB de la unitate şi scoateţi discul pentru a vă asigura că acesta este utilizabil şi nu a fost introdus invers (69). Când acest lucru se întâmplă. operarea nu este posibilă când aparatul este conectat la unitatea de scriere DVD 3 Porniţi aparatul 4 Conectaţi aparatul la unitatea de scriere folosind cablul Mini AB USB (furnizat cu unitatea de scriere DVD) • Ecranul de selectare a funcţiei de unitate de scriere DVD se va afişa I 5 Introduceţi discul în unitatea de scriere DVD • Introduceţi discul în unitatea de scriere DVD după conectarea unităţii de scriere la acest aparat • Vă rugăm citiţi instrucţiunile de operare ale unităţii de scriere DVD privind modul de utilizare • Dacă unitatea de scriere DVD este conectată la acest aparat cu un disc deja introdus. Cablu de conectare mini AB USB (furnizat cu unitatea de scriere DVD) Unitate de scriere DVD (opţional) • Conectaţi terminalul Mini A la aparat iar terminalul Mini B la unitatea de scriere DVD • Introduceţi mufele până în capăt 1 Conectaţi adaptorul de alimentare furnizat cu unitatea de scriere DVD la unitatea de scriere • Nu puteţi alimenta unitatea de scriere de la acest aparat.Conectarea acestui aparat la o unitate de scriere DVD Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD pentru a copia datele pe discuri sau pentru a reda imaginile care au fost copiate pe un disc. 2 Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare • Dacă utilizaţi bacteria. 70 . DISCONECT THE USB CABLE FROM THIS UNIT” (Dispozitivul conectat nu poate fi verificat.

• Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial. Pictogramă copiată Informaţiile copiate sunt înregistrate în scenele de secvenţe video care apoi sunt copiate pe disc utilizând funcţia DVD COPY şi simbolul este indicat pe ecran. este posibilă creare unui alt set cu acelaşi conţinut. urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru schimbarea discurilor. • Informaţiile copiate vor fi şterse la utilizarea funcţiei SPLIT&DELETE. utilizând funcţia DVD COPY. 71 .[ALL SCENES] *Doar la selectarea video 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] . Drept urmare. apăsaţi joystick-ul. • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii.[DVD COPY] . • Scenele de secvenţe video indicate cu pot fi şterse în grup utilizând meniul de ştergere ( 56). Pentru a finaliza. 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] sau [PICTURE] – [DVD COPY]* . selectaţi [YES]. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv. aceste scene vor fi copiate din nou la utilizarea funcţiei ADDED SCENES. care sunt adăugate după copierea pe disc utilizând funcţia DVD COPY (scene fără pictograma ) pe discuri. Dacă toate scenele sunt copiate. Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD ( 70) Copierea tuturor scenelor pe discuri Copiaţi toate imaginile de pe mediile de stocare pe discuri Copierea scenelor adăugate pe discuri Copiaţi scenele pe mediile de stocare. Informaţiile copiate sunt înregistrate în scenele de secvenţe video care apoi sunt copiate pe disc utilizând funcţia DVD COPY. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB. DVD-RW sau CD-RW. După confirmare.Funcţia DVD COPY Imaginile înregistrate pe acest aparat pot fi copiate pe disc. Este posibilă scrierea doar a scenelor care sunt adăugate după copiereasau ştergerea scenelor copiate în grup. • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM.[ADDED SCENES] 2 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul Numărul de discuri necesare pentru copiere în funcţie de tipul de disc • Când 2 sau mai multe discuri sunt necesare pentru copiere. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

• Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial.048. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB. Este posibilă crearea unui alt disc cu acelaşi conţinut. 72 . apăsaţi joystick-ul.576 biţi 3 Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [START]. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv. De asemenea. DVD-RW sau CD-RW. selectaţi [YES]. 2 Selectaţi scenele de copiat şi apoi apăsaţi joystick-ul Dimensiunea datelor scenei Spaţiu rămas pe disc* Scena selectată este încadrată în roşu. Selectaţi scenele astfel încât acestea să intre pe un disc. Pentru a finaliza. apoi apăsaţi joystick-ul 4 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii.Funcţia FAVOURITE SCENES Este posibilă selectarea scenelor de secvenţe video înregistrate pe acest aparat şi înregistrarea lor pe un singur disc DVD. spaţiul rămas pe disc afişat se va schimba în roşu şi se va afişa dimensiunea excesivă. Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD ( Selectarea scenelor de copiat pe un disc 70) Selectaţi scenele pe care doriţi să le copiaţi pe un singur disc DVD. este posibilă copierea listelor de redare create pe HDD pe discuri DVD. apăsaţi joystick-ul din nou • Pot fi setate până la 50 de scene succesiv • Dacă dimensiunea totală de date depăşeşte capacitatea discului. 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT SCENES] • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM. precum şi copierea scenelor prin selectarea datei de înregistrare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. * Unităţile de capacitate utilizabilă de pe un disc DVD sunt 1 MB = 1. • Pentru a deselecta scena. După confirmare.

este posibilă creare unui alt set cu acelaşi conţinut. • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii. selectaţi [YES]. • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM. apăsaţi joystick-ul. Dacă toate scenele sunt copiate. 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT DATE] 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD]– [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT PLAYLIST] 2 Selectaţi data / lista de redare de copiat şi apăsaţi joystick-ul. • Pot fi setate până la 50 de date succesiv 3 4 Apăsaţi butonul MENU Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [START]. apăsaţi joystick-ul din nou. • Pentru a deselecta data / lista de redare. apoi apăsaţi joystick-ul 5 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul Numărul de discuri necesare pentru copiere în funcţie de tipul de disc Când 2 sau mai multe discuri sunt necesare pentru copiere.Selectarea scenelor în funcţie de dată. După confirmare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Selectarea scenelor în funcţie de listă de redare pentru copier pe discuri Listele de redare create pe HDD sunt copiate pe discuri DVD. urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru schimbarea discurilor. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB. Pentru a finaliza. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv. pentru copiere pe discuri Scenele înregistrate cu acest aparat sunt copiate selective pe discuri DVD. • Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial 73 . DVD-RW sau CD-RW. Data / lista de redare selectată este încadrată în roşu.

poate rezulta un disc cu un spaţiu mai mare nefolosit. tipul de disc. acest lucru depinzând de software. • Când o imagine statică este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament dar nu apare pe afişajul aparatului. Din acest motiv. redaţi discurile pentru a vă asigura că acestea au fost copiate corect înaintea ştergerii ( 75) • Nu opriţi aparatul sau unitatea de scriere DVD şi nu deconectaţi cablul Mini AB USB în timpul copierii. 40 – 90 min Aprox. • După ce datele sunt copiate pe un disc. imaginea nu va fi copiată pe disc.” (Citire disc. Tip disc DVD-RAM DVD-RW DVD-R Timp de copiere Aprox. De asemenea. este necesar un interval de timp pentru verificarea datelor scrise. Consultaţi intrucţiunile de operare ale DVD Recorder-ului pentru detalii. • Când datele sunt divizate şi copiate pe mai multe discuri. nu scuturaţi aparatul sau unitatea de scriere. 74 . Când un disc care a fost creat cu acest aparat şi cu unitatea de scriere DVD este introdus în DVD recorder. scoateţi discul şi asiguraţi-vă că acesta este utilizabil şi nu a fost introdus invers. • Utilizarea unui disc CD-RW sau CD-R este recomandată pentru copierea imaginilor statice de dimensiuni mici. • Datele care au fost înregistrate pe un alt dispozitiv nu pot fi copiate sau nu vor fi corecte chiar dacă sunt copiate.. numărul de discuri copiate şi temperatura camerei. Despre timpul necesar pentru copiere Timpul necesar pentru copierea unui disc (La copierea a 4GB de imagini video pe 1 disc). imaginile nu pot fi adăugate pe disc prin conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD. • Dacă mesajul „READING DISC. De asemenea. este posibil să se afişeze un mesaj solicitând formatarea discului. 15 – 60 min Timpul necesar pentru copiere diferă în funcţie de numărul de scene înregistrate pe mediul de stocare.. • Nu puteţi conecta şi utiliza un hub USB • Nu puteţi ejecta un disc în timpul copierii. deoarece datele sunt înregistrate în funcţie de scenă. Nu formataţi discul deoarece toate datele vor fi şterse şi nu mai pot fi recuperate.) este afişat timp de mai mult de 2 minute. poate fi necesar un interval de timp mai lung pentru copiere decât pentru înregistrare.. Este posibil ca aceasta să nu fie afişată corect.. • Data de înregistrate pentru scenele sau fişierele copiate pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD reprezintă data la care au fost copiate scenele sau fişierele. • Un disc DVD-R DL are două straturi de înregistrare deci timpul de înregistrare este de aproximativ 1.Note pentru copierea datelor pe discuri utilizând unitatea de scriere DVD La ştergerea datelor de pe mediile de stocare după efectuarea unei copii. Aşteptaţi afişarea mesajului de finalizare a copierii. 30 min – 60 min Aprox. ( 69) • Nu există nicio garanţie că un disc creat prin conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD va putea fi redat pe orice player.5 – 2 ori mai lung decât timpul de înregistrare pe un disc DVD-R.

Redarea unui disc introdus în unitatea de scriere DVD Puteţi reda imaginile video şi imaginile statice copiate pe un disc. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul de conectare Mini AB USB. 53) 75 . 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul. • Operaţia de redare este aceeaşi ca la redarea imaginilor video sau imaginilor statice ( • După redare. • Imaginile video şi imaginile statice de pe disc sunt afişate ca imagini miniaturale. apoi apăsaţi joystick-ul. apoi apăsaţi joystick-ul. 1 Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD 2 Selectaţi [PLAY DISC] (Redare disc). 3 Selectaţi scena / fişierul de redat. 50.

( 60) • Utilizaţi adaptorul de reţea pentru nu avea probleme legate de epuizarea bateriei. Cablu AV (inclus la livrare) • Introduceţi mufele cât mai bine posibil.Utilizarea camerei cu alte produse 2 Cu alte aparate video Copierea imaginilor pe alte aparate video Puteţi crea o listă de redare adunând scenele pe care doriţi să le copiaţi. În acest caz. Utilizarea slotului de card SD al altor aparate Dacă dispuneţi de un DVD recorder cu slot de card SD. Apoi începeţi înregistrarea pe dispozitivul conectat. • Selectaţi pe televizor intrarea video la care este conectat acest aparat. acestea vor fi îngustate orizontal. 76 . • Pentru detalii privind copierea imaginilor. consultaţi instrucţiunile de operare ale DVD recorder-ului. Opriţi apoi redarea pe acest echipament. şi setaţi raportul dimensiunilor la 16:9. În cazul în care copiaţi imagini direct de pe cardul SD sau cu cablul AV şi apoi le redaţi pe un ecran lat. consultaţi instrucţiunile de operare ale unităţii de redare şi ale televizorului. imaginile înregistrate cu acest aparat pot fi copiate pe hard disk sau pe un disc DVD. • Nu utilizaţi alte cabluri AV cu excepţia celui furnizat. apoi copiaţi pe alte echipamente numai scenele din această listă de redare. 3 Selectaţi mediul de stocare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 4 Porniţi redarea pe acest aparat. Pentru a opri copierea Opriţi înregistrarea pe echipamentul conectat. 2 Porniţi acest echipament şi apoi rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . Consultaţi instrucţiunile de operare ale DVD recorder-ului pentru informaţii privind copierea de pe un card SD. 1 Conectaţi acest echipament şi echipamentul video.

(Citiţi instrucţiunile de utilizare ale imprimantei. 6 Selectaţi setarea de tipărire a datei la [DATE PRINT] şi apăsaţi joystick-ul. 3 Selectaţi un fişier care urmează să fie tipărit şi apoi apăsaţi pe joystick. utilizaţi o imprimantă compatibilă cu tehnologia PictBridge. • Pentru a anula setarea.Utilizarea camerei cu alte produse 4 Utilizarea camerei video cu o imprimantă (PictBridge) Pentru a tipări imagini prin conectarea acestei unităţi direct la o imprimantă. 2 Selectaţi [PictBridge] – [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi pe joystick. • Se pot seta succesiv până la 8 fişiere afişate pe o pagină. • Această setare nu este disponibilă dacă imprimanta nu poate tipări data. • Puteţi seta imprimarea a maxim 9 copii. 4 Selectaţi numărul dorit de copii şi apoi apăsaţi pe joystick. Cablu USB [furnizat ) • Introduceţi conectorii USB până în capăt • Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celor furnizate (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare şi porniţi-l. 1 Conectaţi acest echipament la o imprimantă. Pe ecranul acestui echipament apare indicatorul .) • Utilizaţi adaptorul de alimentare pentru mai multă siguranţă. 77 . 5 Apăsaţi pe butonul MENU pentru a afişa meniurile PictBridge. setaţi numărul de copii la [0].

• • ─ Întreruperea alimentării cu energie electrică Verificaţi setările imprimantei pentru formatul hârtiei. anulaţi funcţia respectivă înainte de tipărire. nu puteţi utiliza setările DPOF. Conectaţi imprimanta direct la acest echipament.7 Selectaţi setarea formatului de hârtiei la [PAPER SIZE]. Dacă se selectează [NO]. (Pentru mai multe detalii. Aceste operaţii nu permit imprimarea corectă. Dacă se selectează [YES]. Este posibil ca marginile imaginilor ] să înregistrate cu setarea opţiunilor [ fie tăiate. Se afişează un mesaj de confirmare. Atunci când utilizaţi o imprimantă care are o funcţie de retezare sau de tipărire fără chenar. • Părăsiţi funcţia PictBridge deconectând cablul USB după ce imaginile au fost tipărite.) Atunci când echipamentul este conectat direct la imprimantă. [4X5 INCH]: Format L [5X7 INCH]: Format 2L [4X6 INCH]: Format carte poştală [A4]: Format A4 • Nu puteţi seta un format de hârtie care nu este recunoscut de imprimantă. consultaţi instrucţiunile de operare ale imprimantei. Nu utilizaţi un hub USB. ─ Deconectarea cablului USB ─ Extragerea cardului SD sau deschiderea capacului de slot SD ─ Acţionarea selectorului de mod 78 . toate setările rămân valabile. evitaţi efectuarea următoarelor operaţii. iar ecranul revine la pasul 3. iar ecranul revine la pasul 3. apoi apăsaţi joystick-ul. 9 Selectaţi [PRINT] [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. setarea numărului de copii este anulată. Dacă opriţi tipărirea înainte de finalizare Împingeţi joystick-ul în jos. 8 Selectaţi setarea de machetă la [PAGE LAYOUT]. STANDARD: Aranjarea în pagină caracteristică imprimantei [ ]: Tipărire fără chenar [ ]: Tipărire cu chenar • Nu puteţi seta tipuri de aranjare în pagină care nu sunt recunoscute de imprimantă. Verificaţi această setare înainte de tipărire. calitatea imprimării etc. apoi apăsaţi joystick-ul • • [STANDARD]: Format specific imprimantei. • În timpul imprimării.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 80 Înaintea utilizării 84 Configurare 88 Utilizarea software-ului 90 Utilizarea unui calculator Macintosh 79 .

• Nu copiaţi imagini înregistrate pe acest aparat utilizând un alt software decât cel furnizat. software-uri sau discurile DVD-Video din comerţ nu sunt suportate. Creaţi liste de redare. Redaţi pe PC imaginile înregistrate cu acest aparat Copiaţi imaginile înregistrate cu acest aparat pe hard-disk-ul PC-ului. Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2. Selectaţi imaginile dorite şi creaţi propriile dumneavoastră discuri DVD originale. combinaţi sau ştergeţi) imaginile copiate pe PC. executaţi Windows Update şi încercaţi să instalaţi aplicaţia din nou. Dacă aplicaţia Adobe Reader (Adobe Acrobat Reader) nu este deja instalată pe PC-ul dumneavoastră. Adobe Reader Pentru a vizualiza instrucţiunile de instalare. Firefox 1.0 sau 7.0 sau o versiune ulterioară.0. Mozilla 1.5 sau 2. o puteţi instala de pe CD-ROM-ul furnizat.0. Editaţi (divizaţi. Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 sau Microsoft Windows Vista ─ 128 MB RAM (256 MB recomandat pentru formate complexe sau documente mari) ─ Microsoft Internet Explorer 6. • Nu putem garanta operarea corectă a acestui aparat dacă utilizaţi alt software decât cel furnizat.Înainte de utilizare 1 Operaţii pe care le puteţi efectua cu un PC După ce aţi instalat aplicaţia VideoCam Suite de pe CD-ROM-ul furnizat şi aţi conectat PC-ul la aparat. • Următoarele cerinţe de sistem sunt necesare pentru a instala Adobe Reader de pe CD-ROM-ul furnizat ─ Intel Pentium III sau un procesor echivalent ─ Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4. 80 . puteţi efecua operaţiile descrise mai jos. este necesară aplicaţia Adobe Reader (Adobe Acrobat Reader) 5. • VideoCam Suite poate procesa imagini înregistrate cu acest aparat sau imagini înregistrate cu VideoCam Suite. Imaginile create cu alte camere video. AOL 9 • Dacă aplicaţia nu poate fi instalată în baza cerinţelor de mai jos.7. DVD-recordere.

este necesar un CD-ROM • Când 2 sau mai multe dispozitive USB sunt conectate la un PC.8 GHz sau superior recomandat) Windows Vista: 512 MB sau mai mult (1 GB recomandat) Windows XP/2000: 256 MB sau mai mult High Colour (16 biţi) sau mai mult (32 de biţi sau mai mult recomandat) Rezoluţie desktop de 1024 x 768 pixeli sau mai mult Placă video DirectX 9.0c.Înainte de utilizare 2 Mediu de operare • Pentru a instala aplicaţiile software furnizate. DirectX 9. nu este garantată operarea corectă. Adobe Acrobat Reader 5. sau când dispozitivele sunt conectate printr-un hub USB sau prin utilizarea unor cabluri de extensie.0 sau o versiune ulterioară (necesare pentru afişarea instrucţiunilor de operare) • Pentru Windows Vista. contactaţi producătorul PC-ului.0 este recomandat) Mouse sau dispozitiv echivalent SD card reader / writer (necesar pentru a citi şi scrie cardul SD) CPU RAM Afişaj Spaţiu liber pe hard disk Software necesar Unitate de disc Sunet Interfaţă Alte cerinţe 81 .0 sau Adobe Acrobat Reader 6. pot apărea erori în timpul înregistrării.0 sau ulterior Unitate de disc care suportă discuri DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM Suport DirectSound Port USB (Hi-Speed USB 2. (Operarea nu este garantată cu cu alte cabluri USB) • Utilizaţi cablurile USB furnizate la conectarea la PC (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) VideoCam Suite 1. Vă rugăm debifaţi [Compress this drive and clear the disc area] în [Properties] pe hard disk. În acest caz.0 PC Sistem de operare PC compatibil IBM PC/AT Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2.0c sau ulterior • Dacă instalaţi software-ul pe un PC care nu este compatibil cu DirectX 9.0c (DirectDraw overlay) Transfer DMA efectiv la Ultra DMA/33 sau mai mult (Ultra DMA/100 sau mai mult recomandat) Pentru instalarea aplicaţiei: 150 MB sau mai mult La crearea discurilor (DVD Video) 5 GB sau mai mult pentru folderul de lucru (10 GB sau mai mult în cazul discurilor dual-layer) • Dacă se activează setarea de comprimare. PC-ul nu va opera corespunzător. Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Home Premium Intel Pentium III 800 MHz sau superior (Intel Pentium 4 1. utilizaţi Adobe Reader 8.

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Home Premium Windows Vista: Intel Pentium III 1000 MHz sau superior Windows XP/2000: Intel Pentium II 300 MHz sau superior Windows Vista Home Basic: 512 MB sau mai mult Windows Vista Home premium: 1 GB sau mai mult Windows XP/2000: 32 MB sau mai mult (64 MB sau mai mult recomandat) Port USB CPU RAM Interfaţă • Echipamentul USB operează cu driver-ul instalat în sistemul de operare. Windows 98/98SE. italiana. cadrele se pot reduce. poate apărea o eroare la scrierea datelor pe disc Funcţie de citire card SD (socare) PC Sistem de operare PC compatibil IBM PC/AT Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2.• Chiar dacă cerinţele de sistem menţionate sunt îndeplinite.1.0). dacă acesta nu suportă Hi-Speed USB (USB 2. 82 . Windows Me. şi Windows NT • Nu este garantată operarea pe un sistem de operare actualizat • Nu este garantată operarea pe PC-uri care nu sunt compatibile PC/AT • Acest software nu este compatibil cu un mediu multi-boot • Acest software nu este compatibil cu un mediu multi-CPU • Operarea nu este garantată pe Microsoft Windows XP Media Center Edition. germana. tablet PC Edition. Windows Vista Business / Enterprise şi sisteme de operare pe 64 de biţi • Datele nu sunt suportate în alte limbi decât engleza. spaniola şi chineza simplificată • DirectX 9. sau software-ul poate rula lent la redarea imaginilor video • Dacă PC-ul dumneavoastră nu îndeplineşte cerinţele de mai sus. Windows 95.0c se va instala automat în momentul instalării software-ului • Nu este garantată operarea pe toate unităţile DVD • DVD-urile scrise cu acest software nu sunt garantate a fi compatibile cu toate playerele DVD • În funcţie de mediul de operare al PC-ului dumneavoastră. franceza. sunetul poate fi intermitent. unele PC-uri nu pot fi utilizate • CD-ROM-ul furnizat este disponibil doar pentru Windows • Acest software nu este compatibil cu Microsoft Windows 3.

mărcile înregistrate şi secretele comerciale din cadrul acestui Software nu sunt transferate Beneficiarului de Licenţă. manualul de instrucţiuni şi orice alte suporturi media furnizate Beneficiarului licenţei (în mod colectiv denumite „Software”).. nu sunt responsabili de defectele apărute în Software sau de eventuale daune cauzate Beneficiarului de licenţă în urma modificării. copia. dacă este necesar. Mai mult. dar toate drepturile aplicabile privind patentele. Dacă Beneficiarul licenţei nu este de acord termenii şi condiţiile acestui Contract. Articolul 4. cu excepţia situaţiilor în care acest lucru este stipulat în Contract. Matsushita sau distribuitorii săi nu sunt responsabili de daunele suferite de Beneficiarul licenţei rezultate din sau în legătură cu utilizarea acestui Software.Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final Înainte de a deschide pachetul CD-ROM. Articolul 7. fie gratuit sau nu. 83 . Articolul 2. Restricţii privind copierea Software-ului Beneficiarul licenţei poate face o singură copie a Software-ului complet sau a unei părţi din el. Utilizarea de către o terţă parte Beneficiarul licenţei nu poate utiliza. decompilare sau dezasamblare Beneficiarul licenţei nu poate modifica. drepturile de autor. vă rugăm să citiţi următoarele informaţii: Dumneavoastră („Beneficiar al Licenţei”). Articolul 8. cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis de legile ţării în care Beneficiarul licenţei este rezident. sau distribuitorii săi. Ltd („Matsushita”). modifica. Beneficiarul licenţei trebuie să distrugă Software-ul şi toate documentaţiile aferente împreună cu toate copiile. Articolul 1. dezasamblării sau decompilării acestui Software. Controlul de export Beneficiarul licenţei este de acord să nu exporte sau re-exporte în nici o ţară Software-ul. Articolul 5. Calculatorul Beneficiarul licenţei poate utiliza Software-ul pe un singur calculator şi nu îl poate utiliza pe mai multe calculatoare. transfera sau permite unei terţi părţi. vi se acordă o licenţă pentru Software-ul definit în acest Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final („Contract”) cu condiţia ca dumneavoastră să fiţi de acord cu termenii şi condiţiile din acest Contract. incluzând. inclusiv informaţiile înregistrate sau descrise pe CD-ROM. fără nici o garanţie de nici un fel. expresă sau implicată. Articolul 3. pe propria cheltuială. sau la distribuitorii sau furnizorii săi de la care aţi achiziţionat Software-ul. Licenţa Beneficiarului Licenţei i se acordă dreptul de a utiliza Software-ul. modifice sau copieze Software-ul. dar fără a se limita la garanţii de neîncălcare. După încetarea licenţei. sub nici o formă. decompila sau dezasambla Software-ul. Despăgubiri Software-ul este furnizat „ca atare”. Modificare. Matsushita. vandabilitate şi / sau caracterul potrivit pentru un anumit scop. să utilizeze. Matsushita nu garantează că operarea Software-ului se poate face fără probleme sau neîntrerupt. Articolul 6. Încetarea licenţei Drepturile acordate Beneficiarului licenţei sub prezentul contract vor înceta automat dacă Beneficiarul licenţei nu respectă termenii şi condiţiile prezentului contract. pentru copie de siguranţă. fără licenţele de export corespunzătoare legilor din ţara în care Beneficiarul licenţei este rezident. vă rugăm să returnaţi Software-ul la Matsushita Electric Industrial Co.

0] 8 3 Executaţi clic pe [Next] 4 Selectaţi locaţia în care va fi instalată aplicaţia şi apoi executaţi clic pe [Next] La finalizarea aplicaţiei. se vor afişa unele note Verificaţi conţinutul şi apoi închideţi fereastra. consultaţi managerul). executaţi clic pe [Yes] 7 Executaţi clic pe [Install] pentru a începe procesul de instalare 2 Executaţi clic pe [VideoCam Suite 1.Configurare 1 Instalarea La instalarea software-ului. închideţi orice alte aplicaţii software care rulează • Nu efectuaţi alte operaţii pe PC înainte de finalizarea aplicaţiei Pentru Windows Vista: Dacă apare caseta de dialog [User Account Control]. executaţi clic pe [PAL Area] Instalarea VideoCam Suite 1 Introduceţi CD-ROM-ul în PC Se va afişa ecranul [Setup Menu] • Dacă ecranul [Setup Menu] nu apare. executaţi clic pe [Continue] 5 Selectaţi [Yes] sau [No] pentru a crea comanda scurtă 6 Selectaţi ţara sau regiunea unde vă aflaţi şi apoi executaţi clic pe [Next] • Dacă nu se poate selecta regiunea sau ţara. executaţi dublu-clic pe pictograma de unitate CD-ROM din [My Computer] • Când apare mesajul de confirmare. conectaţi-vă la PCul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator echivalent) sau cu numele de utilizator pentru contul standard (Dacă nu aveţi autorizaţie în acest sens. 84 . • Înainte de iniţierea instalării.

executaţi clic pe [Yes] pentru instalare. poate fi necesară instalarea DirectX 9.0] apoi executaţi clic pe [Uninstall] 85 . Dacă instalaţi software-ul pe un PC care nu este compatibil cu DirectX 9. PC-ul nu va opera corespunzător. În acest caz.0].0]. 4 Selectaţi [VideoCam Suite 1.9 Selectaţi [Yes. • În funcţie de mediul de operare.0c.0c. În acest caz. 1 Selectaţi [Start] → [Settings] → [Control Panel] → [Add / Remove Programs] Pentru Windows Vista 1 Selectaţi [Start] → [Control Panel] → [Uninstall a program] 2 Selectaţi [VideoCam Suite 1. contactaţi producătorul. apoi executaţi clic pe [Remove] Pentru Windows 2000 Dezinstalarea software-ului Urmaţi paşii de mai jos pentru a dezinstala software-ul în cazul în care nu vă mai este necesar. apoi executaţi clic pe [Change/Remove] 2 Selectaţi [VideoCam Suite 1. 3 Selectaţi [Start] → [Control Panel] → [Add or Remove Programs] PC-ul trebuie restartat pentru ca aplicaţia să funcţioneze. I want to restart my Pentru Windows XP computer now] şi executaţi clic pe [Finish].

forma pictogramei unităţii. aparatul trebuie conectat la PC şi trebuie să fie recunoscut corect de PC • Scoateţi CD-ROM-ul furnizat din PC Cablu USB [furnizat ) • Introduceţi conectorii USB la maximum • Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celui furnizat. În caz contrar. alimentarea acestuia nu poate fi întreruptă. datele de pe card sau HDD se pot pierde. precum şi denumirea unităţii. Aparatul va fi detectat automat de PC • Când aparatul este conectat la un PC. 1 Conectaţi acest aparat la PC Se va afişa ecranul de selectare USB 2 Selectaţi [PC CONNECT] – [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi pe joystick. pot diferi. Pictograme de unitate • Pictograma este afişată în [My Computer]. • Acest aparat suportă doar citirea datelor utilizând PC-ul. • În funcţie de mediul de operare al PC-ului. PC-ul nu poate scrie date pe aparat şi nu poate şterge datele de pe acesta. La accesarea hard-discului • Windows Vista • Windows XP: • Windows 2000: 86 .Configurare 2 Conectare şi recunoaştere După instalarea software-ului. (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare Despre afişarea pe PC Când aparatul este conectat la un PC. • Cardul şi hard disk-ul nu pot fi accesate simultan • Poate fi necesară restartarea PC-ului la conectarea acestui aparat la PC pentru prima dată. acesta este recunoscut ca dispozitiv extern. ( 87) • Nu deconectaţi cablul USB sau adaptorul de alimentare în timp ce indicatorul de accesare card SD ( sau ) este afişat pe ecranul LCD. Deconectaţi cablul USB înainte de a opri aparatul.

Apare fereastra de deconectare hardware • În funcţie de setarea PC-ului dumneavoastră. • Utilizaţi întotdeauna acest aparat pentru a formata cardurile SD. imaginile statice de pe card pot fi copiate pe PC cu Windows Explorer sau alte programe. 2 Trageţi fişierele în folderul de destinaţie (pe hard disk) • Nu ştergeţi folderele de pe cardul SD.). • Fişierele de setare DPOF sunt înregistrate în folderul [MISC] (numai pentru cardul SD). 87 .) • În folderul [PRG ] pot fi stocate până la 99 de fişiere. este posibil ca această pictogramă să nu apară • Imaginile în mişcare în format SD-Video sunt stocate în folderul [PRG ]. În caz contrar. 2 Selectaţi [USB Mass Storage 3 Verificaţi dacă s-a selectat Device] şi executaţi clic pe [Stop] [MATSHITA DVD-RAM CAM-DD4 USB Device] sau [MATSHITA DVD CAM-SD USB Device] şi executaţi clic pe [OK] Executaţi clic pe [Close] şi puteţi deconecta în siguranţă cablul. Exemplu de structură de foldere HDD Pentru a deconecta în siguranţă cablul USB Card SD 1 Executaţi dublu-clic pe pictograma în bara de sarcini. • În folderul [100CDPFP] sau într-un folder similar pot fi stocate până la 999 de fişiere. 1 Executaţi dublu-clic pe folderul care conţine fişiere pe [100CDPFP]. • În folderul [100CDPFP] sunt stocate imagini statice în format JPEG (IMGA0001. cardul nu va mai putea fi folosit pe aparat. (Prin„ “ se înţeleg caractere în baza 16 (hexazecimale) cuprinse între 001 şi FFF.JPG etc. etc.La accesarea cardului SD • Windows Vista • Windows XP: • Windows 2000: Copierea imaginilor statice pe PC Funcţia de citire a cardului SD sa HDD (stocare) Când aparatul este conectat la un PC şi cardul SD sau hard disk-ul poate fi utilizat ca dispozitiv extern.

0] → [Manual] 88 . software-ul nu va putea fi utilizat. Dacă vă conectaţi cu un alt nume de utilizator. software-ul nu va putea fi utilizat. Pentru Windows XP/2000: • La utilizarea VideoCam Suite.Utilizarea software-ului 1 Iniţierea aplicaţiei VideoCam Suite Pentru Windows Vista: • La utilizarea VideoCam Suite. Citirea instrucţiunilor de operare ale software-ului • Aveţi nevoie de Adobe Reader pentru a citi instrucţiunile de operare PDF ( 80) Selectaţi [start] → [All Programs (Programs)] → [Panasonic] → [VideoCam Suite 1.0] → [VideoCam Suite]. Consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului (fişier PDF) pentru detalii privind modul de utilizare. Selectaţi [start] → [All Programs (Programs)] → [Panasonic] → [VideoCam Suite 1. conectaţi-vă la PC-ul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator autorizat echivalent). conectaţi-vă la PC-ul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator autorizat echivalent) sau cu numele de utilizator pentru contul standard. Dacă vă conectaţi cu un alt nume de utilizator.

funcţia USB va fi setată la [PC CONNECT]. puteţi crea cu uşurinţă discuri DVD-Video prin apăsarea butonul DVD COPY de pe aparat. • După finalizarea copierii. apare un mesaj. Înaintea opririi aparatului. acestea nu mai pot fi copiate din nou. importaţi secvenţele video pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD ( 88). • După ce scenele au fost copiate utilizând funcţia DVD COPY. Între scenele înregistrate pe hard disk-ul aparatului. 1 Conectaţi aparatul la un PC (86) 2 Apăsaţi butonul DVD COPY Se afişează ecranul [Create DVD-Video Disc] (Creare disc DVD-Video) • Consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului (Fişier PDF) pentru detalii privind modul de utilizare.Funcţia DVD COPY La utilizarea VideoCam Suite. Dacă executaţi clic pe [OK]. redaţi discurile pentru a vă asigura că au fost copiate corect înainte de a şterge datele. Introduceţi un disc DVD în unitate pentru scrierea unui DVD pe PC • Ordinea secvenţelor video pe disc este setată automat când discul este creat cu funcţia DVD COPY. deconectaţi cablul USB (87) • Orice scenă copiată cu funcţia DVD COPY este indicată prin şi poate fi ştearsă în grup utilizând meniul de ştergere (56. 71) 89 . La ştergerea datelor de pe HDD după efectuearea unei copii. scenele care nu au fost copiate încă pe DVD utilizând această funcţie vor fi identificate automat şi scrise pe DVD Discurile DVD-Video create utilizând această funcţie pot fi redate pe un DVD player sau alte dispozitive. Pentru a stabili ordinea în care secvenţele video sunt copiate pe disc. Importaţi secvenţele video pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD ( 88).

etc. 3 Conectaţi acest aparat la un PC prin cablul USB furnizat • Ecranul de selectare a funcţiei USB este afişat 4 Selectaţi [PC CONNECT] – [HDD] sau [SD CARD].4 PowerPC G5 (1. din folderul [DCIM] 6 Trageţi fişierele în folderul de destinaţie (pe hard disk-ul PC-ului) 90 . • CD-ROM-ul furnizat este disponibil doar pentru Windows Copierea imaginilor statice pe un PC Pentru a deconecta cablul USB în siguranţă Trageţi pictograma [HDD_CAMERA] sau [NO NAME] în [Thrash] şi apoi deconectaţi cablul USB. Fişierele sunt stocate în folderul [100CDPFP].Utilizarea unui calculator Macintosh 1 Dacă se utilizează un Macintosh Mediu de operare pentru funcţia de citire a cardului SD (stocare) PC Sistem de Operare CPU Macintosh Mac OS X v10. apoi apăsaţi joystick-ul 5 Executaţi dublu-clic pe pictograma [HDD CAMERA] sau [NO NAME] afişată pe desktop. unele PC-uri nu pot fi utilizate • Echipamentul USB operează cu driver-ul instalat în sistemul de operare.8 GHz sau mai mult) Intel Core Duo Intel Core Solo 64 MB sau mai mult Port USB RAM Interfaţă • Chiar dacă cerinţele de sistem menţionate sunt îndeplinite.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 92 Indicaţii 97 Sfaturi utile 91 .

Indicaţii 1 Indicaţii Mod lumină de fundal ( 41) 38) Indicaţii mediu de stocare Hard disk selectat Card SD selectat 1/100 OPEN. R 100 Se poate înregistra pe card SD Se recunoaşte cardul SD Se înregistrează pe card/ se accesează cardul SD Calitatea imaginii statice ( 35) Număr imagini statice rămase MF 2x Focalizare manuală ( Indicator amplificare zoom ( 36) 92 .11.0 0dB Stabilizator imagine ( Timp expunere ( Distanţă focală ( Mod soft skin ( .2008 15:30 (roşu) (verde) Timp de înregistrare scurs Indicator dată/oră ( 27) Înregistrare/scriere pe disc ( 31) Pauză de înregistrare ( PRE-REC (SDR-H60/SDR-H50) ( Rata de aspect 16:9 ( Modul auto ( Modul manual ( 30) 44) 46) 31) 42) 43) (alb) (verde) (roşu) . Fade (negru) ( 41) Funcţie de vedere nocturnă în culori ( 41) Microfon zoom ( 37) 28) 43) Funcţie Power LCD ( Reducere zgomot vânt ( Mod înregistrare secvenţe video ( 33) Mod scenă ( 45) Mod Sports Mod Portrait Mod Low light Mod Spotlight Mod Surf & snow Nivel al tonurilor de alb ( 46) Nivel automat tonuri de alb Mod interior (înregistrare sub bec cu incandescenţă) Mod exterior Mod reglare manuală Înregistrare cu temporizator ( 41) Număr de pixeli de înregistrare pentru imagini statice ( 35) 640 × 480 640 × 360 Înregistrare / accesare HDD Înregistrare imagini statice Putere baterie rămasă ( R 0min 16) Timp de înregistrare rămas 0h00m00s 15. 48) 48) Indicaţii înregistrare Înregistrare video Valoare amplificare ( 41) 48) Fade (alb). F2.

10 R Număr scenă Reglare volum ( Reluare redare ( 51) 51) Conţinut protejat de alt echipament. Imagini statice protejate ( 57. 63) Secvenţe video copiate ( 71) 100-0001 Afişare număr folder imagine statică/fişier 93 .Indicaţii redare Redare video DPOF setat în prealabil (la o valoare mai mare decât 1) ( 64) Număr de pixeli de înregistrare pentru imagini statice ( 35) 640 × 480 640 × 360 Redare imagini statice Dimensiunea imaginii nu este afişată în cazul imaginilor statice înregistrate cu alte produse cu dimensiuni ale imaginilor diferite de cele indicate mai sus. ► Redare ( Pauză ( 50) 50) 51) Derulare rapidă înainte/înapoi ( Salt redare ( Ultima/prima scenă oprită 50) Redare cu încetinitorul ( 51) Redare cadru cu cadru ( 51) 0h00m00s Durată redare secvenţă video Mod redare ( 52) Afişarea tuturor scenelor de pe disc Afişare scene înregistrate la data selectată Afişare scene din lista de redare selectată Mod înregistrare secvenţe video ( 33) No.

(Indicator oră) Bateria încorporată este aproape descărcată. Nu este introdus nici un card SD/card inutilizabil.Indicaţii … Unitate de scriere DVD este conectată Când meniul [BURN DISC] este selectat Când meniul [PLAY DISC] este selectat Tip disc ( 69) DVD-RAM DVD-RW DVD-R CD-RW CD-R DVD-R DL Când este conectată o imprimantă compatibilă PictBridge ( 77) Accesare card sau HDD ( 86) -. Înregistrarea se poate opri la şocuri continue. Hard disk-ul nu poate fi accesat deoarece funcţia de detectare şocuri a detectat faptul că aparatul a suferit un şoc. Readuceţi direcţia monitorului LCD în poziţie normală şi verificaţi indicatorul de avertizare/alarmă. 94 . ( 27) Indicatorul de avertizare/ alarmă apare când monitorul LCD este rotit spre lentilă.

( 20) THIS BATTERY CANNOT BE USED. • La utilizarea oricărui alt card. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE Aţi introdus un card de 8 MB sau 16 MB în modul de îrnegistrare video. HDD BACKUP RECOMMENDED. şi apoi duceţi în service aparatul. ERROR OCCURED. etc. Dacă mesajul apare chiar şi după repetarea acestei operaţii de mai multe ori.. iar operarea s-a oprit. pentru a le proteja. Nu încercaţi să reparaţi aparatul dumneavoastră. EXCESSIVE SHOCK DETECTED. toate datele de pe acesta vor fi şterse. Utilizaţi un card Panasonic sau un alt card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video. • La utilizarea unui card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video ( 20). aparatul necesită reparaţii. Copiaţi imediat datele de pe HDD pe un PC. Încercaţi să utilizaţi funcţii care nu pot fi utilizate simultan. Recomandăm copierea de siguranţă a datelor importante pe un PC. Când apare acest mesaj. OPERATION FAILED. Când un card SD este formatat. EXIT THE MENU THEN CHANGE TO MANUAL MODE. Utilizaţi o baterie compatibilă cu acest aparat ( 14) Aţi încercat să conectaţi un adaptor de alimentare care nu este compatibil cu acest aparat. CHECK CARD. Capacitatea hard disk-ului este limitată. 95 . Deconectaţi alimentarea şi consultaţi distribuitorul. etc. RECORDING IS STOPPED.Indicaţii 2 Mesaje RECOMMEND DATA BACKUP PERIODICALLY. Cardul nu este compatibil sau nu poate fi recunoscut de echipament. ( 17) Dacă utilizaţi o baterie compatibilă cu acest aparat ( 14). se recomandă formatarea cardului utilizat ( 67). Aparatul a detectat un şoc. A apărut o problemă cu hard disk-ul. CANCEL NIGHT VIEW MODE. scoateţi bateria şi apoi introduceţi-o din nou.. înainte de formatarea cardului. Faceţi copii de siuranţă ale datelor pe un PC. PLEASE TRY AGAIN AFTER A WHILE. etc. Acest mesaj nu indică o problemă cu aparatul. Utilizaţi adaptorul de alimentare furnizat.

puteţi repara discul atunci când porniţi din nou alimentarea. THIS SCENE CANNOT BE READ. Chiar dacă alimentarea cu energie este decuplată fără a repara discul. CARD ERROR DETECTED. apoi opriţi şi reporniţi aparatul. Alimentarea cu energie a aparatului nu poate fi decuplată atunci când aparatul este conectat la calculator. utilizaţi o baterie cu un nivel de încărcare cât mai ridicat sau adaptorul de reţea. Deconectaţi şi apoi conectaţi din nou cablul USB şi apoi selectaţi din nou funcţia USB dorită. de exemplu atunci când alimentarea cu energie se întrerupe dintr-un motiv oarecare în timpul înregistrării sau al editării. 96 . Dacă la accesarea discului se constată că există informaţii incorecte de administrare a discului. PUSH THE RESET SWITCH. DISC COPY IS ABORTED. A fost detectată o problemă la echipament. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. Pentru a copia scena din nou. NOW REPAIRING DATA. – Deconectaţi cablul USB. CANNOT OPERATE WHILE USB CONNECTED. înaintea ştergerii. aşteptaţi scăderea temperaturii şi apoi porniţi aparatul din nou. Respectaţi instrucţiunile care se afişează pe monitor. Scoateţi cablul USB de la aparat. Despre recuperare Este posibil ca sistemul să nu poată termina în mod normal scrierea unui fişier. DISCONNECT THE USB CABLE FRON THIS UNIT. Opriţi aparatul. (Remedierea poate dura mai mult. NOW REPAIRING DATA. Echipamentul nu poate stabili în mod corect conexiunea cu un calculator sau cu o imprimantă. ştergeţi mai întâi scena afişată. • În funcţie de starea datelor. DO YOU WANT TO CONTINUE? Discul introdus conţine date. Dacă mesajul „Please Wait” (Vă rugăm aşteptaţi). poate să apară următorul mesaj. AN ERROR OCCURRED IN THE DVD BURNER. PLEASE TURN UNIT OFF AND WAIT A WHILE. aşteptaţi un interval de timp înainte de pornirea aparatului.) HDD ERROR DETECTED. Scoateţi cardul SD şi apăsaţi butonul RESET pentru a reporni echipamentul ( 103) DISCONNECT USB CABLE. În acest fel se pot pierde datele de pe disc. • Nu reparaţi un card care a fost înregistrat pe alt echipament. în funcţie de eroarea constatată. Temperatura internă a aparatului este prea ridicată. • Când remediaţi problemele de disc. OPERATION STOPPED. ALL CONTENTS OF THIS DISC WILL BE DETELED. Confirmaţi conţinutul utilizând dispozitivul cu care au fost înregistrate datele.INTERNAL TEMPERATURE TOO HIGH. TEMPERATURE TOO LOW Temperatura internă a aparatului este prea scăzută.

a irisului / amplificării • În modul auto • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • La utilizarea funcţiei de zoom digital • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • Când se utilizează modul scenă 97 . Compensare lumină de fundal Mod Soft skin (Setare şi anulare) Mod asistenţă (Help) Mod Scenă Modificare nivel tonuri de alb Reglarea timpului de expunere. Funcţie de vedere nocturnă în culori • În timpul înregistrării pe un disc (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • În modul înregistrare imagine • (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • Când se setează irisul / amplificarea • • În timpul înregistrării pe un disc (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC. Tabelul de mai jos prezintă exemple de funcţii care pot fi restricţionate de diferite condiţii.Sfaturi utile 1 Funcţii care nu pot fi utilizate simultan Unele funcţii ale acestui aparat sunt dezactivate sau nu pot fi selectate datorită specificaţiilor echipamentului. Funcţii Zoom digital Modificare gradată a imaginii (fade) Condiţii care dezactivează funcţia • În modul înregistrare imagine • • În modul înregistrare imagine (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC.

conectaţi unitatea de scriere DVD la aparat pentru redare. consultaţi instrucţiunile de operare ale player-ului).Sfaturi utile 2 Întrebări frecvente Ce tipuri de card se pot folosi cu acest aparat? Se pot folosi carduri de memorie SD şi carduri de memorie SDHC. 98 . ( 18) Pentru înregistrarea secvenţelor video. ( 65) Copierea imaginilor în mişcare nu este posibilă. ştergeţi scenele de care nu aveţi nevoie sau formataţi hard-discul. recomandăm utilizarea cardurilor SD cu capacităţi de la 256 MB la 8 GB. Dacă dispozitivul nu poate reda discul. compatibile cu Clasa 2 sau o clasă superioară. nu se poate înregistra continuu. Din moment ce numărul maxim de imagini statice care poate fi redat diferă în funcţie de player. 55. Dacă dispozitivul nu poate reda discul. (Pentru compatibilitatea discului. Cum trebuie să procedez când hard-discul este plin? Folosiţi programele furnizate pentru a salva datele pe un calculator sau disc DVD. puteţi conecta aparatul la un DVD recorder şi apoi copiaţi datele. Unitatea DVD poate înregistra un maximum de 9999 de imagini statice pe un singur disc. ( 67). este posibil ca unele imagini statice să nu poată fi redate. Folosiţi opţiunea [MEDIA SELECT] din meniu pentru a alterna între mediile de destinaţie a înregistrării. 34) Este posibilă copierea datelor pe HDD şi cardul SD cu acest aparat? Copierea imaginilor statice este posibilă. ( 31. După aceea. Se poate înregistra continuu de pe HDD pe un card SD sau invers? Nu. De asemenea. conectaţi unitatea de scriere DVD la acest aparat pentru redare. Cu o unitate de scriere DVD Ce tip de dispozitiv este necesar pentru redarea unui disc creat cu o unitate de scriere DVD? Un disc creat cu o unitate de scriere DVD poate fi redat pe un DVD player.

Puteţi utiliza funcţia DVD COPY doar pentru a copia secvenţe video înregistrate pe HDD. Se poate folosi funcţia DVD COPY şi pentru copierea secvenţelor video de pe carduri SD pe discuri DVD? Nu. 99 . copiaţi secvenţele video pe un PC şi apoi acopiaţi-le pe disc. nu se poate.Cu un calculator Se pot scrie date din calculator pe hard-discul sau cardul SD al aparatului? Nu. Dacă doriţi să copiaţi secvenţe video de pe un card SD pe un disc DVD. Este posibilă redarea la un calculator? Folosiţi VideoCam Suite. nu se poate. Terminalul USB al acestui aparat este numai pentru citire.

Sfaturi utile 3 Identificarea şi remedierea problemelor Problemă Echipamentul nu poate fi pornit. (Efectuarea acestor operaţii când este aprins indicatorul de acces poate distruge datele de pe hard disc sau de pe card. Dacă durata de funcţionare a acesteia este prea scurtă chiar şi după o reîncărcare completă. (Se activează modul demonstraţie) 100 . Echipamentul nu rămâne pornit suficient timp. porniţi din nou alimentarea. echipamentul este setat automat în modul demonstrativ. Puncte de verificare • Încărcaţi bateria utilizând adaptorul de alimentare ( 14). această setare trebuie să aibă valoarea [OFF]. bateria se descarcă mai repede. reporniţi alimentarea. Ataşaţi bateria la adaptorul de reţea timp de 5 până la 10 secunde. Imaginea afişată pe monitor se schimbă brusc. • Echipamentul nu poate fi utilizat decât dacă monitorul LCD este deschis sau vizorul este extins. bateria este defectă. aşteptaţi circa un minut şi apoi conectaţi din nou adaptorul de reţea sau bateria. deşi a fost pornită alimentarea cu energie. În mod normal. demontaţi adaptorul de reţea sau bateria. • Scoateţi cardul SD şi apăsaţi pe butonul RESET ( 103). • Este posibil ca circuitul de protecţie al bateriei să fi intrat în acţiune. • Asiguraţi-vă că monitorul LCD este deschis sau vizorul este extins • Funcţionarea bateriei este influenţată de temperatura mediului înconjurător. • Dacă nu utilizaţi echipamentul timp de 5 minute. Dacă echipamentul tot nu poate fi utilizat. Alimentarea nu se opreşte automat dacă funcţia de economisire a energiei ( 25) este setată la [OFF]. Se aude un declic la pornirea alimentării. Dacă starea normală nu a fost încă restabilită. Bateria se descarcă rapid. acesta este oprit automat pentru a nu se consuma bateria. • Dacă aţi setat [DEMO MODE] la [ON] fără să introduceţi un disc sau un card în modul înregistrare video sau înregistrare imagine. Pentru a relua înregistrarea. ( 26) Echipamentul se opreşte automat. Apoi. după circa încă un minut. pentru prezentarea funcţiilor sale.) • Acesta este un sunet emis de lentila în mişcare şi nu reprezintă o defecţiune. În locurile cu temperatură foarte scăzută. Echipamentul nu poate fi utilizat. înseamnă că bateria este uzată şi nu mai poate fi folosită. Echipamentul nu poate fi utilizat în condiţii normale. • Bateria are o durată de viaţă limitată.

]. • Echipamentul este fierbinte. Funcţia de focalizare automată nu funcţionează. cu excepţia datei şi a avertizărilor. iar discul sau cardul au fost introduse în mod corect. ca de exemplu indicarea timpului rămas sau a timpului scurs. 101 . echipamentul nu poate funcţiona normal. Respectaţi instrucţiunile din mesajele afişate. Înregistrarea începe. • Dacă înregistrarea se opreşte la utilizarea hrad diskului. Închideţi capacul. Imaginea redată se blochează temporar. opriţi-l şi lăsaţi-l să se răcească. eliberaţi memorie ştergând scenele care nu mai sunt necesare ( 55) sau utilizaţi un disc nou sau un card SD nou. Pentru a putea utiliza din nou echipamentul. ( 35) • Apăsaţi butonul AUTO • Există unele subiecte şi zone adiacente acestora pentru care focalizarea automată nu funcţionează corect ( 108). reglaţi focalizarea utilizând modul focalizare manuală ( 46). copiaţi datele de pe HDD pe un PC şi formataţi hard disk-ul. viteza de scriere se reduce. Copiaţi datele de pe un card SD pe un PC. Înregistrarea nu începe. Operarea se opreşte arbitrar • Funcţia de detectare şocuri s-a activat automat pentru protejarea hard disk-ului. Nu scăpaţi sau supuneţi la şocuri aparatul în timpul operării. dar se opreşte imediat.QUALITY] setată la [ este posibil ca imaginile să capete un aspect de mozaic.QUALITY] setată la [ ]. toate indicaţiile de pe afişaj. În aceste situaţii. Imaginile statice înregistrate nu sunt clare. apoi formataţi cardul SD ( 67) • Dacă încercaţi să înregistraţi obiecte mici sau cu detalii fine cu opţiunea [PICT. Înregistrarea se opreşte automat în timpul înregistrării secvenţelor video pe un card SD. deşi echipamentul este pornit. înregistrarea se poate întrerupe. Realizaţi înregistrarea cu opţiunea [PICT. • Dacă hard discul sau cardul nu mai au memorie disponibilă. • Când utilizaţi un card pe care datele au fost scrise şi şterse de multe ori. • Utilizaţi un card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video. • Aparatul este setat în modul de înregistrare secvenţă video sau modul de înregistrare imagine statică? • În cazul în care capacul este deschis. Puncte de verificare • Dacă aţi setat [SETUP] [DISPLAY] [OFF]. • Nu este posibilă efectuarea de înregistrări când comutatorul de protecţie la scriere a cardului SD a fost setat la LOCK ( 19). dispar.Problemă Nu este afişată o indicaţie de funcţie.

• Este posibil să nu se poată şterge scenele care sunt afişate cu indicatorul pe ecranul cu imagini miniaturale. Scenele nu pot fi şterse sau editate. acestea nu pot fi utilizate. apăsaţi butonul RESET sau decuplaţi bateria sau adaptorul de reţea şi apoi montaţi la loc bateria sau adaptorul de reţea. formataţi discul sau cardul pentru a şterge datele ( 67). Dacă echipamentul nu a revenit încă la funcţionarea normală. ( 68) • Fişierele blocate nu pot fi şterse. mutaţi butonul de volum pentru a afişa indicaţia de volum şi pentru a-l regla ( 51) • Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare ale aparatului TV şi selectaţi canalul care corespunde intrării utilizate pentru conectare.Problemă Sunetul nu este redat de la difuzorul încorporat Cu toate că echipamentul este corect conectat la un aparat TV. Înlăturaţi protecţia ( 57. Apoi porniţi din nou echipamentul. Dacă aceste scene nu sunt necesare. Imaginile redate sunt comprimate pe orizontală. Indicaţia dispare. Consultaţi distribuitorul. imaginile redate nu pot fi văzute. discul sau cardul pot fi deteriorate. • Utilizaţi cu acest echipament un card de memorie SD cu o capacitate între 8 MB şi 8 GB. 63). • Echipamentul. Monitorul se blochează. Dacă echipamentul nu poate fi oprit. • Schimbaţi setarea astfel încât să corespundă raportul dimensional al televizorului. ( 19) • Este posibil ca datele să fie distruse de unde statice sau electromagnetice. extrageţi echipamentul din priză şi consultaţi distribuitorul de la care l-aţi achiziţionat Imaginea de pe cardul SD nu are un aspect normal. Puncte de verificare • În timpul redării. Stocaţi datele importante şi pe calculator sau pe alte echipamente. Chiar dacă aţi formatat un card sau un hard disc. Nu se poate efectua nici o operaţie. ( 18) • Nu se poate realiza nici o operaţie cât timp echipamentul este conectat la un calculator • Opriţi echipamentul. Vă rugăm să reţineţi că formatarea unui disc sau a unui card şterge toate datele de pe discul sau cardul respectiv. • Nu este posibilă ştergerea în cazul în care comutatorul de protecţie la scriere a cardului se află în poziţia LOCK. 102 .

alimentarea este întreruptă în mod automat circa un minut mai târziu.Problemă Se afişează mesajul „PUSH THE RESET SWITCH” sau „CHECK THE DISC AFTER PUSHING THE RESET SWITCH TO REPAIR IT“ Puncte de verificare • După ce aţi utilizat metoda următoare pentru a reporni echipamentul. Vă rugăm ţineţi cont de faptul că la formatare toate datele de pe card sunt şterse. Nu încercaţi să reparaţi singur echipamentul Când cardul este introdus în acest aparat. În acest fel. Apăsaţi pe butonul RESET cu proeminenţa capacului de protecţie a lentilei . consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului 103 . Un card SD introdus în alt echipament nu poate fi recunoscut. nu este recunoscut. ( 67) • Verificaţi ca echipamentul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului SD (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. • Dacă nu apăsaţi pe butonul RESET. • Chiar după ce aţi apăsat pe butonul RESET. ( 20) Dacă discul prezintă zgârieturi. extrageţi discul şi curăţaţi-l. indicatorul poate continua să apară. • Echipamentul a detectat automat o eroare. folosiţi un disc nou. Decuplaţi sursa de alimentare conectată şi consultaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat-o. Utilizaţi aparatul pentru a formata cardurile SD. În acest caz. Pentru detalii. echipamentul trebuie reparat. reporniţi echipamentul.

• Crearea unui DVD poate dura mai mult dacă mărimea fişierelor este mică. • Pentru a crea discuri DVD-Video utilizând funcţia DVD COPY.Cu alte dispozitive Problemă Puncte de verificare • Când scenele înregistrate pe un card SD prin setarea [AUDIO REC] la [MPEG] sunt copiate pe un disc [DVD] utilizând unitatea de scriere DVD şi apoi sunt redate cu alte dispozitive. acestea nu mai pot fi recopiate. apare un mesaj de eroare pe PC Funcţia DVD COPY nu porneştechiar dacă am apăsat butonul DVD COPY Nu pot copia secvenţe video utilizând funcţia DVD COPY. • După ce imaginile au fost copiate utilizând funcţia DVD COPY. În acest caz. aparatul nu este detectat de către PC Când cablul USB este deconectat. apoi copiaţi pe disc. player-ul trebuie să suporte redarea acelui disc DVD. trebuie să instalaţi pe PC aplicaţia VideoCam Suite de pe CD-ROM-ul furnizat. pentru a copia scenele. La conectarea prin cablul USB. Importaţi imaginile pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD. (Consultaţi instrucţiunile de operare ale playerului). • Pentru a reda un DVD creat utilizând VideoCam Suite. este posibil ca sunetul să nu fie redat corect. Este necesar prea mult timp pentru crearea unui DVD DVD Player-ul nu poate reda discurile pe care le-am creat utilizând VideoCam Suite. Sau utilizaţi software-ul furnizat. executaţi dublu-clic pe pictograma şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. opriţi aparatul şi apoi reconectaţi cablul USB • Pentru a deconecta cablul USB în siguranţă. Sunetul nu este redat corect când un disc DVD care a fost copiat utilizând unitatea de scriere DVD este redat Cu un calculator Problemă Puncte de verificare • Închideţi ecranul meniu înaintea conectării cablului USB • Selectaţi un alt terminal USB pe PC • Verificaţi mediul de operare ( 75) • Deconectaţi cablul USB. înregistraţi scenele setând [AUDIO REC] la [DOLBY]. 104 .

aparate TV. imaginile sau sunetele înregistrate pot fi afectate negativ. deoarece interferenţa rezultată poate afecta negativ imaginea sau sunetul. discul şi cardul SD se pot încălzi după o funcţionare îndelungată. dar aceasta nu reprezintă o defecţiune. • Înainte de curăţarea unităţii. carcasa acestuia se poate deteriora. • Nu utilizaţi camera video lângă telefoanele mobile. Când transportaţi echipamentul. Apoi ştergeţi echipamentul cu o lavetă uscată. De asemenea. • Ştergeţi echipamentul cu o lavetă moale. opriţi echipamentul şi extrageţi bateria sau deconectaţi adaptorul de alimentare. echipamente pentru jocuri video etc. (Trebuie procedat cu mare grijă atunci când introduceţi sau extrageţi un disc sau un card. în interiorul unităţii se acumulează căldură. cauzând perturbaţii ale imaginilor şi sunetelor. • Dacă înregistraţi imagini în apropierea emiţătoarelor radio sau a cablurilor de înaltă tensiune. Dacă utilizaţi accesorii opţionale. extrageţi bateria sau scoateţi din priză adaptorul de reţea.Măsuri de precauţie la utilizare Despre acest echipament • Echipamentul. Nu utilizaţi camera video în apropierea emiţătoarelor radio sau a cablurilor de înaltă tensiune. Nu utilizaţi echipamentul în scopuri de supraveghere sau în alte scopuri profesionale. • Atunci când utilizaţi o lavetă tratată chimic. nu lăsaţi nisipul sau praful fin să pătrundă în interiorul unităţii sau să ia contact cu terminalele acesteia. uscată. consultaţi instrucţiunile care însoţesc laveta. • Nu lăsaţi produse din cauciuc sau din material plastic mult timp în contact cu echipamentul. se recomandă să amplasaţi un agent deshidratant (silicagel) în apropierea echipamentului. Nu folosiţi benzină. • Radiaţiile de unde electromagnetice generate de microprocesoare pot avea un efect negativ asupra echipamentului. • Echipamentul nu este proiectat pentru a fi utilizat în medii profesionale. • Nisipul sau praful pot deteriora echipamentul.) • Dacă echipamentul a fost stropit cu apă de mare. pentru a îndepărta praful şi amprentele de degete. În cazul în care nu intenţionaţi să utilizaţi echipamentul pentru o perioadă mai îndelungată • Dacă depozitaţi echipamentul într-un dulap sau pe un raft. Pentru îndepărtarea petelor mai rezistente. • Dacă pe echipament se pulverizează astfel de substanţe.) • Dacă utilizaţi echipamentul lângă sau pe un aparat TV. • Corpul camerei se poate decolora iar finisajul se poate desprinde. Dacă utilizaţi echipamentul într-un loc cu mult nisip sau praf. Asiguraţi-vă că utilizaţi numai cablurile furnizate cu echipamentul. 105 . Ţineţi camera video cât mai departe posibil de echipamente electromagnetice (precum cuptoare cu microunde. nu-l scăpaţi pe jos şi nu-l loviţi. iar finisajul se poate jupui. păstraţi echipamentul departe de acţiunea apei de mare. stoarceţi bine o lavetă înmuiată în prealabil într-un detergent neutru diluat cu apă şi ştergeţi echipamentul cu această lavetă. utilizaţi cablurile furnizate cu aceste accesorii. diluanţi de vopsea sau alcool pentru curăţarea aparatului. imaginile sau sunetul pot fi distorsionate de radiaţiile de unde electromagnetice. cauzând funcţionarea defectuoasă a acestuia. cum ar fi o plajă. • Dacă echipamentul este afectat negativ de echipamente electromagnetice şi nu funcţionează în mod corespunzător. • Dacă utilizaţi echipamentul o perioadă de timp îndelungată. Nu pulverizaţi pe echipament insecticide sau substanţe chimice volatile. Nu utilizaţi prelungitoare. ştergeţi-l cu o lavetă bine stoarsă. ceea ce poate atrage funcţionarea defectuoasă a echipamentului. Apoi conectaţi la loc bateria sau adaptorul de alimentare şi reporniţi echipamentul. Apoi ştergeţi din nou echipamentul cu o lavetă uscată. • Un impact puternic poate deteriora carcasa echipamentului. • Înregistrările pot fi deteriorate iar imaginile pot fi distorsionate de câmpurile magnetice puternice create de boxe sau de motoarele mari.

iar bateria să nu fie încărcată. Despre adaptorul de alimentare • Dacă bateria este încălzită. • Când echipamentul este foarte rece.) • Electrozii adaptorului şi ai bateriei trebuie întotdeauna menţinuţi în stare curată. uscată. perioada pe durata căreia puteţi înregistra imagini este mai scurtă. bateria este uzată şi nu mai poate fi folosită. • După utilizare. se consumă o cantitate redusă de curent. de exemplu datorită depozitării într-un spaţiu cu temperaturi scăzute. • Bateria trebuie depozitată într-o pungă de vinil. Păstraţi adaptorul la o distanţă de cel puţin 1 m de aparatul de radio. • Dacă bateria este depozitată în locaţii cu umiditate ridicată. Dacă aţi scăpat bateria pe jos în mod accidental. • Trebuie să îndepărtaţi de pe terminalele bateriei praful şi alte substanţe străine. • Temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute scurtează durata de viaţă a bateriei. se poate declanşa funcţia de protecţie. • Dacă utilizaţi adaptorul de reţea lângă un aparat radio. lipsit de umiditate. Bateria este sensibilă la umiditate şi la temperatură. făcând imposibilă utilizarea echipamentului. • În locuri cu temperaturi scăzute. este posibil ca indicatorul CHARGE să continue să lumineze intermitent. Dacă bateria tot nu se încarcă. pe monitorul LCD se poate forma condens. • Dacă temperatura bateriei este foarte ridicată sau foarte scăzută.Despre baterie Bateria care se utilizează în acest echipament este o baterie litiu-ion reîncărcabilă. cum sunt staţiunile de schi. încărcarea durează mai mult decât în mod normal. Curăţaţi-l cu o lavetă moale. astfel încât terminalele să nu intre în contact cu metale. Nu aruncaţi în foc bateria veche • Încălzirea unei baterii sau aruncarea ei în foc prezintă pericol de explozie. Păstrarea echipamentului în această stare poate conduce la descărcarea excesivă a bateriei. terminalele se pot coroda. (Temperatura recomandată: între 15°C şi 25°C. În zonele reci este posibil ca indicatorul de încărcare completă să nu se aprindă sau ca indicatorul de nivel redus al bateriei să se aprindă după circa cinci minute de la începerea utilizării. o cantitate mică de curent se consumă chiar şi după oprirea echipamentului. efect care se accentuează la creşterea sau scăderea temperaturii. (Dacă este lăsat conectat. Atunci când călătoriţi şi doriţi să faceţi înregistrări. Extrageţi bateria după utilizare • Dacă lăsaţi bateria în echipament. • Montarea unei baterii cu terminalele deteriorate poate deteriora echipamentul sau adaptorul de reţea. vă recomandăm să o încărcaţi o dată în fiecare an şi să o depozitaţi din nou după ce aţi utilizat-o complet. verificaţi dacă nu s-au deteriorat terminalele. Strălucirea normală va reveni odată cu creşterea temperaturii echipamentului. Monitorul LCD / vizorul • Dacă monitorul LCD este murdar. La temperaturi ridicate. curăţaţi-l cu o lavetă moale. • Bateria trebuie depozitată într-un loc răcoros şi uscat. Aşteptaţi până când bateria revine la temperatura adecvată înainte de a încărca din nou bateria. Contactaţi furnizorul. s-ar putea să nu mai reuşiţi să utilizaţi bateria nici după ce o reîncărcaţi. • Dacă durata de funcţionare a acesteia este prea scurtă chiar şi după reîncărcarea bateriei. uscată. • Pentru a depozita bateria pentru o perioadă îndelungată. deconectaţi adaptorul de alimentare. după pornire monitorul LCD va fi uşor mai întunecat ca de obicei. • În locuri cu variaţii importante de temperatură. 106 . Umiditatea recomandată: între 40% şi 60%). la o temperatură cât mai constantă. recepţia radio poate fi perturbată. • Utilizarea aparatului poate genera sunete similare unui zumzet. ceea ce conduce la o funcţionare defectuoasă. este posibil ca bateria sau cablul de reţea să fie defecte. În acest caz. pregătiţi baterii de rezervă • Pregătiţi baterii care să vă ajungă pe o perioadă de 3 până la 4 ori mai mare decât perioada în care doriţi să înregistraţi imagini. cu temperatură ridicată sau în locaţii cu fum şi ulei. Acesta este un fenomen normal. Vă rugăm să achiziţionaţi o baterie nouă.

DirectX şi Internet Explorer sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări. lentila se abureşte şi nu funcţionează corespunzător.050. “Dolby” şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale companiei Dolby Laboratories. • Toate celelalte denumiri de sisteme şi de produse menţionate în aceste instrucţiuni sunt. • Când echipamentul este transportat dintr-o maşină cu aer condiţionat în mediul exterior.549. 7. • Capturile de ecran Microsoft sunt reproduse cu permisiunea Microsoft Corporation. • Când echipamentul se află într-un loc foarte umed. 6. unde aerul este saturat de vapori (de exemplu o piscină încălzită). DirectDraw. Este interzisă dezasamblarea sau modificarea camerei video. Lăsaţi echipamentul în cameră timp de circa o oră. dacă aţi utilizat echipamentul pentru a face înregistrări pe o pârtie de schi şi îl duceţi într-o cameră încălzită. Totuşi. Windows Vista.836. este necesară autorizarea companiei Macrovision. mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale producătorilor care au dezvoltat sistemul sau produsul respectiv. Dacă totuşi s-a format condens. • Produs sub licenţa Dolby Laboratories. Faceţi tot posibilul să evitaţi formarea condensului. procedaţi aşa cum se arată în continuare. DirectSound. • Când aerul rece de la instalaţia de aer condiţionat este suflat direct pe echipament. după care îl puteţi folosi. aceasta nu reprezintă o defecţiune şi nu afectează imaginea înregistrată.000 pixeli.381.A. 107 . extrageţi cât mai mult aer din sac şi apoi închideţi sacul etanş. Sfat util De exemplu.698. 6.U. PC/AT şi PowerPC sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Intel Corporation în SUA şi/sau alte ţări. 6. • Când o cameră rece este încălzită rapid. • După aversele din după-amiezile de vară. CoreTM şi Pentium sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale Intel Corporation în SUA şi în alte ţări • Macintosh şi Mac OS sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Apple Inc.747. Licenţe • Logo-ul SDHC este o marcă înregistrată • Patente US nr. • IBM. până când temperatura acestuia se apropie de cea a camerei.99% din aceştia sunt funcţionali şi numai 0.132 şi 5.516.Ecranul monitorului LCD este un produs tehnologic de extrem de înaltă precizie şi conţine aproximativ 123.936.583. • Microsoft. Această cameră video utilizează tehnologii protejate de legea drepturilor de autor şi este protejată şi de tehnologii patentate şi drepturi de proprietate intelectuală din S. puneţi echipamentul într-un sac de plastic.01% pot rămâne inactivi sau mereu aprinşi. Windows. Cauzele formării condensului Condensul se formează atunci când temperatura sau umiditatea mediului înconjurător se modifică după cum urmează: • Când echipamentul este adus dintr-un mediu rece (de exemplu o pârtie de schi) într-o cameră caldă. Pentru utilizarea acestor tehnologii protejate de legea drepturilor de autor. Despre formarea condensului Atunci când se formează condens pe echipament. în SUA şi/sau alte ţări. în general. Mai mult de 99. • Intel.

este dificilă focalizarea fundalului atunci când se focalizează obiecte aflate în apropiere. Focalizarea automată Obiectivul este mutat înainte şi înapoi în mod automat pentru focalizarea pe subiect. Identificând culoarea albă în lumina soarelui şi culoarea albă în lumină fluorescentă.Explicarea termenilor Nivel automat al tonurilor de alb Funcţia de reglare a nivelului tonurilor de alb recunoaşte culoarea luminii şi efectuează reglajul astfel încât culoarea albă să devină de un alb şi mai pur. Ilustraţia de mai sus prezintă intervalul în care funcţionează nivelul automat al tonurilor de alb. Focalizarea automată are următoarele caracteristici: • Reglează astfel încât liniile verticale ale subiectului se văd mai clar. imaginea devine roşiatică sau albăstruie. având în vedere că echipamentul stochează informaţii despre culoarea albă provenite de la mai multe surse de lumină. al tonurilor de alb. utilizaţi funcţia de reglare manuală a echilibrului tonurilor de alb. echipamentul poate înregistra imagini în nuanţă naturală dacă poate recunoaşte culoarea albă de referinţă. 1) Intervalul efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb la acest echipament 2) Cer senin 3) Cer noros (ploaie) 4) Monitor TV 5) Lumina soarelui 6) Bec fluorescent alb 7) Bec electric cu halogen 8) Bec cu incandescenţă 9) Răsăritul sau apusul soarelui 10) Lumină de lumânare În afara intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb la acest echipament. Înregistraţi imaginile în modul focalizare manuală. Chiar şi în interiorul intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat 108 . echipamentul poate regla echilibrul pentru celelalte culori. Când se înregistrează persoane pe fundalul unor munţi aflaţi în depărtare. analizează ulterior condiţiile de înregistrare şi selectează nuanţa cea mai adecvată. Nivelul tonurilor de alb Reglarea nivelului tonurilor de alb determină culoarea albă sub diferite surse de lumină. reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb nu funcţionează corespunzător în prezenţa altor surse de lumină. • Realizează focalizarea numai pe centrul ecranului. Înregistrarea simultană a obiectelor aflate în apropiere sau la distanţă Deoarece echipamentul realizează focalizarea pe ceea ce se află în centrul ecranului. Aceasta poartă numele de reglare automată a nivelului tonurilor de alb. Datorită acestor caracteristici. reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb poate să nu funcţioneze corespunzător în prezenţa mai multor surse de lumină. nu puteţi realiza focalizarea şi pe subiectul aflat în apropiere şi pe obiectele aflate la distanţă. Totuşi. Pentru surse luminoase situate în afara intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb. • Încearcă să focalizeze un subiect cu contrast mai mare. Echipamentul determină nuanţa de lumină care parcurge lentila şi senzorul de echilibru al tonurilor de alb. Întrucât culoarea albă reprezintă referinţa pentru toate culorile (care compun lumina). focalizarea automată nu funcţionează corect în următoarele situaţii.

Aceasta înseamnă că un subiect cu contrast redus. competiţii sportive cu subiecte aflate în mişcare rapidă. se poate întâmpla să se realizeze focalizarea pe vehiculele care trec prin faţa camerei. focalizarea s-ar putea să îşi piardă din claritate. de exemplu. Atunci când înregistraţi.Înregistrarea unui subiect aflat în spatele unei ferestre murdare sau prăfuite Subiectul din spatele ferestrei nu va putea fi focalizat. în scene nocturne sau în scene care implică artificii sau iluminare specială. deoarece focalizarea se realizează pe fereastra murdară. nu poate ţine pasul cu un subiect aflat în mişcare rapidă. 109 . Focalizarea poate deveni estompată atunci când subiectul înregistrat se află pe malul mării. Înregistrarea unui subiect înconjurat de obiecte cu suprafeţe lucioase sau puternic reflectante Deoarece focalizarea se realizează pe toate obiectele strălucitoare sau lucioase. ca de exemplu un perete alb. poate deveni neclar deoarece echipamentul realizează focalizarea pe baza liniilor verticale ale imaginii. este greu de realizat în aceste condiţii focalizarea pe subiectul dorit. În mod similar. Înregistrarea unui subiect cu un contrast scăzut Este uşor de realizat focalizarea pe un subiect cu contrast ridicat sau cu linii verticale. Înregistrarea unui subiect aflat în mişcare rapidă Deoarece obiectivul realizează focalizarea mecanic. Înregistrarea unui subiect pe un fond întunecat Echipamentul nu poate realiza focalizarea corectă deoarece informaţiile de lumină care trec prin obiectiv sunt considerabil reduse. atunci când înregistraţi subiecte aflate de cealaltă parte a unui drum foarte aglomerat.

Specificaţii tehnice Camera video cu hard-disc şi card SD Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră Sursă de alimentare: Consum putere: 9. transfocare digitală 70x/2000x Monitor LCD 2.8 Distanţă focală: De la 3. 370 K (16:9) Imagine statică: 410K (4:3).c.8 mm la 90 mm Macro (AF domeniu complet) SDR-H50/SDR-H40: Auto iris.0 Distanţă focală: De la 1. 2 lx în modul vedere nocturnă în culori ) 1. 123 K pixeli) Stereo (cu funcţie de zoom) 1 difuzor rotund Ø 20 mm 1.0 mm la 30.400 lx Aprox.0 W Sistem semnal Format înregistrare CCIR: semnal de culoare PAL cu 625 linii.0 Vp-p 75 Ω 316 mV.8 la F 2. 50 câmpuri Card SD: Pe baza standardului SD-Video HDD: Standard independent Senzor imagine 1/6" CCD Total: 800K×3 Senzor imagine Pixeli efectivi: Imagine în mişcare: 400K (4:3). 600 Ω Obiectiv Transfocare Monitor Microfon Difuzor Iluminare standard Iluminare minimă necesară Nivel ieşire video Nivel ieşire audio (linie) 110 . Înregistrare 4. F2. 380K (16:9) SDR-H60: Auto Iris. 6 lx (aprox. transfocare digitală 80x/2500x SDR-H50/SDR-H40: Transfocare optică 42x.7” (aprox. F1.0 la F5.0 mm Macro (AF domeniu complet) SDR-H60: Transfocare optică 50x.3 V / 7.2 V c.

000.0) Terminal Mini AB USB Compatibil PictBridge Funcţie USB host (pentru unitatea de scriere DVD) Dimensiuni (exclusiv părţile proeminente) Greutate (fără baterie şi capac de protecţie obiectiv) Temperatura de operare Umiditate de operare Altitudine de operare 67 mm (L) x 70 mm (l) × 116 mm (h) Aprox. 16 bit (48 kHz/2 ch) HDD: Dolby Digital. 40 GB reprezintă 40.000 octeţi. Medii de înregistrare Card de memorie SDHC: 4 GB/8 GB (corespunzător formatului FAT 32) HDD (tip fix): 60GB*2 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*3(SDR-H40) Comprimare Mod înregistrare şi rată de transfer Durată de înregistrare Compresie audio MPEG-2 XP: SP: LP: 10 Mbps (VBR) 5 Mbps (VBR) 2.5 Mbps (VBR) Vezi pagina 33.80% Mai puţin de 3000 m deasupra nivelului mării Imagini în mişcare Card de memorie SD: 32 MB*1 / 64 MB*1 / 128 MB*1 / 256 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB (de tip amovibil) (corespunzător formatului FAT12 şi FAT16). Card SD: MPEG-1 Audio Layer 2. 340 g 0°C – 40°C 10% .Funcţie citire card (Fără suport pentru protecţie drepturi de autor) Funcţie citire HDD USB Compatibil Hi-Speed USB (USB 2. Capacitatea utilă va fi mai mică. este creat un folder nou şi scenele sunt înregistrate în acest folder nou chiar dacă numărul de scene din folderul vechi nu a depăşit 99. 3 111 . Capacitatea utilă va fi mai mică. * Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.000. 16 bit (48 kHz/2 ch) Card SD: 99 foldere × 99 scene (9801 scene) HDD: 999 foldere × 99 scene (98901 scene) (La modificarea datei. 60 GB reprezintă 60.000 octeţi.) Număr maxim de scene şi foldere înregistrabile 1 2 * Funcţionarea nu poate fi garantată.000.000. * Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare.

Medii de înregistrare Card de memorie SDHC: 4 GB / 8 GB (tip amovibil) (corespunzător formatului FAT32) HDD (tip fix): 60GB*1 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*2(SDR-H40) Comprimare Rezoluţie imagine Număr de imagini înregistrabile 1 JPEG (Regulă de design pentru sistem fişier cameră. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.c. 60 GB reprezintă 60.. corespunzător DPOF 640 × 480 (4:3).000. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.c. 40 GB reprezintă 40.: 110 V – 240 V c.a. 640 x 360 (16:9) Consultaţi pagina 113.c.000. Capacitatea utilă va fi mai mică. 1. * Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare.2 A (funcţionare aparat) 8.000. 112 ..000 octeţi. Capacitatea utilă va fi mai mică.2). 2 Adaptor de reţea Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră Sursă de alimentare: Consum putere: Ieşire c. bazat pe standardul Exif 2.4 V c. * Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare..Imagini statice Card de memorie SD: 8 MB / 16 MB / 32 MB / 64 MB / 128 MB / 256 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB (de tip amovibil) (corespunzător formatului FAT12 şi FAT16).3 V c. 0.000 octeţi. 50/60 Hz 19 W 9.000.65 A (încărcare baterie) Dimensiuni Masă 92 mm (L) × 33 mm (l) × 61 mm (h) Circa 115 g Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

etc. PC. numărul imaginilor statice înregistrabile se va reduce. 113 . • Valorile numerice indicate în tabel reprezintă cifre aproximative. • Numărul de imagini înregistrabile depinde de utilizarea simultană a modurilor şi . • Capacitatea de memorie indicată pe eticheta unui card SD reprezintă capacitatea totală pentru protecţia drepturilor de autor şi capacitate ace poate fi utilizată pe aparat. • Dacă înregistraţi imagini în mişcare pe HDD sau pe un card SD.Număr de imagini înregistrabile pe HDD sau pe un card SD Rezoluţie imagine Calitate imagine 60 GB (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB (SDR-H40) 8MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 99999* 37 92 200 430 820 1710 3390 6790 13820 27150 55260 99999* 99999* 75 185 410 850 1640 3410 6780 13580 27640 54290 99999* 99999* 99999* 37 92 200 430 820 1710 3390 6790 13820 27150 55260 99999* 99999* 75 185 410 850 1640 3410 6780 13580 27640 54290 99999* 99999* 99999* 99999* 99999* 99999* * Acest aparat pote înregistra numai până la 99.999 imagini statice pe HDD sau pe aceste carduri SD. precum şi de subiectul înregistrat.

Note: .

Note: .

net .. Ltd. Web Site: http://panasonic.Matsushita Electric Industrial Co.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful