Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte analiză

-06.06.2005-

1. Descrieţi legile de probabilitate (normală, binomială, Poisson).


2. Calculaţi volumul mărginit de suprafaţa: (x2+y2+z2)2=8y.

R:
3
3. Calculaţi aria suprafeţei z = x2 + y 2 din interiorul suprafeţei x2+y2=2x. (desen)
R: π 2
4. Folosind Stokes, calculaţi: ∫γ ( y − z )dx + ( z − x )dy + ( x − y )dz
2 2 2 2 2 2

γ: intersecţia cubului x,y,z є [0,2] cu planul x+y+z=3. (desen şi orientare aleasă)


R: 36 (pentru orientarea înspre interiorul cubului) sau -36 (pentru cea exterioară).
5. Variabila aleatoare X este repartizată uniform în [-1,1] şi Y=eX. Calculaţi media, dispersia şi
densitatea de repartiţie a lui Y.

Evaluare