Sunteți pe pagina 1din 26

Agenda electrică Moeller 02/05

Aparate pentru comandă și semnalizare

Pagina
RMQ 3-2
Coloane de semnalizare SL 3-8
Întrerupătoare de poziţie LS-Titan®, AT 3-10
Detectoare inductive de proximitate LSI 3-17
Detectoare optice de proximitate LSO 3-19 3
Detectoare capacitive de proximitate LSC 3-20
Întrerupătoare electronice de poziţie
LSE-Titan® 3-22
Întrerupătoare electronice analogice de poziţie 3-23
Posibilităţi noi de combinare 3-25

3-1
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
RMQ
Comanda și semnalizarea reprezintă funcţiile de • Procesul de comutare programabil pentru toate
bază pentru comanda mașinilor și a proceselor. tastele de selectare: cu reţinere/cu revenire,
Semnalele de operare necesare sunt generate fie • Toate butoanele pot fi în execuţie simplă sau
manual cu ajutorul aparatelor de comandă și de luminoasă,
semnalizare, fie automat (mecanic) prin întrerupă- • Butoane pentru OPRIRE DE URGENŢĂ cu sistem
toare de poziţie. Pentru fiecare aplicaţie se poate de deblocare prin tragere și prin rotire,
stabili gradul de protecţie, forma și culoarea apa- • Butoane pentru OPRIRE DE URGENŢĂ lumi-
ratelor. noase, pentru siguranţă activă în funcţionare,
La noua serie de aparate de comandă • Contactele pot comuta potenţiale diferite,
3 „RMQ-Titan®” s-au aplicat în mod consecvent • Pot fi incluse și în circuite de comanda de secu-
tehnologiile de vârf. Semnalizarea cu LED-uri și ritate, deoarece sunt realizate constructiv cu
inscripţionarea cu Laser oferă un maxim de acţionare obligatorie și contacte cu deschidere
siguranţă, disponibilitate și flexibilitate. În detaliu, forţată,
acest lucru inseamnă: • Îndeplinesc standardele industriale
• Optică de înaltă calitate pentru o prezentare IEC/EN 60947.
unitară,
• Grad de protecţie ridicat până la IP67 și IP 69K 1) Cage Clamp este o marcă înregistrată a firmei
WAGO Kontakttechnik GmbH, Minden.
(rezistente la jeturi de aburi),
• Iluminare prin LED-uri, cu contrast evident chiar
la lumina zilei, RMQ16
• 100 000 ore de funcţionare pe întreaga durată
de viaţă a mașinilor,
• Imunitate la șocuri și vibraţii,
• Tensiune de funcţionare a LED-urilor de la 12
până la 500 V,
• Consum redus de putere – numai 1/6 din cel al
lămpilor cu incandescenţă,
• Domeniu extins al temperaturii de funcţionare
–25 până la +70 0C,
• Circuit de testare a elementelor luminoase,
• Circuite de protecţie integrate pentru siguranţă
în funcţionare și disponibilitate maximă,
• Inscripţionare rezistentă la frecare și cu contrast
mare, realizată prin tehnologie Laser,
• Simboluri și inscripţii personalizate de benefi-
ciar, chiar pentru 1 bucată comandată,
• Posibilitatea de combinare liberă a textului și a
simbolurilor,
• Conectori uzuali cu șuruburi sau cu auto-
strângere tip „cage clamp”1),
• Conectarea cu autostrângere tip „cage clamp”
pentru contacte sigure ce nu necesită
întreţinere,
• Contacte electronice cu capacitate ridicată de
comutare conform EN 60131-2: 5 V/1 mA,

3-2
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
RMQ
RMQ-Titan® Prezentare generală

3-3
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
RMQ
RMQ-Titan®
Butoane cu patru poziţii Selectoare
Moeller își completează gama aparatelor fiabile Selectoarele dispun de patru poziţii. Dispozitivul
pentru comandă și semnalizare RMQ-Titan cu noi de acţionare este disponibil la alegere sub formă
elemente de comandă. Structura acestora este de buton rotativ sau mâner. Fiecare poziţie
concepută modular. Pentru echipare, sunt utili- acţionat sau neacţionat este alocată unui element
zate elementele de contact din programul de contact.
RMQ-Titan. Inelele și ramele frontale sunt execu-
3 tate în forma și culoarea obișnuite ale RMQ-Titan.
Taster cu 4 butoane
Prin intermediul tasterelor cu 4 butoane, utiliza-
torii pot comanda patru direcţii de deplasare
pentru mașini sau instalaţii. Fiecărui element de
contact îi este atribuită câte o direcţie. Tasterul Etichete
dispune de patru butoane cu etichete individuale. Pentru toate elementele de comandă, Moeller
Acestea pot fi selectate pentru diverse aplicaţii și oferă etichete în diferite configuraţii. Sunt disponi-
pot fi inscripţionate cu laser după dorinţă. bile următoarele configuraţii:
• fără însemne,
• cu săgeţi,
• cu inscripţia „0–1–0–2–0–3–0–4“.

Deasemenea este posibilă aplicarea unei inscripţii


specifice clientului. Cu ajutorul programului
„Labeleditor“, sunt definite inscripţii individuale.
Deoarece sunt aplicate ulterior cu laserul, ele sunt
rezistente la ștergere.
Joystick
Joystick-ul dispune de patru poziţii fixate. Fiecărui
element de contact îi este atribuită câte o direcţie.
Prin intermediul joystickului, utilizatorii comandă
patru direcţii de deplasare pentru mașini sau
instalaţii.

3-4
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
RMQ
Numerotarea bornelor și simbolizarea contactelor (nr. bornă/simbol contact) conform
EN 50013

10 13 01 21

14 22

20 13 23 11 13 21
02 11 21 3

14 24 14 22 12 22

13 21 33 12 13 21 31 03 11 21 31
30 13 23 33 21

14 24 34 14 22 34 14 22 32 12 22 32

Variante de tensiune cu elemente înseriate


M22-XLED601) Ue Fc.a./c.c.
Ue h/H
1x 60 V
12 – 30 V h/H 2x 90 V
3x 120 V
1 2 1 2 1 2 X1 X2
... ...
7x 240 V
M22-XLED60/ M22-(C)LED(C)-...
M22-XLED220 Ue F
M22-XLED220
1x 220 VDC
1) pentru creșterea tensiunii în
c.a/c.c..

Ue h
M22-XLED230-T1) Ue F
85 – 264 V h,
1x 400 V~
50 – 60 Hz
2x 500 V~

1 2 1 2 X1 X2 1) pentru creșterea tensiunii în c.a


50/60 Hz.

M22-XLED230-T M22-(C)LED(C)230-...
3-5
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
RMQ
Circuit de testare pentru elemente luminoase
Butonul de testare servește pentru controlul M22-XLED-T pentru Ue = 12 până la 240 V
funcţionării semnalizatorului luminos, c.a/c.c. (inclusiv pentru testul semnalizarii
independent de comandă. Elementele de luminoase la coloanele de semnalizare SL)
decuplare elimină posibilitatea “întoarcerii
tensiunii”.

M22-(C)K(C)10
3 13 13 13
a
3

14 14 14 4
2 1

2 1
12 – 240 V h/H

2 1

1 1 1
M22-XLED-T

2 M22-XLED60/ 2 M22-XLED60/ 2 M22-XLED60/


1 1 1
M22-XLED220 M22-XLED220 M22-XLED220
2 2 2
X1 X1 X1

X2 X2 X2 M22-(C)LED(C)-... 1)

a Buton de testare
1) Numai pentru elemente de 12 până la 30 V.

3-6
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
RMQ
M22-XLED230-T pentru Ue = 85 până la 264 V
c.a./50–60 Hz

M22-(C)K(C)10
L1
13 13 13 3 1 M22-(C)K(C)01
14 14 14
a 4 2
85 – 264 V h/50 – 60 Hz

3
2 1

2 1

2 1

X1 X1 X1
M22-XLED230-T

X2 X2 X2 M22-(C)LED(C)230-... 2)
N
a Buton de testare
1) Pentru elemente 85 până la 264 V.

3-7
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
Coloane de semnalizare SL
Coloanele de semnalizare SL – totul dintr-o singură privire
Coloanele de semnalizare SL (IP65) indică stările Caracteristici
mașinilor prin semnale optice și acustice. Montate • Se pot combina la alegere următoarele forme de
pe dulapurile de comandă sau pe mașini, acestea semnalizare: semnal luminos continuu, lumină
pot fi observate de la distanţă ca semnal luminos intermitentă, semnal „blitz“ sau semnalizare
continuu, lumină intermitentă, semnal „blitz“ sau acustică.
semnalizare acustică. • Posibilitatea de programare liberă pentru
comanda celor 5 adrese.
3 • Montaj simplu pe principiul baionetei, nu
necesită scule pentru montare.
• Contactele se realizează automat prin pini de
contact integraţi.
• Iluminare deosebită prin lentile speciale cu efect
Fresnel.
• Iluminare la alegere cu lămpi cu incandescenţă
sau cu LED-uri.
• Pentru aplicaţii tipice există o multitudine de
aparate complet echipate care ușurează alege-
rea, comanda și depozitarea lor.

Culorile diferite ale elementelor luminoase indică


starea de funcţionare conform IEC/EN 60204-1,
astfel:
ROȘU:
situaţie periculoasă – este necesară intervenţia
imediată
GALBEN:
stare anormală –supraveghere sau intervenţie
VERDE:
stare normală – nu este necesară intervenţia
ALBASTRU:
stare deosebită – intervenţie impusă
ALB:
altă stare – se utilizează după dorinţă.

3-8
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
Coloane de semnalizare SL
Posibilităţi de programare

3 1

3
5 0
5Ⳏ
5
BA15d F 7 W

4Ⳏ 4

3Ⳏ 3

2
2Ⳏ

1Ⳏ 1

054321

N 1...5 Ue = 24 – 230 Vh/Hⵑ

De la sirul de cleme din modulul de bază pleacă Astfel, de exemplu o lumină roșie tip „blitz” și în
cinci circuite de semnalizare care parcurg fiecare paralel un semnal acustic pot indica o stare
modul. Cu ajutorul unei punţi (jumper) montate pe periculoasă a mașinii. Se montează ambii jumperi
fiecare placă de borne se adresează modulul pe aceeași poziţie și totul este gata!
respectiv. Cele 5 adrese diferite pot fi apelate de (a Secţiunea„Circuit de testare pentru elemente
mai multe ori. luminoase”, pagina 3-6.)

3-9
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
Întrerupătoare de poziţie LS-Titan®, AT

LS, LSM, AT0, ATR AT4 AT4/.../ZB


Standarde • IEC 60947, • IEC 60947, • IEC 60947,
EN 60947, EN 60947, EN 60947,
VDE 0660 VDE 0660 VDE 0660
a EN 50047 a EN 50041 a EN 50041
• Dimensiuni de • Dimensiuni de • Dimensiuni de gabarit
gabarit gabarit • Dimensiuni de fixare
3 • Dimensiuni de fixare • Dimensiuni de fixare • Puncte de comutare
• Puncte de comutare • Puncte de comutare • Grad de protecţie IP65
• Grad de protecţie • Grad de protecţie
minim IP65 IP65
Aplicabilitate Pot fi utilizate și în Pot fi utilizate și în • Întreruptoare de
circuitele de siguranţă, circuitele de siguranţă, poziţie de siguranţă
cu acţionare cu cu acţionare cu cu funcţie de protecţie
manevră pozitivă și manevră pozitivă și a personalului
contacte cu deschidere contacte cu deschidere • Cu elemente de
pozitivă pozitivă acţionare separate
pentru capace de pro-
tecţie
• Acţionare cu manevră
pozitivă și contacte cu
deschidere pozitivă
• Aprobate de aso-
ciaţiile profesionale
germane și de SUVA
(Institutul Elveţian de
Asigurări la Acci-
dente)

Acţionare • tachet convex • tachet convex • element de acţionare


• tachet cu rolă • cap cu rolă (poate fi codificat
• braţ oscilant rotit cu 90°, pentru • cap de acţionare:
• braţ cu rolă în unghi acţionare orizontală – Poate fi rotit cu 90°
• braţ cu rolă, reglabil sau verticală) – poate fi acţionat
• braţ cu tijă • tachet cu rolă din ambele părţi
• tijă cu resort • braţ oscilant • element de acţionare
• capete de acţionare • braţ cu rolă, reglabil – poate fi adaptat
ce pot fi rotite cu • braţ cu tijă pentru fixare ori-
90° • tijă cu resort zontală sau verti-
• capete de acţionare cală
ce pot fi rotite cu • cu codificare în 3
90° moduri

3-10
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
Întrerupătoare de poziţie LS-Titan®, AT

AT0-...-ZB ATO-...ZBZ
Standarde • IEC 60947, • IEC 60947,
EN 60947, EN 60947,
VDE 0660 VDE 0660
• Grad de protecţie • Grad de protecţie
IP65 IP65

Aplicabili- • Întreruptoare de • Întreruptoare de


tate poziţie de siguranţă poziţie de siguranţă
cu funcţie de pro- cu funcţie de pro-
tecţie a personalului tecţie a personalului
• Cu elemente de • Cu elemente de
acţionare separate acţionare separate
pentru capace de pentru capace de
protecţie protecţie
• Acţionare cu • Acţionare cu
manevră pozitivă și manevră pozitivă și
contacte cu contacte cu
deschidere pozitivă deschidere pozitivă
• Aprobate de aso- • Cu interblocare elec-
ciaţiile profesionale tromagnetică
germane și de SUVA • Aprobate de aso-
(Institutul Elveţian ciaţiile profesionale
de Asigurări la Acci- germane și de SUVA
dente) (Institutul Elveţian
de Asigurări la Acci-
dente)
Acţionare • Element de • Elemente de
acţionare codificat acţionare codificate
• Cap de acţionare: • Cap de acţionare:
– Poate fi rotit cu – Poate fi rotit cu
90° 90°
– Poate fi acţionat – Poate fi acţionat
din 4 direcţii din 4 direcţii

3-11
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
Întrerupătoare de poziţie LS-Titan®, AT
Întreruptoare de poziţie de siguranţă AT4/ZB, AT0-ZB
Întreruptoarele de poziţie de siguranţă furnizate Deschiderea prin manevră pozitivă este o mișcare
de firma Moeller sunt special concepute pentru de deschidere care asigură faptul că toate con-
supravegherea poziţiei capacelor de protecţie cum tactele principale ale unui întreruptor se află în
sunt: uși, chepenguri, capote și grătare de pro- poziţia deschis atunci când elementul de operare
tecţie. Acestea indeplinesc cerinţele de bază ale este pe poziţia DECONECTAT. Aceste cerinţe sunt
normelor Asociaţiilor profesionale pentru verifica- îndeplinite de întreruptoarele de poziţie Moeller.
rea întreruptoarelor de poziţie cu manevră de
3 deschidere pozitivă, pentru funcţii de siguranţă Certificare
(GS-ET-15). În aceste norme se precizează printre
altele: Toate întreruptoarele de poziţie de siguranţă
furnizate de Moeller sunt certificate de Asociaţiile
„Întreruptoarele de poziţie pentru funcţii de
profesionale germane sau de TÜV Rheinland și de
siguranţă trebuie să fie astfel executate încât să Institutul Elveţian de Asigurări la Accidente
nu poată fi modificate manual sau cu ustensile (SUVA).
simple în ceea ce privește funcţiile de protecţie.“
Ustensile simple sunt considerate: clești, șuru-
belniţe, știfturi, cuie, sârmă, foarfeci, bricege etc.
Suplimentar faţă de aceste cerinţe întreruptoarele
de poziţie AT0-ZB oferă o siguranţă la manipulare
printr-un cap de acţionare rotativ, dar nedemon-
tabil.

Deschiderea prin manevră pozitivă


Întreruptoarele de poziţie de siguranţă, acţionate
mecanic, trebuie prevăzute cu contacte cu
deschidere pozitivă (a se vedea
EN 60947-5-1/10.91). Aici conceptul de
„deschidere prin manevră pozitivă” este definit
astfel: Realizarea separării contactelor ca o
consecinţă directă a mișcării părţilor operative
ale întreruptorului, fără a fi implicate elemente
de armare (de exemplu, independent de un arc)”.

3-12
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
Întrerupătoare de poziţie LS-Titan®, AT
„Protecţia personalului“ prin supravegherea cu dispozitive de protecţie
AT0-ZB AT4/ZB
• Ușa deschisă
• AT...-ZB
STOP deconectează
tensiunea
• Nu există pericol

AT...ZB
Închis Deschis Protecţia personalului
ușa se deschide a contact de validare
(21-22) deschidere prin
manevră pozitivă
ușă deschisă a contact de validare
deschis sigur, chiar la încer-
cări de intervenţie cu usten-
sile simple
21 22 21 22 ușă închisă a element de acţionare
codificat în 3 moduri care
13 14 13 14 închide contactul de validare

3-13
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
Întrerupătoare de poziţie LS-Titan®, AT
„Protecţia sporită a personalului“ prin supraveghere și interblocare cu dispozitive de
protecţie
AT0-ZBZ
• Stop comandă
• Timp de așteptare
• Mașina stă
STOP • Dispozitiv de protecţie oprit
• Nu există pericol
3

AT0-...FT-ZBZ, interblocare prin armare cu resort (acţionat la căderea tensiunii)


a Interblocat
a b c
b Deblocat
c Deschis

A1 A1 A1
US US
A2 A2 A2
21 22 21 22 21 22

11 12 11 12 11 12

a Protecţia ridicată a personalului cu semnalizare separată a poziţiei ușii

1. Ușă închisă a lipsă tensiune,inclusiv la 4. Ușă deschisa a ambele contacte blocate pe


+ interblocată căderea reţelei sau la întrerupe- poziţia deschis, chiar la încercări de
rea circuitului de alimentare: ușă intervenţie (fraudare) cu ustensile
interblocată = stare sigură con- simple
tact de validare (21-22) închis
2. Ușă deblo- a tensiune pe bobină (A1, A2) 5. Închidere ușă a elementul de acţionare cu cod-
cată de exemplu de la “supraveghere ificare în 3 moduri deblocheaază
turaţie zero”; contactul de vali- contactul de validare, contactul de
dare (21-22) se deschide poziţie al ușii (11-12) se închide

3. Deschidere a este posibilă numai dacă 6. Interblocare ușă a se decuplează tensiunea de


ușă ușa este deblocată, contactul de alimentare a bobinei :
poziţie al ușii (11-12) se deschide 1. element de acţionare interblo-
cat
2. contact de validare închis
a validare numai când ușa este
interblocată

3-14
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
Întrerupătoare de poziţie LS-Titan®, AT
„Protecţia procesului de producţie“

• comandă de stop
STOP • timp de așteptare
• derularea procesului
încheiată
• dispozitiv de protecţie oprit
• produs bun
3
AT0-...MT-ZBZ, interblocare electromagnetică (acţionat la aplicarea tensiunii)
a Interblocat
a b c b Deblocat
c Deschis

A1 A1 A1
US
A2 A2 A2

21 22 21 22 21 22

11 12 11 12 11 12

a Protecţia procesului + Protecţia personalului cu semnalizare separată a poziţiei ușii


1. Ușă închisă + inter- a sub tensiune: service 4. Ușă deschisă a ambele contacte blo-
blocată rapid la căderea reţelei sau cate pe poziţia deschis, chiar
la întreruperea circuitului de la încercări de intervenţie cu
alimentare. Ambele con- ustensile simple
tacte închise
2. Ușă deblocată a se întrerupe aplicarea 5. Inchidere ușă a elementul de acţionare
tensiunii pe bobină (A1, A2) cu codificare în 3 moduri
de exemplu prin deblochează contactul de
“supraveghere turaţie validare, contactul de poziţie al
zero”; contactul de validare ușii (11-12) se închide
(21-22) se deschide

3. Deschidere ușă a este posibilă numai 6. Interblocare ușă a se cuplează tensiunea


dacă ușa este deblocată, de alimentare a bobinei :
contactul de poziţie al ușii 1. element de acţionare
(11-12) se deschide interblocat
2. contact de validare închis
a validare numai când
ușa este interblocată

3-15
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
Întrerupătoare de poziţie LS-Titan®, AT
„Protecţia personalului“ prin supraveghere cu dispozitive de protecţie

ATR-.../TKG ATR-.../TS

STOP

3
• Chepeng de protecţie
deschis
• ATR/T... deconectează
tensiunea
• Nu există pericol

ATR-.../TKG, ATR-.../TS

Închis Deschis a Protecţia personalului


Deschidere chepeng de a Contact de validare
protecţie (21-22) deschidere prin
manevră pozitivă

Chepeng de protecţie a Contact de validare


deschis deschis sigur, chiar la
încercări de intervenţie cu
ustensile simple

Închidere chepeng de a Închidere contact de vali-


protecţie dare (21-22)
21 22 21 22

13 14 13 14

3-16
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
Detectoare inductive de proximitate LSI
Detectoarele inductive de proximitate • Nu sunt sensibile la vibraţii,
funcţionează pe principiul oscilatorului LC amorti- • Poziţie de montare la alegere,
zat: dacă în zona de acţiune a detectorului • Afișarea cu LED-uri indică starea de comutare
pătrunde un element metalic, atunci sistemul va sau a ieșirii și simplifică reglajele la instalare,
pierde energie. Elementul metalic determină o • Domeniul temperaturii de lucru –25 până la
pierdere de energie cauzată prin curenţi turbion- +70°C,
ari. Pierderile prin curenţi turbionari sunt funcţie • Solicitarea la vibraţii: ciclu de 5 minute, cu
de tipul și mărimea elementului metalic. amplitudine de 1 mm în domeniul de frecvenţe
Modificarea amplitudinii de oscilaţie a oscilatoru- de la 10 până la 55 Hz,
lui determină o modificare a valorii curentului, • Corespund cerinţelor IEC 60947-5-2, 3
care este prelucrată de electronica detectorului și • Posedă o ieșire statică, activă pe durata amor-
transformată într-un semnal de comutare. Pe tizării,
durata amortizării la ieșirea dispozitivului este dis- • Procesul de comutare este lipsit de oscilaţii
ponibil un semnal static. într-un interval de ordinul microsecundelor
(10–6 s).

햲 햳 햴
Distanţa de comutare S
Distanţa de comutare reprezintă acea distanţă,
햶 faţă de suprafaţa activă a detectorului, la care
apropierea unui element metalic determină modi-
a Oscilator ficarea semnalului de la ieșirea detectorului. Dis-
b Redresor tanţa de comutare este dependentă de:
c Amplificator • direcţia de apropiere
d Ieșire • mărimea obiectului
e Sursa de alimentare • materialul metalic
Pentru diverse materiale se vor lua în considerare
Proprietăţi ale detectoarelor inductive de următorii coeficienţi de corecţie:
proximitate Oţel (St 37) 1,00 x Sn
Următoarele date sunt caracteristice pentru toate
detectoarele inductive de proximitate: Alamă 0,35–0,50 x Sn
• Izolare de protecţie conform IEC 346/VDE 0100 Cupru 0,25–0,45 x Sn
sau IEC 536,
• Grad de protecţie IP67, Aluminiu 0,35–0,50 x Sn
• Rata comutărilor sau frecvenţa de comutare
Oţel inoxidabil 0,60–1,00 x Sn
ridicate,
• Nu necesită întreţinere și nu se uzează (durată Sn = Distanţa de comutare nominală
de viaţă îndelungată),

3-17
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
Detectoare inductive de proximitate LSI
Mod de lucru în curent alternativ
Detectoarele inductive de proximitate alimentate
în curent alternativ au două borne de conectare. L1
Sarcina este conectată în serie cu senzorul de
proximitate. U Senzor Senzor U Funcţionare

R Putere
3
U, I Putere N

Mod de lucru în curent continuu


Detectoarele inductive de proximitate alimentate
în curent continuu au trei borne de conectare și
+
sunt alimentate cu o tensiune de protecţie, de
valoare redusă. U Senzor Senzor U Funcţionare
Procesul de comutare poate fi stabilit cu o precizie
mai ridicată deorece sarcina este conectată la o
ieșire separată, deci comportarea senzorului este R Putere
independentă de sarcină.
U, I Putere –

3-18
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
Detectoare optice de proximitate LSO
Principiu de funcţionare
Senzorii opto-electrici ai acestor detectoare de Materialul Coeficientul de
proximitate lucrează cu lumină infraroșie modu- corecţie cca.
lată. În acest mod, lumina din spectrul vizibil nu va
Hârtie albă, mată, 200 g/m2 1 x Sd
influenţa funcţionarea lor. Lumina infraroșie
penetrează chiar și eventualele impurităţi depuse Metal, lucios 1,2–1,6 x Sd
pe elementele optice realizând o funcţionare Aluminiu, eloxat negru 1,1–1,8 x Sd
sigură a detectorului de proximitate. Emiţătorul și Polistiren (Stiropor) alb 1 x Sd
receptorul optic ale detectorului optic de proximi- Ţesătură din bumbac alb 0,6 x Sd 3
tate sunt concepute în mod compatibil. Receptorul
PVC, gri 0,5 x Sd
senzorului amplifică printr-un filtru de bandă largă
în primul rând frecvenţa emiţătorului. Toate cele- Lemn, neprelucrat 0,4 x Sd
lalte frecvenţe sunt atenuate. Acest lucru conferă Carton negru, lucios 0,3 x Sd
detectorului o imunitate ridicată la alte radiaţii Carton negru, mat 0,1 x Sd
luminoase externe. Elementele optice de precizie,
Sd = domeniul de comutare
realizate din material plastic, asigură realizarea
unor distanţe mari de sensibilitate a detectorului.
În funcţie de principiul de funcţionare se disting Principiul barierelor de lumină reflectată
două tipuri de detectoare optice de proximitate.

Detectorul de lumină reflectată

b
a Obiect a
Dispozitivul emite o rază de lumină infraroșie, pul-
satorie, care este reflectată de o oglindă sau de un
reflector triplu. Întreruperea razei de lumină reflec-
tată determină comutarea dispozitivului. Detec-
a Obiect toarele optice cu barieră de lumină recunosc
b Reflector a obiectele indiferent de tipul suprafeţei lor, cu
excepţia celor strălucitoare. Mărimea reflectorului
Detectorul de lumină reflectată emite o lumină se alege astfel încât obiectul scanat să întrerupă
infraroșie către obiectul de urmărit care reflectă aproape complet fascicolul de lumină. O detecţie
această lumină în toate direcţiile. Partea din sigură se obţine dacă obiectul este de mărimea
lumina reflectată, care ajunge pe receptor este reflectorului. Detectorul poate fi reglat și pentru
suficientă pentru producerea semnalului de cazul scanării obiectelor transparente.
comutare dacă are intensitatea adecvată. Stările
evaluate sunt „cu reflectare“ și „fără reflectare“
sunt echivalente cu prezenţa și respectiv absenţa
obiectului din zona de scanare. Gradul de
reflectivitate al suprafeţelor obiectului poate
influenţa domeniul de comutare Sd.
În continuare sunt prezentaţi coeficienţii de
corecţie în funcţie de caracteristicile de reflecţie
ale materialelor.

3-19
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
Detectoare capacitive de proximitate LSC
Principiu de funcţionare
Suprafaţa activă a detectorului capacitiv de Moduri de influenţare
proximitate LSC este formată din doi electrozi
metalici dispuși concentric, ce se pot reprezenta ca Detectoarele capacitive de proximitate sunt
electrozii unui condensator „deschis”. Suprafeţele acţionate atât de obiectele conductoare de elec-
cu electrozi ale acestui condensator sunt dispuse tricitate, cât și de cele neconductoare.
pe feedback-ul unui oscilator de înaltă frecvenţă. Datorită conductivităţii crescute, metalele ating
Acesta este echilibrat astfel încăt să nu oscileze la cele mai mari distanţe de comutare. Nu trebuie
luaţi în considerare coeficienţii de reducere pentru
3 o suprafaţă liberă. Dacă un obiect se apropie de
diferitele metale, ca la detectoarele inductive de
suprafaţa activă, acesta ajunge în câmpul electric
din faţa suprafeţelor cu electrozi. Acest lucru proximitate.
cauzează o creștere a capacităţii de cuplare între Acţionarea prin intermediul obiectelor din materi-
plăci, iar oscilatorul începe să oscileze. Amplitu- ale neconductoare (izolatori):
dinea de oscilare este măsurată prin intermediul Dacă se introduce un izolator între electrozii unui
unei comutări a valorii de iesire, care este conver- condensator, crește capacitatea în funcţie de
tită într-o comandă de comutare. capacitatea dielectrică a izolatorului. Capacitatea
dielectrică este mai mare pentru substanţele
A+ solide și lichide decât pentru aer.
Obiectele din materiale neconductoare acţionează
în același mod asupra suprafeţei active a unui
detector capacitiv de proximitate. Capacitatea de
cuplare este crescută. Materialele cu o capacitate
dielectrică sporită au distanţe mari de comutare.
Indicaţie
B– La scanarea materiilor organice (lemn, cereale
etc.) trebuie să se respecte faptul că distanţa de
C
comutare rezultată este influenţată foarte puter-
B
d nic de conţinutul de apă al acestora. (eapă = 80!)
A a b c
B Influenţa condiţiilor mediului ambiant
C
După cum reiese din următoarea diagramă, dis-
e
tanţa de comutare Sr depinde de capacitatea die-
a Oscilator lectrică er a obiectului măsurat.
b Comutare valoare În cazul obiectelor metalice, este atinsă distanţa
c Amplificator al comutării maximă de comutare (100 %).
d Ieșire La alte materiale, aceasta se reduce în funcţie de
e Sursa de alimentare capacitatea dielectrică a obiectului măsurat.
A, B Electrozi principali
C Electrod auxiliar

3-20
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
Detectoare capacitive de proximitate LSC

Matrialul er
er
80
Aer, vid 1
Teflon 2
60 Lemn 2 până la 7
Parafină 2,2
Gaz lampant 2,2
30 Terpentină 2,2
3
Ulei de transformator 2,2
10 Hârtie 2,3
Polietilen 2,3
1
10 20 40 60 80 100 Polipropilen 2,3
sr Substanţă de lipire a 2,5
[%] cablurilor
Cauciuc moale 2,5
În următorul tabel sunt introduse capacităţile die-
Cauciuc siliconat 2,8
lectrice er ale unor materiale importante. Din
cauza capacităţii dielectrice ridicate a apei, în Clorură de polivinil 2,9
cazul lemnului se produc oscilaţii relativ mari. Polistiren 3
Așadar, lemnul umed este detectat mai bine decât Celuloid 3
cel uscat de către detectoarele capacitive de Plexiglas 3,2
proximitate. Araldit 3,6
Bachelit 3,6
Sticlă de cuarţ 3,7
Ebonit 4
Hârtie uleiată 4
Carton presat 4
Porţelan 4,4
Hărtie laminată 4,5
Nisip cuarţos 4,5
Sticlă 5
Poliamidă 5
Mică 6
Marmură 8
Alcool 25,8
Apă 80

3-21
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
Întrerupătoare electronice de poziţie LSE-Titan®
Punctul de comutare poate fi reglat
Întrerupătorul electronic de poziţie LSE-Titan dis-
pune de un punct de comutare reglabil. Două ieșiri setare
PNP rapide și fără oscilaţii facilitează frecvenţe
crescute de comutare. fixare
Întrerupătorul de poziţie este rezistent la
suprasarcină și la scurtcircuit condiţionat și
prevăzut cu o tijă cu arc reglabilă. Acest lucru
3 garantează un punct de comutare definit și
reproductibil. Punctul de comutare este situat în
domeniul de la 0,5 până la 5,5 mm (starea la
LED 1s
livrare = 3 mm).
Setarea la „noul” punct de comutare se setare
fmax F 2 N
efectuează după cum urmează:
Tachetul trebuie să fie deplasat din „vechea” în
setare
„noua” poziţie de comutare. Acolo, pentru o
durată de 1 s, trebuie apăsată tasta Set. LED-ul
luminează intermitent la o frecvenţă mai mare, iar Bauart geprüft
Functional
noul punct de comutare este setat remanent.
Întrerupătoarele de poziţie LSE-Titan ating în TÜV Safety
Rheinland Type approved
configuraţie redundantă, ca și întrerupătoarele
electronice de poziţie, categoria de siguranţă 3
sau 4 conform normei EN 954-1, Siguranţa Diagrama circuitelor de comutare
mașinilor. LSE-11 +Ue 0 0.5 5.5 6.1
Indicaţie Q1

Toate aparatele sunt adecvate de asemenea electronic Q2


default=3.0
pentru aplicaţii de siguranţă, care servesc la Q1 Q2
protecţia persoanelor sau a proceselor. 0V

LSE-02 +Ue 0 0.5 5.5 6.1


Q1
Q2
electronic default=3.0

Q1 Q2
0V

3-22
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
Întrerupătoare electronice analogice de poziţie
Întrerupătoare electronice analogice de poziţie
Sunt disponibile două tipuri: analogice de poziţie dispun suplimentar de o ieșire
• LSE-AI cu ieșire în curent, de diagnosticare, pentru prelucrarea extinsă a
• LSE-AU cu ieșire în tensiune. datelor. Astfel, starea sigură poate fi oricând
supravegheată și evaluată. În mod similar,
Întrerupătoarele analogice de poziţie, întrerupătoarele de poziţie dispun de o funcţie de
acţionate mecanic, fac legătura direct cu auto-testare. Ieșirile Q1 și Q2 sunt verificate
universul automatizărilor constant în vederea detectării suprasarcinii, a
Întrerupătoarele analogice de poziţie LSE-AI (4 scurtcircuitului la 0 V și a scurtcircuitului la +Ue. 3
până la 20 mA) și LSE-AU (0 până la 10 V) Diagrama de cursă
reprezintă o altă inovaţie în domeniul întrerupă- LSE-AI
toarelor electronice de poziţie. Prin intermediul
I [mA]
acestora, se poate înregistra continuu, pentru 20
prima dată, poziţia efectivă a unei clape petru
gazul evacuat sau a unui element de acţionare.
Așadar, poziţia poate fi convertită în mod analogic 4 S [%]
în tensiune (0 până la10 V) sau curent electric (4
0 100
până la 20 mA) și poate fi semnalată către
automatizări. De asemenea, și obiectele de
înălţime și grosime diferită, cum ar fi saboţii de LSE-AU
frână, pot fi măsurate și informaţia retransmisă.
U [V]
Comenzile simple, în funcţie de turaţie, ale
10
motoarelor de ventilaţie sau ale ventilatoarelor
pentru evacuarea gazelor reziduale semnalează
cât de mult este deschisă clapa de admisie a
S [%]
aerului (de ex. 25, 50 sau 75 %) și economisesc
0 100
astfel energia și materialele. Întrerupătoarele

Schema de conexiuni pentru terminale

+24 V (–15 / +20 %)

LSE-AI
+Ue
F 200 mA
Diagnostic+Q2
4 – 20 mA
analogic+Q1
0V
A

< 400 O Q Ue

0V

3-23
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
Întrerupătoare electronice analogice de poziţie

+24 V (–15 / +20 %)

LSE-AU
+Ue
F 200 mA
Diagnostic+Q2
F 10 mA
analogic+Q1
0V

3 V 0 V – 10 V Q Ue

0V
Diagrama contactelor
Situaţie normală
LSE-AI LSE-AU
Q1 4–20 mA 0–10 V
Q2 Q Ue Q Ue
LED

LED LED

t t

Situaţie de eroare

LSE-AI LSE-AU
Q1 0 mA 0V
Q2 0V 0V
LED

LED LED

t t

Reset
+Ue +Ue

t t
>1s >1s

3-24
Agenda electrică Moeller 02/05
Aparate pentru comandă și semnalizare
Posibilităţi noi de combinare
RMQ-Titan® și LS-Titan®

A
3
LS-Titan

RMQ-Titan

a Capete de acţionare, atașabile, ce pot fi


rotite cu 90 de grade, în patru poziţii

Dispozitivul de control RMQ-Titan® se Suplimentar, toate capetele de acţionare și adap-


clipsează simplu toarele pentru tastele RMQ-Titan dispun de un
O altă caracteristică unică este posibilitatea de a corp tip baionetă, care se montează rapid și sigur.
combina aparate de comandă din gama Capetele pot fi atașate în toate cele patru direcţii
RMQ-Titan cu întrerupătoarele de poziţie LS-Titan. (4 x 90°) cu ajutorul corpului-baionetă.
Butoanele, selectoare sau butoanele pentru
funcţia de oprire de urgenţă pot fi atașate direct
oricărui întrerupător de poziţie drept capăt de
acţionare. Întreaga unitate dispune gradul de
protecţie ridicat IP66, atât frontal, cât și lateral.

3-25
Agenda electrică Moeller 02/05
Notiţe

3-26