P. 1
4c406cd48a5df

4c406cd48a5df

|Views: 404|Likes:
Published by Hadasa Yesu

More info:

Published by: Hadasa Yesu on Sep 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2011

pdf

text

original

Director onorific prof. dr.

Josif Constantin Dr`gan
Nr. 6238 - vineri, 16 iulie 2010 - 16 pagini+programe TV+supliment cu anun]uri gratuite - 1,5 lei

Venitul minim garantat, în pericol
Recent, deputatul Silviu Prigoan` a anun]at c` va promova o ini]iativ` legislativ` prin care va fi abrogat` Legea 416 din 2001 privind venitul minim garantat. Deputatul PD-L Valeriu Tab`r` a anun]at ieri c` va sus]ine aceast` propunere, pentru c`, la ora ac-

Serviciile de urgen]` fenteaz` reformele din s`n`tate

Titlurile zilei

Pagina 4
Anchet` la Casa Austria Timi[oara

Pagina 5
tual`, "se stimuleaz` nemunca". "Merge]i la sat [i c`uta]i un om care s` v` taie iarba din fa]a casei, cu o sut` de lei pe zi [i ve]i vedea c` nu vine nimeni. De altfel, conceptul de stat social european se regânde[te, la ora actual`, cam peste tot. Voi sus]ine aceast` idee pentru c` sunt convins c` trebuie m`suri radicale", a declarat deputatul. Conform legisla]iei actuale, nivelul lunar al venitului minim garantat este cuprins între 196 de lei pentru familiile de dou` persoane [i 402 lei pentru familiile de cinci persoane, pentru persoanele singure suma fiind de 108 lei. (D.D.)
Guvernul a renun]at la subprefectul Andrei Orban

Cei care nu au bani de dat la medic se pot prezenta la serviciile de urgen]` ale spitalelor, a asigurat, ieri, la Timi[oara, secretarul de stat în Ministerul S`n`t`]ii, Raed Arafat. Mai mult, cei care nu au reu[it s`-[i fac` programare la medic pot veni la unitatea de primiri urgen]e. M`surile de criz` [i cele de restructurare a sistemului sanitar nu afecteaz` medicina de urgen]`,

u[a acestor servicii asigurând o porti]` pentru restric]iile impuse deja, dar [i pentru cele ce urmeaz`. "Tr`im într-o perioad` în care medicina devine controlat`. Medicii de familie închid cabinetele la ora 17, în ambulatoriu ]i se cere s` fi fost consultat înainte, dar unit`]ile de primiri urgen]e sunt deschise tuturor 24 de ore. Continuare \n pagina 2

Pagina 6
Patru ani de închisoare pentru Adrian Cocoan`

www.renasterea.ro
CURSUL VALUTAR

Abona]i-v` la Rena[terea b`n`]ean`!

Primele emo]ii europene

Avantaje:

! 50

% %

reducere fa]` de pre]ul de vånzare cu bucata

4,2594 lei 3,3306 lei 129,7525 lei/gram
VREMEA, MÂINE
Timi[oara 20/38 Arad 

fa]` de vånzarea cu bucata economisi]i, lunar, 24 lei (16 numere de ziar); lunar pute]i cå[tiga 4 televizoare color lunar, [i 10 premii a cåte 100 lei.

4 10
x

televizor Eurocolor
x 100 lei

21/39

Pre]ul abonamentului pentru luna august 2010 este 15 lei, plus taxa po[tal`. Abonamentele se pot face pån` miercuri, 28 iulie, la oficii [i la factorii po[tali, [i pån` såmb`t`, 31 iulie, la chio[curile din Timi[oara ale Timpress [i Rodipet (actuala Ithaka Press). Se pot contracta abonamente [i prin distribuitorii Timpress [i Rodipet.

Poli Timi[oara î[i afl` ast`zi adversarul din turul trei preliminar al Europa League. Tragerea la sor]i va începe la ora 14,30 [i va avea loc la Nyon (Elve]ia). Gruparea b`n`]ean` este cap de serie, iar printre posibilii adversari sunt FC Lucerna (Elve]ia), FC Nordsjaellan (Dane-

marca), Viktoria Plzen (Cehia), Hajduk Split (Croa]ia) [i Inter Turku (Finlanda). Meciurile se vor disputa în 29 iulie [i 5 august. În edi]ia trecut` a competi]iei, alb-viole]ii s-au calificat în faza grupelor, dup` ce în preliminariile Ligii Campionilor au eliminat pe {ahtior Done]k. (D.P.)

Lugoj

20/37 Re[i]a

21/38

cyan

magenta

yellow

black

500 de forin]i pentru doi adul]i [i doi copii. în [ase limbi de circula]ie european`: român`. {tefan I.N. colectivul Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" din Timi[oara va sus]ine. dr. din domeniile [tiin]ific. El va intra în posesia volumelor "A[teptarea" de Rui Zink [i. respectiv. a declarat prof. Bea von Malchus. [ase nop]i. care este. ci [i sud-est [i central-europene. Volumul a ap`rut sub egida editurilor "Banatul" [i "ArtPress ". doar circa jum`tate dintre participan]i iau not` de trecere. Str. Câ[tig`torul ultimei extrageri a talonului pentru concursul "Parte de carte" este Nicolae Teicu.600 de forin]i pentru doi adul]i [i un copil [i 69. în acest an. englez`. dup` un consult [i un minimum de analize îl va trimite la medicul de familie. e. de luni pân` vineri. Zsótér Sándor sau Andrei {erban. Examenul se ia din a doua a treia încercare".zona Sarra Blu. Tragerea la sor]i va avea loc \n data de 12 august. cu demipensiune . chirurgie estetic` chirurgie general` NOU! estetic` dentar` neurochirurgie ortopedie terapie laser tel. GRATUIT f`r` coplat`. iar cå[tig`torii vor fi anun]a]i \n edi]ia din 13 august. tehnic. taloanele din zilele de mar]i [i vineri (perioada 2 iulie . a fost distins` anul trecut cu Premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol al anului 2009. cultural [i sportiv. în lan]ul preven]ie . un adev`rat izvor de s`n`tate. dermatoscopie.tratament. spune Raed Arafat. pe lista invita]ilor de onoare figurând nume mari precum Peter Brook. [apte zile. strada Lidia nr. dr.) Actori timi[oreni pe scena Festivalului de la Gyula Prezent la cea de-a VI-a edi]ie a Festivalului Interna]ional "Shakespeare" de la Gyula. Mercy nr. pe scena Castelului Gyula.N. german`. "La medicina de urgen]` exist` cele mai mari rate de nepromovare la examen. Ungaria. Pentru a participa la concurs.57. demipensiune. corec]ie cicatrici postchirurgicale.) BROL MEDICAL CENTER TIMI{OARA. î[i va lansa ast`zi. spectacolul "Rosencrantz [i Guildenstern sunt mor]i" de Tom Stoppard.463-740. C`r]ile sunt oferite cu sprijinul Libr`riei "Humanitas – Emil Cioran" din strada F. (L.) Informa]ii [i program`ri se pot face la tel. pacientul s` fie trimis în ambulatoriu sau la medicul de familie".1946". de la ora 20. Dac` s-ar hot`rî ca doar cazurile grave s` fie primite la serviciile de urgen]`. [ase nop]i .mail: info@ hoforrashotel. iar medicul de la urgen]` decide dac` se impune tratament imediat ori internare în spital sau dac`. o dat` la dou` s`pt`mâni. Apartamentele dispun de buc`t`rie. examenul final la aceast` disciplin` fiind greu de trecut. "{i atunci ne-au terminat" de Joshua Ferris. maghiar` [i sârb`. cyan magenta yellow black ¢ 5 b la sfår[it de s`pt`mân` (trei zile [i dou` nop]i. lucrurile care îi vor speria cel mai mult vor fi urgen]ele". cititorii trebuie s` trimit` la redac]ie. petrecute în prima jum`tate a secolului XX. 62. Reanimare [i Descarcerare (SMURD). la Complexul "Iulius Mall" . DANA ISTRAT Viitorii medici. între orele 11-16. Nu ar fi corect s` percepem coplat` de la cei care nu reprezint` urgen]e pentru c` cine decide dac` sunt sau nu cazuri grave? Medicina de urgen]` nu poate s` trieze urgen]ele dup` metode subiective. pu[i cu burta pe carte Fondatorul Serviciului Mobil de Urgen]`. care a predat atât în str`in`tate (chiar [i în Noua Zeeland`). volumul "Premiere [i priorit`]i timi[orene între 1900 . la Timi[oara [i sus]ine c` preg`tirea viitorilor doctori în medicina de urgen]` este esen]ial`: "Studen]ii nu [tiu s` defibrileze un bolnav. . rectorul Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara. pe baza c`r]ii de identitate. francez`. particip`ri de referin]` din România. veriga care salveaz` vie]i". Preciz`m c` termenullimit` de ridicare a premiului este de 30 de zile de la data extragerii. E adev`rat c` unii pacien]i abuzeaz`. realizat` în regia lui Victor Ioan Frunz`. Montarea timi[orean`.600 forin]i pentru o persoan` b [apte zile. bolnavii vor înv`]a simptomele de pe internet [i vor veni to]i cu ele pentru a intra în sistemul de urgen]`. (L. Germania.30. potrivit ultimelor declara]ii ale oficialilor din s`n`tate . mas` [i acces la piscin`) \n sta]iunea Buzia[.r. 0256 221009 0722 356238 Lansare editorial` Cunoscutul medievist timi[orean Ioan Ha]egan. Statele Unite ale Americii [i chiar din Zimbabwe. nu [tiu s` ac]ioneze în urgen]`.n. iar în carier`. dar este în interesul bolnavului ca acesta s` fie v`zut de doctor. 6 10 % reducere Primul spital privat din Timi[oara la standard european Speciali[ti de marc` din Romånia [i Europa ]ilor din anii terminali de la Universitatea de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara. adeverin]` CAS [i carte de identitate. În sistem putem crea ni[te mecanisme. Anglia. Senatul Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara i-a conferit ieri secretarului de stat în ministerul s`n`t`]ii diploma de excelen]` pentru activitatea depus` în domeniul sanitar [i titlul de profesor invitat. Dr`gulescu. doar cazare. Tiberiu Bratu Gyula. Ridicarea premiului se face personal. care a debutat la începutul s`pt`mânii trecute. mâine.200 forin]i pentru o persoan` b apartamente de vacan]` pentru familii. Raed Arafat ar dori s` vin` pentru sus]inerea cursului. Când pleac` de la facultate e prea târziu s` mai înve]e. Franyo Zoltan (fost` Smetana) nr. cercet`tor [tiin]ific la Filiala Timi[oara a Academiei Române. Pentru informa]ii [i rezerv`ri: telefon: 36-66/463-722. relaxare total` ¢ Te abonezi [i te tratezi! Nu mai pu]in de zece cupluri vor avea ocazia de a petrece trei zile (cazare.17.hu. \ntr-un plic. 0722 356238! Colectiv coordonat de prof. (L.) la urgen]` pentru c` nu dorim s` limit`m accesul celor s`raci. consulta]ii dermatologice [i alte mici interven]ii chirurgicale pe baza biletului de trimitere (c`tre chirurgie plastic` sau dermatologie) de la medicul de familie. Va fi o concuren]` în detrimentul celor cu adev`rat bolnavi. va preda medicin` de urgen]` studen- Brol Medical Center ofer` servicii de excizie a forma]iunilor tumorale cutanate. a declarat Raed Arafat. web: hoforrashotel. "Avem nevoie s` reformeze medicina de urgen]`. Festivalul de la Gyula a atras. La prima prezentare. de la ora 13. la Târgu-Mure[ [i ClujNapoca. Timi[oara.hu. 1. din Timi[oara. Michael Pennington. Sistemul de urgen]` trebuie adaptat fluxului pacien]ilor [i nu invers.37. 16 iulie 2010 Serviciile de urgen]` fenteaz`… "Parte de carte" 2 Rena[terea b`n`]ean` Urmare din pagina 1 Nu vom introduce coplat` (care va deveni opera]ional` din prima zi a anului viitor. Raed Arafat. iar dup` excluderea problemelor vitale.N. o intrare gratis la [trand [i jacuzzi) . Acesta este cel de-al doilea volum din seria de patru care poart` semn`tura istoricului Ioan Ha]egan [i include nu doar premiere române[ti.Actualitate vineri. Îl a[tept`m pe câ[tig`tor la secretariatul redac]iei.6 august) \mpreun` cu copii ale chitan]elor de abonament pe lunile iulie [i august. cât [i în ]ar`.

Dup` aceste replici. dar [i "leg`turile puterii cu infractori ca Bercea Mondialul".ro. – din Arad. planurile pe termen lung sunt cele care î]i pot oferi echilibru [i. de ce nu. dar unde. v Femeie de serviciu : Cerinte: studii generale. i-au spus protestatarii premierului. El a vrut s` plece.A. str. 11. Boc a replicat oferind exemple de proiecte de infrastructur` rutier` finalizate de guvern. ne d`m la o parte". În iunie 2009 s-a încheiat prima fuziune de pe pia]a pensiilor din România prin fuziunea Fondului de Pilon II pe care îl administreaz` cu Fondul de Pensii Administrat Privat Bancpost.A. Pretul de incepere a licitatiei este 407. et. bucatarie. www. ce administreaz` conturile individuale a aproximativ 350. Eureko Pensii este unul dintre cei mai activi juc`tori de pe pia]a pensiilor private din România. LIVR~RI NON STOP! CIPALSER.9670 sau prin e-mail la pensii@eureko. la numai 38 de kilometri de Timi[oara. nr. v Electricieni auto : Cerinte: studii medii de specialitate. a fost oprit de un grup de persoane care l-au huiduit [i i-au cerut demisia. într-un flux tehnologic optimizat. iar sumele rezultate din aceste investi]ii sunt ad`ugate contului t`u de pensie. Pentru concasarea bazaltului brut. c` ne-au dat afar`? Chiar a[a tâmpi]i ne crede]i ? De când sunte]i prim-ministru. experienta min 2 ani in domeniul auto. na]ionale [i multina]ionale. Informatii suplimentare . constand in teren intravilan cu casa si garaj in suprafata de 784 mp. boxa. solu]ia e munca. jud. 2. experienta in domeniu. siguran]`. experienta min 2 ani in domeniul auto – reparatii motoare domiciliul in Timisoara sau imprejurimi motoare. prin Portalul de Voce sau prin Contact Center-ul dedicat apelând 021. a mai mers circa 150 metri pe centur`. Revolutiei. Personalul firmei. dar oamenii i-au r`spuns c` poate investi]iile au fost încheiate de unii mini[tri. conform normelor europene actuale din domeniu. INTESA 12.C. O s` plec`m s` muncim în str`in`tate". care a spus c` dac` premierul nu îi asigura fonduri pentru lucr`ri. Profitul anun]at de grup este o realizare important` având în vedere faptul c` acest rezultat a fost ob]inut f`r` niciun ajutor din partea Guvernului Olandez. 221. 9. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi.ro 40 34 5 8 21 17 i LOTO SPECIAL "6/49" i NOROC: 26 49 34 1 12 14 1 5 5 3 2 4 8 Exist` via]` dup` pensie Într-o lume aflat` în continu` schimbare. nu am stat s` fluier.A. nu de el. experienta in domeniu. (M. Pilonul 2 le ofer` românilor [ansa de a-[i cre[te veniturile la momentul retragerii din activitate prin contribu]ii lunare într-un fond de pensii administrat privat de un administrator de fonduri de pensii. Data licitatiei este 19 iulie 2010. dar oamenii l-au oprit strigându-i c` nu au terminat ce aveau de spus. mai mult. Noi. Uite. 29. Tel: 0256 490240 fax: 0256 292891. Apropierea carierei via]a.cipalser. Timpul nu st` pe loc pentru nimeni [i cu cât începi acest plan mai devreme.RO Anun]uri licita]ii Intesa Sanpaolo Bank B. OFERIM SALARII ATRACTIVE. a impus taxe [i nu a creat condi]ii pentru înfiin]area locurilor de munc`. coridor.) O afacere "tare ca piatra" Cribluri sp`late doar de la Cipalser Firma Cipalser realizeaz` orice tip de construc]ii civile noi. în niciun caz. 3. 115. 88. SANPAOLO ROMANIA S. 0-257-308. le-a spus Boc oamenilor. Timi[oara. casa fiind compusa din 3 camere.vineri.000 de români. spunându-i c` sunt luate de "pro[ti [i cobai" prin t`ierea salariilor [i c` de când a preluat mandatul de primministru nu au v`zut nimic bun realizat. Misiunea companiei este de a oferi clien]ilor s`i protec]ie. dar le-a spus în acela[i timp c` nu va opri procesul de reform` [i c` to]i trebuie s` munceasc` dac` vor bani. 0734 990. pe cel al pensionarilor de mâine. baie. "Ne lua]i de pro[ti. Trebuie s` producem ca s` mânc`m. AUTOTIM S. Radu Berceanu.eureko. la munc`.949 E-MAIL: AUTOTIM.gaman@intesasanpaolo. m`i oameni buni. (1097) S. te poti adresa agen]iei Eureko Timi[oara la numerele de telefon 0256 295 280 / 0726 342 379 sau la adresa Bd.A. hai s` st`m de vorb`". TRANSPORT GRATUIT CU AUTOBUZELE SOCIET~}II INFORMA}II LA TEL.. s` [ti]i c` dac` v-a pus primarul Chiliman s` striga]i aici. 25 cute în timp record lucr`ri de infrastructur` de transport: drumuri pietruite. Banii transfera]i c`tre fondul de pensii sunt garanta]i [i.ro. "Ne spune]i s` mergem la munc`. transparen]` [i un parteneriat pe termen lung prin profesionalitatea serviciilor [i a produselor sale. companie aflat` în top 5 administratori ai pie]ei de pensii române[ti. Participan]ii la fondurile de pensii Eureko au acces permanent la contul lor individual prin intermediul Portalului Web accesând https://portal. Boc a încercat s` opreasc` huiduielile strigându-le "m`i fra]ilor. dup` care s-a urcat în ma[in`. Eureko BV a lansat în România.PERSONAL@ATLASSIB. aflat în inspec]ie la centura de nord a Capitalei. Firma se mândre[te cu un portofoliu impresionant de lucr`ri realizate pentru companii de prestigiu.351 lei. v Soferi transport international de persoane : Cerinte: posesor permis de cond cat D. Valoarea sumelor administrate de companie în numele participan]ilor s`i se ridic` la aproximativ 200 de milioane lei. care respect` cele mai înalte standarde din domeniu. dar [i reabilitarea celor existente. pe mine nu m` spera]i. 0721 211. ANGAJEAZ~ v Ingineri mecanici: Cerinte: domiciuliu in Timisoara sau imprejurimi. bazat pe calific`rile necesare. La acest moment a intervenit în discu]ie [i ministrul transporturilor. e-mail: luminita. asta-i mu[chi. Pentru toate acestea. ca premier. S. De aceea a fost creat sistemul pensiilor administrate privat. în 2007. Unul dintre principiile Eureko Pensii este transparen]a. "M`i b`ie]i. el s-ar fi uitat "la stele". încredere.C. camara de alimente. nr. (1508) . orele 12 la sediul B. de DN 6 face ca timpul de livrare c`tre orice punct din jude] [i din regiune s` fie foarte scurt.F. Cipalser ofer` garan]ie. Chiar dac` ast`zi nu po]i vizualiza momentul pension`rii. la munc`.397. societatea Eureko Pensii. Grupul de persoane. La munc`. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. unul dintre cele mai puternice grupuri financiare din Europa. Cariera de bazalt Cipalser este situat` lâng` Lucare]. cuno[tin]ele dobândite [i utilajele performante folosite.C. 20A. asta-i solu]ia.220. dac` nu ne sim]im capabili. de preferinta absolventi ai sectiilor de Autovehicule rutiere sau Ingineria Transporturilor v Sef coloana transport persoane: Cerinte: domiciuliu in Timisoara sau imprejurimi. au spus protestatarii. Eroilor de la Tisa nr. investi]i profitabil de c`tre administrator. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi.921. Arad. În ultimii ani a devenit din ce în ce mai clar faptul c` sistemul public de pensii nu poate asigura viitorul pensionarilor de ast`zi [i. Pentru mai multe informa]ii despre pensiile private. mobil: 0722 632 054 E-mail office@cipalser. am f`cut o facultate. Procesul de consolidare al companiei pe pia]a local` a continuat [i în 2010 prin finalizarea celei de-a doua fuziuni cu Fondul de Pensii Administrat Privat KD. INTESA SANPAOLO ROMANIA S. b`i.ro. care s-au recomandat drept poli]i[ti comunitari din sectorul 1 [i func]ionari concedia]i din prim`riile sectoarelor 1 [i 2. v`d c` ave]i REZULTATELE EXTRAGERILOR DIN 15 IULIE 2010 i SUPER LOTO "5/40" i JOKER EXTRAGEREA I (1/20): 3 EXTRAGEREA A II-A (5/45): 43. nu am v`zut un lucru bun f`cut.sediu central: Timi[oara. cunoscut [i sub numele de pilonul 2.4 miliarde euro pentru 2009. lucr`ri de reabilitare a drumurilor existente precum [i îndiguiri [i reabilit`ri de maluri. spunând c` aceste proteste îl determin` s` continue procesul de reformare a statului. nu la fluierat". experienta min 2 ani in domeniul auto. 16 iulie 2010 Actualitate Rena[terea b`n`]ean` 3 Emil Boc a fost huiduit pe centura Capitalei Premierul Emil Boc.tel. O pensie administrat` privat î]i ofer` siguran]a unui venit stabil la momentul retragerii din activitate. terasamente. grup ce a anun]at recent un profit net de 1. vinde la licitatie publica imobilul situat in Sagu. degeaba vre]i privilegii [i pensii de lux. v Mecanic auto (motorist) : Cerinte: studii medii de specialitate. prin executor bancar. bd. de cobai. experienta min 1 an in domeniul transporturilor v Soferi transport persoane : Cerinte: posesor permis de cond cat D. + TVA. v Vopsitor auto : Cerinte: studii medii de specialitate. premierul s-a întors. i-au repro[at premierului c` a t`iat salariile.ro. Liviu Rebreanu nr. Eureko Pensii este membr` a grupului Eureko BV. trebuie s` î]i creezi din timp un plan de economisire pentru aceast` etap` a vie]ii tale. este capabil s` conceap` [i s` exese folosesc utilajele cele mai moderne. cu atât viitoarea ta pensie va fi mai satisf`c`toare. eu am muncit la coas`.

care au fost pleca]i din localitate sau. etc. COSMOTE.deoarece mierea din componen]a produsului nu con]ine zah`r [i.4 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri. dar peste o perioad` de timp reap`rea.cât [i \n miopie. iar ziua uneori se sc`pa. noaptea nu se mai scoal` la toalet`. Poate fi utilizat \n profilaxii cardiovasculare. "Apifito" este una dintre cele mai mari companii interna]ionale produc`toare de produse naturiste. 0256/214815.r. Inspectorul [colar generaladjunct Ion Luican nu se arat` îns` prea îngrijorat. mai ales la urcatul sc`rilor aveam nevoie de Data: 22.06. Datorit` ac]iunii directe asupra pere]ilor vasculari scade nivelul colesterolului [i diminueaz` riscul aterosclerozei.paralel-local.Produsul naturist "Promiod" exist` numai sub form` de gel.ån regenerarea suturilor postoperatorii. eram nervoas` [i uneori pe parcursul zilei pierdeam cuno[tin]a .400 de cadre didactice au fost eliminate din sistem.S. prostatit`. nu avea jet normal.Utilizarea suplimentului alimentar "Promiod" ca profilaxie contribuie la ridicarea imunit`]ii \mpotriva infec]iilor respiratorii virale. infec]ia fiindu-i letal`. RDS. pot s` merg mai mult timp.2010 Re[i]a de la 9:00 la 10:00 Casa de Cultura a Sindicatelor str. m` simt mai energic. Alexandru Gr`dinaru.c` produsul este foarte eficient [i pl`cut la gust. ulcer stomacal [i duodenal.Modul de administrare-obligatoriu pe cale bucal` [i. dureri de stomac mai ales dup` mese. hemoroizi.2009. sugerând c` mai sunt persoane care vor veni la programele de studii cu frecven]` redus` sau f`r` frecven]`.V` mul]umesc foarte mult! Urmez produsul cu mare încredere. CFR.net . adenom de prostat`. cistit`. astm. Îl deranja prostata. îmi venea greu s` m` deplasez. pancreatite. Hunedoara Am foarte multe probleme de s`n`tate . "A fost un caz foarte complicat care.care deasemenea a ob]inut rezultate de îmbun`t`]ire a s`n`t`]ii.Certificat de notificare AD-0131/11. de 19 ani. mialgii. tromboflebit`. Este vorba de cazul rugbistului echipei CSU Aurel Vlaicu Arad. Timi[oara Aveam picioarele foarte umflate [i m` deranja un prurit accentuat la nivelul edemelor. radiculit`. Timi[oara De la 22 ani m` deranjeaz` exema. (1524) ajutor. elaborate de savan]ii ru[i. specializarea alt`dat` cerut` "mecanic auto" a r`mas cu (foto). vom ini]ia o anchet`. sl`biciuni. Am urmat produsul naturist "Promiod"în decurs de 2 luni. osteohondroz`.sc`zånd nivelul glicemiei din sânge. 70 ani.Este eficient [i \mpotriva diabetului zaharat. sinuzit` etc. m` deplasam cu greutate.A. 6. Acum urineaz` normal.1 Caransebe[ de la 13:00 la 14:00 Muzeul Judetean de Granita str. am`r`ciune. chiar [i \mpotriva patologiilor bronhopulmonare (bron[ite.2 Data: 23. nu au ocupat nici un loc. s-a îmbun`t`]it [i pofta de mîncare.Ukraina. artroz`. avea [anse de supravie]uire foarte mici. arsuri stomacale. 70 ani. regleaz` flora intestinal` \n caz de disbacterioz`. P`rin]ii rugbistului sus]in c`. înainte oscila des. jud.Produsul ac]ioneaz` benefic \n st`ri posttraumatice. nu ame]esc [i nu mai am st`ri de le[in. am for]`.alegere corect` pentru cei ce tind a fi s`n`to[i prin puterile naturii. str. Baltarin Maria. pîn` la valorile de 200/120 mmHg [i aveam dispnee la efort [i în repaos. Libertatii nr.A. Am urmat produsul naturist "Promiod"[i s-au ameliorat durerile digestive.r. De[i urmeaz` o a treia edi]ie. psoriazisului. lucru pe care l-am explicat familiei. Deasemenea. inima m` în]eap` mai rar. în perioada în care acesta a fost conectat la aparatele de respira]ie artificial`. Cara[ Severin Am urmat produsul naturist "Promiod" cu mare încredere [i nu am dat gre[ . ca: aritmia. V` mul]umim! Oprescu Mihai. s-a îmbun`t`]it starea general` a s`n`t`]ii. 16 iulie 2010 Anchet` la Casa Dup` ce 1. conform formulei speciale. Totu[i. haimoritei. distonie vegetovascular`. deci absen]a fondurilor pentru salarii. din cauza tuturor leziunilor [i deranjamentelor organice.) sunt posibile infec]ii la nivelul tractului respirator. neurite.400 de dasc`li au fost pu[i pe liber Austria Timi[oara Înc` 356 de profesori timi[eni risc` s` î[i piard` postul Moartea unui rugbist. Pe parcursul administr`rii s-a reglat tensiunea arterial`. Alba Iulia. "Tudor T`n`sescu". conjunctivit`. uneori m` deranja inima. Pacientul a fost internat la Casa Austria din ziua producerii accidentului pân` în 22 iunie. A.filiala ce produce "Promiod" pentru toate ]`rile Uniunei Europene. Acum m` simt mult mai bine.07. gut`. otitei. Piata generalului Dragalina nr.n. Având în vedere faptul c` finan]area este per înseamn` 36 de norme t`iate". Suplimentul alimentar "Promiod" \mbun`t`]e[te func]iile tractului gastrointestinal. cât [i reproductiv: litiaz` urinar`. A doua ac]iune de acest gen. Potrivit medicilor. Hunedoara Am multe probleme de s`n`tate .) [i dovleac (Cucurbita pepo). L~CR~MIOARA URSA Informare SC Timcon SA. la care pot participa [i elevii corigen]i. 1-3 Timi[oara. Dup` prima etap` a repartiz`rii computerizate.care efectueaz` test`ri clinice [i preclinice ale preparatelor. pe pia]a României suntem cu produsul de baz` al companieiprodusul naturist "Promiod". suplimentar 1 flacon Pretul unui flacon este de 60RON Pentru pensionari si invalizi este de 55RON Informatii la tel:0744805532 ORANGE 0368433505 RDS 0731233697 VODAFONE 0767304865 COSMOTE ORANGE. a contractat un virus.Unul dintre obiectivele cu caracter prioritar ale activit`]ii companiei \l constituie elaborarea unor noi preparate.B. Fiecare din ace[ti componen]i au multiple efecte benefice asupra organismului. Folosind produsul naturist "Promiod"am sim]it o îmbun`t`]ire general` a st`rii de s`n`tate . managerul Spitalului Jude]ean Timi[oara [i medic la Casa Austria. s-au mic[orat venele de pe picioare. Nicolae Balcescu nr. Probabil [i Ministerul S`n`t`]ii ne va solicita s` analiz`m cazul". unde. lipsa elevilor atrage minusuri. liceul din N`drag. am for]` [i energie.07.Suplimentul alimentar "Promiod" este produs de concernul din ora[ul Kiev. conform recomand`rilor [i pe parcurs s-au desumflat picioarele.Ac]iune de ne\nlocuit are suplimentul alimentar"Promiod"folosit \n caz de : artrit`. schema de personal din înv`]`mântul timi[ean ar putea fi diminuat` cu înc` 36 dasc`li. în meciul echipei sale cu CSM {tiin]a Baia Mare. dar [i \n domeniul ginecologic. Nu avem nici o plângere din partea familiei. Am aflat despre produsul naturist "Promiod" [i am decis s`l folosesc.). Ace[tia provin din mediul liceal [i sunt victimele nerealiz`rii planului de [colarizare aprobat pentru noul an [colar. ulei de: c`tin` (Hippophae rhamnoides L. Coordonatorul compartimentului de management [i resurse. desf`[urat` luni. dar [i \mpotriva: exemei. glaucom.O eficacitate deosebit` are suplimentul alimentar "Promiod" \n caz de migrene.apifito. stenocardia. fax. hipertensiune gr. 74 ani. Produsul naturist "Promiod" este numai sub o singur` form`-gel. Înainte eram meteodependent` [i m` sim]eam foarte prost. hepatite. 22 Decembrie 1989 nr. surprinz`tor.V` urez baft` în munca pe care o depune]i! Vaman Eugenia. A urmat produsul dat [i so]ul meu .r.40 Lugoj de la 11:00 la 12:00 Casa de Cultura a Sindicatelor str.Poate fi procurat de la unicul distribuitor din România la momentul expozi]iei sau prin servicii po[tale. aviz de gospod`rire a apelor pentru exploatare nisip [i pietri[ din perimetru Criciova C. Pop Teodor. plus înc` 53 din cel voca]ional s` î[i g`seasc` clien]ii. Actualmente. Toate ingredientele sunt colectate \n mun]ii Ural [i anume: miere ce nu con]ine zah`r.combina]ia cu uleiurile respective ac]ioneaz` benefic asupra pancreasului."Promiod" a fost elaborat cu 8 ani \n urm` de savan]ii ru[i. fiind afectat` [i m`duva spin`rii n. Am f`cut eforturi deosebite.Se lucreaz` \n stråns` colaborare cu institu]iile de [tiin]` [i cercetare de elit`. Colegiul "Regele Ferdinand" (fost Energetic). hepatit` cronic`.n. deseori f`ceam tratamente . deseori ame]eam. propolis. de la 13:00 la 14:00 [i de la 17:00 la 18:00 hotel "Central" str. respectiv.2010 Timi[oara de la 9:00 la 10:00. Tudor Vladimirescu nr. solicit` de la A. Pe parcurs s-au ameliorat durerile la picioare. boala ischemic` cardiac`. care apareau în timpul mersului la 30-40 metri. 68 ani. Jud. pus` pe seama unui virus contractat în unitatea sanitar` Ministerul S`n`t`]ii ar putea solicita o anchet` la Spitalul Jude]ean Timi[oara dup` ce rudele unui pacient au reclamat în pres` c` decesul acestuia a fost cauzat de un virus contractat în unitatea sanitar`.n.V` mul]umesc pentru produs. pe data de 31 martie. Demetriade nr.). am avut icter mecanic. O eficacitate deosebit` are "Promiod" cånd este \ntrebuin]at \mpotriva : sinuzitei. 65 ani. în urma a dou` valuri de masive reduceri. 1-2. dilatarea varicoas` a venelor. Ha]eg de la 17:00 la 18:00 Casa de Cultura str. are efect antiinflamator [i antitumoral. DANA ISTRAT capita.). {epetiuc Vasile. insuficien]` respiratorie cu dependen]` de suport mecanic (imposibilitatea de a respira f`r` ajutorul aparatelor . când. nu au fost cuprin[i la primele repartiz`ri. accident vascular cerebelos. inspector [colar general-adjunct Cornel Petroman. 1. tel. i-a repartizat pe cei 23 de copii care [i-au recompletat formularele. urmând a fi tratat în continuare la o clinic` din Oradea. etc. mi-a trecut mînc`rimea. aveam sl`biciuni. este pu]in probabil ca 577 de locuri libere din înv`]`mântul teoretic [i tehnologic. VODAFONE. Caransebe[.Feri]i-v` de contraf`cute!!Produsul a fost testat de ISP produsele contraf`cute!! Ia[i . Urmez produsul din luna ianuarie [i pe parcursul administr`rii a disparut exema."Promiodul" are o putere enorm`.În acest scop a fost creat departamentul de cercetare \n cadrul c`ruia \[i desf`[oar` activitatea speciali[ti din diferite domenii [tiin]ifice. Suntem foarte bucuro[i c` am aflat despre acest produs minunat. st`ri meteodependente. Unit`]ile liceale cele mai afectate sunt Grupul {colar Auto. hernie de disc.conform tehnologiilor speciale a \nv`]a]ilor ru[i din ora[ul Permi. precum [i liceele "Gerhardinum" [i. pu]ini pretenden]i.la voca]ional. dezintoxic` ficatul. din diferite motive. m` deplasez mult mai u[or. în intervalul 1-10 septembrie. Lenau nr. s-au regenerat r`nile.2 O]elu Ro[u de la 15:00 la 16:00 Casa de Cultur` str. 70 ani.apelånd la reprezentan]a firmei.). urina des . colite. pneumonii). 121-122 amplasate \n comuna G`vojdia. Acest lucru se întâmpl` oriunde în lume. cear` de albine. V` mul]umesc din suflet!Recomand produsul tuturor. pacientul a ajuns la Timi[oara cu politraumatism vertebromedular C4-C5 (leziuni la coloana vertebral` la nivelul gâtului. accidentat grav. Acum respira]ia este mai u[oar`. m` deranjau dureri de constrîngere la nivelul inimii.B. Se [tie c` dup` 45 zile de la intuba]ie (conectarea la aparatele de respira]ie artificial` . a tran[at problema: "Dac` vorbim de 20 de clase mai pu]in. m` sc`rpinam pîn` la sînge [i îmi f`ceam r`ni. 24 de elevi. dar combinate \mpreun`. De luni pina vineri intre orele 9:00 – 17:00 www. candida]i din seriile anterioare [i repeten]ii. la solicitarea familiei.Sunt foarte mul]umit de produs [i-l recomand tuturor! Munteanu Teodora.ro.r. incluse \n acest supliment alimentar. gastrit`. se utilizeaz` \n profilaxia atât a patologiilor sistemului urinar. a fost externat. Am folosit produsul naturist "Promiod" [i pot s` spun cu precizie . Suplimentul alimentar "Promiod"regleaz` func]ia glandei tiroide. "Promiod" . absolven]i ai ciclului gimnazial. ne-a declarat Gheorghe Nodi]i Dup` ce peste 1. m` mi[c mult mai u[or . "Waldorf" . Alba M` deranjau durerile de picioare.ce include toate propriet`?ile posibile ale mierii [i componentelor ei. 0256/214809. in apropierea castelului "Huniade" Cura pentru boli cronice include 3 flacoane Cura profilactica include 2 flacoane Pentru proceduri locale. tetraplegie (paralizie .Este un produs extraordinar! S`n`tate cu arom` de miere S`n`tate cu arom` de miere. [i decedat în noaptea de miercuri spre joi. reumatism. Pacientul era paralizat de la gât în jos [i trebuia pus pe aparate pentru a respira. cedru (Juniperus virginiana L. afec]iuni de menisc [i a colului femural.

). Situa]ia personalului este grav`: o singur` asistent` medical` de terapie-intensiv` singur` asistent` de terapie-intensiv`. sum` strâns` în urma campaniei "Fii cu inima al`turi de copii". iar unii chiar conduc autoturisme.r. (D. iar. Începând de ieri.D.ce poate fi utilizat de cump`r`tori pentru a "închiria" c`rucioarele din supermarketuri .) Nev`z`tori cu permise de conducere auto În urma ac]iunii de verificare a dosarelor persoanelor încadrate în diferite grade de handicap. De asemenea. "E ca [i cum ai muri de sete [i ai primi doar o pic`tur` de ap`". Andrei Orban nu mai ocup` aceast` func]ie.care a fost comercializat la pre]ul de trei lei).februarie 2010. adic` la peste 90 de paturi". iar noi [i înainte ne-am confruntat cu deficit de personal. Totul a pornit de la sesiz`rile unor vecini sau cunoscu]i care au constatat c` a[a-zi[ii nev`z`tori citesc. Rena[terea b`n`]ean` 5 S`n`tatea. a explicat Craina. Potrivit medicilor de la Clinica "Bega". au fost identifica]i 387 de beneficiari ai indemniza]iei pentru persoane cu deficien]e de vedere (care ar trebui s` se acorde pentru afec]iuni suficient de grave încât s` nu permit` urcarea la volan [i circula]ia pe drumurile publice). a completat Marius Craina. (1523) . îngrijirea [i cur`]enia pentru Guvernul a renun]at la subprefectul Andrei Orban Dup` ce a depus jur`mântul la învestirea în func]ia de subprefect de Timi[ în data de 26 mai 2010. ini]iat` de un lan] farmaceutic. renovate din dona]ii Clinica de Obstetric`-Ginecologie "Bega" a Spitalului Jude]ean Timi[oara beneficiaz` de o dona]ie de 33. Fondurile au fost strânse în perioada noiembrie 2009 . singurul subprefect de Timi[ r`mânând Zoltan Marossy. de la Clinica "Bega". care posed` [i permis de conducere auto.) n-am avut material moale pentru opera]ii". La patru s`li de opera]ie sunt doar dou` instrumentare [i dou` infirmiere".000 de lei. c` guvernul Boc a hot`rât s` înjum`t`]easc` num`rul de asemenea înal]i func]ionari publici. Prin compararea datelor existente la ITM Timi[ cu cele de la Serviciul de permise [i înmatriculare a vehiculelor din cadrul Prefecturii Timi[.265 de timi[eni care beneficiaz` de indemniza]ii pentru deficien]e de vedere. num`r insuficient pentru a acoperi deficitul. a precizat Marius Craina.vineri.n. câte o instrumentar` [i o infirmier` trebuie s` fac` fa]` la dou` opera]ii simultane. Dup`-masa avem o singur` asistent` [i o singur` infirmier` pe tot etajul.D. DANA ISTRAT importante în ceea ce prive[te materialele sanitare. La ora actual`. Andrei Orban nici nu a apucat s` se familiarizeze bine cu atribu]iile ce-i reveneau.r. Inpectoratul Teritorial de Munc` Timi[ i-a avut în aten]ie [i pe cei 2. ne-a declarat medicul Marius Craina. în colaps La Clinica "Bega" nu mai exist` materiale pentru opera]ii Clinica de Obstetric`-Ginecologie "Bega" a spitalului Jude]ean Timi[oara se confrunt` în aceste zile cu un deficit mare de personal [i cu lipsuri S`lile de na[teri [i blocul operator. azi (ieri . Criza de personal este [i mai acut` dup` ora 15. 25 Angajeaz` Cu norm` \ntreag` ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU Informa]ii la telefonul 0256/465120. în loc de patru. (D. dona]ia va fi folosit` pentru reabilitarea s`lilor de na[tere [i a blocului operator.n. se fac verific`ri pentru a se stabili dac` cei aproape 400 de timi[eni au dobândit deficien]a de vedere înainte sau dup` ob]inerea permiselor. nu avem pansamente. La Clinica "Bega" vor fi scoase la concurs trei posturi (dou` de asistent` medical` [i unul de îngrijitor cur`]enie). "Nu avem fire de sutur` (a]` chirurgical` . "Avem doar o circa 90 de paciente. când o asistent` [i o infirmier` care face [i munc` de femeie de serviciu asigur` asisten]a medical`.) {coala cu clasele I-VIII nr. 16 iulie 2010 Actualitate lucreaz` la patru s`li de opera]ie. "Este perioada concediilor. în urma vânz`rii în farmacii a simbolului campaniei (un breloc de dimensiunile unei monede de 50 de bani pe care este inscrip]ionat` o inim` de copil .

obligândul pe Cocoan` [i la plata unor daune morale destul de consistente: trei milioane de lei mamei tân`rului ucis. Pe DN 79. pentru aproximativ 15 zile lucr`toare. Oamenii legii anchetau un caz de trafic de droguri. Prigor Globul Craiovei precum [i la Petnic drumul este îngreunat din Petnic. Profesorul universitar. iar în localitatea Avram Iancu se lucreaz` la consolidarea podului. Anchetatorii suspecteaz` c` profesorul ar fi primit bani [i de la al]i cursan]i ai universit`]ii din ]ar`. circula]ia desf`[urându-se pe variant` local` de serviciu. 57B. între localit`]ile E[elni]a [i Svini]a. la Jamu Mare exist` restric]ie de tonaj de 12. fiind cercetat [i pentru trafic de droguri. în acela[i dosar. [oferul de 34 de ani care. Iablani]a. printre suspec]i num`rându-se [i autorul jafului respectiv. 58B. Pe acela[i drum na]ional.[i a faptului c` instan]a doljean` a decis judecarea lui în stare de libertate.DN 57 Moldova Nou` . localit`]ile Cenei [i Cruceni se circul` pe jum`tate de carosabil. între sensul giratoriu cu DJ 609D spre Aeroportul "Traian Vuia" Timi[oara [i DN 69 spre Arad.R. motiv pentru care se circul` pe jum`tate de carosabil. la Jupa [i Doma[nea. El este b`nuit c` face parte dintr-o re]ea de crim` organizat` [i c` în noaptea jafului ar fi inten]ionat.000 de lei prietenei lui Lucian Reja. între orele 10-13.5 t. Între Jimbolia [i Sânnicolau Mare. la Co[tei.5 t se desf`[oar` în continuare pe ruta ocolitoare:DN 6 Or[ova . Pe drumul na]ional DN 58A 58A. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN Restric]ii de circula]ie . Judec`torii craioveni au decis altfel îns`. de magistra]ii timi[oreni. pentru realizarea sensului giratoriu. traficul derulându-se pe jum`tate de carosabil. Circula]ia autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` mai mare de 3.124+679 Lainici .21 septembrie 2010. Pe drumul na]ional DN 79A 79A. Pe sectorul de drum european 6. pe o por]iune izolat`. cu câteva minute înainte ca angajatele s` încuie u[a.. Informa]ii privind starea re]elei de drumuri administrate de D. [i 10. profesor de drept civil la Universitatea Hyperion din Bucure[ti. a fost arestat preventiv. restric]ii de circula]ie s-au impus la intersec]ia centurii municipiului Lugoj cu DN 6. circula]ia derulându-se pe variante de serviciu. chiar dac` au existat mul]i sceptici în jurul ei care s-au îndoit de buna credin]` a magistra]ilor implica]i în acest dosar. în ambele sensuri. În localit`]ile Prigor. în noaptea de 13 spre 14 mai.6 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri. care locuie[te în Timi[oara. circula]ia fiind îngreunat` pe sectoare.în municipiul Lugoj. În urm` cu câteva zile. s-a închis circula]ia rutier` pe centura de ocolire a municipiului Timi[oara. în urm` cu câteva luni. cercetat în stare de libertate Ho]ul care. Craiovei. în zilele de mar]i [i joi.ro/ informatii. între Aninoasa [i Ha]eg se execut` lucr`ri de amenajare [i reabilitare. îns` n-au reu[it s` strâng` suficiente probe incriminatorii decât pentru cei 50. În pofida faptului c` avoca]ii acestuia au reu[it str`mutarea procesului la Craiova .cu DN 68A) [i Arad (intrare în municipiu). de fapt. Pe drumul na]ional DN 59B în 59B.Petro[ani este închis`. 46+711 [i la km 47+656. s`-[i procure fortral din farmacie pentru uzul propriu. datorit` surp`rii pe partea stâng` a pode]ului de la pozi]ia kilometric` men]ionat`. cu care profesorul ar fi avut [i o întrevedere înainte de examenul de licen]`. în seara de 19 august 2008. în zilele de sâmb`t`. a jefuit Farmacia Vlad din Timi[oara a fost re]inut de poli]i[tii de la Crim` organizat` în localitatea Drobeta TurnuSeverin. motiv pentru care circula]ia este îngreunat` pe sectoare. se circul` pe jum`tate de cale. arestat în dosarul diplomelor false Gheorghe Stancu. f`r` ca ace[tia s` mai trebuiasc` s` înve]e. fie sunt demarate lucr`ri de reabilitare cu sectoare izolate. fost angajat în Ministerul Administra]iei [i Internelor. Cu atât mai nea[teptat` e cu cât. circula]ia rutier` se desf`[oar` pe jum`tate de carosabil. În perioada de timp men]ionat`. La G`taia pe DN 58B la km G`taia.000 de euro mit` ca s` le dea licen]a mai multor studen]i din Caransebe[ ai Facult`]ii de Drept din cadrul acestei universit`]i. Atacatorul a fost adus.D. Nicoleta Gum`. fapt datorat lucr`rilor de consolidare a dou` poduri.. r`nit` [i ea în acel tragic accident.DN 57 Oravi]a . dar c` nici o pedeaps` nu i s-ar p`rea prea mare pentru cel care i-a ucis fiul. astfel încât se circul` pe jum`tate din partea carosabil`. respectiv pe varianta de serviciu. v`t`mare corporal` din culp` [i fug` de la locul accidentului. Tân`rul de 25 de ani. De asemenea. Tot pe DN 57. circula]ia se deruleaz` pe varianta de serviciu. fapt pentru care se circul` pe jum`tate de carosabil. la V`li[oara s-a impus o restric]ie de vitez` de 30 km/ or`. în dosarul diplomelor false. Acest fapt se datoreaz` pr`bu[irii corpului drumului pe o lungime de 30 m. duminic` [i s`rb`torile legale (între orele 622) este interzis` circula]ia autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` mai mare de 7. La Buce[ Vulcan pe DN 74 Vulcan. este acuzat de procurori c` ar fi primit aproape 50. i-a pulverizat uneia dintre farmaciste un spray lacrimogen în ochi.5 t. în timp ce acesta se afla pe trotuar. a fost condamnat s` isp`[easc` patru Profesor de drept de la Hyperion. Iosif Cocoan`. instan]a timi[orean` a decis arestarea. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN . iar circula]ia se desf`[oar` pe variantele de serviciu ale acestora.000 de euro colecta]i de la studen]ii c`r`[eni. cu circula]ie pe jum`tate din partea carosabil`. Din data de 21 iunie. este permis` doar autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` de 40 tone. pentru infrac]iunea de omor din culp` în accidentele rutiere s`vâr[it` în România de regul` se scap` cu o pedeaps` cu suspendare. pe rute ocolitoare. Pe DN 57 între localit`]ile 57. a directoarei filialei universit`]ii din Caransebe[. [i a studentului Eugen Tacot`. procurorii s-au întors cu 180 de grade [i au decis s` îl lase pe tân`r în libertate.DN 57B Bozovici .246 620/ 246 628.DN 57 Dubova. În urma audierilor îns`.5t. În intervalul 26 aprilie .P.000 de lei taximetristului acro[at de Cocoan`.DN 6 Iablani]a . la telefoanele: 0256. la km 32]904 circula]ia se desf`[oar` alternativ în ambele sensuri. l-a ucis cu un Ferrari pe Lucian Reja. Aurelia Gr`mescu. De asemenea. se va lucreaz` la reabilitarea unui pod. care sunt semaforizate sau unde traficul este dirijat prin pilo]i de circula]ie. Dup` doi ani de procese. podului. Cocoan` a primit o sentin]` la care nu se a[tepta. a luat din cas` 100 de lei [i s-a f`cut nev`zut. pe jum`tate de parte carosabil`.drdptm. înainte ca bolidul s`-i curme via]a tân`rului de 28 de ani. circula]ia P`uli[. iar circula]ia se desf`[oar` pe jum`tate de cale. 50. circula]ia este îngreunat` din cauza degrad`rii drumului. Pe DN 7 în apropiere de Or`[tie 7. Tot pe DN 79A. cauza lucr`rilor de consolidare a podurilor. Pe Valea Cernei pe drumul Cernei.unde fie se circul` pe variantele de serviciu ale unor poduri. pentru realizarea pasajului. circula]ia vehiculelor se desf`[oar` deviat.htm.luna iulie 2010 V` comunic`m restric]iile de circula]ie pe drumurile na]ionale din administrarea Direc]iei Regionale de Drumuri [i Poduri Timi[oara. na]ional DN 67D se desf`[oar` lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. La consolidarea unui pod se va lucra [i la P`uli[ În prezent. între Arad [i Zerind se reabiliteaz` sistemul rutier. din cauza lucr`rilor de consolidare a podurilor. a intrat în farmacie cu o glug` pe cap. astfel încât. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN Autorul jafului de la Farmacia Vlad. DN 6 între localit`]ile Doma[nea [i Lugoj se execut` lucr`ri de reabilitare .pentru a sc`pa de presiunea mediatic` din Timi[oara . pentru a le da asigur`ri c` îl vor lua f`r` probleme.Timi[oara pot fi ob]inute la dispeceratul institu]iei. la audieri în fa]a procurorilor timi[oreni. pe DN 59C circula]ia este îngreunat` din cauza consolid`rii sistemului rutier. mama lui Lucian Reja. potrivit unor surse din rândul anchetatorilor. Dubova [i Naid`[ circula]ia este îngreunat` din cauza unor lucr`ri de consolidare. ieri. între Lugoj [i Fârliug se consolideaz` sistemul rutier. între Ilia (int. la Vârfurile se execut` lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. Datorit` continu`rii lucr`rilor la centura ocolitoare a municipiului Lugoj sunt instituite restric]ii de circula]ie pe DN 68A . în luna iulie 2010. din data de 15 iunie [i pân` în 15 septembrie 2010 este instituit` o restric]ie de tonaj. sau prin accesarea: www. cel care a intermediat [paga dintre colegii s`i [i cadrele didactice. ieri. Mama lui Lucian a declarat. Tot pe DN 7. La Gr`dinari datorit` consolid`rii Gr`dinari. Borlovenii Noi [i Iablani]a circula]ia este îngreunat` datorit` unor lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. 16 iulie 2010 Patru ani de închisoare pentru Adrian Cocoan` Patru ani de pu[c`rie trebuie s` execute Adrian Iosif Cocoan`. pe sectoare. s-a ar`tat încrez`toare în completul de judecat` craiovean înc` de la început. c` are încredere c` judec`toarea îl va condamna la închisoare pe Cocoan`. lucr`rile executându-se pe tronsoane. fapt pentru care se circul` pe jum`tate din carosabil. fiul unui prosper om de afaceri din Timi[oara. cu o restric]ie de tonaj de 3. La podul din apropierea localit`]ii Otelec s-a impus o restric]ie de tonaj de 20 t. ani dup` gratii pentru omor din culp`. circula]ia rutier` pe DN 66 km 123+667 . Pe DN 57B între localit`]ile Oravi]a [i Bozovici precum [i între Bozovici. Din acela[i motiv [i pe drumul na]ional DN 76.

16 iulie 2010 |nv`]`månt Rena[terea b`n`]ean` 7 cyan magenta yellow black .vineri.

pentru c` s`pt`mâna viitoare trei sportivi lugojeni vor participa la CN de atletism rezervat juniorilor III.Curtean (Bourceanu '46)."U" Mobitelco Cluj-Napoca. Ilie Vaidasigan. DARIUS PETRU "Câinii ro[ii" [i-au început aventura european` în Moldova.CS Otopeni. La rândul lor. iar în august mai sunt programate dou` concursuri de atletism [i unul de judo. Antrenorul sârb a folosit urm`torii juc`tori: Pantilimon .Axente. la rândul s`u. Alb-viole]ii vor reveni ast`zi în ]ar`. de la ora 20. la ora actual` CS{ Lugoj nu are nici o datorie. Negocirile dintre cele dou` cluburi pentru Pârvan au durat mai mult decât se a[teptau oficialii de pe Bega. Khazar Lankaran a terminat edi]ia 2009/2010 a campionatului Azerbaidjanului pe locul 4. 32 de argint [i 42 de bronz) în competi]ii [i turnee interna]ionale. I. în fa]a Olimpiei B`l]i [i a[teapt` cu relaxare man[a secund` din turul doi preliminar al Europa League. pe toat` durata întâlnirii. lupte libere [i judo. de Magera (min. BC Mure[ . respectiv. a c`zut. dup` cum ne-a declarat profesorul Simion Moat`r. BC Mure[ BCM Elba Timi[oara. "Pe lâng` aceste medalii. asear`. DARIUS PETRU au fost ob]inute de talenta]ii sportivi de la sec]ia de gimnastic`. iar tinerii atle]i lugojeni au ob]inut o medalie de argint [i una de bronz. dup` ce a trecut în final`. Astfel. De]in`toarea trofeului este BCM Elba Timi[oara. cel pu]in trei juc`tori sub 21 de ani. pentru 20 de sportivi lugojeni de la sec]iile de gimnastic`. CS{ Miercurea Ciuc .Energia Rovinari. DARIUS PETRU Rednic va antrena în Azerbaidjan Tehnicianul Mircea Rednic a devenit. cele mai multe (37) sprijin atât sponsorilor. CSU Asesoft Ploie[ti .Alexa (Poparadu '83) . în minutul 58. Partida retur se va disputa în data de 22 iulie. Echipa bucure[tean` a r`mas în inferioritate numeric`. precum [i 118 medalii (44 de aur.Milenium Giarmata [i Progresul G`taia .CSU Bra[ov [i "U" Mobitelco Cluj-Napoca . CSM Oradea . 83).8 Rena[terea b`n`]ean` Sport vineri. (M.CSU Asesoft Ploie[ti. Vrsici (Contra '70). au acceptat propunerea unui meci de verificare contra Politehnicii Timi[oara. În competi]ia KO se vor disputa urm`toarele confrunt`ri: CSU Atlassib Sibiu . Poli Ia[i . Poli II Timi[oara . noul antrenor al echipei FK Khazar Lankaran. scor 2-0 (1-0). Pân` la încheierea efectiv` a anului [colar. SCM U Craiova . Ganea (min. în acest sezon. Vor intra în scen` câ[tig`toarele etapelor jude]ene precum [i o parte a divizionarelor "C". de Pobeda Dude[tii Vechi. NICOLAE LAIE}IU cyan magenta yellow black .CSM Bucure[ti. prin tragere la sor]i.) Cupa României. preg`tit` de Cosmin Ol`roiu. care. Goga (Penga '79). Reu[ita lui Ferencvaros a purtat semn`tura lui Heinz (min. câ[tigate la Mamaia. Mircea Rednic a antrenat ultima dat` echipa rus` Alania Vladikavkaz. UCM Re[i]a. directorul Clubului Sportiv {colar Lugoj. Poli 2002 a câ[tigat faza jude]ean` Timi[ a competi]iei. subliniind: "Pe plan financiar. D.CSM Bucure[ti. DARIUS PETRU Dinamo. la M`n`[tiur. Popovici (Mera '46). în finalele de campionat na]ional. vor avea Invincibili în amicale Poli Timi[oara . BCM Pite[ti . 55 de medalii (13 de aur. acesta urmând s` îmbrace în turul sezonului 2010/2011 tricoul alb-violet al Politehnicii Timi[oara. De asemenea. programat` în 2 octombrie. Energia Rovinari . Tame[ (Magera '46) . Gruparea c`r`[ean` anun]ase recent cedarea tot sub form` de împrumut a unui alt juc`tor. Dinamo s-a impus. cât [i comitetului de p`rin]i".Mama Mia Becicherecu Mic. din nou la drum Cupa României la fotbal programeaz` mâine partidele fazei I. dup` ce testul cu echipa arab` Al Saad. În runda inaugural` a Diviziei A la masculin. Patru meciuri prezint` interes sporit pentru iubitorii sportului-rege timi[ean. 79). adversara forma]iei Dinamo Bucure[ti în man[a secund`. Faza a doua va avea loc în ultima zi a lunii iulie. Echipele câ[tig`toare se vor califica în sferturile de final` ale Cupei României. câte cinci medalii. Elevii lui Vladimir Petrovici au reu[it s`-[i p`streze invincibilitatea [i dup` cea de-a [asea confuntare f`r` miz` a verii. Ungurii de la Ferencvaros. ieri. tinerii sportivi lugojeni au ob]inut rezultate excelente atât în competi]iile interne. sezonul 2010/2011. programul meciurilor din turul I al Cupei României. care au mai cucerit titlul na]ional pe echipe la juniori IV [i cel de vicecampioni la juniori III. Beach-voleiul lugojean [i-a reconfimat valoarea [i în acest an prin cele patru medalii (dou` de aur [i câte una de argint [i de bronz). ca [i calificat` loc urm`toarele meciuri: CSU Atlassib Sibiu . în luna august. Jocurile tur vor avea loc în 22 septembrie. 23 de argint [i 19 de bronz) la cupe memoriale. dar [i cel al partidelor din prima etap` a Diviziei A. Din totalul de 60 de medalii. [ase de Simion Moat`r extrene.45. Ambele goluri ale b`n`]enilor au fost marcate în repriza secund`. libere [i judo au câ[tigat opt. 16 iulie 2010 Baschet masculin Elba debuteaz` în deplasare Federa]ia Român` de Baschet a stabilit. Cisovsky (Luchin '78). Noile achizi]ii se vor afla începând de luni sub comanda antrenorului Otto Hell în cantonamentul de la Ocna {ugatag.Steaua Bucure[ti.Poli Ia[i. CS{ Miercurea Ciuc . cu care a semnat un contract pe doi ani. sec]iile de lupte greco-romane. gra]ie ministerului de resort. fiind eliminat` de Olimpia B`l]i (Republica Moldova). când Marius Niculae a fost eliminat pentru un fault asupra lui Cheltuial`. Echipele din e[alonul al treilea trebuie s` utilizeze. Gaz Metan Media[ . dar ]in s` mai mul]umesc pentru Bilan] bun pentru CS{ Lugoj În cursul anului [colar 2009/2010. Viitorul Sânandrei CS Ineu. a renun]at pân` la iarn` la serviciile extremei dreapta Sebastian Pârvan. la Bucure[ti. a p`r`sit terenul mai devreme pentru un gest similar la Torje (min. am avut sportivi de la mai multe sec]ii ale clubului nostru care au f`cut parte din loturile na]ionale ale României [i al]ii cu dubl` legitimare care au jucat la echipele de seniori din ora[. ieri.CS Otopeni. Cele dou` p`r]i au semnat contractul la Istanbul. iar cei de la greco-romane vor face un stagiu de preg`tire pe plan local. iar cele retur patru zile mai târziu. care la un moment nu mai credeau în perfectarea acestei mut`ri. cât [i în cele [i 19 de bronz.Unirea Sânnicolau Mare sunt confrunt`rile în care sunt implicate reprezentante ale celui mai vestic jude] al ]`rii. lâng` Predeal. 2-1 asear` cu forma]ia din Budapesta.Ferencvaros Budapesta 2-1 (0-0) Alb-viole]ii au fost nevoi]i s`-[i caute alt adversar pentru ultimul amical al stagiului centralizat din Austria. bilan]ul ar putea fi [i mai bun. Pe primul plan al activit`]ii noastre consider`m c` se afl` aceast` promovare a copiilor în sportul de performan]` [i în special la echipe din Lugoj". Poli 2002 Timi[oara . 41) [i L. cele [ase sec]ii ale clubului au reu[it s` câ[tige nu mai pu]in de 60 de medalii. CSM Oradea BCM Elba Timi[oara [i Steaua Bucure[ti . 22 de argint argint [i dou` de bronz la Cupa României.CSU Bra[ov. care în stagiunea precedent` a câ[tigat în premier` competi]ia.Gaz Metan Media[. au mai fost ob]inute nou` medalii de aur [i patru de argint la Campionatele Na]ionale {colare. scor 6-4 (2-2 la finalul timpului regulamentar de joc [i a celor dou` reprize de prelungire). 66) [i Axente (min. 69). Golurile au fost marcate de Pulhac (min. Directorul CS{ Lugoj a mai precizat c` inspectoratul a mai asigurat dou` tabere de cantonament. PETRU Handbal masculin Înc` un re[i]ean la Poli Vicecampioana României.Bonfim (Dukici '78). Sandu (Scutaru '80) .BCM Pite[ti.F. din care 19 de aur. 88). cantona]i [i ei pe lâng` Flachau.SCM U Craiova. care prin I{J Timi[ ne-a asigurat o finan]are decent`. Echipa azer` a evoluat în primul tur preliminar al Ligii Europa. a spus Moat`r.

a c`rei împlinire va depinde de num`rul spectatorilor care vor fi prezen]i la stadion. Ionu] Badea. conform publica]iei Marca. La finalul sezonului trecut. a declarat Dragomir. Pentru achizi]ionarea lui Silva. Constantin R`dulescu" din Cluj-Napoca.) Madrid? din cauza unei accident`ri. în condi]iile în care 30 la sut` din încas`rile rezultate în urma vânz`rii biletelor de intrare vor sfâr[itul sezonului trecut. Toate actele au fost depuse la Liga Profesionist` de Fotbal. prima dat` luând locul Sportului Studen]esc. [i Unirea Urziceni.vineri. mijloca[ul Michael Ballack. patronul grup`rii Interna]ional a negociat [i cu Grigore Sichitiu. aflat în convalescen]` dup` ce a c`zut pe 5 iunie. profitând de problemele financiare ale altor echipe. spunea. (M. El este al doilea nume mare care p`r`se[te Valencia în aceast` var`. Valentino Rossi a participat la o [edin]` de teste pe 7 iulie.000 de euro. plecat la FC Barcelona pentru 40 de milioane de euro.F. (M. Benone Laz`r a discutat cu pre[edintele Marian Condescu de la Pandurii Târgu-Jiu înc` de acum 15 zile posibilitatea acestei fuziuni. David Silva. Lahm (26 de ani. 16 iulie 2010 Sport [i Pandurii va juca în Liga I. scor 2-3. în finala mic`. "Sunt de acord s` cedez echipa [i pe un euro. Federa]ia Român` de Fotbal a anun]at c` înaintea partidei se va ]ine un moment de reculegere în memoria celor care au c`zut victime inunda]iilor din ultima perioad`. pe circuitul de la Misano (Italia) [i apoi la o alta pe 12 iulie. în locul forma]iei Interna]ional Curtea de Arge[.) Interna]ionalul german Sami Khedira ar putea semna un contract cu gruparea spaniol` Real Madrid. îns` trebuie s` primeasc` aprobarea medicului [ef al circuitului înainte de a confirma participarea".) Michael Ballack vrea banderola înapoi Obi[nuitul c`pitan al reprezentativei Germaniei. astfel încât campionul mondial en-titre sper` s` poat` reveni mai repede decât era prev`zut. ieri. ar urma s` preg`tesc` Pandurii.) Un procent de 30 la sut` din încas`rile rezultate în urma vânz`rii biletelor de intrare la Supercupa României .75 de milioane de euro grup`rii FC Valencia. a declarat. pre[edintele de la Poli Ia[i. "Eu sunt c`pitanul echipei na]ionale. retrogradat` la sinistra]ii Moldovei Ionu] Badea. "În viziunea mea.) Khedira.) David Silva a semnat cu Manchester City Mijloca[ul spaniol David Silva a efectuat. 71 selec]ii) declarase. sub rezerva avizului definitiv al medicului [ef al circuitului. absent de la Cupa Mondial` aflat în func]ia respectiv` din anul 2004.F. c` nu inten]ioneaz` s` îi returneze banderola lui Michael Ballack (33 de ani. care asigura prezen]a în prima lig` [i în campionatul urm`tor.F. Pandurii a ocupat locul 15 în clasament. (M. duminic`. s`pt`mâna trecut`. de la ora 20. iar drepturile de televizare ar reveni patronului arge[enilor. Dumitru Dragomir. la Marele Premiu al Germaniei. pe aceea[i tem`. 6-8 fotbali[ti. care va semna un contract pe cinci sezoane [i va avea un salariu anual de 1. Philipp Lahm a spus c` nu vrea s`-mi returneze banderola. Khedira a fost inclus în echipa ideal` a Cupei Mondiale din 2010 de c`tre mai multe publica]ii sportive. va participa. Benone Laz`r. O s` discut aceast` problem` cu Philipp". unde lui Jorge Lorenzo i se va al`tura Valentino Rossi. Napoli va pl`ti 20 de milioane de euro pentru interna]ionalul uruguayan. noul antrenor? Tehnicianul echipei Interna]ional. iar banii ob]inu]i din drepturile de televizare. (M. câ[tig`toarea titlului [i a Cupei României. a anun]at echipa Yamaha. Forma]ia oltean` evit` pentru a doua oar` în patru ani e[alonul. a declarat c` solicit` înapoi banderola purtat` de funda[ul Philipp Lahm la turneul final din Africa de Sud. a cucerit titlul mondial cu reprezentativa Spaniei. se men]ioneaz` pe site. miercuri sear`.F. Benone Laz`r. Pandurii a luat locul echipei Interna]ional Curtea de Arge[. [i la Bayern München. a spus Schweinsteiger. 1. a spus Ballack. pe Ballack s` pun` punct carierei sale în echipa na]ional`. în vârst` de 24 de ani. Ieri [i azi au avut loc discu]iile [i. totul e în regu- Rena[terea b`n`]ean` 9 Pandurii continu` în Liga I Fotbal [i pentru Interna]ional Curtea de Arge[ a aruncat prosopul Pre[edintele LPF. 98 de selec]ii). s` treac` la Pandurii. "Echipa Fiat Yamaha se va reuni la sfâr[itul acestei s`pt`mâni la Sachsenring. la prezentarea sa oficial` în tricoul echipei Bayer Leverkusen. mijloca[ul Bastian Schweinsteiger [i-a exprimat sus]inerea pentru Ballack. Recuperarea lui Rossi a decurs foarte bine. dar cum în prim` instan]` nu s-au în]eles. a marcat un gol pentru echipa na]ional` a Uruguayului la turneul final al Cupei Mondiale din Africa de Sud.30.) cyan magenta yellow black . În final. (M. mai mul]i juc`tori ai Interului. (M. pe stadionul "Dr. conform regulamentului. fostul interna]ional Lothar Matthaus l-a sf`tuit. Eram accidentat [i nu mam putut ap`ra. "Real Madrid este aproape de parafarea contractului cu mijloca[ul german". El a fost operat.450. Edi]ia 2010 a Supercupei României . Coechipier cu Lahm [i la echipa na]ional`. a informat. dup` atacantul David Villa. se arat` într-un comunicat al Yamaha.Timi[oreana se va disputa. Philipp a preluat aceast` func]ie doar pentru c` Michael era accidentat". îns` oficializarea în]elegerii ar putea întârzia câteva zile. c` echipa Pandurii Târgu-Jiu. vizita medical` [i a semnat un contract pe patru sezoane cu echipa Manchester City. Ballack este c`pitan.8 milioane de euro. site-ul oficial al Federa]iei Române de Fotbal. (M. în timpul competi]iei. în 2006. la Brno (Cehia). englezii au pl`tit 28.F. retrogradând în Liga a II-a. ocupanta locului doi în Liga I. printre care cotidianul italian Gazzetta dello Sport. ca urmare a retragerii echipei din Liga I [i r`mânerea gorjenilor în prima divizie. dup` [ase s`pt`mâni de absen]`. clubul iberic urmând s` pl`teasc` în schimbul mijloca[ului zece milioane de euro nem]ilor de la VfB Stuttgart. va fi donat sinistra]ilor din Moldova. Patronul Benone Laz`r a pus mai multe condi]ii pentru a renun]a la locul echipei Interna]ional Curta de Arge[ din prima lig`: antrenor la echipa din Liga I s` fie în continuare Ionu] Badea cu întregul s`u staff tehnic. medicii estimând o perioad` de indisponibilitate de 4-5 luni. va evolua în noul sezon în Liga I. au declarat surse din cadrul clubului din Curtea de Arge[. a anun]at Marca.F. cu condi]ia ca numele ™Interna]ional¤ s` nu lipseasc` din titulatura viitoare a forma]iei". motociclistul italian Valentino Rossi. într-un moment pe care eu îl consider inoportun. {i cotidianul As men]ioneaz` c` Sami Khedira este "foarte aproape de Real Madrid". În timpul Cupei Mondiale. unde va juca în urm`torii doi ani. programat` duminic`. Totul s-a desf`[urat conform regulamentului l`". care s-a retras. Nu avem cuno[tin]` dac` a fost vorba [i de o sum` de bani. Totu[i. Pandurii Târgu-Jiu e oficial în Liga I. De asemenea. ieri. Valentino Rossi (31 de ani) a suferit o dubl` fractur` de tibie [i peroneu la piciorul drept.Timi[oreana. "Discu]iile s-au finalizat. Exist` ierarhii. pierdut` în fa]a Germaniei. acest meci are [i o conota]ie umanitar`. s` revin` în totalitate clubului Interna]ional Curtea de Arge[. Cavani a ales Napoli la Real Oficialii clubului SSC Napoli au anun]at c` au ajuns la un acord cu gruparea US Palermo pentru achizi]ionarea atacantului uruguayan Edinson Cavani. Asta. duminic`. Benone Laz`r a ales varianta Pandurii Târgu-Jiu. fi virate în beneficiul sinistra]ilor recentelor viituri din ]ara noastr`". în urma unei c`z`turi în timpul încerc`rilor pentru Marele Premiu al Italiei. prin intermediul presei. între CFR Cluj. în vârst` de 23 de ani. Edinson Cavani.F. f`r` a preciza vreo surs`. Moto GP "Doctorul" ar putea reveni în competi]ie Multiplul campion mondial. iar Interna]ional Curtea de Arge[ s-a situat pe pozi]ia a 14a. "Dincolo de miza sportiv`. la Mugello.

C. \n data de 03 08 2010 ora 10. iar num`rul doritorilor se cifreaz` la aproape 200. care nici nu se gândea c` cineva ar putea s`-l loveasc` într-o asemenea manier`. Amurgului nr. posesorii rablelor primind în schimbul acestora tichete valorice pentru achizi]ionarea unei ma[ini noi. jud. iar c`l`torii.) Are Ilie N`stase o iubit` la Timi[oara? Peste 3. din acest an. str. în zona "Turist". Urm`toarea echip` va porni spre b`trânul fluviu luni.926 mp [i declan[area etapei de \ncadrare pentru ob]inerea avizului de mediu.R.30. cei peste 1. \n termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anun]. Victoriei. TEL. Un tân`r care a[tepta pe trotuar culoarea verde a semaforului a fost luat pe capot` [i trântit la p`mânt de o [oferi]` aflat` la volanul unei Dacii. Clien]ii îi prefer` pe pira]ii-auto pentru c` ar fi mai flexibili [i le permit s` stea în microbuze pân` când pleac`. str. 16 iulie 2010 Pira]ii auto î[i fac de cap la ie[irile din Timi[oara Matei Suciu. localitatea Timi[oara. cu cinci sau chiar opt locuri. examinare. Ludwig von Eybl nr. Industrie [i Agricultur` Timi[oara.A. Este îns` convins c` vor fi peste 300 de doritori. \n zilele de luni-joi \ntre orele 8-16.A. celebrul tenisman Ilie N`stase pare s`-[i fi g`sit perechea tocmai în ora[ul de pe Bega. Numai în Calea {agului sta]ioneaz`. 0257-281949. Atât Ilie N`stase. Surdu Emil Cuza Divor]at de câteva luni de Amalia. care continu` cercet`rile pentru a stabili exact cine se face vinovat de producerea accidentului. vineri \ntre orele 8-14. tematica pt. 0257-280362. care nu s-a ales decât cu traumatisme u[oare. pe Clisura Dun`rii. primarul celui mai prosper or`[el din Timi[. extravilan Ghiroda. fiind accesibil` [i persoanelor cu handicap imobilizate în scaunul cu rotile. Arad din mun. care existau în 2004.G. În afar` de momentele special preg`tite pentru ei de Pa[ti [i de Cr`ciun. 610. Tân`ra a virat la dreapta. acces gratuit la [trandul termal [i beneficiaz` de consulta]ii gratuite la un medic oftalmolog.R. din cele 100 de firme în domeniu. transportul legal de persoane va ajunge s` se desfiin]eze. de luni pân` vineri \ntre orele 8-16. la Timi[oara. (D. Calea Aradului sau Calea Torontalului.2009 S = 79. o dat` la doi ani. Industrie [i Agricultur` Timi[oara anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire cl`dire pentru birouri [i corp parcare suprateran`dup` elaborare [i aprobare PUD prin HCL". Firmele autorizate de transport au parte.A. dar dac` rela]ia este doar una pasager` sau are un viitor numai timpul o va putea spune. când ace[tia primesc [i un cadou. {oferi]a era în stare de [oc imediat dup` producerea accidentului. tel/fax 0256/403997. iar în 2007. Timi[. fiind preluat rapid de o ambulan]` [i transportat la spital. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi[. c` listele sunt deschise de o s`pt`mân`. Timi[. Autovehiculele firmelor de transport de persoane trec pe la revizia tehnic` din [ase în [ase luni. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi[. norocul a fost de partea b`iatului. îns`. fi[a postului [i alte rela]ii suplimentare se pot solicita la S. De[i ma[ina l-a izbit serios.P. Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a acordului de mediu Camera de Comer]. 1 [i la sediul Camerei de Comer]. pe când cele obi[nuite. (1528) Anun] public SC TDV CONSULT SRL anun]` elaborarea primei versiuni a planului: PUZ – Realizare zon` de comer] . (C. Timi[. Este vorba despre b`n`]eanca Brigitte Torj (fost` Sf`t). Amurgului nr. jud.conform Fi[a postului Studii: [coala general`. au. b-dul Eroilor de la Tisa nr. de oamenii legii. doar cinci-[ase care mai lucreaz` în ziua de azi. Timi[.D. 3. Liviu Rebreanu. Dosarele candida]ilor pot fi depuse la sediul S. Sânnicolau Mare. "În asemenea condi]ii.com. iar dac` sunt prin[i. Potrivit poli]i[tilor de la Rutier`.. 101 jud. Cenad jud. diverse autoturisme. Autovehiculele uzate au fost predate societ`]ilor de profil în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto na]ional. cazare. astfel. Potrivit Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Timi[. f`r` s` realizeze unde se urc`.200 de proprietari au sc`pat de rable în perioada februarie-iunie. Arad pân` la data de 30 07 2010. Comentariile [i sugestiile se vor transmite \n scris la sediul ARPM Timi[oara. (1521) Cel care îi înso]e[te. de o concuren]` neloial`.11. vicepre[edinte al PSD Timi[. starea tân`rului este stabil` [i medicii nu se a[teapt` la complica]ii. luând prin surprindere victima. În acea zon` bordura este mai joas`. propus a fi amplasat \n loc Timi[oara. în persoana unei nu mai pu]in cunoscute femei de afaceri [i top-model.U. primarul D`nu] Groza. Cea mai recent` ac]iune preg`tit` pentru vârstnicii acestui or`[el este o excursie de o zi. a readus în aten]ie ieri problema transportatorilor-pirat care pot fi întâlni]i la aproape toate ie[irile din Timi[oara. al`turi de care Ilie N`stase a fost v`zut ast`zi la plimbare pe str`zile Timi[oarei.) cyan magenta yellow black . 24. inclusiv. str. str.U. a afirmat Matei Suciu. Liviu Rebreanu nr. ieri.) ANUN} SISTEMUL DE GOSPOD~RIRE A APELOR ARAD Organizeaz` CONCURS pentru ocuparea urm`torului post vacant: 1. jud. calificare de agent hidrotehnic Durata muncii: .10 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri. 22. Timi[ Pe durata angaj`rii domiciliul permanent la sediul Cantonului Cenad Atribu]iile : .I. Detaliile vor fi analizate. Rela]ia pare s` se fi înfiripat de circa o lun` de zile [i este destul de controversat`. (D. 541/23. L~CR~MIOARA URSA Tân`r luat pe capot` direct de pe trotuar Accident incredibil ieri diminea]`. trântindu-l la p`mânt. dar unii martori au spus c` ea a urcat cu autoturismul pe bordur` în condi]iile în care a încercat s` nu izbeasc` o alt` ma[in` care se deplasa pe bd. a precizat. Unul dintre motivele pentru care au fost casate mai multe ma[ini îl constituie posibilitatea de a utiliza trei tichete valorice la cump`rarea unui autovehicul nou. cât [i Brigitte Sf`t au avut existen]e destul de zbuciumate [i tocmai acesta ar putea fi punctul de apropiere dintre ei. Arad str. Cu carnete la zi [i cotiza]ie de un leu pe lun`. pensionarii sunt reuni]i la balul lor. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul proiectantului general SC ARHI 3D SRL \n Timi[oara. i-a organizat pe pensionari într-o organiza]ie neguvernamental`. Arad – compartimentul R. în intersec]ia bulevardului Liviu Rebreanu cu Calea Martirilor.) Primarul din Sânnicolau Mare î[i scoate seniorii la Dun`re Dup` câ[tigarea alegerilor locale din 2008. pe care îi va programa pe serii.AGENT HIDROTEHNIC Concursul va avea loc la sediul forma]iei Cenad – canton Cenad din com. DIRECTOR ing. în 2008 [i 2009 fiind colectate în jur de 900 de autovehicule. depozitare [i servicii. de multe riscuri. Deja au r`mas.D.8 ore pe zi (40 ore pe s`pt`mân`) Durata perioadei de prob`: 6 luni Documentele necesare \nscrierii la Concurs. în 2010 s-a b`tut recordul la rable comparativ cu anii trecu]i. Ace[ti pira]i-auto lucreaz` total la negru. iau câte o amend` pe care o scot într-o zi de lucru".100 de membri ai Asocia]iei "Seniorii sânmiclo[eni" au fost recupera]i social [i implica]i în mai multe evenimente locale. Condi]ii minime de ocupare: Localitatea [i jude]ul \n care se afl` postul vacant: . Situa]ia este cam aceea[i [i la ie[irile de pe Calea Lugojului. nr. Cenad – Sediu forma]ia Cenad – Canton Cenad. jud.200 de rable au fost casate Peste 3.G. mai ales c` procesul de divor] al Brigittei Torj a fost suspendat acum câteva luni. dup` num`rul de locuri din autocar. (D. 1.

1763.05 Din suflet pentru tine 12. (ap700) Cinematografe Timi[: Nanny McPhee: Marea înfruntare: 16-18-20.9068. 1 franc elve\ian 3. 1 coroan` danez` 0.9346. U. C. 10) Familie de ]igani – Albul casei. în cuib! (2) – Cazimir Otilia (2). Diminea]` ave]i parte de câteva momente mai încordate. Ave]i tendin]a s` fi]i impulsiv [i risca]i s` îi jigni]i pe cei din jur. 1 lir` turceasc` nou` 2. ATI VICTOR STOIAN 8 Dezlegarea careului Mantel: NITAM NISAM – OMOLOAGE – I – NP – PRINTRE – SOSI – VA – 9 UI – ASINI – TOM – LITER~ – REN – ABA – ECRANE – NIRVANA – IC – TL – ILE – STA – 10 AERE – EXTAZ. V` sf`tuim s` nu v` enerva]i. 1) Deloc. 1 hryvna ucrainean` 0. 8) Articol demonstrativ (3). 53. Pe plan sentimental. în spa]iile cu raster.2284. (7780) Y Un c`lduros "La mul]i ani" surorii [i cumnatei MAJORAN ANAMARIA Cu mult drag. nr. \n vederea aprob`rii acesteia prin HCL. 46 [i poate trimite sugestii [i comentarii la fax. din toat` inima. 1 dolar neo-zeelandez 2. P. 1 [i la sediul Administra]iei Na]ional` a Îmbun`t`]irilor Funciare RA – Sucursala teritorial` Timi[ – Mure[ Inferior. 30-32. ve]i ob]ine. Doina [i Arpi. oarecare (3). 425380).1629.00 Radiojurnal 17.4213. 9) Disponibili (9). 0256/ 287406. v` sf`tuim s` nu accepta]i.2648. 5) Dumneata (2).25 De dor [i drag 22.30 Cultura la doi pa[i 19.00 Radiojurnal 22. CAPRICORN Chiar dac` prietenii insist` s` petrece]i dup`amiaza cu ei. 5) Foarte mare – Soare egiptean. 4) Uite! – 4 Unul necopt. 6) M`soar` vârsta – Opac` 1 – Scaun de poveste. Ar fi bine s` v` ocupa]i de problemele financiare.vineri.. 1 dirham EAU 0. 100 forin]i maghiari 1. 8) U[i]e! – Produc`tor de curent. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi[. 9) A str`nuta – Formate 6 din trepte. 1 DST 5. tel. str. 1 rand sud-african 0. Studio: Ceo fi cu so]ii Morgan?: 16-18-20. GEMENI FECIOAR~ PE{TI SCORPION TAUR LEU .05 Miez de zi la polul vest 15. cuvinte corespunz`toare urm`toarelor defini]ii: Orizontal: 1) Feti]a fetei tale (8 litere). 8.7833. Brediceanu nr. Victoriei nr. Nu v` l`sa]i demoralizat [i nu renun]a]i la planurile de schimbare! Apar neîn]elegeri în rela]ia cu un partener de afaceri. din cauza controverselor cu un coleg sau un partener de afaceri.. 1 coroan` suedez` 0. str. VERTICAL. 426793).5847. C. 1) În nici un caz. 3) Tulpini de grâu (4) – Zigot (2).15 Radioactiv 630 8. 1 renminbi chinezesc 0. (1520) Rena[terea b`n`]ean` 11 Anivers`ri Y Pentru CRISTINA B~DULESCU "La mul]i ani" cu s`n`tate.1779. 2) A face lumin` – Posed. Completând corect c`su]ele goale. tel. \n zilele de luni-joi \ntre orele 8-16. Ave]i [anse mari s` v` îmbun`t`]i]i situa]ia financiar`. tel. 4) La liman! – Aproape beat. 220419). anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Dezvoltarea sistemului de ape interne de interes comun de pe malul Mure[ului" propus a fi amplasat \n extravilanul comunelor Beba Veche [i Dude[tii Vechi (canalul Ciarda Ro[ie km 5+590. cu pu]in tact! SAGETATOR BALAN}~ BERBEC RAC HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP Dup`-amiaz` v` viziteaz` o rud` mai în vârst` [i v` ofer` un cadou de care v` bucura]i foarte mult.1044. 5) Marea cea mare (5) – Scuipat cu dispre] (4). Încerca]i s` detensiona]i atmosfera. 492650). 7) A face ca cioara – Recipient 2 agricol.5362. V~RS~TOR Mangel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cursurile pie]ei valutare din 15 iulie.10 Antologii muzicale 21. pentru c` pute]i avea probleme cu s`n`tatea. 13.4414.1090. 1 lir` egiptean` 0.. Încerca]i s` p`stra]i echilibrul în familie! Este o zi bun` pentru a preg`ti planuri de afaceri.2768. Dacilor nr.1672.5245. 7) Cânt`re]i din ceter`.00 {tiri + Sport 21. N.0408.4055. tel. 2) Astea nu au sens – Marius! 3) Bine sp`lat – A presa. 3) Hidrocarbur` saturat` (4) – {orecari . Timi[. localitatea Timi[oara. atelier. canalul Cociohat km 6+930. 1 zlot polonez 1. pentru c` risca]i s` nu termina]i nici una! Este posibil s` cunoa[te]i o persoan` mai în vârst`. Bråndu[ei nr. IGA... DUMITRU RADA Rebus ORIZONTAL. 9) Face curat 3 în cas` – În birou! 10) Teren cu mul]i m`r`cini.5717. O. 6) Îns` (2) – Iaca . 16 iulie 2010 SC BIBUS SES SRL anun]` publicul interesat asupra depunerii documenta]iei de PUZ – Cl`dure de birouri. E. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi[. Farmacii Curs valutar servicii non-stop Vlad (bd 16 Decembrie 1989 nr. anun]ate de BNR: 1 dolar australian 2. Laz`r nr. 1 real brazilian 1.4914. Cei din jur nu sunt de acord cu ideile dumneavoastr`. V` sf`tuim s` v` baza]i pe intui]ie [i s` nu da]i imediat un r`spuns. IRO. Vlavarmed (str.20 Coresponden]ele dimine]ii 7. Timi[oara. 7) O . 1 dolar canadian 3.07 Din suflet pentru tine L A C P I E T U N I N P A T U C L E T U E C L N I A P A C T U P I E N L P L I N E C U T A N E U T A L P I C E T A I N P L C U U I L E C A N P T C P N L U T A E I O I C A E T P O A U I P T U Secretar de redac]ie Redactor de serviciu CIPRIAN BRINDESCU CONSTANTIN BASARAB Litere folosite: A. LIDOKUDezagreabili Rezolvarea p problemei Disponibili p U E P N T C U I A E T O E A P g Radio Timi[oara 6. 100 woni sud-coreeni 0. Laz`r. 6) La 5 rece! – Nu vorbe[te – Str`mo[. 1 coroan` norvegian` 0. 1 rubl` ruseasc` 0. nr. 9) Dou`sprezece luni (2). P`stra]i-v` calmul [i încerca]i s` g`si]i o solu]ie de compromis! Partenerul de via]` v` repro[eaz` c` neglija]i problemele familiei. T. din Giarmata Vii.. 7 Dic]ionar: IMA. care propune o afacere. 1 rupia indian` 0. Gh. 5) Un fel de pre[uri. Amurgului. HOROSCOP V` sf`tuim s` fi]i mai prudent în afirma]ii. Rela]iile cu partenerul de via]` parcurg o perioad` favorabil`. canalul Cociohat km 22+541 canalul Leg`tor Cociohat – ]iganca 2+285) jud. 1 leva bulgareasc` 2.0713. 1 lir` sterlin` 5. (1522) Diverse Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a acordului de mediu Administra]ia Na]ional` a Îmbun`t`]irilor Funciare RA – Sucursala teritorial` Timi[ – Mure[ Inferior. Nu începe]i mai multe treburi deodat`. dram` liric` japonez` (2). jud. 8. Timi[. folosind regulile de la sudoku.4523.2629. Publicul interesat poate consulta documenta]ia la sediul prim`riei din Ghiroda. Help Net (Bd. vineri \ntre orele 8-14.00 Emisiune în limba sârb` 16. Vlad (str. fericire [i tot binele din lume.0482. str. 4) Epoc` (3). trece]i printr-o perioad` favorabil` [i v` în]elege]i excelent cu partenerul de via]`. depozit [i locuin]e de serviciu. Vlad (bd Gh. 3) M`rgean – Drum de parcurs. 100 yeni japonezi 3.8893. 4). 1 dinar sârbesc 0. Buni. Vertical: 2) Ceart` (5). 8) Cai de mare – Arbore riveran. I. la Prim`ria Ghiroda. 1 coroan` ceh` 0. 2) Achiu (3). 1 leu moldovenesc 0. 4) Merge la un suc (3) – Elena Cârstea (2). 1 peso mexican 0.0263.

o lumânare aprins` [i lacrimi de dor la 6 s`pt`mâni de la trecerea \n nefiin]` a celui care a fost SORIN {IPE}AN din Jebel. ÎN PIA}A BADEA CÂR}AN. Pa[ca [i Vasi din Belgia cu familia.2010. (7745) În aceste zile se \mpline[te un an de la decesul Lt. Timocului) {I ALT MAGAZIN PE STR. Familia. CERTIFICAT : DE DECES. 400. Comemorarea unui an. Familia. 17. respectiv 5 ani de când ne-au p`r`sit dragii no[tri Pios omagiu la \mplinirea a 7 ani de când ne-a p`r`sit pentru totdeauna draga noastr` ri COROIU AUGUSTIN a trecut \n eternitate. Dumnezeu s`-i odihneasc` \n pace. 17. (7774) A trecut un an de când scumpii no[tri p`rin]i. 16. Familia. se \mpline[te un an de când VELEA ION a trecut \n nefiin]`. de pe str. (7771) CRI{MARIU VASILE (PAROLA) VA R~MÂNE VE{NIC ÎN SUFLETELE NOASTRE! SLUJBA DE POMENIRE VA AVEA LOC SÂMB~T~. 20 iulie. Familia. Vei fi ve[nic \n sufletele noastre. la biserica din Pia]a Crucii. tu[ica Dica [i unchiul Nelu din Germania. (7813. COLIV~ q S~LI DE PRIVEGHI + FRIGIDER: 300 LEI TRANSPORT INTERN {I INTERNA}IONAL q SICRIE PRODUC}IE PROPRIE: 300. Lascovici. Chinez. So]ia. Nu te vom uita niciodat`. Suflet bun [i blând. Timpul care trece nu te va [terge niciodat` din inimile noastre. Dene[. (7799) Prof. Bunul Dumnezeu s`-i ierte [i s`-i odihneasc` \n pace. amintim c` azi. (7794) AURELIA T~MA{ ODIHNEASC~-SE ÎN PACE. bunici [i socrii AZI. mama Iustina. Fam. PETRU COJEREAN au p`r`sit aceast` lume. la biserica din Badea Câr]an. Dumnezeu s`-l odihneasc`! So]ia Nicoleta. Parastasul de un an va avea loc sâmb`t`. Privirea-i blând` [i vorbele-i duioase vor r`mâne mereu \n amintirea noastr`. DUMNEZEU S~-L ODIHNEASC~ ÎN PACE.2010. Pånzaru. Col. tu[ica Nu]a. 16 iulie 2010 Rostyl DESCHIS~ ZI-NOAPTE PE STR. Nu te vom uita niciodat`. (7776) Cu durere \n suflete. cumna]ii Lucian cu familia [i C`lin. se \mplinesc 3 ani de la decesul scumpului meu fiu IDA [i Ing. soacr` [i bunic` BORZ VIORICA din Corni]el – Bihor. Fam. ora 11. dr. T~NASE R~DULESCU om de omenie. pån` la 9000 LEI : www. 16 iulie 2010. se \mplinesc 3 ani de când inima so]iei mele NISTOR SILVIU (BIBI) Îl rog pe Bunul Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. Fam.12 Rena[terea b`n`]ean` Memento În 18 iulie se \mplinesc 7 ani de când dragul meu so] vineri. iar noi singuri acas`. ORA 12. respectiv 25 ani de la trecerea \n eternitate. bunica maica Ana.ro Pentru detalii 0256-295 779.rostyl-company. 17 IULIE. ora 12. rez.07.07. V~C~RESCU NR. 600. de lacrimi [i durere de când iubitul nostru SORIN {IPE}AN a trecut \n lumea celor drep]i. (7789) Azi. AMINTIM CELOR CARE L-AU CUNOSCUT C~ SE ÎMPLINESC 7 ANI DE LA TRECEREA ÎN ETERNITATE A CELUI CARE A FOST e q SICRIE LUX: 1200. 16 iulie 2010. Rog pe Bunul Dumnezeu so odihneasc` [i s` m` ajute s`-i p`strez dragostea tot restul vie]ii mele. LOC CIMITIR. Ancu]a [i Virgil cu familiile lor.2010. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. (7801) De 6 s`pt`mâni a plecat \n ve[nicie cea mai bun` mam`. (ac530) ION COM{A A]i plecat amândoi fulger`tor de repede. sâmb`t`. 16-18 (Zona Traian. 1600. RODICA COJEREAN [i SUCIU SÂNZIANA Nu v` vom uita niciodat`.07.14) Se \mplinesc 6 s`pt`mâni azi. 9 (lång` Kandia) q PLATA DUP~ |NMORMÅNTARE q ASIGUR~: MEDIC CONSTATATOR DECES. copiii Darius [i Denisa. 16 iulie 2010. (7747) O rug`ciune c`tre Bunul Dumnezeu. 16 iulie. (7802) S-au scurs 10 ani de la trecerea \n eternitate a p`rin]ilor. MAM~ {I BUNIC~ iale i i `ri SUCIU TRAIAN i VULC~NESCU VETURIA Slujba de pomenire. Sorine! Dumnezeu s` te odihneasc`! Veri[orii Romeo. 0744 558 712 TRANSPORTUL DECEDA}IILOR DIN SPITALE GRATUIT Amintim c` se \mplinesc 17 ani. voi sunte]i \mpreun`. V` a[tept`m [i v` plângem zilnic: fiica. Ne rug`m la Bunul Dumnezeu s`-i vegheze lini[tea [i pacea ve[nic`. Parastasul sâmb`t`. la biserica ortodox` din Pia]a Mocioni (Sinaia). suflet nobil [i un prieten de neuitat. SE ÎMPLINESC 3 ANI DE CÂND NE-A P~R~SIT DRAGA NOASTR~ SO}IE. Dumnezeu s`-i odihneasc` \n pace. la \mplinirea a 11. So]ul. Vor r`mâne ve[nic \n inimile noastre. ora 12. 800. respectiv 6 luni va avea loc sâmb`t` la biserica din Pia]a Crucii la ora 13. (7743) ZORCA NESTOROV din Rudna. Îl plânge mereu mama. (7808) Continuare \n pagina 13 . (7800) TODORESCU IOAN [i VLADA [i NEGOIU EMILIA a \ncetat s` mai bat`. Familia. FAMILIA.2010. Lucaciu. AJUTOR CAS~ DE PENSII. 1400.07. Doi prieteni de suflet. bunicilor. ION CREANG~ NR. LA BISERICA ORTODOX~ DIN CALEA LUGOJULUI. ginerele [i nepotul mult iubit. 17. socrilor [i str`bunicilor no[tri Un gând pios \n amintirea celor mai buni [i genero[i p`rin]i [i bunici Mar]i. comemor`m \mplinirea a 6 s`pt`mâni de când moartea nemiloas` l-a r`pit pe dragul nostru {IPE}AN DAN SORIN Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. (7817) TODORESCU MARIA din Remetea-Mare. ing. FAMILIA. 1000 LEI : Comemor`ri CU DURERE ÎN SUFLET. (7739) Azi. soacra Florica.

(7766) SERGIU }APUCHIEVICI so] [i tat` iubitor. so]ia Lili. anun]` trecerea \n nefiin]` a celui ce a fost SERGIU }APUCHIEVICI Ne-a p`r`sit un coleg [i prieten devotat de care ne leag` amintiri magice. ÎN ACESTE CLIPE GRELE PRICINUITE DE PIERDEREA MAMEI {TEFANA VULTURU DUMNEZEU S~ O ODIHNEASC~ ÎN PACE. NORA MARIANA. chimist GHEORGHE GIURGIULESCU va fi mereu \n sufletele [i rug`ciunile noastre. servicii (sp`lat. Oni. servicii. Fiicele Adi [i Magda. TIMPUL TRECE. NEPOTUL MARIUS CU SO}IA RAICA {I STR~NEPOTUL DAVID. prosoape. Ast`zi sa stins o stea… Nu te vom uita niciodat`! "Icoana stelei ce-a murit/ Încet pe cer se suie/ Era pe când nu s-a z`rit/ Azi o vedem [i nu e. SE ÎMPLINESC 20 DE ANI DE CÂND AM CONDUS PE ULTIMUL DRUM PE DRAGUL NOSTRU Decese Cu nem`rginit` durere.SO}IE. 17 iulie. O fire minunat`. transport intern [i interna]ional.07. grea [i nemeritat` [i acum te plâng. inciner`ri. 0724369709 Cu nem`rginit` durere. (7806) S-a dus… A plecat s` cânte \ntr-un cor neauzit de noi. reamintim prietenilor [i cuno[tin]elor \mplinirea a 6 luni de la decesul iubitei noastre RODICA BRADEA Parastasul de pomenire va avea loc la Catedrala Mitropolitan`. matrimoniale. ora 10. Ica. un prieten adev`rat Ing. 21 (vizavi de CARP Complex "Favorit") Tel. DORUL R~MÂNE! DUMNEZEU S~-}I ODIHNEASC~ ÎN PACE SUFLETUL! SLUJBA DE POMENIRE VA AVEA LOC SÂMB~T~.2010. FIUL HORIA. FAMILIILE MADAR. (7811) Colectivul Catedrei de TCM de la Facultatea de Mecanic` din Timi[oara este al`turi de colega ing. nepo]ii Paul. TAT~. Sincere condolean]e \ntregii familii.1943 – 15. PREOTEASA ICA. cump`r`ri. ora 13. 18. C`lin [i Lumini]a. cumnata Aurica. MILENOVICI {I MOCRIJI}CHI. (7803) MAGDALENA {TEF~NU} Înmormântarea va avea loc azi. s` tr`im evenimente personale [i ale familiilor noastre \nv`luindu-le \n mirajul vocii sale neasemuite. 17.15. (7816) Pios omagiu [i ve[nic` amintire la \mplinirea a 3 ani de la trecerea \n nefiin]` a so]ului meu MARTA ALEXANDRU Va r`mâne ve[nic \n gândurile [i sufletele noastre. Drag` Sergiu vei r`mâne \n inimile noastre Sergiu." Corpus ne\nsufle]it este depus la casa funerar` Rostyl de pe strada Ion Creang` nr. Ormenisan. frate. batiste. \nchirieri.vineri. ginere. anun]`m trecerea \n nefiin]` a dragei noastre mame [i bunici PROTOPOP ICONOM STAVROFOR CORNEL LUGOJAN DIN JEBEL. (7805) Suntem al`turi de familia greu \ncercat` prin dispari]ia bunului prieten [i vecin SERGIU }APUCHIEVICI om de mare noble]e sufleteasc` [i generozitate. socru. Familia Viorel Bolojan. TE VOM P~STRA MEREU VIU ÎN SUFLETUL NOSTRU. 16. diverse. (7700) Cu durere \n suflet.: 0356/004883. Giurgiu Maria \n aceste momente grele pricinuite de moartea tat`lui drag TATARAN IOAN Dumnezeu s`-l odihneasc`. Telefonul nu va mai suna s` auzim prin vocea lui minunat` ve[tile care ne ]ineau uni]i la orice eveniment. Dumnezeu s-o odihneasc` \n pace. VE{NIC~ S~}I FIE POMENIREA {I MEMORIA BINECUVÂNTAT~. la cimitirul de pe str. pierderi. Condolean]e familiei \ndoliate. \mb`ls`mat). respete. \mbr`cat. cumnat [i unchi SERVICII FUNERARE NON-STOP Sicrie.07. Înmormântarea va avea loc sâmb`t`. (7804) }APUCHIEVICI SERGIU 26. Cuvintele sunt de prisos… Dumnezeu s`-i odihneasc` sufletul \n pace iar \ngerii s`-i fie aproape.2010 Drag` Sergiu colegii t`i te-au \nso]it \n suferin]a ta Sergiu. nepotul Andrei. care ne-a \nconjurat mereu cu dragostea [i aten]ia lui deosebit` [i nepre]uit`. Cosminului. (7833) RENA{TEREA B~N~}EAN~ V` ofer` zilnic spa]ii importante pentru anun]urile dumneavoastr` de mic` publicitate la rubricile: vånz`ri. Odihne[te-te \n pace! Colegii din Promo]ia 1961 al SM5 Timi[oara.07. Familia. s` ne amintim de adolescen]`. Cu migala artistului. Joly. Dumnezeu s` o odihneasc` \n pace. Continuare \n pagina 14 . (7850) Rena[terea b`n`]ean` 13 Comemor`ri Comemor`m 6 s`pt`mâni de când a plecat dintre noi mult prea devreme dragul nostru so].07.06. coliv`. 16. ora 11. cartierul Fabric. Fam. Werth. SOCRU {I BUNIC MADAR IOAN PENSIONAR CFR. GRATUIT \ntocmirea actelor necesare PLATA [i dup` ridicarea ajutorului de \nmormåntare !!!TOTUL LA CELE MAI MICI PRE}URI Calea Bogd`ne[tilor nr. Georgina Avram [i familia Ostoia. decese. pentru totdeauna. (7809) Suntem al`turi de Novanda Marcu \n aceste momente grele pricinuite de pierderea mamei sale M~RIOARA IARE (M~RIUCA) decedat` dup` o lung` [i grea suferin]`. Andrei [i Dana. So]ia Aurica [i nepo]ii. SANDUL OCTAVIAN Dumnezeu s` \l odihneasc` \n pace. ginere.2010. Condolean]e familiei. tat`. comemor`ri. (7834) ÎNTRISTATE. COLEGELE DE LA LABORATORUL CHIMIC ELBA. LA BISERICA ORTODOX~ ZONA STEAUA. bunic [i socru COCLICI MUGUR ILIE care s-a stins departe de plaiurile natale. ORA 10. SE ÎMPLINESC 6 LUNI DE CÂND A ÎNCETAT S~ MAI BAT~ INIMA CELUI MAI IUBIT SO}. c`uta ocazii s` fim \mpreun`. lumån`ri. 16 iulie 2010 Urmare din pagina 12 Memento OCHII PLINI DE LACRIMI {I GÂNDURILE Î}I CAUT~ CHIPUL ÎN AMINTIRILE R~MASE {I CU MULT~ DURERE ÎN SUFLET ANUN}~M C~ DUMINIC~. anun]`m c` au trecut 60 de zile de la decesul celui care a fost Col. tat`. o lume vesel` cu scenarii create de el pentru noi. Familia. 16 iulie 2010. Fam. Mul]umim tuturor celor care au fost al`turi de noi \n cea mai grea \ncercare a vie]ii. la cimitirul din str. fiind al`turi de ei \n aceste momente. (7773) Cu aceea[i durere \n suflet. felicit`ri. preg`tea \ntâlnirile noastre liceale. M`t`sarilor. cruci. azi. (7784) Dumnezeu s`-l ierte [i s`-l odihneasc` \n pace pe cel ce a fost so]. SUNTEM AL~TURI DE CAMELIA. (7832) Fratele Victor. bunica Ti]a anun]` trecerea \n nefiin]` a celui care a fost SERGIU }APUCHIEVICI Te vom iubi cu drag mereu.

cu veselia [i d`ruirea sa total`. (7849) Diverse Tribunalul Timi[. {ef`nu] [i Alexandrescu \n pierderea mamei [i bunicii MAGDALENA {TEF~NU} Dumnezeu s-o odihneasc`.ELBA ESTE AL~TURI DE COLEGA NOASTR~ CAMELIA LA MAREA DURERE PRICINUIT~ DE PIERDEREA MAMEI. S~ L~S~M CA PE MARGINEA MORMÂNTULUI CE SE DESCHIDE S~ SE A{TEARN~ T~CEREA. Austria. Monica. 84 mp. (7812) Prof. Fra]ii [i nepo]ii. Dani [i Denisa. purtând aura inspira]iei. 0722/179645. cu mare sensibilitate scenic`. \mb`ls`mare. tat` [i bunic SZILIER HORST care ne-a p`r`sit pentru totdeauna. 0256/ 367625. Familiile Cr`ciun. Valentin. COLECTIVUL B.07. având ca obiect recunoa[tere hot`râre str`in`. 0769/ 046402. (7811) SINCERE CONDOLEAN}E COLEGEI VULTURU CAMELIA LA TRECEREA ÎN NEFIIN}~ A MAMEI {TEFANA VULTURU DIN PARTEA FAMILIEI BUZG~U. a nepo]ilor Alina. coliv`. Veronica. \n contradictoriu cu reclamantul Lazurean Vasile. Odihneasc`-se \n pace. Dispari]ia sa este. Tel. prietenilor [i cuno[tin]elor c` l-au condus pe ultimul drum pe dragul nostru so]. dosar pentru ajutor de \nmormântare Casa de Pensii) NOU! CASA FUNERAR~ \n Timi[oara. Îl declar nul. (7838) Pierderi Sanda Daniela. str. 0723/650359. Andreea [i Mircea. ma[ini de cusut din toate gamele. a mamei dragi CU SUFLETELE P~TRUNSE DE PIETATE. (7830) Triste]e. Numita Bischof Eva. 0724/370730. ieftin. Palmierilor nr. SOLIST DE OPER~ ÎN PRETUTINDENI EUROPENE. respete. platin` tec. Prezen]ele sale artistice deosebite. (7843) Vånz`ri Vând \n strada Vl`deasa apartament cu 3 camere. ora 13 \n satul Vucova. 0760/919242. a colegului [i prietenului SERGIU }APUCHIEVICI Artist valoros. DIODOR {I LUCIA NICOAR~. de la adres` la adres`. un so] [i tat` de excep]ie. Ion. TELEFON 0749/ 493074. capace frigorifice. 2194/30/2010. Am petrecut cu Sergiu multe evenimente familiale fericite. ELECTROMECANIC {I DE METROLOGIE SUNT AL~TURI DE COLEGA LOR CAMELIA ÎN TRISTE}EA {I DUREREA PRICINUITE DE DECESUL MAMEI {TEFANA VULTURU DUMNEZEU S-O ODIHNEASC~! CONDOLEAN}E ÎNTREGII FAMILII. neputin]a \n fa]a unui destin tragic. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. Sorin. r`bdarea [i respectul de care s-a bucurat pân` \n ultima clip` de via]` [i pân` \n mormânt IULIANA TÂMBU C`lduroase mul]umiri tuturor celor care au participat la \nmormântare. DAN LAL. baie [i WC serviciu. un artist admirat de mult` lume. pârât` \n dosarul Tribunalului Timi[ cu nr. (7820) SERGIU }APUCHIEVICI A TRECUT DIN LUMEA DE DOR ÎN CEA F~R~ NICI UN DOR.M. Cu to]ii suntem al`turi de familia \ndoliat`. grija. FIIND. vând garaj sub bloc.2010. (7840) SINCERE CONDOLEAN}E IBOLYEI PENTRU PIERDEREA SO}ULUI IAKUS IOAN FAM. jerbe [i aranjamente florale. nr. care a luat-o din mijlocul nostru. zona Simion B`rnu]iu. o mare pierdere. Silvia. declar pierdut chitan]ier 3613171-3613190 EUROINS ROMANIA ASIGURARI SA. CU O DURERE CE NE COPLE{E{TE. (7818) SUNTEM AL~TURI DE COLEGA NOASTR~ PO{A ANA ÎN ACESTE MOMENTE GRELE PRICINUITE DE PIERDEREA TAT~LUI. mânie. recuno[tin]a [i dragostea etern`. (7824) Ofer` gama complet` de servicii: sicrie. A FIULUI C~LIN {I A ÎNTREGII FAMILII. durere. ora 14. (7831) . Dumnezeu s`i odihneasc` sufletul ei bun. DUMNEZEU S~ O ODIHNEASC~ ÎN PACE. pentru termenul de judecat` din 7. str.I. capela nr. (7837) Cu sufletul \mpietrit de durere. Voiteg – Timi[. Din partea copiilor Ana. Fey [i Stoian. Înmormântarea este azi. C6 MF.14 Rena[terea b`n`]ean` Memento Familia Canea. Oance [i vecinii de pe str.O. 0256/496113. dup` o lung` [i grea suferin]`. Tel. Marius. dotat cu o voce de bas de o rar` calitate. CU SIM}IRE {I TALENT SERGIU }APUCHIEVICI {I-A ÎNCHINAT ÎNTREAGA VIA}~ MUZICII CORALE {I DE OPER~. CU SACR~ RESEMNARE. G~UREAN EMIL a \ncetat din via]` dup` o grea suferin]` la vârsta de 70 ani. pentru noi [i pentru to]i iubitorii artei sunetelor. la cimitirul din str. Gheorghe Doja. (902) CIUP ANA la 77 ani. (7810) Vând cas` loc. (7848) SC vineri. Înmormântarea azi. 16 iulie 2010 SERVICII FUNERARE SRL Timi[oara. a nurorii Emilia. (7842) Deosebite mul]umiri conducerii [i \ntregului personal al C`minului de B`trâni A. 3. Vasile. PESTE 20 DE ANI. rapid. nepo]ii Valentin. e prea pu]in pentru pierderea unui prieten devotat cum a fost dragul nostru prieten }APUCHIEVICI SERGIU Un om de o ]inut` moral` exemplar`. (6779) Proprietar. grefier Nicoleta Duma. batiste. mobil 0722/521040. ginerele Iosif. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. (7839) Familia \ndurerat` mul]ume[te rudelor. SUNTEM AL~TURI DE DUREREA SO}IEI LILI. ora 9. D~RUIT DE BUNUL DUMNEZEU CU O VOCE DE BAS RAR ÎNTÂLNIT~. Tel. vor d`inui de-a pururi \n memoria afectiv` a melomanilor.. Pre[edinte Dana Jebelean. este citat` la Tribunalul Timi[. cump`r statuete de bronz. FRUMUSE}E. Nucu }ugurlan. (7461) Colec]ionar. 0722/351214. transport intern [i interna]ional.09. monede de argint. Iosif. Daniela. (7829) Cu adânc` durere. toaleta decedat. cu durere \n suflet. sor` [i mam` Întreg colectivul Filarmonicii "Banatul" Timi[oara regret` profund trecerea la cele ve[nice. coroane. dup` o lung` suferin]`.07. DE ACUM ÎL VA SLUJI PE DUMNEZEU ÎN CORUL HERUVIMILOR. (sms) Servicii Transport persoane Germania. (7721) Cump`r`ri CUMP~R AC}IUNI FONDUL PROPRIETATEA. Ungaria. (7815) Vând apartament 3 camere decomandate. 23 lâng` cimitirul M`t`sarilor NON-STOP la tel. (7823) COLECTIVUL MQM {I COLECTIVELE LABORATOARELOR FOTOMETRIC. prosoape. 0721/ 140050. Ne vor r`mâne doar amintiri ale chipului drag.2010. anun]`m moartea nemiloas`. sala 171. UNUL DINTRE STÂLPII CORULUI FILARMONICII "BANATUL" PRECUM {I UN VALOROS MESAGER AL MUZICII DE OPER~ PE PLAN INTERNA}IONAL. Familia. 16.G. AL SEC}IEI CH II SCUJT. Ileana. 0723/852199. [i-a dedicat cu generozitate \ntreaga via]` muzicii pe care a slujit-o cu nestr`mutat` credin]` atât pe podiumul de concert al Filarmonicii (aproape patru decenii). Donatella. (7828) S-a stins din via]` dar nu [i din inimile noastre cea care a luminat genera]ii de elevi CIUP ANA la 77 ani.2010. cât [i pe scenele a numeroase opere din ]ar` [i str`in`tate. 0728/362970. Florin. Georgina. pe mama [i soacra noastr` COLECTIVUL DE PRODUC}IE {I CALITATE C. Belgrad sunt al`turi de fam. Ofer pre] avantajos. SOLIST AL CORULUI FILARMONICII BANATUL. cruci. 2194/30/2010 din 25. decesul. NE DESP~R}IM DE O FIIN}~ PE CARE AM IUBIT-O MUL}I {I CARE LA RÂNDUL EI NE-A IUBIT PE TO}I. 2 balcoane. Ne r`mân amintirile [i leg`tura de aur a unei prietenii adev`rate. pentru profesionalismul. 0760/373372. CU RECULEGERE. a ginerilor Sandu.2010. Tel. (7826) {TEFANA VULTURU pe care Bunul Dumnezeu a chemat-o spre El. 16 iulie. Cosminului. Sec]ia Civila – minori [i familie. Margareta. trecut` la cele ve[nice. aproape de Spitalul Jude]ean. Familia \ndoliat`.L. dup` o lung` [i grea suferin]`. Florin [i Sorin anun]`. dosar nr. Tel. 16. ora 13. 20 Urmare din pagina 13 Decese Cu adânc` durere \n sufletele noastre. (7835) Fam. C~LDUR~. Înmormântarea va avea loc azi. PE ARTISTUL {I OMUL F~R~ PERECHE ÎL DEPLÂNG FO{TII VECHI COLEGI DIN CORUL FILARMONICII. (7819) SERGIU }APUCHIEVICI Suntem al`turi de Lili [i C`lin. Puiu. Tel. fiica Veronica. anun]`m trecerea la cele ve[nice a scumpei noastre so]ii. GRATUIT: intermedierea actelor (certificat deces. \n prezent cu domiciliul necunoscut. lumân`ri.05. cimitir calea {agului. 0763/946204. SERGIU AVEA VALOARE ARTISTIC~ {I UMAN~. ne desp`r]im de cumnatul [i unchiul nostru drag Înv`]`]`toarea IARE M~RIOARA Dumnezeu s-o odihneasc` \n pace.

potrivit site-ului agen]iei imobiliare Prudential California Realty. vila are patru dormitoare. cod de identificare fiscala CNP 1630405244260 . potrivit presei mondene interna]ionale. f) ai art. an fabricatie 2007 seria 603046 Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) Cota T. Penelope Cruz. cu sediul social declarat in Com.1-3 cam.000 [i 700.F. Licitatia 2 Denumirea bunului imobil .V. Litografia face parte dintr-o serie de cinci opere omonime ce prezint`. în care artista a fost descoperit` decedat` pe 5 august 1962 la vârsta de 36 de ani. jud. cu modificarile si completarile ulterioare. 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% american pentru suma de 1. d din O. republicata.306. Alexandru Astalas nr.07.G.6 milioane de dolari.G.A. realizat` de pictorul norvegian Edvard Munch.44 / 2004 . cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str.078 1. (M. marca QUARTZ VITAP. Cei doi actori.672 5. Ceremonia. 2221 . Ivy Eckbo. 309 .1 .375 1.794 1. cu modificarile ulterioare . pentru persoanele juridice de nationalitate romana. anexa corp A . Potrivit Los Angeles Times. anexa corp b .V. an fabricatie 1997 .000 24% Conform art. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant (procura speciala autentica). 9.. a avut în trecut o rela]ie cu Tom Cruise. dosar de executare nr. inainte de data stabilita pentru vanzare. invitam pe toti care pretind vreun drept asupra bunurilor. telefon 0256351673. în ciuda faptului c` în vecin`tate se afl` numeroase magazine [i restaurante. descriere sumara: Motocicleta JAWA 350 . a fost scoas` la vânzare pentru suma de 3.C. presa american` nu a aflat deocamdat` data exact` la care a avut loc ceremonia.000 de lire sterline. alin. 141 alin.07. "Madonna" vândut` mar]i de casa Bonhams a apar]inut unui avocat [i filantrop norvegian. (3) lit. cu modificarile si completarile ulterioare. .168 2. au o rela]ie din 2007.ANSPDCP:759 In temeiul art. Recordul mondial pentru o gravur` de Munch (1863 . 92/2003 privind Codul de pocedura fiscala. Construit` în 1929 pe un teren de peste 2. (2) lit. s-au c`s`torit la începutul acestei luni în Bahamas. (2) lit. nr.44 / 2004 .(1). descriere sumara: CAPSATOR PNEUMATIC MASINA CUSUT NASTURI MASINA CUSUT CHEITA MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA CUSUT 2 ACE MASINA CUSUT LINEARA MASINA CUSUT BUTONIERE MASINA CUSUT PFAFF MASINA CUSUT 2 ACE GENERATOR ABUR CU 2 MESE DE CALCAT COMPRESOR CECCATO500LITRI INCALZIRE CENTRALA +CALORIFERE CALCULATOR BIROU +MONITOR LAPTOP P31200MZ CALCULATOR BIROU+MONITOR BENQ CALCULATOR +MONITOR 17 ULTRA ECHIPAMENT AER CONDITIONAT CENTRALA TERMICA GAZ Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 2.51 milioane de euro). Licitatia 2 Denumirea bunului mobil. cu modificarile si completarile ulterioare. cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str.620 314 572 172 334 172 572 362 172 286 143 286 114 429 143 685 381 214 214 467 95 2. TM-29-KAR Autoturism vW POLO . dosar de executare nr. dosar de executare nr. ofertantii pot constitui si garantii.Al.1944) a fost stabilit la Oslo. alin. \nregistrare / data : 34566 / 14.A.001 2. o mare intimitate [i izolare". Eivind Eckbo (1873 .Simion Barnutiu nr. in conformitate cu prevederile art.922 716 1. în vârst` de 36 de ani.304. doi ani mai târziu. (M. lit. descriere sumara: Autoutilitara Iveco Eurocargo . 16 iulie 2010 Magazin MINISTERUL FINAN}ELOR PUBLICE Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal` Direc]ia General` a Finan]elor Publice a Jude]ului Timi[ Administra]ia Finan]elor Publice a Municipiului Lugoj Rena[terea b`n`]ean` 15 Penelope Cruz [i Javier Bardem s-au c`s`torit în Bahamas Nr. inreg.A. care a intrat în posesia lui dup` c`s`toria cu fiica adoptiv` a filantropului norvegian.718 1.F. pana in ziua precedenta termenului de vanzare : ofertele de cumparare. dosar de executare nr. la Londra.127 1.1-3. aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. Impotriva prezentului inscris.009 9. 24% -SC" EURO GUARD " SRL . gard.429 286 Cota TVA 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% Actorii spanioli Penelope Cruz [i Javier Bardem. oferind "o vedere magnific`. 162. Licitatia 1 Denumirea bunului mobil. Licitatia 3 Denumirea bunului mobil. descriere sumara Cizme dama piele -1buc Cizme dama piele -10 buc Cizme dama piele -2 buc Cizme dama piele -3 buc Ghete piele -1 buc Cizme imitatie piele -5 buc Semighete imitatie piele -3 buc Ghete femei piele -4 buc Cizme dama velur -4 buc Ghete imitatie piele –2 buc Cizme de velur -3 buc Pantofi dama imitatie -3 buc Pantofi dama piele -3 buc Pantofi dama piele -2 buc Geci iarna barbati -3 buc Geci iarna femei -2 buc Geci iarna barbati -4 buc Geci iarna femei -2 buc Jacheta femei simpla -1buc Costum femei iarna -1buc Pulover barbati -7 buc Pulover dama -2 buc Manechine dama si barbati -3 buc Pulturi aluminiu +oglinda -3 buc Suporti inox pentru haine -6 buc Suport orizontal inox haine -1 buc Semimanechine barbati si femei -11 buc Cos inox pe roti -1 buc Suport plastic manechine -8 buc Mobilier lemn+ dulap -1 buc Umerase-100 buc Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 238 1. in conformitate cu prevederile art. aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. la care au participat doar membrii celor dou` familii. Timis. scoas` la vânzare Re[edin]a din Los Angeles a actri]ei americane Marilyn Monroe. lit. pe 22 august 2004. reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei. cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str.385 1.1966). Litografia "Madonna". mama lui Iisus. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte . an fabricatie 1995 TM-34-KAR Autoutilitara N3 STEYR . (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal .1579 . 5216 . 2815 . în partea de vest a metropolei Los Angeles. nu a fost niciodat` expus` în public. cyan magenta yellow black . an fabricatie 2001 TM-20 . str.Dragan nr.V.vineri.256 milioane de lire sterline (1. 128 alin. în circumstan]e r`mase misterioase. a fost achizi]ionat` de un colec]ionar "Vampyr II" a fost achizi]ionat` pentru suma de 1.7 cod de identificare fiscala 14695692 . iar pentru persoanele juridice straine. cu modificarile ulterioare . in vederea vanzarii la licitatie. teren evidentiate in CF 400001/Darova top.F.161 286 762 1.5 /D / ap.DRA Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 27. nr. cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita. 128 alin. vândut` cu 1. in conformitate cu prevederile art.43 cod de identificare fiscala 2486919. potrivit agen]iei imobiliare care se ocup` de aceast` tranzac]ie.253-255/b Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 117. descriere sumara: Masina de aplicat cant ABS si normal preadezivat . nr. Fax . urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare. 20 decembrie 1989 nr. descriere sumara Casa de locuit . .143 334 1.2010 ora 11. in conditiile legii. Licitatia 1 Denumirea bunului mobil . la sediul Administratiei Finantelor Publice LUGOJ str.36 /16 cod de identificare fiscala 14229501 .162 . Site-ul descrie re[edin]a celebrei actri]e americane ca fiind "vast` [i foarte special`". Tabloul a fost scos la vânzare de mo[tenitorii artistului britanic Frank Avray Wilson. Informatii suplimentare cu privire la bununul imobil sau mobil se pot obtine consultand raportul de evaluare la sediul Administratiei Finantelor Publice Lugoj. 2882 . în 2007. se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile si imobile . când pictura -SC" KARLITTA " SRL .G. si pct. dosar de executare nr.1990 TM-90-BSV Remorca GRAAFF P A11/72. cu sediul social declarat in Lugoj str.6 cod de identificare fiscala 7951852 .G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. nu este obligatorie audierea contribuabilului. in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta. cod de identificare fiscala 5438665 . descriere sumara Teren arabil extravilan 2. Cele dou` tablouri furate au fost descoperite par]ial distruse. Astalas nr. an fabric.0256 352746 int.2010 Nr. la locul fixat in acest scop. cei interesatii pot introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta.(2).130 717 2. republicata. 3 . alin. 4.000 de metri p`tra]i. dosar de executare nr. din O.V. pentru suma de 75. a fost organizat` la re[edin]a din Bahamas a unui prieten al cuplului. dovada platii taxei de participare. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. -SIMONIAC FEDOR .911 *)cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vinzarea bunurilor imobile este 19 % neimpozabil . 92/2003.024 Cota T.A. sub forma de garantie bancara.) -SC" IVAN HAIDUCUL " SRL . (i). într-o manier` neobi[nuit`. -SC" LAICHICI VR " SRL . f) ai art. ambii laurea]i cu Oscar. 172-173 din O.3 ap. actul de identitate. sa instiinteze despre aceasta organul de executare. realizat` în 1895 [i estimat` la un pre] cuprins între 500. din Muzeul Munch din Oslo. Re[edin]a. se afl` în cartierul de lux Brentwood. . ambii afla]i la prima c`s`torie. figura Mariei. in contul RO37TREZ6235067XXX001172. din O. 0256354824.5 milioane de euro Litografia "Madonna". cea mai cunoscut` dintre lucr`ri fiind furat` împreun` cu un exemplar din celebrul "}ip`t".Al Astalas nr. an fabricatie 2001 TM-18-JON Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 1. republicata. republicata. Zorilor nr. 1871 .000 de dolari. si pct. dovada emisa de creditorii bugetari ca nu au obligatii fiscale restante la bugetul de stat si la bugetul local. Darova nr. se face cunoscut ca in ziua de 28. P-ta I. nr. (M.274 737 731 713 1. de casa Bonhams. 6 alin. Licitatia 3 Denumirea bunului mobil.219 Str. 6 alin. cu modificarile ulterioare . copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului. b )din Legea 571 /2003 privind Codul Fiscal . dosar de executare nr. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal . 141 alin.143 633 1. Pinilor nr. cu sediul de afaceri decalarat in Dragomiresti nr.052 Cota T. 1-3 Lugoj. Potrivit dispozitiilor art.278 8. trei s`li de baie [i o piscin`. deschis la Trezoreria Lugoj.304. 0256351673 Fax 0256352746 *)cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vinzarea bunurilor imobile este 19 % neimpozabil . Licitatia 1 Denumirea bunului imobil .794 1.5 bl. cu modificarile ulterioare . Marilyn Monroe a achizi]ionat aceast` proprietate cu pu]in timp înainte de a muri. la o licita]ie care a fost organizat` mar]i. 1803 .) -SC" CONDOTIERUL " SRL . Penelope Cruz a purtat o rochie creat` de designerul John Galliano. cu sediul social declarat in Lugoj str.003 3.) O litografie "Madonna" de Munch. Pân` la momentul public`rii acestor informa]ii. construit` în stil spaniol. b )din Legea 571 /2003 privind Codul Fiscal .791 mp Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 65. proprietatea debitorilor : -SC" ESSIA DIMOD " SRL . (3) lit.292 Cota T. 18.5 milioane de euro.001 1. cod de identificare fiscala 4988768 . decedat în 2009. 24% 24% 24% 24% Vila în care a murit Marilyn Monroe. cod 305500 Telefon 0256355491. considerând-o "o veritabil` bijuterie a cartierului".

Opiniile exprimate \n articolele publicate apar]in \n exclusivitate autorilor! DIRECTORII S. adesea compact`. în condi]iile în care temperaturile exterioare sunt foarte ridicate. Românul a încercat s` fug`. care se afl` întro stare considerat` "grav`". www. Anul trecut. "în viitorul apropiat". unii venind s` î[i testeze "curajul". fiind dotat cu un pat mobil. b`n`]ean`" \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit. a suferit dou` lovituri puternice de corn. le-a spus românul poli]i[tilor italieni. 0256/490146. fax 0256/490370. au anun]at autorit`]ile. în vârst` de 24 de ani. pe str`zile din centrul istoric al capitalei navarei.Statele Unite [i Coreea de Sud prev`d. nordest). un canadian. [i un neozeelandez. Tel. B`rbatul a fost surprins de poli]ie pe plaja Rivabella. a anun]at guvernul regional din Navara (nordul Spaniei). La edi]ia din 1911 au fost ucise 15 persoane. cel mai adesea u[oare. Nu am f`cut nimic r`u". e-mail: pentru ziarul "Rena[terea publicitate@renasterea. w MANILA (Reuter) Dou`zeci de persoane au murit.renasterea. iar cealalt` la nivelul coapsei. sau contuzii multiple. central` 0256/490145. iar tân`ra client` a fost luat` la sec]ia de poli]ie pentru audiere. w BEIJING (Reuter) . a anun]at guvernul regional. pân` la urm` a fost prins de agen]ii de poli]ie. una la nivelul toracelui. RE{I}A. Se pare c` Deutsche Bahn recunoa[te c` peste temperaturi de 32 de grade Celsius. Aproximativ zece persoane au fost r`nite în aceste curse de tauri care se desf`[oar` pe str`zile pavate din centrul vechi al Pamplonei. le f`cea masaje [i le lua tensiunea. subliniind c` Deutsche Bahn a neglijat între]inerea trenurilor. Ceilal]i r`ni]i au primit lovituri de corn. f`r` a putea dezv`lui identitatea acestuia. FED Print S. s`rb`toarea a fost îndoliat` de decesul unui tân`r spaniol. Defec]iunile la sistemele de climatizare din trenuri s-au multiplicat în ultimele zile în Germania. cea mai sever` ran` a fost suferit` de un australian.ro. TIMI{OARA: VARTIADE {TEFAN. 0256/490145. Celelalte nou` persoane r`nite miercuri sunt spanioli. în special anglo-saxoni. miercuri. la ora local` 8 (9. secretariat: 0256/497176. publicitate tel. un incident atribuit Phenianului. [i Canton (sud). unul la bra]. Publica]ia Bild a intrat în posesia unui document intern trimis de conducerea Deutsche Bahn mecanicilor de tren. exerci]ii militare comune în Marea Galben`. redactor-[ef adjunct [i secretar general de redac]ie – IOAN CRI{AN./fax 0256/495317. Pia]a 1 Decembrie 1918 nr.1. au suferit fracturi ale membrelor.A. care a primit o lovitur` de corn la nivelul gâtului.au fost re]inute ieri. capitala provinciei Xinjiang (nord-vestul Chinei). în vârst` de 18 ani. starea acestuia de s`n`tate fiind considerat` "grav`". care în unele cazuri a fost apreciat` ca "grav`". Gerald Hörster î[i exprim` indignarea în leg`tur` cu r`spunsul oferit de companie privind defectarea sistemelor de climatizare. Pre]ul perceput de ISSN 1221-4051 român era de zece euro pentru masaj.Patru persoane apropiate mo[tenitoarei L'Oreal. un neozeelandez [i un israelian. care a suferit o ran` u[oar` la încheietura mâinii. CIPRIAN BRINDESCU sec]ii: (actualit`]i-investiga]ii investiga]ii). Festivalul de la Pamplona atrage anual mii de turi[ti str`ini. Românul în vârst` de 52 de ani era dotat cu pat medical profesional. A fost re]inut pentru practicarea neautorizat` a unei profesii [i pentru ocuparea abuziv` a plajei. participan]ii alergând pe o distan]` marcat`. Tipar: S. în vârst` de 26 de ani. din Melbourne. pe litoralul M`rii Adriatice. Pân` acum. Potrivit Serviciului pentru Situa]ii Excep]ionale. s-au soldat cu 37 de r`ni]i. Biroul Romån de Audit al Tirajelor a eliberat Certificatul de Audit 0256/4 0256/490370. Redactor-[ef – OCTAVIAN RO{A. Timi[oara.Un avion care avea la bord peste 100 de persoane [i care asigura o leg`tur` între Urumqi.între care fotograful François-Marie Banier [i administratorul averii acesteia. potrivit datelor furnizate de autorit`]ile din Navara. diverse creme pentru masaj (unele preparate cu alge provenind de la Marea Moart`) [i un aparat pentru m`surarea tensiunii. situat` în sud-vestul Greciei. 16 iulie 2010 Distrac]ie cu zeci de r`ni]i la festivalul de la Pamplona Cele opt curse cu tauri ("encierros") elibera]i pe str`zi la edi]ia din 2010 a festivalului de San Fermin de la Pamplona.Un incendiu de vegeta]ie a izbucnit pe insula Zakynthos. doi irlandezi [i un american. anun]` Serviciul pentru Situa]ii Excep]ionale din Republica Moldova. El a fost r`nit în prima zi a curselor. cea mai important` din arhipelagul filipinez. 0256/495317. în urma unei lovituri cu cornul în regiunea inghinal`. prezentând o tripl` fractur` la nivelul vertebrelor lombare. w WASHINGTON (Reuter) . informeaz` site-ul publica]iei Il Resto del Carlino. Patrice de Maistre. la 7 iulie. . iar starea lor de s`n`tate. turi[tilor de pe plajele din Rimini. vineri. w EKATERINBURG (Reuter) . E-mail: renasterea@renasterea. cyan magenta yellow black . a aterizat de urgen]` dup` o fals` alert` cu bomb`. în mod neautorizat. iar dou` dintre acestea se aflau în stare grav`. între care patru britanici. tel. secretari secretari de redac]ie – GHEORGHE TELBISZ. nivelul râului Nistru a sc`zut cu zece centimetri. În timpul celor opt "encierros" ale edi]iei din acest an. Dmitri Medvedev. w PARIS (Reuter) . iar documentul confirm` ipoteza. în vârst` de 27 de ani. ca pe un traficant. Doi dintre cei [ase tauri s-au ar`tat deosebit de activi [i periculo[i pentru mul]imea alerg`torilor. Liliane Bettencourt. "Când cumperi o ma[in` [i o folose[ti permanent zece ani. în timpul c`rora mul]imea de oameni îmbr`ca]i în alb [i ro[u. Accesul popula]iei pe plaja de la Vadul lui Vod` este în continuare interzis. Acest ultim "encierro" a fost prezentat de speciali[ti ca "periculos" [i relativ lung. Poli]ia l-a surprins în flagrant în timp ce îi f`cea un masaj unei turiste în vârst` de 17 ani. ora României). a declarat un purt`tor de cuvânt al companiei Siemens. dat fiind c` avea [i echipamentele asupra sa. Deutsche Bahn comunicase c` defec]iunile sistemelor de climatizare sunt incidente izolate. "TIM-PRESS" S. un australian. În timpul ultimei curse. Unul dintre Pe scurt w ATENA (Reuter) . nu trebuie s` te mire dac` apar probleme". iar alte 60 au fost date disp`rute. Ziarul regional Hannoversche Allgemeine red` con]inutul unei scrisori a pre[edintelui Agen]iei C`ilor Ferate adresat` companiei publice Deutsche Bahn. relateaz` presa german` dup` ce defectarea sistemelor de climatizare a declan[at o serie de polemici. iar tendin]a de sc`dere pare s` se men]in`. func]ionarea sistemului de aer condi]ionat nu mai este garantat`. riscând s` cad` sau s` fie lua]i în coane. w CHI{IN~U (Reuter) Nivelul râului Nistru este în sc`dere. Constructorul german de trenuri Siemens respinge orice responsabilitate în acest caz.ro.16 Rena[terea b`n`]ean` Mapamond cornul. în timp ce le oferea turi[tilor servicii de masaj [i m`surarea tensiunii arteriale. SILVIU FLORESCU (actualit`]i-investiga]ii).ro. de 846 de metri. a anun]at o surs` din cadrul anchetei. iar cel`lalt la nivelul axilei. Alerg`torii încearc` s` r`mân` cât mai aproape de animale. CONSTANTIN ALEXANDRESCU RO{A. pe urmele scriitorului american Ernest Hemingway. 0256/490146./fax 0255/210116. dar mai "u[or". iar doar în cursul zilei de miercuri românul avusese deja 20 de clien]i. TIMI{OARA. Al]i doi spanioli au fost lovi]i cu Trenurile germane de mare vitez` nu suport` canicula Trenurile de mare vitez` din Germania nu sunt proiectate s` suporte temperaturi mai mari de 32 de grade Celsius. în contextul tensiunilor cu Coreea de Nord dup` scufundarea unei nave sud-coreene.A.C. w LONDRA (Reuter) Poli]ia Internetului din Beijing a ordonat companiilor furnizoare de servicii de tip Twitter s` amplifice monitorizarea [i s` desfiin]eze site-urile care con]in cuvinte sau expresii "sensibile" din punct de vedere politic. în vârst` de 23 de ani. la un an de la aceast` crim`. {efi sec]ii: MARCEL S~MÅN}~ (social-economic). au fost r`nite 11 persoane. traumatisme. difuzare 0256/498524. În aceast` scrisoare. 8. patru suferind lovituri de corn. "M` trata]i ca pe un infractor. Bd Revolu]iei 1989 nr.Anchetatorii ru[i au stabilit identitatea celui care a uciso pe militanta pentru drepturile omului Natalia Estemirova. a dat asigur`ri pre[edintele rus. Un encierro începe diminea]a. Între acestea se afl` un britanic.C. aflat` în centrul unui scandal politicofinanciar . la Marea Adriatic` (în apropiere de Rimini. alearg` în fa]a animalelor. în urma taifunului Conson care s-a ab`tut mar]i seara asupra Insulei Luzon. ulterior a evoluat în mod pozitiv. Printre r`ni]i se afl` [i 11 str`ini. Masaje române[ti pe plaje italiene Autorit`]ile italiene au re]inut un român în vârst` de 52 de ani care. dar. Pagin` realizat` pe baza informa]iilor furnizate de agen]ia de pres` Mediafax ei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->