Sunteți pe pagina 1din 4

Atom, Sarcina electrică, Electrizarea

Atomul

Atomos în limba greacă înseamnă indivizibil.

Un atom este alcătuit din nucleu şi unul sau mai multi electroni aflaţi în mişcare în jurul nucleului.
protoni – particule cu sarcină electrică pozitivă
Nucleul nucleoni
neutroni – particule neutre din punct de vedere electric
Atomul

Înveliş de electroni electroni – particule cu sarcină electrică negativă

Nucleul

• Aproape toată masa atomului este concentrată în nucleu.Aceasta diferă de la un tip de atom
la altul
• Sarcina electrică a nucleului este pozitivă:
qN = Z . qp
Z - numărul atomic reprezintă numărul protonilor din nucleu
qp - sarcina unui proton qp = q0

Electronul

• masa electronului: me = 9,1 . 10 – 31 kg


• sarcina electrică negativă: qe = - 1,6 . 10 – 19 C
• sarcina electrică absolută: q0 = 1,6 . 10 – 19 C

Sarcina electrică a atomului este suma între sarcina electrică a nucleului şi sarcinile electrice ale
electronilor:
Q = Z . qp + Z . qe = 0

Atomul, având sarcina electrică zero, este neutru din punct de vedere electric.
Sarcina electrică

Sarcina electrică a unui corp este măsura electrizării lui.


Mărimea fizică scalară numită sarcină electrică (Q)se asociază unui corp cu proprietatea de a se afla
într-o anumită stare de electrizare

Sarcina electrică: [Q] SI = C

Electrizarea

Electrizarea este fenomenul prin care un corp trece din stare neutră în stare de electrizare.
Un corp electrizat poate interacţiona cu un alt corp, de la distanţă , prin intermediul câmpului
electric.
Corpurile electrizate se clasifică în:
• corpurile electrizate pozitiv, care au sarcina electrică pozitivă “+”;
• corpurile electrizate negativ, care au sarcina electrică pozitivă “-”;

Două corpuri electrizate care au sarcinile de acelaşi semn se resping.

-----------------------------------------------------------
F= - F’

Electrizarea prin frecare


Un corp electrizat pozitiv are deficit de electroni: numărul protonilor este mai mare decât al
electronilor.
Un corp electrizat negativ are exces de electroni.
Prin frecare, electronii trec de pe un corp pe celălalt, sarcinile celor două corpuri sunt egale în
modul, dar de semne contrare.
• Legea conservării sarcinii electrice
Sarcina electrică totală a sistemului izolat, format din cele două corpuri, rămâne neschimbată după
electrizarea corpurilor adică se conservă.

Electrizarea prin contact


Corpurile electrizate pot electriza corpurile neutre prin contact direct.
Prin contactul unui corp neutru cu unul electrizat acesta se electrizează cu sarcina de acelaşi semn ca
şi cel electrizat.
Un corp electrizat pus în contact cu Pământul (printr-un conductor) trece în stare neutră, adică se
descarcă.

Electrizarea prin influienţă


Un conductor neutru aflat în apropierea unui corp electrizat se electrizează prin influienţă la un capăt
pozitiv şi la celălalt capăt negativ. Capătul aflt în apropierea corpului electrizat are sarcină de semn
opus sarcinii electrice a corpului.
Metalele au o proprietate importantă: atomii constituienţi au tendinţa de a pierde unul sau mai mulţi
electroni. Electronii care sunt mai depărtaţi de nucleu pot trece de la un atom la altul. Aceşti
electroni se numesc electroni liberi – de conducţie.
Electronii liberi aparţin ansamblului de atomi care formează corpul metalic, acesta ramânând neutru.
Nucleele atomilor, care au sarcină electrică pozitivă, nu se deplasează în metal.

Mişcarea dezordonată a electronilor liberi într-un metal

Fenomene electrice în atmosferă: fulgerul şi trăsnetul

Fulgerele sunt fenomene care se produc la descărcarea electrică care are loc între doi nori
electrizaţi cu sarcini de semne contrare.
Vârful unui nor negru de furtună poate atinge peste 10km altitudine. Având o dimensiune atât de
mare, în nor există mari diferenţe de temperatură. Se formează în interiorul norului curenţe de
convenţie care, prin frecare,electrizeazănorul. Vârful norului se electrizează pozitiv iar, baza lui se
electrizează negativ.
Pământul de sub nor,fiind conductor, se electrizează prin influienţă cu sarcină electrică de semn
contrar.
Între baza norului şi sol, sau între doi nori alăturaţi, electrizaţi cu sarcini de semne contrare foarte
mari, apare o tensiune electrică de ordinul zecilor de milioane de volţi. Se produce astfel, o
descărcare electrică, intensitatea curentului electric poate atinge două-trei sute de mii de amperi,în
0,5 secunde.

***********
**********
************
***************
- - - - - - - - - - - -- - --

----------------- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ------- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -------

*****************************************
Trăsnetul este fenomenul produs la descărcarea electrică care are loc între baza unui nor electrizat şi
sol sau un obiect depe Pământ.
Efectele trăsnetului sunt spectaculoase: arbori scoşi din rădăcină, aprinderea materialelor
inflamabile, rănirea sau moartea oamenilorşi animalelor.

Tunetul este zgomotul ceînsoţeşte fulgerul,respectiv trăsnetul.


„Lumina” ce brăzdează cerul este canalul prin care sescurg brusc purtătorii de sarcină electrică,
acumulaţi în timpul electrizării norilor.
În apropierea obiectelor ascuţite electrizarea este maiputernică şi astfel pericolul apariţiei trăsnetului
este multmai mare.

Paratrăsnetul este folosit pentru a proteja clădirile înalte. Elfuncţionează pe baza “ proprietăţii
vârfurilor ascuţite “ de a favoriza scurgerea electronilor.

Fizica şi viaţa cotidiană

Aprinzătorul piezoelectric
Este alcătuit dintr-un cristal special care atunci când este apăsat puternic se electrizează pe două feţe
opuse ale sale cu sarcini electrice de semen contrare. Cele două feţesunt puse în contact cu doi
electrozi prin fire conductoare. Când sarcinile electrice dintre ei sunt mari se produce o descărcare
electrică.

Electrizarea corpurilor izolate


• Hainele care conţin fibre sintetice se electrizează uşor prin frecare. Fibrele sintetice sunt
izolatoare şi de aceea electrizarea se manifestă în zonele în care a apărut frecarea.
• Disccurile, benzile de magnetofon, prin frecarea lor cu capul de redare al aparatului se
electrizează şi atrag praful din aer.

Electrizarea vehiculelor

Prin frecarea cu aerul caroseria maşinii se electrizează. Nu se poate descărca în timpul mersului
deoarece pneurile sunt izolatoare.
Descărcarea electrică se poate produce atunci când atingi simultan caroseria maşinii şi solul.