Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA „AL. I.

CUZA” IAŞI
CENTRUL DE STUDII EUROPENE
SPECIALIZAREA Studii Europene

LUCRARE DE
DISERTAŢIE

PROFESOR COORDONATOR,
Conf. univ. dr. Corneliu IAŢU

ABSOLVENT MASTER,
Tudor JEMNA
ID

Iunie 2008
UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAŞI
CENTRUL DE STUDII EUROPENE
SPECIALIZAREA Studii Europene

ZONELE METROPOLITANE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ


ÎN CONTEXTUL AMENAJĂRII TERITORIULUI

PROFESOR COORDONATOR,
Conf. univ. dr. Corneliu IAŢU

ABSOLVENT MASTER,
Tudor JEMNA
ID

Iunie 2008
CUPRINS

INTRODUCERE
Importanţa şi Actualitatea Temei

CAPITOLUL I – DEFINIREA OBIECTULUI CERCETĂRII


1.1. Context Socio-Istoric General – Cadrul Conceptual
1.2. Tipologii ale Urbanizării
1.3. Conceptul Dezvoltării Durabile
1.4. Locuirea Urbană – Tipologia Oraşelor
1.5. Structuri Teritorial – Statistice
1.6. Scopul Lucrării
1.7. Contextul Dezvoltării Teritoriale
1.7.1. Amenajarea Teritoriului în Context European - Macro-Context
1.7.2. Context Naţional pentru Amenajarea Teritoriului - Micro-Context
1.8. Principalele Documente Europene la care România îşi aliniază Politicile sale în domeniul
Amenajării Teritoriului
1.9. Amenajarea Teritoriului Naţional – Cadrul Juridic
1.9.1. Atribuţiile Administraţiei Centrale în domeniul Amenajării Teritoriului
1.9.2. Atribuţiile Administraţiei Publice Judeţene în domeniul Amenajării Teritoriului
1.9.3. Atribuţiile Administraţiei Publice Locale în domeniul Amenajării Teritoriului
1.9.4. Structura Instituţională

CAPITOLUL II – METODOLOGIA CERCETĂRII


2.1. Orientări şi Tendinţe Contemporane în Domeniul Urbanizării
2.1.1. Largi Zone Urbane în Uniunea Europeană
2.1.2. Definiţile Urbane Eurostat
2.1.3. Criteriul Metodologic de Ordonare
2.1.4. Auditul Urban
2.2. Metodologii de Determinare a Zonelor Metropolitane
2.2.1. Sistemul Informaţional Geografic (URBAN GIS)
2.3. Experienţa Metropolitană la Nivel European
2.4. Guvernarea Zonelor Metropolitane

CAPITOLUL III - ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI ÎN ROMÂNIA


3.1. Scurt Istoric
3.2. Unităţile Administrative Teritoriale din România
3.3. Amenajarea Teritoriului Naţional
3.4. Tipologia Oraşelor Româneşti
3.5. Cadrul Legal Românesc privind Zonele Metropolitane

CAPITOLUL IV – ANALIZA ŞI SINTEZA


4.1. Prin intermediul Instrumentelor – ESPON
4.2. Zone Metropolitane în Europa
4.3. Zone Metropolitane în România
4.3.1. Zonele Metropolitane Constituite în prezent:
4.3.2. Zone Metropolitane în Proiect
4.4. Analiza SWOT a Zonelor Urbane ale Uniunii Europene
4.5. Sinteza: Rezultatele Analizei SWOT

CONCLUZII:
În căutarea Sinergiilor
Perspective şi Direcţii de Urmat
Parteneriat prin Programul URBACT pentru Oraşele României (16 aprilie 2008)

INCHEIERE:
Avantajele Zonelor Metropolitane

Bibliografie

ANEXE