P. 1
Metodologie Grade Didactice-3842

Metodologie Grade Didactice-3842

|Views: 1,037|Likes:
Published by Viorel Oprea

More info:

Published by: Viorel Oprea on Sep 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

A.

GHID METODOLOGIC PRIVIND
SUSŢINEREA EXAMENELOR DE ACORDARE A DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A GRADELOR DIDACTICE II ŞI I

I. Condiţiile de înscriere
(în conformitate cu O.M. nr.3770/1998 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar completată cu O.M.4863/1999, Legea învăţământului nr.84/1995 – modificată şi completată prin Legea nr. 354/2004 , Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic - modificată şi completată prin Legea nr. 349/2004, O.M. nr. 4561/2005 privind recunoaşterea definitivării şi a gradelor didactice II şi I, O.M. nr. 3950/10.05.2006 privind aplicarea art. 34-37 şi 37 din Legea 128/1997 şi precizările M.Ed.C.T.):

DEFINITIVAT
Studii corespunzătoare (specializarea şi disciplinele psihopedagogice); Disciplinele Departamentului de pregătire psihopedagogică (pedagogie, psihologie şcolară, metodica predării specialităţii, practică pedagogică) sunt recunoscute dacă au fost parcurse şi promovate la o instituţie de învăţământ superior acreditată – la Universităţi de Stat. o Stagiu de predare efectivă la catedră de cel puţin 2 ani cu norma întreagă 18h/săptămână (sau 3 ani pentru personalul didactic asociat cu 1/2 de catedră), efectuat de la promovarea examenului de licenţă/absolvire până la finele anului şcolar în care se susţine examenul; o Calificativul cel puţin „suficient” obţinut la aprecierea anuală şi la inspecţiile şcolare; - Cadrele didactice care până la obţinerea definitivării în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea definitivării pe funcţia didactică până la ridicarea sancţiunii; cadrelor didactice înscrise la examenul pentru definitivarea în învăţământ li se recomandă să participe la sesiunile de activitate comună în vederea pregătirii pentru acest examen; - Cadrele didactice înscrise la examenul pentru definitivarea în învăţământ care nu au putut susţine probele de examen din motive obiective, se pot reînscrie pentru susţinerea examenului în sesiunea imediat următoare, cu respectarea condiţiilor legale; - Definitivarea în învăţământ se poate obţine la specializarea (specializările) obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar; - Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani, după efectuarea stagiului minim de 2 ani la catedră. - În caz de nepromovare a examenului de definitivat sau neprezentare, se face o noua reînscriere pentru sesiunea imediat următoare (inspecţia specială nu mai este valabilă).
o

1

2 .În caz de nepromovare. respectarea normelor deontologice. 2. progresul şcolar realizat la disciplina(ele). 3. Numai după ridicarea sancţiunii. media minimă de promovare a examenului pentru definitivarea în învăţământ este 6. Pedagogie şi elemente de psihologie. 2. înainte de momentul înscrierii.00. scris.00. oral. .Gradul II în învăţământ se poate obţine la specializarea (specializările) obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. o o GRADUL DIDACTIC II 4imii trei ani şcolari.00. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise sau orale este 6. probe scrise şi orale la următoarele discipline: Pentru educatoare: 1. Pedagogie şi elemente de psihologie. Pedagogie preşcolară şi probleme de psihologia copilului. o rezultate bune şi foarte bune în activitatea instructiv-educativă cu elevii. . 3. examenul pentru obţinerea gr. clasa(ele) controlate. II poate fi repetat la un interval de cel puţin 2 ani şcolari (o noua reînscriere). oral. scris. Limba şi literatura română scris. cadrele didactice aflate în situaţia de mai sus pot să-şi finalizeze obţinerea gradelor didactice în anul şcolar următor. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. Pedagogie şcolară şi probleme de psihologia copilului. Metodica activităţii instructiv – educative din învăţământul preşcolar. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. Pentru învăţători şi institutori: 1. scris. oral. Pentru maiştrii-instructori: 1. familie şi societate. . scris. Matematică şi metodica predării acesteia. apreciat de către cadrul didactic care efectuează inspecţiile curente prin raportarea rezultatelor şcolare obţinute de către elevi la data inspecţiilor curente la cele obţinute la evaluările anterioare. scris. o comportare demnă în şcoală.• - Probele examenului pentru definitivarea în funcţia didactică constau în: inspecţie specială – nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 7. pe un interval de timp de cel puţin două luni. Pentru profesori: 1. 3. cu recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate şi acordul inspectoratului şcolar judeţean. scris. în activitatea metodică. 2. 3. did. oral.Cadrele didactice care până la obţinerea gradului didactic II în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. 2. scris. Limba şi literatura română şi metodica predării acestora.

• - Probele pentru obţinerea gradului II constau în: inspecţie specială. la solicitarea cadrelor didactice.00. Limba română şi literatura pentru copii. precedată de cele două inspecţii curente (prima inspecţie curentă se va planifica. 3. oral. 2. scris. Pentru profesori: 1. oral. Pedagogie preşcolară şi elemente de psihologia copilului. 2. GRADUL DIDACTIC I încadrarea cu funcţia de bază în învăţământ (personalul didactic care ocupă funcţii cu drept de rezervare a catedrei trebuie să aibă cel puţin 4 ore de predare săptămânal în anul când li se efectuează inspecţia şcolară specială). Pentru învăţători şi institutori: 1. Dacă un cadru didactic nu obţine la inspecţiile curente cel puţin BINE. 3. probe scrise şi orale după cum urmează: - Pentru educatoare: 1. scris. oral. scris. Pedagogie şcolară şi elemente de psihologia copilului. scris. scris. 2. înainte de înscrierea la gradul II).00. În cazul în care nici în anul următor nu obţine calificativul corespunzător se propune reînscrierea pentru obţinerea gradului II. scris. Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia cu abordări interdisciplinare şi de creativitate. la care calificativul minim de promovare este BINE. o recomandarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ unde funcţionează cadrul didactic respectiv. nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8. media minimă de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II în învăţământ este 7. se amână inspecţia specială cu un an şi i se reprogramează inspecţiile curente. o 3 . Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia cu abordări interdisciplinare şi de creativitate. Matematică şi metodica predării acesteia. oral. o stagiu de predare efectivă la catedră de cel puţin 4 ani (3 ani pentru personalul didactic care a promovat gradul didactic II cu media 10) efectuat de la de la obţinerea gradului didactic II în învăţământ până la sfârşitul anului şcolar în care se finalizează examenul. Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară. 2. Pentru maiştrii-instructori: 1. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise sau orale este 7. Metodica activităţii instructiv – educative în grădiniţe. Limba română şi literatura pentru copii şi metodica predării acestora.00.

precedată de cele două inspecţii curente (prima inspecţie curentă se va planifica. cercetări constatative. cu recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate şi acordul inspectoratului şcolar judeţean. nota minimă de admitere a lucrării la recenzie este 8. tematica referitoare la domeniul de specialitate specific din care se alege tema lucrării ca şi bibliografia vor fi distincte pentru fiecare disciplină.00. did. respectarea normelor deontologice. însă gradul de aprofundare a conţinutului va fi diferenţiat în funcţie de nivelul de studii). rezultate bune şi foarte bune în activitatea instructiv-educativă cu elevii. pe un interval de timp de cel puţin două luni. se amână inspecţia specială cu un an şi i se reprogramează inspecţiile curente. la solicitarea cadrelor didactice. calificativul minim de promovare este FOARTE BINE. -lucrări personale de creaţie pentru cadrele didactice cu specialitatea arte plastice. . Dacă un cadru didactic nu obţine la inspecţiile curente FOARTE BINE..00 ( se face media dintre nota la recenzie şi cea de la susţinere). 4 . nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8. .. pe baza unei tematici (tematica referitoare la metodologia cercetării procesului instructiv educativ şi a elaborării unei lucrări metodico-ştiinţifice şi la proiectarea activităţii şcolare este comună tuturor cadrelor didactice. apreciat de către cadrul didactic care efectuează inspecţiile curente prin raportarea rezultatelor şcolare obţinute de către elevi la data inspecţiilor curente la cele obţinute la evaluările anterioare. operaţionale. I poate fi repetat la un interval de cel puţin 3 ani şcolari (o noua reînscriere). înainte de momentul înscrierii.00. nota minimă de promovare a susţinerii este 7.o o o o o calificativul „ foarte bine” obţinut la aprecierile şi inspecţiile şcolare în ultimii trei ani şcolari. În cazul în care nici în anul următor nu obţine calificativul corespunzător se propune reînscrierea pentru obţinerea gradului I. cadrele didactice aflate în situaţia de mai sus pot să-şi finalizeze obţinerea gradului didactic în anul şcolar următor.Gradul I în învăţământ se poate obţine la specializarea obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar.00 iar media minimă de promovare a susţinerii lucrării este 8. • Probele pentru obţinerea gradului didactic I: - - - un colocviu de admitere.In caz de nepromovare. inspecţie specială. dezvoltatoare. familie şi societate. elaborarea unei lucrări metodico-ştiinţifice sub îndrumarea unui conducător ştiinţific stabilit de instituţia cu competenţe în domeniu. susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice în faţa unei comisii instituite în acest scop. 2/3 din întreg parte aplicativă. în activitatea metodică. -desfăşurarea cu bune rezultate a unor activităţi şcolare şi extraşcolare. etc. progresul şcolar realizat la disciplina(ele). înainte de înscrierea la gradul I). comportare demnă în şcoală. la ambele. examenul pentru obţinerea gr. lucrarea trebuie să cuprindă aprox. Numai după ridicarea sancţiunii. .Cadrele didactice care până la obţinerea gradului didactic I în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. clasa(ele) controlate. metodică şi cel mult 1/3 fundamentare ştiinţifică. aceste tematici şi bibliografii vor fi propuse de către centrele de perfecţionare unde susţine candidatul colocviul. cum ar fi: -elaborarea de „instrumente” şi materiale necesare inovării practicii şcolare. desfăşurarea unor activităţi semnificative pentru manifestarea competenţelor constructiv-creatoare în domeniul psihopedagogic şi metodico ştiinţific. experimentală. ameliorative etc.

profesională. Prof. încadrate în altă specialitate decât cea înscrisă pe diploma de absolvire sau de licenţă. NOTĂ: inspecţia curentă ( I ) de înscriere la gradul II sau I se realizează la cel puţin 3(trei) activităţi didactice. pentru cadrele didactice calificate. Vasile Monete 5 . nu sunt valabile inspecţiile speciale de la definitivare pentru înscrierea la gradul didactic II sau inspecţiile speciale sau curente II de la gradul II pentru înscrierea la gradul I.Media finală minimă de promovare a gradului didactic I este 8. se vor efectua după cum urmează: două activităţi în specialitatea pe care sunt încadrate şi două activităţi în specialitatea înscrisă pe diplomă – la care solicită susţinerea gradului didactic. inspecţia curentă II şi specială de la gradul II sau I se realizează la 4(patru) activităţi didactice.00 (media între nota la inspecţie şi media de promovare a lucrării). cât şi cea specială. Inspector şcolar dezvoltare . atât inspecţia curentă II.

10. cu precizarea calificativului în ultimul an şcolar . II (din ultimii trei ani şcolari începând cu sept. psihologie.diplomă de licenţă sau absolvire. eliberată de conducerea şcolii.68 din Legea 84/1995) sau foaia matricolă (anexa la diplomă) din care să reiese ca s-a absolvit în cadrul Univ. Copie-certificat de obţinere a definitivării în învăţământ autentificată de conducerea şcolii . în două exemplare.J.J Olt. Foaie matricola-legalizata la notariat 5. completată corect şi confirmată de conducerea şcolii (semnată şi ştampilată) .S. Copie-certificat de căsătorie după caz.(legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele). 2005). Copie . Memoriu de activitate profesională. în două exemplare 11. Procesul – verbal (în copie autentificata de conducerea şcolii). 3. 3. Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii pentru înscrierea la examenul de gradului didactic II. (legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele).2008 Actele necesare pentru înscrierea la examen: (ordinea actelor pentru dosarul de înscriere este prezentată în paginile următoare) A. Copie . did. (semnată şi ştampilată) . B. Copie de pe certificatul de naştere.. în două exemplare. 6 . GRADUL DIDACTIC II – sesiunea august 2010 1. 6. de conducerea şcolii). adresată conducerii I. de Stat modulul de : pedagogie. de conducerea scolii). obţinut în ultimii trei ani şcolari (2005-2008). autentificată de conducerea şcolii.S.II. .diplomă de licenţă sau de absolvire legalizata la notariat . 9. adresata conducerii I.Art. legalizată in două exemplare (un exemplar legalizat la notariat si unul conf. în două exemplare (un exemplar legalizat la notariat şi unul conf.sesiunea august 2009 1.Certificatul (adeverinţa) de absolvire a DPPPD (Departamentului pentru pregătirea personalului didactic . 4. Fişa de înscriere (tip). 8. 5. DEFINITIVAT .GRADELE DIDACTICE II ŞI I Înscrierile se fac în perioada: 01-31. 10. completată corect şi confirmată de conducerea şcolii. autentificată de conducerea şcolii 7. 8. 6. in doua exemplare. 7. metodica predării disciplinei şi practica pedagogică – autentificată de conducerea şcolii. 2. Copie . Copie . Fişa de evaluare anuală. Copie de pe certificatul de naştere. în două exemplare. GRAFICUL PRIVIND ÎNSCRIEREA LA SUSŢINEREA EXAMENELOR PENTRU DEFINITIVAT. cu calificativul .B. de la inspecţia curentă I de înscriere la gr. 4. după caz. Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii. Dovada privind calificativul anual şi la inspecţiile curente.conf. Cerere de înscriere. pentru ultimul an şcolar.’’ .B’’ sau .Olt. Fişa de înscriere (tip).F. Cerere de înscriere ..certificatul de căsătorie. 2.

numele şi prenumele candidatului . 2005). sesiunea (seria) pentru care se înscrie candidatul. vor fi cuprinse într-un dosar tip MAPĂ. Copie-certificat gradul didactic II.instructor (după caz ).verbal de la inspecţia curentă I pentru înscrierea la gradul didactic I. în două exemplare. în două exemplare. eliberata de conducerea şcolii. Vasile Monete 7 . PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA trebuie să afişeze în cancelarie documentarul necesar înscrierilor candidaţilor până la 01. Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii pentru înscrierea la examenul pentru obţinerea gradului didactic I . Memoriu de activitate profesională . în două exemplare 5. Prof. după caz (schimbarea numelui). Candidaţii înscrişi pentru gradul didactic I se vor prezenta la centrul de examen DPPD în perioada 1-23 decembrie 2008 cu o cerere către rectorat prin care vor solicita tematica lucrării şi repartizarea profesorului îndrumător..’’(începând cu sept.seria 2008-2011 1. Dosarele candidaţilor se depun la ISJ OLT în perioada 01.) 9. Copie de pe certificatul de naştere. Copie-certificat de căsătorie. Fişa de evaluare anuală. Inspector şcolar dezvoltare . autentificată de conducerea şcolii. institutor.profesională. GRADUL DIDACTIC I . 8. 2. maistru .-31. NOTĂ : 1.10.dosar pe care se va menţiona specialitatea şi gradul didactic. educatoare.F. pentru ultimul an şcolar.avizat de directorul şcolii şi cu număr de înregistrare.B.J. 11. 2. verificat. profesor I sau profesor II. cu calificativul. şcoala unde funcţionează în anul şcolar 2008-2009 şi centrul DPPD examen pentru care optează candidatul şi supervizat de PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA.Olt.2008 numai de către PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA DIN SCOALA in baza unei delegatii emise de unitatea şcolară. 10.C.( legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele. învăţător.10. legalizată în două exemplare (un exemplar legalizat la notariat şi unul confirmată de conducerea şcolii) 4. Actele menţionate. I. adresată conducerii I. Copie-diplomă de licenţă sau absolvire.10. Dovada privind calificativele anuale şi la inspecţii curente obţinute în ultimii trei ani şcolari (2005-2008). 7. 3.iar în perioada 28Ianuarie-05 Februarie 2009 vor participa la Colocviul de gr.ştampilat. Cerere de înscriere . autentificată de conducerea şcolii . Fişa de înscriere(tip) completată corect şi confirmată de conducerea şcolii (semnată şi ştampilată) . 6. efectuată în ultimii trei ani şcolari. în această ordine.2008 după E-mail IŞJ Olt-Perfectionare.S. Copie după procesul . 3. 4.

La serviciul Perfecţionare din cadrul ISJ. pentru a se respecta termenul minim.III.06. Ex.10. o În perioada 01-25. confirmată de conducerea unităţii şcolare (cu ştampila în original clar aplicată).2008-31. Gradul didactic II. copiile după raportul scris la inspecţia specială si cea curenta 2. o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01.04. inspecţia specială se apreciază cu notă. Inspecţiile curente(2) se efectuează în perioada 01. raportul de la inspecţia curentă 2 şi specială se aduc împreună.07.2008-31. o o Gradul didactic II. de cel puţin două luni.2007. În termen de maxim 15 zile de la efectuarea inspecţiei speciale. În caz contrar inspecţiile nu vor fi validate. de cel puţin două luni.sesiunea august 2009 Participă cadrele didactice care se înscriu în perioada 01-31. – se înscriu cei care la 31 august 2009 au 2 ani la catedră cu normă întreagă (3 ani pentru personalul didactic asociat cu 1/2 de catedră). sesiunea 2010 Înscrierea se face în perioada 01-31.11.05. confirmate de conducerea unităţii şcolare (cu ştampila în original clar aplicată).11. o o 8 .2007 . o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01. pentru a se respecta termenul minim. copia de pe raportul scris.: se înscriu cadrele didactice care au susţinut definitivatul în sesiunea august 2006 sau cadrele didactice care au susţinut definitivatul în sesiunea în august 2007 daca au obţinut media 10.2009.2008.10. o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01.2008.11. În caz contrar inspecţia nu va fi validată. înainte de efectuarea inspecţiei speciale. Inspecţiile curente se apreciază cu calificativ.serviciului perfecţionare al inspectoratului şcolar. (după efectuarea inspecţiei speciale). va fi înaintată .04.2009.05.10. o Inspecţiile curente (2) se vor efectua în perioada 01. vor fi înaintate serviciului perfecţionare al inspectoratului şcolar.00.10. Ex.2010. vor solicita inspectorului şcolar de specialitate.2009.2010. efectuarea inspecţiei curente 1 necesară înscrierii la gradul didactic II. o o În termen de maxim 15 zile de la efectuarea inspecţiei speciale.11. Desfăşurarea activităţilor de perfecţionare prin definitivare în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I Definitivare în învăţământ .11.2008 cadrele didactice care intenţionează să se înscrie pentru sesiunea 2010 şi nu au fost inspectate în ultimii trei ani şcolari (pentru înscriere nu este valabilă inspecţia specială de la definitivat).2009-07. înainte de efectuarea inspecţiei speciale.2008-07. sesiunea 2009 Participă cadrele didactice care s-au înscris în perioada 1-31.

10.128/1997.06. până la 07.2008-07.09.ştiinţifice şi comunicarea rezultatelor. Depunerea lucrărilor până la 31. o Recenzarea lucrărilor metodico . Recenzia lucrărilor se va realiza in perioada 1-10.12.07.06.10. Depunerea lucrărilor până la 31.2007.2007 .2008 o Inspecţiile curente(2) se vor efectua până cel puţin cu două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale (data limită 07.2011. Vasile Monete 9 .2008.09.Gradul didactic I.08.00 la gradul didactic II în sesiunea 2008).profesională.2010. o Gradul didactic I. Inspecţiile curente (2) se vor efectua în perioada 11. de aceea nu se pot face înscrieri după perioada legală.2008. seria 2007-2009 Participă cadrele didactice înscrise în perioada 01-31. Prof.06.08. potrivit Legii nr.10. În perioada 01-25. până la 07. până cu cel puţin două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale.04.2010 (până cel puţin cu două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale). o Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în anul şcolar 2009-2010.2009).01-05.2008.11. În intervalul 01-20.2010. Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în anul şcolar 2010-2011. Ex.04.02. o Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în perioada 10. se vor realiza până la data de 10.10.2008 inspectorul şcolar pentru dezvoltare profesională..08. Până la 01.2008 candidaţii admişi la colocviu vor fi repartizaţi coordonatorilor. Inspector şcolar dezvoltare .2010.2008 candidaţii vor completa la centrele de perfecţionare cererile cu opţiunile pentru temele lucrărilor metodico ştiinţifice.2009.2009. Perioada în care se vor susţine colocviile de admitere este 28.10.se înscriu cadrele didactice care au susţinut gradul didactic II în august 2007 sau cadrele didactice care au susţinut gradul didactic II în august 2008 şi au obţinut media 10.12. cadrele didactice care intenţionează să se înscrie pentru seria 2009-2011 şi nu şi-au efectuat inspecţia curentă I necesară înscrierii la gradul didactic I (nu este valabilă pentru înscriere inspecţia curentă II sau specială de la gradul II).02. seria 2009-2011 o o o o o o o o o o o Înscrierile în perioada 01-31. o o o Gradul didactic I.2009.2011. Până la 11. vor solicita inspectorului şcolar de specialitate efectuarea acestei inspecţii (chiar şi cei care au obţinut media 10.2008 -07.2006 Depunerea lucrărilor până la 31. seria 2008-2010 Participă cadrele didactice înscrise în perioada 01-31.00 la examenul de gradul II. Inspecţiile curente 2 se efectuează în perioada 01. va trimite centrelor de perfecţionare lista cadrelor didactice cărora li s-a aprobat înscrierea.10.04.

2007-01. specială cu notă.11.2008-01.11. insp.V. până la data înscrierii cu calif „B” sau „F. cu „F.06.06.2009 Speciala Minim două luni între inspecţia curentă şi cea specială 6 Gradul I 2009-2011 Colocviul de admitere gr.11.2009 01. Crt. Vasile Monete 10 . de la gr.10.2005-30. Prof.” După înscriere urmează insp.10. II ! Ultimii 3 ani (31.B.2006 Lucrare metodicoştiinţifică s-a depus până la 31.şt.B”. până la înscriere.DOCUMENTAR PRIVIND INSPECŢIILE DE PERFECŢIONARE curente sau speciale ce se vor realiza în anul şc.08.2008 01-31. sau liceele centre de perfecţionare) Curentă II 5 Gradul I 2008-2010 Depunerea lucrării până la 31.I.2008 până cu cel puţin 2 luni înaintea inspecţiei speciale.”B” sau”F.2009 Ultimii 3 ani.10. curentă II şi cea specială cu min.01-05 02.2008 –01. Prognoza desfăşurării inspecţiilor pentru perioada următoare Nr.î ntre 28. 1 01-31-10-2008 Specială Curentă II 01. la Univ.10.2007 Curentă II Specială (în colaborare cu Univ.2008 (până pe 20.2005-30.04.B”.06.12.10. are loc aprox.2009 (lucrarea metodicoştiinţifică se susţine la şcoală) Pe parcursul anului şcolar cu „F.10.2008 Curentă II 4 Gradul I 2007-2009 01-31.2009 23. 2008-2009 – în vederea înscrierii la gradele didactice sau obţinerea acestora.2007 Specială Curentă I 3 Gradul II 2010 01-31. înscrierea la gr.2008). speciala cu notă Cele două inspecţii curente cu calif.2008 se alege tema lucrării met.” în anul şcolar 2009-2010 Minim două luni între cele două inspecţii Minim două luni între cele două inspecţii: curenta cu calif. Gradul didactic şi sesiunea (seria) Definitivat 2009 Gradul II 2009 Perioada de înscriere Tipul inspecţiei Perioada de realizare OBS.B.08.10. 2 luni între ele (cea specială se susţine numai în anul şc.” 01.profesională. 2 01-31.10.2008-01.10.) Curentă I pt. care va avea loc în anul şcolar 2008-2009 Cu calificativul „F.2008) De la 01. 2010-2011) Inspector şcolar dezvoltare . Minim două luni între inspecţii.”B” sau”F.B.11. 2009 01-31. did.10. I Nu sunt valabile insp.B” (31.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->