Sunteți pe pagina 1din 17

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII


DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR

Nr. _24488_ /_11.01._2006


APROB,
SECRETAR DE STAT,
Paloma Cecilia Petrescu AVIZ FAVORABIL,
DIRECTOR GENERAL
Liliana Preoteasa

PROGRAMELE
CONCURSURILOR PROFESIONALE ORGANIZATE PENTRU CALIFICĂRILE
DOBÂNDITE PRIN ANUL DE COMPLETARE
I. LISTA CALIFICĂRILOR PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURSURI
PROFESIONALE

Nr. Domeniul Calificarea Obs.


Crt.
1 Mecanică Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
2 Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
3 Tinichigiu vopsitor auto
4 Strungar
5 Sudor
6 Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
7 Mecanic motoare termice
8 Mecanic auto
9 Mecanic agricol
10 Lăcătuş mecanic prestări servicii
11 Construcţii şi instalaţii Zidar - pietrar-tencuitor
12 Dulgher –tâmplar-parchetar
13 Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
14 Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
15 Industrie textilă şi pielărie Confecţioner produse textile
16 Estetica şi igiena corpului omenesc Frizer - coafor – manichiurist – pedichiurist
17 Electromecanică Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
18 Electromecanic centrale electrice
19 Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale,
electrocasnice şi din industria alimentară
20 Electronică şi automatizări Electronist aparate şi echipamente pentru radio şi TV
21 Electronist aparate şi echipamente de automatizări
22 Electronist reţele de telecomunicaţii
23 Electric Electrician constructor
24 Electrician exploatare medie şi joasă tensiune
25 Electrician electronist auto
26 Electrician de întreţinere şi reparaţii în industria mică
27 Silvicultură Pădurar
28 Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal
29 Comerţ Comerciant-vânzător mărfuri alimentare
30 Comerciant-vânzător mărfuri nealimentare

G-ral Berthelot 28 - 30, Bucureşti - 010168; Tel: (+40 21) 314 36 65; Fax: (+40 21) 313 55 47
www.edu.ro, dgpre@mec.edu.ro
PROGRAMELE CONCURSURILOR PROFESIONALE ORGANIZATE PENTRU CALIFICĂRILE DOBÂNDITE PRIN ANUL DE COMPLETARE

31 Turism şi alimentaţie publică Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie


32 Cofetar – patiser
33 Bucătar
34 Industrie alimentare Brutar – patiser –preparator produse făinoase
35 Preparator produse din carne şi peşte
36 Agricultură Agricultor culturi de câmp
37 Horticultor
38 Zootehnist

II. PROGRAMELE DE CONCURS


1.Domeniul mecanic
1.1. Calificarea: LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI UTILAJ TEHNOLOGIC

MODULUL I - Interpretarea documentaţiei tehnice


MODULUL II - Dispozitive şi instalaţii de ridicat şi transportat
MODULUL III - Protecţia anticorozivă a suprafeţelor
MODULUL IV – Construcţia utilajului tehnologic din industria chimică
MODULUL V - Construcţia utilajului tehnologic pentru materiale de construcţii
MODULUL VI - Executarea construcţiilor metalice
MODULUL VII - Maşini şi dispozitive specifice executării construcţiilor metalice şi
utilajului tehnologic
MODULUL VIII - Materiale utilizate în construcţia utilajului tehnologic
MODULUL IX - Revizia şi întreţinerea construcţiilor metalice
BIBLIOGRAFIE
1. Aries I. si altii – Manual de cultura de specialitate clasa a IX-a SAM , Editura
Aramis 2004
2. Moraru I si altii – Manual de cultura de specialitateCLASA A IX A SAM , Editura
Sigma 2004
3. Lichiardopol si colectivul – Manual de pregatire practica CLASA A IX-A SAM –
Editura Aramis 2004
4. Noia R. si Stanescu L – Organe de masini si mecanisme, Editura Sigma 2002
5. Lichiardopol si colectivul – Mecanica aplicata clasa a X-a , EDP 2005
6. Sava I. – Tinichigiu – vopsitor auto, EDP 1995 (capitol : Coroziunea materialelor)
7. Utilajul si tehnologia lucrarilor mecanice clasa XI- XII , EDP

1.2. Calificarea: CONFECŢIONER TÂMPLARIE DIN ALUMINIU ŞI MASE PLASTICE


MODUL I - Interpretarea documentaţiei tehnologice
MODULUL II - Utilizarea dispozitivelor şi instalaţiilor de ridicat şi transportat
MODULUL III: - Protecţia anticorozivă a suprafeţelor
MODULUL IV: - Materiale specifice pentru tâmplăria din aluminiu şi mase plastice
MODULUL V: - Tehnologia de prelucrare a componentelor tâmplăriei din aluminiu şi
mase plastice
MODULUL VI: - Asamblarea structurilor
Modulul VII: - Montajul general al tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice
Modulul VIII: - Construcţia tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice
BIBLIOGRAFIE
1. Aries I. si altii – Manual de cultura de specialitate clasa a IX-a SAM , Editura
Aramis 2004
2.Moraru I si altii – Manual de cultura de specialitate , Editura Sigma 2004
3.Tudose M., Badea A, Draganescu T., Intretinerea si repararea utilajelor de
constructii
4.D. Plesoianu, V. Barbu – Masini si utilaje pentru constructii si terasamente
5.Lichiardopol si colectivul – Mecanica aplicata – EDP, 2005
6.Ruxandra Noia si Liliana Stanescu , Organe de masini si mecanisme , Editura Sigma
2002

2
PROGRAMELE CONCURSURILOR PROFESIONALE ORGANIZATE PENTRU CALIFICĂRILE DOBÂNDITE PRIN ANUL DE COMPLETARE

7.I. Sava si altii – Tinichigiu – vopsitor auto, EDP, R.a., Bucuresti , 1995
8.Catalog pentru proiectare – tamplarie din aluminiu tip MELCRET – editia 1997
9.Gealan – Sistem profil PVC – Manual pentru montarea ferestrelor 1995

1.3. Calificarea TINICHIGIU VOPSITOR AUTO


MODULUL I - Interpretarea documentatiei tehnice
MODULUL II - Utilizarea dispozitivelor si instalatiilor de ridicat si transportat
MODULUL III - Protectia anticoroziva a suprafetelor
MODULUL IV - Constructia si functionarea automobilului
MODULUL V - Conducerea automobilului
MODULUL VI - Repararea cadrului si caroseriei
MODULUL VII - Vopsirea automobilelor
BIBLIOGRAFIE:
1. Ing. I. Sava s.a. Tinichigiu Vopsitor Auto Ed. Didactica si Pedagogica, R.A. -
BUCURESTI 1995
2. Fraţilă, Gh. ş.a. Automobile. Cunoaştere, întreţinere şi reparare. Manual pentru
şcoli profesionale- anii I, II şi III.
3. Mandiru C. Autoturisme Dacia. Diagnosticare, întreţinere şi reparare.
4. Aries I. si altii – Manual de cultura de specialitate clasa a IX-a SAM , Editura
Aramis 2004
5. Moraru I si altii – Manual de cultura de specialitate , Editura Sigma 2004
6. Lichiardopol si colectivul – Manual de pregatire practica – Editura Aramis 2004
7. Chestionare de legislatie rutiera
8. Ruxandra Noia si Liliana Stanescu , Organe de masini si mecanisme , Editura
Sigma 2002

1.4. Calificarea: STRUNGAR


MODULUL I - Utilizarea documentatiei tehnice specifice prelucrarilor prin aschiere;
MODULUL II - Metode si mijloace de masurare ;
MODULUL III - Intretinerea masinilor unelte si dispozitivelor ;
MODULUL IV - Bazele aschierii si generarii suprafetelor ;
MODULUL V - Scule dispozitive si verificatoare si accesorii specifice utilizate la
prelucrarile prin strunjire ;
BIBLIOGRAFIE:
1. M. Voicu, R. Ghilezan : Utilajul si tehnologia prelucrarilor prin aschiere ;
2. Aurelian Vlase, Corneliu Neagu : Tehnologii de prelucrare pe strunguri ;
3. Utilajul si tehnologia prelucrarilor prin aschiere – manual pentru licee industriale
cu profil mecanic ;
4. Tehnologia elaborarii si prelucrarii semifabricatelor – manual clasa a XII – a ;
5. Gheorghe Hussein : Desen tehnic pentru constructii de masini – manual ;
6. G. Ghinea , V. Militaru : Tehnologia prelucrarilor prin aschiere.
7. Moraru si colectivul – Cultura de specialitate clasa a IX-a SAM , Editura Sigma
2004
8. Lichiardopol si colectivul - Manual de pregatire practica , clasa a IX-a SAM,
Editura Aramis, 2004
9. Tanasescu si colectivul – Masurari tehnice clasa a X-a , Editura Aramis 2005
10. Fratila - Automobile , cunoastere, intretinere si reparare, Edp ( capitol: Uzarea
masinilor si utilajelor)

1.5. Calificarea: SUDOR


MODULUL I Elaborarea semifabricatelor;
MODULUL II Documentaţia tehnică pentru prelucrări la cald;
MODULUL III Asamblări demontabile şi nedemontabile;
MODULUL IV Sudarea oţelurilor, fontelor şi neferoaselor ;
MODULUL V Sudarea prin procedee speciale ;
MODULUL X Respectarea NTSM şi PSI specifice operaţiilor de sudare ;

3
PROGRAMELE CONCURSURILOR PROFESIONALE ORGANIZATE PENTRU CALIFICĂRILE DOBÂNDITE PRIN ANUL DE COMPLETARE

MODULUL XI Controlul îmbinărilor sudate ;


BIBLIOGRAFIE :
1. Utilajul şi tehnologia prelucrărilor la cald – Manual pentru şcoli profesionale, profil
mecanic, Adriana Popescu
2. Utilajul şi tehnologia sudării – Manual pentru clasa a XI –a, profil mecanic, Editura
Didactică şi Pedagogică,Bucureşti 1980
3. Utilajul şi tehnologia sudării - Manual pentru clasa a XII –a, profil mecanic,
Editura Didactică şi Pedagogică,Bucureşti 1982
4. V.Popovici, S. Şontea, N. Popa, C. Şarlău, L. Miloş, S. Nanu – Ghidul lucrărilor de
sudare, tăiere, lipire
5. M. Breazu, C.Rădulescu , N. Nuţescu –Îndrumătorul sudorului, Editura tehnică
6. V. Safta - Controlul îmbinărilor şi produselor sudate, Editura Facla 1986.
7. Moraru si colectivul – Manual de cultura de specialitate clasa a IX-a SAM, Editura
Sigma 2004
8. Aries si Colectivul – manual de cultura de specialitate , clasa a Ix-a SAM, Editura
Aramis 2004
9. Tureanu si Zamfirescu – Desen tehnic clasa a XI-a , Editura Economica 2002

1.6. Calificarea MECANIC UTILAJE SI INSTALAŢII IN INDUSTRIE


MODULUL 1: Reprezentarea graficǎ a sistemelor tehnice
MODULUL 2: Transmiterea si transformarea miscarii in sistemele tehnice
MODULUL 3: Solicitarea mecanica, elactrica si termica a sistemelor tehnice
MODULUL 4: Instalatii de ridicat si transportat
BIBLIOGRAFIE:
1. Hussein,Gh. –Desen tehnic-clasa a –XI-a
2. Ionescu,I.ş.a. Cultura de specialitate Domeniul Mecanic, clasa a IX-a SAM ,
Editura Sigma 2004
3. Popescu,A.Dragan, E.-Tehnologia Elaborarii si Prelucrarii semifabricatelor
4. Ionescu, I.,Manole, M.,Manole, C.,Solicitari si masurari tehnice
5. Aries I. si altii – Manual de cultura de specialitate clasa a IX-a SAM , Editura
Aramis 2004

1.7. Calificarea MECANIC MOTOARE TERMICE


MODULUL I Documentatie tehnica;
MODULUL II Sisteme de mentenanta ;
MODULUL III Utilizarea fluidelor in motor ;
MODULUL IV Determinarea si masurarea uzurilor ;
MODULUL V Întretinerea si repararea mecanismului motor ;
MODULUL VI Întretinerea si repararea mecanismului de distributie ;
MODULUL VII Întretinerea si repararea instalatiei de alimentare ;
MODULUL VIII Întretinerea si repararea instalatiilor auxiliare ;
BIBLIOGRAFIE:
1. Fraţilă, Gh. ş.a. “Automobile. Cunoaştere, întreţinere şi reparare. Manual
pentru şcoli profesionale- anii I, II şi III”.
2. Mandiru C. “Autoturisme Dacia. Diagnosticare, întreţinere şi reparare”.
3. Aries I si altii – Manual de cultura de specialitate – Editura Aramis 2004
4. Moraru I. si altii – Manual de cultura de specialitate – Editura Sigma 2004
5. Lichiardopol G. si colectivul – Manual de pregatire practica – Editura Aramis
2004

1.8. Calificarea: Mecanic Auto


MODULUL I - Documentaţie tehnică:
MODULUL II - Sisteme de mentenanţă (integral)
MODULUL III - Utilizarea fluidelor in motoare
MODULUL IV - Determinarea si măsurarea uzurilor:
MODULUL V - Construcţia şi funcţionarea automobilului

4
PROGRAMELE CONCURSURILOR PROFESIONALE ORGANIZATE PENTRU CALIFICĂRILE DOBÂNDITE PRIN ANUL DE COMPLETARE

MODULUL VI - Conducerea automobilului


BIBLIOGRAFIE:
1. Fraţilă, Gh. ş.a. Automobile. Cunoaştere, întreţinere şi reparare. Manual pentru
şcoli profesionale- anii I, II şi III.
2. Mandiru C. Autoturisme Dacia. Diagnosticare, întreţinere şi reparare.
3. *** Chestionare de legislaţie rutieră.
4. Ciobotea, D. ş.a. Teste explicate şi interpretate pentru obţinerea permisului de
conducere.
5. Aries I. si altii, Manual de cultura de specialitate – Editura Aramis 2004
6. Moraru I. si altii , Manual de cultura de specialitate – Editura Sigma 2004
7. Lichiardopol si colectivul – Manual de pregatire practica – Editura Aramis 2004
8. Ruxandra Noia si Liliana Stănescu – Organe de maşini si mecanisme, Editura
Sigma 2002.

1.9. Calificarea: MECANIC AGRICOL


MODULUL 1. Documentaţia tehnică:
MODULUL 2. Sisteme de mentenanţă:
MODULUL 3. Fluide de lucru în motoare:
MODULUL 4. Determinarea şi măsurarea uzurilor
MODULUL 5. Folosirea agregatelor pentru executarea lucrărilor agricole
MODULUL 6. Folosirea maşinilor si instalaţiilor pentru irigaţii si desecări, a utilajelor
pentru transport, încărcat şi descărcat in agricultura
MODULUL 7. Conducerea tractorului, automobilului şi elemente de legislaţie rutieră
BIBLIOGRAFIE
1. Aries I. si altii – Manual de cultura de specialitate clasa a IX-a SAM , Editura
Aramis 2004
2. Moraru I si altii – Manual de cultura de specialitate , Editura Sigma 2004
3. Lichiardopol si colectivul – Manual de pregatire practica – Editura Aramis 2004
4. Chestionare de legislatie rutiera

1.10. Calificarea: LĂCĂTUŞ MECANIC PRESTĂRI SERVICII


MODULUL 1 : interpretarea documentaţiei tehnice
MODULUL 2 : utilizarea dispozitivelor şi instalaţiilor de
ridicat şi transportat
MODULUL 3 - protecţia anticorozivă a suprafeţelor
MODULUL 4 : executarea operaţiilor şi produselor pe maşini de prelucrare mecanică
MODULUL 5 : întreţinerea şi repararea produselor artizanale şi a utilajelor specifice
MODULUL 6 : confecţii metalice artizanale, de uz casnic şi gospodăresc
MODULUL 7 : sdv-uri utilizate în producţia artizanală şi prestarea serviciilor
BIBLIOGRAFIE
1. MORARU I. si altii-Manual de cultura de specialitate –clasa a IX SAM , Editura
SIGMA 2004
2. ARIES si altii - Manual de cultura de specialitate –clasa a IX SAM Editura
ARAMIS 2004
3. NOIA R si LILIANA STANESCU –Organe de masini si mecanisme-Editura SIGMA
2002
4. LICHIARDOPOL si colectivul – Mecanica aplicata clasa a X-a Editura Didactica
si Pedagogica 2005
5. ing. SAVA I. – Tinichigiu-vopsitor auto , Editura Didactica si Pedagogica, 1995
(Coroziunea materialelor)
6. POPESCU ADRIANA – Tehnologia elaborarii si prelucrarii semifabricatelor ,
Editura Didactica si pedagogica, 2002
7. FRATILA – Automobile – cunoasterea, intretinerea si repararea , EDP (capitol:
uzarea masinilor si utilajelor)
8. Asamblarea si repararea masinilor si instalatiilor clasa a XII-a

5
PROGRAMELE CONCURSURILOR PROFESIONALE ORGANIZATE PENTRU CALIFICĂRILE DOBÂNDITE PRIN ANUL DE COMPLETARE

2. Domeniul: Construcţii şi lucrări publice

2.1. Calificarea: ZIDAR – PIETRAR – TENCUITOR


1. MODULUL: Structuri pentru construcţii
2. MODULUL: Planuri pentru structuri
3. MODULUL: Materiale pentru zidării şi tencuieli
4. MODULUL: Zidării mixte, armate şi complexe
5. MODULUL: Zidării simple din materiale diverse

III. BIBLIOGRAFIE:

1.Davidescu, I., Roşoga, C., Cartea zidarului, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980.
2. Cărare, T., Cartea fierarului betonist, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980.
3. Zaharia, N., Protecţia muncii în constructii- montaj, manual pentru şcoli de maiştri,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978.
4. Davidescu, I., Roşoga, C., Tehnologia lucrărilor de construcţii, manual pentru licee
industriale cu profil de construcţii clasa a XI-a şi şcoli profesionale, Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti, 1981
5. Mihul, A. şi colectiv, Utilajul şi tehnologia lucrărilor de construcţii, manual pentru
clasa a XI-a şi a XII-a, licee industriale cu profil de construcţii şi şcoli profesionale,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993.
6. Peştişanu, C., Construcţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979.
7. Roşoga, C., Utilajul şi tehnologia lucrărilor de construcţii, , manual pentru clasa a IX-
a şi a X-a, licee industriale cu profil de construcţii şi şcoli profesionale, Editura
Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1993.
8. Pop, S., Tologea, S., Puicea, I., Îndrumătorul constructorului, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1981
9. Simionici, M., Structuri şi materiale moderne pentru pereţi, C.D.C.A.S., Bucureşti,
1975.

2.2. Calificarea: DULGHER - TÂMPLAR - PARCHETAR


1. Programa pentru modulul: Structuri pentru construcţii
2. Programa pentru modulul: Planuri pentru structuri
3. Programa pentru modulul: Lucrări de trasare şi sprijiniri
4. Programa pentru modulul: Montarea tâmplăriei
5. Programa pentru modulul: Lucrări de pardoseli din lemn
6. Programa pentru modulul: Prelucrarea materialului lemnos

III. BIBLIOGRAFIE:

1. Sprînceană, Gh., Talabă, Z., Petrişor, T., Tehnologia lucrărilor de dulgherie,


tâmplărie şi parchete, manual pentru elevii şcolilor profesionale, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1972
2. Zaharia, N., Protecţia muncii în constructii- montaj, manual pentru şcoli de maiştri,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978.
3. Davidescu, I., Roşoga, C., Tehnologia lucrărilor de construcţii, manual pentru licee
industriale cu profil de construcţii clasa a XI-a şi şcoli profesionale, Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti, 1981
3. Mihul, A. şi colectiv, Utilajul şi tehnologia lucrărilor de construcţii, manual pentru
clasa a XI-a şi a XII-a, licee industriale cu profil de construcţii şi şcoli profesionale,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993.
4. Peştişanu, C., Construcţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979.
5. Roşoga, C., Utilajul şi tehnologia lucrărilor de construcţii, , manual pentru clasa a IX-
a şi a X-a, licee industriale cu profil de construcţii şi şcoli profesionale, Editura
Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1993.
6. Pop, S., Tologea, S., Puicea, I., Îndrumătorul constructorului, Editura Tehnică,

6
PROGRAMELE CONCURSURILOR PROFESIONALE ORGANIZATE PENTRU CALIFICĂRILE DOBÂNDITE PRIN ANUL DE COMPLETARE

Bucureşti, 1981
7. Simionici, M., Structuri şi materiale moderne pentru pereţi, C.D.C.A.S., Bucureşti,
1975.

2.3. Calificarea : ZUGRAV-IPSOSAR-VOPSITOR-TAPETAR


1. MODULUL : Materiale pentru finisaj
2. MODULUL: Ipsoserii
3. MODULUL: Vopsitorii complexe
4. MODULUL: Zugrăveli complexe
III. BIBLIOGRAFIE:

1. Davidescu ,I., Roşoga ,C. - „Utilajul şi tehnologia lucrărilor de finisaj în


construcţii”, manual pentru licee industriale cu profil de construcţii clasa a XII-a
şi şcoli profesionale ,Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1981
2. Dumbravă, D. şi colectiv - “Economia şi organizarea producţiei în construcţii
-montaj”, manual pentru licee industriale clasa a XII-şi şcoli profesionale, Editura
Didactică şi Pedagogică R A, Bucureşti, 1994
3. Gligan,A.,Moldovan,C.,Pascu,L.- “Construcţiile, misterul echilibrului”,Ghid
pentru pregătire la disciplina Construcţii şi lucrări publice,clasa a XII-a,Editura Casei
Corpului Didactic,Cluj-Napoca,2003
4. Ghibu,M.şi colectiv -“Tehnologii moderne în construcţii“ ,Editura Tehnică,
Bucureşti, 1990
5. Roşoga, C. -„Utilajul şi tehnologia lucrărilor de construcţii”, pentru clasele a IX-a
şi a X-a, licee industriale cu profil de manual construcţii şi şcoli profesionale ,
Editura Didactică şi Pedagogică R.A.,, Bucureşti, 1993
6. Roşoga, C. -„Utilajul şi tehnologia lucrărilor de finisaje şi izolaţii”, manual pentru
clasele a XI-a şi a XII-a, licee industriale cu profil de construcţii, meseria
constructor- finisor şi şcoli profesionale ,Editura Didactică şi Pedagogică
R.A., Bucureşti, 1993
7. Tsicura ,C., Csedreki ,I., -„Cartea ipsosarului”,Editura Tehnică ,Bucureşti, 1989

8. Tsicura ,C. -„Cartea zugravului şi vopsitorului”,Editura Tehnică , Bucureşti, 1999

9. Zaharia,N. -„Protecţia muncii în construcţii-montaj”,manual pentru şcoli de


maiştri ,Editura Didactică şi Pedagogică., Bucureşti,1978

2.4. Calificarea: INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO - SANITARE ŞI DE GAZE


1. MODULUL: Planuri de instalaţii
2. MODULUL: Sisteme exterioare de alimentare cu apă
3. MODULUL: Instalaţii interioare de apă
4. MODULUL: Instalaţii de ridicare a presiunii apei
5. MODULUL: Instalaţii de canalizare
6. MODULUL: Instalaţii interioare de gaze naturale combustibile

III. BIBLIOGRAFIE:

1 Florea V. Desen tehnic de instalaţii EDP Bucureşti


2 Vintilă St. Instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze EDP Bucureşti

3 Blitz E Alimentări cu apă şi canalizări EDP Bucureşti


Trofin P.
4. Colecţie de legi, norme, normative şi instrucţiuni
tehnice în vigoare privind execuţia şi exploatarea
instalaţiilor tehnico - sanitare şi de gaze
5 Colecţie de cataloage şi pliante specifice
(materiale,utilaje, dispozitive, scule, verificatoare

7
PROGRAMELE CONCURSURILOR PROFESIONALE ORGANIZATE PENTRU CALIFICĂRILE DOBÂNDITE PRIN ANUL DE COMPLETARE

şi AMC -uri, precum şi instrucţiuni de prelucrare


şi montare)
6 Vintilă Şt. Instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze EDP Bucureşti
Busuioc H
7 Normativ pentru execuţia şi exploatarea
instalaţiilor de gaze naturale combustibile

3.Domeniul Industrie textilă şi pielărie


3.1. Calificarea: CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE
Proba scrisă
Clasa a IX-a
Modulul 2: TEHNOLOGII GENERALE TEXTILE-PIELĂRIE
II. Tehnologii de obţinere a tricoturilor şi a produselor textile din ţesături şi tricoturi
1.Tehnologii de obţinere a produselor textile din ţesături şi tricoturi
- îmbrăcămintea: definiţie, clasificare, funcţii.
- procesul de producţie în confecţii (etape).
- operaţii: definiţie, scop.
Clasa a X-a
Modulul 1: PRODUSE TEXTILE, PIELE ŞI ÎNLOCUITORI
- fire textile: definiţie, clasificare, întrebuinţări;
- proprietăţile firelor: fineţe, torsiune, rezistenţă şi alungire la rupere;
- ţesături: definiţie, clasificare, întrebuinţări;
- tricoturi: definiţie, clasificare, întrebuinţări.
Modulul 3: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR DIN ŢESĂTURI ŞI
TRICOTURI
- produse de lenjerie şi de îmbrăcăminte;
- detalii principale şi auxiliare: definiţie; forme ale detaliilor; linii de asamblare
a detaliilor;
- materiale de bază şi auxiliare: definiţie, clasificare; întrebuinţări;
- cusături mecanice: definiţie; clasificare; caracteristici; cusături tighel şi
cusături de surfilat şi încheiat-surfilat (caracteristici; utilizări);
- maşina simplă de cusut: părţi componente; funcţionare; organe de lucru
(rol şi mişcări);
- defecte de coasere la maşina simplă de cusut: cauze şi remedieri;
- maşina Triploc: părţi componente; funcţionare; organe de lucru (rol şi
mişcări).
- defecte de coasere la maşina Triploc: cauze şi remedieri.
Clasa a XI-a
Modulul II: PREGATIREA ŢESĂTURILOR SI TRICOTURILOR PENTRU
CONFECŢIONARE
- recepţia materiilor prime şi a materialelor utilizate în confecţii (definiţie şi
scop);
- operaţia de şablonare (definiţie şi condiţii tehnice);
- operaţia de şpănuire (definiţie şi condiţii tehnice);
- operaţia de decupare (definiţie şi condiţii tehnice).
Modulul III: PRELUCRAREA REPERELOR PRODUSELOR TEXTILE
- cusături termochimice: definiţie şi materiale utilizate;
- maşina de cusut lanţ: părţi componente; funcţionare; organe de lucru (rol şi
mişcări);
- maşina de cusut Uberdec: părţi componente; funcţionare; organe de lucru
(rol şi mişcări).

Modulul VII: CONSTRUIREA TIPARELOR PRODUSELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE

8
PROGRAMELE CONCURSURILOR PROFESIONALE ORGANIZATE PENTRU CALIFICĂRILE DOBÂNDITE PRIN ANUL DE COMPLETARE

- dimensionarea corpului, metode de măsurare;


- calculul dimensiunilor de bază
Proba practică
- operaţii de prelucrare prin coasere şi termolipire pentru manşetă, guler,
buzunar, cordon, mânecă, piept, spate.
- confecţionarea produselor: fustă clasică, bluză clasică şi pantalon pentru femei,
respectând procesul tehnologic impus.

4. Domeniul: ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC


4.1. Calificarea: FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST
Proba scrisă
Clasa a IX-a
M II: Bărbieritul şi îngrijirile faciale şi capilare
- scopul îngrijirilor faciale;
- scopul îngrijirilor capilare;
- masajul capilar - tehnica de lucru;
- bărbieritul facial; bărbieritul capilar;
- scopul săpunirii;
- direcţii de realizare a bărbieritului;
- condiţii ce trebuie respectate în timpul bărbieritului.
M IV: Noţiuni de patologie
- leziuni dermatologice elementare;
- calus;
- clavus.
Clasa a X-a
M I: Tunsori
- efectul tehnicilor moderne de tuns
M II: Manichiura
- părţile componente ale unghiei;
- scopul masajului mâinilor, al împachetărilor cu parafină a mâinilor, al băii de
ulei a unghiilor.
Clasa a XI-a
M III: Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură şi pedichiură
- scopul învelirii unghiilor;
- scopul aplicării unghiilor artificiale.
Proba practică
1. Tunsori bărbăteşti clasice (tunsori realizate cu foarfeca şi cu maşina de tuns -
tunsoarea cu breton pentru băieţi, tunsoarea scurtă cu cărare pentru băieţi,
tunsoarea nemţească; tunsori realizate cu foarfeca - tunsoarea clasică cu cărare,
tunsoarea clasică fără cărare, tunsoarea englezească, tunsoarea italiană,
tunsoarea rotundă sport; tunsori realizate cu briciul - tunsoarea plastică fără
cărare);
2. Tunsori bărbăteşti realizate după un model;
3. Tunsori clasice de damă (tunsoarea în unghi, tunsoarea ovală, tunsoarea în scări,
tunsoarea în linie dreaptă, tunsoarea garcon, tunsoarea demigarcon);
4. Tunsori moderne de damă;
5. Tunsori de damă realizate după model;
6. Manichiura obişnuită;
7. Manichiura franţuzească;
8. Manichiura fantezie;
9. Coafuri realizate pe baza ondulaţiei cu apă.
BIBLIOGRAFIE:
Manualul frizerului şi al coaforului
A şti cum! – Wella- 2001
Carte de cosmetica- Lilian Brit

9
PROGRAMELE CONCURSURILOR PROFESIONALE ORGANIZATE PENTRU CALIFICĂRILE DOBÂNDITE PRIN ANUL DE COMPLETARE

Dermatologie generală şi estetică - T. Cârciumărescu, V. Catona - E.D.P.- 1979


Dermatovenerologie practică - Alex. Dimitrescu - Ed. Medicală

5. Domeniul ELECTROMECANICĂ

5.1. Calificarea: ELECTROMECANIC UTILAJE SI INSTALAŢII INDUSTRIALE


MODULUL II - Utilizarea maşinilor şi aparatelor electrice de joasă tensiune
MODULUL IV - Execuţia instalaţiilor electrice de joasă tensiune
MODULUL V - Exploatarea maşinilor şi utilajelor electromecanice
MODULUL VII - Încercările echipamentelor industriale
5.2.Calificarea: Electromecanic centrale electrice
MODULUL II - Utilizarea maşinilor şi aparatelor electrice de joasă tensiune
MODULUL IV - Execuţia instalaţiilor electrice de joasă tensiune
MODULUL V - Exploatarea maşinilor şi utilajelor electromecanice
MODULUL VII - Supravegherea echipamentelor electromecanice din centralele
electrice
5.3. Calificarea: Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale , electrocasnice
din industria alimentară
MODULUL II - Utilizarea maşinilor şi aparatelor electrice de joasă tensiune
MODULUL IV - Execuţia instalaţiilor electrice de joasă tensiune
MODULUL V - Exploatarea maşinilor şi utilajelor electromecanice
MODULUL VIII - Instalarea şi punerea în funcţiune a utilajelor şi instalaţiilor
comerciale, electrocasnice şi din industria alimentară

6.Domeniul ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI


6.1.Electronist aparate şi echipamente pentru radio şi TV
MODULUL I – Dispozitive electronice
MODULUL II – Circuite electronice digitale
MODULUL III – Construcţia şi funcţionarea receptoarelor de radio şi TV
MODULUL IV – Circuite electronice analogice
MODULUL VI – Aparate de măsură specifice

BIBLIOGRAFIE:

1. Antonescu Componente şi circuite electronice - Editura Didactică şi


G. Manual pentru clasa a XII –a Pedagogică, Bucureşti,
1986
2. Cipere L. Echipamente electronice pentru radio şi Editura Didactică şi
televiziune - Manual Pedagogică, Bucureşti,
1988
3. Damachi Televiziune Editura Didactică şi
E. Pedagogică, Bucureşti,
1983
4. Dǎnilă T. Componente şi circuite electronice - Editura Didactică şi
Manual pentru clasa a XI –a Pedagogică,
Bucureşti,1986
5. Eugenia Măsurări electrice şi electronice - Manual Editura Didactică şi
Isac pentru clasa a XI-a Pedagogică, Bucureşti,
1989
6. Markovits Electronica digitală – Culegere de Editura Risoprint,
M. probleme Cluj-Napoca, 2003
7. Mălăiuş I. Măsurarea componentelor electronice Editura Tehnică,
Bucureşti, 1990
8. Nicolau E. Manualul inginerului electronist Editura Tehnică, 1989
9. Robe M. Manualul pentru pregătirea de baza in Editura Economica,
domeniul electric Bucureşti, 2000

10
PROGRAMELE CONCURSURILOR PROFESIONALE ORGANIZATE PENTRU CALIFICĂRILE DOBÂNDITE PRIN ANUL DE COMPLETARE

10. Robe M. Sinteze pentru examenul naţional de Editura Economica,


(coordonat bacalaureat - Componente şi circuite Bucureşti, 2000
or) electronice
11. Trifu A. Electronica digitală Editura Economică,
Preuniversitaria, 2001

6.2. Calificarea: ELECTRONIST APARATE ŞI ECHIPAMENTE PENTRU


AUTOMATIZĂRI
MODULUL I - Dispozitive electronice
MODULUL II - Circuite electronice digitale
MODULUL III - Elemente componente ale unui sistem de reglare automată
MODULUL IV - Circuite electronice analogice
MODULUL VI - Măsurări specifice în instalaţii de automatizare

BIBLIOGRAFIE

1. Gheorghiu, T., Măsurări tehnice Editura Aramis,


Gheaţă, C., 2005
Tănăsescu M.
2. Maican S. Circuite integrate digitale Bucureşti, Editura
Printech, 1999
3. Robe, M. şi Manual pentru cultura de Editura Economică
colectivul specialitate pentru Şcoala de Arte Preuniversitaria,
şi Meserii, domeniul Electronică şi Bucureşti
automatizări, clasa a IX-a
4. Robe, M. şi Componente şi circuite electronice Editura Economică
colectivul Preuniversitaria,
Bucureşti, 2000
5. Trifu A. Electronică digitală – Manual Bucureşti, Ed.
pentru şcoala profesională Economică
Preuniversitaria
2001

6.3. Calificarea: ELECTRONIST REŢELE DE TELECOMUNICAŢII


MODULUL I - Dispozitive electronice
MODULUL II - Circuite electronice digitale
MODULUL III - Lucrări de dezvoltare a reţelelor de comunicaţii
MODULUL VII - Reţele de comunicaţii şi echipamente terminale

BIBLIOGRAFIE:

1. Borcoci E. Arhitecturi stratificate ale Editura Vega 1993


reţelelor digitale de
telecomunicaţii
2. Dănilă T. Manualele de Componente şi Editura Didactică şi
circuite electronice Pedagogică, 1990
3. Dascălu D., Dispozitive şi circuite Editura Didactică şi
Rusu A., electronice Pedagogică, Bucureşti,
Profirescu M., 1982
Costea I.
4. Întreprinderea Construcţia liniilor de Bucureşti 1963
Teleconstrucţia telecomunicaţii în cabluri
5. Maican S. Circuite integrate digitale Editura Printech,
Bucureşti,1999
6. Petruţ D. Centrale telefonice electronice Ed. MatrixRom Buc. 1998

11
PROGRAMELE CONCURSURILOR PROFESIONALE ORGANIZATE PENTRU CALIFICĂRILE DOBÂNDITE PRIN ANUL DE COMPLETARE

7. Rădulescu T. Telecomunicaţii Editura Media Publishing,


Bucureşti 1994
8. Robe, M. şi Componente şi circuite Editura Economică ,
colectivul electronice Preuniversitaria, 2000
9. Ştefan Gh. Circuite şi sisteme digitale Editura Tehnică,
Bucureşti, 2000
10. T. Ghiţă Cabluri de telecomunicaţii Editura Tehnică
Bucureşti 1990
11. T. Ghiţă Cabluri de telecomunicaţii Editura Tehnică
Bucureşti 1990
12. Trifu A. Electronică digitală – Manual Editura Economică
pentru şcoala profesională Preuniversitaria,
Bucureşti, 2001

7. Domeniul: ELECTRIC
7.1. Calificarea – ELECTRICIAN CONSTRUCTOR
MODULUL I - Montarea şi utilizarea instalaţiilor de joasă tensiune
MODULUL II - Montarea şi utilizarea maşinilor electrice
MODULUL VII - Realizarea şi întreţinerea instalaţiilor de lumină şi forţă
MODULUL IX - Realizarea şi întreţinerea instalaţiilor pentru curenţi slabi

BIBLIOGRAFIE

1. Cioc I. Instalaţii şi echipamente. Tehnologia Editura Didactică şi


meseriei. Manual pentru clasa a XI –a şi a Pedagogică, Bucureşti,
XII-a, licee industriale şi scoli profesionale 1992
2. Hilohi S. Elemente de comandă şi control pentru Editura Didactică şi
acţionări şi sisteme de reglare automată - Pedagogică, Bucureşti,
manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a 2002
3. Hilohi S., Instalaţii şi echipamente. Tehnologia Editura Didactică şi
ş.a. meseriei. Manual pentru clasa a IX –a şi a Pedagogică,
X-a, licee industriale şi scoli profesionale Bucureşti, 1995, 1996
4. Mareş F. Elemente de comandă şi control pentru Editura Economică,
şi acţionări şi sisteme de reglare automată - Bucureşti, 2002
colectivul manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a
5. M.Ed.C. Curriculum naţional – Ghid metodologic pentru aplicarea
programelor şcolare din aria curriculară “Tehnologii şi aplicaţii” –
profil tehnic
6. Mira, N., Instalaţii şi echipamente. Tehnologia Editura Didactică şi
ş.a meseriei. Manual pentru clasa a IX –a şi a Pedagogică,
XII-a, licee cu profil industrial şi şcoli Bucureşti, 1995
profesionale

7.2. Calificarea – ELECTRICIAN EXPLOATARE MEDIE ŞI JOASĂ TENSIUNE


MODULUL I - Montarea şi utilizarea instalaţiilor de joasă tensiune
MODULUL II - Montarea şi utilizarea maşinilor electrice
MODULUL V - Realizarea instalaţiilor pentru alimentarea maşinilor electrice
MODULUL VI - Utilizarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune
MODULUL VIII - Repararea defectelor în echipamente şi în instalaţii de joasă şi medie
tensiune

BIBLIOGRAFIE

1. Cioc I. Instalaţii şi echipamente. Tehnologia Editura Didactică şi


meseriei. Manual pentru clasa a XI – Pedagogică, Bucureşti, 1992

12
PROGRAMELE CONCURSURILOR PROFESIONALE ORGANIZATE PENTRU CALIFICĂRILE DOBÂNDITE PRIN ANUL DE COMPLETARE

a şi a XII-a, licee industriale şi scoli


profesionale
2. Hilohi S. Elemente de comandă şi control Editura Didactică şi
pentru acţionări şi sisteme de reglare Pedagogică, Bucureşti, 2002
automată - manual pentru clasele a
XI-a şi a XII-a
3. Hilohi S., Instalaţii şi echipamente. Tehnologia Editura Didactică şi
ş.a. meseriei. Manual pentru clasa a IX – Pedagogică, Bucureşti,
a şi a X-a, licee industriale şi scoli 1995, 1996
profesionale
4. Mareş F. Elemente de comandă şi control Editura Economică,
şi pentru acţionări şi sisteme de reglare Bucureşti, 2002
colectivul automată - manual pentru clasele a
XI-a şi a XII-a
5. M.Ed.C. Curriculum naţional – Ghid metodologic pentru aplicarea
programelor şcolare din aria curriculară “Tehnologii şi aplicaţii” –
profil tehnic
6. Mira, N., Instalaţii şi echipamente. Tehnologia Editura Didactică şi
ş.a meseriei. Manual pentru clasa a IX – Pedagogică, Bucureşti, 1995
a şi a XII-a, licee cu profil industrial
şi şcoli profesionale

7.3. Calificarea – ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO


MODULUL III - Construcţia şi funcţionarea automobilului
MODULUL IV - Conducerea automobilului”(tema: Noţiuni de legislaţie rutieră şi
conducere preventivă)
MODULUL V - Întreţinerea instalaţiilor electrice auto
MODULUL VI - Diagnosticarea instalaţiilor electrice şi a echipamentelor electronice
auto
MODULUL VII - Repararea instalaţiilor electrice auto
MODULUL VIII - Construcţia şi funcţionarea instalaţiilor electrice şi a echipamentelor
electronice auto

7.4. Calificarea – ELECTRICIAN ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII ÎN


INDUSTRIA MICĂ
MODULUL I - Montarea şi utilizarea aparatelor de joasă tensiune
MODULUL II - Montarea şi utilizarea maşinilor electrice
MODULUL VI - Utilizarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune
MODULUL X - Instalarea şi întreţinerea aparatelor electrocasnice

BIBLIOGRAFIE

1. Cioc I. Instalaţii şi echipamente. Tehnologia Editura Didactică şi


meseriei. Manual pentru clasa a XI –a şi a Pedagogică, Bucureşti,
XII-a, licee industriale şi scoli profesionale 1992
2. Hilohi S. Elemente de comandă şi control pentru Editura Didactică şi
acţionări şi sisteme de reglare automată - Pedagogică, Bucureşti,
manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a 2002
3. Hilohi S., Instalaţii şi echipamente. Tehnologia Editura Didactică şi
ş.a. meseriei. Manual pentru clasa a IX –a şi a Pedagogică, Bucureşti,
X-a, licee industriale şi scoli profesionale 1995, 1996
4. Mareş F. Elemente de comandă şi control pentru Editura Economică,
şi acţionări şi sisteme de reglare automată - Bucureşti, 2002
colectivul manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a

13
PROGRAMELE CONCURSURILOR PROFESIONALE ORGANIZATE PENTRU CALIFICĂRILE DOBÂNDITE PRIN ANUL DE COMPLETARE

5. M.Ed.C. Curriculum naţional – Ghid metodologic pentru aplicarea


programelor şcolare din aria curriculară “Tehnologii şi aplicaţii” –
profil tehnic
6. Mira, N., Instalaţii şi echipamente. Tehnologia Editura Didactică şi
ş.a meseriei. Manual pentru clasa a IX –a şi a Pedagogică, Bucureşti,
XII-a, licee cu profil industrial şi şcoli 1995
profesionale

8. Domeniul – SILVICULTURĂ
8.1. Calificarea – PĂDURAR
MODULUL III : Fauna pădurilor şi a apelor de munte
MODULUL V : Amenajarea şi exploatarea pădurilor
MODULUL VII : Tehnologia de obţinere a puieţilor în pepiniere

BIBLIOGRAFIE :

AMENAJAREA ŞI EXPLOATAREA PĂDURILOR, manual pentru şcolile profesionale de


pădurari, EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOCICĂ, 1985- Dr. I. Decei, ing. I. Vlad
SILVICULTURA-TEHNICA CULTURII SILVICE, manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a
liceu, EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ, 1993- ing. Anatolie Marian, ing. Vasile
Doboş
ECONOMIA VÂNATULUI ŞI SALMONICULTURĂ (manual pentru licee de profil) - EDP
Bucureşti, 1987, H. Almăşan şi colaboratorii
EXPLOATAREAPĂDURILOR, Ed. Lux Libris Braşov, 1998, ing. Arcadie Ciubotaru
*** Curriculum, domeniul Silvicultură, nivelul 2, Calificarea Pădurar, Ediţia revizuită
şi validate 2005
*** Standard de Pregătire Profesională, domeniul Silvicultură, nivel 2 calificarea
Pădurar, Ediţia revizuită şi validată 2005

9. Domeniul – FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN


9.1. Calificarea – TÂMPLAR UNIVERSAL
MODULUL 1 - Reprezentarea produselor de mobilier
MODULUL 2 - Prelucrarea mecanică a reperelor din lemn masiv
MODULUL 3 - Formarea panourilor placate şi a ramelor
MODULUL 4 - Şlefuirea suprafeţelor lemnului

BIBLIOGRAFIE

1. St. VRÎNCEANU, V. NĂSTASE, R. ŢĂRANU - Desen tehnic şi ornamental în


industria lemnului, manual clasa a XI–XII-a - Editura
didactică şi pedagogică Bucureşti1994
2. V. NĂSTASE, N. COTTA – Utilajul şi tehnologia fabricării mobilei şi a altor
produse finite din lemn – Manual clasa a X-a, a XI-a, a XII-
a - Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti1990
3. *** Curriculum, domeniul Fabricarea produselor din lemn,
nivelul 2, Calificarea Tâmplar universal, Ediţia revizuită şi
validată 2005
4. *** Standard de Pregătire Profesională, domeniul
Fabricarea produselor din lemn, nivel 2 calificarea
“Tâmplar universal”, Ediţia revizuită şi validată 2005

10. Domeniul – COMERŢ


10.1. - Calificarea Comerciant – vânzător mărfuri alimentare
MODULUL 1 - Operaţii de încasare şi plată
MODULUL 2 - Activităţi pre şi post vânzare
MODULUL 3 - Informarea clientului şi argumentarea vânzării

14
PROGRAMELE CONCURSURILOR PROFESIONALE ORGANIZATE PENTRU CALIFICĂRILE DOBÂNDITE PRIN ANUL DE COMPLETARE

MODULUL 4 - Recepţia şi stocarea mărfurilor alimentare

10.2. Calificarea - COMERCIANT – VÂNZĂTOR MĂRFURI NEALIMENTARE


MODULUL 1 - Operaţii de încasare şi plată
MODULUL 2 - Activităţi pre şi post vânzare
MODULUL 3 - Informarea clientului şi argumentarea vânzării
MODULUL 4 - Asigurarea necesarului de mărfuri în sala de vânzare

11. Domeniul – TURISM ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

11.1. Calificarea - OSPĂTAR(CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE


MODULUL 1 - Servirea preparatelor
MODULUL 2 - Servirea băuturilor
MODULUL 3 - Alcătuirea meniurilor
11.2. Calificarea - COFETAR-PATISER
MODULUL 1 - Produse de patiserie
MODULUL 2 - Produse de cofetărie
MODULUL 3 - Estetica produselor de patiserie – cofetărie
11.3. Calificarea - BUCĂTAR
MODULUL 1 - Preparate culinare
MODULUL 2 - Estetica preparatelor culinare
MODULUL 3 - Realizarea dietelor

12.Domeniul – INDUSTRIE ALIMENTARĂ


12.1. Calificarea profesională : BRUTAR-PATISER-PREPARATOR PRODUSE
FĂNOASE
MODULUL 1 - Fabricarea pâinii
MODULUL 2 - Pregătirea materiilor prime şi auxiliare
MODULUL 3 - Prepararea tipurilor de aluat pentru obţinerea produselor de patiserie

BIBLIOGRAFIE

1. Moldoveanu Gh., Niculescu N. -Utilajul şi tehnologia panificaţiei şi produselor


făinoase, manual pentru clasele a XI-a si a XII-a, Editura Didactică şi Pedagogică,
R. A.. Bucureşti, 1993
2. Mănăilescu A., Nicolau E. -Tehnologia produselor de cofetărie şi patiserie, manual
pentru clasele X-XII, Editura Didactică şi Pedagogică, R. A.. Bucureşti, 2003
3. Coman M., Grozavu C., Dorin D.D., Scarlat G.-Calificarea profesională LUCRĂTOR
ÎN MORĂRIT ŞI PANIFICAŢIE, manual pentru Şcoala de Arte şi Meserii clasa a X-a,
modulul Fabricarea pâinii, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2005
4. *** - Standard de Pregătire Profesională, domeniul Industrie Alimentară, nivelul
1, Calificarea Lucrător în morărit şi panificaţie, Ediţia 2003
5. *** - Standard de Pregătire Profesională, domeniul Industrie Alimentară, nivelul
2, Calificarea Brutar-patiser-preparator produse făinoase, Ediţia revizuită şi
validată 2005
6. *** - Curriculum, domeniul Industrie Alimentară, nivelul 1, Calificarea Lucrător în
morărit şi panificaţie, Ediţia 2004
7. *** - Curriculum, domeniul Industrie Alimentara, nivelul 2, Calificarea Brutar-
patiser-preparator produse fainoase, Editia revizuita si validata 2005

12.2. Calificarea profesională : PREPARATOR PRODUSE DIN CARNE ŞI PEŞTE

MODULUL 1 - Prelucrarea carcaselor şi a materiilor auxiliare


MODULUL 2 - Pregătirea semifabricatelor
MODULUL 3 - Fabricarea prospăturilor, semiafumatelor şi a preparatelor pasteurizate

15
PROGRAMELE CONCURSURILOR PROFESIONALE ORGANIZATE PENTRU CALIFICĂRILE DOBÂNDITE PRIN ANUL DE COMPLETARE

BIBLIOGRAFIE

1. O. Pavel şi colab. Utilajul şi tehnologia prelucrării cărnii şi laptelui, manual


clasa a IX-a şi a X-a, Ed. Did. Şi Ped, Bucureşti, 1993
2. *** Norme specifice de protecţia muncii pentru industria cărnii
şi a produselor carne, Ministerul Muncii şi Protecţiei
Sociale, 1997
3. *** Instrucţiuni metodologice de fabricare a preparatelor din
carne, Ministerul Industriei Alimentare
4. *** Curriculum pentru domeniul industrie alimentară, nivelul 2,
calificarea profesională Preparator produse din carne şi
peşte, ediţia revizuită şi validată, 2005
5. *** Standard de pregătire profesională, nivelul 2, calificarea
profesională Preparator produse din carne şi peşte, ediţia
revizuită şi validată, 2005

13. Domeniul – AGRICULTURĂ

13.1.Calificarea profesională AGRICULTOR CULTURI DE CÂMP


MODULUL 1 - Tehnologia de cultivare a cerealelor pentru boabe
MODULUL 2 - Tehnologia de cultivare a leguminoaselor pentru boabe

BIBLIOGRAFIE

1. STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ, Domeniul Agricultură, nivelul 2,


calificarea „Agricultor culturi de câmp”, Ediţia revizuită şi validată 2005
2. CURRICULUM, domeniul Agricultură, nivelul 2, calificarea „Agricultor culturi de
câmp”, Ediţia revizuită şi validată 2005
3. CULTURA PLANTELOR DE CÂMP – Editura Panfilius 2004 - AUTORI: Viorel-Iulian
Peştean, Anişoara Însurăţelu, Vasile Cătărău, Elena Cătărău, Maria Carp

13.2. Calificarea profesională HORTICULTOR


MODULUL: Tehnologia de cultivare a speciilor legumicole

BIBLIOGRAFIE

1. Popescu V., Popescu Maria - Legumicultura, manual meseria horticultor, Ed.


Tehnica Agricola, Bucuresti, 1993
2. Tita Iulia, Stan Mariana - Cultura plantelor horticole, manual clasa a XI-XII,
Ed. Gimnasium, 2002
3. *** - Curriculum, domeniul Agricultura, nivelul 2, Calificarea
Horticultor, Editia revizuita si validate 2005
4. *** - Standard de Pregatire Profesionala, domeniul Agricultura,
nivel 2 calificarea “Horticultor”, Editia revizuita si validata
2005

13.3. Calificarea profesională ZOOTEHNIST


MODULUL: Tehnologii specifice de creştere a rumegătoarelor

BIBLIOGRAFIE

1. Gh. Popescu, S. Tehnologia creşterii animalelor domestice, manual pentru


Lungu grupurile şcolare agricole; meseria zootehnist, clasa a X-a,
Ed Tehnică Agricolă, Bucureşti, 1993
2. Gh. Georgescu şi Tehnologia creşterii animalelor domestice, manual clasa a
colab. XII-a, Ed. Ceres, Bucureşti, 1989
3. Scrioşteanu C., Pregătire de bază în agricultură –teorie, anul I şcoală

16
PROGRAMELE CONCURSURILOR PROFESIONALE ORGANIZATE PENTRU CALIFICĂRILE DOBÂNDITE PRIN ANUL DE COMPLETARE

Patape M. Si colab. profesională, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2000


4. Moisiu M., Murat L. Pregătire de bază în agricultură –teorie, Ed. Oscar Print,
şi colab. Bucureşti, 2000
5. *** Curriculum domeniul Agricultură, nivelul 2, calificarea
Zootehnist, ediţia revizuită şi validată, 2005
6. *** Standard de pregătire profesională, domeniul Agricultură,
calificarea Zootehnist, ediţia revizuită şi validată, 2005

DIRECTOR,
Megdonia Păunescu
CONSILIER,
Silviu Cristian Mirescu

17