Sunteți pe pagina 1din 9

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Semestrul I
Clasa: a VI – a
Manual:Editura Didactică si Pedagogică

Nr. UNITATEA DE CONŢINUTURI ASOCIATE COMPETENŢE NR. SĂPT. OBS.


Crt. ÎNVĂŢARE SPECIFICE ORE
Recapitulare • Recapitulare - noţiuni de teorie 2.1,2.4,3.1, 1
1. iniţială literară, figuri de stil, genuri 3.2,4.1,
4 ore literare
• Recapitulare - fonetică şi vocabular 1.2,2.2,3.3, 1
• Recapitulare - morfologie si 4.2,4.3 1
sintaxa. 1.3,2.3,3.4,
• Test iniţial 4.3 1 S1

1
UNITATEA I • Cartea-obiect cultural; 1.1,1,2,1.3, 1
2. Cartea – obiect Text support: La Medeleni de Ionel 1.4,2.1,2.2,
cultural Teodoreanu 2.4,2.5,3.1,
17 ore • Colţul cuvintelor 3.2,3.3,3.4, 1
• Să discutăm despre text 4.1,4.2,4.4 1
• Dialogul 1 S2
Fonetică
• Sunet. Literă. Silabă Accentul 1.2,4.3
1
• Despărţitea cuvintelor în
1
• silabe 1
Lexic 1.2,2.2,3.3, 1 S3
• Vocabularul limbii romane. 4.2 1
• Arhaisme. Regionalisme.
• Mijloace interne de imbogăţire a 1
vocabularului. Derivarea 1
• Compunerea 1 S4
• Conversiunea; 1
• Sensul cuvintelor.Sinonime 1
• Antonime 1
• Omonime
• Familia lexicală. Câmpuri lexicale
Corespondenta. 1 S5
• Telegrama.Cartea postala. 1
4.1
• Evaluare.

2
UNITATEA II Text suport: Amintiri din copilărie de Ion 1.1,1.2,1.3,
3. Autor. Narator. Creangă 1.4,2.1,2.2,
Personaj • Colţul cuvintelor 2.3,3.1,3.2, 1
14 ore • Să discutăm despre text 3.3,3.4,4.1, 1
• Planul simplu de idei. 4.2,4.3,4.4 1 S6
Comunicare
• Adaptarea la situatia de 1.4,2.4,2.5 1 S7
comunicare;
Morfologie
• Verbul – recapitulare clasa a V-a 1
1.3,2.3,3.4, 1
• Modul imperativ. Propoziţia
4.3
imperativă
1
• Modul conjunctiv 1 S8
• Modul condiţional
optativ.Propoziţia optativă
• Modul infinitiv 1
• Modul gerunziu 1
• Modul participiu 1
• Modul supin 1 S9
• Exerciţii de consolidare 1
• Evaluare. 1

UNITATEA III Text suport: Sobieski si românii de


4. Structura operei Costache Negruzzi 1.1,1.2,1.3,
literare • Să discutăm despre text 1.4,2.1,2.2, 1 S9
12 ore • Structura compoziţională a operei 2.3,3.1,3.2, 1 S10
epice. Momentele subiectului 3.3,3.4,4.1,
• Colţul cuvintelor 4.2,4.3,4.4 1
Comunicare
• Relatarea;
Morfologie 1
• Substantivul – recapitulare clasa a 1.4,2.4,2.5
V-a 1
3
• Substantive defective de număr 1.3,2.3,3.4,
• Substantive colective 4.3 1 S11
• Cazurile şi funcţiile sintactice ale 1
substantivelor 1
• Alte funcţii sintactice ale
substantivelor 1
• Exerciţii de consolidare
Corespondenţa 1 S12
• Scrisoarea;
4.1 1
• Evaluare. 1

• Recapitulare pentru lucrarea scrisă 1 S12


5. Lucrare scrisă • Lucrare scrisă semestrială
semestrială • Discutarea rezultatelor lucrării 1 S13
3 ore scrise
1
UNITATEA IV Text suport: O, ramai…de Mihai 1.1,1.2,2.2,
6. Opera lirică Eminescu 3.2,3.3,3.4
10 ore • Să discutăm despre text. Coltul 1 S13
cuvintelor
• Opera lirică 1
• Versificaţia. Versul. Strofa. 1 S14
Măsura. Rima
Morfologie
• Pronumele – recapitulare clasa 1
a V-a 1.3,2.3,3.4,
• Pronumele personal de politeţe 4.3 1
1
• Pronumele şi adjectivul pronominal
posesiv
1 S15
• Pronumele şi adjectivul pronominal
demonstrativ 1
• Exerciţii de consolidare 3.2 1
Moduri de expunere 1
• Evaluare.
4
UNITATEA V Text suport: Amintiri dintr-o călătorie de
7. Descrierea Calistrat Hogaş 1.1,1.2,1.3, 1
10 ore • Să discutăm despre text. Colţul 2.2,2.3,3.1, 1 S16
cuvintelor 3.2,3.3,4.1,
• Epitetul. Descrierea 4.2 1
Morfologie 1
• Numeralul – recapitulare clasa
a V-a 1.3,2.3,3.4, 1 S17
• Valoarea substantivală şi 4.3
adjectivală a numeralului. Funcţii 1
sintactice 1
• Numeralul colectiv. 1
1 S18
• Numeralul fracţionar
1
• Exerciţii de consolidare
Recapitulare • Recapitulare noţiuni de teorie 1.2,1.3,1.4, 1 S 18
8. semestrială lirerară, genuri literare, figuri de 2.1,2.2,2.3,
2 ore stil, moduri de expunere 2.4,2.5,3.1,
• Recapitulare fonetică şi vocabular 3.2,3.3,4.1, 1
• Recapitulare morfologie 4.2,4.3,4.4
• Verificarea lecturii particulare

5
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul al II-lea

Nr. UNITATEA DE OBIECTIVE NR.


Crt. ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI DE ORE SĂPT OBS.
REFERINŢĂ .
• Adjectivul – actualizarea cunoştinţelor. 1.3,2.3,3.4, 1
1. Adjectivul Articolul demonstrativ 4.3 S1
4ore • Declinarea adjectivelor. Funcţii
sintactice 1
• Gradele de comparaţie ale adjectivului
• Exerciţii de consolidare 1
• Evaluare 1
UNITATEA VI Text suport: Portretul lui Ştefan cel Mare 1.1,1.2,1.3,
2. Portretul • Să discutăm despre text. Colţul 1.4,2.1,2.2, 1 S2
12 ore cuvintelor 2.3,3.1,3.2,
• Antiteza 3.3,3.4,4.1, 1
• Portretul 4.2 1
Morfologie
• Adverbul – actualizarea cunoştinţelor 1.3,2.3,3.4, 1
• Funcţii sintactice 4.3
1 S3
• Grade de comparaţie
1
• Prepoziţia 1
• Conjuncţia 1
• Exerciţii de folosire corectă a
6
adverbului, prepoziţiei şi conjuncţiei 1 S4
• Interjecţia 1
• Evaluare
1
1
UNITATEA VII Text suport: D-l Goe de I. L Caragiale 1.1,1.2,1.3,
3. Schiţa • Colţul cuvintelor 1.4,2.1,2.2, 1 S5
8 ore • Să discutăm despre text 2.3,3.1,3.2, 1
• Dialogul ca mijloc de caracterizare a 3.3,3.4,4.1, 1
personajelor 4.2,4.3,4.4
• Vorbirea directă. Vorbirea indirectă 1
Sintaxa
• Sintaxa propoziţiei
1.3,2.3,3.4, 1 S6
• Predicatul verbal
4.3 1
• Predicatul nominal 1
• Exerciţii de consolidare 1
• Evaluare
UNITATEA VIII Text suport: Budulea Taichii de Ioan Slavici 1.1,1.2,1.3,
4. Nuvela • Colţul cuvintelor 1.4,2.1,2.2,
8 ore • Să discutăm despre text 2.3,3.1,3.2, 1 S7
• Cum povestim? 3.3,3.4,4.1, 1
Sintaxa 4.2,4.3,4.4 1
• Subiectul exprimat
• Subiectul neexprimat 1
• Acordul predicatului cu subiectul
1.3,2.3,3.4, 1 S8
• Evaluare (părţi principale de propoziţie) 4.3 1
• Evaluare 1
1
UNITATEA IX Text suport: Mărţişor de Ion Pillat 1.1,1.2,2.2,
5. Pastelul • Să discutăm despre text. Colţul 3.2,3.3,3.4 1 S9
6 ore cuvintelor
• Pastelul 1
Sintaxa
1.3,2.3,3.4, 1
7
• Atributul adjectival. Atributul 4.3
substantival 1
• Atributul pronominal. 1 S10
• Atributul adverbial 1
• Exerciţii de consolidare
UNITATEA X Text suport: Bivolul şi coţofana de G. 1.1,1.2,1.3,
6. Fabula Topârceanu 1.4,2.1,2.2,
6 ore • Să discutăm despre text. Colţul 2.3,3.1,3.2, 1
cuvintelor 3.3,3.4,4.1,
• Fabula 4.2,4.3,4.4 1
Sintaxa
• Complemente circumstanţiale 1 S11
• Complemente necircumstanţiale 1
• Exerciţii de consolidare 1.3,2.3,3.4, 1
4.3 1
• Evaluare (părţi de propoziţie
secundare)
Lucrare scrisă • Recapitulare 5 S12
7. semestrială • Susţinerea lucrării scrise 2
8 ore • Discutarea rezultatelor 1 S 13
UNITATEA XI Text suport: Doina 1.1,1.2,2.2, 1 S14
8. Poezia populară • Să discutăm despre text Colţul 3.2,3.3,3.4 1
8 ore cuvintelor
• Doina 1
Sintaxa
• Sintaxa frazei 1.3, 2.3, 3.4. 1
Comunicare 4.3
• Ştirea. Anunţul 3.2, 3.4, 4.1 1 S15
Text suport: Parabola grăuntelui care creşte
fără ştirea omului 1.1,1.2,2.2, 1
• Să discutăm despre text. Parabola 3.2,3.3,3.4 1
1
• Evaluare
Recapitulare finală • Genul epic 1.1,1.2,1.3,2.1, 2 S 16
9. 12 ore • Fonetică 2.2,2.3,3.1, 1
3.2,3.3,3.4, 1
8
• Vocabular 4.1,4.2,4.3, 1 S17
• Genul liric 4.4 2
• Morfologie 1
• Analiză de text la prima vedere 1 S18
• Sintaxă 2
1
• Verificarea lecturii particulare