Sunteți pe pagina 1din 22

LEGISLAŢIE RUTIERĂ

Acte normative care reglementează circulaţia rutieră în România:


• Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
• Hotărârea Guvernului România nr. 85/2003 pentru aprobarea regulamentului de
aplicare a Ordonanţei.

CLASIFICAREA DRUMURILOR PUBLICE

a) De interes republican: 1. autostrăzi;


2. drumuri naţional – calotă roşie;
b) De interes local: 1. drumuri judeţene – calotă albastră;
2. drumuri comunale – calotă galbenă sau albă;
3. drumuri din interiorul localităţilor – străzi, bulevarde etc.
c) De exploatare – nu sunt deschise circulaţiei publice – sunt marcate la intrare cu
inscripţii vizibile.

SENS DE CIRCULAŢIE – reprezintă partea drumului public pe care toate vehiculele


circulă în acelaşi sens fără să fie necesară o semnalizare specifică a sensurilor.
Drumurile au două sensuri de circulaţie separate între ele de axa drumului care poate fi
imaginară sau materializată prin marcaj longitudinal discontinuu sau continuu, simplu sau dublu.
Axa drumului public este diferită de axa geometrică (axa de simetrie).

DRUMUL CU SENS UNIC – drumul public pe care circulaţia se desfăşoară într-un


singur sens.

BANDĂ DE CIRCULAŢIE – spaţiul longitudinal al părţii carosabile, materializat sau nu


prin marcaje dacă are o lăţime corespunzătoare pentru circulaţia cu uşurinţă a unui şir de vehicule.

BENZI CE CIRCULAŢIE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

a) Bandă suplimentară pentru vehicule lente – în general pe drumurile publice în


rampă.
b) Bandă destinată mijloacelor de transport în comun – PE ACESTE BENZI,
CELELALTE VEHICULE NU AU VOIE SĂ CIRCULE – se subînţelege că nu au voie să
oprească sau să staţioneze.
c) Banda de stocare – în zona de preselectare a intersecţiilor. De obicei sunt prevăzute
cu semafoare care lucrează diferenţiat pentru virajul la stânga.
d) Banda de deaccelerare
e) Banda de accelerare
f) Banda de circulaţie reversibilă – situată lângă axul drumului, destinată circulaţiei
autovehiculelor într-un sens sau altul, în funcţie de intensitate traficului.
g) Banda de siguranţă – se materializează numai pe autostrăzi; se foloseşte numai în
cazuri extreme: defecţiuni tehnice; evitare de accidente, etc.

VEHICUL – orice mijloc de transport care circulă pe drumul public.


2

CONDUCERE PREVENTIVĂ – Comportamentul rutier conştient care asigură contracararea


accidentului de circulaţie prin: anticipare; evitare; alegerea celei mai bune variante (cu consecinţe
minime); adaptarea la condiţii de drum, trafic, meteo.

SEMNALIZAREA RUTIERĂ
Persoanele care folosesc drumurile publice trebuie să se conformeze semnificaţiei
mijloacelor de semnalizare rutieră, agentului de circulaţie şi ale conducătorilor de vehicule.

CLASIFICARE:

1. Indicatoare rutiere;
2. Marcaje rutiere;
3. Semnale luminoase;
4. Semnalele agentului de circulaţie;
5. Semnalele conducătorilor de vehicule.

INDICATOARE RUTIERE

Indicatoarele se instalează, de regulă, pe partea dreaptă a sensului de mers. Se pot instala sau
repeta şi în partea stângă, în zona mediană a drumului, pe un refugiu ori spaţiu interzis circulaţiei
vehiculelor, deasupra părţii carosabile sau de cealaltă parte a intersecţiei, în loc vizibil pentru toţi
participanţii la trafic.
Indicatoarele pot fi însoţite de panouri cu semne adiţionale conţinând inscripţii sau simboluri
care le precizează, completează ori limitează semnificaţia.
Semnificaţia unui indicator este valabilă pe întreaga lăţime a părţi carosabile.
Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificaţia lui este valabilă numai
pentru banda sau benzile astfel semnalizate.

I. DE AVERTIZARE
II. DE REGLEMENTARE a) a priorităţii; b) de interzicere sau restricţie; c) de obligare
III. DE ORIENTARE SI INFORMARE

I. Indicatoare de avertizare – au rolul de a avertiza participanţii la trafic despre


existenţa unui pericol pe drumul public, indicându-le şi natura acestuia. Nu introduc
reguli de circulaţie; îndeamnă la o prudenţă sporită şi implicit reducerea vitezei de
deplasare.
- Formă triunghiulară, contur roşu, fond alb, înscris negru
- Se montează pe suporţi cu vârful în sus.
Obligaţii – La întâlnirea indicatoarelor de avertizare suntem obligaţi să reducem viteza de
deplasare, mărim atenţia.
Pot fi însoţite de panouri adiţionale care arată distanţa între indicator şi locul periculos sau
lungimea sectorului periculos.

II. Indicatoare de reglementare – au rolul de a înştiinţa participanţii la trafic despre


obligaţiile, restricţiile şi interdicţiile speciale pe care trebuie să la respecte.
a) Indicatoare de reglementarea priorităţii
Reglementează ordinea de trecere într-o intersecţie.
1. Indicatorul „OPRIRE” – formă octogonală, fond roşu, înscris alb „STOP”, se
montează în intersecţiile lipsite de vizibilitate
Obligaţii:
3

Se opreşte la întâlnirea acestui indicator în locul în care avem vizibilitate maximă, fără a
pătrunde în intersecţie. Asigurarea de face din poziţia oprit.
Se acordă prioritate tuturor vehiculelor care circulă în intersecţie, indiferent de direcţia de
mers.
În situaţia existenţei marcajului de oprire, oprirea se face fără a depăşi linia continuă
transversală.
În anumite intersecţii poate fi presemnalizat cu indicatorul „Cedează trecerea” însoţit de
plăcuţă adiţională unde este înscrisă distanţa şi inscripţia „STOP”.
2. Indicatorul „CEDEAZĂ TRECEREA” – formă triunghiulară, vârful în jos, contur
roşu, fond alb.
Se montează la intrarea în intersecţii cu vizibilitate.
Obligaţii:
Se reduce viteza, se asigură, se acordă prioritate tuturor vehiculelor care circulă prin intersecţie
indiferent din ce parte vin.
Poate fi presemnalizat cu acelaşi indicator prevăzut cu o plăcuţă adiţională unde este înscrisă
unde este înscrisă distanţa până la cotul intersecţiei
3. Indicatorul „TRECERE LA NIVEL CU O CALE FERATĂ SIMPLĂ SAU
DUBLĂ, FĂRĂ BARIERE”.
Obligaţii:
Se opreşte în dreptul indicatorului fără a-l depăşi.
Se asigură de prezenţa ternului sau a altor vehicule feroviare, INDIVIDUAL.
4. Indicatorul „PRIORITATE PENTRU CIRCULAŢIA DIN SENS INVERS”.
Se montează de-a lungul drumului, pe porţiuni de drum îngustat. Este precedat de indicatorul
„DRUM ÎNGUSTAT”.
Obligaţii:
Se opreşte pentru acordarea priorităţii vehiculelor care circulă din sens invers; acestea vor
întâlni obligatoriu „PRIORITATE FAŢĂ DE CIRCULAŢIA DIN SENS INVERS”.
5. Indicatorul „Drum cu prioritate”/ „Sfârşit de prioritate”.
b) Indicatoare de interzicere sau restricţie
Semnificaţia indicatoarelor de interzicere sau restricţie începe sau este aplicabilă din
dreptul acestor indicatoare. În lipsa unei semnalizări care să precizeze lungimea sectorului pe care
se aplică reglementarea, sau a unor indicatoare care să anunţe sfârşitul interdicţiei sau al restricţiei,
semnificaţia acestor indicatoare încetează în intersecţia cea mai apropiată.
Se interzice, pe anumite drumuri sau sectoare de drum, circulaţia în ambele sensuri, sau
într-un singur sens, se interzice accesul tuturor vehiculelor sau numai al unei categorii de vehicule
sau vehicule ce depăşesc o anumită masă, lungime, lăţime sau înălţime, de asemenea se impun
limitări de viteză, se interzice efectuarea anumitor manevre.
Au formă rotundă, contur Roşu.
c) Indicatoare de obligare
Se arată direcţia în care trebuie să circule (prin săgeţi), locul pe unde trebuie să circule
(pietonii, bicicliştii)
În general rotunde, fond albastru.
Indicatorul „LA DREAPTA” – virajul la dreapta este obligatoriu. Are două variante.
Indicatorul 1: săgeată orizontală albă. Indicatorul 2: atenţie, săgeata are „codiţă”.
La indicatorul 1 – fără a-l depăşi, la indicatorul 2 după depăşirea lui (este montat în
colţul intersecţiei).
III. Indicatoare de orientare şi informare.
Au rolul de a îndruma, de a furniza indicaţii ce pot fi utile.

Panouri adiţionale
Indicatoarele pot fi însoţite de panouri adiţionale cu inscripţii sau simboluri care le
precizează semnificaţia.
4

MARCAJE RUTIERE

a) Longitudinale:
- de separare a sensurilor de circulaţie: discontinuu, continuu, dublu, mixt;
- de delimitare a benzilor: cu circulaţie normală, cu circulaţie reversibilă, de
accelerare, de deaccelerare, de stocare, pentru vehicule lente, destinate mijloacelor de
transport în comun, delimitare a părţii carosabile.
b) Transversale:
- de oprire;
- de cedare a trecerii;
- de traversare pentru pietoni;
- de traversare pentru biciclişti;
- pentru spaţii interzise;
- pentru spaţii înguste.
Marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă simplă sau dublă,interzice trecerea cu vehiculul
peste el.
Marcajul format dintr-o linie continuă aplicată pe bordura trotuarului sau la marginea părţii
carosabile, interzice staţionarea vehiculelor pe aceea parte a drumului.
Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinuă simplă sau dublă permite trecerea peste
aceasta.
Marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă şi una discontinuă alăturate are pentru
conducătorul de vehicul, semnificaţia liniei celei mai apropiate în sensul de mers.

SEMNALE LUMINOASE

a) Ale semaforului electric. SINGURUL semnal care permite intrarea în intersecţie este cel de
culoare VERDE.
În cazul în care sunt aplicate săgeţi direcţionale se va circula numai în direcţia sau direcţiile
indicate.
Se interzice intrarea într-o intersecţie chiar dacă semnalul luminos ori un indicator de
prioritate permisă, dacă din cauza aglomerării circulaţiei conducătorul de vehicul riscă să
rămână imobilizat, stânjenind sau împiedicând desfăşurarea traficului.
Semnalul de culoare ROŞIE interzice trecerea. Se va opri înaintea marcajului de oprire sau,
după caz, traversare de pietoni, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dacă semnalul este
instalat deasupra sau de cealaltă parte a intersecţiei şi nu există marcaje de oprire, conducătorii de
vehicule vor opri înainte de colţul intersecţiei.
Semnalul de culoare GALBENĂ, împreună cu cel de culoare roşie interzic trecerea.
b) Semnalul lămpii cu lumină galbenă intermitentă are rol de avertizare, obligă la reducerea
vitezei, permite trecerea, cu respectarea semnalizării rutiere ş a regulilor de circulaţie aplicabile în
acest loc.
c) Semnalele cu lumini alternativ intermitente şi avertizare sonoră la trecerile la nivel cu calea
ferată – nu permit trecerea.

SEMNALE AGENTULUI DE CIRCULAŢIE

Se respectă cu precădere faţă de celelalte semne sau reguli de circulaţie.


• Braţul vertical: oprire pentru toate vehiculele şi pietonii care se apropie de
intersecţie.
• Braţul orizontal: oprire pentru vehiculele şi pietonii care dacă ar continua
deplasarea ar intersecta braţul agentului de circulaţie.
5

• Balansarea în plan vertical a unei lumini roşii pe timp de noapte înseamnă oprire
pentru conducătorii de vehicule care se îndreaptă spre această lumină.
• Mişcarea braţului în plan vertical înseamnă reducerea vitezei. Rotirea vioaie a
braţului înseamnă mărirea vitezei.
• La semnalul agenţilor de circulaţie care însoţesc coloane oficiale de autovehicule,
conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească vehiculele în afara părţii carosabile
sau cât mai aproape de bordură, până la trecerea coloanei.

SEMNALE CONDUCĂTORILOR DE VEHICULE


Luminoase, sonore, cu braţul.
Pentru a preveni un pericol sau pentru a nu stânjeni circulaţia, conducătorii vehiculelor
semnalizează prin mijloace de avertizare sonoră, cu luminile farurilor, cu semnalizatoarele
luminoase sau cu braţul. Semnalizarea prin mijloacele luminoase de mai sus nu scuteşte pe
conducătorii vehiculelor de obligaţia micşorării vitezei şi a luării tuturor măsurilor pentru evitarea
oricărui accident.
Conducătorii autovehiculelor sunt obligaţi să semnalizeze la schimbarea direcţiei de mers şi
depăşire numai cu luminile intermitente ale semnalizatoarelor, în raport cu schimbarea direcţiei de
mers.
Intenţia de a schimba direcţia de mers sau de a depăşi se semnalizează, în localităţi cu cel puţin
50 m înainte de efectuarea manevrei iar în afara localităţilor cu cel puţin 100 m înainte de
efectuarea manevrei.
Oprirea se semnalizează cu lumina roşie a lanternelor din spate.
Conducătorii autovehiculelor sunt obligaţi ca de la lăsarea serii şi până în zorii zilei precum şi
atunci când plouă torenţial, ninge abundent sau este ceaţă densă, ori alte condiţii meteorologice ce
reduc vizibilitatea pe drum, să folosească dispozitivele de iluminare astfel:
În timpul opririi sau staţionării pe partea carosabilă – luminile de poziţie sau staţionare.
În mers, atât în localităţi cât şi în afara acestora – luminile de întâlnire sau de drum.
În cazul în care din sens opus se apropie un autovehicul, este obligat ca, de la o distanţă de cel
puţin 200m să folosească luminile de întâlnire sau de drum.
Semnalizarea prin schimbarea luminii de întâlnire cu lumina de drum se foloseşte pe timp de
noapte la intersecţii care nu sunt dirijate prin semnale luminoase sau agent de circulaţie, precum şi
în condiţii de vizibilitate redusă.
Semnalizările cu mijloace de avertizare sonoră nu pot fi folosite:
În zonele de acţiune a indicatorului „Claxonarea interzisă”.
În localităţi între orele 22-06 sau tot timpul prin decizia primăriilor;
La mai puţin de 25m faţă de cei cărora li se adresează;
Este interzisă folosirea avertizorului sonor în mod abuziv.
Semnalizarea cu mijloace de avertizare sonoră sau cu lumini se face în mod obligatoriu ori de
câte ori e necesar pentru evitarea unui pericol imediat.
Conducătorii de autovehicule trebuie să pună în funcţiune luminile de avarie, în mode
succesiv, în ordinea opririi şi în cazul în care această manevră este impusă de blocarea circulaţiei
pe sensul de mers.

Omul – conducătorul sistemului circulaţiei rutiere


Omul este factor component ai sistemului circulaţiei rutiere dar şi conducătorul acesteia. În
această calitate omul are rolul principal la desfăşurarea traficului în condiţii de securitate.

OBLIGAŢII:

Orice conducător trebuie să posede calităţile fizice şi psihice necesare, şi să poată, fizic şi
mental să conducă.
6

Să nu conducă autovehiculul după ce a consumat băuturi alcoolice, produse sau substanţe


stupefiante medicamente cu efecte similare, precum şi în cazul în care este bolnav, rănit sau într-o
stare avansată de oboseală de natură a pune în pericol siguranţa circulaţiei.
Să posede permis de conducere, corespunzător categoriei din care face parte autovehiculul pe
care doreşte sa-l conducă.
Să aibă tot timpul controlul vehiculului său.
În timpul mersului să nu angajeze discuţii cu ceilalţi călători ori să aibă preocupări care i-ar
pute distrage, de manieră periculoasă, atenţia să nu folosească mijloace de telefonie mobilă, cu
excepţia celor de tip „mâini libere”, ori instalaţii de sonorizare, astfel încât să depăşească nivelul
de zgomot admis;
Să se prezinte la verificarea medicală atunci când sunt trimişi de organele de poliţie ori
periodic;
Să aibă în autovehicul trusa medicală de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante şi
stingător de incendii omologate.
Să acorde prioritate pietonilor angajaţi în traversarea drumurilor publice, per trecerile
marcate sau semnalizate cu indicator. Atunci când drumul este prevăzut cu cel puţin două
benzi de circulaţie pe sens, conducătorul de autovehicul trebuie să acorde prioritate de
trecere pietonilor angajaţi în traversare pe sensul lui de mers.
Să aibă asupra lor:
• Permisul de conducere;
• Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice;
• Certificatul de înmatriculare;
• Cartea de identitate (buletinul) a conducătorului auto;
• Alte documente prevăzute de lege.
Să oprească imediat autovehiculul:
Oprirea conducătorilor de vehicule şi a pietonilor este obligatorie la semnalele date de:
a) agenţii de cale ferată la trecerea la nivel;
b) lucrătorii de drumuri, în zona lucrărilor pe partea carosabilă;
c) conducătorii coloanelor de militari sau a grupurilor organizate de pietoni
d) membrii patrulelor şcolare de circulaţie, la trecerile pentru pietoni din apropierea şcolilor;
e) la semnalul nevăzătorilor, dat prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceştia traversează
strada.
La apropierea autovehiculelor cu însemnele poliţiei şi ale pompierilor, aflate în misiune,care
au în funcţiune semnalele luminoase de culoare roşie şi albastră, respectiv roşie, concomitent cu
cele sonore, conducătorii celorlalte autovehicule sunt obligaţi să oprească de îndată în afara părţi
carosabile sau când este posibil, cât mai aproape de partea dreaptă a părţii carosabile şi să permită
trecerea acestora.
La apropierea de autovehicule cu regim de circulaţie prioritară, care au în funcţiune
semnalele luminoase de culoare albastră, concomitent cu cele sonore, conducătorii celorlalte
autovehicule sunt obligaţi să reducă viteza, să elibereze banda pe care se deplasează
autovehiculul prioritar ori să circule cât mai aproape de bordură, sau acostament, iar la intersecţii,
să la acorde prioritate de trecere.
La semnalul regulamentar al agentului de poliţie, să înmâneze, la cerere, agentului de poliţie,
documentele prevăzute mai sus, precum şi cele referitoare la natura şi greutatea bunurilor
transportate.

Alte obligaţii ale conducătorilor de vehicule


Să conducă în aşa fel încât să nu stropească pietonii, clădirile şi celelalte vehicule atunci când
pe drum există apă sau noroi.
Să păstreze faţă de vehiculul pe care în urmează o distanţă corespunzătoare pentru a putea evita
lovirea în cazul când ace autovehicul încetineşte viteza sau opreşte brusc.
7

Conducătorul autoturismului şi pasagerul care ocupă locul din faţă sunt obligaţi să poarte
centura de siguranţă în timpul circulaţiei atât în localităţi cât şi în afara acestora. Dacă autoturismul
este dotat cu centuri de siguranţă pentru pasagerii din spate aceştia sunt obligaţi să le folosească.
Copii cu vârsta sub 3 ani se transportă numai cu dispozitive de reţinere omologate.
Se exceptează de la obligaţia de a purta centura de siguranţă, în interiorul localităţilor:
• atunci când se execută manevra de mers înapoi;
• femeile în stare vizibilă de graviditate;
• taximetriştii;
• instructorii auto în timpul orelor de pregătire.
Să cureţe tăbliţele cu numărul de înmatriculare.
Să nu lase în timpul mersului, liber volanul.
Să nu circule fără motiv întemeiat cu viteză redusă.
Să nu deschidă uşile în timpul mersului.
Să conducă cu atenţie sporită când întâlnesc autovehicule echipate cu lumini giratoare de
culoare galbenă autovehicule purtând inscripţia „Şcoală” sau un semn distinctiv în formă de disc
galben în centrul căruia se află semnul exclamării.
Să nu transporte mai multe persoane decât numărul locurilor stabilite în certificatul de
înmatriculare; să nu transporte copii de până la 12 ani pe scaunul din faţă al autovehiculului.
Să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate.
Să ajute la scoaterea de pe partea carosabilă sau la deplasarea lângă bordură a autovehiculului
rămas în pană sau avariat într-un accident.

Se interzice:
Să transporte în şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte dimensiunile
acestuia.
Să aplice pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale afişe, reclame publicitare sau înscrisuri de
natură a conferi liberă trecere, acces sau prioritate în circulaţia pe drumurile publice sau ce
restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului.
Să folosească un autovehicul care emană noxe peste limita legală admisă ori al cărui zgomot în
mers sau în staţionare să nu depăşească pragul fonic prevăzut de lege.
Să săvârşească acte sau gesturi obscene, să profeseze injurii, să adreseze expresii
jignitoare sau vulgare, să ameninţe cu acte de violenţă pe ceilalţi participanţi la trafic, de
natură să provoace indignarea ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora.
Să circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 zile de la data producerii avariei.

Remorcarea
În cazul rămânerii în pană a autovehiculelor ori remorcilor, conducătorii acestora sunt obligaţi
să le scoată imediat în afara părţii carosabile sau să le deplaseze lângă bordură. Dacă nu pot fi
deplasate trebuie puse în funcţiune luminile de avarie şi instalate triunghiurile de presemnalizare.
Triunghiul de presemnalizare se instalează în spatele vehiculului şi pe aceeaşi bandă, la o
distanţă de cel puţin 3m de acesta. În localităţi se poate aşeza la o distanţă mai mică.
Se interzice folosirea triunghiului de presemnalizare sau a luminilor de avarie în mod
nejustificat sau pentru a simula o rămânere în pană în locurile unde oprirea sau staţionarea sunt
interzise.
Autovehiculele sau remorcile cu defecţiuni la sistemul de iluminare şi semnalizare luminoasă
nu pot fi conduse sau remorcate, pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă, fără să aibă
în funcţiune, obligatoriu pe partea stângă, în faţă, o lumină de întâlnire şi, în spate, una de poziţie.
Conducătorii autovehiculelor trăgător şi, respectiv, remorcat, trebuie să posede permise de
conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule.
8

Remorcarea trebuie să se realizeze prin intermediul unei bare metalice de cel mult 4 m.
autoturismul al cărui echipament de frânare nu este defect poate fi remorcat cu o legătură flexibilă
omologată, în lungime de 3-5 m.
Conducătorul autovehiculului remorcat este obligat să semnalizeze corespunzător semnalelor
efectuate de vehiculul trăgător. Atunci când sistemul de iluminare şi semnalizare, nu funcţionează,
este interzisă remorcarea acestuia pe timpul nopţii şi în condiţii de vizibilitate redusă, iar ziua
poate fi remorcat dacă pe partea din spate este aplicată inscripţia „Fără semnalizare”, precum şi
indicatorul „Alte pericole”.
Se interzice remorcarea când drumul este acoperit cu polei, gheaţă sau zăpadă.

Zona rezidenţială şi pietonală


Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să circule cu o viteză maximă de 20km/h, să nu
staţioneze în afara spaţiilor anume destinate, să nu stânjenească sau împiedice circulaţia pietonilor
chiar dacă, în acest scop, trebuie să oprească.

DEPLASAREA VEHICULELOR

Toate vehiculele, inclusiv cele trase sau împinse circulă pe partea dreaptă a drumului public în
direcţia de mers iar pietonii pe partea stângă.
Persoanele care circulă pe drumul public se vor conforma:
• Semnalelor agentului de circulaţie
• Regulilor de circulaţie
• Semnificaţiei fiecărui mijloc de semnalizare rutieră
• Semnalelor conducătorilor de vehicule.
În timpul deplasării vehiculele sunt obligate să păstreze o distanţă suficientă sau
corespunzătoare faţă de marginea din dreapta drumului, faţă de vehiculele pe lângă care circulă, în
acelaşi sens sau în sens opus şi faţă de vehiculul din faţă.
Excepţie: bicicliştii trebuie să păstreze o distanţă de 25 m faţă de autovehiculul din faţă.
Poziţia în timpul mersului
Acolo unde sunt aplicate marcaje, conducătorul de vehicul nu va trece peste linia continuă,
simplă sau dublă, nici peste marcajul de spaţii interzise.
Marcajul discontinuu are caracter orientativ, putându-se trece peste el numai dacă conducătorul
de vehicul schimbă banda de circulaţie, direcţia d emers sau când s-a angajat în depăşire. Aceste
manevre se vor executa numai după ce s-a semnalizat intenţia efectuării manevrei şi s-a asigurat că
nu periclitează circulaţia celorlalţi conducători care îl preced sau îl urmează, ori cu care se va
încrucişa. Aceste obligaţii revin şi atunci când nu sunt marcaje.
Când sensul de circulaţie este marcat de o linie continuă şi una discontinuă se va respecta
semnificaţia liniei cea mai apropiată de vehicul în direcţia de mers.
Nu se pot folosi mai multe benzi deodată.
În cazul în care drumul are două sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele vor fi
conduse pe banda situată lângă acostament sau bordură. Celelalte benzi vor fi folosite succesiv, de
la dreapta spre stânga, dacă banda de circulaţie utilizată este ocupată, cu obligaţia de a reveni pe
banda din dreapta atunci când acest lucru este posibil.
Pe drumul public cu cel mult două benzi pe sens şi cu o a treia bandă pa care este amplasată
linia de tramvai lângă axul drumului, conducătorii de vehicule pot folosi această bandă, cu
obligaţia să lase liberă calea tramvaiului la apropierea acestuia.
Pe un drum public cu minim trei benzi pe sens, când conducătorii a două vehicule circulă în
aceeaşi direcţie dar pe benzi diferite şi intenţionează să se înscrie pe banda liberă dintre ei, cel acre
circulă pe banda din dreapta este obligat să permită celui care vine din stânga să ocupe acea bandă.
Obligaţii la preselectarea direcţiei de mers
Zona de preselectare este spaţiul de 50m până la colţul intersecţiei pe direcţia de mers.
9

La intersecţiile cu marcaje, conducătorii de vehicule se vor încadra pe benzile corespunzătoare


direcţiei de mers voite, cu cel puţin 50m înainte de intersecţie, având obligaţia de a respecta
semnificaţia indicatoarelor şi marcajelor.
La intersecţiile fără marcaje se ocupă din mers, de la o distanţă de cel puţin 50m, următoarele
poziţii:
• Cei care vor să schimbe direcţia de mers spre dreapta, banda din dreapta
• Cei care vor să schimbe direcţia de mers spre dreapta, banda din dreapta
• Cei care vor să circule pe direcţia înainte, oricare dintre benzi.
Dacă în intersecţii circulă şi tramvaie, iar spaţiul dintre şina din dreapta şi trotuar nu permite
circulaţia pe două benzi, toţi conducătorii de vehicule indiferent de direcţia de mers voită, vor
circula pe o singură bandă, lăsând liber traseul tramvaiului.
Dacă tramvaiul este oprit în staţie fără loc de refugiu pentru pietoni vehiculele vor fi oprite în
ordinea sosirii, în satele acestuia, urmând să fie repuse în mişcare numai după ce uşile tramvaiului
au fost închise.

Obligaţii la schimbarea benzilor de circulaţie

Se semnalizează intenţia schimbării poziţiei de mers a vehiculului, în vederea schimbării benzii


de circulaţie, respectându-se distanţa minimă de semnalizare (50m în localităţi, 100m în afara
localităţilor).
În cazul schimbării mai multor benzi se vor respecta obligaţiile de mai sus pentru fiecare bandă
schimbată. NU SE TAIE BENZILE diagonal.
Prin distanţă minimă de semnalizare se înţelege distanţa parcursă din momentul
semnalizării şi până în momentul schimbării poziţiei de mers.

Obligaţii la pornirea de pe loc:


1. Se asigură de închiderea uşilor.
2. Se reglează poziţia scaunului
3. Se reglează poziţia oglinzilor retrovizoare
4. Se reglează şi se fixează centura de siguranţă
5. Se asigură că pe drumul public nu se află vehicule în mers, care prin pornirea de pe loc
pot fi stânjenite în deplasare. Dacă sunt le vom acorda prioritate.
6. Se semnalizează cu semnalizator stânga intenţia schimbării poziţiei autovehiculului,
faţă de poziţia iniţială
7. Se eliberează frâna de ajutor (frâna de mână).
Conducătorul de vehicul care intenţionează să pornească de pe loc sau să oprească, să întoarcă,
să iasă dintr-un rând de vehicule staţionate sau să intre într-un asemenea rând, să vireze spre
dreapta sau spre stânga pentru schimbarea benzii ori direcţiei de deplasare sau să meargă înapoi
este obligat să efectueze aceste manevre numai după ce a semnalizat şi s-a asigurat că o poate face
fără a pune în pericol participanţii la trafic care îl urmează, precedă ori cu care urmează să se
întâlnească, ţinând cont de poziţia şi viteza acestora.
Schimbarea direcţiei de mers spre stânga în cazul autovehiculelor care intră într-o
intersecţie circulând pe acelaşi drum în aliniament (linie dreaptă), dar în sensuri opuse, se
efectuează prin stânga centrului intersecţiei, fără a intersecta traiectoria acestora.

DEPĂŞIREA

Prin depăşire se înţelege manevra, care constă în trecerea unui vehicul în faţa altui vehicul aflat
în mers sau oprit pe drumul public.
Faptul că vehiculele de pe o bandă circulă mai repede decât vehiculele de pe celelalte benzi, nu
se consideră depăşire.
10

Regulă generală: Depăşirea se execută numai pe partea stângă în sensul de mers, cu două
excepţii:
a) Vehiculele ale căror conducători au semnalizat intenţia de a vira la stânga, se depăşesc prin
dreapta dacă există spaţiul suficient.
b) Tramvaiele se depăşesc pe partea dreaptă cu două excepţii:
1. Când între linia din dreapta şi bordură nu există spaţiu suficient pentru executarea
depăşirii, tramvaielor ÎN MERS se depăşesc pe partea stângă
2. Pe drumurile cu sens unic, tramvaiele şi numai ele se depăşesc la alegere.
Tramvaiele oprite în staţii c loc de refugiu pentru pietoni, se depăşesc cu viteză redusă
numai pe partea dreaptă.
ATENŢIE, între refugiu şi bordura din dreapta nu pot fi depăşite alte vehicule.
Tramvaiele oprite în staţii fără loc de refugiu NU SE DEPĂŞESC.
Obligaţiile conducătorului care execută depăşirea

1. Se asigură că, în locul respectiv, manevra este posibilă şi permisă.


2. Se asigură în faţă că:
a) din sens opus nu se apropie alt vehicul
b) vehiculul pe care intenţionează sa-l depăşească nu a semnalizat intenţia de a
vira la stânga.
3. Se asigură în spate că nu există alt vehicul angajat în depăşirea sa.
4. Toate asigurările trebuie să fie temeinice şi continue.
5. Va semnaliza INTENŢIA de a se angaja în depăşire (de la 50m în localităţi şi 100m
în afara localităţilor, înainte de a schimba direcţia de mers) şi se va angaja în
depăşire numai după ce s-a convins că aceasta nu reprezintă un pericol.
6. Depăşirea se va face într-un timp şi spaţiu cât mai scurt, dar în limitele vitezei
legale.
7. Angajarea în depăşire se va face fără ezitări, păstrându-se în timpul deplasării o
distanţă laterală suficientă faţă de vehiculul depăşit.
8. Reintrarea pe partea dreaptă a drumului se va face după o prealabilă asigurare că
aceasta se face fără pericol pentru vehiculul depăşit, respectându-se distanţa minimă
de semnalizare.
9. DUPĂ EXECUTAREA DEPĂŞIRII, NU SE REDUCE VITEZA ŞI NU SE
OPREŞTE DECÂT ÎN CAZURI EXCEPŢIONALE

Obligaţiile conducătorului ce urmează a fi depăşit

1. Să nu mărească viteza şi să se angajeze cât mai aproape de marginea din dreapta


drumului.
2. Când este depăşit de poliţie, salvare, pompieri, va reduce şi viteza.
3. Când este depăşit de coloane oficiale, însoţite de poliţie, are obligaţia să oprească în
afara părţii carosabile.
Este de la sine înţeles că, în caz de depăşire, unele obligaţii incumbă şi conducătorilor
autovehiculelor care vin din sens opus; aceştia observând că există un pericol de coliziune cu
autovehiculul aflat în depăşire, trebuie să micşoreze viteza şi să ia orice măsuri, aflate în sfera
posibilităţilor lor pentru a evita coliziunea.

INTERZICEREA DEPĂŞIRII

1. În zona de acţiune a indicatoarelor de interzicere a depăşirii.


2. În orice loc unde vizibilitatea este redusă sub 50m. (vârf de rampă, în curbe, etc.)
3. Pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri şi în tuneluri. Prin excepţie, pot fi
depăşite în aceste locuri vehiculele cu tracţiune animală, motocicletele şi
11

bicicletele, dacă lungimea segmentului de vizibilitate a drumului este mai mare de


20m, iar lăţimea, de cel puţin 7m.
4. În intersecţii cu circulaţia nedirijată
5. La treceri pentru pietoni semnalizate cu indicatoare sau marcaje
6. la treceri la nivel cu calea ferată şi la mai puţin de 50m de acestea
7. În staţii de tramvai când tramvaiul este oprit iar staţia nu este prevăzută cu refugiu
pentru pietoni. Tramvaiul poate fi depăşit în staţii cu refugiu pentru pietoni
8. În situaţia când vehiculul ce ar urma să fie depăşit este angajat în depăşirea altui
vehicul oprit sau mers (TRIPLARE) dacă prin această manevră se trece peste axa
care desparte cele două sensuri de circulaţie ale drumului.
9. În situaţia când se apropie din sens opus un alt vehicul şi când pentru realizarea
depăşirii ar fi necesar să treacă peste axa care desparte cele două sensuri de
circulaţie ale drumului (TRIPLARE DIN FAŢĂ).
10. În locul unde s-a format o coloană de vehicule în aşteptare, dacă prin aceasta se
intră pe sensul opus de circulaţie
Nerespectarea normelor legale referitoare la manevra de depăşire (atât cel care depăşeşte
cât si cel care este depăşit) atrage sancţionarea cu amendă a 6 puncte de penalizare.

Trecerea pe lângă vehiculele care circulă din sens opus:


La întâlnirea a două vehicule care circulă din sensuri opuse, conducătorii acestuia sunt obligaţi
să circule mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile, în sensul lor de mers.
Dacă mersul înainte este obturat de un obstacol care impune trecerea pe sens opus,
conducătorul vehiculului este obligat să reducă viteza şi, la nevoie, să oprească pentru a permite
trecerea vehiculelor care circulă din sens opus.
1. Pe drumurile publice înguste conducătorii de vehicule se vor conforma semnalizării
existente.
2. Pe drumurile publice în rampă vehiculele care coboară sunt obligate să oprească
pentru a permite trecerea vehiculelor care urcă, dacă nu se poate sau este
periculoasă trecerea unele pe lângă alte.
În cazurile 1 şi 2, dacă unul dintre vehicule trebuie să execute o manevră de mers înapoi,
ansamblul de vehicule trece înaintea oricărui alt vehicul, vehiculul greu înaintea celui uşor, iar
autobuzul înainte autovehiculului de transport mărfuri.

Vitezele de deplasare şi distanţa între vehicule


Viteza deplasare trebuie să fie o viteză care să asigure deplasarea vehiculului în condiţii de
siguranţă, funcţie de drumul parcurs, condiţii de vizibilitate şi condiţii atmosferice.
Vitezele fiind stabilite ca maxime – nu pot fi depăşite în nici un fel de situaţii, neexistând
excepţii.
Conducătorii de autovehicule trebuie să adapteze viteza ţinând seama de împrejurării, în
special de caracteristicile şi starea drumului, de intensitatea circulaţiei, astfel încât să poată
opri vehiculul în limitele câmpului său de vizibilitate către înainte, precum şi în faţa oricărui
obstacol previzibil.
La viteze mari se reduce câmpul vizual, se scurtează timpul necesar observării, analizării, luării
deciziei, acţionării în vederea evitării unei situaţii periculoase apărute în trafic.

Vitezele maxime legale


Limita maximă de viteză în localităţi este 50 km/h;
Pe anumite sectoare de drum din interiorul localităţilor, administratorul drumului poate stabili
pentru autoturisme şi limite de viteze superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Se pot stabili şi
limite de viteză inferioare dar nu mai puţin de 30 km/h.
Limitele maxime de viteză, în afara localităţilor sunt:
a) pe autostrăzi 130 km/h
12

b) pe drumurile expres sau cele europene 100 km/h


c) pe celelalte categorii de drumuri 90 km/h
Se interzice conducătorilor de vehicule să circule cu viteză sub limita minimă admisă, să
reducă brusc viteza ori să efectueze o oprire neaşteptată fără motiv întemeiat.
Cazurile în care se reduce viteza:
1. La trecerea prin intersecţii cu circulaţie nedirijată.
2. Pe poduri, sub poduri sau în tuneluri.
3. La curbe periculoase sau lipsite de vizibilitate.
4. La trecerile la nivel cu calea ferata, prevăzuta cu bariere sau semibariere.
5. La trecerea pe lângă grupuri si coloane, indiferent daca acestea se afla in mers sau
staţionează.
6. La trecerea pe lângă animale.
7. In pieţe aglomerate.
8. Când se circula din direcţie opusa tramvaielor, troleibuzelor si autobuzelor oprite în staţii
pe drumurile cu o singură bandă pe sens.
9. Atunci când autovehiculul care circula înaintea sa, semnalizează intenţia de a schimba
banda de circulaţie sau direcţia de deplasare.
10. La depăşirea troleibuzelor, autobuzelor si tramvaielor oprite in staţii cu loc de refugiu.
11. Pe timp de ceaţă, ploi torenţiale si ninsori abundente.
12. Pe drumuri cu denivelări, pe cele alunecoase, cu polei sau zăpada, mâzga sau piatra cubica
umeda.
13. In apropierea locurilor frecventate de copii. Unde este instalat indicatorul “Copii”.
14. La trecerile pentru pietoni prevăzute cu indicator sau marcaje.
15. In locurile unde sunt instalate indicatoare cu semnificaţia “Animale”.
16. La schimbarea direcţiei de mers prin viraje.

Alte cazuri de reducere a vitezei


1. La culoarea galbenă care funcţionează intermitent;
2. La balansarea braţului în plan vertical al agentului de circulaţie;
3. Pe timpul nopţii, în cazul în care din sens contrar se apropie un autovehicul suntem obligaţi
ca de la o distanţă de cel puţin 200 m să folosim lumina de întâlnire concomitent cu reducerea
vitezei;
4. În cazul unor defecţiuni survenite pe parcurs, iar autovehiculul mai poate circula, va putea
merge la cel mai apropiat punct de reparare, cu o viteză care sa-i asigure evitarea oricărui
accident.
5. La întâlnirea indicatoarelor de avertizare.

Reguli referitoare la manevre în timpul mersului

PRIORITATEA ŞI PIERDEREA PRIORITĂŢII


Def.: Prioritatea reprezintă dreptul pe care îl are un vehicul de a trece înaintea altui vehicul
atunci când se întâlnesc.
Conducătorul vehiculului trebuie să ştie ce prioritate aplică şi în ce situaţie se află faţă de
ceilalţi participanţi la trafic (inclusiv al câtelea trece într-o intersecţie; nu se face deosebire între
vehicule).

REGULI DE PRIORITATE
Prioritatea de dreapta (generală) – prioritate acordată de lege.
Se aplică în intersecţii nedirijate şi în toate cazurile de egalitate. PRIMUL TRECE CEL
CARE VINE DIN DREAPTA, indiferent de numărul vehiculelor care sosesc simultan, de
direcţia în care vor să se deplaseze şi forma intersecţiei.
13

Mijloacele de reglementare a priorităţii


- semnalele agentului de circulaţie
- semnalele luminoase ale semaforului electric
- indicatoarele de reglementare a priorităţii
• „Oprire”
• „Cedează trecerea”
• „Trecerea la nivel cu o cale ferată simplă (dublă), fără bariere”
• „Trecere pentru pietoni”
Prioritatea drumului cu prioritate – prioritate acordată de indicator.
- „Drum cu prioritate”
- „Intersecţie cu drum fără prioritate”
„Prioritate faţă de circulaţia din sens invers” – prioritate acordată de indicator.
Se aplică pe sectoarele de drum îngustat.
Semnul adiţional arată la ce categorie de vehicule se referă indicatorul.
Celelalte vehicule, care circulă pe sensul opus, vor întâlni obligatoriu indicatorul „Prioritate
pentru circulaţia din sens invers”
Prioritatea de rampă – prioritate acordată de lege:
Se aplică pe sectoarele de drum cu declivităţi
Au prioritate vehiculele care urcă faţă de cele care coboară.
Prioritate specială – Prioritate acordată de lege:
- Pompieri, Salvare, Poliţie

Cazurile în care conducătorii de vehicule au prioritate


Vehiculele care vin din dreapta, într-o intersecţie nedirijată şi în toate cazurile de egalitate,
într-o intersecţie dirijată – prin egalitate se înţelege situaţia în care două autovehicule pătrund, în
intersecţie, pe semnalul de culoare verde al semaforului sau au prioritate acordată de indicatorul
„Drum cu prioritate”dar se încrucişează pentru că unul dintre ele sau ambele virează la
stânga, la fel şi în cazul când două autovehicule pătrund în intersecţie dar au întâlnit „Cedează
trecerea” sau „Oprire”.
La întâlnirea indicatorului „Drum cu prioritate” sau „Intersecţie cu drum fără prioritate”
La întâlnirea indicatorului „Prioritate faţă de circulaţia din sens invers”
Vehiculele care urcă rampa faţă de cele care coboară panta, atunci când lăţimea părţii
carosabile nu permite trecerea concomitentă în siguranţă a două vehicule unul pe lângă altul.
Vehiculele care circulă pe drumul public, faţă de cele care ies din curţi, gangur, garaje.
Vehiculele aflate în mişcare pe un drum public au prioritate faţă de vehiculele care se pun în
mişcare.
În cazurile de egalitate tramvaiele în mişcare au prioritate ATENŢIE – nu şi în cazul când
acesta virează stânga
Vehiculele poliţiei, pompierii, salvării atunci când se deplasează la intervenţii.

Cazurile în care conducătorii de vehicule pierd prioritatea


Vehiculul care intra pe un drum public venind de pe u drum lateral, de categorie inferioară
Vehiculul care intră într-o intersecţie nedirijată faţă de vehiculele care circulă dinspre dreapta.
Vehiculele care circulă pe un drumul public pe care este instalat u7nul din indicatoarele cu
semnificaţia „Cedează trecerea” sau „Oprire”
La semnalul agentului de circulaţie, atunci când li se adresează
La semnalul de culoare roşie sau galbenă al semaforului electric
La indicatorul „prioritate pentru circulaţia din sens invers”
Vehiculele care coboară panta faţă de cele care urcă rampa, atunci când lăţimea părţii
carosabile nu permite trecerea concomitentă în siguranţă a două vehicule unul pe lângă altul.
Vehiculele care se pun în mişcare sau cele care ies din curţi, ganguri ori garaje, faţă de
vehiculele care circulă pe drumul public, indiferent de direcţia de mers. Fac excepţie
14

autovehiculele din serviciile regulate de transport public care se pun în mişcare din staţiile
prevăzute cu alveole.
La apropierea de o staţie de troleibuz sau autobuz prevăzută cu alveolă, din care conducătorul
unui astfel de vehicul semnalizează intenţia de a ieşi, conducătorul de autovehicul care circulă pe
banda de lângă acostament sau bordură este obligat să reducă viteza şi, la nevoie, să oprească
pentru a-i permite reintrarea în trafic.
Vehiculele care execută virajul la stânga faţă de cele care circulă din sens opus.
Vehiculele care execută manevra de întoarcere.
Toate vehiculele pierd prioritatea faţă de vehiculele poliţiei, pompierilor sau salvării atunci
când se deplasează la intervenţii.
Toate vehiculele pierd prioritatea (inclusiv tramvaiele), faţă de pietonii angajaţi în traversarea
drumului public pe trecerile de pietoni semnalizate cu indicator sau marcaj.
Tramvaiul care efectuează virajul spre stânga faţă de vehiculele din sens opus.
Vehiculul care intră într-o intersecţie cu circulaţie în sens giratoriu faţă de cel care
circulă în interiorul acesteia.
Vehiculul care efectuează un viraj spre stânga sau spre dreapta şi se intersectează cu un
biciclist care circulă pe o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare.
Conducătorul de vehicul care constată că vehiculele care circulă înaintea lui
semnalizează intenţia de a schimba banda de circulaţie sau direcţia de deplasare este obligat
să asigure condiţiile pentru realizarea acestor manevre în deplină siguranţă.
Nerespectarea normelor legale referitoare la prioritatea de trecere se sancţionează cu
amendă contravenţională şi 4 puncte de penalizare.

ÎNTOARCEREA

Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celălalt prin manevre înainte
înapoi sau prin viraj, conducătorul acestuia este obligat să semnalizeze şi să se asigure că din faţă,
din spate sau din lateral nu circulă în acel moment nici un vehicul.
Obligaţii:
1. Se asigură că, în locul respectiv, manevra este posibilă şi permisă
2. Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens pe celălalt sens de circulaţie, prin
manevre înainte şi înapoi sau prin viraj, conducătorul este obligat să semnalizeze şi să
se asigure că din faţă, spate sau din lateral nu circulă în acel moment nici un vehicul.
3. Să aleagă locul şi, dacă este cazul, să oprească pentru a putea întoarce fără a stânjeni
circulaţia celorlalte vehicule.

4. Conducătorul vehiculului care execută manevra de întoarcere pierde prioritatea de


trecere.
5. Atunci când drumul este prevăzut cu benzi, întoarcerea se va face de lângă axul
drumului, iar când există linie de tramvai, aceasta se va lăsa liberă.
6. Manevra se execută cu viteză redusă.

Se interzice întoarcerea autovehiculului:


1. În toate cazurile când oprirea este interzisă. Se exceptează intersecţiile unde această
manevră se poate executa
2. În zona de acţiune a indicatorului „Întoarcerea interzisă”
3. Pe drumurile cu sens unic
4. Pe drumurile cu marcaj axial continuu
5. În locurile unde soliditatea drumului nu permite
6. La trecerile peste calea ferată şi la o distanţă mai mică de 50m de trecerea peste calea
ferată de o parte şi de alta.
7. La trecerile pentru pietoni
15

8. În curbe şi alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m


9. Pe poduri, sub poduri, în tuneluri, pe viaducte şi pasaje denivelate
10. În vârf de rampă sau la mai puţin de 50 m de o parte şi de alta a acesteia.

Mersul înapoi cu autovehiculul


Se interzice:
- în toate cazurile când se interzice întoarcerea cu excepţia drumului cu sens unic
- pe o distanţă mai mare de 50 m
- la ieşirea din curţi, garaje, ganguri ori alte spaţii laterale drumului
În cazul în care vizibilitatea în spate este împiedicată, manevra autovehiculului înapoi se face prin
pilotarea de o altă persoană, aflată în afara vehiculului.

OPRIREA
a) oprirea voluntară sau voită (din voinţa de a opri)
b) oprirea obligatorie sau fortuită (independent de voinţa sa)
a) Oprire voluntară – imobilizarea voluntară a unui vehicul pentru o durată de cel mult de 5
minute; peste acea durată se consideră staţionare voluntară
Oprirea sau staţionarea voluntară pe drumul public este permisă numai în condiţiile în care nu
prezintă pericol sau nu stânjeneşte circulaţia.
Poziţia în care se opreşte voit este numai pe partea dreaptă a drumului, pe sensul de mers,
paralel cu marginea din dreapta drumului.
Pe drumurile cu sens unic, oprirea şi staţionarea voluntară a vehiculelor sunt permise şi pe
partea stângă dacă rămâne liberă cel puţin o bandă de circulaţie.
Pe drumurile din afara localităţilor oprirea se va face în afara spaţiului părţii carosabile.
Oprirea se va face prin reducerea treptată şi din timp a vitezei.
După oprire nu se vor deschide uşile decât după o asigurare temeinică.

Oprirea este obligatorie:


- într-o intersecţie la întâlnirea indicatorului „Oprire”
- la indicatorul „Cedează trecerea”, dacă pe drumul prioritar circulă vehicule
- dacă lumina semaforului electric este roşie sau galbenă
- la trecerile la nivel cu calea ferată fără bariere
- în spatele tramvaiului în ordinea sosirii, dacă tramvaiul este oprit în staţie fără loc de
refugiu
- la semnalul regulamentar al agentului de poliţie
- la semnalul agenţilor de cale ferată postaţi la trecerile la nivel
- la semnul orbilor care traversează strada (ridicarea bastonului alb)
- la trecerea pa lângă un accident
- la comiterea unui accident
- la acordarea priorităţii impusă de regulile de circulaţie
- ori de câte ori este necesar pentru evitarea unui pericol imediat.

INTERZICEREA OPRIRII
1. în toate cazurile în care este interzisă depăşirea
2. în zona de acţiune a indicatorului „OPRIREA INTERZISĂ” şi a marcajului cu
semnificaţia de interzicere a opririi
3. pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificaţia „Drum
îngustat”, „Prioritate pentru sau faţă de circulaţia din sens invers”
4. în locul unde este instalat indicatorul „Trecere pentru pietoni” sau pe marcajul de
traversare pentru pietoni la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea.
5. în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stânjeneşte
circulaţia a două vehicule venind din sensuri opuse, precum şi în dreptul marcajului
16

longitudinal continuu, dacă conducătorii celorlalte vehicule care circulă în acelaşi


sens ar fi obligaţi, din această cauză să treacă peste acest marcaj
6. pe poduri şi sub poduri, în tuneluri rutiere
7. în curbe şi pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusă sub 50 m
8. la o distanţă mai mică 50 m înainte de o trecere la nivel cu calea ferată.
9. la mai puţin de 50 m înainte de trecerea indicatorului staţie pentru mijloacele de
transport în comun
10. în intersecţii, inclusiv cele cu sens giratoriu, şi în zona de preselecţie unde sunt
aplicate marcaje continue iar în lipsa acestora la o distanţă mai mică de 5 m de
cloţul intersecţiei.
11. în locuri unde observarea unui indicator sau al unui semnal luminos ar fi
împiedicată
12. pe pistele obligatorii pentru pietoni şi/sau biciclişti ori pe benzile rezervate unor
anumite categorii de vehicule semnalizate ca atare
13. pe platforma căii ferate sau de tramvai ori în apropierea acestora, dacă circulaţia
vehiculelor pe şine ar putea fi stânjenită sau împiedicată
14. pe autostrăzi, pe drumurile expres si pe cele naţionale europene (E)
Se sancţionează cu amendă contravenţională şi 2 puncte de penalizare.

STAŢIONAREA

Staţionarea voluntară este imobilizarea voluntară a unui vehicul pentru o durată mai mare de 5
min.
La părăsirea vehiculului, conducătorul este obligat:
1. să scoată cheia din contact
2. să introducă maneta schimbătorului de viteză într-o treaptă de viteză inferioară sau
marşarier.
3. să-l asigure cu frâna de ajutor
4. să ridice geamurile şi să încuie uşile.

INTERZICEREA STAŢIONĂRII
1. în toate cazurile în care oprirea este interzisă
2. în zona de acţiune a indicatorului „Staţionare interzisă” şi a marcajului cu semnificaţia de
interzicere a staţionării
3. pe drumurile publice, cu o lăţime mai mică de 6 m
4. în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice
5. pe partea carosabilă a DRUMURILOR NAŢIONALE
6. în pantă sau în rampă pe toată lungimea ei
7. în locuri unde este instalat indicatorul „Staţionare alternantă”, în altă zi sau perioadă decât
cea permisă, sau indicatorul „Zonă de staţionare cu durată limitată”, peste durata stabilită.
Oricărui vehicul care staţionează pe timp de noapte pe partea carosabilă a unui drum public,
acolo unde staţionarea este permisă, trebuie să i se semnaleze prezenţa atât prin aprinderea
lanternelor de poziţie, cât şi prin lumina roşi din spate, dacă locul de staţionare este neiluminat.
Ne este permisă staţionarea pe drumurile publice în timpul nopţii a tractoarelor, a remorcilor, a
vehiculelor cu tracţiune animală ori a celor trase sau împinse
Se sancţionează cu amenda contravenţionala si 3 puncte de penalizare.
Se interzice oprirea sau staţionarea pe trotuare. (Amendă şi 2 puncte de penalizare). Autoritatea
competentă poate permite oprirea sau staţionarea pe trotuar numai dacă rămâne liber cel puţin un
culoar de minimum 1,5 m lăţime dinspre marginea opusă părţii carosabile, pentru circulaţia
pietonilor.
17

PARCAREA – Reprezintă STAŢIONAREA ÎN LOCURI SPECIAL AMENAJATE


semnalizate cu indicatoare sau marcaje. Poziţia vehiculului respectă regulamentul locului de
parcare.

TRECEREA LA NIVEL CU CALEA FERATĂ – Loc destinat traversării căii ferate de


către drumul public.
a) treceri la nivel cu calea ferată păzită
- cu barieră;
- semibarieră;
- cu semnalizare luminoasă.
Obligaţii la trecerea la nivel cu calea ferată păzită
A) Atunci când se permite trecerea
1. se reduce viteza
2. se asigură că pe calea ferată nu se apropie ceva (vehicul feroviar)
3. se respectă semnalele agenţilor de cale ferată
4. la trecerile la nivel cu calea ferată cu semnalizare luminoasă, oprirea se face la
perceperea semnalului sonor care precede apariţia semnalului roşu alternativ
B) Atunci când nu se permite trecerea
1. se opreşte înaintea barierelor în ordinea sosirii
2. nu se opreşte în dreptul străzilor paralele cu calea ferată
3. ne se pleacă de lângă vehicul
4. la permiterea trecerii, ordinea traversării va f ordinea în care s-a oprit

b) treceri la nivel cu calea ferată nepăzită


Indiferent de felul trecerii la nivel cu calea ferată, conducătorii sunt avertizaţi prin indicator.
Pentru cele păzite se montează la 150 m de bariera trecerii (din afara localităţilor) pe acelaşi stâlp
cu panoul suplimentar cu benzi înclinate, iar în localităţi la 50 m de bariera trecerii. În zona
ultimului panou, cel cu o sigură bandă înclinată,sunt interzise ultimele manevre. Panourile sunt din
50 m – 50 m. După traversarea căii ferate, 50 m, singura manevră interzisă este întoarcerea.
Obligaţii la trecerea la nivel cu calea ferată nepăzită:
1. se opreşte pentru asigurare la marcajul de oprire sau în lipsa acestuia în dreptul
indicatorului fără a depăşii
2. se asigură că pe calea ferată nu circulă nimic
3. traversarea căii ferate se va face cu viteză redusă
OPRIREA PENTRU ASIGURARE ŞI REASIGURARE SE FACE INDIVIDUAL
Excepţie: Trecerile la nivel cu calea ferată peste liniile industriale. Sunt semnalizate cu
indicatoarele „Alte pericole”, sau „Cedează trecerea” însoţit de semnul adiţional „trecere la nivel
cu calea ferată industrială”, asigurarea se face din mers, reducând viteza. Se opreşte la semnalul
agenţilor de cale ferată sau la apariţia trenului.

TRECEREA PENTRU PIETONI

Loc destinat traversării părţii carosabile de către pietoni.


OBLIGAŢII
- de a reduce viteza, dacă nu se află nimeni angajat în traversare
- de a acorda prioritate pietonilor aflaţi pe trecere
PE TRECERILE PENTRU PIETONI – TOATE MANEVRELE SUNT INTERZISE
CIRCULAŢIA ÎN INTERSECŢII
Def. Se numeşte intersecţie orice întretăiere de drumuri indiferent de forma sub care se
intersectează, sau mărimea drumurilor intersectate.
Intersecţiile sunt: Dirijate; Nedirijate
OBLIGAŢII
18

- Dacă se execută viraj, se REDUCE VITEZA. Se va menţine semnalizatorul în funcţiune pe


tot timpul pe care se circulă prin zona de preselectare.
- Schimbarea direcţiei de mers spre stânga, în cazul autovehiculelor care intră într-o
intersecţie circulând pe acelaşi drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectuează
prin stânga centrului intersecţiei, fără intersectarea traiectoriei acestora.
- Virajul la dreapta se va executa pe o traiectorie cât mai redusă (cât mai aproape de bordură)
- Se ocupă locul corespunzător direcţiei de mers, înainte de a intra în zona de preselectare
- Se asigură de prezenţa indicatoarelor respectându-le
- Se respectă felul de dirijare al intersecţiei
- Noaptea se semnalizează prin schimbarea alternativă a fazei lungi cu cea scurtă, de câteva
ori
- Se permite depăşirea în intersecţiile dirijate NU şi în cele nedirijate
- Se identifică fluxurile de vehicule şi pietoni ce converg către intersecţie şi intenţiile
acestora
- Chiar dacă semnalele luminoase îl autorizează, nu trebuie să se angajeze într-o intersecţie
în cazul în care aglomeraţia este foarte mare încât există posibilitatea de a rămâne
imobilizat în intersecţie
- Se vor respecta regulile de prioritate şi de pierdere a priorităţii

Intersecţia dirijată: - este considerată dirijată dacă ordinea de trecere este stabilită de unul din
mijloacele de reglementare a priorităţii de intersecţie.
Intersecţia nedirijată: - prioritatea de trecere aparţine vehiculelor care vin din dreapta, indiferent
de direcţia în care urmează să circule
Circulaţia în intersecţii cu sens giratoriu
Def. Se numeşte intersecţie cu sens giratoriu intersecţia care are la mijloc un rondou, un monument
sau un marcaj rotund de spaţiu interzis şi indicatorul „Sens giratoriu” montat pe fiecare drum care
pătrunde în intersecţie.
Obligaţii: La intrarea în intersecţia cu sens giratoriu, nu avem prioritate, se acordă
prioritate vehiculelor care circulă în intersecţie.
- se ocoleşte centru intersecţiei prin dreapta, în sensul arătat de săgeţile de pe indicatorul
sens giratoriu
- se permite întoarcerea prin ocolirea centrului intersecţiei.

Interzicerile în intersecţii
- depăşirea (numai în intersecţiile nedirijate)
- oprirea (în intersecţii şi în zona de preselecţie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în
lipsa acestora la o distanţă mai mică de 5 m de colţul intersecţiei)

Circulaţia pe autostrăzi:
- indiferent de numărul benzilor pe autostradă circulaţia se face, de regulă, pe banda de lângă
acostament
- celelalte benzi vor fi folosite numai în vederea executării manevrei de depăşire
- pe autostrăzi sunt interzise circulaţie autovehiculelor cu gabarite sau mase depăşite, a
vehiculelor care prin construcţie sau alte cauze, nu pot depăşi viteza de 50 km/h, precum şi
învăţarea conducerii unui vehicul, manifestaţiile, competiţiile sportive, cortegiile.
- conducătorii de autovehicule care intră pe autostrăzi folosind banda de intrare trebuie să
cedeze trecerea autovehiculelor care circulă pe prima bandă a autostrăzilor.

Pe autostrăzi se interzice:
- circulaţia pe banda de urgenţă
- abandonarea autovehiculelor
19

- să efectueze manevra de întoarcere sau de mers înapoi ori să pătrundă în zona mediană,
inclusiv pe racordările dintre cele două părţi carosabile
- să remorcheze un autovehicul rămas în pană dincolo de cea mai apropiată ieşire de pe
autostradă sau să intre pe autostradă cu un vehicul remorcat
- staţionarea ori parcarea autovehiculelor în alte locuri decât cele special amenajate.

Obligaţii în caz de accident


Conducătorul vehiculului implicat în accident de circulaţie de pe urma căruia a rezultat
moartea sau vătămarea integrităţii ori sănătăţii unei persoane sau în orice alt accident de circulaţie
care, prin urmări, constituie o faptă neprevăzută de legea penală este obligat:
Să oprească, să anunţe imediat poliţia, să nu modifice sau să şteargă urmele accidentului şi să
nu părăsească locul faptei.
Să nu schimbe poziţia vehiculelor ori a obiectelor rămase la locul faptei şi care provin din
accident atât cât se impune pentru evitarea agravării consecinţelor accidentului.
Să transporte răniţii la cea mai apropiată unitate sanitară, în lipsa altor mijloace de transport,
după care să revină imediat la locul accidentului. Conducătorul care a transportat răniţii trebuie să
se legitimeze şi să comunice numărul de înmatriculare al vehiculului, unităţii sanitare.
Să nu consume băuturi alcoolice, substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte
similare acestora, după producerea evenimentului, până la recoltarea probelor biologice.
Orice persoană care este implicată sau are cunoştinţă despre producerea unui accident de
circulaţie este obligată să anunţe poliţia apelând numărul unic pentru urgenţe 112 şi să transporte
persoanele accidentate la cea mai apropiată unitate sanitară, numai dacă prin aceasta nu se
agravează starea de sănătate a victimelor. Conducătorii implicaţi în accidente în urma cărora au
rezultat numai pagube materiale şi care nu constituie fapte prevăzute de legea penală sunt obligaţi:
Să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă nu este posibil, şi nici nu pot să
îşi continue circulaţia să le deplaseze cât mai aproape de bordură, semnalizându-le prezenţa.
Conducătorul implicat într-un accident de circulaţie de pe urma căruia au rezultat numai
pagube materiale este obligat să îl anunţe în termen de 48 de ore la cea mai apropiată unitate de
poliţie.
Să solicite eliberarea autorizaţiei de reparaţie.

PERMISUL DE CONDUCERE este valabil pentru una sau mai multe categorii de
autovehicule:
Categoria B:
Autovehiculele a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg şi al căror număr de
locuri pe scaune în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8. Ansamblul de vehicule
format dintr-un vehicul din categoria B şi o remorcă în cazul în care masa totală maximă autorizată
a ansamblului nu depăşeşte 3500 kg, iar masa totală a remorcii nu depăşeşte masa proprie a
autovehiculului trăgător.
Posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria B are dreptul să conducă şi
vehicule din categoria Tr. – tractor.
În termen de 30 de zile de la schimbarea oricăror date înscrise în permisul de conducere,
titularul este obligat să solicite eliberarea unui nou permis de conducere.
Reţinerea permisului de conducere
Permisul de conducere se reţine în următoarele situaţii:
- ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive – ANULARE
- la schimbarea numelui ori a domiciliului titularului
- când titularul a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice de
către o instituţie medicală autorizată – RETRAGERE
- când este deteriorat.
Permisul de conducere se reţine şi în cazurile de suspendare a dreptului de a conduce sau de
anulare.
20

Reţinerea certificatului de înmatriculare


- când inspecţia tehnică a expirat
- când în autovehicul este instalat un dispozitiv antiradar
- autovehiculul are montate mijloace specifice de avertizare luminoasă şi sonoră cu
încălcarea prevederilor legale
- pentru nerespectarea regulilor referitoare la transportul produselor periculoase
- atunci când se circulă cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii
avariei
- când dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoasă sunt defecte, farurile nu sunt
reglate sau sunt montate alte dispozitive decât cele omologate
- când sistemele de frânare sunt defecte
- când mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise
- când anvelopele au alte dimensiuni ori sunt uzate peste limita legal admisă
- când zgomotul în mers sau staţionare depăşeşte limita legal admisă
- când motorul emite noxe poluante peste limita legal admisă
- când autovehiculul are aplicate pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale, reclame sau
înscrisuri de natură a conferii liberă trecere ori care restrâng vizibilitatea în timpul mersului
- plăcuţele cu numere de înmatriculare nu sunt conforme cu standardele
- deţinătorul nu face dovada încheierii asigurării auto de răspundere civilă
Suspendarea dreptului de a conduce
Se aprobă în cazurile:
- când titularul a acumulat cel puţin 15 puncte de penalizare într-un an
- când titularul a acumulat cel puţin 10 puncte de penalizare în decurs de 6 luni de la data
expirării duratei de suspendare
- la conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor ori
produse stupefiante
- la conducerea vehiculului cu defecţiuni tehnice grave la sistemul de frânare sau la
mecanismul direcţie
- la depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum
respectiv
- pentru nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferată:
a) traversarea căii ferate atunci când barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de
coborâre sau ridicare;
b) semnalul cu lumini roşii şi/sau semnalul sonor sunt în funcţiune.
- pentru nerespectarea semnalelor poliţiştilor la trecerea coloanelor oficiale sau intercalarea
ori ataşarea la o astfel de coloană
- pentru neoprirea la semnalul regulamentar al poliţistului, în scopul sustragerii de la control
dacă a fost necesară urmărirea pentru oprire
- pentru nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului, a regulilor privind
prioritatea de trecere ori a celor de depăşire, dacă prin aceasta s-a produs un accident,
dacă nu, punct de penalizare
- pentru neanunţarea şi/sau neprezentarea la unitatea de poliţie competentă, în 48 de ore de
la implicarea într-un accident, dacă acesta a avut ca urmare pagube materiale
În cazul în concursului de contravenţii care atrag şi puncte de penalizare, suspendarea
exercitării dreptului de a conduce se stabileşte după cum urmează:
- pe o perioadă de 30 de zile, dacă însumate cu punctele de evidenţă, totalizează 15 puncte
- pe o perioadă de 60 de zile, dacă însumate cu punctele de evidenţă, totalizează 16-20
puncte
- pe o perioadă de 90 de zile, dacă însumate cu punctele de evidenţă, totalizează peste 20
puncte
Perioadele de suspendare pot fi reduse, dar nu mai puţin de 30 de zile, dacă titularul permisului
absolvă un curs de siguranţă rutieră.
21

Anularea permisului de conducere


- Ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive pentru infracţiunile care au avut
ca urmare moartea sau vătămarea gravă a integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane
ori distrugerea unuia sau mai multor vehicule săvârşite ca urmare a nerespectării regulilor
de circulaţie.
- La punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori
remorcă neînmatriculate
- La punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr
fals de înmatriculare ori tractarea unei remorci cu număr fals de înmatriculare.
- La conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul care nu are drept de circulaţie în
România sau a unui autovehicul al cărui certificat de înmatricularea fost reţinut pentru
defecţiuni tehnice grave la sistemul de direcţie ori frânare şi ale cărui plăcuţe cu numerele
de înmatriculare au fost retrase
- La conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană al cărei permis
de conducere este necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul respectiv,
ori acesta i-a fost retras sau anulat, ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost
suspendată.
- La conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o
îmbibaţie alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge, ori o concentraţie ce depăşeşte 0,4
mg/l alcool pur în aerul expirat sau care se află sub influenţa unor substanţe sau
medicamente cu efecte similare acestora
- La refuzul, împotrivirea sau sustragerea unei persoane de a se supune recoltării probelor
biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanţe
stupefiante
- La părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea
locului faptului precum şi modificarea sau ştergerea urmelor accidentului de către
conducătorul oricărui vehicul angajat într-un accident de circulaţie de pe urma căruia a
rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale a sănătăţii unei persoane ori dacă
accidentul s-a produs ca urmare a unei infracţiuni.
Măsuri de prim ajutor
- Controlul eficient al respiraţiei se face cu ajutorul unei oglinzi ţinută în dreptul buzelor
- Pentru tratarea plăgilor dezinfecţia se face cu: cloramină, apă oxigenată
- La scoaterea accidentaţilor din autovehicul se are în vedere să nu se agraveze leziunile
existente
- Garoul se menţine aplicat cel mult 2 ore, se aplică deasupra plăgii
- Gravitatea unei hemoragii se stabileşte în funcţie de viteza pierderii sângelui
- Oprirea hemoragiei la cap, trunchi se face prin aplicarea compreselor sterile şi a
pansamentului compresiv
- Pansarea rănilor se face cu tifon steril
- Persoanele rănite şi aflate în stare de inconştienţă se aşează pe spate cu capul mai jos decât
corpul
- O persoană grav rănită se ridică cu atenţie menţinându-se în acelaşi plan capul, gâtul şi
toracele
- Când victima a pierdut mult sânge este indicat să o aşezaţi în poziţie culcată cu faţa în sus
şi picioarele să fie mai sus decât nivelul corpului
- La transportul victimei se asigură funcţiile respiratorii şi de circulaţie a sângelui
- Astuparea căilor respiratorii poate fi cauzată de intrarea unor corpuri străine pe căile
respiratorii
- Când gura victimei rămâne încleştată respiraţia artificială se va face prin nările victimei
- Deblocarea căilor respiratorii se face la locul accidentului prin intervenţii normale
- Victimele unui accident se scot de sub autovehicul prin ridicare
- În cazul fracturilor se impune imobilizarea cu ajutorul atelelor
22

- Accidentaţii care au arsuri multiple vor fi transportaţi urgent la spital fără alte intervenţii
- În cazul stopului cardiac masajul se face prin apăsare ritmică cu podul palmelor suprapuse
pe toracele victimei în dreptul inimii
- Transportarea victimei cu fractură la coloană se face imobilizată pe spate (pe o platformă)
şi fără a o zdruncina
- Substanţele antiseptice se folosesc pentru dezinfectarea plăgilor
De reţinut
- Remorcă uşoară – 750 kg
- Pantele se coboară cu aceeaşi treapta de viteză cu care s-a urcat rampa (se recomanda).
- Pentru scoaterea din derapaj a autovehiculului se roteşte uşor volanul în aceeaşi direcţie cu
deraparea fără a acţiona frâna sau pedala de ambreiaj.
- Pe timp de ceaţă sau în alte condiţii atmosferice care împiedică vizibilitatea peste 20 m,
autovehiculele aflate în mers sau staţionate, vor fi iluminate şi în timpul zilei, iar
conducătorii acestora sunt obligaţi sa dea semnale sonore si sa răspundă în acelaşi fel la
semnalele date de ceilalţi participanţi la trafic.
- Inspecţia tehnică a autovehiculului se face periodic în funcţie de felul autovehiculului şi
destinaţia lui
- Autovehiculele vor fi echipate cu două sisteme de frânare: frâna de serviciu (acţionează pe
toate cele patru roţi, este frâna de picior) şi frâna de ajutor sau de mână (acţionează numai
pe roţile din spate). Cele două sisteme de frânare trebuie să fie bine reglate, să acţioneze
eficient şi independent unul de altul.
- Este interzisă montarea la autovehicule a altor lumini, a luminilor de altă culoare, ori de
altă intensitate, altui avertizor sonor decât cele omologate, precum şi circulaţia pe
drumurile publice când acestea sunt defecte care lipsesc
- Pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare sau a permisului de
conducere trebuie declarată organului de poliţie cel mai apropiat în termen de 48 de ore de
la constatarea faptului.
- Răspunderea pentru încălcarea regulilor de circulaţie în timpul cursurilor de pregătire
practică revin exclusiv instructorului.
- În trafic internaţional inscripţia „RO”

ACVAPLANARE: – peliculă de apă pe carosabil, datorită vitezei de deplasare neadecvate (foarte


mare). Autovehiculul pluteşte pe această peliculă de apă – efectul fiind pierderea controlului
autovehiculului (TOTAL)
DERAPAJ: - deplasarea părţii din spate a autovehiculului, spre stânga sau spre dreapta, din cauza
alunecării. Apare din cauza vitezei de deplasare neadecvate condiţiilor de drum,la bruscarea
volanului, la frânări bruşte.