Sunteți pe pagina 1din 1

Fundaţia “Prof.

Coman”

Ref: Lansarea proiectului strategic "Să învăţăm împreună!"


Data: 20 august 2010

Comunicat de presă

Lansarea proiectului "Să învăţăm împreună!"

Fundaţia “Prof. Coman” anunţă lansarea oficială a proiectului strategic


“Să învăţăm împreună!”. Proiectul a început pe data de 1 august 2010 şi este
implementat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
Fundaţia "Sf. Dimitrie" şi Asociaţia "Institutul pentru Politici Sociale", pentru o perioadă
de 3 ani.

Obiectivele proiectului sunt: prevenirea abandonului şcolar şi menţinerea în educaţie a


200 de elevi, cu precădere de etnie romă, din oraşele Slatina, Azuga şi Bucuresti.

Grupul ţintă este reprezentat de un număr de 200 de elevi cu risc de părăsire timpurie a
şcolii, cu precădere de etnie romă şi părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a
şcolii.

Proiectul îşi propune ca rezultate: reducerea ratei de abandon şcolar şi de părăsire


timpurie a şcolii la nivelul celor 3 regiuni de implementare; integrarea socială a elevilor şi
părinţilor prin implicarea acestora în activităţi extraşcolare; dezvoltarea unui mecanism de
colaborare între factorii cheie direct implicaţi în procesul educaţional, respectiv şcoli,
instituţii locale, servicii publice sociale şi de sănătate, ONG-uri şi antreprenori locali.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării
pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.2 „Prevenirea şi
corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

Pentru detalii şi informaţii suplimentare:


Constantin Bucşan – Manager de proiect
Tel.: 0745.075.451
E-mail: proiect.57207@gmail.com

Să învăţăm împreună! ROMÂNIA


FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU/91/2.2/S/57207 Fundaţia „Prof Coman”
Str. Nicolae Bălcescu nr.25, Slatina, jud. Olt
Investeşte în Proiect cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Tel. (00)40744321901
Fax: (00)40216887416
OAMENI Resurselor Umane 2007-2013
E-mail: proiect.57207@gmail.com

S-ar putea să vă placă și