http://forum.ush.

ro

GEO_3_RASR_1 GEOGRAFIE Romania, asezare, structura, relief 1 2009/2010
1Care este suprafata de nivelare cu cea mai mare extindere din Carpati? SI SI SIII 2 .In cadrul scarii morfocronologice, unde se plaseaza Pediplena Carpatica? Etapa Carpatica Veche; Etapa de tranziti Etapa Neocarpatica 3 Care este cel mai extins piemont din Romania? In Podisul Moldovei In Campia de Vest; Podisul Getic; 4 Care sunt limitele microplacii Marii Negre pe teritoriul Romaniei? Falia Dambovita-Fierbinti Targ spre Vest, falia Sf. Gheorghe-Trotus catre Est-Nord-Est; 5 Care sunt placile si microplacile de pe teritoriul Romaniei? Est-europeana, Moesica, Transilvana, Panonica, a Marii Negre; Transilvana, Dorbogeana, Panonica si Moesica; Interalpina, Panonica, Moesica, a Marii Negre 6 Prin ce fel de contact intre placile tectonice s-au format Carpatii Meridionali? prin coliziune; prin obductie si coloziune. 7 In ce fel de climate se formeaza pedimentele? aride si semiaride; Aride semiaride 8Care sunt consecintele asezarii matematice, pe Glob, a Romaniei? Climat temperat, patru anotimpuri, modificarea continua a duratei zilei si a noptii, fusul orar = GMT + 2; Climat temperat excesiv, zile mai mari decât nopţile,fusul orar = GMT + 3; Climat temperat moderat, patru anotimpuri, nopţi mai lungi ca zilele, fusul orar pe 450E. 9 Unde se intalnesc cele mai lungi vai glaciare din Carpati? Fagaras, Retezat;

http://forum.ush.ro/

http://forum.ush.ro 10 Cum a fost impartit relieful vulcano-magmatic din Romania? preneogen (ca relief petrografic) si neogen – ca relief vulcanic; conuri, cratere si planeze; vulcani activi, stinsi si reziduali 11 Care sunt masivele din Vulcanicii Nordici? Oas, Ignis, Gutin, Lapus, Tibles; Gutin, Oas, Tibles, Bargau, Caliman Oas, Gutin, Lapus, Tibles, Bargau; 12 Care sunt elementele structurale specifice Subcarpatilor Transilvaniei? culmi de sinclinal si depresiuni de anticlinal; culmi de anticlinal si depresiuni de sinclinal; culmi de tip muscele si depresiuni de eroziune de contact. 14 Care sunt caracteristicile structurale de baza ale Subcarpatilor Transilvaniei? dealuri de sinclinal si depresiuni de anticlinal; 15 Unde se gasesc cele mai intinse suprafete cu loess din Romania? Campia Romana, Campia de Vest, Dobrogea, Podisul Moldovei; Campia Romana, Campia de Vest si Campia Transilvaniei; Campia de Vest, Campia Romana, Podisul Moldovei, Podisul Mehedinti 16Care este alcatuirea geologica a tipului morfotectonic carpato-alpin? flis puternic cutat in orogeneza alpina (flis puternic cutat) flis si roci sedimentaro-vulcanice. cristalin cu sedimentar mezozoic 17 In cadrul carei etape de evolutie se situeaza faza nivelurilor carpatice de vale si a piemonturilor villafranchiene? etapa Neocarpatică etapa Carpatica Veche; cristalin cu sedimentar mezozoic etapa hercinica 18 Ce factori schimba radical asocierea proceselor din etajul montan cu padure in raport cu cel alpin? altitudinile reduse si padurea; 19Care este specificul suprafetelor de nivelare din Carpatii Orientali? cea mai pregnanta asimetrie a dispunerii acestora; cel mai mare numar de niveluri (10) 20 Care sunt elementele morfostructurale specifice Subcarpatilor Moldovei? doua depresiuni si trei culmi deluroase; patru depresiuni, trei culmi principale si un culoar de contact. trei depresiuni, doua culmi principale si un culoar de contact; 21 Dintre toate regiunile de podis din Romania, care este podisul cel mai complex ca geneza si subtipuri? Podisul Dobrogei; Podisul Getic. Podisul Transilvaniei; http://forum.ush.ro/

http://forum.ush.ro 22 Care au fost cauzele instalarii ghetarilor in Carpati? inaltarea Carpatilor in faza pasadena si racirea climei in würm; racirea climei, in cele patru faze glaciare alpine; racirea climei in holocen; .23 In ce etaj montan se afla periglaciarul actual? etajul alpin; 24 Intre ce puncte se intinde faleza moarta sau inactiva a Marii Negre? Capul Dunavat si Capul Singol; Capul Dunavat si Vama Veche; Capul Dunavat si Vama veche 25 Care dintre ramurile carpatice prezinta cel mai dezvoltat relief structural? Carpatii Orientali si de Curbura; . 26 Cate regiuni geomorfologice cuprind Carpatii? 5. 9. 3. 27 Ce tip de unitate morfostrucurala este Podisul Getic? de platforma si avanfosa; de platforma de orogen 28 Unde se gaseste relieful structural cel mai extins din Romania? podisuri; carpaţi; subcarpaţi; 29 Carui sector montan carpatic ii este specific tipul morfotectonic mixt alpino-hercinic? Muntii Apuseni de baraj vulcanic; Carpatilor Meridionali Carpatilor Orientali si de Curbura; 30Unde se situa limita zapezilor vesnice in timpul glaciatiunii carpatice? 1800-2000 m in S si 1600-1700 m in N; 1600-1700 m in S si 1800-2000 m in N; 1500 m in S si 1300 m in N 31Care sunt punctele extreme ale Romaniei? in N Horodistea, in S Zimnicea, in E Sulina, in V Beba Veche. în nord de Horodiştea, în sud de Giurgiu, în est de Sulina, în vest de Nădlac; în nord de Horodiştea, în sud de Olteniţa, în est de Chilia, în vest de Beba Veche. 32 In ce unitate a Campiei Romane se afla dunele de la Hanul Conachi (rezervatie)? Campia Tecuciului; Campia Baraganului http://forum.ush.ro/

http://forum.ush.ro Campia Olteniei 33Care sunt etapele cuprinse in Era Precarpatica? Cambrian-precambrian, caledonica, hercinica; 34 Cele mai inalte trei varfuri din dealuri sunt: Matau, Plesu, Magura Odobesti; Magura Odobesti, Plesu, Firtusu; Chiciora, Becheci, Firtusu 35In ce unitati de relief se intalnesc luncile cele mai late din Romania? campiile de subsidenta; (subsidente) campiile piemontane; campiile de glacis 36 In ce faza tectonica se inaltau Carpatii peste limita zapezilor vesnice? Pasadena; Laramica hercinica 37 In urma carei faze orogenice s-a declansat formarea piemonturilor pliocen superior-cuaternare? valaha. moldavica pasadena 38Ce varsta au pedimentele din Dobrogea? villafranchiana, laramica hercinica 39 Ce rezulta din manifestarea proceselor geomorfologice actuale in etajul alpin? reliefuri ruiniforme si acumulari mari de grohotisuri; masive de diferite forme, suprafete de eroziune in trepte sectoare de vai epigenetice, maguri de flis, carst; 40 Care dintre suprafetele de eroziune din Carpati sunt dispuse orizontal? Pediplena carpatica, Suprafetele medii carpatice, Suprafetele de bordura, Nivelele carpatice de vale. Pediplena carpatica si suprafetele de bordura dinspre Transilvania; Pediplena carpatica si suprafetele medii carpatice; Rau Ses, Suprafetele medii carpatice, Gornovita, Nivelele carpatice de vale Suprafetele medii carpatice si suprafetele de bordura 41 Care dintre masivele montane de mai jos sunt formate din conglomerate? Bucegi, Ceahlau, Ciucas; Rarau, Ceahlau, Bucegi; Penteleu, Ciucas, Bucegi. Bucegi, Trascau, Piatra Craiului

http://forum.ush.ro/

http://forum.ush.ro 42 Care sunt formele reliefului petrografic dezvoltat pe cristalin specifice Carpatilor? masive de diferite forme, culmi, suprafete de eroziune in trepte, versanti abrupti, abrupturi marginale; masive ruiniforme, suprafete de eroziune in trepte ,versanti convecsi, terase margianale masive de diferite forme, culmi,terase marginale, suprafete de erozoine in trepte, versanti abrupti, abrupturi marginale. 43 In care subregiune geografica a Dobrogei apare cel mai dezvoltat carst? Dobrogea de Sud Dobrogea Centrala; Dobrogea de Nord 45 Care sunt formele structurale caracteristice Muntilor Apuseni? vai epigenetice, vai antecedente, relief calcaros. sectoare de vai epigenetice, clipe calcaroase, maguri vulcanice; sectoare de vai epigenetice, maguri de flis, carst; 46 Care sunt, in ordine descrescatoare, primele cinci varfuri montane din Romania? Moldoveanu, Negoiu, Parangu Mare, Peleaga – Retezat, Omu; Moldoveanu, Negoiu, Omu, Parangu Mare; Iezerul; Moldoveanu, Negoiu, Parangu Mare, Papusa, Leaota 47Carei etape piemontane apartin conglomeratele intalnite azi in culmile subcarpatice Plesu si Pietricica? piemonturilor acvitanian-burdigaliene; platforma, orogen, avanfosa avanfosa, flis, neovulcanic 48 Carpatii Orientali sunt munti de: Coliziune Subductie si coliziunea Obductie 49 Care geograf a facut prima argumentare a prezentei reliefului glaciar si ,implicit, a ghetarilor din Carpati? Grigore Posea, V. Mihailescu Emm. De Martonne (1899, 1904, 1907) S. Mehedinti 50 Unde au fost identificate pedimente si inselberguri tipice in Romania? Dobrogea de Nord si Centrala; Dobrogea de Sud si Campia Romana; Dobrogea de Sud si pe litoral 51Care geograf a introdus pentru prima data notiunea de pediment pentru Dobrogea? Grigore Posea; Simion Mehedinti V. Mihailescu 52 Unde se intalnesc cele mai extinse reliefuri pe nisipuri in Romania? http://forum.ush.ro/

57 Ce geneza au terasele din depresiunile Fagaras si Sibiu? climatica. flis. In zona subcarpatica 62Care erau tipurile de ghetari instalati in Carpati? http://forum. Baraga Campia de Vest. neovulcanic 60 Care este principala cauza de formare a teraselor din munti si Subcarpati? tectonica. 56 Care este locul central al geosistemului teritorial romanesc? Podisul Transilvaniei. Carpatii Orientali 59 Care sunt subunitatile structurale ale Carpatilor? cristalino-mezozoice. de orogen . avanfosa avanfosa.ush. platforma. climatica hercinica 61 Unde se gasesc cele mai multe alunecari din Carpati? in flisul paleogen si in depresiuni. Muntii Bucegi Muntii metaliferi 54 Ce tip de unitate morfostrucurala este Campia Romana? de platforma si pe o parte din avanfosa. sedimentaro-vulcanice.ro/ . neovulcanice si depresiunile intramontane. tectonica structurala 58 In ce sector carpatic se afla pasul Merisor (Banita)? Carpatii Meridionali.ro Campia Olteniei. depresiuni si pe cristalin. Dunărea şi Marea Neagră Inelul carpatic.http://forum.55Care erau etajele morfoclimatice din Carpati in timpul würm-ului? supraglaciar. in flisul paleogen. orogen. 53Care ramura montana are cel mai dezvoltat carst? Muntii Apuseni. Muntii Apuseni. glaciar si periglaciar.ush. de platforma. de flis.

71 De ce nu exista terase marine evidente pe litoralul romanesc ptr. nu pastreaza forme de relief vechi. alpin.delta Plaja . mai complexa si cu structura geologica mozaicata. Plaja delta 66 Prin ce se diferentiaza faleza moarta de cea activa? este mai inalta. datorita friabilitatii.ro/ ..http://forum. Etapa de tranzitie 69Care sunt sectoarele morfologice ale litoralului romanesc? faleza. Buhaescu si Ineu? Rodna. de platform si avanfosa 65 Care dintre formele de relief litorale au in alcatuirea lor straturi de loess si soluri fosile? faleza. piranean de platou. Zece Hotare si bazinul Rosia? Muntii Banatului. cordoanele litorale. Moesica si Transilvana. de calota. delta maritima si limanurile maritime. Muntii Apuseni. de calota. Faleza . piranean. Muntii Codru-Moma.ush. Retezat Fagaras 68 Cum se mai numeste Era (Epoca) Precarpatica? Era platformelor.ro pirinean. de platou. alpin. complexe alpine. plaja.delta .prodelta 70Prin ciocnirea caror microplaci s-au format Carpatii Curburii? Moesica si Panonica Transilvana si a Marii Negre. Are o structura geologica complexa 67In ce munti se gasesc complexele de vai si circuri glaciare Lala. loessul. complexele lagunare.si Dealurile de Vest) de tranzitie de orogen.ush. complexe alpine 63 In ce munti se gasesc campurile carstice Padis. 64Ce tip de unitate morfostrucurala este Campia de Vest? (depr.plaja. este mai joasa si nu are patura de loess. ca nivelul marii a fost in permanenta mai scazutdecat 4-4m actual pentru ca au fost erodate. Etapa Carpatica Veche. Transil. http://forum.

Capul Nord. 79 Care tipuri de reliefuri petrografice impun adevarate peisaje geomorfologice? carstul. alunecarile de teren. al padurilor de fag. 80 Care sunt punctele.ush.aride. aride. teraselor. in Vulcanicii Nordici sunt conuri vulcanice bine pastrate. marginea platformei litorale romanesti. carstul. aride. formelor glaciare. uneori si temperate si reci. alunecarile de teren. b. sudul Dobrogei si vaile Dunare-Tisa. al padurilor de conifere. loessului.ush. sudul Moldovei si vaile Dunare-Tisa.. Vulcanicii Sudici sunt puternic erodati 76 Unde se gaseste cel mai extins relief dezvoltat pe gresii in Romania? flisul din Apuseni flisul paleogen din Orientali si Curbura. c. alpin.( locatiile) extreme europene fata de care se masoara asezarea Romaniei? Capul Finister. Capul Matapan si Muntii Urali. Cercul conturat de Nistru. Muntii Urali. forestier. Cercul conturat de Tisa. periglaciare. oceanele Atlantic si Arctic. al depresiunilor intramontane. cuestele. 75 Care este diferenta dintre relieful vulcanic din Vulcanicii Nordici si cei Sudici? in Vulcanii Sudici sunt conuri vulcanice relativ bine pastrate. stancoase intre periglaciar actual si cel fosil. reliefurile pe roci cristaline. Anglia. al depresiunilor intramontane 78 Care este importanta geomorfologica a conditiilor climatice si tectonice cuaternare? au condus la aparitia formelor glaciare. glaciare. carstul. periglaciare. sudul Moldovei si vaile Dunare-Tisa. Finlanda si Grecia 81 Cum se dispun asociatiile vegetale in Romania ? In zone est-vest In etaje Etajat si zonal-concentric http://forum. paturilor de dezagregare. marginea platformei litorale romanesti. ecuatoriale. alpin. paturilor de dezagregare. alpin. periglaciare. Mediterana. Rusia. relieful loessian. reliefurile monocline. flisul cretacic din Orientali 77 Care sunt etajele montane ce impun procese geomorfologice specifice? alpin. 73Care sunt limitele Sistemului geomorfologic romanesc? Cercul conturat de Tisa. periglaciare. au condus la aparitia formelor periglaciare.ro 72 Cum se diferentiaza manifestarea proceselor geomorfologice in cadrul etajului alpin? dintre suprafetele netede cu pasuni alpine si cele abrupte.ro/ . 74 In ce fel de climate se formeaza glacisurile? a. forestier. alpadurilor de fag. marginea platformei litorale romanesti. teraselor. subecuatoriale. paturilor de dezagregare. teraselor. semiaride. au condus la aparitia leossului.http://forum. al padurilor de conifere. loessului.

Ceahlau.http://forum. Badea in 1984? 17. Ciucas. etapa (perioada). 87 Cu ce etaj würmian poate fi echivalat. Etapa (perioada). Suprafetele de bordura. sase patru cinci 91Care este specificul structural al Subcarpatilor Olteniei? cei mai mici subcarpati si mai putin cutati. din punct de vedere morfogenetic. Bucegi. Suprafetele medii carpatice.ro 82 Care regiune geografica din Romania are cel mai extins relief de cueste? Podisul Moldovei. 88Care sunt masivele montane in care apar principalele reliefuri dezvoltate pe conglomerate Bucegi. Cu etajul periglaciar de contact. subfaza. Nivelele carpatice de vale. Bucegi. Ciucas. 85 Prin ciocnirea caror microplaci s-au format Muntii Apuseni? Panonica si Transilvana. Posea si L. excluzand vulcanismul? trei. treptele taxonomice ale scarii morfocronologice ? Era (epoca). Nivelele carpatice de vale Suprafetele medii carpatice si suprafetele de bordur 90Cate fasii sau aliniamente structurale au Carpatii Orientali. etapa (perioada). un inselberg.ro/ . subfaza. (sunt mai scunzi si mai putin cutati) http://forum. subfaza. un atol.ush. faza. Penteleu. Gornovita. in ordine cronologica. etajul alpin actual? Cu etajul periglaciar detritico-nival. Rarau. Suprafetele medii carpatice.ush. era (epoca). 20. Era (epoca). 84Ce este. 10. Moesica si Panonic Moesica si Transilvana 86 In cate regiuni geomorfologie a fost impartit Domeniul Carpato-Danubiano-Potinc de catre Gr. Cu etajul supraglaciar. ca denumire. faza. Insula Serpilor? un pediment. Carpati Podisul Dobrogei 83 Care sunt. Ceahlau. Rau Ses. 89Care sunt complexele suprafetelor si nivelurilor de eroziune din Carpati? Pediplena carpatica. Pediplena carpatica si suprafetele medii carpatice.

ro/ . de subsidenţă. creste. creste si culmi. klippe. klippe. bare. limanurile marine şi prodelta. dezvoltarea insemnata a periglaciarului. delta fluviatilă. clippe.ro prezenta cutelor diapire care complica structura.ush. de terase.http://forum. alternarile climatice. bare. platouri. platouri. de terase. 99In Campia de Vest exista următoarele tipuri genetice de câmpii: De glacis subcarpatic. De glacis în general. glacisul litoral. chei. Caliman-Harghita si Muntii Macinului. faleza activă. 17. 100Cate regiuni geografice (inclusiv subregiuni cu rang de regiune) are Romania ? 20. doline 96Cu ce fel de forme de relief erau confundate pedimentele din Dobrogea? terase dunarene si marine. De glacis în general. piemontan-terasate. piemontan-terasate. oscilatiile de nivel ale Marii Negre 98Care sunt sectoarele morfologice ale litoralului submers? plaja submersa. Oas-Gutin-Tibles si in Muntii Banatului. frontul deltei ± prodelta. plaja şi lagunele. zise si calcaroase? creste si culmi calcaroase. 101Care sunt complexele nivelurilor de eroziune din Carpaţi ? http://forum. plaja. platouri. de baltă actuală. cresterea nivelului marii negre cu 2-3mm pe an 93Care sunt unitatile geografice in care apar vulcani realizati in ciclul magmatic neogen? Oas-Harghita si Muntii Metaliferi. creste si culmi. piemontane. de subsidenţă. maguri sau cornete. platouri. doline 92De ce se manifesta o puternica abraziune pe litoralul romanesc? cresterea nivelului marii negre cu 2mm pe an constitutia geologica fragila a falezei si latimea mica a plajelor. lapiezuri. masive calcaroase.ush. faleza activă. 94 Unde se gaseste cel mai dezvoltat carst pe sare din Romania? Slanic – Prahova Sovata – Prahova Platoul Meledic 95 Care sunt formele principale carstice. versantul litoral. mişcările neotectonice şi oscilaţiile eustatice. bare. 10. mobilitatea mare a florei si a faunei. miscarile neotectonice si mobilitatea mare a florei si a faunei. 97Care au fost principalele conditii morfogenetice specifice Cuaternarului? alternările climatice.

238. Râu-Şes. 104. Firtuşu. Populaţia României.900. Becheci.ro Pediplena carpatică. . . Măgura Odobeşti.500. este de: 21. Măgura Odobeşti. .600.381 km2. Negoiu. Pleşu.Păpuşa. Omu. Borăscu. Omu. 105 Bucureştiul are o populaţie.391 km2.http://forum.000 locuitori. în cifre rotunjite. Parângu Mare. în cifre rotunjite.000 locuitori. 1085 km terestru şi 1075 km pe râuri şi Dunăre. Parângu Mare. de: 2. Nivelurile carpatice de vale. http://forum. 1. Suprafeţele medii carpatice.700. Suprafeţele medii carpatice . 108 Care din subregiunile de mai jos este cea mai înaltă ? Podişul Bârladului. Suprafeţele medii carpatice. 103Frontierele României în lungul râurilor şi pe uscat sunt de? 1085 km terestru şi 1817 km pe râuri şi Dunăre. Iezerul.ush. 238. Firtuşu. 1850 km terestru şi 1055 km pe râuri şi Dunăre. 23. Suprafeţele de bordură . Peleaga – Retezat.ro/ . Chiciora. Negoiu. 106 Primele cinci vârfuri ca înălţime sunt: Moldoveanu. Pediplena carpatică.000 locuitori. Câmpia Moldovei.ush.000 locuitori. 1. Leaota.400. Pleşu. Moldoveanu.700.400 km2. Negoiu. Parângu Mare.000 locuitori.000 locuitor 20. 107. Cele mai înalte trei vârfuri din dealuri sunt: Măţău. 102Suprafaţa României este de: 239.: Moldoveanu. Gornoviţa.

112. . 116. Zmeica.ush. Jiu. Africa de Sud. 300E iarna şi 400E vara. Prut. Mureş.Făgăraş. http://forum. primele trei râuri? Siret. . Crimeea. Razelm. 111 Paralela de 450N trece prin localităţile: nord de Ploieşti.http://forum. Paris.ro/ . Care sunt. Mureş. Prut. 115 Care sunt punctele extreme europene faţă de care se măsoară aşezarea României ? Mediterana. Roşiori de Vede. Budapesta. Rusia. nord de Ploieşti. Bordeaux. Făgăraş. . un covor vegetal foarte variat. Finlanda şi Grecia. Anglia.ro Câmpia Transilvaniei 109. Razelm. Munţii Urali. Care sunt consecintele asezarii Romaniei in cadrul continentului european? Care sunt consecintele pozitiei Romaniei in Europa ? Climat temperat moderat spre excesiv.Sinoe. Ostrovul Corbului. Olt. 14 ore 114 Pe ce meridian se află fusul orar al României ? 300E iarna şi 450E vara. Meridianul de 250E trece prin: est de Făgăraş. Oraviţa.Roşiori de Vede. Siret. Sinoe. Capul Matapan şi Munţii Urali. 110 Care sunt primele trei lacuri în ordinea suprafeţelor ? Porţile de Fier I. Izvorul Muntelui. ca lungime pe teritoriul României. insula Creta. limita de vest a fagului. vest de Egipt 113 Câte ore are cea mai lungă zi în România 16 ore 18 ore. Olt. Sinoe. 450E iarna şi 350E vara. vest de Câmpulung-Muscel. Capul Finister. Olt. Timişoara. oceanele Atlantic şi Arctic. Tg. Capul Nord.ush.

Dunărea.Vama Veche.ro Climat moderat spre excesiv. Depresiunea Transilvaniei. Care sunt elementele geopolitice principale ale României ? Aşezarea României la Dunăre. care ar fi fost zonele de vegetaţie ? Pădure de fag. Centrul Europei Centrale este oraşul Făgăraş. Dunărea parcurge 1075 km pe graniţa României. Albiţa. 120. 122. 117.ush. Cluj. 121. 123 În ce cadru geopolitic european şi global se află România la început de mileniu III ? În NATO şi UE. Timişoara. Albiţa. Timişoara. . România împreună cu care alt stat sunt principalele ţări la Marea Neagră? cu Rusia. limita de est a fagului. limita de est a fagului. Canalul Dunăre – Marea Neagră şi diferite bogăţii de subsol. iar România ar fi rămas o câmpie. De ce România este ţară central-europeană ? Centrul Europei (Dilove. Carpaţii.ro/ . iar limita sudică a Europei Centrale este Dunărea. influenţe climatice venite din toate punctele cardinale. cu Turcia. Silvostepă şi fag.ush. posedăm gurile Dunării şi Canalul Dunăre – Marea Neagră. un covor vegetal complex si variate plante de cultura .http://forum. influente climatice venite din toate punctele cardinale. un covor vegetal complex şi variate plante de cultură. fost Trebuşani) este imediat la nord de România.opki Stepă şi parţial silvostepă. http://forum. dominarea plantelor venite din est. posedăm gurile fluviului şi Canalul Dunăre – Marea Neagră. 119 De ce România este ţara principală dunăreană ? 38% din fluviu udă teritoriul României şi tot în România se află gurile Dunării şi Canalul Dunăre – Marea Neagră. cu Ucraina. . . Climat temperat excesiv. Dunărea parcurge 1200 km prin România. Climat temperat moderat spre excesiv. Centrul Europei este la nord de confluenţa Vaserului cu Tisa. gurile Dunării. Giurgiu. iar limita de est a Europei Centrale este la Urali. Cele trei mari coridoare europene vor trece pe la? Porţile de Fier. la Marea Neagră şi lângă Peninsula Balcanică. iar limita sud-estică a Europei Centrale este pe Dunărea inferioară. Carpaţii. Dacă nu ar fi existat Carpaţii. 118. sarea şi petrolul. Siret.

Care sunt limitele geosistemului Carpato-Danubiano-Pontic ? Cercul văilor Tisa-Dunăre-Nistru. 124. .ush. Domeniul Carpatic. 128. . 127 Ce rezultă din îmbinarea pe verticală a elementelor de mediu ? Regiuni geografice Etaje de mediu.http://forum. Cercul conturat de Nistru. 130. este asociată la UE şi membră a organizaţiei regionale Cooperarea Economică la Marea Neagră. Societatea umană. 125. Clima şi hidrografia.ush. Cum se realizează (şi se analizează) structura geosistemului românesc Din îmbinarea pe verticală a elementelor de mediu şi din îmbinarea pe orizontală a regiunilor şi unităţilor geografice. Care este denumirea spaţiului geografic românesc ca geosistem teritorial ? Geosistemul Carpati Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic. sudul Dobrogei şi văile Dunăre-Tisa. 126. Dunarea si Marea Neagra. Din îmbinarea regiunilor morfostructurale. marginea platformei litorale româneşti. Frontierele României. Care sunt elementele suport ale Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic Relieful şi geologia. Rol de concentrare a hidrografiei. Care este obiectul Geografiei fizice a României ? http://forum. Rol de loc central.ro/ .ro Ţară care a aderat la NATO. Carpatii. Etaje topografice. În Pactul de la Varşovia. 129 Ce rol joacă Transilvania în cadrul Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? Rol de podiş. Din îmbinarea etajelor şi regiunilor climatice.

33%. Subunităţile structurale ale Carpaţilor sunt: Platformă. 30%. 133. . Tranziţie. Avanfosă. Podişul Getic este unitate morfostructurală de tip: Platformă. În etaje. 33%. orogen.ro Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic tratat ca geosistem teritorial. Podisul Mehedinti este morfostructurala de tip: : Orogen. Influenţele geografice externe asupra mediului nostru geografic. 1951. 137. 136. neovulcanic. Platformă şi avanfosă. 17. . 135. fliş. . 131 Care este proporţia de munţi. Cum se dispun asociaţiile vegetale în România ? În zone est-vest. Platformă.ush. . 35%. Regiunile şi unităţile geografice. . 1902. Orogen. 134. http://forum. 33%.ush. avanfosă. 36%. Câte regiuni geografice (inclusiv subregiuni cu rang de regiune) are România? 20. 10. 35%. În ce an s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură ? 1942.http://forum. dealuri-podişuri şi câmpii-lunci ? 33%. Etajat şi zonal-concentric. 31%. 132.ro/ . .

Subcarpaţii Getici. Obiectul geografiei fizice generale a României este: Teritoriul dintre graniţele actuale. treptele taxonomice ale scării morfocronologice ? Eră (epocă). Subcarpaţii Moldovei. http://forum. 144 Care sunt. Pediplena Carpatică se situează în: Etapa Carpatică Veche. Subcarpaţii Moldovei. Precambriană. Subcarpaţii Vrancei. sedimentaro-vulcanic. hercinică.ush. etapă (perioadă). eră (epocă). Era (epoca) Precarpatică se mai numeşte şi: Era platformelor. Cambriană. kimmerică şi neocarpatică. Villafranchian. Era orogenelor. fază. : Studiul geosistemului teritorial numit Carpato-Danubiano-Pontic.ro Cristalino-mezozoic. Teritoriul Daciei şi al României dintre cele două războaie mondiale. subfază. Era avanfoselor. Eră (epocă). 142. În timpul suprafeţelor medii carpatice. . . 139. . hercinică. neocarpatică. . Piemontul Getic s-a format în: Sarmaţian. caledonică. . Etapa Neocarpatică. fază.http://forum. Subcarpaţii Curburii şi Subcarpaţii Getic . Erele Precarpatică şi Carpatică. neovulcanic şi depresiuni. 143. 145 . . 138 Sectoarele structurale ale Subcarpaţilor sunt: Subcarpaţii Moldovei. 140 Era Precarpatică cuprinde etapele: Cambrian-precambriană. subfază. fliş.ro/ . 141 Etapa de tranziţie morfotectonică se plasează între: Etapele Carpatică Veche şi Neocarpatică. Etapă (perioadă). fază. subfază. Badenian. etapă (perioadă). Subcarpaţii Olteniei. Subcarpaţii Getici.ush. în ordine cronologică. Fazele orogene hercinică şi alpină.

Panonică. cursul arcuit mijlociu şi inferior al Dunării.ush.ro/ . dealurile şi podişurile.ro 146. Moesică.ush. 147 Care este locul central al geosistemului teritorial al României ? Carpaţii. Radiară. Care este nucleul şi factorul de control al Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic Depresiunea Transilvaniei Dunărea şi Marea Neagră. Care sunt plăcile şi microplăcile de pe teritoriul României ? Transilvană. arcurile Nistrului şi Dunării. 149. Carpaţii şi Munţii Măcinului. căpătând noi structuri. . cercul Podişurilor. 148. Transilvană. a Mării Negre. cercul semicontinuu al câmpiilor. Pentru că ulterior formării lor au evoluat foarte diferit. Dobrogeană. Moesică. De ce sectoarele carpatice au structuri diferite ? Pentru că s-au format în faze orogene diferite. nucleul transilvan al podişurilor. cercul depresiunilor şi dealurilor peritransilvane. Depresiunea Transilvaniei. Deoarece au rezultat din ciocnirea unor plăci diferite şi pe direcţii diferite cu placa Transilvană. . cercul Subcarpaţilor şi Dealurilor de Vest. Est-europeană. Interalpină. Panonică şi Moesică. Panonică. . Ciocnirea căror microplăci a determinat naşterea Carpaţilor Meridionali ? Moesică şi Panonică. . arcul Nistrului. a Mării Negre. Coroana carpatică. semicercul discontinuu al podişurilor. Care este structura complexă a Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? Concentrică. Moesică şi Transilvană. Transilvană şi a Mării Negre.http://forum.concentric în Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic ? Depresiunea Transilvaniei. Inelul carpatic. Care sunt fâşiile şi aliniamentele morfologice principale dispuse circular şi arcuit. cercul Prut-Dunăre-Tisa. Concentric-radiară. Intersecţia paralelei de 450N cu meridianul 250E. 152. 150. 151. http://forum.

Brezoi. Falia Rucăr-Bran-Oituz. Deoarece Mmicroplaca Moesică avansează spre cea Transilvană. 153. Ciucaş. 80 m. şi practică – proiecte de sistematizare şi amenajare similare. Mestecăniş. falia Sf. De ce se produc cutremurele vrâncene? Pentru că Microplaca Transilvană avansează spre Microplaca Mării Negre. Importanţă practică. Merişor. Pentru că Microplaca Mării Negre avansează spre şi sub Curbură. 157 Carpaţii Orientali sunt munţi de: Coliziune. Subducţie.ush. Importanţă teoretică. 158 Masivele de mai jos sunt formate din conglomerate: Bucegi. Obducţie. Gheorgheni. 155. Lotru. Limita inferioară a muntelui în Defileul Dunării este la: 200 m. Făgăraş.ush. Falia Oltului. 154. Gheorgheni. Ceahlău. Bucegi. Ciucaş. Ce importanţă are cunoaşterea tipurilor şi subtipurilor de relief ? Teoretică – pentru sistematizarea taxonomico-geografică a formelor de relief –. Dorna.http://forum. . Şetref. 160. Urdele. Următoarele pasuri se găsesc în Carpaţii Orientali: Huta.ro/ . http://forum. Gheorghe şi planul Beniof vrâncean. Petroşani. 156. Ceahlău. Vălişoara. Ciuc. Rodna. 159 Depresiunile de mai jos sunt de tip longitudinal-carpatic: Braşov. Gheorghe. Ciuc. Bucegi. Gheorghe-Trotuş către est-nord-est şi planul Beniof vrâncean de sub Carpaţii de Curbură. . Gheorgheni. falia Sf. Care sunt limitele microplăcii Mării Negre pe teritoriul României ? : Falia Dâmboviţa-Fierbinţi Târg spre vest. falia Braşov-Oituz şi falia Sf. 600 m.ro .

S IV 300-500 m. Râu-Şes = suprafeţele de bordură. Năsăud. S II = 1200-1600 m. Gornoviţa = Pediplena carpatică. 161 Tipurile generale de dealuri subcarpatice sunt: Getic. curbură.http://forum. Lăpuş. Prezintă numai dealuri şi lipsesc depresiunile. Homoroade-Mureş. S III = 650-1100 m. bistriţean. Homoroade-Târnave-Mureş. S IV = 550-800 m. bistriţean. Care sunt altitudinile generalizate ale complexelor de eroziune din Carpaţii Medirionali ? S I = 1800-2300 m. Oltean. 165. 164.ro/ . 168. curbură. Care sunt denumirile generale echivalente suprafeţelor din Meridionali cunoscute sub numele de: Borăscu. Vlăhiţă. Borăscu = Pediplena carpatică. 166.ush. Suprafaţa cu cea mai mare extindere în Carpaţi este: S I = 12-15%. Muscelele Năsăudului. 167.ush. moldav. . curbură.ro Prislop. S II = 1600-2000 m. S III = 20%. muscele. S II = 12-15%. 162 Subcarpaţii Transilvaniei au următoarele caracteristici : Dealuri de sinclinal şi depresiuni de anticlinal Dealuri de anticlinal şi depresiuni de sinclinal. 163 Subtipurile principale ale Subcarpaţilor Transilvaniei sunt: Târnave. Două benzi cristaline şi una calcaroasă. moldav. muscele. Lăpuş. S II = 1200-1600 m. Getic. S I = 2200-2500 m. O fâşie piemontană şi câte una cristalină şi calcaroasă. Râu-Şes şi Gornoviţa ? Borăscu = suprafeţele de bordură. Podişul Mehedinţi are următoarea structură: Două benzi calcaroase şi una cristalină. Care complexe de eroziune sunt dispuse orizontal şi care înclinat ? http://forum. S I 2000-2500 m. Borăscu = Suprafeţele medii carpatice. S IV = 650-1100 m. Râu-Şes = Suprafeţele medii carpatice. Gornoviţa = Suprafeţele de bordură. . moldav. . S III = 1000-1500 m. Gornoviţa = Pediplena carpatică. getic. S III = 1000-1100 m. Gutin. Râu-Şes = Suprafeţele medii carpatice.

sarmaţian. 300-400 m. Nivelurile umerilor carpatici de vale şi Suprafeţele de bordură în interiorul Carpaţilor. 700 m.ro Orizontal = Pediplena carpatică şi suprafeţele de bordură dinspre Transilvania.ro/ . 500-550 m. În Câmpia de Vest. \ 1500-1000 m. piemonturile din depresiunile intracarpatice şi piemonturile din câmpii. periglaciare şi de glacisuri. villafranchian. iar înclinat = S I. . Care sunt fasiile circumcarpatice ale resturilor piemontane ? Pericarpatice. villafranchian şi mai puţin în cuaternar. 700-750 m. Mehedinţ V. Orizontal = S III. 1400-1000 m. . Podişul Mehedinţi. Temperat şi periglaciar. 170 Care podiş păstrează resturi din suprafeţele carpatice notate S II. . S IV? Podişul Moldovei. Glacisurile se formează sub următoarele climate: http://forum. .http://forum. Pericarpatice. 176. Care au fost principalele etape (faze) de formare a piemonturilor in Neozoic\ Acvitanian – burdigalian.ush. S III. Cine a efectuat primele studii asupra piemonturilor din România ? S. Ponţian. 450-500 m. Orizontal = S II şi S III. 450-750 m. iar înclinat = S I.ush. 380-500 m. Mediteranean şi mai puţin in periglaciar. cuaternar. S IV. Hercinic. sarmaţian. Sub ce fel de climat s-au format piemonturile cele mai extinse din România ? Ecuatorial şi subtropical. 169 Care sunt altitudinile nivelurilor(nivelelor) de eroziune din Subcarpaţii Curburii 800-900 m. 172. . 175. \ Grigore Posea. getice. 173. 700-800 m. Mihăilescu. moldave şi subcarpatice. Podişul Getic. S IV. 300-400 m. În Podişul Getic. . iar înclinat = Suprafeţele medii carpatice. sarmaţian. 174. Unde se păstrează cel mai extins piemont din România ? În Podişul Moldovei. 171. subcarpatice. S II. Carpatice. circumtransilvane.

În timpul suprafeţelor S II – S IV. ele erau confundate cu: Terase dunărene şi marine. O pediplenă. Pedimentele au fost sesizate. pleistocen şi holocen. Gâştescu. Suprafeţe structurale şi glacisuri. Gâştescu. Aride. Un inselberg. Posea. Temperate şi periglaciare.http://forum. În timpul Suprafeţelor medii carpatice şi în pleistocen. Cucu. . Coteţ. subecuatoriale. semiaride.ush. Băcăuanu. uneori şi temperate şi reci. periglaciare. Cueste şi terase. Coteţ. 184. Pedimentele se formează sub următoarele tipuri de climate: Ecuatoriale şi subtropicale. . Coteţ. 179.ro/ . Posea. Depresiunea Nalbant este: O butonieră. Mihăilescu. Aride şi semiaride. în România la: 1900. ecuatoriale. Dobrogea de Nord şi Centrală. Un atol. Dobrogea de Sud şi Câmpia Română.ush. prin studiu. O depresiune epigenetică.ro Aride. Pedimente si inselberguri tipice au fost identificate în: Dobrogea de Sud şi pe litoral. 1980. Mehedinţi. 178 Fazele de formare a glacisurilor din România au fost: În timpul pediplenei carpatice şi în holocen. 181 Înainte de a fi cunoscută geneza suprafeţelor de pediment. 1925. 177. 183 Insula Şerpilor este: Un pediment. Aride. http://forum. 180. 182. . villafranchian. Cu studiul glacisurilor din România s-au ocupat: Posea. periglaciare.. Vespremeanu.

monoclin. 189 Subregiunile structural-morfologice ale Podişului Transilvaniei sunt: Podişul Someşean. Cuvete. http://forum. Podişul Târnavelor. falii. cute diapire. În Munţii Apuseni. Culmi de sinclinal şi depresiuni de anticlinal. cute solzi. Modelul general al Subcarpaţilor se compune din următoarele elemente: Culmi de anticlinal. 190.ro 185 Relieful structural cel mai extins din România se găseşte în: Carpaţi. Podişuri. cuvete. şariaje. brahianticlinale. 188. sunt: Brahianticlinale. Unde se găseşte cel mai extins relief de cueste şi văi subsecvente ? În Subcarpaţi.ush. şariaje. pinteni. Culmi de tip muscele şi depresiuni de eroziune de contact. culmi de monoclin şi depresiuni de eroziune. În Podişul Mehedinţi. În Podişul Moldovei. Podişul Someşan şi Podişurile Transilvaniei. faţă de modelul general. Subcarpaţii Transilvaniei au ca model general următoarele elemente: Culmi de anticlinal şi depresiuni de sinclinal. Cuvete. Subcarpaţi. Subcarpaţii Transilvaniei. .ush. Complicaţiile structurale din Subcarpaţi.http://forum. Dealurile de Vest. 194. Podişuri. 195. În Podişul Moldovei. pinteni montani. Culmi de anticlinal. Culmi de anticlinal şi depresiuni de sinclinal. pinteni. falii. 186. 187 Unde se găsesc reliefuri de tip bloc-faliat ? În Subcarpaţi. inversiuni de relief.ro/ . Podişul Someşan. Câmpia Transilvaniei. . Relieful tectono-structural cel mai important se află în: Carpaţi. Podişul Târnavelor şi Câmpia Transilvaniei. culmi de pinteni montani şi depresiuni de sinclinal.

cars Văi epigenetice. 200. in V Beba Veche . in V Nadlac. 10% metamorfice şi 5% vulcanice. Câte şiruri de depresiuni se găsesc în Muscelele Argeşului? Un şir.ro/ . Trei subsectoare. Lotrul. 1% metamorfice şi 14% vulcanice. 85% metamorfice.http://forum. Subcarpaţii Curburii au: Două subsectoare structurale. Cerna. măguri de fliş.ush. Jiul de Vest. Trei şiruri. Patru subsectoare structurale. relief calcaros. 203. Suprafeţele ocupate de tipurile principale de roci care apar la zi în România deţin următoarea pondere: 85% sedimentare. Două depresiuni şi trei culmi deluroase. Jiul de Est. Ce vai se dirijeaza pe despicatura longitudinală a Meridionalilor şi Munţilor Banatului? Lotrul. Care dintre formele structurale de mai jos sunt caracteristice pentru Apuseni? Sectoare de văi epigenetice. măguri vulcanice. in E Chilia. in N Horodistea. in E Sulina. Două şiruri. 10% sedimentare şi 5% vulcanice.ro 196. văi antecedente. in S Giurgiu. 201. 197. Nera. Timişul. trei culmi principale şi un culoar de contact. Trei. Punctele extreme ale Romaniei sunt: in N Horodistea. Câte şiruri morfostructurale au Carpaţii de Curbură? Două. Jiul de Est. in N Horodistea. 85% sedimentare. Sectoare de văi epigenetice. 199. Cerna. Tismana. Patru.ush. 198 Subcarpaţii Moldovei au următoarele elemente morfostructurale: Trei depresiuni. in S Zimnicea. http://forum. in E Sulina. două culmi principale şi un culoar de contact. Lotrul. Jiul de Vest. in V Beba Veche. clipe calcaroase. in S Oltenita. Patru depresiuni. . 202. Jiul.

crovuri. versanţi abrupţi. 206. reliefurile cristaline. Munţii Apuseni şi Subcarpaţii. reliefurile monocline. Cheile de pe raurile Cerna. Topolniţa. suprafeţe de eroziune în trepte. Care sunt formele petrografice specifice cristalinului din platforme ? Peneplene şi pediplene. Urşilor. Masive conglomeratice. 208. polii. doline. Galbenul. Scărişoara. Formele petrografico-cristaline specifice Carpaţilor sunt: Masive de diferite forme. Vântului. Lumea Pierdută. chei. Cioclovina. Zece Hotare şi bazinul Roşia) se găsesc în: Munţii Banatului.ro/ . culmi. clippe. Creste şi culmi. Peneplene fosile cu inselberguri şi văi antecedente. Scărişoara. polii. doline. platouri. Sohodol. platouri. Meziad. văi oarb Lapiezuri. Carstul fosil din România se găseşte în: Câmpia Română. Exocarstul se compune din: Lapiezuri. Care tipuri de reliefuri petrografice impun adevărate peisaje geomorfologice ? Carstul. abrupturi marginale. . polii. creste. 212.ro . . Bucegi. Munţii Apuseni.http://forum. Masive calcaroase. alunecările de teren. Olteţul şi Bistriţa se găsesc în: http://forum. Izvorul Tăuşoarelor. Cloşani. . conuri vulcanice. 205. 211. . relieful loessian.ush. bare. Doline. măguri sau cornete. zise şi calcaroase. Dobrogea de Sud. culmi. 207. Carstul. platouri. 209. Alunecările de teren. reliefuri faliate. Munţii Codru-Moma. Formele principale carstice. versanţi abrupţi. Focul Viu. clippe. lapiezuri. Horsturi şi grabene. Podişul Someşan. . suprafeţe de eroziune. lapiezuri. Următoarele câmpuri carstice (Padiş. Următoarele peşteri se găsesc în Apuseni: Vântului. doline.ush. carstul. sunt: Masive calcaroase. stalactite. chei. 204. 210. Creste şi culmi calcaroase. bare. Ponicova. cuestele.

Rarău. 219. Bucegi. Cele mai întinse reliefuri pe nisipuri se găsesc în: Bărăgan. Ceahlău. Câmpia de Vest. 214. Penteleu. forme carstice. Câmpia de Vest.ush. Ciucaş. de tasare şi sufoziune. fluviatil. 220. există cele mai multe alunecări ? http://forum. vulcani noroioşi. Trei-patru faze. Bucegi. Cel mai dezvoltat relief pe gresii se găseşte Flişul cretacic din Orientali. Câmpia Bărăganului. Principalele reliefuri pe conglomerate se găsesc în: Bucegi. Slănic – Prahova. 215. 218. Flişul din Apuseni. Teremia şi Curtici) se găsesc în: Câmpia Olteniei. Două faze.ush. Munţii Apuseni. Carpaţii Meridionali. Cel mai dezvoltat carst pe sare se găseşte la: Platoul Meledic. Alunecări. 213. Câte faze de reactivare şi declanşare a alunecărilor au provocat despăduririle antropice ? O fază. ravenări. 216.ro Munţii Banatului. Alunecări. Câmpia Olteniei. Ceahlău. Următoarele câmpuri de nisipuri (Valea lui Mihai. Ce tipuri de reliefuri se dezvoltă pe argile şi marne ? De ravenare. Unde. Sovata – Praid. în Carpaţi. Flişul pelaogen din Orientali şi Curbură.http://forum. . Ciucaş. alunecări. vulcani noroioşi.ro/ . 217. .

Câmpia Moldovei. platouri de aglomerate. Oaş-Gutin-Ţibleş şi în Munţii Banatului. Lacolite. Vulcanismul neogen a realizat vulcani în următoarele unităţi: Căliman-Harghita şi Munţii Măcinului. Câmpia de Vest. Subcarpaţii Curburii. 225. Căliman.ro/ . Podişul Mehedinţi. Gutin. lacolite. Podişul Getic. Resturi ale ciclurilor vulcanice hercinice şi prehercinice se întâlnesc sub formă de: Conuri. . filoane exhumate. Oaş. . Pe care din următoarele subregiuni se găsesc foarte multe alunecări ? Câmpia Transilvaniei. Dealurile Crişanei. . 228. Câmpia Moldovei. Ţibleş. În flişul paleogen. 227. Ţibleş. Lăpuş. Vulcani activi. Vulcanite neogene. Dobrogea de Sud. 222.ush. De câte categorii şi vârste sunt relieful vulcanic şi cel impus de rocile vulcano-magmatice din Romania? Preneogen (ca relief petrografic) şi neogen – ca relief vulcanic. 226. Câmpia de Vest şi Câmpia Transilvaniei. platouri de lave. http://forum. Oaş-Harghita şi Munţii Metaliferi. cratere. Ţibleş Gutin. stinşi şi reziduali. cratere şi planeze. Igniş. 223. . Orogenezei austrice. Banatitele (roci acide) s-au pus în loc în faza: Rifturilor carpatice mezozoice. depresiuni şi pe cristalin. Câmpia Română. Podişul Moldovei. Conuri.ro În flişul paleogen şi în depresiuni. . 224. Dobrogea. 221. Rocile vulcanice mezozoice s-au pus în loc în rifturile carpatice sub formă de: Ofiolite şi diabaze. planeze. Câmpia Română. Câmpia de Vest. Oaş. Banatite. Vulcanicii Nordici cuprind următoarele masive: Oaş.http://forum. Bârgău. Podişul Moldovei. Câmpia Transilvaniei. Gutin. Bârgău. Subducţiei orogenezei laramice.ush. În flişul cretacic şi pe formaţiuni mezozoice. Batolite. Cele mai întinse suprafeţe cu loess se găsesc în: Câmpia Română. granite şi andezite. Câmpia Moldovei. Lăpuş.

Oltul. Mureşul şi Someşul. Primele trei bazine hidrografice ca mărime sunt: Siret.ush.ush. http://forum. Mureş. Siretul. Braşov. Olt Olt. planeze. platouri de aglomerate) se găsesc în: Ţibleş. Siret. Gutin. 232.ro . sunt: Siretul. ca relief. Gheorgheni. Următoarele depresiuni sunt de baraj vulcanic: Ciuc. 229. Argeş. Bozovici.ro/ . Siret. Harghita. Prut. Ciuc. Prut. Gheorgheni. Munţii Lăpuşului. Olt. Cele mai complexe bazine hidrografice. Muntele Igniş. Căliman şi Harghita. Gheorgheni.http://forum. Someşul şi Argeşul. Someş. Zalţe. Siret. . 235. Gurahont. Olt. 231. 230. Brad-Hălmagiu. Gloduri. Măguri multe de tip neck se găsesc în: Munţii Lăpuşului. Unul din masivele vulcanice de mai jos este platou vulcanic: Igniş. . Următoarele forme (cratere. Căliman . Argeş. Prut. Olt. Primele patru văi ca lungime pe teritoriul României sunt: Mureş. Metaliferi şi Oaş. Oltul şi Prutul. Someş Mureş. 237. Mureş. 234. 236. Igniş. Care dintre următoarele tipuri de vulcani noroioşi au con şi crater? Bolboroşi. Prut. 233. Gurghiu şi Ţibleş.

astfel: NV-SE. Interfluviile principale din Carpaţii Orientali se dirijează. . 240. Epigenie. : Antecedenţă. Câmpii.ush. . Podişuri. 242. Existenţa Dunării ca principal colector. . Dunărea are o pantă de curgere în România de: 1. 239. 2. 238.070‰. 243. O suită de captări. În evoluţia hidrografiei.065‰. 245. Versanţii convecşi-concavi domină în: Munte. Formarea actualelor terase. văile principale transversale s-au format prin: Captare. http://forum. 244. 0.http://forum. .ro Adâncimea fragmentării produse de văi oscilează între: 0-1000 m. N-S. dominant. 0-2000 m. 241. Trecerea Dunării prin Defileu spre Câmpia Română s-a făcut prin: Captare.ush.030‰. O captare. NE-SV. etapa villafranchiană se caracteriza prin: Oscilări ale râurilor pe conuri piemontane. Epigenie. În Carpaţii flişului. Antecedenţă. Crişul Repede s-a format prin: Antecedenţă. Arieşul superior şi văile afluente pe stânga Arieşului au curs iniţial peste: Munţii Metaliferi. 0-800 m.ro/ .

Colţii Trascăului. Pe valea Ierului.ush.ro/ . Brăila. Dunărea a ajuns iniţial. Eustatică. Geneza teraselor din munţi şi Subcarpaţi este dominant: Tectonică.ro Munţii Trascăului. Iza. .http://forum. 250. \ 251. 249. http://forum. Someşul. 247. la terasa 5. . Prut. din câmpia cu acelaşi nume. Mostiştea. Climatice. . Someşul şi Tisa.ush. până la: Olt. Bârlad. 253. Care terase corespund cu nivelurile carpatice de vale? Cele peste 100-130 m. Care este cel mai vechi râu din Depresiunea Transilvaniei ? Mureşul. 252. Hidrografia iniţială din Câmpia Moldovei curgea dominant spre: Siret. Târnava Mare. Terasele din depresiunile Făgăraş şi Sibiu sunt dominant: Tectonice. . Eustatice. 248. au curs iniţial: Crişul Repede şi Crasna. Care din următoarele râuri actuale s-au format prin captări? Vaserul. Climatică. 246. Cele sub 100-130 m. . Cele de 100-130 m. Mara. Someşul şi Barcăul.

http://forum. periglaciare şi suprafeţelor de nivelare. Limitate la exterior de braţe dunărene. 261. petrografice şi piemonturile. loessului. Luncile cele mai late sunt în: Câmpiile piemontane. Bălţile Dunării (Ialomiţei şi Brăilei) sunt lunci: Dezvoltate simetric faţă de fluviu Dezvoltate asimetric faţă de fluviu. În Bărăgan. 255. În câmpiile piemontane. În Subcarpaţi şi Dealurile de Vest.ro 254. teraselor. de tundră şi pădure de molid. 259. În Dobrogea şi câmpiile de subsidenţă. Condiţiile climatice şi tectonice cuaternare sunt importante pentru a explica geneza: Formelor structurale. cuaternarul se subîmparte în: : Preglaciar. 257. Unde se găseşte cel mai mare număr de terase din Romania? În majoritatea podişurilor şi pe majoritatea văilor principale din munte. Formelor glaciare. glaciar şi postglaciar.ush. Pleistocen şi holocen. Formelor glaciare.ush. . Câmpiile de glacis. 15-25 m şi 130-150 m. păturilor de dezagregare. de tundră şi pădure de molid.ro/ . Terasele reper au următoarele altitudini: 30-35 m şi 95-110 m. periglaciare. Etajele morfoclimatice din Carpaţi în timpul würmului erau: Periglaciar. Supraglaciar. Unde lipsesc terasele tipice ? În câmpiile piemontane. http://forum. Pliocen. 256. 260 Dupa relieful glaciar moştenit. pleistocen şi holocen. 30-35 m şi 55-60 m. glaciar şi periglaciar. 258. Câmpiile de subsidenţă. Supraglaciar.

În günz. Câmpia Olteniei.ush. Podişul Getic. Câmpia Titu-Pucheni-Sărata. litoralul.ro 262. Depresiunile Transilvaniei şi Braşovului.ush. dominant. Carpaţii Orientali şi de Curbură. în depresiunile Gheorgheni. piemonturile. 265. In ce faze nivelul Mării Negre coincidea cu nivelul Oceanului Planetar ? Când comunica cu Mediterana şi aceasta cu Atlanticul. Pasadenă. Fluvio-mlăştinos subsident. 269. Când au existat gheţari în Carpaţi? În würm. Depresiunea Braşov. Care unităţi sau regiuni sunt subsidente în prezent ? Depresiunea Braşovului. Ciuc şi Braşov a existat. In timpul cuaternarului. păturile de dezagregări. În mindel. Depresiunea Panonică. Gresiile. Când era o mare total închisă. 267. marnele. 266. argilele şi loessul. În ce fază glaciară nivelul Mării Negre coborâse la minus 130 m ? În würm. 263. Când comunica cu Mediterana şi cu Caspica. În ce fază tectonică s-au înălţat Carpaţii peste limita zăpezilor veşnice ? Rhodanică. http://forum. Câmpia Siretului inferior. 244.http://forum.ro/ . . Care unităţi se înalţă în prezent cu 1. În holoce În riss. Valahă. glacisurile. Loessul.5 mm/an ? Apusenii şi Podişul Moldovei. 268. Burnasul. loessoidele. nisipurile eoliene. De uscat în înălţare. următorul regim morfogenetic: Lacustru. Ce tipuri de depozite superficiale au fost moştenite din glaciar? Terasele.

La maximum würmian.ro/ .ush. 276. In ce faza albia Dunării din Câmpia Română de Est şi din Deltă a fost cea mai adâncă ? În prezent. . 1600-1700 m în S şi 1800-2000 m în N. Zăvoianu. N. Limita zăpezilor veşnice în timpul glaciaţiunii carpatice se situa la: 1800-2000 m în S şi 1600-1700 m în N.000 – 25.http://forum. 278. la + 5 m. 1500 m în S şi 1300 m în N. Niculescu. 1800 m în sudul Meridionalilor şi 1600 m în nord. . Sârcu.000 î.ush. Posea. 273. Care au fost cauzele instalării gheţarilor în Carpaţi ? Răcirea climei în cele patru faze glaciare alpine. Rădulescu.e. În holocen. 275. Sârcu. Răcirea climei în holocen. http://forum. 2000 m în Meridionali şi 1700 m în nord. 277. În transgresiunea valahă. Cu studiul glaciatiunii carpatice s-au ocupat: Martonne. Înălţarea Carpaţilor în faza pasadenă şi răcirea climei în würm. Niculescu. De ce nu există terase marine evidente pe litoralul românesc ? Pentru că nivelul mării a fost în permanenţă mai scăzut decât + 4-5 m actual. 271. . Valeria Velcea.e.ro 270. In ce faza evolutiva.). 272. . Sawicki. Pentru că au fost erodate. 274. Posea. În transgresiunea würmiană. Cand a avut loc cea mai puternică transgresiune a Mării Negre ? În transgresiunea neolitică. Dunărea inferioară a avut cea mai mare lungime ? Când a pătruns peste Porţile de Fier. la + 130 m (între 15. Limita morenelor frontale cobora până la: 1300-1400 m în sudul Carpaţilor Meridionali şi 800-1100 m în nord. (5000-1000 ani î. În holocen. Mehedinţi.).n. Pentru că Marea Neagră nu a avut legătură cu Atlanticul. În maximum glaciar al würmului.n. la + 10 m (+ 500 la 2000 ani).

284. alpin. . 279. Parâng. alaskian. Au circuri. Gheţari de platou au existat în: Muntele Borăscu. complexe alpine. Muntele Mic. . în Carpaţi ? http://forum. Interfluvii netede. Rodna.ush. Complexele de văi şi circuri glaciare Lala. Zanoaga si Slaveiul se găsesc în: Ţarcu. 285. pirinean Pirinean. de platou. Bucegi. Rodna. . 283. Borăscu. 286. Rodna. complexe alpine. Făgăraş. 281.ro/ . Şureanu. Retezat. Suspendat.ush. Cele mai multe lacuri glaciare sunt în: Făgăraş. Retezat. Urmatoarele vai glaciare (Nucsoara. Custurile sunt: Forme glaciaro-periglaciare. Bihor.http://forum. Râul Bărbat) se găsesc în: Munţii Făgăraş.ro Tipurile de gheţari instalaţi în Carpaţi erau: De calotă. Rodna. Ţarcu. Munţii Maramureş. alpin. dar nu au lacuri glaciare: Bucegi. Bucura. Retezat. Cine a demonstrat existenţa unei singure faze glaciare. Făgăraş. 280. cu trei stadiale. . Lăpuşnic. Ineu şi Buhăiescu se găsesc în: Făgăraş. Umeri periglaciari. 282. Retezat.

Etajul conifere-foioase. Babele. 287.ro Martonne. pene. nici măcar incipienţi: Maramureşului. lentile solifluidale. 291. De dezagregare. Numai în faza würm. Căliman. din etajul alpin. 293. Peste toată ţara. Etajul deluros şi muntos. Structurile periglaciare păstrate ca urme sunt: Molisolul şi pergelisolul. Posea. Involuţii. de acumulare. de alunecare.ro/ . formele periglaciare se grupează astfel: De dezagregare criogenă. Înălţimi peste limita zăpezilor veşnice. pungi. De alterare. Periglaciarul din timpul würmului s-a extins în: Etajul alpin actual. soluri poligonale. După procesele periglaciare şi după rocă. . http://forum. mările de pietre. În toate fazele glaciare alpine. 288.ush.ush. Temperaturi sub 00C şi precipitaţii multe. Următorii munţi nu au avut gheţari. 290. sfincşii. Sârcu. 292. Etajul coniferelor. . Periglaciar actual există în: Etajul alpin. 289 Când au existat medii periglaciare în România ? În interglaciare. Care fenomene conduc la instalarea unui mediu periglaciar ? Temperaturi sub 00C şi precipitaţii reduse. de versant. Ciucaş.http://forum. în/sau pe roci moi. nivale.

ro . Cu cine se aseamana. conform urmelor de loessuri şi loessoide. Cu regiunea de vest. Litoralul românesc cuprinde: Faleza. 298. plaja. culoare de avalanşe. . frontul deltei ± prodelta. plaja şi lagunele. potcoave nivale. delta maritimă şi limanurile maritime. semipâlnii nivale. 299. versantul litoral. suprapuneri şi legături genetice impuse de oscilaţiile nivelului Mării Negre. potcoave nivale. plaja emersă. Intre Delta. faleza activă. Toate trei s-au format în timpul glaciarului würm. . cordoanele litorale. Şei de transfluenţă. litoral şi platforma continentala există următoarele interdedependenţe: Au limite comune. http://forum.http://forum. 296. faleza moartă şi prodelt Plaja submersă. Plaja submersă. 301. etajul actual alpin ? Cu etajul periglaciar detritico-nival. Faleza românească se întinde între: Capul Dunavăţ şi Vama Veche. .ush.ro/ . Excavaţiuni lacustre. complexele lagunare. versantul litoral. Cele mai multe si mai inalte capuri se gasesc in cadrul? falezei active de sud falezei moarte. Delta fluviatilă. ca denumire. Litoralul submers se compune din: Plaja submersă. a sud de Constanta . mediul periglaciar din regiunea transilvană ? Cu regiunea moldavă. plaja. roci mutonate. Cu etajul supraglaciar. Faleza activă. Cu regiunea sudică. scochine. Capul Singol şi Vama Veche. glacisul litoral. 295. sfincşi. excavaţiuni lacustre. Cu etajul periglaciar de contact. prodelta şi cordoanele litorale. Prezintă tranziţii. Cu ce etaj pleistocen poate fi echivalat. 297. 294. scochine. limanurile marine şi prodelta. Următoarele forme sunt de natură nivală: Scochine. 300.ush.

Cele mai multe şi mai înalte capuri se găsesc în cadrul? Falezei active din sud.ro/ . Siutghiolul este: Liman. Capul Singol şi Vama Veche. Falezei moarte La sud de Constanţa. Care dintre următoarele forme sunt submerse: Frontul deltei şi prodelta. „Grindul” Chilia reprezintă: O grădişte continentală.http://forum. 303.ush. Prin ce se justifică împărţirea ţărmului românesc în ţărm deltaic. Fluvio-marine şi fluviatile.ush. 308. 304. fluvio-lagunare şi fluviatile. Faleza moartă sau în conservare se întinde între: Capul Dunavăţ şi Vama Veche. Lagună. ţărm lagunar şi ţărm cu faleză ? Prin formele de relief pe care se suprapune. Prodelta şi grindurile litorale. 305. Estuar. Ce formă de relief are în componenţa sa straturi de loess şi soluri fosile? Plajele. Limanurile sunt de următoarele tipuri: Fluvio-marine şi fluvio-lagunare. 307. Glacisul litoral şi cordoanele litorale. Un grind fluviatil. Fluvio-marine. Prin geneza liniei de ţărm. Prin forma de relief situată în spatele liniei de ţărm. Falezele. Un grind maritim. 306. 302. http://forum. . . 309. Cordoanele litorale. Capul Dunavăţ şi Capul Singol.ro Lacul Razelm şi Vama Veche.

Holocen. Aerul. . Satchinez. Deltă secundară.ush. energia atomică. 310. Moineşti. Cărbunii. energia solară. . Huila se găseşte la: Petroşani.ro . Chilia. 316.http://forum. Delta maritimă şi delta fluviatilă. golf-liman. apele. 311. La Bazna. Zemeş. Dranov şi Pardinei. Munţii Anine Comăneşti. 314. Sahalelor şi Pardinei. relieful. deltă fluviatilă de tip Mississippi. Frontul deltei. vegetaţia. Hulubeşti. Alunu. 313. . minerale şi minereuri. Berbeşti. Delta Dunării a început să se formeze în: Pleistocen. Biled. apa. Tazlău.ush. Asău.ro/ . Nadeş şi Copşa Mică se extrage: Gaz de sondă. http://forum. Someşul Mare. hidrocarburile. . 312. Ţebea. fondul funciar. Petrol. prodeltă. hidroenergia. Deltele formate de braţul Chilia sunt: Chilia. Cozla. deltă tip Mississippi. 315. Gaz metan. Şotânga. deltă fluviatilă. Someşul Mic. Chilia. 317. Resursele de bază ale ţării sunt: Energetice. . deltă fluvio-marină. Glaciarul Würm. Moşoaia. Teritoriul Deltei a trecut prin următoarele stadii: Estuar. Hidrocentrala de la Gilău se găseşte pe: Someşul Cald. deltă secundară şi deltă marină. Variaş. Urmatoarele localitati se găsesc în Câmpia de Vest: Zătreni. 318.

324. . de deal. 319.ush. Subzone climatice. Regiuni climatice. Relieful este suport sau element primar al mediului ? Suport. . La Săcărâmb. relieful determină: Etaje morfoclimatic Zone climatice. Fier. Minereu aurifer. 325. . Categoriile de mediu natural din România sunt Terestru. Teliuc şi Băişoara se găseşte: Cupru. 320.ro/ . Mediul de pădure. Cărbune brun. de câmpie. Nisip cuarţos. subteran. Etaje climatice. 323. Zone climatice. Tipurile principale de mediu natural pe teritoriul României sunt următoarele: http://forum.http://forum. De munte. Mediul temperat-continental. 326. În cadrul mediului terestru din Romania domină: Mediul carpatic. Element de mediu. aerian. Zece Hotare şi Ohaba Ponor se găseşte: Fier. Ca element de mediu. subteran. La Dobreşti. Roşia Montană şi Şuior se exploatează: Cupru. 322. Bauxită. terestru. Suport şi element. 321.ush. Acvatic. Mangan.ro La Ghelari.

Depresiunea Braşov. Mediile intens transformate de om (antropizate) din România sunt: Păşunile. Scandinavo-baltice. 332. rural Stepă. de deal. deltaic. Gheorgheni. Baltice şi estice. Munte înalt. munte mediu şi jos.ro/ . Subtipurile de mediu carpatic sunt următoarele: Alpin. Stepic. in Carpatii Meridionali. rural. /. podgoriile. Borsec. Gheorgheni. 333. Sudic. faţa şi dosul muntelui. 328. Ciuc. 331. „fata muntelui” se află spre: Nord. Borsec. Estic. Agricol. de câmpie. Carpatic.ro Montan. de podiş. de depresiune. 327. estice şi vestice. Inversiuni puternice de temperatură se produc în: Defileul Oltului. 330. subcarpatic. Bilbor. gorun. de conifere. Comăneşti. marin. munte jos. . Ciuc. de pădure cu foioase. Oriental. Muntele Nemira este afectat relativ des de mase de aer: Vestic. fâneţele. transilvan. cer. de depresiune. Comăneşti. bănăţean. http://forum. Climat de depresiune în Carpaţii Moldo-Transilvani se găseşte în: Bilbor. Gheorgheni. Sud. deltaic.http://forum. de munte. marin. urban. agricol. 329. Vest. meridional.ush. al culoarelor de vale. 334. moldav. de câmpie. litoral. Carpatii Maramuresului si ai Bucovinei stau sub influenta maselor de aer: Estice şi sudice. La poala Munţilor Apuseni se găsesc păduri de: Fag. Maramureş.ush. Vatra Dornei. dobrogean. apusean. Depresiunea Vatra Dornei.

:De deal şi depresiune. nord-estice şi vestice. Vestice şi baltice. 338. În Depresiunea Soveja coboară coniferele deoarece: Stă sub influenţa foehnului. 337. Versanţi. Văi. Subcarpatii Buzaului şi Prahovei sunt dominaţi de vânturi: Din est. 342. Stă sub influenţe de aer vestic. 339. De depresiune şi vale. 341. . 335. . Continental-estice. 8-90C şi 800 mm.ush. Varful Chiciora din Muscelele Argeşului are un climat: Subcarpatic. De foehn. http://forum.ro Fag şi conifere. Fag. Mediul subcarpatic are două subtipuri: De culme şi versant. . . Subcarpatii Moldovei sunt afectati de mase de aer: Continental-estice.ush. . nord-estice şi baltice. Depresiunile subcarpatice getice şi de curbură se caracterizează prin următoarele temperaturi şi precipitaţii anuale: 7-80C şi 700 mm. Stă sub influenţa vânturilor de nord-est.http://forum. Muntele Mare. 336.ro/ . aşezările sunt fixate pe: Culmi. 340. La Stâna de Vale. In Muntii Poiana Ruscai. . \ . Din vest. Cea mai mare cantitate de precipitaţii cade în: Bihor. 9-100C şi 600 mm.

345. Podisul Babadag are un mediu de: http://forum. Crişene. Climatul si mediile de podis sunt influenţate. dominant. . 349. De munte jos. Silvostepă. De stepă şi silvostepă. Într-una singură. De Subcarpaţi. . în două sau în mai multe? În mai multe. de depresiune şi vale. Stepă. 348. Mediile naturale ale podisurilor sunt de următoarele tipuri: De deal. lBănăţene. Depresiunea Elan are un mediu natur Pădure. De deal şi de versant. de: Carpaţi. Care dintre aliniamentele depresionare au un mediu mai cald ? Secaş – Alba Iulia – Turda. Numele de Câmpia Transilvaniei a fost determinat de Climatul de câmpie.http://forum. Huedin – Agriş. Podişurile României se includ într-o singură regiune climatică.ro/ . În două. . 346. Făgăraş – Sibiu. 343. . 344. 347. Este o câmpie.ush. Centrii barici externi. Suportă influenţe submediteraneene mediul dealurilor: Silvaniei.ro De deal jos.ush. 350. Funcţia agricolă a subregiunii.

. Grindurile. subsidente împreună cu luncile. de terase. piemontane. Plancton şi necton. Zece Hotare si Ohaba Ponor se gaseste: Fier. Braţele fluviatile şi gârlele. La Ghelari. 357. Cele mai intinse suprafete din Delta le reprezinta: Depresiunile. Câmpiile subdeluroase. Tipurile genetice de campii care au influenţă în ce priveşte mediul lor local sunt: Câmpiile subdeluroase. Teliuc si Baisoara se gaseste: Cup Carbune brun http://forum. 355. 351. 352. Pădure de fag Silvostepă. de glacis. Minereu aurifer 358. De subsidenţă. piemontane.ush. Intinderea cea mai mare în Câmpia de Vest o are unul din tipurile de câmpii următoare Câmpiile de glacis. tabulare. La Dobresti.ro/ . 356. Piemontane.ro Pădure de stejar. Bentos animal. Câmpiile de glacis. In mediul pelagic al platformei litorale se dezvoltă: Bentos vegetal. Sărace.http://forum. Podisul Mehedinti are soluri: Foarte bune Bune. Bauxita Nisip cuartos . La Sacaramb. 354. 353.ush. Rosia Montana si Suior se exploateaza: Cupru Mangan.

ush. plaja.ush. delta maritima si limanurile maritime. Delta Dunarii a inceput sa se formeze in: Pleistocen In glaciarul würm. Moldava. dobrogeana. de sud si dobrogeana. complexele lagunare. Prin ce se justifica impartirea tarmului romanesc in trei: tarm deltaic. 365. transilvana. De alterare. Dupa procesele periglaciare si dupa roca formele periglaciare se grupeaza astfel: De dezagregare criogena. 360. In holocen . plaja si lagunele. tarm lagunar si tarm cu faleza ? Prin formele de relief pe care se suprapune. faleza activa. de vest.http://forum. . Delta fluviatila.ro/ . Glacisul litoral si cordoanele litorale Prodelta si grindurile litorale 363. de versant. plaja. http://forum. Care dintre formele reliefului deltaic sunt submerse? Frontul deltei si prodelta. limanurile marine si prodelta. De dezagregare. Prin geneza liniei de tarm. de alunecare. Moldava. in/sau pe roci moi. a Campiei Romane. 366. Hidrocentrala de la Gilau se gaseste pe: Somesul Cald Somesul Mic Somesul Mare . Litoralul romanesc cuprinde: Faleza. Care au fost regiunile extracarpatice periglaciare de pe teritoriul Romaniei ? Moldava. din etajul alpin. de acumulare. cordoanele litorale. 361. de sud si de vest.ro Fier 359. Faleza activa. nivale. Faleza romaneasca active si moarta se extinde intre: Capul Dunavat si Vama Vech Capul Singol si Vama Veche Lacul Razelm si Vama Veche 364. Prin forma de relief situata in spatele liniei de tarm 362.

Etajul coniferelor. 1800 m in sudul Meridionalilor si 1600 m in nord. Care unitati sau regiuni sunt subsidente in prezent ? Depresiunea Brasovului. Caliman. In toate fazele glaciare alpine. Zece Hotare si bazinul Rosia? Muntii Banatului. 371.ro/ . Care au fost cauzele instalarii ghetarilor in Carpati ? Racirea climei. Limita zapezilor vesnice in timpul glaciatiunii carpatice se situa la: 1800-2000 m in S si 1600-1700 m in N. 370. Inaltarea Carpatilor in faza pasadena si racirea climei in würm. Limita morenelor frontale cobora pana la: 1300-1400 m in sudul Carpatilor Meridionali si 800-1100 m in nord. Care unitati se inalta in prezent cu 1. . 2000 m in Meridionali si 1700 m in nord 372. Urmatorii munti nu au avut ghetari. Numai in faza würm. Depresiunea Panonica. In ce munti se gasesc campurile carstice Padis. Muntii Apuseni. 369. 368. Campia Titu-Pucheni-Sarata. Campia Olteniei. Podisul Getic.ro . Racirea climei in holocen.ush. 1500 m in S si 1300 m in N 373. Depresiunea Brasov. Burnasul.5 mm/an ? http://forum. 367. Periglaciarul actual se extinde in: Etajul alpin.ush. Etajul conifere-foioase. nici macar incipienti: Maramuresului. Ciucas. Campia Siretului inferior. Muntii Codru-Moma. in cele patru faze glaciare alpine. 374. 375. Cand au existat medii periglaciare in Romania ? In interglaciare.http://forum. 1600-1700 m in S si 1800-2000 m in N. litoralul.

Somes. Lapus. 378. petrografice si piemonturile. Ignis. 376. orogen.ush. Epigenie 381. Primele patru vai ca lungime pe teritoriul Romaniei sunt: Mures. In Subcarpati si Dealurile de Ves In campiile piemontane 380. . Olt. Bucegi. Mures. periglaciare si suprafetelor de nivelare. In ce masiv carpatic se gasesc cele mai complexe si mai extinse forme glaciare? Făgăraş. Olt. Siret Prut. . Formelor glaciare. Prut. Siret. 383. Cate fasii sau aliniamente morfostructutale au Carpatii Orientali ? 4 7 8 379. Prut. Tibles. paturilor de dezagregare. . Vulcanicii Nordici cuprind urmatoarele masive: Oas. periglaciare. Tibles. Carpatii Orientali si de Curbura. Gutin. flis. Conditiile climatice si tectonice cuaternare sunt importante pentru a explica geneza: Formelor structurale. Bargau.ro/ . avanfosa Avanfosa.http://forum. Gutin. loessului. Arges. . neovulcanic Cristalino-mezozoic. Rodna. Oas. teraselor. Olt. http://forum. flis. Lapus. neovulcanic si depresiuni. sedimentaro-vulcanic. Unde se gaseste cel mai mare numar de terase: In majoritatea podisurilor si pe vaile principale din munte. In Carpatii flisului vaile principale transversale s-au format prin: Captare. 382 Subunitatile structurale ale Carpatilor sunt: Platforma.ro Apusenii si Podisul Moldovei Depresiunile Transilvaniei si Brasovului. 377.ush. Formelor glaciare. Antecedenta. Retezat.

Cel mai dezvoltat carst pe sare se gaseste la: Platoul Meledic Slanic – Prahova Sovata – Praid http://forum. Campia de Vest. Ceahlau. cratere si planeze Vulcani activi. 386. Penteleu. Oas.ush. Campia Moldovei. 389. Cel mai dezvoltat relief pe gresii se gaseste pe: Flisul cretacic din Orientali. Subcarpatii Curburii. 390. Campia Romana. Bucegi.ush. Dobrogea de Sud. Podisul Moldovei. 385. Campia Moldovei. Cele mai extinse reliefuri pe nisipuri se gasesc in: Baragan. Campia Olteniei. Caliman. . Dealurile Crisanei\ . Ciucas. Pe care din urmatoarele subregiuni se gasesc foarte multe alunecari ? Campia Transilvaniei. Campia de Vest. Vulcanismul neogen a realizat vulcani in urmatoarele unitati: Caliman-Harghita si Muntii Macinului. Podisul Moldovei. Ciucas. Cele mai extinse suprafete cu loess se gasesc in?: Campia Romana. Campia de Vest. Oas-Gutin-Tibles si in Muntii Banatului. Oas-Harghita si Muntii Metaliferi. Principalele reliefuri pe conglomerate se gasesc in: Bucegi. Campia Transilvaniei. Campia Romana. Rarau. Tibles. Bargau. Ceahlau. De cate categorii si varste este relieful vulcanic si cel impus de rocile vulcano-magmatice din Romania: Preneogen (ca relief petrografic) si neogen – ca relief vulcanic Conuri. Flisul pelaogen din Orientali si Curbu Flisul din Apuseni 391. Campia Moldovei. Dobrogea.ro Gutin. Campia de Vest si Campia Transilvaniei. Podisul Getic. Bucegi. Podisul Mehedinti 388.http://forum. stinsi si reziduali. 384.ro/ . 387.

doua culmi principale si un culoar de contact. platouri. Dobrogea de Sud si Campia Romana.ush. . trei culmi principale si un culoar de contact. Patru depresiuni. : Un inselberg. Aride si semiaride. Subcarpatii Transilvaniei au ca model general urmatoarele elemente: Culmi de anticlinal si depresiuni de sinclinal. bare. Doua depresiuni si trei culmi deluroase. Lumea Pierduta.ro . 395. klippe. 399. Muntii Codru-Moma. Care din formele structurale de mai jos sunt caracteristice pentru Apuseni ? Sectoare de vai epigenetice. 400. Muntii Apuseni. Culmi de tip muscele si depresiuni de eroziune de contact. platouri. Zece Hotare si bazinul Rosia) se gasesc in: Muntii Banatului. Formele principale carstice. http://forum.ro/ . Subcarpatii Moldovei au urmatoarele elemente morfostructurale: Trei depresiuni. 393. 396. .http://forum. Un atol. creste. platouri. 397. vai antecedente. Temperate si periglaciare. Insula Serpilor este: Un pediment. klippe. Pedimentele tipice se formeaza sub urmatoarele tipuri de climate Ecuatoriale si subtropicale. Dobrogea de Nord si Centrala.. bare. maguri vulcanice. Creste si culmi calcaroase. carst Vai epigenetice. maguri sau cornete. Creste si culmi. maguri de flis. doline 394. . Urmatoarele campuri carstice (Padis. lapiezuri. relief calcaros. Pedimente si inselberguri tipice au fost identificate in: Dobrogea de Sud si pe litoral. 392.ush. Sectoare de vai epigenetice. zise si calcaroase sunt: Masive calcaroase. clipe calcaroase. 398. . Culmi de sinclinal si depresiuni de anticlinal.

404. SIII = 20%. Subcarpatii Olteniei. In Podisul Getic 401.ro/ Nivelele carpatice . iar inclinat = S I. Subcarpatii Moldovei. Gheorgheni.ro Unde se pastreaza cel mai extins piemont din Romania ? In Podisul Moldovei In Campia de Vest. Borascu. nivelele umerilor carpatici de vale si suprafetele de bordura in exteriorul Carpatilor Orizontal = S II si S III. Lotru-Brezoi. 405. Nivelele carpatice de vale Pediplena carpatica. 402. Sectoarele structurale ale Subcarpatilor sunt: Subcarpatii Moldovei. Gheorgheni. Suprafetele de bordura. 403. Care complexe de eroziune din Carpati se dispun orizontal si care inclinat ? Orizontal = Pediplena carpatica si suprafetele de bordura dinspre Transilvania. http://forum. Suprafetele medii carpatice. 408. SII = 12-15%. Gr. 407. Subcarpatii Getici. iar inclinat = suprafetele medii carpatice. Subcarpatii Getici. Dorna Gheorgheni.ush. Mehedinti.http://forum. S II . S IV ? Podisul Moldovei Podisul Getic Podisul Mehedinti . Posea . Suprafetele medii carpatice. de vale. . Suprafetele medii carpatice. Subcarpatii Curburii si Subcarpatii Getici . Rau Ses. Ciuc. Cine a declansat primele studii asupra piemonturilor din Romania ? S. Între Depresiunile de mai jos sunt de tip longitudinal-carpatic: Brasov. Subcarpatii Vrancei. Ciuc. Petrosani . S IV Orizontal = S III. Care sunt complexele nivelelor de eroziune din Carpati ? Pediplena carpatica. Suprafata cu cea mai mare extindere in Carpati este: SI = 12-15%. Mihailescu. Subcarpatii Moldovei. V. Gornovita. Care podis pastreaza resturi din suprafetele carpatice notate S II. iar inclinat = S I. S IV. 406.ush. S III.

De tranziţie 412. inversiuni de relief. 411. fata de modelul general Brahianticlinale. cuvete. \ 414. Daca nu ar fi existat Carpatii. pinteni montani. brahianticlinale. şariaje.ro Ciocnirea caror microplaci a impus nasterea Carpatilor Meridionali ? Moesica si Panonica Moesica si Transilvana Transilvana si a Marii Negre 409. cute diapire. monoclin. care ar fi fost zonele de vegetatie ? Padure de fag. Care sunt complicatiile structurale ale Subcarpatilor. moldav. 415. iar Romania ar fi ramas o campie. cute solzi. Cuvete. falii. Care sunt tipurile generale de dealuri subcarpatice? Getic. Cuvete. Stepa si partial silvostepa . Care este pestera cu cea mai mare denivelare din Romania? Peştera Izvorul Tăuşoarelor Pestera Mezia PesteraTopolnita . curbură. pinteni. curbură.http://forum. pinteni.ro/ . falii. moldav. Oltean. Subcarpaţii sunt unitate structurală de Orogen. Cand a inceput formarea Deltei Dunarii? Pleistocen http://forum. 413. muscele. muscele. Avanfosă. moldav. Podisul Getic este unitate morfostructurala de tip: Platforma Orogen Platforma si avanfosa .ush. Care este relieful structural de ansamblu specific Dobrogei de Sud? relieful dezvoltat pe structura monoclinala. Silvostepa si fag. 416. 410. Getic. şariaje.ush. relieful dezvoltat pe structura tabulara (structura tabulara) relieful dezvoltat pe structura sinclinala . curbură.

Care geograf a demonstrat existenta unei singure faze glaciare. Unde se extindea periglaciarul in timpul würm-ului peste toata tara etajul deluros si montan etajul alpin 421.ush. Ce fel de depresiuni intramontane sunt. cu trei stadiale. 418. 423. In ce sector carpatic se afla pasul Vartop? Carpatii Occidentali Carpatii Orientali Carpatii Curburii 420.http://forum. depresiunileMaramures. 422. 419. In holocen In villafranchian 417. Vintila Mihailescu Emm. Ciucuri. 424. in Carpati? Grigore Posea. Care este cea mai lunga pestera din Romania? Pestera Vantului Pestera Muierii Pestera Scarisoara . Lotru-Brezoi si Petrosani longitudinale http://forum.ush. dupa pozitia in cadrul lantului montan.ro In glaciarul würm. de Martonne. Gheorghieni. Ce proces geomorfologic domina in Campia Valea lui Mihai deflaţia tasarea sufoziunea .ro/ . Cu ce litere si cifre sunt notate Suprafetele carpatice de bordura SIII1-SIII3 SIV1-SIV2 SII1-SII2 . Ce varsta au calcarele cele mai carstificate din Romania? mezozoica Sarmatian paleogen .

Gr. Depresiunea Nalbant o pediplena Un pediment O gradiste 427. Epigenie. 432.http://forum. Ce este. mozaicat . 429. sincron cu formarea deltei maritime si inchiderea lagunelor. Prin ce fenomen si-a format Dunarea cursul prin defileu? : Captare. Ce tip de unitate morfostrucurala este Podisul Moldovei ? de platforma e orogen. Ciucas. Cand a inceput formarea cordoanelor litorale? in timpul regresiunii dacice. 1981). http://forum.ush. datorita alternantei rocilor moi cu cele dure . de avanfosa 428. Care sunt muntii care au pastrat suprafete de nivelare bine etajate ( Posea) ? Dupa clasificarea in functie de modelarea externa (Posea. 425. din punct de vedere morfogenetic.ush. Bucegi Fagaras. Dupa ce faze orogenice se declanseaza formarea piemonturilor sarmatiene ? moldavica si attica. cand se inchid lagunele. Antecedenţă..ro/ . 426. 430. Ce origine au grindurile Letea si Caraorman ? Maritima continentala depresionara . transilvana dobrogeana si attica 431.Bucegi . care sunt muntii in care sau pastrat suprafete de nivelare bine etajate ? Carpatii Meridionali. Bihor-Gilau-Vladeasa Ceahlau. In care dintre treptele majore de relief glacisurile sunt cele mai variate si mai extinse si de ce? in treapta depresionaro-colinara.ro de baraj vulcanic. . in timpul transgresiunii Marea Neagra Veche.

hercinic 435.ro 433. Care este specificul structural al Muscelelor Argesului? monoclin si o cuta anticlinala. Cum s-a produs individualizarea lantului Carpatic ? prin înaltarea masivelor cristaline vechi( prehercinice si hercinice) acoperite cu depozite mezozoice (alpine ) si au ajuns la altitudinile actuale. sinclinal si o cuta de monoclin anticlinal si cute diapire 437. printr-un complicat proces de înaltare a edificiilor montane si scufundare a unor arii depresionare prin fazele orogenice din Neozoic si Cuaternar. hercinic regenerat. hercinic. Caucazul si Himalaya Carpatii s-au format odata cu celelalte masive din lantul alpino-carpato-himalayan _ _ _ _ 440.http://forum.jurasic. appalasian. în Cretacic superior (orogeneza alpina). Culmi de tip muscele si depresiuni de eroziune de 434. 439. Posea in 1981? alpin. care au înaltat masivele cristaline vechi (prehercinice si hercinice) prin înaltarea masivelor cristaline vechi (prehercinice si hercinice) ce au ajuns la altitudinile actuale si prin scufundarea unor arii depresionare __ http://forum. Ce tip de unitate morfostrucurala este Podisul Transilvaniei de orogen-tranzitie de platforma de platforma si avanfosa 438.ush. Balcanii.vulcanic. Care sunt elementele structurale care constituie modelul general al Subcarpatilor? Culmi de anticlinal si depresiuni de sinclinal Culmi de sinclinal si depresiuni de anticlinal.ro/ .ush. alpin . mixt si vulcanic alpin. Cand s-a format sistemul montan Carpatic ? în Cuaternar odata cu ridicarea de ansamblu si instalarea glaciatiunii alpine l a nt u l carpatic s-a format ca unitate geologica distincta. Care este explicatia pentru care cele cinci ramuri carpatice au structuri diferite? : au rezultat din ciocnirea unor placi diferite si pe directii diferite cu placa Transilvana. Care sunt stilurile morfotectonice carpatice separate de Gr. jurasian. 436. împreuna cu Alpii. Care este nucleul Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? Cercul Carpaţilor Româneşti Depresiunea Transilvaniei Intersectia paralelei de 450 cu meridianul de 250 . au rezultat prin ciocnirea placi Marii negre cu celelalte placi s-au format in ere diferite .

semicercul câmpiilor Cercul muntos carpatic. Stara Planina . semicercul câmpiilor Cercul muntos carpatic.000 Km2. între Bazinul Vienei (Bratislava. cercul sau aureola interna de dealuri şi podişuri. 443.ush. Care este locul central al sistemului teritorial românesc ? Depresiunea Transilvaniei Inelul Carpatic Intersectia paralelei de 450 cu meridianul de 250 http://forum. Depresiunea centrală a Transilvaniei. Timocului (Niš. pe o lungime de 1600 km si o suprafata de 170. cercul sau aureola externă de dealuri şi podişuri. semicercul câmpiilor 445. 442. între Bazinul Vienei (Bratislava. Ce forme de relief evidenţiază cel mai bine structura radiară a Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? Reţeaua radiară de văi Reteaua de vai terasata Reteaua de vai subsidente 444.ro 441.ro/ .http://forum. Carui sector montan ii este specific tipul morfotectonic mixt alpino-hercinic Muntii apuseni Muntii Meridionali Muntii Fagaras . cercul sau aureola externă de dealuri şi podişuri. Care este pozitia lantului carpatic European? în Europa Centrala. Slovacia) si V. Serbia-Muntenegru) în Europa Centrala. Slovacia) si V. Serbia-Muntenegru Carpatii reprezinta o individualitate geografica deosebita de Alpi. Timocului (Niš. Care sunt elementele concentrice ale reliefului României ? Cercul muntos carpatic. Depresiunea Transilvaniei. Depresiunea centrală a Dobrogei.ush. Carpatii ocupa sectorul nord-estic al sistemului muntos alpin. Dinarici.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful