PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Semestrul I Clasa: a VI – a Manual:Editura Didactică si Pedagogică

Nr. Crt. 1.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE Recapitulare iniţială 4 ore

CONŢINUTURI ASOCIATE • • • • Recapitulare - noţiuni de teorie literară, figuri de stil, genuri literare Recapitulare - fonetică şi vocabular Recapitulare - morfologie si sintaxa. Test iniţial

COMPETENŢE SPECIFICE 2.1,2.4,3.1, 3.2,4.1, 1.2,2.2,3.3, 4.2,4.3 1.3,2.3,3.4, 4.3

NR. ORE 1 1 1 1

SĂPT.

OBS.

S1

1

2.

UNITATEA I Cartea – obiect cultural 17 ore

• Cartea-obiect cultural; Text support: La Medeleni de Ionel Teodoreanu • Colţul cuvintelor • Să discutăm despre text • Dialogul Fonetică • Sunet. Literă. Silabă Accentul • Despărţitea cuvintelor în • Lexic • • • silabe

1.1,1,2,1.3, 1.4,2.1,2.2, 2.4,2.5,3.1, 3.2,3.3,3.4, 4.1,4.2,4.4 1.2,4.3

1 1 1 1 1 1

S2

Vocabularul limbii romane. Arhaisme. Regionalisme. Mijloace interne de imbogăţire a vocabularului. Derivarea • Compunerea • Conversiunea; • Sensul cuvintelor.Sinonime • Antonime • Omonime • Familia lexicală. Câmpuri lexicale Corespondenta. • Telegrama.Cartea postala. • Evaluare.

1.2,2.2,3.3, 4.2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S3

S4

S5

4.1

2

3.

UNITATEA II Autor. Narator. Personaj 14 ore

Text suport: Amintiri din copilărie de Ion Creangă • Colţul cuvintelor • Să discutăm despre text • Planul simplu de idei. Comunicare • Adaptarea la situatia de comunicare; Morfologie • Verbul – recapitulare clasa a V-a • Modul imperativ. Propoziţia imperativă • Modul conjunctiv • Modul condiţional optativ.Propoziţia optativă • Modul infinitiv • Modul gerunziu • Modul participiu • Modul supin • Exerciţii de consolidare • Evaluare.

1.1,1.2,1.3, 1.4,2.1,2.2, 2.3,3.1,3.2, 3.3,3.4,4.1, 4.2,4.3,4.4 1.4,2.4,2.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S6 S7

1.3,2.3,3.4, 4.3

S8

S9

4.

UNITATEA III Structura operei literare 12 ore

Text suport: Sobieski si românii de Costache Negruzzi • Să discutăm despre text • Structura compoziţională a operei epice. Momentele subiectului • Colţul cuvintelor Comunicare • Relatarea; Morfologie • Substantivul – recapitulare clasa a V-a

1.1,1.2,1.3, 1.4,2.1,2.2, 2.3,3.1,3.2, 3.3,3.4,4.1, 4.2,4.3,4.4

1 1 1 1

S9 S10

1.4,2.4,2.5 1 3

Substantive defective de număr Substantive colective Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivelor • Alte funcţii sintactice ale substantivelor • Exerciţii de consolidare Corespondenţa • Scrisoarea; • Evaluare. • • • Recapitulare pentru lucrarea scrisă Lucrare scrisă semestrială Discutarea rezultatelor lucrării scrise

• • •

1.3,2.3,3.4, 4.3

1 1 1 1 1

S11

S12

4.1

1 1 1 1 1 S12 S13

5.

Lucrare scrisă semestrială 3 ore UNITATEA IV Opera lirică 10 ore

6.

Text suport: O, ramai…de Mihai Eminescu • Să discutăm despre text. Coltul cuvintelor • Opera lirică • Versificaţia. Versul. Strofa. Măsura. Rima Morfologie • Pronumele – recapitulare clasa a V-a • Pronumele personal de politeţe • Pronumele şi adjectivul pronominal posesiv • Pronumele şi adjectivul pronominal demonstrativ • Exerciţii de consolidare Moduri de expunere • Evaluare.

1.1,1.2,2.2, 3.2,3.3,3.4 1 1 1 1 1.3,2.3,3.4, 4.3 1 1 1 3.2 1 1 1 4 S15 S13 S14

7.

UNITATEA V Descrierea 10 ore

8.

Recapitulare semestrială 2 ore

Text suport: Amintiri dintr-o călătorie de Calistrat Hogaş • Să discutăm despre text. Colţul cuvintelor • Epitetul. Descrierea Morfologie • Numeralul – recapitulare clasa a V-a • Valoarea substantivală şi adjectivală a numeralului. Funcţii sintactice • Numeralul colectiv. • Numeralul fracţionar • Exerciţii de consolidare • Recapitulare noţiuni de teorie lirerară, genuri literare, figuri de stil, moduri de expunere • Recapitulare fonetică şi vocabular • Recapitulare morfologie • Verificarea lecturii particulare

1.1,1.2,1.3, 2.2,2.3,3.1, 3.2,3.3,4.1, 4.2 1.3,2.3,3.4, 4.3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S16

S17

S18 S 18

1.2,1.3,1.4, 2.1,2.2,2.3, 2.4,2.5,3.1, 3.2,3.3,4.1, 4.2,4.3,4.4

1 1

5

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul al II-lea

Nr. UNITATEA DE Crt. ÎNVĂŢARE 1. Adjectivul 4ore •

CONŢINUTURI Adjectivul – actualizarea cunoştinţelor. Articolul demonstrativ • Declinarea adjectivelor. Funcţii sintactice • Gradele de comparaţie ale adjectivului • Exerciţii de consolidare • Evaluare Text suport: Portretul lui Ştefan cel Mare • Să discutăm despre text. Colţul cuvintelor • Antiteza • Portretul Morfologie • Adverbul – actualizarea cunoştinţelor • Funcţii sintactice • Grade de comparaţie • Prepoziţia • Conjuncţia • Exerciţii de folosire corectă a

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1.3,2.3,3.4, 4.3

NR. ORE 1

SĂPT . S1

OBS.

1 1 1 1.1,1.2,1.3, 1.4,2.1,2.2, 2.3,3.1,3.2, 3.3,3.4,4.1, 4.2 1.3,2.3,3.4, 4.3 1 1 1 1 1 1 1 1 S3 S2

2.

UNITATEA VI Portretul 12 ore

6

• • UNITATEA VII Schiţa 8 ore

adverbului, prepoziţiei şi conjuncţiei Interjecţia Evaluare 1.1,1.2,1.3, 1.4,2.1,2.2, 2.3,3.1,3.2, 3.3,3.4,4.1, 4.2,4.3,4.4

1 1 1 1 1 1 1 1 1.3,2.3,3.4, 4.3 1 1 1 1

S4

3.

4.

UNITATEA VIII Nuvela 8 ore

Text suport: D-l Goe de I. L Caragiale • Colţul cuvintelor • Să discutăm despre text • Dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor • Vorbirea directă. Vorbirea indirectă Sintaxa • Sintaxa propoziţiei • Predicatul verbal • Predicatul nominal • Exerciţii de consolidare • Evaluare Text suport: Budulea Taichii de Ioan Slavici • Colţul cuvintelor • Să discutăm despre text • Cum povestim? Sintaxa • Subiectul exprimat • Subiectul neexprimat • Acordul predicatului cu subiectul • Evaluare (părţi principale de propoziţie) • Evaluare Text suport: Mărţişor de Ion Pillat • Să discutăm despre text. Colţul cuvintelor • Pastelul Sintaxa

S5

S6

1.1,1.2,1.3, 1.4,2.1,2.2, 2.3,3.1,3.2, 3.3,3.4,4.1, 4.2,4.3,4.4

1 1 1 1

S7

1.3,2.3,3.4, 4.3 1.1,1.2,2.2, 3.2,3.3,3.4

1 1 1 1 1 1

S8

5.

UNITATEA IX Pastelul 6 ore

S9

1.3,2.3,3.4,

1 7

6.

UNITATEA X Fabula 6 ore

7.

8.

Lucrare scrisă semestrială 8 ore UNITATEA XI Poezia populară 8 ore

Atributul adjectival. Atributul substantival • Atributul pronominal. • Atributul adverbial • Exerciţii de consolidare Text suport: Bivolul şi coţofana de G. Topârceanu • Să discutăm despre text. Colţul cuvintelor • Fabula Sintaxa • Complemente circumstanţiale • Complemente necircumstanţiale • Exerciţii de consolidare • Evaluare (părţi de propoziţie secundare) • Recapitulare • Susţinerea lucrării scrise • Discutarea rezultatelor Text suport: Doina • Să discutăm despre text Colţul cuvintelor • Doina Sintaxa • Sintaxa frazei Comunicare • Ştirea. Anunţul Text suport: Parabola grăuntelui care creşte fără ştirea omului • Să discutăm despre text. Parabola • Evaluare • • Genul epic Fonetică

4.3 1 1 1 1.1,1.2,1.3, 1.4,2.1,2.2, 2.3,3.1,3.2, 3.3,3.4,4.1, 4.2,4.3,4.4 S10

1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 S11

1.3,2.3,3.4, 4.3

S12 S 13 S14

1.1,1.2,2.2, 3.2,3.3,3.4

1.3, 2.3, 3.4. 4.3 3.2, 3.4, 4.1 1.1,1.2,2.2, 3.2,3.3,3.4 1.1,1.2,1.3,2.1, 2.2,2.3,3.1, 3.2,3.3,3.4,

1 1 1 1 1 2 1 1 S 16 8 S15

9.

Recapitulare finală 12 ore

• • • • • •

Vocabular Genul liric Morfologie Analiză de text la prima vedere Sintaxă Verificarea lecturii particulare

4.1,4.2,4.3, 4.4

1 2 1 1 2 1

S17 S18

9