Director onorific prof. dr.

Josif Constantin Dr`gan
Nr. 6238 - vineri, 16 iulie 2010 - 16 pagini+programe TV+supliment cu anun]uri gratuite - 1,5 lei

Venitul minim garantat, în pericol
Recent, deputatul Silviu Prigoan` a anun]at c` va promova o ini]iativ` legislativ` prin care va fi abrogat` Legea 416 din 2001 privind venitul minim garantat. Deputatul PD-L Valeriu Tab`r` a anun]at ieri c` va sus]ine aceast` propunere, pentru c`, la ora ac-

Serviciile de urgen]` fenteaz` reformele din s`n`tate

Titlurile zilei

Pagina 4
Anchet` la Casa Austria Timi[oara

Pagina 5
tual`, "se stimuleaz` nemunca". "Merge]i la sat [i c`uta]i un om care s` v` taie iarba din fa]a casei, cu o sut` de lei pe zi [i ve]i vedea c` nu vine nimeni. De altfel, conceptul de stat social european se regânde[te, la ora actual`, cam peste tot. Voi sus]ine aceast` idee pentru c` sunt convins c` trebuie m`suri radicale", a declarat deputatul. Conform legisla]iei actuale, nivelul lunar al venitului minim garantat este cuprins între 196 de lei pentru familiile de dou` persoane [i 402 lei pentru familiile de cinci persoane, pentru persoanele singure suma fiind de 108 lei. (D.D.)
Guvernul a renun]at la subprefectul Andrei Orban

Cei care nu au bani de dat la medic se pot prezenta la serviciile de urgen]` ale spitalelor, a asigurat, ieri, la Timi[oara, secretarul de stat în Ministerul S`n`t`]ii, Raed Arafat. Mai mult, cei care nu au reu[it s`-[i fac` programare la medic pot veni la unitatea de primiri urgen]e. M`surile de criz` [i cele de restructurare a sistemului sanitar nu afecteaz` medicina de urgen]`,

u[a acestor servicii asigurând o porti]` pentru restric]iile impuse deja, dar [i pentru cele ce urmeaz`. "Tr`im într-o perioad` în care medicina devine controlat`. Medicii de familie închid cabinetele la ora 17, în ambulatoriu ]i se cere s` fi fost consultat înainte, dar unit`]ile de primiri urgen]e sunt deschise tuturor 24 de ore. Continuare \n pagina 2

Pagina 6
Patru ani de închisoare pentru Adrian Cocoan`

www.renasterea.ro
CURSUL VALUTAR

Abona]i-v` la Rena[terea b`n`]ean`!

Primele emo]ii europene

Avantaje:

! 50

% %

reducere fa]` de pre]ul de vånzare cu bucata

4,2594 lei 3,3306 lei 129,7525 lei/gram
VREMEA, MÂINE
Timi[oara 20/38 Arad 

fa]` de vånzarea cu bucata economisi]i, lunar, 24 lei (16 numere de ziar); lunar pute]i cå[tiga 4 televizoare color lunar, [i 10 premii a cåte 100 lei.

4 10
x

televizor Eurocolor
x 100 lei

21/39

Pre]ul abonamentului pentru luna august 2010 este 15 lei, plus taxa po[tal`. Abonamentele se pot face pån` miercuri, 28 iulie, la oficii [i la factorii po[tali, [i pån` såmb`t`, 31 iulie, la chio[curile din Timi[oara ale Timpress [i Rodipet (actuala Ithaka Press). Se pot contracta abonamente [i prin distribuitorii Timpress [i Rodipet.

Poli Timi[oara î[i afl` ast`zi adversarul din turul trei preliminar al Europa League. Tragerea la sor]i va începe la ora 14,30 [i va avea loc la Nyon (Elve]ia). Gruparea b`n`]ean` este cap de serie, iar printre posibilii adversari sunt FC Lucerna (Elve]ia), FC Nordsjaellan (Dane-

marca), Viktoria Plzen (Cehia), Hajduk Split (Croa]ia) [i Inter Turku (Finlanda). Meciurile se vor disputa în 29 iulie [i 5 august. În edi]ia trecut` a competi]iei, alb-viole]ii s-au calificat în faza grupelor, dup` ce în preliminariile Ligii Campionilor au eliminat pe {ahtior Done]k. (D.P.)

Lugoj

20/37 Re[i]a

21/38

cyan

magenta

yellow

black

pu[i cu burta pe carte Fondatorul Serviciului Mobil de Urgen]`. veriga care salveaz` vie]i". Anglia. Timi[oara.r. a declarat prof. care este. cultural [i sportiv. [ase nop]i. (L. spectacolul "Rosencrantz [i Guildenstern sunt mor]i" de Tom Stoppard. dup` un consult [i un minimum de analize îl va trimite la medicul de familie. la Complexul "Iulius Mall" . consulta]ii dermatologice [i alte mici interven]ii chirurgicale pe baza biletului de trimitere (c`tre chirurgie plastic` sau dermatologie) de la medicul de familie. care a debutat la începutul s`pt`mânii trecute. de la ora 20. (L.500 de forin]i pentru doi adul]i [i doi copii. Preciz`m c` termenullimit` de ridicare a premiului este de 30 de zile de la data extragerii. englez`. petrecute în prima jum`tate a secolului XX. particip`ri de referin]` din România. corec]ie cicatrici postchirurgicale. Pentru a participa la concurs.mail: info@ hoforrashotel. demipensiune.hu. lucrurile care îi vor speria cel mai mult vor fi urgen]ele". relaxare total` ¢ Te abonezi [i te tratezi! Nu mai pu]in de zece cupluri vor avea ocazia de a petrece trei zile (cazare. El va intra în posesia volumelor "A[teptarea" de Rui Zink [i. Montarea timi[orean`. un adev`rat izvor de s`n`tate. la Timi[oara [i sus]ine c` preg`tirea viitorilor doctori în medicina de urgen]` este esen]ial`: "Studen]ii nu [tiu s` defibrileze un bolnav. Tiberiu Bratu Gyula. Examenul se ia din a doua a treia încercare". ci [i sud-est [i central-europene. Str.) la urgen]` pentru c` nu dorim s` limit`m accesul celor s`raci. Ungaria. în lan]ul preven]ie . 6 10 % reducere Primul spital privat din Timi[oara la standard european Speciali[ti de marc` din Romånia [i Europa ]ilor din anii terminali de la Universitatea de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara. o intrare gratis la [trand [i jacuzzi) . mas` [i acces la piscin`) \n sta]iunea Buzia[. adeverin]` CAS [i carte de identitate. a declarat Raed Arafat. Reanimare [i Descarcerare (SMURD). C`r]ile sunt oferite cu sprijinul Libr`riei "Humanitas – Emil Cioran" din strada F. cyan magenta yellow black ¢ 5 b la sfår[it de s`pt`mân` (trei zile [i dou` nop]i. web: hoforrashotel.) Informa]ii [i program`ri se pot face la tel. pe baza c`r]ii de identitate. dermatoscopie. din Timi[oara. iar în carier`. 16 iulie 2010 Serviciile de urgen]` fenteaz`… "Parte de carte" 2 Rena[terea b`n`]ean` Urmare din pagina 1 Nu vom introduce coplat` (care va deveni opera]ional` din prima zi a anului viitor. Nu ar fi corect s` percepem coplat` de la cei care nu reprezint` urgen]e pentru c` cine decide dac` sunt sau nu cazuri grave? Medicina de urgen]` nu poate s` trieze urgen]ele dup` metode subiective. din domeniile [tiin]ific. nu [tiu s` ac]ioneze în urgen]`. .463-740. cercet`tor [tiin]ific la Filiala Timi[oara a Academiei Române. iar cå[tig`torii vor fi anun]a]i \n edi]ia din 13 august. E adev`rat c` unii pacien]i abuzeaz`. Îl a[tept`m pe câ[tig`tor la secretariatul redac]iei. 1. a fost distins` anul trecut cu Premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol al anului 2009. chirurgie estetic` chirurgie general` NOU! estetic` dentar` neurochirurgie ortopedie terapie laser tel. în [ase limbi de circula]ie european`: român`. Franyo Zoltan (fost` Smetana) nr. Volumul a ap`rut sub egida editurilor "Banatul" [i "ArtPress ".600 de forin]i pentru doi adul]i [i un copil [i 69. cititorii trebuie s` trimit` la redac]ie. maghiar` [i sârb`.) BROL MEDICAL CENTER TIMI{OARA. de la ora 13. Tragerea la sor]i va avea loc \n data de 12 august. Zsótér Sándor sau Andrei {erban. iar medicul de la urgen]` decide dac` se impune tratament imediat ori internare în spital sau dac`.17. cu demipensiune .600 forin]i pentru o persoan` b [apte zile. Când pleac` de la facultate e prea târziu s` mai înve]e. "{i atunci ne-au terminat" de Joshua Ferris. potrivit ultimelor declara]ii ale oficialilor din s`n`tate .37. 0256 221009 0722 356238 Lansare editorial` Cunoscutul medievist timi[orean Ioan Ha]egan. Mercy nr. bolnavii vor înv`]a simptomele de pe internet [i vor veni to]i cu ele pentru a intra în sistemul de urgen]`. Festivalul de la Gyula a atras. spune Raed Arafat. pacientul s` fie trimis în ambulatoriu sau la medicul de familie". Apartamentele dispun de buc`t`rie. tehnic. (L. Pentru informa]ii [i rezerv`ri: telefon: 36-66/463-722. francez`. Sistemul de urgen]` trebuie adaptat fluxului pacien]ilor [i nu invers. Michael Pennington. Acesta este cel de-al doilea volum din seria de patru care poart` semn`tura istoricului Ioan Ha]egan [i include nu doar premiere române[ti.zona Sarra Blu. Dac` s-ar hot`rî ca doar cazurile grave s` fie primite la serviciile de urgen]`. 0722 356238! Colectiv coordonat de prof. rectorul Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara. e.N. Bea von Malchus. Va fi o concuren]` în detrimentul celor cu adev`rat bolnavi. doar circa jum`tate dintre participan]i iau not` de trecere. dr. care a predat atât în str`in`tate (chiar [i în Noua Zeeland`). german`.N. Germania. realizat` în regia lui Victor Ioan Frunz`.200 forin]i pentru o persoan` b apartamente de vacan]` pentru familii. o dat` la dou` s`pt`mâni. colectivul Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" din Timi[oara va sus]ine. DANA ISTRAT Viitorii medici. strada Lidia nr. Raed Arafat. \ntr-un plic. cât [i în ]ar`. între orele 11-16. dar este în interesul bolnavului ca acesta s` fie v`zut de doctor. volumul "Premiere [i priorit`]i timi[orene între 1900 . La prima prezentare. examenul final la aceast` disciplin` fiind greu de trecut. "La medicina de urgen]` exist` cele mai mari rate de nepromovare la examen. taloanele din zilele de mar]i [i vineri (perioada 2 iulie . în acest an. Ridicarea premiului se face personal.) Actori timi[oreni pe scena Festivalului de la Gyula Prezent la cea de-a VI-a edi]ie a Festivalului Interna]ional "Shakespeare" de la Gyula. respectiv. dr. GRATUIT f`r` coplat`. În sistem putem crea ni[te mecanisme.N. 62. Statele Unite ale Americii [i chiar din Zimbabwe.n. va preda medicin` de urgen]` studen- Brol Medical Center ofer` servicii de excizie a forma]iunilor tumorale cutanate. {tefan I.hu.Actualitate vineri. iar dup` excluderea problemelor vitale. [apte zile. doar cazare. mâine.1946". la Târgu-Mure[ [i ClujNapoca. pe scena Castelului Gyula. "Avem nevoie s` reformeze medicina de urgen]`. Câ[tig`torul ultimei extrageri a talonului pentru concursul "Parte de carte" este Nicolae Teicu. pe lista invita]ilor de onoare figurând nume mari precum Peter Brook. Senatul Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara i-a conferit ieri secretarului de stat în ministerul s`n`t`]ii diploma de excelen]` pentru activitatea depus` în domeniul sanitar [i titlul de profesor invitat.30.57. [ase nop]i .6 august) \mpreun` cu copii ale chitan]elor de abonament pe lunile iulie [i august. Dr`gulescu.tratament. î[i va lansa ast`zi. de luni pân` vineri. Raed Arafat ar dori s` vin` pentru sus]inerea cursului.

220. Unul dintre principiile Eureko Pensii este transparen]a.sediu central: Timi[oara. constand in teren intravilan cu casa si garaj in suprafata de 784 mp. 3.RO Anun]uri licita]ii Intesa Sanpaolo Bank B. dac` nu ne sim]im capabili. Trebuie s` producem ca s` mânc`m. casa fiind compusa din 3 camere. trebuie s` î]i creezi din timp un plan de economisire pentru aceast` etap` a vie]ii tale. Eureko BV a lansat în România. au spus protestatarii. asta-i mu[chi. 221.vineri. (1508) . "Ne lua]i de pro[ti. conform normelor europene actuale din domeniu. ANGAJEAZ~ v Ingineri mecanici: Cerinte: domiciuliu in Timisoara sau imprejurimi. v Femeie de serviciu : Cerinte: studii generale. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. Cipalser ofer` garan]ie. De aceea a fost creat sistemul pensiilor administrate privat. 0721 211. care respect` cele mai înalte standarde din domeniu. Liviu Rebreanu nr.000 de români.) O afacere "tare ca piatra" Cribluri sp`late doar de la Cipalser Firma Cipalser realizeaz` orice tip de construc]ii civile noi. într-un flux tehnologic optimizat. Participan]ii la fondurile de pensii Eureko au acces permanent la contul lor individual prin intermediul Portalului Web accesând https://portal. vinde la licitatie publica imobilul situat in Sagu. investi]i profitabil de c`tre administrator. Tel: 0256 490240 fax: 0256 292891. planurile pe termen lung sunt cele care î]i pot oferi echilibru [i. de ce nu. Data licitatiei este 19 iulie 2010.ro. e-mail: luminita.C. cunoscut [i sub numele de pilonul 2. coridor. Radu Berceanu.ro.A. Noi. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. 0-257-308. companie aflat` în top 5 administratori ai pie]ei de pensii române[ti.949 E-MAIL: AUTOTIM. încredere.C. OFERIM SALARII ATRACTIVE. Pentru concasarea bazaltului brut. b`i. care s-au recomandat drept poli]i[ti comunitari din sectorul 1 [i func]ionari concedia]i din prim`riile sectoarelor 1 [i 2. Profitul anun]at de grup este o realizare important` având în vedere faptul c` acest rezultat a fost ob]inut f`r` niciun ajutor din partea Guvernului Olandez. degeaba vre]i privilegii [i pensii de lux. lucr`ri de reabilitare a drumurilor existente precum [i îndiguiri [i reabilit`ri de maluri.PERSONAL@ATLASSIB. 9.C.A. nr. v Soferi transport international de persoane : Cerinte: posesor permis de cond cat D. Apropierea carierei via]a. na]ionale [i multina]ionale.gaman@intesasanpaolo.cipalser. v Vopsitor auto : Cerinte: studii medii de specialitate. În ultimii ani a devenit din ce în ce mai clar faptul c` sistemul public de pensii nu poate asigura viitorul pensionarilor de ast`zi [i. + TVA. spunându-i c` sunt luate de "pro[ti [i cobai" prin t`ierea salariilor [i c` de când a preluat mandatul de primministru nu au v`zut nimic bun realizat. Misiunea companiei este de a oferi clien]ilor s`i protec]ie. LIVR~RI NON STOP! CIPALSER. Eureko Pensii este membr` a grupului Eureko BV. jud. Eureko Pensii este unul dintre cei mai activi juc`tori de pe pia]a pensiilor private din România. 88. nr. "Ne spune]i s` mergem la munc`. grup ce a anun]at recent un profit net de 1. experienta in domeniu. Informatii suplimentare . este capabil s` conceap` [i s` exese folosesc utilajele cele mai moderne.tel. camara de alimente. a mai mers circa 150 metri pe centur`. care a spus c` dac` premierul nu îi asigura fonduri pentru lucr`ri. la numai 38 de kilometri de Timi[oara. aflat în inspec]ie la centura de nord a Capitalei. str. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. eu am muncit la coas`.eureko. 29. nu de el. am f`cut o facultate. hai s` st`m de vorb`". la munc`. Arad. Pilonul 2 le ofer` românilor [ansa de a-[i cre[te veniturile la momentul retragerii din activitate prin contribu]ii lunare într-un fond de pensii administrat privat de un administrator de fonduri de pensii. asta-i solu]ia. 2. ca premier. – din Arad. Timi[oara. i-au spus protestatarii premierului. 25 cute în timp record lucr`ri de infrastructur` de transport: drumuri pietruite. O pensie administrat` privat î]i ofer` siguran]a unui venit stabil la momentul retragerii din activitate. unul dintre cele mai puternice grupuri financiare din Europa. cu atât viitoarea ta pensie va fi mai satisf`c`toare. solu]ia e munca. s` [ti]i c` dac` v-a pus primarul Chiliman s` striga]i aici. pe mine nu m` spera]i. Valoarea sumelor administrate de companie în numele participan]ilor s`i se ridic` la aproximativ 200 de milioane lei. 11. cuno[tin]ele dobândite [i utilajele performante folosite. dar unde. bazat pe calific`rile necesare.F.ro 40 34 5 8 21 17 i LOTO SPECIAL "6/49" i NOROC: 26 49 34 1 12 14 1 5 5 3 2 4 8 Exist` via]` dup` pensie Într-o lume aflat` în continu` schimbare. et. Pentru mai multe informa]ii despre pensiile private. te poti adresa agen]iei Eureko Timi[oara la numerele de telefon 0256 295 280 / 0726 342 379 sau la adresa Bd.921. ce administreaz` conturile individuale a aproximativ 350. transparen]` [i un parteneriat pe termen lung prin profesionalitatea serviciilor [i a produselor sale. 20A. iar sumele rezultate din aceste investi]ii sunt ad`ugate contului t`u de pensie. mobil: 0722 632 054 E-mail office@cipalser. a impus taxe [i nu a creat condi]ii pentru înfiin]area locurilor de munc`. Boc a replicat oferind exemple de proiecte de infrastructur` rutier` finalizate de guvern.397. El a vrut s` plece. INTESA 12. la munc`. Chiar dac` ast`zi nu po]i vizualiza momentul pension`rii.351 lei. de DN 6 face ca timpul de livrare c`tre orice punct din jude] [i din regiune s` fie foarte scurt. v Mecanic auto (motorist) : Cerinte: studii medii de specialitate. (M. ne d`m la o parte". Boc a încercat s` opreasc` huiduielile strigându-le "m`i fra]ilor. în 2007. La munc`. La acest moment a intervenit în discu]ie [i ministrul transporturilor. Pretul de incepere a licitatiei este 407. Cariera de bazalt Cipalser este situat` lâng` Lucare]. prin executor bancar. siguran]`. O s` plec`m s` muncim în str`in`tate". dar oamenii l-au oprit strigându-i c` nu au terminat ce aveau de spus.A. c` ne-au dat afar`? Chiar a[a tâmpi]i ne crede]i ? De când sunte]i prim-ministru. 16 iulie 2010 Actualitate Rena[terea b`n`]ean` 3 Emil Boc a fost huiduit pe centura Capitalei Premierul Emil Boc. dar oamenii i-au r`spuns c` poate investi]iile au fost încheiate de unii mini[tri. Banii transfera]i c`tre fondul de pensii sunt garanta]i [i. orele 12 la sediul B. el s-ar fi uitat "la stele". i-au repro[at premierului c` a t`iat salariile. nu am v`zut un lucru bun f`cut. pe cel al pensionarilor de mâine.9670 sau prin e-mail la pensii@eureko. baie. bd. TRANSPORT GRATUIT CU AUTOBUZELE SOCIET~}II INFORMA}II LA TEL. boxa. dar le-a spus în acela[i timp c` nu va opri procesul de reform` [i c` to]i trebuie s` munceasc` dac` vor bani. dar [i "leg`turile puterii cu infractori ca Bercea Mondialul". m`i oameni buni. Eroilor de la Tisa nr. Firma se mândre[te cu un portofoliu impresionant de lucr`ri realizate pentru companii de prestigiu. În iunie 2009 s-a încheiat prima fuziune de pe pia]a pensiilor din România prin fuziunea Fondului de Pilon II pe care îl administreaz` cu Fondul de Pensii Administrat Privat Bancpost. terasamente. v`d c` ave]i REZULTATELE EXTRAGERILOR DIN 15 IULIE 2010 i SUPER LOTO "5/40" i JOKER EXTRAGEREA I (1/20): 3 EXTRAGEREA A II-A (5/45): 43. Dup` aceste replici. le-a spus Boc oamenilor. nu la fluierat". Revolutiei. premierul s-a întors. mai mult. www. bucatarie. SANPAOLO ROMANIA S. 115. 0734 990. experienta min 2 ani in domeniul auto – reparatii motoare domiciliul in Timisoara sau imprejurimi motoare.A. Pentru toate acestea. de preferinta absolventi ai sectiilor de Autovehicule rutiere sau Ingineria Transporturilor v Sef coloana transport persoane: Cerinte: domiciuliu in Timisoara sau imprejurimi. Grupul de persoane. în niciun caz. AUTOTIM S. prin Portalul de Voce sau prin Contact Center-ul dedicat apelând 021. experienta in domeniu. experienta min 2 ani in domeniul auto. societatea Eureko Pensii..ro. (1097) S. Procesul de consolidare al companiei pe pia]a local` a continuat [i în 2010 prin finalizarea celei de-a doua fuziuni cu Fondul de Pensii Administrat Privat KD. Uite. "M`i b`ie]i. Timpul nu st` pe loc pentru nimeni [i cu cât începi acest plan mai devreme. dup` care s-a urcat în ma[in`. nu am stat s` fluier. experienta min 2 ani in domeniul auto. de cobai. S. a fost oprit de un grup de persoane care l-au huiduit [i i-au cerut demisia. Personalul firmei. v Electricieni auto : Cerinte: studii medii de specialitate.4 miliarde euro pentru 2009.ro. experienta min 1 an in domeniul transporturilor v Soferi transport persoane : Cerinte: posesor permis de cond cat D. INTESA SANPAOLO ROMANIA S. dar [i reabilitarea celor existente. spunând c` aceste proteste îl determin` s` continue procesul de reformare a statului.

Jud.Feri]i-v` de contraf`cute!!Produsul a fost testat de ISP produsele contraf`cute!! Ia[i . Nu avem nici o plângere din partea familiei. Acum urineaz` normal. Acum respira]ia este mai u[oar`.apelånd la reprezentan]a firmei.r. boala ischemic` cardiac`. conform formulei speciale. Lenau nr. (1524) ajutor. Suplimentul alimentar "Promiod"regleaz` func]ia glandei tiroide.). glaucom.) sunt posibile infec]ii la nivelul tractului respirator. tromboflebit`. am for]`. dar [i \mpotriva: exemei.40 Lugoj de la 11:00 la 12:00 Casa de Cultura a Sindicatelor str. jud.Produsul ac]ioneaz` benefic \n st`ri posttraumatice.deoarece mierea din componen]a produsului nu con]ine zah`r [i. Pacientul era paralizat de la gât în jos [i trebuia pus pe aparate pentru a respira. când.) [i dovleac (Cucurbita pepo). are efect antiinflamator [i antitumoral. a fost externat. str.n. ulei de: c`tin` (Hippophae rhamnoides L. otitei. Suntem foarte bucuro[i c` am aflat despre acest produs minunat. lucru pe care l-am explicat familiei. tetraplegie (paralizie .400 de dasc`li au fost pu[i pe liber Austria Timi[oara Înc` 356 de profesori timi[eni risc` s` î[i piard` postul Moartea unui rugbist. s-au mic[orat venele de pe picioare. st`ri meteodependente.sc`zånd nivelul glicemiei din sânge.cât [i \n miopie. Alba Iulia. înainte oscila des. Ace[tia provin din mediul liceal [i sunt victimele nerealiz`rii planului de [colarizare aprobat pentru noul an [colar. L~CR~MIOARA URSA Informare SC Timcon SA. incluse \n acest supliment alimentar. inspector [colar general-adjunct Cornel Petroman. Potrivit medicilor. deci absen]a fondurilor pentru salarii.Modul de administrare-obligatoriu pe cale bucal` [i. Hunedoara Am foarte multe probleme de s`n`tate . DANA ISTRAT capita. Piata generalului Dragalina nr. "Tudor T`n`sescu". ne-a declarat Gheorghe Nodi]i Dup` ce peste 1. Am urmat produsul naturist "Promiod"[i s-au ameliorat durerile digestive. infec]ia fiindu-i letal`. pneumonii). osteohondroz`.net . 70 ani. m` mi[c mult mai u[or . tel. hepatit` cronic`. aveam sl`biciuni. insuficien]` respiratorie cu dependen]` de suport mecanic (imposibilitatea de a respira f`r` ajutorul aparatelor .Unul dintre obiectivele cu caracter prioritar ale activit`]ii companiei \l constituie elaborarea unor noi preparate. colite.07. "Apifito" este una dintre cele mai mari companii interna]ionale produc`toare de produse naturiste. arsuri stomacale. chiar [i \mpotriva patologiilor bronhopulmonare (bron[ite. etc.B. specializarea alt`dat` cerut` "mecanic auto" a r`mas cu (foto). sl`biciuni. V` mul]umesc din suflet!Recomand produsul tuturor.Poate fi procurat de la unicul distribuitor din România la momentul expozi]iei sau prin servicii po[tale. Totu[i. {epetiuc Vasile. 70 ani. pot s` merg mai mult timp. suplimentar 1 flacon Pretul unui flacon este de 60RON Pentru pensionari si invalizi este de 55RON Informatii la tel:0744805532 ORANGE 0368433505 RDS 0731233697 VODAFONE 0767304865 COSMOTE ORANGE. schema de personal din înv`]`mântul timi[ean ar putea fi diminuat` cu înc` 36 dasc`li.2010 Re[i]a de la 9:00 la 10:00 Casa de Cultura a Sindicatelor str. COSMOTE. Cara[ Severin Am urmat produsul naturist "Promiod" cu mare încredere [i nu am dat gre[ . eram nervoas` [i uneori pe parcursul zilei pierdeam cuno[tin]a . Datorit` ac]iunii directe asupra pere]ilor vasculari scade nivelul colesterolului [i diminueaz` riscul aterosclerozei. hernie de disc.V` urez baft` în munca pe care o depune]i! Vaman Eugenia. s-a îmbun`t`]it starea general` a s`n`t`]ii.filiala ce produce "Promiod" pentru toate ]`rile Uniunei Europene. în perioada în care acesta a fost conectat la aparatele de respira]ie artificial`. psoriazisului. 65 ani.apifito. Pe parcurs s-au ameliorat durerile la picioare. a tran[at problema: "Dac` vorbim de 20 de clase mai pu]in. m` deplasez mult mai u[or. 0256/214815. conjunctivit`. Colegiul "Regele Ferdinand" (fost Energetic).2010 Timi[oara de la 9:00 la 10:00. dezintoxic` ficatul. cedru (Juniperus virginiana L. pacientul a ajuns la Timi[oara cu politraumatism vertebromedular C4-C5 (leziuni la coloana vertebral` la nivelul gâtului."Promiodul" are o putere enorm`.2009. hipertensiune gr. care apareau în timpul mersului la 30-40 metri. accidentat grav.conform tehnologiilor speciale a \nv`]a]ilor ru[i din ora[ul Permi. Alexandru Gr`dinaru. 16 iulie 2010 Anchet` la Casa Dup` ce 1.A.V` mul]umesc pentru produs. la solicitarea familiei. 1-2. Hunedoara Am multe probleme de s`n`tate . elaborate de savan]ii ru[i. Am aflat despre produsul naturist "Promiod" [i am decis s`l folosesc. Alba M` deranjau durerile de picioare. Am folosit produsul naturist "Promiod" [i pot s` spun cu precizie . regleaz` flora intestinal` \n caz de disbacterioz`. Deasemenea. Pe parcursul administr`rii s-a reglat tensiunea arterial`. Produsul naturist "Promiod" este numai sub o singur` form`-gel.c` produsul este foarte eficient [i pl`cut la gust.Produsul naturist "Promiod" exist` numai sub form` de gel. solicit` de la A. radiculit`. prostatit`. "A fost un caz foarte complicat care. de la 13:00 la 14:00 [i de la 17:00 la 18:00 hotel "Central" str. îmi venea greu s` m` deplasez. precum [i liceele "Gerhardinum" [i. fax. surprinz`tor. aviz de gospod`rire a apelor pentru exploatare nisip [i pietri[ din perimetru Criciova C.n. iar ziua uneori se sc`pa.400 de cadre didactice au fost eliminate din sistem.07. este pu]in probabil ca 577 de locuri libere din înv`]`mântul teoretic [i tehnologic.06. respectiv. din diferite motive.A.S.2 O]elu Ro[u de la 15:00 la 16:00 Casa de Cultur` str. în meciul echipei sale cu CSM {tiin]a Baia Mare. pe pia]a României suntem cu produsul de baz` al companieiprodusul naturist "Promiod". pe data de 31 martie. dilatarea varicoas` a venelor. 1. Suplimentul alimentar "Promiod" \mbun`t`]e[te func]iile tractului gastrointestinal. Acum m` simt mult mai bine. distonie vegetovascular`. cear` de albine. uneori m` deranja inima.). m` sc`rpinam pîn` la sînge [i îmi f`ceam r`ni. plus înc` 53 din cel voca]ional s` î[i g`seasc` clien]ii.B. Înainte eram meteodependent` [i m` sim]eam foarte prost.alegere corect` pentru cei ce tind a fi s`n`to[i prin puterile naturii. etc.Sunt foarte mul]umit de produs [i-l recomand tuturor! Munteanu Teodora. pus` pe seama unui virus contractat în unitatea sanitar` Ministerul S`n`t`]ii ar putea solicita o anchet` la Spitalul Jude]ean Timi[oara dup` ce rudele unui pacient au reclamat în pres` c` decesul acestuia a fost cauzat de un virus contractat în unitatea sanitar`.ån regenerarea suturilor postoperatorii. stenocardia. inima m` în]eap` mai rar. De[i urmeaz` o a treia edi]ie. Am urmat produsul naturist "Promiod"în decurs de 2 luni. Urmez produsul din luna ianuarie [i pe parcursul administr`rii a disparut exema. nu au fost cuprin[i la primele repartiz`ri. Îl deranja prostata.O eficacitate deosebit` are suplimentul alimentar "Promiod" \n caz de migrene. CFR. candida]i din seriile anterioare [i repeten]ii. propolis. 24 de elevi. i-a repartizat pe cei 23 de copii care [i-au recompletat formularele. Am f`cut eforturi deosebite. De luni pina vineri intre orele 9:00 – 17:00 www.Utilizarea suplimentului alimentar "Promiod" ca profilaxie contribuie la ridicarea imunit`]ii \mpotriva infec]iilor respiratorii virale.V` mul]umesc foarte mult! Urmez produsul cu mare încredere. m` deplasam cu greutate.Se lucreaz` \n stråns` colaborare cu institu]iile de [tiin]` [i cercetare de elit`. Pacientul a fost internat la Casa Austria din ziua producerii accidentului pân` în 22 iunie. 22 Decembrie 1989 nr.4 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri. conform recomand`rilor [i pe parcurs s-au desumflat picioarele.care efectueaz` test`ri clinice [i preclinice ale preparatelor. RDS. Caransebe[. "Waldorf" . lipsa elevilor atrage minusuri. hepatite. dar peste o perioad` de timp reap`rea. Se [tie c` dup` 45 zile de la intuba]ie (conectarea la aparatele de respira]ie artificial` . Probabil [i Ministerul S`n`t`]ii ne va solicita s` analiz`m cazul". Libertatii nr. Folosind produsul naturist "Promiod"am sim]it o îmbun`t`]ire general` a st`rii de s`n`tate . Unit`]ile liceale cele mai afectate sunt Grupul {colar Auto. noaptea nu se mai scoal` la toalet`. afec]iuni de menisc [i a colului femural. Nicolae Balcescu nr. Având în vedere faptul c` finan]area este per înseamn` 36 de norme t`iate". mialgii. Fiecare din ace[ti componen]i au multiple efecte benefice asupra organismului. Acest lucru se întâmpl` oriunde în lume. la care pot participa [i elevii corigen]i.ro. haimoritei. pancreatite. mai ales la urcatul sc`rilor aveam nevoie de Data: 22. liceul din N`drag.r. reumatism.la voca]ional. absolven]i ai ciclului gimnazial. sinuzit` etc. A doua ac]iune de acest gen. Timi[oara De la 22 ani m` deranjeaz` exema. Poate fi utilizat \n profilaxii cardiovasculare.Este eficient [i \mpotriva diabetului zaharat. 0256/214809. am avut icter mecanic.Este un produs extraordinar! S`n`tate cu arom` de miere S`n`tate cu arom` de miere. A urmat produsul dat [i so]ul meu . urmând a fi tratat în continuare la o clinic` din Oradea.). vom ini]ia o anchet`.Suplimentul alimentar "Promiod" este produs de concernul din ora[ul Kiev. 1-3 Timi[oara. 121-122 amplasate \n comuna G`vojdia. nu ame]esc [i nu mai am st`ri de le[in. Actualmente. [i decedat în noaptea de miercuri spre joi.care deasemenea a ob]inut rezultate de îmbun`t`]ire a s`n`t`]ii. V` mul]umim! Oprescu Mihai. cât [i reproductiv: litiaz` urinar`. gut`. s-a îmbun`t`]it [i pofta de mîncare.Ukraina.).r. gastrit`. pu]ini pretenden]i. A. Tudor Vladimirescu nr. Baltarin Maria. dar [i \n domeniul ginecologic. 70 ani. accident vascular cerebelos.combina]ia cu uleiurile respective ac]ioneaz` benefic asupra pancreasului.1 Caransebe[ de la 13:00 la 14:00 Muzeul Judetean de Granita str. in apropierea castelului "Huniade" Cura pentru boli cronice include 3 flacoane Cura profilactica include 2 flacoane Pentru proceduri locale. Pop Teodor. hemoroizi. deseori f`ceam tratamente . urina des . ca: aritmia. fiind afectat` [i m`duva spin`rii n. O eficacitate deosebit` are "Promiod" cånd este \ntrebuin]at \mpotriva : sinuzitei.paralel-local. 6. m` deranjau dureri de constrîngere la nivelul inimii. managerul Spitalului Jude]ean Timi[oara [i medic la Casa Austria. se utilizeaz` \n profilaxia atât a patologiilor sistemului urinar. Timi[oara Aveam picioarele foarte umflate [i m` deranja un prurit accentuat la nivelul edemelor. 68 ani. deseori ame]eam. nu avea jet normal. unde."Promiod" a fost elaborat cu 8 ani \n urm` de savan]ii ru[i. VODAFONE. Ha]eg de la 17:00 la 18:00 Casa de Cultura str. desf`[urat` luni.n.2 Data: 23. dureri de stomac mai ales dup` mese. P`rin]ii rugbistului sus]in c`. "Promiod" . Coordonatorul compartimentului de management [i resurse. în urma a dou` valuri de masive reduceri. artroz`. dar combinate \mpreun`. am`r`ciune. Inspectorul [colar generaladjunct Ion Luican nu se arat` îns` prea îngrijorat.r. avea [anse de supravie]uire foarte mici. neurite. am for]` [i energie. a contractat un virus. Toate ingredientele sunt colectate \n mun]ii Ural [i anume: miere ce nu con]ine zah`r. pîn` la valorile de 200/120 mmHg [i aveam dispnee la efort [i în repaos. de 19 ani.ce include toate propriet`?ile posibile ale mierii [i componentelor ei. Dup` prima etap` a repartiz`rii computerizate. s-au regenerat r`nile. sugerând c` mai sunt persoane care vor veni la programele de studii cu frecven]` redus` sau f`r` frecven]`. care au fost pleca]i din localitate sau. astm. din cauza tuturor leziunilor [i deranjamentelor organice.Ac]iune de ne\nlocuit are suplimentul alimentar"Promiod"folosit \n caz de : artrit`. ulcer stomacal [i duodenal. mi-a trecut mînc`rimea. 74 ani. cistit`.Certificat de notificare AD-0131/11. Demetriade nr. Este vorba de cazul rugbistului echipei CSU Aurel Vlaicu Arad. nu au ocupat nici un loc. în intervalul 1-10 septembrie.În acest scop a fost creat departamentul de cercetare \n cadrul c`ruia \[i desf`[oar` activitatea speciali[ti din diferite domenii [tiin]ifice. m` simt mai energic. adenom de prostat`.

(D. Prin compararea datelor existente la ITM Timi[ cu cele de la Serviciul de permise [i înmatriculare a vehiculelor din cadrul Prefecturii Timi[.) n-am avut material moale pentru opera]ii".). Potrivit medicilor de la Clinica "Bega". în loc de patru. "Avem doar o circa 90 de paciente. Andrei Orban nici nu a apucat s` se familiarizeze bine cu atribu]iile ce-i reveneau. (1523) . c` guvernul Boc a hot`rât s` înjum`t`]easc` num`rul de asemenea înal]i func]ionari publici.r. au fost identifica]i 387 de beneficiari ai indemniza]iei pentru persoane cu deficien]e de vedere (care ar trebui s` se acorde pentru afec]iuni suficient de grave încât s` nu permit` urcarea la volan [i circula]ia pe drumurile publice).) {coala cu clasele I-VIII nr. DANA ISTRAT importante în ceea ce prive[te materialele sanitare. ini]iat` de un lan] farmaceutic. 25 Angajeaz` Cu norm` \ntreag` ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU Informa]ii la telefonul 0256/465120. Inpectoratul Teritorial de Munc` Timi[ i-a avut în aten]ie [i pe cei 2. se fac verific`ri pentru a se stabili dac` cei aproape 400 de timi[eni au dobândit deficien]a de vedere înainte sau dup` ob]inerea permiselor. Situa]ia personalului este grav`: o singur` asistent` medical` de terapie-intensiv` singur` asistent` de terapie-intensiv`. singurul subprefect de Timi[ r`mânând Zoltan Marossy. adic` la peste 90 de paturi". a completat Marius Craina.n. Dup`-masa avem o singur` asistent` [i o singur` infirmier` pe tot etajul. dona]ia va fi folosit` pentru reabilitarea s`lilor de na[tere [i a blocului operator. Începând de ieri. La ora actual`.n. renovate din dona]ii Clinica de Obstetric`-Ginecologie "Bega" a Spitalului Jude]ean Timi[oara beneficiaz` de o dona]ie de 33. Totul a pornit de la sesiz`rile unor vecini sau cunoscu]i care au constatat c` a[a-zi[ii nev`z`tori citesc. iar noi [i înainte ne-am confruntat cu deficit de personal. La patru s`li de opera]ie sunt doar dou` instrumentare [i dou` infirmiere". La Clinica "Bega" vor fi scoase la concurs trei posturi (dou` de asistent` medical` [i unul de îngrijitor cur`]enie). num`r insuficient pentru a acoperi deficitul.ce poate fi utilizat de cump`r`tori pentru a "închiria" c`rucioarele din supermarketuri . sum` strâns` în urma campaniei "Fii cu inima al`turi de copii". Criza de personal este [i mai acut` dup` ora 15. iar unii chiar conduc autoturisme. azi (ieri . 16 iulie 2010 Actualitate lucreaz` la patru s`li de opera]ie. în urma vânz`rii în farmacii a simbolului campaniei (un breloc de dimensiunile unei monede de 50 de bani pe care este inscrip]ionat` o inim` de copil .D. câte o instrumentar` [i o infirmier` trebuie s` fac` fa]` la dou` opera]ii simultane.000 de lei. nu avem pansamente.r. a precizat Marius Craina. Andrei Orban nu mai ocup` aceast` func]ie.care a fost comercializat la pre]ul de trei lei). "Este perioada concediilor.) Nev`z`tori cu permise de conducere auto În urma ac]iunii de verificare a dosarelor persoanelor încadrate în diferite grade de handicap. a explicat Craina. de la Clinica "Bega". De asemenea. când o asistent` [i o infirmier` care face [i munc` de femeie de serviciu asigur` asisten]a medical`.D. iar.februarie 2010. care posed` [i permis de conducere auto.vineri. "E ca [i cum ai muri de sete [i ai primi doar o pic`tur` de ap`". îngrijirea [i cur`]enia pentru Guvernul a renun]at la subprefectul Andrei Orban Dup` ce a depus jur`mântul la învestirea în func]ia de subprefect de Timi[ în data de 26 mai 2010. (D. "Nu avem fire de sutur` (a]` chirurgical` . Fondurile au fost strânse în perioada noiembrie 2009 .265 de timi[eni care beneficiaz` de indemniza]ii pentru deficien]e de vedere. în colaps La Clinica "Bega" nu mai exist` materiale pentru opera]ii Clinica de Obstetric`-Ginecologie "Bega" a spitalului Jude]ean Timi[oara se confrunt` în aceste zile cu un deficit mare de personal [i cu lipsuri S`lile de na[teri [i blocul operator. ne-a declarat medicul Marius Craina. Rena[terea b`n`]ean` 5 S`n`tatea.

În urm` cu câteva zile. circula]ia se deruleaz` pe varianta de serviciu. îns` n-au reu[it s` strâng` suficiente probe incriminatorii decât pentru cei 50.DN 57 Moldova Nou` . ani dup` gratii pentru omor din culp`. fapt datorat lucr`rilor de consolidare a dou` poduri. În localit`]ile Prigor. arestat în dosarul diplomelor false Gheorghe Stancu. procurorii s-au întors cu 180 de grade [i au decis s` îl lase pe tân`r în libertate.P. Tot pe DN 79A. la Jupa [i Doma[nea. circula]ia derulându-se pe variante de serviciu. Cocoan` a primit o sentin]` la care nu se a[tepta. Nicoleta Gum`. Prigor Globul Craiovei precum [i la Petnic drumul este îngreunat din Petnic.în municipiul Lugoj. Oamenii legii anchetau un caz de trafic de droguri. între Lugoj [i Fârliug se consolideaz` sistemul rutier. în zilele de sâmb`t`. cu care profesorul ar fi avut [i o întrevedere înainte de examenul de licen]`. pe sectoare. din cauza lucr`rilor de consolidare a podurilor.Petro[ani este închis`. La G`taia pe DN 58B la km G`taia.5 t. Atacatorul a fost adus.drdptm. 50. iar circula]ia se desf`[oar` pe jum`tate de cale. a intrat în farmacie cu o glug` pe cap.luna iulie 2010 V` comunic`m restric]iile de circula]ie pe drumurile na]ionale din administrarea Direc]iei Regionale de Drumuri [i Poduri Timi[oara. Pe DN 57 între localit`]ile 57. pentru a le da asigur`ri c` îl vor lua f`r` probleme. f`r` ca ace[tia s` mai trebuiasc` s` înve]e.124+679 Lainici . podului. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN Restric]ii de circula]ie .000 de lei taximetristului acro[at de Cocoan`. cu câteva minute înainte ca angajatele s` încuie u[a. Pe sectorul de drum european 6. pentru realizarea pasajului. [i 10. cercetat în stare de libertate Ho]ul care. circula]ia P`uli[. profesor de drept civil la Universitatea Hyperion din Bucure[ti. Pe acela[i drum na]ional. iar circula]ia se desf`[oar` pe variantele de serviciu ale acestora.htm. [oferul de 34 de ani care.unde fie se circul` pe variantele de serviciu ale unor poduri. cu circula]ie pe jum`tate din partea carosabil`.cu DN 68A) [i Arad (intrare în municipiu). DN 6 între localit`]ile Doma[nea [i Lugoj se execut` lucr`ri de reabilitare . Judec`torii craioveni au decis altfel îns`. Tot pe DN 57. duminic` [i s`rb`torile legale (între orele 622) este interzis` circula]ia autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` mai mare de 7. Informa]ii privind starea re]elei de drumuri administrate de D. din data de 15 iunie [i pân` în 15 septembrie 2010 este instituit` o restric]ie de tonaj. datorit` surp`rii pe partea stâng` a pode]ului de la pozi]ia kilometric` men]ionat`.Timi[oara pot fi ob]inute la dispeceratul institu]iei. fiul unui prosper om de afaceri din Timi[oara. r`nit` [i ea în acel tragic accident. mama lui Lucian Reja. restric]ii de circula]ie s-au impus la intersec]ia centurii municipiului Lugoj cu DN 6. 16 iulie 2010 Patru ani de închisoare pentru Adrian Cocoan` Patru ani de pu[c`rie trebuie s` execute Adrian Iosif Cocoan`. circula]ia fiind îngreunat` pe sectoare. 57B. iar în localitatea Avram Iancu se lucreaz` la consolidarea podului. În pofida faptului c` avoca]ii acestuia au reu[it str`mutarea procesului la Craiova . respectiv pe varianta de serviciu. Pe DN 7 în apropiere de Or`[tie 7. fost angajat în Ministerul Administra]iei [i Internelor. în seara de 19 august 2008. în ambele sensuri. este permis` doar autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` de 40 tone. La podul din apropierea localit`]ii Otelec s-a impus o restric]ie de tonaj de 20 t. La consolidarea unui pod se va lucra [i la P`uli[ În prezent.DN 57 Oravi]a . Pe drumul na]ional DN 59B în 59B. Pe drumul na]ional DN 58A 58A.6 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri. între sensul giratoriu cu DJ 609D spre Aeroportul "Traian Vuia" Timi[oara [i DN 69 spre Arad. între orele 10-13. ieri. circula]ia rutier` pe DN 66 km 123+667 .000 de euro mit` ca s` le dea licen]a mai multor studen]i din Caransebe[ ai Facult`]ii de Drept din cadrul acestei universit`]i.000 de euro colecta]i de la studen]ii c`r`[eni. [i a studentului Eugen Tacot`. cel care a intermediat [paga dintre colegii s`i [i cadrele didactice. motiv pentru care se circul` pe jum`tate de carosabil. instan]a timi[orean` a decis arestarea. între Ilia (int. între localit`]ile E[elni]a [i Svini]a. Pe DN 79. ieri. Dubova [i Naid`[ circula]ia este îngreunat` din cauza unor lucr`ri de consolidare. fiind cercetat [i pentru trafic de droguri.DN 57B Bozovici . este acuzat de procurori c` ar fi primit aproape 50. Anchetatorii suspecteaz` c` profesorul ar fi primit bani [i de la al]i cursan]i ai universit`]ii din ]ar`.5 t.DN 57 Dubova. 58B. Pe drumul na]ional DN 79A 79A. care sunt semaforizate sau unde traficul este dirijat prin pilo]i de circula]ie.ro/ informatii. 46+711 [i la km 47+656. chiar dac` au existat mul]i sceptici în jurul ei care s-au îndoit de buna credin]` a magistra]ilor implica]i în acest dosar. printre suspec]i num`rându-se [i autorul jafului respectiv. Tot pe DN 7. Iosif Cocoan`. a fost condamnat s` isp`[easc` patru Profesor de drept de la Hyperion. circula]ia desf`[urându-se pe variant` local` de serviciu. în zilele de mar]i [i joi. pe rute ocolitoare. pentru realizarea sensului giratoriu.pentru a sc`pa de presiunea mediatic` din Timi[oara .5 t se desf`[oar` în continuare pe ruta ocolitoare:DN 6 Or[ova . în timp ce acesta se afla pe trotuar. astfel încât.21 septembrie 2010.5t. se circul` pe jum`tate de cale. Dup` doi ani de procese.246 620/ 246 628. Pe DN 57B între localit`]ile Oravi]a [i Bozovici precum [i între Bozovici. între Arad [i Zerind se reabiliteaz` sistemul rutier.[i a faptului c` instan]a doljean` a decis judecarea lui în stare de libertate. s-a ar`tat încrez`toare în completul de judecat` craiovean înc` de la început. motiv pentru care circula]ia este îngreunat` pe sectoare. Acest fapt se datoreaz` pr`bu[irii corpului drumului pe o lungime de 30 m. s-a închis circula]ia rutier` pe centura de ocolire a municipiului Timi[oara. la Vârfurile se execut` lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. De asemenea. a directoarei filialei universit`]ii din Caransebe[. la audieri în fa]a procurorilor timi[oreni.DN 6 Iablani]a . la km 32]904 circula]ia se desf`[oar` alternativ în ambele sensuri. Profesorul universitar. între Aninoasa [i Ha]eg se execut` lucr`ri de amenajare [i reabilitare. în noaptea de 13 spre 14 mai.. pentru infrac]iunea de omor din culp` în accidentele rutiere s`vâr[it` în România de regul` se scap` cu o pedeaps` cu suspendare. Circula]ia autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` mai mare de 3. la Co[tei. pe jum`tate de parte carosabil`. a fost arestat preventiv. circula]ia vehiculelor se desf`[oar` deviat. l-a ucis cu un Ferrari pe Lucian Reja. pe DN 59C circula]ia este îngreunat` din cauza consolid`rii sistemului rutier. c` are încredere c` judec`toarea îl va condamna la închisoare pe Cocoan`. fapt pentru care se circul` pe jum`tate din carosabil.. de magistra]ii timi[oreni. în luna iulie 2010. Mama lui Lucian a declarat. El este b`nuit c` face parte dintr-o re]ea de crim` organizat` [i c` în noaptea jafului ar fi inten]ionat. la telefoanele: 0256. Aurelia Gr`mescu. localit`]ile Cenei [i Cruceni se circul` pe jum`tate de carosabil. s`-[i procure fortral din farmacie pentru uzul propriu. Iablani]a. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN . na]ional DN 67D se desf`[oar` lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. Pe Valea Cernei pe drumul Cernei. a luat din cas` 100 de lei [i s-a f`cut nev`zut.000 de lei prietenei lui Lucian Reja. v`t`mare corporal` din culp` [i fug` de la locul accidentului. circula]ia rutier` se desf`[oar` pe jum`tate de carosabil. lucr`rile executându-se pe tronsoane. în acela[i dosar. de fapt. obligândul pe Cocoan` [i la plata unor daune morale destul de consistente: trei milioane de lei mamei tân`rului ucis. La Gr`dinari datorit` consolid`rii Gr`dinari. potrivit unor surse din rândul anchetatorilor. Datorit` continu`rii lucr`rilor la centura ocolitoare a municipiului Lugoj sunt instituite restric]ii de circula]ie pe DN 68A . în urm` cu câteva luni. cu o restric]ie de tonaj de 3.R. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN Autorul jafului de la Farmacia Vlad. De asemenea. În urma audierilor îns`. În perioada de timp men]ionat`. Craiovei. În intervalul 26 aprilie . Între Jimbolia [i Sânnicolau Mare. pentru aproximativ 15 zile lucr`toare. la V`li[oara s-a impus o restric]ie de vitez` de 30 km/ or`. a jefuit Farmacia Vlad din Timi[oara a fost re]inut de poli]i[tii de la Crim` organizat` în localitatea Drobeta TurnuSeverin. sau prin accesarea: www. care locuie[te în Timi[oara. i-a pulverizat uneia dintre farmaciste un spray lacrimogen în ochi. Din data de 21 iunie. Cu atât mai nea[teptat` e cu cât. traficul derulându-se pe jum`tate de carosabil. La Buce[ Vulcan pe DN 74 Vulcan. fie sunt demarate lucr`ri de reabilitare cu sectoare izolate. fapt pentru care se circul` pe jum`tate de carosabil. dar c` nici o pedeaps` nu i s-ar p`rea prea mare pentru cel care i-a ucis fiul. la Jamu Mare exist` restric]ie de tonaj de 12. Din acela[i motiv [i pe drumul na]ional DN 76. Borlovenii Noi [i Iablani]a circula]ia este îngreunat` datorit` unor lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. circula]ia este îngreunat` din cauza degrad`rii drumului. se va lucreaz` la reabilitarea unui pod.D. înainte ca bolidul s`-i curme via]a tân`rului de 28 de ani. pe o por]iune izolat`. astfel încât se circul` pe jum`tate din partea carosabil`. în dosarul diplomelor false. cauza lucr`rilor de consolidare a podurilor. Tân`rul de 25 de ani.

16 iulie 2010 |nv`]`månt Rena[terea b`n`]ean` 7 cyan magenta yellow black .vineri.

de Magera (min.Gaz Metan Media[. Goga (Penga '79). din nou la drum Cupa României la fotbal programeaz` mâine partidele fazei I. iar cele retur patru zile mai târziu. cât [i comitetului de p`rin]i". BCM Pite[ti . La rândul lor.Alexa (Poparadu '83) .Axente.Bonfim (Dukici '78). CSM Oradea . CS{ Miercurea Ciuc . vor avea Invincibili în amicale Poli Timi[oara .CS Otopeni. pentru 20 de sportivi lugojeni de la sec]iile de gimnastic`. Partida retur se va disputa în data de 22 iulie. în acest sezon. care.CSU Bra[ov. Vor intra în scen` câ[tig`toarele etapelor jude]ene precum [i o parte a divizionarelor "C". libere [i judo au câ[tigat opt. Elevii lui Vladimir Petrovici au reu[it s`-[i p`streze invincibilitatea [i dup` cea de-a [asea confuntare f`r` miz` a verii. de la ora 20. Alb-viole]ii vor reveni ast`zi în ]ar`. care la un moment nu mai credeau în perfectarea acestei mut`ri. Poli 2002 Timi[oara . Astfel. Pân` la încheierea efectiv` a anului [colar. cele [ase sec]ii ale clubului au reu[it s` câ[tige nu mai pu]in de 60 de medalii. directorul Clubului Sportiv {colar Lugoj. în minutul 58. Vrsici (Contra '70). au acceptat propunerea unui meci de verificare contra Politehnicii Timi[oara. bilan]ul ar putea fi [i mai bun. de Pobeda Dude[tii Vechi. câ[tigate la Mamaia. cu care a semnat un contract pe doi ani. "Pe lâng` aceste medalii.CSU Asesoft Ploie[ti. Golurile au fost marcate de Pulhac (min.CSU Bra[ov [i "U" Mobitelco Cluj-Napoca . DARIUS PETRU "Câinii ro[ii" [i-au început aventura european` în Moldova. Faza a doua va avea loc în ultima zi a lunii iulie.BCM Pite[ti. Din totalul de 60 de medalii. scor 2-0 (1-0). a renun]at pân` la iarn` la serviciile extremei dreapta Sebastian Pârvan. cele mai multe (37) sprijin atât sponsorilor. Sandu (Scutaru '80) . subliniind: "Pe plan financiar. 55 de medalii (13 de aur. la M`n`[tiur.SCM U Craiova. care în stagiunea precedent` a câ[tigat în premier` competi]ia. BC Mure[ BCM Elba Timi[oara. Ambele goluri ale b`n`]enilor au fost marcate în repriza secund`. CSU Asesoft Ploie[ti . pe toat` durata întâlnirii.F. scor 6-4 (2-2 la finalul timpului regulamentar de joc [i a celor dou` reprize de prelungire). 2-1 asear` cu forma]ia din Budapesta. Poli 2002 a câ[tigat faza jude]ean` Timi[ a competi]iei. Beach-voleiul lugojean [i-a reconfimat valoarea [i în acest an prin cele patru medalii (dou` de aur [i câte una de argint [i de bronz). Antrenorul sârb a folosit urm`torii juc`tori: Pantilimon . ieri. dup` ce testul cu echipa arab` Al Saad. ieri. 79). 16 iulie 2010 Baschet masculin Elba debuteaz` în deplasare Federa]ia Român` de Baschet a stabilit. UCM Re[i]a. precum [i 118 medalii (44 de aur. În competi]ia KO se vor disputa urm`toarele confrunt`ri: CSU Atlassib Sibiu . a c`zut. Cisovsky (Luchin '78). Mircea Rednic a antrenat ultima dat` echipa rus` Alania Vladikavkaz. Energia Rovinari . respectiv. DARIUS PETRU au fost ob]inute de talenta]ii sportivi de la sec]ia de gimnastic`. Echipa bucure[tean` a r`mas în inferioritate numeric`. 83). (M. SCM U Craiova . la Bucure[ti. 32 de argint [i 42 de bronz) în competi]ii [i turnee interna]ionale. dup` ce a trecut în final`.45. a spus Moat`r. programat` în 2 octombrie. dar [i cel al partidelor din prima etap` a Diviziei A. Echipa azer` a evoluat în primul tur preliminar al Ligii Europa."U" Mobitelco Cluj-Napoca. Directorul CS{ Lugoj a mai precizat c` inspectoratul a mai asigurat dou` tabere de cantonament. din care 19 de aur.Ferencvaros Budapesta 2-1 (0-0) Alb-viole]ii au fost nevoi]i s`-[i caute alt adversar pentru ultimul amical al stagiului centralizat din Austria. Noile achizi]ii se vor afla începând de luni sub comanda antrenorului Otto Hell în cantonamentul de la Ocna {ugatag. NICOLAE LAIE}IU cyan magenta yellow black . pentru c` s`pt`mâna viitoare trei sportivi lugojeni vor participa la CN de atletism rezervat juniorilor III. lâng` Predeal. a p`r`sit terenul mai devreme pentru un gest similar la Torje (min.) Cupa României. De asemenea. 66) [i Axente (min. Popovici (Mera '46). în finalele de campionat na]ional. cât [i în cele [i 19 de bronz. acesta urmând s` îmbrace în turul sezonului 2010/2011 tricoul alb-violet al Politehnicii Timi[oara. Viitorul Sânandrei CS Ineu. Negocirile dintre cele dou` cluburi pentru Pârvan au durat mai mult decât se a[teptau oficialii de pe Bega. lupte libere [i judo. Khazar Lankaran a terminat edi]ia 2009/2010 a campionatului Azerbaidjanului pe locul 4. Gruparea c`r`[ean` anun]ase recent cedarea tot sub form` de împrumut a unui alt juc`tor.Milenium Giarmata [i Progresul G`taia . iar cei de la greco-romane vor face un stagiu de preg`tire pe plan local. 69). la ora actual` CS{ Lugoj nu are nici o datorie. 23 de argint [i 19 de bronz) la cupe memoriale. 88).CSM Bucure[ti. ca [i calificat` loc urm`toarele meciuri: CSU Atlassib Sibiu . În runda inaugural` a Diviziei A la masculin.Energia Rovinari. D. în luna august. Ilie Vaidasigan. gra]ie ministerului de resort. fiind eliminat` de Olimpia B`l]i (Republica Moldova). prin tragere la sor]i. [ase de Simion Moat`r extrene. De]in`toarea trofeului este BCM Elba Timi[oara. am avut sportivi de la mai multe sec]ii ale clubului nostru care au f`cut parte din loturile na]ionale ale României [i al]ii cu dubl` legitimare care au jucat la echipele de seniori din ora[. CSM Oradea BCM Elba Timi[oara [i Steaua Bucure[ti .Mama Mia Becicherecu Mic. Gaz Metan Media[ . sezonul 2010/2011. Echipele din e[alonul al treilea trebuie s` utilizeze. dar ]in s` mai mul]umesc pentru Bilan] bun pentru CS{ Lugoj În cursul anului [colar 2009/2010. programul meciurilor din turul I al Cupei României. 41) [i L. iar în august mai sunt programate dou` concursuri de atletism [i unul de judo.Steaua Bucure[ti. la rândul s`u. Dinamo s-a impus. preg`tit` de Cosmin Ol`roiu. iar tinerii atle]i lugojeni au ob]inut o medalie de argint [i una de bronz. 22 de argint argint [i dou` de bronz la Cupa României. DARIUS PETRU Dinamo. când Marius Niculae a fost eliminat pentru un fault asupra lui Cheltuial`. DARIUS PETRU Rednic va antrena în Azerbaidjan Tehnicianul Mircea Rednic a devenit. câte cinci medalii.Curtean (Bourceanu '46). Cele dou` p`r]i au semnat contractul la Istanbul. BC Mure[ . Poli Ia[i . Tame[ (Magera '46) . cantona]i [i ei pe lâng` Flachau. Pe primul plan al activit`]ii noastre consider`m c` se afl` aceast` promovare a copiilor în sportul de performan]` [i în special la echipe din Lugoj". tinerii sportivi lugojeni au ob]inut rezultate excelente atât în competi]iile interne.CS Otopeni. PETRU Handbal masculin Înc` un re[i]ean la Poli Vicecampioana României. asear`. Ungurii de la Ferencvaros. adversara forma]iei Dinamo Bucure[ti în man[a secund`. în fa]a Olimpiei B`l]i [i a[teapt` cu relaxare man[a secund` din turul doi preliminar al Europa League. CS{ Miercurea Ciuc . Ganea (min. noul antrenor al echipei FK Khazar Lankaran.8 Rena[terea b`n`]ean` Sport vineri. Patru meciuri prezint` interes sporit pentru iubitorii sportului-rege timi[ean. Poli II Timi[oara . Echipele câ[tig`toare se vor califica în sferturile de final` ale Cupei României. au mai fost ob]inute nou` medalii de aur [i patru de argint la Campionatele Na]ionale {colare.Poli Ia[i. care au mai cucerit titlul na]ional pe echipe la juniori IV [i cel de vicecampioni la juniori III.Unirea Sânnicolau Mare sunt confrunt`rile în care sunt implicate reprezentante ale celui mai vestic jude] al ]`rii. care prin I{J Timi[ ne-a asigurat o finan]are decent`. Reu[ita lui Ferencvaros a purtat semn`tura lui Heinz (min. sec]iile de lupte greco-romane. Jocurile tur vor avea loc în 22 septembrie.CSM Bucure[ti. dup` cum ne-a declarat profesorul Simion Moat`r. cel pu]in trei juc`tori sub 21 de ani. I.

Asta. unde va juca în urm`torii doi ani. Patronul Benone Laz`r a pus mai multe condi]ii pentru a renun]a la locul echipei Interna]ional Curta de Arge[ din prima lig`: antrenor la echipa din Liga I s` fie în continuare Ionu] Badea cu întregul s`u staff tehnic. Exist` ierarhii. îns` trebuie s` primeasc` aprobarea medicului [ef al circuitului înainte de a confirma participarea". unde lui Jorge Lorenzo i se va al`tura Valentino Rossi. Lahm (26 de ani.450.000 de euro. a declarat Dragomir.Timi[oreana. îns` oficializarea în]elegerii ar putea întârzia câteva zile. care s-a retras. în timpul competi]iei. Pentru achizi]ionarea lui Silva. dup` atacantul David Villa. a anun]at Marca. iar banii ob]inu]i din drepturile de televizare.) Madrid? din cauza unei accident`ri. a declarat c` solicit` înapoi banderola purtat` de funda[ul Philipp Lahm la turneul final din Africa de Sud. a marcat un gol pentru echipa na]ional` a Uruguayului la turneul final al Cupei Mondiale din Africa de Sud. Edinson Cavani. 16 iulie 2010 Sport [i Pandurii va juca în Liga I. mijloca[ul Bastian Schweinsteiger [i-a exprimat sus]inerea pentru Ballack. patronul grup`rii Interna]ional a negociat [i cu Grigore Sichitiu. Ballack este c`pitan. ar urma s` preg`tesc` Pandurii. plecat la FC Barcelona pentru 40 de milioane de euro. retrogradând în Liga a II-a. El a fost operat. pe aceea[i tem`. (M. de la ora 20. sub rezerva avizului definitiv al medicului [ef al circuitului. "Eu sunt c`pitanul echipei na]ionale. miercuri sear`. fostul interna]ional Lothar Matthaus l-a sf`tuit. va participa.Timi[oreana se va disputa.F. s`pt`mâna trecut`. Ionu] Badea. dar cum în prim` instan]` nu s-au în]eles. a spus Schweinsteiger. [i Unirea Urziceni. "Dincolo de miza sportiv`. Cavani a ales Napoli la Real Oficialii clubului SSC Napoli au anun]at c` au ajuns la un acord cu gruparea US Palermo pentru achizi]ionarea atacantului uruguayan Edinson Cavani. c` nu inten]ioneaz` s` îi returneze banderola lui Michael Ballack (33 de ani. [i la Bayern München. în finala mic`. spunea. Benone Laz`r a discutat cu pre[edintele Marian Condescu de la Pandurii Târgu-Jiu înc` de acum 15 zile posibilitatea acestei fuziuni. El este al doilea nume mare care p`r`se[te Valencia în aceast` var`. s` revin` în totalitate clubului Interna]ional Curtea de Arge[. pe circuitul de la Misano (Italia) [i apoi la o alta pe 12 iulie. la Mugello. "Echipa Fiat Yamaha se va reuni la sfâr[itul acestei s`pt`mâni la Sachsenring.) cyan magenta yellow black . englezii au pl`tit 28. "În viziunea mea. va evolua în noul sezon în Liga I. Edi]ia 2010 a Supercupei României . Valentino Rossi a participat la o [edin]` de teste pe 7 iulie. Dumitru Dragomir. f`r` a preciza vreo surs`.F. "Discu]iile s-au finalizat. pierdut` în fa]a Germaniei. 71 selec]ii) declarase.30. retrogradat` la sinistra]ii Moldovei Ionu] Badea. (M. motociclistul italian Valentino Rossi. medicii estimând o perioad` de indisponibilitate de 4-5 luni. Totul s-a desf`[urat conform regulamentului l`". Eram accidentat [i nu mam putut ap`ra. Napoli va pl`ti 20 de milioane de euro pentru interna]ionalul uruguayan.8 milioane de euro. în urma unei c`z`turi în timpul încerc`rilor pentru Marele Premiu al Italiei. programat` duminic`. Coechipier cu Lahm [i la echipa na]ional`. iar Interna]ional Curtea de Arge[ s-a situat pe pozi]ia a 14a. a informat.) Interna]ionalul german Sami Khedira ar putea semna un contract cu gruparea spaniol` Real Madrid. într-un moment pe care eu îl consider inoportun. Valentino Rossi (31 de ani) a suferit o dubl` fractur` de tibie [i peroneu la piciorul drept. a cucerit titlul mondial cu reprezentativa Spaniei. Pandurii Târgu-Jiu e oficial în Liga I. O s` discut aceast` problem` cu Philipp". Ieri [i azi au avut loc discu]iile [i. ocupanta locului doi în Liga I. (M. acest meci are [i o conota]ie umanitar`. aflat în convalescen]` dup` ce a c`zut pe 5 iunie. au declarat surse din cadrul clubului din Curtea de Arge[. s` treac` la Pandurii. Moto GP "Doctorul" ar putea reveni în competi]ie Multiplul campion mondial. la Brno (Cehia). (M. Constantin R`dulescu" din Cluj-Napoca. (M. la prezentarea sa oficial` în tricoul echipei Bayer Leverkusen. Philipp Lahm a spus c` nu vrea s`-mi returneze banderola. prima dat` luând locul Sportului Studen]esc. pre[edintele de la Poli Ia[i. David Silva. 1. Totu[i. mijloca[ul Michael Ballack. a c`rei împlinire va depinde de num`rul spectatorilor care vor fi prezen]i la stadion. Federa]ia Român` de Fotbal a anun]at c` înaintea partidei se va ]ine un moment de reculegere în memoria celor care au c`zut victime inunda]iilor din ultima perioad`. astfel încât campionul mondial en-titre sper` s` poat` reveni mai repede decât era prev`zut.) Un procent de 30 la sut` din încas`rile rezultate în urma vânz`rii biletelor de intrare la Supercupa României . Nu avem cuno[tin]` dac` a fost vorba [i de o sum` de bani. cu condi]ia ca numele ™Interna]ional¤ s` nu lipseasc` din titulatura viitoare a forma]iei". ieri. Benone Laz`r a ales varianta Pandurii Târgu-Jiu. (M. duminic`. Pandurii a luat locul echipei Interna]ional Curtea de Arge[. Toate actele au fost depuse la Liga Profesionist` de Fotbal. noul antrenor? Tehnicianul echipei Interna]ional. se men]ioneaz` pe site.) Khedira. La finalul sezonului trecut. va fi donat sinistra]ilor din Moldova. În timpul Cupei Mondiale. conform regulamentului. ca urmare a retragerii echipei din Liga I [i r`mânerea gorjenilor în prima divizie.) Michael Ballack vrea banderola înapoi Obi[nuitul c`pitan al reprezentativei Germaniei. {i cotidianul As men]ioneaz` c` Sami Khedira este "foarte aproape de Real Madrid". mai mul]i juc`tori ai Interului. Forma]ia oltean` evit` pentru a doua oar` în patru ani e[alonul. Khedira a fost inclus în echipa ideal` a Cupei Mondiale din 2010 de c`tre mai multe publica]ii sportive. în 2006. Benone Laz`r. În final. totul e în regu- Rena[terea b`n`]ean` 9 Pandurii continu` în Liga I Fotbal [i pentru Interna]ional Curtea de Arge[ a aruncat prosopul Pre[edintele LPF.F.F. pe Ballack s` pun` punct carierei sale în echipa na]ional`. absent de la Cupa Mondial` aflat în func]ia respectiv` din anul 2004. scor 2-3. în condi]iile în care 30 la sut` din încas`rile rezultate în urma vânz`rii biletelor de intrare vor sfâr[itul sezonului trecut. care va semna un contract pe cinci sezoane [i va avea un salariu anual de 1. iar drepturile de televizare ar reveni patronului arge[enilor. a declarat. în vârst` de 24 de ani. Benone Laz`r. pe stadionul "Dr. Recuperarea lui Rossi a decurs foarte bine. se arat` într-un comunicat al Yamaha. a anun]at echipa Yamaha. între CFR Cluj. site-ul oficial al Federa]iei Române de Fotbal.F. De asemenea.) David Silva a semnat cu Manchester City Mijloca[ul spaniol David Silva a efectuat. care asigura prezen]a în prima lig` [i în campionatul urm`tor. câ[tig`toarea titlului [i a Cupei României. vizita medical` [i a semnat un contract pe patru sezoane cu echipa Manchester City. duminic`. c` echipa Pandurii Târgu-Jiu. 98 de selec]ii). "Sunt de acord s` cedez echipa [i pe un euro. (M. 6-8 fotbali[ti. conform publica]iei Marca. la Marele Premiu al Germaniei. în vârst` de 23 de ani. prin intermediul presei. Pandurii a ocupat locul 15 în clasament.F.F. în locul forma]iei Interna]ional Curtea de Arge[. "Real Madrid este aproape de parafarea contractului cu mijloca[ul german". printre care cotidianul italian Gazzetta dello Sport. a spus Ballack.75 de milioane de euro grup`rii FC Valencia. clubul iberic urmând s` pl`teasc` în schimbul mijloca[ului zece milioane de euro nem]ilor de la VfB Stuttgart. fi virate în beneficiul sinistra]ilor recentelor viituri din ]ara noastr`". ieri. dup` [ase s`pt`mâni de absen]`. Philipp a preluat aceast` func]ie doar pentru c` Michael era accidentat". profitând de problemele financiare ale altor echipe.vineri.

16 iulie 2010 Pira]ii auto î[i fac de cap la ie[irile din Timi[oara Matei Suciu. dar dac` rela]ia este doar una pasager` sau are un viitor numai timpul o va putea spune. Deja au r`mas. Un tân`r care a[tepta pe trotuar culoarea verde a semaforului a fost luat pe capot` [i trântit la p`mânt de o [oferi]` aflat` la volanul unei Dacii.) Are Ilie N`stase o iubit` la Timi[oara? Peste 3. (1528) Anun] public SC TDV CONSULT SRL anun]` elaborarea primei versiuni a planului: PUZ – Realizare zon` de comer] . Este vorba despre b`n`]eanca Brigitte Torj (fost` Sf`t). Timi[. Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a acordului de mediu Camera de Comer].926 mp [i declan[area etapei de \ncadrare pentru ob]inerea avizului de mediu. \n zilele de luni-joi \ntre orele 8-16. a afirmat Matei Suciu. fi[a postului [i alte rela]ii suplimentare se pot solicita la S. În acea zon` bordura este mai joas`. 1. Potrivit poli]i[tilor de la Rutier`. Liviu Rebreanu nr. care nu s-a ales decât cu traumatisme u[oare. Comentariile [i sugestiile se vor transmite \n scris la sediul ARPM Timi[oara. (C. Autovehiculele firmelor de transport de persoane trec pe la revizia tehnic` din [ase în [ase luni. inclusiv. Unul dintre motivele pentru care au fost casate mai multe ma[ini îl constituie posibilitatea de a utiliza trei tichete valorice la cump`rarea unui autovehicul nou. Autovehiculele uzate au fost predate societ`]ilor de profil în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto na]ional. acces gratuit la [trandul termal [i beneficiaz` de consulta]ii gratuite la un medic oftalmolog.AGENT HIDROTEHNIC Concursul va avea loc la sediul forma]iei Cenad – canton Cenad din com. Amurgului nr. Rela]ia pare s` se fi înfiripat de circa o lun` de zile [i este destul de controversat`. Ace[ti pira]i-auto lucreaz` total la negru. c` listele sunt deschise de o s`pt`mân`.) ANUN} SISTEMUL DE GOSPOD~RIRE A APELOR ARAD Organizeaz` CONCURS pentru ocuparea urm`torului post vacant: 1. (D. pe când cele obi[nuite. iar c`l`torii. nr. în 2010 s-a b`tut recordul la rable comparativ cu anii trecu]i. Timi[ Pe durata angaj`rii domiciliul permanent la sediul Cantonului Cenad Atribu]iile : . Dosarele candida]ilor pot fi depuse la sediul S. în persoana unei nu mai pu]in cunoscute femei de afaceri [i top-model. Timi[. în 2008 [i 2009 fiind colectate în jur de 900 de autovehicule. în zona "Turist". i-a organizat pe pensionari într-o organiza]ie neguvernamental`. starea tân`rului este stabil` [i medicii nu se a[teapt` la complica]ii. Timi[. Atât Ilie N`stase. jud. primarul celui mai prosper or`[el din Timi[. când ace[tia primesc [i un cadou. primarul D`nu] Groza. Firmele autorizate de transport au parte.R.A. Calea Aradului sau Calea Torontalului. Condi]ii minime de ocupare: Localitatea [i jude]ul \n care se afl` postul vacant: .30.) Primarul din Sânnicolau Mare î[i scoate seniorii la Dun`re Dup` câ[tigarea alegerilor locale din 2008.200 de rable au fost casate Peste 3. a readus în aten]ie ieri problema transportatorilor-pirat care pot fi întâlni]i la aproape toate ie[irile din Timi[oara. Situa]ia este cam aceea[i [i la ie[irile de pe Calea Lugojului. Surdu Emil Cuza Divor]at de câteva luni de Amalia. tel/fax 0256/403997. L~CR~MIOARA URSA Tân`r luat pe capot` direct de pe trotuar Accident incredibil ieri diminea]`. f`r` s` realizeze unde se urc`. Cenad – Sediu forma]ia Cenad – Canton Cenad. cazare. de oamenii legii. cei peste 1. de o concuren]` neloial`. celebrul tenisman Ilie N`stase pare s`-[i fi g`sit perechea tocmai în ora[ul de pe Bega. de multe riscuri. dar unii martori au spus c` ea a urcat cu autoturismul pe bordur` în condi]iile în care a încercat s` nu izbeasc` o alt` ma[in` care se deplasa pe bd. "În asemenea condi]ii. În afar` de momentele special preg`tite pentru ei de Pa[ti [i de Cr`ciun. luând prin surprindere victima. 610. 3. TEL. Sânnicolau Mare. pe care îi va programa pe serii.com.. \n data de 03 08 2010 ora 10. iar num`rul doritorilor se cifreaz` la aproape 200. Amurgului nr. Urm`toarea echip` va porni spre b`trânul fluviu luni.I. calificare de agent hidrotehnic Durata muncii: . din cele 100 de firme în domeniu. 0257-281949. a precizat. Industrie [i Agricultur` Timi[oara anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire cl`dire pentru birouri [i corp parcare suprateran`dup` elaborare [i aprobare PUD prin HCL". o dat` la doi ani. ieri. jud. iar în 2007. la Timi[oara. care nici nu se gândea c` cineva ar putea s`-l loveasc` într-o asemenea manier`. b-dul Eroilor de la Tisa nr. 541/23. Clien]ii îi prefer` pe pira]ii-auto pentru c` ar fi mai flexibili [i le permit s` stea în microbuze pân` când pleac`.A.R. fiind accesibil` [i persoanelor cu handicap imobilizate în scaunul cu rotile. Arad str. 1 [i la sediul Camerei de Comer]. Numai în Calea {agului sta]ioneaz`. care existau în 2004. str.A. al`turi de care Ilie N`stase a fost v`zut ast`zi la plimbare pe str`zile Timi[oarei. Arad – compartimentul R. transportul legal de persoane va ajunge s` se desfiin]eze. în intersec]ia bulevardului Liviu Rebreanu cu Calea Martirilor. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi[. (1521) Cel care îi înso]e[te.P. 0257-280362. pensionarii sunt reuni]i la balul lor. Cea mai recent` ac]iune preg`tit` pentru vârstnicii acestui or`[el este o excursie de o zi. str. vineri \ntre orele 8-14.U.11. diverse autoturisme. str. vicepre[edinte al PSD Timi[. astfel. Cu carnete la zi [i cotiza]ie de un leu pe lun`. \n termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anun]. C. De[i ma[ina l-a izbit serios.2009 S = 79. propus a fi amplasat \n loc Timi[oara. iau câte o amend` pe care o scot într-o zi de lucru". care continu` cercet`rile pentru a stabili exact cine se face vinovat de producerea accidentului. tematica pt. DIRECTOR ing.200 de proprietari au sc`pat de rable în perioada februarie-iunie. cât [i Brigitte Sf`t au avut existen]e destul de zbuciumate [i tocmai acesta ar putea fi punctul de apropiere dintre ei. localitatea Timi[oara. doar cinci-[ase care mai lucreaz` în ziua de azi. pe Clisura Dun`rii.U. (D. cu cinci sau chiar opt locuri.G. (D. Potrivit Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Timi[. iar dac` sunt prin[i. Arad din mun. Tân`ra a virat la dreapta. Detaliile vor fi analizate. fiind preluat rapid de o ambulan]` [i transportat la spital. trântindu-l la p`mânt. str. Victoriei. din acest an. {oferi]a era în stare de [oc imediat dup` producerea accidentului.D. examinare. extravilan Ghiroda. jud. Ludwig von Eybl nr. Cenad jud. norocul a fost de partea b`iatului. mai ales c` procesul de divor] al Brigittei Torj a fost suspendat acum câteva luni. 101 jud.D. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul proiectantului general SC ARHI 3D SRL \n Timi[oara. 22. Liviu Rebreanu. 24.10 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri.100 de membri ai Asocia]iei "Seniorii sânmiclo[eni" au fost recupera]i social [i implica]i în mai multe evenimente locale. îns`. posesorii rablelor primind în schimbul acestora tichete valorice pentru achizi]ionarea unei ma[ini noi.conform Fi[a postului Studii: [coala general`.) cyan magenta yellow black . Arad pân` la data de 30 07 2010. au. dup` num`rul de locuri din autocar. Este îns` convins c` vor fi peste 300 de doritori. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi[. depozitare [i servicii. Timi[. jud.8 ore pe zi (40 ore pe s`pt`mân`) Durata perioadei de prob`: 6 luni Documentele necesare \nscrierii la Concurs. Industrie [i Agricultur` Timi[oara. de luni pân` vineri \ntre orele 8-16.G.

Doina [i Arpi.20 Coresponden]ele dimine]ii 7. 1 lir` egiptean` 0.8893. atelier.5717. (7780) Y Un c`lduros "La mul]i ani" surorii [i cumnatei MAJORAN ANAMARIA Cu mult drag. GEMENI FECIOAR~ PE{TI SCORPION TAUR LEU . Victoriei nr. trece]i printr-o perioad` favorabil` [i v` în]elege]i excelent cu partenerul de via]`. (1522) Diverse Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a acordului de mediu Administra]ia Na]ional` a Îmbun`t`]irilor Funciare RA – Sucursala teritorial` Timi[ – Mure[ Inferior. 3) M`rgean – Drum de parcurs. 8) Articol demonstrativ (3). 6) Îns` (2) – Iaca .. 100 forin]i maghiari 1. Pe plan sentimental. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi[.4213. nr. 8. 1 dinar sârbesc 0. 1 leva bulgareasc` 2. 1 rubl` ruseasc` 0.1672.2768. în cuib! (2) – Cazimir Otilia (2). 1 coroan` norvegian` 0. 9) Face curat 3 în cas` – În birou! 10) Teren cu mul]i m`r`cini. Vlad (bd Gh. Nu începe]i mai multe treburi deodat`. V~RS~TOR Mangel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cursurile pie]ei valutare din 15 iulie. Ar fi bine s` v` ocupa]i de problemele financiare.1629.1090. 1 rupia indian` 0. 3) Tulpini de grâu (4) – Zigot (2). 13.05 Din suflet pentru tine 12. 7) Cânt`re]i din ceter`.4414. ATI VICTOR STOIAN 8 Dezlegarea careului Mantel: NITAM NISAM – OMOLOAGE – I – NP – PRINTRE – SOSI – VA – 9 UI – ASINI – TOM – LITER~ – REN – ABA – ECRANE – NIRVANA – IC – TL – ILE – STA – 10 AERE – EXTAZ. 8) Cai de mare – Arbore riveran. 8.15 Radioactiv 630 8. 4) Merge la un suc (3) – Elena Cârstea (2). 1 zlot polonez 1.07 Din suflet pentru tine L A C P I E T U N I N P A T U C L E T U E C L N I A P A C T U P I E N L P L I N E C U T A N E U T A L P I C E T A I N P L C U U I L E C A N P T C P N L U T A E I O I C A E T P O A U I P T U Secretar de redac]ie Redactor de serviciu CIPRIAN BRINDESCU CONSTANTIN BASARAB Litere folosite: A.1779. 1 dolar canadian 3. dram` liric` japonez` (2). 1 rand sud-african 0. 100 woni sud-coreeni 0. Rela]iile cu partenerul de via]` parcurg o perioad` favorabil`. 2) Astea nu au sens – Marius! 3) Bine sp`lat – A presa. Timi[. 492650). str. tel. canalul Cociohat km 6+930. 10) Familie de ]igani – Albul casei. din cauza controverselor cu un coleg sau un partener de afaceri. 7) A face ca cioara – Recipient 2 agricol. C.00 Radiojurnal 17. 426793). Farmacii Curs valutar servicii non-stop Vlad (bd 16 Decembrie 1989 nr. Ave]i tendin]a s` fi]i impulsiv [i risca]i s` îi jigni]i pe cei din jur. T. 220419). Studio: Ceo fi cu so]ii Morgan?: 16-18-20. din toat` inima.5362. 1 coroan` danez` 0. 1 real brazilian 1. 1 [i la sediul Administra]iei Na]ional` a Îmbun`t`]irilor Funciare RA – Sucursala teritorial` Timi[ – Mure[ Inferior.0263.9346.10 Antologii muzicale 21. 16 iulie 2010 SC BIBUS SES SRL anun]` publicul interesat asupra depunerii documenta]iei de PUZ – Cl`dure de birouri. Help Net (Bd.4523. 9) A str`nuta – Formate 6 din trepte. 1 hryvna ucrainean` 0. 1 dirham EAU 0. DUMITRU RADA Rebus ORIZONTAL. V` sf`tuim s` nu v` enerva]i. 2) A face lumin` – Posed. 100 yeni japonezi 3. Amurgului. Dacilor nr. 6) M`soar` vârsta – Opac` 1 – Scaun de poveste. 1 leu moldovenesc 0.0713. P`stra]i-v` calmul [i încerca]i s` g`si]i o solu]ie de compromis! Partenerul de via]` v` repro[eaz` c` neglija]i problemele familiei. 9) Disponibili (9). 1) În nici un caz. 425380). E.25 De dor [i drag 22. v` sf`tuim s` nu accepta]i.00 Radiojurnal 22. (ap700) Cinematografe Timi[: Nanny McPhee: Marea înfruntare: 16-18-20. oarecare (3). Încerca]i s` p`stra]i echilibrul în familie! Este o zi bun` pentru a preg`ti planuri de afaceri. 1 franc elve\ian 3. 2) Achiu (3). 1 renminbi chinezesc 0. pentru c` pute]i avea probleme cu s`n`tatea. Ave]i [anse mari s` v` îmbun`t`]i]i situa]ia financiar`. depozit [i locuin]e de serviciu. cuvinte corespunz`toare urm`toarelor defini]ii: Orizontal: 1) Feti]a fetei tale (8 litere). tel. 7 Dic]ionar: IMA. 1 coroan` ceh` 0. Brediceanu nr. 5) Marea cea mare (5) – Scuipat cu dispre] (4).. Vertical: 2) Ceart` (5). Nu v` l`sa]i demoralizat [i nu renun]a]i la planurile de schimbare! Apar neîn]elegeri în rela]ia cu un partener de afaceri. jud. fericire [i tot binele din lume. 1 coroan` suedez` 0. Gh. canalul Cociohat km 22+541 canalul Leg`tor Cociohat – ]iganca 2+285) jud. I. Vlavarmed (str. \n zilele de luni-joi \ntre orele 8-16. 9) Dou`sprezece luni (2). 3) Hidrocarbur` saturat` (4) – {orecari . tel. V` sf`tuim s` v` baza]i pe intui]ie [i s` nu da]i imediat un r`spuns. 1 dolar neo-zeelandez 2.05 Miez de zi la polul vest 15. nr. 4) Epoc` (3). IRO.00 Emisiune în limba sârb` 16. 4) La liman! – Aproape beat..2629. Completând corect c`su]ele goale. Buni.2284. folosind regulile de la sudoku. \n vederea aprob`rii acesteia prin HCL. Timi[.30 Cultura la doi pa[i 19. pentru c` risca]i s` nu termina]i nici una! Este posibil s` cunoa[te]i o persoan` mai în vârst`. HOROSCOP V` sf`tuim s` fi]i mai prudent în afirma]ii. 4) Uite! – 4 Unul necopt. 46 [i poate trimite sugestii [i comentarii la fax.9068..4914. O.0408. la Prim`ria Ghiroda. Încerca]i s` detensiona]i atmosfera. U. Cei din jur nu sunt de acord cu ideile dumneavoastr`. N. 1 peso mexican 0. în spa]iile cu raster. VERTICAL. Vlad (str. 1) Deloc. 1 DST 5.1763. care propune o afacere. 53. 1 lir` sterlin` 5.vineri. str. LIDOKUDezagreabili Rezolvarea p problemei Disponibili p U E P N T C U I A E T O E A P g Radio Timi[oara 6. str. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi[.5847. 5) Un fel de pre[uri. anun]ate de BNR: 1 dolar australian 2. C. cu pu]in tact! SAGETATOR BALAN}~ BERBEC RAC HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP Dup`-amiaz` v` viziteaz` o rud` mai în vârst` [i v` ofer` un cadou de care v` bucura]i foarte mult. Publicul interesat poate consulta documenta]ia la sediul prim`riei din Ghiroda. 30-32. 0256/ 287406.5245. Bråndu[ei nr. tel. P. ve]i ob]ine. vineri \ntre orele 8-14. 1 lir` turceasc` nou` 2. 7) O . IGA. 8) U[i]e! – Produc`tor de curent. 5) Dumneata (2).4055. Laz`r. anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Dezvoltarea sistemului de ape interne de interes comun de pe malul Mure[ului" propus a fi amplasat \n extravilanul comunelor Beba Veche [i Dude[tii Vechi (canalul Ciarda Ro[ie km 5+590. Laz`r nr.2648. 4).0482.00 {tiri + Sport 21. Diminea]` ave]i parte de câteva momente mai încordate. localitatea Timi[oara. Timi[oara.1044.7833.. (1520) Rena[terea b`n`]ean` 11 Anivers`ri Y Pentru CRISTINA B~DULESCU "La mul]i ani" cu s`n`tate. CAPRICORN Chiar dac` prietenii insist` s` petrece]i dup`amiaza cu ei. 6) La 5 rece! – Nu vorbe[te – Str`mo[. din Giarmata Vii. 5) Foarte mare – Soare egiptean..

2010. Familia.07.07. 17.ro Pentru detalii 0256-295 779.12 Rena[terea b`n`]ean` Memento În 18 iulie se \mplinesc 7 ani de când dragul meu so] vineri. V` a[tept`m [i v` plângem zilnic: fiica. 400. SE ÎMPLINESC 3 ANI DE CÂND NE-A P~R~SIT DRAGA NOASTR~ SO}IE. FAMILIA. (7771) CRI{MARIU VASILE (PAROLA) VA R~MÂNE VE{NIC ÎN SUFLETELE NOASTRE! SLUJBA DE POMENIRE VA AVEA LOC SÂMB~T~. bunici [i socrii AZI. (7789) Azi. (7800) TODORESCU IOAN [i VLADA [i NEGOIU EMILIA a \ncetat s` mai bat`. la biserica din Badea Câr]an. respectiv 5 ani de când ne-au p`r`sit dragii no[tri Pios omagiu la \mplinirea a 7 ani de când ne-a p`r`sit pentru totdeauna draga noastr` ri COROIU AUGUSTIN a trecut \n eternitate. 800. Dumnezeu s`-l odihneasc`! So]ia Nicoleta. Dene[. Ancu]a [i Virgil cu familiile lor. (7743) ZORCA NESTOROV din Rudna. sâmb`t`. (7802) S-au scurs 10 ani de la trecerea \n eternitate a p`rin]ilor. CERTIFICAT : DE DECES. 16-18 (Zona Traian. (7774) A trecut un an de când scumpii no[tri p`rin]i. 600. se \mplinesc 3 ani de când inima so]iei mele NISTOR SILVIU (BIBI) Îl rog pe Bunul Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. soacra Florica. LOC CIMITIR. 16 iulie 2010. So]ul. respectiv 6 luni va avea loc sâmb`t` la biserica din Pia]a Crucii la ora 13. Col. FAMILIA. Familia. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. (7739) Azi. AMINTIM CELOR CARE L-AU CUNOSCUT C~ SE ÎMPLINESC 7 ANI DE LA TRECEREA ÎN ETERNITATE A CELUI CARE A FOST e q SICRIE LUX: 1200. Nu te vom uita niciodat`. comemor`m \mplinirea a 6 s`pt`mâni de când moartea nemiloas` l-a r`pit pe dragul nostru {IPE}AN DAN SORIN Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. Lucaciu. Dumnezeu s`-i odihneasc` \n pace. Comemorarea unui an.2010. PETRU COJEREAN au p`r`sit aceast` lume. COLIV~ q S~LI DE PRIVEGHI + FRIGIDER: 300 LEI TRANSPORT INTERN {I INTERNA}IONAL q SICRIE PRODUC}IE PROPRIE: 300. 17 IULIE.07.2010. (7808) Continuare \n pagina 13 . Rog pe Bunul Dumnezeu so odihneasc` [i s` m` ajute s`-i p`strez dragostea tot restul vie]ii mele. (7794) AURELIA T~MA{ ODIHNEASC~-SE ÎN PACE. 17. mama Iustina. Fam. bunica maica Ana. se \mplinesc 3 ani de la decesul scumpului meu fiu IDA [i Ing. de lacrimi [i durere de când iubitul nostru SORIN {IPE}AN a trecut \n lumea celor drep]i. (7817) TODORESCU MARIA din Remetea-Mare. Familia. Nu te vom uita niciodat`. rez. Fam. Chinez. 1600. (7745) În aceste zile se \mpline[te un an de la decesul Lt. la \mplinirea a 11. Lascovici. copiii Darius [i Denisa. (7813. la biserica din Pia]a Crucii. So]ia. AJUTOR CAS~ DE PENSII. ora 12. ora 12. Îl plânge mereu mama. 16 iulie 2010. (7801) De 6 s`pt`mâni a plecat \n ve[nicie cea mai bun` mam`. o lumânare aprins` [i lacrimi de dor la 6 s`pt`mâni de la trecerea \n nefiin]` a celui care a fost SORIN {IPE}AN din Jebel. (7747) O rug`ciune c`tre Bunul Dumnezeu. ÎN PIA}A BADEA CÂR}AN. tu[ica Dica [i unchiul Nelu din Germania. 20 iulie. de pe str. LA BISERICA ORTODOX~ DIN CALEA LUGOJULUI. Pa[ca [i Vasi din Belgia cu familia. Sorine! Dumnezeu s` te odihneasc`! Veri[orii Romeo. 1400. la biserica ortodox` din Pia]a Mocioni (Sinaia). Ne rug`m la Bunul Dumnezeu s`-i vegheze lini[tea [i pacea ve[nic`. ginerele [i nepotul mult iubit. V~C~RESCU NR. amintim c` azi. 16. 16 iulie 2010 Rostyl DESCHIS~ ZI-NOAPTE PE STR. Fam. Familia. ION CREANG~ NR. Timocului) {I ALT MAGAZIN PE STR. voi sunte]i \mpreun`.2010. Bunul Dumnezeu s`-i ierte [i s`-i odihneasc` \n pace. MAM~ {I BUNIC~ iale i i `ri SUCIU TRAIAN i VULC~NESCU VETURIA Slujba de pomenire. cumna]ii Lucian cu familia [i C`lin. soacr` [i bunic` BORZ VIORICA din Corni]el – Bihor. ing. Vor r`mâne ve[nic \n inimile noastre. Pånzaru. Suflet bun [i blând. (7799) Prof. Timpul care trece nu te va [terge niciodat` din inimile noastre. bunicilor. respectiv 25 ani de la trecerea \n eternitate. 0744 558 712 TRANSPORTUL DECEDA}IILOR DIN SPITALE GRATUIT Amintim c` se \mplinesc 17 ani. 9 (lång` Kandia) q PLATA DUP~ |NMORMÅNTARE q ASIGUR~: MEDIC CONSTATATOR DECES. Parastasul sâmb`t`. 1000 LEI : Comemor`ri CU DURERE ÎN SUFLET. Vei fi ve[nic \n sufletele noastre. 17. Privirea-i blând` [i vorbele-i duioase vor r`mâne mereu \n amintirea noastr`. tu[ica Nu]a. Parastasul de un an va avea loc sâmb`t`. DUMNEZEU S~-L ODIHNEASC~ ÎN PACE. ora 11. T~NASE R~DULESCU om de omenie. 16 iulie 2010.07.14) Se \mplinesc 6 s`pt`mâni azi.rostyl-company. suflet nobil [i un prieten de neuitat. (7776) Cu durere \n suflete. ORA 12. (ac530) ION COM{A A]i plecat amândoi fulger`tor de repede. socrilor [i str`bunicilor no[tri Un gând pios \n amintirea celor mai buni [i genero[i p`rin]i [i bunici Mar]i. Doi prieteni de suflet. RODICA COJEREAN [i SUCIU SÂNZIANA Nu v` vom uita niciodat`. dr. 16 iulie. Familia. pån` la 9000 LEI : www. Dumnezeu s`-i odihneasc` \n pace. se \mpline[te un an de când VELEA ION a trecut \n nefiin]`. iar noi singuri acas`.

15. batiste. \nchirieri. anun]`m trecerea \n nefiin]` a dragei noastre mame [i bunici PROTOPOP ICONOM STAVROFOR CORNEL LUGOJAN DIN JEBEL. Oni. anun]`m c` au trecut 60 de zile de la decesul celui care a fost Col. s` tr`im evenimente personale [i ale familiilor noastre \nv`luindu-le \n mirajul vocii sale neasemuite. nepotul Andrei. respete.vineri. cartierul Fabric. MILENOVICI {I MOCRIJI}CHI. frate. Familia. TIMPUL TRECE. cumnata Aurica.07. transport intern [i interna]ional. SUNTEM AL~TURI DE CAMELIA. (7850) Rena[terea b`n`]ean` 13 Comemor`ri Comemor`m 6 s`pt`mâni de când a plecat dintre noi mult prea devreme dragul nostru so]. O fire minunat`. lumån`ri. Georgina Avram [i familia Ostoia. la cimitirul din str. matrimoniale. ORA 10.2010. (7805) Suntem al`turi de familia greu \ncercat` prin dispari]ia bunului prieten [i vecin SERGIU }APUCHIEVICI om de mare noble]e sufleteasc` [i generozitate. Sincere condolean]e \ntregii familii. Andrei [i Dana.07. So]ia Aurica [i nepo]ii. azi. SOCRU {I BUNIC MADAR IOAN PENSIONAR CFR. 21 (vizavi de CARP Complex "Favorit") Tel. SE ÎMPLINESC 6 LUNI DE CÂND A ÎNCETAT S~ MAI BAT~ INIMA CELUI MAI IUBIT SO}. care ne-a \nconjurat mereu cu dragostea [i aten]ia lui deosebit` [i nepre]uit`. Înmormântarea va avea loc sâmb`t`. pierderi. ora 11. Telefonul nu va mai suna s` auzim prin vocea lui minunat` ve[tile care ne ]ineau uni]i la orice eveniment. Condolean]e familiei. prosoape. FAMILIILE MADAR. decese. pentru totdeauna. (7809) Suntem al`turi de Novanda Marcu \n aceste momente grele pricinuite de pierderea mamei sale M~RIOARA IARE (M~RIUCA) decedat` dup` o lung` [i grea suferin]`. anun]` trecerea \n nefiin]` a celui ce a fost SERGIU }APUCHIEVICI Ne-a p`r`sit un coleg [i prieten devotat de care ne leag` amintiri magice. TAT~. s` ne amintim de adolescen]`. cumnat [i unchi SERVICII FUNERARE NON-STOP Sicrie. (7803) MAGDALENA {TEF~NU} Înmormântarea va avea loc azi. VE{NIC~ S~}I FIE POMENIREA {I MEMORIA BINECUVÂNTAT~. Mul]umim tuturor celor care au fost al`turi de noi \n cea mai grea \ncercare a vie]ii. ora 13. Ast`zi sa stins o stea… Nu te vom uita niciodat`! "Icoana stelei ce-a murit/ Încet pe cer se suie/ Era pe când nu s-a z`rit/ Azi o vedem [i nu e. bunic [i socru COCLICI MUGUR ILIE care s-a stins departe de plaiurile natale." Corpus ne\nsufle]it este depus la casa funerar` Rostyl de pe strada Ion Creang` nr. Dumnezeu s` o odihneasc` \n pace. \mbr`cat. (7806) S-a dus… A plecat s` cânte \ntr-un cor neauzit de noi. LA BISERICA ORTODOX~ ZONA STEAUA. (7811) Colectivul Catedrei de TCM de la Facultatea de Mecanic` din Timi[oara este al`turi de colega ing. Cu migala artistului. ginere. 18. reamintim prietenilor [i cuno[tin]elor \mplinirea a 6 luni de la decesul iubitei noastre RODICA BRADEA Parastasul de pomenire va avea loc la Catedrala Mitropolitan`. (7773) Cu aceea[i durere \n suflet. NEPOTUL MARIUS CU SO}IA RAICA {I STR~NEPOTUL DAVID. (7784) Dumnezeu s`-l ierte [i s`-l odihneasc` \n pace pe cel ce a fost so]. socru. so]ia Lili. FIUL HORIA. bunica Ti]a anun]` trecerea \n nefiin]` a celui care a fost SERGIU }APUCHIEVICI Te vom iubi cu drag mereu. c`uta ocazii s` fim \mpreun`.2010. \mb`ls`mat). (7766) SERGIU }APUCHIEVICI so] [i tat` iubitor. ÎN ACESTE CLIPE GRELE PRICINUITE DE PIERDEREA MAMEI {TEFANA VULTURU DUMNEZEU S~ O ODIHNEASC~ ÎN PACE. Drag` Sergiu vei r`mâne \n inimile noastre Sergiu. Werth. 16 iulie 2010 Urmare din pagina 12 Memento OCHII PLINI DE LACRIMI {I GÂNDURILE Î}I CAUT~ CHIPUL ÎN AMINTIRILE R~MASE {I CU MULT~ DURERE ÎN SUFLET ANUN}~M C~ DUMINIC~. tat`. Dumnezeu s-o odihneasc` \n pace. o lume vesel` cu scenarii create de el pentru noi. TE VOM P~STRA MEREU VIU ÎN SUFLETUL NOSTRU. 17 iulie. 16. Fam. (7804) }APUCHIEVICI SERGIU 26. 16. tat`. Cosminului. servicii (sp`lat.1943 – 15. servicii. felicit`ri. Cuvintele sunt de prisos… Dumnezeu s`-i odihneasc` sufletul \n pace iar \ngerii s`-i fie aproape. 0724369709 Cu nem`rginit` durere. (7833) RENA{TEREA B~N~}EAN~ V` ofer` zilnic spa]ii importante pentru anun]urile dumneavoastr` de mic` publicitate la rubricile: vånz`ri. cump`r`ri. Continuare \n pagina 14 . (7700) Cu durere \n suflet. ora 10. inciner`ri. (7834) ÎNTRISTATE. Familia. diverse. Familia Viorel Bolojan. (7832) Fratele Victor.06. Joly. Fam. 16 iulie 2010. Odihne[te-te \n pace! Colegii din Promo]ia 1961 al SM5 Timi[oara. preg`tea \ntâlnirile noastre liceale. (7816) Pios omagiu [i ve[nic` amintire la \mplinirea a 3 ani de la trecerea \n nefiin]` a so]ului meu MARTA ALEXANDRU Va r`mâne ve[nic \n gândurile [i sufletele noastre.07. Condolean]e familiei \ndoliate. la cimitirul de pe str.SO}IE. coliv`. PREOTEASA ICA. M`t`sarilor. fiind al`turi de ei \n aceste momente. cruci. SE ÎMPLINESC 20 DE ANI DE CÂND AM CONDUS PE ULTIMUL DRUM PE DRAGUL NOSTRU Decese Cu nem`rginit` durere. 17. NORA MARIANA. Giurgiu Maria \n aceste momente grele pricinuite de moartea tat`lui drag TATARAN IOAN Dumnezeu s`-l odihneasc`. DORUL R~MÂNE! DUMNEZEU S~-}I ODIHNEASC~ ÎN PACE SUFLETUL! SLUJBA DE POMENIRE VA AVEA LOC SÂMB~T~. chimist GHEORGHE GIURGIULESCU va fi mereu \n sufletele [i rug`ciunile noastre. C`lin [i Lumini]a.: 0356/004883. comemor`ri. Ormenisan.2010 Drag` Sergiu colegii t`i te-au \nso]it \n suferin]a ta Sergiu. ginere. un prieten adev`rat Ing. COLEGELE DE LA LABORATORUL CHIMIC ELBA. grea [i nemeritat` [i acum te plâng.07. nepo]ii Paul. GRATUIT \ntocmirea actelor necesare PLATA [i dup` ridicarea ajutorului de \nmormåntare !!!TOTUL LA CELE MAI MICI PRE}URI Calea Bogd`ne[tilor nr. Ica. SANDUL OCTAVIAN Dumnezeu s` \l odihneasc` \n pace. Fiicele Adi [i Magda.

0722/179645. C~LDUR~. monede de argint. Ofer pre] avantajos. Daniela. Am petrecut cu Sergiu multe evenimente familiale fericite. r`bdarea [i respectul de care s-a bucurat pân` \n ultima clip` de via]` [i pân` \n mormânt IULIANA TÂMBU C`lduroase mul]umiri tuturor celor care au participat la \nmormântare.07. trecut` la cele ve[nice. 2 balcoane. e prea pu]in pentru pierderea unui prieten devotat cum a fost dragul nostru prieten }APUCHIEVICI SERGIU Un om de o ]inut` moral` exemplar`.. Dumnezeu s`i odihneasc` sufletul ei bun. Andreea [i Mircea. capela nr. (7823) COLECTIVUL MQM {I COLECTIVELE LABORATOARELOR FOTOMETRIC. Tel. Prezen]ele sale artistice deosebite. cu veselia [i d`ruirea sa total`. pentru noi [i pentru to]i iubitorii artei sunetelor. PE ARTISTUL {I OMUL F~R~ PERECHE ÎL DEPLÂNG FO{TII VECHI COLEGI DIN CORUL FILARMONICII. (7843) Vånz`ri Vând \n strada Vl`deasa apartament cu 3 camere. platin` tec. 0760/919242. un so] [i tat` de excep]ie. Ungaria. Oance [i vecinii de pe str. nr. Dispari]ia sa este. ora 14. 3. {ef`nu] [i Alexandrescu \n pierderea mamei [i bunicii MAGDALENA {TEF~NU} Dumnezeu s-o odihneasc`. TELEFON 0749/ 493074.07. Înmormântarea este azi. (7835) Fam. Ne r`mân amintirile [i leg`tura de aur a unei prietenii adev`rate. FRUMUSE}E. Familia. (7820) SERGIU }APUCHIEVICI A TRECUT DIN LUMEA DE DOR ÎN CEA F~R~ NICI UN DOR. cu durere \n suflet. Înmormântarea azi. Belgrad sunt al`turi de fam.2010. 0256/496113. prietenilor [i cuno[tin]elor c` l-au condus pe ultimul drum pe dragul nostru so]. 0724/370730. aproape de Spitalul Jude]ean. G~UREAN EMIL a \ncetat din via]` dup` o grea suferin]` la vârsta de 70 ani. (7721) Cump`r`ri CUMP~R AC}IUNI FONDUL PROPRIETATEA. Fey [i Stoian. dup` o lung` [i grea suferin]`. durere. Ileana. C6 MF. Florin. 23 lâng` cimitirul M`t`sarilor NON-STOP la tel. Silvia. 2194/30/2010 din 25. Tel. (7848) SC vineri. Donatella. CU O DURERE CE NE COPLE{E{TE.2010. cu mare sensibilitate scenic`. a ginerilor Sandu. Sorin. A FIULUI C~LIN {I A ÎNTREGII FAMILII. care a luat-o din mijlocul nostru. purtând aura inspira]iei. 0763/946204. la cimitirul din str. SUNTEM AL~TURI DE DUREREA SO}IEI LILI.2010. grija. (7826) {TEFANA VULTURU pe care Bunul Dumnezeu a chemat-o spre El. Dani [i Denisa. sor` [i mam` Întreg colectivul Filarmonicii "Banatul" Timi[oara regret` profund trecerea la cele ve[nice. COLECTIVUL B. Cu to]ii suntem al`turi de familia \ndoliat`. Palmierilor nr.ELBA ESTE AL~TURI DE COLEGA NOASTR~ CAMELIA LA MAREA DURERE PRICINUIT~ DE PIERDEREA MAMEI. Georgina.14 Rena[terea b`n`]ean` Memento Familia Canea. Îl declar nul. pentru profesionalismul. Austria. dosar pentru ajutor de \nmormântare Casa de Pensii) NOU! CASA FUNERAR~ \n Timi[oara. GRATUIT: intermedierea actelor (certificat deces. 16 iulie 2010 SERVICII FUNERARE SRL Timi[oara. cimitir calea {agului. Ion. CU SIM}IRE {I TALENT SERGIU }APUCHIEVICI {I-A ÎNCHINAT ÎNTREAGA VIA}~ MUZICII CORALE {I DE OPER~.M. 16. (7842) Deosebite mul]umiri conducerii [i \ntregului personal al C`minului de B`trâni A. (sms) Servicii Transport persoane Germania. DIODOR {I LUCIA NICOAR~. (7837) Cu sufletul \mpietrit de durere. un artist admirat de mult` lume. Marius. Veronica. (7811) SINCERE CONDOLEAN}E COLEGEI VULTURU CAMELIA LA TRECEREA ÎN NEFIIN}~ A MAMEI {TEFANA VULTURU DIN PARTEA FAMILIEI BUZG~U. tat` [i bunic SZILIER HORST care ne-a p`r`sit pentru totdeauna. 0722/351214. Valentin. anun]`m trecerea la cele ve[nice a scumpei noastre so]ii.L. respete. (7812) Prof. \mb`ls`mare. vor d`inui de-a pururi \n memoria afectiv` a melomanilor. lumân`ri. zona Simion B`rnu]iu. 0721/ 140050. mobil 0722/521040. Monica. DE ACUM ÎL VA SLUJI PE DUMNEZEU ÎN CORUL HERUVIMILOR. sala 171. 0728/362970. decesul. prosoape. (6779) Proprietar. batiste. Cosminului. (7838) Pierderi Sanda Daniela. coroane. cump`r statuete de bronz. [i-a dedicat cu generozitate \ntreaga via]` muzicii pe care a slujit-o cu nestr`mutat` credin]` atât pe podiumul de concert al Filarmonicii (aproape patru decenii). UNUL DINTRE STÂLPII CORULUI FILARMONICII "BANATUL" PRECUM {I UN VALOROS MESAGER AL MUZICII DE OPER~ PE PLAN INTERNA}IONAL. a colegului [i prietenului SERGIU }APUCHIEVICI Artist valoros. Familia \ndoliat`. baie [i WC serviciu. ginerele Iosif. capace frigorifice.I. (7818) SUNTEM AL~TURI DE COLEGA NOASTR~ PO{A ANA ÎN ACESTE MOMENTE GRELE PRICINUITE DE PIERDEREA TAT~LUI. de la adres` la adres`. ora 9. jerbe [i aranjamente florale. 0723/650359.09. Puiu. (7819) SERGIU }APUCHIEVICI Suntem al`turi de Lili [i C`lin. a mamei dragi CU SUFLETELE P~TRUNSE DE PIETATE. a nurorii Emilia. recuno[tin]a [i dragostea etern`. Numita Bischof Eva. fiica Veronica. nepo]ii Valentin. SERGIU AVEA VALOARE ARTISTIC~ {I UMAN~. ne desp`r]im de cumnatul [i unchiul nostru drag Înv`]`]`toarea IARE M~RIOARA Dumnezeu s-o odihneasc` \n pace. Familiile Cr`ciun. Florin [i Sorin anun]`. 0723/852199. cruci. (7829) Cu adânc` durere. 84 mp. o mare pierdere. (7461) Colec]ionar. ma[ini de cusut din toate gamele. Tel. având ca obiect recunoa[tere hot`râre str`in`. PESTE 20 DE ANI. pe mama [i soacra noastr` COLECTIVUL DE PRODUC}IE {I CALITATE C. Odihneasc`-se \n pace. Vasile. Sec]ia Civila – minori [i familie. dotat cu o voce de bas de o rar` calitate. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. neputin]a \n fa]a unui destin tragic. Iosif. (902) CIUP ANA la 77 ani. NE DESP~R}IM DE O FIIN}~ PE CARE AM IUBIT-O MUL}I {I CARE LA RÂNDUL EI NE-A IUBIT PE TO}I. coliv`. 20 Urmare din pagina 13 Decese Cu adânc` durere \n sufletele noastre. CU SACR~ RESEMNARE. Pre[edinte Dana Jebelean. (7828) S-a stins din via]` dar nu [i din inimile noastre cea care a luminat genera]ii de elevi CIUP ANA la 77 ani. 0760/373372. anun]`m moartea nemiloas`. \n contradictoriu cu reclamantul Lazurean Vasile. DUMNEZEU S~ O ODIHNEASC~ ÎN PACE. Ne vor r`mâne doar amintiri ale chipului drag. pentru termenul de judecat` din 7. Din partea copiilor Ana. toaleta decedat. 0256/ 367625. 16 iulie.2010.05. Fra]ii [i nepo]ii. str. grefier Nicoleta Duma. (7849) Diverse Tribunalul Timi[. ieftin. 0769/ 046402. DAN LAL. Tel. dup` o lung` [i grea suferin]`. vând garaj sub bloc. a nepo]ilor Alina. Tel. D~RUIT DE BUNUL DUMNEZEU CU O VOCE DE BAS RAR ÎNTÂLNIT~. AL SEC}IEI CH II SCUJT. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. transport intern [i interna]ional. Tel. mânie. 16. Înmormântarea va avea loc azi. 2194/30/2010. CU RECULEGERE. (7840) SINCERE CONDOLEAN}E IBOLYEI PENTRU PIERDEREA SO}ULUI IAKUS IOAN FAM. rapid. (7815) Vând apartament 3 camere decomandate. S~ L~S~M CA PE MARGINEA MORMÂNTULUI CE SE DESCHIDE S~ SE A{TEARN~ T~CEREA. (7831) . \n prezent cu domiciliul necunoscut. ora 13 \n satul Vucova.G. este citat` la Tribunalul Timi[. ora 13. pârât` \n dosarul Tribunalului Timi[ cu nr. (7810) Vând cas` loc. Margareta. str. ELECTROMECANIC {I DE METROLOGIE SUNT AL~TURI DE COLEGA LOR CAMELIA ÎN TRISTE}EA {I DUREREA PRICINUITE DE DECESUL MAMEI {TEFANA VULTURU DUMNEZEU S-O ODIHNEASC~! CONDOLEAN}E ÎNTREGII FAMILII. FIIND. cât [i pe scenele a numeroase opere din ]ar` [i str`in`tate. SOLIST DE OPER~ ÎN PRETUTINDENI EUROPENE. (7839) Familia \ndurerat` mul]ume[te rudelor. SOLIST AL CORULUI FILARMONICII BANATUL. dup` o lung` suferin]`. Voiteg – Timi[. declar pierdut chitan]ier 3613171-3613190 EUROINS ROMANIA ASIGURARI SA. (7830) Triste]e. (7824) Ofer` gama complet` de servicii: sicrie. Nucu }ugurlan.O. dosar nr. Gheorghe Doja.

alin. sa instiinteze despre aceasta organul de executare. dosar de executare nr. telefon 0256351673. 9. 4. din Muzeul Munch din Oslo. si pct. cea mai cunoscut` dintre lucr`ri fiind furat` împreun` cu un exemplar din celebrul "}ip`t". Licitatia 1 Denumirea bunului imobil .A. cu modificarile si completarile ulterioare.DRA Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 27. în ciuda faptului c` în vecin`tate se afl` numeroase magazine [i restaurante.009 9. an fabricatie 2001 TM-18-JON Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 1.G. din O. oferind "o vedere magnific`. str. Darova nr. cu sediul de afaceri decalarat in Dragomiresti nr. 162. pe 22 august 2004.A.2010 ora 11. realizat` în 1895 [i estimat` la un pre] cuprins între 500. in vederea vanzarii la licitatie. (3) lit. inainte de data stabilita pentru vanzare. dosar de executare nr. P-ta I. dovada emisa de creditorii bugetari ca nu au obligatii fiscale restante la bugetul de stat si la bugetul local. urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare. marca QUARTZ VITAP. Potrivit Los Angeles Times. descriere sumara: Masina de aplicat cant ABS si normal preadezivat . a avut în trecut o rela]ie cu Tom Cruise. Fax . teren evidentiate in CF 400001/Darova top. 1871 . Recordul mondial pentru o gravur` de Munch (1863 . scoas` la vânzare Re[edin]a din Los Angeles a actri]ei americane Marilyn Monroe.A. s-au c`s`torit la începutul acestei luni în Bahamas.1 . la Londra. actul de identitate. Pân` la momentul public`rii acestor informa]ii. la o licita]ie care a fost organizat` mar]i. alin. pentru suma de 75. (M.07. a fost achizi]ionat` de un colec]ionar "Vampyr II" a fost achizi]ionat` pentru suma de 1. ofertantii pot constitui si garantii. dosar de executare nr. 0256354824. in conformitate cu prevederile art.794 1. o mare intimitate [i izolare". descriere sumara: CAPSATOR PNEUMATIC MASINA CUSUT NASTURI MASINA CUSUT CHEITA MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA CUSUT 2 ACE MASINA CUSUT LINEARA MASINA CUSUT BUTONIERE MASINA CUSUT PFAFF MASINA CUSUT 2 ACE GENERATOR ABUR CU 2 MESE DE CALCAT COMPRESOR CECCATO500LITRI INCALZIRE CENTRALA +CALORIFERE CALCULATOR BIROU +MONITOR LAPTOP P31200MZ CALCULATOR BIROU+MONITOR BENQ CALCULATOR +MONITOR 17 ULTRA ECHIPAMENT AER CONDITIONAT CENTRALA TERMICA GAZ Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 2. Licitatia 2 Denumirea bunului imobil . Site-ul descrie re[edin]a celebrei actri]e americane ca fiind "vast` [i foarte special`". 16 iulie 2010 Magazin MINISTERUL FINAN}ELOR PUBLICE Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal` Direc]ia General` a Finan]elor Publice a Jude]ului Timi[ Administra]ia Finan]elor Publice a Municipiului Lugoj Rena[terea b`n`]ean` 15 Penelope Cruz [i Javier Bardem s-au c`s`torit în Bahamas Nr. lit. -SC" LAICHICI VR " SRL . 3 .168 2. 0256351673 Fax 0256352746 *)cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vinzarea bunurilor imobile este 19 % neimpozabil .143 633 1. cu sediul social declarat in Com. din O. in conformitate cu prevederile art.911 *)cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vinzarea bunurilor imobile este 19 % neimpozabil .6 cod de identificare fiscala 7951852 . la care au participat doar membrii celor dou` familii.44 / 2004 . an fabricatie 2007 seria 603046 Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) Cota T. aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare.G. Astalas nr. Cele dou` tablouri furate au fost descoperite par]ial distruse.V.219 Str.Dragan nr.F. jud.(1).) -SC" CONDOTIERUL " SRL .1990 TM-90-BSV Remorca GRAAFF P A11/72. 6 alin. Timis.003 3. anexa corp A . 128 alin.922 716 1.278 8.5 bl. (i). cu modificarile ulterioare . (2) lit. nu a fost niciodat` expus` în public. alin. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal .43 cod de identificare fiscala 2486919. 5216 . 141 alin. Licitatia 3 Denumirea bunului mobil.620 314 572 172 334 172 572 362 172 286 143 286 114 429 143 685 381 214 214 467 95 2.F. când pictura -SC" KARLITTA " SRL . se afl` în cartierul de lux Brentwood. proprietatea debitorilor : -SC" ESSIA DIMOD " SRL . cod de identificare fiscala CNP 1630405244260 .G. descriere sumara Casa de locuit .5 milioane de euro. au o rela]ie din 2007. sub forma de garantie bancara. dosar de executare nr. potrivit agen]iei imobiliare care se ocup` de aceast` tranzac]ie. Impotriva prezentului inscris. an fabricatie 2001 TM-20 . realizat` de pictorul norvegian Edvard Munch. potrivit site-ului agen]iei imobiliare Prudential California Realty. nu este obligatorie audierea contribuabilului. aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. nr. 172-173 din O. b )din Legea 571 /2003 privind Codul Fiscal . f) ai art.07.000 [i 700. Tabloul a fost scos la vânzare de mo[tenitorii artistului britanic Frank Avray Wilson. Litografia face parte dintr-o serie de cinci opere omonime ce prezint`.292 Cota T. reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei. in conformitate cu prevederile art. în 2007. cei interesatii pot introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta. republicata. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.143 334 1.7 cod de identificare fiscala 14695692 . lit.161 286 762 1. 24% -SC" EURO GUARD " SRL . potrivit presei mondene interna]ionale. nr. 141 alin. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. cu modificarile si completarile ulterioare. (3) lit. cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str.794 1. Informatii suplimentare cu privire la bununul imobil sau mobil se pot obtine consultand raportul de evaluare la sediul Administratiei Finantelor Publice Lugoj. 6 alin. . republicata. republicata. Licitatia 1 Denumirea bunului mobil.3 ap. (M.429 286 Cota TVA 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% Actorii spanioli Penelope Cruz [i Javier Bardem.162 .130 717 2.A. pentru persoanele juridice de nationalitate romana.V.024 Cota T.vineri. mama lui Iisus. Licitatia 3 Denumirea bunului mobil.(2). b )din Legea 571 /2003 privind Codul Fiscal .51 milioane de euro). Licitatia 2 Denumirea bunului mobil. (2) lit. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal . gard. în partea de vest a metropolei Los Angeles. la locul fixat in acest scop. Eivind Eckbo (1873 . Cei doi actori. descriere sumara: Autoutilitara Iveco Eurocargo . ambii afla]i la prima c`s`torie.) O litografie "Madonna" de Munch. ambii laurea]i cu Oscar. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant (procura speciala autentica).256 milioane de lire sterline (1. decedat în 2009. Construit` în 1929 pe un teren de peste 2. considerând-o "o veritabil` bijuterie a cartierului".001 2. 18. in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta. a fost organizat` la re[edin]a din Bahamas a unui prieten al cuplului. Penelope Cruz.Al. nr. Pinilor nr. 24% 24% 24% 24% Vila în care a murit Marilyn Monroe.Al Astalas nr. 2815 . 128 alin. în care artista a fost descoperit` decedat` pe 5 august 1962 la vârsta de 36 de ani. dosar de executare nr. în vârst` de 36 de ani. vândut` cu 1.0256 352746 int. 309 .36 /16 cod de identificare fiscala 14229501 . d din O.375 1.052 Cota T. la sediul Administratiei Finantelor Publice LUGOJ str. 92/2003. cu sediul social declarat in Lugoj str. Potrivit dispozitiilor art.000 de dolari. cod de identificare fiscala 5438665 .V. 2882 .2010 Nr. 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% american pentru suma de 1. Litografia "Madonna". dosar de executare nr. TM-29-KAR Autoturism vW POLO . descriere sumara Teren arabil extravilan 2.306. 2221 . de casa Bonhams.304.253-255/b Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 117.5 /D / ap. an fabric. cod 305500 Telefon 0256355491. an fabricatie 1995 TM-34-KAR Autoutilitara N3 STEYR . trei s`li de baie [i o piscin`. doi ani mai târziu.000 de lire sterline.078 1.Simion Barnutiu nr.44 / 2004 . care a intrat în posesia lui dup` c`s`toria cu fiica adoptiv` a filantropului norvegian. cu modificarile ulterioare .127 1.274 737 731 713 1. descriere sumara: Motocicleta JAWA 350 . iar pentru persoanele juridice straine. f) ai art.672 5. republicata.304. descriere sumara Cizme dama piele -1buc Cizme dama piele -10 buc Cizme dama piele -2 buc Cizme dama piele -3 buc Ghete piele -1 buc Cizme imitatie piele -5 buc Semighete imitatie piele -3 buc Ghete femei piele -4 buc Cizme dama velur -4 buc Ghete imitatie piele –2 buc Cizme de velur -3 buc Pantofi dama imitatie -3 buc Pantofi dama piele -3 buc Pantofi dama piele -2 buc Geci iarna barbati -3 buc Geci iarna femei -2 buc Geci iarna barbati -4 buc Geci iarna femei -2 buc Jacheta femei simpla -1buc Costum femei iarna -1buc Pulover barbati -7 buc Pulover dama -2 buc Manechine dama si barbati -3 buc Pulturi aluminiu +oglinda -3 buc Suporti inox pentru haine -6 buc Suport orizontal inox haine -1 buc Semimanechine barbati si femei -11 buc Cos inox pe roti -1 buc Suport plastic manechine -8 buc Mobilier lemn+ dulap -1 buc Umerase-100 buc Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 238 1. vila are patru dormitoare.718 1. 20 decembrie 1989 nr. Penelope Cruz a purtat o rochie creat` de designerul John Galliano.000 de metri p`tra]i. nr. \nregistrare / data : 34566 / 14. figura Mariei. Alexandru Astalas nr.F. cu modificarile ulterioare .1-3 cam. an fabricatie 1997 .. 1803 . cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str. presa american` nu a aflat deocamdat` data exact` la care a avut loc ceremonia. Marilyn Monroe a achizi]ionat aceast` proprietate cu pu]in timp înainte de a muri. cu sediul social declarat in Lugoj str. . copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului.1944) a fost stabilit la Oslo. pana in ziua precedenta termenului de vanzare : ofertele de cumparare.) -SC" IVAN HAIDUCUL " SRL . Zorilor nr. Ivy Eckbo. se face cunoscut ca in ziua de 28. cu modificarile ulterioare . .1966). cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita.385 1. a fost scoas` la vânzare pentru suma de 3. si pct. in contul RO37TREZ6235067XXX001172. se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile si imobile .C. dovada platii taxei de participare. cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str. inreg. anexa corp b .ANSPDCP:759 In temeiul art. într-o manier` neobi[nuit`. in conditiile legii. (M.G. Ceremonia. dosar de executare nr.1-3. -SIMONIAC FEDOR . 1-3 Lugoj.791 mp Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 65. Re[edin]a. "Madonna" vândut` mar]i de casa Bonhams a apar]inut unui avocat [i filantrop norvegian.V. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte . cyan magenta yellow black . Licitatia 1 Denumirea bunului mobil . 92/2003 privind Codul de pocedura fiscala. în circumstan]e r`mase misterioase. cod de identificare fiscala 4988768 .001 1.5 milioane de euro Litografia "Madonna". construit` în stil spaniol.000 24% Conform art. invitam pe toti care pretind vreun drept asupra bunurilor.6 milioane de dolari. deschis la Trezoreria Lugoj.1579 .

f`r` a putea dezv`lui identitatea acestuia. Anul trecut. relateaz` presa german` dup` ce defectarea sistemelor de climatizare a declan[at o serie de polemici. cyan magenta yellow black .ro. Pân` acum. secretari secretari de redac]ie – GHEORGHE TELBISZ. cea mai important` din arhipelagul filipinez. w LONDRA (Reuter) Poli]ia Internetului din Beijing a ordonat companiilor furnizoare de servicii de tip Twitter s` amplifice monitorizarea [i s` desfiin]eze site-urile care con]in cuvinte sau expresii "sensibile" din punct de vedere politic. FED Print S. În aceast` scrisoare. În timpul celor opt "encierros" ale edi]iei din acest an. Printre r`ni]i se afl` [i 11 str`ini. a anun]at o surs` din cadrul anchetei. în condi]iile în care temperaturile exterioare sunt foarte ridicate. pe str`zile din centrul istoric al capitalei navarei./fax 0256/495317. w MANILA (Reuter) Dou`zeci de persoane au murit. B`rbatul a fost surprins de poli]ie pe plaja Rivabella. cel mai adesea u[oare. din Melbourne. redactor-[ef adjunct [i secretar general de redac]ie – IOAN CRI{AN.Patru persoane apropiate mo[tenitoarei L'Oreal.ro./fax 0255/210116. care a suferit o ran` u[oar` la încheietura mâinii. care în unele cazuri a fost apreciat` ca "grav`". Doi dintre cei [ase tauri s-au ar`tat deosebit de activi [i periculo[i pentru mul]imea alerg`torilor. "Când cumperi o ma[in` [i o folose[ti permanent zece ani. cea mai sever` ran` a fost suferit` de un australian. turi[tilor de pe plajele din Rimini. adesea compact`. central` 0256/490145. informeaz` site-ul publica]iei Il Resto del Carlino. care se afl` întro stare considerat` "grav`". iar tendin]a de sc`dere pare s` se men]in`. prezentând o tripl` fractur` la nivelul vertebrelor lombare. riscând s` cad` sau s` fie lua]i în coane. în vârst` de 26 de ani. Patrice de Maistre. Acest ultim "encierro" a fost prezentat de speciali[ti ca "periculos" [i relativ lung. Între acestea se afl` un britanic. s`rb`toarea a fost îndoliat` de decesul unui tân`r spaniol. dar.Statele Unite [i Coreea de Sud prev`d. Al]i doi spanioli au fost lovi]i cu Trenurile germane de mare vitez` nu suport` canicula Trenurile de mare vitez` din Germania nu sunt proiectate s` suporte temperaturi mai mari de 32 de grade Celsius. vineri. El a fost r`nit în prima zi a curselor. CIPRIAN BRINDESCU sec]ii: (actualit`]i-investiga]ii investiga]ii).Anchetatorii ru[i au stabilit identitatea celui care a uciso pe militanta pentru drepturile omului Natalia Estemirova. func]ionarea sistemului de aer condi]ionat nu mai este garantat`. Redactor-[ef – OCTAVIAN RO{A. Celelalte nou` persoane r`nite miercuri sunt spanioli. în vârst` de 23 de ani. miercuri.Un avion care avea la bord peste 100 de persoane [i care asigura o leg`tur` între Urumqi.au fost re]inute ieri.C. difuzare 0256/498524. Alerg`torii încearc` s` r`mân` cât mai aproape de animale. în vârst` de 18 ani. un neozeelandez [i un israelian. un canadian. în urma unei lovituri cu cornul în regiunea inghinal`. au anun]at autorit`]ile. aflat` în centrul unui scandal politicofinanciar . 0256/495317. în timp ce le oferea turi[tilor servicii de masaj [i m`surarea tensiunii arteriale. în vârst` de 24 de ani. Ceilal]i r`ni]i au primit lovituri de corn. a aterizat de urgen]` dup` o fals` alert` cu bomb`. traumatisme. exerci]ii militare comune în Marea Galben`. dat fiind c` avea [i echipamentele asupra sa. Se pare c` Deutsche Bahn recunoa[te c` peste temperaturi de 32 de grade Celsius. în vârst` de 27 de ani. a anun]at guvernul regional. A fost re]inut pentru practicarea neautorizat` a unei profesii [i pentru ocuparea abuziv` a plajei. Constructorul german de trenuri Siemens respinge orice responsabilitate în acest caz. Românul a încercat s` fug`. Gerald Hörster î[i exprim` indignarea în leg`tur` cu r`spunsul oferit de companie privind defectarea sistemelor de climatizare. în mod neautorizat. sau contuzii multiple.C. Unul dintre Pe scurt w ATENA (Reuter) . situat` în sud-vestul Greciei. nivelul râului Nistru a sc`zut cu zece centimetri. fiind dotat cu un pat mobil. TIMI{OARA: VARTIADE {TEFAN. Timi[oara. Liliane Bettencourt. CONSTANTIN ALEXANDRESCU RO{A. iar tân`ra client` a fost luat` la sec]ia de poli]ie pentru audiere. un australian.16 Rena[terea b`n`]ean` Mapamond cornul. Românul în vârst` de 52 de ani era dotat cu pat medical profesional. Opiniile exprimate \n articolele publicate apar]in \n exclusivitate autorilor! DIRECTORII S. Bd Revolu]iei 1989 nr. tel. 16 iulie 2010 Distrac]ie cu zeci de r`ni]i la festivalul de la Pamplona Cele opt curse cu tauri ("encierros") elibera]i pe str`zi la edi]ia din 2010 a festivalului de San Fermin de la Pamplona. în special anglo-saxoni. anun]` Serviciul pentru Situa]ii Excep]ionale din Republica Moldova. Festivalul de la Pamplona atrage anual mii de turi[ti str`ini. la ora local` 8 (9. le-a spus românul poli]i[tilor italieni. "în viitorul apropiat". capitala provinciei Xinjiang (nord-vestul Chinei). subliniind c` Deutsche Bahn a neglijat între]inerea trenurilor. pân` la urm` a fost prins de agen]ii de poli]ie. potrivit datelor furnizate de autorit`]ile din Navara. 0256/490146.Un incendiu de vegeta]ie a izbucnit pe insula Zakynthos. starea acestuia de s`n`tate fiind considerat` "grav`". w EKATERINBURG (Reuter) . iar alte 60 au fost date disp`rute. Deutsche Bahn comunicase c` defec]iunile sistemelor de climatizare sunt incidente izolate. w CHI{IN~U (Reuter) Nivelul râului Nistru este în sc`dere. în urma taifunului Conson care s-a ab`tut mar]i seara asupra Insulei Luzon. Tel. Tipar: S. w PARIS (Reuter) . dar mai "u[or". SILVIU FLORESCU (actualit`]i-investiga]ii). Dmitri Medvedev. participan]ii alergând pe o distan]` marcat`. diverse creme pentru masaj (unele preparate cu alge provenind de la Marea Moart`) [i un aparat pentru m`surarea tensiunii. Masaje române[ti pe plaje italiene Autorit`]ile italiene au re]inut un român în vârst` de 52 de ani care. ora României). un incident atribuit Phenianului. Publica]ia Bild a intrat în posesia unui document intern trimis de conducerea Deutsche Bahn mecanicilor de tren. au suferit fracturi ale membrelor. unul la bra]. pe litoralul M`rii Adriatice. nordest). E-mail: renasterea@renasterea. w BEIJING (Reuter) . patru suferind lovituri de corn. în timpul c`rora mul]imea de oameni îmbr`ca]i în alb [i ro[u. le f`cea masaje [i le lua tensiunea. unii venind s` î[i testeze "curajul". între care patru britanici. a declarat un purt`tor de cuvânt al companiei Siemens. la Marea Adriatic` (în apropiere de Rimini. "M` trata]i ca pe un infractor. [i un neozeelandez. e-mail: pentru ziarul "Rena[terea publicitate@renasterea. Biroul Romån de Audit al Tirajelor a eliberat Certificatul de Audit 0256/4 0256/490370. iar doar în cursul zilei de miercuri românul avusese deja 20 de clien]i. iar dou` dintre acestea se aflau în stare grav`. doi irlandezi [i un american. Defec]iunile la sistemele de climatizare din trenuri s-au multiplicat în ultimele zile în Germania. 8.între care fotograful François-Marie Banier [i administratorul averii acesteia. Potrivit Serviciului pentru Situa]ii Excep]ionale. 0256/490146. de 846 de metri. Pia]a 1 Decembrie 1918 nr. Ziarul regional Hannoversche Allgemeine red` con]inutul unei scrisori a pre[edintelui Agen]iei C`ilor Ferate adresat` companiei publice Deutsche Bahn.A. în contextul tensiunilor cu Coreea de Nord dup` scufundarea unei nave sud-coreene. "TIM-PRESS" S. Pre]ul perceput de ISSN 1221-4051 român era de zece euro pentru masaj. Pagin` realizat` pe baza informa]iilor furnizate de agen]ia de pres` Mediafax ei.1. fax 0256/490370. iar cel`lalt la nivelul axilei. a dat asigur`ri pre[edintele rus. RE{I}A. la un an de la aceast` crim`. Aproximativ zece persoane au fost r`nite în aceste curse de tauri care se desf`[oar` pe str`zile pavate din centrul vechi al Pamplonei. [i Canton (sud). secretariat: 0256/497176. 0256/490145. La edi]ia din 1911 au fost ucise 15 persoane. ulterior a evoluat în mod pozitiv. Poli]ia l-a surprins în flagrant în timp ce îi f`cea un masaj unei turiste în vârst` de 17 ani. pe urmele scriitorului american Ernest Hemingway.A.ro. a suferit dou` lovituri puternice de corn. {efi sec]ii: MARCEL S~MÅN}~ (social-economic). www. b`n`]ean`" \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit. iar documentul confirm` ipoteza. Nu am f`cut nimic r`u". au fost r`nite 11 persoane. ca pe un traficant. s-au soldat cu 37 de r`ni]i. a anun]at guvernul regional din Navara (nordul Spaniei). publicitate tel. nu trebuie s` te mire dac` apar probleme". iar cealalt` la nivelul coapsei. În timpul ultimei curse. una la nivelul toracelui. w WASHINGTON (Reuter) .renasterea. . Un encierro începe diminea]a. care a primit o lovitur` de corn la nivelul gâtului. iar starea lor de s`n`tate. alearg` în fa]a animalelor. Accesul popula]iei pe plaja de la Vadul lui Vod` este în continuare interzis. TIMI{OARA. la 7 iulie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful