Sunteți pe pagina 1din 5

MODEL TEHNICO-ECONOMIC CADRU

PENTRU CREŞTEREA ALBINELOR

1. Familia de albine
Familia de albine este formată dintr-un număr de 40-60.000
indivizi, din care:
• 1 matcă, cu rol în reproducere
• 2-300 trântori cu rol în reproducere
• 34-50.000 albine lucrătoare.
2. Sistematizarea stupilor

• Tipuri de stupi

TIPUL DE STUP DENUMIREA STUPULUI NUMĂRUL DE CORPURI


ŞI RAME
Vertical Stup multietajat Trei corpuri cu 10 rame
STAS nr.8128/77 fiecare de 435/230 mm
pentru cuib şi recoltă la
cerere şi un magazin cu 10
rame 435/162 mm
Vertical Stup vertical cu un corp şi Un corp cu 10 rame de
magazin STAS nr.11383/80 435/300 mm pentru cuib şi
un magazin cu 10 rame de
435/162 mm
Vertical Stup RA-1001 N.I. Un corp cu 10 rame şi
nr.8137/78 diafragmă (sau 11 rame de
• 435/300 mm) pentru cuib şi
• două magazine cu câte 10
• rame fiecare de 435/162
mm
Orizontal Stup orizontal STAS Un corp cu 20 rame de 435-
nr.4170/76 300 mm

• Amplasarea stupilor
Stupii se amplasează cu urdinişurile spre sud sau sud-est. În cadrul
stupinei distanţa între stupi pe rând trebuie să fie de 2-3 m, iar între
rândurile de stupi de 3-4 m.
Sistemul de aşezare al stupilor pe vetre poate fi sub formă de:
- şah
- grupată
- aşezare în V
- aşezare în zig-zag
- aşezare în linie

1
.
• Organizarea stupinei

NR.CRT. ACŢIUNEA SCOPUL


1. ALEGEREA VETREI DE STUPINĂ ASIGURAREA SURSEI
DE CULES

2. AŞEZAREA STUPILOR SPRE S-S.V. ASIGURĂ


PĂTRUNDEREA
RAZELOR SOLARE
3. NUMEROTAREA STUPILOR ASIGURĂ EVIDENŢA
CORECTĂ A
EFECTIVULUI
4. PROCURAREA STUPILOR ŞI A PENTRU ÎNCEPĂTORI
FAMILIILOR DE ALBINE
5. EVIDENĂA ÎN STUPINĂ PENTRU
CUNOAŞTEREA
SITUAŢIEI DIN STUP
6. PROTECŢIA MUNCII SALOPETE ALBE
PENTRU MUNCITORI

• Cerinţe microclimat
În stup temperatura trebuie să fie de 35º C, în tot timpul anului, aerisit
şi fără curenţi de aer.

• Echipamente
o Echipamente ce asigură procesul de lucru în stupină
- stupii
- masca apicolă
- salopeta şi halatul apicol
- şorţul apicol
- mănuşi apicole.
o Echipamente pentru lucrări în stupină
- dalta apicolă
- ridicătorul de rame
- afumătorul apicol
- peria apicolă
- scaunul apicol
- lada de lucru
o Unelte pentru însârmarea ramelor
- şablonul, perforatorul, pintenul apicol, randalina
apicolă.
o Unelte pentru extracţia mierii
- cuţite de descăpăcit,tavă de descăpăcit, masă de
descăpăcit, centrifuga, strecurători de miere, filtre,
maturatoare.
o Unelte pentru extragerea cerii
- topitorul de ceară
- vase pentru limpezirea cerii.
2
3. Reproducţia la albine

La albine reproducţia este sexuată sau partenogenetică, din


ouăle fecundate rezultă albine lucrătore şi mătci-2 caste, iar
din ouăle nefecundate rezultă trântori-1castă.
Durata stadiilor de dezvoltare:16 zile la matcă, 21 zile la albine
lucrătoare şi 24 zile la trântori.

4. Hrănirea şi îngrijirea familiilor de albine


Iarna - Îngrijirea prin controale periodice şi asigurarea hranei
suplimentare, dacă e nevoie.
Vara –Asigurarea dezvoltării familiilor puternice.

5.Exploatarea familiilor de albine


- îngrijirea familiilor în perioada premergătoare culesului,
- pregătirea inventarului,
- revizia de primăvară,
- controlul de fond,
- lărgirea cuiburilor,
- culesul.

6. Creşterea albinelor
- asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare;
- obţinerea de familii puternice;
- iernarea fără pierderi;
- utilizarea economică a hranei;
- dezvoltarea rapidă în primăvară;
- să clădească mulţi faguri;
- să asigure producţii mari de miere.

3
7. Stupăritul pastoral
- pregătirea familiilor pentru transport
- scoaterea fagurilor cu cantităţi mari de miere din stup şi
lăsarea în cuib a 5-6 kg miere;
- fixarea ramelor;
- fixarea părţilor componente ale stupului;
- închiderea urdinişurilor;
- stupii se transportă noaptea;
- aşezarea pe vatră.

8. Produsele stupului
- mierea;
- ceara; 9. Roitul
- polen; - natural
- păstura; - artificial
- propolisul;
- lăptişorul de matcă;
- apilarnilul.

10. Măsuri sanitar-veterinare de prevenire şi combatere a bolilor în


stupină
- introducerea şi păstarea în efectiv numai a familiilor sănătoase;
- menţinerea stupilor în stare activă tot timpul anului;
- dezinfecţia anuală;
- păstrarea igienei în stup;
- dezinfecţia utilajelor şi a ustensilelor;
- izolarea şi carantina familiilor bolnave;
- aplicarea tratamentelor preventive şi curative recomandate.

11. Calcule economice estimate pentru anul 2008 pentru 100 familii

UM Cantitate Preţ Total


lei/UM lei
Venituri (V) 44.150,00
• vânzare producţie principală KG. 4.400 10,00 44.000,00
• vânzare producţie secundară KG. 10 15,00 150,00
• subvenţii naţionale şi europene FAM. 100
Cheltuieli (C) 18.665,50
• furaje KG. 75 3,30 247,5
• material biologic NR. 30 300,00 9.000,00
• energie, 763,00
• apă, combustibil 1059,00

4
• medicamente LEI 9 119,00 1.071,00
• forţa de muncă ZILE 221 25,00 5.525,00
• alte cheltuieli 1000,00
Rezultat financiar (R = V - C) 25.484,50+subventii

12. Modul de acordare a subventiilor

• Pentru a beneficia de subvenţii, solicitantul trebuie să fie înscris în Registrul


Fermelor, iar suprafaţa pe care o posedă să nu fie mai mică de 1 ha, formată
din parcele de cel puţin 0,3 ha;
• Subvenţiile se acordă în urma completării unei cereri care se depune la
sediul APIA unde îşi are domiciliu solicitantul;
• Depunerea se face la începutul fiecărui an (pentru anul 2008 perioada de
depunere a cererilor a fost între 01. 03. 2008- 15. 06. 2008, conform OUG nr.
125/2006, Legii nr. 139/2007 şi OM nr. 64/31.03.2008);
• Se acordă plăţi directe pe hectar din fondurile Uniunii Europene şi plăţi
naţionale complementare din bugetul Ministerului Agriculturii;
• Pentru a beneficia de subvenţii, crescătorii din sectorul zootehnic trebuie să
ţină cont de prevederile Ordinului nr. 255 din 30 aprilie 2008 pentru stabilirea
modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate
pentru aplicarea schemelor de plăti naţionale directe complementare în
sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu.
• H:G:3/2008 reglementeaza subventia la miere.

13. Trasabilitatea
13.Trasabilitatea
 Înregistrarea tuturor elementelor care constituie filiera de
trasabilitate respectiv :
- lanţul animalier
- lanţul furajer
- lanţul medicamentos
- lanţul alimentar
- lanţul de distribuţie şi comercializare