Sunteți pe pagina 1din 1

Nume, Prenume(sau inițiale):

Școala, Clasa:
Elev Profesor/Învățător
Diriginte Părinte

CHESTIONAR “ANALIZĂ DE NEVOI”

Cabinetul de asistență Psihopedagogică dorește crearea unui real parteneriat între psiholog-
elev-cadre didactice-părinți. Pentru a putea identifica elementele cheie asupra cărora trebuie
dirijată intervenția psihopedagogică va rugăm să completați chestionarul următor.

Pe o scală de la 1 la 4 (unde 1=foarte puțin important, 2=puțin important, 3=important, 4=foarte


important) bifați cu X in funcție de relevanța pe care considerați că o are tema, ținând cont de
specificul clasei/ elevilor/ vostru personal/ copiilor dvs.

1 2 3 4
Foarte Puțin Impor Foarte
puțin importan tantă importa
importan tă ntă

1. Cunoșterea și Autocunoașterea elevilor
2. Consiliere în carieră
3. Prevenirea și combaterea efectelor negative cauzate
de plecarea părinților în străinătate
4. Prevenirea si combaterea consumului de droguri
5. Promovarea unei alimentații corecte
6. Absenteism și abandon școlar
7. Planificarea carierei și educație pentru carieră
8. Prevenirea și combaterea consumului de tutun și
alcool
9. Comunicare si dezvoltarea abilităților sociale
10. Emoții și emotivitate
11. Dezvoltarea unui stil de viață sănătos
12. Norme, reguli, întăriri, pedepse
13. Autocunoaștere și dezvoltare personală
14. Managementul învățării
15. Aplicarea de teste de memorie, personalitate, valori,
aptitudini e.t.c.
16. Managementul stresului
17. Consilierea părinților la solicitarea acestora
18. Managementul conflictului
19. Prevenirea și combaterea delicvenței juvelile și a
violenței în școli
20. Promoveaza implicarea elevilor în activități de
voluntariat, proiecte, programe în scopul dezvoltării lor
personale

Sugestii/ Observații:...........................................................................................................................

Vă mulțumim pentru timpul acordat!