Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Obiectul: Informatica
Clasa: VII
Instituţia: Scoala Ungheni cu clasele a I-VIII-a
Judetu :Arges
Profesor: Ghena Mihaela
Subiectul lecţiei: Clasificarea calculatoarelor. Reţele de calculatoare
Tipul lecţiei: predare-învăţare
Timpul necesar: 50 min.

Obiectivele lecţiei:

Obiectivul cadru: Cunoaşterea structurii şi principiului de funcţionare a calculatorului.

Obiectivele de referinţă: Elevul va fi capabil:

O1-să cunoască modul de clasificare a calculatoarelor;


O2 – să cunoască rolul componenteloк principale ale unei reţele de calculatoare;
O3 – să cunoască topologia reţelelor.

Metode şi procedee:

M1 -Explicaţia; M3 –Conversaţia ; M5- Euristica;


M2 - Demonstraţia; M4 –Exerciţiul;

Mijloace de învăţământ:

1- Manualul; 3- Caietul.

2- Tabla 4-Calculatorul
Evenimente Dura Activitatea profesorului Activitatea Forma de lucru
instrucţionale ta, elevilor
min
Organizarea 2 Salut elevii, le propun să ocupe Elevii îşi
clasei pentru liocurile la mesele fărp organizează locul Explicaţia
lecţie şi captarea calculator şi să pregătească de muncă
atenţiei elevilor toate cele necesare pentru
lecţie.
Anunţarea temei 1 Anunţ tema lecţiei, o scriu pe Notează tema
lecţiei tablă lecţiei în caiete
Actualizarea Întreb elevii : Elevii îşi expun
cunoştinţelor,  Cum se clasifică părerile. Conversaţia
priceperilor şi calculatoa-rele ?
deprinderilor.  Ce este o reţea de
Pregătirea calculatoarele
elevilor pentru
asimilarea noilor
cunoştinţe
Anunţ obiectivelor lecţiei. Elevii îţi fac unele
Anunţarea Explic elevilor: notiţe
obiectivelor.  Caracteristica generală
Comunicarea a unui calculator
noilor cunoştinţe include:
 Viteza de
operare; Demonstraţia
 Capacitatea
memoriei
interne;
 Componenţa şi
capacitatea
unităţilor de
memorie Explicaţia
externă;
 Componenţa
echipamentelor
de intrare-ieşire;
Euristica
 Parametrii de
masă şi gabarit;
 costul
 Explic elevilor că în
funcţie de aceste date
calculatoarele moderne
se clasifică în:
calculatoarelor:
supercalculatoare.
Calculatoare mari,
minicalculatoare,
microcalculatoare
 Explic noţiunea de
“reţea”- numim reţea o
mulţime de
calculatoare ce pot
schimba informaţii prin
intermediul unei
structuri de
comunicaţii.
 Criteriile de clasificare
a calculatoarelor:
-după aria de răspîndire;
Anexa 1.
- după topologie;
Scenariul lecţiei
Anexa 1 “Clasificarea reţelelor de calculatoare după aria de răspîndire”
Locală - (LAN) - Local Aria Network

Reţea de calculatoare
Regională - (MAN) –Metropolitan Area
Network
Globală – (WAN) - Wide Area Networ

Anexa 2 “Clasificarea calculatoarelor după topologie”

STEA INEL

MAGISTRALĂ
ARBORE
Reţea

COMPLETĂ PLASĂ