Sunteți pe pagina 1din 15

Model 1 – Papuci

Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:papuci. Lasă un comentariu

Reprezintă un papuc cu manşetă şi


montat pe talpă. În jurul tălpii are un burleu care mărgineşte frumos papucul.

Se lucrează cu punct de orez, iar manşeta cu punct de elastic 2X2 şi se


lucrează pe 2 andrele, mari.

Pentru o persoană care poartă încălţăminte nr. 37 se montează pe andrele 18


ochiuri. Se tricotează cu punct de orez 46 rînduri, executînd din 4 în 4 rînduri
cîte o creştere, în urma căreia se vor obţine 36 ochiuri pe andrea. Se tricotează 2
rînduri, după lungimea piciorului. Se împart cele 36 ochiuri în 3 grupe de cîte 12
ochiuri.

Cu primele 12 ochiuri se lucrează 30 rînduri şi se încheie rîndurile.

A doua grupă de 12 ochiuri se trece pe o andrea de rezervă.

Cu a treia grupă de 12 ochiuri se lucrează tot 30 de rînduri şi se încheie


ochiurile. Se cos cele 2 fîşii de 30 ochiuri.

Se începe lucrul cu 5 andrele. Se iau pe o andrea cele 12 ochiuri lăsate pe


andreaua de rezervă, iar cu celelalte 3 andrele se ridică 32 de ochiuri de pe
marginile celor 2 fîşii cusute, împreună. Se tricotează rotund şi se creşte cîte 1
ochi la 10 ochiuri, ca să se ajungă la numărul de 48 ochiuri. Cu cele 48 ochiuri
se tricotează 15-20 rînduri cu punct de elastic 2X2. Se încheie ochiurile la
marginea elasticului.

Pe marginea papucului se ridică circa 90-95 ochiuri, după nevoie, şi se lucrează


cu punct de orez 3-4 rînduri. Se încheie larg ultimul rînd. Această bentiţă
formează un buret care ascunde montajul tălpii.

Talpa se face din postav, fetru sau o piele mai subţire. Se coase împrejur cu un
fir de aţă solid.

“Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.


Model 4 – Ciorapi

Posted by Shortcut in Uncategorized. Tag-uri:ciorap, garnituri sport, sosete.


Lasă un comentariu

Prezintă un ansamblu format din căciuliţă, şosete şi mănuşi lucrate cu aceeaşi


garnitură formată din 2 culori contrastante (alb şi negru).

Toate piesele se lucrează cu 5 andrele.

Rîndul 1 şi 3: toate ochiurile pe faţă, culoare, lînă albă.

Rîndul 2: toate ochiurile pe dos cu lînă albă.

Rîndul 4: cu lînă albă, 3 ochiuri pe faţă, 1 ochi nelucrat, lăsînd firul în spatele
ochiului. Se repetă.

Rîndul 5: toate ochiurile pe dos cu lînă neagră.

Rîndul 6: toate ochiurile pe faţă cu lînă neagră.

Rîndul 7: toate ochiurile pe dos cu lînă neagră.

Rîndul 8: cu lînă neagră, 3 ochiuri pe faţă, 1 ochi nelucrat, lăsînd firul prin
spatele ochiului.

Aceste 8 rînduri se repetă.

Restul se lucrează cu punct de jerseu.

“Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.


27 Oct

Model 3 – Ciorapi

Posted by Shortcut in Uncategorized. Tag-uri:ajurate, ciorap, femei, sosete. Lasă


un comentariu

Aceşti ciorapi pentru schi sînt tricotaţi cu model ajurat. Sînt lungi pînă deasupra
genunchilor. Marginea de sus este îngustă şi lucrată cu punct de semielastic
1X1. Restul ciorapilor e lucrat cu ajur, în felul următor:

Se pune pe cele 4 andrele un număr de ochiuri divizibil cu 8 şi se împart egal.

Rîndul 1: 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 2 ochiuri pe faţă, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri


lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, 2 ochiuri pe
faţă, 1 jeteu. Se continuă modelul, avînd grijă să se termine rîndul cu 1 jeteu.

Rîndul 2: 2 ochiuri pe faţă la început de rînd (la prima andrea de la care s-a
început modelul), apoi se începe modelul: 1 jeteu, 1 ochi pe faţă, 1 ochi nelucrat,
2 ochiuri lucrate împreună, iar pete ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, 1 ochi
pe faţă, 1 jeteu, 3 ochiuri pe faţă. Se repetă modelul, iar rîndurile se termină cu 1
ochi pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă.

Rîndul 3: 3 ochiuri pe faţă la început de rînd, apoi începe modelul: 1 jeteu, 1


ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul
nelucrat, 1 jeteu, 5 ochiuri pe faţă. Se repetă modelul, iar rîndul se sfîrşeşte cu 1
jeteu, 2 ochi pe faţă.

Rîndul 4: 2 ochiuri lucrate împreună la început de rînd, urmează apoi modelul:


2 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 2 ochiuri pe faţă, 1 ochi
nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul
nelucrat. Se repetă modelul. Se sfîrşeşte rîndul 1 jeteu, 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 1
ochi pe faţă, 2 ochiuri lucrate împreună.

Rîndul 5: 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă, apoi modelul: 1 ochi pe faţă, 1


jeteu, 3 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună peste
ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Se repetă şi se sfîrşeşte rîndul cu 1 jeteu,
3 ochiuri pe faţă 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună.

Rîndul 6: 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă la început de rînd, apoi modelul: 1


jeteu, 5 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar
peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Se repetă modelul şi se termină
rîndul cu 1 jeteu, 6 ochiuri pe faţă. Aceste 6 rînduri se repetă.
“Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

27 Oct

Model 2 – Ciorapi

Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ciorap, sosete. Lasă un comentariu

Aceşti ciorapi trei sferturi pentru sport sînt lucraţi cu modelul arătat, lucrat în
partea din faţă a ciorapului.

Partea de sus a ciorapilor are o bordură cu colţuri lucrate.

Modelul românesc este lucrat cu fire contrastante cu fondul, cu punct de jerseu,


restul ciorapului pînă la călcîi este lucrat cu punct de elastic răsucit.

Călcîiul şi talpa ciorapului sînt lucrate cu punct de jerseu.

Modelul românesc se continuă pînă în punctul unde încep scăzăturile pentru vîrf.

“Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

27 Oct

Model 1 – Ciorapi

Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ciorap, sosete. Lasă un comentariu

Reprezintă o pereche de ciorapi trei sferturi, lucraţi cu punct de ciorapi în


diagonală. În partea de sus ciorapii au o margine tricotată cu punct de
semielastic 1X1.
Călcîiul este tricotat cu punct de orez, iar gamba prezintă 4 dungi drepte lucrate
tot cu punct de jerseu drept. Acet model se realizează astfel:

După ce s-a tricotat elasticul se încep benzile drepte procedînd astfel:

Se alege o andrea şi se notează cu 1. La sfîrşitul ei se scad penultimele ochiuri,


iar ultimul se lucrează drept.

La începutul andrelei următoare (nr. 2) se tricotează un ochi drept şi se scad


următoarele.

La sfîrşitul andrelei nr. 2 se tricotează 2 ochiuri în penultimul ochi, iar ultimul


ochi se tricotează drept.

La începutul andrelei nr. 3 se lucrează drept primul ochi, iar în al doilea se


lucrează încă un ochi (se înmulţeşte).

La sfîrşitul cele de a treia andrea se scad penultimele 2 ochiuri, iar ultimul se


lucrează drept.

La începutul andrelei nr. 4 se lucrează primul ochi drept, iar următoarele 2


ochiuri se scad. La sfîrşitul celei de a patra andrea se lucrează 2 ochiuri în
penultimul ochi, iar ultimul ochi se lucrează drept.

La începutul primei andrele se lucrează 1 ochi drept, iar în următorul ochi se


lucrează 2 ochiuri.

Această alternanţă de ochiuri înmulţite şi scăzute dă linia diagonală a ochiurilor


care formează fondul, iar ochiurile drepte formează dungile de pe ciorap.

“Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

27 Oct

Şosete

Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ciorap, sosete. Lasă un comentariu


Şosetele sînt ciorapi scurţi, pînă mai sus
de gleznă. Ele pot fi cu marginea simplă, sau cu manşetă care se răsfrînge.

Modul de executare se aseamănă cu cel al ciorapului.

Tricotarea şosetelor începe de la manşete, care pot fi lucrate cu punct de elastic,


punct de orez, punct leneş sau cu diverse modele în culori. După tricotarea
manşetei, care variază între 10-12 cm, se începe şoseta prorpiu-zisă. Aceasta se
poate tricota fie cu punct de jerseu, cu punct de elastic, uni sau încrustată cu
dungi sau modele colorate. Cînd se ajunge în dreptul călcîiului se procedează
întocmai ca la ciorapi. De asemenea, talpa şi vîrful se lucrează la fel.

Tricotarea ciorapilor şi a şosetelior se poate face şi cu modele ajurate, sau cu


modele în relief.

“Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

27 Oct

Ciorapi

Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ciorap, garnituri sport. Lasă un


comentariu

Ciorapii pentru sport se fac trei sferturi sau scurţi, cunoscuţi şi sub numele de
şosete.

Se lucrează pe 5 andrele. Ochiurile se pun pe 4 andrele şi cu cea de a cincea


andrea se lucrează. Numărul ochiurilor variază după grosimea firului şi după
lungimea ciorapului.

Se începe cu partea de sus, tricotîndu-se 3-4 cm pentru un ciorap trei sferturi,


fără manşetă sau 8-10 cm pentru un ciorap cu manşetă, cu punct de elastic 2X2,
sau un alt model care să formeze manşeta şosetei. Se poate continua cu punct de
elastic sau cu punct de jerseu, după model. Pentru ciorap se lucrează drept,
măsurînd după picior, pînă unde gamba piciorului începe să se subţieze, apoi se
încep scăzăturile. Aceste scăzături se fac numai la 2 din cele 4 cîrlige, mereu
aceleaşi, cîte una pe o andrea, la distanţă de 4 ochiuri între scăzături. Se fac 8
rînduri cu 16 scăzături, socotite cîte 2 la fiecare rînd. Numărul scăzăturilor
variază după grosimea şi forma piciorului.

După ce s-au făcut scăzăturile necesare, se mai lucrează cîţiva cm în linie

dreaptă, măsurînd pe picior, apoi se începe călcîiul.

Pentru a începe călcîiul se înşiră pe aţă ochiurile de la cele 2 andrele ce vin în


dreptul scăzăturilor şi se fixează de ciorap la ambele capete. Se lucrează apoi
ochiurile de pe celelalte două andrele, iar cînd se ajunge în dreptul ochiurilor
înşirate pe aţă, se apucă firul dintre ochiuri, fără a înmulţi numărul de ochiuri şi
se lucrează pînă la capăt, continuînd apoi mai departe cam 2 cm. Se încep apoi
scăzăturile. Ele se fac la 2 andrele opuse, care cuprind scăzăturile de la ciorap,
procedînd astfel: se fac 3 scăzături cu 3 rînduri drepte între ele, 3 scăzături cu 2
rînduri drepte între ele, 3 scăzături cu cîte 1 rînd între ele, iar restul fără nici un
rînd, drept între ele. Se continuă astfel pînă rămîn 4 ochiuri pe andrea. Se trec
toate ochiurile pe 2 andrele şi se încheie călcîiul. Pentru a începe talpa se deşiră
aţa cu grijă şi se înşiră ochiurile pe cele 4 cîrlige. Se continuă lucrul pentru talpă.

Călcîiul se mai poate tricota şi după altă variantă, procedînd astfel:

Cu cele 2 andrele, care cuprind scăzăturile de la gambă se lcurează o bucată


dreaptă, care va forma călcîiul. Lungimea aceste fîşii se calculează astfel: se
adună numărul ochiurilor de pe amîndouă cîrligele şi se împarte la 3. Rezultatul
obţinut indică numărul rîndurilor ce vor forma fîşia de la călcîi.
Pentru a se forma rotunjimea călcîiului se procedează astfel: de la marginea
fiecăreia din cele 2 andrele se numără cîte 12 ochiuri (numărul variază după
grosimea firelor). Aceste ochiuri nu se mai lucrează, ci servessc numai pentru
scăzături. Se procedează astfel:

Rîndul 1: se lucrează toate ochiurile de pe prima andrea, iar de pe andreaua a


doua se lucrează atîta pînă rămîn 12 ochiuri pînă la margine, terminînd cu o
scăzătură.

Rîndul 2: se întoarce lcurul, se lucrează ochiurile toate de pe andrea, se trece la


a doua andrea şi se încheie cu o scăzătură, lăsînd 12 ochiuri pe andrea nelucrate.

Rîndul 3: se întoarce lucrul şi se lucrează ochiurile, terminîndu-se cu scăzătura


deasupra celei precedente, lăsînd pe andrea 11 ochiuri nelucrate.

Se întoarce lucrul şi se continuă astfel pînă se scad toate ochiurile lăsate la


marginea andrelelor nelucrate şi care au servit, după cum s-a arătat, numai
pentru scăzături.

Dacă se presupune că pe andrea au fost 18 ochiuri, după ce s-au terminat


scăzăturile, rămîn 6 ochiuri pe fiecare andrea. Pentru determinarea călcîiului şi
continuarea tălpii e nevoie să se adauge ochiurile şi anume: pe cele 2 andrele cu
care s-a lucrat călcîiul e necesar să se afle numărul de ochiuri iniţial. În acest
scop se scade cîte 1 ochi la fiecare rînd de pe marginea fîşiei drepte care serveşte
drept călcîi. În felul acesta se completează numărul necesar de ochiuri. Se
continuă apoi lucrul cu 4 andrele formîndu-se talpa. Se lucrează cît se cere
măsurînd pe picior pînă în dreptul degetului mic. Se încep apoi scăzăturile
pentru vîrf.

Vîrful. Scăzăturile pentru vîrful ciorapului se încep în aceeaşi direcţie cu


călcîiul, procedînd astfel: se încep scăzăturile (2 ochiuri lucrate împreună), 2
ochiuri drepte, o scăzătură şi se termină toate ochiurile de pe andrea. Se începe
cu ochiurile de pe andreaua următoare, la care înainte de a se termina ultimele 2
ochiuri, se face iar o scăzătură. Cele 2 andrele următoare se lucrează la fel.
Scăzăturile sînt cuprinse între 4 ochiuri drepte şi se continuă astfel:

1 rînd cu scăzătură, 4 rînduri drepte, repetat de 3 ori, apoi 1 rînd cu scăzături, 3


rînduri drepte, repetat de 3 ori, apoi 1 rînd cu scăzătură, 2 rînduri drepte, repetat
de 3 ori. Urmează apoi scăzăturile la fiecare rînd, pînă mai rămîn 8 ochiuri, cu
care se încheie ciorapul.

“Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.


Sosete cu 2/5 andrele - Tutorial cu poze
Scris de adar la data de Joi 07 Mai
2009, 21:37
Va spuneam ca se fac foarte usor. Sigur n-ati crezut, asa ca v-
am adus dovezi Smile

1. se monteaza pe o andrea 50 de ochiuri si se lucreaza partea


de elastic 2 fata/2 dos, ca la orice soseta normala (eu am lucrat
totul la scara redusa, voi lucrati mai mult, da ??:D)

2. dupa portiunea de elastic, lucrati o bucata buna 1 rand fata/


1 rand dos, pana unde credeti ca e timpul sa se inceapa calcaiul

3. lucram acum 23 de ochiuri, iar ochiurile 24 + 25 le luam


impreuna; restul de 25 de ochiuri le puneti pe un stich-holder
sau, daca lucrati pe andrele circulare, le dat deoparte pe fir

4. intoarcem lucrul, si la capatul randului, luam din nou 2


ochiuri impreuna; intoarcem, si procedam la fel: la fiecare
sfarsit de rand, scadem un ochi uniform; facem asta pana ne
raman 10 ochiuri pe andrea
5. acum, e timpul sa facem calcaiul ... la capatul fiecarui rand,
ridicam cate un ochi, in fiecare parte, pana obtinem cele 25 de
ochiuri de la care am plecat - asa se formeaza calcaiul:

6. dupa ce ati format calcaiul, lucrati o portiune de 1 ochi fata/1


ochi dos, cam cat credeti voi ca vreti sa fie talpa de lunga; luati
in calcul faptul ca urmeaza inca o portiune de varf, cat calcaiul

revin
Continuam aici:

7. se lucreaza varful, exact asa cum ati lucrat calciul, la aceleasi


dimensiuni; acum aveti 25 de ochiuri pe o andrea si 25 pe alta.
Intoarceti totul pe dos:

8. puneti andrelele una langa alta, astfel incat marginea de


cusut sa fie la capatul lor

9. si cu ajutorul unui ac mare in care ati pus ata de acelasi fel

10. luati cate un ochi de pe fiecare andrea: unul din stanga,


unul din dreapta ... pana cand ajungeti la marginea care
trebuie cusuta
11. trageti firul pana la capat, indreptand "cusatura"

12. apoi ne apucam de cusut marginea, ridicand ochiurile, e


foarte usor

13. asa arata cusatura la final

14. si asa arata o soseta in format zip


15. Si cusatura, care e musai sa fie deasupra (la prima soseta
pe care am facut-o, am facut cusatura dedesupt )

Sper sa va fie de folo imaginile si explicatiile mele. Va spun din


nou, ca am facut asta doar pentru voi, mini-soseta a ajuns
poseta ursuletului :D
La toamna voi face iar cateva perechi, si sper sa faceti si voi
Invatam sa tricotam, impreuna
Scris de maistra la data de Dum 01
Nov 2009, 13:42
Am vazut ca va intereseaza f mult cum se lucreaza ciorapii cu 5
ace.Eu lucrez f mult ciorapi cu 5 ace si va voi spune cum lucrez
eu.
Montez pe un ac(din cele 5)52ochiuri(depinde de grosimea
firului).Impart cele 52 ochiuri pe 4 ace,iar cu al 5-lea
lucrez.Dupa impartire lucrez patentul ciorapului,acesta li fac cat
vreau de inalt ciorapul.
Dupa terminarea patentului se lucreaza aproximativ 6 randuri
tricotul lincs(numai ochiuri de fata),pe urma lucrez doar cu
ochiurile de pe 2 ace ,12 randuri tot tricot glat(numai pe fata si
pe o parte si pe cealalta).Dupa terminarea celor 12 randuri
,impart ochiurile in 3(6(lateral)-12(mijloc)-6(lateral)),pt a
realiza scazaturile care dau forma calcaiului.
Se scade asa:(calcaiul se lucreaza numai ochiuri de fata)
-R1(rand fata):lucrez primele 5 ochiuri ,iar ochiul 6 il scad cu
primul ochi din cele 12 care urmeaza,lucrez 10 ochiuri si ochiul
11 li scad cu primul din urmatoarele 6,astfel apar 2 scazaturi
-R2(rand de dos):lucrez toate ochiurile pe fata ,inafara de
ochiurile scazute care se lucreaza pe dos,asa apar liniile de
scadere
Procedati astfel pana ramaneti cu cele 12 ochiuri de pe mijlocul
calcaiului.
Cand incepeti pe randul de fata ,ochiurile scazute trebuiesc
adaugate+2 ochiuri in plus,acest lucru il faceti pe parcursul a 2
randuri (prima oara se adauga la sfarsitul randului de fata-
ridicati 6+2 ochiuri,lucrati randul de dos,iar la finalul randului
ridicati 6+2 ochiuri).
Din acest moment veti lucra cu cele 5 ace(ochiurile de la calcai
le impartiti pe 2 ace).Eu lucrez asa cam 16cm(depinde de
lungimea labei piciorului),pe urma trebuie format varful astfel:
-se scade pe partile laterale ale varfului ,pe acul 1 se scade la
inceput 2 ochiuri,pe acul2 se scade la sfarsitul ochiurilor 2
ochiuri,pe acul3 la inceput ca si la primul ac si pe acul 4 se
scade la sfarsit,deci vor aparea pe partile laterale ale varfului
cate o pereche de scazaturi.
Daca nu am explicat foarte clar va rog sa ma intrebati.

S-ar putea să vă placă și