Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala Superioară Comercială "Nicolae Kretzulescu"-Bucureşti

Colectiv clasa a XII-a, coordonator prof. Mariana Badea


Consider cã afirmaţia lui Auguste Comte “Familia este aceea care face ca omul sã treacã de la egoism la altruism”
este una adevãratã, care-şi dovedeşte valabilitatea în viaţa reală a omului.
Susţin această părere, deoarece opinia mea este că pentru a putea avea o familie iubitoare şi o relaţie
armonioasã cu cei apropiaţi trebuie să nu te gândeşti în primul rând la tine, ci sã încerci sã te intereseze cerinţele
celor apropiaţi înaintea celor personale.
Un prim argument este acela cã familia îţi este mereu alãturi în momentele grele, iar ajutorul necondiţionat
nu poate fi definit de egoism, altruismul fiind sentimentul ce ne face sã vrem sa ajutãm, fãrã un scop ascuns.
De asemenea, în momentul în care iubeşti un om , este destul de greu să nu te gândeşti la binele sãu înainte
de toate şi să nu îi oferi tot ce iţi stã în putinţã pentru a-i fi mai bine, chiar dacă gestul sau atitudinea ta îţi pot aduce
neplăceri. Sprijinul acordat oricărui membru al familiei vine dinlăuntrul nostru, este o atitudine spontană şi afectivă,
chiar dacă această reacţie presupune, uneori, sacrificiu, dar totdeauna gestul înseamnă dăruire de sine, dragoste şi
ocrotire.
În concluzie, egoismul nu poate fi asociat cu familia adevărată sau cu sentimentul de dragoste şi grijã
pentru cei apropiaţi, ci doar cu altruismul, cu plãcerea şi bucuria de a ajuta pe cineva drag, fără însã a urmãri sau
aştepta ceva în schimb, ci numai să simţi o imensă satisfacţie.