Sunteți pe pagina 1din 7

STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2009-2010

SEM. I SEM. AL II-LEA

S 1: 14 IX – 18 IX S 1: 8 II – 12 II
S 2: 21IX - 25 IX S 2: 15 II – 19 II
S 3: 28 IX - 2 X S 3: 22 II – 26 II
S 4: 5 X – 9 X S 4: 1 III – 5 III
S 5: 12 X – 16 X S 5: 8 III – 12 III
S 6: 19 X – 23 X S 6: 15 III – 19 III
S 7: 26 X – 30 X S 7: 22 III – 28 III
S 8: 2 XI - 6 XI S 8: 29 III - 2 IV
S 9: 9 XI – 13 XI S9: 12 IV – 16 IV
S10: 16 XI- 20 XI S10: 19 IV – 23 IV
S11: 23 XI- 27 XI S11: 26 IV - 30 IV
S12: 30XII – 4 XII S12: 3 V – 7 V
S13: 7XII – 11 XII S13: 10 V – 14 V
S14: 14XII – 18XII S14: 17 V – 21 V
S15: 4 I - 8 I S15: 24 V – 28 V
S16: 11 I – 15 I S16: 31 V - 4 VI
S17: 18 I – 22 I S17: 7 VI – 11 VI
S18: 25 I – 29 I
PLANIFICAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

SEMESTRUL I

Nr. Nr. de
Crt. Unitatea de învăţare ore Săptămâna Observaţii
alocate
1. Recapitulare initiala. Testare initiala. 5h S1

2. Cartea – obiect cultural. 10h S2, S3


Situatia de comunicare.
3. Cuvantul si textul. 13h S4, S5, S6
Vocabularul limbii romane.
4. Tipuri de texte. Textul literar. 15h S6, S7, S8, S9
Notiuni de fonetica.
5. Naratiunea. 24h S9, S10, S11,
Verbul – nucleul comunicarii. S12, S13
6. Recapitulare pentru teza. Lucrare scrisa semestriala. 6h S14, S15
Discutarea tezei.
7. Autor. Narator. Personaj. 17h S16, S17, S18
Substantivul. Articolul.

SEMESTRUL AL II - LEA

Nr. Nr. de
Crt. Unitatea de învăţare ore Săptămâna Observaţii
alocate
1. Dialogul. 14h S1, S2, S3
Pronumele personal. Numeralul.
2. Descrierea. Descrierea literara. 9h S4, S5
Adjectivul.
3. Portretul. Tipuri de portret. Portretul literar. 10h S6, S7
Partile de vorbire neflexibile.
4. Basmul. 11h S8, S9
Predicatul.
5. Legenda. Parabola. 9h S10, S11
Subiectul.
6. Poezia. 10h S12, S13
Atributul.
7. Recapitulare pentru teza. Lucrare scrisa semestriala. 5h S14
Discutarea tezei.
8. Snoava.
Complementul. 12h S15, S16
Fraza (notiuni elementare).
9. Recapitulare finala. 5h S17
Incheierea situatiei scolare.
CLASA A V - A

SEMESTRUL I

18 SAPTAMANI X 5 ORE = 90 DE ORE


1. Limba romana 43 de ore
2. Literatura romana 15 ore
3. Comunicare 16 ore
(scrisa si orala)
4. Recapitulare si evaluare 16 ore

SEMESTRUL AL II – LEA

17 SAPTAMANI X 5 ORE =85 DE ORE


1. Limba romana 35 de ore
2. Literatura romana 15 ore
3. Comunicare 18 ore
(scrisa si orala)
4. Recapitulare si evaluare 17 ore
PLANIFICARE SEMESTRIALA: SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Competenţe Nr.


Crt. învăţare Conţinuturi asociate specifice ore Săpt. Obs.

1. Recapitulare Notiuni elementare de analiza a unui 1.2.; 1.4.; 2h


initiala. text literar: povestire, rezumare, 2.2.; 2.3.;
Testare initiala. caracterizare sumara a unui personaj 3.4.; 4.3. 2h S1
literar.
Notiuni de fonetica, vocabular, 1h
morfologie si sintaxa invatate in cls.
a IV-a.
2. Cartea – obiect Cartea si biblioteca: Cele dintai 1.1,1.3, 1h
cultural. lecturi, de Mircea Eliade; 1.4,2.1, 3h S2 Lectie
Situatia de Notiuni elementare de sintaxa; 2.2,2.3, 2h sustinuta
comunicare. Situatia de comunicare; 3.1,3.5, 2h in AEL
Organizarea monologului; 4.2,4.3 1h S3
Evaluare. 1h
3. Cuvantul si Vocabularul limbii romane; 1.3.;1.4.; 6h S4
textul. Textul integral: O furnica, de Tudor 2.1.;2.2.; 3h Lectie
Vocabularul Arghezi; 2.3.;3.3.; 1h S5 sustinuta
limbii romane. Fragmentul de text: Cartile cu 3.5.;3.4.; in AEL
Apolodor, de Gellu Naum; 4.3.;4.4. 2h S6
Cuvantul in comunicare; 1h
Evaluare.
4. Tipuri de texte. Textul literar: Sfarsit de toamna, de 1.4.;2.2.; 4h S7
Textul literar. Vasile Alecsandri; 2.3.;3.1.; Lectie
Notiuni de Textul nonliterar; 3.3.;3.5.; 1h S8 sustinuta
fonetica. Sunetele limbii romane; 4.1.;4.3.; 4h in AEL
Silaba; 4.4. 4h S9
Organizarea textului scris; 1h
Evaluare. 1h
5. Naratiunea. Naratiunea: Caprioara, de Emil 1.4.;2.2.; 4h S10
Verbul – Garleanu; 2.3.;2.5; 2h S11 Lectie
nucleul Planul simplu de idei; 3.1.;3.2.; 2h S12 sustinuta
comunicarii. Planul dezvoltat de idei; 3.3.;4.1.; 15h S13 in AEL
Verbul-nucleul comunicarii; 4.3.;4.4. 1h S14
Evaluare.
6. Recapitulare Recapitularea si sistematizarea 1.4.;2.1.; 4h S14
pentru teza. cunostintelor si deprinderilor de 2.2.;2.3.; Lectie
Lucrare scrisa lucru, invatate in unitatile 3.1.;3.4.; sustinuta
semestriala. anterioare; 4.1.;4.3. 1h S15 in AEL
Discutarea Sustinerea lucrarii scrise 1h
tezei. semestriale;
Discutarea rezultatelor obtinute la
teza.
7. Autor. Narator. Autor. Narator. Personaj.: Amintiri 1.4.;2.2.; 3h S16
Personaj. din copilarie, de Ion Creanga 2.3.;2.5.; Lectie
Substantivul. (fragmente); 3.1.;3.2.; 2h sustinuta
Articolul. Rezumatul; 3.3.;4.1.; 2h S17 in AEL
Substantivul; 4.3.;4.4. 1h
Articolul; 8h S18
Cazurile substantivului; 1h
Evaluare.

PLANIFICARE SEMESTRIALA: SEMESTRUL AL II – LEA


Clasa a V-a
2009/2010

Nr. Unitatea de Obiective Nr.


Crt. învăţare Conţinuturi asociate de ore Săpt. Obs.
referinţă
1. Dialogul. Dialogul: Vizita…,de I.L.Caragiale; 1.1.;1.2.; 4h S1
Pronumele De la textul dialogat la textul narativ; 1.4.;2.2.; 1h Bilunar
personal. Organizarea dialogului; 2.3.;3.1.; 1h S2 lecţii
Numeralul. Pronumele personal; 3.2.;3.3.; 4h susţinute
Numeralul; 4.1.;4.2.; 3h S3 în AEL
Evaluare. 4.3.;4.4. 1h
2. Descrierea. Descrierea literara: In padurea 1.2.;1.3.; 2h
Descrierea Petrisorului, de Mihail Sadoveanu; 1.4.;2.2.; S4
literara. Alte tipuri de descriere; 2.3.;3.1.; 1h Lecţii
Adjectivul. Adjectivul; 3.2.;4.1.; 4h în
Cum descriem? 4.2.;4.3. 1h S5 AEL
Descrierea orala; 1h
Evaluare. 1h
3. Portretul. Tipuri Portertul literar: Mihai Viteazul, de 1.2.;1.3.; 2h
de portret. Nicolae Balcescu; 1.4.;2.2.; S6
Portretul literar. Tipuri de portret; 2.3.;3.1.; 1h Lecţii
Partile de Partile de vorbire neflexibile; 3.2.;4.1.; 4h în
vorbire Caracterizarea personajului literar; 4.2.;4.3 2h S7 AEL
neflexibile. Evaluare. 1h
4. Basmul. Basmul popular: Praslea cel voinic si 1.2.;1.3.; 4h S8
Predicatul. merele de aur; 1.4.;2.2.; Lecţii
Predicatul; 2.3.;3.1.; 3h în
Scrierea imaginativa.Povestirea; 3.2.;4.1.; 1h S9 AEL
Povestirea ca intreg; 4.2.;4.3 2h
Evaluare. 1h
5. Legenda. Legenda populara: Dragos Voda; 1.2.;1.3.; 2h
Parabola. Parabola: Despre oaia ratacita; 1.4.;2.2.; 1h S10 Lecţii
Subiectul. Subiectul; 2.3.;3.1.; 4h în
Scrierea de interes personal; 3.2.;4.1.; 1h S11 AEL
Evaluare. 4.2.;4.3 1h
6. Poezia. Poezia: Ce te legeni…, de Mihai 1.2.;1.3.; 2h S11
Atributul. Eminescu; 1.4.;2.2.; 5h Lecţii
Atributul; 2.3.;3.1.; 2h S12 în
Cum scriem despre textul literar? 3.2.;4.1.; 1h AEL
Evaluare. 4.2.;4.3
7. Recapitulare Recapitularea si sistematizarea 1.4.;2.1.; 3h
pentru teza. cunostintelor si deprinderilor de lucru, 2.2.;2.3.; Lecţii
Lucrare scrisa invatate in unitatile anterioare; 3.1.;3.4.; S13 în
semestriala. Sustinerea lucrarii scrise semestriale; 4.1.;4.3. 1h AEL
Discutarea Discutarea rezultatelor obtinute la teza. 1h
tezei.
8. Snoava. Snoava: Boierul si Pacala; 1.4.;2.1.; 2h S14
Complementul. Complementul; 2.2.;2.3.; 6h S15 Lecţii
Fraza (notiuni Fraza;Conjunctia; 3.1.;3.4.; 1h în
elementare). Formule specifice dialogului; 4.1.;4.3. 1h S16 AEL
Evaluare. 1h
9. Recapitulare Recapitularea cunostintelor si a 1. 2. 2h
finala. notiunilor invatate in cls. a V-a, pe Lecţii
Incheierea baza unui plan prestabilit. 3. 4. 2h S17 în
situatiei scolare. Aplicatii;verificarea portofoliului 1h AEL
personal;
Incheierea situatiei scolare.

S-ar putea să vă placă și