Sunteți pe pagina 1din 4

SC ALEXIM PROIECT SRL

Determinarea coeficientului global de izolare termică G

Coeficientul global de izolare termică al unei clădiri (G) se calculează cu relaţia:

G=∑(LiXτi)/V+0,34Xn
In care:
• L coeficientul de cuplaj termic, calculate cu relaţia:
L=A/R’m [W/K]
• τ factorul de corecţie a temperaturilor exterioare [-];
• V volumul interior, încălzit, al clădirii [m3]
• R’m rezistenţa termică specifică corectată, medie, pe ansamblul clădirii, a unui
2
element de construcţie [m K/W];
• A aria unui element de construcţie [m2], având rezistenţa termică R’m;
• N viteza de ventilare naturală a clădirii, respectiv numărul de schimburi de aer pe oră
-1
[h ].

Clădirea este construita in anul 1950 si prin lucrarile de consolidare si mansardare va avea 3
niveluri (D+P+M) şi este amplasată în Bucureşti, sector 3, strada Negoiu nr. 7.
Pentru a respecta prevederile normativului C107/1-1997 elementele de construcţie a imobilelor se
vor izola termic după cum urmează:

• Placă inferioară subsol cu polistiren extrudat cu grosimea de 5cm şi λ=0,044 W/mk


• Perete cărămidă demisol sub CTS cu polistiren expandat cu grosimea de 5 cm
şi λ=0,044 W/mk
• Perete exterior din cărămidă plină cu polistiren expandat cu grosimea de 10 cm
• şi λ=0,044 W/mk
• Perete exterior (OSB) la mansardă cu polistiren expandat de 10 cm şi λ=0,044 W/mk
şi vată minerală cu grosimea de 12 cm şi λ=0,040 W/mk
• Perete calcan cu polistiren expandat cu grosimea de 5 cm şi λ=0,044 W/mk
• Pereţi despărţitor pod din carămidă plină cu polistiren expandat cu grosimea de 5 cm şi
λ=0,044 W/mK
• Planşeu bowindou cu polistiren expandat de 10 cm şi λ=0,044 W/mK
• Acoperiş mansardat cu saltele de vată minerală de 15 cm şi λ=0,040 W/mK

Caracteristicile geometrice ale clădirii

• arie placă inferioară demisol 13,24 m2


• arie perete exterior demisol sub CTS 12,40 m2
• arie pereti exteriori 43,26 m2
• arie pereţi exteriori (OSB) mansard 10,95 m2
• arie pereţi calcan 78,97 m2
• arie perete despărţitor pod 10,44 m2
• arie planşeu bowindo-uri 5,30 m2
• acoperiş mansardat 31,61 m2
• tâmplărie exterioară 12,67 m2
• volum clădire amenajată 259,12 m3

Structura anvelopei, determinarea rezistentei termice specifice unidirecţionale (R) şi a


rezistenţei termice corectate medii pe ansamblul clădiri ale elementelor de construcţii
(R’m)

Rezistenţa termică specifică unidirecţională se determină cu relaţia:


R=Ri+∑dj/λj+Re
Rezistenţa medie corectată (R’m) se determină conform punctului 3.5.3. din normativul C107/1-
1997 printr-o reducere globală a rezistenţelor termice unidirecţionale.
• Placă inferioară demisol R’min=4,80 m2 K/W
- gresie ceramică d=0,7 cm, λ=0,93 W/(mK)
- şapă egalizare d=4,3 cm şi λ=0,93 W/(mK)
- polistiren extrudat d=5 cm, λ=0,044 W/(mK)
- placă beton armat d=10 cm, λ=1,74 W/(mK)
- umplutură pietriş d=10 cm, λ=0,70 W/(mK)
- pământ d=130 cm, λ=2 W/(mK)
- pământ d=400 cm, λ=4 W/(mK)
R=1/6+0,050/0,93+0,05/0,044+0,10/1,74+0,10/0,70+1,3/2+4/4=3,013 m2K/W
R’m=1,50*3,013=4,820 m2K/W >R’min
• perete exterior demisol sub CTS R’min=2,40 m2K/W
- tencuială interioară d=2 cm si λ=0,93 W/(mK)
- cărămidă plină d=25 cm şi λ=0,80 W/(mK)
- hidroizolatie d=0,2 cm si λ=0,17 W/(mK)
- polistiren expandat d=10 cm si λ=0,044 W/(mK)
- caramida plina d=11,5 cm si λ=0,80 W/(mK)
- R=1/8+0,02/0,93+0,25/0,80+0,002/0,17+0,10/0,044+0,115/0,80= 2,887 m2K/W
- R’m=0,90*2,887=2,598 m2K/W>R’min

• perete exterioar caramida R’min=1,40 m2K/W


- tencuială exterioară şi interioară d=2+1=3 cm şi λ=0,93 W/(mK)
- zidărie de cărămidă plina d=25 cm şi λ=0,80 W/(mK)
- polistiren d=10 cm şi λ=0,044 W/(mK)
R=1/8+0,030/0,93+0,250/0,80+0,10+0,044+1,24=2,784 m2K/W
R’m=0,8*2,784=2,227 m2K/W>R’min
• perete exterior OSB mansardă Rmin=1,40 m2K/W
- placă rigips d=1,2 cm şi λ=0,23 W/(mK)
• perete calcan caramida R’min=1,10 m2K/W
- polistiren expandat d=5 cm şi λ=0,044 W/(mK)
- zidărie cărămidă plina d=25 cm şi λ=0,80 W/(mK)
- tencuială interioară d=2 cm şi λ=0,93 W (mK)
R=1/8+0,25/0,80+0,05/0,044+0,02/0,93+1/8=1,67m2K/W
R’m=0,9*1,670=1,336 m2K/W>R’min
• planseu peste subsol R’min=1,65 m2K/W
- gresie ceramica d=1,0 cm, λ=0,93 W/(mK)
- sapa egalizare d=5,0 cm, λ=0,93 W/(mK)
- beton armat d=15,0 cm, λ=1,74 W/(mK)
- polistiren extrudat d=10,0 cm, λ=0,044 W/(mK)
- tencuiala d=2,0 cm, λ=0,93 W/(mK)
R=1/6+0,06/0,93+0,15/1,74+0,10/0,044+0,02/0,93+1/12=2,695 m2K/W
R’m=0,75*2,695=2,02 m2K>R’m
• planşeu sub pod R’min=3,0 m2k/w
- tencuială d=2+2=4cm, λ=0,93 w/(mk)
- beton armat d=13 cm, λ=1,74 w/(mk)
- saltele de vată minerală d=15 cm, λ=0,045 w/(mk)
R=1/8+0,04/0,93+0,13/1,74+0,15/0,045+1/12=3,659 m2K/W
R’m=85%X3,659=3,110 m2K/W>R’min
• planseu balcon peste parter R’min=3,0 m2k/w
- gresie ceramică d=1,0 cm, λ=0,93 W/(mK)
- şapă egalizare d=5 cm şi λ=0,93 W/(mK)
- polistiren expandat d=15,0 cm (±0,5), λ=0,044 W/(mK)
- tencuială d=2cm, λ=0,93 w/(mk)
R=1/8+0,01/0,93+0,05/0,93+0,13/1,74+0,15/0,044+0,02/0,93+1/24=3,851 m2k/w
R’m=85%X3,581=3,044 m2K/W> R’min
• planseu bovindouri R’m=4,50 m2K/W
- gresie ceramica d=1,0 cm, λ=0,93 W/(mK)
- sapa egalizare d=5,0 cm, λ=0.93 W/(mK)
- beton armat d=15,0 cm, λ=1,74 W/(mK)
- polistiren extrudat d=20,0 cm, λ=0,044
- tencuiala d=3,0 cm, λ=0,93 W/(mK)
R=1/6+0,06/0,93+0,15/1,74+0,20/0,044+0,03/0,93+1/24=4,936 m2K/W
R’m=0,75*4,936=3,70 m2K/W<Rmin
• tâmplărie exterioară termopan R’m=0,60 m2K/W>R’min=0,50 m2k/w
• usa intrare garaj R’m=0,39 m2K/W<Rmin=0,50
• uşa intrare principala R’m=0,39 m2K/W<R’min=0,50 m2k/w
Cu aceste valori in tabelul de mai jos se determină termenul ∑ (AXτ)/ R’m

Nr. crt Elementul de A R’m τ AX τ


construcţie R' m
1 Placă subsol 56,80 5,08 - 11,18
2 Zidărie exterioară 28,9 2,58 - 11,00
subsol sub CTS
3 Zidărie exterioara 16,08 2,65 6,06
subsol peste CTS -

4 Zid calcan subsol 21,58 1,45 0,5 7,44

5 Pereti interiori subsol 18,98 2,00 0,5 4,75

6 Ziduri exterioare parter 130,85 1,52 - 86,09


si etaj

7 Zidarie calcane parter 73,06 1,80 0,5 20,30


si etaj
8 Planseu peste 13,5 2,02 3,34
subsol 0,5
9 Planseu sub pod 105,48 3,11 0,9 30,52

Planseu balcon peste


10 parter 4,60 3,04 - 1,51

Planseu bovindouri
11 13,50 3,70 - 3,65
Tamplarie termopane
12 43,42 0,60 - 72,6

13 Usa intrare garaj 7,20 0,39 - 18,46


14 Usa intrare 2,20 0,39 5,64
principala -
TOTAL 535,64 1,29 282,30

Viteza de ventilare “n” se determină pe baza Anexei 1 din Normativul C107/1 – 1997, având în
vedere următoarele caracteristici:
• clădire individuală
• adăpostită (clădire în centrul oraşului mărginită de trel calcane
• clasa de permeabilitate medie (tâmplărie exterioară din PVC cu geam termopan)
Conform Anexei 1 rezultă n=0,5
G=111,622/259,12+0,34*0,5=0,58 W/m3K
Se determină:
A/V=218,64/259,12=0,84
Conform Anexei 2 din normativul C107/1-1997 pentru N=3( nivele) şi A/V= 0,84
GNormat=0,68 W/m2K
Rezultă că Gcalcul<GNormat (0,58<0,68)
În concluzie, respectând grosimea şi tipul izolaţiei recomandate în prezenta documentaţie pentru
diferitele elemente de construcţie, se obţine un coeficient global de izolare termică mai mic decât
coeficientul corespunzător normat.

Întocmit
Ing. M.Iorgulescu