Sunteți pe pagina 1din 3

Nodurile lunare

Spre deosebire de planetele utilizate în astrologie, care sunt corpuri cereşti reale, Nodurile lunare
au un caracter virtual. Ele reprezintă punctele în care se produce intersecţia dintre orbita parcursă de Lună
în jurul Terrei şi ecliptică (traiectoria pe care Soarele o realizează în mişcarea sa aparentă în jurul
Pământului). Nodurile lunare sunt numite Nodul Nord lunar ( Nodul Ascendent, Capul Dragonului, Rahu)
şi Nodul Sud lunar (Nodul Descendent, Coada Dragonului, Ketu), fiind întotdeauna poziţionate diametral
opus unul în raport cu celălalt, în zodiac (spre exemplu: dacă Nodul Nord este situat la 17 o Săgetător,
Nodul Sud este dispus la 17o Gemeni). În raport cu planetele care au, în mod obişnuit, o mişcare directă,
în ordinea zodiilor (Berbec, Taur, Gemeni, etc.), Nodurile lunare au, în mod uzual, o mişcare retrogradă
(pasul fiind de aproximativ 3, arc de cerc, pe zi), mersul lor direct fiind o excepţie. Această retrogradare
conferă Nodurilor lunare semnificaţia lor specială, karmică. Ele sunt considerate nişte puncte aflate la
intersecţia dintre trecut (Luna), prezent (Terra) şi viitor (Soarele).
Nodurile lunare sunt considerate nişte fire invizibile care unesc între ele existenţele succesive ale
fiinţei umane. Nodul Sud are un simbol de forma unui vas, care este "conţinătorul" a tot ceea ce a fost
acumulat în vieţile anterioare (>). Nodul Nord indică scopurile spre care tindem în această încarnare,
obiectivele către care fiinţa se orientează (<). Toată viaţa noastră se învârte în jurul acestei Axe a
Dragonului: ne îndepărtăm de trecutul nostru, reprezentat prin Nodul Sud, trăim în prezent şi aspirăm
către viitor, care este desemnat prin Nodul Nord.
Unele fiinţe se ataşează însă, cu încăpăţânare, de Nodul lor Sud, refuzând să-şi asume programul
de viaţă pe care şi l-au ales chiar înaintea naşterii. Este vorba şi de o lipsă de curaj pentru a înfrunta
încercările care permit avansul spiritual, evoluţia.
De ce această importanţă a Nodurilor ? Pentru că sunt corelate cu Luna, corpul ceresc cel mai
apropiat de noi, având cea mai mare influenţă asupra vieţii noastre cotidiene. Nodurile sunt elementul
unificator între vieţile succesive ale aceleaşi fiinţe. La fiecare 18 - 19 ani, Nodul Nord revine, în tranzit,
peste poziţia sa iniţială, acesta fiind momentul în care nativul are posibilitatea de a renaşte, realizând
saltul de la Coada la Capul Dragonului, lichidând încărcătura karmică desemnată de zodia şi casa în care
este plasat Nodul Sud. Fiinţa traversează o criză spirituală, care se poate dovedi pozitivă dacă
transformarea necesară este asumată. Tranzitul Nodului Nord peste poziţia iniţială survine, aşadar, la 19
ani, la 38 de ani (când apare din nou posibilitatea de a face conversia de la Nodul Sud la Nodul Nord);
dacă la această vârstă saltul nu se produce, Nodul Sud capătă o influenţă negativă accentuată. La 57 de
ani survine cea de a treia criză, sub influenţa aceluiaşi tranzit, fiind momentul de a opera schimbările
dureroase care nu au fost făcute până în acel moment. În sfârşit, la 76 de ani (când tranzitul se produce
pentru a patra oară), este necesar ca individul să fi depăşit complet toată încărcătura negativă asociată
Cozii Dragonului (desigur, dacă mai este în viaţă).

Nodul Sud - cheia trecutului


Acest punct sensibil al astrogramei nu descrie doar unele dintre vieţile noastre anterioare, ci şi o
ambianţă generală, rezultatul global al atitudinilor noastre, al ideilor şi alegerilor din alte vieţi. Este un
bilanţ, o concluzie, un rezumat, care ne conduce către o consecinţă inevitabilă, reîncarnarea.
În spatele Nodului Sud sunt codificate douăzeci sau cincizeci de vieţi, adică sute de ani de
evoluţie, de acumulări, adică un trecut care ne este familiar (cel puţin la nivel subconştient). Pentru unii,
Nodul Sud reprezintă o bază sigură, un teritoriu cucerit şi, indiscutabil, controlat. Pentru alţii, Coada
Dragonului este doar o sursă de erori dureroase, de care trebuie să se elibereze; aici se află un punct
nevralgic, cheia înţelegerii multor tensiuni, slăbiciuni, probleme, nemulţumiri. Nodul Sud este autostrada
pe care sufletul s-a deplasat în vieţile anterioare şi pe care se complace să mai evolueze şi în actuala viaţă,
până când va înţelege că trebuie să se orienteze într-o direcţie diametral opusă.
Trebuie, totuşi, să spunem că nu doar Nodurile lunare codifică, în mod special, anumite
încărcături karmice, ci şi Luna şi chiar Fundul Cerului (cuspida casei a IV a, în sistem de case inegale, în
analogie cu Luna). Astfel, planeta situată imediat înaintea Lunii în astrograma natală oferă indicaţii
importante despre vieţile anterioare ale nativului (comportamente asumate în alte vieţi, oameni pe care i-a
întâlnit având un anumit nivel social sau o anumită ocupaţie). Dacă planeta ce precede Luna are
semnificaţii apropiate Nodului Sud, planeta ce urmează Lunii (o succede) arată către ce program se
orientează individul în prezenta existenţă (atitudini, activităţi, preocupări,etc); planeta ce succede Lunii
are, aşadar, semnificaţii apropiate Nodului Nord.
Fundul Cerului marchează, din punct de vedere esoteric, o anumită acumulare sau sedimentare a
karmei, ca şi un anumit punct de plecare în prezenta existenţă. Fundul Cerului, ca şi Nodul Nord, ne
indică motivaţia profundă a unei existenţe. Una dintre semnificaţiile uzuale ale Fundului Cerului este
"începutul şi sfârşitul vieţii", dar acestea trebuie înţelese mult mai profund, în lumina astrologiei karmice.
Fundul Cerului este în analogie cu Racul, care este considerat de esoterişti "poarta de intrare" a sufletelor
în viaţa terestră, şi are o nostalgie caracteristică şi o memorie care poate merge mult în urmă, în vieţile
precedente. La nivelul subconştientului (simbolizat de Lună) sunt înscrise fricile, obsesiile, tensiunile din
alte existenţe, care îl marchează pe nativ în prezent. Astrologia karmică mai afirmă că astrograma morţii,
trasată la capătul unei existenţe, este perfect similară cu astrograma natală din reîncarnarea imediat
următoare a aceluiaşi suflet.

Nodul Nord - cheia vieţilor viitoare


Nodul Nord simbolizează noile experienţe care ni se oferă în prezenta viaţă, ca o provocare
necesară evoluţiei. La nivel profund, spiritual, noi ştim că ceea ce ne aşteaptă nu este o surpriză, de vreme
ce am ales acest drum înaintea naşterii, în lumile de dincolo (astrale, cauzale, etc). Nodul Nord atrage
sufletul către creşterea spirituală care îl aşteaptă, dând informaţii relativ precise prin poziţia sa în semn,
casă şi aspectele realizate.
Nodul Nord ne solicită curajul, ca şi apetitul pentru nou şi schimbare, invitându-ne să asimilăm
caracteristicile sale pozitive. Orice pas în direcţia Nodului Nord este un pas pe calea de evoluţie.

Nodurile lunare în viziunea astrologei indiene


Interpretarea Capului şi Cozii Dragonului se face adesea asemănător cu cea a nodurilor formate de
intersecţia dintre planul eclipticii cu planul ecuatorului terestru: punctul vernal este asimilat Nodului lunar
ascendent, iar echinocţiul de toamnă, celui descendent. Astfel, echinocţiu de primăvară, adică momentul
când întreaga natură se trezeşte la viaţă, este identificat, prin analogie cu Nodul lunar ascendent, care va fi
socotit mult mai plin de energie şi favorabil. Din contră, Nodul descendent ar fi, asemeni echinocţiului de
toamnă, indicatorul debilităţii energetice şi al declinului.
În general, Capul Dragonului este socotit ca având valoarea unui principiu al expansiunii,
masculin, activ şi pozitiv, în timp ce Coada lui ar întruchipa principiul contracţiei, feminin, pasiv, negativ,
care absoarbe energiile; însă, un aspect favorabil al luminariilor faţă de Ketu transformă "întunericul"
acestui nod în lumină spirituală, aceasta fiind o configuraţie privilegiată într-un horoscop. Acţiunea
nodurilor este, de obicei, lentă, de durată, şi nu spectaculară sau cu efect imediat. De aceea, nodurile nu
oferă multe detalii cu privire la viaţa noastră, ci semnalează mai degrabă atitudinea şi dispoziţiile generale
ce vor ghida fiinţa în evoluţia ei. Prezenţa lui Caput (Nodul Nord)în jumătatea superioară a temei, adică
pe cerul vizibil (în emisfera sudică) în momentul naşterii, iar a Caudei (Nodul Sud) în cea inferioară
(emisfera nordică), ar fi un indicator al faptului că poziţia nativului riscă să se deterioreze în timp, pe când
plasarea inversă ar semnifica o avansare continuă de-a lungul vieţii.
Astrologia indiană consideră, însă, că atât Rahu cât şi Ketu sunt nocivi, cu deosebirea că greutăţile
semănate de primul ar fi un instrument al salvării spirituale, pe când cel de-al doilea afundă individul din
ce în ce mai mult în materialitate. Rolul karmic al nodurilor ar fi, aşadar, de a rafina spiritual individul,
după ce l-a obligat să treacă prin diferite încercări. În acest sens, Ketu este asociat şi eredităţii, adică
facultăţilor înnăscute şi a căror perfecţionare nu necesită eforturi deosebite, ci doar reactualizarea
"reminiscenţelor" stocate în inconştient. De aceea, în această viaţă, efortul ar trebui dirijat mai degrabă
spre frânarea tendinţei inerţiale de exercitare a ceea ce este înnăscut şi, ca atare, mai la îndemână; aceasta
s-ar face prin cultivarea şi acumularea unor experienţe noi, semnificate de Rahu. O concentrare excesivă
în aria lui Ketu conduce la pericolul de a stopa dezvoltarea lui Rahu, împiedicând noi achiziţii
existenţiale. Nodul Sud (Ketu) exprimă bagajul karmic adus în această încarnare, în timp ce Rahu arată
modalitatea de reparare a greşelilor trecute. Coada Dragonului reprezintă ceea ce a fost deja învăţat, în
timp ce Capul Dragonului indică ceea ce urmează a fi învăţat, prin lecţii mai mult sau mai puţin
dureroase, care constituie plata "datoriilor" noastre, acumulate în alte existenţe.
Nodurile lunare au o deosebită importanţă pentru producerea şi, deci, interpretarea eclipselor.
Astfel, se poate spune că eclipsa de Soare poate exercita chiar o influenţă pozitivă dacă Luna se află lângă
Nodul ascendent în momentul producerii ei, şi una negativă, dacă asociaţia se face cu Nodul descendent.
În schimb, eclipsele de Lună sunt mereu negative, deşi efectul lor este mai slab decât al celor solare.
Eclipsa de Lună suferită în apropierea Nodului Sud este deosebit de nocivă, în funcţie şi intensitatea ei.
Rahu stăpâneşte zodia Fecioarei şi i se atribuie ca pietre preţioase agata, lapislazuli sau hesonitul
(o specie de hiacint). Elementul său este pământul (sau aerul). El reprezintă în horoscop bunicul din
partea tatălui şi bunica din partea mamei. În principiu, Capul Dragonului semnifică ataşamentul faţă de
valorile materiale. La polul opus, Ketu indică faptul că nativul trebuie să înveţe ce înseamnă renunţarea şi
autodisciplina, prin solicitudine, retragere. Ketu stăpâneşte Peştii. Piatra sa preţioasă este turcoazul sau
ochiul pisicii. Elementul său este apa (sau focul). Cauda Draconis întruchipeză bunicul din partea mamei
şi bunica din partea tatălui. Rahu guvernează 18 ani, în perioada de mijloc a vieţii, pe când Ketu, ultimii
şapte ani ai ei.
În astrologia indiană, Nodurile lunare sunt asociate direcţiei intercardinale sud-vest, lui tamas-
guna, iar Rahu este considerat feminin, în timp ce Ketu este considerat asexuat. Rahu mai este denumit
Sarpa, iar Ketu este numit şi Sikki. Nodurile lunare sunt investite cu o mare valoare şi într-o anumită
ramură a sistemului Yoga, numită Kala - Sarpa Yoga.

Conversia karmică
La fel ca şi cuplul Soare - Geea, Nodurile lunare sunt întotdeauna dispuse la 1800 distanţă în
zodiac, ceea ce înseamnă că Axa Dragonului se suprapune, în mod necesar, peste o axă astrologică.
Nodurile lunare se plasează în zodii având elemente complementare (foc-aer sau apă-pământ) şi aceeaşi
polaritate (yin sau yang).
Conversia karmică reprezintă o schimbare a modului de evoluţie al respectivului suflet, având în
vedere că există patru modalităţi de evoluţie, corespunzătoare celor patru elemente fundamentale
(pământ, apă, foc, aer).
1. Tip pământ - evoluţia se realizează prin pragmatism, realism, concreteţe, eficienţă în plan fizic,
vehicularea valorilor materiale (obiecte, terenuri, animale, bani, etc.).
2. Tip apă - evoluţia se realizează prin intermediul emoţiilor, sensibilităţii, imaginaţiei, a
sentimentelor, erotismului, a viselor, a experienţelor în lumile paralele (dedublare astralizare, etc.), a
intuiţiei, inspiraţiei, receptivităţii.
3. Tip foc - evoluţia se realizează pe calea dinamismului, combativităţii, curajului, creativităţii,
entuziasmului, aspiraţiei spirituale intense, prin activităţi de conducere, a eroismului, prin acţiune, voinţă,
fermitate.
4. Tip aer - evoluţia se realizează într-o manieră intelectuală, prin comunicare, cunoaştere,
vehiculare de informaţii, călătorii (deplasări), cultivarea asocierilor, grupurilor (în raport cu evoluţia tip
foc, care presupune individualism), relaţiilor ( de natură intelectuală şi sentimentală)
Prin urmare, conversia karmică poate avea loc astfel (variante):
- de la foc la aer sau de la aer la foc (Axa Dragonului suprapusă peste una dintre axele astrologice
Berbec - Balanţă, Gemeni - Săgetător, Leu - Vărsător);
- de la pământ la apă sau de la apă la pământ (Axa Dragonului suprapusă peste una dintre axele
astrologice Taur - Scorpion, Rac - Capricorn, Fecioară - Peşti);
Anumite nuanţe ale interpretării conversiei karmice sunt oferite de guna (tendinţa fundamentală)
corespunzătoare axei astrologice peste care se suprapun Nodurile lunare:
- axele Gemeni - Săgetător şi Fecioară - Peşti corespund cu sattva - guna;
- axele Berbec - Balanţă şi Rac - Capricorn corespund cu rajas - guna;
- axele Taur - Scorpion şi Leu - Vărsător corespund cu tamas - guna.
Aşadar, conversia karmică se realizează păstrând aceeaşi polaritate (yin sau yang) şi guna (tamas,
rajas sau sattva), dar modificând elementul (tattva) ce caracterizează modul de evoluţie spirituală
(pământ, apă, aer, foc).

S-ar putea să vă placă și