Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data: , semestrul II
Obiectul: Dirigenţie
Clasa: a V-a
Subiectul: „ Aspecte ale funcţionării colectivelor de elevi ”
Propunător: Lupu Alina, profesor la Şcoala nr 3 „Constantin Parfene ”, Vaslui
Tipul lecţiei: mixtă

Obiective operaţionale:
O1 –Cunoaşterea de sine a elevilor în cadrul general al colectivului clasei;
O2 – Formarea spiritului de solidaritate, de cooperare;
O3 – Îmbunătăţirea relaţiilor de colegialitate, formarea respectului faţă de
şcoală, colegi, profesori, faţă de învăţătură;
O4 – Crearea în clasă a unui climat propice formării şi formarea unui colectiv
creativ şi constructiv;
O5- Organizarea colectivului ca grup creativ menit să formeze personalităţi
creatoare , inventive, performante.

Metode şi strategii folosite: activ-participative, descoperirea, problematizarea,


demonstraţia, jocul de rol, conversaţia centrate pe activitatea de înţelegere, pe
acţiuni de investigare, stimulare a proceselor de gândire, dezvoltarea efortului în
direcţia descoperirii prin forţe proprii a adevărului despre colegialitate, prietenie,
apartenenţa la un colectiv, spiritul de echipă, jocul de rol. Se va utiliza jocul de rol
menit să stimuleze imaginaţia, aptitudini interpretative, spirit creator.

Resurse : umane: 30 elevi,


materiale: planşe, markere, culegeri de proverbe şi zicători,
combină audio

Organizarea clasei : se vor aranja băncile pentru a se facilita activitatea pe


grupe. Elevii vor avea sarcini pe care le vor efectua atât individual cât şi pe
grupe.

Chestionar aplicat elevilor înainte de lecţie :


1. Vă place faptul că sunteţi elev în clasa a V-a ?
2. Credeţi că faceţi parte dintr-un colectiv bun, în care să vă formaţi, să vă
pregătiţi?
3. Care consideraţi că sunt calităţile unui bun coleg?
4. Care consideraţi că sunt defectele care-l fac pe un coleg să fie incomod?
5. Scrieţi 3 reguli de comportament civilizat într-un colectiv?
6. Scrieţi numele colegilor cu care vreţi să colaboraţi, cu care vreţi chiar să fiţi
prieten?
7. Scrieţi numele unui coleg cu care nu vreţi să colaboraţi, pe care nu îl
apreciaţi?
1
8. Precizaţi lucrurile bune care se întâmplă în clasă, dar şi lucruri mai puţin
bune?

Scenariul lecţiei:

1. Profesorul diriginte prezintă obiectivele lecţiei şi argumentează


necesitatea abordării unei astfel de teme la clasa a V a. Se reamintesc primele
reacţii pe care le-au avut elevii când au intrat în clasa a V.

2. Se face precizarea faptului că elevii au avut de completat un chestionar


pe baza căruia se va desfăşura şi lecţia şi care a facilitat întocmirea matricei
sociometrice a clasei.
La întrebarea nr. 1 elevii toţi elevii au răspuns afirmativ semn că s-au
adaptat cerinţelor clasei a V-a. La cea de a doua întrebare dacă mediul oferit de
clasă este un mediu educaţional bun numai doi dintre elevi au răspuns negativ
semn că mai sunt şi lucruri care mai trebuiesc îndreptate.

3. Profesorul cere elevilor să enumereze formele prin care un individ


interacţionează cu grupul şi cum poate fi influenţat de grup.
Elevii vor răspunde la această cerinţă subliniind următoarele:
 Într-un colectiv poţi să descoperi că ai unele calităţi, aptitudini, chiar
talent poţi să-ţi faci un hobby pe care îl au şi colegii tăi
 Poţi să descoperi că ai unele defecte pe care să încerci să le
corectezi
 Poţi să-ţi alegi unele modele dar poţi întâlni si antimodele
 Poţi să-ţi faci prieteni

5. Elevii au enumerat în chestionarul pe care l-au avut calităţile unui bun


coleg şi defectele unui coleg problemă. Acestea au fost centralizate de profesorul
diriginte care a realizat o planşă ce reflectă faptul că elevii fac diferenţa între
între bine şi rău şi că pot să aprecieze corect un coleg care merită admirat sau
care greşeşte.

6. În cele ce urmează se va prezenta o scenetă în care se va descrie o


situaţie întâlnită într-un colectiv de elevi şi în care elevii clasei vor descoperi
personaje cu calităţi şi defecte precum şi reflectarea unei colegialităţi prost
înţelese.

7. În acest moment de lecţie elevii se vor organiza în 5 grupe care vor primi
ca sarcini găsirea unor soluţii de rezolvare a unor situaţii critice care pot apărea
într-un colectiv precum şi selectarea unui proverb care să constituie o povaţă sau
un avertisment pentru unii colegi din clasă.

8. Se prezintă regulamentului clasei realizat prin centralizarea răspunsurilor


date de elevi la întrebarea nr.5 din chestionar.
9. Lecţia se încheie cu aprecieri adresate direct de către elevi unul altuia
precum şi aprecieri ale dirigintelui la adresa colectivului .
2
Anexa I
Situaţii critice pe care grupurile create să le analizeze şi să găsească soluţii
de rezolvare.

GRUPA I
Ai un coleg care te deranjează mereu. Diriginta v-a spus să nu va mai pârâţi pentru orice
fleac. Vrei să-l pui la punct pe colegul. Descrieţi câteva acţiuni pe care le vei întreprinde pentru ai
da colegului tău o lecţie de comportament civilizat.

GRUPA II
Un coleg de-al vostru chiuleşte de la ore. Merge la sălile de Internet
pentru a juca jocul său preferat. Familia şi dirigintele nu ştiu motivul
pentru care el lipseşte şi mai ales se caută soluţii pentru depăşirea
acestei situaţii critice. Voi ce soluţii propuneţi?

GRUPA III
Un profesor consideră că un coleg de-al tău a suflat răspunsul unui
alt coleg care tocmai era ascultat dar tu ştii că nu este adevărat. Ar fi
păcat să fie pedepsit pe nedrept dar nici nu vrei să te pui rău cu
profesorul. Cum procedezi?

GRUPA IV
Un coleg de al vostru deranjează mereu o anumită oră. Vă amuză
tare năzdrăvăniile colegului vostru dar profesorul devine mai exigent,
când vă ascultă pentru a vă potoli. Cum credeţi că puteţi depăşi această
situaţie?

GRUPA V
Doi colegi din clasa noastră A şi B s-au supărat unul pe celălalt
pentru că B a spus dirigintei că A nu a lipsit pentru că e bolnav ci pur şi
simplu a lipsit nemotivat de la ore. Pentru a e răzbuna elevul A pune un
alt elev de la altă clasă să-l bată pe B. Analizaţi această problemă. Care
din ei a greşit. Dacă credeţi că e o situaţie critică cum vedeţi rezolvarea
ei?

Anexa II
Lista proverbelor din care elevii să selecteze pe cel care se poate constitui
în sfat conex situaţiei prezentate.

GRUPAI
1. Cine se scoală de dimineaţă departe ajunge.
2. Când o face salcia mere şi răchita micşunele.
3. Prietenul la nevoie se cunoaşte.
4. Cine s-a ars cu ciorbă suflă şi în iaurt.

3
5. Eu domn tu domn cine să aducă sacul.
6. După faptă şi răsplată.
GRUPA II
1. Minciuna are picioare scurte.
2. După ce leul moare mulţi se găsesc să-l jupoaie.
3. Cine sapă groapa altuia cade singur în ea.
4. După furtună vine şi vreme bună.
5. Vorba dulce mult aduce.
6. Găina vecinului totdeauna e curcă.
GRUPAIII
1. Banii nu aduc învăţătura dar învăţătura aduce banii.
2. Prietenul vechi e ca şi vinul cu cât e mai vechi cu atât e mai bun.
3. Omul muncitor de pâine nu duce dor.
4. Lenea la om e ca şi rugina la fier.
5. Brânză bună în burduf de câine.
6. Tu îi dai un deget şi el îţi ia toată mâna.

GRUPA IV
1. Ce s-a semănat aceea e seceră.
2. Când îi dai îi fată vaca când îi ceri îi moare viţelul.
3. Ce poţi face azi nu lăsa pe mâine.
4. Dacă în horă ai intrat joacă şi tu necurmat.
5. Leneşul la toate zice că nu poate.
6. Ce nu-ţi place altuia nu-i face.
GRUPA V
1. Cine culege trandafiri trebuie să se-nghimpe.
2. Cap ai, minte ce-ţi mai trebuie.
3. Chiar prostul tăcând, de înţelept toţi îl cred.
4. De la vorbă la faptă e ca de la pământ la cer.
5. Când sunt doi puterea creşte.
6. Cine face bine, bine găseşte, cine face rău, răul îl însoţeşte.

4
Anexa III
Elevii au realizat şi un panou care conţinea fotografii cu elevii clasei
realizate în timpul desfăşurării unor activităţi extraşcolare menite să sudeze
colectivul clasei precum şi produsele de mai jos

Portretul elevului model

Nu aleargă şi nu se joacă prin clasă pentru a nu produce praf şi dezordine.


Recreaţiile şi le petrece în linişte, cel mai adesea afară în curtea şcolii.
Nu-şi bruschează colegii şi nu dă ocazia să fie bruscat; se fereşte să poarte
discuţii care ar putea supăra pe ceilalţi şi care s–ar putea transforma în certuri şi
bătăi; este prietenos şi bun , îi ajută pe cei care au nevoie.
Nu are abateri disciplinare înţelegând prin asta că elevul reţine cerinţele şi
recomandările profesorilor, în mod special ale dirigintelui şi se preocupă de
respectarea lor . Este cuminte, atent în timpul orelor, foloseşte vocabular ales
când discută cu ceilalţi colegi, nu strigă, nu ţipă în pauze.
Vine mereu cu temele scrise şi lecţiile făcute.
Este sârguincios, harnic, munceşte mult, în general este bun la învăţătură,
are numai note bune.

Cugetările noastre despre…

Despre absenţe

Absenţele de la ore dezvăluie multe carenţe în educaţie: lipsa de


bun simţ, de respect faţă de profesori, părinţi şi faţă de colectivul din
care face parte. Mai grav cred că acel elev care chiuleşte nu are un ideal
bine conturat de viaţă. Este puţin probabil ca cel care chiuleşte astăzi să
devină omul de succes de mâine.

Despre indisciplina la ore

Nu este permis ca un elev să deranjeze ora de curs. Credem că


dacă un elev nu este interesat de o anumită materie, este dator faţă de
ceilalţi colegi şi faţă de profesori să păstreze liniştea şi să fie cuviincios.

Despre curăţenia clasei

5
Un aspect care deranjează uneori este lipsa de curăţenie a clasei,
uneori din vina administraţie, dar mai ales din vina noastră. Praf
neşters, hârtii aruncate, podeaua pictată de noroi, resturi de mâncare,
mormane de pungi şi hârtii în jurul coşului. Într-o clasă, intr-o bancă se
petrec multe ore din viaţa noastră.
Să încercăm să facem din clasa noastră un mediu mai frumos!

Despre comportamentul în pauze

Uneori recreaţiile în loc să reprezinte momente de reconfortare se


transformă în momente de oboseală. Se ţipă, se bate în bănci şi în
catedră, ne mai batem între noi. Pe scurt este mult zgomot. Stăpânirea
de sine şi respectul faţă de ceilalţi trebuie să se facă mai mult simţite!

Pe baza răspunsurilor elevilor au fost afişate şi următoarele topuri