Director onorific prof. dr.

Josif Constantin Dr`gan
Nr. 6238 - vineri, 16 iulie 2010 - 16 pagini+programe TV+supliment cu anun]uri gratuite - 1,5 lei

Venitul minim garantat, în pericol
Recent, deputatul Silviu Prigoan` a anun]at c` va promova o ini]iativ` legislativ` prin care va fi abrogat` Legea 416 din 2001 privind venitul minim garantat. Deputatul PD-L Valeriu Tab`r` a anun]at ieri c` va sus]ine aceast` propunere, pentru c`, la ora ac-

Serviciile de urgen]` fenteaz` reformele din s`n`tate

Titlurile zilei

Pagina 4
Anchet` la Casa Austria Timi[oara

Pagina 5
tual`, "se stimuleaz` nemunca". "Merge]i la sat [i c`uta]i un om care s` v` taie iarba din fa]a casei, cu o sut` de lei pe zi [i ve]i vedea c` nu vine nimeni. De altfel, conceptul de stat social european se regânde[te, la ora actual`, cam peste tot. Voi sus]ine aceast` idee pentru c` sunt convins c` trebuie m`suri radicale", a declarat deputatul. Conform legisla]iei actuale, nivelul lunar al venitului minim garantat este cuprins între 196 de lei pentru familiile de dou` persoane [i 402 lei pentru familiile de cinci persoane, pentru persoanele singure suma fiind de 108 lei. (D.D.)
Guvernul a renun]at la subprefectul Andrei Orban

Cei care nu au bani de dat la medic se pot prezenta la serviciile de urgen]` ale spitalelor, a asigurat, ieri, la Timi[oara, secretarul de stat în Ministerul S`n`t`]ii, Raed Arafat. Mai mult, cei care nu au reu[it s`-[i fac` programare la medic pot veni la unitatea de primiri urgen]e. M`surile de criz` [i cele de restructurare a sistemului sanitar nu afecteaz` medicina de urgen]`,

u[a acestor servicii asigurând o porti]` pentru restric]iile impuse deja, dar [i pentru cele ce urmeaz`. "Tr`im într-o perioad` în care medicina devine controlat`. Medicii de familie închid cabinetele la ora 17, în ambulatoriu ]i se cere s` fi fost consultat înainte, dar unit`]ile de primiri urgen]e sunt deschise tuturor 24 de ore. Continuare \n pagina 2

Pagina 6
Patru ani de închisoare pentru Adrian Cocoan`

www.renasterea.ro
CURSUL VALUTAR

Abona]i-v` la Rena[terea b`n`]ean`!

Primele emo]ii europene

Avantaje:

! 50

% %

reducere fa]` de pre]ul de vånzare cu bucata

4,2594 lei 3,3306 lei 129,7525 lei/gram
VREMEA, MÂINE
Timi[oara 20/38 Arad 

fa]` de vånzarea cu bucata economisi]i, lunar, 24 lei (16 numere de ziar); lunar pute]i cå[tiga 4 televizoare color lunar, [i 10 premii a cåte 100 lei.

4 10
x

televizor Eurocolor
x 100 lei

21/39

Pre]ul abonamentului pentru luna august 2010 este 15 lei, plus taxa po[tal`. Abonamentele se pot face pån` miercuri, 28 iulie, la oficii [i la factorii po[tali, [i pån` såmb`t`, 31 iulie, la chio[curile din Timi[oara ale Timpress [i Rodipet (actuala Ithaka Press). Se pot contracta abonamente [i prin distribuitorii Timpress [i Rodipet.

Poli Timi[oara î[i afl` ast`zi adversarul din turul trei preliminar al Europa League. Tragerea la sor]i va începe la ora 14,30 [i va avea loc la Nyon (Elve]ia). Gruparea b`n`]ean` este cap de serie, iar printre posibilii adversari sunt FC Lucerna (Elve]ia), FC Nordsjaellan (Dane-

marca), Viktoria Plzen (Cehia), Hajduk Split (Croa]ia) [i Inter Turku (Finlanda). Meciurile se vor disputa în 29 iulie [i 5 august. În edi]ia trecut` a competi]iei, alb-viole]ii s-au calificat în faza grupelor, dup` ce în preliminariile Ligii Campionilor au eliminat pe {ahtior Done]k. (D.P.)

Lugoj

20/37 Re[i]a

21/38

cyan

magenta

yellow

black

Tragerea la sor]i va avea loc \n data de 12 august.6 august) \mpreun` cu copii ale chitan]elor de abonament pe lunile iulie [i august. dup` un consult [i un minimum de analize îl va trimite la medicul de familie. El va intra în posesia volumelor "A[teptarea" de Rui Zink [i. o intrare gratis la [trand [i jacuzzi) . Volumul a ap`rut sub egida editurilor "Banatul" [i "ArtPress ". care a debutat la începutul s`pt`mânii trecute.tratament. englez`. GRATUIT f`r` coplat`. spune Raed Arafat. Mercy nr. î[i va lansa ast`zi. Când pleac` de la facultate e prea târziu s` mai înve]e. petrecute în prima jum`tate a secolului XX. din domeniile [tiin]ific. dermatoscopie. examenul final la aceast` disciplin` fiind greu de trecut. chirurgie estetic` chirurgie general` NOU! estetic` dentar` neurochirurgie ortopedie terapie laser tel. Dac` s-ar hot`rî ca doar cazurile grave s` fie primite la serviciile de urgen]`.n. E adev`rat c` unii pacien]i abuzeaz`. 6 10 % reducere Primul spital privat din Timi[oara la standard european Speciali[ti de marc` din Romånia [i Europa ]ilor din anii terminali de la Universitatea de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara. Ridicarea premiului se face personal. Preciz`m c` termenullimit` de ridicare a premiului este de 30 de zile de la data extragerii. Str. din Timi[oara. tehnic. cyan magenta yellow black ¢ 5 b la sfår[it de s`pt`mân` (trei zile [i dou` nop]i. în acest an. pe baza c`r]ii de identitate. volumul "Premiere [i priorit`]i timi[orene între 1900 . rectorul Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara. consulta]ii dermatologice [i alte mici interven]ii chirurgicale pe baza biletului de trimitere (c`tre chirurgie plastic` sau dermatologie) de la medicul de familie.Actualitate vineri. . doar cazare. spectacolul "Rosencrantz [i Guildenstern sunt mor]i" de Tom Stoppard. pe scena Castelului Gyula. Îl a[tept`m pe câ[tig`tor la secretariatul redac]iei. Sistemul de urgen]` trebuie adaptat fluxului pacien]ilor [i nu invers. cultural [i sportiv. ci [i sud-est [i central-europene. C`r]ile sunt oferite cu sprijinul Libr`riei "Humanitas – Emil Cioran" din strada F. în lan]ul preven]ie . a declarat Raed Arafat. potrivit ultimelor declara]ii ale oficialilor din s`n`tate . dar este în interesul bolnavului ca acesta s` fie v`zut de doctor.600 de forin]i pentru doi adul]i [i un copil [i 69. care a predat atât în str`in`tate (chiar [i în Noua Zeeland`). cu demipensiune . pu[i cu burta pe carte Fondatorul Serviciului Mobil de Urgen]`. Bea von Malchus. maghiar` [i sârb`. Festivalul de la Gyula a atras.37. o dat` la dou` s`pt`mâni. mas` [i acces la piscin`) \n sta]iunea Buzia[. (L. În sistem putem crea ni[te mecanisme. Franyo Zoltan (fost` Smetana) nr. a declarat prof. {tefan I. lucrurile care îi vor speria cel mai mult vor fi urgen]ele". Timi[oara.1946". Examenul se ia din a doua a treia încercare". bolnavii vor înv`]a simptomele de pe internet [i vor veni to]i cu ele pentru a intra în sistemul de urgen]`. relaxare total` ¢ Te abonezi [i te tratezi! Nu mai pu]in de zece cupluri vor avea ocazia de a petrece trei zile (cazare. de la ora 20.57. Zsótér Sándor sau Andrei {erban. Senatul Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara i-a conferit ieri secretarului de stat în ministerul s`n`t`]ii diploma de excelen]` pentru activitatea depus` în domeniul sanitar [i titlul de profesor invitat. cât [i în ]ar`.17. iar cå[tig`torii vor fi anun]a]i \n edi]ia din 13 august. Pentru informa]ii [i rezerv`ri: telefon: 36-66/463-722.600 forin]i pentru o persoan` b [apte zile.) Informa]ii [i program`ri se pot face la tel. La prima prezentare. care este. [ase nop]i . [apte zile. "La medicina de urgen]` exist` cele mai mari rate de nepromovare la examen. dr.500 de forin]i pentru doi adul]i [i doi copii. Montarea timi[orean`. demipensiune. Raed Arafat. Reanimare [i Descarcerare (SMURD). pacientul s` fie trimis în ambulatoriu sau la medicul de familie".hu.N. în [ase limbi de circula]ie european`: român`. Dr`gulescu. doar circa jum`tate dintre participan]i iau not` de trecere. veriga care salveaz` vie]i". va preda medicin` de urgen]` studen- Brol Medical Center ofer` servicii de excizie a forma]iunilor tumorale cutanate. la Complexul "Iulius Mall" . 0722 356238! Colectiv coordonat de prof.N.hu. \ntr-un plic. (L.) la urgen]` pentru c` nu dorim s` limit`m accesul celor s`raci. Germania. Pentru a participa la concurs. "{i atunci ne-au terminat" de Joshua Ferris. respectiv. adeverin]` CAS [i carte de identitate. Apartamentele dispun de buc`t`rie. Raed Arafat ar dori s` vin` pentru sus]inerea cursului. taloanele din zilele de mar]i [i vineri (perioada 2 iulie . dr. la Târgu-Mure[ [i ClujNapoca. 0256 221009 0722 356238 Lansare editorial` Cunoscutul medievist timi[orean Ioan Ha]egan. francez`. (L. cititorii trebuie s` trimit` la redac]ie. strada Lidia nr. Statele Unite ale Americii [i chiar din Zimbabwe. nu [tiu s` ac]ioneze în urgen]`. Acesta este cel de-al doilea volum din seria de patru care poart` semn`tura istoricului Ioan Ha]egan [i include nu doar premiere române[ti. particip`ri de referin]` din România. web: hoforrashotel. Ungaria. 1. 62. iar dup` excluderea problemelor vitale. Va fi o concuren]` în detrimentul celor cu adev`rat bolnavi. iar medicul de la urgen]` decide dac` se impune tratament imediat ori internare în spital sau dac`.) Actori timi[oreni pe scena Festivalului de la Gyula Prezent la cea de-a VI-a edi]ie a Festivalului Interna]ional "Shakespeare" de la Gyula.r. cercet`tor [tiin]ific la Filiala Timi[oara a Academiei Române. între orele 11-16. de la ora 13.N. de luni pân` vineri. Anglia. colectivul Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" din Timi[oara va sus]ine.) BROL MEDICAL CENTER TIMI{OARA. un adev`rat izvor de s`n`tate.zona Sarra Blu. corec]ie cicatrici postchirurgicale. mâine. realizat` în regia lui Victor Ioan Frunz`. 16 iulie 2010 Serviciile de urgen]` fenteaz`… "Parte de carte" 2 Rena[terea b`n`]ean` Urmare din pagina 1 Nu vom introduce coplat` (care va deveni opera]ional` din prima zi a anului viitor. DANA ISTRAT Viitorii medici. e. [ase nop]i.30. Câ[tig`torul ultimei extrageri a talonului pentru concursul "Parte de carte" este Nicolae Teicu. a fost distins` anul trecut cu Premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol al anului 2009. "Avem nevoie s` reformeze medicina de urgen]`. Nu ar fi corect s` percepem coplat` de la cei care nu reprezint` urgen]e pentru c` cine decide dac` sunt sau nu cazuri grave? Medicina de urgen]` nu poate s` trieze urgen]ele dup` metode subiective.mail: info@ hoforrashotel. la Timi[oara [i sus]ine c` preg`tirea viitorilor doctori în medicina de urgen]` este esen]ial`: "Studen]ii nu [tiu s` defibrileze un bolnav.463-740. Michael Pennington.200 forin]i pentru o persoan` b apartamente de vacan]` pentru familii. pe lista invita]ilor de onoare figurând nume mari precum Peter Brook. iar în carier`. german`. Tiberiu Bratu Gyula.

v Vopsitor auto : Cerinte: studii medii de specialitate.949 E-MAIL: AUTOTIM. Tel: 0256 490240 fax: 0256 292891. Apropierea carierei via]a. O s` plec`m s` muncim în str`in`tate".) O afacere "tare ca piatra" Cribluri sp`late doar de la Cipalser Firma Cipalser realizeaz` orice tip de construc]ii civile noi. a mai mers circa 150 metri pe centur`. încredere. Cipalser ofer` garan]ie. eu am muncit la coas`. constand in teren intravilan cu casa si garaj in suprafata de 784 mp. dup` care s-a urcat în ma[in`. i-au spus protestatarii premierului.C. bucatarie. 88. b`i. trebuie s` î]i creezi din timp un plan de economisire pentru aceast` etap` a vie]ii tale. El a vrut s` plece. te poti adresa agen]iei Eureko Timi[oara la numerele de telefon 0256 295 280 / 0726 342 379 sau la adresa Bd. de ce nu. dar oamenii l-au oprit strigându-i c` nu au terminat ce aveau de spus. Boc a replicat oferind exemple de proiecte de infrastructur` rutier` finalizate de guvern.C. boxa. OFERIM SALARII ATRACTIVE. au spus protestatarii.PERSONAL@ATLASSIB. cuno[tin]ele dobândite [i utilajele performante folosite. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. Boc a încercat s` opreasc` huiduielile strigându-le "m`i fra]ilor. grup ce a anun]at recent un profit net de 1. asta-i mu[chi. unul dintre cele mai puternice grupuri financiare din Europa. Eureko BV a lansat în România. Trebuie s` producem ca s` mânc`m. v Electricieni auto : Cerinte: studii medii de specialitate. nu la fluierat". Valoarea sumelor administrate de companie în numele participan]ilor s`i se ridic` la aproximativ 200 de milioane lei.A. societatea Eureko Pensii. experienta min 2 ani in domeniul auto. c` ne-au dat afar`? Chiar a[a tâmpi]i ne crede]i ? De când sunte]i prim-ministru. La acest moment a intervenit în discu]ie [i ministrul transporturilor. Timi[oara. www. degeaba vre]i privilegii [i pensii de lux. investi]i profitabil de c`tre administrator. hai s` st`m de vorb`".000 de români. terasamente. ca premier. la munc`. INTESA SANPAOLO ROMANIA S.C. O pensie administrat` privat î]i ofer` siguran]a unui venit stabil la momentul retragerii din activitate. prin Portalul de Voce sau prin Contact Center-ul dedicat apelând 021. Firma se mândre[te cu un portofoliu impresionant de lucr`ri realizate pentru companii de prestigiu. cunoscut [i sub numele de pilonul 2. lucr`ri de reabilitare a drumurilor existente precum [i îndiguiri [i reabilit`ri de maluri. Informatii suplimentare . v Mecanic auto (motorist) : Cerinte: studii medii de specialitate. prin executor bancar. et. am f`cut o facultate. vinde la licitatie publica imobilul situat in Sagu. companie aflat` în top 5 administratori ai pie]ei de pensii române[ti. AUTOTIM S. premierul s-a întors.gaman@intesasanpaolo. bazat pe calific`rile necesare. Pentru mai multe informa]ii despre pensiile private. care respect` cele mai înalte standarde din domeniu. Participan]ii la fondurile de pensii Eureko au acces permanent la contul lor individual prin intermediul Portalului Web accesând https://portal. Uite. solu]ia e munca. Timpul nu st` pe loc pentru nimeni [i cu cât începi acest plan mai devreme. 0734 990. "Ne lua]i de pro[ti.A. care s-au recomandat drept poli]i[ti comunitari din sectorul 1 [i func]ionari concedia]i din prim`riile sectoarelor 1 [i 2. mai mult. experienta in domeniu. siguran]`. v`d c` ave]i REZULTATELE EXTRAGERILOR DIN 15 IULIE 2010 i SUPER LOTO "5/40" i JOKER EXTRAGEREA I (1/20): 3 EXTRAGEREA A II-A (5/45): 43. care a spus c` dac` premierul nu îi asigura fonduri pentru lucr`ri. Pretul de incepere a licitatiei este 407. Radu Berceanu. 3. casa fiind compusa din 3 camere. Pilonul 2 le ofer` românilor [ansa de a-[i cre[te veniturile la momentul retragerii din activitate prin contribu]ii lunare într-un fond de pensii administrat privat de un administrator de fonduri de pensii. iar sumele rezultate din aceste investi]ii sunt ad`ugate contului t`u de pensie. LIVR~RI NON STOP! CIPALSER. 2. Procesul de consolidare al companiei pe pia]a local` a continuat [i în 2010 prin finalizarea celei de-a doua fuziuni cu Fondul de Pensii Administrat Privat KD. Chiar dac` ast`zi nu po]i vizualiza momentul pension`rii. 0-257-308. (1508) . aflat în inspec]ie la centura de nord a Capitalei. coridor. i-au repro[at premierului c` a t`iat salariile. transparen]` [i un parteneriat pe termen lung prin profesionalitatea serviciilor [i a produselor sale. – din Arad. TRANSPORT GRATUIT CU AUTOBUZELE SOCIET~}II INFORMA}II LA TEL. Profitul anun]at de grup este o realizare important` având în vedere faptul c` acest rezultat a fost ob]inut f`r` niciun ajutor din partea Guvernului Olandez. nu de el. nu am stat s` fluier. experienta min 1 an in domeniul transporturilor v Soferi transport persoane : Cerinte: posesor permis de cond cat D. 221.397. jud. Banii transfera]i c`tre fondul de pensii sunt garanta]i [i. a fost oprit de un grup de persoane care l-au huiduit [i i-au cerut demisia. planurile pe termen lung sunt cele care î]i pot oferi echilibru [i. camara de alimente. De aceea a fost creat sistemul pensiilor administrate privat. ne d`m la o parte".ro. asta-i solu]ia. de preferinta absolventi ai sectiilor de Autovehicule rutiere sau Ingineria Transporturilor v Sef coloana transport persoane: Cerinte: domiciuliu in Timisoara sau imprejurimi. experienta min 2 ani in domeniul auto – reparatii motoare domiciliul in Timisoara sau imprejurimi motoare.RO Anun]uri licita]ii Intesa Sanpaolo Bank B. dar unde. str. el s-ar fi uitat "la stele". Grupul de persoane. de cobai. 9. na]ionale [i multina]ionale.cipalser. (1097) S.A. pe mine nu m` spera]i.ro. le-a spus Boc oamenilor.ro. 20A. s` [ti]i c` dac` v-a pus primarul Chiliman s` striga]i aici.ro 40 34 5 8 21 17 i LOTO SPECIAL "6/49" i NOROC: 26 49 34 1 12 14 1 5 5 3 2 4 8 Exist` via]` dup` pensie Într-o lume aflat` în continu` schimbare. 29. Personalul firmei. mobil: 0722 632 054 E-mail office@cipalser. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. Unul dintre principiile Eureko Pensii este transparen]a. pe cel al pensionarilor de mâine. m`i oameni buni. ANGAJEAZ~ v Ingineri mecanici: Cerinte: domiciuliu in Timisoara sau imprejurimi.F. spunându-i c` sunt luate de "pro[ti [i cobai" prin t`ierea salariilor [i c` de când a preluat mandatul de primministru nu au v`zut nimic bun realizat. INTESA 12. În iunie 2009 s-a încheiat prima fuziune de pe pia]a pensiilor din România prin fuziunea Fondului de Pilon II pe care îl administreaz` cu Fondul de Pensii Administrat Privat Bancpost. 0721 211.sediu central: Timi[oara. Eureko Pensii este membr` a grupului Eureko BV. + TVA. dar le-a spus în acela[i timp c` nu va opri procesul de reform` [i c` to]i trebuie s` munceasc` dac` vor bani. Cariera de bazalt Cipalser este situat` lâng` Lucare]. 25 cute în timp record lucr`ri de infrastructur` de transport: drumuri pietruite..eureko. (M. Eureko Pensii este unul dintre cei mai activi juc`tori de pe pia]a pensiilor private din România.4 miliarde euro pentru 2009. într-un flux tehnologic optimizat.351 lei. experienta min 2 ani in domeniul auto. experienta in domeniu. la munc`.tel. dar [i "leg`turile puterii cu infractori ca Bercea Mondialul". nr. Pentru toate acestea.vineri. bd. dar oamenii i-au r`spuns c` poate investi]iile au fost încheiate de unii mini[tri. v Femeie de serviciu : Cerinte: studii generale. dar [i reabilitarea celor existente. conform normelor europene actuale din domeniu. Misiunea companiei este de a oferi clien]ilor s`i protec]ie. 11.220. 115. ce administreaz` conturile individuale a aproximativ 350. 16 iulie 2010 Actualitate Rena[terea b`n`]ean` 3 Emil Boc a fost huiduit pe centura Capitalei Premierul Emil Boc. Arad. Dup` aceste replici. e-mail: luminita. dac` nu ne sim]im capabili. Data licitatiei este 19 iulie 2010. orele 12 la sediul B.9670 sau prin e-mail la pensii@eureko. "Ne spune]i s` mergem la munc`. este capabil s` conceap` [i s` exese folosesc utilajele cele mai moderne. În ultimii ani a devenit din ce în ce mai clar faptul c` sistemul public de pensii nu poate asigura viitorul pensionarilor de ast`zi [i. v Soferi transport international de persoane : Cerinte: posesor permis de cond cat D.A. Liviu Rebreanu nr. spunând c` aceste proteste îl determin` s` continue procesul de reformare a statului. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. Noi. Revolutiei. baie. în niciun caz. Eroilor de la Tisa nr. La munc`. în 2007. Pentru concasarea bazaltului brut. la numai 38 de kilometri de Timi[oara. cu atât viitoarea ta pensie va fi mai satisf`c`toare. nr.ro.921. SANPAOLO ROMANIA S. "M`i b`ie]i. S. a impus taxe [i nu a creat condi]ii pentru înfiin]area locurilor de munc`. nu am v`zut un lucru bun f`cut. de DN 6 face ca timpul de livrare c`tre orice punct din jude] [i din regiune s` fie foarte scurt.

Ha]eg de la 17:00 la 18:00 Casa de Cultura str.07.Sunt foarte mul]umit de produs [i-l recomand tuturor! Munteanu Teodora. infec]ia fiindu-i letal`. Urmez produsul din luna ianuarie [i pe parcursul administr`rii a disparut exema. 70 ani.2009. mialgii. Toate ingredientele sunt colectate \n mun]ii Ural [i anume: miere ce nu con]ine zah`r. pot s` merg mai mult timp. pancreatite. Pe parcurs s-au ameliorat durerile la picioare. artroz`. dezintoxic` ficatul.400 de dasc`li au fost pu[i pe liber Austria Timi[oara Înc` 356 de profesori timi[eni risc` s` î[i piard` postul Moartea unui rugbist.conform tehnologiilor speciale a \nv`]a]ilor ru[i din ora[ul Permi. elaborate de savan]ii ru[i. care au fost pleca]i din localitate sau. Am urmat produsul naturist "Promiod"în decurs de 2 luni. Baltarin Maria. Tudor Vladimirescu nr. Având în vedere faptul c` finan]area este per înseamn` 36 de norme t`iate". 74 ani.V` mul]umesc pentru produs.2 Data: 23. îmi venea greu s` m` deplasez. cedru (Juniperus virginiana L. Înainte eram meteodependent` [i m` sim]eam foarte prost.net . desf`[urat` luni. conform formulei speciale. plus înc` 53 din cel voca]ional s` î[i g`seasc` clien]ii. a fost externat. 24 de elevi. "Promiod" . pu]ini pretenden]i. DANA ISTRAT capita. tetraplegie (paralizie . adenom de prostat`. RDS. 22 Decembrie 1989 nr. se utilizeaz` \n profilaxia atât a patologiilor sistemului urinar.Utilizarea suplimentului alimentar "Promiod" ca profilaxie contribuie la ridicarea imunit`]ii \mpotriva infec]iilor respiratorii virale.ro. are efect antiinflamator [i antitumoral.Se lucreaz` \n stråns` colaborare cu institu]iile de [tiin]` [i cercetare de elit`.Modul de administrare-obligatoriu pe cale bucal` [i.Este eficient [i \mpotriva diabetului zaharat. din diferite motive. am for]`. înainte oscila des.r. m` deplasez mult mai u[or. pneumonii).r.Ac]iune de ne\nlocuit are suplimentul alimentar"Promiod"folosit \n caz de : artrit`. mi-a trecut mînc`rimea. am for]` [i energie. m` deranjau dureri de constrîngere la nivelul inimii. dureri de stomac mai ales dup` mese. jud.c` produsul este foarte eficient [i pl`cut la gust. cear` de albine. Am aflat despre produsul naturist "Promiod" [i am decis s`l folosesc.400 de cadre didactice au fost eliminate din sistem. Suntem foarte bucuro[i c` am aflat despre acest produs minunat.4 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri. fiind afectat` [i m`duva spin`rii n.06. precum [i liceele "Gerhardinum" [i. Folosind produsul naturist "Promiod"am sim]it o îmbun`t`]ire general` a st`rii de s`n`tate . prostatit`.40 Lugoj de la 11:00 la 12:00 Casa de Cultura a Sindicatelor str.V` urez baft` în munca pe care o depune]i! Vaman Eugenia. pe data de 31 martie. de la 13:00 la 14:00 [i de la 17:00 la 18:00 hotel "Central" str. "Apifito" este una dintre cele mai mari companii interna]ionale produc`toare de produse naturiste. "A fost un caz foarte complicat care. hepatite. accidentat grav. Este vorba de cazul rugbistului echipei CSU Aurel Vlaicu Arad.A. Ace[tia provin din mediul liceal [i sunt victimele nerealiz`rii planului de [colarizare aprobat pentru noul an [colar. Produsul naturist "Promiod" este numai sub o singur` form`-gel. ulcer stomacal [i duodenal. m` sc`rpinam pîn` la sînge [i îmi f`ceam r`ni. 70 ani.Ukraina. A. VODAFONE. la solicitarea familiei. sinuzit` etc. surprinz`tor. psoriazisului. accident vascular cerebelos.Produsul naturist "Promiod" exist` numai sub form` de gel. Am f`cut eforturi deosebite. osteohondroz`. glaucom. 16 iulie 2010 Anchet` la Casa Dup` ce 1.B. st`ri meteodependente. Poate fi utilizat \n profilaxii cardiovasculare. specializarea alt`dat` cerut` "mecanic auto" a r`mas cu (foto). dar [i \mpotriva: exemei.ce include toate propriet`?ile posibile ale mierii [i componentelor ei. nu ame]esc [i nu mai am st`ri de le[in. m` mi[c mult mai u[or . în meciul echipei sale cu CSM {tiin]a Baia Mare. am avut icter mecanic. Acum urineaz` normal. Datorit` ac]iunii directe asupra pere]ilor vasculari scade nivelul colesterolului [i diminueaz` riscul aterosclerozei. pîn` la valorile de 200/120 mmHg [i aveam dispnee la efort [i în repaos. respectiv. 1-2. urina des . de 19 ani. V` mul]umim! Oprescu Mihai. ca: aritmia. Probabil [i Ministerul S`n`t`]ii ne va solicita s` analiz`m cazul". {epetiuc Vasile. 0256/214809. Nicolae Balcescu nr. aviz de gospod`rire a apelor pentru exploatare nisip [i pietri[ din perimetru Criciova C. uneori m` deranja inima. fax. schema de personal din înv`]`mântul timi[ean ar putea fi diminuat` cu înc` 36 dasc`li. Pe parcursul administr`rii s-a reglat tensiunea arterial`.alegere corect` pentru cei ce tind a fi s`n`to[i prin puterile naturii. 121-122 amplasate \n comuna G`vojdia. propolis. Acum m` simt mult mai bine. s-a îmbun`t`]it [i pofta de mîncare. hemoroizi. absolven]i ai ciclului gimnazial. V` mul]umesc din suflet!Recomand produsul tuturor. mai ales la urcatul sc`rilor aveam nevoie de Data: 22.V` mul]umesc foarte mult! Urmez produsul cu mare încredere. boala ischemic` cardiac`. când. CFR. regleaz` flora intestinal` \n caz de disbacterioz`.) [i dovleac (Cucurbita pepo). unde. m` simt mai energic.). str. pe pia]a României suntem cu produsul de baz` al companieiprodusul naturist "Promiod". dar [i \n domeniul ginecologic. dilatarea varicoas` a venelor. tromboflebit`. în perioada în care acesta a fost conectat la aparatele de respira]ie artificial`. gut`. in apropierea castelului "Huniade" Cura pentru boli cronice include 3 flacoane Cura profilactica include 2 flacoane Pentru proceduri locale. s-au mic[orat venele de pe picioare. Am urmat produsul naturist "Promiod"[i s-au ameliorat durerile digestive. am`r`ciune. Inspectorul [colar generaladjunct Ion Luican nu se arat` îns` prea îngrijorat. L~CR~MIOARA URSA Informare SC Timcon SA. urmând a fi tratat în continuare la o clinic` din Oradea. Suplimentul alimentar "Promiod"regleaz` func]ia glandei tiroide. Hunedoara Am multe probleme de s`n`tate . din cauza tuturor leziunilor [i deranjamentelor organice. cistit`. Îl deranja prostata. cât [i reproductiv: litiaz` urinar`. Alba Iulia.filiala ce produce "Promiod" pentru toate ]`rile Uniunei Europene. Am folosit produsul naturist "Promiod" [i pot s` spun cu precizie . 1. lipsa elevilor atrage minusuri. Jud. pacientul a ajuns la Timi[oara cu politraumatism vertebromedular C4-C5 (leziuni la coloana vertebral` la nivelul gâtului. solicit` de la A. dar combinate \mpreun`. în intervalul 1-10 septembrie. 70 ani.Feri]i-v` de contraf`cute!!Produsul a fost testat de ISP produsele contraf`cute!! Ia[i . Acum respira]ia este mai u[oar`. Nu avem nici o plângere din partea familiei. sugerând c` mai sunt persoane care vor veni la programele de studii cu frecven]` redus` sau f`r` frecven]`.deoarece mierea din componen]a produsului nu con]ine zah`r [i. inspector [colar general-adjunct Cornel Petroman. otitei.Unul dintre obiectivele cu caracter prioritar ale activit`]ii companiei \l constituie elaborarea unor noi preparate. Cara[ Severin Am urmat produsul naturist "Promiod" cu mare încredere [i nu am dat gre[ . "Waldorf" ."Promiod" a fost elaborat cu 8 ani \n urm` de savan]ii ru[i. tel. vom ini]ia o anchet`.A. neurite. Pacientul a fost internat la Casa Austria din ziua producerii accidentului pân` în 22 iunie. Hunedoara Am foarte multe probleme de s`n`tate . i-a repartizat pe cei 23 de copii care [i-au recompletat formularele.sc`zånd nivelul glicemiei din sânge. Totu[i. 1-3 Timi[oara. reumatism. Actualmente. eram nervoas` [i uneori pe parcursul zilei pierdeam cuno[tin]a . lucru pe care l-am explicat familiei. Coordonatorul compartimentului de management [i resurse. A urmat produsul dat [i so]ul meu .cât [i \n miopie. Acest lucru se întâmpl` oriunde în lume.O eficacitate deosebit` are suplimentul alimentar "Promiod" \n caz de migrene.care efectueaz` test`ri clinice [i preclinice ale preparatelor. Dup` prima etap` a repartiz`rii computerizate. pus` pe seama unui virus contractat în unitatea sanitar` Ministerul S`n`t`]ii ar putea solicita o anchet` la Spitalul Jude]ean Timi[oara dup` ce rudele unui pacient au reclamat în pres` c` decesul acestuia a fost cauzat de un virus contractat în unitatea sanitar`.la voca]ional. 68 ani. nu au fost cuprin[i la primele repartiz`ri. Potrivit medicilor. candida]i din seriile anterioare [i repeten]ii. insuficien]` respiratorie cu dependen]` de suport mecanic (imposibilitatea de a respira f`r` ajutorul aparatelor . Fiecare din ace[ti componen]i au multiple efecte benefice asupra organismului. (1524) ajutor. inima m` în]eap` mai rar.n. conjunctivit`. Pacientul era paralizat de la gât în jos [i trebuia pus pe aparate pentru a respira.) sunt posibile infec]ii la nivelul tractului respirator.1 Caransebe[ de la 13:00 la 14:00 Muzeul Judetean de Granita str. Timi[oara Aveam picioarele foarte umflate [i m` deranja un prurit accentuat la nivelul edemelor. chiar [i \mpotriva patologiilor bronhopulmonare (bron[ite. Se [tie c` dup` 45 zile de la intuba]ie (conectarea la aparatele de respira]ie artificial` . Unit`]ile liceale cele mai afectate sunt Grupul {colar Auto. O eficacitate deosebit` are "Promiod" cånd este \ntrebuin]at \mpotriva : sinuzitei. m` deplasam cu greutate. nu avea jet normal. De luni pina vineri intre orele 9:00 – 17:00 www.r.2010 Timi[oara de la 9:00 la 10:00. dar peste o perioad` de timp reap`rea.apifito. A doua ac]iune de acest gen. deseori f`ceam tratamente . colite.Suplimentul alimentar "Promiod" este produs de concernul din ora[ul Kiev.paralel-local. [i decedat în noaptea de miercuri spre joi. Alexandru Gr`dinaru. deci absen]a fondurilor pentru salarii. arsuri stomacale. hepatit` cronic`. Caransebe[. nu au ocupat nici un loc. Pop Teodor. în urma a dou` valuri de masive reduceri.B.S. Deasemenea. Suplimentul alimentar "Promiod" \mbun`t`]e[te func]iile tractului gastrointestinal.). etc. P`rin]ii rugbistului sus]in c`. etc. hipertensiune gr. iar ziua uneori se sc`pa.Certificat de notificare AD-0131/11. s-au regenerat r`nile.Poate fi procurat de la unicul distribuitor din România la momentul expozi]iei sau prin servicii po[tale. Timi[oara De la 22 ani m` deranjeaz` exema. conform recomand`rilor [i pe parcurs s-au desumflat picioarele. 65 ani. deseori ame]eam. afec]iuni de menisc [i a colului femural. Lenau nr. stenocardia."Promiodul" are o putere enorm`. aveam sl`biciuni. care apareau în timpul mersului la 30-40 metri. Piata generalului Dragalina nr. Colegiul "Regele Ferdinand" (fost Energetic). "Tudor T`n`sescu".). ne-a declarat Gheorghe Nodi]i Dup` ce peste 1. sl`biciuni. 0256/214815. avea [anse de supravie]uire foarte mici.). suplimentar 1 flacon Pretul unui flacon este de 60RON Pentru pensionari si invalizi este de 55RON Informatii la tel:0744805532 ORANGE 0368433505 RDS 0731233697 VODAFONE 0767304865 COSMOTE ORANGE.combina]ia cu uleiurile respective ac]ioneaz` benefic asupra pancreasului.2 O]elu Ro[u de la 15:00 la 16:00 Casa de Cultur` str. a contractat un virus. managerul Spitalului Jude]ean Timi[oara [i medic la Casa Austria. la care pot participa [i elevii corigen]i.n. a tran[at problema: "Dac` vorbim de 20 de clase mai pu]in.Este un produs extraordinar! S`n`tate cu arom` de miere S`n`tate cu arom` de miere. De[i urmeaz` o a treia edi]ie.2010 Re[i]a de la 9:00 la 10:00 Casa de Cultura a Sindicatelor str. s-a îmbun`t`]it starea general` a s`n`t`]ii. incluse \n acest supliment alimentar.ån regenerarea suturilor postoperatorii. este pu]in probabil ca 577 de locuri libere din înv`]`mântul teoretic [i tehnologic.Produsul ac]ioneaz` benefic \n st`ri posttraumatice.n. haimoritei.care deasemenea a ob]inut rezultate de îmbun`t`]ire a s`n`t`]ii. liceul din N`drag. noaptea nu se mai scoal` la toalet`. Alba M` deranjau durerile de picioare.07.r. 6. hernie de disc.În acest scop a fost creat departamentul de cercetare \n cadrul c`ruia \[i desf`[oar` activitatea speciali[ti din diferite domenii [tiin]ifice. radiculit`. Demetriade nr. ulei de: c`tin` (Hippophae rhamnoides L. COSMOTE. distonie vegetovascular`. gastrit`.apelånd la reprezentan]a firmei. astm. Libertatii nr.

renovate din dona]ii Clinica de Obstetric`-Ginecologie "Bega" a Spitalului Jude]ean Timi[oara beneficiaz` de o dona]ie de 33. iar. Andrei Orban nici nu a apucat s` se familiarizeze bine cu atribu]iile ce-i reveneau. azi (ieri .D. nu avem pansamente.februarie 2010. care posed` [i permis de conducere auto.ce poate fi utilizat de cump`r`tori pentru a "închiria" c`rucioarele din supermarketuri . a explicat Craina. Începând de ieri. îngrijirea [i cur`]enia pentru Guvernul a renun]at la subprefectul Andrei Orban Dup` ce a depus jur`mântul la învestirea în func]ia de subprefect de Timi[ în data de 26 mai 2010. La ora actual`. se fac verific`ri pentru a se stabili dac` cei aproape 400 de timi[eni au dobândit deficien]a de vedere înainte sau dup` ob]inerea permiselor. (1523) .) {coala cu clasele I-VIII nr. De asemenea. Situa]ia personalului este grav`: o singur` asistent` medical` de terapie-intensiv` singur` asistent` de terapie-intensiv`.265 de timi[eni care beneficiaz` de indemniza]ii pentru deficien]e de vedere.n.n. Fondurile au fost strânse în perioada noiembrie 2009 . num`r insuficient pentru a acoperi deficitul. adic` la peste 90 de paturi". dona]ia va fi folosit` pentru reabilitarea s`lilor de na[tere [i a blocului operator. Dup`-masa avem o singur` asistent` [i o singur` infirmier` pe tot etajul. DANA ISTRAT importante în ceea ce prive[te materialele sanitare. singurul subprefect de Timi[ r`mânând Zoltan Marossy. La Clinica "Bega" vor fi scoase la concurs trei posturi (dou` de asistent` medical` [i unul de îngrijitor cur`]enie). "Avem doar o circa 90 de paciente.000 de lei. Andrei Orban nu mai ocup` aceast` func]ie. Prin compararea datelor existente la ITM Timi[ cu cele de la Serviciul de permise [i înmatriculare a vehiculelor din cadrul Prefecturii Timi[. "Nu avem fire de sutur` (a]` chirurgical` . iar noi [i înainte ne-am confruntat cu deficit de personal. în urma vânz`rii în farmacii a simbolului campaniei (un breloc de dimensiunile unei monede de 50 de bani pe care este inscrip]ionat` o inim` de copil .r. în colaps La Clinica "Bega" nu mai exist` materiale pentru opera]ii Clinica de Obstetric`-Ginecologie "Bega" a spitalului Jude]ean Timi[oara se confrunt` în aceste zile cu un deficit mare de personal [i cu lipsuri S`lile de na[teri [i blocul operator. iar unii chiar conduc autoturisme. La patru s`li de opera]ie sunt doar dou` instrumentare [i dou` infirmiere". ne-a declarat medicul Marius Craina.) Nev`z`tori cu permise de conducere auto În urma ac]iunii de verificare a dosarelor persoanelor încadrate în diferite grade de handicap. c` guvernul Boc a hot`rât s` înjum`t`]easc` num`rul de asemenea înal]i func]ionari publici. sum` strâns` în urma campaniei "Fii cu inima al`turi de copii". "E ca [i cum ai muri de sete [i ai primi doar o pic`tur` de ap`". Totul a pornit de la sesiz`rile unor vecini sau cunoscu]i care au constatat c` a[a-zi[ii nev`z`tori citesc.vineri.) n-am avut material moale pentru opera]ii". a precizat Marius Craina. "Este perioada concediilor.). în loc de patru. Rena[terea b`n`]ean` 5 S`n`tatea. (D. Criza de personal este [i mai acut` dup` ora 15.care a fost comercializat la pre]ul de trei lei). 16 iulie 2010 Actualitate lucreaz` la patru s`li de opera]ie.D. a completat Marius Craina.r. Potrivit medicilor de la Clinica "Bega". au fost identifica]i 387 de beneficiari ai indemniza]iei pentru persoane cu deficien]e de vedere (care ar trebui s` se acorde pentru afec]iuni suficient de grave încât s` nu permit` urcarea la volan [i circula]ia pe drumurile publice). 25 Angajeaz` Cu norm` \ntreag` ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU Informa]ii la telefonul 0256/465120. Inpectoratul Teritorial de Munc` Timi[ i-a avut în aten]ie [i pe cei 2. de la Clinica "Bega". câte o instrumentar` [i o infirmier` trebuie s` fac` fa]` la dou` opera]ii simultane. când o asistent` [i o infirmier` care face [i munc` de femeie de serviciu asigur` asisten]a medical`. (D. ini]iat` de un lan] farmaceutic.

cercetat în stare de libertate Ho]ul care. lucr`rile executându-se pe tronsoane. r`nit` [i ea în acel tragic accident.000 de lei taximetristului acro[at de Cocoan`. Din data de 21 iunie. a fost arestat preventiv. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN Restric]ii de circula]ie . circula]ia rutier` pe DN 66 km 123+667 . în noaptea de 13 spre 14 mai. l-a ucis cu un Ferrari pe Lucian Reja.DN 57 Moldova Nou` . în urm` cu câteva luni. podului. DN 6 între localit`]ile Doma[nea [i Lugoj se execut` lucr`ri de reabilitare . a fost condamnat s` isp`[easc` patru Profesor de drept de la Hyperion. Circula]ia autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` mai mare de 3. între localit`]ile E[elni]a [i Svini]a.htm. Pe sectorul de drum european 6. Aurelia Gr`mescu. c` are încredere c` judec`toarea îl va condamna la închisoare pe Cocoan`. circula]ia vehiculelor se desf`[oar` deviat. fapt datorat lucr`rilor de consolidare a dou` poduri. În pofida faptului c` avoca]ii acestuia au reu[it str`mutarea procesului la Craiova . pe o por]iune izolat`. circula]ia fiind îngreunat` pe sectoare. a intrat în farmacie cu o glug` pe cap. Pe DN 57B între localit`]ile Oravi]a [i Bozovici precum [i între Bozovici. motiv pentru care se circul` pe jum`tate de carosabil.21 septembrie 2010. Pe drumul na]ional DN 59B în 59B. 46+711 [i la km 47+656. Pe DN 79. motiv pentru care circula]ia este îngreunat` pe sectoare. potrivit unor surse din rândul anchetatorilor. Judec`torii craioveni au decis altfel îns`. respectiv pe varianta de serviciu. Între Jimbolia [i Sânnicolau Mare. cu o restric]ie de tonaj de 3. cu câteva minute înainte ca angajatele s` încuie u[a. între Arad [i Zerind se reabiliteaz` sistemul rutier. se va lucreaz` la reabilitarea unui pod. în luna iulie 2010. pentru realizarea sensului giratoriu. Tot pe DN 57. În urma audierilor îns`.unde fie se circul` pe variantele de serviciu ale unor poduri. circula]ia rutier` se desf`[oar` pe jum`tate de carosabil.cu DN 68A) [i Arad (intrare în municipiu).000 de euro colecta]i de la studen]ii c`r`[eni. astfel încât se circul` pe jum`tate din partea carosabil`. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN .în municipiul Lugoj. de magistra]ii timi[oreni.000 de euro mit` ca s` le dea licen]a mai multor studen]i din Caransebe[ ai Facult`]ii de Drept din cadrul acestei universit`]i. pentru a le da asigur`ri c` îl vor lua f`r` probleme. În perioada de timp men]ionat`. procurorii s-au întors cu 180 de grade [i au decis s` îl lase pe tân`r în libertate. La consolidarea unui pod se va lucra [i la P`uli[ În prezent. La podul din apropierea localit`]ii Otelec s-a impus o restric]ie de tonaj de 20 t. s-a închis circula]ia rutier` pe centura de ocolire a municipiului Timi[oara. se circul` pe jum`tate de cale.DN 57 Oravi]a . în seara de 19 august 2008. 58B. Mama lui Lucian a declarat. na]ional DN 67D se desf`[oar` lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. Pe DN 7 în apropiere de Or`[tie 7. de fapt. la Jupa [i Doma[nea. Dubova [i Naid`[ circula]ia este îngreunat` din cauza unor lucr`ri de consolidare. în ambele sensuri. Informa]ii privind starea re]elei de drumuri administrate de D. Cu atât mai nea[teptat` e cu cât. fapt pentru care se circul` pe jum`tate din carosabil. astfel încât. Tot pe DN 79A. între Lugoj [i Fârliug se consolideaz` sistemul rutier. în acela[i dosar. a luat din cas` 100 de lei [i s-a f`cut nev`zut. pe sectoare. cu care profesorul ar fi avut [i o întrevedere înainte de examenul de licen]`. Din acela[i motiv [i pe drumul na]ional DN 76. printre suspec]i num`rându-se [i autorul jafului respectiv. Acest fapt se datoreaz` pr`bu[irii corpului drumului pe o lungime de 30 m. este permis` doar autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` de 40 tone.5 t se desf`[oar` în continuare pe ruta ocolitoare:DN 6 Or[ova . El este b`nuit c` face parte dintr-o re]ea de crim` organizat` [i c` în noaptea jafului ar fi inten]ionat.luna iulie 2010 V` comunic`m restric]iile de circula]ie pe drumurile na]ionale din administrarea Direc]iei Regionale de Drumuri [i Poduri Timi[oara.5 t. instan]a timi[orean` a decis arestarea. la V`li[oara s-a impus o restric]ie de vitez` de 30 km/ or`. La G`taia pe DN 58B la km G`taia. Pe drumul na]ional DN 58A 58A.drdptm.P. iar circula]ia se desf`[oar` pe variantele de serviciu ale acestora. fost angajat în Ministerul Administra]iei [i Internelor. la telefoanele: 0256. De asemenea. Nicoleta Gum`. circula]ia desf`[urându-se pe variant` local` de serviciu. pe jum`tate de parte carosabil`. În urm` cu câteva zile. care locuie[te în Timi[oara. datorit` surp`rii pe partea stâng` a pode]ului de la pozi]ia kilometric` men]ionat`. fapt pentru care se circul` pe jum`tate de carosabil. Prigor Globul Craiovei precum [i la Petnic drumul este îngreunat din Petnic. De asemenea. iar circula]ia se desf`[oar` pe jum`tate de cale. ieri. între sensul giratoriu cu DJ 609D spre Aeroportul "Traian Vuia" Timi[oara [i DN 69 spre Arad. între orele 10-13. înainte ca bolidul s`-i curme via]a tân`rului de 28 de ani. circula]ia derulându-se pe variante de serviciu. Cocoan` a primit o sentin]` la care nu se a[tepta. 16 iulie 2010 Patru ani de închisoare pentru Adrian Cocoan` Patru ani de pu[c`rie trebuie s` execute Adrian Iosif Cocoan`. Pe Valea Cernei pe drumul Cernei. din data de 15 iunie [i pân` în 15 septembrie 2010 este instituit` o restric]ie de tonaj. i-a pulverizat uneia dintre farmaciste un spray lacrimogen în ochi. Borlovenii Noi [i Iablani]a circula]ia este îngreunat` datorit` unor lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. s`-[i procure fortral din farmacie pentru uzul propriu. În localit`]ile Prigor.124+679 Lainici . s-a ar`tat încrez`toare în completul de judecat` craiovean înc` de la început. Atacatorul a fost adus. la km 32]904 circula]ia se desf`[oar` alternativ în ambele sensuri. între Aninoasa [i Ha]eg se execut` lucr`ri de amenajare [i reabilitare. circula]ia este îngreunat` din cauza degrad`rii drumului.D. În intervalul 26 aprilie . Pe DN 57 între localit`]ile 57. în zilele de mar]i [i joi.ro/ informatii. chiar dac` au existat mul]i sceptici în jurul ei care s-au îndoit de buna credin]` a magistra]ilor implica]i în acest dosar.DN 57 Dubova.. Profesorul universitar. la Vârfurile se execut` lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. a jefuit Farmacia Vlad din Timi[oara a fost re]inut de poli]i[tii de la Crim` organizat` în localitatea Drobeta TurnuSeverin. la Co[tei.[i a faptului c` instan]a doljean` a decis judecarea lui în stare de libertate. pentru realizarea pasajului. restric]ii de circula]ie s-au impus la intersec]ia centurii municipiului Lugoj cu DN 6. Iablani]a. la audieri în fa]a procurorilor timi[oreni. [i 10. Pe acela[i drum na]ional.Petro[ani este închis`. v`t`mare corporal` din culp` [i fug` de la locul accidentului. fiind cercetat [i pentru trafic de droguri. [i a studentului Eugen Tacot`. mama lui Lucian Reja. La Gr`dinari datorit` consolid`rii Gr`dinari. fiul unui prosper om de afaceri din Timi[oara. f`r` ca ace[tia s` mai trebuiasc` s` înve]e. sau prin accesarea: www. Oamenii legii anchetau un caz de trafic de droguri. în dosarul diplomelor false. cel care a intermediat [paga dintre colegii s`i [i cadrele didactice. iar în localitatea Avram Iancu se lucreaz` la consolidarea podului. îns` n-au reu[it s` strâng` suficiente probe incriminatorii decât pentru cei 50. 57B. La Buce[ Vulcan pe DN 74 Vulcan. Datorit` continu`rii lucr`rilor la centura ocolitoare a municipiului Lugoj sunt instituite restric]ii de circula]ie pe DN 68A . pentru infrac]iunea de omor din culp` în accidentele rutiere s`vâr[it` în România de regul` se scap` cu o pedeaps` cu suspendare. dar c` nici o pedeaps` nu i s-ar p`rea prea mare pentru cel care i-a ucis fiul.R. ieri. este acuzat de procurori c` ar fi primit aproape 50. ani dup` gratii pentru omor din culp`. Tot pe DN 7. circula]ia se deruleaz` pe varianta de serviciu. fie sunt demarate lucr`ri de reabilitare cu sectoare izolate. care sunt semaforizate sau unde traficul este dirijat prin pilo]i de circula]ie. 50. a directoarei filialei universit`]ii din Caransebe[. Dup` doi ani de procese. Tân`rul de 25 de ani.. Anchetatorii suspecteaz` c` profesorul ar fi primit bani [i de la al]i cursan]i ai universit`]ii din ]ar`. obligândul pe Cocoan` [i la plata unor daune morale destul de consistente: trei milioane de lei mamei tân`rului ucis. în zilele de sâmb`t`. arestat în dosarul diplomelor false Gheorghe Stancu.DN 57B Bozovici . GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN Autorul jafului de la Farmacia Vlad. pe rute ocolitoare. [oferul de 34 de ani care. traficul derulându-se pe jum`tate de carosabil. localit`]ile Cenei [i Cruceni se circul` pe jum`tate de carosabil.000 de lei prietenei lui Lucian Reja.Timi[oara pot fi ob]inute la dispeceratul institu]iei. profesor de drept civil la Universitatea Hyperion din Bucure[ti.246 620/ 246 628. cauza lucr`rilor de consolidare a podurilor. cu circula]ie pe jum`tate din partea carosabil`. între Ilia (int. pentru aproximativ 15 zile lucr`toare.5 t.6 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri. din cauza lucr`rilor de consolidare a podurilor. pe DN 59C circula]ia este îngreunat` din cauza consolid`rii sistemului rutier. Craiovei. duminic` [i s`rb`torile legale (între orele 622) este interzis` circula]ia autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` mai mare de 7. la Jamu Mare exist` restric]ie de tonaj de 12. circula]ia P`uli[.DN 6 Iablani]a .pentru a sc`pa de presiunea mediatic` din Timi[oara . Iosif Cocoan`. Pe drumul na]ional DN 79A 79A. în timp ce acesta se afla pe trotuar.5t.

vineri. 16 iulie 2010 |nv`]`månt Rena[terea b`n`]ean` 7 cyan magenta yellow black .

Partida retur se va disputa în data de 22 iulie. care. în finalele de campionat na]ional. 69). PETRU Handbal masculin Înc` un re[i]ean la Poli Vicecampioana României. care prin I{J Timi[ ne-a asigurat o finan]are decent`. dup` ce testul cu echipa arab` Al Saad.CS Otopeni.F. la M`n`[tiur. bilan]ul ar putea fi [i mai bun. în fa]a Olimpiei B`l]i [i a[teapt` cu relaxare man[a secund` din turul doi preliminar al Europa League. Antrenorul sârb a folosit urm`torii juc`tori: Pantilimon .Axente. au acceptat propunerea unui meci de verificare contra Politehnicii Timi[oara. CS{ Miercurea Ciuc . a c`zut. 41) [i L. dar ]in s` mai mul]umesc pentru Bilan] bun pentru CS{ Lugoj În cursul anului [colar 2009/2010. câ[tigate la Mamaia. I. 32 de argint [i 42 de bronz) în competi]ii [i turnee interna]ionale. Energia Rovinari . în minutul 58.Curtean (Bourceanu '46).CSU Bra[ov [i "U" Mobitelco Cluj-Napoca . 66) [i Axente (min. lâng` Predeal. dar [i cel al partidelor din prima etap` a Diviziei A. UCM Re[i]a. Golurile au fost marcate de Pulhac (min. scor 2-0 (1-0). CS{ Miercurea Ciuc . programat` în 2 octombrie. De]in`toarea trofeului este BCM Elba Timi[oara. Popovici (Mera '46). câte cinci medalii. Ungurii de la Ferencvaros. Directorul CS{ Lugoj a mai precizat c` inspectoratul a mai asigurat dou` tabere de cantonament. cele [ase sec]ii ale clubului au reu[it s` câ[tige nu mai pu]in de 60 de medalii. prin tragere la sor]i. sec]iile de lupte greco-romane. Faza a doua va avea loc în ultima zi a lunii iulie.Energia Rovinari.Milenium Giarmata [i Progresul G`taia . Poli 2002 Timi[oara . pentru c` s`pt`mâna viitoare trei sportivi lugojeni vor participa la CN de atletism rezervat juniorilor III.8 Rena[terea b`n`]ean` Sport vineri. care au mai cucerit titlul na]ional pe echipe la juniori IV [i cel de vicecampioni la juniori III. Mircea Rednic a antrenat ultima dat` echipa rus` Alania Vladikavkaz. acesta urmând s` îmbrace în turul sezonului 2010/2011 tricoul alb-violet al Politehnicii Timi[oara. De asemenea. iar cei de la greco-romane vor face un stagiu de preg`tire pe plan local.CSU Bra[ov. Viitorul Sânandrei CS Ineu. ieri.Unirea Sânnicolau Mare sunt confrunt`rile în care sunt implicate reprezentante ale celui mai vestic jude] al ]`rii. cantona]i [i ei pe lâng` Flachau. în luna august. Echipele din e[alonul al treilea trebuie s` utilizeze. de la ora 20. precum [i 118 medalii (44 de aur. ca [i calificat` loc urm`toarele meciuri: CSU Atlassib Sibiu . În competi]ia KO se vor disputa urm`toarele confrunt`ri: CSU Atlassib Sibiu . Vor intra în scen` câ[tig`toarele etapelor jude]ene precum [i o parte a divizionarelor "C". 88). iar în august mai sunt programate dou` concursuri de atletism [i unul de judo. DARIUS PETRU au fost ob]inute de talenta]ii sportivi de la sec]ia de gimnastic`. BCM Pite[ti . programul meciurilor din turul I al Cupei României. cele mai multe (37) sprijin atât sponsorilor. (M. Poli Ia[i .BCM Pite[ti. Jocurile tur vor avea loc în 22 septembrie. "Pe lâng` aceste medalii. au mai fost ob]inute nou` medalii de aur [i patru de argint la Campionatele Na]ionale {colare. pentru 20 de sportivi lugojeni de la sec]iile de gimnastic`. a renun]at pân` la iarn` la serviciile extremei dreapta Sebastian Pârvan. Khazar Lankaran a terminat edi]ia 2009/2010 a campionatului Azerbaidjanului pe locul 4. Reu[ita lui Ferencvaros a purtat semn`tura lui Heinz (min. când Marius Niculae a fost eliminat pentru un fault asupra lui Cheltuial`. 83). Echipa bucure[tean` a r`mas în inferioritate numeric`. noul antrenor al echipei FK Khazar Lankaran. dup` ce a trecut în final`. CSM Oradea BCM Elba Timi[oara [i Steaua Bucure[ti . La rândul lor. Astfel.CS Otopeni. 16 iulie 2010 Baschet masculin Elba debuteaz` în deplasare Federa]ia Român` de Baschet a stabilit. Ganea (min. la ora actual` CS{ Lugoj nu are nici o datorie. din care 19 de aur. Echipele câ[tig`toare se vor califica în sferturile de final` ale Cupei României. Pân` la încheierea efectiv` a anului [colar.) Cupa României. cât [i comitetului de p`rin]i". ieri. asear`. 22 de argint argint [i dou` de bronz la Cupa României. care în stagiunea precedent` a câ[tigat în premier` competi]ia.Alexa (Poparadu '83) . CSM Oradea . [ase de Simion Moat`r extrene. Noile achizi]ii se vor afla începând de luni sub comanda antrenorului Otto Hell în cantonamentul de la Ocna {ugatag. tinerii sportivi lugojeni au ob]inut rezultate excelente atât în competi]iile interne. Cisovsky (Luchin '78). libere [i judo au câ[tigat opt. care la un moment nu mai credeau în perfectarea acestei mut`ri. adversara forma]iei Dinamo Bucure[ti în man[a secund`. Gruparea c`r`[ean` anun]ase recent cedarea tot sub form` de împrumut a unui alt juc`tor. Patru meciuri prezint` interes sporit pentru iubitorii sportului-rege timi[ean.Steaua Bucure[ti. Din totalul de 60 de medalii.45. gra]ie ministerului de resort. Dinamo s-a impus.Gaz Metan Media[.CSU Asesoft Ploie[ti. Negocirile dintre cele dou` cluburi pentru Pârvan au durat mai mult decât se a[teptau oficialii de pe Bega. Ilie Vaidasigan. vor avea Invincibili în amicale Poli Timi[oara . Cele dou` p`r]i au semnat contractul la Istanbul. DARIUS PETRU Dinamo. Goga (Penga '79). dup` cum ne-a declarat profesorul Simion Moat`r. iar cele retur patru zile mai târziu. DARIUS PETRU Rednic va antrena în Azerbaidjan Tehnicianul Mircea Rednic a devenit. preg`tit` de Cosmin Ol`roiu. directorul Clubului Sportiv {colar Lugoj. de Pobeda Dude[tii Vechi. a spus Moat`r.Bonfim (Dukici '78)."U" Mobitelco Cluj-Napoca. În runda inaugural` a Diviziei A la masculin. sezonul 2010/2011. BC Mure[ BCM Elba Timi[oara.CSM Bucure[ti. Poli II Timi[oara . lupte libere [i judo. 55 de medalii (13 de aur. cât [i în cele [i 19 de bronz. Gaz Metan Media[ . 23 de argint [i 19 de bronz) la cupe memoriale. NICOLAE LAIE}IU cyan magenta yellow black . cel pu]in trei juc`tori sub 21 de ani.SCM U Craiova.CSM Bucure[ti. respectiv. Ambele goluri ale b`n`]enilor au fost marcate în repriza secund`. CSU Asesoft Ploie[ti . cu care a semnat un contract pe doi ani.Poli Ia[i. Sandu (Scutaru '80) . pe toat` durata întâlnirii. Pe primul plan al activit`]ii noastre consider`m c` se afl` aceast` promovare a copiilor în sportul de performan]` [i în special la echipe din Lugoj". DARIUS PETRU "Câinii ro[ii" [i-au început aventura european` în Moldova. subliniind: "Pe plan financiar. în acest sezon. am avut sportivi de la mai multe sec]ii ale clubului nostru care au f`cut parte din loturile na]ionale ale României [i al]ii cu dubl` legitimare care au jucat la echipele de seniori din ora[. D. Elevii lui Vladimir Petrovici au reu[it s`-[i p`streze invincibilitatea [i dup` cea de-a [asea confuntare f`r` miz` a verii.Mama Mia Becicherecu Mic. Tame[ (Magera '46) . din nou la drum Cupa României la fotbal programeaz` mâine partidele fazei I. Alb-viole]ii vor reveni ast`zi în ]ar`. scor 6-4 (2-2 la finalul timpului regulamentar de joc [i a celor dou` reprize de prelungire). Poli 2002 a câ[tigat faza jude]ean` Timi[ a competi]iei. fiind eliminat` de Olimpia B`l]i (Republica Moldova). a p`r`sit terenul mai devreme pentru un gest similar la Torje (min. iar tinerii atle]i lugojeni au ob]inut o medalie de argint [i una de bronz. la rândul s`u. BC Mure[ . SCM U Craiova . Echipa azer` a evoluat în primul tur preliminar al Ligii Europa. de Magera (min.Ferencvaros Budapesta 2-1 (0-0) Alb-viole]ii au fost nevoi]i s`-[i caute alt adversar pentru ultimul amical al stagiului centralizat din Austria. 79). 2-1 asear` cu forma]ia din Budapesta. Beach-voleiul lugojean [i-a reconfimat valoarea [i în acest an prin cele patru medalii (dou` de aur [i câte una de argint [i de bronz). Vrsici (Contra '70). la Bucure[ti.

astfel încât campionul mondial en-titre sper` s` poat` reveni mai repede decât era prev`zut. 98 de selec]ii). pierdut` în fa]a Germaniei. David Silva.F. (M. Recuperarea lui Rossi a decurs foarte bine. Eram accidentat [i nu mam putut ap`ra. cu condi]ia ca numele ™Interna]ional¤ s` nu lipseasc` din titulatura viitoare a forma]iei". iar Interna]ional Curtea de Arge[ s-a situat pe pozi]ia a 14a. îns` oficializarea în]elegerii ar putea întârzia câteva zile. retrogradând în Liga a II-a. care va semna un contract pe cinci sezoane [i va avea un salariu anual de 1.30. Federa]ia Român` de Fotbal a anun]at c` înaintea partidei se va ]ine un moment de reculegere în memoria celor care au c`zut victime inunda]iilor din ultima perioad`. câ[tig`toarea titlului [i a Cupei României. 71 selec]ii) declarase. c` nu inten]ioneaz` s` îi returneze banderola lui Michael Ballack (33 de ani. ocupanta locului doi în Liga I. "Sunt de acord s` cedez echipa [i pe un euro. "În viziunea mea. conform publica]iei Marca. Constantin R`dulescu" din Cluj-Napoca. Edinson Cavani. De asemenea.) Madrid? din cauza unei accident`ri. Nu avem cuno[tin]` dac` a fost vorba [i de o sum` de bani. "Eu sunt c`pitanul echipei na]ionale. clubul iberic urmând s` pl`teasc` în schimbul mijloca[ului zece milioane de euro nem]ilor de la VfB Stuttgart. Pandurii a ocupat locul 15 în clasament. a anun]at Marca. a anun]at echipa Yamaha. pe aceea[i tem`. ar urma s` preg`tesc` Pandurii. El a fost operat. va participa. Toate actele au fost depuse la Liga Profesionist` de Fotbal. de la ora 20. în 2006. Pandurii a luat locul echipei Interna]ional Curtea de Arge[. Philipp a preluat aceast` func]ie doar pentru c` Michael era accidentat".) David Silva a semnat cu Manchester City Mijloca[ul spaniol David Silva a efectuat. retrogradat` la sinistra]ii Moldovei Ionu] Badea. se men]ioneaz` pe site. a declarat c` solicit` înapoi banderola purtat` de funda[ul Philipp Lahm la turneul final din Africa de Sud.F. Exist` ierarhii.F. mijloca[ul Bastian Schweinsteiger [i-a exprimat sus]inerea pentru Ballack. iar drepturile de televizare ar reveni patronului arge[enilor. unde va juca în urm`torii doi ani. dup` atacantul David Villa. aflat în convalescen]` dup` ce a c`zut pe 5 iunie. site-ul oficial al Federa]iei Române de Fotbal. Totul s-a desf`[urat conform regulamentului l`". {i cotidianul As men]ioneaz` c` Sami Khedira este "foarte aproape de Real Madrid". 6-8 fotbali[ti. Valentino Rossi (31 de ani) a suferit o dubl` fractur` de tibie [i peroneu la piciorul drept. Edi]ia 2010 a Supercupei României . în vârst` de 24 de ani. [i la Bayern München. s`pt`mâna trecut`. englezii au pl`tit 28.F. fostul interna]ional Lothar Matthaus l-a sf`tuit. între CFR Cluj. a spus Schweinsteiger. "Dincolo de miza sportiv`. Philipp Lahm a spus c` nu vrea s`-mi returneze banderola. (M. patronul grup`rii Interna]ional a negociat [i cu Grigore Sichitiu. pre[edintele de la Poli Ia[i. a informat.F. dup` [ase s`pt`mâni de absen]`. Ieri [i azi au avut loc discu]iile [i. unde lui Jorge Lorenzo i se va al`tura Valentino Rossi. s` treac` la Pandurii. În timpul Cupei Mondiale. a spus Ballack. f`r` a preciza vreo surs`. Ionu] Badea. a marcat un gol pentru echipa na]ional` a Uruguayului la turneul final al Cupei Mondiale din Africa de Sud. ieri. Benone Laz`r. (M. a cucerit titlul mondial cu reprezentativa Spaniei. care asigura prezen]a în prima lig` [i în campionatul urm`tor. au declarat surse din cadrul clubului din Curtea de Arge[.8 milioane de euro. medicii estimând o perioad` de indisponibilitate de 4-5 luni. duminic`. duminic`. În final. [i Unirea Urziceni. Cavani a ales Napoli la Real Oficialii clubului SSC Napoli au anun]at c` au ajuns la un acord cu gruparea US Palermo pentru achizi]ionarea atacantului uruguayan Edinson Cavani. Valentino Rossi a participat la o [edin]` de teste pe 7 iulie. sub rezerva avizului definitiv al medicului [ef al circuitului. El este al doilea nume mare care p`r`se[te Valencia în aceast` var`. (M. la prezentarea sa oficial` în tricoul echipei Bayer Leverkusen. "Real Madrid este aproape de parafarea contractului cu mijloca[ul german". mai mul]i juc`tori ai Interului. fi virate în beneficiul sinistra]ilor recentelor viituri din ]ara noastr`". Lahm (26 de ani. acest meci are [i o conota]ie umanitar`. Coechipier cu Lahm [i la echipa na]ional`. plecat la FC Barcelona pentru 40 de milioane de euro. 1.vineri. în timpul competi]iei. miercuri sear`. "Discu]iile s-au finalizat. va evolua în noul sezon în Liga I. la Marele Premiu al Germaniei. mijloca[ul Michael Ballack. conform regulamentului. în condi]iile în care 30 la sut` din încas`rile rezultate în urma vânz`rii biletelor de intrare vor sfâr[itul sezonului trecut.000 de euro. Moto GP "Doctorul" ar putea reveni în competi]ie Multiplul campion mondial. totul e în regu- Rena[terea b`n`]ean` 9 Pandurii continu` în Liga I Fotbal [i pentru Interna]ional Curtea de Arge[ a aruncat prosopul Pre[edintele LPF. în locul forma]iei Interna]ional Curtea de Arge[. c` echipa Pandurii Târgu-Jiu. (M. programat` duminic`. Benone Laz`r a ales varianta Pandurii Târgu-Jiu. a c`rei împlinire va depinde de num`rul spectatorilor care vor fi prezen]i la stadion. în vârst` de 23 de ani. 16 iulie 2010 Sport [i Pandurii va juca în Liga I. dar cum în prim` instan]` nu s-au în]eles. a declarat Dragomir. vizita medical` [i a semnat un contract pe patru sezoane cu echipa Manchester City. (M. (M. profitând de problemele financiare ale altor echipe. iar banii ob]inu]i din drepturile de televizare. ieri.) Khedira. motociclistul italian Valentino Rossi.) Michael Ballack vrea banderola înapoi Obi[nuitul c`pitan al reprezentativei Germaniei. "Echipa Fiat Yamaha se va reuni la sfâr[itul acestei s`pt`mâni la Sachsenring.) Un procent de 30 la sut` din încas`rile rezultate în urma vânz`rii biletelor de intrare la Supercupa României . Khedira a fost inclus în echipa ideal` a Cupei Mondiale din 2010 de c`tre mai multe publica]ii sportive. va fi donat sinistra]ilor din Moldova. prin intermediul presei. spunea. la Brno (Cehia).F. se arat` într-un comunicat al Yamaha.Timi[oreana.F. îns` trebuie s` primeasc` aprobarea medicului [ef al circuitului înainte de a confirma participarea". La finalul sezonului trecut. Benone Laz`r. printre care cotidianul italian Gazzetta dello Sport. în finala mic`. Pentru achizi]ionarea lui Silva. într-un moment pe care eu îl consider inoportun. Benone Laz`r a discutat cu pre[edintele Marian Condescu de la Pandurii Târgu-Jiu înc` de acum 15 zile posibilitatea acestei fuziuni. prima dat` luând locul Sportului Studen]esc. Asta. Dumitru Dragomir. Patronul Benone Laz`r a pus mai multe condi]ii pentru a renun]a la locul echipei Interna]ional Curta de Arge[ din prima lig`: antrenor la echipa din Liga I s` fie în continuare Ionu] Badea cu întregul s`u staff tehnic.75 de milioane de euro grup`rii FC Valencia. Napoli va pl`ti 20 de milioane de euro pentru interna]ionalul uruguayan.Timi[oreana se va disputa. Pandurii Târgu-Jiu e oficial în Liga I.) Interna]ionalul german Sami Khedira ar putea semna un contract cu gruparea spaniol` Real Madrid. Forma]ia oltean` evit` pentru a doua oar` în patru ani e[alonul. absent de la Cupa Mondial` aflat în func]ia respectiv` din anul 2004. care s-a retras.450. s` revin` în totalitate clubului Interna]ional Curtea de Arge[. în urma unei c`z`turi în timpul încerc`rilor pentru Marele Premiu al Italiei. pe circuitul de la Misano (Italia) [i apoi la o alta pe 12 iulie. Totu[i. pe stadionul "Dr. noul antrenor? Tehnicianul echipei Interna]ional. a declarat. ca urmare a retragerii echipei din Liga I [i r`mânerea gorjenilor în prima divizie. pe Ballack s` pun` punct carierei sale în echipa na]ional`. Ballack este c`pitan. scor 2-3. la Mugello. O s` discut aceast` problem` cu Philipp".) cyan magenta yellow black .

starea tân`rului este stabil` [i medicii nu se a[teapt` la complica]ii. Clien]ii îi prefer` pe pira]ii-auto pentru c` ar fi mai flexibili [i le permit s` stea în microbuze pân` când pleac`. acces gratuit la [trandul termal [i beneficiaz` de consulta]ii gratuite la un medic oftalmolog.P. tel/fax 0256/403997. Firmele autorizate de transport au parte. luând prin surprindere victima. examinare. o dat` la doi ani. inclusiv. jud. Tân`ra a virat la dreapta. (D. vicepre[edinte al PSD Timi[. Arad din mun. fiind preluat rapid de o ambulan]` [i transportat la spital. Amurgului nr. pe când cele obi[nuite. 1 [i la sediul Camerei de Comer]. Industrie [i Agricultur` Timi[oara anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire cl`dire pentru birouri [i corp parcare suprateran`dup` elaborare [i aprobare PUD prin HCL". cu cinci sau chiar opt locuri. 16 iulie 2010 Pira]ii auto î[i fac de cap la ie[irile din Timi[oara Matei Suciu. Cenad – Sediu forma]ia Cenad – Canton Cenad. al`turi de care Ilie N`stase a fost v`zut ast`zi la plimbare pe str`zile Timi[oarei. îns`. Autovehiculele uzate au fost predate societ`]ilor de profil în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto na]ional. extravilan Ghiroda. {oferi]a era în stare de [oc imediat dup` producerea accidentului.R. Unul dintre motivele pentru care au fost casate mai multe ma[ini îl constituie posibilitatea de a utiliza trei tichete valorice la cump`rarea unui autovehicul nou. În acea zon` bordura este mai joas`. Surdu Emil Cuza Divor]at de câteva luni de Amalia. 0257-280362. De[i ma[ina l-a izbit serios. (C.10 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri. pensionarii sunt reuni]i la balul lor. iar num`rul doritorilor se cifreaz` la aproape 200. str. dup` num`rul de locuri din autocar. doar cinci-[ase care mai lucreaz` în ziua de azi. cazare.I. Detaliile vor fi analizate.11.) ANUN} SISTEMUL DE GOSPOD~RIRE A APELOR ARAD Organizeaz` CONCURS pentru ocuparea urm`torului post vacant: 1. a readus în aten]ie ieri problema transportatorilor-pirat care pot fi întâlni]i la aproape toate ie[irile din Timi[oara. f`r` s` realizeze unde se urc`. 610. Arad – compartimentul R. care existau în 2004. celebrul tenisman Ilie N`stase pare s`-[i fi g`sit perechea tocmai în ora[ul de pe Bega. Urm`toarea echip` va porni spre b`trânul fluviu luni. 101 jud. vineri \ntre orele 8-14. iar c`l`torii. Rela]ia pare s` se fi înfiripat de circa o lun` de zile [i este destul de controversat`. ieri.) Primarul din Sânnicolau Mare î[i scoate seniorii la Dun`re Dup` câ[tigarea alegerilor locale din 2008. "În asemenea condi]ii. din acest an. 541/23. în 2010 s-a b`tut recordul la rable comparativ cu anii trecu]i. trântindu-l la p`mânt. Liviu Rebreanu. Este îns` convins c` vor fi peste 300 de doritori. 22. DIRECTOR ing. \n termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anun]. c` listele sunt deschise de o s`pt`mân`. Atât Ilie N`stase..926 mp [i declan[area etapei de \ncadrare pentru ob]inerea avizului de mediu. în 2008 [i 2009 fiind colectate în jur de 900 de autovehicule. Cenad jud. Numai în Calea {agului sta]ioneaz`. Sânnicolau Mare. cei peste 1. când ace[tia primesc [i un cadou. i-a organizat pe pensionari într-o organiza]ie neguvernamental`.8 ore pe zi (40 ore pe s`pt`mân`) Durata perioadei de prob`: 6 luni Documentele necesare \nscrierii la Concurs. de o concuren]` neloial`. norocul a fost de partea b`iatului. 0257-281949. (D. Cu carnete la zi [i cotiza]ie de un leu pe lun`.100 de membri ai Asocia]iei "Seniorii sânmiclo[eni" au fost recupera]i social [i implica]i în mai multe evenimente locale. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul proiectantului general SC ARHI 3D SRL \n Timi[oara. posesorii rablelor primind în schimbul acestora tichete valorice pentru achizi]ionarea unei ma[ini noi. Ace[ti pira]i-auto lucreaz` total la negru. \n data de 03 08 2010 ora 10. au. Deja au r`mas. tematica pt. Comentariile [i sugestiile se vor transmite \n scris la sediul ARPM Timi[oara. 1. din cele 100 de firme în domeniu.200 de proprietari au sc`pat de rable în perioada februarie-iunie. cât [i Brigitte Sf`t au avut existen]e destul de zbuciumate [i tocmai acesta ar putea fi punctul de apropiere dintre ei. jud. Industrie [i Agricultur` Timi[oara.) cyan magenta yellow black . Situa]ia este cam aceea[i [i la ie[irile de pe Calea Lugojului. Este vorba despre b`n`]eanca Brigitte Torj (fost` Sf`t). a precizat. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi[. depozitare [i servicii. Victoriei. Arad pân` la data de 30 07 2010. Ludwig von Eybl nr. Timi[. Calea Aradului sau Calea Torontalului. Potrivit poli]i[tilor de la Rutier`. Arad str. Timi[. Un tân`r care a[tepta pe trotuar culoarea verde a semaforului a fost luat pe capot` [i trântit la p`mânt de o [oferi]` aflat` la volanul unei Dacii.200 de rable au fost casate Peste 3. de luni pân` vineri \ntre orele 8-16. L~CR~MIOARA URSA Tân`r luat pe capot` direct de pe trotuar Accident incredibil ieri diminea]`. Amurgului nr.G. jud. iau câte o amend` pe care o scot într-o zi de lucru". Dosarele candida]ilor pot fi depuse la sediul S. b-dul Eroilor de la Tisa nr. pe Clisura Dun`rii. Liviu Rebreanu nr. dar unii martori au spus c` ea a urcat cu autoturismul pe bordur` în condi]iile în care a încercat s` nu izbeasc` o alt` ma[in` care se deplasa pe bd.G.A. de oamenii legii.R.D. pe care îi va programa pe serii. Potrivit Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Timi[. primarul celui mai prosper or`[el din Timi[.U. (1528) Anun] public SC TDV CONSULT SRL anun]` elaborarea primei versiuni a planului: PUZ – Realizare zon` de comer] .AGENT HIDROTEHNIC Concursul va avea loc la sediul forma]iei Cenad – canton Cenad din com. În afar` de momentele special preg`tite pentru ei de Pa[ti [i de Cr`ciun. (D. astfel. Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a acordului de mediu Camera de Comer]. în zona "Turist". C. nr. TEL.U.A.) Are Ilie N`stase o iubit` la Timi[oara? Peste 3. jud. care continu` cercet`rile pentru a stabili exact cine se face vinovat de producerea accidentului. Timi[. care nici nu se gândea c` cineva ar putea s`-l loveasc` într-o asemenea manier`. fiind accesibil` [i persoanelor cu handicap imobilizate în scaunul cu rotile. iar în 2007. la Timi[oara.com.A. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi[. de multe riscuri. Timi[. Timi[ Pe durata angaj`rii domiciliul permanent la sediul Cantonului Cenad Atribu]iile : . primarul D`nu] Groza.30. fi[a postului [i alte rela]ii suplimentare se pot solicita la S. \n zilele de luni-joi \ntre orele 8-16. a afirmat Matei Suciu. calificare de agent hidrotehnic Durata muncii: .conform Fi[a postului Studii: [coala general`. str. în persoana unei nu mai pu]in cunoscute femei de afaceri [i top-model. 24. localitatea Timi[oara. mai ales c` procesul de divor] al Brigittei Torj a fost suspendat acum câteva luni. Condi]ii minime de ocupare: Localitatea [i jude]ul \n care se afl` postul vacant: . Autovehiculele firmelor de transport de persoane trec pe la revizia tehnic` din [ase în [ase luni. str. Cea mai recent` ac]iune preg`tit` pentru vârstnicii acestui or`[el este o excursie de o zi. transportul legal de persoane va ajunge s` se desfiin]eze. dar dac` rela]ia este doar una pasager` sau are un viitor numai timpul o va putea spune. 3. propus a fi amplasat \n loc Timi[oara. în intersec]ia bulevardului Liviu Rebreanu cu Calea Martirilor.D. (1521) Cel care îi înso]e[te. iar dac` sunt prin[i. diverse autoturisme.2009 S = 79. care nu s-a ales decât cu traumatisme u[oare. str.

str. Ave]i [anse mari s` v` îmbun`t`]i]i situa]ia financiar`.00 Radiojurnal 17. 2) Astea nu au sens – Marius! 3) Bine sp`lat – A presa. 53. atelier. V` sf`tuim s` v` baza]i pe intui]ie [i s` nu da]i imediat un r`spuns. Amurgului. cuvinte corespunz`toare urm`toarelor defini]ii: Orizontal: 1) Feti]a fetei tale (8 litere). 1 hryvna ucrainean` 0. 426793). U. 4) Merge la un suc (3) – Elena Cârstea (2).2284. 220419). 1 peso mexican 0. din cauza controverselor cu un coleg sau un partener de afaceri.1672. pentru c` risca]i s` nu termina]i nici una! Este posibil s` cunoa[te]i o persoan` mai în vârst`. 5) Un fel de pre[uri. nr. Laz`r nr.7833. Vlad (str.vineri. Victoriei nr. VERTICAL. 9) Face curat 3 în cas` – În birou! 10) Teren cu mul]i m`r`cini. (1522) Diverse Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a acordului de mediu Administra]ia Na]ional` a Îmbun`t`]irilor Funciare RA – Sucursala teritorial` Timi[ – Mure[ Inferior. 7) A face ca cioara – Recipient 2 agricol. v` sf`tuim s` nu accepta]i.1090. LIDOKUDezagreabili Rezolvarea p problemei Disponibili p U E P N T C U I A E T O E A P g Radio Timi[oara 6. trece]i printr-o perioad` favorabil` [i v` în]elege]i excelent cu partenerul de via]`. O. din Giarmata Vii. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi[. (1520) Rena[terea b`n`]ean` 11 Anivers`ri Y Pentru CRISTINA B~DULESCU "La mul]i ani" cu s`n`tate. 13. HOROSCOP V` sf`tuim s` fi]i mai prudent în afirma]ii. 5) Foarte mare – Soare egiptean.4414. 1 coroan` suedez` 0.1044. ve]i ob]ine. Pe plan sentimental. nr. Timi[oara.1779. 1 dolar canadian 3. I. tel. 425380). anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Dezvoltarea sistemului de ape interne de interes comun de pe malul Mure[ului" propus a fi amplasat \n extravilanul comunelor Beba Veche [i Dude[tii Vechi (canalul Ciarda Ro[ie km 5+590.. canalul Cociohat km 6+930. 46 [i poate trimite sugestii [i comentarii la fax. 1 coroan` ceh` 0.00 {tiri + Sport 21. pentru c` pute]i avea probleme cu s`n`tatea.0263. 30-32. Ar fi bine s` v` ocupa]i de problemele financiare. Diminea]` ave]i parte de câteva momente mai încordate. 1 coroan` norvegian` 0.. 4) Epoc` (3). 100 yeni japonezi 3. (7780) Y Un c`lduros "La mul]i ani" surorii [i cumnatei MAJORAN ANAMARIA Cu mult drag. IGA. 3) M`rgean – Drum de parcurs.5847. 2) A face lumin` – Posed. 1 lir` turceasc` nou` 2. Publicul interesat poate consulta documenta]ia la sediul prim`riei din Ghiroda.07 Din suflet pentru tine L A C P I E T U N I N P A T U C L E T U E C L N I A P A C T U P I E N L P L I N E C U T A N E U T A L P I C E T A I N P L C U U I L E C A N P T C P N L U T A E I O I C A E T P O A U I P T U Secretar de redac]ie Redactor de serviciu CIPRIAN BRINDESCU CONSTANTIN BASARAB Litere folosite: A.2768. 9) Dou`sprezece luni (2). Studio: Ceo fi cu so]ii Morgan?: 16-18-20. 1 lir` egiptean` 0. Laz`r. 492650). Încerca]i s` p`stra]i echilibrul în familie! Este o zi bun` pentru a preg`ti planuri de afaceri.15 Radioactiv 630 8.05 Miez de zi la polul vest 15. Cei din jur nu sunt de acord cu ideile dumneavoastr`.2629. (ap700) Cinematografe Timi[: Nanny McPhee: Marea înfruntare: 16-18-20. Rela]iile cu partenerul de via]` parcurg o perioad` favorabil`.1629. anun]ate de BNR: 1 dolar australian 2. N. 1 DST 5. care propune o afacere. fericire [i tot binele din lume.. 1 lir` sterlin` 5. 4) Uite! – 4 Unul necopt. Buni. 5) Marea cea mare (5) – Scuipat cu dispre] (4). Timi[. din toat` inima. 7) Cânt`re]i din ceter`. str.9068. 4) La liman! – Aproape beat. V~RS~TOR Mangel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cursurile pie]ei valutare din 15 iulie.20 Coresponden]ele dimine]ii 7. 100 forin]i maghiari 1. 8.00 Radiojurnal 22. Completând corect c`su]ele goale. \n zilele de luni-joi \ntre orele 8-16. 1 coroan` danez` 0.4055. 1 dirham EAU 0. DUMITRU RADA Rebus ORIZONTAL. Nu începe]i mai multe treburi deodat`. 1 dolar neo-zeelandez 2.10 Antologii muzicale 21. Nu v` l`sa]i demoralizat [i nu renun]a]i la planurile de schimbare! Apar neîn]elegeri în rela]ia cu un partener de afaceri. V` sf`tuim s` nu v` enerva]i. Timi[. Help Net (Bd.25 De dor [i drag 22.0482. IRO. 8) Articol demonstrativ (3). 2) Achiu (3). Doina [i Arpi. în spa]iile cu raster. 1 dinar sârbesc 0. tel. Dacilor nr. 1 real brazilian 1. canalul Cociohat km 22+541 canalul Leg`tor Cociohat – ]iganca 2+285) jud.5717. în cuib! (2) – Cazimir Otilia (2). 8. Vlavarmed (str.4213. 3) Hidrocarbur` saturat` (4) – {orecari . folosind regulile de la sudoku.2648. 1) Deloc.. Încerca]i s` detensiona]i atmosfera. 1 rubl` ruseasc` 0. dram` liric` japonez` (2). 7 Dic]ionar: IMA. 6) La 5 rece! – Nu vorbe[te – Str`mo[. la Prim`ria Ghiroda.1763. 1 renminbi chinezesc 0. depozit [i locuin]e de serviciu. 1 leva bulgareasc` 2. 1 [i la sediul Administra]iei Na]ional` a Îmbun`t`]irilor Funciare RA – Sucursala teritorial` Timi[ – Mure[ Inferior. 4). ATI VICTOR STOIAN 8 Dezlegarea careului Mantel: NITAM NISAM – OMOLOAGE – I – NP – PRINTRE – SOSI – VA – 9 UI – ASINI – TOM – LITER~ – REN – ABA – ECRANE – NIRVANA – IC – TL – ILE – STA – 10 AERE – EXTAZ. 0256/ 287406. CAPRICORN Chiar dac` prietenii insist` s` petrece]i dup`amiaza cu ei. 1) În nici un caz. 1 rand sud-african 0.8893. 3) Tulpini de grâu (4) – Zigot (2).. 5) Dumneata (2). 100 woni sud-coreeni 0. 1 zlot polonez 1. 9) A str`nuta – Formate 6 din trepte. Brediceanu nr. tel. localitatea Timi[oara.00 Emisiune în limba sârb` 16. 16 iulie 2010 SC BIBUS SES SRL anun]` publicul interesat asupra depunerii documenta]iei de PUZ – Cl`dure de birouri. Vlad (bd Gh. tel.0713. T. 7) O .9346. C. str. Vertical: 2) Ceart` (5). Gh. oarecare (3). Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi[.4914. P. E. jud.. 6) Îns` (2) – Iaca .5362. 8) U[i]e! – Produc`tor de curent. 1 leu moldovenesc 0. 1 rupia indian` 0. 6) M`soar` vârsta – Opac` 1 – Scaun de poveste.5245. cu pu]in tact! SAGETATOR BALAN}~ BERBEC RAC HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP Dup`-amiaz` v` viziteaz` o rud` mai în vârst` [i v` ofer` un cadou de care v` bucura]i foarte mult.30 Cultura la doi pa[i 19. 8) Cai de mare – Arbore riveran. C. GEMENI FECIOAR~ PE{TI SCORPION TAUR LEU . 10) Familie de ]igani – Albul casei. \n vederea aprob`rii acesteia prin HCL. Farmacii Curs valutar servicii non-stop Vlad (bd 16 Decembrie 1989 nr. Bråndu[ei nr.0408. 9) Disponibili (9).05 Din suflet pentru tine 12. 1 franc elve\ian 3. P`stra]i-v` calmul [i încerca]i s` g`si]i o solu]ie de compromis! Partenerul de via]` v` repro[eaz` c` neglija]i problemele familiei. vineri \ntre orele 8-14. Ave]i tendin]a s` fi]i impulsiv [i risca]i s` îi jigni]i pe cei din jur.4523.

rostyl-company. Chinez. suflet nobil [i un prieten de neuitat. (7802) S-au scurs 10 ani de la trecerea \n eternitate a p`rin]ilor. 17 IULIE. So]ul. RODICA COJEREAN [i SUCIU SÂNZIANA Nu v` vom uita niciodat`. ora 11. rez. 17.2010.2010. amintim c` azi. CERTIFICAT : DE DECES. Familia. (7794) AURELIA T~MA{ ODIHNEASC~-SE ÎN PACE. Îl plânge mereu mama. Parastasul sâmb`t`. respectiv 25 ani de la trecerea \n eternitate. Fam. Pånzaru. respectiv 5 ani de când ne-au p`r`sit dragii no[tri Pios omagiu la \mplinirea a 7 ani de când ne-a p`r`sit pentru totdeauna draga noastr` ri COROIU AUGUSTIN a trecut \n eternitate. se \mplinesc 3 ani de când inima so]iei mele NISTOR SILVIU (BIBI) Îl rog pe Bunul Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. tu[ica Nu]a. COLIV~ q S~LI DE PRIVEGHI + FRIGIDER: 300 LEI TRANSPORT INTERN {I INTERNA}IONAL q SICRIE PRODUC}IE PROPRIE: 300. Dumnezeu s`-i odihneasc` \n pace. Suflet bun [i blând. pån` la 9000 LEI : www. FAMILIA. DUMNEZEU S~-L ODIHNEASC~ ÎN PACE. Familia. Vei fi ve[nic \n sufletele noastre. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. Familia.14) Se \mplinesc 6 s`pt`mâni azi. Nu te vom uita niciodat`. de pe str. (7743) ZORCA NESTOROV din Rudna. 20 iulie. LOC CIMITIR. LA BISERICA ORTODOX~ DIN CALEA LUGOJULUI. voi sunte]i \mpreun`. ION CREANG~ NR. Dumnezeu s`-l odihneasc`! So]ia Nicoleta. V~C~RESCU NR. se \mpline[te un an de când VELEA ION a trecut \n nefiin]`. sâmb`t`. tu[ica Dica [i unchiul Nelu din Germania. 17. la \mplinirea a 11. Vor r`mâne ve[nic \n inimile noastre. SE ÎMPLINESC 3 ANI DE CÂND NE-A P~R~SIT DRAGA NOASTR~ SO}IE.2010.07. ing. Privirea-i blând` [i vorbele-i duioase vor r`mâne mereu \n amintirea noastr`. soacr` [i bunic` BORZ VIORICA din Corni]el – Bihor. Ancu]a [i Virgil cu familiile lor. Col. bunica maica Ana. la biserica ortodox` din Pia]a Mocioni (Sinaia). dr. Familia. (7747) O rug`ciune c`tre Bunul Dumnezeu. ora 12. 16 iulie 2010. T~NASE R~DULESCU om de omenie. Bunul Dumnezeu s`-i ierte [i s`-i odihneasc` \n pace. Sorine! Dumnezeu s` te odihneasc`! Veri[orii Romeo. Familia.12 Rena[terea b`n`]ean` Memento În 18 iulie se \mplinesc 7 ani de când dragul meu so] vineri. Rog pe Bunul Dumnezeu so odihneasc` [i s` m` ajute s`-i p`strez dragostea tot restul vie]ii mele. (7789) Azi. AMINTIM CELOR CARE L-AU CUNOSCUT C~ SE ÎMPLINESC 7 ANI DE LA TRECEREA ÎN ETERNITATE A CELUI CARE A FOST e q SICRIE LUX: 1200. de lacrimi [i durere de când iubitul nostru SORIN {IPE}AN a trecut \n lumea celor drep]i. ginerele [i nepotul mult iubit. Comemorarea unui an. bunicilor. Lucaciu. comemor`m \mplinirea a 6 s`pt`mâni de când moartea nemiloas` l-a r`pit pe dragul nostru {IPE}AN DAN SORIN Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. soacra Florica. 16-18 (Zona Traian. Parastasul de un an va avea loc sâmb`t`. Doi prieteni de suflet. se \mplinesc 3 ani de la decesul scumpului meu fiu IDA [i Ing. 400. (7808) Continuare \n pagina 13 . (7745) În aceste zile se \mpline[te un an de la decesul Lt. (7800) TODORESCU IOAN [i VLADA [i NEGOIU EMILIA a \ncetat s` mai bat`. Nu te vom uita niciodat`.ro Pentru detalii 0256-295 779. (7739) Azi. ora 12. la biserica din Pia]a Crucii.07. Timpul care trece nu te va [terge niciodat` din inimile noastre. respectiv 6 luni va avea loc sâmb`t` la biserica din Pia]a Crucii la ora 13. 16 iulie. (7776) Cu durere \n suflete. Fam. Ne rug`m la Bunul Dumnezeu s`-i vegheze lini[tea [i pacea ve[nic`.2010. Dene[. 1600. 16 iulie 2010. 9 (lång` Kandia) q PLATA DUP~ |NMORMÅNTARE q ASIGUR~: MEDIC CONSTATATOR DECES. mama Iustina. Lascovici. MAM~ {I BUNIC~ iale i i `ri SUCIU TRAIAN i VULC~NESCU VETURIA Slujba de pomenire. o lumânare aprins` [i lacrimi de dor la 6 s`pt`mâni de la trecerea \n nefiin]` a celui care a fost SORIN {IPE}AN din Jebel. (7813. So]ia. 800. (7774) A trecut un an de când scumpii no[tri p`rin]i. cumna]ii Lucian cu familia [i C`lin. Dumnezeu s`-i odihneasc` \n pace. bunici [i socrii AZI. Pa[ca [i Vasi din Belgia cu familia. ORA 12. AJUTOR CAS~ DE PENSII. socrilor [i str`bunicilor no[tri Un gând pios \n amintirea celor mai buni [i genero[i p`rin]i [i bunici Mar]i. 1000 LEI : Comemor`ri CU DURERE ÎN SUFLET.07. 1400. ÎN PIA}A BADEA CÂR}AN.07. iar noi singuri acas`. 600. (7771) CRI{MARIU VASILE (PAROLA) VA R~MÂNE VE{NIC ÎN SUFLETELE NOASTRE! SLUJBA DE POMENIRE VA AVEA LOC SÂMB~T~. (7801) De 6 s`pt`mâni a plecat \n ve[nicie cea mai bun` mam`. (7799) Prof. Fam. 17. (ac530) ION COM{A A]i plecat amândoi fulger`tor de repede. 16 iulie 2010. copiii Darius [i Denisa. Timocului) {I ALT MAGAZIN PE STR. (7817) TODORESCU MARIA din Remetea-Mare. 0744 558 712 TRANSPORTUL DECEDA}IILOR DIN SPITALE GRATUIT Amintim c` se \mplinesc 17 ani. la biserica din Badea Câr]an. V` a[tept`m [i v` plângem zilnic: fiica. 16. FAMILIA. 16 iulie 2010 Rostyl DESCHIS~ ZI-NOAPTE PE STR. PETRU COJEREAN au p`r`sit aceast` lume.

NORA MARIANA. cumnata Aurica. SE ÎMPLINESC 20 DE ANI DE CÂND AM CONDUS PE ULTIMUL DRUM PE DRAGUL NOSTRU Decese Cu nem`rginit` durere. Sincere condolean]e \ntregii familii. C`lin [i Lumini]a. Condolean]e familiei \ndoliate. Fiicele Adi [i Magda. TE VOM P~STRA MEREU VIU ÎN SUFLETUL NOSTRU.15. la cimitirul de pe str. 17 iulie. frate. MILENOVICI {I MOCRIJI}CHI. \mbr`cat. Odihne[te-te \n pace! Colegii din Promo]ia 1961 al SM5 Timi[oara. ORA 10. (7773) Cu aceea[i durere \n suflet. Condolean]e familiei. respete. (7805) Suntem al`turi de familia greu \ncercat` prin dispari]ia bunului prieten [i vecin SERGIU }APUCHIEVICI om de mare noble]e sufleteasc` [i generozitate. (7833) RENA{TEREA B~N~}EAN~ V` ofer` zilnic spa]ii importante pentru anun]urile dumneavoastr` de mic` publicitate la rubricile: vånz`ri. M`t`sarilor. COLEGELE DE LA LABORATORUL CHIMIC ELBA. coliv`. transport intern [i interna]ional.1943 – 15. Mul]umim tuturor celor care au fost al`turi de noi \n cea mai grea \ncercare a vie]ii. (7803) MAGDALENA {TEF~NU} Înmormântarea va avea loc azi. tat`. \mb`ls`mat). comemor`ri. \nchirieri. PREOTEASA ICA.2010.07.: 0356/004883. c`uta ocazii s` fim \mpreun`. 0724369709 Cu nem`rginit` durere.07. Înmormântarea va avea loc sâmb`t`. batiste. 18. Familia. Oni.SO}IE. ora 10. bunic [i socru COCLICI MUGUR ILIE care s-a stins departe de plaiurile natale. preg`tea \ntâlnirile noastre liceale. chimist GHEORGHE GIURGIULESCU va fi mereu \n sufletele [i rug`ciunile noastre. Continuare \n pagina 14 . LA BISERICA ORTODOX~ ZONA STEAUA. nepo]ii Paul. un prieten adev`rat Ing. s` ne amintim de adolescen]`. ginere. care ne-a \nconjurat mereu cu dragostea [i aten]ia lui deosebit` [i nepre]uit`. anun]`m c` au trecut 60 de zile de la decesul celui care a fost Col. (7700) Cu durere \n suflet. DORUL R~MÂNE! DUMNEZEU S~-}I ODIHNEASC~ ÎN PACE SUFLETUL! SLUJBA DE POMENIRE VA AVEA LOC SÂMB~T~. (7809) Suntem al`turi de Novanda Marcu \n aceste momente grele pricinuite de pierderea mamei sale M~RIOARA IARE (M~RIUCA) decedat` dup` o lung` [i grea suferin]`. 21 (vizavi de CARP Complex "Favorit") Tel.2010. so]ia Lili. Werth. SOCRU {I BUNIC MADAR IOAN PENSIONAR CFR. anun]`m trecerea \n nefiin]` a dragei noastre mame [i bunici PROTOPOP ICONOM STAVROFOR CORNEL LUGOJAN DIN JEBEL.06. 16 iulie 2010 Urmare din pagina 12 Memento OCHII PLINI DE LACRIMI {I GÂNDURILE Î}I CAUT~ CHIPUL ÎN AMINTIRILE R~MASE {I CU MULT~ DURERE ÎN SUFLET ANUN}~M C~ DUMINIC~. FIUL HORIA. prosoape. GRATUIT \ntocmirea actelor necesare PLATA [i dup` ridicarea ajutorului de \nmormåntare !!!TOTUL LA CELE MAI MICI PRE}URI Calea Bogd`ne[tilor nr. Cosminului. Drag` Sergiu vei r`mâne \n inimile noastre Sergiu. Andrei [i Dana. Georgina Avram [i familia Ostoia. tat`. servicii. Ormenisan.07. Familia. SANDUL OCTAVIAN Dumnezeu s` \l odihneasc` \n pace. Cuvintele sunt de prisos… Dumnezeu s`-i odihneasc` sufletul \n pace iar \ngerii s`-i fie aproape. Familia Viorel Bolojan. Fam. Cu migala artistului. inciner`ri. NEPOTUL MARIUS CU SO}IA RAICA {I STR~NEPOTUL DAVID. felicit`ri. nepotul Andrei. matrimoniale. ora 13. SE ÎMPLINESC 6 LUNI DE CÂND A ÎNCETAT S~ MAI BAT~ INIMA CELUI MAI IUBIT SO}. grea [i nemeritat` [i acum te plâng. servicii (sp`lat. 16. Fam. (7832) Fratele Victor. lumån`ri. TIMPUL TRECE. cruci. decese. cumnat [i unchi SERVICII FUNERARE NON-STOP Sicrie.vineri. ginere. cump`r`ri. 16 iulie 2010. (7766) SERGIU }APUCHIEVICI so] [i tat` iubitor. (7850) Rena[terea b`n`]ean` 13 Comemor`ri Comemor`m 6 s`pt`mâni de când a plecat dintre noi mult prea devreme dragul nostru so]. (7811) Colectivul Catedrei de TCM de la Facultatea de Mecanic` din Timi[oara este al`turi de colega ing." Corpus ne\nsufle]it este depus la casa funerar` Rostyl de pe strada Ion Creang` nr. Dumnezeu s` o odihneasc` \n pace. VE{NIC~ S~}I FIE POMENIREA {I MEMORIA BINECUVÂNTAT~.07. pentru totdeauna. (7804) }APUCHIEVICI SERGIU 26. anun]` trecerea \n nefiin]` a celui ce a fost SERGIU }APUCHIEVICI Ne-a p`r`sit un coleg [i prieten devotat de care ne leag` amintiri magice. fiind al`turi de ei \n aceste momente. cartierul Fabric. O fire minunat`. FAMILIILE MADAR. reamintim prietenilor [i cuno[tin]elor \mplinirea a 6 luni de la decesul iubitei noastre RODICA BRADEA Parastasul de pomenire va avea loc la Catedrala Mitropolitan`. pierderi. SUNTEM AL~TURI DE CAMELIA. Ast`zi sa stins o stea… Nu te vom uita niciodat`! "Icoana stelei ce-a murit/ Încet pe cer se suie/ Era pe când nu s-a z`rit/ Azi o vedem [i nu e. ÎN ACESTE CLIPE GRELE PRICINUITE DE PIERDEREA MAMEI {TEFANA VULTURU DUMNEZEU S~ O ODIHNEASC~ ÎN PACE. 17. ora 11. diverse. azi.2010 Drag` Sergiu colegii t`i te-au \nso]it \n suferin]a ta Sergiu. (7834) ÎNTRISTATE. Ica. bunica Ti]a anun]` trecerea \n nefiin]` a celui care a fost SERGIU }APUCHIEVICI Te vom iubi cu drag mereu. socru. So]ia Aurica [i nepo]ii. Dumnezeu s-o odihneasc` \n pace. Telefonul nu va mai suna s` auzim prin vocea lui minunat` ve[tile care ne ]ineau uni]i la orice eveniment. (7784) Dumnezeu s`-l ierte [i s`-l odihneasc` \n pace pe cel ce a fost so]. TAT~. (7806) S-a dus… A plecat s` cânte \ntr-un cor neauzit de noi. s` tr`im evenimente personale [i ale familiilor noastre \nv`luindu-le \n mirajul vocii sale neasemuite. (7816) Pios omagiu [i ve[nic` amintire la \mplinirea a 3 ani de la trecerea \n nefiin]` a so]ului meu MARTA ALEXANDRU Va r`mâne ve[nic \n gândurile [i sufletele noastre. la cimitirul din str. 16. Giurgiu Maria \n aceste momente grele pricinuite de moartea tat`lui drag TATARAN IOAN Dumnezeu s`-l odihneasc`. Joly. o lume vesel` cu scenarii create de el pentru noi.

FIIND. 16. Cosminului. anun]`m moartea nemiloas`. o mare pierdere. Tel. 20 Urmare din pagina 13 Decese Cu adânc` durere \n sufletele noastre. Vasile. toaleta decedat. Monica. nr. Belgrad sunt al`turi de fam. a nurorii Emilia. Tel.14 Rena[terea b`n`]ean` Memento Familia Canea. 0763/946204. Oance [i vecinii de pe str. este citat` la Tribunalul Timi[. (7840) SINCERE CONDOLEAN}E IBOLYEI PENTRU PIERDEREA SO}ULUI IAKUS IOAN FAM. Veronica. \n prezent cu domiciliul necunoscut. 0721/ 140050. GRATUIT: intermedierea actelor (certificat deces.. vor d`inui de-a pururi \n memoria afectiv` a melomanilor. Ne vor r`mâne doar amintiri ale chipului drag. ora 13 \n satul Vucova. trecut` la cele ve[nice. (7820) SERGIU }APUCHIEVICI A TRECUT DIN LUMEA DE DOR ÎN CEA F~R~ NICI UN DOR. Fey [i Stoian. (7848) SC vineri. dotat cu o voce de bas de o rar` calitate. fiica Veronica. Valentin. Dumnezeu s`i odihneasc` sufletul ei bun. un so] [i tat` de excep]ie. dup` o lung` suferin]`. Îl declar nul. decesul. {ef`nu] [i Alexandrescu \n pierderea mamei [i bunicii MAGDALENA {TEF~NU} Dumnezeu s-o odihneasc`. dosar pentru ajutor de \nmormântare Casa de Pensii) NOU! CASA FUNERAR~ \n Timi[oara. a mamei dragi CU SUFLETELE P~TRUNSE DE PIETATE. str. Dani [i Denisa. Înmormântarea este azi.2010. (sms) Servicii Transport persoane Germania. durere. declar pierdut chitan]ier 3613171-3613190 EUROINS ROMANIA ASIGURARI SA.O. COLECTIVUL B. neputin]a \n fa]a unui destin tragic. (7843) Vånz`ri Vând \n strada Vl`deasa apartament cu 3 camere.2010. Cu to]ii suntem al`turi de familia \ndoliat`. un artist admirat de mult` lume. Sorin.I.07. Ion. Tel. pârât` \n dosarul Tribunalului Timi[ cu nr. C~LDUR~. baie [i WC serviciu. aproape de Spitalul Jude]ean. lumân`ri. Numita Bischof Eva. r`bdarea [i respectul de care s-a bucurat pân` \n ultima clip` de via]` [i pân` \n mormânt IULIANA TÂMBU C`lduroase mul]umiri tuturor celor care au participat la \nmormântare. zona Simion B`rnu]iu. ne desp`r]im de cumnatul [i unchiul nostru drag Înv`]`]`toarea IARE M~RIOARA Dumnezeu s-o odihneasc` \n pace. care a luat-o din mijlocul nostru. PE ARTISTUL {I OMUL F~R~ PERECHE ÎL DEPLÂNG FO{TII VECHI COLEGI DIN CORUL FILARMONICII. capela nr. PESTE 20 DE ANI. Sec]ia Civila – minori [i familie. ieftin. (7829) Cu adânc` durere. Prezen]ele sale artistice deosebite. cu durere \n suflet. (7721) Cump`r`ri CUMP~R AC}IUNI FONDUL PROPRIETATEA. Florin. Ungaria. recuno[tin]a [i dragostea etern`. Familiile Cr`ciun.07. platin` tec. 0722/179645. S~ L~S~M CA PE MARGINEA MORMÂNTULUI CE SE DESCHIDE S~ SE A{TEARN~ T~CEREA.2010. 0723/852199. 0256/ 367625. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. cruci. (7838) Pierderi Sanda Daniela. a colegului [i prietenului SERGIU }APUCHIEVICI Artist valoros. DUMNEZEU S~ O ODIHNEASC~ ÎN PACE. A FIULUI C~LIN {I A ÎNTREGII FAMILII. Dispari]ia sa este.05. CU O DURERE CE NE COPLE{E{TE. 16. (902) CIUP ANA la 77 ani. SOLIST AL CORULUI FILARMONICII BANATUL. FRUMUSE}E. e prea pu]in pentru pierderea unui prieten devotat cum a fost dragul nostru prieten }APUCHIEVICI SERGIU Un om de o ]inut` moral` exemplar`. Tel. CU SACR~ RESEMNARE. CU RECULEGERE. Voiteg – Timi[. Donatella. (7849) Diverse Tribunalul Timi[. 0760/373372.2010. D~RUIT DE BUNUL DUMNEZEU CU O VOCE DE BAS RAR ÎNTÂLNIT~. mobil 0722/521040. anun]`m trecerea la cele ve[nice a scumpei noastre so]ii. Andreea [i Mircea. jerbe [i aranjamente florale. sor` [i mam` Întreg colectivul Filarmonicii "Banatul" Timi[oara regret` profund trecerea la cele ve[nice. ELECTROMECANIC {I DE METROLOGIE SUNT AL~TURI DE COLEGA LOR CAMELIA ÎN TRISTE}EA {I DUREREA PRICINUITE DE DECESUL MAMEI {TEFANA VULTURU DUMNEZEU S-O ODIHNEASC~! CONDOLEAN}E ÎNTREGII FAMILII. 0723/650359. 0728/362970. 2194/30/2010. purtând aura inspira]iei. batiste. sala 171. grefier Nicoleta Duma. (7815) Vând apartament 3 camere decomandate. ma[ini de cusut din toate gamele. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. Înmormântarea va avea loc azi. coroane. SUNTEM AL~TURI DE DUREREA SO}IEI LILI. (7837) Cu sufletul \mpietrit de durere. Georgina. DIODOR {I LUCIA NICOAR~. (7810) Vând cas` loc.L. cump`r statuete de bronz. Gheorghe Doja. \mb`ls`mare. Ofer pre] avantajos. (7828) S-a stins din via]` dar nu [i din inimile noastre cea care a luminat genera]ii de elevi CIUP ANA la 77 ani. a nepo]ilor Alina. Ileana. ora 9. 23 lâng` cimitirul M`t`sarilor NON-STOP la tel. (7812) Prof. DAN LAL. (7842) Deosebite mul]umiri conducerii [i \ntregului personal al C`minului de B`trâni A. (7835) Fam. G~UREAN EMIL a \ncetat din via]` dup` o grea suferin]` la vârsta de 70 ani. Daniela. 2194/30/2010 din 25. (7826) {TEFANA VULTURU pe care Bunul Dumnezeu a chemat-o spre El. Marius. Florin [i Sorin anun]`. Din partea copiilor Ana. (7831) . 16 iulie. dup` o lung` [i grea suferin]`. Tel. pentru termenul de judecat` din 7.G. (7839) Familia \ndurerat` mul]ume[te rudelor. CU SIM}IRE {I TALENT SERGIU }APUCHIEVICI {I-A ÎNCHINAT ÎNTREAGA VIA}~ MUZICII CORALE {I DE OPER~. a ginerilor Sandu. Ne r`mân amintirile [i leg`tura de aur a unei prietenii adev`rate. coliv`. 84 mp.M. mânie. pentru profesionalismul. ora 14. prietenilor [i cuno[tin]elor c` l-au condus pe ultimul drum pe dragul nostru so]. transport intern [i interna]ional. ora 13. (7819) SERGIU }APUCHIEVICI Suntem al`turi de Lili [i C`lin. SOLIST DE OPER~ ÎN PRETUTINDENI EUROPENE. 0724/370730. Austria. (6779) Proprietar.09. de la adres` la adres`. Puiu. Nucu }ugurlan. [i-a dedicat cu generozitate \ntreaga via]` muzicii pe care a slujit-o cu nestr`mutat` credin]` atât pe podiumul de concert al Filarmonicii (aproape patru decenii). (7818) SUNTEM AL~TURI DE COLEGA NOASTR~ PO{A ANA ÎN ACESTE MOMENTE GRELE PRICINUITE DE PIERDEREA TAT~LUI. dosar nr. 2 balcoane. str. (7811) SINCERE CONDOLEAN}E COLEGEI VULTURU CAMELIA LA TRECEREA ÎN NEFIIN}~ A MAMEI {TEFANA VULTURU DIN PARTEA FAMILIEI BUZG~U. respete. Pre[edinte Dana Jebelean. 0256/496113. având ca obiect recunoa[tere hot`râre str`in`. DE ACUM ÎL VA SLUJI PE DUMNEZEU ÎN CORUL HERUVIMILOR. pe mama [i soacra noastr` COLECTIVUL DE PRODUC}IE {I CALITATE C. TELEFON 0749/ 493074. la cimitirul din str. Margareta. Familia. Palmierilor nr. AL SEC}IEI CH II SCUJT. pentru noi [i pentru to]i iubitorii artei sunetelor. Iosif. (7824) Ofer` gama complet` de servicii: sicrie. 0760/919242. prosoape. Familia \ndoliat`. (7823) COLECTIVUL MQM {I COLECTIVELE LABORATOARELOR FOTOMETRIC. Fra]ii [i nepo]ii. UNUL DINTRE STÂLPII CORULUI FILARMONICII "BANATUL" PRECUM {I UN VALOROS MESAGER AL MUZICII DE OPER~ PE PLAN INTERNA}IONAL. grija. Silvia. 0769/ 046402. cu mare sensibilitate scenic`. capace frigorifice.ELBA ESTE AL~TURI DE COLEGA NOASTR~ CAMELIA LA MAREA DURERE PRICINUIT~ DE PIERDEREA MAMEI. Înmormântarea azi. (7461) Colec]ionar. 16 iulie 2010 SERVICII FUNERARE SRL Timi[oara. Odihneasc`-se \n pace. monede de argint. cu veselia [i d`ruirea sa total`. Am petrecut cu Sergiu multe evenimente familiale fericite. C6 MF. (7830) Triste]e. 0722/351214. rapid. ginerele Iosif. tat` [i bunic SZILIER HORST care ne-a p`r`sit pentru totdeauna. dup` o lung` [i grea suferin]`. NE DESP~R}IM DE O FIIN}~ PE CARE AM IUBIT-O MUL}I {I CARE LA RÂNDUL EI NE-A IUBIT PE TO}I. SERGIU AVEA VALOARE ARTISTIC~ {I UMAN~. cât [i pe scenele a numeroase opere din ]ar` [i str`in`tate. Tel. 3. cimitir calea {agului. nepo]ii Valentin. \n contradictoriu cu reclamantul Lazurean Vasile. vând garaj sub bloc.

cei interesatii pot introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta. 6 alin. 162.1944) a fost stabilit la Oslo. (3) lit.6 cod de identificare fiscala 7951852 . 1-3 Lugoj. cod de identificare fiscala CNP 1630405244260 . telefon 0256351673.1990 TM-90-BSV Remorca GRAAFF P A11/72. Darova nr. 309 .791 mp Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 65.G. cu modificarile si completarile ulterioare.36 /16 cod de identificare fiscala 14229501 .274 737 731 713 1. Licitatia 1 Denumirea bunului imobil . s-au c`s`torit la începutul acestei luni în Bahamas.Simion Barnutiu nr. urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Litografia "Madonna".161 286 762 1. Astalas nr.C.A. 1871 .51 milioane de euro). cu modificarile ulterioare . actul de identitate.253-255/b Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 117. descriere sumara: Masina de aplicat cant ABS si normal preadezivat . imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant (procura speciala autentica). pe 22 august 2004. Recordul mondial pentru o gravur` de Munch (1863 . se face cunoscut ca in ziua de 28.219 Str.911 *)cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vinzarea bunurilor imobile este 19 % neimpozabil . cu sediul social declarat in Com. 2221 . cu modificarile si completarile ulterioare. 6 alin.) O litografie "Madonna" de Munch. la o licita]ie care a fost organizat` mar]i. dosar de executare nr. cu modificarile ulterioare . oferind "o vedere magnific`.304. Licitatia 2 Denumirea bunului mobil. Impotriva prezentului inscris. dovada emisa de creditorii bugetari ca nu au obligatii fiscale restante la bugetul de stat si la bugetul local. Site-ul descrie re[edin]a celebrei actri]e americane ca fiind "vast` [i foarte special`". potrivit agen]iei imobiliare care se ocup` de aceast` tranzac]ie.143 334 1. Alexandru Astalas nr.G. si pct.000 [i 700. nr.127 1.DRA Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 27. când pictura -SC" KARLITTA " SRL . dosar de executare nr. 5216 . dovada platii taxei de participare. descriere sumara Teren arabil extravilan 2.000 de dolari. si pct. decedat în 2009.001 2.794 1.1-3.256 milioane de lire sterline (1. an fabricatie 1997 . (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal . Licitatia 1 Denumirea bunului mobil. iar pentru persoanele juridice straine. cu sediul social declarat in Lugoj str. in vederea vanzarii la licitatie. in conditiile legii. a fost scoas` la vânzare pentru suma de 3.Dragan nr. la Londra. pentru persoanele juridice de nationalitate romana. in contul RO37TREZ6235067XXX001172.306. 172-173 din O.1-3 cam.003 3. Fax . la care au participat doar membrii celor dou` familii. cod de identificare fiscala 4988768 . Cele dou` tablouri furate au fost descoperite par]ial distruse. in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta. dosar de executare nr. alin. descriere sumara: CAPSATOR PNEUMATIC MASINA CUSUT NASTURI MASINA CUSUT CHEITA MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA CUSUT 2 ACE MASINA CUSUT LINEARA MASINA CUSUT BUTONIERE MASINA CUSUT PFAFF MASINA CUSUT 2 ACE GENERATOR ABUR CU 2 MESE DE CALCAT COMPRESOR CECCATO500LITRI INCALZIRE CENTRALA +CALORIFERE CALCULATOR BIROU +MONITOR LAPTOP P31200MZ CALCULATOR BIROU+MONITOR BENQ CALCULATOR +MONITOR 17 ULTRA ECHIPAMENT AER CONDITIONAT CENTRALA TERMICA GAZ Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 2. 128 alin. (M. str. marca QUARTZ VITAP. Pinilor nr. realizat` de pictorul norvegian Edvard Munch. in conformitate cu prevederile art.292 Cota T. proprietatea debitorilor : -SC" ESSIA DIMOD " SRL .ANSPDCP:759 In temeiul art. în vârst` de 36 de ani. trei s`li de baie [i o piscin`. in conformitate cu prevederile art. din O.07.vineri. din O. 128 alin.V. sa instiinteze despre aceasta organul de executare. Licitatia 3 Denumirea bunului mobil. -SC" LAICHICI VR " SRL . -SIMONIAC FEDOR .F. în ciuda faptului c` în vecin`tate se afl` numeroase magazine [i restaurante. nu a fost niciodat` expus` în public. 4. cyan magenta yellow black . cod de identificare fiscala 5438665 .F. republicata. vândut` cu 1. 24% -SC" EURO GUARD " SRL .278 8.429 286 Cota TVA 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% Actorii spanioli Penelope Cruz [i Javier Bardem. b )din Legea 571 /2003 privind Codul Fiscal . cod 305500 Telefon 0256355491.052 Cota T. potrivit site-ului agen]iei imobiliare Prudential California Realty.44 / 2004 .1966).) -SC" CONDOTIERUL " SRL . aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. inainte de data stabilita pentru vanzare.024 Cota T. an fabricatie 2007 seria 603046 Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) Cota T. cu modificarile si completarile ulterioare.07. 16 iulie 2010 Magazin MINISTERUL FINAN}ELOR PUBLICE Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal` Direc]ia General` a Finan]elor Publice a Jude]ului Timi[ Administra]ia Finan]elor Publice a Municipiului Lugoj Rena[terea b`n`]ean` 15 Penelope Cruz [i Javier Bardem s-au c`s`torit în Bahamas Nr. an fabric.672 5. f) ai art.168 2. 92/2003 privind Codul de pocedura fiscala.A. considerând-o "o veritabil` bijuterie a cartierului". dosar de executare nr. 0256354824.Al. gard. Licitatia 2 Denumirea bunului imobil . cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str. cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita.000 de lire sterline.6 milioane de dolari. deschis la Trezoreria Lugoj. vila are patru dormitoare. potrivit presei mondene interna]ionale. descriere sumara: Motocicleta JAWA 350 . cu modificarile ulterioare . o mare intimitate [i izolare". anexa corp b .1 . 1803 . în partea de vest a metropolei Los Angeles. jud. presa american` nu a aflat deocamdat` data exact` la care a avut loc ceremonia. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte . de casa Bonhams. se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile si imobile . republicata. nr. an fabricatie 2001 TM-18-JON Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 1.(1).130 717 2. sub forma de garantie bancara. au o rela]ie din 2007. realizat` în 1895 [i estimat` la un pre] cuprins între 500. într-o manier` neobi[nuit`. Ivy Eckbo. . se afl` în cartierul de lux Brentwood. lit. alin. Licitatia 1 Denumirea bunului mobil . Potrivit Los Angeles Times. nr.000 24% Conform art. la locul fixat in acest scop. Eivind Eckbo (1873 .3 ap.620 314 572 172 334 172 572 362 172 286 143 286 114 429 143 685 381 214 214 467 95 2. . mama lui Iisus.G. ofertantii pot constitui si garantii.Al Astalas nr. 2815 . Marilyn Monroe a achizi]ionat aceast` proprietate cu pu]in timp înainte de a muri.F. d din O.794 1. P-ta I.V. \nregistrare / data : 34566 / 14. Penelope Cruz a purtat o rochie creat` de designerul John Galliano. Licitatia 3 Denumirea bunului mobil. descriere sumara Cizme dama piele -1buc Cizme dama piele -10 buc Cizme dama piele -2 buc Cizme dama piele -3 buc Ghete piele -1 buc Cizme imitatie piele -5 buc Semighete imitatie piele -3 buc Ghete femei piele -4 buc Cizme dama velur -4 buc Ghete imitatie piele –2 buc Cizme de velur -3 buc Pantofi dama imitatie -3 buc Pantofi dama piele -3 buc Pantofi dama piele -2 buc Geci iarna barbati -3 buc Geci iarna femei -2 buc Geci iarna barbati -4 buc Geci iarna femei -2 buc Jacheta femei simpla -1buc Costum femei iarna -1buc Pulover barbati -7 buc Pulover dama -2 buc Manechine dama si barbati -3 buc Pulturi aluminiu +oglinda -3 buc Suporti inox pentru haine -6 buc Suport orizontal inox haine -1 buc Semimanechine barbati si femei -11 buc Cos inox pe roti -1 buc Suport plastic manechine -8 buc Mobilier lemn+ dulap -1 buc Umerase-100 buc Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 238 1. inreg. 0256351673 Fax 0256352746 *)cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vinzarea bunurilor imobile este 19 % neimpozabil . 24% 24% 24% 24% Vila în care a murit Marilyn Monroe. descriere sumara: Autoutilitara Iveco Eurocargo . republicata. teren evidentiate in CF 400001/Darova top. Litografia face parte dintr-o serie de cinci opere omonime ce prezint`. construit` în stil spaniol. republicata. Tabloul a fost scos la vânzare de mo[tenitorii artistului britanic Frank Avray Wilson. dosar de executare nr.1579 .V.5 /D / ap. scoas` la vânzare Re[edin]a din Los Angeles a actri]ei americane Marilyn Monroe. Pân` la momentul public`rii acestor informa]ii. Re[edin]a. "Madonna" vândut` mar]i de casa Bonhams a apar]inut unui avocat [i filantrop norvegian. în care artista a fost descoperit` decedat` pe 5 august 1962 la vârsta de 36 de ani.304. dosar de executare nr. în 2007. (2) lit. Penelope Cruz. 2882 .44 / 2004 . 141 alin.001 1. Ceremonia. cu sediul de afaceri decalarat in Dragomiresti nr. a fost organizat` la re[edin]a din Bahamas a unui prieten al cuplului. an fabricatie 2001 TM-20 . cu modificarile ulterioare . Zorilor nr. cea mai cunoscut` dintre lucr`ri fiind furat` împreun` cu un exemplar din celebrul "}ip`t". a avut în trecut o rela]ie cu Tom Cruise.V. b )din Legea 571 /2003 privind Codul Fiscal . nu este obligatorie audierea contribuabilului. an fabricatie 1995 TM-34-KAR Autoutilitara N3 STEYR .5 milioane de euro.385 1.009 9. (M. invitam pe toti care pretind vreun drept asupra bunurilor.0256 352746 int.922 716 1. copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Informatii suplimentare cu privire la bununul imobil sau mobil se pot obtine consultand raportul de evaluare la sediul Administratiei Finantelor Publice Lugoj. (i).162 .5 bl. figura Mariei. 18. .718 1.7 cod de identificare fiscala 14695692 .A. in conformitate cu prevederile art. (3) lit.5 milioane de euro Litografia "Madonna". 141 alin.(2). alin.2010 ora 11. 9. descriere sumara Casa de locuit . Timis. doi ani mai târziu.375 1.078 1. pana in ziua precedenta termenului de vanzare : ofertele de cumparare.G. care a intrat în posesia lui dup` c`s`toria cu fiica adoptiv` a filantropului norvegian. în circumstan]e r`mase misterioase.A. TM-29-KAR Autoturism vW POLO .. 92/2003.43 cod de identificare fiscala 2486919. (M. Cei doi actori. reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei.143 633 1. (2) lit. Construit` în 1929 pe un teren de peste 2.2010 Nr. cu sediul social declarat in Lugoj str. Potrivit dispozitiilor art. ambii afla]i la prima c`s`torie. la sediul Administratiei Finantelor Publice LUGOJ str.000 de metri p`tra]i. nr. din Muzeul Munch din Oslo. anexa corp A . cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str. a fost achizi]ionat` de un colec]ionar "Vampyr II" a fost achizi]ionat` pentru suma de 1. cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str. aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% american pentru suma de 1. lit. f) ai art.) -SC" IVAN HAIDUCUL " SRL . 3 . 20 decembrie 1989 nr. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal . dosar de executare nr. ambii laurea]i cu Oscar. pentru suma de 75.

ora României). w LONDRA (Reuter) Poli]ia Internetului din Beijing a ordonat companiilor furnizoare de servicii de tip Twitter s` amplifice monitorizarea [i s` desfiin]eze site-urile care con]in cuvinte sau expresii "sensibile" din punct de vedere politic. Celelalte nou` persoane r`nite miercuri sunt spanioli. redactor-[ef adjunct [i secretar general de redac]ie – IOAN CRI{AN. "M` trata]i ca pe un infractor.16 Rena[terea b`n`]ean` Mapamond cornul. Bd Revolu]iei 1989 nr. în condi]iile în care temperaturile exterioare sunt foarte ridicate.au fost re]inute ieri. subliniind c` Deutsche Bahn a neglijat între]inerea trenurilor. 16 iulie 2010 Distrac]ie cu zeci de r`ni]i la festivalul de la Pamplona Cele opt curse cu tauri ("encierros") elibera]i pe str`zi la edi]ia din 2010 a festivalului de San Fermin de la Pamplona. Publica]ia Bild a intrat în posesia unui document intern trimis de conducerea Deutsche Bahn mecanicilor de tren. în vârst` de 24 de ani. [i Canton (sud). un incident atribuit Phenianului. un canadian. patru suferind lovituri de corn.C. 0256/495317. Acest ultim "encierro" a fost prezentat de speciali[ti ca "periculos" [i relativ lung. Masaje române[ti pe plaje italiene Autorit`]ile italiene au re]inut un român în vârst` de 52 de ani care. relateaz` presa german` dup` ce defectarea sistemelor de climatizare a declan[at o serie de polemici. a anun]at guvernul regional din Navara (nordul Spaniei). dar mai "u[or". TIMI{OARA. în timp ce le oferea turi[tilor servicii de masaj [i m`surarea tensiunii arteriale. Pre]ul perceput de ISSN 1221-4051 român era de zece euro pentru masaj. s`rb`toarea a fost îndoliat` de decesul unui tân`r spaniol. capitala provinciei Xinjiang (nord-vestul Chinei). cel mai adesea u[oare. Pagin` realizat` pe baza informa]iilor furnizate de agen]ia de pres` Mediafax ei. Defec]iunile la sistemele de climatizare din trenuri s-au multiplicat în ultimele zile în Germania. publicitate tel. FED Print S. tel. Timi[oara. în urma taifunului Conson care s-a ab`tut mar]i seara asupra Insulei Luzon. Pân` acum. între care patru britanici. www.Patru persoane apropiate mo[tenitoarei L'Oreal. Un encierro începe diminea]a. la 7 iulie. Românul în vârst` de 52 de ani era dotat cu pat medical profesional. unul la bra]. dat fiind c` avea [i echipamentele asupra sa. aflat` în centrul unui scandal politicofinanciar . Redactor-[ef – OCTAVIAN RO{A. pân` la urm` a fost prins de agen]ii de poli]ie.A. în vârst` de 23 de ani. a suferit dou` lovituri puternice de corn. El a fost r`nit în prima zi a curselor. diverse creme pentru masaj (unele preparate cu alge provenind de la Marea Moart`) [i un aparat pentru m`surarea tensiunii. turi[tilor de pe plajele din Rimini. CIPRIAN BRINDESCU sec]ii: (actualit`]i-investiga]ii investiga]ii). TIMI{OARA: VARTIADE {TEFAN. Unul dintre Pe scurt w ATENA (Reuter) . iar dou` dintre acestea se aflau în stare grav`. Tel. iar documentul confirm` ipoteza. Doi dintre cei [ase tauri s-au ar`tat deosebit de activi [i periculo[i pentru mul]imea alerg`torilor. w PARIS (Reuter) . Potrivit Serviciului pentru Situa]ii Excep]ionale. a anun]at o surs` din cadrul anchetei. a dat asigur`ri pre[edintele rus. iar tân`ra client` a fost luat` la sec]ia de poli]ie pentru audiere. "Când cumperi o ma[in` [i o folose[ti permanent zece ani. la un an de la aceast` crim`.renasterea. fiind dotat cu un pat mobil. Ceilal]i r`ni]i au primit lovituri de corn. central` 0256/490145. la Marea Adriatic` (în apropiere de Rimini. doi irlandezi [i un american.A. Românul a încercat s` fug`. Dmitri Medvedev./fax 0255/210116. a declarat un purt`tor de cuvânt al companiei Siemens. au suferit fracturi ale membrelor. b`n`]ean`" \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit. a anun]at guvernul regional. în timpul c`rora mul]imea de oameni îmbr`ca]i în alb [i ro[u. Ziarul regional Hannoversche Allgemeine red` con]inutul unei scrisori a pre[edintelui Agen]iei C`ilor Ferate adresat` companiei publice Deutsche Bahn. În timpul celor opt "encierros" ale edi]iei din acest an. În aceast` scrisoare. În timpul ultimei curse. {efi sec]ii: MARCEL S~MÅN}~ (social-economic). din Melbourne.între care fotograful François-Marie Banier [i administratorul averii acesteia. Pia]a 1 Decembrie 1918 nr.Un avion care avea la bord peste 100 de persoane [i care asigura o leg`tur` între Urumqi. la ora local` 8 (9. w WASHINGTON (Reuter) . cyan magenta yellow black . Deutsche Bahn comunicase c` defec]iunile sistemelor de climatizare sunt incidente izolate. ulterior a evoluat în mod pozitiv.C. A fost re]inut pentru practicarea neautorizat` a unei profesii [i pentru ocuparea abuziv` a plajei. pe str`zile din centrul istoric al capitalei navarei. în mod neautorizat. de 846 de metri. s-au soldat cu 37 de r`ni]i. potrivit datelor furnizate de autorit`]ile din Navara. starea acestuia de s`n`tate fiind considerat` "grav`". pe urmele scriitorului american Ernest Hemingway. B`rbatul a fost surprins de poli]ie pe plaja Rivabella.1. situat` în sud-vestul Greciei. 8. alearg` în fa]a animalelor. au anun]at autorit`]ile. cea mai sever` ran` a fost suferit` de un australian. w MANILA (Reuter) Dou`zeci de persoane au murit. secretariat: 0256/497176. un australian. vineri. le-a spus românul poli]i[tilor italieni. Alerg`torii încearc` s` r`mân` cât mai aproape de animale. nordest). w BEIJING (Reuter) . sau contuzii multiple. Al]i doi spanioli au fost lovi]i cu Trenurile germane de mare vitez` nu suport` canicula Trenurile de mare vitez` din Germania nu sunt proiectate s` suporte temperaturi mai mari de 32 de grade Celsius. "în viitorul apropiat". E-mail: renasterea@renasterea. una la nivelul toracelui. nivelul râului Nistru a sc`zut cu zece centimetri. participan]ii alergând pe o distan]` marcat`. în vârst` de 18 ani. 0256/490146. 0256/490145. Biroul Romån de Audit al Tirajelor a eliberat Certificatul de Audit 0256/4 0256/490370. w CHI{IN~U (Reuter) Nivelul râului Nistru este în sc`dere. "TIM-PRESS" S. RE{I}A. Printre r`ni]i se afl` [i 11 str`ini. [i un neozeelandez.Un incendiu de vegeta]ie a izbucnit pe insula Zakynthos. Gerald Hörster î[i exprim` indignarea în leg`tur` cu r`spunsul oferit de companie privind defectarea sistemelor de climatizare. Constructorul german de trenuri Siemens respinge orice responsabilitate în acest caz. unii venind s` î[i testeze "curajul". e-mail: pentru ziarul "Rena[terea publicitate@renasterea.Anchetatorii ru[i au stabilit identitatea celui care a uciso pe militanta pentru drepturile omului Natalia Estemirova. pe litoralul M`rii Adriatice. Festivalul de la Pamplona atrage anual mii de turi[ti str`ini. dar. 0256/490146. care se afl` întro stare considerat` "grav`". care în unele cazuri a fost apreciat` ca "grav`". exerci]ii militare comune în Marea Galben`. SILVIU FLORESCU (actualit`]i-investiga]ii). CONSTANTIN ALEXANDRESCU RO{A.ro.ro. în urma unei lovituri cu cornul în regiunea inghinal`. în contextul tensiunilor cu Coreea de Nord dup` scufundarea unei nave sud-coreene. cea mai important` din arhipelagul filipinez. Aproximativ zece persoane au fost r`nite în aceste curse de tauri care se desf`[oar` pe str`zile pavate din centrul vechi al Pamplonei. secretari secretari de redac]ie – GHEORGHE TELBISZ. miercuri. La edi]ia din 1911 au fost ucise 15 persoane. în special anglo-saxoni. Poli]ia l-a surprins în flagrant în timp ce îi f`cea un masaj unei turiste în vârst` de 17 ani. le f`cea masaje [i le lua tensiunea./fax 0256/495317. Tipar: S.Statele Unite [i Coreea de Sud prev`d. traumatisme. în vârst` de 26 de ani. Se pare c` Deutsche Bahn recunoa[te c` peste temperaturi de 32 de grade Celsius. Liliane Bettencourt. f`r` a putea dezv`lui identitatea acestuia.ro. un neozeelandez [i un israelian. Anul trecut. iar cel`lalt la nivelul axilei. Patrice de Maistre. . ca pe un traficant. anun]` Serviciul pentru Situa]ii Excep]ionale din Republica Moldova. a aterizat de urgen]` dup` o fals` alert` cu bomb`. iar alte 60 au fost date disp`rute. prezentând o tripl` fractur` la nivelul vertebrelor lombare. care a suferit o ran` u[oar` la încheietura mâinii. difuzare 0256/498524. Nu am f`cut nimic r`u". w EKATERINBURG (Reuter) . iar cealalt` la nivelul coapsei. iar starea lor de s`n`tate. iar doar în cursul zilei de miercuri românul avusese deja 20 de clien]i. iar tendin]a de sc`dere pare s` se men]in`. fax 0256/490370. nu trebuie s` te mire dac` apar probleme". au fost r`nite 11 persoane. care a primit o lovitur` de corn la nivelul gâtului. adesea compact`. Opiniile exprimate \n articolele publicate apar]in \n exclusivitate autorilor! DIRECTORII S. riscând s` cad` sau s` fie lua]i în coane. în vârst` de 27 de ani. Între acestea se afl` un britanic. Accesul popula]iei pe plaja de la Vadul lui Vod` este în continuare interzis. func]ionarea sistemului de aer condi]ionat nu mai este garantat`. informeaz` site-ul publica]iei Il Resto del Carlino.