Sunteți pe pagina 1din 5

FAMILIA MONOPARENTALA-MATERNA IN ROMANIA

(analiza unor date publicate, pornind de la o ipoteză cauzală)

Rezumat:

Lucrarea analizează relaţia dintre valoarea familiei monoparentale-materne şi statusul


marital. Aceste date fac parte din studiul “World Values Survey”-valul 2005-2008 şi ne
arată că există o influenţă între statusul marital şi valoarea “femeii ca părinte singur”.

Ipoteza cauzală testată:-Statusul marital influenţează familia monoparentală-maternă


Persoanele care nu fac parte dintr-o comuniune consesuală/au
facut parte dintr-una, sunt mai degrabă de acord cu afirmaţia conform căreia “femeia
poate fi părinte singur” decât persoanele care sunt într-o comuniune consensulă legală sau
nu.

1
Justificarea teoretică a ipotezei:

Psihologul american Carl Rogers spune că ” uneori împrejurările de viaţă nu sunt


prea generoase cu copiii şi ei suferă din cauza absenţei de identificare cu modelul
parental şi a absenţei suportului emoţional şi instrumental. Familia este aceea care ar
trebui să ofere tinerelor mlădiţe bogăţia resurselor identitare, dar nu aşa se întâmplă şi în
cazul familiilor monoparentale.”de unde rezultă că relaţionarea cu copiii e majoritar
deficitară datorită lipsei de timp şi a unei înţelegeri emoţionale pe care o relaţie
consensuală ar fi facut-o valabilă şi viabilă.
-“Societatea româneascǎ se confruntǎ din ce în ce mai des cu un nou tip de familie,
aceea
monoparentalǎ, ca o consecinţǎ a modificǎrilor socio-economice şi de
mediu[...],monoparentalitatea este din ce în ce mai des întâlnitǎ, fiind
consideratǎ tot mai mult, se pare, o alternativǎ la familia nuclealǎ clasicǎ”.
( http://www.monoparentalitate.ro/uploads/files/studiu-cnps_oaai.pdf)

In ziua de azi e foarte greu să faci faţă provocarilor vieţii, fiind un “părinte
singur”. Din păcate ,acest fenomen a luat amploare datorită creşterii ratei de divorţialitate
şi a fertilităţii în afara căsătoriei şi trebuie să te adaptezi condiţiilor.
Acest lucru se poate vedea în urmatorul grafic unde din păcate familia
monoparentală (aici se include şi familia monoparentală-paternă, desi se ştie că
majoritară e familia monoparentară-maternă, există totuşi şi cazuri de familii
monoparentale-paterne ) are o pondere negativă în ceea ce priveşte plata cheltuielilor la
timp, situându-se pe locul doi în totalul gospodăriilor romanesti actuale;

2
Metodologie:

Baza de date: -World Value Survey, Wave 2005-2008


Institutia care a produs această bază de date:

- World Values Survey Association-Program de analiză online;


- Perioada de culegere a datelor: 2005
- Persoanele care au cules datele: Bogdan Voicu
Mălina Voicu
- Romanian Academy
- The Research Institute for the Quality of Life
- Casa Academiei Romane
Str. 13 Septembrie , etaj 2, sector 5
BUCHAREST 050711 ROMANIA
tel. ++ (4021) 3182461
fax. ++ (4021) 3182462
Email: Malina@iccv.ro
bogdan@iccv.ro

3
Link: http://www.worldvaluessurvey.org/

Citirea datelor:

Nivelul de măsurare: nivel ordinal

Despre reprezentivitatea eşantionului: au fost 1669 de respondenţi dintre care 13,6%


din totalul respondenţilor au avut un răspuns incert.
Observăm că persoanele care sunt divorţate/separate/văduve/singure (niciodată
căsătorite), sunt de acord că femeia poate îndeplini “rolul de părinte singur” şi se
regăsesc într-un procentaj mai mare decât cele care sunt într-o relaţie consensuală. In
ceea ce priveşte persoanele care sunt în “dezacord” cu acestă afirmaţie, observăm că
respondenţii care sunt într-o relaţie stabilă au un procentaj în medie mai mare ,decât
respondenţii care nu sunt într-o relaţie stabilă.

Aspecte metodologice:

Pentru a studia mai in detaliu factorii care influenţează familia monoparentală-


maternă ar trebui să avem cel puţin încă o variabilă ,cum ar fi sexul respondentilor.
Atunci am inţelege mai bine dacă ipoteza se verifică sau nu.

Concluzie:

Statusul marital influenţează familia monoparentală-maternă;

4
Bibliografie:

http://www.monoparentalitate.ro/uploads/files/studiu-cnps_oaai.pdf
http://www.psihohipnoza.ro/studii-de-caz/copilul-crescut-de-un-singur-parinte/
http://natalitateprecoce.crestereacopilului.ro/fam_monoparent.html
http://www.catalactica.org.ro/Catalactica%20ngo%20english
%20language/files/altfel_de_copilarie.pdf