P. 1
4c406cd48a5df

4c406cd48a5df

|Views: 404|Likes:
Published by Hadasa Yesu

More info:

Published by: Hadasa Yesu on Sep 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2011

pdf

text

original

Director onorific prof. dr.

Josif Constantin Dr`gan
Nr. 6238 - vineri, 16 iulie 2010 - 16 pagini+programe TV+supliment cu anun]uri gratuite - 1,5 lei

Venitul minim garantat, în pericol
Recent, deputatul Silviu Prigoan` a anun]at c` va promova o ini]iativ` legislativ` prin care va fi abrogat` Legea 416 din 2001 privind venitul minim garantat. Deputatul PD-L Valeriu Tab`r` a anun]at ieri c` va sus]ine aceast` propunere, pentru c`, la ora ac-

Serviciile de urgen]` fenteaz` reformele din s`n`tate

Titlurile zilei

Pagina 4
Anchet` la Casa Austria Timi[oara

Pagina 5
tual`, "se stimuleaz` nemunca". "Merge]i la sat [i c`uta]i un om care s` v` taie iarba din fa]a casei, cu o sut` de lei pe zi [i ve]i vedea c` nu vine nimeni. De altfel, conceptul de stat social european se regânde[te, la ora actual`, cam peste tot. Voi sus]ine aceast` idee pentru c` sunt convins c` trebuie m`suri radicale", a declarat deputatul. Conform legisla]iei actuale, nivelul lunar al venitului minim garantat este cuprins între 196 de lei pentru familiile de dou` persoane [i 402 lei pentru familiile de cinci persoane, pentru persoanele singure suma fiind de 108 lei. (D.D.)
Guvernul a renun]at la subprefectul Andrei Orban

Cei care nu au bani de dat la medic se pot prezenta la serviciile de urgen]` ale spitalelor, a asigurat, ieri, la Timi[oara, secretarul de stat în Ministerul S`n`t`]ii, Raed Arafat. Mai mult, cei care nu au reu[it s`-[i fac` programare la medic pot veni la unitatea de primiri urgen]e. M`surile de criz` [i cele de restructurare a sistemului sanitar nu afecteaz` medicina de urgen]`,

u[a acestor servicii asigurând o porti]` pentru restric]iile impuse deja, dar [i pentru cele ce urmeaz`. "Tr`im într-o perioad` în care medicina devine controlat`. Medicii de familie închid cabinetele la ora 17, în ambulatoriu ]i se cere s` fi fost consultat înainte, dar unit`]ile de primiri urgen]e sunt deschise tuturor 24 de ore. Continuare \n pagina 2

Pagina 6
Patru ani de închisoare pentru Adrian Cocoan`

www.renasterea.ro
CURSUL VALUTAR

Abona]i-v` la Rena[terea b`n`]ean`!

Primele emo]ii europene

Avantaje:

! 50

% %

reducere fa]` de pre]ul de vånzare cu bucata

4,2594 lei 3,3306 lei 129,7525 lei/gram
VREMEA, MÂINE
Timi[oara 20/38 Arad 

fa]` de vånzarea cu bucata economisi]i, lunar, 24 lei (16 numere de ziar); lunar pute]i cå[tiga 4 televizoare color lunar, [i 10 premii a cåte 100 lei.

4 10
x

televizor Eurocolor
x 100 lei

21/39

Pre]ul abonamentului pentru luna august 2010 este 15 lei, plus taxa po[tal`. Abonamentele se pot face pån` miercuri, 28 iulie, la oficii [i la factorii po[tali, [i pån` såmb`t`, 31 iulie, la chio[curile din Timi[oara ale Timpress [i Rodipet (actuala Ithaka Press). Se pot contracta abonamente [i prin distribuitorii Timpress [i Rodipet.

Poli Timi[oara î[i afl` ast`zi adversarul din turul trei preliminar al Europa League. Tragerea la sor]i va începe la ora 14,30 [i va avea loc la Nyon (Elve]ia). Gruparea b`n`]ean` este cap de serie, iar printre posibilii adversari sunt FC Lucerna (Elve]ia), FC Nordsjaellan (Dane-

marca), Viktoria Plzen (Cehia), Hajduk Split (Croa]ia) [i Inter Turku (Finlanda). Meciurile se vor disputa în 29 iulie [i 5 august. În edi]ia trecut` a competi]iei, alb-viole]ii s-au calificat în faza grupelor, dup` ce în preliminariile Ligii Campionilor au eliminat pe {ahtior Done]k. (D.P.)

Lugoj

20/37 Re[i]a

21/38

cyan

magenta

yellow

black

examenul final la aceast` disciplin` fiind greu de trecut. bolnavii vor înv`]a simptomele de pe internet [i vor veni to]i cu ele pentru a intra în sistemul de urgen]`. nu [tiu s` ac]ioneze în urgen]`. Montarea timi[orean`.600 forin]i pentru o persoan` b [apte zile.tratament.N. Ungaria. GRATUIT f`r` coplat`. Germania. Apartamentele dispun de buc`t`rie. E adev`rat c` unii pacien]i abuzeaz`.57.17. 62. la Complexul "Iulius Mall" . particip`ri de referin]` din România. ci [i sud-est [i central-europene. 0256 221009 0722 356238 Lansare editorial` Cunoscutul medievist timi[orean Ioan Ha]egan. dermatoscopie.N. (L. veriga care salveaz` vie]i". Volumul a ap`rut sub egida editurilor "Banatul" [i "ArtPress ". Bea von Malchus. Dr`gulescu. un adev`rat izvor de s`n`tate.) la urgen]` pentru c` nu dorim s` limit`m accesul celor s`raci. Pentru a participa la concurs. consulta]ii dermatologice [i alte mici interven]ii chirurgicale pe baza biletului de trimitere (c`tre chirurgie plastic` sau dermatologie) de la medicul de familie. cât [i în ]ar`. potrivit ultimelor declara]ii ale oficialilor din s`n`tate .37. Câ[tig`torul ultimei extrageri a talonului pentru concursul "Parte de carte" este Nicolae Teicu. care este.200 forin]i pentru o persoan` b apartamente de vacan]` pentru familii. va preda medicin` de urgen]` studen- Brol Medical Center ofer` servicii de excizie a forma]iunilor tumorale cutanate.600 de forin]i pentru doi adul]i [i un copil [i 69. dr. Sistemul de urgen]` trebuie adaptat fluxului pacien]ilor [i nu invers. petrecute în prima jum`tate a secolului XX. DANA ISTRAT Viitorii medici. Mercy nr. taloanele din zilele de mar]i [i vineri (perioada 2 iulie . (L. maghiar` [i sârb`. Festivalul de la Gyula a atras. Franyo Zoltan (fost` Smetana) nr. cultural [i sportiv. volumul "Premiere [i priorit`]i timi[orene între 1900 . web: hoforrashotel. Senatul Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara i-a conferit ieri secretarului de stat în ministerul s`n`t`]ii diploma de excelen]` pentru activitatea depus` în domeniul sanitar [i titlul de profesor invitat. Când pleac` de la facultate e prea târziu s` mai înve]e.zona Sarra Blu.30. Zsótér Sándor sau Andrei {erban. Reanimare [i Descarcerare (SMURD). Îl a[tept`m pe câ[tig`tor la secretariatul redac]iei. e.) Informa]ii [i program`ri se pot face la tel. Va fi o concuren]` în detrimentul celor cu adev`rat bolnavi. [ase nop]i. o dat` la dou` s`pt`mâni. {tefan I. Timi[oara. [apte zile. C`r]ile sunt oferite cu sprijinul Libr`riei "Humanitas – Emil Cioran" din strada F. adeverin]` CAS [i carte de identitate. El va intra în posesia volumelor "A[teptarea" de Rui Zink [i. spune Raed Arafat. relaxare total` ¢ Te abonezi [i te tratezi! Nu mai pu]in de zece cupluri vor avea ocazia de a petrece trei zile (cazare. de la ora 13. Raed Arafat. din domeniile [tiin]ific. iar dup` excluderea problemelor vitale. 6 10 % reducere Primul spital privat din Timi[oara la standard european Speciali[ti de marc` din Romånia [i Europa ]ilor din anii terminali de la Universitatea de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara. "Avem nevoie s` reformeze medicina de urgen]`. dup` un consult [i un minimum de analize îl va trimite la medicul de familie. demipensiune. Michael Pennington. dr. (L. chirurgie estetic` chirurgie general` NOU! estetic` dentar` neurochirurgie ortopedie terapie laser tel.) BROL MEDICAL CENTER TIMI{OARA. corec]ie cicatrici postchirurgicale.mail: info@ hoforrashotel. de luni pân` vineri. rectorul Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara. \ntr-un plic. din Timi[oara. care a debutat la începutul s`pt`mânii trecute. 16 iulie 2010 Serviciile de urgen]` fenteaz`… "Parte de carte" 2 Rena[terea b`n`]ean` Urmare din pagina 1 Nu vom introduce coplat` (care va deveni opera]ional` din prima zi a anului viitor. care a predat atât în str`in`tate (chiar [i în Noua Zeeland`). Raed Arafat ar dori s` vin` pentru sus]inerea cursului. dar este în interesul bolnavului ca acesta s` fie v`zut de doctor. respectiv. cu demipensiune . 0722 356238! Colectiv coordonat de prof. Ridicarea premiului se face personal. a declarat prof.r. pu[i cu burta pe carte Fondatorul Serviciului Mobil de Urgen]`. Str.463-740. Statele Unite ale Americii [i chiar din Zimbabwe.hu. la Timi[oara [i sus]ine c` preg`tirea viitorilor doctori în medicina de urgen]` este esen]ial`: "Studen]ii nu [tiu s` defibrileze un bolnav. "La medicina de urgen]` exist` cele mai mari rate de nepromovare la examen. în acest an. în lan]ul preven]ie .) Actori timi[oreni pe scena Festivalului de la Gyula Prezent la cea de-a VI-a edi]ie a Festivalului Interna]ional "Shakespeare" de la Gyula. tehnic. mas` [i acces la piscin`) \n sta]iunea Buzia[. în [ase limbi de circula]ie european`: român`. de la ora 20. spectacolul "Rosencrantz [i Guildenstern sunt mor]i" de Tom Stoppard. Examenul se ia din a doua a treia încercare". În sistem putem crea ni[te mecanisme. iar medicul de la urgen]` decide dac` se impune tratament imediat ori internare în spital sau dac`. cercet`tor [tiin]ific la Filiala Timi[oara a Academiei Române. Dac` s-ar hot`rî ca doar cazurile grave s` fie primite la serviciile de urgen]`. realizat` în regia lui Victor Ioan Frunz`.n. lucrurile care îi vor speria cel mai mult vor fi urgen]ele". Pentru informa]ii [i rezerv`ri: telefon: 36-66/463-722. [ase nop]i .N. iar cå[tig`torii vor fi anun]a]i \n edi]ia din 13 august. doar cazare. cititorii trebuie s` trimit` la redac]ie. german`.hu. La prima prezentare. Tiberiu Bratu Gyula. î[i va lansa ast`zi. pacientul s` fie trimis în ambulatoriu sau la medicul de familie". iar în carier`. a fost distins` anul trecut cu Premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol al anului 2009. Preciz`m c` termenullimit` de ridicare a premiului este de 30 de zile de la data extragerii. strada Lidia nr. Anglia. Acesta este cel de-al doilea volum din seria de patru care poart` semn`tura istoricului Ioan Ha]egan [i include nu doar premiere române[ti. a declarat Raed Arafat. Tragerea la sor]i va avea loc \n data de 12 august. pe lista invita]ilor de onoare figurând nume mari precum Peter Brook.500 de forin]i pentru doi adul]i [i doi copii.Actualitate vineri. francez`. între orele 11-16. pe scena Castelului Gyula. cyan magenta yellow black ¢ 5 b la sfår[it de s`pt`mân` (trei zile [i dou` nop]i. colectivul Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" din Timi[oara va sus]ine. Nu ar fi corect s` percepem coplat` de la cei care nu reprezint` urgen]e pentru c` cine decide dac` sunt sau nu cazuri grave? Medicina de urgen]` nu poate s` trieze urgen]ele dup` metode subiective. 1. la Târgu-Mure[ [i ClujNapoca. "{i atunci ne-au terminat" de Joshua Ferris.6 august) \mpreun` cu copii ale chitan]elor de abonament pe lunile iulie [i august. englez`. mâine. .1946". pe baza c`r]ii de identitate. o intrare gratis la [trand [i jacuzzi) . doar circa jum`tate dintre participan]i iau not` de trecere.

cunoscut [i sub numele de pilonul 2. Liviu Rebreanu nr. siguran]`. terasamente. dar le-a spus în acela[i timp c` nu va opri procesul de reform` [i c` to]i trebuie s` munceasc` dac` vor bani. este capabil s` conceap` [i s` exese folosesc utilajele cele mai moderne. – din Arad. Misiunea companiei este de a oferi clien]ilor s`i protec]ie. prin Portalul de Voce sau prin Contact Center-ul dedicat apelând 021. et. s` [ti]i c` dac` v-a pus primarul Chiliman s` striga]i aici. e-mail: luminita. baie. AUTOTIM S. prin executor bancar.C. 115. 0721 211. dar oamenii i-au r`spuns c` poate investi]iile au fost încheiate de unii mini[tri. transparen]` [i un parteneriat pe termen lung prin profesionalitatea serviciilor [i a produselor sale. El a vrut s` plece. mobil: 0722 632 054 E-mail office@cipalser. Cariera de bazalt Cipalser este situat` lâng` Lucare].949 E-MAIL: AUTOTIM. Chiar dac` ast`zi nu po]i vizualiza momentul pension`rii. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. Cipalser ofer` garan]ie. lucr`ri de reabilitare a drumurilor existente precum [i îndiguiri [i reabilit`ri de maluri. Dup` aceste replici. constand in teren intravilan cu casa si garaj in suprafata de 784 mp. pe mine nu m` spera]i. v Mecanic auto (motorist) : Cerinte: studii medii de specialitate. 25 cute în timp record lucr`ri de infrastructur` de transport: drumuri pietruite. Pentru mai multe informa]ii despre pensiile private.9670 sau prin e-mail la pensii@eureko. pe cel al pensionarilor de mâine. de preferinta absolventi ai sectiilor de Autovehicule rutiere sau Ingineria Transporturilor v Sef coloana transport persoane: Cerinte: domiciuliu in Timisoara sau imprejurimi. încredere. Radu Berceanu. în 2007. Boc a replicat oferind exemple de proiecte de infrastructur` rutier` finalizate de guvern. bucatarie. care respect` cele mai înalte standarde din domeniu. experienta in domeniu. te poti adresa agen]iei Eureko Timi[oara la numerele de telefon 0256 295 280 / 0726 342 379 sau la adresa Bd. 29. Tel: 0256 490240 fax: 0256 292891. vinde la licitatie publica imobilul situat in Sagu.ro. grup ce a anun]at recent un profit net de 1.921. INTESA 12. spunându-i c` sunt luate de "pro[ti [i cobai" prin t`ierea salariilor [i c` de când a preluat mandatul de primministru nu au v`zut nimic bun realizat. na]ionale [i multina]ionale. experienta in domeniu. O pensie administrat` privat î]i ofer` siguran]a unui venit stabil la momentul retragerii din activitate. c` ne-au dat afar`? Chiar a[a tâmpi]i ne crede]i ? De când sunte]i prim-ministru.C. 3.ro. aflat în inspec]ie la centura de nord a Capitalei. "Ne spune]i s` mergem la munc`. de cobai. au spus protestatarii. experienta min 2 ani in domeniul auto – reparatii motoare domiciliul in Timisoara sau imprejurimi motoare. a fost oprit de un grup de persoane care l-au huiduit [i i-au cerut demisia. OFERIM SALARII ATRACTIVE. www. care a spus c` dac` premierul nu îi asigura fonduri pentru lucr`ri. (M. Unul dintre principiile Eureko Pensii este transparen]a. ce administreaz` conturile individuale a aproximativ 350. 0734 990. Informatii suplimentare . în niciun caz. nu de el. asta-i mu[chi.4 miliarde euro pentru 2009. el s-ar fi uitat "la stele". planurile pe termen lung sunt cele care î]i pot oferi echilibru [i. De aceea a fost creat sistemul pensiilor administrate privat.. v`d c` ave]i REZULTATELE EXTRAGERILOR DIN 15 IULIE 2010 i SUPER LOTO "5/40" i JOKER EXTRAGEREA I (1/20): 3 EXTRAGEREA A II-A (5/45): 43. nu am stat s` fluier.000 de români. ne d`m la o parte". Timi[oara. mai mult.A. dar unde. jud. bazat pe calific`rile necesare. a impus taxe [i nu a creat condi]ii pentru înfiin]area locurilor de munc`. "M`i b`ie]i.cipalser. Data licitatiei este 19 iulie 2010. camara de alimente. Pilonul 2 le ofer` românilor [ansa de a-[i cre[te veniturile la momentul retragerii din activitate prin contribu]ii lunare într-un fond de pensii administrat privat de un administrator de fonduri de pensii. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. Timpul nu st` pe loc pentru nimeni [i cu cât începi acest plan mai devreme. a mai mers circa 150 metri pe centur`. asta-i solu]ia. cu atât viitoarea ta pensie va fi mai satisf`c`toare.397. nr.A. orele 12 la sediul B. dac` nu ne sim]im capabili. la munc`.) O afacere "tare ca piatra" Cribluri sp`late doar de la Cipalser Firma Cipalser realizeaz` orice tip de construc]ii civile noi. trebuie s` î]i creezi din timp un plan de economisire pentru aceast` etap` a vie]ii tale. i-au spus protestatarii premierului. experienta min 2 ani in domeniul auto. Apropierea carierei via]a.ro. domiciliul in Timisoara sau imprejurimi. Pentru toate acestea. 88. v Vopsitor auto : Cerinte: studii medii de specialitate. Eureko BV a lansat în România. (1508) . Profitul anun]at de grup este o realizare important` având în vedere faptul c` acest rezultat a fost ob]inut f`r` niciun ajutor din partea Guvernului Olandez. la munc`. 11. În iunie 2009 s-a încheiat prima fuziune de pe pia]a pensiilor din România prin fuziunea Fondului de Pilon II pe care îl administreaz` cu Fondul de Pensii Administrat Privat Bancpost. Boc a încercat s` opreasc` huiduielile strigându-le "m`i fra]ilor. Grupul de persoane. Uite. Banii transfera]i c`tre fondul de pensii sunt garanta]i [i. dar [i reabilitarea celor existente. 0-257-308. 16 iulie 2010 Actualitate Rena[terea b`n`]ean` 3 Emil Boc a fost huiduit pe centura Capitalei Premierul Emil Boc. dup` care s-a urcat în ma[in`. unul dintre cele mai puternice grupuri financiare din Europa. eu am muncit la coas`. dar oamenii l-au oprit strigându-i c` nu au terminat ce aveau de spus.220. O s` plec`m s` muncim în str`in`tate". experienta min 2 ani in domeniul auto. Participan]ii la fondurile de pensii Eureko au acces permanent la contul lor individual prin intermediul Portalului Web accesând https://portal. La munc`. nu am v`zut un lucru bun f`cut.sediu central: Timi[oara. ca premier. La acest moment a intervenit în discu]ie [i ministrul transporturilor.351 lei. Procesul de consolidare al companiei pe pia]a local` a continuat [i în 2010 prin finalizarea celei de-a doua fuziuni cu Fondul de Pensii Administrat Privat KD. + TVA. 221. Pentru concasarea bazaltului brut. investi]i profitabil de c`tre administrator.RO Anun]uri licita]ii Intesa Sanpaolo Bank B. Personalul firmei. v Electricieni auto : Cerinte: studii medii de specialitate. Firma se mândre[te cu un portofoliu impresionant de lucr`ri realizate pentru companii de prestigiu. str. În ultimii ani a devenit din ce în ce mai clar faptul c` sistemul public de pensii nu poate asigura viitorul pensionarilor de ast`zi [i. de DN 6 face ca timpul de livrare c`tre orice punct din jude] [i din regiune s` fie foarte scurt. Eroilor de la Tisa nr. iar sumele rezultate din aceste investi]ii sunt ad`ugate contului t`u de pensie.F. TRANSPORT GRATUIT CU AUTOBUZELE SOCIET~}II INFORMA}II LA TEL.A. Valoarea sumelor administrate de companie în numele participan]ilor s`i se ridic` la aproximativ 200 de milioane lei. v Femeie de serviciu : Cerinte: studii generale. i-au repro[at premierului c` a t`iat salariile. 9. Pretul de incepere a licitatiei este 407. v Soferi transport international de persoane : Cerinte: posesor permis de cond cat D. hai s` st`m de vorb`". la numai 38 de kilometri de Timi[oara.tel. degeaba vre]i privilegii [i pensii de lux. ANGAJEAZ~ v Ingineri mecanici: Cerinte: domiciuliu in Timisoara sau imprejurimi.vineri. (1097) S.ro. solu]ia e munca.A. "Ne lua]i de pro[ti. Arad. S. INTESA SANPAOLO ROMANIA S. 20A. societatea Eureko Pensii. companie aflat` în top 5 administratori ai pie]ei de pensii române[ti. de ce nu.ro 40 34 5 8 21 17 i LOTO SPECIAL "6/49" i NOROC: 26 49 34 1 12 14 1 5 5 3 2 4 8 Exist` via]` dup` pensie Într-o lume aflat` în continu` schimbare. casa fiind compusa din 3 camere. le-a spus Boc oamenilor. Noi. Trebuie s` producem ca s` mânc`m. dar [i "leg`turile puterii cu infractori ca Bercea Mondialul". nr. b`i. spunând c` aceste proteste îl determin` s` continue procesul de reformare a statului.PERSONAL@ATLASSIB. SANPAOLO ROMANIA S. bd. Eureko Pensii este unul dintre cei mai activi juc`tori de pe pia]a pensiilor private din România. Eureko Pensii este membr` a grupului Eureko BV. am f`cut o facultate. premierul s-a întors. boxa. într-un flux tehnologic optimizat. coridor. LIVR~RI NON STOP! CIPALSER.gaman@intesasanpaolo.C. care s-au recomandat drept poli]i[ti comunitari din sectorul 1 [i func]ionari concedia]i din prim`riile sectoarelor 1 [i 2. cuno[tin]ele dobândite [i utilajele performante folosite. Revolutiei. m`i oameni buni. conform normelor europene actuale din domeniu.eureko. experienta min 1 an in domeniul transporturilor v Soferi transport persoane : Cerinte: posesor permis de cond cat D. 2. nu la fluierat".

care deasemenea a ob]inut rezultate de îmbun`t`]ire a s`n`t`]ii. Ace[tia provin din mediul liceal [i sunt victimele nerealiz`rii planului de [colarizare aprobat pentru noul an [colar. arsuri stomacale. glaucom. Ha]eg de la 17:00 la 18:00 Casa de Cultura str. chiar [i \mpotriva patologiilor bronhopulmonare (bron[ite. Am aflat despre produsul naturist "Promiod" [i am decis s`l folosesc. reumatism. s-au regenerat r`nile.). aviz de gospod`rire a apelor pentru exploatare nisip [i pietri[ din perimetru Criciova C.apifito.A. noaptea nu se mai scoal` la toalet`. osteohondroz`. mialgii. dilatarea varicoas` a venelor. din diferite motive. [i decedat în noaptea de miercuri spre joi. pe data de 31 martie. A. V` mul]umesc din suflet!Recomand produsul tuturor. în perioada în care acesta a fost conectat la aparatele de respira]ie artificial`.sc`zånd nivelul glicemiei din sânge. Pe parcursul administr`rii s-a reglat tensiunea arterial`. Datorit` ac]iunii directe asupra pere]ilor vasculari scade nivelul colesterolului [i diminueaz` riscul aterosclerozei. Pe parcurs s-au ameliorat durerile la picioare. tetraplegie (paralizie . pîn` la valorile de 200/120 mmHg [i aveam dispnee la efort [i în repaos. din cauza tuturor leziunilor [i deranjamentelor organice. de 19 ani. schema de personal din înv`]`mântul timi[ean ar putea fi diminuat` cu înc` 36 dasc`li.În acest scop a fost creat departamentul de cercetare \n cadrul c`ruia \[i desf`[oar` activitatea speciali[ti din diferite domenii [tiin]ifice. urina des .1 Caransebe[ de la 13:00 la 14:00 Muzeul Judetean de Granita str.r. avea [anse de supravie]uire foarte mici. plus înc` 53 din cel voca]ional s` î[i g`seasc` clien]ii. astm. Am urmat produsul naturist "Promiod"în decurs de 2 luni. Toate ingredientele sunt colectate \n mun]ii Ural [i anume: miere ce nu con]ine zah`r. CFR. Acum urineaz` normal. "A fost un caz foarte complicat care.Modul de administrare-obligatoriu pe cale bucal` [i. Având în vedere faptul c` finan]area este per înseamn` 36 de norme t`iate". înainte oscila des.O eficacitate deosebit` are suplimentul alimentar "Promiod" \n caz de migrene. dar combinate \mpreun`.) [i dovleac (Cucurbita pepo). îmi venea greu s` m` deplasez. Demetriade nr.A. cear` de albine. COSMOTE. Acest lucru se întâmpl` oriunde în lume. este pu]in probabil ca 577 de locuri libere din înv`]`mântul teoretic [i tehnologic. dezintoxic` ficatul. m` deplasam cu greutate. propolis. Deasemenea.ro. Acum respira]ia este mai u[oar`. Baltarin Maria. pacientul a ajuns la Timi[oara cu politraumatism vertebromedular C4-C5 (leziuni la coloana vertebral` la nivelul gâtului. V` mul]umim! Oprescu Mihai. "Waldorf" . distonie vegetovascular`. Dup` prima etap` a repartiz`rii computerizate. de la 13:00 la 14:00 [i de la 17:00 la 18:00 hotel "Central" str.apelånd la reprezentan]a firmei. am for]`. respectiv.V` mul]umesc pentru produs. Probabil [i Ministerul S`n`t`]ii ne va solicita s` analiz`m cazul". i-a repartizat pe cei 23 de copii care [i-au recompletat formularele. regleaz` flora intestinal` \n caz de disbacterioz`."Promiodul" are o putere enorm`. in apropierea castelului "Huniade" Cura pentru boli cronice include 3 flacoane Cura profilactica include 2 flacoane Pentru proceduri locale. 1-3 Timi[oara. Am f`cut eforturi deosebite. în meciul echipei sale cu CSM {tiin]a Baia Mare. m` deplasez mult mai u[or.2 O]elu Ro[u de la 15:00 la 16:00 Casa de Cultur` str. lipsa elevilor atrage minusuri.07. nu au ocupat nici un loc. m` sc`rpinam pîn` la sînge [i îmi f`ceam r`ni. RDS.2010 Re[i]a de la 9:00 la 10:00 Casa de Cultura a Sindicatelor str. s-au mic[orat venele de pe picioare. s-a îmbun`t`]it starea general` a s`n`t`]ii.2009. aveam sl`biciuni.la voca]ional. absolven]i ai ciclului gimnazial. elaborate de savan]ii ru[i. Se [tie c` dup` 45 zile de la intuba]ie (conectarea la aparatele de respira]ie artificial` . DANA ISTRAT capita.Certificat de notificare AD-0131/11. {epetiuc Vasile.conform tehnologiilor speciale a \nv`]a]ilor ru[i din ora[ul Permi.Ac]iune de ne\nlocuit are suplimentul alimentar"Promiod"folosit \n caz de : artrit`.Poate fi procurat de la unicul distribuitor din România la momentul expozi]iei sau prin servicii po[tale. pu]ini pretenden]i. tromboflebit`.). liceul din N`drag. 68 ani. pus` pe seama unui virus contractat în unitatea sanitar` Ministerul S`n`t`]ii ar putea solicita o anchet` la Spitalul Jude]ean Timi[oara dup` ce rudele unui pacient au reclamat în pres` c` decesul acestuia a fost cauzat de un virus contractat în unitatea sanitar`. suplimentar 1 flacon Pretul unui flacon este de 60RON Pentru pensionari si invalizi este de 55RON Informatii la tel:0744805532 ORANGE 0368433505 RDS 0731233697 VODAFONE 0767304865 COSMOTE ORANGE.2010 Timi[oara de la 9:00 la 10:00.06.). colite. a fost externat. Tudor Vladimirescu nr.Produsul naturist "Promiod" exist` numai sub form` de gel. insuficien]` respiratorie cu dependen]` de suport mecanic (imposibilitatea de a respira f`r` ajutorul aparatelor . cedru (Juniperus virginiana L. m` deranjau dureri de constrîngere la nivelul inimii. are efect antiinflamator [i antitumoral. deseori f`ceam tratamente . urmând a fi tratat în continuare la o clinic` din Oradea. 16 iulie 2010 Anchet` la Casa Dup` ce 1. boala ischemic` cardiac`. m` mi[c mult mai u[or . Libertatii nr. Timi[oara Aveam picioarele foarte umflate [i m` deranja un prurit accentuat la nivelul edemelor. Inspectorul [colar generaladjunct Ion Luican nu se arat` îns` prea îngrijorat. dar [i \n domeniul ginecologic. fax. Nicolae Balcescu nr. stenocardia.). cât [i reproductiv: litiaz` urinar`. Pacientul era paralizat de la gât în jos [i trebuia pus pe aparate pentru a respira.4 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri. neurite. cistit`.Sunt foarte mul]umit de produs [i-l recomand tuturor! Munteanu Teodora. 1.Unul dintre obiectivele cu caracter prioritar ale activit`]ii companiei \l constituie elaborarea unor noi preparate. care au fost pleca]i din localitate sau. 0256/214815. De luni pina vineri intre orele 9:00 – 17:00 www. conform recomand`rilor [i pe parcurs s-au desumflat picioarele. Piata generalului Dragalina nr. gastrit`. 6.B. Pop Teodor.c` produsul este foarte eficient [i pl`cut la gust. Suntem foarte bucuro[i c` am aflat despre acest produs minunat. solicit` de la A.combina]ia cu uleiurile respective ac]ioneaz` benefic asupra pancreasului.r. conjunctivit`.400 de cadre didactice au fost eliminate din sistem.) sunt posibile infec]ii la nivelul tractului respirator. 70 ani.V` urez baft` în munca pe care o depune]i! Vaman Eugenia.Se lucreaz` \n stråns` colaborare cu institu]iile de [tiin]` [i cercetare de elit`. (1524) ajutor.cât [i \n miopie. sl`biciuni. infec]ia fiindu-i letal`.Este un produs extraordinar! S`n`tate cu arom` de miere S`n`tate cu arom` de miere. inima m` în]eap` mai rar.n. iar ziua uneori se sc`pa. 70 ani. Acum m` simt mult mai bine. surprinz`tor. O eficacitate deosebit` are "Promiod" cånd este \ntrebuin]at \mpotriva : sinuzitei.Ukraina. Produsul naturist "Promiod" este numai sub o singur` form`-gel. "Promiod" . dar [i \mpotriva: exemei. A doua ac]iune de acest gen. pot s` merg mai mult timp. ulcer stomacal [i duodenal. adenom de prostat`. care apareau în timpul mersului la 30-40 metri. ca: aritmia.alegere corect` pentru cei ce tind a fi s`n`to[i prin puterile naturii. Cara[ Severin Am urmat produsul naturist "Promiod" cu mare încredere [i nu am dat gre[ . 24 de elevi. jud.400 de dasc`li au fost pu[i pe liber Austria Timi[oara Înc` 356 de profesori timi[eni risc` s` î[i piard` postul Moartea unui rugbist. Suplimentul alimentar "Promiod"regleaz` func]ia glandei tiroide. 74 ani. s-a îmbun`t`]it [i pofta de mîncare. fiind afectat` [i m`duva spin`rii n. pe pia]a României suntem cu produsul de baz` al companieiprodusul naturist "Promiod". 121-122 amplasate \n comuna G`vojdia. vom ini]ia o anchet`. 1-2. nu avea jet normal. De[i urmeaz` o a treia edi]ie. uneori m` deranja inima. "Tudor T`n`sescu". 65 ani. pneumonii). otitei.V` mul]umesc foarte mult! Urmez produsul cu mare încredere. L~CR~MIOARA URSA Informare SC Timcon SA. candida]i din seriile anterioare [i repeten]ii. A urmat produsul dat [i so]ul meu . hernie de disc. se utilizeaz` \n profilaxia atât a patologiilor sistemului urinar. VODAFONE. gut`. la care pot participa [i elevii corigen]i. ne-a declarat Gheorghe Nodi]i Dup` ce peste 1.care efectueaz` test`ri clinice [i preclinice ale preparatelor. Caransebe[.ån regenerarea suturilor postoperatorii. desf`[urat` luni. Urmez produsul din luna ianuarie [i pe parcursul administr`rii a disparut exema. în urma a dou` valuri de masive reduceri.deoarece mierea din componen]a produsului nu con]ine zah`r [i. Alba M` deranjau durerile de picioare. "Apifito" este una dintre cele mai mari companii interna]ionale produc`toare de produse naturiste. hepatit` cronic`. Alba Iulia. Poate fi utilizat \n profilaxii cardiovasculare. Este vorba de cazul rugbistului echipei CSU Aurel Vlaicu Arad. am for]` [i energie.07. mi-a trecut mînc`rimea. lucru pe care l-am explicat familiei. 0256/214809.r. psoriazisului.net . 70 ani. prostatit`.S. a contractat un virus. Folosind produsul naturist "Promiod"am sim]it o îmbun`t`]ire general` a st`rii de s`n`tate . nu ame]esc [i nu mai am st`ri de le[in. conform formulei speciale. Hunedoara Am multe probleme de s`n`tate . incluse \n acest supliment alimentar. mai ales la urcatul sc`rilor aveam nevoie de Data: 22. Pacientul a fost internat la Casa Austria din ziua producerii accidentului pân` în 22 iunie.40 Lugoj de la 11:00 la 12:00 Casa de Cultura a Sindicatelor str. st`ri meteodependente.Produsul ac]ioneaz` benefic \n st`ri posttraumatice. str. deseori ame]eam.B. Jud. etc. managerul Spitalului Jude]ean Timi[oara [i medic la Casa Austria. m` simt mai energic. hepatite. ulei de: c`tin` (Hippophae rhamnoides L. tel. etc. sugerând c` mai sunt persoane care vor veni la programele de studii cu frecven]` redus` sau f`r` frecven]`. precum [i liceele "Gerhardinum" [i. inspector [colar general-adjunct Cornel Petroman. când. accidentat grav. a tran[at problema: "Dac` vorbim de 20 de clase mai pu]in.n. Timi[oara De la 22 ani m` deranjeaz` exema. Îl deranja prostata."Promiod" a fost elaborat cu 8 ani \n urm` de savan]ii ru[i. specializarea alt`dat` cerut` "mecanic auto" a r`mas cu (foto). Am urmat produsul naturist "Promiod"[i s-au ameliorat durerile digestive. deci absen]a fondurilor pentru salarii. hemoroizi. Nu avem nici o plângere din partea familiei. accident vascular cerebelos. P`rin]ii rugbistului sus]in c`. sinuzit` etc.n. Potrivit medicilor. afec]iuni de menisc [i a colului femural. hipertensiune gr. Hunedoara Am foarte multe probleme de s`n`tate . artroz`.Este eficient [i \mpotriva diabetului zaharat. unde. Unit`]ile liceale cele mai afectate sunt Grupul {colar Auto. Coordonatorul compartimentului de management [i resurse. pancreatite. Lenau nr. Fiecare din ace[ti componen]i au multiple efecte benefice asupra organismului. eram nervoas` [i uneori pe parcursul zilei pierdeam cuno[tin]a . la solicitarea familiei.r. haimoritei. dureri de stomac mai ales dup` mese. Colegiul "Regele Ferdinand" (fost Energetic).ce include toate propriet`?ile posibile ale mierii [i componentelor ei. nu au fost cuprin[i la primele repartiz`ri. am avut icter mecanic.Feri]i-v` de contraf`cute!!Produsul a fost testat de ISP produsele contraf`cute!! Ia[i . Actualmente. Am folosit produsul naturist "Promiod" [i pot s` spun cu precizie . dar peste o perioad` de timp reap`rea. radiculit`. Suplimentul alimentar "Promiod" \mbun`t`]e[te func]iile tractului gastrointestinal.paralel-local.Suplimentul alimentar "Promiod" este produs de concernul din ora[ul Kiev.Utilizarea suplimentului alimentar "Promiod" ca profilaxie contribuie la ridicarea imunit`]ii \mpotriva infec]iilor respiratorii virale.filiala ce produce "Promiod" pentru toate ]`rile Uniunei Europene. Alexandru Gr`dinaru. 22 Decembrie 1989 nr. am`r`ciune. Înainte eram meteodependent` [i m` sim]eam foarte prost. în intervalul 1-10 septembrie. Totu[i.2 Data: 23.

(D. câte o instrumentar` [i o infirmier` trebuie s` fac` fa]` la dou` opera]ii simultane. 16 iulie 2010 Actualitate lucreaz` la patru s`li de opera]ie. Totul a pornit de la sesiz`rile unor vecini sau cunoscu]i care au constatat c` a[a-zi[ii nev`z`tori citesc. a precizat Marius Craina. îngrijirea [i cur`]enia pentru Guvernul a renun]at la subprefectul Andrei Orban Dup` ce a depus jur`mântul la învestirea în func]ia de subprefect de Timi[ în data de 26 mai 2010. ini]iat` de un lan] farmaceutic. (D. de la Clinica "Bega". Rena[terea b`n`]ean` 5 S`n`tatea. c` guvernul Boc a hot`rât s` înjum`t`]easc` num`rul de asemenea înal]i func]ionari publici. ne-a declarat medicul Marius Craina. "Avem doar o circa 90 de paciente. Dup`-masa avem o singur` asistent` [i o singur` infirmier` pe tot etajul. Inpectoratul Teritorial de Munc` Timi[ i-a avut în aten]ie [i pe cei 2. 25 Angajeaz` Cu norm` \ntreag` ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU Informa]ii la telefonul 0256/465120.D. Criza de personal este [i mai acut` dup` ora 15.ce poate fi utilizat de cump`r`tori pentru a "închiria" c`rucioarele din supermarketuri . La patru s`li de opera]ie sunt doar dou` instrumentare [i dou` infirmiere".) Nev`z`tori cu permise de conducere auto În urma ac]iunii de verificare a dosarelor persoanelor încadrate în diferite grade de handicap. iar noi [i înainte ne-am confruntat cu deficit de personal. în colaps La Clinica "Bega" nu mai exist` materiale pentru opera]ii Clinica de Obstetric`-Ginecologie "Bega" a spitalului Jude]ean Timi[oara se confrunt` în aceste zile cu un deficit mare de personal [i cu lipsuri S`lile de na[teri [i blocul operator. când o asistent` [i o infirmier` care face [i munc` de femeie de serviciu asigur` asisten]a medical`. "Este perioada concediilor. Andrei Orban nici nu a apucat s` se familiarizeze bine cu atribu]iile ce-i reveneau. Situa]ia personalului este grav`: o singur` asistent` medical` de terapie-intensiv` singur` asistent` de terapie-intensiv`.care a fost comercializat la pre]ul de trei lei). azi (ieri . se fac verific`ri pentru a se stabili dac` cei aproape 400 de timi[eni au dobândit deficien]a de vedere înainte sau dup` ob]inerea permiselor.) {coala cu clasele I-VIII nr. (1523) .D. "E ca [i cum ai muri de sete [i ai primi doar o pic`tur` de ap`".r. num`r insuficient pentru a acoperi deficitul. La ora actual`. în loc de patru. în urma vânz`rii în farmacii a simbolului campaniei (un breloc de dimensiunile unei monede de 50 de bani pe care este inscrip]ionat` o inim` de copil . De asemenea. iar. singurul subprefect de Timi[ r`mânând Zoltan Marossy. Potrivit medicilor de la Clinica "Bega". La Clinica "Bega" vor fi scoase la concurs trei posturi (dou` de asistent` medical` [i unul de îngrijitor cur`]enie). Fondurile au fost strânse în perioada noiembrie 2009 . Prin compararea datelor existente la ITM Timi[ cu cele de la Serviciul de permise [i înmatriculare a vehiculelor din cadrul Prefecturii Timi[.februarie 2010. Andrei Orban nu mai ocup` aceast` func]ie. DANA ISTRAT importante în ceea ce prive[te materialele sanitare. au fost identifica]i 387 de beneficiari ai indemniza]iei pentru persoane cu deficien]e de vedere (care ar trebui s` se acorde pentru afec]iuni suficient de grave încât s` nu permit` urcarea la volan [i circula]ia pe drumurile publice).r. adic` la peste 90 de paturi". care posed` [i permis de conducere auto. a explicat Craina.000 de lei.n. dona]ia va fi folosit` pentru reabilitarea s`lilor de na[tere [i a blocului operator. renovate din dona]ii Clinica de Obstetric`-Ginecologie "Bega" a Spitalului Jude]ean Timi[oara beneficiaz` de o dona]ie de 33. "Nu avem fire de sutur` (a]` chirurgical` .n. a completat Marius Craina. sum` strâns` în urma campaniei "Fii cu inima al`turi de copii".).265 de timi[eni care beneficiaz` de indemniza]ii pentru deficien]e de vedere. Începând de ieri. nu avem pansamente. iar unii chiar conduc autoturisme.) n-am avut material moale pentru opera]ii".vineri.

astfel încât se circul` pe jum`tate din partea carosabil`. a fost condamnat s` isp`[easc` patru Profesor de drept de la Hyperion. chiar dac` au existat mul]i sceptici în jurul ei care s-au îndoit de buna credin]` a magistra]ilor implica]i în acest dosar. astfel încât. podului. cercetat în stare de libertate Ho]ul care. motiv pentru care se circul` pe jum`tate de carosabil. iar circula]ia se desf`[oar` pe jum`tate de cale. între Lugoj [i Fârliug se consolideaz` sistemul rutier. pentru realizarea sensului giratoriu.DN 57 Moldova Nou` . în noaptea de 13 spre 14 mai. arestat în dosarul diplomelor false Gheorghe Stancu. v`t`mare corporal` din culp` [i fug` de la locul accidentului. a luat din cas` 100 de lei [i s-a f`cut nev`zut. în dosarul diplomelor false. la Jamu Mare exist` restric]ie de tonaj de 12. a directoarei filialei universit`]ii din Caransebe[.DN 6 Iablani]a .drdptm. Din acela[i motiv [i pe drumul na]ional DN 76. na]ional DN 67D se desf`[oar` lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. a jefuit Farmacia Vlad din Timi[oara a fost re]inut de poli]i[tii de la Crim` organizat` în localitatea Drobeta TurnuSeverin. 16 iulie 2010 Patru ani de închisoare pentru Adrian Cocoan` Patru ani de pu[c`rie trebuie s` execute Adrian Iosif Cocoan`. pe sectoare. r`nit` [i ea în acel tragic accident. restric]ii de circula]ie s-au impus la intersec]ia centurii municipiului Lugoj cu DN 6. 57B. în acela[i dosar.cu DN 68A) [i Arad (intrare în municipiu). [i 10.Timi[oara pot fi ob]inute la dispeceratul institu]iei. Aurelia Gr`mescu.Petro[ani este închis`. f`r` ca ace[tia s` mai trebuiasc` s` înve]e. circula]ia rutier` se desf`[oar` pe jum`tate de carosabil. profesor de drept civil la Universitatea Hyperion din Bucure[ti. iar în localitatea Avram Iancu se lucreaz` la consolidarea podului. l-a ucis cu un Ferrari pe Lucian Reja. Iosif Cocoan`.6 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri.000 de lei taximetristului acro[at de Cocoan`. în zilele de mar]i [i joi. Pe DN 7 în apropiere de Or`[tie 7. în luna iulie 2010. fiul unui prosper om de afaceri din Timi[oara.[i a faptului c` instan]a doljean` a decis judecarea lui în stare de libertate. fapt pentru care se circul` pe jum`tate de carosabil. fost angajat în Ministerul Administra]iei [i Internelor.000 de lei prietenei lui Lucian Reja.DN 57 Dubova. Iablani]a. se circul` pe jum`tate de cale. înainte ca bolidul s`-i curme via]a tân`rului de 28 de ani. traficul derulându-se pe jum`tate de carosabil. cel care a intermediat [paga dintre colegii s`i [i cadrele didactice. la km 32]904 circula]ia se desf`[oar` alternativ în ambele sensuri.htm. i-a pulverizat uneia dintre farmaciste un spray lacrimogen în ochi. instan]a timi[orean` a decis arestarea. îns` n-au reu[it s` strâng` suficiente probe incriminatorii decât pentru cei 50.ro/ informatii. între localit`]ile E[elni]a [i Svini]a. în urm` cu câteva luni.unde fie se circul` pe variantele de serviciu ale unor poduri. de magistra]ii timi[oreni.21 septembrie 2010. DN 6 între localit`]ile Doma[nea [i Lugoj se execut` lucr`ri de reabilitare . 46+711 [i la km 47+656. Judec`torii craioveni au decis altfel îns`. La consolidarea unui pod se va lucra [i la P`uli[ În prezent. c` are încredere c` judec`toarea îl va condamna la închisoare pe Cocoan`. la telefoanele: 0256. circula]ia desf`[urându-se pe variant` local` de serviciu. în seara de 19 august 2008. La Buce[ Vulcan pe DN 74 Vulcan.D. Datorit` continu`rii lucr`rilor la centura ocolitoare a municipiului Lugoj sunt instituite restric]ii de circula]ie pe DN 68A .DN 57 Oravi]a .5t. cu care profesorul ar fi avut [i o întrevedere înainte de examenul de licen]`. motiv pentru care circula]ia este îngreunat` pe sectoare. Informa]ii privind starea re]elei de drumuri administrate de D. Prigor Globul Craiovei precum [i la Petnic drumul este îngreunat din Petnic. În pofida faptului c` avoca]ii acestuia au reu[it str`mutarea procesului la Craiova . De asemenea. fiind cercetat [i pentru trafic de droguri. în ambele sensuri. Pe acela[i drum na]ional. ieri. Oamenii legii anchetau un caz de trafic de droguri. care locuie[te în Timi[oara. Pe drumul na]ional DN 79A 79A. din cauza lucr`rilor de consolidare a podurilor. 58B. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN Restric]ii de circula]ie . circula]ia rutier` pe DN 66 km 123+667 . fapt datorat lucr`rilor de consolidare a dou` poduri. pe jum`tate de parte carosabil`. fie sunt demarate lucr`ri de reabilitare cu sectoare izolate.în municipiul Lugoj. s-a ar`tat încrez`toare în completul de judecat` craiovean înc` de la început. procurorii s-au întors cu 180 de grade [i au decis s` îl lase pe tân`r în libertate.pentru a sc`pa de presiunea mediatic` din Timi[oara .000 de euro colecta]i de la studen]ii c`r`[eni. la Co[tei. de fapt. printre suspec]i num`rându-se [i autorul jafului respectiv. În perioada de timp men]ionat`. La podul din apropierea localit`]ii Otelec s-a impus o restric]ie de tonaj de 20 t. pentru infrac]iunea de omor din culp` în accidentele rutiere s`vâr[it` în România de regul` se scap` cu o pedeaps` cu suspendare. localit`]ile Cenei [i Cruceni se circul` pe jum`tate de carosabil. Circula]ia autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` mai mare de 3. se va lucreaz` la reabilitarea unui pod. s`-[i procure fortral din farmacie pentru uzul propriu. fapt pentru care se circul` pe jum`tate din carosabil. Acest fapt se datoreaz` pr`bu[irii corpului drumului pe o lungime de 30 m. circula]ia este îngreunat` din cauza degrad`rii drumului.luna iulie 2010 V` comunic`m restric]iile de circula]ie pe drumurile na]ionale din administrarea Direc]iei Regionale de Drumuri [i Poduri Timi[oara. între orele 10-13. În localit`]ile Prigor. dar c` nici o pedeaps` nu i s-ar p`rea prea mare pentru cel care i-a ucis fiul. circula]ia derulându-se pe variante de serviciu. cauza lucr`rilor de consolidare a podurilor. În urma audierilor îns`. a fost arestat preventiv. El este b`nuit c` face parte dintr-o re]ea de crim` organizat` [i c` în noaptea jafului ar fi inten]ionat. Pe DN 57B între localit`]ile Oravi]a [i Bozovici precum [i între Bozovici. Profesorul universitar. Borlovenii Noi [i Iablani]a circula]ia este îngreunat` datorit` unor lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. În urm` cu câteva zile. Cu atât mai nea[teptat` e cu cât. Pe drumul na]ional DN 58A 58A.P. Tot pe DN 79A. Pe sectorul de drum european 6. pentru a le da asigur`ri c` îl vor lua f`r` probleme. a intrat în farmacie cu o glug` pe cap.000 de euro mit` ca s` le dea licen]a mai multor studen]i din Caransebe[ ai Facult`]ii de Drept din cadrul acestei universit`]i. Tot pe DN 57. Pe DN 57 între localit`]ile 57. care sunt semaforizate sau unde traficul este dirijat prin pilo]i de circula]ie. pentru aproximativ 15 zile lucr`toare. pe rute ocolitoare. la audieri în fa]a procurorilor timi[oreni. în zilele de sâmb`t`.246 620/ 246 628. ieri. cu o restric]ie de tonaj de 3. respectiv pe varianta de serviciu. sau prin accesarea: www. circula]ia P`uli[. între Arad [i Zerind se reabiliteaz` sistemul rutier. [i a studentului Eugen Tacot`. cu câteva minute înainte ca angajatele s` încuie u[a. Dubova [i Naid`[ circula]ia este îngreunat` din cauza unor lucr`ri de consolidare. circula]ia fiind îngreunat` pe sectoare. la Vârfurile se execut` lucr`ri de consolidare a sistemului rutier. circula]ia vehiculelor se desf`[oar` deviat.124+679 Lainici . GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN . Pe drumul na]ional DN 59B în 59B. Între Jimbolia [i Sânnicolau Mare. De asemenea. la Jupa [i Doma[nea. circula]ia se deruleaz` pe varianta de serviciu. Tân`rul de 25 de ani. la V`li[oara s-a impus o restric]ie de vitez` de 30 km/ or`. La G`taia pe DN 58B la km G`taia. lucr`rile executându-se pe tronsoane. Cocoan` a primit o sentin]` la care nu se a[tepta. cu circula]ie pe jum`tate din partea carosabil`.5 t se desf`[oar` în continuare pe ruta ocolitoare:DN 6 Or[ova .5 t.DN 57B Bozovici . Tot pe DN 7. s-a închis circula]ia rutier` pe centura de ocolire a municipiului Timi[oara. obligândul pe Cocoan` [i la plata unor daune morale destul de consistente: trei milioane de lei mamei tân`rului ucis. Din data de 21 iunie. GIANINA {UMANDAN Foto ADI PÎCLI{AN Autorul jafului de la Farmacia Vlad.. Anchetatorii suspecteaz` c` profesorul ar fi primit bani [i de la al]i cursan]i ai universit`]ii din ]ar`. este permis` doar autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` de 40 tone. între Aninoasa [i Ha]eg se execut` lucr`ri de amenajare [i reabilitare. 50.. Pe Valea Cernei pe drumul Cernei. La Gr`dinari datorit` consolid`rii Gr`dinari. Craiovei. Atacatorul a fost adus. în timp ce acesta se afla pe trotuar. [oferul de 34 de ani care. Dup` doi ani de procese. iar circula]ia se desf`[oar` pe variantele de serviciu ale acestora. datorit` surp`rii pe partea stâng` a pode]ului de la pozi]ia kilometric` men]ionat`. pe o por]iune izolat`. între sensul giratoriu cu DJ 609D spre Aeroportul "Traian Vuia" Timi[oara [i DN 69 spre Arad. Pe DN 79. între Ilia (int. ani dup` gratii pentru omor din culp`.5 t. mama lui Lucian Reja. potrivit unor surse din rândul anchetatorilor. duminic` [i s`rb`torile legale (între orele 622) este interzis` circula]ia autovehiculelor cu masa total` maxim` admis` mai mare de 7. pentru realizarea pasajului. pe DN 59C circula]ia este îngreunat` din cauza consolid`rii sistemului rutier. din data de 15 iunie [i pân` în 15 septembrie 2010 este instituit` o restric]ie de tonaj. Mama lui Lucian a declarat. este acuzat de procurori c` ar fi primit aproape 50.R. În intervalul 26 aprilie . Nicoleta Gum`.

16 iulie 2010 |nv`]`månt Rena[terea b`n`]ean` 7 cyan magenta yellow black .vineri.

PETRU Handbal masculin Înc` un re[i]ean la Poli Vicecampioana României. Jocurile tur vor avea loc în 22 septembrie. Gruparea c`r`[ean` anun]ase recent cedarea tot sub form` de împrumut a unui alt juc`tor. Noile achizi]ii se vor afla începând de luni sub comanda antrenorului Otto Hell în cantonamentul de la Ocna {ugatag. pentru c` s`pt`mâna viitoare trei sportivi lugojeni vor participa la CN de atletism rezervat juniorilor III. Ungurii de la Ferencvaros. Patru meciuri prezint` interes sporit pentru iubitorii sportului-rege timi[ean. bilan]ul ar putea fi [i mai bun. în acest sezon. I.Gaz Metan Media[. pentru 20 de sportivi lugojeni de la sec]iile de gimnastic`. Popovici (Mera '46). Reu[ita lui Ferencvaros a purtat semn`tura lui Heinz (min. au mai fost ob]inute nou` medalii de aur [i patru de argint la Campionatele Na]ionale {colare. programat` în 2 octombrie.Energia Rovinari.Poli Ia[i. Viitorul Sânandrei CS Ineu. La rândul lor. Elevii lui Vladimir Petrovici au reu[it s`-[i p`streze invincibilitatea [i dup` cea de-a [asea confuntare f`r` miz` a verii. la ora actual` CS{ Lugoj nu are nici o datorie. ca [i calificat` loc urm`toarele meciuri: CSU Atlassib Sibiu . În runda inaugural` a Diviziei A la masculin.Axente. 32 de argint [i 42 de bronz) în competi]ii [i turnee interna]ionale. care la un moment nu mai credeau în perfectarea acestei mut`ri. Echipa azer` a evoluat în primul tur preliminar al Ligii Europa.Ferencvaros Budapesta 2-1 (0-0) Alb-viole]ii au fost nevoi]i s`-[i caute alt adversar pentru ultimul amical al stagiului centralizat din Austria. noul antrenor al echipei FK Khazar Lankaran. subliniind: "Pe plan financiar. Gaz Metan Media[ .) Cupa României. prin tragere la sor]i. a spus Moat`r.CSM Bucure[ti. Goga (Penga '79). la rândul s`u. 2-1 asear` cu forma]ia din Budapesta.CS Otopeni.CSU Bra[ov [i "U" Mobitelco Cluj-Napoca . fiind eliminat` de Olimpia B`l]i (Republica Moldova). Vrsici (Contra '70).BCM Pite[ti. DARIUS PETRU Rednic va antrena în Azerbaidjan Tehnicianul Mircea Rednic a devenit. libere [i judo au câ[tigat opt. Ganea (min.Steaua Bucure[ti. sezonul 2010/2011. iar în august mai sunt programate dou` concursuri de atletism [i unul de judo. CS{ Miercurea Ciuc . Vor intra în scen` câ[tig`toarele etapelor jude]ene precum [i o parte a divizionarelor "C". 88). Din totalul de 60 de medalii. când Marius Niculae a fost eliminat pentru un fault asupra lui Cheltuial`. în fa]a Olimpiei B`l]i [i a[teapt` cu relaxare man[a secund` din turul doi preliminar al Europa League. adversara forma]iei Dinamo Bucure[ti în man[a secund`. ieri. de Pobeda Dude[tii Vechi. iar cele retur patru zile mai târziu. sec]iile de lupte greco-romane.Curtean (Bourceanu '46). CSM Oradea BCM Elba Timi[oara [i Steaua Bucure[ti . cât [i comitetului de p`rin]i". în luna august. Beach-voleiul lugojean [i-a reconfimat valoarea [i în acest an prin cele patru medalii (dou` de aur [i câte una de argint [i de bronz). în minutul 58. în finalele de campionat na]ional. a renun]at pân` la iarn` la serviciile extremei dreapta Sebastian Pârvan. Ambele goluri ale b`n`]enilor au fost marcate în repriza secund`. Ilie Vaidasigan. BC Mure[ . din nou la drum Cupa României la fotbal programeaz` mâine partidele fazei I. dar [i cel al partidelor din prima etap` a Diviziei A. din care 19 de aur. lupte libere [i judo. au acceptat propunerea unui meci de verificare contra Politehnicii Timi[oara. care în stagiunea precedent` a câ[tigat în premier` competi]ia. Poli II Timi[oara .45. (M. DARIUS PETRU au fost ob]inute de talenta]ii sportivi de la sec]ia de gimnastic`. a c`zut. a p`r`sit terenul mai devreme pentru un gest similar la Torje (min.Alexa (Poparadu '83) . 41) [i L. Tame[ (Magera '46) .Milenium Giarmata [i Progresul G`taia . Energia Rovinari .8 Rena[terea b`n`]ean` Sport vineri. De asemenea. scor 6-4 (2-2 la finalul timpului regulamentar de joc [i a celor dou` reprize de prelungire). Pân` la încheierea efectiv` a anului [colar. În competi]ia KO se vor disputa urm`toarele confrunt`ri: CSU Atlassib Sibiu . BCM Pite[ti . 16 iulie 2010 Baschet masculin Elba debuteaz` în deplasare Federa]ia Român` de Baschet a stabilit. Faza a doua va avea loc în ultima zi a lunii iulie. 83). gra]ie ministerului de resort. de Magera (min. 23 de argint [i 19 de bronz) la cupe memoriale. cu care a semnat un contract pe doi ani. tinerii sportivi lugojeni au ob]inut rezultate excelente atât în competi]iile interne. [ase de Simion Moat`r extrene. cele mai multe (37) sprijin atât sponsorilor. asear`. vor avea Invincibili în amicale Poli Timi[oara . cât [i în cele [i 19 de bronz.CSU Bra[ov. 79). scor 2-0 (1-0). De]in`toarea trofeului este BCM Elba Timi[oara. dup` ce testul cu echipa arab` Al Saad. acesta urmând s` îmbrace în turul sezonului 2010/2011 tricoul alb-violet al Politehnicii Timi[oara. dup` cum ne-a declarat profesorul Simion Moat`r. D. câ[tigate la Mamaia. iar tinerii atle]i lugojeni au ob]inut o medalie de argint [i una de bronz. pe toat` durata întâlnirii. dar ]in s` mai mul]umesc pentru Bilan] bun pentru CS{ Lugoj În cursul anului [colar 2009/2010. care. Echipele câ[tig`toare se vor califica în sferturile de final` ale Cupei României. la M`n`[tiur. Astfel. CS{ Miercurea Ciuc .Unirea Sânnicolau Mare sunt confrunt`rile în care sunt implicate reprezentante ale celui mai vestic jude] al ]`rii. Cisovsky (Luchin '78). Dinamo s-a impus. Cele dou` p`r]i au semnat contractul la Istanbul. precum [i 118 medalii (44 de aur. de la ora 20. Sandu (Scutaru '80) . cel pu]in trei juc`tori sub 21 de ani.Mama Mia Becicherecu Mic. Poli 2002 a câ[tigat faza jude]ean` Timi[ a competi]iei. preg`tit` de Cosmin Ol`roiu. cele [ase sec]ii ale clubului au reu[it s` câ[tige nu mai pu]in de 60 de medalii. care prin I{J Timi[ ne-a asigurat o finan]are decent`. Alb-viole]ii vor reveni ast`zi în ]ar`. NICOLAE LAIE}IU cyan magenta yellow black . Directorul CS{ Lugoj a mai precizat c` inspectoratul a mai asigurat dou` tabere de cantonament. 55 de medalii (13 de aur. CSM Oradea . Antrenorul sârb a folosit urm`torii juc`tori: Pantilimon . Echipa bucure[tean` a r`mas în inferioritate numeric`. 66) [i Axente (min. 69). Negocirile dintre cele dou` cluburi pentru Pârvan au durat mai mult decât se a[teptau oficialii de pe Bega. UCM Re[i]a. Partida retur se va disputa în data de 22 iulie. la Bucure[ti.CSM Bucure[ti. cantona]i [i ei pe lâng` Flachau. Mircea Rednic a antrenat ultima dat` echipa rus` Alania Vladikavkaz."U" Mobitelco Cluj-Napoca.CSU Asesoft Ploie[ti. Poli 2002 Timi[oara . CSU Asesoft Ploie[ti . Poli Ia[i . iar cei de la greco-romane vor face un stagiu de preg`tire pe plan local.Bonfim (Dukici '78).CS Otopeni. 22 de argint argint [i dou` de bronz la Cupa României. care au mai cucerit titlul na]ional pe echipe la juniori IV [i cel de vicecampioni la juniori III. DARIUS PETRU "Câinii ro[ii" [i-au început aventura european` în Moldova. Echipele din e[alonul al treilea trebuie s` utilizeze. ieri.F. lâng` Predeal. DARIUS PETRU Dinamo.SCM U Craiova. SCM U Craiova . Golurile au fost marcate de Pulhac (min. programul meciurilor din turul I al Cupei României. "Pe lâng` aceste medalii. BC Mure[ BCM Elba Timi[oara. câte cinci medalii. directorul Clubului Sportiv {colar Lugoj. respectiv. dup` ce a trecut în final`. Khazar Lankaran a terminat edi]ia 2009/2010 a campionatului Azerbaidjanului pe locul 4. Pe primul plan al activit`]ii noastre consider`m c` se afl` aceast` promovare a copiilor în sportul de performan]` [i în special la echipe din Lugoj". am avut sportivi de la mai multe sec]ii ale clubului nostru care au f`cut parte din loturile na]ionale ale României [i al]ii cu dubl` legitimare care au jucat la echipele de seniori din ora[.

) Michael Ballack vrea banderola înapoi Obi[nuitul c`pitan al reprezentativei Germaniei. a declarat c` solicit` înapoi banderola purtat` de funda[ul Philipp Lahm la turneul final din Africa de Sud. în vârst` de 23 de ani. la prezentarea sa oficial` în tricoul echipei Bayer Leverkusen. Cavani a ales Napoli la Real Oficialii clubului SSC Napoli au anun]at c` au ajuns la un acord cu gruparea US Palermo pentru achizi]ionarea atacantului uruguayan Edinson Cavani. care s-a retras. Ionu] Badea. mai mul]i juc`tori ai Interului. Totu[i. conform regulamentului. site-ul oficial al Federa]iei Române de Fotbal. Moto GP "Doctorul" ar putea reveni în competi]ie Multiplul campion mondial. între CFR Cluj. profitând de problemele financiare ale altor echipe. Philipp Lahm a spus c` nu vrea s`-mi returneze banderola. plecat la FC Barcelona pentru 40 de milioane de euro. Benone Laz`r. duminic`. unde va juca în urm`torii doi ani.75 de milioane de euro grup`rii FC Valencia. duminic`. Edinson Cavani. va participa. în urma unei c`z`turi în timpul încerc`rilor pentru Marele Premiu al Italiei. Benone Laz`r. c` echipa Pandurii Târgu-Jiu. c` nu inten]ioneaz` s` îi returneze banderola lui Michael Ballack (33 de ani. spunea. Lahm (26 de ani. El a fost operat.F.30. absent de la Cupa Mondial` aflat în func]ia respectiv` din anul 2004. astfel încât campionul mondial en-titre sper` s` poat` reveni mai repede decât era prev`zut.Timi[oreana se va disputa. la Mugello. Valentino Rossi (31 de ani) a suferit o dubl` fractur` de tibie [i peroneu la piciorul drept. a anun]at Marca. s` treac` la Pandurii. f`r` a preciza vreo surs`. îns` trebuie s` primeasc` aprobarea medicului [ef al circuitului înainte de a confirma participarea". În timpul Cupei Mondiale. programat` duminic`. ocupanta locului doi în Liga I. Eram accidentat [i nu mam putut ap`ra. s`pt`mâna trecut`.F. Constantin R`dulescu" din Cluj-Napoca. pe Ballack s` pun` punct carierei sale în echipa na]ional`. îns` oficializarea în]elegerii ar putea întârzia câteva zile. "Sunt de acord s` cedez echipa [i pe un euro. a informat. ca urmare a retragerii echipei din Liga I [i r`mânerea gorjenilor în prima divizie. O s` discut aceast` problem` cu Philipp". dup` atacantul David Villa. a c`rei împlinire va depinde de num`rul spectatorilor care vor fi prezen]i la stadion. Edi]ia 2010 a Supercupei României .) Interna]ionalul german Sami Khedira ar putea semna un contract cu gruparea spaniol` Real Madrid. (M. iar banii ob]inu]i din drepturile de televizare. unde lui Jorge Lorenzo i se va al`tura Valentino Rossi. retrogradând în Liga a II-a. La finalul sezonului trecut.) David Silva a semnat cu Manchester City Mijloca[ul spaniol David Silva a efectuat. într-un moment pe care eu îl consider inoportun. în locul forma]iei Interna]ional Curtea de Arge[.F. va fi donat sinistra]ilor din Moldova. pe circuitul de la Misano (Italia) [i apoi la o alta pe 12 iulie. (M. clubul iberic urmând s` pl`teasc` în schimbul mijloca[ului zece milioane de euro nem]ilor de la VfB Stuttgart. englezii au pl`tit 28. ar urma s` preg`tesc` Pandurii. a declarat Dragomir. a anun]at echipa Yamaha. Toate actele au fost depuse la Liga Profesionist` de Fotbal. Forma]ia oltean` evit` pentru a doua oar` în patru ani e[alonul.) Madrid? din cauza unei accident`ri.Timi[oreana. 71 selec]ii) declarase. Pandurii Târgu-Jiu e oficial în Liga I. pe stadionul "Dr. conform publica]iei Marca. ieri. se arat` într-un comunicat al Yamaha. Ieri [i azi au avut loc discu]iile [i.000 de euro. a declarat. se men]ioneaz` pe site. Nu avem cuno[tin]` dac` a fost vorba [i de o sum` de bani. noul antrenor? Tehnicianul echipei Interna]ional. motociclistul italian Valentino Rossi. a marcat un gol pentru echipa na]ional` a Uruguayului la turneul final al Cupei Mondiale din Africa de Sud. fostul interna]ional Lothar Matthaus l-a sf`tuit. care va semna un contract pe cinci sezoane [i va avea un salariu anual de 1.) Khedira. De asemenea. Asta. El este al doilea nume mare care p`r`se[te Valencia în aceast` var`. sub rezerva avizului definitiv al medicului [ef al circuitului. 98 de selec]ii). vizita medical` [i a semnat un contract pe patru sezoane cu echipa Manchester City. ieri. iar drepturile de televizare ar reveni patronului arge[enilor. (M. la Brno (Cehia). la Marele Premiu al Germaniei. dar cum în prim` instan]` nu s-au în]eles.F. Valentino Rossi a participat la o [edin]` de teste pe 7 iulie. patronul grup`rii Interna]ional a negociat [i cu Grigore Sichitiu. a spus Ballack. pe aceea[i tem`. scor 2-3. "Eu sunt c`pitanul echipei na]ionale. va evolua în noul sezon în Liga I. câ[tig`toarea titlului [i a Cupei României. Philipp a preluat aceast` func]ie doar pentru c` Michael era accidentat". Patronul Benone Laz`r a pus mai multe condi]ii pentru a renun]a la locul echipei Interna]ional Curta de Arge[ din prima lig`: antrenor la echipa din Liga I s` fie în continuare Ionu] Badea cu întregul s`u staff tehnic. În final. Pandurii a ocupat locul 15 în clasament. Dumitru Dragomir. în condi]iile în care 30 la sut` din încas`rile rezultate în urma vânz`rii biletelor de intrare vor sfâr[itul sezonului trecut. Khedira a fost inclus în echipa ideal` a Cupei Mondiale din 2010 de c`tre mai multe publica]ii sportive. miercuri sear`. retrogradat` la sinistra]ii Moldovei Ionu] Badea. "Real Madrid este aproape de parafarea contractului cu mijloca[ul german". totul e în regu- Rena[terea b`n`]ean` 9 Pandurii continu` în Liga I Fotbal [i pentru Interna]ional Curtea de Arge[ a aruncat prosopul Pre[edintele LPF. "Dincolo de miza sportiv`. mijloca[ul Michael Ballack. fi virate în beneficiul sinistra]ilor recentelor viituri din ]ara noastr`". Pandurii a luat locul echipei Interna]ional Curtea de Arge[. aflat în convalescen]` dup` ce a c`zut pe 5 iunie. (M. dup` [ase s`pt`mâni de absen]`. prima dat` luând locul Sportului Studen]esc. în finala mic`. mijloca[ul Bastian Schweinsteiger [i-a exprimat sus]inerea pentru Ballack. "Discu]iile s-au finalizat. a cucerit titlul mondial cu reprezentativa Spaniei.vineri. Totul s-a desf`[urat conform regulamentului l`". [i la Bayern München.F. Benone Laz`r a ales varianta Pandurii Târgu-Jiu.450. Pentru achizi]ionarea lui Silva. Federa]ia Român` de Fotbal a anun]at c` înaintea partidei se va ]ine un moment de reculegere în memoria celor care au c`zut victime inunda]iilor din ultima perioad`. "În viziunea mea. (M. Coechipier cu Lahm [i la echipa na]ional`. în 2006.) cyan magenta yellow black . iar Interna]ional Curtea de Arge[ s-a situat pe pozi]ia a 14a. 1. acest meci are [i o conota]ie umanitar`. prin intermediul presei. Recuperarea lui Rossi a decurs foarte bine. {i cotidianul As men]ioneaz` c` Sami Khedira este "foarte aproape de Real Madrid". care asigura prezen]a în prima lig` [i în campionatul urm`tor. "Echipa Fiat Yamaha se va reuni la sfâr[itul acestei s`pt`mâni la Sachsenring.F. Napoli va pl`ti 20 de milioane de euro pentru interna]ionalul uruguayan. s` revin` în totalitate clubului Interna]ional Curtea de Arge[. Ballack este c`pitan. în vârst` de 24 de ani. Benone Laz`r a discutat cu pre[edintele Marian Condescu de la Pandurii Târgu-Jiu înc` de acum 15 zile posibilitatea acestei fuziuni. Exist` ierarhii. de la ora 20. 16 iulie 2010 Sport [i Pandurii va juca în Liga I. (M. cu condi]ia ca numele ™Interna]ional¤ s` nu lipseasc` din titulatura viitoare a forma]iei". David Silva. pre[edintele de la Poli Ia[i.F. printre care cotidianul italian Gazzetta dello Sport. (M. medicii estimând o perioad` de indisponibilitate de 4-5 luni.) Un procent de 30 la sut` din încas`rile rezultate în urma vânz`rii biletelor de intrare la Supercupa României . a spus Schweinsteiger. au declarat surse din cadrul clubului din Curtea de Arge[. [i Unirea Urziceni. în timpul competi]iei. 6-8 fotbali[ti.8 milioane de euro. pierdut` în fa]a Germaniei.

b-dul Eroilor de la Tisa nr. pe când cele obi[nuite. (D. astfel. Dosarele candida]ilor pot fi depuse la sediul S.G. \n zilele de luni-joi \ntre orele 8-16. Ludwig von Eybl nr. Este vorba despre b`n`]eanca Brigitte Torj (fost` Sf`t). Calea Aradului sau Calea Torontalului.I. dar unii martori au spus c` ea a urcat cu autoturismul pe bordur` în condi]iile în care a încercat s` nu izbeasc` o alt` ma[in` care se deplasa pe bd. 610. Situa]ia este cam aceea[i [i la ie[irile de pe Calea Lugojului. Comentariile [i sugestiile se vor transmite \n scris la sediul ARPM Timi[oara. vineri \ntre orele 8-14. Timi[. primarul D`nu] Groza. Amurgului nr. 22. din cele 100 de firme în domeniu. Cu carnete la zi [i cotiza]ie de un leu pe lun`. Detaliile vor fi analizate. luând prin surprindere victima. jud. Firmele autorizate de transport au parte. "În asemenea condi]ii. fi[a postului [i alte rela]ii suplimentare se pot solicita la S. C. cu cinci sau chiar opt locuri.D.A. (D. Amurgului nr. diverse autoturisme. Autovehiculele firmelor de transport de persoane trec pe la revizia tehnic` din [ase în [ase luni. (1528) Anun] public SC TDV CONSULT SRL anun]` elaborarea primei versiuni a planului: PUZ – Realizare zon` de comer] . Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi[. celebrul tenisman Ilie N`stase pare s`-[i fi g`sit perechea tocmai în ora[ul de pe Bega. când ace[tia primesc [i un cadou. care nu s-a ales decât cu traumatisme u[oare. cei peste 1.G. în zona "Turist". Condi]ii minime de ocupare: Localitatea [i jude]ul \n care se afl` postul vacant: .) Primarul din Sânnicolau Mare î[i scoate seniorii la Dun`re Dup` câ[tigarea alegerilor locale din 2008. TEL. care nici nu se gândea c` cineva ar putea s`-l loveasc` într-o asemenea manier`. jud. pe care îi va programa pe serii. DIRECTOR ing. Arad pân` la data de 30 07 2010. pe Clisura Dun`rii.200 de proprietari au sc`pat de rable în perioada februarie-iunie. 101 jud. (C. de oamenii legii. Numai în Calea {agului sta]ioneaz`. i-a organizat pe pensionari într-o organiza]ie neguvernamental`. Rela]ia pare s` se fi înfiripat de circa o lun` de zile [i este destul de controversat`. str.. Timi[. au.) ANUN} SISTEMUL DE GOSPOD~RIRE A APELOR ARAD Organizeaz` CONCURS pentru ocuparea urm`torului post vacant: 1.A. jud. Industrie [i Agricultur` Timi[oara anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire cl`dire pentru birouri [i corp parcare suprateran`dup` elaborare [i aprobare PUD prin HCL". Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi[. în 2008 [i 2009 fiind colectate în jur de 900 de autovehicule.10 Rena[terea b`n`]ean` Actualitate vineri. (D. iau câte o amend` pe care o scot într-o zi de lucru". cazare. în persoana unei nu mai pu]in cunoscute femei de afaceri [i top-model. \n data de 03 08 2010 ora 10. 1 [i la sediul Camerei de Comer]. localitatea Timi[oara.) cyan magenta yellow black . {oferi]a era în stare de [oc imediat dup` producerea accidentului. iar în 2007.11. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul proiectantului general SC ARHI 3D SRL \n Timi[oara. o dat` la doi ani. Este îns` convins c` vor fi peste 300 de doritori. Timi[. pensionarii sunt reuni]i la balul lor. fiind preluat rapid de o ambulan]` [i transportat la spital. depozitare [i servicii. În afar` de momentele special preg`tite pentru ei de Pa[ti [i de Cr`ciun.) Are Ilie N`stase o iubit` la Timi[oara? Peste 3. dar dac` rela]ia este doar una pasager` sau are un viitor numai timpul o va putea spune.R. care continu` cercet`rile pentru a stabili exact cine se face vinovat de producerea accidentului. Unul dintre motivele pentru care au fost casate mai multe ma[ini îl constituie posibilitatea de a utiliza trei tichete valorice la cump`rarea unui autovehicul nou. transportul legal de persoane va ajunge s` se desfiin]eze. fiind accesibil` [i persoanelor cu handicap imobilizate în scaunul cu rotile. Autovehiculele uzate au fost predate societ`]ilor de profil în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto na]ional. doar cinci-[ase care mai lucreaz` în ziua de azi. Potrivit poli]i[tilor de la Rutier`. iar dac` sunt prin[i. Deja au r`mas. jud. 0257-281949. iar c`l`torii. în 2010 s-a b`tut recordul la rable comparativ cu anii trecu]i.D. Cea mai recent` ac]iune preg`tit` pentru vârstnicii acestui or`[el este o excursie de o zi. Liviu Rebreanu. de luni pân` vineri \ntre orele 8-16. Timi[. L~CR~MIOARA URSA Tân`r luat pe capot` direct de pe trotuar Accident incredibil ieri diminea]`.U.2009 S = 79. Industrie [i Agricultur` Timi[oara. 16 iulie 2010 Pira]ii auto î[i fac de cap la ie[irile din Timi[oara Matei Suciu.com. tematica pt. Potrivit Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Timi[. a afirmat Matei Suciu. Arad din mun. ieri. trântindu-l la p`mânt. de o concuren]` neloial`. Arad – compartimentul R. Tân`ra a virat la dreapta.30. iar num`rul doritorilor se cifreaz` la aproape 200. care existau în 2004. f`r` s` realizeze unde se urc`. din acest an.AGENT HIDROTEHNIC Concursul va avea loc la sediul forma]iei Cenad – canton Cenad din com. la Timi[oara.100 de membri ai Asocia]iei "Seniorii sânmiclo[eni" au fost recupera]i social [i implica]i în mai multe evenimente locale. Urm`toarea echip` va porni spre b`trânul fluviu luni. Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a acordului de mediu Camera de Comer].8 ore pe zi (40 ore pe s`pt`mân`) Durata perioadei de prob`: 6 luni Documentele necesare \nscrierii la Concurs. în intersec]ia bulevardului Liviu Rebreanu cu Calea Martirilor. Atât Ilie N`stase. dup` num`rul de locuri din autocar. norocul a fost de partea b`iatului.926 mp [i declan[area etapei de \ncadrare pentru ob]inerea avizului de mediu.P. nr. a readus în aten]ie ieri problema transportatorilor-pirat care pot fi întâlni]i la aproape toate ie[irile din Timi[oara. examinare. Timi[ Pe durata angaj`rii domiciliul permanent la sediul Cantonului Cenad Atribu]iile : . Ace[ti pira]i-auto lucreaz` total la negru. \n termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anun]. acces gratuit la [trandul termal [i beneficiaz` de consulta]ii gratuite la un medic oftalmolog. 0257-280362.R. calificare de agent hidrotehnic Durata muncii: . Sânnicolau Mare. tel/fax 0256/403997. Arad str.A. 1.U. posesorii rablelor primind în schimbul acestora tichete valorice pentru achizi]ionarea unei ma[ini noi. Cenad jud. primarul celui mai prosper or`[el din Timi[. Surdu Emil Cuza Divor]at de câteva luni de Amalia. 24. c` listele sunt deschise de o s`pt`mân`. str. a precizat. al`turi de care Ilie N`stase a fost v`zut ast`zi la plimbare pe str`zile Timi[oarei. str. Un tân`r care a[tepta pe trotuar culoarea verde a semaforului a fost luat pe capot` [i trântit la p`mânt de o [oferi]` aflat` la volanul unei Dacii. Cenad – Sediu forma]ia Cenad – Canton Cenad. Liviu Rebreanu nr. cât [i Brigitte Sf`t au avut existen]e destul de zbuciumate [i tocmai acesta ar putea fi punctul de apropiere dintre ei. starea tân`rului este stabil` [i medicii nu se a[teapt` la complica]ii. De[i ma[ina l-a izbit serios. Victoriei. 3. În acea zon` bordura este mai joas`. 541/23. Clien]ii îi prefer` pe pira]ii-auto pentru c` ar fi mai flexibili [i le permit s` stea în microbuze pân` când pleac`. de multe riscuri. propus a fi amplasat \n loc Timi[oara. mai ales c` procesul de divor] al Brigittei Torj a fost suspendat acum câteva luni. îns`. vicepre[edinte al PSD Timi[. (1521) Cel care îi înso]e[te.200 de rable au fost casate Peste 3. str. inclusiv.conform Fi[a postului Studii: [coala general`. extravilan Ghiroda.

str. canalul Cociohat km 22+541 canalul Leg`tor Cociohat – ]iganca 2+285) jud.00 Radiojurnal 17. 1 peso mexican 0. 220419).4055.07 Din suflet pentru tine L A C P I E T U N I N P A T U C L E T U E C L N I A P A C T U P I E N L P L I N E C U T A N E U T A L P I C E T A I N P L C U U I L E C A N P T C P N L U T A E I O I C A E T P O A U I P T U Secretar de redac]ie Redactor de serviciu CIPRIAN BRINDESCU CONSTANTIN BASARAB Litere folosite: A. 1 lir` egiptean` 0. în cuib! (2) – Cazimir Otilia (2). Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi[. Vlavarmed (str.5717.00 Radiojurnal 22. folosind regulile de la sudoku.1763. DUMITRU RADA Rebus ORIZONTAL. din toat` inima. \n vederea aprob`rii acesteia prin HCL.2284. 1 [i la sediul Administra]iei Na]ional` a Îmbun`t`]irilor Funciare RA – Sucursala teritorial` Timi[ – Mure[ Inferior. 1 coroan` norvegian` 0. fericire [i tot binele din lume. Nu v` l`sa]i demoralizat [i nu renun]a]i la planurile de schimbare! Apar neîn]elegeri în rela]ia cu un partener de afaceri. Ave]i [anse mari s` v` îmbun`t`]i]i situa]ia financiar`. 100 yeni japonezi 3. 4).2629. U.. anun]ate de BNR: 1 dolar australian 2. 425380). Diminea]` ave]i parte de câteva momente mai încordate.2768. 1 leu moldovenesc 0. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi[. 5) Dumneata (2). 46 [i poate trimite sugestii [i comentarii la fax. 30-32. 1 lir` sterlin` 5. 3) M`rgean – Drum de parcurs. V~RS~TOR Mangel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cursurile pie]ei valutare din 15 iulie. 2) Achiu (3). Help Net (Bd. 1 franc elve\ian 3. trece]i printr-o perioad` favorabil` [i v` în]elege]i excelent cu partenerul de via]`. tel. care propune o afacere. GEMENI FECIOAR~ PE{TI SCORPION TAUR LEU . Studio: Ceo fi cu so]ii Morgan?: 16-18-20. 4) La liman! – Aproape beat.25 De dor [i drag 22. 5) Foarte mare – Soare egiptean.0482. Dacilor nr. Brediceanu nr. Bråndu[ei nr. 1 dolar canadian 3.1779. din cauza controverselor cu un coleg sau un partener de afaceri. 1 leva bulgareasc` 2.5245.1090.4414. Amurgului.1044. Laz`r. Vlad (bd Gh. \n zilele de luni-joi \ntre orele 8-16. 6) M`soar` vârsta – Opac` 1 – Scaun de poveste. dram` liric` japonez` (2). cuvinte corespunz`toare urm`toarelor defini]ii: Orizontal: 1) Feti]a fetei tale (8 litere). (1522) Diverse Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a acordului de mediu Administra]ia Na]ional` a Îmbun`t`]irilor Funciare RA – Sucursala teritorial` Timi[ – Mure[ Inferior. Timi[. 8) U[i]e! – Produc`tor de curent. C.00 Emisiune în limba sârb` 16. T. vineri \ntre orele 8-14. O. 1 hryvna ucrainean` 0. cu pu]in tact! SAGETATOR BALAN}~ BERBEC RAC HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP Dup`-amiaz` v` viziteaz` o rud` mai în vârst` [i v` ofer` un cadou de care v` bucura]i foarte mult. Publicul interesat poate consulta documenta]ia la sediul prim`riei din Ghiroda. Farmacii Curs valutar servicii non-stop Vlad (bd 16 Decembrie 1989 nr. 2) Astea nu au sens – Marius! 3) Bine sp`lat – A presa. Gh. 8) Articol demonstrativ (3). tel. 1) În nici un caz. 5) Un fel de pre[uri. oarecare (3). Ave]i tendin]a s` fi]i impulsiv [i risca]i s` îi jigni]i pe cei din jur. Victoriei nr. 1 coroan` suedez` 0.vineri. 9) Disponibili (9). 7 Dic]ionar: IMA..0713. VERTICAL. P. 1 real brazilian 1.20 Coresponden]ele dimine]ii 7. Timi[.9068. N. (1520) Rena[terea b`n`]ean` 11 Anivers`ri Y Pentru CRISTINA B~DULESCU "La mul]i ani" cu s`n`tate.. 9) Dou`sprezece luni (2). 7) O .1629. 5) Marea cea mare (5) – Scuipat cu dispre] (4). 100 woni sud-coreeni 0. nr. anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Dezvoltarea sistemului de ape interne de interes comun de pe malul Mure[ului" propus a fi amplasat \n extravilanul comunelor Beba Veche [i Dude[tii Vechi (canalul Ciarda Ro[ie km 5+590. Laz`r nr. v` sf`tuim s` nu accepta]i.4523.0408. 8.00 {tiri + Sport 21. Completând corect c`su]ele goale. nr.. 10) Familie de ]igani – Albul casei. tel. 1 DST 5. V` sf`tuim s` nu v` enerva]i. 2) A face lumin` – Posed.05 Miez de zi la polul vest 15. atelier. E. P`stra]i-v` calmul [i încerca]i s` g`si]i o solu]ie de compromis! Partenerul de via]` v` repro[eaz` c` neglija]i problemele familiei.05 Din suflet pentru tine 12. 13. Cei din jur nu sunt de acord cu ideile dumneavoastr`. din Giarmata Vii. în spa]iile cu raster. str. Vertical: 2) Ceart` (5). 1 rand sud-african 0. 6) Îns` (2) – Iaca . jud. Ar fi bine s` v` ocupa]i de problemele financiare. 1 dirham EAU 0. IRO. 1 lir` turceasc` nou` 2. Vlad (str. Încerca]i s` p`stra]i echilibrul în familie! Este o zi bun` pentru a preg`ti planuri de afaceri. 8. depozit [i locuin]e de serviciu. 8) Cai de mare – Arbore riveran. 3) Hidrocarbur` saturat` (4) – {orecari . ve]i ob]ine. LIDOKUDezagreabili Rezolvarea p problemei Disponibili p U E P N T C U I A E T O E A P g Radio Timi[oara 6.8893. (ap700) Cinematografe Timi[: Nanny McPhee: Marea înfruntare: 16-18-20. 7) A face ca cioara – Recipient 2 agricol. CAPRICORN Chiar dac` prietenii insist` s` petrece]i dup`amiaza cu ei. 7) Cânt`re]i din ceter`. str. (7780) Y Un c`lduros "La mul]i ani" surorii [i cumnatei MAJORAN ANAMARIA Cu mult drag. Doina [i Arpi.30 Cultura la doi pa[i 19. IGA.2648.5362. 0256/ 287406. 1 renminbi chinezesc 0.4213. 100 forin]i maghiari 1. Încerca]i s` detensiona]i atmosfera.15 Radioactiv 630 8. 1 rupia indian` 0. 4) Merge la un suc (3) – Elena Cârstea (2). 4) Epoc` (3).. 1 dolar neo-zeelandez 2. Pe plan sentimental. 6) La 5 rece! – Nu vorbe[te – Str`mo[. Buni. 9) Face curat 3 în cas` – În birou! 10) Teren cu mul]i m`r`cini. pentru c` risca]i s` nu termina]i nici una! Este posibil s` cunoa[te]i o persoan` mai în vârst`. 1 dinar sârbesc 0.7833. 1 zlot polonez 1. Timi[oara. 1 rubl` ruseasc` 0. Rela]iile cu partenerul de via]` parcurg o perioad` favorabil`. Nu începe]i mai multe treburi deodat`. C. pentru c` pute]i avea probleme cu s`n`tatea. HOROSCOP V` sf`tuim s` fi]i mai prudent în afirma]ii. localitatea Timi[oara. 4) Uite! – 4 Unul necopt.. tel. 1 coroan` danez` 0. 1 coroan` ceh` 0. ATI VICTOR STOIAN 8 Dezlegarea careului Mantel: NITAM NISAM – OMOLOAGE – I – NP – PRINTRE – SOSI – VA – 9 UI – ASINI – TOM – LITER~ – REN – ABA – ECRANE – NIRVANA – IC – TL – ILE – STA – 10 AERE – EXTAZ. 9) A str`nuta – Formate 6 din trepte. 3) Tulpini de grâu (4) – Zigot (2). 16 iulie 2010 SC BIBUS SES SRL anun]` publicul interesat asupra depunerii documenta]iei de PUZ – Cl`dure de birouri. la Prim`ria Ghiroda. I. 426793).5847. 492650). 53.0263.4914. 1) Deloc. V` sf`tuim s` v` baza]i pe intui]ie [i s` nu da]i imediat un r`spuns.1672.10 Antologii muzicale 21. canalul Cociohat km 6+930.9346.

PETRU COJEREAN au p`r`sit aceast` lume. soacr` [i bunic` BORZ VIORICA din Corni]el – Bihor.2010. 9 (lång` Kandia) q PLATA DUP~ |NMORMÅNTARE q ASIGUR~: MEDIC CONSTATATOR DECES. Familia. 17. Dumnezeu s`-i odihneasc` \n pace. (7800) TODORESCU IOAN [i VLADA [i NEGOIU EMILIA a \ncetat s` mai bat`. LOC CIMITIR. (7789) Azi. se \mplinesc 3 ani de când inima so]iei mele NISTOR SILVIU (BIBI) Îl rog pe Bunul Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. Vei fi ve[nic \n sufletele noastre. mama Iustina. Parastasul sâmb`t`. ION CREANG~ NR.ro Pentru detalii 0256-295 779.14) Se \mplinesc 6 s`pt`mâni azi. amintim c` azi. V` a[tept`m [i v` plângem zilnic: fiica. 17. (7813. COLIV~ q S~LI DE PRIVEGHI + FRIGIDER: 300 LEI TRANSPORT INTERN {I INTERNA}IONAL q SICRIE PRODUC}IE PROPRIE: 300. FAMILIA. comemor`m \mplinirea a 6 s`pt`mâni de când moartea nemiloas` l-a r`pit pe dragul nostru {IPE}AN DAN SORIN Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. FAMILIA. se \mplinesc 3 ani de la decesul scumpului meu fiu IDA [i Ing. So]ul. Ancu]a [i Virgil cu familiile lor. LA BISERICA ORTODOX~ DIN CALEA LUGOJULUI. Lascovici. cumna]ii Lucian cu familia [i C`lin. de pe str. 16 iulie 2010 Rostyl DESCHIS~ ZI-NOAPTE PE STR. 17. Doi prieteni de suflet. dr. bunica maica Ana. CERTIFICAT : DE DECES. Vor r`mâne ve[nic \n inimile noastre. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. Nu te vom uita niciodat`. Familia. la biserica ortodox` din Pia]a Mocioni (Sinaia). Comemorarea unui an. Nu te vom uita niciodat`. Suflet bun [i blând. ÎN PIA}A BADEA CÂR}AN. 16-18 (Zona Traian.07. (7771) CRI{MARIU VASILE (PAROLA) VA R~MÂNE VE{NIC ÎN SUFLETELE NOASTRE! SLUJBA DE POMENIRE VA AVEA LOC SÂMB~T~. 600. Îl plânge mereu mama.rostyl-company. Familia. iar noi singuri acas`. (7808) Continuare \n pagina 13 . Chinez. respectiv 5 ani de când ne-au p`r`sit dragii no[tri Pios omagiu la \mplinirea a 7 ani de când ne-a p`r`sit pentru totdeauna draga noastr` ri COROIU AUGUSTIN a trecut \n eternitate. (7802) S-au scurs 10 ani de la trecerea \n eternitate a p`rin]ilor. (7794) AURELIA T~MA{ ODIHNEASC~-SE ÎN PACE. T~NASE R~DULESCU om de omenie. 1600. Dumnezeu s`-i odihneasc` \n pace. 16. rez. AJUTOR CAS~ DE PENSII. Familia. 16 iulie 2010.07. SE ÎMPLINESC 3 ANI DE CÂND NE-A P~R~SIT DRAGA NOASTR~ SO}IE. de lacrimi [i durere de când iubitul nostru SORIN {IPE}AN a trecut \n lumea celor drep]i. Fam. Familia. la \mplinirea a 11.2010. 16 iulie 2010. tu[ica Nu]a. Pa[ca [i Vasi din Belgia cu familia. ginerele [i nepotul mult iubit. socrilor [i str`bunicilor no[tri Un gând pios \n amintirea celor mai buni [i genero[i p`rin]i [i bunici Mar]i. Bunul Dumnezeu s`-i ierte [i s`-i odihneasc` \n pace. Ne rug`m la Bunul Dumnezeu s`-i vegheze lini[tea [i pacea ve[nic`. respectiv 6 luni va avea loc sâmb`t` la biserica din Pia]a Crucii la ora 13. Col. bunici [i socrii AZI. 20 iulie. ing. ora 12. Fam. So]ia. ORA 12. RODICA COJEREAN [i SUCIU SÂNZIANA Nu v` vom uita niciodat`. (7747) O rug`ciune c`tre Bunul Dumnezeu. (7774) A trecut un an de când scumpii no[tri p`rin]i.12 Rena[terea b`n`]ean` Memento În 18 iulie se \mplinesc 7 ani de când dragul meu so] vineri. (7801) De 6 s`pt`mâni a plecat \n ve[nicie cea mai bun` mam`. copiii Darius [i Denisa. 800. 16 iulie 2010. 400. o lumânare aprins` [i lacrimi de dor la 6 s`pt`mâni de la trecerea \n nefiin]` a celui care a fost SORIN {IPE}AN din Jebel. ora 12. (7776) Cu durere \n suflete. Dumnezeu s`-l odihneasc`! So]ia Nicoleta. (7743) ZORCA NESTOROV din Rudna. Lucaciu. sâmb`t`. tu[ica Dica [i unchiul Nelu din Germania. DUMNEZEU S~-L ODIHNEASC~ ÎN PACE. suflet nobil [i un prieten de neuitat. Pånzaru. 17 IULIE. Privirea-i blând` [i vorbele-i duioase vor r`mâne mereu \n amintirea noastr`. (7739) Azi. Timocului) {I ALT MAGAZIN PE STR. MAM~ {I BUNIC~ iale i i `ri SUCIU TRAIAN i VULC~NESCU VETURIA Slujba de pomenire. 1400. 1000 LEI : Comemor`ri CU DURERE ÎN SUFLET. 0744 558 712 TRANSPORTUL DECEDA}IILOR DIN SPITALE GRATUIT Amintim c` se \mplinesc 17 ani. Fam. voi sunte]i \mpreun`.07. (7817) TODORESCU MARIA din Remetea-Mare. ora 11. Dene[.07. Sorine! Dumnezeu s` te odihneasc`! Veri[orii Romeo. (7799) Prof. respectiv 25 ani de la trecerea \n eternitate.2010. se \mpline[te un an de când VELEA ION a trecut \n nefiin]`. soacra Florica. 16 iulie.2010. la biserica din Badea Câr]an. AMINTIM CELOR CARE L-AU CUNOSCUT C~ SE ÎMPLINESC 7 ANI DE LA TRECEREA ÎN ETERNITATE A CELUI CARE A FOST e q SICRIE LUX: 1200. Parastasul de un an va avea loc sâmb`t`. la biserica din Pia]a Crucii. (ac530) ION COM{A A]i plecat amândoi fulger`tor de repede. Rog pe Bunul Dumnezeu so odihneasc` [i s` m` ajute s`-i p`strez dragostea tot restul vie]ii mele. bunicilor. (7745) În aceste zile se \mpline[te un an de la decesul Lt. V~C~RESCU NR. Timpul care trece nu te va [terge niciodat` din inimile noastre. pån` la 9000 LEI : www.

16.07. nepotul Andrei. tat`. (7832) Fratele Victor. Werth. (7766) SERGIU }APUCHIEVICI so] [i tat` iubitor. 21 (vizavi de CARP Complex "Favorit") Tel. cumnata Aurica. coliv`. pentru totdeauna. pierderi. decese." Corpus ne\nsufle]it este depus la casa funerar` Rostyl de pe strada Ion Creang` nr. 0724369709 Cu nem`rginit` durere. Odihne[te-te \n pace! Colegii din Promo]ia 1961 al SM5 Timi[oara. Condolean]e familiei. TE VOM P~STRA MEREU VIU ÎN SUFLETUL NOSTRU. (7805) Suntem al`turi de familia greu \ncercat` prin dispari]ia bunului prieten [i vecin SERGIU }APUCHIEVICI om de mare noble]e sufleteasc` [i generozitate. reamintim prietenilor [i cuno[tin]elor \mplinirea a 6 luni de la decesul iubitei noastre RODICA BRADEA Parastasul de pomenire va avea loc la Catedrala Mitropolitan`. transport intern [i interna]ional. Joly. la cimitirul de pe str. (7816) Pios omagiu [i ve[nic` amintire la \mplinirea a 3 ani de la trecerea \n nefiin]` a so]ului meu MARTA ALEXANDRU Va r`mâne ve[nic \n gândurile [i sufletele noastre. FIUL HORIA. un prieten adev`rat Ing. s` tr`im evenimente personale [i ale familiilor noastre \nv`luindu-le \n mirajul vocii sale neasemuite. fiind al`turi de ei \n aceste momente. Telefonul nu va mai suna s` auzim prin vocea lui minunat` ve[tile care ne ]ineau uni]i la orice eveniment. GRATUIT \ntocmirea actelor necesare PLATA [i dup` ridicarea ajutorului de \nmormåntare !!!TOTUL LA CELE MAI MICI PRE}URI Calea Bogd`ne[tilor nr. FAMILIILE MADAR. (7804) }APUCHIEVICI SERGIU 26. Ormenisan. Cu migala artistului. (7784) Dumnezeu s`-l ierte [i s`-l odihneasc` \n pace pe cel ce a fost so]. 17. SANDUL OCTAVIAN Dumnezeu s` \l odihneasc` \n pace.07. Ast`zi sa stins o stea… Nu te vom uita niciodat`! "Icoana stelei ce-a murit/ Încet pe cer se suie/ Era pe când nu s-a z`rit/ Azi o vedem [i nu e. cumnat [i unchi SERVICII FUNERARE NON-STOP Sicrie. anun]`m trecerea \n nefiin]` a dragei noastre mame [i bunici PROTOPOP ICONOM STAVROFOR CORNEL LUGOJAN DIN JEBEL. Giurgiu Maria \n aceste momente grele pricinuite de moartea tat`lui drag TATARAN IOAN Dumnezeu s`-l odihneasc`. So]ia Aurica [i nepo]ii. socru. LA BISERICA ORTODOX~ ZONA STEAUA. Familia Viorel Bolojan. ginere. ora 10. (7833) RENA{TEREA B~N~}EAN~ V` ofer` zilnic spa]ii importante pentru anun]urile dumneavoastr` de mic` publicitate la rubricile: vånz`ri. frate. NORA MARIANA. COLEGELE DE LA LABORATORUL CHIMIC ELBA. so]ia Lili. 16 iulie 2010 Urmare din pagina 12 Memento OCHII PLINI DE LACRIMI {I GÂNDURILE Î}I CAUT~ CHIPUL ÎN AMINTIRILE R~MASE {I CU MULT~ DURERE ÎN SUFLET ANUN}~M C~ DUMINIC~. prosoape. Dumnezeu s-o odihneasc` \n pace. Mul]umim tuturor celor care au fost al`turi de noi \n cea mai grea \ncercare a vie]ii. azi. chimist GHEORGHE GIURGIULESCU va fi mereu \n sufletele [i rug`ciunile noastre. (7811) Colectivul Catedrei de TCM de la Facultatea de Mecanic` din Timi[oara este al`turi de colega ing. anun]`m c` au trecut 60 de zile de la decesul celui care a fost Col. \mbr`cat. tat`. bunic [i socru COCLICI MUGUR ILIE care s-a stins departe de plaiurile natale. 18. servicii (sp`lat. M`t`sarilor. 16. TAT~. NEPOTUL MARIUS CU SO}IA RAICA {I STR~NEPOTUL DAVID. bunica Ti]a anun]` trecerea \n nefiin]` a celui care a fost SERGIU }APUCHIEVICI Te vom iubi cu drag mereu. servicii.1943 – 15. ÎN ACESTE CLIPE GRELE PRICINUITE DE PIERDEREA MAMEI {TEFANA VULTURU DUMNEZEU S~ O ODIHNEASC~ ÎN PACE. preg`tea \ntâlnirile noastre liceale. cartierul Fabric. diverse. matrimoniale. Fam. respete.15. 16 iulie 2010. o lume vesel` cu scenarii create de el pentru noi. la cimitirul din str. Drag` Sergiu vei r`mâne \n inimile noastre Sergiu. batiste. (7803) MAGDALENA {TEF~NU} Înmormântarea va avea loc azi.SO}IE. anun]` trecerea \n nefiin]` a celui ce a fost SERGIU }APUCHIEVICI Ne-a p`r`sit un coleg [i prieten devotat de care ne leag` amintiri magice. (7773) Cu aceea[i durere \n suflet.2010. felicit`ri. ora 11. DORUL R~MÂNE! DUMNEZEU S~-}I ODIHNEASC~ ÎN PACE SUFLETUL! SLUJBA DE POMENIRE VA AVEA LOC SÂMB~T~. (7700) Cu durere \n suflet. inciner`ri. (7834) ÎNTRISTATE.: 0356/004883. (7806) S-a dus… A plecat s` cânte \ntr-un cor neauzit de noi. Înmormântarea va avea loc sâmb`t`. grea [i nemeritat` [i acum te plâng. Sincere condolean]e \ntregii familii. SE ÎMPLINESC 6 LUNI DE CÂND A ÎNCETAT S~ MAI BAT~ INIMA CELUI MAI IUBIT SO}. \mb`ls`mat). Cosminului. (7809) Suntem al`turi de Novanda Marcu \n aceste momente grele pricinuite de pierderea mamei sale M~RIOARA IARE (M~RIUCA) decedat` dup` o lung` [i grea suferin]`.06. Georgina Avram [i familia Ostoia. Familia. (7850) Rena[terea b`n`]ean` 13 Comemor`ri Comemor`m 6 s`pt`mâni de când a plecat dintre noi mult prea devreme dragul nostru so]. c`uta ocazii s` fim \mpreun`.2010 Drag` Sergiu colegii t`i te-au \nso]it \n suferin]a ta Sergiu.vineri. Fam. s` ne amintim de adolescen]`. Familia. cruci. Andrei [i Dana. \nchirieri. ORA 10. MILENOVICI {I MOCRIJI}CHI. care ne-a \nconjurat mereu cu dragostea [i aten]ia lui deosebit` [i nepre]uit`. Fiicele Adi [i Magda. Continuare \n pagina 14 . lumån`ri. nepo]ii Paul. SE ÎMPLINESC 20 DE ANI DE CÂND AM CONDUS PE ULTIMUL DRUM PE DRAGUL NOSTRU Decese Cu nem`rginit` durere.07. Oni. ora 13. Cuvintele sunt de prisos… Dumnezeu s`-i odihneasc` sufletul \n pace iar \ngerii s`-i fie aproape. Ica. ginere. Condolean]e familiei \ndoliate. TIMPUL TRECE. SOCRU {I BUNIC MADAR IOAN PENSIONAR CFR. VE{NIC~ S~}I FIE POMENIREA {I MEMORIA BINECUVÂNTAT~. comemor`ri. Dumnezeu s` o odihneasc` \n pace. PREOTEASA ICA. O fire minunat`. cump`r`ri.2010. 17 iulie.07. C`lin [i Lumini]a. SUNTEM AL~TURI DE CAMELIA.

Ion. AL SEC}IEI CH II SCUJT. decesul. Fra]ii [i nepo]ii. (7839) Familia \ndurerat` mul]ume[te rudelor. Belgrad sunt al`turi de fam. \mb`ls`mare. monede de argint. Ne vor r`mâne doar amintiri ale chipului drag. Cosminului. a mamei dragi CU SUFLETELE P~TRUNSE DE PIETATE. 2194/30/2010. fiica Veronica.07.O. (7461) Colec]ionar. sor` [i mam` Întreg colectivul Filarmonicii "Banatul" Timi[oara regret` profund trecerea la cele ve[nice. de la adres` la adres`. pârât` \n dosarul Tribunalului Timi[ cu nr. Tel. ora 13. 16 iulie. ne desp`r]im de cumnatul [i unchiul nostru drag Înv`]`]`toarea IARE M~RIOARA Dumnezeu s-o odihneasc` \n pace. NE DESP~R}IM DE O FIIN}~ PE CARE AM IUBIT-O MUL}I {I CARE LA RÂNDUL EI NE-A IUBIT PE TO}I. (7840) SINCERE CONDOLEAN}E IBOLYEI PENTRU PIERDEREA SO}ULUI IAKUS IOAN FAM. Prezen]ele sale artistice deosebite. 16. capela nr. DAN LAL. SERGIU AVEA VALOARE ARTISTIC~ {I UMAN~. (sms) Servicii Transport persoane Germania. toaleta decedat. DE ACUM ÎL VA SLUJI PE DUMNEZEU ÎN CORUL HERUVIMILOR. DUMNEZEU S~ O ODIHNEASC~ ÎN PACE. SUNTEM AL~TURI DE DUREREA SO}IEI LILI. Nucu }ugurlan. 84 mp. jerbe [i aranjamente florale. a nepo]ilor Alina. (7810) Vând cas` loc. CU SACR~ RESEMNARE. (7831) . 0728/362970. (7829) Cu adânc` durere.L. nr. cu mare sensibilitate scenic`. Înmormântarea este azi. 0722/179645. (7848) SC vineri. durere. declar pierdut chitan]ier 3613171-3613190 EUROINS ROMANIA ASIGURARI SA. Familiile Cr`ciun. Vasile. mobil 0722/521040. ma[ini de cusut din toate gamele. (7815) Vând apartament 3 camere decomandate. (7819) SERGIU }APUCHIEVICI Suntem al`turi de Lili [i C`lin. anun]`m trecerea la cele ve[nice a scumpei noastre so]ii. (7838) Pierderi Sanda Daniela. tat` [i bunic SZILIER HORST care ne-a p`r`sit pentru totdeauna. 16. (7824) Ofer` gama complet` de servicii: sicrie. Gheorghe Doja. prosoape. (7830) Triste]e. prietenilor [i cuno[tin]elor c` l-au condus pe ultimul drum pe dragul nostru so]. Pre[edinte Dana Jebelean. ieftin.2010.M. cu durere \n suflet. FRUMUSE}E. 0723/852199. este citat` la Tribunalul Timi[. Silvia. G~UREAN EMIL a \ncetat din via]` dup` o grea suferin]` la vârsta de 70 ani.2010.ELBA ESTE AL~TURI DE COLEGA NOASTR~ CAMELIA LA MAREA DURERE PRICINUIT~ DE PIERDEREA MAMEI. baie [i WC serviciu. \n contradictoriu cu reclamantul Lazurean Vasile.07. batiste. Înmormântarea azi. Familia \ndoliat`. ora 14.G. dotat cu o voce de bas de o rar` calitate. un so] [i tat` de excep]ie. Dumnezeu s`i odihneasc` sufletul ei bun. Ofer pre] avantajos. Înmormântarea va avea loc azi. Tel. care a luat-o din mijlocul nostru. SOLIST DE OPER~ ÎN PRETUTINDENI EUROPENE. purtând aura inspira]iei. nepo]ii Valentin. ora 9. PE ARTISTUL {I OMUL F~R~ PERECHE ÎL DEPLÂNG FO{TII VECHI COLEGI DIN CORUL FILARMONICII. Ileana. dup` o lung` suferin]`. CU O DURERE CE NE COPLE{E{TE. Îl declar nul. Dani [i Denisa. respete. recuno[tin]a [i dragostea etern`. zona Simion B`rnu]iu. 0724/370730. (7818) SUNTEM AL~TURI DE COLEGA NOASTR~ PO{A ANA ÎN ACESTE MOMENTE GRELE PRICINUITE DE PIERDEREA TAT~LUI. Palmierilor nr. cump`r statuete de bronz. Austria. lumân`ri. mânie. 3. 0760/919242. (7823) COLECTIVUL MQM {I COLECTIVELE LABORATOARELOR FOTOMETRIC. GRATUIT: intermedierea actelor (certificat deces. cimitir calea {agului. Sec]ia Civila – minori [i familie. Tel. Familia. pentru noi [i pentru to]i iubitorii artei sunetelor. coroane. la cimitirul din str. Tel. aproape de Spitalul Jude]ean. anun]`m moartea nemiloas`. DIODOR {I LUCIA NICOAR~. ginerele Iosif. Ungaria. cu veselia [i d`ruirea sa total`. (902) CIUP ANA la 77 ani.05. (7837) Cu sufletul \mpietrit de durere. ELECTROMECANIC {I DE METROLOGIE SUNT AL~TURI DE COLEGA LOR CAMELIA ÎN TRISTE}EA {I DUREREA PRICINUITE DE DECESUL MAMEI {TEFANA VULTURU DUMNEZEU S-O ODIHNEASC~! CONDOLEAN}E ÎNTREGII FAMILII. Cu to]ii suntem al`turi de familia \ndoliat`. vând garaj sub bloc. vor d`inui de-a pururi \n memoria afectiv` a melomanilor. 0723/650359. (7828) S-a stins din via]` dar nu [i din inimile noastre cea care a luminat genera]ii de elevi CIUP ANA la 77 ani.I. ora 13 \n satul Vucova. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. având ca obiect recunoa[tere hot`râre str`in`. transport intern [i interna]ional.09. dup` o lung` [i grea suferin]`. 0763/946204. Marius. Sorin. dosar pentru ajutor de \nmormântare Casa de Pensii) NOU! CASA FUNERAR~ \n Timi[oara. (7842) Deosebite mul]umiri conducerii [i \ntregului personal al C`minului de B`trâni A. platin` tec. 0256/496113. e prea pu]in pentru pierderea unui prieten devotat cum a fost dragul nostru prieten }APUCHIEVICI SERGIU Un om de o ]inut` moral` exemplar`. Fey [i Stoian. Monica. (7811) SINCERE CONDOLEAN}E COLEGEI VULTURU CAMELIA LA TRECEREA ÎN NEFIIN}~ A MAMEI {TEFANA VULTURU DIN PARTEA FAMILIEI BUZG~U. str. TELEFON 0749/ 493074. Donatella. a colegului [i prietenului SERGIU }APUCHIEVICI Artist valoros. Dispari]ia sa este. 23 lâng` cimitirul M`t`sarilor NON-STOP la tel. Georgina. a nurorii Emilia. 0722/351214. Odihneasc`-se \n pace. Oance [i vecinii de pe str. Daniela. r`bdarea [i respectul de care s-a bucurat pân` \n ultima clip` de via]` [i pân` \n mormânt IULIANA TÂMBU C`lduroase mul]umiri tuturor celor care au participat la \nmormântare. grefier Nicoleta Duma. COLECTIVUL B. str. SOLIST AL CORULUI FILARMONICII BANATUL. Florin. un artist admirat de mult` lume. \n prezent cu domiciliul necunoscut. trecut` la cele ve[nice.14 Rena[terea b`n`]ean` Memento Familia Canea. A FIULUI C~LIN {I A ÎNTREGII FAMILII. 0721/ 140050. 2194/30/2010 din 25. (7820) SERGIU }APUCHIEVICI A TRECUT DIN LUMEA DE DOR ÎN CEA F~R~ NICI UN DOR. pe mama [i soacra noastr` COLECTIVUL DE PRODUC}IE {I CALITATE C. (7721) Cump`r`ri CUMP~R AC}IUNI FONDUL PROPRIETATEA. 16 iulie 2010 SERVICII FUNERARE SRL Timi[oara. Tel. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. D~RUIT DE BUNUL DUMNEZEU CU O VOCE DE BAS RAR ÎNTÂLNIT~. cât [i pe scenele a numeroase opere din ]ar` [i str`in`tate. pentru profesionalismul. (7843) Vånz`ri Vând \n strada Vl`deasa apartament cu 3 camere. Puiu. neputin]a \n fa]a unui destin tragic. UNUL DINTRE STÂLPII CORULUI FILARMONICII "BANATUL" PRECUM {I UN VALOROS MESAGER AL MUZICII DE OPER~ PE PLAN INTERNA}IONAL. Florin [i Sorin anun]`. PESTE 20 DE ANI. 0769/ 046402. (7849) Diverse Tribunalul Timi[. (7826) {TEFANA VULTURU pe care Bunul Dumnezeu a chemat-o spre El. 0760/373372. Am petrecut cu Sergiu multe evenimente familiale fericite. o mare pierdere. a ginerilor Sandu. CU RECULEGERE.2010. CU SIM}IRE {I TALENT SERGIU }APUCHIEVICI {I-A ÎNCHINAT ÎNTREAGA VIA}~ MUZICII CORALE {I DE OPER~.2010. dosar nr. Margareta. sala 171. 2 balcoane. (7835) Fam. grija. dup` o lung` [i grea suferin]`. Veronica. FIIND. C~LDUR~. Andreea [i Mircea. cruci. (7812) Prof. rapid. Numita Bischof Eva. Din partea copiilor Ana. coliv`. Valentin. C6 MF.. S~ L~S~M CA PE MARGINEA MORMÂNTULUI CE SE DESCHIDE S~ SE A{TEARN~ T~CEREA. Ne r`mân amintirile [i leg`tura de aur a unei prietenii adev`rate. [i-a dedicat cu generozitate \ntreaga via]` muzicii pe care a slujit-o cu nestr`mutat` credin]` atât pe podiumul de concert al Filarmonicii (aproape patru decenii). {ef`nu] [i Alexandrescu \n pierderea mamei [i bunicii MAGDALENA {TEF~NU} Dumnezeu s-o odihneasc`. pentru termenul de judecat` din 7. (6779) Proprietar. capace frigorifice. 0256/ 367625. Iosif. Voiteg – Timi[. 20 Urmare din pagina 13 Decese Cu adânc` durere \n sufletele noastre. Tel.

\nregistrare / data : 34566 / 14. telefon 0256351673. a fost organizat` la re[edin]a din Bahamas a unui prieten al cuplului. cu modificarile ulterioare . într-o manier` neobi[nuit`. oferind "o vedere magnific`. decedat în 2009. din O. se face cunoscut ca in ziua de 28. 24% -SC" EURO GUARD " SRL . republicata. an fabricatie 2001 TM-20 . cu sediul social declarat in Lugoj str. dosar de executare nr. descriere sumara Teren arabil extravilan 2. 6 alin. Licitatia 1 Denumirea bunului mobil .vineri. se afl` în cartierul de lux Brentwood. Re[edin]a. realizat` de pictorul norvegian Edvard Munch. nu este obligatorie audierea contribuabilului. in conformitate cu prevederile art.) -SC" IVAN HAIDUCUL " SRL . (2) lit. in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta. dosar de executare nr. 24% 24% 24% 24% Vila în care a murit Marilyn Monroe. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. 2815 . au o rela]ie din 2007.794 1. nr.Simion Barnutiu nr.672 5. din Muzeul Munch din Oslo. 18. an fabric.1579 . trei s`li de baie [i o piscin`.5 /D / ap. din O. -SC" LAICHICI VR " SRL . cu modificarile si completarile ulterioare. cea mai cunoscut` dintre lucr`ri fiind furat` împreun` cu un exemplar din celebrul "}ip`t". (M.G. ambii laurea]i cu Oscar.052 Cota T.253-255/b Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 117. 92/2003 privind Codul de pocedura fiscala. 141 alin.1990 TM-90-BSV Remorca GRAAFF P A11/72. invitam pe toti care pretind vreun drept asupra bunurilor. descriere sumara: Autoutilitara Iveco Eurocargo .A.718 1. s-au c`s`torit la începutul acestei luni în Bahamas. vândut` cu 1.143 334 1. 1803 . dosar de executare nr.162 . marca QUARTZ VITAP. teren evidentiate in CF 400001/Darova top. 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% american pentru suma de 1. construit` în stil spaniol. f) ai art. 2221 .A.ANSPDCP:759 In temeiul art. cod 305500 Telefon 0256355491. Licitatia 1 Denumirea bunului imobil .001 1.6 cod de identificare fiscala 7951852 .168 2.Al Astalas nr. descriere sumara Cizme dama piele -1buc Cizme dama piele -10 buc Cizme dama piele -2 buc Cizme dama piele -3 buc Ghete piele -1 buc Cizme imitatie piele -5 buc Semighete imitatie piele -3 buc Ghete femei piele -4 buc Cizme dama velur -4 buc Ghete imitatie piele –2 buc Cizme de velur -3 buc Pantofi dama imitatie -3 buc Pantofi dama piele -3 buc Pantofi dama piele -2 buc Geci iarna barbati -3 buc Geci iarna femei -2 buc Geci iarna barbati -4 buc Geci iarna femei -2 buc Jacheta femei simpla -1buc Costum femei iarna -1buc Pulover barbati -7 buc Pulover dama -2 buc Manechine dama si barbati -3 buc Pulturi aluminiu +oglinda -3 buc Suporti inox pentru haine -6 buc Suport orizontal inox haine -1 buc Semimanechine barbati si femei -11 buc Cos inox pe roti -1 buc Suport plastic manechine -8 buc Mobilier lemn+ dulap -1 buc Umerase-100 buc Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 238 1.A. presa american` nu a aflat deocamdat` data exact` la care a avut loc ceremonia. cu sediul social declarat in Com. cu sediul social declarat in Lugoj str. Cei doi actori. lit.G. Construit` în 1929 pe un teren de peste 2.C. cei interesatii pot introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta.304. Penelope Cruz. ofertantii pot constitui si garantii.V. pentru persoanele juridice de nationalitate romana. iar pentru persoanele juridice straine. .292 Cota T. 141 alin.009 9. alin.385 1.1-3 cam.) O litografie "Madonna" de Munch. Potrivit dispozitiilor art. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal . se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile si imobile . Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte . copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului. (3) lit. (2) lit. Potrivit Los Angeles Times. a avut în trecut o rela]ie cu Tom Cruise.304. mama lui Iisus.143 633 1. în ciuda faptului c` în vecin`tate se afl` numeroase magazine [i restaurante.256 milioane de lire sterline (1. an fabricatie 1995 TM-34-KAR Autoutilitara N3 STEYR . republicata.127 1.3 ap. descriere sumara: CAPSATOR PNEUMATIC MASINA CUSUT NASTURI MASINA CUSUT CHEITA MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA DE CUSUT PFAFF MASINA CUSUT 2 ACE MASINA CUSUT LINEARA MASINA CUSUT BUTONIERE MASINA CUSUT PFAFF MASINA CUSUT 2 ACE GENERATOR ABUR CU 2 MESE DE CALCAT COMPRESOR CECCATO500LITRI INCALZIRE CENTRALA +CALORIFERE CALCULATOR BIROU +MONITOR LAPTOP P31200MZ CALCULATOR BIROU+MONITOR BENQ CALCULATOR +MONITOR 17 ULTRA ECHIPAMENT AER CONDITIONAT CENTRALA TERMICA GAZ Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 2. cu modificarile ulterioare . Timis. nr. dosar de executare nr. d din O. anexa corp b . nr.07. la care au participat doar membrii celor dou` familii.7 cod de identificare fiscala 14695692 .(2). proprietatea debitorilor : -SC" ESSIA DIMOD " SRL . a fost scoas` la vânzare pentru suma de 3.6 milioane de dolari. 5216 .000 24% Conform art. "Madonna" vândut` mar]i de casa Bonhams a apar]inut unui avocat [i filantrop norvegian. Pinilor nr.51 milioane de euro). 1-3 Lugoj.1966).07.44 / 2004 .F. an fabricatie 1997 . Litografia face parte dintr-o serie de cinci opere omonime ce prezint`. (3) lit. dosar de executare nr. la o licita]ie care a fost organizat` mar]i. potrivit agen]iei imobiliare care se ocup` de aceast` tranzac]ie. descriere sumara: Masina de aplicat cant ABS si normal preadezivat . (i). cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str.375 1. in contul RO37TREZ6235067XXX001172.V.Dragan nr. doi ani mai târziu. la locul fixat in acest scop. ambii afla]i la prima c`s`torie. cu modificarile ulterioare . 92/2003. cu modificarile ulterioare . cod de identificare fiscala 5438665 . alin. cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str. sa instiinteze despre aceasta organul de executare. în care artista a fost descoperit` decedat` pe 5 august 1962 la vârsta de 36 de ani. Zorilor nr.791 mp Pretul de evaluare sau de pornire a licitatie (fara TVA) 65. Ivy Eckbo. in conformitate cu prevederile art. scoas` la vânzare Re[edin]a din Los Angeles a actri]ei americane Marilyn Monroe.620 314 572 172 334 172 572 362 172 286 143 286 114 429 143 685 381 214 214 467 95 2. Fax .911 *)cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vinzarea bunurilor imobile este 19 % neimpozabil . cu modificarile si completarile ulterioare. -SIMONIAC FEDOR . când pictura -SC" KARLITTA " SRL . în 2007. 16 iulie 2010 Magazin MINISTERUL FINAN}ELOR PUBLICE Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal` Direc]ia General` a Finan]elor Publice a Jude]ului Timi[ Administra]ia Finan]elor Publice a Municipiului Lugoj Rena[terea b`n`]ean` 15 Penelope Cruz [i Javier Bardem s-au c`s`torit în Bahamas Nr. Cele dou` tablouri furate au fost descoperite par]ial distruse. 128 alin. si pct. aprobate prin Hotarirea Guvernului nr.36 /16 cod de identificare fiscala 14229501 . în vârst` de 36 de ani.0256 352746 int. Pân` la momentul public`rii acestor informa]ii. Tabloul a fost scos la vânzare de mo[tenitorii artistului britanic Frank Avray Wilson. realizat` în 1895 [i estimat` la un pre] cuprins între 500. Site-ul descrie re[edin]a celebrei actri]e americane ca fiind "vast` [i foarte special`". 172-173 din O. str. reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei. Penelope Cruz a purtat o rochie creat` de designerul John Galliano. potrivit presei mondene interna]ionale.F.000 de dolari.922 716 1. Recordul mondial pentru o gravur` de Munch (1863 . an fabricatie 2001 TM-18-JON Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 1. pe 22 august 2004. în partea de vest a metropolei Los Angeles. 162.1-3. dosar de executare nr. considerând-o "o veritabil` bijuterie a cartierului". 309 . care a intrat în posesia lui dup` c`s`toria cu fiica adoptiv` a filantropului norvegian. jud.794 1. 128 alin. Eivind Eckbo (1873 . deschis la Trezoreria Lugoj.306. Licitatia 3 Denumirea bunului mobil. la Londra. în circumstan]e r`mase misterioase. Darova nr.44 / 2004 .2010 Nr.5 milioane de euro. anexa corp A . Licitatia 3 Denumirea bunului mobil. 2882 . 4.219 Str. dosar de executare nr.130 717 2.V. Impotriva prezentului inscris. in vederea vanzarii la licitatie.2010 ora 11.000 de lire sterline. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant (procura speciala autentica).278 8. actul de identitate. republicata.000 [i 700. cyan magenta yellow black . inainte de data stabilita pentru vanzare. la sediul Administratiei Finantelor Publice LUGOJ str. descriere sumara: Motocicleta JAWA 350 . si pct. an fabricatie 2007 seria 603046 Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) Cota T. gard.) -SC" CONDOTIERUL " SRL . pentru suma de 75. in conditiile legii. Marilyn Monroe a achizi]ionat aceast` proprietate cu pu]in timp înainte de a muri. TM-29-KAR Autoturism vW POLO .F. (M. P-ta I.001 2.A.. cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita. Informatii suplimentare cu privire la bununul imobil sau mobil se pot obtine consultand raportul de evaluare la sediul Administratiei Finantelor Publice Lugoj.1944) a fost stabilit la Oslo. nu a fost niciodat` expus` în public. cu modificarile si completarile ulterioare. Ceremonia. republicata.Al. 6 alin. . a fost achizi]ionat` de un colec]ionar "Vampyr II" a fost achizi]ionat` pentru suma de 1. cod de identificare fiscala 4988768 . lit. nr.078 1. Astalas nr. 0256351673 Fax 0256352746 *)cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vinzarea bunurilor imobile este 19 % neimpozabil .G. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal . 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. 1871 .43 cod de identificare fiscala 2486919.5 bl. Licitatia 2 Denumirea bunului mobil. 0256354824. Licitatia 1 Denumirea bunului mobil. (M. pana in ziua precedenta termenului de vanzare : ofertele de cumparare.G. Licitatia 2 Denumirea bunului imobil . .5 milioane de euro Litografia "Madonna".1 .024 Cota T. descriere sumara Casa de locuit .274 737 731 713 1. b )din Legea 571 /2003 privind Codul Fiscal .429 286 Cota TVA 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% Actorii spanioli Penelope Cruz [i Javier Bardem. 3 .003 3. inreg. cod de identificare fiscala CNP 1630405244260 . Alexandru Astalas nr. Litografia "Madonna".000 de metri p`tra]i. 20 decembrie 1989 nr. de casa Bonhams. figura Mariei. cu sediul de afaceri decalarat in Lugoj str. dovada emisa de creditorii bugetari ca nu au obligatii fiscale restante la bugetul de stat si la bugetul local. cu sediul de afaceri decalarat in Dragomiresti nr. vila are patru dormitoare. sub forma de garantie bancara.DRA Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei(fara TVA) 27. o mare intimitate [i izolare". 9. in conformitate cu prevederile art.V. f) ai art.(1). aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. b )din Legea 571 /2003 privind Codul Fiscal . urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare. dovada platii taxei de participare.161 286 762 1. potrivit site-ului agen]iei imobiliare Prudential California Realty. alin.

a aterizat de urgen]` dup` o fals` alert` cu bomb`. Printre r`ni]i se afl` [i 11 str`ini. în urma unei lovituri cu cornul în regiunea inghinal`. diverse creme pentru masaj (unele preparate cu alge provenind de la Marea Moart`) [i un aparat pentru m`surarea tensiunii. CIPRIAN BRINDESCU sec]ii: (actualit`]i-investiga]ii investiga]ii). au suferit fracturi ale membrelor. nivelul râului Nistru a sc`zut cu zece centimetri. TIMI{OARA: VARTIADE {TEFAN. difuzare 0256/498524.A. a declarat un purt`tor de cuvânt al companiei Siemens. dar. a anun]at guvernul regional. care se afl` întro stare considerat` "grav`". care în unele cazuri a fost apreciat` ca "grav`". ora României). Accesul popula]iei pe plaja de la Vadul lui Vod` este în continuare interzis. adesea compact`. a anun]at guvernul regional din Navara (nordul Spaniei). FED Print S. b`n`]ean`" \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit. iar alte 60 au fost date disp`rute. Nu am f`cut nimic r`u". dat fiind c` avea [i echipamentele asupra sa. în timpul c`rora mul]imea de oameni îmbr`ca]i în alb [i ro[u. Gerald Hörster î[i exprim` indignarea în leg`tur` cu r`spunsul oferit de companie privind defectarea sistemelor de climatizare. publicitate tel.Anchetatorii ru[i au stabilit identitatea celui care a uciso pe militanta pentru drepturile omului Natalia Estemirova. au anun]at autorit`]ile. Alerg`torii încearc` s` r`mân` cât mai aproape de animale. Între acestea se afl` un britanic. Poli]ia l-a surprins în flagrant în timp ce îi f`cea un masaj unei turiste în vârst` de 17 ani. 0256/495317. fax 0256/490370. anun]` Serviciul pentru Situa]ii Excep]ionale din Republica Moldova. "M` trata]i ca pe un infractor.1. Pre]ul perceput de ISSN 1221-4051 român era de zece euro pentru masaj.ro. s`rb`toarea a fost îndoliat` de decesul unui tân`r spaniol. în vârst` de 23 de ani. Biroul Romån de Audit al Tirajelor a eliberat Certificatul de Audit 0256/4 0256/490370. Deutsche Bahn comunicase c` defec]iunile sistemelor de climatizare sunt incidente izolate. care a suferit o ran` u[oar` la încheietura mâinii. Redactor-[ef – OCTAVIAN RO{A. un canadian. "în viitorul apropiat". [i un neozeelandez. Acest ultim "encierro" a fost prezentat de speciali[ti ca "periculos" [i relativ lung. RE{I}A. tel. la un an de la aceast` crim`. vineri. între care patru britanici. la 7 iulie./fax 0256/495317. În aceast` scrisoare. turi[tilor de pe plajele din Rimini. un neozeelandez [i un israelian. fiind dotat cu un pat mobil. iar doar în cursul zilei de miercuri românul avusese deja 20 de clien]i. w PARIS (Reuter) . pe urmele scriitorului american Ernest Hemingway. în condi]iile în care temperaturile exterioare sunt foarte ridicate. w EKATERINBURG (Reuter) . dar mai "u[or".între care fotograful François-Marie Banier [i administratorul averii acesteia. 0256/490145. iar tân`ra client` a fost luat` la sec]ia de poli]ie pentru audiere. Celelalte nou` persoane r`nite miercuri sunt spanioli. informeaz` site-ul publica]iei Il Resto del Carlino. Se pare c` Deutsche Bahn recunoa[te c` peste temperaturi de 32 de grade Celsius. un incident atribuit Phenianului. Festivalul de la Pamplona atrage anual mii de turi[ti str`ini. w BEIJING (Reuter) . Anul trecut. prezentând o tripl` fractur` la nivelul vertebrelor lombare.16 Rena[terea b`n`]ean` Mapamond cornul.renasterea. în vârst` de 27 de ani. f`r` a putea dezv`lui identitatea acestuia. Publica]ia Bild a intrat în posesia unui document intern trimis de conducerea Deutsche Bahn mecanicilor de tren. În timpul celor opt "encierros" ale edi]iei din acest an. un australian. în vârst` de 24 de ani. unul la bra]. în contextul tensiunilor cu Coreea de Nord dup` scufundarea unei nave sud-coreene.A. Aproximativ zece persoane au fost r`nite în aceste curse de tauri care se desf`[oar` pe str`zile pavate din centrul vechi al Pamplonei. le f`cea masaje [i le lua tensiunea. Constructorul german de trenuri Siemens respinge orice responsabilitate în acest caz. E-mail: renasterea@renasterea. miercuri. iar dou` dintre acestea se aflau în stare grav`.C. secretari secretari de redac]ie – GHEORGHE TELBISZ.ro. redactor-[ef adjunct [i secretar general de redac]ie – IOAN CRI{AN. w WASHINGTON (Reuter) . exerci]ii militare comune în Marea Galben`. una la nivelul toracelui. unii venind s` î[i testeze "curajul". Românul în vârst` de 52 de ani era dotat cu pat medical profesional. s-au soldat cu 37 de r`ni]i. Unul dintre Pe scurt w ATENA (Reuter) . le-a spus românul poli]i[tilor italieni. Defec]iunile la sistemele de climatizare din trenuri s-au multiplicat în ultimele zile în Germania. pân` la urm` a fost prins de agen]ii de poli]ie. 16 iulie 2010 Distrac]ie cu zeci de r`ni]i la festivalul de la Pamplona Cele opt curse cu tauri ("encierros") elibera]i pe str`zi la edi]ia din 2010 a festivalului de San Fermin de la Pamplona. capitala provinciei Xinjiang (nord-vestul Chinei). în timp ce le oferea turi[tilor servicii de masaj [i m`surarea tensiunii arteriale. iar cel`lalt la nivelul axilei. Liliane Bettencourt. Tipar: S. aflat` în centrul unui scandal politicofinanciar . Pân` acum. în urma taifunului Conson care s-a ab`tut mar]i seara asupra Insulei Luzon. patru suferind lovituri de corn. la ora local` 8 (9.Statele Unite [i Coreea de Sud prev`d. a suferit dou` lovituri puternice de corn. nordest). cel mai adesea u[oare. e-mail: pentru ziarul "Rena[terea publicitate@renasterea. La edi]ia din 1911 au fost ucise 15 persoane. w MANILA (Reuter) Dou`zeci de persoane au murit. 0256/490146. Patrice de Maistre. Potrivit Serviciului pentru Situa]ii Excep]ionale. a anun]at o surs` din cadrul anchetei. potrivit datelor furnizate de autorit`]ile din Navara. w CHI{IN~U (Reuter) Nivelul râului Nistru este în sc`dere. central` 0256/490145. 8. "TIM-PRESS" S. www. Opiniile exprimate \n articolele publicate apar]in \n exclusivitate autorilor! DIRECTORII S. de 846 de metri. care a primit o lovitur` de corn la nivelul gâtului. starea acestuia de s`n`tate fiind considerat` "grav`".Un avion care avea la bord peste 100 de persoane [i care asigura o leg`tur` între Urumqi. traumatisme. CONSTANTIN ALEXANDRESCU RO{A. Românul a încercat s` fug`. au fost r`nite 11 persoane. alearg` în fa]a animalelor. pe litoralul M`rii Adriatice. participan]ii alergând pe o distan]` marcat`. 0256/490146. Bd Revolu]iei 1989 nr. la Marea Adriatic` (în apropiere de Rimini. Doi dintre cei [ase tauri s-au ar`tat deosebit de activi [i periculo[i pentru mul]imea alerg`torilor. ulterior a evoluat în mod pozitiv. Un encierro începe diminea]a. Al]i doi spanioli au fost lovi]i cu Trenurile germane de mare vitez` nu suport` canicula Trenurile de mare vitez` din Germania nu sunt proiectate s` suporte temperaturi mai mari de 32 de grade Celsius. situat` în sud-vestul Greciei. w LONDRA (Reuter) Poli]ia Internetului din Beijing a ordonat companiilor furnizoare de servicii de tip Twitter s` amplifice monitorizarea [i s` desfiin]eze site-urile care con]in cuvinte sau expresii "sensibile" din punct de vedere politic. Pagin` realizat` pe baza informa]iilor furnizate de agen]ia de pres` Mediafax ei.Patru persoane apropiate mo[tenitoarei L'Oreal. riscând s` cad` sau s` fie lua]i în coane. cea mai sever` ran` a fost suferit` de un australian. iar starea lor de s`n`tate. Ceilal]i r`ni]i au primit lovituri de corn. În timpul ultimei curse. TIMI{OARA. relateaz` presa german` dup` ce defectarea sistemelor de climatizare a declan[at o serie de polemici. din Melbourne. doi irlandezi [i un american. Dmitri Medvedev.C. SILVIU FLORESCU (actualit`]i-investiga]ii). ca pe un traficant. B`rbatul a fost surprins de poli]ie pe plaja Rivabella. în vârst` de 18 ani. "Când cumperi o ma[in` [i o folose[ti permanent zece ani. A fost re]inut pentru practicarea neautorizat` a unei profesii [i pentru ocuparea abuziv` a plajei. a dat asigur`ri pre[edintele rus. El a fost r`nit în prima zi a curselor. nu trebuie s` te mire dac` apar probleme". secretariat: 0256/497176. [i Canton (sud). Tel. subliniind c` Deutsche Bahn a neglijat între]inerea trenurilor. iar documentul confirm` ipoteza. Timi[oara. {efi sec]ii: MARCEL S~MÅN}~ (social-economic). iar cealalt` la nivelul coapsei. în special anglo-saxoni. cyan magenta yellow black . în mod neautorizat. pe str`zile din centrul istoric al capitalei navarei. sau contuzii multiple. cea mai important` din arhipelagul filipinez. Ziarul regional Hannoversche Allgemeine red` con]inutul unei scrisori a pre[edintelui Agen]iei C`ilor Ferate adresat` companiei publice Deutsche Bahn. . Pia]a 1 Decembrie 1918 nr.Un incendiu de vegeta]ie a izbucnit pe insula Zakynthos. în vârst` de 26 de ani./fax 0255/210116. iar tendin]a de sc`dere pare s` se men]in`.au fost re]inute ieri.ro. Masaje române[ti pe plaje italiene Autorit`]ile italiene au re]inut un român în vârst` de 52 de ani care. func]ionarea sistemului de aer condi]ionat nu mai este garantat`.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->