http://forum.ush.

ro

GEO_3_RASR_1 GEOGRAFIE Romania, asezare, structura, relief 1 2009/2010
1Care este suprafata de nivelare cu cea mai mare extindere din Carpati? SI SI SIII 2 .In cadrul scarii morfocronologice, unde se plaseaza Pediplena Carpatica? Etapa Carpatica Veche; Etapa de tranziti Etapa Neocarpatica 3 Care este cel mai extins piemont din Romania? In Podisul Moldovei In Campia de Vest; Podisul Getic; 4 Care sunt limitele microplacii Marii Negre pe teritoriul Romaniei? Falia Dambovita-Fierbinti Targ spre Vest, falia Sf. Gheorghe-Trotus catre Est-Nord-Est; 5 Care sunt placile si microplacile de pe teritoriul Romaniei? Est-europeana, Moesica, Transilvana, Panonica, a Marii Negre; Transilvana, Dorbogeana, Panonica si Moesica; Interalpina, Panonica, Moesica, a Marii Negre 6 Prin ce fel de contact intre placile tectonice s-au format Carpatii Meridionali? prin coliziune; prin obductie si coloziune. 7 In ce fel de climate se formeaza pedimentele? aride si semiaride; Aride semiaride 8Care sunt consecintele asezarii matematice, pe Glob, a Romaniei? Climat temperat, patru anotimpuri, modificarea continua a duratei zilei si a noptii, fusul orar = GMT + 2; Climat temperat excesiv, zile mai mari decât nopţile,fusul orar = GMT + 3; Climat temperat moderat, patru anotimpuri, nopţi mai lungi ca zilele, fusul orar pe 450E. 9 Unde se intalnesc cele mai lungi vai glaciare din Carpati? Fagaras, Retezat;

http://forum.ush.ro/

http://forum.ush.ro 10 Cum a fost impartit relieful vulcano-magmatic din Romania? preneogen (ca relief petrografic) si neogen – ca relief vulcanic; conuri, cratere si planeze; vulcani activi, stinsi si reziduali 11 Care sunt masivele din Vulcanicii Nordici? Oas, Ignis, Gutin, Lapus, Tibles; Gutin, Oas, Tibles, Bargau, Caliman Oas, Gutin, Lapus, Tibles, Bargau; 12 Care sunt elementele structurale specifice Subcarpatilor Transilvaniei? culmi de sinclinal si depresiuni de anticlinal; culmi de anticlinal si depresiuni de sinclinal; culmi de tip muscele si depresiuni de eroziune de contact. 14 Care sunt caracteristicile structurale de baza ale Subcarpatilor Transilvaniei? dealuri de sinclinal si depresiuni de anticlinal; 15 Unde se gasesc cele mai intinse suprafete cu loess din Romania? Campia Romana, Campia de Vest, Dobrogea, Podisul Moldovei; Campia Romana, Campia de Vest si Campia Transilvaniei; Campia de Vest, Campia Romana, Podisul Moldovei, Podisul Mehedinti 16Care este alcatuirea geologica a tipului morfotectonic carpato-alpin? flis puternic cutat in orogeneza alpina (flis puternic cutat) flis si roci sedimentaro-vulcanice. cristalin cu sedimentar mezozoic 17 In cadrul carei etape de evolutie se situeaza faza nivelurilor carpatice de vale si a piemonturilor villafranchiene? etapa Neocarpatică etapa Carpatica Veche; cristalin cu sedimentar mezozoic etapa hercinica 18 Ce factori schimba radical asocierea proceselor din etajul montan cu padure in raport cu cel alpin? altitudinile reduse si padurea; 19Care este specificul suprafetelor de nivelare din Carpatii Orientali? cea mai pregnanta asimetrie a dispunerii acestora; cel mai mare numar de niveluri (10) 20 Care sunt elementele morfostructurale specifice Subcarpatilor Moldovei? doua depresiuni si trei culmi deluroase; patru depresiuni, trei culmi principale si un culoar de contact. trei depresiuni, doua culmi principale si un culoar de contact; 21 Dintre toate regiunile de podis din Romania, care este podisul cel mai complex ca geneza si subtipuri? Podisul Dobrogei; Podisul Getic. Podisul Transilvaniei; http://forum.ush.ro/

http://forum.ush.ro 22 Care au fost cauzele instalarii ghetarilor in Carpati? inaltarea Carpatilor in faza pasadena si racirea climei in würm; racirea climei, in cele patru faze glaciare alpine; racirea climei in holocen; .23 In ce etaj montan se afla periglaciarul actual? etajul alpin; 24 Intre ce puncte se intinde faleza moarta sau inactiva a Marii Negre? Capul Dunavat si Capul Singol; Capul Dunavat si Vama Veche; Capul Dunavat si Vama veche 25 Care dintre ramurile carpatice prezinta cel mai dezvoltat relief structural? Carpatii Orientali si de Curbura; . 26 Cate regiuni geomorfologice cuprind Carpatii? 5. 9. 3. 27 Ce tip de unitate morfostrucurala este Podisul Getic? de platforma si avanfosa; de platforma de orogen 28 Unde se gaseste relieful structural cel mai extins din Romania? podisuri; carpaţi; subcarpaţi; 29 Carui sector montan carpatic ii este specific tipul morfotectonic mixt alpino-hercinic? Muntii Apuseni de baraj vulcanic; Carpatilor Meridionali Carpatilor Orientali si de Curbura; 30Unde se situa limita zapezilor vesnice in timpul glaciatiunii carpatice? 1800-2000 m in S si 1600-1700 m in N; 1600-1700 m in S si 1800-2000 m in N; 1500 m in S si 1300 m in N 31Care sunt punctele extreme ale Romaniei? in N Horodistea, in S Zimnicea, in E Sulina, in V Beba Veche. în nord de Horodiştea, în sud de Giurgiu, în est de Sulina, în vest de Nădlac; în nord de Horodiştea, în sud de Olteniţa, în est de Chilia, în vest de Beba Veche. 32 In ce unitate a Campiei Romane se afla dunele de la Hanul Conachi (rezervatie)? Campia Tecuciului; Campia Baraganului http://forum.ush.ro/

http://forum.ush.ro Campia Olteniei 33Care sunt etapele cuprinse in Era Precarpatica? Cambrian-precambrian, caledonica, hercinica; 34 Cele mai inalte trei varfuri din dealuri sunt: Matau, Plesu, Magura Odobesti; Magura Odobesti, Plesu, Firtusu; Chiciora, Becheci, Firtusu 35In ce unitati de relief se intalnesc luncile cele mai late din Romania? campiile de subsidenta; (subsidente) campiile piemontane; campiile de glacis 36 In ce faza tectonica se inaltau Carpatii peste limita zapezilor vesnice? Pasadena; Laramica hercinica 37 In urma carei faze orogenice s-a declansat formarea piemonturilor pliocen superior-cuaternare? valaha. moldavica pasadena 38Ce varsta au pedimentele din Dobrogea? villafranchiana, laramica hercinica 39 Ce rezulta din manifestarea proceselor geomorfologice actuale in etajul alpin? reliefuri ruiniforme si acumulari mari de grohotisuri; masive de diferite forme, suprafete de eroziune in trepte sectoare de vai epigenetice, maguri de flis, carst; 40 Care dintre suprafetele de eroziune din Carpati sunt dispuse orizontal? Pediplena carpatica, Suprafetele medii carpatice, Suprafetele de bordura, Nivelele carpatice de vale. Pediplena carpatica si suprafetele de bordura dinspre Transilvania; Pediplena carpatica si suprafetele medii carpatice; Rau Ses, Suprafetele medii carpatice, Gornovita, Nivelele carpatice de vale Suprafetele medii carpatice si suprafetele de bordura 41 Care dintre masivele montane de mai jos sunt formate din conglomerate? Bucegi, Ceahlau, Ciucas; Rarau, Ceahlau, Bucegi; Penteleu, Ciucas, Bucegi. Bucegi, Trascau, Piatra Craiului

http://forum.ush.ro/

http://forum.ush.ro 42 Care sunt formele reliefului petrografic dezvoltat pe cristalin specifice Carpatilor? masive de diferite forme, culmi, suprafete de eroziune in trepte, versanti abrupti, abrupturi marginale; masive ruiniforme, suprafete de eroziune in trepte ,versanti convecsi, terase margianale masive de diferite forme, culmi,terase marginale, suprafete de erozoine in trepte, versanti abrupti, abrupturi marginale. 43 In care subregiune geografica a Dobrogei apare cel mai dezvoltat carst? Dobrogea de Sud Dobrogea Centrala; Dobrogea de Nord 45 Care sunt formele structurale caracteristice Muntilor Apuseni? vai epigenetice, vai antecedente, relief calcaros. sectoare de vai epigenetice, clipe calcaroase, maguri vulcanice; sectoare de vai epigenetice, maguri de flis, carst; 46 Care sunt, in ordine descrescatoare, primele cinci varfuri montane din Romania? Moldoveanu, Negoiu, Parangu Mare, Peleaga – Retezat, Omu; Moldoveanu, Negoiu, Omu, Parangu Mare; Iezerul; Moldoveanu, Negoiu, Parangu Mare, Papusa, Leaota 47Carei etape piemontane apartin conglomeratele intalnite azi in culmile subcarpatice Plesu si Pietricica? piemonturilor acvitanian-burdigaliene; platforma, orogen, avanfosa avanfosa, flis, neovulcanic 48 Carpatii Orientali sunt munti de: Coliziune Subductie si coliziunea Obductie 49 Care geograf a facut prima argumentare a prezentei reliefului glaciar si ,implicit, a ghetarilor din Carpati? Grigore Posea, V. Mihailescu Emm. De Martonne (1899, 1904, 1907) S. Mehedinti 50 Unde au fost identificate pedimente si inselberguri tipice in Romania? Dobrogea de Nord si Centrala; Dobrogea de Sud si Campia Romana; Dobrogea de Sud si pe litoral 51Care geograf a introdus pentru prima data notiunea de pediment pentru Dobrogea? Grigore Posea; Simion Mehedinti V. Mihailescu 52 Unde se intalnesc cele mai extinse reliefuri pe nisipuri in Romania? http://forum.ush.ro/

Carpatii Orientali 59 Care sunt subunitatile structurale ale Carpatilor? cristalino-mezozoice. climatica hercinica 61 Unde se gasesc cele mai multe alunecari din Carpati? in flisul paleogen si in depresiuni. glaciar si periglaciar. Dunărea şi Marea Neagră Inelul carpatic.http://forum. 53Care ramura montana are cel mai dezvoltat carst? Muntii Apuseni. de platforma. tectonica structurala 58 In ce sector carpatic se afla pasul Merisor (Banita)? Carpatii Meridionali.ro Campia Olteniei.55Care erau etajele morfoclimatice din Carpati in timpul würm-ului? supraglaciar. Muntii Bucegi Muntii metaliferi 54 Ce tip de unitate morfostrucurala este Campia Romana? de platforma si pe o parte din avanfosa. avanfosa avanfosa. Baraga Campia de Vest. 57 Ce geneza au terasele din depresiunile Fagaras si Sibiu? climatica. In zona subcarpatica 62Care erau tipurile de ghetari instalati in Carpati? http://forum. neovulcanice si depresiunile intramontane. de flis.ush. in flisul paleogen.ush. orogen. de orogen . flis. Muntii Apuseni. 56 Care este locul central al geosistemului teritorial romanesc? Podisul Transilvaniei. sedimentaro-vulcanice. depresiuni si pe cristalin.ro/ . neovulcanic 60 Care este principala cauza de formare a teraselor din munti si Subcarpati? tectonica. platforma.

Are o structura geologica complexa 67In ce munti se gasesc complexele de vai si circuri glaciare Lala. Etapa de tranzitie 69Care sunt sectoarele morfologice ale litoralului romanesc? faleza.ro/ . de calota. complexe alpine. Faleza . Etapa Carpatica Veche. loessul. piranean de platou. Buhaescu si Ineu? Rodna. alpin. delta maritima si limanurile maritime. 64Ce tip de unitate morfostrucurala este Campia de Vest? (depr. Transil.ush. alpin. complexe alpine 63 In ce munti se gasesc campurile carstice Padis.delta Plaja . complexele lagunare. nu pastreaza forme de relief vechi.http://forum. Zece Hotare si bazinul Rosia? Muntii Banatului. de calota.si Dealurile de Vest) de tranzitie de orogen.ush. Plaja delta 66 Prin ce se diferentiaza faleza moarta de cea activa? este mai inalta.plaja. datorita friabilitatii. cordoanele litorale. Moesica si Transilvana. de platform si avanfosa 65 Care dintre formele de relief litorale au in alcatuirea lor straturi de loess si soluri fosile? faleza. Muntii Codru-Moma.delta . 71 De ce nu exista terase marine evidente pe litoralul romanesc ptr.. de platou.prodelta 70Prin ciocnirea caror microplaci s-au format Carpatii Curburii? Moesica si Panonica Transilvana si a Marii Negre.ro pirinean. piranean. ca nivelul marii a fost in permanenta mai scazutdecat 4-4m actual pentru ca au fost erodate. http://forum. mai complexa si cu structura geologica mozaicata. Muntii Apuseni. Retezat Fagaras 68 Cum se mai numeste Era (Epoca) Precarpatica? Era platformelor. plaja. este mai joasa si nu are patura de loess.

reliefurile pe roci cristaline. stancoase intre periglaciar actual si cel fosil. ecuatoriale. glaciare. periglaciare.http://forum.( locatiile) extreme europene fata de care se masoara asezarea Romaniei? Capul Finister. Vulcanicii Sudici sunt puternic erodati 76 Unde se gaseste cel mai extins relief dezvoltat pe gresii in Romania? flisul din Apuseni flisul paleogen din Orientali si Curbura. semiaride. 79 Care tipuri de reliefuri petrografice impun adevarate peisaje geomorfologice? carstul. 75 Care este diferenta dintre relieful vulcanic din Vulcanicii Nordici si cei Sudici? in Vulcanii Sudici sunt conuri vulcanice relativ bine pastrate. periglaciare. b. au condus la aparitia leossului. Finlanda si Grecia 81 Cum se dispun asociatiile vegetale in Romania ? In zone est-vest In etaje Etajat si zonal-concentric http://forum. Capul Matapan si Muntii Urali. oceanele Atlantic si Arctic. relieful loessian. in Vulcanicii Nordici sunt conuri vulcanice bine pastrate. subecuatoriale. forestier. alpadurilor de fag. alpin. al depresiunilor intramontane 78 Care este importanta geomorfologica a conditiilor climatice si tectonice cuaternare? au condus la aparitia formelor glaciare. periglaciare. loessului. marginea platformei litorale romanesti. forestier. aride. 73Care sunt limitele Sistemului geomorfologic romanesc? Cercul conturat de Tisa. alunecarile de teren. carstul. uneori si temperate si reci. al padurilor de conifere. Cercul conturat de Tisa. 80 Care sunt punctele. alpin. al padurilor de conifere. Rusia. loessului.ush. sudul Moldovei si vaile Dunare-Tisa. formelor glaciare. teraselor. Muntii Urali. teraselor. cuestele. Mediterana. flisul cretacic din Orientali 77 Care sunt etajele montane ce impun procese geomorfologice specifice? alpin. sudul Moldovei si vaile Dunare-Tisa. alpin. marginea platformei litorale romanesti. paturilor de dezagregare. periglaciare.ro/ . paturilor de dezagregare.. carstul. paturilor de dezagregare. alunecarile de teren.ush. Capul Nord. 74 In ce fel de climate se formeaza glacisurile? a. reliefurile monocline. al depresiunilor intramontane. au condus la aparitia formelor periglaciare. al padurilor de fag. aride.aride. sudul Dobrogei si vaile Dunare-Tisa. marginea platformei litorale romanesti. Cercul conturat de Nistru. c. teraselor.ro 72 Cum se diferentiaza manifestarea proceselor geomorfologice in cadrul etajului alpin? dintre suprafetele netede cu pasuni alpine si cele abrupte. Anglia.

Nivelele carpatice de vale Suprafetele medii carpatice si suprafetele de bordur 90Cate fasii sau aliniamente structurale au Carpatii Orientali. un atol. Rarau. Ceahlau. Carpati Podisul Dobrogei 83 Care sunt. Suprafetele medii carpatice.ush. Suprafetele de bordura. subfaza.http://forum. 89Care sunt complexele suprafetelor si nivelurilor de eroziune din Carpati? Pediplena carpatica. excluzand vulcanismul? trei. Nivelele carpatice de vale. Insula Serpilor? un pediment.ro 82 Care regiune geografica din Romania are cel mai extins relief de cueste? Podisul Moldovei. 20. 84Ce este. 87 Cu ce etaj würmian poate fi echivalat. Suprafetele medii carpatice. 88Care sunt masivele montane in care apar principalele reliefuri dezvoltate pe conglomerate Bucegi. subfaza. ca denumire. Posea si L. (sunt mai scunzi si mai putin cutati) http://forum. Cu etajul periglaciar de contact. 10. era (epoca). Penteleu. Era (epoca). Pediplena carpatica si suprafetele medii carpatice. faza. faza. treptele taxonomice ale scarii morfocronologice ? Era (epoca). Etapa (perioada). Bucegi. Gornovita. in ordine cronologica. etapa (perioada). Bucegi. din punct de vedere morfogenetic. Badea in 1984? 17. etajul alpin actual? Cu etajul periglaciar detritico-nival. Ciucas. sase patru cinci 91Care este specificul structural al Subcarpatilor Olteniei? cei mai mici subcarpati si mai putin cutati. Cu etajul supraglaciar. subfaza. Moesica si Panonic Moesica si Transilvana 86 In cate regiuni geomorfologie a fost impartit Domeniul Carpato-Danubiano-Potinc de catre Gr.ush. etapa (perioada). Ceahlau. Ciucas. 85 Prin ciocnirea caror microplaci s-au format Muntii Apuseni? Panonica si Transilvana.ro/ . un inselberg. Rau Ses.

de subsidenţă. faleza activă. 99In Campia de Vest exista următoarele tipuri genetice de câmpii: De glacis subcarpatic. oscilatiile de nivel ale Marii Negre 98Care sunt sectoarele morfologice ale litoralului submers? plaja submersa. delta fluviatilă. plaja. cresterea nivelului marii negre cu 2-3mm pe an 93Care sunt unitatile geografice in care apar vulcani realizati in ciclul magmatic neogen? Oas-Harghita si Muntii Metaliferi. chei. bare. klippe.ush. Caliman-Harghita si Muntii Macinului. piemontane. platouri. de terase. limanurile marine şi prodelta. alternarile climatice. dezvoltarea insemnata a periglaciarului. mişcările neotectonice şi oscilaţiile eustatice. mobilitatea mare a florei si a faunei.ro/ . bare. de baltă actuală. masive calcaroase. 10. clippe. platouri. lapiezuri. maguri sau cornete. glacisul litoral. De glacis în general. 100Cate regiuni geografice (inclusiv subregiuni cu rang de regiune) are Romania ? 20. klippe. Oas-Gutin-Tibles si in Muntii Banatului. platouri.ro prezenta cutelor diapire care complica structura. plaja şi lagunele. de subsidenţă. zise si calcaroase? creste si culmi calcaroase. doline 92De ce se manifesta o puternica abraziune pe litoralul romanesc? cresterea nivelului marii negre cu 2mm pe an constitutia geologica fragila a falezei si latimea mica a plajelor.ush. creste. De glacis în general. de terase. creste si culmi. 97Care au fost principalele conditii morfogenetice specifice Cuaternarului? alternările climatice. frontul deltei ± prodelta.http://forum. miscarile neotectonice si mobilitatea mare a florei si a faunei. 101Care sunt complexele nivelurilor de eroziune din Carpaţi ? http://forum. platouri. creste si culmi. 17. versantul litoral. piemontan-terasate. 94 Unde se gaseste cel mai dezvoltat carst pe sare din Romania? Slanic – Prahova Sovata – Prahova Platoul Meledic 95 Care sunt formele principale carstice. doline 96Cu ce fel de forme de relief erau confundate pedimentele din Dobrogea? terase dunarene si marine. bare. faleza activă. piemontan-terasate.

400 km2. Negoiu. Pleşu. 1. Becheci. Măgura Odobeşti. 108 Care din subregiunile de mai jos este cea mai înaltă ? Podişul Bârladului. .900.400.700.391 km2. 1. în cifre rotunjite. Suprafeţele medii carpatice. 1850 km terestru şi 1055 km pe râuri şi Dunăre. 102Suprafaţa României este de: 239. 238. . în cifre rotunjite. Peleaga – Retezat. Iezerul.Păpuşa.: Moldoveanu. Râu-Şes. Parângu Mare. Parângu Mare. Câmpia Moldovei.600. Omu. Firtuşu. Negoiu. http://forum. 23. 106 Primele cinci vârfuri ca înălţime sunt: Moldoveanu. Borăscu.000 locuitori. Pediplena carpatică.500. este de: 21. 105 Bucureştiul are o populaţie. . Firtuşu. Leaota. Chiciora. Nivelurile carpatice de vale. Suprafeţele de bordură . Omu.381 km2. 1085 km terestru şi 1075 km pe râuri şi Dunăre.700.000 locuitori.http://forum. Suprafeţele medii carpatice . Gornoviţa.ush. Suprafeţele medii carpatice. Parângu Mare. 238. Negoiu. Măgura Odobeşti. 107. Populaţia României.000 locuitori.ush. de: 2. 104. Pleşu. 103Frontierele României în lungul râurilor şi pe uscat sunt de? 1085 km terestru şi 1817 km pe râuri şi Dunăre.ro Pediplena carpatică. Cele mai înalte trei vârfuri din dealuri sunt: Măţău. Moldoveanu.000 locuitori.000 locuitor 20.000 locuitori.ro/ .

116. http://forum. ca lungime pe teritoriul României. Finlanda şi Grecia.Roşiori de Vede. primele trei râuri? Siret. insula Creta. Munţii Urali.http://forum. Timişoara. Mureş. 450E iarna şi 350E vara.Făgăraş.ush. Rusia. Roşiori de Vede. . Care sunt consecintele asezarii Romaniei in cadrul continentului european? Care sunt consecintele pozitiei Romaniei in Europa ? Climat temperat moderat spre excesiv. vest de Egipt 113 Câte ore are cea mai lungă zi în România 16 ore 18 ore. Prut. limita de vest a fagului. Capul Matapan şi Munţii Urali. Budapesta. 14 ore 114 Pe ce meridian se află fusul orar al României ? 300E iarna şi 450E vara. 300E iarna şi 400E vara. Olt. 112. Oraviţa. . vest de Câmpulung-Muscel.ush. 110 Care sunt primele trei lacuri în ordinea suprafeţelor ? Porţile de Fier I. Sinoe. Ostrovul Corbului. Zmeica. un covor vegetal foarte variat. Africa de Sud. Olt. Crimeea.Sinoe. Care sunt.ro Câmpia Transilvaniei 109. Mureş. Paris. Anglia. Razelm. 115 Care sunt punctele extreme europene faţă de care se măsoară aşezarea României ? Mediterana. Meridianul de 250E trece prin: est de Făgăraş.ro/ . Sinoe. Prut. Siret. Bordeaux. nord de Ploieşti. 111 Paralela de 450N trece prin localităţile: nord de Ploieşti. Capul Finister. Razelm. Făgăraş. Tg. Olt. oceanele Atlantic şi Arctic. Jiu. Izvorul Muntelui. Capul Nord. .

Centrul Europei Centrale este oraşul Făgăraş. cu Turcia. iar limita de est a Europei Centrale este la Urali. gurile Dunării. Dunărea parcurge 1200 km prin România. iar limita sud-estică a Europei Centrale este pe Dunărea inferioară. fost Trebuşani) este imediat la nord de România. Albiţa. Timişoara. 117.ro Climat moderat spre excesiv. Climat temperat excesiv. Silvostepă şi fag.http://forum. Dunărea parcurge 1075 km pe graniţa României. la Marea Neagră şi lângă Peninsula Balcanică. Care sunt elementele geopolitice principale ale României ? Aşezarea României la Dunăre. 121. Dunărea. un covor vegetal complex şi variate plante de cultură. Timişoara. .opki Stepă şi parţial silvostepă. un covor vegetal complex si variate plante de cultura . 120. Centrul Europei este la nord de confluenţa Vaserului cu Tisa. Depresiunea Transilvaniei. De ce România este ţară central-europeană ? Centrul Europei (Dilove. limita de est a fagului. http://forum. Carpaţii. posedăm gurile Dunării şi Canalul Dunăre – Marea Neagră.ush. influente climatice venite din toate punctele cardinale. Carpaţii. limita de est a fagului. 122. influenţe climatice venite din toate punctele cardinale. posedăm gurile fluviului şi Canalul Dunăre – Marea Neagră. 118. care ar fi fost zonele de vegetaţie ? Pădure de fag. iar limita sudică a Europei Centrale este Dunărea. . cu Ucraina. Siret. iar România ar fi rămas o câmpie. Cluj.ush. Canalul Dunăre – Marea Neagră şi diferite bogăţii de subsol. . Dacă nu ar fi existat Carpaţii. sarea şi petrolul. Cele trei mari coridoare europene vor trece pe la? Porţile de Fier. Albiţa. 123 În ce cadru geopolitic european şi global se află România la început de mileniu III ? În NATO şi UE. Climat temperat moderat spre excesiv. dominarea plantelor venite din est.ro/ . Giurgiu.Vama Veche. 119 De ce România este ţara principală dunăreană ? 38% din fluviu udă teritoriul României şi tot în România se află gurile Dunării şi Canalul Dunăre – Marea Neagră. România împreună cu care alt stat sunt principalele ţări la Marea Neagră? cu Rusia.

Etaje topografice. Cercul conturat de Nistru. 125. Frontierele României.ush. Clima şi hidrografia.ro/ . Care sunt elementele suport ale Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic Relieful şi geologia. Care sunt limitele geosistemului Carpato-Danubiano-Pontic ? Cercul văilor Tisa-Dunăre-Nistru. Cum se realizează (şi se analizează) structura geosistemului românesc Din îmbinarea pe verticală a elementelor de mediu şi din îmbinarea pe orizontală a regiunilor şi unităţilor geografice. marginea platformei litorale româneşti. 129 Ce rol joacă Transilvania în cadrul Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? Rol de podiş. 128.ush. Care este obiectul Geografiei fizice a României ? http://forum. Rol de loc central. Din îmbinarea regiunilor morfostructurale. În Pactul de la Varşovia. . Societatea umană. 124. . Dunarea si Marea Neagra. Care este denumirea spaţiului geografic românesc ca geosistem teritorial ? Geosistemul Carpati Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic.ro Ţară care a aderat la NATO. Domeniul Carpatic. sudul Dobrogei şi văile Dunăre-Tisa. 130. Din îmbinarea etajelor şi regiunilor climatice. este asociată la UE şi membră a organizaţiei regionale Cooperarea Economică la Marea Neagră. 126. 127 Ce rezultă din îmbinarea pe verticală a elementelor de mediu ? Regiuni geografice Etaje de mediu. Rol de concentrare a hidrografiei.http://forum. Carpatii.

Podişul Getic este unitate morfostructurală de tip: Platformă. 30%. 132. . 1902. Regiunile şi unităţile geografice. . 35%. 33%. În ce an s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură ? 1942. fliş. 135. .ro/ .ro Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic tratat ca geosistem teritorial. . 17. orogen. 36%. http://forum. Podisul Mehedinti este morfostructurala de tip: : Orogen. Influenţele geografice externe asupra mediului nostru geografic. . 35%. Subunităţile structurale ale Carpaţilor sunt: Platformă. dealuri-podişuri şi câmpii-lunci ? 33%. Platformă şi avanfosă. 133. Platformă.ush. Câte regiuni geografice (inclusiv subregiuni cu rang de regiune) are România? 20. 136. Orogen. Avanfosă. 33%.ush. 31%. 131 Care este proporţia de munţi. avanfosă. În etaje. 33%. 10. Cum se dispun asociaţiile vegetale în România ? În zone est-vest. 1951. neovulcanic.http://forum. . 134. Tranziţie. 137. Etajat şi zonal-concentric.

ush. 143. Etapa Neocarpatică. : Studiul geosistemului teritorial numit Carpato-Danubiano-Pontic. 138 Sectoarele structurale ale Subcarpaţilor sunt: Subcarpaţii Moldovei. Precambriană. Cambriană. Subcarpaţii Curburii şi Subcarpaţii Getic . Subcarpaţii Olteniei. 140 Era Precarpatică cuprinde etapele: Cambrian-precambriană. Etapă (perioadă). neovulcanic şi depresiuni. etapă (perioadă). Eră (epocă). subfază. sedimentaro-vulcanic.ro/ .http://forum. hercinică. . Subcarpaţii Getici. . fază. Teritoriul Daciei şi al României dintre cele două războaie mondiale. 139. etapă (perioadă). În timpul suprafeţelor medii carpatice. eră (epocă). subfază. Pediplena Carpatică se situează în: Etapa Carpatică Veche. Villafranchian. Subcarpaţii Moldovei. Fazele orogene hercinică şi alpină. Era (epoca) Precarpatică se mai numeşte şi: Era platformelor. treptele taxonomice ale scării morfocronologice ? Eră (epocă). subfază. 142. 145 . Era avanfoselor. în ordine cronologică. Badenian. . Subcarpaţii Vrancei. 144 Care sunt. . Subcarpaţii Moldovei. caledonică. . Piemontul Getic s-a format în: Sarmaţian. http://forum. kimmerică şi neocarpatică. Erele Precarpatică şi Carpatică. hercinică. neocarpatică. 141 Etapa de tranziţie morfotectonică se plasează între: Etapele Carpatică Veche şi Neocarpatică. fliş. .ush. Era orogenelor. Subcarpaţii Getici. fază. Obiectul geografiei fizice generale a României este: Teritoriul dintre graniţele actuale. fază.ro Cristalino-mezozoic.

Transilvană şi a Mării Negre. Inelul carpatic. a Mării Negre. Panonică şi Moesică. 147 Care este locul central al geosistemului teritorial al României ? Carpaţii. Deoarece au rezultat din ciocnirea unor plăci diferite şi pe direcţii diferite cu placa Transilvană. Coroana carpatică. Moesică. căpătând noi structuri. Concentric-radiară. 149. Care sunt plăcile şi microplăcile de pe teritoriul României ? Transilvană. Dobrogeană. Ciocnirea căror microplăci a determinat naşterea Carpaţilor Meridionali ? Moesică şi Panonică. 148. Interalpină. cercul Subcarpaţilor şi Dealurilor de Vest. Carpaţii şi Munţii Măcinului.ro/ . Intersecţia paralelei de 450N cu meridianul 250E. http://forum. . Depresiunea Transilvaniei.ush. nucleul transilvan al podişurilor. cercul semicontinuu al câmpiilor.http://forum. . . Moesică.concentric în Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic ? Depresiunea Transilvaniei. Care este structura complexă a Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? Concentrică. Panonică. 152. Radiară. Est-europeană. cercul Podişurilor. Care este nucleul şi factorul de control al Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic Depresiunea Transilvaniei Dunărea şi Marea Neagră. Panonică. dealurile şi podişurile. Care sunt fâşiile şi aliniamentele morfologice principale dispuse circular şi arcuit. cursul arcuit mijlociu şi inferior al Dunării.ro 146. Moesică şi Transilvană. arcul Nistrului.ush. arcurile Nistrului şi Dunării. Transilvană. cercul depresiunilor şi dealurilor peritransilvane. De ce sectoarele carpatice au structuri diferite ? Pentru că s-au format în faze orogene diferite. 151. semicercul discontinuu al podişurilor. a Mării Negre. cercul Prut-Dunăre-Tisa. Pentru că ulterior formării lor au evoluat foarte diferit. 150. .

Deoarece Mmicroplaca Moesică avansează spre cea Transilvană. Ceahlău. Care sunt limitele microplăcii Mării Negre pe teritoriul României ? : Falia Dâmboviţa-Fierbinţi Târg spre vest. Ciuc. Falia Oltului. Rodna. şi practică – proiecte de sistematizare şi amenajare similare. 160.ush. Obducţie. 157 Carpaţii Orientali sunt munţi de: Coliziune. Ceahlău. 155. http://forum. . Gheorghe-Trotuş către est-nord-est şi planul Beniof vrâncean de sub Carpaţii de Curbură. Bucegi. 158 Masivele de mai jos sunt formate din conglomerate: Bucegi. 80 m. De ce se produc cutremurele vrâncene? Pentru că Microplaca Transilvană avansează spre Microplaca Mării Negre.ush. Merişor. Gheorghe. Pentru că Microplaca Mării Negre avansează spre şi sub Curbură. Dorna. 154. Mestecăniş. Şetref. Ciuc. falia Braşov-Oituz şi falia Sf. Urdele. Gheorgheni. Petroşani. Bucegi. Falia Rucăr-Bran-Oituz. Ciucaş. . Gheorgheni. falia Sf. Ciucaş. Ce importanţă are cunoaşterea tipurilor şi subtipurilor de relief ? Teoretică – pentru sistematizarea taxonomico-geografică a formelor de relief –. Gheorghe şi planul Beniof vrâncean.Brezoi. 153. Gheorgheni. falia Sf. 159 Depresiunile de mai jos sunt de tip longitudinal-carpatic: Braşov. Făgăraş.http://forum. Subducţie. Lotru.ro/ . Importanţă practică. 600 m. Vălişoara. Următoarele pasuri se găsesc în Carpaţii Orientali: Huta.ro . 156. Limita inferioară a muntelui în Defileul Dunării este la: 200 m. Importanţă teoretică.

Getic. moldav. S I = 2200-2500 m.ush. Vlăhiţă. S III = 1000-1100 m. 167. Prezintă numai dealuri şi lipsesc depresiunile. Gornoviţa = Pediplena carpatică. moldav. Podişul Mehedinţi are următoarea structură: Două benzi calcaroase şi una cristalină. Gutin. S IV = 650-1100 m. S III = 650-1100 m. Homoroade-Târnave-Mureş. moldav. . 165. 163 Subtipurile principale ale Subcarpaţilor Transilvaniei sunt: Târnave. Care sunt altitudinile generalizate ale complexelor de eroziune din Carpaţii Medirionali ? S I = 1800-2300 m. 161 Tipurile generale de dealuri subcarpatice sunt: Getic. Râu-Şes = suprafeţele de bordură. Lăpuş.ush. curbură. bistriţean. Râu-Şes şi Gornoviţa ? Borăscu = suprafeţele de bordură. muscele. S IV 300-500 m. 168. Homoroade-Mureş. Care complexe de eroziune sunt dispuse orizontal şi care înclinat ? http://forum. Muscelele Năsăudului. getic. S III = 1000-1500 m. Năsăud. bistriţean. S I 2000-2500 m. Borăscu = Suprafeţele medii carpatice.ro Prislop. Lăpuş. Borăscu = Pediplena carpatică. Oltean. Râu-Şes = Suprafeţele medii carpatice. 164. S II = 12-15%.http://forum. Gornoviţa = Suprafeţele de bordură. . muscele.ro/ . curbură. Care sunt denumirile generale echivalente suprafeţelor din Meridionali cunoscute sub numele de: Borăscu. 162 Subcarpaţii Transilvaniei au următoarele caracteristici : Dealuri de sinclinal şi depresiuni de anticlinal Dealuri de anticlinal şi depresiuni de sinclinal. Gornoviţa = Pediplena carpatică. S II = 1600-2000 m. S IV = 550-800 m. O fâşie piemontană şi câte una cristalină şi calcaroasă. Două benzi cristaline şi una calcaroasă. . Râu-Şes = Suprafeţele medii carpatice. curbură. Suprafaţa cu cea mai mare extindere în Carpaţi este: S I = 12-15%. 166. S III = 20%. S II = 1200-1600 m. S II = 1200-1600 m.

Mediteranean şi mai puţin in periglaciar. sarmaţian. iar înclinat = S I. . 171. Care sunt fasiile circumcarpatice ale resturilor piemontane ? Pericarpatice. Glacisurile se formează sub următoarele climate: http://forum. 700-800 m. periglaciare şi de glacisuri. S III. piemonturile din depresiunile intracarpatice şi piemonturile din câmpii. subcarpatice. S II. 176. \ 1500-1000 m. Ponţian. 450-750 m. Unde se păstrează cel mai extins piemont din România ? În Podişul Moldovei. Mihăilescu. sarmaţian. moldave şi subcarpatice. Sub ce fel de climat s-au format piemonturile cele mai extinse din România ? Ecuatorial şi subtropical. circumtransilvane. Podişul Getic.http://forum. S IV. 700 m. 170 Care podiş păstrează resturi din suprafeţele carpatice notate S II. Carpatice. villafranchian şi mai puţin în cuaternar. cuaternar. getice. 300-400 m. În Podişul Getic. .ush. 380-500 m. Temperat şi periglaciar. . . 174. Nivelurile umerilor carpatici de vale şi Suprafeţele de bordură în interiorul Carpaţilor. Pericarpatice.ro Orizontal = Pediplena carpatică şi suprafeţele de bordură dinspre Transilvania.ush. . iar înclinat = S I. 700-750 m. S IV. 173. Orizontal = S III. Cine a efectuat primele studii asupra piemonturilor din România ? S. . Mehedinţ V. Orizontal = S II şi S III. \ Grigore Posea.ro/ . 172. 500-550 m. 300-400 m. Podişul Mehedinţi. S IV? Podişul Moldovei. În Câmpia de Vest. 1400-1000 m. 169 Care sunt altitudinile nivelurilor(nivelelor) de eroziune din Subcarpaţii Curburii 800-900 m. villafranchian. 175. Care au fost principalele etape (faze) de formare a piemonturilor in Neozoic\ Acvitanian – burdigalian. sarmaţian. 450-500 m. iar înclinat = Suprafeţele medii carpatice. Hercinic.

Un inselberg. periglaciare. . Pedimentele au fost sesizate. Pedimentele se formează sub următoarele tipuri de climate: Ecuatoriale şi subtropicale. 1980. Posea. Coteţ. subecuatoriale. uneori şi temperate şi reci. 177. 179. Gâştescu. Vespremeanu.ush. Mehedinţi. Dobrogea de Sud şi Câmpia Română. Mihăilescu. 178 Fazele de formare a glacisurilor din România au fost: În timpul pediplenei carpatice şi în holocen. Temperate şi periglaciare. semiaride. Aride şi semiaride. 182. ele erau confundate cu: Terase dunărene şi marine. . În timpul Suprafeţelor medii carpatice şi în pleistocen. O pediplenă.ush. prin studiu. 181 Înainte de a fi cunoscută geneza suprafeţelor de pediment. Coteţ. Dobrogea de Nord şi Centrală. 180. Un atol. Cucu. http://forum.http://forum. în România la: 1900. Pedimente si inselberguri tipice au fost identificate în: Dobrogea de Sud şi pe litoral. O depresiune epigenetică. . Cu studiul glacisurilor din România s-au ocupat: Posea.. Gâştescu. În timpul suprafeţelor S II – S IV. periglaciare. villafranchian.ro/ . Suprafeţe structurale şi glacisuri. pleistocen şi holocen. Aride. ecuatoriale. Depresiunea Nalbant este: O butonieră. 1925. Posea. 183 Insula Şerpilor este: Un pediment. Coteţ.ro Aride. 184. Aride. Băcăuanu. Cueste şi terase.

În Podişul Moldovei. În Podişul Moldovei. Câmpia Transilvaniei. şariaje. 186. Subcarpaţi. 187 Unde se găsesc reliefuri de tip bloc-faliat ? În Subcarpaţi. 195. În Munţii Apuseni. cuvete.ush. cute solzi. cute diapire. 194. . În Podişul Mehedinţi. 188. Culmi de anticlinal şi depresiuni de sinclinal. Podişul Someşan. culmi de pinteni montani şi depresiuni de sinclinal. falii. Podişul Târnavelor. http://forum. Subcarpaţii Transilvaniei. Podişuri. Culmi de tip muscele şi depresiuni de eroziune de contact. Cuvete. Podişul Someşan şi Podişurile Transilvaniei.ro 185 Relieful structural cel mai extins din România se găseşte în: Carpaţi.ush. . pinteni. Modelul general al Subcarpaţilor se compune din următoarele elemente: Culmi de anticlinal. monoclin. pinteni montani. şariaje. Relieful tectono-structural cel mai important se află în: Carpaţi. Cuvete. Culmi de anticlinal.ro/ . culmi de monoclin şi depresiuni de eroziune. Unde se găseşte cel mai extins relief de cueste şi văi subsecvente ? În Subcarpaţi.http://forum. Complicaţiile structurale din Subcarpaţi. 190. Dealurile de Vest. Culmi de sinclinal şi depresiuni de anticlinal. brahianticlinale. pinteni. Subcarpaţii Transilvaniei au ca model general următoarele elemente: Culmi de anticlinal şi depresiuni de sinclinal. falii. Podişuri. faţă de modelul general. Podişul Târnavelor şi Câmpia Transilvaniei. sunt: Brahianticlinale. inversiuni de relief. 189 Subregiunile structural-morfologice ale Podişului Transilvaniei sunt: Podişul Someşean.

201.ro 196. . relief calcaros. in S Giurgiu.http://forum. 202. in E Sulina. Trei. măguri vulcanice. in V Beba Veche . in E Chilia. http://forum. in V Beba Veche. Timişul. Patru. Nera. clipe calcaroase. Jiul. in S Zimnicea. Punctele extreme ale Romaniei sunt: in N Horodistea. Două depresiuni şi trei culmi deluroase. Jiul de Vest. Jiul de Est. Lotrul. Două şiruri. in N Horodistea. Jiul de Vest. Sectoare de văi epigenetice. trei culmi principale şi un culoar de contact. in V Nadlac. 200. Cerna. Trei şiruri. Cerna. văi antecedente. 199. Jiul de Est. 10% sedimentare şi 5% vulcanice. Câte şiruri de depresiuni se găsesc în Muscelele Argeşului? Un şir. Subcarpaţii Curburii au: Două subsectoare structurale. in E Sulina. in N Horodistea. in S Oltenita.ush.ro/ . Care dintre formele structurale de mai jos sunt caracteristice pentru Apuseni? Sectoare de văi epigenetice. 203. Ce vai se dirijeaza pe despicatura longitudinală a Meridionalilor şi Munţilor Banatului? Lotrul. 85% metamorfice. Patru depresiuni. 197. Câte şiruri morfostructurale au Carpaţii de Curbură? Două. Lotrul. 1% metamorfice şi 14% vulcanice. 10% metamorfice şi 5% vulcanice. 198 Subcarpaţii Moldovei au următoarele elemente morfostructurale: Trei depresiuni.ush. 85% sedimentare. cars Văi epigenetice. Suprafeţele ocupate de tipurile principale de roci care apar la zi în România deţin următoarea pondere: 85% sedimentare. Trei subsectoare. Tismana. Patru subsectoare structurale. două culmi principale şi un culoar de contact. măguri de fliş.

Carstul fosil din România se găseşte în: Câmpia Română. Exocarstul se compune din: Lapiezuri.http://forum. Munţii Apuseni. doline. bare. 211. Focul Viu. culmi. sunt: Masive calcaroase. doline. Cioclovina. reliefurile monocline. Masive calcaroase. doline. reliefuri faliate. Bucegi. relieful loessian. lapiezuri. Vântului. Lumea Pierdută. suprafeţe de eroziune. 204. 208. Peneplene fosile cu inselberguri şi văi antecedente. stalactite. polii. Cheile de pe raurile Cerna. chei. alunecările de teren. platouri. Munţii Apuseni şi Subcarpaţii. Urşilor. măguri sau cornete. . Doline. . Alunecările de teren. Dobrogea de Sud. conuri vulcanice. 212. Zece Hotare şi bazinul Roşia) se găsesc în: Munţii Banatului. culmi. Care sunt formele petrografice specifice cristalinului din platforme ? Peneplene şi pediplene. carstul. suprafeţe de eroziune în trepte. Următoarele câmpuri carstice (Padiş. 207. crovuri. 209. platouri. Cloşani. Creste şi culmi. zise şi calcaroase. văi oarb Lapiezuri. versanţi abrupţi. Masive conglomeratice. cuestele. chei. Următoarele peşteri se găsesc în Apuseni: Vântului. Scărişoara. Podişul Someşan. Sohodol. . platouri. Meziad. . polii. Carstul. Care tipuri de reliefuri petrografice impun adevărate peisaje geomorfologice ? Carstul. . Creste şi culmi calcaroase.ush. polii. Formele principale carstice. clippe.ro . creste. lapiezuri. bare. Formele petrografico-cristaline specifice Carpaţilor sunt: Masive de diferite forme. versanţi abrupţi. Horsturi şi grabene. Galbenul. Olteţul şi Bistriţa se găsesc în: http://forum. clippe. reliefurile cristaline. Izvorul Tăuşoarelor. 210. abrupturi marginale. Ponicova. Scărişoara.ush. Munţii Codru-Moma. 205. Topolniţa. 206.ro/ .

. 214. Flişul din Apuseni. Ciucaş. Unde. Rarău. Alunecări. Sovata – Praid. Alunecări. . Ceahlău. Ce tipuri de reliefuri se dezvoltă pe argile şi marne ? De ravenare. Principalele reliefuri pe conglomerate se găsesc în: Bucegi. vulcani noroioşi. forme carstice. Flişul pelaogen din Orientali şi Curbură. Câmpia de Vest. Următoarele câmpuri de nisipuri (Valea lui Mihai. Două faze. Munţii Apuseni. Trei-patru faze. Bucegi. 220. Carpaţii Meridionali. Câmpia Bărăganului. Slănic – Prahova. 219. 217.ush.ush. Penteleu. Cele mai întinse reliefuri pe nisipuri se găsesc în: Bărăgan. alunecări. în Carpaţi. ravenări. fluviatil. 216. Câmpia Olteniei. 213. Teremia şi Curtici) se găsesc în: Câmpia Olteniei. de tasare şi sufoziune. Câmpia de Vest. Cel mai dezvoltat relief pe gresii se găseşte Flişul cretacic din Orientali. Bucegi.ro Munţii Banatului. Câte faze de reactivare şi declanşare a alunecărilor au provocat despăduririle antropice ? O fază. Cel mai dezvoltat carst pe sare se găseşte la: Platoul Meledic. 218. Ciucaş. Ceahlău. 215.ro/ . vulcani noroioşi. există cele mai multe alunecări ? http://forum.http://forum.

Ţibleş. platouri de lave. Cele mai întinse suprafeţe cu loess se găsesc în: Câmpia Română.ush. Dealurile Crişanei. Câmpia Moldovei. Oaş. Conuri. Subducţiei orogenezei laramice. Bârgău. planeze. În flişul paleogen. 224. 226. . În flişul cretacic şi pe formaţiuni mezozoice. Oaş-Gutin-Ţibleş şi în Munţii Banatului. Pe care din următoarele subregiuni se găsesc foarte multe alunecări ? Câmpia Transilvaniei. Lacolite.ro În flişul paleogen şi în depresiuni. Podişul Getic. Lăpuş. .ush. 221. depresiuni şi pe cristalin. Bârgău. Oaş. Gutin. Vulcanicii Nordici cuprind următoarele masive: Oaş. . Dobrogea de Sud. filoane exhumate. 223. granite şi andezite. Câmpia Română. Lăpuş. Câmpia Moldovei. Câmpia Moldovei.http://forum. 227. 225. Câmpia Transilvaniei. De câte categorii şi vârste sunt relieful vulcanic şi cel impus de rocile vulcano-magmatice din Romania? Preneogen (ca relief petrografic) şi neogen – ca relief vulcanic. Banatite. Banatitele (roci acide) s-au pus în loc în faza: Rifturilor carpatice mezozoice. Dobrogea. Câmpia Română. Câmpia de Vest. Igniş. 222. Vulcanite neogene. http://forum. Rocile vulcanice mezozoice s-au pus în loc în rifturile carpatice sub formă de: Ofiolite şi diabaze.ro/ . . Batolite. Gutin. Resturi ale ciclurilor vulcanice hercinice şi prehercinice se întâlnesc sub formă de: Conuri. lacolite. Câmpia de Vest şi Câmpia Transilvaniei. Ţibleş. cratere. Podişul Moldovei. platouri de aglomerate. Orogenezei austrice. Căliman. Subcarpaţii Curburii. Podişul Mehedinţi. Vulcani activi. Oaş-Harghita şi Munţii Metaliferi. Ţibleş Gutin. 228. stinşi şi reziduali. . Câmpia de Vest. Vulcanismul neogen a realizat vulcani în următoarele unităţi: Căliman-Harghita şi Munţii Măcinului. Podişul Moldovei. cratere şi planeze.

ro/ . ca relief. 235. Someş Mureş. Argeş. Olt. Munţii Lăpuşului. Căliman şi Harghita. Someş. Ciuc. 236. Someşul şi Argeşul. Gurahont. Gheorgheni. 229. . Primele trei bazine hidrografice ca mărime sunt: Siret. Gheorgheni. Prut. 233. Muntele Igniş. Gutin. Siret. planeze. http://forum. Gloduri. Brad-Hălmagiu. Braşov. platouri de aglomerate) se găsesc în: Ţibleş. Metaliferi şi Oaş. . Olt. Căliman . 234. Siret. Prut. 237. Gheorgheni. Măguri multe de tip neck se găsesc în: Munţii Lăpuşului. Prut. Harghita. Prut. Argeş. Gurghiu şi Ţibleş. Mureş. Următoarele depresiuni sunt de baraj vulcanic: Ciuc. Olt. Igniş. Primele patru văi ca lungime pe teritoriul României sunt: Mureş.http://forum. sunt: Siretul. Care dintre următoarele tipuri de vulcani noroioşi au con şi crater? Bolboroşi. Unul din masivele vulcanice de mai jos este platou vulcanic: Igniş.ro . Siret. 230. Siretul. Următoarele forme (cratere.ush. Olt Olt.ush. Zalţe. 232. Mureş. Oltul. Oltul şi Prutul. 231. Mureşul şi Someşul. Cele mai complexe bazine hidrografice. Bozovici.

065‰. 0. Trecerea Dunării prin Defileu spre Câmpia Română s-a făcut prin: Captare. Dunărea are o pantă de curgere în România de: 1. N-S. O captare. 244. . Antecedenţă. NE-SV. În Carpaţii flişului.070‰. astfel: NV-SE. Epigenie. 243.http://forum. 240. : Antecedenţă. Arieşul superior şi văile afluente pe stânga Arieşului au curs iniţial peste: Munţii Metaliferi. Podişuri.030‰. 0-2000 m. http://forum. Crişul Repede s-a format prin: Antecedenţă.ush. etapa villafranchiană se caracteriza prin: Oscilări ale râurilor pe conuri piemontane.ro Adâncimea fragmentării produse de văi oscilează între: 0-1000 m. Existenţa Dunării ca principal colector. . 245. 239. 242. . văile principale transversale s-au format prin: Captare. 238. Interfluviile principale din Carpaţii Orientali se dirijează. Epigenie.ro/ . . O suită de captări. dominant. Câmpii.ush. Formarea actualelor terase. Versanţii convecşi-concavi domină în: Munte. 2. 241. În evoluţia hidrografiei. 0-800 m.

252. Care este cel mai vechi râu din Depresiunea Transilvaniei ? Mureşul. Pe valea Ierului. 250. Hidrografia iniţială din Câmpia Moldovei curgea dominant spre: Siret. 253.ush. Iza. . Mostiştea. Bârlad. . din câmpia cu acelaşi nume. Someşul. au curs iniţial: Crişul Repede şi Crasna.http://forum. Dunărea a ajuns iniţial. Care terase corespund cu nivelurile carpatice de vale? Cele peste 100-130 m.ro Munţii Trascăului. Cele sub 100-130 m. Care din următoarele râuri actuale s-au format prin captări? Vaserul. Geneza teraselor din munţi şi Subcarpaţi este dominant: Tectonică. Mara. 249. . Someşul şi Barcăul. 247. la terasa 5.ro/ . . Eustatice. 246. Someşul şi Tisa. Climatică. \ 251. Colţii Trascăului. Brăila. http://forum. Eustatică. . Cele de 100-130 m. până la: Olt. 248.ush. Prut. Terasele din depresiunile Făgăraş şi Sibiu sunt dominant: Tectonice. Climatice. Târnava Mare.

În Dobrogea şi câmpiile de subsidenţă. Supraglaciar.ush. Luncile cele mai late sunt în: Câmpiile piemontane. http://forum. Condiţiile climatice şi tectonice cuaternare sunt importante pentru a explica geneza: Formelor structurale. petrografice şi piemonturile. În câmpiile piemontane. Formelor glaciare. Câmpiile de glacis. Pleistocen şi holocen. Etajele morfoclimatice din Carpaţi în timpul würmului erau: Periglaciar. pleistocen şi holocen. 256. 15-25 m şi 130-150 m. 258. de tundră şi pădure de molid.http://forum. 259. Terasele reper au următoarele altitudini: 30-35 m şi 95-110 m. periglaciare. de tundră şi pădure de molid.ro/ . teraselor. loessului. glaciar şi postglaciar. 257. Unde se găseşte cel mai mare număr de terase din Romania? În majoritatea podişurilor şi pe majoritatea văilor principale din munte. Pliocen.ro 254. glaciar şi periglaciar. În Bărăgan. periglaciare şi suprafeţelor de nivelare. În Subcarpaţi şi Dealurile de Vest. 255. Limitate la exterior de braţe dunărene. 261. 30-35 m şi 55-60 m. Supraglaciar. Bălţile Dunării (Ialomiţei şi Brăilei) sunt lunci: Dezvoltate simetric faţă de fluviu Dezvoltate asimetric faţă de fluviu.ush. 260 Dupa relieful glaciar moştenit. păturilor de dezagregare. Câmpiile de subsidenţă. . cuaternarul se subîmparte în: : Preglaciar. Unde lipsesc terasele tipice ? În câmpiile piemontane. Formelor glaciare.

265. Câmpia Siretului inferior.ro 262. Care unităţi se înalţă în prezent cu 1. In timpul cuaternarului.ush. Pasadenă. Loessul. De uscat în înălţare. 267. glacisurile. piemonturile. În ce fază tectonică s-au înălţat Carpaţii peste limita zăpezilor veşnice ? Rhodanică. În günz. Care unităţi sau regiuni sunt subsidente în prezent ? Depresiunea Braşovului.5 mm/an ? Apusenii şi Podişul Moldovei. Burnasul. http://forum. păturile de dezagregări. Depresiunea Braşov. 244. In ce faze nivelul Mării Negre coincidea cu nivelul Oceanului Planetar ? Când comunica cu Mediterana şi aceasta cu Atlanticul. dominant. Carpaţii Orientali şi de Curbură.ush. 266. 268. În mindel. următorul regim morfogenetic: Lacustru. Când au existat gheţari în Carpaţi? În würm. Când era o mare total închisă.ro/ .http://forum. 269. litoralul. Valahă. Ce tipuri de depozite superficiale au fost moştenite din glaciar? Terasele. 263. Ciuc şi Braşov a existat. nisipurile eoliene. Fluvio-mlăştinos subsident. Gresiile. Câmpia Olteniei. Când comunica cu Mediterana şi cu Caspica. argilele şi loessul. Depresiunea Panonică. . Podişul Getic. În ce fază glaciară nivelul Mării Negre coborâse la minus 130 m ? În würm. Câmpia Titu-Pucheni-Sărata. marnele. Depresiunile Transilvaniei şi Braşovului. În holoce În riss. loessoidele. în depresiunile Gheorgheni.

Sawicki.e. 278.000 – 25. În holocen. 271. . Cand a avut loc cea mai puternică transgresiune a Mării Negre ? În transgresiunea neolitică. N.n. Înălţarea Carpaţilor în faza pasadenă şi răcirea climei în würm. Pentru că au fost erodate. .ush.http://forum. În holocen. La maximum würmian.). Rădulescu. În transgresiunea valahă. (5000-1000 ani î. Care au fost cauzele instalării gheţarilor în Carpaţi ? Răcirea climei în cele patru faze glaciare alpine. 276. http://forum. la + 130 m (între 15. 272.).ush. 273. Cu studiul glaciatiunii carpatice s-au ocupat: Martonne. 1600-1700 m în S şi 1800-2000 m în N. . 1800 m în sudul Meridionalilor şi 1600 m în nord. 2000 m în Meridionali şi 1700 m în nord. Sârcu. În maximum glaciar al würmului. In ce faza evolutiva. Posea. In ce faza albia Dunării din Câmpia Română de Est şi din Deltă a fost cea mai adâncă ? În prezent. Posea. Răcirea climei în holocen. Zăvoianu.ro/ . Niculescu.ro 270. la + 10 m (+ 500 la 2000 ani). 277. În transgresiunea würmiană. Valeria Velcea. Pentru că Marea Neagră nu a avut legătură cu Atlanticul. Limita morenelor frontale cobora până la: 1300-1400 m în sudul Carpaţilor Meridionali şi 800-1100 m în nord.e.000 î. . Niculescu.n. Sârcu. 1500 m în S şi 1300 m în N. Mehedinţi. la + 5 m. 275. De ce nu există terase marine evidente pe litoralul românesc ? Pentru că nivelul mării a fost în permanenţă mai scăzut decât + 4-5 m actual. Limita zăpezilor veşnice în timpul glaciaţiunii carpatice se situa la: 1800-2000 m în S şi 1600-1700 m în N. 274. Dunărea inferioară a avut cea mai mare lungime ? Când a pătruns peste Porţile de Fier.

ush. Urmatoarele vai glaciare (Nucsoara. Rodna. Muntele Mic. dar nu au lacuri glaciare: Bucegi. 283. 286. . alaskian.ro/ . 279. Bucura. Retezat. de platou. Parâng. alpin. Custurile sunt: Forme glaciaro-periglaciare. Umeri periglaciari. 284. în Carpaţi ? http://forum. Suspendat. Munţii Maramureş. . Gheţari de platou au existat în: Muntele Borăscu. Ineu şi Buhăiescu se găsesc în: Făgăraş. Retezat. cu trei stadiale. Borăscu. Făgăraş. Zanoaga si Slaveiul se găsesc în: Ţarcu. alpin. 285.http://forum. Bihor. Rodna. complexe alpine. Râul Bărbat) se găsesc în: Munţii Făgăraş. Cine a demonstrat existenţa unei singure faze glaciare. 280. Rodna.ro Tipurile de gheţari instalaţi în Carpaţi erau: De calotă. Complexele de văi şi circuri glaciare Lala. Cele mai multe lacuri glaciare sunt în: Făgăraş. pirinean Pirinean. . Au circuri. 282. Ţarcu. 281. Rodna.ush. Făgăraş. complexe alpine. Şureanu. . Lăpuşnic. Retezat. Interfluvii netede. Retezat. Bucegi.

Periglaciarul din timpul würmului s-a extins în: Etajul alpin actual. nivale. Posea. pene. soluri poligonale. nici măcar incipienţi: Maramureşului. mările de pietre. Involuţii. sfincşii. Înălţimi peste limita zăpezilor veşnice.ro Martonne. Structurile periglaciare păstrate ca urme sunt: Molisolul şi pergelisolul. lentile solifluidale. De alterare. Căliman. pungi. Temperaturi sub 00C şi precipitaţii multe. 287.http://forum.ro/ . Babele. Ciucaş. După procesele periglaciare şi după rocă. Etajul deluros şi muntos. De dezagregare. 293. 288. 289 Când au existat medii periglaciare în România ? În interglaciare. În toate fazele glaciare alpine.ush. de alunecare. Sârcu. Etajul conifere-foioase. Periglaciar actual există în: Etajul alpin. de acumulare. Care fenomene conduc la instalarea unui mediu periglaciar ? Temperaturi sub 00C şi precipitaţii reduse. din etajul alpin. Peste toată ţara. de versant. 291. Numai în faza würm. formele periglaciare se grupează astfel: De dezagregare criogenă. în/sau pe roci moi. .ush. http://forum. 290. Următorii munţi nu au avut gheţari. Etajul coniferelor. 292. .

plaja. 299. plaja. Cu etajul periglaciar de contact. versantul litoral.ush. plaja emersă. limanurile marine şi prodelta. suprapuneri şi legături genetice impuse de oscilaţiile nivelului Mării Negre. faleza activă. Toate trei s-au format în timpul glaciarului würm. . mediul periglaciar din regiunea transilvană ? Cu regiunea moldavă. Litoralul submers se compune din: Plaja submersă. 297. sfincşi. Faleza activă. 301. scochine. Prezintă tranziţii. faleza moartă şi prodelt Plaja submersă. scochine. Plaja submersă. 295. Cu cine se aseamana.ro/ . . Delta fluviatilă.ro . Intre Delta. Următoarele forme sunt de natură nivală: Scochine. potcoave nivale. litoral şi platforma continentala există următoarele interdedependenţe: Au limite comune.ush. complexele lagunare. 298. plaja şi lagunele. a sud de Constanta . conform urmelor de loessuri şi loessoide. potcoave nivale. Cu regiunea de vest. 296. Cele mai multe si mai inalte capuri se gasesc in cadrul? falezei active de sud falezei moarte. . ca denumire. http://forum. Capul Singol şi Vama Veche. frontul deltei ± prodelta. Excavaţiuni lacustre. Şei de transfluenţă. prodelta şi cordoanele litorale. Faleza românească se întinde între: Capul Dunavăţ şi Vama Veche. etajul actual alpin ? Cu etajul periglaciar detritico-nival. Cu regiunea sudică. delta maritimă şi limanurile maritime. roci mutonate. semipâlnii nivale. Cu ce etaj pleistocen poate fi echivalat. cordoanele litorale. glacisul litoral. culoare de avalanşe. versantul litoral. excavaţiuni lacustre. Litoralul românesc cuprinde: Faleza.http://forum. 300. Cu etajul supraglaciar. 294.

Prin forma de relief situată în spatele liniei de ţărm. Capul Singol şi Vama Veche. . Un grind fluviatil. . Falezei moarte La sud de Constanţa. fluvio-lagunare şi fluviatile. 304. Lagună. Prodelta şi grindurile litorale. Cordoanele litorale. Faleza moartă sau în conservare se întinde între: Capul Dunavăţ şi Vama Veche. Fluvio-marine. 307. Siutghiolul este: Liman.ush.ro/ . Glacisul litoral şi cordoanele litorale. Limanurile sunt de următoarele tipuri: Fluvio-marine şi fluvio-lagunare. 303.http://forum. ţărm lagunar şi ţărm cu faleză ? Prin formele de relief pe care se suprapune. 306. Fluvio-marine şi fluviatile. Capul Dunavăţ şi Capul Singol. Cele mai multe şi mai înalte capuri se găsesc în cadrul? Falezei active din sud. Un grind maritim. Falezele. http://forum. 302.ro Lacul Razelm şi Vama Veche. Ce formă de relief are în componenţa sa straturi de loess şi soluri fosile? Plajele. Care dintre următoarele forme sunt submerse: Frontul deltei şi prodelta.ush. 309. Prin ce se justifică împărţirea ţărmului românesc în ţărm deltaic. 308. Estuar. Prin geneza liniei de ţărm. „Grindul” Chilia reprezintă: O grădişte continentală. 305.

fondul funciar. Delta maritimă şi delta fluviatilă. apa. Frontul deltei. Hulubeşti. energia solară.http://forum. relieful. Tazlău. Chilia. Variaş.ush. Satchinez. Nadeş şi Copşa Mică se extrage: Gaz de sondă. deltă fluvio-marină. Munţii Anine Comăneşti. Holocen. Huila se găseşte la: Petroşani. Biled. 316. Zemeş. http://forum.ro/ . 311. La Bazna. Resursele de bază ale ţării sunt: Energetice. Chilia. vegetaţia. Someşul Mic. 318. Moşoaia. Asău. deltă secundară şi deltă marină. energia atomică. Glaciarul Würm. 317. Gaz metan. Teritoriul Deltei a trecut prin următoarele stadii: Estuar. hidroenergia. Şotânga. 314. golf-liman. 315. Sahalelor şi Pardinei. Aerul. . Someşul Mare. Moineşti. deltă fluviatilă. Cărbunii.ro . hidrocarburile. 312. Deltă secundară. 313. . Urmatoarele localitati se găsesc în Câmpia de Vest: Zătreni. Hidrocentrala de la Gilău se găseşte pe: Someşul Cald. Ţebea. Delta Dunării a început să se formeze în: Pleistocen. Alunu. deltă tip Mississippi. prodeltă. deltă fluviatilă de tip Mississippi. Berbeşti. Petrol. Dranov şi Pardinei. . apele. Cozla. minerale şi minereuri. . .ush. 310. Deltele formate de braţul Chilia sunt: Chilia.

de câmpie. Minereu aurifer. De munte. 322.ush. de deal. La Dobreşti.ro/ . Nisip cuarţos. Bauxită. Categoriile de mediu natural din România sunt Terestru. În cadrul mediului terestru din Romania domină: Mediul carpatic. Acvatic. Zece Hotare şi Ohaba Ponor se găseşte: Fier. Suport şi element. terestru. 320. La Săcărâmb. Mediul de pădure. aerian. 325. relieful determină: Etaje morfoclimatic Zone climatice. Relieful este suport sau element primar al mediului ? Suport. Ca element de mediu. Tipurile principale de mediu natural pe teritoriul României sunt următoarele: http://forum.ro La Ghelari. Regiuni climatice. Mediul temperat-continental. Roşia Montană şi Şuior se exploatează: Cupru. Teliuc şi Băişoara se găseşte: Cupru.ush. 319.http://forum. Fier. . 321. Cărbune brun. Zone climatice. . Element de mediu. subteran. . Etaje climatice. Subzone climatice. subteran. 324. 323. Mangan. 326.

munte jos. Inversiuni puternice de temperatură se produc în: Defileul Oltului. meridional. 332. Climat de depresiune în Carpaţii Moldo-Transilvani se găseşte în: Bilbor. Comăneşti. Comăneşti. moldav. „fata muntelui” se află spre: Nord. de depresiune. Borsec. Borsec.http://forum. Scandinavo-baltice. Gheorgheni. transilvan. Muntele Nemira este afectat relativ des de mase de aer: Vestic. Ciuc. 328. Gheorgheni.ush. 334. Oriental. 333. Mediile intens transformate de om (antropizate) din România sunt: Păşunile. deltaic. Carpatic. gorun. agricol. marin. subcarpatic. Ciuc. Depresiunea Braşov. Estic. Vest. Maramureş. faţa şi dosul muntelui. Bilbor. Vatra Dornei. apusean. podgoriile.ro Montan. de depresiune. de podiş. rural. 330. de câmpie. Munte înalt. Depresiunea Vatra Dornei. 329. rural Stepă. Carpatii Maramuresului si ai Bucovinei stau sub influenta maselor de aer: Estice şi sudice. estice şi vestice. . http://forum. urban. de deal. de pădure cu foioase. de conifere. dobrogean. La poala Munţilor Apuseni se găsesc păduri de: Fag. al culoarelor de vale. de munte. litoral. bănăţean. Subtipurile de mediu carpatic sunt următoarele: Alpin.ush. in Carpatii Meridionali. Stepic. de câmpie. deltaic. Gheorgheni. 331. munte mediu şi jos. /. Sudic. Sud. marin.ro/ . 327. Agricol. cer. fâneţele. Baltice şi estice.

338. Stă sub influenţa vânturilor de nord-est. aşezările sunt fixate pe: Culmi. Vestice şi baltice. Depresiunile subcarpatice getice şi de curbură se caracterizează prin următoarele temperaturi şi precipitaţii anuale: 7-80C şi 700 mm.ro Fag şi conifere.ush. In Muntii Poiana Ruscai. Versanţi.ush. \ . Continental-estice.ro/ .http://forum. Subcarpatii Moldovei sunt afectati de mase de aer: Continental-estice. nord-estice şi vestice. 9-100C şi 600 mm. Subcarpatii Buzaului şi Prahovei sunt dominaţi de vânturi: Din est. 341. . 339. 8-90C şi 800 mm. Varful Chiciora din Muscelele Argeşului are un climat: Subcarpatic. :De deal şi depresiune. În Depresiunea Soveja coboară coniferele deoarece: Stă sub influenţa foehnului. . . Mediul subcarpatic are două subtipuri: De culme şi versant. . 342. nord-estice şi baltice. 335. . Văi. 336. . Din vest. Fag. La Stâna de Vale. 340. Stă sub influenţe de aer vestic. De foehn. Muntele Mare. 337. http://forum. De depresiune şi vale. Cea mai mare cantitate de precipitaţii cade în: Bihor.

http://forum. Crişene.ush.ro De deal jos. 344. Depresiunea Elan are un mediu natur Pădure. . de depresiune şi vale. . De stepă şi silvostepă. Stepă. 347. Suportă influenţe submediteraneene mediul dealurilor: Silvaniei. Care dintre aliniamentele depresionare au un mediu mai cald ? Secaş – Alba Iulia – Turda. Este o câmpie. 343. de: Carpaţi. . Podişurile României se includ într-o singură regiune climatică. 349. Silvostepă. 350. în două sau în mai multe? În mai multe. Podisul Babadag are un mediu de: http://forum. De Subcarpaţi.ro/ . De munte jos. dominant. Mediile naturale ale podisurilor sunt de următoarele tipuri: De deal. Într-una singură.ush. . În două. lBănăţene. De deal şi de versant. 346. Funcţia agricolă a subregiunii. Centrii barici externi. Numele de Câmpia Transilvaniei a fost determinat de Climatul de câmpie. 348. Huedin – Agriş. 345. Făgăraş – Sibiu. Climatul si mediile de podis sunt influenţate.

352. La Ghelari. Teliuc si Baisoara se gaseste: Cup Carbune brun http://forum. Podisul Mehedinti are soluri: Foarte bune Bune. Braţele fluviatile şi gârlele. Câmpiile de glacis.ush. Minereu aurifer 358. 354.http://forum. Pădure de fag Silvostepă. Rosia Montana si Suior se exploateaza: Cupru Mangan. Intinderea cea mai mare în Câmpia de Vest o are unul din tipurile de câmpii următoare Câmpiile de glacis. 357. Zece Hotare si Ohaba Ponor se gaseste: Fier. La Sacaramb. Cele mai intinse suprafete din Delta le reprezinta: Depresiunile. 353.ro Pădure de stejar. . Bauxita Nisip cuartos . subsidente împreună cu luncile. De subsidenţă. 355. Câmpiile subdeluroase. Bentos animal. piemontane.ro/ . 351. de glacis. piemontane. Piemontane.ush. de terase. La Dobresti. In mediul pelagic al platformei litorale se dezvoltă: Bentos vegetal. tabulare. Grindurile. Plancton şi necton. 356. Tipurile genetice de campii care au influenţă în ce priveşte mediul lor local sunt: Câmpiile subdeluroase. Sărace.

Faleza romaneasca active si moarta se extinde intre: Capul Dunavat si Vama Vech Capul Singol si Vama Veche Lacul Razelm si Vama Veche 364.ush. limanurile marine si prodelta. Litoralul romanesc cuprinde: Faleza. Prin geneza liniei de tarm. faleza activa. Delta fluviatila. Glacisul litoral si cordoanele litorale Prodelta si grindurile litorale 363.ro/ . plaja. delta maritima si limanurile maritime. complexele lagunare. plaja. de vest. Prin ce se justifica impartirea tarmului romanesc in trei: tarm deltaic. 361. cordoanele litorale. nivale. De dezagregare. Care au fost regiunile extracarpatice periglaciare de pe teritoriul Romaniei ? Moldava.ro Fier 359. plaja si lagunele. 366. de acumulare. 360. de alunecare. De alterare. a Campiei Romane. transilvana. Dupa procesele periglaciare si dupa roca formele periglaciare se grupeaza astfel: De dezagregare criogena. Delta Dunarii a inceput sa se formeze in: Pleistocen In glaciarul würm. in/sau pe roci moi. Care dintre formele reliefului deltaic sunt submerse? Frontul deltei si prodelta. Faleza activa. Moldava. http://forum. Prin forma de relief situata in spatele liniei de tarm 362. de sud si de vest. 365. din etajul alpin. de sud si dobrogeana. Hidrocentrala de la Gilau se gaseste pe: Somesul Cald Somesul Mic Somesul Mare . Moldava. In holocen . dobrogeana.http://forum. tarm lagunar si tarm cu faleza ? Prin formele de relief pe care se suprapune. .ush. de versant.

http://forum. Zece Hotare si bazinul Rosia? Muntii Banatului.ush. In toate fazele glaciare alpine. Urmatorii munti nu au avut ghetari. Campia Titu-Pucheni-Sarata. 368. In ce munti se gasesc campurile carstice Padis. Muntii Codru-Moma.ro . 2000 m in Meridionali si 1700 m in nord 372. Depresiunea Brasov. 1500 m in S si 1300 m in N 373. litoralul. Cand au existat medii periglaciare in Romania ? In interglaciare. Racirea climei in holocen. Burnasul.ro/ . Periglaciarul actual se extinde in: Etajul alpin. Etajul conifere-foioase. 369. Limita morenelor frontale cobora pana la: 1300-1400 m in sudul Carpatilor Meridionali si 800-1100 m in nord. 1800 m in sudul Meridionalilor si 1600 m in nord. . Campia Siretului inferior. Care unitati sau regiuni sunt subsidente in prezent ? Depresiunea Brasovului. Depresiunea Panonica. Limita zapezilor vesnice in timpul glaciatiunii carpatice se situa la: 1800-2000 m in S si 1600-1700 m in N. nici macar incipienti: Maramuresului. 1600-1700 m in S si 1800-2000 m in N.ush. 375. Caliman. in cele patru faze glaciare alpine. Muntii Apuseni. Campia Olteniei. Podisul Getic.5 mm/an ? http://forum. Etajul coniferelor. Inaltarea Carpatilor in faza pasadena si racirea climei in würm. 370. Numai in faza würm. Care au fost cauzele instalarii ghetarilor in Carpati ? Racirea climei. 371. 374. 367. Care unitati se inalta in prezent cu 1. Ciucas.

petrografice si piemonturile. Olt. Prut. Antecedenta. . Mures. neovulcanic Cristalino-mezozoic. Arges. sedimentaro-vulcanic. Vulcanicii Nordici cuprind urmatoarele masive: Oas. . 378. Gutin. Ignis. .http://forum.ush. . flis. 377. periglaciare si suprafetelor de nivelare. Epigenie 381. Siret. Siret Prut. Unde se gaseste cel mai mare numar de terase: In majoritatea podisurilor si pe vaile principale din munte. In Carpatii flisului vaile principale transversale s-au format prin: Captare. Formelor glaciare. loessului. Cate fasii sau aliniamente morfostructutale au Carpatii Orientali ? 4 7 8 379. Olt. Oas.ush. Bucegi.ro Apusenii si Podisul Moldovei Depresiunile Transilvaniei si Brasovului. In ce masiv carpatic se gasesc cele mai complexe si mai extinse forme glaciare? Făgăraş. Primele patru vai ca lungime pe teritoriul Romaniei sunt: Mures. orogen. 382 Subunitatile structurale ale Carpatilor sunt: Platforma. Olt. 383. Retezat. Gutin. Prut. Bargau. avanfosa Avanfosa. Rodna. Lapus. http://forum. 376. Tibles. neovulcanic si depresiuni. Lapus. Tibles. periglaciare. Formelor glaciare. Carpatii Orientali si de Curbura. teraselor.ro/ . Somes. flis. In Subcarpati si Dealurile de Ves In campiile piemontane 380. paturilor de dezagregare. Conditiile climatice si tectonice cuaternare sunt importante pentru a explica geneza: Formelor structurale.

Bucegi. . Campia Romana. Campia de Vest. Ceahlau. 386. Campia de Vest. stinsi si reziduali. Podisul Getic. 387. Subcarpatii Curburii.ro Gutin. De cate categorii si varste este relieful vulcanic si cel impus de rocile vulcano-magmatice din Romania: Preneogen (ca relief petrografic) si neogen – ca relief vulcanic Conuri. Rarau. Cele mai extinse suprafete cu loess se gasesc in?: Campia Romana. Oas-Gutin-Tibles si in Muntii Banatului. Ciucas. Bucegi. Dobrogea de Sud. Podisul Mehedinti 388. Cel mai dezvoltat relief pe gresii se gaseste pe: Flisul cretacic din Orientali.http://forum. Campia de Vest si Campia Transilvaniei. Oas-Harghita si Muntii Metaliferi. Pe care din urmatoarele subregiuni se gasesc foarte multe alunecari ? Campia Transilvaniei. Campia Olteniei. cratere si planeze Vulcani activi. Campia Moldovei. Dealurile Crisanei\ . Caliman. Campia Moldovei.ush. Flisul pelaogen din Orientali si Curbu Flisul din Apuseni 391. 384. Campia Moldovei. Ceahlau. Podisul Moldovei. Penteleu. Campia de Vest. Campia Romana. Cele mai extinse reliefuri pe nisipuri se gasesc in: Baragan. 389. Bargau. Vulcanismul neogen a realizat vulcani in urmatoarele unitati: Caliman-Harghita si Muntii Macinului.ush. Dobrogea. Campia Transilvaniei. 390.ro/ . Ciucas. Podisul Moldovei. Principalele reliefuri pe conglomerate se gasesc in: Bucegi. Oas. Tibles. 385. Cel mai dezvoltat carst pe sare se gaseste la: Platoul Meledic Slanic – Prahova Sovata – Praid http://forum.

Temperate si periglaciare. . Aride si semiaride. platouri. Muntii Apuseni. Patru depresiuni. Lumea Pierduta. creste. platouri. : Un inselberg. relief calcaros. klippe. 392. 395. doua culmi principale si un culoar de contact. Care din formele structurale de mai jos sunt caracteristice pentru Apuseni ? Sectoare de vai epigenetice. platouri.ro . . Dobrogea de Nord si Centrala. bare. klippe.ush. vai antecedente. Subcarpatii Moldovei au urmatoarele elemente morfostructurale: Trei depresiuni. doline 394. Pedimente si inselberguri tipice au fost identificate in: Dobrogea de Sud si pe litoral.http://forum. Sectoare de vai epigenetice. trei culmi principale si un culoar de contact.ro/ . Creste si culmi. maguri vulcanice. 393. Insula Serpilor este: Un pediment. 398.. carst Vai epigenetice. 399. Un atol. Culmi de sinclinal si depresiuni de anticlinal. . Muntii Codru-Moma. 400.ush. Subcarpatii Transilvaniei au ca model general urmatoarele elemente: Culmi de anticlinal si depresiuni de sinclinal. bare. Urmatoarele campuri carstice (Padis. Zece Hotare si bazinul Rosia) se gasesc in: Muntii Banatului. zise si calcaroase sunt: Masive calcaroase. maguri sau cornete. Pedimentele tipice se formeaza sub urmatoarele tipuri de climate Ecuatoriale si subtropicale. 396. Dobrogea de Sud si Campia Romana. 397. maguri de flis. clipe calcaroase. Creste si culmi calcaroase. . Formele principale carstice. lapiezuri. Culmi de tip muscele si depresiuni de eroziune de contact. Doua depresiuni si trei culmi deluroase. http://forum.

Subcarpatii Moldovei. Subcarpatii Getici. S II .ush. S IV Orizontal = S III. Gr. http://forum. Sectoarele structurale ale Subcarpatilor sunt: Subcarpatii Moldovei. 407. Care sunt complexele nivelelor de eroziune din Carpati ? Pediplena carpatica. de vale.ro Unde se pastreaza cel mai extins piemont din Romania ? In Podisul Moldovei In Campia de Vest. Între Depresiunile de mai jos sunt de tip longitudinal-carpatic: Brasov. Ciuc. Subcarpatii Getici. Cine a declansat primele studii asupra piemonturilor din Romania ? S. Gheorgheni. 403. Suprafetele medii carpatice. Suprafata cu cea mai mare extindere in Carpati este: SI = 12-15%. 405. S III. Suprafetele de bordura. S IV. Subcarpatii Moldovei. iar inclinat = suprafetele medii carpatice.ush. iar inclinat = S I. 408. Borascu. Mihailescu. In Podisul Getic 401. Suprafetele medii carpatice. Suprafetele medii carpatice. 404. nivelele umerilor carpatici de vale si suprafetele de bordura in exteriorul Carpatilor Orizontal = S II si S III. Nivelele carpatice de vale Pediplena carpatica. Posea . 402. Gornovita. V. 406. . Ciuc. Subcarpatii Vrancei. SIII = 20%. Subcarpatii Curburii si Subcarpatii Getici . Gheorgheni. iar inclinat = S I. Dorna Gheorgheni. Subcarpatii Olteniei. S IV ? Podisul Moldovei Podisul Getic Podisul Mehedinti .ro/ Nivelele carpatice . Lotru-Brezoi. SII = 12-15%. Petrosani .http://forum. Care podis pastreaza resturi din suprafetele carpatice notate S II. Mehedinti. Rau Ses. Care complexe de eroziune din Carpati se dispun orizontal si care inclinat ? Orizontal = Pediplena carpatica si suprafetele de bordura dinspre Transilvania.

Oltean. iar Romania ar fi ramas o campie. monoclin. care ar fi fost zonele de vegetatie ? Padure de fag. Stepa si partial silvostepa . curbură. relieful dezvoltat pe structura tabulara (structura tabulara) relieful dezvoltat pe structura sinclinala . curbură. curbură. cuvete. falii. Silvostepa si fag. moldav.ro/ . moldav. pinteni montani. Care sunt complicatiile structurale ale Subcarpatilor. muscele. moldav.ush. \ 414.http://forum. 413. Care este relieful structural de ansamblu specific Dobrogei de Sud? relieful dezvoltat pe structura monoclinala. Subcarpaţii sunt unitate structurală de Orogen. pinteni. 415. De tranziţie 412. inversiuni de relief. cute diapire. şariaje. Care este pestera cu cea mai mare denivelare din Romania? Peştera Izvorul Tăuşoarelor Pestera Mezia PesteraTopolnita . muscele. fata de modelul general Brahianticlinale. 410. 416. Cuvete. falii. Cuvete. şariaje. Getic. Care sunt tipurile generale de dealuri subcarpatice? Getic. Avanfosă. Cand a inceput formarea Deltei Dunarii? Pleistocen http://forum. cute solzi.ush. Podisul Getic este unitate morfostructurala de tip: Platforma Orogen Platforma si avanfosa .ro Ciocnirea caror microplaci a impus nasterea Carpatilor Meridionali ? Moesica si Panonica Moesica si Transilvana Transilvana si a Marii Negre 409. Daca nu ar fi existat Carpatii. pinteni. brahianticlinale. 411.

424. In ce sector carpatic se afla pasul Vartop? Carpatii Occidentali Carpatii Orientali Carpatii Curburii 420. 423. in Carpati? Grigore Posea. Ce varsta au calcarele cele mai carstificate din Romania? mezozoica Sarmatian paleogen .ush. Vintila Mihailescu Emm. de Martonne. Gheorghieni. Unde se extindea periglaciarul in timpul würm-ului peste toata tara etajul deluros si montan etajul alpin 421. Care geograf a demonstrat existenta unei singure faze glaciare. dupa pozitia in cadrul lantului montan. Lotru-Brezoi si Petrosani longitudinale http://forum. 418. Cu ce litere si cifre sunt notate Suprafetele carpatice de bordura SIII1-SIII3 SIV1-SIV2 SII1-SII2 . Ce fel de depresiuni intramontane sunt. 422. Care este cea mai lunga pestera din Romania? Pestera Vantului Pestera Muierii Pestera Scarisoara .ro/ . Ciucuri. depresiunileMaramures.http://forum. cu trei stadiale.ro In glaciarul würm. In holocen In villafranchian 417. 419. Ce proces geomorfologic domina in Campia Valea lui Mihai deflaţia tasarea sufoziunea .ush.

mozaicat . Gr. Bihor-Gilau-Vladeasa Ceahlau. din punct de vedere morfogenetic. Ciucas. care sunt muntii in care sau pastrat suprafete de nivelare bine etajate ? Carpatii Meridionali.ush. 430. in timpul transgresiunii Marea Neagra Veche. Depresiunea Nalbant o pediplena Un pediment O gradiste 427. Epigenie. Antecedenţă.http://forum. Prin ce fenomen si-a format Dunarea cursul prin defileu? : Captare. 425. Ce tip de unitate morfostrucurala este Podisul Moldovei ? de platforma e orogen.ush. de avanfosa 428. 1981). Ce este. http://forum.ro/ .. Care sunt muntii care au pastrat suprafete de nivelare bine etajate ( Posea) ? Dupa clasificarea in functie de modelarea externa (Posea.ro de baraj vulcanic. transilvana dobrogeana si attica 431. 426.Bucegi . In care dintre treptele majore de relief glacisurile sunt cele mai variate si mai extinse si de ce? in treapta depresionaro-colinara. cand se inchid lagunele. Dupa ce faze orogenice se declanseaza formarea piemonturilor sarmatiene ? moldavica si attica. Bucegi Fagaras. datorita alternantei rocilor moi cu cele dure . 432. Cand a inceput formarea cordoanelor litorale? in timpul regresiunii dacice. 429. Ce origine au grindurile Letea si Caraorman ? Maritima continentala depresionara . . sincron cu formarea deltei maritime si inchiderea lagunelor.

care au înaltat masivele cristaline vechi (prehercinice si hercinice) prin înaltarea masivelor cristaline vechi (prehercinice si hercinice) ce au ajuns la altitudinile actuale si prin scufundarea unor arii depresionare __ http://forum.ush. 439. jurasian.http://forum. hercinic. Care sunt elementele structurale care constituie modelul general al Subcarpatilor? Culmi de anticlinal si depresiuni de sinclinal Culmi de sinclinal si depresiuni de anticlinal. Balcanii. 436.vulcanic. Posea in 1981? alpin. Care sunt stilurile morfotectonice carpatice separate de Gr. sinclinal si o cuta de monoclin anticlinal si cute diapire 437.ro 433.jurasic. appalasian. mixt si vulcanic alpin. Caucazul si Himalaya Carpatii s-au format odata cu celelalte masive din lantul alpino-carpato-himalayan _ _ _ _ 440.hercinic 435.ush. Care este nucleul Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? Cercul Carpaţilor Româneşti Depresiunea Transilvaniei Intersectia paralelei de 450 cu meridianul de 250 . în Cretacic superior (orogeneza alpina). Culmi de tip muscele si depresiuni de eroziune de 434. au rezultat prin ciocnirea placi Marii negre cu celelalte placi s-au format in ere diferite . printr-un complicat proces de înaltare a edificiilor montane si scufundare a unor arii depresionare prin fazele orogenice din Neozoic si Cuaternar. alpin . Cum s-a produs individualizarea lantului Carpatic ? prin înaltarea masivelor cristaline vechi( prehercinice si hercinice) acoperite cu depozite mezozoice (alpine ) si au ajuns la altitudinile actuale. Care este specificul structural al Muscelelor Argesului? monoclin si o cuta anticlinala. Ce tip de unitate morfostrucurala este Podisul Transilvaniei de orogen-tranzitie de platforma de platforma si avanfosa 438. împreuna cu Alpii.ro/ . Cand s-a format sistemul montan Carpatic ? în Cuaternar odata cu ridicarea de ansamblu si instalarea glaciatiunii alpine l a nt u l carpatic s-a format ca unitate geologica distincta. Care este explicatia pentru care cele cinci ramuri carpatice au structuri diferite? : au rezultat din ciocnirea unor placi diferite si pe directii diferite cu placa Transilvana. hercinic regenerat.

Ce forme de relief evidenţiază cel mai bine structura radiară a Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? Reţeaua radiară de văi Reteaua de vai terasata Reteaua de vai subsidente 444. pe o lungime de 1600 km si o suprafata de 170. Serbia-Muntenegru) în Europa Centrala. semicercul câmpiilor Cercul muntos carpatic. Depresiunea centrală a Dobrogei. cercul sau aureola interna de dealuri şi podişuri. semicercul câmpiilor 445. Timocului (Niš. Slovacia) si V.http://forum. Depresiunea Transilvaniei. Care este locul central al sistemului teritorial românesc ? Depresiunea Transilvaniei Inelul Carpatic Intersectia paralelei de 450 cu meridianul de 250 http://forum. Stara Planina .ush. între Bazinul Vienei (Bratislava. Timocului (Niš.ush. Care este pozitia lantului carpatic European? în Europa Centrala.ro 441. cercul sau aureola externă de dealuri şi podişuri. Carpatii ocupa sectorul nord-estic al sistemului muntos alpin. Dinarici. cercul sau aureola externă de dealuri şi podişuri. Depresiunea centrală a Transilvaniei. Carui sector montan ii este specific tipul morfotectonic mixt alpino-hercinic Muntii apuseni Muntii Meridionali Muntii Fagaras .ro/ . Slovacia) si V. 442. Care sunt elementele concentrice ale reliefului României ? Cercul muntos carpatic. semicercul câmpiilor Cercul muntos carpatic. între Bazinul Vienei (Bratislava. Serbia-Muntenegru Carpatii reprezinta o individualitate geografica deosebita de Alpi. 443.000 Km2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful