Sunteți pe pagina 1din 6

Creşterea valorii muncii în industria mobilei pentru a atrage 

tinerii în sector: România ţară pilot pentru proiectul WAVE

Un nou proiect al APMR - prezentare generală (şcoli primare)


Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România derulează anul acesta, împreună cu Federaţia Sindicatelor
Libere din Industria Lemnului şi sub coordonarea organizaţiilor europene omologe - Uniunea
Europeană a Mobilei (UEA) (anexa 1) şi, respectiv, Federaţia Europeană a Sindicatelor din Industriile
Construcţiilor şi Prelucrării Lemnului (EFBWW), proiectul european Creşterea valorii muncii în
industria mobilei pentru a atrage tinerii în sector: România ţară pilot pentru proiectul WAVE.
Proiectul, iniţiat în cadrul programelor de promovare a dialogului social în UE27, se bucură de
întregul sprijin al Comisiei Europene, prin Direcţia Generală Forţa de Muncă, Afaceri Sociale şi
Şanse Egale, şi are ca scop atragerea tinerilor către sectorul nostru, un sector prea puţin vizibil pentru
aceştia în prezent. Deşi un domeniu economic cu tradiţie, industria mobilei nu mai este astăzi percepută
corect de tineri români, care vin în număr tot mai mic în întâmpinarea cererii de forţă de muncă bine
calificată.
Proiectul va însemna aplicarea în premieră în România a 2 iniţiative europene inovatoare în domeniul
educaţiei timpurii "MobiDécouverte" ("Copii designeri") şi "Touch Wood" ("Tainele lemnului").
Acestea s-au bucurat de un răsunet excepţional în ţările de origine - în presă şi în rândul celor implicaţi
- şi de aprecierea deosebită atât a reprezentanţilor Comisiei Europene, cât şi a reprezentanţilor mediului
de afaceri şi a partenerilor de dialog social din UE. La conferinţa finala a Proiectului WAVE de la
Praga din luna iunie 2009, numele României, apreciată pentru un sistem educaţional şi industrie a
mobilei de calitate a revenit constant în discuţiile privind un Proiect pilot care să desăvârşească,
cumulându-le, aceste cele mai bune 2 experienţe.
Rezultatele acestui proiect urmează a fi folosite şi în alte ţări din UE27, avantajul indiscutabil al
implicării într-un asemenea proiect fiind larga publicitate şi vizibilitate a tuturor celor ce vor contribui
într-un fel sau altul la reuşita proiectului (proiectul are prevăzute comunicate de presă periodice,
conferinţe de presă şi urmăreşte atragerea unui număr cât mai mare de jurnalişti şi mijloace media
pentru a-şi atinge un scop specific, şi anume vizibilitatea iniţiativei).
Într-o primă fază proiectul constă în identificarea unei şcoli primare (prima secţiune a proiectului se
adresează unor elevi din grupa de vârstă 6-11 ani) şi a unei şcoli secundare tehnice din 3 oraşe
importante din România. Dată fiind importanţa proiectului pentru industria noastră, APMR a propus
derularea proiectului în 3 şcoli din oraşe precum: Bucureşti, Braşov, Piatra Neamţ, Odorheiu Secuiesc
şi Târgu Mureş, unde sectorul mobilei desfăşoară o activitate intensă prin firme reprezentative şi
recunoscute. În acest fel proiectul va fi vizibil şi se va bucura de un ecou adecvat în întreaga ţară.
Transpunerea iniţiativelor in România se va face sub asistenţa UE şi a partenerilor sociali naţionali,
care au pregătit o metodologie clară privind modul de reproducere a iniţiativelor "MobiDécouverte"
("Copii designeri") şi "Touch Wood" ("Tainele lemnului") în România, dar şi cu implicarea activă a
instituţiilor de educaţie şi administraţiilor..
Pentru şedinţa de debut a proiectului, care va avea loc în data de 16 februarie 2010, ora 14:00, s-a
propus ca locaţie Centrul Expoziţional ROMEXPO din Bucureşti, Sala de Conferinţe "Constantin
Brâncuşi". Aceasta va fi urmată apoi de un seminar special de schimb de experienţă între designerii şi
cadrele didactice din Franţa şi România, având ca element central cele mai bune practici şi
metodologia de aplicat pentru a-i atrage pe elevi în proiect.
Obiectivele specifice ale programului sunt:
- sensibilizarea copiilor faţă de ideile de design şi de habitat
- de a atrage atenţia copiilor la modul / stilul de viaţă
- de a permite copiilor care urmează şcoala elementară şi sectorul educaţional să descopere
sectorul mobilei
Pag. 1 din 6
- de a crea o gândire dinamică şi nouă în comerţ, de a trage un semnal de alarmă firmelor şi
centrelor de pregătire
- de promovare a firmelor şi industriei mobilei şi de a le ridica nivelul capacităţilor de creaţie şi
inovaţie (pe termen mediu şi lung).
La acestea se adaugă o contribuţie importantă în ce priveşte ridicarea nivelului de cunoştinţe ale
elevilor (a se vedea perspectivele pedagogice prezentate detaliat în anexa 2).
Prima secţiune are ca ţintă elevii înscrişi la cursurile din şcolile elementare (grupa de vârstă 6-11 ani)
sub îndrumarea profesorilor lor şi a unuia sau 2 designeri, printr-un aşa-numit «Sezon
MOBIDécouverte (Copiii Designeri)», având ca scop dezvoltarea de către copii a ideilor de design şi
a modelelor şi prototipurilor corespunzătoare, care apoi vor fi expuse la un eveniment important -
Târgul Internaţional de Mobilă de la Bucureşti - BIFE-TIMB - în perioada 8-12 septembrie 2010.
Partenerii sociali vor fi foarte activi în cadrul acestei iniţiative şi vor organiza un stand care să prezinte
ideile şi prototipurile realizate de grupe de elevi de la fiecare din cele 6 clase ale şcolilor primare
(fiecare şcoală din cele 3 urmează să participe în proiect cu 2 clase, de preferinţă paralele) în timpul
târgului BIFE–TIMB 2010 (Bucureşti). Acest lucru va însemna în primul rând o foarte bună
publicitate pentru toate şcolile şi designerii implicaţi, mai ales că implicarea acestora în proiect se va
fi făcut pe bază de voluntariat. Standul va expune, de asemenea, o selecţie a ideilor şi prototipurilor
copiilor din Franţa ca o activitate de «susţinere». Cum nici un alt târg din Europa nu a beneficiat până
acum de prezenţa prototipurilor franceze, deşi s-au oferit să plătească prezenţa unei asemenea
expoziţii (târgurile de mobilier şi design interior de la Köln, Milano, Frankfurt), se aşteaptă ca atenţia
presei interne şi internaţionale să fie mare, ca atare şi publicitatea de care vor beneficia toţi cei
implicaţi:
• şcolile şi sistemul românesc de învăţământ, pentru deschiderea către inovaţie şi abordare
profesionistă a educaţiei,
• designerii şi partenerii sociali din România şi din UE, ca promotori ai inovaţiei şi pentru preocupări
pe termen mediu şi lung privind formarea profesională, educaţia şi viitorul industriei mobilei,
• fabricile de mobilier şi grupurile şcolare tehnice prin implicarea voluntară, responsabilitate
socială, deschidere către nou şi performanţă în realizarea prototipurilor,
• Comisia Europeană şi ministerele implicate în sprijinirea proiectului pilot (Ministerul
Educaţiei şi Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri) prin deschiderea către
inovaţie în domeniul educaţiei şi formării profesionale, viziune şi preocupări pentru încurajarea
dialogului social,
• Târgul BIFE-TIMB, în calitate de gazdă a unui eveniment de excepţie, de o noutate absolută
în peisajul expoziţiilor din România.

Obiective generale ale proiectului


Iniţiativele implementate trebuie să contribuie pe termen mediu la a comunica o imagine pozitivă şi
incitantă a sectorului mobilei printre tinerii cu potenţial (şi de asemenea părinţilor lor), care trebuie să
adopte atitudini creative şi să-şi selecteze educaţia şi modulele de instruire în vederea viitoarelor lor
activităţi profesionale.
Aceste iniţiative vor fi reproduse folosind resursele partenerilor sociali locali dar şi în strânsă
colaboarare cu Ministerul Educaţiei şi în parteneriat cu 1-2 designeri locali şi parteneri media.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:


 lansarea proiectului însemnând identificarea resurselor umane ce vor fie implicate - designeri şi
cadre didactice, care vor trebui să participe în proiect pe bază de voluntariat - şi preselecţia
şcolilor);
 asistarea partenerilor sociali locali (producători, reprezentanţi ai lucrătorilor), a cadrelor
didactice şi designerilor pentru implementarea iniţiativelor la nivel local. Strategia este dublă:
«Copii designeri» va atrage elevii din şcolile primare, în timp ce «Tainele lemnului» va atrage
copiii de la sfârşitul ciclului gimnazial - începutul ciclului liceal, când se iau deciziile majore

Pag. 2 din 6
pentru educaţia de viitor de către copii şi părinţii lor. Partenerii sociali, în strânsă cooperare cu
Ministerul Educaţiei, vor selecta şcolile pilot din 3 oraşe importante în care se va transpune
"MobiDécouverte" şi vor vizita de asemenea şi grupurile şcolare tehnice pentru a prezenta şi
distribui benzile desenate elevilor ;
 dezvoltarea unei versiuni uşoare a "MobiDécouverte", implicând producătorii, reprezentanţii
lucrătorilor, cadre didactice, precum şi elevii lor şi designeri;
 dezvoltarea unei caiet de benzi desenate de 16 pagini inspirate din benzile desenate "Touch
Wood" ("Tainele lemnului"); tipărirea şi distribuirea acestuia în teritoriu în timpul
evenimentelor pregătitoare.
 materiale în limba română despre proiect, distribuite în cadrul evenimentului principal
(conferinţă finală plus expoziţie), iar după aceea, de către partenerii sociali, în şcoli în strânsă
cooperare cu Ministerul Educaţiei;
 pregătirea şi organizarea evenimentului principal în forma unei mici expoziţii la BIFE-TIMB
2010, care să prezinte modelele şi prototipurile dezvoltate de către clasele elevilor români,
alături de 6 prototipuri dezvoltate de elevii din Franţa. Aceasta expoziţie de cca. 5 zile va fi
oficial deschisă de către personalităţi de seamă din UE şi România (reprezentanţii: CE şi ai
Comisiei de Dialog Social pentru Industria Mobilei de la nivelul CE, ai Ministerului Educaţiei
din România şi Franţa, ai Ministerului Economiei, ai Ambasadei Franţei la Bucureşti, ai
Federaţiei Mobilei din Franţa şi ai susţinătorilor proiectului "MOBIDécouverte" din Franţa, ai
autorităţilor şi inspectoratelor locale din oraşele româneşti participante). Vor fi invitaţi
partenerii sociali, jurnalişti, profesori şi elevi de la şcolile implicate şi de la alte şcoli;

 folosirea experienţei locale (atât aspectele pozitive, cât şi cele negative) de aplicare şi evaluare
atât a resurselor umane, cât şi materiale, pentru a se pregati un instrument de lucru pas cu pas,
uşor de folosit (video/website) care să explice partenerilor sociali abordarea şi metodologia de
utilizat pentru aplicarea cu succes a iniţiativelor şi în alte ţări din UE;

 diseminarea acestui instrument printre partenerii sociali naţionali şi motivarea lor pentru a găsi
resurse sustenabile (durabile) de reproducere / aplicare a iniţiativelor;
 creşterea vizibilităţii iniţiativelor sprijinite de către Comisia Europeană în ţările membre UE27;
 continuitatea activităţilor dezvoltate de către şcoli în timpul proiectului.

Experţii implicaţi
Reprezentanţi ai UEA şi EFBWW din Franţa, Belgia, Italia, Germania, Olanda şi reprezentanţi ai
asociaţiilor naţionale şi sindicatelor. Aceştia din urmă se vor implica în identificarea şcolilor şi
designerilor locali care vor participa în proiect pe bază de voluntariat şi în organizarea evenimentelor
de presă, a şedinţei de debut şi a expoziţiei.

Rezultate scontate
- caiet de benzi desenate de 16 pagini inspirate din benzile desenate «Touch Wood», în limba
română;
- broşuri în limba română despre iniţiativă;
- evenimentul principal în forma unei mici expoziţii la BIFE-TIMB 2010, care va prezenta
modelele şi prototipurile elevilor români, alături de 6 prototipuri ale elevilor din Franţa.
- conferinţe de presă şi comunicate de presă care să asigure vizibilitatea
- elaborarea unui ghid uşor de folosit (video/website) folosind experienţa locală în aplicarea
iniţiativelor şi evaluarea resurselor umane şi materiale, care să explice tuturor partenerilor

Pag. 3 din 6
sociali din UE27 din industria mobilei, abordarea şi metodologia de utilizat pentru aplicarea
cu succes a celor 2 iniţiative şi în alte ţări din UE.

Pag. 4 din 6
Modalitate de desfăşurare a secţiunii "MOBIDécouverte - Copii designeri"

• Până în 15 februarie se va obţine acordul şcolilor (primare şi grupuri şcolare tehnice),


ministerelor (Educaţie şi Economie, eventual Cultură), designerilor. Proiectul trebuie demarat urgent.
• Vor fi implicate 3 şcoli primare (proiectul se adresează elevilor între 6 şi 10-11 ani) având
fiecare câte 2 clase paralele (pentru a stimula competiţia între elevi si, implicit, imaginaţia acestora)
din 3 oraşe importante.
• Copii vor trebui să lucreze în grupuri pentru a nu se ajunge la probleme legate de drepturi de
autor. Iniţiativa este una socială şi nu îndreptată spre profit. Dată fiind componenţa de 25-30 de elevi
a unei clase se vor forma grupe de câte 4-6 elevi care vor lucra la o machetă.
• Prototipurile nu pot fi vândute şi aparţin proiectului. Iniţiativa este una socială şi nu îndreptată
spre profit.
• Designerii vor trebui să lucreze pe bază de voluntariat şi la fel învăţătorii implicaţi (vor folosi
din orele proprii de activitate pentru aceste sesiuni). Voluntariatul este important pentru că altfel
proiectul nu are şanse de reuşită pe termen mediu şi lung şi va demonstra responsabilitate socială din
partea celor implicaţi. Componenta socială a proiectului este foarte importantă. Toţi cei care se vor
implica în acest proiect - cadre didactice, designeri, firme şi grupuri şcolare - trebuie să fie ei înşişi
convinşi de utilitatea şi importanţa acestui proiect pentru ca acesta să aibă într-adevăr succes şi să
dorească să se implice voluntar în proiect. Proiectul doreşte să accentueze latura responsabilităţii
sociale şi să încurajeze iniţiativele similare în viitor.
• În teren, proiectul înseamnă organizarea de 5 sesiuni a câte 2 ore la fiecare clasă pentru ca
elevii să aibă timp să facă şi ore pregătitoare pentru lucru, dar să şi realizeze machetele. Se va
organiza câte o sesiune pe săptămână în fiecare şcoală. Lucrul cu clase paralele trebuie să uşureze
munca designerilor: va fi mai uşor pentru designerii, care pot folosi 2 h pentru una din clase şi
următoarele 2 ore pentru clasa paralelă din respectiva şcoală (pentru a nu fi necesare 2 deplasări pe
săptămână din partea lor). Sunt preferaţi designeri din localitate pentru ca deplasarea lor să nu însemne
costuri suplimentare. Sugestia generală este aceea de a se folosi orele speciale destinate dezvoltării
abilităţilor practice şi artistice (educaţie tehnologică / lucru manual şi educaţie plastică / desen), dar
cadrele didactice vor avea libertate de decizie în această privinţă.
• Ca metodologie designerul va trebui să pună accentul pe funcţiuni şi nu pe noţiunea care
desemnează diferitele tipuri de mobilier, deoarece copii nu reţin neapărat denumirile. Mai mult, aceştia
nu trebuie în mod obligatoriu să asocieze noţiunea cu un obiect deja ştiut pentru a le lăsa liberă
imaginaţia.
• În 16 februarie ora 14:00 va avea loc şedinţa de start. Vor fi prezenţi reprezentanţi ai UEA, ai
Comisiei de Dialog Social pentru Industria Mobilei de la nivelul CE, ai Ministerului Educaţiei din
România şi Franţa, ai Ministerului Economiei, ai Ambasadei Franţei la Bucureşti, ai Federaţiei
Mobilei din Franţa şi ai susţinătorilor proiectului "MOBIDécouverte" din Franţa, ai autorităţilor şi
inspectoratelor locale din oraşele româneşti participante. Aceasta va fi urmată de un seminar pentru
cadre didactice implicate şi designeri pentru schimb de experienţă cu partea franceză. În săptămâna
care urmează vor avea loc vizite în şcoli ale delegaţiei formate din reprezentanţi ai UEA, Federaţiei
Franceze a Mobilei, reprezentanţi ai APMR, FSLIL şi Ministerului Educaţiei (inspectorate judeţene sau de

Pag. 5 din 6
sector) pentru lansarea proiectului în şcoli.
• Firmele care se vor implica vor trebui de asemenea să lucreze pe baza de voluntariat şi vor
trebui să asigure şi o vizită de 1 oră a elevilor în fabrică, pentru a le explica diveresele meserii etc. La
această vizită va participa şi un reprezentant de la sindicate.
• În săptămâna 15-19 martie a.c. reprezentanţii proiectului din Franţa, Secretarul general al
UEA (Uniunea Europeană a Mobilei), un reprezentant al APMR, unul al FSLIL şi probabil unul al
EFBWW vor reveni în şcoli pentru a vedea cum progresează proiectul. Până atunci în fiecare şcoală se
vor fi desfăşurat cel puţin 1-2 sesiuni de lucru designer(i)-elevi.
• Cu o săptâmână înainte de Paşti - 29 martie-2 aprilie - se va face a 3-a vizită în şcoli pentru
selecţia machetelor ce vor fi transformate în prototipuri. Delegaţia care vizitează şcolile va fi formată
din: responsabilii proiectului-mamă din Franţa, de la Secretariatul Uniunii Europene a Mobilei (UEA),
un reprezentant al APMR, unul al FSLIL şi probabil unul al EFBWW. Vor participa şi reprezentanţi de
la fabrici şi grupurile şcolare tehnice care vor realiza prototipurile pentru a vedea ce vor trebui să facă.
În final, fabricile şi grupurile şcolare vor dispune de 2 luni înainte de vacanţa grupurilor şcolare tehnice
pentru realizarea prototipurilor - după vacanţă de Paşti până în 15 iunie.
• La toate aceste vizite şi în timpul sesiunilor de lucru cu copiii vor trebui realizate cât mai multe
fotografii şi înregistrări video. Acestea vor face parte din ghidul ce va fi elaborat ca instrument de
multiplicare a proiectului şi în alte state ale UE27 şi pentru ilustrarea diverselor materiale ce vor fi
publicate.
• În final se va cere şi un raport al designerilor referitor la lucrările realizate în cadrul orelor, cu o
eventuală motivaţie din partea copiilor pentru propunerile făcute - în cuvintele lor
• Vizitele la şcoli trebuie însoţite de articole în presă, eventual în cea locală, şi în revista
"Mobila". Se va face şi un articol cuprinzător despre una dintre aceste clase şi / sau şcoli.
• Se propune participarea şi la expoziţia VIA de la Paris cu prototipurile elevilor români. Ideea
nu exista în proiectul aprobat şi ca atare deocamdată nu exista buget pentru ea (transportul
prototipurilor în Franţa), pentru finalizare se vor ocupa cei de la Federaţia franceză.
• În 10 septembrie 2010 conferinţa finală la BIFE cu expoziţia prototipurilor şi conferinţa de
presă. Vor fi chemate şcolile implicate (elevi, profesori, părinţi, grupurile şcolare). Expoziţia va ocupa
un loc central la târg pentru a putea fi vizitată uşor şi a avea vizibilitate mare.

Pag. 6 din 6