Sunteți pe pagina 1din 5

Student al MTTLC

Utilizarea timpurilor verbale în traducerea Amintirea palidă a munţilor (A Pale View of


Hills) de Kazuo Ishiguro

Diferenţele de concepţie de limbă, şi în special construcţiile gramaticale


reprezintă cea mai grea piatră de încercare a oricărui traducător, întrucât pe lângă
interpretarea de sensuri, o altă capcană, traducătorul va trebui să se folosească de tot ceea
ce îi ofera limba ţintă pentru a putea exprima mesajul textului sursă. Timpurile verbale,
sunt cruciale în cosntruirea discursului narativ, ele asigură coerenţa şi coeziunea lui,
construiesc perspectiva. Deşi nu există transferuri perfecte trebuie avută în vedere
găsirea soluţiei optimă în echivalare.
Fragmentul analizat prezintă momentul în care s-a legat prietenia adouă femei,
din Nagasaki şi evenimentele premergătoare acestui fapt, la care se adaugă fundalul
celui de-Al Doilea Război Mondial. Primul paragraf reliefează în paralel, evoluţia
Japoniei după atacul nuclear şi a Coreei în urma unor evenimente marcante.
Complexitatea informaţiei, derularea succesivă, durativa ori concomitentă a
evenimentelor determina folosirea alternanţei timpurilor verbale(imperfect- mai mult ca
perfect, respectiv past tense-past perfect) atât în textul original cât şi în traducere. Ce
fusese mai greu trecuse deja. Soldaţii americani erau prezenţi în număr mai mare ca
oricând- -, dar la Nagasaki, după ce se întâmplase mai înainte, se instalaseră zile de
pace şi linişte. Iar în lumea aceea bătea un vânt de schimbare. (versus The worst days
were over by then. American soldiers were as numerous as ever— for there was fighting
in Korea— but in Nagasaki, after what had gone before, those were days of calm and
relief. The world had a feeling of change about it)Textul sursă prezintă forme de past
tense simple specifice naraţiunii, ofera o senzaţie de acţiune trecută, fără derulare în timp,
anterioaritatea se exprima prin past perfect simple, care are aceeaşi funcţie de a exprima
evenimente încheiate în timp ce textul românesc are conotaţii de proces durativ ca în
situaţia în Coreea aveau loc lupte. Fragmentul românesc începe cu verb cataforic, la mai
mult ca perfect, cu rol de anticipare deşi varianta engleză nu foloseşte echivalentul său
past perfect ci past tense : Ce fusese mai greu trecuse deja versus The worst days were

1
Student al MTTLC

over by then. Astfel se marchează fundalul, idea de bază fiind că după atacul nuclear
spiritele s-au liniştit şi se întrezărea chiar optimism.
Următoarele trei vor fi de asemenea dominate de imperfect, cu rare intruziuni de mai
mult ca perfect, întrucât abundă în descrieri ale zonei cu cele patru blocuri şi a stării de
fond în care se desfăşoară viaţa acolo. Evident, rolul acestui timp este de a construi
fundalul, nararea fiind foarte mult diminuată. Mai mult ca perfectul delimitează puţinele
secvenţele temporale şi dă un oarecare dinamism , de asemenea în texlul lui Ishiguro
exista past perfect . Dar apoi căzuse bomba şi nu mai rămăseseră decât nişte ruine
carbonizate. Începuse reconstrucţia şi în scurt timp se înălţaseră patru clădiri din beton,
fiecare de vreo patruzeci de apartamente(versus But then the bomb had fallen and
afterwards all that remained were charred ruins. Rebuilding had got under way and in
time four concrete buildings had been erected, each containing forty or so separate
apartments. Întrucât engleza are propriile reguli de construire a frazelor, cu o concordanţă
a timpurilor bine stabilită traducerile mot a mot, a verbelor va fi cu neputinţă în română.
Odată ce Sachiko apare , fondul gramatical se schimbă, prin folosirea perfectului
compus şi astfel, se crează o a doua secvenţă mult mai dinamică decât prima, care e
melanj de static şi descriptive, se construieşte prim-planul. După introducerea
surprizei,marcată de apariţia femeii noi în cartier, şi a muncitorilor care schimbă casa,
evenimentele curg, ne apar scene care se derulează una în funcţie de cealaltă, se încheagă
o cauzalitate firească, iar uneori alternare temporala. Două vecine vorbesc foarte intrigate
despre noua venită neprietenoasă, iar a treia, personajul- narator asistă la conversaţia lor
care îi stârneşte în mod deosebit atenţia, şi îi produce o serie de amintiri care aveau
legătură cu ce se discuta. Există iar intruziuni ale fundalului ,marcate tot prin imperfect
împletit cu alte timpuri care determină schimbări de percepţie : Era una din primele zile
cu soare după sezonul ploios din iunie , iar petele umede de pe pereţii de cărămidă şi
beton din jur începuseră să se usuce (versus It was one of the first days of bright sunlight
after the rainy season in June, and the soaked surfaces of brick and concrete were drying
all around us) sau Era spre începutul verii – pe atunci eu mă aflam în cea de-a treia sau
a patra lună de sarcină – când am urmărit pentru prima oară cu privirea maşina
americană mare, albă şi veche (versus It was towards the beginning of summer — I was
in my third or fourth month of pregnancy by then — when I first watched that large

2
Student al MTTLC

American car, white and battered. Începuseră are ca echivalent în textul din limba
engleză were drying, la past tense continuous care marchează o situaţie aflată în
desfăşurare şi suprapusă peste cealaltă, nicidecum anterioară ei. Verbul am urmărit are
rolul de a întrerupe o altă acţiune aflată în desfăşurare şi creionează ce se afla în prim-
plan. Tot astfel se înteţesc în acest fragment şi adverbele de timp, care oferă ordine
temporală, marchează secvenţele şi oferă coerenţă: Mai târziu s-a zvonit că o femeie şi
fetiţa ei locuiau acolo şi chiar le-am v ăzut în mai multe rânduri croindu-şi drumul peste
terenul plin de gropi; Pe urmă într-o după-amiază am auzit două femei discutând în
staţia de tramvai despre persoana care se mutase în casa părăsită de lângă râu; Au
discutat o vreme despe ‘’prietenul ei american‘’ apoi cealaltă şi-a amnintit; Am avut
atunci un sentiment; Era spre începutul verii – pe atunci eu mă aflam în cea de-a treia
sau a patra lună de sarcină – când am urmărit adverbe care din textul sursă nu puteau
lipsi, dat fiind faptul că în engleză se pune mare accent pe exprimarea cu cat mai mare
accurateţe ale aspectelor temporale. Apare, ca noutate pentru ilustrarea concomitenţei,
sau a durativităţii gerunziul, ca mod nepersonal. Tabloul este mult mai dinamic,
diversificat.
Trecerea la prezent produce efectul de detaşare si reflectare, de revenire în planul
real, al momentului vorbirii.. Senzaţia generală este cea de contemplare asupra propriei
vieţi, de punere în balanţă ai lui « atunci » şi « acum », cât şi de emfază a planului
emoţional. Mi-aduc aminte de după-amiaza aceea din staţia de tramvai( versus I can
recall quite vividly that afternoon at the tram stop) în care aduc aminte este întărit de
adverbu lde mod la superlativ foarte bine sugereaza evocare unui moment important, cu
un mare impact asupra psihicului naratorului, un moment cu caracter revelator şi care
avea să declanşeze ulterior întâmplari importante Situaţiile sunt astfel puţine. Nu am
nici o îndoială că printre femeile care mi-erau atunci vecine Now I do not doubt that
amongst those women I lived with then versus. Now funcţionează anaforic, transpune punctul
de vedere al naratorului-personaj iar ancorarea psihologică în prezent este mult mai pregnantă
în engleză, acest fapt evidenţiat prin folosirea adverbului now într-o construcţie
emfatică Aceleaşi situaţii se perpetuează prin frazele Acum nu mai sunt foarte sigură cum
ne-am întâlnit prima oară. Mi-aduc aminte cum într-o după-amiază i-am văzut silueta
înaintea mea printre blocuri. (versus . I am not sure now how it was we first met. I

3
Student al MTTLC

remember one afternoon spotting her figure ahead of me on the path leading out of the
housing precinct.) Este de remarcat folosirea în traducere a lui acum anaforic şi lipsa lui din
textul original, ca şi lipsa lui în exemplul menţionat anterior cu toate că echivalentul său exista în
textul lui Ishiguro. Folosirea verbelor la prezent este rară şi are un puternic efect de glisare
temporală, de trezire, şi arată care au fost emoţiile pregnante din trecut ale personajului-
narator, evidenţiind perspectiva lui. Aceste rupturi at totodată rulul de focalizare dar şi de
delimitare a episoadelor. M-am grăbit din M-am grăbit s-o ajung din urmă, dar Sachiko
mergea şi ea cu paşi hotărâţi întâmplă să fie traducerea lui I was hurrying din I was
hurrying, but Sachiko walked on with a steady stride care e la aspect continuu, past tense
continuous care în mod normal inplicând nuanţa durativă s-ar fi traduc prin imperfect.
Mergea are într-adevăr sensul de acţiune aflată în progresie dar nu are echivalent un verb
la past tense continuous ci la past tense simple dar care datorită particulei on acelaşi efect
walked on. În vara aceea urma să devenim prietene prezintă o cu totul altă nuanţă a
imperfectului decât cele întâlnite pănă acum şi anume sugerarea unei acţiuni viitoare
ajutând astfel la construirea prim-planului. Este traducerea lui were to din We were to
become friends that summer care are aceleaşi conotaţii de anticipare, într-o situaţie ce ţine
de trecut .
Textul sursă este în mare parte construit la past tense simple, timpul specific
povestirii în această limbă care în română este tradus în textul ţintă fie prin imperfect fie
prin perfect compus. Acest lucru duce uneori la modificarea sensurilor în textul ţintă, asta
se întâmpla pe de o parte pentru ca engleza arată clar prin aspectele verbului progresia şi
staticul lucru care nu se înţâmplă în română, de aceea treducătorul trebuie să aibă mare
grijă. Situaţiile de anterioritate au fost costruite prin past perfect şi traduse orin
echivalentul sau mai mult ca perfectul. Viitorul în textul sursă a fost marcat de construcţii
modale la trecut şi exprimate în română prin imperfect urmat de conjunctiv.

4
Student al MTTLC

Bibliografie :

1. Zafiu, Rodica, Naraţiune şi poezie, Bucureşti, Editura All, 2000.


2. Vianu, Tudor,: Studii de stilistică, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,1968

Anexa:
Capitolul 7
[…]Ce fusese mai greu trecuse déjà[…]M-am grăbit s-o ajung din urmă, dar Sachiko mergea
şi ea cu paşi hotărâţi.[…]
Kazuo Ishiguro, Amintirea palidă a munţilor, Ed Polirom, Iaşi, 2007

Chapter seven
[…]The worst days were over by then I was hurrying, but Sachiko walked on with a
steady stride[…]Kazuo Ishiguro, A Pale View of Hills. (London:Faber and Faber,
1982)