STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2009-2010

SEM. I S 1: 14 IX – 18 IX S 2: 21IX - 25 IX S 3: 28 IX - 2 X S 4: 5 X – 9 X S 5: 12 X – 16 X S 6: 19 X – 23 X S 7: 26 X – 30 X S 8: 2 XI - 6 XI S 9: 9 XI – 13 XI S10: 16 XI- 20 XI S11: 23 XI- 27 XI S12: 30XII – 4 XII S13: 7XII – 11 XII S14: 14XII – 18XII S15: 4 I - 8 I S16: 11 I – 15 I S17: 18 I – 22 I S18: 25 I – 29 I

SEM. AL II-LEA S 1: 8 II – 12 II S 2: 15 II – 19 II S 3: 22 II – 26 II S 4: 1 III – 5 III S 5: 8 III – 12 III S 6: 15 III – 19 III S 7: 22 III – 28 III S 8: 29 III - 2 IV S9: 12 IV – 16 IV S10: 19 IV – 23 IV S11: 26 IV - 30 IV S12: 3 V – 7 V S13: 10 V – 14 V S14: 17 V – 21 V S15: 24 V – 28 V S16: 31 V - 4 VI S17: 7 VI – 11 VI

PLANIFICAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
SEMESTRUL I Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Unitatea de învăţare Recapitulare initiala. Testare initiala. Cartea – obiect cultural. Situatia de comunicare. Cuvantul si textul. Vocabularul limbii romane. Tipuri de texte. Textul literar. Notiuni de fonetica. Naratiunea. Verbul – nucleul comunicarii. Recapitulare pentru teza. Lucrare scrisa semestriala. Discutarea tezei. Autor. Narator. Personaj. Substantivul. Articolul. Nr. de ore alocate 5h 10h 13h 15h 24h 6h 17h Săptămâna S1 S2, S3 S4, S5, S6 S6, S7, S8, S9 S9, S10, S11, S12, S13 S14, S15 S16, S17, S18 Observaţii

SEMESTRUL AL II - LEA Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nr. de ore alocate 14h 9h 10h 11h 9h 10h 5h

Unitatea de învăţare Dialogul. Pronumele personal. Numeralul. Descrierea. Descrierea literara. Adjectivul. Portretul. Tipuri de portret. Portretul literar. Partile de vorbire neflexibile. Basmul. Predicatul. Legenda. Parabola. Subiectul. Poezia. Atributul. Recapitulare pentru teza. Lucrare scrisa semestriala. Discutarea tezei. Snoava. Complementul. Fraza (notiuni elementare). Recapitulare finala. Incheierea situatiei scolare.

Săptămâna S1, S2, S3 S4, S5 S6, S7 S8, S9 S10, S11 S12, S13 S14

Observaţii

12h 5h

S15, S16 S17

CLASA A V - A

SEMESTRUL I 18 SAPTAMANI X 5 ORE = 90 DE ORE 1. Limba romana 43 de ore 2. Literatura romana 15 ore 3. Comunicare 16 ore (scrisa si orala) 4. Recapitulare si evaluare 16 ore

SEMESTRUL AL II – LEA 17 SAPTAMANI X 5 ORE =85 DE ORE 1. Limba romana 35 de ore 2. Literatura romana 15 ore 3. Comunicare 18 ore (scrisa si orala) 4. Recapitulare si evaluare 17 ore

PLANIFICARE SEMESTRIALA: SEMESTRUL I
Nr. Unitatea de Crt. învăţare 1. Recapitulare initiala. Testare initiala. Competenţe Nr. specifice ore 1.2.; 1.4.; 2.2.; 2.3.; 3.4.; 4.3. 2h 2h 1h 1.1,1.3, 1.4,2.1, 2.2,2.3, 3.1,3.5, 4.2,4.3 1.3.;1.4.; 2.1.;2.2.; 2.3.;3.3.; 3.5.;3.4.; 4.3.;4.4. 1.4.;2.2.; 2.3.;3.1.; 3.3.;3.5.; 4.1.;4.3.; 4.4. 1.4.;2.2.; 2.3.;2.5; 3.1.;3.2.; 3.3.;4.1.; 4.3.;4.4. 1.4.;2.1.; 2.2.;2.3.; 3.1.;3.4.; 4.1.;4.3. 1h 3h 2h 2h 1h 1h 6h 3h 1h 2h 1h 4h 1h 4h 4h 1h 1h 4h 2h 2h 15h 1h 4h 1h 1h S1

Conţinuturi asociate Notiuni elementare de analiza a unui text literar: povestire, rezumare, caracterizare sumara a unui personaj literar. Notiuni de fonetica, vocabular, morfologie si sintaxa invatate in cls. a IV-a. Cartea si biblioteca: Cele dintai lecturi, de Mircea Eliade; Notiuni elementare de sintaxa; Situatia de comunicare; Organizarea monologului; Evaluare. Vocabularul limbii romane; Textul integral: O furnica, de Tudor Arghezi; Fragmentul de text: Cartile cu Apolodor, de Gellu Naum; Cuvantul in comunicare; Evaluare. Textul literar: Sfarsit de toamna, de Vasile Alecsandri; Textul nonliterar; Sunetele limbii romane; Silaba; Organizarea textului scris; Evaluare. Naratiunea: Caprioara, de Emil Garleanu; Planul simplu de idei; Planul dezvoltat de idei; Verbul-nucleul comunicarii; Evaluare. Recapitularea si sistematizarea cunostintelor si deprinderilor de lucru, invatate in unitatile anterioare; Sustinerea lucrarii scrise semestriale; Discutarea rezultatelor obtinute la teza.

Săpt.

Obs.

2.

Cartea – obiect cultural. Situatia de comunicare. Cuvantul si textul. Vocabularul limbii romane.

S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S14 S15

Lectie sustinuta in AEL

3.

Lectie sustinuta in AEL

4.

Tipuri de texte. Textul literar. Notiuni de fonetica.

Lectie sustinuta in AEL

5.

Naratiunea. Verbul – nucleul comunicarii. Recapitulare pentru teza. Lucrare scrisa semestriala. Discutarea tezei.

Lectie sustinuta in AEL

6.

Lectie sustinuta in AEL

7.

Autor. Narator. Personaj. Substantivul. Articolul.

Autor. Narator. Personaj.: Amintiri din copilarie, de Ion Creanga (fragmente); Rezumatul; Substantivul; Articolul; Cazurile substantivului; Evaluare.

1.4.;2.2.; 2.3.;2.5.; 3.1.;3.2.; 3.3.;4.1.; 4.3.;4.4.

3h 2h 2h 1h 8h 1h

S16 S17 S18 Lectie sustinuta in AEL

PLANIFICARE SEMESTRIALA: SEMESTRUL AL II – LEA Clasa a V-a 2009/2010 Nr. Unitatea de Crt. învăţare 1. Dialogul. Pronumele personal. Numeralul. Descrierea. Descrierea literara. Adjectivul. Obiective Nr. de ore referinţă 1.1.;1.2.; 4h 1.4.;2.2.; 1h 2.3.;3.1.; 1h 3.2.;3.3.; 4h 4.1.;4.2.; 3h 4.3.;4.4. 1h 1.2.;1.3.; 2h 1.4.;2.2.; 2.3.;3.1.; 1h 3.2.;4.1.; 4h 4.2.;4.3. 1h 1h 1h 1.2.;1.3.; 2h 1.4.;2.2.; 2.3.;3.1.; 1h 3.2.;4.1.; 4h 4.2.;4.3 2h 1h 1.2.;1.3.; 4h 1.4.;2.2.; 2.3.;3.1.; 3h 3.2.;4.1.; 1h 4.2.;4.3 2h 1h 1.2.;1.3.; 2h 1.4.;2.2.; 1h 2.3.;3.1.; 4h 3.2.;4.1.; 1h 4.2.;4.3 1h 1.2.;1.3.; 2h 1.4.;2.2.; 5h 2.3.;3.1.; 2h 3.2.;4.1.; 1h 4.2.;4.3 1.4.;2.1.; 3h 2.2.;2.3.; 3.1.;3.4.; 4.1.;4.3. 1h 1h

Conţinuturi asociate Dialogul: Vizita…,de I.L.Caragiale; De la textul dialogat la textul narativ; Organizarea dialogului; Pronumele personal; Numeralul; Evaluare. Descrierea literara: In padurea Petrisorului, de Mihail Sadoveanu; Alte tipuri de descriere; Adjectivul; Cum descriem? Descrierea orala; Evaluare. Portertul literar: Mihai Viteazul, de Nicolae Balcescu; Tipuri de portret; Partile de vorbire neflexibile; Caracterizarea personajului literar; Evaluare. Basmul popular: Praslea cel voinic si merele de aur; Predicatul; Scrierea imaginativa.Povestirea; Povestirea ca intreg; Evaluare. Legenda populara: Dragos Voda; Parabola: Despre oaia ratacita; Subiectul; Scrierea de interes personal; Evaluare. Poezia: Ce te legeni…, de Mihai Eminescu; Atributul; Cum scriem despre textul literar? Evaluare. Recapitularea si sistematizarea cunostintelor si deprinderilor de lucru, invatate in unitatile anterioare; Sustinerea lucrarii scrise semestriale; Discutarea rezultatelor obtinute la teza.

Săpt. S1 S2 S3 S4 S5

Obs. Bilunar lecţii susţinute în AEL

2.

Lecţii în AEL

3.

4.

Portretul. Tipuri de portret. Portretul literar. Partile de vorbire neflexibile. Basmul. Predicatul.

S6 S7 S8 S9 Lecţii în AEL Lecţii în AEL

5.

Legenda. Parabola. Subiectul. Poezia. Atributul.

S10 S11 S11 S12

Lecţii în AEL Lecţii în AEL Lecţii în AEL

6.

7.

Recapitulare pentru teza. Lucrare scrisa semestriala. Discutarea

S13

tezei.

8.

Snoava. Complementul. Fraza (notiuni elementare). Recapitulare finala. Incheierea situatiei scolare.

9.

Snoava: Boierul si Pacala; Complementul; Fraza;Conjunctia; Formule specifice dialogului; Evaluare. Recapitularea cunostintelor si a notiunilor invatate in cls. a V-a, pe baza unui plan prestabilit. Aplicatii;verificarea portofoliului personal; Incheierea situatiei scolare.

1.4.;2.1.; 2.2.;2.3.; 3.1.;3.4.; 4.1.;4.3. 1. 3. 2. 4.

2h 6h 1h 1h 1h 2h 2h 1h

S14 S15 S16

Lecţii în AEL Lecţii în AEL

S17