Director onorific prof. dr.

Josif Constantin Dr`gan
Nr. 6238 - vineri, 16 iulie 2010 - 16 pagini+programe TV+supliment cu anun]uri gratuite - 1,5 lei

Venitul minim garantat, în pericol
Recent, deputatul Silviu Prigoan` a anun]at c` va promova o ini]iativ` legislativ` prin care va fi abrogat` Legea 416 din 2001 privind venitul minim garantat. Deputatul PD-L Valeriu Tab`r` a anun]at ieri c` va sus]ine aceast` propunere, pentru c`, la ora ac-

Serviciile de urgen]` fenteaz` reformele din s`n`tate

Titlurile zilei

Pagina 4
Anchet` la Casa Austria Timi[oara

Pagina 5
tual`, "se stimuleaz` nemunca". "Merge]i la sat [i c`uta]i un om care s` v` taie iarba din fa]a casei, cu o sut` de lei pe zi [i ve]i vedea c` nu vine nimeni. De altfel, conceptul de stat social european se regânde[te, la ora actual`, cam peste tot. Voi sus]ine aceast` idee pentru c` sunt convins c` trebuie m`suri radicale", a declarat deputatul. Conform legisla]iei actuale, nivelul lunar al venitului minim garantat este cuprins între 196 de lei pentru familiile de dou` persoane [i 402 lei pentru familiile de cinci persoane, pentru persoanele singure suma fiind de 108 lei. (D.D.)
Guvernul a renun]at la subprefectul Andrei Orban

Cei care nu au bani de dat la medic se pot prezenta la serviciile de urgen]` ale spitalelor, a asigurat, ieri, la Timi[oara, secretarul de stat în Ministerul S`n`t`]ii, Raed Arafat. Mai mult, cei care nu au reu[it s`-[i fac` programare la medic pot veni la unitatea de primiri urgen]e. M`surile de criz` [i cele de restructurare a sistemului sanitar nu afecteaz` medicina de urgen]`,

u[a acestor servicii asigurând o porti]` pentru restric]iile impuse deja, dar [i pentru cele ce urmeaz`. "Tr`im într-o perioad` în care medicina devine controlat`. Medicii de familie închid cabinetele la ora 17, în ambulatoriu ]i se cere s` fi fost consultat înainte, dar unit`]ile de primiri urgen]e sunt deschise tuturor 24 de ore. Continuare \n pagina 2

Pagina 6
Patru ani de închisoare pentru Adrian Cocoan`

www.renasterea.ro
CURSUL VALUTAR

Abona]i-v` la Rena[terea b`n`]ean`!

Primele emo]ii europene

Avantaje:

! 50

% %

reducere fa]` de pre]ul de vånzare cu bucata

4,2594 lei 3,3306 lei 129,7525 lei/gram
VREMEA, MÂINE
Timi[oara 20/38 Arad 

fa]` de vånzarea cu bucata economisi]i, lunar, 24 lei (16 numere de ziar); lunar pute]i cå[tiga 4 televizoare color lunar, [i 10 premii a cåte 100 lei.

4 10
x

televizor Eurocolor
x 100 lei

21/39

Pre]ul abonamentului pentru luna august 2010 este 15 lei, plus taxa po[tal`. Abonamentele se pot face pån` miercuri, 28 iulie, la oficii [i la factorii po[tali, [i pån` såmb`t`, 31 iulie, la chio[curile din Timi[oara ale Timpress [i Rodipet (actuala Ithaka Press). Se pot contracta abonamente [i prin distribuitorii Timpress [i Rodipet.

Poli Timi[oara î[i afl` ast`zi adversarul din turul trei preliminar al Europa League. Tragerea la sor]i va începe la ora 14,30 [i va avea loc la Nyon (Elve]ia). Gruparea b`n`]ean` este cap de serie, iar printre posibilii adversari sunt FC Lucerna (Elve]ia), FC Nordsjaellan (Dane-

marca), Viktoria Plzen (Cehia), Hajduk Split (Croa]ia) [i Inter Turku (Finlanda). Meciurile se vor disputa în 29 iulie [i 5 august. În edi]ia trecut` a competi]iei, alb-viole]ii s-au calificat în faza grupelor, dup` ce în preliminariile Ligii Campionilor au eliminat pe {ahtior Done]k. (D.P.)

Lugoj

20/37 Re[i]a

21/38

cyan

magenta

yellow

black

463-740.Actualitate vineri. ci [i sud-est [i central-europene. cât [i în ]ar`. DANA ISTRAT Viitorii medici. din domeniile [tiin]ific. demipensiune. pacientul s` fie trimis în ambulatoriu sau la medicul de familie". bolnavii vor înv`]a simptomele de pe internet [i vor veni to]i cu ele pentru a intra în sistemul de urgen]`. Când pleac` de la facultate e prea târziu s` mai înve]e. la Târgu-Mure[ [i ClujNapoca. Tiberiu Bratu Gyula. la Complexul "Iulius Mall" . realizat` în regia lui Victor Ioan Frunz`. {tefan I. de luni pân` vineri. Ridicarea premiului se face personal. Germania. va preda medicin` de urgen]` studen- Brol Medical Center ofer` servicii de excizie a forma]iunilor tumorale cutanate.) BROL MEDICAL CENTER TIMI{OARA. Tragerea la sor]i va avea loc \n data de 12 august. spectacolul "Rosencrantz [i Guildenstern sunt mor]i" de Tom Stoppard.500 de forin]i pentru doi adul]i [i doi copii. Pentru a participa la concurs.hu. Pentru informa]ii [i rezerv`ri: telefon: 36-66/463-722. iar dup` excluderea problemelor vitale. "La medicina de urgen]` exist` cele mai mari rate de nepromovare la examen. dar este în interesul bolnavului ca acesta s` fie v`zut de doctor.N. nu [tiu s` ac]ioneze în urgen]`. 62. e. a declarat prof. web: hoforrashotel. Reanimare [i Descarcerare (SMURD). volumul "Premiere [i priorit`]i timi[orene între 1900 . adeverin]` CAS [i carte de identitate.37. care a predat atât în str`in`tate (chiar [i în Noua Zeeland`). Apartamentele dispun de buc`t`rie.57.600 forin]i pentru o persoan` b [apte zile. doar circa jum`tate dintre participan]i iau not` de trecere. englez`. Dr`gulescu. spune Raed Arafat. Mercy nr. î[i va lansa ast`zi. . la Timi[oara [i sus]ine c` preg`tirea viitorilor doctori în medicina de urgen]` este esen]ial`: "Studen]ii nu [tiu s` defibrileze un bolnav. pe baza c`r]ii de identitate. în [ase limbi de circula]ie european`: român`. Sistemul de urgen]` trebuie adaptat fluxului pacien]ilor [i nu invers.600 de forin]i pentru doi adul]i [i un copil [i 69. Str. dup` un consult [i un minimum de analize îl va trimite la medicul de familie. respectiv. Ungaria. francez`. cultural [i sportiv. (L. german`. veriga care salveaz` vie]i". Senatul Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara i-a conferit ieri secretarului de stat în ministerul s`n`t`]ii diploma de excelen]` pentru activitatea depus` în domeniul sanitar [i titlul de profesor invitat.tratament. o dat` la dou` s`pt`mâni. C`r]ile sunt oferite cu sprijinul Libr`riei "Humanitas – Emil Cioran" din strada F. în acest an. particip`ri de referin]` din România. cyan magenta yellow black ¢ 5 b la sfår[it de s`pt`mân` (trei zile [i dou` nop]i. examenul final la aceast` disciplin` fiind greu de trecut. Timi[oara.N. petrecute în prima jum`tate a secolului XX.n.) la urgen]` pentru c` nu dorim s` limit`m accesul celor s`raci. un adev`rat izvor de s`n`tate. cititorii trebuie s` trimit` la redac]ie.6 august) \mpreun` cu copii ale chitan]elor de abonament pe lunile iulie [i august. 6 10 % reducere Primul spital privat din Timi[oara la standard european Speciali[ti de marc` din Romånia [i Europa ]ilor din anii terminali de la Universitatea de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara. din Timi[oara.17.r. 16 iulie 2010 Serviciile de urgen]` fenteaz`… "Parte de carte" 2 Rena[terea b`n`]ean` Urmare din pagina 1 Nu vom introduce coplat` (care va deveni opera]ional` din prima zi a anului viitor. (L.30. iar în carier`. iar cå[tig`torii vor fi anun]a]i \n edi]ia din 13 august. El va intra în posesia volumelor "A[teptarea" de Rui Zink [i. strada Lidia nr. Acesta este cel de-al doilea volum din seria de patru care poart` semn`tura istoricului Ioan Ha]egan [i include nu doar premiere române[ti. dr. corec]ie cicatrici postchirurgicale.200 forin]i pentru o persoan` b apartamente de vacan]` pentru familii. a fost distins` anul trecut cu Premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol al anului 2009. tehnic. [ase nop]i. pe lista invita]ilor de onoare figurând nume mari precum Peter Brook. Statele Unite ale Americii [i chiar din Zimbabwe. Nu ar fi corect s` percepem coplat` de la cei care nu reprezint` urgen]e pentru c` cine decide dac` sunt sau nu cazuri grave? Medicina de urgen]` nu poate s` trieze urgen]ele dup` metode subiective. care a debutat la începutul s`pt`mânii trecute. Va fi o concuren]` în detrimentul celor cu adev`rat bolnavi. 1. chirurgie estetic` chirurgie general` NOU! estetic` dentar` neurochirurgie ortopedie terapie laser tel. dr. Montarea timi[orean`. [apte zile. care este. maghiar` [i sârb`. Volumul a ap`rut sub egida editurilor "Banatul" [i "ArtPress ". \ntr-un plic. a declarat Raed Arafat. Dac` s-ar hot`rî ca doar cazurile grave s` fie primite la serviciile de urgen]`. Festivalul de la Gyula a atras. Anglia. cercet`tor [tiin]ific la Filiala Timi[oara a Academiei Române. o intrare gratis la [trand [i jacuzzi) . cu demipensiune . E adev`rat c` unii pacien]i abuzeaz`. "{i atunci ne-au terminat" de Joshua Ferris. În sistem putem crea ni[te mecanisme. (L. între orele 11-16. Franyo Zoltan (fost` Smetana) nr.1946". de la ora 20. Raed Arafat.) Informa]ii [i program`ri se pot face la tel. în lan]ul preven]ie . La prima prezentare. consulta]ii dermatologice [i alte mici interven]ii chirurgicale pe baza biletului de trimitere (c`tre chirurgie plastic` sau dermatologie) de la medicul de familie. de la ora 13. Bea von Malchus. dermatoscopie. pu[i cu burta pe carte Fondatorul Serviciului Mobil de Urgen]`. 0722 356238! Colectiv coordonat de prof. Preciz`m c` termenullimit` de ridicare a premiului este de 30 de zile de la data extragerii. mas` [i acces la piscin`) \n sta]iunea Buzia[.hu. Zsótér Sándor sau Andrei {erban. 0256 221009 0722 356238 Lansare editorial` Cunoscutul medievist timi[orean Ioan Ha]egan. Câ[tig`torul ultimei extrageri a talonului pentru concursul "Parte de carte" este Nicolae Teicu. Raed Arafat ar dori s` vin` pentru sus]inerea cursului. GRATUIT f`r` coplat`.mail: info@ hoforrashotel. rectorul Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara. potrivit ultimelor declara]ii ale oficialilor din s`n`tate . "Avem nevoie s` reformeze medicina de urgen]`.) Actori timi[oreni pe scena Festivalului de la Gyula Prezent la cea de-a VI-a edi]ie a Festivalului Interna]ional "Shakespeare" de la Gyula. lucrurile care îi vor speria cel mai mult vor fi urgen]ele".zona Sarra Blu. Îl a[tept`m pe câ[tig`tor la secretariatul redac]iei. [ase nop]i . doar cazare. relaxare total` ¢ Te abonezi [i te tratezi! Nu mai pu]in de zece cupluri vor avea ocazia de a petrece trei zile (cazare. pe scena Castelului Gyula.N. mâine. iar medicul de la urgen]` decide dac` se impune tratament imediat ori internare în spital sau dac`. Examenul se ia din a doua a treia încercare". taloanele din zilele de mar]i [i vineri (perioada 2 iulie . colectivul Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" din Timi[oara va sus]ine. Michael Pennington.

INTESA SANPAOLO ROMANIA S.tel. la munc`. nr. Misiunea companiei este de a oferi clien]ilor s`i protec]ie.ro. de DN 6 face ca timpul de livrare c`tre orice punct din jude] [i din regiune s` fie foarte scurt. spunând c` aceste proteste îl determin` s` continue procesul de reformare a statului. 2. de cobai. (1508) . Eroilor de la Tisa nr. bucatarie. experienta min 2 ani in domeniul auto. 11. experienta in domeniu. trebuie s` î]i creezi din timp un plan de economisire pentru aceast` etap` a vie]ii tale.. bazat pe calific`rile necesare. v`d c` ave]i REZULTATELE EXTRAGERILOR DIN 15 IULIE 2010 i SUPER LOTO "5/40" i JOKER EXTRAGEREA I (1/20): 3 EXTRAGEREA A II-A (5/45): 43. str.ro 40 34 5 8 21 17 i LOTO SPECIAL "6/49" i NOROC: 26 49 34 1 12 14 1 5 5 3 2 4 8 Exist` via]` dup` pensie Într-o lume aflat` în continu` schimbare. dar le-a spus în acela[i timp c` nu va opri procesul de reform` [i c` to]i trebuie s` munceasc` dac` vor bani. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. casa fiind compusa din 3 camere.921. Dup` aceste replici. LIVR~RI NON STOP! CIPALSER. Cariera de bazalt Cipalser este situat` lâng` Lucare]. www. i-au spus protestatarii premierului. El a vrut s` plece. Tel: 0256 490240 fax: 0256 292891.PERSONAL@ATLASSIB. experienta min 2 ani in domeniul auto – reparatii motoare domiciliul in Timisoara sau imprejurimi motoare. societatea Eureko Pensii. Informatii suplimentare . la numai 38 de kilometri de Timi[oara.397. conform normelor europene actuale din domeniu. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. Boc a replicat oferind exemple de proiecte de infrastructur` rutier` finalizate de guvern. vinde la licitatie publica imobilul situat in Sagu. într-un flux tehnologic optimizat. transparen]` [i un parteneriat pe termen lung prin profesionalitatea serviciilor [i a produselor sale. Pilonul 2 le ofer` românilor [ansa de a-[i cre[te veniturile la momentul retragerii din activitate prin contribu]ii lunare într-un fond de pensii administrat privat de un administrator de fonduri de pensii. AUTOTIM S.sediu central: Timi[oara. În ultimii ani a devenit din ce în ce mai clar faptul c` sistemul public de pensii nu poate asigura viitorul pensionarilor de ast`zi [i.RO Anun]uri licita]ii Intesa Sanpaolo Bank B. pe mine nu m` spera]i. v Soferi transport international de persoane : Cerinte: posesor permis de cond cat D. ca premier. nr. "Ne lua]i de pro[ti. a impus taxe [i nu a creat condi]ii pentru înfiin]area locurilor de munc`. "M`i b`ie]i.) O afacere "tare ca piatra" Cribluri sp`late doar de la Cipalser Firma Cipalser realizeaz` orice tip de construc]ii civile noi. constand in teren intravilan cu casa si garaj in suprafata de 784 mp. nu am v`zut un lucru bun f`cut. asta-i solu]ia. mai mult.gaman@intesasanpaolo.220. b`i. na]ionale [i multina]ionale. 9.949 E-MAIL: AUTOTIM. Profitul anun]at de grup este o realizare important` având în vedere faptul c` acest rezultat a fost ob]inut f`r` niciun ajutor din partea Guvernului Olandez. încredere. 3. dar unde. aflat în inspec]ie la centura de nord a Capitalei.4 miliarde euro pentru 2009. dac` nu ne sim]im capabili.9670 sau prin e-mail la pensii@eureko. – din Arad. Eureko Pensii este unul dintre cei mai activi juc`tori de pe pia]a pensiilor private din România. ce administreaz` conturile individuale a aproximativ 350. hai s` st`m de vorb`". i-au repro[at premierului c` a t`iat salariile.A.351 lei. et.eureko. În iunie 2009 s-a încheiat prima fuziune de pe pia]a pensiilor din România prin fuziunea Fondului de Pilon II pe care îl administreaz` cu Fondul de Pensii Administrat Privat Bancpost. Pretul de incepere a licitatiei este 407. au spus protestatarii. ne d`m la o parte". O pensie administrat` privat î]i ofer` siguran]a unui venit stabil la momentul retragerii din activitate. de preferinta absolventi ai sectiilor de Autovehicule rutiere sau Ingineria Transporturilor v Sef coloana transport persoane: Cerinte: domiciuliu in Timisoara sau imprejurimi. Personalul firmei. orele 12 la sediul B.ro. jud. este capabil s` conceap` [i s` exese folosesc utilajele cele mai moderne. experienta min 1 an in domeniul transporturilor v Soferi transport persoane : Cerinte: posesor permis de cond cat D. 20A. nu am stat s` fluier. Chiar dac` ast`zi nu po]i vizualiza momentul pension`rii. investi]i profitabil de c`tre administrator. dar [i reabilitarea celor existente. e-mail: luminita. v Femeie de serviciu : Cerinte: studii generale. "Ne spune]i s` mergem la munc`. 0734 990. el s-ar fi uitat "la stele". Liviu Rebreanu nr.vineri.000 de români. mobil: 0722 632 054 E-mail office@cipalser. Data licitatiei este 19 iulie 2010. care s-au recomandat drept poli]i[ti comunitari din sectorul 1 [i func]ionari concedia]i din prim`riile sectoarelor 1 [i 2. Noi. Trebuie s` producem ca s` mânc`m. a mai mers circa 150 metri pe centur`. Firma se mândre[te cu un portofoliu impresionant de lucr`ri realizate pentru companii de prestigiu. care a spus c` dac` premierul nu îi asigura fonduri pentru lucr`ri. am f`cut o facultate. bd. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. a fost oprit de un grup de persoane care l-au huiduit [i i-au cerut demisia. 0-257-308. Pentru concasarea bazaltului brut.C. experienta in domeniu. TRANSPORT GRATUIT CU AUTOBUZELE SOCIET~}II INFORMA}II LA TEL. Pentru toate acestea. premierul s-a întors. experienta min 2 ani in domeniul auto. terasamente. cuno[tin]ele dobândite [i utilajele performante folosite. v Vopsitor auto : Cerinte: studii medii de specialitate.A. la munc`. prin Portalul de Voce sau prin Contact Center-ul dedicat apelând 021. în 2007.ro.C. Apropierea carierei via]a. c` ne-au dat afar`? Chiar a[a tâmpi]i ne crede]i ? De când sunte]i prim-ministru. în niciun caz.A. lucr`ri de reabilitare a drumurilor existente precum [i îndiguiri [i reabilit`ri de maluri. Timi[oara. te poti adresa agen]iei Eureko Timi[oara la numerele de telefon 0256 295 280 / 0726 342 379 sau la adresa Bd. baie.C. camara de alimente. Pentru mai multe informa]ii despre pensiile private. dar oamenii l-au oprit strigându-i c` nu au terminat ce aveau de spus. 29. nu la fluierat". nu de el. 0721 211. asta-i mu[chi. Uite. 25 cute în timp record lucr`ri de infrastructur` de transport: drumuri pietruite.cipalser. de ce nu. cu atât viitoarea ta pensie va fi mai satisf`c`toare. prin executor bancar. companie aflat` în top 5 administratori ai pie]ei de pensii române[ti. degeaba vre]i privilegii [i pensii de lux. iar sumele rezultate din aceste investi]ii sunt ad`ugate contului t`u de pensie. boxa. le-a spus Boc oamenilor. dar oamenii i-au r`spuns c` poate investi]iile au fost încheiate de unii mini[tri. m`i oameni buni. coridor. siguran]`. + TVA. unul dintre cele mai puternice grupuri financiare din Europa. v Mecanic auto (motorist) : Cerinte: studii medii de specialitate. eu am muncit la coas`. SANPAOLO ROMANIA S. dar [i "leg`turile puterii cu infractori ca Bercea Mondialul".F.A. planurile pe termen lung sunt cele care î]i pot oferi echilibru [i. ANGAJEAZ~ v Ingineri mecanici: Cerinte: domiciuliu in Timisoara sau imprejurimi. Banii transfera]i c`tre fondul de pensii sunt garanta]i [i. 88. solu]ia e munca. Valoarea sumelor administrate de companie în numele participan]ilor s`i se ridic` la aproximativ 200 de milioane lei. Unul dintre principiile Eureko Pensii este transparen]a. (M. INTESA 12. grup ce a anun]at recent un profit net de 1. 115. Participan]ii la fondurile de pensii Eureko au acces permanent la contul lor individual prin intermediul Portalului Web accesând https://portal. Boc a încercat s` opreasc` huiduielile strigându-le "m`i fra]ilor. Eureko BV a lansat în România. cunoscut [i sub numele de pilonul 2. Revolutiei. La munc`. Radu Berceanu. Arad. Procesul de consolidare al companiei pe pia]a local` a continuat [i în 2010 prin finalizarea celei de-a doua fuziuni cu Fondul de Pensii Administrat Privat KD. De aceea a fost creat sistemul pensiilor administrate privat. v Electricieni auto : Cerinte: studii medii de specialitate. spunându-i c` sunt luate de "pro[ti [i cobai" prin t`ierea salariilor [i c` de când a preluat mandatul de primministru nu au v`zut nimic bun realizat. 16 iulie 2010 Actualitate Rena[terea b`n`]ean` 3 Emil Boc a fost huiduit pe centura Capitalei Premierul Emil Boc. s` [ti]i c` dac` v-a pus primarul Chiliman s` striga]i aici. S. O s` plec`m s` muncim în str`in`tate".ro. Cipalser ofer` garan]ie. (1097) S. 221. OFERIM SALARII ATRACTIVE. care respect` cele mai înalte standarde din domeniu. pe cel al pensionarilor de mâine. dup` care s-a urcat în ma[in`. La acest moment a intervenit în discu]ie [i ministrul transporturilor. Timpul nu st` pe loc pentru nimeni [i cu cât începi acest plan mai devreme. Grupul de persoane. Eureko Pensii este membr` a grupului Eureko BV.

hernie de disc. Pacientul a fost internat la Casa Austria din ziua producerii accidentului pân` în 22 iunie. m` deranjau dureri de constrîngere la nivelul inimii. ulcer stomacal [i duodenal.ro. Acum respira]ia este mai u[oar`. Îl deranja prostata. Am f`cut eforturi deosebite. hemoroizi. Se [tie c` dup` 45 zile de la intuba]ie (conectarea la aparatele de respira]ie artificial` . 1-3 Timi[oara. mialgii.r. solicit` de la A. urina des .Este eficient [i \mpotriva diabetului zaharat. nu avea jet normal. m` mi[c mult mai u[or . 70 ani. ulei de: c`tin` (Hippophae rhamnoides L. dilatarea varicoas` a venelor.B.Feri]i-v` de contraf`cute!!Produsul a fost testat de ISP produsele contraf`cute!! Ia[i .net . precum [i liceele "Gerhardinum" [i. "A fost un caz foarte complicat care. artroz`.Unul dintre obiectivele cu caracter prioritar ale activit`]ii companiei \l constituie elaborarea unor noi preparate. a tran[at problema: "Dac` vorbim de 20 de clase mai pu]in. dar [i \n domeniul ginecologic.A. reumatism. osteohondroz`.400 de dasc`li au fost pu[i pe liber Austria Timi[oara Înc` 356 de profesori timi[eni risc` s` î[i piard` postul Moartea unui rugbist. Produsul naturist "Promiod" este numai sub o singur` form`-gel. 70 ani. "Apifito" este una dintre cele mai mari companii interna]ionale produc`toare de produse naturiste. Înainte eram meteodependent` [i m` sim]eam foarte prost. Libertatii nr. Pe parcurs s-au ameliorat durerile la picioare. fax."Promiodul" are o putere enorm`. inspector [colar general-adjunct Cornel Petroman.Produsul ac]ioneaz` benefic \n st`ri posttraumatice. respectiv. deci absen]a fondurilor pentru salarii. Nicolae Balcescu nr. Având în vedere faptul c` finan]area este per înseamn` 36 de norme t`iate". cear` de albine. "Promiod" . dar peste o perioad` de timp reap`rea. stenocardia. Pe parcursul administr`rii s-a reglat tensiunea arterial`.Suplimentul alimentar "Promiod" este produs de concernul din ora[ul Kiev.n.filiala ce produce "Promiod" pentru toate ]`rile Uniunei Europene. eram nervoas` [i uneori pe parcursul zilei pierdeam cuno[tin]a . st`ri meteodependente. etc. VODAFONE. sl`biciuni. otitei. glaucom. str. 1. dar combinate \mpreun`. suplimentar 1 flacon Pretul unui flacon este de 60RON Pentru pensionari si invalizi este de 55RON Informatii la tel:0744805532 ORANGE 0368433505 RDS 0731233697 VODAFONE 0767304865 COSMOTE ORANGE. deseori f`ceam tratamente .06. adenom de prostat`.conform tehnologiilor speciale a \nv`]a]ilor ru[i din ora[ul Permi. Toate ingredientele sunt colectate \n mun]ii Ural [i anume: miere ce nu con]ine zah`r. s-au regenerat r`nile. 68 ani.Utilizarea suplimentului alimentar "Promiod" ca profilaxie contribuie la ridicarea imunit`]ii \mpotriva infec]iilor respiratorii virale. mai ales la urcatul sc`rilor aveam nevoie de Data: 22.care efectueaz` test`ri clinice [i preclinice ale preparatelor. pus` pe seama unui virus contractat în unitatea sanitar` Ministerul S`n`t`]ii ar putea solicita o anchet` la Spitalul Jude]ean Timi[oara dup` ce rudele unui pacient au reclamat în pres` c` decesul acestuia a fost cauzat de un virus contractat în unitatea sanitar`. se utilizeaz` \n profilaxia atât a patologiilor sistemului urinar. urmând a fi tratat în continuare la o clinic` din Oradea. hepatit` cronic`. sugerând c` mai sunt persoane care vor veni la programele de studii cu frecven]` redus` sau f`r` frecven]`.apelånd la reprezentan]a firmei. iar ziua uneori se sc`pa. pu]ini pretenden]i. Suplimentul alimentar "Promiod"regleaz` func]ia glandei tiroide. Acum m` simt mult mai bine.2 O]elu Ro[u de la 15:00 la 16:00 Casa de Cultur` str. COSMOTE. 0256/214815.). din diferite motive. (1524) ajutor. psoriazisului. Este vorba de cazul rugbistului echipei CSU Aurel Vlaicu Arad. 70 ani. distonie vegetovascular`. accidentat grav. Ace[tia provin din mediul liceal [i sunt victimele nerealiz`rii planului de [colarizare aprobat pentru noul an [colar.40 Lugoj de la 11:00 la 12:00 Casa de Cultura a Sindicatelor str. nu au ocupat nici un loc.A. tromboflebit`.În acest scop a fost creat departamentul de cercetare \n cadrul c`ruia \[i desf`[oar` activitatea speciali[ti din diferite domenii [tiin]ifice. plus înc` 53 din cel voca]ional s` î[i g`seasc` clien]ii. care au fost pleca]i din localitate sau. la care pot participa [i elevii corigen]i.O eficacitate deosebit` are suplimentul alimentar "Promiod" \n caz de migrene. 65 ani. dar [i \mpotriva: exemei.)."Promiod" a fost elaborat cu 8 ani \n urm` de savan]ii ru[i. am`r`ciune. surprinz`tor.2 Data: 23.Se lucreaz` \n stråns` colaborare cu institu]iile de [tiin]` [i cercetare de elit`. la solicitarea familiei. A. Am urmat produsul naturist "Promiod"în decurs de 2 luni. [i decedat în noaptea de miercuri spre joi. Fiecare din ace[ti componen]i au multiple efecte benefice asupra organismului. conform formulei speciale. CFR. infec]ia fiindu-i letal`. V` mul]umesc din suflet!Recomand produsul tuturor. {epetiuc Vasile.Produsul naturist "Promiod" exist` numai sub form` de gel. Caransebe[. regleaz` flora intestinal` \n caz de disbacterioz`.Ukraina. De[i urmeaz` o a treia edi]ie. Urmez produsul din luna ianuarie [i pe parcursul administr`rii a disparut exema. Alexandru Gr`dinaru. "Tudor T`n`sescu". Cara[ Severin Am urmat produsul naturist "Promiod" cu mare încredere [i nu am dat gre[ . DANA ISTRAT capita.cât [i \n miopie. înainte oscila des. tel. am avut icter mecanic. Hunedoara Am foarte multe probleme de s`n`tate . m` deplasam cu greutate.1 Caransebe[ de la 13:00 la 14:00 Muzeul Judetean de Granita str.ce include toate propriet`?ile posibile ale mierii [i componentelor ei. prostatit`. Am folosit produsul naturist "Promiod" [i pot s` spun cu precizie . care apareau în timpul mersului la 30-40 metri. tetraplegie (paralizie . noaptea nu se mai scoal` la toalet`. 121-122 amplasate \n comuna G`vojdia. aviz de gospod`rire a apelor pentru exploatare nisip [i pietri[ din perimetru Criciova C. pancreatite. este pu]in probabil ca 577 de locuri libere din înv`]`mântul teoretic [i tehnologic. radiculit`. dezintoxic` ficatul. candida]i din seriile anterioare [i repeten]ii. în urma a dou` valuri de masive reduceri. arsuri stomacale.r. pacientul a ajuns la Timi[oara cu politraumatism vertebromedular C4-C5 (leziuni la coloana vertebral` la nivelul gâtului. Piata generalului Dragalina nr. desf`[urat` luni. ca: aritmia. astm. unde. Timi[oara De la 22 ani m` deranjeaz` exema. i-a repartizat pe cei 23 de copii care [i-au recompletat formularele. cistit`. a contractat un virus.Este un produs extraordinar! S`n`tate cu arom` de miere S`n`tate cu arom` de miere. A urmat produsul dat [i so]ul meu .n.07. Suntem foarte bucuro[i c` am aflat despre acest produs minunat. Nu avem nici o plângere din partea familiei. Jud. 24 de elevi. Colegiul "Regele Ferdinand" (fost Energetic).c` produsul este foarte eficient [i pl`cut la gust. s-a îmbun`t`]it starea general` a s`n`t`]ii. propolis. în intervalul 1-10 septembrie.la voca]ional. când. nu au fost cuprin[i la primele repartiz`ri. Ha]eg de la 17:00 la 18:00 Casa de Cultura str. L~CR~MIOARA URSA Informare SC Timcon SA.Sunt foarte mul]umit de produs [i-l recomand tuturor! Munteanu Teodora.) [i dovleac (Cucurbita pepo). lipsa elevilor atrage minusuri. gut`. Actualmente. in apropierea castelului "Huniade" Cura pentru boli cronice include 3 flacoane Cura profilactica include 2 flacoane Pentru proceduri locale. 74 ani.r. s-au mic[orat venele de pe picioare.ån regenerarea suturilor postoperatorii. Pop Teodor. vom ini]ia o anchet`. V` mul]umim! Oprescu Mihai.V` mul]umesc foarte mult! Urmez produsul cu mare încredere.B. specializarea alt`dat` cerut` "mecanic auto" a r`mas cu (foto). RDS. Hunedoara Am multe probleme de s`n`tate .07. etc. în perioada în care acesta a fost conectat la aparatele de respira]ie artificial`. deseori ame]eam.paralel-local. de 19 ani. Totu[i. are efect antiinflamator [i antitumoral. s-a îmbun`t`]it [i pofta de mîncare.Certificat de notificare AD-0131/11. Acum urineaz` normal. pe pia]a României suntem cu produsul de baz` al companieiprodusul naturist "Promiod". de la 13:00 la 14:00 [i de la 17:00 la 18:00 hotel "Central" str. inima m` în]eap` mai rar.alegere corect` pentru cei ce tind a fi s`n`to[i prin puterile naturii. 1-2. Demetriade nr. fiind afectat` [i m`duva spin`rii n. 22 Decembrie 1989 nr. îmi venea greu s` m` deplasez. Tudor Vladimirescu nr. accident vascular cerebelos. liceul din N`drag.n. Datorit` ac]iunii directe asupra pere]ilor vasculari scade nivelul colesterolului [i diminueaz` riscul aterosclerozei. sinuzit` etc. absolven]i ai ciclului gimnazial. conform recomand`rilor [i pe parcurs s-au desumflat picioarele. Probabil [i Ministerul S`n`t`]ii ne va solicita s` analiz`m cazul". m` simt mai energic. managerul Spitalului Jude]ean Timi[oara [i medic la Casa Austria. am for]`. nu ame]esc [i nu mai am st`ri de le[in. boala ischemic` cardiac`.Poate fi procurat de la unicul distribuitor din România la momentul expozi]iei sau prin servicii po[tale.2009. pîn` la valorile de 200/120 mmHg [i aveam dispnee la efort [i în repaos. incluse \n acest supliment alimentar. neurite. Poate fi utilizat \n profilaxii cardiovasculare. Deasemenea. Timi[oara Aveam picioarele foarte umflate [i m` deranja un prurit accentuat la nivelul edemelor.care deasemenea a ob]inut rezultate de îmbun`t`]ire a s`n`t`]ii. pot s` merg mai mult timp. din cauza tuturor leziunilor [i deranjamentelor organice. pneumonii). dureri de stomac mai ales dup` mese. conjunctivit`. Baltarin Maria.sc`zånd nivelul glicemiei din sânge.). Alba M` deranjau durerile de picioare. colite. hipertensiune gr. Unit`]ile liceale cele mai afectate sunt Grupul {colar Auto. 6. uneori m` deranja inima. Folosind produsul naturist "Promiod"am sim]it o îmbun`t`]ire general` a st`rii de s`n`tate .). "Waldorf" .S. A doua ac]iune de acest gen. ne-a declarat Gheorghe Nodi]i Dup` ce peste 1. gastrit`. aveam sl`biciuni. P`rin]ii rugbistului sus]in c`. avea [anse de supravie]uire foarte mici. afec]iuni de menisc [i a colului femural. Coordonatorul compartimentului de management [i resurse. hepatite. am for]` [i energie. cedru (Juniperus virginiana L.V` urez baft` în munca pe care o depune]i! Vaman Eugenia. insuficien]` respiratorie cu dependen]` de suport mecanic (imposibilitatea de a respira f`r` ajutorul aparatelor .r. Am urmat produsul naturist "Promiod"[i s-au ameliorat durerile digestive. De luni pina vineri intre orele 9:00 – 17:00 www. a fost externat. pe data de 31 martie. schema de personal din înv`]`mântul timi[ean ar putea fi diminuat` cu înc` 36 dasc`li.4 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri. elaborate de savan]ii ru[i. în meciul echipei sale cu CSM {tiin]a Baia Mare. O eficacitate deosebit` are "Promiod" cånd este \ntrebuin]at \mpotriva : sinuzitei.400 de cadre didactice au fost eliminate din sistem. Pacientul era paralizat de la gât în jos [i trebuia pus pe aparate pentru a respira. jud. Dup` prima etap` a repartiz`rii computerizate. Am aflat despre produsul naturist "Promiod" [i am decis s`l folosesc.combina]ia cu uleiurile respective ac]ioneaz` benefic asupra pancreasului. m` sc`rpinam pîn` la sînge [i îmi f`ceam r`ni. Suplimentul alimentar "Promiod" \mbun`t`]e[te func]iile tractului gastrointestinal. 16 iulie 2010 Anchet` la Casa Dup` ce 1.2010 Re[i]a de la 9:00 la 10:00 Casa de Cultura a Sindicatelor str. m` deplasez mult mai u[or. mi-a trecut mînc`rimea. lucru pe care l-am explicat familiei. Alba Iulia. Lenau nr.apifito.Ac]iune de ne\nlocuit are suplimentul alimentar"Promiod"folosit \n caz de : artrit`.) sunt posibile infec]ii la nivelul tractului respirator. 0256/214809. Acest lucru se întâmpl` oriunde în lume.V` mul]umesc pentru produs. Potrivit medicilor. haimoritei.Modul de administrare-obligatoriu pe cale bucal` [i.2010 Timi[oara de la 9:00 la 10:00. Inspectorul [colar generaladjunct Ion Luican nu se arat` îns` prea îngrijorat.deoarece mierea din componen]a produsului nu con]ine zah`r [i. chiar [i \mpotriva patologiilor bronhopulmonare (bron[ite. cât [i reproductiv: litiaz` urinar`.

) {coala cu clasele I-VIII nr.februarie 2010. La ora actual`. Inpectoratul Teritorial de Munc` Timi[ i-a avut în aten]ie [i pe cei 2. 16 iulie 2010 Actualitate lucreaz` la patru s`li de opera]ie.D. 25 Angajeaz` Cu norm` \ntreag` ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU Informa]ii la telefonul 0256/465120. (D. La patru s`li de opera]ie sunt doar dou` instrumentare [i dou` infirmiere".) n-am avut material moale pentru opera]ii". a completat Marius Craina.r. când o asistent` [i o infirmier` care face [i munc` de femeie de serviciu asigur` asisten]a medical`.n.vineri. îngrijirea [i cur`]enia pentru Guvernul a renun]at la subprefectul Andrei Orban Dup` ce a depus jur`mântul la învestirea în func]ia de subprefect de Timi[ în data de 26 mai 2010. sum` strâns` în urma campaniei "Fii cu inima al`turi de copii". De asemenea. Andrei Orban nici nu a apucat s` se familiarizeze bine cu atribu]iile ce-i reveneau.265 de timi[eni care beneficiaz` de indemniza]ii pentru deficien]e de vedere. iar unii chiar conduc autoturisme. Începând de ieri. "Nu avem fire de sutur` (a]` chirurgical` . c` guvernul Boc a hot`rât s` înjum`t`]easc` num`rul de asemenea înal]i func]ionari publici. ini]iat` de un lan] farmaceutic. iar. de la Clinica "Bega".) Nev`z`tori cu permise de conducere auto În urma ac]iunii de verificare a dosarelor persoanelor încadrate în diferite grade de handicap. singurul subprefect de Timi[ r`mânând Zoltan Marossy. "E ca [i cum ai muri de sete [i ai primi doar o pic`tur` de ap`". se fac verific`ri pentru a se stabili dac` cei aproape 400 de timi[eni au dobândit deficien]a de vedere înainte sau dup` ob]inerea permiselor. nu avem pansamente. Fondurile au fost strânse în perioada noiembrie 2009 . "Avem doar o circa 90 de paciente.n. câte o instrumentar` [i o infirmier` trebuie s` fac` fa]` la dou` opera]ii simultane. DANA ISTRAT importante în ceea ce prive[te materialele sanitare. a explicat Craina. Andrei Orban nu mai ocup` aceast` func]ie. dona]ia va fi folosit` pentru reabilitarea s`lilor de na[tere [i a blocului operator. (D. Totul a pornit de la sesiz`rile unor vecini sau cunoscu]i care au constatat c` a[a-zi[ii nev`z`tori citesc.D. iar noi [i înainte ne-am confruntat cu deficit de personal. în colaps La Clinica "Bega" nu mai exist` materiale pentru opera]ii Clinica de Obstetric`-Ginecologie "Bega" a spitalului Jude]ean Timi[oara se confrunt` în aceste zile cu un deficit mare de personal [i cu lipsuri S`lile de na[teri [i blocul operator. Dup`-masa avem o singur` asistent` [i o singur` infirmier` pe tot etajul.). Rena[terea b`n`]ean` 5 S`n`tatea. Prin compararea datelor existente la ITM Timi[ cu cele de la Serviciul de permise [i înmatriculare a vehiculelor din cadrul Prefecturii Timi[. Criza de personal este [i mai acut` dup` ora 15. Potrivit medicilor de la Clinica "Bega". Situa]ia personalului este grav`: o singur` asistent` medical` de terapie-intensiv` singur` asistent` de terapie-intensiv`. a precizat Marius Craina. La Clinica "Bega" vor fi scoase la concurs trei posturi (dou` de asistent` medical` [i unul de îngrijitor cur`]enie). au fost identifica]i 387 de beneficiari ai indemniza]iei pentru persoane cu deficien]e de vedere (care ar trebui s` se acorde pentru afec]iuni suficient de grave încât s` nu permit` urcarea la volan [i circula]ia pe drumurile publice).care a fost comercializat la pre]ul de trei lei). num`r insuficient pentru a acoperi deficitul.r. ne-a declarat medicul Marius Craina. care posed` [i permis de conducere auto. (1523) . renovate din dona]ii Clinica de Obstetric`-Ginecologie "Bega" a Spitalului Jude]ean Timi[oara beneficiaz` de o dona]ie de 33. în urma vânz`rii în farmacii a simbolului campaniei (un breloc de dimensiunile unei monede de 50 de bani pe care este inscrip]ionat` o inim` de copil . adic` la peste 90 de paturi".ce poate fi utilizat de cump`r`tori pentru a "închiria" c`rucioarele din supermarketuri .000 de lei. în loc de patru. "Este perioada concediilor. azi (ieri .

50.5 t. între localit`]ile E[elni]a [i Svini]a. la V`li[oara s-a impus o restric]ie de vitez` de 30 km/ or`. în ambele sensuri.htm. pentru aproximativ 15 zile lucr`toare. între orele 10-13. Pe sectorul de drum european 6. din cauza lucr`rilor de consolidare a podurilor. pe jum`tate de parte carosabil`. Oamenii legii anchetau un caz de trafic de droguri. a fost condamnat s` isp`[easc` patru Profesor de drept de la Hyperion. în zilele de mar]i [i joi. De asemenea.000 de euro mit` ca s` le dea licen]a mai multor studen]i din Caransebe[ ai Facult`]ii de Drept din cadrul acestei universit`]i. între Lugoj [i Fârliug se consolideaz` sistemul rutier.. 16 iulie 2010 Patru ani de închisoare pentru Adrian Cocoan` Patru ani de pu[c`rie trebuie s` execute Adrian Iosif Cocoan`. la Jupa [i Doma[nea. fie sunt demarate lucr`ri de reabilitare cu sectoare izolate. La Gr`dinari datorit` consolid`rii Gr`dinari.000 de lei taximetristului acro[at de Cocoan`. pe rute ocolitoare. la telefoanele: 0256. la Co[tei. datorit` surp`rii pe partea stâng` a pode]ului de la pozi]ia kilometric` men]ionat`. chiar dac` au existat mul]i sceptici în jurul ei care s-au îndoit de buna credin]` a magistra]ilor implica]i în acest dosar. astfel încât se circul` pe jum`tate din partea carosabil`. între Arad [i Zerind se reabiliteaz` sistemul rutier. podului.DN 57B Bozovici . Iosif Cocoan`. între Ilia (int. [i a studentului Eugen Tacot`. circula]ia desf`[urându-se pe variant` local` de serviciu.DN 57 Moldova Nou` . pentru infrac]iunea de omor din culp` în accidentele rutiere s`vâr[it` în România de regul` se scap` cu o pedeaps` cu suspendare. în seara de 19 august 2008. Pe DN 57B între localit`]ile Oravi]a [i Bozovici precum [i între Bozovici.P. a jefuit Farmacia Vlad din Timi[oara a fost re]inut de poli]i[tii de la Crim` organizat` în localitatea Drobeta TurnuSeverin.cu DN 68A) [i Arad (intrare în municipiu). restric]ii de circula]ie s-au impus la intersec]ia centurii municipiului Lugoj cu DN 6.drdptm. ieri. mama lui Lucian Reja. Din acela[i motiv [i pe drumul na]ional DN 76.luna iulie 2010 V` comunic`m restric]iile de circula]ie pe drumurile na]ionale din administrarea Direc]iei Regionale de Drumuri [i Poduri Timi[oara. [i 10. la km 32]904 circula]ia se desf`[oar` alternativ în ambele sensuri. În pofida faptului c` avoca]ii acestuia au reu[it str`mutarea procesului la Craiova . între sensul giratoriu cu DJ 609D spre Aeroportul "Traian Vuia" Timi[oara [i DN 69 spre Arad. a intrat în farmacie cu o glug` pe cap. pe DN 59C circula]ia este îngreunat` din cauza consolid`rii sistemului rutier.[i a faptului c` instan]a doljean` a decis judecarea lui în stare de libertate. s-a închis circula]ia rutier` pe centura de ocolire a municipiului Timi[oara.5 t se desf`[oar` în continuare pe ruta ocolitoare:DN 6 Or[ova . Pe DN 79.D. Cocoan` a primit o sentin]` la care nu se a[tepta. de magistra]ii timi[oreni. Tân`rul de 25 de ani. este permis` doar autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` de 40 tone. iar în localitatea Avram Iancu se lucreaz` la consolidarea podului. motiv pentru care se circul` pe jum`tate de carosabil. c` are încredere c` judec`toarea îl va condamna la închisoare pe Cocoan`. între Aninoasa [i Ha]eg se execut` lucr`ri de amenajare [i reabilitare. Tot pe DN 57. circula]ia vehiculelor se desf`[oar` deviat. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN Restric]ii de circula]ie . profesor de drept civil la Universitatea Hyperion din Bucure[ti. instan]a timi[orean` a decis arestarea. astfel încât. Cu atât mai nea[teptat` e cu cât.5 t.DN 57 Oravi]a .DN 57 Dubova. DN 6 între localit`]ile Doma[nea [i Lugoj se execut` lucr`ri de reabilitare . [oferul de 34 de ani care. cauza lucr`rilor de consolidare a podurilor. este acuzat de procurori c` ar fi primit aproape 50. Aurelia Gr`mescu. Circula]ia autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` mai mare de 3. s-a ar`tat încrez`toare în completul de judecat` craiovean înc` de la început. pe o por]iune izolat`. de fapt. la Jamu Mare exist` restric]ie de tonaj de 12. La Buce[ Vulcan pe DN 74 Vulcan. l-a ucis cu un Ferrari pe Lucian Reja. În intervalul 26 aprilie . fost angajat în Ministerul Administra]iei [i Internelor. circula]ia rutier` se desf`[oar` pe jum`tate de carosabil. ani dup` gratii pentru omor din culp`. iar circula]ia se desf`[oar` pe variantele de serviciu ale acestora. procurorii s-au întors cu 180 de grade [i au decis s` îl lase pe tân`r în libertate. La podul din apropierea localit`]ii Otelec s-a impus o restric]ie de tonaj de 20 t. a fost arestat preventiv. În localit`]ile Prigor.DN 6 Iablani]a . în noaptea de 13 spre 14 mai. La consolidarea unui pod se va lucra [i la P`uli[ În prezent. Anchetatorii suspecteaz` c` profesorul ar fi primit bani [i de la al]i cursan]i ai universit`]ii din ]ar`. a luat din cas` 100 de lei [i s-a f`cut nev`zut.în municipiul Lugoj. iar circula]ia se desf`[oar` pe jum`tate de cale. La G`taia pe DN 58B la km G`taia. duminic` [i s`rb`torile legale (între orele 622) este interzis` circula]ia autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` mai mare de 7. în dosarul diplomelor false. f`r` ca ace[tia s` mai trebuiasc` s` înve]e. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN . De asemenea.000 de lei prietenei lui Lucian Reja. din data de 15 iunie [i pân` în 15 septembrie 2010 este instituit` o restric]ie de tonaj. El este b`nuit c` face parte dintr-o re]ea de crim` organizat` [i c` în noaptea jafului ar fi inten]ionat. cu circula]ie pe jum`tate din partea carosabil`.246 620/ 246 628. pentru a le da asigur`ri c` îl vor lua f`r` probleme. obligândul pe Cocoan` [i la plata unor daune morale destul de consistente: trei milioane de lei mamei tân`rului ucis. cercetat în stare de libertate Ho]ul care. În urma audierilor îns`. respectiv pe varianta de serviciu. Prigor Globul Craiovei precum [i la Petnic drumul este îngreunat din Petnic. Borlovenii Noi [i Iablani]a circula]ia este îngreunat` datorit` unor lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. pe sectoare. Pe drumul na]ional DN 59B în 59B. Acest fapt se datoreaz` pr`bu[irii corpului drumului pe o lungime de 30 m. Pe DN 7 în apropiere de Or`[tie 7. lucr`rile executându-se pe tronsoane. în luna iulie 2010. Dubova [i Naid`[ circula]ia este îngreunat` din cauza unor lucr`ri de consolidare. îns` n-au reu[it s` strâng` suficiente probe incriminatorii decât pentru cei 50. circula]ia derulându-se pe variante de serviciu. Pe acela[i drum na]ional. Informa]ii privind starea re]elei de drumuri administrate de D. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN Autorul jafului de la Farmacia Vlad. la audieri în fa]a procurorilor timi[oreni. Tot pe DN 79A. Din data de 21 iunie.pentru a sc`pa de presiunea mediatic` din Timi[oara . ieri. care locuie[te în Timi[oara. Tot pe DN 7. pentru realizarea sensului giratoriu. localit`]ile Cenei [i Cruceni se circul` pe jum`tate de carosabil. fapt pentru care se circul` pe jum`tate din carosabil. cel care a intermediat [paga dintre colegii s`i [i cadrele didactice. printre suspec]i num`rându-se [i autorul jafului respectiv. 57B.Timi[oara pot fi ob]inute la dispeceratul institu]iei. circula]ia se deruleaz` pe varianta de serviciu. fiul unui prosper om de afaceri din Timi[oara.R.000 de euro colecta]i de la studen]ii c`r`[eni. i-a pulverizat uneia dintre farmaciste un spray lacrimogen în ochi. pentru realizarea pasajului. v`t`mare corporal` din culp` [i fug` de la locul accidentului. fiind cercetat [i pentru trafic de droguri. circula]ia P`uli[. Craiovei. Pe DN 57 între localit`]ile 57. traficul derulându-se pe jum`tate de carosabil. care sunt semaforizate sau unde traficul este dirijat prin pilo]i de circula]ie. potrivit unor surse din rândul anchetatorilor. în timp ce acesta se afla pe trotuar. circula]ia este îngreunat` din cauza degrad`rii drumului.6 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri.21 septembrie 2010. Profesorul universitar. sau prin accesarea: www.. Judec`torii craioveni au decis altfel îns`. cu câteva minute înainte ca angajatele s` încuie u[a. Pe drumul na]ional DN 58A 58A. Atacatorul a fost adus. motiv pentru care circula]ia este îngreunat` pe sectoare.5t. 58B. r`nit` [i ea în acel tragic accident. în zilele de sâmb`t`. înainte ca bolidul s`-i curme via]a tân`rului de 28 de ani. circula]ia fiind îngreunat` pe sectoare. Mama lui Lucian a declarat.Petro[ani este închis`. cu o restric]ie de tonaj de 3. fapt datorat lucr`rilor de consolidare a dou` poduri. În urm` cu câteva zile. 46+711 [i la km 47+656. dar c` nici o pedeaps` nu i s-ar p`rea prea mare pentru cel care i-a ucis fiul. Între Jimbolia [i Sânnicolau Mare. fapt pentru care se circul` pe jum`tate de carosabil. în urm` cu câteva luni. se circul` pe jum`tate de cale. Pe Valea Cernei pe drumul Cernei. a directoarei filialei universit`]ii din Caransebe[.unde fie se circul` pe variantele de serviciu ale unor poduri. circula]ia rutier` pe DN 66 km 123+667 .ro/ informatii.124+679 Lainici . În perioada de timp men]ionat`. arestat în dosarul diplomelor false Gheorghe Stancu. cu care profesorul ar fi avut [i o întrevedere înainte de examenul de licen]`. la Vârfurile se execut` lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. na]ional DN 67D se desf`[oar` lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. Datorit` continu`rii lucr`rilor la centura ocolitoare a municipiului Lugoj sunt instituite restric]ii de circula]ie pe DN 68A . în acela[i dosar. Nicoleta Gum`. Iablani]a. se va lucreaz` la reabilitarea unui pod. Pe drumul na]ional DN 79A 79A. s`-[i procure fortral din farmacie pentru uzul propriu. Dup` doi ani de procese.

16 iulie 2010 |nv`]`månt Rena[terea b`n`]ean` 7 cyan magenta yellow black .vineri.

de Pobeda Dude[tii Vechi. Pân` la încheierea efectiv` a anului [colar. din nou la drum Cupa României la fotbal programeaz` mâine partidele fazei I. CSU Asesoft Ploie[ti . Vor intra în scen` câ[tig`toarele etapelor jude]ene precum [i o parte a divizionarelor "C". în finalele de campionat na]ional. care la un moment nu mai credeau în perfectarea acestei mut`ri. Cele dou` p`r]i au semnat contractul la Istanbul. lupte libere [i judo. UCM Re[i]a. programat` în 2 octombrie. directorul Clubului Sportiv {colar Lugoj.Poli Ia[i. acesta urmând s` îmbrace în turul sezonului 2010/2011 tricoul alb-violet al Politehnicii Timi[oara. dup` ce a trecut în final`. dar ]in s` mai mul]umesc pentru Bilan] bun pentru CS{ Lugoj În cursul anului [colar 2009/2010. cele [ase sec]ii ale clubului au reu[it s` câ[tige nu mai pu]in de 60 de medalii. în minutul 58. Goga (Penga '79). Ambele goluri ale b`n`]enilor au fost marcate în repriza secund`. Echipa azer` a evoluat în primul tur preliminar al Ligii Europa. a p`r`sit terenul mai devreme pentru un gest similar la Torje (min. de la ora 20. libere [i judo au câ[tigat opt. 41) [i L. cel pu]in trei juc`tori sub 21 de ani. cantona]i [i ei pe lâng` Flachau.Ferencvaros Budapesta 2-1 (0-0) Alb-viole]ii au fost nevoi]i s`-[i caute alt adversar pentru ultimul amical al stagiului centralizat din Austria. D. în luna august. DARIUS PETRU "Câinii ro[ii" [i-au început aventura european` în Moldova. iar cei de la greco-romane vor face un stagiu de preg`tire pe plan local. 55 de medalii (13 de aur. 2-1 asear` cu forma]ia din Budapesta.Bonfim (Dukici '78). Astfel. DARIUS PETRU au fost ob]inute de talenta]ii sportivi de la sec]ia de gimnastic`. Alb-viole]ii vor reveni ast`zi în ]ar`. cu care a semnat un contract pe doi ani. au acceptat propunerea unui meci de verificare contra Politehnicii Timi[oara. care au mai cucerit titlul na]ional pe echipe la juniori IV [i cel de vicecampioni la juniori III. ieri. a c`zut. Poli 2002 Timi[oara . (M.8 Rena[terea b`n`]ean` Sport vineri. când Marius Niculae a fost eliminat pentru un fault asupra lui Cheltuial`. adversara forma]iei Dinamo Bucure[ti în man[a secund`. au mai fost ob]inute nou` medalii de aur [i patru de argint la Campionatele Na]ionale {colare. Echipele din e[alonul al treilea trebuie s` utilizeze. CSM Oradea BCM Elba Timi[oara [i Steaua Bucure[ti . la ora actual` CS{ Lugoj nu are nici o datorie. din care 19 de aur.CSU Bra[ov [i "U" Mobitelco Cluj-Napoca .) Cupa României. 22 de argint argint [i dou` de bronz la Cupa României. Gaz Metan Media[ . vor avea Invincibili în amicale Poli Timi[oara . PETRU Handbal masculin Înc` un re[i]ean la Poli Vicecampioana României. a renun]at pân` la iarn` la serviciile extremei dreapta Sebastian Pârvan. BC Mure[ BCM Elba Timi[oara. ieri. Cisovsky (Luchin '78).Gaz Metan Media[. Echipele câ[tig`toare se vor califica în sferturile de final` ale Cupei României.Energia Rovinari. "Pe lâng` aceste medalii.CSU Bra[ov. tinerii sportivi lugojeni au ob]inut rezultate excelente atât în competi]iile interne. 32 de argint [i 42 de bronz) în competi]ii [i turnee interna]ionale. care prin I{J Timi[ ne-a asigurat o finan]are decent`. Reu[ita lui Ferencvaros a purtat semn`tura lui Heinz (min. 16 iulie 2010 Baschet masculin Elba debuteaz` în deplasare Federa]ia Român` de Baschet a stabilit. respectiv. Ungurii de la Ferencvaros. Sandu (Scutaru '80) .CSM Bucure[ti. noul antrenor al echipei FK Khazar Lankaran. 23 de argint [i 19 de bronz) la cupe memoriale. Din totalul de 60 de medalii.CS Otopeni. Jocurile tur vor avea loc în 22 septembrie. lâng` Predeal. CSM Oradea . Faza a doua va avea loc în ultima zi a lunii iulie. pentru c` s`pt`mâna viitoare trei sportivi lugojeni vor participa la CN de atletism rezervat juniorilor III. am avut sportivi de la mai multe sec]ii ale clubului nostru care au f`cut parte din loturile na]ionale ale României [i al]ii cu dubl` legitimare care au jucat la echipele de seniori din ora[. CS{ Miercurea Ciuc . la Bucure[ti. Tame[ (Magera '46) . Elevii lui Vladimir Petrovici au reu[it s`-[i p`streze invincibilitatea [i dup` cea de-a [asea confuntare f`r` miz` a verii. Negocirile dintre cele dou` cluburi pentru Pârvan au durat mai mult decât se a[teptau oficialii de pe Bega. Pe primul plan al activit`]ii noastre consider`m c` se afl` aceast` promovare a copiilor în sportul de performan]` [i în special la echipe din Lugoj". precum [i 118 medalii (44 de aur. sec]iile de lupte greco-romane. a spus Moat`r. [ase de Simion Moat`r extrene. NICOLAE LAIE}IU cyan magenta yellow black . Echipa bucure[tean` a r`mas în inferioritate numeric`. iar tinerii atle]i lugojeni au ob]inut o medalie de argint [i una de bronz. Ilie Vaidasigan. La rândul lor. În runda inaugural` a Diviziei A la masculin. Directorul CS{ Lugoj a mai precizat c` inspectoratul a mai asigurat dou` tabere de cantonament. În competi]ia KO se vor disputa urm`toarele confrunt`ri: CSU Atlassib Sibiu . iar cele retur patru zile mai târziu.CS Otopeni. asear`. la rândul s`u. sezonul 2010/2011. Poli Ia[i . cât [i comitetului de p`rin]i". 83). fiind eliminat` de Olimpia B`l]i (Republica Moldova). Mircea Rednic a antrenat ultima dat` echipa rus` Alania Vladikavkaz. Beach-voleiul lugojean [i-a reconfimat valoarea [i în acest an prin cele patru medalii (dou` de aur [i câte una de argint [i de bronz). pe toat` durata întâlnirii. programul meciurilor din turul I al Cupei României.SCM U Craiova. Ganea (min.Mama Mia Becicherecu Mic. scor 2-0 (1-0). Antrenorul sârb a folosit urm`torii juc`tori: Pantilimon . Energia Rovinari . Patru meciuri prezint` interes sporit pentru iubitorii sportului-rege timi[ean. în acest sezon. pentru 20 de sportivi lugojeni de la sec]iile de gimnastic`. 66) [i Axente (min.Steaua Bucure[ti.BCM Pite[ti. Poli II Timi[oara . cât [i în cele [i 19 de bronz. Viitorul Sânandrei CS Ineu.F. DARIUS PETRU Rednic va antrena în Azerbaidjan Tehnicianul Mircea Rednic a devenit. bilan]ul ar putea fi [i mai bun. scor 6-4 (2-2 la finalul timpului regulamentar de joc [i a celor dou` reprize de prelungire). iar în august mai sunt programate dou` concursuri de atletism [i unul de judo. 69). la M`n`[tiur. Popovici (Mera '46). DARIUS PETRU Dinamo. CS{ Miercurea Ciuc . Dinamo s-a impus. subliniind: "Pe plan financiar. 88). câ[tigate la Mamaia. cele mai multe (37) sprijin atât sponsorilor. Gruparea c`r`[ean` anun]ase recent cedarea tot sub form` de împrumut a unui alt juc`tor. Poli 2002 a câ[tigat faza jude]ean` Timi[ a competi]iei. I. care în stagiunea precedent` a câ[tigat în premier` competi]ia. în fa]a Olimpiei B`l]i [i a[teapt` cu relaxare man[a secund` din turul doi preliminar al Europa League. dar [i cel al partidelor din prima etap` a Diviziei A.CSU Asesoft Ploie[ti. dup` ce testul cu echipa arab` Al Saad. prin tragere la sor]i.CSM Bucure[ti. gra]ie ministerului de resort. care. dup` cum ne-a declarat profesorul Simion Moat`r.45. De]in`toarea trofeului este BCM Elba Timi[oara.Unirea Sânnicolau Mare sunt confrunt`rile în care sunt implicate reprezentante ale celui mai vestic jude] al ]`rii. Khazar Lankaran a terminat edi]ia 2009/2010 a campionatului Azerbaidjanului pe locul 4. De asemenea. SCM U Craiova .Alexa (Poparadu '83) .Curtean (Bourceanu '46). Noile achizi]ii se vor afla începând de luni sub comanda antrenorului Otto Hell în cantonamentul de la Ocna {ugatag. câte cinci medalii. Golurile au fost marcate de Pulhac (min.Axente. preg`tit` de Cosmin Ol`roiu. ca [i calificat` loc urm`toarele meciuri: CSU Atlassib Sibiu .Milenium Giarmata [i Progresul G`taia . BCM Pite[ti . de Magera (min."U" Mobitelco Cluj-Napoca. BC Mure[ . Partida retur se va disputa în data de 22 iulie. Vrsici (Contra '70). 79).

Eram accidentat [i nu mam putut ap`ra. [i Unirea Urziceni. 16 iulie 2010 Sport [i Pandurii va juca în Liga I. totul e în regu- Rena[terea b`n`]ean` 9 Pandurii continu` în Liga I Fotbal [i pentru Interna]ional Curtea de Arge[ a aruncat prosopul Pre[edintele LPF. a declarat. Valentino Rossi a participat la o [edin]` de teste pe 7 iulie. ar urma s` preg`tesc` Pandurii. iar Interna]ional Curtea de Arge[ s-a situat pe pozi]ia a 14a. noul antrenor? Tehnicianul echipei Interna]ional. retrogradând în Liga a II-a. În timpul Cupei Mondiale. clubul iberic urmând s` pl`teasc` în schimbul mijloca[ului zece milioane de euro nem]ilor de la VfB Stuttgart.) Khedira.30. Edi]ia 2010 a Supercupei României . Ionu] Badea. a spus Schweinsteiger. "Eu sunt c`pitanul echipei na]ionale. pe aceea[i tem`. pe circuitul de la Misano (Italia) [i apoi la o alta pe 12 iulie. englezii au pl`tit 28. c` nu inten]ioneaz` s` îi returneze banderola lui Michael Ballack (33 de ani. c` echipa Pandurii Târgu-Jiu. spunea. conform regulamentului. medicii estimând o perioad` de indisponibilitate de 4-5 luni.) David Silva a semnat cu Manchester City Mijloca[ul spaniol David Silva a efectuat. Nu avem cuno[tin]` dac` a fost vorba [i de o sum` de bani. "Echipa Fiat Yamaha se va reuni la sfâr[itul acestei s`pt`mâni la Sachsenring.000 de euro. Edinson Cavani. a anun]at Marca. La finalul sezonului trecut.450. (M. duminic`. plecat la FC Barcelona pentru 40 de milioane de euro. ieri.F. În final. 98 de selec]ii). au declarat surse din cadrul clubului din Curtea de Arge[. (M. în finala mic`. se men]ioneaz` pe site. Pandurii a luat locul echipei Interna]ional Curtea de Arge[. îns` trebuie s` primeasc` aprobarea medicului [ef al circuitului înainte de a confirma participarea". prin intermediul presei. Dumitru Dragomir. a declarat Dragomir. prima dat` luând locul Sportului Studen]esc. în condi]iile în care 30 la sut` din încas`rile rezultate în urma vânz`rii biletelor de intrare vor sfâr[itul sezonului trecut. Benone Laz`r. Philipp Lahm a spus c` nu vrea s`-mi returneze banderola.) Madrid? din cauza unei accident`ri. Benone Laz`r. dup` atacantul David Villa. (M.) Interna]ionalul german Sami Khedira ar putea semna un contract cu gruparea spaniol` Real Madrid. pe stadionul "Dr.8 milioane de euro. Federa]ia Român` de Fotbal a anun]at c` înaintea partidei se va ]ine un moment de reculegere în memoria celor care au c`zut victime inunda]iilor din ultima perioad`. miercuri sear`. (M. programat` duminic`. absent de la Cupa Mondial` aflat în func]ia respectiv` din anul 2004. cu condi]ia ca numele ™Interna]ional¤ s` nu lipseasc` din titulatura viitoare a forma]iei". "Dincolo de miza sportiv`. iar banii ob]inu]i din drepturile de televizare. f`r` a preciza vreo surs`. acest meci are [i o conota]ie umanitar`. se arat` într-un comunicat al Yamaha.) Un procent de 30 la sut` din încas`rile rezultate în urma vânz`rii biletelor de intrare la Supercupa României .F. fi virate în beneficiul sinistra]ilor recentelor viituri din ]ara noastr`". la Brno (Cehia). aflat în convalescen]` dup` ce a c`zut pe 5 iunie. De asemenea. duminic`. ca urmare a retragerii echipei din Liga I [i r`mânerea gorjenilor în prima divizie. Recuperarea lui Rossi a decurs foarte bine. într-un moment pe care eu îl consider inoportun. 71 selec]ii) declarase. fostul interna]ional Lothar Matthaus l-a sf`tuit. Ballack este c`pitan. va participa. în vârst` de 24 de ani. între CFR Cluj. Coechipier cu Lahm [i la echipa na]ional`. (M.Timi[oreana se va disputa. pre[edintele de la Poli Ia[i. 1. profitând de problemele financiare ale altor echipe. "Discu]iile s-au finalizat. Lahm (26 de ani. unde va juca în urm`torii doi ani. în 2006. a marcat un gol pentru echipa na]ional` a Uruguayului la turneul final al Cupei Mondiale din Africa de Sud.Timi[oreana. a informat. s`pt`mâna trecut`. Pentru achizi]ionarea lui Silva. Constantin R`dulescu" din Cluj-Napoca. Valentino Rossi (31 de ani) a suferit o dubl` fractur` de tibie [i peroneu la piciorul drept. vizita medical` [i a semnat un contract pe patru sezoane cu echipa Manchester City.F. de la ora 20. motociclistul italian Valentino Rossi. care va semna un contract pe cinci sezoane [i va avea un salariu anual de 1. site-ul oficial al Federa]iei Române de Fotbal. Totul s-a desf`[urat conform regulamentului l`". sub rezerva avizului definitiv al medicului [ef al circuitului.F. Totu[i. 6-8 fotbali[ti. "Sunt de acord s` cedez echipa [i pe un euro. mai mul]i juc`tori ai Interului. {i cotidianul As men]ioneaz` c` Sami Khedira este "foarte aproape de Real Madrid". [i la Bayern München. la prezentarea sa oficial` în tricoul echipei Bayer Leverkusen. Toate actele au fost depuse la Liga Profesionist` de Fotbal. ocupanta locului doi în Liga I. Patronul Benone Laz`r a pus mai multe condi]ii pentru a renun]a la locul echipei Interna]ional Curta de Arge[ din prima lig`: antrenor la echipa din Liga I s` fie în continuare Ionu] Badea cu întregul s`u staff tehnic. conform publica]iei Marca. a declarat c` solicit` înapoi banderola purtat` de funda[ul Philipp Lahm la turneul final din Africa de Sud. patronul grup`rii Interna]ional a negociat [i cu Grigore Sichitiu. a anun]at echipa Yamaha. ieri. pierdut` în fa]a Germaniei. Khedira a fost inclus în echipa ideal` a Cupei Mondiale din 2010 de c`tre mai multe publica]ii sportive. s` revin` în totalitate clubului Interna]ional Curtea de Arge[. a c`rei împlinire va depinde de num`rul spectatorilor care vor fi prezen]i la stadion. Exist` ierarhii. s` treac` la Pandurii. în locul forma]iei Interna]ional Curtea de Arge[. unde lui Jorge Lorenzo i se va al`tura Valentino Rossi. (M. câ[tig`toarea titlului [i a Cupei României. îns` oficializarea în]elegerii ar putea întârzia câteva zile. care asigura prezen]a în prima lig` [i în campionatul urm`tor. Cavani a ales Napoli la Real Oficialii clubului SSC Napoli au anun]at c` au ajuns la un acord cu gruparea US Palermo pentru achizi]ionarea atacantului uruguayan Edinson Cavani. va fi donat sinistra]ilor din Moldova. Moto GP "Doctorul" ar putea reveni în competi]ie Multiplul campion mondial.) Michael Ballack vrea banderola înapoi Obi[nuitul c`pitan al reprezentativei Germaniei. va evolua în noul sezon în Liga I. David Silva. dup` [ase s`pt`mâni de absen]`. Ieri [i azi au avut loc discu]iile [i.F. a spus Ballack. retrogradat` la sinistra]ii Moldovei Ionu] Badea. Asta. Napoli va pl`ti 20 de milioane de euro pentru interna]ionalul uruguayan. astfel încât campionul mondial en-titre sper` s` poat` reveni mai repede decât era prev`zut. Benone Laz`r a discutat cu pre[edintele Marian Condescu de la Pandurii Târgu-Jiu înc` de acum 15 zile posibilitatea acestei fuziuni. El este al doilea nume mare care p`r`se[te Valencia în aceast` var`.F. Forma]ia oltean` evit` pentru a doua oar` în patru ani e[alonul. El a fost operat.vineri. O s` discut aceast` problem` cu Philipp". "În viziunea mea. printre care cotidianul italian Gazzetta dello Sport. în urma unei c`z`turi în timpul încerc`rilor pentru Marele Premiu al Italiei. în vârst` de 23 de ani. la Marele Premiu al Germaniei. la Mugello. iar drepturile de televizare ar reveni patronului arge[enilor. Pandurii a ocupat locul 15 în clasament. scor 2-3. "Real Madrid este aproape de parafarea contractului cu mijloca[ul german". a cucerit titlul mondial cu reprezentativa Spaniei. care s-a retras.) cyan magenta yellow black . Philipp a preluat aceast` func]ie doar pentru c` Michael era accidentat". mijloca[ul Bastian Schweinsteiger [i-a exprimat sus]inerea pentru Ballack. Pandurii Târgu-Jiu e oficial în Liga I. în timpul competi]iei. (M.75 de milioane de euro grup`rii FC Valencia. dar cum în prim` instan]` nu s-au în]eles. Benone Laz`r a ales varianta Pandurii Târgu-Jiu.F. pe Ballack s` pun` punct carierei sale în echipa na]ional`. mijloca[ul Michael Ballack.

200 de proprietari au sc`pat de rable în perioada februarie-iunie. Unul dintre motivele pentru care au fost casate mai multe ma[ini îl constituie posibilitatea de a utiliza trei tichete valorice la cump`rarea unui autovehicul nou. Liviu Rebreanu. Comentariile [i sugestiile se vor transmite \n scris la sediul ARPM Timi[oara.A. jud. Timi[. Liviu Rebreanu nr.) ANUN} SISTEMUL DE GOSPOD~RIRE A APELOR ARAD Organizeaz` CONCURS pentru ocuparea urm`torului post vacant: 1. Autovehiculele firmelor de transport de persoane trec pe la revizia tehnic` din [ase în [ase luni. Arad – compartimentul R. care existau în 2004. fiind preluat rapid de o ambulan]` [i transportat la spital. de multe riscuri. Dosarele candida]ilor pot fi depuse la sediul S. inclusiv. \n termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anun]. 24. iar num`rul doritorilor se cifreaz` la aproape 200. vicepre[edinte al PSD Timi[. 1. 541/23. cu cinci sau chiar opt locuri.G. str.100 de membri ai Asocia]iei "Seniorii sânmiclo[eni" au fost recupera]i social [i implica]i în mai multe evenimente locale.conform Fi[a postului Studii: [coala general`. Sânnicolau Mare.I. {oferi]a era în stare de [oc imediat dup` producerea accidentului.U. Deja au r`mas.A. Numai în Calea {agului sta]ioneaz`. în intersec]ia bulevardului Liviu Rebreanu cu Calea Martirilor.8 ore pe zi (40 ore pe s`pt`mân`) Durata perioadei de prob`: 6 luni Documentele necesare \nscrierii la Concurs. în 2010 s-a b`tut recordul la rable comparativ cu anii trecu]i. primarul celui mai prosper or`[el din Timi[. Amurgului nr. extravilan Ghiroda. în persoana unei nu mai pu]in cunoscute femei de afaceri [i top-model.200 de rable au fost casate Peste 3. Timi[ Pe durata angaj`rii domiciliul permanent la sediul Cantonului Cenad Atribu]iile : . f`r` s` realizeze unde se urc`.2009 S = 79. Este îns` convins c` vor fi peste 300 de doritori. a readus în aten]ie ieri problema transportatorilor-pirat care pot fi întâlni]i la aproape toate ie[irile din Timi[oara. (D. Tân`ra a virat la dreapta. de oamenii legii. a afirmat Matei Suciu. L~CR~MIOARA URSA Tân`r luat pe capot` direct de pe trotuar Accident incredibil ieri diminea]`. (D. Situa]ia este cam aceea[i [i la ie[irile de pe Calea Lugojului. astfel. Este vorba despre b`n`]eanca Brigitte Torj (fost` Sf`t). Autovehiculele uzate au fost predate societ`]ilor de profil în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto na]ional.U. nr. c` listele sunt deschise de o s`pt`mân`. propus a fi amplasat \n loc Timi[oara. din cele 100 de firme în domeniu. dar dac` rela]ia este doar una pasager` sau are un viitor numai timpul o va putea spune. De[i ma[ina l-a izbit serios. în 2008 [i 2009 fiind colectate în jur de 900 de autovehicule. luând prin surprindere victima. pe Clisura Dun`rii. pensionarii sunt reuni]i la balul lor. i-a organizat pe pensionari într-o organiza]ie neguvernamental`. în zona "Turist". Timi[.D. C. \n data de 03 08 2010 ora 10. transportul legal de persoane va ajunge s` se desfiin]eze. Ace[ti pira]i-auto lucreaz` total la negru. îns`. al`turi de care Ilie N`stase a fost v`zut ast`zi la plimbare pe str`zile Timi[oarei. Ludwig von Eybl nr. au.AGENT HIDROTEHNIC Concursul va avea loc la sediul forma]iei Cenad – canton Cenad din com. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul proiectantului general SC ARHI 3D SRL \n Timi[oara. În afar` de momentele special preg`tite pentru ei de Pa[ti [i de Cr`ciun. trântindu-l la p`mânt. mai ales c` procesul de divor] al Brigittei Torj a fost suspendat acum câteva luni. Potrivit Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Timi[. de o concuren]` neloial`..) cyan magenta yellow black . tematica pt. Timi[. norocul a fost de partea b`iatului. posesorii rablelor primind în schimbul acestora tichete valorice pentru achizi]ionarea unei ma[ini noi. tel/fax 0256/403997. Cu carnete la zi [i cotiza]ie de un leu pe lun`. cei peste 1. dar unii martori au spus c` ea a urcat cu autoturismul pe bordur` în condi]iile în care a încercat s` nu izbeasc` o alt` ma[in` care se deplasa pe bd. ieri. TEL. care nici nu se gândea c` cineva ar putea s`-l loveasc` într-o asemenea manier`. doar cinci-[ase care mai lucreaz` în ziua de azi. Calea Aradului sau Calea Torontalului. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi[. depozitare [i servicii. \n zilele de luni-joi \ntre orele 8-16. 22. Condi]ii minime de ocupare: Localitatea [i jude]ul \n care se afl` postul vacant: .926 mp [i declan[area etapei de \ncadrare pentru ob]inerea avizului de mediu. Clien]ii îi prefer` pe pira]ii-auto pentru c` ar fi mai flexibili [i le permit s` stea în microbuze pân` când pleac`. fiind accesibil` [i persoanelor cu handicap imobilizate în scaunul cu rotile. 3. (D.10 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri. "În asemenea condi]ii. diverse autoturisme. (1528) Anun] public SC TDV CONSULT SRL anun]` elaborarea primei versiuni a planului: PUZ – Realizare zon` de comer] . iar în 2007.11. jud. Industrie [i Agricultur` Timi[oara anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire cl`dire pentru birouri [i corp parcare suprateran`dup` elaborare [i aprobare PUD prin HCL". Potrivit poli]i[tilor de la Rutier`. str. Arad pân` la data de 30 07 2010. 16 iulie 2010 Pira]ii auto î[i fac de cap la ie[irile din Timi[oara Matei Suciu. când ace[tia primesc [i un cadou. iar c`l`torii. o dat` la doi ani. DIRECTOR ing. fi[a postului [i alte rela]ii suplimentare se pot solicita la S. 610. 0257-280362.com. din acest an. examinare.G. vineri \ntre orele 8-14. dup` num`rul de locuri din autocar. 101 jud. Timi[. Surdu Emil Cuza Divor]at de câteva luni de Amalia. celebrul tenisman Ilie N`stase pare s`-[i fi g`sit perechea tocmai în ora[ul de pe Bega. Cea mai recent` ac]iune preg`tit` pentru vârstnicii acestui or`[el este o excursie de o zi. Industrie [i Agricultur` Timi[oara. a precizat. calificare de agent hidrotehnic Durata muncii: .R. care nu s-a ales decât cu traumatisme u[oare. Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a acordului de mediu Camera de Comer].30. b-dul Eroilor de la Tisa nr. Firmele autorizate de transport au parte.D. Detaliile vor fi analizate. Arad din mun.A. Cenad jud. 0257-281949.P. Un tân`r care a[tepta pe trotuar culoarea verde a semaforului a fost luat pe capot` [i trântit la p`mânt de o [oferi]` aflat` la volanul unei Dacii. 1 [i la sediul Camerei de Comer].R.) Primarul din Sânnicolau Mare î[i scoate seniorii la Dun`re Dup` câ[tigarea alegerilor locale din 2008. iar dac` sunt prin[i. (1521) Cel care îi înso]e[te. pe când cele obi[nuite. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi[. jud. de luni pân` vineri \ntre orele 8-16. pe care îi va programa pe serii. În acea zon` bordura este mai joas`. cât [i Brigitte Sf`t au avut existen]e destul de zbuciumate [i tocmai acesta ar putea fi punctul de apropiere dintre ei.) Are Ilie N`stase o iubit` la Timi[oara? Peste 3. Rela]ia pare s` se fi înfiripat de circa o lun` de zile [i este destul de controversat`. Urm`toarea echip` va porni spre b`trânul fluviu luni. cazare. Cenad – Sediu forma]ia Cenad – Canton Cenad. Victoriei. str. (C. acces gratuit la [trandul termal [i beneficiaz` de consulta]ii gratuite la un medic oftalmolog. iau câte o amend` pe care o scot într-o zi de lucru". Amurgului nr. Atât Ilie N`stase. primarul D`nu] Groza. care continu` cercet`rile pentru a stabili exact cine se face vinovat de producerea accidentului. starea tân`rului este stabil` [i medicii nu se a[teapt` la complica]ii. jud. str. la Timi[oara. Arad str. localitatea Timi[oara.

Vlad (str. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi[. Buni.00 Radiojurnal 17. pentru c` risca]i s` nu termina]i nici una! Este posibil s` cunoa[te]i o persoan` mai în vârst`.2768.5245. V` sf`tuim s` nu v` enerva]i. Amurgului. GEMENI FECIOAR~ PE{TI SCORPION TAUR LEU . 8) Cai de mare – Arbore riveran. 1 [i la sediul Administra]iei Na]ional` a Îmbun`t`]irilor Funciare RA – Sucursala teritorial` Timi[ – Mure[ Inferior. din cauza controverselor cu un coleg sau un partener de afaceri. str. VERTICAL. 100 yeni japonezi 3. 1 rand sud-african 0.0482. 1 dinar sârbesc 0. depozit [i locuin]e de serviciu. tel. nr.00 Radiojurnal 22. 5) Marea cea mare (5) – Scuipat cu dispre] (4). 13. 3) M`rgean – Drum de parcurs..2629. atelier. Dacilor nr. Nu v` l`sa]i demoralizat [i nu renun]a]i la planurile de schimbare! Apar neîn]elegeri în rela]ia cu un partener de afaceri. 4) Epoc` (3). 1 renminbi chinezesc 0. 3) Hidrocarbur` saturat` (4) – {orecari . cuvinte corespunz`toare urm`toarelor defini]ii: Orizontal: 1) Feti]a fetei tale (8 litere). 5) Un fel de pre[uri. tel. N. E. anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Dezvoltarea sistemului de ape interne de interes comun de pe malul Mure[ului" propus a fi amplasat \n extravilanul comunelor Beba Veche [i Dude[tii Vechi (canalul Ciarda Ro[ie km 5+590. 1 lir` egiptean` 0. (1522) Diverse Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a acordului de mediu Administra]ia Na]ional` a Îmbun`t`]irilor Funciare RA – Sucursala teritorial` Timi[ – Mure[ Inferior. \n vederea aprob`rii acesteia prin HCL. 1 lir` sterlin` 5. canalul Cociohat km 6+930.05 Din suflet pentru tine 12. 1 leu moldovenesc 0. CAPRICORN Chiar dac` prietenii insist` s` petrece]i dup`amiaza cu ei. 6) La 5 rece! – Nu vorbe[te – Str`mo[. dram` liric` japonez` (2). 9) Face curat 3 în cas` – În birou! 10) Teren cu mul]i m`r`cini. 1 DST 5. 1 coroan` suedez` 0. V` sf`tuim s` v` baza]i pe intui]ie [i s` nu da]i imediat un r`spuns. Timi[. 1 lir` turceasc` nou` 2. Vlavarmed (str. Studio: Ceo fi cu so]ii Morgan?: 16-18-20. 8) U[i]e! – Produc`tor de curent. 1 real brazilian 1. 1 franc elve\ian 3. cu pu]in tact! SAGETATOR BALAN}~ BERBEC RAC HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP Dup`-amiaz` v` viziteaz` o rud` mai în vârst` [i v` ofer` un cadou de care v` bucura]i foarte mult. 8) Articol demonstrativ (3). 9) A str`nuta – Formate 6 din trepte. 1 rupia indian` 0. 1 coroan` danez` 0. localitatea Timi[oara. O. 53. Vlad (bd Gh. 2) A face lumin` – Posed. str. Încerca]i s` p`stra]i echilibrul în familie! Este o zi bun` pentru a preg`ti planuri de afaceri.4414. Brediceanu nr. tel..05 Miez de zi la polul vest 15. Victoriei nr. vineri \ntre orele 8-14.5362. Vertical: 2) Ceart` (5). 16 iulie 2010 SC BIBUS SES SRL anun]` publicul interesat asupra depunerii documenta]iei de PUZ – Cl`dure de birouri. Publicul interesat poate consulta documenta]ia la sediul prim`riei din Ghiroda. trece]i printr-o perioad` favorabil` [i v` în]elege]i excelent cu partenerul de via]`. canalul Cociohat km 22+541 canalul Leg`tor Cociohat – ]iganca 2+285) jud. 2) Astea nu au sens – Marius! 3) Bine sp`lat – A presa. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi[. 4) Uite! – 4 Unul necopt. 8.8893.9068. nr. jud. Nu începe]i mai multe treburi deodat`.00 {tiri + Sport 21. Completând corect c`su]ele goale. 1 hryvna ucrainean` 0. C.1090. 6) M`soar` vârsta – Opac` 1 – Scaun de poveste.2284.7833.20 Coresponden]ele dimine]ii 7. Încerca]i s` detensiona]i atmosfera. IGA. Cei din jur nu sunt de acord cu ideile dumneavoastr`. \n zilele de luni-joi \ntre orele 8-16. Laz`r. folosind regulile de la sudoku. T. anun]ate de BNR: 1 dolar australian 2.4213.5847. 425380). (1520) Rena[terea b`n`]ean` 11 Anivers`ri Y Pentru CRISTINA B~DULESCU "La mul]i ani" cu s`n`tate.0713. V~RS~TOR Mangel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cursurile pie]ei valutare din 15 iulie. 4) La liman! – Aproape beat. la Prim`ria Ghiroda. 1 zlot polonez 1. 1 rubl` ruseasc` 0. 1 leva bulgareasc` 2. care propune o afacere. (7780) Y Un c`lduros "La mul]i ani" surorii [i cumnatei MAJORAN ANAMARIA Cu mult drag. U.4523. (ap700) Cinematografe Timi[: Nanny McPhee: Marea înfruntare: 16-18-20. 1) În nici un caz.9346. HOROSCOP V` sf`tuim s` fi]i mai prudent în afirma]ii. 220419).5717.07 Din suflet pentru tine L A C P I E T U N I N P A T U C L E T U E C L N I A P A C T U P I E N L P L I N E C U T A N E U T A L P I C E T A I N P L C U U I L E C A N P T C P N L U T A E I O I C A E T P O A U I P T U Secretar de redac]ie Redactor de serviciu CIPRIAN BRINDESCU CONSTANTIN BASARAB Litere folosite: A. Farmacii Curs valutar servicii non-stop Vlad (bd 16 Decembrie 1989 nr. 7) A face ca cioara – Recipient 2 agricol.25 De dor [i drag 22. Bråndu[ei nr. 100 forin]i maghiari 1. IRO. 2) Achiu (3). DUMITRU RADA Rebus ORIZONTAL. oarecare (3). în cuib! (2) – Cazimir Otilia (2).00 Emisiune în limba sârb` 16. 4) Merge la un suc (3) – Elena Cârstea (2).1672. pentru c` pute]i avea probleme cu s`n`tatea. Timi[. 9) Disponibili (9). I. P`stra]i-v` calmul [i încerca]i s` g`si]i o solu]ie de compromis! Partenerul de via]` v` repro[eaz` c` neglija]i problemele familiei. 30-32. 5) Foarte mare – Soare egiptean.1763. 9) Dou`sprezece luni (2). Timi[oara. 6) Îns` (2) – Iaca . P. ATI VICTOR STOIAN 8 Dezlegarea careului Mantel: NITAM NISAM – OMOLOAGE – I – NP – PRINTRE – SOSI – VA – 9 UI – ASINI – TOM – LITER~ – REN – ABA – ECRANE – NIRVANA – IC – TL – ILE – STA – 10 AERE – EXTAZ.1044. 100 woni sud-coreeni 0.. ve]i ob]ine. 10) Familie de ]igani – Albul casei.0408.. Diminea]` ave]i parte de câteva momente mai încordate. 0256/ 287406. 1 coroan` norvegian` 0. 5) Dumneata (2). 1 dolar canadian 3.0263. Rela]iile cu partenerul de via]` parcurg o perioad` favorabil`.30 Cultura la doi pa[i 19.vineri. 3) Tulpini de grâu (4) – Zigot (2). Ar fi bine s` v` ocupa]i de problemele financiare. 1 dolar neo-zeelandez 2. 7 Dic]ionar: IMA. 8. str. 426793). 4).2648. Help Net (Bd.15 Radioactiv 630 8. Ave]i tendin]a s` fi]i impulsiv [i risca]i s` îi jigni]i pe cei din jur.. 1) Deloc. fericire [i tot binele din lume. 1 peso mexican 0.4055. din toat` inima. Gh.4914. 1 coroan` ceh` 0. v` sf`tuim s` nu accepta]i.10 Antologii muzicale 21. Pe plan sentimental. Ave]i [anse mari s` v` îmbun`t`]i]i situa]ia financiar`. C. din Giarmata Vii. 7) O . LIDOKUDezagreabili Rezolvarea p problemei Disponibili p U E P N T C U I A E T O E A P g Radio Timi[oara 6. Doina [i Arpi.1779. în spa]iile cu raster. Laz`r nr. tel. 492650).1629. 46 [i poate trimite sugestii [i comentarii la fax. 7) Cânt`re]i din ceter`. 1 dirham EAU 0..

rostyl-company. Dumnezeu s`-l odihneasc`! So]ia Nicoleta. (7743) ZORCA NESTOROV din Rudna. (7817) TODORESCU MARIA din Remetea-Mare. T~NASE R~DULESCU om de omenie. Col. Sorine! Dumnezeu s` te odihneasc`! Veri[orii Romeo. (7771) CRI{MARIU VASILE (PAROLA) VA R~MÂNE VE{NIC ÎN SUFLETELE NOASTRE! SLUJBA DE POMENIRE VA AVEA LOC SÂMB~T~. ora 12. (7813.2010.2010. RODICA COJEREAN [i SUCIU SÂNZIANA Nu v` vom uita niciodat`. 1400. ORA 12. 17. Lucaciu. 16 iulie. PETRU COJEREAN au p`r`sit aceast` lume. tu[ica Dica [i unchiul Nelu din Germania. (ac530) ION COM{A A]i plecat amândoi fulger`tor de repede. Fam. Dumnezeu s`-i odihneasc` \n pace. Timpul care trece nu te va [terge niciodat` din inimile noastre. 400. Ancu]a [i Virgil cu familiile lor. dr. ION CREANG~ NR. (7745) În aceste zile se \mpline[te un an de la decesul Lt. pån` la 9000 LEI : www.12 Rena[terea b`n`]ean` Memento În 18 iulie se \mplinesc 7 ani de când dragul meu so] vineri. (7776) Cu durere \n suflete.07. la biserica din Pia]a Crucii. 16 iulie 2010.14) Se \mplinesc 6 s`pt`mâni azi. ÎN PIA}A BADEA CÂR}AN. 16 iulie 2010. Familia. Chinez. cumna]ii Lucian cu familia [i C`lin. 9 (lång` Kandia) q PLATA DUP~ |NMORMÅNTARE q ASIGUR~: MEDIC CONSTATATOR DECES. Fam. (7799) Prof. So]ul. respectiv 6 luni va avea loc sâmb`t` la biserica din Pia]a Crucii la ora 13. So]ia. o lumânare aprins` [i lacrimi de dor la 6 s`pt`mâni de la trecerea \n nefiin]` a celui care a fost SORIN {IPE}AN din Jebel. (7794) AURELIA T~MA{ ODIHNEASC~-SE ÎN PACE. 17. 0744 558 712 TRANSPORTUL DECEDA}IILOR DIN SPITALE GRATUIT Amintim c` se \mplinesc 17 ani. Familia. ginerele [i nepotul mult iubit. Familia. soacr` [i bunic` BORZ VIORICA din Corni]el – Bihor. Fam. Îl plânge mereu mama. 1600. (7789) Azi. Pa[ca [i Vasi din Belgia cu familia. SE ÎMPLINESC 3 ANI DE CÂND NE-A P~R~SIT DRAGA NOASTR~ SO}IE. ing. rez. (7739) Azi. la biserica din Badea Câr]an. V~C~RESCU NR. comemor`m \mplinirea a 6 s`pt`mâni de când moartea nemiloas` l-a r`pit pe dragul nostru {IPE}AN DAN SORIN Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. Rog pe Bunul Dumnezeu so odihneasc` [i s` m` ajute s`-i p`strez dragostea tot restul vie]ii mele.2010. mama Iustina. bunici [i socrii AZI. (7774) A trecut un an de când scumpii no[tri p`rin]i. Bunul Dumnezeu s`-i ierte [i s`-i odihneasc` \n pace. (7808) Continuare \n pagina 13 . 16-18 (Zona Traian. copiii Darius [i Denisa. bunicilor. Pånzaru. AMINTIM CELOR CARE L-AU CUNOSCUT C~ SE ÎMPLINESC 7 ANI DE LA TRECEREA ÎN ETERNITATE A CELUI CARE A FOST e q SICRIE LUX: 1200. COLIV~ q S~LI DE PRIVEGHI + FRIGIDER: 300 LEI TRANSPORT INTERN {I INTERNA}IONAL q SICRIE PRODUC}IE PROPRIE: 300. V` a[tept`m [i v` plângem zilnic: fiica. (7801) De 6 s`pt`mâni a plecat \n ve[nicie cea mai bun` mam`. la biserica ortodox` din Pia]a Mocioni (Sinaia). (7747) O rug`ciune c`tre Bunul Dumnezeu. Nu te vom uita niciodat`. de lacrimi [i durere de când iubitul nostru SORIN {IPE}AN a trecut \n lumea celor drep]i. se \mpline[te un an de când VELEA ION a trecut \n nefiin]`. soacra Florica. 1000 LEI : Comemor`ri CU DURERE ÎN SUFLET.07. 600. la \mplinirea a 11. 16. Timocului) {I ALT MAGAZIN PE STR. se \mplinesc 3 ani de la decesul scumpului meu fiu IDA [i Ing. Parastasul sâmb`t`.ro Pentru detalii 0256-295 779. (7800) TODORESCU IOAN [i VLADA [i NEGOIU EMILIA a \ncetat s` mai bat`. Privirea-i blând` [i vorbele-i duioase vor r`mâne mereu \n amintirea noastr`. ora 12. respectiv 25 ani de la trecerea \n eternitate. ora 11. amintim c` azi. bunica maica Ana. Vor r`mâne ve[nic \n inimile noastre. Parastasul de un an va avea loc sâmb`t`. 16 iulie 2010. LOC CIMITIR. iar noi singuri acas`. Comemorarea unui an. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. Suflet bun [i blând. Doi prieteni de suflet. 16 iulie 2010 Rostyl DESCHIS~ ZI-NOAPTE PE STR. Nu te vom uita niciodat`. (7802) S-au scurs 10 ani de la trecerea \n eternitate a p`rin]ilor. CERTIFICAT : DE DECES.2010.07. voi sunte]i \mpreun`. de pe str. FAMILIA. 20 iulie. Dumnezeu s`-i odihneasc` \n pace. Familia. 17 IULIE. 17. AJUTOR CAS~ DE PENSII. DUMNEZEU S~-L ODIHNEASC~ ÎN PACE. Dene[.07. suflet nobil [i un prieten de neuitat. 800. LA BISERICA ORTODOX~ DIN CALEA LUGOJULUI. Familia. respectiv 5 ani de când ne-au p`r`sit dragii no[tri Pios omagiu la \mplinirea a 7 ani de când ne-a p`r`sit pentru totdeauna draga noastr` ri COROIU AUGUSTIN a trecut \n eternitate. FAMILIA. socrilor [i str`bunicilor no[tri Un gând pios \n amintirea celor mai buni [i genero[i p`rin]i [i bunici Mar]i. tu[ica Nu]a. MAM~ {I BUNIC~ iale i i `ri SUCIU TRAIAN i VULC~NESCU VETURIA Slujba de pomenire. Lascovici. sâmb`t`. se \mplinesc 3 ani de când inima so]iei mele NISTOR SILVIU (BIBI) Îl rog pe Bunul Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. Ne rug`m la Bunul Dumnezeu s`-i vegheze lini[tea [i pacea ve[nic`. Vei fi ve[nic \n sufletele noastre.

matrimoniale. so]ia Lili. Cuvintele sunt de prisos… Dumnezeu s`-i odihneasc` sufletul \n pace iar \ngerii s`-i fie aproape. Werth. SE ÎMPLINESC 6 LUNI DE CÂND A ÎNCETAT S~ MAI BAT~ INIMA CELUI MAI IUBIT SO}. SOCRU {I BUNIC MADAR IOAN PENSIONAR CFR. (7816) Pios omagiu [i ve[nic` amintire la \mplinirea a 3 ani de la trecerea \n nefiin]` a so]ului meu MARTA ALEXANDRU Va r`mâne ve[nic \n gândurile [i sufletele noastre.1943 – 15. Telefonul nu va mai suna s` auzim prin vocea lui minunat` ve[tile care ne ]ineau uni]i la orice eveniment. VE{NIC~ S~}I FIE POMENIREA {I MEMORIA BINECUVÂNTAT~.: 0356/004883. ginere. (7805) Suntem al`turi de familia greu \ncercat` prin dispari]ia bunului prieten [i vecin SERGIU }APUCHIEVICI om de mare noble]e sufleteasc` [i generozitate. (7811) Colectivul Catedrei de TCM de la Facultatea de Mecanic` din Timi[oara este al`turi de colega ing. ora 11. (7700) Cu durere \n suflet. 17. Condolean]e familiei \ndoliate. 0724369709 Cu nem`rginit` durere. (7809) Suntem al`turi de Novanda Marcu \n aceste momente grele pricinuite de pierderea mamei sale M~RIOARA IARE (M~RIUCA) decedat` dup` o lung` [i grea suferin]`. la cimitirul de pe str. servicii (sp`lat. nepo]ii Paul. TIMPUL TRECE. So]ia Aurica [i nepo]ii. comemor`ri. batiste. (7804) }APUCHIEVICI SERGIU 26. tat`. Fiicele Adi [i Magda. TAT~. coliv`. diverse. tat`. Giurgiu Maria \n aceste momente grele pricinuite de moartea tat`lui drag TATARAN IOAN Dumnezeu s`-l odihneasc`. \mbr`cat. bunic [i socru COCLICI MUGUR ILIE care s-a stins departe de plaiurile natale. FIUL HORIA. PREOTEASA ICA. ora 10. azi. 16. Oni. anun]`m c` au trecut 60 de zile de la decesul celui care a fost Col. Odihne[te-te \n pace! Colegii din Promo]ia 1961 al SM5 Timi[oara. (7766) SERGIU }APUCHIEVICI so] [i tat` iubitor. respete. Familia Viorel Bolojan. Dumnezeu s-o odihneasc` \n pace. COLEGELE DE LA LABORATORUL CHIMIC ELBA.07. Cosminului. pentru totdeauna. un prieten adev`rat Ing. Andrei [i Dana. Mul]umim tuturor celor care au fost al`turi de noi \n cea mai grea \ncercare a vie]ii. (7850) Rena[terea b`n`]ean` 13 Comemor`ri Comemor`m 6 s`pt`mâni de când a plecat dintre noi mult prea devreme dragul nostru so].07. cump`r`ri. O fire minunat`. C`lin [i Lumini]a. socru. Cu migala artistului.07. s` tr`im evenimente personale [i ale familiilor noastre \nv`luindu-le \n mirajul vocii sale neasemuite.15. M`t`sarilor. Continuare \n pagina 14 . Dumnezeu s` o odihneasc` \n pace. 16 iulie 2010 Urmare din pagina 12 Memento OCHII PLINI DE LACRIMI {I GÂNDURILE Î}I CAUT~ CHIPUL ÎN AMINTIRILE R~MASE {I CU MULT~ DURERE ÎN SUFLET ANUN}~M C~ DUMINIC~. (7773) Cu aceea[i durere \n suflet. Condolean]e familiei. \mb`ls`mat). ginere. s` ne amintim de adolescen]`. Familia. ÎN ACESTE CLIPE GRELE PRICINUITE DE PIERDEREA MAMEI {TEFANA VULTURU DUMNEZEU S~ O ODIHNEASC~ ÎN PACE. c`uta ocazii s` fim \mpreun`. (7803) MAGDALENA {TEF~NU} Înmormântarea va avea loc azi. pierderi." Corpus ne\nsufle]it este depus la casa funerar` Rostyl de pe strada Ion Creang` nr. prosoape. cartierul Fabric. anun]` trecerea \n nefiin]` a celui ce a fost SERGIU }APUCHIEVICI Ne-a p`r`sit un coleg [i prieten devotat de care ne leag` amintiri magice.2010. fiind al`turi de ei \n aceste momente. Familia. 16. (7834) ÎNTRISTATE.06. la cimitirul din str. DORUL R~MÂNE! DUMNEZEU S~-}I ODIHNEASC~ ÎN PACE SUFLETUL! SLUJBA DE POMENIRE VA AVEA LOC SÂMB~T~. felicit`ri. Fam. LA BISERICA ORTODOX~ ZONA STEAUA. FAMILIILE MADAR. lumån`ri.2010 Drag` Sergiu colegii t`i te-au \nso]it \n suferin]a ta Sergiu. NORA MARIANA. reamintim prietenilor [i cuno[tin]elor \mplinirea a 6 luni de la decesul iubitei noastre RODICA BRADEA Parastasul de pomenire va avea loc la Catedrala Mitropolitan`. nepotul Andrei. Joly. anun]`m trecerea \n nefiin]` a dragei noastre mame [i bunici PROTOPOP ICONOM STAVROFOR CORNEL LUGOJAN DIN JEBEL. Fam. cumnata Aurica. (7806) S-a dus… A plecat s` cânte \ntr-un cor neauzit de noi. 16 iulie 2010. MILENOVICI {I MOCRIJI}CHI. 18. (7832) Fratele Victor. TE VOM P~STRA MEREU VIU ÎN SUFLETUL NOSTRU. SUNTEM AL~TURI DE CAMELIA. decese. bunica Ti]a anun]` trecerea \n nefiin]` a celui care a fost SERGIU }APUCHIEVICI Te vom iubi cu drag mereu. 21 (vizavi de CARP Complex "Favorit") Tel. inciner`ri. SANDUL OCTAVIAN Dumnezeu s` \l odihneasc` \n pace. frate. cruci.2010. (7833) RENA{TEREA B~N~}EAN~ V` ofer` zilnic spa]ii importante pentru anun]urile dumneavoastr` de mic` publicitate la rubricile: vånz`ri. (7784) Dumnezeu s`-l ierte [i s`-l odihneasc` \n pace pe cel ce a fost so]. \nchirieri. 17 iulie. cumnat [i unchi SERVICII FUNERARE NON-STOP Sicrie. o lume vesel` cu scenarii create de el pentru noi. Ast`zi sa stins o stea… Nu te vom uita niciodat`! "Icoana stelei ce-a murit/ Încet pe cer se suie/ Era pe când nu s-a z`rit/ Azi o vedem [i nu e. Drag` Sergiu vei r`mâne \n inimile noastre Sergiu. ORA 10. Sincere condolean]e \ntregii familii. servicii. Ica. chimist GHEORGHE GIURGIULESCU va fi mereu \n sufletele [i rug`ciunile noastre. SE ÎMPLINESC 20 DE ANI DE CÂND AM CONDUS PE ULTIMUL DRUM PE DRAGUL NOSTRU Decese Cu nem`rginit` durere.07. care ne-a \nconjurat mereu cu dragostea [i aten]ia lui deosebit` [i nepre]uit`. Înmormântarea va avea loc sâmb`t`.vineri. grea [i nemeritat` [i acum te plâng. Ormenisan. preg`tea \ntâlnirile noastre liceale. Georgina Avram [i familia Ostoia. transport intern [i interna]ional. ora 13. NEPOTUL MARIUS CU SO}IA RAICA {I STR~NEPOTUL DAVID.SO}IE. GRATUIT \ntocmirea actelor necesare PLATA [i dup` ridicarea ajutorului de \nmormåntare !!!TOTUL LA CELE MAI MICI PRE}URI Calea Bogd`ne[tilor nr.

str. dosar nr. [i-a dedicat cu generozitate \ntreaga via]` muzicii pe care a slujit-o cu nestr`mutat` credin]` atât pe podiumul de concert al Filarmonicii (aproape patru decenii). transport intern [i interna]ional. dotat cu o voce de bas de o rar` calitate. 0722/351214. Monica. Tel. DAN LAL. batiste. a ginerilor Sandu. Familiile Cr`ciun. TELEFON 0749/ 493074. cump`r statuete de bronz. (7835) Fam. lumân`ri. AL SEC}IEI CH II SCUJT. sala 171. cât [i pe scenele a numeroase opere din ]ar` [i str`in`tate. Prezen]ele sale artistice deosebite. fiica Veronica. 3. Silvia. Pre[edinte Dana Jebelean. Nucu }ugurlan. Ungaria. (7721) Cump`r`ri CUMP~R AC}IUNI FONDUL PROPRIETATEA. Numita Bischof Eva. 0763/946204. 23 lâng` cimitirul M`t`sarilor NON-STOP la tel. SERGIU AVEA VALOARE ARTISTIC~ {I UMAN~. ne desp`r]im de cumnatul [i unchiul nostru drag Înv`]`]`toarea IARE M~RIOARA Dumnezeu s-o odihneasc` \n pace. r`bdarea [i respectul de care s-a bucurat pân` \n ultima clip` de via]` [i pân` \n mormânt IULIANA TÂMBU C`lduroase mul]umiri tuturor celor care au participat la \nmormântare. GRATUIT: intermedierea actelor (certificat deces. NE DESP~R}IM DE O FIIN}~ PE CARE AM IUBIT-O MUL}I {I CARE LA RÂNDUL EI NE-A IUBIT PE TO}I. platin` tec. Daniela.2010. COLECTIVUL B. 84 mp. a nepo]ilor Alina. (7828) S-a stins din via]` dar nu [i din inimile noastre cea care a luminat genera]ii de elevi CIUP ANA la 77 ani. ora 13 \n satul Vucova. o mare pierdere. cu veselia [i d`ruirea sa total`. Fra]ii [i nepo]ii. (7824) Ofer` gama complet` de servicii: sicrie. anun]`m trecerea la cele ve[nice a scumpei noastre so]ii.O. D~RUIT DE BUNUL DUMNEZEU CU O VOCE DE BAS RAR ÎNTÂLNIT~. Sec]ia Civila – minori [i familie. \mb`ls`mare. Georgina. prosoape. str. Iosif. vor d`inui de-a pururi \n memoria afectiv` a melomanilor. Ne r`mân amintirile [i leg`tura de aur a unei prietenii adev`rate. (7849) Diverse Tribunalul Timi[.09. Florin [i Sorin anun]`. (7848) SC vineri. Palmierilor nr. Veronica. Am petrecut cu Sergiu multe evenimente familiale fericite. (7819) SERGIU }APUCHIEVICI Suntem al`turi de Lili [i C`lin. (7837) Cu sufletul \mpietrit de durere. 16 iulie. 2194/30/2010 din 25. CU SACR~ RESEMNARE. CU O DURERE CE NE COPLE{E{TE. capace frigorifice. Tel. a mamei dragi CU SUFLETELE P~TRUNSE DE PIETATE. (7831) . este citat` la Tribunalul Timi[. G~UREAN EMIL a \ncetat din via]` dup` o grea suferin]` la vârsta de 70 ani. Cu to]ii suntem al`turi de familia \ndoliat`. Sorin. (7820) SERGIU }APUCHIEVICI A TRECUT DIN LUMEA DE DOR ÎN CEA F~R~ NICI UN DOR. rapid.M. baie [i WC serviciu.L. Dani [i Denisa. ELECTROMECANIC {I DE METROLOGIE SUNT AL~TURI DE COLEGA LOR CAMELIA ÎN TRISTE}EA {I DUREREA PRICINUITE DE DECESUL MAMEI {TEFANA VULTURU DUMNEZEU S-O ODIHNEASC~! CONDOLEAN}E ÎNTREGII FAMILII. (7843) Vånz`ri Vând \n strada Vl`deasa apartament cu 3 camere. cu mare sensibilitate scenic`. 0256/496113. {ef`nu] [i Alexandrescu \n pierderea mamei [i bunicii MAGDALENA {TEF~NU} Dumnezeu s-o odihneasc`. anun]`m moartea nemiloas`. cu durere \n suflet. coroane. mânie. cimitir calea {agului. prietenilor [i cuno[tin]elor c` l-au condus pe ultimul drum pe dragul nostru so].2010. (sms) Servicii Transport persoane Germania. Belgrad sunt al`turi de fam. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. C~LDUR~. 0723/852199. (7839) Familia \ndurerat` mul]ume[te rudelor.14 Rena[terea b`n`]ean` Memento Familia Canea. (7811) SINCERE CONDOLEAN}E COLEGEI VULTURU CAMELIA LA TRECEREA ÎN NEFIIN}~ A MAMEI {TEFANA VULTURU DIN PARTEA FAMILIEI BUZG~U. FRUMUSE}E. DIODOR {I LUCIA NICOAR~. S~ L~S~M CA PE MARGINEA MORMÂNTULUI CE SE DESCHIDE S~ SE A{TEARN~ T~CEREA. C6 MF.ELBA ESTE AL~TURI DE COLEGA NOASTR~ CAMELIA LA MAREA DURERE PRICINUIT~ DE PIERDEREA MAMEI. (7461) Colec]ionar. DE ACUM ÎL VA SLUJI PE DUMNEZEU ÎN CORUL HERUVIMILOR. pârât` \n dosarul Tribunalului Timi[ cu nr. coliv`. (7826) {TEFANA VULTURU pe care Bunul Dumnezeu a chemat-o spre El. ora 13. 0724/370730. Ne vor r`mâne doar amintiri ale chipului drag. SUNTEM AL~TURI DE DUREREA SO}IEI LILI. sor` [i mam` Întreg colectivul Filarmonicii "Banatul" Timi[oara regret` profund trecerea la cele ve[nice. e prea pu]in pentru pierderea unui prieten devotat cum a fost dragul nostru prieten }APUCHIEVICI SERGIU Un om de o ]inut` moral` exemplar`.05. pentru noi [i pentru to]i iubitorii artei sunetelor. (7842) Deosebite mul]umiri conducerii [i \ntregului personal al C`minului de B`trâni A. CU SIM}IRE {I TALENT SERGIU }APUCHIEVICI {I-A ÎNCHINAT ÎNTREAGA VIA}~ MUZICII CORALE {I DE OPER~. (7840) SINCERE CONDOLEAN}E IBOLYEI PENTRU PIERDEREA SO}ULUI IAKUS IOAN FAM. (7829) Cu adânc` durere. purtând aura inspira]iei. FIIND. (7823) COLECTIVUL MQM {I COLECTIVELE LABORATOARELOR FOTOMETRIC. DUMNEZEU S~ O ODIHNEASC~ ÎN PACE. Andreea [i Mircea. toaleta decedat.I. dosar pentru ajutor de \nmormântare Casa de Pensii) NOU! CASA FUNERAR~ \n Timi[oara. cruci. declar pierdut chitan]ier 3613171-3613190 EUROINS ROMANIA ASIGURARI SA. Puiu. tat` [i bunic SZILIER HORST care ne-a p`r`sit pentru totdeauna. Tel. pentru termenul de judecat` din 7.07. 16. dup` o lung` [i grea suferin]`.. Cosminului. \n contradictoriu cu reclamantul Lazurean Vasile. Valentin. pe mama [i soacra noastr` COLECTIVUL DE PRODUC}IE {I CALITATE C. Ion. grija. PE ARTISTUL {I OMUL F~R~ PERECHE ÎL DEPLÂNG FO{TII VECHI COLEGI DIN CORUL FILARMONICII. SOLIST DE OPER~ ÎN PRETUTINDENI EUROPENE. Marius.2010. un artist admirat de mult` lume. Margareta. ora 9. zona Simion B`rnu]iu.2010. Din partea copiilor Ana. neputin]a \n fa]a unui destin tragic. durere. 0722/179645. ma[ini de cusut din toate gamele. Odihneasc`-se \n pace. 2194/30/2010. Dispari]ia sa este. ora 14. CU RECULEGERE. 16 iulie 2010 SERVICII FUNERARE SRL Timi[oara. Ileana. 0256/ 367625. PESTE 20 DE ANI. nepo]ii Valentin. Familia. Gheorghe Doja. (7810) Vând cas` loc. dup` o lung` [i grea suferin]`. Dumnezeu s`i odihneasc` sufletul ei bun. (7830) Triste]e. ieftin. Înmormântarea va avea loc azi. (902) CIUP ANA la 77 ani. Familia \ndoliat`. UNUL DINTRE STÂLPII CORULUI FILARMONICII "BANATUL" PRECUM {I UN VALOROS MESAGER AL MUZICII DE OPER~ PE PLAN INTERNA}IONAL. aproape de Spitalul Jude]ean. 0721/ 140050. Donatella. 0723/650359. a nurorii Emilia. 0728/362970. jerbe [i aranjamente florale. (6779) Proprietar. Voiteg – Timi[. 20 Urmare din pagina 13 Decese Cu adânc` durere \n sufletele noastre.07. a colegului [i prietenului SERGIU }APUCHIEVICI Artist valoros. recuno[tin]a [i dragostea etern`. 0760/373372. având ca obiect recunoa[tere hot`râre str`in`. 2 balcoane. Îl declar nul. \n prezent cu domiciliul necunoscut. 0769/ 046402. trecut` la cele ve[nice. Ofer pre] avantajos.G. SOLIST AL CORULUI FILARMONICII BANATUL. decesul. un so] [i tat` de excep]ie. dup` o lung` suferin]`. nr. mobil 0722/521040. Tel. pentru profesionalismul. care a luat-o din mijlocul nostru. 16. (7815) Vând apartament 3 camere decomandate. Tel. Oance [i vecinii de pe str. la cimitirul din str. ginerele Iosif. Austria. Florin. (7838) Pierderi Sanda Daniela. capela nr. de la adres` la adres`. 0760/919242. Înmormântarea este azi. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. respete. Tel. (7818) SUNTEM AL~TURI DE COLEGA NOASTR~ PO{A ANA ÎN ACESTE MOMENTE GRELE PRICINUITE DE PIERDEREA TAT~LUI. (7812) Prof. Vasile. vând garaj sub bloc. Înmormântarea azi. grefier Nicoleta Duma. A FIULUI C~LIN {I A ÎNTREGII FAMILII. monede de argint. Fey [i Stoian.

000 [i 700. cei interesatii pot introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta. descriere sumara: Masina de aplicat cant ABS si normal preadezivat .1-3 cam. Recordul mondial pentru o gravur` de Munch (1863 . dosar de executare nr. Licitatia 2 Denumirea bunului mobil.620 314 572 172 334 172 572 362 172 286 143 286 114 429 143 685 381 214 214 467 95 2. Pinilor nr. Ceremonia. potrivit agen]iei imobiliare care se ocup` de aceast` tranzac]ie. 6 alin.001 2.278 8.385 1.. dosar de executare nr. 141 alin.V. cod 305500 Telefon 0256355491.36 /16 cod de identificare fiscala 14229501 . . 9. republicata. si pct. 309 . republicata. la care au participat doar membrii celor dou` familii. se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile si imobile . invitam pe toti care pretind vreun drept asupra bunurilor. de casa Bonhams. aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. Ivy Eckbo. potrivit site-ului agen]iei imobiliare Prudential California Realty. Potrivit dispozitiilor art. 24% -SC" EURO GUARD " SRL . lit.375 1. in conformitate cu prevederile art.2010 ora 11. 141 alin. 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% american pentru suma de 1.1-3.304.G. Licitatia 3 Denumirea bunului mobil. in vederea vanzarii la licitatie. 16 iulie 2010 Magazin MINISTERUL FINAN}ELOR PUBLICE Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal` Direc]ia General` a Finan]elor Publice a Jude]ului Timi[ Administra]ia Finan]elor Publice a Municipiului Lugoj Rena[terea b`n`]ean` 15 Penelope Cruz [i Javier Bardem s-au c`s`torit în Bahamas Nr. în vârst` de 36 de ani.44 / 2004 . Litografia face parte dintr-o serie de cinci opere omonime ce prezint`.429 286 Cota TVA 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% Actorii spanioli Penelope Cruz [i Javier Bardem. an fabricatie 2001 TM-20 . 2882 .1966). vândut` cu 1. au o rela]ie din 2007. Penelope Cruz a purtat o rochie creat` de designerul John Galliano. trei s`li de baie [i o piscin`. in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta. in contul RO37TREZ6235067XXX001172. a fost scoas` la vânzare pentru suma de 3. Impotriva prezentului inscris. an fabric. cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita. nr. anexa corp A . 128 alin.F.2010 Nr. b )din Legea 571 /2003 privind Codul Fiscal .5 bl. descriere sumara: Autoutilitara Iveco Eurocargo .000 de dolari. care a intrat în posesia lui dup` c`s`toria cu fiica adoptiv` a filantropului norvegian. -SC" LAICHICI VR " SRL .V. alin. 92/2003. pentru persoanele juridice de nationalitate romana. nr. nu este obligatorie audierea contribuabilului. dosar de executare nr.024 Cota T. 20 decembrie 1989 nr. cu modificarile ulterioare . în 2007. descriere sumara: Motocicleta JAWA 350 . dosar de executare nr. copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului. 6 alin. s-au c`s`torit la începutul acestei luni în Bahamas. Eivind Eckbo (1873 . Darova nr. potrivit presei mondene interna]ionale.A.0256 352746 int. (M.168 2.07. vila are patru dormitoare. o mare intimitate [i izolare".253-255/b Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 117. considerând-o "o veritabil` bijuterie a cartierului". f) ai art. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.) -SC" IVAN HAIDUCUL " SRL . cu sediul social declarat in Com. TM-29-KAR Autoturism vW POLO . Cei doi actori. dovada platii taxei de participare.304. cu sediul social declarat in Lugoj str.143 334 1. cu modificarile si completarile ulterioare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte . Pân` la momentul public`rii acestor informa]ii. an fabricatie 2001 TM-18-JON Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 1. în ciuda faptului c` în vecin`tate se afl` numeroase magazine [i restaurante. din O. cu modificarile ulterioare . cu modificarile ulterioare . str. pentru suma de 75. când pictura -SC" KARLITTA " SRL . 2815 .000 de lire sterline. ambii afla]i la prima c`s`torie. cu modificarile ulterioare . cu sediul social declarat in Lugoj str. 128 alin. în circumstan]e r`mase misterioase. 0256351673 Fax 0256352746 *)cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vinzarea bunurilor imobile este 19 % neimpozabil .5 milioane de euro. (i). pe 22 august 2004. 4.(1). aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. (3) lit.5 milioane de euro Litografia "Madonna". Construit` în 1929 pe un teren de peste 2.5 /D / ap. Tabloul a fost scos la vânzare de mo[tenitorii artistului britanic Frank Avray Wilson.A. cod de identificare fiscala CNP 1630405244260 . cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str.256 milioane de lire sterline (1.51 milioane de euro).794 1. jud. la o licita]ie care a fost organizat` mar]i. . Licitatia 2 Denumirea bunului imobil .922 716 1. 1803 . presa american` nu a aflat deocamdat` data exact` la care a avut loc ceremonia. sub forma de garantie bancara. pana in ziua precedenta termenului de vanzare : ofertele de cumparare.Al Astalas nr. 172-173 din O.A. Re[edin]a. Potrivit Los Angeles Times. urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare. 24% 24% 24% 24% Vila în care a murit Marilyn Monroe. Penelope Cruz. deschis la Trezoreria Lugoj.911 *)cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vinzarea bunurilor imobile este 19 % neimpozabil . cod de identificare fiscala 4988768 . Marilyn Monroe a achizi]ionat aceast` proprietate cu pu]in timp înainte de a muri.161 286 762 1. la Londra. cu sediul de afaceri decalarat in Dragomiresti nr. se face cunoscut ca in ziua de 28. (2) lit.3 ap. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal . 92/2003 privind Codul de pocedura fiscala. iar pentru persoanele juridice straine.143 633 1.07. se afl` în cartierul de lux Brentwood. Licitatia 1 Denumirea bunului mobil . descriere sumara Casa de locuit .052 Cota T. 1-3 Lugoj. in conditiile legii. cod de identificare fiscala 5438665 . dosar de executare nr. a fost organizat` la re[edin]a din Bahamas a unui prieten al cuplului. Fax .672 5. "Madonna" vândut` mar]i de casa Bonhams a apar]inut unui avocat [i filantrop norvegian.1944) a fost stabilit la Oslo. -SIMONIAC FEDOR . 5216 . 162. telefon 0256351673. Litografia "Madonna". gard. nr. anexa corp b .G.ANSPDCP:759 In temeiul art. f) ai art. Licitatia 1 Denumirea bunului imobil . republicata. alin. în care artista a fost descoperit` decedat` pe 5 august 1962 la vârsta de 36 de ani. cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str. Astalas nr. reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei. Licitatia 1 Denumirea bunului mobil.V. a avut în trecut o rela]ie cu Tom Cruise. sa instiinteze despre aceasta organul de executare.1 . dovada emisa de creditorii bugetari ca nu au obligatii fiscale restante la bugetul de stat si la bugetul local. Cele dou` tablouri furate au fost descoperite par]ial distruse. in conformitate cu prevederile art. lit.Dragan nr. cea mai cunoscut` dintre lucr`ri fiind furat` împreun` cu un exemplar din celebrul "}ip`t".F. dosar de executare nr.44 / 2004 . doi ani mai târziu.Simion Barnutiu nr. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant (procura speciala autentica).1990 TM-90-BSV Remorca GRAAFF P A11/72.G. (3) lit. marca QUARTZ VITAP.718 1. si pct.306. alin.130 717 2. la locul fixat in acest scop. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.V.) O litografie "Madonna" de Munch. Timis. cu modificarile si completarile ulterioare. nu a fost niciodat` expus` în public.791 mp Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 65. nr. decedat în 2009. Zorilor nr. an fabricatie 2007 seria 603046 Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) Cota T. descriere sumara Cizme dama piele -1buc Cizme dama piele -10 buc Cizme dama piele -2 buc Cizme dama piele -3 buc Ghete piele -1 buc Cizme imitatie piele -5 buc Semighete imitatie piele -3 buc Ghete femei piele -4 buc Cizme dama velur -4 buc Ghete imitatie piele –2 buc Cizme de velur -3 buc Pantofi dama imitatie -3 buc Pantofi dama piele -3 buc Pantofi dama piele -2 buc Geci iarna barbati -3 buc Geci iarna femei -2 buc Geci iarna barbati -4 buc Geci iarna femei -2 buc Jacheta femei simpla -1buc Costum femei iarna -1buc Pulover barbati -7 buc Pulover dama -2 buc Manechine dama si barbati -3 buc Pulturi aluminiu +oglinda -3 buc Suporti inox pentru haine -6 buc Suport orizontal inox haine -1 buc Semimanechine barbati si femei -11 buc Cos inox pe roti -1 buc Suport plastic manechine -8 buc Mobilier lemn+ dulap -1 buc Umerase-100 buc Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 238 1. Licitatia 3 Denumirea bunului mobil. 2221 . (M.7 cod de identificare fiscala 14695692 . ofertantii pot constitui si garantii. din O. Informatii suplimentare cu privire la bununul imobil sau mobil se pot obtine consultand raportul de evaluare la sediul Administratiei Finantelor Publice Lugoj. la sediul Administratiei Finantelor Publice LUGOJ str. cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str.vineri. scoas` la vânzare Re[edin]a din Los Angeles a actri]ei americane Marilyn Monroe. actul de identitate.A. b )din Legea 571 /2003 privind Codul Fiscal . proprietatea debitorilor : -SC" ESSIA DIMOD " SRL .Al. cu modificarile si completarile ulterioare.794 1. 18.6 milioane de dolari. ambii laurea]i cu Oscar.000 24% Conform art.009 9.DRA Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 27. construit` în stil spaniol. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal . oferind "o vedere magnific`. într-o manier` neobi[nuit`. in conformitate cu prevederile art. descriere sumara Teren arabil extravilan 2.43 cod de identificare fiscala 2486919. 0256354824.) -SC" CONDOTIERUL " SRL . republicata.003 3. în partea de vest a metropolei Los Angeles. dosar de executare nr. Alexandru Astalas nr.274 737 731 713 1.6 cod de identificare fiscala 7951852 . .F. a fost achizi]ionat` de un colec]ionar "Vampyr II" a fost achizi]ionat` pentru suma de 1. an fabricatie 1997 . an fabricatie 1995 TM-34-KAR Autoutilitara N3 STEYR . \nregistrare / data : 34566 / 14.1579 .292 Cota T. mama lui Iisus.000 de metri p`tra]i. 1871 .219 Str. teren evidentiate in CF 400001/Darova top. (2) lit.(2). realizat` în 1895 [i estimat` la un pre] cuprins între 500.127 1. descriere sumara: CAPSATOR PNEUMATIC MASINA CUSUT NASTURI MASINA CUSUT CHEITA MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA CUSUT 2 ACE MASINA CUSUT LINEARA MASINA CUSUT BUTONIERE MASINA CUSUT PFAFF MASINA CUSUT 2 ACE GENERATOR ABUR CU 2 MESE DE CALCAT COMPRESOR CECCATO500LITRI INCALZIRE CENTRALA +CALORIFERE CALCULATOR BIROU +MONITOR LAPTOP P31200MZ CALCULATOR BIROU+MONITOR BENQ CALCULATOR +MONITOR 17 ULTRA ECHIPAMENT AER CONDITIONAT CENTRALA TERMICA GAZ Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 2. Site-ul descrie re[edin]a celebrei actri]e americane ca fiind "vast` [i foarte special`". figura Mariei. P-ta I. realizat` de pictorul norvegian Edvard Munch.001 1. (M. din Muzeul Munch din Oslo.162 . inainte de data stabilita pentru vanzare.078 1. d din O. 3 .G. inreg.C. cyan magenta yellow black .

El a fost r`nit în prima zi a curselor.ro. pân` la urm` a fost prins de agen]ii de poli]ie. 0256/495317. La edi]ia din 1911 au fost ucise 15 persoane. central` 0256/490145. Românul în vârst` de 52 de ani era dotat cu pat medical profesional. cea mai sever` ran` a fost suferit` de un australian. au suferit fracturi ale membrelor. iar cel`lalt la nivelul axilei. SILVIU FLORESCU (actualit`]i-investiga]ii). a anun]at o surs` din cadrul anchetei. cel mai adesea u[oare. CONSTANTIN ALEXANDRESCU RO{A. Patrice de Maistre. {efi sec]ii: MARCEL S~MÅN}~ (social-economic). a declarat un purt`tor de cuvânt al companiei Siemens. unii venind s` î[i testeze "curajul". f`r` a putea dezv`lui identitatea acestuia. dat fiind c` avea [i echipamentele asupra sa. în special anglo-saxoni. pe str`zile din centrul istoric al capitalei navarei. b`n`]ean`" \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit. tel.1. w LONDRA (Reuter) Poli]ia Internetului din Beijing a ordonat companiilor furnizoare de servicii de tip Twitter s` amplifice monitorizarea [i s` desfiin]eze site-urile care con]in cuvinte sau expresii "sensibile" din punct de vedere politic.Anchetatorii ru[i au stabilit identitatea celui care a uciso pe militanta pentru drepturile omului Natalia Estemirova.A. în contextul tensiunilor cu Coreea de Nord dup` scufundarea unei nave sud-coreene. Biroul Romån de Audit al Tirajelor a eliberat Certificatul de Audit 0256/4 0256/490370.ro. miercuri. un incident atribuit Phenianului. în vârst` de 27 de ani. Se pare c` Deutsche Bahn recunoa[te c` peste temperaturi de 32 de grade Celsius. Accesul popula]iei pe plaja de la Vadul lui Vod` este în continuare interzis. a anun]at guvernul regional din Navara (nordul Spaniei). CIPRIAN BRINDESCU sec]ii: (actualit`]i-investiga]ii investiga]ii). diverse creme pentru masaj (unele preparate cu alge provenind de la Marea Moart`) [i un aparat pentru m`surarea tensiunii. cyan magenta yellow black . Între acestea se afl` un britanic.au fost re]inute ieri. a anun]at guvernul regional. care a primit o lovitur` de corn la nivelul gâtului. nordest). subliniind c` Deutsche Bahn a neglijat între]inerea trenurilor. Pre]ul perceput de ISSN 1221-4051 român era de zece euro pentru masaj. [i Canton (sud). Alerg`torii încearc` s` r`mân` cât mai aproape de animale. la Marea Adriatic` (în apropiere de Rimini. adesea compact`. func]ionarea sistemului de aer condi]ionat nu mai este garantat`. potrivit datelor furnizate de autorit`]ile din Navara. în urma taifunului Conson care s-a ab`tut mar]i seara asupra Insulei Luzon. Anul trecut. alearg` în fa]a animalelor. secretari secretari de redac]ie – GHEORGHE TELBISZ. RE{I}A. un canadian. s-au soldat cu 37 de r`ni]i. Deutsche Bahn comunicase c` defec]iunile sistemelor de climatizare sunt incidente izolate. vineri. "M` trata]i ca pe un infractor. w PARIS (Reuter) . de 846 de metri. una la nivelul toracelui. capitala provinciei Xinjiang (nord-vestul Chinei). nu trebuie s` te mire dac` apar probleme". "în viitorul apropiat". Opiniile exprimate \n articolele publicate apar]in \n exclusivitate autorilor! DIRECTORII S. în vârst` de 23 de ani. în timp ce le oferea turi[tilor servicii de masaj [i m`surarea tensiunii arteriale. exerci]ii militare comune în Marea Galben`. patru suferind lovituri de corn. Publica]ia Bild a intrat în posesia unui document intern trimis de conducerea Deutsche Bahn mecanicilor de tren.Statele Unite [i Coreea de Sud prev`d. iar tendin]a de sc`dere pare s` se men]in`. Dmitri Medvedev. situat` în sud-vestul Greciei. au fost r`nite 11 persoane. Pân` acum. fax 0256/490370. Pia]a 1 Decembrie 1918 nr. Acest ultim "encierro" a fost prezentat de speciali[ti ca "periculos" [i relativ lung. difuzare 0256/498524. în urma unei lovituri cu cornul în regiunea inghinal`.Patru persoane apropiate mo[tenitoarei L'Oreal. Potrivit Serviciului pentru Situa]ii Excep]ionale. au anun]at autorit`]ile. Pagin` realizat` pe baza informa]iilor furnizate de agen]ia de pres` Mediafax ei. doi irlandezi [i un american. Unul dintre Pe scurt w ATENA (Reuter) . la 7 iulie. s`rb`toarea a fost îndoliat` de decesul unui tân`r spaniol. traumatisme. "TIM-PRESS" S.C. iar starea lor de s`n`tate. Doi dintre cei [ase tauri s-au ar`tat deosebit de activi [i periculo[i pentru mul]imea alerg`torilor. riscând s` cad` sau s` fie lua]i în coane. w BEIJING (Reuter) . care în unele cazuri a fost apreciat` ca "grav`". Tipar: S. în timpul c`rora mul]imea de oameni îmbr`ca]i în alb [i ro[u. în condi]iile în care temperaturile exterioare sunt foarte ridicate. Redactor-[ef – OCTAVIAN RO{A. Liliane Bettencourt.C. iar doar în cursul zilei de miercuri românul avusese deja 20 de clien]i. între care patru britanici. participan]ii alergând pe o distan]` marcat`. pe urmele scriitorului american Ernest Hemingway. Ziarul regional Hannoversche Allgemeine red` con]inutul unei scrisori a pre[edintelui Agen]iei C`ilor Ferate adresat` companiei publice Deutsche Bahn. cea mai important` din arhipelagul filipinez. prezentând o tripl` fractur` la nivelul vertebrelor lombare. 8. Bd Revolu]iei 1989 nr. Aproximativ zece persoane au fost r`nite în aceste curse de tauri care se desf`[oar` pe str`zile pavate din centrul vechi al Pamplonei. în vârst` de 24 de ani. 0256/490145. e-mail: pentru ziarul "Rena[terea publicitate@renasterea. w EKATERINBURG (Reuter) . ca pe un traficant.ro. B`rbatul a fost surprins de poli]ie pe plaja Rivabella. ulterior a evoluat în mod pozitiv. redactor-[ef adjunct [i secretar general de redac]ie – IOAN CRI{AN. Timi[oara. Ceilal]i r`ni]i au primit lovituri de corn. Poli]ia l-a surprins în flagrant în timp ce îi f`cea un masaj unei turiste în vârst` de 17 ani. un australian. "Când cumperi o ma[in` [i o folose[ti permanent zece ani. la ora local` 8 (9. w CHI{IN~U (Reuter) Nivelul râului Nistru este în sc`dere. le f`cea masaje [i le lua tensiunea.16 Rena[terea b`n`]ean` Mapamond cornul. relateaz` presa german` dup` ce defectarea sistemelor de climatizare a declan[at o serie de polemici. dar. TIMI{OARA. iar tân`ra client` a fost luat` la sec]ia de poli]ie pentru audiere. 16 iulie 2010 Distrac]ie cu zeci de r`ni]i la festivalul de la Pamplona Cele opt curse cu tauri ("encierros") elibera]i pe str`zi la edi]ia din 2010 a festivalului de San Fermin de la Pamplona. Constructorul german de trenuri Siemens respinge orice responsabilitate în acest caz. un neozeelandez [i un israelian. TIMI{OARA: VARTIADE {TEFAN. Al]i doi spanioli au fost lovi]i cu Trenurile germane de mare vitez` nu suport` canicula Trenurile de mare vitez` din Germania nu sunt proiectate s` suporte temperaturi mai mari de 32 de grade Celsius. care se afl` întro stare considerat` "grav`". . iar documentul confirm` ipoteza. în vârst` de 18 ani. www. Festivalul de la Pamplona atrage anual mii de turi[ti str`ini. a suferit dou` lovituri puternice de corn. Defec]iunile la sistemele de climatizare din trenuri s-au multiplicat în ultimele zile în Germania. w WASHINGTON (Reuter) . care a suferit o ran` u[oar` la încheietura mâinii. Printre r`ni]i se afl` [i 11 str`ini. unul la bra].renasterea. E-mail: renasterea@renasterea.între care fotograful François-Marie Banier [i administratorul averii acesteia. a aterizat de urgen]` dup` o fals` alert` cu bomb`. FED Print S.A. iar alte 60 au fost date disp`rute. anun]` Serviciul pentru Situa]ii Excep]ionale din Republica Moldova. În timpul celor opt "encierros" ale edi]iei din acest an. w MANILA (Reuter) Dou`zeci de persoane au murit. Masaje române[ti pe plaje italiene Autorit`]ile italiene au re]inut un român în vârst` de 52 de ani care.Un incendiu de vegeta]ie a izbucnit pe insula Zakynthos. aflat` în centrul unui scandal politicofinanciar . A fost re]inut pentru practicarea neautorizat` a unei profesii [i pentru ocuparea abuziv` a plajei. din Melbourne. dar mai "u[or". Tel. turi[tilor de pe plajele din Rimini. 0256/490146. 0256/490146. la un an de la aceast` crim`. starea acestuia de s`n`tate fiind considerat` "grav`". Nu am f`cut nimic r`u"./fax 0255/210116./fax 0256/495317.Un avion care avea la bord peste 100 de persoane [i care asigura o leg`tur` între Urumqi. pe litoralul M`rii Adriatice. iar dou` dintre acestea se aflau în stare grav`. în mod neautorizat. Un encierro începe diminea]a. sau contuzii multiple. iar cealalt` la nivelul coapsei. Celelalte nou` persoane r`nite miercuri sunt spanioli. În timpul ultimei curse. [i un neozeelandez. Românul a încercat s` fug`. le-a spus românul poli]i[tilor italieni. publicitate tel. informeaz` site-ul publica]iei Il Resto del Carlino. în vârst` de 26 de ani. În aceast` scrisoare. fiind dotat cu un pat mobil. a dat asigur`ri pre[edintele rus. secretariat: 0256/497176. nivelul râului Nistru a sc`zut cu zece centimetri. ora României). Gerald Hörster î[i exprim` indignarea în leg`tur` cu r`spunsul oferit de companie privind defectarea sistemelor de climatizare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful