Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa 1 la ordinul MECTS. nr. 4800/31.08.

2010, privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2011


__________________________________________________________________________________________________________

LISTA DISCIPLINELOR
la care se susţine examenul de bacalaureat 2011

1. Probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale


Filiera, Proba
profilul, D:
A: B: C: (probă orală, scrisă şi
specializarea probă
probă orală probă orală practică)
scrisă/practică
Toate Probă de evaluare
a competenţelor
de comunicare
orală în limba
maternă
Probă de
- pentru elevii de la Probă de evaluare a
evaluare a
toate filierele, competenţei lingvistice Probă de
competenţelor
profilurile şi într-o limbă de circulaţie evaluare a
de comunicare
specializările, care internaţională studiată în competenţelor
orală în limba
au urmat studiile liceu digitale
română
liceale într-o limbă
a minorităţilor
naţionale

2. Probele scrise
2.1. Probele comune:
Filiera, profilul, Proba E
specializarea
a) probă scrisă comună pentru b) probă scrisă comună pentru elevii de la toate
elevii de la toate filierele, filierele, profilurile şi specializările, care au urmat
profilurile şi specializările studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale

Toate Limba şi literatura română Limba şi literatura maternă

2.2.Probele diferenţiate:

A. Filiera teoretică:
Profilul Specializarea Proba E
c) probă
diferenţiată în d)
funcţie de filieră, probă scrisă la alegere, în funcţie de
profil, specializare filieră, profil, specializare

Umanist Filologie Geografie, Logică şi argumentare,


Istorie Psihologie, Economie, Sociologie,
Filosofie
Ştiinţe sociale Geografie, Logică şi argumentare,
Istorie Psihologie, Economie, Sociologie,
Filosofie
Real Matematică-informatică Matematică Fizică, Chimie, Biologie, Informatică
Ştiinţe ale naturii Matematică Fizică, Chimie, Biologie, Informatică

1
Anexa 1 la ordinul MECTS. nr. 4800/31.08.2010, privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2011
__________________________________________________________________________________________________________

B. Filiera tehnologică
Profilul Specializarea Proba E
c) probă
diferenţiată în d)
funcţie de filieră, probă scrisă la alegere, în funcţie de
profil, specializare filieră, profil, specializare

Servicii Geografie, Logică şi argumentare,


Tehnician în turism Matematică
Psihologie, Economie
Geografie, Logică şi argumentare,
Tehnician în administraţie Matematică
Psihologie, Economie
Tehnician în activităţi Geografie, Logică şi argumentare,
Matematică
economice Psihologie, Economie
Tehnician în activităţi de Geografie, Logică şi argumentare,
Matematică
poştă Psihologie, Economie
Tehnician în achiziţii şi Geografie, Logică şi argumentare,
Matematică
contractări Psihologie, Economie
Geografie, Logică şi argumentare,
Tehnician în hotelărie Matematică
Psihologie, Economie
Tehnician în activităţi de Geografie, Logică şi argumentare,
Matematică
comerţ Psihologie, Economie
Geografie, Logică şi argumentare,
Tehnician în gastronomie Matematică
Psihologie, Economie
Geografie, Logică şi argumentare,
Organizator banqueting Matematică
Psihologie, Economie
Geografie, Logică şi argumentare,
Coafor stilist Matematică
Psihologie, Economie
Resurse
naturale şi Tehnician ecolog şi protecţia
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
protecţia calităţii mediului
mediului
Tehnician hidro-meteorolog Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician chimist de
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
laborator
Tehnician analize produse
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
alimentare
Tehnician veterinar pentru
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
animale de companie
Tehnician în prelucrarea
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
lemnului
Tehnician în agricultură
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician agro-montan Matematică
Tehnician veterinar Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în silvicultură şi
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
exploatări forestiere
Tehnician în industria
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
alimentară
Tehnician în agroturism Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician agronom Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician horticultor Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician zootehnist Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în agricultură Matematică Fizică, Chimie, Biologie

2
Anexa 1 la ordinul MECTS. nr. 4800/31.08.2010, privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2011
__________________________________________________________________________________________________________

ecologică
Tehnician în prelucrarea
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
produselor de origine animală
Tehnician în morărit,
panificaţie şi produse Matematică Fizică, Chimie, Biologie
făinoase
Tehnician în industria
alimentară fermentativă şi în
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
prelucrarea legumelor şi
fructelor
Tehnician în industria
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
alimentară extractivă
Tehnician pentru animale de
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
companie
Tehnician proiectant produse
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
finite din lemn
Tehnician designer mobilă şi
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
amenajări interioare
Tehnic Tehnician de telecomunicaţii Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician electronist Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician electrotehnist Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician operator tehnică de
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
calcul
Tehnician în automatizări Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în instalaţii
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
electrice
Tehnician electromecanic Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician operator telematică Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician operatori roboţi
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
industriali
Tehnician mecatronist Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician proiectant CAD Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician mecanic pentru
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
întreţinere şi reparaţii
Tehnician prelucrări
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
mecanice
Tehnician transporturi Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician prelucrări la cald Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician metrolog Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician aviaţie Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician instalaţii de bord
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
(avion)
Tehnician desenator pentru
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
construcţii şi instalaţii
Tehnician în industria
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
materialelor de construcţii
Tehnician în industria sticlei şi
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
ceramicii
Tehnician instalator pentru
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
construcţii
Tehnician producţie film şi
Tehnician Matematică Fizică, Chimie, Biologie
televiziune în construcţii şi Matematică Fizică, Chimie, Biologie
lucrări publice
audio-video
Tehnician multimedia Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Matematică Fizică, Chimie, Biologie

3
Anexa 1 la ordinul MECTS. nr. 4800/31.08.2010, privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2011
__________________________________________________________________________________________________________

Tehnician operator procesare


Matematică Fizică, Chimie, Biologie
text imagine
Tehnician poligraf
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician producţie
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
poligrafică
Tehnician în chimie
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
industrială
Tehnician designer
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
vestimentar
Tehnician în industria textilă Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în industria
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
pielăriei
Tehnician electrician
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
electronist auto
Tehnician energetician Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician prelucrări pe
Matematică Fizică, Chimie, Biologie
maşini cu comandă numerică
Tehnician construcţii navale Matematică Fizică, Chimie, Biologie

NOTĂ: Candidaţii pot alege pentru probele scrise E ) d), din lista de mai sus, una dintre disciplinele
studiate în liceu. Această prevedere se aplică şi candidaţilor proveniţi din învăţământul liceal – filiera
tehnologică, ruta progresivă de calificare profesională, care pot opta, din lista de mai sus, pentru una din
disciplinele care au fost studiate în şcoala de arte şi meserii, în anul de completare sau în ciclul superior al
liceului.

C. Filiera vocaţională

Profilul Specializarea Proba E


c) probă
diferenţiată în d)
funcţie de filieră, probă scrisă la alegere, în funcţie de
profil, specializare filieră, profil, specializare

Artistic Arhitectură, arte ambientale şi Geografie, Logică şi argumentare,


Istorie
design Psihologie, Economie, Filosofie
Arte plastice şi decorative Geografie, Logică şi argumentare,
Istorie
Psihologie, Economie, Filosofie
Coregrafie Geografie, Logică şi argumentare,
Istorie
Psihologie, Economie, Filosofie
Muzică Geografie, Logică şi argumentare,
Istorie
Psihologie, Economie, Filosofie
Arta actorului Geografie, Logică şi argumentare,
Istorie
Psihologie, Economie, Filosofie
Pedagogic Învăţător - educatoare Geografie, Logică şi argumentare,
Matematică
Psihologie, Economie, Filosofie
Bibliotecar-documentarist Geografie, Logică şi argumentare,
Istorie
Psihologie, Economie, Filosofie
Instructor-animator Geografie, Logică şi argumentare,
Istorie
Psihologie, Economie, Filosofie
Instructor pentru activităţi Geografie, Logică şi argumentare,
Istorie
extraşcolare Psihologie, Economie, Filosofie
Educaţie Pedagog
Liceu cu program
şcolar sportiv Geografie, Logică şi argumentare,
Istorie
fizică şi Psihologie, Economie, Filosofie

4
Anexa 1 la ordinul MECTS. nr. 4800/31.08.2010, privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2011
__________________________________________________________________________________________________________

sport
Militar Matematică-informatică Matematică Fizică, Chimie, Biologie, Informatică
Teologic Teologie Ortodoxă Geografie, Logică şi argumentare,
Istorie
Psihologie, Economie, Filosofie
Patrimoniu cultural Geografie, Logică şi argumentare,
Istorie
Psihologie, Economie, Filosofie
Teologie Romano – Catolică Geografie, Logică şi argumentare,
Istorie
Psihologie, Economie, Filosofie
Teologie Greco – Catolică Geografie, Logică şi argumentare,
Istorie
Psihologie, Economie, Filosofie
Teologie Baptistă Geografie, Logică şi argumentare,
Istorie
Psihologie, Economie, Filosofie
Teologie Penticostală Geografie, Logică şi argumentare,
Istorie
Psihologie, Economie, Filosofie
Teologie Adventistă Geografie, Logică şi argumentare,
Istorie
Psihologie, Economie, Filosofie
Teologie Unitariană Geografie, Logică şi argumentare,
Istorie
Psihologie, Economie, Filosofie
Teologie Reformată Geografie, Logică şi argumentare,
Istorie
Psihologie, Economie, Filosofie
Teologie Musulmană Geografie, Logică şi argumentare,
Istorie
Psihologie, Economie, Filosofie