Instrucţiuni de utilizare

Cameră video cu
Model

SDR-H60 SDR-H50 SDR-H40

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni în întregime.

Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
AVERTISMENT
PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE INCENDIU, ELECTROCUTARE SAU DE DETERIORARE A ECHIPAMENTULUI, • NU EXPUNEŢI ACEST ECHIPAMENT LA PLOAIE, UMEZEALĂ, PICURARE SAU STROPIRE ŞI ASIGURAŢI-VĂ CĂ NICI UN OBIECT UMPLUT CU LICHID, CUM AR FI O VAZĂ, NU ESTE AMPLASAT PE ACEST ECHIPAMENT; • FOLOSIŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE; • NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE); INTERIORUL NU CONŢINE PIESE CARE POT FI DEPANATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE APELAŢI LA PERSONALUL CALIFICAT.

ATENŢIE!
• NU INSTALAŢI ŞI NU AMPLASAŢI ACEST APARAT ÎNTR-O BIBLIOTECĂ, PE RAFTURI SAU ÎN ALTE SPAŢII ÎNCHISE. VERIFICAŢI CA APARATUL SĂ FIE BINE VENTILAT. PENTRU A PREVENI PERICOLUL DE ELECTROCUTARE SAU DE INCENDIU DATORITĂ SUPRAÎNCĂLZIRII, VERIFICAŢI CA ORIFICIILE DE VENTILAŢIE SĂ NU FIE OBSTRUCŢIONATE DE PERDELE SAU DE ALTE MATERIALE. • NU OBSTRUCŢIONAŢI DESCHIDERILE DE AERISIRE ALE APARATULUI CU ZIARE, FEŢE DE MASĂ, PERDELE ŞI OBIECTE SIMILARE. • NU AŞEZAŢI SURSE DE FLĂCĂRI DESCHISE, PRECUM LUMÂNĂRILE APRINSE, PE APARAT. • DEBARASAŢI-VĂ DE BATERII ÎNTR-O MANIERĂ ECOLOGICĂ.

2

Priza electrică trebuie să fie instalată în apropierea echipamentului şi să fie disponibilă cu uşurinţă. Fişa cablului de alimentare trebuie să rămână în permanenţă operaţională. Pentru a deconecta complet aparatul de la sursa de alimentare în curent alternativ, scoateţi fişa cablului de alimentare din receptacolul prizei.

Informaţii referitoare la depunerea la deşeuri la echipamentului electric şi electronic (utilizatori casnici) Acest simbol, întâlnit pe produse şi/sau în documentele însoţitoare înseamnă că produsele electrice şi electronice folosite nu trebuie amestecate cu celelalte deşeuri menajere. Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperare şi reciclare, vă rugăm să depuneţi aceste produse la punctele de colectare special amenajate, unde ele vor fi acceptate gratuit. În anumite cazuri, în unele ţări, puteţi returna aceste produse furnizorului odată cu achiziţionarea unui nou produs echivalent. Depunerea corectă la deşeuri va ajuta la prezervarea unor resurse valoroase şi va preveni posibilele efecte negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului înconjurător, care ar putea rezulta dintr-o manipulare necorespunzătoare a deşeurilor. Vă rugăm să contactaţi autorităţile locale pentru informaţii suplimentare referitoare la cel mai apropiat punct de colectare amenajat. Conform legislaţiei naţionale, se pot aplica penalităţi pentru depunerea incorectă la deşeuri a acestor produse. Pentru companiile din Uniunea Europeană Dacă doriţi să depuneţi la deşeuri echipamente electronice şi electrice, vă rugăm să contactaţi furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. Informaţii privind depunerea la deşeuri pentru ţările din afara Uniunii Europene Acest simbol este valabil doar în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să depuneţi la deşeuri acest produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii privind metoda corectă de depunere.

Marcajul de identificare a produsului se află pe suportul aparatului.

Compatibilitate magnetică şi electrică EMC
Acest simbol (CE) este localizat pe plăcuţa de caracteristici tehnice. Folosiţi numai accesoriile recomandate • Nu folosiţi alte cabluri AV/S, respectiv cabluri USB, cu excepţia celui furnizat. • Când folosiţi cabluri comercializate separat, aveţi grijă să folosiţi cabluri a căror lungime nu depăşeşte 3 metri.

3

• În funcţie de model. • Ilustraţiile folosite în acest manual reprezintă modelul SDR-H40. Chiar şi în cazul utilizării în scop personal.Declinarea răspunderii privind înregistrarea conţinutului Producătorul nu va fi în nici un caz răspunzător pentru pierderea înregistrărilor provocată de funcţionarea defectuoasă sau de defectele acestui aparat. anumite funcţii nu sunt disponibile. înregistrarea anumitor materiale poate fi restricţionată. Ilustraţiile pot fi uşor diferite faţă de cele reale. Aceste instrucţiuni de operare sunt concepute pentru modelele SDR-H60. pentru scopuri diferite de utilizarea în scop personal poate duce la încălcarea legilor privind drepturile de autor. Respectaţi legile privind drepturile de autor Înregistrarea de discuri sau casete preînregistrate. sau alte materiale publicate sau difuzate. totuşi anumite părţi din explicaţii fac referire la celelalte modele. • Facilităţile pot fi diferite. 4 . SDR-H50 şi SDRH40. a accesoriilor sale sau a mediilor pe care se înregistrează. aşa că citiţi instrucţiunile cu atenţie.

............53 Configurare 1 2 Pornirea / oprirea aparatului Selectarea unui mod ..................................................................................................67 4 Cu alte produse 1 Redarea pe TV........ 16 Conectarea la o priză de alimentare17 HDD şi cardurile SD ...67 Afişarea informaţiilor HDD .......68 5 .......................60 Crearea unei liste de redare noi ....46 Nivelul tonurilor de alb ....... 28 Editarea 1 Ştergerea scenelor / fişierelor ................... 21 Indicator luminos de acces ........ 10 Alimentarea................55 Ştergerea scenelor / fişierelor multiple .55 Ştergerea scenelor copiate colectiv ...7 Caracteristici .................................................. 36 Funcţia de auto-înregistrare.......................... 31 Moduri de înregistrare şi timpul de înregistrare ............................67 Formatarea HDD ........................ 35 Funcţii de înregistrare ............................... 30 Înregistrarea de secvenţe video .................... 14 Încărcarea bateriei ......50 Redarea imaginilor statice ...... 14 Introducerea bateriei ............................ 23 Utilizarea ecranului de meniuri ..................................................................... 38 2 3 4 3 Managementul mediilor de stocare 1 Management HDD şi card SD .................44 Mod scenă ...........................................................8 Înregistrarea (Operaţii avansate) 1 Funcţii de înregistrare a pictogramelor operaţionale ...........63 3 4 Înregistrarea Înregistrarea (Operaţii de bază) 1 2 Înaintea înregistrării ............. 22 2 3 3 4 Redarea Redarea 1 2 Redarea secvenţelor video ...................... 21 Introducerea / extragerea unui card de memorie SD ...Cuprins Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră ..........................60 Editarea unei liste de redare. 22 Setarea datei şi orei ..........67 Formatarea unui card SD .... 18 Despre carduri SD ...................................................57 Utilizarea listelor de redare......61 Editarea imaginilor statice ....................................40 Compensare a luminii de fundal / modificare gradată a imaginii / vizualizare în culori pe timp de noapte / Mod de piele fină (soft skin) / PREREC (SDR-H60/SDR-H50) / temporizator Funcţii de înregistrare din meniuri............ 15 Durata de încărcare şi durata de înregistrare ............................48 Pregătire Înainte de utilizare 1 2 Denumirea pieselor componente şi modul de manipulare ............................................. 37 Funcţia de stabilizare a imaginii ..................... 34 Numărul de pixeli şi calitatea imaginii .................. 36 Funcţia de micşorare/mărire a distanţei focale (zoom in/zoom out)....45 Ajustarea manuală a focalizării....................................................................55 Editarea scenelor.... 27 Reglarea monitorului LCD . 25 Listă de meniu.................. 19 Manipularea hard-discului.... 37 Pornire rapidă ........................................................43 Meniuri.....46 Reglarea manuală a timpului de expunere şi a aperturii ................. 33 Înregistrarea imaginilor statice .....55 Ştergerea succesivă a scenelor ..... 24 Selectarea limbii de afişare...............................................39 Pictograme operaţionale........................................2 Accesorii.....43 Linii de ghidare / Raport al dimensiunilor / Reducere a zgomotului produs de vânt / Reducere automată a vitezei obturatorului Funcţii de înregistrare manuală .

..................100 Măsuri de precauţie la utilizare ....2 3 4 Cu o unitate de scriere DVD ...... 75 Cu alte dispozitive video ........................................................ 80 Mediu de operare ......................................................................... 95 6 .................. 72 Note privind copierea datelor pe discuri utilizând o unitate de scriere DVD........................................ 70 Funcţia DVD COPY ........................ 85 Conectare şi recunoaştere ..................................... 84 Instalarea VideoCam Suite .. 74 Redarea unui disc introdus într-o unitate de scriere DVD ... 88 Funcţia DVD COPY .............................................................................. 87 2 Utilizarea software-ului 1 Iniţierea aplicaţiei VideoCam Suite .... 71 Funcţia FAVOURITE SCENES .. 89 Utilizarea unui calculator Macintosh 1 Dacă se utilizează un Macintosh.............................. 69 Conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD ............................... 88 Citirea instrucţiunilor de operare ale software-ului .......97 Întrebări frecvente .................... 81 Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final ...................113 Cu un calculator Înainte de utilizare 1 2 Operaţii pe care le puteţi efectua cu un PC................... 76 Utilizarea camerei video cu o imprimantă (PictBridge)........... 77 Sfaturi utile 1 2 3 Funcţii care nu pot fi utilizate simultan ..................... 92 Mesaje ............................................. 84 Dezinstalarea software-ului......... 83 Configurare 1 Instalarea . 86 Pentru a deconecta în siguranţă cablul USB ........ 76 Copierea imaginilor pe alte dispositive video.................................................................... 105 Explicarea termenilor .............. 86 Despre afişarea pe PC................... 90 Altele Indicaţii 1 2 Indicaţii...................................................................................................................... 108 Specificaţii........... 110 Numărul de imagini care pot fi înregistrate pe un card SD şi HDD.........................98 Identificarea şi remedierea problemelor ...

3 * Adaptorul VW-SK12E (opţional) este necesar 1 Cablu AV K2KZ9CB00002 Cablu USB K1HA05CD0016 CD-ROM 7 .c. (VZ-LL10E) Trepied (VW-CT45E) * Cablurile de curent continuu furnizate nu pot fi utilizate cu acest aparat 2 * Setul de suport baterie VW-VH04 (opţional) este necesar. Baterie VW-VBG070A Adaptor de alimentare VSK0698 Cablu de curent alternativ K2KCT3CA00006 sau K2CR2DA00004 Cablu de alimentare K2GJ2DC00021 Accesorii opţionale Este posibil ca unele accesorii opţionale să nu fie disponibile în anumite ţări. (VW-LDC102E) *3 Bec pentru lampă video în c.c. asiguraţi-vă că aţi primit toate accesoriile.Accesorii Înainte de a utiliza această unitate. Adaptor de reţea (VW-AD21E-K)*1 Baterie (litiu/VW-VBG130/1320 mAh) Baterie (litiu/VW-VBG260/2640 mAh) *2 Baterie (litiu/VW-VBG6*/5800 mAh) *2 Set suport de baterie (VW-VH04) Unitate de scriere DVD (VW-BN1) Adaptor (VW-SK12E) Lampă video în c.

este posibilă înregistrarea imaginilor pentru mai multe ore fără schimbarea suportului de date. De asemenea. puteţi crea un DVD-Video original exportând scenele pe un PC şi apoi editându-le. 8 . este posibilă înregistrarea imaginilor în mişcare şi imaginilor statice pe un card SD. Utilizarea cu o unitate de scriere DVD! Utilizaţi unitatea de scriere DVD pentru a crea copii de siguranţă ale imaginilor în mişcare şi imaginilor statice înregistrate cu acest aparat pe un PC ( 69) Utilizarea cu un PC Dacă utilizaţi software-ul furnizat.Caracteristici Înregistrare extinsă! Deoarece imaginile sunt înregistrate pe hard disk-ul acestui aparat. puteţi crea un DVD ca şi copie de siguranţă a scenelor înregistrate cu acest aparat. De asemenea. cum ar fi benzi sau discuri.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 10 Înainte de utilizare 23 Configurare 9 .

Glisaţi comutatorul de deschidere / închidere a capacului de obiectiv. 86) 10 Buton de resetare [RESET] ( 103) 10 .Înainte de utilizare 1 Denumirile pieselor componente şi modul de manipulare 1 2 3 4 5 6 7 Element de deschidere capac lentilă Buton auto [AUTO] ( 30) Buton Manual [MANUAL AF/MF] ( 44) Difuzor La înregistrare: Buton de zoom [W/T] ( 36) La redare: Buton de volum [-VOL+] ( 51) Element de deschidere ecran LCD Monitor LCD Capac obiectiv Pentru protecţia lentilei. 8 9 Capac slot card SD [SD CARD] ( 22) Indicator luminos de acces card SD [ACCESS] ( 21. Totuşi. este posibil să apară mici puncte luminoase sau întunecate pe monitorul vizorului. Datorită limitărilor în tehnologia de producere a monitoarelor cu cristale lichide (LCD). asiguraţi-vă că închideţi capacul lentilei atunci când nu o utilizaţi. aceasta nu reprezintă o defecţiune şi nu afectează imaginea înregistrată.

• Acesta se poate deschide la 90°.Monitor LCD Trageţi monitorul LCD cu degetele în direcţia săgeţii. Reglaţi lungimea. stereo) Senzor nivel tonuri de alb ( 47) Curea de mână Ajustaţi lungimea curelei şi poziţia perniţei. 11 12 13 14 Lentilă Curea de mână Microfon (integrat. • Luminozitatea şi nivelul de culoare al monitorului LCD pot fi reglate ( 28). • Se poate roti la 180° către lentilă sau la 90° către vizor. Slăbiţi cureaua. 11 . Strângeţi cureaua.

77.S] ( 38) 16 Buton de intensificare ecran LCD [POWER LCD PLUS] ( 28) 17 Buton copiere DVD [DVD COPY] ( 89) 18 Indicator luminos de acces la hard disk [ACCESS HDD] ( 21. în jos. 76) Joystick Utilizaţi joystick-ul pentru a selecta funcţiile de înregistrare şi operaţiile de redare şi pentru a opera ecranul de meniu. jos. după care apăsaţi joystick-ul pentru a seta. 86) Terminal de ieşire audio-video [A/V] ( 68. 53) 12 .15 Buton de stabilizare a imaginii [ O.I. 86) 19 Indicator de stare ( 23) 20 Selector de mod ( 23) 21 Joystick 22 Buton pornire/oprire înregistrare ( 31. la stânga sau la dreapta pentru a selecta o setare sau o scenă. 34) 23 Buton meniu [MENU] ( 24) 24 25 26 27 Buton ştergere [ ] ( 55) Capac terminal Terminal USB ( 70. • • • • Selectare prin apăsare în sus. la stânga sau la dreapta Setare prin apăsare pe centru Operaţii în ecranul de meniuri ( 24) Pentru a selecta funcţiile de înregistrare ( 39) Pentru ajustare manuală ( 44) Operaţii de redare ( 50. Mutaţi joystick-ul în sus.

Introduceţi un card SD şi bateria înainte de ataşarea acestui aparat la trepied. ( 15. 17) Receptacul trepied Acesta este un orificiu pentru ataşarea aparatului la trepiedul opţional.28 29 30 31 Slot card SD ( 22) Receptacul pentru trepied Suport baterii ( 15. 22) 13 . 17) Buton deblocare baterii [BATTERY] ( 15. capacul slotului de card SD nu poate fi deschis. La utilizarea trepiedului.

pot fi utilizate cu acest aparat. Decuplaţi cablul de curent continuu de la adaptorul de reţea.Înainte de utilizare 2 Alimentarea Despre bateriile ce pot fi utilizate cu acest aparat. bateria nu se va încărca. bateria nu este încărcată. Bateria furnizată/VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6 vine cu o funcţie de verificare a siguranţei de utilizare împreună a bateriei şi aparatului. • Pentru a utiliza în siguranţă aparatul. obiectele străine sau praful de pe bornele bateriei sau adaptorului de alimentare. Bec de încărcare [CHARGE] Se aprinde: Bateria se încarcă ( 16. • Bateriile produse de alte companii. Bateria Panasonic ce poate fi utilizată cu acest aparat este bateria furnizată/VW-VBG130/VWVBG260/VW-VBG6. certificate de Panasonic. Au fost identificate multe baterii false sau imitaţii printre cele vândute de obicei la un preţ neobişnuit de mic şi cele pe care clienţii nu le pot verifica înaintea achiziţionării. Important: În cazul în care cablul de curent continuu este conectat la adaptorul de reţea. • Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte baterii decât cele originale Panasonic (inclusiv cele certificate de Panasonic). Contactaţi distribuitorul. • Setul suport baterie VW-VH04 (opţional) este necesar în cazul utilizării bateriei VW-VBG6. Dacă becul continuă să lumineze intermitent. • Îndepărtaţi urmele de mizerie. vă recomandăm să utilizaţi baterii originale Panasonic. performanţele sau siguranţa acestor baterii. Încărcaţi bateria înainte de a folosi acest produs. care au făcut obiectul procesului nostru de control al calităţii. probabil că este ceva în neregulă cu bateria sau cu adaptorul de alimentare. becul luminează intermitent şi durata de încărcare va fi mai mare decât cea normală. Încărcarea bateriei La achiziţia acestui produs. 14 . Timp de încărcare) Se stinge: Încărcarea s-a încheiat Luminează intermitent: • Când temperatura bateriei este excesiv de ridicată sau de redusă. dar nu garantăm calitatea. • Vă rugăm acordaţi o atenţie deosebită achiziţionării bateriilor.

încălziţi la o temperatură mai mare de 60°C şi nu incineraţi. Note privind bateria reîncărcabilă Această baterie este reciclabilă. 16) • Dacă utilizaţi alte baterii. ATENŢIE Pericol de explozie dacă bateria este incorect înlocuită. Nu dezasamblaţi. mutaţi în direcţia săgeţii pentru a debloca şi apoi scoateţi bateria. cu uşile şi geamurile închise. • Ţineţi bateria cu mâna pentru a nu cădea. Introducerea bateriei Demontarea bateriei În timp ce apăsaţi butonul . Vă rugăm respectaţi reglementările locale privind reciclarea. 2 Introduceţi bateria în încărcător prin alinierea marcajelor. nu garantăm calitatea acestui produs. explozii sau arsuri. • Nu supraîncălziţi şi nu expuneţi la flacără • Nu lăsaţi o baterie în automobil expusă la razele solare pentru o lungă perioadă de timp. Apăsaţi central bateriei până la blocarea acesteia.1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul de reţea şi la priza de alimentare. recomandat de producător. • Înainte de a demonta bateria. • Recomandăm utilizarea bateriilor Panasonic ( 7. AVERTISMENT Pericol de incendiu. Se va înlocui numai cu o baterie similară sau de un tip echivalent. nu uitaţi să mutaţi selectorul de mod în poziţia [OFF] şi verificaţi dacă indicatorul de stare este dezactivat. Apăsaţi bateria în suportul de baterie şi glisaţi-o până la auzirea unui clic. Debarasaţi-vă de bateriile uzate în conformitate cu instrucţiunile producătorului. 15 .

2 V / 770 mAh 7. treptat. Număr model baterie Tensiune / capacitate Mod de înregistrare Durată maximă de înregistrare continuă 1 h 35 min Baterie furnizată 7.2 V / 2640 mAh 7.2 V/ 2640 mAh 6 h 20 min 13 h 25 min 7. 16 . • Timpii de înregistrare vor varia în funcţie de utilizare • Vă rugăm ţineţi cont că temperaturile scăzute vor scurta durata în care bateria rămâne încărcată. de asemenea. Acest lucru este normal. Vă recomandăm să aveţi întotdeauna o baterie de rezervă. Acest aparat se va încălzi.2 V / 1320 mAh 7.2 V / 5800 mAh Timp de încărcare 1 h 35 min 2 h 35 min 4 h 40 min 9 h 25 min • Dacă temperatura este mai ridicată sau mai redusă de 25°C.2 V/ 5800 mAh 14 h 30 min 8 h 15 min 3 h 35 min 7 h 10 min 1h 45 min 3 h 5 min 55 min 1 h 30 min Durată reală de înregistrare 50 min • Aceşti timpi sunt aproximativi • Timpul de înregistrare real se referă la timpul de înregistrare pe un disc cu oprire / pornire repetată a înregistrării.Durata de încărcare şi durata de înregistrare Timp de încărcare • Temperatură de 25°C / umiditate de 60%. Număr model baterie Baterie furnizată VW-VBG130 (opţional) VW-VBG260 (opţional) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / capacitate 7. utilizarea transfocării.2 V/ 770 mAh 1 h 45 min VW-VBG130 (opţional) VW-VBG260 (opţional) VW-VBG6 (opţional) 2 h 55 min 7. oprirea / pornirea aparatului. atunci va lumina intermitent. • Dacă bateria se descarcă. Timp de încărcare • Temperatură de 25°C / umiditate de 60%.2 V/ 1320 mAh 3 h 10 min 5 h 50 min 7. durata de încărcare se va prelungi. pe măsură ce capacitatea bateriei se reduce. etc. în timpul utilizării. • Bateriile se încălzesc după utilizare sau încărcare. Indicarea capacităţii bateriei • Afişajul se modifică la următoarele indicaţii.

acesta fiind proiectat doar pentru acest aparat.Conectarea la o priză de alimentare Aparatul se află în standby atunci când adaptorul este conectat. • Nu utilizaţi cablul de alimentare cu alte echipamente. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptor şi priză. • Ţineţi cablul cu mâna pentru a nu cădea. 17 . Scoaterea cablului de alimentare În timp ce apăsaţi butonul . mutaţi în direcţia săgeţii pentru a debloca şi apoi scoateţi cablul. Important În timp ce cablul este conectat la adaptorul de alimentare. 2 Conectaţi cablul de alimentare la adaptor 3 Conectaţi cablul de alimentare la aparat. Apăsaţi centrul cablului până când acesta se fixează. Circuitul primar este întotdeauna „sub tensiune”. bateria nu se va descărca. Nu utilizaţi cablul de alimentare de la un alt echipament pentru acest aparat. atâta timp cât adaptorul de alimentare este conectat la o priză electrică.

40 GB înseamnă 40.000. HDD intern (unitate hard-disc) Mod de afişare pe ecran Indicaţie în aceste instrucţiuni Card de memorie SDHC Card de memorie SD Capacitate 60 GB *1 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*2(SDR-40) 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB/ 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB/ 8GB Funcţii Înregistrare imagini în mişcare Înregistrare imagini statice Crearea listelor de redare ▬ ▬ *3 : disponibil.000. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă. 18 . 60 GB înseamnă 60.000 octeţi.Înainte de utilizare 3 HDD şi cardurile SD Acest aparat se poate folosi la înregistrarea imaginilor în mişcare şi a imaginilor statice pe harddiscul intern şi pe cardul SD. 1 ▬: nu este disponibil * Unitatea de disc de 60 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.000. *3 Nu se poate garanta funcţionarea.000. *2 Unitatea de disc de 40 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare.000 octeţi.

• Nu introduceţi un adaptor de card gol în acest echipament.) • În aceste instrucţiuni. • Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mult) care nu prezintă logo-ul SDHC nu sunt bazate pe specificaţiile de card SD. respectiv carduri de memorie SDHC formatate în sistemul FAT32. • Dacă doriţi să utilizaţi carduri de memorie de 4 sau 8 GB.jp/pavc/global/cs/e_cam • Acest echipament acceptă carduri de memorie SD formatate în sistem FAT12 sau sistem FAT16 pe baza specificaţiilor pentru cardurile de memorie SD.) http://panasonic. timpul pentru înregistrare se poate mări şi există posibilitatea să nu puteţi să utilizaţi cardul SD. Nu lăsaţi adaptorul în acest echipament în timpul introducerii sau al extragerii cardurilor miniSD. Aceasta poate atrage funcţionarea defectuoasă a echipamentului. prin „card SD“ se vor înţelege cardurile de memorie de tip SD. • Utilizaţi acest echipament pentru a formata carduri SD. (Când folosiţi un card de memorie SDHC.co. Despre cardul miniSD • Nu uitaţi să introduceţi carduri miniSD în adaptorul de card dedicat înainte de utilizare. • Atunci când utilizaţi un card SD pe care datele au fost scrise de mai multe ori. Cardurile de memorie SDHC nu se pot folosi pe echipamente compatibile numai cu cardurile de memorie SD. aveţi grijă să consultaţi instrucţiunile de folosire ale echipamentului respectiv. respectiv SDHC.Despre carduri SD Acest echipament este compatibil atât cu cardurile de memorie de tip SD. puteţi utiliza doar carduri de memorie SDHC. (Acest site Web este disponibil numai în limba engleză. timpul rămas pentru înregistrare se poate reduce. ştergerea sau editarea pe card nu sunt posibile. • Atunci când comutatorul pentru protecţia la scriere de pe cardul de memorie SD este blocat. • Vă rugăm să consultaţi cele mai recente informaţii pe următorul site Web. ( 67) • Vă recomandăm să utilizaţi un card SD marca Panasonic. cât şi cu cel de tip SDHC. • Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor. În cazul în care un card SD este formatat pe alte echipamente (cum ar fi un calculator). 19 . înregistrarea. pentru a preveni înghiţirea acestuia. Cardurile de memorie SDHC se pot folosi numai pe echipamente compatibile cu acestea. Introducerea unui card în acest echipament fără adaptor poate atrage deteriorarea echipamentului sau a cardului. • Pe acest echipament nu poate fi utilizat un card MultiMedia.

─ În zone cu mult praf sau cu umiditate ridicată. înregistrarea se poate opri brusc pe durata înregistrării imaginilor în mişcare. electricitatea statică sau defectarea cardului SD sau a aparatului poate duce la ştergerea datelor stocate pe cardul SD. Recomandăm salvarea datelor SD pe un PC. (Dacă se foloseşte un alt tip de card SD.Despre cardurile SD pe care le puteţi folosi pentru înregistrarea imaginilor în mişcare Recomandăm utilizarea cardurilor de memorie SD şi cardurilor de memorie SDHC care se conformează Clasei 2 sau unei clase superioare SD. sau a următoarelor carduri de memorie SD produse de Panasonic. ─ În zone expuse la diferenţe mari de temperatură (se poate forma condens). murdărie sau praf. pentru înregistrarea imaginilor în mişcare. păstraţi-le în carcase atunci când nu le utilizaţi • Zgomotul electric. Utilizarea cardului SD • Nu atingeţi suprafaţa terminalului cardului • Nu expuneţi terminalele cardului la apă. ─ Unde pot apărea unde electromagnetice sau electricitate statică • Pentru a proteja cardurile SD. 20 .) Card de memorie SD Pro High Speed 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB RP-SDH256 RP-SDK512 RP-SDH01G RP-SDK02G – – – Card de memorie SD Super High Speed RP-SDR256 RP-SDR512 RP-SDR01G RP-SDR02G RP-SDR04G – – Card de memorie SD High Speed – – – RP-SDM02G RP-SDM04G – – Carduri de memorie SDHC High Speed – – RP-SDV01G RP-SDV02G RP-SDV04G RP-SDV08G RP-SDV16G • Operarea în modul înregistrare imagini în mişcare nu este garantată cu următoarele carduri SD: ─ carduri SD de la 32 MB la 128 MB ─ carduri SD de la 256 MB la 16 GB altele decât cele menţionate mai sus. • Nu lăsaţi cardurile SD în următoarele zone: ─ În lumina directă a soarelui. ─ În apropierea unui radiator.

disc DVD etc. datele înregistrate nu pot fi reparate. din cauza vibraţiilor produse de difuzoare. Indicator luminos de acces • • • • • • Indicatorul luminos HDD [ACCESS HDD] Când acest aparat accesează hard-discul indicatorul ACCESS/PC se aprinde. De asemenea. La depunerea la deşeuri a acestei unităţi. Realizaţi copii de rezervă ale datelor înregistrate importante. Note la înregistrare Imaginile nu vor fi înregistrate corect pe HDD lângă boxe. dacă se detectează faptul că aparatul este scăpat în mod continuu. Acest aparat are o funcţie de detecţie a contactului cu solul pentru a proteja harddiscul de impact în cazul în care aparatul este scăpat pe jos. În astfel de cazuri. pentru a avea copii de rezervă ale acestora. deci procedaţi cu grijă la manipularea acestuia. Nu folosiţi aparatul într-o zonă cu presiune redusă Hard-discul se poate deteriora dacă folosiţi acest aparat la altitudini mai mari de 3000 m. Dacă se detectează faptul că aparatul a fost scăpat în timpul înregistrării de imagini în mişcare. înregistraţi într-o locaţie aflată la distanţă de boxes au utilizaţi un card SD. Dacă este detectată o neregularitate a temperaturii. cardul SD sau datele înregistrate se pot deteriora sau acest aparat poate suferi o defecţiune. Salvaţi periodic datele înregistrate pe un calculator. cele de mai sus se aplică şi în cazul în care aparatul este supus la reparaţii de orice fel (inclusiv a oricărei componente alta decât hard-discul). pentru a le proteja. Nu scăpaţi aparatul pe jos. Când indicatorul luminos de accesare este aprins nu efectuaţi următoarele operaţii: ─ Deschiderea capacului orificiului de protecţie a cardului şi extragerea cardului SD ─ Acţionarea selectorului de mod ─ Extragerea bateriei sau deconectarea adaptorului de reţea Dacă se execută operaţiile de mai sus atunci când indicatorul luminos de accesare este aprins. ( 95). Nu provocaţi impacturi sau vibraţii mai ales în timpul înregistrării sau al redării. va fi înregistrat sunetul de operare a protecţiei hard-discului. Hard-discul este un instrument de precizie. Dacă hard-discul se deteriorează.Măsuri de precauţie la manipularea hard-discului Acest aparat este echipat cu un HDD intern. se recomandă distrugerea fizică. Ţineţi cont de temperatura aparatului Dacă temperatura acestui aparat este prea ridicată sau prea scăzută. Precauţii la depunerea la deşeuri a acestei unităţi Chiar dacă unele scene de pe HDD sunt şterse sau acesta este formatat. Când indicatorul este aprins. pe monitorul LCD al acestui aparat va apărea un mesaj de avertizare. înregistrarea sau redarea se opresc. înregistrarea sau redarea nu vor mai fi posibile. Hard-discul se poate deteriora dacă acest aparat suferă un impact puternic datorită contactului cu solul etc. Declaraţie de exonerare a răspunderii cu privire la conţinutul înregistrat Panasonic nu acceptă nici o responsabilitate referitoare la pagube create direct sa indirect datorită oricărui tip de probleme care rezultă în pierderi ale conţinutului înregistrat sau editat şi nu garantează nici un conţinut dacă înregistrarea sau editarea nu se desfăşoară în mod corespunzător. Indicator luminos de accesare a cardului SD [ACCESS] Când acest aparat accesează cardul SD indicatorul de acces se aprinde. harddiscul sau datele înregistrate se pot deteriora şi acest aparat poate suferi o defecţiune. Nu provocaţi vibraţii aparatului şi nu supuneţi aparatul la impact. informaţiile nu sunt şterse total. Similar. nu executaţi următoarele operaţii: ─ Supunerea acestui aparat la vibraţii sau impacturi puternice ─ Acţionarea selectorului de mod ─ Extragerea bateriei sau deconectarea adaptorului de reţea Dacă se execută operaţiile de mai sus atunci când indicatorul este aprins. 21 . Este posibil ca hard-discul să nu fie recunoscut sau ca înregistrarea sau redarea să nu mai fie posibile.

• Apăsaţi cardul SD la maximum • Apăsaţi pe centrul cardului SD şi apoi extrageţi-l afară.Înainte de utilizare 4 Introducerea / extragerea unui card de memorie SD Atenţie: Dacă se introduce sau se extrage cardul SD în timp ce aparatul este pornit. Partea cu eticheta Setaţi selectorul de mod în poziţia OFF. echipamentul se poate defecta sau datele înregistrate pe cardul SD se pot pierde. 4 Închideţi bine capacul fantei de inserţie a cardului. 22 . • Verificaţi dacă indicatorul de stare s-a stins 1 2 3 Deschideţi ecranul LCD şi capacul slotului de card SD Introduceţi / extrageţi cardul. printr-o mişcare în linie dreaptă.

Mod Înregistrare imagine ( Mod redare imagine ( OFF Oprit 53) Indicatorul de stare se stinge.Configurare 1 Pornirea / oprirea aparatului Selectarea unui mod Rotiţi selectorul de mod pentru a comuta între modul înregistrare şi modul redare sau pentru a opri aparatul. Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi joystick-ul. • Rotiţi selectorul de mod în timp ce apăsaţi butonul de deblocare dacă treceţi de la OFF la un alt mod. ecranul de selectare a suportului media pentru înregistrare se afişează. 23 . • Când aparatul porneşte pentru prima dată. Indicatorul de stare se stinge iar aparatul se opreşte. setaţi pornirea rapidă la OFF ( 37) Setaţi selectorul de mod la OFF când nu utilizaţi aparatul. Indicatorul de stare luminează Pentru a opri aparatul Închideţi ecranul LCD. Selectaţi [YES] şi setaţi data şi ora ( 27). Pentru a opri aparatul. Setaţi selectorul de mod la OFF. setaţi selectorul de mod la sau pentru a porni aparatul Indicatorul de stare se aprinde şi aparatul porneşte. se va afişa un mesaj care vă va solicita setarea datei şi orei. aparatul poate fi pornit şi oprit cu ecranul LCD. Mod înregistrare video ( Mod redare video ( 50) 34) 31) Mod de pornire şi oprire a aparatului cu ecranul LCD Când selectorul de mod este setat la sau . • Aliniaţi cu indicatorul de stare În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. Pentru opri aparatul imediat după închiderea ecranului LCD. • Când pornirea rapidă este setată la [ON]. indicatorul de stare luminează intermitent în verde. • Când aparatul porneşte pentru prima dată. Mod de pornire a aparatului Deschideţi ecranul LCD.

apoi mutaţi joystick-ul spre dreapta sau apăsaţi joystick-ul • Nu comutaţi selectorul de mod când meniul este afişat • Ecranul de meniu nu apare în timpul înregistrării sau redării. 24 . Meniul afişat diferă în funcţie de poziţia selectorului de mod. 2 Selectaţi meniul superior dorit.Configurare 2 Utilizarea ecranului de meniuri 1 Apăsaţi butonul MENU. 3 Selectaţi elementul de submeniu. apoi mutaţi joystick-ul spre dreapta sau apăsaţi joystick-ul Pentru a reveni la ecranul anterior Mutaţi joystick-ul spre stânga Pentru a ieşi din ecranul meniu Apăsaţi butonul MENU. apoi apăsaţi joystick-ul pentru a introduce selecţia. Nu puteţi începe alte operaţii când ecranul de meniu este afişat. 4 Selectaţi setarea dorită.

ZOOM] (Transfocare digitală) ( 36) [FADE COLOUR] (Atenuare culoare) ( 41) [WIND CUT] (Eliminare a zgomotului produs de vânt) ( 43) [ZOOM MIC] (Transfocare microfon) ( 37) [AUTO SLW SHTR] (Reducere automată a vitezei obturatorului) ( 43) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 31) [SD CARD] (Card SD) ( 31) [SETUP] (Configurare) [DISPLAY] (Afişare) • [OFF] (Dezactivare) • [ON] (Activare) Prin activarea acestei funcţii. [DATE/TIME] (Dată / oră) ( 27) [DATE FORMAT] (Format dată) ( 27) 1 [FORMAT CARD]* (Formatare card) ( 67) [QUICK START] (Pornire rapidă) ( 37) [POWER SAVE] (Economisire energie) • [OFF] • [5 MINUTES] 2 Selectaţi [English] (engleză) şi apoi apăsaţi pe joystick. apoi selectaţi [LANGUAGE] (limbă) şi apăsaţi pe joystick. [5 MINUTES] (5 minute): Când au trecut aproximativ 5 minute fără nicio operaţie. funcţia de economisire a energiei nu va fi activată. ( 95) [LCD SET] ( 28) [INITIAL SET] (Setare iniţială) • [YES] • [NO] Când există un meniu care nu poate fi selectat din cauza unei alte funcţii sau a unui alt mod activat. 1 Apăsaţi pe butonul MENU. când conectaţi aparatul la un PC. Etc. setaţi la [YES] pentru modificarea setările de meniu la valorile implicite. Verificaţi mesajul afişat pe ecran.Selectarea limbii de afişare Puteţi selecta limba de afişare pe monitor. o unitate de scriere DVD sau o imprimantă prin cablul USB. • La utilizarea unui adaptor de alimentare. operaţiile precum pornirea şi finalizarea înregistrării vor fi semnalate printr-un bip. [AUDIO REC]*1 (Înregistrare audio) ( [BEEP SOUND] (Sunet bip) • [OFF] (Dezactivat) 32) • [ON] (Activat) [ADVANCED] (Operaţii avansate) [D. aparatul se opreşte automat pentru a economisi energia. 1 bip Când începeţi înregistrarea Când porniţi aparatul Când aparatul este recunoscut de către un PC sau o imprimantă. când înregistrarea nu porneşte. 2 bip-uri Când întrerupeţi temporar înregistrarea (pauză) Când opriţi aparatul 2 bip-uri de 4 ori Când apare o eroare. Porniţi din nou aparatul pentru a-l putea utiliza. Indicaţiile pe ecran sunt cele selectate în imaginea de mai jos 25 . de ex. Listă de meniuri Meniuri de înregistrare imagini în mişcare [BASIC] (Operaţii de bază) [SCENE MODE] (Mod scenă) ( 45) [GUIDE LINES] (Linii de ghidare) ( 43) [REC MODE] (Mod înregistrare) ( 33) [REC ASPECT] (Aspect înregistrare) ( 43) [CLOCK SET] (Setare ceas) ( 27) [OFF]: Funcţia de economisire a energiei nu este activată. (Setarea de limbă nu poate fi modificată la setarea implicită).

) Dacă setaţi această opţiune la [ON] fără a introduce un disc sau un card SD.[DEMO MODE] (Mod demonstraţie) • [OFF] • [ON] Acest mod este utilizat pentru a iniţia modul demonstrativ al aparatului. [ DELETE] (Ştergere) ( 55) (În modul de redare listă) [EDIT] [ ADD] (Adăugare) ( 62) [ MOVE] (Mutare) ( 62) [ DELETE] (Ştergere) ( 55. modul demonstrativ începe automat. Dacă trec circa zece minute fără a se efectua nici o operaţie. vă rugăm consultaţi meniurile de înregistrare [ SETUP] [TV ASPECT] ( 68) Pentru alte elemente. duce la părăsirea modului demonstrativ. pentru prezentarea funcţiilor acestuia. echipamentul este trecut automat în modul demonstrativ. Apăsarea unui buton. (Numai când se utilizează adaptorul de reţea şi când butonul de mod se află într-una din poziţiile sau . Pentru utilizarea în regim normal. consultaţi meniurile de înregistrare imagini statice [LANGUAGE] (Limba) ( 25) Meniuri de redare a secvenţelor video [EDIT SCENE] (Editare scenă) [ LOCK SET] (Setare blocare) ( 57) [ SPLIT&DELETE] (Divizare şi ştergere) ( 58) 26 [ LANGUAGE] (limbă) ( 25) *1 Doar atunci când [MEDIA SELECT] se setează la [SD CARD] 2 * Doar atunci când [MEDIA SELECT] se setează la [HDD] . Această opţiune de meniu se utilizează pentru a lansa modul demonstrativ. QUALITY] (Calitate imagine) ( 35) [CLOCK SET] (Setare ceas) ( 27) [ LANGUAGE] (limbă) ( 25) Meniuri de redare a imaginilor statice [ PHOTO SETUP] [ LOCK SET] ( 63) [ DPOF SET] ( 64) [COPY] ( 65) [ DELETE] ( 55) [ADVANCED] (Operaţii avansate) [SHTR EFFECT] (Efect obturator) ( 35) [AUTO SLW SHTR] (Reducere automată a 43) vitezei obturatorului) ( [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 34) [SD CARD] (Card SD) ( 34) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 53) [SD CARD] (Card SD) ( 53) [SETUP] (Configurare) Pentru alte elemente. oricare ar fi acesta. introduceţi un disc sau un card SD sau setaţi opţiunea la [OFF]. vă rugăm consultaţi meniurile de înregistrare secvenţe video [LANGUAGE] (Limba) ( 25) Meniuri de înregistrare imagini statice [BASIC] (Operaţii de bază) [SCENE MODE] (Mod scenă) ( 45) [GUIDE LINES] (Linii de ghidare) ( 43) [PICTURE SIZE] (Dimensiune imagine) ( 35) [PICT. Pentru a încheia modul demonstrativ. 61) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 50) [SD CARD] (Card SD) ( 50) [DISC SETUP] [FINALIZE] ( 64) [UN-FINALIZE] ( 65) [DISC PROTECT] ( 66) [FORMAT DISC] ( 67) [INFORMATION] ( 66) [ SETUP] [RESUME PLAY] ( 51) [TV ASPECT] ( 68) [FORMAT HDD]*2 ( 67) [HDD STATUS]*2 ( 67) [FORMAT CARD]*1 ( 67) Pentru alte elemente. setaţi această funcţie la [OFF].

(Chiar dacă aţi plasat butonul OFF/ON la poziţia OFF. Pentru a reîncărca bateria cu litiu încorporată Conectaţi adaptorul de reţea sau ataşaţi bateria la echipament şi bateria cu litiu încorporată se va reîncărca. 4 Apăsaţi butonul MENU pentru a finaliza setarea • Verificaţi data şi ora afişate Schimbarea stilului de afişare a datei şi a orei Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [DATE/TIME] stil de afişare dorit • Funcţia dată şi oră este controlată de o baterie cu litiu încorporată. bateria continuă să se încarce.11.-]. • Pentru afişarea orei se utilizează sistemul cu 24 de ore. apoi setaţi valoarea dorită cu joystick-ul. va apărea un mesaj prin care vi se solicită să setaţi data şi ora. Urmaţi paşii de mai jos pentru a încărca bateria.) 27 . • Dacă afişajul orei devine [. .15 11. Urmaţi paşii 2 şi 3 de mai jos pentru a seta data şi ora. • Anul se va schimba după cum urmează: 2000..2099. Selectaţi [YES] (da) şi apăsaţi pe joystick. 2000.Configurare 3 Setarea datei şi orei Când echipamentul este pornit pentru prima dată. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta sau . iar bateria va salva data şi ora timp de aproximativ 6 luni. Lăsaţi echipamentul în această stare timp de aproximativ 24 ore. • Funcţia ceas începe la [00] secunde după apăsarea pe joystick.... Selectaţi [YES] şi setaţi data şi ora. 1 Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [CLOCK SET] → [YES] Modificarea formatului de dată Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [DATE FORMAT] stilul de afişare dorit Stil de afişare [A/L/Z] [L/Z/A] [Z/L/A] Afişare pe monitor 2008.15.2008 2 Selectaţi data şi ora. Când porniţi alimentarea prima dată după încărcare. bateria cu litiu încorporată este descărcată. este afişat un mesaj prin care vi se solicită să setaţi data şi ora.. 2001. 3 Apăsaţi pe joystick pentru a introduce selecţia.2008 15.12. .

Reglarea nivelului de culoare şi a luminozităţii Mărirea şi reducerea luminozităţii întregului monitor LCD Apăsaţi butonul POWER LCD PLUS 1 Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] → [LCD SET] → [YES] 2 Selectaţi elementul şi apoi ajustaţi setările cu joystick-ul De fiecare dată când apăsaţi butonul.Configurare 4 Reglarea monitorului LCD • Aceste setări nu vor afecta imaginile înregistrate propriu-zise. această funcţie va fi setată automat la „Bright” (Luminos). 28 . Luminozitatea originală Luminos Foarte luminos Mai întunecat Întunecat [LCD SET] [BRIGHTNESS]: Luminozitate monitor LCD [COLOUR]: Nivel de culoare monitor LCD • Dacă porniţi aparatul când adaptorul de alimentare este utilizat.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 30 Înregistrarea (Operaţii de bază) 39 Înregistrarea (Operaţii avansate) 29 .

Înregistrarea (Operaţii de bază) 1 Înaintea înregistrării Poziţionare de bază a camerei Ţineţi camera cu ambele mâini. reglaţi manual aceste setări. Depărtaţi uşor picioarele pentru un echilibru mai bun. diafragma şi timpul de expunere sunt reglate automat pentru o luminozitate optimă. Ţineţi braţele pe lângă corp. Nu acoperiţi microfoanele sau senzorii cu mâna. aveţi grijă să vă aflaţi într-o poziţie stabilă şi să nu existe nici un pericol de a interacţiona cu o altă persoană sau cu un alt obiect. Treceţi mâna prin cureaua de mână. iar nivelul de culori (nivelul tonurilor de alb) şi focalizarea vor fi reglate automat. imaginea înregistrată va fi întunecată. (Când echipamentul este setat în modul înregistrare disc: Timpul de expunere este reglat la un maxim de 1/250. În acest caz. • Când înregistraţi. ) (Se afişează pictograma de mod auto ─ Nivel automat al tonurilor de alb ( 108) ─ Focalizare automată ( 108) 30 În funcţie de luminozitatea subiectului etc. Dacă subiectul este luminat din spate. Despre modul Auto Apăsaţi butonul AUTO. înregistraţi imaginile cu soarele în spatele dumneavoastră. • Când vă aflaţi în aer liber.) • Este posibil ca nivelul de culori şi focalizarea să nu poată fi reglate automat în funcţie de sursele de lumină sau de scene. ( 44) .

31 . POWER SAVE) 3 Apăsaţi pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a începe înregistrarea. porniţi-o din nou. Scena este automat divizată când datele înregistrate depăşesc 3. • Indicatoarele [ ] şi [ ] luminează în roşu în timpul înregistrării. de asemenea. Această funcţie poate fi. Când doriţi să utilizaţi echipamentul. • Imaginile înregistrate în intervalul dintre apăsarea pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a începe înregistrarea şi apăsarea din nou pe buton pentru a întrerupe înregistrarea formează o scenă. • După ce au trecut aproximativ 5 minute în care echipamentul nu a fost utilizat în pauza de înregistrare.9 GB (Înregistrarea va continua).Înregistrarea (Operaţii de bază) 2 Înregistrarea de secvenţe video • Deschideţi capacul lentilei înainte de a porni aparatul 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta LCD şi deschideţi monitorul 2 Selectaţi destinaţia de înregistrare prin meniu [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Pentru a opri înregistrarea Apăsaţi din nou pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a întrerupe înregistrarea. ( 25. Nu mişcaţi echipamentul până când indicatorul [ ] nu devine verde. setată pe [OFF]. alimentarea cu energie se va întrerupe automat pentru a preveni descărcarea bateriei.

operaţia de înregistrare nu se va opri chiar dacă se închide monitorul LCD şi se retrage vizorul. nu deconectaţi adaptorul de alimentare şi nu scoateţi bateria. [MPEG] [MPEG-1 Audio Layer 2): Aceasta este o metodă de înregistrare adecvată pentru redarea audio pe un dispozitiv compatibil cu standardul SD-Video. afişajul contorului se va reseta la valoarea „0h00m00s”.Indicaţii pe ecran Moduri de înregistrare audio Acest mod comută metoda pentru înregistrare audio pe un card SD. semnalul audio poate fi înregistrat în mod [DOLBY] pe un disc şi în mod [MPEG] pe un card SD • Setarea implicită a acestei funcţii este [MPEG] 32 . În caz contrar. Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT] Selectaţi meniul ( 24) Mod înregistrare Destinaţia de înregistrare selectată Timp de înregistrare rămas (Atunci când timpul rămas este mai scurt de 1 minut. • Acest aparat nu poate converti metoda de înregistrare audio după înregistrarea secvenţelor video Utilizând software-ul furnizat. De fiecare dată când echipamentul intră în modul pauză de înregistrare. Despre reluarea operării normale) [SETUP] → [AUDIO REC] → [DOLBY] sau [MPEG] [DOLBY] (Dolby AC-3): Aceasta este o metodă de înregistrare adecvată pentru copierea secvenţelor video înregistrate pe un card SD pe un disc DVD prin conectarea aparatului la o unitate de scriere DVD. • În timpul înregistrării secvenţelor video. indicatorul [R 0min] va lumina intermitent în roşu.) Timp de înregistrare consumat. • Pe durata înregistrării secvenţelor video. se va afişa un mesaj de eroare la repornirea aparatului (96.

VBR este o abreviere pentru Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă). Înregistrarea VBR variază automat rata de biţi (cantitatea de date într-un interval de timp fix) în funcţie de subiectul înregistrat. 33 .) • Dacă înregistraţi imagini statice pe hard-disc sau pe un card SD.Moduri de înregistrare şi timpul de înregistrare Pentru a schimba calitatea imaginii secvenţelor video Selectaţi meniul ( [BASIC] 24) elementul dorit [REC MODE] Timp aproximativ de înregistrare pe o singură faţă HDD Mod înregistrare XP (Calitate ridicată) 14h 9h Are prioritate calitatea imaginii Capacitate 60 GB (SDR-H60 / SDR-H50) 40 GB (SDR-H40) SP (Normal) 27 h 18 h LP (Long Play) 54 h 36 h Are prioritate durata de înregistrare Card SD Mod înregistrare XP (Calitate ridicată) 3 min 6 min 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min Are prioritate calitatea imaginii Capacitate 256 MB 512 MB (inclus) 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB SP (Normal) 6 min 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min 3 h 20 min LP (Long Play) 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min 3 h 20 min 6 h 40 min Are prioritate durata de înregistrare • Timpii de înregistrare sunt aproximativi. • Acest aparat înregistrează în mod VBR. pe o imagine redată pot apărea perturbaţii de tip mozaic: ─ Când pe fundal există un model complicat ─ Când aparatul este deplasat prea mult ─ Când a fost înregistrat un obiect cu mişcări bruşte (Mai ales dacă a fost înregistrat în mod [LP]. durata de înregistrare disponibilă pentru imaginea în mişcare se va reduce. Acest lucru înseamnă că. dacă este înregistrat un subiect cu mişcări bruşte. • În următoarele situaţii. timpul de înregistrare pe cardul SD se reduce.

Vă recomandăm să reduceţi amplificarea la transfocare (zoom) şi să vă apropiaţi de subiect în timp ce înregistraţi. cu ambele mâini. • Despre numărul de imagini statice ce pot fi înregistrate pe un card SD ( 113) 34 . 3 Apăsaţi butonul de pornire / oprire înregistrare Aparatul focalizează automat subiectul în centrul ecranului (când este selectată funcţia de focalizare automată). şi ţineţi braţele nemişcate pe lângă corp. • Puteţi înregistra imagini stabile utilizând un trepied.Înregistrarea (Operaţii de bază) 3 Înregistrarea imaginilor statice • Deschideţi capacul lentilei înainte de a porni aparatul 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a şi deschideţi selecta monitorul LCD. ţineţi camera ferm. pentru a nu mişca echipamentul. Indicaţii pe ecran 2 Selectaţi destinaţia de înregistrare din meniu [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Dimensiunea imaginilor statice Destinaţie de înregistrare selectată Numărul rămas de imagini statice Luminează intermitent în roşu atunci când apare [R 0] Calitatea imaginilor statice Pentru a înregistra clar imaginile statice • Atunci când măriţi imaginea subiectului cu o amplificare de 4x sau mai mare. • Când înregistraţi imagini statice. uşoarele oscilaţii create prin susţinerea manuală a echipamentului sunt dificil de atenuat.

Înregistrarea cu un efect sonor de declic al obturatorului Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [SHTR EFFECT] → [ON] • Setarea implicită a acestei funcţii este [ON] (activat). Numărul de pixeli şi calitatea imaginii PICTURE SIZE (dimensiunea imaginii) Selectaţi meniul ( [BASIC] dorit 24) elementul [PICTURE SIZE] Pictogramă Aspect 4:3 16:9 Număr de pixeli 640x480 640x360 • Setarea implicită [PICTURE SIZE] este [[ ]]. în funcţie de conţinutul imaginii. Este posibil ca părţile laterale ale imaginilor înregistrate cu un raport dimensional de 16:9 să fie eliminate la imprimare. QUALITY (calitatea imaginii) Selectaţi meniul ( [BASIC] dorit 24) elementul [PICT. 35 . • Dacă funcţia [PICT. Imaginile statice sunt înregistrate la o calitate normală a imaginii. QUALITY] (calitate imagine) este setată la [ ]. pe imaginea redată este posibil să apară o granulaţie tip mozaic. PICT. QUALITY] Sunt înregistrate imagini statice de calitate superioară. Se acordă prioritate numărului de imagini statice înregistrate. Verificaţi înainte de imprimare.

Când readuceţi butonul de transfocare în poziţia iniţială.ZOOM] Partea T: Înregistrare cu apropierea subiectului (micşorare distanţă focală . ele sunt focalizate la aproximativ 1.Înregistrarea (Operaţii de bază) 4 Funcţii de înregistrare Funcţia de micşorare/mărire a distanţei focale (zoom in/zoom out) SDR-H60: Puteţi reduce optic distanţa focală până la un zoom de 50x.zoom in) Partea W: Înregistrare cu depărtarea subiectului (mărire distanţă focală . Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Mutaţi butonul de zoom. va fi activată funcţia de zoom digital. • Cu cât zoom-ul digital este mai mare. • Când amplificarea de transfocare este de 1x. nu faceţi zgomot. acest echipament poate focaliza un subiect de la o distanţă de aprox. 36 . SDR-H50 / SDR-H40: Puteţi reduce optic distanţa focală până la un zoom de 42x. se poate înregistra sunetul operaţiei. • Atunci când subiectele aflate la depărtare sunt făcute să pară mai apropiate. SDR-H50/SDR-H40: [OFF]: Numai zoom optic (maxim 42 x) [70x]: Până la 70x [2000x]: Până la 2000x • Dacă este selectat [70x] sau [2000x]. intervalul de zoom digital este afişat cu albastru în timpul transfocării.zoom out) • Viteza de transfocare variază în funcţie de intervalul pe care este mutat butonul de zoom. 2 cm de la obiectiv. SDR-H60: [OFF]: Numai zoom optic (maxim 50 x) [80x]: Până la 80x [2000x]: Până la 2500x • Dacă este selectat [80x] sau [2500x]. intervalul de zoom digital este afişat cu albastru în timpul transfocării.3 m sau mai mult. este posibil ca focalizarea subiectului să fie dificilă. • Dacă luaţi degetul de pe butonul de transfocare în timpul operaţiei de transfocare. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . Funcţia de zoom digital Dacă amplificarea de transfocare depăşeşte 50x (SDR-H60) / 42x (SDR-H50/SDR-H40). cu atât calitatea imaginii de degradează mai mult. • Această funcţie nu poate fi utilizată în modul înregistrare imagine. Selectaţi meniul ( [ADVANCED] 24) elementul dorit [D. (Funcţia Macro) • Atunci când viteza de transfocare este mare. Amplificarea maximă la zoom-ul digital poate fi comutată la altă valoare.

• Pe monitor vor apărea numai unele indicatoare. Când pe monitor apare [ ]. • Imaginea este inversată pe orizontală. deci timpul de înregistrare se va reduce. microfonul va capta sunete clare de la distanţă mare atunci când distanţa focală este mare sau sunete din apropiere când se utilizează o distanţă focală mică.1 secunde după redeschiderea ecranului LCD • În modul standby de pornire rapidă. reveniţi cu monitorul LCD în poziţia normală şi verificaţi indicatorul de avertizare / alarmă ( 95) 3 Deschideţi ecranul LCD Indicatorul de stare luminează în roşu iar aparatul intră în starea de pauză la aproximativ 2. se consumă aproximativ 60% din puterea consumată modul de pauză înregistrare.) • Când monitorul LCD este rotit spre lentilă. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] (activare) [ZOOM MIC] [ON] Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] (activare) 24) [ON] [QUICK START ] Funcţia de auto-înregistrare Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Rotiţi monitorul LCD spre obiectiv. (Cu toate acestea. ca şi cum aţi vedea o imagine în oglindă. Pentru a anula funcţia de pornire rapidă Selectaţi [SETUP] – [QUICK SETUP] – [OFF] • Setarea implicită este ON. 2 Închideţi ecranul LCD în timp ce selectorul de mod este setat la sau Indicatorul de stare luminează intermitent în verde. pictograma nu va fi afişată chiar dacă apăsaţi pe joystick.1 secunde după pornire.Utilizarea funcţiei de microfon la transfocare Sincronizat cu operaţia de zoom. imaginea înregistrată este aceeaşi ca la înregistrarea normală. iar aparatul intră în modul standby de pornire rapidă. Pornire rapidă Acest aparat va relua modul de înregistrare / pauză la aproximativ 2. • Modul standby de pornire rapidă este anulat dacă ─ Trec aproximativ 5 secunde ─ Selectorul de mod este comutat ─ Bateria este scoasă sau adaptorul de alimentare este deconectat 37 .

• Setarea implicită a acestei funcţii este [ON]. grosismentul de transfocare (zoom) devine 2x iar dimensiunea imaginii poate diferi de cea anterioară modului standby de pornire rapidă • Dacă [POWER SAVE] ( 25) se setează la [5 MINUTES] iar aparatul intră automat în modul standby de pornire rapidă.S.I. dacă scena înregistrată are o sursă de lumină diferită de cea a ultimei scene înregistrate. (Când se utilizează funcţia de vizualizare în culori pe timp de noapte. ] de stabilizare a Pentru a anula funcţia de stabilizare a imaginii Apăsaţi butonul O. • În următoarele situaţii.S. Funcţia de stabilizare a imaginii Această funcţie reduce tremurul imaginii provocat de mişcarea mâinii în timpul înregistrării.I. din nou. este posibil ca funcţia de stabilizare a imaginii să nu poată opera eficient: ─ Când este utilizat zoom-ul digital ─ Când echipamentul este supus unor oscilaţii puternice ─ Când înregistraţi un subiect în mişcare în timp ce îl urmăriţi 38 . este reţinut nivelul tonurilor de alb de la ultima scenă înregistrată) • În modul de pornire rapidă. închideţi şi redeschideţi ecranul LCD. Apare pictograma [ imaginii. Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Apăsaţi butonul O.• În modul de pornire rapidă poate fi necesar un anumit interval de timp pentru reglarea automată a nivelului tonurilor de alb.

iar pictogramele vor fi afişate pe ecran. • Indicaţia se modifică de fiecare dată când joystick-ul este apăsat în jos. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta sau 1 Apăsaţi joystick-ul.Înregistrarea (Operaţii avansate) 1 Funcţii de înregistrare a pictogramelor operaţionale Setaţi funcţiile de înregistrare selectând pictogramele operaţionale pentru a adăuga diferite efecte imaginilor înregistrate. 39 . • Indicaţia dispare când centrul joystick-ului este apăsat din nou 2 Selectaţi o pictogramă cu joystick-ul Pentru a anula funcţia Selectaţi din nou pictograma.

• Dacă opriţi aparatul.Pictograme operaţionale Compensarea luminii de fundal / modificare gradată a imaginii / vizualizare în culori pe timp de noapte / Mod „piele fină” (soft skin) / PRE-REC (SDR-H60 / SDR-H50) / temporizator Mod de înregistrare video Compensare lumină de fundal Modificare gradată a imaginii Mod de asistenţă Vizualizare în culori pe timp de noapte Mod piele fină (soft skin) Mod pre-înregistrare • Pictogramele operaţionale estompate nu sunt afişate în timpul înregistrării • Dacă opriţi aparatul sau operaţi selectorul de mod. Mod de înregistrare imagine Compensare lumină de fundal Temporizator Mod de asistenţă Mod de piele fină (soft skin) • Dacă opriţi aparatul sau operaţi selectorul de mod. 40 . funcţia de compensare a luminii de fundal şi funcţiile de vizualizare în culori pe timp de noapte sunt anulate. funcţia de modificare gradată a imaginii este anulată. funcţia de compensare a luminii de fundal este anulată • Dacă opriţi aparatul funcţia de temporizator este anulată.

Mod de piele fină (soft skin) Mod pre-înregistrare apare pe ecran şi aparatul îşi Indicaţia reîmprospătează memoria prin înregistrarea imaginilor în mişcare .Funcţie Compensare lumină de fundal Modificare gradată a imaginii Efect Imaginea devine mai luminoasă pentru a preveni aspectul întunecat al unui subiect iluminat din spate. Această facilitate permite ca înregistrarea imaginilor şi a sunetului să pornească cu aproximativ 3 secunde înainte ca butonul de pornire/oprire a înregistrării să fie apăsat. • După pornirea înregistrării. Înregistrarea se opreşte iar setarea fade in/out este anulată. Selectaţi pictograma dorită cu joystick-ul pentru a afişa o explicaţie pe ecran Pentru a ieşi din modul de asistenţă Apăsaţi butonul MENU sau selectaţi [EXIT] Vizualizare în culori pe timp de noapte Acest mod vă permite să înregistraţi în culori subiecte aflate în locuri întunecoase. imaginea / sunetul apar gradual (Fade in) Când întrerupeţi temporar înregistrarea (pauză) imaginea / sunetul dispar gradual. ajustaţi-o manual ( 46) Cu acest mod. de la bust în sus. Pentru a selecta culoarea pentru funcţia fade in/out Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [FADE COLOUR] → [WHITE] (Alb) sau [BLACK] (Negru) Mod de asistenţă Acest mod explică funcţiile de înregistrare. 2 lx • Ataşaţi acest aparat la un trepied şi puteţi înregistra imagini fără vibraţii • Dacă focalizarea este dificilă. (Doar pentru pictograme care pot fi selectate în modul automat). în memoria internă şi apoi le şterge. • Îndreptaţi aparatul către subiect şi poziţionaţi-l sigur. Când începeţi înregistrarea. • Imaginile şi sunetul sunt înregistrate aproximativ 3 secunde înainte de apăsarea butonului de pornire / oprire a înregistrării. (Fade out) • După dispariţia completă a imaginii / sunetului. Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru pornirea înregistrării. 41 . Acest mod este eficient dacă înregistraţi o persoană de aproape. • Nu se aude niciun beep. pentru aproximativ 3 secunde. culorii piele apar mai bine definite. setarea PRE-REC este anulată. evidenţiindu-le pe fundal. pentru un aspect mai plăcut. • Iluminare minimă necesară: aprox.

dacă înregistrarea Mod de asistenţă (Help) începe în mai puţin de 3 secunde sau în timp ce indicaţia PRE-REC clipeşte pentru aproximativ 3 • La utilizarea modului de asistenţă. atunci când sunt afişate imagini invizibile cu ochiul liber pot fi înregistrate cu miniaturale sau în timpul redării poate fi diferită de iluminare intensă. obişnuită. este posibil ca efectul să nu fie clar. funcţia de temporizator este anulată. imaginile nu pot fi setate. • Dacă luminozitatea este insuficientă. 25 de ori durata pentru alimentarea • Indicaţia de dată pentru scenele înregistrate utilizând funcţia PRE-REC va fi data atunci câna cu semnal a senzorului CCD faţă de durata butonul de pornire/oprire este apăsat. Pentru a întrerupe temporizatorul Apăsaţi butonul MENU (Setare de temporizator este anulată). albe) • După setarea PRE-REC. Utilizaţi această funcţie pentru a vă include şi pe dumneavoastră în imagine. s-ar putea ca. după iniţierea pornirii rapide. Apăsaţi butonul de pornire / oprire. pot fi data la care înregistrarea a fost efectiv pornită. imaginile de pornire/oprire a înregistrării nu vor putea fi în mişcare şi imaginile statice nu pot fi înregistrate. acestea vor fi de asemenea atenuate. Funcţia de vedere nocturnă în culori măreşte de aprox.Temporizator Acest mod este util la înregistrarea imaginilor statice utilizând temporizatorul. de noapte • Imaginile miniaturale ale scenelor înregistrate Scena înregistrată poate apărea ca şi când utilizând funcţia PRE-REC vor fi top image pentru ar lipsi cadre scenele efectiv înregistrate. Dacă este plasat într-o locaţie cu luminozitate mare. astfel încât scenele întunecate indicaţia de dată. funcţiile secunde. • După înregistrare. captate 3 secunde înainte de apăsarea butonului • La utilizarea modului de asistenţă. anulaţi modul soft skin sau transfocaţi pe faţa persoanei respective. Din acest motiv. • Când înregistraţi o persoană aflată la distanţă. Mod piele fină (soft skin) Dacă fundalul sau orice altă parte din scenă are culori similare culorii pielii. Funcţia fade: PRE-REC: • Imaginile miniaturale ale scenelor înregistrate • Atunci când timpul de înregistrare rămas este sub utilizând funcţia de fade in devin negre (sau 1 minut. indicaţia luminează intermitent tip de aproximativ 10 secunde şi apoi imaginea statică este înregistrată. înregistrate • Atunci când este apăsat butonul de pornire/oprire • • • • a înregistrării. 42 . setarea PRE-REC nu poate fi făcută. dar acest aspect nu reprezintă o defecţiune. văzute puncte strălucitoare care de obicei sunt invizibile. În acest caz. mişcarea imaginii şi sunetul de Funcţia de vizualizare în culori pe timp operare pot să fie înregistrate. De aceea. pentru scurt timp. monitorul să devină alb. este posibil ca faţa acesteia să nu fie vizibilă cu claritate.

Înregistrarea (Operaţii avansate) 2 Funcţii de înregistrare din meniuri Meniuri Linii de ghidare / Raport al dimensiunilor / Reducere a zgomotului produs de vânt / Reducere automată a vitezei obturatorului Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Funcţie Funcţie de ghidare sau Efect / Metodă de setare Puteţi verifica dacă imaginea este orientată corect utilizând liniile de ghidare afişate pe ecran. • Când viteza obturatorului devine 1/25. Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [REC ASPECT] → [16:9] sau [4:3] • Setarea implicită este [16:9] Funcţie de reducere a zgomotului produs de vânt (Doar când selectorul de mod este setat la ) Acest mod reduce zgomotul produs de vânt. efectul stereo se poate reduce. selectaţi [OFF] Mod de reducere automată a vitezei obturatorului Puteţi înregistra imagini luminoase chiar şi în locuri întunecoase. efectul stereo se va restabili). 43 . imaginile afişate pot apărea ca şi când ar lipsi cadre şi poate apărea efectul de retenţie a imaginii • Dacă scena are o luminozitate sau contrast reduse. • Liniile de ghidare nu sunt afişate la rotirea monitorului LCD spre partea din faţă a echipamentului în vederea auto-înregistrării. Mod de reducere a vitezei obturatorului: • Când acest mod este selectat. selectaţi [OFF] Raport al dimensiunilor (Doar când selectorul de mod este setat la ) Acest mod vă permite să înregistraţi imagini compatibile cu televizoare cu ecran lat (wide-screen. prin reducerea vitezei obturatorului. Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [AUTO SLW SHTR] → [ON] • Setarea implicită este [ON] • Pentru a anula această funcţie. Funcţia de reducere a zgomotului produs de vânt: • Reducerea zgomotului produs de vânt depinde de puterea vântului. Când vântul slăbeşte. este posibil ca subiectul să nu fie focalizat. 16:9) şi cu televizoare normale (4:3). (Dacă această funcţie este activată la vânturi puternice. Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [WIND CUT] → [ON] • Setarea implicită este [ON] • Pentru a anula această funcţie. viteza obturatorului se modifică de la 1/50 la 1/25. înregistrat de microfon. Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [GUIDE LINES] → [ON] • Pentru a anula funcţia. selectaţi [OFF] Funcţia linii de ghidare pentru înregistrare • Liniile de ghidare nu apar pe imaginile înregistrare propriu-zise.

Nivel al tonurilor de alb Ajustare diafragmă Viteză obturator Mod de focalizare manuală Indicaţia de focalizare manuală [MF] şi pictograma afişată în ilustraţie apar pe ecran. Ajustare focalizare manuală Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Apăsaţi butonul MANUAL AF/MF.Înregistrarea (Operaţii avansate) 3 Funcţii de înregistrare manuală De fiecare dată când apăsaţi butonul MANUAL AF/MF: Mod manual Se afişează pictograma prezentată în imagine. sau 44 .

Modul Portrait • Dacă acest mod este folosit în interior. precum pârtiile de schi şi plajele Pentru a anula funcţia mod scenă Setaţi [SCENE MODE] la [OFF] (dezactivare) • De asemenea. Modul Low light • Este posibil ca secvenţele extrem de întunecoase să nu poată fi înregistrate adecvat. • Pe durata redării normale. 1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi meniul ( 24) 44) [BASIC] → [SCENE MODE] → setare dorită Pictograma Mod/Condiţii de înregistrare Modul Sports (sporturi) Pentru a înregistra secvenţe sportive sau secvenţe în care se produc mişcări rapide Modul Portrait (portret) Pentru a face persoanele să iasă în evidenţă în raport cu fundalul Modul Low light (iluminare redusă) Pentru a înregistra secvenţe mai întunecoase astfel încât să fie mai luminoase Modul Spotlight (reflector) Pentru a înregistra subiectele la o petrecere sau la un spectacol Modul Surf & snow (surf şi zăpadă) Pentru a înregistra imagini în locuri cu lumină foarte puternică. 45 .Mod scenă Când înregistraţi imagini în situaţii diferite. produsă de lămpi cu vapori de mercur sau cu sodiu. în timp ce părţile periferice ale imaginii înregistrate pot deveni extrem de întunecoase. • Evitaţi să înregistraţi la lumină fluorescentă. acest mod suprimă „tremuratul“ camerei. modul Sports nu funcţionează. imaginea înregistrată poate deveni albicioasă. puteţi anula funcţia mod Scene prin apăsarea butonului AUTO. este posibil ca ecranul să prezinte scintilaţii. este posibil ca mişcarea imaginii să nu pară uniformă. În acest caz. ecranul poate prezenta scintilaţii. Indicatorul [ ] luminează intermitent. acest mod setează automat viteza optimă a obturatorului şi diafragmele. întrucât culoarea şi strălucirea imaginii redate s-ar putea modifica. Modul Surf & snow • Dacă subiectul înregistrării este extrem de strălucitor. • Dacă înregistraţi un subiect puternic iluminat sau foarte reflectant. imaginea înregistrată poate deveni albicioasă. este posibilă apariţia unor dungi luminoase verticale. modificaţi setarea modului scenă la [OFF]. Modul Sports • La redarea cu încetinitorul sau la întreruperea redării secvenţelor înregistrate. Modul Spotlight • Dacă subiectul înregistrat este extrem de strălucitor. • Dacă strălucirea este insuficientă. • Dacă acest mod este folosit în interior.

Pentru a reveni la reglarea automată Apăsaţi din nou butonul MANUAL AF/MF. în funcţie de scenă sau de condiţiile de iluminare. În acest caz puteţi regla manual echilibrul tonurilor de alb. 2 Folosiţi joystick-ul pentru a focaliza subiectul. 1 Selectaţi modul de focalizare manuală ( 44). cu cer senin Modul de reglare manuală • Lămpi cu vapori de mercur. 1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi 44). 3 Selectaţi modul de nivel al tonurilor de alb cu joystick-ul. puteţi restabili reglarea automată apăsând butonul AUTO. unele lămpi fluorescente • Lumini utilizate pentru recepţiile organizate la hoteluri cu ocazia nunţilor. • De asemenea. utilizaţi focalizarea manuală. • De asemenea. Pictogramă Mod / Condiţii de înregistrare Nivel automat al tonurilor de alb Mod de interior (pentru înregistrarea în spaţii iluminate cu lămpi cu incandescenţă) Lămpi cu incandescenţă. 46 . puteţi să restabiliţi focalizarea automată apăsând butonul AUTO. Nivelul tonurilor de alb Este posibil ca funcţia de reglare automată a echilibrului tonurilor de alb să nu poată reproduce culorile naturale. lumini de reflectoare pentru scenă la teatre • Răsăritul şi apusul soarelui. etc Pentru a reveni la reglarea automată Setaţi nivelul tonurilor de alb la [ ]. cu joystick-ul . lămpi cu vapori de sodiu. becuri halogen Mod de exterior Înregistrări în aer liber.Ajustarea manuală a focalizării Dacă focalizarea automată este dificilă din cauza condiţiilor de înregistrare.

continuă să apară cu • Când afişajul intermitenţă. Ori de câte ori se modifică condiţiile de înregistrare. În caz contrar. • Când setaţi atât nivelul tonurilor de alb. În această situaţie. acesta nu va funcţiona corespunzător. utilizaţi nivelul manual al tonurilor de alb. Când setarea este finalizată. nivelul tonurilor de alb reglat manual anterior este stocat în memorie. Nu acoperiţi senzorul de echilibru al tonurilor de alb în timpul înregistrării. Vă rugăm să porniţi echipamentul numai după ce aţi demontat capacul de protecţie a lentilei.Pentru a seta manual nivelul tonurilor de alb Senzorul nivelului de tonuri de alb 1 Selectaţi cu joystick-ul şi umpleţi ecranul cu un subiect alb. reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb nu se poate realiza corespunzător. • Când afişajul apare cu intermitenţă. nivelul tonurilor de alb nu poate fi setat din cauză că locul este întunecat etc. 47 . • Când echipamentul este pornit cu capacul de protecţie a lentilelor montat. în timpul înregistrării. 2 Selectaţi cu joystick-ul Senzorul de nivel al tonurilor de alb detectează. resetaţi nivelul tonurilor de alb pentru o reglare corectă. cât şi irisul/amplificarea. setaţi în primul rând nivelul tonurilor de alb. tipul de sursă de lumină. nu mai luminează intermitent.

apoi irisul / amplificarea.2) OPEN (deschisă) (de la 0dB la 18 dB) SDR-H50/SDR-H40 CLOSE (închisă) (de la F16 la F2. este posibil ca mişcarea să nu pară uniformă. cu vapori de mercur sau cu vapori de sodiu. setaţi mai întâi timpul de expunere.0) OPEN (deschisă) (de la 0dB la 18 dB) Valoarea mai apropiată de [CLOSE] întunecă imaginea. Dacă reduceţi manual timpul de expunere. • • • • • • • Timpul de expunere: de la 1/25 la 1/8000 de la 1/25 la 1/500 Timpul de expunere mai apropiat de valoarea 1/8000 este mai redus. Reglarea manuală a timpului de expunere Evitaţi înregistrarea cu surse de lumină fluorescentă.Reglarea manuală a timpului de expunere şi a aperturii Timp de expunere: Se reglează la înregistrarea subiectelor cu mişcare rapidă. la redare. • Când setaţi atât timpul de expunere. există valori ale amplificării care nu pot fi afişate. Apertură: Se reglează când monitorul este prea întunecat sau prea luminos. Dacă [AUTO SLW SHTR] se setează la [OFF]. 48 . Pot apărea dungi verticale luminoase la redarea imaginii unui subiect mai luminos sau foarte reflectant. creşte granulaţia de pe monitor. În acest caz. În timpul redării normale. Pentru a reveni la reglarea automată Apăsaţi butonul AUTO. dar aceste aspecte nu reprezintă defecţiuni. monitorul poate să îşi modifice culoarea sau să prezinte scintilaţii. aspect care poate duce la creşterea granulaţiei pe monitor. culoarea şi luminozitatea imaginii se pot modifica. La înregistrarea într-un loc foarte luminos. cel mai redus timp de expunere este 1/50. cât şi valoarea irisului / amplificării. Reglarea manuală a irisului / amplificării • Dacă amplificarea este mărită. Iris / Amplificare: SDR-H60 CLOSE (închisă) (de la F16 la F2. iar amplificare creşte automat în mod corespunzător. • 1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi ul sau 44) • cu joystick- • 3 Ajustaţi setările cu joystick-ul . • În funcţie de amplificarea la transfocare. reglaţi manual timpul de expunere la [1/50] sau [1/100]. sensibilitatea va creşte. Când valoarea irisului este reglată pentru o luminozitate mai mare decât [OPEN]. se modifică la valoarea amplificării. Valoarea apropiată de [18dB] luminează imaginea. deoarece.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 50 Redare 55 Editare 67 Management suport media 68 Cu alte produse 49 .

Redarea 1 Redarea secvenţelor video Redare / Pauză Salt la redare (înapoi) Salt la redare (înainte) Opreşte redarea şi prezintă imaginile miniaturale. 2 Selectaţi suportul media de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 3 Selectaţi scena care urmează să fie redată. apoi apăsaţi joystick-ul Număr scenă (număr pagină. deci eliberaţi joystick-ul când ajungeţi la pagina cu scena pe care doriţi să o afişaţi. 50 . dar numerele de scene şi afişajul barei de derulare se vor modifica. la selectarea ) Scena selectată este redată iar pictograma operaţională este afişată automat pe ecran. Selectarea paginilor • Selectaţi şi apoi apăsaţi joystick-ul • Dacă împingeţi sau ţineţi joystick-ul spre dreapta sau stânga. 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul. 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . puteţi derula pagini înainte sau înapoi. Monitorul nu se va modifica de această dată.

redarea nu este posibilă. Atunci când redaţi pe acest echipament secvenţe video înregistrate cu alte aparate sau atunci când redaţi pe alte aparate imagini video înregistrate cu acest echipament. etc. Pentru a anula funcţia de reluare redare Setaţi [RESUME PLAY] (Reluare redare) la [OFF] • Poziţia de reluare memorată este ştearsă din memorie dacă editaţi scene. timpul de înregistrare nu este afişat pe monitor.) Ora afişată poate fi diferită de ora înregistrării şi afişarea imaginilor miniaturale poate întârzia la redarea secvenţelor video înregistrate cu un alt produs. mutaţi şi ţineţi joystick-ul la dreapta / stânga până la începerea derulării rapide înainte / înapoi. alimentarea cu energie nu se va întrerupe atunci când monitorul LCD şi vizorul sunt închise şi retrase. Când timpul înregistrat pe scenă este mai scurt. se poate ca redarea să nu fie posibilă. 51 Redarea cu încetinitorul 1 Întrerupeţi temporar redarea . Redarea rapidă înainte/înapoi În timpul redării. (Apare mesajul „CANNOT PLAY“ . În timpul redării scenelor înregistrate pe un card SD cu alte produse. pe imaginea miniaturală a scenei oprite apare indicatorul [R]. • Mutaţi joystick-ul din nou pentru a mări viteza. calitatea imaginii se poate deteriora şi este posibil ca imaginile video să nu poată fi redate.• • • • • • • Sunetul se va auzi numai la redarea normală. Spre „+”: volumul creşte Spre „-”: volumul se reduce Reluarea redării anterioare Selectaţi meniul ( [SETUP] (activare) 24) [ON] [RESUME PLAY] Dacă redarea unei imagini video este oprită. Când o scenă este afişată sub forma la afişarea imaginilor miniaturale. 2 Mutaţi şi ţineţi apăsat joystick-ul spre stânga sau spre dreapta Redarea cadru cu cadru 1 Întrerupeţi temporar redarea 2 Mutaţi joystick-ul spre stânga sau spre dreapta Pentru a regla volumul difuzorului în timpul redării Mutaţi selectorul de volum Pentru a modifica viteza de redare • Când împingeţi joystick-ul în sus. La utilizarea acestui mod.redare imposibilă. se va reveni la redarea normală.

52 . Pentru a selecta o altă listă de redare Selectaţi [PLAYLIST] şi apăsaţi pe joystick. (La redarea secveţelor video pe HDD) 2 Selectaţi lista care urmează să fie redată şi apoi apăsaţi pe joystick. ele sunt grupate separat când numărul de scene depăşeşte 99.Redarea imaginilor video după dată Scenele înregistrate în aceeaşi zi pot fi redate una după alta. (La redarea secvenţelor video pe card SD) 3 Selectaţi scena de unde va începe redarea şi apoi apăsaţi pe joystick 3 Selectaţi scena care urmează să fie redată şi apoi apăsaţi pe joystick. Pentru a selecta o dată diferită Selectaţi [BY DATE) (În funcţie de dată). Pentru a reda o listă de redare Crearea unei noi liste de redare ( 60) 1 Selectaţi [BY DATE] şi apăsaţi 1 Selectaţi [PLAYLIST] şi apăsaţi pe joystick. Pentru a reveni la prezentarea scenelor originale Selectaţi [VIEW ALL] şi apăsaţi pe joystick. pe joystick 2 Selectaţi data pentru redare şi apoi apăsaţi pe joystick. apoi apăsaţi pe joystick Pentru a reveni la ecranul care afişează toate scenele Selectaţi (VIEW ALL) (Vizualizează toate scenele) şi apoi apăsaţi pe joystick • Chiar dacă scenele sunt înregistrate în aceeaşi zi.

( 50) 53 .Redarea 2 Redarea imaginilor statice Pornire / pauză diaporamă Redă imaginea anterioară Redă imaginea următoare Opreşte redarea şi afişează imaginile miniaturale. Fişierul selectat este redat. apoi apăsaţi pe joystick Număr fişier (Număr pagină: la selectarea / • Metoda pentru selectarea paginilor este aceeaşi ca pentru redarea secvenţelor video. 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . şi pictograma operaţiei este afişată automat pe ecran. 2 Selectaţi suportul media de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul 3 Selectaţi fişierul care urmează să fie redat.

• La redarea unor imagini statice înregistrate pe alte echipamente. (Nu vor fi redate toate fişierele formatate JPEG. Formatul de fişier recunoscut de acest echipament este JPEG. 54 . • Nu extrageţi cardul SD în timp ce este accesat de acest echipament (indicatorul luminos de acces card SD este aprins). iar afişarea ecranului cu imagini miniaturale poate întârzia. Este posibil ca acest echipament să nu poată reda datele înregistrate sau create pe un alt aparat. • Nu acţionaţi selectorul de mod în timpul redării succesive a imaginilor statice. redarea nu este posibilă. • Când un fişier este afişat cu indicatorul la afişarea imaginilor miniaturale. • Timpul de aşteptare până la afişarea fişierului depinde de numărul de pixeli ai fişierului. • Alimentarea cu energie nu se va întrerupe când monitorul LCD este închis. în modul de redare.Asociaţia japoneză din industria electronică şi a tehnologiei informaţiei). sau poate afecta integritatea acestora.) Dacă se redă un fişier care nu este conform specificaţiilor. ora afişată poate fi diferită de cea a înregistrării.• • • • Despre compatibilitatea imaginilor statice Acest echipament respectă standardul unificat DCF (Design rule for Camera File system) stipulat de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association . iar un alt aparat s-ar putea să nu poată reda datele înregistrate pe acest echipament sau să afecteze integritatea acestora. este posibil ca numărul dosarului / fişierului să nu poată fi afişat.

este selectată opţiunea [SELECT]) 2 Când apare mesajul de confirmare. Treceţi la pasul 5.Editarea 1 Ştergerea scenelor / fişierelor Important Scenele / fişierele şterse nu pot fi recuperate. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MDIA SELECT] • Pentru a şterge o parte nedorită a unei scene. 55 . Ştergerea succesivă a scenelor / fişierelor 1 Apăsaţi pe butonul redării. Scena / fişierul selectate vor apărea încadrate cu roşu. Selectaţi scena/fişierul care urmează să fie şterse şi apoi apăsaţi pe joystick. în timpul 3 (Numai când. selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. (Numai când. sunt şterse toate scenele de la data respectivă. este selectată opţiunea [ALL]) • Toate scenele / fişierele de pe HDD sau cardul SD vor fi şterse. utilizaţi funcţia SPLIT&DELETE. ( 58) 2 Selectaţi [SELECT] sau [ALL] şi apăsaţi pe joystick. • Când este selectată data în modul de redare secvenţe video. cu excepţia scenelor / fişierelor blocate. la pasul 2. Ştergerea scenelor video Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Ştergerea fişierele de imagini statice Ştergerea scenelor / fişierelor multiple 1 Apăsaţi pe butonul de pe monitorul cu imagini miniaturale.

este posibil ca aceasta să nu apară pe afişajul aparatului. În acest caz. (Numai când. 89) 1 Selectaţi meniul ( 24) [EDIT SCENE] → [DELETE] → [COPIED] 56 . • • Ştergerea scenelor copiate colectiv Scenele copiate pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD sau software-ul furnizat (funcţia DVD COPY) pot fi şterse în grup Pictograma de copiere este indicată în afişarea imaginilor miniaturale după copiere (71. este selectată opţiunea [SELECT]) Pentru a continua să ştergeţi alte scene Repetaţi paşii 3-5. Apăsaţi pe butonul . La ştergerea imaginilor statice înregistrate pe un card SD cu alte echipamente. selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. la pasul 2. la pasul 2. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU. toate datele legate de fişiere vor fi şterse. 2 Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul 4 (Numai când. Dacă sunt şterse fişiere conforme DCF. imaginea nu va fi ştearsă. este selectată opţiunea [SELECT]) • Scenele blocate sau scenele fără informaţii nu pot fi şterse. ştergerea poate dura mai mult dacă sunt multe scene pe disc. Când o imagine statică este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament. deoarece aceasta se va întrerupe. un fişier de imagine statică (altul decât JPEG) care nu poate fi redat de acest aparat. selectând [EDIT SCENE] sau [PHOTO SETUP] → [DELETE] • Atunci când se selectează opţiunea [ALL]. poate fi şters. • • • • 5 Când apare mesajul de confirmare.• Când se apasă din nou pe joystick. scena selectată va fi ştearsă. Note pentru ştergerea fişierelor / scenelor Nu opriţi aparatul în timp ce acesta şterge fişiere Când ştergeţi scene / fişiere. utilizaţi o baterie cu suficientă putere sau utilizaţi adaptorul de alimentare Nu scoateţi cardul SD şi nu deschideţi capacul slotului de card SD în timpul ştergerii. • Pot fi setate în mod succesiv până la 50 de scene/fişiere afişate pe o pagină. • Puteţi şterge scene / fişiere şi din meniu.

Editarea

2
Funcţie

Editarea scenelor

Metodă de operare

Blocarea secvenţelor video
Pentru prevenirea ştergerii accidentale a secvenţelor video. (Totuşi, vă rugăm reţineţi că dacă mediul de stocare este formatat, toate datele de pe acesta vor fi şterse)

Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MEDIA SELECT]

1 Selectaţi meniul (

24) [EDIT SCENE] → [LOCK SET] → [YES]

2 Selectaţi scena care va fi protejată, apoi apăsaţi
joystick-ul

Se afişează [

] iar scena selectată este blocată.

• Apăsaţi joystick-ul din nou pentru a anula blocarea scenei • De asemenea, puteţi selecta scene multiple succesiv Pentru a finaliza setarea Apăsaţi pe butonul MENU.

57

Funcţie

Metodă de operare

Divizarea unei scene pentru ştergere
Cu această funcţie se divizează o scenă în două şi se şterge o jumătate.

Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]

1 Selectaţi meniul (

24) [EDIT SCENE] → [SPLIT&DELETE] → [YES]

2 Selectaţi scena care urmează să fie separată şi apoi
apăsaţi pe joystick.

3

Când ajungeţi la zona unde doriţi să separaţi scena

Selectaţi

cu joystick-ul

• Mutaţi joystick-ul spre stânga sau spre dreapta pentru redare înainte / înapoi. • Prin utilizarea redării cu încetinitorul sau cadru-cu-cadru va fi mai uşor să căutaţi punctul în care doriţi să divizaţi scena. ( 51)

4 Selectaţi jumătatea pe care doriţi să o ştergeţi şi
apăsaţi joystick-ul

Continuarea în pagina următoare.

58

Funcţie

Metodă de operare

Divizarea unei scene pentru ştergere (continuare)

5 Selectaţi [YES] apoi apăsaţi joystick-ul pentru a
reda partea de şters
• Când se selectează [NO], apare mesajul de confirmare. Treceţi la pasul 6.

Când opriţi redarea, apare mesajul de confirmare.

6 Selectaţi [YES], apoi apăsaţi joystick-ul
Pentru a continua combinarea altor scene Repetaţi paşii 2-6. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU. • Este imposibilă divizarea şi ştergerea scenelor cu un timp de înregistrare scurt. Lungimea scenelor rămase trebuie să fie de 3 secunde sau mai mult. • Este imposibilă setarea punctului de divizare la începutul sau finalul scenei. • Când o scenă care a fost divizată şi ştearsă utilizând funcţia SPLIT&DELETE este copiată pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD sau software-ul furnizat şi apoi este redată pe un alt dispozitiv, se poatze reda maximum 1 secundă din partea ştearsă. • Dacă o scenă cu pictograma (pictogramă copiată) este divizată şi ştearsă, informaţiile copiate sunt şterse ( 71) • Divizarea reală poate trece uşor dincolo de punctul de divizare stabilit.

59

partea din listele de redare care a fost creată cu aceste scene va fi. Nu puteţi crea o listă de redare pe card SD. Scene înregistrate Listă de redare • Puteţi crea o listă de redare doar pe HDD. Crearea unei liste de redare noi Rotiţi butonul de mod pentru a selecta . • Dacă creaţi sau ştergeţi liste de redare. apoi apăsaţi pe joystick 1 Selectaţi (PLAYLIST) (Listă de redare) şi apăsaţi pe joystick. • Numărul maxim de liste de redare pe HDD: 4 Număr maxim de scene de liste de redare pe HDD: 999 • Dacă sunt şterse scene originale. scenele originale nu vor fi modificate. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT] 2 Selectaţi [CREATE] (Creare). 60 .Editarea 3 Utilizarea listelor de redare Puteţi crea o listă de redare alegând dintre scenele înregistrate şi adunându-le pe cele favorite. ştearsă. veţi consuma o mică parte din capacitatea hard discului atunci când creaţi o listă de redare. Editarea scenelor pe o listă de redare nu va afecta scenele originale. de asemenea. Având în vedere că lista de redare nu este creată prin copierea datelor.

lista de redare selectată va fi ştearsă • Puteţi şterge scene dintr-o listă de redare şi din meniu. 5 Atunci când apare mesajul de confirmare. • Scenele sunt înscrise pe o listă de redare în ordinea în care au fost selectate. Editarea unei liste de redare Editarea scenelor pe o listă de redare nu va afecta scenele originale. • Pe o listă pot fi setate până la 50 de scene succesive. Scena selectată va apărea încadrată cu roşu. scena selectată va fi anulată. • Când se apasă din nou pe joystick. Selectaţi [EDIT] → [DELETE] • Ştergerea scenelor de pe o listă de redare nu va mări capacitatea rămasă pentru înregistrare • Dacă ştergeţi toate scenele dintr-o listă de redare se va şterge şi lista de redare respectivă • Dacă ştergeţi o listă de redare. numerele tuturor listelor de redare ulterioare vor scădea cu 1 61 . Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT] 2 Selectaţi lista de redare de editat şi apoi apăsaţi pe joystick 1 Selectaţi [PLAYLIST) (Listă de redare) apoi apăsaţi pe joystick Funcţie Ştergerea scenelor Metodă de operare Metoda pentru ştergerea scenelor dintr-o listă de redare este aceeaşi ca pentru "Ştergerea scenelor / fişierelor" ( 55) • Ştergerea scenelor dintr-o listă de redare nu va afecta scenele originale • Atunci când selectaţi [ALL]. selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. 4 Apăsaţi pe butonul MENU.3 Selectaţi scena care va fi adăugată listei de redare şi apăsaţi pe joystick. Rotiţi butonul de mod pentru a selecta .

Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU.Funcţie Metodă de operare Selectaţi meniul ( 24) Adăugarea scenelor la o listă de redare Scenele pot fi adăugate listei de redare create [EDIT] → [ADD] → [YES] Următoarele etape sunt aceleaşi ca cele din pasul 3 şi 5 din „Crearea unei noi liste de redare! ( 60) Mutarea scenelor într-o listă de redare Este posibilă modificarea secvenţei scenelor din lista de redare prin mutarea lor într-o altă poziţie 1 Selectaţi meniul ( 24) [EDIT] → [MOVE] → [YES] 2 Selectaţi scena care urmează să fie mutată şi apoi apăsaţi pe joystick Scena selectată va apărea încadrată cu roşie. 62 . iar poziţia pe care urmează să fie mutată va fi indicată de o bară galbenă 3 Selectaţi poziţia pe care urmează să fie mutată scena şi apoi apăsaţi pe joystick Pentru a continua mutarea altor scene în lista de redare Repetaţi paşii 2-3.

Editarea

4
Funcţie

Editarea imaginilor statice

Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta
Metodă de operare

Blocarea fişierelor cu imagini statice
Această funcţie este utilizată pentru prevenirea ştergerii accidentale a fişierelor cu imagini statice. (Totuşi, chiar dacă blocaţi anumite fişiere pe un mediu de stocare, formatarea cardului va şterge toate fişierele.)

Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MEDIA SELECT].

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [LOCK SET] → [YES]

2 Selectaţi fişierul care urmează să fie protejat şi apoi
apăsaţi pe joystick

], iar fişierul selectat este blocat. Se afişează pictograma [ • Apăsaţi din nou pe joystick pentru a dezactiva blocarea. • Puteţi selecta mai multe fişiere succesiv Pentru a finaliza setările Apăsaţi pe butonul MENU

63

Funcţie

Metodă de operare

Setarea DPOF
Această funcţie este pentru scrierea datelor de tipărire pe imaginile statice selectate Ce este DPOF? DPOF (Format ordine tipărire digitală) este un format care permite utilizatorului unei camere digitale să stabilească imaginile înregistrate pe un card SD care vor fi tipărite, împreună cu informaţii privind numărul de copii pe care doriţi să le tipăriţi. (Vă rugăm ţineţi cont de faptul că nu toate serviciile de tipărire suportă această funcţie).

Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT].

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [DPOF SET] → [SET]

2 Selectaţi fişierul care urmează să fie setat şi apoi
apăsaţi pe joystick

3 Selectaţi numărul de copii tipărite şi apoi apăsaţi pe
joystick

• Pentru a anula setarea, setaţi numărul de copii la [0]. • Puteţi selecta mai multe fişiere succesiv Pentru a finaliza setarea Apăsaţi pe butonul MENU. Pentru a anula toate setările DPOF Selectaţi [PHOTO SETUP] → [DPOF SET] → [CANCEL ALL] • Setarea DPOF poate fi stabilită pentru maximum 999 de fişiere. • Este posibil ca setarea DPOF realizată pe alte echipamente să nu fie recunoscută de către acest echipament. Vă rugăm să realizaţi setările DPOF pe acest echipament. • Nu puteţi adăuga data înregistrării la imaginile ce urmează să fie tipărite cu ajutorul setărilor DPOF

64

Funcţie

Metodă de operare

Copierea fişierelor cu imagini statice
Această funcţie este destinată copierii fişierelor cu imagini statice de pe HDD pe un card SD sau invers.

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [COPY]
Copiere de pe HDD pe un card SD Copiere de pe un card SD pe HDD

2 Selectaţi direcţia dorită şi apăsaţi joystick-ul 3 Selectaţi [SELECT] sau [ALL] şi apăsaţi pe joystick.
• Când se selectează [ALL], se vor copia toate fişierele cu imagini statice stocate pe HDD sau pe cardul SD. Treceţi la pasul 6.

4

(Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 2)

Selectaţi fişierul care va fi copiat, apoi apăsaţi pe joystick.

Fişierul selectat este încadrat în roşu. • Pentru a deselecta scena, apăsaţi din nou koystick-ul • Pot fi selectate până la 50 de fişiere pentru copiere • Fişierele sunt copiate în ordinea în care au fost selectate

5 6

(Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 3)

Apăsaţi pe butonul MENU.
La apariţia mesajului de confirmare,

selectaţi [YES] (da), apoi apăsaţi pe joystick.
Continuarea în pagina următoare.

65

imaginea nu va fi copiată pe HDD chiar dacă se selectează [ALL] (Toate).Funcţie Copierea fişierelor cu imagini statice (continuare) Metodă de operare (Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 3) Pentru a continua copierea altor fişiere Repetaţi paşii 4-6. În acest caz.) • Setările de blocare şi setările DPOF ale unui fişier nu pot fi copiate. • Fişierele copiate sunt înregistrate după fişierele cu imagini statice din mediul de destinaţie a copierii. • În timpul copierii. • În cazul opţiunii [ALL]. • Nu opriţi aparatul în timpul copierii. • Când o imagine static este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU. este posibil ca acesta să nu fie afişat pe ecranul aparatului. nu deschideţi trapa compartimentului cardului. dacă numărul de fişiere este mare copierea poate necesita timp. Pentru a anula copierea înainte de încheierea acesteia Apăsaţi pe butonul MENU. (Numele fişierelor sau numele folderelor vor diferi de cele ale fişierului original. • Când copiaţi fişiere. 66 . Copierea se va opri. folosiţi o baterie cu putere suficientă sau adaptorul de reţea.

000 biţi. utilizaţi o baterie încărcată suficient sau adaptorul de reţea. Formatarea se va opri. • Nu extrageţi cardul SD în timpul formatării.000. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.824 biţi. • (SDR-H40) Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare. • În funcţie de tipul de card SD utilizat.000. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse. nu supuneţi aparatul la şocuri sau vibraţii. Dacă un card SD este formatat pe alte echipamente (cum ar fi PC). Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . 40 GB este echivalent cu 40.000 biţi. Stocaţi datele importante pe un PC. Salvaţi datele importante pe un calculator etc. Vă rugăm să reţineţi că. • Când formataţi hard-discul.741. . Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]. Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [HDD STATUS] [YES] Pentru a părăsi ecranul de informaţii Apăsaţi pe butonul MENU. Formatarea hard-discului Această funcţie este utilizată pentru iniţializarea hard disk-ului. • Când formatarea este finalizată. Vă rugăm reţineţi că dacă hard disk-ul este formatat. apăsaţi pe butonul MENU pentru a părăsi ecranul cu mesaje. apăsaţi pe butonul MENU pentru a părăsi ecranul cu mesaje. nu opriţi acest echipament. 60 GB este echivalent cu 60. 2 Atunci când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. • În timpul formatării. 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [YES] [FORMAT HDD] Formatarea unui card de memorie SD Această funcţie este utilizată pentru iniţializarea cardurilor SD. formatarea poate dura mai mult.000. • Când formataţi un card SD. dacă un card SD este formatat. timpul de înregistrare poate fi mai mare şi există posibilitatea să nu puteţi utiliza cardul SD. nu decuplaţi acest aparat de la sursa de alimentare. 67 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta .073. • Utilizaţi acest echipament pentru a formata carduri SD. etc. Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT] 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [YES] [FORMAT CARD] Afişarea informaţiilor aferente hard-discului Sunt afişate informaţii referitoare la spaţiul folosit şi la cel rămas pe HDD. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]. toate datele de pe acesta vor fi şterse. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă.Managementul mediilor de stocare 1 Administrarea hard-discului şi cardului SD • Aparatul indică doar capacitatea spaţiului utilizat şi a spaţiului disponibil. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. 1 GB = 1. utilizaţi o baterie încărcată suficient sau adaptorul de reţea. • În timpul formatării.000. • (SDR-H60/SDR-H50) Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare. 2 Atunci când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick • Când formatarea s-a încheiat. • În timpul formatării.

) Exemplu de imagini cu raport dimensional de 16:9 afişate pe un televizor obişnuit (4:3) Setare [TV ASPECT] [16:9] [4:3] • Setarea implicită a acestei funcţii este [16:9]. (Pentru informaţii suplimentare. reglaţi la televizor setarea raportului dimensional.) Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [4:3] [TV ASPECT] 4 Porniţi redarea pe acest echipament În cazul televizorul nu redă sunetul sau imaginea din acest echipament • Verificaţi conexiunile • Verificaţi dacă mufele sunt introduse până la refuz. • Nu utilizaţi alte cabluri AV cu excepţia celui furnizat. • Verificaţi setările de intrare ale aparatului TV (comutatorul de intrare). Pentru mai multe informaţii. • În funcţie de setarea TV. 2 Porniţi acest echipament şi apoi rotiţi selectorul de mod pentru a sau . 68 . • Dacă imaginile nu sunt afişate corect pe un televizor cu ecran lat. imaginile înregistrate pe card pot fi redate pe TV (Consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului pentru informaţii privind compatibilitatea). (Pentru detalii. • Dacă dispuneţi de un TV cu slot de card SD. modificaţi setarea de meniu pentru a reda imaginile cu raportul original. • Selectaţi pe televizor intrarea video la care este conectat acest aparat. consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului. selecta 3 Selectaţi mediul de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Pentru a urmări imagini cu raport dimensional 16:9 la un televizor cu ecran normal (4:3) Dacă imaginile nu sunt afişate corect pe un TV cu raport al dimensiunilor de 4:3. vă rugăm să citiţi instrucţiunile de operare ale aparatului TV. Cablu AV (inclus la livrare) • Introduceţi mufele până la refuz. este posibil ca imaginile să nu fie afişate corect. vă rugăm citiţi instrucţiunile de operare ale televizorului dumneavoastră. • Utilizaţi adaptorul de reţea pentru a nu avea probleme legate de epuizarea bateriei. 1 Conectaţi acest echipament şi un aparat TV.Utilizarea camerei cu alte produse 1 Redarea pe TV Imaginile video şi statice înregistrate cu acest echipament pot fi redate pe un aparat TV.

DVD-RW sau CD-RW care au fost formatate. Când un disc DVD-RAM. Datele înregistrate pe disc vor fi şterse. etc. DVD-R. • Operarea nu este garantată cu alte unităţi de scriere • Utilizaţi cablul de conectare Mini AB USB furnizat pentru conectarea aparatului cu o unitate de scriere DVD (Operarea nu este garantată cu alte cabluri decât cel furnizat). • Discurile +RW/+R/+R DL sau de 8 cm nu pot fi utilizate pentru copier. DVD-R DL. discul este formatat şi înregistrarea începe. • Consultaţi instrucţiunile de operare ale unităţii de scriere DVD pentru detalii privind discurile recomandate. Discul copiat poate fi redat prin conectarea aparatului cu o unitate de scriere DVD. CD-RW*3. CD-R*3) • Nu atingeţi cu degetele suprafaţa de înregistrare a discurilor. Cu toate acestea. pot fi utilizate discuri DVD-RAM. DVD-RW sau CD-RW înregistrat este introdus în unitatea de scriere DVD.Utilizarea camerei cu alte produse 2 Cu o unitate de scriere DVD Este posibilă copierea imaginilor înregistrate cu acest aparat pe discuri prin conectarea unei unităţi opţionale de scriere DVD. Vă rugăm reţineţi că datele şterse nu pot fi recuperate. DVD-RW*2. Despre discurile utilizabile Discuri de 12 cm noi*1 (DVD-RAM. 69 . 2 * Sunt suportate doar secvenţe video *3 Sunt suportate doar imagini statice Funcţiile diferite de copier disponibile când aparatul este conectat la o unitate de scriere DVD Date Mediu de stocare Funcţie DVD COPY ALL SCENES ADDED SCENES Funcţia FAVOURITE SCENES SELECT SCENES SELECT DATE SELECTE PLAYLIST 72 73 73 71 71 Secvenţe video HDD SD Imagini statice HDD/SD Pagina aplicabil -: nu se aplică • • • • Este imposibilă copierea simultană a imaginilor statice şi secvenţelor video Este imposibilă copierea datelor simultan de pe HDD şi SD Nu puteţi copia de pe mai multe carduri SD pe un disc Ordinea în care scenele sunt copiate nu poate fi modificată. manipularea discurilor. (75) Echipamente capabile de copiere a imaginilor pe discuri prin conectarea acestui aparat – Unitate de scriere DVD/VW-BN1 • Recomandăm utilizarea unităţii VW-BN1. *1 Nu puteţi înregistra pe un disc care a mai fost utilizat.

2 Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare • Dacă utilizaţi bacteria. Când acest lucru se întâmplă. Cablu de conectare mini AB USB (furnizat cu unitatea de scriere DVD) Unitate de scriere DVD (opţional) • Conectaţi terminalul Mini A la aparat iar terminalul Mini B la unitatea de scriere DVD • Introduceţi mufele până în capăt 1 Conectaţi adaptorul de alimentare furnizat cu unitatea de scriere DVD la unitatea de scriere • Nu puteţi alimenta unitatea de scriere de la acest aparat. operarea nu este posibilă când aparatul este conectat la unitatea de scriere DVD 3 Porniţi aparatul 4 Conectaţi aparatul la unitatea de scriere folosind cablul Mini AB USB (furnizat cu unitatea de scriere DVD) • Ecranul de selectare a funcţiei de unitate de scriere DVD se va afişa I 5 Introduceţi discul în unitatea de scriere DVD • Introduceţi discul în unitatea de scriere DVD după conectarea unităţii de scriere la acest aparat • Vă rugăm citiţi instrucţiunile de operare ale unităţii de scriere DVD privind modul de utilizare • Dacă unitatea de scriere DVD este conectată la acest aparat cu un disc deja introdus. DISCONECT THE USB CABLE FROM THIS UNIT” (Dispozitivul conectat nu poate fi verificat. Deconectaţi cablul USB de la aparat) după ce „Please wait” (Vă rugăm aşteptaţi) este afişat timp de 1 minut. deconectaţi cablul de conectare Mini AB USB de la unitate şi scoateţi discul pentru a vă asigura că acesta este utilizabil şi nu a fost introdus invers (69).Conectarea acestui aparat la o unitate de scriere DVD Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD pentru a copia datele pe discuri sau pentru a reda imaginile care au fost copiate pe un disc. se va afişa mesajul „CANNOT CHECK CONNECTED DEVICE. 70 .

[ADDED SCENES] 2 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul Numărul de discuri necesare pentru copiere în funcţie de tipul de disc • Când 2 sau mai multe discuri sunt necesare pentru copiere. urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru schimbarea discurilor. Pictogramă copiată Informaţiile copiate sunt înregistrate în scenele de secvenţe video care apoi sunt copiate pe disc utilizând funcţia DVD COPY şi simbolul este indicat pe ecran. selectaţi [YES]. care sunt adăugate după copierea pe disc utilizând funcţia DVD COPY (scene fără pictograma ) pe discuri. utilizând funcţia DVD COPY. Dacă toate scenele sunt copiate.Funcţia DVD COPY Imaginile înregistrate pe acest aparat pot fi copiate pe disc. Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD ( 70) Copierea tuturor scenelor pe discuri Copiaţi toate imaginile de pe mediile de stocare pe discuri Copierea scenelor adăugate pe discuri Copiaţi scenele pe mediile de stocare. 71 . DVD-RW sau CD-RW.[DVD COPY] . apăsaţi joystick-ul. • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM. • Scenele de secvenţe video indicate cu pot fi şterse în grup utilizând meniul de ştergere ( 56).[ALL SCENES] *Doar la selectarea video 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] . După confirmare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. • Informaţiile copiate vor fi şterse la utilizarea funcţiei SPLIT&DELETE. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv. Informaţiile copiate sunt înregistrate în scenele de secvenţe video care apoi sunt copiate pe disc utilizând funcţia DVD COPY. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB. 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] sau [PICTURE] – [DVD COPY]* . Pentru a finaliza. • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii. Este posibilă scrierea doar a scenelor care sunt adăugate după copiereasau ştergerea scenelor copiate în grup. aceste scene vor fi copiate din nou la utilizarea funcţiei ADDED SCENES. Drept urmare. este posibilă creare unui alt set cu acelaşi conţinut. • Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial.

spaţiul rămas pe disc afişat se va schimba în roşu şi se va afişa dimensiunea excesivă. este posibilă copierea listelor de redare create pe HDD pe discuri DVD. precum şi copierea scenelor prin selectarea datei de înregistrare. apăsaţi joystick-ul din nou • Pot fi setate până la 50 de scene succesiv • Dacă dimensiunea totală de date depăşeşte capacitatea discului. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv. După confirmare. 2 Selectaţi scenele de copiat şi apoi apăsaţi joystick-ul Dimensiunea datelor scenei Spaţiu rămas pe disc* Scena selectată este încadrată în roşu. De asemenea. apăsaţi joystick-ul.Funcţia FAVOURITE SCENES Este posibilă selectarea scenelor de secvenţe video înregistrate pe acest aparat şi înregistrarea lor pe un singur disc DVD. apoi apăsaţi joystick-ul 4 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii.576 biţi 3 Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [START]. Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD ( Selectarea scenelor de copiat pe un disc 70) Selectaţi scenele pe care doriţi să le copiaţi pe un singur disc DVD. selectaţi [YES]. DVD-RW sau CD-RW. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Este posibilă crearea unui alt disc cu acelaşi conţinut. 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT SCENES] • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB. 72 .048. Pentru a finaliza. • Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial. Selectaţi scenele astfel încât acestea să intre pe un disc. * Unităţile de capacitate utilizabilă de pe un disc DVD sunt 1 MB = 1. • Pentru a deselecta scena.

Selectarea scenelor în funcţie de dată. Data / lista de redare selectată este încadrată în roşu. este posibilă creare unui alt set cu acelaşi conţinut. După confirmare. selectaţi [YES]. • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii. • Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial 73 . • Pot fi setate până la 50 de date succesiv 3 4 Apăsaţi butonul MENU Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [START]. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. apăsaţi joystick-ul din nou. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv. pentru copiere pe discuri Scenele înregistrate cu acest aparat sunt copiate selective pe discuri DVD. Dacă toate scenele sunt copiate. • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB. apăsaţi joystick-ul. Selectarea scenelor în funcţie de listă de redare pentru copier pe discuri Listele de redare create pe HDD sunt copiate pe discuri DVD. Pentru a finaliza. • Pentru a deselecta data / lista de redare. apoi apăsaţi joystick-ul 5 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul Numărul de discuri necesare pentru copiere în funcţie de tipul de disc Când 2 sau mai multe discuri sunt necesare pentru copiere. urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru schimbarea discurilor. DVD-RW sau CD-RW. 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT DATE] 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD]– [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT PLAYLIST] 2 Selectaţi data / lista de redare de copiat şi apăsaţi joystick-ul.

40 – 90 min Aprox.. • Când datele sunt divizate şi copiate pe mai multe discuri.Note pentru copierea datelor pe discuri utilizând unitatea de scriere DVD La ştergerea datelor de pe mediile de stocare după efectuarea unei copii.. Este posibil ca aceasta să nu fie afişată corect. scoateţi discul şi asiguraţi-vă că acesta este utilizabil şi nu a fost introdus invers. Consultaţi intrucţiunile de operare ale DVD Recorder-ului pentru detalii. tipul de disc. • Datele care au fost înregistrate pe un alt dispozitiv nu pot fi copiate sau nu vor fi corecte chiar dacă sunt copiate.) este afişat timp de mai mult de 2 minute. 30 min – 60 min Aprox. Tip disc DVD-RAM DVD-RW DVD-R Timp de copiere Aprox. poate fi necesar un interval de timp mai lung pentru copiere decât pentru înregistrare. 74 . numărul de discuri copiate şi temperatura camerei. imaginea nu va fi copiată pe disc. De asemenea. redaţi discurile pentru a vă asigura că acestea au fost copiate corect înaintea ştergerii ( 75) • Nu opriţi aparatul sau unitatea de scriere DVD şi nu deconectaţi cablul Mini AB USB în timpul copierii. De asemenea. 15 – 60 min Timpul necesar pentru copiere diferă în funcţie de numărul de scene înregistrate pe mediul de stocare. • Când o imagine statică este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament dar nu apare pe afişajul aparatului. este posibil să se afişeze un mesaj solicitând formatarea discului. poate rezulta un disc cu un spaţiu mai mare nefolosit. este necesar un interval de timp pentru verificarea datelor scrise.5 – 2 ori mai lung decât timpul de înregistrare pe un disc DVD-R. • După ce datele sunt copiate pe un disc. deoarece datele sunt înregistrate în funcţie de scenă. • Nu puteţi conecta şi utiliza un hub USB • Nu puteţi ejecta un disc în timpul copierii. • Data de înregistrate pentru scenele sau fişierele copiate pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD reprezintă data la care au fost copiate scenele sau fişierele. Despre timpul necesar pentru copiere Timpul necesar pentru copierea unui disc (La copierea a 4GB de imagini video pe 1 disc). Din acest motiv. • Dacă mesajul „READING DISC. • Un disc DVD-R DL are două straturi de înregistrare deci timpul de înregistrare este de aproximativ 1.. imaginile nu pot fi adăugate pe disc prin conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD. Aşteptaţi afişarea mesajului de finalizare a copierii.” (Citire disc. ( 69) • Nu există nicio garanţie că un disc creat prin conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD va putea fi redat pe orice player. • Utilizarea unui disc CD-RW sau CD-R este recomandată pentru copierea imaginilor statice de dimensiuni mici.. nu scuturaţi aparatul sau unitatea de scriere. Când un disc care a fost creat cu acest aparat şi cu unitatea de scriere DVD este introdus în DVD recorder. Nu formataţi discul deoarece toate datele vor fi şterse şi nu mai pot fi recuperate. acest lucru depinzând de software.

• Imaginile video şi imaginile statice de pe disc sunt afişate ca imagini miniaturale. 53) 75 . 1 Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD 2 Selectaţi [PLAY DISC] (Redare disc). • Operaţia de redare este aceeaşi ca la redarea imaginilor video sau imaginilor statice ( • După redare. apoi apăsaţi joystick-ul. 50. apoi apăsaţi joystick-ul.Redarea unui disc introdus în unitatea de scriere DVD Puteţi reda imaginile video şi imaginile statice copiate pe un disc. 3 Selectaţi scena / fişierul de redat. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul de conectare Mini AB USB. 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul.

Utilizarea camerei cu alte produse 2 Cu alte aparate video Copierea imaginilor pe alte aparate video Puteţi crea o listă de redare adunând scenele pe care doriţi să le copiaţi. Cablu AV (inclus la livrare) • Introduceţi mufele cât mai bine posibil. Utilizarea slotului de card SD al altor aparate Dacă dispuneţi de un DVD recorder cu slot de card SD. apoi copiaţi pe alte echipamente numai scenele din această listă de redare. Opriţi apoi redarea pe acest echipament. În acest caz. • Pentru detalii privind copierea imaginilor. consultaţi instrucţiunile de operare ale DVD recorder-ului. • Selectaţi pe televizor intrarea video la care este conectat acest aparat. imaginile înregistrate cu acest aparat pot fi copiate pe hard disk sau pe un disc DVD. 3 Selectaţi mediul de stocare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 4 Porniţi redarea pe acest aparat. consultaţi instrucţiunile de operare ale unităţii de redare şi ale televizorului. 76 . Pentru a opri copierea Opriţi înregistrarea pe echipamentul conectat. acestea vor fi îngustate orizontal. Consultaţi instrucţiunile de operare ale DVD recorder-ului pentru informaţii privind copierea de pe un card SD. 2 Porniţi acest echipament şi apoi rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . şi setaţi raportul dimensiunilor la 16:9. ( 60) • Utilizaţi adaptorul de reţea pentru nu avea probleme legate de epuizarea bateriei. În cazul în care copiaţi imagini direct de pe cardul SD sau cu cablul AV şi apoi le redaţi pe un ecran lat. 1 Conectaţi acest echipament şi echipamentul video. Apoi începeţi înregistrarea pe dispozitivul conectat. • Nu utilizaţi alte cabluri AV cu excepţia celui furnizat.

) • Utilizaţi adaptorul de alimentare pentru mai multă siguranţă. 1 Conectaţi acest echipament la o imprimantă. 2 Selectaţi [PictBridge] – [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi pe joystick.Utilizarea camerei cu alte produse 4 Utilizarea camerei video cu o imprimantă (PictBridge) Pentru a tipări imagini prin conectarea acestei unităţi direct la o imprimantă. 77 . utilizaţi o imprimantă compatibilă cu tehnologia PictBridge. • Pentru a anula setarea. • Puteţi seta imprimarea a maxim 9 copii. 4 Selectaţi numărul dorit de copii şi apoi apăsaţi pe joystick. Pe ecranul acestui echipament apare indicatorul . • Se pot seta succesiv până la 8 fişiere afişate pe o pagină. Cablu USB [furnizat ) • Introduceţi conectorii USB până în capăt • Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celor furnizate (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare şi porniţi-l. setaţi numărul de copii la [0]. 5 Apăsaţi pe butonul MENU pentru a afişa meniurile PictBridge. (Citiţi instrucţiunile de utilizare ale imprimantei. 6 Selectaţi setarea de tipărire a datei la [DATE PRINT] şi apăsaţi joystick-ul. 3 Selectaţi un fişier care urmează să fie tipărit şi apoi apăsaţi pe joystick. • Această setare nu este disponibilă dacă imprimanta nu poate tipări data.

• • ─ Întreruperea alimentării cu energie electrică Verificaţi setările imprimantei pentru formatul hârtiei. 8 Selectaţi setarea de machetă la [PAGE LAYOUT]. nu puteţi utiliza setările DPOF. Dacă opriţi tipărirea înainte de finalizare Împingeţi joystick-ul în jos. 9 Selectaţi [PRINT] [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. (Pentru mai multe detalii. setarea numărului de copii este anulată. Nu utilizaţi un hub USB. anulaţi funcţia respectivă înainte de tipărire. Conectaţi imprimanta direct la acest echipament. calitatea imprimării etc. consultaţi instrucţiunile de operare ale imprimantei. Dacă se selectează [YES]. STANDARD: Aranjarea în pagină caracteristică imprimantei [ ]: Tipărire fără chenar [ ]: Tipărire cu chenar • Nu puteţi seta tipuri de aranjare în pagină care nu sunt recunoscute de imprimantă.7 Selectaţi setarea formatului de hârtiei la [PAPER SIZE]. • În timpul imprimării. [4X5 INCH]: Format L [5X7 INCH]: Format 2L [4X6 INCH]: Format carte poştală [A4]: Format A4 • Nu puteţi seta un format de hârtie care nu este recunoscut de imprimantă. iar ecranul revine la pasul 3. Atunci când utilizaţi o imprimantă care are o funcţie de retezare sau de tipărire fără chenar. toate setările rămân valabile. Se afişează un mesaj de confirmare. apoi apăsaţi joystick-ul • • [STANDARD]: Format specific imprimantei. Dacă se selectează [NO].) Atunci când echipamentul este conectat direct la imprimantă. Este posibil ca marginile imaginilor ] să înregistrate cu setarea opţiunilor [ fie tăiate. apoi apăsaţi joystick-ul. Aceste operaţii nu permit imprimarea corectă. Verificaţi această setare înainte de tipărire. • Părăsiţi funcţia PictBridge deconectând cablul USB după ce imaginile au fost tipărite. ─ Deconectarea cablului USB ─ Extragerea cardului SD sau deschiderea capacului de slot SD ─ Acţionarea selectorului de mod 78 . iar ecranul revine la pasul 3. evitaţi efectuarea următoarelor operaţii.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 80 Înaintea utilizării 84 Configurare 88 Utilizarea software-ului 90 Utilizarea unui calculator Macintosh 79 .

• VideoCam Suite poate procesa imagini înregistrate cu acest aparat sau imagini înregistrate cu VideoCam Suite. Firefox 1.0. Redaţi pe PC imaginile înregistrate cu acest aparat Copiaţi imaginile înregistrate cu acest aparat pe hard-disk-ul PC-ului. DVD-recordere.0 sau 7. Editaţi (divizaţi.7. Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2. • Următoarele cerinţe de sistem sunt necesare pentru a instala Adobe Reader de pe CD-ROM-ul furnizat ─ Intel Pentium III sau un procesor echivalent ─ Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4.5 sau 2.0. puteţi efecua operaţiile descrise mai jos. Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 sau Microsoft Windows Vista ─ 128 MB RAM (256 MB recomandat pentru formate complexe sau documente mari) ─ Microsoft Internet Explorer 6. AOL 9 • Dacă aplicaţia nu poate fi instalată în baza cerinţelor de mai jos.0 sau o versiune ulterioară. software-uri sau discurile DVD-Video din comerţ nu sunt suportate. Selectaţi imaginile dorite şi creaţi propriile dumneavoastră discuri DVD originale. Mozilla 1. • Nu putem garanta operarea corectă a acestui aparat dacă utilizaţi alt software decât cel furnizat. 80 . Creaţi liste de redare. o puteţi instala de pe CD-ROM-ul furnizat. Dacă aplicaţia Adobe Reader (Adobe Acrobat Reader) nu este deja instalată pe PC-ul dumneavoastră.Înainte de utilizare 1 Operaţii pe care le puteţi efectua cu un PC După ce aţi instalat aplicaţia VideoCam Suite de pe CD-ROM-ul furnizat şi aţi conectat PC-ul la aparat. Imaginile create cu alte camere video. • Nu copiaţi imagini înregistrate pe acest aparat utilizând un alt software decât cel furnizat. combinaţi sau ştergeţi) imaginile copiate pe PC. este necesară aplicaţia Adobe Reader (Adobe Acrobat Reader) 5. Adobe Reader Pentru a vizualiza instrucţiunile de instalare. executaţi Windows Update şi încercaţi să instalaţi aplicaţia din nou.

0 PC Sistem de operare PC compatibil IBM PC/AT Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2.0 este recomandat) Mouse sau dispozitiv echivalent SD card reader / writer (necesar pentru a citi şi scrie cardul SD) CPU RAM Afişaj Spaţiu liber pe hard disk Software necesar Unitate de disc Sunet Interfaţă Alte cerinţe 81 . contactaţi producătorul PC-ului. În acest caz. PC-ul nu va opera corespunzător. pot apărea erori în timpul înregistrării. este necesar un CD-ROM • Când 2 sau mai multe dispozitive USB sunt conectate la un PC.0c sau ulterior • Dacă instalaţi software-ul pe un PC care nu este compatibil cu DirectX 9. utilizaţi Adobe Reader 8.0c (DirectDraw overlay) Transfer DMA efectiv la Ultra DMA/33 sau mai mult (Ultra DMA/100 sau mai mult recomandat) Pentru instalarea aplicaţiei: 150 MB sau mai mult La crearea discurilor (DVD Video) 5 GB sau mai mult pentru folderul de lucru (10 GB sau mai mult în cazul discurilor dual-layer) • Dacă se activează setarea de comprimare.0c.0 sau o versiune ulterioară (necesare pentru afişarea instrucţiunilor de operare) • Pentru Windows Vista.0 sau ulterior Unitate de disc care suportă discuri DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM Suport DirectSound Port USB (Hi-Speed USB 2.0 sau Adobe Acrobat Reader 6. Adobe Acrobat Reader 5. sau când dispozitivele sunt conectate printr-un hub USB sau prin utilizarea unor cabluri de extensie.Înainte de utilizare 2 Mediu de operare • Pentru a instala aplicaţiile software furnizate. DirectX 9.8 GHz sau superior recomandat) Windows Vista: 512 MB sau mai mult (1 GB recomandat) Windows XP/2000: 256 MB sau mai mult High Colour (16 biţi) sau mai mult (32 de biţi sau mai mult recomandat) Rezoluţie desktop de 1024 x 768 pixeli sau mai mult Placă video DirectX 9. Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Home Premium Intel Pentium III 800 MHz sau superior (Intel Pentium 4 1. nu este garantată operarea corectă. (Operarea nu este garantată cu cu alte cabluri USB) • Utilizaţi cablurile USB furnizate la conectarea la PC (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) VideoCam Suite 1. Vă rugăm debifaţi [Compress this drive and clear the disc area] în [Properties] pe hard disk.

Windows Me. germana. şi Windows NT • Nu este garantată operarea pe un sistem de operare actualizat • Nu este garantată operarea pe PC-uri care nu sunt compatibile PC/AT • Acest software nu este compatibil cu un mediu multi-boot • Acest software nu este compatibil cu un mediu multi-CPU • Operarea nu este garantată pe Microsoft Windows XP Media Center Edition. tablet PC Edition. italiana. dacă acesta nu suportă Hi-Speed USB (USB 2.1.0). poate apărea o eroare la scrierea datelor pe disc Funcţie de citire card SD (socare) PC Sistem de operare PC compatibil IBM PC/AT Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2. franceza. Windows 95. Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Home Premium Windows Vista: Intel Pentium III 1000 MHz sau superior Windows XP/2000: Intel Pentium II 300 MHz sau superior Windows Vista Home Basic: 512 MB sau mai mult Windows Vista Home premium: 1 GB sau mai mult Windows XP/2000: 32 MB sau mai mult (64 MB sau mai mult recomandat) Port USB CPU RAM Interfaţă • Echipamentul USB operează cu driver-ul instalat în sistemul de operare. cadrele se pot reduce. sunetul poate fi intermitent. spaniola şi chineza simplificată • DirectX 9. 82 . unele PC-uri nu pot fi utilizate • CD-ROM-ul furnizat este disponibil doar pentru Windows • Acest software nu este compatibil cu Microsoft Windows 3. Windows Vista Business / Enterprise şi sisteme de operare pe 64 de biţi • Datele nu sunt suportate în alte limbi decât engleza. sau software-ul poate rula lent la redarea imaginilor video • Dacă PC-ul dumneavoastră nu îndeplineşte cerinţele de mai sus.• Chiar dacă cerinţele de sistem menţionate sunt îndeplinite.0c se va instala automat în momentul instalării software-ului • Nu este garantată operarea pe toate unităţile DVD • DVD-urile scrise cu acest software nu sunt garantate a fi compatibile cu toate playerele DVD • În funcţie de mediul de operare al PC-ului dumneavoastră. Windows 98/98SE.

nu sunt responsabili de defectele apărute în Software sau de eventuale daune cauzate Beneficiarului de licenţă în urma modificării. fie gratuit sau nu. sau distribuitorii săi.Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final Înainte de a deschide pachetul CD-ROM. expresă sau implicată. drepturile de autor. sau la distribuitorii sau furnizorii săi de la care aţi achiziţionat Software-ul. dar fără a se limita la garanţii de neîncălcare. După încetarea licenţei. cu excepţia situaţiilor în care acest lucru este stipulat în Contract. decompilare sau dezasamblare Beneficiarul licenţei nu poate modifica. Licenţa Beneficiarului Licenţei i se acordă dreptul de a utiliza Software-ul.. fără licenţele de export corespunzătoare legilor din ţara în care Beneficiarul licenţei este rezident. Articolul 7. Modificare. decompila sau dezasambla Software-ul. Articolul 3. Matsushita sau distribuitorii săi nu sunt responsabili de daunele suferite de Beneficiarul licenţei rezultate din sau în legătură cu utilizarea acestui Software. vă rugăm să returnaţi Software-ul la Matsushita Electric Industrial Co. fără nici o garanţie de nici un fel. Dacă Beneficiarul licenţei nu este de acord termenii şi condiţiile acestui Contract. Utilizarea de către o terţă parte Beneficiarul licenţei nu poate utiliza. Despăgubiri Software-ul este furnizat „ca atare”. manualul de instrucţiuni şi orice alte suporturi media furnizate Beneficiarului licenţei (în mod colectiv denumite „Software”). Ltd („Matsushita”). dezasamblării sau decompilării acestui Software. Mai mult. să utilizeze. Articolul 5. transfera sau permite unei terţi părţi. Articolul 1. Articolul 8. mărcile înregistrate şi secretele comerciale din cadrul acestui Software nu sunt transferate Beneficiarului de Licenţă. pentru copie de siguranţă. sub nici o formă. 83 . Restricţii privind copierea Software-ului Beneficiarul licenţei poate face o singură copie a Software-ului complet sau a unei părţi din el. vandabilitate şi / sau caracterul potrivit pentru un anumit scop. Beneficiarul licenţei trebuie să distrugă Software-ul şi toate documentaţiile aferente împreună cu toate copiile. Matsushita nu garantează că operarea Software-ului se poate face fără probleme sau neîntrerupt. incluzând. Articolul 2. copia. modifica. Calculatorul Beneficiarul licenţei poate utiliza Software-ul pe un singur calculator şi nu îl poate utiliza pe mai multe calculatoare. Articolul 6. inclusiv informaţiile înregistrate sau descrise pe CD-ROM. dar toate drepturile aplicabile privind patentele. Matsushita. pe propria cheltuială. Articolul 4. cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis de legile ţării în care Beneficiarul licenţei este rezident. vă rugăm să citiţi următoarele informaţii: Dumneavoastră („Beneficiar al Licenţei”). Încetarea licenţei Drepturile acordate Beneficiarului licenţei sub prezentul contract vor înceta automat dacă Beneficiarul licenţei nu respectă termenii şi condiţiile prezentului contract. modifice sau copieze Software-ul. dacă este necesar. vi se acordă o licenţă pentru Software-ul definit în acest Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final („Contract”) cu condiţia ca dumneavoastră să fiţi de acord cu termenii şi condiţiile din acest Contract. Controlul de export Beneficiarul licenţei este de acord să nu exporte sau re-exporte în nici o ţară Software-ul.

0] 8 3 Executaţi clic pe [Next] 4 Selectaţi locaţia în care va fi instalată aplicaţia şi apoi executaţi clic pe [Next] La finalizarea aplicaţiei. consultaţi managerul). se vor afişa unele note Verificaţi conţinutul şi apoi închideţi fereastra.Configurare 1 Instalarea La instalarea software-ului. 84 . • Înainte de iniţierea instalării. conectaţi-vă la PCul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator echivalent) sau cu numele de utilizator pentru contul standard (Dacă nu aveţi autorizaţie în acest sens. executaţi dublu-clic pe pictograma de unitate CD-ROM din [My Computer] • Când apare mesajul de confirmare. executaţi clic pe [Yes] 7 Executaţi clic pe [Install] pentru a începe procesul de instalare 2 Executaţi clic pe [VideoCam Suite 1. executaţi clic pe [PAL Area] Instalarea VideoCam Suite 1 Introduceţi CD-ROM-ul în PC Se va afişa ecranul [Setup Menu] • Dacă ecranul [Setup Menu] nu apare. executaţi clic pe [Continue] 5 Selectaţi [Yes] sau [No] pentru a crea comanda scurtă 6 Selectaţi ţara sau regiunea unde vă aflaţi şi apoi executaţi clic pe [Next] • Dacă nu se poate selecta regiunea sau ţara. închideţi orice alte aplicaţii software care rulează • Nu efectuaţi alte operaţii pe PC înainte de finalizarea aplicaţiei Pentru Windows Vista: Dacă apare caseta de dialog [User Account Control].

1 Selectaţi [Start] → [Settings] → [Control Panel] → [Add / Remove Programs] Pentru Windows Vista 1 Selectaţi [Start] → [Control Panel] → [Uninstall a program] 2 Selectaţi [VideoCam Suite 1. apoi executaţi clic pe [Change/Remove] 2 Selectaţi [VideoCam Suite 1. 4 Selectaţi [VideoCam Suite 1. În acest caz.9 Selectaţi [Yes. 3 Selectaţi [Start] → [Control Panel] → [Add or Remove Programs] PC-ul trebuie restartat pentru ca aplicaţia să funcţioneze. În acest caz. executaţi clic pe [Yes] pentru instalare. I want to restart my Pentru Windows XP computer now] şi executaţi clic pe [Finish].0c. PC-ul nu va opera corespunzător. poate fi necesară instalarea DirectX 9.0].0]. Dacă instalaţi software-ul pe un PC care nu este compatibil cu DirectX 9.0c. • În funcţie de mediul de operare. apoi executaţi clic pe [Remove] Pentru Windows 2000 Dezinstalarea software-ului Urmaţi paşii de mai jos pentru a dezinstala software-ul în cazul în care nu vă mai este necesar. contactaţi producătorul.0] apoi executaţi clic pe [Uninstall] 85 .

• Cardul şi hard disk-ul nu pot fi accesate simultan • Poate fi necesară restartarea PC-ului la conectarea acestui aparat la PC pentru prima dată. PC-ul nu poate scrie date pe aparat şi nu poate şterge datele de pe acesta.Configurare 2 Conectare şi recunoaştere După instalarea software-ului. Aparatul va fi detectat automat de PC • Când aparatul este conectat la un PC. • Acest aparat suportă doar citirea datelor utilizând PC-ul. precum şi denumirea unităţii. acesta este recunoscut ca dispozitiv extern. • În funcţie de mediul de operare al PC-ului. Deconectaţi cablul USB înainte de a opri aparatul. ( 87) • Nu deconectaţi cablul USB sau adaptorul de alimentare în timp ce indicatorul de accesare card SD ( sau ) este afişat pe ecranul LCD. La accesarea hard-discului • Windows Vista • Windows XP: • Windows 2000: 86 . În caz contrar. 1 Conectaţi acest aparat la PC Se va afişa ecranul de selectare USB 2 Selectaţi [PC CONNECT] – [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi pe joystick. Pictograme de unitate • Pictograma este afişată în [My Computer]. (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare Despre afişarea pe PC Când aparatul este conectat la un PC. forma pictogramei unităţii. pot diferi. aparatul trebuie conectat la PC şi trebuie să fie recunoscut corect de PC • Scoateţi CD-ROM-ul furnizat din PC Cablu USB [furnizat ) • Introduceţi conectorii USB la maximum • Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celui furnizat. alimentarea acestuia nu poate fi întreruptă. datele de pe card sau HDD se pot pierde.

imaginile statice de pe card pot fi copiate pe PC cu Windows Explorer sau alte programe. 2 Selectaţi [USB Mass Storage 3 Verificaţi dacă s-a selectat Device] şi executaţi clic pe [Stop] [MATSHITA DVD-RAM CAM-DD4 USB Device] sau [MATSHITA DVD CAM-SD USB Device] şi executaţi clic pe [OK] Executaţi clic pe [Close] şi puteţi deconecta în siguranţă cablul.) • În folderul [PRG ] pot fi stocate până la 99 de fişiere. etc. cardul nu va mai putea fi folosit pe aparat. Exemplu de structură de foldere HDD Pentru a deconecta în siguranţă cablul USB Card SD 1 Executaţi dublu-clic pe pictograma în bara de sarcini. În caz contrar. 2 Trageţi fişierele în folderul de destinaţie (pe hard disk) • Nu ştergeţi folderele de pe cardul SD. Apare fereastra de deconectare hardware • În funcţie de setarea PC-ului dumneavoastră.JPG etc. • Utilizaţi întotdeauna acest aparat pentru a formata cardurile SD. (Prin„ “ se înţeleg caractere în baza 16 (hexazecimale) cuprinse între 001 şi FFF.). • În folderul [100CDPFP] sau într-un folder similar pot fi stocate până la 999 de fişiere. 1 Executaţi dublu-clic pe folderul care conţine fişiere pe [100CDPFP]. 87 . • Fişierele de setare DPOF sunt înregistrate în folderul [MISC] (numai pentru cardul SD). • În folderul [100CDPFP] sunt stocate imagini statice în format JPEG (IMGA0001.La accesarea cardului SD • Windows Vista • Windows XP: • Windows 2000: Copierea imaginilor statice pe PC Funcţia de citire a cardului SD sa HDD (stocare) Când aparatul este conectat la un PC şi cardul SD sau hard disk-ul poate fi utilizat ca dispozitiv extern. este posibil ca această pictogramă să nu apară • Imaginile în mişcare în format SD-Video sunt stocate în folderul [PRG ].

0] → [VideoCam Suite]. Dacă vă conectaţi cu un alt nume de utilizator. Consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului (fişier PDF) pentru detalii privind modul de utilizare.Utilizarea software-ului 1 Iniţierea aplicaţiei VideoCam Suite Pentru Windows Vista: • La utilizarea VideoCam Suite. software-ul nu va putea fi utilizat. Pentru Windows XP/2000: • La utilizarea VideoCam Suite. software-ul nu va putea fi utilizat. conectaţi-vă la PC-ul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator autorizat echivalent). Citirea instrucţiunilor de operare ale software-ului • Aveţi nevoie de Adobe Reader pentru a citi instrucţiunile de operare PDF ( 80) Selectaţi [start] → [All Programs (Programs)] → [Panasonic] → [VideoCam Suite 1. conectaţi-vă la PC-ul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator autorizat echivalent) sau cu numele de utilizator pentru contul standard.0] → [Manual] 88 . Dacă vă conectaţi cu un alt nume de utilizator. Selectaţi [start] → [All Programs (Programs)] → [Panasonic] → [VideoCam Suite 1.

apare un mesaj. funcţia USB va fi setată la [PC CONNECT]. 71) 89 . • După ce scenele au fost copiate utilizând funcţia DVD COPY. Importaţi secvenţele video pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD ( 88). Între scenele înregistrate pe hard disk-ul aparatului. • După finalizarea copierii. 1 Conectaţi aparatul la un PC (86) 2 Apăsaţi butonul DVD COPY Se afişează ecranul [Create DVD-Video Disc] (Creare disc DVD-Video) • Consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului (Fişier PDF) pentru detalii privind modul de utilizare. acestea nu mai pot fi copiate din nou. Dacă executaţi clic pe [OK]. La ştergerea datelor de pe HDD după efectuearea unei copii. scenele care nu au fost copiate încă pe DVD utilizând această funcţie vor fi identificate automat şi scrise pe DVD Discurile DVD-Video create utilizând această funcţie pot fi redate pe un DVD player sau alte dispozitive.Funcţia DVD COPY La utilizarea VideoCam Suite. deconectaţi cablul USB (87) • Orice scenă copiată cu funcţia DVD COPY este indicată prin şi poate fi ştearsă în grup utilizând meniul de ştergere (56. Pentru a stabili ordinea în care secvenţele video sunt copiate pe disc. Înaintea opririi aparatului. redaţi discurile pentru a vă asigura că au fost copiate corect înainte de a şterge datele. Introduceţi un disc DVD în unitate pentru scrierea unui DVD pe PC • Ordinea secvenţelor video pe disc este setată automat când discul este creat cu funcţia DVD COPY. puteţi crea cu uşurinţă discuri DVD-Video prin apăsarea butonul DVD COPY de pe aparat. importaţi secvenţele video pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD ( 88).

• CD-ROM-ul furnizat este disponibil doar pentru Windows Copierea imaginilor statice pe un PC Pentru a deconecta cablul USB în siguranţă Trageţi pictograma [HDD_CAMERA] sau [NO NAME] în [Thrash] şi apoi deconectaţi cablul USB.4 PowerPC G5 (1.Utilizarea unui calculator Macintosh 1 Dacă se utilizează un Macintosh Mediu de operare pentru funcţia de citire a cardului SD (stocare) PC Sistem de Operare CPU Macintosh Mac OS X v10. din folderul [DCIM] 6 Trageţi fişierele în folderul de destinaţie (pe hard disk-ul PC-ului) 90 . apoi apăsaţi joystick-ul 5 Executaţi dublu-clic pe pictograma [HDD CAMERA] sau [NO NAME] afişată pe desktop. etc.8 GHz sau mai mult) Intel Core Duo Intel Core Solo 64 MB sau mai mult Port USB RAM Interfaţă • Chiar dacă cerinţele de sistem menţionate sunt îndeplinite. unele PC-uri nu pot fi utilizate • Echipamentul USB operează cu driver-ul instalat în sistemul de operare. Fişierele sunt stocate în folderul [100CDPFP]. 3 Conectaţi acest aparat la un PC prin cablul USB furnizat • Ecranul de selectare a funcţiei USB este afişat 4 Selectaţi [PC CONNECT] – [HDD] sau [SD CARD].

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 92 Indicaţii 97 Sfaturi utile 91 .

0 0dB Stabilizator imagine ( Timp expunere ( Distanţă focală ( Mod soft skin ( . F2. R 100 Se poate înregistra pe card SD Se recunoaşte cardul SD Se înregistrează pe card/ se accesează cardul SD Calitatea imaginii statice ( 35) Număr imagini statice rămase MF 2x Focalizare manuală ( Indicator amplificare zoom ( 36) 92 . Fade (negru) ( 41) Funcţie de vedere nocturnă în culori ( 41) Microfon zoom ( 37) 28) 43) Funcţie Power LCD ( Reducere zgomot vânt ( Mod înregistrare secvenţe video ( 33) Mod scenă ( 45) Mod Sports Mod Portrait Mod Low light Mod Spotlight Mod Surf & snow Nivel al tonurilor de alb ( 46) Nivel automat tonuri de alb Mod interior (înregistrare sub bec cu incandescenţă) Mod exterior Mod reglare manuală Înregistrare cu temporizator ( 41) Număr de pixeli de înregistrare pentru imagini statice ( 35) 640 × 480 640 × 360 Înregistrare / accesare HDD Înregistrare imagini statice Putere baterie rămasă ( R 0min 16) Timp de înregistrare rămas 0h00m00s 15.2008 15:30 (roşu) (verde) Timp de înregistrare scurs Indicator dată/oră ( 27) Înregistrare/scriere pe disc ( 31) Pauză de înregistrare ( PRE-REC (SDR-H60/SDR-H50) ( Rata de aspect 16:9 ( Modul auto ( Modul manual ( 30) 44) 46) 31) 42) 43) (alb) (verde) (roşu) .Indicaţii 1 Indicaţii Mod lumină de fundal ( 41) 38) Indicaţii mediu de stocare Hard disk selectat Card SD selectat 1/100 OPEN. 48) 48) Indicaţii înregistrare Înregistrare video Valoare amplificare ( 41) 48) Fade (alb).11.

63) Secvenţe video copiate ( 71) 100-0001 Afişare număr folder imagine statică/fişier 93 . ► Redare ( Pauză ( 50) 50) 51) Derulare rapidă înainte/înapoi ( Salt redare ( Ultima/prima scenă oprită 50) Redare cu încetinitorul ( 51) Redare cadru cu cadru ( 51) 0h00m00s Durată redare secvenţă video Mod redare ( 52) Afişarea tuturor scenelor de pe disc Afişare scene înregistrate la data selectată Afişare scene din lista de redare selectată Mod înregistrare secvenţe video ( 33) No. 10 R Număr scenă Reglare volum ( Reluare redare ( 51) 51) Conţinut protejat de alt echipament. Imagini statice protejate ( 57.Indicaţii redare Redare video DPOF setat în prealabil (la o valoare mai mare decât 1) ( 64) Număr de pixeli de înregistrare pentru imagini statice ( 35) 640 × 480 640 × 360 Redare imagini statice Dimensiunea imaginii nu este afişată în cazul imaginilor statice înregistrate cu alte produse cu dimensiuni ale imaginilor diferite de cele indicate mai sus.

Nu este introdus nici un card SD/card inutilizabil. 94 .Indicaţii … Unitate de scriere DVD este conectată Când meniul [BURN DISC] este selectat Când meniul [PLAY DISC] este selectat Tip disc ( 69) DVD-RAM DVD-RW DVD-R CD-RW CD-R DVD-R DL Când este conectată o imprimantă compatibilă PictBridge ( 77) Accesare card sau HDD ( 86) -. ( 27) Indicatorul de avertizare/ alarmă apare când monitorul LCD este rotit spre lentilă. Hard disk-ul nu poate fi accesat deoarece funcţia de detectare şocuri a detectat faptul că aparatul a suferit un şoc.(Indicator oră) Bateria încorporată este aproape descărcată. Readuceţi direcţia monitorului LCD în poziţie normală şi verificaţi indicatorul de avertizare/alarmă. Înregistrarea se poate opri la şocuri continue.

Dacă mesajul apare chiar şi după repetarea acestei operaţii de mai multe ori. Deconectaţi alimentarea şi consultaţi distribuitorul. • La utilizarea oricărui alt card. ( 20) THIS BATTERY CANNOT BE USED. Copiaţi imediat datele de pe HDD pe un PC. 95 .. OPERATION FAILED. Utilizaţi adaptorul de alimentare furnizat. HDD BACKUP RECOMMENDED. pentru a le proteja. etc. EXIT THE MENU THEN CHANGE TO MANUAL MODE. A apărut o problemă cu hard disk-ul. scoateţi bateria şi apoi introduceţi-o din nou. Când un card SD este formatat. şi apoi duceţi în service aparatul. • La utilizarea unui card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video ( 20). Capacitatea hard disk-ului este limitată. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE Aţi introdus un card de 8 MB sau 16 MB în modul de îrnegistrare video. ( 17) Dacă utilizaţi o baterie compatibilă cu acest aparat ( 14). etc. Acest mesaj nu indică o problemă cu aparatul. toate datele de pe acesta vor fi şterse.. PLEASE TRY AGAIN AFTER A WHILE. EXCESSIVE SHOCK DETECTED. Când apare acest mesaj. aparatul necesită reparaţii. ERROR OCCURED. CHECK CARD. RECORDING IS STOPPED. Nu încercaţi să reparaţi aparatul dumneavoastră. Recomandăm copierea de siguranţă a datelor importante pe un PC. înainte de formatarea cardului. se recomandă formatarea cardului utilizat ( 67).Indicaţii 2 Mesaje RECOMMEND DATA BACKUP PERIODICALLY. CANCEL NIGHT VIEW MODE. Cardul nu este compatibil sau nu poate fi recunoscut de echipament. Faceţi copii de siuranţă ale datelor pe un PC. etc. Utilizaţi o baterie compatibilă cu acest aparat ( 14) Aţi încercat să conectaţi un adaptor de alimentare care nu este compatibil cu acest aparat. iar operarea s-a oprit. Încercaţi să utilizaţi funcţii care nu pot fi utilizate simultan. Utilizaţi un card Panasonic sau un alt card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video. Aparatul a detectat un şoc.

Scoateţi cablul USB de la aparat. CANNOT OPERATE WHILE USB CONNECTED. (Remedierea poate dura mai mult. Despre recuperare Este posibil ca sistemul să nu poată termina în mod normal scrierea unui fişier. Dacă mesajul „Please Wait” (Vă rugăm aşteptaţi). • Nu reparaţi un card care a fost înregistrat pe alt echipament.INTERNAL TEMPERATURE TOO HIGH. PUSH THE RESET SWITCH. TEMPERATURE TOO LOW Temperatura internă a aparatului este prea scăzută.) HDD ERROR DETECTED. de exemplu atunci când alimentarea cu energie se întrerupe dintr-un motiv oarecare în timpul înregistrării sau al editării. • În funcţie de starea datelor. Chiar dacă alimentarea cu energie este decuplată fără a repara discul. puteţi repara discul atunci când porniţi din nou alimentarea. Dacă la accesarea discului se constată că există informaţii incorecte de administrare a discului. poate să apară următorul mesaj. OPERATION STOPPED. Scoateţi cardul SD şi apăsaţi butonul RESET pentru a reporni echipamentul ( 103) DISCONNECT USB CABLE. aşteptaţi un interval de timp înainte de pornirea aparatului. înaintea ştergerii. aşteptaţi scăderea temperaturii şi apoi porniţi aparatul din nou. ştergeţi mai întâi scena afişată. NOW REPAIRING DATA. CARD ERROR DETECTED. NOW REPAIRING DATA. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. 96 . Deconectaţi şi apoi conectaţi din nou cablul USB şi apoi selectaţi din nou funcţia USB dorită. – Deconectaţi cablul USB. THIS SCENE CANNOT BE READ. Echipamentul nu poate stabili în mod corect conexiunea cu un calculator sau cu o imprimantă. utilizaţi o baterie cu un nivel de încărcare cât mai ridicat sau adaptorul de reţea. PLEASE TURN UNIT OFF AND WAIT A WHILE. AN ERROR OCCURRED IN THE DVD BURNER. Opriţi aparatul. DO YOU WANT TO CONTINUE? Discul introdus conţine date. • Când remediaţi problemele de disc. În acest fel se pot pierde datele de pe disc. DISCONNECT THE USB CABLE FRON THIS UNIT. în funcţie de eroarea constatată. Pentru a copia scena din nou. Alimentarea cu energie a aparatului nu poate fi decuplată atunci când aparatul este conectat la calculator. ALL CONTENTS OF THIS DISC WILL BE DETELED. Temperatura internă a aparatului este prea ridicată. Confirmaţi conţinutul utilizând dispozitivul cu care au fost înregistrate datele. Respectaţi instrucţiunile care se afişează pe monitor. DISC COPY IS ABORTED. A fost detectată o problemă la echipament. apoi opriţi şi reporniţi aparatul.

a irisului / amplificării • În modul auto • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • La utilizarea funcţiei de zoom digital • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • Când se utilizează modul scenă 97 .Sfaturi utile 1 Funcţii care nu pot fi utilizate simultan Unele funcţii ale acestui aparat sunt dezactivate sau nu pot fi selectate datorită specificaţiilor echipamentului. Compensare lumină de fundal Mod Soft skin (Setare şi anulare) Mod asistenţă (Help) Mod Scenă Modificare nivel tonuri de alb Reglarea timpului de expunere. Funcţii Zoom digital Modificare gradată a imaginii (fade) Condiţii care dezactivează funcţia • În modul înregistrare imagine • • În modul înregistrare imagine (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC. Funcţie de vedere nocturnă în culori • În timpul înregistrării pe un disc (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • În modul înregistrare imagine • (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • Când se setează irisul / amplificarea • • În timpul înregistrării pe un disc (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC. Tabelul de mai jos prezintă exemple de funcţii care pot fi restricţionate de diferite condiţii.

este posibil ca unele imagini statice să nu poată fi redate. Folosiţi opţiunea [MEDIA SELECT] din meniu pentru a alterna între mediile de destinaţie a înregistrării.Sfaturi utile 2 Întrebări frecvente Ce tipuri de card se pot folosi cu acest aparat? Se pot folosi carduri de memorie SD şi carduri de memorie SDHC. ( 67). ştergeţi scenele de care nu aveţi nevoie sau formataţi hard-discul. Din moment ce numărul maxim de imagini statice care poate fi redat diferă în funcţie de player. puteţi conecta aparatul la un DVD recorder şi apoi copiaţi datele. recomandăm utilizarea cardurilor SD cu capacităţi de la 256 MB la 8 GB. După aceea. 34) Este posibilă copierea datelor pe HDD şi cardul SD cu acest aparat? Copierea imaginilor statice este posibilă. ( 65) Copierea imaginilor în mişcare nu este posibilă. (Pentru compatibilitatea discului. ( 31. ( 18) Pentru înregistrarea secvenţelor video. Cum trebuie să procedez când hard-discul este plin? Folosiţi programele furnizate pentru a salva datele pe un calculator sau disc DVD. Dacă dispozitivul nu poate reda discul. Dacă dispozitivul nu poate reda discul. Cu o unitate de scriere DVD Ce tip de dispozitiv este necesar pentru redarea unui disc creat cu o unitate de scriere DVD? Un disc creat cu o unitate de scriere DVD poate fi redat pe un DVD player. De asemenea. Unitatea DVD poate înregistra un maximum de 9999 de imagini statice pe un singur disc. nu se poate înregistra continuu. compatibile cu Clasa 2 sau o clasă superioară. 98 . conectaţi unitatea de scriere DVD la acest aparat pentru redare. Se poate înregistra continuu de pe HDD pe un card SD sau invers? Nu. consultaţi instrucţiunile de operare ale player-ului). conectaţi unitatea de scriere DVD la aparat pentru redare. 55.

Se poate folosi funcţia DVD COPY şi pentru copierea secvenţelor video de pe carduri SD pe discuri DVD? Nu. nu se poate. Puteţi utiliza funcţia DVD COPY doar pentru a copia secvenţe video înregistrate pe HDD. Terminalul USB al acestui aparat este numai pentru citire. Dacă doriţi să copiaţi secvenţe video de pe un card SD pe un disc DVD. nu se poate.Cu un calculator Se pot scrie date din calculator pe hard-discul sau cardul SD al aparatului? Nu. 99 . copiaţi secvenţele video pe un PC şi apoi acopiaţi-le pe disc. Este posibilă redarea la un calculator? Folosiţi VideoCam Suite.

această setare trebuie să aibă valoarea [OFF]. Puncte de verificare • Încărcaţi bateria utilizând adaptorul de alimentare ( 14). Dacă starea normală nu a fost încă restabilită. Apoi. Ataşaţi bateria la adaptorul de reţea timp de 5 până la 10 secunde. (Efectuarea acestor operaţii când este aprins indicatorul de acces poate distruge datele de pe hard disc sau de pe card. • Asiguraţi-vă că monitorul LCD este deschis sau vizorul este extins • Funcţionarea bateriei este influenţată de temperatura mediului înconjurător. bateria este defectă. • Scoateţi cardul SD şi apăsaţi pe butonul RESET ( 103). În mod normal. deşi a fost pornită alimentarea cu energie. după circa încă un minut. aşteptaţi circa un minut şi apoi conectaţi din nou adaptorul de reţea sau bateria. înseamnă că bateria este uzată şi nu mai poate fi folosită. Se aude un declic la pornirea alimentării. acesta este oprit automat pentru a nu se consuma bateria. Echipamentul nu poate fi utilizat în condiţii normale. • Dacă aţi setat [DEMO MODE] la [ON] fără să introduceţi un disc sau un card în modul înregistrare video sau înregistrare imagine. • Echipamentul nu poate fi utilizat decât dacă monitorul LCD este deschis sau vizorul este extins.) • Acesta este un sunet emis de lentila în mişcare şi nu reprezintă o defecţiune. (Se activează modul demonstraţie) 100 . bateria se descarcă mai repede.Sfaturi utile 3 Identificarea şi remedierea problemelor Problemă Echipamentul nu poate fi pornit. porniţi din nou alimentarea. Bateria se descarcă rapid. ( 26) Echipamentul se opreşte automat. • Este posibil ca circuitul de protecţie al bateriei să fi intrat în acţiune. Dacă durata de funcţionare a acesteia este prea scurtă chiar şi după o reîncărcare completă. • Dacă nu utilizaţi echipamentul timp de 5 minute. Echipamentul nu rămâne pornit suficient timp. În locurile cu temperatură foarte scăzută. • Bateria are o durată de viaţă limitată. pentru prezentarea funcţiilor sale. Dacă echipamentul tot nu poate fi utilizat. Alimentarea nu se opreşte automat dacă funcţia de economisire a energiei ( 25) este setată la [OFF]. Echipamentul nu poate fi utilizat. echipamentul este setat automat în modul demonstrativ. Imaginea afişată pe monitor se schimbă brusc. reporniţi alimentarea. demontaţi adaptorul de reţea sau bateria. Pentru a relua înregistrarea.

Puncte de verificare • Dacă aţi setat [SETUP] [DISPLAY] [OFF]. • Dacă înregistrarea se opreşte la utilizarea hrad diskului. Înregistrarea se opreşte automat în timpul înregistrării secvenţelor video pe un card SD.QUALITY] setată la [ ]. Înregistrarea începe. cu excepţia datei şi a avertizărilor. Copiaţi datele de pe un card SD pe un PC. Operarea se opreşte arbitrar • Funcţia de detectare şocuri s-a activat automat pentru protejarea hard disk-ului. • Aparatul este setat în modul de înregistrare secvenţă video sau modul de înregistrare imagine statică? • În cazul în care capacul este deschis. Realizaţi înregistrarea cu opţiunea [PICT. 101 . deşi echipamentul este pornit.QUALITY] setată la [ este posibil ca imaginile să capete un aspect de mozaic. dar se opreşte imediat.Problemă Nu este afişată o indicaţie de funcţie. Închideţi capacul. Funcţia de focalizare automată nu funcţionează. dispar. În aceste situaţii. Înregistrarea nu începe. • Când utilizaţi un card pe care datele au fost scrise şi şterse de multe ori. • Dacă hard discul sau cardul nu mai au memorie disponibilă. ]. • Echipamentul este fierbinte. reglaţi focalizarea utilizând modul focalizare manuală ( 46). apoi formataţi cardul SD ( 67) • Dacă încercaţi să înregistraţi obiecte mici sau cu detalii fine cu opţiunea [PICT. Pentru a putea utiliza din nou echipamentul. opriţi-l şi lăsaţi-l să se răcească. echipamentul nu poate funcţiona normal. ( 35) • Apăsaţi butonul AUTO • Există unele subiecte şi zone adiacente acestora pentru care focalizarea automată nu funcţionează corect ( 108). înregistrarea se poate întrerupe. Respectaţi instrucţiunile din mesajele afişate. Imaginea redată se blochează temporar. Nu scăpaţi sau supuneţi la şocuri aparatul în timpul operării. eliberaţi memorie ştergând scenele care nu mai sunt necesare ( 55) sau utilizaţi un disc nou sau un card SD nou. ca de exemplu indicarea timpului rămas sau a timpului scurs. • Utilizaţi un card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video. • Nu este posibilă efectuarea de înregistrări când comutatorul de protecţie la scriere a cardului SD a fost setat la LOCK ( 19). toate indicaţiile de pe afişaj. copiaţi datele de pe HDD pe un PC şi formataţi hard disk-ul. Imaginile statice înregistrate nu sunt clare. iar discul sau cardul au fost introduse în mod corect. viteza de scriere se reduce.

mutaţi butonul de volum pentru a afişa indicaţia de volum şi pentru a-l regla ( 51) • Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare ale aparatului TV şi selectaţi canalul care corespunde intrării utilizate pentru conectare. Chiar dacă aţi formatat un card sau un hard disc. Imaginile redate sunt comprimate pe orizontală. ( 18) • Nu se poate realiza nici o operaţie cât timp echipamentul este conectat la un calculator • Opriţi echipamentul. imaginile redate nu pot fi văzute. Înlăturaţi protecţia ( 57. acestea nu pot fi utilizate. • Nu este posibilă ştergerea în cazul în care comutatorul de protecţie la scriere a cardului se află în poziţia LOCK.Problemă Sunetul nu este redat de la difuzorul încorporat Cu toate că echipamentul este corect conectat la un aparat TV. • Utilizaţi cu acest echipament un card de memorie SD cu o capacitate între 8 MB şi 8 GB. discul sau cardul pot fi deteriorate. Dacă echipamentul nu poate fi oprit. 63). Monitorul se blochează. Scenele nu pot fi şterse sau editate. Dacă aceste scene nu sunt necesare. Indicaţia dispare. Apoi porniţi din nou echipamentul. formataţi discul sau cardul pentru a şterge datele ( 67). Stocaţi datele importante şi pe calculator sau pe alte echipamente. Dacă echipamentul nu a revenit încă la funcţionarea normală. extrageţi echipamentul din priză şi consultaţi distribuitorul de la care l-aţi achiziţionat Imaginea de pe cardul SD nu are un aspect normal. Puncte de verificare • În timpul redării. • Schimbaţi setarea astfel încât să corespundă raportul dimensional al televizorului. Consultaţi distribuitorul. • Echipamentul. Vă rugăm să reţineţi că formatarea unui disc sau a unui card şterge toate datele de pe discul sau cardul respectiv. Nu se poate efectua nici o operaţie. • Este posibil să nu se poată şterge scenele care sunt afişate cu indicatorul pe ecranul cu imagini miniaturale. apăsaţi butonul RESET sau decuplaţi bateria sau adaptorul de reţea şi apoi montaţi la loc bateria sau adaptorul de reţea. 102 . ( 19) • Este posibil ca datele să fie distruse de unde statice sau electromagnetice. ( 68) • Fişierele blocate nu pot fi şterse.

nu este recunoscut. alimentarea este întreruptă în mod automat circa un minut mai târziu. • Dacă nu apăsaţi pe butonul RESET. indicatorul poate continua să apară. • Chiar după ce aţi apăsat pe butonul RESET. În acest fel. Un card SD introdus în alt echipament nu poate fi recunoscut. Vă rugăm ţineţi cont de faptul că la formatare toate datele de pe card sunt şterse. Apăsaţi pe butonul RESET cu proeminenţa capacului de protecţie a lentilei . ( 20) Dacă discul prezintă zgârieturi. Pentru detalii. Decuplaţi sursa de alimentare conectată şi consultaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat-o. • Echipamentul a detectat automat o eroare.Problemă Se afişează mesajul „PUSH THE RESET SWITCH” sau „CHECK THE DISC AFTER PUSHING THE RESET SWITCH TO REPAIR IT“ Puncte de verificare • După ce aţi utilizat metoda următoare pentru a reporni echipamentul. folosiţi un disc nou. Nu încercaţi să reparaţi singur echipamentul Când cardul este introdus în acest aparat. reporniţi echipamentul. consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului 103 . extrageţi discul şi curăţaţi-l. Utilizaţi aparatul pentru a formata cardurile SD. ( 67) • Verificaţi ca echipamentul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului SD (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. echipamentul trebuie reparat. În acest caz.

• Pentru a reda un DVD creat utilizând VideoCam Suite. opriţi aparatul şi apoi reconectaţi cablul USB • Pentru a deconecta cablul USB în siguranţă. • După ce imaginile au fost copiate utilizând funcţia DVD COPY. apoi copiaţi pe disc. Sau utilizaţi software-ul furnizat. (Consultaţi instrucţiunile de operare ale playerului). este posibil ca sunetul să nu fie redat corect. Este necesar prea mult timp pentru crearea unui DVD DVD Player-ul nu poate reda discurile pe care le-am creat utilizând VideoCam Suite. trebuie să instalaţi pe PC aplicaţia VideoCam Suite de pe CD-ROM-ul furnizat. acestea nu mai pot fi recopiate. executaţi dublu-clic pe pictograma şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. apare un mesaj de eroare pe PC Funcţia DVD COPY nu porneştechiar dacă am apăsat butonul DVD COPY Nu pot copia secvenţe video utilizând funcţia DVD COPY. înregistraţi scenele setând [AUDIO REC] la [DOLBY]. pentru a copia scenele.Cu alte dispozitive Problemă Puncte de verificare • Când scenele înregistrate pe un card SD prin setarea [AUDIO REC] la [MPEG] sunt copiate pe un disc [DVD] utilizând unitatea de scriere DVD şi apoi sunt redate cu alte dispozitive. La conectarea prin cablul USB. În acest caz. Sunetul nu este redat corect când un disc DVD care a fost copiat utilizând unitatea de scriere DVD este redat Cu un calculator Problemă Puncte de verificare • Închideţi ecranul meniu înaintea conectării cablului USB • Selectaţi un alt terminal USB pe PC • Verificaţi mediul de operare ( 75) • Deconectaţi cablul USB. aparatul nu este detectat de către PC Când cablul USB este deconectat. • Pentru a crea discuri DVD-Video utilizând funcţia DVD COPY. • Crearea unui DVD poate dura mai mult dacă mărimea fişierelor este mică. player-ul trebuie să suporte redarea acelui disc DVD. 104 . Importaţi imaginile pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD.

utilizaţi cablurile furnizate cu aceste accesorii. • Nu utilizaţi camera video lângă telefoanele mobile. Nu utilizaţi camera video în apropierea emiţătoarelor radio sau a cablurilor de înaltă tensiune. nu lăsaţi nisipul sau praful fin să pătrundă în interiorul unităţii sau să ia contact cu terminalele acesteia. • Înainte de curăţarea unităţii. Ţineţi camera video cât mai departe posibil de echipamente electromagnetice (precum cuptoare cu microunde. Apoi conectaţi la loc bateria sau adaptorul de alimentare şi reporniţi echipamentul. în interiorul unităţii se acumulează căldură. Nu utilizaţi prelungitoare. • Nisipul sau praful pot deteriora echipamentul. extrageţi bateria sau scoateţi din priză adaptorul de reţea. • Dacă înregistraţi imagini în apropierea emiţătoarelor radio sau a cablurilor de înaltă tensiune. Nu folosiţi benzină. (Trebuie procedat cu mare grijă atunci când introduceţi sau extrageţi un disc sau un card. • Nu lăsaţi produse din cauciuc sau din material plastic mult timp în contact cu echipamentul. • Dacă utilizaţi echipamentul o perioadă de timp îndelungată. Apoi ştergeţi echipamentul cu o lavetă uscată. • Dacă echipamentul este afectat negativ de echipamente electromagnetice şi nu funcţionează în mod corespunzător. pentru a îndepărta praful şi amprentele de degete. • Echipamentul nu este proiectat pentru a fi utilizat în medii profesionale. Apoi ştergeţi din nou echipamentul cu o lavetă uscată. se recomandă să amplasaţi un agent deshidratant (silicagel) în apropierea echipamentului. cauzând perturbaţii ale imaginilor şi sunetelor. • Un impact puternic poate deteriora carcasa echipamentului. consultaţi instrucţiunile care însoţesc laveta. Când transportaţi echipamentul. aparate TV. iar finisajul se poate jupui. discul şi cardul SD se pot încălzi după o funcţionare îndelungată. Asiguraţi-vă că utilizaţi numai cablurile furnizate cu echipamentul. carcasa acestuia se poate deteriora. imaginile sau sunetele înregistrate pot fi afectate negativ. Pentru îndepărtarea petelor mai rezistente. cum ar fi o plajă. stoarceţi bine o lavetă înmuiată în prealabil într-un detergent neutru diluat cu apă şi ştergeţi echipamentul cu această lavetă. • Atunci când utilizaţi o lavetă tratată chimic. ştergeţi-l cu o lavetă bine stoarsă. Nu utilizaţi echipamentul în scopuri de supraveghere sau în alte scopuri profesionale. • Ştergeţi echipamentul cu o lavetă moale.Măsuri de precauţie la utilizare Despre acest echipament • Echipamentul. uscată. echipamente pentru jocuri video etc. diluanţi de vopsea sau alcool pentru curăţarea aparatului. Dacă utilizaţi accesorii opţionale. dar aceasta nu reprezintă o defecţiune.) • Dacă echipamentul a fost stropit cu apă de mare. • Înregistrările pot fi deteriorate iar imaginile pot fi distorsionate de câmpurile magnetice puternice create de boxe sau de motoarele mari. În cazul în care nu intenţionaţi să utilizaţi echipamentul pentru o perioadă mai îndelungată • Dacă depozitaţi echipamentul într-un dulap sau pe un raft. Nu pulverizaţi pe echipament insecticide sau substanţe chimice volatile.) • Dacă utilizaţi echipamentul lângă sau pe un aparat TV. opriţi echipamentul şi extrageţi bateria sau deconectaţi adaptorul de alimentare. cauzând funcţionarea defectuoasă a acestuia. nu-l scăpaţi pe jos şi nu-l loviţi. • Radiaţiile de unde electromagnetice generate de microprocesoare pot avea un efect negativ asupra echipamentului. păstraţi echipamentul departe de acţiunea apei de mare. Dacă utilizaţi echipamentul într-un loc cu mult nisip sau praf. deoarece interferenţa rezultată poate afecta negativ imaginea sau sunetul. ceea ce poate atrage funcţionarea defectuoasă a echipamentului. De asemenea. 105 . imaginile sau sunetul pot fi distorsionate de radiaţiile de unde electromagnetice. • Corpul camerei se poate decolora iar finisajul se poate desprinde. • Dacă pe echipament se pulverizează astfel de substanţe.

ceea ce conduce la o funcţionare defectuoasă. • Când echipamentul este foarte rece. • Trebuie să îndepărtaţi de pe terminalele bateriei praful şi alte substanţe străine. cu temperatură ridicată sau în locaţii cu fum şi ulei. la o temperatură cât mai constantă. efect care se accentuează la creşterea sau scăderea temperaturii. (Temperatura recomandată: între 15°C şi 25°C. s-ar putea să nu mai reuşiţi să utilizaţi bateria nici după ce o reîncărcaţi. Păstrarea echipamentului în această stare poate conduce la descărcarea excesivă a bateriei. se poate declanşa funcţia de protecţie. deconectaţi adaptorul de alimentare. Extrageţi bateria după utilizare • Dacă lăsaţi bateria în echipament. • Dacă utilizaţi adaptorul de reţea lângă un aparat radio. perioada pe durata căreia puteţi înregistra imagini este mai scurtă. Contactaţi furnizorul.Despre baterie Bateria care se utilizează în acest echipament este o baterie litiu-ion reîncărcabilă. de exemplu datorită depozitării într-un spaţiu cu temperaturi scăzute. Acesta este un fenomen normal. La temperaturi ridicate. vă recomandăm să o încărcaţi o dată în fiecare an şi să o depozitaţi din nou după ce aţi utilizat-o complet. • După utilizare. verificaţi dacă nu s-au deteriorat terminalele. În zonele reci este posibil ca indicatorul de încărcare completă să nu se aprindă sau ca indicatorul de nivel redus al bateriei să se aprindă după circa cinci minute de la începerea utilizării. Strălucirea normală va reveni odată cu creşterea temperaturii echipamentului. • Dacă bateria este depozitată în locaţii cu umiditate ridicată. • Pentru a depozita bateria pentru o perioadă îndelungată. astfel încât terminalele să nu intre în contact cu metale. încărcarea durează mai mult decât în mod normal. Păstraţi adaptorul la o distanţă de cel puţin 1 m de aparatul de radio. pe monitorul LCD se poate forma condens. pregătiţi baterii de rezervă • Pregătiţi baterii care să vă ajungă pe o perioadă de 3 până la 4 ori mai mare decât perioada în care doriţi să înregistraţi imagini. Dacă bateria tot nu se încarcă. • În locuri cu variaţii importante de temperatură. Nu aruncaţi în foc bateria veche • Încălzirea unei baterii sau aruncarea ei în foc prezintă pericol de explozie. este posibil ca bateria sau cablul de reţea să fie defecte. • Dacă durata de funcţionare a acesteia este prea scurtă chiar şi după reîncărcarea bateriei. • În locuri cu temperaturi scăzute. o cantitate mică de curent se consumă chiar şi după oprirea echipamentului. terminalele se pot coroda. făcând imposibilă utilizarea echipamentului. • Dacă temperatura bateriei este foarte ridicată sau foarte scăzută. • Bateria trebuie depozitată într-un loc răcoros şi uscat. bateria este uzată şi nu mai poate fi folosită. iar bateria să nu fie încărcată. Curăţaţi-l cu o lavetă moale. este posibil ca indicatorul CHARGE să continue să lumineze intermitent. • Bateria trebuie depozitată într-o pungă de vinil. (Dacă este lăsat conectat. uscată. Despre adaptorul de alimentare • Dacă bateria este încălzită. Monitorul LCD / vizorul • Dacă monitorul LCD este murdar. se consumă o cantitate redusă de curent. Aşteptaţi până când bateria revine la temperatura adecvată înainte de a încărca din nou bateria. cum sunt staţiunile de schi. • Utilizarea aparatului poate genera sunete similare unui zumzet. • Montarea unei baterii cu terminalele deteriorate poate deteriora echipamentul sau adaptorul de reţea. Bateria este sensibilă la umiditate şi la temperatură. curăţaţi-l cu o lavetă moale. Umiditatea recomandată: între 40% şi 60%). după pornire monitorul LCD va fi uşor mai întunecat ca de obicei. Vă rugăm să achiziţionaţi o baterie nouă. recepţia radio poate fi perturbată. 106 . • Temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute scurtează durata de viaţă a bateriei.) • Electrozii adaptorului şi ai bateriei trebuie întotdeauna menţinuţi în stare curată. Atunci când călătoriţi şi doriţi să faceţi înregistrări. Dacă aţi scăpat bateria pe jos în mod accidental. lipsit de umiditate. uscată. În acest caz.

6. 6. aceasta nu reprezintă o defecţiune şi nu afectează imaginea înregistrată. Mai mult de 99.836.99% din aceştia sunt funcţionali şi numai 0. 7. Totuşi. Windows.A.516. Cauzele formării condensului Condensul se formează atunci când temperatura sau umiditatea mediului înconjurător se modifică după cum urmează: • Când echipamentul este adus dintr-un mediu rece (de exemplu o pârtie de schi) într-o cameră caldă. • Când o cameră rece este încălzită rapid. Windows Vista. Pentru utilizarea acestor tehnologii protejate de legea drepturilor de autor. Despre formarea condensului Atunci când se formează condens pe echipament. lentila se abureşte şi nu funcţionează corespunzător. DirectX şi Internet Explorer sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări. • După aversele din după-amiezile de vară.698. “Dolby” şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale companiei Dolby Laboratories. • Când echipamentul este transportat dintr-o maşină cu aer condiţionat în mediul exterior. dacă aţi utilizat echipamentul pentru a face înregistrări pe o pârtie de schi şi îl duceţi într-o cameră încălzită. • Capturile de ecran Microsoft sunt reproduse cu permisiunea Microsoft Corporation. mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale producătorilor care au dezvoltat sistemul sau produsul respectiv.583.132 şi 5. 6. 107 . după care îl puteţi folosi. în general. Este interzisă dezasamblarea sau modificarea camerei video. unde aerul este saturat de vapori (de exemplu o piscină încălzită).Ecranul monitorului LCD este un produs tehnologic de extrem de înaltă precizie şi conţine aproximativ 123.747. PC/AT şi PowerPC sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Intel Corporation în SUA şi/sau alte ţări. • Când aerul rece de la instalaţia de aer condiţionat este suflat direct pe echipament.U.381.01% pot rămâne inactivi sau mereu aprinşi.549. puneţi echipamentul într-un sac de plastic.000 pixeli. Faceţi tot posibilul să evitaţi formarea condensului. în SUA şi/sau alte ţări. • Toate celelalte denumiri de sisteme şi de produse menţionate în aceste instrucţiuni sunt.936. DirectDraw. • IBM. CoreTM şi Pentium sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale Intel Corporation în SUA şi în alte ţări • Macintosh şi Mac OS sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Apple Inc. • Intel. este necesară autorizarea companiei Macrovision. extrageţi cât mai mult aer din sac şi apoi închideţi sacul etanş. până când temperatura acestuia se apropie de cea a camerei. Licenţe • Logo-ul SDHC este o marcă înregistrată • Patente US nr.050. • Microsoft. Lăsaţi echipamentul în cameră timp de circa o oră. DirectSound. Această cameră video utilizează tehnologii protejate de legea drepturilor de autor şi este protejată şi de tehnologii patentate şi drepturi de proprietate intelectuală din S. Sfat util De exemplu. • Când echipamentul se află într-un loc foarte umed. procedaţi aşa cum se arată în continuare. • Produs sub licenţa Dolby Laboratories. Dacă totuşi s-a format condens.

Identificând culoarea albă în lumina soarelui şi culoarea albă în lumină fluorescentă. Când se înregistrează persoane pe fundalul unor munţi aflaţi în depărtare. imaginea devine roşiatică sau albăstruie.Explicarea termenilor Nivel automat al tonurilor de alb Funcţia de reglare a nivelului tonurilor de alb recunoaşte culoarea luminii şi efectuează reglajul astfel încât culoarea albă să devină de un alb şi mai pur. reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb nu funcţionează corespunzător în prezenţa altor surse de lumină. Înregistrarea simultană a obiectelor aflate în apropiere sau la distanţă Deoarece echipamentul realizează focalizarea pe ceea ce se află în centrul ecranului. analizează ulterior condiţiile de înregistrare şi selectează nuanţa cea mai adecvată. • Realizează focalizarea numai pe centrul ecranului. echipamentul poate regla echilibrul pentru celelalte culori. utilizaţi funcţia de reglare manuală a echilibrului tonurilor de alb. Totuşi. Ilustraţia de mai sus prezintă intervalul în care funcţionează nivelul automat al tonurilor de alb. Chiar şi în interiorul intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat 108 . reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb poate să nu funcţioneze corespunzător în prezenţa mai multor surse de lumină. echipamentul poate înregistra imagini în nuanţă naturală dacă poate recunoaşte culoarea albă de referinţă. 1) Intervalul efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb la acest echipament 2) Cer senin 3) Cer noros (ploaie) 4) Monitor TV 5) Lumina soarelui 6) Bec fluorescent alb 7) Bec electric cu halogen 8) Bec cu incandescenţă 9) Răsăritul sau apusul soarelui 10) Lumină de lumânare În afara intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb la acest echipament. Focalizarea automată Obiectivul este mutat înainte şi înapoi în mod automat pentru focalizarea pe subiect. focalizarea automată nu funcţionează corect în următoarele situaţii. Nivelul tonurilor de alb Reglarea nivelului tonurilor de alb determină culoarea albă sub diferite surse de lumină. având în vedere că echipamentul stochează informaţii despre culoarea albă provenite de la mai multe surse de lumină. nu puteţi realiza focalizarea şi pe subiectul aflat în apropiere şi pe obiectele aflate la distanţă. Datorită acestor caracteristici. Echipamentul determină nuanţa de lumină care parcurge lentila şi senzorul de echilibru al tonurilor de alb. Întrucât culoarea albă reprezintă referinţa pentru toate culorile (care compun lumina). Pentru surse luminoase situate în afara intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb. Înregistraţi imaginile în modul focalizare manuală. este dificilă focalizarea fundalului atunci când se focalizează obiecte aflate în apropiere. Focalizarea automată are următoarele caracteristici: • Reglează astfel încât liniile verticale ale subiectului se văd mai clar. Aceasta poartă numele de reglare automată a nivelului tonurilor de alb. al tonurilor de alb. • Încearcă să focalizeze un subiect cu contrast mai mare.

poate deveni neclar deoarece echipamentul realizează focalizarea pe baza liniilor verticale ale imaginii. nu poate ţine pasul cu un subiect aflat în mişcare rapidă. competiţii sportive cu subiecte aflate în mişcare rapidă.Înregistrarea unui subiect aflat în spatele unei ferestre murdare sau prăfuite Subiectul din spatele ferestrei nu va putea fi focalizat. În mod similar. Înregistrarea unui subiect cu un contrast scăzut Este uşor de realizat focalizarea pe un subiect cu contrast ridicat sau cu linii verticale. se poate întâmpla să se realizeze focalizarea pe vehiculele care trec prin faţa camerei. 109 . focalizarea s-ar putea să îşi piardă din claritate. în scene nocturne sau în scene care implică artificii sau iluminare specială. Atunci când înregistraţi. atunci când înregistraţi subiecte aflate de cealaltă parte a unui drum foarte aglomerat. Înregistrarea unui subiect înconjurat de obiecte cu suprafeţe lucioase sau puternic reflectante Deoarece focalizarea se realizează pe toate obiectele strălucitoare sau lucioase. ca de exemplu un perete alb. Înregistrarea unui subiect aflat în mişcare rapidă Deoarece obiectivul realizează focalizarea mecanic. Aceasta înseamnă că un subiect cu contrast redus. de exemplu. deoarece focalizarea se realizează pe fereastra murdară. este greu de realizat în aceste condiţii focalizarea pe subiectul dorit. Focalizarea poate deveni estompată atunci când subiectul înregistrat se află pe malul mării. Înregistrarea unui subiect pe un fond întunecat Echipamentul nu poate realiza focalizarea corectă deoarece informaţiile de lumină care trec prin obiectiv sunt considerabil reduse.

380K (16:9) SDR-H60: Auto Iris. 123 K pixeli) Stereo (cu funcţie de zoom) 1 difuzor rotund Ø 20 mm 1.0 mm la 30. transfocare digitală 70x/2000x Monitor LCD 2. transfocare digitală 80x/2500x SDR-H50/SDR-H40: Transfocare optică 42x.c.8 la F 2.0 W Sistem semnal Format înregistrare CCIR: semnal de culoare PAL cu 625 linii. Înregistrare 4.400 lx Aprox. 600 Ω Obiectiv Transfocare Monitor Microfon Difuzor Iluminare standard Iluminare minimă necesară Nivel ieşire video Nivel ieşire audio (linie) 110 .2 V c.8 Distanţă focală: De la 3.0 la F5. 6 lx (aprox. 50 câmpuri Card SD: Pe baza standardului SD-Video HDD: Standard independent Senzor imagine 1/6" CCD Total: 800K×3 Senzor imagine Pixeli efectivi: Imagine în mişcare: 400K (4:3).0 Distanţă focală: De la 1.0 mm Macro (AF domeniu complet) SDR-H60: Transfocare optică 50x. 370 K (16:9) Imagine statică: 410K (4:3).8 mm la 90 mm Macro (AF domeniu complet) SDR-H50/SDR-H40: Auto iris.3 V / 7. 2 lx în modul vedere nocturnă în culori ) 1.7” (aprox. F2.Specificaţii tehnice Camera video cu hard-disc şi card SD Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră Sursă de alimentare: Consum putere: 9. F1.0 Vp-p 75 Ω 316 mV.

Funcţie citire card (Fără suport pentru protecţie drepturi de autor) Funcţie citire HDD USB Compatibil Hi-Speed USB (USB 2.0) Terminal Mini AB USB Compatibil PictBridge Funcţie USB host (pentru unitatea de scriere DVD) Dimensiuni (exclusiv părţile proeminente) Greutate (fără baterie şi capac de protecţie obiectiv) Temperatura de operare Umiditate de operare Altitudine de operare 67 mm (L) x 70 mm (l) × 116 mm (h) Aprox.5 Mbps (VBR) Vezi pagina 33. este creat un folder nou şi scenele sunt înregistrate în acest folder nou chiar dacă numărul de scene din folderul vechi nu a depăşit 99. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.000.000 octeţi. 340 g 0°C – 40°C 10% . 16 bit (48 kHz/2 ch) Card SD: 99 foldere × 99 scene (9801 scene) HDD: 999 foldere × 99 scene (98901 scene) (La modificarea datei. Medii de înregistrare Card de memorie SDHC: 4 GB/8 GB (corespunzător formatului FAT 32) HDD (tip fix): 60GB*2 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*3(SDR-H40) Comprimare Mod înregistrare şi rată de transfer Durată de înregistrare Compresie audio MPEG-2 XP: SP: LP: 10 Mbps (VBR) 5 Mbps (VBR) 2. Capacitatea utilă va fi mai mică.000. 3 111 .80% Mai puţin de 3000 m deasupra nivelului mării Imagini în mişcare Card de memorie SD: 32 MB*1 / 64 MB*1 / 128 MB*1 / 256 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB (de tip amovibil) (corespunzător formatului FAT12 şi FAT16). 40 GB reprezintă 40. Card SD: MPEG-1 Audio Layer 2. Capacitatea utilă va fi mai mică.000.000 octeţi. 16 bit (48 kHz/2 ch) HDD: Dolby Digital. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.000. 60 GB reprezintă 60. * Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare. * Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare.) Număr maxim de scene şi foldere înregistrabile 1 2 * Funcţionarea nu poate fi garantată.

60 GB reprezintă 60.65 A (încărcare baterie) Dimensiuni Masă 92 mm (L) × 33 mm (l) × 61 mm (h) Circa 115 g Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă. 2 Adaptor de reţea Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră Sursă de alimentare: Consum putere: Ieşire c. 112 .000. * Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare.000 octeţi. bazat pe standardul Exif 2.2).000.a. 0. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.000. corespunzător DPOF 640 × 480 (4:3).: 110 V – 240 V c..Imagini statice Card de memorie SD: 8 MB / 16 MB / 32 MB / 64 MB / 128 MB / 256 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB (de tip amovibil) (corespunzător formatului FAT12 şi FAT16). 640 x 360 (16:9) Consultaţi pagina 113. * Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare.4 V c.3 V c. Capacitatea utilă va fi mai mică. 50/60 Hz 19 W 9. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. 40 GB reprezintă 40..000. Medii de înregistrare Card de memorie SDHC: 4 GB / 8 GB (tip amovibil) (corespunzător formatului FAT32) HDD (tip fix): 60GB*1 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*2(SDR-H40) Comprimare Rezoluţie imagine Număr de imagini înregistrabile 1 JPEG (Regulă de design pentru sistem fişier cameră. 1.2 A (funcţionare aparat) 8.c..c.c. Capacitatea utilă va fi mai mică.000 octeţi.

113 . numărul imaginilor statice înregistrabile se va reduce. etc. • Dacă înregistraţi imagini în mişcare pe HDD sau pe un card SD. • Valorile numerice indicate în tabel reprezintă cifre aproximative.Număr de imagini înregistrabile pe HDD sau pe un card SD Rezoluţie imagine Calitate imagine 60 GB (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB (SDR-H40) 8MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 99999* 37 92 200 430 820 1710 3390 6790 13820 27150 55260 99999* 99999* 75 185 410 850 1640 3410 6780 13580 27640 54290 99999* 99999* 99999* 37 92 200 430 820 1710 3390 6790 13820 27150 55260 99999* 99999* 75 185 410 850 1640 3410 6780 13580 27640 54290 99999* 99999* 99999* 99999* 99999* 99999* * Acest aparat pote înregistra numai până la 99. precum şi de subiectul înregistrat. • Numărul de imagini înregistrabile depinde de utilizarea simultană a modurilor şi . PC.999 imagini statice pe HDD sau pe aceste carduri SD. • Capacitatea de memorie indicată pe eticheta unui card SD reprezintă capacitatea totală pentru protecţia drepturilor de autor şi capacitate ace poate fi utilizată pe aparat.

Note: .

Note: .

Matsushita Electric Industrial Co. Web Site: http://panasonic.net .. Ltd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful