Sunteți pe pagina 1din 100

CERAMICA

Intr` \n detaliu
Pune via]` \n lutul ars [i confer`-i un nobil nume:
CESAROM. |n mrejele dragostei noastre fa]` de
p`mânt, niciodat` nu am \ncetat s` provoc`m
farmecul scoar]ei terestre, pentru ca frumuse]ea sa
s` se descopere mereu \n noi [i noi forme.

Colec]iile Cesarom se disting prin armonia cromatic`, Put life into the burned clay and give it a noble name:
spa]ialitate, prin c`ldura [i spiritul modern pe CESAROM. Through our love for the earth textures,
care le degaj`, fiind concepute \n deplin acord cu we had never stopped inciting the charm of the
cele mai noi tendin]e ale vremii. Aten]ia acordat` earth crust, so its beauty reveal in new shapes.
detaliilor transform` fiecare colec]ie \ntr-o alegere
The Cesarom collections are distinguishing
f`r` gre[, doar multitudinea colec]iilor putând
face alegerea mai dificil`. Modelele Cesarom ofer` themselves through their chromatic harmony,
viziuni inovatoare, moderne sau avangardiste, spatiality, warm and modern spirit, being created
prin folosirea unor combina]ii de culori, texturi by the latest trends. The attention paid to the
[i dimensiuni inedite, f`r` \ns` a-i uita pe cei care details converts any collection into a never mistaken
prefer` variantele clasice de ambientare, suprafe]ele choice; it’s only the diversity of colors that can make
marmoreice sau cele din categoria gresiilor. your choice difficult. The Cesarom ceramic models
offers you innovative visions, modern or futuristic,
{i anul acesta colec]iile Cesarom respect` noile by using original color combinations, textures and
tendin]e, propunånd o exploatare la maxim a dimensions, without forgetting those which prefer
posibilit`]ilor cromatice, prin utilizarea de nuan]e, classic designs or marmorean surfaces.
intensit`]i [i tonalit`]i foarte diverse. Toate
propunerile de design actuale sunt dezvoltate pe This year, Cesarom collections respect the new
tonuri intense plecånd de la cele calde, precum trends, recommending the exploitation of the colors
portocaliu, ro[u, bej, pân` la cele reci, moderne, to the limits, by using different nuances, intensities
cum sunt albastrul marin, violetul sau verdele fistic. and tonalities. All the actual design offers are
developed on intense tones, starting from the warm
CESAROM este din anul 2004, membru al grupului ones, like orange, red and beige, until the cold,
austriac Lasselsberger, unul din cei mai renumi]i modern ones like indigo blue, violet and pistachio
produc`tori mondiali [i cel mai mare produc`tor de green.
pe pia]a central` [i est european` a pl`cilor ceramice.
Puternica experien]` interna]ional` a grupului Since 2004, Cesarom is a member of the Austrian
Lasselsberger se adaug` \ns` tradi]iei CESAROM de Group Lasselsberger, one of the most famous global
peste 40 de ani \n crearea pl`cilor ceramice. producers and the first company on the Center
and East-European ceramic market. The powerful
international experience adds itself to over 40 years
of the Cesarom ceramic tradition in Romania.
Cuprins
A N
Antica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 88 Natura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 62
Astoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 70
Atena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 74 P
Aurora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 28 Parchet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 80
Aquarella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 22 Pastel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 46

B R
Baviera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 66 Robusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 82
Bubble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 08 Roka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 72
Royal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 36
C Rustic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 60
Calypso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 32
Carra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 50 S
Charisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 34 Sahara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 30
Samar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 12
D Selena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 54
Damasc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 68 Savoya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 20
Domino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 92 Stil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 48
Street . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14
F Syan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 64
Fantasio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 42
Fargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 26 T
Fiona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 18 Terra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 94
Flamenco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 90
U
K Ulpia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 40
Korund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 84 Urban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 38

L V
Leather . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 16 Velvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 10
Vigorosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 52
M Viva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 44
Metalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 78
Mexic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 58 Z
Zircon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 86
6
Plonjeaz` \ntr-o stare de bine.
Al`turi de cele mai bune solu]ii de ambientare a b`ii, apa recreeaz` un decor imaterial
ce te \mbie la lini[te [i relaxare. Cu pl`cile ceramice Cesarom, camera de baie devine un
spa]iu fluid \n care \]i la[i gândurile s` zboare, furat de glasul lini[titor al apei. Doar magia
ceramicii poate transforma un spa]iu \nchis \ntr-un loc \n care s` te sim]i cu adevarat \n
largul t`u.
8
Bubble

CF1 619 CF1 225 CF1 170

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

CF1 618 CF1 224 CF1 908

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

Bubble 1 Bubble 2 Bubble 3

20x6 cm 20x6 cm 20x6 cm

brâu | listel

CP2 146

33x33 cm

CP2 605 CP2 207 CP2 904

33x33 cm 33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

Bubble
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
brâu / listel 20x6 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - - -
10
Velvet

CF1 008

20x30 cm

CF1 820 CF1 408 CF1 623

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

Velvet S3 Velvet S1

20x5 cm 20x5 cm

Velvet L4 Velvet L3 Velvet L2 Velvet L1

5x30 cm 5x30 cm 5x30 cm 5x30 cm

brâu | listel

CP1 810 CP1 407 CP1 610

30x30 cm 30x30 cm 30x30 cm

gresie | floor tile

Velvet
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 30x30 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.35 44 59.4 22.9 1020
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 18 - - - - -
brâu / listel 5x30 SR EN 14411 Annex L, B III 16 - - - - -
12
Samar
CF1 169 CF1 326

20x30 cm 20x30 cm

CF1 815 CF1 906 CF1 325

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

Samar 4 Samar 6 Samar 5

20x3 cm 20x3 cm 20x3 cm

Samar 1 Samar 3 Samar 2

20x6,5 cm 20x6,5 cm 20x6,5 cm

brâu | listel

CP1 807 CP1 907 CP1 324

30x30 cm 30x30 cm 30x30 cm

gresie | floor tile

Samar
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
brâu / listel 20x3 SR EN 14411 Annex L, B III 40 - - - - -
brâu / listel 20x6,5 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - - -
14
Street

CF1 533 CF1 617 CF1 328

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

CF1 532 CF1 616 CF1 327

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

Street F1 Street F2 Street F3

20x5 cm 20x5 cm 20x5 cm

Street C3 Street C2 Street C1

20x5 cm 20x5 cm 20x5 cm

Street 1

20x6 cm

brâu | listel

CP2 519 CP2 604 CP2 315

33x33 cm 33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

Street
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 32 - - - - -
brâu / listel 20x6 SR EN 14411 Annex L, B III 22 - - - - -
16
Leather

CF2 172

20x30 cm

CF2 915

20x30 cm

faian]` | wall tile

Leather 1

20x6 cm

brâu | listel

CP4 910 CP4 909

33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

Leather
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
brâu / listel 20x6 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - - -
18
Fiona
CF1 177

20x30 cm

CF1 230 CF1 537 CF1 624 CF1 625

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

Fiona 3

Fiona 1
Fiona 2

20x1,5 cm 20x3,5 cm 3,5x30 cm


brâu | listel

CP3 143

30x30 cm

CP3 216 CP3 515 CP3 606 CP3 607

30x30 cm 30x30 cm 30x30 cm 30x30 cm

gresie | floor tile

Fiona
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 30x30 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.35 44 59.4 22.9 1020
brâu / listel 20x1,5 SR EN 14411 Annex L, B III 32 * - - - - -
brâu / listel 20x3,5 SR EN 14411 Annex L, B III 16 - - - - -
brâu / listel 3,5x30 SR EN 14411 Annex L, B III 40 - - - - -
* o cutie conţine 8 seturi Fiona 1 / a box contains 8 Fiona 1 sets
20
Savoya

CF2 822 CF2 231 CF2 539

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

CF2 821 CF2 714 CF2 538

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

Savoya C3 Savoya C2 Savoya C1

20x5 cm 20x5 cm 20x5 cm

Savoya F3 Savoya F2 Savoya F1

20x6 cm 20x6 cm 20x6 cm

brâu | listel

CP3 812 CP3 707 CP3 519

30x30 cm 30x30 cm 30x30 cm

gresie | floor tile

Savoya
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 30x30 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.35 44 59.4 22.9 1020
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 32 - - - - -
brâu / listel 20x6 SR EN 14411 Annex L, B III 34 - - - - -
22
Aquarella

FL 101 FL 301 FL 501

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

FL 102 FL 302 FL 502

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | floor tile

aquarella 5 aquarella 6 aquarella 3

20x6 cm 20x6 cm 20x6 cm

brâu | listel

CP3 145 CP3 326 CP3 516

30x30 cm 30x30 cm 30x30 cm

gresie | listel

Aquarella
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 30x30 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.35 44 59.4 22.9 1020
brâu / listel 20x6 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - - -
24
Aquarella

FL 751 FL 601 FL 701

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

FL 752 FL 602 FL 702

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | floor tile

Aquarella 1 Aquarella 4 Aquarella 2

20x6 cm 20x6 cm 20x6 cm

brâu | listel

CP3 608 CP3 609 CP3 706

30x30 cm 30x30 cm 30x30 cm

gresie | listel

Aquarella
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 30x30 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.35 44 59.4 22.9 1020
brâu / listel 20x6 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - - -
26
Fargo
LF4 112

20x30 cm

LF4 111 LF4 802 LF4 906

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | floor tile

Fargo 1

20x6 cm

brâu | listel

CP4 905 CP4 906 CP4 921

33x33 cm 33x33 cm 33x33 cm

gresie | listel

Fargo
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
brâu / listel 20x6 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - - -
28
Aurora

CF2 920 CF2 814 CF2 622 CF2 919 CF2 813 CF2 621

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

CFY 919 CFY 813 CFY 621

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

CFY 920 CFY 814 CFY 622

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

decor | insert

Aurora 1 Aurora 2

20x5 cm 20x5 cm
brâu | listel

CP4 912 CP4 804 CP4 607

33x33 cm 33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

Aurora
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
decor / decor 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 10 - - - -
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 14 * - - - - -
* o cutie Aurora conţine 7 bucăţi Aurora 1 și 7 bucăţi Aurora 2 / an Aurora box contains 7 Aurora 1 pieces and 7 Aurora 2 pieces
30
Sahara

CF2 115 CF2 228

20x30 cm 20x30 cm

CF2 713

20x30 cm

faian]` | wall tile

Flora 2

20x3 cm

Sahara 1

20x5 cm

Flora 5

20x6.5 cm

brâu | listel

CP4 117 CP4 704

33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

Sahara
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
brâu / listel 20x3 SR EN 14411 Annex L, B III 40 - - - - -
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 11 - - - - -
brâu / listel 20x6.5 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - - -
32
Calypso

LF2 812 LF2 535 LF2 226 LF4 220

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

Calypso 2 Calypso 3 Calypso 4 Calypso 1

20x5 cm 20x5 cm 20x5 cm 20x5 cm

brâu | listel

CP3 806 CP3 517 CP3 217 CP3 214

30x30 cm 30x30 cm 30x30 cm 30x30 cm

gresie | floor tile

Calypso
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 30x30 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.35 44 59.4 22.9 1020
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 36 - - - - -
34
Charisma

CF2 133 CF2 704

20x30 cm 20x30 cm

CF2 132 CF2 703

20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

Charisma 1 Charisma 2

20x6 cm 20x6 cm

brâu | listel

CP4 126 CP4 203

33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

Charisma
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
brâu / listel 20x6 SR EN 14411 Annex L, B III 25 - - - - -
36
Royal

CF2 526 CF2 710 CF2 607

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

CF2 525 CF2 709 CF2 606

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

Royal 5 Royal 7 Royal 6

20x7 cm 20x7 cm 20x7 cm

brâu | listel

CP3 513 CP3 703 CP3 604

30x30 cm 30x30 cm 30x30 cm

gresie | floor tile

Royal
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 30x30 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.35 44 59.4 22.9 1020
brâu / listel 20x7 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - - -
38
Urban
CF2 176 CF2 175 CF2 330

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

CF2 922 CF2 921 CF2 407

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

CFY 176 CFY 175 CFY 330

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm


decor | insert

Urban F2 Urban F3 Urban F1

20x5 cm 20x5 cm 20x5 cm

Urban 1 Urban 2 Urban 3

20x6 cm 20x6 cm 20x6 cm


brâu | listel

CP4 147 CP4 317 CP4 913 CP4 908 CP4 403

33x33 cm 33x33 cm 33x33 cm 33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

Urban
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
decor / decor 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - -
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 32 - - - - -
brâu / listel 20x6 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - - -
40
Ulpia
CF2 174

20x30 cm

CF2 536 CF2 227 CF2 918

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

CFY 174 CFY 918

20x30 cm 20x30 cm

decor | insert

Ulpia 1 Ulpia 2

20x5 cm 20x5 cm

brâu | listel

CP4 521 CP4 208 CP4 911

33x33 cm 33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

Ulpia
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
decor / decor 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 10 - - - -
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 14 - - - - -
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 32 - - - - -
42
Fantasio

CF2 712 CF2 159

20x30 cm 20x30 cm

CF2 711 CF2 160 CF2 158

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

Fantasio

20x5 cm

brâu | listel

CP3 704 CP3 138 CP3 137

30x30 cm 30x30 cm 30x30 cm

gresie | floor tile

Fantasio
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 30x30 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.35 44 59.4 22.9 1020
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - - -
44
Viva

CF2 308 CF2 120

20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

Viva1 Viva 2

20x5 cm 20x5 cm

Monza SZ4

20x6 cm

brâu | listel

CP4 307 CP4 109

33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

Viva
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 36 - - - - -
brâu / listel 20x6 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - - -
46
Pastel
LF4 524 LF4 218 LF4 806

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

LF4 804 LF4 523 LF4 219 LF4 805

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

LFY 218 LFY 806

20x30 cm 20x30 cm

decor | insert

Pastel 1 Pastel 3 Pastel 2

20x5 cm 20x5 cm 20x5 cm

Pastel

20x6 cm

brâu | listel

CP3 803 CP3 512 CP3 212 CP3 804

30x30 cm 30x30 cm 30x30 cm 30x30 cm

gresie | floor tile

Pastel
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 30x30 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.35 44 59.4 22.9 1020
decor / decor 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - -
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 32 - - - - -
brâu / listel 20x6 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - - -
48
Stil

CF2 139 CF2 141 CF2 604 CF2 209

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

CF2 140 CF2 142 CF2 603 CF2 210

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

Stil 1 Stil 2

20x6 cm 20x6 cm

Stil 6 Stil 4 Stil 5

20x5 cm 20x5 cm 20x5 cm

brâu | listel

CP4 138 CP4 139 CP4 602 CP4 205

33x33 cm 33x33 cm 33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

Stil
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
brâu / listel 20x6 SR EN 14411 Annex L, B III 25 - - - - -
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - - -
50
Carra

LF2 154 LF2 903 LF2 520

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

LF2 152 LF2 901 LF2 519

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

LFX 154 LFX 903 LFX 520

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

decor | insert

Carra 8 Carra 1 Carra 5

20x5 cm 20x5 cm 20x5 cm

brâu | listel

CP4 802 CP4 141 CP4 513

33x33 cm 33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

Carra
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
decor / decor 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - -
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 26 - - - - -
52
Vigorosa

LF1 701 LF1 401

20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

Bianca M1

20x5 cm

brâu | listel

CP1 702 CP1 401

30x30 cm 30x30 cm

gresie | floor tile

Vigorosa
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 30x30 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.35 44 59.4 22.9 1020
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - - -
54
Selena

CF2 156 CF2 217 CF2 522

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

CF2 905 CF2 708 CF2 521

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

CFY 156 CFY 217 CFY 522

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

decor | insert

Selena 1 Selena 2 Selena

20x6 cm 20x6 cm 20x6 cm

brâu | listel

CP4 901 CP4 703 CP4 514

33x33 cm 33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

Selena
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
decor / decor 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - -
brâu / listel 20x6 SR EN 14411 Annex L, B III 25 - - - - -
Buc`t`rie

56
Ce-ai mai f`cut \n buc`t`rie?
Am citit..., am zâmbit, am dansat, m-am bucurat [i i-am chemat pe to]i ceilal]i s` guste
din plin aceea[i stare de bine... Aceast` replic` \]i va fi tot mai familiar` de acum \ncolo,
pentru c` buc`t`ria nu va mai fi locul \n care doar g`te[ti. Cu pl`cile ceramice Cesarom [i
ineditele palete de culori, buc`t`ria este de-acum spa]iul t`u preferat.

Buc`t`rie
Buc`t`rie

58
Mexic
CF2 816 CF2 817 CF2 924

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

CF2 818 CF2 819 CF2 925

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

CFY 818 CFY 819

20x30 cm 20x30 cm
decor | insert

Mexic 1 Mexic 2 Mexic 3

20x5 cm 20x5 cm 20x5 cm

brâu | listel

CP3 808 CP3 809 CP3 910

30x30 cm 30x30 cm 30x30 cm

gresie | floor tile

Mexic
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 30x30 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.35 44 59.4 22.9 1020
decor / decor 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 10 - - - -
brâu / listel 20x5 (Mexic 1) SR EN 14411 Annex L, B III 22 - - - - -
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 32 - - - - -
Buc`t`rie

60
Rustic

CF2 171 CF2 913 CF2 914

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

CF2 173 CF2 916 CF2 917

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

CFY 173 CFY 916 CFY 917

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

decor | insert

Rustic 1 Rustic 2

20x6 cm 20x5 cm

brâu | listel

CP3 144 CP3 908 CP3 909

30x30 cm 30x30 cm 30x30 cm

gresie | floor tile

Rustic
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 30x30 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.35 44 59.4 22.9 1020
decor / decor 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 10 - - - -
brâu / listel 20x6 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - - -
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 14 - - - - -
Buc`t`rie

62
Natura
CF2 153

20x30 cm

CF2 902 CF2 927

20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

CFY 153

20x30 cm

decor | insert

Natura 1 Natura 2

20x5 cm 20x5 cm

brâu | listel

CP3 128 CP3 912

30x30 cm 30x30 cm

gresie | floor tile

Natura
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 30x30 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.35 44 59.4 22.9 1020
decor / decor 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - -
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - - -
Buc`t`rie

64
Syan
FL 106 FL 303 FL 105

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

FL 504 FL 703 FL 902

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

Syan S1 Syan S2 Syan S3

20x5 cm 20x5 cm 20x5 cm

Syan 1 Syan 2 Syan 3

20x6 cm 20x6 cm 20x6 cm

Syan L1 Syan L2 Syan L3

5x30 cm 5x30 cm 5x30 cm

brâu | listel

CP1 146 CP1 511 CP1 218 CP1 130

30x30 cm 30x30 cm 30x30 cm 30x30 cm

gresie | floor tile

Syan
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 30x30 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.35 44 59.4 22.9 1020
brâu / listel 20x6 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - - -
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 32 - - - - -
brâu / listel 5x30 SR EN 14411 Annex L, B III 28 - - - - -
Buc`t`rie

66
Baviera

CF2 824 CF2 627 CF2 178

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

CF2 823 CF2 626 CF2 926

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

Baviera F3 Baviera F2 Baviera F1

20x6 cm 20x6 cm 20x6 cm

Baviera C3 Baviera C2 Baviera C1

20x6 cm 20x6 cm 20x6 cm

brâu | listel

CP3 811 CP3 611 CP3 911

30x30 cm 30x30 cm 30x30 cm

gresie | floor tile

Baviera
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 30x30 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.35 44 59.4 22.9 1020
brâu / listel 20x6 SR EN 14411 Annex L, B III 34 - - - - -
Buc`t`rie

68
Damasc

CF2 179

20x30 cm

CF2 168 CF2 811 CF2 907

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

Bianca M2

20x5 cm

brâu | listel

CP4 145 CP4 803 CP4 903

33x33 cm 33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

Damasc
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - - -
Buc`t`rie

70
Astoria

LF4 155 LF4 904 LF4 216 LF4 707

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

LFY 155 LFY 216

20x30 cm 20x30 cm

decor | insert

Astoria 1 Astoria 2

20x6 cm 20x6 cm

brâu | listel

CP3 003 CP3 901 CP3 209 CP3 701

30x30 cm 30x30 cm 30x30 cm 30x30 cm

gresie | floor tile

Astoria
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 30x30 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.35 44 59.4 22.9 1020
decor / decor 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - -
brâu / listel 20x6 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - - -
Buc`t`rie

72
Roka

CF2 110 CF2 122

20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

Roka 2 Roka 3

20x5 cm 20x5 cm

Monza SZ4

20x6 cm

brâu | listel

CP4 302 CP4 111

33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

Roka
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 36 - - - - -
brâu / listel 20x6 SR EN 14411 Annex L, B III 20 - - - - -
Buc`t`rie

74
Atena

CF2 518 CF2 605 CF2 803

20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm

faian]` | wall tile

Atena 1 Atena 2 Atena 3

20x5 cm 20x5 cm 20x5 cm

brâu | listel

CP4 512 CP4 603 CP4 801

33x33 cm 33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

Atena
produs/product

faianţă / wall tile 20x30 SR EN 14411 Annex L, B III 20 1.2 80 96 14.5 1180
gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
brâu / listel 20x5 SR EN 14411 Annex L, B III 36 - - - - -
Pardoseal`

76
P`[e[te ca [i când ai pluti.
Oricum ]i-ar pl`cea s` p`[e[ti, cu picioarele pe p`mânt sau cu capul \n nori, g`se[te solu]iile de
ambientare care ]i se potrivesc cel mai bine. Colec]iile de pardoseal` Cesarom \]i ofer`
senza]ia de plutire, dar [i pe aceea c` p`[e[ti pe cea mai puternic` suprafa]`. Textura [i
culorile colec]iilor exprim` cea mai fireasc` trecere de la p`mânt... la libertatea
v`zduhului.

Pardoseal`
Pardoseal`

78
Metalica

CP4 404 CP4 915 CP4 916

33x33 cm 33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

Pardoseal`

Metalica
produs/product

gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
Pardoseal`

80
Parchet

CP4 917 CP4 919 CP4 918

33x33 cm 33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

PP4 917 PP4 919 PP4 918

33x8 cm 33x8 cm 33x8 cm

Pardoseal`
plint` | plinth

Parchet
produs/product

gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
plintă / plinth 33x8 SR EN 14411 Annex J, B IIa 30 - - - - -
Pardoseal`

82
Robusta

CP4 149 CP4 148 CP4 920

33x33 cm 33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

Pardoseal`

Robusta
produs/product

gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
Pardoseal`

84
Korund

CP4 154 CP4 318 CP4 405

33x33 cm 33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

PP4 154 PP4 318 PP4 405

33x8 cm 33x8 cm 33x8 cm

Pardoseal`
plint` | plinth

Mozaic

30x30 cm

mozaic | mosaic

Korund
produs/product

gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
mozaic / mosaic 30x30 SR EN 14411 Annex J, B IIa 6 0.65 - - 11.1 -
plintă / plinth 33x8 SR EN 14411 Annex J, B IIa 30 - - - - -
Pardoseal`

86
Zircon

CP4 155 CP4 924 CP4 319

33x33 cm 33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

PP4 155 PP4 924 PP4 319

33x8 cm 33x8 cm 33x8 cm

Pardoseal`
plint` | plinth

Mozaic

30x30 cm

mozaic | mosaic

Zircon
produs/product

gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
mozaic / mosaic 30x30 SR EN 14411 Annex J, B IIa 6 0.65 - - 11.1 -
plintă / plinth 33x8 SR EN 14411 Annex J, B IIa 30 - - - - -
Pardoseal`

88
Antica

CP4 922 CP4 152

33x33 cm 33x33 cm

CP4 923 CP4 805 CP4 153

33x33 cm 33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

Pardoseal`
PP4 922 PP4 152

33x8 cm 33x8 cm

PP4 923 PP4 805 PP4 153

33x8 cm 33x8 cm 33x8 cm

plint` | plinth

Mozaic Mozaic

30x30 cm 30x30 cm

mozaic | mosaic

Antica
produs/product

gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
mozaic / mosaic 30x30 SR EN 14411 Annex J, B IIa 6 0.65 - - 11.1 -
plintă / plinth 33x8 SR EN 14411 Annex J, B IIa 30 - - - - -
Pardoseal`

90
Flamenco

CP4 105 CP4 507

33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

Pardoseal`

Flamenco
produs/product

gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
Pardoseal`

92
Domino

CP4 140 CP4 702

33x33 cm 33x33 cm

gresie | floor tile

Pardoseal`

Domino
produs/product

gresie / floor tile 33x33 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.63 42 68.46 27.7 1160
Pardoseal`

94
Terra

CP1 139 CP1 140

30x30 cm 30x30 cm

gresie | floor tile

Pardoseal`

Terra
produs/product

gresie / floor tile 30x30 SR EN 14411 Annex J, B IIa 15 1.35 44 59.4 22.9 1020
CARACTERISTICI TEHNICE
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Pl`ci ceramice pentru pere]i (Grupa B III)
Wall tiles (B III Group)

SR EN 14411 Anexa L
SR EN 14411 Appendix L Metoda de
Caracteristici
determinare
Characteristics Realizat
Prev`zut Norm
Average value at
Required value
Cesarom

Caracteristici dimensionale
Measurements and surface apppearance

Dimensiunea nominal` N, mm Se declar` de produc`tor


200x300
Nominal size Declared

Dimensiune de fabrica]ie W, mm
N ± 2 mm 299.5x199.6
Work size

Grosimea, mm Se declar` de produc`tor SR EN ISO


6.8
Thickness Declared 10545-2

Abaterea admisibil` a dimensiunii fiec`rei pl`ci fa]` de dimensiune de fabrica]ie (%) SR EN ISO
± 0.5 ± 0.4
The deviation, in percent, of the average size for each tile from the work size 10545-2

Abaterea admisibil` a grosimii fiec`rei pl`ci fa]` de grosimea de fabrica]ie (%)


SR EN ISO
The deviation, in percent, of the average thickness for each tile from the work size ± 10 ±5
10545-2
thickness

Rectangularitatea – abaterea maxima raportat` la dimensiune de fabrica]ie cores-


pondent` (%) SR EN ISO
± 0.5 ±0.4
Rectangularity - the maximum deviation, in percent, related to the corresponding 10545-2
work sizes

Curbura central` raportat` la diagonala calculat` din dimensiunea de fabrica]ie (%) + 0.5 + 0.4 SR EN ISO
Central curvature, in percent, related to the diagonal calculated from the work sizes - 0.3 - 0.2 10545-2

Caracteristici fizice
Physical properties

Absorb]ia de ap` (%) SR EN ISO


> 10 14 -16
Water absorbtion 10545-3

Rezisten]a la \ncovoiere, N/mm2 SR EN ISO


min. 12 min. 18
Bending resistance 10545-4

Rezisten]a la [oc termic S` reziste la 10 cicluri de la 145ºC la 15ºC Rezist` SR EN ISO


Thermal shock resistance Required 10 cicles from 145ºC at 15ºC As per norm 10545-9

Caracteristici chimice
Chemical properties

Rezisten]a la p`tare min. clasa 3 clasa 5 SR EN ISO


Resistance to staining min. class 3 class 5 10545-14

Rezisten]a la baze [i acizi slabi Se declar` de produc`tor clasa GLA SR EN ISO


Resistance to soft alkalis and acids Declared class GLA 10545-13

Rezisten]a la baze [i acizi tari Se declar` de produc`tor clasa GHA SR EN ISO


Resistance to strong alkalis and acids Declared class GHA 10545-13

Rezisten]a la produse menajere [i s`ruri pentru piscine


min. clasa GB clasa GA SR EN ISO
Resistance to household products and salts
min. class GB class GA 10545-13
for swimming pools
CARACTERISTICI TEHNICE
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Pl`ci ceramice pentru pardoseli (Grupa B IIa)
Floor tiles (B IIa Group)

SR EN 14411 Anexa J
SR EN 14411 Appendix J Metoda de
Caracteristici
determinare
Characteristics
Prev`zut Realizat Norm
Required value Average value at Cesarom

Caracteristici dimensionale
Measurements and surface apppearance

Dimensiunea nominal` N, mm Se declar` de produc`tor 300x300


Nominal size Declared 330x330

N=300x300 C3=297.4x297.4
C4=298.7x298.7
C5=300x300
C6=301.3x301.3
C7=302.6x302.6
C8=303.9x303.9
Dimensiune de fabrica]ie W, mm
N ± 5 mm
Work size
N=330x330 C1=326.1x326.1
C2=327.5x327.5
C3=328.9x328.9
C4=330.3x330.3
C5=331.7x331.7
C6=333.1x333.1

Grosimea, mm Se declar` de produc`tor 7.4 SR EN ISO


Thickness Declared 10545-2

Abaterea admisibil` a dimensiunii fiec`rei pl`ci fa]` de dimensiune de fabrica]ie (%) SR EN ISO
± 0.6 ± 0.3
The deviation, in percent, of the average size for each tile from the work size 10545-2

Abaterea admisibil` a grosimii fiec`rei pl`ci fa]` de grosimea de fabrica]ie (%)


SR EN ISO
The deviation, in percent, of the average thickness for each tile from the work size ±5 ±5
10545-2
thickness

Rectangularitatea – abaterea maxim` raportat` la dimensiune de fabrica]ie cores-


pondent` (%) SR EN ISO
± 0.6 ±0.3
Rectangularity - the maximum deviation, in percent, related to the corresponding 10545-2
work sizes

Curbura central` raportat` la diagonala calculat` din dimensiunea de fabrica]ie (%) SR EN ISO
± 0.5 ± 0.3
Central curvature, in percent, related to the diagonal calculated from the work sizes 10545-2

Caracteristici fizice
Physical properties

Absorb]ia de ap` (%) SR EN ISO


3-6 3-5
Water absorbtion 10545-3

Rezisten]a la \ncovoiere, N/mm2 SR EN ISO


min. 22 min. 30
Bending resistance 10545-4

For]a de rupere, N SR EN ISO


≥ 600 ≥ 800
Breaking strength 10545-4

Rezisten]a la \nghe] 100 cicluri de la -5º la +5º Rezist` SR EN ISO


Frost resistance 100 cicles from -5º la +5º As per norm 10545-12

Rezisten]a glazurii la abraziune Indicate de produc`tor clasa PEI 1 - PEI 4 SR EN ISO


Abrasion resistance Indicated by producer 150-12.000 rota]ii 10545-7

Caracteristici chimice
Chemical properties

Rezisten]a la p`tare min. clasa 3 min. clasa 5 SR EN ISO


Resistance to staining min. class 3 min. class 5 10545-14

Rezisten]a la baze [i acizi slabi Se declar` de produc`tor clasa GLA SR EN ISO


Resistance to soft alkalis and acids Declared class GLA 10545-13

Rezisten]a la baze [i acizi tari Se declar` de produc`tor clasa GHA SR EN ISO


Resistance to strong alkalis and acids Declared class GHA 10545-13

Rezisten]a la produse menajere [i s`ruri pentru piscine min. clasa GB clasa GA SR EN ISO
Resistance to household products and salts for swimming pools min. class GB class GA 10545-13
Legend`
Legend

pl`ci ceramice pentru pere]i (faian]`) Domenii de utilizare \n func]ie de


wall tiles rezisten]a la uzur`:
proposed places for application
as per groups of abrasion:
pl`ci ceramice pentru pardoseli (gresie)
floor tiles suprafe]e neexpuse la particule abrazive (ex. camere de
baie [i dormitoare, f`r` acces direct din exterior).
glazur` opac` / mat` areas with no exposure to scratching dirt (eg. bathrooms and bedrooms,
with no exterior access).
mat

glazur` lucioas` suprafe]e expuse ocazional unui volum redus de particule


glossy
abrazive (ex. camere de zi, balcoane).
areas with occasional exposure to small amounts of scratching dirt (eg.
living rooms, balconies).
rezisten]` la \nghe] - dezghe]
frost – resistant
suprafe]e expuse frecvent unui volum redus de particule
abrazive (ex. buc`t`rii, holuri, terase).
rezisten]` la uzur` areas with more often exposure to small amount of scratching (eg.
wear – resistance residential kitchens, halls).

rezisten]` la uzur` suprafe]e cu trafic normal expuse frecvent unui volum


wear – resistance
ridicat de particule abrazive (ex. intr`ri din exterior,
buc`t`rii comerciale, hoteluri, s`li de expozi]ii).
rezisten]` la uzur` areas with regular traffic and high exposure to scratching dirt (eg. en-
wear – resistance trances, commercial kitchens, hotels, showrooms).

rezisten]` la uzur` suprafe]e supuse la trafic pietonal intens, expuse sus]inut


wear – resistance
la particule abrazive corespunzând condi]iilor cele mai
severe (ex. magazine, s`li de a[teptare \n g`ri/aeroporturi,
rezisten]` la uzur` alei publice pietonale)
wear – resistance
heavy traffic surfaces for pedestrians, steadily exposed to abrasive par-
ticles corresponding to the most severe conditions (e.g. shops, railway
station/airport waiting rooms, public pedestrian alleys)

CF/LF pl`ci ceramice pentru pere]i CP pl`ci ceramice pentru pardoseli


wall tiles floor tiles
SC LASSELSBERGER SA nu este responsabil` pentru erorile de tipar [i pentru diferen]ele de culoare dintre versiuni, care pot fi cauzate de procesul de tip`rire.

SC LASSELSBERGER SA is not liable for print errors and colour differences between versions, witch can be caused by the printing process.

©Lasselsberger SA, iunie 2008


LASSELSBERGER S.A.
Bd. Preciziei nr. 1, sector 6, 062202 Bucure[ti, România
Tel: +4021 302 02 00; Fax: +4021 302 02 05
Mail: office@ro.lasselsberger.com

www.cesarom.ro

S-ar putea să vă placă și