Sunteți pe pagina 1din 7

Liceul Teoretic ,,Decebal” Constanţa

Catedra de: Limbi Straine


Disciplina: Limba Engleza
Semestrul I
An şcolar 2008-2009
Profesor Comanici Izabela

Raport de autoevaluare semestrial

Activitatea didactica desfasurata in semestrul I s-a realizat conform planificarii


calendaristice ce a avut in vedere aplicarea prevederilor programei scolare in vigoare
si respectarea metodologiei de elaborare a planificarii.Activitatea a fost proiectata
conform tipului de planificare emisa de inspectorul de specialitate si transmisa tuturor
profesorilor de limba engleza.Aceasta a cuprins toate activitatile ce vizeaza
competentele specifice , continuturile unitatilor de invatare , numarul de ore si
modalitatile de evaluare.
Desi clasele aIX-a folosesc acelasi manual, ( HEADWAY) , planificarile au
avut in vedere particularizarea lor in concordanta cu profilul clasei de elevi.Astfel,
planificarea s-a facut diferentiat la profilul uman ( a IX- a E) fata de cel real( aIX-a
A).
De asemenea am intocmit proiecte ale unitatilor de invatare pentru clasele:
-a IX-a : Unit 3 “Telling Tales” ( manual HEADWAY)-materie parcursa
- a-IX-a : Unit 7 “The World of Work” (manual HEADWAY)- materie ce urmeaza a
fi parcursa
-a-V-a: Unit 3 “A WOW! Holiday report (manual WOW!) – materie ce a fost
parcursa
-a V-a: Unit 4 “A WOW museum (manual WOW)-materie ce a fost parcursa
-a X-a –Unit 1 (manual MISSION2) materie ce a fost parcursa
-a XI-a- Unit 1 “Something to shout about” (manual UPSTREAM advanced) materie
ce a fost parcursa
-a XII-a Unit 1 “Getting the message across”(manual UPSTREAM proficiency) –
materie ce a fost parcursa.
Modalitatile de realizare a activitatilor prevazute in programa s-au rezumat la
aplicarea metodelor si strategiilor variate care sa conduca la obtinerea unor rezultate
satisfacatoare in intelegere si aprofundarea materialului parcurs.Metodele folosite au
fost: conversatia,exercitiul, lucrul pe grupe, studiu de caz, expunerea, toate
contribuind la formarea deprinderilor de limba: comunicare fluenta, intelegerea
textului, redarea coerenta a ideilor, scriere si citire corecta.
In spijinul acestor metode am utilizat metode audio: CD-uri, casete audio, care
insotesc manualele si pe care se bazeaza rezolvarea unor exercitii,imagini ca suport
vizual pentru conversatie, tabele de verbe, culegeri de exercitii, Internet. Toate acestea
au adus un plus de interes si atentie din partea elevilor si i-au pus pe acestia in fata
unor situatii ce necesita rezolvare imediata , totodata corectand si pronuntia deoarece
materialul audio este redat de vorbitori nativi de limba engleza.
Pornind de la evaluarea initiala realizata la fiecare clasa , am stabilit nivelul la
care se aflau la inceputul semestrului si apoi prin aplicarea evaluarii periodice prin
teste, eseuri, monologuri si conversatii, am avut posibilitatea sa constat evolutia ce s-a
realizat pe parcurs sau lipsurile si sa incerc remedierea lor. La toate clasele am aplicat
evaluări curente şi sumative. Pentru o evaluare obiectivă am realizat şi aplicat frecvent
fişe de evaluare

1
Activitati extrascolare:
• Olimpiada de Limba engleza-faza locala ( profesor evaluator si supraveghetor)
• “Halloween”- cu participarea claselor a IX-a
• Concursul national de evaluare in educatie ( administrator de test ; profesor
supraveghetor si corector)
• Cangurul Lingvist- (profesor supraveghetor)
• Concurs de monologuri “Speak Out” ( membru in juriu)
• Activitate metodica pe oras in luna decembrie ( prezentare material “Teaching
technologies:creating interactive materials )
• Participarea la activitatile metodice lunare
• Participarea la intalnirile organizate de editurile Macmillan si Cambridge
• Activitati de pregatire a elevilor pentru olimpiada si alte concursuri
• Participarea la cursul ECDL(in derulare)
Rezultate foarte bune la concursul national de evaluare la limba engleza au obtinut
elevii claselor a IX-a A si a IX-a E.

.
Rezultatele evaluării realizate în timpul semestrului I, la clasele la care predau
reies din următoarele tabele şi grafice.

Clasa/medie
Semestrul I 9A 9E 10C 11A 11C 11E 12G 5
Lb. engleza 8,59 8,75 8,23 8,44 8,32 8,82 8,92 8,95

 clasa a IX-a A (matematica-informatica) - 2 ore/săpt.

10

8 medii nr. de elevi


6
Numarul
medii de 10 7
4 elevilor medii de 9 7
2
medii de 8 9
medii de 7 3
0
Medii Medii Medii Medii Medii Medii
medii de 6 1
de 10 de 9 de 8 de 7 de 6 de 5 medii de 5 0
Total elevi 27

2
 clasa a IX-a E (filologie) - 4 ore/săpt.

medii nr. de elevi


medii de 10 7
medii de 9 9
medii de 8 10
medii de 7 2
medii de 6 0
medii de 5 0
total 28

12
10
8
6 Numarul
elevilor
4
2
0
Medii Medii Medii Medii Medii Medii
de 10 de 9 de 8 de 7 de 6 de 5

 clasa a X-a C (matematică informatică) - 2 ore/săpt.

medii nr. de elevi


medii de 10 3
medii de 9 6
medii de 8 16
medii de 7 5
medii de 6 0
medii de 5 0
total 30

3
18
16
14
12
10 Numarul
8 elevilor
6
4
2
0
Medii Medii Medii Medii Medii Medii
de 10 de 9 de 8 de 7 de 6 de 5

 clasa a XI-a A (matematică informatică) -2 ore/săpt.

medii nr. de elevi


medii de 10 4
medii de 9 10
medii de 8 11
medii de 7 3
medii de 6 1
medii de 5 0
total 29

12
10
8
6 Numarul
elevilor
4
2
0
Medii Medii Medii Medii Medii Medii
de 10 de 9 de 8 de 7 de 6 de 5

 clasa a XI-a C (matematica -informatica) –2 ore/săpt.

4
medii nr. de elevi
medii de 10 3
medii de 9 9
medii de 8 10
medii de 7 4
medii de 6 2
medii de 5 0
total 28

12
10
8
6 Numarul
elevilor
4
2
0
Medii Medii Medii Medii Medii Medii
de 10 de 9 de 8 de 7 de 6 de 5

 clasa a XI-a E(ştiinte ale naturii) – 2ore/săpt.

16
14
12 medii nr. de elevi
10
Numarul
medii de 10 1
8
6
elevilor medii de 9 5
4 medii de 8 14
2 medii de 7 8
0
Medii Medii Medii Medii Medii Medii
medii de 6 0
de 10 de 9 de 8 de 7 de 6 de 5 medii de 5 0
total 28

 clasa a XII-a G (stiinte ale naturii) 2 ore/săpt.

5
medii nr. de elevi
medii de 10 10
medii de 9 7
medii de 8 10
medii de 7 1
medii de 6 0
medii de 5 0
Total elevi 28

12
10
8
6 Numarul
elevilor
4
2
0
Medii Medii Medii Medii Medii Medii
de 10 de 9 de 8 de 7 de 6 de 5

 clasa a V-a 2ore/sapt.

medii nr. de elevi


medii de 10 6
medii de 9 8
medii de 8 5
medii de 7 1
medii de 6 0
medii de 5 0
Total elevi 20

6
9
8
7
6
5 Numarul
4 elevilor
3
2
1
0
Medii Medii Medii Medii Medii Medii
de 10 de 9 de 8 de 7 de 6 de 5

Avand in vedere rezultatele obtinute de elevi pot spune ca obiectivele propuse la


inceputul semestrului au fost realizate ‚dar desigur exista si elevi care necesita o
pregatire mai intensa pentru a recupera lipsurile acumulate pe parcursul a mai
multor ani de studiu, pregatire ce urmeaza a fi continuata si pe parcursul
semestrului al II-lea.