Sunteți pe pagina 1din 2

Lista standardelor conflictuale cu standardele eurocod,

anulate la 31 martie 2010

Nr.Crt. Indice Titlu romana Inlocuit prin

1. STAS 10100/0-75 SR EN 1990:2004


Principii generale de verificare a siguranţei construcţiilor
SR EN 1990:2004/NA:2006
3.
STAS 10101/0-75 Acţiuni în construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor SR EN 1990:2004/NA:2006

4. Acţiuni în construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor


STAS 10101/0A-77 SR EN 1990:2004/NA:2006
pentru construcţii civile şi industriale

5. STAS 10101/1-78 Acţiuni în construcţii. Greutăţi tehnice şi încărcări SR EN 1991-1-1:2004


permanente SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006
7.
STAS 10101/20-90 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de vânt SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007

8.
STAS 10101/21-92 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de zăpadă SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006

9. Acţiuni în construcţii. Încărcări date de temperatura


STAS 10101/23-75 SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008
exterioară
10. Acţiuni în construcţii. Încărcări date de temperaturi
STAS 10101/23A-78 SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008
exterioare în construcţii civile şi industriale
Acţiuni în construcţii. Încărcări datorită procesului de SR EN 1991-1-1:2004
11. STAS 10101/2-75
exploatare
SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006

13. Acţiuni în construcţii. Încărcări tehnologice din exploatare


STAS 10101/2A1-87 SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006
pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice
Construcţii din beton, beton armat şi beton precomprimat. SR EN 1992-1-1:2004
14.
STAS 10102-75 Prevederi fundamentale pentru calculul şi alcătuirea
elementelor SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008

16. Construcţii din zidărie. Prevederi fundamentale pentru


STAS 10104-83 SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008
calculul elementelor structurale
Construcţii civile şi industriale. Calculul şi alcătuirea SR EN 1992-1-1:2004
17. STAS 10107/0-90
elementelor structurale din beton, beton armat şi beton
precomprimat SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008

Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Planşee SR EN 1992-1-1:2004


19.
STAS 10107/1-90 din beton armat şi beton precomprimat. Prescripţii
generale de proiectare SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008

Construcţii civile, industriale şi agricole. Planşee curente SR EN 1992-1-1:2004


21.
STAS 10107/2-92 din plăci şi grinzi din beton armat şi beton precomprimat.
Prescripţii de calcul şi alcătuire SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008

Construcţii civile, industriale şi agricole. Planşee cu SR EN 1992-1-1:2004


23.
STAS 10107/3-90 nervuri dese din beton armat şi beton precomprimat.
Prescripţii de proiectare SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008

25. Construcţii civile, industriale şi agricole. Planşee casetate SR EN 1992-1-1:2004


STAS 10107/4-90
din beton armat. Prescripţii de proiectare SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008

27. Construcţii civile, industriale şi agricole. Calculul SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008


STAS 10108/0-78
elementelor din oţel SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008
29. Construcţii civile, industriale şi agricole. Prescripţii pentru
STAS 10108/1-81 SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008
proiectarea construcţiilor din ţevi de oţel
30. Construcţii din oţel. Calculul elementelor din oţel alcătuite
STAS 10108/2-83 SR EN 1993-1-3:2007/NB:2008
din profile cu pereţi subţiri, formate la rece
31. Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Lucrări de
STAS 10109/1-82 SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008
zidărie. Calculul şi alcătuirea elementelor
Poduri de cale ferată şi şosea. Suprastructuri din beton,
32.
STAS 10111/2-87 beton armat şi beton precomprimat. Prescripţii de SR EN 1992-2:2006/NA:2009
proiectare
33. Principii generale de proiectare pentru construcţii din
STAS 9165-72 SR EN 1998-1:2004/NA:2008
regiuni seismice