Sunteți pe pagina 1din 10

ALGEBRĂ LINIARĂ Exercitii rezolvate 1

an univ. 2002/2003
1. În spaţiul euclidian (R4 , +, ·, R) cu produsul scalar standard se consideră vec-
torii ortogonali u1 = (1, 0, 1, 3) , u2 = (−1, 1, 1, 0) . Să se completeze aceşti vectori
pâna la o bază ortonormată în (R4 , +, ·, R) .
Rezolvare.
Completam cu doi vectori din baza canonica si verificam ca toti cei patru vectori
sa fie liniar independenti si deoarece numarul lor coincide cu dimensiunea spatiului
liniar (R4 , +, ·, R) rezulta ca ei formeaza o baza.
Consieram sistemul de vectori (u1 , u2 , e1 , e2 ) si fie
αu1 + βu2 + γe1 + δe2 = θR4 ⇔


 α−β+γ =0

β+δ =0
.

 α+β =0

3α = 0
Determinantul
¯ ¯sistemului va fi
¯ 1 −1 1 0 ¯
¯ ¯
¯ 0 1 0 1 ¯
¯ ¯ = −3 6= 0 ⇒vectorii sunt liniar independenti, deci formeaza o
¯ 1 1 0 0 ¯¯
¯
¯ 3 0 0 0 ¯
baza.
Ortonormam baza folosind procedeul Gram-Schmidt.
v1 = u1 = (1, 0, 1, 3);
hu2 , v1 i
v2 = u2 + α21 v1 , hv2 , v1 i = 0 ⇒ α21 = − =0⇒
hv1 , v1 i
v2 = u2 = (−1, 1, 1, 0);
he1 , v1 i 1
v3 = e1 + α31 v1 + α32 v2 , hv3 , v1 i = 0 ⇒ α31 = − =− ,
hv1 , v1 i 11
he1 , v2 i 1
hv3 , v2 i = 0 ⇒ α32 = − = ⇒
hv2 , v2 i 3
1 1 ¡ 1 8 ¢
v3 = (1, 0, 0, 0) − (1, 0, 1, 3) + (−1, 1, 1, 0) = 19 ,
33 3 33
, , − 3
11
;
11 3
he2 , v1 i
v4 = e2 + α41 v1 + α42 v2 + α43 v32 , hv4 , v1 i = 0 ⇒ α41 = − = 0,
hv1 , v1 i
1
he2 , v2 i 1 he2 , v3 i 3
hv4 , v2 i = 0 ⇒ α42 = − = − , hv4 , v3 i = 0 ⇒ α43 = − = − 19 =
hv2 , v2 i 3 hv3 , v3 i 33
11
− ,
19
­¡ 1 8 ¢ ¡ 19 1 8 ¢® 627
hv3 , v3 i = 19 ,
33 3 33
, , − 3
11
, , ,
33 3 33
, − 3
11
= = 19 33

1089
ALGEBRĂ LINIARĂ Exercitii rezolvate 2

1 11 ¡ 19 1 8 3
¢ ¡ 9 9 3
¢
v4 = (0, 1, 0, 0) − (−1, 1, 1, 0) − , , , − 11
33 3 33
= 0, 19 , − 19 , 19 .
3 19
Sistemul (v1 , v2 , v3 , v4 ) este ortogonal. Impartim vectorii prin lungimea lor si
obtinem un sistem ortonormat.
1 1 √ 1
√ 3

w1 = v1 = √ (1, 0, 1, 3) = ( 11, 0, 11 11, 11 11),
kv1 k 11
1 1 ¡ √ √ √ ¢
w2 = v2 = √ (−1, 1, 1, 0) = − 13 3, 13 3, 13 3, 0 ,
kv2 k 3
1 ¡ 1 8 ¢ ¡1√ √ √ √ ¢
w3 = v3 = √627 19
33
,
33 3 33
, , − 3
11
= 33
627, 1
57
627, 8
627
627, − 3
209
627 ,
kv3 k
1 √ ¡ ¢ ¡ 3√ √ √ ¢
w4 = v4 = 319 0, 19 9 9 3
, − 19 , 19 = 0, 19 19, − 193 1
19, 19 19 .
kv4 k

2..Sa se aduca la forma canonica Jordan si sa se dtermine o baza Jordan pentru


matricele:  
3 0 0 0
 1 3 0 0 
I) A =  0 1 3 0 

1 0 1 3
Calculăm polinomul caracteristic cu definitia:
P (λ) = det(A − λI4 ) = (λ − 3)4 ,
λ = 3, m(3) = 4,
Calculăm pentru
 λ = 3, d1= def (A − 3I4 ) = 4 − rang(A − 3I4 ) = 4 − 3 = 1.
0 0 0 0
 1 0 0 0 
A − 3I4 =  
 0 1 0 0  ⇒ rang(A − 3I4 ) = 3.
1 0 1 0
Rezultă că pentru λ = 3 avem o singură serie de vectori proprii şi asociaţi, serie
de lungime 4.
Determinăm capul de serie, adică vectorul propriu:
4
a) Calculăm (A − 3I4 )    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 0 0 0  1 0 0 0   0 0 0 0 
(A − 3I4 )2 =    
 0 1 0 0  0 1 0 0  =  1 0 0 0 ,

 1 0 1 0  1 0 1 0   0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 0 0 0  0 0 0 0   0 0 0 0 
   
(A − 3I4 )3 =  0 1 0 0  1 0 0 0  =  0 0 0 0 ,

1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
ALGEBRĂ LINIARĂ Exercitii rezolvate 3

    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 0 0 0     
(A − 3I4 )4 =   0 0 0 0  =  0 0 0 0 .
 0 1 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4
b) Determinăm o bază în ker(A − 3I4 ) = M3×1 (R),
 baza canonica.
 
0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0  0   0 
   
c) Calculăm v1 = (A − 3I4 )3 e1 =   0 0 0 0  0  =  0 .

1 0 0 0 0 1
3
In restul cazurilor, (A − 3I4 ) ei = θM3×1 (R) si vectorul nul nu poate fi vector
propriu, conform definitiei.
 d)Capul de serie(vectorul propriu corespunzător valorii proprii 3 va fi v1 =
0
 0 
  , iar ultimul vector propriu asociat va fi v4 = e1 .
 0 
1
Calculam v2 si v3 din relatiile: (A  − 3I
 4 )v4 = v  − 3I4 )v3 = v2 , adica:
3 si (A
0 0 0 0 1 0
 1 0 0 0  0   1 
v3 = (A − 3I4 )v4 =     
 0 1 0 0  0  =  0 ,
 1 0 1 0  0   1 
0 0 0 0 0 0
 1 0 0 0  1   0 
v2 = (A − 3I4 )v3 =     
 0 1 0 0  0  =  1 
1 0 1 0 1 0
Concluzie: pentru valoarea proprie 3 avem o serie de un vector propriu şi trei
asociati, (v1 , v2 , v3 , v4 ) şi ei îi corespunde o celulă Jordan de ordin 4.
Matricea
 Jordan vafi
3 1 0 0
 0 3 1 0 
J=  0 0 3 1 

0 0 0 3
iar matricea
 modală  
0 0 0 1 0 −1 0 1
 0 0 1 0  −1  0 0 1 0 
P= 
 0 1 0 0 , P =  0 1 0 0 .
 

1 0 1 0 1 0 0 0
−1
Verificăm relaţia J = P AP
ALGEBRĂ LINIARĂ Exercitii rezolvate 4

   
0 −1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1
 0 0 1 0   1 3 0 0   0 0 1 0 
P−1 AP = 
 0 1
  =
0 0  0 1 3 0  0 1 0 0 
 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0
3 1 0 0
 0 3 1 0 
 
 0 0 3 1 
0 0 0 3
 
4 0 0 0
 1 4 0 1 
II) A =  2 1 4 1 

0 0 0 4
Calculăm polinomul caracteristic:
δ1 = 16, δ2 = 96, δ3 = 256, δ4 = 256; P (λ) = (λ − 4)4 ,
λ = 4, m(4) = 4.
Calculăm pentru
 λ = 4, d1= def (A − 4I4 ) = 4 − rang(A − 4I4 ) = 4 − 2.
0 0 0 0
 1 0 0 1 
A − 4I4 =  
 2 1 0 1  ⇒ rang(A − 4I4 ) = 2.
0 0 0 0
Rezultă că pentru λ = 4 avem două serii de vectori proprii şi asociaţi a caror
lungime nu o cunostem, putem avea o serie de lungime 1 si una de lungime 3 sau
doua serii de lungime doi. Determinam lungimea seriilor cu formula:
0
 − 4I4 ) − 2
ϕ(1, 4) = rang(A rang(A
 − 4I4 )1 + 2
rang(A − 4I4 ) = 4 − 2 · 2 + 1 = 1
0 0 0 0 0 0 0 0
 1 0 0 1  1 0 0 1 
 
(A − 4I4 )2 =  2 1 0 1  2 1 0 1  =

0 0 0 0 0 0 0 0
 
0 0 0 0
 0 0 0 0 
  2
 1 0 0 1  ⇒ rang(A − 4I4 ) = 1.
0 0 0 0
Deci avem o serie de lungime 1, iar cealalta este de lungime 3.
Determinăm obază în ker(A−4I4 )3 .   
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 0 0 1  0 0 0 0   0 0 0 0 
(A − 4I4 )3 =    
 2 1 0 1  1 0 0 1  =  0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALGEBRĂ LINIARĂ Exercitii rezolvate 5

Deoarece ker(A − 4I4 )3 = M3×1 (R) consideram baza canonica (e1 , e2 , e3 , e4 ) si


calculam (A − 4I4 )2ei , i = 1, 4.   
0 0 0 0 0
 0 0 0 0    
(A − 4I4 )2 e1 =  e =  0  = (A − 4I4 )2 e4 , iar (A − 4I4 )2 e2 =
 1 0 0 1  1  1 
0 0 0 0 0  
0
 0 
(A − 4I4 )2 e3 = θM3×1 (R) care nu poate fi vector propriu ⇒ v1 =  
 1  , v3 = e1 .
     0
0 0 0 0 1 0
 1 0 0 1  0   1 
v2 = (A − 4I4 )v3 =     
 2 1 0 1  0  =  2 .
0 0 0 0 0 0
Calculam
 vectorii
  proprii ai matricei
 A.
0 0 0 0 1 0 0 1
 1 0 0 1   0 1 0 −1 
   
 2 1 0 1  ∼  0 0 0 0  ⇒ x1 + x4 = 0, x2 − x4 = 0 ⇒
0 0 0 0  0 0 0 0   
−x4 0 −1
 x4     
u ∈ S4 (A) ⇔ u =   = x3  0  + x4  1  .
 x3   1   0 
x4 0 1  
−1
 1 
Vectorul propriu corespunzator seriei de lungime 1 este v4 =  
 0  . (de ce?)
1
Concluzie: pentru valoarea proprie 4 avem o serie de un vector propriu şi doi
asociati, (v1 , v2 , v3 ) şi o serie de lungime 1,v4 .
Matricea
 Jordan vafi
4 1 0 0
 0 4 1 0 
J=  0 0 4 0 

0 0 0 4
iar matricea
 modală 
0 0 1 −1
 0 1 0 1 
P=  1 2 0 0 .

0 0 0 1
ALGEBRĂ LINIARĂ Exercitii rezolvate 6

Verificăm relaţia
 J = P−1 AP   
0 −2 1 2 4 0 0 0 0 0 1 −1
 0 1 0 −1   1 4 0  
1  0 1 0 1 
P−1 AP =   1 0 0 1 
 =
2 1 4 1  1 2 0 0 
 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1
4 1 0 0
 0 4 1 0 
 
 0 0 4 0 
0 0 0 4
 
2 0 0 0
 1 2 0 0 
III) A =  2 0 2 0 

1 0 0 2
Calculăm polinomul caracteristic:
P (λ) = (λ − 2)4
λ = 2, m(2) = 4
Calculăm pentru
 λ = 2, d1= def (A − 2I4 ) = 4 − rang(A − 2I4 ) = 4 − 1 = 3.
0 0 0 0
 1 0 0 0 
A − 2I4 =  
 2 0 0 0  ⇒ rang(A − 2I4 ) = 1.
1 0 0 0
Rezultă că pentru λ = 2 avem trei serii de vectori proprii şi asociaţi a caror
lungime nu poate fi decit doua de lungime 1 si una de lungomeserie de lungime 1 si
una de lungime 3.
Determinăm o bază în ker(A − 2I4 )2 .
Calculam     
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 0 0 0  1 0 0 0   0 0 0 0 
(A − 2I4 )2 =    
 2 0 0 0  2 0 0 0  =  0 0 0 0 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Deoarece ker(A − 2I4 )2 = M3×1 (R) consideram baza canonica (e1 , e2 , e3 , e4 ) si
calculam (A − 4I4  )2 ei , i = 1, 4.   
0 0 0 0 0
 1 0 0 0   1 
(A − 2I4 )e1 =  
 2 0 0 0  e1 =  2 
 

1 0 0 0 1
iar (A − 4I4 )e2 = (A − 4I4 )e3 = (A − 4I4 )e4 = θM3×1 (R) care nu poate fi vector
ALGEBRĂ LINIARĂ Exercitii rezolvate 7

 
0
 1 
propriu ⇒ v1 =  
 2  , v2 = e1 .
1
Determinam
 vectorii
 proprii pentru  a alege seriile de lungime 1
0 0 0 0 1 0 0 0
 1 0 0 0   0 0 0 0 
   
 2 0 0 0  ∼  0 0 0 0  ⇒ x1 = 0, x2 , x3 , x4 ∈ R.
1 0 0 0  0 0 0 0     
0 0 0 0
 x2   1   0   0 
u ∈ S2 (A) ⇔ u =      
 x3  = x2  0  + x3  1  + x4  0 
 

x
4    0   0 1
0 0 0
 1   0   0 
Vectorii proprii sunt      
 0 , 1 , 0 .
0 0 1
Alegem oricare doi vectori dintre acestia cu conditia ca acestia si cu vectorii din
seria de lungime doi sa fie liniar independenti.
v3 = e3 , v4 = e4 .
Matricea
 Jordan vafi
2 1 0 0
 0 2 0 0 
J=  0 0 2 0 

0 0 0 2
iar matricea
 modală
0 1 0 0
 1 0 0 0 
P=  2 0 1 0 ,

1 0 0 1
Verificăm relaţia
 J = P−1 AP
  
0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
 1 0 0 0  1 2 0 0  1 0 0 0 
P−1 AP =   
 0 −2 1 0   2 0 2 0   2 0 1 0  =

 0  −1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1
2 1 0 0
 0 2 0 0 
= 0 0 2 0 

0 0 0 2
ALGEBRĂ LINIARĂ Exercitii rezolvate 8

 
3 0 −1 2
 0 3 −1 1 
IV) A =  0 0 3 0 

0 0 0 3
Calculăm polinomul caracteristic:
P (λ) = (λ − 3)4 ,
λ = 3, m(3) = 4.
Calculăm pentru
 λ = 3, d1 = def (A − 3I4 ) = 4 − rang(A − 3I4 ) = 4 − 2.
0 0 −1 2
 0 0 −1 1 
A − 3I4 =  
 0 0 0 0  ⇒ rang(A − 4I4 ) = 2.
0 0 0 0
Rezultă că pentru λ = 4 avem două serii de vectori proprii şi asociaţi a caror
lungime nu o cunostem, putem avea o serie de lungime 1 si una de lungime 3 sau
doua serii de lungime doi. Determinam lungimea seriilor cu formula:
0 1 2
 − 3I4 ) − 2 rang(A
ϕ(1, 4) = rang(A  − 3I4 ) = 4 −
  − 3I4 ) + rang(A 2·2+0 = 0
0 0 −1 2 0 0 −1 2 0 0 0 0
 0 0 −1 1   0 0 −1 1   0 0 0 0 
   
(A − 3I4 )2 =  0 0 0 0  0 0 0 0  =  0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
⇒ rang(A − 4I4 )2 = 0.
ϕ(2, 4) = rang(A − 3I4 )1 − 2 rang(A − 3I4 )2 + rang(A − 3I4 )3 = 2 − 2 · 0 + 0 = 2
Deci avem doua serii de lungime 2.
Determinăm o bază în ker(A − 3I4 )2 .
Deoarece ker(A − 3I4 )3 = M3×1 (R) consideram baza canonica (e1 , e2 , e3 , e4 ) si
calculam (A − 4I4 )2 ei , i = 1, 4.   
0 0 −1 2 0
 0 0 −1 1    
(A − 4I4 )2 e1 =  e =  0  = (A − 4I4 )2 e2 = θM3×1 (R) care
 0 0 0 0  1  0 
0 0 0 0 0  
−1
 −1 
nu poate fi vector propriu, iar v1 = (A − 4I4 )2 e3 ⇒ v1 =  
 0  , vectorul asociat
0
fiind v2 = e3 .  
2
 1 
Cel de al doilea cap de serie este v3 = (A − 4I4 )2 e4 ⇒ v1 =  
 0  , vectorul
0
ALGEBRĂ LINIARĂ Exercitii rezolvate 9

asociat fiind v4 = e4 .
Concluzie: pentru valoarea proprie 3 avem doua serii de un vector proprii şi cite
un asociat, (v1 , v2 ), (v3 , v4 ).
Matricea
 Jordan vafi
3 1 0 0
 0 3 0 0 
J=  0 0 3 1 

0 0 0 3
iar matricea
 modală 
−1 0 2 0
 −1 0 1 0 
P=  0 1 0 0 .

0 0 0 1
Verificăm relaţia
 J = P−1 AP   
1 −2 0 0 3 0 −1 2 −1 0 2 0
 0 0 1 0   0 3 −1 1   −1 0 1 0 
P−1 AP =   
 1 −1 0 0   0 0 3 0   0 1 0 0  =

 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1
3 1 0 0
 0 3 0 0 
= 0 0 3 1 

0 0 0 3
Alte exemple:
 
3 0 1 1
 0 3 0 0 
3. A =   0 1 3 0 ;

0 2 0 3
   1 
3 1 0 0 3
0 0 0
 0 3 1 0   0 0 1 1 
Raspuns: J =   0 0 3 0 
,P = 
 0 1
3 3 
0 0 
0 0 0 3 0 −1 − 23 13
 
3 0 −1 2
 0 3 −1 1 
4. A =   0 0 3 0 

0 0 0 3
ALGEBRĂ LINIARĂ Exercitii rezolvate 10

   
3 1 0 0 0 −1 0 0
 0 3 0 0   1 −1 
Raspuns: J= ,P =  0 0 .
 0 0 3 1   1 0 0 0 
 0 0 0 3 0 0 −1 2
0 1 0 0
 1 0 0 0 
5. A = 
 2 0 1


0
1 0 0 1   
−1 0 0 0 1 −1 0 0
 0 1 1 
0   0 −1 1 0 
Raspuns : J = 
 0 ,P =  
0 1 0   1 1 0 0 
0 0 0 1 −1 −1 − 12 1
 
4 0 0 1
 1 4 0 0 
6. A = 
 2

1 4 1 
0 0 0 4   
4 1 0 0 0 −2 1 0
 0 4 1 
0   0 1 0 1 
Raspuns: J =  0 0 4  ,P = 1 1 0 0 0
 0 0 0 4 0 0 0 1
3 0 1 1
 0 3 0 0 
7. A =
 0 1 3 0 

0 2 0 3
   1 
3 1 0 0 3
0 0 0
 0 3 1 0   1 1 
Raspuns : J =  ,P =  0 0 3 3 
 0 0 3 0   0 1 0 0 
0 0 0 3 0 −1 − 23 31