http://forum.ush.

ro

GEO_3_RASR_1 GEOGRAFIE Romania, asezare, structura, relief 1 2009/2010
1Care este suprafata de nivelare cu cea mai mare extindere din Carpati? SI SI SIII 2 .In cadrul scarii morfocronologice, unde se plaseaza Pediplena Carpatica? Etapa Carpatica Veche; Etapa de tranziti Etapa Neocarpatica 3 Care este cel mai extins piemont din Romania? In Podisul Moldovei In Campia de Vest; Podisul Getic; 4 Care sunt limitele microplacii Marii Negre pe teritoriul Romaniei? Falia Dambovita-Fierbinti Targ spre Vest, falia Sf. Gheorghe-Trotus catre Est-Nord-Est; 5 Care sunt placile si microplacile de pe teritoriul Romaniei? Est-europeana, Moesica, Transilvana, Panonica, a Marii Negre; Transilvana, Dorbogeana, Panonica si Moesica; Interalpina, Panonica, Moesica, a Marii Negre 6 Prin ce fel de contact intre placile tectonice s-au format Carpatii Meridionali? prin coliziune; prin obductie si coloziune. 7 In ce fel de climate se formeaza pedimentele? aride si semiaride; Aride semiaride 8Care sunt consecintele asezarii matematice, pe Glob, a Romaniei? Climat temperat, patru anotimpuri, modificarea continua a duratei zilei si a noptii, fusul orar = GMT + 2; Climat temperat excesiv, zile mai mari decât nopţile,fusul orar = GMT + 3; Climat temperat moderat, patru anotimpuri, nopţi mai lungi ca zilele, fusul orar pe 450E. 9 Unde se intalnesc cele mai lungi vai glaciare din Carpati? Fagaras, Retezat;

http://forum.ush.ro/

http://forum.ush.ro 10 Cum a fost impartit relieful vulcano-magmatic din Romania? preneogen (ca relief petrografic) si neogen – ca relief vulcanic; conuri, cratere si planeze; vulcani activi, stinsi si reziduali 11 Care sunt masivele din Vulcanicii Nordici? Oas, Ignis, Gutin, Lapus, Tibles; Gutin, Oas, Tibles, Bargau, Caliman Oas, Gutin, Lapus, Tibles, Bargau; 12 Care sunt elementele structurale specifice Subcarpatilor Transilvaniei? culmi de sinclinal si depresiuni de anticlinal; culmi de anticlinal si depresiuni de sinclinal; culmi de tip muscele si depresiuni de eroziune de contact. 14 Care sunt caracteristicile structurale de baza ale Subcarpatilor Transilvaniei? dealuri de sinclinal si depresiuni de anticlinal; 15 Unde se gasesc cele mai intinse suprafete cu loess din Romania? Campia Romana, Campia de Vest, Dobrogea, Podisul Moldovei; Campia Romana, Campia de Vest si Campia Transilvaniei; Campia de Vest, Campia Romana, Podisul Moldovei, Podisul Mehedinti 16Care este alcatuirea geologica a tipului morfotectonic carpato-alpin? flis puternic cutat in orogeneza alpina (flis puternic cutat) flis si roci sedimentaro-vulcanice. cristalin cu sedimentar mezozoic 17 In cadrul carei etape de evolutie se situeaza faza nivelurilor carpatice de vale si a piemonturilor villafranchiene? etapa Neocarpatică etapa Carpatica Veche; cristalin cu sedimentar mezozoic etapa hercinica 18 Ce factori schimba radical asocierea proceselor din etajul montan cu padure in raport cu cel alpin? altitudinile reduse si padurea; 19Care este specificul suprafetelor de nivelare din Carpatii Orientali? cea mai pregnanta asimetrie a dispunerii acestora; cel mai mare numar de niveluri (10) 20 Care sunt elementele morfostructurale specifice Subcarpatilor Moldovei? doua depresiuni si trei culmi deluroase; patru depresiuni, trei culmi principale si un culoar de contact. trei depresiuni, doua culmi principale si un culoar de contact; 21 Dintre toate regiunile de podis din Romania, care este podisul cel mai complex ca geneza si subtipuri? Podisul Dobrogei; Podisul Getic. Podisul Transilvaniei; http://forum.ush.ro/

http://forum.ush.ro 22 Care au fost cauzele instalarii ghetarilor in Carpati? inaltarea Carpatilor in faza pasadena si racirea climei in würm; racirea climei, in cele patru faze glaciare alpine; racirea climei in holocen; .23 In ce etaj montan se afla periglaciarul actual? etajul alpin; 24 Intre ce puncte se intinde faleza moarta sau inactiva a Marii Negre? Capul Dunavat si Capul Singol; Capul Dunavat si Vama Veche; Capul Dunavat si Vama veche 25 Care dintre ramurile carpatice prezinta cel mai dezvoltat relief structural? Carpatii Orientali si de Curbura; . 26 Cate regiuni geomorfologice cuprind Carpatii? 5. 9. 3. 27 Ce tip de unitate morfostrucurala este Podisul Getic? de platforma si avanfosa; de platforma de orogen 28 Unde se gaseste relieful structural cel mai extins din Romania? podisuri; carpaţi; subcarpaţi; 29 Carui sector montan carpatic ii este specific tipul morfotectonic mixt alpino-hercinic? Muntii Apuseni de baraj vulcanic; Carpatilor Meridionali Carpatilor Orientali si de Curbura; 30Unde se situa limita zapezilor vesnice in timpul glaciatiunii carpatice? 1800-2000 m in S si 1600-1700 m in N; 1600-1700 m in S si 1800-2000 m in N; 1500 m in S si 1300 m in N 31Care sunt punctele extreme ale Romaniei? in N Horodistea, in S Zimnicea, in E Sulina, in V Beba Veche. în nord de Horodiştea, în sud de Giurgiu, în est de Sulina, în vest de Nădlac; în nord de Horodiştea, în sud de Olteniţa, în est de Chilia, în vest de Beba Veche. 32 In ce unitate a Campiei Romane se afla dunele de la Hanul Conachi (rezervatie)? Campia Tecuciului; Campia Baraganului http://forum.ush.ro/

http://forum.ush.ro Campia Olteniei 33Care sunt etapele cuprinse in Era Precarpatica? Cambrian-precambrian, caledonica, hercinica; 34 Cele mai inalte trei varfuri din dealuri sunt: Matau, Plesu, Magura Odobesti; Magura Odobesti, Plesu, Firtusu; Chiciora, Becheci, Firtusu 35In ce unitati de relief se intalnesc luncile cele mai late din Romania? campiile de subsidenta; (subsidente) campiile piemontane; campiile de glacis 36 In ce faza tectonica se inaltau Carpatii peste limita zapezilor vesnice? Pasadena; Laramica hercinica 37 In urma carei faze orogenice s-a declansat formarea piemonturilor pliocen superior-cuaternare? valaha. moldavica pasadena 38Ce varsta au pedimentele din Dobrogea? villafranchiana, laramica hercinica 39 Ce rezulta din manifestarea proceselor geomorfologice actuale in etajul alpin? reliefuri ruiniforme si acumulari mari de grohotisuri; masive de diferite forme, suprafete de eroziune in trepte sectoare de vai epigenetice, maguri de flis, carst; 40 Care dintre suprafetele de eroziune din Carpati sunt dispuse orizontal? Pediplena carpatica, Suprafetele medii carpatice, Suprafetele de bordura, Nivelele carpatice de vale. Pediplena carpatica si suprafetele de bordura dinspre Transilvania; Pediplena carpatica si suprafetele medii carpatice; Rau Ses, Suprafetele medii carpatice, Gornovita, Nivelele carpatice de vale Suprafetele medii carpatice si suprafetele de bordura 41 Care dintre masivele montane de mai jos sunt formate din conglomerate? Bucegi, Ceahlau, Ciucas; Rarau, Ceahlau, Bucegi; Penteleu, Ciucas, Bucegi. Bucegi, Trascau, Piatra Craiului

http://forum.ush.ro/

http://forum.ush.ro 42 Care sunt formele reliefului petrografic dezvoltat pe cristalin specifice Carpatilor? masive de diferite forme, culmi, suprafete de eroziune in trepte, versanti abrupti, abrupturi marginale; masive ruiniforme, suprafete de eroziune in trepte ,versanti convecsi, terase margianale masive de diferite forme, culmi,terase marginale, suprafete de erozoine in trepte, versanti abrupti, abrupturi marginale. 43 In care subregiune geografica a Dobrogei apare cel mai dezvoltat carst? Dobrogea de Sud Dobrogea Centrala; Dobrogea de Nord 45 Care sunt formele structurale caracteristice Muntilor Apuseni? vai epigenetice, vai antecedente, relief calcaros. sectoare de vai epigenetice, clipe calcaroase, maguri vulcanice; sectoare de vai epigenetice, maguri de flis, carst; 46 Care sunt, in ordine descrescatoare, primele cinci varfuri montane din Romania? Moldoveanu, Negoiu, Parangu Mare, Peleaga – Retezat, Omu; Moldoveanu, Negoiu, Omu, Parangu Mare; Iezerul; Moldoveanu, Negoiu, Parangu Mare, Papusa, Leaota 47Carei etape piemontane apartin conglomeratele intalnite azi in culmile subcarpatice Plesu si Pietricica? piemonturilor acvitanian-burdigaliene; platforma, orogen, avanfosa avanfosa, flis, neovulcanic 48 Carpatii Orientali sunt munti de: Coliziune Subductie si coliziunea Obductie 49 Care geograf a facut prima argumentare a prezentei reliefului glaciar si ,implicit, a ghetarilor din Carpati? Grigore Posea, V. Mihailescu Emm. De Martonne (1899, 1904, 1907) S. Mehedinti 50 Unde au fost identificate pedimente si inselberguri tipice in Romania? Dobrogea de Nord si Centrala; Dobrogea de Sud si Campia Romana; Dobrogea de Sud si pe litoral 51Care geograf a introdus pentru prima data notiunea de pediment pentru Dobrogea? Grigore Posea; Simion Mehedinti V. Mihailescu 52 Unde se intalnesc cele mai extinse reliefuri pe nisipuri in Romania? http://forum.ush.ro/

tectonica structurala 58 In ce sector carpatic se afla pasul Merisor (Banita)? Carpatii Meridionali. flis. de platforma.ush. Dunărea şi Marea Neagră Inelul carpatic. Baraga Campia de Vest. depresiuni si pe cristalin. neovulcanic 60 Care este principala cauza de formare a teraselor din munti si Subcarpati? tectonica. Muntii Apuseni. neovulcanice si depresiunile intramontane.ush. in flisul paleogen. de orogen . 53Care ramura montana are cel mai dezvoltat carst? Muntii Apuseni.55Care erau etajele morfoclimatice din Carpati in timpul würm-ului? supraglaciar. avanfosa avanfosa. 57 Ce geneza au terasele din depresiunile Fagaras si Sibiu? climatica. In zona subcarpatica 62Care erau tipurile de ghetari instalati in Carpati? http://forum. Muntii Bucegi Muntii metaliferi 54 Ce tip de unitate morfostrucurala este Campia Romana? de platforma si pe o parte din avanfosa. orogen. glaciar si periglaciar. de flis. climatica hercinica 61 Unde se gasesc cele mai multe alunecari din Carpati? in flisul paleogen si in depresiuni. platforma. sedimentaro-vulcanice. Carpatii Orientali 59 Care sunt subunitatile structurale ale Carpatilor? cristalino-mezozoice.http://forum.ro Campia Olteniei.ro/ . 56 Care este locul central al geosistemului teritorial romanesc? Podisul Transilvaniei.

de calota. Moesica si Transilvana. de calota. Muntii Apuseni. complexele lagunare. complexe alpine 63 In ce munti se gasesc campurile carstice Padis. http://forum. piranean. 71 De ce nu exista terase marine evidente pe litoralul romanesc ptr. loessul.. alpin. de platform si avanfosa 65 Care dintre formele de relief litorale au in alcatuirea lor straturi de loess si soluri fosile? faleza. Transil. plaja. Muntii Codru-Moma.ro/ . mai complexa si cu structura geologica mozaicata.plaja. datorita friabilitatii.si Dealurile de Vest) de tranzitie de orogen.delta Plaja . Are o structura geologica complexa 67In ce munti se gasesc complexele de vai si circuri glaciare Lala. 64Ce tip de unitate morfostrucurala este Campia de Vest? (depr.ro pirinean. piranean de platou. delta maritima si limanurile maritime. Plaja delta 66 Prin ce se diferentiaza faleza moarta de cea activa? este mai inalta.http://forum. ca nivelul marii a fost in permanenta mai scazutdecat 4-4m actual pentru ca au fost erodate. Buhaescu si Ineu? Rodna. este mai joasa si nu are patura de loess. nu pastreaza forme de relief vechi. cordoanele litorale. complexe alpine.ush. alpin. Zece Hotare si bazinul Rosia? Muntii Banatului.ush.delta .prodelta 70Prin ciocnirea caror microplaci s-au format Carpatii Curburii? Moesica si Panonica Transilvana si a Marii Negre. Faleza . Retezat Fagaras 68 Cum se mai numeste Era (Epoca) Precarpatica? Era platformelor. Etapa de tranzitie 69Care sunt sectoarele morfologice ale litoralului romanesc? faleza. Etapa Carpatica Veche. de platou.

periglaciare. 73Care sunt limitele Sistemului geomorfologic romanesc? Cercul conturat de Tisa. Anglia. paturilor de dezagregare. reliefurile pe roci cristaline.aride. Capul Nord. Capul Matapan si Muntii Urali. 75 Care este diferenta dintre relieful vulcanic din Vulcanicii Nordici si cei Sudici? in Vulcanii Sudici sunt conuri vulcanice relativ bine pastrate. Mediterana. carstul. Finlanda si Grecia 81 Cum se dispun asociatiile vegetale in Romania ? In zone est-vest In etaje Etajat si zonal-concentric http://forum. au condus la aparitia leossului. alunecarile de teren. aride. periglaciare. c.http://forum.ro/ . al depresiunilor intramontane. Cercul conturat de Tisa.ush. reliefurile monocline. b. sudul Moldovei si vaile Dunare-Tisa. ecuatoriale. Rusia. relieful loessian. teraselor. 79 Care tipuri de reliefuri petrografice impun adevarate peisaje geomorfologice? carstul. paturilor de dezagregare. teraselor.( locatiile) extreme europene fata de care se masoara asezarea Romaniei? Capul Finister. teraselor.ro 72 Cum se diferentiaza manifestarea proceselor geomorfologice in cadrul etajului alpin? dintre suprafetele netede cu pasuni alpine si cele abrupte. al depresiunilor intramontane 78 Care este importanta geomorfologica a conditiilor climatice si tectonice cuaternare? au condus la aparitia formelor glaciare. al padurilor de conifere. glaciare. in Vulcanicii Nordici sunt conuri vulcanice bine pastrate. forestier. alpin. marginea platformei litorale romanesti. 80 Care sunt punctele. marginea platformei litorale romanesti. periglaciare. au condus la aparitia formelor periglaciare. subecuatoriale. marginea platformei litorale romanesti. alpin. alunecarile de teren. formelor glaciare. semiaride. loessului. forestier. al padurilor de conifere. Vulcanicii Sudici sunt puternic erodati 76 Unde se gaseste cel mai extins relief dezvoltat pe gresii in Romania? flisul din Apuseni flisul paleogen din Orientali si Curbura. paturilor de dezagregare. al padurilor de fag. stancoase intre periglaciar actual si cel fosil. sudul Moldovei si vaile Dunare-Tisa.. cuestele. uneori si temperate si reci. flisul cretacic din Orientali 77 Care sunt etajele montane ce impun procese geomorfologice specifice? alpin. aride. sudul Dobrogei si vaile Dunare-Tisa. periglaciare. alpadurilor de fag. loessului. carstul. oceanele Atlantic si Arctic.ush. alpin. 74 In ce fel de climate se formeaza glacisurile? a. Cercul conturat de Nistru. Muntii Urali.

Era (epoca).ush.ro/ . 20. Ciucas. Suprafetele medii carpatice. subfaza. Cu etajul periglaciar de contact. in ordine cronologica. Ceahlau. subfaza. Insula Serpilor? un pediment. (sunt mai scunzi si mai putin cutati) http://forum. etapa (perioada). era (epoca). 84Ce este. Bucegi.http://forum. 87 Cu ce etaj würmian poate fi echivalat. subfaza.ro 82 Care regiune geografica din Romania are cel mai extins relief de cueste? Podisul Moldovei. un atol. din punct de vedere morfogenetic. Rau Ses. Moesica si Panonic Moesica si Transilvana 86 In cate regiuni geomorfologie a fost impartit Domeniul Carpato-Danubiano-Potinc de catre Gr. Posea si L. Etapa (perioada). Nivelele carpatice de vale Suprafetele medii carpatice si suprafetele de bordur 90Cate fasii sau aliniamente structurale au Carpatii Orientali. faza. Carpati Podisul Dobrogei 83 Care sunt. sase patru cinci 91Care este specificul structural al Subcarpatilor Olteniei? cei mai mici subcarpati si mai putin cutati. 89Care sunt complexele suprafetelor si nivelurilor de eroziune din Carpati? Pediplena carpatica. Suprafetele de bordura. 85 Prin ciocnirea caror microplaci s-au format Muntii Apuseni? Panonica si Transilvana. excluzand vulcanismul? trei. 88Care sunt masivele montane in care apar principalele reliefuri dezvoltate pe conglomerate Bucegi. Suprafetele medii carpatice. Nivelele carpatice de vale. Penteleu. ca denumire. Ceahlau. etapa (perioada). treptele taxonomice ale scarii morfocronologice ? Era (epoca). Rarau. Bucegi. etajul alpin actual? Cu etajul periglaciar detritico-nival. faza. Ciucas. Gornovita. Pediplena carpatica si suprafetele medii carpatice. Badea in 1984? 17. 10.ush. Cu etajul supraglaciar. un inselberg.

ro/ . klippe.ro prezenta cutelor diapire care complica structura. creste si culmi. Caliman-Harghita si Muntii Macinului. Oas-Gutin-Tibles si in Muntii Banatului. mobilitatea mare a florei si a faunei. faleza activă. 17. glacisul litoral. doline 92De ce se manifesta o puternica abraziune pe litoralul romanesc? cresterea nivelului marii negre cu 2mm pe an constitutia geologica fragila a falezei si latimea mica a plajelor.ush. oscilatiile de nivel ale Marii Negre 98Care sunt sectoarele morfologice ale litoralului submers? plaja submersa. plaja şi lagunele.http://forum. 94 Unde se gaseste cel mai dezvoltat carst pe sare din Romania? Slanic – Prahova Sovata – Prahova Platoul Meledic 95 Care sunt formele principale carstice. piemontan-terasate. faleza activă. piemontan-terasate.ush. bare. bare. dezvoltarea insemnata a periglaciarului. 10. de terase. 97Care au fost principalele conditii morfogenetice specifice Cuaternarului? alternările climatice. alternarile climatice. clippe. frontul deltei ± prodelta. platouri. de subsidenţă. creste si culmi. mişcările neotectonice şi oscilaţiile eustatice. maguri sau cornete. 101Care sunt complexele nivelurilor de eroziune din Carpaţi ? http://forum. versantul litoral. creste. lapiezuri. klippe. De glacis în general. masive calcaroase. piemontane. miscarile neotectonice si mobilitatea mare a florei si a faunei. delta fluviatilă. de terase. 99In Campia de Vest exista următoarele tipuri genetice de câmpii: De glacis subcarpatic. 100Cate regiuni geografice (inclusiv subregiuni cu rang de regiune) are Romania ? 20. de baltă actuală. De glacis în general. zise si calcaroase? creste si culmi calcaroase. bare. cresterea nivelului marii negre cu 2-3mm pe an 93Care sunt unitatile geografice in care apar vulcani realizati in ciclul magmatic neogen? Oas-Harghita si Muntii Metaliferi. limanurile marine şi prodelta. platouri. chei. de subsidenţă. platouri. doline 96Cu ce fel de forme de relief erau confundate pedimentele din Dobrogea? terase dunarene si marine. plaja. platouri.

103Frontierele României în lungul râurilor şi pe uscat sunt de? 1085 km terestru şi 1817 km pe râuri şi Dunăre. Moldoveanu. Omu. Iezerul. Suprafeţele medii carpatice. 1850 km terestru şi 1055 km pe râuri şi Dunăre. 23. .400.900. 1.000 locuitor 20.000 locuitori. Parângu Mare. Firtuşu.381 km2. 104.000 locuitori. în cifre rotunjite.Păpuşa. 105 Bucureştiul are o populaţie. Negoiu. Negoiu. Populaţia României. http://forum.700. Parângu Mare. Suprafeţele medii carpatice. Pleşu.ush. Suprafeţele de bordură . Suprafeţele medii carpatice . . 238. Becheci.http://forum. Pleşu. Chiciora. Parângu Mare.000 locuitori. Râu-Şes.ro/ . Negoiu. Cele mai înalte trei vârfuri din dealuri sunt: Măţău. 108 Care din subregiunile de mai jos este cea mai înaltă ? Podişul Bârladului. 106 Primele cinci vârfuri ca înălţime sunt: Moldoveanu. 238. Peleaga – Retezat. 1. 107. . Gornoviţa.391 km2. Câmpia Moldovei.ush. Nivelurile carpatice de vale.000 locuitori.ro Pediplena carpatică. în cifre rotunjite.400 km2. Borăscu. Firtuşu. Pediplena carpatică.: Moldoveanu. Măgura Odobeşti.500.000 locuitori.700. Măgura Odobeşti. Omu. este de: 21. Leaota. 102Suprafaţa României este de: 239. de: 2.600. 1085 km terestru şi 1075 km pe râuri şi Dunăre.

Jiu. Făgăraş.ro/ . Zmeica. 111 Paralela de 450N trece prin localităţile: nord de Ploieşti.ush. Sinoe. 14 ore 114 Pe ce meridian se află fusul orar al României ? 300E iarna şi 450E vara. Capul Matapan şi Munţii Urali. Olt. Razelm.ro Câmpia Transilvaniei 109. 112. Paris. Prut. insula Creta. http://forum. Munţii Urali. Sinoe. Budapesta. . oceanele Atlantic şi Arctic.Făgăraş. Anglia.Sinoe. Oraviţa. Rusia. vest de Egipt 113 Câte ore are cea mai lungă zi în România 16 ore 18 ore.ush. 116. Crimeea. ca lungime pe teritoriul României. Siret. Meridianul de 250E trece prin: est de Făgăraş. Tg. Mureş. 110 Care sunt primele trei lacuri în ordinea suprafeţelor ? Porţile de Fier I. Roşiori de Vede. Capul Nord. 300E iarna şi 400E vara. 450E iarna şi 350E vara. . Prut. Timişoara.Roşiori de Vede. vest de Câmpulung-Muscel. . nord de Ploieşti.http://forum. Africa de Sud. Ostrovul Corbului. Bordeaux. un covor vegetal foarte variat. Finlanda şi Grecia. Mureş. 115 Care sunt punctele extreme europene faţă de care se măsoară aşezarea României ? Mediterana. limita de vest a fagului. Olt. Razelm. Olt. Capul Finister. Izvorul Muntelui. Care sunt. Care sunt consecintele asezarii Romaniei in cadrul continentului european? Care sunt consecintele pozitiei Romaniei in Europa ? Climat temperat moderat spre excesiv. primele trei râuri? Siret.

un covor vegetal complex si variate plante de cultura . Albiţa. . Carpaţii. 122. Siret. Cluj. care ar fi fost zonele de vegetaţie ? Pădure de fag. 121.ush. Dunărea parcurge 1200 km prin România. Timişoara.ro Climat moderat spre excesiv. Timişoara. iar limita sud-estică a Europei Centrale este pe Dunărea inferioară. dominarea plantelor venite din est. 123 În ce cadru geopolitic european şi global se află România la început de mileniu III ? În NATO şi UE. Albiţa. 119 De ce România este ţara principală dunăreană ? 38% din fluviu udă teritoriul României şi tot în România se află gurile Dunării şi Canalul Dunăre – Marea Neagră. influente climatice venite din toate punctele cardinale. limita de est a fagului. un covor vegetal complex şi variate plante de cultură. Dacă nu ar fi existat Carpaţii. http://forum. limita de est a fagului. Centrul Europei Centrale este oraşul Făgăraş. Dunărea parcurge 1075 km pe graniţa României.Vama Veche. iar România ar fi rămas o câmpie. posedăm gurile Dunării şi Canalul Dunăre – Marea Neagră. gurile Dunării. Giurgiu. . Carpaţii.http://forum. Cele trei mari coridoare europene vor trece pe la? Porţile de Fier. 120. iar limita de est a Europei Centrale este la Urali.ro/ . România împreună cu care alt stat sunt principalele ţări la Marea Neagră? cu Rusia. influenţe climatice venite din toate punctele cardinale. 118. De ce România este ţară central-europeană ? Centrul Europei (Dilove. Dunărea. cu Turcia. iar limita sudică a Europei Centrale este Dunărea. fost Trebuşani) este imediat la nord de România. Depresiunea Transilvaniei. la Marea Neagră şi lângă Peninsula Balcanică. Care sunt elementele geopolitice principale ale României ? Aşezarea României la Dunăre. 117. Climat temperat moderat spre excesiv. Centrul Europei este la nord de confluenţa Vaserului cu Tisa.ush.opki Stepă şi parţial silvostepă. Silvostepă şi fag. Canalul Dunăre – Marea Neagră şi diferite bogăţii de subsol. posedăm gurile fluviului şi Canalul Dunăre – Marea Neagră. cu Ucraina. sarea şi petrolul. Climat temperat excesiv. .

Carpatii.ro/ . marginea platformei litorale româneşti. 130. 127 Ce rezultă din îmbinarea pe verticală a elementelor de mediu ? Regiuni geografice Etaje de mediu. . este asociată la UE şi membră a organizaţiei regionale Cooperarea Economică la Marea Neagră.ush. Frontierele României. 128. 129 Ce rol joacă Transilvania în cadrul Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? Rol de podiş. Care sunt elementele suport ale Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic Relieful şi geologia. Dunarea si Marea Neagra. Care sunt limitele geosistemului Carpato-Danubiano-Pontic ? Cercul văilor Tisa-Dunăre-Nistru. Clima şi hidrografia.ush. Societatea umană. sudul Dobrogei şi văile Dunăre-Tisa. În Pactul de la Varşovia. 126. Cum se realizează (şi se analizează) structura geosistemului românesc Din îmbinarea pe verticală a elementelor de mediu şi din îmbinarea pe orizontală a regiunilor şi unităţilor geografice.http://forum. Care este denumirea spaţiului geografic românesc ca geosistem teritorial ? Geosistemul Carpati Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic. Domeniul Carpatic. Etaje topografice. . 124. 125. Rol de concentrare a hidrografiei. Rol de loc central. Cercul conturat de Nistru. Din îmbinarea etajelor şi regiunilor climatice.ro Ţară care a aderat la NATO. Care este obiectul Geografiei fizice a României ? http://forum. Din îmbinarea regiunilor morfostructurale.

Podisul Mehedinti este morfostructurala de tip: : Orogen. Cum se dispun asociaţiile vegetale în România ? În zone est-vest. . . fliş. 137. 30%. dealuri-podişuri şi câmpii-lunci ? 33%.http://forum.ro/ . 1902. avanfosă. 33%. . . Etajat şi zonal-concentric. 133. Regiunile şi unităţile geografice. 131 Care este proporţia de munţi. 33%. 135. . Avanfosă. 10.ro Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic tratat ca geosistem teritorial. 33%. .ush. 134. neovulcanic. Platformă. Influenţele geografice externe asupra mediului nostru geografic. 136. Orogen. Podişul Getic este unitate morfostructurală de tip: Platformă. Subunităţile structurale ale Carpaţilor sunt: Platformă. În ce an s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură ? 1942. Tranziţie. Câte regiuni geografice (inclusiv subregiuni cu rang de regiune) are România? 20. 132. 31%. În etaje. 17. orogen.ush. http://forum. Platformă şi avanfosă. 36%. 1951. 35%. 35%.

Etapă (perioadă). . neovulcanic şi depresiuni. fază. 145 . neocarpatică. Etapa Neocarpatică. 144 Care sunt. 143. Obiectul geografiei fizice generale a României este: Teritoriul dintre graniţele actuale. . 140 Era Precarpatică cuprinde etapele: Cambrian-precambriană. sedimentaro-vulcanic. Piemontul Getic s-a format în: Sarmaţian. fază.ush. Villafranchian. Subcarpaţii Moldovei. Fazele orogene hercinică şi alpină.http://forum. Teritoriul Daciei şi al României dintre cele două războaie mondiale. în ordine cronologică. subfază. Subcarpaţii Getici. . 142. Cambriană. hercinică. Pediplena Carpatică se situează în: Etapa Carpatică Veche. fliş. eră (epocă). Era (epoca) Precarpatică se mai numeşte şi: Era platformelor. Subcarpaţii Getici. etapă (perioadă). . 138 Sectoarele structurale ale Subcarpaţilor sunt: Subcarpaţii Moldovei. Era orogenelor. 139. fază. . Badenian.ro/ . 141 Etapa de tranziţie morfotectonică se plasează între: Etapele Carpatică Veche şi Neocarpatică. Eră (epocă). În timpul suprafeţelor medii carpatice. etapă (perioadă). treptele taxonomice ale scării morfocronologice ? Eră (epocă). hercinică.ush. Precambriană. http://forum. kimmerică şi neocarpatică. subfază. Subcarpaţii Moldovei. Subcarpaţii Olteniei. caledonică. Era avanfoselor. Subcarpaţii Curburii şi Subcarpaţii Getic . Erele Precarpatică şi Carpatică. Subcarpaţii Vrancei. subfază.ro Cristalino-mezozoic. : Studiul geosistemului teritorial numit Carpato-Danubiano-Pontic. .

http://forum. Inelul carpatic. Radiară.ro 146. Ciocnirea căror microplăci a determinat naşterea Carpaţilor Meridionali ? Moesică şi Panonică. Moesică. Interalpină.ush. 150. căpătând noi structuri. Coroana carpatică. Panonică. Care sunt fâşiile şi aliniamentele morfologice principale dispuse circular şi arcuit. cercul depresiunilor şi dealurilor peritransilvane. cercul semicontinuu al câmpiilor. nucleul transilvan al podişurilor. Dobrogeană. cercul Podişurilor. De ce sectoarele carpatice au structuri diferite ? Pentru că s-au format în faze orogene diferite. Est-europeană. Depresiunea Transilvaniei. . . Care sunt plăcile şi microplăcile de pe teritoriul României ? Transilvană. Intersecţia paralelei de 450N cu meridianul 250E. 151. Pentru că ulterior formării lor au evoluat foarte diferit.concentric în Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic ? Depresiunea Transilvaniei. Transilvană şi a Mării Negre. Panonică.http://forum. Moesică. Carpaţii şi Munţii Măcinului. 148. Panonică şi Moesică. Concentric-radiară. Deoarece au rezultat din ciocnirea unor plăci diferite şi pe direcţii diferite cu placa Transilvană.ro/ . a Mării Negre. 147 Care este locul central al geosistemului teritorial al României ? Carpaţii. Care este structura complexă a Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? Concentrică. semicercul discontinuu al podişurilor. Transilvană. cercul Subcarpaţilor şi Dealurilor de Vest. 152. . cursul arcuit mijlociu şi inferior al Dunării. Moesică şi Transilvană.ush. arcul Nistrului. arcurile Nistrului şi Dunării. Care este nucleul şi factorul de control al Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic Depresiunea Transilvaniei Dunărea şi Marea Neagră. dealurile şi podişurile. . a Mării Negre. cercul Prut-Dunăre-Tisa. 149.

Gheorgheni. Dorna. Ciuc. Următoarele pasuri se găsesc în Carpaţii Orientali: Huta. Urdele. Gheorgheni. falia Sf. Obducţie.ush. Ciucaş. Ce importanţă are cunoaşterea tipurilor şi subtipurilor de relief ? Teoretică – pentru sistematizarea taxonomico-geografică a formelor de relief –. Gheorghe. Limita inferioară a muntelui în Defileul Dunării este la: 200 m. Falia Rucăr-Bran-Oituz. 153.Brezoi. Făgăraş. Ciucaş. Falia Oltului. Deoarece Mmicroplaca Moesică avansează spre cea Transilvană. Mestecăniş.http://forum. 159 Depresiunile de mai jos sunt de tip longitudinal-carpatic: Braşov. De ce se produc cutremurele vrâncene? Pentru că Microplaca Transilvană avansează spre Microplaca Mării Negre. . Subducţie. Ceahlău. Gheorgheni. şi practică – proiecte de sistematizare şi amenajare similare. falia Braşov-Oituz şi falia Sf. Merişor.ro . 158 Masivele de mai jos sunt formate din conglomerate: Bucegi. http://forum. Ciuc. Şetref. Lotru. 154. Importanţă practică. 156.ush. 160. falia Sf. Pentru că Microplaca Mării Negre avansează spre şi sub Curbură. Rodna.ro/ . Bucegi. Gheorghe-Trotuş către est-nord-est şi planul Beniof vrâncean de sub Carpaţii de Curbură. Importanţă teoretică. . Care sunt limitele microplăcii Mării Negre pe teritoriul României ? : Falia Dâmboviţa-Fierbinţi Târg spre vest. Gheorghe şi planul Beniof vrâncean. 157 Carpaţii Orientali sunt munţi de: Coliziune. Ceahlău. Bucegi. 155. 600 m. 80 m. Vălişoara. Petroşani.

S IV = 650-1100 m. Râu-Şes şi Gornoviţa ? Borăscu = suprafeţele de bordură. Râu-Şes = Suprafeţele medii carpatice.ro Prislop. Prezintă numai dealuri şi lipsesc depresiunile. 167. S II = 12-15%. S III = 1000-1100 m.ush. curbură. Muscelele Năsăudului. Care sunt altitudinile generalizate ale complexelor de eroziune din Carpaţii Medirionali ? S I = 1800-2300 m. Homoroade-Târnave-Mureş. getic.http://forum. moldav. . S IV = 550-800 m. S III = 650-1100 m. 168. 165. curbură. Gornoviţa = Suprafeţele de bordură. S III = 1000-1500 m. S II = 1200-1600 m. curbură. S II = 1200-1600 m. bistriţean. 161 Tipurile generale de dealuri subcarpatice sunt: Getic. O fâşie piemontană şi câte una cristalină şi calcaroasă. moldav. S I = 2200-2500 m. Vlăhiţă. Oltean. Gornoviţa = Pediplena carpatică. 163 Subtipurile principale ale Subcarpaţilor Transilvaniei sunt: Târnave.ro/ . Borăscu = Suprafeţele medii carpatice. 162 Subcarpaţii Transilvaniei au următoarele caracteristici : Dealuri de sinclinal şi depresiuni de anticlinal Dealuri de anticlinal şi depresiuni de sinclinal. Râu-Şes = suprafeţele de bordură. Gutin. Suprafaţa cu cea mai mare extindere în Carpaţi este: S I = 12-15%.ush. 164. Borăscu = Pediplena carpatică. muscele. S I 2000-2500 m. S IV 300-500 m. Care sunt denumirile generale echivalente suprafeţelor din Meridionali cunoscute sub numele de: Borăscu. Gornoviţa = Pediplena carpatică. muscele. . Lăpuş. . Homoroade-Mureş. moldav. S II = 1600-2000 m. Năsăud. S III = 20%. bistriţean. Getic. Râu-Şes = Suprafeţele medii carpatice. Două benzi cristaline şi una calcaroasă. Podişul Mehedinţi are următoarea structură: Două benzi calcaroase şi una cristalină. Lăpuş. Care complexe de eroziune sunt dispuse orizontal şi care înclinat ? http://forum. 166.

ush. .ush. piemonturile din depresiunile intracarpatice şi piemonturile din câmpii. 700-800 m. villafranchian. . 173. 450-500 m. periglaciare şi de glacisuri. 300-400 m. villafranchian şi mai puţin în cuaternar. Temperat şi periglaciar. Pericarpatice. 174. subcarpatice. sarmaţian. S IV. cuaternar. 380-500 m. 170 Care podiş păstrează resturi din suprafeţele carpatice notate S II. Ponţian. Care sunt fasiile circumcarpatice ale resturilor piemontane ? Pericarpatice. 176. \ Grigore Posea. Orizontal = S II şi S III. Glacisurile se formează sub următoarele climate: http://forum.ro Orizontal = Pediplena carpatică şi suprafeţele de bordură dinspre Transilvania. S II. iar înclinat = Suprafeţele medii carpatice. . Mediteranean şi mai puţin in periglaciar. . 700 m. Cine a efectuat primele studii asupra piemonturilor din România ? S. 500-550 m. S IV? Podişul Moldovei. getice. iar înclinat = S I. 172. .http://forum. circumtransilvane. moldave şi subcarpatice. 175. Mihăilescu. sarmaţian. Nivelurile umerilor carpatici de vale şi Suprafeţele de bordură în interiorul Carpaţilor. 169 Care sunt altitudinile nivelurilor(nivelelor) de eroziune din Subcarpaţii Curburii 800-900 m. În Podişul Getic. 700-750 m. Orizontal = S III. Podişul Getic.ro/ . sarmaţian. Care au fost principalele etape (faze) de formare a piemonturilor in Neozoic\ Acvitanian – burdigalian. 171. 1400-1000 m. \ 1500-1000 m. Hercinic. iar înclinat = S I. În Câmpia de Vest. Sub ce fel de climat s-au format piemonturile cele mai extinse din România ? Ecuatorial şi subtropical. Mehedinţ V. S IV. Podişul Mehedinţi. Unde se păstrează cel mai extins piemont din România ? În Podişul Moldovei. Carpatice. 450-750 m. S III. . 300-400 m.

177. Cueste şi terase. Mihăilescu. . Cucu. Temperate şi periglaciare. 1925. 178 Fazele de formare a glacisurilor din România au fost: În timpul pediplenei carpatice şi în holocen. uneori şi temperate şi reci. Cu studiul glacisurilor din România s-au ocupat: Posea.. villafranchian. Mehedinţi. 180. 182. Vespremeanu. O pediplenă.http://forum. 184. Aride şi semiaride. 179. Pedimente si inselberguri tipice au fost identificate în: Dobrogea de Sud şi pe litoral. Un inselberg. Gâştescu. Pedimentele se formează sub următoarele tipuri de climate: Ecuatoriale şi subtropicale. în România la: 1900.ro/ . Posea. Dobrogea de Nord şi Centrală. În timpul suprafeţelor S II – S IV. Depresiunea Nalbant este: O butonieră. periglaciare. 1980. Un atol.ush. . . pleistocen şi holocen. 183 Insula Şerpilor este: Un pediment. Posea. Aride. Coteţ. periglaciare. În timpul Suprafeţelor medii carpatice şi în pleistocen.ro Aride. subecuatoriale. http://forum. ele erau confundate cu: Terase dunărene şi marine. prin studiu.ush. Pedimentele au fost sesizate. 181 Înainte de a fi cunoscută geneza suprafeţelor de pediment. semiaride. O depresiune epigenetică. Coteţ. Aride. ecuatoriale. Suprafeţe structurale şi glacisuri. Gâştescu. Dobrogea de Sud şi Câmpia Română. Coteţ. Băcăuanu.

În Munţii Apuseni. Cuvete. . şariaje. Podişul Târnavelor. 194. http://forum. Subcarpaţii Transilvaniei. 190. Podişul Someşan.ro 185 Relieful structural cel mai extins din România se găseşte în: Carpaţi. pinteni montani. Subcarpaţi. sunt: Brahianticlinale. 186. 189 Subregiunile structural-morfologice ale Podişului Transilvaniei sunt: Podişul Someşean. Podişul Someşan şi Podişurile Transilvaniei. 187 Unde se găsesc reliefuri de tip bloc-faliat ? În Subcarpaţi. şariaje. pinteni. pinteni. În Podişul Moldovei.ush. cute solzi. Relieful tectono-structural cel mai important se află în: Carpaţi. Culmi de tip muscele şi depresiuni de eroziune de contact. falii. . Cuvete. faţă de modelul general. 195. Culmi de sinclinal şi depresiuni de anticlinal. Subcarpaţii Transilvaniei au ca model general următoarele elemente: Culmi de anticlinal şi depresiuni de sinclinal. Complicaţiile structurale din Subcarpaţi. Modelul general al Subcarpaţilor se compune din următoarele elemente: Culmi de anticlinal. culmi de pinteni montani şi depresiuni de sinclinal. cuvete. Culmi de anticlinal. falii. inversiuni de relief. 188. brahianticlinale. Podişul Târnavelor şi Câmpia Transilvaniei. Podişuri. Unde se găseşte cel mai extins relief de cueste şi văi subsecvente ? În Subcarpaţi. Podişuri.http://forum. culmi de monoclin şi depresiuni de eroziune. cute diapire. Culmi de anticlinal şi depresiuni de sinclinal. monoclin.ro/ .ush. Dealurile de Vest. Câmpia Transilvaniei. În Podişul Mehedinţi. În Podişul Moldovei.

Care dintre formele structurale de mai jos sunt caracteristice pentru Apuseni? Sectoare de văi epigenetice. 198 Subcarpaţii Moldovei au următoarele elemente morfostructurale: Trei depresiuni. in V Beba Veche . Jiul de Vest. Patru depresiuni. in E Sulina. 85% sedimentare. 201. Cerna. Jiul de Est.ush. in S Giurgiu. 199. in E Chilia.http://forum. in N Horodistea. Patru. cars Văi epigenetice. Lotrul. 10% sedimentare şi 5% vulcanice. 85% metamorfice. Subcarpaţii Curburii au: Două subsectoare structurale. 202. Două şiruri. . 197. in V Beba Veche. in N Horodistea. Trei. in E Sulina. Două depresiuni şi trei culmi deluroase. 203. trei culmi principale şi un culoar de contact. Câte şiruri de depresiuni se găsesc în Muscelele Argeşului? Un şir. in S Zimnicea. in S Oltenita. Patru subsectoare structurale. măguri de fliş. Cerna. văi antecedente. Jiul de Vest. Timişul. 10% metamorfice şi 5% vulcanice. Nera. Trei subsectoare. clipe calcaroase. Lotrul. Punctele extreme ale Romaniei sunt: in N Horodistea. Jiul de Est.ro/ . http://forum. măguri vulcanice. in V Nadlac. Suprafeţele ocupate de tipurile principale de roci care apar la zi în România deţin următoarea pondere: 85% sedimentare. două culmi principale şi un culoar de contact. 200.ush.ro 196. Trei şiruri. Jiul. Sectoare de văi epigenetice. Ce vai se dirijeaza pe despicatura longitudinală a Meridionalilor şi Munţilor Banatului? Lotrul. Câte şiruri morfostructurale au Carpaţii de Curbură? Două. Tismana. relief calcaros. 1% metamorfice şi 14% vulcanice.

Carstul. alunecările de teren. crovuri. Masive calcaroase. abrupturi marginale. . 212. culmi. Carstul fosil din România se găseşte în: Câmpia Română.ro . Munţii Codru-Moma.ro/ . zise şi calcaroase. versanţi abrupţi. reliefurile cristaline. creste. Focul Viu. chei. Formele petrografico-cristaline specifice Carpaţilor sunt: Masive de diferite forme. chei.ush. Cheile de pe raurile Cerna. Sohodol. măguri sau cornete. Următoarele câmpuri carstice (Padiş. Munţii Apuseni şi Subcarpaţii. Galbenul. Meziad. Alunecările de teren. Scărişoara. platouri. Munţii Apuseni. Ponicova. culmi. Următoarele peşteri se găsesc în Apuseni: Vântului. platouri. . 211. . clippe. sunt: Masive calcaroase. polii. polii. Vântului. clippe. 207. Bucegi.http://forum. Cloşani. 204. Izvorul Tăuşoarelor. Care sunt formele petrografice specifice cristalinului din platforme ? Peneplene şi pediplene. Podişul Someşan. Creste şi culmi calcaroase. versanţi abrupţi. . Scărişoara. 209. văi oarb Lapiezuri. reliefurile monocline. conuri vulcanice. 210. Olteţul şi Bistriţa se găsesc în: http://forum. Zece Hotare şi bazinul Roşia) se găsesc în: Munţii Banatului. Creste şi culmi. lapiezuri. Dobrogea de Sud. Topolniţa. bare. doline. Masive conglomeratice. 205. Horsturi şi grabene. Urşilor. suprafeţe de eroziune. cuestele. carstul. stalactite. relieful loessian. lapiezuri. doline. Formele principale carstice.ush. Peneplene fosile cu inselberguri şi văi antecedente. doline. reliefuri faliate. Care tipuri de reliefuri petrografice impun adevărate peisaje geomorfologice ? Carstul. Lumea Pierdută. 206. Doline. 208. platouri. bare. Cioclovina. . Exocarstul se compune din: Lapiezuri. polii. suprafeţe de eroziune în trepte.

Câmpia Bărăganului. . . Flişul pelaogen din Orientali şi Curbură. 213. Cel mai dezvoltat relief pe gresii se găseşte Flişul cretacic din Orientali.ush. de tasare şi sufoziune. Următoarele câmpuri de nisipuri (Valea lui Mihai. 220.ush. în Carpaţi.ro/ . Teremia şi Curtici) se găsesc în: Câmpia Olteniei. Sovata – Praid. fluviatil. Ceahlău. alunecări. Principalele reliefuri pe conglomerate se găsesc în: Bucegi. Alunecări. Câte faze de reactivare şi declanşare a alunecărilor au provocat despăduririle antropice ? O fază. Alunecări. Cel mai dezvoltat carst pe sare se găseşte la: Platoul Meledic. Slănic – Prahova. Penteleu. Câmpia de Vest. Două faze. 214. Carpaţii Meridionali. Cele mai întinse reliefuri pe nisipuri se găsesc în: Bărăgan. Ceahlău. Flişul din Apuseni. Ciucaş. 215. Câmpia Olteniei. 219. 217. există cele mai multe alunecări ? http://forum. Trei-patru faze. Ciucaş. Bucegi. Munţii Apuseni. Câmpia de Vest. Bucegi. vulcani noroioşi. vulcani noroioşi. 218.http://forum. Rarău. forme carstice. Unde. Ce tipuri de reliefuri se dezvoltă pe argile şi marne ? De ravenare.ro Munţii Banatului. ravenări. 216.

228. 223. Orogenezei austrice. Oaş-Harghita şi Munţii Metaliferi. Pe care din următoarele subregiuni se găsesc foarte multe alunecări ? Câmpia Transilvaniei. Gutin. În flişul cretacic şi pe formaţiuni mezozoice. De câte categorii şi vârste sunt relieful vulcanic şi cel impus de rocile vulcano-magmatice din Romania? Preneogen (ca relief petrografic) şi neogen – ca relief vulcanic. 226. granite şi andezite. . Igniş. Dealurile Crişanei. Batolite. Oaş.ro În flişul paleogen şi în depresiuni. filoane exhumate. Subducţiei orogenezei laramice. 224. Lăpuş. platouri de lave. Gutin. 227.http://forum. Vulcani activi. Podişul Mehedinţi. cratere şi planeze. Căliman. . Oaş. cratere. Câmpia de Vest. lacolite. Câmpia Moldovei. Câmpia de Vest. Cele mai întinse suprafeţe cu loess se găsesc în: Câmpia Română. platouri de aglomerate. Dobrogea. Resturi ale ciclurilor vulcanice hercinice şi prehercinice se întâlnesc sub formă de: Conuri. Lăpuş. planeze. 221. 222. Bârgău. Podişul Getic. În flişul paleogen. . Vulcanicii Nordici cuprind următoarele masive: Oaş. Oaş-Gutin-Ţibleş şi în Munţii Banatului. Câmpia Moldovei. Ţibleş. stinşi şi reziduali. Banatitele (roci acide) s-au pus în loc în faza: Rifturilor carpatice mezozoice. .ush. Ţibleş Gutin. 225. Podişul Moldovei. Dobrogea de Sud. Câmpia Transilvaniei. Vulcanismul neogen a realizat vulcani în următoarele unităţi: Căliman-Harghita şi Munţii Măcinului. Podişul Moldovei. Câmpia Română.ro/ . Câmpia Română. .ush. depresiuni şi pe cristalin. Vulcanite neogene. Rocile vulcanice mezozoice s-au pus în loc în rifturile carpatice sub formă de: Ofiolite şi diabaze. Subcarpaţii Curburii. Câmpia Moldovei. Conuri. Ţibleş. http://forum. Bârgău. Lacolite. Câmpia de Vest şi Câmpia Transilvaniei. Banatite.

Prut. 231. Mureş. http://forum. Oltul. ca relief. 229. Someş. Braşov. sunt: Siretul. Igniş. 235. Zalţe. Primele trei bazine hidrografice ca mărime sunt: Siret. . planeze. Siretul. Gloduri. Olt. Următoarele depresiuni sunt de baraj vulcanic: Ciuc. Gheorgheni. Gurahont. Prut. Gurghiu şi Ţibleş. Care dintre următoarele tipuri de vulcani noroioşi au con şi crater? Bolboroşi. Harghita. Măguri multe de tip neck se găsesc în: Munţii Lăpuşului. 236.ush. Prut.ro/ . 230. platouri de aglomerate) se găsesc în: Ţibleş. Olt. Cele mai complexe bazine hidrografice. Prut. Gutin. Argeş. Căliman . Următoarele forme (cratere. Gheorgheni. Siret.ush. . Siret. Unul din masivele vulcanice de mai jos este platou vulcanic: Igniş. Gheorgheni. 233.http://forum. 234. Mureşul şi Someşul. Oltul şi Prutul. Siret. Munţii Lăpuşului. Argeş.ro . Ciuc. Olt Olt. Căliman şi Harghita. Brad-Hălmagiu. Bozovici. 237. Someşul şi Argeşul. Primele patru văi ca lungime pe teritoriul României sunt: Mureş. Mureş. Someş Mureş. Muntele Igniş. 232. Olt. Metaliferi şi Oaş.

0-800 m. : Antecedenţă. Interfluviile principale din Carpaţii Orientali se dirijează. Epigenie. Dunărea are o pantă de curgere în România de: 1.ro Adâncimea fragmentării produse de văi oscilează între: 0-1000 m. 241. Podişuri. 0-2000 m. În Carpaţii flişului.065‰. NE-SV. 244.ro/ . Formarea actualelor terase. . 242. Crişul Repede s-a format prin: Antecedenţă. . 2. . Arieşul superior şi văile afluente pe stânga Arieşului au curs iniţial peste: Munţii Metaliferi. 245. 239. Antecedenţă. În evoluţia hidrografiei.ush. O suită de captări. astfel: NV-SE.http://forum. etapa villafranchiană se caracteriza prin: Oscilări ale râurilor pe conuri piemontane. N-S. http://forum. 238. dominant. Existenţa Dunării ca principal colector. Trecerea Dunării prin Defileu spre Câmpia Română s-a făcut prin: Captare. văile principale transversale s-au format prin: Captare. . O captare. 243. Versanţii convecşi-concavi domină în: Munte. Epigenie. 0.030‰.ush. Câmpii.070‰. 240.

Dunărea a ajuns iniţial. 249. Someşul. Someşul şi Tisa. au curs iniţial: Crişul Repede şi Crasna.ro Munţii Trascăului. Brăila. http://forum.http://forum.ro/ . 250. 252. până la: Olt. Mostiştea. . Hidrografia iniţială din Câmpia Moldovei curgea dominant spre: Siret. \ 251. Climatice. din câmpia cu acelaşi nume.ush. Cele de 100-130 m. 253. Care din următoarele râuri actuale s-au format prin captări? Vaserul. Geneza teraselor din munţi şi Subcarpaţi este dominant: Tectonică. Iza. Care este cel mai vechi râu din Depresiunea Transilvaniei ? Mureşul. Prut. la terasa 5. . Bârlad. Pe valea Ierului. Târnava Mare. 247. Colţii Trascăului.ush. 246. . Care terase corespund cu nivelurile carpatice de vale? Cele peste 100-130 m. Eustatică. 248. Mara. Climatică. Terasele din depresiunile Făgăraş şi Sibiu sunt dominant: Tectonice. Eustatice. . Someşul şi Barcăul. Cele sub 100-130 m. .

257. periglaciare şi suprafeţelor de nivelare. pleistocen şi holocen. Limitate la exterior de braţe dunărene. 258. de tundră şi pădure de molid. Condiţiile climatice şi tectonice cuaternare sunt importante pentru a explica geneza: Formelor structurale.ush. de tundră şi pădure de molid. . 260 Dupa relieful glaciar moştenit. periglaciare. Formelor glaciare.ush. 256. cuaternarul se subîmparte în: : Preglaciar.http://forum. În Bărăgan. În Subcarpaţi şi Dealurile de Vest. Terasele reper au următoarele altitudini: 30-35 m şi 95-110 m. Pliocen. 259. Câmpiile de subsidenţă. 30-35 m şi 55-60 m. Supraglaciar. Etajele morfoclimatice din Carpaţi în timpul würmului erau: Periglaciar. Luncile cele mai late sunt în: Câmpiile piemontane. În câmpiile piemontane. Câmpiile de glacis. Pleistocen şi holocen. loessului. Bălţile Dunării (Ialomiţei şi Brăilei) sunt lunci: Dezvoltate simetric faţă de fluviu Dezvoltate asimetric faţă de fluviu. Unde se găseşte cel mai mare număr de terase din Romania? În majoritatea podişurilor şi pe majoritatea văilor principale din munte. 255. Unde lipsesc terasele tipice ? În câmpiile piemontane. În Dobrogea şi câmpiile de subsidenţă. glaciar şi periglaciar. petrografice şi piemonturile. glaciar şi postglaciar. păturilor de dezagregare. 15-25 m şi 130-150 m. 261.ro 254. http://forum.ro/ . Formelor glaciare. teraselor. Supraglaciar.

ro 262. Depresiunile Transilvaniei şi Braşovului. 268. Câmpia Siretului inferior. argilele şi loessul. Ciuc şi Braşov a existat. marnele. Podişul Getic. următorul regim morfogenetic: Lacustru. Gresiile. Fluvio-mlăştinos subsident. 265. litoralul. Depresiunea Braşov. Câmpia Titu-Pucheni-Sărata. Depresiunea Panonică.ush. In timpul cuaternarului. În ce fază glaciară nivelul Mării Negre coborâse la minus 130 m ? În würm. 266. Ce tipuri de depozite superficiale au fost moştenite din glaciar? Terasele. dominant. In ce faze nivelul Mării Negre coincidea cu nivelul Oceanului Planetar ? Când comunica cu Mediterana şi aceasta cu Atlanticul. Care unităţi sau regiuni sunt subsidente în prezent ? Depresiunea Braşovului.ro/ . nisipurile eoliene. 263. Care unităţi se înalţă în prezent cu 1. Pasadenă. 244. În günz. Când au existat gheţari în Carpaţi? În würm.5 mm/an ? Apusenii şi Podişul Moldovei. loessoidele. În holoce În riss.http://forum. În mindel. Valahă. Câmpia Olteniei. Loessul. 267. În ce fază tectonică s-au înălţat Carpaţii peste limita zăpezilor veşnice ? Rhodanică. piemonturile. http://forum. De uscat în înălţare. 269. în depresiunile Gheorgheni. glacisurile. Burnasul. păturile de dezagregări. .ush. Când comunica cu Mediterana şi cu Caspica. Carpaţii Orientali şi de Curbură. Când era o mare total închisă.

Cand a avut loc cea mai puternică transgresiune a Mării Negre ? În transgresiunea neolitică. În transgresiunea valahă. Zăvoianu.http://forum.). Rădulescu. N. În maximum glaciar al würmului.ush. 274. http://forum. la + 130 m (între 15. Dunărea inferioară a avut cea mai mare lungime ? Când a pătruns peste Porţile de Fier.ro/ .ush. Răcirea climei în holocen. 1800 m în sudul Meridionalilor şi 1600 m în nord. la + 5 m. . Sârcu.000 – 25. In ce faza albia Dunării din Câmpia Română de Est şi din Deltă a fost cea mai adâncă ? În prezent. Sârcu. Mehedinţi. Valeria Velcea. Înălţarea Carpaţilor în faza pasadenă şi răcirea climei în würm. 275. 272. De ce nu există terase marine evidente pe litoralul românesc ? Pentru că nivelul mării a fost în permanenţă mai scăzut decât + 4-5 m actual. Sawicki.000 î.n. Niculescu. În holocen. 2000 m în Meridionali şi 1700 m în nord. În transgresiunea würmiană.e. 1500 m în S şi 1300 m în N. Cu studiul glaciatiunii carpatice s-au ocupat: Martonne. Pentru că Marea Neagră nu a avut legătură cu Atlanticul.). Posea. 276. . 277. Pentru că au fost erodate. În holocen.ro 270. La maximum würmian. (5000-1000 ani î. 271. In ce faza evolutiva. Limita zăpezilor veşnice în timpul glaciaţiunii carpatice se situa la: 1800-2000 m în S şi 1600-1700 m în N. 278. la + 10 m (+ 500 la 2000 ani). Care au fost cauzele instalării gheţarilor în Carpaţi ? Răcirea climei în cele patru faze glaciare alpine. Niculescu. Posea. .n. 1600-1700 m în S şi 1800-2000 m în N. . 273.e. Limita morenelor frontale cobora până la: 1300-1400 m în sudul Carpaţilor Meridionali şi 800-1100 m în nord.

Retezat. dar nu au lacuri glaciare: Bucegi. 281. Complexele de văi şi circuri glaciare Lala. 286.ush. 280. 282. Rodna. Custurile sunt: Forme glaciaro-periglaciare. complexe alpine. Borăscu. . Făgăraş. Zanoaga si Slaveiul se găsesc în: Ţarcu. Bihor. . Retezat. Umeri periglaciari. 284. Urmatoarele vai glaciare (Nucsoara. Gheţari de platou au existat în: Muntele Borăscu. Cine a demonstrat existenţa unei singure faze glaciare. Retezat. Cele mai multe lacuri glaciare sunt în: Făgăraş. Rodna.http://forum. Rodna. Rodna. Ineu şi Buhăiescu se găsesc în: Făgăraş. alpin. . Munţii Maramureş. Râul Bărbat) se găsesc în: Munţii Făgăraş. Retezat. în Carpaţi ? http://forum.ro/ . 283. Şureanu.ush. Interfluvii netede. complexe alpine. pirinean Pirinean. 285. Bucegi. Lăpuşnic. de platou. Suspendat. Au circuri. Bucura. Parâng. alpin. . Ţarcu. alaskian.ro Tipurile de gheţari instalaţi în Carpaţi erau: De calotă. cu trei stadiale. Muntele Mic. Făgăraş. 279.

Structurile periglaciare păstrate ca urme sunt: Molisolul şi pergelisolul. 293. http://forum. 290. nivale. Periglaciar actual există în: Etajul alpin. pungi. . sfincşii.ush.ush. Etajul coniferelor. 291. de alunecare. Numai în faza würm. 289 Când au existat medii periglaciare în România ? În interglaciare. 288. Care fenomene conduc la instalarea unui mediu periglaciar ? Temperaturi sub 00C şi precipitaţii reduse. De dezagregare.http://forum. din etajul alpin. formele periglaciare se grupează astfel: De dezagregare criogenă. 292. de versant. Sârcu. 287. .ro Martonne. în/sau pe roci moi. Posea. Involuţii. Următorii munţi nu au avut gheţari. mările de pietre. nici măcar incipienţi: Maramureşului. De alterare. Periglaciarul din timpul würmului s-a extins în: Etajul alpin actual. de acumulare. Căliman. lentile solifluidale. Înălţimi peste limita zăpezilor veşnice. Etajul deluros şi muntos. soluri poligonale. După procesele periglaciare şi după rocă. În toate fazele glaciare alpine. Temperaturi sub 00C şi precipitaţii multe.ro/ . Ciucaş. pene. Etajul conifere-foioase. Babele. Peste toată ţara.

plaja şi lagunele. semipâlnii nivale. Cu etajul periglaciar de contact. Şei de transfluenţă.ro/ . scochine. excavaţiuni lacustre. complexele lagunare. etajul actual alpin ? Cu etajul periglaciar detritico-nival. 301. Cu ce etaj pleistocen poate fi echivalat. Excavaţiuni lacustre. . prodelta şi cordoanele litorale. 295. frontul deltei ± prodelta. plaja emersă.http://forum. . Cu cine se aseamana.ush. culoare de avalanşe. ca denumire.ro . Cele mai multe si mai inalte capuri se gasesc in cadrul? falezei active de sud falezei moarte. Plaja submersă.ush. Litoralul submers se compune din: Plaja submersă. 299. plaja. faleza moartă şi prodelt Plaja submersă. potcoave nivale. roci mutonate. Litoralul românesc cuprinde: Faleza. Prezintă tranziţii. Cu regiunea sudică. Următoarele forme sunt de natură nivală: Scochine. Cu regiunea de vest. 300. mediul periglaciar din regiunea transilvană ? Cu regiunea moldavă. 297. delta maritimă şi limanurile maritime. cordoanele litorale. http://forum. Faleza românească se întinde între: Capul Dunavăţ şi Vama Veche. 298. Delta fluviatilă. Toate trei s-au format în timpul glaciarului würm. plaja. suprapuneri şi legături genetice impuse de oscilaţiile nivelului Mării Negre. 296. conform urmelor de loessuri şi loessoide. potcoave nivale. a sud de Constanta . sfincşi. Faleza activă. glacisul litoral. 294. faleza activă. Intre Delta. versantul litoral. versantul litoral. litoral şi platforma continentala există următoarele interdedependenţe: Au limite comune. Capul Singol şi Vama Veche. limanurile marine şi prodelta. scochine. Cu etajul supraglaciar. .

Fluvio-marine şi fluviatile. „Grindul” Chilia reprezintă: O grădişte continentală. 308. 302. Prin forma de relief situată în spatele liniei de ţărm. .ro Lacul Razelm şi Vama Veche. Un grind maritim. 305. Prin geneza liniei de ţărm. Ce formă de relief are în componenţa sa straturi de loess şi soluri fosile? Plajele.http://forum. Falezele. 306. http://forum. Faleza moartă sau în conservare se întinde între: Capul Dunavăţ şi Vama Veche.ro/ . . 309. Lagună. Prin ce se justifică împărţirea ţărmului românesc în ţărm deltaic. Siutghiolul este: Liman. Glacisul litoral şi cordoanele litorale. ţărm lagunar şi ţărm cu faleză ? Prin formele de relief pe care se suprapune. Falezei moarte La sud de Constanţa. Limanurile sunt de următoarele tipuri: Fluvio-marine şi fluvio-lagunare. Care dintre următoarele forme sunt submerse: Frontul deltei şi prodelta. Estuar. Capul Dunavăţ şi Capul Singol. 304. Capul Singol şi Vama Veche. Un grind fluviatil. Prodelta şi grindurile litorale. Cele mai multe şi mai înalte capuri se găsesc în cadrul? Falezei active din sud. 303. Cordoanele litorale.ush. Fluvio-marine.ush. fluvio-lagunare şi fluviatile. 307.

Munţii Anine Comăneşti. 318.http://forum. Sahalelor şi Pardinei. Delta maritimă şi delta fluviatilă. 316. Someşul Mic. energia atomică. Biled. apele. deltă fluviatilă. 317.ro . Moşoaia. Deltele formate de braţul Chilia sunt: Chilia. 313. deltă secundară şi deltă marină. http://forum. apa. Moineşti. 311. 315. Delta Dunării a început să se formeze în: Pleistocen. . Şotânga. Alunu. . golf-liman. Tazlău.ro/ . Cărbunii.ush. hidrocarburile. Dranov şi Pardinei. deltă tip Mississippi. 312. Petrol. Cozla. Gaz metan. Chilia. energia solară. Asău. Hulubeşti. Resursele de bază ale ţării sunt: Energetice. deltă fluvio-marină. vegetaţia. Berbeşti.ush. . Hidrocentrala de la Gilău se găseşte pe: Someşul Cald. deltă fluviatilă de tip Mississippi. Zemeş. Aerul. Chilia. Huila se găseşte la: Petroşani. prodeltă. fondul funciar. La Bazna. Teritoriul Deltei a trecut prin următoarele stadii: Estuar. Holocen. . Nadeş şi Copşa Mică se extrage: Gaz de sondă. Ţebea. hidroenergia. . 310. Variaş. Deltă secundară. minerale şi minereuri. 314. Someşul Mare. Glaciarul Würm. relieful. Satchinez. Urmatoarele localitati se găsesc în Câmpia de Vest: Zătreni. Frontul deltei.

aerian. Zone climatice. La Dobreşti. de câmpie. Teliuc şi Băişoara se găseşte: Cupru. 326. Tipurile principale de mediu natural pe teritoriul României sunt următoarele: http://forum. Bauxită.http://forum. terestru. . 321. subteran. relieful determină: Etaje morfoclimatic Zone climatice. Minereu aurifer. Element de mediu. 325.ro/ . Regiuni climatice. Mediul temperat-continental. În cadrul mediului terestru din Romania domină: Mediul carpatic. Cărbune brun. Fier. Categoriile de mediu natural din România sunt Terestru. Mangan. Mediul de pădure. Subzone climatice. 319. Ca element de mediu. Zece Hotare şi Ohaba Ponor se găseşte: Fier. de deal.ush. Acvatic.ro La Ghelari. Relieful este suport sau element primar al mediului ? Suport. Roşia Montană şi Şuior se exploatează: Cupru. 320. . Suport şi element. De munte. Etaje climatice. 322. subteran. La Săcărâmb. Nisip cuarţos. 324. 323.ush. .

. bănăţean.ush. 331. deltaic.ro Montan. Gheorgheni. Carpatii Maramuresului si ai Bucovinei stau sub influenta maselor de aer: Estice şi sudice. Muntele Nemira este afectat relativ des de mase de aer: Vestic. dobrogean. gorun. Scandinavo-baltice. Ciuc. al culoarelor de vale. subcarpatic. Carpatic. Inversiuni puternice de temperatură se produc în: Defileul Oltului. Comăneşti. Estic. Mediile intens transformate de om (antropizate) din România sunt: Păşunile. /. de podiş. La poala Munţilor Apuseni se găsesc păduri de: Fag. de conifere. Baltice şi estice. Comăneşti. de deal. fâneţele. de depresiune. Stepic.ush. Bilbor. rural Stepă. 332. moldav. apusean. 329. agricol. Borsec. marin. munte jos. meridional. de depresiune. Subtipurile de mediu carpatic sunt următoarele: Alpin. Vatra Dornei. Agricol. de pădure cu foioase. Gheorgheni. Sud. Maramureş. marin. transilvan. „fata muntelui” se află spre: Nord. rural. 330. Sudic. Depresiunea Braşov. litoral. estice şi vestice. Depresiunea Vatra Dornei. urban. Oriental.http://forum. deltaic. Munte înalt. de câmpie. de câmpie.ro/ . de munte. 327. cer. Vest. in Carpatii Meridionali. http://forum. Gheorgheni. Borsec. 333. 334. Ciuc. Climat de depresiune în Carpaţii Moldo-Transilvani se găseşte în: Bilbor. munte mediu şi jos. 328. podgoriile. faţa şi dosul muntelui.

ush. Stă sub influenţe de aer vestic. . Vestice şi baltice. Subcarpatii Moldovei sunt afectati de mase de aer: Continental-estice. Din vest. Cea mai mare cantitate de precipitaţii cade în: Bihor. Văi. \ . Muntele Mare. aşezările sunt fixate pe: Culmi. 8-90C şi 800 mm. 338. :De deal şi depresiune. Subcarpatii Buzaului şi Prahovei sunt dominaţi de vânturi: Din est. . 342. De depresiune şi vale. Mediul subcarpatic are două subtipuri: De culme şi versant. 339. 336. In Muntii Poiana Ruscai.ro Fag şi conifere. nord-estice şi baltice. 337. În Depresiunea Soveja coboară coniferele deoarece: Stă sub influenţa foehnului. Continental-estice. 341. 335. . nord-estice şi vestice. Stă sub influenţa vânturilor de nord-est. Depresiunile subcarpatice getice şi de curbură se caracterizează prin următoarele temperaturi şi precipitaţii anuale: 7-80C şi 700 mm. 340. 9-100C şi 600 mm. . Varful Chiciora din Muscelele Argeşului are un climat: Subcarpatic. . . La Stâna de Vale. http://forum.ush. Fag.ro/ . De foehn.http://forum. Versanţi.

349. 348. .http://forum. 350. . Depresiunea Elan are un mediu natur Pădure. Podişurile României se includ într-o singură regiune climatică. Funcţia agricolă a subregiunii. 343. Care dintre aliniamentele depresionare au un mediu mai cald ? Secaş – Alba Iulia – Turda. de: Carpaţi. .ro De deal jos.ro/ . 345.ush. De Subcarpaţi. Huedin – Agriş. De stepă şi silvostepă. Centrii barici externi. Mediile naturale ale podisurilor sunt de următoarele tipuri: De deal. Stepă. Silvostepă. de depresiune şi vale. În două. dominant. Climatul si mediile de podis sunt influenţate. De munte jos. De deal şi de versant. lBănăţene. Crişene. 344. Într-una singură. Podisul Babadag are un mediu de: http://forum. 347. 346.ush. Numele de Câmpia Transilvaniei a fost determinat de Climatul de câmpie. Este o câmpie. Suportă influenţe submediteraneene mediul dealurilor: Silvaniei. . în două sau în mai multe? În mai multe. Făgăraş – Sibiu.

Zece Hotare si Ohaba Ponor se gaseste: Fier. Cele mai intinse suprafete din Delta le reprezinta: Depresiunile. Braţele fluviatile şi gârlele. Grindurile. Plancton şi necton. La Sacaramb. tabulare. subsidente împreună cu luncile. Rosia Montana si Suior se exploateaza: Cupru Mangan.ro/ . 357. 352. Bauxita Nisip cuartos . Piemontane. Podisul Mehedinti are soluri: Foarte bune Bune. de terase. 351. La Dobresti. piemontane. Bentos animal. Câmpiile de glacis. 354. 355.ro Pădure de stejar. piemontane. Câmpiile subdeluroase.ush. 353. Minereu aurifer 358. Tipurile genetice de campii care au influenţă în ce priveşte mediul lor local sunt: Câmpiile subdeluroase. Teliuc si Baisoara se gaseste: Cup Carbune brun http://forum. In mediul pelagic al platformei litorale se dezvoltă: Bentos vegetal.http://forum. Intinderea cea mai mare în Câmpia de Vest o are unul din tipurile de câmpii următoare Câmpiile de glacis. De subsidenţă. 356. Pădure de fag Silvostepă. Sărace. de glacis. . La Ghelari.ush.

366. de versant. in/sau pe roci moi. Moldava.ro/ . 365. Care dintre formele reliefului deltaic sunt submerse? Frontul deltei si prodelta. plaja. De alterare. Litoralul romanesc cuprinde: Faleza. de alunecare. plaja si lagunele.http://forum. Delta Dunarii a inceput sa se formeze in: Pleistocen In glaciarul würm. faleza activa. tarm lagunar si tarm cu faleza ? Prin formele de relief pe care se suprapune. de vest. din etajul alpin.ush. limanurile marine si prodelta. Faleza activa. dobrogeana. de sud si dobrogeana. Care au fost regiunile extracarpatice periglaciare de pe teritoriul Romaniei ? Moldava. Prin forma de relief situata in spatele liniei de tarm 362. cordoanele litorale. http://forum. nivale. de acumulare. delta maritima si limanurile maritime. plaja. transilvana. de sud si de vest. In holocen . 361. De dezagregare. Prin geneza liniei de tarm. Glacisul litoral si cordoanele litorale Prodelta si grindurile litorale 363. Prin ce se justifica impartirea tarmului romanesc in trei: tarm deltaic. . complexele lagunare.ush. Delta fluviatila. Hidrocentrala de la Gilau se gaseste pe: Somesul Cald Somesul Mic Somesul Mare . Moldava. a Campiei Romane. Faleza romaneasca active si moarta se extinde intre: Capul Dunavat si Vama Vech Capul Singol si Vama Veche Lacul Razelm si Vama Veche 364. 360.ro Fier 359. Dupa procesele periglaciare si dupa roca formele periglaciare se grupeaza astfel: De dezagregare criogena.

Urmatorii munti nu au avut ghetari. 370. litoralul. Care au fost cauzele instalarii ghetarilor in Carpati ? Racirea climei. Zece Hotare si bazinul Rosia? Muntii Banatului. Cand au existat medii periglaciare in Romania ? In interglaciare. Limita zapezilor vesnice in timpul glaciatiunii carpatice se situa la: 1800-2000 m in S si 1600-1700 m in N. Periglaciarul actual se extinde in: Etajul alpin. Campia Siretului inferior. 2000 m in Meridionali si 1700 m in nord 372. Depresiunea Panonica. 1800 m in sudul Meridionalilor si 1600 m in nord. 1600-1700 m in S si 1800-2000 m in N. 367. Racirea climei in holocen. 371.5 mm/an ? http://forum.ush. Care unitati sau regiuni sunt subsidente in prezent ? Depresiunea Brasovului. 1500 m in S si 1300 m in N 373. Inaltarea Carpatilor in faza pasadena si racirea climei in würm. 369. Numai in faza würm. Muntii Codru-Moma. Ciucas. 368. Muntii Apuseni.ro/ .ro . Podisul Getic. . Depresiunea Brasov. Limita morenelor frontale cobora pana la: 1300-1400 m in sudul Carpatilor Meridionali si 800-1100 m in nord. nici macar incipienti: Maramuresului. Campia Olteniei. in cele patru faze glaciare alpine.ush. In ce munti se gasesc campurile carstice Padis. Care unitati se inalta in prezent cu 1. Etajul conifere-foioase.http://forum. Caliman. Campia Titu-Pucheni-Sarata. 374. Etajul coniferelor. 375. Burnasul. In toate fazele glaciare alpine.

Prut. Oas. loessului. Epigenie 381. . . paturilor de dezagregare. flis. Olt. 383. Formelor glaciare. 378. Vulcanicii Nordici cuprind urmatoarele masive: Oas. Bargau. periglaciare si suprafetelor de nivelare. Arges. periglaciare. Conditiile climatice si tectonice cuaternare sunt importante pentru a explica geneza: Formelor structurale. http://forum. 377. Gutin. In Carpatii flisului vaile principale transversale s-au format prin: Captare. teraselor. Somes. 382 Subunitatile structurale ale Carpatilor sunt: Platforma. Mures. petrografice si piemonturile.ush. Olt. neovulcanic si depresiuni. avanfosa Avanfosa.http://forum. Prut. Gutin. Lapus. sedimentaro-vulcanic. Olt. . Bucegi. Tibles. Ignis. flis. neovulcanic Cristalino-mezozoic. .ush. Unde se gaseste cel mai mare numar de terase: In majoritatea podisurilor si pe vaile principale din munte.ro Apusenii si Podisul Moldovei Depresiunile Transilvaniei si Brasovului.ro/ . Formelor glaciare. Tibles. Siret Prut. Lapus. In Subcarpati si Dealurile de Ves In campiile piemontane 380. Siret. Cate fasii sau aliniamente morfostructutale au Carpatii Orientali ? 4 7 8 379. Retezat. Rodna. Primele patru vai ca lungime pe teritoriul Romaniei sunt: Mures. Carpatii Orientali si de Curbura. Antecedenta. orogen. 376. In ce masiv carpatic se gasesc cele mai complexe si mai extinse forme glaciare? Făgăraş.

Vulcanismul neogen a realizat vulcani in urmatoarele unitati: Caliman-Harghita si Muntii Macinului. Caliman. Podisul Moldovei.ro/ . Campia Olteniei. 384. Oas. Penteleu. Ciucas. Campia de Vest. Campia Romana. Flisul pelaogen din Orientali si Curbu Flisul din Apuseni 391. Cel mai dezvoltat relief pe gresii se gaseste pe: Flisul cretacic din Orientali. stinsi si reziduali. Bucegi.ush. Campia de Vest.ush. Campia Transilvaniei.ro Gutin. Rarau. Bucegi. Ceahlau. Dealurile Crisanei\ . Podisul Moldovei. Cel mai dezvoltat carst pe sare se gaseste la: Platoul Meledic Slanic – Prahova Sovata – Praid http://forum. 390. Cele mai extinse reliefuri pe nisipuri se gasesc in: Baragan. Ceahlau. cratere si planeze Vulcani activi. Dobrogea. Campia Moldovei. Campia de Vest si Campia Transilvaniei. Cele mai extinse suprafete cu loess se gasesc in?: Campia Romana. Campia de Vest. Pe care din urmatoarele subregiuni se gasesc foarte multe alunecari ? Campia Transilvaniei. 387. Bargau. Campia Romana. Podisul Getic. Campia Moldovei. Campia Moldovei. De cate categorii si varste este relieful vulcanic si cel impus de rocile vulcano-magmatice din Romania: Preneogen (ca relief petrografic) si neogen – ca relief vulcanic Conuri. Principalele reliefuri pe conglomerate se gasesc in: Bucegi. Ciucas. Dobrogea de Sud. 385. . Oas-Gutin-Tibles si in Muntii Banatului. Subcarpatii Curburii. 389. Tibles. Oas-Harghita si Muntii Metaliferi. Podisul Mehedinti 388. 386.http://forum.

Muntii Apuseni. creste. 393. klippe. : Un inselberg. relief calcaros. .ro . clipe calcaroase. doua culmi principale si un culoar de contact. platouri. lapiezuri. . Doua depresiuni si trei culmi deluroase. Sectoare de vai epigenetice. maguri vulcanice. maguri sau cornete. 400. 396. . Subcarpatii Transilvaniei au ca model general urmatoarele elemente: Culmi de anticlinal si depresiuni de sinclinal. Patru depresiuni. . bare. Muntii Codru-Moma.ush. zise si calcaroase sunt: Masive calcaroase. Creste si culmi calcaroase. 398. Subcarpatii Moldovei au urmatoarele elemente morfostructurale: Trei depresiuni. platouri. Lumea Pierduta. Un atol. klippe.ro/ . 397. Insula Serpilor este: Un pediment.http://forum. Culmi de sinclinal si depresiuni de anticlinal. http://forum. bare. doline 394. Pedimente si inselberguri tipice au fost identificate in: Dobrogea de Sud si pe litoral. Aride si semiaride. Formele principale carstice. Culmi de tip muscele si depresiuni de eroziune de contact. platouri. carst Vai epigenetice. 399. Pedimentele tipice se formeaza sub urmatoarele tipuri de climate Ecuatoriale si subtropicale. Care din formele structurale de mai jos sunt caracteristice pentru Apuseni ? Sectoare de vai epigenetice. vai antecedente. Dobrogea de Sud si Campia Romana.ush. trei culmi principale si un culoar de contact. maguri de flis. Urmatoarele campuri carstice (Padis. 392. Temperate si periglaciare. 395. Creste si culmi. Zece Hotare si bazinul Rosia) se gasesc in: Muntii Banatului.. Dobrogea de Nord si Centrala.

Suprafetele medii carpatice. Care sunt complexele nivelelor de eroziune din Carpati ? Pediplena carpatica. 403. Subcarpatii Getici. 405. Subcarpatii Getici. .http://forum.ush. iar inclinat = S I. Dorna Gheorgheni. S IV Orizontal = S III. S IV. V. SIII = 20%. In Podisul Getic 401. de vale. Ciuc.ro/ Nivelele carpatice . Subcarpatii Moldovei. Ciuc. Suprafata cu cea mai mare extindere in Carpati este: SI = 12-15%. Sectoarele structurale ale Subcarpatilor sunt: Subcarpatii Moldovei. Petrosani . Suprafetele medii carpatice.ush. Mehedinti. S III. Care podis pastreaza resturi din suprafetele carpatice notate S II. Borascu. 402. Gheorgheni. Lotru-Brezoi. Cine a declansat primele studii asupra piemonturilor din Romania ? S. Mihailescu. Nivelele carpatice de vale Pediplena carpatica. Gornovita. Între Depresiunile de mai jos sunt de tip longitudinal-carpatic: Brasov. Care complexe de eroziune din Carpati se dispun orizontal si care inclinat ? Orizontal = Pediplena carpatica si suprafetele de bordura dinspre Transilvania. Subcarpatii Olteniei. 408. Subcarpatii Moldovei. Gheorgheni. http://forum.ro Unde se pastreaza cel mai extins piemont din Romania ? In Podisul Moldovei In Campia de Vest. Posea . Subcarpatii Curburii si Subcarpatii Getici . S II . Rau Ses. 404. iar inclinat = S I. 406. iar inclinat = suprafetele medii carpatice. Gr. Suprafetele medii carpatice. SII = 12-15%. 407. nivelele umerilor carpatici de vale si suprafetele de bordura in exteriorul Carpatilor Orizontal = S II si S III. Suprafetele de bordura. S IV ? Podisul Moldovei Podisul Getic Podisul Mehedinti . Subcarpatii Vrancei.

cute solzi. Daca nu ar fi existat Carpatii. fata de modelul general Brahianticlinale. moldav.http://forum. De tranziţie 412. Cuvete. Subcarpaţii sunt unitate structurală de Orogen. care ar fi fost zonele de vegetatie ? Padure de fag. Stepa si partial silvostepa . inversiuni de relief. Podisul Getic este unitate morfostructurala de tip: Platforma Orogen Platforma si avanfosa . Getic. Care este relieful structural de ansamblu specific Dobrogei de Sud? relieful dezvoltat pe structura monoclinala. pinteni. 413. cuvete.ro/ . 411. curbură. moldav. moldav. muscele. curbură. şariaje. cute diapire. Cuvete. falii. \ 414. iar Romania ar fi ramas o campie. Oltean. şariaje. brahianticlinale. monoclin.ush. Care sunt complicatiile structurale ale Subcarpatilor. 416. 415.ush. 410.ro Ciocnirea caror microplaci a impus nasterea Carpatilor Meridionali ? Moesica si Panonica Moesica si Transilvana Transilvana si a Marii Negre 409. falii. pinteni. pinteni montani. Care este pestera cu cea mai mare denivelare din Romania? Peştera Izvorul Tăuşoarelor Pestera Mezia PesteraTopolnita . curbură. Cand a inceput formarea Deltei Dunarii? Pleistocen http://forum. muscele. Silvostepa si fag. Care sunt tipurile generale de dealuri subcarpatice? Getic. relieful dezvoltat pe structura tabulara (structura tabulara) relieful dezvoltat pe structura sinclinala . Avanfosă.

ro In glaciarul würm. 419. Unde se extindea periglaciarul in timpul würm-ului peste toata tara etajul deluros si montan etajul alpin 421. 418. 423. Ce varsta au calcarele cele mai carstificate din Romania? mezozoica Sarmatian paleogen . de Martonne. in Carpati? Grigore Posea. Gheorghieni. Vintila Mihailescu Emm. Ce proces geomorfologic domina in Campia Valea lui Mihai deflaţia tasarea sufoziunea . In ce sector carpatic se afla pasul Vartop? Carpatii Occidentali Carpatii Orientali Carpatii Curburii 420. Care geograf a demonstrat existenta unei singure faze glaciare. Ce fel de depresiuni intramontane sunt.ush. Care este cea mai lunga pestera din Romania? Pestera Vantului Pestera Muierii Pestera Scarisoara . cu trei stadiale. dupa pozitia in cadrul lantului montan. depresiunileMaramures.ro/ . 422. Cu ce litere si cifre sunt notate Suprafetele carpatice de bordura SIII1-SIII3 SIV1-SIV2 SII1-SII2 . Lotru-Brezoi si Petrosani longitudinale http://forum. Ciucuri.ush. 424. In holocen In villafranchian 417.http://forum.

Gr. 425. In care dintre treptele majore de relief glacisurile sunt cele mai variate si mai extinse si de ce? in treapta depresionaro-colinara.. Dupa ce faze orogenice se declanseaza formarea piemonturilor sarmatiene ? moldavica si attica. transilvana dobrogeana si attica 431. Bihor-Gilau-Vladeasa Ceahlau. mozaicat . Bucegi Fagaras.ush. Care sunt muntii care au pastrat suprafete de nivelare bine etajate ( Posea) ? Dupa clasificarea in functie de modelarea externa (Posea.ro de baraj vulcanic. Antecedenţă. din punct de vedere morfogenetic.ush. Prin ce fenomen si-a format Dunarea cursul prin defileu? : Captare. 430. Ce este. 429. http://forum. 1981). 432. de avanfosa 428. datorita alternantei rocilor moi cu cele dure .http://forum. Epigenie.Bucegi . . Ce origine au grindurile Letea si Caraorman ? Maritima continentala depresionara . in timpul transgresiunii Marea Neagra Veche. sincron cu formarea deltei maritime si inchiderea lagunelor. care sunt muntii in care sau pastrat suprafete de nivelare bine etajate ? Carpatii Meridionali. Depresiunea Nalbant o pediplena Un pediment O gradiste 427. Cand a inceput formarea cordoanelor litorale? in timpul regresiunii dacice. 426. cand se inchid lagunele. Ce tip de unitate morfostrucurala este Podisul Moldovei ? de platforma e orogen. Ciucas.ro/ .

436. alpin .ro 433.jurasic.ush. Posea in 1981? alpin. în Cretacic superior (orogeneza alpina). 439.http://forum. hercinic regenerat.ush. Ce tip de unitate morfostrucurala este Podisul Transilvaniei de orogen-tranzitie de platforma de platforma si avanfosa 438. mixt si vulcanic alpin. appalasian. printr-un complicat proces de înaltare a edificiilor montane si scufundare a unor arii depresionare prin fazele orogenice din Neozoic si Cuaternar.hercinic 435. Care sunt elementele structurale care constituie modelul general al Subcarpatilor? Culmi de anticlinal si depresiuni de sinclinal Culmi de sinclinal si depresiuni de anticlinal. Cand s-a format sistemul montan Carpatic ? în Cuaternar odata cu ridicarea de ansamblu si instalarea glaciatiunii alpine l a nt u l carpatic s-a format ca unitate geologica distincta. Caucazul si Himalaya Carpatii s-au format odata cu celelalte masive din lantul alpino-carpato-himalayan _ _ _ _ 440. împreuna cu Alpii. Balcanii.ro/ . hercinic. au rezultat prin ciocnirea placi Marii negre cu celelalte placi s-au format in ere diferite . care au înaltat masivele cristaline vechi (prehercinice si hercinice) prin înaltarea masivelor cristaline vechi (prehercinice si hercinice) ce au ajuns la altitudinile actuale si prin scufundarea unor arii depresionare __ http://forum. Cum s-a produs individualizarea lantului Carpatic ? prin înaltarea masivelor cristaline vechi( prehercinice si hercinice) acoperite cu depozite mezozoice (alpine ) si au ajuns la altitudinile actuale. Care sunt stilurile morfotectonice carpatice separate de Gr.vulcanic. sinclinal si o cuta de monoclin anticlinal si cute diapire 437. Care este nucleul Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? Cercul Carpaţilor Româneşti Depresiunea Transilvaniei Intersectia paralelei de 450 cu meridianul de 250 . Care este specificul structural al Muscelelor Argesului? monoclin si o cuta anticlinala. jurasian. Care este explicatia pentru care cele cinci ramuri carpatice au structuri diferite? : au rezultat din ciocnirea unor placi diferite si pe directii diferite cu placa Transilvana. Culmi de tip muscele si depresiuni de eroziune de 434.

Care este locul central al sistemului teritorial românesc ? Depresiunea Transilvaniei Inelul Carpatic Intersectia paralelei de 450 cu meridianul de 250 http://forum.ro/ . Care sunt elementele concentrice ale reliefului României ? Cercul muntos carpatic. Depresiunea Transilvaniei. Carpatii ocupa sectorul nord-estic al sistemului muntos alpin. cercul sau aureola interna de dealuri şi podişuri. Serbia-Muntenegru) în Europa Centrala. semicercul câmpiilor Cercul muntos carpatic.ush. 443.000 Km2. Depresiunea centrală a Transilvaniei. între Bazinul Vienei (Bratislava. cercul sau aureola externă de dealuri şi podişuri. între Bazinul Vienei (Bratislava. 442. pe o lungime de 1600 km si o suprafata de 170. cercul sau aureola externă de dealuri şi podişuri. Slovacia) si V. Depresiunea centrală a Dobrogei. Timocului (Niš. semicercul câmpiilor Cercul muntos carpatic. Care este pozitia lantului carpatic European? în Europa Centrala. Carui sector montan ii este specific tipul morfotectonic mixt alpino-hercinic Muntii apuseni Muntii Meridionali Muntii Fagaras . Dinarici. Ce forme de relief evidenţiază cel mai bine structura radiară a Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? Reţeaua radiară de văi Reteaua de vai terasata Reteaua de vai subsidente 444. Slovacia) si V.ro 441. Stara Planina .http://forum. Timocului (Niš. Serbia-Muntenegru Carpatii reprezinta o individualitate geografica deosebita de Alpi.ush. semicercul câmpiilor 445.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful