ARGUMENT Lucrarea de faţă îşi propune mai presus de orice o abordare din perspectiva femeii-dascăl ( învăţătoare ) , femeii

-mamă , dar şi a celei care a fost cândva copil . Copilul din mine şi copilăria mea fericită s – au perpetuat prin pasiunea, dragostea şi credinţa pentru această nobilă profesie închinată elevilor mei care s – au născut şi care nu se vor fi născut încă . ,, Şi chiar dacă aş avea darul profeţiei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa , chiar dacă aş avea toată credinţa , nu sunt nimic . Acum rămân acestea trei : credinţa , nădejdea şi dragostea ,dar cea mai mare dintre ele e dragostea .” ( Corinteni , 13 ) Lucrarea se adresează , în egală măsură, tuturor cadrelor didactice : institutori , învăţători , educatori , ce o pot folosi în activitatea desfăşurată la clasă , dar şi părinţilor şi copiilor / elevilor ca un instrument util şi eficace de lucru independent . Crezul meu profesional rămâne ,, Viitorul trebuie să fie opera noastră! “ ( Nicolae Titulescu ) , în consecinţă , cartea aceasta a devenit centrul universului copiilor şi copilăriei . Ca să pătrunzi înăuntrul ei trebuie să cunoşti cuvântul magic p a r o l a ,, j o c “.

11

2

,, Universul jocului “ s – a dorit a fi o lucrare de sinteză , cu o structură unitară , fapt care subliniază caracterul de sistem al limbii române . ,, Limba română bătea ca o inimă în mijlocul cetăţii”- şi dacă ne gândim că aceste cuvinte au fost scrise în ,, Convorbiri literare “ nr . 5–6 , din 1920, de D. Ioaniţescu , cu atât mai mult ar trebui să se simtă ecoul lor prin timpul prezent şi viitor . Merită să fim veşnic treji , să descoperim şi să încurajăm acele talente – posibile genii de mâine . Structurată în două mari părţi , cartea prezintă aspecte teoretice , ştiinţifice , afirmaţii susţinute de exemple practice semnificative , rod al unei îndelungate experienţe la catedră . În acelaşi timp , aş dori ca această încercare de sistematizare a problematicii jocului , să fie , de ce nu , o provocare pentru cercetarea temei atât în domeniul lingvistic , cât şi în domeniul ştiinţelor educaţiei şi socio – umane . Autoarea , ONITA BONDOC

3

PREFAŢĂ - referat ştiinţific – Lucrarea este redactată de ONIŢA BONDOC în stilul ei caracteristic , complex şi complicat .Am cunoscut–o mai întâi ca studentă , la Colegiul Universitar de Institutori, Universitatea din Piteşti –filiala Slatina , Olt , apoi ca învăţătoare . Aş asemui – o cu Vitoria Lipan ,mereu însetată de aflarea şi căutarea adevărului . Este diatribă , autoexigentă şi perfecţionistă , nu îşi permite să greşească . Asta din punctul de vedere al conţinutului ştiinţific – al ştiinţei limbii şi cel practic – aplicativ . Nu avem de – a face cu o simplă înşiruire de probleme , ci de o tratare originală a unui aspect controversat pentru care şi – asumat şi riscul şi responsabilitatea . ,, Universul jocului” este atât un fapt de limbă şi literatură română , cât şi de psihopedagogie . Ea se documentează minuţios , oferă selectiv , dar edificator , suficient material auxiliar prin care a valorificat valenţele educative ale textelor literare , în concordanţă cu titlul . Experienţa ei , receptivitatea la tot ceea ce este nou , modern , aptitudinile literare împletite cu cele pedagogice , stilul profesional nonconformist, acest curaj de a experimenta , de a inova , de a cerceta şi aplica specte delicate ale unor dicipline de învăţământ au la bază o muncă titanică , neobosită , de studiu şi de adâncă reflectare .

Lector universitar doctor . sufletul ei a rămas tânăr .4 Dacă am juca un joc . în care să ghicim vârsta acestei învăţătoare . este un perpetuum mobile . NICOLAE DRĂGHICI . autoarea cărţii .Departamentul psihopedagogic . prin nemărginita ei pasiune pentru copii / elevi . MARIA IONICĂ -Departamentul literatura română şi literatura pentru copii . ca şi copilul . CORNEL NICULAE . sigur nu greşim afirmând că se substituie vârstei inocenţei. Lector universitar doctor. Lector universitar doctor .Metodica predării limbii române UNIVERSITATEA din PITEŞTI . Nu are pretenţia de a fi epuizat subiectul deoarece jocul .

.5 MOTO: Copilul râde : .Trei feţe .. Înţelepciunea şi iubirea mea e j o c u l ! “ Tânărul cântă : .J o c u l şi – nţelepciunea mea – i iubirea ! “ Bătrânul tace : . Iubirea şi j o c u l meu e – nţelepciunea ! “ Lucian Blaga ..

Problematica jocului : clasificare . Texte ştiinţifice (nonliterare = nonficţionale) . Natura şi importanţa jocului ca fenomen de cultură . Paralela joc // joacă . Bibliografie . . reguli . 9 . Jocul didactic : metodă . 4 . Să ne jucăm învăţând limba noastră . 7 . în învăţământul primar . 5 . limba şi literatura română ! Tipologia jocului la disciplina limba şi literatura română . Tratarea temei în opere literare ( ficţionale ) . Definirea conceptului : joc . Evoluţia temei . Depistarea elevilor cu astfel de aptitudini . 3 . 6 . 2 . Aptitudinea specială verbală . funcţii . Limbajului verbal : funcţiile şi formele . rezultat . activitate . Importanţa testelor verbale în aprecierea inteligenţei ( I Q / Q I ) . Anexe .6 UNIVERSUL Cuprins : JOCULUI 1 . 8 .

jocurile sunt sufletul relaţiilor umane şi factori de educare eficienţi . . . Jocurile prezintă aspecte dintre cele mai variate . hazard . un simbol al luptei . fundamental ..7 1 . jocul este un întreg univers în care fiecare trebuie . potrivit nevoilor unei epoci . cu forţele potrivnice (jocurile războinice) . indiene . Luptă . Joaca este o pregătire instinctivă şi inconştientă a viitoarelor acţiuni serioase . ) . al luptei cu elementele (jocurile agrare) . ca şi cele dintre adulţi – din care se cunosc numeroase modele chinezeşti . ci şi cu persoanele şi evenimentele din lumea exterioară . slăbiciune . cel puţin de partea învingătorului . îndoială etc. jocurile aduc strălucirea victoriei . să – şi afle locul “ Jean Chevalier . romane etc . greceşti . egiptene . În joc se reflectă legăturile copilului nu numai cu lumea lui interioară . Chiar şi atunci când nu urmăresc decât simpla plăcere . – sunt în profunzime şi fiecare în felul lui replici ale marilor jocuri publice . simulacru sau vârtej ameţitor . cu sine( cu propria frică . Alain Gheerbrant Jocurile copiilor . Ele nu sunt numai un prilej de destindere . DEFINIREA CONCEPTULUI : JOC Jocul este . cu şanse şi riscuri . Caracterul lor aparent frivol şi gratuit nu trebuie să le disimuleze simbolismul fundamental . Jocul copiilor este un act de dezvoltare personală neintenţionată .

mecanică şi robotică . Ele sunt asociate registrului senzorio – motor . dar mai ales pentru asimilarea realităţii printr – un proces de reprezentare şi semnificare de o manieră proprie a lumii reale . Jocurile se dezvoltă din exigenţele vieţii şi dezvoltă facultăţile de adaptare socială . o modalitate de transformare a realului prin asimilare şi de acomodare la real . didactice . mimetice competitive . Jean Piaget . comunicări verbale . matematică . cu rol în dezvoltarea motricităţii şi interiorizării lumii reale şi a registrului mintal : cuvinte . Jocul este denumit un exerciţiu funcţional cu rol de extindere a mediului . Ele reflectă vremea lor . Succesul jocurilor electronice constituie prejudiciul naşterii unei noi forme de inteligenţă . remarcă rolul deosebit pe care îl are jocul pentru dezvoltarea copilului . . capabilă să înţeleagă reuşitele tehnologiei mai degrabă decât subtilităţile retoricii . În exemplificarea jocului J . însă apare şi mai târziu . Jocul simbolic = Piaget îi recunoaşte o importanţă deosebită pentru dezvoltarea limbajului şi imaginaţiei . Piaget delimitează 3 ( trei ) categorii de joc : Jocul exerciţiu = domină la vârste mici . cu privire la activitatea ludică . aceste jocuri vestesc era electronică şi telematică .8 Ele pot fi iniţiatice .

ceea ce conferă celui implicat un sentiment de securitate . jocul reprezentând astfel un mijloc de realizare de sine şi de formare a eului . afective . Jocul apare la toţi copiii şi cu o frecvenţă mai mică şi o semnificaţie diferită este prezent şi la adulţi . pentru copil . adică o preînvăţare . un mijloc de comunicare . de relaţionare impusă de regulile jocului . Jocul este o sursă de plăcere . Pentru adulţi jocul constituie o formă de divertisment . Este . jocul nu ţinteşte în mod explicit obţinerea de noi cunoştinţe sau alte produse ale învăţării . Jocul începe şi se încheie . fiindcă el presupune eliberare de realitatea constrângătoare şi libertate de reflectare şi transformare în manieră personală a acesteia .9 Jocul cu reguli = exercită o importantă funcţie de socializare progresivă a copilului prin interiorizarea unor norme de conduită . Implicarea în joc a copilului este totală. El îşi antrenează spontan şi voluntar în joc toate posibilităţile fizice . . intelectuale . Spre deosebire de muncă . Jocul îşi găseşte motivaţia şi împlinirea în sine însuşi . este limitat în timp şi spaţiu . un spaţiu de satisfacere a dorinţei fireşti de manifestare şi independenţă . jocul nu are ca finalitate obţinerea unor bunuri materiale . Spre deosebire de învăţătură . în esenţă o modalitate de investigaţie şi cunoaştere a lumii reale . el nu este nicidecum o distracţie .

reală . are înclinaţia să fie frumos şi captivant şi presupune plăcerea dată de succes . care se desfăşoară după anumite reguli . Ţine cont de reguli . Dicţionar de pedagogie : 1. Lipsirea de joc sau de resursele necesare desfăşurării lui . instrumentale ) .10 Jocul creează o ordine în realitatea dezordonată . produce plăcere . motivată intrinsec . însoţită de plăcere şi fantezie . de seriozitatea cotidiană . fără un scop anume. Joc (engl . acţiune efectivă . liber de constrângeri. chiar dacă lipsa jocului a fost compensată prin abordarea altor forme de educaţie. Jocul pleacă de la ideea că are un scop . play). prezentând o dinamică permanentă între încordare şi relaxare . dar şi teamă . autodeterminant . acţiune programată .CARACTERISTICI : jocul este voluntar. 3. acţiune fictivă . Jocul devine la copil o condiţie importantă pentru evoluţia lui ulterioară . 2. cognitivă şi psihomotorie . determină apariţia unor carenţe în dezvoltarea personalităţii . finalul său nefiind previzibil .Activitate spontană .METODĂ DE ACŢIUNE PRACTICĂ ( operaţionale . game . facilitează experienţa şi prelucrarea datelor experienţei cotidiene . importante pentru dezvoltarea socială . simulată . independentă . dar este deschis modificărilor . . Are loc aici şi acum . În procesele de interacţiune din cadrul jocului au loc procese de învăţare . activează fantezia .

. jocurile electrice şi electronice . munca. . care asigură învăţarea activă . J. S . contribuind la stimularea dezvoltării diferitelor funcţii şi capacităţi psihice – percepţie . 1998 . Piaget . delimităm : jocul . În jocuri . Chircev . 1970 ) Rolul lui este formativ . matematice şi gramaticale . J. Jocul – dominantă a copilăriei mici şi mijlocii – constituie tipul fundamental de activitate ( Claparede . Jocul este activitatea care se afirmă prima în ontogeneză şi devine dominantă la vârsta copilăriei. învăţarea . Chateau . Roşca . 4 . Vâgotski . 1973 . L . copiii îşi dezvoltă vorbirea . . . . E . 1971 . 1980 . copiii reflectă lumea înconjurătoare şi se adaptează la realităţile vieţii . După vârsta copilăriei . subdominantă . Al. imaginaţie . CLASIFICARE : După criteriul de clasificare natura şi evoluţia ontogenetică . voinţă . A . 1975 .11 Jocurile . Dintre jocurile mai importante citez: jocurile de construcţie . imaginaţia şi gândirea . J. rezolvând probleme . jocurile cu calculatorul şi dramatizarea . Şchiopu . . memorie ( jocul cu reguli ) . . . . el devine activitate secundară . Prin acţiunile practice din jocuri şi îndeplinirea unor roluri . U . Huizinga .

în funcţie de calitatea reprezentărilor de care dispune copilul şi de resursele materiale disponibile . de – a doctorul . Transpunerea realităţii va fi făcută cu mai multă sau mai puţină acurateţe . de – a învăţătoarea ) şi jocurile cu subiecte din basme şi poveşti . de – a tata . a reconstituirii unui model prezentat anterior sau a construcţiei după model . aproximative sau fidele . de – a magazinul . cât şi ca o creaţie prin rol . Această categorie de activităţi ludice include jocurile în care tema . ale unor obiecte reale. categorie ce integrează jocurile de construcţie . impresii acumulate de copii în urma unor experienţe directe sau imaginare ale acestora . . în această subgrupă fiind identificate două variante de joc : jocurile cu subiecte alese din viaţa cotidiană ( jocurile de convieţuire socială : de – a mama . Jocul de construcţii : activitatea creatoare se manifestă pentru configurarea unor reproduceri bidimensionale sau tridimensionale.12 După criteriul de clasificare natura activităţii antrenate în joc : Jocul de creaţie . Jocurile de creaţie pot fi exprimate ca o creaţie cu obiecte şi materiale . În activităţile organizate sau libere . jocul de construcţii poate lua forma elaborării unei construcţii originale . subiectul şi regulile jocului sunt alese de copii. . Ele redau aspecte ale realităţii fizice şi sociale.

Jocurile inspirate de textul poveştilor pot lua forma unor jocuri dramatizări în care rolurile sunt interpretate fie de copii . construirea podurilor . copilul nu este preocupat pentru crearea unor relaţionări între acestea .13 Activităţile de construcţie nu au unitate . construcţii în grup . Prin caracterul său mai puternic finalist .dobândite prin observaţie sau relatare. deconstrucţia şi reconstrucţia de turnuri şi şiruri . cu o temă comună . Înaintând în vârstă. jocul de construcţii îi oferă copilului satisfacţia îndeplinirii unei sarcini şi a aprecierii produsului obţinut contribuind la familiarizarea lui cu specificul activităţii de muncă . Etapele jocului de construcţie evoluează : manipularea materialului (cuburi) . Jocurile cu subiecte din poveşti sunt mai pretenţioase . ele implică crearea unei atmosfere speciale sau redarea unor trăsături ale personajelor . care este stabilită la începutul acţiunii şi devine treptat mai importantă decât aceasta . închiderea unor figuri . Jocurile de creaţie prin rol : Jocurile cu subiecte din viaţa cotidiană reflectă prin conţinut experienţele directe trăite de copil . elementele construite fiind adesea prezentate disparat .copilul acordă importanţă semnificaţiei construcţiei . reprezentarea prin joc a unor obiecte reale . crearea de structuri estetice . fie de păpuşi de teatru . .

regulile jocului sunt convenţii cu privire la un mod de a proceda şi de a interacţiona social (precizează mişcările . exprimări verbale şi nonverbale . Treptat în jocul de creaţie prin rol copilul trece la aspecte mai complexe ( acţiuni analoage . prezentarea unor roluri din texte scrise de autori cunoscuţi . care îşi propun . Jocul cu reguli se constituie începând cu perioada preşcolară şi se desăvârşeşte în perioada şcolară mică . Fie sunt inventate sau adaptate de participanţii la joc sau formulate de educator . pantomimă . clovni . estetică şi creativă a limbii (de exemplu propria producţie de texte . O categorie aparte a jocurilor cu reguli o constituie jocurile didactice . joc de umbre . Jocul descriptiv ( sinonim : joc scenic ) are ca scop folosirea teatrală . regizor al punerii în scenă a poveştii . sau de normele morale. fie că sunt impuse prin tradiţie . exerciţii retorice ) .14 Organizarea unui teatru de păpuşi îi permite copilului detaşarea de un rol şi asumarea responsabilităţii de organizator . Jocul cu reguli . acţiunile şi restricţionează asupra anumitor mişcări şi acţiuni ) pe parcursul activităţii ludice . unele dintre ele tind să devină principii de conduită în joc şi în viaţa reală . Prin interiorizare . atitudini . Se pot delimita jocuri în care pe prim plan se află mişcarea şi jocuri centrate pe stimularea intelectuală şi antrenarea proceselor psihice . teatru radiofonic ) .

De cele mai multe ori acestea primesc un caracter competitiv . iar existenţa cântecului sau a textului asigură o interpretare mai expresivă a rolului impus de text şi executarea mai corectă a mişcărilor ( ex. în jocuri de mişcare ce reflectă fragmente din viaţa reală . : jocuri cu degetele ) . aceste mişcări sunt încadrate într – un context . aceste jocuri se bazează pe respectarea unui set de reguli prestabilite şi pe performarea unor mişcări specifice . a căror scop principal este exersarea îndemânării şi abilităţii motrice . Contextualizarea mişcărilor are loc şi în jocurile cu text şi cântec .. Spre deosebire de etapa anterioară de vârstă . Jocurile de mişcare . În aceeaşi categorie a jocurilor de mişcare se integrează şi jocurile fără subiect . presupunând cel mai adesea imitarea unor mişcări . Raţele şi vânătorii “ ) – jocuri de mişcare cu subiect .. Acest tip de joc corespunde dinamismului specific copilăriei şi satisface în cea mai mare măsură nevoia de mişcare a preşcolarilor . în perioada preşcolară . . Lupul şi oile “ . În general . în care copiii se organizează în cerc sau horă . atitudini şi relaţii din viaţa oamenilor şi animalelor ( ex . desfăşurându – se sub forma unor întreceri . : .15 finalităţi de dezvoltare psihofizică mai clar conturate . .

de unde şi o serie de critici la adresa jocurilor didactice din perspectiva relaţiei învăţare – joc stabilite în cadrul acestora . repetarea şi exersarea cunoştinţelor şi informaţiilor sub formă ludică . Metode de învăţare şi de muncă . joc de interacţiune . . jocul liber se înlocuieşte treptat cu alte forme ca : joc de rol . joc strategic şi de gândire activează priceperile noţionale şi rezolvarea de probleme . introducerea jocului didactic nu ar fi eficientă şi nu poate fi luată în serios . cât şi acţiuni conduse şi stimulate de adulţi . memory . Toate aceste forme de joc pot fi atât activităţi libere ale copiilor . Jocul didactic precum loto pentru citit . Jocuri didactice ( engl . joc cu reguli . Cercetările au dovedit totuşi că introducerea jocului didactic într – un context tematic îşi dovedeşte din plin eficienţa . Diferenţa faţă de jocul propriu – zis este dată de scop . ajută la transmiterea .16 În şcoala primară . domino pentru socotit . Motivaţia şi plăcerea copiilor pleacă de la jocul în comun cu alţi elevi . Formatorii trebuie avertizaţi asupra pericolului didacticizării jocului în şcoală . a. Astfel . learning games ) . dar din punctul de vedere al conţinutului tematic au scop de învăţare . joc sportiv . cuburi ş . care se aseamănă ca formă cu jocurile de societate . folosite cu intenţii didactice . puzzle .

investigaţie . de cuvinte ) . Jocul de stimulare intelectuală : jocuri lingvistice ( de comunicare . jocuri de mişcare creativă ( dansul ) . . Elementul ludic este prezent prin integrarea unor momente de surpriză .muzicale) . Jocurile didactice pot îmbrăca forma unor jocuri de mişcare . jocuri de căţărare . sau a unor jocuri sportive combinate cu jocul de creaţie : jocuri concurs în care copiii îndeplinesc rolul unor personaje . antrenantă şi motivantă . dar şi a celor alese . Jocurile didactice care urmăresc explicit dezvoltarea psihică pot fi şi foarte variate. într – o atmosferă distractivă . gramaticale. După criteriul ariei psihofizice exersate (J . jocuri de manipulare /coordonare. de exersare a ascultării .1989) se clasifică în: Jocul psihomotor ce vizează dezvoltarea mobilităţii generale şi fine: jocuri de construcţie / dezasamblare . Moyles. încercare a capacităţilor personale şi întrecere între copii. prin care se realizează o parte din sarcinile instructiv – formative ale activităţilor obligatorii . parcurgerea de către copii a unor trasee identice într – o întrecere . jocuri de stimulare senzorială (de discriminare cromatică . rezolvare de probleme ) . jocuri de cunoaşterea mediului ( de explorare . escaladare .17 Jocul didactic este o formă de activitate accesibilă copilului . aşteptare .

descriere . jocuri de empatie (interpretarea unor poveşti . de comparare .18 jocuri logico–matematice(cu numere şi numărare. cooperare . Conducerea jocurilor didactice . Alte criterii de adaptare a tipurilor de joc didactic sunt finalitatea didactică urmărită. jocuri de prezentare de sine . ca activitate aleasă şi organizată de copii . Proiectarea jocului didactic solicită din partea cadrului didactic proiectarea elementelor de structură a jocului care integrează o structură specifică : scopul. sarcina didactică ( se regăseşte în formularea cerinţei jocului şi trebuie indicată clar în termeni operaţionali . jocuri de autocontrol ( de imobilitate . clasificare . cât şi afectiv – emoţională ) . Spre deosebire de jocul liber . jocuri de competiţie . redarea unui personaj . Această caracteristică presupune o susţinută implicare a cadrului didactic eficientă a activităţilor de joc didactic . jocuri de creativitate( de imagerie mintală . de tăcere) . de reprezentare estetică ) . particularităţile individuale şi de grup ale copiilor . jocul didactic este un tip de joc direcţionat spre îndeplinirea anumitor finalităţi prestabilite . să antreneze întreaga personalitate a copilului atât intelectuală . de perspicacitate) . analiză . elementele de joc să fie prezente nu doar ca . nevoile şi trebuinţele lor de cunoaştere. Jocul de dezvoltare socio – emoţională : jocuri de comunicare . jocuri terapeutice . imitaţie).

resursele şi contextul social în care are loc . -Jocul nu este opus muncii . produse materiale . -Caracteristicile şi calitatea jocului depind întotdeauna de mediul . explicarea jocului . alternarea şi completarea reciprocă a jocului liber şi direcţionat al copiilor. În loc de concluzii . -Părintele are dreptul să ceară instituţiei educaţionale organizarea unor activităţi ludice care să se detaşeze calitativ şi ca organizare de cele realizate acasă şi are obligaţia de a încuraja . asigurarea materialului de joc . regulile jocului . ci şi ca mijloc de rezolvare a sarcinii de joc : întrecere . denumirea jocului . conţinutul . evaluarea reuşitei jocului . atmosfera propice jocului în faza iniţială şi pe parcursul acestuia . şi nu doar pentru eventualele sale produse:achiziţii intelectuale .19 momente de relaxare sau recompensă finală : aplauze . succesiunea acţiunilor de joc . -Jocul este un prilej excepţional pentru învăţare . -Jocul direcţionat de către adult sau educator determină dezvoltarea copilului în zona proximă de competenţă . premiere . sintetizez principiile care trebuie să ghideze atitudinea cadrului didactic şi a părinţilor faţă de jocul copiilor : -Jocul trebuie acceptat şi considerat important ca proces. momente de tensiune şi de decizie .

căruia copilul îi conferă . construim o cetate “ . JUCĂRIA este pentru copil un obiect destinat jocului şi mult mai mult decât atât . fantezia . Prezenţa jucăriilor îi stimulează copilului forţa de creaţie . 2. de – a şcoala “ . care sunt în acest fel trăite . înţelese şi interiorizate . 3. Astfel . jucăria este un stimulent al jocului . în planul imaginaţiei . Ea este percepută drept un tovarăş îndrăgit .. Acţiunea cu jucăria poate să reprezinte la un moment dat jocul însuşi . Copilul supune jucăria unei analize şi sinteze concrete. iar relaţionarea cu diversele tipuri de jucării îi trezeşte trăiri afective . directe ..Denumirea jocului după locul unde e plasată acţiunea sau prin finalitatea jocului (. jucăria devine un instrument esenţial pentru iniţierea anumitor jocuri . emoţii . . TEMA jocului evoluează : 1. tendinţa de a dezmembra jucării fiind expresia curiozităţii şi interesului pentru cunoaştere .Denumirea jocului prin acţiunile propriu–zise . pe măsura dezvoltării conduitei ludice . fie că aceasta corespunde exact subiectului jocului . Jucăria este un altul asupra căruia sunt reflectate activităţi specifice şi impresii acumulate de copil în viaţa reală .Denumirea jocului prin rolul pe care copilul îl joacă . fie . interese . 4.20 continuarea jocului constructiv al copilului şi în mediul familial . ) . caracteristici umane .Denumirea jocului după numele jucăriei . Treptat .

conţinutul acestuia şi trăirile emoţionale ale copilului. casa păpuşii . putem spune că jucăria este accesoriul absolut al jocului . echipamentele de joc în aer liber (toboganul ) . jocuri cu tematică : ferma. maşini . mărgele . casetele . sinteza . jucăriile tehnice.21 că este doar un înlocuitor al unor obiecte necesare . generalizarea.Exersarea capacităţilor de rezolvare de probleme : jocuri de masă .păpuşi . 3. beţişoare. comparaţia .foarfece . loto . leagănul . setul cu pahare de mărime crescătoare . determinând caracterul jocului . bucătăria de jucărie) . hârtie colorată . 4. acuarele pentru pictat cu degetele. Valenţele formative ale jucăriilor : 1. obiecte reale în miniatură . Rezumând . jucării demontabile . paste. clasificarea ( jocuri cu puzzle . 2. maşinile cu segmente detaşabile .Dezvoltarea limbajului şi a capacităţii de comunicare : cărţile cu poveşti ilustrate . instrumente de percuţie . 5.Dezvoltarea creativităţii : creioane. 6.Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a realităţii şi de a face distincţia între realitate şi ficţiune : păpuşile cu haine ce pot fi spălate sau schimbate .Dezvoltarea capacităţii de percepţie a formei şi relaţiilor spaţiale şi temporale : puzzle .jucării ce redau personaje din desene animate . jocuri de construcţie . cuburile cu imagini din poveşti . cutiile de carton .Dezvoltarea operaţiilor gândirii : analiza . jocuri de strategie cu piese ce pot fi manipulate .

Târgul de jucării de la Nurnberg oferă o imagine de ansamblu asupra tuturor tipurilor de jucării de pe piaţă . cercul . 11. tricicleta . însă pedagogii atenţionează asupra regresului calităţii acestora şi se plâng de nivelul educativ scăzut al jucăriilor . 8.cutia cu baloane de săpun . 10. jucăriile muzicale care redau cântece cu text . În industria de jucării oferta creşte continuu . Găinile ciugulind . precum hiperactivitatea şi agresivitatea : jucării ce invită la cooperare .22 audio . echipamente pentru căţărat din burete . jucării de pluş mari .bicicleta . .Dezvoltarea capacităţilor senzoriale : jucării pentru apă .Depăşirea unor trăiri emoţionale negative : sentimentul de singurătate . 9. caleidoscopul . coarda . tristeţe: păpuşi moi . materiale de construcţie . 7. Jumping Jack Box . solicită atenţie concentrată sau oferă satisfacţie prin posibilitatea de acţiune distructivă asupra lor : plastilină . nisip.Dezvoltarea simţului umorului : Hopa–Mitică .Dezvoltarea capacităţilor fizice : jucării de construcţie .Temperarea unor tendinţe negative . jucării de pluş . În ultimii ani s – a ajuns la jucării de tip horror . instrumente reale şi de jucărie . mingea.

deşi jucăriile sunt identice (asemănătoare ) cu ale celorlalţi . se angajează în activităţi similare . deşi se află în vecinătetea ( proximitatea ) altor copii . desfăşoară activităţi fără scop determinat . dar nu se implică .23 CATEGORII DE JOC (M . nu se implică în relaţii interpersonale . jocul observativ ( outlooker play ) – observă jocul altor copii . nu interacţionează . jocul paralel ( parallel play ) – copilul se joacă singur în apropierea altor copii . ocazional le vorbeşte . schimbă jucării . jocul asociativ ( associative play ) – copiii se joacă unii cu alţii . . se privesc reciproc .1932 ) După gradul de implicare socială a copilului în joc : joc fără implicare ( unoccupied play ) – petrece timpul privindu – i pe ceilalţi . dar nu par a juca acelaşi joc . nu face nici un demers de interacţiune cu ei . Parten . uneori pare că nici nu conştientizează prezenţa altui copil ce se joacă lângă el . unul abandonează jocul. dar nu cu ei . jocul solitar ( solitary independent play ) – se joacă singur cu jucării care nu sunt identice cu ale celor din apropierea sa . urmărind orice stimul care îi atrage atenţia . altul îl priveşte cum pleacă şi îl urmează. copiii îşi împart rolul .

jocul înseamnă convenţie şi derivă din dorinţa de cunoaştere a lumii . la o primă interpretare . ţine de o stare specifică generată de instinct . cerute de organizarea şi coordonarea jocului pe parcurs . jocul cooperativ ( cooperative play ) – forma de joc este organizată . 2 . rolurile jocului . relaţiile ce apar în acest tip de joc depind de subiectul . vârsta inocenţei . . în vreme ce joaca presupune spontaneitate .24 activităţile lor nu sunt coordonate şi nu au o finalitate comună . El presupune comunicare cu realul pe care îl transfigurează în planul ficţional conturat prin regulile acceptate de jucători . Dar . PARALELA JOC // JOACĂ Jocul şi joaca par a defini . rolurile sunt clar stabilite . subordonat ) şi se împart în două categorii de relaţii : . poziţia copilului în joc ( lider .mijlocite de rolul sau tema activităţii ludice . apar primele relaţii între copii sau pentru procurarea materialelor necesare .funcţionale nemijlocite . . iar membrii grupului sunt conştienţi de apartenenţa lor la grupul de joacă şi cooperează pentru îndeplinirea anumitor sarcini stabilite de comun acord . regulile .

rituale . jocuri de dexteritate sau de limbaj . în timp . ci şi figurile. de noroc . jocuri nocturne . de sexul lor . simbolurile . FUNCŢII . instrumentele necesare activităţii ludice . de timpul sau locul unde se joacă. ţinând pasul cu dezvoltarea tehnico – ştiinţifică . jocuri diurne . PROBLEMATICA JOCULUI : CLASIFICARE . jocuri private . jocuri de inteligenţă . solicitând jucătorul să îşi mobilizeze energia şi să se concentreze . Este suficient să amintim că astăzi există jocuri electronice . programe de jocuri pe calculator pentru a ilustra această devenire în timp a jocurilor . jocuri publice . adică să intre într – un ritm pe care . fie la inteligenţă . jocul numeşte nu numai o activitate specifică . şi pot fi clasificate în funcţie de vârsta celor care joacă . În accepţia curentă . jocuri mecanice şi jocuri electronice etc. . Existenţa unui inventar de obiecte pe care le dezvoltă jocul ne atrage atenţia asupra faptului că . nerituale . Jocurile fac apel fie la forţa fizică . fie la îndemânare . de îndemânare . să îşi calculeze mişcările cu ale celorlalţi participanţi . pentru a– l imita trebuie mai întâi să îl . jocurile se schimbă . REGULI Jocurile sunt extrem de numeroase şi diferite : jocuri de societate .25 3 .

26

recunoască . Din acest motiv , jocul reprezintă modalitatea cea mai simplă şi mai plăcută de integrare într – un univers cultural . Adeseori , jocurile nu sunt altceva decât simple imitaţii ale unor activităţi proprii maturilor . Evident că , în cazul acesta , comportamentul mimetic nu este altceva decât o formă de înscriere într – un model cultural asumat prin joc , adică o iniţiere. Jocului pare să – i fie proprie funcţia de a destinde şi de a amuza . El rămâne în mod esenţial o activitate exercitată în absenţa oricărei constrângeri, cu excepţia celor proprii reprezentate de regula jocului sau a convenţiilor sale . Deşi este considerat frivol, pentru că se opune la ceea ce este serios, întrucât nu produce nici bunuri , nici opere , părând steril , jocul este , de fapt , o activitate modelatoare . Aparenta gratuitate a jocului , care , în mentalitatea comună , duce la minimalizarea importanţei lui , ţine de o insuficienţă de înţelegere , pentru că , în realitate , jocurile sunt la originea celor mai înalte manifestări de cultură , după cum, în cazul individului , capătă pe nesimţite statutul unui factor de educaţie morală , de progres intelectual etc. Jocul este şi un mijloc de formare care cultivă – ca în cazul jocurilor sportive – rezistenţa , abilitatea , dexteritatea , dar , în egală măsură , poate modela caracterul , răbdarea , responsabilitatea , spiritul de echipă etc.

27

Orice joc presupune respectarea unor reguli ale jocului şi , din acest motiv , jocul trebuie considerat un factor creator de ordine . El instituie un sistem de reguli care precizează ce se face şi ce nu se face , cum se face şi când se face , adică ce este permis şi ce este interzis . Deşi arbitrare , regulile jocului sunt imperative . Orice încălcare de regulă are drept efect o ieşire din joc , un sfârşit al jocului . Aşadar , jocul înseamnă , în primul rând , un ansamblu de restricţii voluntare , care stabilesc o legislaţie tacită a jocului , deşi cuvântul j o c evocă în mod obişnuit ideea de libertate . Regulile jocului specifică un sistem ferm de drepturi şi obligaţii , de privilegii şi responsabilităţi şi , atâta vreme cât regula jocului este respectată , aceasta nu favorizează şi nu lezează pe nimeni . În mod paradoxal , regulile acestei activităţi libere , care este jocul , sunt mult mai ferme şi mult mai puternice decât regulile vieţii sociale , încălcate adeseori . Jocul are capacitatea de a – l absorbi complet , în lumea lui , pe cel care joacă , instituind astfel o lume paralelă , fictivă, complementară faţă de lumea obişnuită – lumea jocului . Regulile de joc externe sunt acceptate treptat ca necerare pentru asigurarea respectării responsabilităţii şi a conduitelor civilizate în

28

joc , iar regulile interne devin o iniţiativă a copiilor . Dar cea mai importantă funcţie a jocului pare a fi aceea de a stimula imaginaţia , pentru că înscrierea în lumea jocului , instalarea în rolul repartizat prin joc implică în mod fundamental capacitatea de a produce variante nelimitate ale fanteziei . Un principiu de ordine în cazul jocului poate fi , în mod paradoxal , chiar încălcarea ordinii recunoscute . Suspendarea convenţiilor este de natură să facă evidentă necesitatea ordinii , prin alunecarea în absurd sau în comic . 4 . EVOLUŢIA TEMEI

Încercarea de a defini jocul ne obligă să constatăm că el reprezintă , în esenţă , un modus vivendi , nu doar pentru om , ci pentru întreg universul . Deşi pare o pură gratuitate , el implică o suită de factori ce atrag după sine o întreagă lume de simboluri şi semnificaţii . Raportându – ne la joc , vom descoperi nu numai copilăria , ci şi adolescenţa , tinereţea , maturitatea omului , viaţa în genere . Învăţăm să trăim jucându – ne. La început doar imităm anumite acţiuni , pentru ca ulterior să schimbăm rolul de actori în acest scenariu improvizat cu acela de protagonişti autentici , asumându – ne pe de – a – ntregul

Johan Huizinga demonstrează . jocul este mai vechi decât cultura . oricât de incomplet ar fi ea definită . el având o funcţie afectivă . comportamentală . între altele . se poate deci defini jocul . evident .o acţiune golită de orice interes material şi de orice utilitate . psihologică . că . jocul nu reprezintă doar un fenomen biologic . cu cea a omului şi a societăţii în general . jocul rămâne un excelent exerciţiu pentru viaţă . În eseul Homo ludens .29 realitatea percepută iniţial ca destindere sau divertisment . La .Sub unghiul formei . ca o acţiune liberă . se desfăşoară ordonat . cu toate acestea să absoarbă totalmente jucătorul. în stare . care se execută într – un spaţiu şi un timp special circumscrise . pentru că noţiunea de cultură . înţeleasă ca fictivă şi situată în afara vieţii obişnuite . iar animalele nu l–au aşteptat pe om ca să le înveţe să se joace “ . până astăzi . ... după reguli date şi creează în viaţă relaţii de grup . înconjurându – se de obicei de mister sau accentuând prin deghizare ciudăţenia lor faţă de lumea obişnuită “ ( Johan Huizinga . presupune în orice caz o societate omenească . fie că se subordonează unui spirit de imaginaţie congenital . Fie că reprezintă descărcarea unui surplus de forţă vitală . Cu toate acestea . Homo ludens ) . o întrebare fără răspuns . Evoluţia jocului coincide . pe scurt . Problema originii jocului a născut controverse şi a rămas .

Teoria jocurilor “ .. de îndemânare . prin intermediul lor cristalizându – se şi întărindu – se spiritul cetăţenesc şi . inteligenţă . Eseuri despre imaginaţie “ . funcţiile unui rit social . abilitate .aduc ploaia). însă are un sistem de reguli voluntar acceptate de jucători.30 începuturile sale . de răbdare. urmăreşte evoluţia noţiunii şi a conceptului de joc . Robert Caillois . răbdare . Pe durata jocurilor se întrerupeau războaiele . risc. ca orice activitate umană . jocuri sportive. favorizând cele mai înalte manifestări de cultură . Acest contrast între o activitate considerată îndeobşte minoră şi consecinţele ei în plan uman şi social îl . astfel . operând totodată o clasificare : jocuri de societate . mai târziu . Este lipsit de constrângeri . sentimentul naţional .de exemplu. în . el avea . în afara cărora nu se poate desfăşura . de exemplu .capitolul . sărbătorile religioase erau urmate de jocuri închinate zeilor tutelari ai cetăţiilor . Şi astăzi jocurile reprezintă mijloace divinatorii (Paparudele . jocuri în aer liber .. nu aveau loc execuţii capitale şi nu se puneau sechestre . Este clar deci că această activitate umană îndeamnă la armonie şi înţelegere.de construcţie. invenţie . La greci şi la romani . o funcţie sacră . Fiecare cetate avea propriile jocuri . Jocul dobândeşte . Spiritul ludic este unul din resorturile fundamentale ale societăţii.El constată că această activitate implică dezinvoltură. iar pentru individ înseamnă educaţie morală şi progres intelectual . libertate .

sciitorii îşi iau libertatea de .. parodiind cu umor realitatea cotidiană . dansul etc . Începând cu romantismul şi culminând cu epoca modernă . Schlegel ) . Legătura cu arta devine astfel evidentă . această operă de artă care – şi dă veşnic formă “ (F . pictura .Toate jocurile sacre ale artei nu sunt decât imitaţii ale jocului fără sfârşit al lumii . Mihai Eminescu defineşte poezia ca . Epigonii “ . invevtând cuvinte. sunetele . va desfăşura adevărate jocuri ale inteligenţei .. . Jocul reprezintă oricum o altă realitate . Poetul modern va căuta să se exprime într – un mod cu totul nou . În .. paralelă sau pseudorealitate în care individul este absorbit cu totul .. iar Marin Sorescu . dacă nu un joc cu cuvintele .. un paradox mai mult ingenios decât întemeiat “ . relaţii stranii între om şi limbajNichita Stănescu . mişcările ? . Acest nelimitat al artei ne constrânge să – i observăm funcţia ludică . gramatici . existentă în chiar esenţa ei primordială . pentru că ce altceva este literatura . a se juca “ la nesfârşit .31 determină pe Caillois să considere jocul . combinaţie ingenioasă de imagini capabile să nască un sens. inventând noi forme de exprimare şi forţând cuvântul să rezoneze cu mereu alte realităţi . culorile . voluptos joc de icoane şi de glasuri tremurate “ . muzica .

Animalele se joacă întocmai ca şi oamenii .32 derizoriul actelor umane ..Homo judens “ . îl numim intelect . că civilizaţia omenească nu a adăugat nici o caracteristică esenţială noţiunii generale . deşi în spatele acestor atitudini se află meditaţia gravă . iar dacă îl numim instinct . intră în joc “ ceva care trece dincolo de instinctul conservare nemijlocit . iar animalele nu l – au aşteptat pe om ca să le înveţe să se joace .. jocul este mai mult decât un fenomen pur fiziologic sau decât o reacţie psihică determinată pur fiziologic . fără risc . Se poate afirma . presupune în orice caz o societate omenească . Jocul este o funcţie plină de tâlc . nu spunem . Dacă acest principiu activ. În joc . pentru că . NATURA ŞI IMPORTANŢA JOCULUI CA FENOMEN DE CULTURĂ Text ştiinţific ( nonficţional ) : . JOCUL este mai vechi decât cultura . de Johan Huizinga . 5 . oricât de incomplet ar fi ea definită . spunem prea mult . El depăşeşte ca atare limitele unei activităţi pur fiziologice sau cel puţin pur fizice . ceva care pune în acţiune un tâlc . Chiar şi în cele mai simple forme ale sale şi chiar în viaţa animalelor . Fiecare joc înseamnă ceva . care îi conferă jocului esenţa .

Sau că este un exerciţiu pregătitor în vederea activităţii serioase. când se joacă. . un element imaterial . sau de a pricinui ceva . Alţii sunt de părere că orice fiinţă vie . pe care i–o va cere viaţa . Oricum l – am privi . Alţii caută principiul în nevoia înnăscută de a putea face ceva . în orice caz . se supune unui spirit de imaginaţie congenital . a dorinţelor cu neputinţă de satisfăcut în realitate şi . descrierea şi explicarea jocului animalelor . Psihologia şi fiziologia se ocupă de observarea . ca autoconservare a simţului personalităţii . Sau că jocul satisface o nevoie de destindere . intenţie “ a jocului se vădeşte . Numeroase încercări de a determina funcţia biologică a jocului sunt foarte divergente: Unii au crezut că pot defini originea şi fundamentarea jocului ca o descărcare a unui surplus de forţă vitală . în însăşi esenţa lui . sau în tendinţa de a domina . odată cu această . Alţii consideră jocul ca pe o drenare nevinovată a unor porniri dăunătoare .. în consecinţă . sau ca satisfacerea .sau în aceea de a–i întrece pe concurenţi .33 nimic . într – o ficţiune . sau ca pe o umplutură necesară unei activităţi orientate prea unilateral . al copiilor şi al oamenilor adulţi . Ele caută să stabilească natura şi semnificaţia jocului şi să indice locul lui în planul vieţii . Sau că serveşte drept exerciţiu de stăpânire de sine .

pregătirea pentru cerinţele vieţii şi compensarea pentru ceea ce nu s – a realizat – . ar trebui să–l excludă pe celălalt. ce înseamnă el pentru jucătorii înşişi ? Ele abordează nemijlocit jocul cu unităţile de măsură ale ştiinţei experimentale. dar ce este de fapt .fără să acorde în primul rând atenţia necesară calităţii lui estetice profunde . Faţă de fiecare dintre explicaţiile date .34 Toate aceste explicaţii au un factor comun:toate pornesc de la presupunerea că jocul are loc de dragul unei realităţi . Şi totuşi . fie să – l cuprindă sau să – l preia într – o unitate de rang superior . după încordare . Cele mai multe dintre aceste strădanii de a da o explicaţie nu se preocupă decât în a doua instanţă de întrebarea : ce şi cum este jocul în sine . că serveşte unei anumite finalităţi biologice . Ele pun întrebarea : din ce cauză şi cu ce scop se practică joaca? Răspunsurile care se dau la această întrebare nu se exclud câtuşi de puţin unul pe altul . De fapt . în această capacitate de a scoate din minţi rezidă esenţa lui . joc “ rămâne de regulă necircumscrisă .. calitatea primară . Natura – pare să spună mintea logică – ar fi putut să le dea urmaşilor săi toate acele funcţii folositoare–descărcarea energiei de prisos. Dacă unul ar fi concludent . calitatea lui intrinsecă . în această intensitate .. h a z u l” jocului ? Intensitatea jocului nu poate fi explicată prin nici o analiză biologică . rămâne întrebarea : bine .

cu încordarea lui . În limbaj se eliberează o stare sufletească individuală şi se organizează un raport social . . Studiul lui J. Se reflectă în el omul care îl produce şi sunt atinşi . nu numai în natură . Limbajul păstrează o funcţie predominant tranzitivă . Considerat în dubla sa intenţie . Arta prozatorilor români ) . Dar nu : ea ne – a dat JOCUL . constând adică într – un transfer de informaţie de la emiţător către receptor . O face pentru alţii şi o face şi pentru el . vol .. propriu nu numai omului . ci şi în cultură . Pentru Johan Huizinga . cu bucuria lui . prin el . Huizinga pune în lumină complexitatea problemelor pe care le ridică jocul. se poate spune că faptul lingvistic este în aceeaşi vreme reflexiv şi tranzitiv . Dubla intenţie a limbajului şi problema stilului . . limbajul este riguros . ci şi animalelor. cu .35 şi sub forma unor practici şi reacţii pur matamatice .. cuvintele fiind folosite în sensul lor propriu sau denotativ . Ca orice studiu sistematic . jocul este un fenomen precultural . spre a preveni astfel orice alterare a adevărului ştiinţific pe care autorul vrea să – l comunice într – un asemenea tip de mesaj . Cine vorbeşte comunică şi se comunică . hazul“ lui. toţi oamenii care îl cunosc “ ( Tudor Vianu .

în 1892). reprezentat de scriere . în Convorbiri literare . El îşi . de tipurile de joc . funcţional .Opera este un roman al devenirii în care autorul are rolul de a ordona narativ etapele formării copilului ca om . iar funcţia receptorului revine oricui citeşte studiul .36 Textul are în vedere un referent nonficţional . Codul folosit este cel verbal în varianta lui scrisă . iar ultima parte după moartea autorului . care este jocul . şi nu de vorbire .TRATAREA TEMEI ÎN OPERE ( FICŢIONALE ) LITERARE . legate de vârstă . deci canalul de transmisie este unul vizual . Emiţătorul este un cercetător . ştiinţific. de caracterul ritual sau neritual . iar caracterul este real şi este ilustrat în stilul comun . particular în definirea şi justificarea noţiunii de joc . tehnic.. 6. Nota afectivă este egală cu zero (deoarece gradul zero al limbajului . deci o formă a realităţii cu elemente specifice . îl constituie limbajul ştiinţific ). deci un om de ştiinţă . Amintiri din copilărie “ – Ion Creangă Amintirile cuprind patru părţi (primele trei publicate în 1881-1882 . Johan Huizinga caută un adevăr istoric . colective sau individuale .

Amintirile sunt opera de maturitate artistică a lui Creangă . Ceea ce le unicizează este farmecul spunerii . dorinţă de exteriorizare a unor impulsuri afective sau pur şi simplu neastâmpăr copilăresc . nimic nu – l poate . inconştienţă . joaca reprezintă pentru Nică singurul mod de a înţelege lumea . El vede existenţa numai prin prisma jocului . plină de haz şi fantezie . Copilul lui Creangă nu face nimic altceva decât să se joace . Ca specie . banale chiar . înfăţişate cu realism de scriitor .37 creează o lume proprie . Amintirile reprezintă un document uman foarte important . Nimic spectaculos nu intervine în derularea etapelor copilăriei şi ale adolescenţei . devenind copilăria copilului universal . abordând un univers uman necunoscut până atunci în literatura română . în ea regăsindu – ne fiecare dintre noi. Creaţia devine un mod de a retrăi trecutul . deoarece urmăreşte procesul modelării umane . Sunt experienţe obişnuite . mirajul limbajului . Amestec de curiozitate . acel inefabil al exprimării ce – l face pe Creangă de neegalat . Identitatea narator – personaj este esenţială pentru receptarea activă a textului . eternizează copilăria autorului . iar sentimentul dominant este nostalgia . vârsta fericirii . un joc în care regulile sunt stabilite de el însuşi . poate fi considerat un roman de formare ( bildungsroman ) .

să cetească şi dacă – i copil . Ele s – au petrecut firesc . în contextul deplinei libertăţi a copilăriei . iertate . astfel . Intenţia lui Ion Creangă în Amintiri este să înfăţişeze copilăria .” Toate năzbâtiile lui Nică vor fi . Nu întâmplător Ştefan Apetrei va spune la un moment dat : . Aventura are valoarea unei experienţe de cunoaştere din care cititorul poate desprinde un tâlc. în ciuda avertismentelor părinţilor . şezătorile etc . furtul pupezei şi al cireşelor . să se joace .. la ce poate să le aducă ziua de mâine . Ceea ce – l face nevinovat în ochii părinţilor este lipsa oricărei intenţii a răului : scăldatul până târziu . încălecat pe . dărâmarea casei Irinucăi . al spontaneităţii şi al poznelor : . sau că – i frământă alte gânduri pline de îngrijire . fără voia mamei .38 determina să abandoneze această activitate care pentru el rezumă întreaga realitate.Dacă – i cal . care stă sub semnul neastâmpărului băieţesc . dacă – i popă . sunt fapte pentru săvârşirea cărora nu trebuie căutate motive serioase sau explicaţii . clăcile . mersul la urat devreme . ci cugetă inima şi sufletul lui. să tragă . Ce –i pasă copilului când mama şi tata se gândesc la neajunsurile vieţii . Copilul .. Hai mai bine despre copilărie să povestim . Mintea lui Nică nu cugetă atunci când acesta acţionează . căci ea singura este veselă şi nevinovată .

la prichiciul vetrei cel humuit .când mă gândesc la locul naşterii mele . Marele povestitor Ion Creangă deapănă amintiri despre cei dintâi ani ai copilăriei . de când îi lumea asta şi pământul . crede că l – a trântit calul . parcă – mi saltă şi acum inima de bucurie ! Şi eu eram vesel ca vremea cea bună şi şturlubatic şi copilăros ca vântul în tulburarea sa.Nu ştiu alţii cum sunt .. şi aşa cred că au fost toţi copiii . nici cu minte . de – ţi ie auzul . pe care aleargă . Partea a I I a începe sentimental . şi pe băţ îşi descarcă mânia în toată puterea cuvântului … Aşa eram eu la vârsta cea fericită . şi cade jos . care nici frumos până la 20deani . la stâlpul hornului unde lega mama o şfară cu motocei la capăt .” Finalul părţii a II a este memorabil prin celebra autoironie : .39 băţul său gândeşte că se află călare pe un cal de cei mai straşnici . şi răcneşte la el din toată inima . şi – l bate cu biciul şi – l struneşte cu tot dinadinsul .. şi la alte jocuri şi jucării pline de hazul şi farmecul copilăriei . cu voie bună .am fost şi eu în lumea asta un boţ cu ochi . dar eu . măcar să zică cine ce – a zice … “ . o bucată de humă însufleţită din Humuleşti . Ia. de crăpau mâţele jucându – se cu ei . de care mă ţineam când începusem a merge copăcel . cu un lirism nostalgic : . la casa părintească din Humuleşti .

o ritmică aparte . un zbucium nostalgic . la vederea măreţiei lumii create de el .Dar şi sărac.“ Ion Creangă utilizează un limbaj conotativ . al întoarcerii la origine . Creangă reuşeşte prin arta limbajului să transfigureze realitatea . Codul este limba română . Intenţia limbajului şi a stilului este reflexivă . Scriitorul vibrează adânc la sferele eului său . al receptorului . într – o lume de vis născută şi construită în Humuleşti . prieteniei . MORALA : . printr – o serie de motive . drumului . iar canalul de transmitere este cartea . el îmbrăcând totul în haina ironiei şi a umorului . un centru al universului în funcţie de care se ordonează totul. datorită termenilor subiectivi folosiţi care sensibilizează şi trezesc în sufletul cititorului . Mesajul este deci . evocarea procesului de formare a unei personalităţi . Referentul este joc şi joacă . tendinţa de a crea a unui mit . normalul în ficţiune în anormal . obstacolelor . firescul . cel al copilăriei : motivul drumului . al sărbătorii . o lume eternă .40 până la 30 şi nici bogat până la 40 nu m – am făcut . cea a lui Nică . ca anul trecut şi ca de când sunt .niciodată n –am fost. ambele se desfăşoară doar în contextul deplinei libertăţi a copilăriei . ca anul acesta .

o îmbinare paradoxală între tema jocului . un copil . După melci “ – Ion Barbu Balada . în structura de suprafaţă este o poezie pentru copii . care îi tulbură liniştea sufletească şi optimismul specific vârstei . deoarece personajul principal . constituindu – se într – o sinteză fericită a inspiraţiei cu tradiţia livrescă .. iar aceasta este un mic curriculum al anilor jocului . specifică vârstei inocente. cartea de vizită “ a unui copil . După melci “ aparţine celei de – a doua etape a creaţiei barbiene .şi gravitatea moralei .41 Copilăria este . Deşi complexitatea structucturală şi semantică a generat mai multe controverse de – lungul timpului . trăieşte o experieinţă ce – i modelează sensibilitatea . După melci este o poezie de cunoaştere .. În structura de adâncime însă . ce consacrase deja balada ca specie a literaturii culte. . îl face să întrevadă o lume ascunsă ochiului obişnuit . o dramă a descoperirii treptate şi dureroase a puterii nebănuite a cuvântului . ce vizează însăşi condiţia umană . a stihiilor unei naturi .. Tema fundamentală pare a fi cuvântul şi capacitatea magică a acestuia de a schimba faţa realităţii şi de a influenţa devenirea individului .

Ţânci ursuzi . sătui de aerul închis şi umed al bordeiului . Ştiut fiind faptul că în copilărie . scriitorul se opreşte asupra schemei epice propriu – zise . . ca o poezie a purităţii inefabile .42 imprevizibile şi ostile oricărei încercări de răsturnare a ordinii prestabilite . Subiectul evoluează pe momentele clasice . căci mica vietate aştepta . să oficieze din letargie la viaţă . trecându – l dintr –un anotimp în altul . Oprirea la melc se explică prin tainica posibilitate de comunicare cu natura a copilului . cu sonorităţile lui melodioase . Descântecul . Omul să – l dezgroape “ . planul fabulosului acoperă o parte a realităţii . protagonistul ascultă şoapta gândului care îi spune taina melcului .. constituie acum o invocare a fiinţei să iasă din nefiinţă . /Desculţi şi uzi / Fetişcane /(Cozi plăvane)” se îndreaptă cu toţii spre pădure într – o pornire expansivă de a tatona semnele anotimpului atât de aşteptat . copilul se hotărăşte să verifice puterea magică a unui descântec. Asupra melcului . După ce fixează spaţiul ( lumea satului) şi timpul întâmplării (primăvara devreme) . surprinsă în elementele ei fundamentale. Descântecul copilului .. într–o tonalitate umoristică şi autoironică . amintindu – ne de mitul oului sau al increatului şi de cel al genezei . într – un crescendo al trăirii şi al perceperii adevărului ce dezvăluie ingeniozitatea şi curiozitatea copilului . Simţind mirosul unei primăveri timpurii .

La locul întâmplării descoperă urmele unei drame : sedus de promisiunea făcută . El invocă vântul primăverii şi – l roagă să nu – l nimicească pe melc . copilul este urmărit în gând de soarta micii vietăţi părăsite în pădure. printr – o promisiune seducătoare . În partea aIIIa se revine la planul exterior . ascunsă de frigul iernii . nălucirile nopţii se înghesuie şi .. Şi agaţă la feştile / Ciufulite de zambile / Sau la fir de mărgărint / Înzăuatul tău argint “ .43 rostit în inconştienţa vârstei . însă pe seară vântul se porneşte . Retras în spaţiul ocrotitor al casei . la adăpost de o natură dezlănţuită într–o viforniţă târzie . copilul ieşind să vadă ce s – a petrecut cu melcul . spuse incantatoriu .. al naturii . ceea ce duce la întreruperea actului magic . Amintirea apasă firesc memoria copilului şi el merge agita la geam să vadă prăpădenia de afară. o guşată “ fioroasă se apropie . are de această dată rol revitalizant . sperie băiatul care fuge acasă . El este şi un elogiu adus primăverii prin metaforele sublime în simplitatea lor : . ce ia aspectul căderii de .. joimăriţele sunt prezente .. de trezire la viaţă a unei vietăţi adormite . Iluzia are drept efect frica şi fuga lui . . Aşezat în genunchi pe pământul reavăn. Albicioase / Ori foioase / …cep de borangic “ . ispitesc şi provoacă . copilul aşteaptă ivirea melcului . Tipăreşte brâu de bale … “ Vorbele care îl compun .

ce – ai făcut ? / Din somn cum te – ai desfăcut ? / Ai crezut în vorba mea / Prefăcută … Ea glumea ! / Ai crezut că plouă soare / C. . melc . Sentimentul vinovăţiei .astfel.. făcând o victimă din cel nepregătit să primească vorba prefăcută . / Surd la cânt şi îmbieri . dar momentul remuşcării este şi momentul înţelegerii . în imn al morţii . copilul având acum revelaţia puterii ascunse în cuvântul capabil să producă iluzii periculoase pentru cel care le confundă cu realitatea . Traseul dintre cele două forme de manifestare a spiritului . melcul . al maturizării treptate. / Să tragi alt oblon de var / Între trup şi . trăit de copil .a dat iarbă pe răzoare . Jocul nevinovat devine un joc tragic . Este o experienţă ce rezumă în câteva clipe un întreg ciclu existenţial .44 prin descântec ..al descoperirii morţii . dar înşelătoare : .al conştientizării puterii cuvântului şi. / Că alunul e un cântec / .Melc . seducătoare . îşi află expresia într – o lamentaţie . . Descântecul . ca un martor al dobândirii conştiinţei sale . Cu – n sutite griji “ copilul îl aduce legănat acasă şi – l aşază în pod să – i fie aproape .Astea – s vorbe şi descântec ! / Trebuia să dormi ca ieri . poezia naşterii vieţii în prima parte . este unul al suferinţei. descântecul şi bocetul . se transformă acum în bocet . devenise victima gerului întors pe neaşteptate . ieşind din găoacea protectoare.

. pietrişul de albine “ .melc prost. înainte de vreme. năzdrăvana de pădure“./Melc nătâng“. . o capodoperă pe tema inocenţei şi a fragilităţii“.Melc nătâng.. o formulă sintetică ce se naşte din sublimarea unei întregi filosofii populare asupra sensurilor vieţii şi ale morţii ..epitete . personificări . alchimia limbii “ şi de . prin finalul tragic al . fiecare fiind reprezentat prin aspecte ce ţin de formă . / Iarna ţi – a muşcat din pântec … /” În După melci .comparaţii . şi compune un poem de mare candoare . bogat în figuri de stil şi în imagini artistice : enumeraţii . . pădurea înghiţea din luminiş“. al trăirii şi al transmiterii directe a celor mai intime sentimente omeneşti . viforniţă târzie“.... nătâng .. metafore . blând . somnoros”... expresiv . Ion Barbu apelează la descântec şi bocet . zid de var “. apoi la acela al limbajului . . jar străveziu “. sul lung de har “. . Poemul este o sinteză a celor trei genuri literare . .. jocul echivalează cu un ritual al iniţierii . observă că . Lirismul este vizibil mai întâi la nivelul emoţiei . Alexandru Piru .. încetinel . imaginând un copil atras de miracolul vieţii trezite la chemarea magică .iarna leapădă cojoace“. .Vezi ? / Ieşişi la un descântec . arta combinatorie ezoterică “ .. vorbind de .. repetiţii . cât şi de conţinut . Dramaticul este prezent prin lamentaţia din monologul copilului ..45 ce–i afar … / ..umbre dese ca păunii“.plâns prelung cum scoate fiara “ .

Toată viaţa am avut idealul să fac o fabrică de jucării . fiind vorba de o baladă . cu personaje între care se stabilesc relaţii şi care săvârşesc acţiuni prezentate în cronologia lor . De – a v – aţi ascuns “ . netrucată . mult dinamism . În sfârşit . prin intenţia dialogului . m – am jucat cu ce era mai ieftin şi mai gratuit în lumea civilizată . Observăm de asemenea abundenţa verbelor . Am căutat cuvinte care sar şi fraze care umblă – de sine stătătoare . Poemul .. chiar dacă simbolice .. şi .Tudor Arghezi . care conferă acţiunii . într – un subiect coerent . M – am apucat să fac resorturi pentru cuvinte ca să poată sări .46 melcului . cu materialul vagabond al cuvintelor date .. a spiritului ludic . a autorului . . . Prefaţă la Cartea cu jucării . lipsindu – mi instalaţiile . După melci “ rămâne un model de virtuozitate artistică . întregul material lirico – dramatic este îmbrăcat în formele epicului . de sensibilitate şi de exprimare simplă . prin viziunea scenică . regizorală .

Poezia . horelor “ vede în joc o gimnastică salutară a anchilozelor minţii . Dispoziţia la zbenguiala copilărească e incompatibilă cu orice formă de uscăciune lăuntrică . din 1947 . Jocul vine la Arghezi să lumineze această situaţie absurdă . ( Ov . poposind în . fiind duşmana rutinei . câştigându – şi iar candoarea originară “ . ca să le văd cum sar ele strâmbe şi am lipit o pensulă cu chinoroz pe nasul care mă necăjea “ Tudor Arghezi -Ars poetica ... după cum vedem . Literatura română între cele două războaie mondiale ). am strâmbat resorturile într – adins . El aruncă o lumină foarte vie asupra degradării valorilor pe care e clădită lumea modernă şi îi permite simultan acesteia să renască în universul lui . Ţara piticilor “ . cu o forţă subversivă şi totodată izbăvitoare . universul naiv al copilăriei . ce are ca obiect definirea actului de creaţie . Crohmălniceanu .47 Câteodată . o inventivitate şi o libertate spirituală pe care preocupările grave omeneşti le – au pierdut .Activitatea ludică.. . Fragmentul citat are valoarea unui . .. De aceea autorul . . Prefaţă “ deschide volumul .. S .. joc despre joc “ .. Poetul face din joc un detector ultrasensibil al proceselor de osificare morală . Jocul este învestit .neserioasă” păstrează o ingenuitate sufletească . şi destul de des .

ibidem) . deşi citim .. .48 în irealitatea basmului şi în poezia naturii . Constantinescu . Autorul însuşi consideră aceste texte . Prefaţă “ este structurată în două părţi . Baruţu şi Miţu . în joc şi în capricii .. care participă la un r ă m ă ş a g . Fiecare trebuie să scrie . dar în germen . în pitorescul ei limbaj . Copilăria este observată . în absenţa ei de protocol ipocrit . un ascuns pedagogism “ . printre rânduri . cât . în naivitate şi preci’ocităţi stânjenitoare . în instinctele sădite vârtos . sub forma unei poveşti cu patru personaje . măicuţa şi cei doi copii. Tudor Arghezi ) . pe nerăsuflate “. fiecare fiind adresate unei categorii de cititori anume . . În prima parte autorul înfăţişează geneza imaginară a volumului . Poezia .Cartea cu jucării “ . în tristeţe şi bucurie . şi mai ales în nevoia ei de imaginaţie integrală şi în nesăbuitele ei resurse de omenie “ ... Doi părinţi şi doi copii “ .. Personajele la care face aluzie scriitorul sunt tătuţu . jucării “ pentru cei mici şi pentru cei mari deoarece la baza lor stă intenţia ludică . ( P.. văzută în fragmente de tablou paradiziac” ( Pompiliu Constantinescu . la întrecere şi . prin intermediul cărora construieşte mici scenarii narative străbătute de un cald lirism patern pentru năzdrăvăniile şi curiozităţile sâcâitoare ale micilor eroi .. în multiplele ei faze .

Partea a doua este adresată cititorului matur . din această perspectivă .. Acum limbajul este insinuant. forţând chiar graniţele vocabularului şi ale gramaticii .. constituindu – se într – un demers epico – liric intratextual . însă perfect adaptate limbajului copiilor şi stilului colocvial : .49 mai multe versuri pentru copii . destindere . Secvenţa prefigurează conţinutul volumului .Domnule” şi . curiozitate . în acest joc al lor .. confraţilor scriitori şi criticilor literari . Cel care va câştiga urmează să primească recunoaşterea celorlalţi şi . aşa cum ne lasă autorul să credem din adresarea directă . un sfert de măr / Împărţind un măr creţesc “ . . erudit . Scrisul înseamnă . Meşteşugul nostru este cel mai inefabil şi mai mincinos “ ( Jucăriile ) ..Domnule Confrate “ .. . pretenţios . mint “ deci . dar şi inventate .. prin formulele .. surprinzătoare din punct de vedere literar . cu cartea dezvăţată” . fără să ne dăm seama . mai frumoase şi mai scrise “ . .. în sensul artei . persiflant . competiţie . povestesc experienţe trăite . căutat . Protagoniştii . poetul nu cenzurează firescul limbajului .astfel încât întâlnim construcţii neobişnuite . se amuză şi ne prind . joc . spontaneitate . confirmând ceea ce spunea la un moment dat Arghezi : . În modul cel mai spontan şi mai autentic . multe altele poveşti “. uşor ironică .

iubirea ..conjugă un întreg complex de teme şi motive : destinul .De – a v – aţi ascuns“ Tema centrală a acestei poezii – moartea . să iasă din . candoarea . . / M – am făcut analfabet “) . în acest text . Eu . încet .. jucăuşe “ . ideea creaţiei ca joc şi apelează la formule narative şi poetice voit .. Constantinescu . dogmă” pentru a – şi redescoperi ingenuitatea . sensibilitatea . stih bogat “ ... . să uite .. să redevină el însuşi un copil . Arghezi) .. autoironic ( . în ansamblu . În concluzie . etc. egalitatea în faţa morţii . pe un înflorit paravan japonez “ ( P . mai mult . clipa . dogmă” ) .. sărăcia” şi .. Poezia . scriitorul postulează . trecerea . . încet . devenirea prin celălalt .50 cu sintagme şi cuvinte ostentativ savante ( . jocului . o hartă de suavităţi . regula “ . împlinite de o mare creaţie verbală . cum vezi .i ierte . a boabei şi a fărâmei “reprezintă . T. prin care îi dă cititorului iluzia permanentei deschideri a minţii şi a sufletului omenesc către farmecul inepuizabil al copilăriei . Autorul afişează o falsă umilinţă prin care îl imploră pe ascultătorul imaginar să . Jocul dincolo de joc în . un spaţiu al veşnicei regenerări spirituale . jocul ..

/ Arde – l – ar focul!” Unitatea universului se păstrează mereu aceeaşi . Şi fiecare îl joacă bine “ ) . a fiecărei fiinţe : (.51 Textul este organizat pe o schemă aparent epică . ca o curgere lentă . Decrepitudinea fiinţei este sugerată prin enumerarea în ascendenţă a trăirilor umane . simplă şi calmă din prima strofă . în care se lasă prinsă orice formă de existenţă ( . fiind o modalitate de a îngheţa eternitatea . / Joc de slugi şi joc de stăpâni . / Joc de paseri . bobocii mei .. / Îl joci în doi . limba scămoasă .. ochiul sleit . astfel încât poetul gradează atât emoţia . “ . în care tatăl îşi iniţiază copiii în taina morţii apelând la formula unui joc . limba “ ... în trei . E un joc viclean de bătrâni / Cu copii ca voi . Moartea este privită ca proces. la lamentaşia ce ia forma bocetului şi a imprecaţiei din ultima strofă : . Mai întâi îi avertizează asupra dispariţiei . de la statutul biologic la cel ontologic al fiinţei umane : .. de la exterior către interior . Ochiul “ şi . metafore ale identităţii umane conştiente şi creative . Într – o zi piciorul va rămâne greu . / Mâna stângace . de câini“) . atrăgându–le atenţia asupra perfecţiunii implicite a jocului . de flori . sunt cele care . copiii mei ! / Aşa este jocul . cât şi expresia poetică prin care o exprimă . / Îl joci în câte câţi vrei.. Puii mei . într – o zi . cu fetişe ca tine . de la prezentarea bucolică . Iubirea este singura care contează .

iar textul în ansamblu urmăreşte să menţină această iluzie a jocului .. nostalgie .52 încheie procesul. în manieră folclorică . De la început se stabileşte pentru cei mici condiţia ca o consecinţă : . Jocul lexical din prima parte a poeziei . Deşi titlul este împrumutat de la un joc copilăresc . poezia . el înseamnă viaţă . pomul cu păpuşi “ . Cartea cu jucării “ . vom merge .. lanul de porumb este numit pădurea cu păpuşi . locurile de dincolo de apă “ unde cresc păpuşoi ..se transformă treptat în exprimare directă a unei realităţi termenul – cheie fiind . părere de rău . . fragment din . Tudor Arghezi povesteşte cu un ton glumeţ şi tainic despre . Jocul devine la Arghezi o realitate polarizantă . Clepsidra timpului îi aduce poetului dezamăgire . Fiindcă aţi fost cuminţi şi aţi ascultat de părinţi . răzbate totuşi cu acuitate eterna frământare a omului . dar şi revoltă strigată pătimaş la sfârşitul poeziei .. Au isprăvit jocul frumos“ – dar şi moarte . zbuciumul lăuntric al celui care se simte dureros ameninţat de..... Pomul cu păpuşi “ .....Aşa e jocul . În textul . o să ne jucăm odată “ . începe cu moarte” ..piericiune” de unde răzvrătirea amară şi solitară ce încheie . o să mă culc la pământ “ . înmormântare “ ..ca o sugestie a suprevieţuirii spiritului dincolo de dispariţia trupului .

Realizată la prezent .au mamă . . cu mii de degete ai leucocitelor. printre ostroavele hematiilor şi aricii albi .” . Naratorul . peste care tatăl lor a tras un halat verde .. mintea lui Vali .53 să vă arăt ceva ( … ) . scara blocului .. în care alunecă treptat . iar păianjenul adună într – o plasă nevăzută scena naraţiunii propriu – zise . Contrastul cu lumea reală exterioară pare implicit şi spaţiul interior se configurează ca un posibil refugiu în care şi cititorul devenit parte integrantă a textului îşi poate face loc . baia din camera Svetlanei . de unde se retrage cu . urmărind de – a lungul unei ţesături narative complicate o serie de poveşti care par a se construi unele pe altele . Nostalgia “ . Vă voi arăta un pom în care cresc păpuşi . R E M “ – Mircea Cărtărescu Nuvela . din care pricină pomul se cheamă păpuşoi .. naraţiunea oferă iluzia adevărului . autobuzul .. spaţiile adiacente ( străzile .. adică tată de păpuşi . este ipostaziat într – un păianjen omniscient .. care deschide dialogul direct cu cititorul . / … / . R E M “ este inclusă în volumul . Păpuşile au părul roşu . Păpuşile stau sculate în picioare şi îmbrăcate în şapte cămăşi albe . în delta imensă a creierului său “ . Veţi vedea o pădure care face păpuşi . Păpuşile astea n . au numai tată .

Viitorul relativ este timpul la care eroii vor accede fără să ştie . cu prezentul şi cu viitorul deja predestinat . proiectată tot în spaţii simbolice : strada . iar Egor aduce cu sine trecutul istoric . prin sensurile magice ale numerelor : şapte cozi de cometă. constituie un grup gata de complicitate pentru un nou joc . Ruletistul “ . care deschide drumul revelaţiilor mitice . şapte zile cu câte şapte simboluri . peste doi ani prima nuvelă din acest volum . stabilind . şapte prietene de joacă . Fiecare dintre personajele care îşi asumă pe rând rolul naratorial exprimă . de aceea . spaţii iniţiatice . dar pe care păianjenul îl stăpâneşte : . în care se depozitează trecutul .54 deghizată pudoare) şi personajele cu toată memoria lor incitantă . al trăirii . începe aventura căutării R E M – ului . în plan simbolic .. De la tanti Aura . Nana . câmpul sau foişorul . Puia . Vali defineşte prezentul experienţei directe . Ada . spaţii deschise sau închise . plane sau profilate vertical . Trecerea spre fantastic se face uşor . Cele şapte fetiţe care se adună vara pentru a se juca împreună sunt prietenele şi . câte un timp : Svetlana reprezintă trecutul contingent . Carmina şi Garoafa inventează jocul de – a reginele. Esther . orientate sau lipsite de orice demarcaţie . Balena . recuperabil prin scris . mătuşa Svetlanei . Vali va scrie .

o floare . Balena costumată în violet . cu ajutorul unui ceas şi sub semnul culorii indigo şi al florii de cârciumăreasă . descoperindu – le celorlalte fetiţe viitorul . va juca în stradă . un obiect simbolic . în care se ascund semne evidente ale jocului magic sau cultural .Ziua a cincea este rezervată Estherei . cu ajutorul unei perle . Jocul trebuie să dureze şapte zile . îmbrăcată în verde şi decorată cu o floare – de – piatră . îmbrăcată în albastru şi împodobită cu o garoafă . În cea de – a patra zi se derulează în camion jocul imaginat de Puia . iar acestea se transformă în ouă uriaşe din care ies fiinţe stranii . sora geamănă a Adei . în camera Puiei . În prima zi . Carmina . ea suflă baloane de săpun pe platforma unui camion . o ţigăncuşă . un joc iniţiatic . Garoafa . Ada îşi va derula jocul în curte . având ca simboluri culoarea galbenă . jocul magic al genezei .imaginează în cea de – a şasea zi un joc magic . care propune . având ca simbol floral o zorea şi ca obiect magic un iadeş de găină . pe locul unei vechi şcoli . Simbolurile ei sunt . fiecare din regine are o culoare . un dans cu o păpuşă însufleţită . dând viaţă lui Rolando . elemenente prin intermediul cărora vor iniţia un ritual . Printr – un creion cu bilă . o călătorie . un spaţiu magic . o dalie şi un termometru .55 reguli specifice oricărui joc infantil . va descoperi în jocul de pe ogor un schelet .

… de fapt noi suntem R E M – ul . regina roşie . este ziua Svetlanei .. a şaptea . sau chiar realul devenit iluzie : . Ultima zi . că lumea noastră e o ficţiune . Bunicul “ – Barbu Ştefănescu Delavrancea Barbu Ştefănescu Delavrancea îşi începe naraţiunea printr – un portret al bunicului : .. obiectul magic – inelul .56 culoarea oranj şi floarea de gura – leului . La ce se gândeşte ? La nimic . cu poveşti incluse în marea poveste stăpânită de naratorul păianjen conduce spre concluzia că R E M – ul simbolizează chiar viaţa devenită poveste . Nana este aleasa ce va putea găsi R E M – ul . iar locul de joacă – foişorul . . că noi ne suntem eroi de hârtie şi că ne – am născut în creierul şi în mintea şi în inima lui… “ Dincolo de semnificaţiile textului . Ritualul ei este nunta. care îi va da fetiţei scoica viselor şi îi va spune propria poveste fascinantă .Bunicul stă pe prispă . şi povestirea mea şi toate lucrurile şi personajele ei. Se gândeşte . nuvela ... tu şi cu mine . el însuşi stăpân al spaţiilor magice . . floarea – trandafirul . aşa cum afirmă şi Egor . REM “ oferă chiar modelul drumului de la jocul infantil la jocul cultural . Înnumără florile care cad . Ţesătura complexă a nuvelei .

Copiii bat din palme . mustăţile . Bunicul îi împăcă . . şi cântecul . Cine trânti poarta ? . . . bată – vă norocul . Şi copiii o şi dăspicară . peste toate au nins anii mulţi şi grei . copiii se făcură stăpâni pe obrajii bunicului .” Bunicul trebuie să le răspundă nepoţilor la un întreg arsenal de întrebări : de ce zboară păsările . sărutară mânele lui tata – moşu.Pe din două .căzăcele.57 Pletele lui albe şi creţe parcă sunt nişte ciorchini de flori albe . şi jocul . cam repede . se prinde astfel în jocul lor molipsitor . Ce fericiţi sunt ! Băiatul încalecă pe un genunchi şi fata pe altul .Şi asta .Mustaţa asta este a mea .Partea asta este a mea ..ce caţi noaptea prin argele …” . zicându – le : . Numai ochii bunicului au rămas ca odinioară : blânzi şi mângâietori . Bunicul le cântă : Măi cazace .. . a mea ! .Şi asta . Bunicul îi joacă . a mea ! La barbă se – ncurcară . sprâncenele . unde se duc . cocoşeii moşului ! Un băietan şi o fetiţă . Şi iar începu râsul . că bătrânul strânse din ochi . roşii şi bucălăi . barba . .Credeam că s – a umflat vântul …o . ( … ) Din vorbă în vorbă .

că nu e ca a ta ! .Ba a mea ! . ba a ei să fie mai lungă .Partea mea e mai frumoasă . Pe bunic îl trecură lacrâmile .Ba a mea ! Şi băiatul . ba a lui . Fata : . Fata ţipă . Şi după ce o împărţiră frăţeşte .Mustaţa mea e mai lungă . .Ba a mea . că are un ochi mai verde ! . sări de pe genunchiul bătrânului . . că e mai dulce ! .Amândouă sunt deopotrivă .Ba a mea .58 .Ba a mea .Şi jumătate mie .Ba a mea . se repezi şi trase o palmă în partea băiatului . că e mai albă ! Bunicul zâmbi . .Jumătate mie .i împăcă zicându – le : . înfuriindu – se trase o palmă în partea fetei . dar tăcu şi . La obraji cearta se aprinse şi mai tare .Ba a mea e mai lungă ! Şi băiatul întinse d – o mustaţă şi fata de alta . .Ba a mea . . începu lauda : Băiatul : . că e mai caldă ! . că are un ochi şi mai verde ! Bunicul abia se ţinea de râs . .Ba a mea .

un obiect pentru care nepoţii îşi declină posesia în mod egal . Satisfacţia bunicului este imensă deoarece el are parte de dragostea nepoţilor . deci sunt generale . nici fata . Şt . tata – moşu “ . De aceea aparent . . Lacrimile din ochii lor cer iertarea . Şi bătrânul devine acum câmpul de luptă într – un război unde .. nici băiatul . “ Nevinovăţia copiilor se reflectă în ochii bunicului care sunt numai . jucăria pe care cel mai adesea se ceartă doi fraţi atunci când nici unul dintre ei nu cedează în favoarea celuilalt .. cu lacrimi în ochi . El ar dori să le poată dărui nepoţilor totul din dragoste pentru ei . sărută partea lui . Delavrancea constă în excepţia pe care acesta o aduce în prim plan : personajele nu au nume . Bunicul înţelege vârsta şi jocul lor . Obrajii bunicului erau roşii şi calzi . Dragostea nepoţilor şi sărutul lor îi răsplătesc suferinţa .59 Băiatul . lumină şi binecuvântare “ . pe a ei . fiecare apărându – şi partea sa . nici bunicul . Joaca lor îi alină bătrâneţile . ştie să intre în jocul copiilor pentru a le face plăcere. luptătorii “ sunt din ce în ce mai dârji . el se dedublează: este personajul viu care asistă cu răbdare la jocul copiilor şi în acelaşi timp . mai aprigi .. Apoi o ceartă copilărească izbucneşte între fraţii care vor să – l împartă pe . şi fata suspinând . Valoarea morală a textului literar al lui B .

. M-am gândit adese – Ori .60 POEZIA JOCULUI Este reprezentată cel mai sugestiv de Ana Blandiana JOC Uite . Hai să facem schimb . adeseori : De la voi se vede Iarba ca o ploaie Care curge verde Peste cer şi – l moaie . ploaia coase Cerul de pământ Cu fir de mătase Răsucit de vânt . Iar ploaia o fi Pe – a norilor cale O iarbă mai gri Sub tălpile tale . iarba ţese Pământul de nori . Uite .

61 Să vezi şi tu cum e – Tu îmi dai un nimb . velină . GLUMĂ Plouă soare peste mine Şi mă udă cu lumină . Ce să fac ? Sufletu – l mototolesc Şi – l fac cârpă ca să şterg Soarele copilăresc . Cârpa sufletului însă Toată – i îmbinată – n soare Şterg mereu şi – n zări lumina E din ce în ce mai mare . Iarba – n ceruri plouă . Iarba spală cerul . Peste zări mă dau de – a dura . Ce–am făcut ?! Cum s–o ascund Pata galbenă . Nu se duce . Zarea aş putea s – o – nghit Şi ar fi ascunsă bine . De ne ispiteşte Care – i adevărul – Ploaia – n nouri creşte . Eu îţi dau un nume . Eu în joc stropesc cu soare Coala zorilor . Iar dacă ne – treabă Care – or fi din două Ploaia – n nori e iarbă. arsura ? Peste tenta de lumină .

familia . 1 . mediul social în care copilul a trăit . . apoi citeşte (vorbirea precede citirea şi scrierea ) . C . Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral . nu – i aşa ? Nimeni dintre noi . ce ar fi ? N – o să plângă . 7 . şi dacă ar rămâne Încă – un soare . poate avea influenţe pozitive sau negative asupra vorbirii copilului .62 Dar mi – ar lumina tot trupul Şi – ar putea ghici oricine . 2 . sunetul precede semnul lingvistic . SĂ NE JUCĂM ÎNVĂŢÂND LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ! TIPOLOGIA JOCULUI A . copii . Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală . O . FRĂMÂNTĂRI DE LIMBĂ Pentru realizarea obiectivelor cadru şi de referinţă din programa de limba şi literatura română : O . grădiniţa . C . Ei . până la şcolarizare . Plecând de la premisa ştiută că un copil mai întâi vorbeşte .

.“ . . ş . . fie complexe .bâlbâiala . fluenţă. care se manifestă prin pronunţarea alterată a sunetelor . de fapt .bradilalia ( vorbire în ritm foarte lent faţă de normal ) . h ) . mai multe forme : . formă .sigmatismul interdental . în special omiterea .. rime .fitacismul ( f . pentru a putea acţiona în cunoştinţă. j . depistarea unor deficienţe . interesul . înţeles ( sens ) . .tahilolia ( vorbire în ritm foarte accelerat faţă de normal ) . inversarea sau deformarea acestora . Frământările de limbă sunt exerciţii fie simple . . jocuri de cuvinte având menirea să – l atragă pe elev . rosti “ fără a – şi da seama că . plăcerea de . Această formă se manifestă prin pronunţare alterată a sunetelor consoane . . z . la rândul ei . volum. limbajul copilului . Cea mai frecventă tulburare de limbaj este dislalia ( pelticia ) . sub formă de enumerări de cuvinte . învaţă să vorbească . dislalia îmbracă .rinolalia ( vorbirea nazalizată ) . corectitudine .63 Este imperios necesar să testăm .gamacismul ( g .nutacismul ( n . la intrarea în şcoală . . m ) . sub formă de versuri . ţ .lamdacismul ( l ) .. După denumirea consoanelor . v ) . să – i stârnească curiozitatea. care încep cu acelaşi sunet . ca pronunţie. .s .

armonia amurgului . Vara la bunici” Am ajuns la maica mare .Bunico . CARTE DE IUBIRE A . arinii şi agrişii printre care într-o altă vacanţă ne-am jucat de-a ala-bala-portocala ne apărau de arşiţa amiezii de vară . Împletirea celor două forme are ca scop didactic încurajarea celor timizi sau a celor care conştientizează că au o anumită deficienţă . spune-mi basmul cu moşul şi baba! ... Alături de ele alunii .A! B . Nichita Stănescu Gheorghe Tomozei CARTE DE CITIRE . să prindă curaj . Alăutele arborilor alungite asupra arăturilor cântau aromitoare .64 corect sau să –şi corecteze singur deficienţele de limbaj .. Hoinăreala abia începea . Albe şi albastre erau apele Amaradiei . Basmul cu moşul şi baba” . numai elevilor depistaţi cu probleme .A venit şi vară-mea Ana ? . a . dar în mod excepţional . individual . la ţară . . b . Ele se aplică frontal .. alaltăieri .

dovlecii dorm dedulciţi la somn iar dropiile . Cum se satură ... a zis moşul .. d . ca un berbece . Se visează chelălăind fiindcă a fost chelfănit pentru un cocoloş de brânză furat .. caii nechează ciulindu-şi urechile mici . D .65 . se crede cumplit de ostenit şi se culcă iar . se visează clefăind chiflele ori clătite şi când se trezeşte râcâie la uşa cămării cerşind castronul cu ciolane din ciorbă ...De la Dor Împărat” . vrăbiile cip-ciripesc . în beci ! C . un moş şi o babă . iar băboiul îl bodogănea bâzâind ca un bondar bosumflat : . numai câinele cel credincios e cuminte şi stă făcut covrig în cotlonul lui .. Moşul avea o barbă bogată . băiete .Ba . cicălitori . azi vreau să beau o bădarcă de Băbească din butoiul prăfuit de sub boltă . nu vreau bucate . căutându-şi coada şi căscând din când în când.. bine-ar fi să macini boabele până bat putineiul şi bag bunătate de barabule în cuptor !” .c .Bărbate . A fost cândva . când buburuza era cât barza din baltă şi balaurii se bălăceau în bulboane cu bibanii .Curtea casei” Ce larmă a în curte ! Cocoşii ies din coteţul de sub corcoduş şi cotcodăcesc . burzuluit .Dincolo de dumbravă dudul e doldora de dude .Bine .

dragă Dane . pisică am . fata de la circ” Eu iubesc Circul . Farmecul iernii” Fulgi de zăpadă fug alungaţi de frig . Câine am . Rămâne numai să fac rost de elefant .66 desenează dantele sub dunga depărtării . un adevărat erou . e . F . f .Există cineva mai viteaz ca elefantul ? E elegant ...Când am să fiu mare am să sar cu Eliana triplu salt mortal fără plasă dar în orele libere aş dresa un elefant . dalba odraslă a lui Dor Împărat şi spre slava lor lăutarii dibaci îşi dibuie iar dănţuitorii dănţuie de duduie duşumelele ! E . elefantul doar a ridicat trompa că a şi prins-o de mijloc . Eliana l-a sărutat şi el a chiuit de mulţumire . făpturi fâlfâitoare ca fluturii . domoale! . De exemplu când Eliana acrobata la trapez a alunecat de sub cupolă .. şi girafele .. În casă . oricât de mic ar fi el .... Am multe idei grozave . plin de elan . Numai acolo mărul domnesc se logodeşte cu cireaşa de mai . Elena . butuci de fag ard .Vorbeşti în dodii . Şi maimuţicile îmi plac . duzii şi dovlecii cei durdulii nu dau rod dintr-o dată!Numai în cartea de poveşti e aşa : dulcea brânduşă e soră cu dediţeii şi dragaveiul cu dafinul ..

Gologani de aur sunt frunzele . gătelile ei gingaşe le-nghite gura toamnei şi gerul . E toamnă . Haplea hăpăie halvaua” Haplea vine şi hăpăie halvaua ! De sete bea un heleşteu . Nici habar nu are de câtă hrană a .. Gata . cu coama fluturând . îngrijorat .. matahala şi în cămara lui e o mare harababură . g . de prunele gârlane . mă fofilez şi eu în urma lor.. Nu mi-am păzit grădina şi uite . gata să înfrunte fulgerele furtunii . Întorc filele ferfeniţite ale cărţii şi prefac literele în felurite fiinţe : iată o fată înfofolită în fote înflorite şi iată-l pe făt-frumos pe un cal falnic . gătejile sunt firele ploii . G . golim gutuile galbene şi prunii .. glasurile verii s-au dus . H . topind florile de ger din fereşti cu fum fierbinte mirosind a fâneţe şi a fagure . Dezlegăm ghicitori . Toamna goneşte copilăria de copii .. Fermecat .Glasurile toamnei” Graba strică treaba .. h . vântul goneşte peste garduri şi peste gherghinele din ghivece ..67 în foc . nu tăgăduiesc dar am ajuns ca gheonoaia din desenele animate ori ca gânsacul cel gras şi gureş ..

68

adunat , hălci de carne fierte în hrean , şunci hălcuite , afumate la horn , hartane , hribi şi saci cu hamei . Huzureşte hămesitul cu hamsii şi cu hrişcă . Nu e hoţ dar hotărât că e o hahaleră . Poartă harapnic , zdupăie-n horă hapsânul , goleşte halbe şi-n casa lui e mereu hărmălaie : heretele se hârjoneşte cu hârciogul şi vulpea cu hipopotamul .

I , i - ,, Iarna , lângă foc” Iarna-i anotimpul cel mai iubit de toţi copiii . Deşi nu mai e iarba cea gustoasă , ninge şi natura se îmbracă într-o iie de in . izvorul e îngheţat iar iepurii cei iuţi şi cu ochi iscoditori stau în iatacurile lor până ce se iveşte primăvara . Atunci ei îşi dau ifose şi pornesc în iureş după hrană proaspătă . Ierbivorele stau în iesle şi puii de găină stau în ouăle de găină . Noi stăm în casă ori lângă casă , cu târlia . Pe urmă e tare bine să te usuci la foc ! Î , î - ,, Întâmplare dintr – o zi” Întâi şi întâi să vă spun cum am petrecut eu într-o zi . M-am însoţit la plimbare cu Fane care zicea că el a învăţat pădurea întreagă . Dacă aş fi ştiut ce-am să îndur m-aş fi întors din drum . Ne-am

69

înveselit noi puţin când am găsit ciuperci dar pe urmă ne-am rătăcit şi ne-am învârtit în loc . După ce ne-am tocit încălţările îndestul ne-am înţeles să înnoptăm la stână întrucât era târziu . Acolo a fost bine , foc înteţit , ne-au dat zer şi mâncare dar Fane a mâncat şi a băut şi partea mea . Îmbuibându-se a adormit împărăteşte şi în zori ne-am împăcat . Aşa am petrecut eu într-o zi...

J , j - ,,Jocul cu Jupân Cotoi” Jocul se joacă aşa : se ia o mică javră de pisoi , cu coada-jordie , cu gheare de jar şi cu ochii numai pe jumătate deschişi . Javra cea jalnică e la început de jucărie , mai apoi devine Jupân Cotoi , stăpân peste tot ce-l înconjură , jur-împrejur . Jigodia judecă jalbe şi dă pedepse , jefuieşte cămările (papă jumările) şi jinduieşte jambonul din cui . Când doarme , sforăie de parcă-ar trage la jug . Când doarme e iarăşi de jucărie... K , k - ,, Kiwi” Kiwi , pasărea despre care vă povestesc se numeşte Kiwi . Nimeni n-a văzut-o zburând . N-a apărut la geamul nimănui . Vântul nu i-a umflat penele . Soarele nu i-a aurit aripile .

70

Kiwi e o pasăre dintr-un continent îndepărtat , cu oase de pasăre , cu aripi de pasăre , cu ochi de pasăre . Un singur lucru nu ştie Kiwi să facă : să zboare . Aripile mărunte îi sunt lipite de trup , Kiwi se târăşte pe pământ , la rădăcinile vechilor arbori,Kiwi îşi umple guşa cu gâze.Să o iubim? De ce?Să o urmăm ? Niciodată , să încercăm să zburăm, chiar fără aripi să încercăm să zburăm . Să încercăm şi într-o zi nu se poate să nu ne desprindem de lut...

L , l - ,, La noi” La noi în sat sunt case de lemn şi de piatră , ca la oraş . Bătrânii trag din lulea , au ceas cu lanţ iar pisicii se lăfăie pe laviţi ori pe plocate de lână . Avem bec , avem şi lampă ba chiar şi lumânări şi dacă iarna vin lupii , că mai vin , tata scoate puşca din lădoiul cu lacăt şi-i sperie . În lac avem lini şi lufari şi când avem nuntă ori logodnă , babele scot pâinea din cuptor cu lopata şi nu ştiu de ce , lăcrimează . Noi primim lapte dar noi vrem limonadă care înţeapă limba ca lămâia ... M , m - ,,Mulţumire” M-am dus şi eu la şcoală , la serbarea copiilor mai mari şi am văzut un tablou mândru : harta României . Ce moşie minunată , matcă de stup şi

Namila din film” N-ar fi nimerit să nu povestesc despre filmul ce ne-a plăcut nouă . nici măcar cât bobul de mei . pădurile cu mireasmă . râurile ce mişcă mrene către maluri . i-a zis şi i-a dat să bea nişte băutură dintr-un bidon ..71 maică a tuturora e ţara noastră ! I-am văzut munţii . ţara mea frumoasă . Sub un nuc s-a găsit cu un negru nenorocos .. Ia şi tu . Am să-ţi aduc mulţumire . turmele de miei şi mi-am zis să n-o supăr nicicând . cu nisip moale şi cald . maramele de flori . negrule . o namilă . hotarul mărginit de mare . cu năframă la gât şi nădragi peteciţi care avea un cal ce n-a văzut nutreţ din războiul nord contra sud .Era unul numai pistoale .. namila muncea agricol şi domnişoara făcea mulţi copii . Oana şi puii” . trăind viaţă fără minciună şi fără de moarte ! N . Pe urmă s-au luat la pumni dar a fost nul .. Pe urmă ningea . I-am văzut morile măcinând mălaiul şi făina .. O . n . o . n-a bătut nimeni şi noaptea s-au dus la o cantină unde au tras pistoalele şi a apărut o domnişoară cu care namila a făcut nuntă ..

împovărate de plânsul petalelor . le ocroteşte până ce osteneşte şi aşteaptă să iasă din coaja de var . p . P ...72 Ori de câte ori e singură în ogradă . Oana ocoleşte oglinda ochiului fântânii şi poposeşte oleacă în poiana lighioanelor . Mama are mâinile ca de pâine . Le priveşte . fără putere dar ele pot fi pernă pentru prunci ori prag de piatră sub talpa casei . cu oase plăpânde . dar puii nu ies dintr-un ou oarecare ci numai din cele pe care le cloceşte după cum îi e obiceiul .. r . Fără răgaz rodul îmbelşugat umple raiul priveliştii cu un . R . Are mers de pasăre . Părinţii” Părinţii mei n-au pereche pe lume . lângă pârâu . ochii ei sunt pace adâncă . Prin degetele ei picură fluturi pâlpâitori .. Tata e ca paltinul . Ia în mână alt ou şi o clipă nu se mai vrea mare ci doar o cloşcă mică . . găina ! Oana nu crede .... Oare a ouat Oacheşa ? Dar Pintenoaga ? Ia ouăle calde şi le adună într-o oală orânduindu-le ca pe odoare . ori ca pluta puternic înfiptă pentru o mie de ani în pământ . Roze” Rozele înroşesc râpele şi e o risipă de raze răcoroase sub roţile rădvanului verii . părul ei îmi pare ca plantele plutitoare ..Oana .. puişori piuitori ..

pădurea şi silnicia se schimbă în sărbătoare : se strevăd strălucitoare salbe sângerii. Ştrengarii” Şarpele şuierător .Anul trecut tocmai treceam spre casă când am auzit trompete şi tobe pe un tăpşan de deal . ştiuca sireată . răchitele rotesc lungi capete mirate . tata a târguit de la . S .. Şugubeţii ştrengari o iau la sănătoasa iar eu am încălecat pe-o şa şi-am şoptit povestea ştiută în şaptezeci şi şapte de sate. puse la fum şi şofranul . Târgul” Târgul trebuie văzut în tihnă . Străbunul” Străbunul cu sabie şi săgeată . sapă subţirele izvor. roade rotundele pietre pe care calci şi râul pare ruina unei cetăţi robite de zâne . iată-l . Numai şteviile nu . Ş ... şoimul . ştiubeele .. ropotitoare . toate-s bune pentru gurile ştirbe . T . de frunze . Respiraţia apelor repezi . Străbate cu securea în mână .. strânge spice în stoguri şi soarbe sucul strugurilor sclipins stins . Târziu am înţeles totul : era zi de tîrg . t ..ş ... singur slujit de calul său gata să scape de sălbaticii năvălitori . ori apa şopotind în şuvoaie . iar sevele îi satură setea . Schimbă sălaşul de stuf de sub sihlele stelelor cu o sărmană colibă . susurând . Şi şerbetul ? Şi .73 răsfăţ al culorilor rare . şoarecele dau de ştire că e vremea petrecerilor ! ştiuleţii din şopron . şuncile-n şir .. Peste rămurişuri mărunte . Tocmindu-se .. s .

cu vârşe vârfuite cu peştii din vad . ca să-mi spargi tâmplele .. o târnă . Are pe ţeastă două ţuguie şi în barbă un ţurţure da lână ca o ţurcă . pescarul trece pe uliţă cu ulcica goală . Vara veghează vatra văruită în care coacem .Un pescar” Ursuză .. Seara . U ...Tulnic? a zis tata . o trestie trebuitoare la pescuit . . Ţapul” Ţapul ţesălat rupe ţâţâna porţii şi ţâşneşte din ţarc. V ...74 tarabe o tarniţă de tâmplărie . felurime iar mie mi-a luat o trişcă tare frumoasă . o ţăcălie .. Pescarul vine cu scule .. Ţ .. ţopârlane . sare ţapul ţanţoş şi-l chem înapoi cu ţignalul ţiuitor . urzicat şi ud dar vesel . lunecă prin ierburi ca un ţipar . ţ . Uimit el uită undiţa în unde apoi ca un uliu îl scoate pe unchiaşul urecheat . Ţepii mărăcinilor îi ţeasălă blana ţigaie bună de ţesături . undiţi şi cârlige şi caută unde-s ungherele cu peşti uriaşi . dimineaţa urcă umilă peste ulmii umbroşi şi peste unduitorul lac .. Ţop-ţop. Vecina noastră” Vara vine cu veveriţe voioase şi viteze în vârfuri verzi de pădure .. neagră ca tăciunele dar aş fi vrut un tulnic .. v . dacă mai fugi prin ţărână ! Ţac-ţac ! zice ţapul care e şi el un ţânc şi ţuşti . trântore ?” Tot mi-a mai luat ceva . Te leg de ţăruş . u .. brotacul ! Cel urgisit îşi pierde urma în iarbă urându-i urâciosului să prindă în locul lui un urs . tablouri .

Zăpezile” . În excursie ea cântă la xilofon şi împarte cu mine pachetul de-acasă . z .. a viezurilor cu vizuini ascunse . a văilor cu viile coapte .. Xenia .. vecina veşnică a veseliei noastre ! X . prietena mea ? Când apare sunt cel mai fericit băiat din lume . când o să mă fac mare am să-mi cumpăr o bicicletă şi-am să vă plimb cu ea .. Aşa fac şi eu . stă pitită după vreo tufă şi o clipă sunt speriat : dacă s-a rătăcit ? Cum să mă întorc acasă fără Xenia . că e vremea valurilor vălurind . vara . x . Veştedele velinţe ale frunzei căzute încep să vină dar noi încă trăim vuietele verii victorioase . pe tine şi pe bărbatul tău ! Z .. Xenia nu-mi răspunde . e vremea viselor. Xenia şi xilofonul” Xenia e prietena mea . Vrăbiile aduc veşti că vâlva vântului e încă departe . cu mâinile pâlnie la gură ..75 pâinea voinică . Xenia e tare veselă şi-mi place s-o strig în pădure .

.Toporule .) .Nu vreau ! . că nu vrea să mă dea uţa ! ..Apă ..Crenguţă . C . Grupuri consonantice : Crenguţă . dă – mă uţa! .. hai să stingi focul care .76 Zăpezile zidesc zările în zale zornăitoare . Dragomir ( dialog între o pasăre şi .Nu vreau ! . Enciclopedia cu zâmbete” .Nu vreau ! . hai să tai crenguţa . hai să arzi coada toporului care .. dă – mă uţa ! * După o idee din ..... . Zăplazuri zac sub zăbunul zăpezii zănatice şi zurgălăii dau zvon că vin sănii cu zâne ..Focule . Ce zimbru zoreşte fără zăbavă să zgâlţâie brazii şi zada ? Ning flori zimţate din zarzări de zahăr şi ziua se umple de zumzet .

De vei asculta un pic . Care n – a vrut să bea apa . Se prind de mâini şi se desprind Se – adună – n cerc şi iar se – ntind Şi bat pământul tropotind În tact uşor “ ... hai să mănânci boul care . Focul n – a vrut să ardă toporul care .Lupule ....Boule ... Poţi să înţelegi ce zic . “ ( rostirea se face silabisind cuvintele ) . Care n – a vrut să dea pasărea uţa. Toporul n – a vrut să taie crenguţa care .. ...77 ..Nu vreau ! Lupul n – a vrut să mănânce boul . . Care n – a vrut să taie crenguţa ... Care n – a vrut să ardă toporul . . hai să bei apa care nu vrea să . Boul n – a vrut să bea apa care . Fac un cor sub clar de lună . Crenguţa n – a vrut să dea pasărea uţa ..Nuuuu! . Care n – a vrut să stingă focul . Trei paşi la stânga binişor Şi alţii trei la dreapta lor .Nu vreau ! . Apa n – a vrut să stingă focul care . Patru broaşte şi – un brotac Stau la sfadă : Oac ! Oac ! Oac ! Alte broaşte se adună .

Am o prepeliţă pestriţă cu doisprezece pui de prepeliţă pestriţă . uşa mamei descuiaţi ! Descuiaţi – o ! “ . ninge . .” .. Varza s – a – ntâlnit cu barza Pe o brazdă lângă lac . Trece lebăda pe apă .. trece . Bate vântul . Şi cum calcă barza rar Varza – i spune : .. arici .i pasă codrului de ea ? Nu sau da ?Da ! “ . nu . . Crăpa – i – ar capul caprei cum a crăpat ea piatra – n patru “ . Patul patru perne are . unde trece ? că nu trece ! “ . Dacă din codru rupi o rămurea . nu plouă..La ce bun atâta zarvă ?! “ .. Capra calcă piatra ... plouă . nu bate . dar mai pestriţi sunt puii de prepeliţă pestriţă decât prepeliţa cea pestriţă . bogorici . “ . E pestriţă prepeliţa cea pestriţă . bate . arici . Arici . nu trece . piatra crapă-n patru . ba trece . nu ninge .. Trei iezi cucuieţi .. soarele încinge . stai cu noi aici !“ .“ .78 .N – ai ca mine fuste multe … Ce ruşine ! Barza i – a zâmbit de sus Şi – a luat zborul şi s – a dus .

. Bucură – te de bucuria lui Bucur care a plecat bucuros la Bucureşti ! “ . ge / ghe .i peşte “ . Are coarne ..” .ba e Matei . E ghebos şi fricos . . nu vine . Într – o dimineaţă . nu e bine ! Ba e bine cu bine când e bine !” . Ghici .79 . Stanca stă – n castan ca Stan . dă – mi dude din dudul dumitale din drum !“ . gi / ghi . fierbe fasole . ..Pădure pădurice cu pădurei păduroşi umbroşi ! “ .. cu coarne pe cap . Iată un ţap . focul face fum . E bine ...că nu e Matei!” . sora lui .. ci / chi .vine . Domnule . “ . fata fierarului .Florica . Peste trunchi are ghimpi .. “ . “ . Ba e – n sac .i ştiucă . “ . dar mai ştiu că ştiuca .” Grupuri de litere : ce / che . Gherghe are ghete noi Şi mergea pe gheaţă . Matei!Matei!Unde e Matei?Uite–l pe Matei! Nu e Matei . De rămâi îţi dau lămâi . ce e ? Merge .. merge – greu ajunge .. ba e – n sat ... dar nu împunge . Cu Gherghina . Vine . . cine să vină ?! nu vine. Eu ştiu că ştii că ştiuca ..

. EXEMPLE : .de Irimie Străuţ . Getuţa a încălţat ghetuţa “ . Omonimele sunt împărţite în : .omofone ( cu pronunţare identică ) . Păi vezi ? Şi eu m – ajut cu ţepii la greu! . Tu de ce fugi peste lunci ? Fug să scap . Ariciul şi Iepurele” Moşule .omografe ( care sunt scrise identic şi se diferenţiază doar prin accent ). Isteţilă “ .. EXERCIŢII DE VOCABULAR : OMONIME . B . A luat cina în China ..80 Iar când iese la plimbare Îşi ia casa în spinare .”(Melcul ) . Urechi – Lungi . - .n cojoace ? Măi nepoate .. OMOFONE ŞI OMOGRAFE . .” . de ce ai ace ? În căciulă şi. Omonimele sunt cuvintele care au aceeaşi formă .. dar înţeles diferit . adică acelaşi corp fonetic trimite la doi sau mai mulţi referenţi . Stă în chilie cu chirie .” .

Nu – s balaur şi nici leu … . ca să . desigur .Iada peste casă sare ? .Făt – Frumos l – a – nvins pe zmeu .Ne arăţi că eşti un pici . .Coşarii pe horn ce – ţi par ? . un năzdrăvan … . tu n – ai să mori în pat .Sus .Poate – ţi faci din carton un zmeu … .Place – mi – e că eşti cu … minte . .Şugubăţ . .Ce cauţi .81 Isteţilă – i un puştan Argint viu .C – a venit tiptil o capră .Parc – ar fi chiar general ! . şi – ţi dau în schimb un leu . am fost cu mama – mare ! . . isteţ de pici … .Hainele nu mă încap . măi frate – n car ? . la o casă … .Asta spui .Şi m – a azvârlit pe – o capră .Taci . cândva era s – o pat .Multe gânduri îmi deştepţi … .Măi … deştept între deştepţi .Doar de – i pui pe coadă sare ! .Multe ţi se – vârt în cap … . .Da .Te – am văzut vara la Mare .Vreau nişte bostani să car ! .Parcă – s urşi în vârf de par ! . . .Mă . pe – o schelă .Da .Însă şi – un copil cuminte … .Şi – i viteaz … în general .

” . // Acele de cusut sunt mici .. // Am două copii ale cărţii ( lucrării ). mai frumos . nouă două . // Băiatul se poartă respectuos .. “ .. // Vesela este nouă . Două nouă . Dacă n . Ea poartă o rochie albastră . În vii sunt mulţi pui vii de vulpe şi dacă tu vii cu copiii vi – i arăt aşa cum vi – i dorinţa .. luna mai . “ . Acele fete sunt harnice . nu mărar . Ouăle “ – George Coşbuc ..82 .. vouă nouă .. Câte ouă vechi şi câte nouă ? Câte nouă . Vin mulţi copii la joacă . “ .. // Dragoş vrea să pară bucuros .ai nai . “ .” .. Nouă două ouă nouă Vouă nouă ouă vechi ! “ .. m – ai văzut .. “ .. Eu car cu un car merele mărului . Ei au care cu care cară mere arămii la cămară . Nicu sare . “ . “ .. Vesela fetiţă cântă . câte vouă ? Vechi sunt nouă . Mănânc o pară . // A venit cineva la poartă . n – ai cu ce cânta ! “ . “ . // Pun sare în bucate .

Bandă – benzi .verb ( este ) . dietă .83 Omonimia se realizează : La substantivele care au o formă de singular şi 2 – 3 forme de plural ( omonime parţiale ) : Cot – coate . numeral . La substantive care au o formă de singular şi formele de plural sunt identice ( omonime totale ) :Broască . Bob – boabe . Cer – ceruri . ban . Vin –substantiv . i. bancă . pălămidă . Rug – rugi . lamă . Corn – coarne . cornuri . boem . ceri . articol . Cap – capete . adjectiv . o – pronume . Ochi – ochiuri . corni . boburi . plasă . pronume .prepoziţie . bande . Noi – pronume . Car – care . ruguri . adjectiv . toc . ochii . bobi . cari . pronume . top . capi . lac . adjectiv . Omonimia gramaticală se realizează : La substantive se întâlnesc forme omonime în exprimarea numărului(substantive care nu . Nouă –numeral . capuri . drept – adjectiv .substantiv . arie . verb . Omonimia gramaticală se realizează între părţi de vorbire diferite : Vie – substantiv . leu . ierbar . verb . coturi . adverb . coţi . Cer –substantiv .

două vânzătoare un pronume – două pronume Omonimia gramaticală a verbului : .cuvinte ( unităţi lexicale ) care se rostesc la fel . adică .două educatoare un renume – două renume un tei . a III a ) .între persoane : fug ( pers . dar se scriu diferit : Odată / o dată . înscris / în scris . I şi a III a ) .doi pisoi o educatoare .doi arici o învăţătoare . Altfel / alt fel .84 cunosc opoziţia de număr .între timpuri : cântă (prezent şi perfect simplu).doi tei o ţesătoare . . .între moduri : lucrează (indicativ şi imperativ). substantive care au aceeaşi formă şi la singular şi la plural): un arici . .la nivelul numărului : desenează ( singular şi plural . vedea .între moduri şi timpuri : cânta . pers .doi pui o vânzătoare . Omofone . . ceai / ce – ai … . . Unsoare / un soare . pleca ( infinitiv şi imperfect – indicativ ). cel / ce – l .două ţesătoare un prenume – două prenume un pui .două învăţătoare un nume – două nume un pisoi .

pentru a le deosebi semantic şi morfologic . Antonomele lexicale presupun opoziţia dintre două lexeme . Sa / s – a … Omografe – cuvinte care se scriu la fel . Miau ! / mi – au …. cuvintele pronunţate la fel .la adjective : modest / îngâmfat precis / confuz solidar / solitar . . . pe părţi de vorbire : . ANTONIME Antonimele sunt cuvinte care se scriu diferit şi au înţeles diferit .la substantive : dragoste / ură virtute / viciu sănătate / boală optimism / pesimism stimă / dispreţ . săi / să – i…. ia / i – a … . Neam / ne – am … . dar se rostesc diferit din cauza accentului : Deşi – deşi ( adjectiv – conjuncţie ) Veselă – veselă ( adjectiv – substantiv ) Voi – voi ( pronume – verb ) Mobilă – mobilă ( substantiv – adjectiv ) Haină – haină ( adjectiv – substantiv ) Snopi – snopi ( substantiv – verb ) Principiul sintactic ne recomandă să scriem în două feluri . la / l – a … .85 Sau / s – au .

la adverbe : niciodată / întotdeauna devreme / târziu acum / atunci . cu ambele elemente prefixate încuraja / descuraja înhăma / deshăma hipertensiune / hipotensiune . cu ambele elemente sufixate : copilaş / copilandru căsuţă / căsoaie lădiţă / lădoi cărticică / cărţoaie Antonime lexico–frazeologice presupun opoziţia dintre un cuvânt(lexem) şi o unitate frazeologică: .86 vesel / trist .la verbe : a afirma / a nega a încălzi / a răci a vorbi / a tăcea .antonimele lexicale realizate prin prefixe negative: aproba / dezaproba ordine / dezordine real / ireal activ / inactiv preţui / dispreţui normal / anormal acoperi / descoperi plăcea / displăcea acord / dezacord teism / ateism convergent / divergent egal / inegal .antonime .antonime .

Buturuga mică răstoarnă carul . nimeni / toţi . antonimul său va avea în vedere un anumit sens : Îngheţat / dezgheţat dezgheţat / nepriceput Jocul antonimelor . Adevărul şi neînduplecaţi “ . . opoziţia se stabileşte între cuvinte cu sensuri gramaticale opuse : Primul /ultimul . mare .. Notă ! Dacă un cuvânt este polisemantic .. al cuvintelor cu înţeles opus .87 Isteţ / tare de cap A divulga / a trece sub tăcere Repede / ca melcul Public / între patru ochi A munci / a tăia frunză la câini Antonimele frazeologice presupun opoziţia dintre două locuţiuni : A ţine piept / a da bir cu fugiţii Cu capul pe umeri / cu capul în nori De bună voie / cu de – a sila Antonimele gramaticale.acesta / acela .. este întâlnit adesea în PROVERBE : . Omul fără dreapta “. “ duşmani minciuna sunt e prieteni ca stânga fără .

. pietrele rămân .” .” . Merele rele le strică şi pe cele bune .88 . Mărul frumos poate fi şi viermănos .. “ ...Hai la muncă . .Ba eu zic că – s zile dulci . nu la furt . treabă puţină . Au fugit cuvintele .” . oarecare . Gură multă . “ Jocul .Eu vreau un drumeag mai scurt . Pisica blândă zgârie rău .Nu mă mai tot contrazice . Banii se uşor .. Ţupişor vrea varză mare . . Strânge bani albi pentru zile negre ... . “ Ţup şi Ţupişor Iepuraşul Ţup vrea varză . Apa trece . Una mică .. . “ câştigă greu . Zile – amare îmi aduci ! . . dar se cheltuie . “ . Drumu – i lung nevoie mare .

mor de frig . .Ba eu zic că e puţină . Eu vreau patul cel de sus Că – i înalt şi că – i frumos .89 Gerilă .Vai . nu mai pot ! Mare e cel polonic ! . balta – i plină . mă bucur De toate câte există .Flămânzilă . mor de cald .Ba . Sora – l vrea pe cel de jos . Setilă . Sora mea vrea cană mare . nu mai beau Apa – i multă . Jocul . Nici în râu nu mă mai scald . Îţi sunt destul de – aproape . Flămânzilă .. . Sora mea vrea altceva … “ Eu vreau o căniţă mică . .Ba eu zic că e prea mic . Eu sunt veselă . .Măi Ochilă . Sora mea e mai mult tristă . Setilă . .Ba eu . Gerilă . frate . Eu am cumpărat cărţi multe .Vai . C – o tortiţă ca o floare . Ochilă . unde eşti Eşti departe peste ape ? .

Un cuvânt tăios ori grosolan nu – ţi aduce dragoste . Cuvintele “ – Ştefan Tudor Nu există paznic la cuvinte ! Intră în livada lor bogată şi culege – atât cât poţi cuprinde . el roadă bună – aduce : Din duşman îţi face un amic. Nu există paznic nici la gură . . Ursul greu la pas De nu – i slab . Iar cuvântul liniştit şi dulce şi pe – o fiară o– ncălzeşte – un pic.i mic . Dacă nu – i aşa … Muntele din zare De nu .90 Şi citesc cum se cuvine . Semănat . Iar zăpada dalbă De nu – i neagră –i albă Norul ce s – a dus De nu – i jos . e sus . Din amic îţi face un duşman .. Iară maştera De nu – i bună – i rea . Sora are cărţi puţine . e gras . ci ură . . e mare .

e înalt .91 Plopul de la gard De nu – i scund . dar care sunt confundate din cauza asemănării lor ca formă . Omul înţelept De nu – i naiv . Exemple : Pronume şi prenume Numeral şi numerar Temporal şi temporar Complement şi compliment Literar şi literal . Gheaţa ce se trece De nu – i caldă – i rece . PARONIME Paronimele sunt acele cuvinte care diferă ca sens . e deştept . Mierea care curge Nu – i amară – i dulce .

a alinta şi a anina Valuri şi văluri Tainic şi trainic Deopotrivă şi dimpotrivă . Varul n – are nici un văr Şi e purul adevăr . Ala – Bala .Aurora Conţescu Niciodată . doar nu – i broască! Dar o broască o să – ţi deie Voie s – o deschizi cu cheie ? . Nici o pară n – are păr .92 Orar şi oral Familial şi familiar Originar şi original Atlas şi atlaz Emigra şi imigra Oroare şi eroare Făţiş şi hăţiş Limita şi imita A alina . nici chiar rar . Crezi că bulgărul de sare . Mărul nu creşte – n mărar . alandala “ .. Dacă – l iei în mână sare ? Cum să sară .

Mandarine ca desert . nediferenţiindu – se semantic : Lift = ascensor Amic = prieten Etate = vârstă Est = răsărit Vest = apus Sinonimele parţiale au o parte de sens comună şi o parte de sens diferită : . N – ai putea găsi – n deşert . Puştiul nu poate să – mpuşte Şi nici muştele să muşte . ( joc de cuvinte : omonime şi paronime ) . Însă toate – s foarte cârne . SINONIME Sinonimele sunt cuvinte care se scriu diferit şi au înţeles identic sau aproape identic .93 Cu un tun nu poţi să tuni . De – ai străbate zeci de mile Nu sunt pomi unde s – atârne În deşert sunt doar cămile . Sinonimele totale au înţeles identic .

.structuralism “ şi o unitate frazeologică : Tânăr – în floarea vârstei A muri – a da ortul popii Vorbăreţ – bun de gură Regret – părere de rău Sinonime frazeologice presupun o relaţie de echivalenţă între două unităţi frazeologice : A – şi bate joc – a lua peste picior A da bir cu fugiţii – a o lua la sănătoasa A tăia frunză la câini – arde gazul de pomană A duce cu preşul – a duce de nas A se ţine mare – a se da rotund .94 Pom – copac – arbore Ceas – pendulă – orologiu Steag – drapel – flamură – stindard – prapure Zăpadă – nea – omăt Pământ – glie – moşie – ţarină Linie – riglă Sinonime lexicale presupun o relaţie de echivelenţă între două cuvinte : Mândru = fudul Defavorabil = nefavorabil Incoruptibil = necoruptibil Linioară = liniuţă A vorbi=a spune=a comunica=a zice=a grăi=a exprima=a rosti=a relata= a discuta Sinonime lexico – frazeologice presupun o relaţie de echivalenţă între un lexem ( cuvânt ) .

Un – te duci ? La pădure . Unde dormi ? În culcuş . C . iepuraş . JOCUL Dialoguri pe roluri : Iepuraş . atunci elevul trebuie să fie atent şi să ţină cont de enunţul căruia aparţine cuvântul .dar care au aceeaşi valoare morfologică: Dar = însă = iar .95 A bate câmpii – a o lua razna Sinonime gramaticale sunt cuvinte care se scriu diferit. Ce mănânci ? Fragi şi mure . Unde – ai fost ? La oraş . nimeni =nici unul . Notă ! Dacă sarcina didactică solicită elevului sinonime şi / sau antonime contextuale . Cum te cheamă ? RIMELOR .

Bună ziua . pe imaş . Ia şi tu din ea şi bea ! Curgi cu bine . . . . Limpede e apa ta . spor . copilaş . Furnicuţa treabă face . Şi când greieri cântă – n cor . copilaş ! Când dormi . . . izvoraş ? Către mare . . drag copilaş ! Unde mergi tu . . izvoraş ! Mulţumesc . Ia gândeşte . . Dacă nu ai …… Colo – n iarbă . . .96 - Măriuş . place . copilaş ! - Au fugit cuvintele Fie noapte . Treaba merge mai cu . fie zi . . cri – cri . . cum ar fi . izvoraş ! Mergi cu bine . Dar ascultă şi îi . Cântă greierul : . Orchestra de ….. ( auzi . . greieraşi ) . . frate izvoraş ? Niciodată .

Ascult cântecelul .” . ba pe sub . nu se lasă . . . . . . Cântă . Ba sub pat ./ Găsii nouăzeci şi nouă . ./ Pusei două . ! Eu .. chitara . toată seara . / Găsii nouă . . . . . Am un copac cu douăsprezece ramuri . /Găsii două . locul) D. alături de Dulău . GHICITORI Numeralul . masă .97 Completaţi : Greieraşul . Eu îl strig să lase jocul . . . . “ .. Merge – ncet pe uliţe . ( său . “ . Pe fiecare ramură sunt patru cuiburi . ./ Pusei nouă . . El cântă pe la fereastră ./ Pusei două . Ghici ? Pusei una . . Şi tot cântă . ca parte de vorbire . este prezent în alcătuirea ghicitorilor : . Ba vine şi – n casa . Am trei ochi în trei culori Şi – s atent la trecători . cântă cu . . . În fiecare cuib sunt şapte ouă .. . El răspunde din tot . .. noastră .

. . Doi feţi cu stea în frunte “I. Poţi lucra ce vrei cu ei “.Ghiceşte meseria ! ( joc de mimă ) . fraţi pitici . autorul ! ( joc de recunoaştere după descriere ) . Cine ştie carte are patru ochi . Soluţii / Variante .Creangă .Cine aleargă după doi iepuri nu prinde niciunul” ..Ghiceşte obiectul .asumare de rol(povestitor.Soacra cu trei nurori“.. “ .tu spui multe!numărul subst. tu spui una / unul ! Jocuri de ordonare a cuvintelor în propoziţie . “ Jocuri de ghicire : . Când doi se ceartă . ..Albă-ca-Zăpada şi cei şapte pitici“Fraţii Grimm Proverbe : Compuneri cu titlu dat sau după imagini : .. Jocuri de dezvoltare a vocabularului : -Eu spun ceva...Capra cu trei iezi “ ..Cinci pâini”I.. Sunt cinci fraţi ..personaj) din opere literare sau compoziţii ale elevilor .Slavici . -Eu spun multe . Jocuri de rol : -Dramatizări. Dar cu toţii sunt voinici . personajul literar . Titlurile unor opere literare în alcătuirea cărora intră numerale : .tu vei continua!volum vocabular -Eu spun una/unul. titlul . Cât sunt ei de mititei . “ . Punguţa cu doi bani “ .. al treilea câştigă .98 Cu trei mii de suliţe .

limbajul este un ansamblu de elemente cu valoare de designare .LIMBAJUL VERBAL:FUNCŢII ŞI FORME . Ax al sistemului psihic uman” specific numai omului . de schimbare a formei cuvântului .. Odihna şi joaca nu sunt plăcute decât pentru acela care a muncit şi a dus până la capăt tot ce a avut de făcut ! “ ( C .care se dezvoltă prin însuşirea şi interiorizarea individuală . scrise înlănţuite .. FAMILIA DE CUVINTE F . În cazul comunicării umane distingem două forme de limbaj : 1. a limbii . . Jocul semnelor de punctuaţie ( acelaşi enunţ – intonaţie diferită ) E . JOCURI de transformare a unei părţi de vorbire . care serveşte ca instrument de codificare şi transmisie a informaţiei în cadrul unui grup şi al unor situaţii particulare . Cuvântul – corp fonematic cu înţeles logic .limbajul verbal.99 Jocuri de separare a cuvintelor unei propoziţii . specifică . Povestea gramaticală Compunerea gramaticală . Uşinski ) 8 .

accente. c) funcţia simbolică de reprezentare . se manifestă în formularea situaţiilor contradictorii şi conflictuale şi în medierea analizei şi rezolvării lor . b) funcţia de cunoaştere . sunete muzicale ( limbaj muzical ) . Limbajul îndeplineşte următoarele funcţii : a) funcţia de comunicare . f) funcţia ludică .100 2. ritmul vorbirii . cuvântul fiind nu numai un instrument de fixare – obiectivare a informaţiei despre obiectele şi fenomenele externe . care constă în comenzi de optimizare a propriilor stări interne şi acte comportamentale . . ci şi de obţinere a acestor informaţii prin dirijarea operaţiilor de analiză şi sinteză .limbajul nonverbal . e) funcţia de reglare . care constă în facilitarea exteriorizării şi transmiterii unor idei şi trăiri subiective complexe prin intonaţie . Formele limbajului verbal:limbaj extern şi intern LIMBAJUL EXTERN: oral şi scris . prin imagini (limbaj pictural ) . şi în mesaje specifice adresate celor din jur . mişcări şi gesturi ( limbaj coreografic ). d) funcţia expresivă . în anumite situaţii . jocurile verbale având o pondere importantă în relaxare . constă în asigurarea transmiterii informaţiei de la o persoană la alta . pauze .graţie căreia cuvântul sau formulele verbale pot substitui . obiecte . fenomene şi relaţii concrete . g) funcţia dialectică . distracţie .

În caracterele grafiei se oglindesc şi trăsături semnificative de personalitate .101 În ontogeneză . Aici stă şi raţiunea introducerii testelor verbale în aprecierea inteligenţei . învăţând în mod organizat să scrie şi să citească . El permite o mai fidelă manifestare a gândirii şi a capacităţilor intelectuale ale subiectului . al vorbirii . limbajul oral ia forma : Monologului .corect sau cu erori supărătoare . LIMBAJUL INTERN este rezultatul integrării şi consolidării limbajului extern . limbajul oral este primul care se constituie şi va sta la baza limbajului scris . acurat sau neglijent. fluent sau poticnit . să fie explicit . De aceea . limbajul verbal se realizează în planul extern . El se structurează când copilul intră în şcoală . Maniera de a vorbi – controlat sau liber . să fie accesibil . Limbajul scris apare şi se dezvoltă mai târziu în ontogeneză decât cel oral şi aceasta numai prin proces de învăţare . În funcţie de modul cum este structurată reţeaua de comunicare . să fie complet . expresiv sau monoton – reflectă întregul profil al personalităţii de la componenta intelectuală la cea caracterial – atitudinală . Iniţial . grafologia fiind recunoscută ca metodă de cunoaştere psihologică . Dialogului . observarea şi analiza vorbirii cuiva este o cale eficientă de cunoaştere a personalităţii lui . Limbajul scris trebuie să fie corect alcătuit structural – logic .

Thorstone au constatat o serie de factori . incluzându – se în operaţiile de planificare . ca număr şi ca mod de structurare . Thorstone . percepţie . L. Dinamica formării şi consolidării limbajului intern merge în paralel cu cea a formării şi consolidării gândirii . schemele articulatorii se consolidează până la automatizare . Limbajul intern se caracterizează prin comprimare . L . Limbajul intern devine principalul schelet şi suport al activităţii mintale . memorie . anticipare . Activităţile intelectuale oricât de diverse conţin un factor comun numit factorul G care reprezintă un fel de . Analizând rezultatele obţinute la testele de inteligenţă . pe baza testelor de inteligenţă . proiectare . ale intelectului . înainte de a fi rostite sau scrise cuvintele fiind selectate şi activate în minte . imaginaţie . identifică : . ambele atingând nivelul optim către sfârşitul vârstei de 14 – 16 ani . cât şi în desfăşurarea limbajului extern . Inteligenţa – ca aptitudine generală Inteligenţa presupune organizare superioară a multor procese psihice : gândire .. Inteligenţa este o combinare lineară a acestor factori . precum şi performanţe la nivelul limbajului şi atenţiei . concizie şi maximă viteză de realizare . diferiţi ca grad de generalitate . Limbajul intern mediază atât activitatea mintală .102 cu voce tare . şi o multitudine de factori implicaţi doar într–un domeniu . numiţi factori speciali S . energie mintală globală “ . Treptat .

Editura Albatros . M . C. Editura Didactică şi Pedagogică.103 Comprehensiune verbală – capacitatea de a înţelege sensul cuvintelor . Factorul percepţie . Factorul raţionament . Pe baza lor se poate stabili coeficientul de inteligenţă ( Q I )un număr care exprimă raportul dintre vârsta mintală ( numărul de probe rezolvate dintr – un test de inteligenţă ) şi vârsta cronologică a subiectului . (vârsta cronologică) BIBLIOGRAFIE Mioara Avram . Theodor Hristea ( coordonator ) . de a rezolva anagrame . Editura Academiei . Ştiinţific . Bucureşti . nivelul de inteligenţă se măsoară şi se apreciază cu ajutorul testelor de inteligenţă . 1973 . Probleme ale exprimării corecte . Bucureşti .Factorul spaţial . 1987. Factorul numeric . pe baza cărora se formează scări de inteligenţă ( cea mai cunoscută este scara lui Wechsler pentru adulţi şi copii . Ion Coteanu . Sinteze de limba română . Q I = V . care cuprinde un număr de sarcini potrivite vârstei subiectului ) . x 100 (vârsta mintală) V. Factorul memorie . . de a găsi rime . 1992 . Gramatica de bază a limbii române . Fluenţa verbală – capacitatea de a se exprima rapid .

Editura Economică Preuniversitaria . 1995. Homo ludens . Literatura română BAC – repere tematice . Editura Didactică şi Pedagogică . Dicţionar de antonime . Ediţia a IV a . Daniela Nedelcuţ . 1994 . Bucureşti .Polirom. Orientări noi în metodologia studierii limbii române la ciclul primar . Johan Huizinga . Aspecte ortografice controversate . Dorin N. Uritescu şi Rodica Uţă Uritescu .104 Alina Glava şi Cătălin Glava . Bucureşti . Dicţionar de sinonime . Exerciţii de limba română . Psihologie . 1981. 1974 . Mihai Golu şi Mihaela Păiş – Lăzăreanu . 2004 . Bucureşti . Ion Şerdean şi Eugen Blideanu . DICŢIONARE Bucă Vinţeler . compuneri şi tehnici de lucru. Mona Coţofan şi Mihaela Doboş . Introducere în pedagogia preşcolară . Didactica . Editura ştiinţifică şi enciclopedică . Bulgăr Gh . Dicţionar de omonime . Bulgăr Gh . Bucureşti . Constantin Ţibrian . . Editura Universităţii din Piteşti. Craiova . Dacia Educaţional . Editura Cardinal . 1966 . 2002. Structura vocabularului limbii române .

Bucureşti . . 2001 .105 Moise Ion . Dicţionar de paronime . 1989 . DOOM = Dicţionarul ortografic . ortoepic şi morfologic al limbii române . Ţibrian Constantin . Piteşti .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful