P. 1
542_SDR-H60(H50;H40)_rom

542_SDR-H60(H50;H40)_rom

|Views: 515|Likes:
Published by marcelpirvu

More info:

Published by: marcelpirvu on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2011

pdf

text

original

Sections

 • Accesorii
 • Caracteristici
 • 2 Alimentarea
 • Încărcarea bateriei
 • Introducerea bateriei
 • înregistrare
 • Conectarea la o priză de alimentare
 • 3 HDD şi cardurile SD
 • Despre carduri SD
 • Indicator luminos de acces
 • 2 Utilizarea ecranului de meniuri
 • Selectarea limbii de afişare
 • 3 Setarea datei şi orei
 • 4 Reglarea monitorului LCD
 • Mod înregistrare
 • Funcţia de auto-înregistrare
 • Pornire rapidă
 • Funcţia de stabilizare a imaginii
 • Pictograme operaţionale
 • Meniuri
 • Mod scenă
 • Ajustarea manuală a focalizării
 • Nivelul tonurilor de alb
 • 1 Redarea secvenţelor video
 • 2 Redarea imaginilor statice
 • 1 Ştergerea scenelor / fişierelor
 • 2 Editarea scenelor
 • 3 Utilizarea listelor de redare
 • Crearea unei liste de redare noi
 • Editarea unei liste de redare
 • 4 Editarea imaginilor statice
 • scriere DVD
 • Funcţia DVD COPY
 • Funcţia FAVOURITE SCENES
 • 2 Mediu de operare
 • 1 Instalarea
 • Instalarea VideoCam Suite
 • Dezinstalarea software-ului
 • 2 Conectare şi recunoaştere
 • Despre afişarea pe PC
 • 1 Indicaţii
 • 2 Mesaje

Instrucţiuni de utilizare

Cameră video cu
Model

SDR-H60 SDR-H50 SDR-H40

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni în întregime.

Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
AVERTISMENT
PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE INCENDIU, ELECTROCUTARE SAU DE DETERIORARE A ECHIPAMENTULUI, • NU EXPUNEŢI ACEST ECHIPAMENT LA PLOAIE, UMEZEALĂ, PICURARE SAU STROPIRE ŞI ASIGURAŢI-VĂ CĂ NICI UN OBIECT UMPLUT CU LICHID, CUM AR FI O VAZĂ, NU ESTE AMPLASAT PE ACEST ECHIPAMENT; • FOLOSIŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE; • NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE); INTERIORUL NU CONŢINE PIESE CARE POT FI DEPANATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE APELAŢI LA PERSONALUL CALIFICAT.

ATENŢIE!
• NU INSTALAŢI ŞI NU AMPLASAŢI ACEST APARAT ÎNTR-O BIBLIOTECĂ, PE RAFTURI SAU ÎN ALTE SPAŢII ÎNCHISE. VERIFICAŢI CA APARATUL SĂ FIE BINE VENTILAT. PENTRU A PREVENI PERICOLUL DE ELECTROCUTARE SAU DE INCENDIU DATORITĂ SUPRAÎNCĂLZIRII, VERIFICAŢI CA ORIFICIILE DE VENTILAŢIE SĂ NU FIE OBSTRUCŢIONATE DE PERDELE SAU DE ALTE MATERIALE. • NU OBSTRUCŢIONAŢI DESCHIDERILE DE AERISIRE ALE APARATULUI CU ZIARE, FEŢE DE MASĂ, PERDELE ŞI OBIECTE SIMILARE. • NU AŞEZAŢI SURSE DE FLĂCĂRI DESCHISE, PRECUM LUMÂNĂRILE APRINSE, PE APARAT. • DEBARASAŢI-VĂ DE BATERII ÎNTR-O MANIERĂ ECOLOGICĂ.

2

Priza electrică trebuie să fie instalată în apropierea echipamentului şi să fie disponibilă cu uşurinţă. Fişa cablului de alimentare trebuie să rămână în permanenţă operaţională. Pentru a deconecta complet aparatul de la sursa de alimentare în curent alternativ, scoateţi fişa cablului de alimentare din receptacolul prizei.

Informaţii referitoare la depunerea la deşeuri la echipamentului electric şi electronic (utilizatori casnici) Acest simbol, întâlnit pe produse şi/sau în documentele însoţitoare înseamnă că produsele electrice şi electronice folosite nu trebuie amestecate cu celelalte deşeuri menajere. Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperare şi reciclare, vă rugăm să depuneţi aceste produse la punctele de colectare special amenajate, unde ele vor fi acceptate gratuit. În anumite cazuri, în unele ţări, puteţi returna aceste produse furnizorului odată cu achiziţionarea unui nou produs echivalent. Depunerea corectă la deşeuri va ajuta la prezervarea unor resurse valoroase şi va preveni posibilele efecte negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului înconjurător, care ar putea rezulta dintr-o manipulare necorespunzătoare a deşeurilor. Vă rugăm să contactaţi autorităţile locale pentru informaţii suplimentare referitoare la cel mai apropiat punct de colectare amenajat. Conform legislaţiei naţionale, se pot aplica penalităţi pentru depunerea incorectă la deşeuri a acestor produse. Pentru companiile din Uniunea Europeană Dacă doriţi să depuneţi la deşeuri echipamente electronice şi electrice, vă rugăm să contactaţi furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. Informaţii privind depunerea la deşeuri pentru ţările din afara Uniunii Europene Acest simbol este valabil doar în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să depuneţi la deşeuri acest produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii privind metoda corectă de depunere.

Marcajul de identificare a produsului se află pe suportul aparatului.

Compatibilitate magnetică şi electrică EMC
Acest simbol (CE) este localizat pe plăcuţa de caracteristici tehnice. Folosiţi numai accesoriile recomandate • Nu folosiţi alte cabluri AV/S, respectiv cabluri USB, cu excepţia celui furnizat. • Când folosiţi cabluri comercializate separat, aveţi grijă să folosiţi cabluri a căror lungime nu depăşeşte 3 metri.

3

Aceste instrucţiuni de operare sunt concepute pentru modelele SDR-H60. pentru scopuri diferite de utilizarea în scop personal poate duce la încălcarea legilor privind drepturile de autor. a accesoriilor sale sau a mediilor pe care se înregistrează. sau alte materiale publicate sau difuzate. SDR-H50 şi SDRH40. anumite funcţii nu sunt disponibile.Declinarea răspunderii privind înregistrarea conţinutului Producătorul nu va fi în nici un caz răspunzător pentru pierderea înregistrărilor provocată de funcţionarea defectuoasă sau de defectele acestui aparat. Respectaţi legile privind drepturile de autor Înregistrarea de discuri sau casete preînregistrate. aşa că citiţi instrucţiunile cu atenţie. • Ilustraţiile folosite în acest manual reprezintă modelul SDR-H40. Ilustraţiile pot fi uşor diferite faţă de cele reale. înregistrarea anumitor materiale poate fi restricţionată. • În funcţie de model. • Facilităţile pot fi diferite. Chiar şi în cazul utilizării în scop personal. 4 . totuşi anumite părţi din explicaţii fac referire la celelalte modele.

61 Editarea imaginilor statice ................................Cuprins Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră ........................... 31 Moduri de înregistrare şi timpul de înregistrare ........................... 28 Editarea 1 Ştergerea scenelor / fişierelor ..............8 Înregistrarea (Operaţii avansate) 1 Funcţii de înregistrare a pictogramelor operaţionale ............... 36 Funcţia de auto-înregistrare....68 5 ..................... 33 Înregistrarea imaginilor statice ...........7 Caracteristici .. 38 2 3 4 3 Managementul mediilor de stocare 1 Management HDD şi card SD ............................55 Ştergerea scenelor copiate colectiv ..............................................55 Ştergerea scenelor / fişierelor multiple ..55 Editarea scenelor............... 22 2 3 3 4 Redarea Redarea 1 2 Redarea secvenţelor video ...............................................46 Reglarea manuală a timpului de expunere şi a aperturii ..........44 Mod scenă .43 Meniuri. 18 Despre carduri SD ...........................67 Formatarea HDD ............................................53 Configurare 1 2 Pornirea / oprirea aparatului Selectarea unui mod .......67 Afişarea informaţiilor HDD ...................... 16 Conectarea la o priză de alimentare17 HDD şi cardurile SD . 37 Funcţia de stabilizare a imaginii ......60 Crearea unei liste de redare noi ...................... 22 Setarea datei şi orei ......................................................................... 36 Funcţia de micşorare/mărire a distanţei focale (zoom in/zoom out)..46 Nivelul tonurilor de alb .. 10 Alimentarea.........................39 Pictograme operaţionale............................... 25 Listă de meniu...... 21 Introducerea / extragerea unui card de memorie SD .................................. 30 Înregistrarea de secvenţe video ...............................2 Accesorii........... 19 Manipularea hard-discului. 14 Introducerea bateriei ......... 21 Indicator luminos de acces .......................... 23 Utilizarea ecranului de meniuri ..................................................................................57 Utilizarea listelor de redare. 37 Pornire rapidă ...40 Compensare a luminii de fundal / modificare gradată a imaginii / vizualizare în culori pe timp de noapte / Mod de piele fină (soft skin) / PREREC (SDR-H60/SDR-H50) / temporizator Funcţii de înregistrare din meniuri.....................50 Redarea imaginilor statice ....................45 Ajustarea manuală a focalizării........................................... 14 Încărcarea bateriei ................................................................60 Editarea unei liste de redare.... 35 Funcţii de înregistrare ..................................... 15 Durata de încărcare şi durata de înregistrare .........55 Ştergerea succesivă a scenelor .67 4 Cu alte produse 1 Redarea pe TV..........................................67 Formatarea unui card SD ............................. 34 Numărul de pixeli şi calitatea imaginii ........43 Linii de ghidare / Raport al dimensiunilor / Reducere a zgomotului produs de vânt / Reducere automată a vitezei obturatorului Funcţii de înregistrare manuală ..............................................................63 3 4 Înregistrarea Înregistrarea (Operaţii de bază) 1 2 Înaintea înregistrării ...................... 27 Reglarea monitorului LCD .....48 Pregătire Înainte de utilizare 1 2 Denumirea pieselor componente şi modul de manipulare ........... 24 Selectarea limbii de afişare.............

.................................... 86 Pentru a deconecta în siguranţă cablul USB .....97 Întrebări frecvente ................................................................. 110 Numărul de imagini care pot fi înregistrate pe un card SD şi HDD...........100 Măsuri de precauţie la utilizare ................................... 89 Utilizarea unui calculator Macintosh 1 Dacă se utilizează un Macintosh. 90 Altele Indicaţii 1 2 Indicaţii................................................................................ 88 Funcţia DVD COPY ............. 74 Redarea unui disc introdus într-o unitate de scriere DVD .... 77 Sfaturi utile 1 2 3 Funcţii care nu pot fi utilizate simultan ...................................113 Cu un calculator Înainte de utilizare 1 2 Operaţii pe care le puteţi efectua cu un PC........................................... 71 Funcţia FAVOURITE SCENES ....................................... 86 Despre afişarea pe PC......................... 69 Conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD ................... 80 Mediu de operare .................................. 105 Explicarea termenilor .............................................. 76 Copierea imaginilor pe alte dispositive video... 87 2 Utilizarea software-ului 1 Iniţierea aplicaţiei VideoCam Suite .... 81 Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final ............................ 84 Instalarea VideoCam Suite ........................................ 88 Citirea instrucţiunilor de operare ale software-ului .... 85 Conectare şi recunoaştere .............. 108 Specificaţii................................................. 76 Utilizarea camerei video cu o imprimantă (PictBridge)....................................................... 84 Dezinstalarea software-ului............. 95 6 ............................ 83 Configurare 1 Instalarea ....................98 Identificarea şi remedierea problemelor ....................... 92 Mesaje ................................. 75 Cu alte dispozitive video ....... 70 Funcţia DVD COPY .............. 72 Note privind copierea datelor pe discuri utilizând o unitate de scriere DVD................2 3 4 Cu o unitate de scriere DVD ..

Accesorii Înainte de a utiliza această unitate. (VZ-LL10E) Trepied (VW-CT45E) * Cablurile de curent continuu furnizate nu pot fi utilizate cu acest aparat 2 * Setul de suport baterie VW-VH04 (opţional) este necesar. Baterie VW-VBG070A Adaptor de alimentare VSK0698 Cablu de curent alternativ K2KCT3CA00006 sau K2CR2DA00004 Cablu de alimentare K2GJ2DC00021 Accesorii opţionale Este posibil ca unele accesorii opţionale să nu fie disponibile în anumite ţări.c.c. Adaptor de reţea (VW-AD21E-K)*1 Baterie (litiu/VW-VBG130/1320 mAh) Baterie (litiu/VW-VBG260/2640 mAh) *2 Baterie (litiu/VW-VBG6*/5800 mAh) *2 Set suport de baterie (VW-VH04) Unitate de scriere DVD (VW-BN1) Adaptor (VW-SK12E) Lampă video în c. 3 * Adaptorul VW-SK12E (opţional) este necesar 1 Cablu AV K2KZ9CB00002 Cablu USB K1HA05CD0016 CD-ROM 7 . asiguraţi-vă că aţi primit toate accesoriile. (VW-LDC102E) *3 Bec pentru lampă video în c.

este posibilă înregistrarea imaginilor pentru mai multe ore fără schimbarea suportului de date. cum ar fi benzi sau discuri. De asemenea. este posibilă înregistrarea imaginilor în mişcare şi imaginilor statice pe un card SD. 8 . De asemenea.Caracteristici Înregistrare extinsă! Deoarece imaginile sunt înregistrate pe hard disk-ul acestui aparat. Utilizarea cu o unitate de scriere DVD! Utilizaţi unitatea de scriere DVD pentru a crea copii de siguranţă ale imaginilor în mişcare şi imaginilor statice înregistrate cu acest aparat pe un PC ( 69) Utilizarea cu un PC Dacă utilizaţi software-ul furnizat. puteţi crea un DVD-Video original exportând scenele pe un PC şi apoi editându-le. puteţi crea un DVD ca şi copie de siguranţă a scenelor înregistrate cu acest aparat.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 10 Înainte de utilizare 23 Configurare 9 .

86) 10 Buton de resetare [RESET] ( 103) 10 .Înainte de utilizare 1 Denumirile pieselor componente şi modul de manipulare 1 2 3 4 5 6 7 Element de deschidere capac lentilă Buton auto [AUTO] ( 30) Buton Manual [MANUAL AF/MF] ( 44) Difuzor La înregistrare: Buton de zoom [W/T] ( 36) La redare: Buton de volum [-VOL+] ( 51) Element de deschidere ecran LCD Monitor LCD Capac obiectiv Pentru protecţia lentilei. Glisaţi comutatorul de deschidere / închidere a capacului de obiectiv. Datorită limitărilor în tehnologia de producere a monitoarelor cu cristale lichide (LCD). asiguraţi-vă că închideţi capacul lentilei atunci când nu o utilizaţi. Totuşi. aceasta nu reprezintă o defecţiune şi nu afectează imaginea înregistrată. 8 9 Capac slot card SD [SD CARD] ( 22) Indicator luminos de acces card SD [ACCESS] ( 21. este posibil să apară mici puncte luminoase sau întunecate pe monitorul vizorului.

• Luminozitatea şi nivelul de culoare al monitorului LCD pot fi reglate ( 28). • Se poate roti la 180° către lentilă sau la 90° către vizor. Reglaţi lungimea. 11 . Strângeţi cureaua. stereo) Senzor nivel tonuri de alb ( 47) Curea de mână Ajustaţi lungimea curelei şi poziţia perniţei. Slăbiţi cureaua.Monitor LCD Trageţi monitorul LCD cu degetele în direcţia săgeţii. 11 12 13 14 Lentilă Curea de mână Microfon (integrat. • Acesta se poate deschide la 90°.

jos. în jos.I. 77.S] ( 38) 16 Buton de intensificare ecran LCD [POWER LCD PLUS] ( 28) 17 Buton copiere DVD [DVD COPY] ( 89) 18 Indicator luminos de acces la hard disk [ACCESS HDD] ( 21. 76) Joystick Utilizaţi joystick-ul pentru a selecta funcţiile de înregistrare şi operaţiile de redare şi pentru a opera ecranul de meniu.15 Buton de stabilizare a imaginii [ O. 53) 12 . la stânga sau la dreapta Setare prin apăsare pe centru Operaţii în ecranul de meniuri ( 24) Pentru a selecta funcţiile de înregistrare ( 39) Pentru ajustare manuală ( 44) Operaţii de redare ( 50. 86) Terminal de ieşire audio-video [A/V] ( 68. Mutaţi joystick-ul în sus. la stânga sau la dreapta pentru a selecta o setare sau o scenă. 34) 23 Buton meniu [MENU] ( 24) 24 25 26 27 Buton ştergere [ ] ( 55) Capac terminal Terminal USB ( 70. 86) 19 Indicator de stare ( 23) 20 Selector de mod ( 23) 21 Joystick 22 Buton pornire/oprire înregistrare ( 31. după care apăsaţi joystick-ul pentru a seta. • • • • Selectare prin apăsare în sus.

La utilizarea trepiedului. Introduceţi un card SD şi bateria înainte de ataşarea acestui aparat la trepied. capacul slotului de card SD nu poate fi deschis. 17) Receptacul trepied Acesta este un orificiu pentru ataşarea aparatului la trepiedul opţional.28 29 30 31 Slot card SD ( 22) Receptacul pentru trepied Suport baterii ( 15. 17) Buton deblocare baterii [BATTERY] ( 15. 22) 13 . ( 15.

Încărcaţi bateria înainte de a folosi acest produs. • Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte baterii decât cele originale Panasonic (inclusiv cele certificate de Panasonic). • Vă rugăm acordaţi o atenţie deosebită achiziţionării bateriilor. bateria nu este încărcată. Bateria Panasonic ce poate fi utilizată cu acest aparat este bateria furnizată/VW-VBG130/VWVBG260/VW-VBG6. Au fost identificate multe baterii false sau imitaţii printre cele vândute de obicei la un preţ neobişnuit de mic şi cele pe care clienţii nu le pot verifica înaintea achiziţionării. pot fi utilizate cu acest aparat. Decuplaţi cablul de curent continuu de la adaptorul de reţea. probabil că este ceva în neregulă cu bateria sau cu adaptorul de alimentare. obiectele străine sau praful de pe bornele bateriei sau adaptorului de alimentare. bateria nu se va încărca. certificate de Panasonic. vă recomandăm să utilizaţi baterii originale Panasonic. • Setul suport baterie VW-VH04 (opţional) este necesar în cazul utilizării bateriei VW-VBG6. Important: În cazul în care cablul de curent continuu este conectat la adaptorul de reţea. Bateria furnizată/VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6 vine cu o funcţie de verificare a siguranţei de utilizare împreună a bateriei şi aparatului. 14 . • Pentru a utiliza în siguranţă aparatul.Înainte de utilizare 2 Alimentarea Despre bateriile ce pot fi utilizate cu acest aparat. Dacă becul continuă să lumineze intermitent. becul luminează intermitent şi durata de încărcare va fi mai mare decât cea normală. Bec de încărcare [CHARGE] Se aprinde: Bateria se încarcă ( 16. dar nu garantăm calitatea. Contactaţi distribuitorul. performanţele sau siguranţa acestor baterii. • Bateriile produse de alte companii. Încărcarea bateriei La achiziţia acestui produs. Timp de încărcare) Se stinge: Încărcarea s-a încheiat Luminează intermitent: • Când temperatura bateriei este excesiv de ridicată sau de redusă. care au făcut obiectul procesului nostru de control al calităţii. • Îndepărtaţi urmele de mizerie.

încălziţi la o temperatură mai mare de 60°C şi nu incineraţi. • Nu supraîncălziţi şi nu expuneţi la flacără • Nu lăsaţi o baterie în automobil expusă la razele solare pentru o lungă perioadă de timp. Introducerea bateriei Demontarea bateriei În timp ce apăsaţi butonul . Note privind bateria reîncărcabilă Această baterie este reciclabilă. mutaţi în direcţia săgeţii pentru a debloca şi apoi scoateţi bateria. • Înainte de a demonta bateria. Debarasaţi-vă de bateriile uzate în conformitate cu instrucţiunile producătorului. AVERTISMENT Pericol de incendiu. nu garantăm calitatea acestui produs. recomandat de producător. ATENŢIE Pericol de explozie dacă bateria este incorect înlocuită. nu uitaţi să mutaţi selectorul de mod în poziţia [OFF] şi verificaţi dacă indicatorul de stare este dezactivat. Vă rugăm respectaţi reglementările locale privind reciclarea. 15 . • Recomandăm utilizarea bateriilor Panasonic ( 7. 2 Introduceţi bateria în încărcător prin alinierea marcajelor. Apăsaţi central bateriei până la blocarea acesteia. explozii sau arsuri. cu uşile şi geamurile închise. Se va înlocui numai cu o baterie similară sau de un tip echivalent. Apăsaţi bateria în suportul de baterie şi glisaţi-o până la auzirea unui clic. 16) • Dacă utilizaţi alte baterii. Nu dezasamblaţi. • Ţineţi bateria cu mâna pentru a nu cădea.1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul de reţea şi la priza de alimentare.

treptat. • Timpii de înregistrare vor varia în funcţie de utilizare • Vă rugăm ţineţi cont că temperaturile scăzute vor scurta durata în care bateria rămâne încărcată. Număr model baterie Baterie furnizată VW-VBG130 (opţional) VW-VBG260 (opţional) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / capacitate 7. etc. în timpul utilizării. pe măsură ce capacitatea bateriei se reduce. Indicarea capacităţii bateriei • Afişajul se modifică la următoarele indicaţii. durata de încărcare se va prelungi.2 V/ 1320 mAh 3 h 10 min 5 h 50 min 7. atunci va lumina intermitent. Acest aparat se va încălzi.2 V / 5800 mAh Timp de încărcare 1 h 35 min 2 h 35 min 4 h 40 min 9 h 25 min • Dacă temperatura este mai ridicată sau mai redusă de 25°C.2 V/ 2640 mAh 6 h 20 min 13 h 25 min 7.2 V / 770 mAh 7. 16 .Durata de încărcare şi durata de înregistrare Timp de încărcare • Temperatură de 25°C / umiditate de 60%. de asemenea. Număr model baterie Tensiune / capacitate Mod de înregistrare Durată maximă de înregistrare continuă 1 h 35 min Baterie furnizată 7.2 V / 2640 mAh 7.2 V/ 5800 mAh 14 h 30 min 8 h 15 min 3 h 35 min 7 h 10 min 1h 45 min 3 h 5 min 55 min 1 h 30 min Durată reală de înregistrare 50 min • Aceşti timpi sunt aproximativi • Timpul de înregistrare real se referă la timpul de înregistrare pe un disc cu oprire / pornire repetată a înregistrării.2 V / 1320 mAh 7. • Dacă bateria se descarcă. utilizarea transfocării. Vă recomandăm să aveţi întotdeauna o baterie de rezervă. oprirea / pornirea aparatului. Timp de încărcare • Temperatură de 25°C / umiditate de 60%. • Bateriile se încălzesc după utilizare sau încărcare.2 V/ 770 mAh 1 h 45 min VW-VBG130 (opţional) VW-VBG260 (opţional) VW-VBG6 (opţional) 2 h 55 min 7. Acest lucru este normal.

1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptor şi priză. • Nu utilizaţi cablul de alimentare cu alte echipamente. acesta fiind proiectat doar pentru acest aparat. 17 . Apăsaţi centrul cablului până când acesta se fixează.Conectarea la o priză de alimentare Aparatul se află în standby atunci când adaptorul este conectat. Important În timp ce cablul este conectat la adaptorul de alimentare. Nu utilizaţi cablul de alimentare de la un alt echipament pentru acest aparat. bateria nu se va descărca. Circuitul primar este întotdeauna „sub tensiune”. atâta timp cât adaptorul de alimentare este conectat la o priză electrică. mutaţi în direcţia săgeţii pentru a debloca şi apoi scoateţi cablul. 2 Conectaţi cablul de alimentare la adaptor 3 Conectaţi cablul de alimentare la aparat. Scoaterea cablului de alimentare În timp ce apăsaţi butonul . • Ţineţi cablul cu mâna pentru a nu cădea.

Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă. 18 . Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă.000. 1 ▬: nu este disponibil * Unitatea de disc de 60 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare.000. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. 60 GB înseamnă 60.Înainte de utilizare 3 HDD şi cardurile SD Acest aparat se poate folosi la înregistrarea imaginilor în mişcare şi a imaginilor statice pe harddiscul intern şi pe cardul SD. 40 GB înseamnă 40. *3 Nu se poate garanta funcţionarea.000 octeţi.000 octeţi. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.000.000. HDD intern (unitate hard-disc) Mod de afişare pe ecran Indicaţie în aceste instrucţiuni Card de memorie SDHC Card de memorie SD Capacitate 60 GB *1 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*2(SDR-40) 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB/ 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB/ 8GB Funcţii Înregistrare imagini în mişcare Înregistrare imagini statice Crearea listelor de redare ▬ ▬ *3 : disponibil. *2 Unitatea de disc de 40 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare.

• Atunci când utilizaţi un card SD pe care datele au fost scrise de mai multe ori. Despre cardul miniSD • Nu uitaţi să introduceţi carduri miniSD în adaptorul de card dedicat înainte de utilizare. ştergerea sau editarea pe card nu sunt posibile. ( 67) • Vă recomandăm să utilizaţi un card SD marca Panasonic. Aceasta poate atrage funcţionarea defectuoasă a echipamentului. Cardurile de memorie SDHC se pot folosi numai pe echipamente compatibile cu acestea. (Acest site Web este disponibil numai în limba engleză.) • În aceste instrucţiuni. • Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor. pentru a preveni înghiţirea acestuia. • Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mult) care nu prezintă logo-ul SDHC nu sunt bazate pe specificaţiile de card SD. • Atunci când comutatorul pentru protecţia la scriere de pe cardul de memorie SD este blocat. timpul rămas pentru înregistrare se poate reduce. Introducerea unui card în acest echipament fără adaptor poate atrage deteriorarea echipamentului sau a cardului. puteţi utiliza doar carduri de memorie SDHC. Cardurile de memorie SDHC nu se pot folosi pe echipamente compatibile numai cu cardurile de memorie SD. respectiv carduri de memorie SDHC formatate în sistemul FAT32. • Utilizaţi acest echipament pentru a formata carduri SD. respectiv SDHC.Despre carduri SD Acest echipament este compatibil atât cu cardurile de memorie de tip SD. cât şi cu cel de tip SDHC. În cazul în care un card SD este formatat pe alte echipamente (cum ar fi un calculator). (Când folosiţi un card de memorie SDHC.co. • Pe acest echipament nu poate fi utilizat un card MultiMedia. prin „card SD“ se vor înţelege cardurile de memorie de tip SD. • Vă rugăm să consultaţi cele mai recente informaţii pe următorul site Web.jp/pavc/global/cs/e_cam • Acest echipament acceptă carduri de memorie SD formatate în sistem FAT12 sau sistem FAT16 pe baza specificaţiilor pentru cardurile de memorie SD. Nu lăsaţi adaptorul în acest echipament în timpul introducerii sau al extragerii cardurilor miniSD. timpul pentru înregistrare se poate mări şi există posibilitatea să nu puteţi să utilizaţi cardul SD. aveţi grijă să consultaţi instrucţiunile de folosire ale echipamentului respectiv. 19 . • Dacă doriţi să utilizaţi carduri de memorie de 4 sau 8 GB. • Nu introduceţi un adaptor de card gol în acest echipament.) http://panasonic. înregistrarea.

• Nu lăsaţi cardurile SD în următoarele zone: ─ În lumina directă a soarelui. ─ În zone expuse la diferenţe mari de temperatură (se poate forma condens). electricitatea statică sau defectarea cardului SD sau a aparatului poate duce la ştergerea datelor stocate pe cardul SD. pentru înregistrarea imaginilor în mişcare. ─ Unde pot apărea unde electromagnetice sau electricitate statică • Pentru a proteja cardurile SD. 20 . (Dacă se foloseşte un alt tip de card SD. murdărie sau praf. sau a următoarelor carduri de memorie SD produse de Panasonic.) Card de memorie SD Pro High Speed 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB RP-SDH256 RP-SDK512 RP-SDH01G RP-SDK02G – – – Card de memorie SD Super High Speed RP-SDR256 RP-SDR512 RP-SDR01G RP-SDR02G RP-SDR04G – – Card de memorie SD High Speed – – – RP-SDM02G RP-SDM04G – – Carduri de memorie SDHC High Speed – – RP-SDV01G RP-SDV02G RP-SDV04G RP-SDV08G RP-SDV16G • Operarea în modul înregistrare imagini în mişcare nu este garantată cu următoarele carduri SD: ─ carduri SD de la 32 MB la 128 MB ─ carduri SD de la 256 MB la 16 GB altele decât cele menţionate mai sus. Utilizarea cardului SD • Nu atingeţi suprafaţa terminalului cardului • Nu expuneţi terminalele cardului la apă. ─ În apropierea unui radiator.Despre cardurile SD pe care le puteţi folosi pentru înregistrarea imaginilor în mişcare Recomandăm utilizarea cardurilor de memorie SD şi cardurilor de memorie SDHC care se conformează Clasei 2 sau unei clase superioare SD. păstraţi-le în carcase atunci când nu le utilizaţi • Zgomotul electric. Recomandăm salvarea datelor SD pe un PC. înregistrarea se poate opri brusc pe durata înregistrării imaginilor în mişcare. ─ În zone cu mult praf sau cu umiditate ridicată.

dacă se detectează faptul că aparatul este scăpat în mod continuu. datele înregistrate nu pot fi reparate. Hard-discul este un instrument de precizie. Note la înregistrare Imaginile nu vor fi înregistrate corect pe HDD lângă boxe. pe monitorul LCD al acestui aparat va apărea un mesaj de avertizare. se recomandă distrugerea fizică. Realizaţi copii de rezervă ale datelor înregistrate importante. Când indicatorul luminos de accesare este aprins nu efectuaţi următoarele operaţii: ─ Deschiderea capacului orificiului de protecţie a cardului şi extragerea cardului SD ─ Acţionarea selectorului de mod ─ Extragerea bateriei sau deconectarea adaptorului de reţea Dacă se execută operaţiile de mai sus atunci când indicatorul luminos de accesare este aprins. din cauza vibraţiilor produse de difuzoare. înregistraţi într-o locaţie aflată la distanţă de boxes au utilizaţi un card SD. harddiscul sau datele înregistrate se pot deteriora şi acest aparat poate suferi o defecţiune.Măsuri de precauţie la manipularea hard-discului Acest aparat este echipat cu un HDD intern. Dacă hard-discul se deteriorează. înregistrarea sau redarea nu vor mai fi posibile. Nu folosiţi aparatul într-o zonă cu presiune redusă Hard-discul se poate deteriora dacă folosiţi acest aparat la altitudini mai mari de 3000 m. Când indicatorul este aprins. informaţiile nu sunt şterse total. Declaraţie de exonerare a răspunderii cu privire la conţinutul înregistrat Panasonic nu acceptă nici o responsabilitate referitoare la pagube create direct sa indirect datorită oricărui tip de probleme care rezultă în pierderi ale conţinutului înregistrat sau editat şi nu garantează nici un conţinut dacă înregistrarea sau editarea nu se desfăşoară în mod corespunzător. Precauţii la depunerea la deşeuri a acestei unităţi Chiar dacă unele scene de pe HDD sunt şterse sau acesta este formatat. La depunerea la deşeuri a acestei unităţi. Indicator luminos de accesare a cardului SD [ACCESS] Când acest aparat accesează cardul SD indicatorul de acces se aprinde. va fi înregistrat sunetul de operare a protecţiei hard-discului. înregistrarea sau redarea se opresc. pentru a avea copii de rezervă ale acestora. Ţineţi cont de temperatura aparatului Dacă temperatura acestui aparat este prea ridicată sau prea scăzută. deci procedaţi cu grijă la manipularea acestuia. Hard-discul se poate deteriora dacă acest aparat suferă un impact puternic datorită contactului cu solul etc. Acest aparat are o funcţie de detecţie a contactului cu solul pentru a proteja harddiscul de impact în cazul în care aparatul este scăpat pe jos. ( 95). Dacă se detectează faptul că aparatul a fost scăpat în timpul înregistrării de imagini în mişcare. 21 . Dacă este detectată o neregularitate a temperaturii. Nu provocaţi impacturi sau vibraţii mai ales în timpul înregistrării sau al redării. cardul SD sau datele înregistrate se pot deteriora sau acest aparat poate suferi o defecţiune. De asemenea. Salvaţi periodic datele înregistrate pe un calculator. Este posibil ca hard-discul să nu fie recunoscut sau ca înregistrarea sau redarea să nu mai fie posibile. cele de mai sus se aplică şi în cazul în care aparatul este supus la reparaţii de orice fel (inclusiv a oricărei componente alta decât hard-discul). În astfel de cazuri. Indicator luminos de acces • • • • • • Indicatorul luminos HDD [ACCESS HDD] Când acest aparat accesează hard-discul indicatorul ACCESS/PC se aprinde. nu executaţi următoarele operaţii: ─ Supunerea acestui aparat la vibraţii sau impacturi puternice ─ Acţionarea selectorului de mod ─ Extragerea bateriei sau deconectarea adaptorului de reţea Dacă se execută operaţiile de mai sus atunci când indicatorul este aprins. Similar. Nu provocaţi vibraţii aparatului şi nu supuneţi aparatul la impact. pentru a le proteja. Nu scăpaţi aparatul pe jos. disc DVD etc.

22 . Partea cu eticheta Setaţi selectorul de mod în poziţia OFF. 4 Închideţi bine capacul fantei de inserţie a cardului. • Verificaţi dacă indicatorul de stare s-a stins 1 2 3 Deschideţi ecranul LCD şi capacul slotului de card SD Introduceţi / extrageţi cardul. printr-o mişcare în linie dreaptă. • Apăsaţi cardul SD la maximum • Apăsaţi pe centrul cardului SD şi apoi extrageţi-l afară. echipamentul se poate defecta sau datele înregistrate pe cardul SD se pot pierde.Înainte de utilizare 4 Introducerea / extragerea unui card de memorie SD Atenţie: Dacă se introduce sau se extrage cardul SD în timp ce aparatul este pornit.

ecranul de selectare a suportului media pentru înregistrare se afişează. Indicatorul de stare luminează Pentru a opri aparatul Închideţi ecranul LCD. Pentru opri aparatul imediat după închiderea ecranului LCD. 23 . aparatul poate fi pornit şi oprit cu ecranul LCD. • Când pornirea rapidă este setată la [ON]. Indicatorul de stare se stinge iar aparatul se opreşte. Mod Înregistrare imagine ( Mod redare imagine ( OFF Oprit 53) Indicatorul de stare se stinge.Configurare 1 Pornirea / oprirea aparatului Selectarea unui mod Rotiţi selectorul de mod pentru a comuta între modul înregistrare şi modul redare sau pentru a opri aparatul. se va afişa un mesaj care vă va solicita setarea datei şi orei. • Când aparatul porneşte pentru prima dată. Pentru a opri aparatul. Mod de pornire a aparatului Deschideţi ecranul LCD. Setaţi selectorul de mod la OFF. • Când aparatul porneşte pentru prima dată. setaţi pornirea rapidă la OFF ( 37) Setaţi selectorul de mod la OFF când nu utilizaţi aparatul. indicatorul de stare luminează intermitent în verde. Selectaţi [YES] şi setaţi data şi ora ( 27). • Rotiţi selectorul de mod în timp ce apăsaţi butonul de deblocare dacă treceţi de la OFF la un alt mod. Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi joystick-ul. Mod înregistrare video ( Mod redare video ( 50) 34) 31) Mod de pornire şi oprire a aparatului cu ecranul LCD Când selectorul de mod este setat la sau . • Aliniaţi cu indicatorul de stare În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. setaţi selectorul de mod la sau pentru a porni aparatul Indicatorul de stare se aprinde şi aparatul porneşte.

2 Selectaţi meniul superior dorit. Nu puteţi începe alte operaţii când ecranul de meniu este afişat. apoi mutaţi joystick-ul spre dreapta sau apăsaţi joystick-ul • Nu comutaţi selectorul de mod când meniul este afişat • Ecranul de meniu nu apare în timpul înregistrării sau redării. Meniul afişat diferă în funcţie de poziţia selectorului de mod.Configurare 2 Utilizarea ecranului de meniuri 1 Apăsaţi butonul MENU. 4 Selectaţi setarea dorită. 3 Selectaţi elementul de submeniu. apoi mutaţi joystick-ul spre dreapta sau apăsaţi joystick-ul Pentru a reveni la ecranul anterior Mutaţi joystick-ul spre stânga Pentru a ieşi din ecranul meniu Apăsaţi butonul MENU. apoi apăsaţi joystick-ul pentru a introduce selecţia. 24 .

[5 MINUTES] (5 minute): Când au trecut aproximativ 5 minute fără nicio operaţie. 1 Apăsaţi pe butonul MENU. Etc. 1 bip Când începeţi înregistrarea Când porniţi aparatul Când aparatul este recunoscut de către un PC sau o imprimantă. 2 bip-uri Când întrerupeţi temporar înregistrarea (pauză) Când opriţi aparatul 2 bip-uri de 4 ori Când apare o eroare. [AUDIO REC]*1 (Înregistrare audio) ( [BEEP SOUND] (Sunet bip) • [OFF] (Dezactivat) 32) • [ON] (Activat) [ADVANCED] (Operaţii avansate) [D. setaţi la [YES] pentru modificarea setările de meniu la valorile implicite. Indicaţiile pe ecran sunt cele selectate în imaginea de mai jos 25 . ( 95) [LCD SET] ( 28) [INITIAL SET] (Setare iniţială) • [YES] • [NO] Când există un meniu care nu poate fi selectat din cauza unei alte funcţii sau a unui alt mod activat. când înregistrarea nu porneşte.Selectarea limbii de afişare Puteţi selecta limba de afişare pe monitor. Listă de meniuri Meniuri de înregistrare imagini în mişcare [BASIC] (Operaţii de bază) [SCENE MODE] (Mod scenă) ( 45) [GUIDE LINES] (Linii de ghidare) ( 43) [REC MODE] (Mod înregistrare) ( 33) [REC ASPECT] (Aspect înregistrare) ( 43) [CLOCK SET] (Setare ceas) ( 27) [OFF]: Funcţia de economisire a energiei nu este activată. Porniţi din nou aparatul pentru a-l putea utiliza. când conectaţi aparatul la un PC. (Setarea de limbă nu poate fi modificată la setarea implicită). apoi selectaţi [LANGUAGE] (limbă) şi apăsaţi pe joystick. de ex. funcţia de economisire a energiei nu va fi activată. ZOOM] (Transfocare digitală) ( 36) [FADE COLOUR] (Atenuare culoare) ( 41) [WIND CUT] (Eliminare a zgomotului produs de vânt) ( 43) [ZOOM MIC] (Transfocare microfon) ( 37) [AUTO SLW SHTR] (Reducere automată a vitezei obturatorului) ( 43) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 31) [SD CARD] (Card SD) ( 31) [SETUP] (Configurare) [DISPLAY] (Afişare) • [OFF] (Dezactivare) • [ON] (Activare) Prin activarea acestei funcţii. o unitate de scriere DVD sau o imprimantă prin cablul USB. Verificaţi mesajul afişat pe ecran. • La utilizarea unui adaptor de alimentare. [DATE/TIME] (Dată / oră) ( 27) [DATE FORMAT] (Format dată) ( 27) 1 [FORMAT CARD]* (Formatare card) ( 67) [QUICK START] (Pornire rapidă) ( 37) [POWER SAVE] (Economisire energie) • [OFF] • [5 MINUTES] 2 Selectaţi [English] (engleză) şi apoi apăsaţi pe joystick. operaţiile precum pornirea şi finalizarea înregistrării vor fi semnalate printr-un bip. aparatul se opreşte automat pentru a economisi energia.

61) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 50) [SD CARD] (Card SD) ( 50) [DISC SETUP] [FINALIZE] ( 64) [UN-FINALIZE] ( 65) [DISC PROTECT] ( 66) [FORMAT DISC] ( 67) [INFORMATION] ( 66) [ SETUP] [RESUME PLAY] ( 51) [TV ASPECT] ( 68) [FORMAT HDD]*2 ( 67) [HDD STATUS]*2 ( 67) [FORMAT CARD]*1 ( 67) Pentru alte elemente. setaţi această funcţie la [OFF]. [ DELETE] (Ştergere) ( 55) (În modul de redare listă) [EDIT] [ ADD] (Adăugare) ( 62) [ MOVE] (Mutare) ( 62) [ DELETE] (Ştergere) ( 55. (Numai când se utilizează adaptorul de reţea şi când butonul de mod se află într-una din poziţiile sau . echipamentul este trecut automat în modul demonstrativ. Pentru a încheia modul demonstrativ. duce la părăsirea modului demonstrativ. introduceţi un disc sau un card SD sau setaţi opţiunea la [OFF]. vă rugăm consultaţi meniurile de înregistrare [ SETUP] [TV ASPECT] ( 68) Pentru alte elemente. modul demonstrativ începe automat. QUALITY] (Calitate imagine) ( 35) [CLOCK SET] (Setare ceas) ( 27) [ LANGUAGE] (limbă) ( 25) Meniuri de redare a imaginilor statice [ PHOTO SETUP] [ LOCK SET] ( 63) [ DPOF SET] ( 64) [COPY] ( 65) [ DELETE] ( 55) [ADVANCED] (Operaţii avansate) [SHTR EFFECT] (Efect obturator) ( 35) [AUTO SLW SHTR] (Reducere automată a 43) vitezei obturatorului) ( [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 34) [SD CARD] (Card SD) ( 34) [MEDIA SELECT] (Selectare suport media) [HDD] (Hard disk) ( 53) [SD CARD] (Card SD) ( 53) [SETUP] (Configurare) Pentru alte elemente.[DEMO MODE] (Mod demonstraţie) • [OFF] • [ON] Acest mod este utilizat pentru a iniţia modul demonstrativ al aparatului. Această opţiune de meniu se utilizează pentru a lansa modul demonstrativ. vă rugăm consultaţi meniurile de înregistrare secvenţe video [LANGUAGE] (Limba) ( 25) Meniuri de înregistrare imagini statice [BASIC] (Operaţii de bază) [SCENE MODE] (Mod scenă) ( 45) [GUIDE LINES] (Linii de ghidare) ( 43) [PICTURE SIZE] (Dimensiune imagine) ( 35) [PICT. oricare ar fi acesta.) Dacă setaţi această opţiune la [ON] fără a introduce un disc sau un card SD. consultaţi meniurile de înregistrare imagini statice [LANGUAGE] (Limba) ( 25) Meniuri de redare a secvenţelor video [EDIT SCENE] (Editare scenă) [ LOCK SET] (Setare blocare) ( 57) [ SPLIT&DELETE] (Divizare şi ştergere) ( 58) 26 [ LANGUAGE] (limbă) ( 25) *1 Doar atunci când [MEDIA SELECT] se setează la [SD CARD] 2 * Doar atunci când [MEDIA SELECT] se setează la [HDD] . Pentru utilizarea în regim normal. pentru prezentarea funcţiilor acestuia. Apăsarea unui buton. Dacă trec circa zece minute fără a se efectua nici o operaţie.

iar bateria va salva data şi ora timp de aproximativ 6 luni..12. • Pentru afişarea orei se utilizează sistemul cu 24 de ore..15. va apărea un mesaj prin care vi se solicită să setaţi data şi ora.2008 2 Selectaţi data şi ora. 3 Apăsaţi pe joystick pentru a introduce selecţia. Lăsaţi echipamentul în această stare timp de aproximativ 24 ore. (Chiar dacă aţi plasat butonul OFF/ON la poziţia OFF.. bateria cu litiu încorporată este descărcată. Când porniţi alimentarea prima dată după încărcare.11.15 11. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta sau . . • Dacă afişajul orei devine [. • Anul se va schimba după cum urmează: 2000.. Selectaţi [YES] (da) şi apăsaţi pe joystick.2008 15. Urmaţi paşii de mai jos pentru a încărca bateria. . 4 Apăsaţi butonul MENU pentru a finaliza setarea • Verificaţi data şi ora afişate Schimbarea stilului de afişare a datei şi a orei Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [DATE/TIME] stil de afişare dorit • Funcţia dată şi oră este controlată de o baterie cu litiu încorporată. bateria continuă să se încarce.) 27 .2099. Pentru a reîncărca bateria cu litiu încorporată Conectaţi adaptorul de reţea sau ataşaţi bateria la echipament şi bateria cu litiu încorporată se va reîncărca. • Funcţia ceas începe la [00] secunde după apăsarea pe joystick. 2001..Configurare 3 Setarea datei şi orei Când echipamentul este pornit pentru prima dată. Selectaţi [YES] şi setaţi data şi ora.-]. este afişat un mesaj prin care vi se solicită să setaţi data şi ora. Urmaţi paşii 2 şi 3 de mai jos pentru a seta data şi ora. apoi setaţi valoarea dorită cu joystick-ul. 1 Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [CLOCK SET] → [YES] Modificarea formatului de dată Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [DATE FORMAT] stilul de afişare dorit Stil de afişare [A/L/Z] [L/Z/A] [Z/L/A] Afişare pe monitor 2008. 2000.

Reglarea nivelului de culoare şi a luminozităţii Mărirea şi reducerea luminozităţii întregului monitor LCD Apăsaţi butonul POWER LCD PLUS 1 Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] → [LCD SET] → [YES] 2 Selectaţi elementul şi apoi ajustaţi setările cu joystick-ul De fiecare dată când apăsaţi butonul. această funcţie va fi setată automat la „Bright” (Luminos).Configurare 4 Reglarea monitorului LCD • Aceste setări nu vor afecta imaginile înregistrate propriu-zise. 28 . Luminozitatea originală Luminos Foarte luminos Mai întunecat Întunecat [LCD SET] [BRIGHTNESS]: Luminozitate monitor LCD [COLOUR]: Nivel de culoare monitor LCD • Dacă porniţi aparatul când adaptorul de alimentare este utilizat.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 30 Înregistrarea (Operaţii de bază) 39 Înregistrarea (Operaţii avansate) 29 .

) • Este posibil ca nivelul de culori şi focalizarea să nu poată fi reglate automat în funcţie de sursele de lumină sau de scene. • Când înregistraţi. Ţineţi braţele pe lângă corp.Înregistrarea (Operaţii de bază) 1 Înaintea înregistrării Poziţionare de bază a camerei Ţineţi camera cu ambele mâini. aveţi grijă să vă aflaţi într-o poziţie stabilă şi să nu existe nici un pericol de a interacţiona cu o altă persoană sau cu un alt obiect. Dacă subiectul este luminat din spate. Nu acoperiţi microfoanele sau senzorii cu mâna. iar nivelul de culori (nivelul tonurilor de alb) şi focalizarea vor fi reglate automat. reglaţi manual aceste setări. Despre modul Auto Apăsaţi butonul AUTO. În acest caz. ) (Se afişează pictograma de mod auto ─ Nivel automat al tonurilor de alb ( 108) ─ Focalizare automată ( 108) 30 În funcţie de luminozitatea subiectului etc. Depărtaţi uşor picioarele pentru un echilibru mai bun. ( 44) . imaginea înregistrată va fi întunecată. înregistraţi imaginile cu soarele în spatele dumneavoastră. Treceţi mâna prin cureaua de mână. diafragma şi timpul de expunere sunt reglate automat pentru o luminozitate optimă. • Când vă aflaţi în aer liber. (Când echipamentul este setat în modul înregistrare disc: Timpul de expunere este reglat la un maxim de 1/250.

porniţi-o din nou. Când doriţi să utilizaţi echipamentul. • După ce au trecut aproximativ 5 minute în care echipamentul nu a fost utilizat în pauza de înregistrare. • Imaginile înregistrate în intervalul dintre apăsarea pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a începe înregistrarea şi apăsarea din nou pe buton pentru a întrerupe înregistrarea formează o scenă. alimentarea cu energie se va întrerupe automat pentru a preveni descărcarea bateriei. Scena este automat divizată când datele înregistrate depăşesc 3.Înregistrarea (Operaţii de bază) 2 Înregistrarea de secvenţe video • Deschideţi capacul lentilei înainte de a porni aparatul 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta LCD şi deschideţi monitorul 2 Selectaţi destinaţia de înregistrare prin meniu [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Pentru a opri înregistrarea Apăsaţi din nou pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a întrerupe înregistrarea. Această funcţie poate fi. setată pe [OFF]. Nu mişcaţi echipamentul până când indicatorul [ ] nu devine verde. 31 . • Indicatoarele [ ] şi [ ] luminează în roşu în timpul înregistrării. ( 25. POWER SAVE) 3 Apăsaţi pe butonul de pornire / oprire înregistrare pentru a începe înregistrarea. de asemenea.9 GB (Înregistrarea va continua).

Indicaţii pe ecran Moduri de înregistrare audio Acest mod comută metoda pentru înregistrare audio pe un card SD. afişajul contorului se va reseta la valoarea „0h00m00s”. • Pe durata înregistrării secvenţelor video. În caz contrar. • În timpul înregistrării secvenţelor video. De fiecare dată când echipamentul intră în modul pauză de înregistrare. Despre reluarea operării normale) [SETUP] → [AUDIO REC] → [DOLBY] sau [MPEG] [DOLBY] (Dolby AC-3): Aceasta este o metodă de înregistrare adecvată pentru copierea secvenţelor video înregistrate pe un card SD pe un disc DVD prin conectarea aparatului la o unitate de scriere DVD. indicatorul [R 0min] va lumina intermitent în roşu. se va afişa un mesaj de eroare la repornirea aparatului (96.) Timp de înregistrare consumat. operaţia de înregistrare nu se va opri chiar dacă se închide monitorul LCD şi se retrage vizorul. • Acest aparat nu poate converti metoda de înregistrare audio după înregistrarea secvenţelor video Utilizând software-ul furnizat. [MPEG] [MPEG-1 Audio Layer 2): Aceasta este o metodă de înregistrare adecvată pentru redarea audio pe un dispozitiv compatibil cu standardul SD-Video. semnalul audio poate fi înregistrat în mod [DOLBY] pe un disc şi în mod [MPEG] pe un card SD • Setarea implicită a acestei funcţii este [MPEG] 32 . Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT] Selectaţi meniul ( 24) Mod înregistrare Destinaţia de înregistrare selectată Timp de înregistrare rămas (Atunci când timpul rămas este mai scurt de 1 minut. nu deconectaţi adaptorul de alimentare şi nu scoateţi bateria.

33 . • În următoarele situaţii. VBR este o abreviere pentru Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă).) • Dacă înregistraţi imagini statice pe hard-disc sau pe un card SD. pe o imagine redată pot apărea perturbaţii de tip mozaic: ─ Când pe fundal există un model complicat ─ Când aparatul este deplasat prea mult ─ Când a fost înregistrat un obiect cu mişcări bruşte (Mai ales dacă a fost înregistrat în mod [LP]. durata de înregistrare disponibilă pentru imaginea în mişcare se va reduce. Înregistrarea VBR variază automat rata de biţi (cantitatea de date într-un interval de timp fix) în funcţie de subiectul înregistrat.Moduri de înregistrare şi timpul de înregistrare Pentru a schimba calitatea imaginii secvenţelor video Selectaţi meniul ( [BASIC] 24) elementul dorit [REC MODE] Timp aproximativ de înregistrare pe o singură faţă HDD Mod înregistrare XP (Calitate ridicată) 14h 9h Are prioritate calitatea imaginii Capacitate 60 GB (SDR-H60 / SDR-H50) 40 GB (SDR-H40) SP (Normal) 27 h 18 h LP (Long Play) 54 h 36 h Are prioritate durata de înregistrare Card SD Mod înregistrare XP (Calitate ridicată) 3 min 6 min 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min Are prioritate calitatea imaginii Capacitate 256 MB 512 MB (inclus) 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB SP (Normal) 6 min 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min 3 h 20 min LP (Long Play) 12 min 25 min 50 min 1 h 40 min 3 h 20 min 6 h 40 min Are prioritate durata de înregistrare • Timpii de înregistrare sunt aproximativi. • Acest aparat înregistrează în mod VBR. Acest lucru înseamnă că. dacă este înregistrat un subiect cu mişcări bruşte. timpul de înregistrare pe cardul SD se reduce.

• Când înregistraţi imagini statice. uşoarele oscilaţii create prin susţinerea manuală a echipamentului sunt dificil de atenuat. • Despre numărul de imagini statice ce pot fi înregistrate pe un card SD ( 113) 34 .Înregistrarea (Operaţii de bază) 3 Înregistrarea imaginilor statice • Deschideţi capacul lentilei înainte de a porni aparatul 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a şi deschideţi selecta monitorul LCD. • Puteţi înregistra imagini stabile utilizând un trepied. pentru a nu mişca echipamentul. şi ţineţi braţele nemişcate pe lângă corp. 3 Apăsaţi butonul de pornire / oprire înregistrare Aparatul focalizează automat subiectul în centrul ecranului (când este selectată funcţia de focalizare automată). cu ambele mâini. Indicaţii pe ecran 2 Selectaţi destinaţia de înregistrare din meniu [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Dimensiunea imaginilor statice Destinaţie de înregistrare selectată Numărul rămas de imagini statice Luminează intermitent în roşu atunci când apare [R 0] Calitatea imaginilor statice Pentru a înregistra clar imaginile statice • Atunci când măriţi imaginea subiectului cu o amplificare de 4x sau mai mare. Vă recomandăm să reduceţi amplificarea la transfocare (zoom) şi să vă apropiaţi de subiect în timp ce înregistraţi. ţineţi camera ferm.

PICT. QUALITY] (calitate imagine) este setată la [ ]. Imaginile statice sunt înregistrate la o calitate normală a imaginii. în funcţie de conţinutul imaginii. Este posibil ca părţile laterale ale imaginilor înregistrate cu un raport dimensional de 16:9 să fie eliminate la imprimare. Verificaţi înainte de imprimare. Se acordă prioritate numărului de imagini statice înregistrate. QUALITY] Sunt înregistrate imagini statice de calitate superioară. Numărul de pixeli şi calitatea imaginii PICTURE SIZE (dimensiunea imaginii) Selectaţi meniul ( [BASIC] dorit 24) elementul [PICTURE SIZE] Pictogramă Aspect 4:3 16:9 Număr de pixeli 640x480 640x360 • Setarea implicită [PICTURE SIZE] este [[ ]]. pe imaginea redată este posibil să apară o granulaţie tip mozaic. QUALITY (calitatea imaginii) Selectaţi meniul ( [BASIC] dorit 24) elementul [PICT. 35 .Înregistrarea cu un efect sonor de declic al obturatorului Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [SHTR EFFECT] → [ON] • Setarea implicită a acestei funcţii este [ON] (activat). • Dacă funcţia [PICT.

intervalul de zoom digital este afişat cu albastru în timpul transfocării.ZOOM] Partea T: Înregistrare cu apropierea subiectului (micşorare distanţă focală . se poate înregistra sunetul operaţiei.zoom in) Partea W: Înregistrare cu depărtarea subiectului (mărire distanţă focală . • Atunci când subiectele aflate la depărtare sunt făcute să pară mai apropiate. ele sunt focalizate la aproximativ 1. Amplificarea maximă la zoom-ul digital poate fi comutată la altă valoare.Înregistrarea (Operaţii de bază) 4 Funcţii de înregistrare Funcţia de micşorare/mărire a distanţei focale (zoom in/zoom out) SDR-H60: Puteţi reduce optic distanţa focală până la un zoom de 50x. Selectaţi meniul ( [ADVANCED] 24) elementul dorit [D. intervalul de zoom digital este afişat cu albastru în timpul transfocării. este posibil ca focalizarea subiectului să fie dificilă. • Când amplificarea de transfocare este de 1x. acest echipament poate focaliza un subiect de la o distanţă de aprox. • Dacă luaţi degetul de pe butonul de transfocare în timpul operaţiei de transfocare. SDR-H50 / SDR-H40: Puteţi reduce optic distanţa focală până la un zoom de 42x.zoom out) • Viteza de transfocare variază în funcţie de intervalul pe care este mutat butonul de zoom. Când readuceţi butonul de transfocare în poziţia iniţială. va fi activată funcţia de zoom digital.3 m sau mai mult. (Funcţia Macro) • Atunci când viteza de transfocare este mare. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . cu atât calitatea imaginii de degradează mai mult. nu faceţi zgomot. • Cu cât zoom-ul digital este mai mare. SDR-H60: [OFF]: Numai zoom optic (maxim 50 x) [80x]: Până la 80x [2000x]: Până la 2500x • Dacă este selectat [80x] sau [2500x]. Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Mutaţi butonul de zoom. 36 . • Această funcţie nu poate fi utilizată în modul înregistrare imagine. Funcţia de zoom digital Dacă amplificarea de transfocare depăşeşte 50x (SDR-H60) / 42x (SDR-H50/SDR-H40). 2 cm de la obiectiv. SDR-H50/SDR-H40: [OFF]: Numai zoom optic (maxim 42 x) [70x]: Până la 70x [2000x]: Până la 2000x • Dacă este selectat [70x] sau [2000x].

pictograma nu va fi afişată chiar dacă apăsaţi pe joystick. • Pe monitor vor apărea numai unele indicatoare. Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] (activare) [ZOOM MIC] [ON] Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] (activare) 24) [ON] [QUICK START ] Funcţia de auto-înregistrare Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Rotiţi monitorul LCD spre obiectiv.1 secunde după pornire. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . microfonul va capta sunete clare de la distanţă mare atunci când distanţa focală este mare sau sunete din apropiere când se utilizează o distanţă focală mică. reveniţi cu monitorul LCD în poziţia normală şi verificaţi indicatorul de avertizare / alarmă ( 95) 3 Deschideţi ecranul LCD Indicatorul de stare luminează în roşu iar aparatul intră în starea de pauză la aproximativ 2. (Cu toate acestea.) • Când monitorul LCD este rotit spre lentilă. • Modul standby de pornire rapidă este anulat dacă ─ Trec aproximativ 5 secunde ─ Selectorul de mod este comutat ─ Bateria este scoasă sau adaptorul de alimentare este deconectat 37 . 2 Închideţi ecranul LCD în timp ce selectorul de mod este setat la sau Indicatorul de stare luminează intermitent în verde. Când pe monitor apare [ ]. • Imaginea este inversată pe orizontală.Utilizarea funcţiei de microfon la transfocare Sincronizat cu operaţia de zoom. ca şi cum aţi vedea o imagine în oglindă. Pornire rapidă Acest aparat va relua modul de înregistrare / pauză la aproximativ 2.1 secunde după redeschiderea ecranului LCD • În modul standby de pornire rapidă. imaginea înregistrată este aceeaşi ca la înregistrarea normală. Pentru a anula funcţia de pornire rapidă Selectaţi [SETUP] – [QUICK SETUP] – [OFF] • Setarea implicită este ON. iar aparatul intră în modul standby de pornire rapidă. deci timpul de înregistrare se va reduce. se consumă aproximativ 60% din puterea consumată modul de pauză înregistrare.

• În următoarele situaţii. dacă scena înregistrată are o sursă de lumină diferită de cea a ultimei scene înregistrate. este posibil ca funcţia de stabilizare a imaginii să nu poată opera eficient: ─ Când este utilizat zoom-ul digital ─ Când echipamentul este supus unor oscilaţii puternice ─ Când înregistraţi un subiect în mişcare în timp ce îl urmăriţi 38 . este reţinut nivelul tonurilor de alb de la ultima scenă înregistrată) • În modul de pornire rapidă. închideţi şi redeschideţi ecranul LCD. (Când se utilizează funcţia de vizualizare în culori pe timp de noapte.S.S. ] de stabilizare a Pentru a anula funcţia de stabilizare a imaginii Apăsaţi butonul O. Rotiţi selectorul de mod pentru a sau selecta Apăsaţi butonul O.I. Funcţia de stabilizare a imaginii Această funcţie reduce tremurul imaginii provocat de mişcarea mâinii în timpul înregistrării. grosismentul de transfocare (zoom) devine 2x iar dimensiunea imaginii poate diferi de cea anterioară modului standby de pornire rapidă • Dacă [POWER SAVE] ( 25) se setează la [5 MINUTES] iar aparatul intră automat în modul standby de pornire rapidă. • Setarea implicită a acestei funcţii este [ON]. din nou.• În modul de pornire rapidă poate fi necesar un anumit interval de timp pentru reglarea automată a nivelului tonurilor de alb.I. Apare pictograma [ imaginii.

39 . • Indicaţia se modifică de fiecare dată când joystick-ul este apăsat în jos. iar pictogramele vor fi afişate pe ecran. • Indicaţia dispare când centrul joystick-ului este apăsat din nou 2 Selectaţi o pictogramă cu joystick-ul Pentru a anula funcţia Selectaţi din nou pictograma.Înregistrarea (Operaţii avansate) 1 Funcţii de înregistrare a pictogramelor operaţionale Setaţi funcţiile de înregistrare selectând pictogramele operaţionale pentru a adăuga diferite efecte imaginilor înregistrate. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta sau 1 Apăsaţi joystick-ul.

funcţia de compensare a luminii de fundal este anulată • Dacă opriţi aparatul funcţia de temporizator este anulată. funcţia de modificare gradată a imaginii este anulată.Pictograme operaţionale Compensarea luminii de fundal / modificare gradată a imaginii / vizualizare în culori pe timp de noapte / Mod „piele fină” (soft skin) / PRE-REC (SDR-H60 / SDR-H50) / temporizator Mod de înregistrare video Compensare lumină de fundal Modificare gradată a imaginii Mod de asistenţă Vizualizare în culori pe timp de noapte Mod piele fină (soft skin) Mod pre-înregistrare • Pictogramele operaţionale estompate nu sunt afişate în timpul înregistrării • Dacă opriţi aparatul sau operaţi selectorul de mod. 40 . funcţia de compensare a luminii de fundal şi funcţiile de vizualizare în culori pe timp de noapte sunt anulate. Mod de înregistrare imagine Compensare lumină de fundal Temporizator Mod de asistenţă Mod de piele fină (soft skin) • Dacă opriţi aparatul sau operaţi selectorul de mod. • Dacă opriţi aparatul.

(Doar pentru pictograme care pot fi selectate în modul automat). 41 . • Imaginile şi sunetul sunt înregistrate aproximativ 3 secunde înainte de apăsarea butonului de pornire / oprire a înregistrării. imaginea / sunetul apar gradual (Fade in) Când întrerupeţi temporar înregistrarea (pauză) imaginea / sunetul dispar gradual. (Fade out) • După dispariţia completă a imaginii / sunetului. • După pornirea înregistrării. Selectaţi pictograma dorită cu joystick-ul pentru a afişa o explicaţie pe ecran Pentru a ieşi din modul de asistenţă Apăsaţi butonul MENU sau selectaţi [EXIT] Vizualizare în culori pe timp de noapte Acest mod vă permite să înregistraţi în culori subiecte aflate în locuri întunecoase. Această facilitate permite ca înregistrarea imaginilor şi a sunetului să pornească cu aproximativ 3 secunde înainte ca butonul de pornire/oprire a înregistrării să fie apăsat. evidenţiindu-le pe fundal. Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru pornirea înregistrării. • Nu se aude niciun beep. de la bust în sus. setarea PRE-REC este anulată. Când începeţi înregistrarea.Funcţie Compensare lumină de fundal Modificare gradată a imaginii Efect Imaginea devine mai luminoasă pentru a preveni aspectul întunecat al unui subiect iluminat din spate. Acest mod este eficient dacă înregistraţi o persoană de aproape. în memoria internă şi apoi le şterge. pentru aproximativ 3 secunde. ajustaţi-o manual ( 46) Cu acest mod. • Iluminare minimă necesară: aprox. Mod de piele fină (soft skin) Mod pre-înregistrare apare pe ecran şi aparatul îşi Indicaţia reîmprospătează memoria prin înregistrarea imaginilor în mişcare . Înregistrarea se opreşte iar setarea fade in/out este anulată. culorii piele apar mai bine definite. • Îndreptaţi aparatul către subiect şi poziţionaţi-l sigur. pentru un aspect mai plăcut. Pentru a selecta culoarea pentru funcţia fade in/out Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [FADE COLOUR] → [WHITE] (Alb) sau [BLACK] (Negru) Mod de asistenţă Acest mod explică funcţiile de înregistrare. 2 lx • Ataşaţi acest aparat la un trepied şi puteţi înregistra imagini fără vibraţii • Dacă focalizarea este dificilă.

obişnuită. după iniţierea pornirii rapide. indicaţia luminează intermitent tip de aproximativ 10 secunde şi apoi imaginea statică este înregistrată. Din acest motiv. este posibil ca efectul să nu fie clar. monitorul să devină alb. astfel încât scenele întunecate indicaţia de dată. Pentru a întrerupe temporizatorul Apăsaţi butonul MENU (Setare de temporizator este anulată). Funcţia fade: PRE-REC: • Imaginile miniaturale ale scenelor înregistrate • Atunci când timpul de înregistrare rămas este sub utilizând funcţia de fade in devin negre (sau 1 minut. Apăsaţi butonul de pornire / oprire.Temporizator Acest mod este util la înregistrarea imaginilor statice utilizând temporizatorul. Mod piele fină (soft skin) Dacă fundalul sau orice altă parte din scenă are culori similare culorii pielii. este posibil ca faţa acesteia să nu fie vizibilă cu claritate. albe) • După setarea PRE-REC. funcţiile secunde. înregistrate • Atunci când este apăsat butonul de pornire/oprire • • • • a înregistrării. funcţia de temporizator este anulată. de noapte • Imaginile miniaturale ale scenelor înregistrate Scena înregistrată poate apărea ca şi când utilizând funcţia PRE-REC vor fi top image pentru ar lipsi cadre scenele efectiv înregistrate. dar acest aspect nu reprezintă o defecţiune. Utilizaţi această funcţie pentru a vă include şi pe dumneavoastră în imagine. văzute puncte strălucitoare care de obicei sunt invizibile. captate 3 secunde înainte de apăsarea butonului • La utilizarea modului de asistenţă. • Dacă luminozitatea este insuficientă. imaginile de pornire/oprire a înregistrării nu vor putea fi în mişcare şi imaginile statice nu pot fi înregistrate. De aceea. 25 de ori durata pentru alimentarea • Indicaţia de dată pentru scenele înregistrate utilizând funcţia PRE-REC va fi data atunci câna cu semnal a senzorului CCD faţă de durata butonul de pornire/oprire este apăsat. În acest caz. imaginile nu pot fi setate. setarea PRE-REC nu poate fi făcută. pot fi data la care înregistrarea a fost efectiv pornită. s-ar putea ca. • După înregistrare. mişcarea imaginii şi sunetul de Funcţia de vizualizare în culori pe timp operare pot să fie înregistrate. Dacă este plasat într-o locaţie cu luminozitate mare. 42 . acestea vor fi de asemenea atenuate. dacă înregistrarea Mod de asistenţă (Help) începe în mai puţin de 3 secunde sau în timp ce indicaţia PRE-REC clipeşte pentru aproximativ 3 • La utilizarea modului de asistenţă. atunci când sunt afişate imagini invizibile cu ochiul liber pot fi înregistrate cu miniaturale sau în timpul redării poate fi diferită de iluminare intensă. pentru scurt timp. Funcţia de vedere nocturnă în culori măreşte de aprox. anulaţi modul soft skin sau transfocaţi pe faţa persoanei respective. • Când înregistraţi o persoană aflată la distanţă.

Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [REC ASPECT] → [16:9] sau [4:3] • Setarea implicită este [16:9] Funcţie de reducere a zgomotului produs de vânt (Doar când selectorul de mod este setat la ) Acest mod reduce zgomotul produs de vânt. selectaţi [OFF] Raport al dimensiunilor (Doar când selectorul de mod este setat la ) Acest mod vă permite să înregistraţi imagini compatibile cu televizoare cu ecran lat (wide-screen. Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [AUTO SLW SHTR] → [ON] • Setarea implicită este [ON] • Pentru a anula această funcţie. • Când viteza obturatorului devine 1/25. prin reducerea vitezei obturatorului. selectaţi [OFF] Funcţia linii de ghidare pentru înregistrare • Liniile de ghidare nu apar pe imaginile înregistrare propriu-zise.Înregistrarea (Operaţii avansate) 2 Funcţii de înregistrare din meniuri Meniuri Linii de ghidare / Raport al dimensiunilor / Reducere a zgomotului produs de vânt / Reducere automată a vitezei obturatorului Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Funcţie Funcţie de ghidare sau Efect / Metodă de setare Puteţi verifica dacă imaginea este orientată corect utilizând liniile de ghidare afişate pe ecran. efectul stereo se poate reduce. • Liniile de ghidare nu sunt afişate la rotirea monitorului LCD spre partea din faţă a echipamentului în vederea auto-înregistrării. 16:9) şi cu televizoare normale (4:3). Când vântul slăbeşte. Selectaţi meniul ( 24) [BASIC] → [GUIDE LINES] → [ON] • Pentru a anula funcţia. este posibil ca subiectul să nu fie focalizat. 43 . Selectaţi meniul ( 24) [ADVANCED] → [WIND CUT] → [ON] • Setarea implicită este [ON] • Pentru a anula această funcţie. imaginile afişate pot apărea ca şi când ar lipsi cadre şi poate apărea efectul de retenţie a imaginii • Dacă scena are o luminozitate sau contrast reduse. selectaţi [OFF] Mod de reducere automată a vitezei obturatorului Puteţi înregistra imagini luminoase chiar şi în locuri întunecoase. efectul stereo se va restabili). (Dacă această funcţie este activată la vânturi puternice. Mod de reducere a vitezei obturatorului: • Când acest mod este selectat. viteza obturatorului se modifică de la 1/50 la 1/25. Funcţia de reducere a zgomotului produs de vânt: • Reducerea zgomotului produs de vânt depinde de puterea vântului. înregistrat de microfon.

sau 44 . Nivel al tonurilor de alb Ajustare diafragmă Viteză obturator Mod de focalizare manuală Indicaţia de focalizare manuală [MF] şi pictograma afişată în ilustraţie apar pe ecran.Înregistrarea (Operaţii avansate) 3 Funcţii de înregistrare manuală De fiecare dată când apăsaţi butonul MANUAL AF/MF: Mod manual Se afişează pictograma prezentată în imagine. Ajustare focalizare manuală Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Apăsaţi butonul MANUAL AF/MF.

modul Sports nu funcţionează. • Dacă strălucirea este insuficientă. acest mod suprimă „tremuratul“ camerei. • Pe durata redării normale. în timp ce părţile periferice ale imaginii înregistrate pot deveni extrem de întunecoase. ecranul poate prezenta scintilaţii. Modul Low light • Este posibil ca secvenţele extrem de întunecoase să nu poată fi înregistrate adecvat. este posibilă apariţia unor dungi luminoase verticale. 45 . Indicatorul [ ] luminează intermitent. Modul Sports • La redarea cu încetinitorul sau la întreruperea redării secvenţelor înregistrate. imaginea înregistrată poate deveni albicioasă. imaginea înregistrată poate deveni albicioasă. • Evitaţi să înregistraţi la lumină fluorescentă. întrucât culoarea şi strălucirea imaginii redate s-ar putea modifica. modificaţi setarea modului scenă la [OFF]. 1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi meniul ( 24) 44) [BASIC] → [SCENE MODE] → setare dorită Pictograma Mod/Condiţii de înregistrare Modul Sports (sporturi) Pentru a înregistra secvenţe sportive sau secvenţe în care se produc mişcări rapide Modul Portrait (portret) Pentru a face persoanele să iasă în evidenţă în raport cu fundalul Modul Low light (iluminare redusă) Pentru a înregistra secvenţe mai întunecoase astfel încât să fie mai luminoase Modul Spotlight (reflector) Pentru a înregistra subiectele la o petrecere sau la un spectacol Modul Surf & snow (surf şi zăpadă) Pentru a înregistra imagini în locuri cu lumină foarte puternică. • Dacă acest mod este folosit în interior.Mod scenă Când înregistraţi imagini în situaţii diferite. produsă de lămpi cu vapori de mercur sau cu sodiu. puteţi anula funcţia mod Scene prin apăsarea butonului AUTO. În acest caz. • Dacă înregistraţi un subiect puternic iluminat sau foarte reflectant. Modul Spotlight • Dacă subiectul înregistrat este extrem de strălucitor. Modul Portrait • Dacă acest mod este folosit în interior. Modul Surf & snow • Dacă subiectul înregistrării este extrem de strălucitor. este posibil ca mişcarea imaginii să nu pară uniformă. acest mod setează automat viteza optimă a obturatorului şi diafragmele. precum pârtiile de schi şi plajele Pentru a anula funcţia mod scenă Setaţi [SCENE MODE] la [OFF] (dezactivare) • De asemenea. este posibil ca ecranul să prezinte scintilaţii.

puteţi restabili reglarea automată apăsând butonul AUTO. puteţi să restabiliţi focalizarea automată apăsând butonul AUTO. cu cer senin Modul de reglare manuală • Lămpi cu vapori de mercur. becuri halogen Mod de exterior Înregistrări în aer liber. în funcţie de scenă sau de condiţiile de iluminare. unele lămpi fluorescente • Lumini utilizate pentru recepţiile organizate la hoteluri cu ocazia nunţilor. Pentru a reveni la reglarea automată Apăsaţi din nou butonul MANUAL AF/MF. • De asemenea. Nivelul tonurilor de alb Este posibil ca funcţia de reglare automată a echilibrului tonurilor de alb să nu poată reproduce culorile naturale. • De asemenea. 46 . utilizaţi focalizarea manuală. lămpi cu vapori de sodiu. cu joystick-ul . etc Pentru a reveni la reglarea automată Setaţi nivelul tonurilor de alb la [ ]. lumini de reflectoare pentru scenă la teatre • Răsăritul şi apusul soarelui. 1 Selectaţi modul de focalizare manuală ( 44). În acest caz puteţi regla manual echilibrul tonurilor de alb. 3 Selectaţi modul de nivel al tonurilor de alb cu joystick-ul. 2 Folosiţi joystick-ul pentru a focaliza subiectul. 1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi 44). Pictogramă Mod / Condiţii de înregistrare Nivel automat al tonurilor de alb Mod de interior (pentru înregistrarea în spaţii iluminate cu lămpi cu incandescenţă) Lămpi cu incandescenţă.Ajustarea manuală a focalizării Dacă focalizarea automată este dificilă din cauza condiţiilor de înregistrare.

• Când setaţi atât nivelul tonurilor de alb. Vă rugăm să porniţi echipamentul numai după ce aţi demontat capacul de protecţie a lentilei. În caz contrar.Pentru a seta manual nivelul tonurilor de alb Senzorul nivelului de tonuri de alb 1 Selectaţi cu joystick-ul şi umpleţi ecranul cu un subiect alb. Nu acoperiţi senzorul de echilibru al tonurilor de alb în timpul înregistrării. resetaţi nivelul tonurilor de alb pentru o reglare corectă. setaţi în primul rând nivelul tonurilor de alb. tipul de sursă de lumină. Ori de câte ori se modifică condiţiile de înregistrare. cât şi irisul/amplificarea. În această situaţie. 2 Selectaţi cu joystick-ul Senzorul de nivel al tonurilor de alb detectează. 47 . • Când afişajul apare cu intermitenţă. nu mai luminează intermitent. reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb nu se poate realiza corespunzător. utilizaţi nivelul manual al tonurilor de alb. • Când echipamentul este pornit cu capacul de protecţie a lentilelor montat. Când setarea este finalizată. acesta nu va funcţiona corespunzător. nivelul tonurilor de alb nu poate fi setat din cauză că locul este întunecat etc. în timpul înregistrării. continuă să apară cu • Când afişajul intermitenţă. nivelul tonurilor de alb reglat manual anterior este stocat în memorie.

0) OPEN (deschisă) (de la 0dB la 18 dB) Valoarea mai apropiată de [CLOSE] întunecă imaginea.Reglarea manuală a timpului de expunere şi a aperturii Timp de expunere: Se reglează la înregistrarea subiectelor cu mişcare rapidă. culoarea şi luminozitatea imaginii se pot modifica. La înregistrarea într-un loc foarte luminos. sensibilitatea va creşte. este posibil ca mişcarea să nu pară uniformă. • În funcţie de amplificarea la transfocare. Valoarea apropiată de [18dB] luminează imaginea. Când valoarea irisului este reglată pentru o luminozitate mai mare decât [OPEN]. Dacă reduceţi manual timpul de expunere. la redare. 48 . cât şi valoarea irisului / amplificării. • Când setaţi atât timpul de expunere. • 1 Selectaţi modul manual ( 2 Selectaţi ul sau 44) • cu joystick- • 3 Ajustaţi setările cu joystick-ul . iar amplificare creşte automat în mod corespunzător. dar aceste aspecte nu reprezintă defecţiuni. cu vapori de mercur sau cu vapori de sodiu. Pot apărea dungi verticale luminoase la redarea imaginii unui subiect mai luminos sau foarte reflectant. Reglarea manuală a irisului / amplificării • Dacă amplificarea este mărită. setaţi mai întâi timpul de expunere. • • • • • • • Timpul de expunere: de la 1/25 la 1/8000 de la 1/25 la 1/500 Timpul de expunere mai apropiat de valoarea 1/8000 este mai redus. monitorul poate să îşi modifice culoarea sau să prezinte scintilaţii. deoarece. aspect care poate duce la creşterea granulaţiei pe monitor. creşte granulaţia de pe monitor. există valori ale amplificării care nu pot fi afişate. Dacă [AUTO SLW SHTR] se setează la [OFF]. se modifică la valoarea amplificării. apoi irisul / amplificarea. cel mai redus timp de expunere este 1/50.2) OPEN (deschisă) (de la 0dB la 18 dB) SDR-H50/SDR-H40 CLOSE (închisă) (de la F16 la F2. reglaţi manual timpul de expunere la [1/50] sau [1/100]. Apertură: Se reglează când monitorul este prea întunecat sau prea luminos. Reglarea manuală a timpului de expunere Evitaţi înregistrarea cu surse de lumină fluorescentă. În acest caz. În timpul redării normale. Iris / Amplificare: SDR-H60 CLOSE (închisă) (de la F16 la F2. Pentru a reveni la reglarea automată Apăsaţi butonul AUTO.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 50 Redare 55 Editare 67 Management suport media 68 Cu alte produse 49 .

deci eliberaţi joystick-ul când ajungeţi la pagina cu scena pe care doriţi să o afişaţi. 1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta .Redarea 1 Redarea secvenţelor video Redare / Pauză Salt la redare (înapoi) Salt la redare (înainte) Opreşte redarea şi prezintă imaginile miniaturale. 2 Selectaţi suportul media de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 3 Selectaţi scena care urmează să fie redată. Monitorul nu se va modifica de această dată. dar numerele de scene şi afişajul barei de derulare se vor modifica. apoi apăsaţi joystick-ul Număr scenă (număr pagină. Selectarea paginilor • Selectaţi şi apoi apăsaţi joystick-ul • Dacă împingeţi sau ţineţi joystick-ul spre dreapta sau stânga. 50 . la selectarea ) Scena selectată este redată iar pictograma operaţională este afişată automat pe ecran. puteţi derula pagini înainte sau înapoi. 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul.

• • • • • • • Sunetul se va auzi numai la redarea normală. 51 Redarea cu încetinitorul 1 Întrerupeţi temporar redarea . În timpul redării scenelor înregistrate pe un card SD cu alte produse. Când o scenă este afişată sub forma la afişarea imaginilor miniaturale. Atunci când redaţi pe acest echipament secvenţe video înregistrate cu alte aparate sau atunci când redaţi pe alte aparate imagini video înregistrate cu acest echipament. La utilizarea acestui mod. se va reveni la redarea normală. pe imaginea miniaturală a scenei oprite apare indicatorul [R]. se poate ca redarea să nu fie posibilă. Când timpul înregistrat pe scenă este mai scurt. calitatea imaginii se poate deteriora şi este posibil ca imaginile video să nu poată fi redate. etc.) Ora afişată poate fi diferită de ora înregistrării şi afişarea imaginilor miniaturale poate întârzia la redarea secvenţelor video înregistrate cu un alt produs.redare imposibilă. • Mutaţi joystick-ul din nou pentru a mări viteza. redarea nu este posibilă. 2 Mutaţi şi ţineţi apăsat joystick-ul spre stânga sau spre dreapta Redarea cadru cu cadru 1 Întrerupeţi temporar redarea 2 Mutaţi joystick-ul spre stânga sau spre dreapta Pentru a regla volumul difuzorului în timpul redării Mutaţi selectorul de volum Pentru a modifica viteza de redare • Când împingeţi joystick-ul în sus. (Apare mesajul „CANNOT PLAY“ . timpul de înregistrare nu este afişat pe monitor. alimentarea cu energie nu se va întrerupe atunci când monitorul LCD şi vizorul sunt închise şi retrase. Pentru a anula funcţia de reluare redare Setaţi [RESUME PLAY] (Reluare redare) la [OFF] • Poziţia de reluare memorată este ştearsă din memorie dacă editaţi scene. Redarea rapidă înainte/înapoi În timpul redării. mutaţi şi ţineţi joystick-ul la dreapta / stânga până la începerea derulării rapide înainte / înapoi. Spre „+”: volumul creşte Spre „-”: volumul se reduce Reluarea redării anterioare Selectaţi meniul ( [SETUP] (activare) 24) [ON] [RESUME PLAY] Dacă redarea unei imagini video este oprită.

(La redarea secveţelor video pe HDD) 2 Selectaţi lista care urmează să fie redată şi apoi apăsaţi pe joystick. pe joystick 2 Selectaţi data pentru redare şi apoi apăsaţi pe joystick. Pentru a reda o listă de redare Crearea unei noi liste de redare ( 60) 1 Selectaţi [BY DATE] şi apăsaţi 1 Selectaţi [PLAYLIST] şi apăsaţi pe joystick. apoi apăsaţi pe joystick Pentru a reveni la ecranul care afişează toate scenele Selectaţi (VIEW ALL) (Vizualizează toate scenele) şi apoi apăsaţi pe joystick • Chiar dacă scenele sunt înregistrate în aceeaşi zi. (La redarea secvenţelor video pe card SD) 3 Selectaţi scena de unde va începe redarea şi apoi apăsaţi pe joystick 3 Selectaţi scena care urmează să fie redată şi apoi apăsaţi pe joystick. Pentru a reveni la prezentarea scenelor originale Selectaţi [VIEW ALL] şi apăsaţi pe joystick. ele sunt grupate separat când numărul de scene depăşeşte 99.Redarea imaginilor video după dată Scenele înregistrate în aceeaşi zi pot fi redate una după alta. Pentru a selecta o dată diferită Selectaţi [BY DATE) (În funcţie de dată). Pentru a selecta o altă listă de redare Selectaţi [PLAYLIST] şi apăsaţi pe joystick. 52 .

1 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . apoi apăsaţi pe joystick Număr fişier (Număr pagină: la selectarea / • Metoda pentru selectarea paginilor este aceeaşi ca pentru redarea secvenţelor video. 2 Selectaţi suportul media de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul 3 Selectaţi fişierul care urmează să fie redat. şi pictograma operaţiei este afişată automat pe ecran. Fişierul selectat este redat.Redarea 2 Redarea imaginilor statice Pornire / pauză diaporamă Redă imaginea anterioară Redă imaginea următoare Opreşte redarea şi afişează imaginile miniaturale. ( 50) 53 .

sau poate afecta integritatea acestora. iar un alt aparat s-ar putea să nu poată reda datele înregistrate pe acest echipament sau să afecteze integritatea acestora. (Nu vor fi redate toate fişierele formatate JPEG. în modul de redare. ora afişată poate fi diferită de cea a înregistrării. redarea nu este posibilă. este posibil ca numărul dosarului / fişierului să nu poată fi afişat. iar afişarea ecranului cu imagini miniaturale poate întârzia. Formatul de fişier recunoscut de acest echipament este JPEG.) Dacă se redă un fişier care nu este conform specificaţiilor. • Alimentarea cu energie nu se va întrerupe când monitorul LCD este închis. • La redarea unor imagini statice înregistrate pe alte echipamente. • Nu acţionaţi selectorul de mod în timpul redării succesive a imaginilor statice. • Timpul de aşteptare până la afişarea fişierului depinde de numărul de pixeli ai fişierului. Este posibil ca acest echipament să nu poată reda datele înregistrate sau create pe un alt aparat. 54 . • Nu extrageţi cardul SD în timp ce este accesat de acest echipament (indicatorul luminos de acces card SD este aprins).Asociaţia japoneză din industria electronică şi a tehnologiei informaţiei).• • • • Despre compatibilitatea imaginilor statice Acest echipament respectă standardul unificat DCF (Design rule for Camera File system) stipulat de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association . • Când un fişier este afişat cu indicatorul la afişarea imaginilor miniaturale.

Editarea 1 Ştergerea scenelor / fişierelor Important Scenele / fişierele şterse nu pot fi recuperate. Treceţi la pasul 5. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MDIA SELECT] • Pentru a şterge o parte nedorită a unei scene. • Când este selectată data în modul de redare secvenţe video. în timpul 3 (Numai când. ( 58) 2 Selectaţi [SELECT] sau [ALL] şi apăsaţi pe joystick. sunt şterse toate scenele de la data respectivă. este selectată opţiunea [ALL]) • Toate scenele / fişierele de pe HDD sau cardul SD vor fi şterse. Ştergerea scenelor video Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta Ştergerea fişierele de imagini statice Ştergerea scenelor / fişierelor multiple 1 Apăsaţi pe butonul de pe monitorul cu imagini miniaturale. Scena / fişierul selectate vor apărea încadrate cu roşu. cu excepţia scenelor / fişierelor blocate. selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. la pasul 2. Ştergerea succesivă a scenelor / fişierelor 1 Apăsaţi pe butonul redării. 55 . utilizaţi funcţia SPLIT&DELETE. (Numai când. este selectată opţiunea [SELECT]) 2 Când apare mesajul de confirmare. Selectaţi scena/fişierul care urmează să fie şterse şi apoi apăsaţi pe joystick.

• • Ştergerea scenelor copiate colectiv Scenele copiate pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD sau software-ul furnizat (funcţia DVD COPY) pot fi şterse în grup Pictograma de copiere este indicată în afişarea imaginilor miniaturale după copiere (71. un fişier de imagine statică (altul decât JPEG) care nu poate fi redat de acest aparat. 2 Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul 4 (Numai când. scena selectată va fi ştearsă. toate datele legate de fişiere vor fi şterse. este posibil ca aceasta să nu apară pe afişajul aparatului. (Numai când. Note pentru ştergerea fişierelor / scenelor Nu opriţi aparatul în timp ce acesta şterge fişiere Când ştergeţi scene / fişiere. ştergerea poate dura mai mult dacă sunt multe scene pe disc. la pasul 2. • Pot fi setate în mod succesiv până la 50 de scene/fişiere afişate pe o pagină. Dacă sunt şterse fişiere conforme DCF. selectând [EDIT SCENE] sau [PHOTO SETUP] → [DELETE] • Atunci când se selectează opţiunea [ALL]. este selectată opţiunea [SELECT]) • Scenele blocate sau scenele fără informaţii nu pot fi şterse. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU.• Când se apasă din nou pe joystick. Când o imagine statică este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament. imaginea nu va fi ştearsă. la pasul 2. În acest caz. este selectată opţiunea [SELECT]) Pentru a continua să ştergeţi alte scene Repetaţi paşii 3-5. • Puteţi şterge scene / fişiere şi din meniu. 89) 1 Selectaţi meniul ( 24) [EDIT SCENE] → [DELETE] → [COPIED] 56 . deoarece aceasta se va întrerupe. utilizaţi o baterie cu suficientă putere sau utilizaţi adaptorul de alimentare Nu scoateţi cardul SD şi nu deschideţi capacul slotului de card SD în timpul ştergerii. poate fi şters. Apăsaţi pe butonul . selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. • • • • 5 Când apare mesajul de confirmare. La ştergerea imaginilor statice înregistrate pe un card SD cu alte echipamente.

Editarea

2
Funcţie

Editarea scenelor

Metodă de operare

Blocarea secvenţelor video
Pentru prevenirea ştergerii accidentale a secvenţelor video. (Totuşi, vă rugăm reţineţi că dacă mediul de stocare este formatat, toate datele de pe acesta vor fi şterse)

Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MEDIA SELECT]

1 Selectaţi meniul (

24) [EDIT SCENE] → [LOCK SET] → [YES]

2 Selectaţi scena care va fi protejată, apoi apăsaţi
joystick-ul

Se afişează [

] iar scena selectată este blocată.

• Apăsaţi joystick-ul din nou pentru a anula blocarea scenei • De asemenea, puteţi selecta scene multiple succesiv Pentru a finaliza setarea Apăsaţi pe butonul MENU.

57

Funcţie

Metodă de operare

Divizarea unei scene pentru ştergere
Cu această funcţie se divizează o scenă în două şi se şterge o jumătate.

Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]

1 Selectaţi meniul (

24) [EDIT SCENE] → [SPLIT&DELETE] → [YES]

2 Selectaţi scena care urmează să fie separată şi apoi
apăsaţi pe joystick.

3

Când ajungeţi la zona unde doriţi să separaţi scena

Selectaţi

cu joystick-ul

• Mutaţi joystick-ul spre stânga sau spre dreapta pentru redare înainte / înapoi. • Prin utilizarea redării cu încetinitorul sau cadru-cu-cadru va fi mai uşor să căutaţi punctul în care doriţi să divizaţi scena. ( 51)

4 Selectaţi jumătatea pe care doriţi să o ştergeţi şi
apăsaţi joystick-ul

Continuarea în pagina următoare.

58

Funcţie

Metodă de operare

Divizarea unei scene pentru ştergere (continuare)

5 Selectaţi [YES] apoi apăsaţi joystick-ul pentru a
reda partea de şters
• Când se selectează [NO], apare mesajul de confirmare. Treceţi la pasul 6.

Când opriţi redarea, apare mesajul de confirmare.

6 Selectaţi [YES], apoi apăsaţi joystick-ul
Pentru a continua combinarea altor scene Repetaţi paşii 2-6. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU. • Este imposibilă divizarea şi ştergerea scenelor cu un timp de înregistrare scurt. Lungimea scenelor rămase trebuie să fie de 3 secunde sau mai mult. • Este imposibilă setarea punctului de divizare la începutul sau finalul scenei. • Când o scenă care a fost divizată şi ştearsă utilizând funcţia SPLIT&DELETE este copiată pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD sau software-ul furnizat şi apoi este redată pe un alt dispozitiv, se poatze reda maximum 1 secundă din partea ştearsă. • Dacă o scenă cu pictograma (pictogramă copiată) este divizată şi ştearsă, informaţiile copiate sunt şterse ( 71) • Divizarea reală poate trece uşor dincolo de punctul de divizare stabilit.

59

veţi consuma o mică parte din capacitatea hard discului atunci când creaţi o listă de redare. Având în vedere că lista de redare nu este creată prin copierea datelor. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT] 2 Selectaţi [CREATE] (Creare). Scene înregistrate Listă de redare • Puteţi crea o listă de redare doar pe HDD. • Dacă creaţi sau ştergeţi liste de redare. de asemenea. ştearsă. 60 . Nu puteţi crea o listă de redare pe card SD. • Numărul maxim de liste de redare pe HDD: 4 Număr maxim de scene de liste de redare pe HDD: 999 • Dacă sunt şterse scene originale. apoi apăsaţi pe joystick 1 Selectaţi (PLAYLIST) (Listă de redare) şi apăsaţi pe joystick. Editarea scenelor pe o listă de redare nu va afecta scenele originale. Crearea unei liste de redare noi Rotiţi butonul de mod pentru a selecta . partea din listele de redare care a fost creată cu aceste scene va fi.Editarea 3 Utilizarea listelor de redare Puteţi crea o listă de redare alegând dintre scenele înregistrate şi adunându-le pe cele favorite. scenele originale nu vor fi modificate.

scena selectată va fi anulată. • Scenele sunt înscrise pe o listă de redare în ordinea în care au fost selectate. 4 Apăsaţi pe butonul MENU.3 Selectaţi scena care va fi adăugată listei de redare şi apăsaţi pe joystick. numerele tuturor listelor de redare ulterioare vor scădea cu 1 61 . • Când se apasă din nou pe joystick. Rotiţi butonul de mod pentru a selecta . selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. Selectaţi [EDIT] → [DELETE] • Ştergerea scenelor de pe o listă de redare nu va mări capacitatea rămasă pentru înregistrare • Dacă ştergeţi toate scenele dintr-o listă de redare se va şterge şi lista de redare respectivă • Dacă ştergeţi o listă de redare. • Pe o listă pot fi setate până la 50 de scene succesive. lista de redare selectată va fi ştearsă • Puteţi şterge scene dintr-o listă de redare şi din meniu. Editarea unei liste de redare Editarea scenelor pe o listă de redare nu va afecta scenele originale. Scena selectată va apărea încadrată cu roşu. 5 Atunci când apare mesajul de confirmare. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT] 2 Selectaţi lista de redare de editat şi apoi apăsaţi pe joystick 1 Selectaţi [PLAYLIST) (Listă de redare) apoi apăsaţi pe joystick Funcţie Ştergerea scenelor Metodă de operare Metoda pentru ştergerea scenelor dintr-o listă de redare este aceeaşi ca pentru "Ştergerea scenelor / fişierelor" ( 55) • Ştergerea scenelor dintr-o listă de redare nu va afecta scenele originale • Atunci când selectaţi [ALL].

62 .Funcţie Metodă de operare Selectaţi meniul ( 24) Adăugarea scenelor la o listă de redare Scenele pot fi adăugate listei de redare create [EDIT] → [ADD] → [YES] Următoarele etape sunt aceleaşi ca cele din pasul 3 şi 5 din „Crearea unei noi liste de redare! ( 60) Mutarea scenelor într-o listă de redare Este posibilă modificarea secvenţei scenelor din lista de redare prin mutarea lor într-o altă poziţie 1 Selectaţi meniul ( 24) [EDIT] → [MOVE] → [YES] 2 Selectaţi scena care urmează să fie mutată şi apoi apăsaţi pe joystick Scena selectată va apărea încadrată cu roşie. iar poziţia pe care urmează să fie mutată va fi indicată de o bară galbenă 3 Selectaţi poziţia pe care urmează să fie mutată scena şi apoi apăsaţi pe joystick Pentru a continua mutarea altor scene în lista de redare Repetaţi paşii 2-3. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU.

Editarea

4
Funcţie

Editarea imaginilor statice

Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta
Metodă de operare

Blocarea fişierelor cu imagini statice
Această funcţie este utilizată pentru prevenirea ştergerii accidentale a fişierelor cu imagini statice. (Totuşi, chiar dacă blocaţi anumite fişiere pe un mediu de stocare, formatarea cardului va şterge toate fişierele.)

Selectaţi [HDD] sau [SD CARD] în [MEDIA SELECT].

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [LOCK SET] → [YES]

2 Selectaţi fişierul care urmează să fie protejat şi apoi
apăsaţi pe joystick

], iar fişierul selectat este blocat. Se afişează pictograma [ • Apăsaţi din nou pe joystick pentru a dezactiva blocarea. • Puteţi selecta mai multe fişiere succesiv Pentru a finaliza setările Apăsaţi pe butonul MENU

63

Funcţie

Metodă de operare

Setarea DPOF
Această funcţie este pentru scrierea datelor de tipărire pe imaginile statice selectate Ce este DPOF? DPOF (Format ordine tipărire digitală) este un format care permite utilizatorului unei camere digitale să stabilească imaginile înregistrate pe un card SD care vor fi tipărite, împreună cu informaţii privind numărul de copii pe care doriţi să le tipăriţi. (Vă rugăm ţineţi cont de faptul că nu toate serviciile de tipărire suportă această funcţie).

Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT].

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [DPOF SET] → [SET]

2 Selectaţi fişierul care urmează să fie setat şi apoi
apăsaţi pe joystick

3 Selectaţi numărul de copii tipărite şi apoi apăsaţi pe
joystick

• Pentru a anula setarea, setaţi numărul de copii la [0]. • Puteţi selecta mai multe fişiere succesiv Pentru a finaliza setarea Apăsaţi pe butonul MENU. Pentru a anula toate setările DPOF Selectaţi [PHOTO SETUP] → [DPOF SET] → [CANCEL ALL] • Setarea DPOF poate fi stabilită pentru maximum 999 de fişiere. • Este posibil ca setarea DPOF realizată pe alte echipamente să nu fie recunoscută de către acest echipament. Vă rugăm să realizaţi setările DPOF pe acest echipament. • Nu puteţi adăuga data înregistrării la imaginile ce urmează să fie tipărite cu ajutorul setărilor DPOF

64

Funcţie

Metodă de operare

Copierea fişierelor cu imagini statice
Această funcţie este destinată copierii fişierelor cu imagini statice de pe HDD pe un card SD sau invers.

1 Selectaţi meniul (

24) [PHOTO SETUP] → [COPY]
Copiere de pe HDD pe un card SD Copiere de pe un card SD pe HDD

2 Selectaţi direcţia dorită şi apăsaţi joystick-ul 3 Selectaţi [SELECT] sau [ALL] şi apăsaţi pe joystick.
• Când se selectează [ALL], se vor copia toate fişierele cu imagini statice stocate pe HDD sau pe cardul SD. Treceţi la pasul 6.

4

(Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 2)

Selectaţi fişierul care va fi copiat, apoi apăsaţi pe joystick.

Fişierul selectat este încadrat în roşu. • Pentru a deselecta scena, apăsaţi din nou koystick-ul • Pot fi selectate până la 50 de fişiere pentru copiere • Fişierele sunt copiate în ordinea în care au fost selectate

5 6

(Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 3)

Apăsaţi pe butonul MENU.
La apariţia mesajului de confirmare,

selectaţi [YES] (da), apoi apăsaţi pe joystick.
Continuarea în pagina următoare.

65

În acest caz. • Fişierele copiate sunt înregistrate după fişierele cu imagini statice din mediul de destinaţie a copierii. dacă numărul de fişiere este mare copierea poate necesita timp. Copierea se va opri.Funcţie Copierea fişierelor cu imagini statice (continuare) Metodă de operare (Numai dacă s-a selectat [SELECT] în pasul 3) Pentru a continua copierea altor fişiere Repetaţi paşii 4-6. Pentru a anula copierea înainte de încheierea acesteia Apăsaţi pe butonul MENU. • În timpul copierii. • Când copiaţi fişiere. 66 . • Când o imagine static este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament. • În cazul opţiunii [ALL]. nu deschideţi trapa compartimentului cardului. Pentru a finaliza editarea Apăsaţi pe butonul MENU. • Nu opriţi aparatul în timpul copierii.) • Setările de blocare şi setările DPOF ale unui fişier nu pot fi copiate. (Numele fişierelor sau numele folderelor vor diferi de cele ale fişierului original. este posibil ca acesta să nu fie afişat pe ecranul aparatului. imaginea nu va fi copiată pe HDD chiar dacă se selectează [ALL] (Toate). folosiţi o baterie cu putere suficientă sau adaptorul de reţea.

• Nu extrageţi cardul SD în timpul formatării. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta .073. utilizaţi o baterie încărcată suficient sau adaptorul de reţea. Salvaţi datele importante pe un calculator etc. . Vă rugăm să reţineţi că. • (SDR-H40) Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare. Formatarea se va opri. timpul de înregistrare poate fi mai mare şi există posibilitatea să nu puteţi utiliza cardul SD.000 biţi. utilizaţi o baterie încărcată suficient sau adaptorul de reţea.000 biţi. 40 GB este echivalent cu 40. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]. • Când formatarea este finalizată. 60 GB este echivalent cu 60. • Utilizaţi acest echipament pentru a formata carduri SD. Formatarea hard-discului Această funcţie este utilizată pentru iniţializarea hard disk-ului. nu opriţi acest echipament. • În timpul formatării.000. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. toate datele de pe acesta vor fi şterse. Dacă un card SD este formatat pe alte echipamente (cum ar fi PC). formatarea poate dura mai mult. 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [YES] [FORMAT HDD] Formatarea unui card de memorie SD Această funcţie este utilizată pentru iniţializarea cardurilor SD.Managementul mediilor de stocare 1 Administrarea hard-discului şi cardului SD • Aparatul indică doar capacitatea spaţiului utilizat şi a spaţiului disponibil.000. Stocaţi datele importante pe un PC. nu supuneţi aparatul la şocuri sau vibraţii. Vă rugăm reţineţi că dacă hard disk-ul este formatat.741. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . apăsaţi pe butonul MENU pentru a părăsi ecranul cu mesaje. apăsaţi pe butonul MENU pentru a părăsi ecranul cu mesaje. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă. dacă un card SD este formatat. Capacitatea utilă va avea o valoare mai redusă. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. Selectaţi [HDD] în [MEDIA SELECT]. Selectaţi meniul ( 24) [SETUP] [HDD STATUS] [YES] Pentru a părăsi ecranul de informaţii Apăsaţi pe butonul MENU. • Când formataţi hard-discul. 2 Atunci când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick • Când formatarea s-a încheiat. 67 Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . • Când formataţi un card SD. • (SDR-H60/SDR-H50) Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune din spaţiul de stocare pentru formatare. 1 GB = 1. Selectaţi [SD CARD] în [MEDIA SELECT] 1 Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [YES] [FORMAT CARD] Afişarea informaţiilor aferente hard-discului Sunt afişate informaţii referitoare la spaţiul folosit şi la cel rămas pe HDD.000. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse. • În funcţie de tipul de card SD utilizat. etc. 2 Atunci când apare mesajul de confirmare Selectaţi [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick.824 biţi.000. nu decuplaţi acest aparat de la sursa de alimentare. • În timpul formatării. • În timpul formatării.

modificaţi setarea de meniu pentru a reda imaginile cu raportul original. reglaţi la televizor setarea raportului dimensional. 1 Conectaţi acest echipament şi un aparat TV. • Selectaţi pe televizor intrarea video la care este conectat acest aparat. (Pentru informaţii suplimentare. vă rugăm să citiţi instrucţiunile de operare ale aparatului TV. Cablu AV (inclus la livrare) • Introduceţi mufele până la refuz. • În funcţie de setarea TV. (Pentru detalii. consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului. • Verificaţi setările de intrare ale aparatului TV (comutatorul de intrare). imaginile înregistrate pe card pot fi redate pe TV (Consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului pentru informaţii privind compatibilitatea). selecta 3 Selectaţi mediul de redare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] Pentru a urmări imagini cu raport dimensional 16:9 la un televizor cu ecran normal (4:3) Dacă imaginile nu sunt afişate corect pe un TV cu raport al dimensiunilor de 4:3.Utilizarea camerei cu alte produse 1 Redarea pe TV Imaginile video şi statice înregistrate cu acest echipament pot fi redate pe un aparat TV. 68 . • Dacă imaginile nu sunt afişate corect pe un televizor cu ecran lat. vă rugăm citiţi instrucţiunile de operare ale televizorului dumneavoastră. este posibil ca imaginile să nu fie afişate corect.) Exemplu de imagini cu raport dimensional de 16:9 afişate pe un televizor obişnuit (4:3) Setare [TV ASPECT] [16:9] [4:3] • Setarea implicită a acestei funcţii este [16:9]. Pentru mai multe informaţii.) Selectaţi meniul ( [SETUP] 24) [4:3] [TV ASPECT] 4 Porniţi redarea pe acest echipament În cazul televizorul nu redă sunetul sau imaginea din acest echipament • Verificaţi conexiunile • Verificaţi dacă mufele sunt introduse până la refuz. • Dacă dispuneţi de un TV cu slot de card SD. • Nu utilizaţi alte cabluri AV cu excepţia celui furnizat. 2 Porniţi acest echipament şi apoi rotiţi selectorul de mod pentru a sau . • Utilizaţi adaptorul de reţea pentru a nu avea probleme legate de epuizarea bateriei.

DVD-RW sau CD-RW care au fost formatate. • Consultaţi instrucţiunile de operare ale unităţii de scriere DVD pentru detalii privind discurile recomandate. DVD-RW sau CD-RW înregistrat este introdus în unitatea de scriere DVD. Despre discurile utilizabile Discuri de 12 cm noi*1 (DVD-RAM. CD-R*3) • Nu atingeţi cu degetele suprafaţa de înregistrare a discurilor. CD-RW*3. Discul copiat poate fi redat prin conectarea aparatului cu o unitate de scriere DVD. Când un disc DVD-RAM. (75) Echipamente capabile de copiere a imaginilor pe discuri prin conectarea acestui aparat – Unitate de scriere DVD/VW-BN1 • Recomandăm utilizarea unităţii VW-BN1. *1 Nu puteţi înregistra pe un disc care a mai fost utilizat. Cu toate acestea. Datele înregistrate pe disc vor fi şterse. pot fi utilizate discuri DVD-RAM. discul este formatat şi înregistrarea începe. manipularea discurilor. • Operarea nu este garantată cu alte unităţi de scriere • Utilizaţi cablul de conectare Mini AB USB furnizat pentru conectarea aparatului cu o unitate de scriere DVD (Operarea nu este garantată cu alte cabluri decât cel furnizat). 69 . Vă rugăm reţineţi că datele şterse nu pot fi recuperate.Utilizarea camerei cu alte produse 2 Cu o unitate de scriere DVD Este posibilă copierea imaginilor înregistrate cu acest aparat pe discuri prin conectarea unei unităţi opţionale de scriere DVD. DVD-R DL. etc. DVD-R. • Discurile +RW/+R/+R DL sau de 8 cm nu pot fi utilizate pentru copier. 2 * Sunt suportate doar secvenţe video *3 Sunt suportate doar imagini statice Funcţiile diferite de copier disponibile când aparatul este conectat la o unitate de scriere DVD Date Mediu de stocare Funcţie DVD COPY ALL SCENES ADDED SCENES Funcţia FAVOURITE SCENES SELECT SCENES SELECT DATE SELECTE PLAYLIST 72 73 73 71 71 Secvenţe video HDD SD Imagini statice HDD/SD Pagina aplicabil -: nu se aplică • • • • Este imposibilă copierea simultană a imaginilor statice şi secvenţelor video Este imposibilă copierea datelor simultan de pe HDD şi SD Nu puteţi copia de pe mai multe carduri SD pe un disc Ordinea în care scenele sunt copiate nu poate fi modificată. DVD-RW*2.

2 Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare • Dacă utilizaţi bacteria. DISCONECT THE USB CABLE FROM THIS UNIT” (Dispozitivul conectat nu poate fi verificat. Când acest lucru se întâmplă. operarea nu este posibilă când aparatul este conectat la unitatea de scriere DVD 3 Porniţi aparatul 4 Conectaţi aparatul la unitatea de scriere folosind cablul Mini AB USB (furnizat cu unitatea de scriere DVD) • Ecranul de selectare a funcţiei de unitate de scriere DVD se va afişa I 5 Introduceţi discul în unitatea de scriere DVD • Introduceţi discul în unitatea de scriere DVD după conectarea unităţii de scriere la acest aparat • Vă rugăm citiţi instrucţiunile de operare ale unităţii de scriere DVD privind modul de utilizare • Dacă unitatea de scriere DVD este conectată la acest aparat cu un disc deja introdus. 70 . se va afişa mesajul „CANNOT CHECK CONNECTED DEVICE. Deconectaţi cablul USB de la aparat) după ce „Please wait” (Vă rugăm aşteptaţi) este afişat timp de 1 minut.Conectarea acestui aparat la o unitate de scriere DVD Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD pentru a copia datele pe discuri sau pentru a reda imaginile care au fost copiate pe un disc. Cablu de conectare mini AB USB (furnizat cu unitatea de scriere DVD) Unitate de scriere DVD (opţional) • Conectaţi terminalul Mini A la aparat iar terminalul Mini B la unitatea de scriere DVD • Introduceţi mufele până în capăt 1 Conectaţi adaptorul de alimentare furnizat cu unitatea de scriere DVD la unitatea de scriere • Nu puteţi alimenta unitatea de scriere de la acest aparat. deconectaţi cablul de conectare Mini AB USB de la unitate şi scoateţi discul pentru a vă asigura că acesta este utilizabil şi nu a fost introdus invers (69).

După confirmare. este posibilă creare unui alt set cu acelaşi conţinut.Funcţia DVD COPY Imaginile înregistrate pe acest aparat pot fi copiate pe disc. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii. DVD-RW sau CD-RW. Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD ( 70) Copierea tuturor scenelor pe discuri Copiaţi toate imaginile de pe mediile de stocare pe discuri Copierea scenelor adăugate pe discuri Copiaţi scenele pe mediile de stocare. selectaţi [YES]. • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM. Informaţiile copiate sunt înregistrate în scenele de secvenţe video care apoi sunt copiate pe disc utilizând funcţia DVD COPY. Dacă toate scenele sunt copiate.[ADDED SCENES] 2 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul Numărul de discuri necesare pentru copiere în funcţie de tipul de disc • Când 2 sau mai multe discuri sunt necesare pentru copiere. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv. • Informaţiile copiate vor fi şterse la utilizarea funcţiei SPLIT&DELETE. 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] sau [PICTURE] – [DVD COPY]* . care sunt adăugate după copierea pe disc utilizând funcţia DVD COPY (scene fără pictograma ) pe discuri. • Scenele de secvenţe video indicate cu pot fi şterse în grup utilizând meniul de ştergere ( 56). Este posibilă scrierea doar a scenelor care sunt adăugate după copiereasau ştergerea scenelor copiate în grup.[DVD COPY] . urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru schimbarea discurilor. apăsaţi joystick-ul. • Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial. 71 . utilizând funcţia DVD COPY. Pentru a finaliza. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB. Pictogramă copiată Informaţiile copiate sunt înregistrate în scenele de secvenţe video care apoi sunt copiate pe disc utilizând funcţia DVD COPY şi simbolul este indicat pe ecran. aceste scene vor fi copiate din nou la utilizarea funcţiei ADDED SCENES. Drept urmare.[ALL SCENES] *Doar la selectarea video 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] .

Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD ( Selectarea scenelor de copiat pe un disc 70) Selectaţi scenele pe care doriţi să le copiaţi pe un singur disc DVD. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB. * Unităţile de capacitate utilizabilă de pe un disc DVD sunt 1 MB = 1.048. apăsaţi joystick-ul. 2 Selectaţi scenele de copiat şi apoi apăsaţi joystick-ul Dimensiunea datelor scenei Spaţiu rămas pe disc* Scena selectată este încadrată în roşu. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Pentru a finaliza. De asemenea. 72 .576 biţi 3 Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [START]. Este posibilă crearea unui alt disc cu acelaşi conţinut. spaţiul rămas pe disc afişat se va schimba în roşu şi se va afişa dimensiunea excesivă. Selectaţi scenele astfel încât acestea să intre pe un disc. • Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial. apoi apăsaţi joystick-ul 4 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii. • Pentru a deselecta scena. apăsaţi joystick-ul din nou • Pot fi setate până la 50 de scene succesiv • Dacă dimensiunea totală de date depăşeşte capacitatea discului. După confirmare.Funcţia FAVOURITE SCENES Este posibilă selectarea scenelor de secvenţe video înregistrate pe acest aparat şi înregistrarea lor pe un singur disc DVD. 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT SCENES] • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv. DVD-RW sau CD-RW. este posibilă copierea listelor de redare create pe HDD pe discuri DVD. selectaţi [YES]. precum şi copierea scenelor prin selectarea datei de înregistrare.

apăsaţi joystick-ul. apăsaţi joystick-ul din nou. După confirmare. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul Mini AB USB. 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD] sau [SD CARD] – [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT DATE] 1 Selectaţi meniurile prin următorul procedeu [BURN DISC] – [HDD]– [VIDEO] – [FAVOURITE SCENES] – [SELECT PLAYLIST] 2 Selectaţi data / lista de redare de copiat şi apăsaţi joystick-ul. urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru schimbarea discurilor. este posibilă creare unui alt set cu acelaşi conţinut. DVD-RW sau CD-RW. • Apăsaţi butonul MENU în timpul operării pentru a reveni la ecranul meniului iniţial 73 . Dacă toate scenele sunt copiate.Selectarea scenelor în funcţie de dată. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. apoi apăsaţi joystick-ul 5 Selectaţi [YES] şi apăsaţi joystick-ul Numărul de discuri necesare pentru copiere în funcţie de tipul de disc Când 2 sau mai multe discuri sunt necesare pentru copiere. • Când este introdus un disc înregistrat DVD-RAM. selectaţi [YES]. • Pentru a deselecta data / lista de redare. Selectarea scenelor în funcţie de listă de redare pentru copier pe discuri Listele de redare create pe HDD sunt copiate pe discuri DVD. Data / lista de redare selectată este încadrată în roşu. • Pot fi setate până la 50 de date succesiv 3 4 Apăsaţi butonul MENU Când apare mesajul de confirmare Selectaţi [START]. Pentru a finaliza. • Când apare un mesaj indicând finalizarea copierii. pentru copiere pe discuri Scenele înregistrate cu acest aparat sunt copiate selective pe discuri DVD. se afişează un mesaj care confirmă dacă este posibilă sau nu ştergerea conţinutului discului respectiv.

• Datele care au fost înregistrate pe un alt dispozitiv nu pot fi copiate sau nu vor fi corecte chiar dacă sunt copiate. nu scuturaţi aparatul sau unitatea de scriere. numărul de discuri copiate şi temperatura camerei. este necesar un interval de timp pentru verificarea datelor scrise. ( 69) • Nu există nicio garanţie că un disc creat prin conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD va putea fi redat pe orice player. poate rezulta un disc cu un spaţiu mai mare nefolosit. Despre timpul necesar pentru copiere Timpul necesar pentru copierea unui disc (La copierea a 4GB de imagini video pe 1 disc). • Un disc DVD-R DL are două straturi de înregistrare deci timpul de înregistrare este de aproximativ 1. redaţi discurile pentru a vă asigura că acestea au fost copiate corect înaintea ştergerii ( 75) • Nu opriţi aparatul sau unitatea de scriere DVD şi nu deconectaţi cablul Mini AB USB în timpul copierii. imaginea nu va fi copiată pe disc. 30 min – 60 min Aprox. Consultaţi intrucţiunile de operare ale DVD Recorder-ului pentru detalii. Tip disc DVD-RAM DVD-RW DVD-R Timp de copiere Aprox. 74 . tipul de disc. • Utilizarea unui disc CD-RW sau CD-R este recomandată pentru copierea imaginilor statice de dimensiuni mici. • Dacă mesajul „READING DISC.” (Citire disc.. Când un disc care a fost creat cu acest aparat şi cu unitatea de scriere DVD este introdus în DVD recorder. • După ce datele sunt copiate pe un disc. imaginile nu pot fi adăugate pe disc prin conectarea aparatului la unitatea de scriere DVD.. De asemenea. • Când datele sunt divizate şi copiate pe mai multe discuri. poate fi necesar un interval de timp mai lung pentru copiere decât pentru înregistrare. De asemenea. Din acest motiv. Este posibil ca aceasta să nu fie afişată corect.. 40 – 90 min Aprox. 15 – 60 min Timpul necesar pentru copiere diferă în funcţie de numărul de scene înregistrate pe mediul de stocare.5 – 2 ori mai lung decât timpul de înregistrare pe un disc DVD-R. este posibil să se afişeze un mesaj solicitând formatarea discului. • Nu puteţi conecta şi utiliza un hub USB • Nu puteţi ejecta un disc în timpul copierii. • Când o imagine statică este copiată pe un card SD utilizând un PC sau un alt echipament dar nu apare pe afişajul aparatului.) este afişat timp de mai mult de 2 minute. acest lucru depinzând de software. scoateţi discul şi asiguraţi-vă că acesta este utilizabil şi nu a fost introdus invers. Nu formataţi discul deoarece toate datele vor fi şterse şi nu mai pot fi recuperate.. Aşteptaţi afişarea mesajului de finalizare a copierii.Note pentru copierea datelor pe discuri utilizând unitatea de scriere DVD La ştergerea datelor de pe mediile de stocare după efectuarea unei copii. deoarece datele sunt înregistrate în funcţie de scenă. • Data de înregistrate pentru scenele sau fişierele copiate pe un disc utilizând unitatea de scriere DVD reprezintă data la care au fost copiate scenele sau fişierele.

53) 75 .Redarea unui disc introdus în unitatea de scriere DVD Puteţi reda imaginile video şi imaginile statice copiate pe un disc. • Imaginile video şi imaginile statice de pe disc sunt afişate ca imagini miniaturale. apoi apăsaţi joystick-ul. ejectaţi discul şi deconectaţi cablul de conectare Mini AB USB. apoi apăsaţi joystick-ul. 50. 3 Selectaţi scena / fişierul de redat. • Operaţia de redare este aceeaşi ca la redarea imaginilor video sau imaginilor statice ( • După redare. 4 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul. 1 Conectaţi aparatul la unitatea de scriere DVD 2 Selectaţi [PLAY DISC] (Redare disc).

Utilizarea slotului de card SD al altor aparate Dacă dispuneţi de un DVD recorder cu slot de card SD. 2 Porniţi acest echipament şi apoi rotiţi selectorul de mod pentru a selecta . acestea vor fi îngustate orizontal.Utilizarea camerei cu alte produse 2 Cu alte aparate video Copierea imaginilor pe alte aparate video Puteţi crea o listă de redare adunând scenele pe care doriţi să le copiaţi. 76 . consultaţi instrucţiunile de operare ale DVD recorder-ului. În cazul în care copiaţi imagini direct de pe cardul SD sau cu cablul AV şi apoi le redaţi pe un ecran lat. Apoi începeţi înregistrarea pe dispozitivul conectat. Consultaţi instrucţiunile de operare ale DVD recorder-ului pentru informaţii privind copierea de pe un card SD. Pentru a opri copierea Opriţi înregistrarea pe echipamentul conectat. • Selectaţi pe televizor intrarea video la care este conectat acest aparat. imaginile înregistrate cu acest aparat pot fi copiate pe hard disk sau pe un disc DVD. 3 Selectaţi mediul de stocare din meniu ( 24) [MEDIA SELECT] → [HDD] sau [SD CARD] 4 Porniţi redarea pe acest aparat. şi setaţi raportul dimensiunilor la 16:9. Cablu AV (inclus la livrare) • Introduceţi mufele cât mai bine posibil. consultaţi instrucţiunile de operare ale unităţii de redare şi ale televizorului. 1 Conectaţi acest echipament şi echipamentul video. În acest caz. • Pentru detalii privind copierea imaginilor. ( 60) • Utilizaţi adaptorul de reţea pentru nu avea probleme legate de epuizarea bateriei. • Nu utilizaţi alte cabluri AV cu excepţia celui furnizat. apoi copiaţi pe alte echipamente numai scenele din această listă de redare. Opriţi apoi redarea pe acest echipament.

) • Utilizaţi adaptorul de alimentare pentru mai multă siguranţă. 77 . 5 Apăsaţi pe butonul MENU pentru a afişa meniurile PictBridge. • Pentru a anula setarea. 4 Selectaţi numărul dorit de copii şi apoi apăsaţi pe joystick. setaţi numărul de copii la [0]. 6 Selectaţi setarea de tipărire a datei la [DATE PRINT] şi apăsaţi joystick-ul. 2 Selectaţi [PictBridge] – [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi pe joystick. • Puteţi seta imprimarea a maxim 9 copii. Cablu USB [furnizat ) • Introduceţi conectorii USB până în capăt • Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celor furnizate (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare şi porniţi-l. utilizaţi o imprimantă compatibilă cu tehnologia PictBridge. • Această setare nu este disponibilă dacă imprimanta nu poate tipări data. 3 Selectaţi un fişier care urmează să fie tipărit şi apoi apăsaţi pe joystick. (Citiţi instrucţiunile de utilizare ale imprimantei. Pe ecranul acestui echipament apare indicatorul . • Se pot seta succesiv până la 8 fişiere afişate pe o pagină. 1 Conectaţi acest echipament la o imprimantă.Utilizarea camerei cu alte produse 4 Utilizarea camerei video cu o imprimantă (PictBridge) Pentru a tipări imagini prin conectarea acestei unităţi direct la o imprimantă.

Atunci când utilizaţi o imprimantă care are o funcţie de retezare sau de tipărire fără chenar. calitatea imprimării etc. toate setările rămân valabile. (Pentru mai multe detalii. 9 Selectaţi [PRINT] [YES] şi apoi apăsaţi pe joystick. Verificaţi această setare înainte de tipărire. evitaţi efectuarea următoarelor operaţii. apoi apăsaţi joystick-ul • • [STANDARD]: Format specific imprimantei. ─ Deconectarea cablului USB ─ Extragerea cardului SD sau deschiderea capacului de slot SD ─ Acţionarea selectorului de mod 78 .) Atunci când echipamentul este conectat direct la imprimantă. Se afişează un mesaj de confirmare.7 Selectaţi setarea formatului de hârtiei la [PAPER SIZE]. iar ecranul revine la pasul 3. apoi apăsaţi joystick-ul. Nu utilizaţi un hub USB. • Părăsiţi funcţia PictBridge deconectând cablul USB după ce imaginile au fost tipărite. Dacă se selectează [NO]. setarea numărului de copii este anulată. STANDARD: Aranjarea în pagină caracteristică imprimantei [ ]: Tipărire fără chenar [ ]: Tipărire cu chenar • Nu puteţi seta tipuri de aranjare în pagină care nu sunt recunoscute de imprimantă. Dacă se selectează [YES]. Conectaţi imprimanta direct la acest echipament. iar ecranul revine la pasul 3. • În timpul imprimării. [4X5 INCH]: Format L [5X7 INCH]: Format 2L [4X6 INCH]: Format carte poştală [A4]: Format A4 • Nu puteţi seta un format de hârtie care nu este recunoscut de imprimantă. Aceste operaţii nu permit imprimarea corectă. • • ─ Întreruperea alimentării cu energie electrică Verificaţi setările imprimantei pentru formatul hârtiei. anulaţi funcţia respectivă înainte de tipărire. 8 Selectaţi setarea de machetă la [PAGE LAYOUT]. consultaţi instrucţiunile de operare ale imprimantei. Este posibil ca marginile imaginilor ] să înregistrate cu setarea opţiunilor [ fie tăiate. Dacă opriţi tipărirea înainte de finalizare Împingeţi joystick-ul în jos. nu puteţi utiliza setările DPOF.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 80 Înaintea utilizării 84 Configurare 88 Utilizarea software-ului 90 Utilizarea unui calculator Macintosh 79 .

DVD-recordere. Editaţi (divizaţi. Selectaţi imaginile dorite şi creaţi propriile dumneavoastră discuri DVD originale. 80 . • Nu copiaţi imagini înregistrate pe acest aparat utilizând un alt software decât cel furnizat. Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2. combinaţi sau ştergeţi) imaginile copiate pe PC. executaţi Windows Update şi încercaţi să instalaţi aplicaţia din nou. o puteţi instala de pe CD-ROM-ul furnizat. • Următoarele cerinţe de sistem sunt necesare pentru a instala Adobe Reader de pe CD-ROM-ul furnizat ─ Intel Pentium III sau un procesor echivalent ─ Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4. • Nu putem garanta operarea corectă a acestui aparat dacă utilizaţi alt software decât cel furnizat. Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 sau Microsoft Windows Vista ─ 128 MB RAM (256 MB recomandat pentru formate complexe sau documente mari) ─ Microsoft Internet Explorer 6. Firefox 1.0 sau o versiune ulterioară.0.7. este necesară aplicaţia Adobe Reader (Adobe Acrobat Reader) 5. Adobe Reader Pentru a vizualiza instrucţiunile de instalare. Mozilla 1. Dacă aplicaţia Adobe Reader (Adobe Acrobat Reader) nu este deja instalată pe PC-ul dumneavoastră. • VideoCam Suite poate procesa imagini înregistrate cu acest aparat sau imagini înregistrate cu VideoCam Suite.Înainte de utilizare 1 Operaţii pe care le puteţi efectua cu un PC După ce aţi instalat aplicaţia VideoCam Suite de pe CD-ROM-ul furnizat şi aţi conectat PC-ul la aparat. Creaţi liste de redare. AOL 9 • Dacă aplicaţia nu poate fi instalată în baza cerinţelor de mai jos. puteţi efecua operaţiile descrise mai jos.0. Redaţi pe PC imaginile înregistrate cu acest aparat Copiaţi imaginile înregistrate cu acest aparat pe hard-disk-ul PC-ului. software-uri sau discurile DVD-Video din comerţ nu sunt suportate.5 sau 2. Imaginile create cu alte camere video.0 sau 7.

utilizaţi Adobe Reader 8. (Operarea nu este garantată cu cu alte cabluri USB) • Utilizaţi cablurile USB furnizate la conectarea la PC (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) VideoCam Suite 1.0c sau ulterior • Dacă instalaţi software-ul pe un PC care nu este compatibil cu DirectX 9. PC-ul nu va opera corespunzător. este necesar un CD-ROM • Când 2 sau mai multe dispozitive USB sunt conectate la un PC.0 sau o versiune ulterioară (necesare pentru afişarea instrucţiunilor de operare) • Pentru Windows Vista. sau când dispozitivele sunt conectate printr-un hub USB sau prin utilizarea unor cabluri de extensie. DirectX 9. În acest caz.0 sau ulterior Unitate de disc care suportă discuri DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM Suport DirectSound Port USB (Hi-Speed USB 2.0 PC Sistem de operare PC compatibil IBM PC/AT Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2.0 este recomandat) Mouse sau dispozitiv echivalent SD card reader / writer (necesar pentru a citi şi scrie cardul SD) CPU RAM Afişaj Spaţiu liber pe hard disk Software necesar Unitate de disc Sunet Interfaţă Alte cerinţe 81 . pot apărea erori în timpul înregistrării. contactaţi producătorul PC-ului.8 GHz sau superior recomandat) Windows Vista: 512 MB sau mai mult (1 GB recomandat) Windows XP/2000: 256 MB sau mai mult High Colour (16 biţi) sau mai mult (32 de biţi sau mai mult recomandat) Rezoluţie desktop de 1024 x 768 pixeli sau mai mult Placă video DirectX 9.Înainte de utilizare 2 Mediu de operare • Pentru a instala aplicaţiile software furnizate. Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Home Premium Intel Pentium III 800 MHz sau superior (Intel Pentium 4 1. Vă rugăm debifaţi [Compress this drive and clear the disc area] în [Properties] pe hard disk.0 sau Adobe Acrobat Reader 6.0c (DirectDraw overlay) Transfer DMA efectiv la Ultra DMA/33 sau mai mult (Ultra DMA/100 sau mai mult recomandat) Pentru instalarea aplicaţiei: 150 MB sau mai mult La crearea discurilor (DVD Video) 5 GB sau mai mult pentru folderul de lucru (10 GB sau mai mult în cazul discurilor dual-layer) • Dacă se activează setarea de comprimare. nu este garantată operarea corectă.0c. Adobe Acrobat Reader 5.

Windows Vista Business / Enterprise şi sisteme de operare pe 64 de biţi • Datele nu sunt suportate în alte limbi decât engleza.0). şi Windows NT • Nu este garantată operarea pe un sistem de operare actualizat • Nu este garantată operarea pe PC-uri care nu sunt compatibile PC/AT • Acest software nu este compatibil cu un mediu multi-boot • Acest software nu este compatibil cu un mediu multi-CPU • Operarea nu este garantată pe Microsoft Windows XP Media Center Edition. 82 . Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Home Premium Windows Vista: Intel Pentium III 1000 MHz sau superior Windows XP/2000: Intel Pentium II 300 MHz sau superior Windows Vista Home Basic: 512 MB sau mai mult Windows Vista Home premium: 1 GB sau mai mult Windows XP/2000: 32 MB sau mai mult (64 MB sau mai mult recomandat) Port USB CPU RAM Interfaţă • Echipamentul USB operează cu driver-ul instalat în sistemul de operare. germana.0c se va instala automat în momentul instalării software-ului • Nu este garantată operarea pe toate unităţile DVD • DVD-urile scrise cu acest software nu sunt garantate a fi compatibile cu toate playerele DVD • În funcţie de mediul de operare al PC-ului dumneavoastră. cadrele se pot reduce. unele PC-uri nu pot fi utilizate • CD-ROM-ul furnizat este disponibil doar pentru Windows • Acest software nu este compatibil cu Microsoft Windows 3. spaniola şi chineza simplificată • DirectX 9. poate apărea o eroare la scrierea datelor pe disc Funcţie de citire card SD (socare) PC Sistem de operare PC compatibil IBM PC/AT Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2. dacă acesta nu suportă Hi-Speed USB (USB 2. italiana.• Chiar dacă cerinţele de sistem menţionate sunt îndeplinite.1. tablet PC Edition. sunetul poate fi intermitent. Windows 95. Windows 98/98SE. Windows Me. franceza. sau software-ul poate rula lent la redarea imaginilor video • Dacă PC-ul dumneavoastră nu îndeplineşte cerinţele de mai sus.

Matsushita. incluzând. Mai mult. sau distribuitorii săi. Licenţa Beneficiarului Licenţei i se acordă dreptul de a utiliza Software-ul. Articolul 4. dacă este necesar. manualul de instrucţiuni şi orice alte suporturi media furnizate Beneficiarului licenţei (în mod colectiv denumite „Software”). fără nici o garanţie de nici un fel. fie gratuit sau nu. Articolul 6. decompilare sau dezasamblare Beneficiarul licenţei nu poate modifica. Ltd („Matsushita”). nu sunt responsabili de defectele apărute în Software sau de eventuale daune cauzate Beneficiarului de licenţă în urma modificării. fără licenţele de export corespunzătoare legilor din ţara în care Beneficiarul licenţei este rezident. 83 . modifica. pentru copie de siguranţă. vă rugăm să citiţi următoarele informaţii: Dumneavoastră („Beneficiar al Licenţei”). Articolul 3. dar toate drepturile aplicabile privind patentele.. Modificare. Matsushita sau distribuitorii săi nu sunt responsabili de daunele suferite de Beneficiarul licenţei rezultate din sau în legătură cu utilizarea acestui Software. Articolul 8. Controlul de export Beneficiarul licenţei este de acord să nu exporte sau re-exporte în nici o ţară Software-ul. sub nici o formă. Încetarea licenţei Drepturile acordate Beneficiarului licenţei sub prezentul contract vor înceta automat dacă Beneficiarul licenţei nu respectă termenii şi condiţiile prezentului contract. să utilizeze. dar fără a se limita la garanţii de neîncălcare. cu excepţia situaţiilor în care acest lucru este stipulat în Contract. pe propria cheltuială. Articolul 1. Beneficiarul licenţei trebuie să distrugă Software-ul şi toate documentaţiile aferente împreună cu toate copiile. vandabilitate şi / sau caracterul potrivit pentru un anumit scop.Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final Înainte de a deschide pachetul CD-ROM. drepturile de autor. După încetarea licenţei. Articolul 7. Articolul 5. decompila sau dezasambla Software-ul. sau la distribuitorii sau furnizorii săi de la care aţi achiziţionat Software-ul. Calculatorul Beneficiarul licenţei poate utiliza Software-ul pe un singur calculator şi nu îl poate utiliza pe mai multe calculatoare. modifice sau copieze Software-ul. Articolul 2. vi se acordă o licenţă pentru Software-ul definit în acest Contract de Licenţă cu Utilizatorul Final („Contract”) cu condiţia ca dumneavoastră să fiţi de acord cu termenii şi condiţiile din acest Contract. mărcile înregistrate şi secretele comerciale din cadrul acestui Software nu sunt transferate Beneficiarului de Licenţă. cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis de legile ţării în care Beneficiarul licenţei este rezident. transfera sau permite unei terţi părţi. vă rugăm să returnaţi Software-ul la Matsushita Electric Industrial Co. expresă sau implicată. copia. Restricţii privind copierea Software-ului Beneficiarul licenţei poate face o singură copie a Software-ului complet sau a unei părţi din el. Despăgubiri Software-ul este furnizat „ca atare”. Utilizarea de către o terţă parte Beneficiarul licenţei nu poate utiliza. inclusiv informaţiile înregistrate sau descrise pe CD-ROM. dezasamblării sau decompilării acestui Software. Dacă Beneficiarul licenţei nu este de acord termenii şi condiţiile acestui Contract. Matsushita nu garantează că operarea Software-ului se poate face fără probleme sau neîntrerupt.

conectaţi-vă la PCul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator echivalent) sau cu numele de utilizator pentru contul standard (Dacă nu aveţi autorizaţie în acest sens. consultaţi managerul). 84 . se vor afişa unele note Verificaţi conţinutul şi apoi închideţi fereastra. închideţi orice alte aplicaţii software care rulează • Nu efectuaţi alte operaţii pe PC înainte de finalizarea aplicaţiei Pentru Windows Vista: Dacă apare caseta de dialog [User Account Control]. executaţi clic pe [Continue] 5 Selectaţi [Yes] sau [No] pentru a crea comanda scurtă 6 Selectaţi ţara sau regiunea unde vă aflaţi şi apoi executaţi clic pe [Next] • Dacă nu se poate selecta regiunea sau ţara.Configurare 1 Instalarea La instalarea software-ului. • Înainte de iniţierea instalării. executaţi dublu-clic pe pictograma de unitate CD-ROM din [My Computer] • Când apare mesajul de confirmare. executaţi clic pe [PAL Area] Instalarea VideoCam Suite 1 Introduceţi CD-ROM-ul în PC Se va afişa ecranul [Setup Menu] • Dacă ecranul [Setup Menu] nu apare.0] 8 3 Executaţi clic pe [Next] 4 Selectaţi locaţia în care va fi instalată aplicaţia şi apoi executaţi clic pe [Next] La finalizarea aplicaţiei. executaţi clic pe [Yes] 7 Executaţi clic pe [Install] pentru a începe procesul de instalare 2 Executaţi clic pe [VideoCam Suite 1.

• În funcţie de mediul de operare.0] apoi executaţi clic pe [Uninstall] 85 . Dacă instalaţi software-ul pe un PC care nu este compatibil cu DirectX 9. În acest caz.0]. 4 Selectaţi [VideoCam Suite 1. apoi executaţi clic pe [Remove] Pentru Windows 2000 Dezinstalarea software-ului Urmaţi paşii de mai jos pentru a dezinstala software-ul în cazul în care nu vă mai este necesar.0c. executaţi clic pe [Yes] pentru instalare. PC-ul nu va opera corespunzător. 3 Selectaţi [Start] → [Control Panel] → [Add or Remove Programs] PC-ul trebuie restartat pentru ca aplicaţia să funcţioneze. apoi executaţi clic pe [Change/Remove] 2 Selectaţi [VideoCam Suite 1. contactaţi producătorul.9 Selectaţi [Yes. În acest caz. 1 Selectaţi [Start] → [Settings] → [Control Panel] → [Add / Remove Programs] Pentru Windows Vista 1 Selectaţi [Start] → [Control Panel] → [Uninstall a program] 2 Selectaţi [VideoCam Suite 1. I want to restart my Pentru Windows XP computer now] şi executaţi clic pe [Finish].0].0c. poate fi necesară instalarea DirectX 9.

Pictograme de unitate • Pictograma este afişată în [My Computer]. La accesarea hard-discului • Windows Vista • Windows XP: • Windows 2000: 86 . alimentarea acestuia nu poate fi întreruptă. aparatul trebuie conectat la PC şi trebuie să fie recunoscut corect de PC • Scoateţi CD-ROM-ul furnizat din PC Cablu USB [furnizat ) • Introduceţi conectorii USB la maximum • Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celui furnizat. • Cardul şi hard disk-ul nu pot fi accesate simultan • Poate fi necesară restartarea PC-ului la conectarea acestui aparat la PC pentru prima dată. PC-ul nu poate scrie date pe aparat şi nu poate şterge datele de pe acesta. (Operarea nu este garantată cu alte cabluri USB) Conectaţi aparatul la adaptorul de alimentare Despre afişarea pe PC Când aparatul este conectat la un PC.Configurare 2 Conectare şi recunoaştere După instalarea software-ului. ( 87) • Nu deconectaţi cablul USB sau adaptorul de alimentare în timp ce indicatorul de accesare card SD ( sau ) este afişat pe ecranul LCD. Aparatul va fi detectat automat de PC • Când aparatul este conectat la un PC. În caz contrar. pot diferi. • În funcţie de mediul de operare al PC-ului. forma pictogramei unităţii. Deconectaţi cablul USB înainte de a opri aparatul. datele de pe card sau HDD se pot pierde. • Acest aparat suportă doar citirea datelor utilizând PC-ul. 1 Conectaţi acest aparat la PC Se va afişa ecranul de selectare USB 2 Selectaţi [PC CONNECT] – [HDD] sau [SD CARD] şi apăsaţi pe joystick. precum şi denumirea unităţii. acesta este recunoscut ca dispozitiv extern.

cardul nu va mai putea fi folosit pe aparat. Exemplu de structură de foldere HDD Pentru a deconecta în siguranţă cablul USB Card SD 1 Executaţi dublu-clic pe pictograma în bara de sarcini. • În folderul [100CDPFP] sau într-un folder similar pot fi stocate până la 999 de fişiere.) • În folderul [PRG ] pot fi stocate până la 99 de fişiere. Apare fereastra de deconectare hardware • În funcţie de setarea PC-ului dumneavoastră. 2 Selectaţi [USB Mass Storage 3 Verificaţi dacă s-a selectat Device] şi executaţi clic pe [Stop] [MATSHITA DVD-RAM CAM-DD4 USB Device] sau [MATSHITA DVD CAM-SD USB Device] şi executaţi clic pe [OK] Executaţi clic pe [Close] şi puteţi deconecta în siguranţă cablul. 2 Trageţi fişierele în folderul de destinaţie (pe hard disk) • Nu ştergeţi folderele de pe cardul SD. • În folderul [100CDPFP] sunt stocate imagini statice în format JPEG (IMGA0001.La accesarea cardului SD • Windows Vista • Windows XP: • Windows 2000: Copierea imaginilor statice pe PC Funcţia de citire a cardului SD sa HDD (stocare) Când aparatul este conectat la un PC şi cardul SD sau hard disk-ul poate fi utilizat ca dispozitiv extern.JPG etc. 1 Executaţi dublu-clic pe folderul care conţine fişiere pe [100CDPFP]. etc. imaginile statice de pe card pot fi copiate pe PC cu Windows Explorer sau alte programe. este posibil ca această pictogramă să nu apară • Imaginile în mişcare în format SD-Video sunt stocate în folderul [PRG ]. 87 .). În caz contrar. • Fişierele de setare DPOF sunt înregistrate în folderul [MISC] (numai pentru cardul SD). (Prin„ “ se înţeleg caractere în baza 16 (hexazecimale) cuprinse între 001 şi FFF. • Utilizaţi întotdeauna acest aparat pentru a formata cardurile SD.

conectaţi-vă la PC-ul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator autorizat echivalent) sau cu numele de utilizator pentru contul standard. conectaţi-vă la PC-ul dumneavoastră ca Administrator (sau cu un nume de utilizator autorizat echivalent). Pentru Windows XP/2000: • La utilizarea VideoCam Suite. Citirea instrucţiunilor de operare ale software-ului • Aveţi nevoie de Adobe Reader pentru a citi instrucţiunile de operare PDF ( 80) Selectaţi [start] → [All Programs (Programs)] → [Panasonic] → [VideoCam Suite 1. Dacă vă conectaţi cu un alt nume de utilizator.Utilizarea software-ului 1 Iniţierea aplicaţiei VideoCam Suite Pentru Windows Vista: • La utilizarea VideoCam Suite. Consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului (fişier PDF) pentru detalii privind modul de utilizare.0] → [VideoCam Suite]. software-ul nu va putea fi utilizat. software-ul nu va putea fi utilizat. Dacă vă conectaţi cu un alt nume de utilizator. Selectaţi [start] → [All Programs (Programs)] → [Panasonic] → [VideoCam Suite 1.0] → [Manual] 88 .

1 Conectaţi aparatul la un PC (86) 2 Apăsaţi butonul DVD COPY Se afişează ecranul [Create DVD-Video Disc] (Creare disc DVD-Video) • Consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului (Fişier PDF) pentru detalii privind modul de utilizare. deconectaţi cablul USB (87) • Orice scenă copiată cu funcţia DVD COPY este indicată prin şi poate fi ştearsă în grup utilizând meniul de ştergere (56. Pentru a stabili ordinea în care secvenţele video sunt copiate pe disc. redaţi discurile pentru a vă asigura că au fost copiate corect înainte de a şterge datele.Funcţia DVD COPY La utilizarea VideoCam Suite. Înaintea opririi aparatului. • După finalizarea copierii. La ştergerea datelor de pe HDD după efectuearea unei copii. importaţi secvenţele video pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD ( 88). Importaţi secvenţele video pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD ( 88). scenele care nu au fost copiate încă pe DVD utilizând această funcţie vor fi identificate automat şi scrise pe DVD Discurile DVD-Video create utilizând această funcţie pot fi redate pe un DVD player sau alte dispozitive. puteţi crea cu uşurinţă discuri DVD-Video prin apăsarea butonul DVD COPY de pe aparat. Introduceţi un disc DVD în unitate pentru scrierea unui DVD pe PC • Ordinea secvenţelor video pe disc este setată automat când discul este creat cu funcţia DVD COPY. Între scenele înregistrate pe hard disk-ul aparatului. acestea nu mai pot fi copiate din nou. 71) 89 . • După ce scenele au fost copiate utilizând funcţia DVD COPY. funcţia USB va fi setată la [PC CONNECT]. Dacă executaţi clic pe [OK]. apare un mesaj.

• CD-ROM-ul furnizat este disponibil doar pentru Windows Copierea imaginilor statice pe un PC Pentru a deconecta cablul USB în siguranţă Trageţi pictograma [HDD_CAMERA] sau [NO NAME] în [Thrash] şi apoi deconectaţi cablul USB. 3 Conectaţi acest aparat la un PC prin cablul USB furnizat • Ecranul de selectare a funcţiei USB este afişat 4 Selectaţi [PC CONNECT] – [HDD] sau [SD CARD].Utilizarea unui calculator Macintosh 1 Dacă se utilizează un Macintosh Mediu de operare pentru funcţia de citire a cardului SD (stocare) PC Sistem de Operare CPU Macintosh Mac OS X v10. unele PC-uri nu pot fi utilizate • Echipamentul USB operează cu driver-ul instalat în sistemul de operare.4 PowerPC G5 (1. Fişierele sunt stocate în folderul [100CDPFP]. din folderul [DCIM] 6 Trageţi fişierele în folderul de destinaţie (pe hard disk-ul PC-ului) 90 . etc.8 GHz sau mai mult) Intel Core Duo Intel Core Solo 64 MB sau mai mult Port USB RAM Interfaţă • Chiar dacă cerinţele de sistem menţionate sunt îndeplinite. apoi apăsaţi joystick-ul 5 Executaţi dublu-clic pe pictograma [HDD CAMERA] sau [NO NAME] afişată pe desktop.

Pregătirea Înregistrarea Redarea Cu un PC Altele 92 Indicaţii 97 Sfaturi utile 91 .

F2. Fade (negru) ( 41) Funcţie de vedere nocturnă în culori ( 41) Microfon zoom ( 37) 28) 43) Funcţie Power LCD ( Reducere zgomot vânt ( Mod înregistrare secvenţe video ( 33) Mod scenă ( 45) Mod Sports Mod Portrait Mod Low light Mod Spotlight Mod Surf & snow Nivel al tonurilor de alb ( 46) Nivel automat tonuri de alb Mod interior (înregistrare sub bec cu incandescenţă) Mod exterior Mod reglare manuală Înregistrare cu temporizator ( 41) Număr de pixeli de înregistrare pentru imagini statice ( 35) 640 × 480 640 × 360 Înregistrare / accesare HDD Înregistrare imagini statice Putere baterie rămasă ( R 0min 16) Timp de înregistrare rămas 0h00m00s 15.Indicaţii 1 Indicaţii Mod lumină de fundal ( 41) 38) Indicaţii mediu de stocare Hard disk selectat Card SD selectat 1/100 OPEN.11. R 100 Se poate înregistra pe card SD Se recunoaşte cardul SD Se înregistrează pe card/ se accesează cardul SD Calitatea imaginii statice ( 35) Număr imagini statice rămase MF 2x Focalizare manuală ( Indicator amplificare zoom ( 36) 92 . 48) 48) Indicaţii înregistrare Înregistrare video Valoare amplificare ( 41) 48) Fade (alb).2008 15:30 (roşu) (verde) Timp de înregistrare scurs Indicator dată/oră ( 27) Înregistrare/scriere pe disc ( 31) Pauză de înregistrare ( PRE-REC (SDR-H60/SDR-H50) ( Rata de aspect 16:9 ( Modul auto ( Modul manual ( 30) 44) 46) 31) 42) 43) (alb) (verde) (roşu) .0 0dB Stabilizator imagine ( Timp expunere ( Distanţă focală ( Mod soft skin ( .

10 R Număr scenă Reglare volum ( Reluare redare ( 51) 51) Conţinut protejat de alt echipament. Imagini statice protejate ( 57.Indicaţii redare Redare video DPOF setat în prealabil (la o valoare mai mare decât 1) ( 64) Număr de pixeli de înregistrare pentru imagini statice ( 35) 640 × 480 640 × 360 Redare imagini statice Dimensiunea imaginii nu este afişată în cazul imaginilor statice înregistrate cu alte produse cu dimensiuni ale imaginilor diferite de cele indicate mai sus. 63) Secvenţe video copiate ( 71) 100-0001 Afişare număr folder imagine statică/fişier 93 . ► Redare ( Pauză ( 50) 50) 51) Derulare rapidă înainte/înapoi ( Salt redare ( Ultima/prima scenă oprită 50) Redare cu încetinitorul ( 51) Redare cadru cu cadru ( 51) 0h00m00s Durată redare secvenţă video Mod redare ( 52) Afişarea tuturor scenelor de pe disc Afişare scene înregistrate la data selectată Afişare scene din lista de redare selectată Mod înregistrare secvenţe video ( 33) No.

(Indicator oră) Bateria încorporată este aproape descărcată.Indicaţii … Unitate de scriere DVD este conectată Când meniul [BURN DISC] este selectat Când meniul [PLAY DISC] este selectat Tip disc ( 69) DVD-RAM DVD-RW DVD-R CD-RW CD-R DVD-R DL Când este conectată o imprimantă compatibilă PictBridge ( 77) Accesare card sau HDD ( 86) -. Hard disk-ul nu poate fi accesat deoarece funcţia de detectare şocuri a detectat faptul că aparatul a suferit un şoc. Readuceţi direcţia monitorului LCD în poziţie normală şi verificaţi indicatorul de avertizare/alarmă. Înregistrarea se poate opri la şocuri continue. 94 . ( 27) Indicatorul de avertizare/ alarmă apare când monitorul LCD este rotit spre lentilă. Nu este introdus nici un card SD/card inutilizabil.

etc. toate datele de pe acesta vor fi şterse. şi apoi duceţi în service aparatul. A apărut o problemă cu hard disk-ul.. CANCEL NIGHT VIEW MODE. Copiaţi imediat datele de pe HDD pe un PC. Recomandăm copierea de siguranţă a datelor importante pe un PC. CHECK CARD. etc. Nu încercaţi să reparaţi aparatul dumneavoastră. aparatul necesită reparaţii. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE Aţi introdus un card de 8 MB sau 16 MB în modul de îrnegistrare video. ( 20) THIS BATTERY CANNOT BE USED. • La utilizarea oricărui alt card. RECORDING IS STOPPED. Utilizaţi o baterie compatibilă cu acest aparat ( 14) Aţi încercat să conectaţi un adaptor de alimentare care nu este compatibil cu acest aparat. Cardul nu este compatibil sau nu poate fi recunoscut de echipament. scoateţi bateria şi apoi introduceţi-o din nou.. OPERATION FAILED. iar operarea s-a oprit. • La utilizarea unui card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video ( 20). Încercaţi să utilizaţi funcţii care nu pot fi utilizate simultan. Când apare acest mesaj. ( 17) Dacă utilizaţi o baterie compatibilă cu acest aparat ( 14). EXCESSIVE SHOCK DETECTED. Capacitatea hard disk-ului este limitată. EXIT THE MENU THEN CHANGE TO MANUAL MODE.Indicaţii 2 Mesaje RECOMMEND DATA BACKUP PERIODICALLY. Faceţi copii de siuranţă ale datelor pe un PC. pentru a le proteja. etc. Când un card SD este formatat. ERROR OCCURED. Aparatul a detectat un şoc. Utilizaţi adaptorul de alimentare furnizat. 95 . se recomandă formatarea cardului utilizat ( 67). înainte de formatarea cardului. Deconectaţi alimentarea şi consultaţi distribuitorul. Utilizaţi un card Panasonic sau un alt card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video. Acest mesaj nu indică o problemă cu aparatul. Dacă mesajul apare chiar şi după repetarea acestei operaţii de mai multe ori. PLEASE TRY AGAIN AFTER A WHILE. HDD BACKUP RECOMMENDED.

Alimentarea cu energie a aparatului nu poate fi decuplată atunci când aparatul este conectat la calculator. • Nu reparaţi un card care a fost înregistrat pe alt echipament. poate să apară următorul mesaj. CARD ERROR DETECTED. (Remedierea poate dura mai mult. Chiar dacă alimentarea cu energie este decuplată fără a repara discul. PLEASE TURN UNIT OFF AND WAIT A WHILE. A fost detectată o problemă la echipament. PUSH THE RESET SWITCH. NOW REPAIRING DATA. Echipamentul nu poate stabili în mod corect conexiunea cu un calculator sau cu o imprimantă. Confirmaţi conţinutul utilizând dispozitivul cu care au fost înregistrate datele. – Deconectaţi cablul USB.) HDD ERROR DETECTED. TEMPERATURE TOO LOW Temperatura internă a aparatului este prea scăzută. OPERATION STOPPED. ştergeţi mai întâi scena afişată. NOW REPAIRING DATA. În acest fel se pot pierde datele de pe disc. Scoateţi cardul SD şi apăsaţi butonul RESET pentru a reporni echipamentul ( 103) DISCONNECT USB CABLE. ALL CONTENTS OF THIS DISC WILL BE DETELED.INTERNAL TEMPERATURE TOO HIGH. Despre recuperare Este posibil ca sistemul să nu poată termina în mod normal scrierea unui fişier. 96 . CANNOT OPERATE WHILE USB CONNECTED. DISCONNECT THE USB CABLE FRON THIS UNIT. puteţi repara discul atunci când porniţi din nou alimentarea. Dacă la accesarea discului se constată că există informaţii incorecte de administrare a discului. AN ERROR OCCURRED IN THE DVD BURNER. Deconectaţi şi apoi conectaţi din nou cablul USB şi apoi selectaţi din nou funcţia USB dorită. Pentru a copia scena din nou. Dacă mesajul „Please Wait” (Vă rugăm aşteptaţi). • În funcţie de starea datelor. în funcţie de eroarea constatată. Opriţi aparatul. de exemplu atunci când alimentarea cu energie se întrerupe dintr-un motiv oarecare în timpul înregistrării sau al editării. DISC COPY IS ABORTED. aşteptaţi scăderea temperaturii şi apoi porniţi aparatul din nou. THIS SCENE CANNOT BE READ. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. Temperatura internă a aparatului este prea ridicată. DO YOU WANT TO CONTINUE? Discul introdus conţine date. înaintea ştergerii. • Când remediaţi problemele de disc. Scoateţi cablul USB de la aparat. apoi opriţi şi reporniţi aparatul. aşteptaţi un interval de timp înainte de pornirea aparatului. Respectaţi instrucţiunile care se afişează pe monitor. utilizaţi o baterie cu un nivel de încărcare cât mai ridicat sau adaptorul de reţea.

Funcţii Zoom digital Modificare gradată a imaginii (fade) Condiţii care dezactivează funcţia • În modul înregistrare imagine • • În modul înregistrare imagine (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC. Compensare lumină de fundal Mod Soft skin (Setare şi anulare) Mod asistenţă (Help) Mod Scenă Modificare nivel tonuri de alb Reglarea timpului de expunere. Funcţie de vedere nocturnă în culori • În timpul înregistrării pe un disc (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • În modul înregistrare imagine • (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori (Funcţia nu poate fi setată sau anulată) • Când se setează irisul / amplificarea • • În timpul înregistrării pe un disc (SDR-H60/SDR-H50) Atunci când este folosită funcţia PRE-REC.Sfaturi utile 1 Funcţii care nu pot fi utilizate simultan Unele funcţii ale acestui aparat sunt dezactivate sau nu pot fi selectate datorită specificaţiilor echipamentului. Tabelul de mai jos prezintă exemple de funcţii care pot fi restricţionate de diferite condiţii. a irisului / amplificării • În modul auto • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • La utilizarea funcţiei de zoom digital • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • Când se utilizează funcţia de vedere nocturnă în culori • Când se utilizează modul scenă 97 .

conectaţi unitatea de scriere DVD la acest aparat pentru redare. 34) Este posibilă copierea datelor pe HDD şi cardul SD cu acest aparat? Copierea imaginilor statice este posibilă. 55. Folosiţi opţiunea [MEDIA SELECT] din meniu pentru a alterna între mediile de destinaţie a înregistrării. este posibil ca unele imagini statice să nu poată fi redate. puteţi conecta aparatul la un DVD recorder şi apoi copiaţi datele. De asemenea.Sfaturi utile 2 Întrebări frecvente Ce tipuri de card se pot folosi cu acest aparat? Se pot folosi carduri de memorie SD şi carduri de memorie SDHC. Cum trebuie să procedez când hard-discul este plin? Folosiţi programele furnizate pentru a salva datele pe un calculator sau disc DVD. compatibile cu Clasa 2 sau o clasă superioară. recomandăm utilizarea cardurilor SD cu capacităţi de la 256 MB la 8 GB. nu se poate înregistra continuu. consultaţi instrucţiunile de operare ale player-ului). ( 18) Pentru înregistrarea secvenţelor video. ştergeţi scenele de care nu aveţi nevoie sau formataţi hard-discul. 98 . conectaţi unitatea de scriere DVD la aparat pentru redare. (Pentru compatibilitatea discului. Se poate înregistra continuu de pe HDD pe un card SD sau invers? Nu. Cu o unitate de scriere DVD Ce tip de dispozitiv este necesar pentru redarea unui disc creat cu o unitate de scriere DVD? Un disc creat cu o unitate de scriere DVD poate fi redat pe un DVD player. ( 67). ( 65) Copierea imaginilor în mişcare nu este posibilă. ( 31. După aceea. Unitatea DVD poate înregistra un maximum de 9999 de imagini statice pe un singur disc. Dacă dispozitivul nu poate reda discul. Dacă dispozitivul nu poate reda discul. Din moment ce numărul maxim de imagini statice care poate fi redat diferă în funcţie de player.

Cu un calculator Se pot scrie date din calculator pe hard-discul sau cardul SD al aparatului? Nu. 99 . Terminalul USB al acestui aparat este numai pentru citire. nu se poate. Puteţi utiliza funcţia DVD COPY doar pentru a copia secvenţe video înregistrate pe HDD. Se poate folosi funcţia DVD COPY şi pentru copierea secvenţelor video de pe carduri SD pe discuri DVD? Nu. Este posibilă redarea la un calculator? Folosiţi VideoCam Suite. nu se poate. copiaţi secvenţele video pe un PC şi apoi acopiaţi-le pe disc. Dacă doriţi să copiaţi secvenţe video de pe un card SD pe un disc DVD.

după circa încă un minut. Bateria se descarcă rapid. pentru prezentarea funcţiilor sale. Dacă starea normală nu a fost încă restabilită. Echipamentul nu poate fi utilizat în condiţii normale. bateria se descarcă mai repede. înseamnă că bateria este uzată şi nu mai poate fi folosită. bateria este defectă. Apoi. • Bateria are o durată de viaţă limitată. acesta este oprit automat pentru a nu se consuma bateria. Puncte de verificare • Încărcaţi bateria utilizând adaptorul de alimentare ( 14). • Asiguraţi-vă că monitorul LCD este deschis sau vizorul este extins • Funcţionarea bateriei este influenţată de temperatura mediului înconjurător. demontaţi adaptorul de reţea sau bateria. • Scoateţi cardul SD şi apăsaţi pe butonul RESET ( 103). • Echipamentul nu poate fi utilizat decât dacă monitorul LCD este deschis sau vizorul este extins. Echipamentul nu poate fi utilizat. Dacă durata de funcţionare a acesteia este prea scurtă chiar şi după o reîncărcare completă. (Efectuarea acestor operaţii când este aprins indicatorul de acces poate distruge datele de pe hard disc sau de pe card. • Dacă nu utilizaţi echipamentul timp de 5 minute. (Se activează modul demonstraţie) 100 . această setare trebuie să aibă valoarea [OFF]. Ataşaţi bateria la adaptorul de reţea timp de 5 până la 10 secunde. • Dacă aţi setat [DEMO MODE] la [ON] fără să introduceţi un disc sau un card în modul înregistrare video sau înregistrare imagine. ( 26) Echipamentul se opreşte automat. În locurile cu temperatură foarte scăzută. Pentru a relua înregistrarea. deşi a fost pornită alimentarea cu energie. reporniţi alimentarea. Imaginea afişată pe monitor se schimbă brusc. • Este posibil ca circuitul de protecţie al bateriei să fi intrat în acţiune.) • Acesta este un sunet emis de lentila în mişcare şi nu reprezintă o defecţiune. Alimentarea nu se opreşte automat dacă funcţia de economisire a energiei ( 25) este setată la [OFF]. porniţi din nou alimentarea. Echipamentul nu rămâne pornit suficient timp. echipamentul este setat automat în modul demonstrativ. Se aude un declic la pornirea alimentării. Dacă echipamentul tot nu poate fi utilizat. aşteptaţi circa un minut şi apoi conectaţi din nou adaptorul de reţea sau bateria.Sfaturi utile 3 Identificarea şi remedierea problemelor Problemă Echipamentul nu poate fi pornit. În mod normal.

Funcţia de focalizare automată nu funcţionează. Copiaţi datele de pe un card SD pe un PC. Înregistrarea nu începe. • Dacă înregistrarea se opreşte la utilizarea hrad diskului. reglaţi focalizarea utilizând modul focalizare manuală ( 46). • Aparatul este setat în modul de înregistrare secvenţă video sau modul de înregistrare imagine statică? • În cazul în care capacul este deschis. ( 35) • Apăsaţi butonul AUTO • Există unele subiecte şi zone adiacente acestora pentru care focalizarea automată nu funcţionează corect ( 108). viteza de scriere se reduce. Înregistrarea se opreşte automat în timpul înregistrării secvenţelor video pe un card SD. Imaginea redată se blochează temporar. • Echipamentul este fierbinte. • Nu este posibilă efectuarea de înregistrări când comutatorul de protecţie la scriere a cardului SD a fost setat la LOCK ( 19). 101 . dispar. Pentru a putea utiliza din nou echipamentul. • Când utilizaţi un card pe care datele au fost scrise şi şterse de multe ori. • Utilizaţi un card SD care poate fi utilizat pentru înregistrarea secvenţelor video. deşi echipamentul este pornit. Închideţi capacul. Puncte de verificare • Dacă aţi setat [SETUP] [DISPLAY] [OFF]. apoi formataţi cardul SD ( 67) • Dacă încercaţi să înregistraţi obiecte mici sau cu detalii fine cu opţiunea [PICT.QUALITY] setată la [ este posibil ca imaginile să capete un aspect de mozaic. opriţi-l şi lăsaţi-l să se răcească. eliberaţi memorie ştergând scenele care nu mai sunt necesare ( 55) sau utilizaţi un disc nou sau un card SD nou. înregistrarea se poate întrerupe. Nu scăpaţi sau supuneţi la şocuri aparatul în timpul operării. ca de exemplu indicarea timpului rămas sau a timpului scurs. iar discul sau cardul au fost introduse în mod corect. Imaginile statice înregistrate nu sunt clare. • Dacă hard discul sau cardul nu mai au memorie disponibilă. dar se opreşte imediat.QUALITY] setată la [ ]. Realizaţi înregistrarea cu opţiunea [PICT.Problemă Nu este afişată o indicaţie de funcţie. Operarea se opreşte arbitrar • Funcţia de detectare şocuri s-a activat automat pentru protejarea hard disk-ului. Respectaţi instrucţiunile din mesajele afişate. cu excepţia datei şi a avertizărilor. echipamentul nu poate funcţiona normal. În aceste situaţii. ]. Înregistrarea începe. copiaţi datele de pe HDD pe un PC şi formataţi hard disk-ul. toate indicaţiile de pe afişaj.

discul sau cardul pot fi deteriorate. 63). • Echipamentul. • Nu este posibilă ştergerea în cazul în care comutatorul de protecţie la scriere a cardului se află în poziţia LOCK.Problemă Sunetul nu este redat de la difuzorul încorporat Cu toate că echipamentul este corect conectat la un aparat TV. ( 68) • Fişierele blocate nu pot fi şterse. • Utilizaţi cu acest echipament un card de memorie SD cu o capacitate între 8 MB şi 8 GB. Apoi porniţi din nou echipamentul. • Schimbaţi setarea astfel încât să corespundă raportul dimensional al televizorului. Vă rugăm să reţineţi că formatarea unui disc sau a unui card şterge toate datele de pe discul sau cardul respectiv. Consultaţi distribuitorul. extrageţi echipamentul din priză şi consultaţi distribuitorul de la care l-aţi achiziţionat Imaginea de pe cardul SD nu are un aspect normal. Înlăturaţi protecţia ( 57. • Este posibil să nu se poată şterge scenele care sunt afişate cu indicatorul pe ecranul cu imagini miniaturale. apăsaţi butonul RESET sau decuplaţi bateria sau adaptorul de reţea şi apoi montaţi la loc bateria sau adaptorul de reţea. Monitorul se blochează. Indicaţia dispare. Dacă echipamentul nu a revenit încă la funcţionarea normală. acestea nu pot fi utilizate. ( 18) • Nu se poate realiza nici o operaţie cât timp echipamentul este conectat la un calculator • Opriţi echipamentul. Puncte de verificare • În timpul redării. imaginile redate nu pot fi văzute. Chiar dacă aţi formatat un card sau un hard disc. Imaginile redate sunt comprimate pe orizontală. Dacă echipamentul nu poate fi oprit. Nu se poate efectua nici o operaţie. Stocaţi datele importante şi pe calculator sau pe alte echipamente. Dacă aceste scene nu sunt necesare. ( 19) • Este posibil ca datele să fie distruse de unde statice sau electromagnetice. mutaţi butonul de volum pentru a afişa indicaţia de volum şi pentru a-l regla ( 51) • Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare ale aparatului TV şi selectaţi canalul care corespunde intrării utilizate pentru conectare. 102 . Scenele nu pot fi şterse sau editate. formataţi discul sau cardul pentru a şterge datele ( 67).

Utilizaţi aparatul pentru a formata cardurile SD. În acest caz. alimentarea este întreruptă în mod automat circa un minut mai târziu. • Chiar după ce aţi apăsat pe butonul RESET. ( 67) • Verificaţi ca echipamentul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului SD (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. Pentru detalii. Apăsaţi pe butonul RESET cu proeminenţa capacului de protecţie a lentilei . • Dacă nu apăsaţi pe butonul RESET. indicatorul poate continua să apară.Problemă Se afişează mesajul „PUSH THE RESET SWITCH” sau „CHECK THE DISC AFTER PUSHING THE RESET SWITCH TO REPAIR IT“ Puncte de verificare • După ce aţi utilizat metoda următoare pentru a reporni echipamentul. reporniţi echipamentul. folosiţi un disc nou. ( 20) Dacă discul prezintă zgârieturi. Nu încercaţi să reparaţi singur echipamentul Când cardul este introdus în acest aparat. Un card SD introdus în alt echipament nu poate fi recunoscut. Decuplaţi sursa de alimentare conectată şi consultaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat-o. extrageţi discul şi curăţaţi-l. nu este recunoscut. consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului 103 . Vă rugăm ţineţi cont de faptul că la formatare toate datele de pe card sunt şterse. echipamentul trebuie reparat. • Echipamentul a detectat automat o eroare. În acest fel.

apoi copiaţi pe disc. apare un mesaj de eroare pe PC Funcţia DVD COPY nu porneştechiar dacă am apăsat butonul DVD COPY Nu pot copia secvenţe video utilizând funcţia DVD COPY. executaţi dublu-clic pe pictograma şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Sau utilizaţi software-ul furnizat. Sunetul nu este redat corect când un disc DVD care a fost copiat utilizând unitatea de scriere DVD este redat Cu un calculator Problemă Puncte de verificare • Închideţi ecranul meniu înaintea conectării cablului USB • Selectaţi un alt terminal USB pe PC • Verificaţi mediul de operare ( 75) • Deconectaţi cablul USB. 104 . opriţi aparatul şi apoi reconectaţi cablul USB • Pentru a deconecta cablul USB în siguranţă. (Consultaţi instrucţiunile de operare ale playerului). acestea nu mai pot fi recopiate. Este necesar prea mult timp pentru crearea unui DVD DVD Player-ul nu poate reda discurile pe care le-am creat utilizând VideoCam Suite. player-ul trebuie să suporte redarea acelui disc DVD. • Pentru a reda un DVD creat utilizând VideoCam Suite. La conectarea prin cablul USB. înregistraţi scenele setând [AUDIO REC] la [DOLBY]. aparatul nu este detectat de către PC Când cablul USB este deconectat. este posibil ca sunetul să nu fie redat corect. pentru a copia scenele. • După ce imaginile au fost copiate utilizând funcţia DVD COPY. • Pentru a crea discuri DVD-Video utilizând funcţia DVD COPY. Importaţi imaginile pe PC şi apoi scrieţi-le pe discul DVD. trebuie să instalaţi pe PC aplicaţia VideoCam Suite de pe CD-ROM-ul furnizat. În acest caz.Cu alte dispozitive Problemă Puncte de verificare • Când scenele înregistrate pe un card SD prin setarea [AUDIO REC] la [MPEG] sunt copiate pe un disc [DVD] utilizând unitatea de scriere DVD şi apoi sunt redate cu alte dispozitive. • Crearea unui DVD poate dura mai mult dacă mărimea fişierelor este mică.

diluanţi de vopsea sau alcool pentru curăţarea aparatului. deoarece interferenţa rezultată poate afecta negativ imaginea sau sunetul. Nu utilizaţi prelungitoare. • Atunci când utilizaţi o lavetă tratată chimic. ceea ce poate atrage funcţionarea defectuoasă a echipamentului.Măsuri de precauţie la utilizare Despre acest echipament • Echipamentul. • Radiaţiile de unde electromagnetice generate de microprocesoare pot avea un efect negativ asupra echipamentului. cum ar fi o plajă. (Trebuie procedat cu mare grijă atunci când introduceţi sau extrageţi un disc sau un card. utilizaţi cablurile furnizate cu aceste accesorii. În cazul în care nu intenţionaţi să utilizaţi echipamentul pentru o perioadă mai îndelungată • Dacă depozitaţi echipamentul într-un dulap sau pe un raft. dar aceasta nu reprezintă o defecţiune. păstraţi echipamentul departe de acţiunea apei de mare. Nu folosiţi benzină. echipamente pentru jocuri video etc. în interiorul unităţii se acumulează căldură. Nu utilizaţi camera video în apropierea emiţătoarelor radio sau a cablurilor de înaltă tensiune. Nu pulverizaţi pe echipament insecticide sau substanţe chimice volatile. consultaţi instrucţiunile care însoţesc laveta. De asemenea. • Dacă echipamentul este afectat negativ de echipamente electromagnetice şi nu funcţionează în mod corespunzător. • Nisipul sau praful pot deteriora echipamentul. • Ştergeţi echipamentul cu o lavetă moale. discul şi cardul SD se pot încălzi după o funcţionare îndelungată. • Nu utilizaţi camera video lângă telefoanele mobile. carcasa acestuia se poate deteriora. • Corpul camerei se poate decolora iar finisajul se poate desprinde. • Înainte de curăţarea unităţii. iar finisajul se poate jupui. opriţi echipamentul şi extrageţi bateria sau deconectaţi adaptorul de alimentare. imaginile sau sunetul pot fi distorsionate de radiaţiile de unde electromagnetice. uscată. Dacă utilizaţi echipamentul într-un loc cu mult nisip sau praf. extrageţi bateria sau scoateţi din priză adaptorul de reţea. pentru a îndepărta praful şi amprentele de degete. • Un impact puternic poate deteriora carcasa echipamentului. • Dacă pe echipament se pulverizează astfel de substanţe. • Nu lăsaţi produse din cauciuc sau din material plastic mult timp în contact cu echipamentul. Apoi conectaţi la loc bateria sau adaptorul de alimentare şi reporniţi echipamentul. Dacă utilizaţi accesorii opţionale. • Înregistrările pot fi deteriorate iar imaginile pot fi distorsionate de câmpurile magnetice puternice create de boxe sau de motoarele mari. • Dacă utilizaţi echipamentul o perioadă de timp îndelungată. Pentru îndepărtarea petelor mai rezistente. Nu utilizaţi echipamentul în scopuri de supraveghere sau în alte scopuri profesionale. • Echipamentul nu este proiectat pentru a fi utilizat în medii profesionale. nu-l scăpaţi pe jos şi nu-l loviţi. imaginile sau sunetele înregistrate pot fi afectate negativ. Apoi ştergeţi din nou echipamentul cu o lavetă uscată. aparate TV.) • Dacă echipamentul a fost stropit cu apă de mare. cauzând funcţionarea defectuoasă a acestuia. Ţineţi camera video cât mai departe posibil de echipamente electromagnetice (precum cuptoare cu microunde. Asiguraţi-vă că utilizaţi numai cablurile furnizate cu echipamentul. Apoi ştergeţi echipamentul cu o lavetă uscată. Când transportaţi echipamentul. ştergeţi-l cu o lavetă bine stoarsă.) • Dacă utilizaţi echipamentul lângă sau pe un aparat TV. • Dacă înregistraţi imagini în apropierea emiţătoarelor radio sau a cablurilor de înaltă tensiune. cauzând perturbaţii ale imaginilor şi sunetelor. stoarceţi bine o lavetă înmuiată în prealabil într-un detergent neutru diluat cu apă şi ştergeţi echipamentul cu această lavetă. 105 . nu lăsaţi nisipul sau praful fin să pătrundă în interiorul unităţii sau să ia contact cu terminalele acesteia. se recomandă să amplasaţi un agent deshidratant (silicagel) în apropierea echipamentului.

curăţaţi-l cu o lavetă moale. • Utilizarea aparatului poate genera sunete similare unui zumzet. încărcarea durează mai mult decât în mod normal. Aşteptaţi până când bateria revine la temperatura adecvată înainte de a încărca din nou bateria. Dacă aţi scăpat bateria pe jos în mod accidental. 106 . • În locuri cu temperaturi scăzute. • Temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute scurtează durata de viaţă a bateriei. Umiditatea recomandată: între 40% şi 60%). este posibil ca bateria sau cablul de reţea să fie defecte. • Pentru a depozita bateria pentru o perioadă îndelungată. Acesta este un fenomen normal. perioada pe durata căreia puteţi înregistra imagini este mai scurtă. Păstrarea echipamentului în această stare poate conduce la descărcarea excesivă a bateriei. • După utilizare. În zonele reci este posibil ca indicatorul de încărcare completă să nu se aprindă sau ca indicatorul de nivel redus al bateriei să se aprindă după circa cinci minute de la începerea utilizării. Nu aruncaţi în foc bateria veche • Încălzirea unei baterii sau aruncarea ei în foc prezintă pericol de explozie. ceea ce conduce la o funcţionare defectuoasă. • Dacă utilizaţi adaptorul de reţea lângă un aparat radio. • Dacă durata de funcţionare a acesteia este prea scurtă chiar şi după reîncărcarea bateriei. • Montarea unei baterii cu terminalele deteriorate poate deteriora echipamentul sau adaptorul de reţea. pregătiţi baterii de rezervă • Pregătiţi baterii care să vă ajungă pe o perioadă de 3 până la 4 ori mai mare decât perioada în care doriţi să înregistraţi imagini. recepţia radio poate fi perturbată. se poate declanşa funcţia de protecţie. • Când echipamentul este foarte rece. făcând imposibilă utilizarea echipamentului. • Dacă bateria este depozitată în locaţii cu umiditate ridicată. s-ar putea să nu mai reuşiţi să utilizaţi bateria nici după ce o reîncărcaţi. iar bateria să nu fie încărcată. terminalele se pot coroda. uscată. o cantitate mică de curent se consumă chiar şi după oprirea echipamentului. La temperaturi ridicate. • Bateria trebuie depozitată într-un loc răcoros şi uscat. Dacă bateria tot nu se încarcă. Vă rugăm să achiziţionaţi o baterie nouă. efect care se accentuează la creşterea sau scăderea temperaturii. se consumă o cantitate redusă de curent. de exemplu datorită depozitării într-un spaţiu cu temperaturi scăzute. astfel încât terminalele să nu intre în contact cu metale.Despre baterie Bateria care se utilizează în acest echipament este o baterie litiu-ion reîncărcabilă. lipsit de umiditate. Curăţaţi-l cu o lavetă moale. Atunci când călătoriţi şi doriţi să faceţi înregistrări. la o temperatură cât mai constantă. Monitorul LCD / vizorul • Dacă monitorul LCD este murdar. Contactaţi furnizorul. verificaţi dacă nu s-au deteriorat terminalele. • Trebuie să îndepărtaţi de pe terminalele bateriei praful şi alte substanţe străine. (Dacă este lăsat conectat. după pornire monitorul LCD va fi uşor mai întunecat ca de obicei. uscată. bateria este uzată şi nu mai poate fi folosită. (Temperatura recomandată: între 15°C şi 25°C. este posibil ca indicatorul CHARGE să continue să lumineze intermitent. deconectaţi adaptorul de alimentare. Bateria este sensibilă la umiditate şi la temperatură. Despre adaptorul de alimentare • Dacă bateria este încălzită. • Dacă temperatura bateriei este foarte ridicată sau foarte scăzută. cu temperatură ridicată sau în locaţii cu fum şi ulei. vă recomandăm să o încărcaţi o dată în fiecare an şi să o depozitaţi din nou după ce aţi utilizat-o complet. • Bateria trebuie depozitată într-o pungă de vinil.) • Electrozii adaptorului şi ai bateriei trebuie întotdeauna menţinuţi în stare curată. pe monitorul LCD se poate forma condens. Păstraţi adaptorul la o distanţă de cel puţin 1 m de aparatul de radio. cum sunt staţiunile de schi. • În locuri cu variaţii importante de temperatură. Strălucirea normală va reveni odată cu creşterea temperaturii echipamentului. Extrageţi bateria după utilizare • Dacă lăsaţi bateria în echipament. În acest caz.

• Când o cameră rece este încălzită rapid.050. unde aerul este saturat de vapori (de exemplu o piscină încălzită). PC/AT şi PowerPC sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Intel Corporation în SUA şi/sau alte ţări. Windows Vista. Totuşi. • Produs sub licenţa Dolby Laboratories. • Când echipamentul se află într-un loc foarte umed.000 pixeli. • Toate celelalte denumiri de sisteme şi de produse menţionate în aceste instrucţiuni sunt. DirectSound.747. Dacă totuşi s-a format condens. după care îl puteţi folosi.583. • IBM. • Intel. procedaţi aşa cum se arată în continuare. 107 . CoreTM şi Pentium sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale Intel Corporation în SUA şi în alte ţări • Macintosh şi Mac OS sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Apple Inc. puneţi echipamentul într-un sac de plastic. 7.132 şi 5. în general. Windows. 6. Pentru utilizarea acestor tehnologii protejate de legea drepturilor de autor. DirectX şi Internet Explorer sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări.698. DirectDraw.U. Este interzisă dezasamblarea sau modificarea camerei video.516. aceasta nu reprezintă o defecţiune şi nu afectează imaginea înregistrată. dacă aţi utilizat echipamentul pentru a face înregistrări pe o pârtie de schi şi îl duceţi într-o cameră încălzită. • Microsoft. “Dolby” şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale companiei Dolby Laboratories. • Când aerul rece de la instalaţia de aer condiţionat este suflat direct pe echipament.381.936. în SUA şi/sau alte ţări. • Când echipamentul este transportat dintr-o maşină cu aer condiţionat în mediul exterior. Licenţe • Logo-ul SDHC este o marcă înregistrată • Patente US nr. Faceţi tot posibilul să evitaţi formarea condensului.836.A. 6. 6. mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale producătorilor care au dezvoltat sistemul sau produsul respectiv. Mai mult de 99. • După aversele din după-amiezile de vară. este necesară autorizarea companiei Macrovision. extrageţi cât mai mult aer din sac şi apoi închideţi sacul etanş. Această cameră video utilizează tehnologii protejate de legea drepturilor de autor şi este protejată şi de tehnologii patentate şi drepturi de proprietate intelectuală din S. lentila se abureşte şi nu funcţionează corespunzător. • Capturile de ecran Microsoft sunt reproduse cu permisiunea Microsoft Corporation.99% din aceştia sunt funcţionali şi numai 0.549. Cauzele formării condensului Condensul se formează atunci când temperatura sau umiditatea mediului înconjurător se modifică după cum urmează: • Când echipamentul este adus dintr-un mediu rece (de exemplu o pârtie de schi) într-o cameră caldă. Despre formarea condensului Atunci când se formează condens pe echipament.Ecranul monitorului LCD este un produs tehnologic de extrem de înaltă precizie şi conţine aproximativ 123. Lăsaţi echipamentul în cameră timp de circa o oră. până când temperatura acestuia se apropie de cea a camerei.01% pot rămâne inactivi sau mereu aprinşi. Sfat util De exemplu.

Nivelul tonurilor de alb Reglarea nivelului tonurilor de alb determină culoarea albă sub diferite surse de lumină. imaginea devine roşiatică sau albăstruie. Întrucât culoarea albă reprezintă referinţa pentru toate culorile (care compun lumina). Echipamentul determină nuanţa de lumină care parcurge lentila şi senzorul de echilibru al tonurilor de alb. analizează ulterior condiţiile de înregistrare şi selectează nuanţa cea mai adecvată. • Realizează focalizarea numai pe centrul ecranului. Înregistrarea simultană a obiectelor aflate în apropiere sau la distanţă Deoarece echipamentul realizează focalizarea pe ceea ce se află în centrul ecranului. Când se înregistrează persoane pe fundalul unor munţi aflaţi în depărtare. Chiar şi în interiorul intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat 108 .Explicarea termenilor Nivel automat al tonurilor de alb Funcţia de reglare a nivelului tonurilor de alb recunoaşte culoarea luminii şi efectuează reglajul astfel încât culoarea albă să devină de un alb şi mai pur. nu puteţi realiza focalizarea şi pe subiectul aflat în apropiere şi pe obiectele aflate la distanţă. Aceasta poartă numele de reglare automată a nivelului tonurilor de alb. focalizarea automată nu funcţionează corect în următoarele situaţii. • Încearcă să focalizeze un subiect cu contrast mai mare. echipamentul poate înregistra imagini în nuanţă naturală dacă poate recunoaşte culoarea albă de referinţă. Înregistraţi imaginile în modul focalizare manuală. Totuşi. Pentru surse luminoase situate în afara intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb. Focalizarea automată are următoarele caracteristici: • Reglează astfel încât liniile verticale ale subiectului se văd mai clar. 1) Intervalul efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb la acest echipament 2) Cer senin 3) Cer noros (ploaie) 4) Monitor TV 5) Lumina soarelui 6) Bec fluorescent alb 7) Bec electric cu halogen 8) Bec cu incandescenţă 9) Răsăritul sau apusul soarelui 10) Lumină de lumânare În afara intervalului efectiv în care funcţionează echilibrul automat al tonurilor de alb la acest echipament. Focalizarea automată Obiectivul este mutat înainte şi înapoi în mod automat pentru focalizarea pe subiect. este dificilă focalizarea fundalului atunci când se focalizează obiecte aflate în apropiere. Ilustraţia de mai sus prezintă intervalul în care funcţionează nivelul automat al tonurilor de alb. echipamentul poate regla echilibrul pentru celelalte culori. reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb poate să nu funcţioneze corespunzător în prezenţa mai multor surse de lumină. având în vedere că echipamentul stochează informaţii despre culoarea albă provenite de la mai multe surse de lumină. Identificând culoarea albă în lumina soarelui şi culoarea albă în lumină fluorescentă. Datorită acestor caracteristici. reglarea automată a echilibrului tonurilor de alb nu funcţionează corespunzător în prezenţa altor surse de lumină. al tonurilor de alb. utilizaţi funcţia de reglare manuală a echilibrului tonurilor de alb.

Înregistrarea unui subiect pe un fond întunecat Echipamentul nu poate realiza focalizarea corectă deoarece informaţiile de lumină care trec prin obiectiv sunt considerabil reduse. Aceasta înseamnă că un subiect cu contrast redus. nu poate ţine pasul cu un subiect aflat în mişcare rapidă. atunci când înregistraţi subiecte aflate de cealaltă parte a unui drum foarte aglomerat. Atunci când înregistraţi. Înregistrarea unui subiect cu un contrast scăzut Este uşor de realizat focalizarea pe un subiect cu contrast ridicat sau cu linii verticale. poate deveni neclar deoarece echipamentul realizează focalizarea pe baza liniilor verticale ale imaginii. Înregistrarea unui subiect aflat în mişcare rapidă Deoarece obiectivul realizează focalizarea mecanic. Focalizarea poate deveni estompată atunci când subiectul înregistrat se află pe malul mării. deoarece focalizarea se realizează pe fereastra murdară. de exemplu. este greu de realizat în aceste condiţii focalizarea pe subiectul dorit. Înregistrarea unui subiect înconjurat de obiecte cu suprafeţe lucioase sau puternic reflectante Deoarece focalizarea se realizează pe toate obiectele strălucitoare sau lucioase. În mod similar. competiţii sportive cu subiecte aflate în mişcare rapidă. ca de exemplu un perete alb. 109 .Înregistrarea unui subiect aflat în spatele unei ferestre murdare sau prăfuite Subiectul din spatele ferestrei nu va putea fi focalizat. focalizarea s-ar putea să îşi piardă din claritate. în scene nocturne sau în scene care implică artificii sau iluminare specială. se poate întâmpla să se realizeze focalizarea pe vehiculele care trec prin faţa camerei.

0 W Sistem semnal Format înregistrare CCIR: semnal de culoare PAL cu 625 linii.0 mm la 30.8 la F 2.0 mm Macro (AF domeniu complet) SDR-H60: Transfocare optică 50x. transfocare digitală 80x/2500x SDR-H50/SDR-H40: Transfocare optică 42x.8 Distanţă focală: De la 3. transfocare digitală 70x/2000x Monitor LCD 2. 370 K (16:9) Imagine statică: 410K (4:3). 123 K pixeli) Stereo (cu funcţie de zoom) 1 difuzor rotund Ø 20 mm 1. 6 lx (aprox. 380K (16:9) SDR-H60: Auto Iris.0 Vp-p 75 Ω 316 mV.7” (aprox. Înregistrare 4.Specificaţii tehnice Camera video cu hard-disc şi card SD Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră Sursă de alimentare: Consum putere: 9. 600 Ω Obiectiv Transfocare Monitor Microfon Difuzor Iluminare standard Iluminare minimă necesară Nivel ieşire video Nivel ieşire audio (linie) 110 .400 lx Aprox.c.2 V c.3 V / 7.0 la F5.0 Distanţă focală: De la 1.8 mm la 90 mm Macro (AF domeniu complet) SDR-H50/SDR-H40: Auto iris. 2 lx în modul vedere nocturnă în culori ) 1. 50 câmpuri Card SD: Pe baza standardului SD-Video HDD: Standard independent Senzor imagine 1/6" CCD Total: 800K×3 Senzor imagine Pixeli efectivi: Imagine în mişcare: 400K (4:3). F2. F1.

administrarea fişierelor şi în alte scopuri. Capacitatea utilă va fi mai mică. 60 GB reprezintă 60. 16 bit (48 kHz/2 ch) HDD: Dolby Digital. 3 111 . este creat un folder nou şi scenele sunt înregistrate în acest folder nou chiar dacă numărul de scene din folderul vechi nu a depăşit 99.000 octeţi. 40 GB reprezintă 40. 16 bit (48 kHz/2 ch) Card SD: 99 foldere × 99 scene (9801 scene) HDD: 999 foldere × 99 scene (98901 scene) (La modificarea datei.Funcţie citire card (Fără suport pentru protecţie drepturi de autor) Funcţie citire HDD USB Compatibil Hi-Speed USB (USB 2. Medii de înregistrare Card de memorie SDHC: 4 GB/8 GB (corespunzător formatului FAT 32) HDD (tip fix): 60GB*2 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*3(SDR-H40) Comprimare Mod înregistrare şi rată de transfer Durată de înregistrare Compresie audio MPEG-2 XP: SP: LP: 10 Mbps (VBR) 5 Mbps (VBR) 2. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. 340 g 0°C – 40°C 10% .80% Mai puţin de 3000 m deasupra nivelului mării Imagini în mişcare Card de memorie SD: 32 MB*1 / 64 MB*1 / 128 MB*1 / 256 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB (de tip amovibil) (corespunzător formatului FAT12 şi FAT16).5 Mbps (VBR) Vezi pagina 33. * Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare.000.000 octeţi.000.000. * Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare.0) Terminal Mini AB USB Compatibil PictBridge Funcţie USB host (pentru unitatea de scriere DVD) Dimensiuni (exclusiv părţile proeminente) Greutate (fără baterie şi capac de protecţie obiectiv) Temperatura de operare Umiditate de operare Altitudine de operare 67 mm (L) x 70 mm (l) × 116 mm (h) Aprox.000. Card SD: MPEG-1 Audio Layer 2. Capacitatea utilă va fi mai mică.) Număr maxim de scene şi foldere înregistrabile 1 2 * Funcţionarea nu poate fi garantată.

000 octeţi.. 2 Adaptor de reţea Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră Sursă de alimentare: Consum putere: Ieşire c.000. 112 . corespunzător DPOF 640 × 480 (4:3).c.: 110 V – 240 V c.000.4 V c.000. 640 x 360 (16:9) Consultaţi pagina 113.c. 50/60 Hz 19 W 9.000 octeţi.c.Imagini statice Card de memorie SD: 8 MB / 16 MB / 32 MB / 64 MB / 128 MB / 256 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB (de tip amovibil) (corespunzător formatului FAT12 şi FAT16). bazat pe standardul Exif 2.65 A (încărcare baterie) Dimensiuni Masă 92 mm (L) × 33 mm (l) × 61 mm (h) Circa 115 g Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă. administrarea fişierelor şi în alte scopuri. 1. 60 GB reprezintă 60. Medii de înregistrare Card de memorie SDHC: 4 GB / 8 GB (tip amovibil) (corespunzător formatului FAT32) HDD (tip fix): 60GB*1 (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB*2(SDR-H40) Comprimare Rezoluţie imagine Număr de imagini înregistrabile 1 JPEG (Regulă de design pentru sistem fişier cameră.2 A (funcţionare aparat) 8.2). 0. 40 GB reprezintă 40. Capacitatea utilă va fi mai mică..000. * Hard-discul de 60 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare.. * Hard-discul de 40 GB foloseşte o porţiune a spaţiului de stocare pentru formatare.3 V c. Capacitatea utilă va fi mai mică. administrarea fişierelor şi în alte scopuri.a.

PC. • Dacă înregistraţi imagini în mişcare pe HDD sau pe un card SD. • Numărul de imagini înregistrabile depinde de utilizarea simultană a modurilor şi .999 imagini statice pe HDD sau pe aceste carduri SD. numărul imaginilor statice înregistrabile se va reduce. • Capacitatea de memorie indicată pe eticheta unui card SD reprezintă capacitatea totală pentru protecţia drepturilor de autor şi capacitate ace poate fi utilizată pe aparat. • Valorile numerice indicate în tabel reprezintă cifre aproximative. precum şi de subiectul înregistrat.Număr de imagini înregistrabile pe HDD sau pe un card SD Rezoluţie imagine Calitate imagine 60 GB (SDR-H60/SDR-H50) 40 GB (SDR-H40) 8MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 99999* 37 92 200 430 820 1710 3390 6790 13820 27150 55260 99999* 99999* 75 185 410 850 1640 3410 6780 13580 27640 54290 99999* 99999* 99999* 37 92 200 430 820 1710 3390 6790 13820 27150 55260 99999* 99999* 75 185 410 850 1640 3410 6780 13580 27640 54290 99999* 99999* 99999* 99999* 99999* 99999* * Acest aparat pote înregistra numai până la 99. 113 . etc.

Note: .

Note: .

Ltd.net . Web Site: http://panasonic..Matsushita Electric Industrial Co.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->