Director onorific prof. dr.

Josif Constantin Dr`gan
Nr. 6238 - vineri, 16 iulie 2010 - 16 pagini+programe TV+supliment cu anun]uri gratuite - 1,5 lei

Venitul minim garantat, în pericol
Recent, deputatul Silviu Prigoan` a anun]at c` va promova o ini]iativ` legislativ` prin care va fi abrogat` Legea 416 din 2001 privind venitul minim garantat. Deputatul PD-L Valeriu Tab`r` a anun]at ieri c` va sus]ine aceast` propunere, pentru c`, la ora ac-

Serviciile de urgen]` fenteaz` reformele din s`n`tate

Titlurile zilei

Pagina 4
Anchet` la Casa Austria Timi[oara

Pagina 5
tual`, "se stimuleaz` nemunca". "Merge]i la sat [i c`uta]i un om care s` v` taie iarba din fa]a casei, cu o sut` de lei pe zi [i ve]i vedea c` nu vine nimeni. De altfel, conceptul de stat social european se regânde[te, la ora actual`, cam peste tot. Voi sus]ine aceast` idee pentru c` sunt convins c` trebuie m`suri radicale", a declarat deputatul. Conform legisla]iei actuale, nivelul lunar al venitului minim garantat este cuprins între 196 de lei pentru familiile de dou` persoane [i 402 lei pentru familiile de cinci persoane, pentru persoanele singure suma fiind de 108 lei. (D.D.)
Guvernul a renun]at la subprefectul Andrei Orban

Cei care nu au bani de dat la medic se pot prezenta la serviciile de urgen]` ale spitalelor, a asigurat, ieri, la Timi[oara, secretarul de stat în Ministerul S`n`t`]ii, Raed Arafat. Mai mult, cei care nu au reu[it s`-[i fac` programare la medic pot veni la unitatea de primiri urgen]e. M`surile de criz` [i cele de restructurare a sistemului sanitar nu afecteaz` medicina de urgen]`,

u[a acestor servicii asigurând o porti]` pentru restric]iile impuse deja, dar [i pentru cele ce urmeaz`. "Tr`im într-o perioad` în care medicina devine controlat`. Medicii de familie închid cabinetele la ora 17, în ambulatoriu ]i se cere s` fi fost consultat înainte, dar unit`]ile de primiri urgen]e sunt deschise tuturor 24 de ore. Continuare \n pagina 2

Pagina 6
Patru ani de închisoare pentru Adrian Cocoan`

www.renasterea.ro
CURSUL VALUTAR

Abona]i-v` la Rena[terea b`n`]ean`!

Primele emo]ii europene

Avantaje:

! 50

% %

reducere fa]` de pre]ul de vånzare cu bucata

4,2594 lei 3,3306 lei 129,7525 lei/gram
VREMEA, MÂINE
Timi[oara 20/38 Arad 

fa]` de vånzarea cu bucata economisi]i, lunar, 24 lei (16 numere de ziar); lunar pute]i cå[tiga 4 televizoare color lunar, [i 10 premii a cåte 100 lei.

4 10
x

televizor Eurocolor
x 100 lei

21/39

Pre]ul abonamentului pentru luna august 2010 este 15 lei, plus taxa po[tal`. Abonamentele se pot face pån` miercuri, 28 iulie, la oficii [i la factorii po[tali, [i pån` såmb`t`, 31 iulie, la chio[curile din Timi[oara ale Timpress [i Rodipet (actuala Ithaka Press). Se pot contracta abonamente [i prin distribuitorii Timpress [i Rodipet.

Poli Timi[oara î[i afl` ast`zi adversarul din turul trei preliminar al Europa League. Tragerea la sor]i va începe la ora 14,30 [i va avea loc la Nyon (Elve]ia). Gruparea b`n`]ean` este cap de serie, iar printre posibilii adversari sunt FC Lucerna (Elve]ia), FC Nordsjaellan (Dane-

marca), Viktoria Plzen (Cehia), Hajduk Split (Croa]ia) [i Inter Turku (Finlanda). Meciurile se vor disputa în 29 iulie [i 5 august. În edi]ia trecut` a competi]iei, alb-viole]ii s-au calificat în faza grupelor, dup` ce în preliminariile Ligii Campionilor au eliminat pe {ahtior Done]k. (D.P.)

Lugoj

20/37 Re[i]a

21/38

cyan

magenta

yellow

black

Când pleac` de la facultate e prea târziu s` mai înve]e. veriga care salveaz` vie]i". a fost distins` anul trecut cu Premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol al anului 2009. dup` un consult [i un minimum de analize îl va trimite la medicul de familie. Bea von Malchus. german`. "La medicina de urgen]` exist` cele mai mari rate de nepromovare la examen. consulta]ii dermatologice [i alte mici interven]ii chirurgicale pe baza biletului de trimitere (c`tre chirurgie plastic` sau dermatologie) de la medicul de familie. cât [i în ]ar`. Examenul se ia din a doua a treia încercare". de la ora 20. Câ[tig`torul ultimei extrageri a talonului pentru concursul "Parte de carte" este Nicolae Teicu. un adev`rat izvor de s`n`tate. între orele 11-16. Dac` s-ar hot`rî ca doar cazurile grave s` fie primite la serviciile de urgen]`. cititorii trebuie s` trimit` la redac]ie. colectivul Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" din Timi[oara va sus]ine. Sistemul de urgen]` trebuie adaptat fluxului pacien]ilor [i nu invers.) Informa]ii [i program`ri se pot face la tel. Str. Preciz`m c` termenullimit` de ridicare a premiului este de 30 de zile de la data extragerii. Tiberiu Bratu Gyula. Mercy nr.600 de forin]i pentru doi adul]i [i un copil [i 69. nu [tiu s` ac]ioneze în urgen]`. Ridicarea premiului se face personal. în [ase limbi de circula]ie european`: român`. din domeniile [tiin]ific. a declarat Raed Arafat. cu demipensiune . Pentru a participa la concurs. lucrurile care îi vor speria cel mai mult vor fi urgen]ele". DANA ISTRAT Viitorii medici. Acesta este cel de-al doilea volum din seria de patru care poart` semn`tura istoricului Ioan Ha]egan [i include nu doar premiere române[ti. Germania. 6 10 % reducere Primul spital privat din Timi[oara la standard european Speciali[ti de marc` din Romånia [i Europa ]ilor din anii terminali de la Universitatea de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara. Michael Pennington. rectorul Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara.37. o intrare gratis la [trand [i jacuzzi) . Pentru informa]ii [i rezerv`ri: telefon: 36-66/463-722. în lan]ul preven]ie .600 forin]i pentru o persoan` b [apte zile.) Actori timi[oreni pe scena Festivalului de la Gyula Prezent la cea de-a VI-a edi]ie a Festivalului Interna]ional "Shakespeare" de la Gyula. Va fi o concuren]` în detrimentul celor cu adev`rat bolnavi. englez`. Montarea timi[orean`. iar în carier`. taloanele din zilele de mar]i [i vineri (perioada 2 iulie . cyan magenta yellow black ¢ 5 b la sfår[it de s`pt`mân` (trei zile [i dou` nop]i. î[i va lansa ast`zi. dar este în interesul bolnavului ca acesta s` fie v`zut de doctor.200 forin]i pentru o persoan` b apartamente de vacan]` pentru familii. Franyo Zoltan (fost` Smetana) nr.17. iar dup` excluderea problemelor vitale. în acest an. Îl a[tept`m pe câ[tig`tor la secretariatul redac]iei. particip`ri de referin]` din România.hu. doar cazare. ci [i sud-est [i central-europene. examenul final la aceast` disciplin` fiind greu de trecut. francez`. Raed Arafat. web: hoforrashotel. În sistem putem crea ni[te mecanisme.N. dr.30. petrecute în prima jum`tate a secolului XX. la Timi[oara [i sus]ine c` preg`tirea viitorilor doctori în medicina de urgen]` este esen]ial`: "Studen]ii nu [tiu s` defibrileze un bolnav.hu. mâine. \ntr-un plic. GRATUIT f`r` coplat`. dermatoscopie. o dat` la dou` s`pt`mâni. [apte zile. bolnavii vor înv`]a simptomele de pe internet [i vor veni to]i cu ele pentru a intra în sistemul de urgen]`. Raed Arafat ar dori s` vin` pentru sus]inerea cursului. la Târgu-Mure[ [i ClujNapoca. care a debutat la începutul s`pt`mânii trecute. pe scena Castelului Gyula. mas` [i acces la piscin`) \n sta]iunea Buzia[. pe baza c`r]ii de identitate. Anglia. realizat` în regia lui Victor Ioan Frunz`.tratament.57. cercet`tor [tiin]ific la Filiala Timi[oara a Academiei Române.) la urgen]` pentru c` nu dorim s` limit`m accesul celor s`raci. 16 iulie 2010 Serviciile de urgen]` fenteaz`… "Parte de carte" 2 Rena[terea b`n`]ean` Urmare din pagina 1 Nu vom introduce coplat` (care va deveni opera]ional` din prima zi a anului viitor. Zsótér Sándor sau Andrei {erban. va preda medicin` de urgen]` studen- Brol Medical Center ofer` servicii de excizie a forma]iunilor tumorale cutanate. Reanimare [i Descarcerare (SMURD). [ase nop]i. corec]ie cicatrici postchirurgicale. de la ora 13. 1. "{i atunci ne-au terminat" de Joshua Ferris. volumul "Premiere [i priorit`]i timi[orene între 1900 .N. "Avem nevoie s` reformeze medicina de urgen]`.) BROL MEDICAL CENTER TIMI{OARA. spune Raed Arafat.n. e. chirurgie estetic` chirurgie general` NOU! estetic` dentar` neurochirurgie ortopedie terapie laser tel. Nu ar fi corect s` percepem coplat` de la cei care nu reprezint` urgen]e pentru c` cine decide dac` sunt sau nu cazuri grave? Medicina de urgen]` nu poate s` trieze urgen]ele dup` metode subiective. pe lista invita]ilor de onoare figurând nume mari precum Peter Brook.N.mail: info@ hoforrashotel. (L. potrivit ultimelor declara]ii ale oficialilor din s`n`tate . 0256 221009 0722 356238 Lansare editorial` Cunoscutul medievist timi[orean Ioan Ha]egan. E adev`rat c` unii pacien]i abuzeaz`. Volumul a ap`rut sub egida editurilor "Banatul" [i "ArtPress ". de luni pân` vineri. [ase nop]i .zona Sarra Blu. respectiv. maghiar` [i sârb`. pu[i cu burta pe carte Fondatorul Serviciului Mobil de Urgen]`. El va intra în posesia volumelor "A[teptarea" de Rui Zink [i. .463-740.500 de forin]i pentru doi adul]i [i doi copii. doar circa jum`tate dintre participan]i iau not` de trecere. pacientul s` fie trimis în ambulatoriu sau la medicul de familie". adeverin]` CAS [i carte de identitate. Timi[oara. a declarat prof. Apartamentele dispun de buc`t`rie. C`r]ile sunt oferite cu sprijinul Libr`riei "Humanitas – Emil Cioran" din strada F. strada Lidia nr. (L.6 august) \mpreun` cu copii ale chitan]elor de abonament pe lunile iulie [i august. relaxare total` ¢ Te abonezi [i te tratezi! Nu mai pu]in de zece cupluri vor avea ocazia de a petrece trei zile (cazare. Festivalul de la Gyula a atras. care este.r. Statele Unite ale Americii [i chiar din Zimbabwe. spectacolul "Rosencrantz [i Guildenstern sunt mor]i" de Tom Stoppard. La prima prezentare. Dr`gulescu. 62. la Complexul "Iulius Mall" . Senatul Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara i-a conferit ieri secretarului de stat în ministerul s`n`t`]ii diploma de excelen]` pentru activitatea depus` în domeniul sanitar [i titlul de profesor invitat. din Timi[oara. 0722 356238! Colectiv coordonat de prof.1946". iar cå[tig`torii vor fi anun]a]i \n edi]ia din 13 august. (L. Tragerea la sor]i va avea loc \n data de 12 august. iar medicul de la urgen]` decide dac` se impune tratament imediat ori internare în spital sau dac`. {tefan I. Ungaria. tehnic. dr.Actualitate vineri. cultural [i sportiv. care a predat atât în str`in`tate (chiar [i în Noua Zeeland`). demipensiune.

încredere. experienta min 2 ani in domeniul auto. el s-ar fi uitat "la stele". ne d`m la o parte". camara de alimente.9670 sau prin e-mail la pensii@eureko. cu atât viitoarea ta pensie va fi mai satisf`c`toare.4 miliarde euro pentru 2009. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. bucatarie. Noi. Arad. dar oamenii i-au r`spuns c` poate investi]iile au fost încheiate de unii mini[tri.A.A. le-a spus Boc oamenilor. mai mult. Apropierea carierei via]a. pe mine nu m` spera]i. societatea Eureko Pensii.gaman@intesasanpaolo. la numai 38 de kilometri de Timi[oara. Trebuie s` producem ca s` mânc`m. (M. Firma se mândre[te cu un portofoliu impresionant de lucr`ri realizate pentru companii de prestigiu. www.vineri. siguran]`. El a vrut s` plece. investi]i profitabil de c`tre administrator. nr. nu am stat s` fluier. într-un flux tehnologic optimizat. Unul dintre principiile Eureko Pensii este transparen]a. În ultimii ani a devenit din ce în ce mai clar faptul c` sistemul public de pensii nu poate asigura viitorul pensionarilor de ast`zi [i.949 E-MAIL: AUTOTIM. "M`i b`ie]i. spunându-i c` sunt luate de "pro[ti [i cobai" prin t`ierea salariilor [i c` de când a preluat mandatul de primministru nu au v`zut nimic bun realizat. Pretul de incepere a licitatiei este 407. la munc`. Liviu Rebreanu nr. i-au repro[at premierului c` a t`iat salariile. et. OFERIM SALARII ATRACTIVE. spunând c` aceste proteste îl determin` s` continue procesul de reformare a statului. în 2007. nr.C. Cipalser ofer` garan]ie. v Electricieni auto : Cerinte: studii medii de specialitate. de cobai. ce administreaz` conturile individuale a aproximativ 350. m`i oameni buni. a impus taxe [i nu a creat condi]ii pentru înfiin]area locurilor de munc`. Banii transfera]i c`tre fondul de pensii sunt garanta]i [i.sediu central: Timi[oara.A. orele 12 la sediul B. care respect` cele mai înalte standarde din domeniu. Pentru toate acestea.C. nu la fluierat". nu de el. casa fiind compusa din 3 camere. dar [i reabilitarea celor existente. AUTOTIM S. LIVR~RI NON STOP! CIPALSER. Pentru mai multe informa]ii despre pensiile private. nu am v`zut un lucru bun f`cut. 25 cute în timp record lucr`ri de infrastructur` de transport: drumuri pietruite. (1508) . De aceea a fost creat sistemul pensiilor administrate privat. 9. care a spus c` dac` premierul nu îi asigura fonduri pentru lucr`ri.ro.C. INTESA 12. este capabil s` conceap` [i s` exese folosesc utilajele cele mai moderne. premierul s-a întors. 88. e-mail: luminita.cipalser. prin executor bancar. v`d c` ave]i REZULTATELE EXTRAGERILOR DIN 15 IULIE 2010 i SUPER LOTO "5/40" i JOKER EXTRAGEREA I (1/20): 3 EXTRAGEREA A II-A (5/45): 43. experienta in domeniu. Dup` aceste replici. a mai mers circa 150 metri pe centur`.PERSONAL@ATLASSIB. experienta in domeniu. Grupul de persoane. Radu Berceanu.RO Anun]uri licita]ii Intesa Sanpaolo Bank B. dar [i "leg`turile puterii cu infractori ca Bercea Mondialul". trebuie s` î]i creezi din timp un plan de economisire pentru aceast` etap` a vie]ii tale. v Vopsitor auto : Cerinte: studii medii de specialitate.000 de români. în niciun caz. am f`cut o facultate. s` [ti]i c` dac` v-a pus primarul Chiliman s` striga]i aici. transparen]` [i un parteneriat pe termen lung prin profesionalitatea serviciilor [i a produselor sale. – din Arad.A. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. dup` care s-a urcat în ma[in`. b`i. La acest moment a intervenit în discu]ie [i ministrul transporturilor. de ce nu.. grup ce a anun]at recent un profit net de 1. Eureko Pensii este unul dintre cei mai activi juc`tori de pe pia]a pensiilor private din România. 11. v Soferi transport international de persoane : Cerinte: posesor permis de cond cat D.tel. 221. asta-i mu[chi. Boc a încercat s` opreasc` huiduielile strigându-le "m`i fra]ilor. Pentru concasarea bazaltului brut. 3. Boc a replicat oferind exemple de proiecte de infrastructur` rutier` finalizate de guvern.eureko.351 lei. na]ionale [i multina]ionale. 29. Misiunea companiei este de a oferi clien]ilor s`i protec]ie. Chiar dac` ast`zi nu po]i vizualiza momentul pension`rii. iar sumele rezultate din aceste investi]ii sunt ad`ugate contului t`u de pensie. 2. jud.F. 20A. SANPAOLO ROMANIA S. hai s` st`m de vorb`". Profitul anun]at de grup este o realizare important` având în vedere faptul c` acest rezultat a fost ob]inut f`r` niciun ajutor din partea Guvernului Olandez. prin Portalul de Voce sau prin Contact Center-ul dedicat apelând 021. de DN 6 face ca timpul de livrare c`tre orice punct din jude] [i din regiune s` fie foarte scurt. eu am muncit la coas`. dac` nu ne sim]im capabili. lucr`ri de reabilitare a drumurilor existente precum [i îndiguiri [i reabilit`ri de maluri. dar le-a spus în acela[i timp c` nu va opri procesul de reform` [i c` to]i trebuie s` munceasc` dac` vor bani.ro. Participan]ii la fondurile de pensii Eureko au acces permanent la contul lor individual prin intermediul Portalului Web accesând https://portal. S. planurile pe termen lung sunt cele care î]i pot oferi echilibru [i. "Ne spune]i s` mergem la munc`. boxa.ro. aflat în inspec]ie la centura de nord a Capitalei. În iunie 2009 s-a încheiat prima fuziune de pe pia]a pensiilor din România prin fuziunea Fondului de Pilon II pe care îl administreaz` cu Fondul de Pensii Administrat Privat Bancpost. Personalul firmei. cuno[tin]ele dobândite [i utilajele performante folosite. a fost oprit de un grup de persoane care l-au huiduit [i i-au cerut demisia. care s-au recomandat drept poli]i[ti comunitari din sectorul 1 [i func]ionari concedia]i din prim`riile sectoarelor 1 [i 2. "Ne lua]i de pro[ti. constand in teren intravilan cu casa si garaj in suprafata de 784 mp. bazat pe calific`rile necesare. Eureko BV a lansat în România. 16 iulie 2010 Actualitate Rena[terea b`n`]ean` 3 Emil Boc a fost huiduit pe centura Capitalei Premierul Emil Boc. Eroilor de la Tisa nr. cunoscut [i sub numele de pilonul 2.397. bd. experienta min 2 ani in domeniul auto. 0721 211. terasamente. companie aflat` în top 5 administratori ai pie]ei de pensii române[ti. pe cel al pensionarilor de mâine. ca premier. INTESA SANPAOLO ROMANIA S. experienta min 2 ani in domeniul auto – reparatii motoare domiciliul in Timisoara sau imprejurimi motoare.) O afacere "tare ca piatra" Cribluri sp`late doar de la Cipalser Firma Cipalser realizeaz` orice tip de construc]ii civile noi. Informatii suplimentare . O pensie administrat` privat î]i ofer` siguran]a unui venit stabil la momentul retragerii din activitate. Timpul nu st` pe loc pentru nimeni [i cu cât începi acest plan mai devreme. 0734 990.220. dar unde. dar oamenii l-au oprit strigându-i c` nu au terminat ce aveau de spus. experienta min 1 an in domeniul transporturilor v Soferi transport persoane : Cerinte: posesor permis de cond cat D. Pilonul 2 le ofer` românilor [ansa de a-[i cre[te veniturile la momentul retragerii din activitate prin contribu]ii lunare într-un fond de pensii administrat privat de un administrator de fonduri de pensii. c` ne-au dat afar`? Chiar a[a tâmpi]i ne crede]i ? De când sunte]i prim-ministru. ANGAJEAZ~ v Ingineri mecanici: Cerinte: domiciuliu in Timisoara sau imprejurimi.ro. Eureko Pensii este membr` a grupului Eureko BV. 115. La munc`. asta-i solu]ia. Tel: 0256 490240 fax: 0256 292891. au spus protestatarii. mobil: 0722 632 054 E-mail office@cipalser.ro 40 34 5 8 21 17 i LOTO SPECIAL "6/49" i NOROC: 26 49 34 1 12 14 1 5 5 3 2 4 8 Exist` via]` dup` pensie Într-o lume aflat` în continu` schimbare. i-au spus protestatarii premierului.921. str. O s` plec`m s` muncim în str`in`tate". 0-257-308. baie. v Femeie de serviciu : Cerinte: studii generale. degeaba vre]i privilegii [i pensii de lux. de preferinta absolventi ai sectiilor de Autovehicule rutiere sau Ingineria Transporturilor v Sef coloana transport persoane: Cerinte: domiciuliu in Timisoara sau imprejurimi. unul dintre cele mai puternice grupuri financiare din Europa. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. Valoarea sumelor administrate de companie în numele participan]ilor s`i se ridic` la aproximativ 200 de milioane lei. TRANSPORT GRATUIT CU AUTOBUZELE SOCIET~}II INFORMA}II LA TEL. te poti adresa agen]iei Eureko Timi[oara la numerele de telefon 0256 295 280 / 0726 342 379 sau la adresa Bd. Uite. Cariera de bazalt Cipalser este situat` lâng` Lucare]. (1097) S. la munc`. v Mecanic auto (motorist) : Cerinte: studii medii de specialitate. coridor. conform normelor europene actuale din domeniu. Revolutiei. Procesul de consolidare al companiei pe pia]a local` a continuat [i în 2010 prin finalizarea celei de-a doua fuziuni cu Fondul de Pensii Administrat Privat KD. vinde la licitatie publica imobilul situat in Sagu. Timi[oara. solu]ia e munca. Data licitatiei este 19 iulie 2010. + TVA.

Potrivit medicilor.06. aveam sl`biciuni. Acum respira]ia este mai u[oar`. Timi[oara De la 22 ani m` deranjeaz` exema. psoriazisului. cear` de albine. am avut icter mecanic.net . Coordonatorul compartimentului de management [i resurse. stenocardia. hepatite. pacientul a ajuns la Timi[oara cu politraumatism vertebromedular C4-C5 (leziuni la coloana vertebral` la nivelul gâtului.B. 70 ani. V` mul]umim! Oprescu Mihai. pe data de 31 martie. Datorit` ac]iunii directe asupra pere]ilor vasculari scade nivelul colesterolului [i diminueaz` riscul aterosclerozei. Demetriade nr. tetraplegie (paralizie . aviz de gospod`rire a apelor pentru exploatare nisip [i pietri[ din perimetru Criciova C. Toate ingredientele sunt colectate \n mun]ii Ural [i anume: miere ce nu con]ine zah`r. A doua ac]iune de acest gen. fiind afectat` [i m`duva spin`rii n. dezintoxic` ficatul. hernie de disc. incluse \n acest supliment alimentar. m` sc`rpinam pîn` la sînge [i îmi f`ceam r`ni. unde. Actualmente. elaborate de savan]ii ru[i. Am urmat produsul naturist "Promiod"[i s-au ameliorat durerile digestive. managerul Spitalului Jude]ean Timi[oara [i medic la Casa Austria.care deasemenea a ob]inut rezultate de îmbun`t`]ire a s`n`t`]ii. reumatism. dar [i \n domeniul ginecologic. distonie vegetovascular`. s-a îmbun`t`]it [i pofta de mîncare. L~CR~MIOARA URSA Informare SC Timcon SA.Este eficient [i \mpotriva diabetului zaharat. deci absen]a fondurilor pentru salarii. astm. îmi venea greu s` m` deplasez. Alexandru Gr`dinaru. Libertatii nr. în perioada în care acesta a fost conectat la aparatele de respira]ie artificial`.ån regenerarea suturilor postoperatorii. VODAFONE.sc`zånd nivelul glicemiei din sânge.deoarece mierea din componen]a produsului nu con]ine zah`r [i. Pacientul era paralizat de la gât în jos [i trebuia pus pe aparate pentru a respira. dar combinate \mpreun`. m` deplasez mult mai u[or. Pe parcursul administr`rii s-a reglat tensiunea arterial`. RDS.În acest scop a fost creat departamentul de cercetare \n cadrul c`ruia \[i desf`[oar` activitatea speciali[ti din diferite domenii [tiin]ifice. Pop Teodor. absolven]i ai ciclului gimnazial. m` simt mai energic.400 de dasc`li au fost pu[i pe liber Austria Timi[oara Înc` 356 de profesori timi[eni risc` s` î[i piard` postul Moartea unui rugbist.B.4 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri. nu avea jet normal.Feri]i-v` de contraf`cute!!Produsul a fost testat de ISP produsele contraf`cute!! Ia[i . m` deplasam cu greutate.care efectueaz` test`ri clinice [i preclinice ale preparatelor. cedru (Juniperus virginiana L. Totu[i. candida]i din seriile anterioare [i repeten]ii. m` deranjau dureri de constrîngere la nivelul inimii. De luni pina vineri intre orele 9:00 – 17:00 www. lipsa elevilor atrage minusuri.Utilizarea suplimentului alimentar "Promiod" ca profilaxie contribuie la ridicarea imunit`]ii \mpotriva infec]iilor respiratorii virale. nu au fost cuprin[i la primele repartiz`ri. Probabil [i Ministerul S`n`t`]ii ne va solicita s` analiz`m cazul". ca: aritmia.) [i dovleac (Cucurbita pepo). str. 68 ani. deseori f`ceam tratamente . i-a repartizat pe cei 23 de copii care [i-au recompletat formularele.Ukraina. înainte oscila des. Colegiul "Regele Ferdinand" (fost Energetic). "Apifito" este una dintre cele mai mari companii interna]ionale produc`toare de produse naturiste.40 Lugoj de la 11:00 la 12:00 Casa de Cultura a Sindicatelor str. Îl deranja prostata.07. Acest lucru se întâmpl` oriunde în lume. A. "Tudor T`n`sescu".Ac]iune de ne\nlocuit are suplimentul alimentar"Promiod"folosit \n caz de : artrit`.2010 Timi[oara de la 9:00 la 10:00. lucru pe care l-am explicat familiei. Dup` prima etap` a repartiz`rii computerizate. Nu avem nici o plângere din partea familiei."Promiodul" are o putere enorm`. Alba Iulia. liceul din N`drag. 70 ani.Se lucreaz` \n stråns` colaborare cu institu]iile de [tiin]` [i cercetare de elit`.Unul dintre obiectivele cu caracter prioritar ale activit`]ii companiei \l constituie elaborarea unor noi preparate. uneori m` deranja inima. noaptea nu se mai scoal` la toalet`. tel. Am aflat despre produsul naturist "Promiod" [i am decis s`l folosesc. prostatit`. Nicolae Balcescu nr.r.2009. desf`[urat` luni. Hunedoara Am foarte multe probleme de s`n`tate . Înainte eram meteodependent` [i m` sim]eam foarte prost. osteohondroz`. surprinz`tor. Unit`]ile liceale cele mai afectate sunt Grupul {colar Auto.Produsul naturist "Promiod" exist` numai sub form` de gel.n. eram nervoas` [i uneori pe parcursul zilei pierdeam cuno[tin]a . care au fost pleca]i din localitate sau.).conform tehnologiilor speciale a \nv`]a]ilor ru[i din ora[ul Permi. gastrit`. pancreatite. 121-122 amplasate \n comuna G`vojdia. Ha]eg de la 17:00 la 18:00 Casa de Cultura str. Deasemenea. pîn` la valorile de 200/120 mmHg [i aveam dispnee la efort [i în repaos. Lenau nr. Cara[ Severin Am urmat produsul naturist "Promiod" cu mare încredere [i nu am dat gre[ .r. în urma a dou` valuri de masive reduceri. nu ame]esc [i nu mai am st`ri de le[in. mialgii. inspector [colar general-adjunct Cornel Petroman.n. Alba M` deranjau durerile de picioare. 24 de elevi. Ace[tia provin din mediul liceal [i sunt victimele nerealiz`rii planului de [colarizare aprobat pentru noul an [colar. etc. COSMOTE. în meciul echipei sale cu CSM {tiin]a Baia Mare. precum [i liceele "Gerhardinum" [i.r. etc. solicit` de la A. 1-2. (1524) ajutor. Folosind produsul naturist "Promiod"am sim]it o îmbun`t`]ire general` a st`rii de s`n`tate .c` produsul este foarte eficient [i pl`cut la gust. de 19 ani. afec]iuni de menisc [i a colului femural. 74 ani. DANA ISTRAT capita. care apareau în timpul mersului la 30-40 metri.apifito. artroz`. 0256/214809. accidentat grav.1 Caransebe[ de la 13:00 la 14:00 Muzeul Judetean de Granita str.400 de cadre didactice au fost eliminate din sistem. Am f`cut eforturi deosebite. hipertensiune gr. ulcer stomacal [i duodenal.V` urez baft` în munca pe care o depune]i! Vaman Eugenia. Este vorba de cazul rugbistului echipei CSU Aurel Vlaicu Arad.2010 Re[i]a de la 9:00 la 10:00 Casa de Cultura a Sindicatelor str.).07. a contractat un virus. glaucom. fax. Fiecare din ace[ti componen]i au multiple efecte benefice asupra organismului. otitei. {epetiuc Vasile. radiculit`. urmând a fi tratat în continuare la o clinic` din Oradea. nu au ocupat nici un loc. "Waldorf" . CFR. propolis. respectiv. schema de personal din înv`]`mântul timi[ean ar putea fi diminuat` cu înc` 36 dasc`li.V` mul]umesc pentru produs."Promiod" a fost elaborat cu 8 ani \n urm` de savan]ii ru[i. arsuri stomacale. Caransebe[. s-au regenerat r`nile.O eficacitate deosebit` are suplimentul alimentar "Promiod" \n caz de migrene.n.2 Data: 23.ro. plus înc` 53 din cel voca]ional s` î[i g`seasc` clien]ii.). dilatarea varicoas` a venelor.) sunt posibile infec]ii la nivelul tractului respirator.alegere corect` pentru cei ce tind a fi s`n`to[i prin puterile naturii. am`r`ciune. Jud. infec]ia fiindu-i letal`. O eficacitate deosebit` are "Promiod" cånd este \ntrebuin]at \mpotriva : sinuzitei. Suplimentul alimentar "Promiod"regleaz` func]ia glandei tiroide.S. a tran[at problema: "Dac` vorbim de 20 de clase mai pu]in. Timi[oara Aveam picioarele foarte umflate [i m` deranja un prurit accentuat la nivelul edemelor. A urmat produsul dat [i so]ul meu . hemoroizi. cât [i reproductiv: litiaz` urinar`. din diferite motive.Produsul ac]ioneaz` benefic \n st`ri posttraumatice. ulei de: c`tin` (Hippophae rhamnoides L. din cauza tuturor leziunilor [i deranjamentelor organice. pe pia]a României suntem cu produsul de baz` al companieiprodusul naturist "Promiod".combina]ia cu uleiurile respective ac]ioneaz` benefic asupra pancreasului. mai ales la urcatul sc`rilor aveam nevoie de Data: 22. Tudor Vladimirescu nr. chiar [i \mpotriva patologiilor bronhopulmonare (bron[ite. conjunctivit`. Având în vedere faptul c` finan]area este per înseamn` 36 de norme t`iate". dureri de stomac mai ales dup` mese. se utilizeaz` \n profilaxia atât a patologiilor sistemului urinar. Urmez produsul din luna ianuarie [i pe parcursul administr`rii a disparut exema. Inspectorul [colar generaladjunct Ion Luican nu se arat` îns` prea îngrijorat. am for]` [i energie. Pacientul a fost internat la Casa Austria din ziua producerii accidentului pân` în 22 iunie. pu]ini pretenden]i. Am urmat produsul naturist "Promiod"în decurs de 2 luni. 65 ani. 0256/214815. P`rin]ii rugbistului sus]in c`. V` mul]umesc din suflet!Recomand produsul tuturor. în intervalul 1-10 septembrie.Sunt foarte mul]umit de produs [i-l recomand tuturor! Munteanu Teodora. hepatit` cronic`. jud. Produsul naturist "Promiod" este numai sub o singur` form`-gel. Poate fi utilizat \n profilaxii cardiovasculare. in apropierea castelului "Huniade" Cura pentru boli cronice include 3 flacoane Cura profilactica include 2 flacoane Pentru proceduri locale.Modul de administrare-obligatoriu pe cale bucal` [i. Hunedoara Am multe probleme de s`n`tate . Se [tie c` dup` 45 zile de la intuba]ie (conectarea la aparatele de respira]ie artificial` . neurite. [i decedat în noaptea de miercuri spre joi. este pu]in probabil ca 577 de locuri libere din înv`]`mântul teoretic [i tehnologic. adenom de prostat`.V` mul]umesc foarte mult! Urmez produsul cu mare încredere. insuficien]` respiratorie cu dependen]` de suport mecanic (imposibilitatea de a respira f`r` ajutorul aparatelor . dar [i \mpotriva: exemei.Certificat de notificare AD-0131/11. avea [anse de supravie]uire foarte mici.filiala ce produce "Promiod" pentru toate ]`rile Uniunei Europene.paralel-local. "Promiod" . conform formulei speciale. 6.apelånd la reprezentan]a firmei. mi-a trecut mînc`rimea.Este un produs extraordinar! S`n`tate cu arom` de miere S`n`tate cu arom` de miere. Suplimentul alimentar "Promiod" \mbun`t`]e[te func]iile tractului gastrointestinal. de la 13:00 la 14:00 [i de la 17:00 la 18:00 hotel "Central" str. Baltarin Maria. când.2 O]elu Ro[u de la 15:00 la 16:00 Casa de Cultur` str. gut`. Suntem foarte bucuro[i c` am aflat despre acest produs minunat.r. a fost externat. sl`biciuni. pneumonii). Am folosit produsul naturist "Promiod" [i pot s` spun cu precizie . la solicitarea familiei.A. regleaz` flora intestinal` \n caz de disbacterioz`. inima m` în]eap` mai rar. m` mi[c mult mai u[or . iar ziua uneori se sc`pa. pot s` merg mai mult timp. sugerând c` mai sunt persoane care vor veni la programele de studii cu frecven]` redus` sau f`r` frecven]`. haimoritei. deseori ame]eam. pus` pe seama unui virus contractat în unitatea sanitar` Ministerul S`n`t`]ii ar putea solicita o anchet` la Spitalul Jude]ean Timi[oara dup` ce rudele unui pacient au reclamat în pres` c` decesul acestuia a fost cauzat de un virus contractat în unitatea sanitar`. colite. conform recomand`rilor [i pe parcurs s-au desumflat picioarele. boala ischemic` cardiac`. am for]`. la care pot participa [i elevii corigen]i. are efect antiinflamator [i antitumoral. sinuzit` etc. s-a îmbun`t`]it starea general` a s`n`t`]ii. Pe parcurs s-au ameliorat durerile la picioare. 70 ani. 1. 22 Decembrie 1989 nr.). "A fost un caz foarte complicat care. Acum m` simt mult mai bine. ne-a declarat Gheorghe Nodi]i Dup` ce peste 1. De[i urmeaz` o a treia edi]ie. specializarea alt`dat` cerut` "mecanic auto" a r`mas cu (foto). urina des .A. 1-3 Timi[oara. st`ri meteodependente.Poate fi procurat de la unicul distribuitor din România la momentul expozi]iei sau prin servicii po[tale. tromboflebit`. accident vascular cerebelos. s-au mic[orat venele de pe picioare.cât [i \n miopie.Suplimentul alimentar "Promiod" este produs de concernul din ora[ul Kiev. suplimentar 1 flacon Pretul unui flacon este de 60RON Pentru pensionari si invalizi este de 55RON Informatii la tel:0744805532 ORANGE 0368433505 RDS 0731233697 VODAFONE 0767304865 COSMOTE ORANGE. Acum urineaz` normal.ce include toate propriet`?ile posibile ale mierii [i componentelor ei. cistit`. Piata generalului Dragalina nr. 16 iulie 2010 Anchet` la Casa Dup` ce 1.la voca]ional. dar peste o perioad` de timp reap`rea. vom ini]ia o anchet`.

) n-am avut material moale pentru opera]ii". La Clinica "Bega" vor fi scoase la concurs trei posturi (dou` de asistent` medical` [i unul de îngrijitor cur`]enie). 16 iulie 2010 Actualitate lucreaz` la patru s`li de opera]ie.D.r. în urma vânz`rii în farmacii a simbolului campaniei (un breloc de dimensiunile unei monede de 50 de bani pe care este inscrip]ionat` o inim` de copil . se fac verific`ri pentru a se stabili dac` cei aproape 400 de timi[eni au dobândit deficien]a de vedere înainte sau dup` ob]inerea permiselor. Potrivit medicilor de la Clinica "Bega".) Nev`z`tori cu permise de conducere auto În urma ac]iunii de verificare a dosarelor persoanelor încadrate în diferite grade de handicap. azi (ieri . de la Clinica "Bega". Inpectoratul Teritorial de Munc` Timi[ i-a avut în aten]ie [i pe cei 2. Situa]ia personalului este grav`: o singur` asistent` medical` de terapie-intensiv` singur` asistent` de terapie-intensiv`.n. sum` strâns` în urma campaniei "Fii cu inima al`turi de copii". (1523) .ce poate fi utilizat de cump`r`tori pentru a "închiria" c`rucioarele din supermarketuri .februarie 2010. dona]ia va fi folosit` pentru reabilitarea s`lilor de na[tere [i a blocului operator. îngrijirea [i cur`]enia pentru Guvernul a renun]at la subprefectul Andrei Orban Dup` ce a depus jur`mântul la învestirea în func]ia de subprefect de Timi[ în data de 26 mai 2010. (D. care posed` [i permis de conducere auto. când o asistent` [i o infirmier` care face [i munc` de femeie de serviciu asigur` asisten]a medical`.) {coala cu clasele I-VIII nr.vineri. 25 Angajeaz` Cu norm` \ntreag` ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU Informa]ii la telefonul 0256/465120. Rena[terea b`n`]ean` 5 S`n`tatea.care a fost comercializat la pre]ul de trei lei). a precizat Marius Craina. a completat Marius Craina. Prin compararea datelor existente la ITM Timi[ cu cele de la Serviciul de permise [i înmatriculare a vehiculelor din cadrul Prefecturii Timi[. a explicat Craina. La ora actual`. în loc de patru. Fondurile au fost strânse în perioada noiembrie 2009 . Criza de personal este [i mai acut` dup` ora 15. c` guvernul Boc a hot`rât s` înjum`t`]easc` num`rul de asemenea înal]i func]ionari publici.000 de lei. Andrei Orban nici nu a apucat s` se familiarizeze bine cu atribu]iile ce-i reveneau. num`r insuficient pentru a acoperi deficitul. iar unii chiar conduc autoturisme. DANA ISTRAT importante în ceea ce prive[te materialele sanitare. ini]iat` de un lan] farmaceutic. "E ca [i cum ai muri de sete [i ai primi doar o pic`tur` de ap`". "Avem doar o circa 90 de paciente. Totul a pornit de la sesiz`rile unor vecini sau cunoscu]i care au constatat c` a[a-zi[ii nev`z`tori citesc. singurul subprefect de Timi[ r`mânând Zoltan Marossy. au fost identifica]i 387 de beneficiari ai indemniza]iei pentru persoane cu deficien]e de vedere (care ar trebui s` se acorde pentru afec]iuni suficient de grave încât s` nu permit` urcarea la volan [i circula]ia pe drumurile publice).265 de timi[eni care beneficiaz` de indemniza]ii pentru deficien]e de vedere. "Nu avem fire de sutur` (a]` chirurgical` . nu avem pansamente. La patru s`li de opera]ie sunt doar dou` instrumentare [i dou` infirmiere".n. câte o instrumentar` [i o infirmier` trebuie s` fac` fa]` la dou` opera]ii simultane. De asemenea. Începând de ieri. Dup`-masa avem o singur` asistent` [i o singur` infirmier` pe tot etajul. iar noi [i înainte ne-am confruntat cu deficit de personal. (D. Andrei Orban nu mai ocup` aceast` func]ie. renovate din dona]ii Clinica de Obstetric`-Ginecologie "Bega" a Spitalului Jude]ean Timi[oara beneficiaz` de o dona]ie de 33. adic` la peste 90 de paturi". "Este perioada concediilor.r. ne-a declarat medicul Marius Craina. în colaps La Clinica "Bega" nu mai exist` materiale pentru opera]ii Clinica de Obstetric`-Ginecologie "Bega" a spitalului Jude]ean Timi[oara se confrunt` în aceste zile cu un deficit mare de personal [i cu lipsuri S`lile de na[teri [i blocul operator.).D. iar.

P. din data de 15 iunie [i pân` în 15 septembrie 2010 este instituit` o restric]ie de tonaj. Mama lui Lucian a declarat. între Aninoasa [i Ha]eg se execut` lucr`ri de amenajare [i reabilitare. DN 6 între localit`]ile Doma[nea [i Lugoj se execut` lucr`ri de reabilitare . 57B. iar în localitatea Avram Iancu se lucreaz` la consolidarea podului. potrivit unor surse din rândul anchetatorilor. Atacatorul a fost adus. la Jamu Mare exist` restric]ie de tonaj de 12. traficul derulându-se pe jum`tate de carosabil. între Ilia (int. La Gr`dinari datorit` consolid`rii Gr`dinari. 16 iulie 2010 Patru ani de închisoare pentru Adrian Cocoan` Patru ani de pu[c`rie trebuie s` execute Adrian Iosif Cocoan`.[i a faptului c` instan]a doljean` a decis judecarea lui în stare de libertate. c` are încredere c` judec`toarea îl va condamna la închisoare pe Cocoan`.htm. fiind cercetat [i pentru trafic de droguri.DN 6 Iablani]a .. pentru aproximativ 15 zile lucr`toare.000 de euro colecta]i de la studen]ii c`r`[eni.DN 57 Dubova. obligândul pe Cocoan` [i la plata unor daune morale destul de consistente: trei milioane de lei mamei tân`rului ucis. în noaptea de 13 spre 14 mai. care locuie[te în Timi[oara. la Vârfurile se execut` lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. El este b`nuit c` face parte dintr-o re]ea de crim` organizat` [i c` în noaptea jafului ar fi inten]ionat. a luat din cas` 100 de lei [i s-a f`cut nev`zut. Dubova [i Naid`[ circula]ia este îngreunat` din cauza unor lucr`ri de consolidare.D. înainte ca bolidul s`-i curme via]a tân`rului de 28 de ani. ani dup` gratii pentru omor din culp`. cu care profesorul ar fi avut [i o întrevedere înainte de examenul de licen]`. circula]ia se deruleaz` pe varianta de serviciu. Cocoan` a primit o sentin]` la care nu se a[tepta. În urma audierilor îns`. din cauza lucr`rilor de consolidare a podurilor. pe sectoare. astfel încât se circul` pe jum`tate din partea carosabil`.000 de lei taximetristului acro[at de Cocoan`. a intrat în farmacie cu o glug` pe cap. instan]a timi[orean` a decis arestarea. l-a ucis cu un Ferrari pe Lucian Reja. fapt pentru care se circul` pe jum`tate din carosabil. ieri.DN 57 Moldova Nou` .DN 57B Bozovici . Din acela[i motiv [i pe drumul na]ional DN 76.cu DN 68A) [i Arad (intrare în municipiu). sau prin accesarea: www. pe rute ocolitoare. s`-[i procure fortral din farmacie pentru uzul propriu.DN 57 Oravi]a . Tot pe DN 79A.6 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri. Pe drumul na]ional DN 79A 79A.5 t.Petro[ani este închis`. circula]ia rutier` se desf`[oar` pe jum`tate de carosabil. i-a pulverizat uneia dintre farmaciste un spray lacrimogen în ochi. Pe DN 57B între localit`]ile Oravi]a [i Bozovici precum [i între Bozovici. circula]ia desf`[urându-se pe variant` local` de serviciu. Nicoleta Gum`. lucr`rile executându-se pe tronsoane. La Buce[ Vulcan pe DN 74 Vulcan. Borlovenii Noi [i Iablani]a circula]ia este îngreunat` datorit` unor lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. a jefuit Farmacia Vlad din Timi[oara a fost re]inut de poli]i[tii de la Crim` organizat` în localitatea Drobeta TurnuSeverin. Anchetatorii suspecteaz` c` profesorul ar fi primit bani [i de la al]i cursan]i ai universit`]ii din ]ar`. dar c` nici o pedeaps` nu i s-ar p`rea prea mare pentru cel care i-a ucis fiul. cel care a intermediat [paga dintre colegii s`i [i cadrele didactice. mama lui Lucian Reja. profesor de drept civil la Universitatea Hyperion din Bucure[ti.124+679 Lainici .în municipiul Lugoj.246 620/ 246 628. este permis` doar autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` de 40 tone. ieri. care sunt semaforizate sau unde traficul este dirijat prin pilo]i de circula]ie. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN Restric]ii de circula]ie . în urm` cu câteva luni. Pe drumul na]ional DN 58A 58A. Pe drumul na]ional DN 59B în 59B. la km 32]904 circula]ia se desf`[oar` alternativ în ambele sensuri. Oamenii legii anchetau un caz de trafic de droguri. Dup` doi ani de procese. localit`]ile Cenei [i Cruceni se circul` pe jum`tate de carosabil. Iablani]a.000 de euro mit` ca s` le dea licen]a mai multor studen]i din Caransebe[ ai Facult`]ii de Drept din cadrul acestei universit`]i.luna iulie 2010 V` comunic`m restric]iile de circula]ie pe drumurile na]ionale din administrarea Direc]iei Regionale de Drumuri [i Poduri Timi[oara. s-a închis circula]ia rutier` pe centura de ocolire a municipiului Timi[oara. cercetat în stare de libertate Ho]ul care. cu câteva minute înainte ca angajatele s` încuie u[a. iar circula]ia se desf`[oar` pe variantele de serviciu ale acestora. [i 10. Tot pe DN 7. fie sunt demarate lucr`ri de reabilitare cu sectoare izolate. a directoarei filialei universit`]ii din Caransebe[. r`nit` [i ea în acel tragic accident. în acela[i dosar. În perioada de timp men]ionat`. Pe Valea Cernei pe drumul Cernei. între orele 10-13. pe o por]iune izolat`. circula]ia vehiculelor se desf`[oar` deviat. 50. Din data de 21 iunie. Datorit` continu`rii lucr`rilor la centura ocolitoare a municipiului Lugoj sunt instituite restric]ii de circula]ie pe DN 68A .unde fie se circul` pe variantele de serviciu ale unor poduri. respectiv pe varianta de serviciu. s-a ar`tat încrez`toare în completul de judecat` craiovean înc` de la început. Pe DN 79. în zilele de sâmb`t`. la telefoanele: 0256. duminic` [i s`rb`torile legale (între orele 622) este interzis` circula]ia autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` mai mare de 7. cu circula]ie pe jum`tate din partea carosabil`. circula]ia este îngreunat` din cauza degrad`rii drumului. Acest fapt se datoreaz` pr`bu[irii corpului drumului pe o lungime de 30 m. cu o restric]ie de tonaj de 3. Iosif Cocoan`. Informa]ii privind starea re]elei de drumuri administrate de D. iar circula]ia se desf`[oar` pe jum`tate de cale. la Co[tei. astfel încât.R. Pe DN 57 între localit`]ile 57. cauza lucr`rilor de consolidare a podurilor. a fost condamnat s` isp`[easc` patru Profesor de drept de la Hyperion..drdptm. pe DN 59C circula]ia este îngreunat` din cauza consolid`rii sistemului rutier. fiul unui prosper om de afaceri din Timi[oara. Cu atât mai nea[teptat` e cu cât. v`t`mare corporal` din culp` [i fug` de la locul accidentului. La consolidarea unui pod se va lucra [i la P`uli[ În prezent.000 de lei prietenei lui Lucian Reja. pentru realizarea sensului giratoriu. se va lucreaz` la reabilitarea unui pod. De asemenea. pentru realizarea pasajului.21 septembrie 2010. procurorii s-au întors cu 180 de grade [i au decis s` îl lase pe tân`r în libertate. în luna iulie 2010. în timp ce acesta se afla pe trotuar. motiv pentru care se circul` pe jum`tate de carosabil. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN . îns` n-au reu[it s` strâng` suficiente probe incriminatorii decât pentru cei 50. printre suspec]i num`rându-se [i autorul jafului respectiv. de fapt. în zilele de mar]i [i joi. Pe sectorul de drum european 6. pentru a le da asigur`ri c` îl vor lua f`r` probleme. restric]ii de circula]ie s-au impus la intersec]ia centurii municipiului Lugoj cu DN 6. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN Autorul jafului de la Farmacia Vlad. motiv pentru care circula]ia este îngreunat` pe sectoare. datorit` surp`rii pe partea stâng` a pode]ului de la pozi]ia kilometric` men]ionat`. Tot pe DN 57. f`r` ca ace[tia s` mai trebuiasc` s` înve]e. Tân`rul de 25 de ani. La podul din apropierea localit`]ii Otelec s-a impus o restric]ie de tonaj de 20 t. Aurelia Gr`mescu. Pe DN 7 în apropiere de Or`[tie 7. Prigor Globul Craiovei precum [i la Petnic drumul este îngreunat din Petnic. În pofida faptului c` avoca]ii acestuia au reu[it str`mutarea procesului la Craiova . pe jum`tate de parte carosabil`. la audieri în fa]a procurorilor timi[oreni.pentru a sc`pa de presiunea mediatic` din Timi[oara . pentru infrac]iunea de omor din culp` în accidentele rutiere s`vâr[it` în România de regul` se scap` cu o pedeaps` cu suspendare. podului. fapt pentru care se circul` pe jum`tate de carosabil.Timi[oara pot fi ob]inute la dispeceratul institu]iei. se circul` pe jum`tate de cale. circula]ia derulându-se pe variante de serviciu. 58B. [oferul de 34 de ani care. circula]ia P`uli[. de magistra]ii timi[oreni. între Lugoj [i Fârliug se consolideaz` sistemul rutier. chiar dac` au existat mul]i sceptici în jurul ei care s-au îndoit de buna credin]` a magistra]ilor implica]i în acest dosar. fapt datorat lucr`rilor de consolidare a dou` poduri. De asemenea. na]ional DN 67D se desf`[oar` lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. în ambele sensuri. în dosarul diplomelor false. În urm` cu câteva zile. Judec`torii craioveni au decis altfel îns`. între localit`]ile E[elni]a [i Svini]a. la V`li[oara s-a impus o restric]ie de vitez` de 30 km/ or`. între sensul giratoriu cu DJ 609D spre Aeroportul "Traian Vuia" Timi[oara [i DN 69 spre Arad. Între Jimbolia [i Sânnicolau Mare. 46+711 [i la km 47+656. circula]ia fiind îngreunat` pe sectoare. este acuzat de procurori c` ar fi primit aproape 50. Craiovei. fost angajat în Ministerul Administra]iei [i Internelor.5 t. La G`taia pe DN 58B la km G`taia. la Jupa [i Doma[nea. În localit`]ile Prigor. arestat în dosarul diplomelor false Gheorghe Stancu. Circula]ia autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` mai mare de 3. circula]ia rutier` pe DN 66 km 123+667 . Pe acela[i drum na]ional. În intervalul 26 aprilie . în seara de 19 august 2008.5 t se desf`[oar` în continuare pe ruta ocolitoare:DN 6 Or[ova . [i a studentului Eugen Tacot`.5t.ro/ informatii. între Arad [i Zerind se reabiliteaz` sistemul rutier. a fost arestat preventiv. Profesorul universitar.

vineri. 16 iulie 2010 |nv`]`månt Rena[terea b`n`]ean` 7 cyan magenta yellow black .

respectiv. 41) [i L. din care 19 de aur. Khazar Lankaran a terminat edi]ia 2009/2010 a campionatului Azerbaidjanului pe locul 4. Poli 2002 Timi[oara . noul antrenor al echipei FK Khazar Lankaran. în minutul 58. La rândul lor. cele [ase sec]ii ale clubului au reu[it s` câ[tige nu mai pu]in de 60 de medalii. Poli II Timi[oara . care în stagiunea precedent` a câ[tigat în premier` competi]ia. 79). a p`r`sit terenul mai devreme pentru un gest similar la Torje (min. Ambele goluri ale b`n`]enilor au fost marcate în repriza secund`.CSM Bucure[ti. BC Mure[ . 55 de medalii (13 de aur. prin tragere la sor]i. Negocirile dintre cele dou` cluburi pentru Pârvan au durat mai mult decât se a[teptau oficialii de pe Bega. dar [i cel al partidelor din prima etap` a Diviziei A. Pân` la încheierea efectiv` a anului [colar.Poli Ia[i. Viitorul Sânandrei CS Ineu. la Bucure[ti. pentru 20 de sportivi lugojeni de la sec]iile de gimnastic`.45. Pe primul plan al activit`]ii noastre consider`m c` se afl` aceast` promovare a copiilor în sportul de performan]` [i în special la echipe din Lugoj". De asemenea. DARIUS PETRU Dinamo. Dinamo s-a impus. cât [i în cele [i 19 de bronz. tinerii sportivi lugojeni au ob]inut rezultate excelente atât în competi]iile interne. Cele dou` p`r]i au semnat contractul la Istanbul.CSU Asesoft Ploie[ti. am avut sportivi de la mai multe sec]ii ale clubului nostru care au f`cut parte din loturile na]ionale ale României [i al]ii cu dubl` legitimare care au jucat la echipele de seniori din ora[.CSM Bucure[ti. Patru meciuri prezint` interes sporit pentru iubitorii sportului-rege timi[ean.Steaua Bucure[ti. fiind eliminat` de Olimpia B`l]i (Republica Moldova). NICOLAE LAIE}IU cyan magenta yellow black . gra]ie ministerului de resort. CSM Oradea . Din totalul de 60 de medalii. Poli Ia[i . Popovici (Mera '46). Elevii lui Vladimir Petrovici au reu[it s`-[i p`streze invincibilitatea [i dup` cea de-a [asea confuntare f`r` miz` a verii. libere [i judo au câ[tigat opt. lâng` Predeal. cantona]i [i ei pe lâng` Flachau. 83). de Magera (min. 88). Echipele din e[alonul al treilea trebuie s` utilizeze. SCM U Craiova . acesta urmând s` îmbrace în turul sezonului 2010/2011 tricoul alb-violet al Politehnicii Timi[oara. la rândul s`u. Mircea Rednic a antrenat ultima dat` echipa rus` Alania Vladikavkaz. D. scor 6-4 (2-2 la finalul timpului regulamentar de joc [i a celor dou` reprize de prelungire). care prin I{J Timi[ ne-a asigurat o finan]are decent`. iar cele retur patru zile mai târziu. CSU Asesoft Ploie[ti . a renun]at pân` la iarn` la serviciile extremei dreapta Sebastian Pârvan. Gaz Metan Media[ . [ase de Simion Moat`r extrene.Curtean (Bourceanu '46). Energia Rovinari . sec]iile de lupte greco-romane. 23 de argint [i 19 de bronz) la cupe memoriale. au mai fost ob]inute nou` medalii de aur [i patru de argint la Campionatele Na]ionale {colare. iar cei de la greco-romane vor face un stagiu de preg`tire pe plan local.BCM Pite[ti. Noile achizi]ii se vor afla începând de luni sub comanda antrenorului Otto Hell în cantonamentul de la Ocna {ugatag. de Pobeda Dude[tii Vechi. sezonul 2010/2011.SCM U Craiova. dup` cum ne-a declarat profesorul Simion Moat`r. dar ]in s` mai mul]umesc pentru Bilan] bun pentru CS{ Lugoj În cursul anului [colar 2009/2010. pe toat` durata întâlnirii.F. care. În runda inaugural` a Diviziei A la masculin. Ganea (min. dup` ce a trecut în final`. Golurile au fost marcate de Pulhac (min.Axente. cât [i comitetului de p`rin]i". PETRU Handbal masculin Înc` un re[i]ean la Poli Vicecampioana României. CSM Oradea BCM Elba Timi[oara [i Steaua Bucure[ti . care la un moment nu mai credeau în perfectarea acestei mut`ri. preg`tit` de Cosmin Ol`roiu. precum [i 118 medalii (44 de aur. Reu[ita lui Ferencvaros a purtat semn`tura lui Heinz (min. Sandu (Scutaru '80) .Milenium Giarmata [i Progresul G`taia . iar în august mai sunt programate dou` concursuri de atletism [i unul de judo. programat` în 2 octombrie. adversara forma]iei Dinamo Bucure[ti în man[a secund`. când Marius Niculae a fost eliminat pentru un fault asupra lui Cheltuial`. CS{ Miercurea Ciuc . cu care a semnat un contract pe doi ani. de la ora 20. asear`. Vrsici (Contra '70). Echipele câ[tig`toare se vor califica în sferturile de final` ale Cupei României. CS{ Miercurea Ciuc . iar tinerii atle]i lugojeni au ob]inut o medalie de argint [i una de bronz. cele mai multe (37) sprijin atât sponsorilor. ieri. DARIUS PETRU "Câinii ro[ii" [i-au început aventura european` în Moldova. Echipa azer` a evoluat în primul tur preliminar al Ligii Europa. 66) [i Axente (min. la ora actual` CS{ Lugoj nu are nici o datorie.CS Otopeni.Mama Mia Becicherecu Mic. Astfel. BC Mure[ BCM Elba Timi[oara. 69). Partida retur se va disputa în data de 22 iulie. pentru c` s`pt`mâna viitoare trei sportivi lugojeni vor participa la CN de atletism rezervat juniorilor III. în finalele de campionat na]ional.Unirea Sânnicolau Mare sunt confrunt`rile în care sunt implicate reprezentante ale celui mai vestic jude] al ]`rii. dup` ce testul cu echipa arab` Al Saad. 32 de argint [i 42 de bronz) în competi]ii [i turnee interna]ionale.Alexa (Poparadu '83) . ieri.Energia Rovinari. în fa]a Olimpiei B`l]i [i a[teapt` cu relaxare man[a secund` din turul doi preliminar al Europa League. în luna august. câ[tigate la Mamaia. din nou la drum Cupa României la fotbal programeaz` mâine partidele fazei I. a spus Moat`r. la M`n`[tiur. scor 2-0 (1-0). Directorul CS{ Lugoj a mai precizat c` inspectoratul a mai asigurat dou` tabere de cantonament. Ungurii de la Ferencvaros. Faza a doua va avea loc în ultima zi a lunii iulie.Gaz Metan Media[.Ferencvaros Budapesta 2-1 (0-0) Alb-viole]ii au fost nevoi]i s`-[i caute alt adversar pentru ultimul amical al stagiului centralizat din Austria. lupte libere [i judo.CSU Bra[ov [i "U" Mobitelco Cluj-Napoca . în acest sezon. Beach-voleiul lugojean [i-a reconfimat valoarea [i în acest an prin cele patru medalii (dou` de aur [i câte una de argint [i de bronz). Jocurile tur vor avea loc în 22 septembrie. Poli 2002 a câ[tigat faza jude]ean` Timi[ a competi]iei. câte cinci medalii. (M. UCM Re[i]a. ca [i calificat` loc urm`toarele meciuri: CSU Atlassib Sibiu . Gruparea c`r`[ean` anun]ase recent cedarea tot sub form` de împrumut a unui alt juc`tor.Bonfim (Dukici '78).CS Otopeni. În competi]ia KO se vor disputa urm`toarele confrunt`ri: CSU Atlassib Sibiu . care au mai cucerit titlul na]ional pe echipe la juniori IV [i cel de vicecampioni la juniori III. subliniind: "Pe plan financiar. Vor intra în scen` câ[tig`toarele etapelor jude]ene precum [i o parte a divizionarelor "C". vor avea Invincibili în amicale Poli Timi[oara . directorul Clubului Sportiv {colar Lugoj. 16 iulie 2010 Baschet masculin Elba debuteaz` în deplasare Federa]ia Român` de Baschet a stabilit. au acceptat propunerea unui meci de verificare contra Politehnicii Timi[oara. De]in`toarea trofeului este BCM Elba Timi[oara. Ilie Vaidasigan."U" Mobitelco Cluj-Napoca. Goga (Penga '79). a c`zut. Antrenorul sârb a folosit urm`torii juc`tori: Pantilimon .) Cupa României. Tame[ (Magera '46) . 2-1 asear` cu forma]ia din Budapesta. DARIUS PETRU Rednic va antrena în Azerbaidjan Tehnicianul Mircea Rednic a devenit. DARIUS PETRU au fost ob]inute de talenta]ii sportivi de la sec]ia de gimnastic`. 22 de argint argint [i dou` de bronz la Cupa României. cel pu]in trei juc`tori sub 21 de ani. programul meciurilor din turul I al Cupei României. bilan]ul ar putea fi [i mai bun. Echipa bucure[tean` a r`mas în inferioritate numeric`.CSU Bra[ov. Alb-viole]ii vor reveni ast`zi în ]ar`. Cisovsky (Luchin '78).8 Rena[terea b`n`]ean` Sport vineri. BCM Pite[ti . I. "Pe lâng` aceste medalii.

a anun]at Marca. ocupanta locului doi în Liga I. mijloca[ul Bastian Schweinsteiger [i-a exprimat sus]inerea pentru Ballack. 1. sub rezerva avizului definitiv al medicului [ef al circuitului. a c`rei împlinire va depinde de num`rul spectatorilor care vor fi prezen]i la stadion. Cavani a ales Napoli la Real Oficialii clubului SSC Napoli au anun]at c` au ajuns la un acord cu gruparea US Palermo pentru achizi]ionarea atacantului uruguayan Edinson Cavani. dup` atacantul David Villa.000 de euro. "În viziunea mea. El este al doilea nume mare care p`r`se[te Valencia în aceast` var`. dup` [ase s`pt`mâni de absen]`.8 milioane de euro. în condi]iile în care 30 la sut` din încas`rile rezultate în urma vânz`rii biletelor de intrare vor sfâr[itul sezonului trecut. patronul grup`rii Interna]ional a negociat [i cu Grigore Sichitiu. câ[tig`toarea titlului [i a Cupei României. Totu[i. (M. iar drepturile de televizare ar reveni patronului arge[enilor.75 de milioane de euro grup`rii FC Valencia. conform regulamentului. totul e în regu- Rena[terea b`n`]ean` 9 Pandurii continu` în Liga I Fotbal [i pentru Interna]ional Curtea de Arge[ a aruncat prosopul Pre[edintele LPF. (M. Exist` ierarhii. Lahm (26 de ani. pre[edintele de la Poli Ia[i. într-un moment pe care eu îl consider inoportun. retrogradând în Liga a II-a. motociclistul italian Valentino Rossi. Totul s-a desf`[urat conform regulamentului l`". Nu avem cuno[tin]` dac` a fost vorba [i de o sum` de bani. a declarat c` solicit` înapoi banderola purtat` de funda[ul Philipp Lahm la turneul final din Africa de Sud. a declarat Dragomir. Valentino Rossi (31 de ani) a suferit o dubl` fractur` de tibie [i peroneu la piciorul drept. fi virate în beneficiul sinistra]ilor recentelor viituri din ]ara noastr`". De asemenea. a marcat un gol pentru echipa na]ional` a Uruguayului la turneul final al Cupei Mondiale din Africa de Sud. clubul iberic urmând s` pl`teasc` în schimbul mijloca[ului zece milioane de euro nem]ilor de la VfB Stuttgart. plecat la FC Barcelona pentru 40 de milioane de euro. pe circuitul de la Misano (Italia) [i apoi la o alta pe 12 iulie. 98 de selec]ii). Ionu] Badea. s` revin` în totalitate clubului Interna]ional Curtea de Arge[.F. va evolua în noul sezon în Liga I. "Eu sunt c`pitanul echipei na]ionale. iar Interna]ional Curtea de Arge[ s-a situat pe pozi]ia a 14a. îns` trebuie s` primeasc` aprobarea medicului [ef al circuitului înainte de a confirma participarea". a anun]at echipa Yamaha. la Mugello. scor 2-3.F. se men]ioneaz` pe site. miercuri sear`. a spus Ballack.Timi[oreana se va disputa. Ballack este c`pitan. au declarat surse din cadrul clubului din Curtea de Arge[. Khedira a fost inclus în echipa ideal` a Cupei Mondiale din 2010 de c`tre mai multe publica]ii sportive. Valentino Rossi a participat la o [edin]` de teste pe 7 iulie.vineri.F. Recuperarea lui Rossi a decurs foarte bine. "Sunt de acord s` cedez echipa [i pe un euro. Philipp Lahm a spus c` nu vrea s`-mi returneze banderola. 16 iulie 2010 Sport [i Pandurii va juca în Liga I. "Discu]iile s-au finalizat. Dumitru Dragomir. cu condi]ia ca numele ™Interna]ional¤ s` nu lipseasc` din titulatura viitoare a forma]iei". aflat în convalescen]` dup` ce a c`zut pe 5 iunie. c` echipa Pandurii Târgu-Jiu. Coechipier cu Lahm [i la echipa na]ional`. în urma unei c`z`turi în timpul încerc`rilor pentru Marele Premiu al Italiei. (M. a declarat. pe stadionul "Dr. Philipp a preluat aceast` func]ie doar pentru c` Michael era accidentat". conform publica]iei Marca. dar cum în prim` instan]` nu s-au în]eles. medicii estimând o perioad` de indisponibilitate de 4-5 luni. (M.30. a spus Schweinsteiger. Pentru achizi]ionarea lui Silva.) Michael Ballack vrea banderola înapoi Obi[nuitul c`pitan al reprezentativei Germaniei.) Interna]ionalul german Sami Khedira ar putea semna un contract cu gruparea spaniol` Real Madrid.Timi[oreana. profitând de problemele financiare ale altor echipe. f`r` a preciza vreo surs`. la Brno (Cehia).F. pe Ballack s` pun` punct carierei sale în echipa na]ional`. David Silva.) Madrid? din cauza unei accident`ri.F. Napoli va pl`ti 20 de milioane de euro pentru interna]ionalul uruguayan. de la ora 20. a informat. Federa]ia Român` de Fotbal a anun]at c` înaintea partidei se va ]ine un moment de reculegere în memoria celor care au c`zut victime inunda]iilor din ultima perioad`.) David Silva a semnat cu Manchester City Mijloca[ul spaniol David Silva a efectuat. în locul forma]iei Interna]ional Curtea de Arge[. în 2006. unde lui Jorge Lorenzo i se va al`tura Valentino Rossi. "Real Madrid este aproape de parafarea contractului cu mijloca[ul german". s`pt`mâna trecut`. Benone Laz`r a ales varianta Pandurii Târgu-Jiu. duminic`. duminic`. va fi donat sinistra]ilor din Moldova. vizita medical` [i a semnat un contract pe patru sezoane cu echipa Manchester City. noul antrenor? Tehnicianul echipei Interna]ional. Benone Laz`r. care va semna un contract pe cinci sezoane [i va avea un salariu anual de 1. între CFR Cluj. ca urmare a retragerii echipei din Liga I [i r`mânerea gorjenilor în prima divizie. 6-8 fotbali[ti. se arat` într-un comunicat al Yamaha. El a fost operat. (M.) cyan magenta yellow black .F. acest meci are [i o conota]ie umanitar`. Constantin R`dulescu" din Cluj-Napoca. a cucerit titlul mondial cu reprezentativa Spaniei. englezii au pl`tit 28. va participa. programat` duminic`. în vârst` de 23 de ani. pe aceea[i tem`. printre care cotidianul italian Gazzetta dello Sport.) Khedira. În final. c` nu inten]ioneaz` s` îi returneze banderola lui Michael Ballack (33 de ani. astfel încât campionul mondial en-titre sper` s` poat` reveni mai repede decât era prev`zut. Pandurii a ocupat locul 15 în clasament. Benone Laz`r. Toate actele au fost depuse la Liga Profesionist` de Fotbal. Edinson Cavani. prin intermediul presei. în vârst` de 24 de ani. iar banii ob]inu]i din drepturile de televizare. în finala mic`. la prezentarea sa oficial` în tricoul echipei Bayer Leverkusen. O s` discut aceast` problem` cu Philipp".) Un procent de 30 la sut` din încas`rile rezultate în urma vânz`rii biletelor de intrare la Supercupa României . (M. [i la Bayern München. Patronul Benone Laz`r a pus mai multe condi]ii pentru a renun]a la locul echipei Interna]ional Curta de Arge[ din prima lig`: antrenor la echipa din Liga I s` fie în continuare Ionu] Badea cu întregul s`u staff tehnic. 71 selec]ii) declarase. Benone Laz`r a discutat cu pre[edintele Marian Condescu de la Pandurii Târgu-Jiu înc` de acum 15 zile posibilitatea acestei fuziuni. unde va juca în urm`torii doi ani. la Marele Premiu al Germaniei. care asigura prezen]a în prima lig` [i în campionatul urm`tor. s` treac` la Pandurii. ieri. site-ul oficial al Federa]iei Române de Fotbal. Asta. Eram accidentat [i nu mam putut ap`ra.F. mai mul]i juc`tori ai Interului. La finalul sezonului trecut. Moto GP "Doctorul" ar putea reveni în competi]ie Multiplul campion mondial. Ieri [i azi au avut loc discu]iile [i. Pandurii Târgu-Jiu e oficial în Liga I. care s-a retras. fostul interna]ional Lothar Matthaus l-a sf`tuit. ar urma s` preg`tesc` Pandurii. absent de la Cupa Mondial` aflat în func]ia respectiv` din anul 2004. spunea. mijloca[ul Michael Ballack. "Dincolo de miza sportiv`. {i cotidianul As men]ioneaz` c` Sami Khedira este "foarte aproape de Real Madrid". [i Unirea Urziceni. "Echipa Fiat Yamaha se va reuni la sfâr[itul acestei s`pt`mâni la Sachsenring. prima dat` luând locul Sportului Studen]esc. (M. În timpul Cupei Mondiale. retrogradat` la sinistra]ii Moldovei Ionu] Badea. pierdut` în fa]a Germaniei. Edi]ia 2010 a Supercupei României . ieri. Forma]ia oltean` evit` pentru a doua oar` în patru ani e[alonul. Pandurii a luat locul echipei Interna]ional Curtea de Arge[. în timpul competi]iei.450. îns` oficializarea în]elegerii ar putea întârzia câteva zile.

Arad str.D. dar unii martori au spus c` ea a urcat cu autoturismul pe bordur` în condi]iile în care a încercat s` nu izbeasc` o alt` ma[in` care se deplasa pe bd. o dat` la doi ani.R. care continu` cercet`rile pentru a stabili exact cine se face vinovat de producerea accidentului. Potrivit poli]i[tilor de la Rutier`.. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi[. îns`. Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a acordului de mediu Camera de Comer]. pe când cele obi[nuite. Dosarele candida]ilor pot fi depuse la sediul S. al`turi de care Ilie N`stase a fost v`zut ast`zi la plimbare pe str`zile Timi[oarei.) Primarul din Sânnicolau Mare î[i scoate seniorii la Dun`re Dup` câ[tigarea alegerilor locale din 2008.30. primarul D`nu] Groza. a precizat. "În asemenea condi]ii. Victoriei. Timi[.I. calificare de agent hidrotehnic Durata muncii: . Cu carnete la zi [i cotiza]ie de un leu pe lun`. \n zilele de luni-joi \ntre orele 8-16.U.conform Fi[a postului Studii: [coala general`.200 de proprietari au sc`pat de rable în perioada februarie-iunie. f`r` s` realizeze unde se urc`. doar cinci-[ase care mai lucreaz` în ziua de azi.8 ore pe zi (40 ore pe s`pt`mân`) Durata perioadei de prob`: 6 luni Documentele necesare \nscrierii la Concurs. \n data de 03 08 2010 ora 10. mai ales c` procesul de divor] al Brigittei Torj a fost suspendat acum câteva luni.P. Ace[ti pira]i-auto lucreaz` total la negru.926 mp [i declan[area etapei de \ncadrare pentru ob]inerea avizului de mediu. De[i ma[ina l-a izbit serios.com. Atât Ilie N`stase. jud. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul proiectantului general SC ARHI 3D SRL \n Timi[oara. Autovehiculele uzate au fost predate societ`]ilor de profil în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto na]ional. Cenad jud. Firmele autorizate de transport au parte.U. de oamenii legii. cât [i Brigitte Sf`t au avut existen]e destul de zbuciumate [i tocmai acesta ar putea fi punctul de apropiere dintre ei. cu cinci sau chiar opt locuri.) ANUN} SISTEMUL DE GOSPOD~RIRE A APELOR ARAD Organizeaz` CONCURS pentru ocuparea urm`torului post vacant: 1. (D. Liviu Rebreanu.) cyan magenta yellow black . trântindu-l la p`mânt. Potrivit Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Timi[. 1 [i la sediul Camerei de Comer]. Numai în Calea {agului sta]ioneaz`. Condi]ii minime de ocupare: Localitatea [i jude]ul \n care se afl` postul vacant: . Un tân`r care a[tepta pe trotuar culoarea verde a semaforului a fost luat pe capot` [i trântit la p`mânt de o [oferi]` aflat` la volanul unei Dacii. i-a organizat pe pensionari într-o organiza]ie neguvernamental`.D.) Are Ilie N`stase o iubit` la Timi[oara? Peste 3. iar c`l`torii. Comentariile [i sugestiile se vor transmite \n scris la sediul ARPM Timi[oara. \n termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anun]. acces gratuit la [trandul termal [i beneficiaz` de consulta]ii gratuite la un medic oftalmolog. (D. examinare. 101 jud.A.A. propus a fi amplasat \n loc Timi[oara. Calea Aradului sau Calea Torontalului.10 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri. în persoana unei nu mai pu]in cunoscute femei de afaceri [i top-model. iau câte o amend` pe care o scot într-o zi de lucru".200 de rable au fost casate Peste 3.11. Rela]ia pare s` se fi înfiripat de circa o lun` de zile [i este destul de controversat`. tel/fax 0256/403997. Unul dintre motivele pentru care au fost casate mai multe ma[ini îl constituie posibilitatea de a utiliza trei tichete valorice la cump`rarea unui autovehicul nou. la Timi[oara. a readus în aten]ie ieri problema transportatorilor-pirat care pot fi întâlni]i la aproape toate ie[irile din Timi[oara. str. Tân`ra a virat la dreapta. dup` num`rul de locuri din autocar. str. Cea mai recent` ac]iune preg`tit` pentru vârstnicii acestui or`[el este o excursie de o zi. Este îns` convins c` vor fi peste 300 de doritori. de luni pân` vineri \ntre orele 8-16. în 2008 [i 2009 fiind colectate în jur de 900 de autovehicule. Timi[. când ace[tia primesc [i un cadou. Detaliile vor fi analizate. Liviu Rebreanu nr. cazare. c` listele sunt deschise de o s`pt`mân`. 3. 1. Autovehiculele firmelor de transport de persoane trec pe la revizia tehnic` din [ase în [ase luni. Timi[ Pe durata angaj`rii domiciliul permanent la sediul Cantonului Cenad Atribu]iile : . str. str. jud. 24. pe Clisura Dun`rii. iar dac` sunt prin[i. Amurgului nr. iar num`rul doritorilor se cifreaz` la aproape 200. inclusiv. tematica pt. vicepre[edinte al PSD Timi[.G. extravilan Ghiroda. nr. ieri. transportul legal de persoane va ajunge s` se desfiin]eze. Arad din mun. C.G. Cenad – Sediu forma]ia Cenad – Canton Cenad. diverse autoturisme. fiind accesibil` [i persoanelor cu handicap imobilizate în scaunul cu rotile. de o concuren]` neloial`. Deja au r`mas. (1521) Cel care îi înso]e[te. care existau în 2004. în intersec]ia bulevardului Liviu Rebreanu cu Calea Martirilor. dar dac` rela]ia este doar una pasager` sau are un viitor numai timpul o va putea spune. pensionarii sunt reuni]i la balul lor.R. jud. iar în 2007.2009 S = 79. 22. Amurgului nr. starea tân`rului este stabil` [i medicii nu se a[teapt` la complica]ii. b-dul Eroilor de la Tisa nr. Industrie [i Agricultur` Timi[oara anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire cl`dire pentru birouri [i corp parcare suprateran`dup` elaborare [i aprobare PUD prin HCL". Arad – compartimentul R. Este vorba despre b`n`]eanca Brigitte Torj (fost` Sf`t). au.100 de membri ai Asocia]iei "Seniorii sânmiclo[eni" au fost recupera]i social [i implica]i în mai multe evenimente locale. în zona "Turist". 541/23. depozitare [i servicii. din acest an.AGENT HIDROTEHNIC Concursul va avea loc la sediul forma]iei Cenad – canton Cenad din com. TEL. primarul celui mai prosper or`[el din Timi[. de multe riscuri. Clien]ii îi prefer` pe pira]ii-auto pentru c` ar fi mai flexibili [i le permit s` stea în microbuze pân` când pleac`. din cele 100 de firme în domeniu. Surdu Emil Cuza Divor]at de câteva luni de Amalia. {oferi]a era în stare de [oc imediat dup` producerea accidentului. celebrul tenisman Ilie N`stase pare s`-[i fi g`sit perechea tocmai în ora[ul de pe Bega. cei peste 1. luând prin surprindere victima. vineri \ntre orele 8-14. pe care îi va programa pe serii. În afar` de momentele special preg`tite pentru ei de Pa[ti [i de Cr`ciun. (C. (1528) Anun] public SC TDV CONSULT SRL anun]` elaborarea primei versiuni a planului: PUZ – Realizare zon` de comer] . astfel. norocul a fost de partea b`iatului. Industrie [i Agricultur` Timi[oara. posesorii rablelor primind în schimbul acestora tichete valorice pentru achizi]ionarea unei ma[ini noi. 16 iulie 2010 Pira]ii auto î[i fac de cap la ie[irile din Timi[oara Matei Suciu. L~CR~MIOARA URSA Tân`r luat pe capot` direct de pe trotuar Accident incredibil ieri diminea]`. Arad pân` la data de 30 07 2010. care nici nu se gândea c` cineva ar putea s`-l loveasc` într-o asemenea manier`. Sânnicolau Mare. fi[a postului [i alte rela]ii suplimentare se pot solicita la S. care nu s-a ales decât cu traumatisme u[oare. În acea zon` bordura este mai joas`. 610. Situa]ia este cam aceea[i [i la ie[irile de pe Calea Lugojului. 0257-280362.A. Timi[. în 2010 s-a b`tut recordul la rable comparativ cu anii trecu]i. fiind preluat rapid de o ambulan]` [i transportat la spital. jud. DIRECTOR ing. a afirmat Matei Suciu. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi[. Timi[. Urm`toarea echip` va porni spre b`trânul fluviu luni. (D. 0257-281949. localitatea Timi[oara. Ludwig von Eybl nr.

00 Radiojurnal 17. 4) La liman! – Aproape beat. 3) Tulpini de grâu (4) – Zigot (2). Ar fi bine s` v` ocupa]i de problemele financiare. 9) A str`nuta – Formate 6 din trepte.4055. Brediceanu nr. 53. din toat` inima.0713. Vlavarmed (str. LIDOKUDezagreabili Rezolvarea p problemei Disponibili p U E P N T C U I A E T O E A P g Radio Timi[oara 6. 4) Uite! – 4 Unul necopt. V` sf`tuim s` nu v` enerva]i. 1 dirham EAU 0. Diminea]` ave]i parte de câteva momente mai încordate.1672. HOROSCOP V` sf`tuim s` fi]i mai prudent în afirma]ii.1763. 6) Îns` (2) – Iaca . v` sf`tuim s` nu accepta]i. Vlad (bd Gh. în cuib! (2) – Cazimir Otilia (2)... 1 rubl` ruseasc` 0. 4) Epoc` (3). 46 [i poate trimite sugestii [i comentarii la fax. 4). la Prim`ria Ghiroda. Doina [i Arpi. 9) Disponibili (9). 425380). din cauza controverselor cu un coleg sau un partener de afaceri. 5) Foarte mare – Soare egiptean. 30-32. Help Net (Bd. 1 coroan` suedez` 0. 1 leu moldovenesc 0. 8) Cai de mare – Arbore riveran. tel. 8) U[i]e! – Produc`tor de curent. (ap700) Cinematografe Timi[: Nanny McPhee: Marea înfruntare: 16-18-20. dram` liric` japonez` (2). 3) Hidrocarbur` saturat` (4) – {orecari . 1 DST 5. canalul Cociohat km 22+541 canalul Leg`tor Cociohat – ]iganca 2+285) jud. 1 coroan` danez` 0.8893. 2) Achiu (3).. 16 iulie 2010 SC BIBUS SES SRL anun]` publicul interesat asupra depunerii documenta]iei de PUZ – Cl`dure de birouri.9068. 9) Dou`sprezece luni (2). Nu v` l`sa]i demoralizat [i nu renun]a]i la planurile de schimbare! Apar neîn]elegeri în rela]ia cu un partener de afaceri.1044.4914. atelier. nr. canalul Cociohat km 6+930.10 Antologii muzicale 21. 1 renminbi chinezesc 0. 1) În nici un caz. str.5245. Ave]i [anse mari s` v` îmbun`t`]i]i situa]ia financiar`. VERTICAL. Timi[oara. 5) Dumneata (2). Nu începe]i mai multe treburi deodat`.07 Din suflet pentru tine L A C P I E T U N I N P A T U C L E T U E C L N I A P A C T U P I E N L P L I N E C U T A N E U T A L P I C E T A I N P L C U U I L E C A N P T C P N L U T A E I O I C A E T P O A U I P T U Secretar de redac]ie Redactor de serviciu CIPRIAN BRINDESCU CONSTANTIN BASARAB Litere folosite: A.00 {tiri + Sport 21. DUMITRU RADA Rebus ORIZONTAL. P.2768. 5) Un fel de pre[uri. IRO. 3) M`rgean – Drum de parcurs. 2) Astea nu au sens – Marius! 3) Bine sp`lat – A presa. 492650).05 Miez de zi la polul vest 15. E. 1 leva bulgareasc` 2. Publicul interesat poate consulta documenta]ia la sediul prim`riei din Ghiroda.30 Cultura la doi pa[i 19.20 Coresponden]ele dimine]ii 7. C. care propune o afacere. IGA.5362. anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Dezvoltarea sistemului de ape interne de interes comun de pe malul Mure[ului" propus a fi amplasat \n extravilanul comunelor Beba Veche [i Dude[tii Vechi (canalul Ciarda Ro[ie km 5+590. Timi[. C. V` sf`tuim s` v` baza]i pe intui]ie [i s` nu da]i imediat un r`spuns. nr.1090.00 Radiojurnal 22. 0256/ 287406. 1 franc elve\ian 3. Vertical: 2) Ceart` (5). Laz`r. 100 woni sud-coreeni 0. tel. pentru c` pute]i avea probleme cu s`n`tatea. 426793). 1 lir` egiptean` 0. Ave]i tendin]a s` fi]i impulsiv [i risca]i s` îi jigni]i pe cei din jur. Dacilor nr. Studio: Ceo fi cu so]ii Morgan?: 16-18-20.05 Din suflet pentru tine 12.0263. Gh. I. 1 lir` turceasc` nou` 2. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi[.1629. str. Încerca]i s` detensiona]i atmosfera. 1 rupia indian` 0. N. localitatea Timi[oara. anun]ate de BNR: 1 dolar australian 2. (1522) Diverse Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a acordului de mediu Administra]ia Na]ional` a Îmbun`t`]irilor Funciare RA – Sucursala teritorial` Timi[ – Mure[ Inferior. Bråndu[ei nr. 1 dolar canadian 3.7833. Buni. Cei din jur nu sunt de acord cu ideile dumneavoastr`. CAPRICORN Chiar dac` prietenii insist` s` petrece]i dup`amiaza cu ei. 7) A face ca cioara – Recipient 2 agricol. Amurgului.15 Radioactiv 630 8.9346. 10) Familie de ]igani – Albul casei.00 Emisiune în limba sârb` 16. 6) La 5 rece! – Nu vorbe[te – Str`mo[. 1) Deloc.4213. 1 real brazilian 1. 9) Face curat 3 în cas` – În birou! 10) Teren cu mul]i m`r`cini. pentru c` risca]i s` nu termina]i nici una! Este posibil s` cunoa[te]i o persoan` mai în vârst`. \n zilele de luni-joi \ntre orele 8-16. jud.vineri. \n vederea aprob`rii acesteia prin HCL. 1 lir` sterlin` 5. Completând corect c`su]ele goale. tel. T. P`stra]i-v` calmul [i încerca]i s` g`si]i o solu]ie de compromis! Partenerul de via]` v` repro[eaz` c` neglija]i problemele familiei. 1 [i la sediul Administra]iei Na]ional` a Îmbun`t`]irilor Funciare RA – Sucursala teritorial` Timi[ – Mure[ Inferior. Încerca]i s` p`stra]i echilibrul în familie! Este o zi bun` pentru a preg`ti planuri de afaceri.2648. 8. Pe plan sentimental.. ATI VICTOR STOIAN 8 Dezlegarea careului Mantel: NITAM NISAM – OMOLOAGE – I – NP – PRINTRE – SOSI – VA – 9 UI – ASINI – TOM – LITER~ – REN – ABA – ECRANE – NIRVANA – IC – TL – ILE – STA – 10 AERE – EXTAZ. 7) O .0408. depozit [i locuin]e de serviciu. 8) Articol demonstrativ (3). 2) A face lumin` – Posed.25 De dor [i drag 22. Timi[. 1 zlot polonez 1.. 7) Cânt`re]i din ceter`. Vlad (str. 1 rand sud-african 0. Victoriei nr. GEMENI FECIOAR~ PE{TI SCORPION TAUR LEU . cuvinte corespunz`toare urm`toarelor defini]ii: Orizontal: 1) Feti]a fetei tale (8 litere). V~RS~TOR Mangel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cursurile pie]ei valutare din 15 iulie. O. 220419). 100 forin]i maghiari 1.4523. vineri \ntre orele 8-14. 1 dinar sârbesc 0. (1520) Rena[terea b`n`]ean` 11 Anivers`ri Y Pentru CRISTINA B~DULESCU "La mul]i ani" cu s`n`tate. Laz`r nr. 1 dolar neo-zeelandez 2. din Giarmata Vii. Farmacii Curs valutar servicii non-stop Vlad (bd 16 Decembrie 1989 nr. Rela]iile cu partenerul de via]` parcurg o perioad` favorabil`. (7780) Y Un c`lduros "La mul]i ani" surorii [i cumnatei MAJORAN ANAMARIA Cu mult drag. trece]i printr-o perioad` favorabil` [i v` în]elege]i excelent cu partenerul de via]`. 13. U. fericire [i tot binele din lume. 1 coroan` norvegian` 0. tel.4414.0482. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi[. în spa]iile cu raster.5847.5717. oarecare (3). 1 hryvna ucrainean` 0. 6) M`soar` vârsta – Opac` 1 – Scaun de poveste.2629.1779. ve]i ob]ine. 1 peso mexican 0. 4) Merge la un suc (3) – Elena Cârstea (2). 7 Dic]ionar: IMA. 5) Marea cea mare (5) – Scuipat cu dispre] (4).2284. str. cu pu]in tact! SAGETATOR BALAN}~ BERBEC RAC HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP Dup`-amiaz` v` viziteaz` o rud` mai în vârst` [i v` ofer` un cadou de care v` bucura]i foarte mult. 1 coroan` ceh` 0. 8.. 100 yeni japonezi 3. folosind regulile de la sudoku.

(7743) ZORCA NESTOROV din Rudna. (7776) Cu durere \n suflete. T~NASE R~DULESCU om de omenie. sâmb`t`. se \mpline[te un an de când VELEA ION a trecut \n nefiin]`. Timpul care trece nu te va [terge niciodat` din inimile noastre. la \mplinirea a 11.07. Lucaciu. PETRU COJEREAN au p`r`sit aceast` lume. ÎN PIA}A BADEA CÂR}AN. LOC CIMITIR. suflet nobil [i un prieten de neuitat. 17. AJUTOR CAS~ DE PENSII. dr. So]ul.07. 16 iulie. copiii Darius [i Denisa.12 Rena[terea b`n`]ean` Memento În 18 iulie se \mplinesc 7 ani de când dragul meu so] vineri. Dumnezeu s`-i odihneasc` \n pace. ora 12. 9 (lång` Kandia) q PLATA DUP~ |NMORMÅNTARE q ASIGUR~: MEDIC CONSTATATOR DECES. Nu te vom uita niciodat`. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. 16 iulie 2010 Rostyl DESCHIS~ ZI-NOAPTE PE STR. Ancu]a [i Virgil cu familiile lor. Familia. soacra Florica. respectiv 5 ani de când ne-au p`r`sit dragii no[tri Pios omagiu la \mplinirea a 7 ani de când ne-a p`r`sit pentru totdeauna draga noastr` ri COROIU AUGUSTIN a trecut \n eternitate.rostyl-company. se \mplinesc 3 ani de când inima so]iei mele NISTOR SILVIU (BIBI) Îl rog pe Bunul Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. 1000 LEI : Comemor`ri CU DURERE ÎN SUFLET. So]ia. Vei fi ve[nic \n sufletele noastre. cumna]ii Lucian cu familia [i C`lin. Suflet bun [i blând.2010. ORA 12. 400. (7789) Azi. (7794) AURELIA T~MA{ ODIHNEASC~-SE ÎN PACE. FAMILIA. respectiv 25 ani de la trecerea \n eternitate. ginerele [i nepotul mult iubit. 17. (7800) TODORESCU IOAN [i VLADA [i NEGOIU EMILIA a \ncetat s` mai bat`. respectiv 6 luni va avea loc sâmb`t` la biserica din Pia]a Crucii la ora 13. comemor`m \mplinirea a 6 s`pt`mâni de când moartea nemiloas` l-a r`pit pe dragul nostru {IPE}AN DAN SORIN Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. ION CREANG~ NR. socrilor [i str`bunicilor no[tri Un gând pios \n amintirea celor mai buni [i genero[i p`rin]i [i bunici Mar]i. MAM~ {I BUNIC~ iale i i `ri SUCIU TRAIAN i VULC~NESCU VETURIA Slujba de pomenire. FAMILIA. Dumnezeu s`-i odihneasc` \n pace. amintim c` azi. (ac530) ION COM{A A]i plecat amândoi fulger`tor de repede. Chinez. AMINTIM CELOR CARE L-AU CUNOSCUT C~ SE ÎMPLINESC 7 ANI DE LA TRECEREA ÎN ETERNITATE A CELUI CARE A FOST e q SICRIE LUX: 1200. Fam. (7771) CRI{MARIU VASILE (PAROLA) VA R~MÂNE VE{NIC ÎN SUFLETELE NOASTRE! SLUJBA DE POMENIRE VA AVEA LOC SÂMB~T~. (7799) Prof. 16 iulie 2010. Familia. COLIV~ q S~LI DE PRIVEGHI + FRIGIDER: 300 LEI TRANSPORT INTERN {I INTERNA}IONAL q SICRIE PRODUC}IE PROPRIE: 300. Dene[. RODICA COJEREAN [i SUCIU SÂNZIANA Nu v` vom uita niciodat`. LA BISERICA ORTODOX~ DIN CALEA LUGOJULUI. Fam. Parastasul sâmb`t`. bunicilor. SE ÎMPLINESC 3 ANI DE CÂND NE-A P~R~SIT DRAGA NOASTR~ SO}IE. ora 11. soacr` [i bunic` BORZ VIORICA din Corni]el – Bihor. Nu te vom uita niciodat`. Lascovici. ora 12. Îl plânge mereu mama. bunica maica Ana. 0744 558 712 TRANSPORTUL DECEDA}IILOR DIN SPITALE GRATUIT Amintim c` se \mplinesc 17 ani. (7745) În aceste zile se \mpline[te un an de la decesul Lt. 800. o lumânare aprins` [i lacrimi de dor la 6 s`pt`mâni de la trecerea \n nefiin]` a celui care a fost SORIN {IPE}AN din Jebel. la biserica din Badea Câr]an. 17. V~C~RESCU NR. Doi prieteni de suflet. Pa[ca [i Vasi din Belgia cu familia. (7813. Dumnezeu s`-l odihneasc`! So]ia Nicoleta. (7808) Continuare \n pagina 13 . 16 iulie 2010. bunici [i socrii AZI. (7774) A trecut un an de când scumpii no[tri p`rin]i. pån` la 9000 LEI : www. (7817) TODORESCU MARIA din Remetea-Mare. iar noi singuri acas`. (7801) De 6 s`pt`mâni a plecat \n ve[nicie cea mai bun` mam`. voi sunte]i \mpreun`. V` a[tept`m [i v` plângem zilnic: fiica. Fam. tu[ica Nu]a.2010.07. 16 iulie 2010. Sorine! Dumnezeu s` te odihneasc`! Veri[orii Romeo.2010. tu[ica Dica [i unchiul Nelu din Germania. DUMNEZEU S~-L ODIHNEASC~ ÎN PACE. 1600. Vor r`mâne ve[nic \n inimile noastre. 600. la biserica din Pia]a Crucii. de pe str. Comemorarea unui an. 16. (7739) Azi. 20 iulie. Familia. Col. CERTIFICAT : DE DECES. se \mplinesc 3 ani de la decesul scumpului meu fiu IDA [i Ing. de lacrimi [i durere de când iubitul nostru SORIN {IPE}AN a trecut \n lumea celor drep]i. Bunul Dumnezeu s`-i ierte [i s`-i odihneasc` \n pace. Timocului) {I ALT MAGAZIN PE STR. la biserica ortodox` din Pia]a Mocioni (Sinaia). (7747) O rug`ciune c`tre Bunul Dumnezeu. (7802) S-au scurs 10 ani de la trecerea \n eternitate a p`rin]ilor.07.ro Pentru detalii 0256-295 779. Parastasul de un an va avea loc sâmb`t`. Pånzaru. Familia.14) Se \mplinesc 6 s`pt`mâni azi. Privirea-i blând` [i vorbele-i duioase vor r`mâne mereu \n amintirea noastr`. rez. Rog pe Bunul Dumnezeu so odihneasc` [i s` m` ajute s`-i p`strez dragostea tot restul vie]ii mele. 17 IULIE. mama Iustina. 16-18 (Zona Traian. Ne rug`m la Bunul Dumnezeu s`-i vegheze lini[tea [i pacea ve[nic`.2010. 1400. Familia. ing.

matrimoniale. ora 10.07. reamintim prietenilor [i cuno[tin]elor \mplinirea a 6 luni de la decesul iubitei noastre RODICA BRADEA Parastasul de pomenire va avea loc la Catedrala Mitropolitan`. (7806) S-a dus… A plecat s` cânte \ntr-un cor neauzit de noi. Ormenisan. TAT~. Joly. respete.07. (7804) }APUCHIEVICI SERGIU 26. Continuare \n pagina 14 . C`lin [i Lumini]a. TIMPUL TRECE. pierderi. 16 iulie 2010 Urmare din pagina 12 Memento OCHII PLINI DE LACRIMI {I GÂNDURILE Î}I CAUT~ CHIPUL ÎN AMINTIRILE R~MASE {I CU MULT~ DURERE ÎN SUFLET ANUN}~M C~ DUMINIC~. TE VOM P~STRA MEREU VIU ÎN SUFLETUL NOSTRU. fiind al`turi de ei \n aceste momente.07.2010. chimist GHEORGHE GIURGIULESCU va fi mereu \n sufletele [i rug`ciunile noastre.2010 Drag` Sergiu colegii t`i te-au \nso]it \n suferin]a ta Sergiu. so]ia Lili. preg`tea \ntâlnirile noastre liceale. (7805) Suntem al`turi de familia greu \ncercat` prin dispari]ia bunului prieten [i vecin SERGIU }APUCHIEVICI om de mare noble]e sufleteasc` [i generozitate. socru. MILENOVICI {I MOCRIJI}CHI. 21 (vizavi de CARP Complex "Favorit") Tel. ginere. 17 iulie. pentru totdeauna. COLEGELE DE LA LABORATORUL CHIMIC ELBA. (7700) Cu durere \n suflet. SOCRU {I BUNIC MADAR IOAN PENSIONAR CFR. cumnata Aurica. Cu migala artistului. transport intern [i interna]ional. bunica Ti]a anun]` trecerea \n nefiin]` a celui care a fost SERGIU }APUCHIEVICI Te vom iubi cu drag mereu. Cuvintele sunt de prisos… Dumnezeu s`-i odihneasc` sufletul \n pace iar \ngerii s`-i fie aproape. anun]`m c` au trecut 60 de zile de la decesul celui care a fost Col. (7834) ÎNTRISTATE. coliv`. 16. Dumnezeu s-o odihneasc` \n pace. nepotul Andrei.06. Werth. FIUL HORIA. Oni. Ast`zi sa stins o stea… Nu te vom uita niciodat`! "Icoana stelei ce-a murit/ Încet pe cer se suie/ Era pe când nu s-a z`rit/ Azi o vedem [i nu e. \mbr`cat. (7803) MAGDALENA {TEF~NU} Înmormântarea va avea loc azi. Sincere condolean]e \ntregii familii. SUNTEM AL~TURI DE CAMELIA. ora 11. M`t`sarilor. Fam. Georgina Avram [i familia Ostoia. Înmormântarea va avea loc sâmb`t`. 16. (7832) Fratele Victor. servicii (sp`lat. diverse. la cimitirul din str. ginere. nepo]ii Paul. Andrei [i Dana. SE ÎMPLINESC 20 DE ANI DE CÂND AM CONDUS PE ULTIMUL DRUM PE DRAGUL NOSTRU Decese Cu nem`rginit` durere. VE{NIC~ S~}I FIE POMENIREA {I MEMORIA BINECUVÂNTAT~. DORUL R~MÂNE! DUMNEZEU S~-}I ODIHNEASC~ ÎN PACE SUFLETUL! SLUJBA DE POMENIRE VA AVEA LOC SÂMB~T~. NORA MARIANA. PREOTEASA ICA.SO}IE. Familia Viorel Bolojan. SANDUL OCTAVIAN Dumnezeu s` \l odihneasc` \n pace. Cosminului. Dumnezeu s` o odihneasc` \n pace. bunic [i socru COCLICI MUGUR ILIE care s-a stins departe de plaiurile natale. anun]`m trecerea \n nefiin]` a dragei noastre mame [i bunici PROTOPOP ICONOM STAVROFOR CORNEL LUGOJAN DIN JEBEL. Condolean]e familiei. ora 13. NEPOTUL MARIUS CU SO}IA RAICA {I STR~NEPOTUL DAVID. c`uta ocazii s` fim \mpreun`.vineri. (7784) Dumnezeu s`-l ierte [i s`-l odihneasc` \n pace pe cel ce a fost so]. lumån`ri. tat`. 0724369709 Cu nem`rginit` durere. Ica. Condolean]e familiei \ndoliate. felicit`ri. Mul]umim tuturor celor care au fost al`turi de noi \n cea mai grea \ncercare a vie]ii. la cimitirul de pe str. Fam. grea [i nemeritat` [i acum te plâng. servicii. un prieten adev`rat Ing. \mb`ls`mat). 16 iulie 2010. batiste.07.2010. (7773) Cu aceea[i durere \n suflet. (7850) Rena[terea b`n`]ean` 13 Comemor`ri Comemor`m 6 s`pt`mâni de când a plecat dintre noi mult prea devreme dragul nostru so]. anun]` trecerea \n nefiin]` a celui ce a fost SERGIU }APUCHIEVICI Ne-a p`r`sit un coleg [i prieten devotat de care ne leag` amintiri magice. (7811) Colectivul Catedrei de TCM de la Facultatea de Mecanic` din Timi[oara este al`turi de colega ing. Familia. decese. Fiicele Adi [i Magda. (7809) Suntem al`turi de Novanda Marcu \n aceste momente grele pricinuite de pierderea mamei sale M~RIOARA IARE (M~RIUCA) decedat` dup` o lung` [i grea suferin]`. \nchirieri. o lume vesel` cu scenarii create de el pentru noi. SE ÎMPLINESC 6 LUNI DE CÂND A ÎNCETAT S~ MAI BAT~ INIMA CELUI MAI IUBIT SO}.15. s` ne amintim de adolescen]`. tat`. care ne-a \nconjurat mereu cu dragostea [i aten]ia lui deosebit` [i nepre]uit`. comemor`ri. frate." Corpus ne\nsufle]it este depus la casa funerar` Rostyl de pe strada Ion Creang` nr. (7816) Pios omagiu [i ve[nic` amintire la \mplinirea a 3 ani de la trecerea \n nefiin]` a so]ului meu MARTA ALEXANDRU Va r`mâne ve[nic \n gândurile [i sufletele noastre.: 0356/004883. cruci. 18. s` tr`im evenimente personale [i ale familiilor noastre \nv`luindu-le \n mirajul vocii sale neasemuite. Familia. prosoape. ÎN ACESTE CLIPE GRELE PRICINUITE DE PIERDEREA MAMEI {TEFANA VULTURU DUMNEZEU S~ O ODIHNEASC~ ÎN PACE. ORA 10. inciner`ri. (7833) RENA{TEREA B~N~}EAN~ V` ofer` zilnic spa]ii importante pentru anun]urile dumneavoastr` de mic` publicitate la rubricile: vånz`ri. GRATUIT \ntocmirea actelor necesare PLATA [i dup` ridicarea ajutorului de \nmormåntare !!!TOTUL LA CELE MAI MICI PRE}URI Calea Bogd`ne[tilor nr. O fire minunat`. Telefonul nu va mai suna s` auzim prin vocea lui minunat` ve[tile care ne ]ineau uni]i la orice eveniment. cump`r`ri. 17. LA BISERICA ORTODOX~ ZONA STEAUA. Odihne[te-te \n pace! Colegii din Promo]ia 1961 al SM5 Timi[oara. So]ia Aurica [i nepo]ii. cartierul Fabric. (7766) SERGIU }APUCHIEVICI so] [i tat` iubitor. cumnat [i unchi SERVICII FUNERARE NON-STOP Sicrie. FAMILIILE MADAR. Giurgiu Maria \n aceste momente grele pricinuite de moartea tat`lui drag TATARAN IOAN Dumnezeu s`-l odihneasc`.1943 – 15. azi. Drag` Sergiu vei r`mâne \n inimile noastre Sergiu.

zona Simion B`rnu]iu. tat` [i bunic SZILIER HORST care ne-a p`r`sit pentru totdeauna. Familiile Cr`ciun. Florin [i Sorin anun]`. CU SACR~ RESEMNARE.2010. Odihneasc`-se \n pace. 0760/919242. (7820) SERGIU }APUCHIEVICI A TRECUT DIN LUMEA DE DOR ÎN CEA F~R~ NICI UN DOR. Înmormântarea este azi. dotat cu o voce de bas de o rar` calitate. anun]`m moartea nemiloas`. jerbe [i aranjamente florale. având ca obiect recunoa[tere hot`râre str`in`. Fra]ii [i nepo]ii. Puiu. sor` [i mam` Întreg colectivul Filarmonicii "Banatul" Timi[oara regret` profund trecerea la cele ve[nice. A FIULUI C~LIN {I A ÎNTREGII FAMILII. Înmormântarea va avea loc azi. prietenilor [i cuno[tin]elor c` l-au condus pe ultimul drum pe dragul nostru so].2010.O. pe mama [i soacra noastr` COLECTIVUL DE PRODUC}IE {I CALITATE C. rapid. Georgina. dup` o lung` [i grea suferin]`. Silvia. Valentin. Îl declar nul. 16 iulie 2010 SERVICII FUNERARE SRL Timi[oara. Pre[edinte Dana Jebelean. grija. DIODOR {I LUCIA NICOAR~. (7849) Diverse Tribunalul Timi[. declar pierdut chitan]ier 3613171-3613190 EUROINS ROMANIA ASIGURARI SA. (7829) Cu adânc` durere. decesul. cump`r statuete de bronz. (7812) Prof. 0760/373372. Tel. a nepo]ilor Alina. Andreea [i Mircea.M. coliv`. 16 iulie. PE ARTISTUL {I OMUL F~R~ PERECHE ÎL DEPLÂNG FO{TII VECHI COLEGI DIN CORUL FILARMONICII. \n prezent cu domiciliul necunoscut. 0721/ 140050. dosar nr. 84 mp. (7839) Familia \ndurerat` mul]ume[te rudelor. Tel. vând garaj sub bloc. a ginerilor Sandu. str. Belgrad sunt al`turi de fam. a nurorii Emilia. prosoape. (7837) Cu sufletul \mpietrit de durere. Palmierilor nr. Dani [i Denisa. NE DESP~R}IM DE O FIIN}~ PE CARE AM IUBIT-O MUL}I {I CARE LA RÂNDUL EI NE-A IUBIT PE TO}I. a colegului [i prietenului SERGIU }APUCHIEVICI Artist valoros. pentru profesionalismul. C6 MF. (7830) Triste]e. lumân`ri. este citat` la Tribunalul Timi[. Ofer pre] avantajos. Monica. batiste. cu durere \n suflet. Din partea copiilor Ana. un so] [i tat` de excep]ie. 16. TELEFON 0749/ 493074. transport intern [i interna]ional. Tel. (6779) Proprietar. respete. Am petrecut cu Sergiu multe evenimente familiale fericite. capela nr. Austria. dup` o lung` [i grea suferin]`. (7835) Fam. {ef`nu] [i Alexandrescu \n pierderea mamei [i bunicii MAGDALENA {TEF~NU} Dumnezeu s-o odihneasc`. (7823) COLECTIVUL MQM {I COLECTIVELE LABORATOARELOR FOTOMETRIC. SOLIST DE OPER~ ÎN PRETUTINDENI EUROPENE. Dumnezeu s`i odihneasc` sufletul ei bun. platin` tec.L. DE ACUM ÎL VA SLUJI PE DUMNEZEU ÎN CORUL HERUVIMILOR. ieftin. D~RUIT DE BUNUL DUMNEZEU CU O VOCE DE BAS RAR ÎNTÂLNIT~. sala 171. e prea pu]in pentru pierderea unui prieten devotat cum a fost dragul nostru prieten }APUCHIEVICI SERGIU Un om de o ]inut` moral` exemplar`. \mb`ls`mare. (7843) Vånz`ri Vând \n strada Vl`deasa apartament cu 3 camere. (sms) Servicii Transport persoane Germania. ora 13. str. Tel. Numita Bischof Eva.I. Oance [i vecinii de pe str. capace frigorifice. cu mare sensibilitate scenic`. 2194/30/2010 din 25. purtând aura inspira]iei. Sec]ia Civila – minori [i familie. fiica Veronica. ora 9. 0723/852199. Voiteg – Timi[. Gheorghe Doja. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. nr. DAN LAL. nepo]ii Valentin. 2194/30/2010. ora 14.ELBA ESTE AL~TURI DE COLEGA NOASTR~ CAMELIA LA MAREA DURERE PRICINUIT~ DE PIERDEREA MAMEI.14 Rena[terea b`n`]ean` Memento Familia Canea. trecut` la cele ve[nice. Margareta. CU RECULEGERE. 0723/650359. UNUL DINTRE STÂLPII CORULUI FILARMONICII "BANATUL" PRECUM {I UN VALOROS MESAGER AL MUZICII DE OPER~ PE PLAN INTERNA}IONAL. (7842) Deosebite mul]umiri conducerii [i \ntregului personal al C`minului de B`trâni A. pentru noi [i pentru to]i iubitorii artei sunetelor. neputin]a \n fa]a unui destin tragic. SOLIST AL CORULUI FILARMONICII BANATUL. ginerele Iosif. Veronica. \n contradictoriu cu reclamantul Lazurean Vasile. o mare pierdere. a mamei dragi CU SUFLETELE P~TRUNSE DE PIETATE. toaleta decedat. monede de argint. 0769/ 046402. dup` o lung` suferin]`. Familia. cu veselia [i d`ruirea sa total`. mânie. Ungaria.G. (7811) SINCERE CONDOLEAN}E COLEGEI VULTURU CAMELIA LA TRECEREA ÎN NEFIIN}~ A MAMEI {TEFANA VULTURU DIN PARTEA FAMILIEI BUZG~U. Ion. anun]`m trecerea la cele ve[nice a scumpei noastre so]ii.07. GRATUIT: intermedierea actelor (certificat deces. (7828) S-a stins din via]` dar nu [i din inimile noastre cea care a luminat genera]ii de elevi CIUP ANA la 77 ani. (7810) Vând cas` loc. SUNTEM AL~TURI DE DUREREA SO}IEI LILI. 0256/ 367625. (7840) SINCERE CONDOLEAN}E IBOLYEI PENTRU PIERDEREA SO}ULUI IAKUS IOAN FAM. ma[ini de cusut din toate gamele. Familia \ndoliat`. S~ L~S~M CA PE MARGINEA MORMÂNTULUI CE SE DESCHIDE S~ SE A{TEARN~ T~CEREA.09. (7819) SERGIU }APUCHIEVICI Suntem al`turi de Lili [i C`lin. Iosif. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. (7848) SC vineri. 0728/362970. Prezen]ele sale artistice deosebite. Ne r`mân amintirile [i leg`tura de aur a unei prietenii adev`rate. care a luat-o din mijlocul nostru. (902) CIUP ANA la 77 ani. (7818) SUNTEM AL~TURI DE COLEGA NOASTR~ PO{A ANA ÎN ACESTE MOMENTE GRELE PRICINUITE DE PIERDEREA TAT~LUI. cât [i pe scenele a numeroase opere din ]ar` [i str`in`tate.05. grefier Nicoleta Duma. CU O DURERE CE NE COPLE{E{TE. SERGIU AVEA VALOARE ARTISTIC~ {I UMAN~. un artist admirat de mult` lume. COLECTIVUL B. pentru termenul de judecat` din 7. 0724/370730. baie [i WC serviciu. recuno[tin]a [i dragostea etern`. 0722/351214.2010. DUMNEZEU S~ O ODIHNEASC~ ÎN PACE. Tel. (7815) Vând apartament 3 camere decomandate. mobil 0722/521040. Sorin. Daniela. 0763/946204. ora 13 \n satul Vucova. 0256/496113. Marius.07. cruci. AL SEC}IEI CH II SCUJT. (7826) {TEFANA VULTURU pe care Bunul Dumnezeu a chemat-o spre El. la cimitirul din str. (7461) Colec]ionar. 2 balcoane. G~UREAN EMIL a \ncetat din via]` dup` o grea suferin]` la vârsta de 70 ani. Tel. 16. [i-a dedicat cu generozitate \ntreaga via]` muzicii pe care a slujit-o cu nestr`mutat` credin]` atât pe podiumul de concert al Filarmonicii (aproape patru decenii).2010. (7831) . Vasile. 23 lâng` cimitirul M`t`sarilor NON-STOP la tel. (7838) Pierderi Sanda Daniela. FIIND. Donatella. C~LDUR~. Dispari]ia sa este. r`bdarea [i respectul de care s-a bucurat pân` \n ultima clip` de via]` [i pân` \n mormânt IULIANA TÂMBU C`lduroase mul]umiri tuturor celor care au participat la \nmormântare. vor d`inui de-a pururi \n memoria afectiv` a melomanilor. FRUMUSE}E. 3. aproape de Spitalul Jude]ean. 20 Urmare din pagina 13 Decese Cu adânc` durere \n sufletele noastre. Ne vor r`mâne doar amintiri ale chipului drag. (7721) Cump`r`ri CUMP~R AC}IUNI FONDUL PROPRIETATEA. ELECTROMECANIC {I DE METROLOGIE SUNT AL~TURI DE COLEGA LOR CAMELIA ÎN TRISTE}EA {I DUREREA PRICINUITE DE DECESUL MAMEI {TEFANA VULTURU DUMNEZEU S-O ODIHNEASC~! CONDOLEAN}E ÎNTREGII FAMILII. Înmormântarea azi. Cosminului. ne desp`r]im de cumnatul [i unchiul nostru drag Înv`]`]`toarea IARE M~RIOARA Dumnezeu s-o odihneasc` \n pace. Fey [i Stoian. durere. Cu to]ii suntem al`turi de familia \ndoliat`. PESTE 20 DE ANI. dosar pentru ajutor de \nmormântare Casa de Pensii) NOU! CASA FUNERAR~ \n Timi[oara. cimitir calea {agului. Florin. Nucu }ugurlan. CU SIM}IRE {I TALENT SERGIU }APUCHIEVICI {I-A ÎNCHINAT ÎNTREAGA VIA}~ MUZICII CORALE {I DE OPER~. de la adres` la adres`. (7824) Ofer` gama complet` de servicii: sicrie.. 0722/179645. pârât` \n dosarul Tribunalului Timi[ cu nr. Ileana. coroane.

descriere sumara: Autoutilitara Iveco Eurocargo . an fabricatie 2001 TM-20 . copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului. b )din Legea 571 /2003 privind Codul Fiscal . (M. cod de identificare fiscala 5438665 . mama lui Iisus. anexa corp A . cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str. realizat` de pictorul norvegian Edvard Munch. Timis. cu sediul social declarat in Lugoj str. Litografia "Madonna".791 mp Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 65. descriere sumara Teren arabil extravilan 2. in conformitate cu prevederile art. republicata. cu sediul de afaceri decalarat in Dragomiresti nr. f) ai art. cu modificarile ulterioare .5 milioane de euro.(2).375 1. telefon 0256351673. s-au c`s`torit la începutul acestei luni în Bahamas. trei s`li de baie [i o piscin`. si pct.ANSPDCP:759 In temeiul art. cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str. Pân` la momentul public`rii acestor informa]ii. 2221 . din Muzeul Munch din Oslo. 2815 . Site-ul descrie re[edin]a celebrei actri]e americane ca fiind "vast` [i foarte special`". actul de identitate. 141 alin. Astalas nr.7 cod de identificare fiscala 14695692 . cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita. 1-3 Lugoj. gard. doi ani mai târziu. si pct.Al Astalas nr. dovada emisa de creditorii bugetari ca nu au obligatii fiscale restante la bugetul de stat si la bugetul local. Ivy Eckbo.51 milioane de euro). se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile si imobile .911 *)cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vinzarea bunurilor imobile este 19 % neimpozabil . pe 22 august 2004.024 Cota T. deschis la Trezoreria Lugoj. la locul fixat in acest scop. in conformitate cu prevederile art. Licitatia 1 Denumirea bunului mobil .253-255/b Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 117. -SC" LAICHICI VR " SRL . a fost achizi]ionat` de un colec]ionar "Vampyr II" a fost achizi]ionat` pentru suma de 1.6 milioane de dolari. din O. a avut în trecut o rela]ie cu Tom Cruise. 24% -SC" EURO GUARD " SRL . Re[edin]a. cu modificarile si completarile ulterioare. potrivit presei mondene interna]ionale.130 717 2. Potrivit dispozitiilor art. presa american` nu a aflat deocamdat` data exact` la care a avut loc ceremonia. Potrivit Los Angeles Times. alin.43 cod de identificare fiscala 2486919. an fabricatie 1997 . alin. cea mai cunoscut` dintre lucr`ri fiind furat` împreun` cu un exemplar din celebrul "}ip`t". în care artista a fost descoperit` decedat` pe 5 august 1962 la vârsta de 36 de ani. dosar de executare nr.A. aprobate prin Hotarirea Guvernului nr.143 633 1. ofertantii pot constitui si garantii. Cei doi actori. scoas` la vânzare Re[edin]a din Los Angeles a actri]ei americane Marilyn Monroe. se afl` în cartierul de lux Brentwood. Licitatia 3 Denumirea bunului mobil.000 de lire sterline.000 de dolari. . Penelope Cruz a purtat o rochie creat` de designerul John Galliano. f) ai art. pana in ziua precedenta termenului de vanzare : ofertele de cumparare.07. d din O.(1). (2) lit. an fabricatie 2001 TM-18-JON Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 1. sub forma de garantie bancara.1579 . TM-29-KAR Autoturism vW POLO .G.001 2.168 2. dovada platii taxei de participare. 92/2003 privind Codul de pocedura fiscala. invitam pe toti care pretind vreun drept asupra bunurilor. . Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte . (M. la sediul Administratiei Finantelor Publice LUGOJ str. 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% american pentru suma de 1.718 1. dosar de executare nr.G. în circumstan]e r`mase misterioase. (3) lit. descriere sumara: Masina de aplicat cant ABS si normal preadezivat .vineri. an fabricatie 1995 TM-34-KAR Autoutilitara N3 STEYR . 20 decembrie 1989 nr. in conditiile legii. b )din Legea 571 /2003 privind Codul Fiscal .5 bl.052 Cota T. cu sediul social declarat in Lugoj str. (2) lit. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. într-o manier` neobi[nuit`. 24% 24% 24% 24% Vila în care a murit Marilyn Monroe. în ciuda faptului c` în vecin`tate se afl` numeroase magazine [i restaurante. Eivind Eckbo (1873 . Construit` în 1929 pe un teren de peste 2.000 [i 700.A. pentru persoanele juridice de nationalitate romana.C.1 . descriere sumara: CAPSATOR PNEUMATIC MASINA CUSUT NASTURI MASINA CUSUT CHEITA MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA CUSUT 2 ACE MASINA CUSUT LINEARA MASINA CUSUT BUTONIERE MASINA CUSUT PFAFF MASINA CUSUT 2 ACE GENERATOR ABUR CU 2 MESE DE CALCAT COMPRESOR CECCATO500LITRI INCALZIRE CENTRALA +CALORIFERE CALCULATOR BIROU +MONITOR LAPTOP P31200MZ CALCULATOR BIROU+MONITOR BENQ CALCULATOR +MONITOR 17 ULTRA ECHIPAMENT AER CONDITIONAT CENTRALA TERMICA GAZ Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 2.2010 ora 11. jud.V. -SIMONIAC FEDOR . nu este obligatorie audierea contribuabilului.0256 352746 int. la care au participat doar membrii celor dou` familii. Licitatia 2 Denumirea bunului mobil.Simion Barnutiu nr. cu modificarile ulterioare . republicata. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal . Ceremonia.F. cod de identificare fiscala 4988768 . cu modificarile si completarile ulterioare. Penelope Cruz. potrivit agen]iei imobiliare care se ocup` de aceast` tranzac]ie. cu sediul social declarat in Com. potrivit site-ului agen]iei imobiliare Prudential California Realty. anexa corp b . ambii laurea]i cu Oscar. 6 alin. la o licita]ie care a fost organizat` mar]i.2010 Nr.009 9.127 1. dosar de executare nr. an fabricatie 2007 seria 603046 Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) Cota T. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.304. 0256354824. lit. 16 iulie 2010 Magazin MINISTERUL FINAN}ELOR PUBLICE Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal` Direc]ia General` a Finan]elor Publice a Jude]ului Timi[ Administra]ia Finan]elor Publice a Municipiului Lugoj Rena[terea b`n`]ean` 15 Penelope Cruz [i Javier Bardem s-au c`s`torit în Bahamas Nr. se face cunoscut ca in ziua de 28. Licitatia 3 Denumirea bunului mobil. iar pentru persoanele juridice straine. în 2007.620 314 572 172 334 172 572 362 172 286 143 286 114 429 143 685 381 214 214 467 95 2. nr.003 3. nr. lit.278 8.Dragan nr.1966).. an fabric. 92/2003.000 de metri p`tra]i.G. Darova nr.F.143 334 1. în vârst` de 36 de ani.162 . marca QUARTZ VITAP. 6 alin.07. descriere sumara Cizme dama piele -1buc Cizme dama piele -10 buc Cizme dama piele -2 buc Cizme dama piele -3 buc Ghete piele -1 buc Cizme imitatie piele -5 buc Semighete imitatie piele -3 buc Ghete femei piele -4 buc Cizme dama velur -4 buc Ghete imitatie piele –2 buc Cizme de velur -3 buc Pantofi dama imitatie -3 buc Pantofi dama piele -3 buc Pantofi dama piele -2 buc Geci iarna barbati -3 buc Geci iarna femei -2 buc Geci iarna barbati -4 buc Geci iarna femei -2 buc Jacheta femei simpla -1buc Costum femei iarna -1buc Pulover barbati -7 buc Pulover dama -2 buc Manechine dama si barbati -3 buc Pulturi aluminiu +oglinda -3 buc Suporti inox pentru haine -6 buc Suport orizontal inox haine -1 buc Semimanechine barbati si femei -11 buc Cos inox pe roti -1 buc Suport plastic manechine -8 buc Mobilier lemn+ dulap -1 buc Umerase-100 buc Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 238 1.V. cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str. o mare intimitate [i izolare". cu modificarile ulterioare .256 milioane de lire sterline (1. când pictura -SC" KARLITTA " SRL .304. aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. alin. vila are patru dormitoare. 162.36 /16 cod de identificare fiscala 14229501 . proprietatea debitorilor : -SC" ESSIA DIMOD " SRL . . in conformitate cu prevederile art. 18. descriere sumara Casa de locuit . realizat` în 1895 [i estimat` la un pre] cuprins între 500. cu modificarile si completarile ulterioare. Marilyn Monroe a achizi]ionat aceast` proprietate cu pu]in timp înainte de a muri. cod de identificare fiscala CNP 1630405244260 . la Londra. dosar de executare nr. construit` în stil spaniol. in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta. in contul RO37TREZ6235067XXX001172. republicata. cu modificarile ulterioare . (3) lit.274 737 731 713 1. dosar de executare nr.1944) a fost stabilit la Oslo. Licitatia 1 Denumirea bunului imobil . Fax .6 cod de identificare fiscala 7951852 . 5216 . cod 305500 Telefon 0256355491. de casa Bonhams. care a intrat în posesia lui dup` c`s`toria cu fiica adoptiv` a filantropului norvegian.DRA Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 27. Licitatia 2 Denumirea bunului imobil .161 286 762 1. 0256351673 Fax 0256352746 *)cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vinzarea bunurilor imobile este 19 % neimpozabil . inreg.1990 TM-90-BSV Remorca GRAAFF P A11/72.) O litografie "Madonna" de Munch.3 ap. cyan magenta yellow black . au o rela]ie din 2007.44 / 2004 . Pinilor nr. 172-173 din O.44 / 2004 . considerând-o "o veritabil` bijuterie a cartierului".1-3. 141 alin. 128 alin.078 1.794 1. pentru suma de 75. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal .385 1. figura Mariei. P-ta I. în partea de vest a metropolei Los Angeles. vândut` cu 1.000 24% Conform art. 1803 . 309 . descriere sumara: Motocicleta JAWA 350 . imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant (procura speciala autentica).306.) -SC" IVAN HAIDUCUL " SRL . a fost organizat` la re[edin]a din Bahamas a unui prieten al cuplului. nr. Licitatia 1 Denumirea bunului mobil. inainte de data stabilita pentru vanzare. (M.A. 3 .A. 9. urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare. (i). sa instiinteze despre aceasta organul de executare.Al. \nregistrare / data : 34566 / 14. teren evidentiate in CF 400001/Darova top. din O. dosar de executare nr. a fost scoas` la vânzare pentru suma de 3.) -SC" CONDOTIERUL " SRL . Litografia face parte dintr-o serie de cinci opere omonime ce prezint`.219 Str. ambii afla]i la prima c`s`torie.292 Cota T. dosar de executare nr.794 1.672 5. Informatii suplimentare cu privire la bununul imobil sau mobil se pot obtine consultand raportul de evaluare la sediul Administratiei Finantelor Publice Lugoj. nr. nu a fost niciodat` expus` în public.V. Recordul mondial pentru o gravur` de Munch (1863 .001 1. Cele dou` tablouri furate au fost descoperite par]ial distruse. str. oferind "o vedere magnific`. reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei.922 716 1. decedat în 2009.1-3 cam.429 286 Cota TVA 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% Actorii spanioli Penelope Cruz [i Javier Bardem. cei interesatii pot introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta. Tabloul a fost scos la vânzare de mo[tenitorii artistului britanic Frank Avray Wilson. Impotriva prezentului inscris.F. republicata.V.5 milioane de euro Litografia "Madonna". 4. "Madonna" vândut` mar]i de casa Bonhams a apar]inut unui avocat [i filantrop norvegian. 1871 . Alexandru Astalas nr.G. 2882 .5 /D / ap. 128 alin. in vederea vanzarii la licitatie. Zorilor nr.

Ziarul regional Hannoversche Allgemeine red` con]inutul unei scrisori a pre[edintelui Agen]iei C`ilor Ferate adresat` companiei publice Deutsche Bahn.ro. turi[tilor de pe plajele din Rimini. iar cealalt` la nivelul coapsei. www. unii venind s` î[i testeze "curajul". "Când cumperi o ma[in` [i o folose[ti permanent zece ani. Redactor-[ef – OCTAVIAN RO{A. Un encierro începe diminea]a. un australian. Tel. sau contuzii multiple. exerci]ii militare comune în Marea Galben`. func]ionarea sistemului de aer condi]ionat nu mai este garantat`. redactor-[ef adjunct [i secretar general de redac]ie – IOAN CRI{AN. care în unele cazuri a fost apreciat` ca "grav`". care se afl` întro stare considerat` "grav`".între care fotograful François-Marie Banier [i administratorul averii acesteia. Alerg`torii încearc` s` r`mân` cât mai aproape de animale. Ceilal]i r`ni]i au primit lovituri de corn. w LONDRA (Reuter) Poli]ia Internetului din Beijing a ordonat companiilor furnizoare de servicii de tip Twitter s` amplifice monitorizarea [i s` desfiin]eze site-urile care con]in cuvinte sau expresii "sensibile" din punct de vedere politic. În aceast` scrisoare. Potrivit Serviciului pentru Situa]ii Excep]ionale. potrivit datelor furnizate de autorit`]ile din Navara. în timpul c`rora mul]imea de oameni îmbr`ca]i în alb [i ro[u. iar cel`lalt la nivelul axilei. w PARIS (Reuter) . la un an de la aceast` crim`./fax 0255/210116. un neozeelandez [i un israelian. Pre]ul perceput de ISSN 1221-4051 român era de zece euro pentru masaj. pe litoralul M`rii Adriatice. pân` la urm` a fost prins de agen]ii de poli]ie. Celelalte nou` persoane r`nite miercuri sunt spanioli. Românul în vârst` de 52 de ani era dotat cu pat medical profesional. B`rbatul a fost surprins de poli]ie pe plaja Rivabella. Nu am f`cut nimic r`u". traumatisme. Festivalul de la Pamplona atrage anual mii de turi[ti str`ini. cyan magenta yellow black .C. Aproximativ zece persoane au fost r`nite în aceste curse de tauri care se desf`[oar` pe str`zile pavate din centrul vechi al Pamplonei. a anun]at o surs` din cadrul anchetei. miercuri. secretari secretari de redac]ie – GHEORGHE TELBISZ. cea mai important` din arhipelagul filipinez. dar mai "u[or". de 846 de metri. CONSTANTIN ALEXANDRESCU RO{A. pe str`zile din centrul istoric al capitalei navarei. adesea compact`. E-mail: renasterea@renasterea. prezentând o tripl` fractur` la nivelul vertebrelor lombare. la 7 iulie. Poli]ia l-a surprins în flagrant în timp ce îi f`cea un masaj unei turiste în vârst` de 17 ani. 8.ro. a anun]at guvernul regional din Navara (nordul Spaniei). a anun]at guvernul regional. Pân` acum.A. "în viitorul apropiat". ulterior a evoluat în mod pozitiv. le f`cea masaje [i le lua tensiunea. în vârst` de 24 de ani. . b`n`]ean`" \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit. a aterizat de urgen]` dup` o fals` alert` cu bomb`. între care patru britanici. Constructorul german de trenuri Siemens respinge orice responsabilitate în acest caz. Tipar: S. fiind dotat cu un pat mobil. din Melbourne. Al]i doi spanioli au fost lovi]i cu Trenurile germane de mare vitez` nu suport` canicula Trenurile de mare vitez` din Germania nu sunt proiectate s` suporte temperaturi mai mari de 32 de grade Celsius. iar alte 60 au fost date disp`rute. Anul trecut.16 Rena[terea b`n`]ean` Mapamond cornul. 0256/490146.1. s`rb`toarea a fost îndoliat` de decesul unui tân`r spaniol. la Marea Adriatic` (în apropiere de Rimini. au fost r`nite 11 persoane. iar starea lor de s`n`tate. central` 0256/490145. le-a spus românul poli]i[tilor italieni. în vârst` de 26 de ani. Pagin` realizat` pe baza informa]iilor furnizate de agen]ia de pres` Mediafax ei. care a suferit o ran` u[oar` la încheietura mâinii.Un incendiu de vegeta]ie a izbucnit pe insula Zakynthos. RE{I}A. în contextul tensiunilor cu Coreea de Nord dup` scufundarea unei nave sud-coreene. Publica]ia Bild a intrat în posesia unui document intern trimis de conducerea Deutsche Bahn mecanicilor de tren. în mod neautorizat. SILVIU FLORESCU (actualit`]i-investiga]ii). dar. Biroul Romån de Audit al Tirajelor a eliberat Certificatul de Audit 0256/4 0256/490370. Accesul popula]iei pe plaja de la Vadul lui Vod` este în continuare interzis.au fost re]inute ieri. 0256/490145. {efi sec]ii: MARCEL S~MÅN}~ (social-economic). în urma taifunului Conson care s-a ab`tut mar]i seara asupra Insulei Luzon. Doi dintre cei [ase tauri s-au ar`tat deosebit de activi [i periculo[i pentru mul]imea alerg`torilor. în special anglo-saxoni. participan]ii alergând pe o distan]` marcat`. difuzare 0256/498524. s-au soldat cu 37 de r`ni]i. "M` trata]i ca pe un infractor. patru suferind lovituri de corn.Statele Unite [i Coreea de Sud prev`d. Românul a încercat s` fug`. Patrice de Maistre. w EKATERINBURG (Reuter) .Patru persoane apropiate mo[tenitoarei L'Oreal. Liliane Bettencourt. Masaje române[ti pe plaje italiene Autorit`]ile italiene au re]inut un român în vârst` de 52 de ani care. ca pe un traficant. [i Canton (sud). A fost re]inut pentru practicarea neautorizat` a unei profesii [i pentru ocuparea abuziv` a plajei. nu trebuie s` te mire dac` apar probleme".C. riscând s` cad` sau s` fie lua]i în coane. care a primit o lovitur` de corn la nivelul gâtului. Gerald Hörster î[i exprim` indignarea în leg`tur` cu r`spunsul oferit de companie privind defectarea sistemelor de climatizare. w WASHINGTON (Reuter) ./fax 0256/495317. publicitate tel. un canadian. anun]` Serviciul pentru Situa]ii Excep]ionale din Republica Moldova. nivelul râului Nistru a sc`zut cu zece centimetri. Între acestea se afl` un britanic. una la nivelul toracelui. în vârst` de 23 de ani. CIPRIAN BRINDESCU sec]ii: (actualit`]i-investiga]ii investiga]ii). e-mail: pentru ziarul "Rena[terea publicitate@renasterea. w BEIJING (Reuter) .A. au suferit fracturi ale membrelor. iar tendin]a de sc`dere pare s` se men]in`. tel. secretariat: 0256/497176. f`r` a putea dezv`lui identitatea acestuia. pe urmele scriitorului american Ernest Hemingway. La edi]ia din 1911 au fost ucise 15 persoane.ro.Un avion care avea la bord peste 100 de persoane [i care asigura o leg`tur` între Urumqi. 0256/490146. Pia]a 1 Decembrie 1918 nr. situat` în sud-vestul Greciei. diverse creme pentru masaj (unele preparate cu alge provenind de la Marea Moart`) [i un aparat pentru m`surarea tensiunii. a suferit dou` lovituri puternice de corn. TIMI{OARA. în vârst` de 18 ani. Opiniile exprimate \n articolele publicate apar]in \n exclusivitate autorilor! DIRECTORII S. Dmitri Medvedev. starea acestuia de s`n`tate fiind considerat` "grav`". informeaz` site-ul publica]iei Il Resto del Carlino. Bd Revolu]iei 1989 nr. vineri. Se pare c` Deutsche Bahn recunoa[te c` peste temperaturi de 32 de grade Celsius. cea mai sever` ran` a fost suferit` de un australian. Acest ultim "encierro" a fost prezentat de speciali[ti ca "periculos" [i relativ lung. În timpul ultimei curse. în timp ce le oferea turi[tilor servicii de masaj [i m`surarea tensiunii arteriale. cel mai adesea u[oare. El a fost r`nit în prima zi a curselor. Defec]iunile la sistemele de climatizare din trenuri s-au multiplicat în ultimele zile în Germania. subliniind c` Deutsche Bahn a neglijat între]inerea trenurilor. Printre r`ni]i se afl` [i 11 str`ini. au anun]at autorit`]ile. alearg` în fa]a animalelor. iar dou` dintre acestea se aflau în stare grav`. unul la bra].renasterea. TIMI{OARA: VARTIADE {TEFAN. a declarat un purt`tor de cuvânt al companiei Siemens. în condi]iile în care temperaturile exterioare sunt foarte ridicate. ora României). 16 iulie 2010 Distrac]ie cu zeci de r`ni]i la festivalul de la Pamplona Cele opt curse cu tauri ("encierros") elibera]i pe str`zi la edi]ia din 2010 a festivalului de San Fermin de la Pamplona. a dat asigur`ri pre[edintele rus. capitala provinciei Xinjiang (nord-vestul Chinei). Unul dintre Pe scurt w ATENA (Reuter) . în vârst` de 27 de ani. relateaz` presa german` dup` ce defectarea sistemelor de climatizare a declan[at o serie de polemici. nordest). iar documentul confirm` ipoteza. iar tân`ra client` a fost luat` la sec]ia de poli]ie pentru audiere. doi irlandezi [i un american. [i un neozeelandez. w CHI{IN~U (Reuter) Nivelul râului Nistru este în sc`dere. un incident atribuit Phenianului. iar doar în cursul zilei de miercuri românul avusese deja 20 de clien]i. aflat` în centrul unui scandal politicofinanciar . dat fiind c` avea [i echipamentele asupra sa. la ora local` 8 (9.Anchetatorii ru[i au stabilit identitatea celui care a uciso pe militanta pentru drepturile omului Natalia Estemirova. "TIM-PRESS" S. 0256/495317. fax 0256/490370. Deutsche Bahn comunicase c` defec]iunile sistemelor de climatizare sunt incidente izolate. În timpul celor opt "encierros" ale edi]iei din acest an. w MANILA (Reuter) Dou`zeci de persoane au murit. Timi[oara. FED Print S. în urma unei lovituri cu cornul în regiunea inghinal`.