Director onorific prof. dr.

Josif Constantin Dr`gan
Nr. 6238 - vineri, 16 iulie 2010 - 16 pagini+programe TV+supliment cu anun]uri gratuite - 1,5 lei

Venitul minim garantat, în pericol
Recent, deputatul Silviu Prigoan` a anun]at c` va promova o ini]iativ` legislativ` prin care va fi abrogat` Legea 416 din 2001 privind venitul minim garantat. Deputatul PD-L Valeriu Tab`r` a anun]at ieri c` va sus]ine aceast` propunere, pentru c`, la ora ac-

Serviciile de urgen]` fenteaz` reformele din s`n`tate

Titlurile zilei

Pagina 4
Anchet` la Casa Austria Timi[oara

Pagina 5
tual`, "se stimuleaz` nemunca". "Merge]i la sat [i c`uta]i un om care s` v` taie iarba din fa]a casei, cu o sut` de lei pe zi [i ve]i vedea c` nu vine nimeni. De altfel, conceptul de stat social european se regânde[te, la ora actual`, cam peste tot. Voi sus]ine aceast` idee pentru c` sunt convins c` trebuie m`suri radicale", a declarat deputatul. Conform legisla]iei actuale, nivelul lunar al venitului minim garantat este cuprins între 196 de lei pentru familiile de dou` persoane [i 402 lei pentru familiile de cinci persoane, pentru persoanele singure suma fiind de 108 lei. (D.D.)
Guvernul a renun]at la subprefectul Andrei Orban

Cei care nu au bani de dat la medic se pot prezenta la serviciile de urgen]` ale spitalelor, a asigurat, ieri, la Timi[oara, secretarul de stat în Ministerul S`n`t`]ii, Raed Arafat. Mai mult, cei care nu au reu[it s`-[i fac` programare la medic pot veni la unitatea de primiri urgen]e. M`surile de criz` [i cele de restructurare a sistemului sanitar nu afecteaz` medicina de urgen]`,

u[a acestor servicii asigurând o porti]` pentru restric]iile impuse deja, dar [i pentru cele ce urmeaz`. "Tr`im într-o perioad` în care medicina devine controlat`. Medicii de familie închid cabinetele la ora 17, în ambulatoriu ]i se cere s` fi fost consultat înainte, dar unit`]ile de primiri urgen]e sunt deschise tuturor 24 de ore. Continuare \n pagina 2

Pagina 6
Patru ani de închisoare pentru Adrian Cocoan`

www.renasterea.ro
CURSUL VALUTAR

Abona]i-v` la Rena[terea b`n`]ean`!

Primele emo]ii europene

Avantaje:

! 50

% %

reducere fa]` de pre]ul de vånzare cu bucata

4,2594 lei 3,3306 lei 129,7525 lei/gram
VREMEA, MÂINE
Timi[oara 20/38 Arad 

fa]` de vånzarea cu bucata economisi]i, lunar, 24 lei (16 numere de ziar); lunar pute]i cå[tiga 4 televizoare color lunar, [i 10 premii a cåte 100 lei.

4 10
x

televizor Eurocolor
x 100 lei

21/39

Pre]ul abonamentului pentru luna august 2010 este 15 lei, plus taxa po[tal`. Abonamentele se pot face pån` miercuri, 28 iulie, la oficii [i la factorii po[tali, [i pån` såmb`t`, 31 iulie, la chio[curile din Timi[oara ale Timpress [i Rodipet (actuala Ithaka Press). Se pot contracta abonamente [i prin distribuitorii Timpress [i Rodipet.

Poli Timi[oara î[i afl` ast`zi adversarul din turul trei preliminar al Europa League. Tragerea la sor]i va începe la ora 14,30 [i va avea loc la Nyon (Elve]ia). Gruparea b`n`]ean` este cap de serie, iar printre posibilii adversari sunt FC Lucerna (Elve]ia), FC Nordsjaellan (Dane-

marca), Viktoria Plzen (Cehia), Hajduk Split (Croa]ia) [i Inter Turku (Finlanda). Meciurile se vor disputa în 29 iulie [i 5 august. În edi]ia trecut` a competi]iei, alb-viole]ii s-au calificat în faza grupelor, dup` ce în preliminariile Ligii Campionilor au eliminat pe {ahtior Done]k. (D.P.)

Lugoj

20/37 Re[i]a

21/38

cyan

magenta

yellow

black

n. demipensiune. Str. [ase nop]i. respectiv. englez`. potrivit ultimelor declara]ii ale oficialilor din s`n`tate . mas` [i acces la piscin`) \n sta]iunea Buzia[. dar este în interesul bolnavului ca acesta s` fie v`zut de doctor. Volumul a ap`rut sub egida editurilor "Banatul" [i "ArtPress ".) la urgen]` pentru c` nu dorim s` limit`m accesul celor s`raci.N. adeverin]` CAS [i carte de identitate. taloanele din zilele de mar]i [i vineri (perioada 2 iulie . (L. colectivul Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" din Timi[oara va sus]ine.N.57. cititorii trebuie s` trimit` la redac]ie. din domeniile [tiin]ific. care a predat atât în str`in`tate (chiar [i în Noua Zeeland`). maghiar` [i sârb`. o intrare gratis la [trand [i jacuzzi) . Germania. Preciz`m c` termenullimit` de ridicare a premiului este de 30 de zile de la data extragerii. mâine. Când pleac` de la facultate e prea târziu s` mai înve]e. Câ[tig`torul ultimei extrageri a talonului pentru concursul "Parte de carte" este Nicolae Teicu. Pentru informa]ii [i rezerv`ri: telefon: 36-66/463-722. lucrurile care îi vor speria cel mai mult vor fi urgen]ele". relaxare total` ¢ Te abonezi [i te tratezi! Nu mai pu]in de zece cupluri vor avea ocazia de a petrece trei zile (cazare. 6 10 % reducere Primul spital privat din Timi[oara la standard european Speciali[ti de marc` din Romånia [i Europa ]ilor din anii terminali de la Universitatea de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara. Îl a[tept`m pe câ[tig`tor la secretariatul redac]iei.600 de forin]i pentru doi adul]i [i un copil [i 69. Raed Arafat. \ntr-un plic. Tragerea la sor]i va avea loc \n data de 12 august.600 forin]i pentru o persoan` b [apte zile. strada Lidia nr. El va intra în posesia volumelor "A[teptarea" de Rui Zink [i. 0256 221009 0722 356238 Lansare editorial` Cunoscutul medievist timi[orean Ioan Ha]egan.hu. care este. Examenul se ia din a doua a treia încercare". Anglia. Festivalul de la Gyula a atras.) Informa]ii [i program`ri se pot face la tel. dr. Senatul Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara i-a conferit ieri secretarului de stat în ministerul s`n`t`]ii diploma de excelen]` pentru activitatea depus` în domeniul sanitar [i titlul de profesor invitat. corec]ie cicatrici postchirurgicale. iar dup` excluderea problemelor vitale.) BROL MEDICAL CENTER TIMI{OARA. 1. pacientul s` fie trimis în ambulatoriu sau la medicul de familie".500 de forin]i pentru doi adul]i [i doi copii. Bea von Malchus. german`. Statele Unite ale Americii [i chiar din Zimbabwe. Apartamentele dispun de buc`t`rie. la Complexul "Iulius Mall" . "Avem nevoie s` reformeze medicina de urgen]`. Timi[oara. de luni pân` vineri. La prima prezentare. [ase nop]i .) Actori timi[oreni pe scena Festivalului de la Gyula Prezent la cea de-a VI-a edi]ie a Festivalului Interna]ional "Shakespeare" de la Gyula. e.6 august) \mpreun` cu copii ale chitan]elor de abonament pe lunile iulie [i august. realizat` în regia lui Victor Ioan Frunz`. spune Raed Arafat. pe lista invita]ilor de onoare figurând nume mari precum Peter Brook. în [ase limbi de circula]ie european`: român`. Dac` s-ar hot`rî ca doar cazurile grave s` fie primite la serviciile de urgen]`. tehnic. Ungaria. nu [tiu s` ac]ioneze în urgen]`. [apte zile. (L. între orele 11-16. spectacolul "Rosencrantz [i Guildenstern sunt mor]i" de Tom Stoppard.Actualitate vineri. Nu ar fi corect s` percepem coplat` de la cei care nu reprezint` urgen]e pentru c` cine decide dac` sunt sau nu cazuri grave? Medicina de urgen]` nu poate s` trieze urgen]ele dup` metode subiective.mail: info@ hoforrashotel. a declarat prof. Mercy nr.463-740. DANA ISTRAT Viitorii medici.17. din Timi[oara. cercet`tor [tiin]ific la Filiala Timi[oara a Academiei Române. iar cå[tig`torii vor fi anun]a]i \n edi]ia din 13 august. în lan]ul preven]ie . volumul "Premiere [i priorit`]i timi[orene între 1900 . petrecute în prima jum`tate a secolului XX. o dat` la dou` s`pt`mâni.30. Tiberiu Bratu Gyula. Sistemul de urgen]` trebuie adaptat fluxului pacien]ilor [i nu invers. Montarea timi[orean`. (L. În sistem putem crea ni[te mecanisme. iar medicul de la urgen]` decide dac` se impune tratament imediat ori internare în spital sau dac`. particip`ri de referin]` din România. de la ora 20. Acesta este cel de-al doilea volum din seria de patru care poart` semn`tura istoricului Ioan Ha]egan [i include nu doar premiere române[ti. "{i atunci ne-au terminat" de Joshua Ferris. Zsótér Sándor sau Andrei {erban. dup` un consult [i un minimum de analize îl va trimite la medicul de familie. "La medicina de urgen]` exist` cele mai mari rate de nepromovare la examen. dr. cyan magenta yellow black ¢ 5 b la sfår[it de s`pt`mân` (trei zile [i dou` nop]i.1946".37. . ci [i sud-est [i central-europene. veriga care salveaz` vie]i".N.tratament.zona Sarra Blu. de la ora 13. pu[i cu burta pe carte Fondatorul Serviciului Mobil de Urgen]`. GRATUIT f`r` coplat`. web: hoforrashotel. iar în carier`. chirurgie estetic` chirurgie general` NOU! estetic` dentar` neurochirurgie ortopedie terapie laser tel.hu. Ridicarea premiului se face personal. Franyo Zoltan (fost` Smetana) nr. doar cazare. la Târgu-Mure[ [i ClujNapoca. la Timi[oara [i sus]ine c` preg`tirea viitorilor doctori în medicina de urgen]` este esen]ial`: "Studen]ii nu [tiu s` defibrileze un bolnav.200 forin]i pentru o persoan` b apartamente de vacan]` pentru familii. examenul final la aceast` disciplin` fiind greu de trecut. a fost distins` anul trecut cu Premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol al anului 2009. {tefan I. rectorul Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara. 0722 356238! Colectiv coordonat de prof. care a debutat la începutul s`pt`mânii trecute. 16 iulie 2010 Serviciile de urgen]` fenteaz`… "Parte de carte" 2 Rena[terea b`n`]ean` Urmare din pagina 1 Nu vom introduce coplat` (care va deveni opera]ional` din prima zi a anului viitor. Michael Pennington. Pentru a participa la concurs. E adev`rat c` unii pacien]i abuzeaz`. pe baza c`r]ii de identitate. cultural [i sportiv. bolnavii vor înv`]a simptomele de pe internet [i vor veni to]i cu ele pentru a intra în sistemul de urgen]`. î[i va lansa ast`zi. consulta]ii dermatologice [i alte mici interven]ii chirurgicale pe baza biletului de trimitere (c`tre chirurgie plastic` sau dermatologie) de la medicul de familie. în acest an. C`r]ile sunt oferite cu sprijinul Libr`riei "Humanitas – Emil Cioran" din strada F. Va fi o concuren]` în detrimentul celor cu adev`rat bolnavi.r. dermatoscopie. 62. pe scena Castelului Gyula. un adev`rat izvor de s`n`tate. Dr`gulescu. francez`. va preda medicin` de urgen]` studen- Brol Medical Center ofer` servicii de excizie a forma]iunilor tumorale cutanate. cât [i în ]ar`. doar circa jum`tate dintre participan]i iau not` de trecere. cu demipensiune . a declarat Raed Arafat. Raed Arafat ar dori s` vin` pentru sus]inerea cursului. Reanimare [i Descarcerare (SMURD).

cunoscut [i sub numele de pilonul 2. AUTOTIM S. în niciun caz. O s` plec`m s` muncim în str`in`tate". 0721 211. Pilonul 2 le ofer` românilor [ansa de a-[i cre[te veniturile la momentul retragerii din activitate prin contribu]ii lunare într-un fond de pensii administrat privat de un administrator de fonduri de pensii.A. e-mail: luminita. TRANSPORT GRATUIT CU AUTOBUZELE SOCIET~}II INFORMA}II LA TEL. experienta min 2 ani in domeniul auto. Boc a încercat s` opreasc` huiduielile strigându-le "m`i fra]ilor. terasamente. 115.000 de români. 16 iulie 2010 Actualitate Rena[terea b`n`]ean` 3 Emil Boc a fost huiduit pe centura Capitalei Premierul Emil Boc. El a vrut s` plece. 3. O pensie administrat` privat î]i ofer` siguran]a unui venit stabil la momentul retragerii din activitate. Misiunea companiei este de a oferi clien]ilor s`i protec]ie. Valoarea sumelor administrate de companie în numele participan]ilor s`i se ridic` la aproximativ 200 de milioane lei. v Electricieni auto : Cerinte: studii medii de specialitate. ANGAJEAZ~ v Ingineri mecanici: Cerinte: domiciuliu in Timisoara sau imprejurimi. dar [i reabilitarea celor existente.A. pe cel al pensionarilor de mâine. pe mine nu m` spera]i. coridor. 20A. hai s` st`m de vorb`". degeaba vre]i privilegii [i pensii de lux. dar unde. dar oamenii l-au oprit strigându-i c` nu au terminat ce aveau de spus. s` [ti]i c` dac` v-a pus primarul Chiliman s` striga]i aici. lucr`ri de reabilitare a drumurilor existente precum [i îndiguiri [i reabilit`ri de maluri. Timpul nu st` pe loc pentru nimeni [i cu cât începi acest plan mai devreme. 9. conform normelor europene actuale din domeniu.C. v Mecanic auto (motorist) : Cerinte: studii medii de specialitate. premierul s-a întors. Apropierea carierei via]a. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. în 2007. Profitul anun]at de grup este o realizare important` având în vedere faptul c` acest rezultat a fost ob]inut f`r` niciun ajutor din partea Guvernului Olandez. dup` care s-a urcat în ma[in`. este capabil s` conceap` [i s` exese folosesc utilajele cele mai moderne. m`i oameni buni.220. baie. încredere. într-un flux tehnologic optimizat. 88. Liviu Rebreanu nr. Uite.sediu central: Timi[oara. INTESA 12. + TVA. Noi. camara de alimente. v Femeie de serviciu : Cerinte: studii generale. asta-i solu]ia.ro.351 lei. OFERIM SALARII ATRACTIVE. La acest moment a intervenit în discu]ie [i ministrul transporturilor. prin Portalul de Voce sau prin Contact Center-ul dedicat apelând 021. Timi[oara.A. nr. transparen]` [i un parteneriat pe termen lung prin profesionalitatea serviciilor [i a produselor sale. Pentru concasarea bazaltului brut. SANPAOLO ROMANIA S. – din Arad. Arad. la numai 38 de kilometri de Timi[oara. b`i. el s-ar fi uitat "la stele". Banii transfera]i c`tre fondul de pensii sunt garanta]i [i. str. nu am stat s` fluier. S. grup ce a anun]at recent un profit net de 1. 0-257-308. companie aflat` în top 5 administratori ai pie]ei de pensii române[ti. Boc a replicat oferind exemple de proiecte de infrastructur` rutier` finalizate de guvern. v Vopsitor auto : Cerinte: studii medii de specialitate. au spus protestatarii. care respect` cele mai înalte standarde din domeniu. a fost oprit de un grup de persoane care l-au huiduit [i i-au cerut demisia. "M`i b`ie]i. Data licitatiei este 19 iulie 2010. (M. de cobai.ro 40 34 5 8 21 17 i LOTO SPECIAL "6/49" i NOROC: 26 49 34 1 12 14 1 5 5 3 2 4 8 Exist` via]` dup` pensie Într-o lume aflat` în continu` schimbare. 2. dar le-a spus în acela[i timp c` nu va opri procesul de reform` [i c` to]i trebuie s` munceasc` dac` vor bani. de preferinta absolventi ai sectiilor de Autovehicule rutiere sau Ingineria Transporturilor v Sef coloana transport persoane: Cerinte: domiciuliu in Timisoara sau imprejurimi.ro. nu la fluierat".eureko. na]ionale [i multina]ionale. ce administreaz` conturile individuale a aproximativ 350. Pentru mai multe informa]ii despre pensiile private. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. am f`cut o facultate. experienta in domeniu. v`d c` ave]i REZULTATELE EXTRAGERILOR DIN 15 IULIE 2010 i SUPER LOTO "5/40" i JOKER EXTRAGEREA I (1/20): 3 EXTRAGEREA A II-A (5/45): 43.921. Pentru toate acestea. mai mult. Personalul firmei. cuno[tin]ele dobândite [i utilajele performante folosite. În iunie 2009 s-a încheiat prima fuziune de pe pia]a pensiilor din România prin fuziunea Fondului de Pilon II pe care îl administreaz` cu Fondul de Pensii Administrat Privat Bancpost.9670 sau prin e-mail la pensii@eureko.397. nr. La munc`. "Ne spune]i s` mergem la munc`. 29. În ultimii ani a devenit din ce în ce mai clar faptul c` sistemul public de pensii nu poate asigura viitorul pensionarilor de ast`zi [i. Tel: 0256 490240 fax: 0256 292891. casa fiind compusa din 3 camere. Eroilor de la Tisa nr. 221. spunând c` aceste proteste îl determin` s` continue procesul de reformare a statului. 25 cute în timp record lucr`ri de infrastructur` de transport: drumuri pietruite. (1097) S.4 miliarde euro pentru 2009. ca premier. siguran]`. cu atât viitoarea ta pensie va fi mai satisf`c`toare. mobil: 0722 632 054 E-mail office@cipalser.vineri. orele 12 la sediul B. bd.) O afacere "tare ca piatra" Cribluri sp`late doar de la Cipalser Firma Cipalser realizeaz` orice tip de construc]ii civile noi. Pretul de incepere a licitatiei este 407. unul dintre cele mai puternice grupuri financiare din Europa. "Ne lua]i de pro[ti. Cariera de bazalt Cipalser este situat` lâng` Lucare]. eu am muncit la coas`. jud. experienta min 1 an in domeniul transporturilor v Soferi transport persoane : Cerinte: posesor permis de cond cat D. vinde la licitatie publica imobilul situat in Sagu. dac` nu ne sim]im capabili. Cipalser ofer` garan]ie. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. dar oamenii i-au r`spuns c` poate investi]iile au fost încheiate de unii mini[tri. experienta min 2 ani in domeniul auto. v Soferi transport international de persoane : Cerinte: posesor permis de cond cat D.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA S. boxa. Eureko Pensii este unul dintre cei mai activi juc`tori de pe pia]a pensiilor private din România. i-au repro[at premierului c` a t`iat salariile. la munc`. LIVR~RI NON STOP! CIPALSER. Radu Berceanu. societatea Eureko Pensii. Trebuie s` producem ca s` mânc`m. bazat pe calific`rile necesare. trebuie s` î]i creezi din timp un plan de economisire pentru aceast` etap` a vie]ii tale. Chiar dac` ast`zi nu po]i vizualiza momentul pension`rii. Eureko BV a lansat în România.RO Anun]uri licita]ii Intesa Sanpaolo Bank B. Grupul de persoane.PERSONAL@ATLASSIB. dar [i "leg`turile puterii cu infractori ca Bercea Mondialul". Procesul de consolidare al companiei pe pia]a local` a continuat [i în 2010 prin finalizarea celei de-a doua fuziuni cu Fondul de Pensii Administrat Privat KD. Eureko Pensii este membr` a grupului Eureko BV. de DN 6 face ca timpul de livrare c`tre orice punct din jude] [i din regiune s` fie foarte scurt. le-a spus Boc oamenilor. 0734 990. Dup` aceste replici. aflat în inspec]ie la centura de nord a Capitalei. c` ne-au dat afar`? Chiar a[a tâmpi]i ne crede]i ? De când sunte]i prim-ministru. Participan]ii la fondurile de pensii Eureko au acces permanent la contul lor individual prin intermediul Portalului Web accesând https://portal. Informatii suplimentare . asta-i mu[chi. ne d`m la o parte".A. constand in teren intravilan cu casa si garaj in suprafata de 784 mp. planurile pe termen lung sunt cele care î]i pot oferi echilibru [i. nu de el. nu am v`zut un lucru bun f`cut. care a spus c` dac` premierul nu îi asigura fonduri pentru lucr`ri. Unul dintre principiile Eureko Pensii este transparen]a. a impus taxe [i nu a creat condi]ii pentru înfiin]area locurilor de munc`. care s-au recomandat drept poli]i[ti comunitari din sectorul 1 [i func]ionari concedia]i din prim`riile sectoarelor 1 [i 2. 11. Revolutiei. te poti adresa agen]iei Eureko Timi[oara la numerele de telefon 0256 295 280 / 0726 342 379 sau la adresa Bd.ro. i-au spus protestatarii premierului.. De aceea a fost creat sistemul pensiilor administrate privat. iar sumele rezultate din aceste investi]ii sunt ad`ugate contului t`u de pensie.C. solu]ia e munca. www. Firma se mândre[te cu un portofoliu impresionant de lucr`ri realizate pentru companii de prestigiu.ro.tel. de ce nu. (1508) .F. investi]i profitabil de c`tre administrator. bucatarie. la munc`. a mai mers circa 150 metri pe centur`. experienta min 2 ani in domeniul auto – reparatii motoare domiciliul in Timisoara sau imprejurimi motoare. spunându-i c` sunt luate de "pro[ti [i cobai" prin t`ierea salariilor [i c` de când a preluat mandatul de primministru nu au v`zut nimic bun realizat. prin executor bancar.gaman@intesasanpaolo.cipalser.949 E-MAIL: AUTOTIM. et. experienta in domeniu.

hemoroizi. a tran[at problema: "Dac` vorbim de 20 de clase mai pu]in.Se lucreaz` \n stråns` colaborare cu institu]iile de [tiin]` [i cercetare de elit`. Pacientul a fost internat la Casa Austria din ziua producerii accidentului pân` în 22 iunie. Acum m` simt mult mai bine. sinuzit` etc. infec]ia fiindu-i letal`.deoarece mierea din componen]a produsului nu con]ine zah`r [i. 1-2. Urmez produsul din luna ianuarie [i pe parcursul administr`rii a disparut exema. i-a repartizat pe cei 23 de copii care [i-au recompletat formularele.). V` mul]umim! Oprescu Mihai. care apareau în timpul mersului la 30-40 metri. conform formulei speciale. 16 iulie 2010 Anchet` la Casa Dup` ce 1.4 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri. V` mul]umesc din suflet!Recomand produsul tuturor. în intervalul 1-10 septembrie. plus înc` 53 din cel voca]ional s` î[i g`seasc` clien]ii. ulcer stomacal [i duodenal.Produsul naturist "Promiod" exist` numai sub form` de gel. am for]` [i energie. lucru pe care l-am explicat familiei. Nicolae Balcescu nr.c` produsul este foarte eficient [i pl`cut la gust. Este vorba de cazul rugbistului echipei CSU Aurel Vlaicu Arad. Jud.r. Pacientul era paralizat de la gât în jos [i trebuia pus pe aparate pentru a respira. s-a îmbun`t`]it [i pofta de mîncare. A. m` simt mai energic. L~CR~MIOARA URSA Informare SC Timcon SA. "Promiod" .Suplimentul alimentar "Promiod" este produs de concernul din ora[ul Kiev. pîn` la valorile de 200/120 mmHg [i aveam dispnee la efort [i în repaos. Înainte eram meteodependent` [i m` sim]eam foarte prost. "Apifito" este una dintre cele mai mari companii interna]ionale produc`toare de produse naturiste. cedru (Juniperus virginiana L. m` deplasez mult mai u[or. Totu[i. unde. dilatarea varicoas` a venelor. Colegiul "Regele Ferdinand" (fost Energetic).Produsul ac]ioneaz` benefic \n st`ri posttraumatice.paralel-local.Utilizarea suplimentului alimentar "Promiod" ca profilaxie contribuie la ridicarea imunit`]ii \mpotriva infec]iilor respiratorii virale.Unul dintre obiectivele cu caracter prioritar ale activit`]ii companiei \l constituie elaborarea unor noi preparate. desf`[urat` luni. (1524) ajutor.net . eram nervoas` [i uneori pe parcursul zilei pierdeam cuno[tin]a . jud. 121-122 amplasate \n comuna G`vojdia. accidentat grav. Poate fi utilizat \n profilaxii cardiovasculare. glaucom. noaptea nu se mai scoal` la toalet`. psoriazisului. precum [i liceele "Gerhardinum" [i.) sunt posibile infec]ii la nivelul tractului respirator. De luni pina vineri intre orele 9:00 – 17:00 www. Inspectorul [colar generaladjunct Ion Luican nu se arat` îns` prea îngrijorat. Am f`cut eforturi deosebite. insuficien]` respiratorie cu dependen]` de suport mecanic (imposibilitatea de a respira f`r` ajutorul aparatelor . deseori ame]eam. hepatite. cistit`. osteohondroz`."Promiodul" are o putere enorm`. accident vascular cerebelos. Am aflat despre produsul naturist "Promiod" [i am decis s`l folosesc. Alba Iulia. m` sc`rpinam pîn` la sînge [i îmi f`ceam r`ni. sl`biciuni.Ukraina. de 19 ani.r. iar ziua uneori se sc`pa. st`ri meteodependente. tromboflebit`.O eficacitate deosebit` are suplimentul alimentar "Promiod" \n caz de migrene. Îl deranja prostata. hipertensiune gr. aveam sl`biciuni. din diferite motive. avea [anse de supravie]uire foarte mici. 70 ani. 22 Decembrie 1989 nr. Hunedoara Am foarte multe probleme de s`n`tate . Suntem foarte bucuro[i c` am aflat despre acest produs minunat. 65 ani. ne-a declarat Gheorghe Nodi]i Dup` ce peste 1. 70 ani. Hunedoara Am multe probleme de s`n`tate .07. A urmat produsul dat [i so]ul meu . Demetriade nr.Ac]iune de ne\nlocuit are suplimentul alimentar"Promiod"folosit \n caz de : artrit`.). P`rin]ii rugbistului sus]in c`. 1. propolis. Pe parcursul administr`rii s-a reglat tensiunea arterial`.) [i dovleac (Cucurbita pepo). fiind afectat` [i m`duva spin`rii n. m` mi[c mult mai u[or . m` deplasam cu greutate.n. Caransebe[. Fiecare din ace[ti componen]i au multiple efecte benefice asupra organismului. absolven]i ai ciclului gimnazial. respectiv.ro. are efect antiinflamator [i antitumoral. suplimentar 1 flacon Pretul unui flacon este de 60RON Pentru pensionari si invalizi este de 55RON Informatii la tel:0744805532 ORANGE 0368433505 RDS 0731233697 VODAFONE 0767304865 COSMOTE ORANGE. deseori f`ceam tratamente . prostatit`. afec]iuni de menisc [i a colului femural. din cauza tuturor leziunilor [i deranjamentelor organice. s-au mic[orat venele de pe picioare.A.apifito.400 de cadre didactice au fost eliminate din sistem. în perioada în care acesta a fost conectat la aparatele de respira]ie artificial`.la voca]ional. regleaz` flora intestinal` \n caz de disbacterioz`.1 Caransebe[ de la 13:00 la 14:00 Muzeul Judetean de Granita str. 68 ani. Acest lucru se întâmpl` oriunde în lume. la care pot participa [i elevii corigen]i. în urma a dou` valuri de masive reduceri. incluse \n acest supliment alimentar. s-a îmbun`t`]it starea general` a s`n`t`]ii.Certificat de notificare AD-0131/11. Tudor Vladimirescu nr. De[i urmeaz` o a treia edi]ie.2 O]elu Ro[u de la 15:00 la 16:00 Casa de Cultur` str. Se [tie c` dup` 45 zile de la intuba]ie (conectarea la aparatele de respira]ie artificial` . se utilizeaz` \n profilaxia atât a patologiilor sistemului urinar. pus` pe seama unui virus contractat în unitatea sanitar` Ministerul S`n`t`]ii ar putea solicita o anchet` la Spitalul Jude]ean Timi[oara dup` ce rudele unui pacient au reclamat în pres` c` decesul acestuia a fost cauzat de un virus contractat în unitatea sanitar`. chiar [i \mpotriva patologiilor bronhopulmonare (bron[ite. dezintoxic` ficatul. CFR. Ha]eg de la 17:00 la 18:00 Casa de Cultura str. conform recomand`rilor [i pe parcurs s-au desumflat picioarele. Acum urineaz` normal. Cara[ Severin Am urmat produsul naturist "Promiod" cu mare încredere [i nu am dat gre[ . urina des . stenocardia. inspector [colar general-adjunct Cornel Petroman. la solicitarea familiei. reumatism. Timi[oara Aveam picioarele foarte umflate [i m` deranja un prurit accentuat la nivelul edemelor. dar peste o perioad` de timp reap`rea. tetraplegie (paralizie . neurite. "A fost un caz foarte complicat care.Este un produs extraordinar! S`n`tate cu arom` de miere S`n`tate cu arom` de miere. 70 ani. a fost externat. Baltarin Maria. gastrit`. dar [i \mpotriva: exemei.V` urez baft` în munca pe care o depune]i! Vaman Eugenia. artroz`. aviz de gospod`rire a apelor pentru exploatare nisip [i pietri[ din perimetru Criciova C. nu ame]esc [i nu mai am st`ri de le[in. pe pia]a României suntem cu produsul de baz` al companieiprodusul naturist "Promiod". fax. Toate ingredientele sunt colectate \n mun]ii Ural [i anume: miere ce nu con]ine zah`r.care deasemenea a ob]inut rezultate de îmbun`t`]ire a s`n`t`]ii.cât [i \n miopie. Am urmat produsul naturist "Promiod"[i s-au ameliorat durerile digestive. conjunctivit`. Alba M` deranjau durerile de picioare. Nu avem nici o plângere din partea familiei.B.06. Folosind produsul naturist "Promiod"am sim]it o îmbun`t`]ire general` a st`rii de s`n`tate . gut`. în meciul echipei sale cu CSM {tiin]a Baia Mare. dar combinate \mpreun`. am for]`. vom ini]ia o anchet`. surprinz`tor.). hepatit` cronic`.400 de dasc`li au fost pu[i pe liber Austria Timi[oara Înc` 356 de profesori timi[eni risc` s` î[i piard` postul Moartea unui rugbist.2 Data: 23. boala ischemic` cardiac`.Poate fi procurat de la unicul distribuitor din România la momentul expozi]iei sau prin servicii po[tale. etc. nu avea jet normal.Sunt foarte mul]umit de produs [i-l recomand tuturor! Munteanu Teodora. care au fost pleca]i din localitate sau. Ace[tia provin din mediul liceal [i sunt victimele nerealiz`rii planului de [colarizare aprobat pentru noul an [colar. Lenau nr. Piata generalului Dragalina nr.V` mul]umesc foarte mult! Urmez produsul cu mare încredere.). mai ales la urcatul sc`rilor aveam nevoie de Data: 22.B. 74 ani. s-au regenerat r`nile.40 Lugoj de la 11:00 la 12:00 Casa de Cultura a Sindicatelor str. îmi venea greu s` m` deplasez. Pop Teodor. sugerând c` mai sunt persoane care vor veni la programele de studii cu frecven]` redus` sau f`r` frecven]`. pu]ini pretenden]i. lipsa elevilor atrage minusuri. RDS.r. Coordonatorul compartimentului de management [i resurse. 0256/214809. uneori m` deranja inima. 0256/214815. Acum respira]ia este mai u[oar`.care efectueaz` test`ri clinice [i preclinice ale preparatelor. nu au fost cuprin[i la primele repartiz`ri. specializarea alt`dat` cerut` "mecanic auto" a r`mas cu (foto). Dup` prima etap` a repartiz`rii computerizate. candida]i din seriile anterioare [i repeten]ii.r. managerul Spitalului Jude]ean Timi[oara [i medic la Casa Austria. cear` de albine. a contractat un virus. Potrivit medicilor.Este eficient [i \mpotriva diabetului zaharat.07. dar [i \n domeniul ginecologic.apelånd la reprezentan]a firmei. pneumonii). O eficacitate deosebit` are "Promiod" cånd este \ntrebuin]at \mpotriva : sinuzitei. DANA ISTRAT capita. Produsul naturist "Promiod" este numai sub o singur` form`-gel. otitei. Am folosit produsul naturist "Promiod" [i pot s` spun cu precizie . Suplimentul alimentar "Promiod"regleaz` func]ia glandei tiroide. este pu]in probabil ca 577 de locuri libere din înv`]`mântul teoretic [i tehnologic. liceul din N`drag.combina]ia cu uleiurile respective ac]ioneaz` benefic asupra pancreasului. tel. Am urmat produsul naturist "Promiod"în decurs de 2 luni. haimoritei. deci absen]a fondurilor pentru salarii. pot s` merg mai mult timp. [i decedat în noaptea de miercuri spre joi. etc. de la 13:00 la 14:00 [i de la 17:00 la 18:00 hotel "Central" str. Unit`]ile liceale cele mai afectate sunt Grupul {colar Auto.alegere corect` pentru cei ce tind a fi s`n`to[i prin puterile naturii. am avut icter mecanic. urmând a fi tratat în continuare la o clinic` din Oradea.2010 Timi[oara de la 9:00 la 10:00. schema de personal din înv`]`mântul timi[ean ar putea fi diminuat` cu înc` 36 dasc`li. m` deranjau dureri de constrîngere la nivelul inimii. nu au ocupat nici un loc.ce include toate propriet`?ile posibile ale mierii [i componentelor ei.n. Pe parcurs s-au ameliorat durerile la picioare. 6. 24 de elevi. ca: aritmia.Feri]i-v` de contraf`cute!!Produsul a fost testat de ISP produsele contraf`cute!! Ia[i .ån regenerarea suturilor postoperatorii. am`r`ciune. Datorit` ac]iunii directe asupra pere]ilor vasculari scade nivelul colesterolului [i diminueaz` riscul aterosclerozei. arsuri stomacale. Actualmente. colite. Deasemenea.A.sc`zånd nivelul glicemiei din sânge. VODAFONE. Timi[oara De la 22 ani m` deranjeaz` exema. elaborate de savan]ii ru[i.2009. mi-a trecut mînc`rimea. in apropierea castelului "Huniade" Cura pentru boli cronice include 3 flacoane Cura profilactica include 2 flacoane Pentru proceduri locale. când."Promiod" a fost elaborat cu 8 ani \n urm` de savan]ii ru[i. distonie vegetovascular`. COSMOTE.În acest scop a fost creat departamentul de cercetare \n cadrul c`ruia \[i desf`[oar` activitatea speciali[ti din diferite domenii [tiin]ifice. Suplimentul alimentar "Promiod" \mbun`t`]e[te func]iile tractului gastrointestinal.2010 Re[i]a de la 9:00 la 10:00 Casa de Cultura a Sindicatelor str. radiculit`. ulei de: c`tin` (Hippophae rhamnoides L. înainte oscila des.Modul de administrare-obligatoriu pe cale bucal` [i. "Tudor T`n`sescu". Probabil [i Ministerul S`n`t`]ii ne va solicita s` analiz`m cazul". dureri de stomac mai ales dup` mese. pancreatite. "Waldorf" . cât [i reproductiv: litiaz` urinar`.conform tehnologiilor speciale a \nv`]a]ilor ru[i din ora[ul Permi.n. mialgii. hernie de disc. astm. Alexandru Gr`dinaru. inima m` în]eap` mai rar. adenom de prostat`. solicit` de la A. Având în vedere faptul c` finan]area este per înseamn` 36 de norme t`iate".V` mul]umesc pentru produs.filiala ce produce "Promiod" pentru toate ]`rile Uniunei Europene.S. 1-3 Timi[oara. A doua ac]iune de acest gen. {epetiuc Vasile. pe data de 31 martie. Libertatii nr. pacientul a ajuns la Timi[oara cu politraumatism vertebromedular C4-C5 (leziuni la coloana vertebral` la nivelul gâtului. str.

îngrijirea [i cur`]enia pentru Guvernul a renun]at la subprefectul Andrei Orban Dup` ce a depus jur`mântul la învestirea în func]ia de subprefect de Timi[ în data de 26 mai 2010. iar noi [i înainte ne-am confruntat cu deficit de personal. Prin compararea datelor existente la ITM Timi[ cu cele de la Serviciul de permise [i înmatriculare a vehiculelor din cadrul Prefecturii Timi[.) {coala cu clasele I-VIII nr. Inpectoratul Teritorial de Munc` Timi[ i-a avut în aten]ie [i pe cei 2. Situa]ia personalului este grav`: o singur` asistent` medical` de terapie-intensiv` singur` asistent` de terapie-intensiv`. La Clinica "Bega" vor fi scoase la concurs trei posturi (dou` de asistent` medical` [i unul de îngrijitor cur`]enie). DANA ISTRAT importante în ceea ce prive[te materialele sanitare. "Nu avem fire de sutur` (a]` chirurgical` .) Nev`z`tori cu permise de conducere auto În urma ac]iunii de verificare a dosarelor persoanelor încadrate în diferite grade de handicap. când o asistent` [i o infirmier` care face [i munc` de femeie de serviciu asigur` asisten]a medical`. Dup`-masa avem o singur` asistent` [i o singur` infirmier` pe tot etajul. (D.265 de timi[eni care beneficiaz` de indemniza]ii pentru deficien]e de vedere. Rena[terea b`n`]ean` 5 S`n`tatea.februarie 2010. Potrivit medicilor de la Clinica "Bega".r. num`r insuficient pentru a acoperi deficitul. 25 Angajeaz` Cu norm` \ntreag` ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU Informa]ii la telefonul 0256/465120. iar.) n-am avut material moale pentru opera]ii". dona]ia va fi folosit` pentru reabilitarea s`lilor de na[tere [i a blocului operator. în loc de patru. Fondurile au fost strânse în perioada noiembrie 2009 . adic` la peste 90 de paturi". Începând de ieri. (D.000 de lei. câte o instrumentar` [i o infirmier` trebuie s` fac` fa]` la dou` opera]ii simultane. de la Clinica "Bega". "Avem doar o circa 90 de paciente. în colaps La Clinica "Bega" nu mai exist` materiale pentru opera]ii Clinica de Obstetric`-Ginecologie "Bega" a spitalului Jude]ean Timi[oara se confrunt` în aceste zile cu un deficit mare de personal [i cu lipsuri S`lile de na[teri [i blocul operator. Andrei Orban nu mai ocup` aceast` func]ie.care a fost comercializat la pre]ul de trei lei). La ora actual`. iar unii chiar conduc autoturisme. în urma vânz`rii în farmacii a simbolului campaniei (un breloc de dimensiunile unei monede de 50 de bani pe care este inscrip]ionat` o inim` de copil . care posed` [i permis de conducere auto. se fac verific`ri pentru a se stabili dac` cei aproape 400 de timi[eni au dobândit deficien]a de vedere înainte sau dup` ob]inerea permiselor.vineri. azi (ieri . De asemenea.).r.D. 16 iulie 2010 Actualitate lucreaz` la patru s`li de opera]ie. ne-a declarat medicul Marius Craina.n. c` guvernul Boc a hot`rât s` înjum`t`]easc` num`rul de asemenea înal]i func]ionari publici. (1523) . ini]iat` de un lan] farmaceutic. "Este perioada concediilor. Totul a pornit de la sesiz`rile unor vecini sau cunoscu]i care au constatat c` a[a-zi[ii nev`z`tori citesc. renovate din dona]ii Clinica de Obstetric`-Ginecologie "Bega" a Spitalului Jude]ean Timi[oara beneficiaz` de o dona]ie de 33. a completat Marius Craina. au fost identifica]i 387 de beneficiari ai indemniza]iei pentru persoane cu deficien]e de vedere (care ar trebui s` se acorde pentru afec]iuni suficient de grave încât s` nu permit` urcarea la volan [i circula]ia pe drumurile publice). a precizat Marius Craina. "E ca [i cum ai muri de sete [i ai primi doar o pic`tur` de ap`". a explicat Craina. singurul subprefect de Timi[ r`mânând Zoltan Marossy. sum` strâns` în urma campaniei "Fii cu inima al`turi de copii".D.n. Criza de personal este [i mai acut` dup` ora 15. nu avem pansamente.ce poate fi utilizat de cump`r`tori pentru a "închiria" c`rucioarele din supermarketuri . La patru s`li de opera]ie sunt doar dou` instrumentare [i dou` infirmiere". Andrei Orban nici nu a apucat s` se familiarizeze bine cu atribu]iile ce-i reveneau.

respectiv pe varianta de serviciu.. între orele 10-13. iar în localitatea Avram Iancu se lucreaz` la consolidarea podului. pentru realizarea sensului giratoriu. 57B. Pe DN 79. fiind cercetat [i pentru trafic de droguri. Oamenii legii anchetau un caz de trafic de droguri.6 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri. Pe sectorul de drum european 6. între Ilia (int.în municipiul Lugoj. DN 6 între localit`]ile Doma[nea [i Lugoj se execut` lucr`ri de reabilitare . Pe drumul na]ional DN 58A 58A.cu DN 68A) [i Arad (intrare în municipiu). [i a studentului Eugen Tacot`. La podul din apropierea localit`]ii Otelec s-a impus o restric]ie de tonaj de 20 t. a fost arestat preventiv. este permis` doar autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` de 40 tone. chiar dac` au existat mul]i sceptici în jurul ei care s-au îndoit de buna credin]` a magistra]ilor implica]i în acest dosar. potrivit unor surse din rândul anchetatorilor.000 de lei taximetristului acro[at de Cocoan`. fie sunt demarate lucr`ri de reabilitare cu sectoare izolate. Acest fapt se datoreaz` pr`bu[irii corpului drumului pe o lungime de 30 m. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN Restric]ii de circula]ie . Pe DN 57B între localit`]ile Oravi]a [i Bozovici precum [i între Bozovici.luna iulie 2010 V` comunic`m restric]iile de circula]ie pe drumurile na]ionale din administrarea Direc]iei Regionale de Drumuri [i Poduri Timi[oara. în dosarul diplomelor false. circula]ia se deruleaz` pe varianta de serviciu. Cu atât mai nea[teptat` e cu cât.000 de euro colecta]i de la studen]ii c`r`[eni. obligândul pe Cocoan` [i la plata unor daune morale destul de consistente: trei milioane de lei mamei tân`rului ucis. Iablani]a. restric]ii de circula]ie s-au impus la intersec]ia centurii municipiului Lugoj cu DN 6. traficul derulându-se pe jum`tate de carosabil. a fost condamnat s` isp`[easc` patru Profesor de drept de la Hyperion. Tot pe DN 79A..P.246 620/ 246 628. lucr`rile executându-se pe tronsoane. Tot pe DN 57. printre suspec]i num`rându-se [i autorul jafului respectiv.Timi[oara pot fi ob]inute la dispeceratul institu]iei. Cocoan` a primit o sentin]` la care nu se a[tepta. Nicoleta Gum`. între Arad [i Zerind se reabiliteaz` sistemul rutier. cauza lucr`rilor de consolidare a podurilor. în zilele de sâmb`t`. Mama lui Lucian a declarat. Tân`rul de 25 de ani. duminic` [i s`rb`torile legale (între orele 622) este interzis` circula]ia autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` mai mare de 7. Din acela[i motiv [i pe drumul na]ional DN 76. este acuzat de procurori c` ar fi primit aproape 50. circula]ia P`uli[.5 t.D. v`t`mare corporal` din culp` [i fug` de la locul accidentului. Anchetatorii suspecteaz` c` profesorul ar fi primit bani [i de la al]i cursan]i ai universit`]ii din ]ar`. Datorit` continu`rii lucr`rilor la centura ocolitoare a municipiului Lugoj sunt instituite restric]ii de circula]ie pe DN 68A . arestat în dosarul diplomelor false Gheorghe Stancu. pentru aproximativ 15 zile lucr`toare. Dubova [i Naid`[ circula]ia este îngreunat` din cauza unor lucr`ri de consolidare. pentru realizarea pasajului. fapt datorat lucr`rilor de consolidare a dou` poduri. Profesorul universitar. de magistra]ii timi[oreni. Între Jimbolia [i Sânnicolau Mare. de fapt. [i 10. între Aninoasa [i Ha]eg se execut` lucr`ri de amenajare [i reabilitare. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN Autorul jafului de la Farmacia Vlad.DN 57 Oravi]a . circula]ia rutier` pe DN 66 km 123+667 . îns` n-au reu[it s` strâng` suficiente probe incriminatorii decât pentru cei 50.DN 57 Dubova. Pe acela[i drum na]ional.DN 57B Bozovici . podului.pentru a sc`pa de presiunea mediatic` din Timi[oara . iar circula]ia se desf`[oar` pe variantele de serviciu ale acestora. instan]a timi[orean` a decis arestarea. în zilele de mar]i [i joi. la Jupa [i Doma[nea. în timp ce acesta se afla pe trotuar. între localit`]ile E[elni]a [i Svini]a. Pe Valea Cernei pe drumul Cernei. circula]ia desf`[urându-se pe variant` local` de serviciu. se circul` pe jum`tate de cale. din data de 15 iunie [i pân` în 15 septembrie 2010 este instituit` o restric]ie de tonaj. din cauza lucr`rilor de consolidare a podurilor. Informa]ii privind starea re]elei de drumuri administrate de D. la km 32]904 circula]ia se desf`[oar` alternativ în ambele sensuri. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN . circula]ia rutier` se desf`[oar` pe jum`tate de carosabil. cu care profesorul ar fi avut [i o întrevedere înainte de examenul de licen]`. Pe DN 7 în apropiere de Or`[tie 7. care locuie[te în Timi[oara. a intrat în farmacie cu o glug` pe cap. fiul unui prosper om de afaceri din Timi[oara. Pe drumul na]ional DN 59B în 59B. Borlovenii Noi [i Iablani]a circula]ia este îngreunat` datorit` unor lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. între Lugoj [i Fârliug se consolideaz` sistemul rutier. Pe DN 57 între localit`]ile 57. datorit` surp`rii pe partea stâng` a pode]ului de la pozi]ia kilometric` men]ionat`.drdptm. circula]ia fiind îngreunat` pe sectoare. la V`li[oara s-a impus o restric]ie de vitez` de 30 km/ or`. a jefuit Farmacia Vlad din Timi[oara a fost re]inut de poli]i[tii de la Crim` organizat` în localitatea Drobeta TurnuSeverin. Prigor Globul Craiovei precum [i la Petnic drumul este îngreunat din Petnic. 50. mama lui Lucian Reja. cel care a intermediat [paga dintre colegii s`i [i cadrele didactice. În perioada de timp men]ionat`. profesor de drept civil la Universitatea Hyperion din Bucure[ti. 58B. La Buce[ Vulcan pe DN 74 Vulcan. localit`]ile Cenei [i Cruceni se circul` pe jum`tate de carosabil. i-a pulverizat uneia dintre farmaciste un spray lacrimogen în ochi. care sunt semaforizate sau unde traficul este dirijat prin pilo]i de circula]ie.21 septembrie 2010. În urm` cu câteva zile. motiv pentru care se circul` pe jum`tate de carosabil. l-a ucis cu un Ferrari pe Lucian Reja. pe o por]iune izolat`. 46+711 [i la km 47+656. ieri. Craiovei. în seara de 19 august 2008. la audieri în fa]a procurorilor timi[oreni.ro/ informatii. Tot pe DN 7. s`-[i procure fortral din farmacie pentru uzul propriu. De asemenea. Pe drumul na]ional DN 79A 79A. na]ional DN 67D se desf`[oar` lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. fapt pentru care se circul` pe jum`tate din carosabil. [oferul de 34 de ani care. În urma audierilor îns`. La G`taia pe DN 58B la km G`taia.DN 57 Moldova Nou` . astfel încât. cu circula]ie pe jum`tate din partea carosabil`.[i a faptului c` instan]a doljean` a decis judecarea lui în stare de libertate. pentru a le da asigur`ri c` îl vor lua f`r` probleme. dar c` nici o pedeaps` nu i s-ar p`rea prea mare pentru cel care i-a ucis fiul. a directoarei filialei universit`]ii din Caransebe[. 16 iulie 2010 Patru ani de închisoare pentru Adrian Cocoan` Patru ani de pu[c`rie trebuie s` execute Adrian Iosif Cocoan`. Circula]ia autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` mai mare de 3. fapt pentru care se circul` pe jum`tate de carosabil. Iosif Cocoan`. pe rute ocolitoare. pe jum`tate de parte carosabil`. ieri.124+679 Lainici . pentru infrac]iunea de omor din culp` în accidentele rutiere s`vâr[it` în România de regul` se scap` cu o pedeaps` cu suspendare. în acela[i dosar. astfel încât se circul` pe jum`tate din partea carosabil`. r`nit` [i ea în acel tragic accident. pe DN 59C circula]ia este îngreunat` din cauza consolid`rii sistemului rutier. s-a ar`tat încrez`toare în completul de judecat` craiovean înc` de la început.htm. între sensul giratoriu cu DJ 609D spre Aeroportul "Traian Vuia" Timi[oara [i DN 69 spre Arad. la Co[tei. motiv pentru care circula]ia este îngreunat` pe sectoare.5 t. procurorii s-au întors cu 180 de grade [i au decis s` îl lase pe tân`r în libertate. El este b`nuit c` face parte dintr-o re]ea de crim` organizat` [i c` în noaptea jafului ar fi inten]ionat. s-a închis circula]ia rutier` pe centura de ocolire a municipiului Timi[oara. cu câteva minute înainte ca angajatele s` încuie u[a. sau prin accesarea: www. cercetat în stare de libertate Ho]ul care. De asemenea. Aurelia Gr`mescu. în urm` cu câteva luni. la telefoanele: 0256. iar circula]ia se desf`[oar` pe jum`tate de cale. a luat din cas` 100 de lei [i s-a f`cut nev`zut. la Vârfurile se execut` lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. circula]ia vehiculelor se desf`[oar` deviat. Din data de 21 iunie. la Jamu Mare exist` restric]ie de tonaj de 12.000 de euro mit` ca s` le dea licen]a mai multor studen]i din Caransebe[ ai Facult`]ii de Drept din cadrul acestei universit`]i.5t. în ambele sensuri. Dup` doi ani de procese. La Gr`dinari datorit` consolid`rii Gr`dinari. cu o restric]ie de tonaj de 3. se va lucreaz` la reabilitarea unui pod. fost angajat în Ministerul Administra]iei [i Internelor. în luna iulie 2010.R. În localit`]ile Prigor. ani dup` gratii pentru omor din culp`.DN 6 Iablani]a . În intervalul 26 aprilie . înainte ca bolidul s`-i curme via]a tân`rului de 28 de ani. Judec`torii craioveni au decis altfel îns`. În pofida faptului c` avoca]ii acestuia au reu[it str`mutarea procesului la Craiova . f`r` ca ace[tia s` mai trebuiasc` s` înve]e.000 de lei prietenei lui Lucian Reja.Petro[ani este închis`. La consolidarea unui pod se va lucra [i la P`uli[ În prezent. circula]ia derulându-se pe variante de serviciu. pe sectoare. în noaptea de 13 spre 14 mai.unde fie se circul` pe variantele de serviciu ale unor poduri. circula]ia este îngreunat` din cauza degrad`rii drumului. Atacatorul a fost adus. c` are încredere c` judec`toarea îl va condamna la închisoare pe Cocoan`.5 t se desf`[oar` în continuare pe ruta ocolitoare:DN 6 Or[ova .

vineri. 16 iulie 2010 |nv`]`månt Rena[terea b`n`]ean` 7 cyan magenta yellow black .

scor 6-4 (2-2 la finalul timpului regulamentar de joc [i a celor dou` reprize de prelungire). gra]ie ministerului de resort. 23 de argint [i 19 de bronz) la cupe memoriale. Partida retur se va disputa în data de 22 iulie. BC Mure[ BCM Elba Timi[oara. noul antrenor al echipei FK Khazar Lankaran. Goga (Penga '79). pentru 20 de sportivi lugojeni de la sec]iile de gimnastic`. Poli 2002 a câ[tigat faza jude]ean` Timi[ a competi]iei. am avut sportivi de la mai multe sec]ii ale clubului nostru care au f`cut parte din loturile na]ionale ale României [i al]ii cu dubl` legitimare care au jucat la echipele de seniori din ora[.) Cupa României. asear`. scor 2-0 (1-0). în minutul 58. cu care a semnat un contract pe doi ani. în fa]a Olimpiei B`l]i [i a[teapt` cu relaxare man[a secund` din turul doi preliminar al Europa League. La rândul lor. Poli Ia[i .Milenium Giarmata [i Progresul G`taia . au acceptat propunerea unui meci de verificare contra Politehnicii Timi[oara. la Bucure[ti.8 Rena[terea b`n`]ean` Sport vineri. care.SCM U Craiova. respectiv. a spus Moat`r. Ungurii de la Ferencvaros.F. tinerii sportivi lugojeni au ob]inut rezultate excelente atât în competi]iile interne. câte cinci medalii. Din totalul de 60 de medalii. Vrsici (Contra '70). CSM Oradea BCM Elba Timi[oara [i Steaua Bucure[ti . Cisovsky (Luchin '78). care la un moment nu mai credeau în perfectarea acestei mut`ri. dup` ce testul cu echipa arab` Al Saad. Cele dou` p`r]i au semnat contractul la Istanbul. Negocirile dintre cele dou` cluburi pentru Pârvan au durat mai mult decât se a[teptau oficialii de pe Bega. cât [i comitetului de p`rin]i". 79). Sandu (Scutaru '80) . Poli II Timi[oara . din nou la drum Cupa României la fotbal programeaz` mâine partidele fazei I. programat` în 2 octombrie. Echipa azer` a evoluat în primul tur preliminar al Ligii Europa.CS Otopeni. Golurile au fost marcate de Pulhac (min. Patru meciuri prezint` interes sporit pentru iubitorii sportului-rege timi[ean. 22 de argint argint [i dou` de bronz la Cupa României.CS Otopeni.BCM Pite[ti. iar cele retur patru zile mai târziu. a p`r`sit terenul mai devreme pentru un gest similar la Torje (min. Jocurile tur vor avea loc în 22 septembrie. CSM Oradea . 83).CSU Bra[ov [i "U" Mobitelco Cluj-Napoca . cele mai multe (37) sprijin atât sponsorilor. bilan]ul ar putea fi [i mai bun. preg`tit` de Cosmin Ol`roiu. pe toat` durata întâlnirii. 2-1 asear` cu forma]ia din Budapesta. Viitorul Sânandrei CS Ineu.CSU Asesoft Ploie[ti. I. Energia Rovinari . DARIUS PETRU "Câinii ro[ii" [i-au început aventura european` în Moldova. 41) [i L. Reu[ita lui Ferencvaros a purtat semn`tura lui Heinz (min. precum [i 118 medalii (44 de aur.45. care în stagiunea precedent` a câ[tigat în premier` competi]ia. Vor intra în scen` câ[tig`toarele etapelor jude]ene precum [i o parte a divizionarelor "C". Gruparea c`r`[ean` anun]ase recent cedarea tot sub form` de împrumut a unui alt juc`tor. Antrenorul sârb a folosit urm`torii juc`tori: Pantilimon .CSM Bucure[ti. CS{ Miercurea Ciuc . SCM U Craiova . au mai fost ob]inute nou` medalii de aur [i patru de argint la Campionatele Na]ionale {colare. care au mai cucerit titlul na]ional pe echipe la juniori IV [i cel de vicecampioni la juniori III. Pe primul plan al activit`]ii noastre consider`m c` se afl` aceast` promovare a copiilor în sportul de performan]` [i în special la echipe din Lugoj". DARIUS PETRU Dinamo."U" Mobitelco Cluj-Napoca. când Marius Niculae a fost eliminat pentru un fault asupra lui Cheltuial`. "Pe lâng` aceste medalii. UCM Re[i]a. Popovici (Mera '46). De]in`toarea trofeului este BCM Elba Timi[oara. de la ora 20. BCM Pite[ti . cât [i în cele [i 19 de bronz. de Pobeda Dude[tii Vechi. Elevii lui Vladimir Petrovici au reu[it s`-[i p`streze invincibilitatea [i dup` cea de-a [asea confuntare f`r` miz` a verii.Mama Mia Becicherecu Mic. DARIUS PETRU au fost ob]inute de talenta]ii sportivi de la sec]ia de gimnastic`. (M. D. Noile achizi]ii se vor afla începând de luni sub comanda antrenorului Otto Hell în cantonamentul de la Ocna {ugatag.Poli Ia[i. câ[tigate la Mamaia. dar [i cel al partidelor din prima etap` a Diviziei A. Directorul CS{ Lugoj a mai precizat c` inspectoratul a mai asigurat dou` tabere de cantonament. iar tinerii atle]i lugojeni au ob]inut o medalie de argint [i una de bronz. De asemenea. 88). libere [i judo au câ[tigat opt. din care 19 de aur. dar ]in s` mai mul]umesc pentru Bilan] bun pentru CS{ Lugoj În cursul anului [colar 2009/2010. Mircea Rednic a antrenat ultima dat` echipa rus` Alania Vladikavkaz. Ganea (min. DARIUS PETRU Rednic va antrena în Azerbaidjan Tehnicianul Mircea Rednic a devenit. NICOLAE LAIE}IU cyan magenta yellow black . 55 de medalii (13 de aur.Bonfim (Dukici '78). CS{ Miercurea Ciuc . lupte libere [i judo. sec]iile de lupte greco-romane. Echipele câ[tig`toare se vor califica în sferturile de final` ale Cupei României. Echipa bucure[tean` a r`mas în inferioritate numeric`.CSU Bra[ov. iar cei de la greco-romane vor face un stagiu de preg`tire pe plan local. Ambele goluri ale b`n`]enilor au fost marcate în repriza secund`. directorul Clubului Sportiv {colar Lugoj. cele [ase sec]ii ale clubului au reu[it s` câ[tige nu mai pu]in de 60 de medalii. care prin I{J Timi[ ne-a asigurat o finan]are decent`. adversara forma]iei Dinamo Bucure[ti în man[a secund`. Gaz Metan Media[ .Steaua Bucure[ti. 69). dup` cum ne-a declarat profesorul Simion Moat`r. prin tragere la sor]i. BC Mure[ . în finalele de campionat na]ional. de Magera (min.Gaz Metan Media[. Khazar Lankaran a terminat edi]ia 2009/2010 a campionatului Azerbaidjanului pe locul 4.Unirea Sânnicolau Mare sunt confrunt`rile în care sunt implicate reprezentante ale celui mai vestic jude] al ]`rii. 66) [i Axente (min.CSM Bucure[ti. vor avea Invincibili în amicale Poli Timi[oara . ca [i calificat` loc urm`toarele meciuri: CSU Atlassib Sibiu . [ase de Simion Moat`r extrene. În runda inaugural` a Diviziei A la masculin. Alb-viole]ii vor reveni ast`zi în ]ar`.Axente.Alexa (Poparadu '83) . Astfel.Curtean (Bourceanu '46). pentru c` s`pt`mâna viitoare trei sportivi lugojeni vor participa la CN de atletism rezervat juniorilor III. în acest sezon. lâng` Predeal. PETRU Handbal masculin Înc` un re[i]ean la Poli Vicecampioana României. Dinamo s-a impus. iar în august mai sunt programate dou` concursuri de atletism [i unul de judo. Beach-voleiul lugojean [i-a reconfimat valoarea [i în acest an prin cele patru medalii (dou` de aur [i câte una de argint [i de bronz). ieri.Ferencvaros Budapesta 2-1 (0-0) Alb-viole]ii au fost nevoi]i s`-[i caute alt adversar pentru ultimul amical al stagiului centralizat din Austria. a c`zut.Energia Rovinari. sezonul 2010/2011. programul meciurilor din turul I al Cupei României. cantona]i [i ei pe lâng` Flachau. În competi]ia KO se vor disputa urm`toarele confrunt`ri: CSU Atlassib Sibiu . Poli 2002 Timi[oara . 16 iulie 2010 Baschet masculin Elba debuteaz` în deplasare Federa]ia Român` de Baschet a stabilit. în luna august. a renun]at pân` la iarn` la serviciile extremei dreapta Sebastian Pârvan. ieri. CSU Asesoft Ploie[ti . Pân` la încheierea efectiv` a anului [colar. Ilie Vaidasigan. fiind eliminat` de Olimpia B`l]i (Republica Moldova). dup` ce a trecut în final`. cel pu]in trei juc`tori sub 21 de ani. la ora actual` CS{ Lugoj nu are nici o datorie. la rândul s`u. la M`n`[tiur. acesta urmând s` îmbrace în turul sezonului 2010/2011 tricoul alb-violet al Politehnicii Timi[oara. subliniind: "Pe plan financiar. Tame[ (Magera '46) . Echipele din e[alonul al treilea trebuie s` utilizeze. Faza a doua va avea loc în ultima zi a lunii iulie. 32 de argint [i 42 de bronz) în competi]ii [i turnee interna]ionale.

Recuperarea lui Rossi a decurs foarte bine. David Silva. pierdut` în fa]a Germaniei. Ballack este c`pitan. Lahm (26 de ani. Moto GP "Doctorul" ar putea reveni în competi]ie Multiplul campion mondial. De asemenea. El este al doilea nume mare care p`r`se[te Valencia în aceast` var`. care va semna un contract pe cinci sezoane [i va avea un salariu anual de 1. Valentino Rossi a participat la o [edin]` de teste pe 7 iulie.F. îns` trebuie s` primeasc` aprobarea medicului [ef al circuitului înainte de a confirma participarea". conform regulamentului.vineri.) Interna]ionalul german Sami Khedira ar putea semna un contract cu gruparea spaniol` Real Madrid. totul e în regu- Rena[terea b`n`]ean` 9 Pandurii continu` în Liga I Fotbal [i pentru Interna]ional Curtea de Arge[ a aruncat prosopul Pre[edintele LPF. a c`rei împlinire va depinde de num`rul spectatorilor care vor fi prezen]i la stadion. dup` [ase s`pt`mâni de absen]`. a marcat un gol pentru echipa na]ional` a Uruguayului la turneul final al Cupei Mondiale din Africa de Sud. conform publica]iei Marca. a informat. (M. mai mul]i juc`tori ai Interului. dar cum în prim` instan]` nu s-au în]eles. ocupanta locului doi în Liga I. clubul iberic urmând s` pl`teasc` în schimbul mijloca[ului zece milioane de euro nem]ilor de la VfB Stuttgart. a declarat c` solicit` înapoi banderola purtat` de funda[ul Philipp Lahm la turneul final din Africa de Sud. "Real Madrid este aproape de parafarea contractului cu mijloca[ul german". plecat la FC Barcelona pentru 40 de milioane de euro. câ[tig`toarea titlului [i a Cupei României.F. retrogradat` la sinistra]ii Moldovei Ionu] Badea.) Madrid? din cauza unei accident`ri. acest meci are [i o conota]ie umanitar`. "Eu sunt c`pitanul echipei na]ionale. mijloca[ul Bastian Schweinsteiger [i-a exprimat sus]inerea pentru Ballack. ar urma s` preg`tesc` Pandurii. Benone Laz`r a ales varianta Pandurii Târgu-Jiu. scor 2-3. (M. programat` duminic`. Patronul Benone Laz`r a pus mai multe condi]ii pentru a renun]a la locul echipei Interna]ional Curta de Arge[ din prima lig`: antrenor la echipa din Liga I s` fie în continuare Ionu] Badea cu întregul s`u staff tehnic. ieri. {i cotidianul As men]ioneaz` c` Sami Khedira este "foarte aproape de Real Madrid". c` echipa Pandurii Târgu-Jiu.F. profitând de problemele financiare ale altor echipe. între CFR Cluj.Timi[oreana. iar drepturile de televizare ar reveni patronului arge[enilor. Cavani a ales Napoli la Real Oficialii clubului SSC Napoli au anun]at c` au ajuns la un acord cu gruparea US Palermo pentru achizi]ionarea atacantului uruguayan Edinson Cavani. în condi]iile în care 30 la sut` din încas`rile rezultate în urma vânz`rii biletelor de intrare vor sfâr[itul sezonului trecut. absent de la Cupa Mondial` aflat în func]ia respectiv` din anul 2004. pe Ballack s` pun` punct carierei sale în echipa na]ional`. Coechipier cu Lahm [i la echipa na]ional`.75 de milioane de euro grup`rii FC Valencia. va participa. În timpul Cupei Mondiale. O s` discut aceast` problem` cu Philipp". 71 selec]ii) declarase. la Mugello. Edi]ia 2010 a Supercupei României . Edinson Cavani. Nu avem cuno[tin]` dac` a fost vorba [i de o sum` de bani. Totu[i.F. [i la Bayern München. englezii au pl`tit 28. se men]ioneaz` pe site. (M. de la ora 20.F. iar banii ob]inu]i din drepturile de televizare. a cucerit titlul mondial cu reprezentativa Spaniei. a spus Schweinsteiger. Dumitru Dragomir. Valentino Rossi (31 de ani) a suferit o dubl` fractur` de tibie [i peroneu la piciorul drept. Napoli va pl`ti 20 de milioane de euro pentru interna]ionalul uruguayan.30. miercuri sear`. mijloca[ul Michael Ballack. în locul forma]iei Interna]ional Curtea de Arge[. "Discu]iile s-au finalizat. "În viziunea mea. îns` oficializarea în]elegerii ar putea întârzia câteva zile. vizita medical` [i a semnat un contract pe patru sezoane cu echipa Manchester City. a spus Ballack. s`pt`mâna trecut`. pre[edintele de la Poli Ia[i. noul antrenor? Tehnicianul echipei Interna]ional. pe aceea[i tem`. se arat` într-un comunicat al Yamaha. care asigura prezen]a în prima lig` [i în campionatul urm`tor. ieri. în vârst` de 23 de ani. 98 de selec]ii).000 de euro. a declarat. în urma unei c`z`turi în timpul încerc`rilor pentru Marele Premiu al Italiei. Philipp Lahm a spus c` nu vrea s`-mi returneze banderola. "Dincolo de miza sportiv`. c` nu inten]ioneaz` s` îi returneze banderola lui Michael Ballack (33 de ani. La finalul sezonului trecut. pe stadionul "Dr.8 milioane de euro. spunea. unde va juca în urm`torii doi ani. la Marele Premiu al Germaniei. Forma]ia oltean` evit` pentru a doua oar` în patru ani e[alonul. iar Interna]ional Curtea de Arge[ s-a situat pe pozi]ia a 14a. unde lui Jorge Lorenzo i se va al`tura Valentino Rossi. s` treac` la Pandurii. va fi donat sinistra]ilor din Moldova. Exist` ierarhii. în vârst` de 24 de ani. dup` atacantul David Villa. sub rezerva avizului definitiv al medicului [ef al circuitului. Eram accidentat [i nu mam putut ap`ra. Pandurii a luat locul echipei Interna]ional Curtea de Arge[. Pentru achizi]ionarea lui Silva. Benone Laz`r a discutat cu pre[edintele Marian Condescu de la Pandurii Târgu-Jiu înc` de acum 15 zile posibilitatea acestei fuziuni. 6-8 fotbali[ti. a anun]at echipa Yamaha. Federa]ia Român` de Fotbal a anun]at c` înaintea partidei se va ]ine un moment de reculegere în memoria celor care au c`zut victime inunda]iilor din ultima perioad`. motociclistul italian Valentino Rossi. Totul s-a desf`[urat conform regulamentului l`". Asta. la prezentarea sa oficial` în tricoul echipei Bayer Leverkusen.) Michael Ballack vrea banderola înapoi Obi[nuitul c`pitan al reprezentativei Germaniei. (M. Toate actele au fost depuse la Liga Profesionist` de Fotbal. duminic`. duminic`. în timpul competi]iei.F. printre care cotidianul italian Gazzetta dello Sport. 1. a anun]at Marca. site-ul oficial al Federa]iei Române de Fotbal. medicii estimând o perioad` de indisponibilitate de 4-5 luni. [i Unirea Urziceni. (M. Philipp a preluat aceast` func]ie doar pentru c` Michael era accidentat". Benone Laz`r. Pandurii a ocupat locul 15 în clasament.) cyan magenta yellow black .) Khedira. El a fost operat. f`r` a preciza vreo surs`. "Sunt de acord s` cedez echipa [i pe un euro. Constantin R`dulescu" din Cluj-Napoca. ca urmare a retragerii echipei din Liga I [i r`mânerea gorjenilor în prima divizie. prima dat` luând locul Sportului Studen]esc. (M. Benone Laz`r. În final. pe circuitul de la Misano (Italia) [i apoi la o alta pe 12 iulie. Ionu] Badea. într-un moment pe care eu îl consider inoportun. retrogradând în Liga a II-a. Ieri [i azi au avut loc discu]iile [i.) David Silva a semnat cu Manchester City Mijloca[ul spaniol David Silva a efectuat. patronul grup`rii Interna]ional a negociat [i cu Grigore Sichitiu. s` revin` în totalitate clubului Interna]ional Curtea de Arge[. "Echipa Fiat Yamaha se va reuni la sfâr[itul acestei s`pt`mâni la Sachsenring. fi virate în beneficiul sinistra]ilor recentelor viituri din ]ara noastr`". la Brno (Cehia).Timi[oreana se va disputa. aflat în convalescen]` dup` ce a c`zut pe 5 iunie. Khedira a fost inclus în echipa ideal` a Cupei Mondiale din 2010 de c`tre mai multe publica]ii sportive.F. Pandurii Târgu-Jiu e oficial în Liga I. cu condi]ia ca numele ™Interna]ional¤ s` nu lipseasc` din titulatura viitoare a forma]iei". fostul interna]ional Lothar Matthaus l-a sf`tuit. în 2006. prin intermediul presei. astfel încât campionul mondial en-titre sper` s` poat` reveni mai repede decât era prev`zut.) Un procent de 30 la sut` din încas`rile rezultate în urma vânz`rii biletelor de intrare la Supercupa României .450. a declarat Dragomir. 16 iulie 2010 Sport [i Pandurii va juca în Liga I. va evolua în noul sezon în Liga I. care s-a retras. (M. au declarat surse din cadrul clubului din Curtea de Arge[. în finala mic`.

Arad din mun. {oferi]a era în stare de [oc imediat dup` producerea accidentului. Ludwig von Eybl nr. mai ales c` procesul de divor] al Brigittei Torj a fost suspendat acum câteva luni. Potrivit poli]i[tilor de la Rutier`. acces gratuit la [trandul termal [i beneficiaz` de consulta]ii gratuite la un medic oftalmolog. care nici nu se gândea c` cineva ar putea s`-l loveasc` într-o asemenea manier`. (D.AGENT HIDROTEHNIC Concursul va avea loc la sediul forma]iei Cenad – canton Cenad din com. îns`.) cyan magenta yellow black . Potrivit Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Timi[. luând prin surprindere victima. fiind accesibil` [i persoanelor cu handicap imobilizate în scaunul cu rotile. Amurgului nr.) Are Ilie N`stase o iubit` la Timi[oara? Peste 3. 101 jud. Dosarele candida]ilor pot fi depuse la sediul S. norocul a fost de partea b`iatului. care existau în 2004. nr.U. în persoana unei nu mai pu]in cunoscute femei de afaceri [i top-model. în zona "Turist". Un tân`r care a[tepta pe trotuar culoarea verde a semaforului a fost luat pe capot` [i trântit la p`mânt de o [oferi]` aflat` la volanul unei Dacii. iar dac` sunt prin[i. Liviu Rebreanu. care continu` cercet`rile pentru a stabili exact cine se face vinovat de producerea accidentului.200 de proprietari au sc`pat de rable în perioada februarie-iunie. i-a organizat pe pensionari într-o organiza]ie neguvernamental`. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul proiectantului general SC ARHI 3D SRL \n Timi[oara. Ace[ti pira]i-auto lucreaz` total la negru. \n termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anun]. \n data de 03 08 2010 ora 10. Tân`ra a virat la dreapta. inclusiv. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi[. jud. Detaliile vor fi analizate. b-dul Eroilor de la Tisa nr. 610. extravilan Ghiroda. în 2008 [i 2009 fiind colectate în jur de 900 de autovehicule. Cu carnete la zi [i cotiza]ie de un leu pe lun`. str. Deja au r`mas. Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a acordului de mediu Camera de Comer]. Cenad jud. vicepre[edinte al PSD Timi[. iar num`rul doritorilor se cifreaz` la aproape 200. str. Timi[. din acest an. dar unii martori au spus c` ea a urcat cu autoturismul pe bordur` în condi]iile în care a încercat s` nu izbeasc` o alt` ma[in` care se deplasa pe bd. De[i ma[ina l-a izbit serios.A.30. 1 [i la sediul Camerei de Comer]. Unul dintre motivele pentru care au fost casate mai multe ma[ini îl constituie posibilitatea de a utiliza trei tichete valorice la cump`rarea unui autovehicul nou. Cenad – Sediu forma]ia Cenad – Canton Cenad. 541/23. Comentariile [i sugestiile se vor transmite \n scris la sediul ARPM Timi[oara. 16 iulie 2010 Pira]ii auto î[i fac de cap la ie[irile din Timi[oara Matei Suciu. Liviu Rebreanu nr. Este îns` convins c` vor fi peste 300 de doritori. trântindu-l la p`mânt. iar c`l`torii. jud. pensionarii sunt reuni]i la balul lor. tel/fax 0256/403997. Industrie [i Agricultur` Timi[oara. tematica pt.11. a precizat. Este vorba despre b`n`]eanca Brigitte Torj (fost` Sf`t). diverse autoturisme. iar în 2007.2009 S = 79. C.A.) Primarul din Sânnicolau Mare î[i scoate seniorii la Dun`re Dup` câ[tigarea alegerilor locale din 2008. jud. a afirmat Matei Suciu. Firmele autorizate de transport au parte. (1521) Cel care îi înso]e[te. depozitare [i servicii. cât [i Brigitte Sf`t au avut existen]e destul de zbuciumate [i tocmai acesta ar putea fi punctul de apropiere dintre ei. Autovehiculele firmelor de transport de persoane trec pe la revizia tehnic` din [ase în [ase luni. ieri. Amurgului nr. \n zilele de luni-joi \ntre orele 8-16. o dat` la doi ani. Urm`toarea echip` va porni spre b`trânul fluviu luni. (D. fi[a postului [i alte rela]ii suplimentare se pot solicita la S. iau câte o amend` pe care o scot într-o zi de lucru". astfel. Calea Aradului sau Calea Torontalului.10 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri. în 2010 s-a b`tut recordul la rable comparativ cu anii trecu]i. celebrul tenisman Ilie N`stase pare s`-[i fi g`sit perechea tocmai în ora[ul de pe Bega..P.conform Fi[a postului Studii: [coala general`. 0257-280362. Timi[. posesorii rablelor primind în schimbul acestora tichete valorice pentru achizi]ionarea unei ma[ini noi. doar cinci-[ase care mai lucreaz` în ziua de azi. cu cinci sau chiar opt locuri. jud. vineri \ntre orele 8-14. Timi[. DIRECTOR ing. 3. c` listele sunt deschise de o s`pt`mân`. cazare. dup` num`rul de locuri din autocar. au. 1. când ace[tia primesc [i un cadou.com. Timi[. str.A.U. pe Clisura Dun`rii. Atât Ilie N`stase. str. Surdu Emil Cuza Divor]at de câteva luni de Amalia. 0257-281949. de multe riscuri. Clien]ii îi prefer` pe pira]ii-auto pentru c` ar fi mai flexibili [i le permit s` stea în microbuze pân` când pleac`.100 de membri ai Asocia]iei "Seniorii sânmiclo[eni" au fost recupera]i social [i implica]i în mai multe evenimente locale. (1528) Anun] public SC TDV CONSULT SRL anun]` elaborarea primei versiuni a planului: PUZ – Realizare zon` de comer] . de o concuren]` neloial`. TEL.R. Rela]ia pare s` se fi înfiripat de circa o lun` de zile [i este destul de controversat`. de luni pân` vineri \ntre orele 8-16.D. Arad str.8 ore pe zi (40 ore pe s`pt`mân`) Durata perioadei de prob`: 6 luni Documentele necesare \nscrierii la Concurs. transportul legal de persoane va ajunge s` se desfiin]eze. în intersec]ia bulevardului Liviu Rebreanu cu Calea Martirilor. Sânnicolau Mare. pe care îi va programa pe serii. a readus în aten]ie ieri problema transportatorilor-pirat care pot fi întâlni]i la aproape toate ie[irile din Timi[oara.D. Cea mai recent` ac]iune preg`tit` pentru vârstnicii acestui or`[el este o excursie de o zi. cei peste 1. starea tân`rului este stabil` [i medicii nu se a[teapt` la complica]ii. din cele 100 de firme în domeniu. 24. Victoriei. (C. f`r` s` realizeze unde se urc`.G.I. localitatea Timi[oara. pe când cele obi[nuite. L~CR~MIOARA URSA Tân`r luat pe capot` direct de pe trotuar Accident incredibil ieri diminea]`. Timi[ Pe durata angaj`rii domiciliul permanent la sediul Cantonului Cenad Atribu]iile : . 22. propus a fi amplasat \n loc Timi[oara. examinare. Arad pân` la data de 30 07 2010. la Timi[oara. fiind preluat rapid de o ambulan]` [i transportat la spital. primarul celui mai prosper or`[el din Timi[.) ANUN} SISTEMUL DE GOSPOD~RIRE A APELOR ARAD Organizeaz` CONCURS pentru ocuparea urm`torului post vacant: 1. Autovehiculele uzate au fost predate societ`]ilor de profil în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto na]ional.R. Numai în Calea {agului sta]ioneaz`. În afar` de momentele special preg`tite pentru ei de Pa[ti [i de Cr`ciun. primarul D`nu] Groza.G.200 de rable au fost casate Peste 3. calificare de agent hidrotehnic Durata muncii: . Condi]ii minime de ocupare: Localitatea [i jude]ul \n care se afl` postul vacant: . Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi[. (D. Situa]ia este cam aceea[i [i la ie[irile de pe Calea Lugojului. În acea zon` bordura este mai joas`.926 mp [i declan[area etapei de \ncadrare pentru ob]inerea avizului de mediu. de oamenii legii. dar dac` rela]ia este doar una pasager` sau are un viitor numai timpul o va putea spune. al`turi de care Ilie N`stase a fost v`zut ast`zi la plimbare pe str`zile Timi[oarei. care nu s-a ales decât cu traumatisme u[oare. Arad – compartimentul R. Industrie [i Agricultur` Timi[oara anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire cl`dire pentru birouri [i corp parcare suprateran`dup` elaborare [i aprobare PUD prin HCL". "În asemenea condi]ii.

nr. 6) La 5 rece! – Nu vorbe[te – Str`mo[. (ap700) Cinematografe Timi[: Nanny McPhee: Marea înfruntare: 16-18-20.05 Din suflet pentru tine 12.1090. Timi[oara. 1 [i la sediul Administra]iei Na]ional` a Îmbun`t`]irilor Funciare RA – Sucursala teritorial` Timi[ – Mure[ Inferior. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi[. 4) Uite! – 4 Unul necopt. 5) Foarte mare – Soare egiptean. care propune o afacere. Încerca]i s` p`stra]i echilibrul în familie! Este o zi bun` pentru a preg`ti planuri de afaceri. 9) Disponibili (9).1629. 426793). ve]i ob]ine. 492650).2768. canalul Cociohat km 6+930. Ave]i tendin]a s` fi]i impulsiv [i risca]i s` îi jigni]i pe cei din jur. 1 leu moldovenesc 0. Vlad (str. tel. P. C. U. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi[. din toat` inima. trece]i printr-o perioad` favorabil` [i v` în]elege]i excelent cu partenerul de via]`. 1 leva bulgareasc` 2. ATI VICTOR STOIAN 8 Dezlegarea careului Mantel: NITAM NISAM – OMOLOAGE – I – NP – PRINTRE – SOSI – VA – 9 UI – ASINI – TOM – LITER~ – REN – ABA – ECRANE – NIRVANA – IC – TL – ILE – STA – 10 AERE – EXTAZ. pentru c` risca]i s` nu termina]i nici una! Este posibil s` cunoa[te]i o persoan` mai în vârst`. Timi[. dram` liric` japonez` (2).0482. 6) Îns` (2) – Iaca . 4). str.00 {tiri + Sport 21. anun]ate de BNR: 1 dolar australian 2. pentru c` pute]i avea probleme cu s`n`tatea. str. 100 yeni japonezi 3. din Giarmata Vii. localitatea Timi[oara. Nu începe]i mai multe treburi deodat`. 6) M`soar` vârsta – Opac` 1 – Scaun de poveste. N. Cei din jur nu sunt de acord cu ideile dumneavoastr`. 1 lir` sterlin` 5. la Prim`ria Ghiroda. oarecare (3). Publicul interesat poate consulta documenta]ia la sediul prim`riei din Ghiroda. Buni. 3) Tulpini de grâu (4) – Zigot (2). Ar fi bine s` v` ocupa]i de problemele financiare. 425380).5362. atelier.. CAPRICORN Chiar dac` prietenii insist` s` petrece]i dup`amiaza cu ei. 8) U[i]e! – Produc`tor de curent. Amurgului. Nu v` l`sa]i demoralizat [i nu renun]a]i la planurile de schimbare! Apar neîn]elegeri în rela]ia cu un partener de afaceri.15 Radioactiv 630 8. 5) Un fel de pre[uri. 100 forin]i maghiari 1. Farmacii Curs valutar servicii non-stop Vlad (bd 16 Decembrie 1989 nr. Pe plan sentimental. tel. Timi[.00 Radiojurnal 17. O. vineri \ntre orele 8-14. 7) A face ca cioara – Recipient 2 agricol.5847. (7780) Y Un c`lduros "La mul]i ani" surorii [i cumnatei MAJORAN ANAMARIA Cu mult drag. depozit [i locuin]e de serviciu. Diminea]` ave]i parte de câteva momente mai încordate. 46 [i poate trimite sugestii [i comentarii la fax.5245. 1) În nici un caz. LIDOKUDezagreabili Rezolvarea p problemei Disponibili p U E P N T C U I A E T O E A P g Radio Timi[oara 6. v` sf`tuim s` nu accepta]i. 100 woni sud-coreeni 0.1672.00 Emisiune în limba sârb` 16. 1 real brazilian 1. 1 coroan` suedez` 0. Vlavarmed (str. Laz`r. Completând corect c`su]ele goale. 1 rubl` ruseasc` 0. 1 DST 5. VERTICAL. cuvinte corespunz`toare urm`toarelor defini]ii: Orizontal: 1) Feti]a fetei tale (8 litere). V` sf`tuim s` v` baza]i pe intui]ie [i s` nu da]i imediat un r`spuns.10 Antologii muzicale 21. 1 zlot polonez 1. din cauza controverselor cu un coleg sau un partener de afaceri.9346. 9) Face curat 3 în cas` – În birou! 10) Teren cu mul]i m`r`cini. Gh.25 De dor [i drag 22. 9) Dou`sprezece luni (2). 4) Merge la un suc (3) – Elena Cârstea (2).0263. 1 lir` turceasc` nou` 2. 0256/ 287406.2284. 1 coroan` norvegian` 0. anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Dezvoltarea sistemului de ape interne de interes comun de pe malul Mure[ului" propus a fi amplasat \n extravilanul comunelor Beba Veche [i Dude[tii Vechi (canalul Ciarda Ro[ie km 5+590. 9) A str`nuta – Formate 6 din trepte. GEMENI FECIOAR~ PE{TI SCORPION TAUR LEU . 1 dolar neo-zeelandez 2.4414. cu pu]in tact! SAGETATOR BALAN}~ BERBEC RAC HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP Dup`-amiaz` v` viziteaz` o rud` mai în vârst` [i v` ofer` un cadou de care v` bucura]i foarte mult. \n zilele de luni-joi \ntre orele 8-16. str.30 Cultura la doi pa[i 19.2629. 1 renminbi chinezesc 0. I. Laz`r nr. în spa]iile cu raster. \n vederea aprob`rii acesteia prin HCL. 1 franc elve\ian 3. 7) O . 53. în cuib! (2) – Cazimir Otilia (2). Doina [i Arpi.7833.1763. Dacilor nr. 7 Dic]ionar: IMA.8893. 8. E.4914.vineri. 1 hryvna ucrainean` 0. 4) La liman! – Aproape beat. Rela]iile cu partenerul de via]` parcurg o perioad` favorabil`.1044. T. 3) Hidrocarbur` saturat` (4) – {orecari . 1 peso mexican 0. 1 rand sud-african 0.5717.9068. V~RS~TOR Mangel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cursurile pie]ei valutare din 15 iulie.05 Miez de zi la polul vest 15. 1 dinar sârbesc 0. canalul Cociohat km 22+541 canalul Leg`tor Cociohat – ]iganca 2+285) jud. Studio: Ceo fi cu so]ii Morgan?: 16-18-20..1779. 8) Articol demonstrativ (3). Vertical: 2) Ceart` (5). DUMITRU RADA Rebus ORIZONTAL. Victoriei nr. 10) Familie de ]igani – Albul casei.20 Coresponden]ele dimine]ii 7. P`stra]i-v` calmul [i încerca]i s` g`si]i o solu]ie de compromis! Partenerul de via]` v` repro[eaz` c` neglija]i problemele familiei. IRO. Vlad (bd Gh.4055.00 Radiojurnal 22. HOROSCOP V` sf`tuim s` fi]i mai prudent în afirma]ii. 13..2648. 7) Cânt`re]i din ceter`. 16 iulie 2010 SC BIBUS SES SRL anun]` publicul interesat asupra depunerii documenta]iei de PUZ – Cl`dure de birouri. 3) M`rgean – Drum de parcurs. 2) Astea nu au sens – Marius! 3) Bine sp`lat – A presa. 2) Achiu (3). Bråndu[ei nr. (1520) Rena[terea b`n`]ean` 11 Anivers`ri Y Pentru CRISTINA B~DULESCU "La mul]i ani" cu s`n`tate. 220419).4213. 1 coroan` danez` 0. Încerca]i s` detensiona]i atmosfera. 2) A face lumin` – Posed. Help Net (Bd. 1 dirham EAU 0. Ave]i [anse mari s` v` îmbun`t`]i]i situa]ia financiar`. nr. 30-32. tel.. folosind regulile de la sudoku. 8. 1 lir` egiptean` 0.07 Din suflet pentru tine L A C P I E T U N I N P A T U C L E T U E C L N I A P A C T U P I E N L P L I N E C U T A N E U T A L P I C E T A I N P L C U U I L E C A N P T C P N L U T A E I O I C A E T P O A U I P T U Secretar de redac]ie Redactor de serviciu CIPRIAN BRINDESCU CONSTANTIN BASARAB Litere folosite: A. (1522) Diverse Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a acordului de mediu Administra]ia Na]ional` a Îmbun`t`]irilor Funciare RA – Sucursala teritorial` Timi[ – Mure[ Inferior.4523. 5) Marea cea mare (5) – Scuipat cu dispre] (4). IGA. 1 dolar canadian 3. 5) Dumneata (2). 4) Epoc` (3).. tel. 1 coroan` ceh` 0.0713. 1) Deloc.. fericire [i tot binele din lume. 8) Cai de mare – Arbore riveran. jud. C.0408. 1 rupia indian` 0. V` sf`tuim s` nu v` enerva]i. Brediceanu nr.

se \mpline[te un an de când VELEA ION a trecut \n nefiin]`. sâmb`t`. la \mplinirea a 11. (7799) Prof.14) Se \mplinesc 6 s`pt`mâni azi. Parastasul sâmb`t`. Pånzaru. T~NASE R~DULESCU om de omenie. Fam. Doi prieteni de suflet. respectiv 25 ani de la trecerea \n eternitate. RODICA COJEREAN [i SUCIU SÂNZIANA Nu v` vom uita niciodat`. Fam.2010. (7743) ZORCA NESTOROV din Rudna. iar noi singuri acas`.2010.07. 17. (7813. (7745) În aceste zile se \mpline[te un an de la decesul Lt. 1600. rez. V~C~RESCU NR. (7801) De 6 s`pt`mâni a plecat \n ve[nicie cea mai bun` mam`. la biserica ortodox` din Pia]a Mocioni (Sinaia). tu[ica Dica [i unchiul Nelu din Germania. PETRU COJEREAN au p`r`sit aceast` lume.ro Pentru detalii 0256-295 779. respectiv 6 luni va avea loc sâmb`t` la biserica din Pia]a Crucii la ora 13. dr. Privirea-i blând` [i vorbele-i duioase vor r`mâne mereu \n amintirea noastr`. 20 iulie. Fam. socrilor [i str`bunicilor no[tri Un gând pios \n amintirea celor mai buni [i genero[i p`rin]i [i bunici Mar]i. AMINTIM CELOR CARE L-AU CUNOSCUT C~ SE ÎMPLINESC 7 ANI DE LA TRECEREA ÎN ETERNITATE A CELUI CARE A FOST e q SICRIE LUX: 1200. Familia. Ancu]a [i Virgil cu familiile lor. Sorine! Dumnezeu s` te odihneasc`! Veri[orii Romeo. pån` la 9000 LEI : www. (7794) AURELIA T~MA{ ODIHNEASC~-SE ÎN PACE. MAM~ {I BUNIC~ iale i i `ri SUCIU TRAIAN i VULC~NESCU VETURIA Slujba de pomenire. 9 (lång` Kandia) q PLATA DUP~ |NMORMÅNTARE q ASIGUR~: MEDIC CONSTATATOR DECES. respectiv 5 ani de când ne-au p`r`sit dragii no[tri Pios omagiu la \mplinirea a 7 ani de când ne-a p`r`sit pentru totdeauna draga noastr` ri COROIU AUGUSTIN a trecut \n eternitate. (7802) S-au scurs 10 ani de la trecerea \n eternitate a p`rin]ilor. ora 11. So]ia. (7808) Continuare \n pagina 13 . bunici [i socrii AZI. So]ul. ing. Vei fi ve[nic \n sufletele noastre. Bunul Dumnezeu s`-i ierte [i s`-i odihneasc` \n pace. (7739) Azi. Chinez. 17 IULIE. voi sunte]i \mpreun`. (7800) TODORESCU IOAN [i VLADA [i NEGOIU EMILIA a \ncetat s` mai bat`. Ne rug`m la Bunul Dumnezeu s`-i vegheze lini[tea [i pacea ve[nic`. Familia. ora 12. soacr` [i bunic` BORZ VIORICA din Corni]el – Bihor. ÎN PIA}A BADEA CÂR}AN. bunica maica Ana.07.rostyl-company. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. ora 12. 16 iulie 2010 Rostyl DESCHIS~ ZI-NOAPTE PE STR. Îl plânge mereu mama.2010. 16 iulie 2010.07. FAMILIA. SE ÎMPLINESC 3 ANI DE CÂND NE-A P~R~SIT DRAGA NOASTR~ SO}IE. 1400. DUMNEZEU S~-L ODIHNEASC~ ÎN PACE. Parastasul de un an va avea loc sâmb`t`. (7789) Azi. mama Iustina. ginerele [i nepotul mult iubit.12 Rena[terea b`n`]ean` Memento În 18 iulie se \mplinesc 7 ani de când dragul meu so] vineri. o lumânare aprins` [i lacrimi de dor la 6 s`pt`mâni de la trecerea \n nefiin]` a celui care a fost SORIN {IPE}AN din Jebel. V` a[tept`m [i v` plângem zilnic: fiica. 17. 17. 16 iulie 2010. (7776) Cu durere \n suflete. amintim c` azi. 800. bunicilor. (7747) O rug`ciune c`tre Bunul Dumnezeu. LA BISERICA ORTODOX~ DIN CALEA LUGOJULUI. comemor`m \mplinirea a 6 s`pt`mâni de când moartea nemiloas` l-a r`pit pe dragul nostru {IPE}AN DAN SORIN Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. 16-18 (Zona Traian. de lacrimi [i durere de când iubitul nostru SORIN {IPE}AN a trecut \n lumea celor drep]i. 600. 16 iulie. soacra Florica. suflet nobil [i un prieten de neuitat. CERTIFICAT : DE DECES. (7771) CRI{MARIU VASILE (PAROLA) VA R~MÂNE VE{NIC ÎN SUFLETELE NOASTRE! SLUJBA DE POMENIRE VA AVEA LOC SÂMB~T~. 16 iulie 2010. se \mplinesc 3 ani de când inima so]iei mele NISTOR SILVIU (BIBI) Îl rog pe Bunul Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. Col. COLIV~ q S~LI DE PRIVEGHI + FRIGIDER: 300 LEI TRANSPORT INTERN {I INTERNA}IONAL q SICRIE PRODUC}IE PROPRIE: 300. Lascovici. Familia. ION CREANG~ NR. ORA 12. de pe str. Timpul care trece nu te va [terge niciodat` din inimile noastre. Nu te vom uita niciodat`. Rog pe Bunul Dumnezeu so odihneasc` [i s` m` ajute s`-i p`strez dragostea tot restul vie]ii mele. se \mplinesc 3 ani de la decesul scumpului meu fiu IDA [i Ing. cumna]ii Lucian cu familia [i C`lin.2010. Pa[ca [i Vasi din Belgia cu familia. Dumnezeu s`-l odihneasc`! So]ia Nicoleta. Familia. 0744 558 712 TRANSPORTUL DECEDA}IILOR DIN SPITALE GRATUIT Amintim c` se \mplinesc 17 ani. Vor r`mâne ve[nic \n inimile noastre. Dumnezeu s`-i odihneasc` \n pace. Familia. la biserica din Badea Câr]an. (7774) A trecut un an de când scumpii no[tri p`rin]i. LOC CIMITIR. FAMILIA. 1000 LEI : Comemor`ri CU DURERE ÎN SUFLET. (ac530) ION COM{A A]i plecat amândoi fulger`tor de repede. copiii Darius [i Denisa. (7817) TODORESCU MARIA din Remetea-Mare. Dumnezeu s`-i odihneasc` \n pace. Nu te vom uita niciodat`. 400. Comemorarea unui an. Timocului) {I ALT MAGAZIN PE STR. 16. la biserica din Pia]a Crucii. Suflet bun [i blând. Dene[. Lucaciu. tu[ica Nu]a.07. AJUTOR CAS~ DE PENSII.

Familia. pentru totdeauna. (7803) MAGDALENA {TEF~NU} Înmormântarea va avea loc azi. ora 10.1943 – 15. respete. ginere. frate. cumnat [i unchi SERVICII FUNERARE NON-STOP Sicrie.07. (7700) Cu durere \n suflet. M`t`sarilor. SANDUL OCTAVIAN Dumnezeu s` \l odihneasc` \n pace. ginere. nepotul Andrei. la cimitirul din str. c`uta ocazii s` fim \mpreun`.2010. ORA 10. grea [i nemeritat` [i acum te plâng. (7773) Cu aceea[i durere \n suflet.07. Werth. Dumnezeu s-o odihneasc` \n pace. Giurgiu Maria \n aceste momente grele pricinuite de moartea tat`lui drag TATARAN IOAN Dumnezeu s`-l odihneasc`. diverse. Georgina Avram [i familia Ostoia. cartierul Fabric. servicii. tat`. servicii (sp`lat. 16 iulie 2010 Urmare din pagina 12 Memento OCHII PLINI DE LACRIMI {I GÂNDURILE Î}I CAUT~ CHIPUL ÎN AMINTIRILE R~MASE {I CU MULT~ DURERE ÎN SUFLET ANUN}~M C~ DUMINIC~. Andrei [i Dana. 16. inciner`ri.2010. bunic [i socru COCLICI MUGUR ILIE care s-a stins departe de plaiurile natale. ora 11.SO}IE. 17 iulie. Mul]umim tuturor celor care au fost al`turi de noi \n cea mai grea \ncercare a vie]ii. Condolean]e familiei \ndoliate. Joly. LA BISERICA ORTODOX~ ZONA STEAUA. batiste. Dumnezeu s` o odihneasc` \n pace. Oni. (7766) SERGIU }APUCHIEVICI so] [i tat` iubitor. Înmormântarea va avea loc sâmb`t`.vineri. fiind al`turi de ei \n aceste momente. GRATUIT \ntocmirea actelor necesare PLATA [i dup` ridicarea ajutorului de \nmormåntare !!!TOTUL LA CELE MAI MICI PRE}URI Calea Bogd`ne[tilor nr. Odihne[te-te \n pace! Colegii din Promo]ia 1961 al SM5 Timi[oara. Cuvintele sunt de prisos… Dumnezeu s`-i odihneasc` sufletul \n pace iar \ngerii s`-i fie aproape. tat`. Ormenisan. lumån`ri. DORUL R~MÂNE! DUMNEZEU S~-}I ODIHNEASC~ ÎN PACE SUFLETUL! SLUJBA DE POMENIRE VA AVEA LOC SÂMB~T~. ÎN ACESTE CLIPE GRELE PRICINUITE DE PIERDEREA MAMEI {TEFANA VULTURU DUMNEZEU S~ O ODIHNEASC~ ÎN PACE. Telefonul nu va mai suna s` auzim prin vocea lui minunat` ve[tile care ne ]ineau uni]i la orice eveniment. Ica. ora 13. \mb`ls`mat). cump`r`ri. so]ia Lili. (7832) Fratele Victor. SOCRU {I BUNIC MADAR IOAN PENSIONAR CFR. transport intern [i interna]ional. chimist GHEORGHE GIURGIULESCU va fi mereu \n sufletele [i rug`ciunile noastre.07. 0724369709 Cu nem`rginit` durere." Corpus ne\nsufle]it este depus la casa funerar` Rostyl de pe strada Ion Creang` nr. o lume vesel` cu scenarii create de el pentru noi. preg`tea \ntâlnirile noastre liceale. 16 iulie 2010. (7833) RENA{TEREA B~N~}EAN~ V` ofer` zilnic spa]ii importante pentru anun]urile dumneavoastr` de mic` publicitate la rubricile: vånz`ri. felicit`ri. (7834) ÎNTRISTATE. (7850) Rena[terea b`n`]ean` 13 Comemor`ri Comemor`m 6 s`pt`mâni de când a plecat dintre noi mult prea devreme dragul nostru so]. Fam. s` tr`im evenimente personale [i ale familiilor noastre \nv`luindu-le \n mirajul vocii sale neasemuite. COLEGELE DE LA LABORATORUL CHIMIC ELBA. bunica Ti]a anun]` trecerea \n nefiin]` a celui care a fost SERGIU }APUCHIEVICI Te vom iubi cu drag mereu. comemor`ri. NORA MARIANA. (7809) Suntem al`turi de Novanda Marcu \n aceste momente grele pricinuite de pierderea mamei sale M~RIOARA IARE (M~RIUCA) decedat` dup` o lung` [i grea suferin]`. cruci. Sincere condolean]e \ntregii familii. un prieten adev`rat Ing.2010 Drag` Sergiu colegii t`i te-au \nso]it \n suferin]a ta Sergiu. SE ÎMPLINESC 6 LUNI DE CÂND A ÎNCETAT S~ MAI BAT~ INIMA CELUI MAI IUBIT SO}.07. \nchirieri. (7816) Pios omagiu [i ve[nic` amintire la \mplinirea a 3 ani de la trecerea \n nefiin]` a so]ului meu MARTA ALEXANDRU Va r`mâne ve[nic \n gândurile [i sufletele noastre. (7811) Colectivul Catedrei de TCM de la Facultatea de Mecanic` din Timi[oara este al`turi de colega ing. pierderi. la cimitirul de pe str.: 0356/004883. Fam. SUNTEM AL~TURI DE CAMELIA. (7804) }APUCHIEVICI SERGIU 26. s` ne amintim de adolescen]`. nepo]ii Paul. Fiicele Adi [i Magda. care ne-a \nconjurat mereu cu dragostea [i aten]ia lui deosebit` [i nepre]uit`. Ast`zi sa stins o stea… Nu te vom uita niciodat`! "Icoana stelei ce-a murit/ Încet pe cer se suie/ Era pe când nu s-a z`rit/ Azi o vedem [i nu e. O fire minunat`. Familia. SE ÎMPLINESC 20 DE ANI DE CÂND AM CONDUS PE ULTIMUL DRUM PE DRAGUL NOSTRU Decese Cu nem`rginit` durere. FAMILIILE MADAR. decese. socru. Cu migala artistului. reamintim prietenilor [i cuno[tin]elor \mplinirea a 6 luni de la decesul iubitei noastre RODICA BRADEA Parastasul de pomenire va avea loc la Catedrala Mitropolitan`. C`lin [i Lumini]a. 17. 18. Familia Viorel Bolojan. Drag` Sergiu vei r`mâne \n inimile noastre Sergiu.06. NEPOTUL MARIUS CU SO}IA RAICA {I STR~NEPOTUL DAVID. Cosminului. anun]` trecerea \n nefiin]` a celui ce a fost SERGIU }APUCHIEVICI Ne-a p`r`sit un coleg [i prieten devotat de care ne leag` amintiri magice. prosoape. coliv`. 21 (vizavi de CARP Complex "Favorit") Tel. PREOTEASA ICA. So]ia Aurica [i nepo]ii. (7784) Dumnezeu s`-l ierte [i s`-l odihneasc` \n pace pe cel ce a fost so]. \mbr`cat. (7806) S-a dus… A plecat s` cânte \ntr-un cor neauzit de noi. matrimoniale. MILENOVICI {I MOCRIJI}CHI. anun]`m trecerea \n nefiin]` a dragei noastre mame [i bunici PROTOPOP ICONOM STAVROFOR CORNEL LUGOJAN DIN JEBEL. Condolean]e familiei.15. TAT~. azi. VE{NIC~ S~}I FIE POMENIREA {I MEMORIA BINECUVÂNTAT~. FIUL HORIA. Continuare \n pagina 14 . TIMPUL TRECE. (7805) Suntem al`turi de familia greu \ncercat` prin dispari]ia bunului prieten [i vecin SERGIU }APUCHIEVICI om de mare noble]e sufleteasc` [i generozitate. cumnata Aurica. anun]`m c` au trecut 60 de zile de la decesul celui care a fost Col. TE VOM P~STRA MEREU VIU ÎN SUFLETUL NOSTRU. 16.

TELEFON 0749/ 493074. 2194/30/2010. 0721/ 140050. (7818) SUNTEM AL~TURI DE COLEGA NOASTR~ PO{A ANA ÎN ACESTE MOMENTE GRELE PRICINUITE DE PIERDEREA TAT~LUI. ma[ini de cusut din toate gamele. mânie. cu mare sensibilitate scenic`.2010. Belgrad sunt al`turi de fam. Fey [i Stoian. Ileana.G.09. (7849) Diverse Tribunalul Timi[. dup` o lung` [i grea suferin]`. 3. (7828) S-a stins din via]` dar nu [i din inimile noastre cea care a luminat genera]ii de elevi CIUP ANA la 77 ani.05. Florin. Îl declar nul. jerbe [i aranjamente florale. durere. dup` o lung` suferin]`. trecut` la cele ve[nice. Prezen]ele sale artistice deosebite. mobil 0722/521040. (7838) Pierderi Sanda Daniela. \mb`ls`mare. 0723/852199. anun]`m moartea nemiloas`. 0256/ 367625. este citat` la Tribunalul Timi[. Ofer pre] avantajos. Georgina. SERGIU AVEA VALOARE ARTISTIC~ {I UMAN~. C6 MF.2010. (7843) Vånz`ri Vând \n strada Vl`deasa apartament cu 3 camere. nepo]ii Valentin. aproape de Spitalul Jude]ean. Din partea copiilor Ana. respete. FIIND. 16. Cosminului. (7819) SERGIU }APUCHIEVICI Suntem al`turi de Lili [i C`lin. Tel. \n contradictoriu cu reclamantul Lazurean Vasile. dup` o lung` [i grea suferin]`. (7837) Cu sufletul \mpietrit de durere. UNUL DINTRE STÂLPII CORULUI FILARMONICII "BANATUL" PRECUM {I UN VALOROS MESAGER AL MUZICII DE OPER~ PE PLAN INTERNA}IONAL. (7842) Deosebite mul]umiri conducerii [i \ntregului personal al C`minului de B`trâni A. zona Simion B`rnu]iu. la cimitirul din str. care a luat-o din mijlocul nostru. ora 14. ieftin. Valentin.O. Daniela. (7830) Triste]e. (7810) Vând cas` loc. fiica Veronica. neputin]a \n fa]a unui destin tragic. 16. (7721) Cump`r`ri CUMP~R AC}IUNI FONDUL PROPRIETATEA. toaleta decedat. Silvia. SOLIST AL CORULUI FILARMONICII BANATUL. str. dosar nr. vor d`inui de-a pururi \n memoria afectiv` a melomanilor. G~UREAN EMIL a \ncetat din via]` dup` o grea suferin]` la vârsta de 70 ani. Voiteg – Timi[. 0760/919242. Ungaria. Margareta. (7812) Prof. FRUMUSE}E. tat` [i bunic SZILIER HORST care ne-a p`r`sit pentru totdeauna. 2 balcoane. Numita Bischof Eva. Familia \ndoliat`.L. (7839) Familia \ndurerat` mul]ume[te rudelor. Oance [i vecinii de pe str. cu durere \n suflet. Fra]ii [i nepo]ii. o mare pierdere. 0723/650359. lumân`ri. CU SIM}IRE {I TALENT SERGIU }APUCHIEVICI {I-A ÎNCHINAT ÎNTREAGA VIA}~ MUZICII CORALE {I DE OPER~. A FIULUI C~LIN {I A ÎNTREGII FAMILII. SUNTEM AL~TURI DE DUREREA SO}IEI LILI. Familia. grija. AL SEC}IEI CH II SCUJT.07. dotat cu o voce de bas de o rar` calitate. monede de argint. prietenilor [i cuno[tin]elor c` l-au condus pe ultimul drum pe dragul nostru so]. Veronica. capela nr. a colegului [i prietenului SERGIU }APUCHIEVICI Artist valoros. \n prezent cu domiciliul necunoscut. Tel. NE DESP~R}IM DE O FIIN}~ PE CARE AM IUBIT-O MUL}I {I CARE LA RÂNDUL EI NE-A IUBIT PE TO}I. anun]`m trecerea la cele ve[nice a scumpei noastre so]ii. Ne vor r`mâne doar amintiri ale chipului drag. 0722/351214. PE ARTISTUL {I OMUL F~R~ PERECHE ÎL DEPLÂNG FO{TII VECHI COLEGI DIN CORUL FILARMONICII. Puiu. GRATUIT: intermedierea actelor (certificat deces. e prea pu]in pentru pierderea unui prieten devotat cum a fost dragul nostru prieten }APUCHIEVICI SERGIU Un om de o ]inut` moral` exemplar`. Gheorghe Doja. coroane. DE ACUM ÎL VA SLUJI PE DUMNEZEU ÎN CORUL HERUVIMILOR. Tel. (sms) Servicii Transport persoane Germania. Austria. (7820) SERGIU }APUCHIEVICI A TRECUT DIN LUMEA DE DOR ÎN CEA F~R~ NICI UN DOR. a nepo]ilor Alina. 0728/362970. Odihneasc`-se \n pace. SOLIST DE OPER~ ÎN PRETUTINDENI EUROPENE. Pre[edinte Dana Jebelean. (7823) COLECTIVUL MQM {I COLECTIVELE LABORATOARELOR FOTOMETRIC. nr. coliv`. pârât` \n dosarul Tribunalului Timi[ cu nr. (7848) SC vineri. Marius. Monica. CU RECULEGERE. de la adres` la adres`. Dispari]ia sa este. a mamei dragi CU SUFLETELE P~TRUNSE DE PIETATE. ora 13 \n satul Vucova. Dani [i Denisa. baie [i WC serviciu. Andreea [i Mircea. CU O DURERE CE NE COPLE{E{TE. [i-a dedicat cu generozitate \ntreaga via]` muzicii pe care a slujit-o cu nestr`mutat` credin]` atât pe podiumul de concert al Filarmonicii (aproape patru decenii). declar pierdut chitan]ier 3613171-3613190 EUROINS ROMANIA ASIGURARI SA. (7831) . Iosif. având ca obiect recunoa[tere hot`râre str`in`. ELECTROMECANIC {I DE METROLOGIE SUNT AL~TURI DE COLEGA LOR CAMELIA ÎN TRISTE}EA {I DUREREA PRICINUITE DE DECESUL MAMEI {TEFANA VULTURU DUMNEZEU S-O ODIHNEASC~! CONDOLEAN}E ÎNTREGII FAMILII. Tel. recuno[tin]a [i dragostea etern`. cât [i pe scenele a numeroase opere din ]ar` [i str`in`tate. capace frigorifice. Ne r`mân amintirile [i leg`tura de aur a unei prietenii adev`rate. 0722/179645. DIODOR {I LUCIA NICOAR~. rapid. Vasile. Sorin. {ef`nu] [i Alexandrescu \n pierderea mamei [i bunicii MAGDALENA {TEF~NU} Dumnezeu s-o odihneasc`. S~ L~S~M CA PE MARGINEA MORMÂNTULUI CE SE DESCHIDE S~ SE A{TEARN~ T~CEREA. (7835) Fam. pentru termenul de judecat` din 7. DUMNEZEU S~ O ODIHNEASC~ ÎN PACE.14 Rena[terea b`n`]ean` Memento Familia Canea. dosar pentru ajutor de \nmormântare Casa de Pensii) NOU! CASA FUNERAR~ \n Timi[oara. a ginerilor Sandu. Ion. un artist admirat de mult` lume. pentru noi [i pentru to]i iubitorii artei sunetelor. Dumnezeu s`i odihneasc` sufletul ei bun. Am petrecut cu Sergiu multe evenimente familiale fericite.M. (7829) Cu adânc` durere. cump`r statuete de bronz. 84 mp. prosoape. cu veselia [i d`ruirea sa total`. platin` tec. 0760/373372. ginerele Iosif. Cu to]ii suntem al`turi de familia \ndoliat`. Nucu }ugurlan. Tel.2010. 23 lâng` cimitirul M`t`sarilor NON-STOP la tel. COLECTIVUL B. decesul. (902) CIUP ANA la 77 ani. a nurorii Emilia. D~RUIT DE BUNUL DUMNEZEU CU O VOCE DE BAS RAR ÎNTÂLNIT~. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. (7826) {TEFANA VULTURU pe care Bunul Dumnezeu a chemat-o spre El. 0763/946204. CU SACR~ RESEMNARE. DAN LAL.. Înmormântarea este azi. sor` [i mam` Întreg colectivul Filarmonicii "Banatul" Timi[oara regret` profund trecerea la cele ve[nice. 2194/30/2010 din 25.ELBA ESTE AL~TURI DE COLEGA NOASTR~ CAMELIA LA MAREA DURERE PRICINUIT~ DE PIERDEREA MAMEI.I. un so] [i tat` de excep]ie. PESTE 20 DE ANI. transport intern [i interna]ional. cruci. 16 iulie 2010 SERVICII FUNERARE SRL Timi[oara. (7811) SINCERE CONDOLEAN}E COLEGEI VULTURU CAMELIA LA TRECEREA ÎN NEFIIN}~ A MAMEI {TEFANA VULTURU DIN PARTEA FAMILIEI BUZG~U. 20 Urmare din pagina 13 Decese Cu adânc` durere \n sufletele noastre.2010. Palmierilor nr.07. batiste. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. sala 171. (7461) Colec]ionar. (6779) Proprietar. pe mama [i soacra noastr` COLECTIVUL DE PRODUC}IE {I CALITATE C. pentru profesionalismul. Înmormântarea azi. ora 9. vând garaj sub bloc. Florin [i Sorin anun]`. (7824) Ofer` gama complet` de servicii: sicrie. (7815) Vând apartament 3 camere decomandate. Familiile Cr`ciun. Înmormântarea va avea loc azi. grefier Nicoleta Duma. C~LDUR~. (7840) SINCERE CONDOLEAN}E IBOLYEI PENTRU PIERDEREA SO}ULUI IAKUS IOAN FAM. ne desp`r]im de cumnatul [i unchiul nostru drag Înv`]`]`toarea IARE M~RIOARA Dumnezeu s-o odihneasc` \n pace. 0724/370730. Sec]ia Civila – minori [i familie. 0256/496113. purtând aura inspira]iei. Tel. str. 16 iulie. cimitir calea {agului. ora 13. Donatella. r`bdarea [i respectul de care s-a bucurat pân` \n ultima clip` de via]` [i pân` \n mormânt IULIANA TÂMBU C`lduroase mul]umiri tuturor celor care au participat la \nmormântare. 0769/ 046402.

presa american` nu a aflat deocamdat` data exact` la care a avut loc ceremonia.791 mp Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 65.3 ap.A. \nregistrare / data : 34566 / 14. cod de identificare fiscala 5438665 .375 1. republicata.001 2. Impotriva prezentului inscris. cyan magenta yellow black .385 1. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant (procura speciala autentica). Pân` la momentul public`rii acestor informa]ii. dosar de executare nr. descriere sumara Cizme dama piele -1buc Cizme dama piele -10 buc Cizme dama piele -2 buc Cizme dama piele -3 buc Ghete piele -1 buc Cizme imitatie piele -5 buc Semighete imitatie piele -3 buc Ghete femei piele -4 buc Cizme dama velur -4 buc Ghete imitatie piele –2 buc Cizme de velur -3 buc Pantofi dama imitatie -3 buc Pantofi dama piele -3 buc Pantofi dama piele -2 buc Geci iarna barbati -3 buc Geci iarna femei -2 buc Geci iarna barbati -4 buc Geci iarna femei -2 buc Jacheta femei simpla -1buc Costum femei iarna -1buc Pulover barbati -7 buc Pulover dama -2 buc Manechine dama si barbati -3 buc Pulturi aluminiu +oglinda -3 buc Suporti inox pentru haine -6 buc Suport orizontal inox haine -1 buc Semimanechine barbati si femei -11 buc Cos inox pe roti -1 buc Suport plastic manechine -8 buc Mobilier lemn+ dulap -1 buc Umerase-100 buc Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 238 1.51 milioane de euro). 141 alin.000 24% Conform art. invitam pe toti care pretind vreun drept asupra bunurilor. Eivind Eckbo (1873 . nr. nu este obligatorie audierea contribuabilului. pana in ziua precedenta termenului de vanzare : ofertele de cumparare. aprobate prin Hotarirea Guvernului nr.Dragan nr.161 286 762 1. Licitatia 3 Denumirea bunului mobil. Tabloul a fost scos la vânzare de mo[tenitorii artistului britanic Frank Avray Wilson. Recordul mondial pentru o gravur` de Munch (1863 . nr. gard. lit. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Cele dou` tablouri furate au fost descoperite par]ial distruse.620 314 572 172 334 172 572 362 172 286 143 286 114 429 143 685 381 214 214 467 95 2. în circumstan]e r`mase misterioase. f) ai art. nr. a fost scoas` la vânzare pentru suma de 3. dosar de executare nr. Re[edin]a. figura Mariei. urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare. alin. în vârst` de 36 de ani.V. Timis. Site-ul descrie re[edin]a celebrei actri]e americane ca fiind "vast` [i foarte special`". Pinilor nr.G. 6 alin.1-3 cam. 172-173 din O. cu sediul social declarat in Lugoj str. a avut în trecut o rela]ie cu Tom Cruise. Astalas nr. (2) lit.A. TM-29-KAR Autoturism vW POLO .143 334 1.ANSPDCP:759 In temeiul art. telefon 0256351673.168 2. pentru persoanele juridice de nationalitate romana. cu modificarile si completarile ulterioare. reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei.7 cod de identificare fiscala 14695692 . cu sediul social declarat in Lugoj str. ofertantii pot constitui si garantii. jud.44 / 2004 . descriere sumara: CAPSATOR PNEUMATIC MASINA CUSUT NASTURI MASINA CUSUT CHEITA MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA CUSUT 2 ACE MASINA CUSUT LINEARA MASINA CUSUT BUTONIERE MASINA CUSUT PFAFF MASINA CUSUT 2 ACE GENERATOR ABUR CU 2 MESE DE CALCAT COMPRESOR CECCATO500LITRI INCALZIRE CENTRALA +CALORIFERE CALCULATOR BIROU +MONITOR LAPTOP P31200MZ CALCULATOR BIROU+MONITOR BENQ CALCULATOR +MONITOR 17 ULTRA ECHIPAMENT AER CONDITIONAT CENTRALA TERMICA GAZ Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 2.1 . au o rela]ie din 2007. Penelope Cruz a purtat o rochie creat` de designerul John Galliano.) O litografie "Madonna" de Munch. nu a fost niciodat` expus` în public. (3) lit.306.Al Astalas nr. an fabricatie 1995 TM-34-KAR Autoutilitara N3 STEYR . in contul RO37TREZ6235067XXX001172. anexa corp b .F. într-o manier` neobi[nuit`. aprobate prin Hotarirea Guvernului nr.009 9. cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str. 141 alin. alin. cei interesatii pot introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta. 5216 . se face cunoscut ca in ziua de 28.000 de lire sterline.07.. Potrivit Los Angeles Times. sa instiinteze despre aceasta organul de executare. anexa corp A . la Londra. 309 .000 de dolari. . dosar de executare nr. 0256354824. cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita. alin. 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% american pentru suma de 1. din O.2010 Nr. 162. 2221 . teren evidentiate in CF 400001/Darova top. a fost achizi]ionat` de un colec]ionar "Vampyr II" a fost achizi]ionat` pentru suma de 1. cod 305500 Telefon 0256355491. 1-3 Lugoj.) -SC" IVAN HAIDUCUL " SRL . se afl` în cartierul de lux Brentwood.5 milioane de euro.718 1. an fabricatie 1997 . Marilyn Monroe a achizi]ionat aceast` proprietate cu pu]in timp înainte de a muri. vila are patru dormitoare. (3) lit. se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile si imobile . in vederea vanzarii la licitatie.V. 16 iulie 2010 Magazin MINISTERUL FINAN}ELOR PUBLICE Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal` Direc]ia General` a Finan]elor Publice a Jude]ului Timi[ Administra]ia Finan]elor Publice a Municipiului Lugoj Rena[terea b`n`]ean` 15 Penelope Cruz [i Javier Bardem s-au c`s`torit în Bahamas Nr. -SIMONIAC FEDOR . în partea de vest a metropolei Los Angeles. "Madonna" vândut` mar]i de casa Bonhams a apar]inut unui avocat [i filantrop norvegian. cu modificarile si completarile ulterioare. cod de identificare fiscala CNP 1630405244260 . 2815 .1944) a fost stabilit la Oslo. din Muzeul Munch din Oslo.(2). deschis la Trezoreria Lugoj. potrivit presei mondene interna]ionale. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte . Construit` în 1929 pe un teren de peste 2. dosar de executare nr.G. Zorilor nr. 92/2003. dosar de executare nr. 9. Litografia face parte dintr-o serie de cinci opere omonime ce prezint`. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.G.024 Cota T.44 / 2004 .V.) -SC" CONDOTIERUL " SRL .36 /16 cod de identificare fiscala 14229501 . descriere sumara Casa de locuit . P-ta I. doi ani mai târziu. in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta.000 [i 700. Litografia "Madonna". cu modificarile ulterioare .A.2010 ora 11.5 milioane de euro Litografia "Madonna". oferind "o vedere magnific`. cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str.143 633 1. cu sediul de afaceri decalarat in Dragomiresti nr. cu modificarile ulterioare . Alexandru Astalas nr. Darova nr.Simion Barnutiu nr.43 cod de identificare fiscala 2486919.130 717 2. potrivit site-ului agen]iei imobiliare Prudential California Realty.304. marca QUARTZ VITAP. in conformitate cu prevederile art.1-3. (2) lit. cu modificarile ulterioare . scoas` la vânzare Re[edin]a din Los Angeles a actri]ei americane Marilyn Monroe. in conformitate cu prevederile art.5 bl. (M. copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului. 1803 .G. 3 . (M. str. an fabricatie 2001 TM-20 . Informatii suplimentare cu privire la bununul imobil sau mobil se pot obtine consultand raportul de evaluare la sediul Administratiei Finantelor Publice Lugoj. Licitatia 2 Denumirea bunului imobil .278 8. 0256351673 Fax 0256352746 *)cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vinzarea bunurilor imobile este 19 % neimpozabil . descriere sumara: Masina de aplicat cant ABS si normal preadezivat .6 cod de identificare fiscala 7951852 . realizat` de pictorul norvegian Edvard Munch.A. realizat` în 1895 [i estimat` la un pre] cuprins între 500. inreg. s-au c`s`torit la începutul acestei luni în Bahamas.219 Str. la locul fixat in acest scop. vândut` cu 1.0256 352746 int. decedat în 2009. Penelope Cruz. . pentru suma de 75. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal .274 737 731 713 1. cu modificarile si completarile ulterioare. f) ai art. cea mai cunoscut` dintre lucr`ri fiind furat` împreun` cu un exemplar din celebrul "}ip`t". b )din Legea 571 /2003 privind Codul Fiscal .V.292 Cota T. republicata. Fax .672 5.078 1. din O. Licitatia 3 Denumirea bunului mobil. mama lui Iisus. inainte de data stabilita pentru vanzare. nr.F. an fabricatie 2001 TM-18-JON Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 1.Al. 20 decembrie 1989 nr.5 /D / ap.F. an fabric. proprietatea debitorilor : -SC" ESSIA DIMOD " SRL . (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal . 92/2003 privind Codul de pocedura fiscala. la o licita]ie care a fost organizat` mar]i.6 milioane de dolari. 1871 . cu modificarile ulterioare . dosar de executare nr. considerând-o "o veritabil` bijuterie a cartierului". potrivit agen]iei imobiliare care se ocup` de aceast` tranzac]ie. lit. pe 22 august 2004. 24% 24% 24% 24% Vila în care a murit Marilyn Monroe.003 3.DRA Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 27.162 . dovada emisa de creditorii bugetari ca nu au obligatii fiscale restante la bugetul de stat si la bugetul local. Ceremonia. Licitatia 1 Denumirea bunului mobil. în care artista a fost descoperit` decedat` pe 5 august 1962 la vârsta de 36 de ani. Licitatia 1 Denumirea bunului imobil . in conformitate cu prevederile art.vineri. cod de identificare fiscala 4988768 .429 286 Cota TVA 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% Actorii spanioli Penelope Cruz [i Javier Bardem.253-255/b Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 117. Licitatia 1 Denumirea bunului mobil .(1). descriere sumara: Motocicleta JAWA 350 . când pictura -SC" KARLITTA " SRL . an fabricatie 2007 seria 603046 Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) Cota T. Licitatia 2 Denumirea bunului mobil.1579 . Cei doi actori. care a intrat în posesia lui dup` c`s`toria cu fiica adoptiv` a filantropului norvegian. si pct. ambii laurea]i cu Oscar. construit` în stil spaniol. in conditiile legii.794 1.1966).1990 TM-90-BSV Remorca GRAAFF P A11/72. cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str. descriere sumara: Autoutilitara Iveco Eurocargo . dovada platii taxei de participare.256 milioane de lire sterline (1.304.794 1. 128 alin. o mare intimitate [i izolare".001 1. la care au participat doar membrii celor dou` familii. republicata. ambii afla]i la prima c`s`torie. Potrivit dispozitiilor art. 24% -SC" EURO GUARD " SRL .C. (i). 6 alin.911 *)cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vinzarea bunurilor imobile este 19 % neimpozabil . 18. republicata. 128 alin. cu sediul social declarat in Com. iar pentru persoanele juridice straine.052 Cota T.07. trei s`li de baie [i o piscin`. la sediul Administratiei Finantelor Publice LUGOJ str. Ivy Eckbo.922 716 1. în 2007. în ciuda faptului c` în vecin`tate se afl` numeroase magazine [i restaurante. b )din Legea 571 /2003 privind Codul Fiscal . actul de identitate. sub forma de garantie bancara. 4. si pct. descriere sumara Teren arabil extravilan 2. (M. -SC" LAICHICI VR " SRL . a fost organizat` la re[edin]a din Bahamas a unui prieten al cuplului. 2882 . de casa Bonhams. dosar de executare nr. d din O.000 de metri p`tra]i.127 1. .

în vârst` de 18 ani. a suferit dou` lovituri puternice de corn. Tipar: S. diverse creme pentru masaj (unele preparate cu alge provenind de la Marea Moart`) [i un aparat pentru m`surarea tensiunii. FED Print S. cea mai sever` ran` a fost suferit` de un australian. Redactor-[ef – OCTAVIAN RO{A. un neozeelandez [i un israelian. w PARIS (Reuter) . Masaje române[ti pe plaje italiene Autorit`]ile italiene au re]inut un român în vârst` de 52 de ani care. au suferit fracturi ale membrelor. Al]i doi spanioli au fost lovi]i cu Trenurile germane de mare vitez` nu suport` canicula Trenurile de mare vitez` din Germania nu sunt proiectate s` suporte temperaturi mai mari de 32 de grade Celsius. Patrice de Maistre. fax 0256/490370. func]ionarea sistemului de aer condi]ionat nu mai este garantat`. iar starea lor de s`n`tate. Liliane Bettencourt. w WASHINGTON (Reuter) . 16 iulie 2010 Distrac]ie cu zeci de r`ni]i la festivalul de la Pamplona Cele opt curse cu tauri ("encierros") elibera]i pe str`zi la edi]ia din 2010 a festivalului de San Fermin de la Pamplona. Tel. În timpul ultimei curse. La edi]ia din 1911 au fost ucise 15 persoane. Anul trecut. Românul a încercat s` fug`. turi[tilor de pe plajele din Rimini. doi irlandezi [i un american. de 846 de metri. w EKATERINBURG (Reuter) . în special anglo-saxoni. Pân` acum. "Când cumperi o ma[in` [i o folose[ti permanent zece ani. sau contuzii multiple.Patru persoane apropiate mo[tenitoarei L'Oreal. la ora local` 8 (9. 0256/490146. TIMI{OARA.Un avion care avea la bord peste 100 de persoane [i care asigura o leg`tur` între Urumqi. iar dou` dintre acestea se aflau în stare grav`. la un an de la aceast` crim`. În aceast` scrisoare. [i Canton (sud). w CHI{IN~U (Reuter) Nivelul râului Nistru este în sc`dere.A. unul la bra]. nordest). cel mai adesea u[oare. la Marea Adriatic` (în apropiere de Rimini. cyan magenta yellow black . iar tân`ra client` a fost luat` la sec]ia de poli]ie pentru audiere. CONSTANTIN ALEXANDRESCU RO{A. difuzare 0256/498524. informeaz` site-ul publica]iei Il Resto del Carlino. una la nivelul toracelui. El a fost r`nit în prima zi a curselor. secretariat: 0256/497176. Pia]a 1 Decembrie 1918 nr. Unul dintre Pe scurt w ATENA (Reuter) . Publica]ia Bild a intrat în posesia unui document intern trimis de conducerea Deutsche Bahn mecanicilor de tren. w BEIJING (Reuter) . adesea compact`. Potrivit Serviciului pentru Situa]ii Excep]ionale. Acest ultim "encierro" a fost prezentat de speciali[ti ca "periculos" [i relativ lung. nu trebuie s` te mire dac` apar probleme". 0256/490146. b`n`]ean`" \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit. miercuri. 0256/490145. s`rb`toarea a fost îndoliat` de decesul unui tân`r spaniol. [i un neozeelandez. în contextul tensiunilor cu Coreea de Nord dup` scufundarea unei nave sud-coreene. Biroul Romån de Audit al Tirajelor a eliberat Certificatul de Audit 0256/4 0256/490370. pe urmele scriitorului american Ernest Hemingway. A fost re]inut pentru practicarea neautorizat` a unei profesii [i pentru ocuparea abuziv` a plajei. în timp ce le oferea turi[tilor servicii de masaj [i m`surarea tensiunii arteriale. E-mail: renasterea@renasterea.între care fotograful François-Marie Banier [i administratorul averii acesteia. capitala provinciei Xinjiang (nord-vestul Chinei).ro.16 Rena[terea b`n`]ean` Mapamond cornul. f`r` a putea dezv`lui identitatea acestuia. dar mai "u[or". Doi dintre cei [ase tauri s-au ar`tat deosebit de activi [i periculo[i pentru mul]imea alerg`torilor. Nu am f`cut nimic r`u". în urma unei lovituri cu cornul în regiunea inghinal`. "în viitorul apropiat". a anun]at guvernul regional.renasterea. Bd Revolu]iei 1989 nr. RE{I}A. secretari secretari de redac]ie – GHEORGHE TELBISZ. vineri. situat` în sud-vestul Greciei. Celelalte nou` persoane r`nite miercuri sunt spanioli. cea mai important` din arhipelagul filipinez. B`rbatul a fost surprins de poli]ie pe plaja Rivabella.1.ro. anun]` Serviciul pentru Situa]ii Excep]ionale din Republica Moldova. iar cel`lalt la nivelul axilei. Se pare c` Deutsche Bahn recunoa[te c` peste temperaturi de 32 de grade Celsius. în vârst` de 27 de ani. Românul în vârst` de 52 de ani era dotat cu pat medical profesional. Pagin` realizat` pe baza informa]iilor furnizate de agen]ia de pres` Mediafax ei. la 7 iulie. care se afl` întro stare considerat` "grav`". riscând s` cad` sau s` fie lua]i în coane. CIPRIAN BRINDESCU sec]ii: (actualit`]i-investiga]ii investiga]ii). publicitate tel. în condi]iile în care temperaturile exterioare sunt foarte ridicate. iar documentul confirm` ipoteza. un canadian. Gerald Hörster î[i exprim` indignarea în leg`tur` cu r`spunsul oferit de companie privind defectarea sistemelor de climatizare. 8. pe str`zile din centrul istoric al capitalei navarei. a anun]at o surs` din cadrul anchetei. a aterizat de urgen]` dup` o fals` alert` cu bomb`.Anchetatorii ru[i au stabilit identitatea celui care a uciso pe militanta pentru drepturile omului Natalia Estemirova.ro. patru suferind lovituri de corn. care în unele cazuri a fost apreciat` ca "grav`". Opiniile exprimate \n articolele publicate apar]in \n exclusivitate autorilor! DIRECTORII S. ca pe un traficant. {efi sec]ii: MARCEL S~MÅN}~ (social-economic)./fax 0256/495317. a anun]at guvernul regional din Navara (nordul Spaniei). Dmitri Medvedev. în vârst` de 24 de ani. "M` trata]i ca pe un infractor. le f`cea masaje [i le lua tensiunea. exerci]ii militare comune în Marea Galben`. subliniind c` Deutsche Bahn a neglijat între]inerea trenurilor. Accesul popula]iei pe plaja de la Vadul lui Vod` este în continuare interzis. tel. Alerg`torii încearc` s` r`mân` cât mai aproape de animale. Constructorul german de trenuri Siemens respinge orice responsabilitate în acest caz.C. ulterior a evoluat în mod pozitiv. în timpul c`rora mul]imea de oameni îmbr`ca]i în alb [i ro[u. iar tendin]a de sc`dere pare s` se men]in`. www. În timpul celor opt "encierros" ale edi]iei din acest an. au anun]at autorit`]ile. ora României). iar doar în cursul zilei de miercuri românul avusese deja 20 de clien]i. SILVIU FLORESCU (actualit`]i-investiga]ii). în vârst` de 26 de ani. Un encierro începe diminea]a. e-mail: pentru ziarul "Rena[terea publicitate@renasterea. fiind dotat cu un pat mobil. alearg` în fa]a animalelor. Festivalul de la Pamplona atrage anual mii de turi[ti str`ini. 0256/495317. redactor-[ef adjunct [i secretar general de redac]ie – IOAN CRI{AN.C. s-au soldat cu 37 de r`ni]i. în mod neautorizat. Ceilal]i r`ni]i au primit lovituri de corn. w LONDRA (Reuter) Poli]ia Internetului din Beijing a ordonat companiilor furnizoare de servicii de tip Twitter s` amplifice monitorizarea [i s` desfiin]eze site-urile care con]in cuvinte sau expresii "sensibile" din punct de vedere politic. TIMI{OARA: VARTIADE {TEFAN. participan]ii alergând pe o distan]` marcat`. între care patru britanici. pe litoralul M`rii Adriatice. central` 0256/490145. în vârst` de 23 de ani. Poli]ia l-a surprins în flagrant în timp ce îi f`cea un masaj unei turiste în vârst` de 17 ani. aflat` în centrul unui scandal politicofinanciar . pân` la urm` a fost prins de agen]ii de poli]ie. Ziarul regional Hannoversche Allgemeine red` con]inutul unei scrisori a pre[edintelui Agen]iei C`ilor Ferate adresat` companiei publice Deutsche Bahn. Pre]ul perceput de ISSN 1221-4051 român era de zece euro pentru masaj. prezentând o tripl` fractur` la nivelul vertebrelor lombare.A.au fost re]inute ieri. dar. starea acestuia de s`n`tate fiind considerat` "grav`". un incident atribuit Phenianului. iar cealalt` la nivelul coapsei. "TIM-PRESS" S. potrivit datelor furnizate de autorit`]ile din Navara. iar alte 60 au fost date disp`rute. a declarat un purt`tor de cuvânt al companiei Siemens. a dat asigur`ri pre[edintele rus. le-a spus românul poli]i[tilor italieni. care a suferit o ran` u[oar` la încheietura mâinii.Statele Unite [i Coreea de Sud prev`d. au fost r`nite 11 persoane. Printre r`ni]i se afl` [i 11 str`ini. unii venind s` î[i testeze "curajul". Aproximativ zece persoane au fost r`nite în aceste curse de tauri care se desf`[oar` pe str`zile pavate din centrul vechi al Pamplonei. un australian. Timi[oara. din Melbourne. Defec]iunile la sistemele de climatizare din trenuri s-au multiplicat în ultimele zile în Germania. w MANILA (Reuter) Dou`zeci de persoane au murit. care a primit o lovitur` de corn la nivelul gâtului. relateaz` presa german` dup` ce defectarea sistemelor de climatizare a declan[at o serie de polemici. în urma taifunului Conson care s-a ab`tut mar]i seara asupra Insulei Luzon. Între acestea se afl` un britanic. traumatisme. nivelul râului Nistru a sc`zut cu zece centimetri. .Un incendiu de vegeta]ie a izbucnit pe insula Zakynthos. dat fiind c` avea [i echipamentele asupra sa./fax 0255/210116. Deutsche Bahn comunicase c` defec]iunile sistemelor de climatizare sunt incidente izolate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful