Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE: Module 1: Animals

Nr crt Detalieri ale continuturilor unitatii de CS Activitati de invatare Resurse Evaluare


invatare
1 Grammar time (1) 21 Dialoguri Organizare pe perechi Observatia
Copilul si lumea inconjuratoare- 22 Completare de text lacunar Fise de lucru sistematica
activitati pentru timpul liber 31 Exercitii cu alegere multipla Explicatia Evaluare frontala
Trecutul verbelor be si can 42 Redactari pornind de la suport Exercitiul
A exprima preferinte vizual manualul Tema pentru acasa

Grammar time (2) 22 Potrivirea textului cu imaginile Imagini/ texte Evaluare frontala
Copilul si lumea inconjuratoare- Organizare frontala
activitati pentru timpul liber 24 Discutii pe subiecte simple Exercitiul Aprecieri pozitive
Gradele de comparatie ale Explicatia
adjectivelor neregulate 32 Completare de tabel Texte model Tema in clasa de
A exprima motive 42 Redactari pornind de la intrebari Fisa de lucru continuat acasa
de sprijin

2 At the zoo 12 Activitati de confirmare a Caseta/ casetofon Observatia


Copilul si lumea inconjuratoare- raspunsului corect Organizare sistematica
activitati pentru timpul liber 21 Dialoguri individuala/ pe Evaluare frontala
Trecutul verbului BE (afirmativ, 22 Potrivirea de imagini cu textul perechi Incurajarea
interogativ, negativ) Imagini permanenta a elevilor
A initia o interactiune verbala 42 Redactari pornind de la intrebari Exerctiul
de sprijin
Tema pentru acasa
3 Nasty pets 23 Activitati de grup Organizare pe grupe Observatia
Copilul si lumea inconjuratoare- Explicatia sistematica
activitati pentru timpul liber 31 Raspunsuri la intrebari Exercitiul Aprecieri pozitive la
Trecutul simplu al verbului BE 32 Completare de tabel Manualul adresa elevilor
(afirmativ, negativ, interogativ) 42 Redactari pornind de la intrebari Tema pentru acasa
A initia o interactiune verbala de sprijin
4 Quiz time 12 Activitati de confirmare a Caseta/ casetofon Observatia
Copilul si lumea inconjuratoare- raspunsului corect Organizare sistematica
activitati pentru timpul liber 22 Potrivirea de imagini cu textul individuala Incurajarea
Grade de comparatie ale adjectivelor Explicatia permanenta a elevilor
neregulate 24 Discutii pe subiecte simple Conversatia
A exprima preferinte 42 Redactari pornind de la intrebari exercitiul Tema in clasa de
de sprijin continuat pentru acasa

5 A day with the dolphins 21 Dialoguri Organizare pe perechi Observatia


Copilul si lumea inconjuratoare- Manualul sistematica
activitati pentru timpul liber 31 Raspunsuri la intrebari Exercitiul Evaluarea frontala
Grade de comparatie ale adjectivelor 32 Completare de tabel Explicatia
neregulate 42 Redactari pornind de la intrebari Fise de lucru Aprecieri pozitive
A initia un schimbb verbal de sprijin Tema pentru acasa

6 Birds 12 Activitati de confirmare a Caseta/ casetofon Observatia


Copilul si lumea inconjuratoare- raspunsului corect Organziare sistematica
activitati pentru timpul liber 21 Dialoguri individuala/ pe Evaluare frontala
Trecutul verbului CAN (afirmativ, perechi
negativ, interogativ) 31 Raspunsuri la intrebari Manualul Aprecieri pozitive
A exprima preferinte Explicatia
32 Completare de tabel Exercitiul Tema in clasa de
42 Redactari pornind de la intrebari Activitate individuala continuat acasa
de sprijin
7 Chimps 12 Activitati de confirmare a Caseta/ casetofon Observatia
Copilul si lumea inconjuratoare- raspunsului corect Organizare sistematica
activitati pentru timpul liber 31 Raspunsuri la intrebari individuala/ pe Evaluare frontala
Trecutul verbului CAN (afirmativ, perechi
negativ, interogativ) 32 Completare de diagrama Exercitiul Incurajari permanente
A initia o interactiune verbala 42 Redactari pornind de la intrebari Explicatia Tema pentru acasa
de sprijin Activitate individuala
8 The ant and the dove 12 Activitati de completare a Caseta Observatia
Copilul si lumea inconjuratoare- raspunsului corect Casetofon sistematica
activitati pentru timpul liber 21 Dialoguri Organizare pe perechi Evaluare frontala
Trecutul verbelor CAN si BE 31 Raspunsuri la intrebari Dialogul Aprecieri pozitive
(afirmativ, negativ, interogativ) 42 Redactari pornind de la intrebari Activitate individuala Tema pentru acasa
A initia o interactiune verbala de sprijin
9 Revision 21 Dialoguri Organizare pe perechi Observatia
Copilul si lumea inconjuratoare- Dialogul sistematica
activitati pentru timpul liber 24 Discutii pe subiecte simple Conversatia Evaluare pozitiva
Trecutul verbelor CAN si BE Manualul Incurajari permanente
(afirmativ, negativ, interogativ), grade 23 Activitati de grup Exercitiul ale elevilor
de comparatie ale adjectivelore Organizare pe grupe
neregulate 42 Redactari pornind de la intrebari Explicatia Tema pentru acasa
A exprima preferinte de sprijin Activitate individuala