Sunteți pe pagina 1din 14

SC TERMA SERV SRL

ALEXANDRIA
CENTRALIZATOR PRODUCTIE /CONSUMURI/PIERDERI
PT 1 /2009
Nr. Luna Consum en. Productie en. Pierderi en. Consum intern Apa adaos Q apa adaos En termica
crt. electrica/kwh termica/Gcal termica/Gcal en. termica/Gcal (m³) (Gcal) livrata din PT
(Gcal)
1. Ianuarie 7200 653,6 49,7 23,23 862 26,47 603,9
2. Februarie 6800 593,4 48,21 21,62 881 26,59 545,19
3. Martie 6000 550,4 28,45 9,39 972 19,06 521,95
4. Aprilie 175 - - - - - -
5. Mai 175 - - - - - -
6. Iunie 175 - - - - - -
7. Iulie 175 - - - - - -
8. August 175 - - - - - -
9. Septembrie 175 - - - - - -
10. Octombrie 175 - - - - - -
11. Noiembrie 1380 148,12 48 22,43 1570 25,57 100,12
12. Decembrie 5383 493,85 160 74,78 980 85,2 333.85
TOTAL 27988 2439,37 334,36 151,45 5265 182,89 1771,16

Energie termica Apa adaos Q apa adaos


En termica livrata
Nr. Consum en. facturata (m³) (Gcal) Pierdere tehnologica
Luna din PT
crt. electrica/kwh consumatori (Gcal)
(Gcal)
(Gcal)
1. Ianuarie 7200 653,6 603,9 862 26,47 49,7
2. Februarie 6800 593,4 545,19 881 26,59 48,21
3. Martie 6000 550,4 541,01 972 9,3 9,3
4. Aprilie 175 - - - - -
5. Mai 175 - - - - -
6. Iunie 175 - - - - -
7. Iulie 175 - - - - -
8. August 175 - - - - -
9. Septembrie 175 - - - - -
10. Octombrie 175 - - - - -
11. Noiembrie 1380 148,12 100,12 1570 25,57 48
12. Decembrie 5383 493,85 333.85 980 85,2 160
TOTAL 27988 2439,37 1771,16 5265 182,89 334,36
SC TERMA SERV SRL
ALEXANDRIA

CENTRALIZATOR PRODUCTIE /CONSUMURI/PIERDERI


PT 2 /2009

Nr. Luna Consum en. Productie En. Pierderi En. Consum intern Apa adaos Q apa adaos En termica
crt. Electrica/kwh Termica/Gcal termica/Gcal En. termica/Gcal (m³) (Gcal) livrata din PT
(Gcal)
1. Ianuarie 7500 682,92 217,83 192,22 774,5 25,61 465.09
2. Februarie 7100 612,84 178,6 148,5 719 30,1 594,24
3. Martie 6500 655,32 228,97 203,64 777 25,33 426,35
4. Aprilie 100 - - - - - -
5. Mai 100 - - - - - -
6. Iunie 100 - - - - - -
7. Iulie 100 - - - - - -
8. August 100 - - - - - -
9. Septembrie 100 - - - - - -
10. Octombrie 100 - - - - - -
11. Noiembrie 1500 81,41 25,96 22,91 421 3,05 58,45
12. Decembrie 5900 342,32 109,18 96,35 790 12,83 233,14
TOTAL 29200 2374,81 760,54 663,62 3481,5 96,92 1312,18

Energie termica Apa adaos Q apa adaos


En termica livrata
Nr. Consum en. facturata (m³) (Gcal) Pierdere tehnologica
Luna din PT
crt. electrica/kwh consumatori (Gcal)
(Gcal)
(Gcal)
1. Ianuarie 7500 682,92 465.09 774,5 25,61 217,83
2. Februarie 7100 612,84 434,24 719 30,1 178,6
3. Martie 6500 655,32 426,35 777 25,33 228,97
4. Aprilie 100 - - - - -
5. Mai 100 - - - - -
6. Iunie 100 - - - - -
7. Iulie 100 - - - - -
8. August 100 - - - - -
9. Septembrie 100 - - - - -
10. Octombrie 100 - - - - -
11. Noiembrie 1500 81,41 58,45 421 3,05 25,96
12. Decembrie 5900 342,32 233,14 790 12,83 109,18
TOTAL 29200 2374,81 1312,18 3481,5 96,92

SC TERMA SERV SRL


ALEXANDRIA

CENTRALIZATOR PRODUCTIE /CONSUMURI/PIERDERI


PT 3 /2009

Nr. Luna Consum en. Productie En. Pierderi En. Consum intern Apa adaos Q apa adaos En termica
crt. Electrica/kwh Termica/Gcal termica/Gcal En. termica/Gcal (m³) (Gcal) livrata din PT
(Gcal)
1. Ianuarie 8477 425,01 26,9 21,87 1838 5,03 398,11
2. Februarie 7700 402,48 45,99 20,18 771 25,81 356,49
3. Martie 7200 443,76 81,79 54,84 546 26,95 361,97
4. Aprilie 100 - - - - - -
5. Mai 100 - - - - - -
6. Iunie 100 - - - - - -
7. Iulie 100 - - - - - -
8. August 100 - - - - - -
9. Septembrie 100 - - - - - -
10. Octombrie 100 - - - - - -
11. Noiembrie 2400 52,58 12,91 10,5 398 2,41 39,67
12. Decembrie 6200 255,99 51,64 41,98 1310 9,66 204,35
TOTAL 32677 1579,82 219,23 149,37 4863 69,86 1360,59
Energie termica Apa adaos Q apa adaos
En termica livrata
Nr. Consum en. facturata (m³) (Gcal) Pierdere tehnologica
Luna din PT
crt. electrica/kwh consumatori (Gcal)
(Gcal)
(Gcal)
1. Ianuarie 8477 446,88 419,98 1838 5,03 26,9
2. Februarie 7700 402,48 356,49 771 25,81 45,99
3. Martie 7200 443,76 361,97 546 26,95 81,79
4. Aprilie 100 - - - -
5. Mai 100 - - - -
6. Iunie 100 - - - -
7. Iulie 100 - - - -
8. August 100 - - - -
9. Septembrie 100 - - - -
10. Octombrie 100 - - - -
11. Noiembrie 2400 52,58 398 2,41 12,91
12. Decembrie 6200 255,99 1310 9,66 51,64
TOTAL 32677 4863 69,86

SC TERMA SERV SRL


ALEXANDRIA

CENTRALIZATOR PRODUCTIE /CONSUMURI/PIERDERI


PT 5 /2009

Nr. Luna Consum en. Productie En. Pierderi En. Consum intern Apa adaos Q apa adaos En termica
crt. Electrica/kwh Termica/Gcal termica/Gcal En. termica/Gcal (m³) (Gcal) livrata din PT
(Gcal)
1. Ianuarie 9727 1108,2 274,04 244,55 1006 29,49 834,16
2. Februarie 8950 946,26 255,54 233,65 775 21,89 690,72
3. Martie 8450 926,39 237,82 217,68 1785 20,14 688,57
4. Aprilie 100 - - - - - -
5. Mai 100 - - - - - -
6. Iunie 100 - - - - - -
7. Iulie 100 - - - - - -
8. August 100 - - - - - -
9. Septembrie 100 - - - - - -
10. Octombrie 100 - - - - - -
11. Noiembrie 2400 118,18 35,54 21,32 392 14,22 82,64
12. Decembrie 6444 530,25 159,07 95,4 2010 63,67 371,18
TOTAL 36671 3629,28 962,01 812,6 5968 149,41 2667,27

Energie termica Apa adaos Q apa adaos


En termica livrata
Nr. Consum en. facturata (m³) (Gcal) Pierdere tehnologica
Luna din PT
crt. electrica/kwh consumatori (Gcal)
(Gcal)
(Gcal)
1. Ianuarie 9727 1108,2 834,16 1006 29,49 274,04
2. Februarie 8950 946,26 691,06 775 21,89 255,2
3. Martie 8450 926,39 688,57 1785 20,14 237,82
4. Aprilie 100 - - - -
5. Mai 100 - - - -
6. Iunie 100 - - - -
7. Iulie 100 - - - -
8. August 100 - - - -
9. Septembrie 100 - - - -
10. Octombrie 100 - - - -
11. Noiembrie 2400 118,18 392 14,22 35,54
12. Decembrie 6444 530,25 2010 63,67 159,07
TOTAL 36671 5968 149,41

SC TERMA SERV SRL


ALEXANDRIA

CENTRALIZATOR PRODUCTIE /CONSUMURI/PIERDERI


PT 9 /2009

Nr. Luna Consum en. Productie En. Pierderi En. Consum intern Apa adaos Q apa adaos En termica
crt. Electrica/kwh Termica/Gcal termica/Gcal En. termica/Gcal (m³) (Gcal) livrata din PT
(Gcal)
1. Ianuarie 7520 429,7 134,65 80,79 4488 53,86 295,05
2. Februarie 7100 377,2 95,8 57,48 1090 38,32 281,4
3. Martie 6500 296,81 75,38 45,23 1248 30,15 221,43
4. Aprilie 100 - - - - - -
5. Mai 100 - - - - - -
6. Iunie 100 - - - - - -
7. Iulie 100 - - - - - -
8. August 100 - - - - - -
9. Septembrie 100 - - - - - -
10. Octombrie 100 - - - - - -
11. Noiembrie 1500 64,16 19,38 11,63 1001 7,75 44,78
12. Decembrie 5900 278,03 83,41 50,05 1066 33,36 194,62
TOTAL 29220 1445,9 408,62 245,18 8893 163,44 1037,28

Energie termica Apa adaos Q apa adaos


En termica livrata
Nr. Consum en. facturata (m³) (Gcal) Pierdere tehnologica
Luna din PT
crt. electrica/kwh consumatori (Gcal)
(Gcal)
(Gcal)
1. Ianuarie 7520 429,7 295,05 4488 53,86 134,65
2. Februarie 7100 377,2 281,4 1090 38,32 95,8
3. Martie 6500 372,19 296,81 1248 30,15 75,38
4. Aprilie 100 - - - -
5. Mai 100 - - - -
6. Iunie 100 - - - -
7. Iulie 100 - - - -
8. August 100 - - - -
9. Septembrie 100 - - - -
10. Octombrie 100 - - - -
11. Noiembrie 1500 64,16 1001 7,75 19,38
12. Decembrie 5900 278,03 1066 33,36 83,41
TOTAL 29220 8893 163,44
SC TERMA SERV SRL
ALEXANDRIA

CENTRALIZATOR PRODUCTIE /CONSUMURI/PIERDERI


PT 13 /2009

Nr. Luna Consum en. Productie En. Pierderi En. Consum intern Apa adaos Q apa adaos En termica
crt. Electrica/kwh Termica/Gcal termica/Gcal En. termica/Gcal (m³) (Gcal) livrata din PT
(Gcal)
1. Ianuarie 20912 1382,88 416,82 109,74 10326 110,14 966,06
2. Februarie 9165 1183,6 269,45 70,94 5557 198,51 914,15
3. Martie 10400 1146,67 298,46 78,58 8658 219,88 848,21
4. Aprilie 23 - - - - - -
5. Mai 6 - - - - - -
6. Iunie 6 - - - - - -
7. Iulie 18 - - - - - -
8. August 7 - - - - - -
9. Septembrie 16 - - - - - -
10. Octombrie 61 - - - - - -
11. Noiembrie 3499 171,1 6,11 1,61 3015 4,5 164,99
12. Decembrie 11603 746,45 22,79 6,00 2820 16,79 723,66
TOTAL 55716 4630,7 1013,63 266,87 30776 549,82 3617,07

Energie termica Apa adaos Q apa adaos


En termica livrata
Nr. Consum en. facturata (m³) (Gcal) Pierdere tehnologica
Luna din PT
crt. electrica/kwh consumatori (Gcal)
(Gcal)
(Gcal)
1. Ianuarie 20912 1382,88 966,06 10326 110,14 416,82
2. Februarie 9165 1183,6 913,91 5557 198,51 269,69
3. Martie 10400 1146,67 848,01 8658 219,88 298,66
4. Aprilie 23 - - - -
5. Mai 6 - - - -
6. Iunie 6 - - - -
7. Iulie 18 - - - -
8. August 7 - - - -
9. Septembrie 16 - - - -
10. Octombrie 61 - - - -
11. Noiembrie 3499 171,1 3015 4,5 6,11
12. Decembrie 11603 746,45 2820 16,79 22,79
TOTAL 55716 4630,7 30776 549,82

SC TERMA SERV SRL


ALEXANDRIA

CENTRALIZATOR PRODUCTIE /CONSUMURI/PIERDERI


PT 14 /2009

Nr. Luna Consum en. Productie En. Pierderi En. Consum intern Apa adaos Q apa adaos En termica
crt. Electrica/kwh Termica/Gcal termica/Gcal En. termica/Gcal (m³) (Gcal) livrata din PT
(Gcal)
1. Ianuarie 7565 662,37 127,9 55,1 2169 72,8 534,47
2. Februarie 8214 618,82 143,8 99,87 2726 43,93 475,02
3. Martie 7524 601,66 152,44 113,42 628 39,02 449,22
4. Aprilie 148 - - - - - -
5. Mai 178 - - - - - -
6. Iunie 59 - - - - - -
7. Iulie 53 - - - - - -
8. August 34 - - - - - -
9. Septembrie 60 - - - - - -
10. Octombrie 107 - - - - - -
11. Noiembrie 1241 77,29 11,55 3,47 1423 8,08 65,74
12. Decembrie 4073 358,36 23,32 7,00 1796 16,32 335,04
TOTAL 29256 2318,5 459,01 278,86 8742 180,15 1859,49

Energie termica Apa adaos Q apa adaos


En termica livrata
Nr. Consum en. facturata (m³) (Gcal) Pierdere tehnologica
Luna din PT
crt. electrica/kwh consumatori (Gcal)
(Gcal)
(Gcal)
1. Ianuarie 7565 662,37 534,47 2169 72,8 127,9
2. Februarie 8214 618,82 475,02 2726 43,93 143,8
3. Martie 7524 601,66 449,22 628 39,02 152,44
4. Aprilie 148 - - - -
5. Mai 178 - - - -
6. Iunie 59 - - - -
7. Iulie 53 - - - -
8. August 34 - - - -
9. Septembrie 60 - - - -
10. Octombrie 107 - - - -
11. Noiembrie 1241 77,29 1423 8,08 11,55
12. Decembrie 4073 358,36 1796 16,32 23,32
TOTAL 29256 8742 180,15

SC TERMA SERV SRL


ALEXANDRIA

CENTRALIZATOR PRODUCTIE /CONSUMURI/PIERDERI


PT 15 /2009

Nr. Luna Consum en. Productie En. Pierderi En. Consum intern Apa adaos Q apa adaos En termica
crt. Electrica/kwh Termica/Gcal termica/Gcal En. termica/Gcal (m³) (Gcal) livrata din PT
(Gcal)
1. Ianuarie 15489 1447,4 469,86 140,95 3152 328,91 977,54
2. Februarie 12773 1222 356,71 107.01 1395 249,7 865,29
3. Martie 13370 1150,68 319,06 95,72 1438 223,34 831,62
4. Aprilie 63 - - - - - -
5. Mai 64 - - - - - -
6. Iunie 27 - - - - - -
7. Iulie 47 - - - - - -
8. August 42 - - - - - -
9. Septembrie 43 - - - - - -
10. Octombrie 118 - - - - - -
11. Noiembrie 2734 185,53 0,07 - 600 - 185,46
12. Decembrie 12061 760,83 - - 931 - 760,83
TOTAL 56831 4766,44 1145,7 236,67 7516 801,95 3620,74

Energie termica Apa adaos Q apa adaos


En termica livrata
Nr. Consum en. facturata (m³) (Gcal) Pierdere tehnologica
Luna din PT
crt. electrica/kwh consumatori (Gcal)
(Gcal)
(Gcal)
1. Ianuarie 15489 1447,4 977,54 3152 328,91 469,86
2. Februarie 12773 1222 865,29 1395 249,7 356,71
3. Martie 13370 1150,68 831,62 1438 223,34 319,06
4. Aprilie 63 - - - -
5. Mai 64 - - - -
6. Iunie 27 - - - -
7. Iulie 47 - - - -
8. August 42 - - - -
9. Septembrie 43 - - - -
10. Octombrie 118 - - - -
11. Noiembrie 2734 185,53 600 - 0,07
12. Decembrie 12061 760,83 931 - -
TOTAL 56831 7516 801,95

SC TERMA SERV SRL


ALEXANDRIA
CENTRALIZATOR PRODUCTIE /CONSUMURI/PIERDERI
PT 19 /2009

Nr. Luna Consum en. Productie En. Pierderi En. Consum intern Apa adaos Q apa adaos En termica
crt. Electrica/kwh Termica/Gcal termica/Gcal En. termica/Gcal (m³) (Gcal) livrata din PT
(Gcal)
1. Ianuarie 10502 1163,92 360,15 317,79 1780,5 42,71 803,77
2. Februarie 9725 989,86 199,19 159,13 1424 40,06 790,67
3. Martie 9225 874,88 41,84 24,03 926 17,81 833,04
4. Aprilie 100 - - - - - -
5. Mai 100 - - - - - -
6. Iunie 100 - - - - - -
7. Iulie 100 - - - - - -
8. August 100 - - - - -
9. Septembrie 100 - - - - - -
10. Octombrie 100 - - - - - -
11. Noiembrie 2903 107,38 5,36 3,08 354 2,28 102,02
12. Decembrie 8225 452,79 22,63 13,00 1400 9,63 430,16
TOTAL 41280 3588,83 629,17 517,03 5884,5 112,49 2959,66

Energie termica Apa adaos Q apa adaos


En termica livrata
Nr. Consum en. facturata (m³) (Gcal) Pierdere tehnologica
Luna din PT
crt. electrica/kwh consumatori (Gcal)
(Gcal)
(Gcal)
1. Ianuarie 10502 1163,92 803,77 1780,5 42,71 360,15
2. Februarie 9725 989,86 790,67 1424 40,06 199,19
3. Martie 9225 874,88 833,04 926 17,81 41,84
4. Aprilie 100 - - - -
5. Mai 100 - - - -
6. Iunie 100 - - - -
7. Iulie 100 - - - -
8. August 100 - - -
9. Septembrie 100 - - - -
10. Octombrie 100 - - - -
11. Noiembrie 2903 107,38 354 2,28 5,36
12. Decembrie 8225 452,79 1400 9,63 22,63
TOTAL 41280 5884,5 112,49
SC TERMA SERV SRL
ALEXANDRIA

CENTRALIZATOR PRODUCTIE /CONSUMURI/PIERDERI


PT 20 /2009

Nr. Luna Consum en. Productie En. Pierderi En. Consum intern Apa adaos Q apa adaos En termica
crt. Electrica/kwh Termica/Gcal termica/Gcal En. termica/Gcal (m³) (Gcal) livrata din PT
(Gcal)
1. Ianuarie 292,29 150,41 45,12 30 105,29 141,88
2. Februarie 321,21 185,82 55,75 30 130,07 135,39
3. Martie 309,1 199,25 59,78 30 139,47 109,85
4. Aprilie - - - - - -
5. Mai - - - - - -
6. Iunie - - - - - -
7. Iulie - - - - - -
8. August - - - - - -
9. Septembrie - - - - - -
10. Octombrie - - - - - -
11. Noiembrie 8,99 - - - - 8,99
12. Decembrie 83,67 - - - - 83,67
TOTAL 3100 1015,26 535,48 160,65 90 374,83 479,68

Energie termica Apa adaos Q apa adaos


En termica livrata
Nr. Consum en. facturata (m³) (Gcal) Pierdere tehnologica
Luna din PT
crt. electrica/kwh consumatori (Gcal)
(Gcal)
(Gcal)
1. Ianuarie 292,29 141,88 30 105,29 150,41
2. Februarie 321,21 135,39 30 130,07 185,82
3. Martie 309,1 109,85 30 139,47 199,25
4. Aprilie - - - -
5. Mai - - - -
6. Iunie - - - -
7. Iulie - - - -
8. August - - - -
9. Septembrie - - - -
10. Octombrie - - - -
11. Noiembrie 8,99 - - -
12. Decembrie 83,67 - - -
TOTAL 3100 90 374,83

SC TERMA SERV SRL


ALEXANDRIA

CENTRALIZATOR PRODUCTIE /CONSUMURI/PIERDERI


TOTAL PT /2009

Nr. Punct de Consum en. Productie En. Pierderi En. Consum intern Apa adaos Q apa adaos En termica
crt. distributie electrica/kwh Termica/Gcal termica/Gcal En. termica/Gcal (m³) (Gcal) livrata din PT
(Gcal)
1. PT 1 27988 2439,37 334,36 151,45 5265 182,89 1771,16
2. PT 2 29200 2374,81 760,54 663,62 3481,5 96,92 1312,18
3. PT 3 32677 1579,82 219,23 149,37 4863 69,86 1360,59
4. PT 5 36671 3629,28 962,01 812,6 5968 149,41 2667,27
5. PT 9 29220 1445,9 408,62 245,18 8893 163,44 1037,28
6. PT 13 55716 4630,7 1013,63 266,87 30776 549,82 3617,07
7. PT 14 29256 2318,5 459,01 278,86 8742 180,15 1859,49
8. PT 15 56831 4766,44 1145,7 236,67 7516 801,95 3620,74
9. PT 19 41280 3588,83 629,17 517,03 5884,5 112,49 2959,66
10. PT 20 3100 1015,26 535,48 160,65 90 374,83 479,68
TOTAL 341939 27788,91 6467,75 3482,3 81479 2681,76 20685,12
Energie termica Apa adaos Q apa adaos
En termica livrata
Nr. Consum en. facturata (m³) (Gcal) Pierdere tehnologica
Luna din PT
crt. electrica/kwh consumatori (Gcal)
(Gcal)
(Gcal)
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
TOTAL

S-ar putea să vă placă și