Director onorific prof. dr.

Josif Constantin Dr`gan
Nr. 6238 - vineri, 16 iulie 2010 - 16 pagini+programe TV+supliment cu anun]uri gratuite - 1,5 lei

Venitul minim garantat, în pericol
Recent, deputatul Silviu Prigoan` a anun]at c` va promova o ini]iativ` legislativ` prin care va fi abrogat` Legea 416 din 2001 privind venitul minim garantat. Deputatul PD-L Valeriu Tab`r` a anun]at ieri c` va sus]ine aceast` propunere, pentru c`, la ora ac-

Serviciile de urgen]` fenteaz` reformele din s`n`tate

Titlurile zilei

Pagina 4
Anchet` la Casa Austria Timi[oara

Pagina 5
tual`, "se stimuleaz` nemunca". "Merge]i la sat [i c`uta]i un om care s` v` taie iarba din fa]a casei, cu o sut` de lei pe zi [i ve]i vedea c` nu vine nimeni. De altfel, conceptul de stat social european se regânde[te, la ora actual`, cam peste tot. Voi sus]ine aceast` idee pentru c` sunt convins c` trebuie m`suri radicale", a declarat deputatul. Conform legisla]iei actuale, nivelul lunar al venitului minim garantat este cuprins între 196 de lei pentru familiile de dou` persoane [i 402 lei pentru familiile de cinci persoane, pentru persoanele singure suma fiind de 108 lei. (D.D.)
Guvernul a renun]at la subprefectul Andrei Orban

Cei care nu au bani de dat la medic se pot prezenta la serviciile de urgen]` ale spitalelor, a asigurat, ieri, la Timi[oara, secretarul de stat în Ministerul S`n`t`]ii, Raed Arafat. Mai mult, cei care nu au reu[it s`-[i fac` programare la medic pot veni la unitatea de primiri urgen]e. M`surile de criz` [i cele de restructurare a sistemului sanitar nu afecteaz` medicina de urgen]`,

u[a acestor servicii asigurând o porti]` pentru restric]iile impuse deja, dar [i pentru cele ce urmeaz`. "Tr`im într-o perioad` în care medicina devine controlat`. Medicii de familie închid cabinetele la ora 17, în ambulatoriu ]i se cere s` fi fost consultat înainte, dar unit`]ile de primiri urgen]e sunt deschise tuturor 24 de ore. Continuare \n pagina 2

Pagina 6
Patru ani de închisoare pentru Adrian Cocoan`

www.renasterea.ro
CURSUL VALUTAR

Abona]i-v` la Rena[terea b`n`]ean`!

Primele emo]ii europene

Avantaje:

! 50

% %

reducere fa]` de pre]ul de vånzare cu bucata

4,2594 lei 3,3306 lei 129,7525 lei/gram
VREMEA, MÂINE
Timi[oara 20/38 Arad 

fa]` de vånzarea cu bucata economisi]i, lunar, 24 lei (16 numere de ziar); lunar pute]i cå[tiga 4 televizoare color lunar, [i 10 premii a cåte 100 lei.

4 10
x

televizor Eurocolor
x 100 lei

21/39

Pre]ul abonamentului pentru luna august 2010 este 15 lei, plus taxa po[tal`. Abonamentele se pot face pån` miercuri, 28 iulie, la oficii [i la factorii po[tali, [i pån` såmb`t`, 31 iulie, la chio[curile din Timi[oara ale Timpress [i Rodipet (actuala Ithaka Press). Se pot contracta abonamente [i prin distribuitorii Timpress [i Rodipet.

Poli Timi[oara î[i afl` ast`zi adversarul din turul trei preliminar al Europa League. Tragerea la sor]i va începe la ora 14,30 [i va avea loc la Nyon (Elve]ia). Gruparea b`n`]ean` este cap de serie, iar printre posibilii adversari sunt FC Lucerna (Elve]ia), FC Nordsjaellan (Dane-

marca), Viktoria Plzen (Cehia), Hajduk Split (Croa]ia) [i Inter Turku (Finlanda). Meciurile se vor disputa în 29 iulie [i 5 august. În edi]ia trecut` a competi]iei, alb-viole]ii s-au calificat în faza grupelor, dup` ce în preliminariile Ligii Campionilor au eliminat pe {ahtior Done]k. (D.P.)

Lugoj

20/37 Re[i]a

21/38

cyan

magenta

yellow

black

Acesta este cel de-al doilea volum din seria de patru care poart` semn`tura istoricului Ioan Ha]egan [i include nu doar premiere române[ti. care este. Câ[tig`torul ultimei extrageri a talonului pentru concursul "Parte de carte" este Nicolae Teicu.N. pacientul s` fie trimis în ambulatoriu sau la medicul de familie". "Avem nevoie s` reformeze medicina de urgen]`. nu [tiu s` ac]ioneze în urgen]`. respectiv. rectorul Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara. veriga care salveaz` vie]i". DANA ISTRAT Viitorii medici. \ntr-un plic. Festivalul de la Gyula a atras.) la urgen]` pentru c` nu dorim s` limit`m accesul celor s`raci. de la ora 13. GRATUIT f`r` coplat`.hu. o intrare gratis la [trand [i jacuzzi) . pe scena Castelului Gyula. Dr`gulescu. a declarat prof. [apte zile. cercet`tor [tiin]ific la Filiala Timi[oara a Academiei Române. Reanimare [i Descarcerare (SMURD). Examenul se ia din a doua a treia încercare".17. Michael Pennington. cât [i în ]ar`. [ase nop]i.) BROL MEDICAL CENTER TIMI{OARA.n. cyan magenta yellow black ¢ 5 b la sfår[it de s`pt`mân` (trei zile [i dou` nop]i. din domeniile [tiin]ific. a declarat Raed Arafat. cititorii trebuie s` trimit` la redac]ie. (L. pe baza c`r]ii de identitate. dr.6 august) \mpreun` cu copii ale chitan]elor de abonament pe lunile iulie [i august. spectacolul "Rosencrantz [i Guildenstern sunt mor]i" de Tom Stoppard.500 de forin]i pentru doi adul]i [i doi copii. de luni pân` vineri. Statele Unite ale Americii [i chiar din Zimbabwe. Îl a[tept`m pe câ[tig`tor la secretariatul redac]iei. . iar dup` excluderea problemelor vitale. petrecute în prima jum`tate a secolului XX. în acest an. taloanele din zilele de mar]i [i vineri (perioada 2 iulie . î[i va lansa ast`zi. Bea von Malchus. un adev`rat izvor de s`n`tate. dermatoscopie. volumul "Premiere [i priorit`]i timi[orene între 1900 . [ase nop]i . Va fi o concuren]` în detrimentul celor cu adev`rat bolnavi. La prima prezentare. iar medicul de la urgen]` decide dac` se impune tratament imediat ori internare în spital sau dac`. în lan]ul preven]ie . Preciz`m c` termenullimit` de ridicare a premiului este de 30 de zile de la data extragerii. Timi[oara. mas` [i acces la piscin`) \n sta]iunea Buzia[. cu demipensiune . Senatul Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara i-a conferit ieri secretarului de stat în ministerul s`n`t`]ii diploma de excelen]` pentru activitatea depus` în domeniul sanitar [i titlul de profesor invitat.600 forin]i pentru o persoan` b [apte zile. "{i atunci ne-au terminat" de Joshua Ferris. adeverin]` CAS [i carte de identitate. "La medicina de urgen]` exist` cele mai mari rate de nepromovare la examen. consulta]ii dermatologice [i alte mici interven]ii chirurgicale pe baza biletului de trimitere (c`tre chirurgie plastic` sau dermatologie) de la medicul de familie.zona Sarra Blu. dar este în interesul bolnavului ca acesta s` fie v`zut de doctor. C`r]ile sunt oferite cu sprijinul Libr`riei "Humanitas – Emil Cioran" din strada F.N. între orele 11-16. E adev`rat c` unii pacien]i abuzeaz`. va preda medicin` de urgen]` studen- Brol Medical Center ofer` servicii de excizie a forma]iunilor tumorale cutanate. Nu ar fi corect s` percepem coplat` de la cei care nu reprezint` urgen]e pentru c` cine decide dac` sunt sau nu cazuri grave? Medicina de urgen]` nu poate s` trieze urgen]ele dup` metode subiective. particip`ri de referin]` din România. din Timi[oara. Mercy nr. chirurgie estetic` chirurgie general` NOU! estetic` dentar` neurochirurgie ortopedie terapie laser tel. Dac` s-ar hot`rî ca doar cazurile grave s` fie primite la serviciile de urgen]`. 0722 356238! Colectiv coordonat de prof. (L. la Târgu-Mure[ [i ClujNapoca. examenul final la aceast` disciplin` fiind greu de trecut. ci [i sud-est [i central-europene. 6 10 % reducere Primul spital privat din Timi[oara la standard european Speciali[ti de marc` din Romånia [i Europa ]ilor din anii terminali de la Universitatea de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara.1946".600 de forin]i pentru doi adul]i [i un copil [i 69. 62. englez`. pu[i cu burta pe carte Fondatorul Serviciului Mobil de Urgen]`. În sistem putem crea ni[te mecanisme. strada Lidia nr. realizat` în regia lui Victor Ioan Frunz`. e. Apartamentele dispun de buc`t`rie. Raed Arafat. Raed Arafat ar dori s` vin` pentru sus]inerea cursului.Actualitate vineri. iar cå[tig`torii vor fi anun]a]i \n edi]ia din 13 august. Când pleac` de la facultate e prea târziu s` mai înve]e.mail: info@ hoforrashotel. maghiar` [i sârb`. spune Raed Arafat. Volumul a ap`rut sub egida editurilor "Banatul" [i "ArtPress ". doar circa jum`tate dintre participan]i iau not` de trecere. dr. colectivul Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" din Timi[oara va sus]ine. pe lista invita]ilor de onoare figurând nume mari precum Peter Brook. lucrurile care îi vor speria cel mai mult vor fi urgen]ele". Sistemul de urgen]` trebuie adaptat fluxului pacien]ilor [i nu invers. iar în carier`.tratament. de la ora 20. 1. Ungaria. web: hoforrashotel. 16 iulie 2010 Serviciile de urgen]` fenteaz`… "Parte de carte" 2 Rena[terea b`n`]ean` Urmare din pagina 1 Nu vom introduce coplat` (care va deveni opera]ional` din prima zi a anului viitor. francez`. cultural [i sportiv. în [ase limbi de circula]ie european`: român`. Germania.463-740. El va intra în posesia volumelor "A[teptarea" de Rui Zink [i. dup` un consult [i un minimum de analize îl va trimite la medicul de familie.37. relaxare total` ¢ Te abonezi [i te tratezi! Nu mai pu]in de zece cupluri vor avea ocazia de a petrece trei zile (cazare. Tragerea la sor]i va avea loc \n data de 12 august. Tiberiu Bratu Gyula. la Timi[oara [i sus]ine c` preg`tirea viitorilor doctori în medicina de urgen]` este esen]ial`: "Studen]ii nu [tiu s` defibrileze un bolnav. potrivit ultimelor declara]ii ale oficialilor din s`n`tate .57. Str. Montarea timi[orean`. Zsótér Sándor sau Andrei {erban.) Informa]ii [i program`ri se pot face la tel. bolnavii vor înv`]a simptomele de pe internet [i vor veni to]i cu ele pentru a intra în sistemul de urgen]`. tehnic. Pentru a participa la concurs. a fost distins` anul trecut cu Premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol al anului 2009.r. {tefan I. (L. doar cazare. mâine.hu. Franyo Zoltan (fost` Smetana) nr.200 forin]i pentru o persoan` b apartamente de vacan]` pentru familii. care a debutat la începutul s`pt`mânii trecute. 0256 221009 0722 356238 Lansare editorial` Cunoscutul medievist timi[orean Ioan Ha]egan.) Actori timi[oreni pe scena Festivalului de la Gyula Prezent la cea de-a VI-a edi]ie a Festivalului Interna]ional "Shakespeare" de la Gyula. corec]ie cicatrici postchirurgicale. german`.30. demipensiune. care a predat atât în str`in`tate (chiar [i în Noua Zeeland`).N. Ridicarea premiului se face personal. la Complexul "Iulius Mall" . Anglia. Pentru informa]ii [i rezerv`ri: telefon: 36-66/463-722. o dat` la dou` s`pt`mâni.

ca premier. Pilonul 2 le ofer` românilor [ansa de a-[i cre[te veniturile la momentul retragerii din activitate prin contribu]ii lunare într-un fond de pensii administrat privat de un administrator de fonduri de pensii. nu am stat s` fluier. de preferinta absolventi ai sectiilor de Autovehicule rutiere sau Ingineria Transporturilor v Sef coloana transport persoane: Cerinte: domiciuliu in Timisoara sau imprejurimi.921. am f`cut o facultate. în 2007. Tel: 0256 490240 fax: 0256 292891. dar le-a spus în acela[i timp c` nu va opri procesul de reform` [i c` to]i trebuie s` munceasc` dac` vor bani. Participan]ii la fondurile de pensii Eureko au acces permanent la contul lor individual prin intermediul Portalului Web accesând https://portal. cuno[tin]ele dobândite [i utilajele performante folosite. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. orele 12 la sediul B. El a vrut s` plece. Noi. Data licitatiei este 19 iulie 2010. Apropierea carierei via]a. Eureko Pensii este unul dintre cei mai activi juc`tori de pe pia]a pensiilor private din România. degeaba vre]i privilegii [i pensii de lux. De aceea a fost creat sistemul pensiilor administrate privat. boxa. Timi[oara. 11. Cariera de bazalt Cipalser este situat` lâng` Lucare]. dar oamenii l-au oprit strigându-i c` nu au terminat ce aveau de spus. a impus taxe [i nu a creat condi]ii pentru înfiin]area locurilor de munc`.C.ro 40 34 5 8 21 17 i LOTO SPECIAL "6/49" i NOROC: 26 49 34 1 12 14 1 5 5 3 2 4 8 Exist` via]` dup` pensie Într-o lume aflat` în continu` schimbare. bd. O s` plec`m s` muncim în str`in`tate". mai mult. Banii transfera]i c`tre fondul de pensii sunt garanta]i [i. v Vopsitor auto : Cerinte: studii medii de specialitate. 221. 115. de DN 6 face ca timpul de livrare c`tre orice punct din jude] [i din regiune s` fie foarte scurt. care a spus c` dac` premierul nu îi asigura fonduri pentru lucr`ri. cunoscut [i sub numele de pilonul 2. au spus protestatarii. "Ne spune]i s` mergem la munc`. Personalul firmei.ro. (M. baie. Pretul de incepere a licitatiei este 407. companie aflat` în top 5 administratori ai pie]ei de pensii române[ti. Procesul de consolidare al companiei pe pia]a local` a continuat [i în 2010 prin finalizarea celei de-a doua fuziuni cu Fondul de Pensii Administrat Privat KD. www. i-au spus protestatarii premierului. experienta min 2 ani in domeniul auto. Informatii suplimentare . domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. iar sumele rezultate din aceste investi]ii sunt ad`ugate contului t`u de pensie. Revolutiei. Trebuie s` producem ca s` mânc`m. Timpul nu st` pe loc pentru nimeni [i cu cât începi acest plan mai devreme. dar oamenii i-au r`spuns c` poate investi]iile au fost încheiate de unii mini[tri. v Electricieni auto : Cerinte: studii medii de specialitate. nr. prin executor bancar.C.4 miliarde euro pentru 2009. b`i. Eroilor de la Tisa nr. i-au repro[at premierului c` a t`iat salariile. la munc`. Pentru toate acestea. Pentru mai multe informa]ii despre pensiile private. LIVR~RI NON STOP! CIPALSER.vineri. v Femeie de serviciu : Cerinte: studii generale. experienta min 2 ani in domeniul auto – reparatii motoare domiciliul in Timisoara sau imprejurimi motoare. ne d`m la o parte".397.000 de români. Arad. pe mine nu m` spera]i. INTESA 12. Profitul anun]at de grup este o realizare important` având în vedere faptul c` acest rezultat a fost ob]inut f`r` niciun ajutor din partea Guvernului Olandez. Chiar dac` ast`zi nu po]i vizualiza momentul pension`rii. nu am v`zut un lucru bun f`cut. este capabil s` conceap` [i s` exese folosesc utilajele cele mai moderne. siguran]`. jud. pe cel al pensionarilor de mâine. AUTOTIM S. a fost oprit de un grup de persoane care l-au huiduit [i i-au cerut demisia. În ultimii ani a devenit din ce în ce mai clar faptul c` sistemul public de pensii nu poate asigura viitorul pensionarilor de ast`zi [i. bucatarie. Misiunea companiei este de a oferi clien]ilor s`i protec]ie.A. OFERIM SALARII ATRACTIVE. experienta in domeniu. a mai mers circa 150 metri pe centur`. solu]ia e munca. terasamente. planurile pe termen lung sunt cele care î]i pot oferi echilibru [i. Cipalser ofer` garan]ie. v Soferi transport international de persoane : Cerinte: posesor permis de cond cat D.ro. conform normelor europene actuale din domeniu. v`d c` ave]i REZULTATELE EXTRAGERILOR DIN 15 IULIE 2010 i SUPER LOTO "5/40" i JOKER EXTRAGEREA I (1/20): 3 EXTRAGEREA A II-A (5/45): 43.eureko. Eureko BV a lansat în România. dac` nu ne sim]im capabili. na]ionale [i multina]ionale. Eureko Pensii este membr` a grupului Eureko BV. spunând c` aceste proteste îl determin` s` continue procesul de reformare a statului. 20A. dar [i "leg`turile puterii cu infractori ca Bercea Mondialul". aflat în inspec]ie la centura de nord a Capitalei.sediu central: Timi[oara. experienta in domeniu.PERSONAL@ATLASSIB. investi]i profitabil de c`tre administrator. încredere. (1097) S. ce administreaz` conturile individuale a aproximativ 350. Uite. unul dintre cele mai puternice grupuri financiare din Europa. 29. casa fiind compusa din 3 camere. Unul dintre principiile Eureko Pensii este transparen]a. dup` care s-a urcat în ma[in`. bazat pe calific`rile necesare.351 lei. m`i oameni buni. mobil: 0722 632 054 E-mail office@cipalser. într-un flux tehnologic optimizat. Pentru concasarea bazaltului brut. asta-i mu[chi. la munc`. nu de el.RO Anun]uri licita]ii Intesa Sanpaolo Bank B. coridor. INTESA SANPAOLO ROMANIA S. dar unde.tel. asta-i solu]ia. "M`i b`ie]i. – din Arad. le-a spus Boc oamenilor. prin Portalul de Voce sau prin Contact Center-ul dedicat apelând 021. trebuie s` î]i creezi din timp un plan de economisire pentru aceast` etap` a vie]ii tale. constand in teren intravilan cu casa si garaj in suprafata de 784 mp. de ce nu. camara de alimente. Boc a încercat s` opreasc` huiduielile strigându-le "m`i fra]ilor.F. La munc`. care s-au recomandat drept poli]i[ti comunitari din sectorul 1 [i func]ionari concedia]i din prim`riile sectoarelor 1 [i 2. grup ce a anun]at recent un profit net de 1. transparen]` [i un parteneriat pe termen lung prin profesionalitatea serviciilor [i a produselor sale. et. hai s` st`m de vorb`". e-mail: luminita. cu atât viitoarea ta pensie va fi mai satisf`c`toare. Grupul de persoane. ANGAJEAZ~ v Ingineri mecanici: Cerinte: domiciuliu in Timisoara sau imprejurimi. La acest moment a intervenit în discu]ie [i ministrul transporturilor. "Ne lua]i de pro[ti. 16 iulie 2010 Actualitate Rena[terea b`n`]ean` 3 Emil Boc a fost huiduit pe centura Capitalei Premierul Emil Boc. s` [ti]i c` dac` v-a pus primarul Chiliman s` striga]i aici. Boc a replicat oferind exemple de proiecte de infrastructur` rutier` finalizate de guvern. c` ne-au dat afar`? Chiar a[a tâmpi]i ne crede]i ? De când sunte]i prim-ministru.9670 sau prin e-mail la pensii@eureko.A.A.C. te poti adresa agen]iei Eureko Timi[oara la numerele de telefon 0256 295 280 / 0726 342 379 sau la adresa Bd. 9. experienta min 1 an in domeniul transporturilor v Soferi transport persoane : Cerinte: posesor permis de cond cat D. Firma se mândre[te cu un portofoliu impresionant de lucr`ri realizate pentru companii de prestigiu. Dup` aceste replici. dar [i reabilitarea celor existente.A.gaman@intesasanpaolo.cipalser. Liviu Rebreanu nr. 0-257-308. el s-ar fi uitat "la stele".220. societatea Eureko Pensii. experienta min 2 ani in domeniul auto. 25 cute în timp record lucr`ri de infrastructur` de transport: drumuri pietruite. lucr`ri de reabilitare a drumurilor existente precum [i îndiguiri [i reabilit`ri de maluri. nr. + TVA. S. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi.949 E-MAIL: AUTOTIM. v Mecanic auto (motorist) : Cerinte: studii medii de specialitate. nu la fluierat". (1508) . care respect` cele mai înalte standarde din domeniu. O pensie administrat` privat î]i ofer` siguran]a unui venit stabil la momentul retragerii din activitate. str.. SANPAOLO ROMANIA S. în niciun caz. 0734 990. de cobai.ro. 0721 211. premierul s-a întors. Radu Berceanu. la numai 38 de kilometri de Timi[oara. TRANSPORT GRATUIT CU AUTOBUZELE SOCIET~}II INFORMA}II LA TEL. În iunie 2009 s-a încheiat prima fuziune de pe pia]a pensiilor din România prin fuziunea Fondului de Pilon II pe care îl administreaz` cu Fondul de Pensii Administrat Privat Bancpost. Valoarea sumelor administrate de companie în numele participan]ilor s`i se ridic` la aproximativ 200 de milioane lei. eu am muncit la coas`. 3. 88. vinde la licitatie publica imobilul situat in Sagu. 2. spunându-i c` sunt luate de "pro[ti [i cobai" prin t`ierea salariilor [i c` de când a preluat mandatul de primministru nu au v`zut nimic bun realizat.ro.) O afacere "tare ca piatra" Cribluri sp`late doar de la Cipalser Firma Cipalser realizeaz` orice tip de construc]ii civile noi.

st`ri meteodependente.n.400 de dasc`li au fost pu[i pe liber Austria Timi[oara Înc` 356 de profesori timi[eni risc` s` î[i piard` postul Moartea unui rugbist. Actualmente. a tran[at problema: "Dac` vorbim de 20 de clase mai pu]in. înainte oscila des. ca: aritmia. accident vascular cerebelos. tetraplegie (paralizie . aveam sl`biciuni. conform recomand`rilor [i pe parcurs s-au desumflat picioarele.40 Lugoj de la 11:00 la 12:00 Casa de Cultura a Sindicatelor str. Folosind produsul naturist "Promiod"am sim]it o îmbun`t`]ire general` a st`rii de s`n`tate .Unul dintre obiectivele cu caracter prioritar ale activit`]ii companiei \l constituie elaborarea unor noi preparate. incluse \n acest supliment alimentar. ulei de: c`tin` (Hippophae rhamnoides L. 1. ne-a declarat Gheorghe Nodi]i Dup` ce peste 1.B. Nicolae Balcescu nr. specializarea alt`dat` cerut` "mecanic auto" a r`mas cu (foto). s-a îmbun`t`]it starea general` a s`n`t`]ii. nu ame]esc [i nu mai am st`ri de le[in. în urma a dou` valuri de masive reduceri. Inspectorul [colar generaladjunct Ion Luican nu se arat` îns` prea îngrijorat. Acest lucru se întâmpl` oriunde în lume.Certificat de notificare AD-0131/11. lipsa elevilor atrage minusuri. P`rin]ii rugbistului sus]in c`.). hemoroizi. 70 ani. la care pot participa [i elevii corigen]i. precum [i liceele "Gerhardinum" [i.). Hunedoara Am multe probleme de s`n`tate . Cara[ Severin Am urmat produsul naturist "Promiod" cu mare încredere [i nu am dat gre[ . radiculit`. tromboflebit`. colite. DANA ISTRAT capita. când.deoarece mierea din componen]a produsului nu con]ine zah`r [i.Utilizarea suplimentului alimentar "Promiod" ca profilaxie contribuie la ridicarea imunit`]ii \mpotriva infec]iilor respiratorii virale. absolven]i ai ciclului gimnazial. Timi[oara De la 22 ani m` deranjeaz` exema. hepatite. m` deranjau dureri de constrîngere la nivelul inimii. pancreatite. V` mul]umim! Oprescu Mihai. am avut icter mecanic. de 19 ani. COSMOTE. urina des . pu]ini pretenden]i. accidentat grav.2 O]elu Ro[u de la 15:00 la 16:00 Casa de Cultur` str. hepatit` cronic`. noaptea nu se mai scoal` la toalet`. neurite.Feri]i-v` de contraf`cute!!Produsul a fost testat de ISP produsele contraf`cute!! Ia[i . CFR. Deasemenea. Am folosit produsul naturist "Promiod" [i pot s` spun cu precizie . pe pia]a României suntem cu produsul de baz` al companieiprodusul naturist "Promiod".4 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri. are efect antiinflamator [i antitumoral.Produsul ac]ioneaz` benefic \n st`ri posttraumatice. unde. deci absen]a fondurilor pentru salarii. Acum m` simt mult mai bine. Pe parcurs s-au ameliorat durerile la picioare.c` produsul este foarte eficient [i pl`cut la gust. Lenau nr. pacientul a ajuns la Timi[oara cu politraumatism vertebromedular C4-C5 (leziuni la coloana vertebral` la nivelul gâtului.400 de cadre didactice au fost eliminate din sistem. artroz`. A urmat produsul dat [i so]ul meu .ro.sc`zånd nivelul glicemiei din sânge. a contractat un virus.conform tehnologiilor speciale a \nv`]a]ilor ru[i din ora[ul Permi. O eficacitate deosebit` are "Promiod" cånd este \ntrebuin]at \mpotriva : sinuzitei.V` mul]umesc pentru produs.2010 Re[i]a de la 9:00 la 10:00 Casa de Cultura a Sindicatelor str.r.la voca]ional. plus înc` 53 din cel voca]ional s` î[i g`seasc` clien]ii. De[i urmeaz` o a treia edi]ie. suplimentar 1 flacon Pretul unui flacon este de 60RON Pentru pensionari si invalizi este de 55RON Informatii la tel:0744805532 ORANGE 0368433505 RDS 0731233697 VODAFONE 0767304865 COSMOTE ORANGE. 6.Modul de administrare-obligatoriu pe cale bucal` [i. psoriazisului. Pe parcursul administr`rii s-a reglat tensiunea arterial`.V` urez baft` în munca pe care o depune]i! Vaman Eugenia. Unit`]ile liceale cele mai afectate sunt Grupul {colar Auto.2010 Timi[oara de la 9:00 la 10:00. Baltarin Maria. nu au ocupat nici un loc. sugerând c` mai sunt persoane care vor veni la programele de studii cu frecven]` redus` sau f`r` frecven]`. dar peste o perioad` de timp reap`rea. gut`. Coordonatorul compartimentului de management [i resurse. de la 13:00 la 14:00 [i de la 17:00 la 18:00 hotel "Central" str. dar combinate \mpreun`. inima m` în]eap` mai rar. 0256/214815. jud.Este un produs extraordinar! S`n`tate cu arom` de miere S`n`tate cu arom` de miere.filiala ce produce "Promiod" pentru toate ]`rile Uniunei Europene. dar [i \n domeniul ginecologic. dilatarea varicoas` a venelor. solicit` de la A. Urmez produsul din luna ianuarie [i pe parcursul administr`rii a disparut exema.Produsul naturist "Promiod" exist` numai sub form` de gel. Acum urineaz` normal. {epetiuc Vasile. Am urmat produsul naturist "Promiod"în decurs de 2 luni. deseori f`ceam tratamente .V` mul]umesc foarte mult! Urmez produsul cu mare încredere. schema de personal din înv`]`mântul timi[ean ar putea fi diminuat` cu înc` 36 dasc`li. hernie de disc. haimoritei.paralel-local.n. Demetriade nr. Îl deranja prostata. pe data de 31 martie. Alexandru Gr`dinaru. Colegiul "Regele Ferdinand" (fost Energetic). Având în vedere faptul c` finan]area este per înseamn` 36 de norme t`iate". "A fost un caz foarte complicat care.Ukraina. 65 ani. s-a îmbun`t`]it [i pofta de mîncare. Suntem foarte bucuro[i c` am aflat despre acest produs minunat. etc.S. [i decedat în noaptea de miercuri spre joi. Totu[i.ån regenerarea suturilor postoperatorii. adenom de prostat`. propolis. cedru (Juniperus virginiana L. liceul din N`drag. 1-3 Timi[oara. fiind afectat` [i m`duva spin`rii n. dar [i \mpotriva: exemei. Piata generalului Dragalina nr. Este vorba de cazul rugbistului echipei CSU Aurel Vlaicu Arad. s-au regenerat r`nile. cât [i reproductiv: litiaz` urinar`. Pop Teodor. 70 ani.r. Înainte eram meteodependent` [i m` sim]eam foarte prost. Am aflat despre produsul naturist "Promiod" [i am decis s`l folosesc. Suplimentul alimentar "Promiod" \mbun`t`]e[te func]iile tractului gastrointestinal. boala ischemic` cardiac`. lucru pe care l-am explicat familiei.07. aviz de gospod`rire a apelor pentru exploatare nisip [i pietri[ din perimetru Criciova C.O eficacitate deosebit` are suplimentul alimentar "Promiod" \n caz de migrene.Sunt foarte mul]umit de produs [i-l recomand tuturor! Munteanu Teodora. dezintoxic` ficatul. în perioada în care acesta a fost conectat la aparatele de respira]ie artificial`. L~CR~MIOARA URSA Informare SC Timcon SA. Suplimentul alimentar "Promiod"regleaz` func]ia glandei tiroide. Pacientul era paralizat de la gât în jos [i trebuia pus pe aparate pentru a respira. afec]iuni de menisc [i a colului femural.A. A doua ac]iune de acest gen. Datorit` ac]iunii directe asupra pere]ilor vasculari scade nivelul colesterolului [i diminueaz` riscul aterosclerozei. s-au mic[orat venele de pe picioare. conjunctivit`. desf`[urat` luni. deseori ame]eam. hipertensiune gr. Alba M` deranjau durerile de picioare. se utilizeaz` \n profilaxia atât a patologiilor sistemului urinar.apelånd la reprezentan]a firmei. Alba Iulia. îmi venea greu s` m` deplasez. V` mul]umesc din suflet!Recomand produsul tuturor. RDS.A. ulcer stomacal [i duodenal. m` sc`rpinam pîn` la sînge [i îmi f`ceam r`ni. Nu avem nici o plângere din partea familiei. Ha]eg de la 17:00 la 18:00 Casa de Cultura str.Ac]iune de ne\nlocuit are suplimentul alimentar"Promiod"folosit \n caz de : artrit`. care apareau în timpul mersului la 30-40 metri.Suplimentul alimentar "Promiod" este produs de concernul din ora[ul Kiev. cistit`. sinuzit` etc. 0256/214809. respectiv. managerul Spitalului Jude]ean Timi[oara [i medic la Casa Austria.) [i dovleac (Cucurbita pepo).1 Caransebe[ de la 13:00 la 14:00 Muzeul Judetean de Granita str. sl`biciuni. pot s` merg mai mult timp. surprinz`tor. m` simt mai energic. Potrivit medicilor. in apropierea castelului "Huniade" Cura pentru boli cronice include 3 flacoane Cura profilactica include 2 flacoane Pentru proceduri locale.Este eficient [i \mpotriva diabetului zaharat.2 Data: 23.). 24 de elevi. inspector [colar general-adjunct Cornel Petroman. este pu]in probabil ca 577 de locuri libere din înv`]`mântul teoretic [i tehnologic. Tudor Vladimirescu nr. reumatism. A. candida]i din seriile anterioare [i repeten]ii. mi-a trecut mînc`rimea. m` deplasam cu greutate. am for]`. "Promiod" . "Apifito" este una dintre cele mai mari companii interna]ionale produc`toare de produse naturiste. nu avea jet normal. Probabil [i Ministerul S`n`t`]ii ne va solicita s` analiz`m cazul". Produsul naturist "Promiod" este numai sub o singur` form`-gel.În acest scop a fost creat departamentul de cercetare \n cadrul c`ruia \[i desf`[oar` activitatea speciali[ti din diferite domenii [tiin]ifice. pneumonii). VODAFONE.07. am`r`ciune. Jud. 74 ani. stenocardia. pus` pe seama unui virus contractat în unitatea sanitar` Ministerul S`n`t`]ii ar putea solicita o anchet` la Spitalul Jude]ean Timi[oara dup` ce rudele unui pacient au reclamat în pres` c` decesul acestuia a fost cauzat de un virus contractat în unitatea sanitar`. a fost externat. elaborate de savan]ii ru[i. urmând a fi tratat în continuare la o clinic` din Oradea. mialgii. arsuri stomacale.cât [i \n miopie. conform formulei speciale. chiar [i \mpotriva patologiilor bronhopulmonare (bron[ite. (1524) ajutor. 70 ani. regleaz` flora intestinal` \n caz de disbacterioz`. m` deplasez mult mai u[or. 121-122 amplasate \n comuna G`vojdia.Poate fi procurat de la unicul distribuitor din România la momentul expozi]iei sau prin servicii po[tale. care au fost pleca]i din localitate sau. tel.06. eram nervoas` [i uneori pe parcursul zilei pierdeam cuno[tin]a . m` mi[c mult mai u[or . în meciul echipei sale cu CSM {tiin]a Baia Mare. 68 ani.apifito. str. dureri de stomac mai ales dup` mese.combina]ia cu uleiurile respective ac]ioneaz` benefic asupra pancreasului. prostatit`. mai ales la urcatul sc`rilor aveam nevoie de Data: 22. "Waldorf" . vom ini]ia o anchet`.Se lucreaz` \n stråns` colaborare cu institu]iile de [tiin]` [i cercetare de elit`. Pacientul a fost internat la Casa Austria din ziua producerii accidentului pân` în 22 iunie. astm. gastrit`. 16 iulie 2010 Anchet` la Casa Dup` ce 1.net . uneori m` deranja inima. cear` de albine.alegere corect` pentru cei ce tind a fi s`n`to[i prin puterile naturii.n. infec]ia fiindu-i letal`. am for]` [i energie. Acum respira]ia este mai u[oar`. Ace[tia provin din mediul liceal [i sunt victimele nerealiz`rii planului de [colarizare aprobat pentru noul an [colar. din diferite motive. distonie vegetovascular`. 1-2. din cauza tuturor leziunilor [i deranjamentelor organice. avea [anse de supravie]uire foarte mici. i-a repartizat pe cei 23 de copii care [i-au recompletat formularele.r."Promiod" a fost elaborat cu 8 ani \n urm` de savan]ii ru[i.care efectueaz` test`ri clinice [i preclinice ale preparatelor. etc.care deasemenea a ob]inut rezultate de îmbun`t`]ire a s`n`t`]ii.). Libertatii nr. otitei."Promiodul" are o putere enorm`.) sunt posibile infec]ii la nivelul tractului respirator. fax. Caransebe[.ce include toate propriet`?ile posibile ale mierii [i componentelor ei.B. pîn` la valorile de 200/120 mmHg [i aveam dispnee la efort [i în repaos. nu au fost cuprin[i la primele repartiz`ri. Se [tie c` dup` 45 zile de la intuba]ie (conectarea la aparatele de respira]ie artificial` .r. iar ziua uneori se sc`pa. 22 Decembrie 1989 nr. Dup` prima etap` a repartiz`rii computerizate. "Tudor T`n`sescu". în intervalul 1-10 septembrie. Poate fi utilizat \n profilaxii cardiovasculare. Toate ingredientele sunt colectate \n mun]ii Ural [i anume: miere ce nu con]ine zah`r. glaucom. De luni pina vineri intre orele 9:00 – 17:00 www. Fiecare din ace[ti componen]i au multiple efecte benefice asupra organismului. la solicitarea familiei. Timi[oara Aveam picioarele foarte umflate [i m` deranja un prurit accentuat la nivelul edemelor. osteohondroz`. Hunedoara Am foarte multe probleme de s`n`tate .2009. Am f`cut eforturi deosebite. insuficien]` respiratorie cu dependen]` de suport mecanic (imposibilitatea de a respira f`r` ajutorul aparatelor . Am urmat produsul naturist "Promiod"[i s-au ameliorat durerile digestive.

n.) Nev`z`tori cu permise de conducere auto În urma ac]iunii de verificare a dosarelor persoanelor încadrate în diferite grade de handicap. în loc de patru. care posed` [i permis de conducere auto. în urma vânz`rii în farmacii a simbolului campaniei (un breloc de dimensiunile unei monede de 50 de bani pe care este inscrip]ionat` o inim` de copil . au fost identifica]i 387 de beneficiari ai indemniza]iei pentru persoane cu deficien]e de vedere (care ar trebui s` se acorde pentru afec]iuni suficient de grave încât s` nu permit` urcarea la volan [i circula]ia pe drumurile publice). Criza de personal este [i mai acut` dup` ora 15. Începând de ieri. ini]iat` de un lan] farmaceutic. sum` strâns` în urma campaniei "Fii cu inima al`turi de copii". "Avem doar o circa 90 de paciente.). La ora actual`. num`r insuficient pentru a acoperi deficitul. iar noi [i înainte ne-am confruntat cu deficit de personal. iar. Prin compararea datelor existente la ITM Timi[ cu cele de la Serviciul de permise [i înmatriculare a vehiculelor din cadrul Prefecturii Timi[.februarie 2010. Inpectoratul Teritorial de Munc` Timi[ i-a avut în aten]ie [i pe cei 2.) {coala cu clasele I-VIII nr.ce poate fi utilizat de cump`r`tori pentru a "închiria" c`rucioarele din supermarketuri . renovate din dona]ii Clinica de Obstetric`-Ginecologie "Bega" a Spitalului Jude]ean Timi[oara beneficiaz` de o dona]ie de 33.) n-am avut material moale pentru opera]ii".care a fost comercializat la pre]ul de trei lei). De asemenea. (1523) . 16 iulie 2010 Actualitate lucreaz` la patru s`li de opera]ie. Rena[terea b`n`]ean` 5 S`n`tatea. când o asistent` [i o infirmier` care face [i munc` de femeie de serviciu asigur` asisten]a medical`. se fac verific`ri pentru a se stabili dac` cei aproape 400 de timi[eni au dobândit deficien]a de vedere înainte sau dup` ob]inerea permiselor. azi (ieri . Andrei Orban nici nu a apucat s` se familiarizeze bine cu atribu]iile ce-i reveneau. DANA ISTRAT importante în ceea ce prive[te materialele sanitare. îngrijirea [i cur`]enia pentru Guvernul a renun]at la subprefectul Andrei Orban Dup` ce a depus jur`mântul la învestirea în func]ia de subprefect de Timi[ în data de 26 mai 2010. nu avem pansamente.D.n. Fondurile au fost strânse în perioada noiembrie 2009 . dona]ia va fi folosit` pentru reabilitarea s`lilor de na[tere [i a blocului operator. "Este perioada concediilor. La Clinica "Bega" vor fi scoase la concurs trei posturi (dou` de asistent` medical` [i unul de îngrijitor cur`]enie).D.265 de timi[eni care beneficiaz` de indemniza]ii pentru deficien]e de vedere.r. "Nu avem fire de sutur` (a]` chirurgical` . c` guvernul Boc a hot`rât s` înjum`t`]easc` num`rul de asemenea înal]i func]ionari publici. 25 Angajeaz` Cu norm` \ntreag` ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU Informa]ii la telefonul 0256/465120. singurul subprefect de Timi[ r`mânând Zoltan Marossy. a completat Marius Craina.r.000 de lei. Totul a pornit de la sesiz`rile unor vecini sau cunoscu]i care au constatat c` a[a-zi[ii nev`z`tori citesc. iar unii chiar conduc autoturisme. de la Clinica "Bega". a explicat Craina. Andrei Orban nu mai ocup` aceast` func]ie. Situa]ia personalului este grav`: o singur` asistent` medical` de terapie-intensiv` singur` asistent` de terapie-intensiv`. La patru s`li de opera]ie sunt doar dou` instrumentare [i dou` infirmiere". (D. câte o instrumentar` [i o infirmier` trebuie s` fac` fa]` la dou` opera]ii simultane. Potrivit medicilor de la Clinica "Bega". ne-a declarat medicul Marius Craina. a precizat Marius Craina. Dup`-masa avem o singur` asistent` [i o singur` infirmier` pe tot etajul. (D.vineri. adic` la peste 90 de paturi". "E ca [i cum ai muri de sete [i ai primi doar o pic`tur` de ap`". în colaps La Clinica "Bega" nu mai exist` materiale pentru opera]ii Clinica de Obstetric`-Ginecologie "Bega" a spitalului Jude]ean Timi[oara se confrunt` în aceste zile cu un deficit mare de personal [i cu lipsuri S`lile de na[teri [i blocul operator.

în dosarul diplomelor false. în zilele de mar]i [i joi. 58B. circula]ia este îngreunat` din cauza degrad`rii drumului. ieri. Pe drumul na]ional DN 79A 79A. datorit` surp`rii pe partea stâng` a pode]ului de la pozi]ia kilometric` men]ionat`. Dup` doi ani de procese. În pofida faptului c` avoca]ii acestuia au reu[it str`mutarea procesului la Craiova . ieri. de fapt. Acest fapt se datoreaz` pr`bu[irii corpului drumului pe o lungime de 30 m. La G`taia pe DN 58B la km G`taia. Pe DN 7 în apropiere de Or`[tie 7. circula]ia rutier` se desf`[oar` pe jum`tate de carosabil. la Jupa [i Doma[nea.DN 6 Iablani]a .000 de euro mit` ca s` le dea licen]a mai multor studen]i din Caransebe[ ai Facult`]ii de Drept din cadrul acestei universit`]i. traficul derulându-se pe jum`tate de carosabil. între Ilia (int. 46+711 [i la km 47+656.246 620/ 246 628. fie sunt demarate lucr`ri de reabilitare cu sectoare izolate. Cocoan` a primit o sentin]` la care nu se a[tepta. pe o por]iune izolat`.5 t.Timi[oara pot fi ob]inute la dispeceratul institu]iei. Pe DN 79. pe DN 59C circula]ia este îngreunat` din cauza consolid`rii sistemului rutier. în seara de 19 august 2008. îns` n-au reu[it s` strâng` suficiente probe incriminatorii decât pentru cei 50. pentru realizarea sensului giratoriu. arestat în dosarul diplomelor false Gheorghe Stancu. i-a pulverizat uneia dintre farmaciste un spray lacrimogen în ochi. s`-[i procure fortral din farmacie pentru uzul propriu. motiv pentru care se circul` pe jum`tate de carosabil. fost angajat în Ministerul Administra]iei [i Internelor. este permis` doar autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` de 40 tone.R. s-a închis circula]ia rutier` pe centura de ocolire a municipiului Timi[oara. r`nit` [i ea în acel tragic accident. în noaptea de 13 spre 14 mai.5 t se desf`[oar` în continuare pe ruta ocolitoare:DN 6 Or[ova . iar circula]ia se desf`[oar` pe variantele de serviciu ale acestora. de magistra]ii timi[oreni. [oferul de 34 de ani care. Prigor Globul Craiovei precum [i la Petnic drumul este îngreunat din Petnic. la Co[tei. Din acela[i motiv [i pe drumul na]ional DN 76. Între Jimbolia [i Sânnicolau Mare. între orele 10-13. astfel încât. 50.ro/ informatii. între Lugoj [i Fârliug se consolideaz` sistemul rutier. Oamenii legii anchetau un caz de trafic de droguri. Mama lui Lucian a declarat. Nicoleta Gum`.5 t. care sunt semaforizate sau unde traficul este dirijat prin pilo]i de circula]ie. din cauza lucr`rilor de consolidare a podurilor.[i a faptului c` instan]a doljean` a decis judecarea lui în stare de libertate. a fost condamnat s` isp`[easc` patru Profesor de drept de la Hyperion. duminic` [i s`rb`torile legale (între orele 622) este interzis` circula]ia autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` mai mare de 7.DN 57 Dubova. Iablani]a. la telefoanele: 0256. Datorit` continu`rii lucr`rilor la centura ocolitoare a municipiului Lugoj sunt instituite restric]ii de circula]ie pe DN 68A . circula]ia desf`[urându-se pe variant` local` de serviciu.6 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri. La consolidarea unui pod se va lucra [i la P`uli[ În prezent.D.5t. localit`]ile Cenei [i Cruceni se circul` pe jum`tate de carosabil. Iosif Cocoan`. fapt pentru care se circul` pe jum`tate de carosabil. este acuzat de procurori c` ar fi primit aproape 50. na]ional DN 67D se desf`[oar` lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN Autorul jafului de la Farmacia Vlad.000 de lei prietenei lui Lucian Reja.21 septembrie 2010. [i a studentului Eugen Tacot`. [i 10. cu câteva minute înainte ca angajatele s` încuie u[a. Circula]ia autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` mai mare de 3. cu circula]ie pe jum`tate din partea carosabil`. La podul din apropierea localit`]ii Otelec s-a impus o restric]ie de tonaj de 20 t. care locuie[te în Timi[oara. circula]ia se deruleaz` pe varianta de serviciu. obligândul pe Cocoan` [i la plata unor daune morale destul de consistente: trei milioane de lei mamei tân`rului ucis.124+679 Lainici . Borlovenii Noi [i Iablani]a circula]ia este îngreunat` datorit` unor lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. circula]ia vehiculelor se desf`[oar` deviat. restric]ii de circula]ie s-au impus la intersec]ia centurii municipiului Lugoj cu DN 6. Atacatorul a fost adus. DN 6 între localit`]ile Doma[nea [i Lugoj se execut` lucr`ri de reabilitare . în luna iulie 2010.000 de lei taximetristului acro[at de Cocoan`. în acela[i dosar.000 de euro colecta]i de la studen]ii c`r`[eni. Pe acela[i drum na]ional. printre suspec]i num`rându-se [i autorul jafului respectiv. v`t`mare corporal` din culp` [i fug` de la locul accidentului. Pe DN 57B între localit`]ile Oravi]a [i Bozovici precum [i între Bozovici. înainte ca bolidul s`-i curme via]a tân`rului de 28 de ani. pentru realizarea pasajului.P. pe rute ocolitoare. la km 32]904 circula]ia se desf`[oar` alternativ în ambele sensuri. fiind cercetat [i pentru trafic de droguri. pentru infrac]iunea de omor din culp` în accidentele rutiere s`vâr[it` în România de regul` se scap` cu o pedeaps` cu suspendare. la V`li[oara s-a impus o restric]ie de vitez` de 30 km/ or`. De asemenea. din data de 15 iunie [i pân` în 15 septembrie 2010 este instituit` o restric]ie de tonaj. Judec`torii craioveni au decis altfel îns`. cu care profesorul ar fi avut [i o întrevedere înainte de examenul de licen]`. circula]ia P`uli[. 57B. Pe drumul na]ional DN 59B în 59B.Petro[ani este închis`. circula]ia rutier` pe DN 66 km 123+667 . iar circula]ia se desf`[oar` pe jum`tate de cale. între localit`]ile E[elni]a [i Svini]a. Dubova [i Naid`[ circula]ia este îngreunat` din cauza unor lucr`ri de consolidare. procurorii s-au întors cu 180 de grade [i au decis s` îl lase pe tân`r în libertate. între Arad [i Zerind se reabiliteaz` sistemul rutier. circula]ia derulându-se pe variante de serviciu.. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN . instan]a timi[orean` a decis arestarea. cu o restric]ie de tonaj de 3. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN Restric]ii de circula]ie . în ambele sensuri.cu DN 68A) [i Arad (intrare în municipiu). În localit`]ile Prigor. motiv pentru care circula]ia este îngreunat` pe sectoare. În intervalul 26 aprilie . la Jamu Mare exist` restric]ie de tonaj de 12. Profesorul universitar. Tot pe DN 57. la Vârfurile se execut` lucr`ri de consolidare a sistemului rutier.DN 57 Moldova Nou` . sau prin accesarea: www. Tân`rul de 25 de ani. dar c` nici o pedeaps` nu i s-ar p`rea prea mare pentru cel care i-a ucis fiul. se va lucreaz` la reabilitarea unui pod. chiar dac` au existat mul]i sceptici în jurul ei care s-au îndoit de buna credin]` a magistra]ilor implica]i în acest dosar. De asemenea. Aurelia Gr`mescu. l-a ucis cu un Ferrari pe Lucian Reja. pentru a le da asigur`ri c` îl vor lua f`r` probleme. profesor de drept civil la Universitatea Hyperion din Bucure[ti. a luat din cas` 100 de lei [i s-a f`cut nev`zut. a fost arestat preventiv.DN 57 Oravi]a . la audieri în fa]a procurorilor timi[oreni.DN 57B Bozovici . fapt datorat lucr`rilor de consolidare a dou` poduri. El este b`nuit c` face parte dintr-o re]ea de crim` organizat` [i c` în noaptea jafului ar fi inten]ionat. se circul` pe jum`tate de cale. c` are încredere c` judec`toarea îl va condamna la închisoare pe Cocoan`. astfel încât se circul` pe jum`tate din partea carosabil`.luna iulie 2010 V` comunic`m restric]iile de circula]ie pe drumurile na]ionale din administrarea Direc]iei Regionale de Drumuri [i Poduri Timi[oara. cauza lucr`rilor de consolidare a podurilor. în zilele de sâmb`t`. Craiovei. La Gr`dinari datorit` consolid`rii Gr`dinari.. mama lui Lucian Reja. circula]ia fiind îngreunat` pe sectoare. a intrat în farmacie cu o glug` pe cap. Pe Valea Cernei pe drumul Cernei. f`r` ca ace[tia s` mai trebuiasc` s` înve]e.pentru a sc`pa de presiunea mediatic` din Timi[oara . respectiv pe varianta de serviciu. Pe drumul na]ional DN 58A 58A. Tot pe DN 79A. între sensul giratoriu cu DJ 609D spre Aeroportul "Traian Vuia" Timi[oara [i DN 69 spre Arad. În perioada de timp men]ionat`. fiul unui prosper om de afaceri din Timi[oara. cercetat în stare de libertate Ho]ul care. ani dup` gratii pentru omor din culp`. Din data de 21 iunie. Pe sectorul de drum european 6.drdptm. 16 iulie 2010 Patru ani de închisoare pentru Adrian Cocoan` Patru ani de pu[c`rie trebuie s` execute Adrian Iosif Cocoan`. Anchetatorii suspecteaz` c` profesorul ar fi primit bani [i de la al]i cursan]i ai universit`]ii din ]ar`. Tot pe DN 7. cel care a intermediat [paga dintre colegii s`i [i cadrele didactice. iar în localitatea Avram Iancu se lucreaz` la consolidarea podului.htm. fapt pentru care se circul` pe jum`tate din carosabil. Pe DN 57 între localit`]ile 57. în timp ce acesta se afla pe trotuar. La Buce[ Vulcan pe DN 74 Vulcan.unde fie se circul` pe variantele de serviciu ale unor poduri. a directoarei filialei universit`]ii din Caransebe[. potrivit unor surse din rândul anchetatorilor. în urm` cu câteva luni. În urm` cu câteva zile. între Aninoasa [i Ha]eg se execut` lucr`ri de amenajare [i reabilitare. Informa]ii privind starea re]elei de drumuri administrate de D. Cu atât mai nea[teptat` e cu cât. pe sectoare.în municipiul Lugoj. s-a ar`tat încrez`toare în completul de judecat` craiovean înc` de la început. În urma audierilor îns`. podului. lucr`rile executându-se pe tronsoane. a jefuit Farmacia Vlad din Timi[oara a fost re]inut de poli]i[tii de la Crim` organizat` în localitatea Drobeta TurnuSeverin. pentru aproximativ 15 zile lucr`toare. pe jum`tate de parte carosabil`.

16 iulie 2010 |nv`]`månt Rena[terea b`n`]ean` 7 cyan magenta yellow black .vineri.

iar în august mai sunt programate dou` concursuri de atletism [i unul de judo. cel pu]in trei juc`tori sub 21 de ani. 22 de argint argint [i dou` de bronz la Cupa României. Khazar Lankaran a terminat edi]ia 2009/2010 a campionatului Azerbaidjanului pe locul 4. Jocurile tur vor avea loc în 22 septembrie. DARIUS PETRU au fost ob]inute de talenta]ii sportivi de la sec]ia de gimnastic`. scor 2-0 (1-0). ieri. am avut sportivi de la mai multe sec]ii ale clubului nostru care au f`cut parte din loturile na]ionale ale României [i al]ii cu dubl` legitimare care au jucat la echipele de seniori din ora[. programat` în 2 octombrie. Popovici (Mera '46). Poli 2002 a câ[tigat faza jude]ean` Timi[ a competi]iei. BC Mure[ BCM Elba Timi[oara. Negocirile dintre cele dou` cluburi pentru Pârvan au durat mai mult decât se a[teptau oficialii de pe Bega. lâng` Predeal. CSM Oradea . dup` ce testul cu echipa arab` Al Saad. Ambele goluri ale b`n`]enilor au fost marcate în repriza secund`. I.8 Rena[terea b`n`]ean` Sport vineri. în fa]a Olimpiei B`l]i [i a[teapt` cu relaxare man[a secund` din turul doi preliminar al Europa League. care în stagiunea precedent` a câ[tigat în premier` competi]ia. DARIUS PETRU Rednic va antrena în Azerbaidjan Tehnicianul Mircea Rednic a devenit. a spus Moat`r. care la un moment nu mai credeau în perfectarea acestei mut`ri. fiind eliminat` de Olimpia B`l]i (Republica Moldova). 23 de argint [i 19 de bronz) la cupe memoriale. Directorul CS{ Lugoj a mai precizat c` inspectoratul a mai asigurat dou` tabere de cantonament.) Cupa României. Din totalul de 60 de medalii. Noile achizi]ii se vor afla începând de luni sub comanda antrenorului Otto Hell în cantonamentul de la Ocna {ugatag. pe toat` durata întâlnirii. Echipele din e[alonul al treilea trebuie s` utilizeze. acesta urmând s` îmbrace în turul sezonului 2010/2011 tricoul alb-violet al Politehnicii Timi[oara. Ilie Vaidasigan.Unirea Sânnicolau Mare sunt confrunt`rile în care sunt implicate reprezentante ale celui mai vestic jude] al ]`rii. de Pobeda Dude[tii Vechi.CSU Bra[ov. din nou la drum Cupa României la fotbal programeaz` mâine partidele fazei I. care au mai cucerit titlul na]ional pe echipe la juniori IV [i cel de vicecampioni la juniori III. CS{ Miercurea Ciuc .45. 69). Echipele câ[tig`toare se vor califica în sferturile de final` ale Cupei României.Poli Ia[i.Milenium Giarmata [i Progresul G`taia . "Pe lâng` aceste medalii.Alexa (Poparadu '83) . care. prin tragere la sor]i. BC Mure[ . dar ]in s` mai mul]umesc pentru Bilan] bun pentru CS{ Lugoj În cursul anului [colar 2009/2010. În runda inaugural` a Diviziei A la masculin. asear`."U" Mobitelco Cluj-Napoca. cele [ase sec]ii ale clubului au reu[it s` câ[tige nu mai pu]in de 60 de medalii. dar [i cel al partidelor din prima etap` a Diviziei A. Cele dou` p`r]i au semnat contractul la Istanbul. 88).F. cu care a semnat un contract pe doi ani. D. 83). (M.Bonfim (Dukici '78). au mai fost ob]inute nou` medalii de aur [i patru de argint la Campionatele Na]ionale {colare. Partida retur se va disputa în data de 22 iulie. pentru 20 de sportivi lugojeni de la sec]iile de gimnastic`. la rândul s`u.Ferencvaros Budapesta 2-1 (0-0) Alb-viole]ii au fost nevoi]i s`-[i caute alt adversar pentru ultimul amical al stagiului centralizat din Austria. 79). Energia Rovinari . Viitorul Sânandrei CS Ineu. a c`zut.BCM Pite[ti.CSU Bra[ov [i "U" Mobitelco Cluj-Napoca .Mama Mia Becicherecu Mic.CSM Bucure[ti. programul meciurilor din turul I al Cupei României. gra]ie ministerului de resort. a renun]at pân` la iarn` la serviciile extremei dreapta Sebastian Pârvan.Gaz Metan Media[. subliniind: "Pe plan financiar. DARIUS PETRU Dinamo. precum [i 118 medalii (44 de aur. în luna august. pentru c` s`pt`mâna viitoare trei sportivi lugojeni vor participa la CN de atletism rezervat juniorilor III. Beach-voleiul lugojean [i-a reconfimat valoarea [i în acest an prin cele patru medalii (dou` de aur [i câte una de argint [i de bronz). Dinamo s-a impus.Axente.CS Otopeni. scor 6-4 (2-2 la finalul timpului regulamentar de joc [i a celor dou` reprize de prelungire). De asemenea. din care 19 de aur.Curtean (Bourceanu '46). BCM Pite[ti . sezonul 2010/2011. directorul Clubului Sportiv {colar Lugoj. DARIUS PETRU "Câinii ro[ii" [i-au început aventura european` în Moldova. Elevii lui Vladimir Petrovici au reu[it s`-[i p`streze invincibilitatea [i dup` cea de-a [asea confuntare f`r` miz` a verii. bilan]ul ar putea fi [i mai bun. iar tinerii atle]i lugojeni au ob]inut o medalie de argint [i una de bronz. Pân` la încheierea efectiv` a anului [colar. când Marius Niculae a fost eliminat pentru un fault asupra lui Cheltuial`. cantona]i [i ei pe lâng` Flachau.CS Otopeni. iar cele retur patru zile mai târziu. ieri. 66) [i Axente (min. Patru meciuri prezint` interes sporit pentru iubitorii sportului-rege timi[ean. NICOLAE LAIE}IU cyan magenta yellow black . noul antrenor al echipei FK Khazar Lankaran. care prin I{J Timi[ ne-a asigurat o finan]are decent`. la M`n`[tiur. PETRU Handbal masculin Înc` un re[i]ean la Poli Vicecampioana României. preg`tit` de Cosmin Ol`roiu. iar cei de la greco-romane vor face un stagiu de preg`tire pe plan local. Reu[ita lui Ferencvaros a purtat semn`tura lui Heinz (min. lupte libere [i judo. Antrenorul sârb a folosit urm`torii juc`tori: Pantilimon . tinerii sportivi lugojeni au ob]inut rezultate excelente atât în competi]iile interne. Pe primul plan al activit`]ii noastre consider`m c` se afl` aceast` promovare a copiilor în sportul de performan]` [i în special la echipe din Lugoj".Energia Rovinari. în finalele de campionat na]ional. 2-1 asear` cu forma]ia din Budapesta. CSU Asesoft Ploie[ti . dup` cum ne-a declarat profesorul Simion Moat`r. Tame[ (Magera '46) . 41) [i L. CS{ Miercurea Ciuc . Cisovsky (Luchin '78). la ora actual` CS{ Lugoj nu are nici o datorie. De]in`toarea trofeului este BCM Elba Timi[oara. Goga (Penga '79). Poli Ia[i . de Magera (min. Alb-viole]ii vor reveni ast`zi în ]ar`. sec]iile de lupte greco-romane. 32 de argint [i 42 de bronz) în competi]ii [i turnee interna]ionale. de la ora 20. Ungurii de la Ferencvaros. Golurile au fost marcate de Pulhac (min. Gaz Metan Media[ . au acceptat propunerea unui meci de verificare contra Politehnicii Timi[oara. câte cinci medalii. Faza a doua va avea loc în ultima zi a lunii iulie. CSM Oradea BCM Elba Timi[oara [i Steaua Bucure[ti .SCM U Craiova.CSU Asesoft Ploie[ti. Echipa bucure[tean` a r`mas în inferioritate numeric`. Vrsici (Contra '70). cât [i comitetului de p`rin]i". câ[tigate la Mamaia. adversara forma]iei Dinamo Bucure[ti în man[a secund`. Poli II Timi[oara . Poli 2002 Timi[oara . Vor intra în scen` câ[tig`toarele etapelor jude]ene precum [i o parte a divizionarelor "C". Gruparea c`r`[ean` anun]ase recent cedarea tot sub form` de împrumut a unui alt juc`tor. 55 de medalii (13 de aur. ca [i calificat` loc urm`toarele meciuri: CSU Atlassib Sibiu . SCM U Craiova . la Bucure[ti. 16 iulie 2010 Baschet masculin Elba debuteaz` în deplasare Federa]ia Român` de Baschet a stabilit. a p`r`sit terenul mai devreme pentru un gest similar la Torje (min. în acest sezon. Astfel. Mircea Rednic a antrenat ultima dat` echipa rus` Alania Vladikavkaz. Ganea (min. libere [i judo au câ[tigat opt. Sandu (Scutaru '80) . În competi]ia KO se vor disputa urm`toarele confrunt`ri: CSU Atlassib Sibiu . în minutul 58.CSM Bucure[ti. La rândul lor. respectiv. dup` ce a trecut în final`.Steaua Bucure[ti. Echipa azer` a evoluat în primul tur preliminar al Ligii Europa. UCM Re[i]a. cât [i în cele [i 19 de bronz. cele mai multe (37) sprijin atât sponsorilor. [ase de Simion Moat`r extrene. vor avea Invincibili în amicale Poli Timi[oara .

câ[tig`toarea titlului [i a Cupei României. se arat` într-un comunicat al Yamaha. la Brno (Cehia). se men]ioneaz` pe site. dar cum în prim` instan]` nu s-au în]eles. mijloca[ul Michael Ballack. iar banii ob]inu]i din drepturile de televizare. a marcat un gol pentru echipa na]ional` a Uruguayului la turneul final al Cupei Mondiale din Africa de Sud. la Marele Premiu al Germaniei. duminic`. ieri. Ionu] Badea. Recuperarea lui Rossi a decurs foarte bine. mijloca[ul Bastian Schweinsteiger [i-a exprimat sus]inerea pentru Ballack. acest meci are [i o conota]ie umanitar`. Benone Laz`r a ales varianta Pandurii Târgu-Jiu. în vârst` de 23 de ani. a spus Schweinsteiger. sub rezerva avizului definitiv al medicului [ef al circuitului.vineri. Patronul Benone Laz`r a pus mai multe condi]ii pentru a renun]a la locul echipei Interna]ional Curta de Arge[ din prima lig`: antrenor la echipa din Liga I s` fie în continuare Ionu] Badea cu întregul s`u staff tehnic. programat` duminic`. miercuri sear`.) Khedira. dup` atacantul David Villa. Benone Laz`r. cu condi]ia ca numele ™Interna]ional¤ s` nu lipseasc` din titulatura viitoare a forma]iei". îns` oficializarea în]elegerii ar putea întârzia câteva zile. "Echipa Fiat Yamaha se va reuni la sfâr[itul acestei s`pt`mâni la Sachsenring. (M. va fi donat sinistra]ilor din Moldova. 6-8 fotbali[ti. Asta.F. medicii estimând o perioad` de indisponibilitate de 4-5 luni. În final. clubul iberic urmând s` pl`teasc` în schimbul mijloca[ului zece milioane de euro nem]ilor de la VfB Stuttgart. prin intermediul presei. dup` [ase s`pt`mâni de absen]`.) David Silva a semnat cu Manchester City Mijloca[ul spaniol David Silva a efectuat. în vârst` de 24 de ani. ar urma s` preg`tesc` Pandurii. "Dincolo de miza sportiv`. va evolua în noul sezon în Liga I. pe circuitul de la Misano (Italia) [i apoi la o alta pe 12 iulie.F. patronul grup`rii Interna]ional a negociat [i cu Grigore Sichitiu. Dumitru Dragomir. ieri. spunea. Philipp a preluat aceast` func]ie doar pentru c` Michael era accidentat". Pandurii a luat locul echipei Interna]ional Curtea de Arge[. pre[edintele de la Poli Ia[i. a anun]at Marca. unde va juca în urm`torii doi ani. care s-a retras. Philipp Lahm a spus c` nu vrea s`-mi returneze banderola. în urma unei c`z`turi în timpul încerc`rilor pentru Marele Premiu al Italiei. "Sunt de acord s` cedez echipa [i pe un euro. au declarat surse din cadrul clubului din Curtea de Arge[. a declarat Dragomir. Benone Laz`r a discutat cu pre[edintele Marian Condescu de la Pandurii Târgu-Jiu înc` de acum 15 zile posibilitatea acestei fuziuni. profitând de problemele financiare ale altor echipe.) Un procent de 30 la sut` din încas`rile rezultate în urma vânz`rii biletelor de intrare la Supercupa României . s` revin` în totalitate clubului Interna]ional Curtea de Arge[. retrogradând în Liga a II-a.450. pe aceea[i tem`. Forma]ia oltean` evit` pentru a doua oar` în patru ani e[alonul. (M. Pentru achizi]ionarea lui Silva. motociclistul italian Valentino Rossi.) cyan magenta yellow black . Totu[i. Ieri [i azi au avut loc discu]iile [i. pe Ballack s` pun` punct carierei sale în echipa na]ional`. David Silva. Edi]ia 2010 a Supercupei României . scor 2-3. (M. s`pt`mâna trecut`. ca urmare a retragerii echipei din Liga I [i r`mânerea gorjenilor în prima divizie. fostul interna]ional Lothar Matthaus l-a sf`tuit.F. c` echipa Pandurii Târgu-Jiu. va participa. Khedira a fost inclus în echipa ideal` a Cupei Mondiale din 2010 de c`tre mai multe publica]ii sportive. la prezentarea sa oficial` în tricoul echipei Bayer Leverkusen. a informat. Pandurii Târgu-Jiu e oficial în Liga I. a declarat. de la ora 20. Lahm (26 de ani. ocupanta locului doi în Liga I. conform publica]iei Marca. astfel încât campionul mondial en-titre sper` s` poat` reveni mai repede decât era prev`zut. într-un moment pe care eu îl consider inoportun. (M. conform regulamentului. În timpul Cupei Mondiale. a c`rei împlinire va depinde de num`rul spectatorilor care vor fi prezen]i la stadion. între CFR Cluj. în timpul competi]iei. unde lui Jorge Lorenzo i se va al`tura Valentino Rossi. [i la Bayern München. O s` discut aceast` problem` cu Philipp". a spus Ballack.F. Napoli va pl`ti 20 de milioane de euro pentru interna]ionalul uruguayan. printre care cotidianul italian Gazzetta dello Sport. (M. la Mugello.Timi[oreana. Eram accidentat [i nu mam putut ap`ra. Edinson Cavani. în condi]iile în care 30 la sut` din încas`rile rezultate în urma vânz`rii biletelor de intrare vor sfâr[itul sezonului trecut. englezii au pl`tit 28. 1. noul antrenor? Tehnicianul echipei Interna]ional.) Michael Ballack vrea banderola înapoi Obi[nuitul c`pitan al reprezentativei Germaniei. care asigura prezen]a în prima lig` [i în campionatul urm`tor. Valentino Rossi (31 de ani) a suferit o dubl` fractur` de tibie [i peroneu la piciorul drept. aflat în convalescen]` dup` ce a c`zut pe 5 iunie. iar Interna]ional Curtea de Arge[ s-a situat pe pozi]ia a 14a. c` nu inten]ioneaz` s` îi returneze banderola lui Michael Ballack (33 de ani. în finala mic`. 71 selec]ii) declarase. El a fost operat. "Real Madrid este aproape de parafarea contractului cu mijloca[ul german".) Interna]ionalul german Sami Khedira ar putea semna un contract cu gruparea spaniol` Real Madrid. iar drepturile de televizare ar reveni patronului arge[enilor. pierdut` în fa]a Germaniei.30. 16 iulie 2010 Sport [i Pandurii va juca în Liga I. a cucerit titlul mondial cu reprezentativa Spaniei. "În viziunea mea. Federa]ia Român` de Fotbal a anun]at c` înaintea partidei se va ]ine un moment de reculegere în memoria celor care au c`zut victime inunda]iilor din ultima perioad`. (M. Ballack este c`pitan. "Discu]iile s-au finalizat. s` treac` la Pandurii. Exist` ierarhii.F. Totul s-a desf`[urat conform regulamentului l`". a anun]at echipa Yamaha. "Eu sunt c`pitanul echipei na]ionale. {i cotidianul As men]ioneaz` c` Sami Khedira este "foarte aproape de Real Madrid". Pandurii a ocupat locul 15 în clasament. pe stadionul "Dr. Constantin R`dulescu" din Cluj-Napoca. retrogradat` la sinistra]ii Moldovei Ionu] Badea. fi virate în beneficiul sinistra]ilor recentelor viituri din ]ara noastr`". De asemenea. mai mul]i juc`tori ai Interului. în locul forma]iei Interna]ional Curtea de Arge[. Nu avem cuno[tin]` dac` a fost vorba [i de o sum` de bani.000 de euro. totul e în regu- Rena[terea b`n`]ean` 9 Pandurii continu` în Liga I Fotbal [i pentru Interna]ional Curtea de Arge[ a aruncat prosopul Pre[edintele LPF.8 milioane de euro. Benone Laz`r. a declarat c` solicit` înapoi banderola purtat` de funda[ul Philipp Lahm la turneul final din Africa de Sud.Timi[oreana se va disputa. Moto GP "Doctorul" ar putea reveni în competi]ie Multiplul campion mondial. Valentino Rossi a participat la o [edin]` de teste pe 7 iulie. Coechipier cu Lahm [i la echipa na]ional`. duminic`. care va semna un contract pe cinci sezoane [i va avea un salariu anual de 1. Toate actele au fost depuse la Liga Profesionist` de Fotbal. f`r` a preciza vreo surs`. (M. prima dat` luând locul Sportului Studen]esc.) Madrid? din cauza unei accident`ri. La finalul sezonului trecut.75 de milioane de euro grup`rii FC Valencia.F. El este al doilea nume mare care p`r`se[te Valencia în aceast` var`. Cavani a ales Napoli la Real Oficialii clubului SSC Napoli au anun]at c` au ajuns la un acord cu gruparea US Palermo pentru achizi]ionarea atacantului uruguayan Edinson Cavani. site-ul oficial al Federa]iei Române de Fotbal. în 2006. vizita medical` [i a semnat un contract pe patru sezoane cu echipa Manchester City. îns` trebuie s` primeasc` aprobarea medicului [ef al circuitului înainte de a confirma participarea". [i Unirea Urziceni.F. 98 de selec]ii). plecat la FC Barcelona pentru 40 de milioane de euro. absent de la Cupa Mondial` aflat în func]ia respectiv` din anul 2004.

Timi[. Arad str. f`r` s` realizeze unde se urc`. Numai în Calea {agului sta]ioneaz`. primarul D`nu] Groza. De[i ma[ina l-a izbit serios. Tân`ra a virat la dreapta. C. cu cinci sau chiar opt locuri.10 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri.11.G.conform Fi[a postului Studii: [coala general`. Timi[ Pe durata angaj`rii domiciliul permanent la sediul Cantonului Cenad Atribu]iile : . a readus în aten]ie ieri problema transportatorilor-pirat care pot fi întâlni]i la aproape toate ie[irile din Timi[oara. Calea Aradului sau Calea Torontalului. iar num`rul doritorilor se cifreaz` la aproape 200. dar unii martori au spus c` ea a urcat cu autoturismul pe bordur` în condi]iile în care a încercat s` nu izbeasc` o alt` ma[in` care se deplasa pe bd. Timi[. cât [i Brigitte Sf`t au avut existen]e destul de zbuciumate [i tocmai acesta ar putea fi punctul de apropiere dintre ei. pe Clisura Dun`rii. pe care îi va programa pe serii. Surdu Emil Cuza Divor]at de câteva luni de Amalia. tel/fax 0256/403997. localitatea Timi[oara. 1. în persoana unei nu mai pu]in cunoscute femei de afaceri [i top-model. de o concuren]` neloial`. la Timi[oara. posesorii rablelor primind în schimbul acestora tichete valorice pentru achizi]ionarea unei ma[ini noi. Este îns` convins c` vor fi peste 300 de doritori.I. jud. str. când ace[tia primesc [i un cadou. al`turi de care Ilie N`stase a fost v`zut ast`zi la plimbare pe str`zile Timi[oarei. de luni pân` vineri \ntre orele 8-16. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul proiectantului general SC ARHI 3D SRL \n Timi[oara. jud. iau câte o amend` pe care o scot într-o zi de lucru".A. Atât Ilie N`stase. dup` num`rul de locuri din autocar. Liviu Rebreanu nr. Arad din mun. \n zilele de luni-joi \ntre orele 8-16.AGENT HIDROTEHNIC Concursul va avea loc la sediul forma]iei Cenad – canton Cenad din com.U. TEL. Deja au r`mas. în 2010 s-a b`tut recordul la rable comparativ cu anii trecu]i.com.. tematica pt. calificare de agent hidrotehnic Durata muncii: . care existau în 2004.P. Rela]ia pare s` se fi înfiripat de circa o lun` de zile [i este destul de controversat`. (D.R. astfel. 24. Potrivit Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Timi[.) ANUN} SISTEMUL DE GOSPOD~RIRE A APELOR ARAD Organizeaz` CONCURS pentru ocuparea urm`torului post vacant: 1. primarul celui mai prosper or`[el din Timi[. str. b-dul Eroilor de la Tisa nr. L~CR~MIOARA URSA Tân`r luat pe capot` direct de pe trotuar Accident incredibil ieri diminea]`. nr. 0257-280362. din cele 100 de firme în domeniu. starea tân`rului este stabil` [i medicii nu se a[teapt` la complica]ii. în zona "Turist". Urm`toarea echip` va porni spre b`trânul fluviu luni. c` listele sunt deschise de o s`pt`mân`. Firmele autorizate de transport au parte. Potrivit poli]i[tilor de la Rutier`. Liviu Rebreanu. fiind accesibil` [i persoanelor cu handicap imobilizate în scaunul cu rotile. Detaliile vor fi analizate. Timi[. Cenad – Sediu forma]ia Cenad – Canton Cenad. doar cinci-[ase care mai lucreaz` în ziua de azi. Cenad jud. care nu s-a ales decât cu traumatisme u[oare. acces gratuit la [trandul termal [i beneficiaz` de consulta]ii gratuite la un medic oftalmolog. "În asemenea condi]ii. Dosarele candida]ilor pot fi depuse la sediul S.D. \n data de 03 08 2010 ora 10. pensionarii sunt reuni]i la balul lor. (C. în intersec]ia bulevardului Liviu Rebreanu cu Calea Martirilor. 22. 1 [i la sediul Camerei de Comer]. (D.200 de proprietari au sc`pat de rable în perioada februarie-iunie. în 2008 [i 2009 fiind colectate în jur de 900 de autovehicule. În afar` de momentele special preg`tite pentru ei de Pa[ti [i de Cr`ciun. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi[. Clien]ii îi prefer` pe pira]ii-auto pentru c` ar fi mai flexibili [i le permit s` stea în microbuze pân` când pleac`.) cyan magenta yellow black . \n termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anun]. Ace[ti pira]i-auto lucreaz` total la negru. au. Sânnicolau Mare. de multe riscuri. cazare. Arad pân` la data de 30 07 2010. Cu carnete la zi [i cotiza]ie de un leu pe lun`.926 mp [i declan[area etapei de \ncadrare pentru ob]inerea avizului de mediu. jud.200 de rable au fost casate Peste 3. 0257-281949.) Are Ilie N`stase o iubit` la Timi[oara? Peste 3. luând prin surprindere victima. 541/23. DIRECTOR ing. Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a acordului de mediu Camera de Comer]. din acest an.30. a precizat.2009 S = 79.8 ore pe zi (40 ore pe s`pt`mân`) Durata perioadei de prob`: 6 luni Documentele necesare \nscrierii la Concurs. (1521) Cel care îi înso]e[te. extravilan Ghiroda. fiind preluat rapid de o ambulan]` [i transportat la spital. str. dar dac` rela]ia este doar una pasager` sau are un viitor numai timpul o va putea spune. o dat` la doi ani. Cea mai recent` ac]iune preg`tit` pentru vârstnicii acestui or`[el este o excursie de o zi. Autovehiculele uzate au fost predate societ`]ilor de profil în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto na]ional.R. trântindu-l la p`mânt. Ludwig von Eybl nr. Amurgului nr. Timi[. Comentariile [i sugestiile se vor transmite \n scris la sediul ARPM Timi[oara. propus a fi amplasat \n loc Timi[oara. Unul dintre motivele pentru care au fost casate mai multe ma[ini îl constituie posibilitatea de a utiliza trei tichete valorice la cump`rarea unui autovehicul nou. jud.) Primarul din Sânnicolau Mare î[i scoate seniorii la Dun`re Dup` câ[tigarea alegerilor locale din 2008. Un tân`r care a[tepta pe trotuar culoarea verde a semaforului a fost luat pe capot` [i trântit la p`mânt de o [oferi]` aflat` la volanul unei Dacii. a afirmat Matei Suciu. Industrie [i Agricultur` Timi[oara anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire cl`dire pentru birouri [i corp parcare suprateran`dup` elaborare [i aprobare PUD prin HCL". Arad – compartimentul R. (D. i-a organizat pe pensionari într-o organiza]ie neguvernamental`. examinare. În acea zon` bordura este mai joas`.G. diverse autoturisme. care continu` cercet`rile pentru a stabili exact cine se face vinovat de producerea accidentului. inclusiv.A. de oamenii legii. cei peste 1.A. 610. care nici nu se gândea c` cineva ar putea s`-l loveasc` într-o asemenea manier`. Amurgului nr. Autovehiculele firmelor de transport de persoane trec pe la revizia tehnic` din [ase în [ase luni.U. 16 iulie 2010 Pira]ii auto î[i fac de cap la ie[irile din Timi[oara Matei Suciu. pe când cele obi[nuite. îns`. Este vorba despre b`n`]eanca Brigitte Torj (fost` Sf`t). Victoriei.100 de membri ai Asocia]iei "Seniorii sânmiclo[eni" au fost recupera]i social [i implica]i în mai multe evenimente locale. 101 jud. norocul a fost de partea b`iatului. Situa]ia este cam aceea[i [i la ie[irile de pe Calea Lugojului.D. ieri. iar dac` sunt prin[i. Condi]ii minime de ocupare: Localitatea [i jude]ul \n care se afl` postul vacant: . Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi[. depozitare [i servicii. 3. Industrie [i Agricultur` Timi[oara. fi[a postului [i alte rela]ii suplimentare se pot solicita la S. celebrul tenisman Ilie N`stase pare s`-[i fi g`sit perechea tocmai în ora[ul de pe Bega. iar c`l`torii. {oferi]a era în stare de [oc imediat dup` producerea accidentului. (1528) Anun] public SC TDV CONSULT SRL anun]` elaborarea primei versiuni a planului: PUZ – Realizare zon` de comer] . vineri \ntre orele 8-14. str. mai ales c` procesul de divor] al Brigittei Torj a fost suspendat acum câteva luni. vicepre[edinte al PSD Timi[. transportul legal de persoane va ajunge s` se desfiin]eze. iar în 2007.

Laz`r nr. DUMITRU RADA Rebus ORIZONTAL. din toat` inima. O. 6) M`soar` vârsta – Opac` 1 – Scaun de poveste. Vertical: 2) Ceart` (5). 1 renminbi chinezesc 0. ve]i ob]ine.1763. 1 lir` sterlin` 5.2284.4414. Încerca]i s` detensiona]i atmosfera. 220419). Ave]i [anse mari s` v` îmbun`t`]i]i situa]ia financiar`.00 {tiri + Sport 21. Brediceanu nr.8893. vineri \ntre orele 8-14. str. tel. Timi[.0408. 100 woni sud-coreeni 0. 5) Marea cea mare (5) – Scuipat cu dispre] (4). cu pu]in tact! SAGETATOR BALAN}~ BERBEC RAC HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP Dup`-amiaz` v` viziteaz` o rud` mai în vârst` [i v` ofer` un cadou de care v` bucura]i foarte mult. 4) Epoc` (3)..0482. C.1090. T. anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Dezvoltarea sistemului de ape interne de interes comun de pe malul Mure[ului" propus a fi amplasat \n extravilanul comunelor Beba Veche [i Dude[tii Vechi (canalul Ciarda Ro[ie km 5+590. 30-32. Farmacii Curs valutar servicii non-stop Vlad (bd 16 Decembrie 1989 nr.5362.10 Antologii muzicale 21. V` sf`tuim s` nu v` enerva]i. 6) Îns` (2) – Iaca . Amurgului. Gh. 1 [i la sediul Administra]iei Na]ional` a Îmbun`t`]irilor Funciare RA – Sucursala teritorial` Timi[ – Mure[ Inferior. Victoriei nr.9068. nr. care propune o afacere. Rela]iile cu partenerul de via]` parcurg o perioad` favorabil`.4055. Help Net (Bd. trece]i printr-o perioad` favorabil` [i v` în]elege]i excelent cu partenerul de via]`. 10) Familie de ]igani – Albul casei.9346. Bråndu[ei nr. 0256/ 287406.00 Emisiune în limba sârb` 16.1779.. depozit [i locuin]e de serviciu. 1 dolar canadian 3. 4) Merge la un suc (3) – Elena Cârstea (2). Diminea]` ave]i parte de câteva momente mai încordate. V` sf`tuim s` v` baza]i pe intui]ie [i s` nu da]i imediat un r`spuns. 1 zlot polonez 1..4213. 1 dinar sârbesc 0. Timi[oara. 16 iulie 2010 SC BIBUS SES SRL anun]` publicul interesat asupra depunerii documenta]iei de PUZ – Cl`dure de birouri. tel. str. Timi[. N. 1) În nici un caz. 8) Articol demonstrativ (3). IGA. 8. 1 coroan` danez` 0. 1 coroan` suedez` 0. 9) A str`nuta – Formate 6 din trepte. 1 real brazilian 1. tel. 1 dolar neo-zeelandez 2. 7) O . Vlad (bd Gh. 1 rand sud-african 0. anun]ate de BNR: 1 dolar australian 2.5717. atelier. Studio: Ceo fi cu so]ii Morgan?: 16-18-20. 492650). (ap700) Cinematografe Timi[: Nanny McPhee: Marea înfruntare: 16-18-20. 5) Un fel de pre[uri.5245.5847.25 De dor [i drag 22.2629. Buni. CAPRICORN Chiar dac` prietenii insist` s` petrece]i dup`amiaza cu ei.0713. 3) Hidrocarbur` saturat` (4) – {orecari .. 1 coroan` norvegian` 0. 7 Dic]ionar: IMA. \n zilele de luni-joi \ntre orele 8-16. LIDOKUDezagreabili Rezolvarea p problemei Disponibili p U E P N T C U I A E T O E A P g Radio Timi[oara 6. localitatea Timi[oara. 1 coroan` ceh` 0.7833.00 Radiojurnal 22. 2) Achiu (3). 2) Astea nu au sens – Marius! 3) Bine sp`lat – A presa.05 Din suflet pentru tine 12. Completând corect c`su]ele goale. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi[. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi[. 4). pentru c` risca]i s` nu termina]i nici una! Este posibil s` cunoa[te]i o persoan` mai în vârst`. 8) U[i]e! – Produc`tor de curent.20 Coresponden]ele dimine]ii 7. 5) Dumneata (2).vineri. HOROSCOP V` sf`tuim s` fi]i mai prudent în afirma]ii. tel. din Giarmata Vii. 1 dirham EAU 0. 1 hryvna ucrainean` 0. Nu începe]i mai multe treburi deodat`. fericire [i tot binele din lume. Doina [i Arpi. Vlad (str. folosind regulile de la sudoku. în cuib! (2) – Cazimir Otilia (2).1672. P`stra]i-v` calmul [i încerca]i s` g`si]i o solu]ie de compromis! Partenerul de via]` v` repro[eaz` c` neglija]i problemele familiei.1044. 3) M`rgean – Drum de parcurs. \n vederea aprob`rii acesteia prin HCL. 9) Face curat 3 în cas` – În birou! 10) Teren cu mul]i m`r`cini.4523. 1 leva bulgareasc` 2.15 Radioactiv 630 8. 6) La 5 rece! – Nu vorbe[te – Str`mo[. I. (1520) Rena[terea b`n`]ean` 11 Anivers`ri Y Pentru CRISTINA B~DULESCU "La mul]i ani" cu s`n`tate. VERTICAL.07 Din suflet pentru tine L A C P I E T U N I N P A T U C L E T U E C L N I A P A C T U P I E N L P L I N E C U T A N E U T A L P I C E T A I N P L C U U I L E C A N P T C P N L U T A E I O I C A E T P O A U I P T U Secretar de redac]ie Redactor de serviciu CIPRIAN BRINDESCU CONSTANTIN BASARAB Litere folosite: A.30 Cultura la doi pa[i 19. ATI VICTOR STOIAN 8 Dezlegarea careului Mantel: NITAM NISAM – OMOLOAGE – I – NP – PRINTRE – SOSI – VA – 9 UI – ASINI – TOM – LITER~ – REN – ABA – ECRANE – NIRVANA – IC – TL – ILE – STA – 10 AERE – EXTAZ. dram` liric` japonez` (2). 8. din cauza controverselor cu un coleg sau un partener de afaceri. 2) A face lumin` – Posed. pentru c` pute]i avea probleme cu s`n`tatea. 425380). Cei din jur nu sunt de acord cu ideile dumneavoastr`. cuvinte corespunz`toare urm`toarelor defini]ii: Orizontal: 1) Feti]a fetei tale (8 litere). E. Ave]i tendin]a s` fi]i impulsiv [i risca]i s` îi jigni]i pe cei din jur. 1 franc elve\ian 3. Dacilor nr. 1 lir` egiptean` 0. la Prim`ria Ghiroda. 5) Foarte mare – Soare egiptean. 7) A face ca cioara – Recipient 2 agricol. v` sf`tuim s` nu accepta]i. 1 DST 5. 1 rubl` ruseasc` 0. 9) Dou`sprezece luni (2).00 Radiojurnal 17.0263. (7780) Y Un c`lduros "La mul]i ani" surorii [i cumnatei MAJORAN ANAMARIA Cu mult drag. Ar fi bine s` v` ocupa]i de problemele financiare.05 Miez de zi la polul vest 15.. 46 [i poate trimite sugestii [i comentarii la fax. str. Laz`r. IRO. 9) Disponibili (9). 100 forin]i maghiari 1. 53. 4) La liman! – Aproape beat. nr. GEMENI FECIOAR~ PE{TI SCORPION TAUR LEU . V~RS~TOR Mangel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cursurile pie]ei valutare din 15 iulie. 7) Cânt`re]i din ceter`. 4) Uite! – 4 Unul necopt. 1 rupia indian` 0.. jud. canalul Cociohat km 6+930. 13. 426793).4914. 1 peso mexican 0. 1 leu moldovenesc 0. C. în spa]iile cu raster. 100 yeni japonezi 3. 3) Tulpini de grâu (4) – Zigot (2). oarecare (3). Vlavarmed (str. Publicul interesat poate consulta documenta]ia la sediul prim`riei din Ghiroda. 1 lir` turceasc` nou` 2. Încerca]i s` p`stra]i echilibrul în familie! Este o zi bun` pentru a preg`ti planuri de afaceri. U. canalul Cociohat km 22+541 canalul Leg`tor Cociohat – ]iganca 2+285) jud.2768. P. (1522) Diverse Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a acordului de mediu Administra]ia Na]ional` a Îmbun`t`]irilor Funciare RA – Sucursala teritorial` Timi[ – Mure[ Inferior. Pe plan sentimental. 8) Cai de mare – Arbore riveran.2648.1629. Nu v` l`sa]i demoralizat [i nu renun]a]i la planurile de schimbare! Apar neîn]elegeri în rela]ia cu un partener de afaceri. 1) Deloc.

(ac530) ION COM{A A]i plecat amândoi fulger`tor de repede. Timocului) {I ALT MAGAZIN PE STR. rez.12 Rena[terea b`n`]ean` Memento În 18 iulie se \mplinesc 7 ani de când dragul meu so] vineri. 16 iulie 2010. DUMNEZEU S~-L ODIHNEASC~ ÎN PACE. Rog pe Bunul Dumnezeu so odihneasc` [i s` m` ajute s`-i p`strez dragostea tot restul vie]ii mele. Fam. suflet nobil [i un prieten de neuitat. ginerele [i nepotul mult iubit. respectiv 6 luni va avea loc sâmb`t` la biserica din Pia]a Crucii la ora 13. Lucaciu. LOC CIMITIR. mama Iustina. (7747) O rug`ciune c`tre Bunul Dumnezeu. MAM~ {I BUNIC~ iale i i `ri SUCIU TRAIAN i VULC~NESCU VETURIA Slujba de pomenire.07. 20 iulie.07. Pa[ca [i Vasi din Belgia cu familia. So]ul. la \mplinirea a 11. se \mplinesc 3 ani de la decesul scumpului meu fiu IDA [i Ing. ora 11. PETRU COJEREAN au p`r`sit aceast` lume. tu[ica Nu]a. (7774) A trecut un an de când scumpii no[tri p`rin]i. amintim c` azi. 1000 LEI : Comemor`ri CU DURERE ÎN SUFLET. 17. T~NASE R~DULESCU om de omenie. Fam. 1400. Privirea-i blând` [i vorbele-i duioase vor r`mâne mereu \n amintirea noastr`. Ne rug`m la Bunul Dumnezeu s`-i vegheze lini[tea [i pacea ve[nic`. FAMILIA.ro Pentru detalii 0256-295 779. cumna]ii Lucian cu familia [i C`lin. Ancu]a [i Virgil cu familiile lor. Familia. (7801) De 6 s`pt`mâni a plecat \n ve[nicie cea mai bun` mam`. (7817) TODORESCU MARIA din Remetea-Mare.rostyl-company. (7802) S-au scurs 10 ani de la trecerea \n eternitate a p`rin]ilor.2010. 16 iulie 2010 Rostyl DESCHIS~ ZI-NOAPTE PE STR. (7794) AURELIA T~MA{ ODIHNEASC~-SE ÎN PACE. (7800) TODORESCU IOAN [i VLADA [i NEGOIU EMILIA a \ncetat s` mai bat`. LA BISERICA ORTODOX~ DIN CALEA LUGOJULUI. bunica maica Ana. la biserica ortodox` din Pia]a Mocioni (Sinaia). CERTIFICAT : DE DECES. Familia. (7813. ing. Dumnezeu s`-i odihneasc` \n pace. 16. 1600. V` a[tept`m [i v` plângem zilnic: fiica. Vor r`mâne ve[nic \n inimile noastre. 17. AJUTOR CAS~ DE PENSII. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. Parastasul sâmb`t`. COLIV~ q S~LI DE PRIVEGHI + FRIGIDER: 300 LEI TRANSPORT INTERN {I INTERNA}IONAL q SICRIE PRODUC}IE PROPRIE: 300. Col. de pe str. 16 iulie. (7745) În aceste zile se \mpline[te un an de la decesul Lt. Familia. (7739) Azi. 600. copiii Darius [i Denisa. comemor`m \mplinirea a 6 s`pt`mâni de când moartea nemiloas` l-a r`pit pe dragul nostru {IPE}AN DAN SORIN Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. 17. Dene[. 400. Fam. 800.2010. ora 12. de lacrimi [i durere de când iubitul nostru SORIN {IPE}AN a trecut \n lumea celor drep]i. Nu te vom uita niciodat`. iar noi singuri acas`. (7771) CRI{MARIU VASILE (PAROLA) VA R~MÂNE VE{NIC ÎN SUFLETELE NOASTRE! SLUJBA DE POMENIRE VA AVEA LOC SÂMB~T~. Familia. Chinez. So]ia.2010. pån` la 9000 LEI : www. 16-18 (Zona Traian. Bunul Dumnezeu s`-i ierte [i s`-i odihneasc` \n pace. Dumnezeu s`-l odihneasc`! So]ia Nicoleta. ÎN PIA}A BADEA CÂR}AN. 16 iulie 2010. la biserica din Pia]a Crucii. 9 (lång` Kandia) q PLATA DUP~ |NMORMÅNTARE q ASIGUR~: MEDIC CONSTATATOR DECES. la biserica din Badea Câr]an. Îl plânge mereu mama. (7776) Cu durere \n suflete.2010. se \mpline[te un an de când VELEA ION a trecut \n nefiin]`. ORA 12. (7743) ZORCA NESTOROV din Rudna. (7789) Azi. Dumnezeu s`-i odihneasc` \n pace. respectiv 5 ani de când ne-au p`r`sit dragii no[tri Pios omagiu la \mplinirea a 7 ani de când ne-a p`r`sit pentru totdeauna draga noastr` ri COROIU AUGUSTIN a trecut \n eternitate. RODICA COJEREAN [i SUCIU SÂNZIANA Nu v` vom uita niciodat`. o lumânare aprins` [i lacrimi de dor la 6 s`pt`mâni de la trecerea \n nefiin]` a celui care a fost SORIN {IPE}AN din Jebel. dr.07. soacr` [i bunic` BORZ VIORICA din Corni]el – Bihor. 17 IULIE. ora 12. Timpul care trece nu te va [terge niciodat` din inimile noastre. se \mplinesc 3 ani de când inima so]iei mele NISTOR SILVIU (BIBI) Îl rog pe Bunul Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace.14) Se \mplinesc 6 s`pt`mâni azi. Lascovici. respectiv 25 ani de la trecerea \n eternitate. (7808) Continuare \n pagina 13 . socrilor [i str`bunicilor no[tri Un gând pios \n amintirea celor mai buni [i genero[i p`rin]i [i bunici Mar]i. ION CREANG~ NR. 0744 558 712 TRANSPORTUL DECEDA}IILOR DIN SPITALE GRATUIT Amintim c` se \mplinesc 17 ani. voi sunte]i \mpreun`. SE ÎMPLINESC 3 ANI DE CÂND NE-A P~R~SIT DRAGA NOASTR~ SO}IE. Familia.07. bunici [i socrii AZI. tu[ica Dica [i unchiul Nelu din Germania. sâmb`t`. Parastasul de un an va avea loc sâmb`t`. Suflet bun [i blând. Comemorarea unui an. Sorine! Dumnezeu s` te odihneasc`! Veri[orii Romeo. soacra Florica. V~C~RESCU NR. bunicilor. FAMILIA. Pånzaru. 16 iulie 2010. Vei fi ve[nic \n sufletele noastre. Doi prieteni de suflet. (7799) Prof. Nu te vom uita niciodat`. AMINTIM CELOR CARE L-AU CUNOSCUT C~ SE ÎMPLINESC 7 ANI DE LA TRECEREA ÎN ETERNITATE A CELUI CARE A FOST e q SICRIE LUX: 1200.

Dumnezeu s` o odihneasc` \n pace. (7803) MAGDALENA {TEF~NU} Înmormântarea va avea loc azi. Ormenisan. M`t`sarilor. PREOTEASA ICA. Mul]umim tuturor celor care au fost al`turi de noi \n cea mai grea \ncercare a vie]ii. Telefonul nu va mai suna s` auzim prin vocea lui minunat` ve[tile care ne ]ineau uni]i la orice eveniment.: 0356/004883. Familia. GRATUIT \ntocmirea actelor necesare PLATA [i dup` ridicarea ajutorului de \nmormåntare !!!TOTUL LA CELE MAI MICI PRE}URI Calea Bogd`ne[tilor nr. Cu migala artistului. s` tr`im evenimente personale [i ale familiilor noastre \nv`luindu-le \n mirajul vocii sale neasemuite. preg`tea \ntâlnirile noastre liceale. lumån`ri. VE{NIC~ S~}I FIE POMENIREA {I MEMORIA BINECUVÂNTAT~. Dumnezeu s-o odihneasc` \n pace. reamintim prietenilor [i cuno[tin]elor \mplinirea a 6 luni de la decesul iubitei noastre RODICA BRADEA Parastasul de pomenire va avea loc la Catedrala Mitropolitan`. decese. Fam.07. anun]`m trecerea \n nefiin]` a dragei noastre mame [i bunici PROTOPOP ICONOM STAVROFOR CORNEL LUGOJAN DIN JEBEL. diverse. SOCRU {I BUNIC MADAR IOAN PENSIONAR CFR. anun]` trecerea \n nefiin]` a celui ce a fost SERGIU }APUCHIEVICI Ne-a p`r`sit un coleg [i prieten devotat de care ne leag` amintiri magice. anun]`m c` au trecut 60 de zile de la decesul celui care a fost Col. Odihne[te-te \n pace! Colegii din Promo]ia 1961 al SM5 Timi[oara. NORA MARIANA. nepotul Andrei.2010. (7850) Rena[terea b`n`]ean` 13 Comemor`ri Comemor`m 6 s`pt`mâni de când a plecat dintre noi mult prea devreme dragul nostru so]. ÎN ACESTE CLIPE GRELE PRICINUITE DE PIERDEREA MAMEI {TEFANA VULTURU DUMNEZEU S~ O ODIHNEASC~ ÎN PACE. servicii. Ast`zi sa stins o stea… Nu te vom uita niciodat`! "Icoana stelei ce-a murit/ Încet pe cer se suie/ Era pe când nu s-a z`rit/ Azi o vedem [i nu e. C`lin [i Lumini]a. (7834) ÎNTRISTATE. ora 10. bunica Ti]a anun]` trecerea \n nefiin]` a celui care a fost SERGIU }APUCHIEVICI Te vom iubi cu drag mereu. SE ÎMPLINESC 20 DE ANI DE CÂND AM CONDUS PE ULTIMUL DRUM PE DRAGUL NOSTRU Decese Cu nem`rginit` durere. prosoape. (7809) Suntem al`turi de Novanda Marcu \n aceste momente grele pricinuite de pierderea mamei sale M~RIOARA IARE (M~RIUCA) decedat` dup` o lung` [i grea suferin]`. \mb`ls`mat). (7833) RENA{TEREA B~N~}EAN~ V` ofer` zilnic spa]ii importante pentru anun]urile dumneavoastr` de mic` publicitate la rubricile: vånz`ri. transport intern [i interna]ional. Andrei [i Dana. nepo]ii Paul. s` ne amintim de adolescen]`. cump`r`ri. 17. frate. (7816) Pios omagiu [i ve[nic` amintire la \mplinirea a 3 ani de la trecerea \n nefiin]` a so]ului meu MARTA ALEXANDRU Va r`mâne ve[nic \n gândurile [i sufletele noastre.06. (7766) SERGIU }APUCHIEVICI so] [i tat` iubitor. la cimitirul de pe str. batiste. (7773) Cu aceea[i durere \n suflet. pierderi. comemor`ri. ora 11. (7811) Colectivul Catedrei de TCM de la Facultatea de Mecanic` din Timi[oara este al`turi de colega ing. COLEGELE DE LA LABORATORUL CHIMIC ELBA.07.2010 Drag` Sergiu colegii t`i te-au \nso]it \n suferin]a ta Sergiu. Condolean]e familiei. 16 iulie 2010. cruci.07. ORA 10. cumnat [i unchi SERVICII FUNERARE NON-STOP Sicrie. chimist GHEORGHE GIURGIULESCU va fi mereu \n sufletele [i rug`ciunile noastre.SO}IE. (7806) S-a dus… A plecat s` cânte \ntr-un cor neauzit de noi. SANDUL OCTAVIAN Dumnezeu s` \l odihneasc` \n pace. TAT~. un prieten adev`rat Ing. respete. bunic [i socru COCLICI MUGUR ILIE care s-a stins departe de plaiurile natale. MILENOVICI {I MOCRIJI}CHI. 18. Condolean]e familiei \ndoliate. tat`. azi. DORUL R~MÂNE! DUMNEZEU S~-}I ODIHNEASC~ ÎN PACE SUFLETUL! SLUJBA DE POMENIRE VA AVEA LOC SÂMB~T~." Corpus ne\nsufle]it este depus la casa funerar` Rostyl de pe strada Ion Creang` nr. Werth. so]ia Lili. matrimoniale. Fiicele Adi [i Magda. 0724369709 Cu nem`rginit` durere.2010. inciner`ri. \mbr`cat. (7832) Fratele Victor. Drag` Sergiu vei r`mâne \n inimile noastre Sergiu. c`uta ocazii s` fim \mpreun`. cartierul Fabric.15. Oni. (7804) }APUCHIEVICI SERGIU 26. So]ia Aurica [i nepo]ii. 21 (vizavi de CARP Complex "Favorit") Tel. o lume vesel` cu scenarii create de el pentru noi. Georgina Avram [i familia Ostoia. FAMILIILE MADAR. servicii (sp`lat. Familia Viorel Bolojan. Familia. (7700) Cu durere \n suflet. la cimitirul din str. NEPOTUL MARIUS CU SO}IA RAICA {I STR~NEPOTUL DAVID. FIUL HORIA. LA BISERICA ORTODOX~ ZONA STEAUA. coliv`. SUNTEM AL~TURI DE CAMELIA. 16. fiind al`turi de ei \n aceste momente. 16. Ica. (7805) Suntem al`turi de familia greu \ncercat` prin dispari]ia bunului prieten [i vecin SERGIU }APUCHIEVICI om de mare noble]e sufleteasc` [i generozitate.1943 – 15. 17 iulie. Cosminului. ginere. Continuare \n pagina 14 . care ne-a \nconjurat mereu cu dragostea [i aten]ia lui deosebit` [i nepre]uit`. 16 iulie 2010 Urmare din pagina 12 Memento OCHII PLINI DE LACRIMI {I GÂNDURILE Î}I CAUT~ CHIPUL ÎN AMINTIRILE R~MASE {I CU MULT~ DURERE ÎN SUFLET ANUN}~M C~ DUMINIC~. Fam. TIMPUL TRECE. O fire minunat`. (7784) Dumnezeu s`-l ierte [i s`-l odihneasc` \n pace pe cel ce a fost so]. felicit`ri. Joly. Cuvintele sunt de prisos… Dumnezeu s`-i odihneasc` sufletul \n pace iar \ngerii s`-i fie aproape. ginere. tat`.vineri. ora 13. grea [i nemeritat` [i acum te plâng. \nchirieri. cumnata Aurica.07. SE ÎMPLINESC 6 LUNI DE CÂND A ÎNCETAT S~ MAI BAT~ INIMA CELUI MAI IUBIT SO}. pentru totdeauna. socru. Sincere condolean]e \ntregii familii. TE VOM P~STRA MEREU VIU ÎN SUFLETUL NOSTRU. Înmormântarea va avea loc sâmb`t`. Giurgiu Maria \n aceste momente grele pricinuite de moartea tat`lui drag TATARAN IOAN Dumnezeu s`-l odihneasc`.

2 balcoane. Ofer pre] avantajos. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. 16 iulie 2010 SERVICII FUNERARE SRL Timi[oara. Nucu }ugurlan. (7828) S-a stins din via]` dar nu [i din inimile noastre cea care a luminat genera]ii de elevi CIUP ANA la 77 ani. (6779) Proprietar. GRATUIT: intermedierea actelor (certificat deces. r`bdarea [i respectul de care s-a bucurat pân` \n ultima clip` de via]` [i pân` \n mormânt IULIANA TÂMBU C`lduroase mul]umiri tuturor celor care au participat la \nmormântare. Valentin. Tel. SOLIST AL CORULUI FILARMONICII BANATUL. ma[ini de cusut din toate gamele. având ca obiect recunoa[tere hot`râre str`in`. mobil 0722/521040. ora 14. (7824) Ofer` gama complet` de servicii: sicrie. 0769/ 046402. ora 9. cimitir calea {agului. (7461) Colec]ionar. (7842) Deosebite mul]umiri conducerii [i \ntregului personal al C`minului de B`trâni A.I. toaleta decedat. 16. Tel. ieftin. cu durere \n suflet.07. Ne vor r`mâne doar amintiri ale chipului drag. Margareta. dosar nr. (7843) Vånz`ri Vând \n strada Vl`deasa apartament cu 3 camere. ne desp`r]im de cumnatul [i unchiul nostru drag Înv`]`]`toarea IARE M~RIOARA Dumnezeu s-o odihneasc` \n pace. Fey [i Stoian. a colegului [i prietenului SERGIU }APUCHIEVICI Artist valoros. capela nr.2010. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. Vasile. coroane. batiste. purtând aura inspira]iei. Pre[edinte Dana Jebelean. pârât` \n dosarul Tribunalului Timi[ cu nr. 0722/351214. dup` o lung` [i grea suferin]`. recuno[tin]a [i dragostea etern`. dotat cu o voce de bas de o rar` calitate. CU SACR~ RESEMNARE. (7835) Fam. Familia \ndoliat`. zona Simion B`rnu]iu. {ef`nu] [i Alexandrescu \n pierderea mamei [i bunicii MAGDALENA {TEF~NU} Dumnezeu s-o odihneasc`. grefier Nicoleta Duma. Am petrecut cu Sergiu multe evenimente familiale fericite. DAN LAL. SUNTEM AL~TURI DE DUREREA SO}IEI LILI. respete. 0763/946204. (7820) SERGIU }APUCHIEVICI A TRECUT DIN LUMEA DE DOR ÎN CEA F~R~ NICI UN DOR. D~RUIT DE BUNUL DUMNEZEU CU O VOCE DE BAS RAR ÎNTÂLNIT~. Ileana. neputin]a \n fa]a unui destin tragic. sor` [i mam` Întreg colectivul Filarmonicii "Banatul" Timi[oara regret` profund trecerea la cele ve[nice. lumân`ri. aproape de Spitalul Jude]ean. (7837) Cu sufletul \mpietrit de durere. Marius. (7829) Cu adânc` durere. (7721) Cump`r`ri CUMP~R AC}IUNI FONDUL PROPRIETATEA. Sorin. str. COLECTIVUL B. 0723/852199. Ne r`mân amintirile [i leg`tura de aur a unei prietenii adev`rate.2010. CU RECULEGERE. Georgina.L. 0256/ 367625. (7815) Vând apartament 3 camere decomandate. (7812) Prof. C6 MF. un so] [i tat` de excep]ie. durere. Iosif. capace frigorifice. FIIND. Îl declar nul. 0724/370730.2010. 2194/30/2010 din 25. Palmierilor nr. la cimitirul din str. Tel. (7823) COLECTIVUL MQM {I COLECTIVELE LABORATOARELOR FOTOMETRIC. rapid. pentru profesionalismul. 84 mp. a nepo]ilor Alina. Veronica. FRUMUSE}E. C~LDUR~. (7810) Vând cas` loc. DE ACUM ÎL VA SLUJI PE DUMNEZEU ÎN CORUL HERUVIMILOR. (7848) SC vineri. Familiile Cr`ciun.O. 3. coliv`. jerbe [i aranjamente florale. un artist admirat de mult` lume. grija. fiica Veronica. SOLIST DE OPER~ ÎN PRETUTINDENI EUROPENE. nr. de la adres` la adres`. vor d`inui de-a pururi \n memoria afectiv` a melomanilor. DUMNEZEU S~ O ODIHNEASC~ ÎN PACE. o mare pierdere. Puiu. monede de argint. Florin. transport intern [i interna]ional. PESTE 20 DE ANI. (sms) Servicii Transport persoane Germania.14 Rena[terea b`n`]ean` Memento Familia Canea. Gheorghe Doja. pe mama [i soacra noastr` COLECTIVUL DE PRODUC}IE {I CALITATE C. [i-a dedicat cu generozitate \ntreaga via]` muzicii pe care a slujit-o cu nestr`mutat` credin]` atât pe podiumul de concert al Filarmonicii (aproape patru decenii). S~ L~S~M CA PE MARGINEA MORMÂNTULUI CE SE DESCHIDE S~ SE A{TEARN~ T~CEREA.ELBA ESTE AL~TURI DE COLEGA NOASTR~ CAMELIA LA MAREA DURERE PRICINUIT~ DE PIERDEREA MAMEI. CU O DURERE CE NE COPLE{E{TE. a mamei dragi CU SUFLETELE P~TRUNSE DE PIETATE. str. (7818) SUNTEM AL~TURI DE COLEGA NOASTR~ PO{A ANA ÎN ACESTE MOMENTE GRELE PRICINUITE DE PIERDEREA TAT~LUI. cu veselia [i d`ruirea sa total`. ora 13. G~UREAN EMIL a \ncetat din via]` dup` o grea suferin]` la vârsta de 70 ani.05. \n contradictoriu cu reclamantul Lazurean Vasile. Dani [i Denisa. dup` o lung` suferin]`. trecut` la cele ve[nice. a nurorii Emilia. Tel.2010. Andreea [i Mircea. (7849) Diverse Tribunalul Timi[. SERGIU AVEA VALOARE ARTISTIC~ {I UMAN~. 2194/30/2010. Oance [i vecinii de pe str. (7839) Familia \ndurerat` mul]ume[te rudelor. Cosminului. Belgrad sunt al`turi de fam. pentru noi [i pentru to]i iubitorii artei sunetelor. UNUL DINTRE STÂLPII CORULUI FILARMONICII "BANATUL" PRECUM {I UN VALOROS MESAGER AL MUZICII DE OPER~ PE PLAN INTERNA}IONAL. cât [i pe scenele a numeroase opere din ]ar` [i str`in`tate.07. AL SEC}IEI CH II SCUJT. cruci. vând garaj sub bloc. 20 Urmare din pagina 13 Decese Cu adânc` durere \n sufletele noastre. ELECTROMECANIC {I DE METROLOGIE SUNT AL~TURI DE COLEGA LOR CAMELIA ÎN TRISTE}EA {I DUREREA PRICINUITE DE DECESUL MAMEI {TEFANA VULTURU DUMNEZEU S-O ODIHNEASC~! CONDOLEAN}E ÎNTREGII FAMILII. Ungaria. Înmormântarea este azi. baie [i WC serviciu. DIODOR {I LUCIA NICOAR~. ora 13 \n satul Vucova. (7831) . 16. pentru termenul de judecat` din 7. cump`r statuete de bronz. Dispari]ia sa este. Tel. sala 171.G. (7840) SINCERE CONDOLEAN}E IBOLYEI PENTRU PIERDEREA SO}ULUI IAKUS IOAN FAM. dup` o lung` [i grea suferin]`. Ion. (902) CIUP ANA la 77 ani. Din partea copiilor Ana. (7830) Triste]e. Voiteg – Timi[. 0760/919242. (7838) Pierderi Sanda Daniela. 0256/496113. Înmormântarea va avea loc azi. este citat` la Tribunalul Timi[. 16 iulie. declar pierdut chitan]ier 3613171-3613190 EUROINS ROMANIA ASIGURARI SA. decesul. anun]`m moartea nemiloas`. Cu to]ii suntem al`turi de familia \ndoliat`. (7819) SERGIU }APUCHIEVICI Suntem al`turi de Lili [i C`lin. tat` [i bunic SZILIER HORST care ne-a p`r`sit pentru totdeauna. 0722/179645. platin` tec. Donatella. cu mare sensibilitate scenic`. Monica. ginerele Iosif. 0721/ 140050. Odihneasc`-se \n pace. 23 lâng` cimitirul M`t`sarilor NON-STOP la tel. Tel. Înmormântarea azi. \n prezent cu domiciliul necunoscut. \mb`ls`mare. nepo]ii Valentin. 0728/362970. NE DESP~R}IM DE O FIIN}~ PE CARE AM IUBIT-O MUL}I {I CARE LA RÂNDUL EI NE-A IUBIT PE TO}I. A FIULUI C~LIN {I A ÎNTREGII FAMILII. care a luat-o din mijlocul nostru. TELEFON 0749/ 493074. Fra]ii [i nepo]ii.09. dosar pentru ajutor de \nmormântare Casa de Pensii) NOU! CASA FUNERAR~ \n Timi[oara. Numita Bischof Eva. a ginerilor Sandu. (7811) SINCERE CONDOLEAN}E COLEGEI VULTURU CAMELIA LA TRECEREA ÎN NEFIIN}~ A MAMEI {TEFANA VULTURU DIN PARTEA FAMILIEI BUZG~U. anun]`m trecerea la cele ve[nice a scumpei noastre so]ii. CU SIM}IRE {I TALENT SERGIU }APUCHIEVICI {I-A ÎNCHINAT ÎNTREAGA VIA}~ MUZICII CORALE {I DE OPER~. e prea pu]in pentru pierderea unui prieten devotat cum a fost dragul nostru prieten }APUCHIEVICI SERGIU Un om de o ]inut` moral` exemplar`. (7826) {TEFANA VULTURU pe care Bunul Dumnezeu a chemat-o spre El.. 0760/373372. 0723/650359. Florin [i Sorin anun]`. prosoape. prietenilor [i cuno[tin]elor c` l-au condus pe ultimul drum pe dragul nostru so]. Sec]ia Civila – minori [i familie. Silvia. Dumnezeu s`i odihneasc` sufletul ei bun. Daniela. Familia. mânie. Prezen]ele sale artistice deosebite. PE ARTISTUL {I OMUL F~R~ PERECHE ÎL DEPLÂNG FO{TII VECHI COLEGI DIN CORUL FILARMONICII. Austria.M.

in conditiile legii. -SC" LAICHICI VR " SRL . d din O.A.672 5.07. an fabricatie 1995 TM-34-KAR Autoutilitara N3 STEYR . 6 alin. în circumstan]e r`mase misterioase. Impotriva prezentului inscris. considerând-o "o veritabil` bijuterie a cartierului".V. teren evidentiate in CF 400001/Darova top. (i).794 1. o mare intimitate [i izolare".385 1.V. alin. Potrivit Los Angeles Times. s-au c`s`torit la începutul acestei luni în Bahamas. pe 22 august 2004.052 Cota T. 92/2003 privind Codul de pocedura fiscala.V. cu modificarile si completarile ulterioare. gard.G. a fost achizi]ionat` de un colec]ionar "Vampyr II" a fost achizi]ionat` pentru suma de 1. 0256354824. cu sediul social declarat in Lugoj str. au o rela]ie din 2007. mama lui Iisus. 2815 . dosar de executare nr. cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita.Dragan nr. Alexandru Astalas nr. inainte de data stabilita pentru vanzare. anexa corp b . doi ani mai târziu. Penelope Cruz. f) ai art. lit.6 cod de identificare fiscala 7951852 . proprietatea debitorilor : -SC" ESSIA DIMOD " SRL . 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.Al. "Madonna" vândut` mar]i de casa Bonhams a apar]inut unui avocat [i filantrop norvegian.922 716 1. (2) lit. cu modificarile ulterioare . 141 alin. dosar de executare nr. (3) lit.1579 . Licitatia 1 Denumirea bunului mobil . Licitatia 3 Denumirea bunului mobil. Marilyn Monroe a achizi]ionat aceast` proprietate cu pu]in timp înainte de a muri. . potrivit site-ului agen]iei imobiliare Prudential California Realty. in vederea vanzarii la licitatie.078 1. cu sediul social declarat in Com. Site-ul descrie re[edin]a celebrei actri]e americane ca fiind "vast` [i foarte special`".375 1. cu modificarile ulterioare . Licitatia 2 Denumirea bunului mobil. Ceremonia. in conformitate cu prevederile art. Licitatia 1 Denumirea bunului imobil .DRA Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 27. cei interesatii pot introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta. \nregistrare / data : 34566 / 14. Timis. 309 . descriere sumara: Autoutilitara Iveco Eurocargo . 128 alin. cod 305500 Telefon 0256355491.000 de metri p`tra]i. realizat` în 1895 [i estimat` la un pre] cuprins între 500. aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. dosar de executare nr. str. Informatii suplimentare cu privire la bununul imobil sau mobil se pot obtine consultand raportul de evaluare la sediul Administratiei Finantelor Publice Lugoj. la locul fixat in acest scop. 6 alin. se face cunoscut ca in ziua de 28. (M.F. cu sediul de afaceri decalarat in Dragomiresti nr. 24% -SC" EURO GUARD " SRL . în 2007.(2). nr. 16 iulie 2010 Magazin MINISTERUL FINAN}ELOR PUBLICE Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal` Direc]ia General` a Finan]elor Publice a Jude]ului Timi[ Administra]ia Finan]elor Publice a Municipiului Lugoj Rena[terea b`n`]ean` 15 Penelope Cruz [i Javier Bardem s-au c`s`torit în Bahamas Nr.36 /16 cod de identificare fiscala 14229501 .1944) a fost stabilit la Oslo. 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% american pentru suma de 1. 3 . (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal . Potrivit dispozitiilor art.168 2. TM-29-KAR Autoturism vW POLO . dovada emisa de creditorii bugetari ca nu au obligatii fiscale restante la bugetul de stat si la bugetul local.143 334 1. nr. în partea de vest a metropolei Los Angeles. 128 alin. ambii afla]i la prima c`s`torie.000 de lire sterline. Litografia face parte dintr-o serie de cinci opere omonime ce prezint`. republicata. nr.6 milioane de dolari.44 / 2004 .162 .0256 352746 int. 1803 .A. dosar de executare nr. în ciuda faptului c` în vecin`tate se afl` numeroase magazine [i restaurante. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal . Astalas nr.5 milioane de euro Litografia "Madonna".001 2. se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile si imobile . cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str. potrivit agen]iei imobiliare care se ocup` de aceast` tranzac]ie. descriere sumara Cizme dama piele -1buc Cizme dama piele -10 buc Cizme dama piele -2 buc Cizme dama piele -3 buc Ghete piele -1 buc Cizme imitatie piele -5 buc Semighete imitatie piele -3 buc Ghete femei piele -4 buc Cizme dama velur -4 buc Ghete imitatie piele –2 buc Cizme de velur -3 buc Pantofi dama imitatie -3 buc Pantofi dama piele -3 buc Pantofi dama piele -2 buc Geci iarna barbati -3 buc Geci iarna femei -2 buc Geci iarna barbati -4 buc Geci iarna femei -2 buc Jacheta femei simpla -1buc Costum femei iarna -1buc Pulover barbati -7 buc Pulover dama -2 buc Manechine dama si barbati -3 buc Pulturi aluminiu +oglinda -3 buc Suporti inox pentru haine -6 buc Suport orizontal inox haine -1 buc Semimanechine barbati si femei -11 buc Cos inox pe roti -1 buc Suport plastic manechine -8 buc Mobilier lemn+ dulap -1 buc Umerase-100 buc Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 238 1.C. republicata. descriere sumara: Motocicleta JAWA 350 . descriere sumara Teren arabil extravilan 2. iar pentru persoanele juridice straine.Simion Barnutiu nr. cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str. (2) lit. oferind "o vedere magnific`. decedat în 2009. a fost organizat` la re[edin]a din Bahamas a unui prieten al cuplului.) -SC" IVAN HAIDUCUL " SRL .A. la o licita]ie care a fost organizat` mar]i. Pân` la momentul public`rii acestor informa]ii. Recordul mondial pentru o gravur` de Munch (1863 . b )din Legea 571 /2003 privind Codul Fiscal . invitam pe toti care pretind vreun drept asupra bunurilor. 1871 .1 . în vârst` de 36 de ani.791 mp Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 65. Litografia "Madonna". an fabricatie 1997 . cu modificarile si completarile ulterioare. ofertantii pot constitui si garantii. Darova nr. care a intrat în posesia lui dup` c`s`toria cu fiica adoptiv` a filantropului norvegian.V.F.000 de dolari. când pictura -SC" KARLITTA " SRL .vineri. alin.5 milioane de euro. cod de identificare fiscala 4988768 . si pct. cu modificarile ulterioare .130 717 2.43 cod de identificare fiscala 2486919.ANSPDCP:759 In temeiul art. descriere sumara Casa de locuit . 162.274 737 731 713 1. 172-173 din O. republicata. trei s`li de baie [i o piscin`. Licitatia 1 Denumirea bunului mobil.127 1. P-ta I. (M.219 Str.5 /D / ap. cod de identificare fiscala 5438665 . Zorilor nr.620 314 572 172 334 172 572 362 172 286 143 286 114 429 143 685 381 214 214 467 95 2. sa instiinteze despre aceasta organul de executare.024 Cota T. ambii laurea]i cu Oscar. in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta.) -SC" CONDOTIERUL " SRL . inreg. cyan magenta yellow black . lit. actul de identitate. (M. 1-3 Lugoj. Penelope Cruz a purtat o rochie creat` de designerul John Galliano.G.009 9. Ivy Eckbo. nu este obligatorie audierea contribuabilului.794 1.000 [i 700. descriere sumara: Masina de aplicat cant ABS si normal preadezivat .1966). în care artista a fost descoperit` decedat` pe 5 august 1962 la vârsta de 36 de ani. cu sediul social declarat in Lugoj str.161 286 762 1. aprobate prin Hotarirea Guvernului nr.44 / 2004 . figura Mariei.7 cod de identificare fiscala 14695692 . anexa corp A . reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei. 18.51 milioane de euro). din Muzeul Munch din Oslo. Licitatia 3 Denumirea bunului mobil. an fabric. vila are patru dormitoare.1990 TM-90-BSV Remorca GRAAFF P A11/72. an fabricatie 2001 TM-18-JON Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 1. 20 decembrie 1989 nr. dosar de executare nr. deschis la Trezoreria Lugoj. scoas` la vânzare Re[edin]a din Los Angeles a actri]ei americane Marilyn Monroe.253-255/b Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 117.003 3.304. se afl` în cartierul de lux Brentwood. realizat` de pictorul norvegian Edvard Munch. la care au participat doar membrii celor dou` familii. republicata.) O litografie "Madonna" de Munch. 4. nr.911 *)cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vinzarea bunurilor imobile este 19 % neimpozabil . copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului.000 24% Conform art. Pinilor nr.001 1. Tabloul a fost scos la vânzare de mo[tenitorii artistului britanic Frank Avray Wilson. cu modificarile ulterioare . in conformitate cu prevederile art. Cele dou` tablouri furate au fost descoperite par]ial distruse. an fabricatie 2007 seria 603046 Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) Cota T. dosar de executare nr.1-3 cam. presa american` nu a aflat deocamdat` data exact` la care a avut loc ceremonia.429 286 Cota TVA 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% Actorii spanioli Penelope Cruz [i Javier Bardem.278 8. in conformitate cu prevederile art.3 ap. într-o manier` neobi[nuit`. din O.G. dovada platii taxei de participare. cod de identificare fiscala CNP 1630405244260 .718 1. 0256351673 Fax 0256352746 *)cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vinzarea bunurilor imobile este 19 % neimpozabil . in contul RO37TREZ6235067XXX001172. nu a fost niciodat` expus` în public. Construit` în 1929 pe un teren de peste 2. 2221 .2010 ora 11. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte . pentru suma de 75. 5216 .(1). 9.07. si pct. descriere sumara: CAPSATOR PNEUMATIC MASINA CUSUT NASTURI MASINA CUSUT CHEITA MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA CUSUT 2 ACE MASINA CUSUT LINEARA MASINA CUSUT BUTONIERE MASINA CUSUT PFAFF MASINA CUSUT 2 ACE GENERATOR ABUR CU 2 MESE DE CALCAT COMPRESOR CECCATO500LITRI INCALZIRE CENTRALA +CALORIFERE CALCULATOR BIROU +MONITOR LAPTOP P31200MZ CALCULATOR BIROU+MONITOR BENQ CALCULATOR +MONITOR 17 ULTRA ECHIPAMENT AER CONDITIONAT CENTRALA TERMICA GAZ Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 2. 141 alin. f) ai art.2010 Nr.F.5 bl. Fax . an fabricatie 2001 TM-20 . cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str. 2882 . 92/2003. din O. marca QUARTZ VITAP.G. dosar de executare nr. la Londra. b )din Legea 571 /2003 privind Codul Fiscal . cu modificarile si completarile ulterioare.Al Astalas nr.. vândut` cu 1. Eivind Eckbo (1873 . Licitatia 2 Denumirea bunului imobil . imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant (procura speciala autentica).256 milioane de lire sterline (1. de casa Bonhams. . alin.306. la sediul Administratiei Finantelor Publice LUGOJ str. (3) lit.304. potrivit presei mondene interna]ionale. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. sub forma de garantie bancara. pentru persoanele juridice de nationalitate romana.A. urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare. Cei doi actori. -SIMONIAC FEDOR . pana in ziua precedenta termenului de vanzare : ofertele de cumparare.292 Cota T. telefon 0256351673. Re[edin]a. . construit` în stil spaniol. cea mai cunoscut` dintre lucr`ri fiind furat` împreun` cu un exemplar din celebrul "}ip`t".143 633 1. 24% 24% 24% 24% Vila în care a murit Marilyn Monroe. jud.1-3. a avut în trecut o rela]ie cu Tom Cruise. a fost scoas` la vânzare pentru suma de 3.

care a suferit o ran` u[oar` la încheietura mâinii. "M` trata]i ca pe un infractor.Statele Unite [i Coreea de Sud prev`d.renasterea. cea mai important` din arhipelagul filipinez. iar documentul confirm` ipoteza.Anchetatorii ru[i au stabilit identitatea celui care a uciso pe militanta pentru drepturile omului Natalia Estemirova. Pân` acum. doi irlandezi [i un american. La edi]ia din 1911 au fost ucise 15 persoane. Festivalul de la Pamplona atrage anual mii de turi[ti str`ini.Un avion care avea la bord peste 100 de persoane [i care asigura o leg`tur` între Urumqi. între care patru britanici. Dmitri Medvedev. un incident atribuit Phenianului. un canadian. În timpul celor opt "encierros" ale edi]iei din acest an. [i Canton (sud). w LONDRA (Reuter) Poli]ia Internetului din Beijing a ordonat companiilor furnizoare de servicii de tip Twitter s` amplifice monitorizarea [i s` desfiin]eze site-urile care con]in cuvinte sau expresii "sensibile" din punct de vedere politic. Accesul popula]iei pe plaja de la Vadul lui Vod` este în continuare interzis. ulterior a evoluat în mod pozitiv. în condi]iile în care temperaturile exterioare sunt foarte ridicate.A. de 846 de metri. 16 iulie 2010 Distrac]ie cu zeci de r`ni]i la festivalul de la Pamplona Cele opt curse cu tauri ("encierros") elibera]i pe str`zi la edi]ia din 2010 a festivalului de San Fermin de la Pamplona. CONSTANTIN ALEXANDRESCU RO{A. fax 0256/490370. adesea compact`. Patrice de Maistre. a anun]at guvernul regional din Navara (nordul Spaniei). în timp ce le oferea turi[tilor servicii de masaj [i m`surarea tensiunii arteriale. 0256/490145. w BEIJING (Reuter) .C. în vârst` de 27 de ani. informeaz` site-ul publica]iei Il Resto del Carlino. în contextul tensiunilor cu Coreea de Nord dup` scufundarea unei nave sud-coreene. la 7 iulie. capitala provinciei Xinjiang (nord-vestul Chinei). patru suferind lovituri de corn. care în unele cazuri a fost apreciat` ca "grav`". nordest). redactor-[ef adjunct [i secretar general de redac]ie – IOAN CRI{AN.A. la un an de la aceast` crim`. Deutsche Bahn comunicase c` defec]iunile sistemelor de climatizare sunt incidente izolate. prezentând o tripl` fractur` la nivelul vertebrelor lombare. s`rb`toarea a fost îndoliat` de decesul unui tân`r spaniol. iar alte 60 au fost date disp`rute. în mod neautorizat. iar starea lor de s`n`tate. Anul trecut. w EKATERINBURG (Reuter) . w PARIS (Reuter) . Ziarul regional Hannoversche Allgemeine red` con]inutul unei scrisori a pre[edintelui Agen]iei C`ilor Ferate adresat` companiei publice Deutsche Bahn. au anun]at autorit`]ile. un neozeelandez [i un israelian. A fost re]inut pentru practicarea neautorizat` a unei profesii [i pentru ocuparea abuziv` a plajei. nu trebuie s` te mire dac` apar probleme". a declarat un purt`tor de cuvânt al companiei Siemens. Pagin` realizat` pe baza informa]iilor furnizate de agen]ia de pres` Mediafax ei. Al]i doi spanioli au fost lovi]i cu Trenurile germane de mare vitez` nu suport` canicula Trenurile de mare vitez` din Germania nu sunt proiectate s` suporte temperaturi mai mari de 32 de grade Celsius. E-mail: renasterea@renasterea. din Melbourne. Unul dintre Pe scurt w ATENA (Reuter) . în vârst` de 23 de ani. Defec]iunile la sistemele de climatizare din trenuri s-au multiplicat în ultimele zile în Germania. miercuri. sau contuzii multiple. traumatisme. Pia]a 1 Decembrie 1918 nr. iar cealalt` la nivelul coapsei. "în viitorul apropiat". vineri. Constructorul german de trenuri Siemens respinge orice responsabilitate în acest caz. una la nivelul toracelui. secretariat: 0256/497176. a anun]at o surs` din cadrul anchetei. Ceilal]i r`ni]i au primit lovituri de corn. în vârst` de 26 de ani. 8.între care fotograful François-Marie Banier [i administratorul averii acesteia. unul la bra]. El a fost r`nit în prima zi a curselor. b`n`]ean`" \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit. le f`cea masaje [i le lua tensiunea./fax 0255/210116. e-mail: pentru ziarul "Rena[terea publicitate@renasterea. Liliane Bettencourt. Timi[oara./fax 0256/495317. Alerg`torii încearc` s` r`mân` cât mai aproape de animale. Pre]ul perceput de ISSN 1221-4051 român era de zece euro pentru masaj. Aproximativ zece persoane au fost r`nite în aceste curse de tauri care se desf`[oar` pe str`zile pavate din centrul vechi al Pamplonei. pân` la urm` a fost prins de agen]ii de poli]ie. f`r` a putea dezv`lui identitatea acestuia. la Marea Adriatic` (în apropiere de Rimini. au suferit fracturi ale membrelor. pe str`zile din centrul istoric al capitalei navarei. starea acestuia de s`n`tate fiind considerat` "grav`". care se afl` întro stare considerat` "grav`". a dat asigur`ri pre[edintele rus. Gerald Hörster î[i exprim` indignarea în leg`tur` cu r`spunsul oferit de companie privind defectarea sistemelor de climatizare. 0256/490146. Opiniile exprimate \n articolele publicate apar]in \n exclusivitate autorilor! DIRECTORII S. unii venind s` î[i testeze "curajul". un australian. iar dou` dintre acestea se aflau în stare grav`. publicitate tel. situat` în sud-vestul Greciei. Doi dintre cei [ase tauri s-au ar`tat deosebit de activi [i periculo[i pentru mul]imea alerg`torilor. pe urmele scriitorului american Ernest Hemingway. în special anglo-saxoni. în urma unei lovituri cu cornul în regiunea inghinal`. fiind dotat cu un pat mobil. cyan magenta yellow black . aflat` în centrul unui scandal politicofinanciar . dat fiind c` avea [i echipamentele asupra sa. "TIM-PRESS" S. Printre r`ni]i se afl` [i 11 str`ini. Nu am f`cut nimic r`u". În aceast` scrisoare.C. participan]ii alergând pe o distan]` marcat`. la ora local` 8 (9. Între acestea se afl` un britanic. dar mai "u[or". w WASHINGTON (Reuter) . Românul în vârst` de 52 de ani era dotat cu pat medical profesional. FED Print S. . RE{I}A. pe litoralul M`rii Adriatice. CIPRIAN BRINDESCU sec]ii: (actualit`]i-investiga]ii investiga]ii). Publica]ia Bild a intrat în posesia unui document intern trimis de conducerea Deutsche Bahn mecanicilor de tren. potrivit datelor furnizate de autorit`]ile din Navara. w MANILA (Reuter) Dou`zeci de persoane au murit. care a primit o lovitur` de corn la nivelul gâtului. Tipar: S. iar tân`ra client` a fost luat` la sec]ia de poli]ie pentru audiere. iar cel`lalt la nivelul axilei. 0256/490146. Un encierro începe diminea]a. iar doar în cursul zilei de miercuri românul avusese deja 20 de clien]i. central` 0256/490145.au fost re]inute ieri.16 Rena[terea b`n`]ean` Mapamond cornul. Acest ultim "encierro" a fost prezentat de speciali[ti ca "periculos" [i relativ lung. subliniind c` Deutsche Bahn a neglijat între]inerea trenurilor. diverse creme pentru masaj (unele preparate cu alge provenind de la Marea Moart`) [i un aparat pentru m`surarea tensiunii. func]ionarea sistemului de aer condi]ionat nu mai este garantat`. secretari secretari de redac]ie – GHEORGHE TELBISZ. cea mai sever` ran` a fost suferit` de un australian.ro. Masaje române[ti pe plaje italiene Autorit`]ile italiene au re]inut un român în vârst` de 52 de ani care. în urma taifunului Conson care s-a ab`tut mar]i seara asupra Insulei Luzon. Potrivit Serviciului pentru Situa]ii Excep]ionale. {efi sec]ii: MARCEL S~MÅN}~ (social-economic). ora României). tel. www. au fost r`nite 11 persoane. SILVIU FLORESCU (actualit`]i-investiga]ii). dar. Poli]ia l-a surprins în flagrant în timp ce îi f`cea un masaj unei turiste în vârst` de 17 ani. a suferit dou` lovituri puternice de corn. difuzare 0256/498524. le-a spus românul poli]i[tilor italieni. Redactor-[ef – OCTAVIAN RO{A. alearg` în fa]a animalelor. 0256/495317. s-au soldat cu 37 de r`ni]i. nivelul râului Nistru a sc`zut cu zece centimetri. turi[tilor de pe plajele din Rimini. relateaz` presa german` dup` ce defectarea sistemelor de climatizare a declan[at o serie de polemici. TIMI{OARA. Biroul Romån de Audit al Tirajelor a eliberat Certificatul de Audit 0256/4 0256/490370. Tel.ro. exerci]ii militare comune în Marea Galben`. în timpul c`rora mul]imea de oameni îmbr`ca]i în alb [i ro[u.1. a aterizat de urgen]` dup` o fals` alert` cu bomb`. în vârst` de 24 de ani.Patru persoane apropiate mo[tenitoarei L'Oreal.Un incendiu de vegeta]ie a izbucnit pe insula Zakynthos. Se pare c` Deutsche Bahn recunoa[te c` peste temperaturi de 32 de grade Celsius. iar tendin]a de sc`dere pare s` se men]in`.ro. În timpul ultimei curse. în vârst` de 18 ani. Celelalte nou` persoane r`nite miercuri sunt spanioli. cel mai adesea u[oare. TIMI{OARA: VARTIADE {TEFAN. anun]` Serviciul pentru Situa]ii Excep]ionale din Republica Moldova. w CHI{IN~U (Reuter) Nivelul râului Nistru este în sc`dere. Bd Revolu]iei 1989 nr. ca pe un traficant. [i un neozeelandez. a anun]at guvernul regional. "Când cumperi o ma[in` [i o folose[ti permanent zece ani. riscând s` cad` sau s` fie lua]i în coane. B`rbatul a fost surprins de poli]ie pe plaja Rivabella. Românul a încercat s` fug`.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful