Instrucţiuni de utilizare

Cameră video cu
Model

SDR-H60 SDR-H50 SDR-H40

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni în întregime.

Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
AVERTISMENT
PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE INCENDIU, ELECTROCUTARE SAU DE DETERIORARE A ECHIPAMENTULUI, • NU EXPUNEŢI ACEST ECHIPAMENT LA PLOAIE, UMEZEALĂ, PICURARE SAU STROPIRE ŞI ASIGURAŢI-VĂ CĂ NICI UN OBIECT UMPLUT CU LICHID, CUM AR FI O VAZĂ, NU ESTE AMPLASAT PE ACEST ECHIPAMENT; • FOLOSIŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE; • NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE); INTERIORUL NU CONŢINE PIESE CARE POT FI DEPANATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE APELAŢI LA PERSONALUL CALIFICAT.

ATENŢIE!
• NU INSTALAŢI ŞI NU AMPLASAŢI ACEST APARAT ÎNTR-O BIBLIOTECĂ, PE RAFTURI SAU ÎN ALTE SPAŢII ÎNCHISE. VERIFICAŢI CA APARATUL SĂ FIE BINE VENTILAT. PENTRU A PREVENI PERICOLUL DE ELECTROCUTARE SAU DE INCENDIU DATORITĂ SUPRAÎNCĂLZIRII, VERIFICAŢI CA ORIFICIILE DE VENTILAŢIE SĂ NU FIE OBSTRUCŢIONATE DE PERDELE SAU DE ALTE MATERIALE. • NU OBSTRUCŢIONAŢI DESCHIDERILE DE AERISIRE ALE APARATULUI CU ZIARE, FEŢE DE MASĂ, PERDELE ŞI OBIECTE SIMILARE. • NU AŞEZAŢI SURSE DE FLĂCĂRI DESCHISE, PRECUM LUMÂNĂRILE APRINSE, PE APARAT. • DEBARASAŢI-VĂ DE BATERII ÎNTR-O MANIERĂ ECOLOGICĂ.

2

Priza electrică trebuie să fie instalată în apropierea echipamentului şi să fie disponibilă cu uşurinţă. Fişa cablului de alimentare trebuie să rămână în permanenţă operaţională. Pentru a deconecta complet aparatul de la sursa de alimentare în curent alternativ, scoateţi fişa cablului de alimentare din receptacolul prizei.

Informaţii referitoare la depunerea la deşeuri la echipamentului electric şi electronic (utilizatori casnici) Acest simbol, întâlnit pe produse şi/sau în documentele însoţitoare înseamnă că produsele electrice şi electronice folosite nu trebuie amestecate cu celelalte deşeuri menajere. Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperare şi reciclare, vă rugăm să depuneţi aceste produse la punctele de colectare special amenajate, unde ele vor fi acceptate gratuit. În anumite cazuri, în unele ţări, puteţi returna aceste produse furnizorului odată cu achiziţionarea unui nou produs echivalent. Depunerea corectă la deşeuri va ajuta la prezervarea unor resurse valoroase şi va preveni posibilele efecte negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului înconjurător, care ar putea rezulta dintr-o manipulare necorespunzătoare a deşeurilor. Vă rugăm să contactaţi autorităţile locale pentru informaţii suplimentare referitoare la cel mai apropiat punct de colectare amenajat. Conform legislaţiei naţionale, se pot aplica penalităţi pentru depunerea incorectă la deşeuri a acestor produse. Pentru companiile din Uniunea Europeană Dacă doriţi să depuneţi la deşeuri echipamente electronice şi electrice, vă rugăm să contactaţi furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. Informaţii privind depunerea la deşeuri pentru ţările din afara Uniunii Europene Acest simbol este valabil doar în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să depuneţi la deşeuri acest produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii privind metoda corectă de depunere.

Marcajul de identificare a produsului se află pe suportul aparatului.

Compatibilitate magnetică şi electrică EMC
Acest simbol (CE) este localizat pe plăcuţa de caracteristici tehnice. Folosiţi numai accesoriile recomandate • Nu folosiţi alte cabluri AV/S, respectiv cabluri USB, cu excepţia celui furnizat. • Când folosiţi cabluri comercializate separat, aveţi grijă să folosiţi cabluri a căror lungime nu depăşeşte 3 metri.

3

a accesoriilor sale sau a mediilor pe care se înregistrează. • Facilităţile pot fi diferite. Aceste instrucţiuni de operare sunt concepute pentru modelele SDR-H60. • Ilustraţiile folosite în acest manual reprezintă modelul SDR-H40. sau alte materiale publicate sau difuzate. • În funcţie de model. înregistrarea anumitor materiale poate fi restricţionată. anumite funcţii nu sunt disponibile. Chiar şi în cazul utilizării în scop personal. totuşi anumite părţi din explicaţii fac referire la celelalte modele. SDR-H50 şi SDRH40. 4 . aşa că citiţi instrucţiunile cu atenţie. pentru scopuri diferite de utilizarea în scop personal poate duce la încălcarea legilor privind drepturile de autor.Declinarea răspunderii privind înregistrarea conţinutului Producătorul nu va fi în nici un caz răspunzător pentru pierderea înregistrărilor provocată de funcţionarea defectuoasă sau de defectele acestui aparat. Ilustraţiile pot fi uşor diferite faţă de cele reale. Respectaţi legile privind drepturile de autor Înregistrarea de discuri sau casete preînregistrate.

... 21 Introducerea / extragerea unui card de memorie SD .. 23 Utilizarea ecranului de meniuri ...... 10 Alimentarea.........46 Nivelul tonurilor de alb .................. 38 2 3 4 3 Managementul mediilor de stocare 1 Management HDD şi card SD ....................................................................................40 Compensare a luminii de fundal / modificare gradată a imaginii / vizualizare în culori pe timp de noapte / Mod de piele fină (soft skin) / PREREC (SDR-H60/SDR-H50) / temporizator Funcţii de înregistrare din meniuri............................... 16 Conectarea la o priză de alimentare17 HDD şi cardurile SD .....63 3 4 Înregistrarea Înregistrarea (Operaţii de bază) 1 2 Înaintea înregistrării .......44 Mod scenă ................. 15 Durata de încărcare şi durata de înregistrare ..67 4 Cu alte produse 1 Redarea pe TV......... 21 Indicator luminos de acces . 35 Funcţii de înregistrare ...........................8 Înregistrarea (Operaţii avansate) 1 Funcţii de înregistrare a pictogramelor operaţionale ..... 37 Pornire rapidă ..................Cuprins Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră .......................................................43 Linii de ghidare / Raport al dimensiunilor / Reducere a zgomotului produs de vânt / Reducere automată a vitezei obturatorului Funcţii de înregistrare manuală ........... 22 Setarea datei şi orei ...........................57 Utilizarea listelor de redare...................... 34 Numărul de pixeli şi calitatea imaginii ....61 Editarea imaginilor statice .......................68 5 .......................55 Ştergerea succesivă a scenelor ..... 30 Înregistrarea de secvenţe video .45 Ajustarea manuală a focalizării................................................. 28 Editarea 1 Ştergerea scenelor / fişierelor .........................39 Pictograme operaţionale......... 27 Reglarea monitorului LCD ............................... 36 Funcţia de auto-înregistrare...... 25 Listă de meniu..........................43 Meniuri...............................................................50 Redarea imaginilor statice ..............67 Formatarea unui card SD ...2 Accesorii.........48 Pregătire Înainte de utilizare 1 2 Denumirea pieselor componente şi modul de manipulare ......46 Reglarea manuală a timpului de expunere şi a aperturii .......................................................................55 Editarea scenelor..60 Editarea unei liste de redare................................................ 33 Înregistrarea imaginilor statice ................ 31 Moduri de înregistrare şi timpul de înregistrare ...........53 Configurare 1 2 Pornirea / oprirea aparatului Selectarea unui mod ... 18 Despre carduri SD ................................. 24 Selectarea limbii de afişare....67 Formatarea HDD .....55 Ştergerea scenelor copiate colectiv .. 37 Funcţia de stabilizare a imaginii ................................................... 22 2 3 3 4 Redarea Redarea 1 2 Redarea secvenţelor video ..........................................60 Crearea unei liste de redare noi .................... 14 Introducerea bateriei .................................................. 14 Încărcarea bateriei .................................. 19 Manipularea hard-discului...............67 Afişarea informaţiilor HDD ......... 36 Funcţia de micşorare/mărire a distanţei focale (zoom in/zoom out)..................55 Ştergerea scenelor / fişierelor multiple ..................7 Caracteristici ....................................................

.................... 83 Configurare 1 Instalarea .......................................... 84 Instalarea VideoCam Suite ................................. 86 Despre afişarea pe PC............................. 81 Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final ..................... 71 Funcţia FAVOURITE SCENES ............................98 Identificarea şi remedierea problemelor ........................................................... 110 Numărul de imagini care pot fi înregistrate pe un card SD şi HDD..... 89 Utilizarea unui calculator Macintosh 1 Dacă se utilizează un Macintosh...................... 72 Note privind copierea datelor pe discuri utilizând o unitate de scriere DVD........ 105 Explicarea termenilor ........... 85 Conectare şi recunoaştere ... 90 Altele Indicaţii 1 2 Indicaţii................... 88 Citirea instrucţiunilor de operare ale software-ului ............................................ 108 Specificaţii.............................. 87 2 Utilizarea software-ului 1 Iniţierea aplicaţiei VideoCam Suite ................................................... 75 Cu alte dispozitive video .. 74 Redarea unui disc introdus într-o unitate de scriere DVD ................................ 76 Utilizarea camerei video cu o imprimantă (PictBridge).................... 86 Pentru a deconecta în siguranţă cablul USB ....................................................... 95 6 ................................ 80 Mediu de operare ........................ 70 Funcţia DVD COPY ..................... 69 Conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD ............................2 3 4 Cu o unitate de scriere DVD .............113 Cu un calculator Înainte de utilizare 1 2 Operaţii pe care le puteţi efectua cu un PC................................... 92 Mesaje ............................................. 76 Copierea imaginilor pe alte dispositive video. 88 Funcţia DVD COPY ................................100 Măsuri de precauţie la utilizare ...............................97 Întrebări frecvente ...................... 84 Dezinstalarea software-ului................... 77 Sfaturi utile 1 2 3 Funcţii care nu pot fi utilizate simultan .......

Adaptor de reţea (VW-AD21E-K)*1 Baterie (litiu/VW-VBG130/1320 mAh) Baterie (litiu/VW-VBG260/2640 mAh) *2 Baterie (litiu/VW-VBG6*/5800 mAh) *2 Set suport de baterie (VW-VH04) Unitate de scriere DVD (VW-BN1) Adaptor (VW-SK12E) Lampă video în c. (VZ-LL10E) Trepied (VW-CT45E) * Cablurile de curent continuu furnizate nu pot fi utilizate cu acest aparat 2 * Setul de suport baterie VW-VH04 (opţional) este necesar.c. asiguraţi-vă că aţi primit toate accesoriile. 3 * Adaptorul VW-SK12E (opţional) este necesar 1 Cablu AV K2KZ9CB00002 Cablu USB K1HA05CD0016 CD-ROM 7 . (VW-LDC102E) *3 Bec pentru lampă video în c.c.Accesorii Înainte de a utiliza această unitate. Baterie VW-VBG070A Adaptor de alimentare VSK0698 Cablu de curent alternativ K2KCT3CA00006 sau K2CR2DA00004 Cablu de alimentare K2GJ2DC00021 Accesorii opţionale Este posibil ca unele accesorii opţionale să nu fie disponibile în anumite ţări.

puteţi crea un DVD-Video original exportând scenele pe un PC şi apoi editându-le. este posibilă înregistrarea imaginilor pentru mai multe ore fără schimbarea suportului de date. De asemenea. este posibilă înregistrarea imaginilor în mişcare şi imaginilor statice pe un card SD.Caracteristici Înregistrare extinsă! Deoarece imaginile sunt înregistrate pe hard disk-ul acestui aparat. 8 . De asemenea. puteţi crea un DVD ca şi copie de siguranţă a scenelor înregistrate cu acest aparat. Utilizarea cu o unitate de scriere DVD! Utilizaţi unitatea de scriere DVD pentru a crea copii de siguranţă ale imaginilor în mişcare şi imaginilor statice înregistrate cu acest aparat pe un PC ( 69) Utilizarea cu un PC Dacă utilizaţi software-ul furnizat. cum ar fi benzi sau discuri.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 10 Înainte de utilizare 23 Configurare 9 .

Glisaţi comutatorul de deschidere / închidere a capacului de obiectiv. 86) 10 Buton de resetare [RESET] ( 103) 10 .Înainte de utilizare 1 Denumirile pieselor componente şi modul de manipulare 1 2 3 4 5 6 7 Element de deschidere capac lentilă Buton auto [AUTO] ( 30) Buton Manual [MANUAL AF/MF] ( 44) Difuzor La înregistrare: Buton de zoom [W/T] ( 36) La redare: Buton de volum [-VOL+] ( 51) Element de deschidere ecran LCD Monitor LCD Capac obiectiv Pentru protecţia lentilei. asiguraţi-vă că închideţi capacul lentilei atunci când nu o utilizaţi. Datorită limitărilor în tehnologia de producere a monitoarelor cu cristale lichide (LCD). aceasta nu reprezintă o defecţiune şi nu afectează imaginea înregistrată. Totuşi. este posibil să apară mici puncte luminoase sau întunecate pe monitorul vizorului. 8 9 Capac slot card SD [SD CARD] ( 22) Indicator luminos de acces card SD [ACCESS] ( 21.

Slăbiţi cureaua. • Acesta se poate deschide la 90°. 11 12 13 14 Lentilă Curea de mână Microfon (integrat. • Luminozitatea şi nivelul de culoare al monitorului LCD pot fi reglate ( 28). 11 . Reglaţi lungimea. • Se poate roti la 180° către lentilă sau la 90° către vizor. stereo) Senzor nivel tonuri de alb ( 47) Curea de mână Ajustaţi lungimea curelei şi poziţia perniţei. Strângeţi cureaua.Monitor LCD Trageţi monitorul LCD cu degetele în direcţia săgeţii.

77. 76) Joystick Utilizaţi joystick-ul pentru a selecta funcţiile de înregistrare şi operaţiile de redare şi pentru a opera ecranul de meniu. 53) 12 .15 Buton de stabilizare a imaginii [ O. 86) 19 Indicator de stare ( 23) 20 Selector de mod ( 23) 21 Joystick 22 Buton pornire/oprire înregistrare ( 31. 34) 23 Buton meniu [MENU] ( 24) 24 25 26 27 Buton ştergere [ ] ( 55) Capac terminal Terminal USB ( 70. în jos. la stânga sau la dreapta pentru a selecta o setare sau o scenă. 86) Terminal de ieşire audio-video [A/V] ( 68. după care apăsaţi joystick-ul pentru a seta. Mutaţi joystick-ul în sus. jos.I.S] ( 38) 16 Buton de intensificare ecran LCD [POWER LCD PLUS] ( 28) 17 Buton copiere DVD [DVD COPY] ( 89) 18 Indicator luminos de acces la hard disk [ACCESS HDD] ( 21. la stânga sau la dreapta Setare prin apăsare pe centru Operaţii în ecranul de meniuri ( 24) Pentru a selecta funcţiile de înregistrare ( 39) Pentru ajustare manuală ( 44) Operaţii de redare ( 50. • • • • Selectare prin apăsare în sus.

La utilizarea trepiedului. 22) 13 . ( 15. 17) Receptacul trepied Acesta este un orificiu pentru ataşarea aparatului la trepiedul opţional. Introduceţi un card SD şi bateria înainte de ataşarea acestui aparat la trepied. 17) Buton deblocare baterii [BATTERY] ( 15.28 29 30 31 Slot card SD ( 22) Receptacul pentru trepied Suport baterii ( 15. capacul slotului de card SD nu poate fi deschis.

Încărcarea bateriei La achiziţia acestui produs. probabil că este ceva în neregulă cu bateria sau cu adaptorul de alimentare. obiectele străine sau praful de pe bornele bateriei sau adaptorului de alimentare. certificate de Panasonic. bateria nu este încărcată. Important: În cazul în care cablul de curent continuu este conectat la adaptorul de reţea. • Setul suport baterie VW-VH04 (opţional) este necesar în cazul utilizării bateriei VW-VBG6. Decuplaţi cablul de curent continuu de la adaptorul de reţea. • Vă rugăm acordaţi o atenţie deosebită achiziţionării bateriilor. pot fi utilizate cu acest aparat. Dacă becul continuă să lumineze intermitent. • Îndepărtaţi urmele de mizerie. • Pentru a utiliza în siguranţă aparatul. Au fost identificate multe baterii false sau imitaţii printre cele vândute de obicei la un preţ neobişnuit de mic şi cele pe care clienţii nu le pot verifica înaintea achiziţionării. Bateria Panasonic ce poate fi utilizată cu acest aparat este bateria furnizată/VW-VBG130/VWVBG260/VW-VBG6. Bec de încărcare [CHARGE] Se aprinde: Bateria se încarcă ( 16. care au făcut obiectul procesului nostru de control al calităţii. 14 . becul luminează intermitent şi durata de încărcare va fi mai mare decât cea normală. Încărcaţi bateria înainte de a folosi acest produs. performanţele sau siguranţa acestor baterii.Înainte de utilizare 2 Alimentarea Despre bateriile ce pot fi utilizate cu acest aparat. bateria nu se va încărca. Contactaţi distribuitorul. • Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte baterii decât cele originale Panasonic (inclusiv cele certificate de Panasonic). Timp de încărcare) Se stinge: Încărcarea s-a încheiat Luminează intermitent: • Când temperatura bateriei este excesiv de ridicată sau de redusă. Bateria furnizată/VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6 vine cu o funcţie de verificare a siguranţei de utilizare împreună a bateriei şi aparatului. vă recomandăm să utilizaţi baterii originale Panasonic. dar nu garantăm calitatea. • Bateriile produse de alte companii.

2 Introduceţi bateria în încărcător prin alinierea marcajelor. • Ţineţi bateria cu mâna pentru a nu cădea. Apăsaţi bateria în suportul de baterie şi glisaţi-o până la auzirea unui clic. ATENŢIE Pericol de explozie dacă bateria este incorect înlocuită.1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul de reţea şi la priza de alimentare. recomandat de producător. mutaţi în direcţia săgeţii pentru a debloca şi apoi scoateţi bateria. încălziţi la o temperatură mai mare de 60°C şi nu incineraţi. Vă rugăm respectaţi reglementările locale privind reciclarea. Apăsaţi central bateriei până la blocarea acesteia. Debarasaţi-vă de bateriile uzate în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Note privind bateria reîncărcabilă Această baterie este reciclabilă. Nu dezasamblaţi. nu garantăm calitatea acestui produs. explozii sau arsuri. nu uitaţi să mutaţi selectorul de mod în poziţia [OFF] şi verificaţi dacă indicatorul de stare este dezactivat. cu uşile şi geamurile închise. Se va înlocui numai cu o baterie similară sau de un tip echivalent. AVERTISMENT Pericol de incendiu. • Înainte de a demonta bateria. • Recomandăm utilizarea bateriilor Panasonic ( 7. Introducerea bateriei Demontarea bateriei În timp ce apăsaţi butonul . • Nu supraîncălziţi şi nu expuneţi la flacără • Nu lăsaţi o baterie în automobil expusă la razele solare pentru o lungă perioadă de timp. 16) • Dacă utilizaţi alte baterii. 15 .

2 V/ 1320 mAh 3 h 10 min 5 h 50 min 7. Număr model baterie Baterie furnizată VW-VBG130 (opţional) VW-VBG260 (opţional) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / capacitate 7. de asemenea.2 V/ 770 mAh 1 h 45 min VW-VBG130 (opţional) VW-VBG260 (opţional) VW-VBG6 (opţional) 2 h 55 min 7.Durata de încărcare şi durata de înregistrare Timp de încărcare • Temperatură de 25°C / umiditate de 60%. oprirea / pornirea aparatului. Acest lucru este normal. Vă recomandăm să aveţi întotdeauna o baterie de rezervă. Timp de încărcare • Temperatură de 25°C / umiditate de 60%. • Timpii de înregistrare vor varia în funcţie de utilizare • Vă rugăm ţineţi cont că temperaturile scăzute vor scurta durata în care bateria rămâne încărcată.2 V/ 5800 mAh 14 h 30 min 8 h 15 min 3 h 35 min 7 h 10 min 1h 45 min 3 h 5 min 55 min 1 h 30 min Durată reală de înregistrare 50 min • Aceşti timpi sunt aproximativi • Timpul de înregistrare real se referă la timpul de înregistrare pe un disc cu oprire / pornire repetată a înregistrării. pe măsură ce capacitatea bateriei se reduce. • Bateriile se încălzesc după utilizare sau încărcare. Acest aparat se va încălzi.2 V / 1320 mAh 7. treptat. utilizarea transfocării. Număr model baterie Tensiune / capacitate Mod de înregistrare Durată maximă de înregistrare continuă 1 h 35 min Baterie furnizată 7. atunci va lumina intermitent.2 V/ 2640 mAh 6 h 20 min 13 h 25 min 7. 16 .2 V / 2640 mAh 7. etc.2 V / 5800 mAh Timp de încărcare 1 h 35 min 2 h 35 min 4 h 40 min 9 h 25 min • Dacă temperatura este mai ridicată sau mai redusă de 25°C. • Dacă bateria se descarcă.2 V / 770 mAh 7. în timpul utilizării. Indicarea capacităţii bateriei • Afişajul se modifică la următoarele indicaţii. durata de încărcare se va prelungi.

Circuitul primar este întotdeauna „sub tensiune”. Important În timp ce cablul este conectat la adaptorul de alimentare.Conectarea la o priză de alimentare Aparatul se află în standby atunci când adaptorul este conectat. 2 Conectaţi cablul de alimentare la adaptor 3 Conectaţi cablul de alimentare la aparat. • Ţineţi cablul cu mâna pentru a nu cădea. atâta timp cât adaptorul de alimentare este conectat la o priză electrică. mutaţi în direcţia săgeţii pentru a debloca şi apoi scoateţi cablul. Apăsaţi centrul cablului până când acesta se fixează. bateria nu se va descărca. Nu utilizaţi cablul de alimentare de la un alt echipament pentru acest aparat. acesta fiind proiectat doar pentru acest aparat. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptor şi priză. Scoaterea cablului de alimentare În timp ce apăsaţi butonul . 17 . • Nu utilizaţi cablul de alimentare cu alte echipamente.

Înainte de utilizare 3 HDD şi cardurile SD Acest aparat se poate folosi la înregistrarea imaginilor în mişcare şi a imaginilor statice pe harddiscul intern şi pe cardul SD.000.000.000 octeţi. 40 GB înseamnă 40. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.000 octeţi. 18 .000. 60 GB înseamnă 60. *3 Nu se poate garanta funcţionarea. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă. HDD intern (unitate hard-disc) Mod de afişare pe ecran Indicaţie în aceste instrucţiuni Card de memorie SDHC Card de memorie SD Capacitate 60 GB *1 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*2(SDR-40) 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB/ 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB/ 8GB Funcţii Înregistrare imagini în mişcare Înregistrare imagini statice Crearea listelor de redare ▬ ▬ *3 : disponibil.000. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă. *2 Unitatea de disc de 40 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. 1 ▬: nu este disponibil * Unitatea de disc de 60 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare.

jp/pavc/global/cs/e_cam • Acest echipament acceptă carduri de memorie SD formatate în sistem FAT12 sau sistem FAT16 pe baza specificaţiilor pentru cardurile de memorie SD. • Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor. pentru a preveni înghiţirea acestuia. prin „card SD“ se vor înţelege cardurile de memorie de tip SD. cât şi cu cel de tip SDHC. respectiv SDHC. Cardurile de memorie SDHC nu se pot folosi pe echipamente compatibile numai cu cardurile de memorie SD. Introducerea unui card în acest echipament fără adaptor poate atrage deteriorarea echipamentului sau a cardului. (Acest site Web este disponibil numai în limba engleză. • Pe acest echipament nu poate fi utilizat un card MultiMedia. (Când folosiţi un card de memorie SDHC. aveţi grijă să consultaţi instrucţiunile de folosire ale echipamentului respectiv. • Vă rugăm să consultaţi cele mai recente informaţii pe următorul site Web. • Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mult) care nu prezintă logo-ul SDHC nu sunt bazate pe specificaţiile de card SD. • Nu introduceţi un adaptor de card gol în acest echipament. Aceasta poate atrage funcţionarea defectuoasă a echipamentului. Nu lăsaţi adaptorul în acest echipament în timpul introducerii sau al extragerii cardurilor miniSD. respectiv carduri de memorie SDHC formatate în sistemul FAT32.) http://panasonic. • Utilizaţi acest echipament pentru a formata carduri SD.co. timpul pentru înregistrare se poate mări şi există posibilitatea să nu puteţi să utilizaţi cardul SD. ştergerea sau editarea pe card nu sunt posibile.Despre carduri SD Acest echipament este compatibil atât cu cardurile de memorie de tip SD. În cazul în care un card SD este formatat pe alte echipamente (cum ar fi un calculator). Cardurile de memorie SDHC se pot folosi numai pe echipamente compatibile cu acestea. timpul rămas pentru înregistrare se poate reduce. ( 67) • Vă recomandăm să utilizaţi un card SD marca Panasonic. • Atunci când utilizaţi un card SD pe care datele au fost scrise de mai multe ori. puteţi utiliza doar carduri de memorie SDHC. • Atunci când comutatorul pentru protecţia la scriere de pe cardul de memorie SD este blocat. • Dacă doriţi să utilizaţi carduri de memorie de 4 sau 8 GB. Despre cardul miniSD • Nu uitaţi să introduceţi carduri miniSD în adaptorul de card dedicat înainte de utilizare.) • În aceste instrucţiuni. înregistrarea. 19 .

Utilizarea cardului SD • Nu atingeţi suprafaţa terminalului cardului • Nu expuneţi terminalele cardului la apă. păstraţi-le în carcase atunci când nu le utilizaţi • Zgomotul electric. Recomandăm salvarea datelor SD pe un PC. • Nu lăsaţi cardurile SD în următoarele zone: ─ În lumina directă a soarelui. înregistrarea se poate opri brusc pe durata înregistrării imaginilor în mişcare. ─ În zone expuse la diferenţe mari de temperatură (se poate forma condens). ─ Unde pot apărea unde electromagnetice sau electricitate statică • Pentru a proteja cardurile SD. 20 .Despre cardurile SD pe care le puteţi folosi pentru înregistrarea imaginilor în mişcare Recomandăm utilizarea cardurilor de memorie SD şi cardurilor de memorie SDHC care se conformează Clasei 2 sau unei clase superioare SD. pentru înregistrarea imaginilor în mişcare. ─ În apropierea unui radiator. (Dacă se foloseşte un alt tip de card SD.) Card de memorie SD Pro High Speed 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB RP-SDH256 RP-SDK512 RP-SDH01G RP-SDK02G – – – Card de memorie SD Super High Speed RP-SDR256 RP-SDR512 RP-SDR01G RP-SDR02G RP-SDR04G – – Card de memorie SD High Speed – – – RP-SDM02G RP-SDM04G – – Carduri de memorie SDHC High Speed – – RP-SDV01G RP-SDV02G RP-SDV04G RP-SDV08G RP-SDV16G • Operarea în modul înregistrare imagini în mişcare nu este garantată cu următoarele carduri SD: ─ carduri SD de la 32 MB la 128 MB ─ carduri SD de la 256 MB la 16 GB altele decât cele menţionate mai sus. ─ În zone cu mult praf sau cu umiditate ridicată. murdărie sau praf. electricitatea statică sau defectarea cardului SD sau a aparatului poate duce la ştergerea datelor stocate pe cardul SD. sau a următoarelor carduri de memorie SD produse de Panasonic.

Similar. datele înregistrate nu pot fi reparate. pe monitorul LCD al acestui aparat va apărea un mesaj de avertizare. Ţineţi cont de temperatura aparatului Dacă temperatura acestui aparat este prea ridicată sau prea scăzută. Nu provocaţi vibraţii aparatului şi nu supuneţi aparatul la impact. La depunerea la deşeuri a acestei unităţi. Salvaţi periodic datele înregistrate pe un calculator. Când indicatorul este aprins. Precauţii la depunerea la deşeuri a acestei unităţi Chiar dacă unele scene de pe HDD sunt şterse sau acesta este formatat. Dacă hard-discul se deteriorează. De asemenea. Indicator luminos de accesare a cardului SD [ACCESS] Când acest aparat accesează cardul SD indicatorul de acces se aprinde. Realizaţi copii de rezervă ale datelor înregistrate importante. Indicator luminos de acces • • • • • • Indicatorul luminos HDD [ACCESS HDD] Când acest aparat accesează hard-discul indicatorul ACCESS/PC se aprinde. Hard-discul este un instrument de precizie. ( 95). pentru a avea copii de rezervă ale acestora. deci procedaţi cu grijă la manipularea acestuia. din cauza vibraţiilor produse de difuzoare. Dacă este detectată o neregularitate a temperaturii. Când indicatorul luminos de accesare este aprins nu efectuaţi următoarele operaţii: ─ Deschiderea capacului orificiului de protecţie a cardului şi extragerea cardului SD ─ Acţionarea selectorului de mod ─ Extragerea bateriei sau deconectarea adaptorului de reţea Dacă se execută operaţiile de mai sus atunci când indicatorul luminos de accesare este aprins. va fi înregistrat sunetul de operare a protecţiei hard-discului. Note la înregistrare Imaginile nu vor fi înregistrate corect pe HDD lângă boxe. cardul SD sau datele înregistrate se pot deteriora sau acest aparat poate suferi o defecţiune. pentru a le proteja. Nu provocaţi impacturi sau vibraţii mai ales în timpul înregistrării sau al redării. informaţiile nu sunt şterse total. dacă se detectează faptul că aparatul este scăpat în mod continuu. Este posibil ca hard-discul să nu fie recunoscut sau ca înregistrarea sau redarea să nu mai fie posibile. Dacă se detectează faptul că aparatul a fost scăpat în timpul înregistrării de imagini în mişcare. harddiscul sau datele înregistrate se pot deteriora şi acest aparat poate suferi o defecţiune. înregistrarea sau redarea se opresc. disc DVD etc. În astfel de cazuri. Nu scăpaţi aparatul pe jos. Nu folosiţi aparatul într-o zonă cu presiune redusă Hard-discul se poate deteriora dacă folosiţi acest aparat la altitudini mai mari de 3000 m. 21 . Hard-discul se poate deteriora dacă acest aparat suferă un impact puternic datorită contactului cu solul etc. înregistraţi într-o locaţie aflată la distanţă de boxes au utilizaţi un card SD. cele de mai sus se aplică şi în cazul în care aparatul este supus la reparaţii de orice fel (inclusiv a oricărei componente alta decât hard-discul). Acest aparat are o funcţie de detecţie a contactului cu solul pentru a proteja harddiscul de impact în cazul în care aparatul este scăpat pe jos.Măsuri de precauţie la manipularea hard-discului Acest aparat este echipat cu un HDD intern. nu executaţi următoarele operaţii: ─ Supunerea acestui aparat la vibraţii sau impacturi puternice ─ Acţionarea selectorului de mod ─ Extragerea bateriei sau deconectarea adaptorului de reţea Dacă se execută operaţiile de mai sus atunci când indicatorul este aprins. se recomandă distrugerea fizică. Declaraţie de exonerare a răspunderii cu privire la conţinutul înregistrat Panasonic nu acceptă nici o responsabilitate referitoare la pagube create direct sa indirect datorită oricărui tip de probleme care rezultă în pierderi ale conţinutului înregistrat sau editat şi nu garantează nici un conţinut dacă înregistrarea sau editarea nu se desfăşoară în mod corespunzător. înregistrarea sau redarea nu vor mai fi posibile.

printr-o mişcare în linie dreaptă. • Apăsaţi cardul SD la maximum • Apăsaţi pe centrul cardului SD şi apoi extrageţi-l afară. echipamentul se poate defecta sau datele înregistrate pe cardul SD se pot pierde. • Verificaţi dacă indicatorul de stare s-a stins 1 2 3 Deschideţi ecranul LCD şi capacul slotului de card SD Introduceţi / extrageţi cardul. Partea cu eticheta Setaţi selectorul de mod în poziţia OFF.Înainte de utilizare 4 Introducerea / extragerea unui card de memorie SD Atenţie: Dacă se introduce sau se extrage cardul SD în timp ce aparatul este pornit. 4 Închideţi bine capacul fantei de inserţie a cardului. 22 .

• Când aparatul porneşte pentru prima dată. indicatorul de stare luminează intermitent în verde.Configurare 1 Pornirea / oprirea aparatului Selectarea unui mod Rotiţi selectorul de mod pentru a comuta între modul înregistrare şi modul redare sau pentru a opri aparatul. 23 . Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi joystick-ul. setaţi pornirea rapidă la OFF ( 37) Setaţi selectorul de mod la OFF când nu utilizaţi aparatul. Indicatorul de stare se stinge iar aparatul se opreşte. Selectaţi [YES] şi setaţi data şi ora ( 27). Indicatorul de stare luminează Pentru a opri aparatul Închideţi ecranul LCD. Pentru opri aparatul imediat după închiderea ecranului LCD. Mod Înregistrare imagine ( Mod redare imagine ( OFF Oprit 53) Indicatorul de stare se stinge. • Rotiţi selectorul de mod în timp ce apăsaţi butonul de deblocare dacă treceţi de la OFF la un alt mod. Mod de pornire a aparatului Deschideţi ecranul LCD. Setaţi selectorul de mod la OFF. Pentru a opri aparatul. • Când pornirea rapidă este setată la [ON]. se va afişa un mesaj care vă va solicita setarea datei şi orei. ecranul de selectare a suportului media pentru înregistrare se afişează. Mod înregistrare video ( Mod redare video ( 50) 34) 31) Mod de pornire şi oprire a aparatului cu ecranul LCD Când selectorul de mod este setat la sau . setaţi selectorul de mod la sau pentru a porni aparatul Indicatorul de stare se aprinde şi aparatul porneşte. aparatul poate fi pornit şi oprit cu ecranul LCD. • Când aparatul porneşte pentru prima dată. • Aliniaţi cu indicatorul de stare În timp ce apăsaţi butonul de deblocare.

apoi mutaţi joystick-ul spre dreapta sau apăsaţi joystick-ul • Nu comutaţi selectorul de mod când meniul este afişat • Ecranul de meniu nu apare în timpul înregistrării sau redării. apoi apăsaţi joystick-ul pentru a introduce selecţia. 4 Selectaţi setarea dorită. Meniul afişat diferă în funcţie de poziţia selectorului de mod. 24 . Nu puteţi începe alte operaţii când ecranul de meniu este afişat.Configurare 2 Utilizarea ecranului de meniuri 1 Apăsaţi butonul MENU. apoi mutaţi joystick-ul spre dreapta sau apăsaţi joystick-ul Pentru a reveni la ecranul anterior Mutaţi joystick-ul spre stânga Pentru a ieşi din ecranul meniu Apăsaţi butonul MENU. 2 Selectaţi meniul superior dorit. 3 Selectaţi elementul de submeniu.

setaţi la [YES] pentru modificarea setările de meniu la valorile implicite. operaţiile precum pornirea şi finalizarea înregistrării vor fi semnalate printr-un bip. • La utilizarea unui adaptor de alimentare. când înregistrarea nu porneşte. ( 95) [LCD SET] ( 28) [INITIAL SET] (Setare iniţială) • [YES] • [NO] Când există un meniu care nu poate fi selectat din cauza unei alte funcţii sau a unui alt mod activat.Selectarea limbii de afişare Puteţi selecta limba de afişare pe monitor. Verificaţi mesajul afişat pe ecran. [5 MINUTES] (5 minute): Când au trecut aproximativ 5 minute fără nicio operaţie. Etc. [AUDIO REC]*1 (Înregistrare audio) ( [BEEP SOUND] (Sunet bip) • [OFF] (Dezactivat) 32) • [ON] (Activat) [ADVANCED] (Operaţii avansate) [D. Listă de meniuri Meniuri de înregistrare imagini în mişcare [BASIC] (Operaţii de bază) [SCENE MODE] (Mod scenă) ( 45) [GUIDE LINES] (Linii de ghidare) ( 43) [REC MODE] (Mod înregistrare) ( 33) [REC ASPECT] (Aspect înregistrare) ( 43) [CLOCK SET] (Setare ceas) ( 27) [OFF]: Funcţia de economisire a energiei nu este activată. 1 bip Când începeţi înregistrarea Când porniţi aparatul Când aparatul este recunoscut de către un PC sau o imprimantă. (Setarea de limbă nu poate fi modificată la setarea implicită). ZOOM] (Transfocare digitală) ( 36) [FADE COLOUR] (Atenuare culoare) ( 41) [WIND CUT] (Eliminare a zgomotului produs de vânt) ( 43) [ZOOM MIC] (Transfocare microfon) ( 37) [AUTO SLW SHTR] (Reducere automată a vitezei obturatorului) ( 43) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 31) [SD CARD] (Card SD) ( 31) [SETUP] (Configurare) [DISPLAY] (Afişare) • [OFF] (Dezactivare) • [ON] (Activare) Prin activarea acestei funcţii. 1 Apăsaţi pe butonul MENU. apoi selectaţi [LANGUAGE] (limbă) şi apăsaţi pe joystick. de ex. o unitate de scriere DVD sau o imprimantă prin cablul USB. aparatul se opreşte automat pentru a economisi energia. Porniţi din nou aparatul pentru a-l putea utiliza. 2 bip-uri Când întrerupeţi temporar înregistrarea (pauză) Când opriţi aparatul 2 bip-uri de 4 ori Când apare o eroare. funcţia de economisire a energiei nu va fi activată. [DATE/TIME] (Dată / oră) ( 27) [DATE FORMAT] (Format dată) ( 27) 1 [FORMAT CARD]* (Formatare card) ( 67) [QUICK START] (Pornire rapidă) ( 37) [POWER SAVE] (Economisire energie) • [OFF] • [5 MINUTES] 2 Selectaţi [English] (engleză) şi apoi apăsaţi pe joystick. când conectaţi aparatul la un PC. Indicaţiile pe ecran sunt cele selectate în imaginea de mai jos 25 .

[ DELETE] (Ştergere) ( 55) (În modul de redare listă) [EDIT] [ ADD] (Adăugare) ( 62) [ MOVE] (Mutare) ( 62) [ DELETE] (Ştergere) ( 55. vă rugăm consultaţi meniurile de înregistrare secvenţe video [LANGUAGE] (Limba) ( 25) Meniuri de înregistrare imagini statice [BASIC] (Operaţii de bază) [SCENE MODE] (Mod scenă) ( 45) [GUIDE LINES] (Linii de ghidare) ( 43) [PICTURE SIZE] (Dimensiune imagine) ( 35) [PICT. setaţi această funcţie la [OFF].[DEMO MODE] (Mod demonstraţie) • [OFF] • [ON] Acest mod este utilizat pentru a iniţia modul demonstrativ al aparatului. Pentru utilizarea în regim normal. oricare ar fi acesta. QUALITY] (Calitate imagine) ( 35) [CLOCK SET] (Setare ceas) ( 27) [ LANGUAGE] (limbă) ( 25) Meniuri de redare a imaginilor statice [ PHOTO SETUP] [ LOCK SET] ( 63) [ DPOF SET] ( 64) [COPY] ( 65) [ DELETE] ( 55) [ADVANCED] (Operaţii avansate) [SHTR EFFECT] (Efect obturator) ( 35) [AUTO SLW SHTR] (Reducere automată a 43) vitezei obturatorului) ( [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 34) [SD CARD] (Card SD) ( 34) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 53) [SD CARD] (Card SD) ( 53) [SETUP] (Configurare) Pentru alte elemente. modul demonstrativ începe automat. duce la părăsirea modului demonstrativ. 61) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 50) [SD CARD] (Card SD) ( 50) [DISC SETUP] [FINALIZE] ( 64) [UN-FINALIZE] ( 65) [DISC PROTECT] ( 66) [FORMAT DISC] ( 67) [INFORMATION] ( 66) [ SETUP] [RESUME PLAY] ( 51) [TV ASPECT] ( 68) [FORMAT HDD]*2 ( 67) [HDD STATUS]*2 ( 67) [FORMAT CARD]*1 ( 67) Pentru alte elemente. Dacă trec circa zece minute fără a se efectua nici o operaţie.) Dacă setaţi această opţiune la [ON] fără a introduce un disc sau un card SD. Pentru a încheia modul demonstrativ. Această opţiune de meniu se utilizează pentru a lansa modul demonstrativ. vă rugăm consultaţi meniurile de înregistrare [ SETUP] [TV ASPECT] ( 68) Pentru alte elemente. consultaţi meniurile de înregistrare imagini statice [LANGUAGE] (Limba) ( 25) Meniuri de redare a secvenţelor video [EDIT SCENE] (Editare scenă) [ LOCK SET] (Setare blocare) ( 57) [ SPLIT&DELETE] (Divizare şi ştergere) ( 58) 26 [ LANGUAGE] (limbă) ( 25) *1 Doar atunci când [MEDIA SELECT] se setează la [SD CARD] 2 * Doar atunci când [MEDIA SELECT] se setează la [HDD] . Apăsarea unui buton. echipamentul este trecut automat în modul demonstrativ. pentru prezentarea funcţiilor acestuia. introduceţi un disc sau un card SD sau setaţi opţiunea la [OFF]. (Numai când se utilizează adaptorul de reţea şi când butonul de mod se află într-una din poziţiile sau .

. Urmaţi paşii 2 şi 3 de mai jos pentru a seta data şi ora.2099.2008 15. bateria cu litiu încorporată este descărcată.15.Configurare 3 Setarea datei şi orei Când echipamentul este pornit pentru prima dată. • Funcţia ceas începe la [00] secunde după apăsarea pe joystick.) 27 . 2000. 3 Apăsaţi pe joystick pentru a introduce selecţia. Pentru a reîncărca bateria cu litiu încorporată Conectaţi adaptorul de reţea sau ataşaţi bateria la echipament şi bateria cu litiu încorporată se va reîncărca. Când porniţi alimentarea prima dată după încărcare.-].. iar bateria va salva data şi ora timp de aproximativ 6 luni. Selectaţi [YES] şi setaţi data şi ora. 1 Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [CLOCK SET] → [YES] Modificarea formatului de dată Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [DATE FORMAT] stilul de afişare dorit Stil de afişare [A/L/Z] [L/Z/A] [Z/L/A] Afişare pe monitor 2008. bateria continuă să se încarce. apoi setaţi valoarea dorită cu joystick-ul. ..2008 2 Selectaţi data şi ora. 2001. Lăsaţi echipamentul în această stare timp de aproximativ 24 ore. Selectaţi [YES] (da) şi apăsaţi pe joystick.. 4 Apăsaţi butonul MENU pentru a finaliza setarea • Verificaţi data şi ora afişate Schimbarea stilului de afişare a datei şi a orei Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [DATE/TIME] stil de afişare dorit • Funcţia dată şi oră este controlată de o baterie cu litiu încorporată.12.15 11.11. (Chiar dacă aţi plasat butonul OFF/ON la poziţia OFF. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta sau . • Pentru afişarea orei se utilizează sistemul cu 24 de ore. • Anul se va schimba după cum urmează: 2000. . • Dacă afişajul orei devine [. este afişat un mesaj prin care vi se solicită să setaţi data şi ora. va apărea un mesaj prin care vi se solicită să setaţi data şi ora. Urmaţi paşii de mai jos pentru a încărca bateria..

Configurare 4 Reglarea monitorului LCD • Aceste setări nu vor afecta imaginile înregistrate propriu-zise. Luminozitatea originală Luminos Foarte luminos Mai întunecat Întunecat [LCD SET] [BRIGHTNESS]: Luminozitate monitor LCD [COLOUR]: Nivel de culoare monitor LCD • Dacă porniţi aparatul când adaptorul de alimentare este utilizat. Reglarea nivelului de culoare şi a luminozităţii Mărirea şi reducerea luminozităţii întregului monitor LCD Apăsaţi butonul POWER LCD PLUS 1 Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] → [LCD SET] → [YES] 2 Selectaţi elementul şi apoi ajustaţi setările cu joystick-ul De fiecare dată când apăsaţi butonul. 28 . această funcţie va fi setată automat la „Bright” (Luminos).

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 30 Înregistrarea (Operaţii de bază) 39 Înregistrarea (Operaţii avansate) 29 .

Treceţi mâna prin cureaua de mână. ( 44) .Înregistrarea (Operaţii de bază) 1 Înaintea înregistrării Poziţionare de bază a camerei Ţineţi camera cu ambele mâini. imaginea înregistrată va fi întunecată. Ţineţi braţele pe lângă corp. ) (Se afişează pictograma de mod auto ─ Nivel automat al tonurilor de alb ( 108) ─ Focalizare automată ( 108) 30 În funcţie de luminozitatea subiectului etc. • Când înregistraţi. • Când vă aflaţi în aer liber. Nu acoperiţi microfoanele sau senzorii cu mâna. Despre modul Auto Apăsaţi butonul AUTO. În acest caz. iar nivelul de culori (nivelul tonurilor de alb) şi focalizarea vor fi reglate automat. diafragma şi timpul de expunere sunt reglate automat pentru o luminozitate optimă. Depărtaţi uşor picioarele pentru un echilibru mai bun. înregistraţi imaginile cu soarele în spatele dumneavoastră. reglaţi manual aceste setări.) • Este posibil ca nivelul de culori şi focalizarea să nu poată fi reglate automat în funcţie de sursele de lumină sau de scene. aveţi grijă să vă aflaţi într-o poziţie stabilă şi să nu existe nici un pericol de a interacţiona cu o altă persoană sau cu un alt obiect. Dacă subiectul este luminat din spate. (Când echipamentul este setat în modul înregistrare disc: Timpul de expunere este reglat la un maxim de 1/250.

Când doriţi să utilizaţi echipamentul. porniţi-o din nou. 31 . setată pe [OFF]. Scena este automat divizată când datele înregistrate depăşesc 3. ( 25. • Imaginile înregistrate în intervalul dintre apăsarea pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a începe înregistrarea şi apăsarea din nou pe buton pentru a întrerupe înregistrarea formează o scenă. Această funcţie poate fi. • Indicatoarele [ ] şi [ ] luminează în roşu în timpul înregistrării. • După ce au trecut aproximativ 5 minute în care echipamentul nu a fost utilizat în pauza de înregistrare.9 GB (Înregistrarea va continua).Înregistrarea (Operaţii de bază) 2 Înregistrarea de secvenţe video • Deschideţi capacul lentilei înainte de a porni aparatul 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta LCD şi deschideţi monitorul 2 Selectaţi destinaţia de înregistrare prin meniu [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Pentru a opri înregistrarea Apăsaţi din nou pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a întrerupe înregistrarea. de asemenea. POWER SAVE) 3 Apăsaţi pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a începe înregistrarea. Nu mişcaţi echipamentul până când indicatorul [ ] nu devine verde. alimentarea cu energie se va întrerupe automat pentru a preveni descărcarea bateriei.

indicatorul [R 0min] va lumina intermitent în roşu.) Timp de înregistrare consumat. semnalul audio poate fi înregistrat în mod [DOLBY] pe un disc şi în mod [MPEG] pe un card SD • Setarea implicită a acestei funcţii este [MPEG] 32 . nu deconectaţi adaptorul de alimentare şi nu scoateţi bateria. Despre reluarea operării normale) [SETUP] → [AUDIO REC] → [DOLBY] sau [MPEG] [DOLBY] (Dolby AC-3): Aceasta este o metodă de înregistrare adecvată pentru copierea secvenţelor video înregistrate pe un card SD pe un disc DVD prin conectarea aparatului la o unitate de scriere DVD. se va afişa un mesaj de eroare la repornirea aparatului (96. operaţia de înregistrare nu se va opri chiar dacă se închide monitorul LCD şi se retrage vizorul.Indicaţii pe ecran Moduri de înregistrare audio Acest mod comută metoda pentru înregistrare audio pe un card SD. afişajul contorului se va reseta la valoarea „0h00m00s”. Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT] Selectaţi meniul ( 24) Mod înregistrare Destinaţia de înregistrare selectată Timp de înregistrare rămas (Atunci când timpul rămas este mai scurt de 1 minut. • În timpul înregistrării secvenţelor video. În caz contrar. De fiecare dată când echipamentul intră în modul pauză de înregistrare. • Pe durata înregistrării secvenţelor video. • Acest aparat nu poate converti metoda de înregistrare audio după înregistrarea secvenţelor video Utilizând software-ul furnizat. [MPEG] [MPEG-1 Audio Layer 2): Aceasta este o metodă de înregistrare adecvată pentru redarea audio pe un dispozitiv compatibil cu standardul SD-Video.

• În următoarele situaţii.Moduri de înregistrare şi timpul de înregistrare Pentru a schimba calitatea imaginii secvenţelor video Selectaţi meniul ( [BASIC] 24) elementul dorit [REC MODE] Timp aproximativ de înregistrare pe o singură faţă HDD Mod înregistrare XP (Calitate ridicată) 14h 9h Are prioritate calitatea imaginii Capacitate 60 GB (SDR-H60 / SDR-H50) 40 GB (SDR-H40) SP (Normal) 27 h 18 h LP (Long Play) 54 h 36 h Are prioritate durata de înregistrare Card SD Mod înregistrare XP (Calitate ridicată) 3 min 6 min 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min Are prioritate calitatea imaginii Capacitate 256 MB 512 MB (inclus) 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB SP (Normal) 6 min 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min 3 h 20 min LP (Long Play) 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min 3 h 20 min 6 h 40 min Are prioritate durata de înregistrare • Timpii de înregistrare sunt aproximativi. • Acest aparat înregistrează în mod VBR. durata de înregistrare disponibilă pentru imaginea în mişcare se va reduce. 33 . Acest lucru înseamnă că. dacă este înregistrat un subiect cu mişcări bruşte. timpul de înregistrare pe cardul SD se reduce. Înregistrarea VBR variază automat rata de biţi (cantitatea de date într-un interval de timp fix) în funcţie de subiectul înregistrat. VBR este o abreviere pentru Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă).) • Dacă înregistraţi imagini statice pe hard-disc sau pe un card SD. pe o imagine redată pot apărea perturbaţii de tip mozaic: ─ Când pe fundal există un model complicat ─ Când aparatul este deplasat prea mult ─ Când a fost înregistrat un obiect cu mişcări bruşte (Mai ales dacă a fost înregistrat în mod [LP].

cu ambele mâini. uşoarele oscilaţii create prin susţinerea manuală a echipamentului sunt dificil de atenuat. Indicaţii pe ecran 2 Selectaţi destinaţia de înregistrare din meniu [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Dimensiunea imaginilor statice Destinaţie de înregistrare selectată Numărul rămas de imagini statice Luminează intermitent în roşu atunci când apare [R 0] Calitatea imaginilor statice Pentru a înregistra clar imaginile statice • Atunci când măriţi imaginea subiectului cu o amplificare de 4x sau mai mare. Vă recomandăm să reduceţi amplificarea la transfocare (zoom) şi să vă apropiaţi de subiect în timp ce înregistraţi.Înregistrarea (Operaţii de bază) 3 Înregistrarea imaginilor statice • Deschideţi capacul lentilei înainte de a porni aparatul 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a şi deschideţi selecta monitorul LCD. • Despre numărul de imagini statice ce pot fi înregistrate pe un card SD ( 113) 34 . 3 Apăsaţi butonul de pornire / oprire înregistrare Aparatul focalizează automat subiectul în centrul ecranului (când este selectată funcţia de focalizare automată). • Când înregistraţi imagini statice. pentru a nu mişca echipamentul. • Puteţi înregistra imagini stabile utilizând un trepied. şi ţineţi braţele nemişcate pe lângă corp. ţineţi camera ferm.

în funcţie de conţinutul imaginii. PICT. 35 . QUALITY (calitatea imaginii) Selectaţi meniul ( [BASIC] dorit 24) elementul [PICT. pe imaginea redată este posibil să apară o granulaţie tip mozaic.Înregistrarea cu un efect sonor de declic al obturatorului Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [SHTR EFFECT] → [ON] • Setarea implicită a acestei funcţii este [ON] (activat). QUALITY] Sunt înregistrate imagini statice de calitate superioară. • Dacă funcţia [PICT. Numărul de pixeli şi calitatea imaginii PICTURE SIZE (dimensiunea imaginii) Selectaţi meniul ( [BASIC] dorit 24) elementul [PICTURE SIZE] Pictogramă Aspect 4:3 16:9 Număr de pixeli 640x480 640x360 • Setarea implicită [PICTURE SIZE] este [[ ]]. Verificaţi înainte de imprimare. QUALITY] (calitate imagine) este setată la [ ]. Se acordă prioritate numărului de imagini statice înregistrate. Este posibil ca părţile laterale ale imaginilor înregistrate cu un raport dimensional de 16:9 să fie eliminate la imprimare. Imaginile statice sunt înregistrate la o calitate normală a imaginii.

Amplificarea maximă la zoom-ul digital poate fi comutată la altă valoare. SDR-H60: [OFF]: Numai zoom optic (maxim 50 x) [80x]: Până la 80x [2000x]: Până la 2500x • Dacă este selectat [80x] sau [2500x].ZOOM] Partea T: Înregistrare cu apropierea subiectului (micşorare distanţă focală . • Când amplificarea de transfocare este de 1x. SDR-H50/SDR-H40: [OFF]: Numai zoom optic (maxim 42 x) [70x]: Până la 70x [2000x]: Până la 2000x • Dacă este selectat [70x] sau [2000x]. va fi activată funcţia de zoom digital. Când readuceţi butonul de transfocare în poziţia iniţială. • Această funcţie nu poate fi utilizată în modul înregistrare imagine. 36 .zoom in) Partea W: Înregistrare cu depărtarea subiectului (mărire distanţă focală . ele sunt focalizate la aproximativ 1. 2 cm de la obiectiv.Înregistrarea (Operaţii de bază) 4 Funcţii de înregistrare Funcţia de micşorare/mărire a distanţei focale (zoom in/zoom out) SDR-H60: Puteţi reduce optic distanţa focală până la un zoom de 50x. se poate înregistra sunetul operaţiei. intervalul de zoom digital este afişat cu albastru în timpul transfocării. • Dacă luaţi degetul de pe butonul de transfocare în timpul operaţiei de transfocare. intervalul de zoom digital este afişat cu albastru în timpul transfocării. SDR-H50 / SDR-H40: Puteţi reduce optic distanţa focală până la un zoom de 42x. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . cu atât calitatea imaginii de degradează mai mult. Selectaţi meniul ( [ADVANCED] 24) elementul dorit [D. • Cu cât zoom-ul digital este mai mare.3 m sau mai mult.zoom out) • Viteza de transfocare variază în funcţie de intervalul pe care este mutat butonul de zoom. • Atunci când subiectele aflate la depărtare sunt făcute să pară mai apropiate. Funcţia de zoom digital Dacă amplificarea de transfocare depăşeşte 50x (SDR-H60) / 42x (SDR-H50/SDR-H40). Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Mutaţi butonul de zoom. este posibil ca focalizarea subiectului să fie dificilă. acest echipament poate focaliza un subiect de la o distanţă de aprox. (Funcţia Macro) • Atunci când viteza de transfocare este mare. nu faceţi zgomot.

Când pe monitor apare [ ]. (Cu toate acestea. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . iar aparatul intră în modul standby de pornire rapidă. Pornire rapidă Acest aparat va relua modul de înregistrare / pauză la aproximativ 2.) • Când monitorul LCD este rotit spre lentilă. • Modul standby de pornire rapidă este anulat dacă ─ Trec aproximativ 5 secunde ─ Selectorul de mod este comutat ─ Bateria este scoasă sau adaptorul de alimentare este deconectat 37 . 2 Închideţi ecranul LCD în timp ce selectorul de mod este setat la sau Indicatorul de stare luminează intermitent în verde. • Pe monitor vor apărea numai unele indicatoare. • Imaginea este inversată pe orizontală. reveniţi cu monitorul LCD în poziţia normală şi verificaţi indicatorul de avertizare / alarmă ( 95) 3 Deschideţi ecranul LCD Indicatorul de stare luminează în roşu iar aparatul intră în starea de pauză la aproximativ 2. Pentru a anula funcţia de pornire rapidă Selectaţi [SETUP] – [QUICK SETUP] – [OFF] • Setarea implicită este ON. pictograma nu va fi afişată chiar dacă apăsaţi pe joystick. ca şi cum aţi vedea o imagine în oglindă. deci timpul de înregistrare se va reduce. Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] (activare) [ZOOM MIC] [ON] Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] (activare) 24) [ON] [QUICK START ] Funcţia de auto-înregistrare Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Rotiţi monitorul LCD spre obiectiv. imaginea înregistrată este aceeaşi ca la înregistrarea normală.Utilizarea funcţiei de microfon la transfocare Sincronizat cu operaţia de zoom. microfonul va capta sunete clare de la distanţă mare atunci când distanţa focală este mare sau sunete din apropiere când se utilizează o distanţă focală mică.1 secunde după redeschiderea ecranului LCD • În modul standby de pornire rapidă.1 secunde după pornire. se consumă aproximativ 60% din puterea consumată modul de pauză înregistrare.

grosismentul de transfocare (zoom) devine 2x iar dimensiunea imaginii poate diferi de cea anterioară modului standby de pornire rapidă • Dacă [POWER SAVE] ( 25) se setează la [5 MINUTES] iar aparatul intră automat în modul standby de pornire rapidă. ] de stabilizare a Pentru a anula funcţia de stabilizare a imaginii Apăsaţi butonul O.I. din nou. Apare pictograma [ imaginii.S. dacă scena înregistrată are o sursă de lumină diferită de cea a ultimei scene înregistrate.• În modul de pornire rapidă poate fi necesar un anumit interval de timp pentru reglarea automată a nivelului tonurilor de alb. este reţinut nivelul tonurilor de alb de la ultima scenă înregistrată) • În modul de pornire rapidă. • În următoarele situaţii.I. (Când se utilizează funcţia de vizualizare în culori pe timp de noapte. închideţi şi redeschideţi ecranul LCD. • Setarea implicită a acestei funcţii este [ON]. este posibil ca funcţia de stabilizare a imaginii să nu poată opera eficient: ─ Când este utilizat zoom-ul digital ─ Când echipamentul este supus unor oscilaţii puternice ─ Când înregistraţi un subiect în mişcare în timp ce îl urmăriţi 38 . Funcţia de stabilizare a imaginii Această funcţie reduce tremurul imaginii provocat de mişcarea mâinii în timpul înregistrării. Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Apăsaţi butonul O.S.

39 . • Indicaţia se modifică de fiecare dată când joystick-ul este apăsat în jos. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta sau 1 Apăsaţi joystick-ul.Înregistrarea (Operaţii avansate) 1 Funcţii de înregistrare a pictogramelor operaţionale Setaţi funcţiile de înregistrare selectând pictogramele operaţionale pentru a adăuga diferite efecte imaginilor înregistrate. • Indicaţia dispare când centrul joystick-ului este apăsat din nou 2 Selectaţi o pictogramă cu joystick-ul Pentru a anula funcţia Selectaţi din nou pictograma. iar pictogramele vor fi afişate pe ecran.

funcţia de compensare a luminii de fundal este anulată • Dacă opriţi aparatul funcţia de temporizator este anulată. Mod de înregistrare imagine Compensare lumină de fundal Temporizator Mod de asistenţă Mod de piele fină (soft skin) • Dacă opriţi aparatul sau operaţi selectorul de mod.Pictograme operaţionale Compensarea luminii de fundal / modificare gradată a imaginii / vizualizare în culori pe timp de noapte / Mod „piele fină” (soft skin) / PRE-REC (SDR-H60 / SDR-H50) / temporizator Mod de înregistrare video Compensare lumină de fundal Modificare gradată a imaginii Mod de asistenţă Vizualizare în culori pe timp de noapte Mod piele fină (soft skin) Mod pre-înregistrare • Pictogramele operaţionale estompate nu sunt afişate în timpul înregistrării • Dacă opriţi aparatul sau operaţi selectorul de mod. funcţia de compensare a luminii de fundal şi funcţiile de vizualizare în culori pe timp de noapte sunt anulate. funcţia de modificare gradată a imaginii este anulată. 40 . • Dacă opriţi aparatul.

• Îndreptaţi aparatul către subiect şi poziţionaţi-l sigur. Această facilitate permite ca înregistrarea imaginilor şi a sunetului să pornească cu aproximativ 3 secunde înainte ca butonul de pornire/oprire a înregistrării să fie apăsat. 2 lx • Ataşaţi acest aparat la un trepied şi puteţi înregistra imagini fără vibraţii • Dacă focalizarea este dificilă. culorii piele apar mai bine definite. 41 . Înregistrarea se opreşte iar setarea fade in/out este anulată. pentru un aspect mai plăcut. Pentru a selecta culoarea pentru funcţia fade in/out Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [FADE COLOUR] → [WHITE] (Alb) sau [BLACK] (Negru) Mod de asistenţă Acest mod explică funcţiile de înregistrare. de la bust în sus. Selectaţi pictograma dorită cu joystick-ul pentru a afişa o explicaţie pe ecran Pentru a ieşi din modul de asistenţă Apăsaţi butonul MENU sau selectaţi [EXIT] Vizualizare în culori pe timp de noapte Acest mod vă permite să înregistraţi în culori subiecte aflate în locuri întunecoase. evidenţiindu-le pe fundal. • Iluminare minimă necesară: aprox. ajustaţi-o manual ( 46) Cu acest mod. • Imaginile şi sunetul sunt înregistrate aproximativ 3 secunde înainte de apăsarea butonului de pornire / oprire a înregistrării. Când începeţi înregistrarea. (Doar pentru pictograme care pot fi selectate în modul automat). imaginea / sunetul apar gradual (Fade in) Când întrerupeţi temporar înregistrarea (pauză) imaginea / sunetul dispar gradual. pentru aproximativ 3 secunde. Mod de piele fină (soft skin) Mod pre-înregistrare apare pe ecran şi aparatul îşi Indicaţia reîmprospătează memoria prin înregistrarea imaginilor în mişcare . setarea PRE-REC este anulată. • Nu se aude niciun beep. în memoria internă şi apoi le şterge. • După pornirea înregistrării. (Fade out) • După dispariţia completă a imaginii / sunetului. Acest mod este eficient dacă înregistraţi o persoană de aproape. Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru pornirea înregistrării.Funcţie Compensare lumină de fundal Modificare gradată a imaginii Efect Imaginea devine mai luminoasă pentru a preveni aspectul întunecat al unui subiect iluminat din spate.

după iniţierea pornirii rapide. Funcţia de vedere nocturnă în culori măreşte de aprox. setarea PRE-REC nu poate fi făcută. dacă înregistrarea Mod de asistenţă (Help) începe în mai puţin de 3 secunde sau în timp ce indicaţia PRE-REC clipeşte pentru aproximativ 3 • La utilizarea modului de asistenţă.Temporizator Acest mod este util la înregistrarea imaginilor statice utilizând temporizatorul. monitorul să devină alb. albe) • După setarea PRE-REC. indicaţia luminează intermitent tip de aproximativ 10 secunde şi apoi imaginea statică este înregistrată. obişnuită. imaginile de pornire/oprire a înregistrării nu vor putea fi în mişcare şi imaginile statice nu pot fi înregistrate. În acest caz. Utilizaţi această funcţie pentru a vă include şi pe dumneavoastră în imagine. pot fi data la care înregistrarea a fost efectiv pornită. este posibil ca efectul să nu fie clar. acestea vor fi de asemenea atenuate. 42 . Funcţia fade: PRE-REC: • Imaginile miniaturale ale scenelor înregistrate • Atunci când timpul de înregistrare rămas este sub utilizând funcţia de fade in devin negre (sau 1 minut. înregistrate • Atunci când este apăsat butonul de pornire/oprire • • • • a înregistrării. • După înregistrare. Dacă este plasat într-o locaţie cu luminozitate mare. Din acest motiv. 25 de ori durata pentru alimentarea • Indicaţia de dată pentru scenele înregistrate utilizând funcţia PRE-REC va fi data atunci câna cu semnal a senzorului CCD faţă de durata butonul de pornire/oprire este apăsat. funcţia de temporizator este anulată. pentru scurt timp. • Când înregistraţi o persoană aflată la distanţă. • Dacă luminozitatea este insuficientă. De aceea. Apăsaţi butonul de pornire / oprire. văzute puncte strălucitoare care de obicei sunt invizibile. Pentru a întrerupe temporizatorul Apăsaţi butonul MENU (Setare de temporizator este anulată). este posibil ca faţa acesteia să nu fie vizibilă cu claritate. s-ar putea ca. Mod piele fină (soft skin) Dacă fundalul sau orice altă parte din scenă are culori similare culorii pielii. dar acest aspect nu reprezintă o defecţiune. de noapte • Imaginile miniaturale ale scenelor înregistrate Scena înregistrată poate apărea ca şi când utilizând funcţia PRE-REC vor fi top image pentru ar lipsi cadre scenele efectiv înregistrate. captate 3 secunde înainte de apăsarea butonului • La utilizarea modului de asistenţă. imaginile nu pot fi setate. mişcarea imaginii şi sunetul de Funcţia de vizualizare în culori pe timp operare pot să fie înregistrate. astfel încât scenele întunecate indicaţia de dată. funcţiile secunde. atunci când sunt afişate imagini invizibile cu ochiul liber pot fi înregistrate cu miniaturale sau în timpul redării poate fi diferită de iluminare intensă. anulaţi modul soft skin sau transfocaţi pe faţa persoanei respective.

Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [WIND CUT] → [ON] • Setarea implicită este [ON] • Pentru a anula această funcţie. Mod de reducere a vitezei obturatorului: • Când acest mod este selectat. • Când viteza obturatorului devine 1/25. Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [AUTO SLW SHTR] → [ON] • Setarea implicită este [ON] • Pentru a anula această funcţie. Când vântul slăbeşte. Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [REC ASPECT] → [16:9] sau [4:3] • Setarea implicită este [16:9] Funcţie de reducere a zgomotului produs de vânt (Doar când selectorul de mod este setat la ) Acest mod reduce zgomotul produs de vânt. prin reducerea vitezei obturatorului. 43 . • Liniile de ghidare nu sunt afişate la rotirea monitorului LCD spre partea din faţă a echipamentului în vederea auto-înregistrării. (Dacă această funcţie este activată la vânturi puternice.Înregistrarea (Operaţii avansate) 2 Funcţii de înregistrare din meniuri Meniuri Linii de ghidare / Raport al dimensiunilor / Reducere a zgomotului produs de vânt / Reducere automată a vitezei obturatorului Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Funcţie Funcţie de ghidare sau Efect / Metodă de setare Puteţi verifica dacă imaginea este orientată corect utilizând liniile de ghidare afişate pe ecran. imaginile afişate pot apărea ca şi când ar lipsi cadre şi poate apărea efectul de retenţie a imaginii • Dacă scena are o luminozitate sau contrast reduse. 16:9) şi cu televizoare normale (4:3). viteza obturatorului se modifică de la 1/50 la 1/25. selectaţi [OFF] Mod de reducere automată a vitezei obturatorului Puteţi înregistra imagini luminoase chiar şi în locuri întunecoase. Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [GUIDE LINES] → [ON] • Pentru a anula funcţia. selectaţi [OFF] Raport al dimensiunilor (Doar când selectorul de mod este setat la ) Acest mod vă permite să înregistraţi imagini compatibile cu televizoare cu ecran lat (wide-screen. selectaţi [OFF] Funcţia linii de ghidare pentru înregistrare • Liniile de ghidare nu apar pe imaginile înregistrare propriu-zise. efectul stereo se va restabili). înregistrat de microfon. efectul stereo se poate reduce. este posibil ca subiectul să nu fie focalizat. Funcţia de reducere a zgomotului produs de vânt: • Reducerea zgomotului produs de vânt depinde de puterea vântului.

Înregistrarea (Operaţii avansate) 3 Funcţii de înregistrare manuală De fiecare dată când apăsaţi butonul MANUAL AF/MF: Mod manual Se afişează pictograma prezentată în imagine. Nivel al tonurilor de alb Ajustare diafragmă Viteză obturator Mod de focalizare manuală Indicaţia de focalizare manuală [MF] şi pictograma afişată în ilustraţie apar pe ecran. Ajustare focalizare manuală Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Apăsaţi butonul MANUAL AF/MF. sau 44 .

45 . • Dacă înregistraţi un subiect puternic iluminat sau foarte reflectant. în timp ce părţile periferice ale imaginii înregistrate pot deveni extrem de întunecoase. puteţi anula funcţia mod Scene prin apăsarea butonului AUTO. Indicatorul [ ] luminează intermitent. acest mod suprimă „tremuratul“ camerei. • Dacă acest mod este folosit în interior. modul Sports nu funcţionează. Modul Surf & snow • Dacă subiectul înregistrării este extrem de strălucitor. • Dacă strălucirea este insuficientă. este posibil ca ecranul să prezinte scintilaţii. modificaţi setarea modului scenă la [OFF].Mod scenă Când înregistraţi imagini în situaţii diferite. este posibilă apariţia unor dungi luminoase verticale. • Pe durata redării normale. Modul Portrait • Dacă acest mod este folosit în interior. precum pârtiile de schi şi plajele Pentru a anula funcţia mod scenă Setaţi [SCENE MODE] la [OFF] (dezactivare) • De asemenea. produsă de lămpi cu vapori de mercur sau cu sodiu. • Evitaţi să înregistraţi la lumină fluorescentă. În acest caz. imaginea înregistrată poate deveni albicioasă. este posibil ca mişcarea imaginii să nu pară uniformă. imaginea înregistrată poate deveni albicioasă. întrucât culoarea şi strălucirea imaginii redate s-ar putea modifica. Modul Low light • Este posibil ca secvenţele extrem de întunecoase să nu poată fi înregistrate adecvat. Modul Sports • La redarea cu încetinitorul sau la întreruperea redării secvenţelor înregistrate. ecranul poate prezenta scintilaţii. Modul Spotlight • Dacă subiectul înregistrat este extrem de strălucitor. acest mod setează automat viteza optimă a obturatorului şi diafragmele. 1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi meniul ( 24) 44) [BASIC] → [SCENE MODE] → setare dorită Pictograma Mod/Condiţii de înregistrare Modul Sports (sporturi) Pentru a înregistra secvenţe sportive sau secvenţe în care se produc mişcări rapide Modul Portrait (portret) Pentru a face persoanele să iasă în evidenţă în raport cu fundalul Modul Low light (iluminare redusă) Pentru a înregistra secvenţe mai întunecoase astfel încât să fie mai luminoase Modul Spotlight (reflector) Pentru a înregistra subiectele la o petrecere sau la un spectacol Modul Surf & snow (surf şi zăpadă) Pentru a înregistra imagini în locuri cu lumină foarte puternică.

1 Selectaţi modul de focalizare manuală ( 44). 1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi 44). lumini de reflectoare pentru scenă la teatre • Răsăritul şi apusul soarelui. becuri halogen Mod de exterior Înregistrări în aer liber. • De asemenea. Pentru a reveni la reglarea automată Apăsaţi din nou butonul MANUAL AF/MF. unele lămpi fluorescente • Lumini utilizate pentru recepţiile organizate la hoteluri cu ocazia nunţilor. puteţi restabili reglarea automată apăsând butonul AUTO. lămpi cu vapori de sodiu. 3 Selectaţi modul de nivel al tonurilor de alb cu joystick-ul. • De asemenea. Nivelul tonurilor de alb Este posibil ca funcţia de reglare automată a echilibrului tonurilor de alb să nu poată reproduce culorile naturale. cu joystick-ul . În acest caz puteţi regla manual echilibrul tonurilor de alb. puteţi să restabiliţi focalizarea automată apăsând butonul AUTO. etc Pentru a reveni la reglarea automată Setaţi nivelul tonurilor de alb la [ ]. utilizaţi focalizarea manuală. Pictogramă Mod / Condiţii de înregistrare Nivel automat al tonurilor de alb Mod de interior (pentru înregistrarea în spaţii iluminate cu lămpi cu incandescenţă) Lămpi cu incandescenţă. cu cer senin Modul de reglare manuală • Lămpi cu vapori de mercur. 2 Folosiţi joystick-ul pentru a focaliza subiectul.Ajustarea manuală a focalizării Dacă focalizarea automată este dificilă din cauza condiţiilor de înregistrare. în funcţie de scenă sau de condiţiile de iluminare. 46 .

În această situaţie. • Când afişajul apare cu intermitenţă. 47 . utilizaţi nivelul manual al tonurilor de alb. nu mai luminează intermitent. acesta nu va funcţiona corespunzător.Pentru a seta manual nivelul tonurilor de alb Senzorul nivelului de tonuri de alb 1 Selectaţi cu joystick-ul şi umpleţi ecranul cu un subiect alb. în timpul înregistrării. Nu acoperiţi senzorul de echilibru al tonurilor de alb în timpul înregistrării. • Când echipamentul este pornit cu capacul de protecţie a lentilelor montat. continuă să apară cu • Când afişajul intermitenţă. În caz contrar. setaţi în primul rând nivelul tonurilor de alb. cât şi irisul/amplificarea. resetaţi nivelul tonurilor de alb pentru o reglare corectă. Când setarea este finalizată. nivelul tonurilor de alb reglat manual anterior este stocat în memorie. Ori de câte ori se modifică condiţiile de înregistrare. reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb nu se poate realiza corespunzător. 2 Selectaţi cu joystick-ul Senzorul de nivel al tonurilor de alb detectează. nivelul tonurilor de alb nu poate fi setat din cauză că locul este întunecat etc. Vă rugăm să porniţi echipamentul numai după ce aţi demontat capacul de protecţie a lentilei. tipul de sursă de lumină. • Când setaţi atât nivelul tonurilor de alb.

la redare. deoarece. Dacă [AUTO SLW SHTR] se setează la [OFF]. În timpul redării normale. aspect care poate duce la creşterea granulaţiei pe monitor. Iris / Amplificare: SDR-H60 CLOSE (închisă) (de la F16 la F2. reglaţi manual timpul de expunere la [1/50] sau [1/100]. Pentru a reveni la reglarea automată Apăsaţi butonul AUTO. se modifică la valoarea amplificării. 48 .2) OPEN (deschisă) (de la 0dB la 18 dB) SDR-H50/SDR-H40 CLOSE (închisă) (de la F16 la F2. Valoarea apropiată de [18dB] luminează imaginea. cu vapori de mercur sau cu vapori de sodiu. Reglarea manuală a timpului de expunere Evitaţi înregistrarea cu surse de lumină fluorescentă. La înregistrarea într-un loc foarte luminos. setaţi mai întâi timpul de expunere. • • • • • • • Timpul de expunere: de la 1/25 la 1/8000 de la 1/25 la 1/500 Timpul de expunere mai apropiat de valoarea 1/8000 este mai redus.0) OPEN (deschisă) (de la 0dB la 18 dB) Valoarea mai apropiată de [CLOSE] întunecă imaginea. În acest caz. Reglarea manuală a irisului / amplificării • Dacă amplificarea este mărită. iar amplificare creşte automat în mod corespunzător. • Când setaţi atât timpul de expunere. Apertură: Se reglează când monitorul este prea întunecat sau prea luminos. creşte granulaţia de pe monitor. culoarea şi luminozitatea imaginii se pot modifica. sensibilitatea va creşte. Dacă reduceţi manual timpul de expunere.Reglarea manuală a timpului de expunere şi a aperturii Timp de expunere: Se reglează la înregistrarea subiectelor cu mişcare rapidă. Când valoarea irisului este reglată pentru o luminozitate mai mare decât [OPEN]. monitorul poate să îşi modifice culoarea sau să prezinte scintilaţii. Pot apărea dungi verticale luminoase la redarea imaginii unui subiect mai luminos sau foarte reflectant. cel mai redus timp de expunere este 1/50. cât şi valoarea irisului / amplificării. este posibil ca mişcarea să nu pară uniformă. • 1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi ul sau 44) • cu joystick- • 3 Ajustaţi setările cu joystick-ul . • În funcţie de amplificarea la transfocare. dar aceste aspecte nu reprezintă defecţiuni. apoi irisul / amplificarea. există valori ale amplificării care nu pot fi afişate.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 50 Redare 55 Editare 67 Management suport media 68 Cu alte produse 49 .

Selectarea paginilor • Selectaţi şi apoi apăsaţi joystick-ul • Dacă împingeţi sau ţineţi joystick-ul spre dreapta sau stânga. Monitorul nu se va modifica de această dată. deci eliberaţi joystick-ul când ajungeţi la pagina cu scena pe care doriţi să o afişaţi. dar numerele de scene şi afişajul barei de derulare se vor modifica. 50 . 2 Selectaţi suportul media de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 3 Selectaţi scena care urmează să fie redată. apoi apăsaţi joystick-ul Număr scenă (număr pagină. la selectarea ) Scena selectată este redată iar pictograma operaţională este afişată automat pe ecran. 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul. 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta .Redarea 1 Redarea secvenţelor video Redare / Pauză Salt la redare (înapoi) Salt la redare (înainte) Opreşte redarea şi prezintă imaginile miniaturale. puteţi derula pagini înainte sau înapoi.

Când timpul înregistrat pe scenă este mai scurt. Spre „+”: volumul creşte Spre „-”: volumul se reduce Reluarea redării anterioare Selectaţi meniul ( [SETUP] (activare) 24) [ON] [RESUME PLAY] Dacă redarea unei imagini video este oprită.) Ora afişată poate fi diferită de ora înregistrării şi afişarea imaginilor miniaturale poate întârzia la redarea secvenţelor video înregistrate cu un alt produs. Atunci când redaţi pe acest echipament secvenţe video înregistrate cu alte aparate sau atunci când redaţi pe alte aparate imagini video înregistrate cu acest echipament.• • • • • • • Sunetul se va auzi numai la redarea normală. Redarea rapidă înainte/înapoi În timpul redării. 51 Redarea cu încetinitorul 1 Întrerupeţi temporar redarea . mutaţi şi ţineţi joystick-ul la dreapta / stânga până la începerea derulării rapide înainte / înapoi. • Mutaţi joystick-ul din nou pentru a mări viteza. alimentarea cu energie nu se va întrerupe atunci când monitorul LCD şi vizorul sunt închise şi retrase.redare imposibilă. pe imaginea miniaturală a scenei oprite apare indicatorul [R]. (Apare mesajul „CANNOT PLAY“ . se va reveni la redarea normală. Pentru a anula funcţia de reluare redare Setaţi [RESUME PLAY] (Reluare redare) la [OFF] • Poziţia de reluare memorată este ştearsă din memorie dacă editaţi scene. 2 Mutaţi şi ţineţi apăsat joystick-ul spre stânga sau spre dreapta Redarea cadru cu cadru 1 Întrerupeţi temporar redarea 2 Mutaţi joystick-ul spre stânga sau spre dreapta Pentru a regla volumul difuzorului în timpul redării Mutaţi selectorul de volum Pentru a modifica viteza de redare • Când împingeţi joystick-ul în sus. În timpul redării scenelor înregistrate pe un card SD cu alte produse. redarea nu este posibilă. se poate ca redarea să nu fie posibilă. La utilizarea acestui mod. etc. timpul de înregistrare nu este afişat pe monitor. Când o scenă este afişată sub forma la afişarea imaginilor miniaturale. calitatea imaginii se poate deteriora şi este posibil ca imaginile video să nu poată fi redate.

Pentru a selecta o altă listă de redare Selectaţi [PLAYLIST] şi apăsaţi pe joystick. Pentru a reveni la prezentarea scenelor originale Selectaţi [VIEW ALL] şi apăsaţi pe joystick. (La redarea secveţelor video pe HDD) 2 Selectaţi lista care urmează să fie redată şi apoi apăsaţi pe joystick. Pentru a selecta o dată diferită Selectaţi [BY DATE) (În funcţie de dată). 52 . Pentru a reda o listă de redare Crearea unei noi liste de redare ( 60) 1 Selectaţi [BY DATE] şi apăsaţi 1 Selectaţi [PLAYLIST] şi apăsaţi pe joystick. ele sunt grupate separat când numărul de scene depăşeşte 99. apoi apăsaţi pe joystick Pentru a reveni la ecranul care afişează toate scenele Selectaţi (VIEW ALL) (Vizualizează toate scenele) şi apoi apăsaţi pe joystick • Chiar dacă scenele sunt înregistrate în aceeaşi zi. (La redarea secvenţelor video pe card SD) 3 Selectaţi scena de unde va începe redarea şi apoi apăsaţi pe joystick 3 Selectaţi scena care urmează să fie redată şi apoi apăsaţi pe joystick. pe joystick 2 Selectaţi data pentru redare şi apoi apăsaţi pe joystick.Redarea imaginilor video după dată Scenele înregistrate în aceeaşi zi pot fi redate una după alta.

Redarea 2 Redarea imaginilor statice Pornire / pauză diaporamă Redă imaginea anterioară Redă imaginea următoare Opreşte redarea şi afişează imaginile miniaturale. şi pictograma operaţiei este afişată automat pe ecran. Fişierul selectat este redat. 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . apoi apăsaţi pe joystick Număr fişier (Număr pagină: la selectarea / • Metoda pentru selectarea paginilor este aceeaşi ca pentru redarea secvenţelor video. ( 50) 53 . 2 Selectaţi suportul media de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul 3 Selectaţi fişierul care urmează să fie redat.

(Nu vor fi redate toate fişierele formatate JPEG. Formatul de fişier recunoscut de acest echipament este JPEG.) Dacă se redă un fişier care nu este conform specificaţiilor. este posibil ca numărul dosarului / fişierului să nu poată fi afişat. redarea nu este posibilă. • Alimentarea cu energie nu se va întrerupe când monitorul LCD este închis. • Nu acţionaţi selectorul de mod în timpul redării succesive a imaginilor statice. iar afişarea ecranului cu imagini miniaturale poate întârzia. • Nu extrageţi cardul SD în timp ce este accesat de acest echipament (indicatorul luminos de acces card SD este aprins). • La redarea unor imagini statice înregistrate pe alte echipamente. 54 .Asociaţia japoneză din industria electronică şi a tehnologiei informaţiei). • Timpul de aşteptare până la afişarea fişierului depinde de numărul de pixeli ai fişierului. sau poate afecta integritatea acestora. iar un alt aparat s-ar putea să nu poată reda datele înregistrate pe acest echipament sau să afecteze integritatea acestora. Este posibil ca acest echipament să nu poată reda datele înregistrate sau create pe un alt aparat.• • • • Despre compatibilitatea imaginilor statice Acest echipament respectă standardul unificat DCF (Design rule for Camera File system) stipulat de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association . în modul de redare. • Când un fişier este afişat cu indicatorul la afişarea imaginilor miniaturale. ora afişată poate fi diferită de cea a înregistrării.

Selectaţi scena/fişierul care urmează să fie şterse şi apoi apăsaţi pe joystick. Ştergerea scenelor video Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Ştergerea fişierele de imagini statice Ştergerea scenelor / fişierelor multiple 1 Apăsaţi pe butonul de pe monitorul cu imagini miniaturale. cu excepţia scenelor / fişierelor blocate. utilizaţi funcţia SPLIT&DELETE. sunt şterse toate scenele de la data respectivă. Ştergerea succesivă a scenelor / fişierelor 1 Apăsaţi pe butonul redării. Treceţi la pasul 5.Editarea 1 Ştergerea scenelor / fişierelor Important Scenele / fişierele şterse nu pot fi recuperate. Scena / fişierul selectate vor apărea încadrate cu roşu. în timpul 3 (Numai când. 55 . ( 58) 2 Selectaţi [SELECT] sau [ALL] şi apăsaţi pe joystick. selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. (Numai când. la pasul 2. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MDIA SELECT] • Pentru a şterge o parte nedorită a unei scene. este selectată opţiunea [SELECT]) 2 Când apare mesajul de confirmare. este selectată opţiunea [ALL]) • Toate scenele / fişierele de pe HDD sau cardul SD vor fi şterse. • Când este selectată data în modul de redare secvenţe video.

un fişier de imagine statică (altul decât JPEG) care nu poate fi redat de acest aparat. utilizaţi o baterie cu suficientă putere sau utilizaţi adaptorul de alimentare Nu scoateţi cardul SD şi nu deschideţi capacul slotului de card SD în timpul ştergerii. Dacă sunt şterse fişiere conforme DCF. la pasul 2. La ştergerea imaginilor statice înregistrate pe un card SD cu alte echipamente. imaginea nu va fi ştearsă. • • • • 5 Când apare mesajul de confirmare. 2 Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul 4 (Numai când.• Când se apasă din nou pe joystick. selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. poate fi şters. (Numai când. • • Ştergerea scenelor copiate colectiv Scenele copiate pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD sau software-ul furnizat (funcţia DVD COPY) pot fi şterse în grup Pictograma de copiere este indicată în afişarea imaginilor miniaturale după copiere (71. Apăsaţi pe butonul . este selectată opţiunea [SELECT]) Pentru a continua să ştergeţi alte scene Repetaţi paşii 3-5. toate datele legate de fişiere vor fi şterse. este posibil ca aceasta să nu apară pe afişajul aparatului. Când o imagine statică este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament. selectând [EDIT SCENE] sau [PHOTO SETUP] → [DELETE] • Atunci când se selectează opţiunea [ALL]. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU. deoarece aceasta se va întrerupe. 89) 1 Selectaţi meniul ( 24) [EDIT SCENE] → [DELETE] → [COPIED] 56 . ştergerea poate dura mai mult dacă sunt multe scene pe disc. Note pentru ştergerea fişierelor / scenelor Nu opriţi aparatul în timp ce acesta şterge fişiere Când ştergeţi scene / fişiere. la pasul 2. • Puteţi şterge scene / fişiere şi din meniu. În acest caz. scena selectată va fi ştearsă. • Pot fi setate în mod succesiv până la 50 de scene/fişiere afişate pe o pagină. este selectată opţiunea [SELECT]) • Scenele blocate sau scenele fără informaţii nu pot fi şterse.

Editarea

2
Funcţie

Editarea scenelor

Metodă de operare

Blocarea secvenţelor video
Pentru prevenirea ştergerii accidentale a secvenţelor video. (Totuşi, vă rugăm reţineţi că dacă mediul de stocare este formatat, toate datele de pe acesta vor fi şterse)

Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MEDIA SELECT]

1 Selectaţi meniul (

24) [EDIT SCENE] → [LOCK SET] → [YES]

2 Selectaţi scena care va fi protejată, apoi apăsaţi
joystick-ul

Se afişează [

] iar scena selectată este blocată.

• Apăsaţi joystick-ul din nou pentru a anula blocarea scenei • De asemenea, puteţi selecta scene multiple succesiv Pentru a finaliza setarea Apăsaţi pe butonul MENU.

57

Funcţie

Metodă de operare

Divizarea unei scene pentru ştergere
Cu această funcţie se divizează o scenă în două şi se şterge o jumătate.

Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]

1 Selectaţi meniul (

24) [EDIT SCENE] → [SPLIT&DELETE] → [YES]

2 Selectaţi scena care urmează să fie separată şi apoi
apăsaţi pe joystick.

3

Când ajungeţi la zona unde doriţi să separaţi scena

Selectaţi

cu joystick-ul

• Mutaţi joystick-ul spre stânga sau spre dreapta pentru redare înainte / înapoi. • Prin utilizarea redării cu încetinitorul sau cadru-cu-cadru va fi mai uşor să căutaţi punctul în care doriţi să divizaţi scena. ( 51)

4 Selectaţi jumătatea pe care doriţi să o ştergeţi şi
apăsaţi joystick-ul

Continuarea în pagina următoare.

58

Funcţie

Metodă de operare

Divizarea unei scene pentru ştergere (continuare)

5 Selectaţi [YES] apoi apăsaţi joystick-ul pentru a
reda partea de şters
• Când se selectează [NO], apare mesajul de confirmare. Treceţi la pasul 6.

Când opriţi redarea, apare mesajul de confirmare.

6 Selectaţi [YES], apoi apăsaţi joystick-ul
Pentru a continua combinarea altor scene Repetaţi paşii 2-6. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU. • Este imposibilă divizarea şi ştergerea scenelor cu un timp de înregistrare scurt. Lungimea scenelor rămase trebuie să fie de 3 secunde sau mai mult. • Este imposibilă setarea punctului de divizare la începutul sau finalul scenei. • Când o scenă care a fost divizată şi ştearsă utilizând funcţia SPLIT&DELETE este copiată pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD sau software-ul furnizat şi apoi este redată pe un alt dispozitiv, se poatze reda maximum 1 secundă din partea ştearsă. • Dacă o scenă cu pictograma (pictogramă copiată) este divizată şi ştearsă, informaţiile copiate sunt şterse ( 71) • Divizarea reală poate trece uşor dincolo de punctul de divizare stabilit.

59

veţi consuma o mică parte din capacitatea hard discului atunci când creaţi o listă de redare.Editarea 3 Utilizarea listelor de redare Puteţi crea o listă de redare alegând dintre scenele înregistrate şi adunându-le pe cele favorite. de asemenea. Crearea unei liste de redare noi Rotiţi butonul de mod pentru a selecta . • Numărul maxim de liste de redare pe HDD: 4 Număr maxim de scene de liste de redare pe HDD: 999 • Dacă sunt şterse scene originale. ştearsă. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT] 2 Selectaţi [CREATE] (Creare). partea din listele de redare care a fost creată cu aceste scene va fi. 60 . scenele originale nu vor fi modificate. Editarea scenelor pe o listă de redare nu va afecta scenele originale. Având în vedere că lista de redare nu este creată prin copierea datelor. • Dacă creaţi sau ştergeţi liste de redare. apoi apăsaţi pe joystick 1 Selectaţi (PLAYLIST) (Listă de redare) şi apăsaţi pe joystick. Scene înregistrate Listă de redare • Puteţi crea o listă de redare doar pe HDD. Nu puteţi crea o listă de redare pe card SD.

4 Apăsaţi pe butonul MENU. lista de redare selectată va fi ştearsă • Puteţi şterge scene dintr-o listă de redare şi din meniu. 5 Atunci când apare mesajul de confirmare. numerele tuturor listelor de redare ulterioare vor scădea cu 1 61 . Scena selectată va apărea încadrată cu roşu. Editarea unei liste de redare Editarea scenelor pe o listă de redare nu va afecta scenele originale.3 Selectaţi scena care va fi adăugată listei de redare şi apăsaţi pe joystick. • Când se apasă din nou pe joystick. scena selectată va fi anulată. Rotiţi butonul de mod pentru a selecta . selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. • Pe o listă pot fi setate până la 50 de scene succesive. Selectaţi [EDIT] → [DELETE] • Ştergerea scenelor de pe o listă de redare nu va mări capacitatea rămasă pentru înregistrare • Dacă ştergeţi toate scenele dintr-o listă de redare se va şterge şi lista de redare respectivă • Dacă ştergeţi o listă de redare. • Scenele sunt înscrise pe o listă de redare în ordinea în care au fost selectate. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT] 2 Selectaţi lista de redare de editat şi apoi apăsaţi pe joystick 1 Selectaţi [PLAYLIST) (Listă de redare) apoi apăsaţi pe joystick Funcţie Ştergerea scenelor Metodă de operare Metoda pentru ştergerea scenelor dintr-o listă de redare este aceeaşi ca pentru "Ştergerea scenelor / fişierelor" ( 55) • Ştergerea scenelor dintr-o listă de redare nu va afecta scenele originale • Atunci când selectaţi [ALL].

iar poziţia pe care urmează să fie mutată va fi indicată de o bară galbenă 3 Selectaţi poziţia pe care urmează să fie mutată scena şi apoi apăsaţi pe joystick Pentru a continua mutarea altor scene în lista de redare Repetaţi paşii 2-3. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU.Funcţie Metodă de operare Selectaţi meniul ( 24) Adăugarea scenelor la o listă de redare Scenele pot fi adăugate listei de redare create [EDIT] → [ADD] → [YES] Următoarele etape sunt aceleaşi ca cele din pasul 3 şi 5 din „Crearea unei noi liste de redare! ( 60) Mutarea scenelor într-o listă de redare Este posibilă modificarea secvenţei scenelor din lista de redare prin mutarea lor într-o altă poziţie 1 Selectaţi meniul ( 24) [EDIT] → [MOVE] → [YES] 2 Selectaţi scena care urmează să fie mutată şi apoi apăsaţi pe joystick Scena selectată va apărea încadrată cu roşie. 62 .

Editarea

4
Funcţie

Editarea imaginilor statice

Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta
Metodă de operare

Blocarea fişierelor cu imagini statice
Această funcţie este utilizată pentru prevenirea ştergerii accidentale a fişierelor cu imagini statice. (Totuşi, chiar dacă blocaţi anumite fişiere pe un mediu de stocare, formatarea cardului va şterge toate fişierele.)

Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MEDIA SELECT].

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [LOCK SET] → [YES]

2 Selectaţi fişierul care urmează să fie protejat şi apoi
apăsaţi pe joystick

], iar fişierul selectat este blocat. Se afişează pictograma [ • Apăsaţi din nou pe joystick pentru a dezactiva blocarea. • Puteţi selecta mai multe fişiere succesiv Pentru a finaliza setările Apăsaţi pe butonul MENU

63

Funcţie

Metodă de operare

Setarea DPOF
Această funcţie este pentru scrierea datelor de tipărire pe imaginile statice selectate Ce este DPOF? DPOF (Format ordine tipărire digitală) este un format care permite utilizatorului unei camere digitale să stabilească imaginile înregistrate pe un card SD care vor fi tipărite, împreună cu informaţii privind numărul de copii pe care doriţi să le tipăriţi. (Vă rugăm ţineţi cont de faptul că nu toate serviciile de tipărire suportă această funcţie).

Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT].

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [DPOF SET] → [SET]

2 Selectaţi fişierul care urmează să fie setat şi apoi
apăsaţi pe joystick

3 Selectaţi numărul de copii tipărite şi apoi apăsaţi pe
joystick

• Pentru a anula setarea, setaţi numărul de copii la [0]. • Puteţi selecta mai multe fişiere succesiv Pentru a finaliza setarea Apăsaţi pe butonul MENU. Pentru a anula toate setările DPOF Selectaţi [PHOTO SETUP] → [DPOF SET] → [CANCEL ALL] • Setarea DPOF poate fi stabilită pentru maximum 999 de fişiere. • Este posibil ca setarea DPOF realizată pe alte echipamente să nu fie recunoscută de către acest echipament. Vă rugăm să realizaţi setările DPOF pe acest echipament. • Nu puteţi adăuga data înregistrării la imaginile ce urmează să fie tipărite cu ajutorul setărilor DPOF

64

Funcţie

Metodă de operare

Copierea fişierelor cu imagini statice
Această funcţie este destinată copierii fişierelor cu imagini statice de pe HDD pe un card SD sau invers.

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [COPY]
Copiere de pe HDD pe un card SD Copiere de pe un card SD pe HDD

2 Selectaţi direcţia dorită şi apăsaţi joystick-ul 3 Selectaţi [SELECT] sau [ALL] şi apăsaţi pe joystick.
• Când se selectează [ALL], se vor copia toate fişierele cu imagini statice stocate pe HDD sau pe cardul SD. Treceţi la pasul 6.

4

(Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 2)

Selectaţi fişierul care va fi copiat, apoi apăsaţi pe joystick.

Fişierul selectat este încadrat în roşu. • Pentru a deselecta scena, apăsaţi din nou koystick-ul • Pot fi selectate până la 50 de fişiere pentru copiere • Fişierele sunt copiate în ordinea în care au fost selectate

5 6

(Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 3)

Apăsaţi pe butonul MENU.
La apariţia mesajului de confirmare,

selectaţi [YES] (da), apoi apăsaţi pe joystick.
Continuarea în pagina următoare.

65

imaginea nu va fi copiată pe HDD chiar dacă se selectează [ALL] (Toate). Copierea se va opri. • Când copiaţi fişiere. folosiţi o baterie cu putere suficientă sau adaptorul de reţea. • În cazul opţiunii [ALL]. • În timpul copierii. (Numele fişierelor sau numele folderelor vor diferi de cele ale fişierului original. • Nu opriţi aparatul în timpul copierii. 66 . Pentru a anula copierea înainte de încheierea acesteia Apăsaţi pe butonul MENU. este posibil ca acesta să nu fie afişat pe ecranul aparatului. nu deschideţi trapa compartimentului cardului. • Când o imagine static este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament. dacă numărul de fişiere este mare copierea poate necesita timp.Funcţie Copierea fişierelor cu imagini statice (continuare) Metodă de operare (Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 3) Pentru a continua copierea altor fişiere Repetaţi paşii 4-6. În acest caz.) • Setările de blocare şi setările DPOF ale unui fişier nu pot fi copiate. • Fişierele copiate sunt înregistrate după fişierele cu imagini statice din mediul de destinaţie a copierii. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU.

utilizaţi o baterie încărcată suficient sau adaptorul de reţea. dacă un card SD este formatat.000.Managementul mediilor de stocare 1 Administrarea hard-discului şi cardului SD • Aparatul indică doar capacitatea spaţiului utilizat şi a spaţiului disponibil. 40 GB este echivalent cu 40. • În funcţie de tipul de card SD utilizat. nu supuneţi aparatul la şocuri sau vibraţii. etc. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]. formatarea poate dura mai mult.073. utilizaţi o baterie încărcată suficient sau adaptorul de reţea. • Utilizaţi acest echipament pentru a formata carduri SD.824 biţi. • În timpul formatării. Dacă un card SD este formatat pe alte echipamente (cum ar fi PC).000 biţi. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta .000 biţi.000. nu decuplaţi acest aparat de la sursa de alimentare. apăsaţi pe butonul MENU pentru a părăsi ecranul cu mesaje. 67 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . • Când formatarea este finalizată. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [YES] [FORMAT HDD] Formatarea unui card de memorie SD Această funcţie este utilizată pentru iniţializarea cardurilor SD. apăsaţi pe butonul MENU pentru a părăsi ecranul cu mesaje. 1 GB = 1. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă.000. Formatarea se va opri. Vă rugăm reţineţi că dacă hard disk-ul este formatat. • (SDR-H40) Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare. Vă rugăm să reţineţi că. • Când formataţi hard-discul. Stocaţi datele importante pe un PC. . Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [HDD STATUS] [YES] Pentru a părăsi ecranul de informaţii Apăsaţi pe butonul MENU. nu opriţi acest echipament. • În timpul formatării. 60 GB este echivalent cu 60. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă. timpul de înregistrare poate fi mai mare şi există posibilitatea să nu puteţi utiliza cardul SD. Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT] 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [YES] [FORMAT CARD] Afişarea informaţiilor aferente hard-discului Sunt afişate informaţii referitoare la spaţiul folosit şi la cel rămas pe HDD. • Când formataţi un card SD.741. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. • Nu extrageţi cardul SD în timpul formatării. 2 Atunci când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick • Când formatarea s-a încheiat. Salvaţi datele importante pe un calculator etc. 2 Atunci când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta .000. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]. Formatarea hard-discului Această funcţie este utilizată pentru iniţializarea hard disk-ului. • În timpul formatării. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse. toate datele de pe acesta vor fi şterse. • (SDR-H60/SDR-H50) Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare.

• Selectaţi pe televizor intrarea video la care este conectat acest aparat. • Utilizaţi adaptorul de reţea pentru a nu avea probleme legate de epuizarea bateriei. • Nu utilizaţi alte cabluri AV cu excepţia celui furnizat. 1 Conectaţi acest echipament şi un aparat TV. selecta 3 Selectaţi mediul de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Pentru a urmări imagini cu raport dimensional 16:9 la un televizor cu ecran normal (4:3) Dacă imaginile nu sunt afişate corect pe un TV cu raport al dimensiunilor de 4:3. modificaţi setarea de meniu pentru a reda imaginile cu raportul original. (Pentru informaţii suplimentare. imaginile înregistrate pe card pot fi redate pe TV (Consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului pentru informaţii privind compatibilitatea).Utilizarea camerei cu alte produse 1 Redarea pe TV Imaginile video şi statice înregistrate cu acest echipament pot fi redate pe un aparat TV.) Exemplu de imagini cu raport dimensional de 16:9 afişate pe un televizor obişnuit (4:3) Setare [TV ASPECT] [16:9] [4:3] • Setarea implicită a acestei funcţii este [16:9]. • Dacă imaginile nu sunt afişate corect pe un televizor cu ecran lat. este posibil ca imaginile să nu fie afişate corect. 68 . consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului. • Dacă dispuneţi de un TV cu slot de card SD.) Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [4:3] [TV ASPECT] 4 Porniţi redarea pe acest echipament În cazul televizorul nu redă sunetul sau imaginea din acest echipament • Verificaţi conexiunile • Verificaţi dacă mufele sunt introduse până la refuz. • În funcţie de setarea TV. reglaţi la televizor setarea raportului dimensional. • Verificaţi setările de intrare ale aparatului TV (comutatorul de intrare). vă rugăm citiţi instrucţiunile de operare ale televizorului dumneavoastră. vă rugăm să citiţi instrucţiunile de operare ale aparatului TV. 2 Porniţi acest echipament şi apoi rotiţi selectorul de mod pentru a sau . (Pentru detalii. Cablu AV (inclus la livrare) • Introduceţi mufele până la refuz. Pentru mai multe informaţii.

etc. DVD-R DL. DVD-RW*2. • Discurile +RW/+R/+R DL sau de 8 cm nu pot fi utilizate pentru copier. 2 * Sunt suportate doar secvenţe video *3 Sunt suportate doar imagini statice Funcţiile diferite de copier disponibile când aparatul este conectat la o unitate de scriere DVD Date Mediu de stocare Funcţie DVD COPY ALL SCENES ADDED SCENES Funcţia FAVOURITE SCENES SELECT SCENES SELECT DATE SELECTE PLAYLIST 72 73 73 71 71 Secvenţe video HDD SD Imagini statice HDD/SD Pagina aplicabil -: nu se aplică • • • • Este imposibilă copierea simultană a imaginilor statice şi secvenţelor video Este imposibilă copierea datelor simultan de pe HDD şi SD Nu puteţi copia de pe mai multe carduri SD pe un disc Ordinea în care scenele sunt copiate nu poate fi modificată. DVD-R. CD-RW*3. pot fi utilizate discuri DVD-RAM. Despre discurile utilizabile Discuri de 12 cm noi*1 (DVD-RAM. DVD-RW sau CD-RW care au fost formatate. Discul copiat poate fi redat prin conectarea aparatului cu o unitate de scriere DVD. *1 Nu puteţi înregistra pe un disc care a mai fost utilizat. • Operarea nu este garantată cu alte unităţi de scriere • Utilizaţi cablul de conectare Mini AB USB furnizat pentru conectarea aparatului cu o unitate de scriere DVD (Operarea nu este garantată cu alte cabluri decât cel furnizat). Vă rugăm reţineţi că datele şterse nu pot fi recuperate.Utilizarea camerei cu alte produse 2 Cu o unitate de scriere DVD Este posibilă copierea imaginilor înregistrate cu acest aparat pe discuri prin conectarea unei unităţi opţionale de scriere DVD. Datele înregistrate pe disc vor fi şterse. Când un disc DVD-RAM. manipularea discurilor. discul este formatat şi înregistrarea începe. • Consultaţi instrucţiunile de operare ale unităţii de scriere DVD pentru detalii privind discurile recomandate. 69 . DVD-RW sau CD-RW înregistrat este introdus în unitatea de scriere DVD. CD-R*3) • Nu atingeţi cu degetele suprafaţa de înregistrare a discurilor. (75) Echipamente capabile de copiere a imaginilor pe discuri prin conectarea acestui aparat – Unitate de scriere DVD/VW-BN1 • Recomandăm utilizarea unităţii VW-BN1. Cu toate acestea.

Cablu de conectare mini AB USB (furnizat cu unitatea de scriere DVD) Unitate de scriere DVD (opţional) • Conectaţi terminalul Mini A la aparat iar terminalul Mini B la unitatea de scriere DVD • Introduceţi mufele până în capăt 1 Conectaţi adaptorul de alimentare furnizat cu unitatea de scriere DVD la unitatea de scriere • Nu puteţi alimenta unitatea de scriere de la acest aparat. se va afişa mesajul „CANNOT CHECK CONNECTED DEVICE.Conectarea acestui aparat la o unitate de scriere DVD Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD pentru a copia datele pe discuri sau pentru a reda imaginile care au fost copiate pe un disc. DISCONECT THE USB CABLE FROM THIS UNIT” (Dispozitivul conectat nu poate fi verificat. operarea nu este posibilă când aparatul este conectat la unitatea de scriere DVD 3 Porniţi aparatul 4 Conectaţi aparatul la unitatea de scriere folosind cablul Mini AB USB (furnizat cu unitatea de scriere DVD) • Ecranul de selectare a funcţiei de unitate de scriere DVD se va afişa I 5 Introduceţi discul în unitatea de scriere DVD • Introduceţi discul în unitatea de scriere DVD după conectarea unităţii de scriere la acest aparat • Vă rugăm citiţi instrucţiunile de operare ale unităţii de scriere DVD privind modul de utilizare • Dacă unitatea de scriere DVD este conectată la acest aparat cu un disc deja introdus. 70 . 2 Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare • Dacă utilizaţi bacteria. deconectaţi cablul de conectare Mini AB USB de la unitate şi scoateţi discul pentru a vă asigura că acesta este utilizabil şi nu a fost introdus invers (69). Deconectaţi cablul USB de la aparat) după ce „Please wait” (Vă rugăm aşteptaţi) este afişat timp de 1 minut. Când acest lucru se întâmplă.

ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv. aceste scene vor fi copiate din nou la utilizarea funcţiei ADDED SCENES.[ALL SCENES] *Doar la selectarea video 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] . DVD-RW sau CD-RW. • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM. Dacă toate scenele sunt copiate. selectaţi [YES]. • Informaţiile copiate vor fi şterse la utilizarea funcţiei SPLIT&DELETE. • Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial. • Scenele de secvenţe video indicate cu pot fi şterse în grup utilizând meniul de ştergere ( 56). Este posibilă scrierea doar a scenelor care sunt adăugate după copiereasau ştergerea scenelor copiate în grup. După confirmare. urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru schimbarea discurilor.[ADDED SCENES] 2 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul Numărul de discuri necesare pentru copiere în funcţie de tipul de disc • Când 2 sau mai multe discuri sunt necesare pentru copiere. utilizând funcţia DVD COPY. Pentru a finaliza. Drept urmare. 71 .Funcţia DVD COPY Imaginile înregistrate pe acest aparat pot fi copiate pe disc. care sunt adăugate după copierea pe disc utilizând funcţia DVD COPY (scene fără pictograma ) pe discuri. • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Informaţiile copiate sunt înregistrate în scenele de secvenţe video care apoi sunt copiate pe disc utilizând funcţia DVD COPY. Pictogramă copiată Informaţiile copiate sunt înregistrate în scenele de secvenţe video care apoi sunt copiate pe disc utilizând funcţia DVD COPY şi simbolul este indicat pe ecran. Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD ( 70) Copierea tuturor scenelor pe discuri Copiaţi toate imaginile de pe mediile de stocare pe discuri Copierea scenelor adăugate pe discuri Copiaţi scenele pe mediile de stocare.[DVD COPY] . 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] sau [PICTURE] – [DVD COPY]* . apăsaţi joystick-ul. este posibilă creare unui alt set cu acelaşi conţinut.

* Unităţile de capacitate utilizabilă de pe un disc DVD sunt 1 MB = 1. 2 Selectaţi scenele de copiat şi apoi apăsaţi joystick-ul Dimensiunea datelor scenei Spaţiu rămas pe disc* Scena selectată este încadrată în roşu. este posibilă copierea listelor de redare create pe HDD pe discuri DVD. • Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial. precum şi copierea scenelor prin selectarea datei de înregistrare. Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD ( Selectarea scenelor de copiat pe un disc 70) Selectaţi scenele pe care doriţi să le copiaţi pe un singur disc DVD. De asemenea. Pentru a finaliza. • Pentru a deselecta scena.048. apăsaţi joystick-ul din nou • Pot fi setate până la 50 de scene succesiv • Dacă dimensiunea totală de date depăşeşte capacitatea discului. După confirmare. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv. DVD-RW sau CD-RW. 72 . spaţiul rămas pe disc afişat se va schimba în roşu şi se va afişa dimensiunea excesivă. Este posibilă crearea unui alt disc cu acelaşi conţinut. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB.Funcţia FAVOURITE SCENES Este posibilă selectarea scenelor de secvenţe video înregistrate pe acest aparat şi înregistrarea lor pe un singur disc DVD. Selectaţi scenele astfel încât acestea să intre pe un disc. 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT SCENES] • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. apoi apăsaţi joystick-ul 4 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii.576 biţi 3 Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [START]. apăsaţi joystick-ul. selectaţi [YES].

urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru schimbarea discurilor. • Pot fi setate până la 50 de date succesiv 3 4 Apăsaţi butonul MENU Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [START]. 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT DATE] 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD]– [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT PLAYLIST] 2 Selectaţi data / lista de redare de copiat şi apăsaţi joystick-ul. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Dacă toate scenele sunt copiate. apăsaţi joystick-ul din nou. • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii. Data / lista de redare selectată este încadrată în roşu. • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM.Selectarea scenelor în funcţie de dată. După confirmare. apăsaţi joystick-ul. DVD-RW sau CD-RW. • Pentru a deselecta data / lista de redare. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv. • Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial 73 . pentru copiere pe discuri Scenele înregistrate cu acest aparat sunt copiate selective pe discuri DVD. Selectarea scenelor în funcţie de listă de redare pentru copier pe discuri Listele de redare create pe HDD sunt copiate pe discuri DVD. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB. este posibilă creare unui alt set cu acelaşi conţinut. selectaţi [YES]. Pentru a finaliza. apoi apăsaţi joystick-ul 5 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul Numărul de discuri necesare pentru copiere în funcţie de tipul de disc Când 2 sau mai multe discuri sunt necesare pentru copiere.

nu scuturaţi aparatul sau unitatea de scriere. 74 . poate rezulta un disc cu un spaţiu mai mare nefolosit.Note pentru copierea datelor pe discuri utilizând unitatea de scriere DVD La ştergerea datelor de pe mediile de stocare după efectuarea unei copii.. Despre timpul necesar pentru copiere Timpul necesar pentru copierea unui disc (La copierea a 4GB de imagini video pe 1 disc). • Datele care au fost înregistrate pe un alt dispozitiv nu pot fi copiate sau nu vor fi corecte chiar dacă sunt copiate. numărul de discuri copiate şi temperatura camerei. deoarece datele sunt înregistrate în funcţie de scenă. acest lucru depinzând de software. De asemenea. Nu formataţi discul deoarece toate datele vor fi şterse şi nu mai pot fi recuperate. • Nu puteţi conecta şi utiliza un hub USB • Nu puteţi ejecta un disc în timpul copierii. este posibil să se afişeze un mesaj solicitând formatarea discului. • Dacă mesajul „READING DISC.) este afişat timp de mai mult de 2 minute.. De asemenea.. 40 – 90 min Aprox.” (Citire disc. 30 min – 60 min Aprox. Din acest motiv. • Când o imagine statică este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament dar nu apare pe afişajul aparatului. redaţi discurile pentru a vă asigura că acestea au fost copiate corect înaintea ştergerii ( 75) • Nu opriţi aparatul sau unitatea de scriere DVD şi nu deconectaţi cablul Mini AB USB în timpul copierii. poate fi necesar un interval de timp mai lung pentru copiere decât pentru înregistrare. • După ce datele sunt copiate pe un disc. • Utilizarea unui disc CD-RW sau CD-R este recomandată pentru copierea imaginilor statice de dimensiuni mici. • Când datele sunt divizate şi copiate pe mai multe discuri. 15 – 60 min Timpul necesar pentru copiere diferă în funcţie de numărul de scene înregistrate pe mediul de stocare.5 – 2 ori mai lung decât timpul de înregistrare pe un disc DVD-R. Este posibil ca aceasta să nu fie afişată corect. • Un disc DVD-R DL are două straturi de înregistrare deci timpul de înregistrare este de aproximativ 1. imaginile nu pot fi adăugate pe disc prin conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD. • Data de înregistrate pentru scenele sau fişierele copiate pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD reprezintă data la care au fost copiate scenele sau fişierele. Tip disc DVD-RAM DVD-RW DVD-R Timp de copiere Aprox. Aşteptaţi afişarea mesajului de finalizare a copierii. Când un disc care a fost creat cu acest aparat şi cu unitatea de scriere DVD este introdus în DVD recorder. tipul de disc. Consultaţi intrucţiunile de operare ale DVD Recorder-ului pentru detalii. scoateţi discul şi asiguraţi-vă că acesta este utilizabil şi nu a fost introdus invers. ( 69) • Nu există nicio garanţie că un disc creat prin conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD va putea fi redat pe orice player. imaginea nu va fi copiată pe disc. este necesar un interval de timp pentru verificarea datelor scrise..

apoi apăsaţi joystick-ul. 50. 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul. apoi apăsaţi joystick-ul. 53) 75 . 3 Selectaţi scena / fişierul de redat. 1 Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD 2 Selectaţi [PLAY DISC] (Redare disc). ejectaţi discul şi deconectaţi cablul de conectare Mini AB USB. • Operaţia de redare este aceeaşi ca la redarea imaginilor video sau imaginilor statice ( • După redare. • Imaginile video şi imaginile statice de pe disc sunt afişate ca imagini miniaturale.Redarea unui disc introdus în unitatea de scriere DVD Puteţi reda imaginile video şi imaginile statice copiate pe un disc.

În cazul în care copiaţi imagini direct de pe cardul SD sau cu cablul AV şi apoi le redaţi pe un ecran lat. şi setaţi raportul dimensiunilor la 16:9. • Selectaţi pe televizor intrarea video la care este conectat acest aparat. În acest caz. imaginile înregistrate cu acest aparat pot fi copiate pe hard disk sau pe un disc DVD. Cablu AV (inclus la livrare) • Introduceţi mufele cât mai bine posibil. acestea vor fi îngustate orizontal. Consultaţi instrucţiunile de operare ale DVD recorder-ului pentru informaţii privind copierea de pe un card SD. 3 Selectaţi mediul de stocare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 4 Porniţi redarea pe acest aparat. 2 Porniţi acest echipament şi apoi rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . ( 60) • Utilizaţi adaptorul de reţea pentru nu avea probleme legate de epuizarea bateriei. 1 Conectaţi acest echipament şi echipamentul video.Utilizarea camerei cu alte produse 2 Cu alte aparate video Copierea imaginilor pe alte aparate video Puteţi crea o listă de redare adunând scenele pe care doriţi să le copiaţi. Apoi începeţi înregistrarea pe dispozitivul conectat. Opriţi apoi redarea pe acest echipament. apoi copiaţi pe alte echipamente numai scenele din această listă de redare. 76 . Utilizarea slotului de card SD al altor aparate Dacă dispuneţi de un DVD recorder cu slot de card SD. • Pentru detalii privind copierea imaginilor. Pentru a opri copierea Opriţi înregistrarea pe echipamentul conectat. • Nu utilizaţi alte cabluri AV cu excepţia celui furnizat. consultaţi instrucţiunile de operare ale DVD recorder-ului. consultaţi instrucţiunile de operare ale unităţii de redare şi ale televizorului.

Utilizarea camerei cu alte produse 4 Utilizarea camerei video cu o imprimantă (PictBridge) Pentru a tipări imagini prin conectarea acestei unităţi direct la o imprimantă. setaţi numărul de copii la [0]. 2 Selectaţi [PictBridge] – [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi pe joystick. • Se pot seta succesiv până la 8 fişiere afişate pe o pagină. • Puteţi seta imprimarea a maxim 9 copii. 4 Selectaţi numărul dorit de copii şi apoi apăsaţi pe joystick. 1 Conectaţi acest echipament la o imprimantă.) • Utilizaţi adaptorul de alimentare pentru mai multă siguranţă. • Pentru a anula setarea. 5 Apăsaţi pe butonul MENU pentru a afişa meniurile PictBridge. (Citiţi instrucţiunile de utilizare ale imprimantei. Pe ecranul acestui echipament apare indicatorul . 3 Selectaţi un fişier care urmează să fie tipărit şi apoi apăsaţi pe joystick. 6 Selectaţi setarea de tipărire a datei la [DATE PRINT] şi apăsaţi joystick-ul. • Această setare nu este disponibilă dacă imprimanta nu poate tipări data. 77 . Cablu USB [furnizat ) • Introduceţi conectorii USB până în capăt • Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celor furnizate (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare şi porniţi-l. utilizaţi o imprimantă compatibilă cu tehnologia PictBridge.

nu puteţi utiliza setările DPOF. Verificaţi această setare înainte de tipărire. Nu utilizaţi un hub USB. Dacă se selectează [NO]. evitaţi efectuarea următoarelor operaţii. Dacă se selectează [YES]. [4X5 INCH]: Format L [5X7 INCH]: Format 2L [4X6 INCH]: Format carte poştală [A4]: Format A4 • Nu puteţi seta un format de hârtie care nu este recunoscut de imprimantă. Dacă opriţi tipărirea înainte de finalizare Împingeţi joystick-ul în jos. 9 Selectaţi [PRINT] [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. 8 Selectaţi setarea de machetă la [PAGE LAYOUT]. Atunci când utilizaţi o imprimantă care are o funcţie de retezare sau de tipărire fără chenar. anulaţi funcţia respectivă înainte de tipărire. toate setările rămân valabile. ─ Deconectarea cablului USB ─ Extragerea cardului SD sau deschiderea capacului de slot SD ─ Acţionarea selectorului de mod 78 . • În timpul imprimării. Conectaţi imprimanta direct la acest echipament.7 Selectaţi setarea formatului de hârtiei la [PAPER SIZE]. (Pentru mai multe detalii.) Atunci când echipamentul este conectat direct la imprimantă. iar ecranul revine la pasul 3. iar ecranul revine la pasul 3. consultaţi instrucţiunile de operare ale imprimantei. setarea numărului de copii este anulată. apoi apăsaţi joystick-ul • • [STANDARD]: Format specific imprimantei. Aceste operaţii nu permit imprimarea corectă. Se afişează un mesaj de confirmare. • • ─ Întreruperea alimentării cu energie electrică Verificaţi setările imprimantei pentru formatul hârtiei. • Părăsiţi funcţia PictBridge deconectând cablul USB după ce imaginile au fost tipărite. calitatea imprimării etc. STANDARD: Aranjarea în pagină caracteristică imprimantei [ ]: Tipărire fără chenar [ ]: Tipărire cu chenar • Nu puteţi seta tipuri de aranjare în pagină care nu sunt recunoscute de imprimantă. Este posibil ca marginile imaginilor ] să înregistrate cu setarea opţiunilor [ fie tăiate. apoi apăsaţi joystick-ul.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 80 Înaintea utilizării 84 Configurare 88 Utilizarea software-ului 90 Utilizarea unui calculator Macintosh 79 .

7. Adobe Reader Pentru a vizualiza instrucţiunile de instalare. DVD-recordere. Mozilla 1.0. Imaginile create cu alte camere video. combinaţi sau ştergeţi) imaginile copiate pe PC. Editaţi (divizaţi. Redaţi pe PC imaginile înregistrate cu acest aparat Copiaţi imaginile înregistrate cu acest aparat pe hard-disk-ul PC-ului. este necesară aplicaţia Adobe Reader (Adobe Acrobat Reader) 5. Dacă aplicaţia Adobe Reader (Adobe Acrobat Reader) nu este deja instalată pe PC-ul dumneavoastră.0. • Nu putem garanta operarea corectă a acestui aparat dacă utilizaţi alt software decât cel furnizat. 80 . Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2.Înainte de utilizare 1 Operaţii pe care le puteţi efectua cu un PC După ce aţi instalat aplicaţia VideoCam Suite de pe CD-ROM-ul furnizat şi aţi conectat PC-ul la aparat.0 sau o versiune ulterioară. • VideoCam Suite poate procesa imagini înregistrate cu acest aparat sau imagini înregistrate cu VideoCam Suite.0 sau 7. • Nu copiaţi imagini înregistrate pe acest aparat utilizând un alt software decât cel furnizat. Creaţi liste de redare. software-uri sau discurile DVD-Video din comerţ nu sunt suportate. executaţi Windows Update şi încercaţi să instalaţi aplicaţia din nou. Selectaţi imaginile dorite şi creaţi propriile dumneavoastră discuri DVD originale. AOL 9 • Dacă aplicaţia nu poate fi instalată în baza cerinţelor de mai jos.5 sau 2. Firefox 1. o puteţi instala de pe CD-ROM-ul furnizat. puteţi efecua operaţiile descrise mai jos. • Următoarele cerinţe de sistem sunt necesare pentru a instala Adobe Reader de pe CD-ROM-ul furnizat ─ Intel Pentium III sau un procesor echivalent ─ Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4. Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 sau Microsoft Windows Vista ─ 128 MB RAM (256 MB recomandat pentru formate complexe sau documente mari) ─ Microsoft Internet Explorer 6.

utilizaţi Adobe Reader 8.Înainte de utilizare 2 Mediu de operare • Pentru a instala aplicaţiile software furnizate. este necesar un CD-ROM • Când 2 sau mai multe dispozitive USB sunt conectate la un PC.0 este recomandat) Mouse sau dispozitiv echivalent SD card reader / writer (necesar pentru a citi şi scrie cardul SD) CPU RAM Afişaj Spaţiu liber pe hard disk Software necesar Unitate de disc Sunet Interfaţă Alte cerinţe 81 . pot apărea erori în timpul înregistrării.8 GHz sau superior recomandat) Windows Vista: 512 MB sau mai mult (1 GB recomandat) Windows XP/2000: 256 MB sau mai mult High Colour (16 biţi) sau mai mult (32 de biţi sau mai mult recomandat) Rezoluţie desktop de 1024 x 768 pixeli sau mai mult Placă video DirectX 9. Vă rugăm debifaţi [Compress this drive and clear the disc area] în [Properties] pe hard disk. contactaţi producătorul PC-ului. nu este garantată operarea corectă.0 PC Sistem de operare PC compatibil IBM PC/AT Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2. Adobe Acrobat Reader 5.0c (DirectDraw overlay) Transfer DMA efectiv la Ultra DMA/33 sau mai mult (Ultra DMA/100 sau mai mult recomandat) Pentru instalarea aplicaţiei: 150 MB sau mai mult La crearea discurilor (DVD Video) 5 GB sau mai mult pentru folderul de lucru (10 GB sau mai mult în cazul discurilor dual-layer) • Dacă se activează setarea de comprimare. Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Home Premium Intel Pentium III 800 MHz sau superior (Intel Pentium 4 1. (Operarea nu este garantată cu cu alte cabluri USB) • Utilizaţi cablurile USB furnizate la conectarea la PC (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) VideoCam Suite 1.0c. PC-ul nu va opera corespunzător.0 sau Adobe Acrobat Reader 6. sau când dispozitivele sunt conectate printr-un hub USB sau prin utilizarea unor cabluri de extensie. În acest caz.0 sau ulterior Unitate de disc care suportă discuri DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM Suport DirectSound Port USB (Hi-Speed USB 2.0 sau o versiune ulterioară (necesare pentru afişarea instrucţiunilor de operare) • Pentru Windows Vista. DirectX 9.0c sau ulterior • Dacă instalaţi software-ul pe un PC care nu este compatibil cu DirectX 9.

tablet PC Edition. sau software-ul poate rula lent la redarea imaginilor video • Dacă PC-ul dumneavoastră nu îndeplineşte cerinţele de mai sus. Windows 98/98SE.1. dacă acesta nu suportă Hi-Speed USB (USB 2. franceza. poate apărea o eroare la scrierea datelor pe disc Funcţie de citire card SD (socare) PC Sistem de operare PC compatibil IBM PC/AT Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2. spaniola şi chineza simplificată • DirectX 9. Windows 95. germana. Windows Me. şi Windows NT • Nu este garantată operarea pe un sistem de operare actualizat • Nu este garantată operarea pe PC-uri care nu sunt compatibile PC/AT • Acest software nu este compatibil cu un mediu multi-boot • Acest software nu este compatibil cu un mediu multi-CPU • Operarea nu este garantată pe Microsoft Windows XP Media Center Edition.0c se va instala automat în momentul instalării software-ului • Nu este garantată operarea pe toate unităţile DVD • DVD-urile scrise cu acest software nu sunt garantate a fi compatibile cu toate playerele DVD • În funcţie de mediul de operare al PC-ului dumneavoastră. sunetul poate fi intermitent. unele PC-uri nu pot fi utilizate • CD-ROM-ul furnizat este disponibil doar pentru Windows • Acest software nu este compatibil cu Microsoft Windows 3. Windows Vista Business / Enterprise şi sisteme de operare pe 64 de biţi • Datele nu sunt suportate în alte limbi decât engleza. italiana.0). cadrele se pot reduce.• Chiar dacă cerinţele de sistem menţionate sunt îndeplinite. Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Home Premium Windows Vista: Intel Pentium III 1000 MHz sau superior Windows XP/2000: Intel Pentium II 300 MHz sau superior Windows Vista Home Basic: 512 MB sau mai mult Windows Vista Home premium: 1 GB sau mai mult Windows XP/2000: 32 MB sau mai mult (64 MB sau mai mult recomandat) Port USB CPU RAM Interfaţă • Echipamentul USB operează cu driver-ul instalat în sistemul de operare. 82 .

mărcile înregistrate şi secretele comerciale din cadrul acestui Software nu sunt transferate Beneficiarului de Licenţă.. dezasamblării sau decompilării acestui Software. dacă este necesar. decompilare sau dezasamblare Beneficiarul licenţei nu poate modifica. Dacă Beneficiarul licenţei nu este de acord termenii şi condiţiile acestui Contract. Calculatorul Beneficiarul licenţei poate utiliza Software-ul pe un singur calculator şi nu îl poate utiliza pe mai multe calculatoare. Articolul 1. cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis de legile ţării în care Beneficiarul licenţei este rezident. Matsushita nu garantează că operarea Software-ului se poate face fără probleme sau neîntrerupt. Modificare. modifice sau copieze Software-ul. Utilizarea de către o terţă parte Beneficiarul licenţei nu poate utiliza. vă rugăm să returnaţi Software-ul la Matsushita Electric Industrial Co. fără nici o garanţie de nici un fel. Încetarea licenţei Drepturile acordate Beneficiarului licenţei sub prezentul contract vor înceta automat dacă Beneficiarul licenţei nu respectă termenii şi condiţiile prezentului contract. Ltd („Matsushita”). vi se acordă o licenţă pentru Software-ul definit în acest Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final („Contract”) cu condiţia ca dumneavoastră să fiţi de acord cu termenii şi condiţiile din acest Contract. nu sunt responsabili de defectele apărute în Software sau de eventuale daune cauzate Beneficiarului de licenţă în urma modificării. sau la distribuitorii sau furnizorii săi de la care aţi achiziţionat Software-ul. sub nici o formă. cu excepţia situaţiilor în care acest lucru este stipulat în Contract. Despăgubiri Software-ul este furnizat „ca atare”. dar fără a se limita la garanţii de neîncălcare. vandabilitate şi / sau caracterul potrivit pentru un anumit scop. vă rugăm să citiţi următoarele informaţii: Dumneavoastră („Beneficiar al Licenţei”). Articolul 4. Matsushita sau distribuitorii săi nu sunt responsabili de daunele suferite de Beneficiarul licenţei rezultate din sau în legătură cu utilizarea acestui Software. manualul de instrucţiuni şi orice alte suporturi media furnizate Beneficiarului licenţei (în mod colectiv denumite „Software”). pe propria cheltuială. Licenţa Beneficiarului Licenţei i se acordă dreptul de a utiliza Software-ul. copia. fie gratuit sau nu. Articolul 7. să utilizeze. Restricţii privind copierea Software-ului Beneficiarul licenţei poate face o singură copie a Software-ului complet sau a unei părţi din el. Beneficiarul licenţei trebuie să distrugă Software-ul şi toate documentaţiile aferente împreună cu toate copiile. Articolul 5. 83 . inclusiv informaţiile înregistrate sau descrise pe CD-ROM. Matsushita. Controlul de export Beneficiarul licenţei este de acord să nu exporte sau re-exporte în nici o ţară Software-ul. Articolul 3. modifica. După încetarea licenţei. Articolul 6. Articolul 8. fără licenţele de export corespunzătoare legilor din ţara în care Beneficiarul licenţei este rezident.Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final Înainte de a deschide pachetul CD-ROM. decompila sau dezasambla Software-ul. transfera sau permite unei terţi părţi. Articolul 2. dar toate drepturile aplicabile privind patentele. sau distribuitorii săi. incluzând. Mai mult. pentru copie de siguranţă. drepturile de autor. expresă sau implicată.

executaţi clic pe [Continue] 5 Selectaţi [Yes] sau [No] pentru a crea comanda scurtă 6 Selectaţi ţara sau regiunea unde vă aflaţi şi apoi executaţi clic pe [Next] • Dacă nu se poate selecta regiunea sau ţara. consultaţi managerul). 84 . închideţi orice alte aplicaţii software care rulează • Nu efectuaţi alte operaţii pe PC înainte de finalizarea aplicaţiei Pentru Windows Vista: Dacă apare caseta de dialog [User Account Control]. se vor afişa unele note Verificaţi conţinutul şi apoi închideţi fereastra. executaţi clic pe [PAL Area] Instalarea VideoCam Suite 1 Introduceţi CD-ROM-ul în PC Se va afişa ecranul [Setup Menu] • Dacă ecranul [Setup Menu] nu apare.0] 8 3 Executaţi clic pe [Next] 4 Selectaţi locaţia în care va fi instalată aplicaţia şi apoi executaţi clic pe [Next] La finalizarea aplicaţiei.Configurare 1 Instalarea La instalarea software-ului. • Înainte de iniţierea instalării. executaţi clic pe [Yes] 7 Executaţi clic pe [Install] pentru a începe procesul de instalare 2 Executaţi clic pe [VideoCam Suite 1. conectaţi-vă la PCul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator echivalent) sau cu numele de utilizator pentru contul standard (Dacă nu aveţi autorizaţie în acest sens. executaţi dublu-clic pe pictograma de unitate CD-ROM din [My Computer] • Când apare mesajul de confirmare.

În acest caz. contactaţi producătorul.0].0] apoi executaţi clic pe [Uninstall] 85 .9 Selectaţi [Yes. În acest caz. 4 Selectaţi [VideoCam Suite 1. poate fi necesară instalarea DirectX 9. • În funcţie de mediul de operare. Dacă instalaţi software-ul pe un PC care nu este compatibil cu DirectX 9. executaţi clic pe [Yes] pentru instalare. I want to restart my Pentru Windows XP computer now] şi executaţi clic pe [Finish]. 1 Selectaţi [Start] → [Settings] → [Control Panel] → [Add / Remove Programs] Pentru Windows Vista 1 Selectaţi [Start] → [Control Panel] → [Uninstall a program] 2 Selectaţi [VideoCam Suite 1. apoi executaţi clic pe [Remove] Pentru Windows 2000 Dezinstalarea software-ului Urmaţi paşii de mai jos pentru a dezinstala software-ul în cazul în care nu vă mai este necesar. apoi executaţi clic pe [Change/Remove] 2 Selectaţi [VideoCam Suite 1.0c.0]. PC-ul nu va opera corespunzător. 3 Selectaţi [Start] → [Control Panel] → [Add or Remove Programs] PC-ul trebuie restartat pentru ca aplicaţia să funcţioneze.0c.

pot diferi. 1 Conectaţi acest aparat la PC Se va afişa ecranul de selectare USB 2 Selectaţi [PC CONNECT] – [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi pe joystick. • În funcţie de mediul de operare al PC-ului. PC-ul nu poate scrie date pe aparat şi nu poate şterge datele de pe acesta. alimentarea acestuia nu poate fi întreruptă. Deconectaţi cablul USB înainte de a opri aparatul. • Cardul şi hard disk-ul nu pot fi accesate simultan • Poate fi necesară restartarea PC-ului la conectarea acestui aparat la PC pentru prima dată. În caz contrar. precum şi denumirea unităţii.Configurare 2 Conectare şi recunoaştere După instalarea software-ului. • Acest aparat suportă doar citirea datelor utilizând PC-ul. ( 87) • Nu deconectaţi cablul USB sau adaptorul de alimentare în timp ce indicatorul de accesare card SD ( sau ) este afişat pe ecranul LCD. datele de pe card sau HDD se pot pierde. La accesarea hard-discului • Windows Vista • Windows XP: • Windows 2000: 86 . Pictograme de unitate • Pictograma este afişată în [My Computer]. acesta este recunoscut ca dispozitiv extern. aparatul trebuie conectat la PC şi trebuie să fie recunoscut corect de PC • Scoateţi CD-ROM-ul furnizat din PC Cablu USB [furnizat ) • Introduceţi conectorii USB la maximum • Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celui furnizat. forma pictogramei unităţii. Aparatul va fi detectat automat de PC • Când aparatul este conectat la un PC. (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare Despre afişarea pe PC Când aparatul este conectat la un PC.

2 Selectaţi [USB Mass Storage 3 Verificaţi dacă s-a selectat Device] şi executaţi clic pe [Stop] [MATSHITA DVD-RAM CAM-DD4 USB Device] sau [MATSHITA DVD CAM-SD USB Device] şi executaţi clic pe [OK] Executaţi clic pe [Close] şi puteţi deconecta în siguranţă cablul.La accesarea cardului SD • Windows Vista • Windows XP: • Windows 2000: Copierea imaginilor statice pe PC Funcţia de citire a cardului SD sa HDD (stocare) Când aparatul este conectat la un PC şi cardul SD sau hard disk-ul poate fi utilizat ca dispozitiv extern. • În folderul [100CDPFP] sunt stocate imagini statice în format JPEG (IMGA0001. Apare fereastra de deconectare hardware • În funcţie de setarea PC-ului dumneavoastră. • Utilizaţi întotdeauna acest aparat pentru a formata cardurile SD. (Prin„ “ se înţeleg caractere în baza 16 (hexazecimale) cuprinse între 001 şi FFF. etc. Exemplu de structură de foldere HDD Pentru a deconecta în siguranţă cablul USB Card SD 1 Executaţi dublu-clic pe pictograma în bara de sarcini. imaginile statice de pe card pot fi copiate pe PC cu Windows Explorer sau alte programe. cardul nu va mai putea fi folosit pe aparat. În caz contrar. • În folderul [100CDPFP] sau într-un folder similar pot fi stocate până la 999 de fişiere.). 87 . 2 Trageţi fişierele în folderul de destinaţie (pe hard disk) • Nu ştergeţi folderele de pe cardul SD.JPG etc. • Fişierele de setare DPOF sunt înregistrate în folderul [MISC] (numai pentru cardul SD).) • În folderul [PRG ] pot fi stocate până la 99 de fişiere. este posibil ca această pictogramă să nu apară • Imaginile în mişcare în format SD-Video sunt stocate în folderul [PRG ]. 1 Executaţi dublu-clic pe folderul care conţine fişiere pe [100CDPFP].

Pentru Windows XP/2000: • La utilizarea VideoCam Suite. Citirea instrucţiunilor de operare ale software-ului • Aveţi nevoie de Adobe Reader pentru a citi instrucţiunile de operare PDF ( 80) Selectaţi [start] → [All Programs (Programs)] → [Panasonic] → [VideoCam Suite 1. Dacă vă conectaţi cu un alt nume de utilizator. software-ul nu va putea fi utilizat.0] → [Manual] 88 . conectaţi-vă la PC-ul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator autorizat echivalent).0] → [VideoCam Suite]. Selectaţi [start] → [All Programs (Programs)] → [Panasonic] → [VideoCam Suite 1.Utilizarea software-ului 1 Iniţierea aplicaţiei VideoCam Suite Pentru Windows Vista: • La utilizarea VideoCam Suite. conectaţi-vă la PC-ul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator autorizat echivalent) sau cu numele de utilizator pentru contul standard. Consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului (fişier PDF) pentru detalii privind modul de utilizare. software-ul nu va putea fi utilizat. Dacă vă conectaţi cu un alt nume de utilizator.

scenele care nu au fost copiate încă pe DVD utilizând această funcţie vor fi identificate automat şi scrise pe DVD Discurile DVD-Video create utilizând această funcţie pot fi redate pe un DVD player sau alte dispozitive. • După ce scenele au fost copiate utilizând funcţia DVD COPY. deconectaţi cablul USB (87) • Orice scenă copiată cu funcţia DVD COPY este indicată prin şi poate fi ştearsă în grup utilizând meniul de ştergere (56. Introduceţi un disc DVD în unitate pentru scrierea unui DVD pe PC • Ordinea secvenţelor video pe disc este setată automat când discul este creat cu funcţia DVD COPY. puteţi crea cu uşurinţă discuri DVD-Video prin apăsarea butonul DVD COPY de pe aparat. Între scenele înregistrate pe hard disk-ul aparatului. importaţi secvenţele video pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD ( 88). Dacă executaţi clic pe [OK]. Importaţi secvenţele video pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD ( 88). acestea nu mai pot fi copiate din nou. 71) 89 . Înaintea opririi aparatului. • După finalizarea copierii. 1 Conectaţi aparatul la un PC (86) 2 Apăsaţi butonul DVD COPY Se afişează ecranul [Create DVD-Video Disc] (Creare disc DVD-Video) • Consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului (Fişier PDF) pentru detalii privind modul de utilizare. redaţi discurile pentru a vă asigura că au fost copiate corect înainte de a şterge datele. La ştergerea datelor de pe HDD după efectuearea unei copii.Funcţia DVD COPY La utilizarea VideoCam Suite. Pentru a stabili ordinea în care secvenţele video sunt copiate pe disc. funcţia USB va fi setată la [PC CONNECT]. apare un mesaj.

4 PowerPC G5 (1.Utilizarea unui calculator Macintosh 1 Dacă se utilizează un Macintosh Mediu de operare pentru funcţia de citire a cardului SD (stocare) PC Sistem de Operare CPU Macintosh Mac OS X v10. din folderul [DCIM] 6 Trageţi fişierele în folderul de destinaţie (pe hard disk-ul PC-ului) 90 . 3 Conectaţi acest aparat la un PC prin cablul USB furnizat • Ecranul de selectare a funcţiei USB este afişat 4 Selectaţi [PC CONNECT] – [HDD] sau [SD CARD]. etc. • CD-ROM-ul furnizat este disponibil doar pentru Windows Copierea imaginilor statice pe un PC Pentru a deconecta cablul USB în siguranţă Trageţi pictograma [HDD_CAMERA] sau [NO NAME] în [Thrash] şi apoi deconectaţi cablul USB.8 GHz sau mai mult) Intel Core Duo Intel Core Solo 64 MB sau mai mult Port USB RAM Interfaţă • Chiar dacă cerinţele de sistem menţionate sunt îndeplinite. Fişierele sunt stocate în folderul [100CDPFP]. unele PC-uri nu pot fi utilizate • Echipamentul USB operează cu driver-ul instalat în sistemul de operare. apoi apăsaţi joystick-ul 5 Executaţi dublu-clic pe pictograma [HDD CAMERA] sau [NO NAME] afişată pe desktop.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 92 Indicaţii 97 Sfaturi utile 91 .

0 0dB Stabilizator imagine ( Timp expunere ( Distanţă focală ( Mod soft skin ( .Indicaţii 1 Indicaţii Mod lumină de fundal ( 41) 38) Indicaţii mediu de stocare Hard disk selectat Card SD selectat 1/100 OPEN. 48) 48) Indicaţii înregistrare Înregistrare video Valoare amplificare ( 41) 48) Fade (alb).11. R 100 Se poate înregistra pe card SD Se recunoaşte cardul SD Se înregistrează pe card/ se accesează cardul SD Calitatea imaginii statice ( 35) Număr imagini statice rămase MF 2x Focalizare manuală ( Indicator amplificare zoom ( 36) 92 . F2.2008 15:30 (roşu) (verde) Timp de înregistrare scurs Indicator dată/oră ( 27) Înregistrare/scriere pe disc ( 31) Pauză de înregistrare ( PRE-REC (SDR-H60/SDR-H50) ( Rata de aspect 16:9 ( Modul auto ( Modul manual ( 30) 44) 46) 31) 42) 43) (alb) (verde) (roşu) . Fade (negru) ( 41) Funcţie de vedere nocturnă în culori ( 41) Microfon zoom ( 37) 28) 43) Funcţie Power LCD ( Reducere zgomot vânt ( Mod înregistrare secvenţe video ( 33) Mod scenă ( 45) Mod Sports Mod Portrait Mod Low light Mod Spotlight Mod Surf & snow Nivel al tonurilor de alb ( 46) Nivel automat tonuri de alb Mod interior (înregistrare sub bec cu incandescenţă) Mod exterior Mod reglare manuală Înregistrare cu temporizator ( 41) Număr de pixeli de înregistrare pentru imagini statice ( 35) 640 × 480 640 × 360 Înregistrare / accesare HDD Înregistrare imagini statice Putere baterie rămasă ( R 0min 16) Timp de înregistrare rămas 0h00m00s 15.

Indicaţii redare Redare video DPOF setat în prealabil (la o valoare mai mare decât 1) ( 64) Număr de pixeli de înregistrare pentru imagini statice ( 35) 640 × 480 640 × 360 Redare imagini statice Dimensiunea imaginii nu este afişată în cazul imaginilor statice înregistrate cu alte produse cu dimensiuni ale imaginilor diferite de cele indicate mai sus. 10 R Număr scenă Reglare volum ( Reluare redare ( 51) 51) Conţinut protejat de alt echipament. ► Redare ( Pauză ( 50) 50) 51) Derulare rapidă înainte/înapoi ( Salt redare ( Ultima/prima scenă oprită 50) Redare cu încetinitorul ( 51) Redare cadru cu cadru ( 51) 0h00m00s Durată redare secvenţă video Mod redare ( 52) Afişarea tuturor scenelor de pe disc Afişare scene înregistrate la data selectată Afişare scene din lista de redare selectată Mod înregistrare secvenţe video ( 33) No. 63) Secvenţe video copiate ( 71) 100-0001 Afişare număr folder imagine statică/fişier 93 . Imagini statice protejate ( 57.

Hard disk-ul nu poate fi accesat deoarece funcţia de detectare şocuri a detectat faptul că aparatul a suferit un şoc.(Indicator oră) Bateria încorporată este aproape descărcată. 94 .Indicaţii … Unitate de scriere DVD este conectată Când meniul [BURN DISC] este selectat Când meniul [PLAY DISC] este selectat Tip disc ( 69) DVD-RAM DVD-RW DVD-R CD-RW CD-R DVD-R DL Când este conectată o imprimantă compatibilă PictBridge ( 77) Accesare card sau HDD ( 86) -. Înregistrarea se poate opri la şocuri continue. ( 27) Indicatorul de avertizare/ alarmă apare când monitorul LCD este rotit spre lentilă. Readuceţi direcţia monitorului LCD în poziţie normală şi verificaţi indicatorul de avertizare/alarmă. Nu este introdus nici un card SD/card inutilizabil.

THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE Aţi introdus un card de 8 MB sau 16 MB în modul de îrnegistrare video. • La utilizarea unui card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video ( 20). ERROR OCCURED. scoateţi bateria şi apoi introduceţi-o din nou. Acest mesaj nu indică o problemă cu aparatul. etc. Utilizaţi adaptorul de alimentare furnizat. PLEASE TRY AGAIN AFTER A WHILE. pentru a le proteja. Nu încercaţi să reparaţi aparatul dumneavoastră. etc. Dacă mesajul apare chiar şi după repetarea acestei operaţii de mai multe ori. şi apoi duceţi în service aparatul. aparatul necesită reparaţii. RECORDING IS STOPPED. HDD BACKUP RECOMMENDED. Aparatul a detectat un şoc. OPERATION FAILED. toate datele de pe acesta vor fi şterse. Faceţi copii de siuranţă ale datelor pe un PC..Indicaţii 2 Mesaje RECOMMEND DATA BACKUP PERIODICALLY. se recomandă formatarea cardului utilizat ( 67). CANCEL NIGHT VIEW MODE. Capacitatea hard disk-ului este limitată. Deconectaţi alimentarea şi consultaţi distribuitorul. CHECK CARD. Când un card SD este formatat. Recomandăm copierea de siguranţă a datelor importante pe un PC. înainte de formatarea cardului. iar operarea s-a oprit. Cardul nu este compatibil sau nu poate fi recunoscut de echipament. • La utilizarea oricărui alt card. Copiaţi imediat datele de pe HDD pe un PC. EXIT THE MENU THEN CHANGE TO MANUAL MODE. ( 20) THIS BATTERY CANNOT BE USED. Încercaţi să utilizaţi funcţii care nu pot fi utilizate simultan. A apărut o problemă cu hard disk-ul. Utilizaţi o baterie compatibilă cu acest aparat ( 14) Aţi încercat să conectaţi un adaptor de alimentare care nu este compatibil cu acest aparat. etc. ( 17) Dacă utilizaţi o baterie compatibilă cu acest aparat ( 14). EXCESSIVE SHOCK DETECTED. Când apare acest mesaj. 95 .. Utilizaţi un card Panasonic sau un alt card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video.

) HDD ERROR DETECTED. AN ERROR OCCURRED IN THE DVD BURNER. OPERATION STOPPED. TEMPERATURE TOO LOW Temperatura internă a aparatului este prea scăzută. În acest fel se pot pierde datele de pe disc.INTERNAL TEMPERATURE TOO HIGH. Chiar dacă alimentarea cu energie este decuplată fără a repara discul. aşteptaţi un interval de timp înainte de pornirea aparatului. • Când remediaţi problemele de disc. Temperatura internă a aparatului este prea ridicată. Pentru a copia scena din nou. • În funcţie de starea datelor. Despre recuperare Este posibil ca sistemul să nu poată termina în mod normal scrierea unui fişier. Respectaţi instrucţiunile care se afişează pe monitor. ALL CONTENTS OF THIS DISC WILL BE DETELED. Scoateţi cardul SD şi apăsaţi butonul RESET pentru a reporni echipamentul ( 103) DISCONNECT USB CABLE. apoi opriţi şi reporniţi aparatul. Echipamentul nu poate stabili în mod corect conexiunea cu un calculator sau cu o imprimantă. DISCONNECT THE USB CABLE FRON THIS UNIT. PLEASE TURN UNIT OFF AND WAIT A WHILE. Scoateţi cablul USB de la aparat. (Remedierea poate dura mai mult. – Deconectaţi cablul USB. CANNOT OPERATE WHILE USB CONNECTED. poate să apară următorul mesaj. în funcţie de eroarea constatată. Opriţi aparatul. Dacă la accesarea discului se constată că există informaţii incorecte de administrare a discului. PUSH THE RESET SWITCH. NOW REPAIRING DATA. DISC COPY IS ABORTED. • Nu reparaţi un card care a fost înregistrat pe alt echipament. puteţi repara discul atunci când porniţi din nou alimentarea. ştergeţi mai întâi scena afişată. Deconectaţi şi apoi conectaţi din nou cablul USB şi apoi selectaţi din nou funcţia USB dorită. CARD ERROR DETECTED. Confirmaţi conţinutul utilizând dispozitivul cu care au fost înregistrate datele. NOW REPAIRING DATA. A fost detectată o problemă la echipament. Alimentarea cu energie a aparatului nu poate fi decuplată atunci când aparatul este conectat la calculator. 96 . aşteptaţi scăderea temperaturii şi apoi porniţi aparatul din nou. înaintea ştergerii. DO YOU WANT TO CONTINUE? Discul introdus conţine date. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. Dacă mesajul „Please Wait” (Vă rugăm aşteptaţi). THIS SCENE CANNOT BE READ. utilizaţi o baterie cu un nivel de încărcare cât mai ridicat sau adaptorul de reţea. de exemplu atunci când alimentarea cu energie se întrerupe dintr-un motiv oarecare în timpul înregistrării sau al editării.

Compensare lumină de fundal Mod Soft skin (Setare şi anulare) Mod asistenţă (Help) Mod Scenă Modificare nivel tonuri de alb Reglarea timpului de expunere. a irisului / amplificării • În modul auto • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • La utilizarea funcţiei de zoom digital • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • Când se utilizează modul scenă 97 . Tabelul de mai jos prezintă exemple de funcţii care pot fi restricţionate de diferite condiţii. Funcţii Zoom digital Modificare gradată a imaginii (fade) Condiţii care dezactivează funcţia • În modul înregistrare imagine • • În modul înregistrare imagine (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC. Funcţie de vedere nocturnă în culori • În timpul înregistrării pe un disc (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • În modul înregistrare imagine • (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • Când se setează irisul / amplificarea • • În timpul înregistrării pe un disc (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC.Sfaturi utile 1 Funcţii care nu pot fi utilizate simultan Unele funcţii ale acestui aparat sunt dezactivate sau nu pot fi selectate datorită specificaţiilor echipamentului.

Sfaturi utile 2 Întrebări frecvente Ce tipuri de card se pot folosi cu acest aparat? Se pot folosi carduri de memorie SD şi carduri de memorie SDHC. compatibile cu Clasa 2 sau o clasă superioară. Dacă dispozitivul nu poate reda discul. ( 31. Cum trebuie să procedez când hard-discul este plin? Folosiţi programele furnizate pentru a salva datele pe un calculator sau disc DVD. De asemenea. ( 65) Copierea imaginilor în mişcare nu este posibilă. Folosiţi opţiunea [MEDIA SELECT] din meniu pentru a alterna între mediile de destinaţie a înregistrării. puteţi conecta aparatul la un DVD recorder şi apoi copiaţi datele. conectaţi unitatea de scriere DVD la acest aparat pentru redare. nu se poate înregistra continuu. 34) Este posibilă copierea datelor pe HDD şi cardul SD cu acest aparat? Copierea imaginilor statice este posibilă. (Pentru compatibilitatea discului. Dacă dispozitivul nu poate reda discul. 55. Unitatea DVD poate înregistra un maximum de 9999 de imagini statice pe un singur disc. ştergeţi scenele de care nu aveţi nevoie sau formataţi hard-discul. recomandăm utilizarea cardurilor SD cu capacităţi de la 256 MB la 8 GB. După aceea. Cu o unitate de scriere DVD Ce tip de dispozitiv este necesar pentru redarea unui disc creat cu o unitate de scriere DVD? Un disc creat cu o unitate de scriere DVD poate fi redat pe un DVD player. ( 67). este posibil ca unele imagini statice să nu poată fi redate. conectaţi unitatea de scriere DVD la aparat pentru redare. 98 . consultaţi instrucţiunile de operare ale player-ului). ( 18) Pentru înregistrarea secvenţelor video. Din moment ce numărul maxim de imagini statice care poate fi redat diferă în funcţie de player. Se poate înregistra continuu de pe HDD pe un card SD sau invers? Nu.

nu se poate. Se poate folosi funcţia DVD COPY şi pentru copierea secvenţelor video de pe carduri SD pe discuri DVD? Nu. copiaţi secvenţele video pe un PC şi apoi acopiaţi-le pe disc. Este posibilă redarea la un calculator? Folosiţi VideoCam Suite.Cu un calculator Se pot scrie date din calculator pe hard-discul sau cardul SD al aparatului? Nu. Puteţi utiliza funcţia DVD COPY doar pentru a copia secvenţe video înregistrate pe HDD. nu se poate. Dacă doriţi să copiaţi secvenţe video de pe un card SD pe un disc DVD. Terminalul USB al acestui aparat este numai pentru citire. 99 .

Puncte de verificare • Încărcaţi bateria utilizând adaptorul de alimentare ( 14). Dacă starea normală nu a fost încă restabilită. Echipamentul nu poate fi utilizat. • Dacă aţi setat [DEMO MODE] la [ON] fără să introduceţi un disc sau un card în modul înregistrare video sau înregistrare imagine. ( 26) Echipamentul se opreşte automat. • Asiguraţi-vă că monitorul LCD este deschis sau vizorul este extins • Funcţionarea bateriei este influenţată de temperatura mediului înconjurător. aşteptaţi circa un minut şi apoi conectaţi din nou adaptorul de reţea sau bateria. Apoi.Sfaturi utile 3 Identificarea şi remedierea problemelor Problemă Echipamentul nu poate fi pornit. echipamentul este setat automat în modul demonstrativ. reporniţi alimentarea. În locurile cu temperatură foarte scăzută. • Scoateţi cardul SD şi apăsaţi pe butonul RESET ( 103). Pentru a relua înregistrarea. (Se activează modul demonstraţie) 100 . • Este posibil ca circuitul de protecţie al bateriei să fi intrat în acţiune. Dacă echipamentul tot nu poate fi utilizat. pentru prezentarea funcţiilor sale. Alimentarea nu se opreşte automat dacă funcţia de economisire a energiei ( 25) este setată la [OFF]. acesta este oprit automat pentru a nu se consuma bateria. • Bateria are o durată de viaţă limitată. • Dacă nu utilizaţi echipamentul timp de 5 minute. • Echipamentul nu poate fi utilizat decât dacă monitorul LCD este deschis sau vizorul este extins. (Efectuarea acestor operaţii când este aprins indicatorul de acces poate distruge datele de pe hard disc sau de pe card. această setare trebuie să aibă valoarea [OFF]. porniţi din nou alimentarea. Ataşaţi bateria la adaptorul de reţea timp de 5 până la 10 secunde. Echipamentul nu rămâne pornit suficient timp. deşi a fost pornită alimentarea cu energie. după circa încă un minut. Echipamentul nu poate fi utilizat în condiţii normale. bateria este defectă. demontaţi adaptorul de reţea sau bateria. Bateria se descarcă rapid. Se aude un declic la pornirea alimentării.) • Acesta este un sunet emis de lentila în mişcare şi nu reprezintă o defecţiune. înseamnă că bateria este uzată şi nu mai poate fi folosită. Dacă durata de funcţionare a acesteia este prea scurtă chiar şi după o reîncărcare completă. Imaginea afişată pe monitor se schimbă brusc. bateria se descarcă mai repede. În mod normal.

înregistrarea se poate întrerupe. Puncte de verificare • Dacă aţi setat [SETUP] [DISPLAY] [OFF]. Funcţia de focalizare automată nu funcţionează. 101 . Înregistrarea nu începe. cu excepţia datei şi a avertizărilor. Înregistrarea se opreşte automat în timpul înregistrării secvenţelor video pe un card SD. Copiaţi datele de pe un card SD pe un PC. Realizaţi înregistrarea cu opţiunea [PICT. Imaginea redată se blochează temporar. • Dacă înregistrarea se opreşte la utilizarea hrad diskului. Pentru a putea utiliza din nou echipamentul. viteza de scriere se reduce. apoi formataţi cardul SD ( 67) • Dacă încercaţi să înregistraţi obiecte mici sau cu detalii fine cu opţiunea [PICT. Închideţi capacul.Problemă Nu este afişată o indicaţie de funcţie. Înregistrarea începe. echipamentul nu poate funcţiona normal. ( 35) • Apăsaţi butonul AUTO • Există unele subiecte şi zone adiacente acestora pentru care focalizarea automată nu funcţionează corect ( 108). dispar.QUALITY] setată la [ este posibil ca imaginile să capete un aspect de mozaic. Nu scăpaţi sau supuneţi la şocuri aparatul în timpul operării. Imaginile statice înregistrate nu sunt clare. eliberaţi memorie ştergând scenele care nu mai sunt necesare ( 55) sau utilizaţi un disc nou sau un card SD nou. • Utilizaţi un card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video. • Nu este posibilă efectuarea de înregistrări când comutatorul de protecţie la scriere a cardului SD a fost setat la LOCK ( 19). toate indicaţiile de pe afişaj. Operarea se opreşte arbitrar • Funcţia de detectare şocuri s-a activat automat pentru protejarea hard disk-ului. • Dacă hard discul sau cardul nu mai au memorie disponibilă. copiaţi datele de pe HDD pe un PC şi formataţi hard disk-ul. iar discul sau cardul au fost introduse în mod corect. deşi echipamentul este pornit. opriţi-l şi lăsaţi-l să se răcească. • Echipamentul este fierbinte.QUALITY] setată la [ ]. • Aparatul este setat în modul de înregistrare secvenţă video sau modul de înregistrare imagine statică? • În cazul în care capacul este deschis. În aceste situaţii. Respectaţi instrucţiunile din mesajele afişate. ca de exemplu indicarea timpului rămas sau a timpului scurs. dar se opreşte imediat. • Când utilizaţi un card pe care datele au fost scrise şi şterse de multe ori. ]. reglaţi focalizarea utilizând modul focalizare manuală ( 46).

Dacă echipamentul nu a revenit încă la funcţionarea normală. Puncte de verificare • În timpul redării. Consultaţi distribuitorul. ( 19) • Este posibil ca datele să fie distruse de unde statice sau electromagnetice. • Utilizaţi cu acest echipament un card de memorie SD cu o capacitate între 8 MB şi 8 GB. Înlăturaţi protecţia ( 57. • Este posibil să nu se poată şterge scenele care sunt afişate cu indicatorul pe ecranul cu imagini miniaturale. • Schimbaţi setarea astfel încât să corespundă raportul dimensional al televizorului.Problemă Sunetul nu este redat de la difuzorul încorporat Cu toate că echipamentul este corect conectat la un aparat TV. ( 18) • Nu se poate realiza nici o operaţie cât timp echipamentul este conectat la un calculator • Opriţi echipamentul. • Nu este posibilă ştergerea în cazul în care comutatorul de protecţie la scriere a cardului se află în poziţia LOCK. Chiar dacă aţi formatat un card sau un hard disc. acestea nu pot fi utilizate. Dacă echipamentul nu poate fi oprit. mutaţi butonul de volum pentru a afişa indicaţia de volum şi pentru a-l regla ( 51) • Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare ale aparatului TV şi selectaţi canalul care corespunde intrării utilizate pentru conectare. discul sau cardul pot fi deteriorate. • Echipamentul. imaginile redate nu pot fi văzute. Nu se poate efectua nici o operaţie. ( 68) • Fişierele blocate nu pot fi şterse. Stocaţi datele importante şi pe calculator sau pe alte echipamente. 102 . Vă rugăm să reţineţi că formatarea unui disc sau a unui card şterge toate datele de pe discul sau cardul respectiv. Indicaţia dispare. extrageţi echipamentul din priză şi consultaţi distribuitorul de la care l-aţi achiziţionat Imaginea de pe cardul SD nu are un aspect normal. formataţi discul sau cardul pentru a şterge datele ( 67). Scenele nu pot fi şterse sau editate. Apoi porniţi din nou echipamentul. apăsaţi butonul RESET sau decuplaţi bateria sau adaptorul de reţea şi apoi montaţi la loc bateria sau adaptorul de reţea. Imaginile redate sunt comprimate pe orizontală. Monitorul se blochează. Dacă aceste scene nu sunt necesare. 63).

folosiţi un disc nou. Vă rugăm ţineţi cont de faptul că la formatare toate datele de pe card sunt şterse. Pentru detalii. consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului 103 . În acest caz. Un card SD introdus în alt echipament nu poate fi recunoscut. Nu încercaţi să reparaţi singur echipamentul Când cardul este introdus în acest aparat. Utilizaţi aparatul pentru a formata cardurile SD. extrageţi discul şi curăţaţi-l. nu este recunoscut. ( 67) • Verificaţi ca echipamentul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului SD (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. ( 20) Dacă discul prezintă zgârieturi. indicatorul poate continua să apară. reporniţi echipamentul. alimentarea este întreruptă în mod automat circa un minut mai târziu. • Echipamentul a detectat automat o eroare. În acest fel. echipamentul trebuie reparat. Apăsaţi pe butonul RESET cu proeminenţa capacului de protecţie a lentilei . • Chiar după ce aţi apăsat pe butonul RESET. • Dacă nu apăsaţi pe butonul RESET.Problemă Se afişează mesajul „PUSH THE RESET SWITCH” sau „CHECK THE DISC AFTER PUSHING THE RESET SWITCH TO REPAIR IT“ Puncte de verificare • După ce aţi utilizat metoda următoare pentru a reporni echipamentul. Decuplaţi sursa de alimentare conectată şi consultaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat-o.

trebuie să instalaţi pe PC aplicaţia VideoCam Suite de pe CD-ROM-ul furnizat. Sau utilizaţi software-ul furnizat. executaţi dublu-clic pe pictograma şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. este posibil ca sunetul să nu fie redat corect. • Pentru a crea discuri DVD-Video utilizând funcţia DVD COPY. aparatul nu este detectat de către PC Când cablul USB este deconectat. pentru a copia scenele. La conectarea prin cablul USB. • După ce imaginile au fost copiate utilizând funcţia DVD COPY. 104 . apare un mesaj de eroare pe PC Funcţia DVD COPY nu porneştechiar dacă am apăsat butonul DVD COPY Nu pot copia secvenţe video utilizând funcţia DVD COPY.Cu alte dispozitive Problemă Puncte de verificare • Când scenele înregistrate pe un card SD prin setarea [AUDIO REC] la [MPEG] sunt copiate pe un disc [DVD] utilizând unitatea de scriere DVD şi apoi sunt redate cu alte dispozitive. Este necesar prea mult timp pentru crearea unui DVD DVD Player-ul nu poate reda discurile pe care le-am creat utilizând VideoCam Suite. opriţi aparatul şi apoi reconectaţi cablul USB • Pentru a deconecta cablul USB în siguranţă. • Crearea unui DVD poate dura mai mult dacă mărimea fişierelor este mică. Importaţi imaginile pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD. apoi copiaţi pe disc. • Pentru a reda un DVD creat utilizând VideoCam Suite. player-ul trebuie să suporte redarea acelui disc DVD. Sunetul nu este redat corect când un disc DVD care a fost copiat utilizând unitatea de scriere DVD este redat Cu un calculator Problemă Puncte de verificare • Închideţi ecranul meniu înaintea conectării cablului USB • Selectaţi un alt terminal USB pe PC • Verificaţi mediul de operare ( 75) • Deconectaţi cablul USB. înregistraţi scenele setând [AUDIO REC] la [DOLBY]. În acest caz. acestea nu mai pot fi recopiate. (Consultaţi instrucţiunile de operare ale playerului).

• Nisipul sau praful pot deteriora echipamentul. • Înregistrările pot fi deteriorate iar imaginile pot fi distorsionate de câmpurile magnetice puternice create de boxe sau de motoarele mari. • Nu lăsaţi produse din cauciuc sau din material plastic mult timp în contact cu echipamentul. • Dacă utilizaţi echipamentul o perioadă de timp îndelungată. • Corpul camerei se poate decolora iar finisajul se poate desprinde. Dacă utilizaţi echipamentul într-un loc cu mult nisip sau praf. imaginile sau sunetele înregistrate pot fi afectate negativ. • Un impact puternic poate deteriora carcasa echipamentului. Când transportaţi echipamentul. utilizaţi cablurile furnizate cu aceste accesorii. nu-l scăpaţi pe jos şi nu-l loviţi. Apoi conectaţi la loc bateria sau adaptorul de alimentare şi reporniţi echipamentul. Pentru îndepărtarea petelor mai rezistente. • Dacă pe echipament se pulverizează astfel de substanţe. diluanţi de vopsea sau alcool pentru curăţarea aparatului. Asiguraţi-vă că utilizaţi numai cablurile furnizate cu echipamentul. Nu utilizaţi camera video în apropierea emiţătoarelor radio sau a cablurilor de înaltă tensiune.Măsuri de precauţie la utilizare Despre acest echipament • Echipamentul. Nu pulverizaţi pe echipament insecticide sau substanţe chimice volatile. consultaţi instrucţiunile care însoţesc laveta. • Radiaţiile de unde electromagnetice generate de microprocesoare pot avea un efect negativ asupra echipamentului. ştergeţi-l cu o lavetă bine stoarsă. imaginile sau sunetul pot fi distorsionate de radiaţiile de unde electromagnetice. Apoi ştergeţi echipamentul cu o lavetă uscată. pentru a îndepărta praful şi amprentele de degete. Nu folosiţi benzină. se recomandă să amplasaţi un agent deshidratant (silicagel) în apropierea echipamentului. • Ştergeţi echipamentul cu o lavetă moale. iar finisajul se poate jupui. cauzând funcţionarea defectuoasă a acestuia. cum ar fi o plajă. opriţi echipamentul şi extrageţi bateria sau deconectaţi adaptorul de alimentare. uscată. echipamente pentru jocuri video etc. dar aceasta nu reprezintă o defecţiune. carcasa acestuia se poate deteriora. (Trebuie procedat cu mare grijă atunci când introduceţi sau extrageţi un disc sau un card. • Nu utilizaţi camera video lângă telefoanele mobile. În cazul în care nu intenţionaţi să utilizaţi echipamentul pentru o perioadă mai îndelungată • Dacă depozitaţi echipamentul într-un dulap sau pe un raft. De asemenea. nu lăsaţi nisipul sau praful fin să pătrundă în interiorul unităţii sau să ia contact cu terminalele acesteia.) • Dacă utilizaţi echipamentul lângă sau pe un aparat TV. discul şi cardul SD se pot încălzi după o funcţionare îndelungată. Ţineţi camera video cât mai departe posibil de echipamente electromagnetice (precum cuptoare cu microunde. Nu utilizaţi prelungitoare. Nu utilizaţi echipamentul în scopuri de supraveghere sau în alte scopuri profesionale. cauzând perturbaţii ale imaginilor şi sunetelor. în interiorul unităţii se acumulează căldură. păstraţi echipamentul departe de acţiunea apei de mare. extrageţi bateria sau scoateţi din priză adaptorul de reţea. stoarceţi bine o lavetă înmuiată în prealabil într-un detergent neutru diluat cu apă şi ştergeţi echipamentul cu această lavetă. • Dacă înregistraţi imagini în apropierea emiţătoarelor radio sau a cablurilor de înaltă tensiune. ceea ce poate atrage funcţionarea defectuoasă a echipamentului. 105 . • Echipamentul nu este proiectat pentru a fi utilizat în medii profesionale.) • Dacă echipamentul a fost stropit cu apă de mare. aparate TV. Apoi ştergeţi din nou echipamentul cu o lavetă uscată. • Dacă echipamentul este afectat negativ de echipamente electromagnetice şi nu funcţionează în mod corespunzător. • Înainte de curăţarea unităţii. Dacă utilizaţi accesorii opţionale. deoarece interferenţa rezultată poate afecta negativ imaginea sau sunetul. • Atunci când utilizaţi o lavetă tratată chimic.

Contactaţi furnizorul. s-ar putea să nu mai reuşiţi să utilizaţi bateria nici după ce o reîncărcaţi. se poate declanşa funcţia de protecţie. Despre adaptorul de alimentare • Dacă bateria este încălzită. curăţaţi-l cu o lavetă moale. Strălucirea normală va reveni odată cu creşterea temperaturii echipamentului. • Pentru a depozita bateria pentru o perioadă îndelungată. pe monitorul LCD se poate forma condens. astfel încât terminalele să nu intre în contact cu metale. vă recomandăm să o încărcaţi o dată în fiecare an şi să o depozitaţi din nou după ce aţi utilizat-o complet. încărcarea durează mai mult decât în mod normal. Extrageţi bateria după utilizare • Dacă lăsaţi bateria în echipament. bateria este uzată şi nu mai poate fi folosită. Atunci când călătoriţi şi doriţi să faceţi înregistrări. • Temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute scurtează durata de viaţă a bateriei. uscată. • Trebuie să îndepărtaţi de pe terminalele bateriei praful şi alte substanţe străine. iar bateria să nu fie încărcată. • Dacă temperatura bateriei este foarte ridicată sau foarte scăzută. Curăţaţi-l cu o lavetă moale. Dacă aţi scăpat bateria pe jos în mod accidental. Dacă bateria tot nu se încarcă. În acest caz. • Dacă durata de funcţionare a acesteia este prea scurtă chiar şi după reîncărcarea bateriei. La temperaturi ridicate. terminalele se pot coroda. este posibil ca indicatorul CHARGE să continue să lumineze intermitent. de exemplu datorită depozitării într-un spaţiu cu temperaturi scăzute. • Bateria trebuie depozitată într-un loc răcoros şi uscat. (Dacă este lăsat conectat. Păstrarea echipamentului în această stare poate conduce la descărcarea excesivă a bateriei.) • Electrozii adaptorului şi ai bateriei trebuie întotdeauna menţinuţi în stare curată. verificaţi dacă nu s-au deteriorat terminalele. În zonele reci este posibil ca indicatorul de încărcare completă să nu se aprindă sau ca indicatorul de nivel redus al bateriei să se aprindă după circa cinci minute de la începerea utilizării. Nu aruncaţi în foc bateria veche • Încălzirea unei baterii sau aruncarea ei în foc prezintă pericol de explozie. uscată. Umiditatea recomandată: între 40% şi 60%). pregătiţi baterii de rezervă • Pregătiţi baterii care să vă ajungă pe o perioadă de 3 până la 4 ori mai mare decât perioada în care doriţi să înregistraţi imagini. Bateria este sensibilă la umiditate şi la temperatură. • În locuri cu temperaturi scăzute. Aşteptaţi până când bateria revine la temperatura adecvată înainte de a încărca din nou bateria. lipsit de umiditate. • Când echipamentul este foarte rece. • Utilizarea aparatului poate genera sunete similare unui zumzet. perioada pe durata căreia puteţi înregistra imagini este mai scurtă. cu temperatură ridicată sau în locaţii cu fum şi ulei. făcând imposibilă utilizarea echipamentului. recepţia radio poate fi perturbată. • În locuri cu variaţii importante de temperatură. se consumă o cantitate redusă de curent. ceea ce conduce la o funcţionare defectuoasă. Acesta este un fenomen normal. Vă rugăm să achiziţionaţi o baterie nouă. Păstraţi adaptorul la o distanţă de cel puţin 1 m de aparatul de radio. • Bateria trebuie depozitată într-o pungă de vinil. 106 . la o temperatură cât mai constantă. • Montarea unei baterii cu terminalele deteriorate poate deteriora echipamentul sau adaptorul de reţea. o cantitate mică de curent se consumă chiar şi după oprirea echipamentului. după pornire monitorul LCD va fi uşor mai întunecat ca de obicei. cum sunt staţiunile de schi. este posibil ca bateria sau cablul de reţea să fie defecte. • Dacă utilizaţi adaptorul de reţea lângă un aparat radio. Monitorul LCD / vizorul • Dacă monitorul LCD este murdar. (Temperatura recomandată: între 15°C şi 25°C. • Dacă bateria este depozitată în locaţii cu umiditate ridicată. • După utilizare. deconectaţi adaptorul de alimentare. efect care se accentuează la creşterea sau scăderea temperaturii.Despre baterie Bateria care se utilizează în acest echipament este o baterie litiu-ion reîncărcabilă.

698. 6.A. • Când echipamentul se află într-un loc foarte umed. Sfat util De exemplu. DirectSound. Mai mult de 99. Windows.747. 6.549. Licenţe • Logo-ul SDHC este o marcă înregistrată • Patente US nr. • Intel. procedaţi aşa cum se arată în continuare. mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale producătorilor care au dezvoltat sistemul sau produsul respectiv. Lăsaţi echipamentul în cameră timp de circa o oră. Faceţi tot posibilul să evitaţi formarea condensului. • Când o cameră rece este încălzită rapid. în SUA şi/sau alte ţări. • Capturile de ecran Microsoft sunt reproduse cu permisiunea Microsoft Corporation. este necesară autorizarea companiei Macrovision. Totuşi. 7.132 şi 5. • Produs sub licenţa Dolby Laboratories. • Toate celelalte denumiri de sisteme şi de produse menţionate în aceste instrucţiuni sunt. puneţi echipamentul într-un sac de plastic. 6.381.936.Ecranul monitorului LCD este un produs tehnologic de extrem de înaltă precizie şi conţine aproximativ 123. în general. Este interzisă dezasamblarea sau modificarea camerei video. unde aerul este saturat de vapori (de exemplu o piscină încălzită). Dacă totuşi s-a format condens. • Când aerul rece de la instalaţia de aer condiţionat este suflat direct pe echipament. aceasta nu reprezintă o defecţiune şi nu afectează imaginea înregistrată. dacă aţi utilizat echipamentul pentru a face înregistrări pe o pârtie de schi şi îl duceţi într-o cameră încălzită. extrageţi cât mai mult aer din sac şi apoi închideţi sacul etanş. Cauzele formării condensului Condensul se formează atunci când temperatura sau umiditatea mediului înconjurător se modifică după cum urmează: • Când echipamentul este adus dintr-un mediu rece (de exemplu o pârtie de schi) într-o cameră caldă. Despre formarea condensului Atunci când se formează condens pe echipament. lentila se abureşte şi nu funcţionează corespunzător.583. CoreTM şi Pentium sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale Intel Corporation în SUA şi în alte ţări • Macintosh şi Mac OS sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Apple Inc. “Dolby” şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale companiei Dolby Laboratories. Windows Vista. 107 . Pentru utilizarea acestor tehnologii protejate de legea drepturilor de autor. până când temperatura acestuia se apropie de cea a camerei.836. • Când echipamentul este transportat dintr-o maşină cu aer condiţionat în mediul exterior.516. DirectX şi Internet Explorer sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări.U. • Microsoft. PC/AT şi PowerPC sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Intel Corporation în SUA şi/sau alte ţări.99% din aceştia sunt funcţionali şi numai 0. după care îl puteţi folosi. • După aversele din după-amiezile de vară. Această cameră video utilizează tehnologii protejate de legea drepturilor de autor şi este protejată şi de tehnologii patentate şi drepturi de proprietate intelectuală din S.01% pot rămâne inactivi sau mereu aprinşi.050. • IBM.000 pixeli. DirectDraw.

Chiar şi în interiorul intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat 108 . Când se înregistrează persoane pe fundalul unor munţi aflaţi în depărtare. Totuşi.Explicarea termenilor Nivel automat al tonurilor de alb Funcţia de reglare a nivelului tonurilor de alb recunoaşte culoarea luminii şi efectuează reglajul astfel încât culoarea albă să devină de un alb şi mai pur. • Încearcă să focalizeze un subiect cu contrast mai mare. 1) Intervalul efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb la acest echipament 2) Cer senin 3) Cer noros (ploaie) 4) Monitor TV 5) Lumina soarelui 6) Bec fluorescent alb 7) Bec electric cu halogen 8) Bec cu incandescenţă 9) Răsăritul sau apusul soarelui 10) Lumină de lumânare În afara intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb la acest echipament. având în vedere că echipamentul stochează informaţii despre culoarea albă provenite de la mai multe surse de lumină. Identificând culoarea albă în lumina soarelui şi culoarea albă în lumină fluorescentă. al tonurilor de alb. Nivelul tonurilor de alb Reglarea nivelului tonurilor de alb determină culoarea albă sub diferite surse de lumină. focalizarea automată nu funcţionează corect în următoarele situaţii. Focalizarea automată are următoarele caracteristici: • Reglează astfel încât liniile verticale ale subiectului se văd mai clar. utilizaţi funcţia de reglare manuală a echilibrului tonurilor de alb. Pentru surse luminoase situate în afara intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb. Aceasta poartă numele de reglare automată a nivelului tonurilor de alb. echipamentul poate înregistra imagini în nuanţă naturală dacă poate recunoaşte culoarea albă de referinţă. reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb nu funcţionează corespunzător în prezenţa altor surse de lumină. este dificilă focalizarea fundalului atunci când se focalizează obiecte aflate în apropiere. nu puteţi realiza focalizarea şi pe subiectul aflat în apropiere şi pe obiectele aflate la distanţă. • Realizează focalizarea numai pe centrul ecranului. echipamentul poate regla echilibrul pentru celelalte culori. reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb poate să nu funcţioneze corespunzător în prezenţa mai multor surse de lumină. analizează ulterior condiţiile de înregistrare şi selectează nuanţa cea mai adecvată. Înregistrarea simultană a obiectelor aflate în apropiere sau la distanţă Deoarece echipamentul realizează focalizarea pe ceea ce se află în centrul ecranului. Înregistraţi imaginile în modul focalizare manuală. Echipamentul determină nuanţa de lumină care parcurge lentila şi senzorul de echilibru al tonurilor de alb. Focalizarea automată Obiectivul este mutat înainte şi înapoi în mod automat pentru focalizarea pe subiect. Întrucât culoarea albă reprezintă referinţa pentru toate culorile (care compun lumina). Ilustraţia de mai sus prezintă intervalul în care funcţionează nivelul automat al tonurilor de alb. imaginea devine roşiatică sau albăstruie. Datorită acestor caracteristici.

ca de exemplu un perete alb. competiţii sportive cu subiecte aflate în mişcare rapidă. deoarece focalizarea se realizează pe fereastra murdară. Atunci când înregistraţi.Înregistrarea unui subiect aflat în spatele unei ferestre murdare sau prăfuite Subiectul din spatele ferestrei nu va putea fi focalizat. atunci când înregistraţi subiecte aflate de cealaltă parte a unui drum foarte aglomerat. în scene nocturne sau în scene care implică artificii sau iluminare specială. nu poate ţine pasul cu un subiect aflat în mişcare rapidă. focalizarea s-ar putea să îşi piardă din claritate. În mod similar. Aceasta înseamnă că un subiect cu contrast redus. de exemplu. Înregistrarea unui subiect aflat în mişcare rapidă Deoarece obiectivul realizează focalizarea mecanic. Focalizarea poate deveni estompată atunci când subiectul înregistrat se află pe malul mării. poate deveni neclar deoarece echipamentul realizează focalizarea pe baza liniilor verticale ale imaginii. 109 . Înregistrarea unui subiect înconjurat de obiecte cu suprafeţe lucioase sau puternic reflectante Deoarece focalizarea se realizează pe toate obiectele strălucitoare sau lucioase. se poate întâmpla să se realizeze focalizarea pe vehiculele care trec prin faţa camerei. Înregistrarea unui subiect cu un contrast scăzut Este uşor de realizat focalizarea pe un subiect cu contrast ridicat sau cu linii verticale. Înregistrarea unui subiect pe un fond întunecat Echipamentul nu poate realiza focalizarea corectă deoarece informaţiile de lumină care trec prin obiectiv sunt considerabil reduse. este greu de realizat în aceste condiţii focalizarea pe subiectul dorit.

3 V / 7. F2. 50 câmpuri Card SD: Pe baza standardului SD-Video HDD: Standard independent Senzor imagine 1/6" CCD Total: 800K×3 Senzor imagine Pixeli efectivi: Imagine în mişcare: 400K (4:3).8 Distanţă focală: De la 3. transfocare digitală 70x/2000x Monitor LCD 2. F1.0 W Sistem semnal Format înregistrare CCIR: semnal de culoare PAL cu 625 linii.2 V c.400 lx Aprox.0 Distanţă focală: De la 1.0 Vp-p 75 Ω 316 mV. 123 K pixeli) Stereo (cu funcţie de zoom) 1 difuzor rotund Ø 20 mm 1.8 la F 2.0 mm Macro (AF domeniu complet) SDR-H60: Transfocare optică 50x. 2 lx în modul vedere nocturnă în culori ) 1. 370 K (16:9) Imagine statică: 410K (4:3). 380K (16:9) SDR-H60: Auto Iris.Specificaţii tehnice Camera video cu hard-disc şi card SD Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră Sursă de alimentare: Consum putere: 9. 600 Ω Obiectiv Transfocare Monitor Microfon Difuzor Iluminare standard Iluminare minimă necesară Nivel ieşire video Nivel ieşire audio (linie) 110 . Înregistrare 4.8 mm la 90 mm Macro (AF domeniu complet) SDR-H50/SDR-H40: Auto iris.7” (aprox.0 la F5. 6 lx (aprox.0 mm la 30. transfocare digitală 80x/2500x SDR-H50/SDR-H40: Transfocare optică 42x.c.

Capacitatea utilă va fi mai mică. 16 bit (48 kHz/2 ch) HDD: Dolby Digital.000. 3 111 . administrarea fişierelor şi în alte scopuri.5 Mbps (VBR) Vezi pagina 33. * Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare. Card SD: MPEG-1 Audio Layer 2. 16 bit (48 kHz/2 ch) Card SD: 99 foldere × 99 scene (9801 scene) HDD: 999 foldere × 99 scene (98901 scene) (La modificarea datei. este creat un folder nou şi scenele sunt înregistrate în acest folder nou chiar dacă numărul de scene din folderul vechi nu a depăşit 99. 340 g 0°C – 40°C 10% .000 octeţi.Funcţie citire card (Fără suport pentru protecţie drepturi de autor) Funcţie citire HDD USB Compatibil Hi-Speed USB (USB 2.000. * Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare. 40 GB reprezintă 40.000 octeţi.80% Mai puţin de 3000 m deasupra nivelului mării Imagini în mişcare Card de memorie SD: 32 MB*1 / 64 MB*1 / 128 MB*1 / 256 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB (de tip amovibil) (corespunzător formatului FAT12 şi FAT16).0) Terminal Mini AB USB Compatibil PictBridge Funcţie USB host (pentru unitatea de scriere DVD) Dimensiuni (exclusiv părţile proeminente) Greutate (fără baterie şi capac de protecţie obiectiv) Temperatura de operare Umiditate de operare Altitudine de operare 67 mm (L) x 70 mm (l) × 116 mm (h) Aprox.) Număr maxim de scene şi foldere înregistrabile 1 2 * Funcţionarea nu poate fi garantată. 60 GB reprezintă 60.000. Capacitatea utilă va fi mai mică. Medii de înregistrare Card de memorie SDHC: 4 GB/8 GB (corespunzător formatului FAT 32) HDD (tip fix): 60GB*2 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*3(SDR-H40) Comprimare Mod înregistrare şi rată de transfer Durată de înregistrare Compresie audio MPEG-2 XP: SP: LP: 10 Mbps (VBR) 5 Mbps (VBR) 2.000. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.

a. corespunzător DPOF 640 × 480 (4:3). 1.: 110 V – 240 V c. Capacitatea utilă va fi mai mică.000.3 V c.c.c. 112 .000.000 octeţi. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. * Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare.4 V c. * Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare.Imagini statice Card de memorie SD: 8 MB / 16 MB / 32 MB / 64 MB / 128 MB / 256 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB (de tip amovibil) (corespunzător formatului FAT12 şi FAT16).2). 50/60 Hz 19 W 9..65 A (încărcare baterie) Dimensiuni Masă 92 mm (L) × 33 mm (l) × 61 mm (h) Circa 115 g Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.c. 40 GB reprezintă 40.000.2 A (funcţionare aparat) 8. 640 x 360 (16:9) Consultaţi pagina 113.. 0. Capacitatea utilă va fi mai mică. 2 Adaptor de reţea Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră Sursă de alimentare: Consum putere: Ieşire c.. 60 GB reprezintă 60. bazat pe standardul Exif 2.000. Medii de înregistrare Card de memorie SDHC: 4 GB / 8 GB (tip amovibil) (corespunzător formatului FAT32) HDD (tip fix): 60GB*1 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*2(SDR-H40) Comprimare Rezoluţie imagine Număr de imagini înregistrabile 1 JPEG (Regulă de design pentru sistem fişier cameră. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.000 octeţi.

PC.999 imagini statice pe HDD sau pe aceste carduri SD. precum şi de subiectul înregistrat. etc. • Numărul de imagini înregistrabile depinde de utilizarea simultană a modurilor şi .Număr de imagini înregistrabile pe HDD sau pe un card SD Rezoluţie imagine Calitate imagine 60 GB (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB (SDR-H40) 8MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 99999* 37 92 200 430 820 1710 3390 6790 13820 27150 55260 99999* 99999* 75 185 410 850 1640 3410 6780 13580 27640 54290 99999* 99999* 99999* 37 92 200 430 820 1710 3390 6790 13820 27150 55260 99999* 99999* 75 185 410 850 1640 3410 6780 13580 27640 54290 99999* 99999* 99999* 99999* 99999* 99999* * Acest aparat pote înregistra numai până la 99. • Valorile numerice indicate în tabel reprezintă cifre aproximative. 113 . • Dacă înregistraţi imagini în mişcare pe HDD sau pe un card SD. • Capacitatea de memorie indicată pe eticheta unui card SD reprezintă capacitatea totală pentru protecţia drepturilor de autor şi capacitate ace poate fi utilizată pe aparat. numărul imaginilor statice înregistrabile se va reduce.

Note: .

Note: .

Matsushita Electric Industrial Co. Web Site: http://panasonic.. Ltd.net .