Sunteți pe pagina 1din 53

http://forum.ush.

ro

GEO_3_RASR_1
GEOGRAFIE Romania, asezare, structura, relief 1 2009/2010

1Care este suprafata de nivelare cu cea mai mare extindere din Carpati?
SI
SI
SIII

2 .In cadrul scarii morfocronologice, unde se plaseaza Pediplena Carpatica?

Etapa Carpatica Veche;


Etapa de tranziti
Etapa Neocarpatica

3 Care este cel mai extins piemont din Romania?

In Podisul Moldovei
In Campia de Vest;
Podisul Getic;

4 Care sunt limitele microplacii Marii Negre pe teritoriul Romaniei?

Falia Dambovita-Fierbinti Targ spre Vest, falia Sf. Gheorghe-Trotus catre Est-Nord-Est;

5 Care sunt placile si microplacile de pe teritoriul Romaniei?


Est-europeana, Moesica, Transilvana, Panonica, a Marii Negre;
Transilvana, Dorbogeana, Panonica si Moesica;
Interalpina, Panonica, Moesica, a Marii Negre

6 Prin ce fel de contact intre placile tectonice s-au format Carpatii Meridionali?
prin coliziune;
prin obductie si coloziune.

7 In ce fel de climate se formeaza pedimentele?


aride si semiaride;
Aride
semiaride

8Care sunt consecintele asezarii matematice, pe Glob, a Romaniei?


Climat temperat, patru anotimpuri, modificarea continua a duratei zilei si a noptii, fusul orar = GMT + 2;
Climat temperat excesiv, zile mai mari decât nopţile,fusul orar = GMT + 3;
Climat temperat moderat, patru anotimpuri, nopţi mai lungi ca zilele, fusul orar pe 450E.

9 Unde se intalnesc cele mai lungi vai glaciare din Carpati?


Fagaras, Retezat;

http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
10 Cum a fost impartit relieful vulcano-magmatic din Romania?
preneogen (ca relief petrografic) si neogen – ca relief vulcanic;
conuri, cratere si planeze;
vulcani activi, stinsi si reziduali
11 Care sunt masivele din Vulcanicii Nordici?
Oas, Ignis, Gutin, Lapus, Tibles;
Gutin, Oas, Tibles, Bargau, Caliman
Oas, Gutin, Lapus, Tibles, Bargau;

12 Care sunt elementele structurale specifice Subcarpatilor Transilvaniei?


culmi de sinclinal si depresiuni de anticlinal;
culmi de anticlinal si depresiuni de sinclinal;
culmi de tip muscele si depresiuni de eroziune de contact.

14 Care sunt caracteristicile structurale de baza ale Subcarpatilor Transilvaniei?


dealuri de sinclinal si depresiuni de anticlinal;

15 Unde se gasesc cele mai intinse suprafete cu loess din Romania?


Campia Romana, Campia de Vest, Dobrogea, Podisul Moldovei;
Campia Romana, Campia de Vest si Campia Transilvaniei;
Campia de Vest, Campia Romana, Podisul Moldovei, Podisul Mehedinti

16Care este alcatuirea geologica a tipului morfotectonic carpato-alpin?


flis puternic cutat in orogeneza alpina (flis puternic cutat)
flis si roci sedimentaro-vulcanice.
cristalin cu sedimentar mezozoic

17 In cadrul carei etape de evolutie se situeaza faza nivelurilor carpatice de vale si a piemonturilor
villafranchiene?
etapa Neocarpatică
etapa Carpatica Veche;
cristalin cu sedimentar mezozoic
etapa hercinica

18 Ce factori schimba radical asocierea proceselor din etajul montan cu padure in raport cu cel alpin?
altitudinile reduse si padurea;

19Care este specificul suprafetelor de nivelare din Carpatii Orientali?


cea mai pregnanta asimetrie a dispunerii acestora;
cel mai mare numar de niveluri (10)
20 Care sunt elementele morfostructurale specifice Subcarpatilor Moldovei?
doua depresiuni si trei culmi deluroase;
patru depresiuni, trei culmi principale si un culoar de contact.
trei depresiuni, doua culmi principale si un culoar de contact;

21 Dintre toate regiunile de podis din Romania, care este podisul cel mai complex ca geneza si subtipuri?
Podisul Dobrogei;
Podisul Getic.
Podisul Transilvaniei;

http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
22 Care au fost cauzele instalarii ghetarilor in Carpati?
inaltarea Carpatilor in faza pasadena si racirea climei in würm;
racirea climei, in cele patru faze glaciare alpine;
racirea climei in holocen;

.23 In ce etaj montan se afla periglaciarul actual?


etajul alpin;

24 Intre ce puncte se intinde faleza moarta sau inactiva a Marii Negre?


Capul Dunavat si Capul Singol;
Capul Dunavat si Vama Veche;
Capul Dunavat si Vama veche

25 Care dintre ramurile carpatice prezinta cel mai dezvoltat relief structural?
Carpatii Orientali si de Curbura;

. 26 Cate regiuni geomorfologice cuprind Carpatii?


5.
9.
3.

27 Ce tip de unitate morfostrucurala este Podisul Getic?


de platforma si avanfosa;
de platforma
de orogen

28 Unde se gaseste relieful structural cel mai extins din Romania?


podisuri;
carpaţi;
subcarpaţi;

29 Carui sector montan carpatic ii este specific tipul morfotectonic mixt alpino-hercinic?
Muntii Apuseni
de baraj vulcanic;
Carpatilor Meridionali
Carpatilor Orientali si de Curbura;

30Unde se situa limita zapezilor vesnice in timpul glaciatiunii carpatice?


1800-2000 m in S si 1600-1700 m in N;
1600-1700 m in S si 1800-2000 m in N;
1500 m in S si 1300 m in N

31Care sunt punctele extreme ale Romaniei?


in N Horodistea, in S Zimnicea, in E Sulina, in V Beba Veche.
în nord de Horodiştea, în sud de Giurgiu, în est de Sulina, în vest de Nădlac;
în nord de Horodiştea, în sud de Olteniţa, în est de Chilia, în vest de Beba Veche.

32 In ce unitate a Campiei Romane se afla dunele de la Hanul Conachi (rezervatie)?


Campia Tecuciului;
Campia Baraganului
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Campia Olteniei

33Care sunt etapele cuprinse in Era Precarpatica?


Cambrian-precambrian, caledonica, hercinica;

34 Cele mai inalte trei varfuri din dealuri sunt:


Matau, Plesu, Magura Odobesti;
Magura Odobesti, Plesu, Firtusu;
Chiciora, Becheci, Firtusu

35In ce unitati de relief se intalnesc luncile cele mai late din Romania?
campiile de subsidenta; (subsidente)
campiile piemontane;
campiile de glacis

36 In ce faza tectonica se inaltau Carpatii peste limita zapezilor vesnice?


Pasadena;
Laramica
hercinica

37 In urma carei faze orogenice s-a declansat formarea piemonturilor pliocen superior-cuaternare?
valaha.
moldavica
pasadena

38Ce varsta au pedimentele din Dobrogea?


villafranchiana,
laramica
hercinica

39 Ce rezulta din manifestarea proceselor geomorfologice actuale in etajul alpin?


reliefuri ruiniforme si acumulari mari de grohotisuri;
masive de diferite forme, suprafete de eroziune in trepte
sectoare de vai epigenetice, maguri de flis, carst;

40 Care dintre suprafetele de eroziune din Carpati sunt dispuse orizontal?


Pediplena carpatica, Suprafetele medii carpatice, Suprafetele de bordura, Nivelele carpatice de vale.
Pediplena carpatica si suprafetele de bordura dinspre Transilvania;
Pediplena carpatica si suprafetele medii carpatice;
Rau Ses, Suprafetele medii carpatice, Gornovita, Nivelele carpatice de vale
Suprafetele medii carpatice si suprafetele de bordura

41 Care dintre masivele montane de mai jos sunt formate din conglomerate?
Bucegi, Ceahlau, Ciucas;
Rarau, Ceahlau, Bucegi;
Penteleu, Ciucas, Bucegi.
Bucegi, Trascau, Piatra Craiului

http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
42 Care sunt formele reliefului petrografic dezvoltat pe cristalin specifice Carpatilor?
masive de diferite forme, culmi, suprafete de eroziune in trepte, versanti abrupti, abrupturi marginale;
masive ruiniforme, suprafete de eroziune in trepte ,versanti convecsi, terase margianale
masive de diferite forme, culmi,terase marginale, suprafete de erozoine in trepte, versanti abrupti,
abrupturi marginale.

43 In care subregiune geografica a Dobrogei apare cel mai dezvoltat carst?


Dobrogea de Sud
Dobrogea Centrala;
Dobrogea de Nord

45 Care sunt formele structurale caracteristice Muntilor Apuseni?


vai epigenetice, vai antecedente, relief calcaros.
sectoare de vai epigenetice, clipe calcaroase, maguri vulcanice;
sectoare de vai epigenetice, maguri de flis, carst;

46 Care sunt, in ordine descrescatoare, primele cinci varfuri montane din Romania?
Moldoveanu, Negoiu, Parangu Mare, Peleaga – Retezat, Omu;
Moldoveanu, Negoiu, Omu, Parangu Mare; Iezerul;
Moldoveanu, Negoiu, Parangu Mare, Papusa, Leaota

47Carei etape piemontane apartin conglomeratele intalnite azi in culmile subcarpatice Plesu si Pietricica?
piemonturilor acvitanian-burdigaliene;
platforma, orogen, avanfosa
avanfosa, flis, neovulcanic

48 Carpatii Orientali sunt munti de:


Coliziune
Subductie si coliziunea
Obductie

49 Care geograf a facut prima argumentare a prezentei reliefului glaciar si ,implicit, a ghetarilor din
Carpati?
Grigore Posea,
V. Mihailescu
Emm. De Martonne (1899, 1904, 1907)
S. Mehedinti

50 Unde au fost identificate pedimente si inselberguri tipice in Romania?


Dobrogea de Nord si Centrala;
Dobrogea de Sud si Campia Romana;
Dobrogea de Sud si pe litoral

51Care geograf a introdus pentru prima data notiunea de pediment pentru Dobrogea?
Grigore Posea;
Simion Mehedinti
V. Mihailescu

52 Unde se intalnesc cele mai extinse reliefuri pe nisipuri in Romania?

http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Campia Olteniei;
Baraga
Campia de Vest.

53Care ramura montana are cel mai dezvoltat carst?


Muntii Apuseni.
Muntii Bucegi
Muntii metaliferi

54 Ce tip de unitate morfostrucurala este Campia Romana?


de platforma si pe o parte din avanfosa;
de platforma;
de orogen

.55Care erau etajele morfoclimatice din Carpati in timpul würm-ului?


supraglaciar, glaciar si periglaciar;

56 Care este locul central al geosistemului teritorial romanesc?


Podisul Transilvaniei;
Dunărea şi Marea Neagră
Inelul carpatic;

57 Ce geneza au terasele din depresiunile Fagaras si Sibiu?


climatica;
tectonica
structurala

58 In ce sector carpatic se afla pasul Merisor (Banita)?


Carpatii Meridionali;
Muntii Apuseni.
Carpatii Orientali

59 Care sunt subunitatile structurale ale Carpatilor?


cristalino-mezozoice, de flis, sedimentaro-vulcanice, neovulcanice si depresiunile intramontane;
platforma, orogen, avanfosa
avanfosa, flis, neovulcanic

60 Care este principala cauza de formare a teraselor din munti si Subcarpati?


tectonica;
climatica
hercinica

61 Unde se gasesc cele mai multe alunecari din Carpati?


in flisul paleogen si in depresiuni;
in flisul paleogen, depresiuni si pe cristalin;
In zona subcarpatica

62Care erau tipurile de ghetari instalati in Carpati?

http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
pirinean, alpin, complexe alpine, de platou;
de calota, alpin, piranean
de platou, piranean, de calota, complexe alpine

63 In ce munti se gasesc campurile carstice Padis, Zece Hotare si bazinul Rosia?


Muntii Banatului;
Muntii Apuseni;
Muntii Codru-Moma;

64Ce tip de unitate morfostrucurala este Campia de Vest? (depr. Transil.si Dealurile de Vest)
de tranzitie
de orogen;
de platform si avanfosa

65 Care dintre formele de relief litorale au in alcatuirea lor straturi de loess si soluri fosile?
faleza;
Plaja
delta

66 Prin ce se diferentiaza faleza moarta de cea activa?


este mai inalta, mai complexa si cu structura geologica mozaicata;
este mai joasa si nu are patura de loess;
Are o structura geologica complexa

67In ce munti se gasesc complexele de vai si circuri glaciare Lala, Buhaescu si Ineu?
Rodna.
Retezat
Fagaras

68 Cum se mai numeste Era (Epoca) Precarpatica?


Era platformelor;
Etapa Carpatica Veche.
Etapa de tranzitie

69Care sunt sectoarele morfologice ale litoralului romanesc?


faleza, plaja, cordoanele litorale, complexele lagunare, delta maritima si limanurile maritime;
Faleza .,plaja,delta
Plaja ,delta ,prodelta

70Prin ciocnirea caror microplaci s-au format Carpatii Curburii?


Moesica si Panonica
Transilvana si a Marii Negre;
Moesica si Transilvana;

71 De ce nu exista terase marine evidente pe litoralul romanesc


ptr. ca nivelul marii a fost in permanenta mai scazutdecat 4-4m actual
pentru ca au fost erodate;
loessul, datorita friabilitatii, nu pastreaza forme de relief vechi.

http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
72 Cum se diferentiaza manifestarea proceselor geomorfologice in cadrul etajului alpin?
dintre suprafetele netede cu pasuni alpine si cele abrupte, stancoase
intre periglaciar actual si cel fosil;

73Care sunt limitele Sistemului geomorfologic romanesc? Cercul conturat de Tisa, marginea platformei
litorale romanesti, sudul Moldovei si vaile Dunare-Tisa.
Cercul conturat de Nistru, marginea platformei litorale romanesti, sudul Dobrogei si vaile Dunare-Tisa;
Cercul conturat de Tisa, marginea platformei litorale romanesti, sudul Moldovei si vaile Dunare-Tisa.

74 In ce fel de climate se formeaza glacisurile?


a..aride, semiaride, uneori si temperate si reci;
b. aride, ecuatoriale, periglaciare;
c. aride, periglaciare, subecuatoriale.

75 Care este diferenta dintre relieful vulcanic din Vulcanicii Nordici si cei Sudici?
in Vulcanii Sudici sunt conuri vulcanice relativ bine pastrate;
in Vulcanicii Nordici sunt conuri vulcanice bine pastrate;
Vulcanicii Sudici sunt puternic erodati
76 Unde se gaseste cel mai extins relief dezvoltat pe gresii in Romania?
flisul din Apuseni
flisul paleogen din Orientali si Curbura;
flisul cretacic din Orientali

77 Care sunt etajele montane ce impun procese geomorfologice specifice?


alpin, forestier, al depresiunilor intramontane;
alpin, al padurilor de conifere, al padurilor de fag;
alpin, forestier, alpadurilor de fag;
alpin, al padurilor de conifere, al depresiunilor intramontane

78 Care este importanta geomorfologica a conditiilor climatice si tectonice cuaternare?


au condus la aparitia formelor glaciare, periglaciare, teraselor, loessului, paturilor de dezagregare;
au condus la aparitia leossului, periglaciare, teraselor, formelor glaciare, paturilor de dezagregare;
au condus la aparitia formelor periglaciare, glaciare, teraselor, loessului, paturilor de dezagregare;

79 Care tipuri de reliefuri petrografice impun adevarate peisaje geomorfologice?


carstul, alunecarile de teren, reliefurile pe roci cristaline;
carstul, relieful loessian, cuestele;
alunecarile de teren, carstul, reliefurile monocline.

80 Care sunt punctele,( locatiile) extreme europene fata de care se masoara asezarea Romaniei?
Capul Finister, Capul Nord, Capul Matapan si Muntii Urali;
Mediterana, oceanele Atlantic si Arctic, Muntii Urali;
Anglia, Rusia, Finlanda si Grecia

81 Cum se dispun asociatiile vegetale in Romania ?


In zone est-vest
In etaje
Etajat si zonal-concentric

http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
82 Care regiune geografica din Romania are cel mai extins relief de cueste?
Podisul Moldovei.
Carpati
Podisul Dobrogei

83 Care sunt, in ordine cronologica, treptele taxonomice ale scarii morfocronologice ?


Era (epoca), etapa (perioada), faza, subfaza;
Era (epoca), etapa (perioada), subfaza;
Etapa (perioada), era (epoca), faza, subfaza;

84Ce este, din punct de vedere morfogenetic, Insula Serpilor?


un pediment;
un atol.
un inselberg;

85 Prin ciocnirea caror microplaci s-au format Muntii Apuseni?


Panonica si Transilvana.
Moesica si Panonic
Moesica si Transilvana

86 In cate regiuni geomorfologie a fost impartit Domeniul Carpato-Danubiano-Potinc de catre Gr.


Posea si L. Badea in 1984?
17;
20;
10;

87 Cu ce etaj würmian poate fi echivalat, ca denumire, etajul alpin actual?


Cu etajul periglaciar detritico-nival;
Cu etajul supraglaciar;
Cu etajul periglaciar de contact.

88Care sunt masivele montane in care apar principalele reliefuri dezvoltate pe conglomerate
Bucegi, Ceahlau, Ciucas;
Rarau, Ceahlau, Bucegi;
Penteleu, Ciucas, Bucegi.

89Care sunt complexele suprafetelor si nivelurilor de eroziune din Carpati?


Pediplena carpatica, Suprafetele medii carpatice, Suprafetele de bordura, Nivelele carpatice de vale;
Pediplena carpatica si suprafetele medii carpatice;
Rau Ses, Suprafetele medii carpatice, Gornovita, Nivelele carpatice de vale
Suprafetele medii carpatice si suprafetele de bordur

90Cate fasii sau aliniamente structurale au Carpatii Orientali, excluzand vulcanismul?


trei;
sase
patru
cinci

91Care este specificul structural al Subcarpatilor Olteniei?


cei mai mici subcarpati si mai putin cutati; (sunt mai scunzi si mai putin cutati)
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
prezenta cutelor diapire care complica structura.
creste si culmi, bare, platouri, klippe, doline

92De ce se manifesta o puternica abraziune pe litoralul romanesc?


cresterea nivelului marii negre cu 2mm pe an
constitutia geologica fragila a falezei si latimea mica a plajelor;
cresterea nivelului marii negre cu 2-3mm pe an

93Care sunt unitatile geografice in care apar vulcani realizati in ciclul magmatic neogen?
Oas-Harghita si Muntii Metaliferi;
Caliman-Harghita si Muntii Macinului;
Oas-Gutin-Tibles si in Muntii Banatului;

94 Unde se gaseste cel mai dezvoltat carst pe sare din Romania?


Slanic – Prahova
Sovata – Prahova
Platoul Meledic

95 Care sunt formele principale carstice, zise si calcaroase?


creste si culmi calcaroase, bare, platouri, maguri sau cornete, clippe, chei;
masive calcaroase, platouri, creste, lapiezuri;
creste si culmi, bare, platouri, klippe, doline

96Cu ce fel de forme de relief erau confundate pedimentele din Dobrogea?


terase dunarene si marine;

97Care au fost principalele conditii morfogenetice specifice Cuaternarului?


alternările climatice, mişcările neotectonice şi oscilaţiile eustatice.
alternarile climatice, miscarile neotectonice si mobilitatea mare a florei si a faunei;
dezvoltarea insemnata a periglaciarului, mobilitatea mare a florei si a faunei, oscilatiile de nivel ale Marii
Negre

98Care sunt sectoarele morfologice ale litoralului submers?


plaja submersa, versantul litoral, glacisul litoral, frontul deltei ± prodelta.
faleza activă, plaja, limanurile marine şi prodelta;
delta fluviatilă, faleza activă, plaja şi lagunele.

99In Campia de Vest exista următoarele tipuri genetice de câmpii:


De glacis subcarpatic, piemontan-terasate, de terase, de subsidenţă;
De glacis în general, de baltă actuală, piemontan-terasate, de terase;
De glacis în general, piemontane, de subsidenţă.

100Cate regiuni geografice (inclusiv subregiuni cu rang de regiune) are Romania ?


20;
10;
17.

101Care sunt complexele nivelurilor de eroziune din Carpaţi ?


http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Pediplena carpatică, Borăscu, Suprafeţele medii carpatice ;
Râu-Şes, Suprafeţele medii carpatice, Gornoviţa, Nivelurile carpatice de vale;
Pediplena carpatică, Suprafeţele medii carpatice, Suprafeţele de bordură

.
102Suprafaţa României este de:
239.381 km2;
238.400 km2.
238.391 km2,

103Frontierele României în lungul râurilor şi pe uscat sunt de?


1085 km terestru şi 1817 km pe râuri şi Dunăre;
1085 km terestru şi 1075 km pe râuri şi Dunăre;
1850 km terestru şi 1055 km pe râuri şi Dunăre.

104.
Populaţia României, în cifre rotunjite, este de:
21.700.000 locuitor
20.600.000 locuitori;
23.500.000 locuitori.

. 105
Bucureştiul are o populaţie, în cifre rotunjite, de:
2.400.000 locuitori;
1.900.000 locuitori;
1.700.000 locuitori.

. 106
Primele cinci vârfuri ca înălţime sunt:
Moldoveanu, Negoiu, Omu, Parângu Mare, Iezerul;:
Moldoveanu, Negoiu, Parângu Mare, Peleaga – Retezat, Omu;
Moldoveanu, Negoiu, Parângu Mare,Păpuşa, Leaota.

107.
Cele mai înalte trei vârfuri din dealuri sunt:
Măţău, Pleşu, Măgura Odobeşti;
Chiciora, Becheci, Firtuşu.
Măgura Odobeşti, Pleşu, Firtuşu;

108
Care din subregiunile de mai jos este cea mai înaltă ?
Podişul Bârladului;
Câmpia Moldovei;
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Câmpia Transilvaniei

109.
Care sunt, ca lungime pe teritoriul României, primele trei râuri?
Siret, Olt, Prut;
Mureş, Olt, Siret;
Mureş, Prut, Olt.

110
Care sunt primele trei lacuri în ordinea suprafeţelor ?
Porţile de Fier I, Izvorul Muntelui, Sinoe;
Razelm, Ostrovul Corbului,Sinoe;
Razelm, Sinoe, Zmeica.

111
Paralela de 450N trece prin localităţile:
nord de Ploieşti, Timişoara, Paris;
Tg. Jiu, Oraviţa, Bordeaux;
Crimeea,Făgăraş, Budapesta.

. 112.
Meridianul de 250E trece prin:
est de Făgăraş, Roşiori de Vede, Africa de Sud;
vest de Câmpulung-Muscel,Roşiori de Vede, insula Creta;
nord de Ploieşti, Făgăraş, vest de Egipt

113
Câte ore are cea mai lungă zi în România
16 ore
18 ore;
14 ore

114
Pe ce meridian se află fusul orar al României ?
300E iarna şi 450E vara;
300E iarna şi 400E vara;
450E iarna şi 350E vara.

. 115
Care sunt punctele extreme europene faţă de care se măsoară aşezarea
României ?
Mediterana, oceanele Atlantic şi Arctic, Munţii Urali;
Capul Finister, Capul Nord, Capul Matapan şi Munţii Urali;
Anglia, Rusia, Finlanda şi Grecia.

. 116.
Care sunt consecintele asezarii Romaniei in cadrul continentului european?
Care sunt consecintele pozitiei Romaniei in Europa ?
Climat temperat moderat spre excesiv, limita de vest a fagului, un covor vegetal foarte variat;
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Climat moderat spre excesiv, limita de est a fagului, dominarea plantelor venite din est;
Climat temperat moderat spre excesiv, influenţe climatice venite din toate punctele cardinale, un covor
vegetal complex şi variate plante de cultură.
Climat temperat excesiv, limita de est a fagului, influente climatice venite din toate punctele cardinale, un
covor vegetal complex si variate plante de cultura

. 117.
Cele trei mari coridoare europene vor trece pe la?
Porţile de Fier; Timişoara; Albiţa;
Timişoara; Cluj; Siret;
Albiţa; Giurgiu;Vama Veche.

. 118.
De ce România este ţară central-europeană ?
Centrul Europei (Dilove, fost Trebuşani) este imediat la nord de România, iar limita de est a Europei
Centrale este la Urali;
Centrul Europei Centrale este oraşul Făgăraş, iar limita sudică a Europei Centrale este Dunărea;
Centrul Europei este la nord de confluenţa Vaserului cu Tisa, iar limita sud-estică a Europei Centrale
este pe Dunărea inferioară.

119
De ce România este ţara principală dunăreană ?
38% din fluviu udă teritoriul României şi tot în România se află gurile Dunării şi Canalul Dunăre – Marea
Neagră;
Dunărea parcurge 1200 km prin România, posedăm gurile Dunării şi Canalul Dunăre – Marea Neagră;
Dunărea parcurge 1075 km pe graniţa României, posedăm gurile fluviului şi Canalul Dunăre – Marea
Neagră.

. 120.
România împreună cu care alt stat sunt principalele ţări la Marea Neagră?
cu Rusia;
cu Ucraina;
cu Turcia.

121.
Care sunt elementele geopolitice principale ale României ?
Aşezarea României la Dunăre, la Marea Neagră şi lângă Peninsula Balcanică;
Carpaţii, gurile Dunării, Canalul Dunăre – Marea Neagră şi diferite bogăţii de subsol;
Carpaţii, Dunărea, Depresiunea Transilvaniei, sarea şi petrolul.

. 122.
Dacă nu ar fi existat Carpaţii, iar România ar fi rămas o câmpie, care ar fi fost zonele de vegetaţie ?
Pădure de fag;
Silvostepă şi fag;opki
Stepă şi parţial silvostepă.

123
În ce cadru geopolitic european şi global se află România la început de mileniu III ?
În NATO şi UE;

http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Ţară care a aderat la NATO, este asociată la UE şi membră a organizaţiei regionale Cooperarea
Economică la Marea Neagră;
În Pactul de la Varşovia.

124.

Care este denumirea spaţiului geografic românesc ca geosistem teritorial ?


Geosistemul Carpati
Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic;
Domeniul Carpatic.

125.

Care sunt limitele geosistemului Carpato-Danubiano-Pontic ?


Cercul văilor Tisa-Dunăre-Nistru;
Frontierele României;
Cercul conturat de Nistru, marginea platformei litorale româneşti, sudul Dobrogei şi văile Dunăre-Tisa.

. 126.
Cum se realizează (şi se analizează) structura geosistemului românesc
Din îmbinarea pe verticală a elementelor de mediu şi din îmbinarea pe orizontală a regiunilor şi
unităţilor geografice;
Din îmbinarea etajelor şi regiunilor climatice;
Din îmbinarea regiunilor morfostructurale.

127
Ce rezultă din îmbinarea pe verticală a elementelor de mediu ?
Regiuni geografice
Etaje de mediu;
Etaje topografice.

. 128.
Care sunt elementele suport ale Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic
Relieful şi geologia;
Clima şi hidrografia;
Societatea umană.
Carpatii, Dunarea si Marea Neagra.

129
Ce rol joacă Transilvania în cadrul Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ?
Rol de podiş;
Rol de loc central;
Rol de concentrare a hidrografiei.

130.
Care este obiectul Geografiei fizice a României ?
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic tratat ca geosistem teritorial;
Regiunile şi unităţile geografice;
Influenţele geografice externe asupra mediului nostru geografic.

. 131
Care este proporţia de munţi, dealuri-podişuri şi câmpii-lunci ?
33%, 33%, 33%;
31%, 36%, 33%;
35%, 35%, 30%.

132.
În ce an s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură ?
1942;
1902;
1951.

. 133.
Câte regiuni geografice (inclusiv subregiuni cu rang de regiune) are România?
20;
10;
17.

. 134.
Cum se dispun asociaţiile vegetale în România ?
În zone est-vest;
În etaje;
Etajat şi zonal-concentric.

. 135.
Podisul Mehedinti este morfostructurala de tip:
: Orogen;
Tranziţie;
Platformă.
.
136.
Podişul Getic este unitate morfostructurală de tip:
Platformă;
Orogen;
Platformă şi avanfosă.

. 137.
Subunităţile structurale ale Carpaţilor sunt:
Platformă, orogen, avanfosă;
Avanfosă, fliş, neovulcanic;
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Cristalino-mezozoic, fliş, sedimentaro-vulcanic, neovulcanic şi depresiuni.

. 138
Sectoarele structurale ale Subcarpaţilor sunt:
Subcarpaţii Moldovei, Subcarpaţii Vrancei, Subcarpaţii Getici;
Subcarpaţii Getici, Subcarpaţii Olteniei, Subcarpaţii Moldovei;
Subcarpaţii Moldovei, Subcarpaţii Curburii şi Subcarpaţii Getic

. 139.
Era (epoca) Precarpatică se mai numeşte şi:
Era platformelor;
Era orogenelor;
Era avanfoselor.

140
Era Precarpatică cuprinde etapele:
Cambrian-precambriană, caledonică, hercinică;
Cambriană, kimmerică şi neocarpatică;
Precambriană, hercinică, neocarpatică.

. 141
Etapa de tranziţie morfotectonică se plasează între:
Etapele Carpatică Veche şi Neocarpatică;
Erele Precarpatică şi Carpatică;
Fazele orogene hercinică şi alpină.

. 142.
Pediplena Carpatică se situează în:
Etapa Carpatică Veche;
Etapa Neocarpatică;
În timpul suprafeţelor medii carpatice.

. 143.
Piemontul Getic s-a format în:
Sarmaţian;
Badenian;
Villafranchian.

. 144
Care sunt, în ordine cronologică, treptele taxonomice ale scării morfocronologice ?
Eră (epocă), fază, etapă (perioadă), subfază;
Etapă (perioadă), eră (epocă), fază, subfază;
Eră (epocă), etapă (perioadă), fază, subfază.
.
145
.
Obiectul geografiei fizice generale a României este:
Teritoriul dintre graniţele actuale;
Teritoriul Daciei şi al României dintre cele două războaie mondiale;
: Studiul geosistemului teritorial numit Carpato-Danubiano-Pontic.
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro

146.
Care este nucleul şi factorul de control al Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic
Depresiunea Transilvaniei
Dunărea şi Marea Neagră;
Inelul carpatic.

. 147
Care este locul central al geosistemului teritorial al României ?
Carpaţii;
Depresiunea Transilvaniei;
Intersecţia paralelei de 450N cu meridianul 250E.

148.
Care este structura complexă a Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ?
Concentrică;
Radiară;
Concentric-radiară.

. 149.
Care sunt fâşiile şi aliniamentele morfologice principale dispuse circular şi arcuit- concentric în Domeniul
Carpato-Danubiano-Pontic ?

Depresiunea Transilvaniei, dealurile şi podişurile, cursul arcuit mijlociu şi inferior al Dunării;


Carpaţii şi Munţii Măcinului, cercul Podişurilor, arcurile Nistrului şi Dunării;
Coroana carpatică, cercul depresiunilor şi dealurilor peritransilvane, nucleul transilvan al podişurilor,
cercul Subcarpaţilor şi Dealurilor de Vest, semicercul discontinuu al podişurilor, cercul semicontinuu al
câmpiilor, arcul
Nistrului, cercul Prut-Dunăre-Tisa.

150.
Care sunt plăcile şi microplăcile de pe teritoriul României ?
Transilvană, Dobrogeană, Panonică şi Moesică;
Est-europeană, Moesică, Transilvană, Panonică, a Mării Negre;
Interalpină, Panonică, Moesică, a Mării Negre.
. 151.
De ce sectoarele carpatice au structuri diferite ?
Pentru că s-au format în faze orogene diferite;
Deoarece au rezultat din ciocnirea unor plăci diferite şi pe direcţii diferite cu placa Transilvană;
Pentru că ulterior formării lor au evoluat foarte diferit, căpătând noi structuri.

. 152.
Ciocnirea căror microplăci a determinat naşterea Carpaţilor Meridionali ?
Moesică şi Panonică;
Moesică şi Transilvană;
Transilvană şi a Mării Negre.
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro

. 153.
Care sunt limitele microplăcii Mării Negre pe teritoriul României ?
: Falia Dâmboviţa-Fierbinţi Târg spre vest, falia Sf. Gheorghe-Trotuş către est-nord-est şi planul
Beniof vrâncean de sub Carpaţii de Curbură;
Falia Rucăr-Bran-Oituz, falia Sf. Gheorghe şi planul Beniof vrâncean;
Falia Oltului, falia Braşov-Oituz şi falia Sf. Gheorghe.

154.
De ce se produc cutremurele vrâncene?
Pentru că Microplaca Transilvană avansează spre Microplaca Mării Negre;
Deoarece Mmicroplaca Moesică avansează spre cea Transilvană;
Pentru că Microplaca Mării Negre avansează spre şi sub Curbură.

. 155.
Ce importanţă are cunoaşterea tipurilor şi subtipurilor de relief ?
Teoretică – pentru sistematizarea taxonomico-geografică a formelor de relief –, şi practică –
proiecte de sistematizare şi amenajare similare;
Importanţă teoretică;
Importanţă practică.

156.
Limita inferioară a muntelui în Defileul Dunării este la:
200 m;
600 m;
80 m.

157
Carpaţii Orientali sunt munţi de:
Coliziune;
Subducţie;
Obducţie.

158
Masivele de mai jos sunt formate din conglomerate:
Bucegi, Făgăraş, Ceahlău;
Rodna, Ciucaş, Bucegi;
Ceahlău, Ciucaş, Bucegi.

. 159
Depresiunile de mai jos sunt de tip longitudinal-carpatic:
Braşov, Ciuc, Gheorgheni;
Ciuc, Gheorgheni, Dorna;
Gheorgheni, Lotru- Brezoi, Petroşani.

160.
Următoarele pasuri se găsesc în Carpaţii Orientali:
Huta, Urdele, Vălişoara;
Şetref, Merişor, Mestecăniş;
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Prislop, Gutin, Vlăhiţă.

161
Tipurile generale de dealuri subcarpatice sunt:
Getic, curbură, moldav;
Oltean, curbură, moldav, muscele;
Getic, muscele, curbură, moldav.

162
Subcarpaţii Transilvaniei au următoarele caracteristici
: Dealuri de sinclinal şi depresiuni de anticlinal
Dealuri de anticlinal şi depresiuni de sinclinal;
Prezintă numai dealuri şi lipsesc depresiunile.
. 163
Subtipurile principale ale Subcarpaţilor Transilvaniei sunt:
Târnave, Lăpuş, bistriţean;
Homoroade-Târnave-Mureş, bistriţean, Muscelele Năsăudului, Lăpuş;
Homoroade-Mureş, Năsăud, getic.

164.
Podişul Mehedinţi are următoarea structură:
Două benzi calcaroase şi una cristalină;
O fâşie piemontană şi câte una cristalină şi calcaroasă;
Două benzi cristaline şi una calcaroasă.

165.
Care sunt denumirile generale echivalente suprafeţelor din Meridionali cunoscute sub numele de: Borăscu,
Râu-Şes şi Gornoviţa ?
Borăscu = suprafeţele de bordură, Râu-Şes = Suprafeţele medii carpatice, Gornoviţa = Pediplena
carpatică;
Borăscu = Pediplena carpatică, Râu-Şes = Suprafeţele medii carpatice, Gornoviţa = Suprafeţele de
bordură;
Borăscu = Suprafeţele medii carpatice, Râu-Şes = suprafeţele de bordură, Gornoviţa = Pediplena
carpatică.

. 166.
Suprafaţa cu cea mai mare extindere în Carpaţi este:
S I = 12-15%;
S III = 20%,
S II = 12-15%.

167.
Care sunt altitudinile generalizate ale complexelor de eroziune din Carpaţii Medirionali ?
S I = 1800-2300 m, S II = 1200-1600 m, S III = 650-1100 m, S IV = 550-800 m;
S I 2000-2500 m; S II = 1600-2000 m, S III = 1000-1500 m, S IV 300-500 m,
S I = 2200-2500 m, S II = 1200-1600 m, S III = 1000-1100 m, S IV = 650-1100 m.

. 168.
Care complexe de eroziune sunt dispuse orizontal şi care înclinat ?
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Orizontal = Pediplena carpatică şi suprafeţele de bordură dinspre Transilvania, iar înclinat = Suprafeţele
medii carpatice, Nivelurile umerilor carpatici de vale şi Suprafeţele de bordură în interiorul Carpaţilor;
Orizontal = S II şi S III, iar înclinat = S I, S IV;
Orizontal = S III, S IV, iar înclinat = S I, S II.

169
Care sunt altitudinile nivelurilor(nivelelor) de eroziune din Subcarpaţii Curburii
800-900 m, 700 m, 450-500 m, 300-400 m; \
1500-1000 m, 700-750 m, 500-550 m, 300-400 m;
1400-1000 m, 700-800 m, 450-750 m, 380-500 m.

. 170
Care podiş păstrează resturi din suprafeţele carpatice notate S II, S III, S IV?
Podişul Moldovei;
Podişul Getic;
Podişul Mehedinţi.

. 171.
Cine a efectuat primele studii asupra piemonturilor din România ?
S. Mehedinţ
V. Mihăilescu; \
Grigore Posea.
.
172.
Sub ce fel de climat s-au format piemonturile cele mai extinse din România ?
Ecuatorial şi subtropical;
Temperat şi periglaciar;
Mediteranean şi mai puţin in periglaciar.

. 173.
Care au fost principalele etape (faze) de formare a piemonturilor in Neozoic\
Acvitanian – burdigalian, sarmaţian, villafranchian şi mai puţin în cuaternar;
Hercinic, sarmaţian, villafranchian;
Ponţian, sarmaţian, cuaternar.
.
174.
Unde se păstrează cel mai extins piemont din România ?
În Podişul Moldovei;
În Câmpia de Vest;
În Podişul Getic.

. 175.
Care sunt fasiile circumcarpatice ale resturilor piemontane ?
Pericarpatice, circumtransilvane, piemonturile din depresiunile intracarpatice şi piemonturile din câmpii;
Carpatice, subcarpatice, periglaciare şi de glacisuri;
Pericarpatice, getice, moldave şi subcarpatice.

176.
Glacisurile se formează sub următoarele climate:
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Aride, semiaride, uneori şi temperate şi reci;
Aride, ecuatoriale, periglaciare;
Aride, periglaciare, subecuatoriale.

. 177.
Pedimentele se formează sub următoarele tipuri de climate:
Ecuatoriale şi subtropicale;
Aride şi semiaride;
Temperate şi periglaciare.

178
Fazele de formare a glacisurilor din România au fost:
În timpul pediplenei carpatice şi în holocen,
În timpul Suprafeţelor medii carpatice şi în pleistocen;,
În timpul suprafeţelor S II – S IV, villafranchian, pleistocen şi holocen.

179.
Cu studiul glacisurilor din România s-au ocupat:
Posea, Coteţ, Mihăilescu, Gâştescu, Mehedinţi;
Posea, Coteţ, Băcăuanu, Vespremeanu;
Posea, Coteţ, Gâştescu, Cucu.

. 180.
Pedimentele au fost sesizate, prin studiu, în România la:
1900;
1925;
1980.

. 181
Înainte de a fi cunoscută geneza suprafeţelor de pediment, ele erau confundate cu:
Terase dunărene şi marine;
Cueste şi terase;
Suprafeţe structurale şi glacisuri.

182.
Pedimente si inselberguri tipice au fost identificate în:
Dobrogea de Sud şi pe litoral;
Dobrogea de Sud şi Câmpia Română;
Dobrogea de Nord şi Centrală.

183
Insula Şerpilor este:
Un pediment;
Un inselberg;
Un atol.
184.
Depresiunea Nalbant este:
O butonieră;
O depresiune epigenetică;
O pediplenă.
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro

185
Relieful structural cel mai extins din România se găseşte în:
Carpaţi;
Subcarpaţi;
Podişuri.

186.
Relieful tectono-structural cel mai important se află în:
Carpaţi;
Podişuri;
Dealurile de Vest.

. 187
Unde se găsesc reliefuri de tip bloc-faliat ?
În Subcarpaţi;
În Podişul Moldovei;
În Munţii Apuseni.

188.
Unde se găseşte cel mai extins relief de cueste şi văi subsecvente ?
În Subcarpaţi;
În Podişul Moldovei;
În Podişul Mehedinţi.

189
Subregiunile structural-morfologice ale Podişului Transilvaniei sunt:
Podişul Someşean, Podişul Târnavelor, Câmpia Transilvaniei, Subcarpaţii Transilvaniei;
Podişul Someşan şi Podişurile Transilvaniei;
Podişul Someşan, Podişul Târnavelor şi Câmpia Transilvaniei.

190.
Modelul general al Subcarpaţilor se compune din următoarele elemente:
Culmi de anticlinal, culmi de pinteni montani şi depresiuni de sinclinal;
Culmi de anticlinal şi depresiuni de sinclinal;
Culmi de anticlinal, culmi de monoclin şi depresiuni de eroziune.

194.
Subcarpaţii Transilvaniei au ca model general următoarele elemente:
Culmi de anticlinal şi depresiuni de sinclinal;
Culmi de sinclinal şi depresiuni de anticlinal;
Culmi de tip muscele şi depresiuni de eroziune de contact.

. 195.
Complicaţiile structurale din Subcarpaţi, faţă de modelul general, sunt:
Brahianticlinale, cuvete, pinteni, falii, cute diapire;
Cuvete, pinteni montani, falii, cute solzi, şariaje;
Cuvete, pinteni, brahianticlinale, monoclin, inversiuni de relief, şariaje.

http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro

196.
Câte şiruri de depresiuni se găsesc în Muscelele Argeşului?
Un şir;
Trei şiruri;
Două şiruri.

197.
Subcarpaţii Curburii au:
Două subsectoare structurale;
Trei subsectoare;
Patru subsectoare structurale.

198
Subcarpaţii Moldovei au următoarele elemente morfostructurale:
Trei depresiuni, două culmi principale şi un culoar de contact;
Două depresiuni şi trei culmi deluroase;
Patru depresiuni, trei culmi principale şi un culoar de contact.

199.
Punctele extreme ale Romaniei sunt:
in N Horodistea, in S Giurgiu, in E Sulina, in V Nadlac;
in N Horodistea, in S Zimnicea, in E Sulina, in V Beba Veche;
in N Horodistea, in S Oltenita, in E Chilia, in V Beba Veche

. 200.
Câte şiruri morfostructurale au Carpaţii de Curbură?
Două;
Trei;
Patru.

201.
Ce vai se dirijeaza pe despicatura longitudinală a Meridionalilor şi Munţilor Banatului?
Lotrul, Jiul de Est, Jiul de Vest, Cerna, Nera;
Lotrul, Jiul, Cerna, Timişul;
Lotrul, Jiul de Est, Jiul de Vest, Tismana.

202.
Care dintre formele structurale de mai jos sunt caracteristice pentru Apuseni?
Sectoare de văi epigenetice, clipe calcaroase, măguri vulcanice;
Sectoare de văi epigenetice, măguri de fliş, cars
Văi epigenetice, văi antecedente, relief calcaros.

. 203.
Suprafeţele ocupate de tipurile principale de roci care apar la zi în România deţin următoarea pondere:
85% sedimentare, 1% metamorfice şi 14% vulcanice;
85% metamorfice, 10% sedimentare şi 5% vulcanice;
85% sedimentare, 10% metamorfice şi 5% vulcanice.

http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
. 204.
Care tipuri de reliefuri petrografice impun adevărate peisaje geomorfologice ?
Carstul, alunecările de teren, reliefurile cristaline;
Carstul, relieful loessian, cuestele;
Alunecările de teren, carstul, reliefurile monocline.

. 205.
Care sunt formele petrografice specifice cristalinului din platforme ?
Peneplene şi pediplene, reliefuri faliate;
Horsturi şi grabene;
Peneplene fosile cu inselberguri şi văi antecedente.

206.
Formele petrografico-cristaline specifice Carpaţilor sunt:
Masive de diferite forme, culmi, suprafeţe de eroziune în trepte, versanţi abrupţi, abrupturi marginale;
Masive conglomeratice, culmi, suprafeţe de eroziune;
Masive calcaroase, conuri vulcanice, versanţi abrupţi.

. 207.
Carstul fosil din România se găseşte în:
Câmpia Română, Dobrogea de Sud;
Munţii Apuseni şi Subcarpaţii;
Bucegi, Podişul Someşan.

208.
Formele principale carstice, zise şi calcaroase, sunt:
Masive calcaroase, platouri, creste, lapiezuri;
Creste şi culmi calcaroase, bare, platouri, măguri sau cornete, clippe;
Creste şi culmi, bare, platouri, clippe, doline.

. 209.
Exocarstul se compune din:
Lapiezuri, doline, polii, chei, văi oarb
Lapiezuri, doline, polii, crovuri;
Doline, lapiezuri, polii, chei, stalactite.

210.
Următoarele peşteri se găsesc în Apuseni:
Vântului, Izvorul Tăuşoarelor, Topolniţa, Cloşani;
Meziad, Scărişoara, Urşilor, Focul Viu;
Vântului, Scărişoara, Ponicova, Cioclovina.

. 211.
Următoarele câmpuri carstice (Padiş, Lumea Pierdută, Zece Hotare şi bazinul Roşia) se găsesc în:
Munţii Banatului;
Munţii Codru-Moma;
Munţii Apuseni.

. 212.
Cheile de pe raurile Cerna, Sohodol, Galbenul, Olteţul şi Bistriţa se găsesc în:
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Munţii Banatului;
Carpaţii Meridionali;
Munţii Apuseni.

213.
Cel mai dezvoltat carst pe sare se găseşte la:
Platoul Meledic;
Slănic – Prahova;
Sovata – Praid.

214.
Cel mai dezvoltat relief pe gresii se găseşte
Flişul cretacic din Orientali;
Flişul pelaogen din Orientali şi Curbură;
Flişul din Apuseni.

215.
Principalele reliefuri pe conglomerate se găsesc în:
Bucegi, Ciucaş, Ceahlău;
Rarău, Ceahlău, Bucegi;
Penteleu, Ciucaş, Bucegi.

216.
Cele mai întinse reliefuri pe nisipuri se găsesc în:
Bărăgan;
Câmpia Olteniei;
Câmpia de Vest.

. 217.
Următoarele câmpuri de nisipuri (Valea lui Mihai, Teremia şi Curtici) se
găsesc în:
Câmpia Olteniei;
Câmpia Bărăganului;
Câmpia de Vest.

218.
Ce tipuri de reliefuri se dezvoltă pe argile şi marne ?
De ravenare, fluviatil, alunecări;
Alunecări, forme carstice, ravenări, vulcani noroioşi;
Alunecări, vulcani noroioşi, de tasare şi sufoziune.

. 219.
Câte faze de reactivare şi declanşare a alunecărilor au provocat despăduririle antropice ?
O fază;
Două faze;
Trei-patru faze.

220.
Unde, în Carpaţi, există cele mai multe alunecări ?
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
În flişul paleogen şi în depresiuni;
În flişul cretacic şi pe formaţiuni mezozoice;
În flişul paleogen, depresiuni şi pe cristalin.
221.
Pe care din următoarele subregiuni se găsesc foarte multe alunecări ?
Câmpia Transilvaniei, Câmpia Moldovei, Dobrogea de Sud;
Câmpia Moldovei, Câmpia Transilvaniei, Subcarpaţii Curburii;
Câmpia Moldovei, Podişul Getic, Dealurile Crişanei.

222.
Cele mai întinse suprafeţe cu loess se găsesc în:
Câmpia Română, Câmpia de Vest şi Câmpia Transilvaniei;
Câmpia Română, Câmpia de Vest, Dobrogea, Podişul Moldovei;
Câmpia de Vest, Câmpia Română, Podişul Moldovei, Podişul Mehedinţi.

. 223.
De câte categorii şi vârste sunt relieful vulcanic şi cel impus de rocile vulcano-magmatice din Romania?
Preneogen (ca relief petrografic) şi neogen – ca relief vulcanic;
Conuri, cratere şi planeze;
Vulcani activi, stinşi şi reziduali.

224.
Resturi ale ciclurilor vulcanice hercinice şi prehercinice se întâlnesc sub formă de:
Conuri, platouri de lave, platouri de aglomerate;
Batolite, lacolite, filoane exhumate;
Lacolite, planeze, cratere.

. 225.
Rocile vulcanice mezozoice s-au pus în loc în rifturile carpatice sub formă de:
Ofiolite şi diabaze;
Banatite, granite şi andezite;
Vulcanite neogene.

. 226.
Banatitele (roci acide) s-au pus în loc în faza:
Rifturilor carpatice mezozoice;
Orogenezei austrice;
Subducţiei orogenezei laramice.

. 227.
Vulcanismul neogen a realizat vulcani în următoarele unităţi:
Căliman-Harghita şi Munţii Măcinului;
Oaş-Gutin-Ţibleş şi în Munţii Banatului;
Oaş-Harghita şi Munţii Metaliferi.

. 228.
Vulcanicii Nordici cuprind următoarele masive:
Oaş, Gutin, Lăpuş, Ţibleş, Bârgău;
Oaş, Igniş, Gutin, Lăpuş, Ţibleş
Gutin, Oaş, Ţibleş, Bârgău, Căliman.
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro

. 229.
Unul din masivele vulcanice de mai jos este platou vulcanic:
Igniş;
Gutin;
Căliman

. 230.
Următoarele forme (cratere, planeze, platouri de aglomerate) se găsesc în:
Ţibleş;
Igniş;
Harghita.

231.
Măguri multe de tip neck se găsesc în:
Munţii Lăpuşului, Metaliferi şi Oaş;
Muntele Igniş, Gurghiu şi Ţibleş;
Munţii Lăpuşului, Căliman şi Harghita.

232.
Următoarele depresiuni sunt de baraj vulcanic:
Ciuc, Gheorgheni, Gurahont;
Ciuc, Gheorgheni, Braşov;
Gheorgheni, Brad-Hălmagiu, Bozovici.

. 233.
Care dintre următoarele tipuri de vulcani noroioşi au con şi crater?
Bolboroşi;
Zalţe;
Gloduri.

. 234.
Primele trei bazine hidrografice ca mărime sunt:
Siret, Mureş, Olt
Olt, Someş, Argeş;
Siret, Mureş, Prut.

235.
Cele mai complexe bazine hidrografice, ca relief, sunt:
Siretul, Someşul şi Argeşul;
Oltul, Mureşul şi Someşul;
Siretul, Oltul şi Prutul.

236.
Primele patru văi ca lungime pe teritoriul României sunt:
Mureş, Olt, Prut, Someş
Mureş, Prut, Olt, Siret;
Prut, Siret, Olt, Argeş.

237.
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Adâncimea fragmentării produse de văi oscilează între:
0-1000 m;
0-800 m;
0-2000 m.

. 238.
Dunărea are o pantă de curgere în România de:
1,070‰;
2,030‰;
0,065‰.

239.
Interfluviile principale din Carpaţii Orientali se dirijează, dominant, astfel:
NV-SE;
NE-SV;
N-S.

. 240.
Versanţii convecşi-concavi domină în:
Munte;
Podişuri;
Câmpii.

241.
În evoluţia hidrografiei, etapa villafranchiană se caracteriza prin:
Oscilări ale râurilor pe conuri piemontane;
Formarea actualelor terase;
Existenţa Dunării ca principal colector.

. 242.
În Carpaţii flişului, văile principale transversale s-au format prin:
Captare;
: Antecedenţă;
Epigenie.

. 243.
Trecerea Dunării prin Defileu spre Câmpia Română s-a făcut prin:
Captare;
Antecedenţă;
Epigenie.

244.
Crişul Repede s-a format prin:
Antecedenţă;
O captare;
O suită de captări.

245.
Arieşul superior şi văile afluente pe stânga Arieşului au curs iniţial peste:
Munţii Metaliferi;
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Munţii Trascăului;
Colţii Trascăului.

. 246.
Care din următoarele râuri actuale s-au format prin captări?
Vaserul;
Iza;
Mara.

. 247.
Care este cel mai vechi râu din Depresiunea Transilvaniei ?
Mureşul;
Someşul;
Târnava Mare.

. 248.
Hidrografia iniţială din Câmpia Moldovei curgea dominant spre:
Siret;
Prut;
Bârlad.

249.
Dunărea a ajuns iniţial, la terasa 5, până la:
Olt;
Mostiştea;
Brăila.

. 250.
Pe valea Ierului, din câmpia cu acelaşi nume, au curs iniţial:
Crişul Repede şi Crasna;
Someşul şi Tisa;
Someşul şi Barcăul.
\
251.
Geneza teraselor din munţi şi Subcarpaţi este dominant:
Tectonică;
Climatică;
Eustatică.

252.
Terasele din depresiunile Făgăraş şi Sibiu sunt dominant:
Tectonice;
Climatice;
Eustatice;

. 253.
Care terase corespund cu nivelurile carpatice de vale?
Cele peste 100-130 m;
Cele sub 100-130 m;
Cele de 100-130 m.
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro

254.
Unde se găseşte cel mai mare număr de terase din Romania?
În majoritatea podişurilor şi pe majoritatea văilor principale din munte;
În Subcarpaţi şi Dealurile de Vest;
În câmpiile piemontane.

255.
Unde lipsesc terasele tipice ?
În câmpiile piemontane;
În Dobrogea şi câmpiile de subsidenţă;
În Bărăgan.

256.
Terasele reper au următoarele altitudini:
30-35 m şi 95-110 m;
30-35 m şi 55-60 m;
15-25 m şi 130-150 m.

257.
Luncile cele mai late sunt în:
Câmpiile piemontane;
Câmpiile de subsidenţă;
Câmpiile de glacis.

. 258.
Bălţile Dunării (Ialomiţei şi Brăilei) sunt lunci:
Dezvoltate simetric faţă de fluviu
Dezvoltate asimetric faţă de fluviu;
Limitate la exterior de braţe dunărene.

259.
Condiţiile climatice şi tectonice cuaternare sunt importante pentru a explica geneza:
Formelor structurale, petrografice şi piemonturile;
Formelor glaciare, periglaciare, teraselor, loessului, păturilor de dezagregare;
Formelor glaciare, periglaciare şi suprafeţelor de nivelare.

260

Dupa relieful glaciar moştenit, cuaternarul se subîmparte în:


: Preglaciar, glaciar şi postglaciar;
Pleistocen şi holocen;
Pliocen, pleistocen şi holocen.

261.
Etajele morfoclimatice din Carpaţi în timpul würmului erau:
Periglaciar, de tundră şi pădure de molid;
Supraglaciar, glaciar şi periglaciar;
Supraglaciar, de tundră şi pădure de molid.
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro

262.
Când au existat gheţari în Carpaţi?
În würm;
În günz;
În mindel.

263.
Ce tipuri de depozite superficiale au fost moştenite din glaciar?
Terasele, glacisurile, piemonturile;
Loessul, loessoidele, nisipurile eoliene, păturile de dezagregări;
Gresiile, marnele, argilele şi loessul.

. 244.
În ce fază tectonică s-au înălţat Carpaţii peste limita zăpezilor veşnice ?
Rhodanică;
Valahă;
Pasadenă.

265.
Care unităţi se înalţă în prezent cu 1,5 mm/an ?
Apusenii şi Podişul Moldovei;
Depresiunile Transilvaniei şi Braşovului;
Carpaţii Orientali şi de Curbură.

266.
Care unităţi sau regiuni sunt subsidente în prezent ?
Depresiunea Braşovului, Câmpia Siretului inferior, Podişul Getic;
Depresiunea Panonică, Depresiunea Braşov, litoralul;
Câmpia Titu-Pucheni-Sărata, Burnasul, Câmpia Olteniei.

267.
În ce fază glaciară nivelul Mării Negre coborâse la minus 130 m ?
În würm;
În holoce
În riss.

268.
In timpul cuaternarului, în depresiunile Gheorgheni, Ciuc şi Braşov a existat, dominant, următorul regim
morfogenetic:
Lacustru;
Fluvio-mlăştinos subsident;
De uscat în înălţare.

269.
In ce faze nivelul Mării Negre coincidea cu nivelul Oceanului Planetar ?
Când comunica cu Mediterana şi aceasta cu Atlanticul;
Când comunica cu Mediterana şi cu Caspica;
Când era o mare total închisă.

http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
270.
Cand a avut loc cea mai puternică transgresiune a Mării Negre ?
În transgresiunea neolitică, la + 5 m, (5000-1000 ani î.e.n.);
În transgresiunea valahă, la + 10 m (+ 500 la 2000 ani);
În transgresiunea würmiană, la + 130 m (între 15.000 – 25.000 î.e.n.).

271.
In ce faza albia Dunării din Câmpia Română de Est şi din Deltă a fost cea mai adâncă ?
În prezent;
La maximum würmian;
În holocen.

272.
In ce faza evolutiva, Dunărea inferioară a avut cea mai mare lungime ?
Când a pătruns peste Porţile de Fier;
În holocen;
În maximum glaciar al würmului.

273.
De ce nu există terase marine evidente pe litoralul românesc ?
Pentru că nivelul mării a fost în permanenţă mai scăzut decât + 4-5 m actual;
Pentru că au fost erodate;
Pentru că Marea Neagră nu a avut legătură cu Atlanticul.

. 274.
Care au fost cauzele instalării gheţarilor în Carpaţi ?
Răcirea climei în cele patru faze glaciare alpine;
Răcirea climei în holocen;
Înălţarea Carpaţilor în faza pasadenă şi răcirea climei în würm.

275.
Cu studiul glaciatiunii carpatice s-au ocupat:
Martonne, Mehedinţi, Sârcu, N. Rădulescu;
Sârcu, Niculescu, Valeria Velcea, Posea;
Posea, Niculescu, Sawicki, Zăvoianu.

. 276.
Limita zăpezilor veşnice în timpul glaciaţiunii carpatice se situa la:
1800-2000 m în S şi 1600-1700 m în N;
1600-1700 m în S şi 1800-2000 m în N;
1500 m în S şi 1300 m în N.

. 277.
Limita morenelor frontale cobora până la:
1300-1400 m în sudul Carpaţilor Meridionali şi 800-1100 m în nord;
1800 m în sudul Meridionalilor şi 1600 m în nord;
2000 m în Meridionali şi 1700 m în nord.

. 278.
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Tipurile de gheţari instalaţi în Carpaţi erau:
De calotă, alpin, pirinean
Pirinean, alpin, complexe alpine, de platou;
Suspendat, complexe alpine, alaskian.

279.
Custurile sunt:
Forme glaciaro-periglaciare;
Umeri periglaciari;
Interfluvii netede.

. 280.
Cele mai multe lacuri glaciare sunt în:
Făgăraş;
Retezat;
Rodna.

. 281.
Gheţari de platou au existat în:
Muntele Borăscu, Făgăraş, Bucegi;
Retezat, Ţarcu, Bihor;
Făgăraş, Borăscu, Muntele Mic.

282.
Urmatoarele vai glaciare (Nucsoara, Lăpuşnic, Râul Bărbat) se găsesc în:
Munţii Făgăraş;
Retezat;
Rodna.

283.
Au circuri, dar nu au lacuri glaciare:

Bucegi;
Rodna;
Şureanu.

. 284.
Complexele de văi şi circuri glaciare Lala, Ineu şi Buhăiescu se găsesc în:
Făgăraş;
Munţii Maramureş;
Rodna.

. 285.
Bucura, Zanoaga si Slaveiul se găsesc în:
Ţarcu;
Retezat;
Parâng.

286.
Cine a demonstrat existenţa unei singure faze glaciare, cu trei stadiale, în Carpaţi ?
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Martonne;
Sârcu;
Posea.

287.
Următorii munţi nu au avut gheţari, nici măcar incipienţi:
Maramureşului;
Căliman;
Ciucaş.

288.
Care fenomene conduc la instalarea unui mediu periglaciar ?
Temperaturi sub 00C şi precipitaţii reduse;
Temperaturi sub 00C şi precipitaţii multe;
Înălţimi peste limita zăpezilor veşnice.

. 289
Când au existat medii periglaciare în România ?
În interglaciare;
În toate fazele glaciare alpine;
Numai în faza würm.

. 290.
Periglaciar actual există în:
Etajul alpin;
Etajul coniferelor;
Etajul conifere-foioase.

291.
Periglaciarul din timpul würmului s-a extins în:
Etajul alpin actual;
Etajul deluros şi muntos;
Peste toată ţara.

292.

După procesele periglaciare şi după rocă, formele periglaciare se grupează astfel:


De dezagregare criogenă; nivale; în/sau pe roci moi;
De dezagregare; de acumulare; din etajul alpin;
De alterare; de alunecare; de versant.

293.
Structurile periglaciare păstrate ca urme sunt:
Molisolul şi pergelisolul;
Babele, sfincşii, mările de pietre;
Involuţii, pungi, pene, lentile solifluidale, soluri poligonale.

http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
. 294.
Următoarele forme sunt de natură nivală:
Scochine, semipâlnii nivale, excavaţiuni lacustre, culoare de avalanşe;
Excavaţiuni lacustre, potcoave nivale, scochine, roci mutonate;
Şei de transfluenţă, sfincşi, scochine, potcoave nivale.

. 295.
Cu ce etaj pleistocen poate fi echivalat, ca denumire, etajul actual alpin ?
Cu etajul periglaciar detritico-nival;
Cu etajul supraglaciar;
Cu etajul periglaciar de contact.

296.
Cele mai multe si mai inalte capuri se gasesc in cadrul?
falezei active de sud
falezei moarte.
a sud de Constanta

. 297.
Cu cine se aseamana, conform urmelor de loessuri şi loessoide, mediul periglaciar din regiunea transilvană
?
Cu regiunea moldavă;
Cu regiunea sudică;
Cu regiunea de vest.

298.
Intre Delta, litoral şi platforma continentala există următoarele interdedependenţe:
Au limite comune;
Prezintă tranziţii, suprapuneri şi legături genetice impuse de oscilaţiile nivelului Mării Negre;
Toate trei s-au format în timpul glaciarului würm.

299.
Litoralul românesc cuprinde:
Faleza, plaja, cordoanele litorale, complexele lagunare, delta maritimă şi limanurile maritime;
Faleza activă, plaja, limanurile marine şi prodelta;
Delta fluviatilă, faleza activă, plaja şi lagunele.

. 300.
Litoralul submers se compune din:
Plaja submersă, plaja emersă, faleza moartă şi prodelt
Plaja submersă, versantul litoral, prodelta şi cordoanele litorale;
Plaja submersă, versantul litoral, glacisul litoral, frontul deltei ± prodelta.

. 301.
Faleza românească se întinde între:
Capul Dunavăţ şi Vama Veche;
Capul Singol şi Vama Veche;
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Lacul Razelm şi Vama Veche.

302.
Faleza moartă sau în conservare se întinde între:
Capul Dunavăţ şi Vama Veche;
Capul Singol şi Vama Veche;
Capul Dunavăţ şi Capul Singol.

303.
Cele mai multe şi mai înalte capuri se găsesc în cadrul?
Falezei active din sud;
Falezei moarte
La sud de Constanţa.

304.
Care dintre următoarele forme sunt submerse:
Frontul deltei şi prodelta;
Glacisul litoral şi cordoanele litorale;
Prodelta şi grindurile litorale.
.
305.
Ce formă de relief are în componenţa sa straturi de loess şi soluri fosile?
Plajele;
Cordoanele litorale;
Falezele.

306.
Limanurile sunt de următoarele tipuri:
Fluvio-marine şi fluvio-lagunare;
Fluvio-marine şi fluviatile;
Fluvio-marine, fluvio-lagunare şi fluviatile.

307.
Siutghiolul este:
Liman;
Lagună;
Estuar.

308.
Prin ce se justifică împărţirea ţărmului românesc în ţărm deltaic, ţărm lagunar şi ţărm cu faleză ?
Prin formele de relief pe care se suprapune;
Prin geneza liniei de ţărm;
Prin forma de relief situată în spatele liniei de ţărm.

. 309.
„Grindul” Chilia reprezintă:
O grădişte continentală;
Un grind maritim;
Un grind fluviatil.

http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
. 310.
Deltele formate de braţul Chilia sunt:
Chilia, Delta maritimă şi delta fluviatilă;
Chilia, Sahalelor şi Pardinei;
Chilia, Dranov şi Pardinei.

311.
Delta Dunării a început să se formeze în:
Pleistocen;
Glaciarul Würm;
Holocen.

. 312.
Teritoriul Deltei a trecut prin următoarele stadii:
Estuar, golf-liman, deltă fluviatilă de tip Mississippi, deltă fluvio-marină;
Deltă secundară, deltă fluviatilă, deltă tip Mississippi;
Frontul deltei, prodeltă, deltă secundară şi deltă marină.

. 313.
Resursele de bază ale ţării sunt:
Energetice, minerale şi minereuri, apele, fondul funciar;
Aerul, apa, vegetaţia, relieful, energia solară;
Cărbunii, hidrocarburile, energia atomică, hidroenergia.

314.
Huila se găseşte la:
Petroşani, Cozla, Munţii Anine
Comăneşti, Asău, Ţebea;
Berbeşti, Alunu, Şotânga.

. 315.
Urmatoarele localitati se găsesc în Câmpia de Vest:
Zătreni, Moşoaia, Hulubeşti;
Biled, Satchinez, Variaş;
Tazlău, Zemeş, Moineşti.

316.
La Bazna, Nadeş şi Copşa Mică se extrage:
Gaz de sondă;
Petrol;
Gaz metan.

. 317.
Hidrocentrala de la Gilău se găseşte pe:
Someşul Cald;
Someşul Mic;
Someşul Mare.

. 318.
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
La Ghelari, Teliuc şi Băişoara se găseşte:
Cupru;
Cărbune brun;
Fier.

319.
La Săcărâmb, Roşia Montană şi Şuior se exploatează:
Cupru;
Mangan;
Minereu aurifer.

. 320.
La Dobreşti, Zece Hotare şi Ohaba Ponor se găseşte:
Fier;
Bauxită;
Nisip cuarţos.

. 321.
Relieful este suport sau element primar al mediului ?
Suport;
Element de mediu;
Suport şi element.

322.
Ca element de mediu, relieful determină:
Etaje morfoclimatic
Zone climatice;
Subzone climatice.

323.
Categoriile de mediu natural din România sunt
Terestru, aerian, subteran;
Acvatic, terestru, subteran;
De munte, de deal, de câmpie.

324.
În cadrul mediului terestru din Romania domină:
Mediul carpatic;
Mediul temperat-continental;
Mediul de pădure.

. 325.

Etaje climatice;
Zone climatice;
Regiuni climatice.

326.
Tipurile principale de mediu natural pe teritoriul României sunt următoarele:
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Montan, subcarpatic, de podiş, de câmpie, deltaic, litoral, marin;
Stepic, de pădure cu foioase, de conifere, de deal, de munte, de câmpie;
Carpatic, transilvan, moldav, dobrogean, deltaic, marin.

/. 327.
Mediile intens transformate de om (antropizate) din România sunt:
Păşunile, fâneţele, podgoriile;
Agricol, urban, rural
Stepă, agricol, rural.

328.
Subtipurile de mediu carpatic sunt următoarele:
Alpin, munte mediu şi jos, de depresiune, al culoarelor de vale;
Munte înalt, munte jos, faţa şi dosul muntelui, de depresiune;
Oriental, meridional, bănăţean, apusean.

. 329.
Carpatii Maramuresului si ai Bucovinei stau sub influenta maselor de aer:
Estice şi sudice;
Scandinavo-baltice, estice şi vestice;
Baltice şi estice.

330.
Climat de depresiune în Carpaţii Moldo-Transilvani se găseşte în:
Bilbor, Borsec, Gheorgheni, Ciuc, Comăneşti;
Gheorgheni, Ciuc, Comăneşti, Maramureş;
Bilbor, Borsec, Gheorgheni, Vatra Dornei.

331.
Muntele Nemira este afectat relativ des de mase de aer:
Vestic;
Sudic;
Estic.

332.
Inversiuni puternice de temperatură se produc în:
Defileul Oltului;
Depresiunea Vatra Dornei;
Depresiunea Braşov.

333.
in Carpatii Meridionali, „fata muntelui” se află spre:
Nord;
Sud;
Vest.

334.
La poala Munţilor Apuseni se găsesc păduri de:
Fag, gorun, cer;
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Fag şi conifere;
Fag.

. 335.
Cea mai mare cantitate de precipitaţii cade în:
Bihor;
Muntele Mare;
La Stâna de Vale.

. 336.
In Muntii Poiana Ruscai, aşezările sunt fixate pe:
Culmi;
Versanţi;
Văi.

. 337.
Mediul subcarpatic are două subtipuri:
De culme şi versant;
:De deal şi depresiune;
De depresiune şi vale.

. 338.
Subcarpatii Moldovei sunt afectati de mase de aer:
Continental-estice, nord-estice şi baltice;
Continental-estice, nord-estice şi vestice;
Vestice şi baltice.
\
. 339.
Depresiunile subcarpatice getice şi de curbură se caracterizează prin următoarele temperaturi şi
precipitaţii anuale:
7-80C şi 700 mm;
9-100C şi 600 mm;
8-90C şi 800 mm.

340.
Subcarpatii Buzaului şi Prahovei sunt dominaţi de vânturi:
Din est;
Din vest;
De foehn.

. 341.
În Depresiunea Soveja coboară coniferele deoarece:
Stă sub influenţa foehnului;
Stă sub influenţa vânturilor de nord-est;
Stă sub influenţe de aer vestic.

. 342.
Varful Chiciora din Muscelele Argeşului are un climat:
Subcarpatic;
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
De deal jos;
De munte jos.

343.
Mediile naturale ale podisurilor sunt de următoarele tipuri:
De deal, de depresiune şi vale;
De stepă şi silvostepă;
De deal şi de versant.

344.
Climatul si mediile de podis sunt influenţate, dominant, de:
Carpaţi;
Centrii barici externi;
De Subcarpaţi.

. 345.
Podişurile României se includ într-o singură regiune climatică, în două sau
în mai multe?
În mai multe;
În două;
Într-una singură.

. 346.
Numele de Câmpia Transilvaniei a fost determinat de
Climatul de câmpie;
Funcţia agricolă a subregiunii;
Este o câmpie.

. 347.
Care dintre aliniamentele depresionare au un mediu mai cald ?
Secaş – Alba Iulia – Turda;
Făgăraş – Sibiu;
Huedin – Agriş.

. 348.
Suportă influenţe submediteraneene mediul dealurilor:
Silvaniei;
Crişene;
lBănăţene.

349.
Depresiunea Elan are un mediu natur
Pădure;
Stepă;
Silvostepă.

350.
Podisul Babadag are un mediu de:
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Pădure de stejar;
Pădure de fag
Silvostepă.

351.
Podisul Mehedinti are soluri:
Foarte bune
Bune;
Sărace.

352.
Tipurile genetice de campii care au influenţă în ce priveşte mediul lor local sunt:
Câmpiile subdeluroase, subsidente împreună cu luncile, tabulare;
Câmpiile de glacis, piemontane, de terase;
Câmpiile subdeluroase, piemontane, de glacis.

353.
Intinderea cea mai mare în Câmpia de Vest o are unul din tipurile de câmpii următoare
Câmpiile de glacis;
De subsidenţă;
Piemontane.

354.
Cele mai intinse suprafete din Delta le reprezinta:
Depresiunile;
Grindurile;
Braţele fluviatile şi gârlele.

. 355.
In mediul pelagic al platformei litorale se dezvoltă:
Bentos vegetal;
Bentos animal;
Plancton şi necton.

356.
La Dobresti, Zece Hotare si Ohaba Ponor se gaseste:
Fier;
Bauxita
Nisip cuartos
. 357.
La Sacaramb, Rosia Montana si Suior se exploateaza:
Cupru
Mangan;
Minereu aurifer

358.
La Ghelari, Teliuc si Baisoara se gaseste:
Cup
Carbune brun
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Fier

359.
Hidrocentrala de la Gilau se gaseste pe:
Somesul Cald
Somesul Mic
Somesul Mare

. 360.
Delta Dunarii a inceput sa se formeze in:
Pleistocen
In glaciarul würm;
In holocen

. 361.
Prin ce se justifica impartirea tarmului romanesc in trei: tarm deltaic, tarm lagunar si tarm cu faleza ?
Prin formele de relief pe care se suprapune;
Prin geneza liniei de tarm;
Prin forma de relief situata in spatele liniei de tarm

362.
Care dintre formele reliefului deltaic sunt submerse?
Frontul deltei si prodelta;
Glacisul litoral si cordoanele litorale
Prodelta si grindurile litorale

363.
Faleza romaneasca active si moarta se extinde intre:
Capul Dunavat si Vama Vech
Capul Singol si Vama Veche
Lacul Razelm si Vama Veche

364.
Litoralul romanesc cuprinde:
Faleza, plaja, cordoanele litorale, complexele lagunare, delta maritima si limanurile maritime;
Faleza activa, plaja, limanurile marine si prodelta;
Delta fluviatila, faleza activa, plaja si lagunele.

. 365.
Care au fost regiunile extracarpatice periglaciare de pe teritoriul Romaniei ?
Moldava, de sud si dobrogeana;
Moldava, de sud si de vest;
Moldava, dobrogeana, a Campiei Romane, transilvana, de vest.

366.
Dupa procesele periglaciare si dupa roca formele periglaciare se grupeaza astfel:
De dezagregare criogena; nivale; in/sau pe roci moi;
De dezagregare; de acumulare; din etajul alpin;
De alterare; de alunecare; de versant.

http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
. 367.
Periglaciarul actual se extinde in:
Etajul alpin;
Etajul coniferelor;
Etajul conifere-foioase.

. 368.
Cand au existat medii periglaciare in Romania ?
In interglaciare;
In toate fazele glaciare alpine;
Numai in faza würm.

369.
Urmatorii munti nu au avut ghetari, nici macar incipienti:
Maramuresului;
Caliman;
Ciucas.

370.
In ce munti se gasesc campurile carstice Padis, Zece Hotare si bazinul Rosia?
Muntii Banatului;
Muntii Apuseni;
Muntii Codru-Moma;

371.
Limita morenelor frontale cobora pana la:
1300-1400 m in sudul Carpatilor Meridionali si 800-1100 m in nord;
1800 m in sudul Meridionalilor si 1600 m in nord;
2000 m in Meridionali si 1700 m in nord

372.
Limita zapezilor vesnice in timpul glaciatiunii carpatice se situa la:
1800-2000 m in S si 1600-1700 m in N;
1600-1700 m in S si 1800-2000 m in N;
1500 m in S si 1300 m in N

373.
Care au fost cauzele instalarii ghetarilor in Carpati ?
Racirea climei, in cele patru faze glaciare alpine;
Racirea climei in holocen;
Inaltarea Carpatilor in faza pasadena si racirea climei in würm.

374.
Care unitati sau regiuni sunt subsidente in prezent ?
Depresiunea Brasovului, Campia Siretului inferior, Podisul Getic;
Depresiunea Panonica, Depresiunea Brasov, litoralul;
Campia Titu-Pucheni-Sarata, Burnasul, Campia Olteniei.

375.
Care unitati se inalta in prezent cu 1,5 mm/an ?
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Apusenii si Podisul Moldovei
Depresiunile Transilvaniei si Brasovului;
Carpatii Orientali si de Curbura.

. 376.
In ce masiv carpatic se gasesc cele mai complexe si mai extinse forme glaciare?
Făgăraş;
Retezat;
Rodna.
Bucegi;

. 377.
Conditiile climatice si tectonice cuaternare sunt importante pentru a explica geneza:
Formelor structurale, petrografice si piemonturile;
Formelor glaciare, periglaciare, teraselor, loessului, paturilor de dezagregare;
Formelor glaciare, periglaciare si suprafetelor de nivelare.
378.
Cate fasii sau aliniamente morfostructutale au Carpatii Orientali ?
4
7
8

379.
Unde se gaseste cel mai mare numar de terase:
In majoritatea podisurilor si pe vaile principale din munte;
In Subcarpati si Dealurile de Ves
In campiile piemontane

380.
In Carpatii flisului vaile principale transversale s-au format prin:
Captare;
Antecedenta;
Epigenie

381.
Primele patru vai ca lungime pe teritoriul Romaniei sunt:
Mures, Olt, Prut, Somes;
Mures, Prut, Olt, Siret
Prut, Siret, Olt, Arges.

. 382
Subunitatile structurale ale Carpatilor sunt:
Platforma, orogen, avanfosa
Avanfosa, flis, neovulcanic
Cristalino-mezozoic, flis, sedimentaro-vulcanic, neovulcanic si depresiuni.

. 383.
Vulcanicii Nordici cuprind urmatoarele masive:
Oas, Gutin, Lapus, Tibles, Bargau;
Oas, Ignis, Gutin, Lapus, Tibles;
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Gutin, Oas, Tibles, Bargau, Caliman.

384.
Vulcanismul neogen a realizat vulcani in urmatoarele unitati:
Caliman-Harghita si Muntii Macinului;
Oas-Gutin-Tibles si in Muntii Banatului;
Oas-Harghita si Muntii Metaliferi.

385.
De cate categorii si varste este relieful vulcanic si cel impus de rocile vulcano-magmatice din Romania:
Preneogen (ca relief petrografic) si neogen – ca relief vulcanic
Conuri, cratere si planeze
Vulcani activi, stinsi si reziduali.

. 386.
Pe care din urmatoarele subregiuni se gasesc foarte multe alunecari ?
Campia Transilvaniei, Campia Moldovei, Dobrogea de Sud;
Campia Moldovei, Campia Transilvaniei, Subcarpatii Curburii;
Campia Moldovei, Podisul Getic, Dealurile Crisanei\

. 387.
Cele mai extinse suprafete cu loess se gasesc in?:
Campia Romana, Campia de Vest si Campia Transilvaniei;
Campia Romana, Campia de Vest, Dobrogea, Podisul Moldovei;
Campia de Vest, Campia Romana, Podisul Moldovei, Podisul Mehedinti

388.
Cele mai extinse reliefuri pe nisipuri se gasesc in:
Baragan;
Campia Olteniei;
Campia de Vest.

389.
Principalele reliefuri pe conglomerate se gasesc in:
Bucegi, Ciucas, Ceahlau;
Rarau, Ceahlau, Bucegi;
Penteleu, Ciucas, Bucegi.

390.
Cel mai dezvoltat relief pe gresii se gaseste pe:
Flisul cretacic din Orientali;
Flisul pelaogen din Orientali si Curbu
Flisul din Apuseni

391.
Cel mai dezvoltat carst pe sare se gaseste la:
Platoul Meledic
Slanic – Prahova
Sovata – Praid

http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
. 392.
Urmatoarele campuri carstice (Padis, Lumea Pierduta, Zece Hotare si bazinul Rosia) se gasesc in:
Muntii Banatului;
Muntii Codru-Moma;
Muntii Apuseni..

393.
Formele principale carstice, zise si calcaroase sunt:
Masive calcaroase, platouri, creste, lapiezuri;
Creste si culmi calcaroase, bare, platouri, maguri sau cornete, klippe;
Creste si culmi, bare, platouri, klippe, doline

394.
Care din formele structurale de mai jos sunt caracteristice pentru Apuseni ?
Sectoare de vai epigenetice, maguri de flis, carst
Vai epigenetice, vai antecedente, relief calcaros.
Sectoare de vai epigenetice, clipe calcaroase, maguri vulcanice;

. 395.
Subcarpatii Moldovei au urmatoarele elemente morfostructurale:
Trei depresiuni, doua culmi principale si un culoar de contact;
Doua depresiuni si trei culmi deluroase;
Patru depresiuni, trei culmi principale si un culoar de contact.

. 396.
Subcarpatii Transilvaniei au ca model general urmatoarele elemente:
Culmi de anticlinal si depresiuni de sinclinal;
Culmi de sinclinal si depresiuni de anticlinal;
Culmi de tip muscele si depresiuni de eroziune de contact.

397.
Insula Serpilor este:
Un pediment;
: Un inselberg;
Un atol.

. 398.
Pedimente si inselberguri tipice au fost identificate in:
Dobrogea de Sud si pe litoral;
Dobrogea de Sud si Campia Romana;
Dobrogea de Nord si Centrala.

. 399.
Pedimentele tipice se formeaza sub urmatoarele tipuri de climate
Ecuatoriale si subtropicale;
Aride si semiaride;
Temperate si periglaciare.

400.
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Unde se pastreaza cel mai extins piemont din Romania ?
In Podisul Moldovei
In Campia de Vest;
In Podisul Getic

401.
Cine a declansat primele studii asupra piemonturilor din Romania ?
S. Mehedinti;
V. Mihailescu;
Gr. Posea

. 402.
Care podis pastreaza resturi din suprafetele carpatice notate S II, S III, S IV ?
Podisul Moldovei
Podisul Getic
Podisul Mehedinti

. 403.
Care complexe de eroziune din Carpati se dispun orizontal si care inclinat ?
Orizontal = Pediplena carpatica si suprafetele de bordura dinspre Transilvania, iar inclinat = suprafetele
medii carpatice, nivelele umerilor carpatici de vale si suprafetele de bordura in exteriorul Carpatilor
Orizontal = S II si S III, iar inclinat = S I, S IV
Orizontal = S III, S IV, iar inclinat = S I, S II

. 404.
Suprafata cu cea mai mare extindere in Carpati este:
SI = 12-15%;
SIII = 20%,
SII = 12-15%.

. 405.
Care sunt complexele nivelelor de eroziune din Carpati ?
Pediplena carpatica, Borascu, Suprafetele medii carpatice;
Rau Ses, Suprafetele medii carpatice, Gornovita, Nivelele carpatice de vale
Pediplena carpatica, Suprafetele medii carpatice, Suprafetele de bordura, Nivelele carpatice
de vale.

406.
Între Depresiunile de mai jos sunt de tip longitudinal-carpatic:
Brasov, Ciuc, Gheorgheni;
Ciuc, Gheorgheni, Dorna
Gheorgheni, Lotru-Brezoi, Petrosani

. 407.
Sectoarele structurale ale Subcarpatilor sunt:
Subcarpatii Moldovei, Subcarpatii Vrancei, Subcarpatii Getici;
Subcarpatii Getici, Subcarpatii Olteniei, Subcarpatii Moldovei;
Subcarpatii Moldovei, Subcarpatii Curburii si Subcarpatii Getici

. 408.
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
Ciocnirea caror microplaci a impus nasterea Carpatilor Meridionali ?
Moesica si Panonica
Moesica si Transilvana
Transilvana si a Marii Negre

409.
Podisul Getic este unitate morfostructurala de tip:
Platforma
Orogen
Platforma si avanfosa

. 410.
Daca nu ar fi existat Carpatii, iar Romania ar fi ramas o campie, care ar fi fost zonele de vegetatie ?
Padure de fag;
Silvostepa si fag;
Stepa si partial silvostepa

. 411.
Subcarpaţii sunt unitate structurală de
Orogen;
Avanfosă;
De tranziţie

412.
Care este pestera cu cea mai mare denivelare din Romania?
Peştera Izvorul Tăuşoarelor
Pestera Mezia
PesteraTopolnita

. 413.
Care sunt tipurile generale de dealuri subcarpatice?
Getic, curbură, moldav;
Oltean, curbură, moldav, muscele;
Getic, muscele, curbură, moldav.
\
414.
Care este relieful structural de ansamblu specific Dobrogei de Sud?
relieful dezvoltat pe structura monoclinala;
relieful dezvoltat pe structura tabulara (structura tabulara)
relieful dezvoltat pe structura sinclinala

. 415.
Care sunt complicatiile structurale ale Subcarpatilor, fata de modelul general
Brahianticlinale, cuvete, pinteni, falii, cute diapire;
Cuvete, pinteni montani, falii, cute solzi, şariaje;
Cuvete, pinteni, brahianticlinale, monoclin, inversiuni de relief, şariaje.

416.
Cand a inceput formarea Deltei Dunarii?
Pleistocen
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
In glaciarul würm;
In holocen
In villafranchian

417.
Ce varsta au calcarele cele mai carstificate din Romania?
mezozoica
Sarmatian
paleogen

. 418.
Cu ce litere si cifre sunt notate Suprafetele carpatice de bordura
SIII1-SIII3
SIV1-SIV2
SII1-SII2

. 419.
In ce sector carpatic se afla pasul Vartop?
Carpatii Occidentali
Carpatii Orientali
Carpatii Curburii

420.
Unde se extindea periglaciarul in timpul würm-ului
peste toata tara
etajul deluros si montan
etajul alpin

421.
Ce proces geomorfologic domina in Campia Valea lui Mihai
deflaţia
tasarea
sufoziunea

. 422.
Care este cea mai lunga pestera din Romania?
Pestera Vantului
Pestera Muierii
Pestera Scarisoara

. 423.
Care geograf a demonstrat existenta unei singure faze glaciare, cu trei stadiale, in Carpati?
Grigore Posea;
Vintila Mihailescu
Emm. de Martonne;

424.
Ce fel de depresiuni intramontane sunt, dupa pozitia in cadrul lantului montan, depresiunileMaramures,
Gheorghieni, Ciucuri, Lotru-Brezoi si Petrosani
longitudinale
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro
de baraj vulcanic;
mozaicat

. 425.
Ce origine au grindurile Letea si Caraorman ?
Maritima
continentala
depresionara

. 426.
Ce este, din punct de vedere morfogenetic, Depresiunea Nalbant
o pediplena
Un pediment
O gradiste

427.
Ce tip de unitate morfostrucurala este Podisul Moldovei ?
de platforma
e orogen; de avanfosa

428.
Cand a inceput formarea cordoanelor litorale?
in timpul regresiunii dacice, sincron cu formarea
deltei maritime si inchiderea lagunelor;
cand se inchid lagunele, in timpul transgresiunii Marea Neagra Veche;

. 429.
Care sunt muntii care au pastrat suprafete de nivelare bine etajate ( Posea) ?
Dupa clasificarea in functie de modelarea externa (Posea, Gr., 1981), care sunt muntii in care sau pastrat
suprafete de nivelare bine etajate ?
Carpatii Meridionali, Bihor-Gilau-Vladeasa
Ceahlau, Ciucas, Bucegi
Fagaras,Bucegi
.
430.
Dupa ce faze orogenice se declanseaza formarea piemonturilor sarmatiene ?
moldavica si attica;
transilvana
dobrogeana si attica

431.
In care dintre treptele majore de relief glacisurile sunt cele mai variate si mai extinse si de ce?
in treapta depresionaro-colinara, datorita alternantei rocilor moi cu cele dure

. 432.
Prin ce fenomen si-a format Dunarea cursul prin defileu?
: Captare;
Antecedenţă;
Epigenie.
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro

433.
Care sunt elementele structurale care constituie modelul general al Subcarpatilor?
Culmi de anticlinal si depresiuni de sinclinal
Culmi de sinclinal si depresiuni de anticlinal;
Culmi de tip muscele si depresiuni de eroziune de

434.
Care sunt stilurile morfotectonice carpatice separate de Gr. Posea in 1981?
alpin, hercinic regenerat, mixt si vulcanic
alpin, hercinic, jurasian, appalasian;
alpin ,jurasic,vulcanic,hercinic

435.
Care este explicatia pentru care cele cinci ramuri carpatice au structuri diferite?
: au rezultat din ciocnirea unor placi diferite si pe directii diferite cu placa Transilvana;
au rezultat prin ciocnirea placi Marii negre cu celelalte placi
s-au format in ere diferite

. 436.
Care este specificul structural al Muscelelor Argesului?
monoclin si o cuta anticlinala;
sinclinal si o cuta de monoclin
anticlinal si cute diapire
437.
Ce tip de unitate morfostrucurala este Podisul Transilvaniei
de orogen-tranzitie
de platforma
de platforma si avanfosa
438.
Care este nucleul Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ?
Cercul Carpaţilor Româneşti
Depresiunea Transilvaniei
Intersectia paralelei de 450 cu meridianul de 250

. 439.
Cand s-a format sistemul montan Carpatic ?
în Cuaternar odata cu ridicarea de ansamblu si instalarea glaciatiunii alpine
l a nt u l carpatic s-a format ca unitate geologica distincta, în Cretacic superior (orogeneza alpina), împreuna cu Alpii,
_ _ _ _

Balcanii, Caucazul si Himalaya


Carpatii s-au format odata cu celelalte masive din lantul alpino-carpato-himalayan

440.
Cum s-a produs individualizarea lantului Carpatic ?
prin înaltarea masivelor cristaline vechi( prehercinice si hercinice) acoperite cu depozite mezozoice (alpine ) si au
__

ajuns la altitudinile actuale, printr-un complicat proces de înaltare a edificiilor montane si scufundare a unor arii
depresionare
prin fazele orogenice din Neozoic si Cuaternar, care au
înaltat masivele cristaline vechi (prehercinice si hercinice)
prin înaltarea masivelor cristaline vechi (prehercinice si hercinice) ce au ajuns la altitudinile actuale si prin
scufundarea unor arii depresionare
http://forum.ush.ro/
http://forum.ush.ro

441.
Care este pozitia lantului carpatic European?
în Europa Centrala, Carpatii ocupa sectorul nord-estic al sistemului muntos alpin, între Bazinul Vienei (Bratislava,
Slovacia) si V. Timocului (Niš, Serbia-Muntenegru)
în Europa Centrala, pe o lungime de 1600 km si o suprafata de 170.000 Km2, între Bazinul Vienei (Bratislava,
Slovacia) si V. Timocului (Niš, Serbia-Muntenegru
Carpatii reprezinta o individualitate geografica deosebita de Alpi, Dinarici, Stara Planina

. 442.
Carui sector montan ii este specific tipul morfotectonic mixt alpino-hercinic
Muntii apuseni
Muntii Meridionali
Muntii Fagaras

. 443.
Ce forme de relief evidenţiază cel mai bine structura radiară a Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ?
Reţeaua radiară de văi
Reteaua de vai terasata
Reteaua de vai subsidente

444.
Care sunt elementele concentrice ale reliefului României ?
Cercul muntos carpatic, Depresiunea centrală a Transilvaniei, cercul sau aureola externă de dealuri şi podişuri,
semicercul câmpiilor
Cercul muntos carpatic, Depresiunea centrală a Dobrogei, cercul sau aureola externă de dealuri şi podişuri,
semicercul câmpiilor
Cercul muntos carpatic, Depresiunea Transilvaniei, cercul sau aureola interna de dealuri şi podişuri, semicercul
câmpiilor

445.
Care este locul central al sistemului teritorial românesc ?
Depresiunea Transilvaniei
Inelul Carpatic
Intersectia paralelei de 450 cu meridianul de 250

http://forum.ush.ro/