Sunteți pe pagina 1din 4

www.cartiaz.

ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

CEI MAI UTILIZAŢI INDICATORI STATISTICI

Parametri tendinţei centrale


- Media aritmetică - indicatorul cel mai utilizat în interpretarea şi utilizarea
datelor recoltate şi care reprezintă valoarea medie, a rezultatelor obţinute la o
anumită probă, a unui colectiv. Media aritmetică oferă cea mai precisă măsură a
tendinţei centrale şi este supusă al trei genuri de influenţe: valoarea maximă,
valoarea minimă şi frecvenţa cea mai mare. Cu este mai exagerată una dintre aceste
valori cu atât media îşi va pierde din precizie.

Se calculează după următoarea formulă: X = ∑ X


n
Unde n = numărul de cazuri;
Σ x = suma valorilor obţinute.
- Modulul - reprezintă valoarea cu frecvenţa cea mai mare, cu cât acesta
este mai mare cu atât colectivul este mai bine caracterizat.
- Mediana - linia sau poziţia care împarte în două părţi egale şirul de date, se

n+ 1
află după formula: . Dacă n este număr par mediana se va situa între două
2
valori din şir (va fi o linie), dacă n este un număr impar mediana concordă cu o
valoare din şirul de date dat.

Parametrii dispersiei
Cunoaşterea gradului de împrăştiere a (distribuţie sau dispersie) a datelor recoltate
oferă posibilitatea efectuării unor observaţii în două direcţii:
- aprecierea obiectivă a măsurării sau gradului de distribuţie a datelor;
- valorificarea mediei aritmetice.
Cei mai utilizaţi indicatori ai dispersie sunt: amplitudinea (W); abaterea medie (Am);
abaterea standard (S) şi coeficientul de variabilitate (C.V.)
Amplitudinea – reprezintă diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea
minimă a unui şir de date. W = Wmax - Wmin
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Abaterea medie – reprezintă deviaţiile valorilor obţinute spre stânga (negative)


sau spre dreapta (pozitive) faţă de curba valorilor lui Gauss. Se calculează după

următoarea formulă: Am = ∑ ( Xi − X )
sau Am = ∑ d
unde:
n n
Xi = valoarea individuală;
X = media aritmetică;
n = numărul de cazuri.
Operaţiile se efectuează în ordinea următoare:
- se află diferenţa dintre medie şi valoarea individuală, fără să se ţină
cont de semn;
- se face suma rezultatelor;
- se împarte la numărul de cazuri.
Abaterea standard – este indicatorul dispersiei cei mai utilizat în practica
cercetării şi reprezintă valoarea standard cu care se poate abate media aritmetică la
fiecare din valorile individuale. Se calculează după următoarea formulă:

S= ± ∑ ( Xi − X ) 2
.
n− 1
Operaţiile se efectuează în următoarea ordine:
- se calculează diferenţele;
- se ridică la pătrat;
- se calculează suma diferenţelor;
- se împarte la n -1;
- se extrage radicalul.
Coeficientul de variabilitate – oferă gradul de omogenitate a unui sau mai
multor colective şi anume valoarea acestuia este invers proporţională cu

S • 100
omogenitatea. Se calculează după următoarea formulă: C.V. = , unde:
X
S = abaterea standard;
X = media aritmetică.
Dacă C.V. este cuprins între 0 – 10% omogenitatea colectivului este mare;
dacă C.V. este cuprins între 10 - 20%, omogenitatea colectivului este medie;
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

dacă C.V. este mai mare de 20% , omogenitatea colectivului este mică.
Pentru evidenţierea rezultatelor obţinute într-o cercetare se utilizează
reprezentarea grafică. Există numeroase forme de prezentare sub formă de grafic:
coloane (a), suprafeţe (b), curbe (c), radar (d).

a. - coloane
8
7

6
5
Series1
4
Series2
3

1
0
1 2 3

b. suprafete

1
2
3

c. linii
14

12

10

8 Series2
6 Series1

0
1 2 3

d. radar
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

1
8
6
4
2
Series1
0
Series2

3 2