Sunteți pe pagina 1din 7
ROMANIA MINISTERUL APARARII NATIONALE STATUL MAJOR GENERAL Academia Tehnica Militara Concursut de admitere sesiunea iulie 2010 Facultatea de Mecatronicl si Sisteme Integrate de Armament _ CHESTIONAR DE CONCURS Varianta A Proba: ,Matematici-FizicA” 1.0 sursi de curent continu cu tensiunea electromotoare £=50V gi rezistenta interioara r =1 Q alimenteaza un rezistor cu rezistenta R=9Q inseriat cu un bec. Stiind c& becul consuma o putere P= 40 W , intensitatea curentului prin avea urmatoarele valori: a) 1A, 0,5A; b)0,5A, 1,5A; c)5A, 2A; d) 4A, 1A; e) 2A, 4A. ad 2. Polinomul P(x)=(x° +2x) +45 x41 este divizibil cu: a) x741; b)x?-5x+6; c)x7+x; d)x°-x; e) (x+1) 3, 1 =20V; =1Q. Conditia pe care trebuie si o indeplineasca valoarea 'e considera circuitul cu schema din figura, pentru care se cunose: 10V; A= rezistenjei R pentru ca sensul curentului prin £, sa fie opus sensului t.e.m. a bateriei este: a) R<0,2Q; b) R>1Q; c) R=0,19; d) R<1Q; e) R<0,5Q. 1 din 6 4. Un corp de masa m, este mentinut in echilibru de un alt corp de masa m), atasat prin intermediul unui fir inextensibil si de mas& neglijabilA, trecut peste un scripete ideal (vezi figura). Unghiul de inclinare al planului find ox si frecarile fiind neglijabile, relatia dintre masele m, $i m, respectiv forta ce actioneazi asupra scripetelui din partea firului sunt: a) my, =m,sina. si (m, sina+m,); b) m, =m, si F = gym) + m3 5 c) m,=msina si F = gym) +m; + 2mm, cosa; d) m, =m, cosa si F =g(m, +m); e) my =m sina. si F = gym? +m3 + 2mm, sina. LI]>R, f(x)= feta. Atunci valoarea f (1) este 5. Fie funetia Pel a) £(I)= &) S()= : ©) £(1)=0; d) f(1)=e"?-1; oon 2 6. Valoarea sumei S=1+11+111+...+ 1 2010 cifre de 1 ee Sle wl— el s 2din 6 7. Doua transportoare terestre se deplaseaz unul catre celalalt, pe aceeasi directie, in miscare uniformd, cu aceeasi vitezi v = 80 km/h. Cand distanfa dintre transportoare este d=4km, de pe primul transportor se lanseazi, cu viteza 9v, o racheti spre celilalt. Toate migcrile au loc pe orizontal’. intre momentul lansarii rachetei gi momentul cénd sunetul generat de explozia rachetei (v, = 340 m/s) la impactul cu al doilea transportor ajunge la primul transportor, se scurge timpul de a) 15,00; b) 5,005; ¢) 23,115; d)31,42s; e) 25,39. VI-x? este: 8. Mulfimea tuturor solutiilor ecuatiei 9. Considerdnd transformarile 1-> 2 si 3-4 adiabatice, iar A punctul in care incepe admisia, s& se stabileasca, dintre figurile urmatoare, figura care reprezinti ciclul de functionare al motorului Diesel. 3 din6 10. Fie sistemul: xty-(m-1)z=0 x+(m-l)y-z=0, meR. xtmy+z=0 Fie {(x,y,2)|x,y,2€R} multimea solutiilor nenule ale sistemului. Atunci valoarea Qxty+2z +ytz raportului S = este: a) 0; b)-3; ©)3; d)l; €)2. 11, Eeuatia 2° +(3m—1)x? +(2m”—2m+3)x—2m?—m—3=0 are o ridiicina independent de m. Aceasta este singura ridicinii reali a ecuatiei, daca a) me[6,10]; b) me(-3,-2); ©) me(~m,-4); d) me(-2,6); e) me(I1,00). 12. Fie functia f: 27] >, r(x) (9-1) bx? si C multimea tuturor punctelor intermediare objinute prin aplicarea teoremei lui Lagrange functiei f pe intervalul [0,27]. Daca S este suma elementelor multimii C, atunci: asa, yy 5222, 9 50; a 5-88; « 52282. 3 4 z 4 13. Fie s-1 :ROR, f fe x43 Daca Im f={yeiR| existi xe R, astfel incat ®) imp =(- 3); b) inp-|- o)Imf=[13]; d) Im f =[-3,-1]; oims-(a} 7(x)}, atunci: 4din 6 14, Fie functia ax’ —3x+1, xe[-I,0) etbr-c, xe[0,l] | Valorile parametrilor reali a, b, ¢ pentru care functia f este continua pe [1,1], exist tim£A=FO) F(-1)= f (1) sunt: f[-LIJ>R, f(x)= 15. in camera unei rofi de bicicleta, avand volumul V =1,2-10?m°, presiunea aerului este p, =5-10* N/m?. Cu o pompa de volum y=3-10'm! se introduce aer in camera pana la atingerea presiunii_p =1,5-10° N/m?. Se considera presiunea atmosferici py = 10° N/m?, iar procesul este fara pierderi de aer si la o temperatura constanté, Numarul de actionari ale pompei este: a) 40; b) 10; ¢)50; d)60; e) 100. 2-k ke 2(I-k) 2-1 Daca parametrul ke R\{0}, 16. Fie ke R si matricea ma) =( atunci inversa M~'(k) este: »keR, k#0; |, kKER, k#0; Sdin6 17.Fie a, =lim[1~2x5 In(1+ 2m) si €= tim by, unde by =a, +a, +o. dy. roo fa Atunei 18. Fie functia (RR, f(x)= . Aria suprafefei delimitati de dreptele x +x4el x=0, x=1, axa Or $i graficul functiei feste: at, 3, 9 2, 9 2, 9 B3, 9 3 9 9 ‘Toate cele 18 probleme sunt obligatori Fiecare problema se coteaz cu un pun Media probei de concurs se calculeaz imparjind numarul de puncte acumulate ta 18 probleme (numarul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adauga un punct din oficiu. ‘Timp de lucru efeetiv ~ 3 ore. 6din6 ROMANIA MINISTERUL APARARII NATIONALE. STATUL MAJOR GENERAL Academia Teh Facultatea de Mecatroniea si Sisteme Integrate de Armam Concursul de admitere, sesiunea inlie 2010 GRILA DE EVALUARE Disciplina Matematica - F iulie 2010 13 14 15 16 17