P. 1
aplicatie calimani

aplicatie calimani

|Views: 212|Likes:
Published by tohaspeedcore

More info:

Published by: tohaspeedcore on Sep 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2014

pdf

text

original

Aplicatie calimani

Încadrare în zona. Limite

Muntii Calimani se gasesc în sud-vestul judetului Suceava si apartin lantului vulc anic ce captuseste latura interna a Carpatilor Orientali, situat în zona de contac t a muntilor de încretire cu marile depresiuni de prabusire ale Transilvaniei si P annoniei. Calimanii (inclusiv Gurghiu si Harghita) se încadreaza în grupa sudica a celor mai t ineri munti din tara noastra, cu cratere stinse acum circa 1,8-5 milioane de ani (Cuaternarul inferior), care s-au format în Pliocenul superior. Intensa activitat e vulcanica a dus la aparitia unor imense acumulari de lava desfasurate pe o lun gime de 450km (din care 370km pe teritoriul tarii noastre). Constituiti din alte rnante de lave, Muntii Calimani apartin grupei sudice - cea mai importanta masa vulcanica, cu o suprafata de aproximativ 6.400kmp, cu latimea de 40km ( chiar pe ste 50km în sectorul Calimani) si lungimea de aproape 160km. Masivul Calimani este caracterizat prin prezenta celor mai mari altitudini (Piet rosul Calimanului-2.100m, Retitis-2.023m, etc), care coboara treptat catre Tusna d (Ciomatu- 1.301m). În acest sector apar numeroase conuri vulcanice distruse part ial de eroziune, care datorita prabusirilor au dus la deschiderea unor cratere ("caldari") imense, cu diametrul de circa 10km în Calimani. Muntii Calimani ocupa partea nord-vestica a grupei centrale a Carpatilor Orienta li, reprezentând cel mai extins masiv vulcanic din tara noastra, desfasurându-se pe directia nord-vest- sud-est, fiind delimitat la nord de zona depresionara a Dorn elor (Vatra Dornei) si muntii Bârgaului, la est - sirul depresiunilor Paltinis, Dr agoiasa, Bilbor, Secu îl separa de muntii înalti ai Bistritei si de munceii Giurgeul ui (sud-est), la sud- defileul Muresului constituie limita spre muntii vulcanic i ai Gurghiului, la vest - piemontul colinar al Calimanilor face trecerea spre p artea estica a Podisului Transilvaniei. Geologie Intensa activitate vulcanica din timpul Neogenului a avut ca efect depunerea un or importante mase vulcanice, cu cratere în prezent stinse. Masivul Calimani apartine "arcului andezitic" aparut pe crusta continentala a b locurilor transilvan si pannonic- ca efect al coliziunii acestora cu placa euras iatica. Catena vulcanica se sprijina pe un fundament constituit de sisturi crist aline carpatice si formatiuni sedimentare triasice ce apartin zonei cristalino-m ezozoice, depozite ale flisului transcarpatic si formatiuni sedimentare miocene si pannoniene din Depresiunea Transilvaniei. Elementul principal al Muntilor Calimani îl constituie "caldarea" situata în partea nordica a masivului, cu un diametru de circa 10km, formata initial în urma unui pr oces de prabusire, conditionat de diminuarea presiunii rezervorului magmatic al mai multor centre de emisie conjugate (Caliman- Izvor, Voievodeasa, Retitis, Pi etrosul), în urma dislocarii unui volum important de magma fluida. Evolutia ulteri oara a masivului -la care au concurat atât eroziunea glaciara, aceea a proceselor de siroire si torentiale, dezagregarea si alterarea , nu a reusit sa estompeze vechiul relief determinat de structura geologica si, mai mult decât atât, l-a pus de acord si cu constitutia litologica. Astfel, imensa potcoava formata din creste cu altitudini în jur de 2.00m nu este altceva decât marginea vechii "caldari", iar p latourile slab înclinate catre exterior reprezinta scurgeri de lava revarsate din crater. În interiorul "caldarii", unde s-au acumulat depozite groase de explozie, care ulterior au fost caolinizate si silicifiate, relieful apare foarte accident at, spre deosebire de relieful linistit, cu forme domoale din zonele de dezvolta re a pânzelor efuzive andezitice. În acest fel, limita piroclastit-andezit se indivi dualizeaza în teren prin schimbari de panta, sei, denivelari bruste, etc.

Grosimea medie a stratului de zapada este cup rinsa între 50 si 100cm.800m. Sectorul Negoiu Unguresc (2. Versantii Masivului Calimani au aspecte foarte variate. ducând la aparitia unor acumulari imens e de blocuri dispuse haotic si grohotisuri ce curg în pante. si nebulozitate accentuata de 6-7zecimi pe platoul vulcanic. Clima Clima Muntilor Calimani se încadreaza în climatul temperat montan. Anual se înregistreaza mai putin de 40de zile senine. sub forma de coline. cu aspect de platou. înaltat deasupr a depresiunilor Dragoiasa si Bilbor.800ore/an. În partea sud -estica panta este foarte abrupta. corespunzator Mun tilor Carpati. Aspectul este diferit de restul masivului deoarece vârful Pietrosu apare ca un pisc semet. Temperaturile m edii anuale sunt cuprinse între 4si 6 grade Celsius. Stratul de z apada se mentine în jur de 200de zile. chiar în vaile adânci si înguste. cu o lungime de peste 4 km. într-o creasta zimtata. b) zona vulcano-sedimentara. iar nebuloz itatea depaseste 7 zecimi. mai abrupt si cu "caldari" glaciare din care se rostogolesc râuri torentiale. iar treptele inferioare sunt masiv împadurite. Versantul sudic. Versantul estic. dominate de conuri vulcanice. . Temperaturile medii anuale ating -2 grade Celsius. dar maximele pot atinge valori de 250-350cm.800m. b) etajul climatic al muntilor înalti caracterizeaza regiunea înalta a Calimanilor. Fragmentele din ace st platou.100m).900 ore/ an. corespunde unui podis de lave dominat de ma guri mari. Amplitudinile dintre temperat urile medii ale lunilor celor mai calde ( 8-15 grade Celsius) si celor mai reci (-6. între 80-120 zile.-10grade Celsius) se mentin între 18 si 21 grade Celsius. alcatuita din podisuri andezitice si piroclastice (aglo merari vulcanice). o creasta orientata nord-vest . Durata de stralucire a soarelui coboara sub 1.800-1.000-1. Cel nordic. iar platoul dirijat odinioara spre sud-vest a fost intens decupat de pâraiele Negoiu si Pietro su si transformat în cea mai mare parte. spre izvoare le râului Dorna si Neagra Sarului. zapada spulb erata acumulându-se în grosimi mari ce pot depasi 7-8m în locurile adapostite-depresio nare. cu relief alpin total deos ebit în comparatie cu restul lantului vulcanic. Umezeala relativa prezinta valori ridicate. coboara din Pietrosu catre sud-vest. ce cade în trepte largi. pe platourile situate la peste 1. prin durate medii ale stralucirii soarelui sub 1. 84%88%. alcatuita din stive de lave andezitice -orizontal e sau slab înclinate-care se dezagrega usor. a) etajul climatic al muntilor josi corespunde partii inferioare a masivului. cu altitudini cuprinse între 800m si 1. reprezinta partea cea mai importan ta a masivului. iar durata intervalului fara înghet scade sub 100 de zile pe culmile înalte.400mm/an (cea mai mare parte sub forma de zapada). vitezele maxime depasind uneori 40-45m/s. care începe din muchia meridionala a craterelor. relieful ca racterizându-se prin prezenta a doua unitati relativ distincte: a) zona axiala centrala.700-1.sud-est. mai ales în cazul marilor altitudini ce depasesc 1. Umezeala relativa depaseste 88%. Stratul de zapada se mentine. sunt aproape orizontale. Am plitudinile dintre temperaturile medii ale lunilor celor mai calde si celor mai reci sunt de 18-21 grade Celsius.700m. Vânturile au frecvente mari si viteze medii de 5-10m/s.081m) -Pietrosu (2. iar cantitatea de precipitatii atinge 1.300mm/an. cu înaltimile cele mai mari. care înconjoara zona centrala. iar stratele de lava au o dispozitie orizonta la sau usor înclinata. în medi e.Relieful Muntii Calimani domina regiunile înconjuratoare prin înaltimea vârfurilor. Reprezentând cea mai mare parte a masivul ui. este mai fragmentat. spre defileul Muresului: cele s uperioare dispuse imediat sub conul central. Analizele climatice deosebesc un subtip climatic al muntilor josi si un subtip climatic al muntilor înalti. acest etaj se caracterizeaza prin valori medii anuale ale radiatiei globale sub 110kcal/cmp.100m. înmlastinite sau acoperite de turbarii. Durata intervalului fara înghet este de 140-160 zile. are a spectul unui podis neted. precipitatiile fiind de 600-1. cât si pe cupolele vulcanice ce ajung la 2.

mestea can.10 m si 3. ienupar.strajuita de dealurile S mida. Rezervatii naturale Rezervatia Tinovul Sarul Dornei (Dorna ) Rezervatia se gaseste in apropierea soselei ce duce la Gura Haitii. in standa soselei nationale Vatra Dornei . care realizeaza masive închegate. turfosa) pe un strat de turba a carui grosime variaza intre 1. este asezata pe terasa paraului Neagra Sarului. Vegetatia este alcatuita in marea majoritate de muschiul de tip arctic (Sphagnu m). Acest tinov. Trecand printr-o banda de molizi inalti. cu înaltimi re duse. Eta julsubalpin.faza de pin cu molid. salcie capreasca. Flora bacteriana lips este in totalitate. elementul ocrotit al rezervatiei. la o altitudine de 800 m. .6) v egetand in aspre conditii stationale (mlastina oligotrofa). este de o formatie mai recenta (cca .00 ha. Demn de remarcat este ca. inainte de a intra in comuna Sarul Dornei . partial salcie si mesteacan. scorus. colorate cu nuan te gradate de brun. datorita aciditatii si lipsei de oxigen. au reiesit urmatoarele succ esiuni de vegetatie : . cu urme de alun si stejaris mixt (cu ulm si tei). arin verde. putin reprezentata ca faza de trecere din borealul timpuriu.faza de pin amestecat cu molid. Turbaria. Solul si apa sunt puternic acide.5. avem surpriza de a descoperi "o tundra" de tip siberian compusa dintr-un puiet cu consistenta medie (0. este situat la o altitudine medie de 880m si este strabatut de un pod de lemn lung de 900m care permite vizi tatarea rezervatiei. declarat monument al naturii in 1955. acesta nu are zo na de protectie.5-0. Casoi.20 m. care ramân în plafonul inferior.in drum spre masivul Calimani. 36. Vegetatia forestiera Având în vedere conditiile limitative de altitudine si de clima. zâmbru. forme în drapel si târâtoare: molid.Bi strita si reprezinta cea mai intinsa rezervatie de turba naturala din tara noast ra. in conditii vitrege de vegetatie s-a dezvoltat un arboret de pin silvestru (Pinus silvestris. peste care. 3000 ani). Suprafata rezervatiei este de cca. intrucat stratul de muschi higroscopici musteste continuu. in perioada prebo reala. pe alocuri cu: plop tremurator. Importanta stiintifica a acestei rezervatii consta in aciditatea stratelor de m uschi care a permis pastrarea nealterarata a polenului depus in stratele de turb a de-a lungul zecilor de ani. Rezervatia Tinovul Mare (Poiana Stampei) (Dorna) Rezervatia se afla pe teritoriul comunei Poiana Stampei. Patrunderea in tinov se face prin traversarea unui pod de lemn peste paraiasul Casoi. vegetatia Masivului Calimani corespunde etajelor de vegetatie subalpin si montan de molidisuri. Dintre analizele si studiile efectuate de Emil Pop. . jneapan.umed-puternic vântos se caracterizeaza printr-un singur tip de vegetatie lemnoasa. predominand acizii humici si humirici. Ciungii Chiperenilor. Analizele sporopolenice pot determina evolutia in timp de la formarea turbariil or de acum cateva mii de ani. var. spre deosebire de celelalte tinoave. Etajul montande molidisuri se caracterizeaza prin dominarea molidului. conditionat în mod hotarâtor de asprimea climatului rece.

separate intre ele prin perio ade de liniste. precum si spec ii ca scorusul. cuprinzand timpul ca lduros postglacial si boreal pana la subboreal. ce inc hid intre ele bazinele hidrografice aproape parelele. Flora erbacee este alcatuita din specii acidofile : feriga ( Dryopteris cristat a). La inceputul tertiarului (paleogen). de ghetari ce se intideau pe distante de pana la 3 km. Betula warnstorffii). pe langa reprezentantii caracteristici zonei montane. este reprezentata de unele relicte cu areal foarte indepartat : Groenlanda.80 ha. vuietoarea ( Empetrum n igrum ). Fauna. tinoavele oligotrofe conserva atat speciile relicte cat si pe cele actu ale aratand succesiunea speciilor de-a lungul anilor. turba medicinala. Rezervatia de jnepenis si Pinus cembra din muntii Calimani (Dorna) In partea de sud-vest a judetului Suceava se intind muntii Calimani cu ramificat ii spre nord. In prezent specia lemnoasa dominanta in tinovul Poiana Stampei este pinul silve stru (Pinus silvestris forma turfosa) care vegeteaza greu. . mesteacanul pufos ( Betula p ubescens) si unii hibrizi ( Betula hybrida. iar la sfarsitul erei secundare s-a forma t depresiunea de scufundare a Transilvaniei. legat de acel al Maramuresului. afinul ( Vaccinium myrtilus). Ele sunt o marturie a trec erii timpului. o fur nica (Fornica fusca picea) si paianjenii Tetragantha pinicola. In mezozoic apele marii cretacice ocupau actuala regiune. acesta atingand maximul de uscaciune de la sfarsitul subbor ealului. In ultima parte a tertiarului si in cuaternar s-a instalat glaciatia. de la formarea lor. Suprafata rezervatiei este de cca. Miscarile de incretire au dus mai intai la formarea Muntilor Bistritei. cum ar fi Macrobiatus dubrus . Caldarile glaciare tipice.faza molid-carpen. de pe versantul bucovinean sunt pe Rachitis. ingrasamant pentru flori. Genetic. Modalitatea de geneza se pare ca a fost colmatarea unei mlastini entrofe de catre muschi (Sphagnum) .faza molid-alun-stejaris mixt cu preponderenta molidului.. rogozul ( Carex pauciflora). In ansamblu acestia urca de la sud spr e nord pana la altitudini de peste 2100 m. care au dus la aparitia actualului masiv acum circa 35 milioane de ani. Scotia.). Therium undulatum si Drasodes margaritella. l a o altitudine de 1900m. rachiteaua ( Vaccinium oxicocos). . pana in albia raului Dorna. 681. cand la altitudini de peste 800 m cadeau destule precipitatt ii pentru a alimenta sfragnetele vechi. ruginarea ( Andromeda polyfolia). Extremul Orien t. coborand pe pante mai mari prin numeroase obcine. plopul tremurator si molidul (care alcatuiesc zona de protectie) .faza molid-fag-brad din subatlanticul rece si umed. ajungand la diametre cuprinse intre 10-22 cm la varste de circa 100 ani. tinoavele au inceput sa ia nastere in postglacial dupa permanentizarea timpului calduros. faza fagului fiind cea mai recenta. Calimanii fiind deci cei mai tineri munti din tara noastra. Asadar. trecand in subatlantic. . existenta lor fiind extrem de valoroasa pentru studiul evolutiei speciilor cat si pentru exploatarea rationala a turbei pentru calitatile sale de osebite ( curative. evid entiata in prezent prin existenta caldarilor pe partea de nord a celor mai inalt e piscuri. merisorul ( Vaccinium vitis-idea). iar dintre muschi . Acestea erau acoperite cu cca. etc. cu ape ce curg spre nord s pre Bistrita. intreaga regiune corespundea golfulu i marin al Bargaului. In a doua parte a tertiaru lui (neogen) au avut loc cateva puternice eruptii. Este interesanta evolutia acestor munti. izolator.Saphagnum wulfianum relict arctic si subarctic caracteristic unor zone periferice de zavoaie de tip finlandic.necunoscut in Europa Centrala si sudica. 1 milion de ani in urma. La limita bazinelor Dornelor ei se co ntinua prinr-un abrupt.

care. formate in rocile vulcanice. rezervatia prezinta o deosebita importanta stiintifi ca prin aceea ca aici se gaseste un arboret natural in amestec intim de molid si zambru. In jnepenisul de peste 400 ha. dispuse in trepte. arsite) care ii confera un aspec t aparte de rezistenta in fata dezlantuirilor naturii. spre sud creasta Rachitis. la limita superioara a vegetatiei fore stiere. cuprinde dupa inventarierea din 1973 peste 7000 de exemplare cu tru nchiuri bine conformate. Strun ior. Rezervatia "12 Apostoli " (Dorna) Localizare: creasta ce formeaza cumpana apelor dintre bazinele paraielor Neagra Sarului si Poiana Negri si coboara dinspre Calimani peste culmile Tamau si pietr ele Rosii spre varfurile Lucaciu si orasul Vatra Dornei adaposteste multe figuri zoomorfe si antropomorfe. a distrus definiti v ecosistemele montane din zona. Cateva exemplare de larice (Larix europaea ssp. In patrimoniul rezervatiei se inscriu si "grotele Luanei". Aici zambrul (Pinus cembra).pe culmile Tamau. avand ca limite : la vest saua ce duce spre varful Pietricelul. cilindrice. spre est arboretul de limita al amestecu lui molid-zambru. Manifestarile post-vulcanice sunt reprezentate pr in depuneri de sulf nativ. pe versantu l nord-vestic. "sculptate " de intemperii in decursul vremurilor.20 ha. co .Ultimele miscari de ridicare au avut loc la inceputul cuaternarului si a u dus la formarea masivelor muntoase. Suprafata rezervatiei este de cca. ciubotica ( Primula minima). arii intregi necesitand lucrari severe de recon structie ecologica si protectia zonelor ocrotite. descoperite de geologul Emil Butnaru in 1961. unic in tara si foarte rar in Europa. Re lieful Calimanilor se caracterizeza prin terase mari. inspre varful Rachitis. Carpatica) vegeaza in conditii b une si depaseste in multe cazuri 22 m inaltime si 60 cm in diametru. geruri. Un fapt demn de remarcat este arbustul ocrotit ce apare frecvent in jnep enisuri sau pe soluri de natura vulcanica : smandarul (Rhododendron kotsckyi) ca re coloreaza in rosu aprins covorul vegetal in luna iulie-august. evident iind curgerile masive de lava. trasnete. limonit si prin izvoare carbogazoase. zambrul prezinta infurcari datorita intemperiilor (vanturi puternice. numite vulcanocarst . Pietrosu Calimanilor. ninsori masive.pe culmile Rachitis si Pietricelu . Interesanta in acest perimetru este si prezenta arinului (Alnus viridis) care fixeaza bine solul precum si prezenta scorusului (Sorbus aucuparia forma l anuginosa)ce vegeteaza bine chiar pana la cota 1880. reli ct glaciar. pl oi abundente. ghintura (Gentiana punctata) ce apare sporadic in micile poienite de-a lung ul unor poteci. Rezervatia a fost inclusa in legea 9/1973 privind protectia mediului inconjurat or si cuprinde padurile si jnepenisurile situate la izvorul paraului Neagra Saru lui. la definitivarea configuratiei actuale. 384. iar spre nord o linie marcata ce atinge soseaua care urca la c olonia de minieri Calimani. concurand cu molidul in zona caruia se afla. drepte. Alte specii erboase sunt : degetarutul ( Soldanella montana varietatea c alimanica si varietatea romanica). fara a atinge nivelurile scontate. In afara de peisaj. O mentiune deosebita ar trebui facuta cu privire la exploatarea sulfului d in masivul Calimani.

dar s-au inaintat si ipoteze care sus tin "modelari " provocate de om. Bradul Ciont (1899 m).monument al na turii. Gruiului (1913 m). a unei femei ce aminteste de silueta faraoanei Nefertiti. exceptionale daltu iri naturale. In acest ultim sector se afla rezervatia geologica "Stincile Doisprezece Apostoli". brahicefala. Retisis.o fata lata. afluent al Dornei.un cap mai mic. argumente suficiente pentru infiintarea in 1971 a acestei rezervatii. iar spre nord este despicat de Valea Neagra. Negoiul Unguresc (2084 m). etc. Amanunte asupra genezei. spre sud . Alaturi de aceste formatiuni se gasesc jnepenisuri si ienuparete de pe versantu l vestic care adapostesc cocosul de mesteacan ( Lyrurus tetrix) . eroziunea aglomeratelor. unele dintre acestea fiind in prezent exploatari de sulf. Resitis (202 1 m). reliefului si aspectului Calimanilor se gasesc la Rezervatia forestiera de jenpenis si Pinus cembra (Cali mani). Rusca. Grupul de stanci ce formeaza rezervatia este cel mai important si cuprinde "scu lpturi" fantastice. muntii Caliman reprezint a cea mai intinsa unitate montana din Carpatii Orientali. Inaltimea maxima este atinsa in virful Pietrosul Calimaniului. spre nord . 200. Originea acestor formatiuni megalitice este certa : modelarea eoliana. spre nord. Alte virfuri mai insemnate: Bistriciorul (1990 m) . Intre marile atractii turistice se numara forme ciudate de stinci vulcanice pe muntii Tihul. etc.nstituite din fragmete de lava cimentata. avand parca si un coif pe crestet. a unui ba tran spre sud. Negoiul R omanesc). dezagreg area fizica. d e tip dolicocefal. Craterul vulcanic cu un diametru de peste 10 km e ste marginit de varfurile cele mai inalte. orientate spre cele trei carari ce se indreapta spre el : c atre Gura Haitii .00 ha. la 2100 m. a unui urs cu capul plecat. dar mai ales pe Tamau si Lucac iu. uni ca de acest fel in Bucovina. Stuniorul (1885 m). Figura batranului se evidentiaza prin aceea ca are "tr ei " fete distincte. ca de exemplu figura unui mos cu barba.o fata mai inalta si ingusta. creasta sa se intinde pe directia generala E-V in lungim e de peste 50 km. Descriere Generala Situati in nordul defileului Toplita-Deda al Muresului. Varful Haitei. In interiorul craterului se afla cateva cosuri vulcanice secundare (Pietricelui. Suprafata rezervatiei este de cca. Iezerul Calimaniului (2023 m). cu o fr unte mai ingusta si o barba alungita. Puncte de acces in zona Comuna Bistrita Bargaului Comuna Josenii Bargaului Comuna Neagra Sarului La Monument (dn 15 Toplita-borsec) Orasul Deda Pasul Paltinis .

Varful Pietrosul (2100) Orasul Deda .Satul Rastolita Comuna Josenii Bargaului .Piatra Cusmei Comuna Bistrita Bargaului .Varful Zurzugau (1989) La Monument (dn 15 Toplita-borsec) . Luana Comuna Neagra Sarului . refugii si locuri de campare Ref.Sub Varful Ratitis Satul Dorna Candrenilor .Saru Dornei Satul Calimanel Satul Colibita Satul Coverca Satul Cusma Satul Dorna Candrenilor Satul Dornisoara Satul Gura Haitii Satul Lunca Bradului Satul Poiana Negrii Satul Runc (Comuna Neagra Sarului) Satul Vatava Cabane.Curmatura Tihu Stina Terha . Ref.Satul Dornisoara Poiana Puturosu . Ref.Sub Varful Ratitis Satul Calimanel . Iezer La Monument (dn 15 Toplita-borsec) .Saua Capul Dealului Satul Coverca .Saua Gruiu Satul Vatava .Poiana Bradu Cantonul Cocos . € Cele Gruiu Luana Negoiu Puturosu Salvamont Bradu Ciont mai recente fotografii Trasee Satul Cusma .Saua Bitca Strejii Orasul Deda . Ref.Sub Varful Ratitis Satul Gura Haitii .Poiana Tomii Satul Lunca Bradului .Saua Bitca Strejii Pasul Paltinis .Poiana Stegii Satul Lunca Bradului . Ref.Saua Ratitis Gura Paraului Voivodeasa .Satul Gura Haitii Satul Gura Haitii .Saua Bitca Strejii Saua Terha .Satul Gura Haitii Satul Dornisoara .Varful Pietrosul (2100) Satul Runc (Comuna Neagra Sarului) .Ref.Rezervatia 12 Apostoli Vatra Dornei .Poiana Cofii Satul Rastolita .Coada Pietrosului € .Saua Nicovala Vatra Dornei .Comuna Neagra Sarului Satul Colibita .Piatra Cusmei Satul Colibita .Ref.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->